Page 1

VOORWAARDENVOOR VOOR DE AANLEVERING VAN EPSVERPAKKINGSAFVAL VAN GEMEENTEWERVEN. Vanaf ±25 m3 kan het EPS-afval (piepschuim) rechtstreeks aangeleverd worden op de “inzameladressen gemeentelijke werven”. Transportkosten zijn voor rekening van de ontdoener. U dient een afspraak te maken m.b.t. datum, tijdstip van aanlevering (werkdagen tussen 8.00 - 15.00 uur) en aan te leveren hoeveelheid. Levering dient bij voorkeur plaats te vinden in gesloten trailers of combinaties (andere transportmiddelen in overleg). De voorwaarden voor het EPS -materiaal zijn als volgt: • •

• • •

• •

Materiaal moet wit en schoon zijn (in ieder geval geen aangekoekte vervuiling) Materiaal moet uitsluitend uit EPS bestaan, dus geen vermenging met gevaarlijke stoffen. Ook geen vermenging met andere kunststoffen, PVC, papier (etiketten), touw, karton, hout, metalen, lijm, lakken, enz. Materiaal moet verpakt zijn in zakken (parels) of los gestapeld op pallets (delen/blokken). Indien het materiaal verpakt is bv in dozen, dan dient men de lege omverpakkingen retour te nemen. Materiaal moet uit gehele producten of delen daarvan bestaan, en mag geen vloerveegsel zijn. Materiaal moet in droge toestand worden aangeleverd. Bij aanlevering van restmateriaal waarbij afwijkingen worden geconstateerd, zoals hierboven omschreven, houdt de inzamelaar zich het recht voor, u kosten in rekening te brengen. Deze zijn afhankelijk van de kwaliteit van het ingeleverde materiaal en al of niet toegebrachte schade aan de verwerkingsmachines. Eventueel afvoeren van ondeugdelijk ingeleverd materiaal, zal aan u worden teruggeleverd bij een volgende aflevering De kosten, zoals hierboven genoemd, zullen wij altijd eerst daadwerkelijk aantonen.

Bij aanlevering op het “inzameladres gemeentewerven” zullen de goederen op deze kwaliteitsaspecten worden gecontroleerd. Indien het inzameladres vaststelt dat de materialen buiten bovengenoemde specificatie liggen, kunnun de goederen worden geretourneerd, waarbij de transportkosten voor rekening van de ontdoener zijn. 090709

http://www.stybenex.nl/files/Voorwaarden%20EPS%20van%20Gemeentewerven%20090709%20DEF  

http://www.stybenex.nl/files/Voorwaarden%20EPS%20van%20Gemeentewerven%20090709%20DEF.pdf

http://www.stybenex.nl/files/Voorwaarden%20EPS%20van%20Gemeentewerven%20090709%20DEF  

http://www.stybenex.nl/files/Voorwaarden%20EPS%20van%20Gemeentewerven%20090709%20DEF.pdf

Advertisement