Page 1

Vuosikertomus 2014-2015

Ylä-Savon ammattiopisto

51. lukuvuosi

1

TyĂś huvittaa kun saa olla lempiammatissaan!


SISÄLLYSLUETTELO

Ylä-Savon ammattiopisto 50 vuotta v. 2014 Opetustoimintamme alkoi vuonna 1964 ja siten juhlistimme ammattiopiston 50-vuotispäivää vuonna 2014. Juhlavuosi näkyi läpi koko vuoden 2014 erilaisten tapahtumien muodossa sekä ammattiopiston ilmeessä ja materiaaleissa. Juhlavuosi huipentui Iisalmen torilla 3.9.2014 pidettyyn toritapahtumaan.

Juhlavuoden tunnus ja slogan ”Aikamatka tulevaan” Tunnus on yleisilmeeltään kevyt ja lennokas ja tuo vastapainoa ammattiopiston logolle. Juhlavuoden tunnuslause on monitulkintainen. Pääasiassa se kuvaa pitkää, historiallista matkaa, joka on kuljettu tähän päivään. Matka on täynnä kokemusta, viisautta ja yhteistyötä, ja näiden varaan rakentuu myös tuleva, johon matka jatkuu vauhdilla.

Kuntayhtymän johtajan / rehtorin tervehdys 4 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 6 Laatu- ja strategiatyö 7 Tapahtumia 8 Taitaja9 10 Skills-toimintaa 2014-2015 12 Kulttuuri 14 Urheilu- ja liikuntatoiminta 15 Opiskelijapalvelut ja ohjausosaaminen 16 Oppilaitosyhteistyö - Mahis 17 Tekniikka ja liikenne Kone- ja metalliala Koneistaja, levyseppähitsaaja, koneenasentaja 18 Kone- ja metalliala aikuiskoulutus 19 Koulutusta tukevia hankkeita 19 Autoala Ajoneuvoasentaja 20 Rakennusalat Putkiasentaja 21 Koulutusta tukevia hankkeita 22 Talonrakentaja 23 Rakennusala aikuiskoulutus 23 Puuseppä 23 Sisustaja 25 Autonkuljettaja 26 Logistiikka aikuiskoulutus 27 Maarakennuskoneenkuljettaja 28 Maarakennus aikuiskoulutus 29 Sähköala Sähköasentaja, automaatioasentaja 30 Sähköala aikuiskoulutus 31 Tieto- ja tietoliikennetekniikka ICT-asentaja 32 Luonnonvara-ala Maatilatalous ja metsäala Maaseutuyrittäjä, eläintenhoitaja, metsäkoneenkuljettaja, metsäkoneasentaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja 34 Maatilatalous aikuiskoulutus 34 Koulutusta tukevia hankkeita 37 Hevostalous Hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja 38 Hevostalous aikuiskoulutus 39 Palvelualat Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut Elintarvikkeiden valmistaja, leipuri-kondiittori 40 Elintarvikeala aikuiskoulutus 40 Kokki, tarjoilija 42 Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut aikuiskoulutus 43 Laborantti 44 Hyvinvointi- ja yrityspalvelut Artesaani 45 Parturi-kampaaja 46 Media-assistentti 48 Ohjaava ja valmistava koulutus, valmentava ja kuntouttava koulutus ja opso/startti 49 Yrityspalvelut aikuiskoulutus 50 Aikuiskoulutus valmistuneet 51 Oppisopimuskoulutus tutkinnon suorittaneet 53 Oppisopimuskoulutus 54 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 56 Kehittämishankkeet ja projektit 57 Opetuksen kehittäminen 58 Kansainvälinen toiminta 59 Kuntayhtymäpalvelujen henkilökunta 60 Kiitokset yrityksille ja yhteisölle 61 In Memoriam 62


KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN / REHTORIN TERVEHDYS Lukuvuoden 2014-2015 päättyessä

Parhaimmat Onnittelut Teille kaikille, joHaluan onnitella teitä kaikkia, jotka valmistutte ammattiinne tai saatte todistuksenne muusta ammatillisesta koulutuksesta. Onnittelut myös niille, jotka ovat valmistuneet jo aiemmin lukuvuoden aikana. Ammatillinen koulutus on kokenut ja kokee parhaillaan historiansa suurimpia muutoksia. Hakujärjestelmä muuttui 2014, jonka myötä varsinaisessa yhteishaussa voi hakea ainoastaan ilman toista toisen asteen tutkintoa olevat. Tällä haluttiin varmistaa peruskoulun päättäneille ainakin yksi toisen asteen koulutuspaikka. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan, jonka myötä mm. kuraattoripalvelut toisen asteen opiskelijoille tulivat lakisääteisiksi ja niiden tarjoamisvastuu siirtyi oppilaitosten sijaintikunnille. Ylä-Savon ammattiopistossahan kuraattoripalvelut olivat käytössä jo ennen lakiuudistusta. Merkittäviä muutoksia ammatillisen koulutuksen kenttään tuli myös mittavista taloudellisista sekä opiskelupaikkojen leikkauksista, joiden myötä eri puolilla Suomea on käyty useita YT-kierroksia, joissa ammatillisen koulutuksen opetus- ja muuta henkilökuntaa on vähennetty

merkittävästi. Muutaman vuoden ajan valmisteltu suuri ammatillisen koulutuksen rakenne- ja rahoitusuudistus kaatui eduskuntatyön loppumetreillä. Toteutuessaan uudistus olisi muuttanut koulutuksen rahoituksen pääasiassa koulutuksen järjestäjän volyymiin ja tuloksiin pohjautuvaksi, nykyisen opiskelijavolyymiin pohjautuvan rahoituksen sijalta. Rahoitusuudistus oli pääsääntöisesti ammatillisen koulutuksen kentän tukema, vaikka siinä olikin joitain puutteita. Järjestäjäverkon uudelleen muotoilu jäi samassa yhteydessä toteutumatta. Käytännössä kaikki toisen asteen järjestäjät olisivat joutuneet hakemaan järjestämislupia uudelleen ja merkittävä osa järjestäjistä ei olisi uutta lupaa saanut. Nämä uudistukset tullaan kuitenkin todennäköisesti uuden eduskunnan myötä ottamaan uudelleen valmisteluun, minkä muotoisina sitä on viela vaikea arvioida. Nyt VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 saavat vielä todistukset nykyisen opintoviikkoihin pohjautuvan tutkintorakenteen mukaisesti. 1.8.2015 otetaan käyttöön uudet osaamispisteisiin perustuvat tutkinnot, joissa opintojen etenemisen mittariksi entistä vahvemmin tulee saavutettu osaaminen ei niinkään

4

opintoihin käytetty aika. Tavoitteena on mahdollistaa yhä henkilökohtaisemmat opintopolut kullekin opiskelijalle hänen omien tarpeidensa pohjalta. Syksyllä juhlistimme Ylä-Savon ammattiopiston 50-vuotista taivalta juhlaviikon merkeissä, viikko huipeutui 5.9.2014 järjestettyyn vuosijuhlaan jossa muistelimme ammattiopiston taivalta ja vaiheita. Samassa yhteydessä julkaistiin Juha Pohjosen ja Pekka Kauppisen kirjoittama virallinen historiikki “Opettamista, yrittämistä, työtä – Ylä-Savon ammattiopisto 1964 – 2014”. Ammattiopistomme on laadukasta ammatillista koulutusta tuottava oppilaitos, joka on pystynyt kehittämään toimintaansa siten, että koulutuksen laatu ja toiminnan taloudellinen tehokkuus on kestänyt jo pitkään vertailun muihin koulutuksen järjestäjiin. Perustutkinto-opiskelijoiden läpäisy vuonna 2014 oli erittäin hyvä 70,5 %, lukema on noin 5 %-yksikköä parempi kuin keskimäärin Suomessa. Kokonaiskeskeyttäminen oli 9,28 %:iin. Negatiivinen keskeyttäminen oli 3,27 %, joka on reilusti parempi kuin keskimääräinen keskeyttäminen valtakunnassa. Jatkamme edelleen panostuksia opintojen kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen ja tukemiseen. Tavoitteenamme on olla yksi parhaimmista monialaisista ammatillisista oppilaitoksista Suomessa. Ylä-Savon ammattiopiston laskennallinen vuosiopiskelijamäärä oli vuonna 2014 yhteensä 1979,1 opiskelijaa. Tästä opiskelijoiden vuosikeskiarvosta oli ammatillisen peruskoulutuksen osuus 1160,8 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä oli 277,5 ja aikuiskoulutuksessa kertyi 114 109 opiskelijatyäpäivää, mikä vastaa 540,8 opiskelijatyövuotta. Aikuiskoulutuksen työvoimapoliittisessa koulutuksessa saavutimme käytännössä tavoitteemme. Vos-rahoitteisessa lisäkoulutuksessa jäimme jonkin verran talousarvion tavoitteestamme, opiskelijoita ei vain saatu omaehtoisiin koulutuksiin. Vuonna 2014 Ylä-Savon ammattiopistossa suoritettiin yhteensä 931 erilaista tutkintoa. Joulukuussa 2014 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omistajakunnat antoivatkin järjestetyssä kuntakokouksessa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle / Ylä-Savon ammattiopistolle vahvan tukensa ja halusivat, että jatkossakin Pohjois-Sa-

5

vossa on vähintään kaksi suurta ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä toimii itsenäisenä myös järjestäjäverkkoon mahdollisti kohdistuvien muutosten jälkeen. Yhteishaun uudistuksen myötä yhteishaussa hakukelpoisia ovat olleet ainoastaan ilman toista ammatillista- tai lukiotutkntoa olevat nuoret. Ensisijaisia hakijoita opintopolun kautta eri koulutusohjelmiin oli yhteensä 322 eli 1,01 hakijaa per aloituspaikka. Yhteishaku-uudistuksen vuoksi hakijamääriä ei voi suoraan vertailla edellisiin vuosiin. Oman arviomme mukaan olemme kuitenkin säilyttäneet vetovoimamme suhteessa muihin oppilaitoksiin. Tämän lisäksi erillishaussa oli paljon hakijoita, joten myös syksyllä 2015 oppilaitoksemme on täynnä uusia opiskelijoita. Opiskelijat ja henkilöstö ovat menestyneet jälleen kerran sekä urheilu- ja kulttuurikisoissa että Taitaja-kilpailuissa. Sakustarsin kulttuurikilpailuissa Oulussa 21.-23.4.2015 oppilaitoksemme opiskelijat voittivat kultaa akustisissa soittimissa ja soitinduossa. Hopeaa saatiin lauluryhmät ja kuorot sarjassa. Lisäksi tuli kunniamainintoja muissa lajeissa. Ylä-Savon ammattiopiston laadukas ja iskukykyinen joukkue osallistui Turussa 5.7.5.2015 järjestettyihin ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailuihin Taitaja 2015 -tapahtumassa. Ylä-Savon ammattiopiston kilpailijat saavuttivat kultaa koneistuksessa sekä hopeaa hevostenhoidossa. Ja paljon muita hyviä sijoituksia muissa lajeissa. Onnittelut kaikille kilpailutoimintaan osallistuneille! Haluan kiittää koko henkilöstöämme sekä etenkin lukuvuoden aikana eläköitynyttä rehtoriamme Pentti Väisästä kaikesta siitä työstä jota te olette tehneet oppilaitoksemme hyväksi. Kiitokset myös kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, ilman teitä emme olisi tätä työtä voineet tehdä. Ylä-Savon ammattiopisto on tarjonnut laajaalaisia osaamisen kehittämisen palveluita alueellamme jo yli 50 vuotta. Jatkamme samalla linjalla myös tulevina vuosina. Iisalmessa 29.5.2015 Kari Puumalainen


YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymän johtajan katsaus vuodelta 2014 Ylä-Savon ammattiopiston ylläpitäjä on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, jonka jäsenkunnat ovat Iisalmi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Rautavaara ja Sonkajärvi. Jäsenkuntien asukasmäärä on noin 60 000 asukasta. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, jossa on 16 jäsenkuntien valtuustojen toimikaudekseen valitsemia valtuutettuja. Toimikaudella 2013 - 2016 yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimii Olavi Nousiainen Iisalmesta sekä varapuheenjohtajina Kirsti Puurunen ja Harri Mähönen Iisalmesta. Yhtymävaltuuston valitsemana kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta vastaavana luottamuselimenä toimii yhdeksänjäseninen yhtymähallitus. Sen puheenjohtajana toimii Matti Heikinmaa Kiuruvedeltä, 1. varapuheenjohtajana Onni Savolainen Lapinlahdelta ja 2. varapuheenjohtajana Kaarina Mäyrä Iisalmesta. Kuntayhtymän vuosiliikevaihto vuodelta 2014 oli n. 25,3 milj. euroa. Henkilöstömäärä vuoden 2014 lopussa oli yhteensä 276 henkilöä. Opiskelijoita oli vuosikeskiarvona yhteensä

1979,1, joista ammatillisessa peruskoulutuksessa 1160,8, oppisopimuskoulutuksessa 277,5 ja aikuiskoulutuksessa noin 540,8 opiskelijaa. Kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet olivat: Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen (puheenjohtaja) Talousjohtaja Matti Kauppinen (varapuheenjohtaja) Rehtori Pentti Väisänen (31.12.2014 saakka) Koulutusjohtaja/vararehtori (1.1.2015 alkaen henkilöstöjohtaja) Outi Rautiala Kehitysjohtaja Niina Puumalainen Koulutusalajohtaja Vesa Miettinen (1.1.2015 alkaen suunnittelujohtaja) Koulutusalajohtaja Kirsi Pulkkinen (1.1.2015 alkaen koulutusjohtaja ja vararehtori) Koulutusalajohtaja Jarmo Walli (1.1.2015 alkaen koulutusjohtaja) Koulukuraattori Antti Ronkainen, henkilökunnan edustaja Hallintopäällikkö Saara Brown, johtoryhmän sihteeri.

6

LAATU- JA STRATEGIATYÖ LAATUTYÖ

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen kohdentuvat opiskelijamäärien leikkaukset tuovat edelleen uusia haasteita toiminnan organisoinnille. Toimintajärjestelmätyössä on kuvattu kaikki liiketoimintaprosessit ja laadittu niille tavoitteet ja strategialähtöiset toimintasuunnitelmat. Toimintatapoja muokkaamalla ja yhdenmukaistamalla varmistetaan keskittyminen olennaiseen ja edistetään palvelujen joustavaa sujumista. Toimintaprosessit on syksyn ja talven aikana esitelty koko henkilöstölle. 1.1.2015 otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli tukemaan prosessimaista toimintaa. Prosessien kehitystyötä jatketaan prosessiryhmissä, joihin kuluu eri henkilöstöryhmien edustajia. Toimintaa koordinoi laatupäällikkö. Opiskelijoita edustaa oppilaskunnan hallituksen nimeämät edustajat. Ylä-Savon ammattiopisto osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkintokilpailuun ja sijoittui kuuden parhaan joukkoon. Syyskuussa kilpailun arviointiryhmä teki arviointikäynnin oppilaitokseen. Saatu palaute vahvistaa käsitystä siitä, että olemme oikealla tiellä. Erityisesti läpäisyn tehostamiseen ja keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvät toimintamallit sekä prosessimainen toiminta saivat myönteistä palautetta. Vuoden alussa tehtiin Opetushallituksen toimiviin laadunhallintakriteereihin perustuva itsearviointi, jossa oli mukana eri henkilöstöryhmien, koulutusalojen, opiskelijoiden ja työelämän edustajia. Arvioinnin perusteella Ylä-Savon ammattiopiston laadunhallinta on kehittyvällä tasolla (asteikko puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt). Toiminnan kehittämisessä huomioidaan arvioinnin tulokset.

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä on selvitetty erilaisten kyselyiden avulla. Tulokset osoittavat positiivista kehitystä sekä suhteessa omiin tavoitteisiin että muihin koulutuksenjärjestäjiin. Keväällä käynnistettiin laaja kehittämishanke, jonka tuloksena YläSavon ammattiopistossa otetaan vuoden loppuun mennessä käyttöön sähköinen asiakirjahallinta, tietovarasto ja uudistettu intra. Ylä-Savon ammattiopisto on aktiivisesti mukana OPH:n kansallisessa laatuverkostossa sekä Itä-Suomen koulutuksen järjestäjien LOISTE - Laatua oppivien itäsuomalaisten tekemänä -kehittämishankkeessa. Hankkeen tuloksena on parannettu opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia koulutukseen liittyvissä asioissa, laadittu luonnos virtuaalisen vertaisarvioinnin käsikirjasta ja osallistuttu muiden hankkeessa olevien koulutuksenjärjestäjien vertaisarviointeihin. Syksyllä oppilaskuntien edustajat tapasivat toisensa Joensuussa ja arvioivat, miten opiskelijoiden vaikuttaminen eri oppilaitoksissa toteutuu sekä suunnittelivat, miten opiskelijat voisivat paremmin osallistua oppilaitosten laadun kehittämiseen. Hanke jatkuu ja tavoitteena on sidosryhmien mukaan ottaminen laadunhallintatyöhän sekä tulostiedon läpinäkyvyyden lisääminen. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

STRATEGIATYÖ

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän visiona vuodelle 2019 on olla toiminta-alueensa arvostettu osaamisen ja hyvinvoinnin monialainen edistäjä. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamus ja vastuullisuus. Luottamuksella tarkoitamme lupausten pitämistä kaikessa toiminnassamme ja sellaista toimintaa, että asiakas voi luottaa tuottamamme palvelun tasoon.

7

Vastuullisuudella tarkoitamme vastuun kantamista omasta tekemisestämme ja kehittymisestämme sekä vastuuta muista. Koko henkilöstö toimii työssään vastuullisesti strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on vastuullinen osaamisen kehittymisen edesauttaja, toimintaamme luotetaan aina. Vision toteutumiseksi kuntayhtymän ja Ylä-Savon ammattiopiston strategia on laadittu vuoteen 2019 saakka ja sitä on päivitetty syksyllä 2014. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymässä on neljä strategista tavoitetta vision toteuttamiseksi. Ne muodostavat strategiaohjelman, jota johtaa kuntayhtymän johtaja. Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuntayhtymä- ja osaamisaluekohtaisilla mittareilla. Näiden perusteella voidaan arvioida tavoitteiden saavuttamista. Strategisiksi tavoitteiksi ja kehittämisen kohteiksi ovat valittu seuraavat kokonaisuudet vuosille 2015- 2019: 1. Yhteiskuntavastuu Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä vastaa toiminnallisesti ja rakenteellisesti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin 2. Laatuvastuu Oppilaitoksen tuottamien koulutus- ja kehittämispalvelujen laatu vastaa asiakkaidemme tarpeisiin tuottaen heille lisäarvoa. Koulutuskuntayhtymällä on kattava ja toimiva laadunhallintajärjestelmä. 3. Yksilövastuu Tarjoamme yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka vastaavat työelämän nykyisiä ja tulevia toimintaympäristöjä. 4. Osaamisvastuu Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän henkilöstön osaaminen vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin sekä mahdollistaa palveluiden laadukkaan toteuttamisen.


TAPAHTUMIA Katso lisää kuvia ja videoita muista tapahtumista: www.ysaomarkkinointi.kuvat.fi www.youtube.com/ysaomarkkinointi

Rehtori Pentti Väisäsen muotokuvan paljastus ja läksijäisjuhla 21.11.2014 Keväällä 2014 valmistuneita opiskelijoita Iisalmen kulttuurikeskuksella.

Olemme juhlineet 50-vuotista taivalta pitkin vuotta erilaisin tapahtumin. Yleisölle näkyvimmät tapahtumat olivat syyskuun alussa, toritapahtuma 3.9. ja varsinainen pääjuhla Asevelikadulla 5.9.2014.

Ahaa Teatterin Whazzup Ernu? -esitys 24.3.2015 Asevelikadulla. Kuvaaja Jari Kivelä

Jarmo Walli sai 23.2.2015 Tasavallan presidentin myöntämän Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin. Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristit saivat Mirja Heikkilä-Luiro, Heino Polvinen, Airi Räsänen ja Eija Vesterinen. Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan mitalin sai Riitta Kajanus

”Huutokauppakeisari” Aki Palsanmäki, suunnittelujohtaja Vesa Miettinen ja Heli Palsanmäki huutokaupassa Asevelikadulla 12.5.2015.

Iisalmen Nuorisotalolla järjestettiin 21.3.2015 Savonia ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden ja Ylä-Savon ammattiopiston kotoutumiskurssin opiskelijayhteistyönä kulttuurit kohtaavat- tapahtuma.Tapahtumassa sai katsella, kokeilla ja maistella eri maiden kulttuureita.

Räätäli ja mediapersoona Arman Alizadin kertoi omien unelmien toteuttamisesta Yrittäjän päivänä 5.9.2013 Iisalmen kulttuurikeskuksella.

9


TAITAJA 9

Vasemmalta Pielaveden Puustellin koulun teknisen työn lehtori Juha Keinonen, koulun Taitaja9 joukkue ja Ylä-Savon ammattiopiston opinto-ohjaaja Paavo Härkönen Taitaja9 - finaalissa Turussa.

Taitaja9

Kädentaitoja ja nopeutta mittaava Taitaja9-paikalliskilpailu järjestettiin ratakilpailuna 13.11.2014 Ylä-Savon ammattiopiston liikuntahallissa yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston Iisalmen toimipaikan toimijoiden kanssa. Kilpailutehtävät koottiin molempien oppilaitosten koulutusaloilta. Opiskelijapalveluiden henkilöstö, alojen opettajat ja opiskelijat toimivat kilpailun toteuttajina: vastuuhenkilöinä, ratatuomareina, ajanottajina ja joukkuetutoreina. Alojen edustajat markkinoivat kyseistä alaa mm. käyttämällä oman

alansa työvaatteita toimitsijatehtävissä. Kisajärjestelyissä oli mukana noin 150 henkilöä. Taitaja9-k ilpailuun osallistui 27 joukkuetta Ylä-Savon peruskoulujen 9-luokilta. Edustettuina olivat kaikki Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kunnat Keitelettä ja Rautavaaraa lukuun ottamatta. Näiden kuntien peruskoulut osallistuivat paikalliskilpailuun valtakunnallisen aluejaon mukaan Viitasaarella ja Kuopiossa. Iisalmen paikalliskilpailun kolme parasta joukkuetta olivat: Anonyymit (Puustellin koulu, Pielavesi), Celsius

10

(Kauppis-Heikin koulu, Iisalmi) ja M&Lkoulu 5 (Matin ja Liisan koulu, Lapinlahti). Nämä joukkueet edustivat Ylä-Savoa Mikkelissä 2.12.2014 pidetyssä Taitaja9 – Savon aluekilpailussa. Tässä kilpailussa Ylä-Savo menestyi hienosti: Puustellin koulun joukkue sai ensimmäisen palkinnon ja pääsi kilpailemaan Turkuun, valtakunnalliseen Taitaja9-finaaliin toukokuussa 2015. Ylä-Savon ammattiopiston Taitaja9-vastuu- ja yhteyshenkilönä toimi johtava opinto-ohjaaja Riitta Laamanen. Lisätietoa: http://www.taitaja9.fi

11


Skills Finland ry on perustettu 1993 ja se pyrkii edistämään suomalaisen ammatillisen koulutuksen ja osaamisen arvostusta.

SKILLS-TOIMINTAA 2014-2015

Koneistuksen kultamitalisti Jari Lipponen ja hevostenhoidon hopeamitalisti Henna Björkbacka

TAITAJA2015 TURKU

Taitaja-kilpailutoiminta Opiskelijoiden huippuosaamisen kehittämistä Opiskelijoiden huippuosaamisen kehittämistä edistetään osallistumalla ammattitaidon kilpailutoimintaan. Lajikohtaisista Suomen mestaruuksista kilpaillaan vuosittain järjestettävässä TAITAJA-tapahtumassa, joka on suurin vuosittainen ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Taitaja2015 tapahtuma järjestettiin Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa sekä HK Areenalla 5.–7.5.2015, ja sen kilpailuihin osallistui yhteensä noin 450 opiskelijaa. Alle 20-vuotiaat ammatillisessa koulutuksessa olevat nuoret kilpailivat Suomenmestaruuksista yli 40 ammattialalla. Tapahtumaan kuuluivat myös TaitajaPLUS-ammattitaitokisa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ja kädentaitojen joukkuekisa Taitaja9 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille. SM- kilpailuun valitaan osallistujat alkukarsinnoissa (semifinaalit) joita järjestetään oppilaitoksissa tammi – helmikuussa.

Ylä-Savon ammattiopiston Taitaja2015 finalistien sijoitukset Laji 603 Koneistus: 1. Jari Lipponen, Iisalmi ja 7. Markus Kärkkäinen, Kiuruvesi Laji 309 Hevostenhoito: 2. Henna Björkbacka, Kokkola Laji 205 Tietokoneet ja -verkot: 4.(Medallion for Excellence) Ville Tiikkainen, Iisalmi ja 6. Joonas Närhi, Sonkajärvi Laji 311 Eläintenhoito: 5. Marita Heikkinen, Hyrynsalmi ja 7. Karita Huttunen, Viitasaari Laji 607 Koneenasennus ja kunnossapito: 5. Tuomas Tikkanen, Lapinlahti ja Jyri Rahkola, Lapinlahti (parikilpailu) Ylä-Savon ammattiopisto oli mukana Turun Taitaja2015 tapahtuman järjestely- ja tuomaritehtävissä: Jorma Kärkkäinen, Tero Rönkä, Mirja HeikkiläLuiro ja Satu Nasrelarab. Kansallisen tason TAITAJA toiminnassa menestyneistä opiskelijoista valitaan Suomen edustajia Euroopan- ja maailmanmestaruuskilpailuihin. Kansainvälistä kilpailutoimintaa ohjaa ja koordinoi Skills Finland ry. Seuraavat WorldSkills -kilpailut (WSC) järjestetään Brasilian São Paulossa 11.-16. elokuuta 2015.

