Page 1

2013 Hand- & Fotskyddskatalog 2013


Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt H n des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender

ecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Ma

mt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytt

& Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Sc

i & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Ma

ænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & F

Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voete

des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa K

et Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar H

rotezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødde

det & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füß

nder & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Bes

Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter He

rotecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per

ermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Be

Ejendals produktutvecklar kontinuerligt, därför reserverar vi oss för ändringar i sortimentet. Vi reserverar oss för tryckfel och för trycktekniska begränsningar vad gäller färgåtergivningen i katalogen/broschyren. Vi jobbar med levande naturmaterial så variation i färg och struktur mellan produkter och leveranser kan förekomma.


Ejendals är ett svenskt familjeföretag. Vi är specialiserade på att utveckla, tillverka och marknadsföra kvalitetsprodukter som skyddar händer och fötter för den europeiska marknaden. I nära samarbete med forskare och med våra kunder tar vi fram produkter som uppfyller högsta krav på skydd, slitstyrka och ergonomi. Denna inriktning har gjort oss till en stark aktör på den europeiska marknaden.

Styrelseordförande

Om Ejendals – s.5 Skydd för dina händer – s.17 Skydd för dina fötter – s.145 Sulor, strumpor och tillbehör – s.219 Alfanumeriskt register – s.239 Märkningsguide – Flik


OM EJENDALS OCH VÅRA VARUMÄRKEN FAMILJEFÖRETAGET EJENDALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 LITA PÅ OSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 FÖR OSS ÄR DU VIKTIGAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 VARJE SKADA ÄR EN FÖR MYCKET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 VI SÄLJER EN HELHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 DE SNABBA LEVERANSERNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 KVALITET IN I MINSTA SÖM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 VÅRA LABORATORIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 EJENDALS OCH DET SOCIALA ANSVARET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 EJENDALS OCH MILJÖN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


FA M I L J E F Ö R E TA G E T E J E N D A L S

Familjeföretaget Ejendals Ejendals grundades 1949 av Valfrid Ejendal i Leksand Sverige. Affärsidén var att ”idka handel med beklädnadsvaror”. Redan från början fanns arbetshandskar på programmet. Tillverkningen sköttes lokalt och kunderna utgjordes till stor del av de lokala bruken och industrierna. I takt med att efterfrågan ökade började Ejendals se sig om efter nya leverantörer som kunde uppfylla kraven på kvalitet och effektivitet. Det ledde till att en del av produktionen förlades till kinesiska tillverkare. Denna produktionsidé har genom åren utvidgats och fördjupats. I samband med att Valfrids son Per-Olof Ejendal gick in som VD och ägare under 1970-talet togs även skyddsskor in i sortimentet. I början av 1980-talet inleddes samarbetet med Urho Viljanmaa OY som 2008 förvärvades av Ejendals. Därmed var Ejendalsgruppen född. Idag omsätter Ejendals över en miljard svenska kronor. Företaget har de senaste åren vuxit snabbt och har säljare och försäljningsbolag över hela Europa.

Styrelseordförande Per-Olof Ejendal och VD Marcus Ejendal.

6


L I TA PÅ O S S

Lita på oss Våra produkter gör vardagen tryggare på 10 000-tals arbetsplatser i Europa. Dina investeringar i hand- och fotskydd lönar sig alltid. Det innebär färre arbetsskador, ökad frisknärvaro och ökad produktivitet som i förlängningen resulterar i lägre totalkostnad. Allt vi gör inom Ejendals syftar mot detta mål. Vi driver utvecklingen mot ännu bättre och säkrare produkter. Genom vårt nära samarbete med dig och andra kunder får vi ständigt förslag till förbättringar som vi kan ta tillvara när vi utvecklar nya produkter.

7


FÖR OSS ÄR DU VIKTIGAST

För oss är du viktigast Vi får ofta beröm från våra kunder för att vi är duktiga på att ge service. Det är vi glada för, och vi gör allt vi kan för att hjälpa till och vara tillgängliga.

alltid nära Även om hjärtat i Ejendals finns i Sverige så har du alltid nära till oss var du än befinner dig i Europa. Nästan hela Sverige når vi med leveranser inom 24 timmar. Europas alla hörn hittar vi till inom några dagar. Vi har ett rikstäckande nät av säljare/produktspecialister över hela Europa. Var och en av dessa har uppbackning av en innesäljare som alltid finns på plats vid telefonen. Därför är det lätt att kontakta oss när du behöver hjälp och råd i frågor som rör skydd av händer och fötter.

våra marknader De senaste åren har Ejendals expanderat på ett flertal nya marknader. Med vårt starka koncept tog vi för några år sedan steget över till Tyskland, UK samt Frankrike. Här tog man emot våra produkter på ett mycket positivt sätt. Tyskland är i dag en mycket stor marknad för oss som ständigt växer men även UK och Frankrike är viktiga tillväxtmarknader för oss. Vi har sedan en tid även etablerat oss i Ryssland, Rumänien, Slovakien, Polen och Tjeckien. Fler marknader står nu på tur och vi ser mycket positivt på den fortsatta expansionen. Den konkurrens vi möter på nya marknader är hård. Men eftersom våra produkter håller mycket hög kvalitet och vår service är mycket bra, lyckas vi slå oss in även där det är riktigt tufft. Att jobba med Ejendals är lönsamt på sikt och det upptäcker, till vår glädje, fler och fler.

8


VA R J E S K A D A Ä R E N F Ö R M Y C K E T

Varje skada är en för mycket Mer än hälften av alla arbetsskador går att direkt relatera till skador på händer, handleder, fingrar, fötter, fotleder och tår. Det är en hög siffra, men förmodligen är mörkertalet stort.

en nollvision Den anställde kanske måste sjukskrivas och förlorar inkomst. Företaget tappar i produktivitet och har också kostnader för den sjukskrivne. Och för samhället i stort är alla arbetsskador en tung utgiftspost. Alla tjänar på att vi har en nollvision när det gäller hand- och fotskador. Det lönar sig att investera i hand- och fotskydd. Att snåla på skyddshandskar och skyddsskor förlorar man alltid på i längden.

skydd och kvalitet Du kan spara kortsiktigt genom att slarva med hand- och fotskydd, men tvingas ändå betala priset på längre sikt. Det effektivaste sättet att få ner arbetsskadorna är att satsa på skydd med kvalitet. Det kan betyda en något högre investering initialt. Men det lönar sig definitivt i det långa loppet – för alla inblandade parter.

9


VI SÄLJER EN HELHET

Vi säljer en helhet På Ejendals säljer vi inte bara skor och handskar. Vi säljer en helhet – vi brukar kalla det för vårt skyddskoncept. När vi arbetar med en kund har vi ett antal mål för kunden. Vi vill minska antalet skador som sker, vi vill öka frisknärvaron och vi vill att kostnaderna på sikt ska bli mindre eftersom kvalitet alltid lönar sig i längden. Om kunden vill, går vi tillsammans en skyddsrond på kundens hemmaplan. Vi tittar på hur arbetsmiljön ser ut och vilka lämpliga skydd för händer och fötter som personalen behöver. Det här är en spännande process, ett samarbete som inte sällan resulterar i att vi får nya lärdomar som vi kan ta med oss i vår produktutveckling. Att göra om skyddsronden efter ett till två år rekommenderas. Saker och ting förändras, jobbar man med nya material och rutiner kan också skyddet behöva förändras.

ejendals academy Vi har en egen skola. Här lär vi ut allt vi kan om händer och fötter och hur man skyddar dem bäst. Ejendals Academy genomför ett stort antal kurser varje år och på skolbänken sitter kunder, samarbetspartners och återförsäljare. Föreläsare är dels våra egna produktchefer, dels inhyrda experter inom personligt skydd.

10


DE SNABBA LEVERANSERNA

De snabba leveranserna ”Ring i dag om du behöver handskar i morgon”. Det var den devis som företagets grundare Valfrid Ejendal arbetade efter redan från starten för snart 60 år sedan. Man kan säga att han hade Just-in-time-konceptet i blodet redan innan begreppet ens var uppfunnet. Våra snabba leveranser är ännu idag en av de saker som skiljer oss från våra konkurrenter.

direkt leverans Lagerhanteringen är i stor utsträckning datoriserad. Beställning kan ske via telefon, fax, EDI eller e-post. Vår strategi är att vara överlagrade. Det innebär att du som kund kan minska ditt lager och lita på att vi har produkterna för direkt leverans.

du ska ha ett litet lager. vi ska ha ett stort. När du vill ha handskar och skor, ska du få det. På studs! Då gäller det att vi har ett välfyllt lager, och det har vi. Våra lager i Sverige, Finland och Tyskland har en total yta på 22.000 kvm. Varje eftermiddag lämnar lastbilarna vårt lager med skor och handskar för att via terminaler över hela Europa vidarebefordra dem till våra kunder. I de allra flesta fall kan vi leverera redan dagen efter beställning.

11


K VA L I T E T I N I M I N S TA S Ö M

Kvalitet in i minsta söm Ejendals grundidé är att leverera maximal kvalitet. Detta går igenom i allt vi gör, såväl vad gäller våra produkter som vår service. För att säkerställa kvaliteten i våra produkter har vi valt att arbeta direkt med våra utvalda fabriker. Utan mellanhänder.

långvarigt samarbete Samarbetet med de utvalda fabrikerna sträcker sig oftast mer än 20 år tillbaka i tiden. Vi har ofta våra egna specialister på plats hos tillverkarna för att följa upp samarbetet.

avancerade krav De fabriker vi har valt att samarbeta med hör till de bästa i världen. Vårt sortiment är som bekant brett, fabrikerna har därför skilda specialiteter. Olika material ställer också olika krav i produktionen.

12


VÅ R A L A B O R AT O R I E R

Våra laboratorier Något som kännetecknar Ejendals produkter är att samtliga är ordentligt testade för att klara de påfrestningar de kommer att utsättas för. Vi har två högteknologiska laboratorier – ett i Leksand där vi testar handskar och ett i Jokipii där vi testar våra skor. Våra laboratorier ger oss möjligheten att fortsätta hålla en jämn och hög kvalitet på våra produkter, vi kan också hålla en jämn arbetstakt när vi utvecklar nya produkter eftersom vi inte behöver vänta på ”vår tur” hos externa laboratorier. Våra laboratorier är också värdefulla i vårt miljöarbete – vi kan alltid vara säkra på att påverkan på miljön blir så liten som möjligt genom att vi ständigt kontrollerar våra handskar och skor.

ejendals och design Vi vill vara snygga på jobbet, oavsett om vi sitter på kontor eller om vi jobbar på industrigolvet. Vi började tidigt arbeta mycket medvetet med design. Funktionen är viktig men utseendet är minst lika viktigt. Och båda samarbetar alltid i våra produkter. Vi har genom åren vunnit många fina, internationella designpriser för vår medvetna och genomtänkta design.

13


E J E N D A L S O C H D E T S O C I A L A A N S VA R E T

Ejendals och det sociala ansvaret Att ta socialt ansvar är helt naturligt för oss. Det har vi gjort sedan långt innan begreppet uppfanns. Mellan oss och de fabriker i Asien som gör många av våra produkter, har det vuxit fram ett lyckat samarbete. Långa och utvecklande relationer får man om man hela tiden tar medvetna beslut och tar ansvar för allt man gör. Vi ser våra långvariga relationer som ett bevis på att vi har gjort just detta genom åren; tagit ansvar. Så vill vi fortsätta arbeta. För att se till att det är något som alla våra samarbetspartners gör, har vi tagit fram en social uppförandekod som vi arbetar efter. Det vi tycker är allra viktigast i den är det ansvar vi tar för alla de duktiga medarbetare i olika länder som tillverkar våra produkter.

vår code of conduct innebär att: ˾ Ingen som arbetar med våra produkter förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. ˾ Ingen som arbetar med våra produkter ska ta skada, fysiskt eller psykiskt. ˾ Inga barn ska vara inblandade i arbetet med våra produkter – vi följer FN:s konvention om Barns Rättigheter. Att ta socialt ansvar handlar också om att vi ger dem som tillverkar våra produkter drömmar om framtiden. Är man duktig ska man kunna utvecklas. Att sy handskar är ett hantverk. Sömnaden som krävs i vissa handskar är avancerad och svår att utföra. Vi vågar påstå att vi har så stor kontroll över tillverkningen av våra produkter att risken för att något av ovanstående skulle inträffa är minimal. Om det ändå skulle ske ser vi omedelbart till att åtgärda bristerna. Om problemet upprepar sig, avslutar vi samarbetet. Något som vi också tycker är viktigt är att vi visar stor ödmjukhet för det tillverkande landets traditioner, seder och bruk och kombinerar detta med våra krav. Vi besöker ofta våra fabriker och gör med jämna mellanrum oanmälda besök. Vi har också egna kontrollanter på plats. Ibland anlitar vi dessutom en oberoende part som gör inspektioner. För Ejendals är trygghet, ärlighet och försiktighet viktigt. Alla som samarbetar med oss ska känna och märka att det är våra ledstjärnor – i alla sammanhang. Också bland våra egna 370 medarbetare är Ejendals som arbetsgivare mycket uppskattad.

14


S TÄ N D I G A F Ö R B ÄT T R I N G A R / E J E N D A L S O C H M I L J Ö N

Ständiga förbättringar På Ejendals jobbar vi med att ständigt förbättra vår verksamhet. Det handlar både om sättet vi arbetar på, men också om hur vi samarbetar och tar ansvar. Vi har genom åren systematiserat vårt arbetssätt och är idag certifierade enligt flera olika standarder. De är ett kvitto på att vi har ordning och reda i våra rutiner, att vi följer lagar och regler, att ledningen tar sitt ansvar och att vi har policys som vi arbetar efter.

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem ISO 14001 - Miljöledningssystem OHSAS 18001 - Ledningssystem för arbetsmiljö AFS 2001:1 - Ledningssystem för arbetsmiljö

Ejendals och miljön Vi vill att kommande generationer får en bra värld att leva i. Vi vill därför att vår påverkan på miljön är så liten som möjligt. Vi blir hela tiden bättre och bättre på att minska vår miljöpåverkan, men vi är långt ifrån nöjda. Vi kommer att fortsätta pressa oss själva på alla sätt.

det här gör vi idag Vi vill att våra produkter och förpackningar ska påverka miljön så lite som möjligt. För att lyckas med det ställer vi hårda miljökrav på våra leverantörer och entreprenörer. Våra produkter består till stor del av skinn. För att skinn ska kunna användas och vara skönt mot huden och skyddande, behöver man tillsätta kemikalier. Det gör vi i så liten omfattning det bara går. Många är allergiska mot krom och det finns EU-direktiv på hur mycket som är tillåtet. Vi håller oss självklart under gränsvärdena.

Vi effektiviserar användningen av energi och transporter och minimerar spill. Vi fraktar så mycket vi kan med båt och tåg för att undvika miljöovänliga flygtransporter. En containeranläggning i närbelägna Insjön gör att vi kan frakta effektivt och samordna transporterna med andra lokala företag.

Vi återvinner material. Vi är med i REPA-registret, vilket betyder att vi återvinner emballage i så stor utsträckning som möjligt. Vi är också certifierade enligt ISO 14001.

Vi framhäver miljöanpassade produkter. Genom att vi tillverkar handskar och skor av hög kvalitet och är duktiga på att sälja dem, bidrar vi till att undvika onödigt slit och släng med billigare produkter.

När det gäller vårt miljöarbete slår vi oss inte till ro, utan arbetar med ständiga förbättringar.

15


SKYDD FÖR DINA HÄNDER

VIKTIGT ATT VETA OM SKYDDSHANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 LÄDER-, MICROTHAN ®- OCH MACROTHAN ® HANDSKAR. . . . . . . . . . . . . . . . 38 KROMFRIA LÄDERHANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 SVETS- OCH VÄRMEHANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 VINTERFODRADE HANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 TEXTILVANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 SYNTETHANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 ENGÅNGSHANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ESD-HANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 SPECIALHANDSKAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 VIBRATIONS- 0CH SLAGDÄMPANDE HANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 HANDLEDSSTÖDJANDE HANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 LACKERINGSHANDSKAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

TEGERA ® HOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139


VIKTIGT ATT VETA OM SKYDDSHANDSKAR val, användning och skötsel av skyddshandskar regler, standarder och ce-märkning kemikalieskyddsguide undvik handskador materiallära varumärken och familjer vad ska handsken användas till välj rätt handske

20 22 28 30 31 33 35 36


SKYDDA DINA HÄNDER!

Skydda dina händer! Handen är vårt viktigaste verktyg i nästan allt vi gör. Den är utrustad med många komplicerade mekanismer. En hand har 27 olika ben, 55 muskler och 30 leder. Den kombinerar styrka – gripkraften är uppemot 50 kilo – med förmågan att utföra precisionsarbete.

tveka inte Oskyddade händer utsätts för många faror som kan orsaka skär-, kross-, kärl- och nervskador. Skador på händerna kan också orsakas av hetta och kyla. Kemikalier kan orsaka frätskador och eksem på huden eller cancer och skador på inre organ om inte rätt skyddshandskar används. Ejendals sortiment ger dig många olika typer av handskar att välja mellan, som passar just dina arbetsuppgifter. I vår katalog finns viktig information vid val och användning av handskar. Tveka inte att vid behov kontakta Ejendals specialister.

ergonomiskt tänkande Dagens moderna arbetshandskar från Ejendals är resultatet från omfattande forskning och avancerad konstruktionsteknik. De kombinerar på ett unikt sätt förmågan att skydda med ett ergonomiskt tänkande som frigör handens möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter. Material och tillverkningsmetod är avgörande för en handskes skyddsegenskaper.

goda råd Många goda råd finns även att hämta i vår skrift Handboken författad av Olle Bobjer, Ph.D industridesign, M.Sc ergonomi. Den kan du rekvirera gratis från Ejendals, eller hämta hos våra återförsäljare.

19


VA L , A N VÄ N D N I N G O C H S K Ö T S E L AV S K Y D D S H A N D S K A R

Val, användning och skötsel av skyddshandskar I detta avsnitt av vår katalog får du viktiga råd om val,

2. Bestämning av skyddsbehov

användning, skötsel av handskar samt hantering av handskar

Skyddsbehovet bestäms i form av produkt-

som avfall. Därefter följer vår Kemikalieskyddsguide samt

specifikation eller dylikt för den skydds-

viktig information om regler, standarder och CE-

handske som ska användas.

märkning som handskar omfattas av. Specifikationen görs utifrån följande steg:

val av handskar

˾

Kvantifiera riskerna

1. Bedömning av farlighet och risker

˾

Bestämma hur stor del av armar-händer som behöver

2. Bestämning av skyddsbehov 3. Val av skyddshandskar

skyddas och storlek ˾

Bestämning av skyddsnivå utifrån aktuell EN standard

3. Val av skyddshandskar

1. Bedömning av farlighet och risker Vassa föremål som kan orsaka skärskador

Handskens materialegenskaper är avgö-

hör till de vanligaste orsakerna till skador på

rande för om krav på skydd uppfylls. Därför

händer. Mekanisk påverkan i form av skär-

är resultat från materialprovning enligt stan-

ning, stick eller nötning är ofta en farlighet som bör beaktas

dard viktigast vid val av rätt skyddshandske.

oavsett om händerna utsätts för kemikalier, hetta eller kyla.

Andra viktiga faktorer av betydelse för

Arbete med heta föremål och vätskor, svetsning eller i

användbarheten är:

en miljö med metallstänk och strålningsvärme kan orsaka

˾

god passform (genom rätt storlek och konstruktion)

svåra brännskador.

˾

taktila egenskaper (kunna känna föremål)

˾

rörlighet (materialets smidighet)

˾

komfort (handsvett, m.m.)

Vid arbete med kemikalier finns information om farlighet att hämta i säkerhetsdatablad. Kemikalier kan orsaka hälsoskadliga effekter: ˾ ˾

˾

på inre organ vid upptag genom huden

Val av rätt skyddshandske bör därför baseras på beständighet mot någon eller några av följande faktorer:

på huden från frätning och överkänslighet

˾

nötning, genomskärning, punktering, grovt slitage

(sensibilisering)

˾

kyla

cancer, påverka fortplantningsförmåga eller ger skador

˾

hetta

på arvsmassan

˾

aktuell kemikalie, elektrostatiska laddningar, radioaktiv strålning eller mikroorganismer

Arbete i extrem kyla eller arbete med kryogena (flytande) gaser kan orsaka köldskador. Radioaktiv strålning och biolo-

I vår skrift ”Använder du rätt skyddshandskar?” finns goda

giska risker är andra faktorer som kan medföra hälsoskador.

råd om kemikalieskydd.

Exempel på risker med skyddshandskar: ˾

Valt fel skyddshandske som kan ge ”falskt” skydd

˾

Hudirritation, allergisk reaktion från handskmaterialet

˾

Dålig hygien från nedsmutsade handskar

˾

Handske fångad av rörliga maskindelar

˾

Dålig passform hos handsken

˾

Kemskyddshandsken återanvänds

˾

Skadad skyddshandske

˾

Åldrad skyddshandske

20


VA L , A N VÄ N D N I N G O C H S K Ö T S E L AV S K Y D D S H A N D S K A R

användning av handskar

handskar som avfall

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:3

Rutin för hantering av använda handskar bör

Användning av personlig skyddsutrustning

finnas på arbetsplatsen. I den medföljande

finns krav på arbetsgivare och arbetstagare.

bruksanvisningen bör det finnas information

Skyddshandskar är personlig skyddsutrust-

om hur handskarna ska hanteras som avfall.

ning som arbetsgivaren ska tillhandahålla.

I de fall som handskarna har använts mot farliga kemikalier

Arbetstagaren ska följa givna instruktio-

gäller speciella miljöregler. Vissa handskar kan innehålla

ner vid användning av skyddshandskarna.

ämnen som kan vara skadliga för miljön.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får information om risker och användning av den personliga skyddsutrustning samt när den ska bytas ut. Dessutom ska arbetstagaren veta hur handskarna hanteras efter användning.

VILKET AV ALLA MATERIAL GER BÄST SKYDD? Låt Ejendals hjälpa dig att välja rätt skyddshandske.

I den bruksanvisning som följer med förpackningen finns viktig information till användaren. Bruksanvisningen bör därför vara tillgänglig på arbetsplatsen.

skötsel av handskar I de fall som skyddshandskarna återanvänds skall de inspekteras för att bestämma att de är hela, rena och inte förlorat skyddsegenskaperna. Det ska framgå av bruksanvisningen om och hur handskarna rengörs, torkas och förvaras. Handskarna ska även vara rena inuti. Om handskarna har används mot farliga kemikalier bör de slängas efter arbetsdagens slut eller tidigare. Handskarna ska lagras på ett sådant sätt att skyddsförmågan inte försämras. Vissa handskmaterial (ex. gummi) har en begränsad lagringstid.

21


R E G L E R , S TA N D A R D E R O C H C E - M Ä R K N I N G

Regler, standarder och CE-märkning kategori i - låg risk

arbetsmiljölagen

Till denna kategori hör handskar som används vid minimala risker som kan identifieras i god tid. Hit hör t.ex. handskar med lägre krav på mekanisk hållbarhet och krav på skydd

– Utförande – Provning – Certifiering

–Användning

mot heta föremål. Till kategori I räknas handskar av enklare slag t ex trädgårdshandskar och montagehandskar.

AFS 2001:3

Arbetsmiljöföreskrifter AFS

AFS 1996:7

EN standarder

Tillverkaren ska kunna visa att produkten uppfyller de grundläggande kraven för skyddshandskar (enligt EN 420) och står som garant för CE-märkningen. Detta gäller alla

EU direktiv

skyddshandskar.

kategori ii - medelhög risk Många skyddshandskar tillhör denna kategori. Hit hör I Arbetsmiljöverkets föreskrifter regleras vilka krav som

handskar där krav ställs på mekanisk hållbarhet mot t ex

måste uppfyllas, för att den personliga skyddsutrustningen

skärskador. För att få CE-märka handskarna ska tillverkaren

ska få CE-märkas. Om en skyddshandske har bedömts upp-

kunna visa att produkten uppfyller de grundläggande kraven

fylla säkerhetskraven och CE-märkts i ett EU-land kan de

samt ytterligare standarder som kan gälla för specifika

exporteras och säljas inom hela EU. För att uppfylla kraven

användningsområden (ex. svetshandskar). Handskarna ska

i föreskrifterna följer tillverkarna flera EN standarder. En

vara provade av ett godkänt laboratorium och typgodkända

EN standard innehåller fordringar, provningsmetoder, krav

av ett anmält organ (notified body) som utfärdar certifikat.

på hur produkten ska märkas utöver CE-märkning samt vad

Handskar i kategori II ska vara märkta med ett pikto-

som skall finnas med i tillverkarens bruksanvisning.

gram, en symbol som visar vad handsken provats mot och

förklaring av riskkategorierna EU direktivet 89/686/EEC delar in personlig skyddsutrustning i tre olika kategorier beroende på graden av risk de

till vilken skyddsnivå. Är handsken avsedd för skydd mot mekaniska risker (enligt EN 388) anger fyra siffror, bredvid piktogrammet, resultat från provning mot nötning, genomskärning, rivhållfasthet och punktering.

är avsedda att skydda emot. Ju högre risk som användarna utsättas för desto större krav ställs på provning av hand-

kategori iii - hög risk

skarnas skyddsförmåga och certifiering. Eftersom EU direk-

Dessa handskar ska skydda mot t ex ämnen med hög farlig-

tivet och Arbetsmiljöverkets regler är allmänt formulerade

het och mot bestående skador i situationer där användaren

har Europastandarder som innehåller krav, provningsmeto-

kan ha svårt att upptäcka riskerna i tid. Hit hör exempelvis

der och märkningsanvisningar utarbetats. Exempel på stan-

handskar för skydd mot hetta (över +100°C), extrem kyla

dard är EN 420 som innehåller allmänna krav för handskar.

(under -50°C) och för hantering av de flesta kemikalier.

Föreskriften AFS 1996:7, som vänder sig till tillverkare och

Förutom att handskarna provats av ett godkänt labo-

distributörer reglerar vilka krav som måste uppfyllas för att

ratorium och godkänts av ett anmält organ krävs att till-

den personliga skyddsutrustningen ska få CE-märkas.

verkningen och handskarna kontrolleras för att säkerställa rätt kvalitet. Först sedan detta skett får handskarna sin CE-märkning. Det anmälda organets identitetsnummer (fyra siffror) ska stå intill CE-märkningen t.ex. CE 0123.

22


R E G L E R , S TA N D A R D E R O C H C E - M Ä R K N I N G

allmänna krav på skyddshandskar enligt en 420

krav på bruksanvisning Detta piktogram visar att en bruksanvisning följer med handskarnas förpackning.

Kraven sammanfattas i följande punkter: ˾

Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd de är avsedda för

˾

Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar och kanter

˾

Handskarna ska vara lätta att ta på och av

˾

Handsken ska vara tillverkad i material som inte skadar användaren

˾

Läderhandskarnas pH-värde ska ligga mellan 3,5 och 9,5 samt halten krom (VI) ska vara mindre än 3 mg/kg

˾

Tillverkaren måste ange om handsken innehåller ämnen som kan förorsaka allergier

˾

Skyddseffekten ska inte påverkas om tvättråden följs

˾

Handskarna ska medge bästa möjliga fingerrörlighet med hänsyn till skyddsbehovet Handens omkrets (mm)

Längd (mm)

6

152

160

220

7

178

171

230

Storlek

Bruksanvisningen bör förvaras tillgängligt på arbetsplatsen och innehålla: ˾

Tillverkarens/representantens namn och adress

˾

Handskens benämning och storlek

˾

EN standard som handsken provats mot

˾

Förklaring av piktogram och märkning

˾

Information om ämnen som kan ge upphov till allergi

˾

Skötsel- och förvaringsråd

˾

Råd när handsken blir avfall efter användning

˾

Instruktion om begränsad användning

˾

Varningar vid mekaniska, termiska risker och/eller kemiska hälsorisker

˾

Uppgifter om vilka kemikalier som provats och till vilken nivå (gäller kemikalieskyddshandskar)

Handskens minimum längd (mm)

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

279

215

270

Materialprovning i vårt laboratorium.

Det är viktigt att välja rätt storlek på handskarna (se tabell ovan). För stora handskar kan öka risken för olycksfall. Storlekssystem i ovanstående tabell utgår från handens storlek, dvs. omkrets och längd. Standarden innehåller även krav på att motstånd mot vattenpenetration, som mäts vid behov. För antistatiska handskar gäller speciella regler.

krav på märkning Varje handske ska vara märkt med: ˾

tillverkarens namn

˾

benämning (ex TEGERA® 9232)

˾

storlek

˾

CE-märke Samt för handskar som tillhör kategori II och III med:

˾

piktogram avseende typ av risk som handsken provats mot

˾

skyddsnivåerna och referens (ex. EN 388) till EN standard intill piktogrammet

˾

fyrsiffrig kod bredvid CE-märke (gäller enbart för skyddshandskar som tillhör kategori III - hög risk)

23


R E G L E R , S TA N D A R D E R O C H C E - M Ä R K N I N G

handskar för skydd mot mekaniska risker (en 388)

de här märkningarna kan du möta på våra kemikalieskyddshandskar

Detta piktogram visar att handsken är avsedd att skydda mot mekaniska risker. För att få märkas med detta piktogram måste handsken provas enligt standard EN 388 och godkännas av anmält organ. Här provas handskens motstånd mot nötning, genomskärning, rivhållfasthet och punktering. Dessa egenskaper har valts för att någorlunda efterlikna verkligheten. Efter provningen får handsken ett värde på skyddsnivån, för vart och ett av de nämnda mekaniska riskerna. Detta värde består av siffrorna 1-5. Bästa värde är 4 eller 5. Handsken märks med siffrorna på de värden som uppnåtts vid provningen. Sifferkoden är placerad invid piktogrammet. Handskens skyddsförmåga mot olika mekaniska risker provas på följande sätt: A. Nötningsmotstånd Handskmaterialet utsätts för nötning med slippapper under tryck. Man mäter det antal varv som behövs för att nöta hål i materialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar 8 000 varv.

Handskar som har godkänts enligt EN 374 är alltid märkta med det vänstra piktogrammet samt ett av de tre högra piktogrammen. Om produkten följer en tidigare version av standarden (1994) finns piktogrammet längst till höger med.

penetrationsprovning – är handsken tät? Handskar som ska skydda mot mikroorganismer och kemikalier måste vara täta (utan hål). På tunna handskar av engångstyp kontrolleras det genom att handsken fylls med vatten eller luft. Om det läcker ut vatten eller luft inom 30 sekunder är handsken felaktig. Resultatet anges som det största antalet

B. Skärbeständighet Här mäter man det antal varv som krävs

felaktiga handskar per hundra, vilket beteck-

för en roterande cirkelkniv med konstant hastighet att skära igenom handsken. Resultatet jämförs med ett referensmaterial och man erhåller ett index. Högsta skyddsnivå är 5, vilket

nas som acceptabel kvalitetsnivå (AQL). Nivå EN 374-2:2003 Mikroorganismer

motsvarar ett index på 20. C. Rivhållfasthet Handskmaterialet snittas och därefter mäter man den kraft som behövs för att riva isär materialet. Högsta

2 är den lägsta godkända nivån för att få använda piktogrammet till vänster.

Penetration

AQL

Nivå 1

< 4,0

skyddsnivå är 4, vilket motsvarar en kraft på 75 Newton.

Nivå 2

< 1,5

D. Punkteringsmotstånd Man mäter hur hög kraft som behövs

Nivå 3

< 0,65

för att sticka hål i handsken med en spik som har ett bestämt mått och viss hastighet (10 cm/min). Här är högsta skyddsnivå 4, som motsvarar en kraft på 150 Newton.

permeationsprovning – hur snabbt går kemikalien igenom? Handskar som ska skydda mot kemikalier

EN 388 - Provningsmetoder Skyddsnivå

1

2

3

4

A) Nötningsmotstånd (antal varv)

100

500

2 000

8 000

B) Skärbeständighet (index)

1,2

2,5

5,0

10,0

C) Rivhållfasthet (Newton)

10

25

50

75

D) Punkteringsmotstånd (Newton)

20

60

100

150

och är märkta med något av piktogram-

5

men till vänster måste först genomgå en 20,0

EN 374-3:2003 Kemiska risker

penetrationsprovning. Om den inte klarar denna kan man inte heller göra en permeationsprovning.

Permeationen mäts i genombrottstid, det vill säga tiden det Av tabellen framgår de krav som ställs för respektive skyddsnivå.

tar för en kemikalie att passera handskmaterialet. För den lägsta nivån, d v s 1, är tiden minst 10 minuter. Högsta nivå är 6 som motsvarar minst 8 timmar.

VARNING Risk finns för ihakning av handsken i rörliga maskindelar.

24


R E G L E R , S TA N D A R D E R O C H C E - M Ä R K N I N G

Permeation

Detta piktogram från 2003 betyder att hand-

Genombrottstid

Nivå 1

sken inte klarar nivå 2 i permeationsprov-

10 min

ningen för tre av kemikalierna i tabellen ”List

Nivå 2

30 min

Nivå 3

60 min

Nivå 4

120 min

Nivå 5

240 min

minuter. Handsken kan även vara testad för andra kemikalier

Nivå 6

480 min

än de som finns med i tabellen ”List of chemicals”. Vilka kemi-

EN 374-3:2003 Kemiska risker

of chemicals”. Men handsken kan dock klara färre kemikalier än tre eller kortare tid än 30

kalier den är testad för och vilka genombrottstider som gäller anges i separat information.

EN 374-3:2003 Kemiska risker

När piktogrammet för 1994 års standard

EN 374 AHL

finns på handsken, betyder det att den är

Handskar märkta med detta piktogram talar om att den skyddar mot tre kemikalier, i tabellen ”List of chemicals” i minst 30

testad för en eller flera kemikalier, men det EN 374-3:1994 Kemiska risker

kan gälla helt andra kemikalier än de som finns med i tabellen ”List of chemicals”. Vilka

minuter (nivå 2). Piktogrammet kan kompletteras med tre bokstäver som

kemikalier den är testad för och vilka genombrottstider som gäller, anges i bruksanvisningen eller i separat information.

talar om vilka kemikalier det gäller. Handsken kan även vara testad för andra kemikalier än de som finns med i tabellen ”List of chemicals”. Vilka kemikalier den är testad för och vilka genombrottstider som gäller anges i separat information.

VARNING Värme och slitage påverkar handskens motstånd mot kemikalier. En handske som skyddar mot en kemikalie kan skydda mycket dåligt mot en annan kemikalie.

EN 347-3:2003 ”List of chemicals” Kod

Kemikalie

Cas nummer

A

Metanol

67-56-1

B

Aceton

67-64-1

C

Acetonitril

75-05-8

D

Diklormetan

75-09-2

E

Koldisulfid

75-15-0

F

Toluen

108-88-3

G

Dietylamin

109-89-7

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

I

Etylacetat

141-78-6

J

n-Heptan

142-85-5

K

Natriumhydroxid 40%

1310-73-2

L

Svavelsyra 96%

7664-93-9

OBS Alla handskar ska kastas (i miljöavfall om så krävs) efter max 8 timmar efter första kontakt med kemikalien.

25


R E G L E R , S TA N D A R D E R O C H C E - M Ä R K N I N G

handskar för skydd mot termiska risker - värme och hetta (en 407) Standarden handlar om provning av skyddshandskar

EN 407 - Provningsmetoder Skyddsnivå

1

2

3

4

A. Antändningsmotstånd (s) ˾ Efterglödtid ˾ Efterbrinntid

≤20

no requirement

≤10 ≤120

≤3 ≤25

≤2 ≤5

B. Kontaktvärme (s)

100°C ≥15

250°C ≥15

350°C ≥15

500°C ≥15

C. Konvektionsvärme (s)

≥4

≥7

≥10

≥18

D. Strålningsvärme (s)

≥7

≥20

≥50

≥95

ten) och till vilken skyddsnivå (1-4) ska stå intill piktogrammet.

