Annual Catalogue Minopta 2023

Page 1

1 www.minopta.gr Club.Minopta.gr ANNUAL CATALOGUE 2023 ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιεχόµενα

2 www.minopta.gr Club.Minopta.gr Minopta 02
Σχισµοειδείς Λυχνίες – Ψηφιακή Απεικόνιση – Accessories 06-15 Εξεταστικές Μονάδες 16-23 ∆ιαθλασικά Σετ 24-27 Kάµερες Βυθού – Περίµετ ρα 28-29 ∆ιαγνωστικά Πολυµηχανήµατα ........................................................................................................................ 30-31 Το πογραφίες Κερατοειδούς .............................................................................................................................. 3 2-35 Συστήµατα OCT-OCT Α γγειογραφίας ............................................................................................................ 36-39 Lasers Yag-SLT-Green ...................................................................................................................................... 40-41 Laser Micropulse Green-Yellow-Diode 42-43 Φορητός Εξοπλισµός 44-47 Ενδοθηλιόµετ ρο-Ηλεκτ ροφυσιολογία 48 Υ πέρηχοι-Βιοµετ ρία 49 Το νόµετ ρ α Αέρος ............................................................................................................................................................. 50 Φορητό Cross Linking .................................................................................................................................................. 51 Χειρουργικά Μικροσκόπια. ................................................................................................................................ 52-53 ∆ιεγχειριτικό OCT Leica ..................................................................................................................................... 54-55 Mηχανήµατα Χειρουργείου 56-57 Κλίβανοι Αποστείρωσης 58-59 Χειρουργικά Εργαλεία - Α ναλώσιµα. 60-61 Ειδικό πρόγραµµα 62 Αποκλειστικές Α ντιπροσωπίες ................................................................................................................................ 63

Η εταιρεία

Αγαπητέ Γιατρέ, Ο ηλεκτρονικός µας κατάλογός προσφέρει συνεχή ενηµέρωση για όλα τα νέα της αγοράς, σε τεχνολογία και προϊόντα. Η προσπάθεια για αυτό το αποτέλεσµα είναι καθηµερινή.

Η εταιρεία µας, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, χαίρει µεγάλης αναγνώρισης και εκτίµησης.

Το γεγονός αυτό το αποδίδω µεταξύ άλλων στη σύνθεση της οµάδας του service και στην άριστη ανταπόκριση και πέραν των εργοστασιακών δεσµεύσεων.

Η φιλοσοφία που ακολουθώ σταθερά είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, σύγχρονη οργάνωση, η συνεργασία της οµάδας και η επικοινωνία µε σεβασµό προς το γιατρό.

Στα περιεχόµενα του καταλόγου µπορείτε να να αναζητήσετε τον εξοπλισµό που σας ενδιαφέρει και θα χαρούµε πολύ να σας εξυπηρετήσουµε.

Αδαµαντία Μηνά MINOPTA Όλα είναι ενέργεια

Οι σκέψεις την εκκινούν

Τα συναισθήματα την ωθούν Και οι πράξεις επιτυγχάνουν τον ανώτερο σκοπό

Οπτική διαχρονική αξία

3
Club.Minopta.gr Minopt a Mi no pt Minopta 03
www.minopta.gr
Minopta
ww.minopta.gr Club.Minopta.gr ∆υναµική ∆υ εξωστρέφεια - εξωσ ωριµότητα ωρ ωρι ε τιις Συνε Σ ασία α µε νεεργ ρ α ς ες δυ δ ρυφφαίε ο κορ ορ και εταιρε κ εττα Leeiica είε ί ς ι O v vueptov ov ∆ρασ ρ ριοποίησοπποίηση αστηρ ασ σ στον δια ωσ κό κ κ και κ γνω ν ια χε ουργικό µέέα α µ γικουργχειρουρ Ίδρυ πό ρυση ό Ιωάνννη Μηνά ά Ι ά 1966 2000 2010 νί ρ αθ 2020 2023 Minopta Επιτυχηµένη συνεχή δραστηριότητα στο χώρο της Υγείας www.minopta.gr club.minopta.gr Service minopta e-shop minopta

για να είµαστε εµείς

Συµµεριζόµαστε, και εσείς και εµείς, ότι η υπηρεσία της Υγείας, δεν επιδέχεται συµβιβασµούς

Με τη συνεργασία µας, διατηρείτε το κύρος σας, αφού είµαστε αφοσιωµένοι σε λύσεις ποιότητας και στην 360ο εξυπηρέτηση σας.

∆ιασφαλίζετε την επιχειρηµατική ηθική που σας χαρακτηρίζει, χάρη στις

αξίες µας: διαφάνεια, προσφορά στην υγεία, ποιότητα ζωής, αγάπη για το περιβάλλον.

Επενδύουµε σε µακροχρόνιες αποκλειστικές αντιπροσωπεύσεις µε καταξιωµένους οίκους.

∆ίνουµε λύσεις σε όλα τα πιθανά ζητήµατά σας µέσω του έµπειρου τεχνικού τµήµατος µας.

∆ιαθέτουµε µία αξιόπιστη οµάδα, άριστα καταρτισµένων στην επιστήµη και την τεχνολογία, σύµβουλων και συνεργατών.

Επιτυγχάνουµε πλήρη γεωγραφική κάλυψη, χάρη στην εγκατάσταση υψηλής ποιότητας ιατρικών µηχανηµάτων, σε νοσοκοµεία και ιδιώτες.

Επικοινωνούµε άµεσα µαζί σας µε όλα τα σύγχρονα ψηφιακά και µη µέσα.

5
ww.minopta.gr Λόγοι
ο συνεργάτης σας
Minopt M i no p t a Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες

6 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 06
7 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 07 Minopta
Elite/SL9900 KSL-H-DR MW50D CSO Polaris

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση

Elite/SL9900

Με 3x, 5x ή ZOOM

µεγεθύνσεις. Επιτυχηµένος

σχεδιασµός, στιβαρά και

ελαφριά µεταλλικά µέρη, εξαιρετικά οπτικά συστήµατα. Με ενσωµατωµένο κίτρινο φίλτρο και ψηφιακό απεικονιστικό.

Background Illumination

Πλεονέκτηµα

ο ενσωµατωµένος ψυχρός φωτισµός στο βραχίονα της σχισµοειδούς.

8 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 08
Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση

Ψηφιακό Σύστηµα

Απεικόνισης

Νέα ψηφιακή έγχρωµη κάµερα

5 Mpxel, υψηλής ανάλυσης για

την καταγραφή και των

µικρότερων λεπτοµερειών!

Ενσωµατωµένη στο σώµα της λυχνίας. Μοντέλο 2022.

New Phoenix

Εύκολο και φιλικό

προς το χρήστη,

λογισµικό διαχείρισης

και επεξεργασίας

ασθενών. Εύχρηστο µε

δυνατότητα

αποθήκευσης εικόνων

και βίντεο.

9 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 09
Minopta

KSL-H-DR

Με εµπειρία 100 χρόνων στην

κατασκευή φακών.

Η Keeler σας προσφέρει

µία εξαιρετική Σχισµοειδή, µε LED

φωτισµό και τρεις ή πέντε

µεγεθύνσεις. Ενσωµατωµένο

background illumination, µε ή χωρίς

απεικονιστικό. Όλα τα εξαρτήµατα της

κατασκευάζονται από την Keeler!