12

Suomen maajoukkueen edustajien osaamista kehitetään SkillsFinlandin hyväksymissä huippuvalmennusyksiköissä. Ylä-Savon ammattiopistossa toimii seuraavat valmennusyksiköt: Tietokoneet ja verkot, IT Network Systems Administration, laji nro: 39 Lajivalmentaja: Mirja Heikkilä-Luiro CNC-sorvaus, CNC-turning, laji nro: 6 CNC-jyrsintä, CNC-milling, laji nro: 7 Lajivalmentaja Jarkko Ruotsalainen Jokaisen lajin valmennustoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa lajin valtakunnallinen lajipäällikkö. Lisää SM-kilpailutoiminnasta: www.skillsfinland.com ja www.taitaja2015.fi

13


URHEILU- JA LIIKUNTATOIMINTA

KULTTUURI

SAKUstars 2015 -kulttuurikilpailut Oulussa Vuoden 2015 ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut pidettiin 21.-23.4.2015 Oulussa; teemana oli ”LUOVUUDEN JUHLAA!”. SAKUstars-tapahtuma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden esiintyä, kilpailla, seurata muiden esityksiä, saada palautetta tuomareilta sekä tutustua samanhenkisiin nuoriin eri puolilta maata. SAKUstars on opiskelijoille aina yksi kevään kohokohdista. Monelle nuorelle kulttuurikilpailut voivat olla ponnahduslautana pitemmällekin harrastustoiminnalle, mikä on myös vastapainoa työssä jaksamiselle.

Tänä vuonna eniten osallistujia oli musiikkilajeissa ja taidetta kahdessa tunnissa -sarjassa. Etukäteistöissä osallistuimme taidekäsityöt-, runo-, piirrostaide- ja valokuvaussarjoihin. Paikan päällä esitettävissä lajeissa opiskelijamme osallistuivat mm. seuraaviin sarjoihin: yksinlaulu, ryhmälaulu, lauluduot, soitinduot, digikuvaus , taidetta kahdessa tunnissa, mallin mukaan sekä runo tunnissa. SAKUstars on ainutlaatuinen kattaus kulttuuria, jossa pääosissa ovat amislaiset ympäri Suomea. Nytkin mukana oli lähes 800 opiskelijaa. Ensi keväänä suuntaamme kohti Espoota teemalla ”MONENA”!

Palkitut: Akustiset soittimet 1.sija Oona Paananen SISU13, piano Soitinduot 1.sija Sami Raden SÄH12 ja Roni Ruotsalainen LOGI12, rummut ja bassokitara Lauluryhmät 2.sija Jenni Lohilahti PAKA13, Nea Ruotsalainen PAKA/MAHIS ja Janne Lohilahti HORECA/MAHIS Yksinlaulu; iskelmä, pop, jazz Kunniamaininta Janne Lohilahti HORECA/MAHIS Mallin mukaan Kunniamaininta Elisa Tenhunen ARTE12 Oona Paananen, piano

Kerhot Koko lukuvuoden ajan on opiskelijoilla ollut mahdollisuus osallistua liikuntakerhoihin, joita Jukka Qvintus on ohjannut. Maanantaina on pelattu sulkapalloa, tiistaina palloiltu vaihtelevasti ja torstaina harrastettu salibandya. Kävijöitä on ollut runsaasti. Palloiluhallin kuntosalia uudistettiin talven aikana ja osan aikaa tila ei ollut käytössä. Maalattu ja uusilla varusteilla varustettu sali on maaliskuulta ollut opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä (opiskelijat päivällä ja kerhoaikoina). Henkilökunnalla on ollut tuttuun tapaan vuoroja palloiluhallilla. Lajeista sulkapallo on tällä hetkellä suosituin pelimuoto. Kilpailutuloksia/ Opiskelijat Pitkästä aikaa jäivät kesä- ja talvikisat opiskelijoilta käymättä. Kesäkisat Espoossa ja talvikisat Porissa, valitettavasti ilman Ylä-Savon ammattiopistolaisia. Salibandy Koulun salibandyjoukkue osallistui SAKU:n sarjaan. Ensimmäisen kierroksen turnaus pelattiin Iisalmessa 13.11.2014. Ensimmäisessä ottelussa vastaan asettui Savon ammatti- ja aikuisopiston kova joukkue ja parissa minuutissa peli oli selvä, tappiolukemat lopulta 1-15. Vuokatin

urheiluopistolle ja Haapajärvelle annettiin tasapäinen vastus, mutta ilman voittoja oli tämän vuoden alkulohkossa jäätävä. Sähly Koulun sisäinen luokkajoukkuesähly pelattiin joulukuussa. Yksi pitkä pelipäivä, jossa 10 joukkuetta tavoitteli Ylä-Savon ammattiopiston mestaruutta. Hyvätasoisen turnauksen parhaaksi pelasi SÄH14 voittaen loppuottelussa TARA14 –joukkueen. Kolmanneksi pelasi itsensä TARA14 Kuopio. SAKUsählyn jatkoturnaus pelattiin aprillipäivänä Kajaanissa. Vastustajina olivat Kajaani ja Haapajärvi. Kajaani oli selvästi paras joukkue ja pääsi lopputurnaukseen, keskinäisessä ottelussa SÄH14 hävisi niukasti Haapajärvelle. Syksyllä lokakuun alussa pelattiin katusählyturnaus Asevelikadun sisäpihalla. 4 joukkuetta kokeili peliä. Toukokuulla pelattavaan YSAO -turnaukseen saatiin ystävyyshenkisistä peleistä hyvää oppia. Henkilökunta Maraton Jorma Kärkkäinen juoksi Helsingissä elokuussa SAKUmaratonin M60 –sarjassa hienon voiton.

Mallin mukaan ”Kaikki näkevät unia” Kunniamaininta Elisa Tenhunen ARTE12

Sami Raden ja Roni Ruotsalainen rummut ja bassokitara

14

15

Kesäkisat, Vierumäki 30.8.-31.8.2014 Yleisurheilu M60 800m 2. Jorma Kärkkäinen 3000m 2. Jorma Kärkkäinen Maastoj. 2. Jorma Kärkkäinen Ammunta Ilma-aseiden kotiratakilpailut (kaikki mainitut Ylä-Savon ammattiopistosta) Ilmakivääri NY 1. Johanna Virtanen 2. Tanja Pelkonen 3. Jasmiina Rönkkö MY 1. Jussi Ahonen 2. Ossi Räty 4. Juha Roth M50 2. Juhani Parviainen 4. Herkko Kumpulainen M60 1. Tuomo Karttunen 3. Paavo Savirinne Ilmapistooli M50 3. Herkko Kumpulainen M60 3. Tuomo Karttunen 6. Paavo Savirinne Joukkue: 1. Ylä-Savon ammattiopistoPeltosalmi (Ahonen, Parviainen, Virtanen) 2. Ylä-Savon ammattiopisto (Karttunen, Huttunen, Savirinne) Keilailu, Seinäjoki M harraste 6. Herkko Kumpulainen


OPISKELIJAPALVELUT JA OHJAUSOSAAMINEN Ohjausosaamisen vastuualueeseen sisältyvät: opintojen ohjaus, erityisen tuen palveluiden koordinointi, opiskelijahyvinvointi- ja opiskeluhuoltotyö, asuntolatoiminta sekä opiskelijakunta- ja tutor-toiminta. Myös Ylä-Savon SOTE ky:n sekä Kiuruveden ja Kuopion kaupungin järjestämä opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut kuuluvat tälle vastuualueelle. Lisäksi opetuksen saralta vastuualueelle kuuluvat ammatilliseen koulukseen ohjaava ja valmistava Startti-koulutus, valmentava ja kuntouttava (Valmentava I) Ura-koulutus ja maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutukset. Vastuualueen vetäjänä toimii koulutuspäällikkö. Muina toimijoina ovat opinto-ohjaajat, opiskeluhuollon ohjaajat, kasvatusohjaaja ja asuntolaohjaajat sekä SOTE ky:n ja kaupunkien palkkaamat terveydenhoitajat, lääkärit, kuraattorit ja psykologit. Ohjausosaamisen vastuualueen henkilöstön yhteisenä tavoitteena on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategiassa määritellyn ”Yksikään ei putoa” -ohjelman mukaisesti - ohjata, tukea ja kasvattaa opiskelijoita siten, että he voivat hyvin, etenevät opinnoissaan, valmistuvat ammattiin ja sijoittuvat joko työelämään tai jatko-opintoihin. Syksyllä 2013 ammattiopistossa käyttöön otetun Huolenpidon portaat –toimintamallin juurruttamista jatkettiin hyvällä menestyksellä. 1.8.2014 tuli voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, jonka määrittelemiä sisältöjä ja toimenpiteitä muokattiin Ylä-Savon ammattiopiston arjessa toimiviksi. Tässä työssä tukena oli itäsuomalaisten koulutuksen järjestäjien yhteinen Osallistava opiskelijahuolto –hanke verkostoineen. Ylä-Savon ammattiopiston vanhempainryhmä on yksi hankkeen kehittämä uusi toimintamuoto. Ryhmänohjaajat ja opettajat ovat Ohjausosaamisen vastuualueen henkilöstön tärkeitä yhteistyökumppaneita oppilaitoksen sisällä. Merkittäviä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat opiskelijoiden vanhemmat ja huoltajat, YläSavon alueen peruskoulut ja toisen asteet oppilaitokset, Pohjois-Savon TE-toimisto, SOTE ky:n Nuorten Palvelut, kuntien etsivän nuorisotyön, sosiaali- ja nuorisotoimen edustajat sekä Iisalmen seurakunnan nuorisotyön edustajat. Opiskelijapalveluiden edustus on Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän monialaisissa työryhmissä. Ohjausosaamisen vastuualueen toimintaa kehitettiin myös TATU - Tartu tutkintoon-, Startti opinnollistamiseen

OPPILASKUNTIEN HALLITUKSET

sekä Uudet opiskelijavalinnan perusteet ja ohjaustuki –hankkeen avulla, jotka esitellään tarkemmin kehittämistoiminnan yhteydessä.

Oppilaskuntatoiminta

Jokainen Ylä-Savon ammattiopiston perustutkinnon opiskelija kuuluu oppilaitoksemme opiskelijakuntaan. Hingunniemessä, Peltosalmella ja Iisalmen toimipaikoissa toimivat omat opiskelijakuntien hallitukset. Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on ohjata opiskelijat keskinäiseen yhteistyöhön, parantaa opiskelijoiden asemaa oppilaitoksessa ja edistää opiskelijoiden vastuuta yhteisten asioiden hoidossa. Opiskelijakuntien hallitukset edustavat opiskelijoita oppilaitoksen päätöksenteossa. Ylä-Savon ammattiopiston eri työryhmissä on opiskelijaedustukset. Opiskelijakunta oli lukuvuoden 2014-15 aikana aktiivinen. Opiskelijat olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa Ylä-Savon ammattiopiston juhlavuoden tapahtumia, uusien opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviä ja valtakunnallista ”Hyvinvointi virtaa ammatilliseen koulutukseen” -hyvinvointiviikkoa. Osallisuus ja vaikuttaminen olivat vahvasti esillä koko lukuvuoden aikana. Syksyllä 2014 opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajat olivat mukana Joensuussa pidetyssä ”Loistelias opiskelijakuntatoiminta” -koulutuksessa. Opiskelijamme olivat mukana järjestämässä keväällä 2015 ”Nuorten vaikuttamispäivää” yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Opiskelijakunta järjesti myös Eduskuntavaalien varjovaalit keväällä 2015. Iisalmen toimipaikkojen hallituksen puheenjohtaja Jenna Murisoja (PAKA12) osallistui valtakunnalliseen Opiskelijaparlamentin kokoukseen SAKU ry:n kulttuuritapahtuman yhteydessä.

Asuntolatoiminta

Ylä-Savon ammattiopistolla on kolme opiskelija-asuntolaa: Kangaspirtin ja Peltosalmen asuntolat Iisalmessa sekä Museokadun asuntola Kiuruvedellä. Asuminen on opiskelijoille ilmaista. Asunnot ovat kalustettuja soluhuoneistoja. Asuntolaohjaajat huolehtivat asuntoloiden päivittäisestä arjen sujumisesta ja opiskelijoiden turvallisuudesta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat osallistuneet lukuvuoden aikana kurssille, jossa puhutaan mm. asumisviihtyvyydestä, terveydestä, elämänhallinnasta ja harrastuksista. Jokaisessa asuntolassa on asuntolaneuvosto opiskelijajäsenineen. Sen tarkoituksena on

lisätä opiskelijoiden osallisuutta asuntolan vapaa-ajan toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Asuntolan asukkaat ovat osallistuneet myös Ylä-Savon ammattiopiston järjestämiin kerhoihin. Kerhoihin on saatu tukea TATU-hankkeelta.

Hingunniemi Puheenjohtaja: Satu Kaunisto Raoh13 Varapuheenjohtaja: Sina Nisula Raoh 14 Sihteeri: Janica Salo Raoh12 Varasto: Piia Kajanus Heho13 Varasihteeri: Eeva Rauhala Heho14 Rahasto: Pauliina Kangas Raoh12 Tiedotus: Annika Rontu Heho14

HENKILÖSTÖ (1.1.2015 alkaen)

Koulutuspäällikkö Riitta Laamanen Opinto-ohjaaja, erityisopetuskoordinaattori, TATU-hanketoimija/Pemo Paavo Härkönen Opinto-ohjaaja, Startti opinnollistamiseen hanketoimija Ritva Ikonen (osa-aikainen) Opinto-ohjaaja, TATU-hanketoimija/Hingunniemi Sari Karvali (osa-aikainen) Opinto-ohjaaja, TATU-hankevastaava Terttu Kortelainen MAHIS-opinto-ohjaaja Päivi Vanninen Opiskeluhuollon ohjaaja Miia Bovellan (osaaikainen) Opiskeluhuollon ohjaaja, Osallistava opiskelijahuolto -hankevastaava Minna Paaskoski Kasvatusohjaaja Jussi Madetoja Asuntolaohjaaja Sami Kokkonen/Peltosalmi Asuntolaohjaaja Arto Räty/Hingunniemi, Museokatu Asuntolaohjaaja Meeri Vauhkonen/Kangaspirtti

Iisalmi Puheenjohtaja Jenna Murisoja Paka12 Varapuh.joht. Satu Mäkeläinen Sisu13 Sihteeri Jenna Tuovinen Sisu14 Jani Haatainen Tara14 Pinja Heikkinen Paka14, Rasmus Hiltunen Kome14b Merlinda Rexhepi Leko13 Mira Mattola Leko13 Mikael Nyholm Kokki13 Arsi Partanen Kome14A Janna Pietikäinen Horeca14A Jussi Piippo Kome14c Henna Pitkäkangas Horeca14A Jenny Ryth Logi13 Ville Virtanen Kokki13 Tuomo Voutilainen Logi12 Jenna Syrjälahti Logi14

Peltosalmi Puheenjohtaja Erica Väänänen Ehy14 Sihteeri Emma Laitinen Eh12 Emma Willman Eh14 Riikka Rautiainen Mt12 Juha Komulainen Metsä14 Jere Partanen Mt14 Juulia Laide Eh14 Marianne Myllynen Eh14 Niina Hosionaho Ehy14 Taru Partanen Mara13

YLÄ-SAVON SOTE KY:N, KIURUVEDEN JA KUOPION KAUPUNGIN OPISKELUHUOLTOHENKILÖSTÖ

Terveydenhoitaja Mari Eskelinen/Peltosalmi (osa-aikainen) Terveydenhoitaja Tiina Heikura, sijaisena Marika Lätti 31.1.2015 alkaen (osa-aikainen) Terveydenhoitaja Sari Kinnunen/Hingunniemi (osa-aikainen) Terveydenhoitaja Sari Saastamoinen/Asevelikatu Terveydenhoitaja Kirsi Santala/mara-koulutus, Kuopio (osa-aikainen) Lääkäri Tiina Pehkonen, sijaisena (osaaikainen) Lääkäri Riitta Stång (osa-aikainen) Kuraattori Marja Karjalainen (osa-aikainen) Kuraattori Maritta Knuutinen (osa-aikainen) Kuraattori Carita Palomäki/mara-koulutus, Kuopio (osa-aikainen) Kuraattori Mia Rönkkö (osa-aikainen) Psykologi Viktoria Mate Psykologi Laura Raatikainen/mara-koulutus, Kuopio (osa-aikainen)

VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN JA MAMUKOULUTUSTEN HENKILÖSTÖ Aikuisopettaja Natalia Hurri Aikuisopettaja Hannele Juntunen Lehtori, koulutusvastaava Senja Karhunen Aikuisopettaja Eila Leskinen-Heilmann Tuntiopettaja Anna-Helena Lipponen Lehtori Tero Rönkä

Hanna Pulkkinen valmistui hevostenhoitajaksi, ratsastuksenohjaajaksi, ylioppilaaksi ja suoritti lukion neljässä vuodessa Mahis-yhteistyöverkostossa.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ - MAHIS Lukuvuosi 2014 -15 oli MAHIS-yhteistyöverkoston kolmastoista toimintavuosi. Ylä-Savon ammattiopiston, Iisalmen lyseon, Kiuruveden lukion, Lapinlahden Lukio- ja Kuvataidelukion, Pielaveden lukion, Sonkajärven lukion, Vieremän lukion sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston Iisalmen toimipaikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja yhteistyöverkoston oppilaitoksissa samanaikaisesti ja joustavasti. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen tutkinnon ohessa lukion oppimäärä sekä ylioppilastutkinto neljässä vuodessa tai ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto kolmessa vuodessa tai lähialoilla kaksi ammatillista tutkintoa neljässä vuodessa. Kaikilla verkoston opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua haluamaansa koulutukseen vaihtojaksolla sekä laajentaa ja yksilöllistää osaamistaan omien tavoitteidensa mukaan. Vuoden 2014 lopussa MAHIS-opiskelijoiden kokonaismäärä oli 203, joista Ylä-Savon ammattiopistossa opiskeli 167 opiskelijaa. MAHIS-opinto-ohjaajana on toiminut opinto-ohjaaja Päivi Vanninen. www.mahis.fi

17


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: kone-, metalli- ja energiatekniikka

AIKUISKOULUTUS Kone- ja metalliala

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma • Koneistaja • Levyseppähitsaaja • Koneenasentaja

Kone- ja metallialan aikuiskoulutustarjonta käsitti perus- ja jatkokoulutusta kaikille kone- ja metallialan henkilöstöryhmille aina työnsuorittajista suunnittelijoihin ja toimihenkilöihin asti. Koulutuksemme keskittyi koneistukseen, koneenasennukseen, levyja hitsaustöihin ja CAD/CAM–tekniikkaan.

Kone- ja metallialalla opiskelun aloitti syksyllä 2014 kolme uutta ryhmää ja perustutkintoa oli suorittamassa yhteensä 150 nuorta. Ensisijaisia hakijoita oli ennätyksellinen 47 ja aloituspaikkoja 50. Ylä-Savon ammattiopistossa kone- ja metallialan perustutkinnon valmistustekniikan koulutusohjelmassa koulutetaan koneistajia, levyseppähitsaajia ja koneenasentajia alueen konepajateollisuuden tarpeisiin. Ylä-Savossa on vahva konepajateollisuus ja se tarjoaakin hyvät mahdollisuudet työllistyä seutukunnalle. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden hakeutua mm. ammattikorkeakouluun jatko-opintoihin Ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluvat levy- ja hitsauksen-, koneistuksen- ja asennuksen- ja automaatiotekniikan perusteet. 2. ja 3. vuotena opiskelija syventää osaamistaan valitsemansa tutkinnon mukaan (levyseppä-hitsaaja, koneistaja tai koneenasentaja). Opiskelija syventää osaamistaan tutkinnosta riippuen mm. nykyaikaisten työstö-/ levytyökoneiden ohjelmointiin ja käyttöön, eri hitsausmenetelmiin, kone- ja laiteasennuksiin sekä myös teollisuusrobotin käyttöön. Ammatilliset valmiudet täydentyvät työssäoppimisjaksoilla, jolloin opiskelijat tekevät käytännön työtehtäviä kokeneiden työntekijöiden ohjauksessa. 2014- 2015 jatkettiin lukuvuonna 2013- 2014 aloitettua opetustilojen kehittämistä alueen koulutustarpeita ja tulevaisuuden näkymiä vastaaviksi. Koulun ja yritysten välinen yhteistyö jatkui mm. Ponsse-polun laajentamisella ja levittämisellä alihankintayrityksiin. Uusia oppimisympäristöjä ke-

hitettiin lisää: Farmi Forest-, Timaco-, E Avenue-, Ratesteel-, Debomix-, HT-Laser sekä Lapinlahden Koneistus Oy:lle. Näissä oppimisympäristöissä luotiin opiskelijalle yksilöllinen opintopolku, jossa hän tutustuu monipuolisesti yrityksen erilaisiin tuotantotehtäviin ja suorittaa yrityslähtöisesti räätälöidyn tutkinnon. Taitaja 2015 semifinaaleista finaaliin selvittivät koneistuksesta Jari Lipponen ja Markus Kärkkäinen sekä koneenasennus- ja kunnossapitolajista viime vuoden taitajafinaalien hopeamitalistit Jyri Rahkola ja Tuomas Tikkanen. Finalistien määrä Ylä-Savon ammattiopisto:N kone- ja metallialalta oli valtakunnallisestikin huipputasoa. OPETTAJAT Huttunen Jari, koneistus, koulutusvastaava Hänninen Simo, koneenasennus, koulutusvastaava Korhonen Veijo, hitsaus- ja levytyöt Leinonen Heikki, hitsaus- ja levytyöt (opintovapaalla 1.8.2015 saakka) Kaakko Asko, hitsaus- ja levytyöt Saarelainen Pertti, hitsaus- ja levytyöt Markkanen Veli-Pekka, ammatinohjaaja pienkonemekaanikko, ensiapukoulutus Mehtonen Lassi, hitsaus- ja levytyöt, koulutusvastaava (opintovapaalla 1.8.2016 saakka) Pehkonen Veli-Petteri, koneistus Piirainen Jouni, koneistus Ruotsalainen Jarkko, koneistus Ipatti Sami, koneistus Savirinne Paavo, hitsaus- ja levytyöt Vaarasuo Miika, koneenasennus, automaatiotekniikka Laukkanen Harri, koneenasennus

Alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi tarjosimme mahdollisuuden suorittaa myös hitsaajien pätevyyskokeita sekä IWS- koulutuksen. Myös erilaiset lyhytkoulutukset, kuten tulityökortti- ja työturvallisuuskorttikoultukset ovat olleet koulutustarjonnassa.

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015

OPETTAJAT Kumpulainen Tero, hitsaus- ja levytyöt Lehikoinen Petri, aikuisopettaja Malinen Timo, koneistus Oksman Arto, koneenasennus Polvinen Heino, koulutusvastaava, koneenasennus, koneistus, hitsaus- ja levytyöt Riihinen Aimo, koneenasennus Voutilainen Arto, CAD/CAM, hitsaus- ja levytyöt Väisänen Taisto, hitsaus- ja levytyöt, hitsaus- ja levytyöt

Kone- ja metallialan perustutkinto Koneistaja

Hakala Tuomas Aukusti, Kiuruvesi Hartikainen Henri Matti Juhani, Lapinlahti Heikkinen Juuso Hermanni, Suomussalmi Humaloja Ella Katri Maria, Kiuruvesi Husso Jesse Otto Petteri, Iisalmi Immonen Tero Otto Juhani, Sonkajärvi Koistinen Eelis Kristian, Sonkajärvi Kärkkäinen Markus Mikael, Kiuruvesi Moilanen Veera Maria, Iisalmi Niskanen Juho Eero Aleksi, Kiuruvesi Rönkkö Mikael Juuso Tapio, Sonkajärvi Sirviö Kristian Kalevi Matias, Pyhäjärvi Tiainen Veera Olga-Maria, Iisalmi Uotinen Juho Ville Mikael, Kuopio Vuorinen Jani Petteri, Vieremä

Levyseppähitsaaja

Husso Olli Juhana, Iisalmi Kainulainen Jere Israel, Kiuruvesi Kainulainen Kristian Joonatan, Sonkajärvi Kumpulainen Janne Markus, Pielavesi Kumpulainen Veli Leo Tapio, Pielavesi Mehtonen Mikko Eino Ensio, Pielavesi Niiranen Janne Kalervo, Lapinlahti Niiranen Tero Henrik, Lapinlahti Nikkinen Henri Ari Ilmari, Pielavesi Partanen Joni Reino Kalevi, Lapinlahti Pulkka Niko Hannu Samuli, Iisalmi Rautukoski Veli Juuso Antero, Lapinlahti Ruotsalainen Lasse Erik, Pielavesi Väänänen Jere Kristian, Pielavesi

Koneenasentaja

Heikkinen Aki Taavetti, Vieremä Huusko Tero Toivo Markus, Vieremä Hukkanen Perttu Tatu Matias, Vieremä Islander Joni Einari, Sonkajärvi Kaarakainen Henry Aleksi, Vieremä Kainulainen Juho Elmeri, Iisalmi Kauppinen Juho Eino Antero, Vieremä Korhonen Joni Markus Tapani, Kiuruvesi Martikainen Ville Tapio, Vieremä Nuutinen Juhamatti Johannes, Kiuruvesi Puustinen Juho-Pekka Aarne, Kiuruvesi Rahkola Jyri Tapani, Lapinlahti Rantonen Tuomas Taneli, Kiuruvesi Tampio Jarno Väinö Matias, Kiuruvesi Tikkanen Jani Petteri, Iisalmi Tikkanen Tuomas Aleksi, Lapinlahti

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Kone- ja metalliala Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla - kehittämis- ja investointihankkeet 1.1.2015-31.12.2016 EAKR Hankkeen tavoitteena on erityisesti tuotannon ja toimitusketjun ohjauksen kehittäminen, eli työsolujen, tuotantolinjastojen ja toimitusketjujen simuloinnin kehittäminen. Hankkeessa kehitetään nykyaikainen, innovatiivinen tuotantoympäristö, joka on sekä fyysinen että virtuaalinen oppimis- ja kehitysympäristö kone- ja metallialan opiskelijoiden sekä pk- yritysten käyttöön.