E. Små droppar av metall (antal)

≥10

≥15

≥25

≥35

Handskarna ska uppnå minimum skyddsnivå 1 för nötningsmot-

F. Stora stänk av smält metall

30

60

120

200

mot termiska risker. Dessa risker utgörs främst av kontakt med hög värme alstrad genom antändning, strålning eller smält metall. Handskar märkta med detta piktogram visar att handsken skyddar mot någon eller några av de termiska riskerna. Vad handsken skyddar mot (A-F, i högra spal-

stånd och rivhållfasthet enligt EN 388.

provningen omfattar: A. Motstånd mot antändning Här mäter man den tid det tar för handskmaterialet att sluta

VARNING Handsken får inte komma i kontakt med eldslåga om handsken inte klarar skyddsnivå 3 vid provning mot antändningsmotstånd.

brinna och glöda sedan det utsatts för en gaslåga under 15 sekunder. Högsta skyddsnivå är 4 vilket innebär en efterbrinntid på högst två sekunder och en efterglödtid på högst fem sekun-

handskar för skydd mot kyla

der. Om handsken riskerar att komma i kontakt med eldslåga

(en 511)

måste den klara skyddsnivå 3.

Är handsken försedd med detta piktogram uppfyl-

B. Motstånd mot kontaktvärme

ler den kraven för skydd mot kyla. Den skyddsnivå

Man mäter den temperatur (100°C – 500°C) som handsken

handsken klarar står invid piktogrammet.

skyddar emot i 15 sekunder utan att insidan blir tio grader

Skyddshandskar mot kyla ska både klara genom-

varmare. Högsta skyddsnivå är 4 vilket innebär att handsken

trängande kyla (A. konvektionskyla) och B. kontaktkyla d.v.s

klarar +500 grader.

direkt beröring av kalla föremål. I båda fallen är högsta skydds-

C. Motstånd mot konvektionsvärme

nivå 4. Det är frivilligt att prova handskens motstånd mot C.

(d.v.s. gradvis genomträngande värme) Skyddet avser den tid

vattengenomträngning. Här finns två värden: 0 och 1. Om inget

handsken kan fördröja att värmen från en öppen låga tränger in

vatten trängt igenom efter 30 minuter märks handsken med

så att temperaturen på insidan ökar 24 grader. Högsta skydds-

siffran 1 som sista siffra vid piktogrammet. Annars blir värdet 0.

nivå är 4.

Symbolen ska endast användas om skyddsnivå 1 uppmäts

D. Motstånd mot strålningsvärme

för konvektionskyla eller kontaktkyla. X betyder att det inte är

Handsken utsätts för värmestrålning och man mäter den tid

relevant att prova handsken mot vattengenomträngning. Alla

det tar innan viss värmemängd har trängt igenom. Högsta

handskar ska uppnå minst skyddsnivå 1 för nötningsmotstånd

skyddsnivå är 4 vilket betyder att handsken skyddar i minst

och rivhållfasthet enligt EN 388. Kravet på mekaniskt mot-

150 sekunder.

stånd är högre för handskar mot extrem kyla. Från nivå 2 och

E. Motstånd mot droppar av smält metall

uppåt ska handskarna klara minst skyddsnivå 2 för nötnings-

Här mäter man hur många droppar smält metall som behövs

motstånd och rivhållfasthet.

för att öka temperaturen mellan handskmaterialet och huden med 40°C. Högsta skyddsnivå är 4 vilket står för 35 droppar eller fler. F. Motstånd mot smält metall Provningen ger svar på hur många gram smält järn som krävs för att skada en konstgjord hud av PVC, som fästs på insidan av handskmaterialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket är liktydigt med 200 gram flytande metall.

26

EN 511 - Provningsmetoder Skyddsnivå

0

1

2

3

4

A. Konvektionskyla (isolering ITR/m²)

I<0,10

0,1<I <0,25

0,15<I <0,22

022<I <0,30

0,30<I

B. Kontaktkyla (termiskt motstånd R/m²)

R<0,025

0,025<R <0,050

0,050<R <0,100

0,100<R <0,150

0,150<R

C. Vattenpenetration, 30 min

penetration

ingen penetration


R E G L E R , S TA N D A R D E R O C H C E - M Ä R K N I N G

medicinska tunna engångshandskar

eg:s livsmedelsdirektiv

(en 455-1, 2 och 3)

I huvuddirektivet EC/1935/2004 fastställs allmänna

Del 1: Krav samt provning av hålförekomst.

riktlinjer för alla material som kan komma i kontakt

Del 2: Krav och test gällande fysikaliska egenskaper. Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk

med livsmedel. Dessa riktlinjer avser användning under normala förhållanden. De material som används får inte

utvärdering.

påverka livsmedlets beståndsdelar i sådan omfattning att det

Standarden omfattar följande handsktyper (se nedan).

kan innebära en risk för människors hälsa. Inte heller får mate-

Krav:

rialen orsaka någon oacceptabel modifiering av livsmedels-

Snävhet

min. AQL 1,5 i enlighet med ISO 2859-1:1993

Minimilängder

Tänjbarhet

- från 250 mm (strl. 5) till 280 mm (strl. 9,5) för kirurghandskar - min. 270 mm för undersökningshandskar med söm - min. 240 mm för sömlösa undersökningshandskar före och efter artificiell åldring (70°C och 7 dagar)

produkternas sammansättning eller medföra att produkternas smak och lukt påverkas. De specifika direktiven utgör tillägg till huvuddirektivet och behandlar bestämda materialgrupper. Direktiv för material vid livsmedelshantering

˾

Engångshandskar för medicinskt bruk

För handskar gäller de direktiv som omfattar plastmaterial.

˾

Kirurghandskar

Analyser utförs för att man ska kunna utvärdera i vilken grad

˾

Undersöknings-/sjuksköterskehandskar

ämnen överförs från platsmaterialet till olika livsmedel.

˾

Kraghandske för medicinskt bruk

Livsmedlen delas in i fyra grupper; vattenrika, syrarika,

˾

Handskar som används inom medicinsk sektor

alkoholhaltiga samt fettrika. En simulant, som ska efterlikna

för att skydda patienten och användaren mot smitta

respektive livsmedelsgruppen används. Ett handskmaterial

Sterila, anatomiskt utformade handskar för medicinskt

kan provas mot en eller flera grupper.

˾

bruk Sterila eller icke-sterila handskar för medicinskt bruk

Livsmedelsgrupp

Simulator

Exempel på livsmedel

som kan formas anatomiskt

Vattenrika

Destillerat vatten

Grönsaker, drycker etc. med pH >4,5

˾

Kirurghandskar med en minimilängd på 300 mm

Syrarika

3%-ig ättikssyra

˾

Undersöknings-/sjuksköterskehandskar med en

Juice, fruktbitar, sås, dressing etc. med pH<4,5

Alkoholhaltiga

10 %-ig alkohol

Vin, vinäger

Fettrika

Olivolja eller annan likvärdig simulator

Smör, ost, kött, fisk, fågel, choklad etc. Specifika s.k. reduktionsfaktorer gäller för olika livsmedel

˾

minimilängd på 270 mm

amerikansk standard för hantering av mediciner (fda 510(k)) Enligt sektion 510(k) i Food, Drug and Cosmetic Act

De handskar som godkänns för livsmedelshantering märks

måste tillverkare av medicintekniska produkter sam-

med pictogrammet ”gaffel och glas”. Observera att en hand-

manställa en rapport med produktbedömningar före

ske kan vara lämplig för vissa livsmedelgrupper men inte för

utsläppandet på marknaden, om tillverkaren har för avsikt att

andra. I direktiv 85/572/EEG finns detaljerad förteckning över

börja sälja en produkt för första gången eller återinföra en

vad som gäller för olika livsmedel. För att få fram ungefärlig

produkt som märkbart förändrats eller modifierats. Denna

motsvarighet till livsmedel divideras analysvärdena med olika

process gör att FDA kan bestämma huruvida produkten i fråga

reduktionsfaktorer. Exempelvis för hantering av kött gäller

motsvarar en produkt som redan finns ute på marknaden, eller

analysvärdet för fettrika livsmedel (resultatet vid provningen

att säkerställa skyddet hos alla medicintekniska produkter på

med olivoljan) dividerat med 4 (reduktionsfaktor 4). Det erhåll-

marknaden.

na värdet ska då vara under gränsvärdet 10 mg/dm2 för att en handske ska vara godkänd. Provningen utförs under viss tid och vid viss temperatur. ˾

Överföringen från handskmaterialet till livsmedelsimulanten får inte överstiga 10 mg/dm2 material.

˾

Specifika gränsvärden finns för särskilda ämnen och tillsatser i material som kommer i kontakt med livsmedel.

27


KEMIKALIESKYDDSGUIDE

Kemikalieskyddsguide

Farlighet

Polyvinylklorid PVC

Viton®

Polyvinylalkohol PVA

Polyeten - PE

Naturgummi

Butylgummi

Farlighet

Nitrilgummi

Xi = Irriterande Cx = Starkt frätande C = Frätande F+ = Extremt brandfarligt F = Mycket brandfarligt 3 efter K eller M = Misstänkt kan ge cancer eller mutagen

Kemikalienamn (Synonym) Viton®

Polyvinylklorid PVC

Polyvinylalkohol PVA

Polyeten - PE

Nitrilgummi

Naturgummi

Butylgummi

Kemikalienamn (Synonym)

Neoprenegummi

Observera: Rekommendationerna är baserade på rapporter från permeationsprovningar som genomförts vid rumstemperatur under kontinuerlig kontakt. Vid högre temperatur kan genombrottstiden förkortas.

T+ = Mycket giftigt T = Giftigt K = Kan ge cancer M = Kan ge genetiska skador S = Kan ge allergi R = Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga Xn = Hälsoskadligt

Neoprenegummi

Ljusgröna fält representerar mer än 4 timmars skydd mot genombrott och mörkgröna fält representerar mer än 8 timmars skydd mot genombrott. Ljusgrönt fält indikerar även om provning om permeationsprovning avbrutits efter 4 timmar.

Acetaldehyd

Xn, K3, F+

Diglycidyleter av bisfenol A

Xi, S

Aceton

F

Diisobutylketon

Xi

Acetonitril

T, F

Diisopropylamin

C, Xi, F

Akrylamid, 30-70%

T, K2, M, R, S

2-(Dietylamino)etanol

C, Xn

Akrylnitril

T, K2, F

1,2-Diklorbensen (o-Diklorbensen)

Xi

Akrylsyra

C

1,2-Dikloretylen

Xn, F

Allylalkohol

T

N,N-Dimetylacetamid

T, R

Allylamin

T

N,N-Dimetylanilin (DMA)

T, K3

Allylklorid (3-Klorpropen)

T+, F

Dimetylformamid (DMF)

T

Ammoniumfluorid, 30-70%

T+, F

Dimetylsulfat

T+, K2, M, S, C

Ammoniaklösning, 30%

C

Dimetylsulfoxid

Xi

Anilin

T, C3

Di-n-butylftalat (DBP)

T, R

C

Dioctylftalat (DOP)

T, R

Bensen

T, K1

1,4-Dioxan

Xn, K3, F

Bensin, blyfri

T, K2

Dynamit

T+

Bensylklorid

T, K2

Epiklorhydrin

T, K2, S, C

Benzaldehyd

Xn, K3, F+

Epoxy, bas/accelerator

Xn, S

3-Brompropionsyra

C

Etanol (Etylalkohol)

F

Bromvätesyra, 30-70%

Cx

Etanolamin

Xi

n-Butylacetat

Etylacetat

Xi, F

n-Butanol (Butylalkohol)

Xi

Etylakrylat

Xi, S, F

Butylakrylat

Xi, S

Etylamin (Monoetylamin)

Xi, F+

n-Butylamin

X, C, F

Etylbensen

Xn, F

Butylglykol (2-Butoxietanol)

Xi

Etylendiamin (1,2-Diaminoetan)

Xn, C, S

Butylglykolacetat (2-Butoxietylacetat)

X, C, F

Etylendiklorid (1,2-Dikloretan)

T, K2

gamma-Butyrolakton

X

Etylenglykol

Xn

Cyclohexan

Xi

Etylenoxidgas

T, K2, M, F+

Cyclohexanol

Xi

Etyleter (Dietyleter)

Xn, F+

Cyklohexanon

X

Etylglykol (2-Etoxietanol)

T, R

Diesel

X, K3, F

Etylglykolacetat (2-Etoxietylacetat)

T, R

Dietanolamin

Xi

Etylmetacrylat

Xi, S, F

Dietylamin

C, X, F

Fenol, > 70%

T, C

Dietyldiklorsilan

C, F

Fluorvätesyra, 30-70%

T+, Cx

Dietylenglykol

Xn

Formaldehyd, 30-70%

T, C, S

Dietylentriamin

C, X, S

Fosforsyra, >70%

C

Batterisyra

Rekommendationerna gäller inte för tunna (< 0,3 mm) Naturgummi, Neoprene, Nitril samt PVC handskar Rekommenderas > 8 tim.

Rekommenderas ej < 1 tim. (Degradation kan förekomma)

Rekommenderas > 4 tim.

Ej provat.

Försiktighet 1 - 4 tim.

28


Fotogen

Xn

Metylmetakrylat

Farlighet

Polyvinylklorid PVC

Viton®

Polyvinylalkohol PVA

Polyeten - PE

Nitrilgummi

Neoprenegummi

Naturgummi

Butylgummi

Farlighet

Polyvinylklorid PVC

Kemikalienamn (Synonym) Viton®

Polyvinylalkohol PVA

Polyeten - PE

Nitrilgummi

Naturgummi

Butylgummi

Kemikalienamn (Synonym)

Neoprenegummi

KEMIKALIESKYDDSGUIDE

Xi, S

Metyltert-butyleter (MTBE)

Xi, F

T, K3

Morfolin

C

Furfurylalkohol

Xn

Myrsyra, >70%

Cx

Garvsyra

T, C

Natriumhydroxid, 30-70%

Cx

Glutaraldehyd, 30-70%

T, S

Natriumhypoklorit, 30-70%

C

Heptan

Nikotin

T+

Hexametylen-1,6-diisocyanat

T, S

Nitrobensen

T, K3

Hexametyldisilasan

Xn, C, F

Nitroglycerol (Nitroglycerin)

T+

n-Hexan

Xn

Nitroglykol

T+

Hydraulolja

Xn

Nitrometan

Xn

Hydrazin

T, C, K2

2-Nitropropan

T, K

Hydrokinon

X, S, K3, M3

2-Nitrotoluen

T

2-Hydroxyetylakrylat

T, S

Oleinsyra (Oljesyra)

Xi

2-Hydroxyetylmetakrylat (HEMA)

Xi, S

Oxalsyra

Xn

Isoforondiisocyanat (IDI)

T, S

Palmitinsyra

Xi

Isobutanol (Isobutylalkohol)

Xi

Pentaklorfenol

T+, K3

Isopropanol (Isopropylalkohol)

Xi

n-Pentan

Xn, F+

Kaliumhydroxid, 30-70%

Cx

Perkloretylen (Tetrakloretylen)

Xn, K3

Kaprylsyra (Oktansyra)

C

Perklorsyra, 30-70% (Överklorsyra)

Cx

Klorbensen

Xn

Pikrinsyra

T

2-Kloretanol

T+

Piperazin

C, S

Klorgas

T

Polyklorinerade bifenyler (PCB)

Xn

1-Klornaftalen

Xn

n-Propanol (Propylalkohol)

Xi, F

Kloroform (Triklormetan)

Xn, K3

1,2-Propylenoxid

T, K, M, F+

Kloropren (2-Klor-1,3-butadien)

Xn, F

Pyridin

Xn, F

o-Klortoluen (2-Klortoluen)

Xn

Round Up® (Glyfosat)

Xi

Klorättiksyra (Monoklorättiksyra)

T, C

Salpetersyra, 30-70%

Cx

Koldisulfid

T, R

Saltsyra 37%

T, Cx

Koltetraklorid

T, K3

Smörjolja

Xn

Kresol

T, C

Smörsyra (Butyrsyra)

C Xn

Freon 113/TF Furfural (2-Furaldehyd)

T, Cx, K, S

Styren (Vinylbensen)

Kumen (Isopropylbensen)

Xn

Svavelsyra, >70%

Cx

Kungsvatten

Cx

Terpentin

Xn, S

Lacknafta (Lågaromatnafta)

Xn

Tetrahydrofuran

Xi, F

Toluen

Xn, F

Kromsyra, 30-70%

Laurinsysra, 30-70% Limonen

Xi, S

Toluen-2,4-diisocyanat (TDI)

T+, S, K3

Maleinsyra

Xi

o-Toluidin

T, K

Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra)

T, C

1,1,1-Trikloretan (Metylkloroform)

Xn

Cx, Xn

Trikresylfosfat

T

Metanol (Metylalkohol)

T

Trietanolamin, >70% (TEA)

Xi

Metylacetat

Xi, F

Trietylamin

C, Xn. F

Metylamin, 30-70%

Xi, F+

Trietylentetraamin (TETA)

Xn, S

Metylenbisfenyl-4,4’-diisocyanat

Xn, S

Trikloretylen (TRI)

T, K, M

Metylenbromid (Dibromometan)

Xn

Triklorättiksyra

Cx

4,4-Metylendianilin (MDA)

T, K, S

Vinylidenkorid (1,1-Dikloretylen)

Xn, F+

Metylenklorid (Diklormetan)

Xn, K3

Vinylkloroidgas (Kloretan)

T, K, F+

Xi, F

Väteperoxid, 30-70%

C

Metylglykol (2-Metoxietanol)

T, R

Xylen

Xi

Metylglykolacetat (2-Metoxietylacetat)

T, R

Ättiksyra (Isättika)

Cx

Metylisobutylketon (MIBK)

Xn, F

Ättiksyraanhydrid

C

Metyljodid (Jodmetan)

T, K

Metakrylsyra

Metyletylketon (MEK)

29


UNDVIK HANDSKADOR

Undvik handskador Handskador påverkar hela din livskvalitet – återhämtningen kan bli lång och smärtsam. Med rätt handskydd undviker du skador.

KÖLDSKADOR kan man få när luftens temperatur är lägre än +10°C. Risken ökar med luftens hastighet och fuktighet. Direkt handkontakt med kalla ytor kyler handen avsevärt. Främst utsätts personer som arbetar i kyla utomhus, men även inomhus i exempelvis livsmedelsindustrin.

En lindrig eller måttlig nedkylning försvagar funktionen i händerna. En kraftig nedkylning kan funktionsförmågan försvinna helt. Vävnadsskador uppstår när iskristaller spränger blodkärl i fingrarna. UNDVIK KÖLDSKADOR Nakna händer bör inte utsättas för

lägre temperatur än +10°C. Vid lägre temperatur, vind och fukt krävs fodrade handskar.

VIBRATIONSSKADOR kan man få av olika typer av vibrerande maskiner och verktyg. Skadorna uppstår successivt och kan bli obotliga. Skadliga vibrationer ger upphov till nervskador i hand och arm och kan också ge sammandragningar i handens blodkärl. Stickningar och domningar i händerna är typiska symptom på vibrationsskador liksom känselnedsättning och nedsatt kraft i handen.

De som arbetar med starkt vibrerande verktyg har dessutom ofta problem med nack- och axelsmärta som strålar ned i armen och handen. Smärta i skuldror och armbågar är också vanligt. UNDVIK VIBRATIONSSKADOR Välj dina handskar med omsorg. Använd alltid vibrationsskyddande handskar som är godkända enligt standarden EN ISO 10819:1996, när du arbetar med vibrerande maskiner och verktyg.

EN KLÄMSKADA innebär att man har fått

en mekanisk överbelastning av vävnad och skelett. Ofta uppstår en klämskada när en handske fastnar i rörliga maskindelar. Vid en lindrig klämskada kan blodkärl brista. Muskler, senor, blodkärl och nerver kan också krossas. Vid allvarlig skada kan hand och fingrar slitas loss. En klämskada gör ofta rejält ont och det kan bli omöjligt att använda handen. Ibland ger skadan också känselrubbningar och domningar i handen. Om skelettdelar har krossats medför det vanligen nedsatt handfunktion. UNDVIK KLÄMSKADA För att undvika klämskada gäller det att hålla händerna borta från rörliga maskindelar och att arbeta med handskar som passar handen. Prova handskar av olika modeller och material. Kontrollera att handskarnas fingrar inte är längre än dina egna fingrar. Dra också åt kardborrfästet som gör att handsken inte glider utåt på handen när du jobbar.

ALLERGIER Huden är betydelsefull och skyd-

dar oss effektivt. Huden blir ständigt utsatt för olika ämnen – vissa av dem, t ex krom, kan ge upphov till kontaktallergi. Vid allergi blir huden ofta röd, torr och svullen. Kromallergi är vanlig hos personer som arbetar inom biloch svetsindustrin. Om man använder kromgarvade skinnhandskar, och är allergisk mot krom, finns risk för kroniska handeksem. Kromallergi drabbar främst män. Handeksem kan bli mycket långvarigt om inte orsakerna utreds. UNDVIK ALLERGIER Om man får eksem på händerna ska

man genast byta till kromfria handskar. Huden är extra känslig i fyra till fem månader efter det att eksemet är läkt.

30

SKÄRSKADOR är lätt att få när man hanterar detaljer eller verktyg med skarpa kanter. Inte sällan är detaljerna också hala. Oskyddade eggar på skärande maskin- och handverktyg utgör också stor risk. Mjukdelarna i handen är känsliga för såväl ytliga som djupa snitt.

Muskler, senor, nerver, artärer och vener ligger ytligt såväl på handens ovansida som på greppsidan och mellan fingrarna. Skärskador kan ge smärta, blödning och infektion. UNDVIK SKÄRSKADOR Skärskador undviker man genom

att använda maskinell utrustning t ex lyft- och transporthjälpmedel i så hög utsträckning som möjligt. Vid manuell hantering krävs handskar med väl fungerande skärskydd, exempelvis materialet Kevlar®.


M AT E R I A L L Ä R A

Materiallära Material och tillverkningsmetod är avgörande för en handskes skyddsegenskaper.

läderhandskar Läder är starkt, formbart och smidigt. Det har dessutom förmåga att ta upp fukt, vilket gör att en läderhandske aldrig känns fuktig utan alltid torr och behaglig. Alla läderhandskar från Ejendals är tillverkade av utvalda, omsorgsfullt garvade skinn för högsta tänkbara slitstyrka och smidighet. De uppfyller även gällande CE-standard för krominnehåll. För kromallergiker finns också handskar i kromfritt utförande.

spalt, nappa och narv – vad är skillnaden? En hud har olika egenskaper, beroende på vilken del av djuret den kommer från. Rygg och skuldra ger extra starkt skinn, sidan ger en mjukare kvalitet. Före tillverkningen klyvs huden i två lager. Det yttre kallas narv eller nappa, det inre för spalt.

NARV – NAPPA är slitstarkt, mjukt, följsamt och fukttåligt. Det är därför ett lämpligt material för t ex montagehandskar, där kraven på fingertoppskänsla och komfort är höga. SPALTLÄDER har en grövre yta än narv. Det finns också i många olika tjocklekar och är dessutom värmetåligt. Spalt är därför lämpligt i arbetshandskar för grövre hantering och där bra grepp krävs.

selektering spaltning av hud hals

yttersida

innersida skuldror

mage

rygg (krupong) sida

narv

spalt 1

mage

sida

spalt 2

31


M AT E R I A L L Ä R A

vilken typ av skinn passar bäst för dig? NÖTSKINN är mycket slitstarkt och tål tuffa tag. En handske av tjock nötspalt är ett utmärkt alternativ även för hantering av varma föremål. GETSKINN är mycket smidigt och slitstarkt. Trots att det oftast är tunnare och mjukare än nötskinn är det lika starkt men mer vattentåligt tack vare att det har ett naturligt fett. En getskinnshandske passar därför bra både för krävande uppgifter och arbeten där fingertoppskänsla fordras. SVINLÄDER passar utmärkt för allmänt bruk. Materialet andas och blir mjukare och behagligare ju längre handsken används. OXNARV av speciellt utvalda hudar har i regel högre kvalitet än nötskinn. En handske i oxnarv är därför ett bra val både för lätta och tyngre arbeten.

framtidens material De flesta modellerna i serien TEGERA® PRO tillverkas av Microthan® och Macrothan® som är två nya högteknologiska syntetmaterial som i många avseenden överträffar läder. De nya materialen är både tunnare och starkare än naturläder, vilket ger handskarna större slitstyrka, större smidighet och bättre fingertoppskänsla. Materialens följsamhet tillåter dessutom en betydligt mer avancerad ergonomisk konstruktion, vilket bidrar till ökad säkerhet och komfort. Microthan® och Macrothan® finns bara i handskydd från Ejendals.

MICROTHAN ® är smidigt och slitstarkt. Materialets främsta egenskap är det suveräna grepp som materialet medför. Microthan® är ett syntetiskt material och består av ett polyuretanskikt med en baksida av nylontrikå. MICROTHAN ®+ Har lika fina egenskaper som Microthan® men är tjockare och har räfflad yta. Det ger ett material som är mycket slitstarkt och ger ett bra grepp. MACROTHAN ® passar utmärkt till både arbetshandskar och montagehandskar. De främsta egenskaperna för detta material är den suveräna andningsförmågan och smidigheten. Materialet är dessutom kromfritt och består av mjuk mikrofiber i polyuretan och nylon. Macrothan® finns i olika tjocklekar. MACROTHAN ®+ är ett mycket smidigt material som andas. Det innehåller silikon vilket gör det extremt slitstarkt. Lämpar sig för arbeten som ställer mycket höga krav på styrka, passform och fingertoppskänsla. VIBROTHAN ® är ett material som dämpar vibrationer. Inlägget i innerhanden av skummaterial är perforerat vilket gör att handsken reducerarar vibrationerna med upp till 52%. Vibrothan® är ett skummaterial som finns i våra vibrationsdämpande handskar. IMPACTOTHAN ® är ett slagdämpande material som inte tar bort slagkraften utan fördelar den över hela handen. Impactothan® är ett skummaterial som finns i våra slagdämpande handskar. AQUATHAN® är ett membran som släpper ut överskottsvärme och kroppsfukt samtidigt som det hindrar väta från att tränga in. Materialet är vind- och vattentätt.

OM ÖVRIGA MATERIAL:

32

Textil, se sid. 84

Skärskydd, se sid. 118

Kemikalieskydd, se sid. 104

ESD, se sid. 128


VA R U M Ä R K E N O C H FA M I L J E R

Handskar som skyddar I Ejendals sortiment av skyddshandskar finns handskar för varje tänkbart arbetsmoment. Varje handske har sina speciella egenskaper som skyddar dina händer när du arbetar. Gemensamt för alla våra skyddshandskar är att de är av hög kvalitet, de är sköna att ha på sig och inte minst, snygga att se på.

Våra handskar av varumärket TEGERA® är indelade i fyra familjer. Indelningen gör det enklare för dig att hitta den handske som passar just dina behov.

TEGERA® PRO Våra allra finaste handskar för yrkesfolk som har mycket höga krav på material, funktion och design. Det är handskar med det lilla extra.

TEGERA® CLASSIC Mycket bra, bekväma handskar som skyddar dina händer effektivt hela arbetsdagen.

TEGERA® BASIC Prisvärda bashandskar av god kvalitet och med bra funktion.

TEGERA® HOME Handskar för fritiden för dig som har höga krav på form och funktion.

GRANINGE® Våra handskar från GRANINGE® är samtliga vinterfodrade och klarar riktigt tuffa tag. Passar dessutom utmärkt för fritiden.

Ett sortiment med enastående bredd

Storlek 4 - Orange Storlek 5 - Rosa Storlek 6 - Vit

Ejendals står inte bara för trygghet och gedigen kvalitet.

Storlek 7 - Gul

Vi står även för den europeiska marknadens kanske bredaste

Storlek 8 - Röd

sortiment av arbetshandskar för varje tänkbar uppgift.

Storlek 9 - Grön

Vår strävan är att bevara och utveckla detta fantastiska sortiment. Det gör vi genom att lyssna till användarna. Vi är lyhörda för deras olika behov och krav. Resultatet blir ett sortiment som hela tiden växer och förbättras. Varje storlek har fått sin egen färg på kantbandet. Med denna färgmärkning inne i handsken eller på kantbandet blir det lättare för alla att snabbt hitta sin storlek.

Storlek 10 - Blå Storlek 11 - Grå Storlek 12 - Svart Storlek 13 - Brun OBS! Andra varumärken kan ha avvikande färgkod.

33


T E G E R A ® H O M E TÄ L L B E R G C O L L E C T I O N

tegera® home tällberg collection På Ejendals är vi stolta över att vi kommer från Dalarna. Så stolta att vi har valt att skapa en serie handskar med inspiration från vårt ursprung. För några år sedan lanserade vi en kollektion trädgårdshandskar som vi döpte till Tällberg. En serie handskar där vi hämtat inspiration från vårt ursprung, Dalarna. Mönstret har vi hämtat från Leksandsdräktens flicksjal. Handskarna blev snabbt en stor succé. Så stor, att vi nu valt att utöka kollektionen med fler handskar i nya färger och mönster. Vår långa erfarenhet av att tillverka skyddshandskar för proffsanvändare har kommit väl till pass när vi utvecklat vårt sortiment med handskar för allt det där man gör på fritiden t ex snickrar, målar och jobbar i trädgården. Vår aktuella kollektion, TEGERA® HOME Tällberg Collection, består av 15 olika modeller för dam och herr. När det gäller färgvalet bygger kollektionen på en vit och en svart basfärg. Vitt för att leksandsdräktens flicksjal har basfärgen vit. Svart för att det är en praktisk och stilren färg som fungerar mycket bra på just handskar.

Vår TEGERA® HOME Tällberg Collection hittar du på sidan 140.

34


VA D S K A H A N D S K E N A N VÄ N D A S T I L L ?

Vad ska handsken användas till? Innan man köper arbetshandskar är det bra att veta vad man ska använda dem till. När behöver du en montagehandske och när behöver du en grövre arbetshandske? Svin, nöt eller get, som alla har olika egenskaper. En egenskap som är gemensam är att läder är ett naturligt material som absorberar fukt och anpassar sig till temperaturväxlingar. Läder är även ett naturligt fettat material som står emot väta på ett naturligt sätt.

Läs mer om läder och materialval på sidorna 31-32.

fingertoppskänsla TEGERA® PRO är bekväma och smidiga. Passformen är suverän med tydlig fingertoppskänsla, lätt böjda fingrar och specialdesignad tumme för maximal rörlighet. Förstärkningar i innerhanden och ett speciellt knogskydd är exempel på viktiga skyddsdetaljer. Men också påsydda, tunna reflexer vilket gör att de syns tydligt i mörker.

högteknologiska material Det ergonomiska tänkandet har vi även tillämpat när det gäller materialvalet. Till monteringshandskarna har vi valt att använda nya högteknologiska material med hög luftgenomsläpplighet. Materialen andas och gör handskarna behagliga att arbeta med även under långa arbetspass. Materialen är tunnare och starkare än naturläder samt kromfria.

Läs mer om materialen Microthan® och Macrothan® på sidan 32. På sidan 36-37 finns en lathund med TEGERA® PRO-handskarnas användningsområden.

SLAG- OCH VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKAR En helt ny typ av handskar som skyddar händerna vid arbeten där kraftiga slag och vibrationer är vanliga inslag. Ny teknologi har använts med mycket gott resultat påverkan på händerna minskar drastiskt. Handskarna är dessutom bekväma, smidiga och snygga. MONTAGEHANDSKAR Monteringsarbeten inom verkstads- och mekanisk industri fordrar handskar med god fingerkänsla och komfort. De sätter även handskens slitstyrka och skyddsegenskaper i fokus. Ejendals tunna, smidiga och följsamma montagehandskar har de rätta egenskaperna och finns i modeller för varje typ av monteringsarbete.

OFODRADE ARBETSHANDSKAR Goda skyddsegenskaper, bra passform och slitstyrka är den gemensamma nämnaren för Ejendals ofodrade arbetshandskar. De finns i modeller för varje typ av jobb, från lättare till mer krävande uppgifter i tuffa miljöer. HALVFODRADE ARBETSHANDSKAR För tyngre, tuffa jobb inomhus och utomhus där kraven på komfort och säkerhet är särskilt höga, är halvfodrade handskar ett utmärkt val. VARMFODRADE ARBETSHANDSKAR Ejendals varmhandskar har blivit ett begrepp för sin följsamhet, slitstyrka och bekvämlighet vid arbete i kalla utomhusmiljöer. Finns med flera olika foder för att passa alla behov.

35


VÄ L J R ÄT T H A N D S K E

Välj rätt handske Vi har delat in våra TEGERA® PRO-handskar i olika grupper så att det ska bli lätt att se vilka handskar som passar just dig och de arbetsmoment du utför.

BYGG LÄTT Här hittar du rätt handske om du arbetar med lätt byggnadsarbete, finsnickeri och dylikt. Du behöver smidiga handskar som sitter bra på handen och som ger dig full rörelsefrihet. BYGG GROV Lite kraftigare handskar för dig som arbetar både inomhus och utomhus med grövre material och som behöver mera slitstarka handskar. Flera av handskarna är fodrade. ELEKTRIKER Handskar för dig som behöver full rörlighet för dina fingrar. Handskarna är smidiga och slitstarka och känns smidiga på handen hela arbetspasset. Här finns också ett antal fodrade modeller. FÖRARE Du behöver handskar som ger ett bra grepp och som är sköna att bära hela arbetsdagen. Flera handskar är fodrade och passar dig som arbetar på lager eller dylikt. LAGERARBETARE PLOCK/PACK Du behöver mycket slitstarka handskar i tåliga material, samtidigt som de är smidiga och sköna att bära. INDUSTRI LÄTT Du behöver smidiga handskar som ger dig bra fingertoppskänsla och som också är slitstarka och tåliga. Flera av handskarna har handledsstöd som avlastar handen när du jobbar. INDUSTRI GROV Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är sydda i kraftiga, slitstarka material. Flera modeller är fodrade och skyddar mot kyla, vind och väta. MASKINOPERATÖR Du behöver handskar som ger bra stöd åt handled och fingrar, samtidigt som handskarna är smidiga och sköna. MONTERING Vid monteringsarbete krävs det att fingrarna får full rörelsefrihet och att handskarna är mycket smidiga och ergonomiska.

