Page 1

NONATERAPIA 2


Mŕtve more jednej z povestí zachovanej do dnešných dní sa hovorí, že v časoch osídlenia Jeruzalemu Rimanmi v 70 rokoch nl, hodili do Mŕtveho mora niekolko previnilých otrokov v okovách, odsúdených na smrť. Rimania ostali veľmi udivení, keď sa zajatci neutopili. Otrokov znovu a znovu hádzali do vody, no zakaždým sa VYnorili.Tak ich to šokovalo, že odsúdených omilostili. Paradox-

ný jav, ale je to fakt. Toto územie si oddávna cenili pre zázračné účinky bahna Mŕtveho mora. Recepty predkov hojne využívala kráľovná, ktorú už po dvadsiatke natierali bahnom od hlavy po päty. Keď Marcus Antónius vybojoval pre svoju milovanú neprístupné brehy Mŕtveho mora, Kleopatra sa pustila do stavieb, ktoré by sme v súčasnosti nazvali farmaceutickým! a kozmetickými firmami. Mimochodom, ich pozostatky sa zachovali do dnešných dní.

- --~.

- ..•.._=_.~.•~---"

Mŕtve more nemá odtok, bolo by správnejšie nazvať ho jazerom. Jeho hladina leží vyše 400 metrov pod úrovňou svetového oceánu. Je najnižšie položeným miestom na Zemi. Legendárne Mŕtve more dnes ešte viac ako v minulosti udivuje svojimi neobyčajnými vlastnosťami. Ľudia sem prichádzali a prichádzajú s nádejou v zázračné uzdravenie. Skutočne unikátne more neuveriteľne pomáha trpiacim s najrôznejšími chorobami. Dá sa to vysvetliť mimoriadne liečivou klímou, morskou vodou bohatou na minerály, liečivýrn bahnom i termálnymi minerálnymi prameňmi. PÔ obenie tohto všetkého má na ľud ki" organizmus priam magický ,"pIF. Zázračné účinky u mozno znásobené aj mimoriadnym miestom, na ktorom sa Mrtve more \' rámci našej planéty nachádza. Sú s ním úzko späté tri náboženstvá a oddávna sa pokladá za centrum kozmickej energie. Šťastlivci, ktorí Mŕtve more poznajú, vedia, že jeho vody chutia horkasto a olejnato. VO etkých, ktorí sem prichádzajú do nespočetných miestnych kúpeľov, dôrazne upozorňujú, že v mori nesmú zostávať dlho. Hrozili by im popáleniny najcitlivejších častí tela. Dôvody sú jednodttehé. Okrem vysokej da MŕtvehQ mora obsmom

solí, biologicky veľmi dôležitých, obsahuje soli sodíka, kália, magnézia, vápnika a brómu. Mimochodom, zložením mikroelementov je voda Mŕtveho mora identická s lymfou a krvou človeka. Pacienti miestnych kúpeľných kliník majú šancu overiť si na vlastnej koži posilňujúci a omladzujúci efekt kúpeľov s obsahom morských solí. Takéto kúpele normalizujú procesy látkovej výmeny a pôsobia na pokožku zmäkčujúco a hojivo. Liečivé bahná Mŕtveho mora, ktoré dnes využívajú na klinikách, sú zhradiska liečebného účinku a vyliečených ochorení, nenahraditeľné. Vo vode Mŕtveho mora sa neutopíte. Túto záhadu vedecky objasnil francúzsky fyzik a chemik Joeph Luis Gay-Lussac v roku ]819. Skúmal vzorky vody z Mŕtveho mora a objavil, že má neobyčajne vysokú koncentráciu solí. Tak slaná voda sa ne.t1achádz n


Vrecúška solí Mŕtveho mora obsahujú aj oleje z levandule, harmančeka, tymiánu i ďalších liečivých rastlín, ktoré zosilňuiú hojivé účinky morských solí. Z Izraelu ich expedujú do rôznych krajín sveta, medziiným do Ruska, USA i Nernecka. Voda Mŕtveho mora má protizápalové a antiseptické účinky, lieči prechladnutia aj infekcie. Aplikácia bahna, ktoré obsa-

Mŕtveho mora. Unikátna voda Mŕtveho mora vedcov zaujíma už dlho.Avšak len nedávno objavili v tejto vodnej nádrži život - jednobunkové riasy a najjednoduchšie organizmy. Sú to najstaršie živé bunky - archebaktérie, ktoré si udržali svoju unikátnu štruktúru po celé veky bez akýchkoľvek zmien. Genetický ústroj archebaktérií disponuje mohutnou životnou energiou a chráni informácie nazhromaždené v boji o prežitie. Yedci organizácie "Dr.Nona" ako prví na svete vytvorili bioorganominerálny komplex/BOMKI, ktorý obsahuje odvodené archebaktérie. Keď sa BOMK dostane do krvného riečiska, značne zvýši bunkovú imunitu na genetickej úrovni. S garanciou potvrdzujú, že následre sa mobilizujú všetky obranné sily oIanizrnu a nast.1t' ýchlejšia obnova životných s'. oktorka

originálnu technológiu - spojiť v bioorganominerálnom komplexe minerály Mŕtveho mora, elementy biomasy, extrakty bylín s vysokým obsahom biologicky aktívnych látok a aromatické oleje. Tento objav sa stal know-how organizácie a je základom výroby hojivej produkcie, ktorá nesie meno "Dr. Nona" V súčasnosti ponúka viac než 60 produktov, ktoré obsahujú šetrne zachované a ešte obohatené jedinečné dary Mŕtveho mora. Mnohí pacienti náležite ocenili životodarné a hojivé účinky týchto liečebných preparátov organizácie "Dr.Nona" V záujme ozdravenia možno cestu k MŕtveI]-u moru odporučiť každém čffiveku.Ak je však pre v~ ttkáto púť za zdravím z rôznych dôvodov nedostupná, existuje znamenité .východisko. panie "ll Mŕtvom

.~'i

huje prírodné antioxidanty a aromatické oleje, zlepšuje prekrvenie pokožky tváre, zvyšuje jej tonus, uvoľňuje bolesti v klboch i chrbtici. Prax ukázala, že Mŕtve more je v podstate živé a predlžuje život všetkým, ktorí používajú tieto liečivé preparáty.

Doplňujúce faktografické informácie o Mŕtvom mori:

• DÍžka Mŕtveho mora je 76 km, šírka 17 km, plocha 1050 km2, hlbka 350-40001. • Má jediný prítok - rieku Jordán. Odtok more nemá, preto je správnejšie nazvať ho jazerom. • Obsah kália v Mŕtvom mori je takmer 20x vyšší ako v Atlantickom oceáne, magnézia je v ňom viac 35x, kalcia - 42x, brómu - 80x. • Z hľadiska zloženia solí sa Mŕtve more zásadne líši od všetkých morí na planéte. V ich vodách je z celkového obsahu solí 77 % chloridu sodného. Vo vodách Mŕtveho mora je tento podiel 25-30 % a podiel solí magnézia Ichloridu a brom idu I je do 50 %.


dystónia alebo , , vegetatrvna neuroza

Kl.

aždodenne zvládnuť bežnú prácu predsta vuje pre ňu priam hrdinský čin. V zamestnaní Natašu trápia bolesti hlavy. Podvečer sa ešte zhoršujú. Často ju bolí srdce, ruky a nohy má studené aj v horúcom počasí. Zdá sa, že Nataša nie je chorá, ale po rozvode prestala normálne žiť, prepadla strachu pred možnou smrťou. Pacientke som stanovila diagnózu vegetatívnu neurózu. Vegetatívno-cievna dystónia /VCDI je jednou z najčastejších diagnóz v medicíne. Tento termín však v súčasných príručkách pravdepodobne nenájdete, pretože zastaral. Je však úplne jasné, čo znamená. Toto ochorenie má viac názvov Ivegetatívne nervy, vegetatívna neuróza, vegetatívno-cievna

dystónia/, predstavujú však to isté ochorenie. Má funkčnú podstatu a je charakteristické poruchami neurologickej a endokrinologickej regulácie činnosti srdcovo-cievneho systému. Pod VCD sa združujú poruchy systému krvného obehu, vznikajúce ako následok funkčného narušenia vegetatívnych mechanizmov, ktoré zásobujú rôzne orgány a tkanivá nervovými časticami Ivláknami, bunkami a pod.! V 19. storočí prejavy VCD nazývali trudnomyseľnosťou, v 20. storočí priradili toto ochorenie k nervovým chorobám Ineurasténia/. Povaha choroby bola nejasná, ponosy neurčité. O neduhu začínali hovoriť, keď sa človek prestal tešiť zo života, bol malátny, apatický alebo naopak, bez príčiny upa dal do stavu znepokojenia. íalátnosť, aristokratickú bledosť, časté bolesti hlavy, či chorľavenie bez zjavných príčin, pokladali v prvej polovici 19. storočia za obligátne atribúty ženskej krásy. Takéto kritériá si však nastolila móda aj u mužského

pohlavia. Spomeňme si na Puškinovho Eugena Onegina. Ľud s týmto neduhom bojoval ako mohol, liečilo sa od urieknutia, počarenia - zariekaním i modlitbami. V 19. storočí lekári hľadali súvis medzi dispozíciami k tomuto ochoreniu a telesnou schránkou. Predpokladali Imedziiným, aj dnes/, že choroba je dedičná. V súčasnosti syndróm VCD popisujú ako poruchu adaptačnej funkcie krvných ciev z hľadiska ich nedostatočnosti, nadbytočnosti a kvalitatívnej neadekvátnosti. Charakteristické sú veľmi rýchle zmeny sfarbenia pokožky, potenie, kolísanie pulzu, artériový tlak, bolesti hlavy, poruchy činnosti tráviaceho traktu, nevoľnosť, sklon k stabilne zvýšenej teplote Ido 37°CI, neschopnosť znášať fyzické a psychické napätie, ovplyvňovanie nálady počasím. Syndróm VCD môže vzniknúť aj ako následok dlhotrvajúceho emocionálneho otrasu, vnútrolebečného úrazu a mnohých ďalších príčin.

2

Pre všetky typy VSD sú charakteristické tieto symptómy: ! • bolesti

v ľavej polovici hrudného koša • bolesti hlavy • závraty • asténia • poruchy spánku alebo nespavosť • slabosť svalov na rukách a nohách • neveľké zvýšenie teploty • arytmia • zrýchlenie alebo spomalenie srdečného rytmu • poklesy arteriálneho tlaku • silný záduch, pocit nedostatočného prívodu vzduchu, plytké dýchanie s obmedzeným vdychom I "smutné vzdychy"1 • stavy nepokoja, depresia • polyúria /nadmerné vylučovanie moču/ • vegetatívne kožné poruchy /náhle zblednutie alebo sčervenenie pokožky/ • závislosť od počasia • funkčná porucha /kinetóza/ tráviaceho traktu, pocity ťažoby v žalúdku a horkosti v ústach, zníženie chuti do jedla, nevoľnosť, grganie, pálenie záhy, meteorizmus, zápchy;


v stave kľudu i nadmerná dýchavičnosť pri miernej fyzickej práci, podvečer opuchy predkolenia a chodidiel. U väčšiny chorých sa vyskytuje popudlivosť a emo-

hypotonického typu je v podstate synonymom pre hypotóniu. Základom prvotnej arteriálnej hypotónie je zvýšenie tonusu parasympatickej rteriálna hypotónia je charakteristická klinickým znížením arteriálneho tlaku pod 100/60 mm Hg. Súčasná klinická prax rozlišuje fyziologickú a patologickú hypotóniu, hoci jednoznačnú hranicu medzi nimi nemožno stanoviť. Fyziologická arteriálna hypotónia, podmienená v princípe konštitučnými a dedičnými faktormi, je častá u úplne zdravých ľudí pri bežnej manuálnej práci, bez sprievodu patologických zmien v organizme. Prechodne sa vyskytuje aj u športovcov. Patologická hypotónia sa rozdeľuje na prvotnú a druhotnú /symptomatickú/. Každá z nich má akútnu i chronickú formu. Neurovegetatívna dystónia

A

Základné symptómy hypotónie - celková indispozícia, závraty, bolesti hlavy, malátnosť, mrákoty pri vstávaní, podráždenosť. časti vegetatívneho nervového systému, porucha funkcií vyšších vegetatívnych centier vazomotorickej regulácie, čo vedie k trvalému zníženiu celého periférneho odporu prietoku krvi. Kompenzujúce zvýšenie srdečnej pulzácie nepostačuje v týchto prípadoch na zvýšenie tlaku. Rýchlosť prietoku krvi pri prvotnej chronickej arteriálnej hypotónii sa obvykle nemení. Ťažkosti chorých sú rôznorodé a je ich veľa, /chýbajúca vitalita, apatia, pocity náhlej slabosti a rannej únavy, znížená pracovná schbpnosť/. Často sa dostavujú pocity nedostatku vzduchu

Vznik ochorenia je spätý s týmito faktormi: • psychická trauma · dlhotrvajúce psychické emocionálne napätie · úraz lebky a mozgu · žalúdočné vredy a vredy na dvanástorníku · ochorenia endokrinného systému · ochorenia orgánov dýchania · poruchy krvného obehu · chronické intoxikácie · dedičná dispozícia

cionálna labilita, poruchy spánku, poruchy potencie i libida u mužov, menštruačného cyklu u žien. Nezriedka sa pridružujú pocity ťažoby vepigastrálnej oblasti a horkosť v ústach, zníženie chuti do jedla, grganie, pálenie záhy, meteorizmus, zápchy. Na základe prevahy bolestí v oblasti srdca alebo bolestí hlavy rozlišujeme kardiálnu a cerebrálnu formu prvotnej arteriálnej hypotónie. Obvyklá bolesť hlavy je niekedy jedinou ponosou chorého. Vzniká po spánku /najmä po dennom/, alebo po fyzickej, či duševnej práci /až do pocitu úplného vyčerpania/. Tupá, sťahujúca, rozpínavá, alebo pulzujúca bolesť hlavy zachváti najčastejšie čelnospánkovú alebo čelno-temennú oblasť a trvá od niekoľkých hodín až po 2- 3 dni. Charakteristické sú aj závraty so zvýšenou citlivosťou voči silnému svetlu, hluku, hlasnému rozprávaniu a ďalším dráždivým podnetom, tackanie sa pri chôdzi i mdloby. Niektorí pacienti majú hy-

