Page 1


2

W NASZEJ GMINIE - Historia

Miejsca szczególnej

pamięci 1 listopada, dzień zadumy i pamięci o tych, którzy odeszli na zawsze. Cmentarze zapełniły się rodzinami, aby pomodlić się za zmarłych, powspominać, złożyć kwiaty. Są także w gminie Włocławek miejsca szczególnej narodowej pamięci, przypominające najmroczniejsze czasy hitlerowskiej okupacji. Ludzie ginęli, oddawali życie, aby inni mogli żyć. Także tam w tych szczególnym Dniu zapłonęły znicze.

Tej treści napis znajduje się na pomniku zbudowanym z kamieni polnych przy drodze Włocławek – Brześć Kujawski. W lesie Józefowo zostali zamordowani przez hitlerowców mieszkańcy z Brześcia

Wydawca: Wydawnictwo „Kujawy”

Kujawskiego, z których 21 zidentyfikowano. Po wyzwoleniu szczątki zwłok pomordowanych ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Brześciu Kujawskim.

KRUSZYN.

giła zbiorowa, na mogile płyta betonowa, na płycie ka-

e-mail: stanislaw. bialowas@wp.pl Nakł. 4.000 egz.

Mo-

Krebs, sierż. Zatomski, Feldman i nieznani polegli na polu chwały”, z prawej strony płyty mogiła zbiorowa z

mień, n a k t ó r y m umieszczona jest tablica z napisem:

p r z e z

SMÓLNIK. Przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Smólniku znajduje się obelisk z kamienia narzutowego. Na tablicy wykuty jest orzeł, a poniżej napisy: ,,Miejsce uświęcone krwią bohaterów, którzy oddali życie w walce z najeźdźcą hitlerowskim” - Na 1000-lecie tablicę ufundowało społeczeństwo Gromady Wistka Królewska”. Obok obelisku płyta pamiątkowa z napisem: „Zamordowani przez hitlerowców w latach okupacji 1939-1945 mieszkańcy naszej gminy Wistka K r ó lewska. Obelisk u f u n dowany przez społeczeństwo gromady Wistka Królewska ku czci pomordowanych mieszkańców w latach 19391945.”

Tragedię upamiętnia napis na tablicy pamiątkowej umieszczonej na sarkofagu: ,,W tym miejscu przed 20 laty dnia 6 stycznia 1945 r. z rąk gestapowców hitlerowskich żywcem spaleni zostali Stefan Migdalski lat 12 i dwóch partyzantów radzieckich o nieznanych nazwiskach – część ich pamięci’.

JEDWABNA. Jesienią 1939 roku hitlerowcy zamordowali rozstrzeliwując w lesie Jedwabna osoby cywilne, chowając ich w miejscu egzekucji. Po wyzwoleniu w 1946 roku szczątki zwłok ekshumowano i pochowano na cmentarzu komunalnym we Włocławku. W miejscu egzekucji (patrz zdjęcie obok) znajduje się sarkofag z napisem: ,,Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny”. Opr. STANISŁAW BIAŁOWĄS

Fot. Roman Gołębiewski

TELĄŻNA LEŚNA. Krótko przed odzyska-

Unijne pomoce naukowe dla szkół

Cieszą się uczniowie

Redaktor naczelny: Stanisław Białowąs Adres redakcji: 87-811 Szpetal Górny, ul. Lipowa 48, tel. 0600-1568-05, (0-54) 237-05-05

,,Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków 1939-1945”. Obok lewej strony płyty mogiła zbiorowa, na tablicy napis: ,,ppor. Warmiński, plut.

hitlerowców, ekshumowanych z cmentarza w Michelinie.

Stanisław Białowąs

N

a blisko 80 tys. zł Zespół Szkół w Smólniku otrzymał ostatnio komplet pomocy dydaktycznych dla uczniów. Zakup sfinansowany został przez Europejski Fundusz Społeczny. W dostawie były różne zestawy, w sumie kilkadziesiąt pozycji; m.in. pracownia garncarska, sprzęt multimedialny, wzorniki pism, znaki drogowe i wiele innych przedmiotów niezbędnych do nauczania. Szkół na takie zakupy na ogół nie stać,

bo mają wiele innych pilniejszych potrzeb. Dostawa była możliwa dzięki temu, że Zespół Szkół w Smólniku posiada oddziały integracyjne. Przeznaczone są one głównie młodzieży niepełnosprawnej. Wprawdzie pomoce naukowe skierowane są głównie do tej grupy uczniów to jednak korzystać z nich bęzie na lekcjach także pozostała młodzież. Nie była to jedyna pomoc ze środków unijnych w tym roku, jaka dotarła do szkół. W połowie roku placówki w Modzerowie, Warząchewce, Kruszynie, Smólniku, Sokach Dużych otrzymały bezpłatnie zestawy komputerów do bibliotek.

Składały się one z czterech komputerów wraz z oprogramowaniem. Ministerialny przydział sfinansowany był ze środków unijnych, wpierających małe miejscowości. Całość dostawy kosztowała 71 tys. zł. Wcześniej, pod koniec ubiegłego roku, o pracownię komputerową wzbogaciła się Szkoła Podstawowa w Kruszynie. Otrzymała ona dziewięć kompletów komputerów dla uczniów i jeden w celu zorganizowania stanowiska dla nauczyciela.

W Naszej Gminie 2-11

JÓZEFOWO. „Tu zamordowani zostali przez oprawców hitlerowskich dnia 7 grudnia 1939 r. następujący patrioci z Brześcia Kujawskiego: Posiadel Marcin - lat 32, Rolirat Stanisław - lat 27, Seńkowski Jan - lat 29, Frątczak Jak - Lat 26, Polak Józef - lat 31, Piątkowski Władysław - lat 27, Leszczyński Józef - lat 21, Filimkowski Władysław - lat 22, Kołtuński Józef - lat 34, Kryczkowski Zygmunt - lat 29, Cwikliński Antoni - lat 29, Kruszczyński Józef - lat 33, Pikułaj Jan - lat 31, Dąbrowiecki Tadeusz lat 22, Korcz Henryk - lat 26, Malinowski Jan - lat 41, Jakubowicz Majer lat 30, Waroszewski Jan - lat 28, Kuźmiński Józef - lat 23 oraz inni”.

tablicą, na tablicy napis: ,,ppor. Warzmian, plut. Oleszczuk, kpr. Kuźma i nieznani polegli na polu chwały”. We wrześniu 1939 r. w czasie walk z wojskami niemieckimi polegli w rejonie Kruszyna żołnierze Wojska Polskiego, zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. Obok zbiorowej mogiły żołnierzy pochowane zostały szczątki zwłok zamordowanych osób cywilnych

niem niepodległości doszło tutaj do tragedii. W styczniu 1945 r. w gospodarstwie Migdalskich położonym w lesie zatrzymali się partyzanci. Wskutek donosu za udzielenie pomocy i schronienia małżonkowie Migdalscy zostali uwięzieni a później rozstrzelani przez gestapo 6 stycznia1945 r., na kilka dni przed wyzwoleniem. Ich 12-letni syn, Stefan spłonął żywcem wraz z dwoma partyzantami rosyjskimi o nieustalonych nazwiskach wcześniej.