10 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 08
Απεικόνιση Minopta
Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή

Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση

Ψηφιακό Σύστηµα

Απεικόνισης

Tο ψηφιακό σύστηµα

καταγραφής της Keeler είναι

εξειδικευµένο για ιατρική

απεικόνιση µε ειδική κάµερα

υψηλής ανάλυσης..

Λογισµικό Keeler Kapture

To λογισµικό KAPTURE επιτρέπει

την καταγραφή εικόνων και

βίντεο. Οι λειτουργίες

επεξεργασίας περιλαµβάνουν:

Ισορροπία χρώµατος, περικοπή,

µεγέθυνση, διαίρεση RGB, ρύθµιση παραµέτρων όπως

Ευκρίνεια, Αντίθεση /

Φωτεινότητα κα.

11 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 09
Minopta

MW50D

Ιαπωνική τεχνολογία, LED

φωτισµός, µεγεθύνσεις εώς 50x. Το

οπτικό της σύστηµα, προσφέρει 22%

υψηλότερη διαπερατότητα.

Iδανική για την παρατήρηση του

βυθού µε εύρος σχισµής έως 16mm!

Οπτικό σύστηµα Nikon.

Κάµερα υψηλής ανάλυσης

5Mpixel µε CMOS αισθητήρα, για φωτογραφίες και βίντεο

υψηλής ευκρίνειας. Κοµψός

σχεδιασµός που εσωκλείει

πλήρως όλα τα καλώδια.

12 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 12
Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση Minopta
Ψηφιακό Σύστηµα Απεικόνισης

PSL ONE / CLASSIC

H PSL One είναι µια άριστα

κατασκευασµένη φορητή

σχισµοειδής λυχνία µε µία

µεγέθυνση 10x. H PSL Classic

προσφέρει την ίδια κοµψή

σχεδίαση, αλλά µε δύο

µεγεθύνσεις 10x & 16x.

Ιδανική για κατ’οίκον εξέταση.

SL-19

Nέο µοντέλο 2023.

Η πιο ελαφριά σχισµοειδής , διαθέτει 2 µεγεθύνσεις, λευκό & µπλε φωτισµό µε µήκος δέσµης

έως 12mm & background illuminatiοn.

13 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 13
Minopta
Φορητές Σχισµοειδείς Λυχνίες

Τονόµετρα Επιπεδώσεως

Τύπου Goldmann κρεµαστό ή επικαθήµενο

µε µετρήσεις υψηλής ακρίβειας. Ψηφιακό ή

αναλογικό. Συνοδεύονται από πρίσµατα

µιας χρήσεως, ιδανικά για την προστασία

των ασθενών σας.

Tilting Tube & Yellow Filter & XL Breath Shield

Προσοφθάλµια µε γωνία κλίσης

15ο για άνετη παρατήρηση και για

κάθε ύψος γιατρού. Προστατέψτε

εσάς και τους ασθενείς σας µε την

ΧLarge ασπίδα αναπνοής.

Ταιριάζει σε διαµέτρους < 70 mm.

14 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 12
Minopta
Σχισµοειδής Λυχνίες – Αccessories

CSO Polaris

Το Polaris βοηθά στην παρακολούθηση και

αξιολόγηση της σταθερότητας και της

ποιότητας του δακρυϊκού φιλµ, µε πολύ απλό

τρόπο, µέσω του µη επεµβατικού χρόνου

διάσπασης. Ενσωµατώνεται πολύ εύκολα

στη σχισµοειδή λυχνία CSO και στο

λογισµικό Phoenix ώστε τα δεδοµένα του

ασθενούς να µπορούν να καταγραφούν και

να ανακληθούν ανά πάσα στιγµή. Ο

φωτισµός LED, παρέχει τον ιδανικό φωτισµό

για την παρατήρηση του δακρυϊκού φιλµ

και αποτελείται από τρία διαφορετικά

τµήµατα, τα οποία βρίσκονται στο σύστηµα

φωτισµού. ∆εν χρειάζεται ξεχωριστή

τροφοδοσία.

15 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 13
Σχισµοειδής Λυχνίες – Αccessories
Minopta

Εξεταστικές Μονάδες

16 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 06
17 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 07 ETOILE II OILE Fusion Future Deluxe 2-3 Vintage Minopta

ETOILE II

No1 σε πωλήσεις µονάδα!

3 οργάνων, διαχρονική ξεχωρίζει για

την ευχρηστία και την εµφάνισή της.

∆ιαθέτει κλείδωµα έδρας σε όλες τις

θέσεις, ηλεκτρική ανύψωση έδρας και

συρτάρι για δοκιµαστικά κρύσταλλα.

∆ιατίθεται σε ξεχωριστή βάση από την

πολυθρόνα. Κατασκευασµένη από

ανθεκτικά υλικά όπως ξύλο οξιάς και

αλουµίνιο.

Future Deluxe 2-3

Στιβαρή µονάδα 2 ή 3 οργάνων µε ηλεκτρική

µετακίνηση του κάθε οργάνου. Η µονάδα είναι

εξοπλισµένη µε ένα συρτάρι για την

αποθήκευση του τονοµέτρου και ένα φως

οροφής, µε 3 σποτ LED. ∆ιαθέτει δύο νέας

γενιάς πάνελ αφής, µε οπίσθιο φωτισµό για

όλες τις κύριες εντολές. Οι µονάδες FUTURE

µπορούν να παραγγελθούν µε ειδικά υλικά

όπως (γυαλί, ξύλο, Corian κ.λ.π.)

18 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 14
Εξεταστικές
– Εργονοµία
χώρο σας Minopta
Μονάδες
στο

Fusion

Μονάδα δύο οργάνων µε καλαίσθητο

σχεδιασµό και άριστο φινίρισµα.

∆ιαθέτει φωτιζόµενο πάνελ µε οθόνη

αφής και ηλεκτρική ανύψωση έδρας (optional). Κατάλληλη και για µικρούς

χώρους.

Vintage

Εξεταστική µονάδα 4 οργάνων. Μπορεί να

τοποθετηθεί κάθε συσκευή, χάρη στον επεξεργαστή

που διαθέτει, ο οποίος µπορεί να ρυθµίσει οποιαδήποτε τάση εξόδου. Η κίνηση των εδρών

είναι χειροκίνητη και ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά

Η µονάδα είναι επίσης εξοπλισµένη µε συρτάρι για

δοκιµαστικούς φακούς και δύο επιπλέον συρτάρια αποθήκευσης.

19 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 15
Εξεταστικές
Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας
Minopta

Μονάδα δύο οργάνων, µε ενιαία

βάση πολυθρόνας. ∆ιαθέτει

συρτάρι για δοκιµαστικούς φακούς

και ηλεκτρική ανύψωση έδρας (optional).

New Line Logic

Μονάδα δύο οργάνων µε

ηλεκτρική ανύψωση έδρας και

3 συρτάρια. Συνδέεται µε

οποιαδήποτε Frastema

πολυθρόνα.

20 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 16
Minopta
Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

Μονάδα σύγχρονη και οικονοµική, 2

οργάνων µε ηλεκτρική ανύψωση

πολυθρόνας. ∆ιαθέτει ψηφιακό

πάνελ & φωτισµό Led. Ιδανική για

µικρούς χώρους (1,50Χ1,50 m).

∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία

χρωµάτων.