Ylä-Savon ammattiopistolla käytössä olevaa koneistuskeskusta, kappaleenkäsittelyrobotteja sekä koordinaattimittalaitetta täydennetään uudella työstökoneella ja teollisen internetin ohjelmistoilla. Lisäksi hankitaan keskitetty työkalujärjestelmä sekä työkalujen saattojärjestelmä. Tuotantosolusta tehdään rajapintojen avulla yhteen toimiva, niin tuotannollisessa kuin virtuaalisessa mallissakin. Virtuaalinen malli on digitaalinen versio tuotannollisesta solusta, jossa voidaan simuloida aidonoloisesti koneen ohjelmointi sekä käyttöympäristössä tapahtuvat muutokset.

19

Virtuaalinen ympäristö mahdollistaa tuotannon ja tuotekehityksen simuloinnit, koneiden ohjelmoinnit etänä sekä vähentää pk-yrityksen välittömiä investointitarpeita. Simuloinnin avulla säästetään materiaaleja ja energiaa. Testausvaiheessa hukataan erilaisten koeajojen ja laatuvirheiden vuoksi materiaaleja, ja kaikki hukattu materiaali taas lisää logistiikan tarvetta. Lisäksi simuloinnilla voidaan vähentää koneiden tyhjäkäyntiä, mikä vähentää energian tarvetta.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja rakentaminen

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma • Ajoneuvoasentaja

Perustutkinnon toisen asteen opiskelijat suorittavat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja. Tänä aikana perehdytään myös erityypin ajoneuvoihin, niiden huoltoon sekä työturvalliseen toimintaan. Keskeisiä sisältöjä ovat autoalan perustaidot. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana edetään todellisten asiakastöiden kautta perustaidot hallitsevaksi ajoneuvoasentajiksi. Tänä aikana suoritetaan työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Opetuspaikkana on Yrittäjäntien yksikkö. Tänä lukuvuonna Yrittäjäntiellä on opiskellut kolme perustutkinto-opiskelijoiden ryhmää. Asennus- ja korjaustaitoja opiskeltiin määräaikaishuoltojen, katsastuskunnostusten, moottoreiden kunnostusten ja erilaisten testauslaitteiden avulla sekä kevyen, että raskaan kaluston ajoneuvoissa. Harjoituskohteita on ollut runsaasti ammattiopiston omissa ajoneuvoissa sekä henkilökunnan-, että myös ulkopuolisten asiakkaiden ajoneuvoissa. Nämä ajoneuvot ovat tarjonneet autoalan opiskelijoille

Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma • Putkiasentaja hyviä mahdollisuuksia opiskelujen etenemiseen ja taitojen oppimiseen. Autojen elektroniikan nopean lisääntymisen takia autojen vianhaku on usein viallisen liitoksen tai komponentin etsimistä sähköisten diagnoosilaitteiden avulla. Laaja-alainen koulutus on antanut hyvän pohjan myös moniin muihin autoalan tehtäviin, kuten teollisuuden, logistiikan tai varaosakaupan työtehtäviin. Opiskelijat ovat työllistyneet hyvin autoalan yrityksiin ja usein niihin yrityksiin, joissa he ovat olleet työssäoppimassa. Pyrkimyksenä on pystyä olemaan kehityksen kärjessä niin osaamisen kuin opetustilojen osalta ja näin myös varmistaa Ylä-Savon ammattiopiston ajoneuvoasentajaopiskelijoille ja henkilökunnalle nykyajan työsuojeluja työturvallisuusvaatimuksia vastaavat työskentely- ja opetustilat. OPETTAJAT Tossavainen Jari, koulutusvastaava Kuupakko Harri Ylönen Matti

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Hirvonen Antton Viljami, Iisalmi Hirvonen Atte Valtteri, Iisalmi Kaatrasalo Paula Eveliina, Lapinlahti Kaikkonen Katja Julia, Iisalmi Keskitalo Aku Juhani, Iisalmi Kivioja Janne Markus Tapani, Iisalmi Koistinen Joni Kristian, Lapinlahti Komu Sami Risto Juhani, Pyhäjärvi Kähäri Saku Mikael, Iisalmi Kärkkäinen Mika Markus Aleksi, Iisalmi Kärnä Elna Aini Kaarina, Sotkamo Lappalainen Mirko Arto Mikael, Pielavesi Laurila Niklas Samuel, Kiuruvesi Maijala Pyry Petteri, Sonkajärvi Mikkonen Jarno Ensio, Kajaani Mokeev Oleg, Kiuruvesi Räisänen Jesse Juhani Casmir, Iisalmi Stedt Niko Miika Kristian, Lapinlahti Svärd Väinö Juhani, Kiuruvesi Toppinen Mikko Antti Sakari, Iisalmi

Ylä-Savon ammattiopiston autoalalla otettiin käyttöön Autotalo Hartikaisen ja Honda-maahantuojan toimittama testeri, jonka käyttöönotto- ja koulutustilaisuus oli Yrittäjäntiellä 25.10.2014.

20

21


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja rakentaminen

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Rakennusalat

Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma • Putkiasentaja LVI-alan ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluu aalan ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluu ammatillisia perusaineita eli metallitöitä,hitsausmenetelmiä ja asennustekniikkaa. Lisäksi opiskelijat suorittavat työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukortin. Opiskelu painottui käytännön harjoituksiin ja erilaisiin alaan liittyviin töihin osaston työpajoissa. Tavoitteena on hankkia hyvät perustaidot, oppia käyttämään tarvittavia koneita ja laitteita oikein ja turvallisesti ja oppia oikeat työmenetelmät. Ensimmäisenä vuonna LVI-alalla opiskellaan ammatillisia perusaineita: metallitöitä, hitsausmenetelmiä ja asennustekniikkaa. Oppilaat suorittavat työturvallisuus, tulityö ja ensiapukortin. Opiskelu on pääasiassa käytännön harjoituksia ja erilaisia alaan liittyviä töitä osaston työpajoissa. Opintojen tavoitteena on saada hyvät perustaidot, oppia oikeat työmenetelmät ja käyttää tarvittavia koneita ja laitteita oikein ja turvallisesti. LVI-alalla opiskeli tällä lukuvuodella kolme perustutkintoryhmää ja näyttötutkintoperusteisesti yksi aikuisryhmä. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna osaamista syvennetään tutkinnon vaatimusten mukaisesti. Opiskeluun sisältyy sekä teoriaopintoja että käytännön töitä. Opiskeluun kuuluu myös yhteensä 20 opintoviikkoa työssäoppimista, joka suoritetaan alan yrityksissä. Joidenkin oppilaiden työssäoppimisaikaa jatkettiin oppilaan ja yrityksen pyynnöstä. Opiskelun tavoitteena oli saada paikallisten yritysten työvoiman tarpeeseen putkiasentajia, joiden ammattitaito olisi sellainen, että oppilas voisi toimia nuorempana putkiasentajana rakennustyömailla. Talotekniikan perustutkinnon putkiasentajan koulutusohjelmassa Iisalmessa opiskelijat suuntautuivat ns. perinteisen putkiasentajan opintoihin, joka sisälsi vesi-, lämpö- ja viemäriasennukset, ilmastointiasennukset sekä erilaisia säätö- ja mittaustöitä. LVI-asentajaopiskelijat tekevät kaikki LVI-alan työt ammattiopiston opetustyönä rakennettaviin paritaloihin Pihlajaharjuun. Talotekniikan perustutkinnon

putkiasentajan koulutusohjelmassa Iisalmessa opiskelijat suuntautuivat ns. perinteisen putkiasentajan opintoihin, joka sisälsi vesi-, lämpö- ja viemäriasennukset, ilmastointiasennukset sekä erilaisia säätö- ja mittaustöitä. LVI-asentajaopiskelijat tekevät kaikki LVI-alan työt ammattiopiston opetustyönä rakennettaviin paritaloihin Pihlajaharjussa.

Palaute ja tulevaisuus

Työssäoppimisen aikana yritykset tutustuivat oppilaiden osaamiseen ja antoivat ammattiopistolle tietoja, joiden mukaan opetusta pyritään suuntaamaan paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Osa oppilaista työllistyy heti koulun jälkeen paikallisiin yrityksiin. Ylä-Savossa on paljon LVI-alan yrityksiä, joten opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet suorittaa opintoihin kuuluva työssäoppiminen. Tällä hetkellä LVIalan tulevaisuudennäkymät ovat Savossa kohtalaiset. Koulutuksen yhteydessä järjestettiin ammattiin liittyviä näyttöjä, joilla arvioitiin oppilaiden osaamista ammattiin liittyvissä LVI-asentajan asennustöissä. Opiskelijat kokivat ammattiosaamisen näytöt mielekkäinä ja ammatillista osaamista kehittävänä. Kevättalvella 2015 Ylä-Savon ammattiopisto osallistui Taitaja2015 putkiasennuksen valtakunnalliseen semifinaalikilpailuun, jossa osanottajia oli lähes viisikymmentä. Semifinaali oli erittäin korkeatasoinen ja kaikki opiskelijat olivat ammattitaitoisia ja motivoituneita kilpailuun. OPETTAJAT Linninen Markku, koulutusvastaava Häkkilä Paavo, lehtori Karppanen Pentti, lehtori, tutkintovastaava Boman Petteri, opettaja

22

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja kentaminen

ra-

Rakennusalan perustutkinto talonrakennuksen koulutusohjelma • Talonrakentaja Uusiutuvan energian osaamisen kehittäminen ja energia-ala täydennyskoulutus alueen nuorille sekä alan vaihdosta kiinnostuneille aikuisille Ylä-Savon ammattiopiston erityisenä tehtävänä oli maalämpöön liittyvien lämpökaivonporaajien pätevöitymiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeessa suunniteltiin maanrakennusalan perustutkinnon tutkinnonosaan sisältö osaamisen osoittamiseksi poraamalla suoritettaville vesi- ja lämpökaivoille tai kaivoryhmille.

Uusiutuvan energian oppimisympäristöt

Projektin päätavoitteena on suunnitella ja kehittää Ylä-Savon ammattiopiston uusiutuvaan energiaan ja uuteen energiateknologiaan liittyvä oppimisympäristö vastaamaan alueellista koulutustarvetta ajanmukaisilla laitteilla. Tavoitteena on muuntaa oppilaitoksen nykyiset opetustilat uusilla hankittavilla laitteilla vastaamaan yrityksissä tarvittavaa LVI-opetuksen tasoa ja kehittämään osaamista niin, että Ylä-Savon ammattiopisto tuottaa jatkossa alan koulutuksen kautta uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia yläsavolaisille alan yrityksille ja muille toimijoille. VALMISTUNEET 1.6.2014 29.5.2015 Talotekniikan perustutkinto, Putkiasentaja

Hiltunen Arttu Markus Valtteri, Iisalmi Karvonen Sami Petteri, Iisalmi Laukkanen Aki Jesse Oskari, Pielavesi Mertenheimo Roope Elmeri, Lapinlahti Mäkinen Samu-Aleksi, Iisalmi Nousiainen Pasi Aleksi, Iisalmi Paavola Tuomas Ville Valtteri, Pyhäjärvi Remes Juho Kalevi, Pielavesi Rämö Toni Teemu Juhani, Pyhäjärvi Räsänen Eetu Paavo Oskari, Iisalmi Ryhänen Panu Aku-Petteri, Iisalmi Sonninen Markus Henrik Anttoni, Iisalmi Tervo Isto Mika Kristian, Iisalmi Tuhkanen Juha Tuomas Petteri, Vieremä

Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelijat rakentavat omakotitalon perustukset, salaojituksen, sadevesiviemäröinnin ja routaeristykset. Sydäntalvella opiskelijat suorittavat muurausalan perusteiden mukaiset muuraus-, rappaus-, tasoite- ja laatoitusharjoitukset halliopetuksena. Näiden opintojen aikana luokat on jaettu kahteen pienryhmään opetuksen tehostamiseksi. Lisäksi he rakentavat omakotitalon rungon vesikattoineen ja ulkoseinien lämmöneristyksen tuulisuojineen. Toisen lukuvuoden aikana opiskelijat tekevät omakotitalon lattiavalut, ikkuna- ja oviasennukset, räystäslaudoitukset ja julkisivujen laudoitusverhoukset. Puupintojen maalaustyöt kuuluvat myös opetusohjelmaan. Osa opiskelijoista on työssäoppimisjaksolla yläsavolaisissa rakennusalan yrityksissä.

Työssäoppiminen suoritetaan pääosin kolmannen lukuvuoden aikana talonrakennustöiden lisäksi. Rakennusalantyöt luokitellaan vaarallisiksi töiksi ja alle 18-vuotiaille opiskelijoille on vaikeaa saada työssäoppimispaikkoja ennen kolmatta lukuvuotta. Työssäoppimispaikkoina on tämän lukuvuoden aikana ollut noin kaksikymmentä yläsavolaista rakennusalan yritystä tai itsenäistä yrittäjää. Tällä hetkellä opiskelijatyönä rakennetaan kolmea paritaloa Iisalmen Pihlajaharjuun. Yksi Pihlajaharjun paritalo huoneistosta myytiin tämän lukuvuoden aikana. OPETTAJAT Kuosmanen Ari, koulutusvastaava Martikainen Jouni Toppinen Teuvo

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Harmaala Jani Olavi, Kiuruvesi Heide Mikko Tapani, Lapinlahti Hiukka Aku Iivari, Sonkajärvi Jarva Tero Iisakki, Kiuruvesi Kangas Joni Antero, Pyhäntä Kauppinen Tatu, Vieremä Kumpulainen Jasmin Sisko Johanna, Kiuruvesi Kumpulainen Joni Markus Tapani, Kiuruvesi Kuosmanen Jarkko Leevi Johannes, Lapinlahti Leiviskä Jimi Kiristian, Pyhäntä Lukkarinen Kalle Oskari, Pielavesi Martikainen Juuso Aleksi, Vieremä Piippo Nuutti Jere Alfred, Kiuruvesi Randelin Santeri Atte Oskari, Iisalmi Turunen Jere Matias, Lapinlahti

AIKUISKOULUTUS Rakennus-, puu-, ja talotekniikka-ala Rakennusala

Ylä-Savon ammattiopiston rakennusalan opiskelijat tulevat pääosin alueemme kunnista Ylä-Savosta. Tavoitteena oli kouluttaa ammattitaitoisia ja osaavia henkilöitä yhteistyössä paikallisen yrityselämän kanssa. Koulutuksessa suoritettiin talonrakennusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä myös osatutkintoja. Opinnoissa perehdyttiin: talonrakennukseen, pintakäsittelyyn, korjausrakentamiseen, märkätilojen vedeneristyksiin. Koulutuksen toteutuksessa tietopuoliset opinnot suoritettiin oppilaitoksessa ja sen jälkeen työssäoppiminen ja tutkintojen suorittaminen, ensisijaisesti työelämän aidoissa rakennuskohteissa.

Puuala

OPETTAJAT

Puualalla järjestettiin aikuiskoulutusta oppisopimuksella puualan perustutkinnossa.

Väisänen Raimo, koulutusvastaava Korhonen Esa, aikuisopettaja Ullgren Juha, koulutusvastaava

Talotekniikka ja kiinteistöpalvelu

Linninen Markku, talotekniikan koulutusvastaava Häkkilä Paavo, lehtori Karppanen Pentti, lehtori, tutkintovastaava Boman Petteri, opettaja

Ylä-Savon ammattiopiston talotekniikassa opetus on keskittynyt lähinnä putkiasennukseen ja kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa kiinteistönhoitajiin. Molemmissa tutkinnoissa käynnistyi viime vuonna aikuiskoulutusta näyttötutkintoperusteisena ja koulutukset jatkuvat edelleen.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Puualan perustutkinto Puusepän koulutusohjelma • Puuseppä Opintojen alussa perehdytään puusepäntyössä käytettävien puulajien ominaisuuksiin. Erilaisten harjoitustöiden kautta tulevat tutuiksi puusepäntyön peruskoneet, tarvittavat käsityövälineet, pintakäsittelyn perusmenetelmät ja ennen muuta turvallinen tapa työskennellä. Koneiden ja laitteiden perushuollot ja teränvaihdot opitaan samalla. Erilaiset oppimistehtävät antavat taustatietoa käytännön töiden tueksi. Oppimisessa korostuu itsenäisyyden ja luovuuden periaate. Työt suunnitellaan itse ja keskustellen opettajien ja opiskelutovereiden kanssa. Taustalla työssä pidetään mukana mielikuvaa asiakkaasta, joka maksaa hyvin tehdystä tuotteesta käyvän hinnan. Ideoita haetaan nettisivuilta, yritysten esitteistä ja alan kirjoista. Toisena oppivuotena töiden vaativuusaste kasvaa taitojen karttumisen myötä. Jokainen voi edetä ja edistyä omien lahjojensa ja kiinnostuksensa mukaan. Oppimista ja oppimispolkuja on yksilöllistetty oppijan henkilökoh-

taisten taipumusten ja tavoitteiden mukaan. Harjoitustyöt vaihtelevat yksinkertaisista käyttöesineistä ja huonekaluista laajempiin työkokonaisuuksiin. Osa töistä on selvästi perinteistä puusepäntyötä perinteisin rakentein ja liitoksin, osa valmistetaan teollisin menetelmin CNC –tekniikkaa käyttäen. Tehdyistä töistä osa on ulkopuolisille asiakkaille tehtyjä tilaustöitä ja osa päätyy oppijan omaan kotiin. Kuluvana lukuvuonna on tehty uustuotantona ikkunoita, ovia, saunakalusteita koulun rakennuskohteisiin, hyllykköjä, kaapistoja, penkkejä ja pöytiä. Ammattiopiskeluun kuuluu kiinteästi tutustuminen työelämään ja harjaantuminen työsssäoppimalla. Toisen ja kolmannen vuosikurssin oppijat ovat jo olleet työpaikoilla oppimassa työelämän pelisääntöjä ja mahdollisimman monipuolisesti puun käyttöön liittyviä asioita. Puualan työssäoppijoita on vuoden aikana ollut puusepänverstais-

24

sa, kalusteliikkeissä ja erikoisajoneuvotehtaassa. Yhteistyö yritysten kanssa on sujunut hyvin. Opiskelijat tulevat puualalle pääosin peruskoulusta. Aikuisemmat oppijat ovat oppisopimuskoulutuksessa. Puualan perustutkinnon opetus päättyy nykyisessä muodossaan keväällä 2015. OPETTAJAT Ullgren Juha, koulutusvastaava Kuosmanen Ari, opettaja VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Puualan perustutkinto, puuseppä

Hiltunen Miro Aleksi, Iisalmi Kainulainen Jarkko Juhani, Pielavesi Kastari Riku Alfred, Kiuruvesi Pasanen Ville Juhani, Iisalmi Rönkkö Tatu Teemu Santeri, Kiuruvesi Turunen Niko Juhani Cristian, Iisalmi

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Sisustuksen koulutusohjelma • Sisustaja

Sisustusalan opiskelijoiden opintoihin kuuluu sisustusalan perustehtävien opiskelua käytännön työtehtävissä, joita ovat mm. tapetointi, maalaus, laatoitus, kalusteasennus, lattian päällystys jne. Sisustustehtäviä tehdään ammattiopiston omilla paritalotyömailla ja asiakaskohteissa sekä oppilaitoksen työtiloissa. Koulutukseen kuuluu myös sisustusverhoilua ja puualan perusopintoja. Asiakastyöt ja yritysvierailut sekä messut (Finnbuild 2014) kuuluvat myös opiskeluohjelmaan. Menneen lukuvuoden aikana sisustusalan opiskelijat tekivät asiakastöinä mm. maalaus- ja tasoitustöitä, koristemaalauksia, tapetointia, laminaatinasennusta, listoitustöitä, välitilojen laatoitustöitä, verhoilutöitä, verhoja sekä sisustussuunnitelmia yksityishenkilöille ja yrityksille.

Lukuvuonna 2014 - 2015 toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat suorittivat työssäoppimisjakson erilaisissa yrityksissä, mm. rakennus- ja saneerauspalveluliikkeissä, yksityisillä ammatinharjoittajilla ja yksityishenkilöillä sekä ammattiopiston paritalotyömaalla. OPETTAJAT Talja Timo, koulutusvastaava Hiltunen Elvi Huuskonen Tiina

25

VALMISTUNEET 1.6.2014 29.5.2015 Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

Hiltunen Miro Aleksi, Iisalmi Kainulainen Jarkko Juhani, Pielavesi Kastari Riku Alfred, Kiuruvesi Pasanen Ville Juhani, Iisalmi Rönkkö Tatu Teemu Santeri, Kiuruvesi Turunen Niko Juhani Cristian, Iisalmi


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS • Autonkuljettaja Tekniikan ja liikenteen ala: • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ajoneuvo- ja kuljetustekniikka • Linja-autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma

Perustutkinnon toisen asteen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuPerustutkinnon toisen asteen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja. Tänä aikana perehdytään myös ajoneuvoihin sekä materiaalinkäsittelylaitteisiin sekä niiden huoltoon, että työtuvalliseen käyttöön. Keskeisiä sisältöjä ovat logistiikan perustaitojen oppiminen. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana edetään todellisten asiakastöiden kautta perustaidot hallitsevaksi ajoneuvonkuljettajaksi. Tänä aikana suoritetaan työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Lisäksi täydennetään tietoja ja taitoja logistiikka-alan eri toiminnoista ja suoritealoista. Opetuspaikkana on Yrittäjäntien yksikkö. Samoissa tiloissa yhdistelmäajoneuvon- ja linja-autonkuljettajiksi opiskelevat myös aikuiset. Heillä tavoitteena on puutavaran autokuljetusten-, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan- tai linja-autonkuljettajan ammattitutkinto. Ajoharjoitteluradallemme sijaitseva opetusterminaali antaa myös hyvät mahdollisuudet mm. kappaletavaroiden käsittelyopetukseen. Lisäksi opintoja täydennetään simulaattoriopetuksena. Tänä lukuvuonna Yrittäjäntiellä on opiskellut kolme nuorten perustutkinto-opiskelijoiden ryhmää. Opiskelijat ovat työllistyneet hyvin logistiikkaalan yrityksiin ja usein niihin yrityksiin, joissa he ovat olleet työssäoppimassa. Seuraava uusi ryhmä aloittaa Yrittäjäntiellä syksyllä 2015. Ryhmän oppimistavoitteet toteutetaan elokuussa 2015 voimaan tulevien uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Kuljetussuoritteita on ollut runsaasti ammattiopiston eri yksiköiden välillä ja kuljetusten välitystä on harjoiteltu ajotoimiston välityksellä. Nämä kuljetukset ovat tarjonneet logistiikka-alan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia opiskelujen etenemiseen ja taitojen oppimiseen.

• Varastopalvelut

Logistiikka-alan opiskelijoista kaksi osallistui ammattitaitokilpailun semifinaaleihin, jotka järjestettiin Seinäjoella. Ylä-Savon ammattiopistossa aikuis- ja toisen asteen koulutus on toiminut samoissa tiloissa ja samalla kalustolla vuodesta 2008 lähtien. Koulutus on laajentunut aikuiskoulutuksena koko Itä-Suomen alueelle ja olemme alueellisesti merkittävä alan kouluttaja. Pyrkimyksenä on olla kehityksen kärjessä niin kaluston kuin opetustilojen osalta. Logistiikan aikuiskoulutuksen vastuulle on kuulunut aikuisten logistiikan perustutkinnon, yhdistelmäajoneuvon-, linja-auton- ja puutavara-autonkuljettaja-ammattitutkintojen valmistavan koulutusten sekä tutkintojen järjestäminen. Tänä lukuvuonna logistiikan näyttöperusteisen perustutkinnon suoritti 34 oppilasta. Ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta valmistui yhdistelmäajoneuvonkuljettajia 24, linja-autonkuljettajia 24 ja puutavara-autonkuljettajia 18. Vuonna 2013 käynnistynyt yhdistelmäajoneuvon kuljettajan ammattitutkintoon valmistava koulutus ammatissa toimiville kuljettajille on jatkunut kiitettävästi ja tästä koulutuksesta valmistuneita opiskelijoita oli kaikkiaan 40. Vuonna 2015 on kyseiseen koulutukseen valittu jo 15 uutta opiskelijaa. Tässä koulutuksessa on kuljettajilla ollut mahdollista joustavasti täydentää osaamistaan henkilökohtaistetulla opiskelusuunnitelmalla ja suorittaa tutkinto joustavasti oman työnsä ohessa. Lisäksi olemme järjestäneet myös alueen ammattikuljettajille ammattipätevyysjatkokoulutuksia yhteensä 150 lähipäivää, aiheina oli mm. tieja työturvallisuuskoulutus, ensiapu-, ADR-, digipiirturi- ja ennakoivan ajon koulutus sekä asiakaspalvelu ja työhyvinvointikoulutusta.

