__MAIN_TEXT__

Page 1


Z željo, da bi nam ostala v več ve čn e m s p o m i n u g r a d n j a r a z g l e d n e g a stolpa na Planini v letu 2008 sem se odloč odlo čil, da vam slikovno predstavim podvig nas vseh, ki ga sedaj obč ob čudujem o. Podlaga za zbirko fotografij je foto galerija spletne strani w w w .pd.pd - vrhnika.si (Z gradim o novi stolp). Seveda vsega tega ne bi bilo ob pridnem beleženju dogodkov s fotoaparatom , kjer so m i pom agali: Rom an N ovak, Polona V erbič erbi č, M iro M alneršič alnerši č in Janez Jeraj. Tekst uredil in tole zapisal: zapisal : M ilan Jerm an

N a V rhniki, septem ber 2008


K azalo

Stran

STOLPI 1930 – 1934… 1934 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 1 SLOV O G RA D BE N E G A OD BORA OD STOLPA 27. JA N U A RJA 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … .. 3 G RA D B IŠČ IŠ ČE 29. JA N U A RJA 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 10 SLOV O STOLPA 31. JA N U A RJA 2008… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 17 PLA N IN A JE PRA Z N A , 1. FE BRU A R 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 60 Z A K OL IČ I ČBA 6. FE BRU A R 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 70 IZ K OP 7. FE BRU A R 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 71 OPA Ž 12. FE BRU A R 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 79 A RM A TU RA 13. FE BRU A R 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 83 BE TON IRA N JE 14. FE B RU A R 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 88 TA M PO N IRA N JE 26. F E BRU A R 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 97 PLOŠČ PLOŠ ČA 1. M A RCA 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 99 ROJE V A N JE JE D RA STOLPA 5. M A RE C 2008… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 109 N A STA JA N JE M A K E TE STOLPA 8. M A R E C 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 121 PRE V O Z IN M ON TA Ž A JE D RA 14. M A RE C 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 127 V A RJE N JE 15. M A RE C 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 170 STOLP V SN E G U 23. M A RE C 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 174 V RH JE D RA 31. M A RE C 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 177 PLA ŠČ Š Č 1. A PRIL 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 192 SE STA V A PLOŠČ PLOŠ ČA D I 2. A PRIL 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 196 SM RE ČICA 3. A PRIL 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 199 STRE L OV OD 5. A PRIL 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 215 SM E RN A TA BLA 14. A PRIL 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... 221 TE H N IČ I ČN I PRE G LE D 15. A PRILA 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … 225 STRE L OV OD N A STOL PU 19. A PRIL 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … 231 U RE JA N JE OK OLICE STOLPA 26. A PRIL 2008… 2008 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 235 PRIM OPRE D A JA 23. JU N IJA 2008… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 247


STOLPI 1930 – 1934

SKUPINA VRHNIČANOV NA "PRASTOLPU" LETA 1930

ZAKLJUČNA DELA NA STOLPU


DEL ŽENSKEGA PIHALNEGA ORKESTRA POD STOLPOM LETA 1936

16 METRSKI LEPOTEC POSTAVLJEN SEPTEMBRA 1934. LETA


SLOVO GRADBENEGA ODBORA OD STOLPA 27. JANUARJA 2008

TAKOLE JE V NEDELJO, 27. JANUARJA 2008 ZJUTRAJ POZDRAVIL ČLANE RAZŠIRJENEGA GRADBENEGA ODBORA

ŠE ZADNJA SKUPNA SLIKA POD 53 - LETNIM LEPOTCEM


NO, IN TUKAJ SMO OD LEVE (V GORNJI VRSTI): ŠE POSNETEK NA SPODNJIH STOPNICAH Z CIRIL GARAFOLJ - ČLAN,JOŽE ŠUŠTERŠIČ – JOŽETOM V VIŠAVAH ČLAN, ROMAN NOVAK - ČLAN, BORIS RIGLER – ČLAN, (SPODAJ): JERNEJ DRAŠLER - NADZORNA PODPORA, BLANKA ZAKRAJŠEK - FINANČNA PODPORA, MILAN JERMAN - PREDSEDNIK, POLONA VERBIČ - ČLANICA, IVAN KALIČ – NAMESTNIK PREDSEDNIKA IN MIRO MALNERŠIČ – ČLAN. Z MISLIMI SMO BILI TUDI PRI ČLANU – VIKTORJU RAZDRHU, KI PA JE BIL ZADRŽAN.


JOŽE NI MOGEL SKRITI SVOJE VITALNOSTI

ŠE ZADNJIČ "NA POSKOK"


TUDI NA VRH STOLPA SMO SE ODPRAVILI

ŽAL MI JE JOŽE, A STOLP JE MALCE MLAJŠI OD TEBE (24. 4. 1955 - STOLP NAMREČ), A KERLC SI PA VSEENO


PRVA OD NEKAJ SLIK NA VRHU STOLPA, V OZADJU ZAMEGLJENO LJUBLJANSKO BARJE

SLIKA NA VRHU S POGLEDOM PROTI PODLIPSKI IN HORJULSKI DOLINI


TAKOLE (LEVO SPODAJ) SMO ZAČELI 2. SEPTEMBRA 2006 NE MAHAJO NAM, AMPAK V PRISRČNO ZBIRATI SREDSTVA IN KRIVULJA JE ŠLA STRMO NAVZGOR, SLOVO PONOSU VRHNIČANOV ZA DO TEGA, DA SE MORAMO S TEŽKIM SRCEM POSLOVITI NJIMI OD TEGA "KRALJA NAD BETAJNOVO"


PA DA JIH PREDSTAVIMO (OD LEVE): MIRKO GORIČAN OSKRBNIK, EMA GORIČAN - OSKRBNICA, PETRA PUST VEČKRAT VSKOČI V POMOČ, BERTO SOTLER – GOSPODAR ZAVETIŠČA

MNOGO VEČ, KOT SE JIH JE POVZPELO NA STOLP JE TA OJAČANA EKIPA V ENAJSTIH LETIH POSTREGLA GOSTE ZAVETIŠČA, VSAKIČ PA SO SE NAJPREJ OZRLI NA STOLP


ZAZRTI V PRELEPO LJUBLJANSKO BARJE

UIGRANI TRIO NA PRVIH ALI ZADNJIH STOPNICAH, KAKOR ZA KOGA, KAJNE?


TUDI NJIM NE BO LAHKO SLOVO OD OSTARELEGA KORENJAKA, NE BODO SE SRAMOVALI NOBENE SOLZE, KI SE JIM BO UTRLA V NJEGOVO SLOVO


GRADBIŠČE 29. JANUARJA 2008

DA, TUDI TA ČAS JE PRIŠEL, KO JE GRADBENIŠTVO JEREB, MATJAŽ JEREB S.P. PO VARNOSTNEM NAČRTU ZAVAROVAL GRADBIŠČE OKOLI STOLPA NA PLANINI

KORENJAK OBDAN Z ŽIVO RDEČO GRADBIŠČNO OGRAJO


NE, NE OBNAVLJAMO ZAVETIŠČA, AMPAK RUŠIMO RAZGLEDNI STOLP

POGLED NA OGRAJENO GRADBIŠČE Z VRHA STOLPA


NA VRHU STOLPA SVA STVARI DOREKLA PREDSEDNIK DRUŠTVA, ROMAN NOVAK IN IZVAJALEC RUŠENJA, FRANC KRIŽAJ

FRANC KRIŽAJ, IZVAJALEC IN MILAN JERMAN, PREDSEDNIK GRADBENEGA ODBORA NA VRHU KORENJAKA, S TO RAZLIKO, DA BO FRANC MORAL VSAJ ŠE ENKRAT NA STOLP, MILAN PA JE BIL ZADNJIČ


SONCE JE ŽE ZAHAJALO, KO STA SE POD STOLP ŠE ZADNJIČ POSTAVILA PREDSEDNIK DRUŠTVA IN IZVAJALEC

ŠE POGLED IZPOD STOLPA NA LJUBLJANSKO BARJE


TUDI NEBO NAD PLANINO IN ZAPLANO, PRI ŠUŠTARJU, SE JE POSLAVLJALO OD STOLPA


SLOVO STOLPA 31. JANUARJA 2008

V ČETRTEK, 31. JANUARJA 2008 OB 8.00 URI SMO BILI POD STOLPOM LE TRIJE, OSKRBNICA EMA, GOSPODAR BERTO IN "ZAPISOVALEC" SLIK IN TEKSTA. KAKŠEN SPOKOJEN MIR, LE KOLIKO ČASA ŠE?

