Page 1

Феодосійському політехнічному інституту НУК ім. адм. Макарова - 10 років

ВИДАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 9 (1643) 23 вересня 2011 р.

Привітання від ректора НУК ім. адм. Макарова Шановні друзі! Щиро вітаю професорсько-викладацький склад, співробітників та студентів з 10-річним ювілеєм Феодосій ського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Історія та доля східного Криму нероздільно пов’язані з морем і суднобудуванням. Саме розташування цього краю спонукало до створення суднобудівних і судноремонтних підприємств Феодосії та Керчі. Ішов час, змінювались обставини, з’являлись нові потреби. Так виникла думка про створення у Феодосії вищого навчального закладу суднобудівного профілю. Сталося це в 2001 році, коли Наказом Міністра освіти і науки України був створений Феодосійський політехнічний інститут (ФПІ). За свою коротку історію ФПІ став авторитетним навчальним закладом регіону, отримав своє приміщення, матеріальнотехнічну базу. Найголовніша цінність інституту – це висококваліфіковані спеціалісти. Десятирічна історія підтвердила, що фундаментом виховання молодих фахівців є науково-педагогічний колектив ФПІ. За цей час ФПІ підготував багато бакалаврів та спеціалістів, які працюють на суднобудівних підприємствах, у державних і приватних структурах України, Росії та інших країн. Бажаю успіхів у реалізації Ваших задумів, у становленні міцної матеріально-технічної бази, зростанні наукового потенціалу, а разом з цим і авторитету інституту! Щиро Ваш, ректор НУК, професор С.С. Рижков

Феодосійському політехнічному інституту - 10 років! Етапи становлення Дозвольте познайомити з наймолодшим і найвіддаленішим підрозділом університету – Феодосійським політехнічним інститутом (ФПІ). Розташований у східній частині півострова Крим, в оточенні трьох суднобудівних заводів і двох судноремонтних підприємств, він органічно доповнив палітру корабельного краю. За ініціативою міської ради м. Феодосії, ВАТ «Феодосійська суднобудівна компанія «Море», ВАТ «Суднобудівний завод «Залив» (м. Керч) був організований навчально-науково-виробничий комплекс, на базі якого Наказом Міністра освіти і науки України № 823 від 29.12.2001 року створено Феодосійський політехнічний інститут університету. Головною метою освітянської діяльності ФПІ є підготовка фахівців суднобудівного, морського і суміжних напрямків для підприємств Криму. Напрямок діяльності ФПІ повністю відповідає напрямку діяльності НУК. Навчання у ФПІ проводиться за денною формою з шести спеціальностей, за заочною – з двох спеціальностей за рахунок держбюджету, а також на контрактній основі за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. І з кожним роком кількість студентів ФПІ зростає. 400 Кількість осіб 350 300 250 200

Підготовку ведуть 46 науково-педагогічних працівників, профіль роботи яких умовно можна поділити за такими напрямками: кораблебудівний, соціально-економічний, природничонауковий. Сьогодні у ФПІ викладають 5 докторів, професорів, 20 кандидатів наук, доцентів. Вагому допомогу інститут отримує від випускаючих кафедр НУК. Завдяки співпраці з суднобудівними заводами «Залив», «Море», «Приморець» інститут має достатню матеріально-технічну базу для виконання навчальних планів і програм, науково-дослідні та експериментальні лабораторії, виробничі площі. На згаданих підприємствах студенти мають можливість проходити практику, а завод «Залив» навіть запрошує студентів п’ятого курсу на посади дублерів технологів, конструкторів і майстрів. Чотири роки тому інститут одержав у власність будівлю навчального корпусу. Приморська селищна рада передала ФПІ бібліотеку площею 380 м2 з книжковим фондом 30 тис. примірників. Зараз у ФПІ навчається близько 350 студентів, серед них іменні стипендіати Олександр Дерюгін (стипендія професора Александрова М.М.), Темур Арабаджієв (стипендія Верховної Ради України). Різноманітним є і студентське життя. Воно проходить не тільки в аудиторіях, лабораторіях, а і в студентському науковому товаристві (керівник канд. фіз.-мат. наук, доцент А.А. Ковальчук), на спортивних майданчиках (керівник канд. екон. наук, доцент Ю.Х. Наурзоков), у художніх гуртках (керівник М.А. Обльотов). Помітні результати цієї діяльності. Темами студентських досліджень є питання технології побудови суден, екології регіону, пошуки водопостачання, економічного розвитку місцевих

