Page 1

Gospodarka, s. 18

Kazimierz Dudek uważa, że kształcić trzeba się stale

5 grudnia 2008 NR 49 (970/XIX) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 7% VAT)

Gmina, s. 10

Piłka siatkowa, s. 48

Szymon Krajniak został szefem referatu promocji w ratuszu

Miłe złego początki. Krispol powrócił z Poznania na tarczy

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Powiat daje tylko 25% bonifikaty na wykup mieszkania, gmina znacznie większą Aktualności, s. 22

Koniec Mikonu?!

Prokuratura zajęła się francuską firmą 2 M, która porzuciła... pracowników Aktualności, s. 4

Wstrzymano produkcję w Mikonie. Pracę może stracić cała załoga – 300 osób.

Czy natrętny marketing nie psuje świątecznego nastroju? Reportaż, s. 20

Łukasz Różański

Pracownicy miğosğawskiego Przedsi÷biorstwa Odzieőowego Mikon w poniedziağek odczuli na wğasnej skórze, őe kryzys na rynkach ijwiatowych ich dotyka. Dyrekcja zakğadu wstrzymağa produkcj÷. Na razie na miesiãc, choå tak naprawd÷ nie wiadomo, na jak dğugo.

>>

dok. na s. 7

 – Praca jest, za to chętnych brak – mówił na początku września Stanisław Konrad, prezes Mikonu

Fot. Łukasz Różański

Wielu wiernych nie rozumie kazań, rozumieją tylko te z mszy św. dla dzieci Kościół, s. 16

W okresie świąteczno-noworocznym ukażą się 23 grudnia (wtorek) i 2 stycznia (piątek).

Zginął 37-letni rowerzysta, policja poszukuje świadków Aktualności, s. 4

Biuro ogłoszeń czynne będzie 22 grudnia (poniedziałek) do godziny 14.00 i 31 grudnia (środa) do godziny 14.00 tel. (061) 436-52-70 e-mail: biuro@wrzesnia.info.pl

www.wrzesnia.info.pl

ul. Warszawska 15 62-300 Września

Reklama

Producent odzieży damskiej „MAKRIS”

ZAPRASZAMY 7.00 sobota 7.00-15.00 od godziny

PŁASZCZE, KURTKI SUKIENKI, BLUZKI

ul. Kościuszki 14, Września tel. (061) 4366283

ZAPRASZAMY 06.12 (sobota), od 9.00 do 16.00 Września, ul. Culica 1

Skl-307b

do 10. dnia kaődego miesiãca. I tak w istocie byğo, aő do sierpnia. – W sierpniu tradycyjnie czekaliijmy na przekaz. Pieni÷dzy jednak nie byğo – mówi őona poszkodowanego. Pan Roman, ufajãc w rzetelnoijå poczty, wysğağ pismo do ubezpieczyciela z őãdaniem wypğaty renty. Leszczyġski oddziağ towarzystwa ubezpieczeniowego poinformowağ, őe „renta za miesiãc sierpieġ w kwoPan Roman* byğ uczestnikiem wy- cie 200 zğ zostağa przekazana przepadku samochodowego. Zostağ po- kazem pocztowym 8.08.2008”. Do szkodowany. W sãdzie udağo mu odpowiedzi ubezpieczyciel doğãczyğ si÷ wywalczyå od ubezpieczyciela kopi÷ druku polecenia wypğaty, z któsprawcy wypadku comiesi÷cznã re- rej wynika, őe pieniãdze trafiğy do kompensat÷ – 200 zğ. wrzesiġskiej poczty, gdzie utkn÷ğy. Pieniãdze zgodnie z őyczeniem pana Romana miağy byå wypğacane >> dok. na s. 6

200 zł miało trafić do pana Romana w sierpniu przekazem pocztowym. „Przekaz został (…) wypłacony w dniu 11.08.2008 osobiście” – odpowiada Leszek Gawarecki, naczelnik wrzesińskiej poczty. Problem w tym, że tak być nie mogło.

Roz-080a

Kto wziął dwie stówki?

ww-058

Reklama

Reklama

WRZESIŃSKI SKŁAD WĘGLOWY Roz-086

WĘGIEL, MIAŁ Daszyńskiego 2/3 (Portiernia Tonsil) tel. (061) 640-32-38, 0 725-201-301

Więcej informacji na str 41

AL-dent

Gabinet stomatologiczny ul Koœcielna 13, tel. (061) 62-300 Wrzeœnia 436-03-49

GABINET CZYNNY CODZIENNIE pn 8.00-15.00, wt, œr. czw. 11.0018.00, pt 8.00-15.00, sob 9.00-13.00 Przyjmujemy zapisy na wykonanie protez w ramach NFZ


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Wolontariacka Września

O

Elżbieta Owczarzak, nauczycielka: – Wolontariat kojarzy mi się z dobrocią, a pierwsza lokalna organizacja oparta na wolontariacie, jaka przychodzi mi do głowy, to wrzesiński PCK. Ostatnio wolontariusza spotkałam dwa miesiące temu, ale ponieważ nie byłam pewna, czy ta osoba kwestowała uczciwie, nie dałam jej pieniędzy. Plakietkę przecież każdy może sobie zrobić. Dlatego wspieram tylko oficjalne akcje charytatywne i prośby o pomoc.

kazuje si÷, őe nie wystarczy dobrze pracowaå, mieå dobrze zarzãdzane firmy i ogólnie – zdrowã gospodark÷, aby spaå spokojnie i nie martwiå si÷ o przyszğoijå. Wystarczy paru beztroskich bankowców za Wielkã Wodã i nagle mamy Wielki Klops. W cağym ijwiecie! Kryzys pokazuje dobitnie, jak bardzo powiãzane sã ze sobã wszystkie gospodarki ijwiata. Polskie banki – z grubsza rzecz biorãc – dziağağy dobrze, nie szalağy z kredytami, odsetek „niespğacalnoijci kredytowej” byğ znikomy. Ale co z tego?! Na poczãtku lat 90. sprzedaliijmy za bezcen wi÷kszoijå banków i dzisiaj ostağ nam si÷ ino PKO BP, reszta swoje centrale ma poza granicami naszego kraju. Dlatego kğopoty w centralach dotykajã nas – bez wzgl÷dnie taniego kredytu nie moőe rozwijaå si÷ őadna gospodarka, wi÷c kiedy banki mówiã stop poőyczkom, leasingom i innym formom poőyczania pieni÷dzy, to wszystko powoli zamiera. Na razie problemy ma branőa motoryzacyjna i budownictwo mieszkaniowe. Przed ijwi÷tami zawsze i mimo wszystko roijnie konsumpcja dóbr codziennego uőytku, ale co b÷dzie po nowym roku? Aő strach si÷ baå!

Waldemar Śliwczyński

Moim zdaniem

Marzena Frątczak, sprzedawca: – Wolontariat kojarzy mi się z ludźmi, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującym. Nie znam zbyt wielu wrzesińskich organizacji, które na wolontariacie bazują. Wiem, że chyba przy farze działa tego typu stowarzyszenie. Ostatnio wolontariuszy widziałam na deptaku, jakieś dwie panie z plakietkami zbierały datki na chore dziecko. Monika Czyż, uczennica: – Wolontariat to dla mnie ludzie, którzy pomagają innym. Nie znam wrzesińskich organizacji, które na wolontariacie się opierają, ale jednego wolontariusza spotkałam na ulicy zupełnie niedawno. Ta osoba zbierała pieniądze chyba na dom dziecka. Dorzuciłam niewielki datek.

