Page 1

Halaman 1: Pengenalan

B1 G1

A1, T1

H1

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

I1

H9 H10 H11 H12 H13

BS1

BG 1


B1- Banner yang merupakan gambar yang mengandungi logo Pendidikan Moral dan menerangkan bahan pengajaran laman webialah Pendidikan Moral Tahun 5. G1- Gambar Lebah dengan perkataan Hardwork untuk menunjukkan sifat kerajinan. H1- Pengenalan tentang subjek dan kepentingan pendidikan moral. H2- Halaman yang memaparkan definisi tentang kerajinan dan memperkenalkan kata kunci kerajinan dengan menggunakan perisian iSpring. H3- Halaman yang memaparkan video kerajinan yang bertemakan integriti. H4- Halaman yang menceritakan sifat-sifat kerajinan yang sepatutnya ada pada setiap orang dengan menggunakan beberapa kata kunci. H5- Halaman ini memperkenalkan tokoh-tokoh yang menunjukkan sifat-sifat kerajinan supaya murid mendapat contoh yang jelas untuk dicontohi. H6-

Halaman

yang

bertujuan

untuk

memotivasikan

murid-murid

dan

menyemaikan semangat kerajinan kepada mereka. Terdapat video yang bertemakan lagu kerajinan dan juga flash yang menunjukkan pelbagai kata-kata yang bermakna. H7- Halaman yang menunjukkan Galeri yang mengandungi video klip tentang cara tokoh-tokoh kerajinan dalam H5 mencapai kejayaan. H8- Halaman yang mengandungi latihan yang mempunyai hyperlink kepada unit latihan yang direka cipta dengan Hotpotatoes. H9- Halaman yang memaparkan satu jadual yang meringkaskan seluruh isi kandungan. H10- Halaman yang mengandungi Refleksi dalam flip book yang dihasilkan melalui perisian.


H11- Halaman yang mengandungi panduan pengguna dalam bentuk video sebagai lampiran. H12- Halaman yang menunjukkan Papan Cerita dalam bentuk Flip Book. H13- Hakaman yang memaparkan biodata pereka laman web ini. A1 & T1- Animasi yang terdiri daripada pelbagai perkataan dan menunjukkan tajuk PENGENALAN. I1- Isi kandungan 1 yang bertemakan kepentingan pendidikan moral. BS 1-Background music yang merupakan Lagu Adam Lambert – There is no Boundaries untuk menggalakkan para murid berusaha dengan bersungguhsungguh. BG 1- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 2: Definisi B1 G1

A2, T2

H1 H2

H3 H4 H5 H6 H7 H8

I2

H9

H10 H11 H12 H13

BS1

BG 2


A2 & T2- Animasi yang terdiri daripada pelbagai perkataan dan menunjukkan tajuk DEFINISI KERAJINAN. I2- Isi kandungan 2 yang bertemakan definisi kerajinan yang dihasilkan dengan perisian iSpring dan dalam bentuk flash. BG 2- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 3: Video Kerajinan B1 G1

A3, T3

H1 H2

H3 H4 H5 H6 H7 H8

I3

H9

H10 H11 H12 H13

BG 3


A3 & T3- Animasi yang terdiri daripada pelbagai perkataan dan menunjukkan tajuk VIDEO KERAJINAN. I2- Isi kandungan 3 yang bertemakan video kerajinan yang dihasilkan dengan perisian Windows Live Movie Maker dalam bentuk video. BG 2- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 4: Sifat-sifat Kerajinan B1 G1

A4, T4

H1 H2

H3 A5

H4 H5 A6

H6 H7 H8

I4

A5

H9 A6

H10 H11

A5

H12 H13

BS1

BG 4


A4 & T4- Animasi yang terdiri daripada pelbagai perkataan dan menunjukkan tajuk SIFAT KERAJINAN. A5- Animasi yang menunjukkan tangan bergerak ke kiri. A6: Animasi yang menunjukkan tangan bergerak ke kanan. I2- Isi kandungan 4 yang bertemakan sifat-sifat kerajinan yang sepatutnya ada pada seseorang. BG 4- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 5: Tokoh B1 G1

