Yachts Croatia No. 25

Page 164

Brend motori Brodski

Volvo Penta USLUGA SEASON BRIDGE

Za nevelik novac – manji nego što će vas stajati otklanjanje kvara – ovlašteni serviseri motora Volvo Penta nude uslugu pregleda i konzerviranja motora, zamjenu filtera i ostale radove potrebne za besprijekorno održavanje pogonskoga stroja i prijenosnog sustava, a otvara vam se i mogućnost učlanjenja u potporni sustav Sea Help Tekst Lari Lulić Fotografije Arhiva

N 164

edovoljno i neprimjereno održavanje, a posebice nedostatak odgovarajućeg servisa na početku i kraju plovidbene sezone, uzrok je većine problema na brodskim motorima. Upravo je zato Nautika Centar Nava, ovlašteni distributer i servis motora Volvo Penta, ove godine po prvi put klijentima ponudila Season Bridge, uslugu zimskog skladištenja i pripreme motora za novu plovidbenu sezonu, uz koju se dobiva dodatno jednogodišnje jamstvo na motor i prijenosni sklop, kao i besplatno članstvo u sustavu Sea Help, odnosno besplatnu vuču, ustrebate li ju iz bilo kojeg razloga, te tehničku potporu, prijevoz goriva i medicinsku pomoć. Season Bridge podrazumijeva servis i konzerviranje brodskog motora na kraju sezone i dekonzervaciju na početku naredne, u što je uključen niz stavki i radnji

koje vlasnici brodova često zanemaruju. Primjerice: kontrolu ulja, hladnjaka, startera, alternatora, električnih instalacija i instrumenata. Brodske motore nužno je redovito održavati i servisirati kako bi pouzdano radili i pružali pune performanse. Upravo zato, esencijalno je redovito kontrolirati i mijenjati predfiltere i filtere goriva, filtere zraka i motorno ulje. Hladnjaci se obavezno moraju otvoriti i očistiti svakih 200 do 300 radnih sati. U starijih motora, koji možda i nemaju mnogo radnih sati, to treba činiti i češće, jer su podložni taloženju kamenca, zbog čega je hlađenje slabije, a time znatno opadaju performanse motora. Usluga Season Bridge uključuje pomnu dijagnostiku motora, otklanjanje svih kvarova, a time i sigurnost za korisnike tijekom cijele sezone. Volvo Penta


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.