Kurskatalog MoRek AS 2019

Page 1

KURSKATALOG MoRek Kompetanse Kunnskap som gir sikkerhet pĂĽ veien og en enklere hverdag for fagfolk

2019

1


VELKOMMEN PÅ KURS!

Vi vil gjerne dele vår fagkunnskap med deg ­gjennom våre kurs og produktundervisning. Her får du både teori og praksis. Vi ønsker kort sagt å gi deg nød­ vendig kunnskap til å minske driftskostnadene for din transportflåte og tilhengere og samtidig øke både effektivitet og sikkerhet.

MoRek kompetanse vil gjerne ønske deg­ ­velkommen til dager med nyttig kunnskap spesielt tilpasset for deg enten du er speditør, sjåfør, verks­ mester eller m ­ ekaniker. Vi holder regelmessig både åpne kurs eller under­ visning tilpasset bedrift eller utdanningsinstitusjoner. Kursene kan du få i våre lokaler på Skytta med kort avstand både til Oslo og til Gardermoen. Men om du foretekker, holder vi gjerne kurs ute hos deg som kunde.

PRODUKTER Vi har den nødvendige kunnskapen og vi leverer alt av utstyr og deler til tilhengerprodusenter, laste­ bilpåbyggere og bilverksteder for tyngre kjøretøy. Produktsortimentet består av kjente merkevarer. Foruten å representere SAF HOLLAND aksler er vi også Norges største leverandør av Wabco bremse­ systemer. På våre kurs kan du lære mer om nettopp det du trenger å vite mer om.

VI DELER GJERNE Etter mer enn 70 år i bransjen sitter vi med en unik ­fagkunnskap om bil og henger. Sammen med oss har vi de beste l­everandørene og kvalitetsproduk­ tene som gjør det mulig å velge det beste.

TEKNISK SUPPORT MoRek a.s har en egen teknisk avdeling. De jobber hovedsaklig med teknisk support, veiledning og råd. Det skal lønne seg å være kunde hos oss.

Først og fremst er vårt fokus å gi større sikkerhet på veien. Samtidig vil vi skape en enklere hverdag for deg som jobber i transportnæringen.

2


GRUNNLEGGENDE ­T RYKKLUFTBREMS • Oppbygning og virkemåte på tilhengerbremsesystemer • Oppbygging og virkemåte på ventiler og komponenter • Feilsøking og justering av komponenter og systemer Kurset tar for seg de vanligst forekommende ­trykkluftsystemer og komponenter.

VARIGHET 1 dag

Gode feilsøkingsrutiner og god systemforståelse ­reduserer bruken av komponentbytte som feilsøkings­metode.

FORKUNNSKAPER Ingen spesielle MÅLGRUPPE Mekanikere, verksmestesr, lærer yrkesfag

WABCO TRAILER ECAS • Teoretisk gjennomgang av ECAS luftfjæringssystem • Praktisk gjennomgang av ECAS luftfjæringssystem • Oppkobling av system, og installasjon av tilleggsfunksjoner • Bruk av diagnoseprogram for feilsøking og programmeringer

VARIGHET 1 dag

Kurset er et samarbeid med Wabco, og kvalifiserer for personlig PIN-kode på respektive system.

FORKUNNSKAPER Ingen spesielle

Gode feilsøkingsrutiner, og god systemforståelse ­reduserer bruken av komponentbytte som feilsøkingsmetode.

MÅLGRUPPE Mekanikere, verksmester, lærer yrkesfag 3


PRØVING AV TRYKKLUFTMEKANISKE BREMSER - PKK • Konstruksjon og funksjon trykkluftmekaniske bremser • Konstruksjon og funksjon rullebremseprøver • Gjennomgang av aktuelle forskrifter vedr. prøving av trykkluftmekaniske bremser • Gjennomgang av ISO 21069-1 vedr. kontrollmetoder • Praktisk bremseprøve etter ettpunktsmetoden iht. ­kontrollinstruks og ISO 21069 • Praktisk bremseprøve etter referanseverdimetoden iht. kontrollinstruks og ISO 21069 • Avsluttende prøve

VARIGHET 1 dag FORKUNNSKAPER Ingen spesielle MÅLGRUPPE Mekanikere, teknisk leder, stedfortreder, lærer yrkesfag

Godkjent opplæring iht myndighetskrav, for å kunne gjøre bremseprøve i forbindelse med PKK. Kravet gjelder kontrollør, teknisk leder og stedfortreder. Kurset er et samarbeid med bilbransjens kurs og kompetansesenter

4


WABCO TEBS-E • Teoretisk gjennomgang av TEBS-E bremsesystem • Praktisk gjennomgang av TEBS-E bremsesystem • Oppkobling av system, og installasjon av tilleggsfunksjoner • Bruk av diagnoseprogram for feilsøking og programmeringer Kurset er et samarbeid med Wabco, og kvalifiserer for PIN-kode på respektive system. Gode feilsøkingsrutiner, og god systemforståelse ­reduserer bruken av komponentbytte som feilsøkingsmetode.

