Wydawnictwo w Podwórku

Wydawnictwo działa od 2013 roku. Publikuje książki z dziedziny nauk humanistycznych, eseje, monografie, rozprawy naukowe.

Publications