Page 1

KIE

R P K E RUN

Ć Ś O Ł ZYSZ


Propozycja programowa dotycząca doradztwa i rozwoju zawodowego.

Dla kogo? Dla wędrowników i instruktorów chcących świadomie szukać swojego miejsca na rynku pracy.

Co można osiągnąć? - wzrost wiedzy i świadomości wędrowników w zakresie rozwoju zawodowego, - rozwój umiejętności szukania i zdobywania pracy, - podniesienie świadomości tego, w jaki sposób doświadczenia w ZHP mogą przełożyć się na przyszłą karierę zawodową.

Jak korzystać? Jest to zestaw zadań, ćwiczeń i materiałów do realizacji podczas zbiórek, biwaków, spotkań.

Czas trwania? Wskazany czas realizacji propozycji to 3-6 miesięcy.


Materiał Wydany jako propozycja programowa Wydziału Wędrowniczego GK ZHP, wedrownicy.zhp.pl Pomysł propozycji powstał w ramach współpracy z pwd. Żanetą Wojciechowską.

Autorka propozycji: phm. Kasia Potasznik

Szczególne podziękowanie dla: hm. Juliana Dąbrowskiego za nieocenioną pomoc, wsparcie w tworzeniu propozycji oraz konsultacje merytoryczne.

Recenzja: - hm. Emilia Kulczyk-Prus (członkini Głównej Kwatery ZHP) - hm. Lucyna Czechowska (kierowniczka Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP)

Konsultacja merytoryczna: - Agnieszka Śledzińska (wieloletni praktyk doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą, autorka programów doradztwa dla placówek opiekuńczo-wychowawczych), - Filip Zaręba (prezes Stowarzyszenia Wielkopolskich Doradców Kariery WiDOK, doradca zawodowy) - Referat Wędrowniczy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Korekta: pwd. Joanna Fojt, pwd. Ola Radziszewska, Martyna Dziugieł

Skład i łamanie: phm. Wiktoria Drozd, pwd. Katarzyna Świejkowska © Związek Harcerstwa Polskiego - Główna Kwatera 00–490 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6 e- mail: inspiracje@zhp.pl www.propozycje.zhp.pl

4


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Kochani Wędrownicy, oddaję w Wasze ręce projekt, który – jestem pewna – dzięki Waszemu zaangażowaniu przełoży się na zwiększenie świadomości w obszarze edukacyjnym i zawodowym. Świadomość na ogół jest cenna w każdej dziedzinie, jednak punktem wyjścia zawsze pozostajecie Wy sami, dlatego mam nadzieję, że ta propozycja stanie się dla Was inspiracją i pomocą w odkrywaniu samych siebie, a w szerszej perspektywie pomoże w planowaniu przyszłości, wszak o ten kierunek chodzi. „Kierunek przyszłość” to propozycja wspólnych działań ujętych w trzech obszarach, które określiliśmy jako „placówki”. Każda z nich odpowiada konkretnej dziedzinie: „Mój obszar” jest związany z poznaniem siebie, „Akcja rekrutacja” dotyczy poszukiwania pracy i „Moje miejsce na rynku pracy” – „placówka” mówiąca sama za siebie. W każdej placówce zostały dla Was przygotowane misje do wykonania. Sugerowane jest wykonywanie ich wspólnie, ale możecie równie dobrze działać samodzielnie. Ogólna zasada jest taka – im więcej z siebie, tym więcej dla siebie. My – wędrownicy poszukujemy, ponieważ chcemy brać odpowiedzialność za podejmowane wybory, żeby stały się tymi najlepszymi. Wybory podejmowane w obszarze naszego rozwoju zawodowego w wielu przypadkach determinują nasz stosunek do pracy - poczucie satysfakcji, spełnienia i zatarcia granicy między pasją a pracą. Mam nadzieję, że „Kierunek przyszłość” stanie się początkiem zdobywania przez Was wymarzonych szczytów.

Czuwaj!

phm. Katarzyna Potasznik

5


6


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

INFORMACJE OGÓLNE: „NADZÓR DOWÓDCY” TO WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA DRUŻYNOWYCH, KTÓRE POMOGĄ W PRZEPROWADZENIU MISJI. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH PYTAŃ ZACHĘCAM DO KONTAKTU: KATARZYNA.POTASZNIK@ZHP.NET.PL

SPIS PLACÓWEK: PLACÓWKA 1. MÓJ OBSZAR • Misja 1.1 Mapa wartości • Misja 1.2 Fundamenty • Misja 1.3 Tarcza moich cech • Misja 1.4 Źródło informacji • Misja 1.5 Portfolio osiągnięć • Misja 1.6 Charakterystyka osiągnięć

PLACÓWKA 2. AKCJA REKRUTACJA • Misja 2.1 Nazwijcie rzeczy po imieniu • Misja 2.2 Ekspert ds. CV • Misja 2.3 Spotkanie z praktykiem • Misja 2.4 Rekrutacja od kuchni • Misja 2.5 Moja prezentacja

PLACÓWKA 3. MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY • Misja 3.1 Moje kotwice kariery • Misja 3.2 Odkrycia

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Tarcza moich cech 2. Portfolio osiągnięć 3. Charakterystyka osiągnięć 4. Kompendium języka zewnętrznego 5. „Nie panikuj to tylko CV” 6. Przykładowe wzory CV 7. Test „Kotwice Scheina” 8. Skuteczny plan działania

7


PLACÓWKA I „MÓJ OBSZAR” Drogą edukacyjno-zawodową kroczy każdy człowiek bez względu na to, na ile świadomie jego podróż się odbywa. Ta świadomość związana jest z podejmowaniem decyzji i przede wszystkim dotyczy znajomości samych siebie, która z kolei stanowi podstawę planowania swojej ścieżki zawodowej. W tej placówce skupcie uwagę na swoje „Ja”.

MISJA 1.1 MAPA WARTOŚCI Nadzór dowódcy Przed przeprowadzeniem misji sam zastanów się nad wartościami, jakie mogą znaleźć się na Waszej mapie. Proponowany czas trwania: 0,5 h Potrzebne materiały: brystol, arkusz szarego papieru, markery.

Przygotujcie mapę wartości Wasza pierwsza misja polegać będzie na stworzeniu mapy, w której ujmiecie jak najwięcej wartości, które w życiu mogą mieć znaczenie. Wypiszcie wszystkie, jakie przyjdą Wam do głowy. Zorganizujcie wspólną burzę mózgów. Możecie też podzielić się na mniejsze grupy i po ustalonym czasie wymienić się pomysłami.

Wartości to… Wartość to coś, co jest dla człowieka ważne (rodzina, miłość), czym się kieruje (stabilizacja, relacje z innymi ludźmi) oraz to, jak postępuje (prawda). Wartości przez Was wskazywane mogą się ze sobą wiązać, być do siebie podobnymi – im więcej i im lepiej się im przyjrzycie, tym lepiej dla samopoznania. Ta misja to szansa do nabycia przez Was cennej umiejętności tworzenia mapy myśli, która uznawana jest za najskuteczniejszy sposób notowania. W tym celu skorzystajcie z bogatych źródeł internetowych: obejrzyjcie video na ten temat, poczytajcie. Poniżej został załączony przykładowy schemat mapy myśli, natomiast Wasza mapa nie musi tak wyglądać – postawcie na kreatywność: zastanówcie się, jak wymienione przez Was wartości ze sobą powiązać, które z nich są do siebie podobne, urozmaićcie mapę symbolami i rysunkami.

8


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

MISJA 1.2 FUNDAMENTY Nadzór dowódcy Do wykonania tej misji przydadzą się mapy stworzone w misji 1.1. Proponowany czas trwania: W zależności od potrzeby wędrowników, presja czasu nie jest w tej misji wskazana. Misja fundamenty to okazja, aby przyjrzeć się swoim systemom wartości. Mapa stworzona przez Was w misji 1.1 pomoże Wam w jej rozpoczęciu.

Część 1. Każdy z Was niech wybierze własne wartości Spośród wartości zawartych w Waszej mapie niech każdy wybierze 3 najważniejsze dla siebie wartości. Możecie zacząć od wypisania większej ich ilości, a potem spośród nich wybierzcie trzy najważniejsze.

Część 2. Wspólne wartości Teraz w trzyosobowych grupach wymieńcie się swoimi wartościami, a następnie wytypujcie trzy wspólnie wybrane (trzy dla całej grupy). Po tym, jak każda grupa wybierze swoją trójkę wartości, zorganizujcie dyskusję całej drużyny i spróbujcie ustalić Wasz wspólny dekalog wartości.

Świadomość własnych wartości i tego, dlaczego akurat takimi się kierujecie, pomaga w podejmowaniu decyzji w zgodzie z sobą. Wartości to takie drogowskazy, dzięki którym możecie dostrzec, jak wiele czynników determinuje to, jacy jesteście i jakich wyborów dokonujecie, nie tylko w życiu zawodowym.