3

potóniu z polohy. Pri zmene z horizontálnej do vertikálnej polohy sa rozvinie ortostatická alebo posturálna hypotónia s náhlym poklesom prevažne systolického arteriálneho tlaku a stratou vedomia. V horizontálnej polohe sa vedomie rýchlo navracia. Prvých 8-12 týždňov tehotenstva a v poslednom trimestri často dochádza u žien, trpiacich prvotnou arteriálnou hypotóniou, pri polohe na chrbte, k prejavu náhlej arteriálnej hypotónie.


o, ako sa cítime, je lakmusovým papierikom nášho spôsobu života a stravovania. Dnes je charakteristické hlavne svojou nepravidelnosťou. Čo možno očakávať od pokožky, slizníc, vnútorných orgánov, keď fungujú na hranici svojich možností? Počas zimy stihneme organizmus tak zaniesť, že je zázrakom ako sa nám vôbec darí stáť na nohách. Tento stav lekári označujú ako jarnú únavu, nie je to však odborný termín. Nie je ani diagnózou, skôr symptómom zložitejších procesov, prebiehajúcich v organizme. Ako zvíťaziť nad jarnou únavou? Myslíme si, čo moze byť úžasnejšie ako dlho očakávaná jar. Prečo však práve v tomto príjemnom období sa objavuje u ľudí, bez ohľadu na vek, nepochopiteľná slabosť, ospalosť, rýchla únava, strata apetítu a ešte naviac zhoršenie rôznych chronických ochorení lak ich,

na nešťastie, máme/? Tento stav je ako "jarná únava" známy už dávno. Ešte v minulom storočí uznávaný propagátor prírodných ozdravujúcich metód S. Kneipp napísal: " Na jar sa organizmus snaží vylúčiť niektoré nezdravé šťavy,ktoré sa v ňom nazhromaždili počas zimy. Vyvolávajú chorobné stavy, ktoré sa nazývajú jarnými chorobami". Súčasní biológovia zdôvodňujú jarnú únavu takto: V etape biologickej jari /apríl, máji sa v organizme človeka narúša synchronizácia biorytmov rôznych orgánov a systémov jarná disharmónia; v prechodnej sezóne od minimálnej úrovne celkovej aktivity /biologická zima/ k maximálnej /biologické leto/, prudko narastá amplitúda biorytmov väčšiny funkcií a konštánt organizmu. Na jar sa značne zrýchľuje chod vonkajších astronomických hodín: Predlžuje sa svetový deň, zvyšuje sa slnečná aktivita a silnie magnetické pole Zeme. Aktívne na to reagujú vnútorné biologické hodiny ľudského organizmu. Zvyšuje sa vzruchová schopnosť

nervového systému, činnosť tráviaceho traktu, pohlavných žliaz, vzrastá hladina hormónov hypofýzy, štítnej žľazy, nadobličiek. Počas jari však zaznamenávame aj maximum zápalových a alergických reakcií organizmu, najväčšiu priepustnosť ciev, citlivosť na chlad, vlhkosť. Pod vplyvom poveternostných výkyvov, zmien mikrobiálnej flóry črevného traktu a horných dýchacích ciest dochádza k narušeniu rovnováhy aj v imunitnom systéme. Na jar je organizmus vysoko reaktívny a slabo odoIný. Vyžaduje si viac fyziologicky aktívnych látok - vitamínov,

mikro elementov, antioxidantov a pod. V tomto čase je ich obsah v strave minimálny a človek cíti ich značný deficit. Posledné roky je v našej strave stále viac rafinovaných a konzervovaných výrobkov, ktoré preťažujú organizmus prázdnymi kalóriami. Začínajú mu však chýbať mnohé biologicky cenné látky. Odborníci na výživu upozorňujú, že sa treba orientovať na to, čo ponúka človeku príroda.


V tomto období môžete pociťovať symptómy hypoglykémie: • · • • · · · · •

,

unavu bolesti hlavy nervozitu podráždenosť depresie a stavy nepokoja nespavosť zvieranie v hrudi zvýšenie apetítu chuť na sladkosti.

V období stresu človek potrebuje viac gluk6z-y.Akv taký čas zjete tabuľku čokolády alebo sladký dezert, hladina cukru v krvi prudko stúpne.Výlúčený inzulín tento proces zastavuje. Unavené naaoblitky vsak nevládzu vyrobiť dostatok adrenalínu, aby odvrátili následné znižovanie inzulínu. A vy sa vraciate do pôvodného staw.

Kde nájsLvýchodisko! Dakseen tento ,roliém vyrieši!


Recepty Použitie

čaju Gonseen

• Bolí vás hlava? Vypite pohár horúceho, čerstvo zavareného čaju Gonseen a poseďteniekoľko minút so zatvorenými očami. Osobne uprednostňujem náš čaj Gonseen pred prípravkami proti bolesti.

• Prechladli ste ? 4-5 šálok čerstvo zavareného čaju Gonseen pomôže rýchlej úľave.Ak v čase chrípkovej epidémie nemôžete obmedziť častý styk s ľuďmi,preventívne pite 2-3 šálky čaju Gonseen denne.

• Máte unavené oči? Oči sa obvykle unavia pri dlhej práci za počítačom, pri zlom osvetlení, dlhom sledovaní televízie, čítaní a pod. Ľahnite si alebo sa pohodlne usaďte,navlhčite dve vrecúška použitého čaju Gonseen horúcou vodou /po použití uchovávajte vrecúška v chladničke/. Priložte ich na 7-10 minút na zavreté oči.

• Bolí vás zub? Naberte do úst extrakt čaju Gonseen, do ktorého pridáte 2-3 strúčiky rozpučeného cesnaku a podržte to v ústach, kým bolesť neprejde. Tento recept je veľmi užitočný pri paradentóze.

• Máte jačmeň? Priložte k jačmeňu vrecúško čaju Gonseen, zmáčané horúcou vodou. Zopakujte procedúru niekolkokrát. • Máte konjunktivitídu? Vymývajte si oči sterilným tampánom, namočeným v ochladenom čaji Gonseen. Máte nádchu? Teplý výluh čaju Gonseen nakvapkajte do nosa pipetkou 6-8 ráz za deň II vrecúško čaju Gonseen do polovice šálky vody/oVeľmi dobrý výsledokje u detí. • Bolí vás hrdlo? Pri angíne, laryngitíde, faryngitíde, ale aj pri vredoch alebo zápalovom procese na jazyku, podnebí a ďasnách vyplachujte ústnu dutinu čajom Gonseen niekoľkokrát v priebehu dňa.

• Chcete predísť zubnému kazu udetí? Dávajte dieťaťu denne šálku čaju Gonseen. • Užívate lieky? V súčasnosti sa farmakológia neorientuje na liečivé rastliny, ale na zložité chemické zlúčeniny, preto majú lieky množstvo

vedľajších účinkov. Napríklad, užívanie antidepresív a liekov znižujúcich tlak často spôsobuje impotenciu. V organizme sa hromadia ďalšie látky, ktoré narúšajú mikroflóru žalúdočno-črevného traktu a pod. Pri každodennom príjme čaju Gonseen tlmíme nárazy, ktoré organizmu spôsobujú lieky. • Bolí vás chrbát, alebo kÍby? Priložte si na bolestivé miesto gonseenové obklady z použitých kúpeľových vreciek. Môžete si pripraviť aj gonseenový olej: 8-10 použitých a vysušených vrecúšok čaju Gonseen vložte do sklenenej banky, zalejte olivovým olejom a nechajte vrieť nad vodným kúpelom 40 minút. Potom nechajte odstáť na tmavom mieste. Za dva dni vrecúška vyžmýkajte, preceďte, zlejte hotový gonseenový olej do čistej nádoby. Olejpoužívajte na

masáž bolestivých miest tela. • Máte pod očami váčky? Pripravte si ľad z jedného pohára čaju Gonseen. Masírujte ním tieto miesta 1-2 minúty každé ráno v priebehu 10 dní. Večer doplňte obkladmi z použitého čaju na 5-7 minút. Výsledok nedá na seba dlho čakať! • Vypadávajú vám vlasy, hrozí vám oplešatenie? Prvá rada - pite ráno čaj Gonseen. Tým, že zbavuje stresu, brzdí proces oplešatenia. Zároveň dostanete všetky vitamíny a minerály potrebné pre rast vlasov.Vrelo vám odporúčame oplachovaťvlasy čajom Gonseen týmto spôsobom: 3 použité vrecúška zalejte 0,5 litrom horúcej vody a lúhujte 20 minút. Tútoprocedúru, ktorá upevňuje vlasy, opakujte najmenej 2x za týždeň.


Gonseenovský šalát: 2 vrecúška použitého čaju zalejte štvrtinou poháru horúcej vody, nechajte postáť, pokiaľ sa rozmočí, pridaj te cesnak a lOOgvarených bôb ov, zmiešajte s majonézou a máte originálny šalát. Podľa chutí prisoľte a okoreňte. • Máte povädnutú kožu? Pripravte si gonseenový krém. Velká lyžica smotany, malá lyžička čaju Gonseen ljedno vrecúško čaju zavaríme pohárom vody/, pridáme 30 kvapiek olivového oleja a pomiešame. Pripravený krém natrieme na vlhkú pokožku a necháme pôsobiť 1520 minút. Po 20 minútach zbytok krému utrieme obrúskom. Každodenné užívanie čaju Gonseen dodá vašej tvári nádhernú farbu.

minútl s čerstvým mliekom v pomere l: 1.

• Máte pokazený žalúdok? Ponúkame vám gonseenovú 24hodinovú diétu 1 iba pitie čaju Gonseen/.

• Opuchajú vám nohy? Čaj Gonseen má dobrý močopudný účinok. Pre tento účel ho pijeme teplý s doplnkom malého množstva citrónu a medu.

• Máte syndróm "opice? V taký deň vám radíme gonseenovú diétu s doplnkom čerstvo odšťaveného citrónu až do návratu apetítu. • Máte bolesti žalúdka a často vás trápi pálenie záhy? Pite pred jedlom čerstvo pripra vený čaj Gonseen.

• Máte hemoroidy alebo zápal konečníka? Malé klystíry s čajom Gonseen sú pre tieto prípady liečebnými procedúrami. Pripravte si čaj Gonseen II vrecúško na pohári, schlaďte ho a malé klystíry 150m1/ týmto roztokom opakovane aplikujte v priebehu dvoch týždňov. Pri húževnatom hemoroide a prolabse je dobré pridať do čaju Gonseen jednu lyžičku krému Solaris.

• Popálili ste sa? Zvlhčite gázu výluhom čaju Gonseen a priložte na popálené miesto. Gázu stále vlhčite, aby nevysychala a nechladla. Mimochodom, táto vlastnosť čaju Gonseen bola objavená náhodou. Jeden z našich distributérov sa oblial šálkou horúceho čaju Gonseen a s prekvapením zistil, že mu nenabehli popálenmy.

• Máte zápchu? Pred spánkom pite chladný čaj Gonseen Izaliať najviac na 10

• Máte vysoký arteriálny tlak, vysokú hladinu cholesterolu v krvi?

Na ochranu pred mozgovou porážkou, treba pravidelne piť čaj Gonseen, ktorý znižuje arteriálny tlak a zlepšuje krvný obeh v mozgu. • Máte zlé krvné výsledky? Čaj Gonseen stimuluje krvotvornú funkciu kostnej drene a očisťuje krv od škodlivých látok. Zároveň aktivizuje činnosť pečene a sleziny, prostredníctvom ktorých obohacuje krv o vitamíny. • Máte symptómy otravy? Premyte si žalúdok teplou vodou vyvolaním zvracania a potom si nasaďte gonseenovú diétu.

7

• Vo vašej domácnosti sa objavilo dieťa? Najzodpovednejšie treba brať prvé dni po jeho príchode. Ak matka pije ráno čaj Gonseen, je pokojná a organizmus sa z pôrodu rýchle zregeneruje. Dieťatku odporúčame kúpeľ, ktorý pripravíte z použitých vrecúšok čaju Gonseen. Bude vám rásť spokojné dieťa,dobre vybavené do života.


,

C_v_o__ rn_o_Az_Ve_t_e __ u_r_o_b_i_ť __sa_rn__ i_? ko si človek zorganizuje život po infarkte, závisí od neho samého a jeho blízkych. Najlepším riešením je doliečovanie v špecializovaných kardiologických ústavoch. K liečebnej gymnastike ordinujú prechádzky na čerstvom vzduchu, s postupným predlžovaním vzdialeností i rýchlosti chôdze. V sanatóriách kontrolujú ako pacient dodržiava stanovený režim, pripravujú chutnú zdravú

stravu, bohatú na vitamíny a ďalšie výživné látky, užitočné pre zdravie. Liečebno-diagnostické pracoviská kardiologických sanatórií sú vybavené špeciálnymi zariadeniami, vrátane nevyhnut ného elektrokardiografu. Veľmi často k infarktu myokardu dochádza na chatách, chalupách, /pri stavbe, či práci v záhradke/o Ludí s infarktovými predispozíciami nemožno preťažovať prá-

cou. Pre zlepšenie svojho stavu po infarkte človek môže, ale aj musí, nemálo urobiť sám. Je to otrepaná fráza, ale predovšetkým, musí prestať fajčiť. Musí si usporiadať svoj denný režim, vstávať a ukladať sa k spánku v rovnakom čase a spať najmenej 7 hodín. V závislosti od individuálnych osobitostí organizmu si treba stanoviť rozumnú hranicu fyzických a emocionálnych záťaží. Veľmi pomáhajú nenáročné /dlžkou i tempom/ pešie

8

~)

prechádzky, ktoré v priebehu dňa i pred spánkom vnesú do života príjemnú zmenu. Je vynikajúce prežiť voľné dni na čerstvom vzduchu a dovolenku stráviť v obvyklých klimatických podmienkach. V skorej rehabilitácii pacienta po infarkte zohráva veľkú úlohu jeho psychický stav.

