YB Katalog 2021-noy

Page 1

Foto: Diana Campos

PRODUKTKATALOG 2021


PROFILE WEAR WHEREVER ARE

2


BEVISSTHET GIR MANGFOLD OG INNOVASJON Når bransjens kunder og forbrukere bevisstgjør sine beslutninger og stiller høyere krav, må vi naturligvis tilpasse både oss selv og produktutviklingen i mer innovative former. Dette skjerper våre sanser og gir oss mer mot og lyst til å levere enda bedre. Med økt fokus på å leve, jobbe og produsere på en mer bærekraftig måte, lanserer vi nye linjer som gjenspeiler vårt pågående arbeid som leverandør. En gave til alle våre samarbeidspartnere som verdsetter budskapet om en mer bærekraftig arbeidspraksis. Vår 2021 katalog er et levende bevis på hvilke bredde vi dekker, hvilke behov vi fyller og ikke minst gjenstand for både mangfold, bærekraft og innovasjon.

IS NOT FAST FASHION

Foto: Diana Campos

3


CARE UN GLOBAL COMPACT Communication on progress

YES | ORIGINAL | UNITE

4


Å VÆRE EN JA-BEDRIFT

BRANSJENS ORIGINALE

VI VIL LYKKES BEST I FELLESSKAP

For å nå våre mål anser vi det viktig med åpenhet, tillit og fleksibilitet for å kunne være en best mulig samarbeidspartner. Dette innebærer også kompetanseutvikling og kvalitetssikring i alle ledd, det være seg dyktige medarbeidere og bruk av effektive digitale løsninger både internt og eksternt.

Vår historie går helt tilbake til 1989 hvor den originale Classic t-shirt’en så dagens lys. Et stødig produktfundament som gjenspeiler dagens bredde og dybde i alle våre kolleksjoner.

Sterke relasjoner og tett samarbeid er en suksessfaktor hos oss. Vi er fullstendig avhengig av et godt samarbeid internt for å være en velfungerende leverandør.

Det å være en norsk aktør i vår størrelse, i vårt marked og med vår fartstid gir oss enda mer lyst og mot til å styrke vår eksisterende posisjon.

På lik linje lever vi av våre relasjoner til alle våre forhandlere, fabrikker, agenturer og logistikkpartnere

Hver dag skal vi levere varer, tjenester, opplevelser og service i den beste kvaliteten, og vi har brennende ønsker om å kunne gjennomføre dette ved å være bransjens JA-bedrift.

5


HVEM ER VI? YOU BRANDS er et norskeid selskap, og er en av Nordens største grossister innen profileringstekstiler, arbeidstøy og gaveartikler. Vi har designet, produsert og distribuert våre egne kolleksjoner siden 1989, og har siden den gang vært lett gjenkjennbare via varemerket YOU. Med stolthet bærer vi våre egne varemerker YOU, CAMUS, BLUE REBEL, NYXX, MOMENTI og CUE. Alle våre varer selges via våre forhandlere som hovedsakelig står for bearbeiding.

AGENTURER Godt samarbeid og nære relasjoner bidrar til at våre agenturer utfyller våre egne kolleksjoner. Vi ser styrken i å kunne samarbeide med store internasjonale og kunnskapsrike aktører som STORMTECH, ATLANTIS, PREMIER, BROOK TAVERNER og SAMSONITE.

KONTOR, SHOWROOM & LAGER Vårt hovedkontor er plassert i Skien, Telemark og består av administrasjon, showroom og vårt hovedlager på 10.000 m2. Vårt datterselskap You Brands Denmark er lokalisert i Holbæk, rett utenfor København. På det danske markedet har vi vært etablert siden 1997. Først via Textilbasen AS, deretter oppkjøp av Camus AS. Våre showroom i Skien, Oslo (Moteforum Skøyen) og Holbæk står disponible for omvisning og produktpresentasjon for alle våre forhandlere og deres kunder.

Dette bidrar til å øke produktutvalget til våre forhandlere, samtidig som vi samkjører kvalitet og servicegrad.

KVALITET & PRODUKT Vi er 100% involvert fra idè til ferdig produkt, og alt styres fra Norge. Vår kvalitet sikres gjennom solid internt samarbeid og tett oppfølging av våre produksjonslokasjoner i Østen. Alle våre produksjoner blir fysisk kontrollert av oss. Dette sikrer både oss og våre kunder de beste vilkår og høyest mulig kvalitet. Våre innleide produksjonslokasjoner er fordelt på ca. 25 ulike fabrikker, og det stilles høye internasjonale krav til både miljøet, menneskene, produktsikkerhet og etiske rammeverk. I dagens bransje skal du være trygg på at du kan bearbeide din logo på solide kvalitetsvarer fra oss.

6


1989 Handelskompaniet AS etableres i Skien

1991

Varemerket YOU introduseres på det norske markedet

1995 Varemerket Blue Rebel ser dagens lys

2004

1997 Textil Basen ApS, datterselskap av Handelskompaniet, blir etablert i Holbæk, DK

Varemerket MOMENTI lanseres

2006

2012 Handelskompaniet reprofileres under navnet YOU BRANDS, og Camus AS endrer navn til YOU BRANDS DENMARK

Dansk “CAMUS AS” kjøpes opp for å styrke posisjon i det danske markedet

2014

NYXX introduseres og lanseres for første gang

2015 You Brands blir den første norske distributøren av merkevaren “STORMTECH”

2017

Varemerke “CUE” lanseres

2018 You Brands blir den første norske distributøren av merkevarene “ANVIL” og “American Apparel” på profilmarkedet for Gildan Activewear SRL

2018

You Brands blir distributør av merkevaren “ATLANTIS”

2019 You Brands blir distributør av merkevaren “PREMIER”.

2019

You Brands blir distributør av merkevarene “SAMSONITE” og “AMERICAN TOURISTER”.

2020 You Brands blir distributør av britiske “Brook Taverner”. Produsent av uniformsdresser.

7


FNs BÆREKRAFTSMÅL FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030.

17BEID

R SAMA NÅ FOR Å E MÅLEN

1

UTRYD D FATTIG E DOM

You Brands har bærekraftsmålene på agendaen. Vi har et aktivt fokus på hvilke av disse bærekraftsmålene vi 13 STOPPE direkte og indirekte kan påvirke, KLIMAENDRINGENE effektiviser og gjennomføre, 12ARLIG G både lokalt, nasjonalt og O SV N A BRUK JON R internasjonalt. FO DUKS O

PR

8

DIG TEN ANS ID OG E ARB OMISK N O K Ø ST VEK

8

5

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE


TRYGGE TEKSTILER Alle har rett til trygge produkter, fri for skadelige kjemikalier og miljøgifter. Våre kunder skal alltid kunne føle seg sikre på at våre produkter er trygge og sikre. Derfor har vi satt som krav at alle våre tekstiler skal være godkjent etter OEKO-TEX® Standard 100.

HVA ER OEKO-TEX® STANDARD 100? OEKO-TEX® Standard 100 er et internasjonalt test- og sertifisering system for tekstiler. Standarden ble utviklet i 1992. Produkter godkjent etter OEKO-TEX® Standard 100 skal ikke inneholde allergi- eller kreftfremkallende fargestoffer. Standarden gir også garanti for at produktene er i overensstemmelse med gjeldende krav i REACH-forskriften vedlegg XVII.

TRANSPORT & EMBALLASJE Over 80% av vår produksjon fraktes i store kvanta med båt fra Asia. Båtfrakt har et langt mindre miljømessig fotavtrykk en flyfrakt. I tillegg til å frakte store kvanta, unngår vi plastemballering av produkter så langt det er mulig. Der vi benytter plastemballasje bruker vi ren plast som er testet for kjemikalier. All emballasje som inngår i vår virksomhet er resirkulerbar, både papp og plast. Vår policy er at all brukbar emballasje fra vår produksjon gjenbrukes ved pakking av varer ut til kunde. Resten sendes til et lokalt gjenvinningsselskap. Vi ønsker å optimere vår transport gjennom samlasting og koordinering av vareflyt til og fra vårt lager. Våre produksjoner fraktes i all hovedsak med båt fra Østen i store kvanta og fulle containere. Ved transport fra vårt lager til kunder benytter vi hovedsakelig BRING som har som miljømål å kun bruke fornybare energikilder innen 2025 (Kilde: Bring.no). Målet ved samlast er å begrense antall kjørte kilometer, redusere utslipp og effektivisering.

I tillegg til dette har vi også redusert vår bruk av bil for våre ansatte. Alle i You Brands benytter nå tog og annen kollektivtransport i langt større grad enn tidligere. Vi jobber kontinuerlig med å fjerne all bruk av unødvendig plast. Dette gjelder både i produksjon av varer og internt i vår arbeidshverdag. Vi har blant annet fjernet unødig plastbruk på alle våre hangtags.

”SLOW FASHION” Vårt bruk og kast samfunn er en stor belastning for miljøet. Begrepet «slow fashion» handler bl.a. om å kjøpe mindre, mer gjenbruk og produkter med lang levetid – kjøp noe som varer. Alle tekstiler i vårt sortiment er av høy kvalitet og er laget for å vare. God kvalitet gir lang levetid! Vi anser hele vårt tekstilsortiment til å være «slow fashion». Våre tekstiler påvirkes i liten grad av sesongtrender og motebildet generelt. De er laget i den hensikt at de skal dekke mange behov og ha lang levetid.

PRODUKTSIKKERHET & KONTROLL Vi ser det som helt avgjørende at våre produkter er trygge for både miljø og forbruker. Derfor har vi egne ansatte som daglig jobber med produktsikkerhet og som sørger for at våre produkter tilfredsstiller regelverk og lovgivning. Vi utfører tester via uavhengige testbyråer for å forsikre oss om at den til enhver tids gjeldende regler overholdes. Vi gjør jevnlige inspeksjoner hos de fabrikker vi benytter. Gjennom våre rutiner for kontroll og vår kunnskap om produktsikkerhet, sikrer vi god kommunikasjon med våre leverandører, miljøet skånes på best mulig måte og forbruker mottar trygge produkter.

9


SERVICE, LOGISTIKK & EFFEKTIVITET En bransje i vekst stiller automatisk strengere krav til alt fra kvalitet, design og levering. Ved siden av trygg handel er effektiv logistikk en av våre nøkkelfaktorer. Leveringstiden for våre egne ordinære varer har totalt 4-6 måneders produksjons- og leveringstid (med båt), og planleggingsprosessen er en kjernefaktor for å kunne møte våre høye leveringskrav. For å kunne distribuere 97% av vårt sortiment inne 24 timer, bør vi til enhver tid ha ca. 3-4 millioner varer på lager. Dette er en prioritert servicegrad vi kontinuerlig jobber med å opprettholde. Alle ordrer og varelinjer scannes og synkroniseres til enhver tid vår online lagerstatus på vår hjemmeside. Slik kan du som kunde alltid holde deg oppdatert på vårt fysiske varelager, samtidig som vi gir innsikt i innkommende leveranser.

10


UN GLOBAL COMPACT (FN) You Brands er medlem av UN Global Compact (FN), verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Gjennom vårt medlemskap i UN Global Compact gjør vi vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de 10 grunnprinsippene innen menneskerettigheter, arbeidsmiljø og anti-korrupsjon. Vi forplikter oss til å levere inn en årlig COP (Communication on Progress), som er et offisielt dokument hvor vi beskriver våre målsettinger.

AMFORI BSCI – TRADE WITH PURPOSE Vi medlem av Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori BSCI er en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede - en felles arbeidsstandard. Som medlem plikter vi å utarbeide en «Code of Conduct» som beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre produsenter og samarbeidspartnere. Vår «Code of conduct» omhandler også plikter og retningslinjer for alle interne medarbeidere.

GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)

ØKO-TEX STANDARD 100

Hva er GRS? Global Recycled Standard (GRS) er en internasjonal, frivillig standard som setter krav til tredjeparts sertifisering av resirkulert innsats og ansvar. Målet med standarden er å øke bruken av resirkulert materiale. GRS inkluderer tilleggskriterier for sosiale og miljømessige behandlingskrav og kjemiske begrensninger.

Øko-Tex Standard 100 er et internasjonalt sertifiseringssystem for tekstiler, som stiller krav til blant annet kjemikalieinnhold, innhold av tungmetaller og andre skadelige stoffer i tekstilproduksjon. All metervare som blir benyttet i vår tekstilproduksjon skal være godkjent ifølge Øko-Tex Standard 100. Vi utfører jevnlige stikkprøver som sendes til SGS for testing av ulovlig innhold.

GRØNT PUNKT NORGE Vi ønsker at vår emballasje skal få nytt liv og tar miljøansvar for all vår emballasje gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge er Norges retursystem for emballasje – en organisasjon som sikrer det produsentansvaret norske bedrifter har for at emballasjen blir gjenvunnet. Organisasjonen er non-profit og det miljøvederlaget hvert enkelt medlem betaler inn går i sin helhet til å sørge for at emballasjen blir gjenvunnet i henhold til myndighetenes gjeldende krav. Vi er stolte av å bidra i denne miljødugnaden som sørger for at vår emballasje inngår i et bærekraftig kretsløp.

11


HJEM

PRODUKTER NYHETER OUTLET

KATALOGER MERKER

Finn produkter...

WEBSHOP YOU-BRANDS.COM

Brukervennlige funksjoner og enkle løsninger gjør det enda enklere å handle i vår døgnåpne webshop. Flere oppdateringer for 2021 er under arbeid så følg med på vår hjemmeside.

BESTILL VARER PÅ NETT-BLI PRIORITERT

ONLINE LAGERSTATUS

OUTLET

SHOP SMART!

SE DINE NETTOPRISER OG VEIL. PRISER

SE OG LAST NED KATALOGER, KAMPANJER, PRISER OG BILDER

PAKKESPORING

ALL ORDREHISTORIKK

SMARTE FILTER FOR ENDA BEDRE SØK

KOMPATIBEL PÅ ALLE DEVICES

SALGSVERKTØY

DIN LOGO

-med din firmalogo på baksiden? Vi er behjelpelige med påføring av egen firmalogo på alt grafisk materiell vi lager. Personaliser utsendelser, materiell og salgsverktøy til dine kunder.

Served by

DIN LOGO

HOODIES FOR COLOURED

Ta kontakt med oss på grafisk@you.no så hjelper vi deg videre!

CLASSIC // ORGANIC // RAGLAN

BY

1

12


LOGG INN

Søk

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM

13


VAREMERKER

14

YOU er Norges mest solgte varemerke innen tekstilprofilering, og har eksistert i Norge siden 1991 og i Danmark siden 1997. Bestående av t-skjorter, poloskjorter, skjorter, gensere, jakker, treningstøy, fleeceprodukter, reiseeffekter og håndklær.

BLUE REBEL er vår kampanjekolleksjon sammensatt av våre bestselgere i de mest etterspurte farger til meget konkurransedyktige priser. Gjør en god deal med våre mest solgte t-skjorter, poloskjorter, gensere, jakker og sekker.

Danske CAMUS ble lansert i Norge første gang i 2007. Kolleksjonen består av t-skjorter, poloskjorter, gensere og jakker med spennende detaljer og et bredt størrelsesspekter.

NYXX er vår sportslige kolleksjon lansert i 2014. En sportsserie og accessories tilpasset alle aktivitetsnivå. Gjør deg garantert glad i å være aktiv!

Anerkjent merkevare i verdensklasse! STORMTECH kolleksjonen består av tekniske, funksjonelle og innovative jakker, poloskjorter, t-skjorter, gensere, bukser, bager og andre reiseeffekter. Fokus på tidsriktige modeller tilpasset et nordisk klima.

Britiske Premier Clothing ble stiftet i 1999 og er en ledende aktør innen bransjene service- og servering, corporate, skjønnhet og velvære. Premier er mest kjent for sitt moderne og trendy design og et bredt fargeutvalg i prima kvalitet.


MOMENTI er et spennende gavesortiment lansert i 2004. Produkter av høy kvalitet til fornuftige priser. Kolleksjonen består av fritids- og reklameartikler som termoser og termokopper, sekker og bager, drikkeflasker og annet tilbehør.

CUE står for «Custom Electronics» og er vårt nye varemerke innen elektronikkprodukter. CUE ble lansert i 2017 og består av høyttalere, radioer, hodetelefoner og powerbanks.

Med over 100 års erfaring er det ikke uten grunn at Samsonite rangeres som nr. 1 internasjonalt som den mest kjente merkevaren innen reiseeffekter. Verdenskjent produktbredde i en kvalitetsklasse for seg.

American Tourister har siden 1993 vært eid av Samsonite, som forteller hvilket kvalitetsnivå vi befinner oss på. Dette er en verdidreven merkevare som fokuserer oppmerksomheten på feriereisende. God kvalitet og utmerket valuta for pengene.

Atlantis produseres av italienske Master Italia SpA, og har over 20 års erfaring i bransjen. Atlantis er internasjonalt kjent for sin solide kvalitet i et tidsriktig og innovativt design, med sin kjernevirksomhet innen caps og hodeplagg.

Engelske Brook Taverner er Europas største produsent av uniformsdresser og et tradisjonsrikt selskap med øye for detaljer.

15


16


BRAND IT DESIGN DINE EGNE PRODUKTER RETT FRA FABRIKK. TA KONTAKT – VI HJELPER DEG VIDERE.

17


SPESIALPRODUKSJON byr på mange spennende muligheter dersom du ønsker å produsere noe helt spesielt, eller gjøre dine egne endringer og bearbeidinger. Vi bistår med design, skisser, vår erfaring og holder en tett dialog med våre anbefalte produksjonspartnere. Ved riktig kvantum og god planlegging kan spesialproduksjoner ofte lønne seg. I tillegg overlates all risiko til oss. Våre spesialproduksjoner er delt inn i to kategorier:

DESIGN Den tradisjonelle måten å spesialprodusere på. Krever ved enkelte produkter litt høyere kvantum, men til gjengjeld kan man få det akkurat slik man ønsker.

18

Dette konseptet er beregnet på lavere kvantum, helt ned til 100 enheter fordelt på inntil 5 ulike plagg. Minikolleksjoner som ofte er aktuelt for idrettsklubber, foreninger og arrangement av ulike størrelser.


BRODERING

SILKETRYKK

LASERGRAVERING

GRAVERING

Man kan brodere rett på plagg, eller sette på broderte merker. Hovedsakelig broderes det direkte på produktet. Brodering er særlig egnet til gensere, caps, jakker, fleece, skjorter, reiseeffekter.

Trykket påføres direkte på plagget, og går videre gjennom en tørke. Denne trykkemetoden egner seg spesielt godt til litt større serier og resultatet er et mykt og behagelig trykk. Underlaget er avgjørende for detaljer. Denne trykkemetoden benyttes først og fremst på t-skjorter og collegegensere.

Lasergravering gjøres med laserstråler som gir en tykkere strek. De mest vanlige produkttypene som lasergraveres er stålprodukter, glass, skilter, treprodukter og fleece.

Ved gravering benyttes en diamantnål som gir en tynn og sirlig strek. De mest vanlige produkttypene som graveres er stålprodukter, glass, skilter og treprodukter.

PREGING

TA M P O T RY K K

TRANSFER

SUBLIMASJONSTRYKK

Denne metoden benyttes på mange produkter ved at logoen blir preget inn i overflaten og man får et inntrykk av dybde. Dette brukes bl.a. på lærprodukter og fleece.

Trykkemetoden blir benyttet der produktet er av et materiale som ikke er egnet for varmen fra en transferpresse, som f.eks. en del kjølebager. Denne trykkemetoden benyttes stort sett på alle runde flater som termoser, kopper og penner.

Logoer kan også overføres med silketrykk til et transfermerke som så strykes på plagget under høyt trykk og høy temperatur. Denne metoden kalles transfer og benyttes ofte der det er begrensninger på artikkelen i forhold til vanlig silketrykk.

Sublimeringstransfer av fargestoff er en prosess der du tar et bilde eller en fullfarget logo og skriver dette bildet eller logoen ut på en fargeplotter.

STROPPER For å tilpasse din egen logo på best mulig måte tilbyr vi stropper i ulike farger som lett kan byttes ut på våre produkter. Leveres på forespørsel til bestilte produkter. Forhandler/kunder er selv ansvarlig for å skifte ut stropper. Selges ikke separat.

ZIPPERPULLER Zipperpuller gir fin variasjon på alle våre produkter med glidelås. Hvorfor ikke matche din logo med tilhørende kontraster? Leveres på forespørsel til bestilte produkter. Forhandler/kunder er selv ansvarlig for å skifte ut zipperpuller. Selges ikke separat.

Ved hjelp av spesielle sublimeringsfarger overføres blekkfargene speilvendt negativt på sublimasjonspapir. Når bildet eller logoen er på sublimasjonspapiret, plasseres dette på den artikkelen du skal trykke på (polyesterkvalitet, ikke organisk materiale). Så bruker man en transferpresse til å trykke motivet/logoen på mediet. Denne metoden er meget godt egnet til treningstøy o.l. som er veldig utsatt for strekk og tøyning.

19


NEWS

GENSERE & BUKSER 8 NEWS

T-SKJORTER 4 NEWS 20

TENNISSKJORTER 4 NEWS


NEWS

SKJORTER 67 NEWS

FLEECE- & STRIKKEJAKKER 5 NEWS High Performance Technology

JAKKER 9 NEWS 21


KOKKEKLÆR 12 NEWS

FORSTYKKER 7 NEWS

UNIFORMER 63 NEWS 22


NEWS

SPORT 5 NEWS

WORKWEAR PRO 5 NEWS

SYNLIGHET 8 NEWS 23


HODEPLAGG 14 NEWS

REISEEFFEKTER 6 NEWS

ACCESSORIES 17 NEWS 24


NEWS

YOU CARE 11 NEWS

BEAUTY & SPA 9 NEWS 25


INNHOLD T-SKJORTER

28

Jersey

29

Resirkulert polyester

44

Workwear Pro

46

Interlock

50

Stretch

53

Polyester

56

TENNISSKJORTER

70

Thermal Outerwear

227

Technical Outerwear

246

3 IN 1 System Jackets

256

Softshell Jackets

260

Lightweight Rainshells

266

KOKKEKLÆR

272

Chef’s Jacket

273

Chef’s Trousers

282

Chefs’ Headwear

284

Studs

285

FORSTYKKER

286 287

Chino

289

Faux Leather

290

Fairtrade Cotton

296

Oxford

300

92

Heavy Cotton

301

93

Classic

303

71

Mix Polo

76

Stretch

83

100% Polyester

85

Sweats

226

Denim

100% Bomull

GENSERE & BUKSER

Workwear Pro

106

Colours Collection

306

Zip Hoodies

110

Waterproof

314

Merinoull

118

Finstrikk

120

UNIFORMER

316

Joggebukser

133

Signature collection

317

Sophisticated collection

324

136

Eclipse collection

336

Poplin

137

One collection

344

Pilotskjorte

151

Chinos

350

Oxford

156

Tweed

355

Gingham

160

100% Bomull

164

Stretch

174

Crepe

186

Denim/Pindot

190

SKJORTER

FLEECE

26

JAKKER

198

Base Layer

199

Microfleece

204

Polar

212

Strikket

220

BEAUTY & SPA

358

Salon gown

359

Waterproof gown

360

Tunic & trouser

364

Tabard

369

SPORT

370

Pro-Dry T-skjorter

371

Tekniske Poloskjorter

386

Base Layer

390


Joggebukser

392

Kids

542

Strikkejakker

394

Headover

544

Treningsjakker/tights

396

Markeringsvester

400

Løpevest

402

Reflekssele

407

Beanies

410

Headover

410

Sportshåndkle

412

Løpebelte

413

Fotograf: Vegard Giskehaug, Diana Campos, Ida C. Kvisgaard, Børre Østensen, Jon Klasbu, Linda Varpe. Modellbyrå: Team Models, Pholk/ Heartbreak. Location: Skien sentrum, Smieøya, Ælevespeilet Porsgrunn, USN Kjølnes, Tjuvholmen, Aker Brygge, Barcode, Sørenga, Lageret studio-Tofte, Farris Bad Larvik, Studio You Brands.

BARNEARTIKLER

414

ACCESSORIES

550

Slips

551

Skjerf

557

Bow tie/Eupalettes

562

Hansker

564

Paraplyer

566

Regnponcho

570

Handlenett

571

REISEEFFEKTER

572

T-skjorter

415

Backpack

573

Fleece & bukser

417

Kjølebag

579

Sweats

418

Duffelbagger

588

Outerwear

420

Tur & Fritid

598

Markeringsvester

424

Urban

602

Forstykker

426

Corporate

614

Hodeplagg

428

Sport

620

WORKWEAR PRO

430

HÅNDKLÆR

626

Resirkulert polyester serie

431

Bomullsfrottè

627

60% bomull/40% polyester serie

437

Sportshåndkle

630

SYNLIGHET

442

FRITID

632

EN 20471 Elastiske reflekser

443

Termoflasker

633

EN 20471 Påsydde reflekser

453

Termoser

635

Refleksvester/-sele

466

Termokopper

636

Beanies/caps/headover

477

Drikkeflasker

639

YOU CARE

480

Munnbind/masker

481

Headover

489

HODEPLAGG

494

Baseball Cap

495

Bøttehatt

514

Army Cap

516

Synlighetscap

517

Trucker Cap

518

Flat Visor

522

Beanies

524

PANTONEVERDIER

640

STØRRELSESGUIDE

642

KJEKT Å VITE

646

INDEX

648

27


T-SKJORTER


T- S K J O R T E R

CLASSIC RAGLAN

 JERSEY

O-HALS

1501 UNISEX 160-165 g/m²

XS-3XL

183 Koksgrå/gråmelert

149 Gråmelert/koksgrå

185 Sort/koksgrå

1501 CLASSIC T-SHIRT RAGLAN (U) Raglanversjon av vår originale Classic t-shirt. Trendy og moderne med uslåelig kvalitet! Single jerseystrikket. Forsterket nakkebånd, 4- lags halsrib og skuldertape. Doble sømmer rundt hals og ermer. Forhåndskrympet for stabilitet.

CLASSIC QUALITY

Vekt: 160-165 g/m². Kvalitet: Sort: 100% kjemmet bomull. Gråmelert: 85% bomull/15% viskose. Koks: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: XS-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

29


T- S K J O R T E R

CLASSIC TEE NEW COLOURS

NEW

315 Dusty blue

NEW

395 Urban navy

NEW

JERSEY

333 Petrolblå

NEW

469 Sjøgrønn

NEW

 316 Horisontblå

1500 CLASSIC T-SHIRT ØKOLOGISK (U) Vår bestselgende t-skjorte i høy bomullskvalitet. Tidløs modell. Single jerseystrikket. Forsterket nakkebånd, 4-lags halsrib og skuldertape. Doble sømmer rundt hals og ermer. Forhåndskrympet for stabilitet. Matcher 1501 Classic Raglan, 1810 Kos og resten av Fashion Tee serien. Bredt fargeutvalg og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg. Vekt: 160-165 g/m². Kvalitet: 100% kjemmet bomull/omlegging til 100% økologisk kjemmet bomull. (Melert: 271 Kardinalmelert: 95% bomull/5% viskose. 145 Gråmelert: 85% bomull/15% viskose. 110 Aske: 99% bomull/1% viskose. 180 Koks, 361 Kornblåmelert: 60% bomull/40% polyester.) Størrelser: XS-3XL. (*4-6XL: hvit, marine, aske, sort, kornblå, rød). Barn: 2/3, 4/6, 8/10, 12/14. (B) = fargen finnes i barnestørrelse.

100% ØKOLOGISK KJEMMET BOMULL

CLASSIC QUALITY 30


650 Gul (B)

690 Orange (B)

210 Rosa (B)

230 Raspberry (B)

250 Rød (B)

271 Kardinalmelert

270 Kardinalrød

280 Vinrød

780 Lilla

320 Lys blå (B)

335 Azurblå (B)

340 Turkis (B)

343 Brilliantblå (B)

360 Kornblå (B)

361 Kornblåmelert

370 Indigo

385 Marinemelert

380 Marine (B)

400 Mint

420 Limegrønn (B)

460 Kellygrønn

480 Flaskegrønn (B)

590 Brun

525 Sand

110 Aske (B)

145 Gråmelert

150 Grå

135 Stålgrå (B)

180 Koksgrå

199 Sort (B)

T- S K J O R T E R

000 Hvit (B)

Classic Tee

COLOURED BY TILBAKE TIL INNHOLD

31


T- S K J O R T E R

KOS & KYPROS NEW COLOURS

NEW

NEW

NEW

316 Horisontblå

O-HALS

NEW

JERSEY

1820 UNISEX 160 g/m²

O-HALS

1810 DAME 160 g/m²

S-3XL

XS-XXL

333 Petrolblå

1810 KOS (D)

1820 KYPROS (U)

NEW

395 Urban navy

230 Raspberry

780 Lilla

271 Kardinalmelert

993 Kornblå blend

991 Sort blend

994 Marine blend

110 Askemelert

990 Aske blend

1810 FASHION FIT T-SKJORTE KOS (D) 1820 FASHION FIT T-SKJORTE KYPROS (U) Classic fashion t-skjorte med rund hals til dame og herre. Forhåndskrympet og fasongsydd. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: Solid colours: 100% kjemmet bomull/omlegging til 100% økologisk kjemmet bomull. (271 kardinalmelert: 95% økologisk bomull/5% viskose. 145 Gråmelert: 85% økologisk bomull/15% viskose. 110 Askemelert: 99% økologisk bomull/1% viskose. 180 koksgråmelert, 361 kornblåmelert, 991 sort blend, 993 kornblå blend, 994 marine blend: 60% økologisk bomull/40% polyester. 990 Aske blend: 98% økologisk bomull/2% viskose.) Størrelser: 1810 Kos dame: XS-XXL. 1820 Kypros herre: S-3XL.

100% ØKOLOGISK KJEMMET BOMULL

CLASSIC QUALITY 32


T- S K J O R T E R

650 Gul

690 Orange

250 Rød

420 Limegrønn

145 Gåmelert

340 Turkis

360 Kornblå

380 Marine

ON FIT

E

385 Marinemelert

H

TE

FAS

I

000 Hvit

FA S H I O N TEE No1 Fashion t-skjorte med O- og V-hals til dame og herre. Disse modellene kan fint kombineres med 1500 Classic t-shirt og 1501 Classic raglan t-shirt for variasjon. En figurnær form for de som ønsker et

180 Koksmelert

199 Sort

smalere snitt.

TILBAKE TIL INNHOLD

33


T- S K J O R T E R

TENERIFE & LA GOMERA

V-HALS

1840 UNISEX 160 g/m²

V-HALS

JERSEY

1830 DAME 160 g/m²

S-3XL*

XS-XL

 1830 TENERIFE (D)

000 Hvit

650 Gul

250 Rød

380 Marine

1840 LA GOMERA (U)

199 Sort

000 Hvit

250 Rød

360 Kornblå

380 Marine

199 Sort

1830 FASHION FIT V-HALS T-SKJORTE TENERIFE (D) 1840 FASHION FIT V-HALS T-SKJORTE LA GOMERA (U) Classic fashion t-skjorte med v-hals til dame og herre. Dyp v-hals til dame. Forhåndskrympet og fasongsydd. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull/omlegging til 100% økologisk kjemmet bomull. Størrelser: 1830 Tenerife dame: XS-XL. 1840 La Gomera unisex: S-XXL*. (3XL: hvit, sort, marine).

100% ØKOLOGISK KJEMMET BOMULL

CLASSIC QUALITY 34


ON FIT TE

E

FAS

I

T- S K J O R T E R

H

FA S H I O N TEE No1 Fashion t-skjorte med O- og V-hals til dame og herre. Disse modellene kan fint kombineres med 1500 Classic t-shirt og 1501 Classic raglan t-shirt for variasjon. En figurnær form for de som ønsker et smalere snitt.

TILBAKE TIL INNHOLD

35


T- S K J O R T E R

PREMIUM

QUALITY MAUI

 O-HALS

C523 UNISEX 180 g/m²

JERSEY

S - 7XL* SOLID COLOURS

001 Hvit

005 Gul

004 Orange

010 Grønn

015 Lys blå

030 Turkis

042 Stålgrå

002 Sort

012 Rød

011 Limegrønn

003 Marine

018 Kongeblå

HEATHER COLOURS

029 Hvitmix

017 Gråmix

050 Blåmelert

049 Marinemelert

C523 PREMIUM T-SKJORTE MAUI (U) Eksklusiv unisex t-skjorte for deg som krever litt mer. Produsert i langfibret bomullskvalitet for å gi en ekstra myk overflate. Single jerseystrikket. Forhåndskrympet. (Varen endres til å bli et Youprodukt.) Vekt: 180 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. (029 Hvitmix, 017 gråmix, 050 blåmelert, 049 marinemelert: 85% bomull / 15% viskose). Størrelser: S-7XL. (*7XL: kun sort. S-3XL: Turkis, marinemelert og blåmelert.)

36


T- S K J O R T E R

PREMIUM

QUALITY

PREMIUM TEE L/E

 O-HALS L/E JERSEY

2001 UNISEX 200 g/m²

S - 3XL

000 Hvit

180 Koks

250 Rød

380 Marine

145 Gråmelert

199 Sort

2001 T-SKJORTE L/E PREMIUM TEE (U) Eksklusiv t-skjorte med lang erm. Klassisk snitt og ribb på ermer og hals. Lycra i alle ribber. Forhåndskrympet. Vekt: 200 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

37


T- S K J O R T E R

38

FABRIC QUALITY


Jersey er et strikket stoff, som har sitt opphav fra den britiske kanaløya Jersey. Den gang ble stoffet strikket av ull fra sauene på øya og eksportert til hele verden. I dag lages Jersey av både naturfiber og syntetisk fiber, og er gjerne den mest kjente og brukte strikkekvaliteten som brukes.

P O LY - C O T T O N

Poly-Cotton er en kombinasjon av bomull og polyester. Fordelen er ofte at man kombinerer bomull, som er myk, absorberende med pusteegenskaper og slitesterkhet fra polyester. I tillegg oppnår man et stoff som holder en glattere og mer lettstelt overflate.

STRETCH

INTERLOCK

Interlock er et strikket stoff som er strikket likt på begge sider med ribbestruktur. Sammenlignet med Jersey som har en «rett» og en «vrang» side, har Interlock samme overflate på begge sider. Interlock er en mer kostbar strikkemetode og er kjent for å holde en stabil fasong.

HEATHER

Heather er metoden hvor det brukes tråder med blandede farger eller nyanser for å oppnå en skyggeeffekt i stoffet. Også kalt melert, spraglete eller melange.

INJECTED BLEND

Stretch er stoff som inneholder elastan eller lycra, som gjerne er blandet med andre materialer for å oppnå elastisitet. Hensikten med stretch er gjerne at stoffet skal være ettersittende og behagelig, men tøyelig uten å miste spenst og form.

Injected er en tråd som er spunnet sammen av en basetråd og fibre med ulike egenskaper som kan variere i både lengde, tykkelse og farge for å skape et uendelig mønster, sjatteringer og struktur i stoffet. Man injiserer fiber inn i en basetråd som gir en melert og annerledes effekt.

SIRO BLEND

RECYCLED P O LY E S T E R

Siro er en spinnemetode hvor to tråder spinnes sammen og lager en dobbel tråd. På denne måten oppnår man en tråd med glattere overflate enn single tråd som passer godt til produksjon av lette og luftige tekstiler med høy pusteevne. Siro blend er tråder i ulik farge eller nyanse som spinnes sammen for å oppnå en melert effekt.

T- S K J O R T E R

JERSEY

Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjenvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjon. Resirkulert polyester har de samme egenskapene som polyester ved at det ikke krymper eller krøller og tørker fort.

TILBAKE TIL INNHOLD

39


T- S K J O R T E R

ANTILOPE

 O-HALS

0100 UNISEX 145 g/m²

XS - 4XL JERSEY

SOLID COLOURS

000 Hvit

650 Gul

690 Orange

230 Raspberry

250 Rød

780 Lilla

340 Turkis

335 Azurblå

360 Kornblå NEW

420 Limegrønn

460 Kellygrønn

380 Marine

199 Sort HEATHER COLOURS

180 Koksgråmelert

110 Aske

145 Gråmelert

0100 BASIC T-SKJORTE ANTILOPE (U) Unisex t-skjorte i single jerseystrikket kvalitet med 4-lags halsrib, forsterkningsbånd i nakke. Forhåndskrympet. Matcher Coyote 0102 til dame hvis du ønsker en fasongsydd passform. Vekt: 145 g/m². Kvalitet: 100% bomull. (145 gråmelert: 85% bomull /15% viskose). (110 Aske: 99% bomull / 1% viskose). Størrelser: XS-4XL.

BASIC QUALITY 40


T- S K J O R T E R

COYOTE

 O-HALS

0102 DAME 145 g/m²

000 Hvit

380 Marine

340 Turkis

199 Sort

JERSEY

S - XXL

250 Rød

0102 BASIC FASHION FIT T-SKJORTE COYOTE (D) Fashion t-skjorte med rund hals til dame. Forhåndskrympet og fasongsydd. Matcher 0100 basic t-skjorte Antilope. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: S-XXL.

BASIC QUALITY TILBAKE TIL INNHOLD

41


T- S K J O R T E R

MADRID

 O-HALS

JERSEY

1110 UNISEX 160 g/m²

S - 3XL

199 Sort/Orange

380 Marine/Hvit

250 Rød/Sort

650 Gul/Sort

360 Kornblå/Sort

1110 KONTRAST T-SKJORTE MADRID (U) 2-farget raglan t-skjorte med sporty kontraster. 2-lags rib. Single jerseystrikket. Forhåndskrympet. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. Størrelser: S-3XL.

42


T- S K J O R T E R

RAILTOWN

  O-HALS

JERSEY

0100 UNISEX 145 g/m²

XS - 4XL

380 Marine/hvit (H+D)

199 Sort/hvit (H+D)

ST03 TG-2 / ST04 TG-2W CREW NECK TEE RAILTOWN Stripet t-skjorte med solide nakke- og skuldersømmer. Sidesplitt og UV beskyttelse. Behagelig t-skjorte som egner seg godt til både jobb og fritid. Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester Størrelser: ST03 - herre: S-3XL ST04 - dame: XS-2XL.

UPF

50+

UV SUN PROTECTION

TILBAKE TIL INNHOLD

43


T- S K J O R T E R

NEW

®

UNIVERSAL TEE MESH PANEL I KONTRASTFARGE PÅ SKULDRE

RAGLANERM MED KONTRASTSØM

GOD STRECH OG KOMFORT RECYCLED

100% RESIRKULERT POLYESTER

PUSTENDE OG VENTILERENDE EGENSKAPER

000 Hvit

380 Marine

1403 UNIVERSAL TEE (U) Teknisk unisex t-skjorte i 100% resirkulert polyester. Kontrastfelt over skuldrene. Passer perfekt til både arbeid og fritid. Vekt: 150 g/m2. Kvalitet: 100% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

44

180 Koks

199 Sort


T- S K J O R T E R

NEW

Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjenvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjon.

TILBAKE TIL INNHOLD

45


T- S K J O R T E R

NEW

®

ALLENTOWN

WORKWEAR PRO

 6001 UNISEX 190 g/m²

XS - 4XL

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6001 WORKWEAR PRO TEE ALLENTOWN (U) Ekstremt slitesterk unisex PRO t-skjorte i bomull og 40% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). T-skjorten tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Se hele Workwear Pro-serien på s. 430. Vekt: 190 g/m . Kvalitet: 60% bomull / 40% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL. 2

46

NEW


SCRANTON

by

T- S K J O R T E R

NEW

®

WORKWEAR

 6002 UNISEX 190 g/m²

XS - 4XL

PRO

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6002 WORK WEAR PRO L/E TEE SCRANTON (U)

NEW

Ekstremt slitesterk unisex PRO t-skjorte i bomull og 40% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). T-skjorten tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Se hele Workwear Pro-serien på s. 430. Vekt: 190 g/m2. Kvalitet: 60% bomull / 40% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

47


T- S K J O R T E R

MARYLAND & PHILADELPHIA NEW COLOUR

NEW

 WORKWEAR PRO

 6005 DAME 210 g/m²

6000 UNISEX 210 g/m²

S - 4XL

S - 4XL

NEW 000 Hvit

630 Safety yellow (herre)

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

145 Gråmelert

380 Marine

199 Sort

6005 WORKWEAR PRO T-SHIRT MARYLAND (D) 6000 WORKWEAR PRO T-SHIRT PHILADELPHIA (U) Ekstremt slitesterk PRO t-shirt til dame og herre. Maryland har sidesplitt. Tåler hard industriell vask og tørk (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader). Klassisk snitt. Se hele Workwear Pro-serien på s. 430. Vekt: 210 g/m². Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: 6005 Maryland dame: S-4XL. 6000 Philadelphia herre: S-4XL.

48

NEW COLOUR


T- S K J O R T E R

COLUMBUS

 WORKWEAR

UNISEX 210-220 g/m²

XS - 4XL

360 Kornblå/sort

380 Marine/kornblå

915 Sort/grå

250 Rød/sort

PRO

by

000 Hvit/grå

by

6020 WORKWEAR PRO T-SHIRT TOFARGET COLUMBUS (U) Ekstremt slitesterk tofarget unisex PRO t-shirt. Tåler hard industriell vask og tørk (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader). Klassisk snitt. Se hele Workwear Pro-serien på s. 430. Vekt: 210-220 g/m². Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

49


T- S K J O R T E R

ANDORRA & SAN MARINO

INTERLOCK

O-HALS

1870 HERRE 220 g/m²

S - 3XL

O-HALS

1880 DAME 220 g/m²

S - XXL

1880 ANDORRA (D)

1870 SAN MARINO (H)

000 Hvit

145 Gråmelert

230 Raspberry

000 Hvit

145 Gråmelert

250 Rød

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

460 Kellygrønn

340 Turkis

360 Kornblå

460 Kellygrønn

380 Marine

199 Sort

380 Marine

199 Sort

1880 INTERLOCK T-SKJORTE ANDORRA (D) 1870 INTERLOCK T-SKJORTE SAN MARINO (H) Interlock t-skjorte med rund hals til dame og herre. Forhåndskrympet og fasongsydd. Vekt: 220 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. Størrelser: 1870 San Marino herre: S-3XL. 1880 Andorra dame: S-XXL.

50


T- S K J O R T E R

GIBRALTAR

INTERLOCK

000 Hvit

360 Kornblå

250 Rød

199 Sort

380 Marine

 O-HALS L/E 1941 HERRE 210 g/m²

S - 3XL

1941 INTERLOCK T-SKJORTE L/E GIBRALTAR (U) Fashion t-skjorte med lange ermer til herre. Forhåndskrympet. Kroppsnær fasong i interlock. Vekt: 210 g/m2. Interlock. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. 1x1 rib. Størrelser: S-3XL.

1870 SAN MARINO / 1880 ANDORRA

TILBAKE TIL INNHOLD

51


T- S K J O R T E R

TORCELLO

 

O-HALS

ST01 HERRE

S - 3XL INTERLOCK

O-HALS

ST02 DAME

XS - XXL*

000 Hvit (H+D)

110 Aske (H+D)

370 Denimmelert (H+D)

380 Marine (H+D)

180 Koks (H+D)

199 Sort (H+D)

UPF

50+

UV SUN PROTECTION

ST01 TG-1 / ST02 TG-1W CREW NECK TEE TORCELLO Torcello Crew Neck Tee er en slitesterk t-skjorte med UV beskyttelse. 1x1 rib i hals og sidesplitt. Myk og behagelig komfort med et klassisk og tidløst snitt. Damemodellen er lett fasongsydd. Kvalitet: 60% bomull/40% polyester (Aske: 95% bomull/5% viskose) Størrelser: ST01 - herre: S-3XL (Sort, marine, hvit: S-5XL) ST02 - dame: XS-XXL (*Sort, marine, hvit: XS-3XL)

52


TORCELLO

T- S K J O R T E R

NEW

VARNA & CHANIA

 

SP17 DAME

XS - XXL

199 Sort (D)

O-HALS

c427 HERRE 210 g/m²

S - XXL

S - 3XL

STRETCH

110 Askemelert (D)

O-HALS

c426 DAME 210 g/m²

001 Hvit

002 Sort

UPF

50+

UV SUN PROTECTION

SP17 TG-3W 3/4 TEE UV TORCELLO Trendy ¾ t-skjorte med UV-beskyttelse til dame. 1x1 rib og teipede sømmer. Kvalitet: 150 g/m². 60% bomull/40% polyester singel Jersey Askemelert: 95% bomull/5% Viskose singel Jersey Størrelser: SP17 - dame: XS-2XL. Detaljer: • UV-beskyttelse 50+ • Båthals • 3/4 ermer • Crew Neck • Sidesplitt

C426 STRETCH T-SKJORTE L/E VARNA (D) C427 STRETCH T-SKJORTE L/E CHANIA (H) Stretch t-skjorte med lang erm til dame og herre. Forhåndskrympet for stabilitet og ekstra fin passform. C426 Varna er fasongsydd. Vekt: 210 g/m2. Kvalitet: 95% bomull / 5% lycra. Størrelser: C426 Varna dame: S-XXL. C427 Chania herre: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

53


T- S K J O R T E R

CHARLOTTE

SPLIT

STRETCH

001 Hvit

001 Hvit

023 Rosa

034 Brilliantblå

011 Limegrønn

002 Sort

020 Lilla

003 Marine

012 Rød

015 Lys blå

005 Gul

002 Sort

030 Turkis

c422 HERRE 210 g/m²

S - 5XL

S - 3XL

C424 STRETCH T-SKJORTE CHARLOTTE (D)

C422 STRETCH T-SKJORTE SPLIT (H)

Fasongsydd stretch t-skjorte til dame. Forhåndskrympet for stabilitet og ekstra fin passform. Ulik rib kan forekomme i en periode.

Stretch t-skjorte til herre. Forhåndskrympet for stabilitet og ekstra fin passform.

Vekt: 210 g/m2. Kvalitet: 95% bomull/5% lycra. Størrelser: S-5XL.

54

O-HALS

O-HALS

c424 DAME 210 g/m²

Vekt: 210 g/m2. Kvalitet: 95% bomull/5% lycra. Størrelser: S-3XL.


T- S K J O R T E R

REGINA

 O-HALS

STRETCH

2000 DAME 180 g/m²

S - XXL

000 Hvit

145 Gråmelert

250 Rød

380 Marine

2000 STRETCH SINGLET REGINA (D) Behagelig tanktopp til dame. Fasongsydd i stretch for perfekt passform og komfort. Vekt: 180 g/m2. Kvalitet: 95% bomull/5% elastan. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

55


T- S K J O R T E R

MISTRAL

 ST10 UNISEX

S - 5XL*

 ST11 DAME

XS - XXL

H2XDRY

710 Fiolett (D)

319 Ocean (H+D)

490 Jaktgrønn (H+D)

131 Titanium (H+D)

155 Granitt (H+D)

180 Koks (H+D)

UPF

50+

UV SUN PROTECTION

ST10 SPL-2 / ST11 SPL-2W HEATHERED TEE MISTRAL Dobbel pique t t-skjorte med H2X-DRY®-teknologi og UVbeskyttelse. Rund hals, elegante skulderdetaljer. Tidløst design. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: ST10- herre: S-3XL (*Granitt, koks: S-5XL) ST11 - dame: XS-2XL. Detaljer: • Slitesterkt stoff • Omvendt spiral 1/4 glidelås • Kontrastsømmer

56


T- S K J O R T E R

ECLIPSE S/S

ECLIPSE L/S

 

ST05 UNISEX

S - 5XL*

ST07 UNISEX

S - 5XL*

ST06 DAME

ST08 DAME

XS - XXL

XS - XXL

120 Lys grå (H+D)

445 Kiwi (H+D)

H2XDRY

000 Hvit (H+D)

250 Rød (H+D)

000 Hvit (H+D)

335 Azurblå (H+D)

380 Marine (H+D)

165 Karbon (H+D)

UPF

40+

199 Sort (H+D)

199 Sort (H+D)

UV SUN

UPF

40+

PROTECTION

UV SUN PROTECTION

ST05 PGT-1 / ST06 PGT-1W H2X-DRY® PIQUE TEE ECLIPSE

ST07 PGT-2, PGT-2Y / ST08 PGT-2W H2X-DRY® PIQUE L/S TEE ECLIPSE

Slitesterk og superlett micropique t-skjorte til dame og herre. Laget i fukttransporterende stoff og stretch for maksimal komfort. Sidesplitt og UV-beskyttelse.

Klassisk langermet t-skjorte med UV-beskyttelse. Slitesterk og pustende med god stretch. Med Stormtech H2X-DRY® teknologi holder denne t-skjorten deg tørr og komfortabel hele dagen.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: ST05 - herre: S-3XL (*Sort: S-5XL) ST06 - dame: XS-2XL.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: ST07 - herre: S-3XL (*Sort: S-5XL) ST08 - dame: XS-2XL. ST07 - ungdom: XS-XL

TILBAKE TIL INNHOLD

57


T- S K J O R T E R

PACIFICA

 ST12 DAME

XS - XXL H2XDRY 145 Gråmelert (D)

199 Sort (D)

UPF

50+

UV SUN PROTECTION

ST12 STG-1W TEE PACIFICA Sporty t-skjorte med H2X-DRY®-teknologi og UV-beskyttelse. Raglan ermer, flatlocksøm og buet linning foran og bak for en ekstra feminin look. Lett fasongsydd. Kvalitet: 87% polyester/13% Spandex single jersey. Størrelser: ST12 - dame: 2XS – 3XL.

58


T- S K J O R T E R

EAZE

  O-HALS

N13I UNISEX 145 g/m²

PRO-DRY

S - 3XL

0-HALS

N13J DAME 145 g/m²

S - XXL

145 Gråmelert

385 Marinemelert

180 Koksmelert

N13I T-SKJORTE MELANGE EAZE (U) N13J T-SKJORTE MELANGE EAZE (D) Pro-dry t-skjorte i trendy melert stoff til dame og herre. Pustende og fukttransporterende. Reflekstrykk øverst på ryggen og nederst på venstre side. Damemodell har litt større halsåpning, sidesplitt, lett buet bakside, samt loose-fit som gir en flatterende silhuett. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: N13J dame: S-XXL. N13I herre: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

59


T- S K J O R T E R

SWAN & DRAGON

O-HALS

T -P SR KO JO - DRRTY ER

O-HALS

0111 UNISEX 145 g/m²

0112 DAME 145 g/m²

 0111 DRAGON (U)

0112 SWAN (D)

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

730 Bright violet

640 Safety grønn

340 Turkis

360 380 Kornblå Marine

0112 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE SWAN (D) 0111 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE DRAGON (U) Teknisk Pro-Dry t-skjorte til dame og herre. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 0112 Swan dame: S-XXL. 0111 Dragon unisex: XXS (8/10 år). XS-3XL. *4XL-6XL: 199 sort, 000 hvit, 380 marine.

60

XXS - 6XL*

S - XXL

199 Sort

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

640 Safety grønn

340 Turkis

360 380 Kornblå Marine

199 Sort


T- S K J O R T E R

DRAGON KONTRAST

 O-HALS

PRO-DRY

0113 UNISEX 145 g/m²

XXS - 3XL

000 Hvit/sort

199 Sort/hvit

630 Safety gul/sort

680 Safety orange/sort

250 Rød/sort

360 Kornblå/marine

380 Marine/kornblå

145 Gråmelert/sort

915 Sort/gråmelert

0113 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE DRAGON KONTRAST (U) Kontrastvariant av vår populære 0111 Dragon Pro-Dry t-shirt. Unisex modell. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester, Pro-Dry. Størrelser: XXS (8/10 år)-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

61


T- S K J O R T E R

RUN

O-HALS

O-HALS

N09J DAME 145 g/m²

N09I UNISEX 145 g/m²

S - XXL

S - 3XL

N09J RUN (D)

PRO-DRY

630 Safety gul

230 Raspberry

250 Rød

360 Kornblå

380 Marine

165 Karbon

199 Sort

N09I RUN (U)

000 Hvit

000 Hvit

630 Safety gul

250 Rød

N09J INTERLOCK T-SKJORTE RUN (D) N09I INTERLOCK T-SKJORTE RUN (U) Pro-dry t-skjorte til dame og herre. Heldekkende mesh på sidefelt og baksiden for optimal ventilasjon og komfort. (Farge 165 karbonmelert har ikke meshfelt på rygg og side.) Reflekstrykk øverst på ryggen og nederst på venstre side. Lett buet bakside på damemodellen for en flatterende silhuett. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: N09I herre: S-3XL. N09J dame: S-XXL.

62

360 Kornblå

380 Marine

165 Karbon

199 Sort


T- S K J O R T E R

FOX

 O-HALS

0110 UNISEX 145 g/m²

000 Hvit

630 Safety gul

220 Magenta

250 Rød

680 Safety orange

360 Kornblå

340 Turkis

640 Safety grønn

120 Lys grå

380 Marine

199 Sort

PRO-DRY

XS - 3XL

0110 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE FOX (U) Unisex Pro-Dry t-skjorte med dekorative kontrastsømmer. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til sport og aktivitet. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XXS (8/10 år). XS-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

63


T- S K J O R T E R

BOSTON & CHICAGO

PRO-DRY

C670 UNISEX 160 g/m²

C650 DAME 160 g/m²

S - XXL

S - XXL

C670 CHICAGO (U)

C650 BOSTON (D)

001 Hvit/plomme

006 Rød/hvit

027 Plomme/hvit

001 Hvit/plomme

003 Marine/hvit

027 Plomme/hvit

036 Kornblå/hvit

003 Marine/hvit

005 Sort/gul

036 Kornblå/hvit

011 Sort/limegrønn

005 Sort/gul

011 Sort/limegrønn

C650 PRO-DRY T-SKJORTE BOSTON (D) C670 PRO-DRY T-SKJORTE CHICAGO (U) Eksklusiv Pro-Dry behandlet dame og herre t-skjorte med kontrastsømmer. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: C650 Boston dame: S-XXL. C670 Chicago herre: S-XXL.

64


T- S K J O R T E R

ROSARIO & WEMBLEY

1400 UNISEX 160 g/m²

PRO-DRY

1460 DAME 160 g/m²

XS - 3XL

S - XXL

 

1460 ROSARIO (D)

1400 WEMBLEY (U)

000 Hvit/grå

710 Violett/sort

000 Hvit/grå (B)

230 Raspberry/sort (B)

260 Mørk rød/grå (B)

650 Gul/sort

199 Sort/grå

921 Sort/rød

420 Limegrønn/sort (B)

340 Turkis/sort (B)

921 Sort/rød (B)

199 Sort/grå (B)

690 Orange/hvit

343 Brilliantblå/safety gul (B)

360 Kornblå/grå (B)

380 Marine/hvit (B)

340 Turkis/sort

914 Marine/korn blå (B)

1460 PRO-DRY KONTRAST T-SKJORTE ROSARIO (D) 1400 PRO-DRY KONTRAST T-SKJORTE WEMBLEY (U) Pro-Dry behandlet t-skjorte til dame og herre. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Bredt fargeutvalg som faller i smak hos de fleste. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 1460 Rosario dame: S-XXL. 1400 Wembley unisex: XS-3XL. 1400 Wembley junior: 4/6, 8/10, 12/14. (B) = fargen finnes i barnestørrelse.

TILBAKE TIL INNHOLD

65


T- S K J O R T E R

NO1

N01B DAME 180 g/m²

N01A UNISEX 180 g/m²

S - XXL

S - 3XL

 PRO-DRY

N01B N01 (D)

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

220 Magenta

731 730 Violettmelert Bright violet

360 Kornblå

290 Maroon

191 Sortmelert

N01A N01 (U)

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

165 Karbon

N01A AKTIV STRETCH T-SKJORTE NO1 (U) N01B AKTIV STRETCH T-SKJORTE NO1 (D) Treningsoverdeler med korte ermer til dame og herre i Pro-Dry stoff. Laget i stretch for optimal komfort og mesh under ermer for ekstra ventilasjon. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på ermer og rygg. Raglanermer. Dette er en tettsittende modell. For romsligere passform kan man med fordel gå opp en størrelse. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: N01B dame: S-XXL. N01A herre: S-3XL.

66

191 Sortmelert

199 Sort

199 Sort


T- S K J O R T E R

FLOW

PRO-DRY

235 Fuchsia/sort

730 Bright violet/grå

165 Karbon/bright violet

199 Sort/fuchsia

 V-HALS

N07B DAME 180 g/m²

S - XXL

N07B AKTIV STRETCH T-SKJORTE V-HALS FLOW (D) Pro-Dry t-skjorte med v-hals til dame. Behagelig passform og kontrastfarge i nakken. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester / 8% elastan, interlock. Størrelser: S - XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

67


T- S K J O R T E R

ELEMENT

ULTRA

  N03B DAME 180 g/m²

N03A UNISEX 180 g/m²

S - XXL

S - 3XL

PRO-DRY

N03B ULTRA (D)

220 Magenta

360 Kornblå

360 Kornblå

199 Sort

199 Sort N03A ULTRA (U)

000 Hvit

199 Sort

 N04B DAME 180 g/m²

S - XXL N03A AKTIV STRETCH T-SKJORTE L/E ULTRA (H) N03B AKTIV STRETCH T-SKJORTE L/E ULTRA (D) Treningsoverdel med lange ermer til dame og herre i Pro-Dry stoff. Laget i stretch for optimal komfort og mesh under ermer for ekstra ventilasjon. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på ermer og rygg. Raglanermer. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: N03B dame: S-XXL. N03A herre: S-3XL.

68

N04B AKTIV STRETCH ZIP T-SKJORTE L/E ELEMENT (D) Pro-Dry treningsgenser til dame. Laget i stretch for optimal komfort og mesh under ermer for ekstra ventilasjon. Glidelås i halsen. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på ermer og rygg. Raglanermer. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: S-XXL.


T- S K J O R T E R

ACTIVE

DYNAMIC

680 Safety orange

220 Magenta

731 Violettmelert

199 Sort

165 Karbon

PRO-DRY

360 Kornblå

199 Sort

 N02B DAME 180 g/m²

N08B DAME 130 g/m²

S - XXL

S - XXL

N02B AKTIV STRETCHSINGLET ACTIVE (D)

N08B AKTIV SINGLET A-SHAPE DYNAMIC (D)

Stretchsinglet til dame i sporty Pro-Dry stoff. Laget i stretch for optimal komfort. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på rygg.

Pro-Dry treningssinglet til dame. Behagelig passform og laget i stretch for full bevegelsesfrihet og komfort. Pustende og fukttransporterende stoff gjør denne perfekt til trening og aktivitet.

Vekt: 180 g/m2. Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: S-XXL.

Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

69


TENNISSKJORTER


TENNISSKJORTER

NAPOLI

  3262 UNISEX 200 g/m²

S-XXL

S - 3XL

000 Hvit/Sort

380 Marine/Hvit

145 Gråmelert/Hvit

199 Sort/Hvit

100% COTTON

3272 DAME 200 g/m²

3272 CLASSIC POLO KONTRAST NAPOLI (D) 3262 CLASSIC POLO KONTRAST NAPOLI (U) Klassisk polo med sidesplitt til dame og herre. Utmerket piquekvalitet. Kontrast og ribdetaljer på krage og ermer. Ton i ton knapper. Forhåndskrympet. Vekt: 200 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. Størrelser: 3272 Napoli dame: S-XXL. 3262 Napoli unisex: S-3XL.

CLASSIC QUALITY TILBAKE TIL INNHOLD

71


TENNISSKJORTER

CARINDA & MILANO

1 0 0J%E R CS OETYT O N

3250 UNISEX 210-220 g/m²

S-4XL*

3370 DAME 210-220 g/m²

S-XXL

  3250 MILANO (U)

3370 CARINDA (D)

000 Hvit

230 Raspberry

250 Rød

000 Hvit

250 Rød

690 Orange

270 Kardinalrød

420 Limegrønn

460 Kellygrønn

270 Kardinalrød

420 Limegrønn

460 Kellygrønn

680 Safety orange

630 Safety gul

380 Marine

380 Marine

110 Aske

145 Gråmelert

340 Turkis

360 Kornblå

145 Gråmelert

680 Safety orange

650 Gul

630 Safety gul

320 Lys blå

340 Turkis

360 Kornblå

180 Koksmelert

199 Sort

199 Sort

3370 CLASSIC POLO CARINDA (D) 3250 CLASSIC POLO MILANO (U) Klassisk polo med sidesplitt og ribdetaljer på krage og ermer til dame og herre. Matcher 3375 Vicenza. Vekt: 210-220 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. (Melert: 85% bomull / 15% viskose). (80% polyester / 20% bomull i fargene 630 og 680). Størrelser: 3370 Carinda dame: S-XXL. 3250 Milano unisex: S-3XL. (*4XL: Marine, Sort.)

72

CLASSIC QUALITY


TENNISSKJORTER

TILBAKE TIL INNHOLD

73


TENNISSKJORTER

VICENZA

100% COTTON

3375 DAME 210-220 g/m²

S-XXL

000 Hvit

340 Turkis

230 Raspberry

360 Kornblå

250 Rød

380 Marine

420 Limegrønn

199 Sort

3375 CLASSIC POLO VICENZA (D) Klassisk polo til dame uten knapper i stolpen. Sidesplitt og ribdetaljer på krage og ermer. Dekorative flatlocksømmer rundt sidepanel. Matcher 3250 Milano og 3370 Carinda. Vekt: 210-220 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. Størrelser: S-XXL. (Romslige i størrelsen. Ca. 1 str. større enn normalt.)

74

CLASSIC QUALITY


TENNISSKJORTER

LUCCA

100% COTTON

C530 HERRE 210 g/m²

S-6XL*

001 Hvit

015 Lys blå

017 Gråmix

004 Orange

018 Kongeblå

042 Stålgrå

012 Rød

003 Marine

002 Sort

C530 POLO BRYSTLOMME LUCCA (H) Klassisk forhåndskrympet herrepolo i meget god bomullskvalitet. Lucca har brystlomme og ribdetaljer på krage og ermer. Vekt: 210 g/m2. Kvalitet: 100% kjemmet bomull. Størrelser: S-6XL (*S-3XL: 015 Lys blå, 012 Rød).

CLASSIC QUALITY TILBAKE TIL INNHOLD

75


TENNISSKJORTER

ALTEA & BENIDORM

3460 HERRE 210 g/m²

MIX POLO

S - 3XL

3470 DAME 210 g/m²

S - XXL

000 Hvit/Sand

250 Rød/Hvit

320 Lys blå/Marine

340 Turkis/Hvit

3470 MIX POLO KONTRAST ALTEA (D) 3460 MIX POLO KONTRAST BENIDORM (H) Dame- og herrepolo i slitesterk kvalitet. Kontraster på krage, stolpe og ermer. Forhåndskrympet. Vekt: 210 g/m2. Kvalitet: 70% bomull / 30% polyester. Størrelser: 3470 Altea dame: S-XXL. 3460 Benidorm herre: S-3XL.

76

360 Kornblå/Hvit

380 Marine/Lys blå

199 Sort/Hvit

920 Sort/Orange

921 Sort/Rød

927 Sort/Kornblå


TENNISSKJORTER

TILBAKE TIL INNHOLD

77


TENNISSKJORTER

LYON

LEOPARD

MIX POLO

3360 UNISEX 200-210 g/m²

0130 UNISEX 190-200 g/m²

S-3XL

S-XXL

000 Hvit

110 Aske

000 Hvit

360 Kornblå

250 Rød

180 Koksmelert

250 Rød

380 Marine

360 Kornblå

199 Sort

340 Turkis

199 Sort

380 Marine

BASIC QUALITY 3360 BASIC MIX POLO BRYSTLOMME LYON (U)

0130 BASIC MIX POLO LEOPARD (U)

Unisex poloshirt i slitesterk piquèkvalitet. Klassisk modell med brystlomme, sidesplitt og ribdetaljer på krage og ermer.

Slitesterk unisex poloshirt med sidesplitt og ton i ton knapper.

Vekt: 200 - 210 g/m . Kvalitet: 65% bomull / 35% polyester. Størrelser: S - 3XL. 2

78

BASIC QUALITY

Vekt: 190-200 g/m2. Kvalitet: 50% bomull / 50% polyester. Størrelser: S-XXL.


TENNISSKJORTER

RAILTOWN

  SP10 DAME

SP09 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

UPF

40+

MIX POLO

380 Marine/hvit (H+D)

199 Sort (H+D)

UV SUN PROTECTION

SP09 TGP-1 / SP10 TGP-1W POLO RAILTOWN Stripet polo med UV-beskyttelse. Kontrastfarget krage- og ermemansjetter, sidesplitt og stolpe med ton-i-ton knapper. Lett og ledig klassisk fasong. Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester Størrelser: SP09 - herre: S-3XL. SP10 - dame: XS-2XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

79


TENNISSKJORTER

NEW HAVEN

 WORKWEAR PRO

6030 UNISEX 210-220 g/m²

XS - 4XL

000 Hvit/grå

360 Kornblå/sort

915 Sort/grå

380 Marine/kornblå

250 Rød/sort

by

6030 WORKWEAR PRO POLO TOFARGET NEW HAVEN (U) Ekstremt slitesterk tofarget unisex PRO polo. Tåler hard industriell vask og tørk (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader) Ton i ton knapper og sidesplitt. Se hele Workwear Pro-serien på s. 430. Vekt: 210-220 g/m2. Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: XS-4XL.

80


TENNISSKJORTER

by

CAROLINE & BALTIMORE

  6010 UNISEX 210-220 g/m²

S - 4XL

S - 4XL

000 Hvit

145 Gråmelert

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

380 Marine

WORKWEAR PRO

6015 DAME 210-220 g/m²

199 Sort

by

6015 WORKWEAR PRO POLO CAROLINA (D) 6010 WORKWEAR PRO POLO BALTIMORE (U) Ekstremt slitesterk PRO polo til dame og herre. Tåler hard industriell vask og tørk. (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader). Ton i ton knapper og sidesplitt Se hele Workwear Pro-serien på s. 430. Vekt: 210-220 g/m2. Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: 6015 Carolina dame: S-4XL. 6010 Baltimore herre: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

81


TENNISSKJORTER

GARDA & COMO

 C440 DAME 180 g/m²

C540 HERRE 180 g/m²

S-5XL*

S - 6XL*

MIX POLO

001 Hvit

023 Rosa

047 Fuchsia (kun dame)

030 Turkis

036 Kornblå

003 Marine

012 Rød

048 Safety orange

020 Lilla

002 Sort

042 Stålgrå (kun herre)

C440 MIX POLO GARDA (D) C540 MIX POLO COMO (H) Slitesterk dame- og herrepolo. Tidløs modell. C440 Garda er figursydd og har silkebånd i stolpen. Vekt: 180 g/m2. Kvalitet: 50% bomull / 50% polyester. Størrelser: C440 Garda dame: S-5XL. (*S-XXL: kornblå, rød, safety orange og fuchsia). C540 Como herre: S-6XL. (*S-3XL: lilla, stålgrå, rosa, safety orange, turkis).

82


TENNISSKJORTER

PREMIUM

QUALITY

ALICE SPRINGS & MELBOURNE

  C417 DAME 200 g/m²

C416 HERRE 200 g/m²

S - XXL

S - 3XL STRETCH

C417 ALICE SPRINGS (D)

001 Hvit

012 Rød

020 Lilla

034 Brilliantblå

003 Marine

002 Sort

C416 MELBOURNE (H)

001 Hvit

012 Rød

034 Brilliantblå

003 Marine

002 Sort

C417 STRETCHPOLO ALICE SPRINGS (D) C416 STRETCHPOLO MELBOURNE (H) Premium stretchpolo til dame og herre. Ribdetaljer på krage og ermer (kun herre) og sidesplitt. C417 Alice Springs er figursydd og har lang stolpe. Vekt: 200 g/m2. Kvalitet: 95% bomull/5% elastan. Størrelser: C417 Alice Springs dame: S-XXL. C416 Melbourne herre: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

83


TENNISSKJORTER

THRESHER

 

H2XDRY

SP14 DAME

SP13 HERRE

XS - XXL

S - 3XL

145 Gråmelert (H+D)

165 Karbon (H+D)

UP F

50+

UV SUN PROTECTION

SP13 PR-1 / SP14 PR-1W PERFORMANCE POLO THRESHER Teknisk polo med tøft utseende. Sidesplitt, UV-beskyttelse og ribbestrikket krave og mansjetter. Stolpe med ton-i-ton knapper. Med Stormtech H2X-DRY® teknologi holder denne poloen deg tørr og komfortabel hele dagen. Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: SP13 - herre: S-3XL SP14 - dame: XS-2XL.

84


TENNISSKJORTER

MISTRAL

 SP16 DAME

SP15 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

319 Ocean (H+D)

490 Jaktgrønn (H+D)

131 Titanium (H+D)

155 Granitt (H+D)

180 Koks (H+D)

UPF

40+

H2XDRY

710 Fiolett (D)

UV SUN PROTECTION

SP15 SPL-1 / SP16 SPL-1W HEATHERED POLO MISTRAL Dobbel pique polo med H2X-DRY®-teknologi og UV-beskyttelse. Stolpe med ton-i-ton knapper og lekre skulderdetaljer. Tidløst design. Kvalitet: 100% polyester dobbel pique. Størrelser: SP15- herre: S-3XL (*Granitt, koks: S-5XL) SP16 - dame: XS-2XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

85


TENNISSKJORTER

NEW

COOLCHECKER PIQUE POLO

Xtra

000 Hvit

Xtra

690 Orange

630 Safety gul

Xtra

838 Pink

Xtra

248 Jordbærrød

649 Solgul

Xtra

215 Safety pink

Xtra

280 Vinrød

1 0 0 % P O LY E S T E R

Xtra

P616 DAME

P615 HERRE

XS - XXL

S - 4XL

MODERN

FIT

P615 MEN’S COOLCHECKER PIQUE POLO (H) P616 WOMEN’S COOLCHECKER PIQUE POLO (D)

781 Purple

Xtra

460 Kellygrønn

Vekt: 155 g/m². Kvalitet: 100% polyesterstrikk. Størrelser: P615 herre: S-4XL. P616 dame: XS-XXL. Detaljer: • Sidepaneler for tilpasset form • Fukttransporterende stoff • Stolpe med 3 knapper • Vaskes på 40°C.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per størrelse.

Xtra

420 Limegrønn

Xtra

640 Safety grønn

Xtra

480 Flaskegrønn

320 Lys blå

340 Turkis

355 Royalblå

Xtra

344 Safirblå

Poloskjorte med paneldetaljer for en mer tilpasset form til dame og herre. Stilig ribbestrikket krave og tre knapper i halsen. Moderne arbeidstøy som fungerer som et smart alternativ til en skjorte. Teknisk Coolchecker® med fukttransporterende egenskaper gjør at den passer utmerket til fysisk arbeid eller i varmere miljø.

86

250 Rød

Xtra

Xtra

380 Marine

Xtra

145 Gråmelert

792 Aubergine

Xtra

136 Sølv

Xtra

590 Brun

Xtra

156 Mørk grå

199 Sort


TILBAKE TIL INNHOLD

TENNISSKJORTER

NEW

87


TENNISSKJORTER

88

NEW


CONTRAST TIPPED COOLCHECKER POLO

Xtra

Xtra

644 Solgul/rød

257 Rød/sort

TENNISSKJORTER

NEW

Xtra

159 Mørk grå/sølv

Xtra

Xtra

916 Sort/gul

924 Sort/limegrønn

920 Sort/orange

921 Sort/rød

Xtra

Xtra

922 Sort/turkis

944 Sort/purple

380 Marine/hvit

199 Sort/hvit

 P619 DAME

P618 HERRE

XS - XXL

S - 4XL

1 0 0 % P O LY E S T E R

359 Royal/hvit

MODERN

FIT

P618 MEN’S CONTRAST TIPPED COOLCHECKER POLO (H) P619 WOMEN’S CONTRAST TIPPED COOLCHECKER POLO (D) Poloskjorte med 2-farget kontrast til herre og dame. Rribbestrikket krave og mansjetter. Stolpe med 3 knapper. Moderne arbeidstøy som fungerer som et smart alternativ til en skjorte. Teknisk Coolchecker® med fukttransporterende egenskaper gjør at den passer utmerket til fysisk arbeid eller i varmere miljø. Vekt: 155 g/m². Kvalitet: 100% polyester, bird’s eye pique knit. Størrelser: P618 herre: S-4XL. P619 dame: XS-XXL. Detaljer: • Sidepaneler for tilpasset form • Fukttransporterende stoff • Stolpe med 3 knapper • Vaskes på 40°C

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per størrelse. TILBAKE TIL INNHOLD

89


TENNISSKJORTER

REFLEX

ECLIPSE

 

1 0 0 % P O LY E S T E R

SP08 DAME 175 g/m2

SP07 HERRE 175 g/m2

XS - XXL

S - 5XL*

SP06 DAME 140 g/m²

SP05 HERRE 140 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

445 Kiwi

335 Azurblå

000 Hvit

250 Rød

445 Kiwi

250 Rød

155 Granitt

335 Azurblå

130 Sølvgrå

380 Marine

165 Karbon

199 Sort

U PF

30+

UV SUN PROTECTION

UPF

40+

UV SUN PROTECTION

SP08 DXP-1W TEKNISK POLOSKJORTE REFLEX (D) SP07 DXP-1 TEKNISK POLOSKJORTE REFLEX (H)

SP06 PG-1W STRETCH POLOSKJORTE ECLIPSE (D) SP05 PG-1 STRETCH POLOSKJORTE ECLIPSE (H)

Teknisk poloskjorte med sporty printdesign til dame og herre. HX2-DRY® for optimal komfort. Klassisk snitt og sidesplitt. God stretch.