MISJA 1.3 TARCZA MOICH CECH Nadzór dowódcy W przypadku trudności z wypisaniem swoich cech dobrze będzie podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Proponowany czas trwania: 1 h Potrzebne materiały: załącznik 1 (dla każdego lub przykładowy do pokazania), jeśli każdy sam będzie przygotować swoją tarczę, wówczas przydadzą się do tego kartki, pisaki, markery etc.

Stwórzcie własną tarczę W misji 1.3. każdy z Was ma za zadanie przygotować tarczę wybranych przez siebie własnych cech. Na tarczy z załącznika 1. wpiszcie cechy, które Waszym zdaniem Was charakteryzują (np. łatwo nawiązuję kontakt z innymi osobami) lub te, które chcielibyście wzmocnić (np. jestem punktualna). Przypomnijcie sobie swoje doświadczenia i pomyślcie, które Wasze cechy były wówczas niezbędne albo przydatne.

9


W polu każdej cechy oznaczcie, na ile w podanej skali czujecie, że ona Was charakteryzuje, gdzie: 1. rzadko zauważam tę cechę, (obszar pomarańczowy), 2. trudno mi określić (obszar szary), 3. często mogę tak o sobie powiedzieć (obszar turkusowy), 4. zdecydowanie ta cecha mnie wyróżnia (obszar niebieski).

Poproście o opinię zaufane osoby Po wypełnieniu pól każdej cechy własną oceną, zastanówcie się nad osobami, które teraz mogłyby ocenić każdą z cech według swojego uznania. Weźcie pod uwagę stopień Waszych relacji i zaufanie do tych osób. Po podaniu przez wybrane osoby oceny, możecie zapytać konkretnie – z czego ona wynika i co, ich zdaniem, możecie zrobić, żeby konkretną cechę wzmocnić.

Poniżej przedstawiony rysunek potraktujcie jako przykład – na swojej tarczy wypisać możecie więcej cech. Określcie je dokładnie i napiszcie, co konkretna cecha dla Was znaczy. Czy punktualność to: bycie zawsze na czas; terminowe wywiązywanie się z obowiązków. Napiszcie, co konkretnie macie na myśli (tak, jak w obszarze „pewność siebie”).

10


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

MISJA 1.4 ŹRÓDŁO INFORMACJI Nadzór dowódcy Proponowany czas trwania: 45 min Potrzebne materiały: pudełka, kartony, farby, kredki, ozdobne papiery, kartki, pisaki. Misja 1.4 to jedna z przyjemniejszych, ponieważ dzięki niej dowiecie się, jakie Wasze cechy cieszą się uznaniem innych członków drużyny.

Przygotowanie swojego pudełka Pierwszym etapem będzie przygotowanie (w tym podpisanie, że to Wasze) pudełek i ustawienie ich w umówionym miejscu.

Przekazanie informacji Każdy z Was niech przygotuje kartkę z cechami, które u poszczególnych osób szczególnie ceni (ograniczanie się w ilości nie jest wskazane). Wrzućcie informacje do przygotowanych pudełek.

Informujcie się konkretnie Zwróćcie uwagę na to, żeby podawane przez Was informacje były konkretne, np. „dobrze się z Tobą rozmawia” – spróbuj doprecyzować, dlaczego – czy wynika to z umiejętności słuchania, zaangażowania w rozmowę czy może jeszcze innych czynników.

Otwórzcie pudełka

MISJA 1.5 PORTFOLIO OSIĄGNIĘĆ Nadzór dowódcy Istotą tej misji są osiągnięcia każdego z Was, przydatna może być Twoja pomoc w odnalezieniu i zwróceniu uwagi na osiągnięcia wędrowników. Portfolio ma być formą ciągłego dokumentowania Waszych działań, dlatego jedna zbiórka może być niewystarczająca na jego stworzenie, wówczas niech uczestnicy kontynuują samodzielnie w domu lub podczas kolejnego spotkania. Proponowany czas trwania: 1,5 h Potrzebne materiały: wszystko, co przyda się do przygotowania portfolio wedle Waszego uznania i kreatywności.

Dotychczas z pewnością nieraz mieliście okazję uczestniczyć w przedsięwzięciu, którego byliście autorem albo przyczyniliście się do końcowego efektu. Z naszą pamięcią jest już tak, że bywa ulotna, dlatego Waszym kolejnym zadaniem jest udokumentowanie Waszych dotychczasowych osiągnięć. W tym celu stworzycie własne portfolio dokonań

11


Forma portfolio Portfolio może przybrać wybraną przez Was formę: spięte kartki w segregatorze, zapisywane informacje w notesie czy pojedyncze kartki spięte zszywaczem. Zadbajcie o jego estetykę, niech atrakcyjna forma przekona do częstego korzystania i aktualizowania na bieżąco. W załączniku 2. przedstawiony został przykładowy model takiego portfolio i propozycja informacji, jakie możecie w nim zawrzeć.

Co powinno zawierać? Zadbajcie, żeby znalazło się w nim to, co Wam się udało – ukończona szkoła, miejsce w olimpiadzie, organizacja rajdu, pełniona funkcja, osiągnięcie sportowe – każdy element, który oceniacie jako osiągnięcie (jeśli macie dokonania udokumentowane, to wykorzystajcie swoje portfolio do ich uporządkowania). W dalszej części realizowanej misji Wasze osiągnięcia będą analizowane przez inne osoby. Jeśli jest sukces, który wolicie pozostawić tylko dla siebie, nie zawierajcie go w głównej części portfolio. Możecie dodać odrębną część dostępną tylko dla Was.

Po czym poznać osiągnięcie? Osiągnięcie jest to coś z czego jesteś dumny. Rzecz lub czynność, której wykonanie dało Ci dużo satysfakcji i zadowolenia. Zwróćcie uwagę na te, w których braliście udział z innymi osobami - to nie muszą być rzeczy, których jesteście jedynymi autorami. To też nie muszą być osiągnięcia postrzegane w tradycyjny sposób – bądźcie kreatywni. Przykładowe osiągnięcia: utrzymywanie z rodzicami, posiadanie przyjaciół,

dobrych

relacji

nabycie nowej umiejętności (np. w ramach próby na stopień),

zaufanego

grona

pokonanie swojej słabości, przygotowanie „gazetki w szkole”,

napisanie trudnego sprawdzianu, hodowla rośliny, stworzenie proporca drużyny.

Jeśli przyjdzie Wam do głowy, że nie macie jeszcze osiągnięć to znaczy, że postrzegacie je w nieodpowiedni sposób: każdy człowiek w skali mikro odnosi sukcesy codziennie. Czasami tylko inaczej na nie patrzy. Ukierunkujcie uwagę na powodzenia, których macie na prawdę sporo. Kilka pytań, które mogą pomóc Wam określić Wasze osiągnięcia: Z czego do tej pory w życiu byłeś/aś najbardziej dumny/a? W jakich obszarach się udzielasz? Czym się w nich zajmujesz? Co cię najbardziej interesuje? Jakie etapy edukacji masz już za sobą? Czym zajmujesz/zajmowałeś/aś się w ZHP?

12


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

MISJA 1.6 CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ Nadzór dowódcy Proponowany czas trwania: 0,5 h Potrzebne materiały: portfolio osiągnięć z misji 1.5 i/lub załącznik 3.

Stwórzcie charakterystykę właściciela osiągnięć Na podstawie stworzonego w poprzedniej misji portfolio osiągnięć Waszym zadaniem w tej misji jest określenie, w jaki sposób wypisane dokonania charakteryzują ich autora. Wymieńcie się swoimi portfolio tak, aby charakterystyka stworzona została przez inną osobę lub w parach. Analiza niech zostanie stworzona pod kątem cech danej osoby, ale również ewentualnych predyspozycji lub zainteresowań. Na przykład, jeśli osiągnięciem w portfolio jest funkcja drużynowego, to Waszym zadaniem jest wypisać jakie cechy ma taka osoba, czyli: odpowiedzialny, dobrze zorganizowany, komunikatywny itp. Jeśli w portfolio jest na przykład udział w olimpiadzie, to z pewnością taka osoba jest zdeterminowana, sumienna, ambitna. Spróbujcie w tworzeniu charakterystyki skupić się tylko na opisanych osiągnięciach.

Jeśli ktoś z Was zechce swoje portfolio pozostawić dla własnej wiadomości, wówczas osiągnięcia mogą być wypisane oddzielnie.

13


PLACÓWKA 2 „AKCJA REKRUTACJA”

Witajcie w drugiej placówce „Kierunku przyszłości”. Niech stanie się ona dla Was szansą do postawienia swoich pierwszych kroków w rzeczywistości rynku pracy.