26

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015

AIKUISKOULUTUS Logistiikka

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

• Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

Anttonen Joona Jarinpoika, Iisalmi Auvinen Juho Mikko Isak, Lapinlahti Eskelinen Jesse Aleksi, Iisalmi Hassi Niko Antero, Iisalmi Heiskanen Jenni Maria, Siilinjärvi Harju Jesse, Haapavesi Hoikka Milla Marjaana, Haapajärvi Hyvärinen Niko Henrik Juhani, Pielavesi Jokiniemi Ari-Juhani, Lapinlahti Juntunen Henri Petteri, Iisalmi Kaarakainen Pasi, Siilinjärvi Kärkkäinen Tiina Katri Marjatta, Iisalmi Kärkkäinen Velma Sigrid, Iisalmi Manninen Juha, Jyväskylä Mäklin Minna Susanna, Siilinjärvi Männikkö Ilkka, Iisalmi Niiranen Janne Johannes, Lapinlahti Nissinen Harri, Kiuruvesi Ryhänen Jussi Pekka, Lapinlahti Seppä Juuso Kari Vasili, Pyhäntä Sonninen Ari Pekka Olavi, Lapinlahti Tauriainen Olli Vihtori, Sonkajärvi Voutilainen Tuomo Tapani, Iisalmi Uotinen Janna Maarit Johanna, Pielavesi Valta Jarno Eemil, Pielavesi

Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja

Leppänen Jesse Jirka Samuli, Siilinjärvi Lyytikäinen Asa Kasperi, Lapinlahti Mönttinen Marjut Aulikki, Iisalmi Reinikka Jarmo, Iisalmi Ruotsalainen Roni Mikael, Iisalmi

Logistiikan perustutkinto, linja-autonkuljettaja

Pirskanen Esa, Siilinjärvi Nissinen Risto Pekka Johannes, Iisalmi

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelut

ammattitutkinto • Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto • Puutavara-autonkuljettajan ammattitutkinto

OPETTAJAT Mulari Mika, aikuisopettaja Eskelinen Marko, tuntiopettaja Hyvärinen Ville-Antti, tuntiopettaja Koljonen Unto, lehtori Luokkanen Petri, lehtori, autokoulun- ja koulutuskeskuksen johtaja, koulutusvastaava Ahtinen Jari, aikuisopettaja, koulutusvastaava Huusko Jani, aikuisopettaja Härö Jouko, aikuisopettaja Härö Riitta, aikuisopettaja Kesseli Timo, ajotoimistonhoitaja /ammatinohjaaja Määttä Mika, aikuisopettaja Niskanen Harri, ammatinohjaaja Lipponen Janne, aikuisopettaja Puputti Pentti, aikuisopettaja Partanen Matti, aikuisopettaja Toivanen Jaakko, aikuisopettaja Vääräniemi Jouni, aikuisopettaja Ruotsalainen Vesa, tuntiopettaja Juntunen Timo, tuntiopettaja Kettunen Terttu, liikenneopettaja Kärkkäinen Kari, ammatinohjaaja

AJOHARJOITTELURATA

KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Logistiikka

Sonkajärventie 114, Suurisuo, Iisalmi Ratamestari Rauno Miettinen

ERASMUS + liikkuvuushanke

Ylä-Savon ammattiopistolla on ajoharjoittelurata, joka on Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymä, ajokorttiin tähtäävässä opetuksessa käytettävä ajoharjoittelualue. Rata-alueen tiet ovat asfaltoituja ja varsinaiset harjoittelualueet teräslevyillä pinnoitettuja. Talvisin ajoharjoittelu tapahtuu jääpinnoilla ja muuna aikana radalla olevat metallipinnoitetut osuudet käsitellään liukastusaineella (öljy ja vesi). Alueella on kaksi ajoharjoittelupaikkaa suora- ja kaarreosuus sekä myös tiealueita, joilla voi harjoitella raskaiden ajoneuvojen käsittelyä. Ajoharjoittelurataa käyttävät autokoulut, opetuslupalaiset, puolustusvoimat, pelastusopisto sekä merkittävässä määrin myös kuljettajaopiskelijat. Lisäksi radalla järjestetään erilaisia tapahtumia esim. vuosittaiset kansainväliset TT-ajot. Ajoharjoittelualueella on terminaali, jossa kuljettajaopiskelijat voivat harjoitella erilaisia kuorman- ja ajoneuvonkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Terminaali on palvellut radalla tapahtuvia tilaisuuksia sekä merkittävässä määrin kuljettajakoulutusta esim. logistiikan perustaitojen opiskelussa. Lisäksi siellä varastoidaan koulutuskuntayhtymän eri yksiköiden tarvitsemaa materiaali joka jaetaan kulutuksen mukaan ajotoimiston toimesta oppilastyöharjoituksina.

Ajoharjoitteluradalla on myös nykyaikaiset koulutustilat. Lisätietoja: www.ysao.fi/ ajoharjoittelurata

Balk Markku, Iisalmi Elo Jussi, Iisalmi Hamunen Markus, Lapinlahti Jokinen Jouni Tapani, Kuopio Kuosmanen Juha Petteri, Iisalmi Kärkkäinen Juha Kalle Ilmari, Kiuruvesi Nissinen Jarno, Iisalmi Nupponen Pasi Mauno Petteri, Siilinjärvi Nuutinen Anna Marita, Suonenjoki Pehkonen Mika, Iisalmi Peltonen Mika Juhani, Lapinlahti Suuronen Tero, Lapinlahti Venäläinen Kari Juhani, Iisalmi Voutilainen Riku Tapio, Lapinlahti Väisänen Markku Juhani, Iisalmi Wiik Henry Aleksi, Iisalmi

27

ERASMUS + liikkuvuushanke (1.6.2014 - 31.5.2016) jatkaa LOGIS 2010-2013 toimintaa, jossa kehitetään itäsuomalaisen kuljetus - ja logistiikkaalan ammatillisen koulutuksen kansainvälistä liikkuvuutta ja verkosto-osaamista opiskelija- ja opettajavaihtojen avulla. Hankkeessa hyödynnetään Transmobility - in EU-hankkeen tarjoamia kansainvälisiä kuljetusalan kursseja, esim. trukkikurssit Tanskassa. Tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyö kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa, jossa opiskelijat voivat täydentää osaamistaan kansainvälisessä toimintaympäristössä ja erilaisissa oppimisympäristöissä.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja rakentaminen: Maarakennus

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: arkkitehtuuri ja rakentaminen: Maarakennus

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma • Maarakennuskoneenkuljettaja

Perustutkinnon toisen asteen opiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja. Tänä aikana perehdytään myös maarakennuskoneisiin, niiden huoltoon sekä työturvalliseen käyttöön. Opiskelu etenee osittain yhdessä aikuisten ammattitutkintoa ja perustutkintoa suorittavien kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat työturvallisuus, perustustyöt, piirustusten lukutaito ja erilaisten mittausten suorittaminen. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana edetään todellisten asiakastöiden kautta perustaidot hallitsevaksi maarakennuskoneenkuljettajaksi. Tänä aikana suoritetaan työssäoppimista n. 30 opintoviikkoa. Lisäksi täydennetään tietoja ja taitoja rakennustyömaan vaiheista ja niihin liittyvistä määräyksistä. Opetuspaikkana toisen asteen opiskelijoille ovat Peltosalmen ja Kuopion yksiköt. Samoissa tiloissa maarakennuskoneenkuljettajaksi opiskelevat myös aikuiset. Heillä tavoitteena on rakennusalan perustutkinto / maarakennuskoneenkuljettaja tai maarakennusalan ammattitutkinto. Harjoitustyömaat, käytettävät koneet, laitteet ja opetustilat ovat olleet sekä aikuis- että nuorisoopiskelijoiden yhteiskäytössä. Tänä lukuvuonna Peltosalmella on opiskellut kolme toisen asteen perustutkinto-opiskelijoiden ryh-

mää (mara12, mara13, mara14, sekä lisäksi kaksoistutkintoa suorittava mahis-ryhmä). Kuopiossa on opiskellut yksi toisen asteen perustutkintoryhmä, mara14 Kuopio. Keväällä 2014 valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin maarakennusalan yrityksiin. Useimmiten valmistuneet opiskelijat pääsevät töihin niihin yrityksiin, joissa ovat olleet työssäoppimassa. Seuraavat uudet ryhmät aloittavat Iisalmessa Peltosalmella ja Kuopiossa syksyllä 2015. Ryhmän oppimistavoitteet toteutetaan elokuussa 2015 voimaan tulevan uuden rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneenkuljettajan koulutusohjelman opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Harjoitustyökohteita on ollut runsaasti ammattiopiston omilla työmailla useissa eri yksiköissä esim. Pihlajaharjussa rakenteilla olevien talonrakennuspuolen paritalojen perustusten kaivu- ja täyttötyöt sekä kunnallistekniikan rakentaminen em. kohteisiin. Lisäksi vuoden aikana harjoituskohteina on ollut ammattiopiston kiinteistöjen kunnossapito ja peruskorjauskohteet. Nämä työmaat ovat tarjonneet maarakennusalan opiskelijoille hyviä mahdollisuuksia opiskelujen etenemiseen ja taitojen oppimiseen. Lisäksi oppilaat ovat tehneet myös asiakastöitä yhteistyössä alan yritysten kanssa, esim. maamassojen siirtoja ja rakennusten perustuksia.

28

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Huttunen Jesse Keijo Antero, Kiuruvesi Hyvärinen Aaro Ville-Markus, Kiuruvesi Jelkänen Jyri Heikki, Vieremä Kangasharju Teemu Yrjö Tapani, Kärsämäki Katainen Markus Lauri Pekka, Iisalmi Kääriäinen Juhamatti Petteri, Kiuruvesi Laakkonen Niki Matti Mikael, Pyhäjärvi Lappalainen Joona Petteri, Kiuruvesi Luukkonen Tuomas Juho Iisakki, Sonkajärvi Oksa Niko Sami Petteri, Lapinlahti Pudas Waltteri Jaakko Tapio, Alavieska Ryhänen Niko Jan-Markus, Iisalmi Rönkkö Janne Heikki, Iisalmi Saari Markus Hannu Olavi, Alavieska Syrjälahti Patrick Verneri, Sonkajärvi Våg Juha Ensio, Pyhäjärvi Vähäsarja Tomi Charles, Ylivieska Väisänen Miko Markus, Lapinlahti

Ylä-Savon ammattiopistossa aikuis- ja toisen asteen koulutus on toiminut samoissa tiloissa ja samalla kalustolla vuodesta 2000 lähtien. Koulutus on laajentunut aikuiskoulutuksena koko Itä-Suomen alueelle ja olemme alueellisesti merkittävä alan kouluttaja. Kuluneen lukuvuoden aikana on alueen Infra-alan yrittäjien ja ELY – keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettu rekrytointi koulutuksia. Mm. murskaus-, maarakennustyöntekijä ja kiviautonkuljettaja koulutukset. Pyrkimyksenä on kehittyä ja pyrkiä olemaan kehityksen kärjessä niin kaluston kuin opetustilojen osalta. Uudet, opetuskaluston huollon ja kunnossapidon -opetustilat valmistuivat Pemolle toukokuussa 2010. Uudet tilat lisäävät opiskelijoiden viihtyvyyttä ja edesauttavat konei-

den ja muun kaluston huoltoa sekä kunnossapidon opetusta nykyaikaisissa tiloissa. Kuopiossa koulutus toteutetaan uusissa vuokratiloissa. Tavoitteena on että, maarakennuskoneiden huollot, korjaukset ja kulutusosien vaihdot voidaan tehdä mahdollisimman pitkälle opetustyönä. Suuremmat opetuskaluston korjaukset voidaan keskittää muista toimipisteistä Peltosalmelle. Kehitystä on tapahtunut vuoden aikana myös opetuskaluston osalta. Kolmeen kaivinkoneeseen on hankittu ja asennettu 3D - ohjausjärjestelmä. Lisäksi useissa koneissa on koneohjausjärjestelmät, uusimpana hankintana pyöräkuormaajan vaaka. Vuoden aikana maarakennuskuljettaja koulutuksen opetuskalustoon on investoitu uusi tela-alustainen midikaivinkone.

29

OPETTAJAT Räty Ossi, toisenasteen perustutkinnon koulutusvastaava Voutilainen Tarmo aikuiskoulutuksen koulutusvastaava Niemelä Kai Niiranen Kari Suikkanen Ari Tarvainen Matti Torn Peter Julkunen Kari Kokkola Markku Niska Lauri Toivanen Hannu Kauppinen Markku Oksman Timo Pitkänen Kari Pitkänen Jani Nissinen Urpo Hakkarainen Ari Pippuri Ossi Vornanen Kari


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: sähkö- ja automaatiotekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto • Sähköasentaja • Automaatioasentaja

Sähköalan perusopintoja, tietoja ja taitoja, opiskellaan ensimmäisenä vuonna painottaen harjoitusten kautta oppimiseen. Toisena ja kolmantena vuonna erikoistutaan ja syvennetään opintoja sähkövoimatekniikan tai automaatiotekniikan opintoihin. Opinnoista vähintään 20 opintoviikkoa työskennellään oman alan yrityksissä Ylä-Savon talousalueella ja etäämpänäkin olevilla talousalueilla opiskellen oman alan tehtäviä. Työssäoppiminen toteutettiin siten, että toisen opintovuoden opiskelijat olivat työssäoppimassa lukuvuoden neljännen periodin yksitoista opintoviikkoa ja kolmannen opintovuoden opiskelijat yhdeksän opintoviikkoa lukuvuoden toisessa periodissa. Työssäoppiminen toteutettiin sähkölaitoksissa, urakointiyrityksissä ja teollisuuslaitoksissa. Keväällä 2014 osaamisalueelta valmistuneet ja sähköasentajan perustutkintotodistukseen saaneet opiskelijat jatkoivat opintojaan syyslukukauden ajan suorittaen tutkinnon osan kappaletavara-automaatio. Em. tutkinnon osa sisälsi logiikka- ja robottiohjelmointia ja näiden yhdistämistä älykkääseen tuotantosoluun. Suorituksellaan opiskelijat saivat todistukset hankkimastaan automaatioasentajan perustutkintoosaamisesta. Sähköalan opiskelijat Atte Hiltunen sekä Antti Korolainen ovat olleet työssäoppimassa Saksassa ja Ruotsissa. Opettajat Herkko Kumpulainen ja Tuomo Lahtinen ovat osallistuneet opettajan työelämäjaksolle. Työssäoppimiseen opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä jaksoon sinänsä ja siihen, että he voivat mielenkiintonsa ja mahdollisuuksien mukaan olla vaikuttamassa työssäoppimispaikan valintaan. Jakso oli ammattiin sitouttava ja motivoi myös teoriatiedon oppimista.

Työssäoppimisjaksolla opiskelijat suorittivat koulutukseen kuuluvia näyttöjä. Yrityksistä saimme positiivista palautetta ja meiltä valmistuu motivoituneita, osaavia sekä yhteistyö- ja kehityskykyisiä nuoria, joista osa jatkaa kesätöissä samoissa yrityksissä. Sähköalan opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti kehittämistoimin--aan. Yhtenä valtakunnallisestikin merkittävänä osoituksena opetuksen kehittämisestä on koulutuspäällikkö Jori Kortetjärven ja lehtori Tuomo Lahtisen ideoima uudenlaisen oppimisympäristön kehittäminen oppilaitoksen ja yrityksen välisenä yhteistyönä. Yhteistyökumppanina on toimiva yritys on E Avenue, joka on Suomen suurimpia alle 1000V:n sähkönjakokeskuksien valmistajia ja heiltä tuotantopäällikkö Janne Rautula on toiminut aktiivisesti oppimisympäristön kehittämisessä. Tässä uudenmuotoisessa oppimisympäristössä opiskelijat voivat tutustua teollisten sähkökeskusten kokoonpanoon ja testaukseen. Oppimisympäristön kehittäminen jatkuu ja seuraavassa vaiheessa oppimisympäristöön integroidaan koko oppilasryhmä sekä laajempi osa tuotannollista tekemistä sekä osa alan opetuksesta siirretään opiskeltavaksi yrityksen yhteyteen rakennettavissa oppilaitoksen tiloissa. Lehtori Tuomo Lahtinen on toiminut tekniikan ja liikenteen koulutusalan erityisopetuksen yhdysopettajana. Sähköosasto on osallistunut vuosittain Taitaja toimintaan ja sen semifinaaleihin sekä automaatio- että sähköasennuslajissa. Opettajamme Jorma Kärkkäinen toimi Skills Finland ry:n sähköasennuslajin lajipäällikkönä vuoden 2014 loppuun saakka ja päätuomarina Taitaja 2015 finaaleissa Turussa.

OPETTAJAT Husso Hannu, sähkövoimatekniikka Isola Erkki, sähkötekniikka Jalkanen Terho, automaatiotekniikka Kumpulainen Herkko, automaatiotekniikka Kärkkäinen Jorma, koulutusvastaava, sähkö- ja automaatiotekniikka Lahtinen Tuomo, sähkövoimatekniikka, urakointi vastaava Harri Venehsalo, sähkötekniikka VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Halonen Arttu Eemeli, Sonkajärvi Hiltunen Manu Atte Petteri, Iisalmi Kolehmainen Taneli Matti Viljam, Iisalmi Korolainen Antti Martti Perttyli, Iisalmi Kärkkäinen Kosti Matti Mikael, Kiuruvesi Köttö Joonas Aki Petter, Iisalmi Malkki Nino Emanuel, Kiuruvesi Nenonen Aleksi Juho Petteri, Sonkajärvi Otra-Aho Riku Petteri, Iisalmi Pehkonen Ilkka Antti Henrik, Iisalmi Pietikäinen Perttu Juhani, Kiuruvesi Raden Sami Nikolai, Lapinlahti Rajakangas Sami Vili Oskari, Kiuruvesi Remes Petteri Joona Mikael, Kiuruvesi Rissanen Markus Oskari, Lapinlahti Räisänen Jan-Edvin Ilmari, Iisalmi Sutinen Fredrik Markus, Iisalmi Tervo Ville Eemil Oskari, Sonkajärvi Tikkanen Antti Johannes, Kiuruvesi Väisänen Vili Eemeli, Kiuruvesi

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja

Boman Alexander, Iisalmi Haverinen Tuomas Petteri, Lapinlahti Husso Anna, Iisalmi Kokkonen Joni Markus Kristian, Kiuruvesi Komu Jani Jere Johannes, Kiuruvesi Kämäräinen Antti Tapio, Kiuruvesi Kämäräinen Jani Petteri, Kiuruvesi Leinonen Aki-Matti Einari, Iisalmi Leinonen Ari-Pekka Juhani, Iisalmi Pietikäinen Joonas Oskari, Kiuruvesi

AIKUISKOULUTUS Sähköala Aikuiskoulutuksen puolella päättyi joulukuussa 2014 automaatioasentajan ammattitutkintoon valmistava omaehtoinen koulutus, jolloin opiskelijat saivat tutkintotodistuksen suorit-tamastaan tutkinnosta. Tämä koulutus oli ensimmäinen uusien tutkintoperusteiden mukainen koulutus.

Syyskuun alussa aloitettiin aikuisille suunnattu näyttöperusteinen sähköasentajan perustutkintoon valmentava koulutus. Tämän kalenterivuoden alussa aloitettiin sähköasentajan ammattitutkintoon valmentava koulutus, joka saadaan päätökseen maaaliskuussa 2016.

31

Lukuvuoden aikana on toteutettu useita sähkö- ja automaatioalan perustutkintoja oppisopimuskoulutuksena. Lukuvuoden aikana on toteutettu myös lukuisia jännitetyö- ja yleisiä sähkötyöturvallisuuskoulutuksia talousalueemme yrityksille.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: tieto- ja tietoliikennetekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto • ICT-asentaja Opiskelu tieto- tietoliikennealalla nopeasti kehittyvän ja muuttuvan tekniikan parissa on vaativaa ja joka myös antaa mielekkäitä haasteita. Monelle oppilaalle tietokoneiden harrastamisesta alkanut kiinnostus muuttuu opintojen myötä kiinnostavaksi työksi. Tieto- ja tietoliikennetekniikan ensimmäisen vuoden opiskelu oli alan perusopintoja kuten sähkötekniikkaa, elektroniikka ja tietotekniikkaa. Toisen vuoden opintoihin sisältyi opistossa suoritettujen opintojen lisäksi myös työssäoppimisjakso 8 opintoviikkoa alan yrityksissä. Kolmannen vuoden opiskelijoiden opiskelu painottui tietoliikenneasennuksiin ja palvelinjärjestelmiin. Opiskeluun sisältyi 12 opintoviikkoa työssäoppimista moninaisissa alan yri-

tyksissä. Viimeisen vuoden työssäoppimisjaksoilla oppilailla oli hyvä mahdollisuus näyttää osaamistaan ja luoda suhteita työnantajiin. Osan ammattiosaamisen näytöistä oppilaat tekivät työpaikoilla todellisissa työtehtävissä. ICT-ala toimi edelleen aktiivisesti taitajakisoissa. Alalta osallistui taitaja-semifinaaleihin kolme opiskelijaa ja taitaja2015 Turussa järjestettyihin finaaleihin kaksi opiskelijaa. Lehtori Mirja Heikkilä-Luiro toimi keväällä Turun taitajakisoissa Tietokoneet ja verkot –lajin tuomaritehtävissä. OPETTAJAT Mirja Heikkilä-Luiro, koulutusvastaava Tapio Huttunen Hannu Husso

32

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Alanen Ville Tapani, Iisalmi Humaloja Noora Arla Linnea, Kiuruvesi Hyvönen Jimi Jeremias, Iisalmi Lind Juho Aleksis, Kiuruvesi Karjalainen Joonas Vilhelmi, Kiuruvesi Kastarinen Eetu Topi Oskari, Kiuruvesi Otra-Aho Jukka-Pekka Mikael, Iisalmi Rantonen Jouni Samuel, Kiuruvesi Rissanen Kalle Oskari, Iisalmi Räty Pate Matti Tapio, Kiuruvesi Ruotsalainen Jani-Pekka Sakari, Sonkajärvi Ryhänen Sara Ada Emilia, Iisalmi Sirviö Teemu Petteri, Sonkajärvi Vartiainen Toni Petteri, Vieremä Wallin Mikko Tapani, Iisalmi

33


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS Luonnonvara- ja ympäristöala: maatilatalous, metsäala Peltosalmi Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma • Maaseutuyrittäjä, pk/yo Eläintenhoidon koulutusohjelma • Eläintenhoitaja, pk/yo Metsäalan perustutkinto • Metsäkoneenkuljettaja, metsäkoneasentaja, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Eläintenhoidon ja maatilatalouden koulutusohjelmissa opiskeltiin ensimmäisenä vuonna erilaisia maatalouden perustaitoja kuten traktorin turvallista käyttöä, karjanhoitoa, kasvinviljelyn perusteita ja metsänhoitoa. Opiskelijoille annettiin sekä tietopuolista että käytännön opetusta oppilaitoksen erilaisissa oppimisympäristöissä: konehallilla, metsäpalstoilla, pelloilla, navetoissa, laboratoriossa ja pieneläintiloissa. Tuntumaa työelämään opiskelijat saivat työssäoppimisjaksoilla maatiloilla ja eläinalan yrityksissä jonkin verran jo ensimmäisenä vuonna ja laajemmin toisen vuoden aikana. Kuluneen lukuvuoden aikana toteutettiin myös yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattiopiston Valtimon toimipaikan kanssa metsäalan perustutkinnon koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja tuleville metsäkoneenkuljettajille. Toisen vuoden aikana työssäoppimisen kautta maaseutuyrittäjäopiskelijoille tulivat tutuiksi mm. maatilan elonkorjuutyöt. Eläintenhoidon opiskelijat vuorostaan perehtyivät eläintenhoitoon maatiloilla sekä kenneleissä, lemmikkitarvikeliikkeissä, eläinhoitoloissa, löytöeläinkodeissa, kotieläinpihoissa ja eläintarhoilla. Työssäoppimisjaksojen välissä maaseutuyrittäjien tietoja ja taitoja syvennettiin ja laajennettiin erilaisten tuotantoeläinten hoitoon, viljelyn suunnitteluun, maatilarakentamiseen sekä koneiden korjaukseen ja huoltoon liittyvien opintojen avulla. Eläintenhoitajaopiskelijat perehtyivät mm. eläintenhoidon koneisiin ja laitteisiin, eläinten lajinmukaiseen hoitoon, eläinten terveydenhoitoon ja eläinjalostukseen. Opintojensa viimeisenä vuonna valmistuvien opiskelijoiden opinnot koostuivat yritystalouden suunnitelmista ja laskelmista sekä syventävistä opinnoista. Työssäoppiminen painottui maatilatalouden opinnoissa tuotantoeläin-

ten hoitoon ja eläintenhoidon puolella asiakaspalveluun ja eläintenhoitajan työtehtäviin erilaisissa eläinalan yrityksissä. Kevään 2015 aikana useita valmistuvia opiskelijoita laajensi näkemystään omasta alastaan työssäoppimisjaksolla ulkomailla mm. Portugalissa, Sloveniassa, Hollannissa ja Englannissa. Metsäalan perustutkinto Kuluneen lukuvuoden aikana järjestettiin Peltosalmella yhteistyössä PohjoisKarjalan ammattiopiston Valtimon toimipaikan kanssa metsäalan perustutkinto koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot tuleville metsäkoneenkuljettajille.

AIKUISKOULUTUS Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen toimipisteessä on järjestetty valmistavaa koulutusta VOS- ja NAO-rahoituksella sekä suoritettu maatalousalan perustutkintoja eläintenhoidon ja maatilatalouden koulutusohjelmissa, eläintenhoidon ammattitutkin-

toja eläinten trimmaamisen, eläinhoitolan ja eläinten kouluttamisen osaamisaloilla sekä tuotantoeläintenhoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoja maatalouslomittamisen osaamisalalla. Uusina koulutuksina meillä alkoivat eläintenhoitajan ammattitutkinnon eläinten kouluttamisen sekä eläinkaupan osaamisalan valmistavat koulutukset. Tämän lisäksi koulutustarjontaamme kuuluivat ei-tutkintotavoitteisena sorkanhoidon peruskurssi ja maksullisena palvelutoimintana erilaiset harraste-eläimiin liittyvät koulutukset alan opiskelijoille, yrittäjille ja muille toimijoille. Koulutuksia toteutettiin yhdessä eri oppilaitosten kuten Pohjois-Savon opiston ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston sekä alan yrittäjien kanssa. Henkilöstö kouluttautui aktiivisesti kuluneen vuoden aikana. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman suoritti yksi opettaja ja ammatillisen erityisopettajan tutkinnon yksi opettaja. Tämän lisäksi opettajat osallistuivat aktiivisesti erilaisiin oman alansa ammatillisille koulutuspäiville kuten eläinten hyvinvointikurssille, nautaeläinten näyttelykurssille sekä mm. opetushallituksen järjestämille koulutuksen kehittämis- ja koulutuspäiville. Tämän lisäksi opettajia osallistui lukuvuoden aikana myös opettajien työelämäjaksoille ja näin lisäsivät omaa ammatillista osaamistaan ja verkostoituivat samalla oman alansa osaajiin. Ylä-Savon ammattiopisto järjesti yhdessä Melan kanssa vuoden maatalouslomittaja 2015 aluekilpailukarsinnat Peltosalmen yksikössä huhtikuussa. Lomittajakilpailu on lomittajien koulutustapahtuma, jonka teemana tänä vuonna oli hyvien eläintenhoito- ja konetyötaitojen lisäksi omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen. Aluekilpailun voittaja Sari Finnilä Reisjärveltä jatkoi Joensuun Farmari maatalousnäyttelyssa pidettävään loppukilpailuun, jossa kilpailtiin heinäkuussa vuoden lomittajan tittelistä.