Slitesterk og superlett mikropique poloskjorte. Laget i fukttransporterende stoff og stretch for maksimal komfort. Flotte detaljer som sidesplitt, stolpe med 3 knapper og ribdetaljer i kragen.

Vekt: 175 g/m2. Kvalitet: 100% polyester pongee. Størrelser: SP08 DXP-1W dame: XS-XXL. SP07 DXP-1 herre: S-3XL. (*155 granitt: 4XL-5XL.)

90

Vekt: 140 g/m². Kvalitet: 100% polyester, H2X-DRY®. Størrelser: SP06 PG-1W dame: XS-XXL. SP05 PG-1 herre: S-3XL (sort: S-5XL).


TENNISSKJORTER

ECLIPSE

SP11 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

380 Marine (H+D)

1 0 0 % P O LY E S T E R

SP12 DAME

199 Sort (H+D)

165 Karbon (H+D)

UPF

40+

UV SUN PROTECTION

SP12 PGL-1W H2X-DRY® PIQUE 3/4 POLO ECLIPSE (D) SP11 PGL-1 H2X-DRY® PIQUE L/S POLO ECLIPSE (H) Polo med lange ermer i solid og lett design. UV-beskyttelse, 1x1 rib i krave og stolpe med ton-i-ton knapper. Med Stormtech H2X-DRY® teknologi holder denne poloen deg tørr og komfortabel hele dagen. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: SP11 - herre: S-3XL (Sort: S-5XL) SP12 - dame: XS-2XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

91


GENSERE & BUKSER


KINGS

GENSERE & BUKSER

NEW

CARDIGAN

3903 UNISEX 300-320 g/m²

XS - 6XL*

145 Gråmelert

180 Koks

380 Marine

199 Sort

3903 CARDIGAN KINGS (U) Klassisk unisex collegejakke. Lycra i alle ribber og flosset innside. Kengurulomme i front. YKK metallglidelås.

NEW

Vekt: 300-320 g/m2. Kvalitet: 65% bomull / 35% polyester. Størrelse: XS - 3XL (*199 sort til 6XL)

TILBAKE TIL INNHOLD

93


GENSERE & BUKSER

CLASSIC SWEATSHIRT

SWEATS

000 Hvit (B)

630 Safety gul

110 Aske (B)

650 Gul (B)

420 Limegrønn

145 Gråmelert

690 Orange (B)

460 Kellygrønn

135 Stålgrå

680 Safety orange

480 Flaskegrønn (B)

385 Marinemelert

230 Raspberry (B)

320 Lys blå (B)

380 Marine (B)

250 Rød (B)

340 Turkis (B)

180 Koksgråmelert

280 Vinrød

360 Kornblå (B)

199 Sort (B)

O-HALS

3801 UNISEX 300-320 g/m²

S - 6XL*

3801 CLASSIC SWEATSHIRT (U) Vår bestselgende unisex collegegenser i super kvalitet. Tidløs modell. Dobbel jerseystrikket. 2- lags rib med lycra i alle ribber. Flosset innside. Bredt fargeutvalg og størrelsesspekter gjør denne til et naturlig valg. Vekt: 300-320 g/m². Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. (630 safety gul og 680 safety orange: 80% polyester/20% bomull). Størrelser: S-3XL. (4XL-6XL: marine, aske, hvit, rød, kornblå). Barn: 4/6, 8/10, 12/14. (B) = fargen finnes i barnestørrelse.

94


GENSERE & BUKSER

Classic Sweat TILBAKE TIL INNHOLD

95


GENSERE & BUKSER

ORGANIC

MADE IN PORTUGAL

ORGANIC MADE IN PORTUGAL

96


GENSERE & BUKSER

ORGANIC

ORGANIC

MADE IN PORTUGAL

MADE IN PORTUGAL

CLASSIC SWEATSHIRT ØKOLOGISK

HARLEM HOODY ØKOLOGISK

380 Marine

199 Sort

199 Sort

3853 UNISEX 300-320 g/m²

3803 UNISEX 300-320 g/m²

XS - XXL

XS - XXL 3803 COLLEGEGENSER CLASSIC SWEATSHIRT ØKOLOGISK (U)

SWEATS

380 Marine

3853 HETTEGENSER HARLEM ØKOLOGISK (U)

Unisex bestselger collegegenser i 100% økologisk bomull. EU made in Portugal. Dobbel jerseystrikket, 2- lags rib med lycra i alle ribber. Flosset innside.

Unisex bestselger hettegenser i 100% økologisk bomull. EU made in Portugal. Dobbel jerseystrikket, flosset i innside, forsterkede sømmer og lycra i alle ribber. Dobbel hette med snøring. Stikklomme med mediaport i front.

Vekt: 280 g/m². Kvalitet: 100% økologisk bomull. Størrelse: S-3XL.

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% økologisk bomull. Størrelse: XS - XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

97


GENSERE & BUKSER

JAGUAR

SWEATS

XS - 3XL*

250 Rød 420 Limegrønn 340 Turkis 360 Kornblå 380 Marine 110 Aske 145 Gråmelert 180 Koksgrå

 O-HALS

0150 UNISEX 280 g/m²

S - 4XL

199 Sort

0150 BASIC COLLEGEGENSER JAGUAR (U) Unisex collegegenser med doble sømmer og lycra i alle ribber. Myk og god kvalitet med flosset innside. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 50% bomull/50% polyester. Størrelser: S-4XL.

98


GENSERE & BUKSER

INDUSTRIAL

ST.PAUL

145 Gråmelert

199 Sort

380 Marine

SWEATS

380 Marine

199 Sort

O-HALS

O-HALS

3802 UNISEX 280 g/m²

6011 UNISEX 280 g/m²

S - 4XL

XS - 4XL

3802 100% BOMULL COLLEGEGENSER INDUSTRIAL (U)

6011 WORKWEAR PRO SWEATSHIRT ST.PAUL (U)

Klassisk og slitesterk unisex collegegenser i 100% bomull. Passer til både arbeid og fritid, men perfekt som arbeidstøy hvor 100% bomull er påkrevd. Jerseystrikket med doble sømmer og flosset innside. Lycra i alle ribber. Ekstra lange ribber på ermene. Orange kontrast i nakken. EU-made in Portugal.

Ekstremt slitesterk unisex PRO sweatshirt. Jerseystrikket med doble sømmer og flosset innside. Lycra i alle ribber. Tåler industriell vask og tørk (60 grader). EU made in Portugal. Se hele Workwear Pro-serien på s. 396.

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: S-4XL.

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 60% bomull, 40% polyester. Sizes: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

99


GENSERE & BUKSER

HARLEM HOODY NEW COLOURS NEW

3851 UNISEX 300-320 g/m² 3854 DAME 300-320 g/m²

SWEATS 100

XS - 4XL*

S - XXL

 3851 HARLEM (D)

3851 HARLEM (U)

145 Gråmelert

380 Marine

199 Sort

145 Gråmelert (B)

380 Marine (B)

250 Rød

280 Vinrød

360 Kornblå

250 Rød (B)

280 Vinrød (B)

199 Sort (B)

360 Kornblå (B)

3854 CLASSIC HETTEGENSER HARLEM (D)

3851 CLASSIC HETTEGENSER HARLEM (U)

Bestselger hettegenser til dame. Lett figursydd. Dobbel jerseystrikket, flosset innside, forsterkede sømmer og lycra i alle ribber. Dobbel hette med snøring. Stikklomme i front. Kan kombineres med 3851 Harlem unisex og 3852 Harlem Raglan unisex.

Bestselger unisex hettegenser. Dobbel jerseystrikket, flosset innside, forsterkede sømmer og lycra i alle ribber. Dobbel hette med snøring. Stikklomme med mediaport i front. Denne populære hettegenseren finnes også i raglan-design 3852 Harlem Raglan og 3854 Harlem til dame.

Vekt: 300-320 g/m². Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-XXL.

Vekt: 300-320 g/m². Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. (630 safety gul og 680 safety orange: 80% polyester/20% bomull). Størrelser: XS-XXL. (*3XL-4XL: safety yellow, safety orange, hvit, navy). (B) = fargen finnes i barnestørrelse.


GENSERE & BUKSER

3851 HARLEM (U)

000 Hvit (B)

210 Rosa (B)

230 Raspberry (B)

690 Orange (B)

680 Safety orange

938 Rød/gråmelert

780 Lilla (B)

320 Lys blå (B)

340 Turkis (B)

934 Kornblå/gråmelert

370 Indigo (B)

385 Marinemelert

NEW

NEW

333 Petrolblå

395 Urban navy

931 Marine/gråmelert

630 Safety gul

420 Limegrønn (B)

460 Kellygrønn

918 Gråmelert/sort (B)

180 Koksgråmelert

915 Sort/gråmelert (B)

TILBAKE TIL INNHOLD

101


GENSERE & BUKSER

HARLEM RAGLAN

RAGLAN

3852 UNISEX 300-320 g/m²

SWEATS

XS - XXL

143 Gråmelert/marinemelert 183 Koksmelert/gråmelert 149 Gråmelert/koksmelert

3852 CLASSIC HETTEGENSER HARLEM RAGLAN (U) Vår populære hettegenser i nytt Raglan-design. Unisex hettegenser med kontrastfarget raglanermer. Dobbel jerseystrikket, flosset innside, forsterkede sømmer og lycra i alle ribber. Dobbel hette med tykke snorer. Stikklomme med mediaport i front. Vekt: 300-320 g/m². Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: XS-XXL.

102


GENSERE & BUKSER

WOLF

SWEATS

000 Hvit 250 Rød 420 Limegrønn

340 Turkis 360 Kornblå

380 Marine 145 Gråmelert 199 Sort

UNISEX 280 g/m²

XS - 3XL

0180 BASIC HETTEGENSER WOLF (U) Klassisk unisex hettegenser med snøring og fôring i hette. Myk og god kvalitet med flosset innside og stikklomme i front. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 50% bomull/50% polyester. Størrelser: XS-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

103


GENSERE & BUKSER

PANTHER

 1/4 ZIP

SWEATS

0170 UNISEX 280 g/m²

S - 4XL*

690 Orange

110 Aske

250 Rød

145 Gråmelert

360 Kornblå

180 Koksgrå

380 Marine

199 Sort

0170 BASIC ZIP SWEAT PANTHER (U) Collegegenser med ¼ zip, flosset innside, doble sømmer og lycra i alle ribber. Utbyttbare stropper i kragen. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 50% bomull/50% polyester. Størrelser: S-4XL. (*690 orange S-XXL)

104


GENSERE & BUKSER

VALDEZ

 1/4 ZIP

SWEATS

3931 UNISEX 310-320 g/m²

S - 3XL*

183 Koksgrå

920 Sort/orange

149 Gråmelert/koksgrå

921 Sort/rød

250 Rød

927 Sort/kornblå

360 Kornblå

380 Marine

199 Sort

3931 CLASSIC ZIP SWEAT VALDEZ (U) Klassisk unisex zip sweat. 2-lags nakkestykke. Flosset innside, doble sømmer og lycra i alle ribber. Vekt: 310-320 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-XXL. (*3XL: sort, marine).

TILBAKE TIL INNHOLD

105


GENSERE & BUKSER

NEW

®

LANCASTER

WORKWEAR PRO

 6051 UNISEX 200 g/m²

XS - 4XL

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6051 WORKWEAR PRO SWEATSHIRT LANCASTER (U) Ekstremt slitesterk unisex PRO sweatshirt i bomull og 45% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). Genseren tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Made in Portugal/EU. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 55% bomull / 45% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

NEW Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjenvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjon.

106


WILMINGTON

by

GENSERE & BUKSER

NEW

®

WORKWEAR

 6052 UNISEX 300 g/m²

XS - 4XL

PRO

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6052 WORK WEAR PRO ZIP WILMINGTON (U)

NEW

Ekstremt slitesterk unisex PRO zip sweat i bomull og 45% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene, inni kraven og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). Genseren tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Made in Portugal/EU. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 55% bomull / 45% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjenvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjon.

TILBAKE TIL INNHOLD

107


GENSERE & BUKSER

LONDON

CHEETAH

 ZIP

SWEATS

0211 UNISEX 280 g/m²

S - 4XL

380 Marine

250 Rød

145 Gråmelert

110 Aske

360 Kornblå

180 Koksgrå

199 Sort

380 Marine

199 Sort

 KRAVE

3811 UNISEX 300-320 g/m²

S - 6XL*

108

3811 CLASSIC POLOSWEAT LONDON (U)

0211 BASIC COLLEGEJAKKE CHEETAH (U)

Klassisk og slitesterk unisex pologenser. Jerseystrikket med doble sømmer og flosset innside. Lycra i alle ribber.

Unisex collegejakke med 2-lags krage og doble sømmer. Lycra i alle ribber, flosset innside og stikklommer i front.

Vekt: 300-320 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-3XL. (*4XL-6XL: sort, marine).

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 50% bomull/50% polyester. Størrelser: S-4XL.


GENSERE & BUKSER

TILBAKE TIL INNHOLD

109


GENSERE & BUKSER

KATHERINE & BRONX

3901 UNISEX 300-320 g/m²

3981 DAME 300-320 g/m²

S - XXL

XXS - 6XL*

ZIP HOODIES

000 Hvit

250 Rød

775 Lillamelert

385 Marinemelert

360 Kornblå

380 Marine

3981 KATHERINE (D)

770 Lys Lilla

934 Kornblå/grå heather

145 Gråmelert

931 Marine/gråmelert

915 Sort/gråmelert

3901 BRONX (U)

630 Safety gul

340 Turkis

680 Safety orange 180 Koksmelert

3981 CLASSIC HETTEJAKKE KATHERINE (D) 3901 CLASSIC HETTEJAKKE BRONX (U) Bestselger hettejakke til dame og herre. Dobbel jerseystrikket, lycra i alle ribber og flosset innside. Snøring og fôring i hette. Stikklommer i front. 3901 Bronx har med mediaport i lomme. 3981 Katherine er figursydd. Vekt: 300 - 320 g/m2. Kvalitet: 65% bomull / 35% polyester. (630 safety gul og 680 safety orange: 80% polyester / 20% bomull). Størrelser: 3981 Katherine dame: S-XXL. 3901 Bronx unisex: XXS-XXL*. (XXS-6XL:199 sort, 380 marine, 145 gråmelert. XXS-3XL:180 koks.) Ulike stropper kan i en periode forekomme.

110

918 Gråmelert/sort

199 Sort


GENSERE & BUKSER

TILBAKE TIL INNHOLD

111


GENSERE & BUKSER

KATHERINE & BRONX RAGLAN

ZIP HOODIES

3982 DAME 300-320 g/m²

3902 UNISEX 300-320 g/m²

S - XXL

143 Gråmelert/marinemelert

149 Gråmelert/koksmelert

3982 CLASSIC HETTEJAKKE KATHERINE RAGLAN (D) 3902 CLASSIC HETTEJAKKE BRONX RAGLAN (U) Vår populære hettejakke i nytt Raglandesign. Klassisk raglan hettejakke til women og men. Dobbel jerseystrikket, lycra i alle ribber og flosset innside. Fôret hette med tykke stropper. Stikklommer med mediaport i front. 3982 Katherine Raglan til dame er figursydd. Vekt: 300-320 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: 3982 Katherine dame: S-XXL. 3902 Bronx unisex: XXS-3XL.

112

XXS - 3XL

183 Koksmelert/gråmelert/hvit

185 Koksmelert/sort/hvit


GENSERE & BUKSER

TILBAKE TIL INNHOLD

113


GENSERE & BUKSER

REFLEX

ZIP HOODIES

SG24 DAME 280 g/m²

SG23 UNISEX 280 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

431 Juvelgrønn

250 Rød

335 Azurblå

155 Granitt

199 Sort

SG23 TCX-1 HETTEJAKKE REFLEX (U) SG24 TCX-1W HETTEJAKKE REFLEX (D) Urban atletisk teknisk hettejakke som passer utmerket før, under eller etter trening. H2X-DRY® som raskt transporterer fuktighet ut og regulerer kroppstemperaturen. Kengurulomme i front og pvc-detalj foran på skuldre. Ergonomisk tilpassede ermer for ekstra god bevegelse. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 66% bomull/34% polyester. Størrelser: SG23 herre: S-3XL (*199 sort S-5XL) SG24 dame: XS-XXL.

SG23 REFLEX/SG25 HELIX

114


GENSERE & BUKSER

HELIX

SG25 UNISEX 310 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

ZIP HOODIES

SG26 DAME 310 g/m²

SG26 MH-1W HELIX (D)

710 Fiolett

431 Juvelgrønn

335 Azurblå

199 Sort

380 Marine

165 Karbon

SG25 MH-1 HELIX (U)

689 Fire orange

431 Juvelgrønn

335 Azurblå

199 Sort

380 Marine

165 Karbon

SG25 MH-1 TERMISK HETTEJAKKE HELIX (U) SG26 MH-1W TERMISK HETTEJAKKE HELIX (D) Urban og atletisk termisk hettejakke. Sidelommer med glidelås. Pvc-detalj foran på skuldre og pulsvarmer på ermer. Ergonomisk tilpassede ermer for ekstra god bevegelse. Vekt: 310 g/m2. Kvalitet: 77% bomull/23% polyester. SG25 unisex: S-3XL (*199 sort S-5XL) SG26 dame: XS-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

115


GENSERE & BUKSER

ELIZABETH & ROCKWOOD

 

ZIP HOODIES

C170 DAME 320 g/m²

C175 UNISEX 320 g/m²

S - XXL

S - 6XL

003 Marine 017 Gråmelert 002 Sort

C170 CLASSIC HETTEJAKKE ELIZABETH (D) C175 CLASSIC HETTEJAKKE ROCKWOOD (U) Hettejakke til dame og herre. Dobbel jerseystrikket, lycra i alle ribber og flosset innside. Dobbel hette med snøring. YKK glidelås. Stikklomme i front. Utbyttbare hettesnorer følger med. C170 Elizabeth er figursydd. Vekt: 320 g/m2. Kvalitet: 65% bomull / 35% polyester. Størrelser: C170 Elizabeth dame: S-XXL. C175 Rockwood unisex: S-6XL.

116


GENSERE & BUKSER

WOLVERINE

ZIP HOODIES

0210 UNISEX 280 g/m²

XS - 3XL

000 Hvit

380 Marine

250 Rød

145 Gråmelert

340 Turkis

180 Koksgrå

360 Kornblå

199 Sort

0210 BASIC HETTEJAKKE WOLVERINE (U) Klassisk unisex hettejakke med snøring og fôring i hette. Myk og god kvalitet med flosset innside og stikklomme i front. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 50% bomull/50% polyester. Størrelser: XS-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

117


GENSERE & BUKSER

NEW

BESSEGGEN ULLGENSER

145 Gråmelert/sortmelert

NEW MERINOULL

380 Marine/grå

191 Sortmelert/gråmelert 4102 UNISEX 760 g/m²

XS - 4XL

4102 ULLGENSER BESSEGGEN (U) Supermyk unisex merinoullgenser til både arbeid og fritid. ¾ zip og kontrastfelt inni krage og på ermeribb. Sertifisert merinoull fra Australia. Den pustende ullfiberen kan absorbere opptil 30% av sin egen vekt og gjør at du holder deg tørr og komfortabel uavhengig av temperatur. Vaskes på 30°C på ullprogram med vaskemiddel beregnet for ull. Kan strykes på lav varme. Tåler ikke rensing, klorbleking eller tørketromling. Strekkes lett i våt tilstand. Vekt: 760 g/m2 (str. L) Kvalitet: 100% merinoull. Størrelse: XS - 4XL.

118

Supermyk sertifisert merinoull fra Australia, som skapt for tur, fritid eller lettere arbeidstøy. Den pustende ullfiberen kan absorbere opptil 30% av sin egen vekt og gjør at du holder deg tørr og komfortabel uavhengig av temperatur.


NEW GEIRANGER

GENSERE & BUKSER

NEW

 

381 Marinemelert/ marine

4104 DAME 280 g/m²

4103 UNISEX 280 g/m²

S - XXL

S - 4XL

191 Sortmelert/ sort

381 Marinemelert/ marine

191 Sortmelert/ sort

4103 2-LAGS JAKKE GEIRANGER (U) 4104 2-LAGS JAKKE GEIRANGER (D) 2-lags jakke til dame og herre. 100% merinoull utside og 100% polyester innside. Dekorative kontrastsømmer og felt på ermer og i krage. Brystlomme med høy plassering og glidelås. Sertifisert merinoull fra Australia. Den pustende ullfiberen kan absorbere opptil 30% av sin egen vekt og gjør at du holder deg tørr og komfortabel uavhengig av temperatur. Vaskes på 30°C på ullprogram med vaskemiddel beregnet for ull. Må ikke strykes, renses eller tørkes i tørketrommel. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 2 lags. Ytterlag: 100% merinoull. Innerstoff: 100% polyester. Størrelser: 4104 dame: S-XXL. 4103 unisex: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

119


GENSERE & BUKSER

MENS CREW NECK

F BIA NSSETB RA IK LL K

180 Koks 380 Marine 199 Sort

 O-NECK P692 HERRE

S - 4XL

P692 MENS CREW NECK COTTON Strikket genser med rund hals i myk og komfortabel kvalitet. Behagelig rib i hals, linning og mansjetter. Moderne og stilig genser, perfekt for både casual eller business. Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 55% bomull, 45% akryl. Størrelser: S/34, M/38, L/42 XL/46, XXL/50, 3XL/54, 4XL/58.

120


GENSERE & BUKSER

BELFAST

FINSTRIKK

145 Gråmelert

380 Marine

199 Sort

 O-NECK 4001 HERRE 230 g/m²

S - 3XL

4001 FINSTRIKKET BUSINESSGENSER BELFAST (H) Klassisk finstrikket genser til herre. Rund hals og ribdetaljer i linning, hals og mansjetter. Passer utmerket utenpå skjorte eller t-shirt. Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 100% bomull. 5% elastan i rib. Størrelser: S-3XL.

4001 BELFAST

TILBAKE TIL INNHOLD

121


GENSERE & BUKSER

LOUISIANA & VANCOUVER

  V-HALS 4101 UNISEX 230 g/m2

V-HALS 4121 DAME 230 g/m2

S - 3XL

F BIA NSSETB RA IK LL K

S - XXL

4121 LOUISIANA (D)

4101 VANCOUVER (H)

145 Gråmelert

145 Gråmelert

180 Koksgrå

380 Marine

199 Sort

180 Koksgrå

199 Sort

4121 FINSTRIKKET V-NECK BUSINESSGENSER LOUISIANA (D) 4101 FINSTRIKKET V-NECK BUSINESSGENSER VANCOUVER (U) Klassisk finstrikket genser til dame og herre. V-neck og ribdetaljer i linning, hals og mansjetter. Passer utmerket utenpå skjorte eller t-shirt. Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 100% bomull. 5% elastan i rib. Størrelser: 4121 Louisiana dame: S-XXL. 4101 Vancouver herre: S-3XL.

4101 VANCOUVER / 4121 LOUISIANA

122


GENSERE & BUKSER

LAGUNA V-NECK

V-HALS SG11 UNISEX

S - 5XL* FINSTRIKK

V-HALS SG12 DAME

XS - XXL

145 Gråmelert 380 Marine 199 Sort

SG12 SVN-1W / SG11 SVN-1 FINSTRIKKET BUSINESSGENSER LAGUNA V-NECK Genser med v-hals i behagelig bomull og nylonblanding. 1x1 rib i hals, linning og mansjetter. Designet for både arbeid og fritid. En perfekt kombinasjon av førsteklasses komfort og passform. Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 80% bomull/20% nylon. Størrelser: SG12 SVN-1W dame: XS-XXL. SG11 SVN-1 herre: S-3XL (*sort: S-5XL)

TILBAKE TIL INNHOLD

123


GENSERE & BUKSER

NEW

LADIES BUTTON THROUGH CARDIGAN

NEW COLOURS

NEW SIZES

FINSTRIKK

P697 DAME

P694 HERRE V-hals

XS - 5XL

XS - 4XL NEW

NEW

250 Rød

280 Vinrød

781 Purple

250 Rød

781 Purple

280 Vinrød NEW

355 Royalblå

480 Flaskegrønn

180 Koksgrå

199 Sort

380 Marine

355 Royalblå

480 Flaskegrønn

180 Koksgrå

199 Sort

380 Marine

P697 LADIES BUTTON THROUGH CARDIGAN (D)

P694 MEN’S V-NECK KNITTED SWEATER (H)

Bomullsrik finstrikket V-hals cardigan til dame. Ribbestrikket V-hals og mansjetter.

Finstrikket herregenser med v-hals. Ribbet hals, linning og mansjetter. Passer ypperlig på utsiden av en skjorte, eller t-skjorte for en mer avslappet stil.

Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 55% bomull, 45% akryl. Størrelser: XS-5XL. Detaljer: • Bomullsrik finstrikk • V-hals • 7 knapper i front

124

V-NECK KNITTED SWEATER

Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 55% bomull, 45% akryl. Størrelser: XS-4XL. Detaljer: • Finstrikket genser med v-hals • Ribbet linning og mansjetter


TILBAKE TIL INNHOLD

GENSERE & BUKSER

NEW

125


GENSERE & BUKSER

NEW

LADIES V-NECK KNITTED SWEATER

FINSTRIKK

P696 DAME

XS - 5XL

180 Koksgrå

199 Sort

380 Marine

P696 LADIES V-NECK KNITTED JUMPER (H) Bomullsrik finstrikket genser med V-hals for damer. Ribbestrikket mansjetter og linning. Passer ypperlig på utsiden av en skjorte, eller t-skjorte for en mer avslappet stil. Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 55% bomull/45% akryl. Størrelser: S-5XL. Detaljer: • V-hals • Finstrikk • Ribbestrikket mansjetter og linning

126

NEW


MEN’S QUARTER ZIP KNITTED SWEATER

GENSERE & BUKSER

NEW

FINSTRIKK

P695 HERRE

XS - 4XL

180 Koksgrå

199 Sort

380 Marine

P695 MEN’S QUARTER ZIP KNITTED JUMPER (H) Finstrikket genser med glidelås for menn. Ribbestrikkede mansjetter og linning. Laget i et bomullsrikt garn for en myk og behagelig følelse.

NEW

Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 55% bomull/45% akryl. Størrelser: XS-4XL. Detaljer: • Bomullsrik finstrikk • 1/4 glidelås • Ribbestrikket krave, mansjetter og linning

TILBAKE TIL INNHOLD

127


GENSERE & BUKSER

MICHIGAN

 FINSTRIKK

4131 HERRE 230 g/m²

S - 3XL

380 Marine

199 Sort

4131 FINSTRIKKET ZIP SWEAT MICHIGAN (H) Klassisk finstrikket zip sweat til herre. Glidelås i hals og ribdetaljer i linning og mansjetter. Passer utmerket utenpå skjorte eller t-shirt. Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 100% bomull. 5% elastan i rib. Størrelser: S-3XL.

128


NEW SIZES

GENSERE & BUKSER

LADIES LONG LENGTH KNITTED CARDIGAN

MEN’S SLEEVELESS SWEATER NEW COLOUR NEW SIZES

P698 DAME To lommer i front

P699 HERRE V-hals

XS - 5XL

XS - 4XL

FINSTRIKK

NEW

360 Marine

180 Koksgrå

199 Sort

360 Marine

180 Koksgrå

199 Sort

P698 LADIES LONG LENGTH KNITTED CARDIGAN (D)

P699 MEN’S SLEEVELESS SWEATER (H)

Trendy lang og finstrikket cardigan til dame. Ribbet hals, linning og mansjetter. Knappelukning og lommer i front.

Tidløs finstrikket pull-over til herre. Dyp ribbet linning for optimal passform.

Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 55% bomull/45% akryl. Størrelser: XS-5XL. Detaljer: • Lang finstrikket cardigan • Knapper • To lommer i front

Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 55% bomull/45% akryl. Størrelser: S-3XL. Detaljer: • Finstrikket vest med v-hals • Ribbet ermeåpning, hals og linning

TILBAKE TIL INNHOLD

129


GENSERE & BUKSER

AVALANCHE

 

O-HALS SG19 UNISEX V-NECK SG20 DAME

S - 3XL

FINSTRIKK

XS - XXL

166 Karbonmelert

345 Blåmelert

SG20 VCN-1W URBAN FASHION GENSER V-NECK AVALANCHE (D) SG19 VCN-1 URBAN FASHION GENSER AVALANCHE (U) Genser med v-neck til dame og rund hals til herre. Behagelig lett bomullskvalitet. 1x1 rib i hals, linning og mansjetter. Designet for både arbeid og fritid. En perfekt kombinasjon av suveren komfort og passform. Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: SG20 VCN-1W dame: XS-XXL. SG19 VCN-1 herre: S-3XL.

130


GENSERE & BUKSER

TULA

 FINSTRIKK

4011 DAME 230 g/m²

S - XXL

145 Gråmelert

199 Sort

4011 FINSTRIKKET CARDIGAN TULA (D) Finstrikket og figursydd cardigan til dame. Rund hals og ribdetaljer i linning, hals og mansjetter. Knapper i perlemorfarge. Vekt: 12 gauge strikk. Kvalitet: 100% bomull. 5% elastan i rib. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

131


GENSERE & BUKSER

DISRUPTOR

  HETTEJAKKE

N88J DAME 330 g/m²

N88I UNISEX 330 g/m²

S - XXL

S - 3XL

145 Gråmelert

180 Koksmelert

N88J HETTEJAKKE DISRUPTOR (D) N88I HETTEJAKKE DISRUPTOR (U) Myk og behagelig hettejakke til dame og herre. Solid kvalitet og høy komfort. Til sport og fritid. Glidelås i front og stikklommer på sidene. Brystlomme med glidelås og mediaport. YKK glidelås. Matcher N89I Disruptor unisex pants. Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 80% bomull/20% polyester. Størrelser: N88J dame: S-3XL. N88I unisex: S-XXL.

132


GENSERE & BUKSER

DISRUPTOR

N89I UNISEX 330 g/m²

JOGGEBUKSE

XS - 3XL

145 Gråmelert

180 Koksmelert

N89I TRENINGSBUKSE DISRUPTOR (U) Myk og behagelig unisex joggebukse. Solid kvalitet og høy komfort. Velegnet til sport og fritid. Justerbar linning med snøring. Rib nederst på ben. Baklomme på høyre side og stikklommer på sidene. Matcher N88I/N88J Disruptor hoodie. Vekt: 330 g/m². Kvalitet: 80% bomull/20% polyester. Størrelser: XS-3XL

TILBAKE TIL INNHOLD

133


GENSERE & BUKSER

JOGGEBUKSE

JOGGEBUKSE

110 Aske (B)

145 Gråmelert (B)

380 Marine (B)

199 Sort (B)

7700 UNISEX 280 g/m²

S - XXL

7700 CLASSIC JOGGEBUKSE (U) Klassisk unisex joggebukse i collegekvalitet med rib i bena. Dobbel jerseystrikket, flosset innside og snøring i livet. Stikklommer. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-XXL. (B) = fargen finnes i barnestørrelse.

134


042 Stålgrå

017 Gråmelert

003 Marine

003 Marine

002 Sort

JOGGEBUKSE

AGGER

GENSERE & BUKSER

NYSTED

040 Koksgrå

002 Sort

C312 UNISEX 280 g/m²

C311 UNISEX 280 g/m²

XS - 6XL

S - 6XL

C312 CLASSIC JOGGEBUKSE NYSTED (U)

C311 CLASSIC JOGGEBUKSE AGGER (U)

Klassisk unisex joggebukse i collegekvalitet. Dobbel jerseystrikket, flosset innside, stikklommer og snøring i livet.

Klassisk unisex joggebukse i collegekvalitet med rib i bena. Dobbel jerseystrikket, flosset innside og snøring i livet. Stikklommer. (Varen endres til å bli et You-produkt.)

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: XS-6XL.

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-6XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

135


SKJORTER


MEN’S & WOMEN’S POPLIN SHIRT L/S

000 Hvit

Xtra

Xtra

005 Natur

530 Khaki

Xtra

Xtra

Xtra

130 Stålgrå

690 Orange

250 Rød

SKJORTER

NEW

 

Xtra

Xtra

Xtra

838 Pink

839 Hot pink

280 Vinrød

P300 DAME U/brystlomme

P200 HERRE Brystlomme

S - XXL

S - 3XL

TAILORED

FIT

Xtra

710 Fiolett

Xtra

Xtra

328 Aqua

339 Emerald

Xtra

POPLIN

Xtra

770 Lys lilla

781 Purple

Xtra

480 Flaskegrønn

P200 MEN’S POPLIN L/S SHIRT (H) P300 WOMEN’S POPLIN L/S SHIRT (D) Langermet Poplin-skjorte for dame og herre. Klassisk arbeidsskjorte med stiv og formell kuttet krave, venstrestilt brystlomme og mansjettknapper. Feminint stylet med en myk krave, lett innsving og en avrundet kant i bunn til dame. Tilgjengelig i 27 farger. Vekt: 105 g/m²/ dame hvit: 115 g/m² Kvalitet: 65% polyester, 35% bomullspoplin. Størrelser: P202 herre: 14,5/15/15,5/16/16,5/17/17,5/18/18,5/19/20/21/22/23. P302 dame: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26. Detaljer herre: • Formell krave • Brystlomme på venstre side • Justerbar mansjett med to knapper Detaljer dame: • Myk krave • Avrundet kant i bunn • Feminin passform

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per størrelse.

Xtra

320 Lys blå

Xtra

350 Mellomblå

Xtra

Xtra

344 Safirblå

340 Turkis

Xtra

355 Royalblå

380 Marine

Xtra

Xtra

Xtra

420 Limegrønn

792 Aubergine

590 Brun

Xtra

136 Sølv

Xtra

156 Mørk grå

199 Sort

TILBAKE TIL INNHOLD

137


SKJORTER

NEW

POPLIN ’THE EVERYDAY SHIRT FOR EVERYBODY’ 138


MEN’S & WOMEN’S POPLIN SHIRT S/S

000 Hvit

Xtra

Xtra

005 Natur

530 Khaki

Xtra

Xtra

Xtra

130 Stålgrå

690 Orange

250 Rød

Xtra

Xtra

Xtra

838 Pink

839 Hot pink

280 Vinrød

SKJORTER

NEW

P202 HERRE Brystlomme

6 -26

14,5-23

Xtra

Xtra

710 Fiolett

781 Purple

POPLIN

P302 DAME U/brystlomme

Xtra

770 Lys lilla

TAILORED

FIT

Xtra

Xtra

Xtra

328 Aqua

339 Emerald

480 Flaskegrønn

P202 MEN’S POPLIN S/S SHIRT (H) P302 WOMEN’S POPLIN S/S SHIRT (D) Kortermet arbeidsskjorte til dame og herre. Avstivet krave i et formelt snitt og praktisk brystlomme på venstre side til herre. Kortermet, lett innsvinget bluse til dame. Tilgjengelig i 27 farger. Myk krave og en avrundet kant i bunn. Et attraktivt tilbehør til en jobbuniform. Vaskes på 40°C. Vekt: 105 g/m²/ dame hvit: 115 g/m² Kvalitet: 65% polyester, 35% bomullspoplin. Størrelser: P202 herre: 14,5/15/15,5/16/16,5/17/17,5/18/18,5/19/20/21/22/23. P302 dame: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26. Detaljer dame: • Myk krave • Avrundet kant i bunn • Feminin passform Detaljer herre: • Formell krave • Brystlomme på venstre side

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per størrelse.

Xtra

320 Lys blå

Xtra

Xtra

350 Mellomblå

355 Royalblå

Xtra

Xtra

344 Safirblå

340 Turkis

380 Marine

Xtra

Xtra

Xtra

420 Limegrønn

792 Aubergine

590 Brun

Xtra

136 Sølv

Xtra

156 Mørk grå

199 Sort

TILBAKE TIL INNHOLD

139


SKJORTER

NEW

WOMEN’S THREEQUARTER SLEEVE BLOUSE

P305 DAME U/brystlomme

POPLIN

6 - 26

Xtra

000 Hvit

320 Lys blå

Xtra

Xtra

350 355 Mellomblå Royalblå

Xtra

Xtra

250 Rød

136 Sølv

199 Sort

TAILORED

FIT

P305 WOMEN’S THREE-QUARTER SLEEVE BLOUSE (H) Lett innsvinget bluse til dame. 3/4 ermer som avsluttes med en pen mansjett. En flatterende og feminin passform. Vekt: 105 g/m²/ dame hvit: 115 g/m² Kvalitet: 65% polyester, 35% bomullspoplin. Størrelser: P305 dame: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26. Detaljer: • Myk krave • Avrundet kant i bunn • Feminin passform

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per størrelse.

140

NEW


MEN’S SLIM-FIT POPLIN SHIRT L/S

SKJORTER

NEW

P244 HERRE U/brystlomme

000 Hvit

POPLIN

14,5 - 17,5

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

320 Lys blå

355 Royalblå

781 Purple

136 Sølv

156 Mørk grå

199 Sort

SLIM FIT

P204 MEN’S SLIM-FIT POPLIN SHIRT L/S (H) Slim poplin-skjorte for menn. Stiv krave med formelt snitt og mansjetter med doble knapper. Tilgjengelig i bestselgende klassiske Poplin-farger. Vaskes på 40°C.

NEW

Vekt: 105 g/m². Kvalitet: 65% polyester, 35% bomullspoplin. Størrelser: P204 herre: 14,5/15/15,5/16/16,5/17/17,5. Detaljer: • Formell krave • Dobbeltknappet festet mansjetten • Slimmet modell

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per størrelse. TILBAKE TIL INNHOLD

141


SKJORTER

HELENA

VENEZIA

 

 

8460 DAME K/E

8461 DAME L/E

8450 HERRE K/E

8451 HERRE L/E

S - XXL

S - XXL

S - 6XL

S - 6XL

POPLIN 000 Hvit

142

199 Sort

000 Hvit

199 Sort

8460 CLASSIC POPLINSKJORTE HELENA K/E (D) 8461 CLASSIC POPLINSKJORTE HELENA L/E (D)

8450 CLASSIC POPLINSKJORTE VENEZIA K/E (H) 8451 CLASSIC POPLINSKJORTE VENEZIA L/E (H)

Figursydd poplinskjorte med brystlomme til dame. Korte og lange ermer. Strykelett og rask tørk. Matcher 8450 / 8451 Venezia.

Klassisk poplinskjorte til herre. Korte og lange ermer og med brystlomme. Strykelett og rask tørk. Matcher 8460 / 8461 Helena.

Vekt: 115 g/m2. Kvalitet: 55% bomull/45% polyester. Størrelser: S-XXL.

Vekt: 115 g/m2. Kvalitet: 55% bomull/45% polyester. Størrelser: S = 37-38, M = 39-40, L = 41-42, XL = 43-44, XXL = 45-46. 3XL = 48-49, 4XL = 50-51, 5XL = 52-53, 6XL = 54-55. (Store i størrelsen).


SKJORTER

POPLIN TILBAKE TIL INNHOLD

143


SKJORTER

NEW

NEW

PALENA

POPLIN

 000 Hvit

320 Lys blå

144

PADULI

780 Lilla

199 Sort

000 Hvit

320 Lys blå

780 Lilla

199 Sort

TV2214 POPLINSKJORTE L/E PALENA (D)

TV2216 POPLINSKJORTE K/E PADULI (D)

Poplinskjorte med lange ermer for dame. Lett figursydd passform, turndown-krage og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

Poplinskjorte med korte ermer for dame. Lett figursydd passform, knapp på erm og turndown-krage. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 55% bomull/ 45% polyester. Størrelser: 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30. (199 sort: 6-24).

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 55% bomull/ 45% polyester. Størrelser: 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30. (199 sort: 6-24).


NEW

MODENA

POPLIN

PARMA

000 Hvit

320 Lys blå

000 Hvit

320 Lys blå

380 Marine

150 Grå

380 Marine

150 Grå

TV2295 POPLINSKJORTE L/E PARMA (D)

TV2296 POPLINSKJORTE K/E MODENA (D)

Poplinskjorte med lange ermer for dame. Lett figursydd passform, button-up, skjult knepping og enkle mansjetter med 1 knapp. Strykelett.

Poplinskjorte med korte ermer for dame. Lett figursydd passform, button-up og skjult knepping. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 55% bomull/ 45% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

SKJORTER

NEW

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 55% bomull/ 45% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

TILBAKE TIL INNHOLD

145


SKJORTER

NEW

ALBA

TV7640 HERRE U/brystlomme

POPLIN

140-180

 000 Hvit

320 Lys blå

780 Lilla

380 Marine

150 Grå

POPLIN

199 Sort

TV7640 POPLINSKJORTE L/E ALBA (H) Poplinskjorte med lange ermer for herre. Smal passform, semi cutaway-krage, uten brystlomme og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett. Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 55% bomull/ 45% polyester. Størrelser: 140-180.

146

NEW


RAPINO

NEW

ROSELLO

POPLIN

 000 Hvit

320 Lys blå

780 Lilla

380 Marine

150 Grå

199 Sort

000 Hvit

320 Lys blå

780 Lilla

380 Marine

150 Grå

199 Sort

TV7539 POPLINSKJORTE L/E RAPINO (H)

TV7541 POPLINSKJORTE K/E ROSELLO (H)

Poplinskjorte med lange ermer for herre. Klassisk passform, semi cutaway-krage, brystlomme og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

Poplinskjorte med korte ermer for herre. Klassisk passform, semi cutaway-krage og brystlomme. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 55% bomull/ 45% polyester. Størrelser: 145-200.

SKJORTER

NEW

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 55% bomull/ 45% polyester. Størrelser: 145-200.

TILBAKE TIL INNHOLD

147


SKJORTER

NEW

NEW

JUNO

VESTA

POPLIN

TV7742 HERRE Brystlomme

TV7742 HERRE Brystlomme

145-220

145-220

000 Hvit

000 Hvit

330 Himmelblå

TV7742 POPLINSKJORTE L/E JUNO (H)

TV7743 POPLINSKJORTE K/E VESTA (H)

Poplinskjorte med lange ermer for herre. Klassisk passform, brystlomme, turndown-krage og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

Poplinskjorte med korte ermer for herre. Klassisk passform, brystlomme og turndown-krage. Strykelett.

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 145-220.

148

320 Lys blå

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 145-220.


VULCAN

SKJORTER

NEW

POPLIN

TV7889 HERRE U/brystlomme

145-180

000 Hvit

POPLIN TV7889 POPLINSKJORTE L/E VULCAN (H) Poplinskjorte med lange ermer for herre. Smal passform, uten brystlomme, turndown-krage og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

NEW

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 140-180.

TILBAKE TIL INNHOLD

149


SKJORTER

NEW

NEW

SELENE

EOS

POPLIN

000 Hvit

150

320 Lys blå

000 Hvit

320 Lys blå

TV2270 POPLINSKJORTE L/E SELENE (D)

TV2271 POPLINSKJORTE K/E EOS (D)

Poplinskjorte med lange ermer for dame. Lett figursydd passform, turndown-krage og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

Poplinskjorte med korte ermer for dame. Lett figursydd passform og turndown-krage. Strykelett.

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.


ORION

PILOT

SKJORTER

NEW

TV7824 HERRE 2 brystlommer

140-180 000 Hvit

TV7824 PILOTSKJORTE L/E ORION (H) Stretch herreskjorte med lange ermer. Smal passform, turndownkrage, uten brystlomme og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

NEW

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 140-180.

TILBAKE TIL INNHOLD

151


SKJORTER

NEW

ARES

OLYMPUS

PILOT

TV7756 HERRE 2 brystlommer

TV7746 HERRE 2 brystlommer

140-180

145-220

000 Hvit

152

NEW

000 Hvit

TV7756 PILOTSKJORTE L/E ARES (H)

TV7746 PILOTSKJORTE L/E OLYMPUS (H)

Pilotskjorte med lange ermer for herre. Smal passform, 2 brystlommer med flapp, pennlomme, hemper på skulder til epauletter (P715) og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

Pilotskjorte med korte ermer for herre. Klassisk passform, 2 brystlommer med flapp, pennlomme og hemper på skulder til epauletter (P715). Strykelett.

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 140-180.

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 145-220.


SKJORTER

NEW

HERMES

PILOT

TV7746 HERRE 2 brystlommer

145-220

CLASSIC FIT

000 Hvit

TV7745 PILOTSKJORTE L/E HERMES (H) Pilotskjorte med lange ermer for herre. Klassisk passform, 2 brystlommer med flapp, pennlomme, hemper på skulder til epauletter (P715) og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett. Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: 145-220.

TILBAKE TIL INNHOLD

153


FABRIC & FIT GUIDE

STØRRELSESG U I D E S. 642


REGULAR FIT

Klassisk og avslappende fasong med et rettere snitt og romsligere silhuett.

STRETCH FIT

Fasongsydd og elastisk med god bevegelighet. Følger kroppens fasong over bryst, skuldre og midje

FORM FIT

Lett fasongsydd med et smalere snitt. Følger kroppens fasong over bryst, skuldre og midje.

CASUAL

Ulike styles og stoffkvaliteter som passer til de fleste casual anledninger.

OXFORD

POPLIN

En vevemetode som gir skjorten en grovere og mer slitesterk overflate. En ekte klassiker som kan brukes året rundt.

En av de vanligste vevemetoder som brukes på skjorter. Teknikken gir en finribbet tverreffekt og gir en sval følelse mot huden.

TILBAKE TIL INNHOLD


SKJORTER

OXFORD K/E & L/E

LIVORNO

OXFORD 000 Hvit

000 Hvit

345 Lys blåmelert

320 Lys blå

 8410 HERRE Brystlomme

S - 6XL

8411 HERRE Brystlomme

S - 6XL

199 Sort

8545 HERRE Brystlomme

S - 4XL

8410 REGULAR FIT SKJORTE OXFORD K/E (H) 8411 REGULAR FIT SKJORTE OXFORD L/E (H) Klassisk Oxfordskjorte til herre. Korte og lange ermer med brystlomme og «button down» krage. Regulerbare mansjetter på 8411 Oxford l/e. Kvalitet: 70% bomull/30% polyester. Størrelser: S= 37-38, M= 39-40, L= 41-42, XL= 43-44, XXL= 45-46, 3XL= 48-49, 4XL= 50-51, 5XL = 52-53, 6XL= 54-55. (Store i størrelsen).

156

8545 REGULAR FIT BUSINESSKJORTE LIVORNO (H) Klassisk business-skjorte til herre. Rett modell med brystlomme. Uttagbar krageoppstiver. Innvendig kontrastfelt i krage og mansjetter. Strykelett og rask tørk. Regular fit. Vekt: 135 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-4XL.


SKJORTER

HARVARD K/E & L/E

 

8413 HERRE Brystlomme

S - 3XL

S - 3XL

000 Hvit

320 Lys blå

OXFORD

8412 HERRE Brystlomme

381 Marinemelert

8412 FORM FIT SKJORTE HARVARD K/E (H) 8413 FORM FIT SKJORTE HARVARD L/E (H) Oxfordskjorte til herre i myk og slitesterk bomullskvalitet. Lett figursydd modell med korte og lange ermer, brystlomme og «button down» krage. Klassisk knepping og mansjetter. Strykelett og rask tørk. Vekt: 190 g/m2. Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

157


SKJORTER

NEW

NEW

ASPEN

OXFORD 000 Hvit

250 Rød

TORONTO

TV2319 DAME U/brystlomme

TV7882 HERRE U/brystlomme

6-26*

140-220

330 Himmelblå

372 Mørk blå

000 Hvit

250 Rød

330 Himmelblå

372 Mørk blå

150 Grå

TV2319 ROYAL OXFORDSKJORTE L/E ASPEN (D)

TV7882 ROYAL OXFORDSKJORTE L/E TORONTO (H)

Oxfordskjorte med lange ermer for dame. Tailored passform. Fransk knappestolpe og kontrastfarge innvendig i krage. Strykelett.

Oxfordskjorte med lange ermer for herre. Tailored passform. Fransk knappestolpe, button-down krage og kontrastfarge innvendig i krage. Strykelett.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26*. *Størrelse 26 kommer kun i farge hvit og himmelblå.

158

150 Grå

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 140-220 *Størrelse 210 & 220 kommer kun i farge hvit og himmelblå.


VICTORIA

250 Rød

CALGARY

TV2320 DAME U/brystlomme

TV7883 HERRE U/brystlomme

6-26*

14”-22”*

330 Himmelblå

372 Mørk blå

150 Grå

000 Hvit

250 Rød

330 Himmelblå

OXFORD

000 Hvit

NEW

372 Mørk blå

150 Grå

TV2320 ROYAL OXFORDSKJORTE K/E VICTORIA (D)

TV7883 ROYAL OXFORDSKJORTE K/E CALGARY (H)

Oxfordskjorte med korte ermer for dame. Tailored passform. Fransk knappestolpe og kontrastfarge innvendig i krage. Strykelett.

Oxfordskjorte med korte ermer for herre. Tailored passform. Fransk knappestolpe, button-down krage og kontrastfarge innvendig i krage. Strykelett.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26*. *Størrelse 26 kommer kun i farge hvit og himmelblå.

SKJORTER

NEW

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 140-220 *Størrelse 210 & 220 kommer kun i farge hvit og himmelblå.

TILBAKE TIL INNHOLD

159


SKJORTER

NEW

NEW

KANSAS

GINGHAM 320 Blå gingham

160

MONTANA

TV2321 DAME U/brystlomme

TV7884 HERRE Brystlomme

6-24

140-200

590 Brun gingham

250 Rød gingham

320 Blå gingham

590 Brun gingham

250 Rød gingham

TV2321 GINGHAM SKJORTE L/E KANSAS (D)

TV7884 GINGHAM SKJORTE L/E MONTANA (H)

Gingham-mønstrete skjorte med lange ermer for dame. Tailored passform. Kontrasttråd. Strykelett.

Gingham-mønstrete skjorte med lange ermer for herre. Tailored passform. Button-down krage og brystlommer. Strykelett.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24 regular.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 140-200.


TULSA

PORTLAND

TV2322 DAME U/brystlomme

TV7885 HERRE Brystlomme

6-24

140-200

590 Brun gingham

250 Rød gingham

320 Blå gingham

590 Brun gingham

GINGHAM

320 Blå gingham

NEW

SKJORTER

NEW

250 Rød gingham

TV2322 GINGHAM SKJORTE K/E TULSA (D)

TV7885 GINGHAM SKJORTE K/E PORTLAND (H)

Gingham-mønstrete skjorte med korte ermer for dame. Tailored passform. Strykelett.

Gingham-mønstrete skjorte med korte ermer for herre. Tailored passform. Button-down krage og brystlomme. Strykelett.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 140-200.

TILBAKE TIL INNHOLD

161


SKJORTER

GINGHAM POPLIN SHIRT L/S

GINGHAM

320 Lys blå/hvit

P320 DAME U/brystlomme

P220 HERRE U/brystlomme

S - XXL

S - 3XL

380 Marine/hvit

199 Sort/hvit

SEMI

FITTED

100% COTTON

P220 GINGHAM SHIRT L/S (H) P320 GINGHAM SHIRT L/S (D) Gingham-mønstrete dame- og herreskjorte til både corporate og casual andledninger. Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: P220 herre: S/34, M/38, L/42, XL/46, XXL/50, 3XL/54. P320 dame: S-XXL. Detaljer: • Poplinskjorte • Lett figursydd • Myk krage • Doble knapper på mansjetter

162


SKJORTER

COTTON RICH OXFORD SHIRT L/S

P238 HERRE U/brystlomme

S - XXL

S - 3XL

320 Lys blå

COTTON RICH

P338 DAME U/brystlomme

310 Lys blå/hvit

SEMI

FITTED

100% COTTON

P238 COTTON RICH OXFORD STRIPES SHIRT L/S (H) P338 COTTON RICH OXFORD STRIPES SHIRT L/S (D) High-street inspirert Oxfordskjorte med smale vertikale striper til dame og herre. Denne ikoniske stilen har klassisk button down krage og doble knapper på mansjetter (herre). Flotte kontraster innvendig i krage og mansjetter. Vekt: 135 g/m². Kvalitet: 60% bomull /40% polyester. Størrelser: P238 herre: S/34, M/38, L/42, XL/46, XXL/50, 3XL/54. P338 dame: S-XXL. Detaljer: • Oxfordskjorte • Semi fit • Klassisk button-down krage • Kontrast i krage og mansjetter • Doble knapper på mansjetter og knapp (herre)

TILBAKE TIL INNHOLD

163


SKJORTER

NEW

ANDORA

100% COTTON

TV7656 HERRE U/brystlomme

145-200

 000 Hvit herringbone

320 Lys blå herringbone

210 Rosa herringbone

780 Lilla herringbone

TV7656 KLASSISK PASSFORM MANSJETTSKJORTE L/E ANDORA (H) Premium herreskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Herringbone mønster, klassisk passform, semi cutaway-krage og uten brystlomme. Dette er en dobbelt mansjettskjorte. Mansjettknapper medfølger ikke. Modellen finnes også med ekstra lange ermer i størrelse 155. Strykelett. Vekt: 130 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 145-200.

164

NEW


ALTARE

NEW

PRATO

TV7720 HERRE Brystlomme

145-200

140-180

100% COTTON

TV7655 HERRE U/brystlomme

SKJORTER

NEW

 000 Hvit herringbone

320 Lys blå

000 Hvit herringbone

320 Lys blå

TV7655 KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E ALTARE (H)

TV7720 SLIM PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E PRATO (H)

Premium herreskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Herringbone mønster, klassisk passform, semi cutaway-krage, brystlomme og enkle mansjetter med 2 knapper. Modellen finnes også med ekstra lange ermer i størrelse 155. Strykelett.

Premium herreskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Herringbone mønster, smal passform, semi cutaway-krage og uten brystlomme. Dette er en dobbelt mansjettskjorte. Mansjettknapper medfølger ikke. Strykelett.

Vekt: 130 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 145-200.

Vekt: 130 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 145-180.

TILBAKE TIL INNHOLD

165


SKJORTER

NEW

NEW

VILLETA

OZZERO

100% COTTON

TV2247 DAME U/brystlomme

TV2249 DAME U/brystlomme

6-24

6-24

 000 Hvit herringbone

320 Lys blå

320 Lys blå

TV2247 LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE L/E VILLETA (D)

TV2249 LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE K/E OZZERO (D)

Premium dameskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Herringbone mønster, lett figursydd passform og skjult knepping. Dette er en dobbelt mansjettskjorte. Mansjettknapper medfølger ikke. Strykelett.

Premium dameskjorte med korte ermer i 100% superfin bomull. Herringbone mønster, lett figursydd passform og skjult knepping. Strykelett.

Vekt: 130 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

166

000 Hvit herringbone

Vekt: 130 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.


PROSECCO

NEW

CHIANTI

TV2284 DAME U/brystlomme

6-24

6-24

100% COTTON

TV2283 DAME U/brystlomme

SKJORTER

NEW

 210 Rosa herringbone

780 Lilla herringbone

210 Rosa herringbone

780 Lilla herringbone

TV2283 LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE L/E PROSECCO (D)

TV2284 LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE K/E CHIANTI (D)

Premium dameskjorte med lange ermer i 100% superfine bomull. Herringbone mønster, lett figursydd passform, button-up, skjult knepping og enkle mansjetter med 1 knapp. Strykelett.

Premium dameskjorte med korte ermer i 100% superfin bomull. Herringbone mønster, lett figursydd passform, button-up og skjult knepping. Strykelett.

Vekt: 130 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

Vekt: 130 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

TILBAKE TIL INNHOLD

167


SKJORTER

NEW

TREVISO

100% COTTON

TV2244 DAME U/brystlomme

6-24

 000 Hvit

320 Lys blå

TV2244 LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE L/E TREVISO (D) Premium dameskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Lett figursydd passform, button-up og enkle mansjetter med 3 knapper. Strykelett. Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 6-24.

168

NEW


CHESTER

NEW

CHEADLE

TV7641 HERRE Brystlomme

145-200

145-200

100% COTTON

TV7642 HERRE U/brystlomme

SKJORTER

NEW

 000 Hvit

320 Lys blå

000 Hvit

320 Lys blå

TV7642 KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E CHESTER (H)

TV7641 KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E CHEADLE (H)

Premium herreskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Klassisk passform, semi cutaway-krage og uten brystlomme. Dette er en dobbelt mansjettskjorte. Mansjettknapper medfølger ikke. Strykelett.

Premium herreskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Klassisk passform, semi cutaway-krage, brystlomme og enkle mansjetter med 2 knapper. Modellen finnes også med ekstra lange ermer i størrelse 155. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 145-200.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 145-200.

TILBAKE TIL INNHOLD

169


SKJORTER

NEW

NEW

CHELFORD

CHELSEA

100% COTTON

TV7643 HERRE U/brystlomme

TV7762 HERRE U/brystlomme

145-180

145-180

 000 Hvit

170

320 Lys blå

000 Hvit

320 Lys blå

TV7643 SMAL PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E CHELFORD (H)

TV7762 SMAL PASSFORM BOMULLSSKJORTE K/E CHELSEA (H)

Premium herreskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Smal passform, semi cutaway-krage og uten brystlomme. Dette er en dobbelt mansjettskjorte. Mansjettknapper medfølger ikke. Strykelett.

Premium herreskjorte med lange ermer i 100% superfin bomull. Smal passform, semi cutaway-krage, uten brystlomme og enkle mansjetter med 2 knapper. Modellen finnes også med ekstra lange ermer i størrelse 155. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 145-180.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% superfin bomull. Størrelser: 145-180.

N


SILVI

SKJORTER

NEW

100% COTTON

TV2350 DAME U/brystlomme

6-24

 000 Hvit

NON-IRON TV2350 NON-IRON BOMULLSSKJORTE K/E SILVI (D)

NEW

Non-Iron skjorte i 100% bomull med lange ermer for dame. Lett figursydd passform, button-up, spiss krage og enkle mansjetter med 1 knapp. Strykelett. Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: 4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

TILBAKE TIL INNHOLD

171


SKJORTER

NEW

ESTE

100% COTTON

TV7978 HERRE U/brystlomme

140-180

 000 Hvit

NON-IRON TV7978 NON-IRON BOMULLSSKJORTE L/E ESTE (H) Non-Iron skjorte i 100% bomull med lange ermer for herre. Smal passform, uten brystlomme, turndown-krage og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett. Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: 140-180.

172

NEW


MILANO

NEW

ORTONA

TV7979 HERRE Brystlomme

140-180

145-200

100% COTTON

TV7996 HERRE U/brystlomme

SKJORTER

NEW

 000 Hvit

000 Hvit

N TV7996 NON-IRON SMAL PASSFORM BOMULLSSKJORTE K/E MILANO (H)

TV7979 NON-IRON KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E ORTONA (H)

Non-Iron skjorte i 100% bomull med korte ermer for herre. Smal passform, uten brystlomme og turndown-krage. Strykelett.

Non-Iron skjorte i 100% bomull med lange ermer for herre. Klassisk passform, brystlomme, turndown-krage og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: 140-180.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: 145-200.

TILBAKE TIL INNHOLD

173


SKJORTER

ANDRIA & SANREMO

 STRETCH FIT

8521 HERRE L/E

S - 3XL 8531 DAME L/E

S - XXL

000 Hvit

380 Marine

199 Sort

8530 STRETCHSKJORTE ANDRIA K/E (D) 8532 STRETCHSKJORTE ANDRIA 3/4 (D) 8531 STRETCHSKJORTE ANDRIA L/E (D) Figursydd stretchskjorte med kort, 3/4 og lang erm til dame. Strykelett og rask tørk. Matcher 8520/8521 Sanremo. Vekt: 115 g/m2. Kvalitet: 60% bomull/37% polyester/3% elastan. Størrelser: S-XXL.

174

000 Hvit

380 Marine

199 Sort

8520 STRETCHSKJORTE SANREMO K/E (H) 8521 STRETCHSKJORTE SANREMO L/E (H) Lett figursydd stretchskjorte med kort og lang erm til herre. Strykelett og rask tørk. Matcher 8530/8531/8532 Andria. Vekt: 115 g/m2. Kvalitet: 60% bomull/37% polyester/3% elastan. Størrelser: S-3XL.


SKJORTER

 

8520 HERRE L/E

S - 3XL 8530 DAME K/E

S - XXL

000 Hvit

199 Sort

000 Hvit

199 Sort

8532 DAME 3/4 E

S - XXL

000 Hvit

199 Sort

8521 SANREMO L/S & 8531 ANDREA L/S

TILBAKE TIL INNHOLD

175


SKJORTER

TERAMO

FORM FIT 000 Hvit

 320 Lys blå

8541 HERRE U/brystlomme

S - 3XL

8541 FORM FIT BUSINESSKJORTE TERAMO (H) Figursydd business-skjorte til herre. Uttagbar krageoppstiver. Innvendig kontrastfelt i krage og mansjetter. Strykelett og rask tørk. Vekt: 135 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-3XL.

176


VERCELLI

000 Hvit

320 Lys blå

320 Lys blå

8551 DAME U/brystlomme 199 Sort

FORM FIT

000 Hvit

SKJORTER

PAVIA

S - XXL

8561 HERRE U/brystlomme 199 Sort

S - 3XL

8551 FORM FIT BUSINESSKJORTE PAVIA (D)

8561 FORM FIT BUSINESSKJORTE VERCELLI (H)

Figursydd business-skjorte til dame med rød kontrastpiping i kragen. Strykelett og rask tørk.

Figursydd business-skjorte til herre. Innvendig kontrastfelt i krage og mansjetter. Strykelett og rask tørk.

Vekt: 135 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-XXL.

Vekt: 135 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

177


SKJORTER

PIACENZA & PADOVA

 

FORM FIT

8591 DAME U/brystlomme

8581 HERRE U/brystlomme

S - XXL

S - 3XL

000 Hvit

320 Lys blå

8591 CLASSIC BUSINESSKJORTE PIACENZA (D) 8581 CLASSIC BUSINESSKJORTE PADOVA (H) Klassisk business-skjorte til dame og herre. Uttagbare krageoppstivere på begge modeller. Padova i hvit har innvendig kontrastfelt i krage og mansjetter. Piacenza er fasongsydd. Strykelett og rask tørk. Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: 8591 Piacenza dame: S-XXL. 8581 Padova herre: S-3XL.

178


SKJORTER

STRETCH FIT COTTON POPLIN L/S

P244 HERRE U/brystlomme

S - XXL

S - 4XL

000 Hvit

320 Lys blå

STRETCH FIT

P344 DAME U/brystlomme

199 Sort

fitted

style STRETCH FIT

P244 STRETCH FIT COTTON POPLIN L/S (H) P344 STRETCH FIT COTTON POPLIN L/S (D) Stretch fit skjorte til dame og herre. Bomull kombinert med elastan gir supermyk og elastisk komfort. Kan brukes både formelt med slips eller med åpen krage for en mer casual stil. Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelser: P244 herre: S/34, M/38, L/42, XL/46, XXL/50, 3XL/54, 4XL/58. P344 dame: S-XXL. Detaljer: • Poplinskjorte • Myk stretch fit • Vokset stolpe for en sømløs look • Cut away krage

TILBAKE TIL INNHOLD

179


SKJORTER

NEW

NEW

STRETCH FIT

MIRA

SASSA

000 Hvit

180

199 Sort

000 Hvit

199 Sort

TV2266 STRETCH TOPP 3/4 ERMER MIRA (D)

TV2267 STRETCH TOPP K/E SASSA (D)

Stretch T-skjorte for dame. 3/4 ermer og rund hals.

Stretch T-skjorte for dame. Korte ermer og rund hals.

Vekt: 220 g/m². Kvalitet: 95% viskose / 5% elastan. Størrelser: XS-XXL.

Vekt: 220 g/m². Kvalitet: 95% viskose / 5% elastan. Størrelser: XS-XXL.

S


FRANCA

SKJORTER

STRETCH FIT

STRETCH COTTON BLEND NEW

NEW

TV2251 DAME U/brystlomme

6-24

 000 Hvit

TV2251 STRETCH SKJORTE L/E FRANKA (D) Stretch dameskjorte med lange ermer. Lett figursydd passform, kontraststriper i front, button-up, avrundet krage, skjult knepping og enkle mansjetter med 1 knapp. Strykelett. Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 57% polyester / 39% bomull / 4% elastan. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

TILBAKE TIL INNHOLD

181


SKJORTER

NEW

NEW

TREVI

SOAVE

STRETCH FIT

 000 Hvit

330 Himmelblå

199 Sort

330 Himmelblå

199 Sort

TV2268 STRETCH SKJORTE L/E TREVI (D)

TV2269 STRETCH SKJORTE K/E SOAVE (D)

Stretch dameskjorte med lange ermer. Lett figursydd passform, button-up, avrundet krage, skjult knepping og enkle mansjetter med 1 knapp. Strykelett.

Stretch dameskjorte med korte ermer. Lett figursydd passform, button-up, avrundet krage og skjult knepping. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 57% polyester / 39% bomull / 4% elastan. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

182

000 Hvit

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 57% polyester / 39% bomull / 4% elastan. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

S


PISA

STRETCH FIT

TV7721 HERRE U/brystlomme

145-180

 000 Hvit

330 Himmelblå

SKJORTER

STRETCH COTTON BLEND NEW

NEW

199 Sort

TV7721 STRETCH SKJORTE L/E PISA (H) Stretch herreskjorte med lange ermer. Smal passform, turndownkrage, uten brystlomme og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett. Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 57% polyester / 39% bomull / 4% elastan. Størrelser: 145-180.

TILBAKE TIL INNHOLD

183


SKJORTER

NEW

LUGANO

FORM FIT

TV2281 DAME U/brystlomme

6-24

 320 Lys blå

780 Lilla

199 Sort

TV2281 FIRGURSYDD SKJORTE L/E LUGANO (D) Dameskjorte med lange ermer. Smårutet mønster, lett figursydd passform, button-up, skjult knepping og enkle mansjetter med 1 knapp. Strykelett. Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

184

COTTON RICH


NAPOLI

MONZA

TV7755 HERRE U/brystlomme

6-24

140-180

FORM FIT

TV2282 DAME U/brystlomme

SKJORTER

NEW

NEW

 320 Lys blå

780 Lilla

199 Sort

320 Lys blå

780 Lilla

199 Sort

TV2282 FIRGURSYDD SKJORTE K/E NAPOLI (D)

TV7755 FIRGURSYDD SKJORTE L/E MONZA (H)

Dameskjorte med korte ermer. Smårutet mønster, lett figursydd passform, button-up og skjult knepping. Strykelett.

Herreskjorte med lange ermer. Smårutet mønster, smal passform, uten brystlomme, turndown-krage og enkle mansjetter med 2 knapper. Strykelett.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

Vekt: 120 g/m². Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: 140-180.

TILBAKE TIL INNHOLD

185


SKJORTER

NEW

NEW

RIOLA

FELINA

CREPE

000 Hvit

186

005 Natur

000 Hvit

005 Natur

TV2264 CREPE DE CHINE BLUSE L/E RIOLA (D)

TV2265 CREPE DE CHINE BLUSE K/E FELINA (D)

Crepe bluse med stretch for dame. Lange ermer, rund hals, gullfarget mansjettknapp og glidelås. Strykelett.

Crepe bluse med stretch for dame. Korte ermer, rund hals, gullfarget glidelås. Strykelett.

Vekt: 205 g/m². Kvalitet: 94% polyester / 6% elastane. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.

Vekt: 205 g/m². Kvalitet: 94% polyester / 6% elastane. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.


CAPRI

NEW

SIENA

SKJORTER

NEW

CREPE

000 Hvit

005 Natur

000 Hvit

005 Natur

TV2300 CREPE DE CHINE BLUSE L/E CAPRI (D)

TV2301 CREPE DE CHINE BLUSE K/E SIENA (D)

Crepe bluse med stretch for dame. Lange ermer,spiss krage, skjult knepping og mansjetter med 1 knapp. Strykelett.

Crepe bluse med stretch for dame. Korte ermer, spiss krage og skjult knepping. Strykelett.

Vekt: 205 g/m². Kvalitet: 94% polyester / 6% elastane. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.

Vekt: 205 g/m². Kvalitet: 94% polyester / 6% elastane. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.

TILBAKE TIL INNHOLD

187


SKJORTER

NEW

NEW

VENEZIA

CREPE

FIRENZE

235 Fuchsia

188

330 Himmelblå

380 Marine

235 Fuchsia

330 Himmelblå

380 Marine

TV2298 CREPE DE CHINE BLUSE L/E FIRENZE (D)

TV2299 CREPE DE CHINE BLUSE K/E VENEZIA (D)

Crepe bluse med stretch for dame. Lange ermer,spiss krage, skjult knepping og mansjetter med 1 knapp. Strykelett.

Crepe bluse med stretch for dame. Korte ermer, spiss krage og skjult knepping. Strykelett.

Vekt: 140 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.

Vekt: 140 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.


ROMA

NEW

VERONA

CREPE

 235 Fuchsia

330 Himmelblå

280 Vinrød

285 Vinrød mønster

SKJORTER

NEW

333 Himmelblå mønster

355 Kongeblå

362 Kongeblå mønster

235 Fuchsia

330 Himmelblå

380 Marine

171 Sort mønster

199 Sort

280 Vinrød

285 Vinrød mønster

333 Himmelblå mønster

355 Kongeblå

362 Kongeblå mønster

380 Marine

171 Sort mønster

199 Sort

TV2279 CREPE DE CHINE BLUSE L/E ROMA (D)

TV2280 CREPE DE CHINE BLUSE K/E VERONA (D)

Crepe bluse med mekanisk stretch for dame. Lange ermer, rund hals, knapplukning rygg og mansjetter med 1 knapp. Strykelett.

Crepe bluse med mekanisk stretch for dame. Korte ermer, rund hals og knapplukning rygg. Strykelett.

Vekt: 140 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.

Vekt: 140 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30.

TILBAKE TIL INNHOLD

189


SKJORTER

DENIM PINDOT L/S

DENIM/PINDOT

P359 DAME U/brystlomme

P259 HERRE U/brystlomme

S - XXL

S - 3XL

028 Prikker/indigo

375 Indigo/prikker

MODERN

FIT

100% COTTON

P259 DENIM PINDOT SHIRT L/S (H) P359 DENIM PINDOT SHIRT L/S (D) En smart duo av skjorter med matchende farger og mønster. Denimskjorten har innvendig prikkmønster i kraven og mansjetten, mens den prikkete skjorten har innvendig denim i krave og mansjett. Semi fit. Vekt: 155 g/m². Kvalitet: 100% ringspunnet bomullsdenim, 100% poplinbomull. Størrelser: P259 herre: S/34, M/38, L/42, XL/46, XXL/50, 3XL/54. P359 dame: S-XXL.

190


SKJORTER

MAXTON CHECK SHIRT L/S

SLUB CHAMBRAY SHIRT L/S

P252 HERRE U/brystlomme

P345 DAME U/brystlomme

P245 HERRE U/brystlomme

S - XXL

S - 3XL

S - XXL

S - 3XL

320 Lys blå/hvit

380 Marine/hvit

MODERN

FIT

150 Grå

375 Indigo

MODERN

FIT

100% COTTON

P252 MAXTON CHECK SHIRT L/S (H) P352 MAXTON CHECK SHIRT L/S (D)

P245 SLUB CHAMBRAY SHIRT L/S (H) P345 SLUB CHAMBRAY SHIRT L/S (D)

Delikat langarmet rutemønstret skjorte i sterke kontrastfarger. Lettstelt og slitesterk skjorte, velegnet til de fleste anledninger.

Dame- og herreskjorte med tøff struktur, vevd med to kontrastfargede garn for å skape et røft utseende. Lange ermer med dobbel knapp i mansjetten. Myk krage uten oppstivere.

Vekt: 110 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelser: P252 herre: S/34, M/38, L/42, XL/46, XXL/50, 3XL/54. P352 dame: S-XXL.