MISJA 2.1 „NAZWIJCIE RZECZY PO IMIENIU” Nadzór dowódcy Zapoznaj się z proponowanym kompendium, aby móc pomóc wędrownikom określać swoje funkcje i działania. Zwróć uwagę na to, aby każdy wypisał te obowiązki i funkcje, które pełni lub pełnił. Pamiętaj jednocześnie o potrzebie stosowania języka zewnętrznego – zrozumiałego dla osób nie będących w ZHP. Potraktujcie kompendium jako propozycję, możecie korzystać z tego, co sami wypracujecie. Proponowany czas trwania: 45 min Potrzebne materiały: portfolio osiągnięć, kartki, długopisy, kompendium (załącznik 3).

Pewnie zdarzyło Wam się, że opowiadając o podejmowanych działaniach w ZHP osobom spoza organizacji spotkaliście się z niezrozumieniem używanych przez nas określeń. Wynika to z faktu, że posługujemy się językiem specjalistycznym – branżowym, czyli takim, którego osoby spoza ZHP nie rozumieją. Nasze określenia typu „przyboczny” albo „kapituła stopni” są obce dla ludzi pracujących w firmach i nie będących harcerzami. Aby wykonać dobrze tę misję, sięgnijcie po przygotowane dla Was „kompendium językowe”.

Wypiszcie swoje harcerskie działania Wypiszcie wszystkie swoje funkcje i zadania wykonywane w harcerstwie, które zrealizowaliście lub zdobyliście (biwaki, projekty, wyczyny, stopnie, obozy, uprawnienia i sprawności). Możecie skorzystać z tego co zawarliście w Waszych portfolio osiągnięć (Misja 1.5).

Przeformułujcie opisy Swoboda opowiadania o swoich dokonaniach w ZHP jest bardzo przydatna. To zadanie pozwoli Wam utrwalić sobie umiejętność jasnego formułowania Waszych harcerskich dokonań. Przeformułujcie teraz swoje funkcje i obowiązki na język zewnętrzny, czyli zrozumiały dla osób spoza organizacji: np. drużynowy to lider grupy dzieci/młodzieży w wieku… w największej organizacji pozarządowej w kraju; przeszkolony w zakresie planowania, przeprowadzania i oceniania całorocznego działania w formie cotygodniowych spotkań oraz wyjazdów (do pięciu dni).

14


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

MISJA 2.2 „EKSPERT DS. CV” Nadzór dowódcy Spotkanie związane z tą misją dobrze zorganizować tak, żebyście mieli dostęp do komputerów i w miarę możliwości sieci internetowej (w przypadku chęci skorzystania z gotowych szablonów). Możecie zorganizować spotkanie z doradcą zawodowym albo specjalistą, który podpowie Wam na co warto zwrócić uwagę. Zaproszoną osobę można przy okazji poprosić o pomoc przy misji 2.3. Proponowany czas trwania: 1,5 h Potrzebne materiały: załącznik 5, załącznik 6. W tej misji spróbujecie zbliżyć się do roli ekspertów tworzenia CV.

Przygotujcie się Najpierw przygotujcie się i przeczytajcie załączony artykuł „Nie panikuj to tylko CV” (załącznik 5). Po jego lekturze prawdopodobnie macie ochotę stworzyć własne CV, ale to jeszcze nie ten moment. Wykorzystajcie przygotowane wzory CV (załącznik 6) i przyjrzyjcie się im pod kątem grafiki oraz tego, w jaki sposób przykuwają Waszą uwagę.

Stwórzcie własne CV Osoby, które przejdą ten etap, mogą przystąpić do dalszego działania. Swoje CV możecie stworzyć zarówno w formie dokumentu w programie edycji tekstu lub wykorzystując gotowe szablony na powszechnie znanych branżowych portalach internetowych (jeśli nie są Wam znane – postarajcie się sami je znaleźć).

MISJA 2.3 SPOTKANIE Z PRAKTYKIEM Nadzór dowódcy Jeśli Wasze spotkanie uda się zorganizować ze specjalistą, wówczas zastanówcie się nad jego formą. W przypadku, gdy sami będziecie szukać informacji przydatne będą komputery i dostęp do Internetu. Alternatywnie możecie przed zbiórką przygotować się, a podczas niej wymienić się informacjami. Misja ta jest przedbiegiem przed kolejną misją. Waszym zadaniem jest dowiedzieć się możliwie najwięcej o tym, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna i jak dobrze się do niej przygotować. Najlepiej byłoby, gdybyście zorganizowali spotkanie z osobą, która zajmuje się rekrutacją i na co dzień prowadzi rozmowy kwalifikacyjne lub doradcą zawodowym. Nie znajdziecie bowiem lepszego źródła wiedzy. Jeśli to niemożliwe, spróbujcie poszukać informacji w innych źródłach. Podzielcie się na kilka grup, niech każda poszuka informacji z wybranego obszaru (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przebieg, zadawane pytania, autoprezentacja etc.).

15


MISJA 2.4 REKRUTACJA OD KUCHNI Nadzór dowódcy Przed zbiórką ustalcie skąd i jakiego rodzaju oferty pracy Was interesują. Wybrane pod kątem Waszych zainteresowań będą bardziej atrakcyjne do pracowania z nimi. Proponowany czas trwania: 2 h Potrzebne materiały: gazety z ofertami pracy, wydrukowane oferty z Internetu. W tym zadaniu przyjrzycie się wymaganiom stawianym podczas rozmowy rekrutacyjnej od drugiej strony.

Przyjrzyjcie się ogłoszeniom o pracę Przygotujcie do tego zadania oferty pracy. Możecie wybrać te, które szczególnie Was interesują. Wypiszcie na ich podstawie oczekiwania, które pracodawca mógłby postawić kandydatowi. Zwróćcie uwagę zarówno na wiedzę, umiejętności, cechy charakteru oraz postawę.

Zaplanujcie przebieg rozmowy kwalifikacyjnej Na podstawie wybranych przez Was firm i ogłoszeń stwórzcie listę pytań, które mogłyby zostać zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowisko.

Stwórzcie własną symulację rozmowy kwalifikacyjnej Podzielcie się na kilka grup i przygotujcie symulacje rozmowy kwalifikacyjnej. Niech każda grupa wybierze firmę, w której będzie się ona odbywać i na podstawie stworzonych przez Was pytań przeprowadźcie swoje rozmowy kwalifikacyjne.

MISJA 2.5 MOJA PREZENTACJA Nadzór dowódcy Proponowany czas trwania: 2 h Potrzebne materiały: kamera ze statywem/telefon/aparat i laptop, w miarę możliwości rzutnik; w mniejszej grupie wystarczy laptop. Misja „moja prezentacja” to możliwość spojrzenia na siebie oczami innych osób podczas przemawiania. Dzięki opiniom członków drużyny dowiecie się, w jaki sposób jesteście odbierani podczas własnej prezentacji. Zastanówcie się nad pozytywnym wrażeniem

16


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ Najpierw stwórzcie listę pożądanych i niepożądanych zachowań podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zastanówcie się jakie elementy mogą przeszkadzać w odbiorze tego, co mówi do nas druga osoba, biorąc pod uwagę wygląd, gesty, sposób mówienia, utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Wypiszcie wszystkie elementy i stwórzcie swoje „wskaźniki informacji zwrotnej”, które przekażecie sobie w kolejnym etapie.

Zaprezentujcie się Przygotujcie 2-minutowe prezentacje o sobie. Możecie opowiedzieć o tym, kim jesteście, jakie macie zainteresowania, co lubicie robić albo o tym, co Was fascynuje. Przedstawcie się tak, jakbyście zwracali się do osób, od których zależy przyjęcie Was do pracy.

Przekażcie informacje zwrotne Po prezentacji każdej z osób przekażcie sobie informacje zwrotne na podstawie przygotowanych wcześniej wskaźników. Zadbajcie o to, żeby Wasze opinie odnosiły się do faktów. Wasze prezentacje możecie również nagrać, dzięki nim sami ocenicie swoje wystąpienie.

17


PLACÓWKA 3. MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY Misja, przed którą stajecie w tej chwili będzie miała charakter indywidualny, dzięki której każdy z Was określi swoją „sylwetkę zawodową”, którą nazwiemy „profilem kompetencyjno-motywacyjnym”. Jest to szereg czynników, które nadają kształt „Twojej własnej sylwetce”. Składają się na nią Twoje motywacje, preferencje oraz postawy.

MISJA 3.1 MOJE KOTWICE KARIERY Nadzór dowódcy: Proponowany czas trwania: 45 min Potrzebne materiały: kartki, długopisy, Test (załącznik 7) W załączniku 7. znajdziecie test „Kotwice Scheina”. Na końcu znajduje się interpretacja, która pozwoli Wam określić swoje własne kotwice.

Czym są kotwice kariery? Kotwice kariery to indywidualne cechy, które stanowią określenie oczekiwań jednostki wobec życia zawodowego. Kotwice kariery zostały stworzone jako teoria Edgara Scheina mówiąca o występowaniu ośmiu rodzajów cech. Są nimi profesjonalizm, autonomia i niezależność pracowników, przywództwo, styl życia, kreatywność i przedsiębiorczość, wyzwanie, usługi i poświęcenie dla innych oraz bezpieczeństwo i stabilizacja. Znajomość swoich kotwic niewątpliwie pomoże w wytyczeniu kierunku swojej kariery, bowiem, żeby ją realizować, trzeba wiedzieć, czym jest nasza podstawa.