36


VÄ L J R ÄT T H A N D S K E

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

FÖRARE

8

8

8

8

8

8

8

8

8

LAGERARBETARE

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

INDUSTRI LÄTT

MONTERING

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8

8

8

8 8

8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8 8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8 8

tegera 9232

8

®

tegera 9126 ®

8

8 8

8

tegera® 9122

tegera® 9161

8

8

tegera® 9112

tegera® 9160

8

8

8 8

8

8

tegera® 9202

8

8

tegera® 9190

8

PLOCK/PACK

OPERATÖR

8

8

8

HELFODRADE HANDSKAR

8

8

LAGERARBETARE

MASKIN-

8

8

tegera® 9146

8

ELEKTRIKER

INDUSTRI GROV

tegera® 9125

8

BYGG LÄTT

FÖRARE

tegera® 9121

tegera® 9111

HALVFODRADE HANDSKAR

8

tegera 9132

MONTERING

8

®

OPERATÖR

8

8

tegera® 9127

MASKIN-

BYGG GROV

8

8

INDUSTRI GROV

8

tegera 9164

INDUSTRI LÄTT

8

®

PLOCK/PACK

8

8

ELEKTRIKER

tegera® 9295

8

tegera® 9220

8

tegera® 9205

tegera® 9200

8

tegera® 9162

BYGG GROV

tegera® 9245

8

tegera® 9244

8

tegera® 9196

tegera® 9140

8

tegera® 9195

tegera® 9124

8

tegera® 9185

tegera® 9120

8

tegera® 9180 tegera® 9181, 9182

tegera® 9105

BYGG LÄTT

tegera® 9100

OFODRADE HANDSKAR

8

8

8

8 8

8

8

8 8

8 8

8

37


LÄDER, MICROTHAN® OCH MACROTHAN® montagehandskar ofodrade arbetshandskar halvfodrade arbetshandskar

39 50 54


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 9100 En följsam och smidig handske med extremt bra grepp. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. MATERIAL Microthan®/nylon

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA®PRO STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 1121

utomordentligt bra grepp

tegera® 9105 En följsam och smidig handske med extremt bra grepp. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. MATERIAL Microthan®/polyester KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 1121

avklippbara fingrar

tegera® 9140 En följsam och mycket smidig handske med extremt bra grepp. För monteringsoch finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. MATERIAL Microthan®/polyester KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, avklippbara fingrar

EN 388 1131

39


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

handledsstöd

tegera® 9195 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En extremt smidig handske. För monterings- och finmekanikarbeten. MATERIAL Microthan®/Lycra® KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, Lycra® mellan fingrarna, handledsstöd

EN 388 0021

tegera® 9124 Monteringshandske i tunn och slitstark Microthan®+. Ovanhand i polyester. MATERIAL Microthan®+/polyester KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2011

tegera® 9120 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och grepp behövs. MATERIAL Microthan® +/polyester KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

40

EN 388 0021

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

handledsstöd

tegera® 9196 En handske sydd i Microthan® + vilket gör den extremt slitstark. Speciellt utformad för att underlätta i arbetsmoment som sliter på handleden. Extra inlägg i handen gör handsken mjuk och bekväm. MATERIAL Microthan®+

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2011

tegera® 9220 En följsam och extremt smidig handske med andasmaterial. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer höga krav på fingertoppskänsla. MATERIAL Macrothan®/polyester KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

EN 388 1121

tegera® 5114 En syntethandske tillverkad helt utan krom. Ger utmärkt fingertoppskänsla och passar perfekt för olika typer av monteringsarbeten. MATERIAL Micro PU/polyester KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar

FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2011

41


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 5115 En kromfri syntethandske. Greppsäker och utmärkt för montagearbete. Ovandel i nylon. MATERIAL Syntet

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger

KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.I EN 420

tegera® 325 En syntethandske med ovansida i polyester. Smidig med bra passform. Utmärkt för montagearbeten och lättare allroundarbeten inom bygg, industri och hantverk. MATERIAL Syntetläder

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2021

tegera® 320 En syntethandske med ovansida i polyester. Smidig med bra passform. Utmärkt för montagearbeten eller lättare allroundarbeten. MATERIAL Syntetläder

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt

KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 2021

tegera® 321 TEGERA® 321 är en montagehandske i syntetisk microfiber, krom- och silikonfri. MATERIAL Syntetisk microfiber KVALITÉ Bra kvalitet FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

42

EN 388 2121

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, förstäkt pekfinger, tvättbar i 40°C maskintvätt


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 114 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. MATERIAL Getnarv/nylon

FUNKTIONER Resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 2001

tegera® 115 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. MATERIAL Getnarv/nylon

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN388 2001

tegera® 116 En smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. Kardborreknäppning. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. MATERIAL Getnarv/nylon

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 2001

43


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 294 TEGERA® 294 är en smidig allroundhandske i vattenavvisande getnarv med vatten- och vindtät bakhand. MATERIAL Getnarv/polyester KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Vattenavvisande läder, vattentät och vindtät bakhand, resår

FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2111

tegera® 671 En tunn handske i slitstark getnarv med fingertoppskänsla. Ovanhanden i skön bomullstrikå. För montering, hantverk m.m. MATERIAL Getnarv/bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 2021

tegera® 6751 En tunn handske i slitstark getnarv med fingertoppskänsla. Förstärkt tumme och pekfinger. Bra passform. För montering, hantverk, verkstad m.m. MATERIAL Getnarv/bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

TJOCKLEK 0,75 mm FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3021

tegera® 640 En handske med känsla, helt i vit getnarv. Mjuk, följsam och smidig med bra passform, ändå slitstark. Förstärkt tumme och pekfinger. För hantverk m.m. Sydd med Kevlar®tråd. FUNKTIONER Resår, sydd med Kevlar®tråd

MATERIAL Getnarv KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

44

EN 388 2122


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 124 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. Prisvärd. För lättare allrounduppgifter. MATERIAL Getnarv/nylon

FUNKTIONER Resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 2010

tegera® 135 En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad m.m. MATERIAL Getnarv/nylon KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Resår, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.I EN 420

45


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 119 Smidig handske av getnarv. Bra val för exempelvis monteringsarbeten, där man behöver ha fingertoppskänslan i behåll. MATERIAL Getnarv/bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.I EN 420

tegera® 12 Smidig allroundhandske för finmotoriskt arbete. Av slitstark getnarv och med bomull på ovanhanden. MATERIAL Getnarv

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar, resår

KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 2001

tegera® 13 Smidig allroundhandske med kardborreknäppning vid handleden. I slitstark getnarv med förstärkningar vid fingertopparna. MATERIAL Getnarv/bomull

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 2000

tegera® 14 Smidig allroundhandske med krage vid handleden. I slitstark getnarv medförstärkningar vid fingertopparna. MATERIAL Getnarv/bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

46

EN 388 2001


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 164 En extremt slitstark, men smidig allroundhandske i nötnarv med ovanhand i luftig polyester. Resårsöm över handleden. För verkstad, hantverk, byggen m.m. MATERIAL Nötnarv/polyester KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår, förböjda fingrar

FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/60

Kat.I EN 420

tegera® 512 Smidig allroundhandske i getnarv med förstärkt pekfinger och tumme som gör den extra slitstark. MATERIAL Getnarv/bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår

TJOCKLEK 0,6 - 0,7 mm FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

47


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 888 En mycket skön handske med perfekt passform. Sydd i slitstark nötnarv och med ovanhand av luftig bomull. Perfekt för snickeriarbeten o d. MATERIAL Nötnarv/bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 3111

tegera® 901 En slagdämpande handske i neoprene och slistark, smidig getnarv i innerhanden. Med halvfingrar för pilljobb. MATERIAL Getnarv/neoprene KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10 FÖRPACKNING 6/120

Kat.I EN 420

48

FUNKTIONER Kardborre


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 166 En smidig handske med fingertoppskänsla, sydd i slitstark nötnarv med ovanhand i ventilerande bomull. Kardborreknäppning. För monteringsarbeten m.m. MATERIAL Nötnarv/bomull

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.I EN 420

tegera® 52 En smidig handske i slitstark nötspalt med ovanhand i ventilerande bomull. Resår över handleden. För montagearbeten, verkstad, hantverk, bygg m.m. MATERIAL Nötspalt/bomull

FUNKTIONER Resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 3022

tegera® 113 En prisvärd, tunnare handske med smidig känsla. Sydd i slitstark svinnarv med ovanhand i bomullstyg. Kardborreknäppning. För finmontering, hantverk m.m. MATERIAL Svinnarv/bomull

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 3111

49


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R OT H A N ®- O C H M A C R OT H A N ®H A N D S K A R / O F O D R A D E

tegera® 9200 En smidig och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. MATERIAL Macrothan®/polyester FODER Ofodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläppligghet-materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

EN 388 2242

tegera® 9205 En smidig och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. MATERIAL Macrothan®/polyester FODER Ofodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

EN 388 2242

tegera® 9244 En smidig och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. MATERIAL Macrothan®+/polyester KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

50

EN 388 2242

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R OT H A N ®- O C H M A C R OT H A N ®H A N D S K A R / O F O D R A D E

tegera® 9245 Tuff handske i Macrothan®+/Microthan®+, förstärkta fingertoppar, generös vidd vid handleden. MATERIAL Microthan®+/ Macrothan®+/polyester

FUNKTIONER Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11, 12 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2242

handledsstöd

tegera® 9295 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk. MATERIAL Macrothan®/polyester FODER Ofodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, handledsstöd

EN 388 3221

tegera® 690 En smidig handske i vatten- och oljeavvisande nötnarv med ovanhand i fleece. Bra passform. Reflexer kring handleden. Slitstark. För miljöer med olja och fukt. MATERIAL Nötnarv/fleece

FÖRPACKNING 12/120

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, vattenavvisande, reflex, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2121

51


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R OT H A N ®- O C H M A C R OT H A N ®H A N D S K A R / O F O D R A D E

tegera® 680 En handske för dig som värdesätter känslan av smidighet och god passform. En riktigt skön handske i mjuk getnarv. MATERIAL Getnarv/bomull

FÖRPACKNING 12/120

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, reflex, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3122

tegera® 69 En riktigt bra och slitstark handske i getnarv, särskilt lämplig för dig som arbetar i skogen. Den orangea färgen gör att du syns bra även när det skymmer. MATERIAL Getnarv/nylon

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkta fingertoppar

FÄRG Orange/vit FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

tegera® 105 En rejäl, ofodrad allroundhandske i slitstark nötnarv med förstärkt pekfinger och fingertoppar. Bra smidighet och passform. För grövre arbetsuppgifter. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 9, 10, 11, 12

Kat.I EN 420

tegera® 2175 En prisvärd allroundhandske med slitstark nötspalt i innerhanden. Ovanhanden i bomull. En skön mudd håller handsken på plats. MATERIAL Nötspalt/bomull

FÖRPACKNING 12/120

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Mudd

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.I EN 420

52


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R OT H A N ®- O C H M A C R OT H A N ®H A N D S K A R / O F O D R A D E

tegera® 6312 En enkel och prisvärd arbetshandske med slitstarkt nötspalt i innerhanden och bomullstyg på ovanhanden. En skön mudd gör att handsken sitter på plats. MATERIAL Nötspalt/bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/120

Kat.I EN 420

tegera® 89 En klassisk allroundhandske med förstärkta detaljer. Ovanhand i bomull. Resårsöm och krage. För lantbruk, verkstad, byggen m.m. MATERIAL Svinnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/120

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.II

EN 388 3111

53


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / H A LV F O D R A D E

tegera® 9111 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och grepp behövs. Halvfodrad. MATERIAL Microthan®+/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2221

tegera® 9125 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. MATERIAL Microthan®+/polyester

FÖRPACKNING 6/60

FODER Polyester, halvfodrad

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11, 12, 13

Kat.II

EN 388 2231

tegera® 9160 TEGERA® 9160 är en vindtät handske med foder i antibakteriell bambu. En mycket skön och varm handske i Windproof-material och med foder av Thinsulate. MATERIAL Microthan®+/windproof

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bambu, halvfodrad

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, förböjda fingrar, vindtät, bambufoder

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12

Kat.II

54

EN388 2231


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / H A LV F O D R A D E

vår- och hösthandske

tegera® 9161 TEGERA® 9161 är en skön handske med ovanhand av Windproof-material, halvfoder av bambu. MATERIAL Microthan®+/Windproof

FÖRPACKNING 6/60

FODER Halvfodrad bambu

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

KVALITÉ Högsta kvalitet FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2231

tegera® 290 TEGERA® 290 är en smidig, halvfodrad allroundhandske som passar utmärkt för utomhusarbete. Vind- och vattentät ovanhand, vattenavvisande getnarv i innerhand. MATERIAL Getnarv/polyester

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Bamboo/halvfodrad

STORLEK 9, 10, 11, 12

KVALITÉ Hög kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Vit/grön

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar och tumme, vind- och vattentät bakhand/ läder, vattenavvisande, resår

TJOCKLEK 0,8 mm

Kat.II

EN 388 3111

55


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / H A LV F O D R A D E

tegera® 55 En extremt slitstark, men mycket smidig handske i oxnarv med förstärkta sömmar, pekfinger och knogar. Reflexer. En av våra populäraste handskar bland yrkesfolk. MATERIAL Oxnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3122

tegera® 50 En slitstark värmehandske i oxspalt och oxnarv med förstärkta sömmar av värmetålig Kevlar®tråd. Reflexer som ökar din säkerhet. För svetsning och grova allroundarbeten. MATERIAL Oxnarv/oxspalt

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, reflex, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 11

Kat.III

EN 388 2121

EN 407 EN Type B 413x4x 12477:2001

tegera® 51 Slitstark men smidig handske med förstärkt pekfinger och förstärkta sömmar. Reflexer kring handleden ökar din säkerhet. En bra handske för grövre allroundarbeten. MATERIAL Oxspalt/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 9, 10, 11

Kat.II

56

EN 388 3243


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / H A LV F O D R A D E

tegera® 35 En slitstark handske i nötspalt med bra grepp. Halvfodrad med bomull. Reflexer kring handleden ökar din säkerhet. MATERIAL Nötspalt/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Reflex, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3243

tegera® 106 En rejäl halvfodrad allroundhandske i slitstark nötnarv med förstärkt pekfinger och fingertoppar. Bra smidighet och passform. För grövre arbetsuppgifter. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3121

tegera® 25 En grov, slitstark handske i nötnarv med förstärkt pekfinger, som ändå är smidig och följsam. Mycket bra passform. Halvfodrad. Lämplig för grövre arbetsuppgifter. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 12/120

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

57


L Ä D E R - , S Y N T E T L Ä D E R / M I C R O T H A N ® - O C H M A C R O T H A N ® H A N D S K A R / H A LV F O D R A D E

tegera® 198 En varselhandske som ökar din säkerhet i många miljöer. Sydd i slitstark nötnarv med varseltyg och reflexer, resårsöm och krage. Förstärkt tumme och pekfinger. MATERIAL Nötnarv/nylon

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, reflex, resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.II

EN 388 3121

tegera® 103 Stilren allroundhandske i nötnarv. Förstärkta fingertoppar för extra skydd. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull/halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3121

tegera® 189 En klassisk allroundhandske i svinnarv och ovanhand i ventilerande bomull. Resårsöm och krage över handleden. Halvfodrad i bomull. MATERIAL Svinnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/120

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2122

tegera® 33 En handske i svinspalt som bara blir skönare ju längre du använder handsken. Halvfodrad i bomull. En prisvärd allroundhandske. MATERIAL Svinspalt/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.I EN 420

58


KROMFRIA LÄDERHANDSKAR Ejendals har arbetshandskar som är fria från sexvärdigt krom (hexavalent). Dessa handskar är speciellt framtagna för kromallergiker, men är självklart lämpliga för alla användare. Ta också en extra titt på våra TEGERA® PRO-handskar som är kromfria.


KROMFRIA LÄDERHANDSKAR

tegera® 340 En kromfritt garvad getskinnshandske för dig med känslig hud. Ovanhand i nylon. Bra passform och fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk m.m. MATERIAL Getnarv/nylon

FÖRPACKNING 12/120

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 360 En kromfritt garvad getnarvshandske för dig med känslig hud. Ovanhand i nylon. Bra passform och fingertoppskänsla. Rejäl krage. För finmontering, hantverk m.m. MATERIAL Getnarv/bomull

FÖRPACKNING 12/120

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2111

tegera® 363 En kromfritt garvad nötnvarvshandske för dig med känslig hud. Ovanhand i bomull. Förstärkt pekfinger, tumme och sömmar. Reflex. För allroundarbeten. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3121

tegera® 11cv En bekväm handske i kromfritt getnarv och oxspalt för dig med känslig hud. En bra svetshandske med en rejäl krage över handleden. MATERIAL Getnarv/oxspalt

FUNKTIONER Kromfri

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/60

Kat.III

60

EN 388 2111

EN 407 EN Type B 412x3x 12477:2001


SVETS-OCH VÄRMEHANDSKAR Ejendals sortiment av svets- och värmeskyddsshandskar är både sköna och hållbara. I sortimentet finns allt från smidiga svetshandskar för TIG-svetsning till grövre svetshandskar för gassvetsarbeten, kortvarig, plötslig värme ända upp till 1 200°C.


S V E T S - O C H VÄ R M E H A N D S K A R

tegera® 126 En värmehandske med fingertoppskänsla, sydd i smidig getnarv med förstärkta sömmar i värmetålig Kevlar®tråd. 10 cm krage skyddar handlederna. För svetsning. MATERIAL Getnarv

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.III

EN 388 2111

EN 407 EN Type B 412x1x 12477:2001

tegera® 130 En värmehandske med fingertoppskänsla, sydd i getnarv med förstärkta sömmar i värmetålig Kevlar®tråd. 10 cm krage. För svetsning. MATERIAL Getnarv

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/120

Kat.III

EN 388 2122

EN 407 413040

tegera® 118 En smidig värmehandske i getnarv med ovanhand i värmetålig nötspalt. Sydd med förstärkta sömmar i värmetålig Kevlar®tråd. 10 cm krage. För svetsning. MATERIAL Getnarv/nötspalt

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12 FÖRPACKNING 12/96

Kat.III

EN 388 2122

EN 407 EN Type B 413x4x 12477:2001

tegera® 8 En mycket smidig och slitstark värmehandske med utmärkt passform, som är sydd i nötnarv och nötspalt med värmetålig Kevlar®tråd. Lämplig vid svetsning. MATERIAL Nötnarv/nötspalt

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

62

EN 388 3142

EN 407 EN Type B 413x4x 12477:2001


S V E T S - O C H VÄ R M E H A N D S K A R

tegera® 50 En slitstark värmehandske i oxspalt och oxnarv med förstärkta sömmar av värmetålig Kevlar®tråd. Reflexer som ökar din säkerhet. För svetsning och grova allroundarbeten. MATERIAL Oxnarv/oxspalt

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull, halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, reflex, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 11

Kat.III

EN 388 2121

EN 407 EN Type B 413x4x 12477:2001

tegera® 32 En smidig arbetshandske sydd i get- och nötnarv med ett foder av Kevlar® som skyddar mot skärskador. Mycket bra passform, slitstark och bekväm. Olje- och vattenavvisande. Flamsäker. MATERIAL Getnarv/nötnarv

STORLEK 8, 9, 10, 11

FODER Kevlar®/helfodrad

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår, olje- och vattenavvisande

FÄRG Svart/brun FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 3243

EN 407 41224x

tegera® 132 En flamsäker skärskyddshandske i getnarv och nötnarv med foder i Kevlar®. Vattenavvisande. För dig som exempelvis hanterar heta plåtar. MATERIAL Getnarv/nötnarv

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

FODER Kevlar®/helfodrad

FÖRPACKNING 12/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Skärskydd, förstärkta sömmar, vattenavvisande, resår, helfodrad med Kevlar®, flamsäker

FÄRG Brun/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 3432

EN 407 41324x

63


S V E T S - O C H VÄ R M E H A N D S K A R

tegera® 134 TEGERA® 134, extra lång skärskyddshandske sydd i get- och nötnarv med foder av Kevlar® och Nomex®. MATERIAL Getnarv

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Helfodrad Kevlar®/Nomex®

STORLEK 9, 10, 11

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Brun, svart

FUNKTIONER Skärskydd, resår

LÄNGD 39,5 cm

Kat. III

EN 388 3221

EN 407 EN 1149EN A1:2005 Type A 41234x 2:1997 12477:2001

tegera® 139 Kraftig handske i nötspalt med foder av Kevlar®. Slitstark och smidig. MATERIAL Nötspalt/bomull

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Kevlar®/helfodrad

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Gul/svart

FUNKTIONER Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår

LÄNGD 28 cm

Kat.II

EN 388 4244

EN 407 EN 1149EN A1:2005 Type A 41324x 2:1997 12477:2001

tegera® 169 Kraftig vattenavvisande handske i nötspalt med foder av Kevlar®. Slitstark och smidig. MATERIAL Nötspalt/bomull

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Kevlar®/helfodrad

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Brun/svart

FUNKTIONER Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår

LÄNGD 28 cm

Kat. II

64

EN 388 3142

EN 407 EN EN A1:2005 Type 41224X 1149-2:21997 12477:2001 B


S V E T S - O C H VÄ R M E H A N D S K A R

tegera® 17 En helfodrad värmehandske som är sydd i slitstark nötspalt med värmetålig Kevlar®tråd. Bra passform med resårsöm över handleden. Lämplig vid svetsning. MATERIAL Nötspalt

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 6/60

Kat.III

EN 388 3223

EN 407 EN Type A 413x4x 12477:2001

tegera® 19 En helfodrad värmehandske i slitstark nötspalt med värmetålig Kevlar®tråd. Bra passform med resårsöm över handleden. 10 cm lång krage. Lämplig vid svetsning. Finns även som left. MATERIAL Nötspalt

FÖRPACKNING 6/60

FODER Bomull

FUNKTIONER Förstärkta sömmar, resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10, 11

Kat.III

EN 388 3143

EN 407 41324x

tegera® 85 En värmehandske i olje- och vattenavvisande nötspalt, sydd med värmetålig Kevlar®tråd. Ovanhanden i strålvärmedämpande textil. Fodrad med spongfleece. För svetsning. MATERIAL Nötspalt/ aluminiserad ovanhand FODER Spongefleece

FÖRPACKNING 6/60 FUNKTIONER Förstärkta sömmar, olje- och vattenavvisande

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat.I EN 420

65


S V E T S - O C H VÄ R M E H A N D S K A R

tegera® 507-822 En helfodrad brountogardspalthandske, ovanhanden täckt av en strålvärmedämpande aluminiserad spalt. Kevlar®tråd. MATERIAL Nötspalt/ aluminiserad ovanhand

FÖRPACKNING 1/24 FUNKTIONER Tumhandske

FODER Bomull KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat.I EN 420

tegera® 494 En rejäl neoprenhandske med struktur för bättre grepp. Handsken tål upp till 350°C kortvarig värme och den är testad att klara kontaktkyla. Den 45 cm långa kragen ger underarmen ett bra skydd mot stänk. MATERIAL Neopren

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tål upp till 350°C momentant

LÄNGD 45 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat. III

EN 388 3121

EN 407 x3xxxx

EN 511 11x

EN 374 AJKL

tegera® 464 En trikåvante med utmärkt skydd mot värme. Bra grepp både på torrt och oljigt material. Tål upp till 200°C. MATERIAL Nitrilbelagd väv

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tål upp till 200°C

LÄNGD 35 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 9, 10, 11

Kat.III

EN 388 3242

EN 407 x2xxxx

tegera® 484 En rejäl, dubbelstickad allroundvante med nitrilstruktur för bättre grepp. Vanten tål upp till 200°C kortvarig värme. Kragen skyddar handleden. MATERIAL Bomull

FÖRPACKNING 6/72

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Tål upp till 200°C momentant

LÄNGD 10 cm krage FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat.III

66

EN 388 1232

EN 407 x2xxxx

EN 374


VINTERFODRADE HANDSKAR Ejendals vinterfodrade handskar har blivit ett begrepp för sin följsamhet, slitstyrka och bekvämlighet vid arbete i kalla utomhusmiljöer. Finns med flera olika foder för att passa olika typer av behov.


VINTERFODRADE HANDSKAR

Vinterfodrade handskar Våra olika vinterhandskar är alla varma, sköna och smidiga. Material och tillverkningsteknik förbättras ständigt och våra vinterhandskar ger inte bara värme utan också fingertoppskänsla.

Vinterhandskar finns i olika varianter; vattentäta för dig som arbetar utomhus i mycket väta och extra varma för dig som är ute i alla väder - även när temperaturen har sjunkit rejält. Samtliga handskar har förstås snygg och genomtänkt design.

TEGERA® 6283

TEGERA® 57

TEGERA® 296

68


VINTERHANDSKAR

tegera® 9112 En varm och slitstark handske med extremt bra grepp och vattenavvisande membran i innerhanden. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. MATERIAL Microthan®+/polyester FODER Akryl, helfodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

FUNKTIONER Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2222

EN 511 120

tegera® 9122 En varm, smidig och slitstark handske med extremt bra grepp och vattenavvisande membran i innerhanden. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. MATERIAL Microthan®+/polyester FODER Akryl, helfodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 1221

EN 511 x10

vattentät

tegera® 9126 En varm, smidig och slitstark handske med extremt bra grepp och vatten- och vindtätt Sympatex®membran. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. MATERIAL Microthan®+/polyester FODER Akryl, helfodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattentät, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, resår, extra mudd, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, Sympatex®membran

FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2121

EN 511 110

69


VINTERHANDSKAR

tegera® 9127 TEGERA® 9127, helfodrad arbetshandske i Microthan®+, vindtät och vattenavvisande. MATERIAL Microthan®+/polyester

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl, helfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vindtät

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12

Kat.II

EN 388 2231

EN 511 11x

tegera® 9132 Tålig arbetshandske med fluorescerande material på ovanhanden. Vattenavvisande och med förböjda fingrar. MATERIAL Microthan®+/polyester

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl, helfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 1121

EN 511 11x

tegera® 9146 TEGERA® 9146 i slitstarkt Microthan®+, fodrad och med generös vidd vid handleden. MATERIAL Microthan®+/polyester

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl, helfodrad

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattentät, förböjda fingrar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11, 12

Kat.II

70

EN 388 2231

EN 511 11x


VINTERHANDSKAR

tegera® 9162 TEGERA® 9162, vattentät och vindtät, med värmande Thinsulate på ovanhanden och S-tumme. MATERIAL Microthan®+/Windproof

FÖRPACKNING 6/60

FODER Helfordrad/akryl/Thinsulate

FUNKTIONER Kromfri, vattentät, tvättbar i 40°C maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11, 12

Kat.II

EN 388 2231

EN 511 11x

tegera® 9164 TEGERA® 9164 är en mycket skön och varm tumhandske i Windproof-material och med foder av Thinsulate. MATERIAL Microthan®+/Windproof

FÖRPACKNING 6/60

FODER Helfodrad akryl/Thinsulate

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, reflex, tumhandske

KVALITÉ Högsta kvalitet FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2231

EN 511 11x

71


VINTERHANDSKAR

tegera® 9190 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. MATERIAL Microthan®+/polyester FODER Akryl, helfodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran på innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2322

EN 511 21x

tegera® 9202 En varm, smidig och slitstark handske med andasmaterial och vattenavvisande membran i innerhanden. För bygg/anläggning och hantverk. MATERIAL Macrothan®/polyester FODER Akryl, helfodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2342

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

EN 511 12x

tegera® 9232 En varm och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där slitstyrka samt bra grepp krävs i kalla miljöer. Neoprene värmer även om handsken är blöt. MATERIAL Macrothan®/neoprene FODER Akryl, helfodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2241

FUNKTIONER Kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran i innerhanden, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, extra mudd, ovanhand i neoprene, förböjda fingar, specialdesignad tumme

EN 511 120

tegera® 5117 En kromfri handske sydd i greppsäkert syntetmaterial. Helfodrad med polyester och perfekt för montagearbeten i kyliga miljöer. MATERIAL Syntet

FÖRPACKNING 6/60

FODER Polyester, helfodrad

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger

KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

72


VINTERHANDSKAR

tegera® 322 TEGERA® 322 är en fodrad handske i syntetisk microfiber, krom- och silikonfri. MATERIAL Syntetiskt Microfiber

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, tvättbar i 40°C maskintvätt

KVALITÉ Bra kvalitet FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3121

EN 511 01x

tegera® 296 En smidig arbetshandske i nötnarv och Polyester, vatten- och vindtät, med 150 g Thinsulatefoder. MATERIAL Nötnarv/polyester

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Thinsulate, helfodrad

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12

KVALITÉ Hög kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Vit/svart

FUNKTIONER Vattentät, resår

TJOCKLEK 0,6-0,7 mm

Kat.II

EN 388 2121

EN 511 12x

tegera® 299 En smidig arbetshandske i nötnarv och Polyester, vatten- och vindtät, med 150 g Thinsulatefoder. MATERIAL Nötnarv/polyester

LÄNGD 30 cm (strl 10)

FODER Thinsulate/helfodrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Hög kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12

FÄRG Vit/grön

FÖRPACKNING 6/60

TJOCKLEK 0,6-0,7

FUNKTIONER Vattentät, resår

Kat.II

EN 388 2121

EN 511 12x

tegera® 235 TEGERA® 235 är en tunn och smidig allroundhandske med fingertoppskänsla. Foder av polyester och med förstärkta fingertoppar. MATERIAL Getnarv/nylon

FÖRPACKNING 6/60

FODER Helfodrad/polyester

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, resår

KVALITÉ Hög kvalitet FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3111

73


VINTERHANDSKAR

tegera® 293 TEGERA® 293 är en varm och skön, helfodrad handske med ovanhand i vind- och vattentät polyester. MATERIAL Getnarv/polyester

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Thinsulate 40g helfodrad

STORLEK 9, 10, 11, 12

KVALITÉ Hög kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Vit/grön/svart

FUNKTIONER Vind- och vattentät ovanhand, förstärkta fingertoppar

TJOCKLEK 0,8 mm

Kat.II

EN 388 2121

EN 511 12x

vattentät

tegera® 295 Vattentät vinterhandske i getnarv/spandex. Passar utmärkt inom t.ex. bygg och anläggning där en varm, torr och smidig handske krävs. MATERIAL Getnarv/spandex

FÖRPACKNING 6/60

FODER Thinsulate, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar, vattentät, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11, 12

Kat.II

EN 388 2111

EN 511 x2x

vattentät

tegera® 297 TEGERA® 297 i getnarv med mudd i neopren, fodrad med värmande Thinsulate. MATERIAL Getvarv/spandex

FÖRPACKNING 6/60

FODER Thinsulate, helfodrad

FUNKTIONER Kardborreknäppning, vattentät, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

74

EN 388 2122

EN 511 12x


VINTERHANDSKAR

tegera® 117 En smidig handske i getnarv, med fingertoppskänsla. Slitstark med förstärkta fingertoppar och pekfinger. Kardborreknäppning. Varmfodrad. För finmontering m.m. MATERIAL Getnarv/nylon

FÖRPACKNING 12/60

FODER Polyester, helfodrad

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2001

EN 511 01x

tegera® 217 En fräscht designad handske i smidig getnarv, helfodrad med polyester. En varm, smidig och slitstark handske som blivit byggnadsarbetarnas favorit. MATERIAL Getnarv/spandex

FÖRPACKNING 6/60

FODER Polyester, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

75


VINTERHANDSKAR

tegera® 917 Varm och smidig vinterhandske i getnarv som också står emot väta till en viss gräns. Foder av polyester. Särskilt lämplig för monteringsarbeten i kalla miljöer. MATERIAL Getnarv/spandex

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Polyester, helfodrad

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Svart/brun

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

TJOCKLEK 0,6 - 0,7 mm LÄNGD 25,5 cm

Kat.I EN 420

tegera® 395 En fräscht designad handske i smidig getnarv, helfodrad med polyester. Passar utmärkt till såväl grovt arbete som till arbete där fingerkänsla krävs. MATERIAL Getnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Polyester, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, reflex, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

tegera® 145 En varm och skön tumvante i smidig och slitstark svart getnarv med foder av konstpäls. 5 cm krage. För kalla arbeten. MATERIAL Getnarv

FÖRPACKNING 6/60

FODER Konstpäls, helfodrad

FUNKTIONER Tumhandske

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat.I EN 420

tegera® 10 En varm och skön tumvante i smidig och slitstark getnarv med foder av konstpäls. Mudd kring handleden behåller värmen och hindrar snö att ta sig in. För kalla arbeten. MATERIAL Getnarv

FÖRPACKNING 6/60

FODER Konstpäls, helfodrad

FUNKTIONER Mudd, tumhandske

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 11

Kat.II

76

EN 388 3322

EN 511 22x


VINTERHANDSKAR

tegera® 59 TEGERA® 59 är skön i vinterkylan med mjukt foder i akryl och Thinsulate på ovanhanden. Den goda passformen gör att du arbetar obehindrat i alla väder. Givetvis med reflexer. MATERIAL Oxnarv/polyester

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl/Thinsulate, helfodrad

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran, reflex, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

tegera® 56 En slitstark vinterhandske i oxnarv och bomull med ett vattenavvisande membran. Den är helfodrad med bomull och värmande Thinsulate på ovanhanden. Handsken har flera förstärkta detaljer. För grövre arbeten. MATERIAL Oxnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl/Thinsulate, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, förstärkta fingertoppar, vattenavvisande membran

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 10, 11

Kat.II

EN 388 3232

EN 511 220

tegera® 57 En varm, slitstark men smidig allroundhandske med förstärkt pekfinger och sömmar. Reflexer för din säkerhet. Lämplig inom verkstad, bygg, hantverk m.m. MATERIAL Oxnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår, mudd, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 10, 11

Kat.II

EN 388 3232

EN 511 220

77


VINTERHANDSKAR

tegera® 58 TEGERA® 58 i oxnarv, varm och skön med polarfoder och ovandhand i bomullscanvas. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Polarfoder, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 9, 10, 11, 12

Kat.II

EN 388 3133

tegera® 60 TEGERA® 60 i oxnarv, varm och skön med polarfoder och ovandhand i bomullscanvas. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Konstpäls, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, vattentät, reflex, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA®CLASSIC STORLEK 9, 10, 11, 12

Kat.I EN 420

78


VINTERHANDSKAR

tegera® 377 TEGERA® 377 är en arbetshandske i svinnarv med ovanhand i bomull kraftig bomull och foder av konstpäls. En varm och skön allroundhandske som lämpar sig för mängder av arbetsuppgifter. MATERIAL Svinnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Vinterfodrad KVALITÉ Bra kvalitet FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10, 11

Kat.II

EN 388 3211

EN 511 12x

tegera® 203 Allroundhandske med polyesterfoder, förstärkta fingrar, generös krage. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Polyester, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

tegera® 206 En rejäl vinterhandske med thinsulate-foder. Sydd i slitstark nötnarv som står emot väta relativt bra. Förstärkt pekfinger. Krage. MATERIAL Nötnarv/bomull

FÖRPACKNING 6/60

FODER Thinsulate, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår, förstärkta fingertoppar

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10, 11

Kat.I EN 420

tegera® 298 En varselhandske ökar din säkerhet. Sydd i slitstark nötnarv med varseltyg och reflexer, resårsöm och krage. Förstärkt tumme och pekfinger. Varmt foder i akryl. MATERIAL Nötnarv/nylon

FÖRPACKNING 6/60

FODER Akryl, helfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, reflex, resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.II

EN 388 2111

79


VINTERHANDSKAR

tegera® 300 Snygg uniformshandske i getnarv, förstärkta fingertoppar och bomullsfoder. MATERIAL Getnarv/bomull

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Bomull, helfodrad

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

KVALITÉ Hög kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Svart

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger

TJOCKLEK 0,6 mm

Kat.I EN 420

tegera® 355 En snygg, varm och mjuk handske i skönt hjortskinn. Passformen är perfekt och greppförmågan riktigt bra. Helfodrad med skönt akrylfoder. MATERIAL Hjortskinn

FÖRPACKNING 6/60

FODER Helfodrad i akryl

FUNKTIONER Helt i skinn, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.I EN 420

graninge® g6035 Skön allroundhandske i stark orange för bra synlighet. Bra greppförmåga och vattentät. I getnarv och nylon. MATERIAL Getnarv/nylon FODER Thinsulate/akryl STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 6/60 FUNKTIONER Vattentät, resår

Kat.I

EN 420

graninge® g6030 bivdu En tekniskt avancerad vante i tjock Thinsulate-fodrad fleece. Fingerdelen kan vikas upp och fästas med kardborre på handens ovansida. Förstärkt innerhand. MATERIAL Fleece FODER Thinsulate STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/60

Kat.I EN 420

80


VINTERHANDSKAR

tegera® 6283 TEGERA® 6283 är en mycket smidig handske i nitrilfoam med utmärkt greppförmåga. MATERIAL Nitrilfoam

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FODER Nylon/akryl

FÖRPACKNING 12/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Viss beständighet mot väta och olja, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Gul Hiwiz FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 4231

EN 511 010

tegera® 6282 TEGERA® 6282 är en mycket smidig handske i latexfoam med utmärkt greppförmåga. MATERIAL Latexfoam

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FODER Bomull/akryl

FÖRPACKNING 12/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Viss beständighet mot väta och olja, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Orange Hiwiz FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 1231

EN 511 010

tegera® 6281 En stickad vante i akryl och polyester med borstad insida vilket ger en mycket god isolering mot kyla. Halvdoppad i latex med greppmönster ger utmärkt grepp. Klargul varselfärg. MATERIAL Latexdoppad

FÖRPACKNING 12/120

FODER Akryl/polyester

FUNKTIONER Tät innerhand

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2341

EN 511 x2x

81


VINTERHANDSKAR

tegera® 7350 En smidig och slitstark handske som är doppad i nitril för att stå emot kemikalier och genomstickning. Fodrad med akryl, som håller värmen bra. 30 cm lång. MATERIAL Nitril

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Akryl

STORLEK 8, 9, 10, 11

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 5/60

FÄRG Blå

FUNKTIONER Helfodrad med akrylfoder

LÄNGD 30cm

Kat.III

EN 388 2221

EN 374

EN 374

tegera® 7390 En handske för kalla, krävande miljöer, doppad i oljebeständig och slitstark vinyl, som också ger ett mycket bra grepp. Fodrad med akryl, som håller värmen. MATERIAL Vinyl

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Akryl

STORLEK 10

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Blå

FUNKTIONER Sandad greppyta, helfodrad med akrylfoder

LÄNGD 30 cm

Kat. III

82

EN 388 4131

EN 511 121

EN 374 JKL

EN 374


TEXTILVANTAR Textilvantar är ett utmärkt val för händer som inte utsätts för stora påfrestningar men ändå behöver ett bra och bekvämt skydd.


T E X T I LVA N TA R

Betydelsefullt materialval Hög kvalitet, bra grepp och utmärkt fingertoppskänsla är det gemensamma kännetecknet för Ejendals sortiment av textilvantar för yrkesbruk och trädgårdsarbeten. Även om en tyg- eller textilhandske sällan utsätts för samma påfrestningar som en arbetshandske i läder, är materialvalet i många fall betydelsefullt för såväl säkerhet som komfort. Textil kan bestå av såväl natur- som syntetmaterial.

naturmaterialet bomull Ett vanligt material både i vantar och i ovansidan på skinnhandskar.