PSYCHICKÁ PREVENCIA RECIDÍVY INFARKfU MYOKARDU.


Je všeobecne známe, že infarkt myokardu patrí k skupine, tzv. psychosomatických ochorení. Poruchy v psychickej a emocionálnej sfére nie sú v týchto prípadoch jednoznačné. Najprv si pohovorme o prevencii pred infarktom. l. Infarkty hrozia predovšetkým ľuďom,ktorí majú vda energie,hlboký zmysel pre zodpovednosť za svoju prácu a neustále sa snažia vynikat. Často si na seba naberú viac vecí naraz. U týchto ľudí prebieha koronárna ateroskleróza dvakrát ťažšie a infarkt sa opakuje 5x častejšie. S vekom sa fyzické sily organizmu znižujú, zhoršuje sa elasticita svalových väzov a krvných ciev. Ľudia podobného typu rokmi nezmenšujú svoju záťaž, čo by mali urobiť, zotrvávajú na úrovni ako v mladosti. Avšak rezervy organizmu, bohužiaľ, nie sú nevyčerpateľné. Na takéto prehnané nároky organizmus reaguje napätým srdcovo-cievnym systémom, čo napokon vedie k infarktu. 2. S druhou príčinou vzniku infarktu je spätá emocionálna záťaž psychiky. Súčasné výskumy dokazujú, že obavy, depresia, poruchy spánku, zmeny v sociálnom okolí človeka /napríklad presťahovanie z mesta na dedinu a naopak/, vypätie v práci, vo velkej miere zvyšujú riziko rozvinutia infarktu myokardu. Predstavte si, ako povzbudzujú svoje obľúbené

Odporúčania

mužstvo chlapi pri obrazovkách televízorov. Rozprávajú sa sami so sebou, vykrikujú, vyskakujú z miesta, vrhajú sa raz na krčah s čajom, raz na valetol /tabletky/. Nie nadarmo niektorí psychiatri považujú sledovanie športových relácií za jeden z najškodlivejších koníčkov.

MOŽNO PO INFARKTE ŽIŤ POHLAVNÝM ŽIVOTOM? Túto otázku mi kladú mnohí pacienti. Čo odpoved at? Je to velmi individuálne. Pre jedného to možné je, pre iného nie. Moje rady vo všeobecnosti - kategoricky zakázať pohlavný život po infarkte nemožno. Niet ani osobitnej techniky pohlavného aktu prispôsobenej obnove sexuálneho života. Totiž, zrýchlený pulz a zvýšený arteriálny tlak nie je vecou techniky, ale psychického a fyzického naladenia. liektorí ľudia sa po infarkte snažia nájsť čo najkomfortnejšie polohy a spôsoby, nevyžadujúceveľkú námahu. Vda záleží od pochopenia partnera. Takmer nevznikajú problémy u manželov, ktorí spolu prežili harmonický život, vždy nájdu kompromis.

Zložitejšie to majú ľudia, ktorí nežijú v manželstve. Ich vzájomné stretnutia neprebiehajú vždy v pokojnej atmosfére a emócie sa odrazia na činnosti srdca. Pre mnohých, ktorí prekonali infarkt, je najzávažnejšia prvá snaha o obnovenie intímnych vzťahov. Je to pochopiteľné, veď počas pohlavného aktu sa môžu objaviť pocity bolesti, záduch, nepokoj. V takých prípadoch pomôže tabletka nitroglycerínu užitá zavčasu. Neradím vám však naťahovať sexuálne predohry, pretože si vyžadujú značné úsilie.

Nezabúdajte sa častejšie usmievať, nerozmieňajte sa na drobné, nenáhlite sa, pestujte si zdravie. Majte na pamäti, že zdravý duch dáva prednosť zdravému telu.

if

'Y. ':\o",,,

~

--~_CAPSULES

doktorky Nony:

1.Ravseen,3 kapsule ráno. 2. Okseen, 2 kapsule pred spánkom. 3. Goldseen, l kapsula ráno. 4. Newseen, l kapsula. 5. Čaj Gonseen /horúci/ - 0.51 denne

9


-....ane

V poslednom čase sa k úžasnej Su lok terapii obraciam často. Telo človeka je maličkým, harmonickým vesmírom. Má všetko potrebné k tomu, aby žilo a existovalo v prírode svojim celistvym, nezávislým bytím. Su po čínsky znamená - ruka / od prstov po zápästie/, lok - chodidlo. Ruky a chodidlá sú pultmi dialkového ovládania zdravia človeka. Tieto liečebné systémy fungujú ako miniatúrne kliniky, ktoré uzdravujú telo z chorôb prirodzeným spôsobom. Po dôkladnej analýze, do akej miery ruky a chodidlá kopírujú konštrukciu nášho tela, pochopíme aj štruktúru týchto liečebných systémov a objavíme body i zóny, ktoré treba stimulovať v prípade ochorenia. Su Jok akupunktúra, profesor Park lae Woo.

k sa človek ocitne v zložitej situácii, snaží sa hľadať východisko, bojuje a vítazí. Prečo sme ale vo vzťahu k svojmu zdraviu pasívni? Prečo, ak ochorieme, sme zrazu bezmocní a nádej vkladáme len do lekára? Každý človek by mal poznať efektívny spôsob samoliečby, aby si v ťažkej chvíli dokázal pomôcť a pomôcť aj ľuďom okolo. Su [ok terapia s použitím Dynamického krému: V súčasnosti je najlepšou prístupnou metódou ako si pomôcť.

V momente stimulácie takého bodu vzniká liečebná vlna, ktorá začína normalizovať chorý orgán.

Podobnosť z hľadiska rozmiestnenia vyčnievajúcich častí:

Podobnosť z hľadiska vyčnievajúcich častí:

Na rukách a chodidlách máme systém vysoko aktívnych bodov, ktoré zodpovedajú všetkým orgánom a častiam tela. Ich stimulácia má výrazný liečebný i preventívny účinok. Body na rukách a chodidlách sú precíznym systémom, ktorý predstavuje zmenšený obraz anatomickej stavby tela. Telo a jeho systémy sú neustále v stave vzájomnej súčinnosti. Pri ochorení sa signálna vlna vydáva z napadnutého orgánu alebo časti tela do bodu zhody a podráždi ho. Miesto bodu prudko rozbolí.

Telo má päť vyčnievajúcich častí: Hlava, dve ruky a dve nohy. Na rukách je päť prstov, ktoré vychádzajú z dlane.

Hlava je na ľudskom tele najvyššie, najnižšie sú nohy a medzi nimi sa nachádzajú ruky. V prirodzenej polohe ruky je najvyššie položený palec, najnižšiu polohu zaujíma prostredník s prstenníkom, v polohe medzi nimi sa nachádza ukazovák a malíček.

Hlavné prednosti využitia Su Tokterapie v spojení s Dynamickým krémom: • Vysoká efektívnosť. • Pri pravidelnom používaní sa dostaví výrazný efekt po niekolkých minútach, niekedy isekundách. • Absolútna bezpečnosť užívania. Tento systém nevytvoril človek liba ho objavili, ale sama príroda. V tom spočíva podstata jeho sily a bezpečnosti. Stimulovaním bodov zhody dochádza k vyliečeuiu, Nesprávna aplikácia človeku nikdy neuškodí, len je neefektívna. • Dostupnosť metódy. V Su lok terapii sa nemusíte nič učiť, ani si pamätať. Dynamický krém si sám nájde potrebný bod. • Jednoduchosťvyužitia - vaša ruka a vedomosti sú vždy s vami, netreba ich hlad ať. Potrebujete si iba zaobstarať téglik Dynamického krému.

10


Podobnosť z hľadiska smerovania vyčnievajúcich častí:

Podobnosť

palca s hlavou:

Palec je z hľadiska svojho tvaru podobný hlave viac, ako ktorýkoľvek z prstov. Hlava smeruje hore k nebu, ruky a nohy sú paralelné a nasmerované k zemi. V prirodzenej polohe ruky je smerovanie palca odlišné od ostatných prstov. Podobnosť z hľadiska proporcionality veľkosti vyčnievajúcich častí:

Hlavaje najkratšia a najširšia časťtela, nohy sú najdlhšie, ruky /celé/ sú strednej veľkosti.Palec na ruke /časť od končekov prstov po zápästie/ je v porovnaní s ostatnými prstami krátky a široký,prostredník a prstenník sú najdlhšie, ukazovák a malíček sú strednej dlžky, Podobnosť segmentov častí:

Podobnosť

z hľadiska

mu vyčnievajúcich

význa-

častí:

Hlava kontroluje trup a končatiny. Palec sa môže voľne dotknúť dlane, aj všetkých ostatných prstov. Splňa dôležitú úlohu pri držaní predmetov. Efektívnosť liečby v rámci systému zhody rúk a chodidiel sa najzreteľnejšie prejavuje v prípade ochorení, lokalizovaných v neveľkej, presne ohraničenej časti tela / oblasť pečene, žalúdka, ucha a ďalších/o Pri pôsobení na správne identifikovaný bod zhody nielen ustúpi bolesť ako v prípade podania utišujúcich liekov, ale hlavne odstráni sa jej príčina, znormalizujú sa toky energií v napadnutej časti tela.

z hľadiska počtu u vyčnievajúcich

jdeme rovnomerne pritláčanou zápalkou, tupou ceruzkou alebo špeciálnou diagnostickou tyčinkou. Takýmto spôsobom nájdeme, kde presne leží liečebný bod zhody. Liečebný bod je vždy bolestivý! Na predpokladané body tlačíme s rovnakou intenzitou, ale čo je veľmi dôležité, nezačneme silným tlakom. Môžeme nájsť jeden, ale i viacero ostro bolestivých bodov. Liečebný bod je charakteristický tým, že v momente, keď naň pritlačíme, zareaguje pohybom /reflexnou reakciou/ s ostrou bolesťou. Naneste Dynamický krém, potom ukazovákom alebo palcom pozorne hľadajte na oboch stranách povrchu rúk i chodidiel. Budete objavovať bolestivé zóny, rôzne zatvrdnutia, časti svalov stiahnutých kŕčmi. To sú signály štartujúceho neporiadku vo vašom organizme. Takéto zóny treba nevyhnutne dôsledne premasírovať palcami, až kým sa v nich neobjaví pocit tepla, nezmizne bolesť a zatvrdnutia. Ak viete, ktorý z vašich orgánov je oslabený, osobitne pozorne premasírujte zóny jeho zhody. Zapamätajte si, že veľmi užitočná je masáž končekov prstov a nechtovej plochy na rukách i nohách. Tieto miesta zodpovedajú mieche. Okrem toho sú projekciou celého tela človeka, miniatúrnym zobrazením zodpovedajúcich systémov.

Preventívna masáž rúk /od končekov prstov po zápästie/ a chodidiel: Hlava má dve časti,v podstate hlavu a krk. Ruky a nohy sa skladajú z troch častí, rozdelených klbmi /rameno, predlaktie, ruka; bedro, predkolenie, chodidlo/. Palec má dva články,ostatné štyri prsty delia klby na tri články

časti tela, nanesieme na ruky a chodidlá Dynamický krém. Potom predpokladanú zónu pre-

Oblasť choroby

II

1. Pacient T., 43 rokov. Sťažnosti na bolesť sedacieho nervu pri chôdzi. U pacienta sa tieto problémy objavili pred 3 rokmi. Bolo mu zaťažko stáť, ba aj sedieť. Našiel si zóny zhody na prostredníku pravej ruky a tretom prste pravej nohy, naniesol Dynamický krém a tieto zóny pomasíroval. Po troch dňoch nám pacient oznámil, že bolesť úplne ustúpila. 2. Pacient - chlapček, 7 rokov. Sťažnosti na pravidelné nočné mimovolné pomočovanie. V rámci základného systému zhody našli chorobné bolestivé body zhody močového mechúra močovodu, naniesli dynamický krém a stimulovali ich diagnostickou tyčinkou 20-30 sekúnd na každej ruke dieťaťa. Následne, v priebehu troch týždňov tieto body masírovali. Za dva týždne bolo mimovoľné pomočovanie zriedkavejšie, za mesiac nastúpil trvalý reflex. Chlapček vyzdravel.

Takže, dnes si už môžete prinavrátiť zdravie s pomocou Dynamického krému a Su [ok terapie.

Aby sme našli liečebný bod zhody chorého orgánu alebo chorej

Univerzálna metóda obnovenia energií: Nasypte do lavóra pohánkové krúpy, naneste na nohy Dynamický krém a dupkajte po pohánke 2 minúty. Cvičenie opakujte každé ráno.

Výpisy z chorobopisov:

Liečebná zóna pôsobenia


ristický je pocit viny. Čím viac sa oslobodíte od chronickej potreby uznania zo strany okolia, tým lepšie budete napredovať, chápať i vážiť si seba samého.

Čo treba robiť? o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

zasiahnutie jednej strany hlavy alebo tváre pulzujúci charakter bolesti zvýšená citlivosť na svetlo, hluk a vône nevoľnosť alebo vracanie zmeravenie a horúčosť, slabosť v rukách a nohách zosilnenie bolesti pri fyzickej aktivite občas zmätenosťvedomia, porucha reči občas čiastočná zmena videnia.

Pri migréne tvár silne zbledne, v niektorých prípadoch zá-

Typy migrény: 1. Bežná migréna /nazývame ju tiež migrénou voľného dňa, pretože štartuje pri zmene obvyklého režimu/o Migréna diéty /pri hladovaní/ alebo migréna menštruačná. 2. Migréna s aurou. Tento typ sa líši prítomnosťou aury - dočasnou poruchou videnia / pred očami blikajúce škvrny, kruhy, hviezdičky/o

Príčiny bolestí hlavy:

chvatom predchádza aura - pred očami sa objavia pruhy, blikajúce škvrny a pod.

Symptómy:

l. Spazmus alebo rozšírenie tepien, zníženie tonusu ciev. 2. Zvýšený alebo znížený vnútrolebečný tlak. 3. Napätie svalov hlavy a krku. 4. Emocionálne napätie.