Porozmawiajcie o waszych wynikach Po wykonaniu testów wymieńcie się swoimi kotwicami i porozmawiajcie o Waszych wynikach.

18


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

MISJA 3.2 – ODKRYCIA Ta misja związana jest ze stworzeniem Waszego idealnego profilu miejsca pracy. Składa on się z zawartych niżej elementów, a jego przygotowanie wymaga kartki, długopisu i otwartego umysłu. Podążajcie za poszczególnymi kryteriami i zaprojektujcie swoje wymarzone miejsce pracy. Wśród opisywanych elementów profilu zawodowego mogą pojawić się elementy, o których wcześniej nie słyszeliście, wówczas omówcie ich znaczenie wspólnie. Na wykonanie tej misji przeznaczcie tyle czasu ile będzie trzeba.

Poznajecie samych siebie, więc uda Wam się na pewno! Odkrycie 1 - typ osobowości zawodowej Pierwszym krokiem będzie odkrycie własnego „obszaru zawodowego”. W tym celu możecie skorzystać albo z pomocy doradcy zawodowego albo samodzielnie go odkryć. Poniżej załączona została teoria J.H. Hollanda. Pomoże Wam ona określić swój typ osobowości zawodowej. Przy opisie poszczególnych elementów zaznaczcie te, które Was charakteryzują, a po przeczytaniu całości zobaczcie, których jest najwięcej.

Opis teorii Teoria J.H. Hollanda jest jedną z teorii dotyczących rozwoju zawodowego, w której typ zawodowy jest kształtowany w odniesieniu do konkretnego środowiska pracy. Według niej wyróżnia się następujące preferencje zawodowe: 1. Typ realistyczny Reprezentowany jest przez osoby, które poprzez działanie rozwiązują różne problemy. W swojej pracy posługują się maszynami i narzędziami. Preferują pracę przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzaniu surowców, ich wydobywaniu, przy uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują realizując zadania wymagające wysiłku fizycznego. • Wymagane umiejętności: zdolności mechaniczne, manualne, siła fizyczna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł. • Preferowane wartości: zdrowy rozsądek, uczciwość, korzyści materialne uzależnione od efektów pracy, mocny charakter, odważny styl życia. • Preferowane czynności: związane z aktywnością fizyczną. • Określa siebie jako człowieka praktycznego, konserwatywnego, posiadającego lepsze zdolności manualne niż społeczne. • Postrzegany przez innych jako wytrwały, szczery, gospodarny, polegający na sobie. • Unika zawodów, w których przeważają kontakty z innymi ludźmi. • Typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.

19


2. Typ badawczy Dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukując prawdy, analizując rzeczy, zjawiska, myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami. Lub analizować, oceniać i tworzyć teorie. • Wymagane umiejętności: studiowania i pogłębiania wiedzy, naukowe, analityczne, matematyczne, techniczne, łatwość wysławiania się i pisania prac wzbogacających aktualny stan wiedzy. • Preferowane czynności: intelektualne, analityczne, ukierunkowane na pokonywanie nieoczekiwanych utrudnień. • Widzi siebie jako osobę inteligentną, metodyczną, sceptyczną, dokładną, posiadającą znajomość rzeczy. • Postrzegany przez innych jako inteligentny, wykształcony, niezależny, introwertywny. • Unika sytuacji wymagających zdolności przywódczych. • Typowe zawody: antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk, farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.

3. Typ artystyczny Lubi zajmować się sztuką piękną, muzyką, literaturą, rozwijać pomysły, koncepcje, tworzyć nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Problemy rozwiązuje przez tworzenie. • W ymagane umiejętności: sprawność rąk, oczu, wyostrzony słuch, inteligencja i kreatywność, aby z fantazją uprawiać sztuki piękne, muzykę oraz pisarstwo. • Preferowane wartości: oryginalność, niezależność, idealizm, piękno. • P referowane czynności: aktywność intelektualna, twórczość muzyczna, aktorska, literacka, plastyczna, rzeźbiarska. • O kreśla siebie jako osobę obdarzoną wyobraźnią, otwartą na otoczenie, niezależnego intelektualistę. • P ostrzegany przez innych jako skomplikowany idealista, niezwykły, wrażliwy, twórczy, niedbały, niepraktyczny. • Unika rutyny i ustalonych reguł. • T ypowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf, ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.

20


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

4. Typ społeczny Lubi zajęcia z innymi ludźmi: pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów, uczuć, idei. • Wymagania: uzdolnienia - talenty społeczne, umiejętność kontaktowania się i postępowania z innymi, empatii, życzliwości, towarzyskości, kojącego oddziaływania na innych. • Preferowane wartości: sprawiedliwość, odpowiedzialność, idealizm, rozumienie innych, troska o ich dobro. • Preferowane czynności: praca z innymi, w celu udzielenia im pomocy i ułatwiania życia. • Postrzega siebie jako osobę empatyczną, cierpliwą, odpowie-dzialną, wyrozumiałą, otwartą na problemy innych. • Postrzegany przez innych jako taktowny, cierpliwy, przyjazny, uczynny, miły, uprzejmy, współczujący, serdeczny, wielkoduszny. • Unika czynności o charakterze technicznym, manualnym, wymagających dużego wysiłku fizycznego. • Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta, nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.

5. Typ przedsiębiorczy Lubi pracę z ludźmi ukierunkowaną na osobiste korzyści. Ceni sobie władzę, pieniądze, wpływ na innych, kierowanie i przewodzenie. Lubi przekonywać innych do celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych. • W ymagania: umiejętności z zakresu kierowania, nakłaniania innych, organizowania, pewność siebie, zdolności krasomówcze. • Preferowane wartości: władza, sukces finansowy i społeczny, wpływy. • Preferowane czynności: nakłanianie, kierowanie. • Postrzega siebie jako osobę towarzyską, pewną siebie, energiczną, optymistyczną, podejmującą ryzyko, ugodową, popularną. • P ostrzegany przez innych jako osoba bystra, ambitna, dbająca o zysk, energiczna, władcza, pewna siebie, przyciągająca uwagę, poszukująca przyjemności, impulsywna. • Unika skomplikowanych zagadnień naukowych. • Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy, akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy, księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.

21


6. Typ konwencjonalny Lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Ważny jest dla niego porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, instrukcji, procedur działania, poleceń zwierzchników. • Wymagania: uzdolnienia urzędnicze i organizacyjne, rzetelność, dokładność, subordynacja, umiejętność ścisłego przestrzegania instrukcji. • Wartości preferowane: oszczędność, konformizm, zarabianie pieniędzy. • Postrzega siebie jako osobę sumienną, dokładną, nierozrzutną, praktyczną, dokładną. • P ostrzegany przez innych jako systematyczny, zasadniczy, skuteczny, rozważny, kontrolujący się, pedantyczny, bez wyobraźni. • Unika konfliktów, problemów interpersonalnych, pracy, której brak jasnych instrukcji. • T ypowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer, kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk, stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator. Źródło: W. Trzeciak: Planuję swoją przyszłość zawodową. W: Moja przyszłość zawodowa. Warszawa: ZDZ, 2000.

Odkrycie II - rodzaj zatrudnienia Podejmując pracę możecie dokonać wyboru spośród następujących rodzajów zatrudnienia: • e tat powiązany z jedną z trzech rodzajów umów: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, • własna działalność gospodarcza, • w ramach wolnego zawodu, czyli tzw. freelancer. Podzielcie się na kilka grup, wśród których podzielicie się powyższymi typami za-trudnienia. Poszukajcie informacji, z czym wiąże się każdy z nich tworząc listę plusów i minusów oraz zawodów, w których najczęściej są wykorzystywane. Po zakończeniu przygotowań omówcie wspólnie efekty waszych działań. Zastanówcie się jaki rodzaj zatrudnienia jest Wam najbliższy.

Odkrycie III - branża/specyfika Pytanie kim chcecie zostać wiąże się z tym, w jakiej branży będziecie się poruszać. Każda z nich ma swoją specyfikę dlatego warto poznać grunt zanim się zacznie po nim stąpać. Stwórzcie własny „krąg branżowy”, zorganizujcie spotkanie z jego przedstawicielem Jesteście zainteresowani pracą lekarza? Doskonale! Znajdźcie więcej osób, które mają podobne preferencje i zorganizujcie spotkanie z osobą pracującą w tym za-wodzie. Nikt lepiej, niż osoba będąca w środku, nie powie wam „z czym <<to>> się je”.

22


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Stwórzcie własny opis zawodu Po takim spotkaniu sporządźcie krótką notatkę, w której zawarte zostaną informacje o tym, dlaczego warto pracować w tym zawodzie, jak się do niego przygotować, co trzeba zrobić, aby móc tam pracować oraz z jakimi problemami można się tam spotkać.