VARIGHET 1 dag FORKUNNSKAPER Ingen spesielle MÅLGRUPPE Mekanikere, verksmester, lærer yrkesfag

WABCO TEBS-D • Teoretisk gjennomgang av TEBS-D bremsesystem • Praktisk gjennomgang av TEBS-D bremsesystem • Oppkobling av system, og installasjon av tilleggsfunksjoner • Bruk av diagnoseprogram for feilsøking og programmeringer Kurset er et samarbeid med Wabco, og kvalifiserer for PIN-kode på respektive system.

VARIGHET 1 dag

Gode feilsøkingsrutiner, og god systemforståelse ­reduserer bruken av komponentbytte som feilsøkings­metode.

FORKUNNSKAPER Ingen spesielle MÅLGRUPPE Mekanikere, teknisk leder, stedfortreder, lærer yrkesfag 5


X 2.0

W.EASY BOX 2.0

n pålitelige partner for diagnose kommersielle W.EASYfor BOX 2.0 er din kjøretøy. pålitelige Den partner for diagnose for kommersielle kjøretøy. Den onen, flerfarget 360-graders LED WLAN ring, datalogging mobilt 360-graders LED ring, datalogging for mobilt integrerte funksjonen,forflerfarget ndre funksjoner gjør W.EASY+ Boks et perfekt for gjør W.EASY+ Boks til et perfekt verktøy for dataopptak og tilmange andreverktøy funksjoner r diagnose enda raskere og mer pålitelig. verkstedet. W.EASY+ gjør diagnose enda raskere og mer pålitelig.

pdaterings prosess: Raskere programvare oppdaterings prosess: Spenningsovervåkning av kjøretøyets batteri: Spenningsovervåkning av kjøretøyets batteri: gen er komplett på underprogramvare 5 minutter oppdateringen er komplett Når på under minutter den blir5 koblet til et kjøretøy, bestemmer W.EASY+ Boksblir koblet til et kjøretøy, bestemmer W.EASY+ Boks Når den ocontroller teknologi. takket være en unik microcontroller teknologi. batterispenningen og tilpasser seg automatisk kjøretøyets batterispenningen og tilpasser seg automatisk kjøretøyets asjon scanning sparer tid med en rask Siste generasjon scanning sparer Quick-Scan: tid med enenten rask det er 12 eller 24 volt. strømforsyning, strømforsyning, enten det er 12 eller 24 volt. yets tilgjengelige systemer og deres av kjøretøyets tilgjengeligeDersom indentifisering systemer og deres batterispenningen er for lav eller for høy, vilDersom batterispenningen er for lav eller for høy, vil edes-Benz, Scania, Volvo).tilstand (f.eks. VW, Mercedes-Benz, Scania, Volvo). Boks varsle deg via lys- og lydsignal. W.EASY+ W.EASY+ Boks varsle deg via lys- og lydsignal. re scannes automatisk WABCO-Scan: for korrekt Tilhengere scannes automatisk for korrekt erte WABCO systemet påidentifisering tilhengeren. av det monterte WABCO systemet på tilhengeren. enkler diagnosen av tilhengeren. Sparer verdifull tid og forenkler diagnosen av tilhengeren.

v for diagnose og dokumentasjon Euro 6: Oppfyller alle krav for diagnose og Integrert dokumentasjon datalogging for mobilt dataopptak: Integrert datalogging for mobilt dataopptak: - også for de nyeste Euro 6avkriterier. utslipp/OBD feilkoder - også for de nyeste Eurofunksjonen 6 kriterier. tillater de sanntid dataene du ønsker Denne å funksjonen tillater de sanntid dataene du ønsker å Denne overføre til W.EASY+ Boks. Til og med feil som oppstår når til W.EASY+ Boks. Til og med feil som oppstår når overføre du kjører kan enkelt ble fremhevet under opptak. du kjører kan enkelt ble fremhevet under opptak. De registrerte dataene kan så bli analysert på PC-en vist Deog registrerte dataene kan så bli analysert på PC-en og vist grafisk i et eller flere koordinerte systemer. grafisk i et eller flere koordinerte systemer.

Like enkelt som hjemme: Med en 3-i-1 løsning kan Like W.EASY+ enkelt som hjemme: Med en 3-i-1 løsning kan W.EASY+ tilkobles via enten USB kabel, Bluetooth eller ved åtilkobles via enten USB kabel, Bluetooth eller ved å implementere en moderne WLAN løsning i et HotSpot implementere en moderne WLAN løsning i et HotSpot system. Dette betyr at W.EASY+ Boksen kan bli integrert system. Dette betyr at W.EASY+ Boksen kan bli integrert direkte inn i en eksisterende WLAN infrastruktur. Flere direkte inn i en eksisterende WLAN infrastruktur. Flere diagnose prosedyrer kan da bli gjort samtidig ved ådiagnose bruke en prosedyrer kan da bli gjort samtidig ved å bruke en pc. Dette sparer verkstedet for mye tid og utgifter hver pc. dag. Dette sparer verkstedet for mye tid og utgifter hver dag. LED indikatoren bak på boksen vil gi rask informasjon LEDom indikatoren bak på boksen vil gi rask informasjon om hvilket WLAN system som er i bruk. hvilket WLAN system som er i bruk.