суднобудівних підприємств. Свої розробки студенти щорічно представляють на наукових конференціях ФПІ та інших закладів Криму. Команда КВК інституту – призер та володар Кубка мера м. Феодосії. Спортсмени ФПІ – багаторазові призери спартакіад навчальних закладів Феодосії, а футбольні команди дівчат та хлопців – чемпіони міста серед аматорських колективів. За невеличку історію свого існування випускники ФПІ здобули визнання на підприємствах Криму і далеко за його межами. Сьогодні випускники ФПІ працюють керівниками цехів, робітничих дільниць, у державних установах. Випускники-корабели без проблем працевлаштовуються на суднобудівних підприємствах Криму. Колектив ФПІ щиро дякує міській і селищній владі, суднобудівним підприємствам «Залив», «Море», «Приморець» – всім нашим друзям за підтримку і допомогу! Ми маємо амбіційні плани розвитку і відкриті для подальшої співпраці. Директор ФПІ, доцент А.М. Фаріонов

150 100 50 0

2001

2003

2005

2007

2009

2011 рік

Контингент студентів ФПІ за роки існування

В інституті за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ведеться підготовка з таких спеціальностей: – «Кораблі та океанотехніка», – «Технологія та устаткування зварювання», – «Суднові енергетичні установки та устаткування», – «Турбіни», – «Холодильні машини та устаткування», – «Економіка підприємства». Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» ведеться зі спеціальностей: – «Кораблі та океанотехніка», – «Економіка підприємства».

Завод «Залив» – база-практик студентів ФПІ


23 вересня 2011

2

С юбилеем ФПИ! Хочу поздравить преподавателей, сотрудников и студентов Феодосийского политехнического института с 10-летним юбилеем и пожелать больших успехов в Вашем благородном труде. Сегодня ФПИ имеет собственную базу для подготовки высококвалифицированных специалистов в области судостроения и морской технологии. А начиналось все с инициативы нашего городского совета, Феодосийского судостроительного завода «Море», судостроительного завода «Залив» (г. Керчь) по созданию учебно-научно-производственного комплекса. Прошло время и инициатива стала реальностью. На базе учебно-научнопроизводственного комплекса был создан Феодосийский политехнический институт.

Вот уже 10 лет в стенах ФПИ готовятся бакалавры и специалисты судостроительного, морского и смежных направлений. Выпускников ФПИ можно встретить на предприятиях Феодосии, они востребованы на судостроительных и судоремонтных заводах Украины, России. Институт стал одним из центров культурной и спортивной жизни города. Студенты и преподаватели принимают активное участие в научных и практических разработках по проблемам судостроения и экологии региона. В этот праздничный день больших тебе свершений, Феодосийский политехнический, и семь футов под килем!!! Заместитель Феодосийского городского головы, Депутат Автономной Республики Крым В.В. Ганыш

Приморский по праву гордится Приморский может по праву гордиться тем, что на его территории находится Феодосийский политехнический институт, который готовит кадры по шести специальностям для местных предприятий ОАО ФСК «Море», СК «Приморец», морской торговый порт. В нашем городе жизнь каждого жителя связана с морем и судостроением. И создание института в нашем регионе органично продолжило многоступенчатый образовательный цикл: школа–ПТУ–техникум–вуз. Максимум усилий для организации и открытия института, его становления как авторитетного учебного заведения не только в г. Феодосия, но и в Крыму приложили директор ФПИ доцент, кандидат технических наук А .М. Фарионов и его заместитель по учебной работе С.М. Торубарова. Руководство института обеспечило учебный процесс опытными высококвалифицированными кадрами учебно-методическими материалами, оборудованием. Студенты института принимают активное участие в общественной жизни поселка: участвуют в субботниках, благоустраивают прилегающую к институту территорию, ухаживают за парковой зоной. В свободное время студенты посещают кружки при ДК «Бриз», занимаются спортом. Приморский Поселковый Совет оказывает, и будет оказывать помощь институту в материально-техническом оснащении и ремонте учебного корпуса. ФПИ передано помещение библиотеки с читальным и абонементным залами. Общий фонд более 30 000 книг. Приморский Поселковый Совет и его исполнительный комитет поздравляет преподавателей сотрудников и студентов ФПИ с 10-летним юбилеем, желает больших творческих успехов. Благодарит весь коллектив за их огромный труд в деле воспитания и подготовки специалистов для нашего государства. Приморский поселковый голова С.Н. Жалнин

