Xander Zomeraanbieding 2013

Page 23

E ND W INN R IP T C S U N MA NT: J I H C VE R S 013 2 S U T AUGUS

CoffeeCompany Book Award 2013

DE MANUSCRIPTEN OP ONZE LONGLIST: Jeroen Schrama – De bevroren belofte Jon Marree – Carboon Lizette van Geene – David, en andere bewijzen van liefde Shemara van den Heuvel – Zensatie Bart van Brunschot – Wees Marco van Houwelingen – Aangeschoten wild Vincent Andriessen – De allerlaatste tentoonstelling Brigitte van Meurs – Hakken in het zand

In de week van 1 april wordt de shortlist bekend gemaakt. In de week van 1 mei wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking bij de CoffeeCompany. Laat ons weten via info@xanderuitgevers.nl als u daar bij wilt zijn!

JURY: Xander Uitgevers CoffeeCompany Xandra Schutte, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer Chris Haak, boekverkoper Selexyz Scheltema Almere en vertaler Ageeth Heising, Schönbach Literary Agency en studenten van de master Redacteur-Editor (UvA)

ANY COMP

E COFFE

BOOK D AWAR

21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.