Ylä-Savon ammattiopisto on mukana myös Farmari 2015 messuilla esittelemässä koulutuksia että myös nautaeläimiä. Kevään aikana sekä nuoriso- että aikuisopiskelijat valmistelivat ja harjoittivat eläimiä että itseään Farmari 2015 näyttelyä varten. Lisäksi oppilaitoksen luonnonvara-alan koulutukset olivat esillä lukuvuoden aikana Kuopion Sawo Show 2014 koiranäyttelyssä ja erityisesti Helsingin Maailman Voittaja koiranäyttelyssä, ShowlinkPetsmessuilla Jyväskylässä sekä Cafe Odottamattomia kohtaamisia tapahtumassa Jyväskylässä ja Oulussa. Perinteinen Päivä maalla -tapahtuma toteutettiin keväällä 2015 Peltosalmella viikolla 21, nyt jo 27. kerran. Walter Ehrströmin säätiö myönsi 7.4.2015 oppilaitoksellemme kultaisen ansiomitalin osoituksena siitä että oppilaitoksen navetassa on tuotettu ensiluokkaista maitoa 25 vuoden ajan. Taitaja2015 ammattitaidon SM kilpailuiden eläintenhoidon finaalissa Turussa kilpaili oppilaitoksestamme kaksi eläintenhoidon opiskelijaa. Heidän sijoituksensa kilpailuissa olivat: 5. Heikkinen Marita, ja 7. Huttunen Karita. Monipuolinen koulutustarjon-

ta, uusien työelämän koulutustarpeista nousevien koulutustuotteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä hanketoiminta ovat osoitus Ylä-Savon ammattiopiston Peltosalmen yksikön osaamisesta ja halusta kehittyä. Yksikkömme yhteistyö alan muiden kouluttajien kuten Pohjois-Savon opiston ja PohjoisKarjalan ammattiopiston sekä alan yrittäjien kanssa jatkuu tulevaisuudessakin ja näin pystymme tarttumaan työelämän asettamiin haasteisiin. OPETUSHENKILÖSTÖ Kouvalainen Tapani, koulutuspäällikkö Aalto Arja, aikuisopettaja Antikainen Liisa, aikuisopettaja, koulutusvastaava Hiltunen Juha, lehtori Huusko Martti, lehtori (osa-aikainen) Huttunen Ulla, aikuisopettaja Hänninen Sari, lehtori, koulutusvastaava Jäntti Outi, aikuisopettaja, koulutusvastaava 1.1.2015 alkaen Kallionpää Päivi, lehtori Korkea-Aho Tiina, päätoiminen tuntiopettaja Korpijärvi Esko, lehtori Kytömäki Mirva, aikuisopettaja (osa-ai-

Outi Jäntti ja Laura Leinonen esittelijöinä ShowlinkPets tapahtumassa 21.-22.3.2015 Jyväskylän Paviljongissa.

kainen) Laukka-Kattainen Annaliisa, lehtori Leinonen Laura, aikuisopettaja Nasrelarab Satu, lehtori Oksman Markku, päätoiminen tuntiopettaja metsäkoneenkuljettaja -koulutus Partanen Jarkko, aikuisopettaja (määräaikainen) Pekkarinen Matti, lehtori (osa-aikainen) Pelkonen Tanja, päätoiminen tuntiopettaja Virtanen Johanna, lehtori Lisäksi sivutoimisia tuntiopettajia (mm. sorkkahoito, trimmaus, yritystalous) MUU HENKILÖKUNTA Ahonen Jussi, tilanhoitaja Aminoff Anna, ammatinohjaaja Hokkanen Sirpa, karjanhoitaja Hyvönen Tiina, eläintenhoitaja Kokkonen Sami, asuntola-vapaa-aikaohjaaja Koskelo Paula, karjanhoitaja Parviainen Juhani, ammatinohjaaja Rönkkö Jasmiina, eläintenhoitaja Taipale Essi, ammatinohjaaja Vatanen Taru, vastaava karjanhoitaja Yksi maatalousharjoittelija (kesä 2015)

Katso video https://youtu.be/x34Dxa3cGrE kana aakkostamassa .

35


KOULUTUSTA TUKEVIA HANKKEITA Peltosalmi ja Hingunniemi

Yhteistyö hankkeen toteutta-

TUUMA -hanke (Työvoima, urakoin- jien kesken sujui hyvin ja uusia verkos- Savon eläinsairaala ti ja ulkoistaminen maataloudessa toja syntyi ja olemassa olevia on pidetty Savon eläinsairaala on Poh-hanke) 1.1.2012-30.9.2014 yllä sekä vahvistettu. Aktiivinen ohjaus- jois-Savon liiton rahoittama, Euroo-

Hankkeen yleistavoitteena oli selvittää maatalousyrittäjien työvoimatilanne ja työvoimatarpeet sekä löytää keinot vastata maatilojen kasvaviin työvoimatarpeisiin. Hankkeen avulla pyrittiin parantamaan mielikuvaa maataloustöistä. Hanketta hallinnoi Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä. Ylä-Savon ammattiopisto hankkeen osatoteut-

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Balk Arttu Tapio, Iisalmi Bergman Tero Matti, Iisalmi Hurskainen Topi Iivari, Vieremä Inkinen Henri Kalevi, Iisalmi Kauppinen Janne Juho Ilmari, Iisalmi Kauppinen Konsta Markus, Iisalmi Koivistoinen Tiia Katriina, Rautalampi Lappalainen Antti Matias, Kiuruvesi Lappalainen Joona Petteri, Kiuruvesi Lappalainen Paavo Henrik, Kiuruvesi Manninen Aki Petteri, Pieksämäki Niskanen Heidi Mari Pauliina, Kuopio Niskanen Maura Hannele, Vieremä Oksjärvi Henriikka Aleksandra, Jämsä Pennanen Susanna Wilhelmiina, Kiuruvesi Puhakka Ville Heikki Oskari, Ilomantsi Rautiainen Riikka Tuuli Elisabet, Lapinlahti Riikonen Riitta-Kaisa Anniina, Kiuruvesi Roivainen Juliana Alexandra Angelika, Kuopio Räisänen Otto Ilmari, Pielavesi Röpelinen Ronja Eve Katariina, Sonkajärvi Tikkanen Heikki Juho Pekka, Kiuruvesi

Maatalousalan perustutkinto,eläintenhoitaja Airaksinen Sara Elisa, Siilinjärvi Bolodin Veera Marika, Kuopio Broberg Jasmin Orvokki Alexandra, Porvoo Ekholm Reetta Johanna, Iisalmi Haapapuro Karoliina Emmi Amanda, Pyhäjärvi Haasiomäki Riikka-Emilia, Oulainen Harjapää Johanna Miia Emilia, Raahe Hartikainen Pilvi Pirita, Kuopio Heikkinen Jenni Roosa Eveliina, Iisalmi Hostikka Senja Tuuli Katinka, Savonlinna Hovi Nina Maria, Kuopio Huttunen Karita Johanna, Viitasaari Hämäläinen Heini Laura Anniina, Mikkeli Ikonen Roosa Emilia, Suonenjoki Jormanainen Janika Sara Susanna, Liperi Junkkari Krista Anniina, Paltamo Kapanen Outi Hannele, Savonlinna Korhonen Iida Emmi Pauliina, Kuopio Korhonen Karoliina Roosa Mari, Kajaani Korhonen Minna Maarit, Iisalmi Koskinen Anna Liisa, Kuopio Kortelainen Marika Tellervo, Kiuruvesi Kuismin Terhi Annika, Oulu

36

Laitinen Emma Katariina, Iisalmi Leinonen Kristiina Anna Maria, Siikajoki Lindgren Janetta Mirja Helena, Iitti Magga Nea Katariina Julia, Pyhäntä Mehtonen Anna-Mari Katriina, Kiuruvesi Nurmimäki Sari Marita, Sievi Paananen Eve Maria Katariina, Rautalampi Pennanen Mia Emilia, Kiuruvesi Pohjanvälke Anu Sinikka, Iisalmi Poikolainen Salla Kerttu Elina, Konnevesi Puustinen Sonja Pauliina, Joroinen Riekkinen Janina Noora Hannele, Lapinlahti Ristiharju Elli Noora Elisabet, Iisalmi Rönkkö Niina Hanne Maria, Vieremä Sinda Kirsi Hannele, Loppi Sirviö Virve Kristiina, Iisalmi Sivonen Henna Maarit Kristiina, Kiuruvesi Taavitsainen Janika Kristiina, Varkaus Tiitinen Jutta Hilja Johanna, Leppävirta Tikkanen Niina Marika, Kuopio Toivanen Hanna Maria, Kuopio Tommiska Julia Henrietta Johanna, Helsinki Tsaparikos Aspasia, Iisalmi Tuovinen Niina Riikka Eveliina, Iisalmi Vaara Taneli Tapani Ilkanpoika, Harjavalta Voutilainen Mila, Kuopio

tajana oli mukana tilakäynneillä, joissa tehtiin työntekijöiden tarpeen määrittelyä ja ohjattiin hankkeeseen mukaan tulevia maatalousyrittäjiä koulutuksiin. YläSavon ammattiopisto oli mukana uusien koulutusteemojen suunnittelussa ja räätälöinnissä.

Eläinterveyden tekijät 1.1.2011 31.12.2014

Osana Eläinterveyden tekijät -hanketta kuului laaja eläinterveyden koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä olivat eläinlääkärien lisäksi tila- ja talliyrittäjät, eläintenhoitajat ja hoitajaopiskelijat sekä lomittajat. Uusimman tietotaidon avulla vahvistettiin kannattavan toiminnan edellytyksiä alueen yrityksissä. Ylä-Savon ammattiopisto:n tehtävänä hankkeen osatoteuttajana oli suunnitella ja toteuttaa kolmen moduulin luentokokonaisuus liittyen hevosten sairauksiin sekä niiden demonstraatioihin.

ryhmä ohjasi hanketta hyvin eteenpäin. Hankkeen myötä mahdollistunut alan huippuosaajien luennointi hankkeen toiminta-alueella Pohjois-Savossa lisäsi ja vahvisti alueen osaamista ja kilpailukykyä. Ylä-Savon ammattiopisto:n rooli hevosalan kouluttajana on entisestään vahvistunut.

pan Aluekehitysrahaston tukema hanke. Rahoituksella remontoitiin ja uudisrakennettiin Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikkatilat nykyaikaisiksi eläinsairaalan tiloiksi. Eläinsairaalan tilat kattavat noin 750 neliötä, josta löytyy niin lämmin juoksutuskäytä-

ConnectEquus-overseas

Ylä-Savon ammattiopiston koordinoiman ja Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tarkoituksena on kehittää hankkeen verkoston oppilaitosten kansainvälistä toimintaa. Aiempien kausien aikana hanke on toiminut Euroopassa laajentaen yhteistyökumppaneiden kansainvälistä verkostoa ja järjestäen kotikansainvälistymistapahtumia sekä asiantuntijavaihtoa kotimaahan jääville opiskelijoille ja opettajille. Hankkeen tuotoksina on tehty hevosalalle mm. Kv-tutoropas , ulkomaille työssäoppimaan lähtijöille kulttuurivalmennusmateriaali sekä kaksi useamman tunnin englanninkielistä DVD-koostetta asiantuntijavierailuista opettajien ja opiskelijoiden kielivalmennusta varten. Hanke on toiminut vuodesta 2011. Meneillään olevan kolmannen kauden aikana hanke laajentaa yhteistyöverkostoaan Euroopan ulkopuolelle ja tarjoaa opettajille työelämäjaksoja Euroopassa hankkeen aiempien kausien aikana luotujen yhteistyökumppanien kautta. Ensimmäinen kahden viikon mittainen työelämäjakso toteutuu huhtikuussa Englannissa Doncaster Collegessa, jolloin yksi opettaja lähtee mukaan koulun toimintaan yhdessä kahden opiskelijan kanssa. Opiskelijat lähtevät työssäoppimisjaksolle, ja samalla he testaavat Eurooppalainen Opintopolku - hankkeessa kehitettyä Iso-Britannian kulttuurivalmennusta. Verkostoa lähdetään laajentamaan USAan Kentuckyn alueelle kesäkuussa. Matkan kohteina tulevat olemaan muun muassa Kentucky Horse Park vuoristopoliiseineen sekä huipputason jockeyta kouluttava North American Racing Academy NARA! Matkalle osallistuu hankkeen yhteistyöoppilaitoksista yhteensä viisi opettajaa.

vä, kaksi kaatokarsinaa, leikkaussali kuin myös oma laboratorio. Hankerahoituksella varustettiin eläinsairaalan tilat monipuolisilla laitteistoilla ja välineistöillä. Nykyaikaiset hoito- ja tutkimusvälineistö mahdollistavat leikkauksien lisäksi artroskopia- ja endoskopiatutkimukset sekä röntgenkuvaukset. Eläinsairaalan palveluihin kuuluu myös eläinlääkäriauto, joka palvelee asiakkaita suoraan tiloilla. Auto on varusteltu klinikkatasoisilla, liikuteltavilla tutkimuslaitteistoilla. Esimerkiksi paikan päällä tehtävät röntgenkuvaukset onnistuvat vaivattomasti. Eläinsairaala mahdollistaa eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen ItäSuomessa. Erikoistumiskoulutuksen toteuttaa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta. Eläinsairaalan palvelut tarjoaa Savon eläinsairaala Oy, jonka henkilöstö toivottaa asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi Hingunniemeen.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Luonnonvara- ja ympäristöala: hevostalous, Hingunniemi

AIKUISKOULUTUS Hevostalous

Hevostalouden perustutkinto, hevostalouden koulutusohjelma • Hevostenhoitaja pk • Ratsastuksenohjaaja pk Lukuvuonna 2014 – 2015 YläSavon ammattiopistolla Hingunniemessä järjestettiin ammatillista perustutkintokoulutusta seuraaviin tutkintoihin: hevostalouden perustutkinto (hevostalouden koulutusohjelma, osaamisaloina hevostenhoitaja ja ratsastuksenohjaaja). Hevostalouden perustutkintoa järjestettiin sekä opetussuunnitelmaperusteisena nuorisokoulutuksena että näyttöperusteisena monimuotokoulutuksena aikuisille. Hevostalouden ammatillisissa perustutkinnoissa oli 120 opiskelijaa, joista osa suoritti tutkinnon näyttöperusteisena monimuotokoulutuksena. Perustutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa oli 30 opiskelijaa tietopuolisessa koulutuksessa. Syyslukukaudella järjestettiin opiskelijoiden vanhemmille ja huoltajille vanhempainpäivä 10.10.2014. Ohjelmassa oli oppilaitokseen ja opetukseen tutustumista sekä opiskelijoiden järjestämää ohjelmaa mm. hevoskatrilli ja ravisuunnistus. Lisäksi lukuvuoden aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua mm. valjaskerhoon, ratsastuksen iltakilpailuihin sekä valmennuksiin ja ravikilpailumatkoille. Lisäksi opiskelijat järjestivät opinnoissaan mm. ravi- ja laukkakilpailut sekä koulu- ja esteratsastuskilpailut

- Kiuruveden ratsastajat ry Ratsujen ja ponien tamma- ja varsanäyttely syyskuu 2014 - Suomen Hippos ry Tamma- ja varsanäyttelyt toukokuu 2015 - Pohjois- Savon hevosjalostusliitto ry - Kiuruveden Hevosystäväinseura OPETUSHENKILÖSTÖ Kouvalainen Tapani, koulutuspäällikkö Nuorisokoulutus: Aalto Arja, koulutusvastaava Kettunen Kirsi, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Kontoniemi Arja, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Maskulainen Tarja, lehtori, ammattitaitoa täydentävät aineet Pukarinen Sanna, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Rimpiläinen Leena, lehtori, hevostalouden ammattiaineet Ruotsalainen Jukka, lehtori, hevostalouden ammattiaineet, ammattitaitoa täydentävät aineet Valkonen Satu, lehtori, hevostalouden ammattiaineet

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja Heikkinen Mira Annina, Nokia Huujärvi Sara Hilla Elina, Jyväskylä Isoherranen Pia Maarit, Nivala Karjalainen Kaisa Elisa, Kuopio Kastelin Kati Johanna, Jyväskylä Knuutinen Maria Laura Karoliina, Kiuruvesi Koskelo Minna Karoliina, Kajaani Kuismin Janita, Pieksämäki Kuusilaakso Suvi Maija Tuulia, Tampere Kärkkäinen Heidi Pauliina, Kuopio Kärkkäinen Jenni Maria, Kiuruvesi Leskinen Salla Katri Emilia, Parikkala Lohikainen Mimmi Karoliina, Kiuruvesi Miettinen Anna Pauliina, Tuusniemi Mansikkamäki Jennie Cecilia Elisabet, Seinäjoki Martikainen Katri Susanna, Kuopio Masalin Katri Johanna, Sonkajärvi Mustonen Minna Marjut, Kaavi Niiranen Sanni Susanna, Kiuruvesi Nyyssönen Heli Marjatta, Maaninka Oinas Sara Marika, Keminmaa Paananen Tuuli, Saarijärvi Penttinen Henriikka Sofi Marianna, Laukaa Rasinkangas Eveliina, Siikalatva Remes Sini Anna Tuulia, Kiuruvesi Roininen Jenni Johanna Kristiina, Siikalatva Salo Janica Charlotta, Seinäjoki Vauhkonen Laura Emilia, Pieksämäki Viitala Sini Kristiina, Keuruu

OPETUSHENKILÖSTÖ Kouvalainen Tapani, koulutuspäällikkö Aikuiskoulutus: Bordi Ari, sivutoiminen tuntiopettaja, aikuiskoulutus, kengitysseppä Huttunen Tuovi, koulutusvastaava, aikuisopettaja, hevostalousaineet Kastarinen Katariina, aikuisopettaja, varuste- ja valjastyöt Karvali Sari, aikuisopettaja, hevostalousaineet Kemiläinen Jukka, sivutoiminen tuntiopettaja, aikuiskoulutus, kengitysseppä Toikka Terhi, aikuisopettaja, hevostalousaineet, ratsastuksenopettaja (master) Tallimestarit: Ahponen Sini, tallimestari Sinkkonen Lea, vastaava tallimestari Vääränen Timo, tallimestari Ylä-Savon ammattiopiston hevostalouden ammatillisen aikuiskoulutuksen vastuualueeseen on kuulunut lukuvuonna 2014–2015 ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, perustutkintoja sekä ei-tutkintotavoitteista koulutusta hevostaloudessa.

Hevostalouden ammatillisissa perustutkinnon näyttöperusteisessa koulutuksessa on lukuvuonna ollut 45 opiskelijaa. Perustutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa oli 30 opiskelijaa tietopuolisessa koulutuksessa. Kuluvan lukukauden aikana hevostalouden aikuiskoulutus on ollut aktiivisesti mukana Opetushallituksen projekteissa ja aktiivisia koko valtakunnan hevosalan koulutuksen kehittämishankkeissa. Panostamme koulutuksien suunnittelussa työelämän tarpeista nousevaan monipuoliseen koulutustarjontaan. Hevostalouden aikuiskoulutustiimi on järjestänyt tutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta seuraavasti: • Hevostenvalmentajan ammattitutkinto, ravivalmentamisen (ravivalmentaja)– osaamisala (8 opiskelijaa) • Kengityssepän ammattitutkinto (12 opiskelijaa) • Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto (6 opiskelijaa) • Tallimestarin erikoisammattitutkinto (11 opiskelijaa)

• Hevostalouden perustutkinto / oppisopimusopiskelijoiden tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet (30 opiskelijaa) • Hevostalouden perustutkinto näyttötutkintona ilman valmistavaa koulutusta (4 tutkinnon suorittajaa) • Näyttöperusteinen ammatillinen perustutkintokoulutus sisältyy hevostalouden perustutkinnon suorittaneisiin Ei-tutkintotavoitteisia ammatillisia täydennyskoulutuksia olemme järjestäneet seuraavasti: • Kengityksen alkeiskurssit (23 opiskelijaa) • Kengityksen peruskurssi (12 opiskelijaa) • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa ammatillinen lisäkoulutus yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten kanssa. (22 opiskelijaa) • Urheiluhevosen lihashuollon perusteet (10 opiskelijaa)

Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja

Merkittävimmät tapahtumat ja yhteistyökumppanit niiden järjestelyissä lukuvuoden aikana: Ylä-Savon ammattiopiston ravilähdöt *Kuopion raviradalla - TOTO75-ravit joulukuu 2014 *Vieremän raviradalla - Einari Vidgrenin muistoajo elokuu 2014 - Kiuruveden Hevosystäväinseura ry:n paikallisravit syyskuu 2014 Viljo maatalousmessujen esittelytilana heinäkuu 2014 Kansalliset esteratsastuskilpailut syyskuu 2014 ja toukokuu 2015 & Kansalliset kouluratsastuskilpailut toukokuu 2015

Airevuo Maija Helena, Jyväskylä Haapsalo Roosa-Riia, Sotkamo Kangas Pauliina Maija Inkeri, Tyrnävä Kauppinen Terhi Johanna, Sonkajärvi Kiminki Henna Sinikka, Pihtipudas Paananen Roosa Emilia, Hankasalmi Pulkkinen Hanna Matilda, Muonio Seessalmi Meri-Tuulia, Rovaniemi Sinkkonen Riikka Katriina, Ylivieska Tuppurainen Heidi Liina Susanna, Oulu Vaakanainen Elisa, Lieksa Yrttiaho Ida Maria, Kajaani Maaseutuammattiin ry järjesti yhdessä Ylä-Savon ammattiopiston, Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä muiden jäsenorganisaatioidensa kanssa Maaseutu kutsuu -tapahtuman Hingunniemessä 17.9.2014. Tapahtumassa nuoret pääsivät tutustumaan toiminnallisesti ja elämyksellisesti niin maatalousalaan, metsäalaan, puutarha-alaan kuin muihinkin maaseudun ammatteihin ja maaseutuyrittämiseen. Kuvassa aasi sumu sireeni.

38

39


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: elintarvikeala ja biotekniikka Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan koulutusohjelma • Leipuri-kondiittori

Syksyllä 2014 Elva 14 ryhmä aloitti elintarvikealan opintonsa. Kuluneena lukuvuonna opiskelijat opiskelivat monipuolisesti elintarvikealan perusteita sekä suorittivat hygieniapassin, työturvallisuuskortin ja EA-1 kurssin. Opiskelijat olivat työssäoppimassa 10 opintoviikkoa päivittäistavarakaupoissa ja leipomoissa. Toisen opintovuoden Leko 13 leipuri-kondiittoriopiskelijat opiskelijat aloittivat syksyn opinnot erilaisten ruokien, jälkiruokien ja salaattien valmistuksella, joista he suorittivat ensimmäisen ammattiosaamisen näyttönsä. Syksyn aikana opiskelijat opiskelivat kahvija ruokaleipien sekä konditoriatuotteiden valmistusta. Opiskelijat olivat työs-

Elintarvikealan perustutkinto, elintarviketeknologian koulutusohjelma • Elintarvikkeiden valmistaja

suuden työtehtäviä ja prosessiteollisuuden koneiden käyttöä. Kuluneena lukuvuonna opiskelijat paneutuivat juomien valmistukseen olemalla työssäoppimassa Olvi Oyj:llä. Kouluopetuksessa ja työssäoppimisessa korostettiin hygiee-

Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori

Aaltonen Ilona Katariina, Iisalmi Akkila Jasmi Jonna Juulia, Iisalmi Eronen Janita Jasmiina, Juuka Kauppinen Tiia Anneli, Reisjärvi Lehtonen Satu Marita, Lapinlahti Litmanen Pauliina Tiia Marika, Lapinlahti Lukkarinen Sari Emilia, Iisalmi Mattila Heidi Marianna, Iisalmi Mustonen Henna Karoliina, Siilinjärvi Oivanen Jenna Karoliina, Kiuruvesi Pehkonen Mirka Maarit Emilia, Kiuruvesi Ruotsalainen Noora Miina Maaria, Iisalmi Åström Mirka-Maria Henniina, Rovaniemi

Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja nisyyttä, työturvallista työskentelyä ja vastuullisuutta valmistettaessa suuria määriä juomia. Elva 12:n leipuri-kondiittoriopiskelijat oppivat lisää leipomotuotteiden valmistuksesta ja he valmistivat konditoriatuotteita ja leipomoalan erikoistuotteita. Opiskelijat antoivat lukuvuoden aikana työssäoppimispaikoissaan useita näyttöjä todellisissa työympäristöissä Elintarvikealalla kannustamme opiskelijoitamme myös jatko-opintoihin. Jatko-opintomahdollisuuksia ovat mm. ammattikorkeakouluopinnot ja leipurin ammattitutkinto.

säoppimassa leipomoalan yrityksissä 10 ov ajan. Kevään aikana opiskelijat opiskelivat erilaisten leivosten ja täytekakkujen valmistusta. Kolmannen opintovuoden Elva 12:n juomateollisuuteen suuntautuneet opiskelijat lisäsivät juomien valmistuksen osaamistaan etenkin virtuaalipanimon, opinnäytetyön ja työssäoppimisten kautta. Opiskelijat olivat työssäoppimassa 30 ov:a lukuvuoden aikana. Työpaikoilla opiskelijat oppivat juomateolli-

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015

MUU TOIMINTA Opettajat osallistuivat aktiivisesti kuluneen lukuvuoden aikana myös erilaisiin koulutuksiin mm. elintarvikealan opettajien koulutuspäiville ja työhyvinvointiin liittyviin tilaisuuksiin. OPETTAJAT Koski-Vähälä Anna-Riitta, ETM, ammatillisten opintojen lehtori Leinonen Outi, leipuri- ja kondiittorimestari, näyttötutkintomestari, ammatillisten opintojen lehtori Näsänen Eija, MMM, näyttötutkintomestari, ammatillisten opintojen lehtori, koulutusvastaava

40

Hyvönen Jatta Lucia, Iisalmi Laitinen Jani Henri, Kuopio Lyytinen Asta Hannele, Iisalmi Nurmi Jani Pekka, Iisalmi

AIKUIS- JA OPPISOPIMUSKOULUTUS Lukuvuoden aikana leipurin ammattitutkintoa suoritti kaksi alan opiskelijaa. He kävivät lähipäivillä koululla opiskellen erilaisia kahvi- ja ruokaleipien sekä einestuotteiden valmistusta. Lisäksi he opiskelivat mm. pakkauslainsäädäntöä ja omavalvonnan asioita. Syyskuussa 2014 aloittivat ensimmäiset elintarvikealan perustutkinnon aikuisopiskelijat. He kävivät koululla lähipäivillä opiskellen elintarvikealan perusteita ja he olivat työssäoppimassa Valiolla Lapinlahden tehtaalla Edamin pakkaamossa, Väisäsen Kotilihalla ja Artic Milkillä. Työtehtävät olivat elintarvikkeiden valmistajan työtehtäviä ja juuston pakkaustyötä. Lukuvuonna 2014-15 oppisopimusopiskelijoita oli viisi opiskelijaa. Opiskelijoille järjestettiin lähiopetus koululle koko lukuvuoden ajaksi ja tutkintotilaisuudet omille työpaikoille keväällä 2015.