DRAGI MOJ STOLP, ŠE ZADNJIČ TE POSNAMEM IN OBOGATIM SVOJO ZBIRKO FILMOV O TEBI IN DOGAJANJIH POD TEBOJ


JANEZ NA PRVIH STOPNICAH, ZA NJIM EMA S KAMERO

EMA NI VZDRŽALA IN SE JE POVZPELA DO SAMEGA VRHA


JANEZ ŠE ZADNJIČ PRED STOLPOM

IN GLEJ GA, PRVI ROPOT JE OZNANIL DEJANJE, ZA KATEREGA SMO VEDELI, DA JE NEODLOŽLJIVO


NAŠEMU PRAPORŠČAKU MARJANU JE V GLAVO ŠINILA ČUDOVITA MISEL, DA SE NA NAJLEPŠI NAČIN POSLOVIMO OD NAŠEGA RAZGLEDNEGA STOLPA IN TAKOJ SMO BILI ZA, PRAPOR JE TEMU DEJANJU DAL SVEČAN POUDAREK

BIVŠI PREDSEDNIK DRUŠTVA JOŽE, NAŠ PRAPORŠČAK MARJAN IN VEČNI OBISKOVALEC STOLPA JANEZ V ZADNJEM POZDRAVU


DEJANJE JE BILO DOVOLJ SLOVESNO, KAR KAŽEJO OBRAZI MIRKA, JOŽETA, MARJANA IN JANEZA

ŠE ZADNJE ČASTNO SLOVO S PRAPORJEM PLANINSKEGA DRUŠTVA VRHNIKA


PRVI STROKOVNI OGLED "ŽRTVE" FRANC IN ANDREJ

S KAKŠNO LAHKOTO SE JE TA TEŽKA "ZVER" PRIVLEKLA NA PLANINO, DANES JE NAJRAJE NE BI VIDELI, A ŠE KAKO POTREBNA BO, KO BOMO POSTAVLJALI NOV RAZGLEDNI STOLP


VEDELI SMO, DA SEDAJ NI VEČ ŠALE

NARAVA JE TAKOJ PO PRIHODU DVIG-OVEGA AVTODVIGALA HOTELA STOLP SKRITI OČEM


ZLOVEŠČA ROKA DVIGALA JE ZAČELA KRIŽAJEVA EKIPA ODHAJA NA VRH, PREBIJATI MEGLO, KI SE JE SPUSTILA SEDAJ PA RES NI VEČ ŠALE NA STOLP, KOT DA BI GA HOTELA SKRITI


NO, PA PREŽENIMO MEGLO

ŠE DOSTAVA "STOJIŠČA" ZA EKIPO NA STOLPU


KAR NA ZAVIDLJIVO VIŠINO NAD 20 M JE BILO POTREBNO POSEČI

ROKA DVIGALA JE IZTEGNJENA, PLETENICE SO NAPETE ...


PRIZORIŠČE STA SI OGLEDALA TUDI NASLEDNJA IZVAJALCA NAJBOLJ NAPET TRENUTEK V MIRKO MAROLT IN MATJAŽ JEREB (V OZADJU) CELEM DNEVU, BO ŽE KAR PRVIČ USPELO?


IN KRALJ NAD BETAJNOVO JE BIL OB SVOJO KRONO

PA JA NE, DA SO GA NAZAJ POSTAVILI


NE PRAV VIDITE, VRHA NI VEČ

NA SVIDENJE DRAGI STOLP, KMALU MI BOŠ PO KOSIH SLEDIL


KAKOR DA BI GA PRIVLEKEL IZ MEGLE

NADALJUJE SVOJO POT NA TRDNO ZEMLJO


OBGLAVLJENI STOLP SE OZIRA ZA VRHOM

VISOKO NAD BUKVAMI


SESTOPITI ALI NE, TO SEDAJ NI VEČ VPRAŠANJE

NE GREM MED HRASTE, A TUDI Z BUKVAMI BOM ZADOVOLJEN, SAJ SO MI DO SEDAJ DELALE DRUŽBO


PREDSEDNIK DRUŠTVA ROMAN SE OTOŽNO OZIRA ZA VRHOM

KOT DA BI HOTEL POLETETI MED BUKVAMI


V TEŽKEM PRIČAKOVANJU SPUSTA

ŠE PAR METROV PA BOM NA SVOJEM ZAČASNEM POČIVALIŠČU


KAKO LEPO DELAJO Z MENOJ, SPUST JE IZJEMNO MEHAK

PRI "PRIZEMLJITVI" MI POMAGAJO MOト君E ROKE KRIナスAJA IN NJEGOVIH DVEH DELAVCEV


ŠE ZASUK V LEVO

ŠE MALO, PA BOM ZAČUTIL TRDNA TLA, FANTJE POMAGAJTE MI


GOZDNI JOŽE NA VRHU "VRHA" NA TLEH

PRIPRAVE ZA NASLEDNJO FAZO


EKIPA NA DELU - DRUGIČ

TIK PREDEN SE NASLEDNJI DEL LOČI OD OSTANKA STOLPA


TUDI DRUGA ČETRTINA JE V ZRAKU

OJ ZAVETIŠČE, OBIČAJNO SEM TE GLEDAL Z VEČJE VIŠINE


LOČEN OD MATIČNEGA DELA

TUDI Z MENOJ LEPO RAVNAJO


POTOVANJE K VZNOŽJU STOLPA

TUDI DRUGI DEL TRDNO NA TLEH


FANTJE SO SE NEVERJETNO HITRO LOTILI PODIRANJA TEGA DELA

GOSPA LIDIJA KOKOVNIK KOKALJ SE ŠE ZADNJIČ VZPENJA NA "POLOŽENEGA" KORENJAKA


KOORDINATORKA NADZORA JE BILA PRVIČ NA PLANINI IN SE TUDI ZADNJIČ POVZPELA NA "VRH" STOLPA

ŠE ZADNJI REZI IN TRAMI, DIAGONALE, PODESTI, OGRAJE IN STOPNICE BODO VSAK NA SVOJEM MESTU


DA BI NAREDILI PROSTOR NASLEDNJI ČETRTINI SO PREDHODNO "POSPRAVILI"

"VRH" OPAZUJE GRADBIŠČE


"VRH" JE Z OBISKOM POČASTIL TUDI VODJA LOGAŠKEGA GOSPOD GROM

NO, PA SE PONOVNO LOTIMO DELA


EKIPA V AKCIJI - TRETJIČ

TUDI TRETJA ČETRTINA JE LOČENA


DA SE LE NE BI IZGUBIL V MEGLI

SEDAJ MI JE PA POT POZNANA


TUDI TRETJI DEL NA TLEH

DOMINIK JEREB JE URADNEMU SNEMALCU MARJANU CERARJU VNETO RAZLAGAL, KAKO SE JE TUDI 22 X V ENEM DNEVU POVZPEL NA STOLP, A NIKOLI PRAZEN, ENKRAT JE NESEL TRAM, DRUGIČ ORODJE IN TUDI NJEMU JE SOLZA OROSILA OKO. SPOMINI SO VSEENO LEPI IN ZA VEDNO BODO ZABELEŽENI


DA BI LAŽJE OPRAVILI S SPODNJIM DELOM SO SE ODLOČILI ŠE ZA EN REZ

ŠE ZADNJI POLET PRED MEHKIM PRISTANKOM


ŠE ODPNIVA NOSILNE VERIGE IN OSVOBODIVA FANTA ŽELEZNEGA PRIJEMA

KO JE OPRAVIL SVOJE ZLOVEŠČE POSLANSTVO SE JE POSKUŠAL SKRITI V MEGLI


NO, ŠEF A GA BOMO?

DUŠAN ZA RAČUNALNIŠKO VODENIMI KOMANDAMI NAM JE ZAUPAL, DA JE BIL NAJTEŽJI DEL TEŽAK KAR 3 TONE


ZBRANE PRIPRAVE ZA ZADNJE MANEVRE

IN OSTALO JE LE ŠE DEL STOLPA DO PRVEGA PODESTA, PODESTA, KI GA JE OSVOJILO NAJVEČ OBISKOVALCEV, SAJ VSI NISO ŠLI DO VRHA


VOZNIK AVTO DVIGALA DUŠAN OB NE RAVNO MAJHNEM KAVLJU

ŠE DVA MANEVRA IN DVIGALO BO PRIPRAVLJENO ZA SPUST V DOLINO


SNEMALEC MARJAN SE JE PRELEVIL V FOTOGRAFA IN ISKAL IZJEMNE POSNETKE

86, 85, 84, ... TAKOLE SO SI SLEDILE ŠTEVILKE OD SPODAJ NAVZGOR DO ŠTEVILKE 1, KI SEDAJ ŠE POČIVA NA "VRHU"


DA SE JE LOČIL OD CELOTE JE BILO POTREBNO REZATI TUDI OGRAJO

TAKO GLADEK REZ NEVERJETNO ZDRAVEGA HRASTA SO OPRAVILI KRIŽAJEVI FANTJE


NAŠ NADZORNI - JERNEJ DRAŠLER V VZNOŽJU STOPNIC

IN DVIG-ALO JE ZAPUSTILO SVOJO LOKACIJO POD STOLPOM


KAR GROZLJIV JE POGLED NANJ, A V DUŠANOVIH ROKAH JE PREDEL, KOT NAŠA SIVA MUCKA NA PLANINI

LEPO SE JE POČUTIL MED NAMI IN NAM ZA SLOVO POMAHAL


NA SVIDENJE V MARCU, DUŠAN

SLOVESU OD STOLPA SE NI ODREKLA NITI MAMA NAŠEGA ZLATEGA POKROVITELJA MIRKA MAROLTA


OD STOLPA SE JE PRIŠLA POSLOVITI TUDI NAŠA PLANINSKA KORENINA, 87-LETNA ANGELA MESEC (207 VZPONOV NA PLANINO V LANSKEM LETU), KAR MALCE HUDA JE BILA NA NAS, A VE, DA SMO "FEJST" FANTJE IN BOMO KMALU POSTAVILI NOV STOLP

NAŠ "DOHTAR" PAVLE ZUPAN IN RADO OGRIN PRED OSTANKI STOLPA


MI V BUNDAH, PULOVERJIH, ANORAKIH, MLADINA PA ..., PA SAJ JE BILO TUDI NAM TOPLO PRI SRCU, KO SMO USPEŠNO OPRAVILI NAJTEŽJE DELO.

