Page 1

交易日报表 2014 年 02 月 12 日 星期三 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1402

1334

1336

1

1336

1334

1335

Mn1403

1337

1341

3

1341

1337

Mn1404

1343

1348

4

1348

1336

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1335

1800

3000

-1800

240.3

1338

1339

716

3646

-20

95.8724

1344

1342

1540

1064

-596

206.668

4056

7710

-2416

542.8404

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1402

94.4

94.8

0.3

94.9

94.3

94.5

Ni1403

95.2

95.7

0.4

95.9

95.2

Ni1404

96.2

96.6

0.3

96.9

Ni1405

97.4

97.7

0.4

97.9

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

94.6

25200

51000

-25200

2383.92

95.3

95.6

60448

210672

-13378

5778.8288

96.2

96.3

96.5

89484

144804

11802

8635.206

97.4

97.3

97.6

2502

24872

2502

244.1952

177634

431348

-24274

17042.15

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

1080

2640

-1080

1426.68

13240

412

2286

-84

545.488

13270

448

396

120

594.496

1940

5322

-1044

2566.664

算价

13210

13205

13200

13210

0

13245

13235

13235

15

13280

13260

13265

13235

13260

13280

S1404

变化

13240

S1403

结算

10

13205

订货量

前结

13210

S1402

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_02_12_  
2014_02_12_  
Advertisement