41


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

AIKUISKOULUTUS Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut

Hotelli-, ravintola-, cateringalan perustutkinto, Asiakaspalvelun koulutusohjelma / osaamisala, tarjoilija Kokin koulutusohjelma / osaamisala, kokki Hotelli-, ravintola- ja catering-alalla koulutamme kokkeja ja tarjoilijoita. Kokit työpaikkoja ovat erilaiset anniskelu ja ruokaravintolat, henkilöstö- ja lounasravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt, kahvilat ja liikenneasemat, pikaruokaravintolat, juhla ja pitopalveluyritykset sekä rahti- ja matkustajalaivat. Tarjoilijat työskentelevät mm. anniskelu ja tarjoilutehtävissä, ravintoloissa, kahviloissa, henkilöstöravintoloissa juhlapalveluyrityksissä, laivaravintoloissa, liikenneasemilla, matkailu- ja suurtalousalan toimipaikoissa Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella erilaisissa oppimisympäristöissä, mm. oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoilla. Kokkien ja tarjoilijoiden perusopetusta järjestetään opetus- ja valmistuskeittiöllä, sekä harjoitusravintolassa. Opetukseen sisältyy opiskelija- ja henkilökuntalounaan valmistaminen, jakelu sekä muut tarjoilu- ja edustustehtävät. Tarjoilija ja kokki opiskelijat harjoittelevat ruoka- ja asiakaspalvelutoimintoja erilaisissa palvelutilanteissa ja -keittiötyypeissä. Opetusta annetaan myös näyttöperusteisena, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja työssäoppien sekä oppilaitoksella lähipäiviä käytännön opetuksessa kuin myös teoreettista tietoperustaa. Opiskelijat ovat työssäoppimassa myös ulkomailla. Kuluvana opiskeluvuotena on opiskelijoitamme ollut myös työssäoppimassa ulkomailla, mm, Espanjassa ja Turkissa Harjoitusravintolassa on avoinVALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Hotelli-, ravintola-, cateringalan perustutkinto, kokki Balk Sami Petteri, Iisalmi Fomin Niina, Lapinlahti Hagert Armi Janeta Anneli, Iisalmi Heimonen Janne Juhani, Pielavesi Hirvonen Ella Marianne, Lapinlahti Järvinen Niina Henrietta, Iisalmi Keränen Maiju Kaisa, Vieremä Kiminki Marja Hannele, Kuopio Kinnunen Jukka Tapio, Kiuruvesi Knuutinen Irina, Pielavesi Kokko Antti Mikael, Iisalmi Kokkonen Liudmila, Iisalmi Kärkkäinen Katri Pauliina, Iisalmi Kääriäinen Mikko Tapani, Lapinlahti

na kaikille asiakkaille ilmoitettuina koulupäivinä lounasaikaan. Myös ammattiopiston oma henkilökunta käyttää ravintolamme lounaspalveluja. Harjoitusravintolassa on myös tilaustarjoiluja ja opiskelijat toteuttavat opinnäytetöitään ja ammattiosaamisen näyttöjä aidoissa asiakastilaisuuksissa. Opintovuoden aikana opiskelijat osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolellakin mm. syksyllä 2014 toritapahtumassa esittelemässä koulutusalaamme. Opiskelijat ovat toteuttaneet sisäisiä juhla-, tilaus- ja teematarjoiluja oppilaitoksemme eri pisteissä. mm. oppitaitoksen/ yritysten asiakasiltojen tarjoiluja, kotiväeniloja ja erilaisia perhejuhlia henkilöstön eläkejuhlien toteutuksia suunniteluineen ja tarjoiluineen. Opiskelijamme on toteuttanut kausiluontoisia tuotesiittelyjä yhteistyössä Citymarketin kanssa. Lisäksi alamme tarjoilija- opiskelijat ovat olleet mukana aktiivisesti NY -vuosiyrittäjänä ohjelman mukaisesti, harjoitusyritystoimintaa ovat toimineet NY-yrittäjinä Aula Cafe Amiksen tiloissa, jossa he myyvät valmistamiaan tuotteita, välipalatuotteita, juomia ja kahvia. Koulutusalallamme on ollut perinteisiä luento- ja infotilaisuuksia mm. ammattikorkeakoulujen infotilaisuudet. Palvelualojen ammattijärjestö Pam:n, hygienia ja omavalvonta luennot opiskelijoille. Laaksorinne Meri Tuuli, Kiuruvesi Laitinen Sanna Pauliina, Lapinlahti Lappalainen Anne, Iisalmi Laukkanen Tommi Juhani, Kiuruvesi Loppukaarre Wellamo Sepontytär, Iisalmi Martikainen Sanna-Pirpa Kristiina, Kiuruvesi Mponda Michael John, Tampere Mykkänen Riikka Julia, Pyhäntä Mähönen Miia Kristiina, Sonkajärvi Niiranen Nina Marika Anniina, Kiuruvesi Parviainen Anne Mari, Iisalmi Pennanen Iiro Kasimir, Iisalmi Piippo Jenni Kaarina Tuulia, Iisalmi Saastamoinen Veera Henriikka, Iisalmi Tiikkainen Carita Mikaela, Vieremä Tissari Janika Karoliina, Sonkajärvi Väisänen Jaana Kristiina, Iisalmi

42

Työssäoppimista sisältyy opiskeluun vähintään 20 opintoviikkoa, ja opiskelijat suorittavat sen toisen ja kolmannen vuoden aikana työpaikoilla erilaissa keittiöissä ja asiakasapalvelutehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Osa alamme opiskelijoista suorittaa laajennettua työssäoppimista joka on jopa 50–60 opintoviikkoa työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua koko opiskeluajasta. Osa opiskelijoistamme suorittaa opiskelut nopeutetusti, jopa kahdessa vuodessa. Työssäoppimisen yhteydessä työpaikoilla opiskelijat suorittavat ammattiosaamisen näyttöjä työelämälähtöisesti. Ammattiosaamisen näyttöjä opiskelijat on tehnyt työpaikoilla ja yrityksissä ja joitakin tapahtumia on toteutettu oppilaitoksella asiakastilaisuuksissa. OPETTAJAT Eronen Anne, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, näyttötutkintomestari Huttunen Jaana, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, näyttötutkintomestari Nissinen Leena, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, näyttötutkintomestari Perälä Raija lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, kansainvälisyyskoordinaattori Reis Sanna, ammatinopettaja, AMK restonomi Sonninen Sirkka, lehtori, ammatinopettaja

Tuovinen Armi, ammatinopettaja, ravitsemisteknikko, erityisopettaja Vesterinen Eija, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, koulutusvastaava, hankevastaava Viheri Pirkko, lehtori, ammatinopettaja, AMK restonomi, erityisopettaja, näyttötutkintomestari Ammatin ohjaajat Kyyrönen Marielse Pellikka Marja

Aikuiskoulutuksena olemme järjestäneet tutkintoja ja niihin valmistavia koulutuksia seuraavasti: - hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto (näyttöperustaisena) - kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto; toimitilahuoltaja - laitoshuoltajan ammattitutkinto - kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto - kotityöpalvelujen ammattitutkinto - suurtalouskokin ammattitutkinto - dieettikokin erikoisammattitutkinto - siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto - siivousteknikon erikoisammattitutkinto - majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi järjestimme täydennyskoulutuksina erilaisia koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Uutena koulutuksena järjestimme lämpimän vastaanoton saaneen villiyrtteihin ja muihin luonnonkeruutuotteisiin perehdyttävän koulutuksen. Tulevaisuudessa tätä koulutusta on tarkoitus laajentaa luonnontuotealan ammattitutkintoon valmistavaksi koulutukseksi keväällä 2016. Verkosto-oppilaitoksille toteutimme tutkintoja maksullisena palvelutoimintana. Maksullisena palvelutoimintana toteutimme myös hygienia- ja anniskelupassikoulutuksia ja testauksia. Olimme oppilaitoksena mukana Prosessit ja virtuaalioppiminen kotiyöpalveluyrityksessä -hankkeessa. Kotityöpalvelujen ammattitutkinnon opiskelija Virve Kyllönen sai Ylä-Savon ammattiopiston 50-vuotisjuhlarahaston stipendin. Kesäkuussa 2015 järjestämme Iisalmessa seminaarin puhdistuspalvelualan ammattilaisille. OPETUSHENKILÖSTÖ Honkanen Päivi, aikuisopettaja, erityisopettaja, restonomi AMK, näyttötutkintomestari Kastarinen Minna, aikuisopettaja, restonomi AMK, näyttötutkintomestari Korolainen Tea, aikuisopettaja, näyttötutkintomestari Pihavaara Eine, aikuisopettaja, restonomi, ylempi AMK, näyttötutkintomestari

Hotelli-, ravintola-, cateringalan perustutkinto, tarjoilija

Halmetoja Krista Emilia, Pielavesi Hokkanen Nea-Liia Elmiina, Pielavesi Karikumpu Iina Maaria, Kiuruvesi Koistinen Tanja Riitta, Sonkajärvi Kärkkäinen Noora Johanna, Kiuruvesi Laukkanen Eeva-Liisa Anneli, Kiuruvesi Myllynen Rauni Amanda, Lapinlahti Parviainen Petra Maria, Iisalmi Pehkonen Pauliina, Vieremä Pesonen Simo Kalervo, Iisalmi Piippo Janina Nea Emilia, Kiuruvesi Rämö Janette Emilia, Lapinlahti Tossavainen Johanna Krista Emilia, Pielavesi Tuovinen Jemina, Iisalmi

Ravitsemis- ja puhdistuspalveluala


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Tekniikan ja liikenteen ala: prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan perustutkinto, Laboratorioalan koulutusohjelma • Laborantti

Oppilaitoksessamme on koulutettu laborantteja yli kolmenkymmenen vuoden ajan yritysten laadunvalvontaan ja tuotantoprosessien seurantaan, sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioalan opetustilat olivat aluksi Kivirannan Teollisuus- talossa ja vuodesta 2003 Luma- keskus Majakassa. Opiskelijamme ovat sijoittuneet laboratorioihin, jotka toimivat teollisuuden tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa, yliopistojen tutkimusprojekteissa, kuntien elintarvikevalvonnassa sekä ympäristösuojelun ja kaivosteollisuudessa alalla. Aluksi opiskelijoilla ei ollut lainkaan harjoittelua. Sittemmin harjoittelu tuli mukaan opiskeluun ja se kesti muutaman viikon. 1990- luvun loppupuolella harjoittelu muuttui työssäoppimiseksi. Työssäoppimisjakso oli vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppimis-

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kulttuuriala: käsi- ja taideteollisuus Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma • Artesaani

jaksoilla opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa ammattiosaamisen näyttöjä ja tehdä opinnäytteitä. Jokaisen uuden opiskelijan kanssa laadittiin yksilöllinen opintopolku, johon hänen opiskelunsa perustui seuraavien kolmen vuoden aikana. Opintopolun etenemistä tarkistettiin säännöllisesti. Opintopolku koostui itsenäisesti tehtävistä oppimistehtävistä Moodle- oppimisympäristössä ja runsaista käytännön töistä eli teoria ja käytäntö tukivat toisiaan. Opiskelussa edettiin omaan tahtiin opettajan ohjauksessa. Opintopolkuopiskelu mahdollisti joustavat valmistumisajat. Myös vastuu omasta oppimisesta korostui. Tämä on nyt historiaa, sillä opetus laboratorioalalla päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Granö Emma Karoliina, Kokkola Kyllönen Tiina Emilia, Iisalmi Ryhänen Johanna Kirsi Maria, Iisalmi

OPETTAJAT Moilanen Leila, MMM, koulutusvastaava Strandman Teija, FM

Lukuvuonna 2014-2015 opiskeli Tähtiniemessä kolmen eri vuosikurssin opiskelijoita. Yhteensä opiskelijoita oli 14. Artesaaniopiskelijoiden opintoihin kuului erilaisten käsi- ja taideteollisuusalan tuotteiden sekä vaatteiden suunnittelu, valmistus sekä perinteisin että nykytekniikoin. Esteettinen, kuvallinen ja visuaalinen ilmaisu sisältyivät tuotesuunnitteluun. Vaatesuunnittelussa käytimme ProSketch-suunnitteluohjelmaa. Erilaiset sisustuksen ja vaatetuksen asiakastyöt, korjausompelut sekä työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt kuuluivat opiskeluohjelmaan. Yritysvierailulla opiskelijat tutustuivat muun muassa Kuopion kaupunginteatteriin, Osuuskuntaan Iisalmesta käsin, Ziran vaatetustehtaaseen

sekä Väärnin pappilaan. Lisäksi opiskelijat ovat tutustuneet paikallisiin taidenäyttelyihin. Huhtikuussa osa opiskelijoista osallistui Sakun kulttuurikilpailuihin Oulussa. Toukokuussa kaikki opiskelijat kävivät tutustumassa Oulussa alamme erilaisiin yrityksiin ja näyttelyihin. Lukuvuoden aikana käsi- ja taideteollisuusalalla toimi kaksi NY-yritystä. Opiskelijat toimivat aktiivisesti tehden asiakastöitä sekä korjausompeluja. Yrittäjät osallistuivat useisiin messutapahtumiin ja myyjäisiin. Käsi- ja taideteollisuuden opetus Ylä-Savon ammattiopistossa päättyy tämän lukuvuoden lopussa. OPETTAJAT

VALMISTUNEET 1.6.2014 29.5.2015 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani Hallikainen Sirpa Anneli, Iisalmi Happonen Heidi Tiina Katriina, Lapinlahti Holopainen Anu Meeri Mirjami, Iisalmi Hynynen Oona Jennica, Iisalmi Hyvärinen Elisa Mariella, Kiuruvesi Kumpulainen Roosa Emilia, Iisalmi Kärkkäinen Riina Kirsti Helena, Pyhäjärvi Ronkainen Niina Susanna Kristiina, Iisalmi Tiitto Meeri Sofia, Iisalmi Tikkanen Saara Hannele, Iisalmi Ålander Eija Marketta, Iisalmi

Partanen Liisa, koulutusvastaava Väisänen-Fält Tuula, tuntiopettaja

Päävärit, Elisa Tenhunen arte13

”Oppimisen tie” (suunnitellut Oona Hynynen arte12), installaation värjäys ammattioiston 50-vuotisuhlaan.

44

45


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: kauneudenhoitoala Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaajan koulutusohjelma • Parturi-kampaaja 2014–2015 on ollut koko ammattiopistossa uusien tuulien vuosi. Hiusalalla yksilölliset oppimispolut on ollut käytössä jo useita vuosia. Enää eivät kaikki samaan aikaan opintoja aloittaneet kulje samaa oppimisen tietä. On herätty ajattelemaa asioita asioiden hallinnan ja osaamisen näkökulmasta entistä enemmän. Hiusalalla on laajennettua työssäoppimista jatkettu aiempien vuosien tapaan. Lisäksi on moodle-materiaalipankkia edelleen käytetty teorian ja etäoppimisen työvälineenä. Hiustaitureissa on myös otettu käyttöön malli, jossa opiskelijat toimivat itsenäisemmin ja opettaja on ohjaajan ominaisuudessa seuraamassa työntekijöiden valmiuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei hiustaitureissa olisi apua tarjolla, päinvastoin, sillä uudella työnjaolla opettaja vapautuu nopeammin avun tarvitsijoille. Hiustaitureiden toiminta jouduttiin kuitenkin tilamuutosten vuoksi lopettamaan hiihtolomaan mennessä, jolloin hiusala muutti tähtiniemeen. Uusi parturi-kampaamo valmistuu syksyllä 2015. Ensimmäisen opiskeluvuotensa aloittaneessa ryhmässä Paka 14:lla on nyt keväällä perustutkintoa suorittavia opiskelijoita 14. Syksyllä uusi ryhmä aloitti opintonsa ”ammatin alkeet” moduulilla, jossa oli aiheina hiusalan ammatin alkeet, turvalliset työtavat, ihon ja hiuksen anatomian sekä tuotetietouden perusteita hiusten hoitamiseen liittyen. Tässä yhteydessä alkoi myös kampausten ja leikkausten perusteet, mikrobiologia sekä kosmetiikan aiheuttamaan ärsytykseen ja allergiaan liittyvät asiat. Syyslukukaudella tuli myös tyylin tulkintaa, hiustenpidennyksiä, kosmeettista hoitamista ja käsienhoitoa. Seuraavaksi aloitimme asiakaspalvelun ja teimme asiakkaille hoitokäsittelyjä. Ensimmäiseen vuoteen kuuluvat hiustenleikkausten, kampausten ja hoitokäsittelyjen lisäksi permanenttikäsittelyjen perusteet sekä vaalennus- ja värjäyskäsittelyt. Edellä mainittuun kuuluvat myös ripsien ja kulmien muotoilu ja värjääminen.

Toisen vuosikurssin opiskelijoilla ammatillisiin opintoihin on kuulunut työssäoppimista, yritystoimintaa, asiakaspalvelua, sekä kampauksia ja ehostuksia. Ammatillinen osaaminen on karttunut ja asiakaspalveluun sekä kädentaitoihin on tullut varmuutta ja omatoimisuutta. Toista vuotta suorittavassa ryhmässä Paka 13 on tällä hetkellä opiskelijoita 12. Heistä kahdella opiskelijalla on tavoitteena valmistua yksilöllisen suunnitelman mukaan jo tänä keväänä. Kolmannen vuoden opiskelijoita Paka 12 ryhmässä on 14. Opiskelijat aloittivat tiiviisti opinnäytetöiden teolla heti syksyllä. Tavoitteeksi oli asetettu opinnäytetöiden opponointi jo ennen vuoden vaihdetta ja silloin se suurimmalla osalla toteutettiinkin. Opiskelijat tekivät näyttötyönsä asiakaspalvelun ohella tai yrityksissä pitkin lukuvuotta. Työssä painotettiin jo paljon oma-aloitteisuutta ja vastuuta työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuosi sisälsi paljon työssäoppimista, mutta sen lisäksi harjoiteltiin erilaisia kampauksia. Laajennettu työssäoppiminen osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska todellisissa työtilanteissa ja ympyröissä opiskelijat ovat todella motivoituneita kehittämään ammattitaitoaan. Kevään pitkä työssäoppiminen toteutui monella samassa yrityksessä kuin talven muut työssäoppimisjaksot. Tämän ryhmän opiskelijoista Anu Hiltusella, Miia Putkosella ja Janita Rissasella oli NY-yritys parturi-kampaamo Hehku. Valmistuvien ryhmästä Jenni Lohilahti ja Jenna Kejonen osallistuivat myös Hiusalan Taitaja semifinaaleihin 22.1.2015.

VALMISTUNEET 1.6.2014 - 29.5.2015 Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Antinjuntti Elisa Kristiina, Tornio Eloranta Petra Susanna, Iisalmi Haapalainen Siiri Johanna, Lapinlahti Haatainen Siiri Sofia, Iisalmi Hiltunen Anu-Maria, Iisalmi Kejonen Jenna Karoliina, Kiuruvesi Kinnunen Heidi Katariina, Pyhäjärvi Koivunen Henna Eveliina, Lieksa Kraft Henriikka, Sonkajärvi Leinonen Jenna-Julia Jasmin, Lieksa Leppänen Milla Minna Maari, Iisalmi Lohilahti Jenni Hanna Karoliina, Iisalmi Makkonen Mira Kristiina, Kiuruvesi Murisoja Jenna Sarita, Haapajärvi Pursiainen Hannele Miia-Marianne, Rautavaara Roivainen Katja Henniikka, Iisalmi Tirkkonen Riku Yrjö Juhani, Kaavi

OPETTAJAT Mira Konola, parturi-kampaaja, KM, estenomi Marja Hurskainen, estenomi, kampaajamestari, Birgitta Lipponen, kampaajamestari, hiusyrittäjä

47


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Kulttuuriala: viestintä ja informaatiotieteet

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS OPPISOPIMUS / STARTTI VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma • Media-assistentti

Lukuvuonna 2014 - 2015 media-alalla opiskeli kolme vuosiluokkaa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat opiskelivat audiovisuaalisen viestinnän perusteita valmistautuen ensimmäiseen näyttöönsä keväällä. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelu tapahtui työssäoppimisen merkeissä; osaston harjoitusyrityksessä tai eri av-alan yrityksissä. Työssäoppimiseen liittyy myös kiinteästi ammattiosaamisen näytöt. Media-alalla näytöt järjestetään työssäoppimisen yhteydessä todellisessa työympäristössä sekä tarvittaessa omassa osaston harjoitusyrityksessä tilaustöitä tehden.