POBUDNIK PRODAJE IN LICITACIJE STOPNIC SMRTNIK DR. MARIJAN NAS JE POČASTIL Z OBISKOM


ZADNJA IN PREDPREDZADNJA GENERACIJA DELA GORIČANOV NA "VRHU"

NA MLADIH SVET STOJI IN NE VEMO,ČE NE BO EMIN VNUČEK BOR POSTAVLJAL NASLEDNJI STOLP. PA SREČNO.


PLANINA JE PRAZNA, 1. FEBRUAR 2008

VČERAJŠNJE DELO JE BILO POTREBNO KONČATI IN TAKO SMO SE V MRZLEM PETKOVEM JUTRU ZBRALI: ZADAJ - OD LEVE: SLAVC, TONE, FRANCI, DOMINIK, SPREDAJ – OD LEVE:ROMAN, ANDREJ, FRANJO IN MILAN

ŠE POZDRAV KRIŽAJEVE EKIPE IN DANAŠNJIH "UDARNIKOV"


"POSLEDNJI MOHIKANEC" - ŠE ZADNJI NOSILNI TRAM, ZA NJIM OSTALI TRIJE ŽE SKRAJŠANI DO NOSILCEV

BETKOP, MARKO SMRTNIK S.P. NAM JE Z VOZNIKOM MIRSADOM ZNOVA VSKOČIL NA POMOČ IN S PLANINE ODPELJAL V DOLINO TRAME STOLPA


KRIŽAJEVI FANTJE SO STROKOVNO PODRLI DREVESA, KI BI SICER PADLA OB POSTAVITVI NOVEGA

MIRSAD JE SPRETNO NALAGAL ŠOP ZA ŠOPOM - TRAMOV SEVEDA


ALI JE KDO DVOMIL, DA JE BIL LES GNIL, TA SLIKA PREPRIČA TUDI NEJEVERNE MATJAŽE, OD ZDRAVJA JE KAR KIPEL

SKRAJŠATI GA JE BILO POTREBNO ŠE ZA ENO ETAŽO


OSTAL JE LE NA ENI NOGI

VRH STOLPA JO JE HOTEL UBRATI V DOLINO, A SE NI MOGEL ODLOČITI ALI ČEZ ŠPICO, ALI MIMO BUKVE


TRAMI SO POVEZANI IN HAJD V DOLINO

ŠE ZADNJI POSNETEK Z "VRHA" STOLPA DOMINIK, TONE, SLAVC, FRANJO, FRANCI, ANDREJ


FRANJO IN SLAVC STA SE ŽE PRI MALICI ZVITO SMEJALA IN POGLEDOVALA PROTI SLIKI LOJZA JURJEVČIČA – MEŽNARJEVEGA LOJZA, KI JE LETA 1976, STAR 72 LET, OPRAVIL SPREHOD PO ROBU OGRAJE 20 M VISOKO, IN TAKOJ MI JE BILO JASNO, ZAKAJ STA ME POSLALA PO FOTOAPARAT

SEVEDA, IDEJA JE BILA POPOLNA, LOJZ PRED SLABIMI 53 LETI, FRANJO IN SLAVC PA DANES, NA POZICIJI VRŠNE OGRAJE


TRENUTEK ZA SLOVESNO RAZVITJE SLOVENSKE TROBOJNICE JE BIL PRAVI

DRAGI OBISKOVALCI STAREGA RAZGLEDNEGA STOLPA, TAK "VRH" NAJ VAM OSTANE V SPOMINU, ČEZ NEKAJ MESECEV PA SE BO NEKATERIM PONUDIL PONOVNO NA OGLED


ZAKOLIČBA 6. FEBRUAR 2008

DA GRE ZA PRAVO GRADBIŠČE JE POSKRBELO GRADBENIŠTVO JEREB, MATJAŽ JEREB S.P., KI JE POLEG GRADBIŠČNE OGRAJE IN VHODNIH VRAT POSKRBELO TUDI ZA GRADBIŠČNO TABLO Z VSEMI POTREBNIMI PODATKI.

PRVI KORAK PO ORGANIZACIJI GRADBIŠČA JE SEVEDA POSTOPEK ZAKOLIČBE NOVIH TEMELJEV IN POTEKA STRELOVODA IN TO SO DANES USPEŠNO OPRAVILI STROKOVNJAKI PODJETJA LEDINA - AR, D.O.O., VRHNIKA


IZKOP 7. FEBRUAR 2008

TOČNO OB DOGOVORJENI URI JE BIL BAGER ŽE NA PLANINI, RES VSE POTEKA PO NAČRTU

ČUDOVIT SONČEN VZHOD JE POZDRAVIL NAŠO NASLEDNJO AKCIJO PRI IZGRADNJI NOVEGA STOLPA


NO, PA MAHNIMO NA PRVO POZICIJO

BAGER SE JE NAJPREJ SPRAVIL NA TEMELJE TELEKOMOVEGA ODBOJNIKA, KI SMO GA ODSTRANILI 31. MAJA 2006


MEGLA JE BLAŽILA UDARCE KLADIVA, DA JIH NI BILO SLIŠATI V DOLINO

SEDAJ PA SO NA VRSTI TEMELJI, ODSTRANJEVANJE JE POTEKALO POD NADZOROM JERNEJA DRAŠLERJA , NAŠEGA NADZORNIKA


KOS ZA KOSOM STARIH TEMELJEV SE JE LOMILO POD UDARNIM KLADIVOM

NAŠ NADZORNI - JERNEJ - JE IMEL POD NADZOROM TUDI MEGLO V DOLINI


ODVEČEN MATERIAL SE JE ODPELJAL TAKOJ NA DEPONIJO V DOLINI

OD TEMELJEV NI OSTALO POPOLNOMA NIČ


TAKOLE SE JE BAGERIST POSTAVIL NA PRVI IZKOP, KJER BODO STALI NOVI TEMELJI

VOZNIK BAGRA JE DELAL OD ZORE DO MRAKA, ŠE KLOPI SO OSTALE PRAZNE, SAJ ZA POČITEK NI BILO ČASA


KAR OBILO MATERIALA SE JE NABIRALO OB BAGRU, KAJTI TEMELJI MORAJO BITI DOVOLJ ČVRSTI

KOT NAM JE BILO OBLJUBLJENO, V SOBOTO ZJUTRAJ JE BIL IZKOP GOTOV


SEDAJ GRADBENA JAMA ČAKA NA PODLOŽNI BETON IN NATO ....


OPAŽ 12. FEBRUAR 2008

DELE OPAŽA SE ŽE ZLAGA NA VČERAJ POLOŽENI PODLOŽNI BETON

BREZ ŽENSKE KOMANDE SEVEDA NE GRE


KAKOR DA BI MARTIN KRPAN ZAGRABIL CEL ŠOP ELEMENTOV

ELEMENTI OPAŽA GREDO OB POMOČI IZVAJALCEV NA SVOJE MESTO


STROJ DELA SAM, TAKO, DA IMAŠ LAHKO ROKE TUDI V ŽEPU

STROJNIK JE KOLEBAL, ALI NAJ POŠLJE ZADNJO POŠILJKO NA STARO VRHNIKO, NA VRHNIKO, NA VERD, A SE JE PRAV ODLOČIL, PUSTIL JO JE NA PLANINI


DELI OPAŽA SO ZLOŽENI, JUTRI PA VESELO NA DELO IN IZVAJALCI GRADBENIŠTVA JEREB BODO OPAŽ POSTAVILI, POČAKALI NA ARMATURO IN NATO ....


ARMATURA 13. FEBRUAR 2008

SEVEDA SE JE POTREBNO LOTITI NAJPREJ POSTAVLJANJE OPAŽA, "FRŠOLNGE" PO DOMAČE

DELAMO TAKO, KOT JE PROJEKTIRANO, KAR SPROTI PREVERJAMO


ARMIRANJE POTEKA POD BUDNIM OČESOM GRADBENIŠTVA JEREB IN ŽELEZOKRIVSTVA FEBRUS

TEMELJI BODO SEGLI DOKAJ VISOKO, IN PRAV JE TAKO


PA POGLEJMO, ČE ŠE VEDNO STOJI NARAVNOST

LASTEN PREVOZ ŽELEZOKRIVSTVA SREČKA BRUSA JE DOSTAVIL VSO ARMATURO NA VRH PLANINE


PO ARMATURI SODEČ BODO TEMELJI DOVOLJ ČVRSTI

ŠE ZADNJI VOGALNI STEBER


POD "TAKTIRKO" SO DELA POTEKALA USKLAJENO, KAKOR UIGRAN ORKESTER


BETONIRANJE 14. FEBRUAR 2008

PRVA "HRUŠKA" Z BETONOM JE PRISPELA

VISOKO POD NEBO SEŽE ROKA ČRPALKE, KI BO TEMELJE NAPOLNILA Z BETONOM


INVAZIJA MAROLTOVIH VOZIL NA PLANINO

ROKA BETONSKEGA MEŠALCA SEŽE V VSAK KOTIČEK TEMELJEV


"ZVEDAVI" SNEMALEC MARJAN CERAR PRIDNO TAKOJ ZA GRADBIŠČNIMI VRATI SO SE VRSTILE BELEŽI VSE PODROBNOSTI BETONIRANJA "HRUŠKE"


MARJAN PONOVNO V AKCIJI

MED DREVJEM JE NA GRADBIŠČE POKUKALA ULOVKA


VISOKO NAD BARJEM SE JE "ZGODIL" BETON

ZA VELIKEGA FANTA (STOLP) VELIK ČEVELJ (TEMELJ).