Čo spôsobuje záchvat? o

o

o

o

o

o

o

o

o

Nebojte sa prejaviť svoje emócie a hovoriť o nich. Spoznávajte hranice svojich možností !nemajte pocit viny

Emocionálne rozrušenie, stres; silná vôňa; ostré svetlo; citlivosť na niektoré druhy jedla; náhla zmena počasia; alergia; fyzické napätie; nízka hladina cukru v krvi.

Okrem toho môže byť bolesť hlavy symptómom ďalších ochorení.

Vyhýbajte sa vo vzťahu k ľuďom prejavom nevraživosti, hnevu a iným negatívnym emóciám. Migréne podliehajú deti častejšie, než si vôbec myslíme. Táto choroba môže byť dedičná. Spomeňte si, či vaše dieťa netrpí bolesťou hlavy najmä v stresových situáciách. Či tieto bolesti nesprevádza strata apetítu, nevoľnosť, vracanie. Začiatku záchvatu migrény v detskom veku obyčajne predchádza zmena nálady. Dieťa je priečne, často si bez príčiny trie oči. Niekedy sprevádza migrénu bolesť žalúdka, takže zvracanie môže byť jej jediným príznakom a hlava pri tom nebolí. U dievčat vo veku 10-15 rokov sa vyskytuje druhá forma migrény. Záchvat začína poruchou videnia.

Zrazu sa zjaví vnem ostrého svetla, na moment sa stráca zrak, nastupuje závrat, šum enie v ušiach, problémy s rečou, stŕpnu ruky a nohy. Potom sa rozvinie pulzujú ca bolesť v zátylku, ktorú sprevádza vracanie. Toje tzv. bazilárna migréna. Najefektívnejšou metódou boja s detskou migrénou je prevencia. Pre pacientov s bolesťou hlavy sú typické niektoré osobnostné črty - sklon robiť všetko nie iba dobre, ale najlepšie, vysoké ambície, svedomitosť, zvýšená emocionálnosť, citeľná potreba spoločenského uznania a altruizmus. Charakte-

12

Odporúčania

o

o

o

preto, že nemáte krídla!. Zvykajte si na pozitívne myslieť. Častejšie plačte. Učte sa uvoľneniu. Bolesťhlavy obvykle ochraňuje pred veľkými starosťami.

Napríklad, zjedli ste tabuľku čokolády a nastúpila migréna. Pochopíte, že tento produkt škodí organizmu a vylúčite ho zo svojho jedálničku. Prostredníctvom bolesti hlavy vás organizmus upozorňuje, čo vám škodí.

doktorky Nony:

l. Ravseen, 3 kapsule ráno. 2. Fáza-3, 2 kapsule. 3. Dakseen, 1/2 tabuľky denne. 4. Dynamický krém - masáž rúk lod prstov po zápästie/ a ušníc. 5. Kúpele s Kvartetom solí - denne. 6. Čaj Gonseen /horúci/ - 0.51 v priebehu dňa,


ozlišujeme akútnu a chronickú bronchitídu. Akútna bronchitída je - zápal sliznice priedušiek. Najčastejšie ju diagnostikujú u malých detí a starších ľudí. Akútna bronchitída je obvykle spojená s vírusovými infekciami horných dýchacích ciest. Môžu ju vyvolať patogénne mikroorganizmy, alergické reakcie, ale aj podráždenie dýchacích ciest vdychovaním určitých plynov alebo chemických látok. Pri bronchitíde tkanivá na stenách ciest opúchajú a vylučujú veľké množstvo hlienu. Je však iba krátkodobým ochorením. Naopak, chronická bronchitída vyvoláva dlhotrvajúce Ichronickél narušenie priedušiek. U akútnej bronchitídy je charakteristický suchý ostrý kašeľ, ktorý sa v noci zhoršuje. Po niekolkých dňoch je už obvykle mäkší vďaka vylučovaniu hlienov. Pacient musí dodržať posteľný režim, piť veľa teplých tekutín a prikladať horčicové obklady. Lekár predpisuje preparáty na odkašliavanie a rozpúšťanie hlienov. Uplatňujú sa aj prostriedky znižujúce teplotu a utlmujúce bolesť. Pri chronickej bronchitíde bun-

ky, ktoré vystieľajú steny priedušiek, zhrubnú a vylučujú enormne veľa hlienu. Sliznica priedušiek naviera. Zužujú sa priechody, čo zhoršuje prísun vzduchu a jeho prienik do pľúcnych mechúrikov /alveol/, v ktorých prebieha výmena vzduchu. Stav sa komplikuje tým, že zdurená sliznica bráni činnosti epitelu s pohyblivými riasinkami na jej povrchu. A to znamená, že ani hlien, ani chorobné mikroorganizmy, ktoré sa zo vzduchu dostali do dýchacích ciest, neodchádzajú a prenikajú ďalej do pľúc. Ešte viac sa tým zhoršuje činnosť dýchacej sústavy. Respiračné infekcie, vrátane akútnej bronchitídy a pneumónie sú obvyklé komplikácie chronickej bronchitídy. Jej rozvinutie súvisí s pôsobením škodlivých látok v ovzduší, osobitne tabakového dymu la pod.! na sliznicu priedušiek. Prvým symptómom chronickej bronchitídy je neustály kašeľ, s vylučovaním velkého množstva hlienu, najmä ráno. Podľa miery progresu choroby sa zosilňujú ťažkosti s dýchaním, hlavne pri fyzickej námahe. Neskôr, podľa stupňa ochorenia, v dôsledku nedostatku kyslíka v krvi, často nadobúda koža sinavý nádych

1 cyanóza/. Pozorujú sa aj opuchy. Zničujúcimi komplikáciami chronickej bronchitídy sú srdečná nedostatočnosť, akútna zástava dýchania, emfyzém pľúc.

Chráňte sa komplikácií. V zime patrí bronchitída k najčastejším ochoreniam. Podľa štatistických údajov zdravotníctva, častejšie ako priedušky a pľúca, trápi ľudí iba srdce. Lekári sa domnievajú, že za všetkým sú stresy a znečistené ovzdušie, predovšetkým vo veľkých mestách. Za jeden deň pľúca obyvateľa velkej aglomerácie musia spracovať do lOkg rôzneho odpadu. Mnohí ľudia ignorujú bronchitídu, keďže ich nič nebolí. Hrozba však spočíva v tom, že choroba je nebezpečná svojimi komplikáciami. Vtedy nastupuje bolesť, ktorá spôsobuje ťažkú nedostatočnosť dýchania, ak sa rozšíri v pľúcach, alebo sa odrazí na činnosti srdca. Na bronchitídu sa umiera zriedkavo, ale na akútny zápal pľúc - často a náhle. Rozoznať tieto ochorenia jedno od druhého, nie je jednoduché, pretože symptómy sú prakticky rovnaké. Slabosť, teplota do 38°( a samozrejme kašeľ. Ak vám le-

13

Komplikácie bronchitídy:

chronickej

• emfyzém pľúc • pneumoskleróza • dychová nedostatočnosť • pľúcna hypertenzia • pľúcne srdce • rozdutie pľúc • bronchiálna

astma.

kár stanoví diagnózu bronchitída a chcete sa vyhnúť komplikáciám i zápalu pľúc, nevypláca sa podceňovať predpísanú liečbu. Užitočná rada - pri bronchitíde dobre pomáhajú alkalické nápoje. Minerálna voda ulahčuje kašeľ.


Projekt medzinárodnej Konvencie o kontrole tabaku, zavŕšený pod krídlami WHO, odovzdajú vládam a parlamentom rôznych štátov na ratifikáciu. Tvorcovia dokumentu dúfajú, že stanoví seriózne hranice reklame tabaku, sťaží pašovanie cigariet a oddelí nefajčiarov od tabakového dymu. Čo je vlastne fajčenie? Mnohí si myslia, že fajčenie je návykom a prestať s ním, je ľahké. Že je to len otázka sily vôle. Takýto názor nie je správny hneď z dvoch príčin. Meniť zvyky je niekedy veľmi ťažké. A fajčenie nie je iba návykom, ale určitou formou drogovej závislosti. Fajčenie tabaku možno kvalifikovať aj ako získaný reflex. Fajčenie je návyk, ktorý je mimoriadne silný. Človeku nič nebráni zapáliť si ďalšiu cigaretu, pretože na mnohých miestach je to stále spoločensky prijateľné. Závislosť od fajčenia sa formuje veľmi rýchle. V priemere si fajčiar šlukne asi 200x denne. U 45-ročného fajčiara, ktorý začal ako IS-ročný, to predstavuje asi 6 tisíc šlukov za mesiac, 72 tisíc za rok a vyše 2 milióny šlukov /vdýchnutí dymu/ celkove. Pre mnohých sa stalo fajčenie súčasťou ich "ja" a takúto vnú-

tornú akceptáciu seba samého je niekedy veľmi zložité zmeniť. Aj preto predstavuje fajčenie oveľa viac ako len návyk. Tabak obsahuje nikotín, ktorý patrí k najsilnejším jedom. V poľnohospodárstve sa používa ako insekticíd. Všetky formy využívania tabaku, populárne medzi ľuďmi, spôsobujú prienik nikotínu do krvi. Po vdýchnutí cigaretového dymu do pľúc sa nikotín dostáva do mozgu už za 7 sekúnd. Má široké spektrum pôsobenia. Zvyšuje pulz a koncentráciu cukru v krvi, zrýchľuje krvný obeh, mozgová kôra a miecha ľahšie podlieha vzruchom, uvoľňuje sa periférne svalstvo a znižuje periférny prietok krvi. Účinok nikotínu možno demonštrovať pomocou týchto pozorovaní: Fajčiari - začiatočníci si rýchle osvojujú hlboký vdych tabakového dymu, stúpa u nich nikotín v krvi; u náruživých fajčiarov štartuje mechanizmus regulácie úrovne nikotínu v krvi; ľudia s týmto zlozvykom majú najväčšiu chuť si zapáliť vtedy, keď sa v krvi koncentrácia nikotínu znižuje; terapia, spojená s náhradným príjmom nikotínu, čiastočne znižuje prejavy symptómov, spojených so zrieknutím sa fajčenia.

Hoci je fajčenie tabaku silným návykom, ba až formou drogovej závislosti, miliónom ľudí sa už podarilo zbaviť sa ho. Vo Veľkej Británii sa počet fajčiarov za posledných 10-15 rokov zredukoval asi na 10 miliónov. To znamená, že každý deň prestane fajčiť takmer 2 tisíc ľudí.

o škodlivosti

fajčenia

Hoci si mnohí ľudia uvedomujú, že fajčenie je škodlivé, málokto v plnej miere pozná stupeň nebezpečia. Hrozivé sú hodnotenia, ktoré dokazujú škodlivosť a nebezpečenstvo fajčenia pri porovnaní s úmrtiami na iné ochorenia. Tak vysoký počet úmrtí z dôvodov, ktorým sa prakticky dalo predísť, vykazuje okrem fajčenia len minimum stereotypov správania a faktorov risku. Fajčenie spôsobuje rozvinutie troch základných ochorení so smrteľným koncom. Je to rakovina pľúc, chronická bronchitída a emfyzém, koronárna choroba srdca. V krajinách, kde je fajčenie už dávno národným zvykom, sa dokázalo, že tabak je príčinou úmrtí na rakovinu pľúc v 90 % všetkých prípadov. U bronchitídy a emfyzému je to v 75 % a u chorôb srdca v 25 % . Kvôli svojmu zlozvyku zomrie predčasne okolo 25 % fajčiarov.

14

Mnohí z nich by mohli prežiť ešte 10,20, aj 30 rokov. Také sú v skutočnosti straty zo života. Obete fajčenia si skracujú život v priemere 010 - 15 rokov. V jednej z európskych krajín, asi s 50 miliónmi obyvateľov, zomrelo na následky fajčenia toľko ľudí, porovnateľne koľko by ich zahynulo v prípade leteckých havárií na plne obsadených veľkokapacitných linkách - ak by katastrofy boli každodenné a fatálne pre všetkých ľudí na palube. To všetko ešte nie je veľa, oproti štatistickým faktom. Fajčiari sa často dištancujú od informácií s podobnými závermi a poukazujú na individuálne prípady / "dedko fajčil 40 cigariet denne a dožil sa 93 rokov'" alebo na risk, súvisiaci s inou formou správania /"nie je vylúčené, že zajtra sa zabijem v aute.'? Informácie zo štatistík možno zovšeobecniť, ale faktom ostáva, že fajčenie je väčším zlom v porovnaní s obdobnými ohrozeniami. V krajinách s množstvom dopravných nehôd je fajčenie pre zdravie oveľa väčším nebezpečenstvom. Napríklad, vo Veľkej Británii je tento zhubný zlozvyk 10x nebezpečnejší ako pravdepodobnosť, že sa stanete sa obeťou dopravnej nehody.


Tabakový dym a stomatologické ochorenia II detí: Najnovšie výskumy v USA dokázali, že stomatologické ochorenia u detí nesúvisia s konzumáciou sladkostí, ako sa predpokladalo, ale so škodlivým vplyvom tabaku na ich organizmus. Vedci z Rochesterskej univerzity hodnotia, že tabakový dym má veľmi nepriaznivý vplyv na mliečne zuby. Po prehliadkach 3,5 tisíca detí vo veku od 4 do 12 rokov zistili, že každé tretie dieťa malo aspoň jeden pokazený zub. Čo je ale znepokojujúce, väčšina mala v krvi vyššiu hladinu cotinínu, vedľajšieho produktu nikotínu. Nové výskumy jasne dokázali nakolko škodlivé je tzv. pasívne fajčenie, ktoré mimoriadne negatívne vplýva na deti.