Odkrycie IV - zakres obowiązków W stosunku do zatrudnienia pomyślcie o swoich obowiązkach i tym z czym się one wiążą - praca przy komputerze; wypełnianie/analiza dokumentów; określony czy nienormowany czas pracy; wynagrodzenie zależne od przeprowadzonego czasu pracy czy od efektów Waszej pracy; praca w biurze, w domu czy „w terenie”? Stwórzcie własną listę warunków, które powinny panować w waszej wymarzonej pracy.

Odkrycie V – wynagrodzenie Pieniądze, owszem, są tematem tabu, ale jako świadome osoby poszukujące pracy powinniście wiedzieć, czego oczekujecie/możecie oczekiwać. Zastanówcie się przez chwilę, „ile chcielibyście zarabiać/zarobić w swojej wymarzonej pracy?” (kwota, która w pełni będzie Was satysfakcjonowała). Możecie sobie ją zapisać i schować w bezpieczne miejsce, bowiem ona staje się Waszym dążeniem (tyle pewnego dnia osiągnięcie) w sferze marzeń. Drugie pytanie to, „ile chcielibyście zarabiać podejmując pierwszą pracę w takim miejscu”? Każda branża ma na ogół określone przedziały wynagrodzenia za pracę na określonym stanowisku/za wykonanie konkretnego projektu. Zorientujcie się, jak to jest w przypadku miejsca pracy, o którym myślicie. Zweryfikujcie swoje oczekiwania z tym, co możecie otrzymać – na początku podejmowania pracy i na kolejnych jej etapach. Jeśli są rozbieżne, wróćcie do misji „wartości” i zastanówcie się raz jeszcze nad spójnością tych obszarów. Rzetelnie wykonane zadanie daje Wam przynajmniej dwa rezultaty: przewagę w sensie swojej świadomości finansowej oraz „luzik” w momencie rozmowy kwalifikacyjnej poświęconej wynagrodzeniu, bo pytanie „Ile chce Pan/ Pani zarabiać?” jest dość powszechne i często wiąże się z problemem w odpowiedzi. Nadzór dowódcy Weźcie pod uwagę zestawienie wynagrodzeń pod kątem poszczegól-nych branż, stanowisk i zawodów. Możecie poszukać ich w Internecie i/lub skorzystać z jednego z zestawień: Zarobki użytkowników Pracuj.pl w 2012 roku: http://www.pracuj.pl/zarobki-wynagrodzenia-raporty-placowe-ile-zarabiali-uzytkownicyportalu-2012.htm#top Najlepiej i najgorzej opłacane branże w 2012 roku: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,131084,13332498,Najlepiej_i_najgorzej_oplacane_ branze_w_2012_roku.html

23


Odkrycie VI – wartości zawodowe W tym odkryciu zastanówcie się nad ujętymi w tabeli czynnikami pod kątem tego, jakie mają dla Was znaczenie. Te, które określicie jako „bardzo ważne”, możecie zawrzeć w swojej liście warunków wymarzonego miejsca pracy (odkrycie IV).

WARTOŚĆ Marka firmy Wysoki stopień odpowiedzialności za wykonywaną pracę (np. podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji) Pozycja społeczna wykonywanego zawodu Wielkość firmy Poczucie bezpieczeństwa (np. stabilność zatrudnienia i wynagrodzenia) Praca w zespole Normowany czas pracy (np. od 8:00-16:00) Możliwość rozwoju/ awansu Zajmowane stanowisko Wdrażanie swoich pomysłów

24

BARDZO WAŻNE

TRUDNO POWIEDZIEĆ

NIE MA ZNACZENIA


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Zakończenie

Czytając to prawdopodobnie jesteście kilka kroków dalej w od-krywaniu siebie w kontekście obszaru edukacyjno-zawodowego. Pewnie wiecie, że po zdobyciu jednego szczytu na horyzoncie zwykle pojawia się kolejny i nie mam wątpliwości, że teraz też tak jest. Jeśli kierunek Waszej drogi związany z przyszłością zawodową jest obrany, to sporo już macie, a najlepiej działać od razu. W ramach ostatniego akcentu chciałam oddać w Wasze ręce „Skuteczny plan moich działań”, który znajdziecie w załączniku 6. Może on posłużyć Wam jako pomoc na dalszym etapie działań ukierunkowanych na przyszłość. Stanowi arkusz, dzięki któremu sformułujecie swoje cele określając „kiedy” i „w jaki sposób” przejdziecie do skutecznego działania.

Gratuluję pozytywnego ukończenia misji i wykonanych zadań. Sami sobie także pogratulujcie, wykonaliście bowiem solidną pracę, która stanie się cennym kapitałem. Teraz czas na to, aby kroczyć obraną przez siebie drogą z wysoko podniesioną głową.

Życzę Wam spełnienia w realizacji swoich celów i marzeń, czerpania z możliwości, jakie są wokół Was i korzystania z olbrzymiego potencjału, który w Was tkwi.

phm. Katarzyna Potasznik.

25


BIBLIOGRAFIA

Pozycje wykorzystane w propozycji: • Kompedium językowe: Fragment opracowania „Wolontariat a harcerstwo” pod redakcją hm. Marty Maciejewskiej, Kurs Kadry Kształcącej PIEC 2006/2007 • Test J.H. Hollanda: Trzeciak W., Planuję swoją przyszłość zawodową. [w:] Moja przyszłość zawodowa. Warszawa: ZDZ, 2000. • Raporty wynagrodzenia: http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,131084,13332498,Najlepiej_i_najgorzej_oplacane_branze_w_2012_roku.html; http://www.pracuj.pl/zarobki-wynagrodzenia-raporty-placowe-ile-zarabiali-uzytkownicyportalu-2012.htm#top • Test Kotwice Scheina: http://www.lo.wszp.edu.pl/dokumenty/TEST_KOTWICE_SCHEINA.pdf • Wzory CV: http://gostyn.olx.pl/cv-kreatywne-iid-403683042

Polecane pozycje: • Gwis Grzegorz, Młodzież szkolna w sytuacji wyboru zawodu. (http://www.sdsiz.pl/index.php/ publikacje/164-modzie-szkolna-w-sytuacji-wyboru-zawodu [Dostęp: 27.08.2013]). • Gwis Grzegorz, Kaczyńska Halina, Wybór zawodu a samorealizacja młodzieży. (http://www.sdsiz. pl/index.php/publikacje/163-wybor-zawodu-a-samorealizacja-modziey[Dostęp: 27.08.2013]). • Jak zaplanować karierę zawodową? (http://poradnictwokariery.pl/wpisy/twoj-poradnik/jak-zaplanowac-kariere-zawodowa [Dostęp: 27.08.2013]). • Jarosiewicz H., Charakterologiczne uwarunkowania trwałości i trafności decyzji zawodowych. (http://www.sdsiz.pl/index.php/publikacje/166-charakterologiczne-uwarunkowania-trwaoci-i-tr afnoci-decyzji-zawodowych [Dostęp: 27.08.2013]). • Kalińska-Grądziel E. (2011), Planowanie kariery zawodowej, [w:] ABC Nowoczesnego Przedsiębiorcy, red. K. Ostaszewski, M. Mulawa, Lublin: Wydawnictwo „Pietrzak” (http://www.michalmulawa.pl/uploads/dokumenty/publikacje/ABC%20Nowoczesnego%20Przedsi%C4%99biorcy.pdf [Dostęp: 27.08.2013]). • Katalog zawodów, Kluczdokariery.pl, (http://www.kluczdokariery.pl/katalogzawodow/[Dostęp: 27.08.2013]). • Klasyfikacja zawodów i specjalności, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Portal Publicznych Służb Zatrudnienia (http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867758&pT=de tails&sP=CONTENT,objectID,868220 [Dostęp: 27.08.2013]).

26


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

• Kodeks pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.), Internetowy System Aktów Prawnych, Kancelaria Sejmu RP, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141 [Dostęp: 27.08.2013]). • Koprowicz Cezary, Zrób sobie pracę, Newsweek 33/2013. (http://biznes.newsweek.pl/zrob-sobie-prace,107383,1,1.html [Dostęp: 27.08.2013]). • Paszkowska- Rogacz Anna, Tarkowska Małgorzata, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004. • Piorunek M., Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004. • Pisula D. (2009), Poradnictwo kariery przez całe życie, Warszawa, KOWEZiU. (http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki [Dostęp: 27.08.2013]).

27


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ materiały do wycięcia i kopiowania

ZAŁACZNIK 1.