BOMULLSTYG är ofta tillräckligt i en vante för lätta uppgifter. Det är ett vanligt material både i vantar och på ovansidan på skinnhandskar. FLANELL består av bomullsväv som ruggats för att bli mjukare och skönare. JERSEY är ett bomullstyg där ena sidan borstats för att likna flanell. TRIKÅ tillverkas genom stickning och blir därför elastiskt och töjbart. Tekniken ger även bra isolering mot kyla. Trikå tillverkas i flera olika varianter, med impregnering och behandling för kyla, eld, extra god friktion etc. CANVASTYG är tätare, starkare och mer vattentåligt än traditionellt bomullstyg. Används för mer krävande uppgifter.

syntetfibrer POLYESTER är en stark och töjbar krympfri syntetfiber som tål kyla och som inte absorberar fukt. Polyester används i vissa typer av foder. AKRYL är en syntetfiber som kan behålla luft, vilket ger den goda värmeisolerande egenskaper. Akryl används ofta som ersättning för ull i foder. NYLON är en syntetfiber som är mycket stark och dessutom elastisk. Den är också skrynkelfri och torkar snabbt om den har blivit våt.

BOMULLENS VIKTIGASTE EGENSKAPER: ˾ God styrka ˾ Låg töjbarhet ˾ Skrynklingsbenägen ˾ God fuktabsorption ˾ Krympningsbenägen ˾ Bryts ned, av t.ex. syra, blekande kemikalier ˾ Brinner som papper - cellulosa dvs. bra SYNTETFIBRERS VIKTIGASTE EGENSKAPER: ˾ Mycket hög styrka ˾ Hög töjbarhet och elasticitet ˾ Goda färgningsegenskaper ˾ Hög skrynkelhärdighet ˾ Dålig fuktabsorption ˾ Elektrostatiskt uppladdade ˾ Noppbildningstendenser ökar vid blandning ˾ Brinner relativt dåligt POLYESTERS VIKTIGASTE EGENSKAPER: ˾ God styrka ˾ Laddas statiskt p g a låg fuktupptagning ˾ God nötningstålighet ˾ Hög ljustålighet AKRYLS VIKTIGASTE EGENSKAPER: ˾ Mycket hög ljustålighet ˾ Värmekänslig och lättantändlig ˾ Noppbildningstendenser ökar vid blandning med andra fibermaterial ˾ Mjuk känsla, liknar ull ˾ Måttlig nötningstålighet ˾ Tål både syror och baser måttligt NYLONS VIKTIGASTE EGENSKAPER: ˾ Mycket slitstarkt ˾ Elastiskt och följsamt ˾ Snabbtorkande

84


T E X T I LVA N TA R

ftalatfritt greppmönster

tegera® 931 Slitstark montagehandske av nylon med ftalatfritt greppmönster, bra passform. MATERIAL 100% nylon

FÖRPACKNING 12/300

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, ftalatfritt greppmönster, tvättbar i 40°C maskintvätt, resår, rullad kant, ribbstickad mudd.

FÄRG Vit FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 2121

maskinstickad vante i 15 g

tegera® 921 TEGERA® 921 är svala och luftiga montagehandskar av bomull med ftalatfria noppor av PVC i innerhanden. Maskinstickade i 15 G, bra passform. MATERIAL 100% bomull

FÖRPACKNING 12/300

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Ftalatfri, silikonfri, tvättbar i 40°C maskintvätt, resår, rullad kant, ribbstickad mudd

FÄRG Vit FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 0121

tegera® 8128 TEGERA® 8128 är en perfekt handske för dig som arbetar med monteringsarbeten. Spandex i bakhanden gör den tajt och ventilerande. Utmärkt grepp. MATERIAL Bomull/spandex/vinyl KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FUNKTIONER Silikonfri, vinylnoppor i innerhanden, kedjesöm för bättre hållbarhet

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

tegera® 8125 En smidig vante med bra passform i bomull med vinylnoppor. För arbeten där det krävs fingertoppskänsla och bra grepp. Kedjesöm för ökad slitstyrka. MATERIAL Bomull/vinyl KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FUNKTIONER Silkonfri, vinylnoppor i innerhanden, kedjesöm för bättre hållbarhet

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

85


T E X T I LVA N TA R

tegera® 8127 En smidig vante med bra passform i bomull med vinylnoppor. För arbeten där det krävs fingertoppskänsla och bra grepp. Kedjesöm för ökad slitstyrka. MATERIAL Bomull/vinyl

FUNKTIONER Silikonfri, vinylnoppor i innerhanden, kedjesöm för bättre hållbarhet

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

tegera® 8120 En smidig vante i bomull med bra passform. Passar för arbeten där det krävs fingertoppskänsla, t.ex. finmontering. Kedjesöm för ökad slitstyrka. MATERIAL Bomull

FUNKTIONER Kedjesöm för bättre hållbarhet

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

tegera® 4635 En stickad vante i polyester/akryl med bra grepp tack vare noppor i vinyl i innerhanden. En varm och skön vante för allmänna arbetsuppgifter. MATERIAL Akryl/polyester

FUNKTIONER Mudd, greppunkter av vinyl

KVALITÉ Högsta kvalité FÄRG Grön FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 1230

tegera® 790 En klassisk torgvante utan fingertoppar så att du kan arbeta obehindrat. Stickad i akryl, som har goda värmeisolerande egenskaper. MATERIAL Akryl KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 9, 10 FÖRPACKNING 12/120

Kat.I EN 420

86

FUNKTIONER Ribbstickad mudd


T E X T I LVA N TA R

tegera® 795 En stickad vante med bra grepp tack vare noppor i vinyl i innerhanden. En varm, skön vante för allmänna uppdrag. MATERIAL Akryl

FUNKTIONER Förstärkning i innerhanden, Ribbstickad mudd

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK One size FÖRPACKNING 12/120

Kat.I EN 420

tegera® 630 En smidig nylonvante med bra passform som du kan tvätta i maskin 60°C. MATERIAL Nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Mudd, greppunkter av vinyl, tvättbar i 60°C maskintvätt

FÄRG Vit/blå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 314x

tegera® 312 En extremt smidig nylonvante med bra passform för lättare arbetsuppgifter. MATERIAL Nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, Tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Vit FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 212x

tegera® 3140 En smidig nylonvante med bra passform. För monteringsarbeten eller som innervante under annan vante. MATERIAL Nylon KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 10 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

87


T E X T I LVA N TA R

tegera® 2170 En handske i extra tät och slitstark bomull. Bra passform och skön, stickad mudd runt handleden. För målning och lättare arbetsuppgifter, trädgårdsarbete m.m. MATERIAL Bomull, 6 Oz KVALITÉ Bra kvalité

FUNKTIONER Kedjesöm för bättre hållbarhet, mudd

FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10, 12 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

tegera® 9250 En klassisk, tjock målarvante i vävd bomull med mudd runt handleden. En välarbetad och fräsch vante för enklare arbetsuppgifter och målning. MATERIAL Bomull, 8 Oz KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Kedjesöm för bättre hållbarhet

FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

tegera® 8026 En klassisk målarvante i vävd bomull med noppor i vinyl på insidan av handen för bättre grepp och kedjesöm för ökad hållbarhet. Mjuk, stickad mudd. MATERIAL Bomull KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC

FUNKTIONER Förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, kedjesöm för bättre hållbarhet, mudd

STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

tegera® 911 En bomullsvante du kan använda som innervante under andra vantar. Tätt stickad i oblekt bomull med bra passform. MATERIAL Bomull KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/600

Kat.I EN 420

88


T E X T I LVA N TA R

tegera® 915 En lite längre bomullsvante som går en bit upp på underarmen. Tätt stickad i oblekt bomull. För lättare arbetsuppgifter. MATERIAL Bomull KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/600

Kat.I EN 420

tegera® 922 En tätt stickad vante i bomull. Bra passform med resår vid handleden. Passar även som innervante under andra vantar. MATERIAL Bomull

FUNKTIONER Ribbstickad mudd

KVALITÉ Bra kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

89


T E X T I LVA N TA R

tegera® 4630 En stickad vante i polyester/bomull med bra grepp tack vare noppor i vinyl i innerhanden. En varm och skön vante för allmänna arbetsuppgifter. MATERIAL Polyester/bomull KVALITÉ Bra kvalité

FUNKTIONER Förstärkning i innerhanden, mudd

FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10 FÖRPACKNING 12/300

Kat.I EN 420

tegera® 767 En skön jerseyvante med flossad insida för lättare arbetsuppgifter. Sydd med kedjesöm för ökad slitstyrka. MATERIAL Jersey

FÖRPACKNING 12/120

FODER Flossad

FUNKTIONER Kedjesöm för bättre hållbarhet, mudd

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.I EN 420

tegera® 912 En skön jerseyvante i bomull för lättare arbetsuppgifter. Sydd med kedjesöm för ökad slitstyrka. Bra passform. MATERIAL Jersey/bomull

FÖRPACKNING 12/120

FODER Flossad

FUNKTIONER Kedjesöm för bättre hållbarhet

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 10

Kat.I EN 420

90


SYNTETHANDSKAR För många yrkesgrupper är syntethandskar det rätta valet. De är ofta tunna och smidiga och ger skydd mot olika vätskor, fetter och oljor. Tack vare att de är så tunna ger de ett bra grepp. Vissa är helt täta, men ändå bekväma eftersom de innehåller olika mjukgörande material.

92 100

montage allround


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 896 Tunn PU-handske med enastående komfort & fingertoppskänsla. Passar utmärkt för krävande precisionsarbete. MATERIAL PU/nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Vit FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 3121

tegera® 894 Tunn PU-handske med enastående komfort och fingertoppskänsla. Passar utmärkt för krävande precisionsarbete. Förpackade parvis. MATERIAL PU/nylon

FÖRPACKNING 12/144

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Grå/mörkgrå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 890 En extremt smidig, kort nylonhandske med fingertoppskänsla. Innerhanden och fingertopparna är doppade i slitstarkt, skyddande PU. MATERIAL PU-doppad nylon

FÖRPACKNING 12/240

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, mudd, anatomiskt utformad, handflatedoppad

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

92

EN 388 4131


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 891 En extremt smidig, kort nylonhandske med fingertoppskänsla och bra passform. Innerhanden och fingertopparna är doppade i slitstarkt, skyddande PU. MATERIAL PU-halvdoppad nylon

FÖRPACKNING 12/240

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tät till knogarna, silikonfri, mudd, heldoppad, anatomiskt utformad

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4131

tegera® 850 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. före och efter lackering, tillverkning, montage. Förpackade parvis. MATERIAL PU-doppad nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, mudd, handflatedoppad, tvättbar i 40°C maskintvätt

FÄRG Vit FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 4131

tegera® 855 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. före och efter lackering, tillverkning, montage. Förpackade parvis. MATERIAL PU-doppad

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4131

tegera® 860 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. före och efter lackering, tillverkning, montage. Förpackade parvis. MATERIAL PU-doppad nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Svart FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 6, 7, 8 , 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4131

93


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 861 För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T.ex. tillverkning, montage, före och efter lackering. PUdoppad upp till knogarna. Förpackade parvis. MATERIAL PU-doppad nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Svart FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4131

tegera® 866 TEGERA® 866 är en monteringshandske i polyester/PU. Handsken är silikonfri och tvättbar. Handsken är mycket smidig och lämplig vid olika typer av monteringsarbeten. Halvdoppad i PU som ger ett bra grepp och skyddar mot oljor, fetter och smuts. MATERIAL Polyester/PU

FÖRPACKNING 6/120

KVALITÉ Bra kvalitet

FUNKTIONER Silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C, mudd

FÄRG Svart FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 617 En smidig och skön handske i nylon, doppad i latex med kardborreknäppning. MATERIAL Nylon/latex/Velcro™

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt

FÄRG Blå/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3131

tegera® 618 En bekväm arbetshandske i nylon som är doppad i latexfoam, fluorescerande ovanhand. MATERIAL 3/4 doppad nylon/latexfoam

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Hiwiz gul/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

94

EN 388 2131


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 887 Skön handske med mycket bra grepp. Doppad i nitrilfoam, greppmönster i innerhanden, ventilerande. MATERIAL Nitril/nylon

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FODER Nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt

FÄRG Svart/blå FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 882 TEGERA® 882 är doppad i nitrilfoam, vatten- och oljeavvisande, anatomiskt utformad. Öppen krage för ökad komfort. MATERIAL Nitrilfoam

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FODER Nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Silikonfri, Kromfri, Tvättbar i 40°C maskintvätt

FÄRG Svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN388 4122

tegera® 883 En smidig montagehandske i nylon och spandex, doppad i nitrilfoam, en nitril som andas. Handsken har viss beständighet mot väta. MATERIAL Nylon/spandex/nitril

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Grå/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4141

95


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 884 En smidig montagehandske i nylon och spandex, doppad i nitrilfoam, en nitril som andas. Med greppvänligt prickmönster av nitril. Handsken har viss beständighet mot väta. MATERIAL Nylon/spandex/nitrilfoam

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, greppunkter

FÄRG Grå/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4141

tegera® 732 En smidig PU/nitrilfoam-doppad handske i bomull/nylon med mycket bra grepp och fingertoppskänsla. Lämplig i montagemiljöer. MATERIAL PU/nitrilfoam/nylon/bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Grå/grön FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 734 Smidig skyddshandske i bomull/nylon, heldoppad i PU/nitril. Lämplig i montagemiljöer. Silikonfri och tvättbar. MATERIAL PU/nitrilfoam/nylon/bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Grå/grön FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

96

EN 388 4121


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 885 En extremt smidig Lycra®vante i svart och gult med mycket bra passform. En handske för dig som arbetar i smutsiga och oljiga miljöer. MATERIAL Lycra®/nitril/PU-foam

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, handflatedoppad

FÄRG Svart/gul FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4120

tegera® 886 En extremt smidig Lycra®vante i svart och gult med mycket bra passform. Doppad till knogarna i nitril/PU-foam. En handske för dig som arbetar i smutsiga och oljiga miljöer. MATERIAL Lycra®/nitril/PU-foam

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, knogdoppad

FÄRG Svart/gul FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 4120

tegera® 731 En smidig nitrildoppad handske i nylon med mycket bra grepp och fingertoppskänsla. Lämplig i krävande miljöer där väta och olja förekommer, t.ex. i verkstäder. MATERIAL Nitrildoppad nylon KVALITÉ Högsta kvalité FÄRG Grå

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, granulerad greppyta

FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10 FÖRPACKNING 12/120

Kat.II

EN 388 4121

97


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 880 En extremt smidig, kort nylonhandske med fingertoppskänsla och bra passform. Innerhanden och fingertopparna är doppade i slitstark, skyddande vinyl. MATERIAL Vinyldoppad nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, silikonfri, mudd, anatomiskt utformad

FÄRG Grå/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4131

tegera® 729 En smidig nitrildoppad handske i nylon med mycket bra grepp och fingertoppskänsla. Lämplig i krävande miljöer där väta och olja förekommer, t.ex. i verkstäder. MATERIAL Nitrildoppad nylon

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tät innerhand, mudd

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 873 En smidig montagehandske i nylon och spandex, doppad i nitrilfoam, en nitril som andas. Handsken har viss beständighet mot väta. MATERIAL Nylon/spandex/nitril

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, DMF fri

FÄRG Grå/svart FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

98

EN 388 4131


S Y N T E T H A N D S K A R / M O N TA G E

tegera® 875 En ljus och luftig montagehandske med doppning i nitrilfoam, silikon- och kromfri. MATERIAL Nylon/Lycra®/nitrilfoam

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, DMF fri

FÄRG Offwhite/ljusgrå FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4131

tegera® 874 En luftig montagehandske ¾-doppning i nitrilfoam, silikon- och kromfri, greppmönster i innerhanden ger utmärkt grepp. MATERIAL Nylon/spandex/nitril

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, DMF fri

FÄRG Grå/svart FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4131

99


SYNTETHANDSKAR / ALLROUND

tegera® 723 TEGERA® 723 är en handske av hög kvalitet i interlock som är doppad upp till knogarna i nitril, ventilerad ovanhand. MATERIAL Nitril/jersey

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FODER Bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Kromfri, ventilerad ovanhand, vattentät, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Blå/offwhite FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 4111

tegera® 747 TEGERA® 747 är en handske av hög kvalitet i interlock som är heldoppad i nitril. Det gör att handsken står emot smuts, väta och olja. MATERIAL Nitril/interlock

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FODER Bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Kromfri, vattentät, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Blå/offwhite FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 4111

tegera® 722 TEGERA® 722 är en rymlig handske i polyester och nitril, oljebeständig. MATERIAL Polyester/nitril

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Bra kvalitet

FUNKTIONER Kromfri, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Gul/vit FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3122

tegera® 955 En klassisk arbetshandske i nitrilbelagd väv. Förstärkt innerhand, pekfinger och tumme. Ovanhand i skönt ventilerande bomull. Resårsöm över handleden. MATERIAL Nitrilbelagd väv/bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger

FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

100

EN 388 4122


SYNTETHANDSKAR / ALLROUND

tegera® 2207 En allroundhandske för krävande miljöer där olja och väta förekommer. I stickad bomull med flossat foder. Halvdoppad i nitril. Skönt ventilerande ovanhand. MATERIAL Nitrildoppad bomull

FÖRPACKNING 12/72

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, flossat bomullsfoder, skyddskrage

FÄRG Blå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 4221

tegera® 2805 En allroundhandske i bomull, doppad i nitril, med skönt flossat foder och rejäl krage över handleden. För krävande miljöer med väta och olja. MATERIAL Nitrildoppad bomull

FÖRPACKNING 12/72

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Flossat bomullsfoder, skyddskrage

FÄRG Blå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 10

Kat.II

EN 388 4221

tegera® 721 Slitstark nitrildoppad allroundhandske för krävande miljöer. Lätt granulerad för bättre grepp. MATERIAL Nitrildoppad bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, mudd

FÄRG Gul FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4111

101


SYNTETHANDSKAR / ALLROUND

tegera® 2807 TEGERA® 2807 är en arbetshandske i PVC med foder av jersey. Greppmönster i innerhanden ger bra grepp. Lämplig vid smutsiga, blöta och kalla arbetsmoment. MATERIAL PVC

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Jersey liner

STORLEK 10

KVALITÉ Hög kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Svart

FUNKTIONER Kromfri, förstärkning i innerhanden, vattentät, förböjda fingrar

LÄNGD 30 cm

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 20 En bomullshandske som är doppad i vinyl för att skydda i blöta och oljiga miljöer. En mycket slitstark handske med bra passform och grepp. MATERIAL Vinyldoppad bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Vattentät, mudd, heldoppad

FÄRG Röd FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 7055 En vinyldoppad kort bomullshandske med ventilerande ovanhand. Slitstark, för krävande miljöer där olja och väta förekommer. Delvis bomullsfodrad. Mjuk mudd. MATERIAL Vinyldoppad bomull

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vattentät, mudd

FÄRG Röd FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat.II

EN 388 4121

tegera® 614 Allroundhandske för både enklare och grövre hantering där bra grepp och fingertoppskänsla behövs. Passar bygg, trädgård, packning mm. MATERIAL Bomull/polyester/latex

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Bra kvalité

FUNKTIONER Tvättbar i 40°C maskintvätt

FÄRG Grå/blå FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.II

102

EN 388 2142


KEMSKYDDSHANDSKAR 28 104 105 108 109

kemikalieskyddsguide materiall채ra nitril / neoprene latex / naturgummi pvc / vinyl


KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR

gummi- och plastmaterial som används i kemikalieskyddshandskar Ejendals kemikalieskyddshandskar finns i de flesta skyddsmaterial som förekommer på marknaden. Den här översikten ger en sammanfattning av de olika materialen och deras skyddsegenskaper. Observera att beskrivningarna endast ger exempel på materialens skyddsförmåga mot några vanliga kemikalier. Använd därför alltid vår kemikalieskyddsguide eller våra specialister när du väljer kemikalieskyddshandskar.

att tänka på när du väljer kemikalieskyddshandskar: ˾ Ett handskmaterial som skyddar bra mot en viss kemikalie, kan skydda mycket dåligt mot kemikalieblandningar. ˾ När väl en kemikalie har absorberats, fortsätter den att tränga igenom (permeera) genom skyddshandsken. ˾ Kemikalieskyddshandskar är som regel avsedda för endagsbruk. De går då inte att återanvändas. ˾ Högre temperatur förkortar tiden för kemikalien att tränga igenom. ˾ Generellt ger tjockare material längre genombrottstid. ˾ Permeation genom skyddshandsken sker på molekulär nivå och är därför ej synlig för ögat. ˾ Även den bästa handske saknar skydd om den blir skadad mekaniskt eller har tagits upp av kemikalien. ˾ Kemikalier som är starkt frätande kan förstöra handskmaterialet genom nedbrytning före angiven genombrottstid.

NITRIL, NBR är ett gummimaterial med högt motstånd mot genomstickning. Skyddar mot alifatiska kolväten som blyfri bensin, diesel, hexan, fotogen, lacknafta och oktan. Ger dåligt skydd mot aromatiska kolväten som t.ex. toluen. LATEX/NATURGUMMI, NR har hög elasticitet och används inom sjukvård och hushållsarbete. Materialet ger dåligt skydd mot de flesta kemikalier, men kan användas mot relativt ofarliga ämnen som väteperoxid, lut och glykol. Naturgummi är miljövänligt men kan ge allergiproblem. NEOPRENE, CR är ett elastiskt och relativt slitstarkt gummimaterial som skyddar mot batterisyra, fenoxisyror, fosforsyra, saltsyra, samt natrium- och kaliumhydroxid. Tjocklek 0,4 – 0,8 mm. Doppas även på textil. BUTYLGUMMI IIR ett gummimaterial som skyddar mot aldehyder, (ex. formaldehyd), glykoletrar (ex. etylglykol), ketoner (ex. metyletylketon) och syror. Butyl ger ofta skydd där andra gummimaterial ger dåligt skydd. Materialet är dessutom miljövänligt. Tjocklek ca 0,4 – 0,7 mm. Doppas ej på textil. KLOROPRENGUMMI, CR se Neoprene. POLYETEN, PE används till mycket tunna engångshandskar. Skyddar mot ett begränsat antal kemikalier. Polyeten används även vid laminering av handskar som ger skydd mot ett större antal kemikalier. Se vidare PE/EVAL/PE eller PE/PA/PE. Miljövänligt. PE/PA/PE är ett laminat av tunn polyeten och polyamid som används i handskar. Det innersta skiktet är av behaglig Tyvek®. Handskarna är endast 0,07 mm tunna och de skyddar mot ett stort antal kemikalier. POLYVINYLALKOHOL, PVAL är en vattenlöslig plast som doppas på textil. Skyddar mot t.ex. metylenklorid, toluen, 1,1,1-Trikloretan och trikloretylen. Får ej användas tillsammans med vatten eller vattenlösliga kemikalier. POLYVINYLKLORID, PVC, (VINYL) används i sjukvårds- och hushållshandskar och doppas i olika tjocklekar, från tunna engångshandskar till tjockare textilhandskar. PVC är ett alternativ till naturgummihandskar för den som har allergiproblem. Kan användas mot relativt ofarliga kemikalier som fosforsyra, väteperoxid, samt kalium- och natriumhydroxid. POLYURETAN, PU är ett syntetmaterial med mycket god slitstyrka. PU ger skydd mot såväl vegetabiliska som animaliska fetter och oljor. Räknas inte till kemikalieskyddshanskar. VITON® är ett fluorpolymermaterial som skyddar mot t ex koldisulfid, metanol, svavelsyra, terpentin, toluen, 1,1,1-Trikloretan, trikloretylen och ättiksyra. Viton® är ett varumärke för DuPont Dow Elastomers.

104


KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / NITRIL / NEOPRENE

tegera® 186 Handske för optimalt skydd i både våta och torra miljöer där kontakt med kemikalier förekommer. Struktur för bättre grepp. MATERIAL Nitril

LÄNGD 33 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12

FÄRG Grön

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,38 mm

FUNKTIONER Greppmönster

Kat.III

EN 388 3001

EN 374 JKL

EN 374

tegera® 187 Handske för optimalt skydd i både våta och torra miljöer där kontakt med kemikalier förekommer. Struktur för bättre grepp. MATERIAL Nitril

LÄNGD 33 cm

FODER Oflossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Grön

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,38 mm

FUNKTIONER Greppmönster

Kat.III

EN 388 3001

EN 374 JKL

EN 374

tegera® 47 En mycket slitstark nitrilhandske som skyddar mot väta och kemikalier. Flossad insida, längd 33 cm. För lantbruk, kemisk industri m.m. MATERIAL Nitril

LÄNGD 33 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Grön

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,45 mm

FUNKTIONER Greppmönster

Kat.III

EN 388 3102

EN 374 AJL

EN 374

tegera® 48 Extra lång, 45 cm, handske i nitril. Oflossad insida. Extra tjock och kraftig för att klara tuffa krav. Lämplig för lantbruk, kemisk industri och dylikt. MATERIAL Nitril

LÄNGD 45 cm

FODER Oflossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 8, 9, 10

FÄRG Grön

FÖRPACKNING 6/36

TJOCKLEK 0,6 mm

FUNKTIONER Greppmönster

Kat.III

EN 388 4102

EN 374 FKL

EN 374

105


KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / NITRIL / NEOPRENE

tegera® 7351 En smidig och slitstark handske som är doppad i nitril för att stå emot kemikalier och genomstickning. Bomullsfoder. 30 cm lång. MATERIAL Nitril

LÄNGD 30 cm

KVALITÉ Högsta kvalitet

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 10/60

FODER Bomull STORLEK 8, 9, 10, 11

0197 Kat.III

EN 388 2221

EN 374

EN 374

tegera® 183 Praktisk nitrilhandske, olje- och kemikalieresistent med flossad insida. Mjuk och smidig. MATERIAL Nitril

LÄNGD 33 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7. 8, 9, 10, 11

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,4 mm

FUNKTIONER Silikonfri, greppmönster

Kat.III

EN 388 3001

EN 374 JKL

EN 374

tegera® 184 Smidig handske i nitril. Extra tunn och bekväm. MATERIAL Nitril

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,22 mm

FUNKTIONER Greppmönster

LÄNGD 34 cm

Kat.III

EN 374

EN 374

tegera® 230 En latexhandske doppad i neoprene för bättre kemikalieresistens, med flossad insida i bomull. Bra passform och god slitstyrka. Längd 32 cm. För lantbruk, livsmedelsindustri, kemisk industri m.m. MATERIAL Neoprendoppad latex

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Flossad

STORLEK 7, 8, 9, 10

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 12/144

TJOCKLEK 0,70 mm

FUNKTIONER Greppmönster i innerhanden

LÄNGD 32 cm

Kat.III

106

EN 388 4121

EN 374

EN 374


KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / NITRIL / NEOPRENE

tegera® 231 En smidig handske tillverkad i latex/neopren för ökad kemikalieresistens. För lantbruk, livsmedels-, kemisk industri eller rengöring. Bra passform och slitstyrka. MATERIAL Neopren/latex

LÄNGD 32 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Orange

FÖRPACKNING 12/144

TJOCKLEK 0,70 mm

FUNKTIONER Greppmönster i innerhanden

Kat.III

EN 388 3121

EN 374 AKL

EN 374

tegera® 241 En lång, 40 cm, och tjock, 0,72 mm, handske i elastiskt, rivstarkt neopren, som bl.a. skyddar mot koncentrerade syror. Flossad. Bra grepp. För dig som hanterar kemikalier. MATERIAL Neopren

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Flossad

STORLEK 8, 9, 10

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

TJOCKLEK 0,72 mm

FUNKTIONER Greppmönster

LÄNGD 40 cm

Kat.III

EN 388 3111

EN 374 AKL

EN 374

tegera® 494 En rejäl neoprenhandske med struktur för bättre grepp. Handsken tål upp till 350°C kortvarig värme och den är testad att klara kontaktkyla. Den 45 cm långa kragen ger underarmen ett bra skydd mot stänk. MATERIAL Neopren

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Tål upp till 350°C momentant

LÄNGD 45 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 10

Kat.III

EN 388 3121

EN 407 x3xxxx

EN 511 11x

EN 374 AJKL

EN 374

107


K E M I K A L I E S K Y D D S H A N D S K A R / L AT E X / N AT U R G U M M I

tegera® 8150 En rejäl latexhandske med räfflad yta för bättre grepp. Passar i miljöer där väta förekommer t.ex. inom livsmedelsindustrin, fiskeindustrin, lokalvård m.m. Handsken ger ett visst kemikalieskydd. MATERIAL Latex

LÄNGD 30 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Gul

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,42 mm

FUNKTIONER Klorinerad

Kat.III

EN 388 1010

EN 374

EN 374

tegera® 8140 En tunn, flossad latexhandske med räfflad yta för bättre grepp. Passar inom livsmedels- fiske- och läkemedelsindustrin eller lokalvård/rengöring. MATERIAL Latex

LÄNGD 30 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 12/144

TJOCKLEK 0,38 mm

FUNKTIONER Greppmönster

Kat.III

EN 388 1010

EN 374

EN 374

tegera® 8160 En rejäl bomullsfodrad handske i latex med bra grepp. Skönt flossad insida. Passar i miljöer där väta förekommer samt inom livsmedelsindustri m.m. MATERIAL Latex

LÄNGD 30 cm

FODER Flossad bomull

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 12/120

TJOCKLEK 1,1 mm

FUNKTIONER Granulerad yta

Kat.II

EN 388 4141

tegera® 8145 En tunn, flossad latexhandske med räfflad yta för bättre grepp. Perfekt för lokalvård. MATERIAL Latex

LÄNGD 30 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® BASIC

KVALITÉ Bra kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Gul

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,33 mm

Kat.I EN 420

108


KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / PVC / VINYL

tegera® 8180 En vinylhandske som är fri från ftalater. För blöta miljöer som storkök och lokalvård. Räfflat grepp. MATERIAL Vinyl

LÄNGD 31 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,45 mm

FUNKTIONER Greppmönster

Kat.III

EN 388 2000

EN 374

EN 374

tegera® 8190 Smidig handske i vinyl med bra grepp. Passar i miljöer där väta förekommer som rengöring och lokalvård. MATERIAL Vinyl

LÄNGD 31 cm

FODER Oflossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Vit

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,28 mm

Kat.III

EN 388 2000

EN 374

EN 374

109


KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / PVC / VINYL

tegera® 8170 En bekväm och rejäl handske i vinyl. Passar i miljöer där väta förekommer som rengöring, lokalvård och jordbruk. MATERIAL Vinyl

LÄNGD 31 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Vinröd

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,60 mm

Kat.III

EN 388 2100

EN 374

EN 374

tegera® 8175 Extra lång smidig handske i vinyl som skyddar hela armen. Passar i miljöer där väta förekommer som inom rengöring, lokalvård och jordbruk. MATERIAL Vinyl

LÄNGD 70 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Vinröd

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,60 mm

Kat.III

EN 388 2100

EN 374

EN 374

tegera® 8195 En bekväm och rejäl handske i vinyl. Passar i miljöer där väta förekommer som inom rengöring, lokalvård och jordbruk. MATERIAL Vinyl

LÄNGD 31 cm

FODER Flossad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 8, 9, 10

FÄRG Svart

FÖRPACKNING 10/100

TJOCKLEK 0,70 mm

Kat.III

110

EN 388 2100

EN 374

EN 374


KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / PVC / VINYL

tegera® 7860 En kraftig handske i vinyl för industrin där bland annat kemikalier kan förekomma. MATERIAL Vinyl

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Bomull

STORLEK 8, 9, 10

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 12/72

FÄRG Grön

FUNKTIONER Ruggad greppyta

LÄNGD 30 cm

Kat.III

EN 388 4121

EN 374 JKL

EN 374

tegera® 7875 En kraftig, extra lång handske i vinyl. Lämplig för miljöer där bland annat kemikalier kan förekomma. MATERIAL Vinyl

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Bomull

STORLEK 10

KVALITÉ Hög kvalité

FÖRPACKNING 12/72

FÄRG Grön LÄNGD 45 cm

Kat.III

EN 388 4121

EN 374 JKL

EN 374

tegera® 611 En handske i oljebeständig vinyl med skönt foder i bomull. Slitstark med bra passform. För krävande miljöer där olja och väta förekommer. MATERIAL Vinyl

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Bomull

STORLEK 10

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 12/120

FÄRG Röd

FUNKTIONER Oljebeständig

LÄNGD 27 cm

Kat.III

EN 388 4121

EN 374 AKL

EN 374

tegera® 10pg En tjock vinylhandske med skönt bomullsfoder för arbete i blöta och oljiga miljöer. MATERIAL Vinyl

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Bomull

STORLEK 10

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 12/60

FÄRG Röd

FUNKTIONER Oljebeständig

LÄNGD 35 cm

Kat.III

EN 388 4121

EN 374 AKL

EN 374

111


ENGÅNGSHANDSKAR Starka och smidiga. Testade enligt EN 455 och godkända som undersökningshandskar inom sjukvården, där höga krav ställs på kvalitet och säkerhet. Dessa handskar är inte avsedda för kemikaliehantering. För att användaren lätt ska kunna skilja på handskarna har vi valt att färgkoda våra förpackningar med blått för vinyl, grönt för nitril och gult för latex.


ENGÅNGSHANDSKAR

tegera® 843 Lämplig för livsmedelsindustrin och godkänd att användas vid medicinskt bruk. Fri från naturlatex vilket minimerar risken för allergier. 100 st/förp. MATERIAL Nitril, opudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Hög kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Lila

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,06 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk, AQL 1.5, rullad kant

LÄNGD 24 cm

0321

Kat.III

EN 374-3

EN 374-2

tegera® 848 En opudrad, lila engångshandske, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. Rullad kant. 29 cm lång för att även skydda underarmarna. 100 st/förp. MATERIAL Nitril, opudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

FÄRG Lila

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,12 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinsk bruk AQL 1,5, rullad kant

LÄNGD 29 cm

Kat.III

EN 374-3

EN 374-2

tegera® 849 En kraftig, extra lång engångshandske, tät och slitstark, silikon- och puderfri. 50 st/förp. MATERIAL Nitril, opudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalitet

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Svart

FÖRPACKNING 1/10

LÄNGD 30 cm

FUNKTIONER Silikonfri, godkänd för medicinskt bruk AOL 1,5, rullad kant, klorinerad

TJOCKLEK 0,20 mm

Kat.III

EN 374-3

EN 374-2

tegera® 841 Smidig och slitstark engångshandske i nitril. Fri från silikon och krom. Opudrad. Lämplig för arbeten inom hälso- och sjukvård och livsmedelsindustrin. 100 st/förp. MATERIAL Nitril, opudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,11 mm

FUNKTIONER Silikonfri, godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5

LÄNGD 24,5 cm

Kat.I

EN 374

113


ENGÅNGSHANDSKAR

tegera® 833 TEGERA® 833 är en vit och opudrad engångshandske i latex, godkänd för medicinskt bruk. 100 st/förp. MATERIAL Latex

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Hög kvalitet

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Vit

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,10 mm

FUNKTIONER Opudrad

LÄNGD 24 mm

0321

Kat.III

EN 374-3

EN 374-2

tegera® 830 En pudrad, vit engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100 st/förp. MATERIAL Latex, pudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Hög kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Vit

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,14 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant

LÄNGD 24,5 cm

Kat.III

EN 374

tegera® 819 TEGERA® 819 är en bekväm engångshandske godkänd för medicinskt bruk enl AQL 1,5. Den är transparent, opudrad och tillverkad i vinyl. 100 st/förp. MATERIAL Vinyl, opudrad

FAMILJ TEGERA® BASIC

KVALITÉ Bra kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Transparent

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,08 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant, opudrad

LÄNGD 24 cm

Kat.II

114

EN 388 1000

EN 374


ENGÅNGSHANDSKAR

tegera® 820 En pudrad, transparent engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100 st/förp. MATERIAL Vinyl/PVC, pudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Hög kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Transparent

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,10 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant

LÄNGD 24,5 cm

Kat.II

EN 374

tegera® 821 En pudrad, transparent blå engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. I förpackning om hundra. MATERIAL Vinyl/PVC, pudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Hög kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Blå

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,10 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant, pudrad

LÄNGD 24,5 cm

Kat.II

EN 374

tegera® 825 En opudrad, transparent engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. I förpackning om hundra. MATERIAL Vinyl/PVC, opudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Hög kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Transparent

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,10 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant

LÄNGD 24,5 cm

Kat.II

EN 374

tegera® 817 Smidig och slitstark engångshandske i vinyl. Ftalatfri, opudrad. Lämplig för arbeten inom hälso- och sjukvård samt vid hantering av livsmedel. 100 st/förp. MATERIAL Vinyl, opudrad

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

KVALITÉ Högsta kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Transparent

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,08 mm

FUNKTIONER Ftalatfri, godkänd för medicinskt bruk AOL 1,5, rullad kant

LÄNGD 24 cm

Kat.II

EN 388 1000

EN 374

115


ENGÅNGSHANDSKAR

tegera® 818 TEGERA® 818 är en bekväm, pudrad engångshandske godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5. Den är transparent och tillverkad i vinyl. 100 st/förp. MATERIAL Vinyl, pudrad

FAMILJ TEGERA® BASIC

KVALITÉ Bra kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

FÄRG Transparent

FÖRPACKNING 1/10

TJOCKLEK 0,08 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant, pudrad

LÄNGD 24 cm

Kat.II

EN 388 1000

EN 374

tegera® 824 Engångshandske av vinyl med pudrad insida. MATERIAL Vinyl

FAMILJ TEGERA® BASIC

KVALITÉ Hög kvalité

STORLEK 7, 8, 9, 10

FÄRG Transparent

FÖRPACKNING 50 st/förp

TJOCKLEK 0,12 mm

FUNKTIONER Godkänd för medicinskt bruk AOL 1,5, rullad kant

LÄNGD 24 cm

Kat.I EN 420

tegera® 558-1 Engångshandske i polyeten på riv-loss-hängare. En handske för sjukvård, laboratorium, livsmedelsindustri och rengöring. MATERIAL PE

FÖRPACKNING 50x20 st/förp

TJOCKLEK 0,02 mm

FUNKTIONER 20 st på ryttarförpackning, präglad

LÄNGD 30 cm FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK One size

Kat.I EN 420

tegera® 555 En tunn engångshandske som är präglad för bättre grepp. 30 cm lång, 0,02 mm tjock. För laboratorier, livsmedelsindustri eller rengöringsarbeten. 100 st/förp. MATERIAL PE

FÖRPACKNING 1/100

TJOCKLEK 0,02 mm

FUNKTIONER Präglad

LÄNGD 30 cm FAMILJ TEGERA® BASIC STORLEK 8, 10

Kat.I EN 420

116


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD Undvik skär- och brännskador med rätt skyddshandskar. Ny teknologi och nya material gör stor skillnad.