10 rád Freda Kelly, ktoré vám pomôžu prestať fajčiť: 1. Dôverujte si. Uverte tomu, že môžete prestať fajčiť. Spomeňte si na najzložitejšie veci, ktoré ste v živote dokázali a uvedomte si, že máte silu vôle i rozhodnosť. Všetko závisí od vás. 2. Keď dočítate môj zoznam, sadnite si a spíšte svoj zoznam, prispôsobený vašim vlastnostiam a osobitostiam vášho charakteru. Zostavte si osobný plán ako prestať fajčiť. 3. Vysvetli te si na papieri príčiny, pre ktoré sa chcete zbaviť škodlivého zlozvyku lprednosti života bez fajčenial - dlhší život, lepšie sa cítiť, vzdať sa fajčenia v záujme svojej rodiny, prianie ušetriť peniaze, lepšie voňať, ľahšie si nájsť partnera atď. Viete, čo je na fajčení zlé a čo získate, ak toho necháte. Všetko zapíšte na papier a každodenne si to čítajte. 4. Obráťte sa na svoju rodinu a priateľov, aby vás v rozhodnutí podporili. Poproste ich o plnú podporu, aj o trpezlivosť. Dajte im na vedomie skôr, že v tomto období budete zrejme podráždení. 5. Stanovte si dátum, kedy prestanete s fajčením. Rozhodnite sa, v aký deň sa rozlúčite s cigaretou navždy. Tento dátum si zapíšte. Naplánujte si ho. Pripravte svoj mozog "na prvý deň vášho nového života". Dokonca môžete pripraviť malý ceremoniál pri príležitosti vyfajčenia poslednej cigarety alebo na počesť prvého rána nefajčiarskeho dňa. 6. Porozprávajte sa o skoncovaní s fajčením so svojim lekárom. Podpora a rady odborníka zvyšujú šance na úspech. 7. Začnite s rozcvičkou. Šport je totiž nezlučitel'ný s fajčením. Cvičenie odstraľiuje stresy a pomáha vášmu telu zregenerovať sa zo škodlivín zanesených tabakom. Ak je to nevyhnutné, začínajte postupne, krátkou prechádzkou jeden alebo dvakrát za deľi. Dotiahnite tréning až do 30-40 minút, tri až štyrikrát týždenne. Skôr ako začnete s akýmkoľvek cvičením, poraďte sa s lekárom. 8. Robte hlboké dychové cvičenia každý deľi po 3-5 minút. Velmi pomaly sa nadýchnite cez nos, zadržte dych na niekoľko sekúnd a velmi pomaly vydychujte cez ústa. Skúste robiť dychové cvičenia so zavretými očami a prejdite k bodu 9. 9. Pozorne si predstavte seba samého ako prestávate byť fajčiarom. V čase dychových cvičení Ibod 81 môžete zavrieť oči a vytvárať si o sebe obraz človeka, ktorý nefajčí. Vidíte sa, ako sa z tohto tešíte. Predstavte si seba ako odmietate ponúkanú cigaretu. Predstavte si seba ako vyhadzujete všetky svoje cigarety a ocenia vás za to. Môžete rozvíjať svoje vlastné kreatívne predstavy. Vizualizácia je určite účinná. 10. Znižuj te počet vyfajčených cigariet postnpne 1 keď prestávate fajčiť postupne, určite si stanovte deň, v ktorý s fajčením skončíte/o Spôsoby postupného odúčania od fajčenia obsahujú plánovaný počet vyfajčených cigariet na každ)' dell, až do skončenia fajčenia. Každý deň znižujete ich počet, kupujte si najviac jednu krabičku, zameľite svoju oblúbenú značku, aby sa vám fajčenie páčilo menej. Dajte svoje cigarety niekomu do úschovy, aby ste zakaždým museli o ne prosiť.

A to najhlavnejšie

- prestaňte fajčiť! -.

_

.. -----""'t'

~EWSEEN 'IETARY SUPPLEMENL

--~

;í' lo,

í~ :. li !'

':lc. ~il",().

~

~~J\!'SULES:

15

i:1i~ ,l


Zápach z úst ápach z úst nie je v stomatológii najčastej ším problémom. Avšak ~=::....-. pacientov trápi azda najviac. Medicínska li teratúra uvádza prípady, keď sa ľudia uzavreli a začali byť mlčanlivými, lebo sa báli vlastného dychu. O príčinách a liečení nepríjemného zápachu alebo halitózy, rozpráva vedúca lekárka kliniky rodinnej stomatológie Larisa Petrovna Kiseľniková. Objavenie nepríjemného zápachu z úst súvisí s niekoľkými príčinami, ktoré možno rozdeliť na lokálne a všeobecné. Lokálne príčiny vzniku halitózy súvisia s činnosťou baktérií, produkujúcich prchavé sírnaté látky. Môže byť viacero súvislostí. • Mikrobiálny povlak: Pri nedostatočnej hygiene ústnej dutiny sa nazhromaždí zubný povlak, ktorý je priaznivou pôdou pre rozvinutie mikrobiálnych kolónií. • Ochorenia ďasien: Pri paradentóze a paradentitíde medzi zubom a ďasnom vzniká váčok, v ktorom sa môžu zadržať zbytky potravy. Rozmnožia sa mikróby a rozklad častíc jedIa spôsobí nepríjemný zápach. Zbytky potravy sa hromadia aj pod zubnými protézami. • Znížená tvorba slín: Vyskytuje u ľudí, ktorí v noci chrápu a pri chronickej nádche, kedy sa narúša priechodnosť vzduchu z nosných otvorov. Suchosť sliznicovej výstelky súvisí aj s užívaním liekov, napríklad, atropínu. Spôsobiť ju môžu i tabakové splodiny a alkohol. V konečnom dôsledku vedú tieto príčiny k zaktivizovaniu mikrobiálnej flóry. • Disharmónia mikroflóry ústnej dutiny: Najčastejšie dochádza k premnoženiu patologickej flóry po antibiotickej liečbe a pri dlhodobom užívaní hor-

monálnych preparátov. • Hormonálne poruchy: Suchosť a nepríjemný zápach z úst sú často predmenštruačným syndrómom. Zvýšenie úrovne estrogénov vyvoláva silnejšie odlupovanie buniek sliznice maternice. Tým sa vytvárajú priaznivé podmienky pre množenie mikróbov. Všeobecné príčiny súvisia s činnosťou vnútorných orgánov. V takýchto prípadoch zápach obvykle pochádza z pľúc. Ich prostredníctvom, ako je známe, vylučuje organizmus prchavé látky . • Strava: Najčastejšie spôsobujú nepríjemný zápach prenikavé prísady ako cesnak, cibuľa, syr. Zapríčiňujú suchosť v ústach a do krvi sa dostávajú zlúčeniny síry, ktoré obsahujú. Tie sa cez pľúca dýchaním vylučujú. Vysporiadať sa so zápachom, ktorý súvisí s konzumáciou týchto produktov je preto zložitejšie. Analogický mechanizmus vzniku nepríjemného zápachu z úst funguje pri alkohole. Zbaviť sa zápachov, či už po cesnaku alebo alkohole, sa predsa len dá a dosť jednoducho. Vzdať sa ich a v prípadoch, keď to nejde, použiť žuvačku. • Ochorenia hrdla a nosa: Chronickú nádchu a faryngitídu často sprevádza zapáchajúci dych. Vzniká následkom činnosti baktérií, ktoré sa rozmnožia na sliznici. Analogicky mechanizmus je pri ochoreniach pa-

žeráka a žalúdku. Nelíšia sa od ochorení orgánov v hlave. • Poruchy látkovej výmeny: Napríklad, pri diabetes mellitus sa objavuje acetónový zápach v dychu. Podobn)' zápach môže vzniknúť pri hladovke, keď dochádza k intenzívnemu rozkladu bielkovín. Znateľný zápach amoniaku je aj pri poruchách látkovej výmeny u dusíkatých látok /najčastejšie pri chorobách obličiek/.

16

• Čo robiť? Na koho sa obrátiť" Odpovedať na tieto otázky je jednoduché - treba ísť k stomatológovi. Spôsob liečby ako odhaliť príčinu nepríjemného zápachu navrhne práve on. Často je súčasťou liečby profesionálna starostlivosť o hygienu ústnej dutiny, poučenie o technikách jej udržiavania a poradenstvo s výberom zubnej pasty a ústnej vody na výplachy.

~ [K S E EN A~ARYS!ffl.~...J!L

~

~henge(m

AO)


Jazyk môj priateľ môj! Pozrite sa na líniu, ktorá prechádza v strede jazyka. Ak je pokrivená, svedčí o deformácii alebo pokrivení chrbtice. Jazyk skrivený alebo odkláňajúci sa na jednu stranu je príznakom ochorenia orgánov v danej polovici tela i porúch funkcií mozgu, napríklad porážky. Môže svedčiť o roztrúse-

nej skleróze, myasténii. Jazyk s hlbokými priečnymi ryhami je príznačný pri mozgových poruchách. Takéto zmeny na jazyku zdravých ľudí môžu svedčiť o náchylnosti k cievnym mozgovým poruchám.

Program odporúčaných preparátov spoločnosti "Dr.Nona": Ak ste zbadali na svojom jazyku príznaky znázornené na nákrese 1, zjedzte najmenej polovicu tabuľky Dakseenu denne. Ak je váš jazyk podobný jazyku z nákresu 2, nevyhnutne užívajte 2 kapsu le Okseenu denne.

hcete vedieť v akom stave je vaše zdravie? Choďte k zrkadlu a vyplazte jazyk. Jeho povrch vám našepká o nedostatkoch vo vašich vnútorných orgánoch. Napríklad, tzv. " geografickf jazyk, na ktorom sú časti rozdielne farbou ivelkosťou, svedčí o psychickej nepohode, chronických poruchách žalúdočno-črevného traktu, problémoch s trávením /cholecystitída a gastritída/. Keď je jazyk pri koreni obnažený, poukazuje na vredovú kolitídu, nefritídu, ale i ďalšie ochorenia. Jazyk obnažený v centre, akoby lakový, signalizuje gastritídu a neuralgiu. Trhliny na okrajoch jazyka svedčia o ochoreniach pečene alebo žlčníka, nakol'ko tieto časti jazyka sú prepojené hlavne s týmito orgánmi. Pľuzgieriky na konci jazyka?

Sústreďte pozornosť na srdce / konkrétne perikard/ a na pľúca. Môžu byť príčinou sínusitídy, bronchitídy, faryngitídy, pneumónie, kongestívnej srdečnej nedostatočnosti a ischemickej choroby srdca. Varikózne rozšírenie žíl pod jazykom poukazuje na celkovo zvýšený tlak v žilách alebo na dedičnú dispozíciu k varikóznemu rozširovaniu žíl a hemoroidom. Tento príznak sa objavuje pri kongestívnej srdečnej nedostatočnosti, súvisí s mihotaním Iflutter/ srdcových predsiení, poruchami chlopní a ďalšími problémami. Chvejúci sa jazyk je častým príznakom epilepsie a chorey / "tanec sv.Víta'". Odtlačky zubov zboku na prednej časti jazyka prezrádzajú skryté neurózy, pričom čím silnejšia neuróza, tým zretel'nejšie odtlačky. Odtlačky na krajoch jazyka poukazujú na nedostatočné spracovanie potravy v žalúdočno-črevnom trakte.

Nákres Nákres Nákres Nákres Nákres Nákres

3, čaj Gonseen

- 0,51 denne a Ravseen,

4, Pulmoseen,

2 kapsule denne.

2 kapsu le.

5, Okseen a Pulmoseen, 2 kapsule denne. 6, Okseen a Pulmoseen, 2 kapsule denne. 7, Fáza-3, 1 kapsula a Soupseen, l vrecúško. 8, čaj Gonseen - ll, Cleanseen, 3 kasule pred spánkom. Nákres 9, čaj Gonseen - ll, Cleanseen, 3 kapsule pred spánkom. Nákres 10, ll, 12, Pleťovú bahennú masku naneste v tenkej vrstve na spodnú časť chrbtice, nechajte pôsobiť 10 minút, potom ešte povrch namažte krémom Solaris. Reumoseen, 2 kapsu le po jedle.

17


ovlak, alebo nános sa musí dôsledne, systematicky odstraňovať, lebo vznikne zubný kameň, ktorý časom prerastie do ďasien. Medzi ďasnami a zubami vznikajú vačky, v ktorých sa bez prekážok rozmnožujú baktérie. Ak túto chorobu hneď nerozpoznáme, môže naštartovať atrofia oporného aparátu Stratí pevné spojenie s alveolami a časom neodvratne vypadne. Toto ochorenie často nazývajú paradentózou, čo je zastaralý výraz pre nezápalový proces, atrofiu čeľuste. O paradentitíde sa hovorí najmä v súvislosti so zápalom.

4. Ak máte často nepríjemnú pachuť v ústach alebo nepríjemný zápach z úst, príčinou môžu byť nánosy a ostatky jedla v zubných medzerách alebo vo váčkoch medzi zubami a ďasnom. Jedno, aj druhé môže viesť k paradentitíde.

Ako rozpoznať paradentitídu?

Zubný lekár odstráni povlak na povrchu zubov i v medzerách medzi nimi a vysvetlí vám ako správne čistiť zuby, aby sa zamedzilo jeho tvorbe. Po miestnej anestézii stomatológ očistí od zubného kameňa a povlaku vrchné časti zubov a potom ich dobre vyhladí. Ak už proces dosť pokročil, lekár rozsekne dasná, aby odstránil povlak aj po nimi.

1. Je na to prostý spôsob. Obliznite si ruku, o 5 minút, keď slina uschne, ovoňajte ju. Ak pocítite hnilobný zápach, je možné, že máte paradentitídu. 2. Tkanivo zdravých ďasien má svetloružovú farbu bez akýchkoľvek .bodiek" viditeľných voľným okom. Pri čistení zubov nekrváca. Zapálené tkanivo ďasien má tmavočervenú farbu a často krváca pri najmenšom dotyku zubnej kefky. 3. Ak máte pocit, že vaše zuby sú dlhšie alebo sa obnažujú ich krčky, môže to svedčiť o začínajúcej paradentitíde.