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

TARCZA MOICH CECH CHARAKTERU (MISJA 2, zadanie 2.1)

1


OSIĄGNIĘCIE

KIEDY MIAŁO MIEJSCE

CO POMOGŁO W TYM OSIĄGNIĘCIU (TWOJE UMIEJĘTNOŚCI I CECHY)

OSOBY, KTÓRE MI POMOGŁY/ WSPIERAŁY

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

MIEJSCE NA TWÓJ KOMENTARZ

materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 2

PORTFOLIO MOICH OSIĄGNIĘĆ (Misja nr 3, zadanie 3.1)

3


materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

ZAŁĄCZNIK 3 ANALIZA OSIĄGNIĘĆ (Misja nr 3, Zadanie 3.2)

OSIĄGNIĘCIE

CO POMOGŁO W TYM OSIĄGNIĘCIU

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

(UMIEJĘTNOŚCI I CECHY)

5


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ materiały do wycięcia i kopiowania

ZAŁĄCZNIK 4 Test - kotwice Scheina Kwestionariusz: Moja kariera Celem tego kwestionariusza jest zachęcenie Cię do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości. Żadna odpowiedź nie jest określona jako dobra lub zła. Różne cechy opisane w Kwestionariuszu są równie dobre, a wypełnienie go ma posłużyć do opisania twoich kotwic kariery nie zaś do ich oceniania. Przypisz najwyższe rangi (najwyższej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują, a niskie rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do ciebie w ogóle nie pasują. Na przykład, jeśli twierdzenie mówi „Marzę o stanowisku prezesa firmy”, możesz przypisać mu następujące rangi: 1 jeśli to twierdzenie zupełnie nie pasuje do ciebie, 2 lub 3 jeśli to twierdzenie pasuje do ciebie w niektórych sytuacjach, 4 lub 5 jeśli to twierdzenie w dużej mierze pasuje do ciebie, 6 jeśli to twierdzenie całkowicie do ciebie pasuje.

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

Rangi wpisuj w kolumnie po lewej stronie twierdzeń. 1. Marzę o tym, żeby osiągnąć taki stopień profesjonalizmu, by ludzie zwracali się do mnie po radę jak do eksperta. 2. Najbardziej angażuje mnie praca, dzięki której mogę kierować innymi i koordynować ich wysiłki. 3. Marzę o karierze, która da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania. 4. Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i autonomia. 5. Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną firmę. 6. Odniosę w życiu sukces tylko wówczas, gdy będę miał poczucie, że mam swój udział w budowaniu społecznego dobra. 7. Marzę o takiej karierze, dzięki której będę rozwiązywać trudne problemy lub stawać wobec prawdziwych wyzwań. 8. Raczej porzucę firmę niż pozwolę, żeby moja praca w niej stwarzała problemy osobiste i rodzinne. 9. Będę czuł, że odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi się doprowadzić moje umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania do szczytowego poziomu. 10. Marzę o tym, żeby zarządzać wielką organizacją i podejmować decyzje mające wpływ na sytuację wielu ludzi. 11. Najbardziej angażuję się w pracę, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o zadaniu, harmonogramie i procedurach. 12. Z pewnością odejdę z firmy, która nie będzie dbała o moje bezpieczeństwo. 13. Nawet bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w cudzej firmie nie jest dla mnie ważne w porównaniu z możliwością prowadzenia własnego biznesu. 14. Najbardziej odpowiada mi kariera, dzięki której będę mógł używać swoich zdolności w służbie innym ludziom. 15. Będę czuł, że moja kariera wiąże się z sukcesem tylko wtedy, gdy stanę twarzą w twarz z trudnymi wyzwaniami. 16. Marzę o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokajać jednocześnie potrzeby natury osobistej, rodzinnej i zawodowej. 17. Bycie szefem i jednocześnie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż praca dyrektora wysokiego szczebla.

7


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ materiały do wycięcia i kopiowania

18. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję tylko wtedy, gdy zajmę stanowisko dyrektora wysokiego szczebla. 19. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcję, gdy osiągnę wysoką autonomię i swobodę działania. 20. Poszukuję takiej pracy, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 21. Zaangażuję się w taką drogę zawodową, która będzie całkowicie rezultatem mojego własnego wysiłku i moich własnych pomysłów. 22. Zamiast osiągać wysoką pozycję menedżerską wolę spożytkować moje umiejętności dla budowania lepszego świata. 23. Angażuję się w taką pracę, w której zadania na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania. 24. Sukces w życiu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi między wymaganiami życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. 25. Raczej odszedłbym z firmy, niż zaakceptował rotacyjny system obejmowania stanowisk, który powoduje utratę pozycji eksperta w danej dziedzinie. 26. Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne niż menedżera – fachowca.

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

27. Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie więcej niż poczucie bezpieczeństwa. 28. Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miał poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe zarobki. 29. Odniosę sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi się stworzyć lub zbudować coś co będzie oparte na moim własnym pomyśle. 30. Marzę o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społeczeństwa. 31. Poszukuję takiej pracy, która będzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolności rozwiązywania problemów oraz pozwalała na zdrową rywalizację. 32. Utrzymanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym jest dla mnie ważniejsze niż wysoka pozycja menedżerska. 33. Najchętniej poświęcam się pracy, która angażuje moje szczególne umiejętności i talenty. 34. Zmienię pracę, jeśli nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora wysokiego szczebla. 35. Odejdę z firmy, która będzie ograniczać moją wolność i autonomię. 36. Marzę o karierze, która da mi poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 37. Marzę o stworzeniu własnej firmy. 38. Jestem gotów na odejście z firmy, która nie doceni mojej umiejętności pomagania innym. 39. Rozwiązywanie problemów pozornie nierozwiązywalnych jest dla mnie w pracy ważniejsze niż osiąganie wysokiej pozycji menedżerskiej. 40. Zawsze będę poszukiwać takich możliwości pracy, które ograniczają do minimum konflikty “praca-dom”.

Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwróć uwagę na te, które rangowałeś najwyżej. Wybierz z nich TRZY, które najdokładniej Cię opisują i do przyznanych im rang dodaj jeszcze po cztery (4) punkty. Tablica wyników Przenieś wyniki wpisane w kolumnach do tablicy klucza. Dodaj punkty wpisane w każdej kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym kotwicom kariery. Nie zapomnij o dodaniu po cztery punkty do rang najdokładniej Cię opisujących. Wynik każdej kolumny podziel następnie przez pięć. Otrzymasz w ten sposób średni wynik dla każdej skali, oznaczający wagę jaką ma dla Ciebie dana wartość kotwica kariery.

9


materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ P 1 9 17 25 33 _

PRZ 2 10 18 26 34 _

A/N 3 11 19 27 35 _

Prz – Przywództwo A/N- Autonomia i Niezależność B/S – Bezpieczeństwo i Stabilizacja K/P – Kreatywność i przedsiębiorczość

B/S 4 12 20 28 36 _

K/P 5 13 21 29 37

U/P 6 14 22 30 38 _

W 7 15 23 31 39 _

SŻ 8 16 24 32 40 _

U/P – Usługi i Poświęcanie innym W – Wyzwanie SŻ – Styl Życia

Interpretacja

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

1. Profesjonalizm. Towarzyszy mu dążenie do bycia fachowcem w konkretnej dziedzinie, potwierdzenia własnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najczęściej nie są zainteresowani stanowiskami kierowniczymi. 2. Przywództwo. Celem zawodowym staje się wówczas zdobycie nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowanie decyzji, zwiększenie zakresu władzy, dążenie do sukcesu finansowego. 3. Autonomia i niezależność. Związana jest z dążeniem do poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń(związanych np. z biurokracją i autokratyzmem przełożonych). Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest bycie sobie sterem i żeglarzem, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i związana z nimi odpowiedzialność. 4. Bezpieczeństwo i stabilizacja. Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny związek z firmą, poczucie lojalności. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpieczeństwa mogą aspirować do stanowisk kierowniczych, ale najczęściej w ramach tej samej jednostki. Zwykle bronią się przed zmianami swojego środowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera międzynarodowa. 5. Kreatywność i przedsiębiorczość. Przejawia się w tym, że osoby twórcze chętnie posiadają wiedzę o sobie, organizacji i różnych jej podsystemach, dostrzegają problemy i rozwiązują je, dążą do wprowadzenia zmian, innowacji itd. Są zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi podwyższania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Większość z nich satysfakcjonuje stanowisko doradcy szefa. Jedną z odmian kreatywności jest także przedsiębiorczość. 6. Usługi i poświęcenie dla innych. Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze. 7. Wyzwanie. Podłożem działania jest tu często chęć przeciwstawiania się trudnościom i możliwość podejmowania ryzyka. Osoby lubiące wyzwania chętnie podejmują prace w środowisku stwarzającym okazję do walki i rywalizacji. Pola wyzwań mogą być bardzo różne np. takie jak ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport. 8. Styl życia. Osoby prezentujące te wartości starają się o zachowanie proporcji i harmonii między różnymi aspektami życia, a przede wszystkim pracą i życiem osobistym. Są gotowe zrezygnować z wyższych dochodów na rzecz spędzania większej ilości czasu z bliskimi. Sukces to dla nich coś więcej niż sukces zawodowy.