"VEČJI DEL JE ŽE POSNET" SI JE REKEL MARJAN IN SE ODPOČIL NA OSTANKU IZKOPA

SEDAJ SE RES VIDI V PRIMERJAVI Z ZAVETIŠČEM ZADAJ KAKO VELIKI TEMELJI NASTAJAJO


POGLEJMO, ČE SO STEBRI DOBRO ZALITI

DA, RES JE DOBRODOŠLA PRI DELU, KI GA MORAMO SEDAJ OPRAVITI


"HRUŠKA" S ČRPALKO ZAPUŠČA PLANINO, A TEMELJI SO ZABETONIRANI, POTREBNO JIH BO NE ZA DOLGO, SAJ SE BODO DELA NA TEMELJU ŠE OBSUTI IN ZASUTI NADALJEVALA


POGLED NA NOVE TEMELJE OD ZAVETIŠČA


TAMPONIRANJE 26. FEBRUAR 2008

TAMPONIRANJE SE JE ZAČELO V TOREK, NADALJEVALO IN ZAKLJUČILO Z MERITVAMI V SREDO

VSA DELA POTEKAJO POD NADZOROM NAŠEGA NADZORNIKA IN PREDSEDNIKA DRUŠTVA, KI TOKRAT DAJE NAPOTKE STROJNIKU


"ŽABA" JE PLAST ZA PLASTJO TRDNO ZBIJALA NASUTJE TAMPONA, DA BI MERITVE POKAZALE USTREZNO TRDNOST


PLOŠČA 1. MARCA 2008

NATANČNO DELO MOJSTRA LEONA NAM ZAGOTAVLJA LAHKO MONTAŽO LESENE KONSTRUKCIJE

OSREDNJE ŠTIRI SIDRNE PLOŠČE, KI BODO NOSILE OŽJE JEDRO STOLPA, SO ŽE PRIVARJENE, ŠE ZUNANJE , PA BO


NATANČNO VARJENJE SIDRNIH PLOŠČ

JE DOVOLJ TRDEN "MOST", KAKOR SKALA KOST


MOJSTER LEON PLAHUTNIK S "PREVOZOM ZA LASTNE POTREBE"

NOVIH 7,5 KUBIČNIH METROV BETONA JE ZAENKRAT ŠE VARNO SHRANJENO V MAROLTOVI "HRUŠKI"


KAJ JE LAŽJEGA, KOT ZAGRABITI CEV "PUMPE" IN USMERJATI BETON MED ARMATURO

PONOVNO V AKCIJI MAROLTOVA "HRUŠKA S PUMPO"


BETONIRANJE PLOŠČE SE JE ZAČELO

POGLED IZZA TOPLEGA ZAPEČKA ZAVETIŠČA NA IZVAJALCE GRADBENIŠTVA JEREB, KI JIH TUDI MOČAN SOBOTNI VETER NI MOTIL PRI NJIHOVEM DELU


VREME NAM JE ŠLO TOLIKO NA ROKO, DA NI BILO POTREBNO ZALIVATI PLOŠČE, VMES JE CELO MALO PRŠELO

VAS TO SPOMINJA NA ČAS, KO STE BETONIRALI PLOŠČE NA HIŠAH, TUDI NA PLANINI JE BILO TAKO


VESTNI VOZNIK - STROJNIK PRED ODHODOM OČISTI "PUMPO"

ŠE ZADNJI POPRAVKI, ZGLADITEV IN PLOŠČA SE BO V VSEM SVOJEM SIJAJU KAZALA RADOVEDNIM OČEM


MAROLTOVA "HRUŠKA" ZAPUŠČA GRADBIŠČE, A ŠE ENKRAT BO MORALA NA PLANINO, KO SE BODO BETONIRALE STOPNICE

TAKO, PLOŠČA JE ZALITA, PLES SE LAHKO ZAČNE


BI VERJELI, DA JE V TEH 6 X 6 METROV VGRAJENIH KAR 30 KUBIČNIH METROV BETONA

TAKO, ČEVELJ STOLPA JE NAREJEN, NANJ SEDAJ LAHKO STOPI STOLPOVA NOGA


TAK POGLED SE BO PONUJAL NEKAJ DNI, KO BODO MOJSTRI OPAŽILI STOPNICE, TAKO TISTE ZA DOSTOP NA PLOŠČO, KAKOR TUDI PRVIH NEKAJ STOPNIC NA STOLP


ROJEVANJE JEDRA STOLPA 5. MAREC 2008

PROIZVODNA DVORANA, KJER POD NADZOROM LASTNIKOV TESARSTVA KREGAR, OČETA JOŽETA IN SINA MARTINA TER POD UPRAVLJANJEM RAČUNALNIKA TRENUTNO NASTAJAJO ELEMENTI JEDRA STOLPA

STOPNICA NA STOPNICO, PA BOMO PRIŠLI DO VRHA STOLPA


TUDI ELEMENTI OGRAJE BODO PRIŠLI NA VRSTO NA PODESTU

STOPNICE SE NA OGLED POSTAVIJO


V TEJ "DVORANI" SE ROJEVA NOVI STOLP

LE POGLEJTE 1/4 JEDRA, 7,5 M DOLGO IN 3,2 X 3,2 METRA ŠIROKO, KI SE SKRIVA POD PONJAVAMI, DA LAHKO DELA POTEKAJO TUDI V DEŽJU


ELEGANTNA OGRAJA, KI ZAGOTAVLJA VARNEN OBČUTEK PRI VZPONU

POGLED NA STOPNICE OD SPODAJ


DVA ELEMENTA IZ "ROST FREI-JA", SORNIK Z MATICAMA IN VIJAKOMA, S KATERIM SO SPETI TRAMOVI TER DISTANČNIK ZA STOPNICE

POČITEK ORODJA NA NOVIH STOPNICAH, LE POGLEJTE KAKO UDOBNE BODO, KOT DOMA, KAJNE?


IN NAJVEČJI DEL LEPOTCA SE NAM PREDSTAVI, SLEDILI MU BODO ŠE TRIJE "BRATCI"

TUDI TA OBISK JE ZABELEŽILO OKO KAMERE NAŠEGA URADNEGA SNEMALCA, MARJANA CERARJA


MATERIAL ZA IZDELAVO NOSILNIH TRAMOV ZAENKRAT ČAKA DVORIŠČU

NAJBOLJ ODGOVORNI ZA NA ŠE IZVEDBO NOVEGA LEPOTCA POD PRVIM KOSOM JEDRA - OD LEVE:

POLDE TORKAR, PROJEKTANT; ROMAN NOVAK, PREDSEDNIK PD VRHNIKA;MARTIN KREGAR, IZVAJALEC TESARSKIH DEL; MILAN JERMAN, PREDSEDNIK GRADBENEGA ODBORA IN CIRIL GARAFOLJ, ČLAN GRDBENEGA ODBORA


PROJEKTANT POLDE TORKAR SI Z ZANIMANJEM OGLEDUJE STOLPA IZ NERJAVEČEGA ŽELEZA

TAKOLE STA SE NAM NOSILCE PREDSTAVILA EDEN OD ŠTIRIH NOSILCEV NOSILNIH TRAMOV IN EDEN OD 16 KOSOV NOSILCEV JEDRA


BOLJE, DA NAM VERJAMETE, KAKOR SE PREPRIČATE, TONA, ALI RAJE KAJ VEČ, NERJAVEČEGA ŽELEZJA BO SKUPAJ DRŽALA STOLP

TUDI MODROVANJE IZVAJALCA, NADZORNEGA IN PROJEKTANTA JE POTREBNO


KDO DRUGI, KOT NAŠ NADZORNI, JERNEJ DRAŠLER, JE PREVERIL, ALI POTEKA VSE KOT SMO DOLOČILI V PROJEKTU

KLJUB HITROSTI KAMERE, JE BIL RAČUNALNIŠKO VODENI STROJ SKORAJ HITREJŠI, V TRENUTKU JE "IZPLJUNIL" OBDELAN TRAM Z VSEMI UTORI, LUKNJAMI ZA SORNIKE, ....


MARTIN KREGAR RAČUNALNIKU "NAROČA", KAJ HOČE IMETI IZDELANO, RAČUNA OBDELOVALNEMU STROJU V OZADJU

NE BOSTE VERJELI, TA RAČUNALNIK IMA TUDI "JOY STICK" ZA UPRAVLJANJE Z OBDELOVALNIM STROJEM


NO, JOŽE, NE BO RAVNO LAHEK ZALOGAJ, TODA JEDRO V SVOJI VELIČINI BODO MOJI FANTJE S POSEBNIMI VOZILI IN AVTODVIGALI VARNO PREPELJALI NA PLANINO

ŠE MODROVANJE STAROST DVEH NAŠIH IZVAJALCEV, FRANCA JERAJA, DVIG D.O.O., HKRATI TUDI NAŠEGA GENERALNEGA POKROVITELJA IN JOŽETA KREGARJA, TESARSTVO KREGAR


NASTAJANJE MAKETE STOLPA 8. MAREC 2008

TAKO, MLADI PRINC SE NAM PRVIČ DRAGOCENO MAKETO TRENUTNO STRAŽITA DVA VOJAKA, PREDSTAVI V VSEJ SVOJI LEPOTI IZDELANA V TAKI VELIKOSTI, DA SI LAHKO PREDSTAVLJAMO IN VELIČINI OSTALE DIMENZIJE


TAKOLE SE NAM JE "POSTAVIL" NOVI STOLP NA OGLED, ALI JE DESNO OD NJEGA ZRCALNA SLIKA?