Ak máte hoci jeden z uvedených symptómov, bezodkladne navštívte stomatológa.

buje. Nedostatok výživných elementov sa podpisuje na zuboch a dasnách, pričom reagujú nasledovne: • Zuby - kazom, zápalom pulpy, rozkývaním a vypadnutím. • Ďasná - gingivitídou, krvácaním, zápalmi, infekciami, paradentitídou a paradentózou. • Oporné kosti čeľusti - osteoporózou, odvrhnutím implantátov, rozkývaním mostíkov, prerušením kontaktu s protézami.

Pomoc pri paradentitíde:

A teraz pozor! Nedostatočne požuvaná potrava sa nestrávi. Z nestráveného jedla sa v črevách neabsorbujú živiny. Nastáva deficit bielkovín, tukov, vitamínov a mikro elementov, ktoré organizmus k svojmu chodu potre-

18

Uzavretý kruh: Viac problémov so zubami - horšie trávenie - viac problémov so zubami. A ešte poznámka. Jeden nemecký stomatológ, ktorý liečil pacientov schronickými ochoreniami zubov, príčinu ktorých nevedel objaviť, napokon s počudovaním zistil, že všetci často prežívali stresy. Mnohí zubní lekári v súčasnosti zastávajú názor, že stres je jednou z príčin ochorení zubov.


s výrobkami "Dr.Nona"

N

ečakane sa oteplilo a ., kolóny automobilov, sťa sťahovavé vtá!---, ..•... _ ..•ky, tiahnú za mesto. Obyvatelia veľkých sídlisk, ktorí vlastnia chaty so záhradkami, sa ponáhľajú do svojich vidieckych obydlí. Málokto z nich sa zamýšľa nad tým, že pri práci v sade, záhrade, pri bicyklovaní detí, zapaľovaní vatry, či ďalších činnostiach na nich číha nebezpečenstvo úrazov. Pokaziť oddych môžu aj také banality ako problém s trávením, bolesť hlavy, či prechladnutie. A všetky tieto chorobné stavy tu treba operatívne riešiť. Maximálne rýchlo a efektívne vám s tým pomôže "chatová" lekárnička, zostavená z preparátov spoločnosti "Dr. Nona" Chladné noci, ranná rosa i mokré nohy "dopomôžu" k prechladnutiam. Nastúpi nádcha a kašeľ. S nádchou a sčerveneným hrdlom vám pomôže Ústna

voda, ktorá má baktericídny účinok. Pri ka šli prehltnite Okseen, vypite horúci Chocoseen, zjedzte tabuľku čokolády Chicoseen. Liečbu všetkých prechladnutí urýchlia imunitné modulátory - Okseen, Soupseen, Chicoseen, Chocoseen. Chatové problémy nie sú ničím výnimočné. Najčastejšími sú odreniny, rezné rany, udretia a natiahnutia. Pri udretí, na miesto potenciálneho opuchu priložte Obklad z vody Mŕtveho mora a potom natrite Dynamickým krémom. Pri odreninách a rezných ranách najprv omyte ranu Ústnou vodou, ktorá má antiseptické vlastnosti, a poranené miesto zakryte Obkladom z vody Mŕtveho mora. Nevydarený krok po vchodových schodíkoch, vo výmoli, či v priekope blízkeho lesa a máte natiahnutú šľachu, najčastejšie v predkolení. V takomto prípade postihnuté miesto natrite krémom Solaris, uži te Reumoseen,

nan este Pleťovú bahennú masku a zranenú časť tela stiahnite elastickým obväzom. Výsledok garantujeme do niekoľkých hodín. Oheň v ktorom spaľujete smeti a spílené konáre je očarujúcou pastvou pre oči, ale zároveň aj potenciálnou príčinou popálenia. Ak sa tak už stalo, použite na popálené miesto krém Solaris. Na chate niekedy vzniknú problémy s podráždeným črevným traktom. Nedostatočne umy tá zelenina, iná voda a pred toaletou sa formuje rad. Rýchlo zlikvidovať túto nepríjemnosť môžeme, ak pamätáme na Ústnu vodu. Na normalizáciu trávenia a obnovu flóry v črevnom trakte, ktorý je postihnutý diareou /hnačkou/, pomôže Soupseen, ľahko rozpustná polievka s obsahom bioorganominerálneho komplexu. Ak diarea pretrváva a organizmu hrozí dehydratácia, vypite 1,5 litra čaju Gonseen.

19

Pomôže obnoviť vodno-soľný režim a predíde sa dehydratácii. V ťažkých prípadoch sa treba obrátiť na lekára. Svieži chladivý vetrík a kúpanie môžu spôsobiť, najmä u detí, zápal stredného ucha. V tomto prípade opäť pomôže Ústna voda a Dynamický krém. Komáre a iný bodajúci hmyz sú najnepríjemnejšou súčasťou života na chate. Na štípance od komárov, na bodnutia ôs a včiel pomôže Ústna voda a Dynamický krém. "Chatová" lekárnička "Dr. Nona" je skvelá nielen na chatu, ale na akékoľvek cesty. Zabezpečení preparátmi "Dr. Nona" môžete spokojne relaxovať ďaleko od civilizácie.


Ravseen

aJvacsou prednosťou užívania omega - tukov /Ravseen/ je potlačenie apetítu. Ich obsah v strave vytvára pocit sýtosti. Omega - tuky pôsobia na žalúdok tak, že dlhšie zdrží potravu, v porovnaní s produktmi bez tuku alebo s ich nízkym obsahom. Tento efekt súvisí s tým, že pri trávení tuky spotrebujú ovel'a viac energie ako pri bielkovinách a uhfohydrátoch. Preto sa v žalúdku zdržia dlhšie ako iné druhy potravy. Majú vplyv na stimuláciu tvorby cholecystokinínu - hormónu, ktorý zodpovedá za signály pocitu sýtosti postupujúce do mozgu. Výskumy odborníkov z Pensylvánskej štátnej univerzity, teamu z Univerzity Thomasa Jeffersona a Jeffersonovej medicínskej college z Filadelfie potvrdili, že zo všetkých potravinových článkov je najintenzívnejší pocit sýtosti po omega - tukoch /Ravseen/. Inými slovami, na zahnanie pocitu hladu stačí zjesť menej a dlhší čas nepotrebujete jesť - do 6 hodín po poslednom jedle, obsahujúcom omega - tuky. Gate Butler, autor vynikajúcej knihy Pochopenie tukov a olejov, povedal: "Ak používate omega - tuky, možno vás prirovnať k maximálne efektívnemu automobilu, ktorý na 50 km jazdy spotrebuje 4 litre

benzínu.Ak konzumuj ete potraviny bez tuku, ste ako staré auto, ktoré so 4 litrami paliva zvládne iba 16 km. Zastaralý automobil spotrebuje palivo rýchlejšie a preto častejšie zastavuje, aby doplnil zásoby." Ak doplníte svoje menu omega - tukmi, automaticky predlžujete vzdialenosť na jedno tankovanie.V tom je celé tajomstvo. Budete sýti, bez pocitu hladu medzi jedlami. Užívanie potrebného množstva omega - tukov / Ravseen/ pomáha odblokovať proces prestavby tukových zásob, z ktorých následne čerpáte energiu. Ravseen vytvára v organizme vyvážený stav medzi inzulínom a glykogénom. Pri konzumácii produktov s obsahom cukru, nadobličky produkujú inzulín, aby odbúrali jeho nadbytok. Ak zjeme výrobok s vysokým obsahom cukru, vyprodukujú nadmieru inzulínu, pričom blokujú základný pankreatický hormón - glykogén, ktorému nedovolia efektívne pracovať. Denné menu s vysokým obsahom omega - tukov /Ravseen/ dosiahne úroveň inzulínu, pri ktorej sa produkuje glykogén v objeme, dostatočnom na odblokovanie tukových zásob a prestavbu prebytočného podkožného tuku na energiu. Podkožný tuk, ktorého sa chcete zbaviť, sa nazýva aj bielym tukom. Nachádza sa bezprostredne pod kožou. Existuje ešte ďalší typ - tzv. hnedý tuk,

ktorý je hlboko vo vnútri a ob- Preto je rovnako dôležité dispoklopuje dôležité orgány - srdce, novať ešte jedným druhom tuky obličky a nadobličky. Taktiež spaľujúceho tkaniva i slušnou .obopína" chrbticu, krk a hlav- svalovou hmotou. né krvné cievy v oblasti hrude. Pri zaktivizovaní hnedého tuku organizmus spaľuje viac kalórií, Príklad Maše: ktoré pretvára na energiu. Inak povedané, neodkladá ich do zásoby. Hnedý tuk, na rozdiel od " Dlhodobo som jedla potrabieleho, sa nehromadí. Práve vinové výrobky s nízkym obnaopak, je pieckou pre spaľova- sahom tuku a hodinu denne sa nie kalórií. venovala aerobiku, avšak bez Anna Luisa Heattlman, po- výsledku. predná expertka USA v oblasKeď som po pôrode nenati výživy, vysvetľuje, že hnedý vliekla šaty, ktoré som nosila tuk predstavuje 10 % všetkého pred tehotenstvom, vel'mi som telesného tuku, ale zodpovedá sa naštvala. Doktorka Nona za 25 % kalórií spaľovaných mi ponúkla Ravseen a tukovo všetkými tkanivami organizmu. bielkovinovú diétu. Vážila som

20

RAVSEEN ADIETARY SUPPLEMENT

C

100 CAPSULES

J


81 kg, s objemom pásu 77 cm. Za 8 týždňov som schudla 7 kg a z pásu mi ubudlo 5 cm." Výsledky výskumu na klinike .Lenom" potvrdili, že omega tuky /Ravseen/ znižujú akútnosť zápalových procesov súvisiacich s Crohnovou chorobou. Ďalšie práce potvrdzujú, že stravovacie menu, bohaté na omega - tuky /Ravseen/ efektívne pomáha pri odstránení problémov žalúdočno-črevného traktu, od diarey po chronické zápchy. Ravseen preukázatel'ne upevňuje imunitný systém, znižuje riziká srdcovo - cievnych ochorení, diabetes, mozgovej porážky, odstraií.uje depresie, predchádza Alzheimerovej chorobe, reguluje hladinu cukru v krvi, pomáha pri liečbe astmy a "bezvýhradne" pri chudnutí.

21


red piatimi rokmi _",,: môj známy, 55-ročný stomatológ, sa začal ~;;'i-= sťažovať na únavu a slabosť. Obrátil sa na lekára, ktorý mu stanovil diagnózu - akútny lymfooblastóm. Keď ležal na oddelení intenzívnej starostlivosti, jeho 35- ročná manželka bola stále s ním, rozprávali sa, masírovala mu ruky i nohy. Môj známy vyzdravel, žije, teší sa zo života a všetkým hovorí, že za svoje zázračné vyliečenie vďačí láske. Láske, ktorú vždy voči sebe navzájom cítili. Povedal: "City mi nedovolili odísť!" Na kliniku .Lernon" prišla 42ročná žena so silnými bolesťami chrbta. Keď jej náš masér lakov začal Dynamickým krémom masírovať chrbát, rozplakala sa a zdôverila, že už 7 rokov nepocítila dotyk muža. Po plnej kúre, ktorá obsahovala masáže i balneoprocedúry s použitím preparátov "Dr. Nona', žene bolesti chrbta úplne ustúpili. Sex môže liečiť, pričom nielen v prípade porúch v pohlavnej oblasti. Sex pomáha celkovému ozdraveniu organizmu, udržiava životaschopnosť. V tomto prípade jeho medicínsky prínos súvisí so zmyselnosťou a sexuálnou túžbou. Ako súčasť liečebnej kúry možno sex uplatniť pri odstraňovaní telesných chýb, pri prekonávaní mentálnych ťažkostí i odstraňovaní záťaže z emo-

cionálnych problémov. Aplikujú sa rôzne metódy, vďaka ktorým sex pomáha upevňovať imunitný systém, zlepšuje celkové zdravie a prehlbuje partnerské vzťahy. Máte problémy so zdravím? Trpíte záchvatmi podráždenosti, depresiami a negatívnymi emóciami? Možno vás znepokojujú nejaké fyzické bolesti? Alebo ste šťastní a spokojní so sebou i partnerskými vzťahmi, ale myslíte si, že život môže byť ešte lepší? Ako vplýva sex na nešťastie? Môže zlepšiť mnohé životné procesy. Existujú rôzne názory, že sex je živočíšny akt, alebo že je prirodzenou potrebou organizmu alebo aj dokonca hriechom. My zdieľame názor, že fyzická láska je vyjadrením citov a vzájomnou výmenou pocitov. V sexe je skrytý ohromný potenciál, ktorý sa opiera o silu vedomia, tela iduše. Ak človek nasmeruje sexuálnu intímnosť proti konkrétnej chorobe, stáva sa liečivou. Ak sa sexu venuje zdravý človek, prináša mu pocity naplneného života a získava dobrú kondíciu. Vďaka intímnym stykom sa možno zbaviť žalúdočných vredov, migrén, astmy, chronických bolestí, poruchy krvného obehu i kožných ochorení. Ak sa zharmonizuje

sexuálny život, značne sa vylepší aj fyzický stav. Sex je proces, do ktorého vstupujú rôzne systémy organizmu, v prvom rade dýchací aparát a krvný obeh. Sex prehlbuje dýchanie, čím zväčšuje objem kyslíka, ktorý prichádza do pľúc. Zároveň urýchľuje prúdenie krvi po celom tele. Velké množstvo jej postupuje k pohlavným orgánom, spôsobí vzrušenie, erekciu u mužov a vylúčenie pošvového sekrétu u žien. Pri orgazme sa cirkulácia krvi zvyšuje vo všetkých častiach tela, osobitne v kožnej pokrývke asvaloch. Fyzická láska je svojim spôsobom analgetikum, pretože odstraňuje pocity bolesti. Ak je mozog vzrušený, organizmus vyrába endorfíny. Najideálnejším prostriedkom na to je sexuálny akt. Počas orgazmu sa uvoľňuje obrovské množstvo endorfínov, čo oslobodzuje od bolestí aj na niekolko hodín. "Dnes nie, drahý, práve ma rozbolela hlava". Táto fráza by mala zaznieť úplne ináč. "Venuj me sa láske, drahý, práve ma rozbolela hlava." Bolesť utlmujúce pôsobenie endorfínov sa prejavuje pri krátkodobých bolestiach /migréna/,