Диплом ФПИ - знак высокого качества В поистине Богом данном городе на побережье Феодосийского залива расположился единственный в Крыму научно-образовательный центр подготовки экономических кадров для предприятий морского транспортного комплекса региона – Феодосийский политехнический институт как составная часть НУК им. адм. Макарова. Ежегодно десятки юношей и девушек с дипломами высшей пробы получают престижную работу на судостроительных заводах, в государственных и финансово-кредитных учреждениях. Многие из них – основатели собственного успешного бизнеса и демонстрируют яркие образцы успешного менеджмента, способного генерировать актуальные предпринимательские идеи, воплощать их в обоснованные инвестиционные проекты, а затем организованно проводить инновации в жизнь. Эти блестящие результаты – подтверждение высокого качества, совершенства и продуктивности образовательных технологий, применяемых преподавателями ФПИ, их коллегами с кафедр экономики и организации производства, экономической теории, финансов Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Юбилей – замечательный повод убедиться в правильности избранной стратегии; внести в нее коррективы, вызванные велением времени и не сбавляя темпов устремиться к выполнению новых социальных заказов трансформирующейся экономики нашей державы. Декан инженерно-экономического факультета профессор, д.э.н., В.Н. Парсяк

Наші в Феодосії

В російському фольклорі є приказка «Один в поле не воин». Але Феодосійського політехнічного інституту НУК імені адмірала Макарова це не стосується. Адже саме він, єдиний вищий навчальний заклад на всьому східному узбережжі Криму гідно представляє національну кораблебудівну освіту. Є особливі риси ФПІ, які він набув від «батька» – НУК. По-перше, це особливе ставлення до студентів. Сувора і необхідна вимогливість поєднується з материнською турботою за своїх дітей. ФПІ поєднав теорію і практику. Велич морської стихії і діяльність корабелів не дають загинуть надії на існування українських кораблів і суден. ФПІ об’єднав студентів, які мають жагу до знань. I саме наш інститут став тим джерелом, яке наповнює молоде покоління інтелектом, досвідом, формує особливе ставлення до світу. Ці та ряд інших невід’ємних характеристик ФПІ результат наполегливої роботи об’єднаного трудового колективу, який підтримує і розвиває найкращі риси нашої освіти. Саме тому ФПІ – наш форпост в Криму. Від співробітників Гуманітарного інституту бажаю колегам міцного здоров’я, професійного інтелекту і вимогливості, батьківської наполегливості і суворості до студентів, материнського терпіння і поблажливості, і щоб здійснились Ваші мрії. Директор Гуманітарного інституту, к.і.н., доцент, О.В. Бобіна

Кораблебудівник, № 9

Уважаемые друзья! Корабелы завода «Залив» сердечно поздравляют весь коллектив Феодосийского политехнического института Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова со знаменательной датой – 10-летним юбилеем! Настоящее отечественного высшего образования отмечено возникновением огромного количеством учебных заведений, и как важно молодому поколению, выбирая себе будущую трудовую дорогу, не ошибиться и в выборе вуза. Определить для себя именно то учебное заведение, где приоритетом в работе будут качественные знания, где уровень подготовки специалистов будет соответствовать самым высоким стандартам, где обучению студентов предшествует постоянное повышение уровня квалификации и самообразования профессорско-преподавательского состава. Ваш институт соответствует всем эти высоким требованиям, и яркое подтверждение этому – уровень подготовки ваших выпускников – нынешних заливчан. Именно их знания и квалификация являются лучшим свидетельством профессионализма и творческого подхода к работе ваших преподавателей, их ответственности и стремления к наилучшему результату. В этот праздничный день хотим пожелать всему коллективу ФПИ счастья, крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть юбилейный год станет годом старта новых успешных проектов, точкой отсчета нового этапа развития института. Пусть с каждым годом множится число студентов, а выпускники своей качественной работой прославляют свою alma mater. Пусть дружба и сотрудничество между институтом и заводом «Залив» крепнет и развивается. С уважением, Генеральный директор Ермак Н.И.