118

undvik skärskador


UNDVIK SKÄRSKADOR

Undvik skärskador Skärskador är ett stort problem inom industrin. Det ligger bakom en hel del sjukfrånvaro som kostar både arbetsgivaren och den enskilde stora pengar. Skärskador är också oerhört onödigt eftersom det skapar så mycket lidande. Skadorna kan bli bestående och den som har drabbats kan tappa både känsel och kraft i handen. Med skärskyddshandskar från Ejendals kan du undvika skärskador. Nya material och avancerad teknologi gör att det idag finns oerhört effektiva och samtidigt smidiga skärskyddshandskar. Vi använder två urstarka fibrer i våra skärskyddshandskar Kevlar® och Dyneema®. Många yrkesgrupper skulle vara hjälpta av skärskyddshandskar; alla som jobbar med plåtar, glas och virke, liksom städpersonal som ofta får hantera sådants om är vasst och sticks. Skärskyddshandskar graderas i en skala från ett till fem, där fem är högst på skalan. Ejendals har de senaste åren jobbat mycket intensivt med att utveckla nya skärskyddmaterial och har därför hittat lösningar som klarar mer än skärskydd 5.

världens starkaste fiber heter dyneema® Dyneema® är en högpolyetenfiber. Ejendals har ensamrätt på att marknadsföra Dyneema® -fibern i handskydd, i Skandinavien. Det är vi så klart mycket stolta över.  Vi spinner Dyneema® -fibern runt exempelvis glasfiber eller stålfiber och bygger på så vis upp en tråd som är skärbeständig. Eftersom vi dubbelstickar våra handskar kommer glas- och stålfiber inte i kontakt med huden. Resultatet är tunna, smidiga och starka handskar som gör sitt jobb utmärkt.  En handske med Dyneema® -fiber har lång hållbarhet, kan tvättas upp till 40 gånger utan att den minskar sitt kraftiga skärskydd. Det betyder att i det långa loppet är denna typ av handskar mycket kostnadseffektiva.

dyneema® diamond technology – nästa generations skärsskyddsfiber Dyneema® Diamond Technology är en ”Dyneema® -fiber de luxe” – nästa generations skärskyddsfiber. Materialet innehåller inte glasfiber eller stålfiber, i stället har vi tillsatt Lycra® som gör att handskar i Dyneema® Diamond Technology är smidiga, följsamma och ger en fantastisk passform. Dyneema® Diamond Technology passar utmärkt i miljöer där det absolut inte får lossna minsta lilla fiber från handskarna, som exempelvis renrumsjobb av olika slag.

kevlar® Kevlar® är en skärskyddsfiber som vi använder i ett flertal av våra handskar. Det fina med Kevlar® är att det väger väldigt lite och handskar i Kevlar® känns därför mycket lätta och behagliga. Kevlar® är också mycket värmetåligt och tål höga temperaturer en längre tid utan att ta skada.

118


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

tegera® 980 En smidig skärskyddshandske i Dyneema®Diamond Technology, doppad i vattenbaserad PU/PU, krom- och silikonfri. Skärskyddsnivå 5. MATERIAL Nylon/Lycra®/Dyneema®

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Diamond Technology/WB PU/PU

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, skärskyddsnivå 5, förstärkta pekfingertoppar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Svart/grå/blå FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 4543

tegera® 981 En ljus, smidig skärskyddshandske i Dyneema®Diamond Technology, doppad i vattenbaserad PU/PU, krom- och silikonfri. Skärskyddsnivå 5. MATERIAL Nylon/Lycra®/ Dyneema®Diamond Technology/WB PU/PU

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, skärskyddskyddsnivå 5, ventlerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, förstärkta pekfingertoppar

FÄRG Vit/grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

FÖRPACKNING 12/120

EN 388 4543

tegera® 2809 En praktisk skärskyddshandske med generös säkerhetskrage. Skärskydd av Dyneema®och glasfiber, heldoppad i nitril. Skärskyddsnivå 5. MATERIAL Nylon/Dyneema®/

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Nitril/glasfiber

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, skärskyddsnivå 5, tvättbar i 40°C maskintvätt, säkerhetskrage

FÄRG Svart/gråmelerad FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 4541

tegera® 629 Smidig handske med Dyneema®-fiber som ger ett mycket effektivt skärskydd. Handsken är tillverkad i latex och har kardborreknäppning. Tål maskintvätt i 40°C. Skärskyddsnivå 5. MATERIAL Dyneema®/Latex

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Kardborreknäppning, tvättbar i 40°C maskintvätt, Dyneema®, skärskyddsnivå 5

FÄRG Grå/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

EN 388 3542

119


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

tegera® 991 En handske med skärskyddsklass 5, utan att göra avkall på smidighet, fingertoppskänsla och grepp. Stickad i Dyneema®fiber. Maskintvätt 40°C. MATERIAL PU-doppad Dynemaa®

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Skärskyddsnivå 5

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4544

tegera® 950 En ny typ av skärskyddshandske som uppfyller högsta nivå (5) i EN 388 testerna. Utomordentligt lämplig för t.ex. poliser och väktare. Foder av Dyneema®. MATERIAL Hjortskinn

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

FODER Helfodrad/Dyneema®

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Helfodrad med Dyneema®, resår, specialdesignad tumme, skärskyddsnivå 5

FÄRG Svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 3523

tegera® 992 Dyneema®vante som passar som innervante för arbeten där risk för skärskador finns. Skärskyddsnivå 5. MATERIAL Dyneema®

FUNKTIONER Skärskyddsnivå 5, tvättbar i 70°C maskintvätt, säljs styckevis

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10 FÖRPACKNING 1/120

Kat.II

EN 388 1542

tegera® 993 En skärskyddshandske som du kan köpa styckvis. Den är stickad i Dyneema®fiber som har extremt god skärbeständighet. En smidig vante att arbeta i. Skärskyddsnivå 4. MATERIAL Dyneema®

FÖRPACKNING 1/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Mudd, säljs styckevis, skärskyddsnivå 4, tunn innervante av bomull medföljer, tvättbar i 70°C

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

120

EN 388 1442


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

tegera® 990 En elastisk skärskyddshandske med bra i grepp i Dyneema®fiber. Innerhanden är doppad i slitstark polyuretan som även skyddar mot oljor och fetter. Finns i sex storlekar. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL PU-doppad Dyneema®

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, skärskyddsnivå 3, tvättbar i 40°C

FÄRG Vit FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4343

tegera® 10990 En skärskyddshandske med Dyneema®fiber och Lycra® som gör handsken mycket komfortabel. Innerhanden är belagd med slitstark grå polyuretan som håller oljor och smuts borta. Extra lång krage skyddar effektivt. Tål maskintvätt upp till 40°C. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL PU-doppad Dyneema®/Lycra®

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 12/120

FÄRG Vit/grå

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, skärskyddsnivå 3, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

LÄNGD 27 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 4343

tegera® 899 En smidig skärskyddshandske i nylon, Dyneema® och PU, halvdoppad, ventlierad ovanhand, krom- och silikonfri. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL Nylon/Dyneema®/PU

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, skärskyddsnivå 3, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

FÄRG Grå/melerad FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4343

121


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

tegera® 895 En mycket smidig skärskyddshandske i Dyneema®fiber med innerhand och fingertoppar doppade i slitstarkt polyuretan som skyddar mot oljor och fetter. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL PU-doppad Dyneema®

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Skärskyddsnivå 3, mudd, tvättbar i 40°C

FÄRG Vit/grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 4342

tegera® 10991 Skärskyddshandske med Dyneema®fiber och Lycra® som gör handsken mycket komfortabel. Extra lång krage skyddar effektivt. Tål maskintvätt upp till 40°C. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL Dyneema®/Lycra®

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 12/120

FÄRG Vit

FUNKTIONER Skärskyddsnivå 3, Silikonfri, kromfri, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

LÄNGD 27 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

122

EN 388 3341


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

tegera® 215 En skärskyddshandske i getskinn och nylon med foder i Kevlar®. Förstärkt pekfinger. För dig som exempelvis hanterar heta, vassa plåtar. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL Getnarv/nylon

FÖRPACKNING 12/120

FODER Helfodrad Kevlar®

FUNKTIONER Skärskyddsnivå 3, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12

Kat.II

EN 388 2322

kevlar®foder

tegera® 9121 En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. Kevlar®foder som skyddar mot vissa skärskador. För bygg/anläggning och hantverk där bra grepp behövs. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL Microthan®+/polyester

FÖRPACKNING 6/60

FODER Kevlar®/halvfodrad

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, visst skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, Kevlar® i innerhanden, förböjda fingrar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 0321

tegera® 132 En flamsäker skärskyddshandske i getnarv och nötnarv med foder i Kevlar®. Vattenavvisande. För dig som exempelvis hanterar heta plåtar. Skärskyddsnivå 4. MATERIAL Getnarv/nötnarv

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

FODER Kevlar®/helfodrad

FÖRPACKNING 12/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Skärskyddsnivå 4, förstärkta sömmar, vattenavvisande, resår, helfodrad med Kevlar®, flamsäker

FÄRG Brun/svart FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 3432

EN 407 41324x

123


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

tegera® 139 Kraftig handske i nötspalt med foder av Kevlar®. Slitstark och smidig. MATERIAL Nötspalt/bomull

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Kevlar®/helfodrad

STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Gul/svart

FUNKTIONER Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, resår

LÄNGD 28 cm

Kat.II

EN 388 4244

EN 407 EN 1149EN A1:2005 Type A 41324x 2:1997 12477:2001

tegera® 32 En smidig arbetshandske sydd i get- och nötnarv med ett foder av Kevlar® som skyddar mot skärskador. Mycket bra passform, slitstark och bekväm. Olje- och vattenavvisande. Flamsäker. MATERIAL Getnarv/nötnarv

STORLEK 8, 9, 10, 11

FODER Kevlar®/helfodrad

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår, olje- och vattenavvisande

FÄRG Svart/brun FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

124

EN 388 3243

EN 407 41224x


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

tegera® 169 Kraftig vattenavvisande handske i nötspalt med foder av Kevlar®. Slitstark och smidig. MATERIAL Nötspalt/bomull

FAMILJ TEGERA® CLASSIC

FODER Kevlar®/helfodrad

STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 6/60

FÄRG Brun/svart

FUNKTIONER Skärskydd, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, resår

LÄNGD 28 cm

Kat.II

EN 388 3142

EN 407 EN EN A1:2005 Type 41224X 1149-2:21997 12477:2001 B

125


SKÄRSKYDDSHANDSKAR OCH ÄRMSKYDD

defend 2011 Defend 2011 är en handske som klarar förhållanden som är riktigt extrema. Handsken är sydd i nötnarv och bomull, fodret är av Kevlar® som ger ett effektivt skydd mot knivblad och vassa kanter. MATERIAL Nötnarv/bomull

FUNKTIONER Avklippbara fingrar, kadrborreknäppning, skärskydd, mudd, förböjda fingrar

FODER Kevlar® KVALITÉ Högsta kvalitet FÄRG Svart STORLEK 8, 9, 10, 11

Kat.II

EN 388 3242

tegera® 999 Ett skärskydd för armarna i Dyneema®, som ger ett mycket bra skydd mot skärskador. Skärskyddsnivå 5. MATERIAL Dyneema®

STORLEK One size

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 1/20

FÄRG Vit

FUNKTIONER Skärskydd, säljs styckevis, ärmskydd, skärskyddsnivå 5

LÄNGD 38 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 3543

tegera® 998 Ett skärskydd för armarna i Dyneema®, som ger ett mycket bra skydd mot skärskador. MATERIAL Dyneema®

STORLEK One size

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 1/20

FÄRG Vit

FUNKTIONER Skärskydd, säljs styckevis, ärmskydd

LÄNGD 38 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

EN 388 3241

tegera® 996 En vante som skyddar både mot skärskador och värmeexponering. Den är stickad i Kevlar®, som tål hög värme och har goda skärskyddsegenskaper. Skärskyddsnivå 3. MATERIAL Kevlar®

STORLEK One size

KVALITÉ Högsta kvalité

FÖRPACKNING 24/144

FÄRG Gul

FUNKTIONER Skärskyddsnivå 3, helt i Kevlar®, säljs styckevis, tål kontakt med värme upp till 100ºC

LÄNGD 25 cm FAMILJ TEGERA® CLASSIC

Kat.II

126

EN 388 1343

EN 407 x1xxxx


ESD-HANDSKAR ESD-handskar avleder statisk elektricitet. Perfekt fÜr dig som arbetar med explosiva material eller med känslig elektronik.


S TAT I S K U R L A D D N I N G - E N O LY C K S R I S K

Statisk urladdning en olycksrisk Vi människor är utmärkta ledare av elektricitet. ESDhandskar används för att avleda den statiska elektricitet vi alstrat.

ESD Electro Static Disharge (= elektrostatisk urladdning)

Statisk urladdning kan innebära en allvarlig olycksrisk t.ex. vid hantering av lättantändliga vätskor och explosiva gaser. Inom industrin kan känslig elektronik skadas eller t o m förstöras om den monteras utan ESD-skydd. Våra bekväma och följsamma ESD-handskar finns i såväl gummi som textilma-

En ESD-handske måste uppfylla stränga krav på förmåga att avleda statisk elektricitet. Kontrollera därför alltid att handsken har CE-godkännande som ESD-handske!

terial, med inbakade eller invävda kolfibertrådar.

TEGERA® 811 TEGERA® 9101

128


ESD-HANDSKAR

esd-handske

tegera® 9101 En följsam, smidig och stark ESD-handske. Utmärkt greppförmåga. Krom- och silikonfri. MATERIAL Microthan®/nylon/kolfibertråd KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, ESD-godkänd

FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 1011

tegera® 30 En mycket smidig ESD-handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. ESD-godkänd för att avleda statisk elektricitet och därför passar vid elektronikarbeten. MATERIAL Getnarv/nylon/kolfibertråd

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, ESD-godkänd, resår

FÄRG Blå/vit FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Kat.II

EN 388 2000

129


ESD-HANDSKAR

tegera® 805 En ESD-vante som avleder statisk elektricitet och därför passar vid elektronikarbeten m.m. Stickad i nylon med kolfibertråd. MATERIAL Nylon/kolfibertråd

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER ESD-godkänd

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 113x

tegera® 810 ESD-handske i nylon och kolfibertråd, som avleder statisk elektricitet. Doppad i slitstarkt polyuretan. Smidig med bra passform. MATERIAL Nylon/PU/kolfibertråd

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER ESD-godkänd

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

EN 388 113x

tegera® 811 ESD-handske i nylon och kolfibertråd, som avleder statisk elektricitet. Innerhanden är doppad i slitstarkt polyuretan. Smidig. MATERIAL Nylon/PU/kolfibertråd

FÖRPACKNING 12/120

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER ESD-godkänd

FÄRG Grå FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 6, 7, 8, 9, 10

Kat.II

130

EN 388 4131


SPECIALHANDSKAR I detta kapitel hittar du lite speciella handskar med speciella egenskaper. Här finns lackeringshandskar, handskar som ger skydd mot vibrationer och slag och handskar som ger extra stöd till handleden.

133 136 138

vibrations- och slagdämpande handledsstödjande lackeringshandskar


S P E C I A L H A N D S K A R / V I B R AT I O N S - O C H S L A G D Ä M PA N D E H A N D S K A R

Undvik vibrationsskador Vibrerande verktyg och maskiner ge riktigt besvärliga skador. Detsamma gäller hårda slag. Skadorna uppstår efter hand och kan bli mycket besvärliga.

Här presenterar vi våra vibrationsdämpande och slagdämpande handskar som är framtagna med hjälp av helt ny teknologi. Med våra vibrations- och slagdämpande handskar ger du dina händer

UNDVIK VIBRATIONSSKADOR Välj dina handskar med omsorg. Använd alltid vibrationsdämpande handskar som är godkända enligt standarden EN ISO 10819:1996, när du arbetar med vibrerande maskiner och verktyg.

det skydd de så väl behöver.

Vibrationsdämpande

132

Slagdämpande


S P E C I A L H A N D S K A R / V I B R AT I O N - O C H S L A G D Ä M PA N D E H A N S K A R

slagdämpande handske

tegera® 9185 En utmärkt slagdämpande handske i tunn och smidig Microthan®. Avklippbara fingrar. MATERIAL Microthan®/polyester

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, Lycra® mellan fingrarna

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 0011

vibrationsdämpande handske

tegera® 9180 En utmärkt vibrationsdämpande handske i tunn och smidig Microthan®. Förböjda fingrar. Godkänd enligt EN ISO 10819. MATERIAL Microthan®/polyester

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vibrationsdämpande inlägg i innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, Lycra® mellan fingrarna

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 7, 8, 9, 10, 11, 12 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 0222

EN 10819

vibrationsdämpande handske

tegera® 9181 En vibrationsdämpande handske i getnarv. Godkänd enligt ISO 10819. MATERIAL Getnarv

FUNKTIONER Kardborreknäppning, vibrationsdämpande inlägg i innerhand, förböjda fingrar

KVALITÉ Högsta kvalitet FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/36

Kat.II

EN 388 3211

133


S P E C I A L H A N D S K A R / V I B R AT I O N - & S L A G D Ä M PA N D E H A N S K A R

tegera® 9182 En vibrationsdämpande handske i getnarv. Godkänd enligt ISO 10819. MATERIAL Getnarv

FUNKTIONER Vibrationsdämpande inlägg i innerhand, förböjda fingrar

KVALITÉ Högsta kvalitet FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/36

Kat.II

134

EN 388 3111


SPECIALHANDSKAR / HANDLEDSSTÖDJANDE HANDSKAR

Förebyggande stöd för handleden Våra handledsstödjande TEGERA® PRO handskar är utformade med tanke på dig som behöver ett stöd för handlederna, men rörlighet och fingertoppskänsla i händerna. Handledsstödet stabiliserar handleden och hjälper dig att hålla handlederna så raka som möjligt. Det är avgörande för hur länge du orkar arbeta utan att bli trött eller riskera långsiktiga skador. Handledsstödet ger handleden rätt vinkel och motverkar att handen kommer till ”ändlägena” vilket minskar risken för långsiktiga skador. Inget verktyg fungerar i längden om det används på fel sätt eller utsätts för onödiga påfrestningar. Handen är inget undantag. Därför är det viktigt att ge den bästa möjliga arbetsvillkor. Monotona, slitsamma arbeten i obekväma arbetsställningar och med bristfälliga

˾ Upprepad hög belastning med vinklad handled är handens värsta fiende. Alltför hög yttre belastning kan i längden orsaka både nedsatt handfunktion och långvariga medicinska problem. ˾ Nerver är känsliga för belastning. Utsätts de för slag eller hårt tryck reagerar de med myrkrypningar, domning och smärta, vilket till sist kan leda till nedsatt funktion och förlamning. ˾ Den mest sårbara nerven i handen sitter där handflatan möter handleden. Utsätts den för upprepade kraftiga stötar kan den lätt bli skadad.

skydd innebär hårda påfrestningar på handen.

På de följande sidorna presenterar vi våra handledsstödjande handskar. Vilka passar för dina arbetsuppgifter?

Du bör undvika att böja handleden: 1. Långt uppåt/bakåt 2. Ända ut mot lillfingret 3. Ända ut mot tummen Gott grepp och rätt arbetsställning är viktiga för handen. Vinklas handen inåt eller utåt minskar gripstyrkan avsevärt. Bilden nedan visar hur mycket gripstyrkan minskar procentuellt vid olika vinklar, jämfört med ett optimalt grepp. (Rogers 1987).

135


SPECIALHANDSKAR / HANDLEDSSTÖDJANDE HANDSKAR

tegera® 9195 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En extremt smidig handske. För monterings- och finmekanikarbeten. MATERIAL Microthan®/Lycra® KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, Lycra® mellan fingrarna, handledsstöd

EN 388 0021

tegera® 9196 En handske sydd i Microthan®+vilket gör den extremt slitstark. Speciellt utformad för att underlätta i arbetsmoment som sliter på handleden. Extra inlägg i handen gör handsken mjuk och bekväm. MATERIAL Microthan®+

FUNKTIONER Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 6, 7, 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

136

EN 388 2011


SPECIALHANDSKAR / HANDLEDSSTÖDJANDE HANDSKAR

tegera® 9295 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk. MATERIAL Macrothan®/polyester

FUNKTIONER Kardborreknäppning,

FODER Ofodrad

silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, hög luftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, handledsstöd

KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11 FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 3221

tegera® 9190 Handledsstödet ger handleden rätt vinkel, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En smidig och slitstark handske. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. MATERIAL Microthan®+/polyester FODER Akryl, helfodrad KVALITÉ Högsta kvalité FAMILJ TEGERA® PRO STORLEK 8, 9, 10, 11

FUNKTIONER Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vattenavvisande membran på innerhanden, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

FÖRPACKNING 6/60

Kat.II

EN 388 2322

EN 511 21x

137


SPECIALHANDSKAR / LACKERINGSHANDSKAR

Lackeringshandskar

Lackering

Lackeringshandskar För lackeringsarbeten inom t ex bilindustrin finns en polyesterhandske som eliminerar risken för fläckar på den yta som ska lackeras. Handskarna är dammfria, silikonfria och anatomiskt utformade med god fingertoppskänsla.

997 En slitstark och smidig lackeringshandske med mycket bra passform och grepp. I polyester, som tål kyla bra. Förstärkt innerhand och pekfinger i polyuretan. MATERIAL Polyester

FUNKTIONER Silikonfri, förstärkt pekfinger, resår, dammfri

KVALITÉ Hög kvalité FÄRG Olika beroende på storlek STORLEK 8, 9, 10 FÖRPACKNING 10/150

Kat.I EN 420

tegera® 977 Slitstark och smidig handske i PU-belagd nylon. Lämplig för lackerings- och målningsarbeten. Krom- och silikonfri. MATERIAL PU/Nylon

FUNKTIONER Silikonfri, kromfri, tvättbar i 40°C maskintvätt, resår

KVALITÉ Högsta kvalité FÄRG Blå, grön, röd FAMILJ TEGERA® CLASSIC STORLEK 8, 9, 10

Kat. II

138

EN 388 0122


TEGERA® HOME På Ejendals är vi stolta över att vi kommer från Dalarna. Så stolta att vi har valt att skapa en serie handskar med inspiration från vårt ursprung. På sidan 34 kan du läsa mer om denna handskserie.


TEGERA® HOME

tegera® 90045 tällberg Läcker allroundhandske i Tällbergsserien, sydd i skön och slitstark getnarv. MATERIAL Getnarv/polyester

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg STORLEK 6, 7, 8

Kat.I EN 420

tegera® 90030 tällberg Allroundhandske i micro-PU, perforerat mönster i innerhanden ger bra grepp. MATERIAL Spandex/micro PU

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Kromfri, förstärkta sömmar, resår, tvättbar i 40°C maskintvätt

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg STORLEK 6, 7, 8

Kat.I EN 420

tegera® 90050 tällberg Trädgårdshandske i nötnarv med lång, skyddande PU-belagd krage. MATERIAL Nötnarv

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalité

FUNKTIONER Förstärkning i innerhanden, resår

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTIONTällberg STORLEK 6, 7, 8

Kat. I EN 420

tegera® 90014 tällberg Getnarven är mjuk mot handen och den rosenprydda ovandelen i nylon gör handsken luftig och skön. MATERIAL Getnarv/nylon

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Resår

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg STORLEK 6, 7, 8

Kat.1 EN 420

140


TEGERA® HOME

tegera® 90015 tällberg En rosenmönstrad handske i nylon och smidigt getnarv. Handsken passar utmärkt på vår och höst eftersom den har ett tunt, skönt foder. Getnarven är slitstark och bekväm att använda. MATERIAL Getnarv/nylon

STORLEK 6, 7, 8

FODER Helfodrad i akryl

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg

Kat.I EN 420

tegera® 90016 tällberg Rosenmönstrad, fodrad trädgårdshandske i nylon och getnarv. Handsken har en praktisk kardborreknäppning. MATERIAL Getnarv/nylon

STORLEK 6, 7, 8

FODER Helfodrad i akryl

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalité

FUNKTIONER Kardborreknäppning, förstärkt pekfinger

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg

Kat.I EN 420

tegera® 90060 tällberg Skön handske i nitrilfoam, håller effektivt fukten borta. MATERIAL Nitrilfoam/nylon

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Viss beständighet mot väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, handflatedoppad

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg STORLEK 6, 7, 8

Kat.I EN 420

141


TEGERA® HOME

tegera® 90065 tällberg Nitrildoppad trädgårdshandske som effektivt håller fukten borta. MATERIAL Nitrilfoam/nylon

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Viss beständighet mot

FAMILJ TEGERA® HOME

väta och olja, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd, handflatedoppad

KOLLEKTION Tällberg STORLEK 6, 7, 8

Kat.I EN 420

tegera® 90055 tällberg Snygg och smidig handske i latexfoam, viss beständighet mot väta. Med kardborrband vid handleden. MATERIAL Latexfoam/nylon

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Högsta kvalitet

FUNKTIONER Kardborreknäppning, viss beständighet mot väta, ventilerad ovanhand

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg STORLEK 6-8

Kat.I EN 420

tegera® 90040 tällberg Snygg handske för hem och fritid i smidigt getnarv med praktisk resår vid handleden. MATERIAL Getnarv/polyester

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, resår

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg STORLEK 9-11

Kat.I EN 420

tegera® 90020 tällberg Allroundhandske i micro PU, perforerat mönster i innerhanden ger bra grepp. MATERIAL Micro PU/spandex

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Kromfri, förstärkta sömmar, resår, tvättbar i 40°C maskintvätt

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg STORLEK 9-11

Kat.I EN 420

142


TEGERA® HOME

tegera® 90035 tällberg Praktisk och snygg allroundhandske i skönt svinnarv med halvfoder i bomull. MATERIAL Svinnarv/bomull

STORLEK 9-11

FODER Bomull, halvfodrad

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Förstärkt

FAMILJ TEGERA® HOME

pekfinger, reflex, resår

KOLLEKTION Tällberg

Kat.I EN 420

tegera® 90025 tällberg Fodrad allroundhandske i micro PU, perforerat mönster i innerhanden ger bra grepp. MATERIAL Micro PU/spandex

STORLEK 9-11

FODER Helfoder i akryl

FÖRPACKNING 6/60

KVALITÉ Hög kvalitet

FUNKTIONER Kromfri, förstärkta sömmar, resår, tvättbar i 40°C maskintvätt, reflex

FAMILJ TEGERA® HOME KOLLEKTION Tällberg

Kat.I EN 420

tegera® 90088 Slitstark barnhandske i konstläder med förstärkta fingertoppar. MATERIAL Syntetläder

FUNKTIONER Resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® HOME STORLEK 4, 7 FÖRPACKNING 12/120

Kat.I EN 420

tegera® 90098 Slitstark barnhandske i konstläder med värmande foder i konstpäls, förstärkta fingertoppar. MATERIAL Syntetläder

FÖRPACKNING 12/120

FODER Konstpäls

FUNKTIONER Resår

KVALITÉ Hög kvalité FAMILJ TEGERA® HOME STORLEK 4, 7

Kat.I EN 420

143


SKYDD FÖR DINA FÖTTER

INFORMATION OM VÅRA SKYDDSSKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 ˾SANDALER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 ˾MJUKSKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 ˾LÅGSKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 ˾KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 ˾PU-STÖVLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 INFORMATION OM VÅRA YRKESSKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 ˾SANDALER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 ˾LÅGSKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ˾KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 VÅRA ARBETSSKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ˾GRANINGE ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 ˾PU-STÖVLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216


INFORMATION OM VÅRA SKYDDSSKOR våra skofamiljer funktioner och mervärden våra sulplattformar esd om zenit

148 150 152 154 156

värmereglering fss om drylock om greenline

158 159 160 161


I N F O R M AT I O N O M VÅ R A S K Y D D S S K O R

Skydda dina fötter! Foten är en komplicerad konstruktion som består

fotboken

av 26 (plus två sesamben) olika ben som hålls sam-

Läs mer om fotens anatomi och

man av ledband, senor och muskler. Med tanke på

ergonomi i Fotboken, en skrift

att var och en av oss går cirka 320 mil varje år, är

från Ejendals, framtagen i sam-

det inte svårt att inse hur viktigt det är att de skor

arbete med ortopedingenjör Lars Eghamn som har

vi sätter på fötterna är sköna, ergonomiska och

mångårig erfarenhet av att arbeta med fötter från

ger ett bra skydd. Skor och kängor från Ejendals

såväl industrin som idrottsvärlden.

uppfyller de här kraven. Vi har egen produktion av

regler och standarder

JALAS® skyddsskor vid vår fabrik i Finland.

Samtliga skyddsskor i Ejendals sortiment överens-

Ejendals skyddar händer och fötter. Men vi vill

stämmer med EN-standarder och gällande normer

också skydda dina fötter på sikt mot förslitningsoch belastningsskador. Vi vill att din kropp ska hålla

för arbetsskydd inom olika yrkesområden. De olika EN-standarderna har sin grund i PPE-direktivet

hela ditt liv. Skons egenskaper är matchade med ett visst användningsområde eller miljö, där de gör absolut mest nytta. Om skon används i fel miljö kan den vara rent farlig. Ejendals hjälper dig gärna med

83(189/EEG). Tabellen nedan visar de olika skyddsklasserna. Därutöver finns ett antal tilläggstester, för några vanliga exempel se faktaruta.

att välja skyddssko, kontakta oss på +46(0)247360 00, se även vår guide på sid 152.

SKYDDSSKOR KLASS EN ISO 20345

KLASS I, II

SB

I

S1

I

S2

I

S3

II

S4

II

S5

A

E

WRU

Skyddande tåhätta (200J/15000N)

Hel bakkappa

Antistatisk (100 K–-1000 M–)

Energiupptagning i klacken (20 J)

Vattenavstötande ovanläder

˾ ˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾

Skor märkta S har skyddståhätta som tål 200 J anslagsenergi och 15 kN tryck. Skyddsskor delas även in i klasser, där:

P Mönstrad yttersula

Spiktrampskydd

˾

˾

˾

˾

Tilläggstest enligt EN ISO 20345: P Nail penetration HRO Heat resistant outsole WR Water resistant

˾ ÖËÝÝ ËØÑÏÜËÞÞÝÕÙØèÜÑÔÙÜÎËàÖèÎÏÜÏÖÖÏÜÞÏâÞÓÖ˛ ˾ ÖËÝÝ

ËØÑÏÜËÞÞÝÕÙØèÜÞÓÖÖàÏÜÕËÎËàÚÙÖã×ÏÜÞ̋ material, dvs gummi eller PU.

WRU Water Resistant Upper CI Cold Insulation HI Heat Insulation ESD Electro Static Discharge (läs mer på sid 154) SRA Halktestad på klinkers med såpalösning

Kontakta gärna Ejendals kundservice på telefon 0247-360 00 om du ändå skulle vara osäker på vilken sko du behöver.

SRB Halktestad på rostfri plåt med glycerol SRC Halktestad på klinkers med såpalösning och på rostfri plåt med glycerol

147


VÅ R A S K O FA M I L J E R

Våra skofamiljer Som kund hos Ejendals kan du alltid känna dig trygg med att skyddet håller samma höga nivå oavsett vilken sko du väljer. Vi har många olika skomodeller i vårt sortiment och det beror på att det alltid ska vara möjligt för dig att hitta en sko som passar just dina behov. Våra skyddsskor från JALAS® är uppdelade i familjerna SUPREME, PRO samt CLASSIC. Här finns valmöjligheter mellan smal/normal/rymlig läst. GRANINGE® är vårt varumärke för slitstarka skyddsskor. Prisvärda skor för en krävande miljö. Flertalet GRANINGE® modeller har en lite bredare läst.

jalas® supreme Skyddsskor med högsta möjliga nivå på ergonomi och komfort såsom den dubbeldämpande innersulan med ullfilt, den asymmetriska gelänken och de innovativa materialvalen. Detta segment kännetecknas av en avancerad produktutveckling där Zenit samt Impact är de senaste tillskotten. Skorna kännetecknas av röd textil i hälkappan samt vita accentfärger på ovandelen. Varumärke: JALAS® Normal läst.

JALAS® SUPREME JALAS® SUPREME är våra mest avancerade skor. Här får du all extrautrustning du kan tänka dig. När vi gör SUPREME använder vi oss av bästa möjliga material, och jobbar med nya och revolutionerande lösningar. Exempel på detta är vår skoserie Zenit. JALAS® SUPREME är svarta med röda och vita accenter.

jalas® pro Vår stora familj där JALAS® befintliga modeller uppdaterats med ett flertal ergonomiska egenskaper från Supreme och då främst Zenit, bl a den asymmetriska gelänken samt dubbeldämpande innersulan. Skorna kännetecknas av gul textil i hälkappan samt gula accentfärger. Varumärke: JALAS® I denna familj finns såväl smala/normala, normala som rymliga

JALAS® PRO JALAS® PRO är skor i genomtänkt och snygg design i material av högsta kvalitet och komfort. Här återfinns de flesta av våra skomodeller. Du känner igen en JALAS® PRO på färgerna, de är svarta med gula och grå detaljer.

lästalternativ att tillgå.

jalas classic ®

Vår familj med klassiska skyddsskor. Ett flertal modeller har en dubbeldämpande innersula med goda sviktegenskaper. Varumärke: JALAS® Normal läst.

graninge® Ett robust och prisvärt alternativ. I denna familj finns såväl normala som rymliga lästalternativ att tillgå.

148

JALAS® CLASSIC Med JALAS® CLASSIC får du en bra och prisvärd skyddssko. Den har alla de skyddsegenskaper som utmärker en sko från JALAS®.