3

W NASZEJ GMINIE - Oświata

Spacer po złote liście MODZEROWO. Kolejny XXXII Zlot Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych pod hasłem “Złoty Liść Jesieni” odbył się tym razem w Modzerowie.

Do budynku miejscowej Szkoły Podstawowej zjechało osiem drużyn, które wzięły udział we współzawodnictwie o miano najlepszej. Oprócz ekip z czterech „podstawówek”: Warząchewki, Kruszyna, Modzerowa i Lubania, przyjechały drużyny z Zespołu Szkół ze Smólnika, Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku, Zespołu Szkół Specjalnych ze Żnina oraz Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez siostry Orionistki

przy ul. Leśnej we Włocławku. Zadaniem każdej z przybyłych reprezentacji było zaprezentowanie, przygotowanych specjalnie na tę okoliczność, prac plastycznych i własnych programów artystycznych. W przerwie występów włocławski Oddział PTSM, będący organizatorem tej imprezy wraz z gospodarzami przygotował słodki poczęstunek w postaci pączków i gorącej herbaty. W programie zlotu znalazł się również spacer, w towarzystwie miejscowego leśniczego, po Szkolnej Ścieżce Dydaktyczno-Przyrodniczej “Modzerowo”. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. (jch)

fot Jerzy Chudzyński Drużyna z Zespołu Szkół w Smólniku przy swojej wystawce

Szkoła z patronem

S

zkole Podstawowej w Skokach Dużych nadano imię Stanisława Pszczólińskiego, nauczyciela i kierownika tej placówki w okresie międzywojennym.


4

W NASZEJ GMINIE - Archeologia

Od śladów pierwszych rolników po osadę późnośredniowieczną znaleźli łódzcy archeologowie na trasie przyszłej austostrady

Odkrywają tajemnice Jerzy Chudzyński

Pomoc dla dotkniętych suszą W listopadzie rolnicy poszkodowani przez suszę będą otrzymywali pomoc socjalną.

Nie będą to jednak kwoty duże. Rolnicy mogą liczyć w przypadku gospodarowania na powierzchni do 5 ha tylko na 500 zł, powyżej pięciu hektarów na 1000 zł, prowadzący hodowlę 391 zł. Można więc mówić o kwotach symbolicznych. Takie jednak przyznał rząd tej grupie poszkodowanych. - W sumie podczas lata sporządziliśmy około 400 protokołów strat spowodowanych długotrwała suszą – przypomina Roman Gołębiewski, referent do spraw rolnictwa i gospodarki wodnej Urzędu Gminy. – W niektórych gospodarstwach straty wynosiły do 70 procent. Sporządzone wtedy dokumenty będą dziś podstawą do przyznawania kredytów preferencyjnych. Bank przyjmują takie wnioski na kredyty klęskowe. Do ich uzyskania niezbędna jest opinia wydana przez służby wojewody. W tej sprawie należy zwrócić się do Urzędu Gminy (konkretnie do Romana Gołębiewskiego, pok. nr 8), który przygotuje potrzebną opinię. Będzie ona skierowana do Urzędu Wojewódzkiego celem poświadczenia. W ciągu tygodnia sprawa powinna być załatwiona. Do tej pory urząd przygotował sto takich opinii.

Ścieki w dół C

hoć na kujawskie pola nie zawitali jeszcze budowniczowie autostrady A1, mającej połączyć Łódź z Gdańskiem, to od czterech lat w podwłocławskich miejscowościach trwają intensywne prace ziemne.

warstwień związanych z poszczególnymi okresami historycznymi i ich zniszczenie. Działamy w myśl Ustawy o Ochronie Dóbr Kultury, a koszt prowadzonych tu badań obciąża inwestora. Stanowisko, na którym się w tej chwili znajdujemy to Ludwinowo III w gminie Włocławek. Należy ono do największych i To łódzcy archeolodzy jednocześnie najciekawwe współpracy z Muze- szych na terenie całych um Archeologicznym i Kujaw. Etnograficznym w Łodzi Całkowita powierzchbadają od wielu miesięcy tereny, przez które w nia terenu badawczego przyszłości prowadzić wynosi 15 hektarów, z będzie projektowana czego w pasie tzw. kolizji autostrady, czyli w obdroga ekspresowa. - Prace rozpoznaw- rębie mającej powstać cze zaczęliśmy w 2000 drogi znajduje się około roku, zaś od 2004 roku 8 hektarów. prowadzimy je bardzo W tym roku archeintensywnie - mówi Ireneusz Marchelak, olodzy mogli przebakierownik badań arche- dać tylko połowę tego ologicznych z ramienia pasa. Nie zakończył się łódzkiej Fundacji Badań bowiem proces wykuArcheologicznych im. pu gruntów od miejKonrada Jażdżewskie- scowych rolników. Nago. - To badania typu ukowcy znaleźli tu ślady ratowniczego, gdyż najstarszych kultur zwiąbudowa przyszłej au- zanych z pierwszymi tostrady spowoduje rolnikami pochodzące z trwałą destrukcję na- okresu ponad 5 tys. lat

przynajmniej 30 osobników pochowanych w tzw. popielnicach. W miejscu tym w okresie Cesarstwa Rzymskiego stała także rozległa osada datowana na II - III wiek naszej ery, o czym świadczą ślady po budynkach słupowych, którym towarzyszyło wiele obiektów gospodarskich i bezcembrowinowych studni. Te ostatnie, z uwagi na fakt Ślady młodszych kul- niezmiernego ułatwiania tur to: młodsza epoka życia ówczesnym mieszkańcom, odkamienia, po Naukowcy kryto w liczbie której ostaznaleźli tu ponad 40. Koły się relikty w postaci ślady najstar- lejne warstwy grobów wieszych kultur ujawniły sporą osadę późnolopochówzwiązanych średniowieczk o w y c h z a r ó w n o z pierwszymi ną z przełomu rolnikami XV i XVI w. zwierzęcych Byliśmy na jak i ludzkich, epoka neolitu tzw. miejscu działania arkultura pucharów lej- cheologów. Pracująca kowatych, osadników z tu ekipa składała się z epoki brązu datowane 25 pracowników fizyczmieszkańców na mniej więcej 1,5 tys. nych, wiosek: lat p.n.e. Udowadnia to okolicznych Dębic, odkryty grób “kultury Ludwinowa, mogiłowej”, cmentarzy- Łagiewnik, Śmiłowic i sko wczesnej epoki że- Kruszyna. Nadzór melaza, tzw. kultury pomor- rytoryczny sprawowała skiej, gdzie spoczywa dwójka archeologów: p.n.e. Są nimi dwa duże domy trapezowate w których zamieszkiwali wraz z całym dobytkiem w dużych zespołach rodowych. Budynki te miały ponad 30 metrów długości w kształcie regularnych wydłużonych trapezów. zorientowanych w kierunku północnym. Stąd też ich nazwa,