Peak Edge

Μονάδα δύο οργάνων, µε ηλεκτρική ανύψωση έδρας.

Μοναδικό χαρακτηριστικό η

τροχήλατη πολυθρόνα όπου µπορεί να

αποµακρύνεται µε µεγάλη ευκολία για

να τοποθετηθεί αναπηρικό αµαξίδιο.

21 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 17
Minopta
Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

Πολυθρόνες

Οι πολυθρόνες CSO έχουν σχεδιαστεί

και κατασκευαστεί από επιλεγµένα

άριστης ποιότητας υλικά. Μπορούν να

κατασκευαστούν µε διάφορα είδη

υφασµάτων και χρωµάτων, και µπορούν

να εξοπλιστούν µε αξεσουάρ και

χαρακτηριστικά όπως: υποπόδιο, κίνηση

ανύψωσης, πρόσθια κίνηση,

ανακλινόµενη πλάτη και ρυθµιζόµενο

προσκέφαλο.

22 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 18 Minopta
Εξεταστικές
Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

Τραπέζια Ηλεκτρικής

Ανύψωσης CSO

Σύγχρονα Τραπέζια µε µοντέρνο

σχεδιασµό και µεγάλη ποικιλία εδρών, για ένα, δύο ή και τρία µηχανήµατα.

∆ιαθέτουν και ειδική θέση

για All in One Hλεκτρονικό Υπολογιστή.

Συρταριέρες

Η CSO σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικές

συρταριέρες για να ολοκληρώσετε τη

σύνθεση του ιατρείου σας! Σε διάφορα

σχέδια και χρώµατα για να ταιριάξουν σε

κάθε χώρο.

∆ιαθέτουν και ειδικό συρτάρι για

δοκιµαστικά κρύσταλλα.

23 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 19
Minopta
Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

∆ιαθλαστικό Set

Speedy K2, Acomoref 2K

∆ιαθλασίµετρο-Κερατόµετρο µε µελέτη προσαρµογής.

∆ιαθέτει αυτόµατο πρόγραµµα µέτρησης παιδιών“Quick”.

Συνδέεται ασύρµατα µε το φορόπτερο.

Πέντε πλεονεκτήµατα για αξιόπιστη µέτρηση:

• Υψηλή ταχύτητα µέτρησης

• Ειδικός στόχος προσήλωσης µε αλλαγή φωτεινότητας

• Γρήγορο πρόγραµµα για παιδιά και ειδικές οµάδες

• Αυτόµατη µέτρηση και αναγνώριση του σχήµατος της κόρης

• ACV Value: ∆είκτης αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια της µέτρησης

Retinomax KPus 5/Retinomax K+Screeen

Φορητό ∆ιαθλασίµετρο, ιδανικό για όλες τις ηλικίες, από την επιτυχηµένη σειρά Retinomax.

∆υνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 2 µοντέλα µε ανακλινόµενο

προσοφθάλµιο ή ανακλινόµενη οθόνη.

∆ιαθέτει :

• Focus Assist: Χρωµατική καθοδήγηση σωστής εστίασης.

• New Child Mode: Με µελωδίες & εναλλασσόµενα χρώµατα

• Ακόµη πιο µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας στα 220’ συνεχούς λειτουργίας

• Sph: -20D to +23D, Cyl: 0 to ±12D

24 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 22
Minopta

∆ιαθλαστικό Set

QuickSee

Φορητό διαθλασίµετρο QuickSee από την

Plenoptika USA, µε κατοχυρωµένο δίπλωµα

ευρεσιτεχνίας! Το υψηλότερης ακρίβειας φορητό

διαθλασίµετρο στον κόσµο!

Η διόφθαλµη εξέταση και η wavefront

αµπεροµετρία προσφέρουν κλινικά αξιόπιστη

διάθλαση σε οποιοδήποτε χώρο! Πρόκειται για µία

ελαφριά συσκευή που τοποθετείται στο πρόσωπο

του εξεταζόµενου και πραγµατοποιεί την µέτρηση

σε 10”. ∆ιαθέτει touch screen οθόνη, αυτονοµία

µπαταρίας έως 8 ώρες, και µπορεί να συνδεθεί

ασύρµατα µε εκτυπωτή µε την τεχνολογία

Bluetooth .

25 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 23
Minopta

∆ιαθλαστικό Set

Phoroptor VRX

Digital Refraction System

Σύγχρονη ψηφιακή εξέταση διάθλασης. Το ηλεκτρονικό

φορόπτερο VRX πλεονεκτεί αφού είναι το λεπτότερο µε

συµπαγή σχεδιασµό, µε απίστευτα γρήγορα αλλαγή των

φακών και πρισµάτων και αθόρυβη λειτουργία. ∆ιαθέτει

εργονοµικό πάνελ χειρισµού και οθόνη αφής.

OptoChek Plus

Νέο µοντέλο

∆ιαθλασίµετρο-

Κερατόµετρο,

συνδυάζει τεχνολογία

και απλότητα.

∆ιαθέτει µεγάλη

κλίµακα µέτρησης

σφαιρώµατος -30D -

+22D και αλλαγή

φωτεινότητας του

στόχου προσήλωσης,

ανάλογα µε το

µέγεθος της κόρης.

Οθόνες Οπτοτύπων

Οθόνη οπτοτύπων

all-in-one, κοµψή και

απλή στη χρήση. LCD

24. Έχει σχεδιαστεί

µοναδικά για να

καλύπτει όλες τις

ανάγκες στις εξετάσεις

οξύτητας, µε µια

µεγάλη ποικιλία

οπτοτύπων και άλλων

ειδικών τεστ.

Συνδέεται ασύρµατα µε

το Phoroptor® VRX και

SightCheck™ Digital Phoroptor®.

26 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 26
Minopta

∆ιαθλαστικό Set

Visionix VX90

To αυτόµατο διαθλασίµετρο-κερατόµετρο VX90, προσφέρει γρήγορες και ακριβείς µετρήσεις.

∆ιαθέτει εργονοµικό σχεδιασµό και υψηλής

τεχνολογίας, µε τη λειτουργία αυτόµατης

οµίχλωσης (auto fogging), σε όλες τις συνθήκες.

Visionix VX65

Το VX65 είναι ένα φορόπτερο

σχεδιασµένο για εύκολο και γρήγορο χειρισµό. Υπάρχει δυνατότητα

χειρισµού του µε Tablet ή σταθερό του µε Tablet ή χειριστήριο.

Visionix VX36

Νέας γενιάς

φακόµετρο , διαθέτει αυτόµατο εντοπισµό πολυεστιακών, καθώς και µετρήσεις

φακών επαφής, διακορικής, απορρόφησης µπλε

φωτός και UV.

27 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 27
Minopta
θέτει σµό σεις πλε

Κάµερες Βυθού

Cobra HD

Επιτυχηµένο µοντέλο Non Mydriatic, ψηφιακή κάµερα

βυθού µε υψηλής ανάλυσης

CDD camera και εύρος πεδίου 60ο.

∆ιαθέτει πολλαπλή επιλογή

φίλτρων, αλλά και αυτόµατη λειτουργία Mosaic.

NFC-700

Πλήρως αυτόµατη Non Mydriatic Fundus camera µε 3D tracking σύστηµα.

Είναι εύχρηστη, µε µεγάλη οθόνη

αφής και λειτουργία αυτόµατου Montage εικόνων.

