Tríptico opac meiga

Page 1

COMO USAR A OPAC

DO MEIGA

Recursos online que ofrece a Opac

Quen ten o carné de biblioteca?

Tamén podes acceder a recusos web: enciclopedias online, páxinas web… , seleccionados por profesionais para escolares.

Todo profesorado e os alumnos/as do centro teñen número de carné desde que empezan no noso colexio. O carné impreso entrégase a partir de 1º de Primaria.

CARNÉ DE BIBLIOTECA

Un mundo de posibilidades...

Que tes á túa disposición? Na nosa biblioteca poderás atopar:

Cando aparece esta ventana:

Libros de narrativa

Libros de Poesía

Libros de Teatro

Libros de consulta

Libros en Inglés

Cómics

Revistas

CD´s e DVD´s

Libros de Creación Propia

Mira na parte de atrás do teu carné: Código de usuario: nº do carné (debaixo do código de barras; é o mesmo que o da tablilla). Contrasinal: un dos teus apelidos. Fai clic en aceptar ou presiona intro e xa poderás acceder.

Recorda que a biblioteca do colexio está aberta de luns a venres de 16.00 a 18.00 h. Podes coller libros, devolvelos, usar os ordenadores, consultar libros, etc.

Nas túas máns!


COMO USAR A OPAC

DO MEIGA 2) Busca no lateral dereito este icono e pica nel:

Para facer ben a busca lembra: Para facer buscas por autor, escribe o 1º apelido. Para facer buscas por título, non poñas os artigos ( exemplo: para buscar “A illa do tesouro”, deberás escribir “illa do tesouro”).

Co teu carné podes levar 3 cousas: Libros de lectura, poesía, teatro, inglés, documentación, cómic, DVD…

3) Aparecerá a seguinte ventana:

Durante 15 días, se necesitas máis tempo só tés que renovalo. Se queres saber se temos algún libro ou onde está colocado...

Pica encima do nome do autor ou título do libro e verás máis información sobre os materiais dos que disponemos e saberás onde están colocados.

1) Entra no blog da biblioteca:

bibliotecacastelao.blogspot.com Esta é a OPAC do Meiga do noso colexio

Na OPAC podes consultar o catálogo da nosa biblioteca en Internet (desde a casa, os ordenadores da biblio…)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.