Page 1

‫‪/ MFC-255CW‬‬

‫משולבת מתקדמת עם רשת אלחוטית‬

‫כללי‬

‫ממשקים‬

‫מהירות מודם‬ ‫מנוע‬ ‫מגירת נייר להדפסה‬ ‫לוח תצוגה ‪LCD‬‬ ‫תכנות על המסך‬ ‫זכרון סטנדרטי‬ ‫מידות (ג‪.‬ע‪.‬ר)‬ ‫משקל‬ ‫מצב "שינה"‬ ‫הפעלה משולבת‬ ‫מקור מתח‬

‫‪14,400 bps‬‬ ‫הזרקת דיו ‪BH9e‬‬ ‫עד ‪ 100‬דפים‬ ‫יש ‪ 16‬סימנים שורה אחת‬ ‫יש‬ ‫יש ‪ 32‬מגבייט ‪RAM‬‬ ‫‪390x365x150‬‬ ‫‪ 7.3‬ק"ג‬ ‫קיים‬ ‫יש‬ ‫מתח חילופין ‪50/60Hz ,220V‬‬

‫חיוג חוזר אוטומטי‬ ‫חיוג מהיר‬ ‫אינדקס טלפונים‬ ‫חיוג בתפוצה‬ ‫כיוון רמקול‬ ‫כוון עוצמת צלצול‬ ‫ממשק למשיבון‬ ‫זיהוי פקס אוטומטי‬ ‫העברה ברזולוציה גבוהה‬ ‫גווני אפור‬ ‫כיוון ניגודיות‬ ‫סריקה מוקדמת‬ ‫משלוח מזיכרון‬ ‫שיגור לתפוצות‬ ‫משלוח קבוצות מתוכנתות‬ ‫תיקון שגיאות‬ ‫קבלת פקסים בגמר נייר‬ ‫זיהוי תחנה‬ ‫זיהוי רזולוציה‬

‫יש‬ ‫יש ‪ 40‬זכרונות‬ ‫יש‬ ‫יש‬ ‫יש ‪ 3‬רמות ‪ +‬השתקה‬ ‫יש ‪ 3‬רמות ‪ +‬השתקה‬ ‫יש‬ ‫יש‬ ‫יש‬ ‫‪256‬‬ ‫יש אוטו'‪/‬בהיר‪/‬כהה‬ ‫יש‬ ‫עד ‪ 170‬דפים‬ ‫‪ 90‬יעדים‬ ‫יש‬ ‫יש‬ ‫יש עד ‪ 170‬דפים‬ ‫יש עד ‪ 20‬תוים‬ ‫ע"ג הפנל‬

‫חיבור למחשב‬ ‫הדפסה וסריקה‬ ‫למגוון כרטיסי זכרון‬ ‫חיבור למשיבון חיצוני‬ ‫כרטיס רשת‬

‫‪USB2.0‬‬ ‫‪Media Card drive‬‬

‫יש‬ ‫אלחוטי ורגיל מובנה‬

‫מעתיקה‬ ‫מהירות‬ ‫שכפול‬ ‫הגדלה‪/‬הקטנה‬ ‫רזולוציה‬

‫פקס‬

‫עד ‪ 20‬דפים לדקה ש‪/‬ל‪ 18 ,‬בצבע‬ ‫עד ‪ 99‬עותקים‬ ‫קיים מ‪ - 25%‬עד ‪ 400%‬במרווחים של ‪1%‬‬ ‫עד ‪ 1,200 x 1,200 dpi‬שחור‬ ‫עד ‪ 600 x 1,200 dpi‬צבע‬

‫סריקה‬ ‫סוג‬ ‫רזולוציה‬

‫צבעונית‬ ‫‪ 1,200 x 2,400 dpi‬אופטי‬ ‫עד ‪ 19,200 x 19,200 dpi‬בתוכנה‬

‫תאימות‬ ‫גווני אפור‬ ‫חיבור‬

‫‪Wia / Twain‬‬

‫‪ 256‬גוונים‬ ‫‪ ,USB2.0‬רשת אלחוטית‬

‫מדפסת‬ ‫הדפסה‬ ‫מנוע‬ ‫רזולוצית הדפסה‬ ‫מהירות‬ ‫כמות נייר במגירה‬ ‫מגש יציאה‬ ‫דרייבר הדפסה‬ ‫סוגי נייר‬

‫צבע ‪ /‬שחור לבן‬ ‫הזרקת דיו‬ ‫עד ‪6,000 x 1,200 dpi‬‬ ‫עד ‪ 30‬דפים לדקה ש‪/‬ל ‪ 25‬בצבע‬ ‫עד ‪ 100‬דפים‬ ‫עד ‪ 50‬דפים‬ ‫‪ Mac OS 10.3.9‬ומעלה‪ ,‬חלונות ‪ 2000‬ומעלה‬ ‫רגיל‪ ,‬פוטו‬

‫מתכלים‬ ‫‪LC-980BK‬‬ ‫‪LC-980C/M/Y‬‬

‫רשף פתרונות הדפסה בע"מ‬

‫דיו שחור עד ‪ 300‬דפים ב‪ 5%-‬כיסוי‬ ‫דיו צבע עד ‪ 260‬דפים ב‪ 5%-‬כיסוי כ"א‬

MFC-255CW  
MFC-255CW  

מדפסת צבעונית

Advertisement