MAXTON/ CHAMBRAY

P352 DAME U/brystlomme

Vekt: 115 g/m². Kvalitet: 100% bomull Chambray. Størrelser: P245 herre: S/34, M/38, L/42, XL/46, XXL/50, 3XL/54. P345 dame: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

191


SKJORTER

NEW

NEW

BANFF

JASPER

CHAMBRAY

TV2323 DAME U/brystlomme

TV7886 HERRE Brystlomme

6-24

140-220

 370 Denim

192

370 Denim

TV2323 CHAMBRAY SKJORTE L/E BANFF (D)

TV7886 CHAMBRAY SKJORTE L/E JASPER (H)

Chambrayskjorte med lange ermer for dame. Tailored passform. Kontrastfarge på knapper. Strykelett.

Chambrayskjorte med lange ermer for herre. Tailored passform. Kontrastfarge på knapper og brystlomme. Strykelett.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24.

Vekt: 125 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelser: 140-200.


TILBAKE TIL INNHOLD

SKJORTER

NEW

193


SKJORTER

NEW

JEANS STITCH DENIM SHIRT

  DENIM

P322 DAME 2 brystlommer

P222 HERRE Brystlomme

S - XXL

S - 3XL

370 Indigo denim

197 Sort denim

MODERN

FIT

100% COTTON

P222 MEN’S JEANS STITCH DENIM SHIRT (H) P322 WOMEN’S JEANS STITCH DENIM SHIRT (D) Klassisk denimskjorte i myk og behagelig 100% bomull med kontrastsømmer. Myk krave og roll-back knapper på underarm for en opprullet og mer avslappet stil. Vekt: 155 g/m². Kvalitet: 100% bomull, ring spunnet denim fin twill. Størrelser: P222 herre: S/34, M/38, L/42, XL/46, XXL/50, 3XL/54. P322 dame: S-XXL. Detaljer: • Kontrastsømmer • Venstrestilt brystlomme med button down (begge sider dame) • Mansjettknapper og knapp for roll-back på underarm • Vaskes på 40°C

194


SKJORTER

NEW

DENIM TILBAKE TIL INNHOLD

195


SKJORTER

NEW COLOUR

LOGAN NEW

  CASUAL

SS05 SFX-1W (D)

SS01 SFX-1 (H)

NEW

355 Kongeblå

928 Marine/grønn

915 Sort/grå

131 Titanium

250 Rødrutet

380 Marinerutet

165 Karbonrutet

SS05 SFX-1W FLANELLSKJORTE LOGAN (D) SS01 SFX-1 FLANELLSKJORTE LOGAN (H) Skjorte til dame og herre i stilig og klassisk rutete design. Laget i myk og behagelig bomullsblanding som gjør denne skjorten både lett og pustende. Tøff trykknapplukking i front, på brystlommer og på mansjetter. Vekt: 155 g/m2. Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: SS05 SFX-1W dame: XS-XXL. SS01 SFX-1 herre: XS-5XL.

196


SKJORTER

LOGAN THERMAL

SS06 FLX-1 (H)

380 Marinerutet

CASUAL

SS07 FLX-1W (D)

250 Rødrutet

165 Karbonrutet

SS07 FLX-1W TERMISK SKJORTE LOGAN (D) SS06 FLX-1 TERMISK SKJORTE LOGAN (H) Tøff termisk skjorte til dame og herre i stilig rutete design. Fôret i ermer. Laget i myk bomullsblanding som gjør skjorten pustende og meget behagelig. Ensfargede paneler på bryst og lommer med klaff og trykknapp. Vekt: 155 g/m2. Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: SS07 FLX-1W dame: XS-XXL. SS06 FLX-1 herre: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

197


FLEECE- & STRIKKEJAKKER


GEIRANGER

 

4103 UNISEX 280 g/m²

S - XXL

S - 4XL

191 Sortmelert/ sort

381 Marinemelert/ marine

BASE LAYER

381 Marinemelert/ marine

4104 DAME 280 g/m²

FLEECE- & STRIKKEJAKKER

NEW

191 Sortmelert/ sort

4103 2-LAGS JAKKE GEIRANGER (U) 4104 2-LAGS JAKKE GEIRANGER (D)

Supermyk sertifisert merinoull fra Australia, som skapt for tur, fritid eller lettere arbeidstøy. Den pustende ullfiberen kan absorbere opptil 30% av sin egen vekt og gjør at du holder deg tørr og komfortabel uavhengig av temperatur.

NEW

2-lags jakke til dame og herre. 100% merinoull utside og 100% polyester innside. Dekorative kontrastsømmer og felt på ermer og i krage. Brystlomme med høy plassering og glidelås. Sertifisert merinoull fra Australia. Den pustende ullfiberen kan absorbere opptil 30% av sin egen vekt og gjør at du holder deg tørr og komfortabel uavhengig av temperatur. Vaskes på 30°C på ullprogram med vaskemiddel beregnet for ull. Må ikke strykes, renses eller tørkes i tørketrommel. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 2 lags. Ytterlag: 100% merinoull. Innerstoff: 100% polyester. Størrelser: 4104 dame: S-XXL. 4103 unisex: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

199


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

FOLGEFONNA BASE LAYER NEW COLOURS

NEW

380 MARINE OG 199 SORT HAR GLIDELÅSLOMME I RIP STOP STOFF PÅ BRYSTET.

BASE LAYER

7133 UNISEX 280 g/m²

7134 DAME 280 g/m²

S - 3XL

S - XXL

7134 FOLGEFONNA (D)

361 145 180 Kornblåmelert Gråmelert Koksmelert

7133 FOLGEFONNA (U)

NEW

NEW

380 Marine

199 Sort

7134 BASE LAYER FOLGEFONNA (D) 7133 BASE LAYER FOLGEFONNA (U) Strikket base layer jakke med imponerende komfort! Transporterer fuktighet og holder deg varm og tørr. Folgefonna er produsert med et spesielt rutenett som har enestående egenskaper for isolering, pusteevne og ventilasjon. Elastiske bånd i hals og mansjetter. Regulerbar linning. Glidelåslommer. Hakebeskytter. Fargene 380 marine og 199 sort har en glidelåslomme i rip stop stoff på brystet. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 7134 Folgefonna dame: S-XXL. 7133 Folgefonna unisex: S-3XL.

200

NEW

361 Kornblåmelert

145 Gråmelert

180 Koksmelert

380 Marine

NEW

199 Sort


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

NEW COLOURS

Foto: Diana Campos TILBAKE TIL INNHOLD

201


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

BASE

 BASE LAYER

SF14 DAME 240 g/m²

SF13 UNISEX 240 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

230 Raspberry (D)

490 Jaktgrønn (H+D)

689 Fire orange (H+D)

360 Kornblå (H+D)

165 Karbon (H+D)

SF14 HTZ-1W / SF13 HTZ-1 TEKNISK ZIP BASE LAYER BASE Den perfekte base layer med H2X-DRY® fuktighetsteknologi som transporterer ut fuktighet og holder deg varm og tørr. Base Thermal 1/4 Zip er produsert i et spesielt rutenett som har overlegne termiske egenskaper, samtidig som det gir utmerket luftstrøm og pusteevne. Bør både ses og kjennes på! Kvalitet: 95% polyester / 5% elastan. Vekt: 240 g/m2. Størrelser: SF13 - herre: S-3XL (*165 karbon: S-5XL) SF14 - dame: XS-XXL. Detaljer: • Slitesterkt stoff • Omvendt spiral 1/4 glidelås • Kontrastsømmer

202


ANDORRA

SF23 UNISEX

XS - XXL

S - 5XL*

380 Marine (H+D)

155 Granitt (H+D)

BASE LAYER

SF24 DAME

FLEECE- & STRIKKEJAKKER

NEW

199 Sort (H+D)

SF23 EQX-1/ SF24 EQX-1W TOLAGS FLEECE-FÔRET JAKKE ANDORRA Klassisk tolags fleece-fôret jakke. Varm og behagelig passform med ekstra høy krage. Andorra-modellen har børstet tricot varmelomme i front og forsterket taslan-felt på lommebånd og krage.

NEW

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: SF23 - herre: S-3XL (*Sort: S-5XL) SF24 - dame: XS-2XL. Detaljer: • Beskyttelsesfelt på lomme og krage • Innvendig Mediaport • Varmelommer med børstet trikot

TILBAKE TIL INNHOLD

203


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

NEW

®

DARLINGTON

MIKROFLEECE

6061 UNISEX 160 g/m²

XS - 4XL

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6061 WORKWEAR PRO FLEECE DARLINGTON (U) Ekstremt slitesterk unisex PRO arbeidsfleece i 100% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Brystlomme og sidelommer med glidelås. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). Fleecejakken tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester.  Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

NEW Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjenvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjon.

204


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

TIGER

MIKROFLEECE

0190 UNISEX 160 g/m²

S - 3XL

380 Marine/lys grå 199 Sort/lys grå

0190 BASIC MIKROFLEECEJAKKE TIGER (U) Unisex mikrofleecejakke med regulerbar linning. Brystlomme og sidelommer med glidelås. Antipill-behandlet. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester mikrofleece. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

205


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

GAUSTA & RONDANE NEW COLOUR NEW

 7261 UNISEX 160 g/m²

MIKROFLEECE

7271 DAME 160 g/m²

S - 3XL*

S - XXL*

7271 RONDANE (D)

000 Hvit/grå

620 230 260 770 360 Lys gul/brun Raspberry/ Mørk rød/sort Lilla/lys lillaKornblå/ lys rosa lys blå

165 Karbon/orange

921 Sort/rød

929 Sort/lilla

7261 GAUSTA (U)

NEW

355 Kongeblå/ kornblå

345 Blåmelert/ petrolblå

199 927 380 Sort/kornblå Marine/lys blå Sort/lys grå

000 Hvit/grå

620 Lys gul/ brun

260 Mørk rød/ sort

165 921 Karbon/orange Sort/rød

360 Kornblå/ lys blå

928 927 Sort/kornblå Marine/grønn

7271 MIKROFLEECEJAKKE KONTRAST RONDANE (D) 7261 MIKROFLEECEJAKKE KONTRAST GAUSTA (U) Lett figursydd mikrofleecejakke til dame og herre. Bredt fargeutvalg og god komfort gjør denne til en bestselger. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. Vekt: 160 g/m². Kvalitet: 100% polyester mikrofleece. Størrelser: 7271 Rondane dame: S-XL. (*Opp til XXL: karbon/orange, marine, sort, sort/kornblå, sort/lilla og sort/raspberry). 7261 Gausta unisex: S-XXL. (*Opp til 3XL: karbon/orange, marine, sort, sort/rød og sort/kornblå). (B) = fargen finnes i barnestørrelse.

206

355 Azurblå/ sort

NEW

355 Kongeblå/ kornblå

345 Blåmelert/ petrolblå

380 199 Marine/ Sort/lys grå (B) lys blå (B)


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

NEW COLOURS

Foto: Ida C. Kvisgaard & Børre Østensen

TILBAKE TIL INNHOLD

207


LAYERING FOR COMFORT

BASE LAYER

MID LAYER

OUTER LAYER

Holder deg tørr og kjølig under fysisk aktivitet. Teknisk Pro-Dry, som transporterer fukt videre ut til neste lag, og holder deg tørr og komfortabel med optimal stretch og passform.

Temperaturregulerende ved fysisk aktivitet. Funksjonell og pustende mellomlag som bidrar til å regulere temperaturen i takt med fysisk aktivitet. Transporterer fukten videre ut.

Holder deg varm og tørr med et isolerende ytterlag. Tilpass værforholdene med et ytterlag sammensatt av funksjonelt og pustende materiale som transporterer fukt fra baselayer og helt ut.


BASE LAYER -TO REGULATE YOUR BODY TEMPERATURE

MID LAYER - TO TRAP YOUR BODY HEAT

OUTER LAYER -FOR PROTECTION AGAINST THE ELEMENTS

TILBAKE TIL INNHOLD


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

ENGLEWOOD & COLORADO SPRINGS

 

MIKROFLEECE

C702 DAME 160 g/m²

C703 UNISEX 160 g/m²

S - XXL

S - 3XL

C702 ENGLEWOOD (D)

036 Kornblå/sort

003 Marine/sort

002 Sort/mørk grå

045 Magenta/mørk grå C703 COLORADO SPRINGS (U)

036 Kornblå/sort

003 Marine/sort

002 Sort/mørk grå

C702 MIKROFLEECEJAKKE ENGLEWOOD (D) C703 MIKROFLEECEJAKKE COLORADO SPRINGS (U) Lett figursydd mikrofleecejakke til dame og herre. Praktiske stikklommer med glidelås i front. SBS glidelås i front. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester mikrofleece. Størrelser: C702 Englewood dame: S-XXL. C703 Colorado Springs unisex: S-3XL.

210


SF17 UNISEX

XS - XXL

S - 5XL*

280 Burgunder (D)

690 Burnt orange (H+D)

469 Garden green (H+D)

380 Marine (H+D)

180 Koks (H+D)

199 Sort (H+D)

MIKROFLEECE

SF18 DAME

FLEECE- & STRIKKEJAKKER

SHASTA

SF17 FPL-1 / SF18 FPL-1W TECH FLEECE 1/4 ZIP SHASTA Teknisk ¼ zip fleece med høy krave. Flotte kontrastfelt rundt lommer, linning, krave og mansjetter. Klassisk genser som passer både til lange og korte turer – en perfekt base layer! Antipill- behandlet. Kvalitet: 100% Polyester Polar Fleece Størrelser: SF17- herre: S-3XL (Sort: S-5XL) SF18 - dame: XS-2XL. Detaljer: • Slitesterkt stoff • Omvendt spiral 1/4 glidelås • Kontrastsømmer

TILBAKE TIL INNHOLD

211


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

VERA & ALASKA  

7131 UNISEX 300 g/m²

POLAR

7231 DAME 300 g/m²

XS - 6XL*

S - XXL

7231 VERA (D)

630 680 640 260 Safety gul Safety orange Safety grønn Mørk rød

360 Kornblå

7131 ALASKA (U)

380 Marine

199 Sort

7231 POLARFLEECEJAKKE VERA (D) 7131 POLARFLEECEJAKKE ALASKA (U) Polarfleece til dame og herre med elastisk kontrastpiping og praktiske stikklommer med glidelås. Antipill-behandlet. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 7231 Vera dame: S-XXL. 7131 Alaska unisex: XS-3XL. (*380 marine og 199 sort: XS-6XL).

212

335 630 680 640 260 Safety gul Safety orange Safety grønn Mørk rød Azurblå

360 Kornblå

150 Grå

380 Marine

199 Sort


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

TILBAKE TIL INNHOLD

213


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

LAVAL

POLAR

7132 UNISEX 300 g/m²

XS - 6XL

165 Karbon 380 Marine

199 Sort

7132 POLARFLEECEJAKKE LAVAL (U) Myk og varm unisex polarfleecejakke. Glidelås i front. Sidelommer og brystlomme med glidelås. To innvendige stikklommer. Flatlock sømmer. Elastiske mansjetter og justerbar linning. Rubber zipper pulls i front og kontrast zipper pulls på glidelåslommer. Vekt: 300 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XS-6XL.

214


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

ALBERTVILLE

POLAR

250 Rød 180 Koksgrå 380 Marine

199 Sort

7191 UNISEX 300 g/m²

S - XXL

7191 POLARFLEECEVEST ALBERTVILLE (U) Unisex polarfleecevest med elastisk kontrastpiping og praktiske stikklommer med glidelås. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

215


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

REACTOR POLARFLEECE  

SF08 DAME 235 g/m²

SF07 UNISEX 235 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

POLAR SF08 REACTOR (D)

250 Rød

445 Kiwi

335 Azurblå

380 Marine

165 Karbon

SF08 SX-4W POLARFLEECEJAKKE REACTOR (D) SF07 SX-4 POLARFLEECEJAKKE REACTOR (U) Lett polarfleecejakke med glidelås i front. Sidelommer med glidelås og mykt fôr. Tøffe kontrastsømmer og chin saver. Antipill-behandlet. Vekt: 235 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: SF08 SX-4W dame: XS-XXL. SF07 SX-4 unisex: S-3XL (*sort: S-5XL).

216

SF07 REACTOR (U)

199 Sort

250 Rød

445 Kiwi

335 Azurblå

380 Marine

165 Karbon

199 Sort


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

REACTOR VEST

 

SF09 UNISEX 235 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

250 Rød

380 Marine

445 Kiwi

165 Karbon

335 Azurblå

199 Sort

POLAR

SF10 DAME 235 g/m²

SF10 VX-4W POLARFLEECEVEST REACTOR (D) SF09 VX-4 POLARFLEECEVEST REACTOR (U) Lett polarfleecevest med glidelås i front. Sidelommer med glidelås og mykt fôr. Tøffe kontrastsømmer og chin saver. Antipill-behandlet. Vekt: 235 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: SF10 VX-4W dame: XS-XXL. SF09 VX-4W unisex: S-3XL (*sort: S-5XL).

TILBAKE TIL INNHOLD

217


FABRIC QUALITY


STRIKKET

Strikket stoff i polyestergarn som gir en penere overflate, samtidig som den isolerer godt og har en komfortabel elastisitet.

POLARFLEECE

Lett og mykt stoff som samtidig er elastisk og volumiøst. Brukes til tykkere plagg og har en høy varmeisolerende effekt, robust og slitesterk kvalitet.

MIKROFLEECE

Lett, mykt og elastisk stoff som er lett og luftig, i tillegg til å ha høy varmeisolerende effekt.

RECYCLED P O LY E S T E R

Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjenvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjon. Resirkulert polyester har de samme egenskapene som polyester ved at det ikke krymper eller krøller og tørker fort.

TILBAKE TIL INNHOLD


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

JUNEAU

 

STRIKKET

SF16 DAME

SF15 UNISEX

XS - XXL

S - 5XL*

180 Koks (H+D)

370 Denimmelert (H+D)

521 Sage (H+D)

SF15 FH-2 / SF16 FH-2W KNIT HOODY JUNEAU Melert strikkejakke med hette. Matchende kontastfelt rundt lommer, hette, linning og mansjetter. Mediaport i frontlomme. Denne jakken egner meget godt til aktivitet og er en perfekt base layer, men passer like godt til en uformell og naturlig fritidsstil. Kvalitet: 100% Polyester Størrelser: SF15- herre: S-3XL (*Koks: S-5XL) SF16 - dame: XS-2XL.

220


 

0192 UNISEX 300 g/m²

S - XXL

S - 3XL

STRIKKET

0193 DAME 300 g/m²

0193 PELICAN (D)

360 Kornblå

780 Lillamelert

FLEECE- & STRIKKEJAKKER

PELICAN & FALCON

380 Marine

199 Sort 0192 FALCON (U)

360 Kornblå

380 Marine

199 Sort

0193 BASIC STRIKKEJAKKE PELICAN (D) 0192 BASIC STRIKKEJAKKE FALCON (U) Figursydd strikkejakke til dame og herre. Praktiske stikklommer med glidelås i front og på venstre erme. Dekorative flatlocksømmer, raglanermer og YKK glidelås i front. Antipill-behandlet. Vekt: 300 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 0193 Pelican dame: S-XXL. 0192 Falcon unisex: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

221


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

SALT LAKE & WHISTLER 

7401 UNISEX 300 g/m²

7411 DAME 300 g/m²

S - 3XL

S - XXL

7411 SALT LAKE (D)

145 780 942 953 375 147 Gråmelert/ Gråmelert/ Lillamelert/ Koksgrå/rød Marine/ Denimmelert/ hvit limegrønn turkis bright violet marine

7411 STRIKKEJAKKE SALT LAKE (D) 7401 STRIKKEJAKKE WHISTLER (U) Figursydd strikkejakke til dame og herre. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front og på erme. YKK glidelås i front. Antipill-behandlet. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 7411 Salt Lake dame: S-XXL. 7401 Whistler herre: S-3XL.

222

7401 WHISTLER (U)

145 Gråmelert/ marine

146 181 942 Gråmelert/ Koksgråmelert/ Koksgrå/ blå safety orange rød (Obs! Ton i ton flatlocksømmer)

953 375 Marine/ Denimmelert/ limegrønn turkis


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

BEAVER CREEK

STRIKKET

7410 UNISEX 300 g/m²

XS - 3XL

375 Denimmelert/ turkis

145 Gråmelert/ marine

7410 STRIKKET VEST BEAVER CREEK (U) Unisex strikket vest med dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Praktiske stikklommer med glidelås. YKK glidelås i front. Antipill-behandlet. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XS-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

223


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

SQUAW VALLEY & VAIL

MADELINE

 

STRIKKET

7391 DAME 300 g/m²

7361 UNISEX 300 g/m²

S - XXL

XS - 3XL

S - XXL

7391 SQUAW VALLEY (D)

120 Lys gråmelert/hvit

380 Marinemelert/blå

710 Fiolettmelert/fiolett

7361 VAIL (U)

120 Lys gråmelert/hvit

780 Lilla/turkis 710 Fiolettmelert

380 Marinemelert/blå

929 Sort/lilla 199 Sortmelert/hvit

7391 STRIKKEJAKKE SQUAW VALLEY (D) 7361 STRIKKEJAKKE VAIL (U) Figursydd strikkejakke til dame (Squaw Valley) og lett figursydd unisex strikkejakke. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front og brystlomme med glidelås. YKK glidelås. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 7391 Squaw Valley dame: S-XXL. 7361 Vail unisex: XS-3XL.

224

7351 DAME 300 g/m²

7351 STRIKKET HETTEJAKKE MADELINE (D) Lett figursydd hettejakke til dame. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front og brystlomme med glidelås. YKK glidelås. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-XXL.


FLEECE- & STRIKKEJAKKER

BRECKENRIDGE

STRIKKET

7441 UNISEX 280 g/m²

XS - 4XL

145 Grå melert 180 Koksgråmelert 360 Kornblåmelert 250 Rødmelert

7441 STRIKKEJAKKE BRECKENDRIDGE (U) Unisex strikkejakke med kontrastpanel i softshell på skuldre og underarm. Praktiske sidelommer med solid glidelås og ekstra brystlomme i front. Justerbar linning og elastisk piping på ermer. Flosset innside og pulsvarmere. Antipill-behandlet og YKK glidelås. Godt egnet til utendørs bruk. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

225


JAKKER Foto: Diana Campos


OSLO

JAKKER

NEW

 

145 Gråmelert (H+D) SJ82 HERRE

XS - XXL

S - 5XL

TT EH CE HR NM IC AA LL OUTERWEAR

SJ83 DAME

SJ82 HXP-1 / SJ83 HXP-1W HD PARKA OSLO Høy stil og ekstrem ytelse. Urban mote og funksjon kombineres enkelt for en varm og komfortabel bytur. Tre kvart lang vattert Parka med ytterlag i H2XTREME®, mansjetter og en fullt justerbar termisk hette for maksimal beskyttelse for hodet, nakken og ansikt. Denne jakken gir varme og komfort i både urbane og ekstreme utemiljøer.

NEW

KVALITET: Overflate: 100% polyester. Fôr: 100% nylon STØRRELSER: SJ82 - herre: S-5XL SJ83 - dame: XS-XXL. DETALJER: • PFC-fri vannavvisende finish • Vattert Parka med syntetisk fiberfyll • Intern og ekstern stormflap • Full dekning, isolert stormhette med ansiktsskjerming • Utvidet Storm Placket med Chin Guard • Intern mediaport og oppbevaringslomme for briller • Contoured Fit (W’s) • Storm mansjetter • 2-veis glidelås foran • Intern glidelåslomme • Enkel tilgang til bearbeiding

TILBAKE TIL INNHOLD

227


JAKKER

EXPEDITION

SJ54 HERRE

S - 5XL* SJ55 DAME

XS - XXL THERMAL OUTERWEAR

521 Sage heather (H+D)

165 Karbon (H+D)

199 Sort (H+D)

SJ55 EPK-2W / SJ54 EPK-2 PARKAJAKKE M/HETTE EXPEDITION Fantastisk parkas med Stormtech H2XTREME® teknologi. Laget for å holde deg tørr og varm i ekstreme værforhold. Vanntett og pustende ytterskall, forseglede sømmer og ekstra varmt sherpafleece fôr. Lekre designdetaljer som avtakbar fuskepels og buet form bak gjør denne jakken både moderne og praktisk. Kvalitet: 100% nylon taslon oxford (100% polyester i melerte farger). 100% polyester fôr og polyfyll. Størrelser: SJ55 dame: XS-XXL. SJ54 herre: S-3XL (199 sort: S-5XL). Detaljer: • Forseglede sømmer • Sherpa Fleece fôr • Avtakbar fuskepels • Utvendig Stormflap i full lengde med trykknapper • Rib mansjetter • Festet, justerbar hette • Mykt og varmt fôr i lommer • Innerlomme med mediaport • Innvendig sikkerhetslomme • Nettinglomme for sol-/skibriller

228


JAKKER

STOCKHOLM

FAIRBANKS

 

 

199 Sort (D+H) SJ94 HERRE

XS - XXL

S - 5XL

SK06 HERRE

S - 5XL*

199 Sort (H+D)

165 Karbon (H+D)

380 Marine (H+D)

SJ94 RCX-1 / SJ95 RCX-1W PARKAJAKKE STOCKHOLM

SK06 PXR-1 / SK07 PXR-1W PARKAJAKKE FAIRBANKS

Kort sagt er dette en vellykket kombinasjon av trendy og funksjonelt. Denne vatterte parkajakken er laget i vannavvisende finish med innvendig mesh som reflekterer varme. Høy termisk beskyttelse til de urbane utfluktene.

Opplev ekstremvær med tre ganger så mye selvtillit! Avansert teknisk parka som gir treveis termisk beskyttelse for å maksimere kjernetemperaturen din. Termisk skallisolasjon, sherpa fleece fôr og reflekterende varmefôr. H2XTREME® vanntett / pustende teknologi, fullt teipet ytre skall og isolert hette gir deg full beskyttelse mot vått og kaldt vær.

Kvalitet: 100% Polyester. Størrelser: SJ94 herre: S-5XL. SJ95 dame: XS-XXL. Detaljer: • Vannavvisende finish • Vattert Parka med fiberfyll • Festet hette • Heavy Duty 2-veis Vislon glidelås • Stormmansjetter • Innvendig stormflap • Varmereflekterende nettfôr på baksiden • Innvendig glidelåslomme • Innvendig mediaport • Enkel broderingstilgang

TT EH CE HR NM IC AA LL OUTERWEAR

SJ95 DAME

SK07 DAME

XS - XXL

Kvalitet: 100% Nylon Taslon. Størrelser: SK06 herre: S-3XL. (199 sort: S-5XL) SK07 dame: XS-XXL. Detaljer: • Termisk skallteknologi • Sherpa Fleece Fôr • Isolert snap-off hette • Front og sidelommer • Handwarmer brystlommer • Termisk refleksfôr • Innvendig ribb mansjetter • Snølås • Innvendig brillelomme

TILBAKE TIL INNHOLD

229


JAKKER

STAVANGER TERMISK JAKKE

LETT VATTERT KOMFORT - STORMTECHS STAVANGER TERMISKE JAKKE OG VEST, KOMBINERER FORM OG HØY FUNKSJONALITET MED DET ALLER SISTE INNEN SYNTETISK DUN.

230


JAKKER

STAVANGER

STAVANGER VEST 

 

SK02 DAME

SK01 HERRE

SK04 DAME

SK03 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

XS - XXL

S - 5XL*

469 Garden green (H+D)

937 Sort/azur (H+D)

380 Marine (H+D+B)

921 Sort/rød (H+D)

956 Rose (D)

915 Sort/grå (H+D+B)

690 469 Burnt orange Garden green (H) (H+D)

937 Sort/azur (H+D)

380 Marine (H+D)

921 Sort/rød (H+D)

956 Rose (D)

915 Sort/grå (H+D)

SK01 AFP-2 / AFP-2Y / SK02 AFP-2W TERMISK JAKKE STAVANGER

SK03 AFV-1 / SK04 AFV-1W TERMISK VEST STAVANGER

En ergonomisk designet termisk jakke er den ultimate bufferen. Den holder deg varm og god med ultralett polyfill og skaper nesten magi. Kan enkelt forvandles til den ultimate reiseputen ved å pakkes sammen i egen lomme. Nyt de kjølige dagene og eventyrene i denne godt isolerte lettvekteren.

Superlett termisk vest av syntetisk dun. Ergonomisk passform for optimal bevegelse. Vesten kan enkelt pakkes sammen i den ene lommen og forvandles til en behagelig reisepute.

Kvalitet: 100% Nylon. Størrelser: SK01 herre: S-3XL (*915 sort/grå: S-5XL) SK01 barn: XS-XL. SK02 dame: XS-XXL. Detaljer: • Termisk skallteknologi • Vannavvisende finish • Fiber polyfyll • Pakkes i egen lomme • Ergonomisk passform • Festet hette • Mediaport • Innerlomme • Elastiske mansjetter • Justerbar linning

THERMAL OUTERWEAR

690 Burnt orange (H)

Kvalitet: 100% Nylon. Størrelser: SK03 herre: S-3XL (*915 sort/grå: S-5XL) SK04 dame: XS-XXL. Detaljer: • Termisk skallteknologi • Vannavvisende finish • Fiber polyfyll • Pakkes i egen lomme • Ergonomisk passform • Innerlomme • Justerbar linning

TILBAKE TIL INNHOLD

231


JAKKER

LABRADOR

SK05 DAME

XS - XXL

THERMAL OUTERWEAR

915 Sort/grå (D)

380 Marine (D)

SK05 AFP-3W TERMISK JAKKE LABRADOR Termisk jakke med ultimat komfort til dame. Denne lettvekteren følger kroppens bevegelser og gir deg en sømløs bevegelighet. 3/4 lengde og termisk teknologi holder deg varm og beskyttet. Toveis glidelås foran er en gjennomtenkt detalj som lar deg justere åpningen fra topp eller bunn. Fashion har aldri vært så funksjonell. Mathcer med SK01/02 Stavanger og SK03 Stavanger vest. Kvalitet: 100% Nylon. Størrelser: SK05 dame: XS-XXL. Detaljer: • Termisk skallteknologi • Vannavvisende finish • Toveis glidelås • ¾ Lengde • Lett og kompakt • Konturert passform • Leddede albuer • Festet hette • Justerbar midje • Mediaport

232


JAKKER

SAALBACH

 

8634 DAME

8633 UNISEX

S - XXL

S - 3XL THERMAL OUTERWEAR

8634 SAALBACH (D)

165 Karbon

380 Marine

199 Sort

8633 SAALBACH (U)

165 Karbon

380 Marine

199 Sort

8634 TERMISK JAKKE SAALBACH (D) 8633 TERMISK JAKKE SAALBACH (U) Unisex ultralett termisk jakke til dame og herre. Som skapt for de urbane utflukter. De horisontale linjene gir jakken et moderne urbant design, som passer like godt til hverdags som til casual corporate. Glidelås i front, frontlommer med glidelås og to innelommer med glidelås og velcro lukning. Elastisk hette, mansjetter og linning. Justerbar linning. Kvalitet: 20D nylon med 100% polyfill. Størrelser: 8634 dame: S-XXL. 8633 unisex: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

233


FABRIC QUALITY


TECHNICAL OUTERWEAR

Teknisk yttertøy med høy ytelse som enten er vanntett og vindtett med pustende og fuktabsorberende egenskaper.

THERMAL OUTERWEAR

Termisk yttertøy med en isolerende egenskap som holder varmen inne og kulden ute.

3 IN 1 SYSTEM JACKETS

SOFTSHELL JACKETS

2 jakker i en, hvor ytterjakken er av teknisk utførelse og innerjakken et termisk og isolerende lag. I tillegg kan disse to kombineres som en 2-i-1 jakke.

Tekniske fritidsjakker for de fleste sesonger. Vind- og vannavvisende utside og en myk innside.

LIGHTWEIGHT SHELLS

URBAN CASUAL

Lette tekniske skalljakker med vind- og vannavvisende overflate.

Jakker som passer perfekt til urbane utflukter. Casual stil med et tidsriktig og avslappet snitt.

TILBAKE TIL INNHOLD


JAKKER

BLACK ICE

 

SJ71 DAME

SJ70 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

NEW

THERMAL OUTERWEAR

710 Violet (D)

689 Fire orange (H)

915 Sort/granitt (H+D)

431 Juvelgrønn (H+D)

921 Sort/rød (H+D)

365 Elektriskblå (H+D)

935 Sort/elektrisk blå (H+D)

SJ71 X-1W / SJ70 X-1 SKALLJAKKE BLACK ICE THERMAL Ultralett termisk jakke med Stormtech H2XTREME®-teknologi som holder deg tørr og varm i kaldt og vått vær. Vanntette glidelåser og avtakbar fôret hette for ekstra beskyttelse. Andre egenskaper som fullt forseglede sømmer, innvendig lomme med glidelås, chin saver og justerbar linning gjør dette til en allsidig fritidsjakke. Kvalitet: 100% nylon/100% polyester (fôr). Størrelser: SJ70 herre: S-3XL (915 sort/granitt: S-5XL) SJ71 dame: XS-XXL. Detaljer: • Fullt forseglede sømmer • Vanntette glidelåser • Innvendig polyesterstrikket mansjett • Avtakbar fôret hette • Justerbar linning • Glidelåslommer i front • Innvendig lomme med glidelås • Chin Saver • Praktisk tilgang for bearbeiding

236


JAKKER

AXIS THERMAL

SJ50 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

921 Sort/rød (H+D+B)

939 Sort/gul (H+D+B)

927 Sort/ kornblå (H+D+B)

380 Marine (H+D+B)

THERMAL OUTERWEAR

920 Sort/orange (H+D+B)

SJ51 DAME

199 Sort (H+D+B)

SJ51 GSX-2W / SJ50 GSX-2 / SJ50 GSX-2Y TERMISK JAKKE AXIS THERMAL Termisk jakke i slitesterkt, soft-touch og sekskantet ripstop ytterstoff. Stormtech D/W/R gir langvarig vannavvisende beskyttelse. Nettingfôr for maksimal ventilasjon, elastiske mansjetter og frontlommer med isolerende fôr for hendene. Justerbar linning og innvendig medialomme. Matcher GSXP-1/ GSXP-1W Axis bukse og GSX-1/GSX-1W Axis skalljakke. Kvalitet: 100% Polyester Dobby, 190g med 100% Polyester polyfyll, 140g. Størrelser: SJ51 dame: XS-XXL. SJ50 herre: S-3XL (*199 sort: S-5XL) SJ50 GSX-2Y barn: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14. (B) = Fargen finnes i barnestørrelser. Detaljer: • D/W/R Ytterskall • Elastiske mansjetter • Lavere rygg • Innvendig lommer • Isolerende fôr i lommene for hendene • Utvendig medialomme • Praktisk tilgang for bearbeiding

TILBAKE TIL INNHOLD

237


JAKKER

SIERRA NEVADA TERMISK JAKKE FESTET, ELASTISK HETTE

INNERLOMME MED GLIDELÅS

VANNAVVISENDE OVERFLATE OG ISOLERENDE, VARMENDE NYLONFYLL

THERMAL OUTERWEAR

KONTRASTFARGET GLIDELÅS

SIDELOMMER MED GLIDELÅS

ELASTISKE MANSJETTER

INNVENDIG LOMME FOR BEARBEIDING

8636 SIERRA NEVADA DAME

JUSTERBAR LINNING

JUST PERFECT FOR YOU® 238


JAKKER

SIERRA NEVADA

 

8636 DAME

8635 UNISEX

S - XXL

S - 3XL THERMAL OUTERWEAR

8636 SIERRA NEVADA (D)

165 Karbon

199 Sort

8635 SIERRA NEVADA (U)

165 Karbon

199 Sort

8636 TERMISK JAKKE M/HETTE SIERRA NEVADA (D) 8635 TERMISK JAKKE M/HETTE SIERRA NEVADA (U) Termisk jakke til tur og fritid i et moderne og sporty design. Unisex og damemodell. Glidelås i front, frontlommer med glidelås og innelomme med glidelås. Egen lomme for bearbeiding. Elastisk hette, mansjetter og linning. Justerbar linning. Kvalitet: 20D nylon, 220gr padding. Størrelser: 8636 dame: S-XXL. 8635 unisex: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

239


JAKKER

GRAVITY

GRAVITY VEST

  

SJ59 DAME

SJ58 HERRE

SJ77 DAME

SJ76 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

XS - XXL

S - 5XL*

THERMAL OUTERWEAR

445 Kiwi/sort (H+D)

250 Rød/sort (H+D)

933 Sort/kornblå (H+D)

240

921 Sort/rød (H+D)

380 Marine/ koksgrå (H+D)

365 Elektriskblå/sort (H+D)

915 Sort/koksgrå (H+D)

445 250 Kiwi/sort Rød/sort (H+D) (H+D)

921 365 Sort/rød Elektriskblå /sort (H+D) (H+D)

933 380 915 Sort/kornblå Marine/ Sort/koksgrå (H+D) koksgrå (H+D) (H+D)

SJ59 AFP-1W / SJ58 AFP-1 TERMISK JAKKE M/HETTE GRAVITY

SJ77 PFV-2W / SJ76 PFV-2 TERMISK VEST M/HETTE GRAVITY

Ultralett vannavvisende jakke til dame og herre. Laget i STORMTECH D/W/R materiale som holder deg tørr og varm i variable værforhold. Jakken er vattert og har ekstra mykt fôr på innsiden.

Ultralett vannavvisende termisk vest til dame og herre. STORMTECH D/W/R holder deg tørr og varm i variable værforhold. Vattert med ekstra mykt fôr på innsiden. Det er kun damemodellen som har hette.

Kvalitet: 100% nylon ripstop med 100% polyester polyfill, 40g. Størrelser: SJ59 dame: XS-XXL. SJ58 herre: S-3XL (915 sort/koksgrå: 4XL-5XL). Detaljer: • Kontraster i glidelåser • Elastiske mansjetter • Justerbar linning • Innvendig stormflap • Chin saver • Innvendig lomme med mediaport • Ekstra mykt og varmt fôr i sidelommene

Kvalitet: 100% nylon ripstop med 100% polyester polyfill, 40g. SJ77 dame: XS-XXL. SJ76 herre: S-3XL (915 sort/koksgrå: 4XL-5XL). Detaljer: • Kontraster i glidelåser • Elastiske mansjetter • Justerbar linning • Ekstra mykt og varmt fôr i sidelommene • Innvendig stormflap • Chin saver • Innvendig lomme med mediaport


JAKKER

TILBAKE TIL INNHOLD

241


JAKKER

EQUINOX

 

SJ75 DAME

SJ74 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

THERMAL OUTERWEAR

199 Sort (H+D)

155 Granitt (H+D)

COLD

+10˚C (50˚F) TO

-10˚C (14˚F)

SJ75 QS-1W / SJ74 QS-1 TERMISK JAKKE EQUINOX Elegant og stilig jakke i tøff design. Superlett termisk polyfyll fôr og et D/W/R ytterskall som gir maksimal beskyttelse mot vær og vind. Vattert diamantmønster på brystet og horisontale linjer gir jakken et unikt utseende. Kvalitet: 100% nylon. Størrelser: SJ75 dame: XS-XXL. SJ74 herre: S-3XL (*199 sort: S-5XL) Detaljer: • D/W/R Ytterskall • Vattert i diamantmønster og horisontale linjer • Hovedglidelås med piping • Elastiske mansjetter • Justerbar linning • Glidelåslommer • Chin Saver • Praktisk tilgang for bearbeiding

242


JAKKER

BASECAMP

BASECAMP VEST  

SJ57 DAME

SJ56 HERRE

SJ63 DAME

SJ62 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

XS - XXL

S - 5XL*

591 Seal brown (H+D)

199 Sort (H+D)

791 Imperial (H)

131 Titanium (H+D)

380 Marine (H+D)

365 Elektriskblå (H+D)

250 Rød (H+D)

791 Imperial (H)

380 Marine (H+D)

591 Seal brown (H+D)

199 Sort (H+D)

365 Elektriskblå (H+D)

SJ57 PFJ-4W / SJ56 PFJ-4 TERMISK JAKKE BASECAMP

SJ63 PFV-4W / SJ62 PFV-4 TERMISK VEST BASECAMP

Ultralett vannavvisende og vattert jakke til dame og herre. Kan enkelt pakkes sammen i den ene sidelommen. Laget i STORMTECH D/W/R vannavvisende materiale som gir god beskyttelse for vær og vind.

Ultralett vannavvisende og vattert vest til dame og herre. Kan enkelt pakkes sammen i den ene sidelommen. Laget i STORMTECH D/W/R vannavvisende materiale som gir god beskyttelse for vær og vind.

Kvalitet: 100% nylon. 100% polyester polyfill. Størrelser: SJ57 dame: XS-XXL. SJ56 herre: S-3XL (199 sort: S-5XL) Detaljer: • Vattert • Elastiske mansjetter • Justerbar linning • Sidelommer med glidelås • Chin saver • Innvendig stormflap • Praktisk tilgang for bearbeiding

Kvalitet: 100% nylon. 100% polyester polyfill. SJ63 dame: XS-XXL. SJ62 herre: S-3XL (*199 sort: S-5XL). Detaljer: • Vattert • Justerbar linning • Sidelommer med glidelås • Chin saver • Innvendig stormflap • Praktisk tilgang for bearbeiding

TILBAKE TIL INNHOLD

THERMAL OUTERWEAR

250 Rød (H+D)

243


JAKKER

BOULDER

SK15 DAME

SK14 HERRE

XS - 3XL

S - 5XL

THERMAL OUTERWEAR

199 Sort (H+D)

370 Indigo (H+D)

SK14 AFH-1 / SK15 AFH-1W THERMAL SHELL BOULDER Ultralett termisk skalljakke. Dekorativt rutet mønster både foran og bak. PFAS-fritt vannavvisende og pustende stoff, og førsteklasses vattert isolasjon. Justerbar linning, hakebeskytter og raglanermer. Praktisk tilgang til bearbeiding. Kvalitet: 100% Nylon Størrelser: SK14 - herre: S-5XL SK15 - dame: XS-3XL. Detaljer: • PFC-fri holdbar vannavvisende finish • Vattert termisk skall • Lommer med varmefôr og glidelås • Chin Saver • Artikulerte skuldre • Contoured Fit (W) • Justerbar linning • Enkel tilgang til bearbeiding

244


ASPEN HYBRID

JAKKER

NEW

 

SK19 DAME

SK18 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

370 Indigo (H+D)

THERMAL OUTERWEAR

199 Sort (H+D)

199 sort (H+D)

SK18 BRX-1/ SK19 BRX-1W THERMAL JACKET ASPEN HYBRID Ultralett termisk jakke som isolerer og holder varmen i fuktige og kalde omgivelser. Lett vattert, limt strikket krage og ermer. PFCfri slitesterk vannavvisende finish for fuktige forhold. Chin saver og justerbar linning for maksimal komfort.

NEW

KVALITET: Overflate: 100% Nylon Fôr: 100% polyester STØRRELSER: SK18 - herre: S - 5XL (*Indigo: S - 3XL) SK19 - dame: XS - XXL. DETALJER: • PFC-fri holdbar vannavvisende finish • Strikk krage og ermer • Vattert termisk skall • Lommer med varmefôr og glidelås • Chin Saver • Artikulerte ermer • Contoured Fit (W) • Justerbar linning • Enkel tilgang til bearbeiding

TILBAKE TIL INNHOLD

245


JAKKER

NEW

VAL D’ISERE SKALLJAKKE VENTILASJONSGLIDELÅS UNDER ERMER

 

NEW

JUSTERBARE STROPPER I LINNING

TECHNICAL OUTERWEAR

HAKEBESKYTTER

8647 VAL D’ISERE (D)

S - XXL

8646 VAL D’ISERE (U)

S - 4XL

VANNTETTE GLIDELÅSER 199 Sort

360 Imperial blue

199 Sort

8647 SKALLJAKKE VAL D’ISERE (D) 8646 SKALLJAKKE VAL D’ISERE (U) Teknisk high performance skalljakke til dame og herre. Mekanisk stretch for optimal bevegelse og komfort. Høy vannsøyle og ventileringsevne, TPU membran. Justerbar hette med chin saver, full storm flap og velcro justering på mansjetter. To glidelåslommer på bryst og i sidene. Lufting med glidelåser under ermene. Dette er den ultimate lettvekteren innen high-end skalljakke. Kvalitet: high performance tech - 50d mechanical elastic+ tpu membrane+50d chiffon. 100% Polyester. Tpu membrane. Størrelser: 8647 dame: S-XXL. 8646 unisex: S-4XL.

246

High Performance Technology Detaljer: Vannsøyle 15.000 mm Ventileringsevne 5000 g/m2 • Teipede sømmer • Hakebeskytter • Hempe på øvre rygg • Fast hette med justerbare stropper foran og bak. • Justerbare stropper i linning • Ventilasjonsglidelåser under ermer • Borrelåsjustering på ermer • Vanntett YKK zipper • 2 brystlommer med glidelås • 2 håndlommer med glideås


TROLLTUNGA

JAKKER

NEW

High Performance Technology

TECHNICAL OUTERWEAR

7701 UNISEX

XS - 4XL

HIGH PERFOMANCE TECHNOLOGY FOR ULTIMATE WET WEATHER PROTECTION.

915 Sort/grå

199 sort (H+D)199

Sort

7701 SKALLBUKSE TROLLTUNGA (U) Unisex 4-veis stretchbukse med TPU film. Passer utmerket til både arbeid og fritid. Slitesterke kontrastfelt. Sidelomme på låret og skråstilte lommer i front med glidelås. Justerbare bukseben med velcro.

NEW

Kvalitet: 100D med 4-veis stretch med tpu film. 94% polyester og 6% elastan. Vekt: 185 g/m2. Størrelser: Unisex: XS-4XL. Detaljer: Vannsøyle 15.000 mm Ventileringsevne 5000 g/m2 • Linning i mesh • 4 glidelåslommer • Beltehemper og elastisk midjeparti bak • Linning med borrelåsjustering i sidene • 2 knapper og borrelåslukning i front • Hekte til skolisser • Borrelåsjustering nederst på bena • Skjult gylf

TILBAKE TIL INNHOLD

247


JAKKER

SYNTHESIS

 

SJ41 DAME

SJ40 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

TECHNICAL OUTERWEAR 199 Sort

335 Azurblå

250 Rød

431 Juvelgrønn

COLD

+10˚C (50˚F) TO

-10˚C (14˚F)

SJ40 RX-1 / SJ41 RX-1W SKALLJAKKE SYNTHESIS Den ultimate all-around skalljakken med H2EXTREME® vanntett og pustende teknologi. Dette er en av Stormtech sine mest avanserte og ergonomiske tilpassede jakker. Tapede sømmer, YKK glidelås. Glidelåslommer på bryst, sider og erme. Justerbar hette og justerbare velcromansjetter. Kvalitet: 100% Polyester 3-Lags med 100% Polyester Tricot Backing, 190g. Størrelser: SJ41 dame: XS-XXL SJ40 herre: S-3XL (*199 sort: S-5XL) Detaljer: • Tapede sømmer • YKK AquaGuard glidelås i front • Ergonomisk tilpassede ermer • Multijusterbar hette • Ventilasjon under ermer med glidelås • Ekstra slitesterke sidelommer

248


SYNTHESIS

TECHNICAL OUTERWEAR

SB06 UNISEX

SB08 UNISEX

S - 5XL*

XS - 5XL*

180 Koksgrå

JAKKER

SNOWBURST

199 Sort

180 Koksgrå

COLD

199 Sort

+10˚C (50˚F)

COLD

TO

-10˚C (14˚F)

+10˚C (50˚F) TO

-10˚C (14˚F)

SB08 EP-3 SKALLBUKSE SNOWBURST (U)

SB06 RXP-1 SKALLBUKSE SYNTHESIS (U)

Elementær beskyttelse for kalde og våte eventyr. Teknisk stoff som isolerer og puster. Tapede sømmer og sidelommer. Glidelås nederst på bena.

Neste nivå for å forberede kulde og fuktig vær. Med tapede sømmer, vanntette glidelåser og god stretch, holder du deg tørr og komfortabel. Justerbar linning, sidelommer med glidelås, gamasjer med glidelås på bena.

Kvalitet: (199 Sort) 100% Polyester, 180g. (180 Koksgrå) 100% Polyester, 205g. Størrelser: *199 sort: XS-5XL, 180 koksgrå: XS-3XL. Detaljer: • Tapede sømmer • Ergonomisk tilpasset over knær • Forsterkede sømmer • Glidelås i sidene • Gamasjer

Kvalitet: (199 Sort) 100% Polyester Mechanical Stretch bonded med 100% Polyester Single Jersey, 205g. (180 Koksgrå) 100% Polyester bonded with 100% Polyester Single Jersey, 265g. Størrelser: *199 sort: XS-5XL, 180 koksgrå: XS-3XL. Detaljer: • Tapede sømmer • Vanntette glidelåser • Ergonomisk tilpasset over knær • Forsterkede sømmer • Glidelås i sidene • Gamasjer • Justerbar linning

TILBAKE TIL INNHOLD

249


JAKKER

OLYMPIA

 

SK12 DAME

SK13 HERRE

XS - XXL

S - 3XL

TECHNICAL OUTERWEAR 921 Sort/rød (H+D)

937 Sort/azur (H+D)

918 Sort/grå (H+D)

SK12 GXJ-2 / SK13 GXJ-2W SKALLJAKKE OLYMPIA Ultralett og vanntett skalljakke. PFAS-fritt vanntett, pustende stoff gjør denne jakken perfekt til tur i all slags vær. Justerbar hette, tapede sømmer og brystlomme med glidelås. Innvendig klaff i full lengde for beskyttelse for vær og vind. Justerbare mansjetter. KVALITET: 100% Polyester Ripstop / 100% polyester fôr. STØRRELSER: SK12 - herre: S - 3XL (Sort/grå S-5XL) SK13- dame: XS - XXL (Sort/grå S-3XL)

250


JAKKER

SIDEWINDER

 

SJ38 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

199 Sort (H+D)

921 Sort/rød (H+D)

TECHNICAL OUTERWEAR

937 Sort/azur (H+D)

SJ39 DAME

924 Sort/limegrønn (H+D)

SJ38 HGL-1 / SJ39 HGL-1W LETT SKALLJAKKE SIDEWINDER Lett og vannavvisende skalljakke med hette til dame og herre. Vevet 4-veis stretch gjør den ekstra elastisk og komfortabel. Utvendig brystlomme med glidelås i eget kontrastfelt. Sidelommer med glidelås. Justerbar linning og velcromansjetter. Egenskaper for beskyttelse og varme i kjølige til moderate værforhold. Kvalitet: 88% nylon/12% spandex. Størrelser: SJ38 herre: S-3XL (*199 sort: 4-5XL) SJ39 dame: XS-XXL. Detaljer: • Festet hette • Innvendig Stormflap • Utvendig brystlomme i kontrastfelt • Glidelåser i kontrastfarge • Sidelommer med glidelås • Justerbar linning • Justerbare velcromansjetter

TILBAKE TIL INNHOLD

251


JAKKER

PATROL

TECHNICAL OUTERWEAR

SJ33 DAME

SJ32 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

710 Violet (D)

689 Fire orange (H)

431 Juvelgrønn (H+D)

365 Elektriskblå (H+D)

180 Koks (H+D)

915 Sort/granitt (H+D)

921 Sort/rød (H+D)

380 Marine (H+D)

935 924 Sort/ Sort/limegrønn elektrisk blå (H+D) (H+D) COLD

+10˚C (50˚F) TO

-10˚C (14˚F)

SJ32 XB-3 / SJ33 XB-3W SKALLJAKKE PATROL Allsidig og teknisk skalljakke med praktiske detaljer som fullt forseglede sømmer, avtakbar og justerbar hette og vanntett glidelås i front. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: SJ32 herre: S-3XL (*915 sort/granitt: S-5XL) SJ33 dame: XS-XXL. Detaljer: • Innvendig fôret lommer • Doble brystlommer for oppbevaring av verdisaker • Chin saver • Justerbar linning • Mansjetter • Fullt forseglede sømmer • Avtakbar/justerbar hette • Vanntett glidelås i front

252


JAKKER

EXPEDITION

 

SJ21 DAME

SJ20 HERRE

XS - XXL

S - 3XL

381 Navy melange (H+D)

921 Sort/rød (H+D)

380 Marine (H+D)

927 Sort/kornblå (H+D)

TECHNICAL OUTERWEAR

365 Elektrisk blå/sort (H+D)

165 Karbon (H+D)

915 Sort/grå (H+D)

COLD

+10˚C (50˚F) TO

-10˚C (14˚F)

SJ20 XB-2M / SJ21 XB-2W SKALLJAKKE 3-LAGS EXPEDITION Stormtech 3-lags H2XTREME®. Jakken er konstruert for allsidighet i variable værforhold. Storselger i Europa. Kvalitet: 3-lag: 100% Polyester. Single jersey. Størrelser: SJ20 herre: S-3XL. SJ21 dame: XS-XXL. Detaljer: • 15.000/15.000 Vanntett/Pustende ytterskall. • Forseglede sømmer. • Vanntett glidelås i front. • Krummede ermer for optimal passform. • Innvendig stormflap i full lengde med chin saver. • Avtakbar og justerbar hette. • Justerbar linning. • Glidelås under ermer for ekstra ventilasjon. • Vanntett brystlomme med innvendig mediaport. • Preget logo på høyre erme. • Praktisk tilgang til bearbeiding. • Vanntett membran.

TILBAKE TIL INNHOLD

253


VÆR OG KLIMA VANNTETTHET / PUSTEEGENSKAPER

Vannavvisende og pustende egenskaper i lamineringsprosessen gjør fukttransporten mer effektiv, samtidig som den hindrer fuktighet utenfra å trenge inn. Dette sikrer at plagget forblir både varmt og tørt innvendig, og man holder seg tørr og varm lenger. Jo høyere pusteevne plagget har, jo mer effektivt forsvinner fuktigheten. WATER PROOF LEVEL

WATER WATERPROOF RATINGS PROOF

BASIC RESISTANCE

600mm – 2,000mm

BREATHABILITY

1,000g/m2

LEVEL

WATER PROOF LEVEL

BASIC | LEVEL 1 EXTREME HIGH (600mm RESISTANCE RESISTANCE – 2,000mm + 1,000g/m2 breathability)

Basic vannavvisende og pustende egenskaper. Tåler 8,000mm 2,000mm lettere nedbør inntil 2 timer med moderat 15,000mm aktivitet. 8,000mm BREATHABILITY BREATHABILITY

5,000g/m2

15,000g/m2

HIGH | LEVEL 2 (2,000mm – 8,000mm + 5,000g/m2 breathability)

D/ W/R

Medium vannavvisende og moderate pustende egenskaper. Tåler lettere nedbør fra 2-8 timer med moderat aktivitet.

EXTREME | LEVEL 3 (8,000mm – 15,000mm + 15,000g/m2 breathability) Stormtechs høyeste nivå av vannavvisende og pustende egenskaper. Full regnbeskyttelse. Tåler kraftig nedbør og våt snø under moderat til høy aktivitet.

KLIMARANGERINGER

Stormtech yttertøy er grundig testet for ytelse i et bredt spekter av klima og værforhold, noe som gjør det enkelt for deg å finne et plagg som passer ditt eventyr.


H2X-DRY® Fabric

Outshell

H2X-DRY® Fabric

Breathable

H2XTREME® Membrane

H2XTREME® 4 way Stretch

Water and Wind Stay Out

MoistureH2XTREME® Lining Vapour Escapes 4 way Stretch Lining H2XTREME® Outshell 4 way Stretch Lining

Compressible

Breathable

Water Resistant

Breathable

Water Resistant

Compressible

Water Resistant

Compressible Body Body Body Vapour VapourVapour

H2X-DRY® Fabric

H2XTREME® Membrane

Air Flow Air Flow Air Flow

Water and Wind Stay Out Water and Wind Stay Out Water and Wind Stay Out H2XTREME® Membrane

Moisture Vapour Escapes Moisture Vapour Escapes Outshell Moisture Vapour Outshell Escapes

STOFFTEKNOLOGI Moisture Wicking Yarn Moisture Wicking Yarn

H2X-DRY® Fabric

H2XTREME®

4 way Stretch TECHNICAL CLIMATOLOGY Lining

Den ultimate vanntette og pustende teknologien er utviklet av STORMTECH - H2XTREME®. Produktene leverer en minimum vannsøyle og pusteevne på 5,000mm/5,000g/m2/24hr som gjør deg varm og tørr uansett hvor ekstremt klimaet er.

Moisture Vapour Escapes

Water and Wind Stay Out

ACTIVE MOISTURE MANAGEMENT

Body Vapour

Moisture Wicking Yarn

Thermal Efficient

Water Resistant

Thermal Efficient

Compressible

Air Flow

H2XTREME® Membrane

Thermal Efficient

Breathable

H2X-DRY® er en permanent fuktstyrende teknologi utviklet i selve tekstiltrådene. Moisture transporterer fukten bort fra H2X-DRY® Wicking Yarn huden.

LIGHTWEIGHT ELEMENTAL DEFENSE Syntetisk isolasjon somThermal er designet Efficient for å opprettholde sine termiske egenskaper under ekstreme forhold. Det innerste fôret er svært effektivt, lett, komprimerbart og gir en overlegen motstand og pålitelighet i kalde forhold.

Breathable

H2X-DRY® Fabric

Water Resistant

Air Flow

Outshell

Body Vapour

H2XTREME® Membrane

Compressible

H2XTREME® 4 way Stretch Lining

D/ W/R D/ W/R D/ W/R

Thermal Efficient

Moisture Wicking Yarn

D/W/R OUTER SHELL Fabrics D/W/R repellency fight off dry soil and spills, and D/W/R treated OUTERwith SHELL provide highly effective andrepellency long-lasting water-repellent protection. Fabrics D/W/R fight off dry soil and spills, and D/W/R treated OUTERwith SHELL D/W/R YTTERSKALL provide highly effective andrepellency long-lasting water-repellent protection. Fabrics treated with D/W/R fight off dry soil and spills, and Stoffet er behandlet med STORMTECH D/W/R som gjør det provide highly effective and long-lasting water-repellent protection. vann- og flekkavstøtende.

UVR | ANTI-SNAG

UV SUN

U LT R AV I O L E T U PF

50+

R E S I S TA N T

PROTECTION

U LT R AV I O L E T R E S I S TA N T U LT R AV I O L E T R E S I S TA N T

UPF Fabrics are engineered with built-in sun protection that will not wear off. UVR | ANTI-SNAG Stoff med innebygd solbeskyttelse. Fabric isare engineered to resist snagging. Fabrics engineered with built-in sun protection that will not wear off.

UVR | ANTI-SNAG

Fabric engineered to resist snagging. Fabricsisare engineered with built-in sun protection that will not wear off. ANTI-SNAG is engineered resist snagging. StoffFabric med beskyttelse somtohindrer stoffet i å rakne.

STORMTECH HD OUT SHELL

O U T S H E L L O U T S H E L L

O U T S H E L L

STORMTECH HD OUT SHELL It is a heavy-duty, taslon polyester fabric constructed to STORMTECH HDhighly-durable, OUT SHELL Stormtech HD Out Shell er et tøft, svært holdbart og slitesterkt withstand the most rigorous and extreme applications industries.to It is a heavy-duty, highly-durable, taslon polyester constructed Taslon polyesterstoff som er konstruert for å motstå de fabric mestand

STORMTECH HD OUT SHELL

withstand the mosthighly-durable, rigorous and extreme applications and industries.to ekstreme It is aværforhold. heavy-duty, taslon polyester fabric constructed withstand the most rigorous and extreme applications and industries.

TILBAKE TIL INNHOLD


JAKKER

AVALANCHE

 

SJ97 DAME

SJ96 HERRE

XS - XXL

XS - 5XL*

3 IN 1 SYSTEM JACKETS

199 Sort (H+D)

180 Koks (H+D)

380 Marine (H+D)

360 Kornblå (H+D)

SJ96 SSJ-2 / SJ97 SSJ-2W 3-IN-1 SYSTEMJAKKE AVALANCHE Flerværsfunksjonalitet på sitt aller beste! 3-i-1 systemjakke som tilpasser seg etter været. Isolerende innerjakke og superlett ytterjakke med H2XTREME® vanntett / pustende ytre skall som enkelt zippes av og på. Lekkert design med rene linjer og god lengde. Kvalitet: 100% polyester twill med 100% polyester taft. Størrelser: SJ96 herre: S-3XL.(*199 sort, 180 koks: S - 5XL) SJ97 dame: XS-XXL. (199 sort, 180 koks: XS - 3XL) Detaljer: • Helforseglede sømmer • Leddede albuer • Avtagbar justerbar hette • Ergonomiske zipper pulls • Innerlomme

256


JAKKER

ATMOSPHERE

 

SJ60 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

250 Rød/sort (H+D)

481 Tretoppgrønn/sort (H+D)

380 Marine/grå (H+D)

915 Sort/granitt (H+D)

3-IN-1 INTERCHANGEABLE OUTSHELL-LINER

3 IT NH 1E R SM YS AT LE M OU JA TE CR KW ET ES AR

360 Kornblå/sort (H+D)

SJ61 DAME

SJ61 SSJ-1W / SJ60 SSJ-1 3-IN-1 SYSTEMJAKKE ATMOSPHERE Designet for å optimere bruksmuligheter og funksjon. Denne H2XTREME® 3-i-1 jakken er meget allsidig og dekker nesten ethvert behov. Fôret kan enkelt tas ut og brukes som lett en overtrekksjakke. Ytterjakken er vanntett og pustende. I tillegg har jakken mange praktiske funksjoner som justerbar hette og linning, inn- og utvendig medialomme, stormflap i full lengde og lommer med glidelås og vindbeskyttelse. Kvalitet: 97% polyester/3% spandex med 100% polyester fleece. Fôr: 40 g/m2, 100% polyester. Størrelser: SJ61 dame: XS-XXL. SJ60 herre: S-3XL (*915 sort/granitt og 360 kornblå/sort: S-5X). Detaljer: • Avtakbar, vattert innerjakke • Formsydd, avtakbar og justerbar hette • Sveiset, justerbare borrelåsmansjetter • Innvendig mediaport • Utvendig medialomme • Utvendig stormflap i full lengde • Justerbar linning, og lengre bakstykke • Glidelåslommer med vindbeskyttelse • Varmt fôr i hals og lommer • Praktisk tilgang for bearbeiding

TILBAKE TIL INNHOLD

257


JAKKER

MATRIX SYSTEMJAKKE  OUTER SHELL

3 IN 1 SYSTEM JACKETS

INNER JACKET SJ78 HERRE

S - 5XL* SJ79 DAME

XS - XXL

3-IN-1 JACKET 710 Violet (D)

EXTREME COLD

689 Fire orange (H)

0˚C (32˚F) TO

-20˚C (-4˚F)

431 Juvelgrønn (H+D)

365 Elektriskblå (H+D)

380 Marine (H+D)

915 Sort/granitt (H+D)

935 Sort/blå (H+D)

921 Sort/rød (H+D)

180 Koksgrå/sort (H+D)

3-IN-1 INTERCHANGEABLE OUTSHELL-LINER

SJ79 XB-4W / SJ78 XB-4 3-IN-1 SYSTEMJAKKE MATRIX Jakken som tilpasser seg sesongen. Denne systemjakken er en redefinert 3-i-1 jakke med H2EXTREME® vanntett og pustende ytterskall, ergonomisk tilpasset og fullseglete sømmer. Superlett, avtakbar og robust termisk mellomlag som enkelt kan zippes av og på etter behov. Denne komboen gir deg definitivt en ny opplevelse av 3-i-1. Kvalitet: (Solid Fabric) 100% Polyester Mechanical Stretch Bonded with 100% Polyester Single Jersey, 240g. (Koksgrå Twill) 100% Polyester Bonded with 100% Polyester Single Jersey, 265g. Størrelser: SJ79 dame: XS-XXL. SJ78 herre: S-3XL (*915 sort/granitt: S-5XL)

258

Detaljer: • Tapede sømmer • Ergonomisk tilpassede ermer • Vanntette glidelåser • Stormhette • Justerbar hette • Ekstra slitesterke sidelommer


JAKKER

TILBAKE TIL INNHOLD

259


JAKKER

GREENWICH

 

SOFTSHELL JACKETS

335 Azur (H+D)

SK09 DAME

SK08 HERRE

XS - 3XL

S - 5XL*

199 Sort (H+D)

250 Rød (H+D)

155 Granitt (H+D)

380 Marine (H+D)

SK09 KS-3W / SK08 KS-3 SOFTSHELLJAKKE GREENWICH En værbestandig lettvekter i nytt design. Softshelljakken som er designet for å følge deg og dine bevegelser. Vann- og vindavvisende overflate. Reflekskontraster over skuldrene for ekstra synlighet i mørket. Kvalitet: 100% polyester interlock limt med 100% polyester bird-eye mesh. Størrelser: SK08 herre: S-3XL. (199 sort, 155 granitt, 380 marine: S-5XL) SK09 dame: XS-3XL. Detaljer: • Vannavvisende/ pustende limt skall • Refleks • Innerlomme • Mediaport

260


JAKKER

BELCARRA

SK17 DAME

SK16 HERRE

XS - 3XL

S - 5XL ST OH FE TR SM HE AL L OU JA TE CR KW ET ES AR

155 Granitt (H+D)

199 Sort (H+D)

SK16 KSL-1 / SK17 KSL-1W SOFTSHELLJAKKE BELCARRA Ultralett og vanntett skalljakke. PFAS-fritt vanntett, pustende stoff gjør denne jakken perfekt til tur og fritid. Justerbar hette og mansjetter. Stikklommer i siden og egen medialomme. KVALITET: 100% Polyester Interlock. STØRRELSER: SK16 - herre: S-5XL SK17 - dame: XS-3XL

TILBAKE TIL INNHOLD

261


JAKKER

ALTOONA & WILLIAMSPORT

 

8645 DAME

8644 UNISEX

S - XL

S - 6XL*

SOFTSHELL JACKETS

8645 ALTOONA (D)

730 Bright violet

380 Marine

199 Sort

8644 WILLIAMSPORT (U)

360 Kornblå

380 Marine

180 Koksgrå

199 Sort

8645 SOFTSHELLJAKKE ALTOONA (D) 8644 SOFTSHELLJAKKE WILLIAMSPORT (U) Softshelljakke til dame og herre. Elastisk og justerbar linning. Velcrolukning på ermer. YKK glidelås. Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 92% polyester/8% elastan. Størrelser: 8645 Altoona dame: S-XL. 8644 Williamsport unisex: S-3XL. (*Sort og marine: S-6XL)

Foto: Diana Campos

262


JAKKER

EDISON

 

8639 DAME

8638 UNISEX

S - XXL

S - 3XL

931 Marine/grå

915 Sort/grå

ST OH FE TR SM HE AL L OU JA TE CR KW ET ES AR

8639 EDISON (D)

8638 EDISON (U)

931 Marine/grå

915 Sort/grå

8639 SOFTSHELLJAKKE EDISON (D) 8638 SOFTSHELLJAKKE EDISON (U) Softshelljakke med hette til dame og herre. Vannavvisende og elastisk overflate med en myk, flosset innside. Behagelig og funksjonell jakke for tur og fritid med et pent snitt. Justerbar hette med brem, elastisk mansjetter og justerbar linning. Glidelås i front. Sidelommer og brystlomme med glidelås og to innvendige stikklommer. Vekt: 310 g/m2. Kvalitet: 96% polyester / 4% elastan. Størrelser: 8639 Edison dame: S-XXL. 8638 Edison herre: S-3XL.

Foto: Ida C. Kvisgaard & Børre Østensen TILBAKE TIL INNHOLD

263


JAKKER

CRUISE

SJ44 DAME

SJ43 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

SOFTSHELL JACKETS

360 Kornblå (H+D)

380 Marine (H+D)

199 Sort (H+D)

COLD

+10˚C (50˚F) TO

-10˚C (14˚F)

SJ44 XSJ-1W / SJ43 XSJ-1 SOFTSHELLJAKKE CRUISE 2-lags H2EXTREME® 4-veis stretchskall gjør denne jakken usedvanlig komfortabel og bevegelig. Justerbar hette og velcrolukning på mansjetter. Innerlomme med mediaport, glidelåslommer i sider og på erme. Kvalitet: 97% Polyester, 3% Spandex Bonded with 100% Polyester Fleece, 300g. Størrelser: SJ44 dame: XS-XXL. SJ43 herre: S-3XL (*199 sort: S-5XL) Detaljer: • 4-veis stretch • Justerbare mansjetter velcro • Justerbar krage • Justerbar linning • Forlenget bakstykke • Stormflap • Innvendig glidelåslomme med mediaport • Enkel tilgang for bearbeiding

264


LION

380 Marine

360 Kornblå

360 Kornblå

000 Hvit/sort

ST OH FE TR SM HE AL L OU JA TE CR KW ET ES AR

922 Sort/turkis

JAKKER

HARRISBURG

8601 UNISEX

199 Sort/grå

0200 UNISEX

S - 3XL

S - XXL

8601 STRETCHSOFTSHELL JAKKE M/HETTE HARRISBURG (U) Unisex, lett figursydd jakke i stretchsoftshell. Tidsriktig design i pustende, vind- og vannavvisende 3- lags Dermi Tech som gir høy isoleringsevne og komfort. Dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Elastisk linning og justerbar hette. Velcrolukning på ermer. YKK glidelås. Vannsøyle: 5.000-6.000 mm. Pusteevne: 2.000-3.000 g/m²/24.

0200 BASIC SOFTSHELLJAKKE LION (U) Fin og praktisk unisex softshelljakke. Elastisk regulering i linning og velcrolukning på ermer. Stikklommer i front, brystlomme og lomme på ermer med glidelås. Godt egnet til utendørsbruk. Vekt: 310 g/m2. Kvalitet: 92% polyester/8% elastan. Størrelser: S-3XL.

Vekt: 310-320 g/m2. Kvalitet: 92% polyester/8% elastan. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

265


JAKKER

NEW

KYOTO

 

LIGHTWEIGHT RAINSHELLS

360 Kornblå (H+D)

SF22 DAME

SF21 HERRE

XS - XXL

S - 3XL

469 Green (H+D)

155 Granitt (H+D)

199 Sort (H+D)

SF21 KPX-1 / SF22 KPX-1W JAKKE KYOTO Det anvendelige vaffelmønstrede stoffet i denne jakken støtter de termiske egenskapene ved god isolasjon samtidig som gir god ventilasjon. En avansert stretchteknologi som gir overlegen bevegelsesområde og forbedret pusteevne, samtidig som den forblir vannavstøtende. En tilpasningsdyktig jakke som fungerer like bra til fysisk aktivitet, jobb eller fritid. Kvalitet: 92% Polyester/8% Spandex. Størrelser: SF21 - herre: S-3XL SF22 - dame: XS-XXL. Detaljer: • PFC-fri vannavvisende finish • Ergonomiske ermer • Innvendig medieport • Lommer med glidelås • Lomme på erme (W’s) • Brystlomme (M) • Innvendig stormklaff • Elastiske mansjetter

266

NEW


JAKKER

OZONE HOODED SHELL

ZÜRICH

 

SJ15 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

445 Kiwi (H+D)

690 Orange (H+D)

250 Rød (H+D)

365 Elektriskblå (H+D)

155 Granitt (H+D)

LIGHTWEIGHT RAINSHELLS

380 Marine

SJ16 DAME

199 Sort (H+D)

199 Sort

8643 UNISEX

S - 3XL

8643 WINDBREAKER ZÜRICH (U) Vannavvisende unisex jakke med windbreaker og fleecefôr. Elastisk linning og mansjetter. Horisontal innvendig glidelås i rygg for enkel tilgang til bearbeiding. Innvendig glidelåslomme med mediaport. Sidelommer med glidelås. YKK-glidelås. Kvalitet: 100% nylon, Taslon 288T. Størrelser: S-3XL.