Поздравляем! ЧАО «Приморец» на сегодняшний день единственное в Украине предприятие, которое специализируется на постройке моторных лодок, катеров, яхт из аллюминивомагниевых сплавов. Все проекты, строящихся катеров и яхт разрабатываются собственным ПКБ. Предприятию необходимы квалифицированные рабочие и специалисты судостроительного профиля. ФПИ НУК им. адмирала Макарова готовит высококвалифицированных специалистов, в т.ч. и для нашего предприятия. На дневной форме обучения, без отрыва от производства в ФПИ НУК могут повышать свой профессиональный уровень рабочие и специалисты среднего звена. ФПИ НУК удовлетворяет все заявки предприятия. Студенты ФПИ НУК проходят производственные практики на должностях рабочих, бригадиров, мастеров, технологов, экономистов на производственных участках предприятия, демонстрируя высокий уровень теоретической подготовки будущих специалистов. В свою очередь ЧАО «Приморец» предоставляет институту возможность пользоваться материальнотехнической базой для выполнения учебных программ, научно-исследовательской и экспериментальной работы. Выпускники института Рудь А.А. и Коротова И.А. зарекомендовали себя работоспособными, грамотными специалистами. ЧАО «Приморец» благодарит педагогический коллектив ФПИ НУК им. адмирала Макарова за качественную подготовку специалистов-судостроителей, желает успехов в разработке современных направлений развития отечественного судостроения, а всему коллективу преподавателей – терпения, мудрости и крепкого здоровья! Директор ЧАО «Приморец» В.А. Пивнев


23 вересня 2011

3

Феодосийскому политехническому институту посвящается 10 лет – срок не большой, но и в малый срок порой, Если очень захотеть, Можно многое успеть. Солнце блещет над волнами. Салютует вместе с нами. И о празднике поет В море белый теплоход. Где о берег волны бьют, Расположен институт. Несмотря на все барьеры, Здесь куются инженеры – Кадры будней трудовых. Знаний множество у них. Как построить пароход Директор Херсонского И пойти на нем в поход. филиала НУК Учат, как грамматику, А.В. Ломоносов Системы автоматики. Управленье кораблем – он без них – металлолом! С юбилеем Вас, коллеги! Мы желаем Вам в пути знамя Родины нести!

Кораблебудівник, № 9

Благодарим преподавателей ФПИ за их благородный труд ОАО ФСК «Море» в поселке Приморский является ведущим предприятием судостроительной промышленности Украины. В течение последних лет кадры нашего предприятия комплектуются за счет выпускников ФПИ НУК имени адмирала Макарова. Выпускники школ города и поселка имеют возможность получить гарантированное качественное высшее образование, непосредственно по месту жительства и это сокращает отток молодежи за пределы Крыма, города, поселка. Первые выпускники института за это время стали хорошими специалистами, приобрели большой практический опыт работы в судостроении. Отрадно, что в институте есть и заочное отделение, институт создает все условия для получения высшего образования большому числу работников предприятия, занимающих по опыту работы должности бригадиров, мастеров участков и т.д. Для жителей поселка и близлежащих сел институт дает возможность молодежи и будущим поколениям получать образование и специ-

альности, а за тем трудоустраиваться по месту жительства. ОАО ФСК «Море» заранее подает заявки на специалистов – выпускников ФПИ, потому что уверен в качестве теоретической подготовки студентов и в их умении применять знания на практике, уверен в их работоспособности. Технологические практики студентов на нашем предприятии показывают высокий уровень теоретической подготовки будущих специалистов. Руководство ОАО ФСК «Море», выпускники ФПИ, работающие на нашем предприятии, благодарят преподавателей института за их благородный труд, поздравляют всех с 10-летним юбилеем института. Желают всем крепкого здоровья, всех благ, а Феодосийскому политехническому институту процветания! Первый заместитель председателя правления – генерального директора – главный инженер ОАО ФСК «Море» С.Я. Остапенко