VÅ R A S K O FA M I L J E R

jalas® supreme VENTILERANDE 3D-DRILEX ® FODER

POLSTRAD SKAFTKANT MED MEMORY FOAM

ALUMINIUMTÅHÄTTA

FX2 SUPREME INNERSULA MED DUBBLA STÖTDÄMPNINGSZONER I PORON ® XRD™ SAMT ETT LAGER MERINOULLFILT

SLITSULA I GREPPSÄKER RPU ELLER VÄRMEBESTÄNDIG NITRIL

ETT ANTAL MODELLER HAR SPIKTRAMPSKYDD I TEXTIL

UNIK STABILIZATORGELÄNK

MJUK MELLANSULA I PU

jalas® pro POLSTRAD SKAFTKANT

VENTILERANDE 3D-DRILEX ® FODER

ALUMINIUMTÅHÄTTA

MJUK MELLANSULA I PU

ETT ANTAL MODELLER HAR SPIKTRAMPSKYDD I TEXTIL ELLER STÅL

UNIK STABILIZATORGELÄNK FÖR SUVERÄN STABILITET OCH STADGA ÅT HÅLFOTEN

FX2 PRO INNERSULA MED DUBBLA STÖTDÄMPNINGSZONER I PORON ® XRD™

ETT ANTAL MODELLER HAR SLITSULA I NITRILGUMMI SOM TÅL 300 GRADER

jalas® classic VENTILERANDE 3D-DRILEX ® FODER

ALUMINIUMTÅHÄTTA

INNERSULA MED DUBBLA STÖTDÄMPNINGSZONER

STABILISERANDE GELÄNK

ETT ANTAL MODELLER HAR SPIKTRAMPSKYDD I TEXTIL

SLITSULA I PU

149


F U N K T I O N E R O C H M E R VÄ R D E N

Rätt skydd och rätt egenskaper En skyddssko ska inte bara vara väl anpassad för arbetsuppgiften och skydda mot skador. Hög komfort, låg vikt, goda anatomiska egenskaper och bra ventilation är minst lika viktiga faktorer.

innersula FX2 SUPREME Sula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ samt ett lager av bekväm merinoull. Överensstämmer med IEC 61340-5-1. FX2 PRO Sula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ samt ett lager av bekväm textil. Överensstämmer med IEC 61340-5-1. FX1 CLASSIC Sula med stötdämpning under hälpartiet samt ett lager av bekväm textil. Överensstämmer med IEC 61340-5-1. FX1 WINTER Överensstämmer med IEC 61340-5-1.

Stötdämpande

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

Skydd mot kyla

FÖRTYDLIGANDE: En skyddssko är certifierad enligt EN 20345:2004 med den standardsula som ligger i skon vid försäljningen. Endast standardinnersulor från JALAS® är typgodkända för nyttjande i JALAS® skyddsskor. ®

Om skyddsskon från JALAS har ett tillläggscertifikat enligt BGR 191 kan innersulor av certifierat fabrikat nyttjas. Är skon certifierad enligt IEC 61340-5-1 (ESD) kan dessa egenskaper ej garanteras vid byte av innersula till annat fabrikat.

innerfoder

material i våra yttersulor RPU Sulan har en unik molekylär struktur med en mängd små sugkoppar som ger ett överlägset grepp på hala och blöta underlag. Sulan är uppdelad i tre områden som på ett naturligt sätt följer stegets faser. NITRILGUMMI Ger ett mycket bra grepp på hala och våta underlag samt även på snö och is. Sulan håller sig mjuk och smidig också när det är riktigt kallt. Den är värmebeständig, upp till 300°C, och är därför lämplig vid arbeten i heta miljöer. Klarar även starkare koncentrationer av kemikalier till en viss gräns. PU Polyuretan är ett material som ger skorna både bra grepp och slitstyrka. TPU Termoplastisk Polyurethan är ett mycket elastiskt material som också är slitstarkt och klarar hård belastning. Lämpar sig bäst för arbete inomhus eller utomhus i torra samt rena miljöer.

Oljebeständig sula

Oljebeständig sula

Upp till 300° C

Oljebeständig sula

Oljebeständig sula

egenskaper, yttersulor ANTISTATISKA EGENSKAPER Samtliga skyddsskor från Ejendals och JALAS® har antistatiska egenskaper. De överensstämmer med EN ISO EN 20345. ESD ESD är ett tilläggstest som kan krävas där extra höga krav ställs på avledning av statisk elektricitet. De har en resistans under 35 M– och överensstämmer med IEC 61340-5-1. Alla skyddsskor från JALAS® med ESD-piktogram överensstämmer med IEC 61340-5-1. STABILIZATOR Extra vridstyv konstruktion med en stabilisator i hålfoten som minskar risken för vrickning. Återfinns på skor med RPU samt TPU i yttersulan.

Antistatiska egenskaper

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

Stabilizator

TEBOX/DRILEX® Slitstarkt, ventilerande fodermaterial. MICROFIBER Material av textilväv som ger god ventilation och ett bra fotklimat. CAMBRELLE ® Ventilerande fodermaterial. ABSOLUTE ALUMINIA Värmer effektivt samtidigt som det släpper igenom fukten. Fodret håller dig varm även vid riktigt låga temperaturer.

Skydd mot kyla

TECHNICAL FLEECE Ett microtunt fleecefoder för maximal komfort under den kalla delen av året.

Skydd mot kyla

PÄLS Ett varmt foder, mix av ull och konstfiber.

Skydd mot kyla

FÖRLÄNG LIVSLÄNGDEN PÅ DINA SKOR Nedan följer några grundläggande råd om hur du vårdar och förlänger livslängden på dina skyddsskor. ˾ÜÝßÖËØÙÍÒÙàËØÎÏÖÏØÑÔÙÜÎËËà×ËÞÏÜÓËÖÝÙ×ÐßØÑÏÜËÜÓÎÏØ miljö skon ska användas i? Detta gäller speciellt om skon kan komma i kontakt med kemikalier, gödsel, urin, vid gjuteriarbeten med mera. ˾ÓØØÝÎÏÞÜÓÝÕÐŊÜËÞÞÝÕÙØÕÙ××ÏÜÓÕÙØÞËÕÞ×ÏÎÕÏ×ÓÕËÖÓÏÜˣ Om svaret är ja, ska minst efter varje arbetspass skölja/spola av sulan samt ovandelen för att förhindra genomträngning av kemikalier. ˾×ÝÕÙÜØËÌÖÓàÓÞÌÖŊÞ˘ÞÙÜÕËÎÏ×ËÖÖÞÓÎÓÜß×ÝÞÏ×ÚÏÜËÞßÜ̎ aldrig i torkskåp, på element eller dylikt. ˾ ×ÚÜÏÑØÏÜËÝÕÙÜØË̙ÓØÕÖßÝÓàÏÝŊ××ËÜØËÙÍÒÚÖŊÝÏØ̚˛ÕÙÜÙÍÒ kängor i fullnarvigt och oljat läder bör du impregnera/återfukta med minkolja.

150


F U N K T I O N E R O C H M E R VĂ&#x201E; R D E N

passform och komfort

tĂĽslitskydd

SMAL/NORMAL LĂ&#x201E;ST FĂśr dig som har en smal till normal fot.

PRONOSE Extra slitskydd av PU Ăśver tĂĽhättan Ăśkar livslängden pĂĽ dina skor. Ă&#x2026;terfinns med ett fĂĽtal undantag pĂĽ skor i skyddsklass S1P samt S3.

NORMAL LĂ&#x201E;ST Normal läst som passar de flesta fĂśtter. RYMLIG LĂ&#x201E;ST Rymlig passform fĂśr dig som har behov av extra vidd och hĂśjd.

Rymlig läst

Membran med vattenavvisande samt ventilerande egenskaper

VATTENAVSTĂ&#x2013;TANDE Skinn som impregnerats eller belagts med ett ytskikt som gĂśr det vattenavstĂśtande.

skyddshätta Alla tĂĽhättor Ăśverensstämmer med EN ISO 20345:2004. Dessa krav är: ËžĂ&#x2DC;Ă?Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă&#x2018;Ă?Ă?Ă&#x2DC;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2018;Ă&#x201C;Ă&#x2014;Ă?Ă&#x17D;Í&#x201C;Í&#x2018;Í&#x2018; Ëž Ă&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x161;Ă&#x153;Ă?Ă?Ă?Ă&#x201C;Ă&#x2122;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă?Ă&#x17D;Í&#x2019;Í&#x2013;Í&#x2018;Í&#x2018;Í&#x2018;

membran DRYLOCK Vattentätt membran frün JALASŽ som andas. FÜrseglade sÜmmar som hüller dina fÜtter varma och torra.

TĂĽslitskydd

Skyddshättor â&#x20AC;&#x201C; olika material:

Vattentät

VattenavstĂśtande

Respiro heter vüra artiklar som är utrustade med ett membran som andas, patenterat av Geox company, monterad i slitsulan som släpper ut fukt men hindrar vatten frün att komma in. Membranet aktiveras när foten blivit varm, det hüller foten torr och sval även i varma miljÜer. Systemet har fÜrmügan att sänka skons innertemperatur med upp till 3ºC.

ALUMINIUM Väger endast cirka 50 gram. Skon blir lättare och tyngdpunkten flyttas bakĂĽt fĂśr bättre balans och mindre belastning av skenbenets muskulatur. Ă&#x2026;terfinns pĂĽ huvuddelen av JALASÂŽ skomodeller. STĂ&#x2026;L Ă&#x2026;terfinns pĂĽ JALASÂŽ skyddsskor i storlek 34 och vissa modeller i storlek 35 samt pĂĽ vissa modeller av GRANINGEÂŽ skyddsskor. KOMPOSIT Ă&#x2026;terfinns pĂĽ JALASÂŽ metallfria sortiment samt vissa modeller av GRANINGEÂŽ skyddsskor.

Lättvikts skyddstühätta av aluminium

Skyddstühätta av stül

Skyddstühätta av kompositmaterial

slagdämpning

spiktrampskydd

D3O är ett intelligent slagupptagande material som inte kollapsar vid externt vüld. Den molekylära nätstrukturen fÜrdelar effektivt kraften üt sidorna. D3O kan användas i extrem kyla süväl som i hÜg värme.

Alla spiktrampskydd Üverensstämmer med EN ISO 20345:2004. Kravet är att motstü penetration med en kraft pü 1100N av en spik med 4,5 mm diameter.

INNERFODER

STĂ&#x2026;L Spiktrampskyddet skyddar mot genomträngning av spik eller andra vassa fĂśremĂĽl, motstĂĽr 1100 N enligt normen. MJUK PLASMABEHANDLAD TEXTIL Spiktrampskyddet är gjort av plasmabehandlad textil och är därfĂśr mjukt och lätt. Skyddar mot genomträngning av spik eller andra vassa fĂśremĂĽl, motstĂĽr 1350 N och Ăśverträffar sĂĽledes normen.

Skydd mot spiktramp, av stĂĽl

Skydd mot spiktramp, av textil

INNERSULA

MEMBRAN

SKYDDSTĂ&#x2026;HĂ&#x201E;TTA

YTTERSULA

TĂ&#x2026;SLITSKYDD

SPIKTRAMPSKYDD

151


VÅ R A S U L P L AT T F O R M A R

Användarguide- material och egenskaper Alla skor med en tvåkomponentssula har en mellansula i PU för högsta möjliga komfort.

ZENIT -PU/RPU Slitsulan är tillverkad i RPU, ett extra greppsäkert material som också är mycket slitstarkt. Lämpar sig bäst inom industri och hantverk, och fungerar utmärkt både inom- och utomhus. Överensstämmer med IEC-61340-5-1. Finns i skyddsklasserna S1, S1P, S2 samt S3. Passform: Normal

EXALTER -PU/TPU Tillverkad med sandwichkonstruktion, där olika lager av Phylon och TPU bildar en lätt och stabil sula. Används lämpligast i torra och rena miljöer inomhus, exempelvis vid lagerarbete. Finns i skyddsklassen S1. Passform: Normal.

STABILIZATOR -PU/TPU Stabilizator är yttersulan som givit sitt namn åt, och blivit ett begrepp för, vridstyva skyddsskor från JALAS®. Materialet är TPU och skon är utrustad med ett ventilerande system, patenterat av Geox company. Lämpar sig för torra och rena industrimiljöer. Överensstämmer med IEC-61340-5-1. Finns i skyddsklasserna S1 samt S2. Passform: Normal

GRIP -PU/NITRIL Grip är tillverkad i PU/nitril som gör sulan mycket slittålig. Sulan är värmebeständig (HRO och klarar riktigt varma golv, upp till 300°C). Sulan används lämpligast inom industri och hantverk, och fungerar både inom- och utomhus. Sulan har mycket goda greppegenskaper på snö och is, även vid mycket låga temperaturer. Sulan är också motståndskraftig mot de flesta kemikalier. Trots detta bör både skons sula och ovandel rengöras efter arbetsdagens slut för att förlänga skons livslängd. Överensstämmer med IEC-61340-5-1. Finns i skyddsklasserna S1, S1P, S2 samt S3 Passform: Normal.

152


VÅ R A S U L P L AT T F O R M A R

PROMOTION -PU/NITRIL Tillverkad i PU/nitril som gör sulan mycket slittålig. Sulan är värmebeständig (HRO och klarar riktigt varma golv upp till 300°C). Sulan används lämpligast inom industri och hantverk och fungerar fint både inom- och utomhus. Sulan har goda greppegenskaper på snö och is, även vid mycket låga temperaturer. Sulan är också motståndskraft mot de flesta kemikalier. Trots detta bör både skons sula och ovandel rengöras efter arbetsdagens slut för att förlänga skons livslängd. Överensstämmer med IEC-61340-5-1. Finns i skyddsklasserna S1, S1P, S2 samt S3 Passform: Rymlig

GREEN LINE -PU Tillverkad i PU som är ett material som passar i många miljöer. Utvecklad som plattform för vår metallfria serie. Flera modeller uppfyller kraven för EU Ecolabel. Överensstämmer med IEC-61340-5-1. Används lämpligast vid arbeten där metallfria skor är ett krav såsom kärnkraftverk, flygplatser, fängelser samt polisiär verksamhet. Finns i skyddsklasserna S1P samt S3 Passform: Smal/Normal

M- SPORT -PU Tillverkad i PU som passar i många miljöer. Överensstämmer med IEC-61340-5-1. Används lämpligast inom industri och hantverk både inom- och utomhus. Finns i skyddsklasserna S1, S1P, S2 samt S3. Passform: Normal

GRANINGE® SAFETY –PU/PU ALT PU/NITRIL Tillverkad i två varianter, antingen med slitsula i PU eller med slitsula i nitrilgummi (vintermodell). Används lämpligast inom industri och hantverk och fungerar bra både inom- och utomhus. Vintermodellen har en värmeresistent slitsula med ett bra grepp på snö och is. Finns i skyddsklasserna S1P, S2 samt S3 Passform: Normal, Normal/Rymlig.

153


ESD

ESD ESD betyder Electro Static Discharge. Alla som arbetar med produktion eller underhåll av känslig elektronisk utrustning behöver skydda denna från effekter av urladdning av statisk elektricitet. Detta gäller för hela tillverkningsprocesser såväl som underhåll. Det är viktigt att rätt skydds- och yrkesskor används som en del av detta skydd, samt att de möter gällande krav och standarder för ESD-skydd. Antistatiska egenskaper är ett grundkrav vid certifiering av skydds- och yrkesskor enligt EN 20345/EN 20347. Skor med ESD-skydd har en mycket högre ställd kravbild än skydds- och yrkesskor med antistatiska egenskaper. Deras egenskaper är ej jämförbara. ESD-klassade skor kan delas in i tre nivåer/klasser; 1, 2 samt 3. Alla JALAS® skor med ESD-piktogram har testats enligt den strängaste ESD-klassen, klass 1. En yrkes- eller skyddssko klassas som en ESD-sko när resistansen genom sulan är lägre än 100 M–. ESD-testet har då utförts enligt den strängaste klassen vid 12% luftfuktighet (att jämföra med klass 2 (25%) samt klass 3 (50%).

vad innebär esd?

Testet utförs enligt IEC 61340-4-3 genom att en sko placeras på en metallplatta. Därefter läggs en elektriskt ledande elektrod inuti skon som sedan fylls med metallkulor med en vikt av 12,5 kg.

ESD (electrostatic discharge) orsakas av en potentialskillnad mellan olika laddade objekt eller människor vid fysisk kontakt eller omedelbar närhet. Urladdningen varar vanligen under endast en bråkdel av en sekund, ofta i form av en gnista. Ofta orsakar elektrostatisk urladdning “dolda skador” som visar sig i form av försämrad funktionalitet eller liknande problem efter en tids användning. Vi vet alla att den vanligaste ESD effekten, eller urladdningen, sker när vi rör vid ett handtag eller när vi tar av oss kläder i syntetiska material. Vid produktion av elektronisk utrustning (kretskort etc) kan även en mycket liten urladdning orsaka icke synlig skada. Elektrostatisk uppladdning genereras vid friktion och efterföljande separation mellan två ytor (hårda eller mjuka, fasta, flytande eller gasform). En person behöver vara uppladdad till mer än 3000 Volt för att känna att hon/han får en stöt. Många elektronikkomponenter har en betydligt lägre ESD-känslighet än 3000 Volt. Vissa komponenter klarar inte urladdningar på mer än 10 Volt. För att kunna skydda såväl arbetsmiljö som produkter i tillverkning samt utrustning behöver en undersökning av utrustningens ESD-känslighet göras. Hur kraftiga urladdningar klarar det som tillverkas samt den utrustning som används vid tillverkningen?

154

Resistansen mäts därefter genom skons sulor.


ESD

vad kännetecknar en esd-klassad sko? En yrkes- eller skyddssko klassas som en ESD-sko när resistansen i varje enskild sko är lägre än 100 M– (enligt IEC613405-1). ESD-skor bör användas då elektrostatisk uppladdning ej är önskvärt alternativt är rent skadligt för arbetsmiljön. Detta gäller inom absolut största delen av industrin.

Vid arbetsplatser där personal arbetar med öppen spänning skall alltid en riskanalys med avseende på elsäkerhet genomföras för att säkerställa att personalen arbetar under säkra förhållanden.

Är en sko märkt med denna symbol uppfyller den kriterier för IEC 61340-5-1.

Den elektriska resistansen hos ESD-skor ligger i den lägre delen av området för antistatiska skor för professionellt bruk.

vad påverkar esd? För att ESD-skor skall fungera tillfredsställande måste även golvmaterialet vara avledande. Avledande egenskaper i golv kan man erhålla genom att installera speciella ESD-golv, men även obehandlade betonggolv har avledande egenskaper. Kombinationen av olika sulmaterial och golvmaterial spelar även en stor roll för ESD-effekten, dvs urladdningen. Andra faktorer som påverkar den elektrostatiska uppladdningen är vilka klädmaterial som används (byxor, skjortor, underkläder, strumpor etc), hur beröring sker, rörelsers snabbhet, hur pass ren arbetsmiljön är samt luftens fuktighet. Generellt behövs det genomföras ett nytt test efter varje byte av ESD-sko, eller vid varje tillfälle en person påbörjar sitt arbete, för att kontrollera att skon fungerar tillfredsställande. Felaktiga eller smutsiga innersulor kan förstöra ESD och göra att såväl utrustning som anställda kan skadas.

märkning av esd-klassade skor Det rekommenderas att användare av ESD-skor regelbundet kontrollerar skornas resistansegenskaper samt att skorna är märkta med korrekt piktogram.

155


Den nya generationens skyddssko Zenit är den nya generationens skyddsskor som ger extremt hög komfort och bra stötdämpning, tack vare det unika stötdämpningssystemet FX2.

ZENIT KOMFORTSYSTEM

YTTERSULAN I DET NYA MATERIALET RPU GER BÄSTA MÖJLIGA GREPP

sulan följer stegets faser Zenits yttersula är tillverkad i RPU. Den unika molekylära strukturen ger en yta med en mängd små sugkoppar. Detta betyder bästa möjliga grepp, speciellt i hala och våta miljöer.

finesser, finesser Runt foten och i plösen finns Memory Foam, en stoppning som har ”minne” och anpassar sig efter din fot. Skon blir bara skönare ju mer den används. Sandalmodellerna har klippbara kardborreband som inte fransar.

156


anpassar sig till om du står eller går Zenit har en innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ som har unika stötdämpande egenskaper – materialet är mjukare när du står och styvnar när du går för extra stötupptagning. FX2-sulan är av skön, fuktabsorberande merinoull.

suverän stabilitet Zenit är skön och komfortabel men samtidigt mycket stabil. En unikt utformad stabilizatorgelänk ger suverän stadga åt hålfoten.

POLSTRING I MEMORY FOAM

ALUMINIUMTÅHÄTTA

SBS-BINDSULA

FX2 INNERSULA MED DUBBLA STÖTDÄMPNINGSZONER I PORON ® XRD™ UNIK STABILIZATORGELÄNK FÖR SUVERÄN STABILITET OCH STADGA ÅT HÅLFOTEN

157


VÄ R M E R E G L E R I N G

Värmereglering och ventilation 1.

2.

MOLEKYLER AV ÅNGA

3. MED

UTAN

VATTENDROPPAR

Sulan på en skyddssko är väderbeständig och släpper inte in vatten. Problemet är att den inte släpper ut värme och fukt. Detta problem är nu löst med ett ventilerande, internationellt patenterat, system av Geox company.

3. fördelen Genom att successivt avlägsna fukt från skon hjälper det, av Geox company patenterade, ventilerande systemet till med att upprätthålla rätt mikroklimat inuti skon. Detta system som är vattentätt och som sitter i skons

problemet Gummisulor är som ett ogenomsläppligt skyddshölje runt fötterna. Värmen stannar kvar i skon och man svettas. Både värmeansamlingen och fuktigheten är mycket oangenäma och fötterna börjar lukta illa.

sulstruktur består av ett membran som är inbäddat mellan inläggssulan och skons yttersula. Vi på JALAS® utvecklar ständigt våra produkter, så att de ska bli ännu bättre. Vi har gjort förbättringar i våra skomodeller genom att arbeta in membranet i sulans struktur. Vi

1. lösningen

har också ökat antalet mikrohål så att skon kan andas ännu

I det patenterade systemet av Geox company är yttersulan perforerad exakt i området med högst koncentration svett-

bättre. Resultatet är en sko som dina fötter kommer att älska. Tack vare sulans struktur kommer dina fötter att hålla sig

körtlar.

svala och torra hela arbetsdagen.

2. membranet En vattenångmolekyl är 700 gånger mindre än en vattenmolekyl. Geox company har utvecklat ett särskilt mikroporöst membran i sitt laboratorioum. Mikroporerna är mindre än vattenmolekyler men större än vattenångans molekyler. Detta gör att ångan kan försvinna samtidigt som det hindrar vatten från att tränga in. Dina fötter håller sig torra från fukt inifrån och utifrån.

JALAS ® 3120 LIGHT RESPIRO

158

JALAS ® 3160 TREK RESPIRO

JALAS ® 3890 COYOTE RESPIRO


FSS

FSS – en investering i hälsa och välmående många fötter lider i onödan Belastningssjukdomarna är antagligen det största arbetsmiljöproblemet i västvärlden. Varje år anmäls omkring 14 000 nya belastningsskador i Sverige. Onödigt, tycker vi! Därför har vi tagit ett helhetsgrepp om skor och iläggssulor. Som en hjälp finns också fotskannern FootStop Service, som gör det lättare att prova ut skor och sulor – som funkar optimalt för olika fötter.

varför skanna fötter? Fotskannern FootStop Service förebygger skador som kan uppstå om foten belastas på fel sätt. Det betyder att FootStop Service fungerar som förebyggande hälsovård. Den ersätter inte medicinsk behandling av skador som redan uppstått! ˾

Det går enkelt och snabbt att göra en analys av fötter med hjälp av FootStop Service.

˾

Den som skannar sina fötter kan behålla strumporna på.

˾

På några minuter har skannern registrerat fotvalvet samt fötternas mått och belastningspunkter.

˾

Resultatet kommer direkt. Displayen visar hur och var fötterna belastas och om fotvalvet är lågt, mellan eller högt.

˾

Personalen i butiken kan nu hjälpa till att prova ut rätt skor och iläggssulor.

JALAS® anatomiska iläggssulor löser många problem – men inte alla. För den som har stora problem med sina fötter, så är ortopediskt utprovade iläggssulor ett måste!

HUR MÅR FÖTTERNA? Fotbesvär kommer ofta smygande och risken att få problem ökar med åldern. Typiska fotproblem kan vara hud- och nagelbesvär, smärtor och skador på grund av felbelastningar. En fot som får fel stöd, eller glider fram och tillbaka i skon, blir lätt felbelastad, vilket gör att användaren spänner sig. På sikt kan det leda till skador i knän, höfter och rygg. Bästa sättet att förebygga problem och skador är att välja skor i rätt storlek. Välj en modell som har stötdämpande effekt. Vid behov behöver skorna också individuellt utprovade iläggssulor. Men individuellt ortopediskt utformade sulor kan i många fall undvikas med JALAS® Neutralizer sulor – som finns för lågt, mellan och högt fotvalv. Läs mer om våra sulor på sid. 220

159


fukten har inte en chans Drylock har ett vattentätt membran där vattendropparna inte har en chans att tränga igenom. Trots att det är vattentätt är det ändå ventilerande och leder bort svett och fukt.

halksäker yttersula Drylocks yttersula i PU/nitril är extremt halksäker och passar utmärkt för dig som ibland arbetar på hala och våta underlag. Den är också mycket slittålig och kommer att hålla länge. Sulan är värmebeständig och klarar svetsstänk och riktigt varma golv. Drylock är en riktig toppenkänga för dig som behöver en skyddssko som tål riktigt tuffa tag.

drylock tar stötarna I Drylock finns vår FX2-sula som är dubbeldämpande och gör skon mycket bekväm. Den fina stötdämpningen avlastar dina fötter, dina knän och din rygg. Skon har också en skön bälgplös och polstrad skaftkant för att ge dig högsta möjliga komfort.

drylock väger mindre Drylock är exceptionellt lätt. Trots den låga vikten, har den alla de egenskaper som utmärker en skyddssko; aluminiumtåhätta och spiktrampskydd.

när mörkret faller Med Drylock syns du även när det är mörkt. De flesta model-

VIND

lerna är försedd med reflexer som passar in i den genomtänkta designen.

REGN

YTTERLAGER FODER

VedenpitŠvŠ Drylock-mallisto on suunnitelt Drylock-mebranet tyšskentelet ulkona ja haluat pitŠŠ jalkasi kuivin

FUKTIG ÅNGA

160

är vattentätt men ändå ventilerande och leder bort svett och fukt .


Gräset är grönare. grönar På vår sida. jalas® green line – nordens första miljömärkta skyddsskor Green Line är en serie skor som är framtagen med så stor hänsyn till miljön som möjligt. Vi har gjort det så bra att de som första skyddsskor har blivit märkta med EU Ecolabel. EU Ecolabel är det gemensamma europeiska miljömärket. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation. Kraven för märkningen med Ecolabel tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. Green Line innehåller inga metaller. I stället för metall i spiktrampskydd och tåhätta, har vi använt material som tar extra hänsyn till miljön under hela skons livscykel. Green Line passar dig som vill ha en metallfri och bekväm skyddssko som samtidigt värnar om miljön. Extra bra passar den för dig som arbetar på en arbetsplats där det finns metalldetektorer.

161


SANDALER Ett utvalt sortiment skyddssandaler i behagliga material, med lĂĽg vikt, mycket hĂśg komfort och stabilitet tack vare avancerad konstruktion och ergonomisk utformning.

med spiktrampskydd

168


SANDALER

jalas® 3020 zenit En luftig sandal med extremt hög komfort. Yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/PU-behandlat läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Zenit - PU/RPU

SKYDDSKLASS S1 SRC

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Kardborreknäppning, polstrad skaftkant, antistatisk, låg vikt, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, Memory Foam, Merinoull

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION Zenit LÄST Normal

jalas® 3100 monza grip Bekväm skyddssandal med greppsäker och värmetålig yttersula. Ovandel i PU-belagt läder samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

SKYDDSKLASS S1 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Kardborreknäppning, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

163


SANDALER

jalas® 3350 easy grip Skyddssandal i PU-belagt läder, halksäker och värmebeständig yttersula, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

SKYDDSKLASS S1 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Kardborreknäppning, polstrad skaftkant, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3510 white respiro Vit skyddssandal utrustad med ett membran som andas patenterat av Geoxcompany. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S1 SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Kardborreknäppning, dubbel stötdämpning

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

jalas® 3800a monza respiro Luftig sandal med aluminiumtåhätta, slitstark och oljebeständig yttersula med ett membran som andas, patenterat av Geox Company. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ . Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S1

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Låg vikt, dubbel stötdämpning, kardborreknäppning

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

164


SANDALER

jalas® 3820a challenger respiro Skyddssandal med justering av hälgreppet med karborre runt hälen, dubbeldämpande innersula med Poron® XRD™ samt ett membran som andas, patenterat av Geox Company. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S1 SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning, kardborreknäppning, polstrad skaftkant

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

jalas® 3920a challenger Skyddssandal med justering av hälgreppet med karborre runt hälen, dubbeldämpande innersula med Poron® XRD™ samt värmebeständig och greppsäker slitsula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

SKYDDSKLASS S1 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning, kardborreknäppning, TPU tåslitskydd, värmebeständig yttersula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® SUPREME LÄST Normal STORLEK 36-47

marknadens lättaste skyddssko?

jalas® 9000 exalter Mycket lätt och välbalanserad skyddssko. Vikten är under 399g/sko i storlek 42. Ovandel av microfiber med ventilationshål som håller foten sval. Stötdämpning såväl under hälen som främre trampdynan. Aluminiumtåhätta. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Microfiber

STORLEK 36-47

PLATTFORM Exalter - PU/TPU

SKYDDSKLASS S1

FODER Microfiber

FUNKTIONER Aluminiumtåhätta, snörning, dubbel stötdämpning, sval, låg vikt

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION Exalter LÄST Normal

jalas® 3360 monza sara Skyddssandal med greppsäker och värmetålig sula. Ovandel i PU-belagt läder med tryckt mönster, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

SKYDDSKLASS S1 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Kardborreknäppning, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-42

165


SANDALER

storsäljare

jalas® 3400a monza sport Lätt skyddssandal med aluminiumtåhätta och sula i polyuretan. Kardborreknäppning. Innersula med dubbla stötdämpningszoner. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM M Sport - PU

SKYDDSKLASS S1

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner, kardborreknäppning

FAMILJ JALAS® CLASSIC KOLLEKTION M Sport LÄST Normal

jalas® 4110a monza antislip Rymlig sandal med kardborreknäppning och värmebeständig, halksäker sula. Aluminiumtåhätta. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

SKYDDSKLASS S1 HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, kardborreknäppning, ställbara vristremmar, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

jalas® 3500 white Skyddssandal med tåhätta av aluminium. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM M Sport - PU

SKYDDSKLASS S1 SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Kardborreknäppning, låg vikt, dubbel stötdämpning i Poron® XRD™.

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION White LÄST Normal

166


SANDALER

jalas® 4260 easy Sandalsko med kardborre och bälgplös. Värmebeständig, greppsäker sula. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S1 HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, kardborreknäppning, bälgplös, ventilationshål, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

167


SANDALER / SPIKTRAMPSKYDD

storsäljare

jalas® 3008 zenit En luftig sandal med extremt hög komfort. Utrustad med mjukt spiktrampskydd och yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/PU-belagt läder

SKYDDSKLASS S1P SRC

PLATTFORM Zenit - PU/RPU

FUNKTIONER Mjukt spiktrampsskydd, Kardborreknäppning, ProNose tåförstärkning, polstrad skaftkant, låg vikt, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, Memory foam, Merinoull, RPU sula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION Zenit LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3108 monza grip Skyddssandal med spiktrampskydd, aluminiumhätta, ProNose tåslitskydd, värmebeständig och greppsäker yttersula samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

SKYDDSKLASS S1P HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Kardborreknäppning, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, dubbel stötdämpning. ProNose tåslitskydd, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

168


SANDALER / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 3108w monza En greppsäker och luftig skyddssandal med spiktrampskydd, ovandel i PUbelagt läder och innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ för högsta komfort. Godkänd i ESD-klass 1. OVANDEL PU-belagt läder/nubuck

SKYDDSKLASS S1P

SULA PU

FUNKTIONER Kardborreknäppning, godkänd i ESD-klass 1, antistatisk, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig, dubbel stötdämpning

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 34-35

metallfri

jalas® 6418 bio Metallfri skyddssandal med kardborreknäppning, miljömärkt med EU Ecolabel. Mjukt spiktrampskydd samt komposittåhätta och ProNose tåslitskydd. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Microfiber

STORLEK 36-47

PLATTFORM Green Line - PU

SKYDDSKLASS S1 P SRC

FODER Cambrelle®

FUNKTIONER Metallfri, uppfyller kriterier för EU Ecolabel, dubbel stötdämpning i Poron® XRD™, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, smal/normal passform

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Green Line LÄST Smal/normal

jalas® 4118b monza antislip Rymlig skyddssandal med två kardborreband. Tåhätta i aluminium och spiktrampskydd i stål. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345:2004. OVANDEL Nubuck

SKYDDSKLASS S1 P HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

169


SANDALER / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 4268 easy Sko med värmebeständig och greppsäker yttersula, spiktrampskydd i stål, kardborreknäppning. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S1 P HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, värmebeständig yttersula, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, bälgplös, ventilationshål, Kevlar®tråd, rymlig läst

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

mjukt spiktrampskydd

jalas® 3408a monza sport Skyddssandal med aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. Innersula med dubbla stötdämpningszoner, kardborreknäppning. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder/nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM M Sport - PU

SKYDDSKLASS S1 P

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, låg vikt, mjukt spiktrampskydd i textil

FAMILJ JALAS® CLASSIC KOLLEKTION M Sport LÄST Normal

jalas® 3438 arioso Skyddssandal i PU-belagt läder. Aluminiumtåhätta, normal läst, yttersula i PU samt mjukt spiktrampskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

FUNKTIONER Kardborreknäppning, låg

PLATTFORM M Sport - PU

vikt, stötdämpande innersula, slitsula i PU

®

FAMILJ JALAS CLASSIC LÄST Normal STORLEK 36-47 SKYDDSKLASS S1P SRB

graninge® 7218 Skyddssandal i föroljad nubuck, tåhätta i komposit, spiktrampskydd i stål och tvådensitetssula i PU. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck SULA PU/PU FODER Cambrelle® LÄST Normal/rymlig STORLEK 35-48 SKYDDSKLASS S1P SRC

170

FUNKTIONER Kardborreknäppning, polstrad skaftkant, antistatisk, TPU Heel Support


MJUKSKOR Lätta, luftiga och bekväma mjukskor som är lätta att komma i och ur anpassade för olika användningsområden. Med eller utan hälrem och med ställbar vrist.