22

aj pri chronických bolestiach / artróza/. Vylúčenie endorfínov do krvi mobilizuje imunitný systém. Produkcia endorfínov vyprovokovaná vzrušením, menovite sexom, navodí relaxáciu. Podobne ako meditácia alebo joga, čo tiež upevňuje imunitný systém. Ľudia s pravidelnou produkciou endorfínov sú menej náchylní chorobám. Všetci, čo trpia chronickými, autoimunitnými, alergickými ochoreniami, sa môžu vďaka láske vyliečiť. Prirodzene, že sex môže blahodarne vplývať na gynekologické choroby a stavy, ako napríklad, pri disfunkcii vaječníkov, pri predmenštruačných a klimakterických syndrómoch. Pomôže aj mužom, sexom môžu odstrániť chorobu žliaz prostaty. Intenzívnym pohlavným životom možno predísť vzniku osteporózy. Vďaka sexu sa budete cítiť lepšie a aj vynikajúco vyzerať. Žiaľ, nemá vplyv na zlozvyky - fajčenie, drogy, alkohol, obžerstvo. Dôležité! Počas pohlavného aktu bije srdce 2x rýchlejšie, dodáva krv do orgánov v panve, do hrudníkovej dutiny a do povrchovej vrstvy kože. Takýmto spôsobom


sa stimuluje vyplavovanie torínov a príjem výživných látok. b~"ŠUje sa intenzita dýchania a tým aj pnjem kyslíka. Závažné! • Z ľudí, ktorí to preháňajú s konzumáciou alkoholu, sa nakoniec stávajú impotenti. Alkohol totiž rozkladá testosterón - mužský pohlavný hormón. · Nikotín zhoršuje zásobovanie pohlavných orgánov krvou, oslabuje orgazmus a spôsobuje impotenciu. • Cukor rýchlo zvyšuje energetickú úroveň, ktorá vzápätí rýchlo padá /znižuje sa úroveň endorfínov, ktoré zodpovedajú za pocity duševného pokoja a pohody/o Cukor je nepriateľ sexu. • Mastná vyprážaná strava sa odráža na stave ciev a znižuje sexuálnu výkonnosť.

23


ápchy sú častým zdravotným problémom, ~ štatistiky potvrdzujú ich výskyt najmä u malých detí a starších ľudí. apríklad, vo Francúzsku trpí zápchami okolo 10 miliónov ľudí, v Nemecku 30 % obyvateľstva. Posledné desaťročia lekári zaznamenávajú prudký nárast ľudí s týmto problémom. Pod zápchou sa chápe spomalená, sťažená alebo systematicky nedostatočná defekácia /vyprázdnenie čriev/. Mnohí sú presvedčení, že črevá treba vyprázdňovať raz denne, čo iniciatívne propagujú aj výrobcovia farmaceutických prípravkov. Reklama priam navádza k svojvoľnému užívaniu preparátov bez konzultácií odborníkov, čo je veľmi nebezpečné. Niektorí úplne zdraví ľudia, ak im vynechá každodenná stolica, bezdôvodne a samozrejme bez rady lekára siahajú po preháňadlách. Pričom interval defekácií je u zdravých ľudí rôzny. Jedno vyprázdnenie čriev denne neznamená jedinú správnu normu činnosti. V súčasnosti je ustanovený interval stolice od trikrát denne, po trikrát týždenne ako normálna činnosť. Komplikácie: U človeka postihnutého zápchou môže dôjsť k zníženiu pracovnej schopnosti. Nastupujú bolesti hlavy i svalov, nervozita, upadá nálada, dochádza

k poruchám spánku, štartuje depresia. Úporné zápchy môže sprevádzať zhoršenie stavu pokožky. Je bledšia, často žltastého odtieňa, ochabnutá, stráca elasticitu. Dlhotrvajúca zápcha spôsobuje rôzne ochorenia hrubého čreva, najčastejšie hernoroidy, trhliny konečníka, zápaly prikonečníkovej časti /paraproktitída/o Najhoršou komplikáciou je rakovina hrubého čreva.

u jednotlivcov v intervale, či rytme defekácií. Takmer všetci ľudia mávajú zápchy na cestách, po streso ch a operáciách. Keď sa vrátia k obvyklému spôsobu života, miznú a v týchto prípadoch sa neklasifikujú ako choroba. Ak sa zápchy opakujú často, sú systematické, je nevyhnutná dôsledná diagnostikácia a liečba.

Prevencia:

Základné zápchy:

Prísne dodržiavať pravidelný režim stravovania, jesť najmenej 5x denne. Neprípustné sú dlhé prestávky medzi jedlom. Podstatný liečebný účinok pri zápchach možno dosiahnuť otrubami. Sú stabilné voči tráviacim šťavám, nie sú veľkým energetickým zdrojom a zároveň stimulujú peristaltiku čreva. Je tiež nevyhnutné piť dostatočné množstvo tekutín a aktívne žiť.

• Poruchy peristaltiky /motoriky svalstva/ črevného traktu. • Oslabenie nutkaní k defekácii. • Zmeny štruktúry črevného traktu alebo jemu blízkych orgánov, ktoré bránia normálnemu posúvaniu obsahu hrubého čreva. • Disproporcia medzi kapacitou hrubého čreva a objemom črevného obsahu.

Prvé príznaky zápchy: • Malé množstvo výkalov. • Zvýšená tvrdosť a suchosť stolice. • Postrádanie pocitu celkového vyprázdnenia črevného obsahu po defekácii. Pacienti, ktorí trpia zápchou, môžu mať všetky príznaky alebo len niektoré z nich. O zápche svedčí dokonca iba jeden z týchto príznakov. Potvrdzujú ju aj zmeny v bežných zvyklostiach

24

príčiny

vzniku

• Stresy. • Nedostatočná fyzická aktivita, ktorá spôsobí pribrzdenie pohybovej funkcie /peristaltiky/ črevného traktu. • Zadržiavanie vyprázdňovania črevného traktu /napríklad počas pracovného času/o • Zápalové ochorenia črevného traktu, opuchy, ktoré bránia posúvaniu výkalov v hrubom čreve, jeho zúženie v súvislosti s tvorbou jaziev. Pri enteritíde / zápale tenkého čreva/ sú zápchy u každého piateho pacienta. Zdravý črevný trakt mená zdravý život!

zna-


História choroby: Raz ráno ma zobudilo zvonenie pri dverách. Otvorila som. Na prahu stál sused - silný, vysoký muž okolo štyridsiatky. Tvár mal skrivenú od bolesti, na čele sa mu ligotali kropaje potu. Priškrtene ma prosil: "Doktorka Nona, čo mám robiť? Schvátilo mi chrbticu a o 15 minút musím ísť do práce. Pekelná bolesť, ešte sa mi nikdy nič také nestalo. Ste lekárka, človek znalý veci. Možno mi niečo poradíte? " Známy príbeh, pomyslela som si. Na pohľad prvé príznaky začínajúcej osteochondrózy. Poradila som susedovi zavesiť sa so zohnutými nohami na detskú hrazdu. Zopakovali sme to trikrát, potom sme naniesli Pleťovú bahennú masku, zvrchu krém Solaris a bolesť ustúpila.

úloha chrbtice v organizme je neoceniteľná. Kostra je oporou celého nášho tela a všetkých jeho orgánov /okolo 200 kostí/o Chrbtica je oporou celej kostry a umožňuje nám pohyb. Pri prudkých pohyboch, behu, skokoch chráni pred poškodením ďalšie orgány - pľúca, pečeň, srdce, miechu. Tieto zložité funkcie zvláda chrbtica vďaka svojej konštrukcii. Je zľahka ohnutá. To človeku umožňuje pohybovať sa vo vertikálnej polohe a vydržať dostatočne veľké výchylky osi. Vďaka" esíčkovej " forme chrbtice sú ľudia ohybní a môžu meniť polohy - sedieť, stáť, ležať, nakláňať sa, atď. Chrbtica sa skladá z 24 stavcov, ktoré sú navzájom pružne spojené. V jednej línii sa držia vďaka väzivu a medzistavcovýrn platničkám. Pre správnu predstavu o podmienkach, v akých fungujú medzistavcové platničky v organizme, treba vedieť o svalovom

tonuse. Pod svalovým tonusom rozumieme dlhodobé čiastočné skrátenie svalov, ktoré nesprevádza únava. Chrbtové svalstvo neustále stláča chrbticu, aj vtedy, keď je bez záťaže. Pred prisilným zatlačením, ale aj pred premenou na tvrdú neo hybnú konštrukciu z pevne pritisnutých stavcov, ju chránia medzistavcové platničky. Tie pracujú bez prestávky počas telesnej aktivity, aj počas spánku. Medzistavcové platničky sú svojrázne pružiny, tlmiče, ktoré sú neustálym protipólom voči tonusu svalov, ale aj voči sile zvonka. Prvotný patologický proces vzniká v hlbokých svaloch chrbta. Na dlhodobo prepínaných svaloch vznikajú blokády. Do tohto procesu sú vťahované aj miechové nervy a ich cievy Kompresia /stlačenie/ miechových nervov môže spôsobiť nielen bolesť, ale aj stratu citlivosti orgánov i tkanív. Kompresia ciev sa prejaví opuchom. Ak ste ma pozorne sledovali, musíte chápať, že choroba nezačína v chrbtici, ale v preťažených svaloch. Osteochondróza bou doby.

je choro-

Dnes ňou netrpia, bohužiaľ, už iba kojenci. V Rusku je diagnostikovaná u 25 miliónov ľudí. Uvažujme o tomto čísle I Z týchto 25 miliónov bude mnoho invalidov. Názov choroby pochádza z gréckych slov steon - kosť a hondros - chrupavka. To znamená, že osteochondróza je skostnatenie chrupavky. Vedecký názov ochorenia znie - degeneratívno - distrofický vertebrogénny proces. Degeneratívny preto, lebo dochádza k disfunkcii a znehodnoteniu tkanív, čo predstavuje uloženie solí kalcia v chrupavkách, platničkách, svaloch a dochádza k zrastom tkanív v miestach po-

škodenia. Distrofickým sa nazýva preto, lebo narúša výživu tkanív a orgánov, ktorým nestačia sily na udržanie chrbtovej kosti. Podstatou osteochondrózy sú vlastne kostné zrasty , prietrže, posuny medzistavcových platničiek, narušenie štruktúry chrbtice - stavcov, šliach, krvných ciev, nervových ukončení. Osteochondróza má množstvo prejavov. emusia to byť iba bolesti v oblasti chrbta. Všetko závisí od toho, k akým orgánom vedú korienky nervových ukončení miechy, V počiatočnom štádiu ochorenia sa môžu prejaviť závraty, bolesť hlavy, nespavosť, napätie vo svaloch, zlá nálada, úsady, silná bolesť v chrbte, prechádzajúca do nohy, pocity bolesti v oblasti sedacieho nervu. Medzirebrová neuralgia, lumbago, radikulitída, kŕče, bolesť v lýtkach, ischias, pseudo - syndróm stenokardie, aj to sú prejavy osteochondrózy. Nezriedkavé sú aj bolesti v oblasti pečene, srdca, pod rebrom, v črevnom trakte. Pri osteochondóze sa bolesť podobá na záchvat stenokardie. Tieto stavy treba vedieť rozlíšiť. Zapamätajte si, pri stenokardii vzniká bolesť nielen pri pohybe, ale aj v kľude, po užití validolu alebo nitroglycerinu mizne. Pri osteochondróze sa bolesť prejavuje obyčajne pri pohybe a lieky nepomáhajú. Je zaujímavé, že 80 % sťažností na bolesti srdca u pacientov stredného veku sa objasní osteochondrózou. Príčiny vzniku chondrózy:

osteo-

Osteochondrózu často volajú trápením z rozumu. Isteže, iba

25

vďaka rozumovej činnosti človeka vznikli situácie, v ktorých mu hrozí nebezpečenstvo vzniku tejto choroby. Zvieratá ňou nestrádajú. Avšak, u divej zveri /cicavcov/, zaznamenali prípady rozvinutia osteochondrózy, keď ich trvale držali v tesných klietkach.

Odporúčania doktorky Nony: 1. Dynamický krém, masáž. 2. Solaris, masáž. 3. Kúpele s Kvartetom solí. 4. Reumoseen, 2 kapsule po jedle. 5. Pleťová bahenná maska pozdlž chrbtice ráno. 6. Fáza-3, 2 kapsule ráno.


problémov neplodnosti . osledné roky na celom svete neustále stúpa neplodnosť. Na generatívnu funkciu nepriaznivo vplývajú škodlivé fyzikálne a chemické faktory životného prostredia a nezdravý spôsob života, zlozvyky fajčenia, požívanie alkoholu, drogy. Na neplodnosti sa bezprostredne podieľajú aj ďalšie príčiny ako neskoré manželstvá, odklady splodenia potomkov na neskôr, časté interrupcie, ale aj zvyšovanie počtu endokrinologických ukazovateľov patologickej podstaty, zápalové ochorenia ženských i mužských pohlavných orgánov. Výsledkom sú časté bezdetné manželstvá 110 - 20 %/, pričom liečenie tretiny z nich je neefektívne. Na základe vlastných mnohoročných skúseností, neplodnosť možno riešiť spojením tradičnej liečby manželského páru s komplementárnou komplexnou aplikáciou preparátov "Dr. Nona"

Muž Okseen, kom.

2 kapsule pred spán-

Obaja Goldseen, l kapsula ráno, Ravseen + Lovseen, po 3 kapsule ráno, Yamseen /Newseen/, l kapsula pred spánkom. Erotická masáž Dynamickým krémom. Za 13 rokov našej práce sa narodili tisíce zdravých bábätiek, pričom u manželov neplodnosť často pretrvávala do 16 rokov. Ako príklad prinášame fotografie detičiek, ktoré s radosťou predstavila ukrajinská pobočka konzultantov našej organizácie.