Научное творчество студентов ФПИ В 2009 году в институте было создано Студенческое научно-техническое общество, которое определяет направления исследований и участие студентов во внутривузовских и межвузовских семинарах и конференциях. Основные шаги в научном творчестве студенты ФПИ делают для решении социально-экономических и экологических проблем региона. Под научным руководством доцентов и преподавателей ФПИ Ковальчук А.Н., Наурзокова Ю.Х., Зубрилина К.М., Тарановой Г.П. и др. студентами выполняются научно-прикладные работы по таким основным направлениям: - совершенствование технологии и организации постройки судов; - решение природоохранных проблем, связанных с отраслью судостроения; - социальные проблемы региона и пути их решения; - развитие экологически ориентированного бизнеса; - культурные и национальные традиции; - и многие другие вопросы фундаментальных и прикладных исследований.

Вручение диплома бакалавра работникам завода «Залив», 2011 г.

ный переулок – это «магистраль», ведущая к главным очистным канализационным сооружениям города и к достопримечательному историческому объекту «Феодосийскому маяку», расположенному на самой южной окраине города – мысе Ильи. - Семинар «Роль студенческой молодежи в решении Участие студентов ФПИ региональных водных проблем» при поддержке ВЕГО в международных «МАМА-86» и международной организации WfW – проектах Женского водного партнерства – предоставил В рамках проекта «Поддержка местных возможность студентам ФПИ получить приглашение В аудитории кораблестроения общественных инициатив в Крыму» на ежегодную научно-практическую конференцию студенты ФПИ: Якуб Сулейманов, Олег Левченко, Кирилл Иванов, Марина Сущенко, студентов и школьников «Интеллект молодежи и вызов современности», Зулейха Сулейманова и Мария Кальченко участвовали на конкурсной основе в организованный Судакским факультетом экономики и управления ТНУ им. акад. однодневных тренингах «Фандрейзинг (привлечение ресурсов) для общественных Вернадского, сразу в три секции: «Экологические проблемы и вызовы инициатив» в городах Керчь, Старый Крым и Феодосия. современности», «Экономика и перспективы современного развития» и Учеба не прошла даром: в результате конкурсного отбора ребята получили «Социокультурная деятельность как основа развития интеллекта молодежи». финансирование для реализации проекта «За экологическое и благополучное будущее На данной конференции доклад Александра Дерюгина «Оценка оптимальнопоселка». Проект осуществлен в рамках конкурса «Поддержка местных общественных го режима вывоза отходов» был отмечен дипломом I степени, а Зулейха Сулейинициатив» Центра регионального развития «Топ-Кая» (Симферополь, АР Крым) и манова получила диплом II степени за разработку вопроса альтернативного водоснабжения и представления результатов в презентации «Моделирование аккуобщественной организации «Человек в беде» (Прага, Чехия). муляции атмосферной влаги в природных и искусственных конденсаторах». Проекты, акции, семинары Научно-практическая студенческая конференция «Экологическая культура и безопасная санитария» была посвящена 90-летию основания Национального Студенты ФПИ участвуют в акциях, посвященных ежегодным экологическим датам. университета кораблестроения имени адмирала Макарова. – В канун Всемирного Дня Воды с целью оценки санитарного состояния СевероВ связи с перспективным развитием экономики Украины необходимо нахоКрымского канала и берегов двух наливных водохранилищ (Феодосийского и дить подход к стимулированию природоохранной деятельности как отраслей экоФронтового) был проведен автотур «Северо-Крымский канал – основная водная номики, так и внутри саартерия Крыма». В акции принимали участие студенты СНТО ФПИ, ФГОЭО «Мама– 86–Феодосия», учащиеся мих предприятий. Неслучайно местом средних школ г. Феодосии проведения конферени училища № 35, а также ции был выбран поселок руководители отделов Приморский. Об этом ФЦЭНТМ «Интеллект», говорили представители представители Феодосийского союза промыш- местной власти: заместиленников и предпринима- тель городского головы г. телей, ФРО «Экология и Феодосии Василий Васильевич Ганыш и голова Мир». – В рамках мониторин- поселка Приморский га несанкционированных Сергей Сергеевич Жалсвалок мусора на терри- нин. На сессии студенты тории исторического райПрезентация ФПИ в Феодосийском городском совете, подняли наиболее важона Феодосии группа (слева направо: проф. П.Н. Карась, директор завода студентов и преподавате- ные экологические воп- «Море» Л.С. Астахов, директор ФПИ А.М. Фарионов) – 2001 год лей ФПИ провели эколо- росы регионов. В своих гический рейд. КорабельВ кабинете черчения (Начало. Окончание на стр. 4)