Iwona Nowak i Rafał Karkowski oraz studenci Uniwersytetu Łódzkiego pełniący funkcję rysowników dokumentujących dokonane odkrycia. - Jak wiadomo, przedmioty, poza powszechną wówczas ceramiką użytkową, można najczęściej znaleźć na nekropoliach – informował nas Ireneusz Marchelak. - Na stanowiskach osadniczych natrafiamy przeważnie na tzw. materiały śmietniskowe, które podczas egzystencji poszczególnych społeczności były wyrzucane, gdy utraciły swoje cechy lub zostały ewentualnie zagubione. Oprócz już prawie 80 tysięcy fragmentów ceramiki pochodzącej ze wspomnianych okresów udało się nam natrafić także na kilka cenniejszych znalezisk. Zaliczam do nich m.in. żelazne i brązowe zapinki, monetę cesarzowej Faustyny z II wieku naszej ery lub monetę z czasów Aleksandra Jagiellończyka.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku mieszkańcy gminy Włocławek zapłacą mniej za ścieki, a cena wody zostanie nie zmieniona.

- W roku bieżącym mieszkańcy naszej gminy płacą za wodę 2,13 zł od metra i ta stawka zostanie najprawdopodobniej utrzymana w roku przyszłym – mówi Tomasz Lendzion, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicach. – Pod warunkiem, że przyszła Rada Gminy wyrazi zgodę, jak w tym roku, na zrefundowanie 43 groszy, aby wyrównać koszty. Są natomiast szanse na obniżenie kosztów odprowadzania ścieków. Obecnie stawka wynosi 3,88 zł brutto, a z naszych wyliczeń wynika, że możliwe będzie obniżenie jej do około 3,60 zł. W minionym roku przybyło odbiorców, więc koszty stałe, które wynoszą jedną trzecią rozkładają się na większą ilość ścieków. Mimo obniżki, i tak ceny będą wyższe niż we Włocławku, dokąd odprowadzamy ścieki. W planach gmina ma budowę własnej oczyszczalni. W ostatnich dniach października sieć wodociągowa w Dębicach jest mocno chlorowana. Jaka jest tego przyczyna? - Podczas badania próbek wody okazało się, że woda z Dębic posiada śladowe ilości bakterii z grupy coli pochodzenia środowiskowego – tłumaczy Tomasz Lendzion. – Nie zagrażają one wprawdzie bezpośrednio zdrowiu człowieka, ale wolimy dmuchać na zimne i przez kilka dni intensywnie chlorowaliśmy ujęcie i sieć. W tym czasie braliśmy wodę z Nakonowa. Kolejne badania wskazują, że woda jest wolna od tych bakterii.

Stanisław Białowąs

W Naszej Gminie 4-9

Aby odkryć jakieś ślady minionych kultur , zdjąć trzeba najpierw sporą warstwę ziemi. Na zdjęciu podczas prac ziemnych na stanowisku archeologicznym w Ludwinowie. Fot. Jerzy Chudzyński


W NASZEJ GMINIE - Fotoreprtaż

5

Jubileusz 95-lecia najstarszej wiejskiej OSP w powiecie włocławskim Jubileuszowe uroczystości 95-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, najstarszej w powiecie włocławskim obchodzono w Kruszynie. Spod miejscowego domu kultury liczne poczty sztandarowe, przybyli goście i delegacje jednostek OSP poprzedzani przez strażacką orkiestrę dętą przemaszerowali na boisko sportowe. Tu w części oficjalnej kruszyńscy strażacy przedstawili obecnym zapisane w kronice najważniejsze historyczne już dziś wydarzenia i odebrali, jak na jubilata przystało liczne prezenty i upominki. Był wśród przede wszystkim sprzęt i wyposażenie niezbędne w gaszeniu pożarów i usuwaniu zagrożeń. Wicemarszałek

Pieniądze na ratunek Podczas październikowej sesji Rady Gminy przy jednym głosie wstrzymującym radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki na lata 2006-2007 z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu wozu bojowego dla OSP w Kruszynie. Będzie to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Atego z napędem 4x4 posiadający w wyposażeniu podstawowym m.in. zbiorniki: na wodę o pojemności 2,5 tys. litrów oraz na środek gaśniczy o pojemności 250 l. Nabytek ten spowoduje, że będąca już prawie 10 lat w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jednostka OSP Kruszyn dysponować będzie wreszcie dwoma wozami bojowymi.

województwa kujawsko-pomorskiego Władysław Kubiak wręczył druhom osiem kompletów ubrań bojowych typu “gore”, przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Cichocki - nowe odcinki węży tłoczących, zaś wójt i przewodnicząca Rady Gminy piłę spalinową. Jubileusz uświetnił pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu zawodowych strażaków z PSP we Włocławku i pilotów włocławskiego Aeroklubu. Dla najmłodszych przygotowano miasteczko zabaw, zaś na wszystkich przybyłych czekał poczęstunek w postaci strażackiej grochówki. Uroczystość zakończyły występy artystyczne i zabawa taneczna.

Historia kruszyńskiej OSP P

oczątki kruszyńskiej OSP sięgają roku 1911, kiedy to ośmiu druhów założyło, pierwszą na terenach wiejskich powiatu włocławskiego, jednostkę straży ogniowej. Akcje bojowe zainaugurowali 28 kwietnia 1911 roku interwencją w majątku w Świętosławiu. Siedem lat później czynnie uczestniczyli w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich na stacji w Czerniewicach, zaś w 1925 roku rozpoczęli budowę pierwszej strażnicy. Najbardziej spektakularnym sukcesem w okresie przedwojennym było zdobycie, pod dowództwem Stanisława Świerczyńskiego, 13 sierp-

nia 1932 r. w Warszawie I miejsca na zawodach krajowych. Wojna i okupacja hitlerowska spowodowały, iż szeregi ochotników stopniały, a połowa posiadanego sprzętu uległa zniszczeniu. W 1948 roku zawiązała się orkiestra dęta, która po dziś dzień bierze aktywny udział w wielu uroczystościach świeckich i kościelnych, a także występuje z sukcesami na różnych przeglądach, festiwalach i konkursach. W 1978 roku wbudowano kamień węgielny pod nową strażnicę, którą oddano do użytku już rok później. Doniosłym wydarzeniem było przydzielenie (w 1980 roku) wozu bojowego marki Star 244, służącego ochotnikom do dziś, oraz włączenie jed-

nostki w 1997 roku do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Funkcję prezesa OSP od dwudziestu lat pełni Jan Twardowski, a w skład obecnego zarządu wchodzą: Mieczysław Ciesielski, Stanisław Stasiak, Paweł Twardowski, Roman Gołębiewski, Waldemar Zawadzki, Andrzej Spychalski i Henryk Głowacki.