Yhteistyökumppaneinamme työssäoppimisen järjestelyissä ovat olleet mm. Iisalmen kaupunki, iisalmelaiset lehdet,mainostoimistot sekä Ylä-Savon ammattiopiston eri projektit. Audiovisuaalisen viestinnän opetus Ylä-Savon ammattiopistossa päättyy tämän lukuvuoden lopussa. OPETTAJAT Hurskainen Kari, koulutusvastaava Varonen Tero, av-viestinnän opettaja Rönkkö Tomi, av-viestinnän opettaja

VALMISTUNEET 1.6.2014 29.5.2015 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti

Harmoinen Henna Riikka, Iisalmi Jauhiainen Mikko Tapio, Iisalmi Könönen Laura Susanna, Varkaus Lahti Viivi Emilia, Vantaa Martikainen Paavo Kalevi, Iisalmi Mykkänen Liisa Mari Johanna, Iisalmi Mähönen Tomi Petteri Henrik, Iisalmi Nya Khammis, Iisalmi Pesonen Joonas Petteri, Kiuruvesi Pikkarainen Jussi-Antti Samuli, Kajaani Risuaho Hanna Katriina, Muhos Savonlahti Tiia Heidi Marika, Iisalmi Suominen Miska Matias, Laukaa

Opiskelimme ahkerasti • korotimme peruskoulun numeroita • opiskelimme opetussuunnitelman mukaisia aineita, perustutkintoihin kuuluvia opintoja ja tutustuimme työelämään • osallistuimme korttikoulutuksiin (EA1, hygieniaosaaminen, tulityö- ja turvallisuuskortti) Tutustuimme koulutukseen ja työelämään • saimme tietoa eri ammateista ja koulutuksista • tutustuimme valitsemiimme koulutuksiin ja ammatteihin pitkillä kokeilujak-

Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaava ja valmistava koulutus 20-40ov Apaydin Firdes Nora Nicole, Sonkajärvi Fomkin Antti Santeri, Iisalmi Helminen Christian Mika Tapani, Kuopio Hiltunen Hanna Juulia, Iisalmi Ihalainen Henna Leila Irene, Juankoski Jalava Tuuli Annika, Iisalmi Klemetti Sara Maria, Iisalmi Knuutinen Noora Emmi Maria, Iisalmi Koistinen Neea Serena, Iisalmi Koivunen Katja Kristiina, Lapinlahti Kortelainen Jesse Aleksi, Kiuruvesi Kouvalainen Juha Tapani, Iisalmi Laitinen Jenna Susanna, Pielavesi Lipponen Janiina Emilia, Pielavesi Luomi Miisa Tuulikki, Pielavesi Lyytinen Tiina Liinu Lyydia, Iisalmi Martikainen Oona Kirsi Hannele, Iisalmi Niiranen Mari Johanna, Lapinlahti Partanen Henna Mari Elina, Iisalmi Pietikäinen Iida Mari Agatta, Pielavesi Rämä Marko Juhani, Kuopio Sirviö Jan-Mikael, Iisalmi Tenhunen Ella Katri Augusta, Vieremä Timonen Pinja Rosanna, Iisalmi Tuovinen Laura Jenna Hannele, Lapinlahti Vainikainen Risto-Matti, Iisalmi

48

soilla Iisalmessa ja lähiympäristössä Saimme kokemuksia • ryhmäydyimme erilaisissa ympäristöissä • kävimme leivosnäyttelyssä ja urheilutapahtumissa • tutustuimme erilaisiin tapakulttuureihin • teimme yritysvierailuja • liikuimme mieltymystemme mukaisesti liikuntahallilla, ulkona, uimahallilla, keilahallilla ja kuntosalilla Lukuvuoden aikana starttiopiskelijoita otettiin kaksi sisäänottoa. Elokuussa aloitti perinteinen starttiryhmä ja tammikuussa oppisopimuskoulutuk-

Oppisopimus / startti Balk Jenna, Iisalmi Hiukka Otto Verneri, Sonkajärvi Hyttinen Riku Petja Ilari, Sonkajärvi Hänninen Wilma-Alisa, Pielavesi Karhu Janina Oona Eveliina, Iisalmi Karppinen Jesse Joel Anton, Lapinlahti Kopsa Heidi Susanna, Kiuruvesi Kumpulainen Olivia Augusta, Iisalmi Myllykoski Marja Kaarina, Siikalatva Ranta Katri Anniina, Iisalmi Väisänen Jenna Mira Marika, Pielavesi

seen suuntautunut starttiryhmä. Useita opiskelijoita siirtyi opintojen aikana perustutkinto-opiskelijoiksi. Myös perustutkinnoista omasta talosta ja Savon ammatti- ja aikuisopistosta siirtyi opiskelijoita startille miettimään uutta alaa. MENOA OHJAAMASSA OLIVAT: Anna-Helena Lipponen Riitta Kajanus Senja Karhunen Kristiina Niskanen Tero Rönkä

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Dahl Tuomas Valtteri, Iisalmi Hakimi Seghbat, Oulu Hirvonen Tino Elmeri, Lapinlahti Kainulainen Jarno Antti Fausto, Iisalmi Koljonen Petri Markus Juhani, Vieremä Kvist Tommi Pekka, Iisalmi Kärkkäinen Anu Pauliina, Kiuruvesi Lindström Aleksi Oswald, Sonkajärvi Lindström Frans-Allan, Sonkajärvi Oravasaari Jere Janne, Kuopio Rissanen Ilmari Mikko Juhani, Iisalmi Ruotsalainen Jere Petteri, Iisalmi Ruponen Aki Sakari Johannes, Siilinjärvi


AIKUISKOULUTUS Valmistuneet opiskelijat 1.5.2014-31.5.2015 (oppisopimuksesta valmistuneet seur. aukeama)

AIKUISKOULUTUS Yrityspalvelut Koulutamme monipuolisia osaajia työelämään - niin uusia ammattilaisia kuin jo aiempaa ammattilaisten osaamista täydentäen. Kehitämme alueen osaamista yhdessä elinkeinoelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on turvata seudun elinvoimaisuus edistämällä alueen ihmisten osaamista ja ammattitaitoa. Yrityspalvelutiimissä olemme järjestäneet tutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta seuraavasti: • Isännöinnin ammattitutkinto • Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto • Myynnin ammattitutkinto • Markkinointiviestinnän ammattitutkinto •Yrittäjän ammattitutkinto • Johtamisen erikoisammattitutkinto • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto • Tekniikan erikoisammattitutkinto • Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto • Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Lisäksi olemme järjestäneet seuraavia täydennyskoulutuksia • Työnohjaajakoulutus • Kielikoulutukset; englanti ja venäjä • Työhyvinvointi ja työyhteisökoulutuksia: Insights Discovery, Ratkaisukeskeinen työyhteisö, Metal Age ja Ikävoimaa työhön Yrityspalvelutiimin yrityksille suunnatut koulutus- ja kehittämispalvelut ovat nykyisellään monipuolisia. Koulutuspalvelujen suunnittelua toteutamme aktiivisesti yhteistyössä työelämän / yritysten edustajien kanssa. Esimerkkinä yritysten kanssa yhdessä suunnitellusta toteutuksesta voidaan mainita mm. myynnin ammattitutkinnon toteuttaminen Osuuskunta Itämaidon myymälöihin. Vuonna 2014 toteutuneeseen koulutukseen osallistui 15 myymälää Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueelta. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen ja helmikuussa 2015 aloitettiin Valion myymälöissä vastaava koulutus, jossa on osallistujia useammalta eri paikkakunnalta. Yritysten tarpeisiin räätälöityjä lyhytkoulutuksia olivat muun muassa erilaiset työyhteisön vuorovaikutukseen sekä työhyvinvointiin liittyvät koulutukset, asiakaspalvelukoulutukset sekä kielikoulutukset. Lisäksi olemme toteuttaneet muun muassa työturvallisuuskort-

tikoulutuksia sekä matkailualan turvallisuuspassikoulutuksia. Muutama vuosi sitten alkaneet yrittäjän ammattitutkinnon valmistavat koulutukset ovat keränneet hyvin osanottajia ja ensimmäiset yrittäjät saivat kuluvana vuonna tutkintotodistukset. Yrit-

täjän ammattitutkinnossa voi suorittaa myös tutkinnon osia ja tutkinnon osista mm. yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen toimivat hyvin myös yritysneuvonnan työkaluina. Yritysneuvontaosaamiseen yrityspalvelutíimissä panostetaan nykyisellään entistäkin enemmän ja tällä hetkellä esim. yksi opettajistamme opiskelee yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa. Kesäkuussa 2014 järjestimme kielimatkoja Venäjälle (Minsk / Valkovenäjä) sekä Britanniaan (Lontoo). Kielimatkojen tavoitteena on oppia käyttämään englannin- tai venäjänkieltä rohkeasti työelämässä. Tätä tavoitetta osaltaan tukee paikallisiin perheisiin majoittuminen ja intensiivinen ja aktiivinen vieraan kielen käyttö koko matkan ajan. Yrityspalvelutiimi on osallistunut myös aktiivisesti alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin. Olemme olleet mukana mm. ELY:n rahoittamassa valtakunnallisessa Vaihtoaskel – hankkeessa, itäsuomalaisten aikuiskouluttajien Osaava Itä-Suomi – hankkeessa sekä OPH:n osarahoitteisessa valtakunnallisessa 50+ Osaajat työssä – Mestari-Kisällimalli hankkeessa. Yksi opettajistamme oli koulutussuunnittelijana Tulevaisuuden Senioripalvelut- kehittämisprojektissa, jonka tavoitteena oli antaa alan yrittäjille valmiuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Matkan yhteydessä tehtiin benchmarking -matka Hollantilaisiin vanhuspalvelukoteihin sekä pääkaupunkiseudulle.

50

Olimme myös aktiivisesti mukana järjestämässä Muutosjohtamisen kolutusta sekä tilitoimistojen koulutuksia osana valtakunnallista omistajanvaihdosprojektia. Otimme vuoden aikana työnohjauspalvelut osaksi palvelutarjontaamme yhden opettajan valmistuttua työnohjaajaksi. Ohjauksissa on ollut yhteensä mukana n. 50 henkilöä. Pilottina toteutimme yritysasiakkaalle johtamisen erikoisammattitutkinnon arvioinnit ilman valmistavaa koulutusta hyvin tuloksin, jolloin 14 henkeä suoritti tutkinnon työnsä ohella. Kuluneena talvikautena atkkoulutusten painopiste on ollut A-kortti- ja yrityskohtaisissa, räätälöidyissä atkkoulutuksissa. Yritysten henkilöstön atkvalmiuksien kehittämistarpeisiin on vastattu järjestämällä Microsoftin ja OpenOfficen ohjelmien koulutuksia. Myös ammattiopiston henkilöstö on osallistunut tietokoneiden toimisto-ohjelmien ja mobiililaitteiden täydennyskoulutuksiin. Vuoden 2014 alusta käyttöön otettujen tablettisalkkujen hyödyntäminen on voimakkaasti laajenemassa. Etappi Työllisyyspalvelut -hankkeessa toimimme yhteistyössä ammattitaidon täsmäkartoituksissa, yksilö-, koulutus- ja kielivalmennuksissa sekä työelämän valttikortit –koulutuksissa vuoden 2015 kevättalvesta lähtien. TVT-koordinaattori Mervi Hakulinen toimii ISOverstaan verstastukena verkko-oppimisen kehittämisessä ja osaamisen varmistamisessa sekä Moodle-verkko-oppimisympäristön pääkäyttäjänä Ylä-Savon ammattiopistossa. Lisäksi hän on päivittänyt ympäristöosaamistaan kestävän kehityksen täydennyskoulutuksessa. YRITYSPALVELUTIIMIN OPETTAJAT Ehnqvist Johanna, yrittäjyys Hakulinen Mervi, tietotekniikka Hotarinen Olavi, johtaminen ja tekniikka Häkkinen Marja, työnohjaus Jääskeläinen Kaj, matkailu ja johtaminen Pironetti Heli, yrittäjyys ja johtaminen Ruotsalainen Kirsi, sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala, työhyvinvointi ja -yhteisötaidot Rönkkö Riitta, myynti ja markkinointi, koulutusvastaava /yrityspalvelutiimi Soroka Irina, englanti ja venäjä

Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio Heikkilä-Luiro Mirja Sisko Honkanen Harri Tapio Huttunen Timo Matias Isosaari Tommi Valtteri Matinniemi Janne Jyri Juhani Romppainen Juha Tapani Räsänen Tomi Tapio

Eläintenhoitajan ammattitutkinto Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala Ahonen Kati Hannele Henttonen Nina Kristiina Hietala Krista Helena Johansson Titta Tuija Johanna Kauppinen Kirsi Niina Elina Pesonen Petra Seija Susanna Pohtila Mervi Ilona

Eläinten trimmaamisen osaamisala Hytönen Paula Maritta Kaislasuo Mari Johanna Karvonen Sanna Elisabet Krapu Marika Hannele Kuosmanen Tanja Marja Pauliina Marsala Tiina Johanna Niskanen Pirjo Hannele Ontronen Marjo Anneli Pätäri Maarit Johanna Toivola Aino Uimarihuhta Leena Marianne Henriikka Valkoniemi Salla Johanna Yökangas Pirjo Anneli

Eläinhoitolan osaamisala Hyvönen Tiina Tuulikki Kasurinen Marianna Keinänen Jaana Margit Liimatta Juulia Anna Kirsti Nuutinen Lauri Sakari Rönkkö Jasmiina Iira Elina Siltasalmi Sari Marjukka Turpeinen Tea Janika

Eläinten kouluttamisen osaamisala Pelkonen Soile Maarit

Hevostalouden perustutkinto Ilves Jetta Anu Kristiina

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Hakkarainen Marko Hartikainen Susanna Kaarina Hepo-oja Mira Susanna Koukkari Sanna Helinä Nasrelarab Satu Orvokki Sorainen Eeva-Liisa Taipale Kimmo Tapani Tallgren Miia Anette Toronen Johanna Maria

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki Hiltunen Henna Maria Mononen Iina-Miranda

Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Räty Mari Johanna

Johtamisen erikoisammattitutkinto Ahtonen Arttu Mikael Forsström Erik Johan Hakkarainen Jyri Johannes Helenius Ville Ilmari Honkamäki Teija Hannele Jokelainen Joel Matti Johannes Kumpulainen Harri Simo Heikki Lappalainen Maarit Tellervo Lehto Satu Sinikka Meriläinen Merja Miettinen Antti Juhani Mikkonen Jari Petri Juhani Mustonen Tarja Johanna Niskanen Sami Kalle Niva Pasi Simo Tapani Perälä Veli-Matti Sakari Rautula Janne Sakari Reinikainen Niina Tuulikki Ruotsala Marko Petri Oskari Siilin-Huttunen Aila Maija Annele Sorsa Katja Hannele Suomalainen Hanna Sinikka Tienpää Marjo Kristiina Tirkkonen Juha Antero Venäläinen Anne Marketta

Kengityssepän ammattitutkinto Häyhänen Petri Tapani Pesu Teemu Antti Juhani

Kiinteistöhoitajan ammattitutkinto Happonen Erkki Olavi Lyytikäinen Tuomo

Koneistajan ammattitutkinto Hakkarainen Ari Pekka Hukkanen Jukka Kalevi Kanninen Janne Kalevi Korhonen Jarkko Kuosmanen Olli Luukkonen Juho Markus Luukkonen Tommi Petteri Pehkonen Veli-Petteri Perkkiö Mikko Sakari Pulkkinen Janne Pauli Petteri Puurunen Paavo Pietari Roivas Marko Mikael Rytkönen Taavi Mikael Serqeev Grigory Tiikkainen Hannu Olavi

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Kuosmanen Pirjo Kaarina Kyllönen Virve Maria Loppukaarre Siiri

Laitoshuoltajan ammattitutkinto Alanen Sanna Johanna Anttonen Hannu Tapio Asikainen Taija Tiina Tuulevi Heiskanen Ritva Liisa Kemova Olga Korkalainen Maarit Hannele Lukkarinen Toini Kaarina Matjussi Kaisu Minna Elina Partanen Katri Helena Rytkönen Laila Zhuravleva Tatiyana

Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan osaamisala, levyseppähitsaaja

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Valmistustekniikan osaamisala, koneistaja

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

Balk Valto Kettunen Pasi Jukka Petteri Turunen Teemu

Karjalainen Asko Katainen Taisto Valtteri

Valmistustekniikan osaamisala, koneenasentaja Ruokola Mika Johannes Ryhänen Aki Jani Kalevi

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Hakkarainen Juho Kusti Karvonen Seppo Yrjö Antero Pakkanen Erno Aatos Ensio Siponen Antti Jukka

Koneenasentajan ammattitutkinto Kukkonen Jani Eero Kristian Repo Toni Lauri Mikael Tiilikainen Mari Susanna Tellervo

51

Lentz Riia Elise Savolainen Marja-Leena Orvokki Timonen Teija Minna Kristiina

Eilola Kari Auvo Tapio Martikainen Aino Maarit Johanna Rakkolainen Nina Johanna

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Korhonen Mika Kalervo Kuuppo Lari Herman Laatikainen Joni Marko Juhani Suhonen Tommi Petteri Timonen Juha Sakari Veteläinen Tomi Pentti

Logistiikan perustutkinto

Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Islander Joonas


AIKUISKOULUTUS Valmistuneet opiskelijat 1.5.2014-31.5.2015 (oppisopimuksesta valmistuneet seur. aukeama) Maarakennusalan ammattitutkinto Hyttinen Joni Jukka Tapani Jauhiainen Samppa Juho Iivari Juntunen Timo Mikko Antero Katainen Jarkko Tapani Kilponen Veikko Tapani Kivelä Heikki Mikael Korhonen Juha Pekka Kuiri Keijo Ensio Kuivalainen Kari Kuivalainen Sami Kyllönen Sami Lappalainen Arto Ensio Lievonen Markku Petri Juhani Lätti Mikko Tapani Mattinen Teppo Elmeri Meriläinen Juuso Tapio Mustalahti Ari Pekka Mustonen Jukka Petteri Mutanen Jouko Nenonen Jani Juhani Nevalainen Jani Jukka Nevalainen Jari Mikael Palviainen Hannu Piekiäinen Mika Tapani Piekiäinen Mika Rastiola Olli Matti Repo Erkki Lasse Juhani Räsänen Jari Sami Petri Räsänen Jyrki Juhani Saarelainen Vesa Viljo Simonen Petri Mikael Sonninen Herkko Sorjonen Sami Markus Sormunen Esa Sakari Tolonen Mikko Teemu Kalevi Tuomainen Marko Johannes Turunen Heikki Juhani Varis Timo Pekka

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Leussu Ano Niilo Sakari Martikainen Heikki Eemeli Tomminen Antti Lassi

Maaseutumatkailun ammattitutkinto Karttunen Minna Maarit

Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja Hartikainen Sara Sofia

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto Korhonen Pirjo Eliina Mäkäräinen Eija Tuulikki

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Kauppinen Tarja Heidi Eveliina Maukonen Minna Kaarina Murtomäki Ansku Puustinen Tiina Marjaana Rissanen Juha Eerik Ronkanen Noora Marja Astrid Sanoukian Marlene

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Flinkman Jenni Elina Hynynen Pia Maria Katariina Koskinen Katja Susanna Metsäranta Nina Camilla Rönkkö Jonna Marika Salmijärvi Matti Joonas Smolander Heidi Emilia Vartiainen Henna Pauliina

Myynnin ammattitutkinto Jauhiainen Terhi Hannele Karvinen Pirjo Anita Mykkänen Heli Susanna Viljanen Sylvia Kristiina

Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Kemppi Antti Mika Juhani Piippo Sami Antti Kalevi Poutiainen Juho Eemeli Pulkkinen Jukka Samuli Raerinne Antti Juhani Ruotsalainen Anssi-Pekka Tapani Sirviö Pentti Johannes Tiikkainen Petri Markus Tiikkainen Ere Tapio Santeri

Rakennusalan perustutkinto Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, maarakennuskoneenkuljettaja Antila Rami Tapio Juntunen Matias Lukkarinen Mika Mononen Pekka Juhani Mustonen Ari-Pekka Nyyssönen Olli Oksanen Ville Aleksi Pekkarinen Katja Rantonen Ville-Veikko Riikonen Henry Tapio Vilhelm

Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Esyk Mariia Heide Juho Matti Einari Heiskanen Katja Kristiina Kainulainen Joonas Ville Valtteri Knuutinen Jouna Jakim Koskinen Kari Kukkonen Raimo Ojala Pia Palosaari Jukka Saarinen Petri Henrik Saastamoinen Pauli Aleksi Väyrynen Nina Maria Anneli

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto Pukarinen Sanna Maarika

52

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Huttunen Virpi Hannele Junnilainen Sirpa Anneli Leinonen Eeva-Liisa Rajamäki Paula Maria Remes Marja-Liisa Rönkkö Henna Paula Irene Rönkä Tarja Johanna

Suurtalouskokin ammattitutkinto Lappalainen Anne Rantonen Sanna Miina Maria

Tallimestarin erikoisammattitutkinto Niemi Hanna-Mari Elisa

Talotekniikan perustutkinto , Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Haapapuro Joonas Halonen Pasi Olavi Hirvonen Petri Kainulainen Mikko Jussi Tapani Kinnunen Tomi Mikael Lempinen Joni Niskanen Jussi Nivalainen Esa Robert Räihä Veli-Matti Tenhunen Ari Tapio

Tekniikan erikoisammattitutkinto Einämö Ville Sakari

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Mäkäräinen Selma Helena Orvokki Niskanen Ismo Juhani

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Tuikka Jukka Mikael

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Arffman Joni Manuel Bäck Tero Juhani Eskelinen Jari Juhani Eskelinen Jukka Petteri Hyytiäinen Antti-Pekka Juntunen Tomi Ilkka Tapio Kattainen Anssi Kattainen Pieta Matleena Kirjavainen Sini Susanna Koistinen Tero Pekka Johannes Kouvalainen Jouko Antero Kylmänen Marko Eero Antero Lintunen Tiia Maria Martikainen Marko Muranen Aira Kyllikki Raatikainen Ville-Heikki Ruuska Olli Petteri Räty Risto-Pekka Saastamoinen Mikko Olavi Saastamoinen Mikko Toivanen Esa Tapani Tolonen Kalle Sakari Vasara Alexei

OPPISOPIMUSKOULUTUS TUTKINNON SUORITTANEET OPISKELIJAT 1.4.2014 - 31.3.2015 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Lyytinen Asta

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Karppinen Tuula Kekkonen Anne Mehtonen Lauri Pennanen Marika Turunen Sanna Virkkilä Mirella

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Hentelä Mirja

Myynnin ammattitutkinto Härkönen Timo Kekkonen Hilja Kiminki Eeva Korhonen Heta Kostamo Kirsi Kostiainen Eeva Kääminen Teppo Latvalehto Mari Marin Jouko Martynova Taisia Naumanen Risto Nykänen Maarit Ollikainen Heidi Pakhareva Maria Peltotupa Ari Repo Tytti Ruotsalainen Seija Rökman Veijo Saastamoinen Marko Tikkanen Hannele Valta Anne Väisänen Niina Väänänen Terhi

Taloushallinnon ammattitutkinto

Manninen Jarno Martikainen Leena Mylläri Heli Pylkkänen Sirpa Saastamoinen Mika Stenroth Riku Säisä Marko Tuovinen Esko Turunen Johanna

Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja Raatikainen Sirja

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja Knuutinen Mikael Krökki Mikko

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Heide Julius Pentikäinen Juha-Pekka

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja Heikkilä Henri Valta Jyri

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja Turpeinen Jyrki

Hissiasentajan ammattitutkinto Huotari Timo

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Ruotsalainen Juha

Kylmäasentajan ammattitutkinto Valta Hannu

Mittaaja kalibroijan ammattitutkinto Kuokkanen Mika

Kärkkäinen Mira Rönkkö Tiina-Loviisa

Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

Saha-alan ammattitutkinto

Heikkinen Tiina Kokkonen Tuija Korpela Maija Niskanen Teija Partanen Jaana Rönkkö Veijo Tikkanen Elisa Tikkanen Kirsi

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja Hujanen Janne Huttunen Jani Laurikainen Eero

Taskinen Risto

Ruhanen Teemu

Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto Ojala Mika

Tekniikan erikoisammattitutkinto Leinonen Jari

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä

Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Aspelund Jani Hiltunen Kimmo Husso Jere Hyvönen Sauli Kiiskinen Mikko Luostarinen Teemu Partanen Meeri Pekkarinen Tatu Saastamoinen Ville Salovesi Alpo

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

Kinnunen Satu

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja Kauppinen Ville

Juutinen Samuli

Heikkinen Pasi Kaikkonen Merja Keinänen Kirsi Lappalainen Janne

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Karivainio Camilla

53

Eläintenhoitajan ammattitutkinto Hartikainen Riikka Koistinen Anne-Mari

Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Partanen Erik

Ympäristöhuollon ammattitutkinto Honkanen Lassi-Pekka

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto Eskelinen Mervi Rutonen Tuija

SOSIAALI- JA TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Jääskeläinen Eveliina

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asikainen Selina Kivioja Henri Kukkonen Merja Mononen Tanja Rantala Janne Saarela Rosa Serguskin Taija Tikkanen Henna Urjo Roosa

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Aminoff Anu Hynynen Tuula Khodabin Farzad Kokkonen Päivi

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto Jäntti Lasse

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Linnanmäki Marjo Partanen Outi

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Kärkkäinen Henri Niemi Heli

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki Joronen Jonna Korhonen Heidi Pääkkölä Kaisa Rantonen Sanna Virmanen Titta Yuksel Hasan

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahoitaja Parviainen Ari

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Hyvönen Maija Korhonen Anita Pesonen Raili

Laitoshuoltajan ammattitutkinto Kouvalainen Kirsi Leskinen Kaarina Pulkkinen Jonna Savolainen Tuula

Työteknikon erikoisammattitutkinto Lukkari Riitta


OPPISOPIMUSKOULUTUS Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärän keskiarvo oli 277,5, joka jäi tavoitteesta, mutta taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Vuoden 2014 toimintaan toi haastetta oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen uudet valtakunnalliset leikkaukset sekä TE -toimiston palkkatukimäärärahojen väheneminen. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamista edisti henkilökohtaistamisen terävöittäminen sekä hanketyön kautta solmitut oppisopimukset. Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) kohderyhmään kuuluvia ammattitutkintoon johtavia oppisopimuksia solmittiin neljä (4). Perustutkintoa suorittamaan kohderyhmään kuuluvista ohjautui viisi (5). Opiskelijoiden ohjautuminen perustutkintoihin osoittaa, että henkilökohtaistaminen on onnistunut ja opiskelijalle on haettu parhaiten sopiva ratkaisu. Peruskoulunsa päättäneiden nuorten oppisopimuksiin olemme saaneet erityisavustusta korotettuna koulutuskorvauksena. Vuonna 2014 korotetun koulutuskorvauksen oppisopimuksia solmittiin kolme, lisäksi jatkavia oppisopimuksia on voimassa kymmenen. Työnantajille korvaus on merkittävä ja mahdollistaa nuoren työllistämisen. Koulutuskorvausta maksettiin vuonna 2014 Ylä-Savolaisiin yrityksiin yhteensä 84 000 euroa. Oppisopimusasioissa palvelevat: oppisopimusjohtaja Katja Turunen, koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, koulutussuunnittelija Ritva Ikonen sekä oppisopimussihteeri Sari Tuunela.

Oppisopimuksen ennakkojakso -hanke

+ työkok + palkka emusta + koulutua = OPPISO sta PIMUS

54

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen sisälle toteutustapoja siten, että niitä voidaan käyttää oppisopimuskoulutukseen ohjaavana ja valmistavana ennakkojaksona. Kyseessä on ollut alle 25-vuotiaiden ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien ei-työsopimussuhteinen jakso ennen oppisopimuskoulutusta. Ennakkojaksoja kehittämällä on annettu yhä useammalle nuorelle mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutus yhtenä ammatillisen peruskoulutuksen hankkimisväylänä. Etukäteen tiedettiin, että ennakkojakson haasteena tulee olemaan se, miten ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa löydetään oppisopimuk-

siin soveltuvat nuoret sekä heille sopivat työnantajat. Ylä-Savon ammattiopistossa oppisopimuksen ennakkojaksolle on ollut paljon hakijoita. Heitä on aloittanut syksyllä 2014 ja keväällä 2015 yhteensä yli 30. Osalle nuorista oppisopimuskoulutus ei ollut sopivin vaihtoehto, ja he hakeutuivat ammatilliseen koulutukseen perustutkinto-opiskelijoiksi tai muihin toimenpiteisiin. Niille, jotka ovat olleet oppisopimuskoulutukseen soveltuvia, on ollut hyvin haasteellista löytää työkokeilu- ja mahdollisia oppisopimuspaikkoja yleisen taloudellisen epävarman tilanteen ja yt-neuvotteluiden takia. Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun, ja syksyllä 2015 aloittaa uusi ryhmä oppisopimuksen ennakkojaksolla.