Robust nok til bruk i verksted: Det solide huset gir en optimal Robust nok til bruk i verksted: Det solide huset gir en optimal beskyttelse for W.EASY+ Boks. W.EASY+ Boks kombinerer beskyttelse for W.EASY+ Boks. W.EASY+ Boks kombinerer den siste teknologien, innovativt design og en brukervennlig den siste teknologien, innovativt design og en brukervennlig form og størrelse. form og størrelse.

Visuell og pålitelig arbeidsflyt: Visuell og pålitelig arbeidsflyt: Visuelt og tydelig ved bruk av flerfarget LED-lys 360Visuelt graderog tydelig ved bruk av flerfarget LED-lys 360 grader rundt hele boksen. rundt hele boksen. Umiddelbar respons: LED-ringen vil ved hjelp av fargen gi Umiddelbar respons: LED-ringen hjelp av fargen gi lys: OBDvil16ved PIN kontakt med LED OBD 16 PIN kontakt med LED lys: informasjon om batteristatusen, og dermed unngås informasjon om batteristatusen, og dermed Dette hjelper tilunngås å finne diagnose kontakten når det er lite hjelper lys. Dette til å finne diagnose kontakten når det er lite lys. unødvendig feilsøk på dette. unødvendig feilsøk på dette.

W.EASY DIAGNOSE • Bruk av de vanligste funksjonene i W.Easy programvaren • Lese og slette feilkoder • Tolkning av feilkoder • Aktiveringer • Nullstilling av adapsjonsverdier • Programmering av komponenter og systemer

Kurset har fokus på lastebil- og tilhengersystemer, og tilpasses kundens ønsker vedrørende merke og fokusområde.

VARIGHET 1 dag FORKUNNSKAPER Ingen spesielle

Gode feilsøkingsrutiner, og god systemforståelse ­reduserer bruken av komponentbytte som feilsøkings­metode.

MÅLGRUPPE Mekanikere, verksmester, lærer yrkesfag

6


ELEKTRISK OG ELEKTRONISK FEILSØKING • Bruk av multimeterets vanligste funksjoner • Spenningsfallsmåling i elektriske kretser • Spenningsfallsmålinger i start og ladesystemer • Måling av giversignaler • Lesing av koblingsskjema Kurset har fokus på lastebil- og tilhengersystemer, og tilpasses kundens ønsker vedrørende merke og fokusområde.

VARIGHET 1-2 dager FORKUNNSKAPER Grunnleggende ­elektrokunnskaper

Gode feilsøkingsrutiner og god systemforståelse ­reduserer bruken av komponentbytte som feilsøkingsmetode.

MÅLGRUPPE Mekanikere, verksmester, lærer yrkesfag

BRUK AV OSCILLOSKOP I ELEKTRONISK FEILSØKING • Bruk av oscilloskop for måling av signaler i styresystemer • Bruk av oscilloskopets funksjoner • Bruk av triggerfunksjoner • Endring av tids- og spenningsskala • Bruk av referansekurver • Tolkning av måleresultater Kurset har fokus på lastebil- og tilhengersystemer, og tilpasses kundens ønsker vedrørende merke og fokusområde.

VARIGHET 1-2 dager

Mange kjøretøyprodusenter foreskriver oscilloskop som en del av feilsøkingsutrustningen, men svært få gir noen anvisninger for tolkning av resultatene.

FORKUNNSKAPER Gode elektrokunnskaper MÅLGRUPPE Mekanikere, verksmester, lærer yrkesfag

Gode feilsøkingsrutiner, og god systemforståelse­ ­reduserer bruken av komponentbytte som feilsøkingsmetode. 7


LURER DU PÅ MER OM VÅRE KURS? Vil du melde deg på eller har spørsmål om våre kurs, ta gjerne kontakt med teknisk sjef Jo Øystein Nyhus jo.nyhus@morek.no Tlf: 67 06 35 00

VÅRE AVDELINGER 1. MoRek Oslo Besøksadresse: Industriveien 25, 1481 Hagan Postadresse: Postboks 147, 1483 Hagan Tlf: 67 06 35 00 firmapost@morek.no

7

2. MoRek avd Sarpsborg Haugeveien 40, 1738 Borgenhaugen Tlf Sarpsborg: 67 06 35 00 firmapost@morek.no 3. MoRek avd Borgeskogen-Stokke Borgeskogen 30, 3160 Stokke Tlf Stokke: 67 06 35 02 firmapost@morek.no 4. MoRek avd Sandnes Sjøveien 8, 4315 Sandnes Tlf Sandnes: 67 06 35 04 firmapost@morek.no 5. MoRek avd Bergen Kokstadvegen 48A, 5257 Kokstad Tlf Bergen: 67 06 35 00 firmapost@morek.no

6

6. MoRek Trondheim Kvenildstrøa 2- 7093 Tiller Tlf Trondheim: 67 06 35 03 firmapost@morek.no

5

7. Morek avd Tromsø Stakkevollvegen 65, 9010 Tromsø Tlf Tromsø: 67 06 35 00 firmapost@morek.no

1 2 3

4 www.morek.no

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.