Więcej informacji o jednostce znaleźć można na stronie internetowej prowadzonej przez Kamila Wieczorka pod adresem www.ospkruszyn.rox.pl

Tekst i zdjęcia: Jerzy Chudzyński


6

W Naszej Gminie - Samorząd

Ewa Braszkiewicz, wójt gminy Włocławek:

Nie rzucaliśmy słów na wiatr

IV kadencja samorządu gminy we Włocławku dobiegła końca. Po raz pierwszy dokonano wyboru składy Rady w pomniejszonym składzie, po raz pierwszy dokonano wyboru wójta w sposób bezpośredni. Była to kadencja wyjątkowa, bo Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, mogliśmy więc sięgnąć po praz pierwszy po unijne pieniądze.

wejścia Polski do Unii Europejskiej gmina Włocławek pozyskała środki na pięć projektów ze ZPORR – cztery na budowę dróg gminnych i jeden na rozbudowę szkoły podstawowej w

ny daje kwotę 1.323 zł. Największy postęp nastąpił w drogownictwie, choć trzeba powiedzieć, że tutaj najwięcej jest do zrobienia, oraz w pomocy społecznej. W minionych czterech la-

waliśmy wezwania na miarę XXI wieku.

Zaczynaliśmy pracę mając w budżecie 8 mln zł, a kończymy z prawie dwukrotnie większym, wynoszącym w 2006 roku 15,3 mln zł. Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły z 1.337 zł w 2002 roku do 2.045 zł w roku 2006.

Wydatki na mieszkańca wzrosły z 1.320 zł do 2.415 zł. Nawet uwzględniając inflację, można mówić o ogromnych wzroście. Widać to zwłaszcza w inwestycjach, bo one decydują o rozwoju. Ogółem w kadencji 2002-2006 wykonano

Polskiej, Banu Światowego, GDDKiA, WZD, PZD, PEFRON, Ministerstwa Edukacji i Nauki i funduszy unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Tylko od momentu-

Smólniku. Łączna kwota pomocy to 5,2 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca daje 820 zł. W sumie na wszystkie inwestycje otrzymaliśmy dotację z różnych źródeł ponad 8,3 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gmi-

tach zmodernizowano blisko 22 km dróg, 4 km chodników, 14 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wykonano termomodernizację dwóch największych szkół, w każdej szkole przeprowadzono remont pomieszczeń poprawiający

warunki nauczania dzieci i młodzieży. Zapoczątkowaliśmy budowę boisk sportowych i placów zabaw. Gmina wzbogaciła się o nowe pojazdy – dla Zespołu Szkół w Smólniku pozyskaliśmy gimbusa, jumpera dla dowozu dzieci z terenu Warząchewki – Pinczata oraz dla jednostek straży pożarnej OSP Smólsk i OSP Warząchewka Polska. Niebawem nowy samochód otrzyma OSP Kruszyn. W trakcie tej kadencji Rada Gmin podjęła jedną z najważniejszych swoich uchwał – zadecydowała o rozbudowie szkoły w Smólniku. Jest to największe pod względem finansowym i rzeczowym przedsięwzięcie w dotychczasowej historii gmin Włocławek. Musimy myśleć o przyszłości. Dla skutecznego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej Rada Gminy uchwaliła niezbędne do tego dokumenty – Strategię dla Gminy Włocławek i najważniejszy akt – Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Włocławek na lata 2006-2013. W ich opracowaniu swój ogromny udział mieli

mieszkańcy, wyrażający swoje zdanie osobiście lub poprzez radnych, sołtysów, rady sołeckie. Stare przysłowie mówi „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Jako doświadczony samorządowiec nierzadko w swojej pracy widziałam, jak osobiste, partykularne interesy ludzi pełniących odpowiedzialne funkcje brały górę nad interesem publicznym. Widziałam, jak wskutek braku podjęcia konkretnych decyzji, nie wypracowania kompromisów – tracili mieszkańcy gmin, jak złość doprowadzała do paraliżu i niemożności załatwienia prostych, ludzkich problemów.

Chcę z satysfakcją powiedzieć, że takie sytuacje nie miały w tej kadencji miejsca. Wspólna praca obu organów gminy zaowocowała licznymi inwestycjami, które będą służyły wszystkim mieszkańcom. W następnej kadencji czeka nas ogrom zadań. Ich realizacja zadecyduje w jakim miejscu znajdzie się nasza gmina.

W Naszej Gminie 6-7 k

Od początku swojej pracy wspólnie z członkami rady uznaliśmy, że naszym priorytetem działania jest rozwój infrastruktury technicznej, co oznacza budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, oświetlenia ulicznego. Duże potrzeby z uwagi na wieloletnie zaniedbania widzieliśmy w oświacie i kulturze. Nie doinwestowane jednostki OSP borykały się z brakiem podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Budynki komunalne nie remontowane od lat przedstawiały opłakany widok. Praktycznie w każdej dziedzinie występowały ogromne potrzeby, których nie traktowaliśmy drugoplanowo. Przez minione cztery lata zajęliśmy się likwidowaniem zapóźnień, podejmo-

różne inwestycje na kwotę 17,9 mln zł, na które pozyskaliśmy pieniądze z różnych źródeł – funduszu przedakcesyjnego Sapard, PAOW, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi

Na jednego mieszkańca gminy otrzymaliśmy na inwestycje 1.323 zł dotacji z różnych źródeł

IV kadencja Rady Gminy Włocławek zakończona


7

W NASZJ GMINIE - Samorząd

fot. Stanisław Białowąs

IV kadencję Rady Gminy Włocławek zakończona. Na wspólnym zdjęciu radni i sołtysi.

Elżbieta Sadowska, przewodnicząca Rady Gminy:

Cztery lata

Droga do zakończenia IV kadencji Rady Gminy Włocławek była długa, trudna i wypełniona ciężką pracą. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, m.in., inwestycyjnych, na które tak niecierpliwie czekali mieszkańcy. Odbyliśmy 38 sesji Rady Gmin, w tym trzy nadzwyczajne. W tym czasie podjęliśmy 299 uchwał. Mamy zatwierdzona Strategię Rozwoju Gminy Włocławek, przyjęliśmy „Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami na lata 2004-2011”, który jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska. Zatwierdzono plan rozwoju miejscowości Kruszyn, Smólsk, Nowa Wieś i Świętosław, przyjęto wieloletni plan inwestycyjny na lata 2006-2013. Uchwalono założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa dla gminy Włocławek, zgodnie z prawem energetycznym. Poza sesjami radni obradowali na posiedzeniach komisji Rady Gminy: - Komisja Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej, której przewodniczył Andrzej Rybka odbyła 39 posiedzeń; - Komisja Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, której przewodniczył wiceprzewodniczący Stanisław Ataniel spotykała się 38 razy; - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, której przewodniczy Irena Muszyńska odbyła 22 posiedzenia; - Komisja Statutowa, które przewodniczyła Wanda Olejniczak odbyła 19 posiedzeń.

