Beanies21_noytral

Page 1

BEANIES


RESIRKULERT POLYESTER Resirkulert polyester blir primært fremstilt av gjennvunnet PET-flasker og gjenbrukbare stoffrester fra tekstilproduksjonen. Resirkulert polyester har de samme egenskapene som polyester ved at det ikke krymper eller krøller og tørker fort.

1.

2.

3.

4.

Brukte plastikkflasker samles og vaskes

Flaskene blir makulert til pellets

Pellets blir knust og smeltet

Smeltet plast tas ut og strekkes til tråder

2


M664 SHINE

M661 SHORE

Soft yarn

M662 RIO

M663 PURE

3


VAL D’ISÈRE

TROLLTUNGA

TETRAD 40

4


SHORE

LUXEMBOURG

5


6


M660 WOOLLY

M659 VIRAL

M655 DOCKER

M649 BLOG

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

NB: Varer merket med Xtra selges kun i hele kartonger. Kartongen inneholder 24 stk.

7


WIND

TETRAD 40

TROLLTUNGA

8


VAL D’ISÈRE

9


10


M601 WIND

2914 SPITSBERGEN

SA05 AVALANCHE

SA04 DOCKSIDE

11


VAL D’ISÈRE

RIO

TROLLTUNGA

12


M609 DOLOMITI

M620 FUSION

Xtra

NB: Varer merket med Xtra selges kun i hele kartonger. Kartongen inneholder 12 stk.

2912 SVALBARD

SA01 HELIX

13


GAUSTA

TROLLTUNGA

14


SHORE

15


M607 BILL

N953 HEAT

N951 MOTION

TEKNISKE LUER

M606 PIER

16


M632 WORKOUT

N955 CONCEPT

17


RIO

NANO 20

CAMBRIDGE

TROLLTUNGA

18


BOMULL

5276 BEANIE KONTRAST

5275 BEANIE

M602 EXTREME

M603 BROOKLIN

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

Xtra

NB: Varer merket med Xtra selges kun i hele kartonger. Kartongen inneholder 24 stk.

19


STAVANGER

TROLLTUNGA

20


SHORE

BASE

21


22


BARN

M653 FUN

M650 KID BROOKLIN Xtra

Xtra

Xtra

M651 KID WIND Xtra

NB: Varer merket med Xtra selges kun i hele kartonger. Kartongen inneholder 24 stk.

23


Foto: Vegard Giskehaug | Thorleif Brubakken. Vi reserverer oss mot endringer og feil i trykksaken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.