28 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 20
Minopta

Περίµετρα

M-700

Επιτυχηµένο Περίµετρο

ανοιχτού θόλου, εξέτασης 80ο

Με ενσωµατωµένη κάµερα, διαθέτει Νευρολογικά τεστ & ∆ιπλωπίας έως 160ο.

Αξιόπιστο, Εύκολο, Γρήγορο!

VisuALL

Νέα γενιά Οπτικών πεδίων

Φορητό Περίµετρο Εικονικής πραγµατικότητας και

όχι µόνο!

Το VisuALL έχει σχεδιαστεί για να αναλύει αυτόµατα

την ευαισθησία του αµφιβληστροειδούς σε ασθενείς

µε Γλαύκωµα και άλλες οπτικές διαταραχές. Εκτός

από περίµετρο ενηλίκων & παιδιών, είναι ένα

ολοκληρωµένο σύστηµα εξέτασης της οπτικής

οξύτητας (µακρινής & κοντινής), χρωµατικής

αντίληψης , contrast sensitivity και άλλα!!

Απόλυτα συγκρίσιµο µε τα συµβατά περίµετρα της αγοράς.

29 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 21
Minopta

ΣΕΙΡΕΣ VX120+, VX130

Μοναδικά

µηχανήµατα που προσφέρουν έναν

πλήρη διαγνωστικό έλεγχο για παθολογίες όπως

γλαύκωµα, καταρράκτη, κερατόκωνο, καθώς και

διόρθωση βλαβών όρασης, συµπεριλαµβανοµένων

εκείνων που επηρεάζουν τη νυχτερινή όραση.

Πραγµατοποιούν αυτόµατα 8 non-contact

µετρήσεις, όπως διάθλαση, τοπογραφία,

αµπεροµετρία, τονοµέτρηση αέρος, scheimpflug

παχυµετρία, µελέτη προσαρµογής, κοροµετρία & µελέτη ξηροφθαλµίας .

VX-650

Η πλατφόρµα VX-650 , είναι το µοναδικό

ολοκληρωµένο σύστηµα για το

διαγνωστικό έλεγχο ολόκληρου του

οφθαλµού. ∆ιαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά

των VX120+ & VX130 και πρόσθετα µία

κάµερα non mydriatic βυθού .

Με ακριβείς µετρήσεις και αναλύσεις, το

µηχάνηµα µπορεί να ανιχνεύσει όλες τις

σηµαντικές παθολογίες που προκαλούν

προβλήµατα όρασης ή τύφλωση.

30 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 20
Πλατφόρµες Οφθαλµικής ∆ιάγνωσης Minopta
από το πρόσθιο έως το οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού.

Eye Refract

Η µόνη συσκευή που προσφέρει

αντικειµενική & υποκειµενική

διάθλαση για

να προσδιορίσει µε ακρίβεια την συνταγή

του διοπτροφόρου.

∆ιαθέτει 4 χαρακτηριστικά που την κάνουν

να ξεχωρίζει:

• ∆ιόφθαλµη Wavefront Μέτρηση

• Γρήγορος εντοπισµός της πιο “άνετης”

για τον εξεταζόµενο συνταγής

• Ταχύτατη σύγκριση της υπάρχουσας

συνταγής µε την νέα

• Compact σχεδιασµός , ιδανικό για

µικρούς χώρους

31 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 21 Minopta
Πλατφόρµες
Οφθαλµικής ∆ιάγνωσης από το πρόσθιο έως το οπίσθιο τµήµα του οφθαλµού.

Αφιέρωµα στον κερατοειδή

Αρχή Λειτουργίας

Η ανάλυση (χαρτογράφηση) της καµπυλότητας της επιφάνειας του κερατοειδούς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα

στην ιατρική πράξη και µας δίνει στοιχεία που αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της

καµπυλότητας του κερατοειδή.

Η τεχνολογία Placido Disk αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους τρόπους αυτής της εξέτασης, καθώς βασίζεται

στις ανακλαστικές ιδιότητες της πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας.

Από το µέγεθος αυτής της κερατοειδικής ανάκλασης υπολογίζεται η καµπυλότητα του κερατοειδή.

Κάθε φωτεινή ακτίνα που ανακλάται από τον κερατοειδή, συναντά την κάµερα λήψης σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, η θέση του οποίου καθορίζει την ακτίνα καµπυλότητας

H τοπογραφία αποτελεί ένα σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια των οφθαλµιάτρων. Η εξέταση της

τοπογραφίας είναι απαραίτητη για µια σειρά οφθαλµολογικών παραµέτρων, όπως:

Κερατόκωνος - Στον κερατόκωνο, οι έγχρωµοι τοπογραφικοί χάρτες ορίζουν τη θέση, το µέγεθος και την

καµπυλότητα του κώνου.

∆ιαθλαστική Χειρουργική - Στη διαθλαστική χειρουργική η τοπογραφία του κερατοειδούς αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας εξέταση κατά την οποία αξιολογείται προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά ο ασθενής

Εφαρµογή φακών επαφής- Για την αντιµετώπιση οφθαλµολογικών παθήσεων όπως διόρθωση υπολοιπόµενου

διαθλαστικού σφάλµατος, ανώµαλου αστιγµατισµού και προχωρηµένου κερατόκωνου όπου επιβάλλεται η

εφαρµογή φακών επαφής, η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι επιβεβληµένη.

Πολλές Εναλλακτικές Λύσεις

και σε προσιτές τιµές!

32 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 26
Minopta
Τοπογραφία Κερατοειδούς
σε συνδυασµό µε µελέτη ξηροφθαλµίας

Τοπογραφίες Κερατοειδούς

Sirius+

Nέο µοντέλο 2021! Συνδυάζει την

τοπογραφία δίσκου Placido, µε την

τοµογραφία Sheimpflug του

πρόσθιου τµήµατος. Το SIRIUS,

παρέχει πληροφορίες σχετικά µε

την παχυµετρία, την µορφολογία,

την καµπυλότητα και τη διοπτρική

ισχύ και των δύο επιφανειών του

κερατοειδούς, σε διάµετρο 12mm.

Όλες οι µετρήσεις του προσθίου

θαλάµου υπολογίζονται

χρησιµοποιώντας 100 τοµές του

κερατοειδούς.

Προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα:

• Τοπογραφικούς χάρτες για όλο τον πρόσθιο θάλαµο. (Sagittal, Tangential, Elevation, Corneal Thickness, Refractive Power, Gaussian, Keratoscopy Maps anterior & posterior)

• Glaucoma Summary

• Keratoconus Summary

• Pupilography

• IOL Calculation

• Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες, ΝΙΒUT, Tear film Analysis, Meibomian Glands

• Φωτογραφία & Βίντεο

• Έλεγχος της ποιότητας δακρύου

33 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 27
Minopta

Antares+

Νέο µοντέλο 2021! Ένα διαγνωστικό πολυεργαλείο! Η Τοπογραφία κερατοειδούς Antares διαθέτει ειδικό λογισµικό, σχεδιασµένο για να βοηθήσει στην ανίχνευση και ανάλυση της ξηροφθαλµίας. Το συγκεκριµένο σύστηµα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την καµπυλότητα, την γεωµετρία και τη διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς. Παρέχει επίσης, πολλές παραµέτρους που βοηθούν στη διάγνωση και την παρακολούθηση της επιφάνειας του κερατοειδούς. Προσφέρει:

• Tοπογραφικούς χάρτες για όλο τον πρόσθιο θάλαµο.