Alojzy Musolf, rencista: – Wolontariat kojarzy mi się z pomaganiem. Teraz nie przypominam sobie żadnej lokalnej organizacji wolontariackiej, ale wiem, że takie działają we Wrześni. I bardzo dobrze, bo wolontariat jest potrzebny. Na ulicach Wrześni wolontariusza już dawno nie spotkałem, ale może dlatego, że mało wychodzę.

zdaniem użytkowników forum www.wrzesnia.info.pl Fleming: Niestety [wolontariat] często kojarzy mi

się z ludźmi, którzy chodzą po ulicach i chcą nam sprzedać „coś”, a potem pieniądze idą na dzieci. rozporek: W gminie działa o wiele więcej organizacji. Dlaczego więc w ankiecie nie ma pozycji „inna” (jaka?) i dlaczego są te, a nie inne? no i wreszcie – słowo hospicjum jest tak nacechowane emocjami, że pewnie wygra plebiscyt. Fleming: A propos chodzenia po ulicach i zbierania na dzieci. Kilka lat temu w marketach (przynajmniej tych w Poznaniu) były takie akcje: stały kosze na żywność, środki czystości itp. w holu, a obok wolontariusze. Kto chciał, mógł kupić więcej i wrzucić do kosza. Te dary były później przekazywane do domów dziecka. Dla mnie była to fajna i dobra akcja – nie nachalna. Jeden wrzucił czekoladę za 2 zł, inny żywności za 30 zł – każdy dawał, ile mógł. Jakoś ta tradycja zginęła. Nie słyszę przed świętami (ani w ciągu roku) o takich zbiórkach. Szkoda. Może by tak do tego wrócić?

Do której organizacji zajmującej się wolontariatem mamy największe zaufanie? opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

SONDA

5 grudnia obchodzimy Dzień Wolontariusza. Z czym zatem kojarzy się nam wolontariat? Jakie znamy lokalne organizacje oparte na wolontariacie? Kiedy ostatnio we Wrześni spotkaliśmy wolontariusza?

24%

17% 17%

40%

Hospicjum Wrzesińskiego Fundacji Dzieci Wrzesińskich Towarzystwa Czytelnii Ludowych Jadłodajni św. Alberta

Satyryczny komentarz tygodnia – 5 grudnia – Światowy Dzień Wolontariatu

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Wolontariusz – czy to brzmi dumnie? Tomasz Szternel: 5 grudnia przypada Światowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji postanowiliśmy zapytać wrześnian świadomie pracujących na rzecz innych. Czy bycie wolontariuszem jest w naszym mieście modne?

Maria Buta, prezes stowarzyszenia Hospicjum Wrzesińskie im. Wincentego Pallottiego: – Moda to coś, co przemija. Kojarzy mi się z tzw. wolontariatem akcyjnym, który nie zawsze służy temu, na kogo jest ukierunkowany. Bliższy memu sercu jest wolontariat traktowany jako dobrowolna i bezinteresowna służba; służy nie tylko tym, którym się pomaga, ale również wpływa na rozwój i kształtowanie osobowości wolontariusza. Jeśli ktoś ma swego podopiecznego, to nie jest już anonimowy. Takich osób we Wrześni nie brakuje.

Reklama

TARTAK NEKLA

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

Inn-282a

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

– montaĔ haków Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

PROMOCJE

GAZ-FAST – wypoĔyczalnia przyczep, lawet

Bugaj, 62-300 Miłosław

tel. 061 4360-609, 0697-60-50-58

Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046 fax 061 4386-076 0605-338-906, 0605-550-379

GAZ

Zaprasza na

Bal Sylwestrowy 2008/2009

boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAŁ WYSOKOKAL. - płyta: OSB i wiórowa

– monta¿ samochodowych instalacji gazowych – us³ugi warsztatowe

Hotel Restauracja Darz Bór

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieñ.

cena 160 zł od osoby. Więcej informacji pod nr tel. 0500-206-500 Organizujemy wigilię dla firm i nie tylko Gas-060

Restauracja czynna od pn-sob od 14.00-21.00 w niedzielę od 12.00-21.00

CENTRUM CHOINKOWE

EKO-GAZ

www.piechoccy.pl

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-20.00 niedziela 9.00-13.00

Września ul. Objazdowa 11 tel. (061) 436-11-62 Inn-418c

SKŁAD DREWNA I WĘGLA

pon.-pt. 8:00-17:00 sobota 8:00-14:00

GARDEX


Reklama

3

BAL

Wrzeœnia,

ul. Paderewskiego 61

SYLWESTROWY

tel./fax (061) 436-13-49

Gra zespóä LUCKY WEEKEND

dziaä sprzedaĔy www.kas-boks.com.pl e-mail: biuro@kas-boks.com.pl pon-pt 8.00-16.00

www.wrzesnia.info.pl

KARCZMA WIEJSKA Gas-044a

Inn-305

5 grudnia 2008

31.12. godz. 20:00

gratis

cena 400 z³ od pary

061 4294 268, 0604 463 887

Cynkowanie galwaniczne Zieliniec Maksymalne wymiary detali długość 2900 mm, szerokość 600 mm, wysokość 1200 mm

Zakład Doskonalenia Zawodowego – Ośrodek Kształcenia we Wrześni, ul. 3 Maja 4 uprzejmie informuje, że z dniem 08.12.2008 r.

przenosi swoją siedzibę na ul. Kościelną 5 tel. 061-4361-183, 0501-602-025

Mikoajki prosto z Marsa w Aptece AMIKA Skl-322

od godz. 15.00 (piątek) 5.12.08 do godz. 14.00 (sobota) 6.12.08 Września, ul. Piastów 16

W PROMOCJI: Do pierwszych 50 Marsjanek z głosozmieniaczem - słoiczek pysznego miodku gratis!

Super niespodzianka – wśród osób, które zakupią Marsjanki, zostaną wylosowane bilety do Kinepolis dla rodzica z dzieckiem na niedzielny seans pt. „Piorun”

Zapraszamy pon-pt 9.00-20.00 sobota 9.00-14.00

NAGROBKI schody, parapety, blaty, kominki Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743 NISKE CENY

RESTAURACJA – HOTEL KASSANDRA Gas-056

Gutowo Wielkie 29

ZAPRASZA NA

SYLWESTRA Bd-186e

Rezerwacje tel. 061-4365-427 kom. 511-530-161

Restauracja

ul. Grunwaldzka 29 tel. 0605-071-696 0607-303-555

Cement i inne materiaäy budowlane

zaprasza na

BAL SYLWESTROWY niepowtarzalny klimat zapewni PaÍstwu zespó Euro Band Gas-059

cena zaproszenia 300 z od pary rezerwacja 061-4387-541

Roz-099

(teren Cechu)


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sprawą upadłej spółki 2 M zajmie się prokuratura. Zdegustowani i rozgoryczeni pracownicy firmy w koġcu majã powody do zadowolenia. 29 listopada, po czterech miesiãcach od zaprzestania produkcji, spotkali si÷ z nimi przedstawiciele Okr÷gowego Inspektoratu Pracy z Poznania. To odzew na pismo sprzed miesiãca. Zağoga 2 M prosiğa w nim o pomoc. Zebranie odbyğo si÷ w stoğówce Mikromy. Miağo luŏnã konwencj÷ – pracownicy pytali, a inspektorzy informowali o przysğugujãcych im prawach, kwestiach podatkowych, ubezpieczeniowych i ijwiadczeniach zdrowotnych. Goijci z Poznania komplementowağ Patrycjusz Kempiġski, byğy pracownik spóğki. – Jestem z nimi w stağym kontakcie. Przyjechali, choå nie mieli takiego obowiãzku – podkreijla. Bardziej krytyczny byğ Piotr Broniarczyk, inny czğonek zağogi. – Jakby likwidowali jakiij dziağ w Stoczni Gdaġskiej z czterdziestoma pracownikami, to temat znalazğby si÷ na pierwszych stronach gazet. A őe rzecz tyczy Wrzeijni, to nie

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać. Każdy z nas radzi sobie jak może – mówi Patrycjusz Kempiński.

ma tematu – dochodzi do wniosku. – To, co z nami zrobili, nie mogğoby si÷ wydarzyå w őadnym kraju Unii Europejskiej. My po prostu őyjemy w chorym paġstwie – dodaje wyraŏnie podenerwowany.