A7, T7

H1 H2

H3 H4 H5

G2

H6 H7 H8

G3

H9

H10 H11 G4 H12 H13

BG 5


A7 & T7- Animasi yang terdiri daripada pelbagai perkataan dan menunjukkan tajuk TOKOH-TOKOH KERAJINAN. G2- Gambar Lee Chong Wei dalam bulatan. G3- Gambar Dato' Dr Sheikh Muszaphar Shukor dalam bulatan. G4- Gambar DAtuk Nicol Ann David dalam bulatan. BG 5- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 6: Motivasi Kerajinan B1 G1

T5

H1 H2

H3 H4

I5

H5 H6 H7 T6

H8 H9

H10 H11

I6

H12 H13

BG 6


T5- Tajuk yang menunjukkan “Masa Nyanyian” T6- Tajuk yang menunjukkan “Kata-kata Motivasi” I5- Video dari Youtube yang menunjukkan lagu kerajinan. [embed dengan html code fragment]. I6-: merupakan Flash yang menunjukkan pelbagai jenis gambar yang mengandungi perkataan-perkataan yang berkaitan dengan kerajinan untuk memotivasikan murid. [dibuat dengan iSpring dan dimasukkan dengan html code fragment] BG 6 - Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 7: Galeri Kerajinan B1 G1

H1

T8

H2

H3

I7

H4 H5 H6

T9

H7 H8 H9

I8

H10 H11

T10

H12 H13

BG 7

I9


T8- Tajuk yang menunjukkan “Kerajinan Datuk Lee Chong Wei semasa latihan Badminton. T9- Tajuk yang menunjukkan “Dato'

Dr

Sheikh

Muszaphar

Shukor

menunjukkan cara meminum air di luar angkasa T10- Tajuk yang menunjukkan Kejayaan Dato' Nicol David I7- Video yang bertemakan kerajinan DAto Lee Chong Wei [embed dengan kod html ] I8- Video yang bertemakan kerajinan Dato' Dr Sheikh Muszaphar Shukor [embed dengan kod html ] I9- Video yang bertemakan kerajinan Kejayaan Dato' Nicol David [embed dengan kod html ] BG 7 - Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 8: Latihan Interaktif B1 G1

T11

H1

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

I 10

H9 H10 H11 H12 H13

BG 8


T 11- Tajuk yang menunjukkan “Masa untuk menguji minda!” I10- Isi kandungan yang menunjukkan “Latihan Interaktif” [hyperlink kepada www.jtppismp.com/jtp004/index2.htm] BG8- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman

9:

Ringkasan

B1 G1

A8, T12

H1

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

I 11

H9 H10 H11 H12 H13

BS1

BG 9


A8- Animasi yang menunjukkan tajuk “RINGKASAN”. T12- Tajuk yang bertemakan “RINGKASAN” I 11- Kandungan yang menunjukkan jadual dan ringkasan butiran kerajinan. BG9- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 10 : Refleksi B1 G1

A9, T13

H1

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

I12

H9 H10 H11 H12 H13

BS1

BG 10


A9 & T 13- Animasi dan tajuk yang menunjukkan “REFLEKSI�. I 12- Kandungan yang menunjukkan Refleksi dalam bentuk buku flip [embed kod HTML dengan ISSUU.com] BG 10: Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 11: Lampiran B1 G1

T 14

H1 H2

H3 H4 H5 H6 H7 H8

I13

H9

H10 H11 H12 H13

BS1

BG 11


T 14- Tajuk yang berkaitan dengan “Lampiran�. I 13- Kandungan yang bertemakan panduan pengguna, skrip video dan rujukan. BG 11- Grafik Latar belakang yang menunjukkan tema bunga.


Halaman 12: Lampiran B1 G1

T 15

H1 H2

H3 H4 H5 H6 H7 H8

I 14

H9

H10 H11 H12 H13

BS1

BG 12


T 15- Tajuk yang mengandungi perkataan “PAPAN CERITA�. I 14- Kandungan yang menunjukkan PAPAN CERITA dalam bentuk buku flip [embed kod HTML dengan ISSUU.com] BG 12- Gambar latar belakang yang berkaitan dengan gambar floral dan texture.


Halaman 13: Tentang Saya B1 G1

A10, T16

H1 H2

H3 H4 H5 H6 H7 H8

I 15

H9

H10 H11 H12 H13

BS1

BG 13


A10 & T 16- Animasi yang menunjukkan tajuk “TENTANG SAYA”. I 15- Kandungan yang bertemakan butiran-butiran pereka cipta laman web. G5 – Gambar Te Shi Ying.

Papan cerita  
Papan cerita  
Advertisement