• Keratoconus Summary

• Pupilography

• Λειτουργία white disk. Τωρα µπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα των δακρύων για µια ολοκληρωµένη εξέταση προσθίου θαλάµου!

• Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες, ΝΙΒUT, Tear film Analysis, Meibomian Glands

• Contact Lens Report

• Videokeratoscope

34 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 28
∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Τοπογραφίες Κερατοειδούς - ∆ιάγνωση ξηροφθαλµίας Minopta

MS39 AS OCT

Συνδυασµός OCT προσθίου (εύρους 16 mm) και τοπογραφίας Placido.

Προσφέρει:

• Ανάλυση για όλο τον πρόσθιο θάλαµο

• Πρόσθια και οπίσθια τοπογραφία κερατοειδούς και τοµογραφία.

• Παχυµετρία Κερατοειδούς –Επιθηλίου & Stroma

• Γονιοσκόπηση

• Έλεγχος Γλαυκώµατος

• Έλεγχος Κερατόκωνου

• Προεγχειρητικός Έλεγχος Καταρράκτη

• Προηγµένη IOL Βιοµετρία

• Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες , όπως NIBUT, Tear Film Analysis, Meibomian Glands

• Pupilography

35 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 29
ATLAS OF ANTERIOR SEGMENT OCT
Minopta
Τοπογραφία Κερατοειδούς - OCT Προσθίου

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας

iVue 80 iFusion 80

Tο εδραιωµένο OCT iVue, αναβαθµίστηκε και διαθέτει νέες βελτιωµένες λειτουργίες.

Είναι 3 φορές πιο γρήγορο (80.000/sec), διαθέτει En Face OCT 12x9mm και

ακτινωτές σαρώσεις

προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου.

Πλήρες σύστηµα OCT προσθίου & οπισθίου & µε Non Mydriatic έγχρωµη κάµερα βυθού, 12MP.

36 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 34
Minopta

Solix Essential

OCT & OCT Αγγειογραφία

Αναµφισβήτητα το πιο διαδεδοµένο

Κλινικά σύστηµα της διεθνούς αγοράς.

Αξιόπιστο Widefield OCT προσθίου και οπισθίου

ηµιµορίου. Πλήρως αναβαθµίσιµο σε OCT Angio.

Με υψηλής ανάλυσης OCT, µεγάλου εύρους έως 16mm, Χάρτη Αµφιβληστροειδούς, Μέτρηση

Γαγγλιακών κυττάρων, En Face απεικόνιση,

παχυµετρία κερατοειδούς και επιθηλίου αλλά

και πληθώρα άλλων λειτουργιών.

ΑngioVue QuickVue Report: Μία γρήγορη

και γεµάτη πληροφορίες σελίδα η οποία

δείχνει στην αγγειογραφία νεύρου και

ωχράς, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει

ο οφθαλµίατρος µε µία µατιά.

37 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 35
Minopta
Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας

Solix

Nέο Fullrange OCT!

Ανακαλύψτε την επόµενη γενιά OCT Aπεικόνισης από τον Κερατοειδή έως και τον Χοριοειδή!

Ένας µακροχρόνιος ηγέτης µε συνεχείς καινοτοµίες στην τεχνολογία των OCTs, η Optovue παρουσιάζει

το Solix µε νέες δυνατότητες και νέες εφαρµογές που δηµιουργούν απεριόριστες πρακτικές

Συνεχίζει τις καινοτοµίες στην τεχνολογία της OCT Α, αφού προσφέρει την πιο υψηλή ανάλυση (600 Χ 600 Β Scans) σε ελάχιστο χρόνο & στο µεγαλύτερο εύρος λήψης. H νέα πλατφόρµα είναι σχεδιασµένη να δεχτεί και άλλες τεχνολογίες!

38 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 36
Minopta Scan Speed 120K A-Scan/Second FullRange Retina 16x6.25 Millimeters FullRange Anterior Chambe 18x6.25 Millimeters

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας

Το νέο Solix επιτυγχάνει αγγειογραφία ωχράς και δίσκου σε ακόµα πιο υψηλή ανάλυση µε Ultra High Density σαρώσεις σε καταπληκτικές ταχύτητες στα 120.000 Α-Scans/ second

Γρήγορη και αξιόπιστη OCT Αγγειογραφία, χάρη στις τεχνολογίες αιχµής, διόρθωσης σακκαδικών κινήσεων και 3D PAR 2. Μοναδικό χαρακτηριστκό Wide Field OCT Angio

12mm µε µία λήψη.

Η Optovue, µε το Solix, ενσωµατώνει στο OCT, έγχρωµη κάµερα βυθού, προσφέροντας στο ήδη ευρύ πεδίο δυνατοτήτων της, ακόµη περισσότερες λειτουργίες. ∆ιαθέτει, ανέρυθρη

και έγχρωµη απεικόνιση βυθού, φωτογραφία

οφθαλµικής επιφάνειας και απεικόνιση

µεϊβοµιανών αδένων.

Angioanalytics.

Καινοτοµική λειτουργία µε έγκριση FDA. Μετρήσεις πυκνότητας ροής σε όλες τις στιβάδες, περιφέρειας ενάγγειου ζώνης, εµβαδόν περιοχής ισχαιµίας και πολλές ακόµα σε περιοχή δίσκου και ωχράς.

39 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 37
Minopta

Lasers YAG- SLT- Vitreolysis

MRQ

Yag laser, η άριστη λύση για

θεραπεία µε χαµηλή ενέργεια

και υψηλή απόδοση. Το Meridian

MRQ είναι ένα πλήρως

ενσωµατωµένο YAG λέιζερ σε µια

άριστης ποιότητας σχισµοειδή λυχνία

LED µε εύρος µεγέθυνσης από 6 ×

έως 40 ×

MRQ SLT

YAG/SLT “σύγχρονης τεχνολογίας”

το ιδανικότερο για τη θεραπεία του

γλαυκώµατος, για ιριδοτοµές και

καψουλοτοµές. ∆ιαθέτει πίνακα

ελέγχου µε οθόνη αφής 7", ώστε οι

χρήστες να βλέπουν και να

επιλέγουν εύκολα τις παραµέτρους

40 www.minopta.gr Club.Minopta.gr
Minopta

Green Lasers

TT532

Pattern Laser για φωτοπηξία

αµφιβληστροειδούς. ∆ιαθέτει πολλά

διαφορετικά patterns µε πράσινη ή κίτρινη

δέσµη laser για την επιλογή του πιο

αποτελεσµατικού πρωτόκολλου θεραπείας.

Μerilas a532/Shortpulse532

Φορητό σύστηµα που µπορεί να

χρησιµοποιηθεί εύκολα στο ιατρείο

και στο χειρουργείο.

Είναι θερµικό και µη laser , πράσινης

δέσµης, συνεχούς µήκους κύµατος ή

µικροπαλµικού

41 www.minopta.gr Club.Minopta.gr
Minopta

Laser Micropulse Green, Yellow, Diode

IQ577

Ένα από τα πιο επιτυχηµένα Yellow

Lasers της αγοράς µε µεγάλη

βιβλιογραφία.