Przedmiotem Komisji Rewizyjnej, której przewodniczył był Paweł Bogdanowicz, była działalność wójta oraz gminnych jednostek pomocniczych. Za społeczną prace radni otrzymywali diety. Na początku kadencji obniżona została ona z 114 zł do 100 zł i taka została utrzymana do końca kadencji. Największe oszczędności uzyskaliśmy z obniżenia ryczałtów przewodniczącej i wiceprzewodniczących, w sumie wyniosła ona kwotę 6.672 zł. Przypomnijmy, że III kadencji przewodniczący RG otrzymywał ryczałt 1.656 zł miesięcznie, a wiceprzewodniczący 838 zł, co daje łączą kwotę 2.539 zł. W IV kadencji przewodnicząca otrzymywała ryczałt w kwocie 1.200 zł, a dwaj wiceprzewodniczący 700 i 500 zł, co w sumie daje kwotę 2.400 zł. Ostatecznie więc, mimo że było o jednego wiceprzewodniczącego więcej prezydium rady „kosztowało” miesięcznie mniej o 139 zł. Za wsparcie w IV kadencji Rady szczególne podziękowania kieruję na ręce pani wójt Ewy Braszkiewicz, za konsekwentne realizowanie wytyczonego planu, stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy wśród pracownikom Urzędu Gminy, umiejętne pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz. Podziękowania należą się pani skarbnik Tatianie Kowalewskiej za umiejętne gospodarowanie budżetem gminy; mecenas Zofii Baranowskiej za rzetelną obsługę prawną; sekretarz gminy Krystynie Wojcieszyńskiej, a także Angelice Muratow za sumienną obsługę administracyjną Rady. Słowa podziękowania zależą się wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za nienaganna pracę, co potwierdzały kontrole NIK, Urzędu Skarbowego itp. Szczególne podziękowania należą się sołtysom, za stuprocentową frekwencję i przekazywanie mieszkańcom spraw jakimi zajmowała się Rada Gminy.


8

W NASZEJ GMINIE - Jubileusze

Przeżyli wspólnie pół wieku Jubileusze. We wrześniu i październiku w domach ośmiu rodzin mieszkujących na terenie gminy Włocławek odbyły się podniosłe, bo rocznicowe uroczystości związane z nadaniem małżonkom przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medali “Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W imieniu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczenia dostojnym jubilatom wręczyła wójt gminy Ewa Braszkiewicz. Towarzyszył jej radny Wiesław Błasiak oraz pracownicy urzędu. Do wyjątkowych medali prezydenckich dołączono okolicznościowe listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów. Marianna i Stanisław Wojciechowscy z Ludwinowa zawarli związek małżeński 26 lutego 1949 roku. Dochowali się troje dzieci, czterech wnuków i dwóch prawnuków.

Zofia i Stanisław Pawłowscy z Dębic zawarli związek małżeński 2 kwietnia 1954 roku.

Marianna i Eugeniusz Ryniec z Ludwinowa zawarli związek małżeński 5 lutego 1948 roku. Dochowali się dwóch córek, czterech wnuków i czterech prawnuków.

Stanisława i Jan Człapińscy z Warząchewki Nowej zawarli związek małżeński 6 lutego 1949 roku. Dochowali się trzech synów, siedniu wnuków.

Genowefa i Feliks Trzebuchowscy z Dębic zawarli związek małżeński 17 grudnia 1949 roku. Dochowali się czworo dzieci, sześciu wnuków i ośmiu prawnuków.

W Naszej Gminie 5-8 k

Marianna i Józef Czapscy z Dębic zawarli związek małżeński 9 listopada 1955 roku. Dochowali się troje dzieci, sześciu wnuków i jednej prawnuczki.

Alina i Leon Goździalscy z Ludwinowa zawarli związek małżeński 5 lutego 1953 roku. Dochowali się czworo dzieci, trzech wnuków, sześć wnuczek i trzech prawnuków.

Marianna i Jan Słowińscy z Ludwinowi zawarli związek małżeński 14 grudnia1953 r. Doczekali się dwóch córek, 3 wnuków i 1 prawnuka.


W NASZEJ GMINIE - Gospodarka

Niebawem do Modzerowa Stanisław Białowąs

M

odzerowo jest specyficzną wsią, leżącą opodal Włocławka. Zabudowania zlokalizowane są wzdłuż drogi prowadzącej do Płocka. Mieszka w tej wsi około 400 osób. Od dziesiątków lat mieszkańcy zabiegają o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który by wytyczył kierunek rozwoju, pozwolił na rozbudowę i sprzedawanie ziemi na działki budowlane. Wszystko wskazuje, że marzenia te spełnią się. Od 1982 roku obowiązuje zakaz inwestowania, bo wieś nie posiada planu. Takie działania podjęto w 1997 roku. Po licznych staraniach dokument został przygotowany. Przewidywał on miejsca przeznaczone do zabudowy, kierunki gdzie można stawiać obiekty budowlane. Zatwierdzony przez Radę projekt trafił do wojewody. Do złożenia podpisu jednak nie doszło.

Wojewoda przestraszył się Dolny Śląsk objęła wielka powódź, która zalała część Wrocławia położonego na terenach depresyjnych. Urzędnicy wojewody kujawsko-pomorskiego przestraszyli się i uchylili uchwałę Rady Gminy, zatwierdzającą plany. Argumentowano to tym, że Modzerowo leży na terenach pradoliny Wisły, znacznie poniżej lustra wody zalewu włocławskiego. Tereny Modzerowa rzeczywiście narażone są na niebezpieczeństwo powodzi. Możliwości zalewów są jednak zminimalizowane

z uwagi na obwałowanie Zbiornika Włocławskiego. Z tego też powodu teren ten zaliczany jest do tzw. „potencjalnego zagrożenia powodzią”. - Przekładając to na zrozumiały dla laików język, oznacza to, że trzeba uwzględniać w planowaniu, fakt że wieś znajduje się w pobliżu zalewu i w razie przerwania wałów grozi jej zalanie – wyjaśnia Maria Maciaszek, inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Urzędu Gminy we Włocławku. - Z analiz fachowców wynika, że nie ma bezpośredniego zagrożenia przerwania wałów ochronnych. Przez 30 lat nastąpiło tak mocne uszczelnienie tak, że tylko atak terrorystyczny mógłby spowodować niebezpieczną wyrwę. Mimo w praktyce minimalnego zagrożenia, takie jednak istnieje i trzeba przewidywać wszystkie, nawet te najgorsze sytuacje. Obszar depresji zajmuje około 60 procent całego obszaru objętego planem zagospodarowania. Tereny niezagrożone zalaniem znaj-

W siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Królewieckiej 7 (pok. nr 1) można zapoznać się z planem przestrzennego zagospodarowania wsi Modzerowo. Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie plan miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 20 listopada w siedzibie Urzędu o godz. 10.00. Każdy może wnosić swoje uwagi na piśmie do 31 grudnia 2006 roku. W przyszłym roku projekt zostanie przedstawiony Radzie Gminy do zatwierdzenia.