MENIMO, DA BO DOVOLJ PROSTORA ZA VSE, KI UŽIVAJO V POGLEDIH PO DALJNI IN BLIŽNJI OKOLICI


ŠE EN POGLED NA RAZGLEDNO PLOŠČAD

VARNO, VARNO IN ŠE ENKRAT VARNO BO VZPENJANJE NA STOLP, KAR BODO OMOGOČILE STOPNICE IN OGRAJA


NE, NI BILO ZRCALO, MODELARSKA MOJSTRA STA IZDELALA DVE MAKETI, ENO BO NAŠLO MESTO V NAŠEM DRUŠTVU, DRUGO BOMO POKLONILI TESARSTVU KREGAR, KI JO BO RAZSTAVLJAL V TESARSKEM ODDELKU TEHNIŠKEGA MUZEJA V BISTRI

OČE FRANCELJ IN SIN ALJAŽ DRŽITA V ROKAH SVOJI MOJSTROVINI


POGLEJTE TE RAZSEŽNOSTI, DOVOLJ PROSTORA, DA PRI VZPENJANJU NE BO POTREBNO PAZITI NA GLAVO, STOPNICE VISOKE IN GLOBOKE, KOT JIH IMATE DOMA, OGRAJA ČVRSTA IN RAZKOŠJE PROSTORA NA PLOŠČADI

TUDI ZA RAZPRAVE NA VRHU STOLPA BO DOVOLJ PROSTORA


TUDI VI BOSTE KMALU LAHKO UŽIVALI NA STOLPU, KAJTI 10. MAJ NI DALEČ


PREVOZ IN MONTAŽA JEDRA 14. MAREC 2008

"RANA URA, ZLATA URA, SLOVENSKIH FANTOV GROB" TODA NE ZA EKIPO JERAJEVIH IN KREGARJEVIH FANTOV, SAJ SO OB 9.00 URI ŽE IMELI NALOŽEN 3,7 TONSKI IN NAJVEČJI DEL JEDRA

DRUGI DEL JEDRA JE PRISPEL V BLIŽINO DRUGEGA DVIGALA


KAR DVE DVIGALI STA BILI POTREBNI, DA TO DVOTONSKO GMOTO POSTAVITA V PRAVI POLOŽAJ ZA PREVOZ

SEDAJ JE V PRAVI LEGI ZA NALAGANJE


DRUGI OD TREH DELOV JEDRA STOLPA NA POTI NA PRIKOLICO

MARJAN SI JE OMISLIL VISOK POLOŽAJ, DA BI VSE ČIM BOLJE POSNEL


TAKO NEŽNO RAVNAJO Z IZDELKI, DA JE ŠE MOJSTER JOŽE ZADOVOLJEN

ŠLO JE ZA MILIMETRE IN POMOŽNE OPORE JE BILO POTREBNO PRILAGODITI "GABARITOM" PREVOZA


NATANČNOST NI NIKOLI ODVEČ

MARTIN "ZVIŠKA" OCENJUJE DOSEDANJE DELO IN KAR MALCE Z ŽALOSTJO ZRE V NJIHOVE MOJSTROVINE, A HKRATI VESEL, DA BODO KMALU OSREČEVALE OBISKOVALCE PLANINE


MEDTEM, KO SE DRUGI UKVARJAJO S TRETJIM DELOM JE POTREBNO UČVRSTITI DRUGI DEL NA PRIKOLICI

MARJAN SI JE OMISLIL SKUPAJ S KAMERO DOKAJ NENAVADNO POTOVANJE


SPONE BO POTREBNO PREMAKNITI, DA BO JEDRO V RAVNOTEŽJU

KDO DRUG, KOT NAŠ ZNANEC DUŠAN PREVIDNO IN STROKOVNO RAVNA Z DVIGALOM


TRETJI DEL JEDRA NAD NAŠIMI GLAVAMI

ŠE ZADNJE PREVERJANJE PRED SPUSTOM


ŠE MALO, PA SE BO PRIDRUŽIL SVOJEMU MALEMU BRATCU

TAKO, TUDI TA DEL JE NA MESTU


VERJEMITE NAM, TOLE JE SKUPAJ DOLGO 17 METROV, NE VERJAMETE, POGLEJTE NASLEDNJO SLIKO

TRANSPORT JE PRIPRAVLJEN ZA ODHOD


AVTODVIGALO NA ČELU KOLONE

TESARSTVO KREGAR JE ZA NAMI IN KARAVANA GRE DALJE


ŠE ZADNJE SLOVO IZ NASELJA SELO PRI IHANU

PO AVTOCESTI JE ŠLO KOT STRELA


SPREMSTVO PRED DRUGIM VOZILOM

PROMET NITI MALO NI BIL OVIRAN, NAŠA "PROVIDA" JIH JE UJELA MED PREHITEVANJEM


SPREMLJEVALNO VOZILO V AKCIJI

TRANSPORT BO VSAK HIP ZAPELJAL POD NADVOZ V SMERI TRNOVEGA


NITI NA VRH NADVOZA NAM NI USPELO PRITI, DA PRIHOD NA CESTNINSKO POSTAJO NA LOGU BI UJELI BOLJŠI POSNETEK, TAKO HITRO JE ŠLO


HA, HA, NE BOSTE VERJELI, ŠLI SMO PO ABC PREPOVEDANO USTAVLJANJE IN PARKIRANJE STEZI IN KAR BREZ KARTICE, SMO PA KAVELJCI, IN PRAV JE TAKO, SAJ MORAM UJETI KAJNE? TRANSPORT - NAŠE ZADNJE SPREMLJEVALNO VOZILO


POVRATKA NI VEČ, NE V PREPOVEDANI SMERI, NITI KAKO DRUGAČE

POZDRAVLJENA VRHNIKA, PRIHAJAM


VRHNIŠKI IZVOZ IZ AVTOCESTE JE BIL ZA TRENUTEK V CELOTI NAŠ

VSA POHVALA VOZNIKOM, SAJ SE NISO USTRAŠILI NOBENE OŽINE


ČE NE GRE PO ENEM, ZASEDEMO, KAR DVA PASOVA, ENEGA IZVOZNEGA IN ENEGA UVOZNEGA

KAR NATANČNO JE BILO POTREBNO "NACILJATI" SMER, DA SE JE IZŠLO NA CESTNINSKI POSTAJI


VRHNIKA POZOR, PRIHAJAMO

PRVI ZASLUŽENI POČITEK - V POSLOVNO OBRTNIŠKI CONI PRED STARO VRHNIKO


... IN ŽE SMO V OVINKIH PROTI VRHU PLANINE.

DRUGI POČITEK NA PARKIRIŠČU POD KURENOM


ASFALTA JE BILO KONEC IN POD ULOVKO SMO JO MAHNILI PO MAKADAMU

TRANSPORT JE SREČNO PRISPEL DO KRIŽIŠČA CESTE ULOVKA - ZAPLANA, KJER SE ODCEPI POT ZA PLANINO


VOZNIKI SO SE S SPREMLJEVALNIM VOZILOM ODPRAVILI NA OGLED POTI DO ZAVETIŠČA

KER JE POT OZKA IN VIJUGASTA JE BILO POTREBNO PRELOŽITI POSAMEZNE DELE NA MANJŠI TOVORNJAK Z LASTNIM DVIGALOM


NITI SAPE NI ZAJEL PRED STRMIM VZPONOM

ZADNJA STRMINA JE PREMAGANA


NAJLEPŠA DOBRODOŠLICA MLADEMU PRINCU, KI MU JE IZREKLO ZAVETIŠČE, SAJ JE ŽE POGREŠALO DRUŽBO

PRVI DEL JEDRA JE ŽE POD ZAVETIŠČEM


PONOVNO STA BILI POTREBNI DVE DVIGALI, NAJPREJ STA GA MORALI POSTAVITI V POKONČEN POLOŽAJ

DA, TUKAJ PA NI ŠALE, PONOVNE IZMERE IN PREVERJANJA, DA BODO NOSILCI SEDLI NA PRAVA MESTA


KREGARJEVA EKIPA MIRNO PRIČAKUJE, KDAJ BODO PRIŠLI NA VRSTO

STOPNICE NA PLOŠČAD IN PRVE (BETONSKE) STOPNICE S PODESTOM, KI BODO VODILE NA STOLP


DOLGA ROKA AVTODVIGALA JE PONOVNO SEGLA NAD DREVESA

ŠE MALO, PA BOM PONOVNO "POKONČEN MOŽ"


NO PA GREMO PROTI KONČNEMU CILJU

ŠE BUKVE SO ME NEŽNO POBOŽALE IN ZAŽELELE DOBRODOŠLICO


VISOKO NAD BUKVAMI

ALI NI PRED KRATKIM MOJ STAREJŠI BRAT PO ENAKI POTI ZAPUŠČAL PLANINO?