Posmarowali samochód smalcem, kierowca się wściekł i sam wymierzył sprawiedliwość. Teraz stanął przed sądem

D

wa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat i 4 500 zł grzywny. Takiej kary żąda prokuratura dla mężczyzny, który pobił dwóch chłopców za to, że ci posmarowali jego samochód smalcem. Prokurator Artur Karczmarczyk nie miał wątpliwości. – Trudno znaleźć wytłumaczenie takiego zachowania oskarżonego, to był czyn bestialski – mówił oskarżyciel w mowie końcowej. Do zdarzenia doszło 28 stycznia. Pięciu uczniów szkoły podstawowej w Nekli kupiło w sklepie kostkę smalcu, lecz nie po to, aby posmarować sobie chleb. – Chcieliśmy psocić, smarować klamki albo coś – mówił jeden z chłopców przed sądem. Grupka poszła w miasto. Na jednej z ulic zauważyli czerwony samochód. Jeden z wyrost-

ków wziął do ręki rzeczoną kostkę i pomazał nią bok samochodu na długości 30 centymetrów. Zauważył to właściciel auta i udał się w pogoń za małolatami. Chłopcom przez dłuższy czas udawało się uciekać. W końcu goniący dorwał jednego z nich, uderzył w twarz, po czym zaczął kopać. Podrostek miał na zębach metalowy aparat korekcyjny, który w wyniku uderzenia uszkodził mu wargę. Polała się krew. Drugi z młodzików przeżył koszmar. Mężczyzna wciągnął go do samochodu i wywiózł w lasy czerniejewskie. – Już nie żyjesz, wykopiesz sobie grób – miał mówić do chłopca. Gdy stanęli w lesie, rozrzucił po kniei jego rzeczy i zostawił go na pastwę losu. Młody na chwilę zemdlał, gdy otrzeźwiał, dowlókł się do szosy, złapał okazję i wrócił do domu. FIB

Zginął 37-letni mężczyzna – policja poszukuje świadków Komenda Powiatowa Policji we Wrzeijni zwraca si÷ z proijbã o pomoc w ustaleniu sprawcy ijmiertelnego wypadku. Do zdarzenia doszğo 27 listopada. Okoğo godz. 6.10 na drodze krajowej nr 92 w Bierzglinie nieustalony jak dotãd samochód potrãciğ jadãcego w kierunku Wrzeijni 37-letniego rowerzyst÷. M÷őczyzna zmarğ w trakcie akcji reanimacyjnej. Z ustaleġ policji wynika, őe mieszkağ w Bierzglinku, ale nie byğ tam zameldowany na stağe. Prokuratura rejonowa niemal natychmiast zarzãdziğa sekcj÷ zwğok; zostağa przeprowadzona 28 listopada. Jej wyniki nie sã jeszcze znane.

– Wciãő czekamy na formalnã opini÷ – usğyszeliijmy od prokuratora rejonowego Krzysztofa Helika. Jednoczeijnie ijledztwo w tej sprawie prowadzi komenda policji; jak na razie, nie dysponuje ani jednym ijwiadkiem zdarzenia. – Nie wiemy, jak doszğo do wypadku ani dlaczego sprawca oddaliğ si÷ z miejsca zdarzenia – mówi rzecznik mundurowych Krzysztof Szczeijniak. Za naszym poijrednictwem sekcja kryminalna policji zwraca si÷ z proijbã do osób, które mogğyby coij wnieijå do sprawy. Mogã przyjijå osobiijcie lub przedzwoniå pod nr tel. 061 437 52 15 lub 437 52 73. TOS

To, co z nami zrobili, nie mogłoby się wydarzyć w żadnym kraju unijnym – uważa P. Broniarczyk.

Jacek Strzyőewski, rzecznik prasowy poznaġskiego inspektoratu pracy, przyznaje, őe to bardzo trudna sprawa. – Firma nie funkcjonuje od kilku miesi÷cy, pracownicy nie otrzymujã

wynagrodzeġ, a inspektor nie moőe wejijå na teren zakğadu, bo nie ma takich uprawnieġ. Nie moőe nikogo ukaraå i wymusiå jakichkolwiek dziağaġ – analizuje obecnã sytuacj÷. 2 grudnia inspektorat zrobiğ to, co mógğ – zğoőyğ zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popeğnienia przest÷pstwa przez pracodawc÷. Dopatrzyğ si÷ raőãcego ğamania praw pracowniczych (art. 218 kk). Tymczasem juő wczeijniej do Wydziağu Gospodarczego Sãdu Okr÷gowego w Poznaniu wpğynãğ wniosek o ogğoszenie upadğoijci firmy i drugi – do Sãdu Rejonowego we Wrzeijni – o wyznaczenie kuratora. – Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekaå. Kaődy z nas radzi sobie jak moőe – albo gdzieij dorabia, albo teő poszukuje pracy – mówi P. Kempiġski. Przypomnijmy, őe firma 2 M od dziewi÷ciu lat dziağağa na terenie Mikromy. Byğa spóğkã-córkã francuskiego koncernu Maryld SA. Na zlecenia zagranicznych kontrahentów wykonywağa specjalistyczne odlewy. Wstrzymağa produkcj÷ w sierpniu. W tym samym czasie upadğa spóğkamatka. Pracownicy poszli na urlopy, z których nie wrócili do dziij. Zostali pozostawieni sami sobie, nawet bez ijwiadectw pracy. Tomasz Szternel

Gang samochodowy? Policja bije na alarm. We Wrzeijni dochodzi do seryjnych kradzieőy samochodów. Na szcz÷ijcie, nie zawsze skutecznych. Kierowca ciãgnika siodğowego scania z naczepã nie przeczuwağ niczego zğego. 1 grudnia zaparkowağ pojazd przy ul. Gnieŏnieġskiej, na poboczu drogi krajowej nr 15. Rankiem nast÷pnego dnia auta juő nie byğo. Straty zostağy oszacowane na kilkadziesiãt tysi÷cy zğotych. Takőe 1 grudnia okoğo godz. 21.00 wğaijciciel volkswagena golfa pozostawiğ samochód przed domem przy ul. Kwiatowej. Auto znikn÷ğo. Nast÷pnego dnia znaleŏli je funkcjonariusze Komisariatu Policji Nowe Miasto.

Wczeijniej, bo 29 listopada, nieznany sprawca dostağ si÷ do volkswagena passata zaparkowanego przy ul. Ogrodowej. Wyrwağ stacyjk÷. Byå moőe interesowağa go tylko ona, a byå moőe ktoij go spğoszyğ. Dwa dni póŏniej, w nocy z 31 listopada na 1 grudnia, ktoij usiğowağ ukraijå volkswagena polo zaparkowanego przy ul. Kutrzeby. Na szcz÷ijcie tylko uszkodziğ zamek w drzwiach i stacyjk÷. Stróőe prawa ğãczã wszystkie opisywane zdarzenia. – Biorãc pod uwag÷ ich okolicznoijci, moőna podejrzewaå, őe kradzieőy dokonuje ta sama osoba lub grupa osób – mówi rzecznik policji Krzysztof Szczeijniak. TOS

Sąd w dalszym ciągu magluje braci, którzy oszukali rolników. Przesłuchano urzędników bankowych, teraz wyrok

W

Sądzie Rejonowym we Wrześni trwa wyjaśnianie świńskiej zagadki. Na ławie oskarżonych zasiada dwóch braci z Krzykos, którzy zajmowali się handlem i ubojem świń. Zdaniem prokuratury oszukali kilkudziesięciu rolników, głównie z powiatu wrzesińskiego. Większy brat formalnie był właścicielem tego geszeftu. Figuruje w rejestrze, parafował faktury, rozmawiał z różnymi urzędami. Mniejszy brat był człowiekiem od czarnej roboty. Jak trzeba było, wbijał się w garnitur i szedł rozmawiać z prezesem banku o kredycie, kiedy indziej zakładał gumofilce, wskakiwał do chlewu i za kitę wyciągał świniaka z patyka. Toteż nie dziwi, że zeznający w sądzie rolnicy pamiętali i znali tego mniejszego. – Fajny chłopak był – mówili niektórzy,

choć – jak twierdzi prokurator – oszukiwał ich, brał trzodę od rolników i za nią nie płacił. Proces toczy się w sądzie już dwa lata, a sędzia Robert Skiba ciągle docieka tego samego. Jak to możliwe, że większy brat funkcjonował tylko na papierze, a jego mniejszy brat tylko w opowieściach rolników? Kto rządził firmą? Formalny właściciel – większy brat – czy zwykły pracownik „od świń”, czyli jego mniejszy brat? 2 grudnia sąd przesłuchał urzędnika bankowego, który w 2002 r. udzielił kredytu firmie w wysokości 70 tysięcy euro. Ponownie sędzia dziwił się, dlaczego Bank Przemysłowo-Handlowy udzielił wsparcia upadającej firmie, która na dodatek miała przynajmniej 1,6 miliona zł długu w różnych bankach. 18 grudnia sąd przesłucha ostatniego świadka i zamknie przewód sądowy. FIB

„ Komenda Powiatowa Paġstwowej Straőy Poőarnej we Wrzeijni ostrzega: co roku z powodu zatrucia czadem ginie w Polsce kilkadziesiãt osób! Cz÷sto wynika to ze zğej eksploatacji instalacji grzewczych. Przypominamy wi÷c za komendã o ministerialnym rozporzãdzeniu, zgodnie z którym naleőy usuwaå zanieczyszczenia z przewodów dymowych: 4 razy w roku w domach opalanych w÷glem lub drewnem, 2 razy w roku w domach opalanych gazem, raz w miesiãcu w zakğadach zbiorowego őywienia i usğug gastronomicznych. „ W sobot÷ 29 listopa-

da straőacy z Wrzeijni na ul. Legii Wrzesiġskiej pomagali ekipie karetki przetransportowaå chorego z nadwagã.