Źródło: http://www.lo.wszp.edu.pl/dokumenty/TEST_KOTWICE_SCHEINA.pdf

11


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ materiały do wycięcia i kopiowania

Kompendium języka zewnętrznego

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

Kompetencje

Kompetencje poszukiwane przez potencjalnych pracodawców

Funkcje pełnione w ZHP oraz przykładowe zadania podczas, których zdobywamy daną kompetencję.

Przełożenie na „język zewnętrzny”

Umiejętności pracy w zespole

Realizacja zadań, współpraca w zespole, szef jednego zespołu może być członkiem innego zespołu, bycie członkiem jednostki organizacyjnej, tożsamość grupy

Lider zespołu, członek zespołu, realizacja projektów o charakterze (wychowawczym, programowym, kształceniowym) o zasięgu regionalnym/na szczeblu powiatowym…

Zdolności interpersonalne

Pełnienie funkcji instruktorskich, współpraca z różnymi instytucjami, rodzicami, szkołą itp.

Przez czas… byłem odpowiedzialny za… byłem liderem grupy młodzieżowej … byłem odpowiedzialny za utrzymywanie stałych kontaktów z instytucją…

Kreatywność

Realizacja wszystkich zadań, tworzenie projektów, planowanie pracy zespołu

Jestem autorem projektu, materiału, programu….... skierowanego do...… o tematyce…....

Organizacja pracy własnej i innych, zdolności organizacyjne

Planowanie pracy drużyny, planowanie rozwoju instruktorskiego, dbanie o rozwój innych

Umiejętności analityczne, coaching, umiejętność motywowania i wspierania w rozwoju, umiejętność zarządzania czasem, wyznaczanie i realizacja celów długoterminowych

Doświadczenie w zarządzaniu projektami

Realizacja propozycji programowych, realizacja znaków służb, zadań zespołowych, pełnienie funkcji organizatora obozu, rajdu, NAZ itp.

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia placówek wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, do bycia wychowawcą, posiadam doświadczenie w…

Kierowanie zespołem ludzkim

Prowadzenie drużyny, kierowanie grupą, pełnienie funkcji instruktorskiej

Prowadzenie grupy młodzieżowej, Kierowanie pracami zespołu odpowiadającego za kształcenie na poziomie lokalnym

Mobilność, dyspozycyjność

Pełnienie funkcji wychowawczych podczas obozów i biwaków

Dostosowanie się do zmian, otwarcie na zmiany, gotowość do podejmowania wyzwań

13


materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Dokładność, skrupulatność, systematyczność,

Realizacja planu pracy, prowadzenie dokumentacji np. finansowej, opiekun prób, czynności logistyczne

Silna motywacja do pracy

Pełnienie funkcji instruktorskich, służba, idea, tradycja

Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność analizowania i planowania, Umiejętność konstruowania planów pracy w oparciu o analizę, znajomość narzędzi przydatnych w planowaniu, umiejętność motywowania do rozwoju Umiejętność realizacji postawionych celów, umiejętność identyfikowania się z celami,

FUNKCJE i jednostki organizacyjne w ZHP

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

Funkcja pełniona w ZHP

Drużynowy

Przyboczny

Zastępowy

Przełożenie nazwy pełnionej funkcji na „język zewnętrzny”. Lider grupy młodzieżowej/dzieci w wieku… w największej organizacji pozarządowej w kraju; przeszkolony w zakresie planowania, przeprowadzania i oceniania całorocznego działania w formie cotygodniowych spotkań oraz wyjazdów (do pięciu dni); opiekun – wychowawca na kolonii, obozie (powyżej pięciu dni); odpowiada za kształcenie liderów małych grup, zarządzanie finansami podstawowej jednostki organizacyjnej, współpracę ze środowiskiem lokalnym: rodzicami, szkołą, parafią, itp. Asystent lidera grupy młodzieżowej – bliska współpraca z szefem podstawowej jednostki organizacyjnej największej organizacji pozarządowej w kraju, kierowanie zespołem liderów małych grup; zastępca lidera w zakresie…...; Kierowanie małą grupą (ok. 6 os.); komunikatywność; współpraca z przełożonym i ludźmi na równorzędnych stanowiskach; zmysł organizacyjny; występowanie z inicjatywą; przeszkolenie

Szeregowy

Członek największej organizacji pozarządowej w Polsce; współpraca w grupie; realizacja zadań zespołowych/projektów/swoich zainteresowań w zespole (np. turystyka); punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, aktywność, asertywność, pewność siebie

Komendant hufca

Szef zarządu jednostki terenowej (działającej na szczeblu powiatowym lub gminnym) stowarzyszenia/organizacji pozarządowej

Zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych

Kierownik ds. organizacyjnych, odpowiada za planowanie, organizowanie, ewaluację imprez masowych

15


materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Z-ca programowy

Osoba odpowiedzialna za działalność programowo-wychowawczą jednostki terenowej stowarzyszenia/organizacji pozarządowej

Komenda Hufca

Zarząd jednostki stowarzyszenia/organizacji poza stowarzyszenia/organizacji pozarządowej działający na szczeblu powiatowym lub gminnym

Przewodniczący HKSI

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

Szef Zespołu Kadry Kształcącej

Szef komisji działającej na szczeblu powiatowym lub gminnym, odpowiedzialnej za rozwój kadry wychowawczej w jednostce terenowej stowarzyszenia/organizacji pozarządowej Szef zespołu trenerskiego jednostki stowarzyszenia/organizacji pozarządowej działającej na szczeblu powiatowym lub gminnym; kierownik zespołu trenerów; szkolenie liderów grup młodzieżowych, koordynatorów pracy zespołów liderów, kierowników zespołu kontrolingu; podnoszenie kwalifikacji

Członek Zespołu Kadry Kształcącej

Członek zespołu trenerskiego jednostki stowarzyszenia/organizacji pozarządowej działająca na szczeblu powiatowym lub gminnym

Namiestnik

Animator pracy liderów grup młodzieżowych, osoba wspierająca pracę liderów grup młodzieżowych, kierowania zespołem liderów grup (określić wiek) na poziomie powiatu; kreowanie programów; wydobywanie inicjatyw; wymiana doświadczeń i umiejętności; systematyczna, twórcza działalność z liderami

Skarbnik

Kwatermistrz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

Szef inspektoratu

Członek zarządu jednostki (działającej na szczeblu powiatowym lub gminnym) stowarzyszenia/organizacji pozarządowej, odpowiedzialny zwłaszcza za finanse Osoba odpowiedzialna za gospodarkę sprzętowo-materiałową, specjalista w zakresie logistyki, szef zespołu ds. logistyki organizacja i planowanie zaopatrzenia dysponowanie środkami transportu będącymi na wyposażeniu jednostki zarządzanie budżetem Kierownik zespołu kontrolingu szczebla lokalnego organizacji pozarządowej (gminy, dzielnicy, powiatu), odpowiada za nadzór merytoryczny i finansowy oddziału organizacji pozarządowej kontrola podległych jednostek Animator pracy grup młodzieżowych realizujących program z zakresu specjalności

17


materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Szef biura

Członek komisji historycznej

Komendant kręgu akademickiego, kręgu instruktorskiego

Dyrektor biura jednostki działającej na szczeblu powiatowym lub gminnym stowarzyszenia/organizacji pozarządowej

Członek zespołu odpowiedzialnego za gromadzenie i upowszechnianie dorobku stowarzyszenia Lider grupy rówieśniczej lub ludzi dorosłych; współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi;

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

(jeśli phm.: kierownik placówki letniego oraz zimowego wypoczynku)

Komendant szczepu

Koordynator pracy zespołu liderów, zajmuje się tworzeniem planów strategicznych, koordynowaniem pracy zespołu, budową relacji między liderami

Szef kuchni obozowej

Kierownik pionu cateringu, odpowiada za przygotowanie posiłków wg obowiązujących przepisów i norm

Drużyna

Grupa dzieci, młodzieży w wieku…

Hufiec

Jednostka terenowa stowarzyszenia/organizacji pozarządowej działająca na szczeblu powiatowym lub gminnym

FORMY PRACY Rajd

Przedsięwzięcie/impreza/projekt o charakterze turystyczno-krajoznawczym

Obóz

Placówka wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Kominek

Forma pracy o charakterze refleksyjnym, skierowana do grup młodzieżowych, zwyczajowo prowadzona wieczorem

Ognisko

Forma pracy grupy młodzieżowej, zwykle organizowana wieczorem, przy ogniu

Zlot

Spotkanie o zasięgu lokalnym/krajowym/regionalnym mające charakter okolicznościowy, służące realizacji programu…/ spotkanie grup młodzieżowych… w celu…

Materiał ten stanowi fragment opracowania: „Wolontariat, a harcerstwo” pod redakcją hm. Marty Maciejewskiej.