NE MANJKA DOSTI, PA BOM V POLOŽAJU NADALJNJIH PETDESET LET

SMO PRAVILNO IZMERILI DOLŽINE ZA DOBRIH POSAMEZNIH STEBROV?


STEBRE JE POTREBNO OBUTI, DA NE BO STAL NA MOKREM

KAJ SE DUŠANU NE BI SMEJALO, SAJ GRE VSE, KOT PO MASLU


MOJSTER JOŽE NITI MALO NE DVOMI, DA STEBRI NE BODO SEDLI NA PRAVO MESTO

ENA OD NOG SE JE ŽE DOTAKNILA BETONSKE PLOŠČE IN SEDLA NA PLOŠČO IZ NERJAVEČEGA ŽELEZA


DUŠAN, ŠE MALO GA SPUSTI, PA BO SEDEL NA SVOJE MESTO, ŠLO JE NA MILIMETRE

MOJSTER LEON JE POSKRBEL ZA TO, DA NAM JEDRO NE UIDE


TAKO, PA STOJI TRDNO

KDO DRUGI BI BIL ČISTO NA VRHU, KOT NAŠ SNEMALEC MARJAN


DRUGI DEL JEDRA JE PRIPRAVLJEN ZA POT V VIŠAVE

TAKOLE PA JE POSTAVLJANJE JEDRA IZ DOLINE VIDELO OKO FOTOAPARATA NAŠE ČLANICE GRADBENEGA ODBORA, POLONE VERBIČ


DRUGI DEL JEDRA V VEČERNI ZARJI

MALO LEVO, MALO DESNO, STOJ, KMALU BO NA MESTU


SPAJANJE OBEH DELOV JEDRA JE "OPAZOVALA" IZTEGNJENA NOGA

TAKO, DVA DELA JEDRA STA ŽE NA MESTU


MARJAN IN DUŠAN POD TEŽO SVOJIH INSTRUMENTOV, NA KATERE STA PRIDNO IGRALA VES DAN

ŠE LUNA JE POKUKALA IZZA OBLAKOV IN SE RADOVEDNO OZRLA NA PLANINO


TIK PRED PRISTANKOM

NE, NI ŠE RAZSVETLJAVE, JE LE ODSEV VARJENJA


KREPAK MRAK SE JE ŽE DELAL, KO SMO USPELI TRETJI DEL POLOŽITI POLEG ŽE MONTIRANIH OSTALIH DVEH, SAJ JE JUTRI ŠE EN DAN

ŠE ZADNJA SVETLOBA PRED PRVO NOČJO NA PLANINI


DVIGOVO AVTODVIGALO "V LUČKAH"

TAKO JE BILO VIDETI DOGAJANJE NA PLANINI Z AVTOCESTE (SVETLE TOČKE V OZADJU)


IN ŠE ZADNJE SKLEPNO DEJANJE V POZNEM PETKOVEM VEČERU

TAKO, NAJ SE VE OD KOD IZHAJAJO NAŠI IZBRANI IZVAJALCI


VARJENJE 15. MAREC 2008

RESDA JE JEDRO PRIČVRŠČENO, VENDAR JE ŠE DALEČ DO URADNEGA ODPRTJA STOLPA, DO TAKRAT PA VSE OBISKOVALCE NAPROŠAMO, DA SE ZADRŽUJEJO IZVEN OZNAČENEGA GRADBIŠČA.

POD BUDNIM OČESOM SODELAVCA JE EDEN IZMED TREH STROKOVNO PRISTOPIL K VARJENJU NERJAVEČEGA NOSILCA, KI GA JE MORAL PRIVARITI NA PLOŠČO, RAVNO TAKO IZ NERJAVEČEGA ŽELEZA, VBETONIRANO V PLOŠČAD


NATANČNOST JE LEPA ČEDNOST FANTOV IZ MDM

EKIPA VARILCEV JE NA PLANINO PRISPELA S SLUŽBENIM VOZILOM, NATOVORJENA Z VSEM POTREBNIM MATERIALOM ZA VARJENJE


TRIJE VRLI STROKOVNJAKI PODJETJA MDM, LJUBLJANA SO POSKRBELI, DA BO STOLP TRDNO ZASIDRAN NA PLOŠČAD

ŠE ZADNJI POSVET IN DELO BO KONČANO


NE FANTJE, NOBENE ZASKRBLJENOSTI NI, DELO STE OPRAVILI VEČ KOT STROKOVNO, V PONOS VAŠEGA PODJETJA


STOLP V SNEGU 23. MAREC 2008

TAK POGLED NAJPREJ PRESENETI OBISKOVALCA PLANINE, KO PRIDE DO ZAVETIŠČA

ALI SE SPOMNITE FOTOGRAFIJ, KO JE ZAVETIŠČU DELAL DRUŽBO STARI KORENJAK, KOLIKO TAKIH POSNETKOV JE BILO NAREJENIH?


TAKO ZASNEナスENA OKOLICA SE JE NA SAMO VELIKONOト君O NEDELJO SPOGLEDOVALA S STOLPOM

SLABIH 20CM SNEGA JE PREKRILO TUDI VSE TRAMOVE, PRIPRAVLJENE ZA MONTAナスO


POGLED NA STOLP IN ZAVETIŠČE IZ ŽABJE PERSPEKTIVE


VRH JEDRA 31. MAREC 2008

NAVSEZGODAJ OB 7.00 SO RESNO POPRIJELI ZA DELO IN UREDILI CESTIŠČE, KI SMO GA DO SEDAJ UNIČILI IN KI GA JE ZADNJI SNEG IZREDNO NAMOČIL, AVTODVIGALO JE NAMREČ ŽE BILO NA POTI

POSEBNO POZORNOST SO IZVAJALCI POSVETILI TERENU ZA ZAVETIŠČEM, KJER SE BO STOLPU PRIBLIŽALO AVTODVIGALO


NA TLEH SESTAVLJENA "STRANICA" S TRAMOVI POTUJE V VIŠINO

TRAMOVI, DIAGONALE, HORIZONTALE, ŠKARJE, RASTEJO V VIŠINO


MEDTEM, KO SO NA PLANINI DOSEDANJE JEDRO OBLAČILI V PLAŠČ JE ZADNJI, NAJVIŠJI DEL JEDRA MIMO ABC, VINJET IN SATELITSKEGA SLEDENJA PREŠLO CESTNINSKO POSTAJO NA VRHNIKI

TUDI TOKRAT SO VELIKO MERO RAZUMEVANJA POKAZALI DELAVCI NA CESTNINSKI POSTAJI VRHNIKA IN OMOGOČILI VAREN PREHOD TRANSPORTA


NI OD MUH TALE DEL JEDRA, DALJŠI OD 6 M IN KAR VISOK, KAJNE?

TUDI TOKRAT JE BILO ZARADI IZREDNEGA PREVOZA POTREBNO SPREMSTVO


ZADNJI POSEBNI DVIGOV TRANSPORT VSTOPA NA VRHNIKO

ZADNJI, VEČ KOT 6 M VISOK DEL JEDRA JE PRISPEL NA PLANINO


KDAJ LE SE BOM PONOVNO VRNIL NA MED VAS BUKVE, MENIM, DA BO MINILO KAR POL STOLETJA, ČE NE VEČ.

LE GLEJTE ME BUKVE, KMALU VAS BOM GLEDAL "ZVIŠKA"


NAD BUKVAMI IN ZAVETIŠČEM

ČUDOVIT POSNETEK, VRH DOSEDANJEGA JEDRA NAD STREHO ZAVETIŠČA IN OB NJEGOVEM DIMNIKU, LEVO JE NAŠ STARI ZNANEC DUŠAN (DVIG D.O.O.), KI JE Z DALJINSKIM UPRAVLJALCEM PRIBLIŽEVAL ZADNJI DEL JEDRA


SVOJO POT V VIŠAVE (NAD 20 M) JE ZAČEL TA "KOLOS" TEŽAK TRI TONE

ALI NAJ ŠE MALO POČAKAM, DA BUKVE OZELENIJO? RAJE NE, BODO HUDI V GRADBENEM ODBORU.


NIČ SE NE BOJ MIRKO (NAŠ ZLATI OSKRBNIK) JEDRO IMAJO V OBLASTI PAMETNI FANTJE

SEDAJ PA LEPO POČASI IN NATANČNO, KOT ŠE VEDNO DO SEDAJ


IZVAJALCI SO JEDRU ŽE PODALI ROKO

ŠE MALO, PA SE BOM PRIDRUŽIL OSTALIM TREM DELOM JEDRA


TAKO, FANTJE TESARSTVA KREGAR SO JEDRO PRIČVRSTILI IN KMALU BO STALO SAMO

POSVET IZVAJALCA (JOŽETA KREGARJA) IN NADZORNEGA (JERNEJA DRAŠLERJA) NI NIKOLI ODVEČ


TAKO SMO LAHKO IZ DOLINE OPAZOVALI MONTAŽO ZADNJEGA DELA JEDRA

KO PREVOZITE CESTNINSKO POSTAJO LOG SE LE OZRITE PROTI PLANINI, SVOJO LEPOTO ŽE RAZKAZUJEM


ŽE ZNANA SLIKA MED BUKVAMI NAD KORITI, A Z VIŠJIM JEDROM

V VZNOŽJU STOLPA ŽE ČAKAJO ELEMENTI VRŠNE PLOŠČADI, OSTALI TRAMOVI, DIAGONALE, HORIZONTALE, ŠKARJE, KONEC GRADNJE SE SUNKOVITO PRIBLIŽUJE


ZASLUŽILI SO SI, DA SE OKINČAJO S SLAVO IN Z VESELJEM SMO JIM TO DOVOLILI, MED DRUGIMI STOLP GRADIJO:

... TESARSTVO KREGAR, MARTIN KREGAR S.P., LJUBLJANA ...