MARIA MACIASZEK prezentuje plan przestrzennego zagospodarowania przestrzennego MODZEROWA dują się głównie na południu i w niewielkim stopniu w północno-wschodnim i północno-zachodnim narożu obszaru, gdzie wysterują pagórkowate formy wydmowe porośnięte lasem.

Warunki inwestowania Tereny zabudowane znajdują się przy drodze Włocławek-Płock. Pozostałe to grunty rolne o niskiej przydatności produkcyjnej, przede wszystkim klasy V i VI, w znacznej mierze nie są wykorzystane rolniczo. Dużo tu użytków zielonych, lasu. Bliskość Włocławka powoduje, że tereny te mogą stać się atrakcyjnym miejscem osiedlania się ludzi, którzy chcą mieszkać poza miastem. Do tej pory gmina nie wydaje zgody na budowę domów, więc Modzerowo nie ma perspektyw rozwoju. Przygotowywany plan zagospodarowana przestrzennego tę sytuację zmieni, o ile zostanie zatwierdzony. Prognozy są optymistyczne. Do tej pory plan uzyskał pozytywne opinie wszystkich służb zajmujących się projektowaniem, bezpieczeństwem i nadzorem nad zalewem. Wszystkie dopuszczają możliwość zabudowywania tego terenu, ale

dopiero po spełnieniu pewnych warunków.. - Zgodnie z projektem planu nadal obowiązywać będzie bezwzględny zakaz budowania na terenie między drogą Włocławek-Płock a wałem zalewowym – wyjaśnia Maria Maciaszek. - Znajduje się tam kilka zabudowań, których wprawdzie nikt nie będzie rozbierał, ale też zgody na stawianie innych nikt nie wyda. Na pozostałym terenie, w zależności od miejsca inwestujący ustalono warunki techniczno-konstrukcyjne posadowienia budynków, które muszą być przez inwestorów przestrzegane. Warto więc z nimi zapoznać się. Na terenach niebezpiecznych obowiązuje luźna zabudowa terenu, co oznacza, że działka nie może być mniejsza nić 2.500 metrów. Na pozostałym terenie w zależności od miejsca powinna mieć obszar od 1.500 do 2.500 mkw. W sumie w Mozerowie i okolicach wyznaczonych zostało 526 działek mieszkalno-usługowych (212 z zabudową na terenach bezpiecznych i 314 na terenach zalewowych). W tej ostatniej grupie wytyczono 43 miejsca poniżej rzędnej 56 m npm, czyli najbardziej zagrożonych zalaniem.

Plan nie ogranicza się jedynie do wyznaczenia miejsc inwestowania. Przewiduje on również kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. Przez teren objęty planowaniem przebiega jedna droga gminna Modzerowo-Józefowo o nawierzchni wprawdzie utwardzonej, ale nie odpowiadającej parametrom takiego traktu Pozosta-

9

łe drogi są gruntowe. Trzeba będzie zbudować nowe drogi lokalne i dojazdowe, a to wydatek rzędu 20 mln zł. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej to wydatek rzędu 55 mln zł. Potrzebne są też sieci i urządzenia energetyczne, aby przyszli mieszkańcy mogli się do nich podłączyć. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna obsługuje tylko szkołę podstawową. Pozostałe posesje posiadają szamba. Zajdzie więc konieczność skanalizowania miejscowości i doprowadzania ścieków do oczyszczalni we Włocławku. To jednak inwestycje kosztowne. W Modzerowie nie ma gazu przewodowego. Mieszkańcy korzystają z gazu butlowego. Gmina posiada opracowany program gazyfikacji wsi gazem ziemnym. Przewiduje on pociągnięcie sieci od strony Włocławka.

Zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie zatem początkiem zmian także w tej liczącej się w gminie wsi.

Warunki techniczno-konstrukcyjne posadowienia budynków na terenach depresyjnych, chronionych zapora boczną: 1. Zakaz podpiwniczania budynków na całym obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania; 2. Podwyższenie terenu w miejscu lokalizacji obiektu, o ile jest to możliwe bez szkody dla obszarów sąsiednich; 3. Posadowienie budynku w najwyższym miejscu na działce i podniesienie poziomu mieszkalnego do poziomu bezpiecznego, zgodnie z dokładną mapą geodezyjną; 4. Budynki lokalizowane w terenach depresyjnych powinny posiadać wysoki parter, kondygnacja użytkowa budynku powinna znajdować się na wysokości poziomu bezpiecznego (minimum 30 cm powyżej wody stuletniej, tj. 57,7 m npm) z przeznaczeniem przestrzeni pod budynkiem na cele gospodarcze, tak żeby przepływająca woda nie spowodowała większych strat i naruszenia konstrukcji; 5. Wytrzymałość fundamentów musi być tak zaprojektowana, aby parcie wody nie naruszyło konstrukcji; 6. Należy stosować materiały odporne na wodę, czyli beton szkło, metal, ceramikę. Zakaz używania gipsu i drewna.


10

W NASZEJ GMINIE - Społeczeństwo

Po rocznych zmaganiach przyszedł czas na dyplomy i puchary

H

odowcy gołębi pocztowych zrzeszeni w kruszyńskiej sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, jak co roku, spotkali się w Karczmie Staropolskiej w Kruszynie, aby podsumować wyniki współzawodnictwa w roku 2006. Na swoje doroczne święto zaprosili gospodarzy gminy z wójtem gminy Ewę Braszkiewicz, przewodniczącą Rady Elżbietą Sadowską, obecny był przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Cichockiego oraz grono sojuszników i entuzjastów tych “skrzydlatych posłańców”, m.in. przedsiębiorca Andrzej Spychalski, dyrektor MZOZ we Włocławku Andrzej Wasilewski, prezes Spółdzielni Usług Rolniczo-Technicznych w Nowej Wsi Mirosław Ziółkowski. Spośród 45 osób zajmujących się tym ciekawym hobby wyłoniono tegorocznych mistrzów, wicemistrzów oraz przodowników w różnych kategoriach. - Był to wyjątkowo trudny rok dla hodowców – powiedział nam hodowca Waldemar Miczek. – Połowa gołębi nawet tych najlepszych z powodu suszy podczas lotów nie wracała do domu. Te ptaki wszystko przetrzymają. Nie straszny im wiatr, deszcz, ale nie brak wody. Widząc z wysoka jakąś taflę, na przykład oleju, natychmiast tam siadają i giną. Najboleśniej odczułem za-

ginięcie super championa, gołębia legendę, który nie wrócił w ubiegłym roku z Oldenburga.

Podsumowanie minionego sezonu, jak zwykle miało uroczystą oprawę. Organizatorzy przygotowali liczne puchary, dyplomy, wyróżnienia Największa liczba pucharów, bo aż dziewięć trafiło do rąk Wiesława Błasiaka z Ludwinowa (na zdjęciu niżej). Zdobył on m.in. tytuły: supermistrza, mistrza w kategorii gołębi dorosłych, za najlepszą roczną samiczkę, oraz dwa za I miejsca w lotach z Groningen. Tytuł mistrza gołębi młodych przypadł Andrzejowi i Erwinowi Harbartom, zaś najlepszą samiczkę i samca mają w swojej hodowli Marek i Monika Hoffman (na zdjęciu). Puchar za rocznego samczyka w tym roku trafił w ręce Marzeny i Waldemara Miczków, zaś za najlepszego młódka odebrał Henryk Zbonikowski.