'T

Predpísaná kúra na základe odporúčaní doktorky Neny, po dôkladnom vyšetrení a stanovení možných príčin neplodnosti, trvá od 6 mesiacov do 2 rokov. Spočíva v tomto: Žena Kvarteto solí po menštruácii, do stredu cyklu. Pri erózii krčka maternice vih čiť Ústnou vodou alebo použiť navlhčené tampóny - prvých 10 dní po menštruácii. Tampóny vložiť na 10 minút. Pred spánkom tampóny s Dynamickým krémom.

26


brucha, s možnými kŕčmi, ťažoba v tejto časti brucha, krvnaté výtoky. Hrozba pre plod: Ak sa tehotenstvo podarí zachrániť, treba pozorne sledovať vývoj plodu, pretože hrozbu potratu v skorých štádiách často sprevádzajú vývojové poruchy. otraty rozdeľujeme na samovoľné a umelé. Sarnovolný potrat vzniká bez vplyvu zvonku, v rozpore s prianím tehotnej. U zdravých žien býva zriedkavo. Základnými príčinami samovolného potratu sú rôzne somatické ochorenia, zápaly pohlavných orgánov, akútne a chronické intoxikácie, úrazy, endokrinologické poruchy, nezlučiteľnosť krvi matky a plodu, poruchy chromozómov plodu. Ak sa opakuje viac ako dvakrát, nazývame ho .zvykovým" potratom. V takýchto prípadoch je nevyhnutná genetická konzultácia a sledovanie manželov v tejto rovine. Pri prvých príznakoch začínajúceho potratu !záchvatové bolesti v podbrušku a krvácanie z pošvyl sa musí žena neodkladne obrátiť na lekára. Včasné poskytnutie lekárskej pomoci v mnohých prípadoch pozastaví uvoIňujúcu placentu a zachráni tehotenstvo. Po prežitom potrate musí byť pacientka pod kontrolou ženského lekára. Hrozby potratu: Príčinami môže byť rubeola i ďalšie infekcie, hormonálne poruchy u matky, nepravidelný tvar maternice, nedostatočný krčok maternice, silné psychické stresy, imunitná nezlučiteľnosť matky a otca.

Vyšetrenie: Ultrazvukové vyšetrenie s cieľom zistiť stav plodu, tonus maternice, stav krčku maternice; rozbor krvi na stav pohlavných hormónovpro geste rón, testosterón; analýza moču na 17- KS. Rozbor krvi na stav hormónov štítnej žľazy lpodľa odporúčaní lekára/. Rozbor krvi na vnútorné infekcie Irubeola, toxoplazmóza, herpes, cytomegalovírus/. Rozbor krvi a sekrétu na chlamýdie, mikoplazmu, ureaplazmu. Rozbor krvi na špecifické antikoagulanty a protilátky humánneho choriogonadotropínu IheGI Liečba: Liečba prebieha jedine pod lekárskym dohľadom s dôrazom na výsledky rozborov. Ak má žena nevýrazné bolesti, je bez krvnatých výtokov a nemala v minulosti potrat, môže byť v domácom ošetrení. Pre tehotnú však treba vytvorit maximálne komfortné podmienk)'. Súčasťou liečby je užívanie upokojujúcich preparátov, vitamínov, spazrnolytík, v nevyhnutnom prípade hormónov. Ak sa objavia krvnaté výtoky, intenzívnejšie bolesti v podbrušku, okamžite treba zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc alebo odviezť pacientku do nernocmce.

Príznaky:

Čoho sa v prvom rade treba obávať?

Bolesti tiahnúce sa v dolnej časti

Život plodu ohrozujú nebezpečné

infekcie, najmä cytomegalovírusová a herpesová. Ich pôvodcu, vírus, nie je možné zničiť, iba pretransformovať do neohrozujúcej podoby a potom veľmi pozorne sledovať jeho aktivitu. Parazitná infekcia: Zahynutie plodu a následne potrat, najmä v raných štádiách tehotenstva, môže zapríčiniť aj chlamydióza, toxomlazmóza, trichomoniáza Icelkovo 10 infekcií/. Ekologicky nepriaznivé životné prostredie a nedostatok obranných síl organizmu spôsobili, že dnes už niet absolútne zdravých žien. Netreba ale zúfať, DNK - diagnostika je schopná objaviť všetky známe infekcie a pri kvalitnej odbornej liečbe možno príčinu nedonosenia eliminovať. Zrejme bude treba užívať antibiotiká. Nie je to však pre budúce dieťatko nebezpečné? Čo určite treba dodržiavať: Odovzdávať vzorky na rozbor v čase tesne pred alebo v období menštruácie, keď sú choroboplodné baktérie mimoriadne aktívne. Je to dôležité v prípade latentných infekcií a takých prípadov je 70 %.

Hrozba spočíva v tom, že ak pri chrípke alebo angíne užívame široko spektrálne antibiotiká, infekciu vženieme hlboko do vnútra. Neskôr je veľmi náročné identifikovať ju. Preto DNA - diagnostiku treba zopakovať najmenej počas dvoch cyklov - do liečby, aj po nej Iterapia prebieha počas menštruácie/. Aj zvýšená hladina mužských a nedostatočná produkcia ženských pohlavných hormónov spôsobujú uvoľnenie plodu alebo sa plod prestane vyvíjať. Ak v 12. týždni ultrazvuk ukáže 7 - dňové gestagénové obdobie, signalizuje to navonok pozastavenie tehotenstva. Preto pri viac ako dvojtýždennom zadržaní treba ísť okamžite k lekárovi. Čím skôr je

27

žena pod dohľadom špecialistu, tým väčšia je šanca na záchranu dieťaťa. Diagnostiku ultrazvukom treba absolvovať skôr, dlhší čas pred počatím. Odstrániť, alebo slovami lekárov .vylúpnut" cystu dnes možno laparoskopicky. Jednej pacientke odstránili 26 cýst a následné tehotenstvo sa zavŕšilo narodením zdravého dieťaťa. Ak žena trpí chronickým zápalovým procesom, je prirodzený vývoj otáznikom, možné je chybné uchytenie oplodneného vajíčka, uvoinenie placenty, infikovanie plodu.


ajväčším bičom súčasnosti sú stresy. Žiaľ, najviac postihuje deti. Pozrime sa na priebeh obyčajného dňa 8- ročného Sašu. Chlapček vstáva o siedmej ráno. Rýchla hygienická očista pod dozorom kričiacej matky: "Umy si uši! Vyčisti si zuby!" Reakciou na tento krik je rýchlo miznúci úsmev zo Sašovej tváre. Deň začína stresom. Každý /akýkoľvek/ stres má nasledovnú schému: Stimul - reakcia organizmu / so zmenami na bio chemickej úrovni, vylúčenie hormónov, zvýšenie hladiny adrenalínu a kortizónov v krvi, zrýchlenie srdečného rytmu, zvýšenie arteriálneho tlaku, prekrvenie svalstva, zabezpečujúceho pohyb/ - zodpovedajúca fyzická činnosť - uvolnenie. Reakciou Sašu na krik matky sú ranné vrtochy a pomalosť. Nasledujú raňajky, praženica, žernla s maslom, koláčiky alebo napolitánky, čaj. Maslo, ktoré rodina ráno konzumuje, je zdrojom voľných radikálov. V kuchyni ide televízor, vysielajú správy, bežne s kriminálnym obsahom. To zväčšuje stresovú reakciu dieťaťa. Čo nevidelo, si dofantazíruje. Plný dojmov a voľných radikálov Saša odchá-

N

dza do školy, kde ho čakajú ďalšie stresy. Nenaučil sa domácu úlohu, zasníval sa na hodine, dostal poznámku do žiackej knižky a na zavŕšenie všetkého sa ešte pobil s kamarátom. Okolo jednej vyučovanie končí a začína "pracovná" činnosť - hudba, šport, jazyky, úlohy. Obed narýchlo, o siedmej večer sýta večera. Spánok o deviatej. Dieťa rastie v obyčajnej rodine a počuje hrozby typu:" Okamžite volám políciu, . nespievaš, zamknem ťa doma Neustále spory rodičov, nedostatok financií. Násilie v televízii ... Toto všetko deti vstrebávajú ako špongia a stávajú sa hyperaktívne. Nemajú si kde vybiť energiu. Plus k tomu, podráždení učitelia, ktorí si ani neuvedomujú, že na deti prenášajú vlastnú nespokojnosť so životom. Keď predtým dieťa túžilo po dospelosti, teraz sa jej bojí. Tam je zdroj nespavosti, nočných mor. Ako zmeniť situáciu, ako zvíťaziť nad stresom? Milióny detí, ktoré absolvovali «

program prevencie pred stresom preparátmi "Dr. Nona', sa dnes cítia skvele. Určite pomôže aj vám. Ráno zobuďte svoje dieťa láskavým pohladkaním a nezabudnite na úsmev. Pustite príjemnú dynamickú hudbu. Do umývania vneste prvky hry a rozcvičky, bude to užitočné pre vás, aj pre vášho syna, či dcéru. Ranná sprcha so Šampónom na časté použitie vaše dieťa jemne zobudí a jedna kapsula Okseenu pred jedlom mu dodá sviežosti na celý deň. Najmä v jesennom a zimnom období je to maximálne aktuálne. Na raňajky pripravte čerstvo zaparený čaj Gonseen, užitočný pre celú rodinu. Na obed sa snažte dieťaťu pridať do jeho bežnej stravy tretinu vrecúška ľahko rozpustnej polievky Soupseen. Pred spánkom ponúknite dieťaťu tabulku detskej čokolády Chicoseen, ktorá pomôže, aj zlepší náladu. Dvakrát týždenne mu večer pripravte soľný kúpeľ

28

s Kvartetom solí. Naučte ho uvoľňovaniu. Potom, až v postieľke, mu pomasírujte Dynamickým krémom chodidlá a ruky. Ak cítite, že dieťa je rozrušené, dajte mu pred spánkom l kapsulu Newseenu. Uvolní sa a upokojí. Dieťa musíte chváliť, povedzte mu ako v neho veríte a že sa mu vždy všetko podarí Rozprávajte mu rozprávky s dobrým koncom. Naučte sa nehovoriť doma o práci a problémoch. Vymedzte si dve hodiny, počas ktorých sa budete venovať iba dieťaťu a uvidíte ako sa zmení, fyzicky zosilnie a bude oveľa pokojnejšie. Nezabúdajte na prosté pravidlo, aspoň osemkrát za deň vezmite svoje dieťa do náručia. Každý deň to opakujte a čoskoro uvidíte zmeny, ktoré sa udejú.


, I

S

onkologickými

.

.

ochoreniami

vetové štatistické údaje za posledné roky dokazujú značné úspechy v liečbe rôznych onkologických ochorení, čo prispelo aj k predlženiu života chorých bez recidívy. U akútneho lymfoblastómu viac ako S-ročná remisia prakticky zodpovedá uzdraveniu, čo predstavuje 70 -75 % prípadov, a pri lymfogranulomatóze - 90 % a viac. Podľa záverov vedeckých autorít, v blízkom desaťročí viac ako l% z práceschopného obyvateľstva celej Zeme budú predstavovať rekonvalescenti rôznych onkologických ochorení. Podľa štatistík vedcov z USA, už v roku 1997 bolo vyše 6% populácie mladých dospelých ľudí v tejto krajine v detstve vyliečených z rôznych onkologických ochorení. Žiaľ, za liečbu zhubných nádorov sa kruto platí, pretože sa používajú agresívne protirakovinové látky, ktoré majú na organizmus škodlivé vedľajšie účinky. Preto je výsostne aktuálne rozpracovanie spôsobov rehabilitácie po takejto liečbe. Koncom 90-tych rokov minulého storočia predstavili týmto súvislostiam zodpovedajúcu schému komplementárnej rehabilitácie chorých s onkologickým profilom s aplikáciou preparátov "Dr.Nona" IS.P.]armonenko, N.Kuchina, 19972001/. Prešla úspešnou aprobáciou v systéme komplexnej imunologickej rehabilitácie detí v štádiu remisie po chemickej a rádiologickej terapii lymfoblastómu a mozgových nádorov I O.G. Želudkova a ko \.,l 997 2003, I.D.Borodina a ko1.,2004, 2008/.

Od roku 1997 absolvovalo komplexnú komplementárnu rehabilitáciu s aplikáciou preparátov .Dr.Nona" v Ruskej federatívnej republike, v štátoch Schengenu a vo východnej Európe vyše 6 tisíc pacientov. Preparáty "Dr. Nona" na tento účel dostáva špeciálne cielený dobročinný fond. Počas svojej existencie ich už dostal v hodnote 2,5 milióna dolárov. V roku 2007 sa v prospech detí Ukrajiny uskutočnil dobročinný maratón. la základe zosumarizovaných informácií a nazhrornaždených skúseností v oblasti komplementárnej imunologickej rehabilitácii detí s aplikáciou preparátov .Dr.Nona" pri zhubných novo tvaroch v štádiu remisií, ponúkame nasledovný rehabilitačný program: 1. Gonseen ,0,51 denne. 2. Dakseen, tretinu alebo polovicu tabulky denne. 3. Soupseen, l vrecúško denne. 4. Okseen, 1-2 kapsule denne. 5. Ravseen, 3 kapsule ráno, každý deň počas 3 mesiacov. 6. Pulmoseen, 1-2 kapsule ráno. 7. Dynamický krém - každodenne. 8. Ústna voda. 9. Solaris lv slnečnom počasí/, každodenne na odkryté časti pokožky. 10. Solné kúpele s Kvartetom solí, dve veľké lyžice na kúpeľ.

Upresnenie dávkovania preparátov, termínov užívania a dlžky kúr sa koncipuje s ohľadom na stav dieťaťa.

Deti na záberoch sú v štádiu remisie po onkologickej liečbe. V sanatóriu Ruské pole absolvujú rôzne procedúry v rámci komplementárnej rehabilitácie.


Nonaterapia 2  
Nonaterapia 2  

Obrázková publikácia z pera Dr. Nony Kuchiny obsahujúca množstvo rád ako a na čo používať produkty a ich odporúčané kombinácie k jednotlivým...

Advertisement