M J U KS KO R

jalas® 3170 chef Mjuksko med mycket bra grepp, aluminiumtåhätta, greppsäker och värmebeständig yttersula samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS SB AE HRO

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, kardborreknäppning, justerbar hälrem, låg vikt, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 2900 jack Tvättbar mjuksko i mikrofiber, yttersula i PU samt justerbar hälrem. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Mikrofiber SULA Gram - PU

FUNKTIONER Tvättbar i 40°C, utbytbar innersula, damstorlekar, hälrem

FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 34-47 SKYDDSKLASS SB A E

1799 En toffel med ställbar vristrem och elastisk hälrem för bästa passform. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck SULA PU LÄST Normal STORLEK 35-47 SKYDDSKLASS SB FUNKTIONER Ställbar vristrem

172


M J U KS KO R

1796 En toffel med ställbar häl- och vristrem för bästa passform. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder SULA PU LÄST Normal STORLEK 35-47 SKYDDSKLASS SB FUNKTIONER Justerbar hälrem, ställbara vristremmar, antistatisk

1792 Bekväm skyddstoffel. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder SULA PU LÄST Normal STORLEK 35-47 SKYDDSKLASS SB FUNKTIONER Ställbar vristrem

1494 Skyddstoffel med ovandel i PU-behandlat läder. Fällbar hälrem. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder SULA PU LÄST Normal STORLEK 35-46 SKYDDSKLASS SB FUNKTIONER Justerbar hälrem

173


LÅGSKOR Ett utvalt sortiment lågskor i behagliga material, med låg vikt, mycket hög komfort och stabilitet tack vare avancerad konstruktion och ergonomisk utformning.

med spiktrampskydd

180


L ÅG S KO R

jalas® 3030 zenit Snörsko med extremt hög komfort. Yttersula av RPU för bästa stötdämpning och stabilitet. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/PU-behandlat läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Zenit - PU/RPU

SKYDDSKLASS S3 SRC

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, polstrad skaftkant, antistatisk, låg vikt, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, Memory Foam, Merinoull

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION Zenit LÄST Normal

jalas® 3310 drylock Vattentät lågsko i nubuck/Cordura®, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, värmebeständig och greppsäker slitsula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/Cordura®

STORLEK 36-47

PLATTFORM Grip - PU/nitril

SKYDDSKLASS S2 WR HRO SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, vattentätt DryLock-membran, nitrilgummisula

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION DryLock LÄST Normal

175


L ÅG S KO R

jalas® 3110 light grip Lågsko i nubuck/textil med greppsäker samt värmebeständig slitsula i nitrilgummi. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil

SKYDDSKLASS S2 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3120 light respiro Stabil skyddssko utrustad med ett membran, patenterat av Geox company, som andas. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S2 SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, dubbel stötdämpning

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

jalas® 3130 pro grip Snörsko med ventilationsnät i ovandelen, greppsäker och värmebeständig yttersula samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Ovandel av nubuck samt aluminiumtåhätta. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

SKYDDSKLASS S1 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, snörning, polstrad skaftkant, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3180 nova respiro Stabil skyddssko utrustad med ett membran som andas patenterat av Geoxcompany. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S1 SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, dubbel stötdämpning

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

176


L ÅG S KO R

jalas® 3520 white Loafer med aluminiumtåhätta, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Microfiber

STORLEK 36-47

PLATTFORM M Sport - PU

SKYDDSKLASS S2 SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Polstrad skaftkant,

FAMILJ JALAS® PRO

låg vikt, dubbel stötdämpning

KOLLEKTION White LÄST Normal

jalas® 3830 black respiro Stabil skyddssko med ett membran som andas patenterat av Geox Company. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Aluminiumtåhätta. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S2

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla

FAMILJ JALAS® PRO

stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, polstrad skaftkant

KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

jalas® 3700a ultima mgr Stabil skyddssko utrustad med ett membran som andas patenterat av Geox Company. Aluminiumtåhätta, ventilerande foder samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Överensstämmer med EN ISO 20345samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil

STORLEK 36-47

SULA PU/TPU

SKYDDSKLASS S2

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Låg vikt, dubbel

FAMILJ JALAS® PRO

stötdämpning, snörning

KOLLEKTION MGR LÄST Normal

jalas® 3840 nova respiro Stabil skyddssko utrustad med ett membran som andas, patenterat av GeoxCompany. Perforerad ovandel och innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S1

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla

FAMILJ JALAS® PRO

stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, polstrad skaftkant

KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

177


L ÅG S KO R

jalas® 3890 coyote respiro Stabil skyddssko utrustad med ett membran som andas patenterat av Geoxcompany. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S2

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

jalas® 4140a carbon Rymlig snörsko med greppsäker och värmebeständig slitsula samt aluminiumtåhätta. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil

SKYDDSKLASS S2 HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

storsäljare

jalas® 3460a light sport Skyddssko med aluminiumtåhätta och normal läst. Innersula med dubbla stötdämpningszoner. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil

STORLEK 36-47

PLATTFORM M Sport - PU

SKYDDSKLASS S2

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner, snörning, antistatisk, låg vikt

FAMILJ JALAS® CLASSIC KOLLEKTION M Sport LÄST Normal

178


L ÅG S KO R

lämplig vid heta arbeten

jalas® 4450 low Skyddsloafer, sydd med slitstark värmebeständig Kevlar®tråd. Värmebeständig och greppsäker sula i nitril. Aluminiumtåhätta. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

SKYDDSKLASS S2 HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, Kevlar®tråd i ovandelen, ProNose tåslitskydd, rymlig läst

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

graninge® 7280 Skyddssko i föroljad nubuck med tåhätta i komposit och två-densitetssula i polyuretan. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck/textil SULA PU/PU FODER Cambrelle®

FUNKTIONER Snörning, polstrad skaftkant, antistatisk, ventilationsnät, TPU Heel Support

LÄST Normal STORLEK 35-48 SKYDDSKLASS S2 SRC

179


L ÅG S KO R / S P I K T R A M P S KY D D

storsäljare

jalas® 3018 zenit En snörsko med extremt hög komfort. Utrustad med mjukt spiktrampskydd och yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/PU-belagt läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Zenit - PU/RPU

SKYDDSKLASS S3 SRC

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Mjukt spiktrampsskydd, snörning, ProNose tåförstärkning, polstrad skaftkant, låg vikt, dubbel stötdämpning i innersula, Memory foam, Merinoull, RPU sula

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION Zenit LÄST Normal

jalas® 3045 fortyfive JALAS® 3045 är en trendig och mycket bekväm skyddssko i sneakerstil. RPUsula för ultimat grepp. Fodret andas, vilket gör skon luftig och skön. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM Zenit - PU/RPU

SKYDDSKLASS S3 SRC

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, antistatisk, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Street LÄST Normal

180


L ÅG S KO R / S P I K T R A M P S KY D D

storsäljare

jalas® 3308 drylock Vattentät lågsko i narvläder. Spiktrampsskydd i stål, värmebeständig och greppsäker yttersula, aluminiumtåhätta och innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 WR HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Spiktrampskydd i stål, ProNose tåförstärkning, bälgplös, snörning, polstrad skaftkant, låg vikt, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ , vattentätt DryLockmembran, nitrilgummisula

FODER DryLock FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION DryLock LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3118 light grip Skyddssko med spiktrampskydd, aluminiumhätta, ProNose tåslitskydd, värmebeständig och greppsäker yttersula samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil

SKYDDSKLASS S3 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig yttersula, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, dubbel stötdämpning, ProNose tåslitskydd, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3118w JALAS® 3118 är en greppsäker skyddssko i nubuck samt textil, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, samt med spiktrampskydd. Godkänd i ESD-klass 1. OVANDEL Nubuck

SKYDDSKLASS S3

SULA PU

FUNKTIONER Snörning, godkänd i ESDklass 1, antistatisk, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig, dubbel stötdämpning

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 34-35

181


L ÅG S KO R / S P I K T R A M P S KY D D

storsäljare

jalas® 3358s easy grip Sandalsko med sömmar av Kevlar®tråd, aluminiumtåhätta och innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Värmebeständig och greppsäker slitsula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder/nubuck

SKYDDSKLASS S3 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Kardborreknäppning, ProNose tåförstärkning, bälgplös, polstrad skaftkant, Kevlar®tråd, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

metallfri

jalas® 6428 prima Smidig uniformssko i läder tillverkad helt utan metaller samt utrustad med spiktrampskydd i textil. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 SRC

PLATTFORM Green Line - PU

FUNKTIONER Metallfri, snörning, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Smal/normal STORLEK 36-47

182


L ÅG S KO R / S P I K T R A M P S KY D D

jalas® 6468 eko Metallfri skyddssko med snabbsnörning, uppnår kriterier för EU Ecolabel. Mjukt spiktrampskydd samt komposittåhätta och ProNose tåslitskydd. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Microfiber

STORLEK 36-47

PLATTFORM Green Line - PU

SKYDDSKLASS S3

FODER Cambrelle®

FUNKTIONER Metallfri, uppfyller kriterier för EU Ecolabel, innersula med dubbel stötdämpning i Poron® XRD™, ProNose tåslitskydd.

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Green Line LÄST Smal/normal

storsäljare

jalas® 4738s terra Skyddssko i läder med spiktrampskydd, ProNose tåslitskydd, värmebeständig och greppsäker yttersula. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO CI SRC

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, snörning, polstrad skaftkant, rymlig läst, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-50

183


L ÅG S KO R / S P I K T R A M P S KY D D

jalas® 1335 Lågsko med ovandel i narvläder, mjukt spiktrampsskydd, tåhätta av aluminium, dold snabbsnörning samt en mjuk, polstrad plös. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 HRO

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRDTM, snörning, värmebeständig slitsula i nitrilgummi, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 4148b carbon En snörsko med greppsäker och värmebeständig yttersula, aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål, ventilerande foder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck/textil

SKYDDSKLASS S3 HRO SRC

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, ProNose tåslitskydd, snörning, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

mjukt spiktrampskydd

jalas® 3468a light sport Skyddssko med mjukt aluminiumhätta, mjukt spiktrampsskydd och ProNose tåslitskydd. Normal läst. Innersula med dubbla stötdämpningszoner. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM M Sport - PU

SKYDDSKLASS S3

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner, ProNose tåslitskydd, snörning, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil

FAMILJ JALAS® CLASSIC KOLLEKTION M Sport LÄST Normal

184


L ÅG S KO R / S P I K T R A M P S KY D D

jalas® 3448 light Skyddssko med ovandel i läder. Aluminiumtåhätta, normal läst, yttersula i PU samt mjukt spiktrampskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder PLATTFORM M Sport - PU FAMILJ JALAS® CLASSIC

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, spiktrampskydd, stötdämpande innersula, slitsula i PU

LÄST Normal STORLEK 36-47 SKYDDSKLASS S3 SRB

graninge® 2701 En bekväm och funktionell skyddssko med supportsystem som förstärker stödet runt hälen. Ståltåhätta och spiktrampskydd. Slitstark nitrilsula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck SULA PU/nitril LÄST Normal STORLEK 39-47 SKYDDSKLASS S3 HRO HI FUNKTIONER Snörning, PU tåslitskydd, bälgplös, antistatisk

graninge® 7288 Snörsko i föroljad nubuck med tåhätta i komposit, spiktrampskydd i stål och tvådensitetssula i PU. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck SULA PU/PU FODER Cambrelle®

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, snörning, bälgplös, snörning, polstrad skaftkant, antistatisk, vattenavstötande, TPU Heel Support

LÄST Normal STORLEK 35-48 SKYDDSKLASS S3 SRC

185


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR Från slitstarka, varma och halksäkra kängor till extra varma stövlar för krävande vinterbruk. Kraftigt utförande, extra bred läst och stötabsorberande innersula ger extra säkerhet och komfort även i svåra vintermiljöer, där varje modell är lika bekväm och perfekt anpassad för sitt användningsområde.

med spiktrampskydd

189


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR

jalas® 4770 offroad Skyddskänga med greppsäker och värmetålig slitsula. Kängan har både snörning och dragkedja. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™ för högsta komfort. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S2 HRO CI SRC

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Snörning, dragkedja, rymlig läst, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande

FODER Teknisk fleece FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

jalas® 3150 trek Skyddskänga med värmebeständig och greppsäker slitsula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDELNubuck/textil

SKYDDSKLASS S2 HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Snörning, antistatisk, låg vikt, olje- och kemikaliebeständig, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3160 trek respiro Stabil skyddskänga utrustad med ett membran som andas patenterat av Geoxcompany. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil

STORLEK 36-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S2 SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, dubbel stötdämpning

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

jalas® 3780 foods Läderstövel med mycket bra grepp, tåhätta i aluminium och innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S2 HRO SRB CI

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Låg vikt, nitrilgummisula, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

187


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR

jalas® 3941 hunter Skyddstövel i läder med dragkedja, ovandelens sömmar i värmebeständig Kevlar®tråd. Värmebeständig och halksäker yttersula. ProNose tåslitskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder PLATTFORM Grip - PU/nitril FAMILJ JALAS® PRO

FUNKTIONER Värmebeständig tråd i ovandel, värmebeständig sula, ProNose, dragkedja

LÄST Normal STORLEK 36-47 SKYDDSKLASS S2 HRO

lämplig vid heta arbeten

jalas® 4441 titan Skyddskänga sydd med Kevlar®tråd i ovandelen. Halksäker och värmebeständig yttersula. Aluminiumtåhätta, kardborreknäppning. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345:2004. OVANDEL PU-behandlat läder PLATTFORM ProMotion - PU/nitril FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, bälgplös, polstrad skaftkant, Kevlar®tråd, rymlig läst, nitrilgummisula

LÄST Rymlig STORLEK 35-48 SKYDDSKLASS S2 HRO

jalas® 4820 boots Läderstövel med syntetiskt pälsfoder samt tåhätta i aluminium. Värmebeständig och halksäker slitsula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S2 HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Högt skaft, vinterfodrad, ESD, värmebeständig sula

FODER Fiberpäls FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 37-48

jalas® 3870s trek c respiro Stabil skyddskänga utrustad med ett membran som andas, patenterat av Geoxcompany. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 38-47

PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU

SKYDDSKLASS S2

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, polstrad skaftkant

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Respiro LÄST Normal

188


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 3055 fiftyfive JALAS® 3055 är en trendig och mycket bekväm skyddskänga i sneakerstil. RPUsula för ultimat grepp. Fodret andas, vilket gör kängan luftig och skön. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck

STORLEK 36-47

PLATTFORM Zenit - PU/RPU

SKYDDSKLASS S3 SRC

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, antistatisk, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Street LÄST Normal

storsäljare

jalas® 3318 drylock Vattentät halvkänga i läder. Aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål, ProNose tåslitskydd, värmebeständig slitsula samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 WR HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, bälgplös, snörning, spiktrampskydd i stål, polstrad skaftkant, låg vikt, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, vattentätt DryLockmembran, nitrilgummisula

FODER DryLock FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION DryLock LÄST Normal STORLEK 36-47

189


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 4358 drylock wide Vattentät skyddskänga i narvläder med rymlig läst. Värmebeständig yttersula. Reflexer på sidorna. Denna artikel överensstämmer med kraven för EN ISO 20345 och IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

STORLEK 36-48

PLATTFORM PU/nitril

SKYDDSKLASS S3 HRO WR SRB

FODER DryLock

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, låg vikt, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, vattentätt DryLockmembran, värmebeständig yttersula

FAMILJ JALAS® SUPREME LÄST Rymlig KOLLEKTION DryLock

jalas® 3328 drylock Vattentät skyddskänga i narvläder. Värmebeständig och halksäker yttersula, tåhätta i aluminium, spiktrampskydd i stål samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 WR HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, bälgplös, snörning, låg vikt, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, vattentätt DryLockmembran, nitrilgummisula

FODER DryLock FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION DryLock LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 3778 drylock Vattentät läderstövel med dragkedja på insidan. Värmebeständig yttersula. Reflexer på sidorna. Denna artikel överensstämmer med kraven för EN ISO 20345 and IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 HRO SRB

PLATFORM PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, låg vikt, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, vattentätt DryLockmembran, värmebeständig yttersula

FODER DryLock/fiberpäls FAMILJ Supreme LÄST Normal STORLEK 36-47

190


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 3998 impact Skyddskänga med aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd, ProNose tåslitskydd samt även ett skyddande lager D3O i de delar av ovandelen som ofta exponeras för tryck och slag. Värmebeständig och halksäker yttersula. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder

SKYDDSKLASS S3 HRO CI SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, spiktrampskydd, dubbeldämpande innersula i Poron® XRD™, halksäker slitsula i nitril, skyddande partier i ovandel i D3O

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® SUPREME LÄST Normal STORLEK 36-47

storsäljare

jalas® 3978 offroad + En vinterfodrad skyddskänga med värmebeständig och greppsäker yttersula, aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd samt dragkedja på insidan. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, syntetiskt pälsfoder, ProNose tåslitskydd, mjukt spiktrampskydd i textil, nitrilgummisula, dragkedja, bälgplös

FODER Päls/Absolute Aluminia FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

191


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

storsäljare

jalas® 4778 offroad Skyddskänga med spiktrampskydd i stål och tåhätta i aluminium. Värmebeständig och halksäker yttersula, dragkedja på insidan samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO CI SRC

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose

FODER Teknisk fleece

tåförstärkning, snörning, dragkedja, rymlig läst, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande

FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-50

storsäljare

jalas® 4698 winter king Värme och oljebeständig stövel med spiktrampskydd. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Sömmar i Kevlar®tråd. Halksäker samt pälsfodrad. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO C1

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, ProNose tåslitskydd, mjukt spiktrampskydd i textil, antistatisk, Kevlar®tråd, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Päls/Absolute Aluminia FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 37-48

192


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 4688 polar En varmfodrad skyddsstövel med aluminiumtåhätta, halksäker, olje- och värmebeständig sula, samt spiktrampskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, dragkedja, antistatisk

FODER Mikrotunt tekniskt fleece FAMILJ JALAS® PRO STORLEK 39-48 SKYDDSKLASS S3 HRO

jalas® 4468 king Skyddsstövel med tåhätta i aluminium och spiktrampskydd. Sömmar i Kevlar®tråd, värmebeständig och halksäker yttersula. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, ProNose tåslitskydd, Kevlar®tråd, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

jalas® 3988 mgr winpro Fodrad vinterstövel. Aluminiumtåhätta samt spiktrampskydd. Snölås i skaftet. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder/textil

STORLEK 39-47

PLATTFORM Grip - PU/nitril

SKYDDSKLASS S3 HRO CI SRB

FODER Absolute Aluminia/fiberpäls

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, skaftavslut med snölås, låg vikt, nitrilgummisula

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION MGR LÄST Normal

jalas® 4788 safari Skyddskänga med tåhätta, spiktrampskydd i stål samt dragkedja. Värmebeständig och halksäker yttersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO CI SRC

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, snörning, dragkedja, polstrad skaftkant, rymlig läst, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 39-48

193


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 4748s jupiter Skyddskänga med tåhätta samt värmebeständig och halksäker yttersula. Innersulan har dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO CI SRC

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER ProNose tåförstärkning, snörning, polstrad skaftkant, rymlig läst, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

jalas® 6498 nature Metallfri skyddskänga med snabbsnörning, uppfyller kriterier för EU Ecolabel. Mjukt spiktrampskydd samt komposittåhätta och ProNose tåslitskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Microfiber

STORLEK 36-47

PLATTFORM Green Line - PU

SKYDDSKLASS S3

FODER Cambrelle®

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning i Poron® XRD™, ProNose tåförstärkning, snörning, bälgplös, polstrad skaftkant, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, uppfyller kriterier för EU Ecolabel

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Green Line LÄST Smal/normal

jalas® 6438 tempera Metallfri, vinterfodrad halvkänga i PU-behandlat läder och nubuck med foder i konstpäls. Överrensstämmer med kraven för EN ISO 20345 och IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 SRC

PLATTFORM PU

FUNKTIONER Metallfri, foder i konstpäls, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, ProNose tåslitskydd

FODER Fiberpäls KOLLEKTION Green Line LÄST Smal/normal STORLEK 36-47

jalas® 6448 tempera high Metallfri, vinterfodrad helkänga i PU-behandlat läder med foder i konstpäls. Denna artikel överensstämmer med kraven för EN ISO 20345 och IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 SRC

PLATTFORM PU

FUNKTIONER Metallfri, foder i konstpäls , dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, ProNose tåslitskydd

FODER Fiberpäls KOLLEKTION Green Line PASSFORM Smal/normal STORLEK 36-47

194


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

jalas® 4768 fire JALAS® 4768 är en brandmanstövel i slitstarkt PU-behandlat läder, tillverkad enligt de senaste säkerhetsföreskrifterna. Värmebeständiga Kevlar®-sömmar och namnetikett. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 15090:2012 SRA CI. OVANDEL PU-behandlat läder

FUNKTIONER Dragöglor, antistatisk, Kevlar®-tråd, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

FODER Polyamid FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 39-48 SKYDDSKLASS S3

jalas® 1365 Skyddskänga med ovandel i narvläder, snörning samt dragkedja på insidan och en mjuk, polstrad bälgplös. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Tåhätta av aluminium samt mjukt spiktrampsskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 HRO CI

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRDTM, snörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, dragkedja

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

pälsfodrad ®

jalas 1375 Vinterfodrad skyddskänga med ovandel i narvläder, snörning och dragkedja på insidan samt en mjuk, polstrad bälgplös. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Extra foder vid tåhättan. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS S3 HRO CI

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Vinterfoder, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, antistatisk, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, dragkedja

FODER Pälsfoder FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

lämplig vid heta arbeten

jalas® 4448s titan Skyddskänga med ovandel sydd i Kevlar®tråd. Halksäker och värmebeständig yttersula. Aluminiumtåhätta samt kardborreknäppning. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS S3 HRO

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, kardborreknäppning, ProNose tåslitskydd, bälgplös, polstrad skaftkant, antistatisk, Kevlar®tråd, rymlig läst, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

195


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR / SPIKTRAMPSKYDD

mjukt spiktrampskydd

jalas® 3498 highlight Skyddskänga med tåhätta i aluminium samt mjukt spiktrampskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU-behandlat läder

STORLEK 36-47

PLATTFORM M Sport - PU

SKYDDSKLASS S3

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning, ProNose tåslitskydd, snörning, låg vikt, mjukt spiktrampskydd

FAMILJ JALAS® CLASSIC KOLLEKTION M Sport LÄST Normal

graninge® 2703 Skyddskänga med tåhätta samt spiktrampskydd i stål. Support system som förstärker stödet runt hälen. Värmebeständig yttersula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck SULA PU/nitril LÄST Normal STORLEK 39-47 SKYDDSKLASS S3 HRO HI FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, bälgplös, antistatisk

graninge® 7298 Skyddskänga i föroljad nubuck med tåhätta i komposit, spiktrampskydd i stål samt tvådensitetssula i PU. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck SULA PU/PU FODER Cambrelle®

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, snörning, bälgplös, polstrad skaftkant, antistatisk, vattenavstötande, TPU Heel Support

LÄST Normal STORLEK35-48 SKYDDSKLASS S3 SRC

graninge® 7299 Skyddskänga med dragkedja på insidan. Föroljad nubuck med tåhätta i komposit, spiktrampskydd i stål, slitsula i nitrilgummi samt foder i fiberpäls och Thinsulate. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL Nubuck SULA PU/nitril FODER Thinsulate/fiberpäls LÄST Normal STORLEK 36-48 SKYDDSKLASS S3 HRO SRC

196

FUNKTIONER Snörning, dragkedja, antistatisk, olje- och kemikaliebeständig, nitrilgummisula


PU-STÖVLAR Starka, smidiga PU-stövlar med inbyggda skyddsfunktioner för miljöer och arbetsuppgifter där extra säkerhet krävs.


PU-STÖVLAR

förbättrad komfort

dunlop® 462933 purofort Skyddsstövel i PU med tåhätta samt spiktrampsskydd. Klippbart skaft. Ny innersula. Stöveln har mycket låg vikt. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU

FUNKTIONER Klippbart skaft

SULA PU LÄST Normal STORLEK 37-48 SKYDDSKLASS S5

förbättrad komfort

dunlop® 762933 purofort+ Skyddstövel i PU med tåhätta samt spiktrampsskydd. Slitsula i PU/TPU som ger utmärkt slitstyrka. Klippbart skaft. Ny innersula. Löstagbart foder säljs som tillbehör (artikelnummer 3299). Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU

FUNKTIONER Ståltåhätta, spiktrampskydd

SULA PU/TPU LÄST Normal STORLEK 36-49 SKYDDSKLASS S5

polyver 3289 Skyddsstövel för extrema vinterförhållanden. Med ståltåhätta samt spiktrampskydd. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345. OVANDEL PU SULA PU FODER Fiberpäls LÄST Normal STORLEK 39-46 SKYDDSKLASS S5

198

FUNKTIONER Vinterfoder


YRKESSKOR Skor för dig som står och går hela dagarna men som inte behöver skyddsskons speciella egenskaper.

201 202 206 209

regler och standarder sandaler lågskor kängor och läderstövlar


S KY D DA D I N A F ÖT T E R

Skydda dina fötter Fötterna är kroppens fundament och de kräver skor som har en bra stötdämpning, som är stadiga samt skyddar dina fötter även om du inte behöver skyddsskor. Om du går och står hela arbetsdagen går du ungefär 320 mil på ett år. Då är det inte svårt att inse vikten av bra skor på fötterna. På Ejendals kallar vi dessa skor för fotskydd. För högsta möjliga säkerhet och komfort arbetar Ejendals med yrkesskor från världsledande tillverkare. Främst med vårt eget varumärke JALAS®, som vi är mycket stolta över. Yrkesskor från JALAS® uppfyller samma kriterier som JALAS® skyddsskor vad gäller halksäkerhet, stabilitet och ergonomi. Alla skor märkta med ESD-piktogram överensstämmer med IEC 61340-5-1. Lägg till en snygg och genomtänkt design och noggrant utvalda material, så får du en sko i världsklass.

Varumärke och familjer Ejendals sortiment av högklassiga yrkesskor består av en stor mängd modeller för användare inom t ex servicesektorn. Vi har byggt upp ett unikt sortiment av skor där varje produkt är väl anpassad för sitt användningsområde. Våra skor och handskar förenar hög kvalitet med komfort och design. På sidan 148 kan du läsa om våra skofamiljer.

JALAS® är märket på marknadens mest tekniskt avancerade skyddsskor, de allra bästa. Många av materialen bygger på helt ny teknik. Produkterna kännetecknas av utomordentlig komfort.

200


VÅ R A Y R K E S S K O R

Våra yrkesskor Ejendals sortiment av yrkesskor är till för dig som inte behöver tå- och spiktrampskydd men ändå har ett behov av bra och säkra skor på arbetet.

regler och standarder Alla yrkesskor från JALAS® sortiment är testade och uppfyller EN-standard EN ISO 20347.

YRKESSKOR KLASS EN ISO 20347

KLASS I, II

OB

I

O1

I

O2

I

O3

II

O4

II

O5

A

E

WRU

Hel bakkappa

Antistatisk (100 K–-1000 M–)

Energiupptagning i klacken (20 J)

Vattenavstötande ovanläder

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾

P Mönstrad yttersula

Spiktrampskydd

˾

˾

˾

Skor märkta O saknar skyddståhätta men uppfyller baskraven för yrkesskor. Yrkesskor delas även in i klasser, där: Klass I anger att skon är gjord av läder eller textil. Klass II anger att skon är tillverkad av polymert material, dvs gummi eller PU. ORO anger att skon är oljebeständig.

Kontakta gärna Ejendals kundservice på telefon 0247-360 00 om du ändå skulle vara osäker på vilken sko du behöver.

201


SANDALER

jalas® 3102 monza grip Yrkessandal med värmebeständig och halksäker yttersula. Ovandel i PU-behandlat läder och innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS 01 FO HRO SRB

PLATTFORM Grip - PU/nitril

FUNKTIONER Kardborreknäppning, låg vikt, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 5012 menu white Vit mjuksko med ventilation i ovandelen. Tvättbar i 40°C. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Microfiber

SKYDDSKLASS O1 SRC

SULA Grand Walking - PU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, justerbar hälrem, låg vikt, tvättbar i 40°C

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas ® 5062 free Öppen sko med snörning samt en kardborre. Ovandelen i nubuck. Innersulan har dubbla stötdämpande zoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck/textil SULA Grand Walking - PU FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO STORLEK 36-47 FUNKTIONER Dubbel stötdämpning, låg vikt

202


SANDALER

jalas® 5042 care Sandalsko med kardborrestängning i ovandelen. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Microfiber SULA Grand Walking - PU FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, justerbar över häl samt fotrygg, låg vikt

FAMILJ JALAS® PRO STORLEK 36-47 SKYDDSKLASS O1 SRC

jalas® 2552 cool sport Sandal med stabil sula och utbytbar innersula. Foder som andas och snabbspänne. Överensstämmer med kraven i IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Nubuck PLATTFORM Stabilizator - PU/TPU FODER Neopren FAMILJ JALAS® PRO STORLEK 35-47 FUNKTIONER Justerbar hälrem, snabbspänne

jalas® 2902 daniel Svart mjuksko med täckt ovandel i mikrofiber. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Tvättbar i 40°C. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Mikrofiber SULA Gram - PU FAMILJ JALAS®PRO

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, tvättbar i 40°C

LÄST Normal STORLEK 34-47 SKYDDSKLASS OB A E ORO

jalas® 2942 sarita Mönstrad mjuksko i mikrofiber. Skon är tvättbar i 40°C. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Mikrofiber

SKYDDSKLASS OB A E ORO SRC

SULA Gram - PU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, tvättbar i 40°C

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Gram à la Sara LÄST Normal STORLEK 34-42

203


SANDALER

jalas® 2972 suvi Mönstrad mjuksko i mikrofiber. Skon är tvättbar i 40°C. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Mikrofiber

SKYDDSKLASS OB A E ORO SRC

SULA Gram - PU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, tvättbar i 40°C

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Gram à la Sara LÄST Normal STORLEK 34-42

jalas® 2982 ronja Täckt sko med ventilationsnät på sidorna samt hälrem. Ovandelen i tvättbar mikrofiber. Innersulan har dubbla stötdämpande zoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Mikrofiber

STORLEK 34-42

SULA PU

SKYDDSKLASS OB SRC A E FO

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, tvättbar i 40°C

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Gram à la Sara LÄST Normal

jalas® 2992 rosa Öppen mjuksko med hälrem. Ovandelen i tvättbar mikrofiber. Innersulan har dubbla stötdämpande zoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Mikrofiber

STORLEK 34-42

SULA PU

SKYDDSKLASS OB SRC A E FO

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, tvättbar i 40°C

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Gram à la Sara LÄST Normal

jalas® 1112 iris Mjuksko med täckt ovandel, kardborre samt hälrem. Ovandel i narvläder. Innersulan har dubbla stötdämpande zoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

STORLEK 36-42

SULA PU

SKYDDSKLASS O1 SRC

FODER Microfiber/polyester

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Flower LÄST Smal/Normal

204


SANDALER

1483 Mjuksko med ovandel i läder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347. OVANDEL Läder SULA PU LÄST Normal STORLEK 35-46 SKYDDSKLASS OB + E FUNKTIONER Justerbar hälrem, låg vikt, mjuk innersula

1493 Mjuksko med ovandel i läder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347. OVANDEL Läder SULA PU LÄST Normal STORLEK 35-46 SKYDDSKLASS OB + E FUNKTIONER Justerbar hälrem, låg vikt, mjuk innersula

1789 Mjuksko med ovandel i läder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347. OVANDEL PU-behandlat läder SULA PU LÄST Normal STORLEK 35-46 SKYDDSKLASS OB + E FUNKTIONER Ställbar vristrem, låg vikt

4020b Blå badtoffel. OVANDEL Nylon/textil SULA Phylon/E.V.A. STORLEK 36-46 FUNKTIONER Låg vikt

205


L ÅG S KO R

jalas® 2102 richard Stilren och klassisk loafer med ventilerande foder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS O2

SULA Comfort VIP - PU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, låg vikt

FODER Microfiber FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 39-47

jalas® 2112 ronald Stilren och klassisk snörsko med ventilerande foder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS O2

SULA Comfort VIP - PU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, låg vikt

FODER Narvläder FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 39-47

jalas® 5022 tour Stilren snörsko i läder med ventilerande foder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS O2 SRC

SULA Grand Walking - PU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, låg vikt

FODER Tebox FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 5032 move Halvkänga i läder med fiberpälsfoder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder SULA Grand Walking - PU FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47 SKYDDSKLASS O2 SRC

206

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, pälsfoder


L ÅG S KO R

jalas® 5052 trip Bekväm loafer i läder med ventilerande foder. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS O2 SRC

SULA Grand Walking - PU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, låg vikt

FODER Tebox FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 5222 tour respiro Snörsko i läder utrustad med ett membran som andas patenterat av Geox Company. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

SKYDDSKLASS O2 SRB

SULA Grand Walking - PU/TPU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, låg vikt

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

jalas® 5282 roam respiro Designad snörsko i läder utrustad med ett membran som andas patenterat av Geox Company. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS O2 SRB

SULA Grand Walking - PU/TPU

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, låg vikt

FODER Tebox/Drilex® FAMILJ JALAS® PRO LÄST Normal STORLEK 36-47

207


L ÅG S KO R

jalas® 1102 viola Öppen sko med resårförslutning. Ovandel i narvläder. Innersulan har dubbla stötdämpande zoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

STORLEK 36-42

SULA PU

SKYDDSKLASS O1 SRC

FODER Microfiber/polyester

FUNKTIONER Dubbla

FAMILJ JALAS® PRO

stötdämpningszoner i Poron® XRD™

KOLLEKTION Flower LÄST Smal/Normal

jalas® 1122 stella Täckt sko med snörning. Ovandel i narvläder. Innersulan har dubbla stötdämpande zoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

STORLEK 36-42

SULA PU

SKYDDSKLASS O1 SRC

FODER Microfiber/polyester

FUNKTIONER Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION Flower LÄST Smal/normal

208


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR

jalas® 3312 drylock Halvkänga i narvläder med halksäker och värmebeständig yttersula. Utrustad med JALAS® FX2 dual action-sula. Vattentätt Drylock-membran som andas. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Grip - PU/nitril

SKYDDSKLASS O2 WR HRO SRB

FODER Tebox/Drilex®

FUNKTIONER Snörning, polstrad skaftkant, nitrilgummisula, dragöglor, dubbel stötdämpning, vattentätt Drylock-membran

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION DryLock LÄST Normal

jalas® 3322 drylock fantom Vattentät känga i narvläder. Halksäker och värmebeständig yttersula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL Narvläder

STORLEK 36-47

PLATTFORM Grip - PU/nitril

SKYDDSKLASS O2 WR HRO SRB

FODER DryLock

FUNKTIONER Snörning, låg vikt, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, vattentätt Drylockmembran, nitrilgummisula

FAMILJ JALAS® SUPREME KOLLEKTION DryLock LÄST Normal

jalas® 3982 mgr winpro Fodrad vinterstövel. Snölås i skaftet. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder/textil

STORLEK 39-47

PLATTFORM Grip - PU/nitril

SKYDDSKLASS O2 HRO CI SRB

FODER Absolute Aluminia/fiberpäls

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, skaftavslut med snölås, låg vikt, värmebeständig slitsula

FAMILJ JALAS® PRO KOLLEKTION MGR LÄST Normal

jalas® 4822 boots Läderstövel med syntetiskt pälsfoder utan tåhätta. Halksäker och värmebeständig yttersula. Överensstämmer med EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-belagt läder PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Högt skaft, vinterfodrad, värmebeständig slitsula.

FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 37-48 SKYDDSKLASS O2 HRO CI

209


KÄNGOR OCH LÄDERSTÖVLAR

jalas® 4772 offroad Känga med halksäker och värmebeständig slitsula av nitrilgummi. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347 samt IEC 61340-5-1 (ESD). OVANDEL PU-behandlat läder

SKYDDSKLASS O2 CI HRO SRC

PLATTFORM ProMotion - PU/nitril

FUNKTIONER Snörning, dragkedja, rymlig läst, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande

FODER Teknisk fleece FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-48

jalas® 4883 Lätt läderkänga utan skydd med slitsula i nitril. OVANDEL PU-behandlat läder PLATTFORM ProMotion - PU/nitril FAMILJ JALAS® PRO LÄST Rymlig STORLEK 35-50 SKYDDSKLASS O2 HRO

210

FUNKTIONER Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, snörning, rymlig läst


VÅRA ARBETSSKOR 214 217

graninge® fritid pu-stövlar


GRANINGE® Här finns allt från utvalda lågskor i behagliga material och mycket hög komfort till slitstarka, varma kängor och extra varma stövlar för krävande vinterbruk. Varje modell är bekväm och perfekt anpassad för sitt användningsområde.


A R B E T S S KO R / G R A N I N G E ®

GRANINGE® är ett begrepp för styrka, kvalitet och högklassigt hantverk. GRANINGE® erbjuder slitstarka arbetsskor för krävande miljöer samt avancerad teknologi som varje sko bygger på. Flertalet GRANINGE® modeller har den breda lästen som passar oss nordbor extra bra.

graninge® adventure Innefattar kängor som har GRANINGE®s högsta nivå av funktion, passform, komfort och skydd mot kyla och väta. Kängorna är gjorda för äventyr, avancerad vandring, jakt, skoteråkning och dylikt.

graninge® trail Består av skor som lämpar sig väl för vandring i den nordiska terrängen. Kollektionen rymmer både enklare skor för dagsturer kring fjällstationen och kängor för mer äventyrliga strapatser längs kammar och på höga berg.

graninge® urban outdoor Inkluderar skor som lämpar sig väl för vardagen; på stan, på promenader och liknande. Skorna är gjorda för att både tåla vårt omväxlande klimat och vara representativa/funktionella på jobbet.