„ W niedziel÷ 30 listopa-

da w Pyzdrach samochód uderzyğ w przydroőny sğup. Powypadkowe resztki, plam÷ oleju i zğamany sğup usun÷li druhowie ochotnicy z Pyzdr.

„ W poniedziağek 1 grud-

nia w Starczanowie dachowağo auto. Interweniowağa OSP Nekla. DAI

Kronika policyjna

Wkracza prokuratura

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Ktoij wykorzystağ dane

osobowe mieszkanki Wrzeijni. Bez jej wiedzy i zgody zağoőyğ fikcyjne konto internetowe, a nast÷pnie zamieijciğ na portalu nasza-klasa.pl obraŏliwe treijci pod adresem jej koleőanek.

„ Na Osiedlu Tysiãcle-

cia grasuje zğodziejaszek. Ubrany w ciemnã kurtk÷, z kapturem na gğowie podbiega od tyğu do kobiet i wyrywa im torebki. 28 listopada, mi÷dzy godz. 18.00 a 21.00 miağy miejsce dwa takie zdarzenia. Policja apeluje o ostroőnoijå.

„ Nieznany sprawca wy-

biğ szyb÷ w oknie sklepu odzieőowego przy ul. Dzieci Wrzesiġskich. Jego ğupem padğa odzieő znajdujãca si÷ na wystawie. Do zdarzenia doszğo rankiem 29 listopada. Straty oszacowano na 500 zğ.

„ Kierowca forda potrã-

ciğ kobiet÷ przechodzãcã przez jezdni÷ przy ul. Sğowackiego (1 grudnia). Byğ trzeŏwy.

„ Wğamanie do Przed-

si÷biorstwa Wodno-Kanalizacyjnego. Nieznany sprawca poprzez wypchni÷cie okna dostağ si÷ do budynku socjalnego i szatni. Z ubraġ pracowników firmy ukradğ karty bankomatowe i pieniãdze. Do zdarzenia doszğo 3 grudnia mi÷dzy godz. 7.15 a 9.40. TOS


Reklama

5 grudnia 2008

www.wrzesnia.info.pl

5

PROSTA POŻYCZKA do 16000 zł – bez zaświadczenia o zarobkach, wystarczy tylko dowód osobisty i drugi dokument tożsamości. Na większe wydatki – WYGODNY KREDYT GOTÓWKOWY, nawet do 80 000 zł KREDYT KONSOLIDACYJNY, który zmieni wiele rat na 1 niższą. Dodatkowo pieniądze na dowolny cel. KREDYT DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA UPROSZCZONYCH ZASADACH. W OFERCIE RÓWNIEŻ KREDYTY SAMOCHODOWE ORAZ HIPOTECZNE

Serwis Kredytowy

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus sc Zapraszamy do biura sprzedaży: 62-300 Września ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00 tel/fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285 kom 0601 753 610 oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 – tel. 061 437 61 65

G

plus • NOWE MIESZKANIA

A. Goclik M. Rozrażewski

w budynku wielorodzinnym z windą

• DOMKI SZEREGOWE z ogródkiem i garażem na dwa samochody LOKALIZACJA - rejon ul. Słowackiego

www.wgiplus.pl e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

Bd-252a

W naszej ofercie znajdą Państwo szereg atrakcyjnych kredytów gotówkowych, m.in:

Kre-046a

Września, ul. Kościelna 6 tel. 061 670 85 51


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Kto wziął dwie stówy? Nowe bandy i mieszkańcy czekają na lód

<<

Nie wiadomo kiedy otwarte zostanie lodowisko przy ul. Gnieźnieńskiej. Wszystko uzależnione jest – jak co roku – od pogody. – Śledzimy na bieżąco różne prognozy i niektóre bardzo odbiegają od siebie. Dlatego trudno coś w tej chwili powiedzieć. Ale jest szansa, że na święta Bożego Narodzenia będzie można przyjść na łyżwy – mówi Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych. Dodajmy, że w tym roku wyremontowana została instalacja chłodzenia lodowiska. Inwestycja pochłonęła ponad 15 tys. zł. – Niestety, konieczne są do tego jeszcze zimne noce i dnie – mówi Z. Ogrodowicz. – Temperatura w dzień nie może przekraczać 2-3 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku, nawet jak uda nam się zamrozić lodowisko, w dzień nie będzie się ono nadawało do jazdy na łyżwach. Tafla będzie się topić, a my poniesiemy niepotrzebne wydatki. Nowością będzie w tym roku profesjonalna banda hokejowa okalająca całe lodowisko (kosztowała 109 tys. zł). – Zapewni ona większe bezpieczeństwo korzystającym z uroków zimowych przejażdżek na łyżwach i stworzy nowe możliwości wrzesińskim hokeistom – cieszy się Z. Ogrodowicz. – Seniorzy oprócz regularnych treningów rozegrają mecze pokazowe, młodzież będzie mogła uczestniczyć w zajęciach szkółki hokejowej. Ceny biletów w tym sezonie się nie zmienią: bilet normalny będzie kosztował 4 złote, ulgowy 3. Za wypożyczenie łyżew zapłacimy 2 złote za godzinę. KUL

dok. ze s. 1

Pan Roman sğağ kolejne pisma. Tym razem do naczelnika poczty z zapytaniem, gdzie sã jego pieniãdze. Pocztowcy poszperali w papierach. Troch÷ to trwağo – jakieij trzy tygodnie, bo dokumentacja trafiğa juő do Bydgoszczy. Ale udağo si÷. Naczelnik wrzesiġskiej poczty L. Gawarecki pod koniec wrzeijnia poinformowağ pana Romana, őe przecieő ten osobiijcie 11 sierpnia odebrağ dwie stówki. Dziwne – pomyijlağ pan Roman. – Odebrağem? Osobiijcie? Ciekawe, w jaki sposób, skoro ani 11, ani dzieġ wczeijniej, ani dwa i póŏniej takőe nie byğo mnie w domu – dodağ w myijlach. Poczta jednak miağa niezbite dowody „winy” pana Romana. „W zağãczeniu przesyğam Panu skan przedmiotowego przekazu” – dopisağ grzecznie Leszek Gawarecki. Skan, owszem, byğ. W miejscu na podpis odbiorcy pojawiğy si÷ jakieij szlaczki. Ha! Wi÷c jednak ktoij podpisağ! – Cholera! Moőe to jednak őona? – zastanawiağ si÷ nasz bohater. Mağőonka zaprzeczyğa. Zdecydowanie! Kolejne pismo informowağo naczelnika poczty, őe opisana przez niego sytuacja nie mogğa mieå miejsca, gdyő pan Roman byğ w tym czasie we Wrzeijni nieobecny.

Informuję, że czterokrotnie byłem przed mieszkaniem, ale nikogo nie zastałem – napisał naczelnik.

