Ohranimo naravo

Page 1

E-RAZSTAVA

OHRANIMO NARAVO USTANOVA: OŠ GABROVKA-DOLE, VVE ČEBELICA Mentorji: VLASTA CELESTINA Oddelek: ŽELVICE Starost otrok: 1 – 5 let

www.velikinemarniskornji.si


Skupino Želvic sestavlja 19 živahnih, radovednih in razigranih otrok, starih od 1 5let. Vodiva jih vzgojiteljica: Vlasta Celestina in pomočnica vzgojiteljce Laura Horvat.Radi raziskujemo in odkrivamo nam še neznano... Zgodbo o velikih nemarnih škornjih smo prebirali z velikim navdušenjem in ustvarjali v povezavi s prebrano vsebino. Ob pripravljenih dejavnostih smo potešili našo radovednost in se hkrati preko igre naučili veliko novega in hkrati pomembnega za naše življenje. Zavedamo se, da kljub temu, da smo majhni, lahko marsikaj naredimo za ohranitev naše lepe narave. Ob koncu vrtčevskega leta bomo skupaj z ostalima dvema skupinama pripravili zaključno prireditev z naslovom Veliki nemarni škornji. Z njo želimo vsem obiskovalcem sporočiti, da ne smemo dovoliti, da se ponaših gozdovih sprehajajo veliki nemarni škornji…

www.os-gabrovka-dole.si


DEJAVNOSTI (1.del)

(3.del)

• Pogovor o gobah, ogled posnetkov kako rastejo gobe, ogled fotografij in knjig.

• Branje pisma škratka, ki nas povabi v gozd.

• Spoznavanje gob. Razvrščenje gob na užitne in neužitne.

• Sprehod v gozd, iskanje škratka.

• Barvanje velikih nemarnih škornjev s prsti.

• Najdenega škratka smo poimenovali Patek. V vrtcu smo mu naredili nov dom, v našem „gozdnem kotičku“.

• Risanje gob s tempara barvami. • Risanje skupne risbe: Gobe v gozdu z voščenkami.

• Gobji ples. • Poligon: Sprehod v gozd (pazimo na gobe). (2.del)

• Iz lesenih polen je vsak otrok izdelal prijatelja Škratka za našega Patka.

• Pogovor: Kaj lahko mi naredimo za ohranjanje gozdov (ponovna uporaba odpadnega papirja). Iskanje idej kaj vse lahko izdelamo iz časopisnega papirja. Izdelava žogic, letal, kap, ladjic, pustnih kostumov in ročna izdelava papirja.

• Pogovor o ločenem zbiranju odpadkov. • Ogled videoposnetkov o divjih odlagališčih in posledicah za naše • okolje. • • Razvrščanje odpadkov. • • Ogled ekološkega otoka. • • Izdelava košev za ločeno zbiranje odpadkov v igralnici.

(4.del) Izdelovanje znaka – prepovedano odlaganje odpadkov. Izdelovanje čarobih paličic. Peka palačink in sladkanje z njimi. Ples ob glasbi: Svet je pisan, lep, bogat.


„SPREHOD V GOZD“ Z otroki smo se podali na „sprehod v gozd“. Naša naloga je bila, da v gozdu pazimo na gobe in nobene ne pohodimo ali jo brcnemo. Hodili smo med drevesi, se plazili pod debli, raziskovali skrite kotičke in luknjice, hodili po kamnih, se spuščali po deblih, se kotalili po listju in pri vsem tem neznansko uživali.

• Vstavite fotografijo


Kako škornjem povedati, da to kar počnejo v naravni ni prav? Kaj lahko naredijo junaki, kaj ti, mi…? • • • • • • • • • •

Naredil bi past, pa bi jih ujel. LIAM, 4 leta. Navil bi jim ušesa. V beton bi jih vrgel, da ne bi mogli it naprej. NICK, 4 leta. Privezal bi jih. JANEZ, 4 leta. Na pomoč bi poklical volke, lisice, medvede, ježe, da bi jih pikal. V zapor bi jih dal. ŽIGA, 4 leta. Za gobice bi naredila hiške, da bi se lahko skrile. NIKA, 4 leta. Ujel bi jih v smeti. NIK, 4 leta. V vrečko bi jih dal. TILEN, 3 leta. Kamenje bi nastavil zelo visoko, da ne bi mogli naprej. Poklical bi klope, da bi jih popikal. JAKA, 4 leta. Z avtom bi jih drugam odpeljal. NEJC, 3 leta. Kar v ogenj bi jih dal. KRISTJAN, 4, leta.


GALEGIJA NAŠEGA POTEPANJA Z VELIKIMI NEMARNIMI ŠKORNJI!Vstavite notranjo naslovnico knjige, kjer ste podpisani in to besedilo izbrišite

Ustvarjali smo v knjigo

LOČEVANJE ODPADKOV Z otroki smo se pogovarjali o tem, kaj so odpadki in kam sodijo. Ogledali smo si videoposnetke divjih odlagališč. Sledil je pogovor o pomenu zbiranja in ločevanja odpadkov. Razvrščali smo odpadke glede na to iz česa so (plastika, kovina, les, steklo, papir). Ogledali smo si ekološkii otok in razvrstili prinešene odpadke. Izdelali smo koša za zbiranje odpadnega papirja in plastike.

KAJ VSE LAHKO NAREDIMO IZ ČASOPISNEGA PAPIRJA? Uvodni pogovor: Kaj lahko mi naredimo, da ohranimo gozdove. Z otroki smo iskali ideje, kaj vse lahko naredimo iz časopisnega papirja. Nato smo se lotili izdelovanja letal, ladjic, žogic,... Odločili smo se, da si bomo iz časopisa izdelali tudi pustne kostume. Izdelali smo oblekice, klobuke in metuljčke ter se poimenovali „časopiskoti“. Nato smo ročno izdelovali papir. Najprej smo drobno natrgali časopisni papir, ga prelili z vodo in pustili čez noč. Nato smo ga zmiksali, dodali barve (rdeča, modra, zelena in rumena), z nastalo kašo smo prekrili sita, s pomočjo krpic in spretnih prstkov iztisnili odvečno vodo, dobljeno maso položili na suhe krpe in potrpežljivo počakali, da se papir posuši. Nastali papir smo uporabili za izdelavo voščilnic ob materinskem dnevu.

• Vstavite fotografijo


IZDELAVA ZNAKA, PREPOVEDANO ODLAGANJE ODPADKOV Z otroki smo v vrtcu poiskali odpadke, s pomočjo katerih smo izdelali znak, s katerim smo želeli velikim nemarnim škornjem sporočiti, da odpadki ne sodijo v gozd!

• Vstavite fotografijoKoordinator projekta: Vista, zavod za razvoj vrednot Murska Sobota Lendavska 1, 9000 Murska Sobota www.zavodvista.si Vodja projekta: Aleksandra PinteriÄ? VkljuÄ?ena ustanova: Ustanova + naslov Mentorice:

Logotip ustanove

www.velikinemarniskornji.si


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.