Dbhondoren 13 14 batx

Page 1

DBH ondoren, zer? 2013-14 ikasturtea


Hezkuntza sistemaren antolaketa Unibertsitatea

Batxilergoa

Erdi-mailako Lanbide Heziketa

Laneratzea Laneratzea

Selektibitatea

Goi-mailako Lanbide Heziketa

Lanbide Hastapenak Titulaziorik gabe

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Lehen Hezkuntza Sarbide-proba

Haur Hezkuntza

Fase espezifikoa aukeranBatxilergoak: modalitateak arlo komunak

modalitateak

1.maila Zientzia Zientzia eta eta Teknologia Teknologia

Giza Giza Gizarte Gizarte Zientziak Zientziak

Artea Artea

2.maila

•Gaztelania eta literat.

•Gaztelania eta literat.

•Euskara eta literatura

•Euskara eta literat.

•Ingelesa

•Ingelesa

•Filosofia eta hiritar.

•Filosofiaren historia

•Mundu garaikideko zi.

•Historia

• Gorputz Hezkuntza

3 arlo (modalitatekoak)

aukerako1

3 arlo (modalitatekoak)

aukerako1


Zientzia eta Teknologia modalitatea

aukeratzeko arloak 1. maila •Matematika I*

Zientzia Zientzia eta eta Teknologia Teknologia

•Fisika-Kimika * •Biologia-Geologia •Marrazketa teknikoa I •Industria teknologia I

2. maila •Matematika II

Zientziak Zientziak

•Fisika

Ingenieritza Ingenieritza Arkitektura Arkitektura

•Kimika •Biologia •Marrazketa teknikoa II •Industri teknologia II •Elektroteknia • Lurra eta ingurunearen zientziak

3 aukeratu

*derrigorrez aukeratu behar dira

3 aukeratu

Osasun Osasun zientziak zientziak Ziklo Ziklo teknikoak teknikoak Kimika Kimika Osasuna Osasuna


Giza eta Gizarte zientziak aukeratzeko arloak

modalitatea

1. maila •GGZZ Matematika I *

2. maila •GGZZ Matematika II •Geografia

Giza Giza eta eta •Latina I * Gizarte Gizarte Zientziak Zientziak •Mundu Garaikidearen Hª * •Ekonomia •Grekoa I

•Latina II •Artearen Historia •Enpresa-ekonomia •Literatura Unibertsala •Grekoa II

3 aukeratu

*hiru horietatik bi aukeratu behar dira

3 aukeratu

Gizarte Gizarte eta eta lege lege zientziak zientziak Giza Giza zientziak zientziak Administrazioa Administrazioa Gizarte Gizarte eta eta Kultur Kultur Zer. Zer. Merkataritza Merkataritza Ostalaritza Ostalaritza


Artea aukeratzeko arloak

modalitatea

1. maila Arte Arte plastikoak plastikoak irudia irudia eta eta diseinua diseinua

Artea Artea eszenikoak eszenikoak musika musika eta eta dantza dantza *

2. maila

•Marrazketa Artistikoa I

•Marrazketa Artistikoa II

•Bolumena

•Artearen Historia

•Marrazketa Teknikoa I

•Marrazketa Teknikoa II

•Adierazpen Graf-plast. tek

•Diseinua •Ikus-entzunezko kultura

•Aplikatutako anatomia

•Literatura Unibertsala

•Arte eszenikoak

•Ikus-entzunezkoen Kultura

•Musika-hizkuntza eta – praktika •Musika Azterketa I

3 aukeratu

•Musika Azterketa II •Musikaren eta dantzaren historia

Arte Arte Grafikoak Grafikoak Eraikuntza Eraikuntza Zurgintza Zurgintza Artearen Artearen berariazkoak berariazkoak

Artea Artea eta eta Giza Giza Zientziak Zientziak

Gizarte Gizarte eta eta Lege Lege Zient Zien Musika Musika Arte Arte eszenikoak eszenikoak Dantza Dantza

3 aukeratu

* Bilbon martxan dago 2012-13 ikasturtetik : Ibarrekolanda BHI


Batxilergoak arlo arlo komunak komunak

modalitateak modalitateak

33 arlo arlo

••Gaztelania Gaztelania eta eta lit. lit. 1-2 1-2

Zientzia Zientzia eta eta Teknologia Teknologia

••Euskara Euskara eta eta lit lit 1-2 1-2 ••Ingelesa Ingelesa 1-2 1-2

33 arlo arlo

••Filosofia Filosofia eta eta hiritar. hiritar. 11

Giza Giza Gizarte Gizarte Zientziak Zientziak

••Filosofiaren Filosofiaren historia historia 22 ••Gorputz Gorputz Hezkuntza Hezkuntza 11 ••Mundu Mundu garaikideko garaikideko z.1 z.1 ••Historia Historia 22

33 arlo arlo Artea Artea

ondorengo ondorengo ikasketak ikasketak Zientziak Zientziak Karrera Karrera teknikoak teknikoak Osasun Osasun zientziak zientziak Ziklo Ziklo teknikoak teknikoak Kimika Kimika Osasuna Osasuna

Gizarte-lege Gizarte-lege zientziak zientziak Administrazioa Administrazioa Gizarte Gizarte eta eta Kultur Kultur Zer. Zer. Merkataritza Merkataritza Ostalaritza Ostalaritza

Giza Giza zientziak zientziak

Gizarte-lege Gizarte-lege zientziak zientziak Artearen Artearen berariazkoak Artea Artea eta eta Giza Giza zientz zientz berariazkoak Musika Musika Arte Arteeszenikoak eszenikoak Dantza Dantza

Arte Arte Grafikoak Grafikoak Eraikuntza Eraikuntza Zurgintza Zurgintza

http://www.ehu.es/p200content/eu/contenidos/informacion/estudios_grado/eu_grado/estudios_grado.html

aukerako1

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r4314952/eu/contenidos/informacion/familias/eu_16383/hasiera.html


Unibertsitaterako sarbide-proba

Bi fase

ďƒ˜ Orokorra: Gaztelania, Euskara, Filosofia edo Historia, Atzerriko hizkuntza eta modalitateko gai bat

%60 batxilergoa + %40 azterketa

(gehienez 10 puntu)

ďƒ˜ Espezifikoa: borondatezkoa, nota hobetzeko

C1 x M1 + C2 x M2

(gehienez 4 puntu)

M1,M2 = modalitateko jakintzagaiak C1,C2 = 0.1 edo 0.2 unibertsitateek Gradu

bakoitzerako finkatutako parametroak

Onartze-nota=(0,6 x BBN) + (0,4 x AOK) + (C1 x M1) + (C2 x M2)


Helbide interesgarriak  EHUnibertsitatean sartzeko notak 2013-14

www.sarrera.ehu.es/p259-content/eu/contenidos/informacion/notas_corte/eu_not

 EHUn sartzeko baldintzak

http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/es/contenidos/informacion/tem_a

 Formación profesional http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-805/eu/

 Lanbide Heziketa (bideoak) http://www.ikaslangipuzkoa.net/eu/bideoak


Izena emateko epeak Batxilergorako: Maiatzean Erdi mailako zikloetarako: Ekainean -----------------------------------------------Matrikula:

Uztailean


Mila esker!

http://www.slideshare.net/orientaguia/las-10-formas-de-elegir-m


ARTE ETA GIZA ZIENTZIAK

Giza eta gizarte Artea


ZIENTZIAK

batxilergora


OSASUN ZIENTZIAK

batxilergora


GIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAK

Giza eta Gizarte Artea


INGENIERITZA ETA ARKITEKTURA

batxilergora


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.