 Naczelnik Leszek Gawarecki

Fot. Tomasz Szternel

Naczelnik Gawarecki to dobry naczelnik. Chciağ wyjaijniå spraw÷ osobiijcie. Najlepiej w domu pana Roberta. Aby nie fatygowaå klienta. I rozpoczãğ w÷drówk÷ po wrzesiġskim osiedlu; trzy razy pocağowağ klamk÷. Pana Romana nie byğo w domu, őony teő. W koġcu 28 paŏdziernika wieczorem udağo si÷ – zastağ őon÷ pana Romana w mieszkaniu. – Naczelnik powiedziağ, őe

poczta ma jakieij procedury i my musimy podpisaå oijwiadczenia, őe to nie jest nasz podpis. Dla mnie sprawa jest jasna. W piijmie wyjaijniğam, őe ani mãő, ani ja nie odbieraliijmy őadnych pieni÷dzy – denerwuje si÷ őona pana Romana. Sprawa jest skomplikowana. Takã rzecz musi zağatwiå ktoij z kierownictwa. – Ten temat pilotuj÷ ja, dlatego pojawiğem si÷ u tych paġstwa w domu – ripostuje Gawarecki. – Na podstawie zwykğego oijwiadczenia nie mog÷ wypğaciå őadnych pieni÷dzy. Musz÷ zebraå materiağ grafologiczny, podpis tego pana i tej pani oraz listonosza, który peğniğ sğuőb÷, i przesğaå do dziağu kontroli Poczty Polskiej do Poznania. Tam zbada je grafolog i potem zapadnie decyzja, zakoġczyğ. TOM *prawdziwe imi÷ bohatera zastrzeőone do wiadomoijci redakcji.

Reklama

Obywatel wygrał z policją drogową Wrzesiński kierowca wygrał proces z drogówką. Poszło o fatalne oznakowanie ul. Sikorskiego. Zdarzenie miağo miejsce w lipcu. Przy ul. Sikorskiego wrzesiġska drogówka zastawiğa „puğapk÷” na kierowców. W krzaczkach ustawiono fotoradar, który pstrykağ zdj÷cia kierowcom przekraczajãcym dozwolonã pr÷dkoijå. Urzãdzenie reagowağo, jeijli auto jechağo szybciej niő 50 km/ h. Cz÷ijå kierowców byğa po prostu zdezorientowana – na dwukilometrowym odcinku moőna byğo jechaå róőnymi pr÷dkoijciami: do 90 km/h,

do 70 km/h i do 50 km/h. Na dodatek cz÷ijå znaków przysğaniağy gağ÷zie drzew. Policja jednak zaczaiğa si÷ na trzystumetrowym odcinku, gdzie moőna byğo jechaå do 50 km/h i… robiğa swoje. W takã puğapk÷ wpadğ Przemysğaw Nowak, który w terenie zabudowanym miağ jechaå 77 km/h zamiast dozwolonych 50 km/h. Wyszğo pi÷kne zdj÷cie dokumentujãce wykroczenie. Kierowca jednak nie przyjãğ dwustuzğotowego mandatu. W mi÷dzyczasie zmieniğo si÷ oznakowanie feralnego odcinka, jakby ktoij zorientowağ si÷, őe coij jest nie tak. Sãd Rejonowy we Wrzeijni przyznağ jednak racj÷ wrzesiġskiej drogówce i podtrzymağ mandat, na dodatek obciãőyğ kierowc÷ kosztami post÷-

powania w wysokoijci 80 zğ. Sãd wydağ wyrok w trybie nakazowym, bez wysğuchania tego, co kierowca ma do powiedzenia. P. Nowak odwoğağ si÷ do Sãdu Okr÷gowego w Poznaniu i... wygrağ! Po tym, jak zaczãğ robiå dookoğa tej sprawy szum, przy ul. Sikorskiego zacz÷ğo si÷ zmieniaå oznakowanie. O dziwo, s÷dzia z Poznania bardziej rozumiağ to, co dzieje si÷ przy Sikorskiego we Wrzeijni i uznağ, őe na tym fragmencie ulicy moőna byğo si÷ poruszaå z pr÷dkoijciã do 70 km/h, a nie do 50 km/ h. Na dodatek potwierdziğ to przybyğy na rozpraw÷ policjant. W zwiãzku z tym Nowakowi obniőono mandat do 100 zğ i dwóch punktów karnych. Wyrok zaiste salomonowy. FIB

Reklama

Najnowszy numer „Kwartalnika Fotografia” zawiera kilkadziesiąt fotografii Ireneusza Zjeżdżałki, a także analizy Jego twórczości Do kupienia – w redakcji i w biurze ogłoszeń „WW”

w asortymencie z certyfikatem jakości

Inn-513f

Węgiel, ekogroszek, miał, koks oferuje GS „S.Ch.” Września, ul. Kolejowa10.


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności

7

Mikon na krawędzi upadku 300 <<

dok. ze s. 1

Pracownicy Mikonu bojã si÷, őe zakğad, w którym przepracowali wiele lat, niebawem przestanie istnieå. – Z przedsi÷biorstwem jestem zwiãzany od 1968 r. i musz÷ z przykroijciã stwierdziå, őe tak ŏle jeszcze nigdy nie byğo – przyznaje prezes spóğki Stanisğaw Konrad. – Nigdy w wieloletniej historii naszej firmy nie wstrzymaliijmy teő na tak dğugo produkcji. Powodem zatrzymania „taijmy” – wbrew pozorom – nie jest brak zamówieġ. Podstawowym problemem jest brak zbytu na szyte w Mikonie ubrania. – To rezultat ijwiatowego kryzysu – stwierdza S. Konrad. – Ludzie po prostu mniej kupujã, dlatego musieliijmy zawiesiå wykonywanie zamówieġ. Mam nadziej÷, őe dzi÷ki zbliőajãcym si÷ ijwi÷tom wszystko ruszy. Ale tak naprawd÷ nie wiem, co b÷dzie po nowym roku. Niestety, nie moőemy wykluczyå, őe nastãpi likwidacja zakğadu. Ale w tej chwili nie chc÷ o niczym wyrokowaå. Licz÷, őe do speğnienia czarnego scenariusza po prostu nie dojdzie. Ratunkiem dla Mikonu mogğoby byå jego wchğoni÷cie przez jednã z polskich firm, potentata na rynReklama

osób zatrudnia Przedsi÷biorstwo Odzieőowe Mikon. Czy wszyscy znajdã si÷ na bruku?

 Czy załoga Mikonu po 1 stycznia 2009 r. wróci do zakładu ? ku odzieőowym. Ale i te plany si÷ oddalajã. – Prowadziliijmy wst÷pne rozmowy z jednã firmã, ale teraz zaczyna si÷ ona wycofywaå z wczeijniejszych ustaleġ. Byå moőe przestraszyğa si÷ kryzysu, ale mogã kierowaå niã teő jeszcze inne przesğanki – mówi S.

Fot. Łukasz Różański

Konrad. – Jest bardzo ŏle. Szanse na przetrwanie Mikonu oceniam jako – „póğ na póğ”. Cağã sytuacjã najbardziej zaniepokojona jest jednak 300-osobowa zağoga Mikonu. Obecnie wszyscy pracownicy firmy przebywajã na urlopach. Wi÷kszoijå – jak zapew-

niğ nas prezes Konrad – na urlopach pğatnych. – Poczãtkowo chciano nas wszystkich wysğaå na urlopy bezpğatne, ale podnieijliijmy bunt – przyznaje zağoga. – Nie otrzymaliijmy jeszcze wypğat za paŏdziernik i listopad. Nie wiemy, kiedy i czy je otrzymamy. – Wypğaty za paŏdziernik b÷dã jeszcze w tym tygodniu – zapewnia S. Konrad (rozmawialiijmy z nim w ijrod÷ – przyp. red.). – Co do wypğat za listopad, nie wiem kiedy b÷dã. Praktycznie zawsze mamy miesi÷czne opóŏnienie. – Boimy si÷ o naszã przyszğoijå – przyznaje pani Teresa (nazwisko do wiadomoijci redakcji). – Idã ijwi÷ta, a my zostaliijmy bez ijrodków do őycia. Chcieliijmy, aby prezes dağ nam

