GT12

Page 1


Занимливости, вести...

Trанспорт

2

t4

t


5


6

t8

t


9


10

t


11


12

tt


15


16

t


17


18

t
21


22

tt


25


26

t


27


28

t


29


tttttttСодржина

Концентрација

Максимална количина гориво

150 ml

1:500

70 литри

300 ml

1: 500

150 литри

1.000 ml

1:1.000

1.000 литри

ttt50

t

t


INDUSTRIAL POWER TOOLS


56

t


57


58

t


59


60

t


61


62

tt


65


66

t