GrootBolsward-IJsselmeerkust 2-2020

Page 32

vandaag besteld, vandaag in huis Wist je dat je bij SPAR de boodschappen online kunt bestellen? Je kunt ze ophalen in de winkel of wij bezorgen de boodschappen bij je thuis of op het werk! Zo houd je tijd over, wel zo makkelijk. Wanneer je de boodschappen voor 10.00 uur bestelt, heb je ze dezelfde dag nog in huis. Kijk op www.spar.nl

SPAR Tolsma

Van Camminghaweg 22, 8822 WD Arum tel: 0517 64 12 41 e-mail: info@spartolsma.nl facebook: @spararum openingstijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

08:00 tot 19:00 08:00 tot 19:00 08:00 tot 19:00 08:00 tot 19:00 08:00 tot 20:00 08:00 tot 18:00 12:00 tot 18:00

je vindt het bij SPAR

Bij ons kunt u terecht voor: Bij ons kunt u terecht voor:

Dry Needling Dry Needling Functionele FunctioneleOsteopathie Osteopathie Oedeemtherapie Oedeemtherapie Hydrotherapie Hydrotherapie Medical Medicaltaping taping Redcord RedcordNeurac Neurac

Medische fitness

Medische fitness Bedrijfsfitness Bedrijfsfitness Bodyfit Bodyfit Linedance Linedance Streetdance44Kids Kids&&Teens Teens Streetdance Spinning Spinning

3 avonden fitness per week - 3 avonden groepslessen per week U kunt bij ons terecht voor al uw fysiotherapeutische vragen! avonden fitness per 33avonden perweek week 3 avonden groepslessen week Van Aylvaweg 16, Witmarsum -per 0517 – 53 19 01 3 avonden groepslessen per week

www.sdevriesmontage.nl

info@fysiowitmarsum.nl - www.fysiowitmarsum.nl

kuntbijbijons onsterecht terechtvoor voor al al uw uw fysiotherapeutische U Ukunt fysiotherapeutischevragen vragen Van Aylvaweg 16, Witmarsum

Van Aylvaweg 16, Witmarsum 0517 – 53 19 01 0517 – 53 19 01 info@fysiowitmarsum.nl info@fysiowitmarsum.nl www.fysiowitmarsum.nl www.fysiowitmarsum.nl

WERK & ONDERNEMEN

Súdwest-Fryslân

ONDERNEMERSAVOND SÚDWEST-FRYSLÂN

Symen Sjoerd de Vries

DEELNAME IS GRATIS!

FOTO: VERBUILDINGLAB.NL

UITNODIGING

Boost je bedrijf met creativiteit Woensdag 26 februari van 19:30 tot 22:00 uur Locatie: De Romte, De Iisbaan 10, 8731 DW Wommels We leven en ondernemen in een snelle, veranderende wereld die schreeuwt om creativiteit. Als ondernemer sta je voor de uitdaging om in te spelen op veranderingen en wil je toewerken naar een toekomstbestendig (innovatief) bedrijf. Volgens Symen Sjoerd de Vries van Verbuildinglab moeten we af van ons patroon denken en onze creativiteit (her)ontdekken om te komen tot flexibiliteit en innovatie in je bedrijf.

Programma

Symen Sjoerd neemt ons mee op reis naar nieuwe plekken in ons brein die we kunnen inzetten om de uitdagingen van nu de baas te worden. Tijdens een interactief verhaal laat hij je eigen creativiteit floreren. Hij spiegelt en stippelt een creatief, gestructureerd routeplan uit die toewerkt naar innovatieve oplossingen. Nieuwsgierig?

20:30 uur

Alle ondernemers in Gemeente Súdwest-Fryslân zijn welkom! Deelname is gratis! Voor info of vragen? ondernemen@sudwestfryslan.nl m.v.v. ‘Ondernemersavond’.

t in je agenda: Noteer ook de volgende ondernemersavonden alvas 29 mei. sdag woen woensdag 26 maart, woensdag 22 april en

19:30 uur 20:00 uur

21:30 uur

Inloop Inleidend programma met Auke Bruinsma van Bruinsma Bouw verhuur – participaties ‘Boost je bedrijf met creativiteit’ door Symen Sjoerd de Vries van Verbuildinglab Netwerken met hapje & drankje

Meld je dan aan op: www.eventbrite.nl en zoek op ondernemersavond Súdwest-Fryslân.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.