Συνδυασµός Θερµικού και Micropulse

Κίτρινου Laser στα 577 nm - Ιδανικό

και για θεραπεία γύρω από την

Ωχρά - Υψηλή απόδοση ακόµη και

µέσω πυκνών στρωµάτων - ∆ιπλή

θύρα για ταυτόχρονη σύνδεση

εξαρτηµάτων Laser-

Επαναλαµβανόµενες συνεδρίες

Μicropulse Laser µε µεγάλη

αποτελεσµατικότητα στις παθήσεις της

ωχράς

IQ532

Ένα από τα πιο επιτυχηµένα Green Lasers της αγοράς µε µεγάλη βιβλιογραφία.

Είναι πολυχρηστικό µηχάνηµα αφού είναι Φορητό & εύκολα µπορεί

να χρησιµοποιηθεί στο χειρουργείο & στο ιατρείο.

Είναι θερµικό & Micropulse Laser και έχει πολύ καλά αποτελέσµατα

στις θεραπείες όλων των παθήσεων, τόσο του αµφιβληστροειδούς, όσο και του γλαυκώµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε single spot adaptor ή µε τον TX Cell, ως pattern Laser.

42 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 36
Minopta

Laser Micropulse Green, Yellow, Diode

TXCell

Multispot Laser τεχνολογία σε µεγάλη

ποικιλία Patterns.

∆ιαθέτει και µεγάλου εύρους pattern (Grid

7X7) και σε συνδυασµό µε το πράσινο laser

IQ 532 ή το κίτρινο IQ 577 αναβαθµίζεται σε

ένα πολύ γρήγορο θερµικό και micropulse

laser για τη θεραπεία διαταραχών

αµφιβληστροειδούς & γλαυκώµατος (MLT).

Cyclo G6

Είναι το µοναδικό που µπορεί να κάνει Μicropulse Κυκλοφωτοπηξία

και για αυτό είναι το πιο πετυχηµένο µοντέλο της αγοράς!

Tα πλεονεκτήµατα της Micropulse Κυκλοφωτοπηξίας είναι

µοναδικά, αφού:

• η θεραπεία γίνεται χωρίς τοµή

• δεν δηµιουργεί Φλεγµονές (γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς)

• είναι επαναλήψιµη µέθοδος

• τα αποτελέσµατα είναι προβλέψιµα

Η Iridex καινοτοµεί και στη κλασική κυκλοφωτοπηξία, αφού το µηχάνηµα δέχεται probes µε ενσωµατωµένο φωτισµό!

ύς)

43 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 37
Minopta

Εξοπλισµός

NFC600

Αυτόµατη

φορητή

κάµερα βυθού. Νέο Μοντέλο 2022!

Με αυτόµατη παρακολούθηση 3D και εστίαση, οι

εικόνες του αµφιβληστροειδούς µπορούν να ληφθούν

µε ένα µόνο πάτηµα. Το NFC-600 είναι πολύ εύκολο

στη χρήση. Ακόµα και οι ασθενείς µπορούν να βγάλουν

τις δικές τους εξετάσεις µε µία µόνο κίνηση. ∆ιαθέτει

υψηλή ανάλυση 12.000.000 pixels και συστήµατα

τεχνητής νοηµοσύνης για πιο ακριβείς και χρήσιµες

πληροφορίες, οι οποίες αυξάνουν τη διαγνωστική

ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα. Η κεφαλή και το

σώµα είναι αποσπώµενα για καλύτερη φορητότητα.

Tono-Vera

Νέο φορητό Τονόµετρο ”Tono-Vera”

µε τεχνολογία rebound τονοµέτρησης,

χωρίς τη χρήση αναισθητικού

Μεγάλο του πλεονέκτηµα είναι η

αξιοπιστία του, αφού λειτουργεί µε την

ευρεσιτεχνία της αυτόµατης εστίασης “ActiView”.

Επιπλέον, αυτόµατη και manual µέτρηση,

η Bluetooth σύνδεση και η επιλογή

επαναφορτιζόµενων ή αλκαλικών

µπαταριών.

44 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 42
Φορητός
Minopta

Retinomax K-Plus 5

Φορητό ∆ιαθλασίµετρο, ιδανικό για όλες τις ηλικίες, από την επιτυχηµένη σειρά Retinomax.

∆υνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 2 µοντέλα µε ανακλινόµενο

προσοφθάλµιο ή ανακλινόµενη οθόνη.

∆ιαθέτει :

• Focus Assist: Χρωµατική καθοδήγηση σωστής εστίασης.

• New Child Mode: Με µελωδίες & εναλλασσόµενα χρώµατα

• Ακόµη πιο µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας στα 220’ συνεχούς

λειτουργίας

• Πολύ ελαφρύ 960γρ.

• Sph: -20D to +23D, Cyl: 0 to ±12D

Tonopen Avia & Accupen & Pachpen

Τα πιο αξιόπιστα φορητά ψηφιακά τονόµετρα

και παχύµετρα χειρός, µε ευκολία στην

χρήση και ταχύτητα µέτρησης.

Τα φορητά ψηφιακά τονόµετρα & παχύµετρα

της Accutome, παρέχουν ευκολία στην

χρήση και ακρίβεια στις µετρήσεις µε

την εγγύηση ποιότητας της Keeler.

45 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 43
Φορητός
Εξοπλισµός Minopta

Φορητός Εξοπλισµός

SL-17/ PSL One, Classic

Σχισµοειδείς λυχνίες ιδανικές για

φορητή χρήση, µε άριστο οπτικό

σύστηµα και φωτισµό LED. Με

δυνατότητα µία ή δύο µεγεθύνσεων

10x και 16x. Φωτισµός σχισµή ή spot

και φίλτρα σας δίνουν όλες τις

λειτουργίες που χρειάζεστε!

Tonocare Version 2

Νέο πλήρως

φορητό και

αξιόπιστο

τονόµετρο αέρος, ακόµη ελαφρύτερο, ασύρµατο, µε βελτιωµένο µέγεθος και µεγαλύτερη

ευχρηστία.

ς, ερο,

46 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 40
Minopta

Φορητός Εξοπλισµός

Vantage Plus Led Spectra iris

Tα άριστα οπτικά σε

συνδυασµό µε τον

φωτισµό LED

προσφέρουν

περισσότερες

λεπτοµέρειες. Μπορείτε

να βρείτε παθολογία του

βυθού που δεν ήταν

ορατή µε τον φωτισµό

Xenon.

Η εταιρεία Keeler, παγκόσµιος ηγέτης στην

διοπτρική τεχνολογία,

πρωτοπόρησε & µε το

πρώτο ψηφιακό έµµεσο οφθαλµοσκόπιο!

Εξεταστικοί Φακοί

Μικρό έµµεσο µε µεγάλα οφέλη! Έχει σχεδιαστεί ειδικά ως ένα συµπαγές, ελαφρύ και φορητό έµµεσο. Είναι ασύρµατο µε LED φωτισµό & µεγάλης διάρκειας µπαταρία λιθίου.

Αµερικάνικοι φακοί από την Ocular, µε πάνω από 50 χρόνια εµπειρίας. Καινοτοµία στους laser, χειρουργικούς και διαγνωστικούς φακούς.

Υψηλής ποιότητας δοκιµαστικά κρύσταλλά σε κασετίνα

ή βαλίτσα, διαφόρων µεγεθών.