pieniãdze na kieğbas÷, abyijmy mieli co jeijå podczas ijwiãt Boőego Narodzenia. Ale odmówiğ. – Zaczynajã juő do nas przychodziå pierwsze osoby z Mikonu z proijbã o pomoc – przyznaje Teresa Zmuda, kierownik Oijrodka Pomocy Spoğecznej w Miğosğawiu. – B÷dziemy starali si÷ im pomóc, ale nasze ijrodki sã bardzo ograniczone. Niewiele moőemy tak naprawd÷ zdziağaå. – Z wielkã obawã patrzymy na to, co si÷ dzieje. Licz÷, őe sytuacja nie b÷dzie si÷ pogarszaå – mówi burmistrz Miğosğawia Zbigniew Skikiewicz. – Upadek Mikonu oznaczağby katastrof÷ zarówno dla naszej gminy, jak i cağego powiatu wrzesiġskiego. – Powiedziano nam, őe moőemy si÷ sami zwalniaå – przyznajã ze smutkiem pracownicy Mikonu. – Jeijli to zrobimy, nie otrzymamy jednak „kuroniówki”. A őyå z czegoij trzeba. Pracownicy w Mikonie nie zarabiajã duőo. IJrednio na r÷k÷ otrzymujã 800-900 zğ. Jak sami przyznajã, to niewiele, ale zawsze jakiij pieniãdz. – Jeőeli pracodawca zdecyduje si÷ na zwolnienia, b÷dzie nas musiağ o tym powiadomiå – mówi Eugeniusz Wiijniewski, dyrektor wrzesiġskiego „poijredniaka”. – Musimy bowiem mieå czas na opracowanie jakiegoij projektu pomocowego.


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności

Płacą mniej i zwalniają ludzi Cienki grudzień szykuje się w branży samochodowej. IJwiatowy kr yzys ekonomiczny w pierwszej kolejnoijci uderzyğ w przemysğ samochodowy. Banki przestağy dawaå ludziom pieniãdze na zakup aut, automatycznie zacz÷ğa spadaå ich sprzedaő, zwğaszcza tych branych w leasingu dla firm. Najbardziej odczuğa to fabryka Volkswagena w Antoninku, w którym sztandarowym produktem jest dostawczy volkswagen caddy. Dlatego zakğad zaczãğ mniej produkowaå. – Przerwy w produkcji b÷dã dotyczyğy weekendów. Wstrzymamy produkcj÷ mi÷dzy Boőym Narodzeniem a Nowym Rokiem. Zatrzymanie nastãpi dokğadnie 19 grudnia, choå w dalszym ciãgu b÷dzie funkcjonowağ Zakğad Samochodów Specjalnych w Swarz÷du. Przerwa mi÷dzy ijwi÷tami nie wpğynie na pensje, które b÷dã wypğacone w peğnym wymiarze – mówi Piotr Danielewicz, rzecznik prasowy Volkswagen Polska w Poznaniu.. Wiadomo teő, őe niemiecki producent nie b÷dzie przedğuőağ umów z osobami, które znalazğy zatrudnienie poprzez Agencj÷ Pracy

130

osobom, zatrudnionym przez agencj÷ pracy tymczasowej, nie przedğuőono umów z VW

 Pracownicy Volkswagena bez paniki przyjęli ostatnie problemy firmy Tymczasowej. Volkswagen nie chciağ nam zdradziå, jaka to jest liczba osób. Sytuacja w zakğadzie jest bardziej zğoőona, o czym mówiã wrzeijnianie tam zatrudnieni. – Nie tylko juő nie pracujemy w soboty i niedziele, ale równieő dramatycznie obci÷to nam nadgodziny. Teraz co najwyőej dostajemy pojedyncze w ciãgu tygodnia. W zwiãz-

ku z tym wynagrodzenia nieco spadğy, ale nie jakoij tragicznie, moőe z dziesi÷å procent. Ogólnie to moőna si÷ nawet cieszyå, bo jednak pğacã nam za czas, gdy nie b÷dziemy pracowaå – mówi pracownik Volkswagena z pi÷cioletnim staőem. – Zwolnieġ nie ma. Ale wiem, őe nie przedğuőajã umów tym, którzy mieli prac÷ przez agencj÷, w sumie byğo to ok. 130 osób. Lepsze

Wiele osób dojeődőa równieő do pracy do kolejnego potentata motoryzacyjnego – producenta opon Bridgeston Poznaġ. – Na pewno odczuwamy ten kryzys, ale na przykğad nadgodzin nam nie obci÷li. Pensje sã troch÷ mniejsze, ale wyrównujã nam to urlopami, wi÷c nikt nie robi z tego tragedii. Zapowiedzieli teő jakãij przerw÷ w produkcji mi÷dzy ijwi÷tami, o zwolnieniach teő nikt jakoij nie dyskutuje – mówi wrzeijnianin zatrudniony Fot. Tomasz Małecki w Bridgestonie. W „oponach poznaġskich” dowiedzieliijmy si÷, őe fakto niő grupowe zwolnienia w takim tycznie przerwa w produkcji zaponp. seacie – mówi pracownik. wiedziana jest od 23 do 27 grudnia. – Chciağem pracowaå w VW na stağe, bo – jak na warunki wrzesiġskie – moőna tu nieŏle zarobiå, ale niestety powiedziano mi, őe nie przedğuőã Najgorsze, őe moőe zadziağaå ze mnã umowy, bo robot÷ dostağem „efekt domina” i kryzys dotknie przez t÷ agencj÷. Szczerze mówiãc, to równieő podwykonawców giganbyğa ijrednia informacja przed ijwi÷tatów motoryzacji np. Gestamp? mi – mówi pracownik fabryki. Oby bez ofiar. FIB

Kolejne miliony na inwestycje gminne Baranowski: – Nie ma sensu narzucania strażnikom miejskim „planów sprzedażowych” mandatów.

Straż miejska wie już mniej więcej, ile mandatów wystawi w przyszłym roku. Radni nie mogli się temu nadziwić. 25 listopada odbyğo si÷ wspólne posiedzenie komisji rady miejskiej, czyli taka minisesja przed sesjã. Celem spotkania byğo omówienie budőetu na przyszğy rok. Tajniki budőetu odsğaniali: burmistrz Tomasz Kağuőny i skarbnik Jolanta Koijciaġska. Radni natomiast zadawali pytania. Rajcy zd÷bieli, gdy zauwaőyli w tabelach budőetowych, őe do kasy gminy wpğywajã pieniãdze z tytuğu podatku od psa. Problem w tym, őe ten podatek nie istnieje juő od ponad roku, a mimo to pieniãdze nadal spğywajã. – To kwoty wynikajãce z egzekucji zalegğego podatku z lat ubiegğych. Niestety, musimy to zapisywaå w budőecie – tğumaczyğ Tomasz Kağuőny. Radny Bronisğaw Dankowski (SLD) wyijledziğ w budőecie, őe straőnicy miejscy juő wiedzã, ile w przyszğym roku wystawiã mandatów i grzywien. Ma ich byå na kwot÷ 90 tys. zğ. – Czy to znaczy, őe straő wystawi wi÷cej mandatów niő w bieőãcym roku? Jak to jest wyliczane? – pytağ Dankowski. – Dobrze byğoby, aby straő nie szğa na ğatwizn÷ i wystawiağa mandaty tylko za parkowanie w niedozwolo-

 Radny Maciej Baranowski był aktywny „na odcinku sportu” nym miejscu, zwaőywszy na to, őe w centrum miasta brakuje miejsc parkingowych. Na terenie gminy odnotowujemy liczne akty wandalizmu czy teő zaijmiecania, moőe na to poğoőyå wi÷kszy nacisk? – zauwaőyğ radny Jan Nowak (PO). – Myijl÷, őe nie ma sensu nakğadanie na straőników „planów sprze-