... DVIG D.O.O. IZ SINJE GORICE ...

... IN MAROLT BETON D.O.O. IZ SINJE GORICE


PLAŠČ 1. APRIL 2008

FANTJE SO NAVSEZGODAJ PLJUNILI V ROKE, DVIGALO JE ZABRNELO IN DELA ZA TA DAN SO SE PRIČELA

JEDRO SE JE KAR VIDNO ODEVALO V PLAŠČ, KI MU BO ZAGOTAVLJAL NOSILNOST IN TRDNOST


AVTODVIGALO JE DVIGALO POSAMEZNE ELEMENTE "PLAŠČA" NA SVOJE MESTO IN JEDRO JE BILO KMALU OBLEČENO

KREGARJEVA DVA, OČE IN SIN, IN EN "DVIGOV" DUŠAN MIRNO OPAZUJEJO DELA NA STOLPU


ZATEGNITI JE BILO POTREBNO VIJAKE

TAKO SE JE LEPO ZAKLJUČILO "OBLAČENJE" JEDRA, KAKOR SI JE PROJEKTANT POLDE TORKAR NATANČNO ZAMISLIL


ŠE BUDNO OKO MOJSTRA JOŽETA IN ZA DANES BO DOVOLJ


SESTAVA PLOŠČADI 2. APRIL 2008

NAVSEZGODAJ JE BILO POTREBNO DOKONČATI ŠE NEKAJ DEL OD VČERAJ

POGLED SKOZI OKNO ZAVETIŠČA NA PROSTOR, KJER JE NEKAJ KASNEJE STALA PLOŠČAD


PRIPELJANI SO BILI LAŽJI ELEMENTI PLOŠČADI IN OGRAJE

KOS PO KOSU IN PLOŠČAD DOBIVA SVOJO PODOBO


TIK OB ZAVETIŠČU JE NASTAJALA PLOŠČAD VKLJUČNO Z NOSILCI OGRAJE, NATO PA JE VRLE MOŽE PREGNALA NEVIHTA IN ZA DANES JE BILO DELA KONEC. PA SAJ JE JUTRI ŠE EN DAN


SMREČICA 3. APRIL 2008

TAKOLE JE V VZHAJAJOČEM SONCU ZAVETIŠČE DELALO DRUŽBO PLOŠČADI

ZGODNJE JUTRANJE SONCE JE NAJPREJ POZDRAVILO NAŠE PRIDNE IZVAJALCE


MEGLA JE ZAKRILA POGLED IZ DOLINE NA PLANINO, KOT DA BI ŽELELA POVEČATI RADOVEDNOST, KAJ SE BO PRIKAZALO, KO SE BO UMAKNILA

ŠELE POGLED S STOLPA POKAŽE PRAVE RAZSEŽNOSTI PLOŠČADI


TAKO, PLOŠČAD JE PRIPRAVLJENA ZA POT V VIŠAVE

NATANČNA NAMESTITEV VEZI BO ZAGOTOVILA MIRNO POT PLOŠČADI V VIŠAVE


PLOŠČAD SE JE "ODLEPILA" OD TAL

PLOŠČAD SE OZIRA PROTI VRHU STOLPA


POT MED BUKVAMI PROTI VRHU

TUDI TA DOGODEK JE ZABELEŽIL SNEMALEC MARJAN


ZAVETIŠČE JE BILO PONOVNO V NEVARNOSTI, A NI BILO BOJAZNI, KAJTI MIRNA DUŠANOVA ROKA JE PLOŠČAD PREVIDNO DVIGOVALA

NO, SEDAJ JE PA ŽE BLIŽJE, DA LE NE BI BILO VETRA, KI BI MONTAŽO ZAUSTAVIL


NITI NA VRHNIKO JE PLOŠČAD NE BO MAHNILA, KAJ ŠELE NA TRIGLAV, RAJE GA BO STALNO GLEDALA Z VRHA STOLPA

TEŽA VEČ KOT 2,7 TONE NAD SAMIM VRHOM STOLPA, SLEDIL JE LE ŠE MILIMETRSKI SPUST NA SVOJE MESTO


RAČUNALNIK JE TAKO NATANČNO ZVRTAL LUKNJE, DA SE NI BILO POTREBNO POSEBEJ MUČITI, KO SO SE NAMEŠČALI SORNIKI, PODLOŽKE IN VIJAKI

MEDTEM, KO JE BILA DOLINA V MEGLI, SO IMELI NA PLANINI ČUDOVIT SONČEN DAN


TAKA TEŽA, PA TAKO VISOKO, ALI BO DVIGALO PRENESLO TO OBREMENITEV

VIJAKE JE POTREBNO KREPKO ZATEGNITI, KAJTI SEDAJ JE PRINC NAD BETAJNOVO SVOJO "PODOBO NA OGLED POSTAVIL"


V TEM TRENUTKU JE DVIGALO USPEŠNO OPRAVILO SVOJE NAJTEŽJE POSLANSTVO IN VEZI SO PLOŠČAD PREPUSTILE STOLPU

PRISOTNOST DVIGALA JE BILO POTREBNO IZKORISTITI, DA JE NA VRH STOLPA PONESEL ELEMENTE OGRAJE


NO, TOLE PA JE BILA MALA MALICA ZA DVIGALO, ALI PA RECIMO POOBEDEK

KAR NEKAJ TEH MALIH POŠILJK BO OLAJŠALO DELO NAŠIM TESARJEM


DVIGALOVA ROKA, KI JE BILA NA PLANINI V AKCIJI OD 31. JANUARJA DO DANES, JE POČASI ZLEZLA VASE

DVIGALO SE BO MORALO POSLOVITI OD PLANINE, ZATO GA JE POTREBNO PRIPRAVITI ZA TRANSPORT, TUDI KREPKA TESARJEVA ROKA MARTINA PRAV PRIDE


HVALA TI DUŠAN, LEPO SI RAVNAL Z DVIGALOM, DOVOLJ ZGOVOREN NAPIS, A MISLIMO, DA JE ŠE LEPŠE S STOLPOM, VEDNO BOŠ BOLJ VELJAL DUŠANU, KOT DVIGALU, SAJ JE DOBRODOŠEL LE-TO DOKONČNO OPRAVILO SVOJE USPEŠNO DELO NA PLANINI


IN KOT SE PO STARI NAVADI SPODOBI SMREČICA NA VRHU STOLPA, SLEDILI SO STISKI ROK VSEH, KI SI IZ DNEVA V DAN PRIZADEVAJO, DA BI TA LEPOTEC ZASIJAL V VSEM SVOJEM SIJAJU. ČESTITAMO !!!

POGLED NA VRHNIKO ZA "POKUŠINO"


KO SE BOSTE ZJUTRAJ OZRLI PROTI PLANINI VAS BO ČAKAL TAKLE POGLED

TAK OBRAZ NAM BO STOLP KAZAL PROTI VRHNIKI


UGODNA TERMIKA JE KVIŠKU POGNALA TUDI JADRALNEGA PADALCA, KI SE NI MOGEL NAČUDITI, KAJ JE NASTALO OD NJEGOVEGA ZADNJEGA PRELETA

JADRALNI PADALEC JE SICER "ZVIŠKA" OPAZOVAL SVOJEGA NOVEGA SOSEDA, A MU VSEENO VOŠČIL DOBRODOŠLICO


STRELOVOD 5. APRIL 2008

TAK JE BIL VIDETI EDEN OD ŠTIRIH KRAKOV STRELOVODA DOLG 20 M IN V PRIČAKOVANJU ILOVICE, SAMEGA TRAKU STRELOVODA, ŠE ENKRAT ILOVICE IN NA KONCU ZASUTJE TER SANIRANJE OKOLICE

BAGERIST JE SPRETNO KRMARIL MED BUKVAMI IN NAŠEMU ZEMLJIŠKEMU SOSEDU PAVLU KENKU NAREDIL NAJMANJ ŠKODE


NA VSE ŠTIRI STRANI NEBA SMO KOPALI 20 M DOLGE IN 70 CM GLOBOKE JARKE, NO, KOPAL JE BAGER SEVEDA

CIRIL - PREVOZ ZA LASTNE POTREBE, PARDON , ZA POTREBE STOLPA


TUDI USKLAJEVANJE MED DELOM JE BILO POTREBNO

STOLP JE ČUDNO GLEDAL DOGAJANJE OKOLI SEBE, A JE VEDEL, DA TO POČNEMO V NJEGOVO VARNOST


BO JAREK DOVOLJ GLOBOK

POD BUDNIM OČESOM PREDSEDNIKA DRUŠTVA, KI NAM JE PO IZVAJALČEVIH NAVODILIH DAJAL "KOMANDE"


V SOŽITJU MED STROJEM IN ČLOVEKOM JE MOČ

SAM PREDSEDNIK GRADBENEGA ODBORA SE JE TUDI LOTIL DELA IN KER JE DELAL V BLIŽINI STOLPA, NA KATEREM SO SE IZVAJALA DELA, JE BIL TEMU PRIMERNO ZAŠČITEN