47 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 41
Minopta

Perseus

Η νέα γενιά στη µέτρηση των

ενδοθηλιακών κυττάρων. Οι τιµές

των κυττάρων, Pleomorphism, Polimegatism, καθώς και τα

παχυµετρικά δεδοµένα

υπολογίζονται αυτόµατα, ενώ

επιπλέον µετρά και περιοχές στην

περιφέρεια. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένη

µεγάλη οθόνη Touch Screen.

Retimax

Ηλεκτροφυσιολογία απλή ή

πολυεστιακή. Συνδυάζει

ευκολία στην χρήση και

προηγµένα χαρακτηριστικά για

επιστηµονική εφαρµογή. Όλα τα

πρωτόκολλα εξετάσεων είναι

σύµφωνα µε την διεθνή εταιρεία

Ηλεκτροφυσιολογίας (ISCEV).

48 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 42
Eνδοθηλιόµετρο- Ηλεκτροφυσιολογία Minopta

Φορητός υπέρηχος µεγάλης ακρίβειας και αποδοτικότητας.

Μοναδικός συνδυασµός AB scan, UBM και παχυµετριας.

• A scan βιοµετρία στα 10MHz. Λειτουργεί άριστα µε

σκληρούς καταρράκτες και σε ασθενείς

µε δυσκολίες εστίασης

• b scan οπίσθιου µε δυνατότητα εναλλαγής των

συχνοτήτων στα 12MHz και 15 MHz, κατάλληλο για όλα

τα µεγέθη των µατιών! Μοναδικό πλεονέκτηµα.

• UBM στα 48MHz

AB Scan Plus

Aξιόπιστο, φορητό και γρήγορο

σύστηµα υπερήχων µε υψηλή

ανάλυση. Εύχρηστο σύστηµα, συνδέεται σε οποιοδήποτε Laptop

ή Η/Υ και µπορεί να πωληθεί και

µεµονωµένα ως A scan ή Β scan.

Αναβαθµίζεται οποιαδήποτε

στιγµή και σε υπέρηχο προσθίου

θαλάµου , UBM.

49 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 43
Υπέρηχοι
Minopta 4sight
– Βιοµετρία

Toνόµετρα Αέρος

Ocular Response Analyzer G3

Το τονόµετρο αέρος Ocular Response Analyzer® G3, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε όλα τα διεθνή

πρότυπα ποιότητας στην Αµερική.

Το Ocular Response Analyzer® (ORA), είναι η µόνη συσκευή,

που µετρά την υστέρηση του κερατοειδούς (CH), έναν ανώτερο προγνωστικό παράγοντα της εξέλιξης του γλαυκώµατος!

Η εξέταση διαρκεί δευτερόλεπτα και λειτουργεί χωρίς επαφή µε τον οφθαλµό.

Επιπλέον παρέχει την ενδοφθάλµια πίεση αντιστάθµισης του κερατοειδούς (Corneal Compensated Intraocular Pressure –IOPcc), η µόνη σωστή ένδειξη της πραγµατικής πίεσης.

Η πιο αξιόπιστη παρακολούθηση ασθενών µε γλαύκωµα.

TonoVue

Πλήρες αυτοµατοποιηµένη, τρισδιάστατη µέτρηση της IOP.

∆ιαθέτει φιλική προς το χρήστη οθόνη αφής και απαλή εκποµπή αέρα.

∆υνατότητα µέτρησης και πάχους κερατοειδούς.

50 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 44
Minopta

Φορητό Cross Linking

Φορητό Cross Linking

Φορητή συσκευή cross linking πολύ µικρή σε µέγεθος

για να µεταφέρεται εύκολα ακόµη και από ιατρείο σε ιατρείο!

Το νέο καινοτοµικό προϊόν διασύνδεσης κολλαγόνου

χρησιµοποιείται στο ιατρείο αφού συνδέεται σε κάθε σχισµοειδη

λυχνία αλλά και στο χειρουργείο πάνω σε ειδική βάση.

∆ιαθέτει παλµική και συνεχή UV ακτινοβολία για τη θεραπεία

του κερατοκωνου και της µολυσµατικης κερατιτιδας.

• 8 πρωτόκολλα CXL

• 2 πρωτόκολλα για κερατιτιδες

• διαθλαστικό πρωτόκολλο για:

PRK Xtra

SMILE Xtra

LASIK Xtra

Τώρα και νέο εξατοµικευµένο πρωτόκολλο

Sub400 για πολύ λεπτούς κερατοειδεις

51 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 45
Minopta

Proveo 8

Η νέα πρόταση που επαναπροσδιορίζει την κορυφαία κατηγορία.

Ξεπερνάει τα όρια της οπτικής, προσφέροντας 40% αυξηµένο

βάθος πεδίου, χάρη στο επαναταστικό σύστηµα Fusion Optics.

Νέος τετραπλός οµοαξονικός φωτισµός µε 2 Led για βέλτιστο Red reflex.

Compact κατασκευή, όλα τα περιφερειακά είναι πλήρως

ενσωµατωµένα στην εργονοµική βάση µικρών διαστάσεων.

Ενσωµατωµένη σχισµοειδής λυχνία.

Πλήρης έλεγχος του Biom 5c από τον ίδιο ασύρµατο

ποδοδιακόπτη και λειτουργία combined focus για σταθερή

απόσταση από τον ασθενή.

Αναβαθµίζεται και δέχεται ενσωµατωµένα τεχνολογίες

αιχµής όπως, markerless καθοδήγηση για τοποθέτηση

τορικών ενδοφακών, διεγχειρητικό OCT και προβολή

δεδοµένων στους προσοφθάλµιους.

52 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 46
Minopta
Χειρουργικά Μικροσκόπια

M822/M844 F40

Συνδυασµός φωτισµού Led και αλογόνουγια την επίτευξη

εξαιρετικού red reflex

Εργονοµική σχεδίαση & πλήρης επεκτασιµότητα.

Περιστρεφόµενη συγχειρούργηση και ενσωµατωµένη full Hd Camera µε καταγραφικό.

Προσαρµοζόµενος εξοπλισµός για επεµβάσεις οπίσθιου

ηµιµορίου και συµβατότητα µε το ∆ιεγχειρητικό

OCT Enfocus.

M 620

Οικονοµικό Μικροσκόπιο υψηλών

δυνατοτήτων

Συµβατό µε Biom

Μηχανικά φρένα

Οθόνη µε ρυθµίσεις προφίλ

Περιστρεφόµενη συγχειρούργηση και full HD κάµερα µε καταγραφικό

Αποχρωµατικά Οπτικά

Ασύρµατος Ποδοδιακόπτης

53 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 47
Χειρουργικά
Minopta
Μικροσκόπια

∆ιεγχειρητικό OCT Leica Enfocus

Προσθίου & Οπισθίου Ηµιµορίου

Παραδίδεται είτε ενσωµατωµένο εξαρχής µε το µικροσκόπιο Proveo 8, είτε ενσωµατώνεται πλήρως µελλοντικά, ως αναβάθµιση.

• Ανάλυση έως 4µm

• Βάθος έως 11mm

• 36.000 σαρώσεις το δευτερόλεπτο

• Πρωτοποριακός σχεδιασµός µε ανεξάρτητο beam path για βέλτιστη ποιότητα εικόνας

• ∆υνατότητα ανεξάρτητης ρύθµισης της θέσης και του βάθους σάρωσης.