SJ16 TMX-1W / SJ15 TMX-1 SKALLJAKKE M/HETTE OZONE HOODED SHELL Superlett og urban inspirert skalljakke med hette. Denne lettvekteren gir en moderne silhuett med sitt lekne design og clean-cut. Mesh-paneler i sidene for ventilasjon. Ergonomisk tilpasset på skuldre og albuer for optimal bevegelse. Sidelommer med glidelås, hvor jakken lett kan pakkes sammen i den ene for smart oppbevaring. Kvalitet: 100% Polyester 65g/m2. SJ16 dame: XS-XXL. SJ15 herre: S-3XL (*199 sort: S-5XL) Detaljer: • D/W/R ytterskall • Ergonomisk tilpassede ermer • «Scuba»-hette • Kontrastlinning • Sammenleggbar i den ene lommen • Justerbar linning (kun damemodell)

TILBAKE TIL INNHOLD

267


JAKKER

AXIS

AXIS BUKSE 

SJ06 DAME

SJ05 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

LIGHTWEIGHT RAINSHELLS

355 Kongeblå/ sort (H+D)

365 Elektriskblå/ flammerød (H+D)

924 Sort/limegrønn

939 Sort/gul (H+D+B)

450 246 932 Grønn/sort Sportsrød/sort Sort/grønn (H+D) (H+D+B) (H+D)

920 Sort/ orange (H+D)

921 Sort/rød (H+D+B)

940 Sort/ maroon (H+B) 199 Sort (H+D+B)

927 Sort/ kornblå (H+D)

199 Sort (H+D+B)

150 Grå/sort (H+D)

380 Marine (H+D)

SJ06 GSX-1W / SJ05 GSX-1 / SJ05 GSX-1Y LETT SKALLJAKKE AXIS

SB02 GSXP-1W / SB01 GSXP-1 / SB01 GSXP-1Y FRITIDSBUKSE AXIS

Ultralett og myk vannavvisende rip-stop jakke til dame og herre. Kontraster i glidelås på sidelommer og front. Matcher GSXP-1/GSXP-1W Axis bukse og GSX-2/GSX-2W Axis Termisk jakke. STORMTECH D/W/R slitesterkt vannavvisende ytterskall. Pustende nettingfôr for ekstra komfort. Innvendig medialomme. Elastiske mansjetter og justerbar linning. Vanntett: 600mm. Pusteevne: 1,000G/M².

Ultralett og myk vannavvisende rip-stop bukse til dame og herre. Matcher GSX-1/GSX-1W Axis Shell jakke og GSX-2/ GSX-2W Axis Termisk jakke. STORMTECH D/W/R slitesterkt vannavvisende ytterskall. Sideåpning nederst i bena med borrelås. Lommer med glidelås. Elastisk og justerbar linning. Vanntett: 600mm. Pusteevne: 1,000G/M².

Kvalitet: 100% polyester/Dobby 85g. Størrelser: SJ06 dame: XS-XXL. SJ05 herre: S-3XL (*199 sort: S-5XL) SJ05 barn: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14. (B) = Fargen finnes i barnestørrelser.

268

380 Marine (H+D+B)

Kvalitet: 100% polyester, Dobby 85g. Størrelser: SB02 dame: XS-XXL. SB01 herre: S-3XL. SB01 barn: 5/6-7/8-9/10-11/12-13/14. (B) = Fargen finnes i barnestørrelser.


JAKKER

NAUTILUS

NAUTILUS BUKSE

 

 SJ09 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

445 Kiwi (H+D)

250 Rød (H+D)

335 Azurblå (H+D)

380 Marine (H+D)

165 Karbon (H+D)

LIGHTWEIGHT RAINSHELLS

130 Sølvgrå (H+D)

SJ10 DAME

199 Sort (H+D)

199 Sort (H+B))

380 Marine (H+B)

SJ10 KX-1W / SJ09 KX-1 SKALLJAKKE NAUTILUS Ultramyk og lett skalljakke med STORMTECH D/W/R teknologi. Vannavvisende ytterskall med nettingfôr og ekstra ventilasjon i ryggen for maksimal komfort. Justerbar linning og avtagbar hette. Hetten pakkes enkelt inn i kraven ved behov. Glidelåslommer og justerbar velcro på mansjettene. Refleksdetaljer på skuldrene. Kvalitet: 100% polyester pongee. Størrelser: SJ10 dame: XS-XXL. SJ09 herre: S-3XL (*199 sort, 380 marine: S-5XL) Detaljer: • D/W/R Ytterskall • Sammenleggbar i lomme • Justerbar hette og mansjetter • Mesh på rygg som ventilerer • Glidelåslommer • Justerbar linning • Hetten kan pakkes inn i kraven • Reflekterende piping på skuldre

SB10 KP-1 / KP-1Y BUKSE NAUTILUS Ultramyk og lett vannavvisende bukse. Justerbar og elastisk midje, åpning med glidelås nederst på bena. Sidelommer med glidelås. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: SB10-unisex: 2XS-3XL (Sort: S-5XL). SB10-ungdom : XS-XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

269


JAKKER

TORRENT

LIGHTWEIGHT RAINSHELLS

360 Kornblå (H+D)

199 Sort (H+D)

250 Rød (H+D)

380 Marine (H+D)

650 Gul (H+D)

469 Grønn (H+D)

SK11 SRP-2 SNAP FIT PONCHO TORRENT Lett og vannavvisende poncho – perfekt for konserter og festivaler! Stor justerbar hette og frontlomme med lukning. Kan enkelt pakkes sammen i frontlommen. KVALITET: 100% polyester Taffeta. STØRRELSER: One size

270


JAKKER

WATERFALL

SQUALL

 

 

SJ92 HERRE

SJ91 DAME

SJ90 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

XS - XXL

S - 5XL*

380 Marine (H+D)

490 Jaktgrønn (H)

230 Raspberry (D)

4,000mm

199 Sort (H+D)

380 Marine (H+D)

490 Jaktgrønn (H+D)

LIGHTWEIGHT RAINSHELLS

199 Sort (H+D)

SJ93 DAME

650 Gul (H+D)

4,000mm

SJ93 WRB-2W / SJ92 WRB-2 REGNJAKKE WATERFALL

SJ91 WRB-1W / SJ90 WRB-1 REGNJAKKE SQUALL

Klassisk vann- og vindavvisende regnjakke med ekstra lengde. En moderne og retroinspirert versjon med en matt overflatefinish, som gir god værbeskyttelse.

Klassisk vann- og vindavvisende regnjakke med ekstra lengde. En moderne og retroinspirert versjon med en matt overflatefinish, som gir god værbeskyttelse.

Kvalitet: 100% polyuretan med 100% polyester fôr. Størrelser: SJ92 herre: S-3XL (Sort: S-5XL) SJ93 dame: XS-XXL Detaljer: • Vanntette sømmer • Elastiske mansjetter • Full zipper og trykknapplukning i front • Sidelommer med skråstilt trykknapplukning • Justerbarhette med snorer • Høy hals • Beskyttet mesh i rygg • Lufting under ermer • Damemodell har belte med knyting

Kvalitet: 100% polyuretan med 100% polyester fôr. Størrelser: SJ92 herre: S-3XL (Sort: S-5XL) SJ93 dame: XS-XXL Detaljer: • Vanntette sømmer • Elastiske mansjetter • Trykknapplukning i front • Rette sidelommer • Justerbar hette med snorer • Høy hals • Beskyttet mesh i rygg • Lufting under ermer

TILBAKE TIL INNHOLD

271


KOKKEKLÆR


KOKKEKLÆR

NEW

DENIM CHEF’S JACKET

CHEF’S JACKET

197 Sort denim

157 Grå denim

60

P660 DENIM CHEF’S JACKET Deniminspirert unisex kokkejakke, et trendy alternativ til de tradisjonelle hvite og sorte modellene. Med inspirasjon fra den bestselgende P665 ’Long Sleeve stud jacket’, har denne modellen fått en moderne vri ved å introdusere den i to populære denimfarger. Mykt, pustende og bomullsrikt stoff.

NEW

Vekt: 230 g/m². Kvalitet: 60% bomull/40% polyestertwill. Størrelser: XS-3XL. Detaljer: • Omslagsfeste i front • Ti trykknapper • Kinakrave • 60°C vask

TILBAKE TIL INNHOLD

273


KOKKEKLÆR

NEW

CHEF’S S/S COOLCHECKER® JACKET

60 CHEF’S JACKET

000 Hvit 199 Sort

P902 CHEF’S SHORT SLEEVE COOLCHECKER® JACKET Kortermet unisex kokkejakke konstruert med Coolchecker®stoff. Senterets bakpanel er laget av Coolchecker® som gir en eksepsjonell fukttransporterende egenskap slik at kokken holder seg fresh og kjølig hele dagen. Omslagsfeste med ti stk. ton-i-ton knapper, kinakrave og en praktisk dobbel pennelomme på venstre erme. Vekt: 170 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: XS-XXL. Detaljer: • Vaskes på 600C • Coolchecker® bakpanel • Dobbel pennelomme • Kinakrave

274

NEW


CHEF’S L/S COOLCHECKER® JACKET

KOKKEKLÆR

NEW

60 CHEF’S JACKET

000 Hvit 199 Sort

P903 CHEF’S LONG SLEEVE COOLCHECKER® JACKET Langermet unisex kokkejakke konstruert med Coolchecker®stoff. Senterets bakpanel er laget av Coolchecker® som gir en eksepsjonell fukttransporterende egenskap slik at kokken holder seg fresh og kjølig hele dagen. Omslagsfeste med ti stk. ton-i-ton knapper, kinakrave og en praktisk dobbel pennelomme på venstre erme.

NEW

Vekt: 170 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: XS-XXL. Detaljer: • Vaskes på 600C • Coolchecker® bakpanel • Dobbel pennelomme • Kinakrave

TILBAKE TIL INNHOLD

275


KOKKEKLÆR

276

NEW


CUISIN L/S CHEF’S JACKET

LADIES L/S CHEF’S JACKET

85

85 CHEF’S JACKET

000 Hvit

199 Sort

NEW

000 Hvit

P661 CUISINE L/S CHEF’S JACKET

P671 LADIES L/S CHEF’S JACKET

Klassisk unisex kokkejakke med sorte knapper i plast som enkelt kan kombineres med andre knappefarger (P652). Designet med en kinakrave med toppsøm og turn-back mansjetter.

Langermet kokkejakke spesielt designet for kvinner. Jakken har en finere og mer feminin passform rundt overarmer, midje og bysten. Omslagsfront med ti knapper i front, samt med en praktisk pennelomme på venstre erme.

Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: XS-4XL. Detaljer: • Leveres med svarte avtakbare knapper • Kinakrave • Omslagsfeste med 10 knappehull • 60°C / 85°C industrivask

KOKKEKLÆR

NEW

Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: XS-XXL. Detaljer: • Omslagsfeste med 10 knappehull • Pennelomme på venstre erme • Ryggpanel for en mer tilpasset stil • 60°C / 85°C industrivask

TILBAKE TIL INNHOLD

277


KOKKEKLÆR

CHEF’S ZIP-CLOSE S/S JACKET

CHEF’S JACKET

000 Hvit

370 Indigo denim

197 Sort denim

60

P906 CHEF’S ZIP-CLOSE S/S JACKET Unisex kokkjakke med skjult glidelås. De to denimstilene har omvendt fargede paneler under armen og nedover sidene. Den hvite modellen har pustende meshpanel under ermene. Stylet med kinakrave og sideventilasjon. En klassiker i mange kjøkkenmiljøer. Vekt: Hvit:170 gsm. Denim: 230 gsm. Kvalitet: Hvit: 65% polyester/35% bomullstwill. Denim: 60% bomull, 40% polyestertwill. Størrelser: XS-2XL. Detaljer: • Dobbel pennelomme på venstre erme. • Skjult glidelås • Kinakrave • Vaskes på 60°C

278

NEW


LADIES S/S CHEF’S JACKET

KOKKEKLÆR

NEW

85 CHEF’S JACKET

000 Hvit

P670 LADIES S/S CHEF’S JACKET Kortermet kokkejakke spesielt designet for kvinner. Jakken har en finere og mer feminin passform rundt overarmer, midje og bysten. Omslagsfront med ti knapper i front, samt med en praktisk pennelomme på venstre erme. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: XS-XXL. Detaljer: • Omslagsfeste med 10 knappehull • Pennelomme på venstre erme • Ryggpanel for en mer tilpasset stil • 60°C / 85°C industrivask

TILBAKE TIL INNHOLD

279


KOKKEKLÆR

ESSENTIAL L/S

ESSENTIAL S/S

˚ CHEF’S BA JS AE CB KA EL TL

000 Hvit

000 Hvit

199 Sort

199 Sort

280

˚

P901 LONG SLEEVE CHEF JACKET ESSENTIAL

P900 SHORT SLEEVE CHEF JACKET ESSENTIAL

En slitesterk langermet kokkejakke med knappefeste på høyre side. Hendig dobbel pennelomme på venstre overerme. Klassisk design og kinakrave. Tåler industriell vask og tørk.

En slitesterk kortermet kokkejakke med knappefeste på høyre side. Hendig dobbel pennelomme på venstre overerme. Klassisk design og kinakrave. Tåler industriell vask og tørk.

Vekt: 170 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelse: XS/30, S/34, M/38, L/42 XL/46, XXL/50, 3XL/54, 4XL/58.

Vekt: 170 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelse: XS/30, S/34, M/38, L/42 XL/46, XXL/50, 3XL/54, 4XL/58.


KOKKEKLÆR

STUDDED CHEF’S JACKET L/S

STUDDED CHEF’S JACKET S/S

˚ 000 Hvit

000 Hvit

199 Sort

199 Sort

CHEF’S JACKET

˚

P665 LONG SLEEVE STUDDED FRONT CHEF’S JACKET

P664 SHORT SLEEVE STUDDED FRONT CHEF’S JACKET

Solid langermet kokkejakke med trykknappfeste i front. Unisexmodell med kinakrave i myk og komfortabel utførelse. Et populært valg for kjøkkenpersonalet. Tåler industriell vask og tørk.

Solid kortermet kokkejakke med trykknappfeste i front. Unisexmodell med kinakrave i myk og komfortabel utførelse. Et populært valg for kjøkkenpersonalet. Tåler industriell vask og tørk.

Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomull. Størrelser: XS/30, S/34, M/38, L/42 XL/46, XXL/50, 3XL/54. Detaljer: • Kinakrave • Trykknappfeste • 60°C / 85°C industrivask

Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomull. Størrelser: XS/30, S/34, M/38, L/42 XL/46, XXL/50, 3XL/54. Detaljer: • Korte ermer • Kinakrave • Trykknappfeste • 60°C / 85°C industrivask

TILBAKE TIL INNHOLD

281


KOKKEKLÆR

NEW

ESSENTIAL CHEF’S TROUSER

CHEF’S TROUSERS

˚ 

925 Sort/hvit

199 Sort

P553 ESSENTIAL CHEF’S TROUSER Unisex pull-on kokkebukser i ensfarget eller rutete mønster. Elastiske midje med justerbar snor. To praktiske sidelommer. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: 199 Sort: XS-4XL, 925 Sort/hvit: XS-3XL. Detaljer: • Elastisk linning med justerbar snor • Sidelommer • 60°C / 85°C industrivask

282

NEW


CHEF’S SLIM LEG TROUSER

ESSENTIAL CHEF’S CARGO POCKET TROUSER

199 Sort

CHEF’S TROUSERS

60

˚

199 Sort

P554 CHEF’S SELECT SLIM LEG TROUSER Praktisk bukse for kokker og kjøkkenpersonale. Lett figursydd med hendig lomme på høyre ben og baklomme på venstre side. Elastisk liv med snøring og smekk. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomull. Størrelser: XS/30, S/34, M/38, L/42 XL/46, XXL/50. Detaljer: • Smalere fasong nederst i bena • Praktisk baklomme • Smekk og snøring i livet • 60°C / 85°C industrivask

KOKKEKLÆR

NEW

P555 ESSENTIAL CHEF’S CARGO POCKET TROUSER Unisex kokkebukse med praktiske cargo lommer med velcro øverst på begge ben. Elastisk og justerbar linning. Enkel baklommelomme med velcro lukning. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: XS-3XL. Detaljer: • To mobilvennlige cargo lommer • Elastisk og justerbar linning • Vaskes på 60°C

TILBAKE TIL INNHOLD

283


KOKKEKLÆR

NEW

NEW

CHEF’S ZANDANA

TURN-UP CHEF’S HAT

CHEF’S HEADWEAR

˚ ˚

000 Hvit

199 Sort

199 Sort

P658 CHEF’S ZANDANA Kokkelue med justerbare bånd som knytes på baksiden. Tilgjengelig i svart eller hvit. Et must-have tilbehør til ethvert moderne kjøkken. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: One size. Detaljer: • To bånd bak • Elastisk bakside • Nakkeklaff • 60°C / 85°C industrivask

284

000 Hvit

P648 TURN-UP CHEF’S HAT Kokkelue i fire størrelser. Hygienisk, praktisk og komplementerer den eksisterende kokkekolleksjonen. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelser: S-XL. Detaljer: • Dobbelkantet • Fem hull for ventilasjon • Fire størrelser • 60°C / 85°C industrivask


CHEF’S SKULL CAP

CHEF’S JACKET STUDS

PASSER TIL P661

CHEF’S STUDS

12

pk

.

NEW COLOURS

KOKKEKLÆR

NEW

 

˚ NEW 000 Hvit

925 Sort/hvit

NEW 157 Grå denim

250 Rød

NEW 197 Sort denim

NEW 480 Flaskegrønn

NEW NEW

000 Hvit

380 Marine

199 Sort

370 Indigo denim

NEW 380 Marine

199 Sort

P653 CHEFS SKULL CAP

P652 CHEF’S JACKET STUDS

Nyttig og hygienisk hodeplagg med elastisk bakside.

Avtagbare knapper i plast som kan kombineres med P661 ’Cuisine Chef Jacket’ for fargevariasjon.

Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester/35% bomull. Størrelser: One size. Detaljer: • Flat topp • Elastisk bakside • 60°C / 85°C industrivask

Kvalitet: slitesterk plast. Størrelser: One size. Detaljer: • Avtagbare knapper • Kombineres med P661 Cuisine Jacket • Selges i poser på 12 stk • Tørk av

TILBAKE TIL INNHOLD

285


FORSTYKKER


’DISTRICT’ WAXED LOOK DENIM BIB APRON

FORSTYKKER

NEW

DENIM

 197 Sort denim

370 Indigo denim

P134 DENIM BIB APRON ’DISTRICT’ WAXED LOOK Bib forkle inspirert av denim. En overdimensjonert patchlomme, romslig nok til en nettbrett, med en klassisk sydd lommedetalj. Den voksede effekten gir et tøft, slitesterkt utseende med en ’industriell-chic’ følelse som gjenspeiler interiøret til mange moderne restauranter. Matcher P135 ’District’ Waist Apron for en komplementær fargepalett.

NEW 60

Vekt: 350 g/m². Kvalitet: 100% bomullsdenimtwill med akrylbelegg. Størrelse: One size. Detaljer: • Slitesterk og vannavvisende overflate i vokset utseende • Overdimensjonert jeanslomme med søm og maljer • Kontrastfarget bånd • 60°C husholdningsvask

TILBAKE TIL INNHOLD

287


FORSTYKKER

JEANS STITCH BIB

JEANS STITCH WAIST

DENIM

˚

˚

370 Indigo denim

370 Indigo denim

197 Sort denim

197 Sort denim

 

288

P126 DENIM BIB APRON JEANS STITCH

P125 DENIM WAIST APRON JEANS STITCH

Trendy denim møter praktiske detaljer. Med fire frontlommer og røffe kontrastsømmer har den romslig plass til oppbevaring, samtidig som den kompletterer et profesjonelt antrekk på arbeidsplassen.

Trendy denim møter praktiske detaljer. Med fire frontlommer og røffe kontrastsømmer har den romslig plass til oppbevaring, samtidig som den kompletterer et profesjonelt antrekk på arbeidsplassen.

Vekt: 265 g/m². Kvalitet: 70% bomull / 30% polyester. Størrelse: One size. B: 72 cm / L: 86 cm. Detaljer: • Knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne • Kontrastsømmer • 4 lommer i front • 60°C/85°C industrivask

Vekt: 265 g/m². Kvalitet: 70% bomull / 30% polyester. Størrelse: One size. L: 39,5 cm. Detaljer: • Knyting i midjen • Kontrastsømmer • 4 lommer i front • 60°C/85°C industrivask


FORSTYKKER

DIVISION BIB

DIVISION WAIST

60

60 370 Indigo denim

955 Indigo denim/brun

955 Indigo denim/brun

954 Sort denim/lys brun

954 Sort denim/lys brun

197 Sort denim

197 Sort denim

P136 WAXED LOOK BIB APRON WITH FAUX LEATHER DIVISION Trendy denim når nye høyder. Med kombinasjonen av denimkontraster og sjarmerende detaljer i rustikk, har denne i tillegg en vokset overflate som både beskytter mot fukt og smuss og tilfører et industrielt design til et moderne miljø. Vekt: 350 g/m². Kvalitet: 100% bomullsdenim med akrylvokset overflate. Størrelse: One size. B: 72 cm / L: 86 cm. Detaljer: • Kontrastbånd • Denimkontraster • Vokset vannavvisende overflate • Sidelommer • 60°C • (Silketrykk anbefales ikke)

DENIM

370 Indigo denim

P135 WAXED LOOK BIB APRON DIVISION Trendy denim når nye høyder. Med følelsen av å ha på dine favorittjeans med praktiske oversized lommer, har denne i tillegg en vokset overflate som både beskytter mot fukt og smuss og tilfører et industrielt design til et moderne miljø. Vekt: 350 g/m². Kvalitet: 100% bomullsdenim med akrylvokset overflate. Størrelse: One size. B: 70 cm / L: 50 cm. Detaljer: • Kontrastlomme på bryst i imitert skinn og denim • Justerbart nakkebånd i imitert skinn med spenne • Denimkontraster • Vokset vannavvisende overflate • 60°C • (Silketrykk anbefales ikke)

TILBAKE TIL INNHOLD

289


FORSTYKKER

DOMAIN BIB

WA BXAESD EB DAELNLI M

˚

˚

370 Indigo denim

370 Indigo denim

197 Sort denim

197 Sort denim

290

DOMAIN WAIST

P127 CONTRAST DENIM BIB APRON DOMAIN

P128 CONTRAST DENIM WAIST APRON DOMAIN

Denimkontraster med maljer og detaljer i antrasitt gir et mer industrielt uttrykk, og sklir rett inn i det moderne interiøret.

Denimkontraster og midjebånd festet i maljer i antrasitt gir et mer industrielt uttrykk, og sklir rett inn i det moderne interiøret.

Vekt: 265 g/m². Kvalitet: 70% bomull / 30% polyester. Størrelse: One size. B: 72 cm/L: 86 cm. Detaljer: • Knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne • Sentrerte frontlommer med pennelomme • Kontrastfarget nakkebånd og lomme • Onesize. • 60°C husholdningsvask / 85°C industrivask

Vekt: 265 g/m². Kvalitet: 70% bomull / 30% polyester. Størrelse: One size. B: 70 cm / L: 50 cm. Detaljer: • Justerbar midje med 100 cm bånd • Sentrert lomme i front med pennelomme • Kontrastbånd på lomme og midjebånd • 60°C husholdningsvask / 85°C industrivask


FORSTYKKER

TILBAKE TIL INNHOLD

291


FORSTYKKER

NEW

BARISTA

CROSS BACK INTERCHANGEABLE STRAPS Xtra

D EB NA IM S EC BAAN LV LA S

60

˚ 136 Sølvgrå

 530 Khaki

156 Mørk grå 157 Grå denim Xtra

370 Indigo denim

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

590 Brun

948 Sort/striper

199 Sort

369 Marine/striper

380 Marine 197 Sort denim

199 Sort

P129 CROSS BACK BIB APRON BARISTA Trendy denim og myk canvas er blandet inn i et rent og estetisk uttrykk med et lite touch av retroinspirerte snekkerbuksehemper. Vekt: 320 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: One size. B: 72 cm/L: 86 cm. Canvas: 100% bomull. Denim: 70% bomull / 30% polyester. Detaljer: • Skulderbånd som krysser i rygg og knytes bak • Metallhemper i front og maljer bak • Sentrert frontlomme med pennelomme • 60°C / 85°C industrivask

197 370 Sort/denim Indigo/denim

P119 CROSS BACK INTERCHANGEABLE STRAPS Forklebånd designet for å fungere med P129 ’Barista’ forkle. Hver stropp måler 170 cm lang og 3 cm bred med spenne som festes til hoveddelen av forkleet. Stroppene er designet i kryss over på baksiden og videre gjennom de store festene i midjen, før de bindes pent bak. Kvalitet: Stripet: 100% polyester, Denim: 70% bomull/30% polyester, Kunstlær: 100% polyuretan. Størrelse: One size. 170 cm lengde, 3 cm bredde. Detaljer: • Designet for å matche P129 Cross-Back ’Barista’ forkle • Festes med en spenneholder på forkleet hoveddel • Tre stoffer å velge mellom • 60°C husholdningsvask

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk.

292


FORSTYKKER

CHINO BIB

CHINO WAIST

˚

˚ 530 Khaki

130 Stål

130 Stål

380 Marine

380 Marine

199 Sort

199 Sort

CHINO

530 Khaki

P132 BIB APRON CHINO

P133 WAIST APRON CHINO

Klassisk chino style med edgy uniformsdetaljer. Tre lommer i front og trykknapp som holder nakkebåndet på plass.

Klassisk chino style med edgy uniformsdetaljer. Midjen er designet for å gi en autentisk følelse av chino med knapp og gylf i front.

Vekt: 235 g/m². Kvalitet: 100% bomullstwill. Størrelse: One size. B: 72 cm/L: 86 cm. Detaljer: • Knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne og trykknapp • Chino kvalitet • Sidelommer og brystlomme • 60°C/85°C industrivask

Vekt: 235 g/m². Kvalitet: 100% bomullstwill. Størrelse: One size. B: 60 cm / L: 33 cm. Detaljer: • Justerbar midje med gylf • Chino kvalitet • Sidelommer • 60°C/85°C industrivask

Dt

Dt

TILBAKE TIL INNHOLD

293


FORSTYKKER

NEW

’METRO’ UTILITY HIP APRON

FAUX BIB

BLAESAET B HA E LRL

60

30

530 Khaki

580 Lys brun

370 Indigo denim

590 Brun

197 Sort denim

380 Marine

199 Sort

199 Sort

  P138 ’METRO’ UTILITY HIP APRON Dette forkle er et kult og quirky tillegg til Artisan Collection, og er designet for å brukes på hoften for praktisk lommetilgang. Har en nettbrettvennlig jeansstilslomme og YKK-glidelåslomme som løsnes fra forkroppens hoveddel for å tillate trykk- og broderingsapplikasjoner foran. En justerbar linning i selvstoff strekker seg rundt livet og festes sammen med en antikk messingkarabinkrok og D-ring. Vekt: 320/265 g/m². Kvalitet: 100% bomullskanvas, Denim: 70% bomull, 30% polyestertwill. Størrelser: One size. Detaljer: • Nettvennlig lomme i jeansstil • Lomme med glidelås • Linning i selvstoff med karabinkrok • 60°C husholdningsvask

294

P139 LEATHER BIB APRON FAUX Imitert skinn som likevel føles som ekte skinn gir følelsen av luksus. Med justerbar beltespenne i antikk messing i nakkebåndet og røffe detaljer, gir Faux Leather Apron deg det komplette statement antrekket. En vannavvisende overflate som er enkel å tørke ren. Vekt: 380 g/m². Kvalitet: 85% polyester / 8% viskose / 7% bomull. Størrelse: One size. Detaljer: • Knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne • Solid imitert skinn • Stor åpen lomme på venstre side


FORSTYKKER

ESPRESSO BIB

60 COMBINED LEATHER

530 Khaki/brown 951 Black/brown

380 Navy/brown

199 Black/black

 P123 BIB APRON ESPRESSO Kombinasjonen av polyester-bomull og mykt imitert skinn, gir et moderne uttrykk sammen med de små, men viktige detaljene. Nakkebåndet er justerbart i begge sider med trykknapp, og er festet i hver sin malje. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull og imitert skinn. Størrelse: One size. B: 71 cm / L: 81 cm. Detaljer: • Knyting i rygg • Dekor øverst og matchende nakkebånd i imitert skinn • Justerbart nakkebånd festet i maljer • To lommer i front • 60°C

TILBAKE TIL INNHOLD

295


FORSTYKKER

NEW

COTTON DENIM BIB APRON FAIRTRADE & ORGANIC CERTIFIED

FAIRTRADE BC AO ST ET BO AN LL

590 Brun denim 370 Indigo denim 197 Sort denim

P113 COTTON DENIM BIB APRON FAIRTRADE & ORGANIC CERTIFIED Et fantastisk denimforkle laget av 100% økologisk Fairtrade bomull. To praktiske patchlommer med kontrastsømmer. Justerbart nakkebånd med spenne. Vekt: 235 g/m². Kvalitet: 100% bomull, Organic & Fairtrade sertifisert. Størrelse: One size. B: 72 cm. L: 80 cm. 107 cm lange snorer. Detaljer: • To lommer: 20 cm dype og 19,5 cm brede • Metallspenne i messing på nakkebåndet for høydejustering. • Care Label trykt på undersiden som fremhever de miljøvennlige egenskapene • Vaskes på 40°C

296

NEW


RECYCLED POLYESTER COTTON BIB APRON FAIRTRADE & ORGANIC CERTIFIED

FORSTYKKER

NEW

FAIRTRADE COTTON

000 Hvit

250 Rød

156 Mørk grå

380 Marine

199 Sort

P120 RECYCLED POLYESTER COTTON BIB APRON FAIRTRADE & ORGANIC CERTIFIED En tungvekter innen bib forkle laget av en miljøvennlig kombinasjon av resirkulert polyester og organisk bomull. To skråstilte sidelommer og justerbart nakkebånd.

NEW

Vekt: 280 g/m². Kvalitet: 65% resirkulert polyester / 35% bomull, Organic & Fairtrade sertifisert. Størrelse: One size. B: 72 cm / L: 86cm. 90 cm lange snorer. Detaljer: • To skråstilte sidelommer: 24 cm dyp og 18 cm bred • Justerbar spenne med metallfinish • Care Label trykt på undersiden som fremhever de miljøvennlige egenskapene • Vaskes på 60°C

60 TILBAKE TIL INNHOLD

297


FORSTYKKER

PREMIER tilbyr en løsning for bedrifter som promoterer Fairtrade’s budskap gjennom deres arbeidspraksis. Disse forklærne er merket med den offisielle fairtrade-logoen og er en god anbefaling for ditt merke. 298


199 Sort

199 Sort

FORSTYKKER

FAIRTRADE WAIST APRON

FAIRTRADE COTTON

FAIRTRADE BIB APRON

P112 COTTON BIB APRON FAIRTRADE

P114 COTTON WAIST APRON FAIRTRADE

Et Fairtrade alternativ til en full-lengde klassiker. Denne modellen er produsert i 100% sertifisert organisk Fairtrade bomull.

Enkelt og et Fairtrade alternativ til en midjelang klassiker. Denne modellen er produsert i 100% sertifisert organisk Fairtrade bomull.

Vekt: 200 g/m². Kvalitet: 100% bomull, organisk og Fairtrade sertifisert. Størrelse: One size. B: 60 cm / L: 84 cm. Detaljer: • Knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne • Lomme sentrert i front • 40°C husholdningsvask

Vekt: 200 g/m². Kvalitet: 100% bomull, organisk og Fairtrade sertifisert. Størrelse: One size. B: 70 cm / L: 50 cm. Detaljer: • 90 cm self-fabric knyting i midjen • 40°C husholdningsvask

Dt

Dt

TILBAKE TIL INNHOLD

299


FORSTYKKER

ANNEX OXFORD BIB

BO AX SF EO BR AD LL

˚ 280 Vinrød 480 Flaskegrønn

380 Marine 199 Sort

P144 OXFORD BIB APRON ANNEX Populært forkle i slitesterk bomull. Stor og romslig frontlomme med plass til nettbrett, kombinert med pennelomme. Justerbart nakkebånd i imitert skinn. Vekt: 220 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelse: One size. B: 72 cm/L: 86 cm.

300


FORSTYKKER

CALIBRE HEAVY COTTON POCKET

HEAVY COTTON

˚ 005 Natur 530 Khaki 250 Rød

280 Vinrød

136 Sølv 156 Mørk grå

380 Marine

 199 Sort

P137 HEAVY COTTON POCKET BIB APRON CALIBRE Et kjærkomment tilskudd til det eksisterende utvalget av «Calibre» forklær. Stor kengurulomme med fire praktiske rom i front. Smart malje for regulering av nakkebånd. Et tykt og slitesterkt bomullsstoff gjør dette forkle både praktisk og trendy. Vekt: 320 g/m². Kvalitet: 100% bomull. Størrelse: One size. B: 72 cm / L: 86 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

301


FORSTYKKER

CALIBRE HEAVY COTTON BIB

CALIBRE WAIST

HEAVY COTTON

˚

˚

250 Rød

250 Rød

280 Vinrød

280 Vinrød

530 Khaki

530 Khaki

005 Natur

005 Natur

136 Sølv

136 Sølv

156 Mørk grå

156 Mørk grå

380 Marine

380 Marine

199 Sort

199 Sort

P130 HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON CALIBRE

P131 HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON CALIBRE

Klassisk forkle i supermyk og slitesterk bomullscanvas med justerbart nakkebånd som knytes i malje på den ene siden i front. En ren style som sklir rett inn i et industrielt miljø.

Klassisk forkle i supermyk og slitesterk bomullscanvas. En ren style som sklir rett inn i et industrielt miljø.

Vekt: 320 g/m². Kvalitet: 100% bomullscanvas. Størrelse: One size. B: 72 cm / L: 86 cm. Detaljer: • Self-fabric knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med knyting, festet i maljer • Slitesterk canvas • 60°C / 85°C industrivask Dt

302

Vekt: 320 g/m². Kvalitet: 100% bomullscanvas. Størrelse: One size. B: 70 cm / L: 50 cm. Detaljer: • Self-fabric knyting i rygg • Slitesterk canvas • 60°C / 85°C industrivask

Dt


FORSTYKKER

BOLOGNA / ANCONA / PESCARA

PRATO

60 250 Rød (Kun 9032+9033)

150 Grå

150 Grå

250 Rød

199 Sort

199 Sort

9031

9032

9033

CLASSIC

60

9031 FORSTYKKE BOLOGNA 9032 FORSTYKKE ANCONA 9033 FORSTYKKE PESCARA 9035 FORSTYKKE PRATO Slitesterke forstykker med midtlommer, pennelomme og nøkkelring. Vekt: 270 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: One size. 9031: 40x70 cm. 9032: 70x70 cm. 9033: 110x100 cm.

Forstykke med smekke og fast nakkebånd. Midtlomme og 3 pennehemper. Vekt: 270 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: One size. 90 cm (b) x 107 cm (h).

TILBAKE TIL INNHOLD

303


FORSTYKKER

ESSENTIAL BIB

 CLASSIC

000 Hvit 250 Rød 355 Mørk royal blå 380 Marine 184 Mørk grå 199 Sort

P165 BIB APRON ESSENTIAL Enkelt og klassisk forkle til de aller fleste casual anledninger. Vekt: 170 g/m² Kvalitet: 80% polyester / 20% bomull. Størrelse: One size. B: 67 cm / L: 78 cm. Detaljer: • 75 cm self-fabric knyting i rygg • Nakkebånd • 40°C

304


CLASSIC STRIPE BIB APRON

FORSTYKKER

NEW

CLASSIC

380 Marine/hvit 915 Sort/grå 199 Sort/hvit

P110 BIB APRON CLASSIC STRIPE Et populært valg for kokker. Dette fulle bib-forkleet har en ”Butcher-stripete” stil. En tradisjonell favorittet blant cateringfagfolk. Bredde: 72 cm, total lengde: 101 cm.

NEW

85

Vekt: 240/195 g/m². Kvalitet: 100% bomullstwill. Sort/grå: 65% polyester/35% bomullstwill. Størrelse: One size. Detaljer: • Stripete forkle i butcher-stil • Nakkebånd i samme kvalitet som forkleet • Ekstra langt lengde • 60°C/85°C industrivask

TILBAKE TIL INNHOLD

305


FORSTYKKER

COLOURS COLLECTION BIB APRON NEW SIZE

COLOURS LN CB OA LS LEB CA T ILO

000 Hvit

005 Natur

648 Lemon

650 Gul

649 Solgul

646 Mustard

690 Orange

571 Terracotta

572 Chestnut

838 Pink

235 Fuchsia

220 Magenta

839 Hot pink

230 Raspberry

250 Rød

248 Jordbærrød

247 Salsa

280 Vinrød

770 Lys lilla

721 Lavender

710 Fiolett

781 Purple

328 Aqua

329 Duck egg blue

327 Cyanblå

340 Turkis

320 Lysblå

350 Mellomblå

317 Lys kornblå

344 Safirblå

355 Royalblå

379 Lys marine

374 Lys denim

370 Indigo denim

349 Teal

339 Emerald

460 Kellygrønn

430 Eplegrønn

480 Flaskegrønn

382 Peacock

447 Oasisgrønn

420 Limegrønn

401 Pistachio

570 Oliven

792 Aubergine

590 Brun

574 Mushroom

575 Mocca

535 Camel

530 Khaki

524 Latte

136 Sølv

130 Stål

525 Sage

156 Mørk grå

157 Grå denim

197 Sort denim

380 Marine

180 Koks

199 Sort

P150 BIB APRON COLOURS COLLECTION Denne slitesterke bestselgeren leveres i et hav av friske farger, og gjør det enda enklere å finne den rette fargen til din logo. Finnes også i barnestørrelser i modellen P149. Vekt: 195 g/m² - Denim: 265 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: Standard (B) 72 cm x (L) 86 cm. XL (B) 91 cm x (L) 102 cm (kun sort og hvit). Detaljer: • Self-fabric knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne • 60°C husholdningsvask / 85°C industrivask TIPS: Gjentatt vasking over tid vil gi denimforklær et flott vintageutseende.

306


COLOURS

FORSTYKKER

60

˚ TILBAKE TIL INNHOLD

307


FORSTYKKER

COLOURS COLLECTION BIB APRON

COLOURS LN CB OA LS LEB CA T ILO

280 Vinrød

355 Royalblå

380 Marine

250 Rød

781 Purple

340 Turkis

420 Limegrønn

690 Orange

199 Sort

005 Natur

156 Mørk grå

590 Brun

000 Hvit

350 Mellomblå

320 Lysblå

344 Safirblå

839 Hot pink

710 Fiolett

770 Lys lilla

379 Lys marine

235 Fuchsia

838 Pink

649 Solgul

571 Terracotta

248 Jordbærrød

349 Teal

530 Khaki

328 Aqua

430 Eplegrønn

648 Lemon

447 Oasisgrønn

136 Sølv

339 Emerald

572 Chestnut

570 Oliven

480 Flaskegrønn

525 Sage

575 Mocca

130 Stål

792 Aubergine

P154 BIB APRON WITH POCKET COLOURS COLLECTION Slitesterke bestselger med lomme. Leveres i et hav av friske farger, og gjør det enda enklere å finne den rette fargen til din logo. Vekt: 195 g/m² Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: One size. B: 60 cm / L: 33 cm. Detaljer: • 90 cm self-fabric knyting i midje • Sentrert lomme i front med pennelomme • 60°C husholdningsvask / 85°C industrivask

40

˚ 308

COLOURS


FORSTYKKER

COLOURS COLLECTION 3 POCKET APRON

000 Hvit

005 Natur

420 Limegrønn

690 Orange

590 Brun

280 Vinrød

156 Mørk grå

250 Rød Xtra

350 Mellomblå

199 Sort Xtra

355 Royalblå

380 Marine Xtra

Xtra

320 Lysblå

770 Lys lilla Xtra

340 Turkis Xtra

781 Purple

838 Pink Xtra

570 Oliven

235 Fuchsia

839 Hot pink

Xtra

530 Khaki

649 Solgul

Xtra

COLOURS COLLECTION

Xtra

Xtra

525 Sage

Xtra

Xtra

Xtra

328 Aqua

Xtra

648 Lemon Xtra

Xtra

339 Emerald

136 Sølv Xtra

480 Flaskegrønn

P155 3 POCKET APRON COLOURS COLLECTION Slitesterke bestselger med lommer. Leveres i et hav av friske farger, og gjør det enda enklere å finne den rette fargen til din logo. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: One size. B: 60 cm / L: 33 cm Detaljer: • 90 cm self-fabric knyting i midje • Tre lommer i front • 60°C husholdningsvask/ 85°C industrivask

˚

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 12 stk. TILBAKE TIL INNHOLD

309


FORSTYKKER

COLOURS COLLECTION MID LENGHT APRON 250 Rød

156 Mørk grå

199 Sort Xtra

280 Vinrød

380 Marine Xtra

355 Royalblå Xtra

781 Purple

420 Limegrønn

340 Turkis

Xtra

350 Mellomblå Xtra

344 Safirblå

320 Lysblå

Xtra

379 Lys marine

235 Fuchsia

649 Solgul

571 Terracotta

COLOURS LN CB OA LS LEB CA T ILO

349 Teal Xtra

530 Khaki

430 Eplegrønn 136 Sølv

648 Lemon

Xtra

570 Oliven Xtra

525 Sage

Xtra

Xtra

Xtra

572 Chestnut

Xtra

Xtra

Xtra

447 Oasisgrønn

Xtra

Xtra

Xtra

328 Aqua

Xtra

Xtra

Xtra

248 Jordbærrød

Xtra

710 Fiolett

839 Hot pink

838 Pink

Xtra

Xtra

Xtra

770 Lys lilla

Xtra

590 Brun

690 Orange Xtra

000 Hvit

Xtra

Xtra

Xtra

005 Natur

Xtra

Xtra

575 Mocca Xtra

Xtra

339 Emerald Xtra

480 Flaskegrønn Xtra

130 Stål

792 Aubergine

P151 MID LENGHT APRON COLOURS COLLECTION Denne slitesterke bestselgeren leveres i et hav av friske farger, og gjør det enda enklere å finne den rette fargen til din logo. Ekstra lengde på midjebånd gjør den lang nok til dobbelt feste. Vekt: 195 g/m² Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: One size: B: 70 cm / L: 50 cm. Detaljer: • 90 cm self-fabric knyting i midje • 60°C husholdningsvask / 85°C industrivask

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 12 stk.

310

˚


FORSTYKKER

COLOURS COLLECTION BAR APRON WITH POCKET

156 Mørk grå

250 Rød

199 Sort Xtra

005 Natur

380 Marine Xtra

690 Orange

420 Limegrønn Xtra

Xtra

355 Royalblå

000 Hvit

320 Lysblå Xtra

Xtra

570 Oliven

340 Turkis 235 Fuchsia

839 Hot pink

Xtra

530 Khaki

649 Solgul

Xtra

COLOURS COLLECTION

Xtra

Xtra

525 Sage

Xtra

Xtra

Xtra

328 Aqua

Xtra

Xtra

781 Purple

838 Pink

Xtra

Xtra

Xtra

770 Lys lilla

Xtra

280 Vinrød

590 Brun Xtra

350 Mellomblå

Xtra

648 Lemon Xtra

Xtra

339 Emerald

136 Sølv Xtra

480 Flaskegrønn

P158 BAR APRON WITH POCKET COLOURS COLLECTION Langt midjeforkle med lomme. Leveres i et hav av friske farger, og gjør det enda enklere å finne den rette fargen til din logo. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: One size. B: 80 cm / L: 90 cm. Detaljer: • 90 cm self-fabric knyting i midje • Sentrert lomme i front med pennelomme • 60°C husholdningsvask/ 85°C industrivask

˚

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 12 stk. TILBAKE TIL INNHOLD

311


FORSTYKKER

100% COTTON BIB APRON

100% COTTON

˚

100% ORGANIC COTTON

ORGANIC COTTON

355 Royalblå

000 Hvit

250 Rød

380 Marine

199 Sort

156 Mørk grå

781 Purple

420 Limegrønn

340 Turkis

792 Aubergine

005 Natur

130 Stål

530 Khaki

590 Brun

280 Vinrød

690 Orange

839 Hot pink

430 Eplegrønn

136 Sølv

480 Flaskegrønn

P102 BIB APRON 100% ORGANIC COTTON Klassisk kjøkkenforkle i solid, slitesterk og forhåndskrympet bomull. I tillegg leveres denne i en fantastisk serie friske farger. Vekt: 240 g/m². Kvalitet: 100% organisk bomull. Størrelse: One size. B: 60 cm / L: 87 cm. Detaljer: • Self-fabric knyting i rygg • Nakkebånd • 60°C husholdningsvask / 85°C industrivask

Dt

312


FORSTYKKER

COLOURS COLLECTION CHILDRENS BIB APRON

250 Rød

355 Royalblå

650 Gul

839 Hot pink

380 Marine

340 Turkis

460 Kellygrønn

199 Sort

005 Natur

420 Limegrønn

781 Purple

690 Orange

280 Vinrød

150 Mørk grå

COLOURS COLLECTION

000 Hvit

590 Brun

P149 CHILDREN’S BIB APRON COLOURS COLLECTION Fargerike og solide forklær til de minste. Justerbart nakkebånd med utløsende barnesikring. Matcher voksenmodellen P150. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: 3/6 år-Mini: B: 43 cm / L: 53 cm. 7/10-Junior: B: 48 cm / L: 63 cm. Detaljer: • Knyting i rygg • Justerbart barnesikret nakkebånd • 60°C husholdningsvask/ 85°C industrivask

˚ TILBAKE TIL INNHOLD

313


FORSTYKKER

NEW COLOURS

WATERPROOF BIB APRON

AE SR EP BR AO LL WB AT OF

˚ 380 Marine 199 Sort 150 Mørk grå 355 Royalblå 000 Hvit

NEW 250 Rød

P115 BIB APRON WATERPROOF Denne modellen er perfekt til de som behøver beskyttelse for fukt, sprut og smuss. Den vannavvisende overflaten gjør at all fuktig søl preller av. Vekt: 110 g/m². Kvalitet: 100% polyretan coated polyester. Størrelse: One size. Detaljer: • 90 cm self-fabric knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne • Vanntett • 60°C / 85°C industrivask

314


CHILDREN’S WATERPROOF APRON

FORSTYKKER

NEW

250 Rød

355 Royalblå

156 Mørk grå

380 Marine

199 Sort

WATERPROOF

000 Hvit

P145 CHILDREN’S WATERPROOF APRON COLOURS COLLECTION Beskytt klærne til de yngste under aktiviteter i barnehage og skole. Justerbart nakkebåndet med sikkerhetsmekanisme som løsner under belastning. Tilgjengelig i størrelse Mini og Junior.

NEW

Vekt: 110 g/m². Kvalitet: 100% polyester med polyuretanbelegg. Størrelse: 3/6 år-Mini, 7/10-Junior. Detaljer: • Vanntett stoff • Sikkerhetsmekanisme på nakkebånd • Bånd: 50 cm • 60°C husholdningsvask

TILBAKE TIL INNHOLD

315


UNIFORMER


CASSINO JAKKE

UNIFORMER

NEW

153 Grå ruter 398 Marine ruter

SIGNATURE COLLECTION TV3834 SLIM PASSFORM JAKKE CASSINO

SIGNATURE COLLECTION

STØRRELSESG U I D E S. 642

Dressjakke med smal passform for herre. Dobbelt splitt bak, smale jakkeslag, 2 knapper i front, 2 skråstilte frontlommer og brystlomme. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 40R = 75 cm.

NEW

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 36” - 44” Short 34” - 50” Regular 36” - 44” Long Detaljer: • Smal passform • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

317


UNIFORMER

NEW

NEW

BUSSO

CASSINO BUKSE

SIGNATURE COLLECTION

SIGNATURE COLLECTION

153 Grå ruter

153 Grå ruter

398 Marine ruter

398 Marine ruter

TV8846 SLIM LEG PASSFORM BUKSE CASSINO TV1540 VEST BUSSO Vest for herre med 5 knapper i front og 2 frontlommer. Modellen finnes i regular (R). Lengde bak ved størrelse 40R = 62 cm. Produktet er en del av Signature kolleksjonen, som er det nyeste tilskuddet blant våre kolleksjoner. Vakkert design i lett og behagelig materiale med ull-stretch og nano beskyttelse. Produktet veves eksklusivt for Brook Taverner i Europa. Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 34” - 50” Regular Detaljer: • Smal passform • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

318

Dressbukse for herre. Smal passform, flat front, 2 sidelommer, billettlomme og 1 baklomme. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 19 cm. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Produktet er en del av Signature kolleksjonen, som er det nyeste tilskuddet blant våre kolleksjoner. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester. Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde: 28”- 46” Benlengde: S-29,5” R-31,5” L-33” & 36” Unfinished Detaljer: • Smal passform • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

SIG

Fin s desi nano veve kolle


CALVI JAKKE

Xtra

UNIFORMER

NEW

SIGNATURE COLLECTION

153 Grå ruter 398 Marine ruter

GNATURE

TV2331 SLIM PASSFORM JAKKE CALVI

skreddersøm møter teknisk dyktighet. Signature Collection er vakkert ignet og skreddersydd i et lett stoff behagelig materiale med ull-stretch og o beskyttelse. Produsert eksklusivt for Brook Taverner av en av de fineste erne i Europa. Produktenes kvalitet er lik den bestselgende Sophisticated eksjon, mens mønsteret skiller seg ut med innvevde ruter.

NEW

Dressjakke for dame med smal passform. Uten splitt bak, 2 knapper i front og 2 frontlommer med klaff. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 55,5 cm. Produktet er en del av Signature kolleksjonen, som er det nyeste tilskuddet blant våre kolleksjoner. Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6-16 short 6-24 regular 8-18 long Detaljer: • Smal passform • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

319


UNIFORMER

NEW

NOVARA

 SIGNATURE COLLECTION

SIGNATURE COLLECTION

153 Grå ruter 398 Marine ruter

TV2330 TAILORED PASSFORM JAKKE NOVARA Dressjakke for dame med tailored passform. Enkelt splitt bak, 2 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer med klaff. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 63 cm. Produktet er en del av Signature kolleksjonen, som er det nyeste tilskuddet blant våre kolleksjoner. Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6-16 short 6-24 regular 8-18 long Detaljer: • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

NEW SIGNATURE COLLECTION

320


SCAPOLI

NEW

DIAMANTE SIGNATURE COLLECTION

SIGNATURE COLLECTION

 SIGNATURE COLLECTION

153 Grå ruter

153 Grå ruter

398 Marine ruter

398 Marine ruter

TV2334 VEST SCAPOLI

TV2335 KJOLE DIAMANTE

Vest for dame med 4 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer. Modellen finnes i regular (R). Lengde bak ved størrelse 12R = 51 cm. Produktet er en del av Signature kolleksjonen, som er det nyeste tilskuddet blant våre kolleksjoner.

Kjole med V-hals. Korte ermer, stretch-fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. Produktet er en del av Signature kolleksjonen, som er det nyeste tilskuddet blant våre kolleksjoner. Vakkert design i lett og behagelig materiale med ull-stretch og nano beskyttelse.

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6-24 regular. Detaljer: • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

UNIFORMER

NEW

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6-24 regular. Detaljer: • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

321


UNIFORMER

NEW

NEW

NEW

NEW

GENOA

TORINO BUKSE

NUMANA

SIGNATURE COLLECTION 322

SIGNATURE COLLECTION

SIGNATURE COLLECTION

SIGNATURE COLLECTION

153 Grå ruter

153 Grå ruter

153 Grå ruter

398 Marine ruter

398 Marine ruter

398 Marine ruter

TV2345 SLIM LEG DRESSBUKSE TORINO

TV2332 TAILORED DRESSBUKSE GENOA

Dressbukse for dame. Smal benvidde, flat front og 2 sidelommer. Halv benvidde ved størrelse 12R = 16,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Dressbukse for dame. Tailored benvidde, flat front og 2 sidelommer. Halv benvidde ved størrelse 12R = 21,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished 36”. Detaljer: • Smal benvidde • Flat front • 2 sidelommer • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Detaljer: • Tailored benvidde • Flat front • 2 sidelommer • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TV2333 SKJØRT NUMANA Rett skjørt med stretch-fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular 22”, long 25”og X-long 27”. Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 24 regular - 22” 8 - 18 long - 25” Detaljer: • Rett passform • Stretch-fôr • Enkelt splitt bak • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask


UNIFORMER

NEW

SIGNATURE COLLECTION TILBAKE TIL INNHOLD

323


UNIFORMER

NEW

CASSINO

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

350 Mellomblå

120 Lys grå

380 Marine

199 Sort

180 Koks

TV5985 SLIM DRESSJAKKE CASSINO Dressjakke med smal passform for herre. Dobbelt splitt bak, smale jakkeslag, 2 knapper i front, 2 skråstilte frontlommer og brystlomme. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 34” - 44” short 34” - 46” regular 34” - 44” long Lengde bak ved størrelse 40R = 75 cm. Detaljer: • Smal passform • Dobbelt splitt bak • Smale jakkeslag • 2 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Brystlomme • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

324

SOPHISTICATED

Deres mest solgte sofistikerte kolleksjon blander lett europeisk stoff me overlegne tekniske egenskaper i det bredeste utvalg av passform og de Det ikke uten grunn at dette er Europas premium skreddersømskolleks og en av verdens ledende merkevarer.

NEW


IMOLA

SOPHISTICATED COLLECTION

UNIFORMER

AVALINO

NEW

SOPHISTICATED COLLECTION

ed esign. sjon

NEW

SOPHISTICATED COLLECTION

350 Mellomblå

120 Lys grå

380 Marine

380 Marine

397 Marine pinstripe

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

180 Koks

189 Koks pinstripe

199 Sort

180 Koks

199 Sort

TV5647 TAILORED DRESSJAKKE AVALINO

TV5646 CLASSIC DRESSJAKKE IMOLA

Dressjakke med tailored passform for herre. Dobbelt splitt bak, 2 knapper i front, 2 skråstilte frontlommer og brystlomme. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L).

Dressjakke med klassisk passform for herre. Enkelt splitt bak, 3 knapper i front, 2 rette frontlommer med klaff og brystlomme. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L).

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 36” - 48” short 34” - 56” regular 34” - 48” long Lengde bak ved størrelse 40R = 77 cm. Detaljer: • Tailored passform • Dobbelt splitt bak • 2 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Brystlomme • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 36” - 48” short 34” - 56” regular 34” - 48” long Lengde bak ved størrelse 40R = 75 cm. Detaljer: • Classic passform • Enkelt splitt bak • 3 knapper i front • 2 rette frontlommer med klaff • Brystlomme • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

325


UNIFORMER

NEW

BUSSO

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

350 Mellomblå

120 Lys grå

380 Marine

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

180 Koks

199 Sort

TV1074 SLIM PASSFORM VEST BUSSO Vest for herre med 5 knapper i front og 2 frontlommer. Modellen finnes i regular (R). Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 34” - 46” regular. Lengde bak ved størrelse 40R = 62 cm. Detaljer: • Smal passform • 5 knapper i front • 2 frontlommer • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

326

NEW SOPHISTICATED COLLECTION


NEW

NEW

CASSINO

AVALINO

120 Lys grå

350 Mellomblå

120 Lys grå

380 Marine

397 Marine pinstripe

380 Marine

180 Koks

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

189 Koks pinstripe

180 Koks

199 Sort

380 Marine

199 Sort

199 Sort

SOPHISTICATED COLLECTION

350 Mellomblå

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

IMOLA BUKSER

180 Koks

TV8655 SLIM LEG DRESSBUKSE CASSINO

TV8387 TAILORED LEG BUKSER AVALINO

TV8314 CLASSIC LEG BUKSER IMOLA

Dressbukse for herre. Smal passform, flat front, 2 sidelommer, billettlomme og 1 baklomme. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Dressbukse for herre. Tailored passform, flat front, 2 sidelommer og 1 baklomme. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Dressbukse for herre. Klassisk passform, fold foran, 2 sidelommer og 1 baklomme. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 24” - 52” Benlengde S-29.5”, R-31.5”, L-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 21 cm. Detaljer: • Klassisk passform • Fold foran • 2 sidelommer • 1 baklomme • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 28” - 52”. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33”. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 22 cm. Detaljer: • Klassisk passform • Fold foran • 2 sidelommer • 1 baklomme • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 28” - 40”. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 19 cm. Detaljer: • Slim passform • Flat front • Bilettlomme • 1 baklomme • 2 sidelommer • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

UNIFORMER

NEW NEW

327


UNIFORMER

NEW

NEW

ROSA

CALVI

 SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

350 Mellomblå

180 Koks

120 Lys grå

350 Mellomblå

380 Marine

199 Sort

380 Marine

199 Sort

180 Koks

TV2353 TAILORED DRESSJAKKE ROSA

TV2252 SLIM DRESSJAKKE CALVI

Dressjakke for dame med tailored passform. Modellen er uten krage, jakkeslag og knapper. 2 innerlommer, dobbel splitt i front og buet bakside. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L).

Dressjakke for dame med smal passform. Uten splitt bak, 2 knapper i front og 2 frontlommer med klaff. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L).

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 16 short 6 - 24 regular 6 - 18 long Lengde bak ved størrelse 12R = 50 cm. Detaljer: • Tailored passform • Uten krage, jakkeslag og knapper • 2 innerlommer • Dobbel splitt i front • Buet bakside • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

328

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 16 short 6 - 24 regular 6 - 18 long Lengde bak ved størrelse 12R = 55,5 cm. Detaljer: • Smal passform • Uten splitt bak • 2 knapper i front • 2 frontlommer med klaff • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

S


NOVARA

UNIFORMER

NEW

 SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION 350 Mellomblå

120 Lys grå

380 Marine

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

180 Koks

199 Sort

TV2222 TAILORED PASSFORM JAKKE NOVARA Dressjakke for dame med tailored passform. Enkelt splitt bak, 2 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer med klaff. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L).

TØRRELSESG U I D E S. 642

NEW

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 18 short 6 - 24 regular 8 - 18 long Lengde bak ved størrelse 12R = 63 cm. Størrelse 4 regular og 18 short fås kun i rene farger. Detaljer: • Tailored passform • Enkelt splitt bak • 2 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer med klaff • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

329


UNIFORMER

NEW

NEW

SUSA

OPERA

 SOPHISTICATED COLLECTION 330

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

120 Lys grå

380 Marine

180 Koks

120 Lys grå

180 Koks

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

199 Sort

380 Marine

199 Sort

TV2179 TAILORED DRESSJAKKE SUSA

TV2250 CLASSIC DRESSJAKKE OPERA

Dressjakke for dame med tailored passform. Uten splitt bak, 3 knapper i front og 2 frontlommer med klaff. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L).

Dressjakke for dame med klassisk passform. Enkelt splitt bak, 2 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer med klaff. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L).

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 16 short 6 - 24 regular 6 - 18 long* Lengde bak ved størrelse 12R = 60,5 cm. Størrelse 6L fås kun i farge 380 marine. Detaljer: • Tailored passform • Uten splitt bak • 3 knapper i front • 2 frontlommer med klaff • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 16 short 6 - 24 regular 10-24 long Lengde bak ved størrelse 12R = 65,5 cm. Detaljer: • Classic passform • Enkelt splitt bak • 2 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer med klaff • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask


SCAPOLI

NEW

EMPOLI

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION 350 Mellomblå

120 Lys grå

380 Marine

350 Mellomblå

180 Koks

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

180 Koks

380 Marine

199 Sort

199 Sort

TV2200 VEST SCAPOLI

TV2351 A-LINE SKJØRT EMPOLI

Vest for dame med 4 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer. Modellen finnes i regular (R).

A-linje skjørt med skråstilte sidelommer og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular 22” og long 25”.

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 24 long. Lengde bak ved størrelse 12R = 51 cm. Detaljer: • 4 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 24 regular - 22” 8 - 18 long - 25” Detaljer: • A-linjet passform • Enkelt splitt bak • Skråstilte sidelommer • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

UNIFORMER

NEW

TILBAKE TIL INNHOLD

331


UNIFORMER

NEW

NEW

NUMANA

MARINO

 SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

350 Mellomblå

120 Lys grå

380 Marine

120 Lys grå

350 Mellomblå

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

180 Koks

380 Marine

199 Sort

180 Koks

199 Sort

332

TV2224 SKJØRT NUMANA

TV2354 KJOLE MARINO

Rett skjørt med stretch-fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular 22”, long 25”og X-long 27”.

Kjole med V-hals. Korte ermer, stretch-fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular (R) og long (L).

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 2 - 24 regular - 22” 8 - 24 long - 25” 8 - 24 x-long - 27” Str. 2R fås kun i 380 marine. Str. 4R fås kun i rene farger. Detaljer: • Rett passform • Stretch-fôret innside • Enkelt splitt bak • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 24 regular 8 - 20 long Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. Detaljer: • V-hals • Korte ermer • Stretch-fôret innside • Enkelt splitt bak • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask


TERAMO

UNIFORMER

NEW

 SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

120 Lys grå

350 Mellomblå

380 Marine

199 Sort

180 Koks

TV2289 KJOLE TERAMO Kjole med rund hals. Korte ermer, stretch-fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular (R) og long (L).

NEW

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: 6 - 24 regular 8 - 20 long Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. Detaljer: • Rund hals • Korte ermer • Stretch-fôret innside • Enkelt splitt bak • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

333


UNIFORMER

NEW NEW

VARESE BUKSE

SOPHISTICATED COLLECTION

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

199 Sort

380 Marine

SOPHISTICATED COLLECTION

180 Koks

TV2109 STRAIGHT LEG DRESSBUKSE VARESE Dressbukse for dame. Rette ben, lomme for nøkkelkort og flat front. Halv benvidde ved størrelse 12R = 22,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 2 - 24 Benlengde S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved størrelse 12R = 22 cm. Str. 2 og 4 finnes kun i 380 marine. Detaljer: • Rette ben • Lomme for nøkkelkort • Flat front • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

334

STØRRELSESG U I D E S. 642

SOPHISTICATED COLLECTION


NEW

NEW

GENOA

MIRANDA

120 Lys grå

397 Marine pinstripe

120 Lys grå

350 Mellomblå

120 Lys grå

397 Marine pinstripe

189 Koks pinstripe

199 Sort

189 Koks pinstripe

380 Marine

180 Koks

199 Sort

380 Marine

180 Koks

380 Marine

199 Sort

SOPHISTICATED COLLECTION

350 Mellomblå

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

SOPHISTICATED COLLECTION

TORINO

180 Koks

TV2234 TAILORED LEG DRESSBUKSE GENOA

TV2181 PARALELL LEG DRESSBUKSE MIRANDA

TV2294 SLIM LEG DRESSBUKSE TORINO

Dressbukse for dame. Tailored benvidde, flat front og 2 sidelommer. Halv benvidde ved størrelse 12R = 21,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Dressbukse for dame. Parallelle ben, lav livhøyde, flat front og lomme for nøkkelkort. Halv benvidde ved størrelse 12R = 23,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Dressbukse for dame. Smal benvidde, flat front og 2 sidelommer. Halv benvidde ved størrelse 12R = 16,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 4 - 24. Benlengde S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & 36” unfinished. Str. 4 fås kun i rene farger. Halv benvidde ved størrelse 12 = 21cm. Detaljer: • Tailored benvidde • Flat front • 2 sidelommer • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 6 - 24. Benlegnde S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved størrelse 12R = 23cm. Detaljer: • Paralelle ben • Lav livhøyde • Flat front • Lomme for nøkkelkort • Lett stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

UNIFORMER

NEW NEW

Vekt: 270 g/m2. Kvalitet: 54% polyester / 44% ull / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 4 - 24. Benlengde S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved størrelse 12 = 16 cm. Detaljer: • Smal benvidde • Flat front • 2 sidelommer • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

335


UNIFORMER

NEW

PEGASUS

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

TV3551 SLIM DRESSJAKKE PEGASUS Dressjakke for herre med smal passform. Dobbelt splitt bak, 1 knapp i front, 2 rette frontlommer og brystlomme. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 40R = 76 cm. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflon-belegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester. Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 34” - 44” short 34” - 46” regular 34” - 44” long Lengde bak ved størrelse 40R = 76 cm. Detaljer: • Middels tungt stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

336

ECLIPSE

Med design i sitt DNA, kombinerer denne kolleksjonen skreddersydde fasjonabelt pin dot-vevet mønster og et slitesterkt Teflon-belegg. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i Eclipse-serien bli lagt om til resirk polyester.

NEW


PHOENIX

NEW

PROTEUS

UNIFORMER

NEW

linjer,

kulert

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

188 Koks pindot

199 Sort

188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

380 Marine

396 Marine pindot

TV3552 TAILORED DRESSJAKKE PHOENIX

TV1449 VEST PROTEUS

Dressjakke for herre med tailored passform. Dobbelt splitt bak, 2 knapper i front, 2 skråstilte frontlommer og brystlomme. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 40R = 77 cm. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflonbelegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vest for herre med jakkeslag, 5 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer. Modellen finnes i regular (R). Lengde bak ved størrelse 40R = 62 cm. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflon-belegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 36” - 48” short 36” - 56” regular 38” - 48” long Lengde bak ved størrelse 40R = 77 cm. Detaljer: • Tailored passform • Dobbelt splitt bak • 2 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Brystlomme • Middels tungt stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 34” - 56” regular Lengde bak ved størrelse 40R = 62 cm. Detaljer: • Jakkeslag • 5 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Middels tungt stoff • Høy ytelse • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

337


UNIFORMER

NEW

NEW

PEGASUS

PHOENIX

 ECLIPSE COLLECTION 338

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

188 Koks pindot

199 Sort

188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

380 Marine

396 Marine pindot

TV8754 SLIM LEG DRESSBUKSE PEGASUS

TV8755 TAILORED LEG DRESSBUKSE PHOENIX

Dressbukse for herre. Smal passform, flat front, 2 sidelommer og 1 baklomme. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 19 cm. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflonbelegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Dressbukse for herre. Tailored passform, flat front, 2 sidelommer og 1 baklomme. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 21 cm. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflonbelegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 28” - 40” Buksevidde S-29.5”, R-31.5”, L-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 19 cm. Detaljer: • Smal passform • Flat front • 2 sidelommer, 1 baklomme • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 28” - 52” Buksevidde S-29.5”, R-31.5”, L-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 21 cm. Detaljer: • Tailored passform • Flat front • 2 sidelommer, 1 baklomme • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 60.000 gnir • 40°C maskinvask


VEGA

UNIFORMER

NEW

188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

ECLIPSE COLLECTION

15

ECLIPSE COLLECTION

Resirkluerte flasker brukt per dress

TV2356 DRESSJAKKE VEGA Dressjakke for dame med tailored passform og uten krage. Kurvet splitt, ingen knapper i front og 2 innerlommer. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 50 cm. Den aller første modellen i Eclipse Collection som er designet i RESIRKULERT POLYESTER som blandingsstoff. Dette enkle stoffskiftet utgjør ca. 15 plastflasker per dress. Resirkulert polyester krever mindre energi i produksjonen enn ordinær polyester.

NEW ECLIPSE COLLECTION

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% resirkulert polyester, 34% viskose og 2% lycra. Størrelse: 6 - 16 short 6 - 24 regular 6 - 16 long Lengde bak ved størrelse 12R = 50 cm. Detaljer: • Tailored passform • Kurvet splitt • 2 innerlommer • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

339


UNIFORMER

NEW

ARIEL

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION 188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

TV2272 SLIM PASSFORM DRESSJAKKE ARIEL Dressjakke for dame med smal passform. Enkelt splitt bak, 1 knapp i front og 3 rette frontlommer. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 55 cm. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflon-belegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester. Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 6 - 16 short 4 - 24 regular 6 - 16 long Lengde bak ved størrelse 12R = 55 cm. Detaljer: • Smal passform • Enkelt splitt bak • 1 knapp i front • 3 rette frontlommer • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

340

NEW ECLIPSE COLLECTION


CORDELIA

NEW

LARISSA

UNIFORMER

NEW

 

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

188 Koks pindot

199 Sort

188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

380 Marine

396 Marine pindot

TV2273 TAILORED DRESSJAKKE CORDELIA

TV2293 VEST LARISSA

Dressjakke for dame med tailored passform. Enkelt splitt bak, 2 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 63 cm. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflon-belegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vest for dame med jakkeslag, 5 knapper i front og 2 skråstilte frontlommer. Modellen finnes i regular (R). Lengde bak ved størrelse 12R = 51 cm. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflon-belegg. Eclipse kolleksjonen leverer på trend, tid, kvalitet og budsjett. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 6 - 18 short 4 - 30 regular 6 - 18 long Lengde bak ved størrelse 12R = 63 cm. Detaljer: • Tailored passform • Enkelt splitt bak • 2 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Middels tungt stoff • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 6 - 24 regular Lengde bak ved størrelse 12R = 51 cm. Detaljer: • Jakkeslag • 5 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Middels tungt stoff • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

341


UNIFORMER

NEW

NEW

NEW

NEW

OPHELIA

BIANCA

JULIET

ECLIPSE COLLECTION 342

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

188 Koks pindot

199 Sort

188 Koks pindot

199 Sort

188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

380 Marine

396 Marine pindot

380 Marine

396 Marine pindot

TV2276 SLIM LEG DRESSBUKSE OPHELIA

TV2277 TAILORED PASSFORM DRESSBUKSE BIANCA

Dressbukse for dame. Smal benvidde, flat front og 2 sidelommer. Halv benvidde ved størrelse 12R = 16,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Dressbukse for dame. Tailored benvidde, flat front og 2 sidelommer. Halv benvidde ved størrelse 12R = 21,0 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 4 - 24 Buksevidde S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved livstørrelse 12 = 16 cm. Detaljer: • Smal benvidde • Flat front • 2 sidelommer • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: Livvidde 6 - 30 Buksevidde S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved livstørrelse 12 = 21 cm. Detaljer: • Tailored benvidde • Flat front • 2 sidelommer • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

TV2275 SKJØRT JULIET Rett skjørt med stretch-fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular 22” og long 25”. Produktet er en del av Eclipse kolleksjonen, som med design i sitt DNA kombinerer fine skreddersydde linjer, fasjonable «pin dot» vever og overflate med slitesterkt Teflon-belegg. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester. Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 4 - 24 regular - 22” 8 - 30 long - 25” Detaljer: • Rett modell • Stretch-fôr • Enkelt splitt bak • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask


CRESSIDA

NEW

PORTIA ECLIPSE COLLECTION

ECLIPSE COLLECTION

188 Koks pindot

199 Sort

188 Koks pindot

199 Sort

380 Marine

396 Marine pindot

380 Marine

396 Marine pindot

TV2285 KJOLE CRESSIDA

TV2274 KJOLE PORTIA

Kjole med korte ermer og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Kjole med korte ermer og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 6 - 24 regular 8 - 20 long Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. Detaljer: • Korte ermer • Enkelt splitt bak • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 64% polyester / 34% viskose / 2% lycra. Størrelse: 4 - 24 regular 8 - 20 long Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. Detaljer: • Korte ermer • Enkelt splitt bak • Høyt nivå av stretch og flekkresistens • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

ECLIPSE COLLECTION

NEW

UNIFORMER

NEW

NEW TILBAKE TIL INNHOLD

343


UNIFORMER

NEW

JUPITER

ONE COLLECTION

ONE COLLECTION 380 Marine 199 Sort

TV3344 TAILORED DRESSJAKKE JUPITER Dressjakke for herre med tailored passform. Dobbelt splitt bak, 2 knapper i front, 2 skråstilte frontlommer og brystlomme. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 40R = 76 cm. Produktet er en del av den prisgunstige One kolleksjonen. Med slitesterkt stoff og moderne design setter denne utmerkede kolleksjonen standarden for verdibasert firmabekledning. Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: 38” - 44” short 34” - 50” regular 40” - 46” long Lengde bak ved størrelse 40R = 76 cm. Detaljer: • Tailored passform • Dobbelt splitt bak • 2 knapper i front • 2 skråstilte frontlommer • Brystlomme • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

344

ONE

One Collection er den økonomiske introduksjonen til bedriftsklær. Med slitesterkt stoff og moderne design er denne kolleksjonen alt anne enn basic.

NEW

STØRRELSES G U I D E S. 642


MARS

ONE COLLECTION

UNIFORMER

S-

MERCURY

NEW

ONE COLLECTION

et

NEW

ONE COLLECTION

380 Marine

380 Marine

199 Sort

199 Sort

TV1295 VEST MERCURY

TV8648 TAILORED LEG DRESSBUKSE MARS

Vest for herre med 5 knapper i front og 2 frontlommer. Justerbar hempe i ryggen. Modellen finnes i XS-XL. Lengde bak ved størrelse M = 63 cm. Produktet er en del av den prisgunstige One kolleksjonen. Med slitesterkt stoff og moderne design setter denne utmerkede kolleksjonen standarden for verdibasert firmabekledning.

Dressbukse for herre. Tailored passform, flat front, nøkkelring, 2 sidelommer og 1 baklomme. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 21 cm. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Produktet er en del av den prisgunstige One kolleksjonen.

Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: 34”-36” 38”-40” 42”-44” 46”-48” 50”-52” Lengde bak ved størrelse M = 63 cm. Detaljer: • 5 knapper i front • 2 frontlommer • Justerbar hempe i ryggen • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: Livvidde 26” - 48” Buksevidde S-29.5”, R-31.5”, L-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 21 cm. Detaljer: • Tailored passform • Flat front • Nøkkelring • 2 sidelommer • 1 baklomme • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

345


UNIFORMER

NEW

NEW

SATURN

LUNA

ONE COLLECTION

NEW ONE COLLECTION

ONE COLLECTION

380 Marine

380 Marine

199 Sort

199 Sort

TV2255 TAILORED PASSFORM DRESSJAKKE SATURN Dressjakke for dame med tailored passform. Smale jakkeslag, enkelt splitt bak, 1 knapp i front og 2 frontlommer med klaff. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 56 cm. Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: 8 - 16 short 4 - 26 regular 10 - 18 long Lengde bak ved størrelse 12R = 56 cm. Detaljer: • Tailored passform • Smale jakkeslag • Enkelt splitt bak • 1 knapp i front • 2 frontlommer med klaff • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

346

TV2257 VEST LUNA Vest for dame med 5 knapper i front og 2 frontlommer. Justerbar hempe i ryggen. Modellen finnes i XS-XXL. Lengde bak ved størrelse M = 51,5 cm. Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: XS-XXL Lengde bak ved størrelse M = 51,5 cm. Detaljer: • 5 knapper i front • 2 frontlommer • Justerbar hempe i ryggen • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

NEW


NEW

NEW

VENUS

PLUTO

NEPTUNE ONE COLLECTION

ONE COLLECTION

ONE COLLECTION

UNIFORMER

NEW NEW

 

380 Marine

380 Marine

199 Sort

199 Sort

199 Sort

TV2256 TAILORED LEG DRESSBUKSE VENUS Dressbukse for dame. Tailored benvidde, flat front, nøkkelring og 2 sidelommer. Halv benvidde ved størrelse 12R = 22 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: Livvidde 4 - 26 Buksevidde S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & 36” unfinished. Halv benvidde ved livstørrelse 12R = 22 cm. Detaljer: • Tailored passform • Flat front • Nøkkelring • 2 sidelommer • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

ONE COLLECTION

380 Marine

TV2258 SKJØRT PLUTO

TV2287 KJOLE NEPTUNE

Rett skjørt med fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular 22”.

Kjole med rund hals og stretch. 3/4 ermer og enkelt splitt bak. Modellen finnes i XS-XL. Lengde bak ved størrelse S = 96,5 cm.

Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: 4 - 26 regular - 22”. Detaljer: • Rett skjørt • Fôret innside • Enkelt splitt bak • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

Vekt: 335 g/m2. Kvalitet: 100% fin polyester. Størrelse: XS-XL. Lengde bak ved størrelse S = 96,5 cm. Detaljer: • Rund hals • 3/4 ermer • Splitt bak • Stretch • Slitesterkt stoff • Martindale test > 100.000 gnir • 40°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

347


UNIFORMER

348

NEW


MEN’S POLYESTER LINED WAISTCOAT

LADIES POLYESTER LINED WAISTCOAT

40

WAISTCOAT

40

NEW

 199 Sort

UNIFORMER

NEW

 199 Sort

P622 MEN’S POLYESTER LINED WAISTCOAT

P623 LADIES POLYESTER LINED WAISTCOAT

Klassisk herrevest med fem knapper og to funksjonelle urlommer. Fullforet med rygg i satengfølelse og justerbar spenne for optimal tilpasning.

Klassisk damevest med fire knapper og to funksjonelle urlommer. Fullforet med rygg i satengfølelse og justerbar spenne for optimal tilpasning.

Vekt: 185 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XS-XXL. Detaljer: • Rygg i sateng med justerbar spenne • To funksjonelle sidelommer • 5 knapper i front • Vaskes på 40°C

Vekt: 185 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 2XS-XXL. Detaljer: • Rygg i sateng med justerbar spenne • To funksjonelle sidelommer • 4 knapper i front • Vaskes på 40°C

TILBAKE TIL INNHOLD

349


UNIFORMER

NEW

NEW

EDMONTON

OTTAWA

CHINOS 350

570 Beige

570 Beige

380 Marine

380 Marine

TV3835 SLIM PASSFORM JAKKE EDMONTON

TV2336 TAILORED PASSFORM JAKKE OTTAWA

Chinos-jakke med stretch for herre. Smal passform, enkelt splitt bak, 2 frontlommer og innvendig fôr med Gingham ruter. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 40R=76 cm.

Chinos-jakke med stretch for dame. Tailored passform. Enkelt splitt bak, 2 frontlommer og innvendig fôr med Gingham ruter. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 63 cm.

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: 36” - 44” short 36” - 50” regular 38” - 44” long Detaljer: • Slim passform • Stretch • 2 knapper i front • Sentrert splitt • Påsydde lommer • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: 36” - 44” short 36” - 50” regular 38” - 44” long Detaljer: • Tailored passform • Stretch • 2 frontlommer • Enkelt splitt bak • Påsydde lommer • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask


UNIFORMER

NEW

CHINO STØRRELSESG U I D E S. 642

TILBAKE TIL INNHOLD

351


UNIFORMER

NEW

NEW

VANCOUVER

CHARLOTTE

CHINOS

570 Beige

570 Beige

380 Marine

380 Marine

199 Sort

199 Sort

TV1541 VEST VANCOUVER

TV2337 VEST CHARLOTTE

Chinos-vest med stretch og jakkeslag for herre. 2 frontlommer og 5 knapper i front. Justerbar hempe i ryggen. Lengde bak ved størrelse M = 62 cm.

Chinos-jakke med stretch for dame. Tailored passform. Enkelt splitt bak, 2 frontlommer og innvendig fôr med Gingham ruter. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 63 cm.

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: S-XXL. Detaljer: • Stretch • Jakkeslag • 2 frontlommer • 5 knapper i front • Justerbar hempe i ryggen • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask

352

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: XS-XXL. Detaljer: • Tailored passform • Stretch • 2 frontlommer • Enkelt splitt bak • Påsydde lommer • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask


NEW

NEW

BRUNSWICK

MIAMI

380 Marine

150 Grå

380 Marine

150 Grå

380 Marine

570 Beige

199 Sort

570 Beige

199 Sort

CHINOS

570 Beige

DENVER

UNIFORMER

NEW NEW

199 Sort

TV8902 TAILORED LEG CHINO BRUNSWICK Chinos-bukse med stretch for herre. Tailored passform og stretchband rundt livet. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 20 cm. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: Livvidde 28” - 42” Benlengde: S-29,5”, R-31,5”, L-33” & 36” unfinished Detaljer: • Tailored passform • Stretch • Stretchband i livet • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask

TV8807 SLIM LEG CHINOS MIAMI Chinos-bukse med god stretch til herre. Smal passform og stretchband rundt livet. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 19 cm. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: Livvidde 28” - 42” Benlengde: S-29,5”, R-31,5”, L-33” & 36” unfinished Detaljer: • Smal passform • Stretch • Stretchband i livet • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask

TV8806 CLASSIC LEG CHINO DENVER Chinos-bukse med god stretch til herre. Klassisk passform og stretchband rundt livet. Halv benvidde ved livstørrelse 34” = 21,5 cm. Benlengder S-29,5”, R-31,5”, L-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: Livvidde 28” - 42” Benlengde: S-29,5”, R-31,5”, L-33” & 36” unfinished Detaljer: • Klassisk passform • Stretch • Stretchband i livet • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask

TILBAKE TIL INNHOLD

353


UNIFORMER

NEW

NEW

HOUSTON

CHARLOTTE

CHINOS

150 Grå

380 Marine

150 Grå

380 Marine

570 Beige

199 Sort

570 Beige

199 Sort

TV2303 SLIM LEG CHINO HOUSTON

TV2302 CHINO SKJØRT AUSTIN

Chinos-bukse med stretch for dame. Smal passform rundt legg og stretchbånd rundt livet. Halv benvidde ved livstørrelse 12R = 18 cm. Benlengder S-27”, R-29”, L-31”, XL-33” & Unfinished W-36”. Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses.

Chinos-skjørt med stretch for dame. Stretchband rundt livet og sidelommer. Modellen finnes i regular 22” og long 25”.

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: Livvidde 6 - 24 Benlengde: S-27”, R-29” L-31”, XL-33” & 36” unfinished Detaljer: • Smal legg • Stretch • Stretchband i livet • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask

354

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 97% bomull / 3% elastan. Størrelse: 6- 24 regular - 22” 8- 18 long - 25” Detaljer: • Stretch • Stretchband i livet • Sidelommer • Forhåndskrympet • 30°C maskinvask


MONTREAL

UNIFORMER

NEW

 TWEED

570 Grå/brun 395 Marine herringbone

TWEED NEW

TV2344 SLIM PASSFORM TWEEDJAKKE MONTREAL Tweed-jakke med 40% ull for dame. Smal passform. Enkelt splitt bak, 2 frontlommer og 1 knapp i front. Teflonbehandlet. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Kun rens. I løpet av 2021/2022 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester. Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 40% ull, 40% polyester og 20% mix. Størrelse: 8 - 14 short 6 - 24 regular 8 - 14 long Lengde bak ved størrelse 12R = 55,5 cm. Detaljer: • Slim passform • 1 knapp i front • Senter splitt bak • 2 flapp-lommer • Hakerevers jakkeslag • Teflonbehandlet • Kun rens

TILBAKE TIL INNHOLD

355


UNIFORMER

NEW

QUEBEC

TWEED

570 Grå/brun 395 Marine herringbone

TV3836 SLIM PASSFORM TWEEDJAKKE QUEBEC Tweed-jakke med 40% ull for herre. Smal passform. Enkelt splitt bak, 2 frontlommer og 2 knapper i front. Teflonbehandlet. Modellen finnes i short (S), regular (R) og long (L). Kun rens. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester. Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 40% ull / 40% polyester / 20% mix. Størrelse: 36” - 44” short 36” - 50” regular 38” - 44” long Lengde bak ved størrelse 40R = 75 cm. Detaljer: • Slim passform • 2 knapper i front • Senter splitt bak • 2 flapp-lommer • Hakerevers jakkeslag • Teflonbehandlet • Kun rens

356

TWEED NEW

STØRRELSES G U I D E S. 642


NASHVILLE TWEEDVEST

NEW

MEMPHIS TWEEDVEST

UNIFORMER

TWEED

S-

NEW

462 Grønn/blå

154 Grå/brun

182 Koks/rosa

462 Grønn/blå

154 Grå/brun

182 Koks/rosa

180 Koks herringbone

398 Marine ruter

395 Marine herringbone

180 Koks herringbone

398 Marine ruter

395 Marine herringbone

TV2310 TWEEDVEST NASHVILLE (D)

TV1463 TWEEDVEST MEMPHIS (H)

Tweed-vest med 40% ull for dame. Jakkeslag, 2 frontlommer og 5 knapper i front. Justerbar hempe i ryggen. Teflonbehandlet. Kun rens. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Tweed-vest med 40% ull for herre. Jakkeslag, 2 frontlommer og 5 knapper i front. Justerbar hempe i ryggen. Teflonbehandlet. Kun rens. I løpet av 2020/2021 vil polyesteren i dette produktet bli lagt om til resirkulert polyester.

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 40% ull / 40% polyester / 20% mix. Størrelse: XS-XXL. Lengde bak ved størrelse M = 51,5 cm. Detaljer: • Jakkeslag • 2 frontlommer • 5 knapper i front • Justerbar hempe i ryggen • Teflonbehandlet • Kun rens

Vekt: 350 g/m2. Kvalitet: 40% ull / 40% polyester / 20% mix. Størrelse: S-XXL. Lengde bak ved størrelse M = 62 cm. Detaljer: • Jakkeslag • 2 frontlommer • 5 knapper i front • Justerbar hempe i ryggen • Teflonbehandlet • Kun rens

TILBAKE TIL INNHOLD

357


BEAUTY & SPA


ALL PURPOSE WATERPROOF GOWN

BEAUTY & SPA

NEW

SALON GOWN

380 Marine 156 Mørk grå 199 Sort

P118 ALL PURPOSE WATERPROOF GOWN Allsidig overtrekkskappe som passer for flere bransjer. Rett modell med to åpne lommer på siden. Lange ermer med elastiske mansjetter. To punkts feste på baksiden av nakken og ryggen.

NEW

Vekt: 110 g/m2. Kvalitet: 100% polyester med polyuretanbelegg. Størrelse: One size. Detaljer: • Vanntett og blekemotstandsdyktig • Justerbare fester med velcro • Elastiske mansjetter • 99 cm lang • Vaskes på 60°C

60 TILBAKE TIL INNHOLD

359


BEAUTY & SPA

NEW

WATERPROOF SALON GOWN L/S

SALON GOWN 199 Sort

P117 WATERPROOF SALON GOWN L/S Vanntett salongkappe med lange ermer. Festes på baksiden av nakken med justerbar velcro. Lange ermer med elastiske mansjetter. Vekt: 110 g/m2. Kvalitet: 100% polyester med polyuretanbelegg. Størrelse: One size. Detaljer: • Vanntett og blekemotstandsdyktig for bruk i salonger og barberere • Elastiske mansjetter • Justerbar velcro • 108 cm lang • 60°C / 85°C industrivask

NEW 60

360


TILBAKE TIL INNHOLD

BEAUTY & SPA

NEW

361


BEAUTY & SPA

NEW

WATERPROOF SALON GOWN

SALON GOWN 156 Mørk grå 199 Sort

P116 WATERPROOF SALON GOWN Vanntett salongkjole med full beskyttelse mot søl og fukt. Komfortabel passform og lett justerbar velcro på baksiden. Praktisk stoffkrok for å oppheng. Vekt: 110 g/m2. Kvalitet: 100% polyester med polyuretanbelegg. Størrelse: One size. Detaljer: • Stoffkrok for oppheng • Justerbare fester • Vanntett • Vaskes på 60°C

NEW 60

362


BEAUTY & SPA

WATERPROOF BIB APRON NEW COLOUR

WATERPROOF BIB

˚ 000 Hvit

NEW 250 Rød

NEW 355 Royalblå 150 Mørk grå 380 Marine 199 Sort

P115 BIB APRON WATERPROOF Denne modellen er perfekt til de som behøver beskyttelse for fukt, sprut og smuss. Den vannavvisende overflaten gjør at all fuktig søl preller av. Vekt: 110 g/m². Kvalitet: 100% polyretan coated polyester. Størrelse: One size. Detaljer: • 90 cm self-fabric knyting i rygg • Justerbart nakkebånd med spenne • Vanntett • 60°C / 85°C industrivask

TILBAKE TIL INNHOLD

363


BEAUTY & SPA

NEW

WATERPROOF WRAP AROUND TUNIC

 TUNIC

355 Royalblå 156 Mørk grå 380 Marine 199 Sort

P174 WATERPROOF WRAP AROUND TUNIC Vanntett og blekemotstandsdyktig tunika, videreutviklet av storselgeren P177 ’Tulip’ Wrap Around Tunika. En over-the-head stil som festes først fra bakstykket med knyting foran, deretter festes forstykket med knyting bak. Vekt: 110 g/m². Kvalitet: 100% polyester med polyuretanbelegg. Størrelse: S/M, L/XL. Detaljer: • Vanntett og blekemotstandsdyktig • Rund hals • Dobbel midtlomme • Flatterende feminin passform, 86 cm lang • 60°C / 85°C industrivask

NEW 60

364


TULIP

BEAUTY & SPA

NEW

 TUNIC

839 Hot pink 781 Purple 156 Mørk grå 199 Sort

P177 WRAP AROUND TUNIC TULIP Attraktiv og stilig wrap around tunika. En over-the-head stil som festes først fra bakstykket med knyting foran, deretter festes frontstykket med knyting bak. Flatterende stil med V-hals.

NEW

Vekt: 185 g/m2. Kvalitet: 100% polyester vev. Størrelse: S/M, L/XL. Detaljer: • Over-the-head • V-hals • Midtstilt frontlomme. 39 cm bred, 21 cm dyp • 40°C husholdningsvask

TILBAKE TIL INNHOLD

365


BEAUTY & SPA

366

NEW


IRIS

NEW

VERBENA

Xtra

Xtra

BEAUTY & SPA

NEW

Xtra

Xtra

TUNIC

Xtra

Xtra

Xtra

345 Blåmelert Xtra

145 Gråmelert Xtra

191 Sortmelert 345 Blåmelert

145 Gråmelert

191 Sortmelert

199 Sort

P536 LADIES STRAIGHT LEG TROUSER IRIS

P685 LINEN-LOOK BUTTON UP TUNIC VERBENA

Straight leg damebukse med bred linning med overlegg og to knapper i front. En flott og allsidig bukse. Tilgjengelig i to benlengder - R= Regular / L= Long i fargen sort.

Lekker tunika i myk og feminin linen-look. Den inspirerer til lin, men er produsert i slitesterk polyester. To kontrastfargede garn er vevd sammen for å gi en behagelig meleringseffekt. Enkel og delikat modell med 3/4 ermer og V-hals.

Vekt: 185 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: 8-24. R: lengde 79cm, L: lengde 86cm. (Lang lengde kun tilgjengelig i 199 sort.) Detaljer: • Bred linning • YKK-glidelås • Overlegg i midjen med to knapper • 40°C husholdningsvask

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 3 stk per størrelse.

Vekt: 160g/m2. Kvalitet: 100% polyester vev. Størrelse: 8-24. Detaljer: • Krage med lang stolpe og 4 knapper • Tre kvart ermer • 40°C husholdningsvask

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 3 stk per størrelse.

TILBAKE TIL INNHOLD

367


BEAUTY & SPA

NEW

VIOLA

Xtra

TUNIC Xtra

345 Blåmelert Xtra

145 Gråmelert Xtra

191 Sortmelert

P688 LINEN-LOOK V-NECK BEAUTY TUNIC VIOLA Lekker tunika i myk linfiberfølelse. Den inspirerer til lin, men er produsert i slitesterk polyester. Feminint design med sidesplitter. To kontrastfargede garn er vevd sammen for å gi en behagelig meleringseffekt. Skjult glidelås og praktiske sidelommer. Rund hals som ender i en liten V-form. Kvalitet: 100% polyester vev. Størrelse: 8-24. Detaljer: • Åpne sidelommer • V-snitt med rund hals • Skjult glidelås • 40°C husholdningsvask

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 3 stk per størrelse.

368

NEW 40


POCKET TABARD

BEAUTY & SPA

NEW

250 Rød

Xtra

838 Pink Xtra

339 Emerald

420 Limegrønn

Xtra

156 Mørk grå

Xtra

000 Hvit Xtra

Xtra

690 Orange

480 Flaskegrønn

Xtra

280 Vinrød

590 Brun

340 Turkis

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

649 Solgul

199 Sort

355 Royalblå Xtra

TABARD

380 Marine

Xtra

136 Sølv Xtra

781 Purple

Xtra

235 Fuchsia

P171 POCKET TABARD En tradisjonell over-the-head tabard i et bredt fargeutvalg. Romslig patchlomme i front.

NEW

85

Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomullstwill. Størrelse: S-XXL (Xtra: 3XL). Detaljer: • Lengde: 68 cm på det lengste punktet • Justerbar side med trykknapp • 60°C / 85°C industrivask

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per størrelse.

TILBAKE TIL INNHOLD

369


SPORT


UNIVERSAL TEE

000 Hvit

380 Marine

180 Koks

T- S K J O R T E R

SPORT

NEW

®

199 Sort

Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjenvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjon.

1403 UNIVERSAL TEE (U)

NEW

Teknisk unisex t-skjorte i 100% resirkulert polyester. Kontrastfelt over skuldrene. Passer perfekt til både arbeid og fritid. Vekt: 150 g/m2. Kvalitet: 100% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

371


SPORT

372


SPORT

EAZE

  T- S K J O R T E R

O-HALS

N13I UNISEX 145 g/m²

0-HALS

S - 3XL

N13J DAME 145 g/m²

S - XXL

145 Gråmelert

180 385 Koksmelert Marinemelert

145 Gråmelert

180 385 Koksmelert Marinemelert

N13I T-SKJORTE MELANGE EAZE (U) N13J T-SKJORTE MELANGE EAZE (D) Pro-dry t-skjorte i trendy melert stoff til dame og herre. Pustende og fukttransporterende. Reflekstrykk øverst på ryggen og nederst på venstre side. Damemodell har litt større halsåpning, sidesplitt, lett buet bakside, samt loose-fit som gir en flatterende silhuett. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: N13J dame: S-XXL. N13I herre: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

373


SPORT

SWAN & DRAGON

O-HALS

T- S K J O R T E R

O-HALS

0112 DAME 145 g/m²

S - XXL

XXS - 6XL*

0111 DRAGON (U)

0112 SWAN (D)

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

730 Bright violet

640 Safety grønn

340 Turkis

360 380 Kornblå Marine

0112 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE SWAN (D) 0111 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE DRAGON (U) Teknisk Pro-Dry t-skjorte til dame og herre. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 0112 Swan dame: S-XXL. 0111 Dragon unisex: XXS (8/10 år). XS-3XL. *4XL-6XL: 199 sort, 000 hvit, 380 marine.

374

0111 UNISEX 145 g/m²

199 Sort

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

640 Safety grønn

340 Turkis

360 380 Kornblå Marine

199 Sort


SPORT

DRAGON KONTRAST

 T- S K J O R T E R

O-HALS

0113 UNISEX 145 g/m²

XXS - 3XL

000 Hvit/sort

199 Sort/hvit

630 Safety gul/sort

680 Safety orange/sort

250 Rød/sort

360 Kornblå/marine

380 Marine/kornblå

145 Gråmelert/sort

915 Sort/gråmelert

0113 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE DRAGON KONTRAST (U) Kontrastvariant av vår populære 0111 Dragon Pro-Dry t-shirt. Unisex modell. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester, Pro-Dry. Størrelser: XXS (8/10 år)-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

375


SPORT

RUN

 

O-HALS

O-HALS

T- S K J O R T E R

N09J DAME 145 g/m²

N09I UNISEX 145 g/m²

S - XXL

S - 3XL

N09J RUN (D)

N09I RUN (U)

000 Hvit

000 Hvit

630 Safety gul

630 Safety gul

230 Raspberry

250 Rød

250 Rød

360 Kornblå

360 Kornblå

380 Marine

380 Marine

165 Karbon

165 Karbon

199 Sort

199 Sort

N09J INTERLOCK T-SKJORTE RUN (D) N09I INTERLOCK T-SKJORTE RUN (U) Pro-dry t-skjorte til dame og herre. Heldekkende mesh på sidefelt og baksiden for optimal ventilasjon og komfort. (Farge 165 karbonmelert har ikke meshfelt på rygg og side.) Reflekstrykk øverst på ryggen og nederst på venstre side. Lett buet bakside på damemodellen for en flatterende silhuett. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: N09I herre: S-3XL. N09J dame: S-XXL.

376


SPORT

FOX

O-HALS

0110 UNISEX 145 g/m²

000 Hvit

630 Safety gul

220 Magenta

250 Rød

680 Safety orange

360 Kornblå

340 Turkis

640 Safety grønn

120 Lys grå

380 Marine

199 Sort

T- S K J O R T E R

XS - 3XL

0110 BASIC PRO-DRY T-SKJORTE FOX (U) Unisex Pro-Dry t-skjorte med dekorative kontrastsømmer. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til sport og aktivitet. Vekt: 145 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XXS (8/10 år). XS-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

377


SPORT

378


SPORT

ROSARIO & WEMBLEY

S - XXL

1460 ROSARIO (D)

000 710 340 921 Hvit/grå Violett/sort Turkis/sort Sort/rød

T- S K J O R T E R

1460 DAME 160 g/m²

1400 UNISEX 160 g/m²

XS - 3XL

1400 WEMBLEY (U)

199 Sort/grå

000 Hvit/ grå (B)

650 Gul/ sort

690 230 260 343 420 340 360 380 921 914 199 Orange/ Raspberry/ Mørk rød/ Brilliantblå/ Limegrønn/ Turkis/ Kornblå/ Marine/ Sort/ Marine/ Sort/ hvit sort (B) grå (B) safety sort (B) sort (B) grå (B) hvit (B) rød (B) kornblå (B) grå (B) gul (B)

1460 PRO-DRY KONTRAST T-SKJORTE ROSARIO (D) 1400 PRO-DRY KONTRAST T-SKJORTE WEMBLEY (U) Pro-Dry behandlet t-skjorte til dame og herre. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Bredt fargeutvalg som faller i smak hos de fleste. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 1460 Rosario dame: S-XXL. 1400 Wembley unisex: XS-3XL. 1400 Wembley junior: 4/6, 8/10, 12/14. (B) = fargen finnes i barnestørrelse.

TILBAKE TIL INNHOLD

379


SPORT

BOSTON & CHICAGO

 O-HALS

O-HALS

C650 DAME 160 g/m²

C670 UNISEX 160 g/m²

S - XXL

S - XXL

T- S K J O R T E R

C650 BOSTON (D)

001 Hvit/plomme

006 Rød/hvit

027 Plomme/hvit

036 Kornblå/hvit

003 Marine/hvit

005 Sort/gul

011 Sort/limegrønn C670 CHICAGO (U)

001 Hvit/plomme

003 Marine/hvit

027 Plomme/hvit

036 Kornblå/hvit

011 Sort/limegrønn

005 Sort/gul

C650 PRO-DRY T-SKJORTE BOSTON (D) C670 PRO-DRY T-SKJORTE CHICAGO (U) Eksklusiv Pro-Dry behandlet dame og herre t-skjorte med kontrastsømmer. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: C650 Boston dame: S-XXL. C670 Chicago herre: S-XXL.

380


SPORT

FLOW

T- S K J O R T E R

235 Fuchsia/sort

730 Bright violet/grå

165 Karbon/bright violet

199 Sort/fuchsia

 V-HALS

N07B DAME 180 g/m²

S - XXL

N07B AKTIV STRETCH T-SKJORTE V-HALS FLOW (D) Pro-Dry t-skjorte med v-hals til dame. Behagelig passform og kontrastfarge i nakken. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester / 8% elastan, interlock. Størrelser: S - XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

381


SPORT

NO1

N01B DAME 180 g/m²

N01A UNISEX 180 g/m²

S - XXL

S - 3XL

 T- S K J O R T E R

N01B N01 (D)

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

220 Magenta

731 730 Violettmelert Bright violet

360 Kornblå

290 Maroon

191 Sortmelert

N01A N01 (U)

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

165 Karbon

N01A AKTIV STRETCH T-SKJORTE NO1 (U) N01B AKTIV STRETCH T-SKJORTE NO1 (D) Treningsoverdeler med korte ermer til dame og herre i Pro-Dry stoff. Laget i stretch for optimal komfort og mesh under ermer for ekstra ventilasjon. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på ermer og rygg. Raglanermer. Dette er en tettsittende modell. Ønskes romsligere anbefales det å gå opp en størrelse. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: N01B dame: S-XXL. N01A herre: S-3XL.

382

191 Sortmelert

199 Sort

199 Sort


SPORT

TILBAKE TIL INNHOLD

383


SPORT

ELEMENT

ULTRA

 

T- S K J O R T E R

N03B DAME 180 g/m²

N03A UNISEX 180 g/m²

S - XXL

S - 3XL

N03B ULTRA (D)

220 Magenta

360 Kornblå

360 Kornblå

199 Sort

199 Sort N03A ULTRA (U)

000 Hvit

199 Sort

 N04B DAME 180 g/m²

S - XXL N03A AKTIV STRETCH T-SKJORTE L/E ULTRA (H) N03B AKTIV STRETCH T-SKJORTE L/E ULTRA (D) Treningsoverdel med lange ermer til dame og herre i Pro-Dry stoff. Laget i stretch for optimal komfort og mesh under ermer for ekstra ventilasjon. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på ermer og rygg. Raglanermer. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: N03B dame: S-XXL. N03A herre: S-3XL.

384

N04B AKTIV STRETCH ZIP T-SKJORTE L/E ELEMENT (D) Pro-Dry treningsgenser til dame. Laget i stretch for optimal komfort og mesh under ermer for ekstra ventilasjon. Glidelås i halsen. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på ermer og rygg. Raglanermer. Vekt: 180 g/m². Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: S-XXL.


SPORT

ACTIVE

DYNAMIC

680 Safety orange

220 Magenta

731 Violettmelert

199 Sort

165 Karbon

SINGLET

360 Kornblå

199 Sort

N02B DAME 180 g/m²

N08B DAME 130 g/m²

S - XXL

S - XXL

N02B AKTIV STRETCHSINGLET ACTIVE (D)

N08B AKTIV SINGLET A-SHAPE DYNAMIC (D)

Stretchsinglet til dame i sporty Pro-Dry stoff. Laget i stretch for optimal komfort. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Refleksdetaljer på rygg.

Pro-Dry treningssinglet til dame. Behagelig passform og laget i stretch for full bevegelsesfrihet og komfort. Pustende og fukttransporterende stoff gjør denne perfekt til trening og aktivitet.

Vekt: 180 g/m2. Kvalitet: 92% polyester/8% elastan, interlock. Størrelser: S-XXL.

Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

385


SPORT

THRESHER

 

145 Gråmelert (H+D)

165 Karbon (H+D)

UP F

50+

UV SUN PROTECTION

SP13 PR-1 / SP14 PR-1W PERFORMANCE POLO THRESHER Teknisk polo med tøft utseende. Sidesplitt, UV-beskyttelse og ribbestrikket krave og mansjetter. Stolpe med ton-i-ton knapper. Med Stormtech H2X-DRY® teknologi holder denne poloen deg tørr og komfortabel hele dagen. Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester Størrelser: SP13- herre: S-3XL

386


SPORT

MISTRAL

 SP16 DAME

SP15HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

710 Fiolett (D)

319 Ocean (H+D)

490 Jaktgrønn (H+D)

131 Titanium (H+D)

155 Granitt (H+D)

180 Koks (H+D)

UPF

40+

UV SUN PROTECTION

SP15 SPL-1 / SP16 SPL-1W HEATHERED POLO MISTRAL Dobbelt pikert polo med H2X-DRY®-teknologi og UV-beskyttelse. Stolpe med ton-i-ton knapper og lekre skulderdetaljer. Tidløst design. KVALITET: 100% polyester dobbel pique STØRRELSER: SP15- herre: S-3XL (*Granitt, koks: S-5XL) SP16 - dame: XS-2XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

387


SPORT

REFLEX

ECLIPSE

 

POLOSKJORTE

SP08 DAME 175 g/m2

SP07 HERRE 175 g/m2

XS - XXL

S - 5XL*

SP06 DAME 140 g/m²

SP05 HERRE 140 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

445 Kiwi

335 Azurblå

000 Hvit

250 Rød

445 Kiwi

250 Rød

155 Granitt

335 Azurblå

130 Sølvgrå

380 Marine

165 Karbon

199 Sort

U PF

30+

UV SUN PROTECTION

UPF

40+

UV SUN PROTECTION

SP08 DXP-1W TEKNISK POLOSKJORTE REFLEX (D) SP07 DXP-1 TEKNISK POLOSKJORTE REFLEX (H)

SP06 PG-1W STRETCH POLOSKJORTE ECLIPSE (D) SP05 PG-1 STRETCH POLOSKJORTE ECLIPSE (H)

Teknisk poloskjorte med sporty printdesign til dame og herre. HX2-DRY® for optimal komfort. Klassisk snitt og sidesplitt. God stretch.

Slitesterk og superlett mikropique poloskjorte. Laget i fukttransporterende stoff og stretch for maksimal komfort. Flotte detaljer som sidesplitt, stolpe med 3 knapper og ribdetaljer i kragen.

Vekt: 175 g/m2. Kvalitet: 100% polyester pongee. Størrelser: SP08 DXP-1W dame: XS-XXL. SP07 DXP-1 herre: S-3XL. (*155 granitt: 4XL-5XL.)

388

Vekt: 140 g/m². Kvalitet: 100% polyester, H2X-DRY®. Størrelser: SP06 PG-1W dame: XS-XXL. SP05 PG-1 herre: S-3XL (sort: S-5XL).


SPORT

ECLIPSE

 

SP11 HERRE

XS - XXL

S - 5XL*

380 Marine (H+D)

POLOSKJORTE

SP12 DAME

199 Sort (H+D)

165 Karbon (H+D)

UPF

40+

UV SUN PROTECTION

SP12 PGL-1W H2X-DRY® PIQUE 3/4 POLO ECLIPSE (D) SP11 PGL-1 H2X-DRY® PIQUE L/S POLO ECLIPSE (H) Polo med lange ermer i solid og lett design. UV-beskyttelse, 1x1 rib i krave og stolpe med ton-i-ton knapper. Med Stormtech H2X-DRY® teknologi holder denne poloen deg tørr og komfortabel hele dagen. Kvalitet: 100% polyester Størrelser: SP11 - herre: S-3XL (Sort: S-5XL) SP12 - dame: XS-2XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

389


SPORT

FOLGEFONNA BASE LAYER NEW COLOURS

NEW

380 MARINE OG 199 SORT MED GLIDELÅSLOMME I RIP STOP STOFF PÅ BRYSTET.

BASE LAYER

7133 UNISEX 280 g/m²

7134 DAME 280 g/m²

S - 3XL

S - XXL

7134 FOLGEFONNA (D)

361 145 180 Kornblåmelert Gråmelert Koksmelert

7133 FOLGEFONNA (U)

NEW

NEW

380 Marine

199 Sort

7134 BASE LAYER FOLGEFONNA (D) 7133 BASE LAYER FOLGEFONNA (U) Strikket base layer jakke med imponerende komfort! Transporterer fuktighet og holder deg varm og tørr. Folgefonna er produsert med et spesielt rutenett som har enestående egenskaper for isolering, pusteevne og ventilasjon. Elastiske bånd i hals og mansjetter. Regulerbar linning. Glidelåslommer. Hakebeskytter. Fargene 380 marine og 199 sort har en glidelåslomme i rip stop stoff på brystet. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 7134 Folgefonna dame: S-XXL. 7133 Folgefonna unisex: S-3XL.

390

NEW

361 Kornblåmelert

145 Gråmelert

180 Koksmelert

380 Marine

NEW

199 Sort


SPORT

PULSE

BASE

 

 

SF11 UNISEX 200 g/m²

SF14 DAME 240 g/m²

SF13 UNISEX 240 g/m²

XS - XXL

S - 5XL*

XS - XXL

S - 5XL*

921 Sort/rød

935 Sort/elektriskblå

BASE LAYER

SF12 DAME 200 g/m²

924 Sort/limegrønn 230 Raspberry (D)

490 Jaktgrønn (H+D)

689 Fire orange (H+D)

360 Kornblå (H+D)

380 Marine

915 Sort/granitt 165 Karbon (H+D)

SF12 TFW-1W / SF11 TFW-1 BASE LAYER PULSE

SF14 HTZ-1W / SF13 HTZ-1 TEKNISK ZIP BASE LAYER BASE

Sporty base layer med H2X-DRY® som raskt transporterer fuktighet ut og regulerer kroppstemperaturen under aktivitet. ¼ zipper som står i stil med flatterende kontrastsømmer og skaper et elegant og sporty design. Den perfekte termiske baselayer til et multi layer system. Pulsvarmere på ermer (kun damemodell).

Den perfekte base layer med H2X-DRY® fuktighetsteknologi som transporterer ut fuktighet og holder deg varm og tørr. Base Thermal 1/4 Zip er produsert i et spesielt rutenett som har overlegne termiske egenskaper, samtidig som det gir utmerket luftstrøm og pusteevne. Bør både ses og kjennes på!

Vekt: 200 g/m². Kvalitet: 92% Polyester/8% Spandex. Single Jersey. Størrelser: SF11 herre: S-3XL (*915 sort/granitt: S-5XL) SF12 dame: XS-XXL. Detaljer: • Pulsvarmer (kun damemodell) • Kontrastsømmer • Høy hals

Kvalitet: 95% polyester / 5% elastan. Vekt: 240 g/m2. Størrelser: SF13 - herre: S-3XL (*165 karbon: S-5XL) SF14 - dame: XS-XXL. Detaljer: • Slitesterkt stoff • Omvendt spiral 1/4 glidelås • Kontrastsømmer

TILBAKE TIL INNHOLD

391


SPORT

DISRUPTOR

DISRUPTOR

HETTEJAKKE

N88J DAME 330 g/m²

N88I UNISEX 330 g/m²

S - XXL

S - 3XL

XS - 3XL

145 Gråmelert

145 Gråmelert

180 Koksmelert

180 Koksmelert

N88J HETTEJAKKE DISRUPTOR (D) N88I HETTEJAKKE DISRUPTOR (U) Myk og behagelig hettejakke til dame og herre. Solid kvalitet og høy komfort. Til sport og fritid. Glidelås i front og stikklommer på sidene. Brystlomme med glidelås og mediaport. YKK glidelås. Matcher N89I Disruptor unisex pants. Vekt: 330 g/m2. Kvalitet: 80% bomull/20% polyester. Størrelser: N88J dame: S-3XL. N88I unisex: S-XXL.

392

N89I UNISEX 330 g/m²

N89I TRENINGSBUKSE DISRUPTOR (U) Myk og behagelig unisex joggebukse. Solid kvalitet og høy komfort. Velegnet til sport og fritid. Justerbar linning med snøring. Rib nederst på ben. Baklomme på høyre side og stikklommer på sidene. Matcher N88I/N88J Disruptor hoodie. Vekt: 330 g/m². Kvalitet: 80% bomull/20% polyester. Størrelser: XS-3XL


SPORT

STRONG

JOGGEBUKSE

199 Sort

N67I UNISEX 230 g/m²

XS - 3XL

N67I STRETCH TRENINGSBUKSE STRONG (U) Unisex treningsbukse laget i stretch for optimal komfort. Passer til Free treningsjakke. Snøring og stikk i livet. Refleksglidelåser på ben og lommer. Matcher N83I/N83J Free. Vekt: 230 g/m2. Kvalitet: 80% polyester/20% elastan. Størrelser: XS-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

393


SPORT

ESSENTIAL HOOD

 

HETTEJAKKE

N87J DAME 260 g/m²

N87I UNISEX 260 g/m²

S - XXL

S - 3XL

145 Gråmelert

180 Koksmelert

385 Marinemelert

N87J STRIKKET HETTEJAKKE ESSENTIAL (D) N87I STRIKKET HETTEJAKKE ESSENTIAL (U) Sporty strikket hettejakke til dame og herre i et funksjonelt og stilig design. En lett og luftig hettejakke som er velegnet før, under og etter aktivitet. Elastisk hette med kontrast. Glidelås i front og sidelommer. Brystlomme med glidelås. YKK glidelås. Justerbar linning. Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: N87J dame: S-XXL. N87I herre: S-3XL.

394


SPORT

ESSENTIAL

STRIKKEJAKKE

N86I UNISEX 260 g/m²

XS - 4XL

145 Gråmelert

180 Koksmelert

385 Marinemelert

N86I STRIKKET JAKKE ESSENTIAL (U) Sporty unisex strikket jakke i et funksjonelt og stilig design. En lett og luftig cardigan som er velegnet før, under og etter aktivitet. Elastisk piping i hals med kontrast. Glidelås i front og sidelommer. Brystlomme med glidelås. YKK glidelås. Justerbar linning. Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

395


SPORT

PACIFICA

PACIFICA

SK10 DAME

SB09 DAME

XXS - 3XL

XXS - 3XL

180 Koks (D)

199 Sort (D)

180 Koks (D)

199 Sort (D) UPF

40+

396

UV SUN PROTECTION

SK10 JLC-1W TRENINGSOVERDEL PACIFICA (D)

SB09 LCL-1W LEGGINGS PACIFICA (D)

Elegant jakke med høy krave. Med H2X-DRY®-teknologi passer denne jakken perfekt til både trening og fritid. To lommer i front med glidelås og mediaport. Forsterkede sømmer og tommelhull i mansjettene.

Sporty tights med H2X-DRY®-teknologi og UV-beskyttelse. Høy midje og elastiske sidepaneler som sørger for optimal komfort. Liten innvendig frontlomme i midjebåndet. Matcher Pacifica Tee og Pacifica Jacket.

Kvalitet: 88% nylon, 12% Spandex (Koks: 44% nylon, 44% polyester, 12% spandex) Størrelser: SK10 - dame: 2XS-3XL.

Kvalitet: 88% nylon, 12% Spandex (Koks: 44% nylon, 44% polyester, 12% spandex) Størrelser: SB09 - dame: 2XS – 3XL


SPORT

TILBAKE TIL INNHOLD

397


SPORT

EXPLOSIVE

 

TRENINGSJAKKE

N85J DAME 195 g/m²

N85I UNISEX 195 g/m²

S - XXL

S - 3XL

N85J EXPLOSIVE (D)

949 Sort/bright violet

916 Sort/safety gul

N85I EXPLOSIVE (U)

181 Koks/safety orange

916 Sort/safety gul

N85J PRO-DRY TRENINGSJAKKE EXPLOSIVE (D) N85I PRO-DRY TRENINGSJAKKE EXPLOSIVE (U) Pro-Dry treningsjakke til dame og herre. Figursydd med kontrastsømmer og refleksdetaljer. Pulsvarmer på ermene og stikklommer foran. Velegnet til både trening og fritid. SBS glidelås. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: N85J dame: S-XXL. N85I herre: S-3XL.

398


SPORT

ONSIDE

CORE

SUPERUNDERTØY

199 Sort

 

220 Magenta

N64G UNISEX 160 g/m²

199 Sort N84J DAME

N84I UNISEX

XS/S,M/L

M/L,XL/XXL

S - 3XL

N64G TRENINGSSHORTS ONSIDE (U)

N84J SUPERUNDERTØY CORE (D) N84I SUPERUNDERTØY CORE (H)

Superlett unisex treningsshorts med snøring i livet. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester, interlock. Størrelser: S-3XL.

Pustende og fukttransporterende superundertøy til dame og herre. God stretch og behagelig passform. Selges kun som sett. Kvalitet: 67% nylon/25% polyester/8% spandex. Størrelser: N84J dame: XS/S, M/L. N84I herre: M/L, XL/XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

399


SPORT

RIVAL

MARKERINGSVEST

000 Hvit

630 Safety gul

680 Safety orange 250 Rød 640 Safety grønn

SENIOR

JUNIOR 360 Kornblå

MINI

199 Sort

N954 MARKERINGSVEST RIVAL (U) Unisex markeringsvest i mesh kvalitet med kontraster i hals og ermer. Markeringsvester hjelper å skille lag fra hverandre. Treningsvestene er lette og luftige med god passform. Dette er ikke sikkerhetsutstyr. Vekt: 135 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: Senior (Videregående skole/voksne) Junior (Ca. 8/10 år til undgdomsskolen) Mini (Barnehagebarn til ca. 8/10 år)

400


630 Safety gul

914 Orange/kornblå

680 Safety orange

916 Sort/gul

MARKERINGSVEST

MELWOOD

SPORT

ULLEVI

360 Kornblå

9090 UNISEX

9080 UNISEX

8/10 ÅR, L/XL

8/10 ÅR, L/XL

9090 MARKERINGSVEST ULLEVI (U)

9080 VENDBAR MARKERINGSVEST MELWOOD (U)

Unisex markeringsvest i mesh kvalitet med elastisk kontrastpiping i hals og ermer.

Vendbar unisex markeringsvest i meshkvalitet med elastisk kontrastpiping i hals og ermer.

Dette er ikke sikkerhetsutstyr.

Dette er ikke sikkerhetsutstyr.

Vekt: 110 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: Barn: 8/10 år. Voksen: L/XL.

Vekt: 2x110 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: Barn: 8/10 år. Voksen: L/XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

401


SPORT

NEW

ESKILSTUNA

 TRENINGSVEST

9043 UNISEX

S - 3XL

000 Hvit/Safety gul

199 Sort/Safety gul

210 Safety pink/ Safety gul

360 Kornblå/ Safety gul

1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

9043 TOFARGET REFLEKSVEST ESKILSTUNA (U) Tofarget unisex refleksvest til fritid- og arbeidsbruk. Påsydde reflekser rundt midjen. Glidelås i front. CE-merket. EN-20471:2013, klasse 1. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

402

NEW


NORRKÖPING

SPORT

NEW

TRENINGSVEST

630 Safety gul 9044 UNISEX 230 g/m²

XS - 3XL 1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

9044 TRENINGSVEST NORRKÖPING (U)

NEW

Unisex treningsvest med påsydde reflekser rundt midjen. Lett fasongsydd. Praktisk sidelomme med glidelåslukning. Glidelås i front. Meshpanel i sidene for god ventilasjon. CE-merket. EN-20471:2013, klasse 1. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

403


SPORT

NEW

®

KIL RESIRKULERT

630 Safety gul

LØPEVEST 4620NG UNISEX

XS-4XL

1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

4620NG RESIRKULERT LØPEVEST KIL (U) Next Generation unisex løpevest i 100% resirkulert polyester. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Elastisk piping i ermer og linning. Mesh på ryggen for optimal ventilasjon. Lomme med glidelås bak.  EN 20471, klasse 1.  Kvalitet: 100% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

404

NEW


SPORT

KIL

TRANÅS

TRENINGSVEST

630 Safety gul

630 Safety gul/sort

680 Safety orange/marine

4620 UNISEX

9048 UNISEX 120 g/m²

S-XXL

M - XXL 1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

4620 LØPEVEST FRITID ZIP KIL (U)

9048 HI-VI REFLEKSVEST TOFARGET TRANÅS (U)

Unisex løpevest med påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Elastisk piping i ermer og linning. Mesh på ryggen for optimal ventilasjon.

Tofarget unisex refleksvest. Påsydde reflekser rundt midjen. Velcrolukning i front. CE-merket. EN 20471, klasse 1.

Dette er ikke sikkerhetsutstyr.

Vekt: 120 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: M-XXL.

Kvalitet: 100% polyester med PA coating. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

405


SPORT

FLEN

TROLLHÄTTAN

TRENINGSVEST

215 Safety rosa

630 Safety gul

199 Sort

680 Safety orange

000 Hvit

215 Safety rosa

360 Kornblå

199 Sort

000 Hvit

360 Kornblå 9047 UNISEX 9046 UNISEX

XS/M-L/XXL

XXS-XXL EN 1150:1999 3

9046 TRENINGSVEST FLEN (U)

9047 MARKERINGSVEST TROLLHÄTTAN (U)

Treningsvest med glidelåslukning i front. CE-merket EN1150:1999. Bearbeidingsstørrelse: 30x10 cm.

Markeringsvest med refleksdetaljer. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: 10x10 cm. Dette er ikke sikkerhetsutstyr.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XXS-XXL. (Nye barnestørrelser: S-12/14, XS-8/12, XXS-4/8)

406

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XS/M, L/XXL.


MOTALA

SPORT

NEW

REFLEKSSELE

630 Safety gul

680 Safety orange

215 Safety pink

640 Safety green

360 Kornblå

199 Sort

EN 13356:2001 3

9053 JUSTERBAR REFLEKSSELE MOTALA

NEW

One size justerbar reflekssele. Justerbar midje og skuldre. Godt egnet til fysisk aktivitet i fritidssammenheng. EN 13356.  Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: One size voksen.

TILBAKE TIL INNHOLD

407


SPORT

FALKENBERG

230 Raspberry

360 Kornblå

9051 BARN

9051 BARN

2/3 ÅR

4/8 ÅR

9051 MARKERINGSVEST BARN FALKENBERG Markeringsvest til fritidsbruk med påsydde refleksdetaljer. Bearbeidingsstørrelse: 30x10 cm. (Str 2/3 år: max 25x15 cm.) Dette er ikke sikkerhetsutstyr. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: (2/3) XXXS, (4/8) XXS.

408


SPORT

NYXX SPORT SOCK

000 Hvit

N958 SOKKER NYXX SPORT SOCK Tekniske treningssokker spesielt designet til fysisk aktivitet. Pustende og fukttransporterende. Forsterket såle, hæl og tå. Ekstra ventilasjon på oversiden. EU made in Portugal.

ACCESSORIES

Kvalitet: 80% bomull/18% polyamid/2% elastan. Størrelser: 35-38, 39-42, 43-46.

NYXX TENNIS SOCK

000 Hvit/sort

199 Sort

N959 SOKKER NYXX TENNIS SOCK Urbane og slitesterke tennissokker. Tidløst retroinspirert design og forsterket såle, hæl og tå. EU made in Portugal. Kvalitet: 80% bomull/18% polyamid/2% elastan. Størrelser: 35-38, 39-42, 43-46.

TILBAKE TIL INNHOLD

409


SPORT

ACCESSORIES

CONCEPT

INFINITY

180 Koks

180 Koks

630 Safety gul

630 Safety gul

199 Sort

199 Sort

N955 TEKNISK LUE CONCEPT Sporty og teknisk lue med god passform og dekorativt reflekstrykk. Kvalitet: 93% polyester/7% spandex. Linning: 100% polyester. Størrelse: One size.

410

N956 HEADOVER INFINITY Foret headover med vertikal refleks. Varmer og isolerer godt rundt nakke og hals. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: One size.


HEAT

250 Rød

165 Karbonmelert

360 Kornblå

361 Kornblåmelert

SPORT

MOTION

361 Kornblåmelert 199 Sort

199 Sort

N953 SPORTSLUE HEAT

Sportslue for den aktive. Isolerende og pustende materiale, god stretch. Matcher N950 Puls og N952 Field.

Behagelig sportslue som passer like godt året rundt. Isolerende og pustende materiale med god stretch.

Vekt: 240 g/m². Kvalitet: 96% polyester/4% spandex. Størrelse: One size.

Kvalitet: 97% polyester/3% elastan. Størrelse: One size.

ACCESSORIES

N951 SPORTSLUE MOTION

FIELD

199 Sort

N952 HEADOVER FIELD Headover til den aktive. Isolerende og pustende materiale. Matcher N950 Puls og N951 Motion. Vekt: 240 g/m². Kvalitet: 96% polyester/4% spandex. Størrelse: One size.

TILBAKE TIL INNHOLD

411


SPORT

SPORT TOWEL

SPORTSHÅNDKLE

780 Lilla

420 Limegrønn

9013 HÅNDKLE SPORT TOWEL Superpraktisk sportshåndkle. Ekstra lett materiale, god absorberingsevne, ekstremt hurtig tørk og opptar minimalt med plass. Glidelåslomme for oppbevaring av mindre verdisaker. Kvalitet: 85% polyester/15% polyamid mikrofiber. Størrelse: 40x80 cm.

412


SPEED

199 Sort m/refleks

199 Sort/refleks

916 Sort/gul

927 Sort/kornblå

931 Sort/magenta

924 Sort/limegrønn

921 Sort/rød

L Ø P E B E LT E

916 Sort/safety gul

SPORT

TEMPO

N906 LØPEBELTE TEMPO

N905 LØPEBELTE SPEED

Smart løpebelte med to flasker á 350 ml. Romslig oppbevaringslomme med glidelås og media port. Drikkeflasker følger med.

Komfortabelt og lett løpebelte med mediaport. Refleksdetaljer og glidelås. Gir deg full bevegelsesfrihet og sørger for at tingene dine ligger trygt. «Speed» løser dine oppbevaringsproblemer mens du trener!

Kvalitet: 100% polyester. Kvalitet: 100% polyester.

TILBAKE TIL INNHOLD

413


BARNEARTIKLER


BARNEARTIKLER

WEMBLEY JR.

 JUNIOR 160 g/m²

4/6-12/14

230 Raspberry/hvit

260 Mørk rød/grå

420 Limegrønn/sort

340 Turkis/sort

921 Sort/rød

650 Gul/sort

360 Kornblå/grå

690 Orange/hvit

199 Sort/grå

914 Marine/kornblå

380 Marine/hvit

SPORT

000 Hvit/grå

343 Brilliantblå/safety gul 320 Lys blå /marine

1400 PRO-DRY KONTRAST T-SHIRT WEMBLEY JR. Pro-Dry behandlet t-shirt til barn. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. Bredt fargeutvalg som faller i smak hos de fleste. Voksenstørrelse på side 65. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 4/6, 8/10, 12/14.

TILBAKE TIL INNHOLD

415


BARNEARTIKLER

CLASSIC T-SHIRT JR.

JUNIOR

160 - 165 g/m²

2/4-12/14

JERSEY

000 Hvit

110 Aske

210 Rosa

230 Raspberry

480 Flaskegrønn

420 Limegrønn

335 Azurblå

360 Kornblå

380 Marine

320 Lys blå

650 Gul

250 Rød

690 Orange

340 Turkis

343 Brilliantblå

135 Stålgrå

199 Sort

1280 CLASSIC T-SHIRT JR. Vår bestselgende t-shirt i høy bomullskvalitet. Tidløs modell. Single jerseystrikket. Forsterket nakkebånd, 4- lags halsrib og skuldertape. Doble sømmer rundt hals og ermer. Forhåndskrympet for stabilitet. Voksenstørrelse på side 30. Vekt: 160-165 g/m². Kvalitet: 100% kjemmet bomull. (Melert: 110 Aske: 99% bomull/1% viskose) Størrelser: 2/3, 4/6, 8/10, 12/14.

416


260 Mørk rød/sort

110 Aske

355 Kongeblå/kornblå

145 Gråmelert

199 Sort/lys grå

380 Marine

 360 Kornblå/lys blå

FLEECE & BUKSE

JOGGEBUKSE JR.

BARNEARTIKLER

GAUSTA JR.

199 Sort

380 Marine/lys blå

JUNIOR

JUNIOR

160 g/m²

280 g/m²

4/6-12/14

4/6-12/14

7261 MIKROFLEECEJAKKE KONTRAST GAUSTA JR.

7700 CLASSIC JOGGEBUKSE JR.

Myk mikrofleecejakke, dekorative flatlocksømmer og kontrastdetaljer. Raglanermer. Praktiske stikklommer med glidelås i front. Regulerbar linning. Antipillbehandlet. Voksenstørrelse på side 206.

Klassisk unisex joggebukse i collegekvalitet med rib i bena. Dobbel jerseystrikket, flosset innside og snøring i livet. Stikklommer. Voksenstørrelse på side 134.

Vekt: 160 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 4/6, 8/10, 12/14.

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: 4/6, 8/10, 12/14.

TILBAKE TIL INNHOLD

417


BARNEARTIKLER

CLASSIC SWEATSHIRT JR.

JUNIOR

300-320 g/m²

4/6-12/14 SWEATS

000 Hvit

650 Gul

690 Orange

110 Aske

230 Raspberry

320 Lys blå

360 Kornblå

250 Rød

355 Kongeblå

199 Sort

340 Turkis

380 Marine

3701 CLASSIC SWEATSHIRT JR. Vår bestselgende unisex sweatshirt i super kvalitet. Tidløs modell. Dobbel jerseystrikket, 32 tråd. 2- lags rib med lycra i alle ribber. Flosset innside. Voksenstørrelse på side 94. Vekt: 300-320 g/m². Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: 4/6, 8/10, 12/14.

418


BARNEARTIKLER

HARLEM JR. NEW COLOURS

NEW

JUNIOR

300-320 g/m²

NEW

NEW

SWEATS

4/6-12/14

NEW

280 Vinrød

918 Grå/sort

915 Sort/grå

000 Hvit

780 Lilla

690 Orange

210 Rosa

230 Raspberry

370 Indigo

380 Marine

420 Limegrønn

250 Rød

320 Lys blå

360 Kornblå

340 Turkis

199 Sort

145 Gråmelert

590 Brun

3741 CLASSIC HETTEGENSER HARLEM JR. Myk og behagelig hettegenser. Dobbel jerseystrikket, flosset innside, forsterkede sømmer, lycra i alle ribber og stikklomme i front. Alle str. leveres uten snor i hetten ihht. reglene i EU. Voksenstørrelse på side 100. Vekt: 300-320 g/m². Kvalitet: 65% bomull/35% polyester. Størrelser: 4/6, 8/10, 12/14.

TILBAKE TIL INNHOLD

419


BARNEARTIKLER

STAVANGER JR. TERMISK JAKKE

LETT VATTERT KOMFORT - STORMTECHS STAVANGER TERMISKE JAKKE OG VEST, KOMBINERER FORM OG HØY FUNKSJONALITET MED DET ALLER SISTE INNEN SYNTETISK DUN.

420


BARNEARTIKLER

STAVANGER JR.

OUTERWEAR

SK01 AFP-2Y BARN

5/6-13/14

380 Marine (H+D+B)

915 Sort/grå (H+D+B)

SK01 AFP-2Y TERMISK JAKKE STAVANGER En ergonomisk designet termisk jakke er den ultimate bufferen. Den holder deg varm og god med ultralett polyfill og skaper nesten magi. Kan enkelt forvandles til den ultimate reiseputen ved å pakkes sammen i egen lomme. Nyt de kjølige dagene og eventyrene i denne godt isolerte lettvekteren. Voksenstørrelse på side 230. Kvalitet: 100% Nylon. Størrelser: 5/6-7/8-9/10-11/12-13/14. Detaljer: • Termisk skallteknologi • Vannavvisende finish • Fiber polyfyll • Pakkes i egen lomme • Ergonomisk passform • Festet hette • Mediaport • Innerlomme • Elastiske mansjetter • Justerbar linning

TILBAKE TIL INNHOLD

421


BARNEARTIKLER

AXIS THERMAL JR.

SJ50 JUNIOR

5/6-13/14

199 Sort

920 Sort/orange

921 Sort/rød

939 Sort/gul

933 Sort/ kornblå

380 Marine

SJ50 GSX-2Y TERMISK JAKKE AXIS Termisk jakke i slitesterkt, soft-touch og sekskantet ripstop ytterstoff. Stormtech D/W/R gir langvarig vannavvisende beskyttelse. Nettingfôr for maksimal ventilasjon, elastiske mansjetter og frontlommer med isolerende fôr for hendene. Justerbar linning og innvendig medialomme. Praktisk tilgang til bearbeiding Matcher GSXP-1Y Axis bukse og GSX-1Y Axis skalljakke. Voksenstørrelse på side 237. Kvalitet: 100% Polyester Dobby, 190g med 100% Polyester polyfyll, 140g. Størrelse: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14.

422


BARNEARTIKLER

AXIS JR.

AXIS BUKSE JR.

 SJ05 JUNIOR

5/6-13/14

SB01 JUNIOR

5/6-13/14

246 Sportsrød/ Sort

939 Sort/gul

921 Sort/rød

940 Sort/ maroon

199 Sort

199 Sort

380 Marine

SJ05 GSX-1Y LETT SKALLJAKKE AXIS

SB01 GSXP-1Y FRITIDSBUKSE AXIS

Ultralett og myk vannavvisende ripstop jakke til barn. Kontraster i glidelås på sidelommer og front. Matcher GSXP-1Y Axis bukse og GSX-2Y Axis Termisk jakke. STORMTECH D/W/R slitesterkt vannavvisende ytterskall. Pustende nettingfôr for ekstra komfort. Innvendig medialomme. Elastiske mansjetter og justerbar linning. Voksenstørrelse på side 268.

Ultralett og myk vannavvisende ripstop bukse til barn. Matcher SJ50 og SJ05. STORMTECH D/W/R slitesterkt vannavvisende ytterskall. Sideåpning nederst i bena med borrelås. Lommer med glidelås. Elastisk og justerbar linning. Voksenstørrelse på side 268.

Kvalitet: 100% polyester / Dobby 85g. Størrelse: 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14.

Kvalitet: 100% polyester, Dobby 85g. Størrelse: 5/6-7/8-9/10-11/12-13/14.

TILBAKE TIL INNHOLD

423


BARNEARTIKLER

FLEN JR.

GØTEBORG JR.

TRENINGSVEST

630 Safety gul

630 Safety gul

680 Safety orange

680 Safety orange

215 Safety rosa

199 Sort 000 Hvit

360 Kornblå BARN

BARN

BARN

4/8-12/14 ÅR

2/3 ÅR

4/8-12/14 ÅR

EN 1150:1999 3

9046 TRENINGSVEST FLEN JR.

9050 REFLEKSVEST VELCRO SIDEN GØTEBORG JR.

Treningsvest med glidelåslukning i front. Bearbeidingsstørrelse: 30x10 cm.

Unisex refleksvest til fritidsbruk. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Elastisk strikk og justerbar velcrolukning i sidene. Barnestørrelser er CE-merket EN 1150. Bearbeidingsstørrelse: 30 x 10 cm. (Str 2/3 år: ca. 15 x 15 cm.)

CE-merket - EN1150:1999: XXS-S i safety gul, safety orange, safety pink, hvit, blå og sort. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XXS-4/8, XS-8/12, S-12/14.

424

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: (2/3) XXXS, (4/8) XXS, (8/12) XS, (12/14) S. Grunnet sikkerhetskravene til refleksvestene, er plasseringen av refleksen på 2/3 år noe annerledes.


630 Safety gul

230 Raspberry

680 Safety orange

360 Kornblå

215 Safety rosa

MARKERINGSVEST

FALKENBERG

BARNEARTIKLER

TROLLHÄTTAN

199 Sort 000 Hvit

360 Kornblå BARN/VOKSEN

XS/M-L/XXL 2/3 ÅR

4/8 ÅR

9047 MARKERINGSVEST TROLLHÄTTAN

9051 MARKERINGSVEST BARN FALKENBERG

Markeringsvest med refleksdetaljer. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: 10x10 cm.

Markeringsvest til fritidsbruk med påsydde refleksdetaljer. Bearbeidingsstørrelse: 30x10 cm. (Str 2/3 år: max 25x15 cm.)

Dette er ikke et sikkerhetsprodukt.

Dette er ikke et sikkerhetsprodukt.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XS/M, L/XXL.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: (2/3) XXXS, (4/8) XXS.

TILBAKE TIL INNHOLD

425


BARNEARTIKLER

COLOURS COLLECTION CHILDRENS BIB APRON

 FORSTYKKE

000 Hvit

250 Rød

355 Royalblå

650 Gul

839 Hot pink

380 Marine

340 Turkis

460 Kellygrønn

199 Sort

005 Natur

420 Limegrønn

781 Purple

690 Orange

280 Vinrød

150 Mørk grå

590 Brun

P149 CHILDREN’S BIB APRON COLOURS COLLECTION Fargerike og solide forklær til de minste. Justerbart nakkebånd med utløsende barnesikring. Matcher voksenmodellen P150. Vekt: 195 g/m². Kvalitet: 65% polyester / 35% bomull. Størrelse: Mini: B: 43 cm / L: 53 cm Junior: B: 48 cm / L: 63 cm Detaljer: • Knyting i rygg • Justerbart barnesikret nakkebånd • 60°C husholdningsvask/ 85°C industrivask

426


CHILDREN’S WATERPROOF APRON

BARNEARTIKLER

NEW

250 Rød

355 Royalblå

156 Mørk grå

380 Marine

199 Sort

FORSTYKKE

000 Hvit

P145 CHILDREN’S WATERPROOF APRON COLOURS COLLECTION Beskytt klærne til de yngste under aktiviteter i barnehage og skole. Justerbart nakkebåndet med sikkerhetsmekanisme som løsner under belastning. Tilgjengelig i størrelse Mini og Junior.

NEW

Vekt: 110 g/m². Kvalitet: 100% polyester med polyuretanbelegg. Størrelse: 3/6 år-Mini, 7/10-Junior. Detaljer: • Vanntett stoff • Sikkerhetsmekanisme på nakkebånd • Bånd: 50 cm • 60°C husholdningsvask

TILBAKE TIL INNHOLD

427


BARNEARTIKLER

KID SNAP BACK

CAPS

250 Rød

355 Royal

380 Navy

199 Sort

M319 SNAP BACK KID Den ultimate flat visor cap til barn / Kvalitet: 100% polyester Høy profil / Angle 85 degrees / Flat, firkantet brem / 6 paneler Kid size 54 cm / Regulerbar pvc-lukning / Tear away label.

428


BARNEARTIKLER

FUN

KID WIND

FUN Fabric: 48% cotton - 48% acrylic - 4% elastane

oversize beanie

dual style

tear away label

BEANIES

KIDS

LEISURE

KID’S SIZE

OUTDOOR

green melange

royal melange

256 Rød melange

456 Grønn melange

352 Royal melange

red melange

CERTIFIED ITEM

grey melange

148 Mørk grå melange

000 Hvit

250 Rød

380 Navy

M653 BEANIE FUN

M651 BEANIE KID WIND

Melert beanie til barn / Ekstra lengde/ Kvalitet: 48% bomull - 48% akryl - 4% elastan / Oversize beanie / Kan brukes med og uten brettet kant / Tear away label / One size fits all-kids size / ØKO71 g 144 pcs 24 pcs TEX® -sertifisert.

Klassisk strikket 2-lags beanie til barn / Brettet kant Kvalitet: 100% akryl / One size fits all-kids size.

199 Sort

60 NEWS

TILBAKE TIL INNHOLD

429


WORKWEAR PRO

WILM

INGTO

N

GTON

DARLIN


WORKWEAR PRO

by

NEW N

NTOW

ALLE

TER

LANCAS

Ekstremt slitesterk

SCRAN

TON

Tilpasset industriell vask og tørk Dobbel forhåndskrymp

TILBAKE TIL INNHOLD

431


WORKWEAR PRO

NEW

®

ALLENTOWN

 WORKWEAR PRO

6001 UNISEX 190 g/m²

XS - 4XL

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6001 WORKWEAR PRO TEE ALLENTOWN (U) Ekstremt slitesterk unisex PRO t-skjorte i bomull og 40% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). T-skjorten tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Vekt: 190 g/m2. Kvalitet: 60% bomull / 40% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

432

NEW


SCRANTON

by

WORKWEAR PRO

NEW

®

 WORKWEAR

6002 UNISEX 190 g/m²

XS - 4XL

PRO

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6002 WORK WEAR PRO L/E TEE SCRANTON (U)

NEW

Ekstremt slitesterk unisex PRO t-skjorte i bomull og 40% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). T-skjorten tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Vekt: 190 g/m2. Kvalitet: 60% bomull / 40% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

433


WORKWEAR PRO

NEW

®

LANCASTER

 WORKWEAR PRO

6051 UNISEX 200 g/m²

XS - 4XL

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6051 WORKWEAR PRO SWEATSHIRT LANCASTER (U) Ekstremt slitesterk unisex PRO sweatshirt i bomull og 45% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). Genseren tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Made in Portugal/EU. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 55% bomull / 45% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

434

NEW


WILMINGTON

by

WORKWEAR PRO

NEW

®

 WORKWEAR

6052 UNISEX 300 g/m²

XS - 4XL

PRO

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6052 WORK WEAR PRO ZIP WILMINGTON (U)

NEW

Ekstremt slitesterk unisex PRO zip sweat i bomull og 45% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene, inni kraven og over skuldre/ermer. Refleksfelt på hver skulder. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). Genseren tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester. Made in Portugal/EU. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 55% bomull / 45% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

435


WORKWEAR PRO

NEW

®

DARLINGTON

 WORKWEAR PRO

6061 UNISEX 160 g/m²

XS - 4XL

394 Marine/safety yellow

916 Sort/safety yellow

6061 WORKWEAR PRO FLEECE DARLINGTON (U) Ekstremt slitesterk unisex PRO arbeidsfleece i 100% resirkulert polyester. Klassisk snitt og safety gule kontrastfelt i sidene og over skuldre/ermer. Brystlomme og sidelommer med glidelås. Tåler hard industriell vask og tørk (60 grader). Fleecejakken tilhører en ny kolleksjon av resirkulert polyester.  Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

436

NEW


WORKWEAR PRO

by

ST.PAUL

SWEATSHIRT

6011 UNISEX 280 g/m²

XS - 4XL

145 Gråmelert

380 Marine 199 Sort

6011 WORKWEAR PRO SWEATSHIRT ST.PAUL (U) Ekstremt slitesterk unisex PRO sweatshirt. Jerseystrikket med doble sømmer og flosset innside. Lycra i alle ribber. Tåler industriell vask og tørk (60 grader). EU made in Portugal. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Sizes: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

437


WORKWEAR PRO

MARYLAND & PHILADELPHIA NEW COLOUR

NEW

 

T- S H I R T

6005 DAME 210 g/m²

6000 UNISEX 210 g/m²

S - 4XL

S - 4XL NEW

000 Hvit

630 Safety yellow (herre)

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

145 Gråmelert

380 Marine

199 Sort

NEW COLOUR

6005 WORKWEAR PRO T-SHIRT MARYLAND (D) 6000 WORKWEAR PRO T-SHIRT PHILADELPHIA (U) Ekstremt slitesterk PRO t-shirt til dame og herre. Maryland har sidesplitt. Tåler hard industriell vask og tørk. (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader) Klassisk snitt. Vekt: 210 g/m². Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: 6005 Maryland dame: S-4XL. 6000 Philadelphia herre: S-4XL.

438

by


WORKWEAR PRO

CAROLINA & BALTIMORE

 

6010 UNISEX 210-220 g/m²

S - 4XL

S - 4XL

000 Hvit

145 Gråmelert

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

380 Marine

POLOSKJORTE

by

6015 DAME 210-220 g/m²

199 Sort

6015 WORKWEAR PRO POLO CAROLINA (D) 6010 WORKWEAR PRO POLO BALTIMORE (U) Ekstremt slitesterk PRO polo til dame og herre. Tåler hard industriell vask og tørk. (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader). Ton i ton knapper og sidesplitt. Vekt: 210-220 g/m2. Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: 6015 Carolina dame: S-4XL. 6010 Baltimore herre: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

439


WORKWEAR PRO

COLUMBUS

6020 UNISEX 210-220 g/m²

XS - 4XL T- S H I R T

000 Hvit/grå

360 Kornblå/sort

380 Marine/kornblå

915 Sort/grå

250 Rød/sort

6020 WORKWEAR PRO T-SHIRT TOFARGET COLUMBUS (U) Ekstremt slitesterk tofarget unisex PRO t-shirt. Tåler hard industriell vask og tørk. (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader). Klassisk snitt. Vekt: 210-220 g/m². Kvalitet: 60% bomull/40% polyester. Størrelser: XS-4XL.

440

by


WORKWEAR PRO

NEW HAVEN

POLOSKJORTE

6030 UNISEX 210-220 g/m²

XS - 4XL

by

000 Hvit/grå

360 Kornblå/sort

915 Sort/grå

380 Marine/kornblå

250 Rød/sort

6030 WORKWEAR PRO POLO TOFARGET NEW HAVEN (U) Ekstremt slitesterk tofarget unisex PRO polo. Tåler hard industriell vask og tørk. (Farget: 60 grader, hvit: 85 grader). Ton i ton knapper og sidesplitt. Vekt: 210-220 g/m2. Kvalitet: 60% bomull / 40% polyester. Størrelser: XS-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

441


SYNLIGHET


LANDSKRONA

SYNLIGHET

NEW

®

 4606 UNISEX 160 g/m²

630 Safety yellow

EN ISO 20471

S - 4XL

680 Safety orange

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4606 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT LANDSKRONA (U)

NEW

Unisex HI-VI t-skjorte i 100% resirkulert polyester.  Bred 3M refleks rundt ermer og midje. Tilhører en ny kolleksjon resirkulert polyester. Bredde refleks: 5 cm.  CE-merket EN 20471, klasse 2.  Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% resirkulert polyester. Størrelser: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

443


SYNLIGHET

NEW

SUNDSVALL L/E

EN ISO 20471

630 Safety gul 680 Safety orange

 4682 UNISEX 160 g/m²

S-4XL

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4682 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT ELASTISK REFLEKS L/E SUNDSVALL (U) Unisex HI-VI langermet t-skjorte.  Elastiske reflekser over skuldre, rundt ermer og midje.  Kontrastfarget og elastisk ribb i hals, ermer og liv. CE-merket EN 20471. Klasse 2. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

444

NEW


SYNLIGHET

SUNDSVALL

KARLSKRONA

NEW COLOUR

EN ISO 20471

630 Safety gul/Sort

630 Safety gul

NEW 680 Safety orange

4680 UNISEX 160 g/m²

4604 UNISEX 160 g/m²

S-4XL

S - 3XL

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4680 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT ELASTISK REFLEKS SUNDSVALL (U)

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4604 HI-VI PRO-DRY POLOSKJORTE KARLSKRONA (U)

Pro-dry behandlet unisex t-shirt med elastisk refleks på skuldre, ermer og mage. Kontrastfarget halsrib. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Pro-Dry behandlet unisex tennisskjorte i fluoriserende gul. Elastiske reflekser rundt midje, på ermer og over skuldre sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. CE- merket. EN 20471, klasse 2.

Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

445


SYNLIGHET

NEW

TRELLEBORG HOODY

EN ISO 20471 4683 UNISEX

S - 4XL

630 Safety gul

680 Safety orange

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4683 HETTEGENSER TRELLEBORG (U) Unisex hettegenser med elastiske reflekser over skuldre, rundt ermer og midje.  Kontrastfarget og elastisk ribb i ermer og liv. Flosset innside. CE- merket. EN 20471, klasse 2.  Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

446


TILBAKE TIL INNHOLD

SYNLIGHET

NEW

447


SYNLIGHET

TRELLEBORG

SKOGHALL

NEW COLOUR

EN ISO 20471

630 Safety gul

630 Safety gul/sort

NEW 680 Safety orange

4681 UNISEX 260 g/m²

4605 UNISEX 260 g/m²

S-4XL

S-4XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4681 HI-VI PRO-DRY SWEATSHIRT ELASTISK REFLEKS TRELLEBORG (U)

448

3 EN ISO 20471:2013 KLASSE 3

4605 HI-VI SWEATSHIRT POCKET SKOGHALL (U)

Unisex Pro-dry sweatshirt med elastiske refleksstriper på skuldre, ermer og mage. Kontrastfarget rib i hals, mansjetter og linning. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til aktivitet. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Unisex Pro-Dry behandlet sweatshirt i fluoriserende gul som gjør deg ekstra synlig. Elastiske reflekser rundt midje, på ermer og over skuldre sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Sorte kontraster i hals, linning og ermer. Brystlomme med glidelås. CE-merket. EN 20471, klasse 3.

Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.


SYNLIGHET

DALBY NEW COLOUR

EN ISO 20471

630 Safety gul

NEW 680 Safety orange

4685 UNISEX 260 g/m²

S-4XL 3 EN ISO 20471:2013 KLASSE 3

4685 HI-VI ZIPSWEAT DALBY (U) Unisex zipsweat med elastisk refleks på skuldre, ermer og mage. 3/4 glidelås og brystlomme med glidelås. Kontrastrib på ermer og linning. Mediaport i lomme. CE-merket. EN 20471, klasse 3. Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

449


SYNLIGHET

SMØGEN

EN ISO 20471

630 Safety gul

4601 UNISEX 160 g/m²

S - 3XL

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4601 HI-VI BASIC PRO-DRY T-SHIRT SMØGEN (U) Basic unisex pro-dry t-shirt med påsydde reflekser rundt midjen. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til arbeid og fritid. CE-merket. EN 20471, klasse 2. Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

450


SYNLIGHET

VARBERG

YSTAD

EN ISO 20471

630 Safety gul/Sort

630 Safety gul

4602 UNISEX 160 g/m²

4603 UNISEX 160 g/m²

S - 4XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

S - 4XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4602 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT VARBERG (U)

4603 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT YSTAD (U)

Unisex HI-VI t-shirt i behagelig poly/cotton. Pustende utside og en myk bomullsinnside for ekstra komfort. Kontrastfarget halsrib. Elastiske reflekser over skuldre, rundt ermer og midje. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Unisex HI-VI langermet t-shirt i behagelig poly/cotton. Pustende utside og en myk bomullsinnside for en ekstra komfort. Kontrastfarget halsrib. Elastiske reflekser over skuldre, rundt ermer og midje. Sidesplitt. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 55% polyester/45% bomull. Størrelser: S-4XL.

Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 55% polyester/45% bomull. Størrelser: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

451


SYNLIGHET

BORÅS

EN ISO 20471

630 Safety gul/Sort 680 Safety orange/Marine

4695 UNISEX 150 g/m²

S - 3XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4695 HI-VI PRO-DRY POLOSKJORTE TOFARGET BORÅS (U) Tofarget pro-dry behandlet unisex poloskjorte med elastiske heat transferreflekser rundt midje og over skuldre. Kontrastfelt i krage, sidene og ermer. CE-merket. EN 20471, klasse 2. Vekt: 150 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

452


SYNLIGHET

MORA

KARLSTAD

630 Safety gul

680 Safety orange/Marine

680 Safety orange

EN ISO 20471

630 Safety gul/Sort

4694 UNISEX 150 g/m²

4600 UNISEX 160 g/m²

S - 3XL

S - 3XL

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4694 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT TOFARGET MORA (U)

4600 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT KARLSTAD (U)

Tofarget pro-dry behandlet unisex t-shirt med elastiske heat transferreflekser rundt midje og over skuldre. Kontrastfelt i hals, sidene og ermer. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Pro-Dry behandlet unisex t-shirt i fluoriserende farger med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Kontrastpaneler på skuldre. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til arbeid og fritid. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Vekt: 150 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

453


SYNLIGHET

VI GJØR DEG SYNLIG SERTIFISERINGER

3

NS-EN ISO 20471: 2013 EN 20471 er en internasjonal standard som spesifiserer prøvingsmetoder og krav til meget godt synlig vernetøy til yrkesbruk. Slikt vernetøy er særlig viktig i bransjer der motoriserte kjøretøy og annet mekanisk utstyr inngår i arbeidet. Det stilles spesifikke krav til farge og refleksjon, samt plassering og størrelse på reflekser. Brukere av vernetøyet skal være synlige både natt og dag og fra alle vinkler. Vernetøy klassifisert under denne standarden, deles inn i 3 ulike nivåer, klasse 1,2, og 3. De ulike nivåene refererer til grad av risiko og behov for beskyttelse. 1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2 3 EN ISO 20471:2013 KLASSE 3

NS-EN EN ISO 1150: 204711999 Denne standarden spesifiserer kravene til synlighet for klær til fritidsbruk. Klær som omfattes av denne standard skal sikre at brukeren er visuelt synlig under alle slags lysforhold, dag og natt. For å oppnå dette må klærne ha en kombinasjon av fluorescerende materiale for synlighet i dagslys og reflekterende materiale for natt og andre svake lysforhold. Eksempler kan være; markeringsvester, joggevester og treningstøy. EN 1150:1999 3

NS-EN EN ISO 13356 20471 Standarden beskriver krav til synbarhet for utstyr/tilbehør ved fritidsbruk. Med utstyr/ tilbehør menes objekter som festes til eller bæres av mennesker, og er beregnet for ikkeprofesjonell bruk. Synlighetstilbehør som overholder denne standarden, er ment å gjøre brukeren synlig når de lyses opp av kjøretøys frontlys på mørke veier. Eksempler kan være slapwraps og refleksbelter. Denne standarden gjelder ikke klær. EN 13356:2001 3

454


SYNLIGHET

VASK & VEDLIKEHOLD Ytterplagg må ikke dekkes av noe annet plagg eller produkt. Må ikke brukes i arbeid med ild. Oppbevares tørt. Behandles i hendhold til etikett i plagget. Vi anbefaler at du vasker plagget på vrangen og med lignende farger. Etter hver vask bør du se over at refleksmaterialet ikke har blitt skadet og at stoffet ikke har blitt bleket. Ikke bruk optiske blekemidler. NB: Våre vaske- og vedlikeholdsråd er basert på erfaring og kun ment som veiledning. Praksis og prosedyrer kan variere hos ulike vaskeri. You Brands kan ikke holdes ansvarlig ved feil bruk/ vask/tørk av våre produkter.

MAX 25 VASK 40°

455


SYNLIGHET

STRØMSTAD

LUND

EN ISO 20471

630 Safety gul

630 Safety gul 680 Safety orange

4610 UNISEX 160 g/m²

4671 UNISEX 160 g/m²

S - 3XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4610 HI-VI PRO-DRY POLOSKJORTE STRØMSTAD (U)

4671 HI-VI PRO-DRY T-SHIRT L/E LUND (U)

Pro-Dry behandlet unisex poloskjorte i fluoriserende farger med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til arbeid og fritid. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Pro-Dry behandlet unisex t-shirt med lange ermer i fluoriserende farger med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Kontrastpaneler på skuldre. Pustende og fukttransporterende stoff gjør den perfekt til arbeid og fritid. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

456

S - 3XL

Vekt: 160 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.


SYNLIGHET

ÅRHUS

UNISEX 300 g/m²

XS - 3XL EN ISO 20471

630 Safety gul 680 Safety orange

 4611 UNISEX 260 g/m²

S - 3XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4611 HI-VI SWEATSHIRT ÅRHUS (U) Unisex sweatshirt i fluoriserende farger med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. 2- lags rib med lycra i alle ribber. Flosset innside. CE-merket. EN 20471, klasse 2. Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

457


SYNLIGHET

HALMSTAD

EN ISO 20471

630 Safety gul/Sort 680 Safety orange/Marine

4697 UNISEX 310 g/m²

S - 3XL 3 EN ISO 20471:2013 KLASSE 3

4697 HI-VI HETTEJAKKE TOFARGET HALMSTAD (U) Tofarget unisex hettejakke med kontrastfelt i siden, ermer og hette. Elastiske reflekser rundt midje og skuldre. Reflekspiping langs ermer. YKK glidelås i front. Glidelåslommer i front og brystlomme med glidelås. Mediaport i lomme. CE-merket. EN 20471, klasse 3. Vekt: 310 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

458


SYNLIGHET

STOCKHOLM

AALBORG

UNISEX 300 g/m²

XS - 3XL EN ISO 20471

630 Safety gul/Sort

630 Safety gul

680 Safety orange/Marine

4696 UNISEX 310 g/m²

4621 UNISEX 260 g/m²

S - 3XL

S - 3XL

3 EN ISO 20471:2013 KLASSE 3

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4696 HI-VI SWEATSHIRT TOFARGET STOCKHOLM (U)

4621 HI-VI HETTEJAKKE AALBORG (U)

Tofarget unisex sweatshirt med kontrastfelt og elastiske reflekser rundt midje og skuldre. Reflekspiping langs ermer. CE-merket. EN 20471, S-M: klasse 2. L-3XL: klasse 3.

Unisex hettejakke i fluoriserende farger med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Lycra i alle ribber og flosset innside. Snøring og fôring i hette. YKK glidelås. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Vekt: 310 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

Vekt: 260 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

459


SYNLIGHET

RANDERS

HIRTSHALS

EN ISO 20471

630 Safety gul

630 Safety gul

4661 UNISEX 240 g/m²

4631 UNISEX 240 g/m²

S - 3XL

S - 3XL

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4661 HI-VI MIKROFLEECEJAKKE RANDERS (U)

4631 HI-VI POLARFLEECEJAKKE HIRTSHALS (U)

Unisex mikrofleecejakke med windbreaker. Påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Praktiske stikklommer. Brystlomme med glidelås og ID-lomme. Regulerbar linning. Antipill-behandlet. YKK glidelås. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Unisex jakke i polarfleece. Fluoriserende farge med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Stikklommer i front med glidelås. Antipill-behandlet. YKK glidelås. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Vekt: 240 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

460

Vekt: 240 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.


SYNLIGHET

PITEÅ

EN ISO 20471

630 Safety gul/Sort

4698 UNISEX 300 g/m²

S-3XL 3 EN ISO 20471:2013 KLASSE 3

4698 HI-VI FLEECEJAKKE TOFARGET PITEÅ (U) Tofarget unisex fleecejakke med kontrastfelt i siden, ermer og krage. Påsydde reflekser rundt midje og skuldre. Reflekspiping langs ermer. YKK glidelås i front. Glidelåslommer i front og brystlomme med glidelås. Mediaport i lomme. CE-merket. EN 20471, klasse 3. Vekt: 300 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

461


SYNLIGHET

462


SYNLIGHET

LYSEKIL

SALA

UNISEX 300 g/m²

XS - 3XL EN ISO 20471

630 Safety gul

630 Safety gul/Sort

680 Safety orange

4641 UNISEX 320 g/m²

4693 UNISEX 310 g/m²

S - 3XL

S - 4XL

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

4641 HI-VI SOFTSHELLJAKKE LYSEKIL (U)

4693 HI-VI SOFTSHELLJAKKE KONTRASTER SALA (U)

Unisex softshelljakke i fluoriserende farger med påsydde reflekser som sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Kontrastdetaljer, regulerbar linning og velcroluking på ermer. Praktiske lommer med glidelås i front og på bryst. YKK glidelås. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Unisex softshelljakke i fluoriserende farge og med sorte kontraster. Påsydde reflekser gjør deg godt synlig i omgivelsene. Sidelommer med glidelås og to ekstra frontlommer på bryst gir ekstra plass til oppbevaring. Borrelås på ermer. CE-merket. EN 20471, klasse 2.

Vekt: 320 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

Vekt: 310 g/m2. Kvalitet: 94% polyester / 6% spandex, TPU Film. Størrelser: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

463


SYNLIGHET

INDUSTRIAL

SØDERHAMN

EN ISO 1150

100% BOMULL

380 Marine 199 Sort

916 Sort/gul

3802 UNISEX 280 g/m²

4691 UNISEX 280 g/m²

S-4XL

S-4XL NS-EN 3 1150:1999

3802 100% BOMULL COLLEGEGENSER INDUSTRIAL (U) Klassisk og slitesterk unisex collegegenser i 100% bomull. Passer til både arbeid og fritid, men perfekt som arbeidstøy hvor 100% bomull er påkrevd. Jerseystrikket med doble sømmer og flosset innside. Lycra i alle ribber. Ekstra lang rib på ermene. Orange kontrast i nakken. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% bommull. Størrelser: S-4XL.

464

4691 GENSER SØDERHAMN (U) Unisex genser med påsydde reflekser og fluoriserende farge i kontrastfelt. Rib i linning og på ermer og flosset innside. CE-merket. EN-1150. Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.


916 Sort/gul

916 Sort/gul

EN ISO 1150

SKARA

SYNLIGHET

SIGTUNA

 4690 UNISEX 180 g/m²

4692 UNISEX 280 g/m²

S-4XL

S-4XL

NS-EN 3 1150:1999

NS-EN 3 1150:1999

4690 PRO-DRY T-SHIRT SIGTUNA (U)

4692 HETTEJAKKE SKARA (U)

Pro-Dry behandlet unisex t-shirt med kontrastfelt i fluoriserende farge. Påsydde reflekser gjør deg godt synlig i omgivelsene. Pustende og fukttransporterende stoff som er behagelig mot huden. CE-merket. EN-1150.

Unisex hettejakke med påsydde reflekser og fluoriserende farge i kontrastfelt. Justerbar hette med snøring og kengurulommer i front. Flosset innside og solid YKK glidelås. CE-merket. EN-1150.

Vekt: 180 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

Vekt: 280 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

465


SYNLIGHET

NEW

®

KIL_NG

EN ISO 20471

630 Safety gul

4620NG UNISEX

XS-4XL 1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

4620NG RESIRKULERT LØPEVEST ZIP KIL (U) Next Generation unisex løpevest i 100% resirkulert polyester. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Elastisk piping i ermer og linning. Mesh på ryggen for optimal ventilasjon. Lomme med glidelås bak.  EN 20471, klasse 1.  Kvalitet: 100% resirkulert polyester. Størrelser: XS-4XL.

466


NORRKÖPING

SYNLIGHET

NEW

 EN ISO 20471

N67I UNISEX 230 g/m²

XS - 3XL 630 Safety gul

1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

9044 TRENINGSVEST NORRKÖPING (U)

NEW

Unisex treningsvestvest med påsydde reflekser rundt midjen. Lett fasongsydd. Praktisk sidelomme med glidelåslukning. Glidelås i front. Meshpanel i sidene for god ventilasjon. CE-merket. EN ISO 13688:2013, EN-20471:2013, klasse 1. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

467


SYNLIGHET

NEW

ESKILSTUNA

9043 UNISEX

S - 3XL

000 Hvit/Safety gul

199 Sort/Safety gul

210 Safety pink/ Safety gul

360 Kornblå/ Safety gul

1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

9043 TOFARGET REFLEKSVEST ESKILSTUNA (U) Tofarget unisex refleksvest til fritid- og arbeidsbruk. Påsydde reflekser rundt midjen. Glidelås i front. CE-merket. EN ISO 13688:2013, EN-20471:2013, klasse 1. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

468

NEW


MOTALA

SYNLIGHET

NEW

REFLEKSSELE

630 Safety gul

680 Safety orange

215 Safety pink

640 Safety green

360 Kornblå

199 Sort

EN 13356:2001 3

9053 JUSTERBAR REFLEKSSELE MOTALA

NEW

One size justerbar reflekssele. Justerbar midje og skuldre. Godt egnet til fysisk aktivitet i fritidssammenheng. EN 13356.  Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: One size voksen.

TILBAKE TIL INNHOLD

469


SYNLIGHET

UPPSALA

EN ISO 20471

630 Safety gul 680 Safety orange

9045 UNISEX 130 g/m²

S - 4XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

9045 REFLEKSVEST ZIP UPPSALA (U) Unisex refleksvest til arbeid og fritidsbruk. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Glidelås i front. CE-merket. EN 20471, klasse 2. Leveres i oppbevaringspose. Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

470


SYNLIGHET

HOLMSUND

KATRINEHOLM

EN ISO 20471

630 Safety gul

630 Safety gul

9042 UNISEX 130 g/m²

9049 DAME 130 g/m²

S - 3XL

S - XXL

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

9042 HI-VI REFLEKSVEST GLIDELÅSLOMMER HOLMSUND (U) Unisex refleksvest til arbeidsbruk. Påsydde reflekser rundt midjen og over skuldre. Glidelås i front. Praktiske lommer i front med glidelås. CE-merket. EN 20471, klasse 2. Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-3XL.

2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

9049 HI-VI REFLEKSVEST KATRINEHOLM (D) Reflexvest til dame. Elastisk bånd på hver side gir en myk innsving. Glidelås i front. Påsydde reflekser over skuldre og rundt mage/rygg. CE-merket. EN 20471, klasse 2. Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-XXL.

TILBAKE TIL INNHOLD

471


SYNLIGHET

ARVIKA

EN ISO 20471

630 Safety gul

631 Safety gul/grå

680 Safety orange

9052 UNISEX 130 g/m²

S - 4XL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

9052 HI-VI REFLEKSVEST ARVIKA (U) Velutstyrt vest med to romslige frontlommer med velcro lukning, ID-lomme og to mindre lommer. Glidelås i front. Påsydde reflekser over skuldre og rundt midje som møtes. CE-merket. EN 20471. Farge 630 Safety gul: klasse 2 / 631 Safety gul/grå: klasse 1 / 680 Safety orange: klasse 2. Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S-4XL.

472


SYNLIGHET

TRANÅS

HAGFORS

630 Safety gul

680 Safety orange/marine

680 Safety orange

EN ISO 20471

630 Safety gul/sort

9048 UNISEX 120 g/m²

9041 UNISEX 130 g/m²

M - XXL

S/M-L/XLXXL/3XL-4XL/5XL

1 EN ISO 20471:2013 KLASSE 1

3 EN ISO 20471:2013 KLASSE 3

9048 HI-VI REFLEKSVEST TOFARGET TRANÅS (U)

9041 HI-VI REFLEKSVEST LANG ERM HAGFORS (U)

Tofarget unisex refleksvest. Påsydde reflekser rundt midjen. Velcrolukning i front. CE-merket. EN 20471, klasse 1.

Unisex refleksvest til arbeidsbruk. Påsydde reflekser rundt midjen, over skuldre og ermer. Lange ermer, ID-lomme og pennehemper. Lommeåpninger i sidene. Glidelås i front. CE-merket. EN 20471, klasse 3.

Vekt: 120 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: M-XXL.

Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

473


SYNLIGHET

ODENSE

EN ISO 20471

630 Safety gul

680 Safety orange

9040 UNISEX 130 g/m²

S-4XL* 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

9040 REFLEKSVEST VELCRO FRONT ODENSE (U) Unisex refleksvest til arbeidsbruk. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Velcrolukning i front. CE-merket. EN 20471, klasse 2. Leveres i oppbevaringspose. Bearbeidingsstørrelse: (Str. S) max 40 x 20 cm. Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: Safety gul: S-4XL. Safety orange: S-3XL*.

474


SYNLIGHET

GØTEBORG

FLEN

EN ISO 20471

630 Safety gul 630 Safety gul 680 Safety orange

680 Safety orange

 9050 UNISEX 130 g/m²

9046 UNISEX

XS-XXL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

NS-EN 3 1150:1999

XXS-XXL 2 EN ISO 20471:2013 KLASSE 2

9050 REFLEKSVEST VELCRO SIDEN GØTEBORG (U)

9046 REFLEKSVEST FLEN (U)

Unisex refleksvest til fritidsbruk. Påsydde refleksstriper sørger for at du er godt synlig i omgivelsene. Elastisk strikk og justerbar velcrolukning i sidene. Voksenstørrelser er CE-merket EN 20471, klasse 2. Barnestørrelser er CE-merket 1150. Bearbeidingsstørrelse: 30x10 cm.

Refleksvest med glidelåslukning i front.

Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: (12/14) S, M, L, XL, XXL. Kommer i str. til barn: (2/3) XXXS, (4/8) XXS, (8/12) XS. Se side 424.

NS-EN 3 1150:1999

CE-merket - EN20471:2013, klasse 2: M-XXL i safety gul og safety orange. CE-merket - EN1150:1999: XXS-XXL i safety gul, safety orange, safety pink, hvit, blå og sort. Bearbeidingsstørrelse: 30x10 cm. Vekt: 130 g/m2. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: XXS-XXL. (Nye barnestørrelser: S-12/14, XS-8/12, XXS-4/8)

TILBAKE TIL INNHOLD

475


SYNLIGHET

YOU COOLMAX SOCK

BAYTOWN

199 Sort

4210 SOKKER YOU COOLMAX SOCK High-tech sokker med avansert pustende Coolmax® som holder føttene tørre og komfortable hele dagen. Ribbestrikket for optimal passform. Forsterket såle, hæl og tå. Fukttransporterende. Ekstra ventilasjon på oversiden av foten. EU made in Portugal.

ACCESSORIES

Kvalitet: 45% bomull/35% coolmax (polyester)/18% polyamid/2% elastan. Størrelser: 35-38, 39-42, 43-46.

630 Safety gul

YOU HEATMAX SOCK

199 Sort

5270 REGNTREKK BAYTOWN 4211 SOKKER YOU HEATMAX SOCK Si farvel til kalde føtter med disse varmereflekterende sokkene. Isolerer og varmer. Forsterket såle, hæl og tå. Tynnere strikk rundt ankel for ekstra komfort. EU made in Portugal. Kvalitet: 40% ull/30% polyamid/30% polypropylen. Størrelser: 35-38, 39-42, 43-46.

476

Vannavvisende og funksjonelt sekktrekk med påsydde reflekser og utvendig oppbevaringslomme i mesh. Festes med strikk og snorstopper som holder trekket godt på plass. Kvalitet: 100% polyester. Størrelser: 65x50 cm.


SYNLIGHET

INFINITY

180 Koks

180 Koks

630 Safety gul

630 Safety gul

199 Sort

199 Sort

N955 TEKNISK LUE CONCEPT Sporty og teknisk lue med god passform og dekorativt reflekstrykk. Kvalitet: 93% polyester/7% spandex. Linning: 100% polyester. Størrelse: One size.

ACCESSORIES

CONCEPT

N956 HEADOVER INFINITY Foret headover med vertikal refleks. Varmer og isolerer godt rundt nakke og hals. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: One size.

TILBAKE TIL INNHOLD

477


SYNLIGHET

LINKØPING

HELPY

ACCESSORIES 478

REFLEKSDETALJER FORAN OG BAK

630 Safety gul

REFLEKTERENDE BÅND RUNDT HELE CAPEN

650 Gul

690 Orange

2613 REFLEKSCAPS LINKØPING

M023 REFLEKSCAPS HELPY

Caps i fluoriserende safety farge med refleksdetaljer Regulerbar velcrolukning / Kvalitet: 100% polyester.

Synlighetscap / Kvalitet: 100% polyester (svettebånd: 35% bomull - 65% polyester) / Høy profil / Vinkel 75 grader / Buet brem / Reflekterende bånd rundt hele capen / Toppknapp i refleks / 5 paneler / One size fits all / Regulerbar velcrolukning.


WORKOUT

SHINE

690 Orange

156 Dark grey

380 Navy

470 Olive

199 Black

ACCESSORIES

650 Gul

SYNLIGHET

NEW

199 Sort

M632 SYNLIGHETSBEANIE WORKOUT

M664 REFLEX BEANIE SHINE

Synlighetsbeanie med lysreflekterende strikket bord / Brettekant / 2-lags / 6-søms / Kvalitet: 100% akryl / One size fits all.

Beanie som kombinerer resirkulert polyester, akryl og reflekstråd. Perfekt til aktiviteter utendørs når det er mørkt og kaldt / Kvalitet: 50% sertifisert resirkulert polyester / 50% akryl / 72 gr. / One size.

NEW

TILBAKE TIL INNHOLD

479


YOU CARE


PERFORMANCE FACE MASK 5 PK.

YOU CARE

NEW

 FACE MASK

380 Marine

199 Sort

SA15 CMK-2 PERFORMANCE FACE MASK 5 PK. 3-lags munnbind med vannavvisende overflate. Ergonomisk designet for en behagelig passform. Varen selges kun som 5-pakk og oppgitt pris er gjeldene for 5 stk. munnbind.

NEW

Vannavvisende og vevet stoff: 35% bomull / 65% polyester. Antibakterielt filter: 100% polyester. Antibakterielt strikket filter: 35% bomull / 65% polyester. Størrelse: L. Detaljer: • 3-Lags innebygd stoffbeskyttelse • Lett og pustende stoff • Myke, justerbare ørestrikk • Formbar nesebøyle • Ergonomisk passform • Holder godt på fargen, kan maskinvaskes og gjenbrukes • Kan bearbeides NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ ansiktsmasker. Varen selges kun som 5-pakk og oppgitt pris er gjeldene for 5 stk. munnbind.

TILBAKE TIL INNHOLD

481


YOU CARE

NEW

FUSION FACE MASK 1 PK.

FACE MASK

380 Marine

199 Sort

376 Mørk denim 180 Koks

496 Winter camo

SA18 CMK-6 FUSION FACE MASK 1 PK. Antimikrobielt behandlet munnbind i ViralOff® som kan brukes mer og vaskes mindre. VIRALOFF® er en antimikrobiell behandling som er påført tekstilen for å beskytte produktet motforurensning. Kan vaskes mindre og kun når det er nødvendig. Kvalitet: 100% bomull. Størrelse: L. Detaljer: • Viraloff® • Lett og pustende stoff • Plisserte folder • Myke, justerbare ørestrikk • Holder godt på fargen, kan maskinvaskes og gjenbrukes • Kan bearbeides NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ ansiktsmasker.

482

NEW


YOU CARE

CARE TILBAKE TIL INNHOLD

483


YOU CARE

NEW

COMMUTER FACE MASK 1 PK.

FACE MASK

199 Sort

380 Marine

376 Mørk denim

YTTERLAG AV 100% BOMULL

250 Rød

180 Koks

FÔRING I BOMULLSNETTING 5-LAGS KARBONFILTER

FILTERLOMME I BOMULLSNETTING

SA17 CMK-4 FACE MASK 1 PK. COMMUTER Commuter Face Mask i 3-lags 100% bomull og 2 stk. 5-lags karbonfilter inkludert. Kvalitet: 100% bomull. Størrelse: L. Detaljer: • 3-Lags munnbind • Lett og pustende stoff • Myke, justerbare ørestrikk • Formbar nesebøyle • Ergonomisk passform • Justerbar stopper • Maskinvaskes og gjenbrukes • Kan bearbeides NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ ansiktsmasker.

484

NEW


PREMIER WASHABLE FACE MASK 1 PK.

YOU CARE

NEW

199 Sort

380 Marine

250 Rød

370 Indigo denim

280 Burgundy

156 Mørk grå

FACE MASK

000 Hvit

P796 PREMIER WASHABLE FACE MASK 1 PK. 3-lags hudvennlig munnbind/ansiktsmaske i vevd bomull som muliggjør vask og gjenbruk. En pustende og figursydd ikkemedisinsk ansiktsmaske til bruk i det offentlige rom for å redusere partikler fra brukeren og omgivelsene. Vi anbefaler at masken vaskes før bruk. Husk at ved eventuell bearbeiding som trykk, brodering osv. brytes forseglingen. Produktet er testet i henhold til EN 13274-7 og EN ISO 9237 ref. AFNOR SPEC S76-001.

NEW

Kvalitet: 100% bomull. Størrelse: L. Detaljer: • 3 lag av myk vevd bomull • Formbar nesebøyle • Forebygger dugg på briller • Elastiske og justerbare ørestrikk • One size – kun for voksne • Leveres i pose med lynlås • Ikke til medisinsk bruk • Transfer eller brodering NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ ansiktsmasker.

TILBAKE TIL INNHOLD

485


YOU CARE

NEW

PREMIER WASHABLE FACE COVERING 5 PK.

FACE MASK

000 Hvit

156 Mørk grå

380 Marine

199 Sort

P799 PREMIER WASHABLE FACE COVERING 5 PK. 2-lags munnbind/ansiktsmaske i bomull/elastan som muliggjør vask og gjenbruk. Ideell for bruk på arbeidsplassen. Ytterlaget har Silvadur ™ 930 Flex antimikrobiell overflate med Zelan ™ R3 / Teflon EcoElite ™ som gjør stoffet både slitesterkt og vannavvisende. Hudvennlig bomull som er behagelig mot ansiktet og lett å puste i. God passform. Vi anbefaler at masken vaskes før bruk. Husk at ved eventuell bearbeiding som trykk, brodering osv. brytes forseglingen. Produktet er testet i henhold til EN 13274-7 og EN ISO 9237 ref. AFNOR SPEC S76-001. Kvalitet: 95% bomull - 5% elastan. Størrelse: One size - kun for voksne. Mål: L 32 x B 12 cm. Detaljer: • 2-lags stoffblanding • Elastiske ørestrikk • Ikke til medisinsk bruk • Silketrykk, transfer eller brodering NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ansiktsmasker. Varen selges kun som 5-pakk og oppgitt pris er gjeldene for 5 stk. munnbind.

486

NEW


YOU CARE

NEW

MINI CINCH BAG 1 PK.

CINCH BAG

199 Sort

SA19 CKB-1 MINI CINCH BAG 1 PK.

NEW

Trygg oppbevaring for opptil 5 stk. tøymunnbind/masker. Hold tøymunnbindene/maskene rene og trygge i denne fuktavvisende oppbevaringsposen i 100% bomull fra Stormtech. Kvalitet: 100% bomull. Størrelse: Ca. 14 cm (B) x 17 cm (H) Helse- & sikkerhetsgrafikk (bakside) Ideel for bearbeiding (forside)

TILBAKE TIL INNHOLD

487


YOU CARE

VIRALOFF® Er en antimikrobiell behandling som er påført tekstilen for å beskytte produktet mot forurensing. Kan vaskes mindre og kun når det er nødvendig.

488


OASIS BANDANA 1 PK.

NEW

OASIS GAITER 1 PK.

YOU CARE

NEW

HEADOVER

155 Granitt

199 Sort

155 Granitt

199 Sort

SA13 CMK-5 OASIS BANDANA 1 PK.

SA14 CMK-7 OASIS GAITER 1 PK.

Headover med antimikrobielt behandlet stoff, ViralOff®. 2 karbonfilter inkludert. VIRALOFF® er en antimikrobiell behandling somer påført tekstilen for å beskytte produktet mot forurensing. Kan vaskes mindre og kun når det er nødvendig.

Headover med antimikrobielt behandlet stoff, ViralOff®. 2 karbonfilter inkludert. VIRALOFF® er en antimikrobiell behandling somer påført tekstilen for å beskytte produktet mot forurensing. Kan vaskes mindre og kun når det er nødvendig.

Kvalitet: 88% Polyester – 12% Spandex. ViralOff®. Detaljer: • Lett, pustende og strikket stretchstoff • Ergonomisk passform • Justerbar stopper • Holder godt på fargen, kan maskinvaskes og gjenbrukes • Kan bearbeides NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ ansiktsmasker.

Kvalitet: 88% Polyester – 12% Spandex. ViralOff®. Detaljer: • 3 lag av myk vevd bomull • Formbar nesebøyle • Forebygger dugg på briller • Elastiske og justerbare ørestrikk • One size – kun for voksne • Leveres i pose med lynlås • Ikke til medisinsk bruk • Transfer eller brodering NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ ansiktsmasker.

TILBAKE TIL INNHOLD

489


YOU CARE

NEW

SNOOD FACE COVERING 1 PK.

HEADOVER 156 Mørk grå

380 Marine

199 Sort

P798 SNOOD FACE COVERING 1 PK. Vaskbar og gjenbrukbar Snood Face Covering i microfiber. En lett, behagelig og pustende teknisk headover som er perfekt for vintermånedene. Sømløs hurtigtørkende dobbellagsstoff for en tettsittende passform. Zelan ™ R3 / Teflon EcoElite ™ slitesterk og vannavvisende finish. Kvalitet: 100% Polyester Microfiber. Størrelse: One size. Mål: 25 x 50 cm. Detaljer: • Gjenbrukbar og vaskbar ved 60˚C • 100% polyester microfiber, Zelan ™ R3 / Teflon EcoElite ™ vannavvisende finish • Onesize • Silketrykk, transfer og brodering NB: Dette er ikke verneutstyr.

490

NEW


TRAIL

YOU CARE

NEW

NEW

380 Marine

156 Mørk grå

HEADOVER

199 Sort

630 Gul

5298 HEADOVER TRAIL Klassisk headover/tube som enkelt kan brukes som skjerf, lue eller pannebånd eller over munn/nese i en kaldere sesong / Kvalitet: 100% polyester.

TILBAKE TIL INNHOLD

491


YOU CARE

FREEDOM BASIC

FIELD

HEADOVER

 000 White

250 Red

199 Sort 350 Blue

380 Navy

199 Black

M801 HEADOVER FREEDOM BASIC

N952 HEADOVER FIELD

Klassisk headover / Perfekt til kampanjer og give-aways / Multifunksjonell / Kvalitet: 100% polyester / Vekt: 120 g/m2 / Størrelse: 49x25 cm / Tear away label.

Headover til den aktive. Isolerende og pustende materiale. Matcher N950 Puls og N951 Motion. Vekt: 240 g/m². Kvalitet: 96% polyester/4% spandex. Størrelse: One size.

492


YOU CARE

INFINITY

HEADOVER

180 Koks

630 Safety gul

199 Sort

N956 HEADOVER INFINITY Foret headover med vertikal refleks. Varmer og isolerer godt rundt nakke og hals. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: One size.

TILBAKE TIL INNHOLD

493


HODEPLAGG


SAND

HODEPLAGG

NEW

156 Dark grey

380 Navy

NEW

BASEBALL

000 White

199 Black

355 Royal

M078 BASEBALL CAP SAND Sporty cap i miniottman ytterstoff, elastan og resirkulert polyester / God stretch og universell passform / Velegnet for sport og friluftsliv / Kvalitet: 95% resirkulert polyester 5% elastan / 230 g/m2 / Buet brem / Høy profil 6 paneler / Regulerbar velcro-lukning med hempe / One size fits all.

TILBAKE TIL INNHOLD

495


HODEPLAGG

NEW

NEW

ENERGY

BOLT New in stock

WATER RESISTANT

BASEBALL 496

000 White

630 Safety yellow

120 Light grey

355 Royal blue

380 Navy

199 Black

000 White

156 Dark grey

380 Navy

355 Royal blue

199 Black

M079 BASEBALL CAP ENERGY

M238 BASEBALL CAP BOLT

Baseball cap i vannavvisende og pustende stoff / Kationisk ripstop stoff med fargeeffekt i to nyanser / Soft touch overflate / Elastisk Dry-tech svettebånd / 6 paneler / Buet brem / Medium profil / Regulerbar velco-lukning med hempe / Kvalitet: 100% polyester / 110 g/m2 / One size fits all.

Baseball cap i et pustende stoff av høy kvalitet med mekanisk stretch / Stoffet føles og ser ut som bomull / Elastisk Dry-tech svettebånd / 6 paneler / Buet brem / Høy profil / Regulerbar velco-lukning / Kvalitet: 100% polyestertwill / 170 g/m2 / One size fits all.

NEW

NEW


BASE

WHIPPY

STRETCHABLE MESH

UPF 50+

630 Yellow fluo

380 Navy

150 Grey

250 Red

199 Black

355 Royal

974 Avio melange

145 Grey melange

975 Dark grey melange

256 Red melange

352 Royal melange

976 Purple melange

M230 BASEBALL CAP BASE

M231 BASEBALL CAP WHIPPY

Sporty cap med utvendig UV beskyttelse 50+ / Svettebånd med hurtigtørkfunksjon / Velegnet for sport og friluftsliv / Kvalitet: 75% nylon - 20% bomull - 5% elastan / Buet brem / Høy profil 6 paneler / Regulerbar gummiborrelås

Moderne trucker cap i tøffe farger / Svettebånd med hurtigtørkfunksjon / Kvalitet: 100% Polyester. Side/bak: 97% nylon - 3% elastan / Buet brem / Høy profil / 6 paneler Regulerbar gummiborrelås.

TILBAKE TIL INNHOLD

BASEBALL

000 White

HODEPLAGG

NEW

497


HODEPLAGG

RECY THREE

RECY FEEL

FULLY RECYCLED

FULLY RECYCLED

GLOBAL RECYCLED STANDARD

BASEBALL 498

000 White/white

470 Olive/black

184 Dark grey/black

250 Red/white

199 Black/black

GLOBAL RECYCLED STANDARD

380 Navy/navy

355 Royal/black

000 White

640 Green fluo

184 Dark grey

199 Black

380 Navy

355 Royal

M061 BASEBALL CAP RECY THREE

M063 BASEBALL CAP RECY FEEL

Recy Three er vevd i tre forskjellige stoffer / Kvalitet: 60% resirkulert bomull, 40% klassisk bomull, resirkulert polyester i mesh og lukning / Buet brem / Høy profil / 6 paneler Regulerbar pvc-lukning (snap back).

Recy Feel er laget av 100% polyester-twill av resirkulerte plastflasker / Kvalitet: 100% resirkulert polyester / Buet brem Høy profil / 6 paneler / Regulerbar pvc-lukning (snap back).


HODEPLAGG

BÆREKRAFT OG ALLSIDIGHET FOR MILJØVENNLIGE LØSNINGER FOR Å BIDRA TIL EN MER BÆREKRAFTIG PRODUKSJON, FOKUSERER ATLANTIS PÅ RESIRKULERTE MATERIALER FRA PLAST OG BOMULL.

FULLY RECYCLED

GLOBAL RECYCLED STANDARD

I tekstilindustrien regnes resirkulert polyester eller resirkulert PET som et av stoffene med lavest miljøpåvirkning. Fiberne er laget av polymerer fra resirkulerte plastflasker. Resirkulert bomull er resultatet av tekstilgjenbruk til nye bomullsfibre som kan brukes på nytt i tekstilplagg og samtidig redusere tekstilavfall.

TILBAKE TIL INNHOLD

499


HODEPLAGG

SHOT

HIT New in stock

000 White

BASEBALL

184 Dark grey

380 Navy

650 Yellow

450 Green

250 Red

120 Light grey

530 Khaki

215 Light pink

210 Pink

250 Red

280 Burgundy

120 Light grey

184 Dark grey

199 Black

000 White

450 Green

470 Olive

710 Violet

199 Black

355 Royal 355 Royal blue

500

380 Navy

M232 BASEBALL CAP SHOT

M070 BASEBALL CAP HIT

Klassisk baseball cap med 5 paneler / Kvalitet: 100% bomull Buet brem / Høy profil / Regulerbar lukning med metallspenne / Velegnet for mange typer bearbeiding.

Formsydd baseball cap / Kvalitet: 100% bomullstwill / 6 paneler / Buet brem / Lav profil / Regulerbar metallspenne / Tear away label, QR-label og NFC-tag.


HODEPLAGG

GREEN

PITCHER

380 Navy

150 Grey

000 White

250 red

355 royal

000 white

280 burgundy

150 dark grey

530 khaki

380 navy

470 olive

495 camouflage

BASEBALL

280 Burgundy

199 Black

199 black

M065 BASEBALL CAP GREEN

M207 BASEBALL CAP PITCHER

100% organisk bomullscap / Kvalitet: 100% sertifisert organisk bomullstwill / 6 paneler / Buet brem / Medium profil Regulerbar metallspenne / Tear away label, QR-label og NFC-tag.

Cap i bomullstretch / Kvalitet: 98% bomull - 2% spandex / 6 paneler / Figursydd / Lett buet brem / Medium profil / Helt lukket bakside / Tear away label / Størrelse: S/M, L/XL.

TILBAKE TIL INNHOLD

501


HODEPLAGG

CONTEST

UNI-CAP

BASEBALL 502

199 Black

280 Burgundy

380 Navy

150 Grey

646 Mustard

355 Royal blue

199 Black

280 Burgundy

380 Navy

184 Dark grey

150 Grey

M225 BASEBALL CAP CONTEST

M068 PIQUE UNI-CAP

Sporty og kontrastmelert baseball cap / Kvalitet: 87% bomull/13% polyester. Bakside/sidepanel: 100% polyester / 6 paneler / Lett buet brem / Høy profil / Regulerbar pvc-lukning (snap back) / Tear away label, QR-label og NFC-tag.

Elastisk og formsydd baseball cap uten paneler / Kvalitet: 83% polyester/15% viskose/2% elastan. Underside brem: 100% bomull / Buet brem / Medium profil / Lukket bakside / Størrelse: S/M, L/XL / Tear away label, QR-label og NFC-tag.


HODEPLAGG

JOGGING

KNIT

KONTRASTMESH

124 Grey/green

393 Navy/white

915 Black/grey

109 White/fuchsia

184 Dark grey

120 Light grey

380 Navy

250 Red

M024 BASEBALL CAP JOGGING

M071 BASEBALL CAP KNIT

Sporty cap / Kvalitet: 100% polyester / Medium profil Buet brem / Kontrastmesh på sidene / Toppknapp i kontrastfarge / Vinkel 65 grader / 6 paneler / One size fits all Regulerbar velkrolukning.

Innovativ baseball cap i strikket interlock / Kvalitet: 67% polyester/33% nylon. Underside brem: 100% bomullstwill / 5 paneler / Buet brem / Høy profil / Regulerbar pvc-lukning / (snap back) / Tear away label, QR-label og NFC-tag.

TILBAKE TIL INNHOLD

BASEBALL

105 White/navy

503


HODEPLAGG

CAMPUS

FEED

BASEBALL 504

184 Dark grey

199 Black

380 Navy

355 Royal blue

250 Red

150 Grey 120 Light grey

380 Navy

280 Burgundy

450 Green

199 Black

280 Burgundy

M205 BASEBALL CAP FEED

M229 BASEBALL CAP CAMPUS

Jersey cap / Kvalitet: 87% jersey bomull - 13% polyester Medium profil / Lett buet brem / Myk bomullsoverflate Vinkel 65 grader / 6 paneler / Tear away label / One size fits all Regulerbar pvc-lukning (snap back).

Elegant og sporty baseball cap / Kvalitet: 100% nylon. Bakside/sidepanel: 100% polyester. Underside brem: 100% chino bomullstwill / 6 paneler / Pustende mesh på sidepanel og bakside / Lett buet brem / Medium profil / Regulerbar velcro lukning / Tear away label, QR-label og NFC-tag.


LIBERTY SANDWICH

YANKEE

340 Turquoise/white

450 Green/white

710 Violet/white

480 Bottle green/white

653 Yellow/navy

199 Black/black

184 Dark grey/white

150 Grey/white

063 Natural/navy

120 Light grey/white

380 Navy

393 Navy/white

698 Orange/orange

210 Pink/white

355 Royal blue/white

470 Olive/natural

280 Burgundy/natural

915 Black/grey

259 Red/navy

126 Grey/navy

532 Khaki/navy

320 Light blue/white

250 Red/white

000 White

105 White/navy

921 Black/red

590 Brown

530 Khaki

BASEBALL

250 Rød

380 Marine

199 Sort

2607 BASEBALL CAP KONTRAST YANKEE Fasongsydd cap / Kvalitet: 100% bomull / Medium profil Dobbel piping / 6 paneler / One size fits all / Regulerbar velcrolukning.

HODEPLAGG

NEW

964 Black/white

M001 BASEBALL CAP LIBERTY SANDWICH Børstet bomullscap / Kvalitet: 100% børstet bomullstwill Lav profil / Vinkel 65 grader / Buet brem med kontrastpiping Kontrastfaget toppknapp og luftehull / 6 paneler / One size fits all / Regulerbar metallspenne.

TILBAKE TIL INNHOLD

505


HODEPLAGG

REGATTA

ESTORIL

BASEBALL

005 Offwhite/sort

250 Rød/hvit

380 Marine/sand

199 Sort/khaki

280 Burgundy

150 Grey

184 Dark grey

355 Royal

927 Sort/kornblå

924 Sort/grønn

916 Sort/gul

921 Sort/rød

480 Bottle green

000 White

199 Black

380 Navy

920 Sort/orange

506

250 Red

2603 TWILLCAP KONTRAST REGATTA

M051 BASEBALL CAP ESTORIL

Fasongsydd twillcap / Kvalitet: 100% bomullstwill Buet brem med kontrastpiping / 6 paneler One size fits all / Regulerbar metallspenne.

Cap med kontrastpiping på brem / Kvalitet: 100% polyester jacquard / 6 paneler / Buet brem Medium profil / Velcrolukning.


HODEPLAGG

DIGG

BATTLE

530 Khaki

280 Burgundy

646 Mustard

380 Navy

150 Grey

199 Black

380 Navy

BASEBALL

Xtra

199 Black

Xtra

250 Red

470 Olive 570 Beige

250 Red

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk.

M211 BASEBALL CAP DIGG

M201 BASEBALL CAP BATTLE

Steinvasket twillcap / Kvalitet: 100% pigmentert bomullstwill Lav profil / Vinkel 55 grader / Mid visor / 6 paneler / Tear away label / One size fits all / Regulerbar metallspenne.

Vertikalmelert og stilfull cap / Kvalitet: 78% polyester - 20% viskose - 2% elastan - underside brem: 100% chino bomullstwill Medium profil / Fasongsydd og lett buet brem / Vinkel 65 grader Mid visor / 6 paneler / Tear away label / One size fits all Regulerbar pvc-lukning (snap back).

TILBAKE TIL INNHOLD

507


HODEPLAGG

GREEN HOUSE

RECYCLED CAP

FULLY RECYCLED

GLOBAL RECYCLED STANDARD

BASEBALL 508

192 Stone/brown

393 Navy/white 199 Black

380 Navy

690 Orange

915 Black/grey 355 Royal

000 White

M028 GREEN HOUSE

M066 BASEBALL CAP RECYCLED CAP

Baseball cap / Kvalitet: 100% polyester Medium profil / Vinkel 65 grader / Buet brem med kontrastfarget underside / 6 paneler / One size fits all Regulerbar velcrolukning.

Baseball cap / Kvalitet: 100% sertifisert resirkulert polyestertwill / 6 paneler / Buet brem / Medium profil / Regulerbar velcrolukning / Tear away label, QR-label og NFC-tag.


HODEPLAGG

REFLECT

MALMØ

REFLEKSPIPING

355 Royal

REFLEKSPIPING

380 Navy

199 Black

BASEBALL

250 Red

199 Sort

M030 REFLEKSCAP REFLECT

2606 KONTRASTCAP MALMØ

Reflekscap / Kvalitet: 100% polyester (svettebånd: 35% bomull 65% polyester) / Høy profil / Buet brem med reflekspiping 6 paneler One size fits all / Justeringshempe bak / Regulerbar metallspenne.

Fasongsydd kontrastcap / Kvalitet: 100% bomullstwill Medium profil / Buet brem med refleksbånd / 6 panels One size fits all / Refleks på justeringshempen bak Regulerbar metallspenne.

TILBAKE TIL INNHOLD

509


HODEPLAGG

EXPLORER

STORM  

250 Rød

365 Elektriskblå

199 Sort

SA11 CWX-1 WATERPROOF CAP STORM

BASEBALL

250 Rød

365 Elektriskblå

180 Koks

380 Marine

Vanntett og pustende cap for utendørs aktiviteter / Kvalitet: 100% polyester, innside 100% polyester single jersey / Lav profil Buet brem / 6 små paneler / Tapede sømmer Justerbar refleksstropp bak / One size fits all / Regulerbar metallspenne.

199 Sort

KOLDING SA12 SSH-2 SOFTSHELL CAP EXPLORER Vannavvisende cap / Kvalitet: 100% polyester, innside 100% polyester single jersey / Høy profil / Buet brem / Innvendig svettebånd / Justerbar refleksstropp bak / Regulerbar metallspenne.

199 Sort

2617 KOLDING Fasongsydd cap uten midtsøm / Kvalitet: 100% bomull Medium profil / 5 paneler / One size fits all / Regulerbar velcrolukning.

510


HODEPLAGG

LOOP

380 Navy

280 Burgundy

470 Olive

BASEBALL

199 Black

M202 TWILLCAP LOOP Twillinspirert cap / Kvalitet: 75% polyester - 22% bomull 3% elastan. Underside brem: 100% chino bomullstwill / Medium profil / Vevet overflatestruktur / Fasongsydd / Lett buet brem Vinkel 65 grader / 6 paneler / Tear away label / One size fits all Regulerbar pvc-lukning (snap back).

TILBAKE TIL INNHOLD

511


HODEPLAGG

SHARK

BASEBALL

BASEBALL 512

000 Hvit

690 Orange

250 Rød

340 Turkis

380 Marine

199 Sort

530 Khaki

250 Rød

340 Turkis

360 Kornblå

380 Marine

199 Sort

0105 BASIC CAP SHARK

2601 TWILLCAP BASEBALL

Fasongsydd promo cap / Kvalitet: 100% polyester / 5 paneler One size fits all / Regulerbar velcrolukning.

Fasongsydd twillcap / Kvalitet: 100% bomullstwill / Medium profil / Buet brem / 6 paneler / One size fits all / Regulerbar metallspenne.


ACTION

HODEPLAGG

NEW

280 Burgundy

380 Navy

199 Black

235 Fuchsia

150 Grey

184 Dark grey

530 Khaki

210 Pink

450 Green

690 Orange

320 Light blue

495 Camouflage

370 Denim

650 Yellow

590 Brown

250 Red

470 Olive

BASEBALL

000 White

194 Stone

M020 BASEBALL CAP ACTION Formsydd cap / Kvalitet: 100% chino bomullstwill / Lav profil Vinkel 55 grader / Buet brem med kontrastfarget underside 6 paneler / Tear away label / One size fits all Regulerbar metallspenne.

TILBAKE TIL INNHOLD

513


HODEPLAGG

NEW

NEW

GEO

BØTTEHATT

470 Olive

380 Navy

000 White

199 Black

530 Khaki

M510 BUCKET HAT GEO Klassisk bøttehatt i resirkulert polyester / Løs og behagelig passform / Kvalitet: 100% sertifisert resirkulert polyestertwill 200 g/m2 / Tear away label / One size fits all.

514

NEW


HODEPLAGG

BUCKET NEW COLOUR NEW

NEW

530 Khaki

380 Navy

199 Black

355 Royal

000 White

BØTTEHATT

470 Olive

M503 BUCKET COTTON Bøttehatt / Kvalitet: 100% bomullstwill.

TILBAKE TIL INNHOLD

515


HODEPLAGG

NEW

TANK

ARMY

ARMY SHAPE

187 Warm grey

495 Camouflage

199 Black

Xtra 380 Navy

470 Olive

199 Black

495 Camouflage

450 Green

Xtra

000 White

530 Khaki

150 Grey

530 Khaki

380 Navy

Xtra = Bestillingsvare. Min. 50 stk.

516

M401 TANK

M402 ARMY

Army cap / Kvalitet: 100% kjemmet bomull / Figursydd Buet brem / Velcro lukning.

Army cap / Kvalitet: 100% ripstop-bomull / Figursydd Buet brem / Tear away label.


HODEPLAGG

LINKØPING

HELPY

630 Safety gul

BASEBALL

REFLEKSDETALJER FORAN OG BAK

REFLEKTERENDE BÅND RUNDT HELE CAPEN

650 Yellow

690 Orange

2613 REFLEKSCAP LINKØPING

M023 SYNLIGHETSCAP HELPY

Fluoriserende reflekscap / Kvalitet: 100% polyester / Medium profil / Buet brem kontrastpiping / Refleksdetaljer 6 paneler / One size fits all / Regulerbar velcrolukning.

Synlighetscap / Kvalitet: 100% polyester (svettebånd: 35% bomull - 65% polyester) / Høy profil / Vinkel 75 grader / Buet brem / Reflekterende bånd rundt hele capen / Toppknapp i refleks / 5 paneler / One size fits all / Regulerbar velcrolukning.

TILBAKE TIL INNHOLD

517


HODEPLAGG

NEW

SONIC 

TRUCKER

000 White

270 Cardinal/black

646 Mustard/black

484 Bottle green/ grey melange/beige

471 Olive/black

122 Grey melange/ burgundy/beige

121 Grey melange/black

355 Royal blue

931 Navy/grey melange /white

380 Navy

915 Black/grey melange/ white

199 Black

M237 TRUCKER CAP SONIC Trucker cap i tradisjonelt utseende med innovativ oppbygging / Kvalitet: Hovedstoff: 100% chino bomullstwill, Side/Bakside: 100% polyester / Høy profil / Lett buet brem / Polstret frontpanel / Kontrastsømmer / Svettebånd / Mesh på sidepanel og bak / 6 paneler / Tear away label / One size fits all / Regulerbar pvclukning (snap back).

518

NEW


HODEPLAGG

RAPPER CANVAS

354 Royal/grey

931 Navy/dark grey

918 Grey/black

Xtra

383 Navy/burgundy

Xtra

960 White/yellow/dark grey

Xtra

956 Orange/white

Xtra

957 Grey/yellow/black

TRUCKER

915 Black/grey

186 Dark grey/red

Xtra

Xtra

394 Navy/yellow

958 Grey/navy

Xtra

Xtra

962 959 White/burgundy/black Navy/burgundy/beige

Xtra

473 Olive/khaki

Xtra

483 Bottle green/white

M233 BASEBALL CAP RAPPER CANVAS Moderne fritidscap med 5 paneler / Bredt fargeutvalg / Kvalitet: 100% bomull. Side/bak: 100% Polyester / Buet brem Høy profil / Regulerbar pvc-lukning (snap back).

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk.

TILBAKE TIL INNHOLD

519


HODEPLAGG

RAPPER NEW COLOURS

NEW

NEW

NEW

TRUCKER

215 Safety pink/white

640 Safety green/white

680 Safety orange/white

250 Red/white

355 Royal/white

380 Navy/white

450 Green/white

199 Black

694 Black/orange

651 Black/yellow

964 Black/white

128 Red/grey

102 White/black/ burgundy

107 White/red/royal

104 White/green/black

112 White/olive/ orange

630 Yellow fluo/white

106 White/red/ black

471 Olive/black

M006 TRUCKER CAP RAPPER Trucker cap / Kvalitet: 100% polyester / Høy profil / Vinkel 65 grader / Buet brem / Polstret frontpanel og brem Kontrastfarger / Mesh på sidepanel og bak / 5 paneler Tear away label / One size fits all / Regulerbar pvc-lukning (snap back).

520


RAPPER COTTON

120 Light grey

184 Dark grey

250 Red

199 Black

Xtra 199 Black

380 Navy

530 Khaki stone

Xtra

571 Mustard-black

Xtra

Xtra 710 Violet

184 Dark grey

Xtra

Xtra

Xtra

000 White

380 Navy

TRUCKER

280 Burgundy

HODEPLAGG

RAPPER JERSEY

Xtra

M203 TRUCKER CAP RAPPER JERSEY Jersey cap / Kvalitet: 87% bomull - 13% polyester mesh: 100 % polyester / Høy profil / Vinkel 75 grader Lett buet brem / Mesh på sidepanel og bak / 5 paneler Tear away label / One size fits all / Regulerbar pvc-lukning (snap back).

280 Burgundy

471 Olive/black

281 Burgundy-stone

355 Royal

Xtra

931 Navy/grey

M007 TRUCKER CAP RAPPER COTTON Trucker cap / Kvalitet: 100% bomullstwill (svettebånd: 35% bomull - 65% polyester) / Høy profil / Vinkel 65 grader / Buet brem / Mesh på sidepanel og bak / 5 paneler Tear away label / One size fits all / Regulerbar pvc-lukning (snap back).

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk. per farge.

TILBAKE TIL INNHOLD

521


HODEPLAGG

FADER

SNAP BACK

122 Grey/burgundy

FLAT VISOR 522

126 Grey/navy

145 Grey melange

000 White

102 White/black

280 Burgundy

150 Grey

199 Black

915 Black/grey

921 Black/red

391 Navy/red

250 Red

355 Royal

450 Green

380 Navy

495 Camouflage

121 Grey/sort

129 Grey/royal

M302 KONTRASTCAP FADER

M301 FLAT VISOR SNAP BACK

Kontrastcap / Kvalitet: 85% akryl - 15% ull (brem og underside brem: 100% chino bomullstwill) Høy profil / Vinkel 85 grader / Flat, firkantet brem / Brem, luftehull og toppknapp i kontrastfarge / 6 paneler / Tear away label / One size fits all / Regulerbar pvc-lukning (snap back).

Den ultimate flat visor cap i ulike fargekombinasjoner / Kvalitet: 100% polyester / Høy profil / Vinkel 85 grader / Flat, firkantet brem / 6 paneler / Tear away label / One size fits all / Regulerbar pvc-lukning (snap back) / Barnestørrelse side 542.


HODEPLAGG

STAGE

184 Dark grey

199 Sort

Xtra

570 Beige

FLAT VISOR

150 Grey

Xtra

590 Brown

M303 FLAT VISOR STAGE Melert cap / Kvalitet: 70% polyester - 30% viskose / Høy profil / Vinkel 85 grader / Flat, firkantet brem / 6 paneler / Tear away label / One size fits all / Regulerbar pvc-lukning (snap back).

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk.

TILBAKE TIL INNHOLD

523


HODEPLAGG

NEW

SHORE

BEANIES

646 Mustard

266 Rusty

280 Burgundy

470 Olive

480 Bottle green

380 Navy

145 Light grey

156 Dark grey

199 Black

M661 GREEN BEANIE SHORE Bærekraft møter 90-tallets trend i denne beanien med bred ribbestrikk og vintage fiskerstil / Kvalitet: 50% sertifisert resirkulert polyester / 50% akryl / 78 gr. / One size.

524

NEW


RIO

NEW

WOOLLY

280 Burgundy

470 Olive

480 Bottle green

380 Navy

145 Light grey melange

156 Dark grey

199 Black

970 Avio

380 Navy

145 Grey melange

199 Black

266 Rusty

280 Burgundy

468 Forest green

650 Yellow

M662 GREEN BEANIE RIO

M660 BEANIE WOOLLY

Stilig og allsidig beanie med brett og smal ribbestrikk / Behagelig passform / Kvalitet: 50% sertifisert resirkulert polyester / 50% akryl / 65 gr. / Tear away label / One size.

Ribbestrikket og moderne beanie i ull og akryl / Trendy farger til de kaldeste dagene / Kvalitet: 70% akryl/30% ull.

TILBAKE TIL INNHOLD

BEANIES

646 Mustard

HODEPLAGG

NEW

525


HODEPLAGG

BLOG

VIRAL

 

BEANIES

974 Avio melange

284 Burgundy melange

145 Grey melange

647 Mustard melange

148 Dark grey melange

M659 BEANIE VIRAL Vevet beanie som kombinerer ekstra myk viskose for komfort og styrke og passform fra nylon / Kvalitet: 47% viskose/23% polyester/30% nylon.

526

280 Burgundy

646 Mustard

250 Red

380 Navy

150 Grey

184 Dark grey

480 Bottle green

199 Black

M649 VAFFELSTRIKKET BEANIE BLOG Pen og casual vaffelstrikket beanie / Kvalitet: 100% akryl / Lang modell / Brettekant / Tear away label.


HODEPLAGG

DOCKER

Xtra

Xtra 199 Black

380 Navy

280 Burgundy

Xtra 381 Navy melange

468 Forest green

Xtra 150 Grey

Xtra 144 Dove Grey

Xtra

BEANIES

Xtra

650 Yellow

198 Black melange

M655 URBAN BEANIE DOCKER Moderne stikket beanie i fiskemann stil / Tear away label / Kvalitet: 80% akryl/20% polyester.

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk. per farge.

TILBAKE TIL INNHOLD

527


HODEPLAGG

NEW

PURE

BEANIES

Soft yarn

646 Mustard

284 Burgundy melange

470 Olive

355 Royal

380 Navy

145 Light grey melange

199 Black

M663 BEANIE PURE PURE beanie kombinerer klassisk stil med en lett blanding av resirkulert- og virgin garn som bruker mindre energi og vann enn standardgarn i produksjonsprosessen / Kvalitet: 60% polyester / 40% akryl Polylana® (kombinasjon av 30% resirkulert polyester og 70% virgin polyester / 80 gr. / One size.

528

NEW


GREEN BEANIE

220 Magenta

360 Kornblå

250 Rød

199 Sort

199 Black

150 Grey

470 Olive

BEANIES

145 Gråmelert

HODEPLAGG

SPITSBERGEN

380 Navy

250 Red

2914 STRIKKET BEANIE SPITSBERGEN

M656 BOMULLSBEANIE GREEN BEANIE

Strikket unisex lue i soft-touch kvalitet / God stretch Behagelig passform / Kvalitet: 100% akryl / One size fits all.

Bomullsbeanie /Kvalitet: 100% sertifisert organisk bomullstwill / Lang modell / Brettekant / Tear away label/ One size fits all.

TILBAKE TIL INNHOLD

529


HODEPLAGG

NEW

WIND BEANIE

BEANIES

284 Burgundy melange

381 Navy melange

650 Yellow

671 Coral

344 Saphire

420 Lime green

000 White

970 Avio

340 Turquoise

350 Petrol blue

710 Violet

249 Off red

210 Pink

570 Beige

630 Yellow fluo

646 Mustard

690 Orange

250 Red

235 Fuchsia

280 Burgundy

320 Light blue

590 Brown

120 Light grey

150 Grey

640 Green fluo

450 Green

470 Olive

355 Royal

380 Navy

M601 STRIKKET BEANIE WIND Klassisk strikket 2-lags beanie med brettet kant / Kvalitet: 100% akryl / 6-søms / One size fits all / Barnestørrelse side 542.

530

391 Navy/red

915 Black/grey

199 Black


HODEPLAGG

AVALANCHE

DOCKSIDE

446 Kiwimelert

345 Blåmelert

165 Karbonmelert

250 Rød

155 Granitt

BEANIES

256 Rødmelert

380 Marine

199 Sort

SA05 BTC-1 KNIT BEANIE AVALANCHE

SA04 BTK-1 KNIT BEANIE DOCKSIDE

Melert stretch-fit beanie / Myk og varm / Kvalitet: 100% akryl / One size fits all.

Ribbestrikket stretch-fit beanie / Myk og varm / Roll-cuff design / Kvalitet: 100% akryl / One size fits all.

TILBAKE TIL INNHOLD

531


HODEPLAGG

BEANIE KONTRAST

EXTREME

BEANIES

230 Raspberry/hvit

145 Gråmelert/hvit

250 Rød/hvit

380 Marine/hvit

102 White/black

651 Yellow/black

237 Fuchsia/grey

341 Turqouise/green

127 Grey/orange

394 Navy/yellow

387 Navy/grey

932 Black/green

360 Kornblå/hvit

199 Sort/hvit 915 Black/grey

5276 JERSEYLUE BEANIE KONTRAST Elastisk og behagelig beanie/lue med kontrastsømmer /Jerseykvalitet / God stretch og passform / Kvalitet: 95% bomull-5% elastan / One size fits all.

532

M602 OVERSIZED BEANIE EXTREME 2-farget oversized beanie / Vendbar / Kvalitet: 95% bomullstwill - 5% elastan / One size fits all.


HODEPLAGG

BROOKLIN

BEANIE

380 Navy

280 Burgundy

Xtra 470 Olive

199 Black

Xtra 355 Royal

Xtra 235 Fuchsia

Xtra 495 Camouflage green

Xtra 000 White

Xtra

630 Safety gul

180 Koksgrå

250 Rød

360 Kornblå

BEANIES

Xtra

184 Dark grey

640 Green fluo

Xtra 150 Grey

380 Marine

180 Koksgrå

199 Sort

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk. per farge.

M603 VASKET BEANIE BROOKLIN

5275 JERSEYLUE BEANIE

Vasket bomullsbeanie ”Raw edge” / Kvalitet: 60% bomull/40% polyester.

Myk og behagelig beanie i jerseykvalitet / God stretch og passform / Kvalitet: 95% bomull-5% elastan / One size fits all.

TILBAKE TIL INNHOLD

533


HODEPLAGG

NEW

SHINE

CONCEPT

 

BEANIES

156 Dark grey

380 Navy

470 Olive

199 Black

M664 REFLEX BEANIE SHINE Beanie som kombinerer resirkulert polyester, akryl og reflekstråd. Perfekt til aktiviteter utendørs når det er mørkt og kaldt / Kvalitet: 50% sertifisert resirkulert polyester / 50% akryl / 72 gr. / One size.

NEW

534

180 Koks

630 Safety gul

199 Sort

N955 TEKNISK LUE CONCEPT Sporty og teknisk lue med god passform og dekorativt reflekstrykk. Kvalitet: 93% polyester/7% spandex. Linning: 100% polyester. Størrelse: One size.


HODEPLAGG

MOTION

HEAT

360 Kornblå

361 Kornblåmelert

199 Sort

361 Kornblåmelert

165 Karbonmelert

199 Sort

N951 SPORTSLUE MOTION

N953 SPORTSLUE HEAT

Sportslue for den aktive / Isolerende og pustende materiale / God stretch og passform / Sømløst, brødt panel nederst / Lav profil så den passer fint under hjelm / Kvalitet: 96% polyester-4% spandex / 240 g/m2 / One size fits all.

Behagelig sportslue som passer like godt året rundt / Isolerende og pustende materiale / God stretch / Kvalitet: 97% polyester-3% elastan/One size fits all.

TILBAKE TIL INNHOLD

BEANIES

250 Rød

535


HODEPLAGG

DOLOMITI

FUSION

970 Avio

150 Grey

380 Navy

BEANIES

250 Red

280 Burgundy

355 Royal

Xtra

199 Black

590 Brown

150 Grey

199 Black

Xtra = Bestillingsvare. Min. 12 stk. M609 BEANIE DOLOMITI Melert klassisk beanie med brettet kant / EU-made i Italia / Kvalitet: 80% akryl - 15% ull - 5% viskose / One size fits all.

536

M620 2-LAGS BEANIE FUSION Melert 2-lags beanie / 4-søms / Kan brukes med og uten brettet kant / Kvalitet: 100% akryl / Tear away label / One size fits all.


SVALBARD

HODEPLAGG

NEW

BEANIES

145 Gråmelert

199 Sort

2912 OVERSIZED BEANIE SVALBARD Oversized strikket beanie i kraftig kvalitet / 6-sømstopp / Ekstra lengde / Kvalitet: 50% ull-50% akryl / One size fits all.

TILBAKE TIL INNHOLD

537


HODEPLAGG

HELIX

PIER THINSULATE

BEANIES

250 Rød

380 Marine

199 Sort

Xtra

145 Grey melange 921 Rødrutet

380 Navy

199 Black

590 Brown

165 Karbonrutet

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk.

SA01 FLE-1 FLEECELUE HELIX Ultramyk og elastisk unisex microfleecelue / Elastiske kantbånd for en komfortabel passform / Kvalitet: 100% polyester microfleece / One size fits all.

538

M606 FÔRET BEANIE PIER THINSULATE Melert beanie med isolerende Thinsulate fôr / Brettekant 4-søms / Kvalitet: 100% akryl / One size fits all.


HODEPLAGG

BILL THINSULATE

WORKOUT

380 Navy

199 Black

650 Yellow

690 Orange

BEANIES

150 Grey

199 Black

M607 FÔRET BEANIE BILL THINSULATE

M632 SYNLIGHETSBEANIE WORKOUT

Melert beanie med isolerende Thinsulate fôr / Brettekant 6-søms / Kvalitet: 100% akryl / One size fits all.

Synlighetsbeanie med lysreflekterende strikket bord / Brettekant / 2-lags / 6-søms / Kvalitet: 100% akryl One size fits all.

TILBAKE TIL INNHOLD

539


HODEPLAGG

540


CHILL WINDSTOPPER ICY WINDSTOPPER

ICY WINDSTOPPER

CHILL WINDSTOPPER

Fabric: 100% antistatic acrylic yarn

beanie with lining inside

HODEPLAGG

CHILL WINDSTOPPER

Fabric: 100% antistaticFabric: acrylic 100% yarn antistatic acrylic yarn

beanie with lining inside

tear away label

beanie withtear cuffaway label

tear away label

BEANIE WITH CUFF

black

navy

grey

black

SPORTSWEAR

144 pcs

LEISURE

HIGH PERFORMANCE

grey navy

SPECIAL FABRIC

grey

SPORTSWEAR

OUTDOOR

SPORTS LEISURE

AN IMPORTANT COLLABORATION LEADING TO DEVELOPMENT OF A COLLECTION WITH THE ATLANTIS - GORE-TEX® BRAND.

AN IMPORTANT COLLAA LEADING TO DEVELOPM L COLLECTION WITH THEC ATLANTIS - GORE-TEXA®

GORE-TEX® WINDSTOPPER® LAMINATE:

GORE-TEX® WINDSTOPPERG®

Products made from GORE® WINDSTOPPER® laminates are completely windproof and guarantee maximum breathability to optimise comfort in the cold and wind. The membrane is completely windproof, but at the same time highly breathable, preventing wind from penetrating and allowing water vapour to be given off.

Products made from GORP laminates are completelyla w guarantee maximum breat g comfort in the cold and wi c The membrane is complet T at the same time highly bre a wind from penetrating and w vapour to be given off. v

24 pcs

58 g

150 Grey

144 pcs

24 pcs75 g

144 pcs

380 Navy

WINDSTOPPER

58 g

OUTDOOR

navyblack

24 pcs

199 Black

M612 VINDTETT BEANIE ICY Vindtett beanie med intergrert Gore windstopper i brettekant / Antistatisk / Påsydd Gore® Windstopper® logo i front / Innvendig tear away label / 6 søms / Kvalitet: 100% antistatisk akryl / One size fits all.

M604 VINDTETT BEANIE CHILL Vindtett beanie med integrert GORE® WINDSTOPPER® bånd / Antistatisk / 6 søms / Kvalitet: 100% antistatisk akryl / Tear away label / One size fits all.

ET VIKTIG SAMARBEID: ATLANTIS GORE-TEX® BRAND. GORE-TEX® WINDSTOPPER® LAMINAT: Med vindtett og isolert overflate og maksimale pusteegenskaper er produkter laget i GORE® WINDSTOPPER® ideelle for kjølige og vindfulle værforhold. Funksjonelle og komfortable produkter som gir en allsidig og dynamisk kombinasjon.

TILBAKE TIL INNHOLD

541


HODEPLAGG

KID SNAP BACK

KID WIND

 

KIDS 542

250 Red

355 Royal

380 Navy

199 Black

000 White

250 Red

380 Navy

M319 FLAT VISOR CAP KID SNAP BACK

M651 2-LAGS BEANIE KID WIND

Den ultimate flat visor cap til barn / Kvalitet: 100% polyester / Høy profil / Angle 85 degrees / Flat, firkantet brem / 6 paneler / Barnestørrelse 54 cm / Regulerbar pvc-lukning / Tear away label / Voksenstørrelse side 522.

Klassisk strikket 2-lags beanie til barn / Brettet kant / Kvalitet: 100% akryl / One size fits all-barnestørrelse / Voksenstørrelse side 530.

199 Black


oversize beanie

dual style

tear away label

FUN

HODEPLAGG

NEW

KID’S S

green melange

re

 royal melange

KIDS

71 g

256 Red melange

456 Green melange

60

144 pcs

24 pcs

352 Royal melange

148 Dark grey melange

NEWS

M653 BARNEBEANIE FUN Melert beanie til barn / Ekstra lengde/ Kvalitet: 48% bomull48% akryl-4% elastan / Oversize beanie / Kan brukes med og uten brettet kant / Tear away label / One size fits allbarnestørrelse / ØKO-TEX® -sertifisert.

TILBAKE TIL INNHOLD

543


HODEPLAGG

NEW

NEW

OASIS PERFORMANCE

OASIS PERFORMANCE

HEADOVER 544

155 Granitt

199 Sort

155 Granitt

199 Sort

SA14 CMK-7 GAITER OASIS PERFORMANCE

SA13 CMK-5 BANDANA OASIS PERFORMANCE

Bruk mer-vask mindre med ViralOff® antimikrobielt behandlet stoff. Verdenslederen innen antimikrobiell luktkontrollteknologitilbyr nå en praktisk løsning for beskyttelse av ansiktet. Beskytt deg og dine ansatte i arbeids- og fritidssammenheng.