Fot. FIB

daőowych”, czyli obowiãzkowego limitu wystawianych mandatów – powiedziağ radny Maciej Baranowski (PO), majãc na myijli rozwiãzania poznaġskie w tej kwestii. – Nie mam őadnych zastrzeőeġ do pracy straőy miejskiej. Moim zdaniem wyrabiajã nawet 150% normy – mówiğ Kağuőny. Dodajmy jeszcze, őe muni-

cypalni dostanã 6% podwyőki pensji. Gmina na utrzymanie straőy miejskiej wyda 645 tys. zğ. Baranowski proponowağ, aby wi÷cej ijrodków przeznaczyå na szkolenie mğodzieőy w klubach. Pieniãdze miağyby byå przesuni÷te z dziağu na organizacje róőnych imprez sportowych, co oznaczağoby, őe niektóre zaplanowane juő zawody wypadğyby z kalendarza. Burmistrz byğ raczej sceptycznie nastawiony do tego pomysğu. W 2009 r. dochody budőetu gminy b÷dã wynosiğy 93 968,389 zğ, a wydatki 107 018,655 zğ. Wskaŏnik inwestycyjny ma wynieijå 24% (stosunek wszystkich wydatków do inwestycji). W bieőãcym roku byğo to aő 36%. A wi÷c spadek o 12%. Na inwestycje zaplanowano 26 milionów zğ. Najwi÷ksze z nich to budowa dróg na osiedlach i wsiach

– 3,5 mln zğ, budowa ulicy Armii Poznaġ wraz z rondem – 2,5 mln zğ (pod warunkiem, őe projekt „zağapie si÷” do programu tzw. „schetynówek”), przebudowa ulicy Szkolnej – 1,1 mln zğ. Planuje si÷ równieő rozpocz÷cie budowy hal sportowych w Chwalibogowie i Kaczanowie (jeijli b÷dzie dofinansowane ze ijrodków europejskich) – ğãcznie 2,2 mln zğ, oraz kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie – 2,5 mln zğ. Ma powstaå równieő kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 1 za jeden milion zğ w ramach programu „Orlik 2012” albo „Blisko boisko”. Rozpocznie si÷ wznoszenie budynku wielofunkcyjnego w Centrum II (ul. Wielkopolska). Ma tu byå ulokowana m.in. biblioteka publiczna – 0,5 mln zğ. B÷dzie równieő termomodernizacja WOK-u – 600 tys. zğ (ma byå dofinansowanie z Ministerstwa Kultury), a takőe dokoġczenie budowy hali sportowej przy SSP 1 – 2 mln zğ. Powstanã kolejne ijcieőki rowerowe. Przy wspóğudziale GDDKiA ma zostaå dokoġczony odcinek mi÷dzy Obğaczkowem a Wrzeijniã. Gmina wyasygnowağa na ten cel 300 tys. zğ, a 500 tys. zğ pójdzie na kolejny odcinek trasy rowerzystów wokóğ zalewu wrzesiġskiego. Zaprojektowana zostanie równieő ijcieőka mi÷dzy Gonicami a Wrzeijniã. W 2009 r. gmina Wrzeijnia zacznie spğacaå obligacje komunalne. Na ten cel wyda 2 miliony zğotych. FIB


Wiadomości Wrzesińskie

Aktualności Darmowy dostęp do internetu We Wrześni nie ma ani jednej kawiarenki internetowej. Burmistrz pracuje nad tym, aby dostęp do netu był bezpłatny. Jeden z uőytkowników naszego portalu informacyjnego www. wrzesnia. info.pl zauwaőyğ nast÷pujãcy problem: Dlaczego nie ma ani jednej ecafe we Wrzeijni? Czy musz÷ wykupiå abonament i pğaciå co miesiãc, po to by raz w miesiãcu zajrzeå do Internetu, bo nie ma e-cafe?! Faktycznie, w mieijcie nie ma ani jednej kawiarenki internetowej. Onegdaj byğo kilka. Jedna z nich naleőağa do burmistrza Wrzeijni. TeReklama

raz z Internetu w publicznym miejscu moőna korzystaå tylko na rynku. Znajduje si÷ tutaj tzw. hotspot (miejsce, gdzie przychodzãc ze swoim komputerem, moőemy bezpğatnie korzystaå z bezprzewodowego dost÷pu do Internetu). Moőna przejrzeå strony internetowe albo wysğaå mejla. Pod warunkiem, őe nadajnik si÷ nie „zawiesi”, tak jak to miağo miejsce 1 grudnia przed poğudniem. Swoim zasi÷giem hot-spot obejmuje równieő gabinet burmistrza. Burmistrz Tomasz Kağuőny pracuje nad tym, aby dost÷p do sieci byğ ğatwiejszy. – Przygotowujemy z firmã Inea projekt, który zapewni dost÷p do Internetu w naszej gminie w miejscach, w których obecnie nie

rok zaplanowano 710 tysi÷cy zğotych na ten cel. Budowa systemu b÷dzie polegağa na instalacji tzw. masztów Wimax poğãczonych sieciã ijwiatğowodowã. Internet ma byå szerokopasmowy – czyli szybki – i z zağoőenia bezpğatny, choå do komputerów trzeba b÷dzie zağoőyå specjalne karty. tysyci÷cy zğotych w przyszğym Naleőy spodziewaå si÷, őe inicjatywa roku gmina Wrzeijnia wyda na gminy Wrzeijnia b÷dzie konkurencyjdarmowy dost÷p do internetu na w porównaniu z innymi operatorami dziağajãcymi na rynku. Burmistrz zastrzega, őe zanim ruszy ten „Internet dla ludu”, to jeszda si÷ skorzystaå z sieci. Gigantycz- cze duőo wody we Wrzeijnicy upğynie. ny hot-spot ma powstaå w oparciu Powodem sã formalnoijci zwiãzane o Wimax (internet radiowy – przyp. z budowã ijwiatğowodu. Po prostu red) – mówi Tomasz Kağuőny. W bu- biurokracja jest przy tym ogromna. dőecie gminy Wrzeijnia na przyszğy FIB

700

www.wrzesnia.info.pl

9 Co słychać

5 grudnia 2008

„ Tomasz Kağuőny i Wal-

demar Grzeijkowiak, czyli burmistrz Wrzeijni i jeden z jego dwóch zast÷pców, goijcili w tym tygodniu w Dreŏnie. Powodem byğo nawiãzanie wspóğpracy. W

„ W Intermarché przy

ulicy Koijciuszki za jednorazowe foliówki trzeba pğaciå (6 groszy za sztuk÷). Denerwuje to niektórych klientów, bo w innych marketach, np. w Kauflandzie, takie opakowanie jest za darmo. Do tematu jednorazówek i ekologii wrócimy w przyszğym tygodniu. W

„ „Wrzeijni portret wğas-

ny”, czyli album ze starymi pocztówkami Wrzeijni na pewno przed ijwi÷tami trafi do rãk osób, które dokonağy przedpğaty. Ksiãőka jest juő wydrukowana, ale pojechağa do oprawy do jednej z poznaġskich introligatorni. W

„ Nikt tak naprawd÷

nie wie, kiedy zakoġczy si÷ remont Muzeum Regionalnego we Wrzeijni, dlatego poszukujemy innego miejsca na wystaw÷ poijwi÷conã pami÷ci i twórczoijci Ireneusza Zjeődőağki. Moőe ktoij dysponuje odpowiednim miejscem? Prosimy o przesyğanie propozycji na adres redakcji. W przyszğym roku nakğadem naszego wydawnictwa ukaőe si÷ monografia zmarğego w tym roku wrzesiġskiego artysty. W

„ „Ziemia IJwi÷ta wedğug IJliwczyġskiego” – tak zatytuğowany jest kalendarz autorski na 2009 rok Waldemara IJliwczyġskiego. Pod koniec przyszğego tygodnia b÷dzie moőna nabyå go we wrzesiġskich ksi÷garniach oraz w redakcji „Wiadomoijci Wrzesiġskich” przy ul. Fromborskiej, jak równieő w biurze ogğoszeġ przy Warszawskiej. W „ Starostwo Powiatowe we Wrzeijni zaprasza kinomanów na kolejny film cyklu „Kino konesera”. Obraz Emila Kusturicy „Obiecaj mi” wyijwietlony zostanie w Kinie Trójka we wtorek 16 grudnia. Poczãtek seansu o godz. 19.00. AW „ Przedszkole nr 4 „Miij Uszatek” we Wrzeijni w ramach akcji „I Ty moőesz zostaå IJwi÷tym Mikoğajem” zaprasza do siebie dzieci z terenu gminy Wrzeijnia, nieobj÷te edukacjã przedszkolnã. Placówka znajdujãca si÷ przy ul. Kiliġskiego moőe od 15 do 19 grudnia zapewniå bezpğatny i atrakcyjny pobyt z wyőywieniem aő 20 dzieciom. Zgğoszenia przyjmowane sã w biurze przedszkola. DAI


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Gmina

Żołnierz i posterunek WOK-u? W przyszłym tygodniu dowiemy się, kto będzie kierował Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury. Burmistrz Tomasz Kağuőny nietypowo, bo na forum portalu www. wrzesnia.info.pl, ogğosiğ, őe poszukuje kandydata na stanowisko dyrektora WOK-u. Ogğoszenie powtórzyğ w wydaniu papierowym „Wiadomoijci Wrzesiġskich” i w swoich „Wieijciach z Ratusza”. Kandydaci powinni speğniaå nast÷pujãce warunki: wyksztağcenie wyősze magisterskie humanistyczne lub artystyczne, znajomoijå zagadnieġ i przepisów prawnych dotyczãcych funkcjonowania instytucji kultury, umiej÷tnoijå zarzãdzania instytucjã kultury, kreatywnoijå oraz stan zdrowia pozwalajãcy na obj÷cie stanowiska kierowniczego.