• Λογισµικό µετρήσεων απόστασης µεταξύ σηµείων

• Αυτόµατη αναγνώριση σηµείου εστίασης

Η Εταιρεία Leica είναι πρωτοπόρος

και σε άλλες ειδικότητες, όπως ΝΧ, ΩΡΛ, Πλαστικής & Γενικής Χειρουργικής

• ∆υνατότητα προβολής εικόνας και απευθείας στους προσοφθάλµιους του χειρουργού.

• Αναβαθµίσιµο σε νέες λειτουργίες

54 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 48 ∆ιεγχειρητικό OCT
Minopta
Leica
55 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 49 ∆ιεγχειρητικό OCT
Minopta
Leica

Mηχανήµατα Χειρουργείου

Cryomatic II

Νέας γενιάς κρυοπηξία, ακρίβεια στην

κατασκευή µε την εγγύηση του

εργοστασίου Keeler. Ποικιλία

πολλαπλών ή µιας χρήσεως

κρυοδίων.

∆ιαθέτουν άριστη ποιότητα οπτικών, µεγάλη ποικιλία µεγεθύνσεων & επιλογή προαιρετικού φωτισµού

LED. ∆ιαχρονική αξία µε την εγγύηση της Keeler.

56 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 50
Xειρουργικές Λούπες
Minopta

Η χειρουργική καρέκλα-κρεβάτι έχει

αναπτυχθεί ειδικά για χειρουργική επέµβαση.

Παρέχει µεγάλη άνεση για τον ασθενή και

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητά της

επέµβασης. Κατάλληλη για χειρουργική

οφθαλµολογία από την προεγχειρητική

προετοιµασία µέχρι και την µετεγχειρητική

φροντίδα. Hλεκτρικά ρυθµιζόµενο ύψος και

ρυθµιζόµενη ανάκλιση πλάτης. ∆ιαθέτει

σύστηµα κλειδώµατος τροχών.

Το κινητό χειρουργικό κρεβάτι της AKRUS

αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία µε κορυφαίους

χειρουργούς στους τοµείς της οφθαλµολογίας, του

ENT και της χειρουργικής του προσώπου. Το

κρεβάτι σχεδιάστηκε για να καλύψει όλες τις ειδικές

ανάγκες των χειρουργών που εργάζονται στην

περιοχή του κεφαλιού και του λαιµού. Προσφέρει

πολλά εργονοµικά και λειτουργικά οφέλη για τους

γιατρούς και τους ασθενείς. ∆ιατίθεται µεγάλη

ποικιλία παρελκοµένων και πρόσθετων

εξαρτηµάτων για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

57 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 51
Mηχανήµατα Χειρουργείου
Minopta

Κλίβανοι Αποστείρωσης

Kλίβανοι Αποστείρωσης

Η Plasmapp µε τους νέας γενιάς αυτόµατους κλίβανους αποστείρωσης

πλάσµατος, κατάφερε να µειώσει τους χρόνους αποστείρωσης έως 10 φορές.

Τα µοντέλα Sterlink και Sterlink Mini, έχουν χωρητικότητα 14 και 7 λίτρα

Αντίστοιχα και ένας πλήρης κύκλος αποστείρωσης, επιτυγχάνεται

σε µόλις 7 λεπτά!.

Για την αποστείρωση, χρησιµοποιείται υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2 ),

το οποίο περιέχεται στο αναλώσιµο που θα χρησιµοποιηθεί.

Οι κλίβανοι, είναι κατάλληλοι για αποστείρωση ευπαθών εργαλείων και οπτικών

αλλά και όλων των υπόλοιπων εργαλείων

Η θερµοκρασία που αναπτύσσεται κατά την αποστείρωση, είναι αρκετά χαµηλή

(περίπου 50ο C) και έτσι δεν φθείρονται τα οπτικά συστήµατα και τα εργαλεία,

σε αντίθεση µε τους κλιβάνους ατµού.

Η αποστείρωση, γίνεται στις ειδικά σχεδιασµένες θήκες (πρώτη παγκοσµίως

τεχνολογία αποστείρωσης άµεσου ψεκασµού) ή απευθείας στο θάλαµο και το κόστος των αναλωσίµων είναι πολύ χαµηλό.

∆εν παράγεται νερό προς απόρριψη ή άλλα απορρίµµατα.

58 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 52
Minopta

Κλίβανοι Αποστείρωσης

59 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 53
Minopta

Capsulorrhexis forceps – EVOline

Coaxial forceps 23G

Serrafili corneal angled forceps EVOline

Toric IOL disposable set - 5 sterile units

IOL removal 19G coaxial microscissors

Phaco chopper - titanium handle - length 120 mm

23G Cannulae I/A titanium handle - aspirationthin-wall

Capsulorrhexis forceps cross action

Conjunctival scissors

15mm closed blades,

60 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 50 Χειρουργικά
Minopta
Εργαλεία – Αναλώσιµα Προσθίου & Οπισθίου
Εταιρεία Janach από το 1932 µε έµπνευση και ποιοτικά υλικά, δηµιούργησε 53 κατηγορίες εργαλείων και αναλωσίµων οπισθίου & προσθίου για 16 ειδικότητες οφθαλµολογίας.
Reverse speculum with
titanium Adjustable speculum, V-SHAPED blades Suturing disposable kit - 5 sterile units
61 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 51 Χειρουργικά Εργαλεία – Αναλώσιµα Προσθίου & Οπισθίου Minopta OPHTHALMOLOGY • ENT • COSMETIC SURGERY • GENERAL SURGERY • SINGLE USE CUSTOM SETS Chalazion Set Intravitreoretinal Injection Set Standard Cataract Set Ophthalmic Suture Removal Set Forcep Bonn Forcep Suture Moorfields quantity Forcep Capsulorhexis Utrata Scissor Vannas Curved Speculum Leibinger –Angled Temporal Speculum Barraquer Straight Caliper and Rule Clamp Chalazion Small Η διεθνής πλέον εταιρεία Blink, ξεκίνησε από την Αγγλία και ειδικεύεται στην κατασκευή Χειρουργικών Εργαλείων µιας χρήσης, για 4 ειδικότητες της ιατρικής. ∆ιαθέτουν πλήρεις και οργανωµένους καταλόγους!
62 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 50 Ειδικό Πρόγραµµα ∆όσεων για Νέα Ιατρεία Minopta Μπορούµε να σας υποστηρίξουµε στο νέο σας ξεκίνηµα!
63 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 51 Αποκλειστικές
Minopta
Αντιπροσωπείες

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγαμέμνονος 13, Χολαργός, 155 61

Τ: 210 65 40 165, F: 210 65 42 300

E: info@minopta.gr

Γενική Διεύθυνση:

Αδαμαντία Μηνά

Διευθύνων Σύμβουλος

E: a.mina@minopta.gr, M: 697 4398 991

Τμήμα Πωλήσεων:

Υπεύθυνη: Μαρία Μόνου

Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

E: m.monou@minopta.gr, M: 693 2235 600

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Υπεύθυνος: Γιώργος Λαμπρόπουλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

E: service@minopta.gr, M: 693 7555 027

Υπεύθυνος Leica Άρης Καλογεράκος

Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

E: service@minopta.gr, M: 697 9808 549

Υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας: Ελένη Κωνσταντινοπούλου

E: e.konstantinopoulou@minopta.gr, M: 694 5279 423

64 www.minopta.gr Club.Minopta.gr
www.minopta.gr

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.