Catalogus – Young Living Europe – NL

Page 52

THIEVE S® We hebben onze gepatenteerde Thieves®melange toegevoegd aan producten voor persoonlijke verzorging, mondverzorging en schoonmaakproducten. Onze Thieves-lijn bevat zuivere, natuurlijke alternatieven die hard werken en je leven en huis vullen met veilige, zachte en effectieve vervangers.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.