Wśród trzech lotów z Lubeki, dwa razy jako pierwszy przyleciał gołąb Marka i Moniki Hofmanów, raz zaś ptak należący do Kazimierza Czajkowskiego. Działająca w Kruszynie sekcja, której przewodzi Bogusław Wrocławski należy do jednej z najprężniejszych w regionie o czym świadczy fakt, iż wśród około 200 hodowców zrzeszonych w Oddziale włocławskim PZHGP, w pierwszej piątce tzn. na miejscach od 2 do 4 uplasowali się właśnie jej członkowie. W gronie najlepszych w tym sezonie hodowców uhonorowanych tytułami wicemistrzów znaleźli się ponadto: w kategorii gołebi dorosłych Stanisław Wojtczak, zaś ptaków młodych: Henryk Zbonikowski oraz Grzegorz i Andrzej Czerwińscy. Wyróżniającym się we współzawodnictwie członkom sekcji przyznano miano „przodowników” wraz z pamiątkowymi dyplomami. Tytuły te odebrali: Joanna i Sebastian Pawińscy, Włodzimierz Kwiatkowski, Ireneusz i Sławomir Chlebowscy, Piotr Krusiński, Waldemar Szarwas, Jarosław Jasiński, Andrzej Bińkowski, Bogusław Wrocławski i Włodzimierz Kobus.

Tekst Jerzy Chudzyński Zdjęcia Stanisław Białowąs

W Naszej Gminie. 3-10 k

Sezon trudnych lotów


W NASZEJ GMINIE - Aktualności

11

Głosowanie 12 listopada 2006 roku w lokalach obwodowych komisji wyborczych w godz. od 6.00 do 20.00

Gdzie idziemy głosować? Skład Gminnej Komisji Wyborczej. Sziedziba we Włocławku, przy ul. Królewieckiej 7:

Szybko rosną mury Szkoły Podstawowej w Smólniku

Gaz ziemny w wiejskich zagrodach G.EN. GAZ ENERGIA S.A. zaczyna gazyfikację gmin w województwie kujawskopomorskim

G.EN. GAZ ENERGIA S.A. z Poznania podpisała kolejną umowę dotyczącą realizacji programu gazyfikacji z gminą Włocławek. Podpisane porozumienie gazyfikacyjne obejmuje gazyfikację południowej części tej gminy. Oprócz gminy Włocławek G.EN. GAZ ENERGIA podpisała umowy w zakresie gazyfikacji z miastem Kowal oraz gminami Kowal, Baruchowo, Lubień Kujawskim, Choceń i Chodecz. Harmonogram prac gazyfikacyjnych zakłada w roku 2007 etap projektowania sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia na ternie w/w gmin. W tym okresie projektanci będą zbierali zgody od mieszkańców na zaprojektowanie przyłączy indywidualnie do poszczególnych gospodarstw domowych. Wyrażenie zgody na zaprojektowanie przyłącza nie pociąga żadnych skutków finansowych i nie obliguje osoby wyrażającej zgodę do podpisania późniejszej umowy przyłączeniowej. Wyrażanie zgody na zaprojektowanie przyłącza na etapie projektowania w późniejszym okresie inwestycji będzie uprawniać wszystkich, którzy taką zgodę wyrazili do skorzystania z programu wsparcia proponowanego przez G.EN. „Przyłącze za gaz” w cenie 429 zł brutto bez względu na długość i rodzaj nawierzchni oraz sposób wykonania przyłącza. Łatwo obliczyć, że korzystając z programu, który oferuje G.EN. można zaoszczędzić nawet do 80 proc. kosztów związanych z budową przyłącza w stosunku do kosztów wynikających z obowiązującej Taryfy dla paliw gazowych. W trakcie realizacji etapu projektowania sieci gazowej na terenie poszczególnych gmin Spółka planuje odbyć szereg spotkań z mieszkańcami, które mają na celu przekazanie szczegółowych informacji dotyczących całego procesu inwestycyjnego oraz możliwości zo-

stania odbiorcą gazu ziemnego. Etap drugi budowy sieci średniego ciśnienia przewidziany jest na rok 2008. G.EN. planuje rozpocząć dystrybucję paliwa gazowego od sezonu grzewczego 2008/2009. Gaz ziemny zasilający sieć średniego ciśnienia w gminie Włocławek będzie pochodził bezpośrednio z krajowego sytemu przesyłowego OGP GAZ SYSTEM S.A. Włączenie G.EN do tego sytemu nastąpi w okolicach Brześcia Kujawskiego. Łączna wartość inwestycji gazyfikacji w/w gmin wynosi około 43 milionów złotych. Łącznie G.EN. wybuduje około 281 kilometrów sieci gazowych, w tym około 9 kilometrów wysokiego ciśnienia. G.EN. GAZ ENERGIA S.A. działa na rynku od 1991 r. Spółka eksploatuje 2000 km sieci gazowych. Działa w oparciu o koncesje i taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dystrybuuje gaz ziemny do ponad 11 tysięcy odbiorców w 45 gminach na terenie czterech województw (pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego). Siedzibą Zarządu Spółki jest miasto Poznań. Oprócz biura w Poznaniu Spółka posiada cztery oddziały regionalne w Karlinie, Pucku, Twardogórze i Kaźmierzu, które pełnią rolę terenowych jednostek pogotowia gazowego działających przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Nasi Klienci mogą kontaktować się z nami poprzez doradców techniczno-handlowych oraz poprzez infolinię dostępną od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Józef Zachwieja, Beata Patalas, Mirosław Kaczmarek, Małgorzata Buziewska-Świderska, Kamila Augustyniak, Krystyna Wójcik, Łukasz Czesław Buziewski Chojnacki, Maria Kalwa– przewodniczący, Ma- sińska, Lidia Pawlak. riusz Nowak – zastępObwód nr 3 ca przewodniczącego, członkowie: Jan Józef Sołectwa: ModzeroAntecki, Jan Bajer, Renata Baranowska, Rado- wo, Wistka Królewska, siedziba sław Buziewski, Agniesz- Józefowo; ka Cienkowska, Paweł Obwodowej Komisji w Szkole Podstawowej w Gramza, Jan Woźniak. Mozerowie, tel. (0-54) 233-93-17; Obwód nr 1 Członkowie komisji: Sołectwa: Dąb Mały, Beata Stasińska, MałSkoki Duże; siedziba gorzata Kielar, Emil Obwodowej Komisji w Górczyński, Katarzyna Szkole Podstawowej w Gawłowska, Kazimierz Maciej Skokach Dużych, tel. (0- Nowakowski, Wojtasiak, Irena Stasiń54) 253-16-26. Członkowie komi- ska, Edyta Karpusińska, sji: Emilia Król, Kamil Anna Ledzion. Michalski, Gabriela Obwód nr 4 Rusicka, Aleksandra Kącikowska, Monika DeSołectwa: Marząkowska, Jolanta Chmielowiec, Leokadia Kosiń- chewka Polska, Waska, Justyna Michalska, rząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Angelika Przybysz. Pińczata; siedziba Obwodowej Komisji w Szkole Podstawowej w Obwód nr 2 Warząchewce Polskiej, Sołectwa: Ładne, tel. (0-54) 232-69-51; Członkowie komisji: Mursk, Telążna Leśna, Lewandowski, Smolnik, Kosinowo; sie- Józef dziba Obwodowej Ko- Krzysztof Cienkowski, misji w Zespole Szkół Jacek Wojtasiak, Zbyz Oddziałami Integra- sław Barański, Andrzej cyjnymi w Smólsku, tel. Wojciechowski, Iwona Kuczkowska, Angelika (0-54) 253-16-27. Członkowie komisji:

Lewandowska, Stanisław Podgórski, Elżbieta Grzegórska.

Obwód nr 5 Sołectwa: Dobra Wola, Kruszynek, Kruszyn; siedziba Obwodowej Komisji w Szkole Podstawowej w Kruszynie, tel. (0-54) 25284-16; Członkowie komisji: Anna Podgórska, Ludwik Bąkowski, Róża Węgielewska, Małgorzata Sompolska, Bartłomiej Fronczak, Tomasz Bąkowski, Józef Szczupakowski, Andrzej Kędzierski, Magdalena Korpolak-Komorowska.

Obwód nr 6 Sołectwa: Gróbce, Koszarowo, Markowo, Nowa Wieś, Smólsk, Kolonia Dębice, Łagiewniki, Ludwinowo, Poddębice; siedziba Obwodowej Komisji w Szkole Podstawowej w Kruszynie, tel. 252-84-16. Członkowie komisji: Sybilla Bąkowska, Marcin Ulanowicz, Joanna Osiecka, Krzysztof Kędzierski, Wiesław Habasiński, Urszula Głowacka, Joanna Fronczak, Aleksandra Zwolińska, Andrzej Nowacki.

W skład grupy kapitałowej G.EN. wchodzą spółki: G.EN. Trading zajmująca się handlem paliwami gazowymi, N.EN. Nowa Energia, której zakres działalności obejmuje sprzedaż LPG i inne decentralne źródła energii oraz GAZ BUDOWA specjalizujące się w budowie rurociągów i kotłowni. Dodatkową działalnością spółki G.EN. są usługi w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej.

Budowa chodnika Kruszynek - Kolonia Dębica


10 12

W NASZEJ GMINIE - Rozmaitości

Najpilniejsze dzieci nagrodzone

Z “Pro-Kulturą” W Gminnym Domu Kultury w Kruszynie podsumowano i zakończeno tegoroczną akcję “Wakacje z Pro-Kulturą”. Stowarzyszenie o tej właśnie nazwie kierowane przez Bronisławę Wiśniewską działa w Kruszynie na rzecz zamieszkujących okoliczne miejscowości dzieci z rodzin najuboższych, organizując dla nich różnego rodzaju imprezy, wycieczki i konkursy. Podczas spotkania ogłoszone zostały m.in. wyniki dwóch konkursów: literackiego i plastycznego, których tematem przewodnim były wspomnienia z wakacyjnych imprez zorganizowanych przez “Pro-Kulturę”. Najlepszymi literatami

według oceny pisarki i poetki Reginy Zaleskiej-Wojciechowskiej oraz Janiny Słowińskiej okazali się Igor Płócienniczak i Joanna Słowińska. W jury konkursu plastycznego zasiadali: prezes “WłoArt.” Bożena Broniszewska, plastyk Dorota Łuczak i instruktor teatralny Kalina Walkowska-Dębczyńska. Miejsce pierwsze przypadło Paulinie Słowińskiej. Wręczono również nagrody w kategoriach: “najgrzeczniejszy”, “najpilniej słuchający” oraz “mieszkańcy najbardziej miłego i czystego pokoju” spośród uczestników zorganizowanych wycieczek i wypraw. Dzieci przedstawiły część artystyczną, w której to Pau-

lina Słowińska zaprezentowała dwa tańce: “Walc kwiatów” i “Lato”, Mateusz Zimny recytował wiersz “Jesień”, Joanna Słowińska i Mateusz Miłek utwór pt.”Entliczek, Pentliczek”, zaś teatrzyk “Kruszynka” pokazał bajkę “O leśnym Ludku, który zabłądził na Kujawach”. Imprezę zakończyła degustacja potraw będących “Darami jesieni”: ciast, placków z jabłkami i grzybami, powideł śliwkowych, chleba ze smalcem, kiszonych ogórków i owoców - przygotowanych przez członkinie Stowarzyszenia.

Jerzy Chudzyński

Przeżyjmy to jeszcze raz Z dużym bochnem chleba jący z żoną Krystyną na 21 ha. Były również wieńce dożynkowe od Kół Gospodyń Wiejskich z Kruszyna i Smólnika oraz bochny chlebowe z Kruszyna i trzech okolicznych sołectw: Łagiewnik, Ludwinowa oraz Kruszynka. Część artystyczną rozpoczął występ strażackiej or-

udziału w różnorodnych konkursach, pokazach i wystawach, wszystkich uczestników Gminnego Święta Plonów. Był również czas na muzykę w wykonaniu zespołów “Aneks” i “Syriusz”.

kiestry dętej, a później mieszkańcom Kruszyna i okolic zaprezentowały się dwa zespoły folklorystyczne - “Kruszynioki” i “Smólniczanki”. Ze szkolnych termosów rozchodził się wokół zapach kujawskiego żurku. Był również chleb ze smalcem, a do degustacji potraw zapraszano, podobnie jak i do W Naszej Gminie.1-12 k

KRUSZYN. Przemarszem kolorowego korowodu dożynkowego na stadion sportowy w takt dźwięków orkiestry dętej miejscowej jednostki OSP rozpoczęły się obchody gminnego święta plonów. W części oficjalnej wystąpili: przewodnicząca Rady Gminy - Elżbieta Sadowska, wójt - Ewa Braszkiewicz oraz liczni przybyli goście. Bochen chleba, upieczonego z tegorocznego ziarna, dzierżyli starostowie dożynek (na zdjęciu):.Beata Małgorzata Betlińska, prowadząca wraz z mężem Edwardem w Kruszynie gospodarstwo rolne oraz Grzegorz Grudewicz, gospodaru-

W Naszej Gminie nr 2 (2006)  

JÓZEFOWO. „Tu Opr. STANISŁAW BIAŁOWĄS JEDWABNA. Jesie- TELĄŻNA LEŚNA . przez Stanisław Białowąs Fot. Roman Gołębiewski Redaktor naczelny: St...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you