SEVEDA BOMO SVEŽE RANE OKOLI STOLPA SANIRALI IN UREDILI OKOLICO V NASLEDNJIH POPOLDNEVIH

CIRIL, FRANCI, BOGDAN, SIMON IN MILAN SMO POD "TAKTIRKO" ROMANA IZVEDLI POLAGANJE STRELOVODA V ZEMLJO PO IZVAJALČEVIH NAVODILIH


SMERNA TABLA 14. APRIL 2008

SMERNA TABLA - GROBA IZDELAVA: DUŠAN VARGA, FINA OBDELAVA - GRAVERSKI MOJSTER BRUNO KOSI

LE KAKO SE LOTITI STEBRA, DA BO SMERNA TABLA SEDLA NA PRAVO MESTO


MOJSTROMA TESARSTVA KREGAR JE BILO TO "MALA MALICA" GLEDE NA CELOTNO POSTAVITEV STOLPA

ŠE MALO BO POTREBNO POPRAVITI IN TABLA BO PRIŠLA NA SVOJE MESTO


AVTOR IZRISA SMERI IN RAZDALJ, NAŠ MOJSTER OBLIKOVANJA MIRO MALNERŠIČ

SMERNA TABLA ČAKA NA OBISKOVALCE


NO, SEDAJ SI PA POGLEJMO, KJE JE KAKŠEN VRH


TEHNIČNI PREGLED 15. APRILA 2008

IZVEDENCA GRADBENE STROKE SMO POPELJALI NA VRH STOLPA

OD LEVE: IZVEDENEC, NADZORNI, PREDSEDNIK DRUŠTVA, NADZORNI IN PROJEKTANT UGOTAVLJAJO USTREZNOST GRADNJE, KI SI ZASLUŽI ZNAK ODLIČNOSTI


KOMISIJA SE PRIPRAVLJA NA "ZASEDANJE"

DELO ZA "ZELENO MIZO" SE JE ZAČELO


PREGLED DOKUMENTACIJE S STRANI VIŠJE SVETOVALKE Z UPRAVNE ENOTE VRHNIKA, IZVEDENCA GRADBENE STROKE IN DVEH NADZORNIKOV

OD LEVE: MIRO MALNERŠIČ, MATJAŽ JEREB, MARTIN KREGAR IN JERNEJ DRAŠLER SI OGLEDUJEJO, KAJ JE KOMISIJA ZAPISALA V ZAPISNIK


TUDI ZAVETIŠČE SE JE VESELILO, DA JE NJEN SOSED KAKOVOSTNO ZGRAJEN

STOLP JE PRESTAL TEHNIČNI PREGLED GRADBENIH IN TESARSKIH DEL, ELEKTROINŠTALACIJSKI PREGLED PRIDE NA VRSTO ČEZ NEKAJ DNI, KO BO NA STOLPU "POLOŽEN" STRELOVOD


ČLANA KOMISIJE STA SI ZAŽELELA POGLED S PLOŠČADI

NADA RUS, VODJA POSTOPKA TEHNIČNEGA PREGLEDA S SODELAVCEM MIROM MALNERŠIČEM, SICER TUDI ČLANOM GRADBENEGA ODBORA, NA VRHU STOLPA PO POTRDITVI TEHNIČNE USTREZNOSTI ZA GRADBENA IN TESARSKA DELA


VESELJE PREDSEDNIKA GRADBENEGA ODBORA, KO SO MU BILI PREDANI DOKUMENTI, KI SO BILI VLOŽENI ZA TEHNIČNI PREGLED. POČAKATI MORAMO ŠE NA MNENJE IZVEDENCA ELEKTROINSTALACIJSKE STROKE IN NASLEDNJI TEDEN SE BOMO ŽE LAHKO POHVALILI Z UPORABNIM DOVOLJENJEM


STRELOVOD NA STOLPU 19. APRIL 2008

HEJ MIRO (CELARC) IN ANDREJ (STRŽINAR), ALI JE TO TROJKA ALI ŠTIRICA?

VAROVANJE JE BILO NA MESTU, KAJNE?


ANDREJ, ČE NE BO ŠLO S KARABINOM, TI BOM PA JAZ POMAGAL Z VRTALNIKOM

SOŽITJE PA TAKO, ALPINIST IN MOJSTER ELEKTROINŠTALACIJ


TAKOLE STA NAŠA ALPINISTA DELALA DRUŽBO REKLAMNIM PLAKATOM VEČJIH IZVAJALCEV NA STOLPU

ANDREJ IZVAJA POLAGANJE STRELOVODA PO NALOGU MOJSTROV VISOKO NA STOLPU IN NAD OBLAKI TUDI


ŠE EN USPEŠEN ZAKLJUČEK DELA, HVALA TUDI VAMA MIRO IN ANDREJ, VSE SE JE SREČNO IZTEKLO.


UREJANJE OKOLICE STOLPA 26. APRIL 2008

UDELEŽENCEV AKCIJE JE BILO TOLIKO, DA SMO SE LOTILI TUDI POSPRAVLJANJA DRV

SOSEDU PAVLU KENKU SMO PORAVNALI PARCELO, PREKO KATERE SMO SPELJALI STRELOVODA IN OKOLICO POSULI Z LISTJEM, DA SE BO PODRAST HITREJE RAZBOHOTILA


ČEMU LE BO NAMENJENA TA "KRSTA"?

DRUGA EKIPA JE BETONIRALA TEMELJ ZA "DINOZAVROVO SKALO" IN NOSILCE ZA TABLO SPONZORJEV IN DONATORJEV


MALI JOŽETOV TRAKTOR JE ŠE KAKO PRIŠEL PRAV PRI TRANSPORTU LISTJA

DA BI ZAVRGLI TO DRAČJE, NE, TO PA NE, KAR BUTARICE BOMO RAJE NAREDILI


MOTORNA ŽAGA JE FANTE KAR UBOGALA

V DRVARNICI PA SO SVOJO SIMFONIJO ODDIRIGIRALE "SKLADATELJICE"


NASMEH NA MIROVEM OBRAZU POVE, DA SE JE Z VESELJEM LOTIL DELA

LOČILI SMO UPORABNI LES, OSTALO PA LEPO RAZCEPILI


TONE, V TEM MOMENTU V VLOGI "NADZORNEGA"

EMA IN BERTO STA FANTE CRKLJALA S ČAJEM


NE, DIREKTORSKIH FOTELJEV PA NA PLANINI NE RABIMO, TU SE DELA, NE PA SESTANKUJE

MIRKO, EMA IN BERTO SO SE PONOVNO ODREZALI Z DOBRO MALICO


TUDI MED MALICO SO KOVALI NAČRTE, KAKO NAPREJ

VES TRUD JE BIL POPLAČAN UDELEŽENCEM AKCIJE ŽE S TEM. DA SO SE LAHKO POVZPELI NA VRH STOLPA


"NO, V TEJ SMERI PA JE STARA VRHNIKA, ČE ŠE NE VESTE." JE FRANCI PODUČIL OSTALE

KLJUB OBLAČNOSTI JE NEKAJ RAZGLEDA LE BILO


VSE JE PRIPRAVLJENO ZA POSTAVITEV TABLE SPONZORJEV IN DONATORJEV

SVOJE LEŽIŠČE JE NAŠLA TUDI "DINOZAVROVA STOPINJA"


BELA POT VODI DO PRISTOPA NA STOLP

ŠE STOLPU SE JE LEPO ZDELO, DA BO KRALJEVAL NAD BOLJ UREJENO OKOLICO, HVALA VAM DEKLETA IN FANTJE


OKOLICA STOLPA V SMERI CESTE JE V CELOTI PREKRITA Z LISTNATO ODEJO

LE SVEŽA DRVA IN BUTARE SO OSTALE POD NAPUŠČEM DRVARNICE


PRIMOPREDAJA 23. JUNIJA 2008

PROJEKTANT POLDE TORKAR, OB NADZORU JERNEJA DRAŠLERJA IN POD BUDNIM OČESOM PREDSEDNIKA DRUŠTVA ROMANA NOVAKA, VNETO NEKAJ POJASNJUJE MOJSTRU JOŽETU KREGARJU.

DEJANJU PRIMERNO SO BILI OBRAZI VSEH DOKAJ RESNI.


MOJSTER JOŽE JE NA VRH PRINESEL KAR NEKAJ ORODJA.

MEDTEM, KO JE NA JAMBORU VESELO PLAPOLALA SLOVENSKA TROBOJNICA ...


... SEM JAZ, NAJBOLJ KORAJŽEN OD TREH MALIH MUCKOV NADZIRAL POTEK PODPISOVANJA ZAPISNIKA.

JERNEJ PRIDNO BELEŽI UGOTOVITVE V ZAPISNIK.


ŠE KRATEK POSVET S PREDSEDNIKOM DRUŠTVA IN ZAPISNIK BO PODPISAN.

KONČNI NADZOR NAD KOMISIJO IN NJENIMI TREMI MALIMI KEPICAMI JE OPRAVILA MATI MAČKA.

Profile for Milan Jerman

Gradnja stolpa  

Gradnja stolpa na Planini nad Vrhniko

Gradnja stolpa  

Gradnja stolpa na Planini nad Vrhniko

Profile for yeti1949
Advertisement