23 вересня 2011

Кораблебудівник, № 9

4

Научное творчество студентов ФПИ (Окончание. Начало на стр. 3)

докладах студентки Гаврилюк Юлия и Гороховская Анастасия , студенты Судакского факультета экономики и управления ТНУ имени академика В.И. Вернадского Османов К.М. и Алиев М.Э., студентнки ФПИ НУК им. адмирала Макарова Сулейманова Зулейха и Сущенко Марина выявили основные экологические проблемы, характерные для курортных городов юго-восточного Крыма: устаревшее и аварийное состояние систем водоснабжения и водоотведения, чрезмерное накопление твердых бытовых отходов, отсутствие завода по их переработке, застройка капитальными сооружениями пляжных зон, попадание неочищенных канализационных стоков в Черное море. Все эти проблемы были связаны выступающими со здоровьем человека и окружающей его природной среды. Большой интерес вызвал доклад студентки ФПИ НУК имени адмирала Макарова Ольги Шишовой о влиянии качества питьевой воды на здоровье человека. Наиболее чувствительной к качеству воды группой населения являются беременные женщины, новорожденные и дети до одного года. Именно поэтому в Феодосийском родильном доме в рамках проекта ВЭОО «МАМА-86» «Безопасная санитария детям» в 2010 году была установлена система доочистки воды с учетом водосбережения. Много вопросов задали участники конференции по докладам сессии «Безопасная санитария». Интереснейший проект по санитарной очистки городов от твердых бытовых отходов был представлен студенткой НУК имени адмирала Макарова.

Докладчики третьей тематической сессии связали проблемы развития экотуризма с понятием экологической культуры. Чаще всего звучал в этих докладах ответ на вопрос: «Какие перспективы в настоящее время существуют для развития туризма в Большой Феодосии, Судакском регионе АР Крым, на территориях природоохранных зон Николаевской области». Студентки Судакского факультета экономики и управления ТНУ им. акад. В.И. Вернадского Галич Е., Ибраимова Х. и Сейдалиева З. связывают эти перспективы с развитием этнотуризма. Заслушав и обсудив доклады студентов, участники Научно-практической студенческой конференции «Экологическая культура и безопасная санитария» внесли предложения для улучшения экологической обстановки в регионах с последующим вынесением их на рассмотрение органам местной власти в соответствующих регионах. 1. Включить в Программу экономического развития регионов, в частности, в проект Стратегии привлечения инвестиций в регион 2010-2015 г., разработанный управлением экономики и инвестиционной политики исполнительного комитета Феодосийского городского совета в 2010 г., экологические требования и определить экологические риски в программных направлениях и инвестиционных предложениях. 2. Обеспечить открытость для населения перечня мероприятий, финансируемых их местного фонда охраны окружающей природной среды 3. Чтобы исключить конфликты при использовании прибрежных зон необходимо: – разработать стратегию целевого использования бе-

реговых зон с учетом экологических, экономических и социальных факторов; – разработать программы развития туризма и рекреации с учетом зон природно-заповедного фонда; – создать единую систему мониторинга и контроля над производственно-хозяйственной деятельностью в прибрежных районах и применять жесткие меры решения экологических проблем путем контроля за экологической ситуацией не только на уровне граждан, но и на уровне администрации города; – предотвратить неорганизованные свалки в береговой зоне путем строительства полигонов для бытового мусора, организации его вывоза и т.п.

Планы и перспективы СНТО ФПИ Южные регионы Украины, в том числе и Крым, обладают огромным производственным и курортно-рекреационным потенциалом и это вызывает необходимость обязательного учета рационального природопользования в программах экономического развития регионов и их реализации. СНТО ФПИ предполагает расширить тематику научно-исследовательских работ в соответствии с основным профильным направлением института – судостроение и социально- экономические вопросы в этой отрасли. Большее внимание будет уделятся на решение природоохранных проблем, связанных с отраслью судостроения. Также без внимания исследователей не останутся социальные проблемы региона и пути их решения.