213


GRANINGE® FRITID

graninge® g2075 sarva plus Varm och vattenavvisande känga som är utvecklad för att fungera optimalt under alla årstider. Sympatex®-membran och temperaturreglerande Outlast® i fodret. OVANDEL Narvläder/nubuck SULA Winter Sole FODER Sympatex®/Outlast®

FUNKTIONER Snörning, Sympatex®membran, temperaturreglerande Outlast®foder

FAMILJ Adventure LÄST Rymlig STORLEK 38-47

graninge® 7042 Bekväm vandringskänga i brunt läder med slitstark Vibram®-sula. Vind- och vattenavvisande. OVANDEL Läder

FUNKTIONER Snörning, vattenavvisande

SULA Vibram® FODER Textil FAMILJ Adventure LÄST Normal STORLEK 36-47

graninge® 7062 Bekväm vandringskänga i svart läder med slitstark Vibram®-sula. Vind- och vattenavvisande. OVANDEL Läder

FUNKTIONER Snörning, vattenavvisande

SULA Vibram® FODER Textil FAMILJ Adventure LÄST Normal STORLEK 36-47

graninge® 7052 Stabil och slitstark halvkänga. Vattenavvisande membran. OVANDEL Läder SULA Vibram®/gummi LÄST Normal STORLEK 36-47 FUNKTIONER Vattenavstötande,

Vibram®sula

214


GRANINGE® FRITID

graninge® g2342 Stabil och bekväm lågsko med fukttransporterande foder. OVANDEL Cordura®/nubuck SULA Gummi FAMILJ Urban Outdoor LÄST Normal STORLEK 37-47 FUNKTIONER Snörning, vattenavstötande

graninge® 7032 Lågsko med Vibram®-sula i gummi och ovandel med membran i nubuck och Cordura®. OVANDEL Nubuck/Cordura® SULA Gummi FAMILJ Urban Outdoor LÄST Normal STORLEK 36-47 FUNKTIONER Snörning, vattenavstötande

graninge® 7072 Lågsko i svart läder med vattenavvisande membran samt Vibram®-sula. OVANDEL Läder

STORLEK 36-47

SULA Vibram®/gummi

FUNKTIONER Vattenavvisande

FODER Textil FÄRG Svart FAMILJ Urban Outdoor LÄST Normal

graninge® 7082 Lågsko i brunt läder med vattenavvisande membran samt Vibram®-sula. OVANDEL Läder

FUNKTIONER Vattenavvisande

SULA Vibram®/gummi FODER Textil FAMILJ Urban Outdoor LÄST Normal STORLEK 36-47

215


PU-STÖVLAR Kvalitetsstövlar för arbeten i våta miljöer.


PU-STÖVLAR

förbättrad komfort

dunlop® 760933 purofort+ PU-stövel utan skydd. Klippbart skaft. Ny innersula. Löstagbart foder säljs som tillbehör (artikelnummer 3299). Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20347. OVANDEL PU SULA PU/TPU LÄST Normal STORLEK 36-49 SKYDDSKLASS O4 FUNKTIONER Klippbart skaft

klarar extrem kyla

p-original 3292 Vinterfodrad stövel i Polyurethan för extrema vinterförhållanden. OVANDEL PU SULA PU FODER Fiberpäls LÄST Normal STORLEK 29-51 FUNKTIONER Vinterfoder

217


SULOR, STRUMPOR OCH TILLBEHÖR SULOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 ˾OM ANATOMISKA SULOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 ˾OM FSS-SULOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 STRUMPOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ˾OM STRUMPOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 TILLBEHÖR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 EJENDALS SÄLJDISTRIKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237


SULOR HÜgt fotvalv eller lügt? Inga problem. Med rätt sula kommer din sko att sitta helt perfekt. Ejendals har ett brett sortiment.


A N AT O M I S K A S U L O R

Anatomiska sulor Om man går och står mycket på hårda golv, är det lätt att hälen och fotens främre del överbelastas och börjar göra riktigt ont. En bra innersula kan göra att du slipper få ont i foten. Innersulan bör ha en skålning i hälen och den skall ha bra dämpande egenskaper under häl och framfot.

Hälsporre uppstår genom att fettkudden i hälen förlorar sin dämpningseffekt. Hälen blir inflammerad och en bennabb bildas som ger ömhet när du står och går.

När trampdynan är nersjunken kläms nerverna mellan tåbenen. Nervklämningen ökar genom att foten lutar inåt (pronerar).

Fötter som lutar inåt (pronerar).

Sulor med pronationsstöd rätar upp fötterna.

DUBBEL STÖTDÄMPNING MED PORON XRD Poron® XRD™ tar sulan till en helt ny nivå när det gäller stötdämpning och komfort. Poron® XRD™ är ett material som fördelar kraften olika beroende på om den träffar materialet med hög eller med låg intensitet. Det betyder att den anpassar sig till om du står eller går. Materialet är mjukare när du står och styvnar när du går för extra stötupptagning. De stötdämpande zonerna är placerade där de gör nytta, under hälen samt under framfotens trampdyna.

BIOCONTROL Ejendals standardsulor har alla en markerad skålning i hälen samt är uppbyggda under hålfoten. De är flexibla men ändå stadiga och anpassar sig till din fot. De ger stöd på rätt ställen och är mycket komfortabla. MERINOULL Merinoull har antibakteriella egenskaper och bidrar dessutom väsentligt till komforten. Ullen kyler när det är varmt och värmer när det är kallt.

221


F S S - S U LO R

FSS-sulorna har tagit ett nytt kliv – nu med dubbla dämpningszoner ˾

Generösare dämpning under hälen – anslagsenergin leds ut mot sidorna på ett mer effektivt sätt och gör att hälkoppen formar sig efter hälen.

˾

Dämpning också framtill. Nu finns det dämpande materialet Poron® XRD™ också i sulornas främre del. Det ger skön och ergonomisk dämpning under trampdynan.

˾

Lite högre fotvalv. De blåa JALAS® Neutralizer sulorna, för högt fotvalv, har justerats utifrån ca 450 000 gjorda FootStop Service skanningar. Den nya modellen är högre än den gamla* och tillverkad i ett mjukare material för bättre flexibilitet. Passar nu ännu bättre för höga fotvalv.

* Den gamla sulan var utformad enligt äldre forskningsresultat.

TEMPERATURREGLERANDE

EXTRA STÖD FÖR HÄLEN

LUFTHÅL

FRÄMRE STÖTDÄMPNINGSZON BAKRE LÅGT, MELLAN

STÖTDÄMPNINGSZON

ELLER HÖGT STÖD FÖR HÅLFOTEN

CONTROL BAR FÖR BÄTTRE

ESD - AVLÄGSNAR STATISK ELEKTRICITET

STABILITET

LÅGT, MELLAN ELLER HÖGT FOTVALV? JALAS® Neutralizer sulor är godkända för att användas i JALAS® skyddsskor och är ESD-klassificerade – precis som våra originalsulor. Det unika materialet ger ett dynamiskt stöd – så att fotens stötdämpning förstärks och fotvalven får extra stöd. Det gör att fötterna mår bättre och håller sig pigga och fräscha hela dagen. ˾ Anatomiskt utformade iläggssulor för lågt, mellan eller högt fotvalv. ˾ Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. ˾ Markerad skålning i hälen och perforerad framdel. ˾ Godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor. ˾ Överensstämmer med kraven för IEC 61340-5-1 (ESD).

222


S U LO R

jalas® 8711l low arch support Anatomiskt utformad innersula som är lämplig för dig med lågt fotvalv. Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Markerad skålning i hälen och perforerad framdel. Godkänd för bruk i alla JALAS® skyddsskor. Överensstämmer med kraven för IEC 61340-5-1 (ESD). MATERIAL E.V.A STORLEK 34-35, 36-37, 38-39,

FUNKTIONER Häl/hålfotsstöd, stötdämpning i Poron® XRD™

40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

jalas® 8710m medium arch support Anatomiskt utformad innersula som är lämplig för dig med medelhögt fotvalv. Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, markerad skålning i hälen och perforerad framdel. Godkänd för bruk i alla JALAS® skyddsskor. Överensstämmer med kraven för IEC 61340-5-1 (ESD). MATERIAL E.V.A STORLEK 34-35, 36-37, 38-39,

FUNKTIONER Control bar, häl/hålfotsstöd, stötdämpning i Poron® XRD™

40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

jalas® 8709h high arch support Anatomiskt utformad innersula som är lämplig för dig med högt fotvalv, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, markerad skålning i hälen och perforerad framdel. Godkänd för bruk i alla JALAS® modeller. Överensstämmer med kraven för IEC 61340-5-1 (ESD). MATERIAL E.V.A STORLEK 34-35, 36-37, 38-39,

FUNKTIONER Control bar, häl/ hålfotsstöd, Poron® XRD™ stötdämpning

40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

jalas® 8202 fx2 supreme Sula med extremt hög komfort, filt av merinoull samt dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Godkänd för bruk i alla JALAS® modeller. Denna artikel överensstämmer med kraven i IEC 61340-5-1 (ESD). MATERIAL Poron® XRD™/Merinoull/EVA

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning FX2

STORLEK 35-50

223


S U LO R

jalas® 8102 fx2 pro Sula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Godkänd för bruk i alla JALAS® skyddsskor. Överensstämmer med IEC 61340-5-1. MATERIAL Poron® XRD™/EVA

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning FX2

STORLEK 35-50

jalas® 8002 fx2 flower Sula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Godkänd för bruk i alla JALAS® skyddsskor. Överensstämmer med IEC 61340-5-1. MATERIAL Poron® XRD™/EVA STORLEK 36-42

224

FUNKTIONER Dubbel stötdämpning FX2


S U LO R

jalas® 8032 cool sport JALAS® 8032 är en innersula som stödjer foten och som också ger stötdämpning. Passar dig med lågt eller medelhögt fotvalv. Sulan passar i vår sandal 2552. Överensstämmer med IEC 61340-5-1. MATERIAL PU

STORLEK 35-47

FAMILJ Stabilizator

FUNKTIONER Antistatisk

jalas® 8012 spenco® Stötdämpande och friktionshämmande innersula. OVANDEL Textil STORLEK 35-47

FUNKTIONER Stötdämpande, friktionshämmande, tvättbar

jalas® 8044 winter Ullfodrad innersula för vinterbruk, stötdämpning under hälen. Överensstämmer med IEC 61340-5-1. MATERIAL Ull/E.V.A STORLEK 36-47

6026 multisorb En extra mjuk och stötdämpande sula med en ergonomisk utformning för bästa passform. En bra sula för hårda golv. I storlekar från 36 till 48. MATERIAL E.V.A. STORLEK 36-48

225


S U LO R

6021 supercomfort En 3 mm tryckavlastande sula med mycket god stötupptagning. I storlekar från 35 till 48. MATERIAL PU STORLEK 35-36, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46, 47-48

6011 En sula i filt, ett kraftigt, värmeisolerande material som är skönt att ha i skorna under kalla vinterdagar. I storlekar från 35 till 47. STORLEK 35-47

226


STRUMPOR Rätt strumpor håller dina fötter torra och varma.


OM STRUMPOR

Det innersta lagret är viktigt för fotkomforten Materialen närmast kroppen ska se till att du förblir torr oavsett ansträngning. Är du torr håller du lättare värmen på vintern och slipper frusna tår. På sommaren slipper du onda skavsår som en följd av blöta strumpor.

vad händer på vintern? Kroppen prioriterar inte fötter och händer när den börjar frysa, blodet rusar istället till de mer livsviktiga delarna av kroppen. Händer och fötter kanske inte är viktiga i livsuppehållande syfte men för komforten är de desto viktigare. En strumpa utan funktion som blivit blöt kommer att förbli det och ytterligare snabba på avkylningen. Det är detta som händer när till exempel en bomullssocka används. Svetten stannar kvar i bomullen och materialets värmande egenskaper

SKAVSÅR ÄR LÄTT ATT UNDVIKA Genom att hålla mikroklimatet (de mm luft som omger vår kropp) torrt löser du allltså många problem. Se alltid till att använda bra funktionsmaterial närmast foten; material som aktivt arbetar för att hålla foten torr. Vi använder bl a ull och Coolmax® i våra strumpor. COOLMAX® tar fukttransporten ett steg längre; svetten transporteras inte bara från huden till utsidan av materialet, väl på ytan sprids fukten över ett större område. Det går till exempel mycket snabbare för 1 dl vatten att avdunsta om det är utspritt på diskbänken, än i ett glas. Resultatet blir att huden hålls torr, sval och fräsch.

försvinner helt och strumpan måste bytas ut. (för vem har inte försökt värma sig med en lätt fuktig handduk?)

vad händer på sommaren? Under det varmare halvåret blir strumpan ännu fuktigare. I en vanlig bomullsstrumpa stannar fukten kvar och samlas under

ULL är naturens high-tech. Den är mjuk, den isolerar mot både värme och kyla, den kan bära vattenånga utan att kännas våt, den andas, den är flamsäker och lättskött.

tårna, i sulan, i hålen. Det fuktiga materialet ligger som ett skav mellan foten och skon och ganska snart finns där ett ont skavsår.

228

TIPS PÅ VÄGEN Väljer du strumpor av lite tjockare modell klarar du dig oftast bra med bara ett par på fötterna, särskilt om du använder ull. Men om du är skavsårsbenägen och/ eller svettas mycket om fötterna kan det vara idé att använda två strumpor (även på sommaren). Välj en tunn innerstrumpa (tex en Coolmax® Liner) som aktivt transporterar fukten och en lite tjockare utanpå som skapar lite luftrum och distans inuti skon. Och använd gärna skavsårsplåster (Compeed) i förebyggande syfte så klarar du dig allra bäst!


STRUMPOR

jalas® 8211 Skön och varm raggsocka i ull och akryl. I helfrotté. MATERIAL 50% ull, 30% akryl, 8% elastan, 6% polyamid, 6% spandex FÄRG Svart/grå

FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

FAMILJ JALAS® CLASSIC STORLEK 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 FÖRPACKNING 6/60

jalas® 8203 bamboo Skön, tunn socka i bambu, spandex, elastic och nylon, utmärkt passform. MATERIAL 70% bambu, 24% spandex, 5% elastan, 1% nylon FÄRG Svart

FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

FAMILJ JALAS® CLASSIC STORLEK 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 FÖRPACKNING 6/60

jalas® 8205 coolmax® Skön strumpa i fukttransporterande Coolmax® och bomull. I halvfrotté. MATERIAL 67,5% Coolmax®, 13% bomull, 12% spandex, 4,5% elastan, 3% nylon FÄRG Svart/grå

FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

FAMILJ JALAS® CLASSIC STORLEK 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 FÖRPACKNING 6/60

jalas® 8206 combed cotton Skön strumpa i kammad bomull av mycket hög kvalité. I halvfrotté. MATERIAL 47% kammad bomull, 25% akryl, 16% polyamid, 12% elastan FÄRG Svart/grå

FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

FAMILJ JALAS® CLASSIC STORLEK 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 FÖRPACKNING 6/60

229


STRUMPOR

jalas® 8207 coolmax®/wool Skön strumpa i fukttransporterande Coolmax® och ull. I halvfrotté. MATERIAL 40% ull, 45% Coolmax®, 10% polyamid, 5% Lycra® FÄRG Svart/grå

FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

FAMILJ JALAS® CLASSIC STORLEK 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 FÖRPACKNING 6/60

jalas® 8209 wool/acrylic Skön och tunn raggsocka i ull och akryl. I helfrotté. MATERIAL 80% ull/akryl, 10% spandex, 8% elastan, 2% nylon FÄRG Svart/grå FAMILJ JALAS® CLASSIC

FÖRPACKNING 6/60 FUNKTIONER Hög luftgenomsläpplighet/ materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt

STORLEK 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

jalas® 4400 Skön bomullsstrumpa med god passform. MATERIAL 88% bomull, 12% nylon

FUNKTIONER Tvättbar i 40°C maskintvätt

FÄRG Marin/vit FAMILJ JALAS® CLASSIC FÖRPACKNING 6/60 STORLEK 37-39, 40-45

jalas® 4451 Skön bomullsstrumpa med god passform. MATERIAL 88% bomull, 12% nylon FÄRG Vit/blå FAMILJ JALAS® CLASSIC FÖRPACKNING 12/120 STORLEK 37-39, 40-45

230

FUNKTIONER Tvättbar i 40°C maskintvätt


STRUMPOR

jalas® 1053 Flamsäker strumpa i aramid, polyester och spandex. MATERIAL Aramid 93%, Polyester 6%, Spandex 1%

FÖRPACKNING 6/60 FUNKTIONER Flamsäker

KVALITÉ Högsta kvalitet PASSFORM Utmärkt passform FAMILJ JALAS® CLASSIC STORLEK 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

jalas® 4700 Mycket varm och skön raggsocka. MATERIAL 78% ull, 20% polyamid, 2% Lycra® FÄRG Grå FAMILJ JALAS® CLASSIC FÖRPACKNING 6/120 STORLEK 35-37, 38-40, 41-43, 44-47

dunlop® 3299 foder Specialanpassat foder som gör din PU-stövel från Dunlop® varm och bekväm. MATERIAL Konstfiberpäls STORLEK 36-49

FUNKTIONER Värmande foderstrumpa till 762933 samt 760933

231


TILLBEHÖR Ge dina skor ett långt liv. Ta hand om dem med hjälp av våra tillbehör.


TILLBEHÖR

8003 STORLEK 90, 100, 120, 150

6000 Ett skosnöre i starkt och töjbart polyester. I svart med vit dekor. MATERIAL Polyester STORLEK 100, 150

6006 Ett värmebeständigt skosnöre förstärkt med Nomex®. För dig som arbetar i svets- och slipstänk. MATERIAL Nomex® STORLEK 100, 150

8019-1 Skovårds-kit (Innehåll: Putsduk, svart skokräm, impregnering, skopolish, skoborste och förvaringspåse).

233


TILLBEHÖR

8019-2 Skokräm, svart.

8019-3 Skokräm, ofärgad.

234


TILLBEHÖR

8017 halkskydd Halkskydd utrustat med reflex. MATERIAL PU STORLEK M, L, XL

8018 halkskydd Halkskydd med sex dubbar fördelade under hela foten. MATERIAL TPE STORLEK L = 37-42, XL = 43-48

8016 dubbsats 8016 är en spikdubbsats för skomodellerna 3289 och 3292. Skruvas fast i yttersulan med skruvdragare. MATERIAL Förzinkat stål

8023 halkskydd Halkskydd med tio dubbar fördelade under foten. MATERIAL TPE STORLEK M = 36-40, L = 40-44, XL = 44-48

235


H U D VÅ R D

tegera® ps300-100 handkräm TEGERA® handkräm motverkar uttorkning och självsprickor. Innehåller vegetabiliskt mjukgörande oliv-, shea- och majsolja. Absorberas omedelbart. Oparfymerad och silikonfri. 100 ml. VOLYM 100 ml FETTHALT 20%

236

FÖRPACKNING 6 st/förp


237


238


A LFA NUM E R I SKT R E G I STE R

produkt

sid

produkt

sid

produkt

sid

8 TEGERA® ............................................ 62

119 TEGERA® ........................................ 46

322 TEGERA® ...................................... 73

10PG TEGERA® ..................................... 111

124 TEGERA® ....................................... 45

325 TEGERA® ...................................... 42

10 TEGERA® .......................................... 76

126 TEGERA® ....................................... 62

340 TEGERA® ...................................... 60

11CV TEGERA® ..................................... 60

130 TEGERA® ....................................... 62

355 TEGERA® ...................................... 80

12 TEGERA® .......................................... 46

132 TEGERA® ..............................63, 123

360 TEGERA® ...................................... 60

13 TEGERA® .......................................... 46

134 TEGERA® ....................................... 64

363 TEGERA® ...................................... 60

14 TEGERA® .......................................... 46

135 TEGERA® ....................................... 45

377 TEGERA® ...................................... 79

17 TEGERA® .......................................... 65

139 TEGERA® ..............................64, 124

395 TEGERA® ...................................... 76

19 TEGERA® .......................................... 65

145 TEGERA® ....................................... 76

464 TEGERA® ...................................... 66

20 TEGERA® ........................................102

164 TEGERA® ....................................... 47

484 TEGERA® ...................................... 66

25 TEGERA® ......................................... 57

166 TEGERA® ....................................... 49

494 TEGERA® .............................66, 107

30 TEGERA® ........................................129

169 TEGERA® ..............................64, 125

507-822 TEGERA® ........................... 66

32 TEGERA® ................................63, 124

183 TEGERA® ......................................106

512 TEGERA® ....................................... 47

33 TEGERA® ......................................... 58

184 TEGERA® ......................................106

555 TEGERA® ......................................116

35 TEGERA® ......................................... 57

186 TEGERA® ......................................105

558 TEGERA® ......................................116

47 TEGERA® ........................................105

187 TEGERA® ......................................105

611 TEGERA® ......................................... 111

48 TEGERA® ........................................105

189 TEGERA® ....................................... 58

614 TEGERA® ......................................102

50 TEGERA® ..................................56, 63

198 TEGERA® ....................................... 58

617 TEGERA® ........................................ 94

51 TEGERA® .......................................... 56

203 TEGERA® ...................................... 79

618 TEGERA®......................................... 94

52 TEGERA® ......................................... 49

206 TEGERA® ...................................... 79

629 TEGERA® ......................................119

55 TEGERA® ......................................... 56

215 TEGERA® ......................................123

630 TEGERA® ...................................... 87

56 TEGERA® ......................................... 77

217 TEGERA® ....................................... 75

640 TEGERA® ...................................... 44

57 TEGERA® ......................................... 77

230 TEGERA® .....................................106

671 TEGERA® ....................................... 44

58 TEGERA® ......................................... 78

231 TEGERA® ......................................107

680 TEGERA® ...................................... 52

59 TEGERA® ......................................... 77

235 TEGERA® ...................................... 73

690 TEGERA® ........................................51

60 TEGERA® ......................................... 78

241 TEGERA® ......................................107

721 TEGERA® .......................................101

69 TEGERA® ......................................... 52

290 TEGERA® ...................................... 55

722 TEGERA® ......................................100

85 TEGERA® ......................................... 65

293 TEGERA® .......................................74

723 TEGERA® .....................................100

89 TEGERA® ......................................... 53

294 TEGERA® ...................................... 44

729 TEGERA® ...................................... 98

103 TEGERA® ....................................... 58

295 TEGERA® .......................................74

731 TEGERA® ....................................... 97

105 TEGERA® ....................................... 52

296 TEGERA® ...................................... 73

732 TEGERA® ...................................... 96

106 TEGERA® ....................................... 57

297 TEGERA® .......................................74

734 TEGERA® ...................................... 96

113 TEGERA® ........................................ 49

298 TEGERA® ...................................... 79

747 TEGERA® .....................................100

114 TEGERA® ........................................ 43

299 TEGERA® ...................................... 73

767 TEGERA® ...................................... 90

115 TEGERA® ........................................ 43

300 TEGERA® ...................................... 80

790 TEGERA® ...................................... 86

116 TEGERA® ........................................ 43

312 TEGERA® ....................................... 87

795 TEGERA® ...................................... 87

117 TEGERA® ........................................ 75

320 TEGERA® ...................................... 42

805 TEGERA® .....................................130

118 TEGERA® ........................................ 62

321 TEGERA® ....................................... 42

810 TEGERA® .......................................130

239


A LFA NUM E R I SKT R E G I STE R

produkt

sid

produkt

sid

produkt

sid

811 TEGERA® .......................................130

912 TEGERA® ....................................... 90

2552 JALAS® .................................... 203

817 TEGERA® .......................................115

915 TEGERA® ....................................... 89

2701 GRANINGE® ............................185

818 TEGERA® .......................................116

917 TEGERA® ....................................... 76

2703 GRANINGE® ...........................196

819 TEGERA® .......................................114

921 TEGERA® ....................................... 85

2805 TEGERA® ...................................101

820 TEGERA® ......................................115

922 TEGERA® ...................................... 89

2807 TEGERA® ..................................102

821 TEGERA® .......................................115

931 TEGERA® ....................................... 85

2809 TEGERA® ...................................119

824 TEGERA® ......................................116

950 TEGERA® .....................................120

2900 JALAS® ......................................172

825 TEGERA® ......................................115

955 TEGERA® .....................................100

2902 JALAS® .................................... 203

830 TEGERA® ......................................114

977 TEGERA® .....................................138

2942 JALAS® .................................... 203

833 TEGERA® ......................................114

980 TEGERA® ......................................119

2972 JALAS® .................................... 204

841 TEGERA® .......................................113

981 TEGERA® .......................................119

2982 JALAS® .................................... 204

843 TEGERA® ......................................113

990 TEGERA® ......................................121

2992 JALAS® .................................... 204

848 TEGERA® ......................................113

991 TEGERA® ......................................120

3008 JALAS® ......................................168

849 TEGERA® ......................................113

992 TEGERA® .....................................120

3018 JALAS® .......................................180

850 TEGERA® ...................................... 93

993 TEGERA® .....................................120

3020 JALAS® ......................................163

855 TEGERA® ...................................... 93

996 TEGERA .......................................126

3030 JALAS® ......................................175

860 TEGERA® ...................................... 93

997 TEGERA® .....................................138

3045 JALAS® ......................................180

861 TEGERA® ....................................... 94

998 TEGERA® .....................................126

3055 JALAS® ......................................180

866 TEGERA® ...................................... 94

999 TEGERA® .....................................126

3100 JALAS® .......................................189

873 TEGERA® ...................................... 98

1053 JALAS® .......................................231

3102 JALAS® ..................................... 202

874 TEGERA® ...................................... 99

1102 JALAS® ....................................... 208

3108 JALAS® .......................................168

875 TEGERA® ...................................... 99

1112 JALAS® ........................................ 204

3108W JALAS® ...................................169

880 TEGERA® ...................................... 98

1122 JALAS® ....................................... 208

3110 JALAS® .........................................176

882 TEGERA® ...................................... 95

1335 JALAS® .......................................184

3118 JALAS® ..........................................181

883 TEGERA® ...................................... 95

1365 JALAS® .......................................195

3118W JALAS® .....................................181

884 TEGERA® ...................................... 96

1375 JALAS® .......................................195

3120 JALAS® .......................................176

885 TEGERA® ...................................... 97

1483 ........................................................ 205

3130 JALAS® .......................................176

886 TEGERA® ...................................... 97

1493 ........................................................ 205

3140 TEGERA® .................................... 87

887 TEGERA® ...................................... 95

1494 .........................................................173

3150 JALAS® .......................................187

888 TEGERA® ...................................... 48

1789 ....................................................... 205

3160 JALAS® .......................................187

890 TEGERA® ...................................... 92

1792 .........................................................173

3170 JALAS® .......................................172

891 TEGERA® ....................................... 93

1796 .........................................................173

3180 JALAS® .......................................176

894 TEGERA® ...................................... 92

1799 .........................................................172

3289 POLYVER .................................198

895 TEGERA® .....................................122

2102 JALAS® ..................................... 206

3292 P-ORIGINAL ...........................217

896 TEGERA® ...................................... 92

2112 JALAS® ....................................... 206

3299 DUNLOP® .................................231

899 TEGERA® ......................................121

2170 TEGERA® .................................... 88

3308 JALAS® .......................................181

901 TEGERA® ....................................... 48

2175 TEGERA® .................................... 52

3310 JALAS® .......................................175

911 TEGERA® ........................................ 88

2207 TEGERA® ...................................101

3312 JALAS® ..................................... 209

240


A LFA NUM E R I SKT R E G I STE R

produkt

sid

produkt

sid

produkt

sid

3318 JALAS® .......................................189

4358 JALAS® .....................................190

6281 TEGERA® ......................................81

3322 JALAS® ................................... 209

4400 JALAS® ................................... 230

6282 TEGERA® .....................................81

3328 JALAS® .....................................190

4441 JALAS® ......................................188

6283 TEGERA® .....................................81

3350 JALAS® .....................................164

4448S JALAS® ..................................195

6312 TEGERA® .................................... 53

3358S JALAS® ..................................182

4450 JALAS® .....................................179

6418 JALAS® ......................................169

3360 JALAS® .....................................165

4451 JALAS® .................................... 230

6428 JALAS® .....................................182

3400A JALAS® ..................................166

4468 JALAS® .....................................193

6438 JALAS® ......................................194

3408A JALAS® ..................................170

4630 TEGERA® ................................... 90

6448 JALAS® .....................................194

3438 JALAS® .....................................170

4635 TEGERA® ................................... 86

6468 JALAS® .....................................183

3448 JALAS® .....................................185

4688 JALAS® .....................................193

6498 JALAS® .....................................194

3460A JALAS® ..................................178

4698 JALAS® .....................................192

6751 TEGERA® .................................... 44

3468A JALAS® ..................................184

4700 JALAS® ......................................231

7032 GRANINGE® ...........................215

3498 JALAS® .....................................196

4738S JALAS® ..................................183

7042 GRANINGE® ...........................214

3500 JALAS® .....................................166

4748S JALAS® ...................................194

7052 GRANINGE® ...........................214

3510 JALAS® ......................................164

4768 JALAS® ......................................195

7055 TEGERA® ..................................102

3520 JALAS® .....................................177

4770 JALAS® .....................................187

7062 GRANINGE ..............................214

3700A JALAS® ..................................177

4772 JALAS® .....................................210

7072 GRANINGE® ...........................215

3778 JALAS® .....................................190

4778 JALAS® .....................................192

7082 GRANINGE® ...........................215

3780 JALAS® .....................................187

4788 JALAS® .....................................193

7218 GRANINGE® ............................170

3800A JALAS® ..................................164

4820 JALAS® .....................................188

7280 GRANINGE® ...........................179

3820A JALAS® ..................................165

4822 JALAS® ................................... 209

7288 GRANINGE® ...........................185

3830 JALAS® .....................................177

4883 JALAS® .....................................210

7298 GRANINGE® ...........................196

3840 JALAS® .....................................177

5012 JALAS® .................................... 202

7299 GRANINGE® ...........................196

3870S JALAS® ..................................188

5022 JALAS® ................................... 206

7350 TEGERA® ................................... 82

3890 JALAS® .....................................178

5032 JALAS® ................................... 206

7351 TEGERA® ...................................106

3920A JALAS® ..................................165

5042 JALAS® ................................... 203

7390 TEGERA® ................................... 82

3941 JALAS® ......................................188

5052 JALAS® ................................... 207

7860 TEGERA® .................................... 111

3978 JALAS® ......................................191

5062 JALAS® .................................... 202

7875 TEGERA® .................................... 111

3982 JALAS® ................................... 209

5114 TEGERA® .......................................41

8002 JALAS® ................................... 224

3988 JALAS® .....................................193

5115 JALAS® ......................................... 42

8003 ...................................................... 233

3998 JALAS® ......................................191

5117 JALAS® ......................................... 72

8012 JALAS® .................................... 225

4020B ................................................... 205

5222 JALAS® ................................... 207

8016 ...................................................... 235

4110A JALAS® ....................................166

5282 JALAS® ................................... 207

8017 ...................................................... 235

4118B JALAS® ....................................169

6000 ...................................................... 233

8018 ...................................................... 235

4140A JALAS® ...................................178

6006 ...................................................... 233

8019-1 .................................................... 233

4148B JALAS® ...................................184

6011 ........................................................ 226

8019-2 .................................................. 234

4260 JALAS® .....................................167

6021 ....................................................... 226

8019-3 .................................................. 234

4268 JALAS® .....................................170

6026 ...................................................... 225

8023 ..................................................... 235

241


A LFA NUM E R I SKT R E G I STE R

produkt

sid

produkt

sid

produkt

sid

8026 TEGERA® ................................... 88

9126 TEGERA® .................................... 69

90060 TEGERA® ................................141

8032 JALAS® ................................... 225

9127 TEGERA® .................................... 70

90065 TEGERA® ...............................142

8044 JALAS® ................................... 225

9132 TEGERA® .................................... 70

90088 TEGERA® ...............................143

8102 JALAS® .................................... 224

9140 TEGERA® .................................... 39

90098 TEGERA® ...............................143

8120 TEGERA® .................................... 86

9146 TEGERA® .................................... 70

462933 DUNLOP® ...........................198

8125 TEGERA® .................................... 85

9160 TEGERA® .................................... 54

760933 DUNLOP® ...........................217

8127 TEGERA® .................................... 86

9161 TEGERA® ..................................... 55

762933 DUNLOP® ...........................198

8128 TEGERA® .................................... 85

9162 TEGERA® ......................................71

DEFEND 2011 .....................................126

8140 TEGERA® ...................................108

9164 TEGERA® ......................................71

G2075 GRANINGE® ........................214

8145 TEGERA® ...................................108

9180 TEGERA® ...................................133

G2342 GRANINGE® .........................215

8150 TEGERA® ...................................108

9181 TEGERA® ....................................133

G6030 GRANINGE® ......................... 80

8160 TEGERA® ...................................108

9182 TEGERA® ....................................134

G6035 GRANINGE® ......................... 80

8170 TEGERA® ....................................110

9185 TEGERA® ...................................133

PS300-100 TEGERA® ................... 236

8175 TEGERA® ....................................110

9190 TEGERA® ...........................72, 137

8180 TEGERA® ...................................109

9195 TEGERA® ...........................40, 136

8190 TEGERA® ...................................109

9196 TEGERA® ............................ 41, 136

8195 TEGERA® ....................................110

9200 TEGERA® ................................... 50

8202 JALAS® ................................... 223

9202 TEGERA® ................................... 72

8203 JALAS® ................................... 229

9205 TEGERA® ................................... 50

8205 JALAS® ................................... 229

9220 TEGERA® .....................................41

8206 JALAS® ................................... 229

9232 TEGERA® ................................... 72

8207 JALAS® ................................... 230

9244 TEGERA® ................................... 50

8209 JALAS® ................................... 230

9245 TEGERA® .....................................51

8211 JALAS® ...................................... 229

9250 TEGERA® ................................... 88

8709H JALAS® ................................ 223

9295 TEGERA® ........................... 51, 137

8710M JALAS® ................................ 223

10990 TEGERA® .................................121

8711L JALAS® ................................... 223

10991 TEGERA® .................................122

9000 JALAS® ......................................165

90014 TEGERA® ................................140

9100 TEGERA® .................................... 39

90015 TEGERA® .................................141

9101 TEGERA® ....................................129

90016 TEGERA® .................................141

9105 TEGERA® .................................... 39

90020 TEGERA® ...............................142

9111 TEGERA® ...................................... 54

90025 TEGERA® ...............................143

9112 TEGERA® ..................................... 69

90030 TEGERA® ...............................140

9120 TEGERA® .................................... 40

90035 TEGERA® ...............................142

9121 TEGERA® ....................................123

90040 TEGERA® ...............................142

9122 TEGERA® .................................... 69

90045 TEGERA® ...............................140

9124 TEGERA® .................................... 40

90050 TEGERA® ...............................140

9125 TEGERA® .................................... 54

90055 TEGERA® ...............................142

242


MÄRKNING AV SKYDDSHANDSKAR

EN 388 Mekaniska

EN 374 Kemiska

EN 374 Mikroorganismer

EN 407 Hetta och eld

EN 511 Kyla

EN 421 radioaktiv kontamination

EN-standard för livsmedelshantering

Handskar med varmt foder

Vattentät

Vattenavstötande

EN 455 Handskar för medicinskt bruk

FDA USA-standard för livsmedelsoch medicinsk hantering

Lämplig för astmatiker och allergiker

Skärskydd

SÅ LÄSER DU PICTOGRAM SOM HÖR TILL EN EN-STANDARD (se mer info på sidorna 22-27) EN 388 3423

EN 374 ADF

Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt H Dessa siffror anger skyddsnivåer från provning

Bokstäverna talar om vilka kemikalier

nötningsmotstånd, skärbeständighet, skyddar motHands under & minst min. er Hender n des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & av Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Händehandsken & Füße Protecting Feet30Beskytt rivhållfasthet, punkteringsmotstånd (EN 388).

OBS! Kontakta Ejendals för information om

skyddsnivåer för kemikalieskyddshandskar. ecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Ma

mt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytt er Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytt Information om CE-MÄRKNING, se sidan 22 i katalogen

& Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Sc

i & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Ma

ænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & F

Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voete

MÄRKNING AVProtecting SKYDDSSKOR des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa K

et Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar H

rotezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødde

det & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füß

Skyddståhätt Skyddståhätt Skyddståhätt a av läst & des Pieds Bes nder & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føttaer Suojaa Kädet &aJalat Beskytter Hænder &Tåslitskydd Fødder ProtectionRymlig des Mains av aluminium

av stål

kompositmaterial

Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter He

rotecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Beskytter Hænder & Fødder Protection des Mains & des Pieds Beschermt Handen & Voeten Protezione per

ermt Handen & Voeten Protezione per Mani & Piedi Skyddar Händer & Fötter Schutz für Hände & Füße Protecting Hands & Feet Beskytter Hender & Føtter Suojaa Kädet & Jalat Be Stabilizator

Spiktrampskydd av stål

Spiktrampskydd av textil

Ergothan

Stötdämpande

Övre konstruktion och sytråd är värmebeständiga.

Sulan tål värme

Oljebeständig sula

Antistatiska egenskaper

Skydd mot ESD

Modell med dragkedja

Skydd mot kyla

Vattenavstötande

Vattentät

Ecolabel


SP-101

Ejendals  
Ejendals  
Advertisement