Bruk mer-vask mindre med ViralOff® antimikrobielt behandlet stoff. Verdenslederen innen antimikrobiell luktkontrollteknologitilbyr nå en praktisk løsning for beskyttelse av ansiktet. Beskytt deg og dine ansatte i arbeids- og fritidssammenheng.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: ca. 25,4 cm (B) x 33 cm (L) Detaljer: • PM2.5 Aktivert karbonfilterlomme (2 filter inkludert) • Formbar nesebøyle og Anti-Slip konstruksjon • Justerbar stropp med stopper • Holder godt på fargen, kan maskinvaskes og gjenbrukes • Viraloff® Antimikrobielt behandlet stoff • Lett, pustende og strikket stretchstoff • Kan bearbeides

Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: ca. 25,4 cm (B) x 35,5 cm (L) Detaljer: • PM2.5 Aktivert karbonfilterlomme (2 filter inkludert) • Formbar nesebøyle og Anti-Slip konstruksjon • Justerbar stropp med stopper • Holder godt på fargen, kan maskinvaskes og gjenbrukes • Viraloff® Antimikrobielt behandlet stoff • Lett, pustende og strikket stretchstoff • Kan bearbeides


HODEPLAGG

NEW

SNOOD FACE COVERING

145 Gråmelert

380 Marine

199 Sort

HEADOVER

60° P798 SNOOD FACE COVERING Vaskbar og gjenbrukbar Snood Face Covering i microfiber. En lett, behagelig og pustende teknisk headover som er perfekt for vintermånedene. Sømløs hurtigtørkende dobbellagsstoff for en tettsittende passform. Zelan™ R3 / Teflon EcoElite™ slitesterk og vannavvisende finish.

NEW

• Gjenbrukbar og vaskbar ved 60˚C • 100% polyester microfiber, Zelan™ R3 / Teflon EcoElite™ vannavvisende finish • Onesize, 25 x 50 cm • Silketrykk, transfer og brodering NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på dette produktet.

TILBAKE TIL INNHOLD

545


HODEPLAGG

NEW

TRAIL

HEADOVER

199 Sort

380 Marine

156 Mørk grå

630 Gul

NEW 5298 HEADOVER TRAIL Klassisk headover/tube som enkelt kan brukes som skjerf, lue eller pannebånd eller over munn/nese i en kaldere sesong / Kvalitet: 100% polyester.

546


HODEPLAGG

FREEDOM BASIC

HEADOVER

000 White

250 Red

380 Navy

350 Blue

199 Black

M801 HEADOVER FREEDOM BASIC Klassisk headover / Perfekt til kampanjer og give-aways / Multifunksjonell / Kvalitet: 100% polyester / Vekt: 120 g/m2 / Størrelse: 49x25 cm / Tear away label.

TILBAKE TIL INNHOLD

547


HODEPLAGG

FIELD

HEADOVER

199 Sort

N952 HEADOVER FIELD Headover til den aktive. Isolerende og pustende materiale. Matcher N950 Puls og N951 Motion. Vekt: 240 g/m². Kvalitet: 96% polyester/4% spandex. Størrelse: One size.

548


HODEPLAGG

INFINITY

HEADOVER

180 Koks

630 Safety gul

199 Sort

N956 HEADOVER INFINITY Foret headover med vertikal refleks. Varmer og isolerer godt rundt nakke og hals. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: One size.

TILBAKE TIL INNHOLD

549


ACCESSORIES


SQUARES TIE

NEW

MICRO DOT

250 Rød

380 Marine

SLIPS

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

792 Aubergine

420 Limegrønn

649 Solgrul

136 Sølv

915 Sort/mørk grå

380 Marine/hvit

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

315 Marine/ limegrønn

334 Marine/rød

921 Sort/rød

101 Sølv/hvit

P788 SQUARES TIE

P781 MICRO DOT TIE

Et attraktivt slips med et rutete mini-squares mønster. 6 stk per. pakke.

Slips i full lengde med et trendy mikro-dot mønster. To fargede garn er vevd sammen for å skape en kontrasteffekt. 6 stk per. pakke.

Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 7,5 cm. Lengde 144 cm.

Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 7,5 cm. Lengde 144 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per farge.

ACCESSORIES

NEW

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per farge. TILBAKE TIL INNHOLD

551


ACCESSORIES

NEW

NEW

SLIM KNITTED TIE

SLIPS

199 Sort

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

380 Marine

781 Purple

350 Mellomblå

250 Rød

130 Stål

Xtra

199 Sort

250 Rød

781 Purple

Xtra

Xtra

Xtra

355 Royal blå

340 Turkis

685 Gull

P789 SLIM KNITTED TIE

P787 PUPPY TOOTH TIE

Supertrendy slips med en ekstra slank bredde på 5 cm med et kvadratisk blad. Finstrikket søm i bunn. Strikkes av to-farget garn for en diskret kontrasteffekt.

Slips i full lengde med et klassisk Puppy Tooth-mønster. Flere fargede garn blandes for å oppnå en diskret kontrasteffekt.

Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 5 cm. Lengde 144 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per farge.

552

PUPPY TOOTH TIE

Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 7,5 cm. Lengde 144 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per farge.


MICRO WAFFLE TIE

WAFFLE STRIPE TIE

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

SLIPS

Xtra

NEW

ACCESSORIES

NEW

Xtra

199 Sort

380 Marine

156 Mørk grå

649 Solgul

250 Rød

792 Aubergine

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

340 Turkis

355 Royal blå

781 Purple

420 Limegrønn

590 Brun

136 Sølv

915 399 373 313 946 Sort/mørk grå Marine/royal Marine/sølv Marine/aubergine Sort/fiolett

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

924 314 368 793 Sort/limegrønn Marine/gull Marine/turkis Aubergine/ vinrød

921 Sort/rød

Xtra

Xtra

262 Rød/vinrød

119 Sølv/mørk grå

P780 MICRO WAFFLE TIE

P783 WAFFLE STRIPE TIE

Slips i full lengde med mikrovaffeleffekt, en kontrasteffekt som skapes av to fargede garn. Tilgjengelig i 12 farger.

Slips i full lengde med et mønster av brede og smale fargede striper, vevd for å skape en vaffeleffekt. Tilgjengelig i 12 farger.

Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 7,5 cm. Lengde 144 cm.

Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 7,5 cm. Lengde 144 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per farge.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per farge. TILBAKE TIL INNHOLD

553


ACCESSORIES

NEW

’COLOURS COLLECTION’ SATIN TIE  Xtra

199 Sort

380 Marine

355 Royalblå 156 Mørk grå

280 Vinrød

250 Rød

248 Jordbærrød

Xtra

838 Pink

SLPS Xtra

235 Fuchsia

Xtra

328 Aqua

Xtra

839 Hot pink

Xtra

340 Turkis

Xtra

Xtra

Xtra

690 Orange 571 Terracotta 649 Solgul

Xtra

349 Teal

Xtra

Xtra

320 Lys blå 350 Mellomblå

Xtra

Xtra

Xtra

648 Lemon 420 Limegrønn 430 Eplegrønn 339 Emerald 480 Flaskegrønn 447 Oasisgrønn

470 Oliven

Xtra

344 Safirblå

Xtra

Xtra

379 Lys marine

Xtra

Xtra

770 Lys lilla

Xtra

Xtra

781 Purple

Xtra

Xtra

710 Fiolett

Xtra

000 Hvit

Xtra

005 Natur

Xtra

525 Sage

Xtra

530 Khaki

P750 ’COLOURS COLLECTION’ SATIN TIE Ensfarget slips med satengfølelse. Tilgjengelig i 40 farger. Kommer også som en klipsversjon (P755). Kvalitet: 100% polyester satengvev. Vaskes på 400C. Størrelser: One size.

Xtra

575 Mocha

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 12 stk per farge.

554

Xtra

572 Chestnut

Xtra

590 Brun

Xtra

792 Aubergine

Xtra

136 Sølv

Xtra

130 Stål


TILBAKE TIL INNHOLD

ACCESSORIES

NEW

555


ACCESSORIES

556

NEW


LADIES CHIFFON SCARF

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

SKJERF

 199 Sort

156 Mørk grå

380 Marine

355 Royalblå

280 Vinrød

250 Rød

248 Jordbærrød

838 Pink

235 Fuchsia

839 Hot pink

690 Orange

571 Terracotta

649 Solgul

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

648 Lemon

420 Limegrønn

430 Eplegrønn

339 Emerald

470 Oliven

525 Sage

328 Aqua

340 Turkis

349 Teal

320 Lys blå

350 Mellomblå

480 447 Flaskegrønn Oasisgrønn

ACCESSORIES

NEW

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

344 Safirblå

379 Lys marine

770 Lys lilla

781 Purple

710 Fiolett

000 Hvit

005 Natur

530 Khaki

575 Mocha

572 Chestnut

590 Brun

792 Aubergine

136 Sølv

130 Stål

P740 LADIES CHIFFON SCARF Ensfarget og tidløst skjerf i chiffon til dame. Leveres i et stort fargeutvalg for å enkelt matche din logo. Vekt: 40 g/m2. Kvalitet: 100% polyester chiffonvev. Håndvask. Størrelser: One size.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 12 stk per farge. TILBAKE TIL INNHOLD

557


ACCESSORIES

NEW

’COLOURS COLLECTION’ SATIN CLIP-ON TIE

Xtra

Xtra

Xtra

690 571 572 Orange Terracotta Chestnut

SLIPS

199 Sort

380 Marine

648 Lemon

649 Solgul

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

792 710 Aubergine Fiolett

770 Lys lilla

781 Purple

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

280 Vinrød

Xtra

Xtra

Xtra

250 248 839 235 Rød Jordbærrød Hot pink Fuchsia

838 Pink

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

379 355 344 350 320 Lys marine Royalblå Safirblå Mellomblå Lys blå

328 Aqua

340 Turkis

349 Teal

339 Emerald

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

 480 430 420 Flaske Eplegrønn Limegrønn grønn

447 Oasis grønn

005 Natur

530 Khaki

575 Mocca

590 Brun

156 Mørk grå

130 Stål

525 Sage

136 Sølv

P755 ’COLOURS COLLECTION’ SATIN CLIP-ON TIE Praktisk klipsslips med satengfølelse som passer perfekt til arbeidsuniformer i utsatte omgivelser for å eliminere risikoen for kvelning. Også et nyttig tilbehør som støtter hurtig skift. Slipset festes enkelt på skjortekraven med et solid stålklips. Tilgjengelig i 28 farger. Kvalitet: 100% polyester satengvev. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 8,5 cm. Lengde 50 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 12 stk per farge.

558

NEW


’COLOURS COLLECTION’ BUSINESS SCARF

ACCESSORIES

NEW

 Xtra

Xtra

Xtra

380 Marine

250 Rød

280 Vinrød

235 Fuchsia

781 Purple

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

220 Magenta

690 Orange

685 Gull

530 Khaki

000 White

136 Sølv

Xtra

Xtra

339 Emerald

480 Flaskegrønn

Xtra 150 Grå

Xtra 350 Mellomblå

Xtra 355 Royalblå

Xtra 340 Turkis

SLIPS

199 Sort

P730 ’COLOURS COLLECTION’ BUSINESS SCARF (D)

NEW

Ensfarget og tidløst skjerf med en lett satengfølelse til dame. Leveres i et stort fargeutvalg for å enkelt matche din logo. Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelser: One size. Bredde 25 cm. Lengde 140 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 12 stk per farge. TILBAKE TIL INNHOLD

559


ACCESSORIES

NEW

CLUB STRIPE

SLIPS

 Xtra

Xtra

117 380 782 259 Sølv/marine Marine/marine Purple/marine Rød/marine

Xtra

Xtra

422 686 Limegrønn/ Gull/marine marine

P786 CLUB STRIPE Et allsidig slips med tradisjonelle striper i alternative farger. Kvalitet: 100% polyester. Håndvask. Størrelse: One size. Bladbredde 7,5 cm. Lengde 144 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 6 stk per farge.

560

NEW


PLAIN WORK TIE

NEW

CLIP-ON WORK TIE

ACCESSORIES

NEW

SLIPS

 Xtra

199 Sort

380 Marine

Xtra Xtra 199 Sort

390 Marine

480 Flaskegrønn

Xtra

280 Vinrød

Xtra

250 Rød

480 Flaskegrønn

Xtra

Xtra

Xtra

355 Royalblå

280 Vinrød

355 Royalblå

250 Rød

P700 SLIPS PLAIN WORK TIE

P710 SLIPS CLIP-ON WORK TIE

Klassiske arbeidsslips i seks farger. Ensfarget.

Praktisk klipsslips som passer perfekt til arbeidsuniformer i utsatte omgivelser for å eliminere risikoen for kvelning. Også et nyttig tilbehør som støtter hurtig skift. Slipset festes enkelt på skjortekraven med et solid stålklips.

Kvalitet: 100% polyester. Tørkes av. Størrelse: One size. Bladbredde: 8 cm, lengde: 144 cm.

Kvalitet: 100% polyester. Tørkes av. Størrelse: One size. Lengde ca. 50 cm, bladvidde 8 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 10 stk per farge.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 10 stk per farge. TILBAKE TIL INNHOLD

561


ACCESSORIES

NEW

NEW

SLIM TIE

EPAULETTES

380 Marine

199 Sort

P715 EPAULETTES Epauletter festes på skulderklaffene på skjorter til mer autoritære arbeidsuniformer. Justerbart feste med velcro. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: 9 x 5 cm for trykk eller brodering. Selges som par. Kvalitet: 100% polyester. Tørk av. Størrelse: One size. 9 x 5 cm.

SLIPS

NEW

BOW TIE 

Xtra

199 Sort

380 Marine

000 Hvit

Xtra

Xtra

136 Sølv

250 Rød

 199 Sort

P793 SLIM TIE

P705 BOW TIE

Populært slips med en tynn bladbredde på 5 cm. Tilgjengelig i 5 farger.

Tversoversløyfe med krok og justerbart feste bak. Det perfekte tilbehøret for servicepersonell eller miljø med en mer formell tilnærming.

Kvalitet: 100% polyester. Tørk av. Størrelse: One size. Bladbredde 5 cm. Lengde 144 cm.

Xtra = Selges kun i hele kartonger â 10 stk per farge.

562

Kvalitet: 100% polyester satengvev. Tørk av. Størrelse: One size. Singelpakket.


CLIP-ON TROUSER BRACES

ACCESSORIES

NEW

BUKSESELER

250 Rød

130 Stål

590 Brun

 380 Marine

199 Sort

P701 CLIP-ON TROUSER BRACES

NEW

Bukseseler kan gjøre et antrekk smart og raffinert, eller gi en trendy og uformell tilnærming. Funksjonelt, praktisk og et flott tilbehør. Kvalitet: 60% polyester / 40% gummi. Tørk av. Størrelse: One size.

TILBAKE TIL INNHOLD

563


ACCESSORIES

HELIX

COMFORT THINSULATE

VANTER

  921 Rødrutet

184 Dark grey

380 Navy

915 Black/grey

165 Karbonrutet

Xtra

199 Black

199 Sort

125 Grey/light grey

Xtra = Bestillingsvare. Min. 24 stk.

564

SA02 GLO-1 FLEECE GLOVES HELIX

M832 ULLVANTER COMFORT THINSULATE

Allsidige fleecehansker med 40G Thinsulate isolasjon / Elastiske kantbånd for god komfort og passform / Anti-pill / Kvalitet: 100% polyester fleece / Sizes: M-XXL.

Komfortable Thinsulate-isolerte ullvanter med fleecefôr / Kvalitet: 85% ull,15% akryl / Størrelse: S/M, L/XL.


ACCESSORIES

BAYTOWN

REGNTREKK

630 Safety gul

5270 REGNTREKK BAYTOWN Vannavvisende og funksjonelt sekktrekk med påsydde reflekser og utvendig oppbevaringslomme i mesh. Festes med strikk og snorstopper som holder trekket godt på plass. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: 65x50 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

565


ACCESSORIES

ELGIN

P A R A P LY E R

(Dukfarge utside 199 Sort)

ABERDEEN

950 Sort/refleks

927 Sort/kornblå

933 Sort/marine

199 Sort/sort

5281 PARAPLY ELGIN

5280 REFLEKSPARAPLY ABERDEEN

Solid og praktisk paraply med dobbel duk, refleksfarget kantbånd, C-håndtak og solid fiberglassramme. Automatisk åpning og revers sammenslåingsfunksjon slik at den kan settes stående til tørk eller når den ikke er i bruk.

Lang paraply med 4 reflekspaneler og solid fiberglassramme. Automatisk åpnefunksjon.

Kvalitet: Coverduk av 190T polyester. Størrelse: ca. 81 cm lang/Ø: 120 cm.

566

Kvalitet: Coverduk i pongee. Størrelse: ca. 80 cm lang/Ø: 118 cm.


ACCESSORIES

TILBAKE TIL INNHOLD

567


ACCESSORIES

STANSTED

FLORIDA 

199 Sort

5215 PARAPLY STANSTED Sammenleggbar paraply i solid kvalitet med automatisk åpning og lukking. 8 paneler, 14mm aluminiumsskaft og håndtak i gummi. Leveres i futteral av polyester.

P A R A P LY E R

Kvalitet: Coverduk av 190T polyester. Størrelse: 58 cm lang/Ø: 106 cm. Futteral: ca. 23x8,5 cm. Anbefalt bearbeidingsstørrelse futteral: 14x6 cm.

130 Sølvgrå

GLASGOW 199 Sort

 199 Sort

568

5214 PARAPLY GLASGOW

5033 PARAPLY FLORIDA

Solid paraply med langt skaft. 8 paneler, 14mm aluminiumsskaft og kurvet håndtak i gummi. Automatisk åpning.

Ekstra stor paraply med 8 paneler, 14mm aluminiumsskaft og håndtak i gummi. Innvendig spiler i sort fiberglass.

Kvalitet: Coverduk av 190T polyester. Størrelse: 87,5 cm lang/Ø: 110 cm.

Kvalitet: Coverduk av 190T polyester. Størrelse: Størrelse: 88 cm lang/Ø: 120 cm.


ACCESSORIES

MADEIRA

SHETLAND 

199 Sort

280 Vinrød

380 Marine

5032 PARAPLY MADEIRA Lang paraply med 8 paneler, 14mm aluminiumsskaft og håndtak i gummi. Innvendig spiler i sort fiberglass. Automatisk åpning.

P A R A P LY E R

Kvalitet: Coverduk av 190T polyester. Størrelse: Størrelse: 78 cm lang/Ø: 105 cm.

250 Rød

IRVINE

380 Marine

922 Sort/turkis 199 Sort

916 Sort/gul

915 Sort/grå

5248 PARAPLY IRVINE

5030 PARAPLY SHETLAND

Solid paraply med 8 paneler, kontrastfarget kantbånd og automatisk åpning. Håndtak av hard gummi. Innvendige spiler i sort fiberglass.

Lang paraply med 8 paneler, 8mm aluminiumsskaft og håndtak i tre. Automatisk åpning.

Kvalitet: Coverduk av 190T polyester. Størrelse: 84 cm lang/Ø: 120 cm.

Kvalitet: Coverduk av 170T polyester. Størrelse: 84 cm lang/Ø: 105 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

569


ACCESSORIES

INVERNESS

REGNPONCHO

100 Transparent

STIRLING

250 Rød 360 Kornblå

250 Rød 650 Gul

360 Kornblå

 420 Limegrønn

199 Sort

570

5233 REGNPONCHO INVERNESS

5205 REGNPONCHO STIRLING

Regnponcho med hette. Leveres i praktiske oppbevaringskuler med krok. Bearbeiding på kulen.

Regnponcho med hette. Solid variant som kan trykkes på og brukes flere ganger. Trykknapper i begge sider.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: One size.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: One size.


ACCESSORIES

HANDY

GRENADA

199 Sort

5208 HANDLENETT HANDY Handlenett med pose til oppbevaring.

HANDLENETT

Kvalitet: 190T polyester. Størrelse: 40x44x7 cm/ca. 13L. Anbefalt bearbeidingstørrelse: ca. 20x20 cm.

BARBADOS

000 Hvit 000 Hvit

199 Sort

360 Kornblå

360 Kornblå

420 Limegrønn 650 Gul

420 Limegrønn 650 Gul

5264 HANDLENETT BARBADOS

5265 HANDLENETT GRENADA

Non woven handlenett med lang hank.

Non woven handlenett med kort hank.

Vekt: 70 g/m². Kvalitet: 100% polyester, non woven. Størrelse: 38x42 cm. Hank: 70 cm.

Vekt: 70 g/m². Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: 38x42 cm. Hank: 35 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

571


REISEEFFEKTER


REISEEFFEKTER

TELEMARK

BACKPACK

927 Sort/kornblå

921 Sort/rød

922 Sort/turkis

915 Sort/grå

Sekken vist m/ regntrekk som medfølger

8948 BACKPACK TELEMARK Mellomstor og velutstyrt backpack. Lett og praktisk med ergonomisk polstrede skulderremmer, midje- og bryststropp. Stort hovedrom og mange smarte smålommer. Polstret og ekstra mesh i rygg for god ventilasjon. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: 50 x 31 x 19 cm / ca. 25L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca.15 x 15 cm.

Foto: Diana Campos TILBAKE TIL INNHOLD

573


REISEEFFEKTER

TELEMARK DAY PACK STOR INNVENDIG RYGGLOMME

STOR FRONTLOMME MED PRAKTISKE SMÅLOMMER

RIPSTOP STOFF

BACKPACK SIDELOMMER TIL FLASKE

MIDJE- OG BRYSTSTROPP. GOD POLSTRING I RYGGEN

GLIDELÅSLOMME MED REGNTREKK PRAKTISKE STROPPER PÅ HVER SIDE

JUST PERFECT FOR YOU® 574


REISEEFFEKTER

TILBAKE TIL INNHOLD

575


REISEEFFEKTER

K2 DAY PACK 630 Safety gul

220 Magenta

640 Safety grønn

250 Rød

 BACKPACK

151 Grå/orange

360 Kornblå

951 Sort/grå

924 Sort/limegrønn

920 Sort/orange

921 Sort/rød

922 Sort/turkis

950 Sort/refleks

380 Marine

927 Sort/kornblå

8926 BACKPACK K2 Backback med smart design og utbyttbare stropper for variasjon. Stort hovedrom og sidelommer med glidelåser. Polstrede bærestropper og bryststropp. Kvalitet: 600D polyester. Størrelse: 47x29x21 cm/ca. 25L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x8cm. Side

576

Rygg


REISEEFFEKTER

K2 URBAN

BACKPACK

385 180 Marinemelert/ Koksmelert/ sort sort

145 Gråmelert/ sort

8929 BACKPACK K2 URBAN En av våre bestselgende backpacks i nytt urbant og lekkert design. Stort hovedrom med PC-lomme og sidelomme med glidelås. Polstrede bærestropper og bryststropp. Kvalitet: 600D polyester. Størrelse: 47 x 29 x 21 cm. / 25L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x8 cm.

Foto: Diana Campos TILBAKE TIL INNHOLD

577


REISEEFFEKTER

NEW

WINDY WATERPROOF BACK PACK VANNTETT STOFF OG TEIPEDE SØMMER /GLIDELÅSER

ROLL-TOP LUKNING MED JUSTERBARE STROPPER

NEW STOFFKVALITET:

BACKPACK

TPU CATIONIC (180 KOKS) LETT OG MYK FINISH TARPAULINE PVC (199 SORT) SLITESTERK OG MATT FINISH

STOR FRONTLOMME (Ca. 18 x 25 cm) MED VANNTETT GLIDELÅS

JUSTERBARE BRYSTSTROPPER

 8964 VANNTETT BACKPACK RULLELUKNING WINDY 100% vanntett backpack i et innovativt og urbant design. Tapede sømmer og glidelåser. Ultralett PVC og kationisk TPU med rullelukning og stor utvendig glidelåslomme. Bærehåndtak og polstrede justerbare bærestropper. Den sorte er produsert i Tarpauline, en holdbar og slitesterk PVC. Den grå i kationisk TPU, et mykt, lett, og slitesterkt materiale. Kvalitet: Tarpauline PVC (199 Sort) / TPU Cationic (180 Koks). Størrelse: 59 x 32,5 x 16 cm /ca. 25L. Frontlomme: ca. 18 x 25 cm. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10 x 10 cm. 180 Koks

578

199 Sort


JUST PERFECT FOR YOU®

PIONEER

HOLDER LUNSJEN DIN AVKJØLT

COOLER BAG

NEW

180 Koks

REISEEFFEKTER

NEW

199 Sort

8965 KJØLEVESKE PIONEER Praktisk og trendy kjøleveske i Tarpauline og TPU. Denne geniale lille saken er spesielt egnet til å holde temperaturen på enten kaldt eller varmt innhold, og passer perfekt i en backpack. Godt egnet som en romslig matboks eller praktisk turtilbehør. Stort hovedrom med solid glidelås rundt sidene.    Kvalitet: Sort; Tarpauline PVC / Koks; TPU Cationic. Størrelse: 26 x 20,5 x 9 cm /ca. 3L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10 x 10 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

579


REISEEFFEKTER

NEW

NEW

PANAMA

CIRRUS

 

BACKPACK 937 Sort/azur

580

915 Sort/grå

921 Sort/rød

360 kornblå

199 sort

SR31 XTR-1 BACKPACK PANAMA

SR32 WXP-3 BACKPACK CIRRUS

Vanntett ryggsekk i slitesterkt coatet ripstop, 100% vanntette forseglede sømmer, og er like anvendelig i kraftig regn som skinnende sommerstråler. Roll-top lukkingen gjør at ryggsekken kan tilpasse seg størrelsen på innholdet ditt. Justerbare ergonomiske skulderstropper og vanntett tilbehørslomme på forsiden for rask tilgang.

Med forsterket PVC-konstruksjon og sveisede glidelåssømmer er denne sekken like forberedt for nedbør som solskinn. Rolltop lukkingen gjør at ryggsekken kan tilpasse seg størrelsen på innholdet ditt. Justerbare ergonomiske skulderstropper og vanntett tilbehørslomme på forsiden for rask tilgang. De justerbare skulder- og bryststroppene gir perfekt passform og komfort.

Kvalitet: 100% polyester ripstop med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 64 x 30,5 x 16,5 cm /20L (unrolled) Ca. 46 x 30,5 x 16,5 cm /20L (rolled x3) Detaljer: • Roll-top-lukking med justerbare stropper • Stor vanntett lomme • Forsterket bærehåndtak • 100% vanntette forseglede sømmer • Ergonomiske, justerbare skulderstropper • Kontrast glidelås og netting • Innvendig glidelåslomme

Kvalitet: 100% PVC med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 69 x 41 x 17 cm /20L (unfolded) Ca. 43 x 41 x 17 cm /20L (rolled x3) Detaljer: • 100% vanntette forseglede sømmer • Holdbart forsterket PVC-stoff • Roll-top lukking med justerbare stropper • Ergonomisk, justerbar skulderstropper og brystrem • Stor vanntett lomme • Kontrast glidelås og netting


TILBAKE TIL INNHOLD

REISEEFFEKTER

NEW

581


REISEEFFEKTER

KEMANO

BACKPACK 937 Sort/azur

915 Sort/grå

921 Sort/rød

SR27 FCX-1 VANNTETT BACKPACK KEMANO Tøff backpack med rulletopp når du skal ut på nye eventyr. Det ventilerte ryggpanelet og de ergonomisk polstrede skulderstroppene gir meget god bærekomfort. Det slitesterke PVC-stoffet sørger for god beskyttelse mot vær og vind, sammen med de vanntette sømmene. Den store vanntette frontlommen gir ekstra beskyttelse for dine verdisaker. Kvalitet: 100% Pvc / 100% polyester. Størrelse: ca. 40L. • 100% Vanntette sømmer • Slitesterk PVC • Rulletopp • Ergomomisk justerbare skulderstropper • Polstret rygg med god ventilasjon • Stor vanntett lomme • Kontrastsømmer og zipper

582


REISEEFFEKTER

RAINIER 25

NORSEMAN

 

BACKPACK

937 Sort/azur

915 Sort/grå

921 Sort/rød

199 Sort

165 Karbon

SR24 WTX-1 VANNTETT BACKPACK RAINIER 25

SR09 RTB-1 BACKPACK NORSEMAN

Den ultimate vanntette backpack som sørger for at alt du bringer med deg forblir tørt og trygt. Ikke bare er den praktisk og funksjonell, - men både høy komfort og design er nøye planlagt.

Du kan ta med deg nesten hva som helst med denne værbestandige Norseman Roll Top Pack. Den er robust, men likevel en superlett backpack. Velorganisert og allsidig i bruk, og passer like godt til kontoret som ute på tur. Enkel tilgang til hovedrom med glidelås, og rullelukningen på toppen gjør den tett og beskyttet. Laptop lomme med ekstra polstret beskyttelse.

Kvalitet: 100% Nylon ripstop med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 66 x 37 x 23 cm / 25L. Detaljer: • 100% vanntett Ripstop • Rullet topplukking • Stor frontlomme med vanntett glidelås • Ultrasonisk sveisede og vanntette sømmer • Polstret ryggpanel • Ergonomiske, justerbare skulderog brystremmer • Vattert, avtagbar lomme for laptop • Sidelommer i mesh • Innvendig nøkkelring

Kvalitet: 100% polyuretan med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 48 x 28 x 18 cm / 24L. Detaljer: • Stort hovedrom • Rullet topplukning • Vanntett stoff • Polstret og termisk støpt ryggpanel • Ergonomiske, justerbare skulder- og brystremmer • Kompatibilitet med hjulbagasje • RFID-lomme med vanntett glidelås

TILBAKE TIL INNHOLD

583


REISEEFFEKTER

NOMAD

BACKPACK

250 Rød

335 Azur

165 Karbon

490 Jaktgrønn

199 Sort

SR12 SWX-1 BACKPACK NOMAD Praktisk, vanntett og slitesterk funksjonalitet i en klassisk stil. Dette er ryggsekken for de som ønsker det enkelt, men likevel stiller krav til kvalitet. Romslig hovedrom med ekstra forsterket lomme til laptop. Kvalitet: 100% polyuretan med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 47 x 28 x 16,5 cm / 22L. Detaljer: • 100% vanntett stoff • Polstret mesh ryggpanel • Ergonomiske polstrede skulderstropper • Stort hovedrom • Forsterket lomme til laptop • Utvendig glidelåslomme • Broderingstilgang • Innvendig nøkkelring

584


REISEEFFEKTER

CASCADE

NOMAD

 

BACKPACK

253 Bold red

690 Orange

319 Ocean blue

650 Gul

199 Sort

199 Sort

165 Karbon

SR07 WXP-1 35L VANNTETT BACKPACK CASCADE

SR10 SWX-2 DAY PACK NOMAD

100% vanntett backpack i et innovativt design. Tapede sømmer og glidelåser. Ultralett PVC med rulle-lukning og stor utvendig glidelåslomme. Bærehåndtak og polstrede justerbare bærestropper.

Vanntette Nomad Day Pack er designet for å gjøre den daglige pendlingen så behagelig som mulig. Den er akkurat passe romslig innvendig, og den er utstyrt med en ekstra beskyttet lomme til laptop.

Kvalitet: 100% PVC belagt polyester 250D. Størrelse: Ca. 32 x 20 x 66 cm./35L. Detaljer: • 100% vanntett stoff • Bærehåndtak • Justerbare bærestropper • Tapede sømmer og glidelåser • PVC med rulle-lukning • Stor utvendig glidelåslomme

Kvalitet: 100% polyuretan med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 38 x 28 x 13 cm / 15L. Detaljer: • 100% vanntett stoff • Forsterkede bærestropper • Frontlomme med to organisasjonslommer • Polstret mesh ryggpanel • Mykt trikotfôr

TILBAKE TIL INNHOLD

585


REISEEFFEKTER

SEQUOIA

REVELSTOKE

BACKPACK 937 Sort/azur

915 Sort/grå

921 Sort/rød

915 Sort/grå

921 Sort/rød

SR26 VTS-1 BACKPACK SEQOUIA

SR25 VTS-2 BACKPACK REVELSTOKE

En mellomstor og velutstyrt backpack som er like eventyrklar som deg. Lett og funksjonell med ergonomisk polstrede skulderremmer og midjestropp. Bryststropp med hydrasjonsport og sikkerhetsfløyte. RFID-blokker i frontlommen med glidelås for å unngå trådløs tyveri.

Denne tekniske backpacken inneholder flere funksjoner enn du kan forestille deg og er spesielt tilpasset en dagstur på fjellet. Lett og ergonomisk tilpasset med forsterket korsryggstøtte og gjennomtenkt polstrede skulder- og midjeremmer. Justerbart hovedhette og doble utstyrslommer. Hydrasjonsport og sikkerhetsfløyte er integrert i bryststroppen.

Kvalitet: 100% Nylon ripstop med 100% polyester. Størrelse: Ca. 56 x 28 x 20,5 cm / 30L. Detaljer: • Hovedrom med stor kapasitet • Toveis glidelås og innvendige delte rom • Ergonomiske polstrede skulderstropper • Sidelommer med mesh • Frontlomme med glidelås og RFID-blokkeringsteknologi • Sikkerhetsfløyte på brystrem • Hydrasjonssystem

586

937 Sort/azur

Kvalitet: 100% Nylon ripstop med 100% polyester. Størrelse: Ca. 61 x 33 x 20,5 cm / 40L. Detaljer: • Justerbar hovedhette • Doble utstyrslommer • Forsterket ryggstøtte • Sidelommer med mesh • Sikkerhetsfløyte på brystremmen • Justerbar polstret midjestropp med to glidelåslommer • Hydrasjonssystem


REISEEFFEKTER

TILBAKE TIL INNHOLD

587


REISEEFFEKTER

MISTRAL DUFFELBAG NEW COLOUR

NEW BÆREREMMER Kan enkelt gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. Bæreremmer til backpack kan skjules. Solide bærehåndtak i hver kortende av bagen gjør den praktisk å transportere.

ID-LOMME PÅ LOKKET

NETTINGLOMME PÅ UNDERSIDEN AV LOKKET

 DUFFELBAG

SKULDERREM OG SOLIDE BÆREREMMER

MELERT STOFF

LOMMER VANNAVVISENDE PVC-MATERIALE

180 Koksmelert

Stort hovedrom med vannavvisende, kraftig glidelås i lokk. Nettinglomme på undersiden av lokket.

8934 DUFFELBAG MISTRAL Duffelbag med stort hovedrom med glidelås i lokk. Kan enkelt gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. Skjulte bæreremmer til backpack. ID-lomme. Vannavvisende glidelås i lokk. Fargen 180 Koksmelert er produsert i kationisk TPU, et mykt, lett, vannavvisende og slitesterkt materiale. 360 Kornblå

000 Hvit

Kvalitet: PVC (Tarpaulin) / 180 koksmelert: kationisk TPU. Størrelse: 57 x 35 x 34 cm./ca. 55L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 27x 8 cm (front). Ca. 27x 3 cm (lokk).

180 Koksmelert

588

150 Grå

199 Sort


REISEEFFEKTER

JUST PERFECT FOR YOU® TILBAKE TIL INNHOLD

589


REISEEFFEKTER

NEW COLOUR

SOLING NEW COLOUR

DUFFELBAG

NEW

180 Koksmelert

000 Hvit

199 Sort

NEW

 8935 BAG SOLING Ekstra stor duffelbag med stort hovedrom med glidelås i lokk. Kan enkelt gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. Skjulte bæreremmer til backpack. ID-lomme. Vannavvisende glidelås i lokk. Fargen 180 Koksmelert er produsert i kationisk TPU, et mykt, lett, vannavvisende og slitesterkt materiale. Kvalitet: PVC (Tarpaulin) / 180 koksmelert: kationisk TPU. Størrelse: 65 x 37 x 34 cm/ca. 90L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 27x8 cm (front).

590


TORNADO

199 Sort

150 Grå

DUFFELBAG

150 Grå

REISEEFFEKTER

FIREFLY

199 Sort

8933 BAG FIREFLY

8936 BAG TORNADO

Robust Duffelbag i slitesterk kvalitet. Kan gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. Laget i vannavvisende materiale. Skjulte bæreremmer til backpack. Stort hovedrom og ID-lomme. Nettinglomme med glidelås i lokk.

Velutstyrt bag som enkelt kan gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. En ny utgave av en av våre bestselgende bager, 8878 Offshore-bag. Forsterkede håndtak og sømmer, og god polstring i rygg og bæreremmer. Skjulte bæreremmer til backpack. Stort hovedrom, flere praktiske sidelommer og ID-lomme. Vanntett glidelås på utvendig lomme. Innvendig polstret PC lomme.

Kvalitet: PVC (Tarpaulin). Størrelse: 56 x 30 x 30 cm/ca. 40L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x10 cm.

Kvalitet: PVC (Tarpaulin). Størrelse: 60 x 30 x 30 cm/ca. 60L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x10 cm (endelomme).

TILBAKE TIL INNHOLD

591


REISEEFFEKTER

ATLANTIS 33L

ATLANTIS 70L

DUFFELBAG

319 Ocean blue

690 Orange

199 Sort

250 Rød

921 Sort/rød

914 Sort/azurblå

199 Sort

250 Rød

225 Wildberry

781 Purple

365 Elektriskblå

421 Limegrønn

253 Bold rød

365 Elektriskblå

319 Ocean blue

355 Kongeblå

781 Purple

421 Limegrønn

650 Gul

592

SR01 GBW-1-33L BAG ATLANTIS

SR02 GBW-1-70L BAG ATLANTIS

Vanntett duffelbag i friske farger. Laget i lett materiale for minimal vekt, og for å holde klær og verdisaker tørt og trygt. Blank overflate. Lett forsterket PVC stoff. Stort hovedrom med glidelåslomme på toppen. Stor innvendig nettinglomme med glidelås i lokk. Ekstra bærehåndtak i hver ende. Justerbar skulderstropp.

Vanntett duffelbag i friske farger. Laget i lett materiale for minimal vekt, og for å holde klær og verdisaker tørt og trygt. Matt overflate. Kraftig forsterket PVC stoff. Stort hovedrom med glidelåslomme på toppen. Stor innvendig nettinglomme med glidelås i lokk. ID Lomme. Justerbar skulderstropp. Ekstra bærehåndtak i hver ende.

Kvalitet: 100% PVC belagt polyester. Størrelse: Ca. 51 x 29 x 29 cm/33L.

Kvalitet: 100% PVC belagt polyester. Størrelse: Ca. 61 x 38 x 38 cm/70L.


REISEEFFEKTER

ATLANTIS 110L

650 Gul

250 Rød

640 Hi-Vi grønn

319 Ocean blue

355 Kongeblå

DUFFELBAG

199 Sort

253 Bold rød

 SR06 GBW-1-110L BAG ATLANTIS Vanntett duffelbag i friske farger. Laget i lett materiale for minimal vekt, og for å holde klær og verdisaker tørt og trygt. Blank overflate. Lett forsterket PVC stoff. Stort hovedrom med glidelåslomme på toppen. Stor innvendig nettinglomme med glidelås i lokk. Ekstra bærehåndtak i hver ende. Justerbar skulderstropp. Kvalitet: 100% PVC belagt polyester. Størrelse: Ca. 76 x 43 x 43 cm/110L.

TILBAKE TIL INNHOLD

593


REISEEFFEKTER

NOMAD

EQUINOX 30

 

DUFFELBAG

490 Jaktgrønn

335 Azur

199 Sort

250 Rød

165 Karbon

165 Karbon

SR11 MDX-1M DUFFELBAG NOMAD

SR16 CTX-2 DUFFELBAG EQUINOX 30

Denne duffelbagen er designet til å veie minst mulig og er laget i et superlett slitesterkt materiale, og er 100% vanntett. Skjulte bærestropper som enkelt kan gjøres om til ryggsekk. Firepunkts bærehåndtak for alle bruksområder.

Det er ikke nødvendig å legge igjen noe av utstyret ditt med denne bagen. Stort hovedrom, generøs oppbevaringsplass og stor innvendig glidelåslomme for organisert oppbevaring. Kan enkelt gjøres om til ryggsekk. En fresh og urban utgave av den populære duffelbagen.

Kvalitet: 100% polyuretan. Størrelse: Ca. 49,50 x 33 x 33 cm / 54L. Detaljer: • 2-i-1 Duffel- og ryggsekkdesign • 100% vanntett stoff • Stor åpning med glidelås • Stor innvendig lomme med glidelås • Ergonomiske og justerbare skulderstropper • Eksterne utstyrshemper • Firepunkts bærehåndtak • ID-lomme

594

199 Sort

Kvalitet: 100% polyester 600D med 100% nylon. PVC-belagt kontrast og 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 58,5 x 25,5 x 30,5 cm / 45L. Detaljer: • 2-i-1 duffelbag og ryggsekk • Vanntett • Justerbare og ergonomiske skulderstropper • Stor åpning med glidelås • 2 innvendige glidelåslommer • ID-lomme • Bærehåndtak på sidene • Kompresjonsstropper • Enkel broderingstilgang


REISEEFFEKTER

TILBAKE TIL INNHOLD

595


REISEEFFEKTER

596

NEW


MADAGASKAR

NEW

KITSILANO

REISEEFFEKTER

NEW

  DUFFELBAG

490 Jaktgrønn

155 Granitt

199 Sort

155 Granitt

199 Sort

SR33 VTX-1 DUFFLE PACK MADAGASKAR

SR30 RTS-1 DUFFLE BAG KITSILANO

Vanntett duffelbag designet for å være tilpasningsdyktig og spontan på alle eventyr. Romslig plass til alle viktige ting. Bytt til en ryggsekk ved å justere de ergonomiske skulderstroppene. To lommer med glidelås for rask lagring og kompresjonsstropper for å forhindre at innholdet flytter seg under transport.

Elegant og minimalistisk dufflebag med ekstra lange bærestropper, som skapt for de urbane utflukter. Stort hovedrom med glidelåsåpningen og justerbare kompresjonsstropper, flere utvendige og innvendige lommer. Denne duffelen har også en ventilert stashlomme for sko eller fuktige klær.

Kvalitet: 100% Nylon ripstop med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 54,5 (L) x 33 (W) x 19 cm (H)/ca. 40L. Detaljer: • Vanntett stoff • Polstret bakpanel • Skjulte skulderstropper • Store glidelåslommer • 2 innvendige glidelåslommer • Enkel tilgang til bearbeiding • Kompresjonsstropper • Stor åpning med glidelås • ID-lomme • Bærehåndtak på begge sider

Kvalitet: 100% nylon med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 53,5 (L) x 24 (W) x 33 cm (H)/ca. 32L. Detaljer: • Bærehåndtak • Stor åpning med glidelås • 3 innvendig lommer • Ventilert oppbevaringslomme • Enkel tilgang til bearbeiding • Utvendig glidelåslomme • Kompresjonsstropper

TILBAKE TIL INNHOLD

597


REISEEFFEKTER

KAUKASUS

URAL

TUR & FRITID

199 Sort/grå

199 Sort/grå

8963 BACKPACK KAUKASUS Den perfekte velutstyrte tursekken for deg som krever litt ekstra. Justerbar rygglengde, solid polstring og luftespalter for optimal støtte og komfort. Stort hovedrom og separat bunn- og topprom. Flere remmer og festepunkt for utstyr. Justerbare skulder- og midjestropper med ekstra solid polstring. Safety gult regntrekk med reflekstrykk. Kvalitet: Rip-stop nylon. Størrelse: 70 x 22 x 33 cm/ca. 40L.

598

8961 BACKPACK URAL Smart backpack for deg som krever litt ekstra. Solid polstring med luftespalte i rygg for optimal komfort. Solide bærestropper. Stort hovedrom og flere praktiske smålommer. Kvalitet: Rip-stop nylon. Størrelse: 31 x 17 x 47 cm/ca. 20L.


REISEEFFEKTER

MALIBU

PALM SPRINGS

 199 Sort

8868 MIDJETASKE MALIBU Midjetaske med plass til drikkeflaske. Glidelåslomme og regulerbart belte. Reflekspiping. Drikkeflaske følger ikke med.

690 Orange

TUR & FRITID

Kvalitet: 420D polyester. Størrelse flaskelomme: 12 cm/Ø: 7,5cm. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: 4x12 cm.

199 Sort

NORDMARKA

 199 Sort

8924 MIDJETASKE NORDMARKA

8917 MIDJETASKE PALM SPRINGS

Praktisk midjetaske med plass til drikkflaske i siden. Justerbart belte i midjen. Stort hovedrom og flere smålommer på sidene med glidelås. Reflekspiping. Elastisk stropp på undersiden for ekstra heng og oppbevaring.

Midjetaske med refleksdetaljer og glidelåser til to hovedrom. Justerbart belte i midjen. Media port.

Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: Hovedrom: 16 x 18 x 8 cm/ca. 3L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 13x9 cm (front).

Kvalitet: 1680D polyester. Størrelse: 30 x 20 x 10 cm/ca. 6L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 8x8 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

599


REISEEFFEKTER

OFFSHORE-BAG

TUR & FRITID

380 Marine

690 Orange m/ reflekspiping

250 Rød m/ reflekspiping

915 Sort/grå

199 Sort

 8878 OFFSHORE-BAG Velutstyrt bag som enkelt kan gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. En av våre bestselgende bager. Forsterkede håndtak og sømmer, og god polstring i rygg og bæreremmer. Skjulte bæreremmer til backpack. Stort hovedrom, flere praktiske sidelommer og ID-lomme. Vanntett glidelås på utvendig lomme. Kvalitet: 600D polyester. Størrelse: 60 x 30 x 30 cm/ca. 60L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x10 cm (endelomme).

600


199 Sort

PATROL

250 Rød

TUR & FRITID

380 Marine

REISEEFFEKTER

PRINTERS

931 Marine/grå

199 Sort

8838 BAG PATROL 8800 BAG PRINTERS Klassisk og romslig sportsbag. Stort hovedrom, flere praktiske sidelommer og bunnplate. Bærehåndtak og skulderstropp. Kvalitet: 600D polyester. Størrelse: 60 x 32 x 30 cm/ca. 50L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: 27x14 cm.

Ekstra stor bag som enkelt kan gjøres om til backpack for optimal bærekomfort. Forsterket med skinnimitasjon i bunn og sømmer. God polstring i rygg og bæreremmer. Skjulte bæreremmer til backpack. Stort hovedrom, flere praktiske sidelommer og våtromslomme. Kvalitet: 600D polyester. Størrelse: 84 x 26 x 43 cm/ca. 80L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x10 cm (endelomme).

TILBAKE TIL INNHOLD

601


REISEEFFEKTER

SOHO GEAR BAG

URBAN

165 Karbon

SR28 TBX-2 GEAR BAG SOHO Urban og trendy weekend bag når storbyen kaller. Med «grab-and go» bærehåndtak og justerbar stropp, er alt lagt til rette for en rask og praktisk reise. Stort hovedrom med glidelås og praktisk utvendig lomme. Tre innvendige lommer og en vanntett bunn beskytter dine verdisaker. Kvalitet: 100% polyester 600D. Størrelse: ca. 36L. • Vanntett bunn • Utvendig glidelåslomme • Justerbare skulderstropp • Ekstra lange bærehåndtak • Enkel tilgang for bearbeiding

602


REISEEFFEKTER

SOHO DUFFLE BAG

URBAN

 165 Karbon

SR18 TBX-1 DUFFLE BAG SOHO Smart og lekker duffelbag, perfekt til fritid og korte reiser. Med ekstra lange bærestropper, stort hovedrom, justerbare sidestropper og flere ytre og innvendige lommer, blir denne bagen et naturlig reisefølge. Kvalitet: 100% polyester 600D. Størrelse: ca. 24L. • Vanntett bunn • Utvendig glidelåslomme • Justerbare sidestropper • Ekstra lange bærehåndtak • 3 innvendige lommer • Enkel tilgang for bearbeiding

TILBAKE TIL INNHOLD

603


REISEEFFEKTER

YALETOWN

URBAN 199 Sort

165 Karbon

SR15 BPX-4 BACKPACK YALETOWN Urban backpack designet for pendling til både arbeid og studier. Vel gjennomtenkt utforming for en mest mulig praktisk oppbevaring i et organisert system. Kvalitet: 100% polyester 600D med 100% PVC-belagt polyester Størrelse: Ca. 46,5 x 29 x 16 cm / 20L. Detaljer: • Tre hovedrom • Skjult lomme med glidelås i front • Polstret ryggpanel • Innvendig organisator for et mobilt kontor

604


REISEEFFEKTER

MADISON

TRINITY

 

URBAN

199 Sort

165 Karbon

199 Sort

165 Karbon

SR13 BPX-5 COMMUTER BACKPACK MADISON

SR14 BPX-3 BACKPACK TRINITY

Den intelligente løsningen til pendling mellom hjem og arbeid. Her finner du god plass til alt det ditt mobile kontor trenger. Verdisaker oppbevares trygt i polstrede formstøpte lommer, og egen forsterket lomme til laptop for en trygg reise.

En kompakt, men likevel romslig backpack som dekker det meste til en basic dagstur. Polstret lomme til laptop og egen lomme til nettbrett. Sidelommer i mesh.

Kvalitet: 100% polyester 600D med 100% PVC-belagt polyester. Størrelse: Ca. 43 x 35,5 x 23 cm / 35L. Detaljer: • Forsterket lomme til laptop • Polstret og termisk støpt ryggpanel • Ergonomisk utformede skulderstropper • Justerbar brystrem • Kompatibel med hjulbagasje • To sidelommer med glidelås med innvendig mesh • Stort hovedrom • Lomme foran • Integrert termisk støpt brillelomme • Enkel broderingstilgang

Kvalitet: 100% polyester 600D med 100% PVC-belagt polyester Størrelse: Ca. 47,5 x 32,5 x 23 cm. / 25L. Detaljer: • Polstret og børstet trikotfôret lomme til nettbrett • Stort hovedrom for bøker, permer og filer • Pustende polstret ryggpanel • Sidelommer i mesh

TILBAKE TIL INNHOLD

605


REISEEFFEKTER

CUPERTINO

ROAD WARRIOR

 

URBAN 199 Sort

165 Karbon 165 Karbon

606

SR20 CMT-2 BACKPACK CUPERTINO

SR17 CMT-3 BACKPACK ROAD WARRIOR

Minimalistisk og stilfull med rene linjer og praktisk design. Pendler packpack som vektlegger smart og enkel oppbevaring. Stort hovedrom med egen beskyttende lomme for laptop. Egen lomme for trygg oppbevaring av verdisaker i ryggen.

Den digitale tidsalderen krever dynamiske løsninger, og Road Warrior Computer Pack er akkurat det. Rene linjer kombineres med allsidighet. Kan enkelt gjøres om fra skulderveske til ryggsekk.

Kvalitet: 100% polyester PVC belagt med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 43 x 30,5 x 12 cm/ 16,36L. Detaljer: • Polstret lomme for laptop • Stort hovedrom • Kompatibilitet med hjulbagasje • Innvendig organisasjonssystem • To lommer foran • Air Mesh ryggpadding • Nøkkelring • Lomme i ryggen • Enkel broderingstilgang

Kvalitet: 100% polyester PU belagt med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 47 x 32 x 12,5 cm / 19,5L. Detaljer: • 2-i-1 design • Egen polstret lomme til laptop • Intergrert organisasjonssystem • Sammenleggbare skulderstropper • Kompatibel med hjulbagasje • Ytterlommer med glidelås i front • Lomme til skulderstropp


REISEEFFEKTER

ROAD WARRIOR

URBAN

199 Sort

SR19 DPX-1 CREW BAG ROAD WARRIOR Lekker, vanntett og stilfull duffelbag som enkelt kan gjøres om til en behagelig ryggsekk. Stort hovedrom, skolomme og flere praktiske oppbevaringslommer. Kvalitet: 100% polyester PU belagt med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 51 x 30 x 21 cm / 31L. Detaljer: • Lett vanntett stoff • 2-i-1 duffelbag og ryggsekk • Justerbare og sammenleggbare skulderstropper • Stort hovedrom • Lommer med glidelås • Skorom • Innerlommer

TILBAKE TIL INNHOLD

607


REISEEFFEKTER

UNDERGROUND

URBAN

120 Lys grå

165 Karbon

8956 SKULDERVESKE/BACKPACK UNDERGROUND Urban fashion skulderveske som enkelt kan gjøres om til backpack med skjulte bærestropper. Rikelig oppbevaringsmuligheter med flere innvendige rom og utvendige lommer med glidelås. Velcrolukket innvendig polstret dokument/PC-lomme. Polstrede rygg og bærestropper med brystlukning. Størrelse: 30 x 40 x 7 cm/ca. 10L.

608


METRO

165 Karbon

120 Lys grå

URBAN

120 Lys grå

REISEEFFEKTER

TRAVEL

165 Karbon

 

8955 TOALETTMAPPE TRAVEL

8953 BAG METRO

Toalettmappe med innvendig glidelås lomme. Bærehåndtak i siden.

Urban og moderne weekend bag. Stort og romslig hovedrom, liten sidelomme med glidelås for oppbevaring av mindre verdisaker og tilbehør. Bærehåndtak og skulderstropp med polstring.

Kvalitet: 800D polyester. Størrelse: 26 x 9 x 12 cm/ca. 2,5L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 5x15 cm.

Kvalitet: 800D Polyester. Størrelse: 52 x 27 x 29 cm/ca. 35L.

TILBAKE TIL INNHOLD

609


REISEEFFEKTER

SUBWAY

CITY

URBAN 120 Lys grå

120 Lys grå

165 Lys karbon

165 Lys karbon

8951 BACKPACK SUBWAY

8950 BACKPACK CITY

Praktisk backpack med polstring i rygg og bærestropper. Stort hovedrom med egen PC-lomme, og mange praktiske smålommer. Integrert medialomme med gjennomgang til øretelefoner på venstre bærestropp.

Smart backpack til by- og turbruk. Polstrede bærestropper og rygg. Praktisk og romslig frontlomme. Stort hovedrom med egen plass til laptop.

Kvalitet: 800D polyester. Størrelse: 50 x 30 x 14 cm/ca. 20L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x10 cm.

610

Størrelse: 40 x 30 x 14,5 cm/ca. 15L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca 13x8 cm.


REISEEFFEKTER

OASIS

MISTRAL

URBAN

476 Desert camo

351 Steel blue camo

199 Sort

103 Etched print

165 Karbon

592 Earth

165 Karbon

199 Sort

SR03 SPT-1 BACKPACK OASIS

SR04 SPT-2 BACKPACK MISTRAL

Klassisk ryggsekk med moderne design i slitesterkt materiale. Stilig og enkel åpning til hovedrom med «easy snap straps». Stort hovedrom som inkluderer en polstret laptop-lomme. Polstring i rygg og ergonomisk polstrede skulderstropper. Utvendig lomme med glidelås. Lokket er spesielt godt egnet for bearbeiding.

Moderne ryggsekk i klassisk design. Skråskåret frontlomme for praktisk oppbevaring, og smart lokk med «easy snap straps». Egen oppbevaringslomme på undersiden av lokket. Stort hovedrom med snorstopper og integrert laptop-lomme. Ergonomisk polstret skulderstropper sørger for god komfort.

Kvalitet: 100% polyester, 600D. Størrelse: 27 x 16 x 46 cm/25L.

Kvalitet: 100% polyester, 600D. Størrelse: 34 x 16 x 44 cm/25L.

TILBAKE TIL INNHOLD

611


REISEEFFEKTER

SEQUOIA

CUPERTINO

URBAN 199 Sort

165 Karbon

120 Lys grå

SR23 TNX-1 TOALETTMAPPE CUPERTINO

SR22 PHP-1 MIDJETASKE SEQUOIA

Romslig og lekker toalettmappe som matcher resten av reiseserien. Flere praktiske smålommer og innvendig wipe-clean stoff gjør at den er enkel å holde ren. Vannavvisende glidelås sørger for at eventuell fukt ikke vil trenge ut i resten av bagasjen.

Praktisk og lekker midjetaske som oppbevarer dine personlige saker på en trygg og komfortabel måte. Tre glidelåslommer for enkel fordeling.

Kvalitet: 100% polyester PVC belagt med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 25 x 11 x 16 cm / 4,4L. Detaljer: • Slitesterkt stoff • Vannavvisende glidelås • Wipe-clean innvendig stoff • Ekstern glidelåslomme • Innvendige lommer • Bærehåndtak

612

199 Sort

Kvalitet: 100% nylon ripstop. Størrelse: Ca. 17 x 6,5 x 11,5 cm / 1,25L. Detaljer: • Kompresjonsstropper • Justerbar midjebelte • Vannavvisende glidelåser • Tre glidelåslommer • Wipe-clean innvendig stoff • Innvendig nøkkelring


REISEEFFEKTER

INDIANA

CUPERTINO

URBAN

199 Sort 199 Sort

165 Karbon

8921 TOALETTMAPPE INDIANA

SR21 PWX-1 PASSPORT WALLET CUPERTINO

Smart og romslig toalettmappe med krok for oppheng. Hovedrom og sidelommer.

Din personlige reiseassistent som holder oversiktlig orden på både pass og reisedokumenter. Gjør det enkelt å organisere alt fra betalingskort til reisedokumenter. Innebygd RFID-blokker som holder innholdet trygt for trådløst tyveri.

Kvalitet: 600D polyester med PVC coating. Størrelse: 29 x 15 x 13 cm/ca. 6L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10x5 cm.

Kvalitet: 100% polyester PU-belagt med 100% polyesterfôr. Størrelse: Ca. 17,5 x 12 cm / 0,432L. DETALJER: • RFID-blokker • Glidelåslukning • Penneholder • Innvendig glidelåslommer • Flere dokument- og kortlommer

TILBAKE TIL INNHOLD

613


REISEEFFEKTER

LINDBERGH

CORPORATE

921 Sort/rød

927 Sort/kornblå

915 Sort/grå

8947 BACKPACK LINDBERGH Funksjonell backpack i stilig design. Polstret i rygg og bærestropp, samt kontrastfarget innside på bærestroppene. Praktiske sidelommer i mesh og mange nyttige smålommer. Romslig hovedrom med egen lomme til laptop. Kvalitet: 1680D polyester. Størrelse: 46 x 30 x 14 cm/ca. 20L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10 x 15 cm.

614


REISEEFFEKTER

LA GUARDIA

SOLA

CORPORATE

199 Sort/grå

199 Sort

8931 TRILLEKOFFERT LA GUARDIA

8876 BACKPACK SOLA

Praktisk trolleybag med stort hovedrom, siderom og bærehåndtak. Solide gummihjul.

Anvendelig backpack med røffe detaljer. Polstring i rygg og bærestropper. Stort hovedrom med egen lomme for laptop. Flere smålommer og flaskelomme i siden.

Kvalitet: 1000D polyester. Størrelse: 66 x 36 x 19 cm/ca. 45L. Max. anbefalt bearbeidingsstørrelse: Lokk: ca. 13 x 30 cm. Side: ca. 9 x 20 cm.

Kvalitet: 1680D polyester. Størrelse: 54 x 23 x 32 cm./ca. 36L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 10 x 15 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

615


616


SE HELE UTVALGET FRA SAMSONITE & AMERICAN TOURISTER PÅ YOU-BRANDS.COM

TILBAKE TIL INNHOLD

617


REISEEFFEKTER

AMARILLO

ARLANDA

CORPORATE

199 Sort

618

199 Sort

8897 PC-VESKE AMARILLO

8944 DOKUMENTMAPPE ARLANDA

PC-veske med plass til laptop inntil 17”. Solide utbyttbare skulderstropper i sort og rødt.

Dokumentmappe med et hovedrom og sidelomme med glidelås.

Kvalitet: 600D polyester. Størrelse: 40 x 33 x 10 cm./ca. 13L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 13 x 13 cm.

Kvalitet: 1680D polyester. Størrelse: 35 x 30 x 2 cm. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 15 x 10 cm.


REISEEFFEKTER

ARIZONA

CORPORATE

199 Sort

5204 DOKUMENTMAPPE ARIZONA Dokumentmappe i imitert skinn. Flere lommer og innstikk. Lukning med trykknapp. Skriveblokk følger med. Kvalitet: 100 % polyester. Størrelse: 24 x 33 cm/A4. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 13 x 18 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

619


REISEEFFEKTER

FIT

SPORT 920 Sort/orange

924 Sort/limegrønn

915 Sort/grå

N908 BACKPACK FIT Sporty ryggsekk med glidelås i kontrast. Stort hovedrom og utvendig oppbevaringslomme. Sidelommer i meshkvalitet og liten innvendig lomme. Justerbare bryst- og skulderstropper og bærebåndtak. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: 47 x 17 x 35 cm. / ca. 25L.

620


REISEEFFEKTER

MAX

SPORT

920 Sort/orange

924 Sort/limegrønn

915 Sort/grå

N907 BAG MAX Praktisk sportsbag med glidelås i kontrast. Smart våtromslomme i siderom. Liten innvendig lomme for oppbevaring av små verdisaker. Bærehåndtak og skulderstropp med polstring. Kvalitet: 100% polyester. Størrelse: 51 x 23 x 30 cm./ca. 30L.

TILBAKE TIL INNHOLD

621


REISEEFFEKTER

PLAY

GYM

SPORT 630 Safety gul

199 Sort

680 Safety orange

199 Sort

622

N904 GYMPOSE PLAY

5269 GYMPOSE GYM

Praktisk retro gympose med kombinert snøring og bærestropper. Horisontal glidelåslomme og meshfelt øverst på baksiden.

Hendig og lett gympose laget i slitesterk polyester med refleksbånd. Kombinert snøring og bærestopper.

Kvalitet: 600D polyester, PVC reverse. Størrelse: 40 x 53 cm./ca. 2L.

Kvalitet: 190T polyester. Størrelse: 44 x 34 cm./ca. 5L.


REISEEFFEKTER

HYDRATION

SPORT

915 Sort/grå

921 Sort/rød

927 Sort/kornblå

420 Limegrønn/sort

8954 BACKPACK HYDRATION Ryggsekk med mange bruksmuligheter i sporty design. To oppbevaringsrom med glidelås. Sekken sitter som støpt på ryggen og er perfekt for trening- og dagsturer. Polstret ryggpanel og skulderstropper. Justerbare skulder, bryst og hofteremmer. Kvalitet: ripstop/PU. Størrelse: 45 x 24 cm./ca. 7L.

TILBAKE TIL INNHOLD

623


REISEEFFEKTER

TRAINER

SPORT

199 Sort

N902 BAG TRAINER Sporty bag med stort hovedrom og flere praktiske smålommer. Solid skulderstropp og bærehåndtak. Kvalitet: 600D polyester, PVC reverse. Størrelse: 70 x 32 x 35 cm./ca. 65L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 27 x 14 cm.

624


REISEEFFEKTER

ATHLETE

SPORT

199 Sort

N901 BAG ATHLETE Sporty bag med stort hovedrom og flere praktiske smålommer, ID-lomme, dokumentlomme. Solid skulderstropp og bærehåndtak. Kvalitet: 600D polyester, PVC reverse. Størrelse: 60 x 29 x 25 cm./ca. 40L. Anbefalt bearbeidingsstørrelse: ca. 27 x 14 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

625


HÅNDKLÆR


HÅNDKLÆR

LUXUS

005 Offwhite

670 Fersken

230 Raspberry

250 Rød

780 Lilla

360 Kornblå

320 Lys blå

340 Turkis

180 Koksgrå

575 Mocca

380 Marine

100% BOMULL

000 Hvit

199 Sort

9003 HÅNDKLE LUXUS Eksklusiv og populær håndkleserie i 2 størrelser med satinbord. Vekt: 480 g/m². Kvalitet: 100% bomullsfrottè. Størrelse: Håndhåndkle: 50x100 cm. Badelaken: 70x140 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

627


HÅNDKLÆR

COMFORT

100% BOMULL

000 Hvit

150 Grå

550 Sesame

250 Rød

360 Kornblå

380 Marine

9008 HÅNDKLE COMFORT Myk håndkleserie i 4 størrelser med bord. Vekt: 400 g/m². Kvalitet: 100% bomullsfrotté. Størrelse: Gjestehåndkle: 30x50 cm. Håndhåndkle: 50x90 cm. Badehåndkle: 70x130 cm. Badelaken: 100x150 cm.

628


HÅNDKLÆR

QUALITY

100% BOMULL

000 Hvit 150 Grå

380 Marine

9012 HÅNDKLE QUALITY Myk håndkleserie i 3 forskjellige størrelser med ruter. Vekt: 400 g/m². Kvalitet: 100% bomullsfrotté. Størrelse: Håndhånkle: 50x90 cm. Badehåndkle: 70x130 cm. Badelaken: 100x140 cm.

TILBAKE TIL INNHOLD

629


HÅNDKLÆR

SPORT TOWEL

P O LY E S T E R M I X

780 Lilla 420 Limegrønn

9013 HÅNDKLE SPORT TOWEL Superpraktisk sportshåndkle. Ekstra lett materiale, god absorberingsevne, ekstremt hurtig tørk og opptar minimalt med plass. Glidelåslomme for oppbevaring av mindre verdisaker. Kvalitet: 85% polyester/15% polyamid mikrofiber. Størrelse: 40x80 cm.

630


HÅNDKLÆR

TILBAKE TIL INNHOLD

631


FRITID Foto: Diana Campos


FRITID

NEW SIZES

Foto: Ida Chr. Kvisgaard

EINDHOVEN

TERMOFLASKE

NEW

NEW

199 Sort (pulverlakkert matt)

000 Hvit (pulverlakkert matt)

0,75L

130 Stål (blank)

156 Mørk grå (blank)

0,5L

380 Marine (blank)

685 Gull (blank)

0,3L

5294 TERMOFLASKE EINDHOVEN Lekker drikkeflaske i rustfritt stål. Dobbelisolert for lang bevaring av kald og varm drikke. Tidløst design. Stålfarget skrukork. Leveres i gaveeske. Kun håndvask. Størrelse: 0,3L: ca. 21 cm (h). Kun i farge hvit og sort. 0,5L: ca. 26 cm (h). Alle farger. 0,75L: ca. 31 cm (h). Kun i farge hvit og sort.

TILBAKE TIL INNHOLD

633


TERMOFLASKE

Foto: Ida Chr. Kvisgaard

FRITID

WATERLOO

 000 Hvit

130 Stål

199 Sort

3 forskjellige skrukorker følger med.

5297 TERMOFLASKE WATERLOO Drikkeflaske i stål med smarte korker. En kork for varm drikke, en for kald og en tett kork gjør drikkeflasken om til termos. Moderne og praktisk design. Leveres i gaveeske. Hvit og sort har pulverlakkert finish. Kun håndvask. Størrelse: H: 25,5 cm/ca. 0,62L.

634


130 Sølvgrå

000 Hvit

TERMOSER

WACO

FRITID

WABASCA

380 Marine

199 Sort

5001 TERMOS WABASCA

5002 TERMOS WACO

Vakuumisolert og solid ståltermos i to størrelser. Skrukork med trykknappåpning. Leveres i gaveeske. Pga. trykkbearbeiding anbefales ikke maskinvask.

Vakuumisolert ståltermos i to størrelser. Skrukork med trykknappåpning. Leveres i gaveeske. Pga. trykkbearbeiding anbefales ikke maskinvask.

Størrelse: Liten: 25 cm høy/0,5L. BPA-fri. Stor: 34 cm høy/1,0L. BPA-fri.

Størrelse: Liten: 25 cm høy/0,5L. BPA-fri. Stor: 34 cm høy/1,0L. BPA-fri.

TILBAKE TIL INNHOLD

635


LEIDEN

TERMOKOPPER

Foto: Ida Chr. Kvisgaard

FRITID

THORN

000 Hvit

000 Hvit

130 Stål

130 Stål

 199 Sort

 199 Sort

5295 TERMOKOPP THORN

5296 TERMOKOPP LEIDEN

Eggformet termokopp i rustfri stål. Stettløst glass som holder drikken kald eller varm. Trendy og lekkert design. Lokk i hardplast med åpne/lukke drikkeåpning. Kun håndvask.

Termokopp i rustfritt stål. Lokk i hardplast med åpne/lukke drikkeåpning. Kun håndvask. Størrelse: 11 cm høy /ca. 380ml.

Størrelse: 11 cm høy /ca. 380ml.

636


FRITID

ROTTERDAM

TERMOKOPPER

130 Sølvgrå

199 Sort (matt)

000 Hvit (blank)

5279 TERMOKOPP ROTTERDAM Vakuumisolert termokopp i stål med plastlokk. Lokk med lukkemekanisme. Størrelse: 17,5 cm høy/0,4L. BPA-fri. Pga. trykkbearbeiding anbefales ikke maskinvask.

TILBAKE TIL INNHOLD

637


FRITID

AMSTERDAM

TERMOKOPPER

130 Stålgrå

LEXINGTON

340 Sparkling turkis

130 Stålgrå

199 Sort (matt) 681 Sparkling pearl 199 Sort (matt)

000 Hvit (blank) 250 Sparkling rød

150 Grå (matt)

638

5013 TERMOKOPP AMSTERDAM

5174 TERMOKOPP LEXINGTON

Termokopp som leveres med bilholder/underlag. Forsterket hank. Leveres i gaveeske.

Termokopp i stål. Lokk med lukkemekanisme. Leveres i gaveeske.

Størrelse: 11,5 cm høy/ca. 0,28L. BPA-fri. Pga. trykkbearbeiding anbefales ikke maskinvask.

Størrelse: 13 cm høy/Ø: 6,5 cm/ca 0,35L. BPA-fri. Pga. trykkbearbeiding anbefales ikke maskinvask.


420 Limegrønn

100 Transparent

DRIKKEFLASKER

EL DORADO

FRITID

RIO GRANDE

199 Sort

690 Orange

340 Turkis 250 Rød

 

5290 DRIKKEFLASKE RIO GRANDE

5277 DRIKKEFLASKE EL DORADO

Stor drikkeflaske i tritan. Leveres i gaveeske.

Anvendelig drikkeflaske i gjennomsiktig hardplast. Praktisk drikkeåpning med både lukke- og låsefunksjon. Maskinvask anbefales ikke.

Vekt: 125g. Kvalitet: Tritan. Størrelse: 6,7 x 6,7 x 25,7 cm. /ca. 0,6L.

Størrelse: Ca. 23 cm høy/ca. 0,65L.

