Page 1

ZANAFILLA

PLAN LEXIMI: FJALËT E URTA PËR 1 MUAJ

Zanafilla |

për të mbjell një farë të mirë...


Fjalët e Urta për 1 Muaj Lexo librin e Fjalëve të Urta për 1 Muaj. 1 Kapitull për çdo ditë.

Dita

Kapitujt

Dita 1 Dita 2 Dita 3 Dita 4 Dita 5 Dita 6 Dita 7 Dita 8 Dita 9 Dita 10 Dita 11 Dita 12 Dita 13 Dita 14 Dita 15 Dita 16 Dita 17 Dita 18 Dita 19 Dita 20 Dita 21 Dita 22 Dita 23 Dita 24 Dita 25 Dita 26 Dita 27 Dita 28 Dita 29 Dita 30 Dita 31

Fjalët e Urta 1 Fjalët e Urta 2 Fjalët e Urta 3 Fjalët e Urta 4 Fjalët e Urta 5 Fjalët e Urta 6 Fjalët e Urta 7 Fjalët e Urta 8 Fjalët e Urta 9 Fjalët e Urta 10 Fjalët e Urta 11 Fjalët e Urta 12 Fjalët e Urta 13 Fjalët e Urta 14 Fjalët e Urta 15 Fjalët e Urta 16 Fjalët e Urta 17 Fjalët e Urta 18 Fjalët e Urta 19 Fjalët e Urta 20 Fjalët e Urta 21 Fjalët e Urta 22 Fjalët e Urta 23 Fjalët e Urta 24 Fjalët e Urta 25 Fjalët e Urta 26 Fjalët e Urta 27 Fjalët e Urta 28 Fjalët e Urta 29 Fjalët e Urta 30 Fjalët e Urta 31

Fjalët e Urta: Plan Leximi #5  

Ne besojmë që Bibla është një libër i frymëzuar nga Zoti. Prandaj është e rëndësishme ta lexojmë. Ky është një plan leximi për fjalët e urta...

Fjalët e Urta: Plan Leximi #5  

Ne besojmë që Bibla është një libër i frymëzuar nga Zoti. Prandaj është e rëndësishme ta lexojmë. Ky është një plan leximi për fjalët e urta...

Advertisement