Projektiva časovnosti / Projected Temporality / La temporalité projective

Page 1

9

7€

149-150

771318 050001

JESEN/AUTUMN

2012

PROJEKTIVNA ČASOVNOST / PROJECTED TEMPORALITY / LA TEMPORALITÉ PROJECTIVE