TILBAKE TIL INNHOLD

639


FARGEOVERSIKT MED PANTONEVERDIER Fargene er listet med nærmest mulige pantoneverdi - faktiske nyanseforskjeller vil oppstå. Fargene kan også variere pga. forskjellige stofftyper og innfarginger. Pantonenummerne er kun ment som referanse. Lys som reflekteres fra stoffets tråder/ struktur kan virke forskjellig avhengig av lysforholdene. Vennligst bruk den faktiske prøven til å vurdere om det er riktig farge i forhold til logopåsetting. NB: fargerepresentasjonen i sin helhet er kun så nøyaktig som trykkeprosessen tillater.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

PMS 5425C

PMS 303U

PMS 7700C

PMS 323U

PMS 2975C

315 DUSTY BLUE

395 URBAN NAVY

333 PETROLBLÅ

469 SJØGRØNN

316 HORISONTBLÅ

PMS 601C

PMS 387C

PMS 108C

PMS 116C

PMS 715C

PMS 151C

620 LYS GUL

630 SAFETY GUL

005 YELLOW

650 GUL

691 MANGO

004 ORANGE

PMS 173C

PMS 1555C

PMS 196C

PMS 1895C

PMS 212C

PMS 212C

PMS 213C

PMS 213C

PMS 214C

692 CHIPOTLE

670 FERSKEN

023 ROSA

210 ROSA

045 MAGENTA

220 MAGENTA

013 MØRK ROSA

230 RASPBERRY

235 FUCHSIA

PMS BRIGHT ORANGE C

PMS BRIGHT ORANGE C

680 SAFETY ORANGE

048 SAFETY ORANGE

PMS 166C 690 ORANGE

PMS 226C

PMS 234C

PMS 1797C

PMS 185C

PMS 186C

PMS 186C

PMS 199C

PMS 200C

PMS 193C

031 RASPBERRY

047 FUCHSIA

246 TRUE RED

251 SCARLET RØD

250 RØD

252 FLAMMERØD

246 SPORTS RØD

012 RØD

006 RØD/HVIT

PMS 201C

PMS 202C

PMS 195C

PMS 242C

PMS 506C

260 MØRK RØD

022 VINRØD

280 VINRØD

225 WILDBERRY

786 RHODODENDRON

PMS 254C

PMS 2623C

PMS 2622C

PMS 2623C

730 BRIGHT VIOLET

781 PURPLE

785 PLOMME

027 PLOMME

PMS 193C

PMS 200C

PMS 1805C

PMS 7427C

255 DYP RØD

253 BOLD RØD

245 WARM RØD

270 KARDINALRØD

PMS 7642C

PMS 2645U

PMS 526U

290 MAROON

710 FIOLETT

780 LILLA

775 LILLAMELERT

770 LYS LILLA

PMS 2745U

PMS 5115C

PMS 669C

PMS 290C

PMS 277C

PMS 543C

PMS 652C

PMS 659C

PMS 646C

020 LILLA

790 MØRK LILLA

791 IMPERIAL

015 LYS BLÅ

320 LYS BLÅ

345 LYS BLÅMELERT

318 COOLBLUE

350 MELLOMBLÅ

370 INDIGO

PMS 646C

PMS 541U

PMS 542C

PMS 2925C

PMS 2925C

016 BLÅ

319 OCEANBLUE

050 BLÅMELERT

365 ELEKTRISKBLÅ

335 AZURBLÅ

PMS 293U

PMS 293U

PMS 661C

PMS 289C

PMS 289C

360 KORNBLÅ

036 KORNBLÅ

355 KONGEBLÅ

018 KONGEBLÅ

003 MARINE

380 MARINE

PMS 5395C

PMS 3165C

PMS 3125U

914 MARINE/ KORNBLÅ

928 MARINE/ GRØNN

931 MØRK MARINE/GRÅ

385 TRUE NAVY

331 SLATEBLUE

030 TURKIS

PMS 381C

PMS 374C

640 HI-VI GRØNN 011 LIMEGRØNN

PMS 341C

PMS 3308C

PMS REFLEX BLUE U

PMS 583C

PMS 375C

421 WASABI

420 LIMEGRØNN

PMS 581U

PMS 404C

470 OLIVEN

375 INDIGO

385 MARINEMELERT

049 MARINEMELERT

936 MARINE/ METHYL BLÅ

PMS 312C

PMS 3262C

PMS 344C

340 TURKIS

332 ANGEL BLUE

400 MINT

PMS 349C

PMS 363C 445 KIWI

PMS 448C

PMS 476C

PMS 4515U

PMS 4725C

PMS 7528C

521 SAGE HEATHER

590 BRUN

591 SEAL BROWN

530 KHAKI

575 MOCCA

510 LYS SAND

PMS 607U 014 OFF-WHITE

005 NATUR

029 HVITMIX

100 TRANSPARENT

145 GRÅMELERT

017 GRÅMIX/ MELERT

147 GRÅMELERT/ VIOLET

PMS 453C

PMS 454C

525 SAND

024 LYS SAND

080 KALKHVIT PMS COOL GRAY 1C

110 ASKEMELERT

321 METHYL BLÅ

PMS 7482C

PMS 4545U

001 HVIT

PMS 3005C

034 BRILLIANT BLÅ

460 KELLYGRØNN

PMS 4525C

000 HVIT

343 BRILLANT BLÅ

PROCESS BLUE C

PMS 362C

480 FLASKEGRØNN

131 TITANUM

PMS 802C

PROCESS BLUE C

481 TRETOPPGRØNN

450 GRØNN

570 BEIGE

640

PMS 2745U

640 SAFETY GRØNN

550 SESAM

PMS 420C

PMS 428C

039 LYS GRÅ

120 LYS GRÅ

010 GRØNN


PMS COOL GRAY 9C

PMS 877U

PMS 430C

PMS 431C

146 GRÅMELERT/ BLÅ

130 STÅL

150 GRÅ

042 STÅLGRÅ

155 GRANITTGRÅ

040 KOKSGRÅ

180 KOKSGRÅ

PMS 425C

PMS 7540C

043 GRÅMELERT

165 KARBON

135 STÅLGRÅ

199 SORT

002 SORT

915 SORT/GRÅ

916 SORT/GUL

941 SORT/ STADIONRØD

942 SORT/ SPORTSRØD

921 SORT/RØD

943 SORT/ TRUERED

938 SORT/ KONGEBLÅ

924 SORT/ LIMEGRØNN

PMS 179C

PMS 197C

PMS 7550C

689 FIRE ORANGE

215 LIGHT PINK

993 KORNBLÅ BLEND

929 SORT/ LILLA

181 KOKSGRÅ/SAFETY 040 KOKSGRÅ

ORANGE

939 SORT/SOLGUL

920 SORT/ ORANGE

930 SORT/ RASPBERRY

940 SORT/ MAROON

MARINEMELERT

149 GRÅMELERT/ KOKSGRÅ

185 KOKSGRÅ/ SORT

646 MUSTARD

184 DARK GREY

950 SORT/ REFLEKS

991 SORT BLEND

970 AVIO

249 OFF RED

918 GRÅ/SORT

934 KORNBLÅ/ GRÅ

938 RØD/GRÅ

931 MARINE/ GRÅMELERT

183 KOKSGRÅ GRÅMELERT

PMS 682C

PMS 5753C

PMS 1675C

PMS 574C

PMS 874C

PMS 7417C

PMS 316C

PMS 490C

PMS 7546C 490C

956 ROSE

469 GARDEN GREEN

690 BURNT ORANGE

490 JAKTGRØNN

685 GULL

671 CORAL

344 SAPHIRE

284 BURGUNDY MELANGE

974 AVIO MELANGE

922 SORT/ TURKIS

927 SORT/KORNBLÅ

935 SORT/ ELEKTRISKBLÅ

937 SORT/AZUR

PMS 348

932 SORT/GRØNN 143 GRÅMELERT/

431 JUVELGRØNN

271 361 990 ASKE BLEND KARDINALMELERT KORNBLÅMELERT

994 MARINE BLEND

COLOURED BY TILBAKE TIL INNHOLD

641


STØRRELSESGUIDE DAME Dette måleskjemaet refererer til kroppsmål. Plaggene måler noe større for å opprettholde bevegelse og drapering. ORDER SIZE BUST IN CM WAIST IN CM SLEEVE LENGTH (Reg) IN CM

6 32 82 25.5 65 23 58.5

For Short Sleeve Length Reduce by 1”, 2.5cm

8 34 87 27.5 70 23 59

10 36 92 29.5 75 23.5 59.5

12 38 97 31.5 80 23.5 60

14 40 102 33.5 85 24 60.5

16 42 107 35.5 90 24 61

For Long Sleeve Length Increase by 1”, 2.5cm

18 44 112 37.5 95 24 61.5

20 46 117 39.5 100 24.5 62

22 48 122 41.5 105 24.5 62.5

24 50 127 43.5 110 24.5 63

26 52 132 45.5 115 25 63.5

28 54 137 47.5 120 25 64

30 56 142 49.5 125 25.5 64.5

Sleeve Length Measured From Crown to Cuff

Jacket Fit Height

Order correct fit based on your height

Petite Regular Tall

up to 5'3" / up to 160cm 5'4" to 5'8" / 161cm to 173cm 5'9" + / 174cm +

WAISTCOATS ORDER SIZE BUST IN CM

4 28 72

6 30 77

8 32 82

10 34 87

12 36 92

14 38 97

16 40 102

18 42 107

20 44 112

22 46 117

24 48 122

26 50 127

28 52 132

30 54 137

TROUSERS ORDER SIZE WAIST IN CM HIP IN CM

4 23.5 60 30.5 78

6 25.5 65 32.5 83

8 27.5 70 34.5 88

10 29.5 75 36.5 93

12 31.5 80 38.5 98

14 33.5 85 40.5 103

16 35.5 90 42.5 108

18 37.5 95 44.5 113

20 39.5 100 46.5 118

22 41.5 105 48.5 123

24 43.5 110 50.5 128

26 45.5 115 52.5 133

28 47.5 120 54.5 138

30 49.5 125 56.5 143

Short 27"/ 69cm SKIRTS ORDER SIZE WAIST IN CM HIP IN CM

4 23.5 60 30.5 78

6 25.5 65 32.5 83

Reg 29"/ 74cm 8 27.5 70 34.5 88

10 29.5 75 36.5 93

12 31.5 80 38.5 98

Long 31"/ 79cm 14 33.5 85 40.5 103

16 35.5 90 42.5 108

X-Long 33"/ 84cm

Unfinished 36" / 91.5cm

18 37.5 95 44.5 113

20 39.5 100 46.5 118

22 41.5 105 48.5 123

24 43.5 110 50.5 128

26 45.5 115 52.5 133

28 47.5 120 54.5 138

30 49.5 125 56.5 143

26 52 132 45.5 115

28 54 137 47.5 120

30 56 142 49.5 125

Skirt Length Reg 22" 56cm

B R O O K TAV E R N E R

206

4 30 77 23.5 60 22.5 58

642

Long 25" 63cm

X-Long 27" 69cm

DRESS ORDER SIZE BUST IN CM WAIST IN CM HIP IN CM REGULAR LENGTH IN CM

4 30 77 23.5 60 30.5 78 37.5 95

6 32 82 25.5 65 32.5 83 37.5 95.5

8 34 87 27.5 70 34.5 88 38 96

10 36 92 29.5 75 36.5 93 38 96.5

12 38 97 31.5 80 38.5 98 38 97

14 40 102 33.5 85 40.5 103 38 97.5

16 42 107 35.5 90 42.5 108 38.5 98

18 44 112 37.5 95 44.5 113 39.5 100.5

20 46 117 39.5 100 46.5 118 39.5 101

22 48 122 41.5 105 48.5 123 40 101.5

24 50 127 43.5 110 50.5 128 40 102

BLOUSES ORDER SIZE BUST IN CM WAIST IN CM

4 30 77 23.5 60

6 32 82 25.5 65

8 34 87 27.5 70

10 36 92 29.5 75

12 38 97 31.5 80

14 40 102 33.5 85

16 42 107 35.5 90

18 44 112 37.5 95

20 46 117 39.5 100

22 48 122 41.5 105

24 50 127 43.5 110

KNITWEAR ORDER SIZE BUST SIZE SLEEVE LENGTH IN CM

XSM 4 to 6 22 56

SML 8 22.5 56.5

MED 10 to 12 23 58.5

LGE 14 23.5 59.5

XLG 16 to 18 24 61

Brook Taverner størrelsesguide er basert på plagg med tailored passform. Plagg med klassisk passform i samme størrelse vil sitte løsere. Plagg med smal passform i samme størrelse vil sitte tettere på kroppen, ikke løst. Informasjonen som er gitt er kun ment som en guide og kan ikke erstatte fullverdig prøving av plaggene.

2XL 20 24.5 62

3XL 22 to 24 25 63.5


SIZING GUIDES

TILBAKE TIL INNHOLD

643 207


STØRRELSESGUIDE HERRE

Dette måleskjemaet refererer til kroppsmål. Plaggene måler noe større for å opprettholde bevegelse og drapering. JACKETS & WAISTCOATS ORDER SIZE CHEST IN CM SLEEVE LENGTH (Reg) IN CM

36 36 91.5 25 63.5

38 38 96.5 25.2 64

40 40 101.5 25.4 64.5

42 42 106.5 25.6 65

44 44 111.5 25.8 65.5

46 46 116.5 26 66

48 48 121.5 26.2 66.5

50 50 126.5 26.4 67

52 52 131.5 26.6 67.5

54 54 136.5 26.8 68

56 56 141.5 27 68.5

58 58 146.5 27.2 69

60 60 151.5 27.4 69.5

42 42 106.5

44 44 111.5

46 46 116.5

48 48 121.5

50 50 126.5

52 52 131.5

54 54 136.5

SLEEVE LENGTH MEASURED CROWN TO CUFF For Short Sleeve Length reduce by 1”, 2.5cm For Long Sleeve Length increase by 1”, 2.5cm Jacket Fit Height

Order correct fit based on your height

Short Regular Tall

up to 5'7" / up to 170cm 5'8" to 6'0" / 172cm to 182cm 6'1" + / 185cm +

TROUSERS ORDER SIZE WAIST IN CM

28 28 71.5

30 30 76.5

32 32 81.5

34 34 86.5

36 36 91.5

38 38 96.5

TROUSER INSIDE LEG LENGTHS Measure from the crotch to desired length when worn with a shoe. Short 29.5" / 75cm Reg 31.5"/ 80cm SHIRTS ORDER SIZE CHEST IN CM

14" 34 86.5

14.5" 36 91.5

15" 38 96.5

15.5" 40 101.5

16" 42 106.5

40 40 101.5

Long 33"/ 84cm 16.5" 44 111.5

17" 46 117

17.5" 48 122

Unfinished 36"/ 91.5cm 18" 50 127

19" 54 137

20" 58 147.5

21" 62 157.5

22" 66 167.5

Shirt Sleeve Length @ size 15.5" = 64.7cm / 25.5" (Measured Crown to Cuff) KNITWEAR ORDER SIZE CHEST IN CM SLEEVE LENGTH (Reg) IN CM

XSM 34" to 36" 86.5 to 91.5 24 61

SML 38" 96.5 24.5 62

MED 40" to 42" 101.5 to 106.5 25 63.5

LGE 44" 111.5 25.5 64.5

XLG 46" to 48" 117 to 122 26 66

Brook Taverner størrelsesguide er basert på plagg med tailored passform. Plagg med klassisk passform i samme størrelse vil sitte løsere. Plagg med smal passform i samme størrelse vil sitte tettere på kroppen, ikke løst. Informasjonen som er gitt er kun ment som en guide og kan ikke erstatte fullverdig prøving av plaggene.

B R O O K TAV E R N E R

208

34 34 86.5 24.8 63

644

2XL 50" 127 26.5 67.5

3XL 52" to 54" 132 to 137 27 68.5

56 56 141.5


SIZING GUIDES

TILBAKE TIL INNHOLD

645 209


KJEKT Å VITE TIPS • Tørking i trommel sliter på plaggene og øker krympingen. • Fargede plagg må vaskes separat. • Alle plagg bør strekkes etter vask. • Eddik i skyllevannet binder overskuddsfarge. Flossede produkter bør vaskes på vrangen. TRYKK OG BRODERING Alle våre plagg kan trykkes og/eller broderes på. Det er viktig at riktig type trykkfarge blir brukt på de forskjellige kvaliteter og farger. Trykk på alle plagg med polyester/ bomullsblandinger skal ikke herdes over 162oC. Polyesterfargen er relativ stabil under denne temperaturen. Ved høyere temperatur kan polyesterfargen endre struktur og avgi gass. Dette kan resultere i at fargen i stoffet “blør” og blander seg med trykkfargen. Resultatet kan f.eks bli at whitet trykk på redt blir pink. For å kontrollere polyester utflyting bør man: - Trykke så tykt som mulig. - Herde ved maximalt 162oC, helst lavere hvis mulig. - Kjøle ned plagget så snart som mulig. Bruk gjerne henger og vifte.

FARGEAVVIK Fargeavvik oppstår ved innfarging av ulike partier stoff, produkter og/eller fabrikat. Selv om fargekoden er den samme kan det likevel oppstå nyanseforskjeller. Dette er derfor ingen reklamasjonsgrunn. Fargepaletten i katalogen er ment som en guide, men av fototekniske grunner kan det forekomme avvik mellom bildene i katalogen og plaggene i virkeligheten. STØRRELSER Herre: XS - 44, S - 46, M - 48, L - 50, XL - 52, XXL - 54, 3XL - 56, 4XL - 58, 5XL - 60, 6XL - 62, 7XL - 64. Dame: XS - 34, S - 36, M - 38, L - 40, XL - 42, XXL - 44, 3XL - 46, 4XL - 48, 5XL - 50, 6XL - 52. Barn: 104 - 4 år, 116 - 6 år, 128 - 8 år, 140 - 10 år, 152 - 12 år, 164 - 14 år.

SALGSBETINGELSER Prisene er FOB Skien. Vi leverer vanligvis omgående fra lager. Prisene er eks. mva og gjelder til neste katalog utkommer. Unntak er hvis myndighetene på en eller annen måte plager livet av oss, eller det skjer store forandringer i valutakurser eller innkjøpspriser. Da vil vi sende ut ny gjeldende prisliste.

Max. mål håndbagasje på fly: 55x40x20 cm.

Kjemmede produkter bør vaskes før bruk.

REKLAMASJON OG VARERETUR All reklamasjon må avtales på forhånd og skje innen 14 dager etter varemottak, og ALLTID før bearbeidelse av varen. Det er kjøpers ansvar at varene blir kontrollert og god­kjent før bearbeiding finner sted, også når varene skal bearbeides andre steder enn hos kjøper. Sjekk opp mot pakkseddel og ordre før produksjonen igangsettes.

Ved påføring av logo, vennligst se til at knapper og glidelåser ikke blir truffet av transferpresse da trykket kan knuse/ødelegge disse under bearbeidingen.

Retur av varer hvor fakturadatoen er eldre enn 1 mnd, vil bli redusert med 25% av varens verdi. Vareretur med fakturadato eldre enn 3 måneder vil ikke bli kreditert.

Alle heather produkter inneholder noe polyester/viskose for å få til meleringen.

Alle returforsendelser skal returneres i originalemballasje, hvis ikke vil kun 50% av vareverdien bli kreditert.

Kan strykes (ikke stryk på trykte flater) Kan ikke strykes Kan renses Vaskes i angitt temperatur Tåler ikke klorbleking Skal ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes i tørketrommel

ANTIPILL: Stoffet har fått en antinuppebehandling slik at stoffet beholder en jevn overflate som nupper lite selv etter langvarig bruk. AZO FRI: Er stoffer som brukes ved innfarging av tekstilfibre. Noen av fargene brytes ned til kreftfremkallende stoffer ved påvirkning av svette, varme og light. Disse AZO fargene er det forbudt å bruke i tekstiler. Vi benytter oss kun av AZO frie farger i våre produksjoner. ELASTAN: Elastisk materiale som gjør at produktene holder passformen bedre, og gjenopptar sin opprinnelige form. EN ISO 13688: En harmonisert standard over generelle krav til synlighetsklær. EN 20471: EN 20471 er en internasjonal standard som spesifiserer prøvingsmetoder og krav til meget godt synlig vernetøy til yrkesbruk. Slikt vernetøy er særlig viktig i bransjer der motoriserte kjøretøy og annet mekanisk utstyr inngår i arbeidet. Det stilles spesifikke krav til farge og refleksjon, samt plassering og størrelse på reflekser. Brukere av vernetøyet skal være synlige både natt og dag og fra alle vinkler. Vernetøy klassifisert under denne standarden, deles inn i 3 ulike nivåer, klasse 1,2, og 3. De ulike nivåene refererer til grad av risiko og behov for beskyttelse. EN 1150: Denne standarden spesifiserer kravene til synlighet for klær til fritidsbruk. Klær som omfattes av denne standard skal sikre at brukeren er visuelt synlig under alle slags lightforhold, dag og natt. For å oppnå dette må klærne ha en kombinasjon av fluorescerende materiale for synlighet i dagslight, og reflekterende materiale for natt og andre svake lightforhold. Eksempler på slike klær; markeringsvester, joggevester og treningstøy. EN 13356: EN 13356 angir krav til synlighet for reflekterende tilbehør til fritidsbruk. Siden denne standard omhandler krav til tilbehør og ikke klær, er det ikke så strenge krav som i EN 1150 og EN 20471. Tilbehør som er produsert i henhold til EN 13356 er ment å signalere brukerens tilstedeværelse og reflektere light fra f.eks. billykter. FLEECE: Børstet vare som er strikket og antageligvis er produsert i polyester. Den gir god varmeisolasjon og slipper igjennom fuktighet.

646


HEATHER: Heather er metoden hvor det brukes tråder med blandede farger eller nyanser for å oppnå en skyggeeffekt i stoffet. Også kalt heather, spraglete eller melange. HIGH TECH ACTIVITY: Lett stoff med tapede sømmer. PU-membran gjør det vind og vanntett. HIGH VISIBILITY LINE: Produkter som er godkjente for EN 20471 og/eller EN 1150. INJECTED BLEND: Injected er en tråd som er spunnet sammen av en basetråd og fibre med ulike egenskaper som kan variere i både lengde, tykkelse og farge for å skape et uendelig mønster, sjatteringer og struktur i stoffet. Man injiserer med andre ord fiber inn i en basetråd som gir en heather og annerledes effekt. INTERLOCK: Interlock er et strikket stoff som er strikket likt på begge sider med ribbestruktur. Sammenlignet med Jersey som har en «rett» og en «vrang» side, har Interlock samme overflate på begge sider. Interlock er en mer kostbar strikkemetode og er kjent for å holde en stabil fasong. JERSEY: Jersey er et strikket stoff, som har sitt opphav fra den britiske kanaløya Jersey. Den gang ble stoffet strikket av ull fra sauene på øya og eksportert til hele verden. I dag lages Jersey av både naturfiber og syntetisk fiber, og er gjerne den mest kjente og brukte strikkekvaliteten som brukes. KJEMMET BOMULL: Garn hvor de korteste fibrene er tatt bort slik at de øvrige er godt parallellisert. Dette gjør at garnet tar innfarging bedre og blir sterkere. Det blir også jevnere og nærmest lofritt. MIKROFLEECE: Lett, mykt og elastisk stoff som er lett og luftig, i tillegg til å ha høy varmeisolerende effekt. MODAL/RAYON: Viskosefiber som har en myk bomullsfølelse. NON-WOVEN: Et plast gjennbruksmateriale som blir brukt f.eks til poser. Kan trykkes på, men kun ved lav temperatur. NYLON: Varemerke for syntetiske fiber. OXFORD: En vevemetode som gir skjorten en grovere og mer slitesterk overflate. En ekte klassiker som kan brukes året rundt. PIQUÉ: Dobbeltvevd tekstil som fremstilles gjennom at masker og hanker veksler på ulike måter. Overflaten får et småmønstret, rutelignende uttrykk. POLARFLEECE: Lett og mykt stoff som samtidig er elastisk og voluminøst. Brukes til tykkere plagg og har en høy varmeisolerende effekt, robust og slitesterk kvalitet. POLYESTER: Gruppe innen syntetfiber. POLY-COTTON: Poly-Cotton er en kombinasjon av bomull og polyester. Fordelen er ofte at man kombinerer bomull, som er myk, absorberende med pusteegenskaper og slitesterkhet fra polyester. I tillegg oppnår man et stoff som holder en glattere og mer lettstelt overflate. POPLIN: En av de vanligste vevemetoder som brukes på skjorter. Teknikken gir en finribbet tverreffekt og gir en sval følelse mot huden. PRO-DRY: Et kjemisk behandlet stoff som transporterer fukt bort fra kroppen og til overflaten hvor det raskt fordamper. SINGLE JERSEY: Strikkemetode som gir et plagg en glatt overflate. Denne metoden blir ofte brukt på t-shirtr. SIRO BLEND: Siro er en spinnemetode hvor to tråder spinnes sammen og lager en dobbel tråd. På denne måten oppnår man en tråd med glattere overflate enn single tråd som passer godt til produksjon av lette og luftige tekstiler med høy pusteevne. Siro blend er tråder i ulik farge eller nyanse som spinnes sammen for å oppnå en heather effekt. SKALLJAKKE: Vind- og vannavvisende, samt lett og pustende stoff som gir stor bevegelighet. SOFTSHELLJAKKE: Bygget opp av tettvevd mikrofiber som ytre lag med en finish ytterst som gjør jakken vind- og vannavvisende. Innsiden varmer og transporterer fukt. STRETCH: Stretch er stoff som inneholder elastan eller lycra, som gjerne er blandet med andre materialer for å oppnå elastisitet. Hensikten med stretch er gjerne at stoffet skal være ettersittende og behagelig, men tøyelig uten å miste spenst og form. STRYKELETT: Betegner at stoffet er behandlet mot krølling. Overflatebehandlingene gjør plagget mindre krøllete og lettere å stryke. STÅLPRODUKTER: Stålprodukter bør tørkes av etter maskinvask, da dette forhindrer irrdannelse på produktene. NB! Lakkerte stålprodukter bør ikke maskinvaskes. TWILL: Vevemetode hvor tekstiler oppnår en høy slitestyrke. Skjorter, jeans og arbeidsklær produseres ofte i twill. WINDBREAKER/WINDSTOPPER: Vindavvisende stoffer. YKK: Betegnelse for kvalitetsglidelås som blir benyttet globalt.

Vi reserverer oss mot endringer og feil i trykksaken.

TILBAKE TIL INNHOLD

647


ALFABETISK INDEX P102 5280 M020 N02B C311 7131 TV7640 7191 C417 P118 6001 TV7655 3470 8645 8897 5013 9032 TV7656 1880 SF23 SF24 8530 8532 8531 P144 0100 TV7756 TV2272 5204 8944 M402 9052 TV2319 SK18 SK19 N901 SR01 SR02 SR06 SJ60 SJ61 TV2302 SG20 SG19 SJ96 SA05 SJ97 TV5647 TV8387 SB01 SJ05 SJ06 SB01 SB02 SJ50 SJ51 6010 TV2323 5264 P129 SF13 SF14 M230 2601 SJ56 SJ57 SJ62 SJ63 M201 5270 5275 5276 7410 SK16 SK17 4001 3460 4102 TV2277 M607 SJ70 SJ71 M649 9031 M238 4695 C650 SK14 SK15 P705 7441 3901 3902 M603 TV8902 M503 TV1540 TV1074

648

100% ORGANIC COTTON ABERDEEN ACTION ACTIVE AGGER ALASKA ALBA ALBERTVILLE ALICE SPRINGS ALL PURPOSE ALLENTOWN ALTARE ALTEA ALTOONA AMARILLO AMSTERDAM ANCONA ANDORA ANDORRA ANDORRA ANDORRA ANDRIA ANDRIA ANDRIA ANNEX ANTILOPE ARES ARIEL ARIZONA ARLANDA ARMY ARVIKA ASPEN ASPEN ASPEN ATHLETE ATLANTIS ATLANTIS ATLANTIS ATMOSPHERE ATMOSPHERE AUSTIN AVALANCHE AVALANCHE AVALANCHE AVALANCHE AVALANCHE AVALINO AVALINO AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS THERMAL AXIS THERMAL BALTIMORE BANFF BARBADOS BARISTA BASE BASE BASE BASEBALL BASECAMP BASECAMP BASECAMP BASECAMP BATTLE BAYTOWN BEANIE BEANIE KONTRAST BEAVER CREEK BELCARRA BELCARRA BELFAST BENIDORM BESSEGGEN BIANCA BILL THINSULATE BLACK ICE THERMAL BLACK ICE THERMAL BLOG BOLOGNA BOLT BORÅS BOSTON BOULDER BOULDER BOW TIE BRECKENDRIDGE BRONX BRONX RAGLAN BROOKLIN BRUNSWICK BUCKET COTTON BUSSO BUSSO

BIB APRON REFLEKSPARAPLY BASEBALL CAP STRETCHSINGLET (D) CLASSIC JOGGEBUKSE (U) POLARFLEECEJAKKE (U) POPLINSKJORTE L/E (H) POLARFLEECEVEST (U) STRETCHPOLO (D) WATERPROOF GOWN WORKWEAR PRO TEE (U) KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E (H) MIX POLO KONTRAST (D) SOFTSHELLJAKKE (D) PC-VESKE TERMOKOPP FORSTYKKE KLASSISK PASSFORM MANSJETTSKJORTE L/E (H) INTERLOCK T-SKJORTE (D) TOLAGS FLEECE-FÔRET JAKKE (H) TOLAGS FLEECE-FÔRET JAKKE (D) STRETCHSKJORTE K/E (D) STRETCHSKJORTE 3/4 (D) STRETCHSKJORTE L/E (D) OXFORD BIB APRON BASIC T-SKJORTE (U) PILOTSKJORTE L/E (H) SLIM PASSFORM DRESSJAKKE DOKUMENTMAPPE DOKUMENTMAPPE ARMY CAP HI-VI REFLEKSVEST (U) ROYAL OXFORDSKJORTE L/E (D) HYBRID THERMAL JACKET (H) HYBRID THERMAL JACKET (D) BAG 33L DUFFELBAG 70L DUFFELBAG 110L DUFFELBAG 3-IN-1 SYSTEMJAKKE (H) 3-IN-1 SYSTEMJAKKE (D) CHINO SKJØRT URBAN FASHION GENSER V-NECK (D) URBAN FASHION GENSER (U) 3-IN-1 SYSTEMJAKKE (H) BTC-1 KNIT BEANIE 3-IN-1 SYSTEMJAKKE (D) TAILORED DRESSJAKKE TAILORED LEG BUKSER FRITIDSBUKSE LETT SKALLJAKKE (H+Y) LETT SKALLJAKKE (D) FRITIDSBUKSE (H+Y) FRITIDSBUKSE (D) TERMISK JAKKE (H+Y) TERMISK JAKKE (D) WORKWEAR PRO POLO (U) CHAMBRAY SKJORTE L/E (D) HANDLENETT CROSS BACK BIB APRON TEKNISK ZIP BASE LAYER (H) TEKNISK ZIP BASE LAYER (D) BASEBALL CAP TWILLCAP TERMISK JAKKE (H) TERMISK JAKKE (D) TERMISK VEST (H) TERMISK VEST (D) BASEBALL CAP REGNTREKK JERSEYLUE JERSEYLUE STRIKKET VEST (U) SOFTSHELLJAKKE (H) SOFTSHELLJAKKE (D) FINSTRIKKET BUSINESSGENSER (H) MIX POLO KONTRAST (H) ULLGENSER (U) TAILORED PASSFORM DRESSBUKSE FÔRET BEANIE SKALLJAKKE (H) SKALLJAKKE (D) VAFFELSTRIKKET BEANIE FORSTYKKE BASEBALL CAP HI-VI PRO-DRY POLOSKJORTE TOFARGET (U) PRO-DRY T-SKJORTE (D) THERMAL SHELL (H) BOULDER THERMAL SHELL (D) TVERSOVERSLØYFE STRIKKEJAKKE (U) CLASSIC HETTEJAKKE (U) CLASSIC HETTEJAKKE (U) VASKET BEANIE TAILORED LEG CHINO BUCKET HAT VEST SLIM PASSFORM VEST

312 566 513 69,385 135 212 146 215 83 359 46,432 165 76 262 618 638 303 164 50 203 203 174 174 174 300 40 152 340 619 618 516 472 158 245 245 625 592 592 593 257 257 354 130 130 256 531 256 325 327 423 268,422 268 268 268 237,422 237 81,439 192 571 292 202,391 202,391 497 512 243 243 243 243 507 476,565 533 532 223 261 261 121 76 118 342 539 233 236 526 303 496 452 64,380 244 244 562 225 110 112 533 353 515 318 326

P697 TV7883 P137 P130 P131 TV2252 TV2331 M229 TV2300 3370 6015 SR07 TV3834 TV8846 TV5985 TV8655 C427 C424 TV2337 TV7641 0211 P906 P664 P671 P670 P665 P652 P554 P658 P653 TV7643 TV7762 TV7642 TV2284 C670 M604 P132 P133 SR32 8950 7700 7700 P110 3801 3803 3701 1501 1500 1280 P701 P786 C703 P755 P730 P150 P154 P155 P151 P158 P149 P145 P750 6020 9008 M832 SA17 C540 N955 M225 P615 P616 P618 P619 P902 P903 TV2273 N84J N84I P238 P338 0102 TV2285 P692 P119 SJ43 SJ44 P661 SR20 SR23 SR21 4685 6061 P126 P125 P660 P259 P359 TV8806

BUTTON THROUGH CALGARY CALIBRE CALIBRE CALIBRE CALVI CALVI CAMPUS CAPRI CARINDA CAROLINA CASCADE CASSINO CASSINO CASSINO CASSINO CHANIA CHARLOTTE CHARLOTTE CHEADLE CHEETAH CHEF’S JACKET CHEF’S JACKET CHEF’S JACKET CHEF’S JACKET CHEF’S JACKET CHEF’S JACKET STUDS CHEF’S SELECT CHEF’S ZANDANA CHEF’S SKULL CAP CHELFORD CHELSEA CHESTER CHIANTI CHICAGO CHILL CHINO CHINO CIRRUS CITY CLASSIC JOGGEBUKSE CLASSIC JOGGEBUKSE JR. CLASSIC STRIPE CLASSIC SWEATSHIRT CLASSIC SWEATSHIRT CLASSIC SWEATSHIRT JR. CLASSIC T-SHIRT CLASSIC T-SHIRT CLASSIC T-SHIRT JR. CLIP-ON TROUSER BRACES CLUB STRIPE TIE COLORADO COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLOURS COLLECTION COLUMBUS COMFORT COMFORT THINSULATE COMMUTER COMO CONCEPT CONTEST COOLCHECKER® COOLCHECKER® COOLCHECKER® COOLCHECKER® COOLCHECKER® COOLCHECKER® CORDELIA CORE CORE COTTON RICH COTTON RICH COYOTE CRESSIDA CREW NECK CROSS BACK CRUISE CRUISE CUISINE CUPERTINO CUPERTINO CUPERTINO DALBY DARLINGTON DENIM DENIM DENIM DENIM PINDOT DENIM PINDOT DENVER

LADIES CARDIGAN (D) ROYAL OXFORDSKJORTE K/E (H) HEAVY COTTON POCKET BIB APRON HEAVY COTTON CANVAS BIB APRON HEAVY COTTON CANVAS WAIST APRON SLIM DRESSJAKKE SLIM PASSFORM JAKKE BASEBALL CAP CREPE DE CHINE BLUSE L/E (D) CLASSIC POLO (D) WORKWEAR PRO POLO (D) 35L VANNTETT BACKPACK SLIM PASSFORM JAKKE SLIM LEG PASSFORM BUKSE SLIM DRESSJAKKE SLIM LEG DRESSBUKSE STRETCH T-SKJORTE L/E (H) STRETCH T-SKJORTE (D) VEST KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E (H) BASIC COLLEGEJAKKE (U) ZIP-CLOSE S/S JACKET (U) SHORT SLEEVE STUDDED FRONT (U) LADIES L/S (D) LADIES S/S (D) LONG SLEEVE STUDDED FRONT (U) JAKKEKNAPPER SLIM LEG TROUSER (U) KOKKELUE MED BÅND CAP UTEN BREM SMAL PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E (H) SMAL PASSFORM BOMULLSSKJORTE K/E (H) KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E (H) LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE K/E (D) PRO-DRY T-SKJORTE (U) VINDTETT BEANIE BIB APRON WAIST APRON BACKPACK BACKPACK JOGGEBUKSE (U) JOGGEBUKSE JR. BIB APRON SWEATSHIRT (U) ØKOLOGISK COLLEGEGENSER (U) SWEATSHIRT JR. RAGLAN T-SKJORTE (U) ØKOLOGISK T-SKJORTE (U) T-SKJORTE BUKSESELER SLIPS SPRINGS MIKROFLEECEJAKKE (U) SATIN CLIP-ON TIE BUSINESS SCARF (D) BIB APRON BIB APRON WITH POCKET 3 POCKET APRON MID LENGHT APRON BAR APRON WITH POCKET CHILDREN’S BIB APRON CHILDREN’S WATERPROOF APRON SATIN TIE WORKWEAR PRO T-SHIRT TOFARGET (U) HÅNDKLE ULLVANTER FACE MASK 1 PK. MIX POLO (H) TEKNISK LUE BASEBALL CAP MEN’S PIQUE POLO (H) WOMEN’S PIQUE POLO (D) MEN’S CONTRAST TIPPED POLO (H) WOMEN’S CONTRAST TIPPED POLO (D) CHEF’S SHORT SLEEVE JACKET (U) CHEF’S LONG SLEEVE JACKET (U) TAILORED DRESSJAKKE SUPERUNDERTØY (D) SUPERUNDERTØY (H) OXFORD STRIPES SHIRT L/S (H) OXFORD STRIPES SHIRT L/S (D) BASIC FASHION FIT T-SKJORTE (D) KJOLE MENS COTTON SWEATER (H) INTERCHANGEABLE STRAPS SOFTSHELLJAKKE (H) SOFTSHELLJAKKE (D) L/S CHEF’S JACKET (U) BACKPACK TOALETTMAPPE PASSPORT WALLET HI-VI ZIPSWEAT (U) WORKWEAR PRO FLEECE (U) BIB APRON JEANS STITCH WAIST APRON JEANS STITCH CHEF’S JACKET SHIRT L/S (H) SHIRT L/S (D) CLASSIC LEG CHINO

124 159 301 302 302 328 319 504 187 72 81,439 585 317 318 324 327 53 54 352 169 108 278 281 277 279 281 285 283 284 285 170 170 169 167 64,380 541 293 293 580 610 134 417 305 94 97 418 29 30 416 563 560 210 558 559 306 308 309 310 311 313,426 315,427 554 49,440 628 564 484 82 410,477 502 86 86 89 89 274 275 341 399 399 163 163 41 343 120 292 264 264 277 606 612 613 449 204,436 288 288 273 190 190 353


TV2335 M211 N88I N89I N88J P134 P136 P135 M655 SA04 M609 P127 P128 0111 0113 N08B N13I N13J SP06 SP05 SP12 SP11 ST05 ST06 ST07 ST08 8639 8638 TV3835 5294 5277 N04B 5281 C170 TV2351 M079 C702 TV2271 P715 SJ74 SJ75 SR16 9043 P123 P901 P900 N87J N86I P553 P555 P165 N87I TV7978 M051 SJ55 SJ54 SJ20 SJ21 SA12 N85J N85I M602 M302 SK06 SK07 P113 P120 P112 P114 0192 9051 P139 M205 TV2265 N952 8933 TV2298 N908 9046 9046 5033 N07B 7134 7133 0110 TV2251 M801 M653 M620 SA18 C440 7261 7261 4103 4104 TV2332 TV2234 M510

DIAMANTE DIGG DISRUPTOR DISRUPTOR DISRUPTOR DISTRICT DIVISION DIVISION DOCKER DOCKSIDE DOLOMITI DOMAIN DOMAIN DRAGON DRAGON KONTRAST DYNAMIC EAZE EAZE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE ECLIPSE EDISON EDISON EDMONTON EINDHOVEN EL DORADO ELEMENT ELGIN ELIZABETH EMPOLI ENERGY ENGLEWOOD EOS EPAULETTES EQUINOX EQUINOX EQUINOX 30 ESKILSTUNA ESPRESSO ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL ESSENTIAL ESTE ESTORIL EXPEDITION EXPEDITION EXPEDITION EXPEDITION EXPLORER EXPLOSIVE EXPLOSIVE EXTREME FADER FAIRBANKS FAIRBANKS FAIRTRADE & ORGANIC FAIRTRADE & ORGANIC FAIRTRADE COTTON FAIRTRADE COTTON FALCON FALKENBERG FAUX LEATHER FEED FELINA FIELD FIREFLY FIRENZE FIT FLEN FLEN JR. FLORIDA FLOW FOLGEFONNA FOLGEFONNA FOX FRANKA FREEDOM BASIC FUN FUSION FUSION GARDA GAUSTA GAUSTA JR. GEIRANGER GEIRANGER GENOA GENOA GEO

KJOLE BASEBALL CAP HETTEJAKKE (U) TRENINGSBUKSE (U) HETTEJAKKE (D) DENIM BIB APRON WAXED LOOK WAXED LOOK BIB APRON WITH FAUX LEATHER WAXED LOOK BIB APRON URBAN BEANIE KNIT BEANIE BEANIE CONTRAST DENIM BIB APRON CONTRAST DENIM WAIST APRON BASIC PRO-DRY T-SKJORTE (U) KONTRAST BASIC PRO-DRY T-SKJORTE (U) AKTIV SINGLET A-SHAPE (D) T-SKJORTE MELANGE (U) T-SKJORTE MELANGE (D) STRETCH POLOSKJORTE (D) STRETCH POLOSKJORTE (H) H2X-DRY® PIQUE 3/4 POLO (D) H2X-DRY® PIQUE L/S POLO (H) H2X-DRY® PIQUE TEE (H) H2X-DRY® PIQUE TEE (D) H2X-DRY® PIQUE L/S TEE (H+Y) H2X-DRY® PIQUE L/S TEE (D) SOFTSHELLJAKKE (D) SOFTSHELLJAKKE (U) SLIM PASSFORM JAKKE TERMOFLASKE DRIKKEFLASKE AKTIV STRETCH ZIP T-SKJORTE L/E (D) PARAPLY CLASSIC HETTEJAKKE (D) A-LINE SKJØRT BASEBALL CAP MIKROFLEECEJAKKE (D) POPLINSKJORTE K/E (D) TIL SKJORTER TERMISK JAKKE (H) TERMISK JAKKE (D) DUFFELBAG TOFARGET REFLEKSVEST (U) BIB APRON LONG SLEEVE CHEF JACKET (U) SHORT SLEEVE CHEF JACKET (U) STRIKKET HETTEJAKKE (D) STRIKKET JAKKE (U) CHEF’S TROUSER (U) CHEF’S CARGO POCKET TROUSER (U) BIB APRON STRIKKET HETTEJAKKE(U) NON-IRON BOMULLSSKJORTE L/E (H) BASEBALL CAP PARKAJAKKE M/HETTE (D) PARKAJAKKE M/HETTE (H) SKALLJAKKE 3-LAGS (H) SKALLJAKKE 3-LAGS (D) SOFTSHELL CAP PRO-DRY TRENINGSJAKKE (D) PRO-DRY TRENINGSJAKKE (U) OVERSIZED BEANIE KONTRASTCAP PARKAJAKKE (H) PARKAJAKKE (D) CERTIFIED COTTON DENIM BIB APRON CERTIFIED COTTON RECYCLED POLYESTER BIB APRON BIB APRON WAIST APRON BASIC STRIKKEJAKKE (U) MARKERINGSVEST BARN BIB APRON BASEBALL CAP CREPE DE CHINE BLUSE K/E (D) HEADOVER DUFFELBAG CREPE DE CHINE BLUSE L/E (D) BACKPACK MARKERINGSVEST (U) PARAPLY AKTIV STRETCH T-SKJORTE V-HALS (D) BASE LAYER (D) BASE LAYER (U) BASIC PRO-DRY T-SKJORTE (U) STRETCH SKJORTE L/E (D) HEADOVER BEANIE 2-LAGS BEANIE FACE MASK 1 PK. MIX POLO (D) MIKROFLEECEJAKKE KONTRAST (U) MIKROFLEECEJAKKE KONTRAST 2-LAGS JAKKE (U) 2-LAGS JAKKE (D) TAILORED DRESSBUKSE TAILORED LEG DRESSBUKSE BUCKET HAT

321 507 132,392 133,392 132,392 287 289 289 527 531 536 290 290 60,374 61,375 69,385 59,373 59,373 90,388 90,388 91,389 91,389 57 57 57 57 263 263 350 633 639 68,384 566 116 331 496 210 150 562 242 242 594 402,468 295 280 280 394 395 282 283 304 394 172 506 228 228 253 253 510 398 398 532 522 229 229 296 297 299 299 221 408,425 294 504 186 411,548 591 188 620 406,475 424 568 67,381 200,390 200,390 63,377 181 492,547 429,543 536 483 82 206 417 119,199 119,199 322 335 514

1941 P220 P320 5214 SJ58 SJ59 SJ76 SJ77 M065 M656 M028 SK08 SK09 5265 5269 9050 9050 9041 4697 5208 3853 3854 3851 3741 3852 8601 8413 8412 N953 8460 8461 SG26 SA01 SA02 SG25 M023 M023 TV7745 4631 M070 9042 TV2303 8954 M612 TV5646 TV8314 8921 3802 N956 5233 P536 5248 0150 TV7886 P322 P222 M024 TV2275 SF15 SF16 TV7742 TV3344 8926 8929 TV2321 4604 4600 3981 3982 9049 8963 SR27 M319 M319 M651 4620 4620NG 3903 SR30 M071 2617 1810 SF21 SF22 1820 1840 8931 SK05 P740 P623 SG11 SG12 6051 6051 4606 TV2293 7132 5296

GIBRALTAR GINGHAM GINGHAM GLASGOW GRAVITY GRAVITY GRAVITY GRAVITY GREEN GREEN BEANIE GREEN HOUSE GREENWICH GREENWICH GRENADA GYM GØTEBORG GØTEBORG JR. HAGFORS HALMSTAD HANDY HARLEM HARLEM HARLEM HARLEM JR. HARLEM RAGLAN HARRISBURG HARVARD HARVARD HEAT HELENA HELENA HELIX HELIX HELIX HELIX HELPY HELPY HERMES HIRTSHALS HIT HOLMSUND HOUSTON HYDRATION ICY IMOLA IMOLA INDIANA INDUSTRIAL INFINITY INVERNESS IRIS IRVINE JAGUAR JASPER JEANS STITCH JEANS STITCH JOGGING JULIET JUNEAU JUNEAU JUNO JUPITER K2 K2 URBAN KANSAS KARLSKRONA KARLSTAD KATHERINE KATHERINE RAGLAN KATRINEHOLM KAUKASUS KEMANO KID KID SNAP BACK KID WIND KIL KIL KINGS KITSILANO KNIT KOLDING KOS KYOTO KYOTO KYPROS LA GOMERA LA GUARDIA LABRADOR LADIES CHIFFON SCARF LADIES POLYESTER LINED LAGUNA LAGUNA LANCASTER LANCASTER LANDSKRONA LARISSA LAVAL LEIDEN

INTERLOCK T-SKJORTE L/E (U) SHIRT L/S (H) SHIRT L/S (D) PARAPLY TERMISK JAKKE M/HETTE (H) TERMISK JAKKE M/HETTE (D) TERMISK VEST M/HETTE (H) TERMISK VEST M/HETTE (D) BASEBALL CAP BOMULLSBEANIE BASEBALL CAP SOFTSHELLJAKKE (H) SOFTSHELLJAKKE (D) HANDLENETT GYMPOSE REFLEKSVEST VELCRO SIDEN (U) REFLEKSVEST VELCRO SIDEN HI-VI REFLEKSVEST LANG ERM (U) HI-VI HETTEJAKKE TOFARGET (U) HANDLENETT ØKOLOGISK HETTEGENSER (U) CLASSIC HETTEGENSER (D) CLASSIC HETTEGENSER (U) CLASSIC HETTEGENSER CLASSIC HETTEGENSER (U) STRETCHSOFTSHELL JAKKE M/HETTE (U) FORM FIT SKJORTE L/E (H) FORM FIT SKJORTE K/E (H) SPORTSLUE CLASSIC POPLINSKJORTE K/E (D) CLASSIC POPLINSKJORTE L/E (D) TERMISK HETTEJAKKE (D) FLEECELUE FLEECE GLOVES TERMISK HETTEJAKKE (U) SYNLIGHETSCAP REFLEKSCAPS PILOTSKJORTE L/E (H) HI-VI POLARFLEECEJAKKE (U) BASEBALL CAP HI-VI REFLEKSVEST GLIDELÅSLOMMER (U) SLIM LEG CHINO BACKPACK VINDTETT BEANIE CLASSIC DRESSJAKKE CLASSIC LEG BUKSER TOALETTMAPPE 100% BOMULL COLLEGEGENSER(U) HEADOVER REGNPONCHO LADIES STRAIGHT LEG TROUSER PARAPLY BASIC COLLEGEGENSER (U) CHAMBRAY SKJORTE L/E (H) WOMEN’S DENIM SHIRT (D) MEN’S DENIM SHIRT (H) BASEBALL CAP SKJØRT KNIT HOODY (H) KNIT HOODY (D) POPLINSKJORTE L/E (H) TAILORED DRESSJAKKE BACKPACK BACKPACK GINGHAM SKJORTE L/E (D) HI-VI PRO-DRY POLOSKJORTE (U) HI-VI PRO-DRY T-SHIRT (U) CLASSIC HETTEJAKKE (D) CLASSIC HETTEJAKKE (D) HI-VI REFLEKSVEST (D) BACKPACK VANNTETT BACKPACK SNAP BACK FLAT VISOR CAP 2-LAGS BEANIE LØPEVEST FRITID ZIP (U) RESIRKULERT LØPEVEST ZIP (U) CARDIGAN (U) DUFFLE BAG BASEBALL CAP BASEBALL CAP FASHION FIT T-SKJORTE (D) JAKKE (H) JAKKE (D) KYPROS FASHION FIT T-SKJORTE (U) FASHION FIT V-HALS T-SKJORTE (U) TRILLEKOFFERT TERMISK JAKKE (D) SKJERF WAISTCOAT V-NECK FINSTRIKKET BUSINESSGENSER (H) V-NECK FINSTRIKKET BUSINESSGENSER (D) WORKWEAR PRO SWEATSHIRT (U) WORKWEAR PRO SWEATSHIRT (U) HI-VI PRO-DRY T-SHIRT (U) VEST POLARFLEECEJAKKE (U) TERMOKOPP

51 162 162 568 240 240 240 240 501 529 508 260 260 571 622 475 424 473 458 571 97 100 100 419 102 265 157 157 411,535 142 142 115 538 564 115 517 478 153 460 500 471 354 623 541 325 327 613 99,464 477, 549 570 367 569 98 192 194 194 503 342 220 220 148 344 576 577 160 445 453 110 112 471 598 582 428 542 542 405 404,466 93 597 503 510 32 266 266 32 34 615 232 557 349 123 123 434 106 443 341 214 636

 649


0130 5174 M001 8947 2613 0200 8545 SS05 SS01 SS07 SS06 3811 P698 M202 4121 C530 TV2281 TV2257 4671 9003 3360 4641 SR33 5032 7351 SR13 1110 8868 2606 TV2354 TV8648 6005 SJ78 SJ79 C523 N907 P252 P352 C416 9080 TV1463 P622 TV1295 P138 8953 TV8807 4131 P781 P780 3250 TV7996 SA19 TV2266 TV2181 ST10 SP15 SP16 SR04 ST11 8934 TV2296 TV7884 TV2344 TV7755 4694 9053 N951 3262 3272 TV2282 TV2310 SJ09 SJ10 SB10 SB10 TV2287 6030 N01A N01B SR12 SR10 SR11 8924 9044 SR09 TV2330 TV2222 TV2333 TV2224 C312 N958 N959 SR03 SA14 SA13 9040 8878 SK12 SK13

650

LEOPARD LEXINGTON LIBERTY SANDWICH LINDBERGH LINKØPING LION LIVORNO LOGAN LOGAN LOGAN LOGAN LONDON LONG LENGTH LOOP LOUISIANA LUCCA LUGANO LUNA LUND LUXUS LYON LYSEKIL MADAGASKAR MADEIRA MADELINE MADISON MADRID MALIBU MALMØ MARINO MARS MARYLAND MATRIX MATRIX MAUI MAX MAXTON CHECK MAXTON CHECK MELBOURNE MELWOOD MEMPHIS MEN’S POLYESTER LINED MERCURY METRO METRO MIAMI MICHIGAN MICRO DOT TIE MICRO WAFFLE TIE MILANO MILANO MINI CINCH BAG MIRA MIRANDA MISTRAL MISTRAL MISTRAL MISTRAL MISTRAL MISTRAL MODENA MONTANA MONTREAL MONZA MORA MOTALA MOTION NAPOLI NAPOLI NAPOLI NASHVILLE NAUTILUS NAUTILUS NAUTILUS NAUTILUS NEPTUNE NEW HAVEN NO1 NO1 NOMAD NOMAD NOMAD NORDMARKA NORRKÖPING NORSEMAN NOVARA NOVARA NUMANA NUMANA NYSTED NYXX SPORT SOCK NYXX TENNIS SOCK OASIS OASIS PERFORMANCE OASIS PERFORMANCE ODENSE OFFSHORE-BAG OLYMPIA OLYMPIA

BASIC MIX POLO (U) TERMOKOPP BASEBALL CAP BACKPACK REFLEKSCAP BASIC SOFTSHELLJAKKE (U) REGULAR FIT BUSINESSKJORTE (H) FLANELLSKJORTE (D) FLANELLSKJORTE (H) TERMISK SKJORTE (D) TERMISK SKJORTE (H) CLASSIC POLOSWEAT (U) LADIES KNITTED CARDIGAN (D) TWILLCAP FINSTRIKKET V-NECK BUSINESSGENSER (D) POLO BRYSTLOMME (H) FIRGURSYDD SKJORTE L/E (D) VEST HI-VI PRO-DRY T-SHIRT L/E (U) HÅNDKLE BASIC MIX POLO BRYSTLOMME (U) HI-VI SOFTSHELLJAKKE (U) DUFFLE PACK PARAPLY STRIKKET HETTEJAKKE (D) COMMUTER BACKPACK KONTRAST T-SKJORTE (U) MIDJETASKE KONTRASTCAP KJOLE TAILORED LEG DRESSBUKSE WORKWEAR PRO T-SHIRT (D) 3-IN-1 SYSTEMJAKKE (H) 3-IN-1 SYSTEMJAKKE (D) PREMIUM T-SKJORTE (U) BAG SHIRT L/S (H) SHIRT L/S (D) STRETCHPOLO (H) VENDBAR MARKERINGSVEST (U) TWEEDVEST (H) WAISTCOAT VEST UTILITY HIP APRON BAG SLIM LEG CHINOS FINSTRIKKET ZIP SWEAT (H) SLIPS SLIPS CLASSIC POLO (U) NON-IRON BOMULLSSKJORTE K/E (H) 1 PK. STRETCH TOPP 3/4 ERMER (D) PARALELL LEG DRESSBUKSE HEATHERED TEE (H) HEATHERED POLO (H) HEATHERED POLO (D) BACKPACK HEATHERED TEE (D) DUFFELBAG POPLINSKJORTE K/E (D) GINGHAM SKJORTE L/E (H) SLIM PASSFORM TWEEDJAKKE FIRGURSYDD SKJORTE L/E (H) HI-VI PRO-DRY T-SHIRT TOFARGET (U) JUSTERBAR REFLEKSSELE SPORTSLUE CLASSIC POLO KONTRAST (U) CLASSIC POLO KONTRAST (D) FIRGURSYDD SKJORTE K/E (D) TWEEDVEST (D) SKALLJAKKE (H) SKALLJAKKE (D) BUKSE (U) BUKSE (Y) KJOLE WORKWEAR PRO POLO TOFARGET (U) AKTIV STRETCH T-SKJORTE (U) AKTIV STRETCH T-SKJORTE (D) BACKPACK DAY PACK DUFFELBAG MIDJETASKE TRENINGSVEST (U) BACKPACK TAILORED PASSFORM JAKKE TAILORED PASSFORM JAKKE SKJØRT SKJØRT CLASSIC JOGGEBUKSE (U) SOKKER SOKKER BACKPACK GAITER 1 PK. BANDANA 1 PK. REFLEKSVEST VELCRO FRONT (U) BAG SKALLJAKKE (H) SKALLJAKKE (D)

78 638 505 614 478,517 265 156 196 196 197 197 108 129 511 122 75 184 346 456 627 78 463 597 569 224 605 42 599 509 332 345 48,438 258 258 36 621 191 191 83 401 357 349 345 294 609 353 128 551 553 72 173 487 180 335 56 85,387 85,387 611 56 588 145 160 355 185 453 407,469 411,535 71 71 185 357 269 269 269 269 347 80,441 66,383 66,383 584 585 594 599 403, 467 583 320 329 322 332 135 409 409 611 489, 544 489, 544 474 600 250 250

TV7746 N64G TV2250 TV2276 TV7824 TV7979 SJ82 SJ83 TV2336 8410 8411 SJ15 SJ16 TV2249 ST12 SK10 SB09 8581 TV2216 TV2214 8917 SR31 0170 TV2295 SJ32 SJ33 8838 8551 TV3551 TV8754 0193 SA15 9033 6000 TV8755 TV3552 8591 M606 8965 TV7721 M207 4698 N904 TV2258 P344 P300 P204 P244 P200 P202 P302 TV2274 TV7885 TV7720 9035 P796 P799 2001 8800 TV2283 TV1449 SF11 SF12 P787 M663 9012 P695 TV3836 ST03 ST04 SP09 SP10 SR24 4661 TV7539 M006 M233 M007 M203 SF08 SF07 SF10 SF09 M063 M061 M066 M030 SP08 SP07 SG23 SG24 2603 2000 SR25 M662 5290 TV2264 N954 SR17

OLYMPUS ONSIDE OPERA OPHELIA ORION ORTONA OSLO OSLO OTTAWA OXFORD OXFORD OZONE OZONE OZZERO PACIFICA PACIFICA PACIFICA PADOVA PADULI PALENA PALM SPRINGS PANAMA PANTHER PARMA PATROL PATROL PATROL PAVIA PEGASUS PEGASUS PELICAN PERFORMANCE PESCARA PHILADELPHIA PHOENIX PHOENIX PIACENZA PIER THINSULATE PIONEER PISA PITCHER PITEÅ PLAY PLUTO POPLIN POPLIN POPLIN POPLIN POPLIN POPLIN POPLIN PORTIA PORTLAND PRATO PRATO PREMIER WASHABLE PREMIER WASHABLE PREMIUM TEE PRINTERS PROSECCO PROTEUS PULSE PULSE PUPPY TOOTH TIE PURE QUALITY QUARTER ZIP QUEBEC RAILTOWN RAILTOWN RAILTOWN RAILTOWN RAINIER 25 RANDERS RAPINO RAPPER RAPPER CANVAS RAPPER COTTON RAPPER JERSEY REACTOR REACTOR REACTOR REACTOR RECY FEEL RECY THREE RECYCLED REFLECT REFLEX REFLEX REFLEX REFLEX REGATTA REGINA REVELSTOKE RIO RIO GRANDE RIOLA RIVAL ROAD WARRIOR

PILOTSKJORTE L/E (H) TRENINGSSHORTS (U) CLASSIC DRESSJAKKE SLIM LEG DRESSBUKSE PILOTSKJORTE L/E (H) NON-IRON KLASSISK PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E (H) PARKA (H) PARKA (D) TAILORED PASSFORM JAKKE REGULAR FIT SKJORTE K/E (H) REGULAR FIT SKJORTE L/E (H) HOODED SHELL SKALLJAKKE M/HETTE (H) HOODED SHELL SKALLJAKKE M/HETTE (D) LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE K/E (D) TEE (D) TRENINGSOVERDEL (D) LEGGINGS (D) CLASSIC BUSINESSKJORTE (H) POPLINSKJORTE K/E (D) POPLINSKJORTE L/E (D) MIDJETASKE BACKPACK BASIC ZIP SWEAT (U) POPLINSKJORTE L/E (D) SKALLJAKKE (H) SKALLJAKKE (D) BAG FORM FIT BUSINESSKJORTE (D) SLIM DRESSJAKKE SLIM LEG DRESSBUKSE BASIC STRIKKEJAKKE (D) FACE MASK 5 PK. FORSTYKKE WORKWEAR PRO T-SHIRT (U) TAILORED LEG DRESSBUKSE TAILORED DRESSJAKKE CLASSIC BUSINESSKJORTE (D) FÔRET BEANIE KJØLEVESKE STRETCH SKJORTE L/E (H) BASEBALL CAP HI-VI FLEECEJAKKE TOFARGET (U) GYMPOSE SKJØRT STRETCH FIT COTTON L/S (D) WOMEN’S L/S SHIRT(D) MEN’S SLIM-FIT SHIRT L/S (H) STRETCH FIT COTTON L/S (H) MEN’S L/S SHIRT (H) MEN’S S/S SHIRT (H) WOMEN’S S/S SHIRT (D) KJOLE GINGHAM SKJORTE K/E (H) SLIM PASSFORM BOMULLSSKJORTE L/E (H) FORSTYKKE FACE MASK 1 PK. FACE COVERING 5 PK. T-SKJORTE L/E E (U) BAG LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE L/E (D) VEST BASE LAYER (H) BASE LAYER (D) SLIPS BEANIE HÅNDKLE MEN’S KNITTED JUMPER (H) SLIM PASSFORM TWEEDJAKKE CREW NECK TEE (H) CREW NECK TEE (D) POLO (H) POLO (D) VANNTETT BACKPACK HI-VI MIKROFLEECEJAKKE (U) POPLINSKJORTE L/E (H) TRUCKER CAP BASEBALL CAP TRUCKER CAP TRUCKER CAP POLARFLEECEJAKKE (D) POLARFLEECEJAKKE (U) POLARFLEECEVEST (D) POLARFLEECEVEST (U) BASEBALL CAP BASEBALL CAP BASEBALL CAP REFLEKSCAP TEKNISK POLOSKJORTE (D) TEKNISK POLOSKJORTE (H) HETTEJAKKE (U) HETTEJAKKE (D) TWILLCAP KONTRAST STRETCH SINGLET (D) BACKPACK GREEN BEANIE DRIKKEFLASKE CREPE DE CHINE BLUSE L/E (D) MARKERINGSVEST (U) BACKPACK

152 399 330 342 151 173 227 227 350 156 156 267 267 166 58 396 396 178 144 144 599 580 104 145 252 252 601 177 336 338 221 481 303 438 338 336 178 538 579 183 501 461 622 347 179 137 141 179 137 139 139 343 161 165 303 485 486 37 601 167 337 391 391 552 528 629 127 356 43 43 79 79 583 460 147 520 519 521 521 216 216 217 217 498 498 508 509 90,388 90,388 114 114 506 55 586 525 639 186 400 606


SR19 C175 TV2279 7271 TV2353 1460 TV7541 5279 N09I N09J 4693 7411 1870 M078 8520 8521 TV2267 TV2255 TV2200 TV2334 6002 6002 TV2270 SR26 SR22 0105 SF17 SF18 5030 M664 M661 M232 SJ38 SJ39 TV2301 8636 8635 4690 TV2350 4692 4605 P699 P789 P793 P710 P700 P245 P345 4601 M301 P798 SB08 TV2269 SR28 SR18 8876 8935 M237 N905 2914 C422 9013 SJ90 SJ91 P788 7391 6011 M303 5215 SK01 SK01 SK02 SK03 SK04 5205 SJ94 SJ94 4696 SA11 N67I 4610 8951 4680 4682 TV2179 2912 0112 0112 SJ40 SJ41 SB06 4691 8634 8633 P171 M401 8948 N906 1830

CREW BAG ROAD WARRIOR CLASSIC HETTEJAKKE (U) ROCKWOOD CREPE DE CHINE BLUSE L/E (D) ROMA MIKROFLEECEJAKKE KONTRAST (D) RONDANE TAILORED DRESSJAKKE ROSA PRO-DRY KONTRAST T-SKJORTE (D) ROSARIO POPLINSKJORTE K/E (H) ROSELLO TERMOKOPP ROTTERDAM INTERLOCK T-SKJORTE (U) RUN INTERLOCK T-SKJORTE (D) RUN HI-VI SOFTSHELLJAKKE KONTRASTER (U) SALA STRIKKEJAKKE (D) SALT LAKE INTERLOCK T-SKJORTE (H) SAN MARINO BASEBALL CAP SAND STRETCHSKJORTE K/E (H) SANREMO STRETCHSKJORTE L/E (H) SANREMO STRETCH TOPP K/E (D) SASSA TAILORED PASSFORM DRESSJAKKE SATURN VEST SCAPOLI VEST SCAPOLI WORK WEAR PRO L/E TEE (U) SCRANTON WORK WEAR PRO L/E TEE (U) SCRANTON POPLINSKJORTE L/E (D) SELENE BACKPACK SEQOUIA MIDJETASKE SEQUOIA BASIC CAP SHARK TECH FLEECE 1/4 ZIP (H) SHASTA TECH FLEECE 1/4 ZIP (D) SHASTA PARAPLY SHETLAND REFLEX BEANIE SHINE GREEN BEANIE SHORE BASEBALL CAP SHOT LETT SKALLJAKKE (H) SIDEWINDER LETT SKALLJAKKE (D) SIDEWINDER CREPE DE CHINE BLUSE K/E (D) SIENA TERMISK JAKKE M/HETTE (D) SIERRA NEVADA TERMISK JAKKE M/HETTE (U) SIERRA NEVADA PRO-DRY T-SHIRT (U) SIGTUNA NON-IRON BOMULLSSKJORTE K/E (D) SILVI HETTEJAKKE (U) SKARA HI-VI SWEATSHIRT POCKET (U) SKOGHALL MEN’S SWEATER (H) SLEEVELESS SLIPS SLIM KNITTED TIE SLIPS SLIM TIE SLIPS CLIP-ON WORK TIESLIPS SLIPS PLAIN WORK TIE SLIPS SHIRT L/S (H) SLUB CHAMBRAY SHIRT L/S (D) SLUB CHAMBRAY HI-VI BASIC PRO-DRY T-SHIRT (U) SMØGEN FLAT VISOR SNAP BACK FACE COVERING 1 PK. SNOOD SKALLBUKSE (U) SNOWBURST STRETCH SKJORTE K/E (D) SOAVE GEAR BAG SOHO DUFFLE BAG SOHO BACKPACK SOLA DUFFELBAG SOLING TRUCKER CAP SONIC LØPEBELTE SPEED STRIKKET BEANIE SPITSBERGEN STRETCH T-SKJORTE (H) SPLIT HÅNDKLE SPORT TOWEL REGNJAKKE (H) SQUALL REGNJAKKE (D) SQUALL SLIPS SQUARES TIE STRIKKEJAKKE (D) SQUAW VALLEY WORKWEAR PRO SWEATSHIRT (U) ST.PAUL FLAT VISOR STAGE PARAPLY STANSTED TERMISK JAKKE (H) STAVANGER TERMISK JAKKE (Y) STAVANGER TERMISK JAKKE (D) STAVANGER TERMISK VEST (H) STAVANGER TERMISK VEST (D) STAVANGER REGNPONCHO STIRLING PARKAJAKKE (H) STOCKHOLM PARKAJAKKE (D) STOCKHOLM HI-VI SWEATSHIRT TOFARGET (U) STOCKHOLM WATERPROOF CAP STORM STRETCH TRENINGSBUKSE (U) STRONG HI-VI PRO-DRY POLOSKJORTE (U) STRØMSTAD BACKPACK SUBWAY HI-VI PRO-DRY T-SHIRT ELASTISK REFLEKS (U) SUNDSVALL HI-VI PRO-DRY T-SHIRT ELASTISK REFLEKS L/E (U) SUNDSVALL TAILORED DRESSJAKKE SUSA OVERSIZED BEANIE SVALBARD BASIC PRO-DRY T-SKJORTE (D) SWAN BASIC PRO-DRY T-SKJORTE (D) SWAN SKALLJAKKE (H) SYNTHESIS SKALLJAKKE (D) SYNTHESIS SKALLBUKSE (U) SYNTHESIS GENSER (U) SØDERHAMN TERMISK JAKKE (D) SAALBACH TERMISK JAKKE (U) SAALBACH OVER-THE-HEAD TABARD TABARD POCKET ARMY CAP TANK BACKPACK TELEMARK LØPEBELTE TEMPO FASHION FIT V-HALS T-SKJORTE (D) TENERIFE

607 116 189 206 328 65, 379 147 637 62, 376 62, 376 463 222 50 495 174 174 180 346 331 321 47 433 150 586 612 512 211 211 569 479, 534 524 500 251 251 187 239 239 465 171 465 448 129 552 562 561 561 191 191 450 522 490, 545 249 182 602 603 615 590 518 413 529 54 412, 630 271 271 551 224 99 ,437 523 568 229 229, 421 231 231 231 570 229 229 459 510 393 456 610 445 444 330 537 60 374 248 248 249 464 233 233 369 516 573 413 34

TV2289 8541 5295 P305 SP13 SP14 0190 ST01 ST02 SP17 TV2294 TV2345 8936 TV7882 SK11 5298 N902 9048 8955 4683 4681 TV2268 TV2244 SR14 9047 7701 4011 P177 TV2322 P648 9090 N03A N03B N03A N03B 8956 M068 1403 9045 8961 7361 8647 8646 3931 4101 TV1541 4602 TV2109 C426 TV2356 8450 8451 TV2299 TV2256 7231 P685 8561 TV2280 TV7743 3375 TV2320 TV2247 P688 M659 P694 P696 TV7889 5001 5002 P783 SJ92 SJ93 5297 P115 P117 P116 P115 P174 1400 1400 M231 7401 8644 6052 M651 M601 8964 0180 0210 M660 M632 SR15 2607 4210 4211 4603 8643 4621 4611

TERAMO TERAMO THORN THREE-QUARTER THRESHER THRESHER TIGER TORCELLO TORCELLO TORCELLO TORINO TORINO TORNADO TORONTO TORRENT TRAIL TRAINER TRANÅS TRAVEL TRELLEBORG TRELLEBORG TREVI TREVISO TRINITY TROLLHÄTTAN TROLLTUNGA TULA TULIP TULSA TURN-UP ULLEVI ULTRA ULTRA ULTRA ULTRA UNDERGROUND UNI-CAP UNIVERSAL TEE UPPSALA URAL VAIL VAL D’ISERE VAL D’ISERE VALDEZ VANCOUVER VANCOUVER VARBERG VARESE VARNA VEGA VENEZIA VENEZIA VENEZIA VENUS VERA VERBENA VERCELLI VERONA VESTA VICENZA VICTORIA VILLETA VIOLA VIRAL V-NECK V-NECK VULCAN WABASCA WACO WAFFLE STRIPE TIE WATERFALL WATERFALL WATERLOO WATERPROOF WATERPROOF WATERPROOF WATERPROOF WATERPROOF WEMBLEY WEMBLEY JR. WHIPPY WHISTLER WILLIAMSPORT WILMINGTON WIND WIND WINDY WOLF WOLVERINE WOOLLY WORKOUT YALETOWN YANKEE YOU COOLMAX SOCK YOU HEATMAX SOCK YSTAD ZÜRICH AALBORG ÅRHUS

KJOLE FORM FIT BUSINESSKJORTE (H) TERMOKOPP WOMEN’S SLEEVE BLOUSE (H) PERFORMANCE POLO (H) PERFORMANCE POLO (D) BASIC MIKROFLEECEJAKKE (U) CREW NECK TEE (H) CREW NECK TEE (D) 3/4 TEE UV (D) SLIM LEG DRESSBUKSE SLIM LEG DRESSBUKSE BAG ROYAL OXFORDSKJORTE L/E (H) SNAP FIT PONCHO (U) HEADOVER BAG HI-VI REFLEKSVEST TOFARGET (U) TOALETTMAPPE HETTEGENSER (U) HI-VI PRO-DRY SWEATSHIRT ELASTISK REFLEKS (U) STRETCH SKJORTE L/E (D) LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE L/E (D) BACKPACK MARKERINGSVEST SKALLBUKSE (U) FINSTRIKKET CARDIGAN (D) WRAP AROUND TUNIC GINGHAM SKJORTE K/E (D) CHEF’S HAT MARKERINGSVEST (U) AKTIV STRETCH T-SKJORTE L/E (H) AKTIV STRETCH T-SKJORTE L/E (D) STRETCH T-SKJORTE L/E (H) STRETCH T-SKJORTE L/E (D) SKULDERVESKE/BACKPACK PIQUE CAP RESIRKULERT T-SKJORTE (U) REFLEKSVEST ZIP (U) BACKPACK STRIKKEJAKKE (U) SKALLJAKKE (D) SKALLJAKKE (U) CLASSIC ZIP SWEAT (U) FINSTRIKKET V-NECK BUSINESSGENSER (U) VEST HI-VI PRO-DRY T-SHIRT (U) STRAIGHT LEG DRESSBUKSE STRETCH T-SKJORTE L/E (D) DRESSJAKKE CLASSIC POPLINSKJORTE VENEZIA K/E (H) CLASSIC POPLINSKJORTE L/E (H) CREPE DE CHINE BLUSE K/E (D) TAILORED LEG DRESSBUKSE POLARFLEECEJAKKE (D) LINEN-LOOK BUTTON UP TUNIC FORM FIT BUSINESSKJORTE (H) CREPE DE CHINE BLUSE K/E (D) POPLINSKJORTE K/E (H) CLASSIC POLO (D) ROYAL OXFORDSKJORTE K/E (D) LETT FIGURSYDD BOMULLSSKJORTE L/E (D) LINEN-LOOK V-NECK BEAUTY TUNIC BEANIE MEN’S KNITTED SWEATER (H) LADIES JUMPER (D) POPLINSKJORTE L/E (H) TERMOS WABASCA TERMOS SLIPS REGNJAKKE (H) REGNJAKKE (D) TERMOFLASKE BIB APRON SALON GOWN L/S SALON GOWN BIB APRON WRAP AROUND TUNIC PRO-DRY KONTRAST T-SKJORTE (U) PRO-DRY KONTRAST T-SHIRT BASEBALL CAP STRIKKEJAKKE (U) SOFTSHELLJAKKE (U) WORK WEAR PRO ZIP (U) BEANIE KID STRIKKET BEANIE VANNTETT BACKPACK RULLELUKNING BASIC HETTEGENSER (U) BASIC HETTEJAKKE (U) BEANIE SYNLIGHETSBEANIE BACKPACK BASEBALL CAP KONTRAST SOKKER SOKKER HI-VI PRO-DRY T-SHIRT (U) WINDBREAKER (U) HI-VI HETTEJAKKE (U) HI-VI SWEATSHIRT (U)

333 176 636 140 84, 386 84, 386 205 52 52 53 335 322 591 158 270 491, 546 624 405, 473 609 446 448 182 168 605 406, 425 247 131 365 161 284 401 384 384 68 68 608 502 44, 371 470 598 224 246 246 105 122 352 451 334 53 339 142 142 188 347 212 367 177 189 148 74 159 166 368 526 124 126 149 635 635 553 271 271 634 314 360 362 363 364 65, 379 415 497 222 262 107, 435 429 530 578 103 117 525 479, 539 604 505 476 476 451 267 459 457

 651Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.