Työ tekijäänsä opettaa verkostohanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö Koordinoija: Koulutuskeskus Salpaus Verkostokumppanit: EKAMI, JAO, Kpedu, LAO, LAPPIA, OSAO, SAKKY, SEDU ja Ylä-Savon ammattiopisto10.2.2014-31.12.2015 Hankkeen tavoitteena on luoda opiskelijan joustava siirtyminen oppisopimukseen tai takaisin oppilaitosmuotoiseen opiskeluun ns. 2+1 malli ja yksilöllisten polkujen edelleen kehittäminen. Asiasta on järjestetty infotilaisuuksia ryhmänohjaajille, opoille, hanketoimijoille, 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille, opettajille ja vanhemmille. Opettajien työelämäjaksoilla on koulutettu työpaikkaohjaajia 2+1 mallista. Lisäksi on laadittu motivoituneille opiskelijoille ATTO-paketteja työssäoppimisjaksoille.

Työ tekijäänsä kiittää

Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ tekijäänsä opettaa verkostohanke Koordinoija: Koulutuskeskus Salpaus, Verkostokumppanit: EKAMI, JAO, Kpedu, LAO, LAPPIA, OSAO, SAKKY, SEDU ja YSAO Työ tekijäänsä kiittää -hanke on jatkoa Työ tekijäänsä opettaa -hankkeelle. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen (ns. 2+1 mallin tai 1+2 mallin) kone-, metalli ja sähköalalla niin, että opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää näitä yrityspolkuja ja luotuja oppimisympäristöjä yhdistettynä oppisopimukseen.

55

Hankkeessa sovelletaan Ylä-Savon ammattiopiston luomaa perusmallia huomioiden kone- ja metalli- sekä sähköalojen erityisvaatimukset. Erityisesti huomioidaan osaamisperusteisuus opintopolun suunnittelussa ja ohjauksessa. Ohjauksessa tarkastellaan myös erityisen tuen tarpeet sekä mahdollisuudet Taitaja- valmennukset keinot.

Työpaikkaohjaajien koulutushanke

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista siten, että työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus huomioi erityisesti nuoren oppisopimusopiskelijan ohjaustarpeet. Lisäksi kehitetään ja parannetaan työpaikkaohjaajien työpaikalla tapahtuvaa arviointiosaamista. Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimustoimisto toimii Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa kehittämishankkeessa ulkopartnerina kommentoiden ja ohjaten varsinaisten hanketekijöiden tuotoksia ja tuoden maakunnallisen toimijan kokemusta ja näkemystä ruohonjuuritasolta osaksi valtakunnallista kehittämistyötä.

Tuetun oppisopimuksen kehittäminen

Projektin tavoitteena oli kerätä, kartoittaa ja työstää hyviä käytäntöjä, toimintatapoja ja tukitoimenpiteitä materiaaliksi valtakunnallisesti julkaistavaan käsikirjaan. Koska valtakunnallisen käsikirjan julkaiseminen viivästyi, päätettiin Järvi-Suomen toimijoiden kesken julkaista oma ”opaskirja” ja se painettiin lokakuussa. Oppaan julkaisun jälkeen opasta ja tietoa hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista jaettiin Järvi-Suomen oppisopimustoimijoille kolmena eri koulutuspäivänä (30.10, 19.11, 3.12). Valtakunnallinen käsikirja valmistui vuoden 2014 lopussa. Hanke päättyi 31.12.2014, mutta hankkeen tulokset jäivät elämään. Tuetun oppisopimuksenmalli otettiin osaksi Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluja. Tuettua oppisopimusopasta jaetaan jatkossa työpaikkakouluttajille sekä oppisopimuskoulutuksen vastuuopettajille ja opas löytyy sähköisesti myös Ylä-Savon ammattiopiston omilta sivuilta. Näin tuetun oppisopimuksen vaihtoehdot ja tukitoimet jalkautuvat koko ajan ja konkretisoituvat opiskelijoiden eduksi.


AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (ns. yhteiset opinnot) ammatillisissa perustutkinnoissa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat tukevat ammattitaidon saavuttamista. Nämä ”atto-opinnot” koostuvat pakollisista ja valinnaisista osista: Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov -äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, liikunta, terveystieto sekä taide ja kulttuuri

KEHITTÄMISHANKKEET JA PROJEKTIT

TOIMINTA

Syyslukukausi 2014 aloitettiin palvelualojen henkilöstön virkistäytymispäivällä, ”loistoristeilyllä” Poroveden maisemissa, kauniissa auringonpaisteessa. Tämän jälkeen koko lukuvuotta ovat rytmittäneet organisaatiouudistus sekä syksyllä 2015 voimaan astuvien opetussuunnitelmien työstäminen. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat

Valinnaiset tutkinnon osat, 4 ov -voivat liittyä pakollisiin tutkinnon osiin tai seuraaviin valinnaisiin osiin: ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus, psykologia ja yritystoiminta

OPETTAJAT

Väisänen-Fält Tuula, taide ja kulttuuri Hakulinen, Mervi, tietotekniikka, tvtkoordinaattori Heikkinen Annika, äidinkieli, luki-ohjaus Ikonen Jukka, liikunta, terveystieto Jounela Laura, liikunta, terveystieto, musiikki, psykologia Kajanus Riitta, liikunta, terveystieto, resurssiopettaja Kiiskinen Marja, erityisopetus Luomi Tomi, äidinkieli, luki-ohjaus (opintovapaalla 31.12.2014 saakka) Maskulainen Tarja, äidinkieli, luki-ohjaus Moilanen Hanna, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, äidinkieli Mähönen Sirpa, englanti, äidinkieli (opintovapaalla 31.5.2015 saakka) Niskanen Kristiina, äidinkieli, englanti Partanen Eeva Liisa, ruotsi, saksa, koulutusvastaava Pirinen Leena, englanti Qvintus Jukka, liikunta, terveystieto, liikuntakerhot, resurssiopettaja Rönkkö Tomi, tietotekniikka

kuuluvat nyt Työelämäosaaminen-vastuualueeseen, ja ops-uudistuksen myötä atto-opintojen nimeksi tulee yhteiset tutkinnon osat. Tiimimme osallistuu useisiin projekteihin, mm. Työ tekijäänsä opettaa, Työelämä tutuksi ja Yksilöllisillä opintopoluilla työelämään. Teemme tiiviisti työtä myös Ylä-Savon ammattiopiston prosessiryhmissä ja opetussuunnitelmien kehittämisessä. Myös tietosuoja- ja tietoturva-koulutus on kuulunut vuoden ohjelmaan, samoin monenlaiset opiskelijan ohjaamiseen ja opetusmenetelmiin liittyvät lisäkoulutukset. Oman lisämausteensa työskentelyyn on tuonut remonttiin valmistautuminen; opetustiloja on tyhjennetty ja opetusmateriaalia ja –välineitä karsittu. Olemme olleet mukana toteuttamassa tapahtumia ja juhlia, joita ovat esim. joulu- ja kevätjuhlat, rekrymessut, Ylä-Savon ammattiopiston 50-vuotisjuhlat ja toritapahtuma sekä kasikurkistukset. Maaliskuussa Ylä-Savon ammattiopiston liikuntahallissa vieraili Ahaa

Teatteri, jonka Whazzup Ernu –kiertuenäytelmän kaksi esitystä herätti ajatuksia suvaitsevaisuudesta ja erilaisuudesta. SAKUstars-tapahtuma on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Tänä vuonna kilpailut olivat Oulussa, ja opiskelijoiden huoltajina ja kannustajina olivat tuttuun tapaan atto-opettajat. Matkalta saatiin kokemusta, energiaa ja uusia tuttavuuksia. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen ovat jatkuvasti esillä tiimissämme. Tutustuimme syksyllä Tiinan treenipalvelut –yrityksen toimintaan. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ovat kiertäneet eri alojen työtiloissa pitämässä taukojumppaa. Opiskelijoille on pidetty kolme kertaa viikossa liikuntakerhoa. Saku ry:n ja Ylä-Savon ammattiopiston sisäisiin liikuntatapahtumiin, esim. sählyturnauksiin, on lähdetty mukaan innokkaasti. Yhteistyötä eri alojen ja yritysten kanssa on pyritty tiivistämään: ruotsia keittiössä, englantia työsalissa, taukojumppaa luokassa, tutustumiskäyntejä yrityksiin, blogien luomista. On suunniteltu yksilöllisiä polkuja opiskelijoille, laadittu verkkomateriaalia Moodleen ja käytetty mm. tablettitietokoneita opetuksessa. Erityisopettajamme on pitänyt koko vuoden atto-tupaa, jossa opiskelija on voinut työskennellä pienryhmässä omaan tahtiin ja yksilöllistä tukea saaden. Toukokuussa valmistauduimme jo ensi vuoteen, sillä saimme koulutusta hätäensiavusta ja työturvallisuudesta sekä hankimme henkilökortit ja ”työmaavarustuksen”. Näin olemme valmiina integroimaan opetusta ja voimme ohjata opiskelijoita erilaisissa oppimisympäristöissä. Opitaan yhdessä tekemällä!

Kehittämispalvelut –tulosalue vastaa EU-hankkeiden hallinnoinnista sekä koordinoi opetuksen ja työelämän kehittämishankkeita ja kansainvälisyysasioita. Kehittämishankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. Kehittämishankkeita ja niiden tuloksia on esillä tässä vuosikertomuksessa kyseisen koulutusalan yhteydessä.

Uudet opiskelijavalinnan perusteet ja ohjaustuki hanke Ylä-Savon ammattiopiston toimintaa kehitettiin Uudet opiskelijavalinnan perusteet ja ohjaustuki – hankkeen avulla. Kyseessä oli Opetushallituksen rahoittama ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima itäsuomalainen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteinen verkostohanke. Hankkeessa olivat mukana: Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan ammattiopistot ja aikuisopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Hankeverkoston toimijoina olivat oppilaitosten opiskelijavalinnasta vastaavat henkilöt. Hanke alkoi elokuussa 2013 ja päättyi 31.12.2014.

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämän sähköisen Opintopolku.fi - palvelun käyttöönotto hankeverkoston oppilaitoksissa. Painopisteinä olivat: uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki, opiskelijan opiskeluprosessin aikaisten siirtymien tuki koulutuksen järjestäjien yhteistyönä sekä henkilökohtaisten opinto- ja tutkintopolkujen kehittäminen. Ylä-Savon ammattiopistossa toiminnan painopisteinä olivat Opintopolku-järjestelmän käyttöönoton suunnittelu, tekstien tuottaminen Opintopolku.fi – järjestelmään sekä erilaisten hakujen (lisähaku, erillishaku, harkinnanvarainen haku, Startti-haku) valintakriteereiden laadinta. Hankevastaava: Johtava opinto-ohjaaja Riitta Laamanen

Osaava Itä-Suomi Ylä-Savossa

Osaava Itä-Suomi –hankkeessa koulutetaan niin ammattiopiston omaa henkilökuntaa kuin myös yrityskentän osaamista. Aluetoimijoiden kanssa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia yrityshaastatteluista esiin nousseista osaamisen kehittämisvaateista. Vuonna 2015 tulevia koulutuksia ovat mm. asiakkuudet, some markkinoinnissa ja palveluiden tarjontaosaaminen. Osaava Itä-Suomi on myös mukana Yrittäjänpäivä 2015 tapahtumassa Iisalmessa.

Osaavat kädet töihin rekrytapahtuma Asevelikadulla 19.2.2015.

56

57

ASKEL 2 - Asiakkuuksien kehittämistä yhteistyössä yritysten kanssa

Askel 2–hanke on valtakunnallinen hanke, jossa on mukana kuusi ammattiopistoa ympäri Suomen. Hankkeessa kehitetään ammattiopistojen sekä yritysten asiakkuus- ja kumppanuusosaamista koulutusten kautta ja verkoston hyviä käytänteitä jakaen. Askel-hanke tarjoaa erilaisia asiantuntijaluentoja internetin välityksellä ”webinaareina”. Webinaariin osallistutaan sähköpostiin tulevan linkin välityksellä. Webinaarit pidetään yleensä aamupäivisin, ja ne ovat noin kahden tunnin mittaisia. Webinaareista tiedotetaan yläsavolaisten yrittäjäjärjestöjen ja Iisalmen elinvoimapalveluiden kautta. Kehittämispalvelut tulosalueen henkilökunta Kehitysjohtaja Niina Puumalainen Hankepäällikkö Riina Huttunen Hankepäällikkö Leena Toivanen Projektipäällikkö Petri Lehikoinen Projektiassistentti Arja Heikkinen Projektiassistentti Miia Bovellan Projektiassistentti Pia Turunen Projektiassistentti, OPH-hankekoordinaattori Tuija Kokkonen Projektipäällikkö Terhi Majamaa Projektikoordinaattori Onni Piippo


KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 2014 - 2015

OPETUKSEN KEHITTÄMINEN Opetuksen kehittämishankkeet

Ylä-Savon ammattiopiston opetuksen kehittämistyötä tehdään aktiivisesti. Lukuvuoden 2014-2015 aikana pääpaino on ollut yksilöllisten opintopolkujen jatkokehittämisessä sekä uusien, osaamisperusteisten opetussuunnitelmien kehittämisessä, suunnittelemisessa ja käyttöönoton valmistelussa. Lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen, virtuaaliset oppimisympäristöt sekä laaja-alaiset, moniammatilliset yhteistyömuodot ovat olleet kehittämiskohteina.

Osaamista tekemällä (OPH)

Osaamista tekemällä -hankkeessa mallinnetaan ja testataan vaihtoehtoisia malleja suorittaa hevostalouden perustutkinto. Toimenpiteiden keskiössä ovat osaamisperusteinen opetus ja ohjaus sekä henkilökohtaistetut, yksilölliset opintopolut ja tekemällä oppiminen. Hankkeessa pilotoidaan digitaalista itslearning -oppimisympäristöä. Hanke päättyy vuoden loppuun 2015. Osaamista tekemällä -kehittäjäverkoston muodostavat 5 hevostalouden perustutkintoa järjestävää oppilaitosta työssäoppimispaikkaverkostoineen. Mukana ovat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ruukin maaseutuopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Ypäjän Hevosopisto ja Harjun oppimiskeskus. Verkoston maantieteellinen toimintaalue on laaja: Kymenlaaksosta (Virolahti) Pohjois-Savon (Kiuruvesi) kautta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle (Kaustinen ja Ruukki) ja sieltä edelleen Kanta-Hämeeseen (Ypäjä).

Yksilöllisellä opintopolulla työelämään

Hankkeen tavoitteena on ollut laajennetun työssäoppimisen, yksilöllisten opintopolkujen, mm. nopeutettujen polkujen tutorointi omassa oppilaitoksessa kaikille koulutusaloille ja myös muihin oppilaitoksiin. Hankkeessa on myös otettu käyttöön nuorten oppisopimusmalli ja sen kehittäminen (2+1-malli) . Eurooppalaisen opintopolun kautta laajennettua työssäoppimista on voinut toteuttaa toisena ja kolmantena vuotena myös ulkomailla. Tieto- ja viestintätekniikan laajempi hyödyntäminen työssäoppimisessa ja atto-aineiden suorittamisessa on myös otettu käyttöön yksilöllisesti työssäoppimisen yhteydessä.

Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano - Yhteiselle osaavalle polulle

Hankkeen tavoitteena on ollut valmistautua 1.8.2015 voimaan tulevien ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnonosien edellyttämiin muutoksiin. Muutosvaiheessa on ollut tarkoitus paneutua opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen tehostamiseen sekä ohjausprosessin laatuun. Hankkeessa tuetaan opettajia ammatillisten tutkinnon osien osaamispisteiden osittamisessa työprosessien, opettamisen ja oppimisen kannalta järkeviin kokonaisuuksiin. Hankkeessa on tiivistetty ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajien yhteistyötä sekä tuettu uusien opetusmenetelmien kehittämistä. Tavoitteena on ollut myös kouluttaa koulutuspalvelujen johtoa ja opetushenkilöstöä osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpanon vaatimuksiin.

Osaavalle polulle

Hankeen tavoitteena on ollut, pedagogisen toiminnan kehittäminen opetustoiminnassa mm. koulutusta ja opastusta kaikille opettajille opetussuunnitelma osaamiseen ja osaamisperusteisuuteen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kyseisellä toiminnalla saataisiin tukea ja vahvuutta yksilöllisten polkujen vahvempaan toteuttamiseen ja opettajille opetussuunnitelmaosaamista. Työelämänlähtöisen osaamisen kehittämiseksi tarvitaan järjestää erimuotoisia työpaikkaohjaajakoulutuksia. Yhteistä koulutusta erilaisen opiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä opiskelijan arviointiin työssäoppimispaikassa.

Toimimme erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, mikä on vahvistanut opiskelija- ja opettajaliikkuvuuksia sekä tuonut laatua valmennustoimintaan. Kansainvälisyys on osa opetustoimintaa. Opiskelijat toteuttavat opintojaan työssäoppimalla ulkomailla, toteutamme opettajavaihtoja, oppilaitoksessa käy kansainvälisiä vieraita, opiskelijoita kansainvälisyyskursseilla sekä ulkomaisia harjoittelijoita. Lisäksi Ylä-Savon ammattiopisto toimii yhteistyössä yritysten kanssa olemalla pienille yrityksille väylänä kansainvälisyyteen järjestämällä heille ulkomaalaisia työssäoppijoita sekä yritysvierailuja ulkomaille.

OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMINEN

Työssäoppimisen ulkomailla suoritti lukuvuonna 2014-2015 yhteensä 22 opiskelijaa, asiantuntijavaihtoja oli 13 ja yritysten edustajien ulkomaan opintomatkoille osallistui 16 henkilöä. Yhteistyömaita ovat mm. Unkari, Espanja, Italia, Tanska, Ranska, Saksa, Slovenia, Viro ja Yhdysvallat.

HANKKEET Green & Care

Ylä -Savon ammattiopiston koordinoima ja Erasmus+ ohjelman rahoittama Go Green & Care 2014 - 2016 on monialainen, kansainvälinen hanke, jonka päätarkoituksena on tuoda Green Care -aate ammatilliseen peruskoulutukseen kokoamalla yhteinen Opettajan opas luonnonvara-alan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen opiskelijoita opettaville. Hanke pilotoi opetusmoduulit kouluttamalla eri alojen opiskelijoita lukuvuonna 2015-2016. Käytännön kokemus ja tutkimus on osoittanut, että ns. vihreät hoivamuodot edistävät terveyttä ja niistä saadaan sosiaalista ja koulutuksellista hyötyä hyvin erilaisille kohderyhmille kuten syrjäytyneille, vanhuksille tai vammaisille/vammautuneille sekä monille muille kuntoutusta tarvitseville. Toisaalta Green Care -toiminta antaa maatiloille sekä muille maaseutualueen yrittäjille uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaansa monimuotoisemmaksi. Vihreät hoivamuodot ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina, ja nyt on aika siirtää toiminta myös koulutukseen. Green Care- koulutuksella vastataan työelämän yhä kasvaviin vaatimuksiin valmistamalla työelämään Green Care –tietoisia ammattilaisia.

Osaamista tekemällä, kuva Irina Keinänen

58

59

Eurooppalaiset opintopolut saksan- ja ranskankielisiin maihin verkostohanke

Vuoden 2014 lopussa päättyi Opetushallituksen rahoittama, seitsemän suomalaisen oppilaitoksen toteuttama Eurooppalaiset opintopolut saksan- ja ranskankielisiin maihin - verkostohanke, joka on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, henkilökunnalle ja työelämän edustajille. Hankkeen tavoitteena oli jatkaa ja laajentaa Hispania - verkostossa aloitettua opiskelijan yksilöllisen opintopolun mallintamista. Hankkeessa on tehty valmennusmateriaalia, mm. kielija kulttuurivalmennuskursseja Hankkeen vierailuille ja työssäoppimisjaksoille Saksassa ja Ranskassa ovat osallistuneet 3 opettajaa ja 1 opiskelija. Lue opiskelijan blogi http://sahkoasentajana-saksassa2014.blogspot.fi/


KUNTAYHTYMÄPALVELUJEN HENKILÖKUNTA

HALLINTO Puumalainen Kari, kuntayhtymän johtaja Kauppinen Matti, talousjohtaja Väisänen Pentti, ammattiopiston rehtori 31.03.2015 asti Miettinen Vesa, suunnittelujohtaja TULOSALUEJOHTAJAT Pulkkinen Kirsi, hyvinvoinnin ja liiketoiminnan osaamisalue, vararehtori Puumalainen Niina, kehittämispalvelut Walli Jarmo, teknologian ja liikenteen osaamisalue Rautiala Outi, henkilöstöosaaminen KOULUTUSPÄÄLLIKÖT Aalto Arja, luonnonvara-ala 31.12.2014 asti Juntunen Hannu, asiakkuuspäällikkö Kortetjärvi Jori, teknologia ja liikenne Kouvalainen Tapani, hyvinvointi ja liiketoiminta Kurtti Eevi, hyvinvointi ja liiketoiminta Laajalahti Arja, hyvinvointi ja liiketoiminta Laamanen Riitta, hyvinvointi ja liiketoiminta Luokkanen Tarja, teknologia ja liikenne Nevalainen Rauno, teknologia ja liikenne Voutilainen Tarmo, teknologia ja liikenne 31.12.2014 asti OPISKELIJAPALVELUT Härkönen Paavo, opinto-ohjaaja Kortelainen Terttu, opinto-ohjaaja Madetoja Jussi, kasvatusohjaaja Paaskoski Minna, kuraattori Vanninen Päivi, opinto-ohjaaja

HALLINTOPALVELUT Brown Saara, hallintopäällikkö Finnilä Paula, palkkasihteeri Heikkinen Arja, opintosihteeri Honkanen Mari, johdon sihteeri Kainulainen Mirva, toimistosihteeri Kallio Seija, pääkirjanpitäjä Kauppinen Marja Liisa, suunnittelu- ja taloussihteeri Kinnunen Johanna, kirjanpitäjä Komulainen Tarja, opintosihteeri Korolainen Tarja, toimistosihteeri Kylmälä Paula, palkkasihteeri Mähönen Päivi, asiakassihteeri Nousiainen Anita, toimistosihteeri Rauteela, Kirsti, opintosihteeri Ruotsalainen Merja, toimistosihteeri Tiikkainen Paula, opintosihteeri 28.02.2015 asti Tuunela Sari, oppisopimussihteeri

KIINTEISTÖPALVELUT Korhonen Antero, kiinteistönhoitaja Partanen Terho, kiinteistönhoitaja Piippo Onni, kiinteistöpäällikkö Reponiemi Seppo, kiinteistönhoitaja Roth Juha, kiinteistönhoitaja

RUOKAHUOLTOPALVELUT Eskelinen Kaija, ravitsemistyöntekijä Huttunen Anne, ruokapalveluvastaava Juntunen Kirsi, ravitsemistyöntekijä Jääskeläinen Anne, ravitsemistyöntekijä Jääskeläinen Ritva, ravitsemistyöntekijä Koistinen Leila, ravitsemispäällikkö Komulainen Anneli, ravitsemistyöntekijä Komulainen Tuula, ravitsemistyöntekijä Pellikka Pirjo, ruokapalveluvastaava Ruotsalainen Terttu, ravitsemistyönteMARKKINOINTI kijä Juutinen Rauni, markkinointisihteeri Rönkkö Mirja, ruokapalveluvastaava Pöyhtäri Panu, markkinointikoordinaat- Savolainen Tuula, ravitsemistyöntekijä tori Säisä Virva, suurtalouskokki Vessonen Erja, ravitsemistyöntekijä TIETOHALLINTOPALVELUT Auvinen Jari, it-asiantuntija 1.5.2015 LAITOSHUOLTOPALVELUT alkaen Hartikainen Airi, laitoshuoltaja Korhonen Pasi, it-suunnittelija Husso Eija, laitoshuoltaja Kurki Antti, it-suunnittelija Huttunen Eija, laitoshuoltaja Partanen Ari, tietohallintopäällikkö Junnilainen Marja-Leena, laitoshuoltaja Pöntinen Juha, it-suunnittelija Kauhanen Jaana, laitoshuoltaja Rautiainen Ilkka, it-asiantuntija Kauppinen Pirjo, laitoshuoltaja 08.03.2015 asti Komulainen Arja, laitoshuoltaja Väisänen Katriina, it-asiantuntija Koukkari Ritva, laitoshuoltaja Lahti Ritva, laitoshuoltaja ASUNTOLAPALVELUT Luukkonen Eeva-Liisa, laitoshuoltaja Kokkonen Sami, asuntolaohjaaja Pesonen Liisa, laitoshuoltaja Räty Arto, asuntolaohjaaja Remes Marja-Liisa, laitoshuoltaja Vauhkonen Meeri, asuntolaohjaaja Räsänen Airi, palvelupäällikkö Rönkkö Henna, laitoshuoltaja

60

KIITOKSET kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat lahjoittaneet stipendejä opiskelijoillemme.


VUOSIKERTOMUS 2014-2015 51. lukuvuosi

YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO ASEVELIKATU 4, 74100 Iisalmi Puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5251 YRITTÄJÄNTIE Yrittäjäntie 23, 74130 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5555

In Memoriam

PELTOSALMI Kotikyläntie 254, 74150 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5731

Opiskelijamme Viivi Moilanen

HINGUNNIEMI Hingunniementie 98, 74700 Kiuruvesi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5912

Otamme lämpimästi osaa suruun.

KIVIRANTA Kivirannantie 32, 74130 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5457 LUMA-KESKUS Savonkatu 5, 74100 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde) Faksi (017) 272 5399 TÄHTINIEMI Kotiteollisuuskuja 3, 74130 Iisalmi puh. 0400 827 251 (vaihde)

In Memoriam Opiskelijamme Matias Ryynänen

AJOHARJOITTELURATA Sonkajärventie 114, 74100 Iisalmi Puh. 0400 792 818

Otamme lämpimästi osaa suruun.

Julkaisija Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Taitto Panu Pöyhtäri Kuvat Rauni Juutinen ja koulutusalat

62

63

Ylä-Savon ammattiopiston vuosikertomus 2015  
Ylä-Savon ammattiopiston vuosikertomus 2015  
Advertisement