Page 1

POBLATS DE COLONITZACIÓ GIMENELLS - SUCS - PLA DE LA FONT - VENSILLÓ


POBLATS DE COLONITZACIÓ GIMENELLS - SUCS - PLA DE LA FONT - VENSILLÓ XAVIER BARDINA I PAU GARROFÉ, ED. Treballs de Composició I Escola d’Arquitectura La Salle, 2012-13


AGRAÏMENTS......................................... Arxiu Històric de Lleida Mercè Bosch Dani Granados Grup IAM, URL

REDIBUIX................................................ Jaime Portolés Xavier Bardina

FOTOGRAFIES MAQUETES................... Pau Garrofé

EDICIÓ.................................................... Pau Garrofé Xavier Bardina

CITA CONTRAPORTADA........................ Sergi Lois Mercè Bosch Claudia Rueda Anna Martínez No s’esmenta el nom dels alumnes que han participat en la confecció de la documentació que es publica, per la complexitat i nombre. Tots ells van cursar Composició I, els anys 2012-13.

Imprès al Servei de Publicacions Escola d’Arquitectura La Salle C. Quatre Camins, 2 08022 Barcelona Barcelona, Abril 2015


INDEX Presentaci贸.................................................5

Territori.........................................................6

Centre t猫cnic..............................................7

Gimenells.....................................................8

Sucs............................................................10

Pla de la Font...........................................12

Vensill贸.......................................................14


ELS POBLATS GIMENELLS - SUCS

Aquest llibret presenta un recull gràfic dels treballs realitzats pels alumnes de Composició I durant el curs 2012-13 a l’Escola d’Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, a partir de la documentació facilitada per l’Arxiu Històric de Lleida. El INC, Instituto Nacional de Colonización, construeix quatre poblats en la zona del Canal d’Aragó i Catalunya: Gimenells (Alejandro de la Sota 1943), Sucs (José Borobio 1945), Pla de la Font (José Borobio 1955), Vensilló (Manuel Jiménez Varea 1961) i el Centre Tècnic (Alejandro de la Sota 1943) prop de Gimenells. Tots ells comparteixen un paisatge agrari unitari, amb un caire domèstic i atractius visuals creuades.


DE COLONITZACIÓ PLA DE LA FONT - VENSILLÓ

El document presenta dibuixos i maquetes de la implantació territorial, dels carrers i de les quatre esglésies, així com fotografies actuals. Des del punt de vista històric, aquests quatre pobles són una mostra de l’evolució de l’arquitectura i l’urbanisme en el nostre país. Això pot observar-se en els traçats dels pobles, que abandonen la compacitat original i incorporen les formes orgàniques i el paisatge en el traçat, o en les vivendes que busquen volumetries i textures més complexes i finalment en les esglésies, referent artístic dels poblats de colonització, en les que s’experimenta espaial i constructivament.


Estudi a escala territorial

TERRITORI

(1943-1961)

Topografia - Hidrografia - Vials - “Módulo carro”

ALMACELLES

am

or

Am

ar

ga

HU E LLE SCA IDA

Maqueta territorial

Cl

Basses de Sucs i Alcarras

Populo

(+207.00) Basses de Sucs i Alcarras

VENCILLÓN(+213.00) lo Vilot

(+287.00)

SUCS I SUQUETS (+240.00)

El Capitan

(+203.00)

Tossal de les Cabanes (+196.00)

Pla de Sucs

PLA DE LA FONT (+180.00)

Am

arg

a

an

e

ya

llm Va

ld

Cla m

or

a an

HUESCA LLEIDA

C

Pla de Raimat Pla de Gimenells

un y al at iC

Pla de Santa Maria EDIFICACIÓ CASC ANTIC

ra g

ó

LIMIT TERRITORIAL

a

GIMENELLS (+260.00)

LLEGENDA

LIMIT MUNICIPAL

VIAL PRINCIPAL

EDIFICACIÓ SECUNDARIA

VIAL SECUNDARI CORBA NIVELL 25m CORBA NIVELL

6

N

Ca

na

d' A na l

all eV ld

a

ny

ma

EDIFICACIÓ POBLAT

CANAL PRINCIPAL

Pla de Lleida

Ca

RIU (Clamor Amarga)

la Tossa (+243.00)

MÓDUL CARRO

A VALLMANYA

Els poblats de colonització: Gimenells - Sucs - Pla de la Font - Vensilló


Alejandro DE LA SOTA

CENTRE TÈCNIC

(1943) - GIMENELLS (Lleida)

Alçats i seccions

Escola Técnica Superior d’Arquitectura La Salle - Barcelona

Maqueta

7


Alejandro DE LA SOTA

GIMENELLS

(1943)

Maqueta territorial - poble

(LLEIDA)

Alçats carrers - Fotografies

8

Els poblats de colonització: Gimenells - Sucs - Pla de la Font - Vensilló


Alçats i seccions església

Escola Técnica Superior d’Arquitectura La Salle - Barcelona

Planta i maqueta església

9


José BOROBIO OJEDA

SUCS

(1945)

Maqueta territorial - poble

(LLEIDA)

Alçats carrers - Fotografies

10

Els poblats de colonització: Gimenells - Sucs - Pla de la Font - Vensilló


Alçats i seccions església

Escola Técnica Superior d’Arquitectura La Salle - Barcelona

Planta i maqueta església

11


José BOROBIO OJEDA

PLA DE LA FONT

(1955)

Maqueta territorial - poble

(LLEIDA)

Alçats carrers - Fotografies

12

Els poblats de colonització: Gimenells - Sucs - Pla de la Font - Vensilló


Alçats i seccions església

Escola Técnica Superior d’Arquitectura La Salle - Barcelona

Planta i maqueta església

13


Manuel JIMÉNEZ VAREA

VENSILLÓ

(1961)

Maqueta territorial - poble

(OSCA)

Alçats carrers - Fotografies

14

Els poblats de colonització: Gimenells - Sucs - Pla de la Font - Vensilló


Alçats i seccions església

Escola Técnica Superior d’Arquitectura La Salle - Barcelona

Planta i maqueta església

15


“El projecte d’un poble és en la seva totalitat i per damunt de tot, el disseny d’un territori, d’un lloc habitat que dialoga amb el paisatge. Ja sigui des de la compacitat o la dispersió, des de l’abric del turó o la construcció de la vall, des del creuament de camins o la visió d’un nou horitzó, el diàleg entre el poble i el paisatge és una de les idees cabdals del mecanisme projectual dels arquitectes en els pobles de l’ INC”.

Towns of Colonization - Poblados de Colonización  

Portfolio - Portafolio

Towns of Colonization - Poblados de Colonización  

Portfolio - Portafolio

Advertisement