Спортивная жизнь студентов ФПИ

Студенческая футбольная команда ФПИ «Шторм» – чемпион города Феодосии

Спортивная студенческая жизнь связана не только с повседневными занятиями физической культурой, но и с участием студентов в спортивных мероприятиях различного масштаба. Каждый наставник спортивной молодежи в вузе наряду с текущими программами по различным видам физической культуры направляет спортивную жизнь в русло своих увлечений и специализации. Доцент, кандидат экономических наук Ю.Х. Наурзоков с юношеского возраста увлекается футболом, является мастером спорта и профессиональным тренером по футболу. Он поставил цель создать футбольные команды ФПИ, способные достойно представлять институт не только в Студенческих спартакиадах Феодосийского региона, но и в чемпионатах и кубках Крыма. Так была создана футбольная команда «Шторм». Как и в любом институте, футбольная команда – это футбольная секция, где студенты проходят специализацию и получают зачеты по дисциплине «физическая культура». Студенческая футбольная команда «Шторм» своими спортивными достижениями получила известность в регионе и в настоящее время является сильнейшей футбольной командой Большой Феодосии.

Газета "Кораблебудівник" Засновник – Трудовий колектив НУК

Это подтверждают победы команды: – ФК «Шторм» – многократный победитель городских Спартакиад среди вузов Большой Феодосии, – трехкратный чемпион среди коллективов физкультуры Восточного Крыма, – двукратный обладатель кубка города Феодосии, – двукратный обладатель приза памяти Виктора Юрковского, игрока сборной олимпийской команды СССР, вратаря киевского «Динамо» и сим-

Спортивная жизнь студента в стенах вуза ограничена, поэтому смену мастерам надо подготавливать заранее. Так была создана команда школьников 9–10 классов при футбольной команде «Шторм». Эта команда уже участвует в чемпионате города Феодосия по футболу среди мужских команд. Будем надеяться, что они станут студентами ФПИ и достойно будут представлять институт в спортивных соревнованиях. Несмотря на основное футбольное направление спортивной жизни ФПИ, студенты активно занимаются и в секциях по другим видам спорта: баскетбол, бокс, шахматы, волейбол, теннис, легкая атлетика и др. Некоторые студенты также являются чемпионами и призерами студенческих спартакиад: Виктор Лящ, Тарас Гоголев (гиревой спорт), Кирилл Иванов, Евгений Нетишинский, Алексей Апазиди (настольный теннис), Наталья Белецкая (легкая атлетика). Наша команда девушек также завоевывала призовые места по баскетболу. Материальное обеспечение – важный вопрос существования спортивных команд вуза. Спонсорскую поддержку при организации и участии в спортивных

феропольской «Таврии». Достоинством наших спортсменов является то, что несмотря на увлечение спортом, тренировки и игры в любое время года и при любой погоде, они успешно справлялись с учебными программами по своим специальностям. Самыми главными болельщиками ФК «Шторм» являются студенты и студентки института, всегда поддерживающие ребят. Для некоторых студенток эта поддержка переросла в желание самим «поиграть в футбол». Так появилась уникальная футбольная команда наших замечательных девушек, котоБудущее пополнение студенческой футбольной команды ФПИ «Шторм» рая стала двукратным победителем студенческих спартакиад по футзалу (мини- соревнованиях команде ФПИ оказывает ОАО «Прифутболу), а также победителем Студенческой спарта- морец» (председатель правления В.А. Пивнев). киады вузов Феодосии – 2008.

Розповсюджується безкоштовно. Надруковано ООО «Дизайн і Поліграфія» м.Миколаїв, пр. Леніна, 67

Гол. редактор - С.С. Рижков Відповідальний за випуск – А.М. Фаріонов Редактор та комп'ютерна верстка – Т.Ф. Чистякова

Газета видається з вересня 1931 р. Виходить українською та російською мовами Наклад – 500 прим.

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, к. 250

Кораблебудівник № 9 (1643)  
Кораблебудівник № 9 (1643)  

NUS journal

Advertisement