19


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ materiały do wycięcia i kopiowania

ZAŁĄCZNIK 5 „NIE PANIKUJ TO TYLKO CV!” (Misja nr 3, Zadanie 3.2) „Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku pracy bez CV. I też trudno się dziwić, bo w końcu to ono odzwierciedla wszystko co powinien wiedzieć o nas świat z zawodowego punktu widzenia. A jeśli już ma wiedzieć, niech wie z dobrze przygotowanego źródła. Zabierzmy się za to od góry, czyli od danych osobowy – dla ułatwienia, żeby się zbyt szybko nie zniechęcać.

Nie używaj adresu e-mailowego podobnego do np. kiciuś124@buziaczek.onet.pl

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

DANE OSOBOWE. Umieszczamy je po lewej stronie i wypisujemy po kolei: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, dodatkową informacją, natomiast niewymaganą może być stan cywilny. W tej części musimy zwrócić uwagę na swój adres e-mail – nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego np. kiciuś124@buziaczek.onet.pl jest adresem niewskazanym. Jeśli do tej pory nie macie adresu związanego z imieniem i nazwiskiem to czas najwyższy taki założyć.

Zdjęcia z wakacji, czy imprez pozostaw dla rodziny i znajomych. Pracodawca wolałby widzieć Twój profesjonalny wizerunek. ZDJĘCIE. Przemieszczając się na prawą stronę docieramy do miejsca na zdjęcie. Nie jest obowiązkowe, ale mile widziane. Najlepszy jest format obowiązujący w dokumentach osobistych – CV absolutnie nie lubi się ze zdjęciami wakacyjnymi i takimi, na których Wasza twarz jest niewyraźna.

Pamiętaj o kolejności odwrotnej, niż chronologiczna WYKSZTAŁCENIE/ EDUKACJA. Informacje o ukończonych szkołach lub studiach wypisujemy, dla utrudnienia, nie w sposób chronologiczny. Co to znaczy? Tylko tyle, że na samej górze musi się znaleźć obecne lub ostatnie miejsce zdobywania wykształcenia, a niżej w odpowiedniej kolejności poprzednie. W tej rubryce musimy pamiętać o takich informacjach jak data rozpoczęcia i ukończenia szkoły lub uczelni, pełna nazwa oraz profil/ kierunek naszego kształcenia.

CV powinno mieścić się na jednej stronie. Jeśli masz wiele osiągnięć wybierz tylko te elementy, które w konkretnej pracy mogą zaplusować.

21


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ materiały do wycięcia i kopiowania

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE/ DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA. To jest miejsce, w którym możemy pochwalić się dodatkową działalnością lub doświadczeniem zawodowym, ale musimy uważać na kilka rzeczy. Po pierwsze, nie możemy przesadzić z ilością: nie wypisujmy wszystkich odbytych praktyk, staży, organizacji, w których działamy, czy miejsc pracy. Jeśli mamy spory dorobek w tym względzie trzeba się zdecydować na to, co naszym zdaniem najbardziej zainteresuje danego pracodawcę. Elementy opisu, o których musimy pamiętać to czas trwania, miejsce i stanowisko lub zakres obowiązków przez nas wykonywanych.

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

INNE UMIEJĘTNOŚCI. Teraz zajmujemy się swoimi dodatkowymi atutami, o których Waszym zdaniem warto wspomnieć w CV. Podobnie jak z działalnością dodatkową nie wskazane jest wypisywanie wielu cech, ale skupienie się na najważniejszych. Główną umiejętnością, jakiej pracodawcy oczekują to znajomość języków obcych. Należy określić na jakim poziomie są nasze umiejętności, jeśli potraficie określić to można rozgraniczyć poziomy na mowę, pismo, rozumienie i koniecznie napisać o certyfikatach, jeśli takowe są. Dalsza część pisania o umiejętnościach to Wasza kreatywność, byle tylko się na niej nie rozhuśtać. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie pisać o umiejętnościach, które dobrze się prezentują ale z prawdą mają być może niewiele wspólnego. Sformułowania, których będziecie używać w tej części muszą być krótkie: umiejętność budowania relacji w grupie, biegła obsługa komputera.

Zastanów się dobrze, czym się interesujesz, dlaczego i co właściwie możesz na ten temat powiedzieć. ZAINTERESOWANIA. Ten fragment CV to tylko pozornie łatwa rzecz. Dlaczego? Otóż pisząc o zainteresowaniach, których rzeczywiście nie mamy narażamy się na śmieszność. Podając zainteresowania zbyt ogólne np. literatura, sztuka, filmy niewiele na ich temat wiadomo. Trzeba pamiętać, że samo chodzenie do kina jeszcze nie znaczy, że filmy są naszą pasją, albo, że czytanie książek od razu daje prawo do określenia się mianem znawcy literatury. Dlatego właśnie jest to pole minowe, szczególnie niebezpieczne, jeśli okaże się, że osoba po drugiej stronie (rekruter lub pracodawca) ma podobne do naszych zainteresowania i zapyta o coś, o czym nie mamy pojęcia. Dlatego pisząc o zainteresowaniach zastanówcie się sami przed sobą, czy jesteście w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć, albo jak odpowiecie na pytanie „A dlaczego właśnie fotografia?”. Oczywiście nie popadajcie przypadkiem w skrajność niepisania o niczym, bo zainteresowań każdy z nas ma przynajmniej kilka, a jeśli jeszcze nie wiecie jakie to czas na wywiad z samym sobą w tej sprawie.

ZAKOŃCZENIE. Nie jest ono, ani trudne, ani niebezpieczne. Wystarczy tak naprawdę użyć formuły kopiuj/wklej i w taki formalny sposób zwieńczyć nasze dzieło. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji.”

Taki zapis jest potrzebny, ponieważ pracodawca nie może zgodnie z prawem korzystać z takiego dokumentu, jeśli nie występuje w nim zgoda autora na przetwarzanie informacji w nim zawartych.

23


materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

C u r r i c u l u m V i t a e Dane osobowe Imię i Nazwisko: Patrycja Frankiewicz Data urodzenia 09 marca 1993 Miejsce urodzenia: Konin Adres: ul. Brzask 40 Telefon: 666 431 382 E-mail: patrycja_kowalska@wp.pl

Edukacja 2011-

II Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Koninie

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

Doświadczenie 2012 -

Asystentka lidera grupy młodzieżowej w Związku Harcerstwa Polskiego (największej organizacji pozarządowej w kraju)

Języki język angielski

dobra znajomość w piśmie i mowie

Umiejętności - -

-

animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży budowanie relacji interpersonalnych tworzenie i realizacja planów zespołu

Zainteresowania • literatura, muzyka, harcerstwo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

25


materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Curriculum Vitae Imię i nazwisko Przemysław Nowik Data urodzenia: 14 października 1989 Telefon: 633 546 934 E-mail: pnowik@gmail.com Adres: ul. Uskrzydlona 12, 60-001 Poznań

Wykształcenie 2012- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarstwo

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

2009-2012

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta

Doświadczenie Czerwiec 2012

Studencka Gazeta „Pogłos” – redaktor działu sportowego

2009- Związek Harcerstwa Polskiego – lider zespołu instruktorskiego, członek zespołu trenerskiego, członek zespołu Ratownictwa Medycznego.

Umiejętności i uprawnienia • Języki obce: angielski- poziom zaawansowany niemiecki- poziom średniozaawansowany • Inne: biegła obsługa komputera, efektywna praca zespołowa, tworzenie tekstów, zarządzanie projektami, tworzenie i realizacja planów zespołu • Uprawnienia: prawo jazdy kat. B, kurs szefów placówek wychowawczych, kurs pierwszej pomocy (Brązowa Odznaka Ratownika Medycznego)

Zainteresowania •

Skauting, sport, publicystyka, fotografia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr. 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)

27


© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Źródło:http://gostyn.olx.pl/cv-kreatywne-iid-403683042

29


© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Żródło: http://gostyn.olx.pl/cv-kreatywne-iid-403683042

31


© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

materiały do wycięcia i kopiowania

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

Zródło: htto//qostvn o/xo//cv-kreatvwne-izd-403683042

33


KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ materiały do wycięcia i kopiowania

ZAŁĄCZNIK 6 SKUTECZNY PLAN DZIAŁANIA

Mój cel:

Co muszę zrobić, żeby go osiągnąć? • …........................................................................................................... •

…...........................................................................................................

• …...........................................................................................................

© 2013 Związek Harcerstwa Polskiego

• …...........................................................................................................

Które z posiadanych zasobów warto w związku z moim celem wzmocnić?

Czego mi brakuje?

W jaki sposób mogę to zdobyć/osiągnąć?

Cele pośrednie

Kiedy to zrobię?

35


© 2014 Związek Harcerstwa Polskiego - Główna Kwatera

Kierunek Przyszłość  

Poradnik dla Wędrowników jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy przekładając harcerstwo na ścieżkę zawodową

Kierunek Przyszłość  

Poradnik dla Wędrowników jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy przekładając harcerstwo na ścieżkę zawodową

Advertisement