Kandydaci mogli zgğaszaå swoje kandydatury do ubiegğego piãtku. Jak nas poinformowağ ratusz, trafiğy oferty czterech osób. Niestety, burmistrz nie chciağ nam podaå nazwisk potencjalnych kandydatów – W tym wypadku nie naleőy ujawniaå nazwisk kandydatów, poniewaő nie majã tu zastosowania przepisy o naborze, które dotyczã tylko pracowników samorzãdowych. Nie ma wi÷c podstawy prawnej, aby podawaå nazwiska – oznajmiğ Kağuőny. Dodağ tylko, őe dwie oferty wpğyn÷ğy z zagranicy i dwóch kandydatów nie speğnia wymogów formalnych. Wedğug burmistrza nowy dyrektor WOK-u powinien byå „sprawnie zarzãdzajãcy i z jakimij poj÷ciem o kulturze”. Jedynym kandydatem, który nie zastrzegğ sobie danych, jest Artur Pruchniewicz, pseudonim artystyczny Őoğnierz. Wokalista hiphopowego zespoğu Desant Wrz, student piãtego roku kulturoznawstwa w Wyőszej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Őoğnierz wystartowağ z otwartã przyğbicã. Burmistrz ogğosiğ nabór na portalu – i Pruchniewicz ogğosiğ swój program na portalu. Szeijciostronicowy program uzdrowienia sytuacji

Restauracja muzeum

Wszelkie zaproponowane przeze mnie koncepcje są płynne. Pozostawiam je do dyskusji – mówi Żołnierz.

w WOK-u zatytuğowağ „Z mniejszã pompã, ale z grubszej rury”. Őoğnierz chciağby wprowadziå wi÷cej inicjatyw mğodzieőowych do wrzesiġskiej kultury. Sprowadzanie gwiazd wielkiego formatu za horrendalne sumy to – zdaniem Őoğnierza – pójijcie na ğatwizn÷, które nie wnosi niczego trwağego do wrzesiġskiej kultury. Pruchniewicz obiecuje kóğko fotograficzne, chce zainicjowaå cykliczne jam session. W programie czytamy równieő o pomyijle zorganizowania niskobudőetowych spotkaġ z poetami, artystami i ludŏmi sztuki. Co oferujã pozostali dwaj kandydaci – wie burmistrz, ale nie ujawni. – Nie mog÷ tego zdradziå, bo to ja w ogğoszeniu prosiğem kandydatów o przedstawienie takiego pomysğu – zakoġczyğ Kağuőny. Tomasz Mağecki

 Artur Pruchniewicz vel Żołnierz

Kałużny jest mózgiem

4

W ratuszu utworzony został referat promocji. Jego mózgiem został sam burmistrz Tomasz Kałużny.

 Stary dach muzeum zniknął Dobiega koġca remont budynku Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesiġskich. – 28 grudnia odb÷dzie si÷ wernisaő wystawy z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego – informuje Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor placówki. – Dzieġ póŏniej muzeum b÷dzie normalnie czynne – zapewniğ. Poczãtkowo zakğadano, őe remont b÷dzie trwağ do 15 paŏdziernika. – Remont starych budowli ma to do siebie, őe jak zaczyna si÷ renowacj÷, to wtedy wychodzi cağa prawda o stanie budynku. Cz÷sto okazuje si÷, őe to, co zaplanowaliijmy, nie wystarcza – tak burmistrz Tomasz Kağuőny odpowiadağ podczas ostatniej sesji na pytania radnych o przedğuőajãcy si÷ remont placówki przy ul. Dzieci Wrzesiġskich. W tym roku remont pochğonãğ okoğo 340 tys. zğ, choå poczãtkowo planowano wydaå na ten cel raptem

Fot. Majownik

Fot. TOM

200 tys. Za te pieniãdze rozebrano dach, krokwie oraz strop nad pierwszym pi÷trem i poğoőono wszystko od nowa. Mazurkiewicz chciağ wykorzystaå remont do przeniesienia biblioteki na parter, w miejsce obecnych sal wystaw czasowych. Odciãőyğoby to stropy. Na razie jednak zarzucono t÷ koncepcj÷. – Decyzje podejmuje burmistrz. Na dziij pozostaje wszystko status quo – zakomunikowağ nam Mazurkiewicz. Przypomnijmy, őe najstarsza cz÷ijå budynku pochodzi z 1790 roku. W latach czterdziestych XIX w. dobudowano pi÷tro. W roku 1903 powstağo skrzydğo poğudniowe (od ul. Laskowskiego). W latach 80. XX w. dobudowano ostatni fragment, gdzie mieszczã si÷ biura muzeum oraz czytelnia. Poprzedni duőy remont, tj. wğaijnie wymian÷ dachu, przeprowadzono w latach 50. ubiegğego wieku. TOM

Marzena Tabaczyġska, Marcin Maciejewski, Marek Przyjemski oraz Szymon Krajniak – to osoby, które od poczãtku miesiãca zajmujã si÷ promocjã gminy Wrzeijnia. Bezpoijredniã koordynacj÷ i nadzór nad referatem sprawuje sam burmistrz Tomasz Kağuőny. – W referacie zostağy zebrane razem osoby, które w ratuszu zajmowağy si÷ ijrodkami Unii Europejskiej, promocjã, organizacjã gminnych imprez w dziedzinie kultury, biuletynem urz÷du, stronã www – wylicza burmistrz. – Nie zostağa zatrudniona őadna nowa osoba – podkreijla. – Dotychczas osoby te nie byğy zorganizowane w őaden referat czy wydziağ i, zajmowağy pojedyncze stanowiska. – Nie mamy jeszcze wyznaczonego zakresu obowiãzków – informuje Krajniak, który zostağ „namaszczony” przez burmistrza na kierownika referatu promocji. – Na pewno b÷dziemy zajmowaå si÷ tymi sprawami, które robiliijmy dotychczas. Na pewno b÷dziemy teő odpowiedzialni za wszystkie imprezy organizowane przez urzãd miasta i gminy. Mam tutaj na myijli choåby takã imprez÷, jak prawybory. Ale nie tylko. Przypomnijmy, őe wydziağ promocji istniağ juő w ratuszu w czasach, gdy burmistrzem byğa Maria Taciak. Jego ówczesnym naczelnikiem byğ Maciej Tomczak. Gdy w ratuszu zmieniğa si÷ jednak wğadza, wydziağ

osoby wchodzã w skğad referatu promocji w Urz÷dzie Miasta i Gminy we Wrzeijni.

 Szymon Krajniak, kierownik referatu promocji w ratuszu Fot. KUL zostağ zlikwidowany. T. Kağuőny stwierdziğ, őe sam b÷dzie bezpoijrednio zajmowağ si÷ sprawami promocji gminy – i tak teő si÷ stağo. Jednym z jego pomysğów byğo choåby zamontowanie w róőnych cz÷ijciach miasta krasnali, z którymi nasze miasto miağo byå kojarzone w cağym kraju (plany te jednak si÷ nie ziijciğy). Ale byğy teő bardziej trafne pomysğy, jak choåby reaktywacja prawyborów. – Teraz nasz referat b÷dzie odpowiedzialny za ich realizacj÷ – mówi Sz. Krajniak. – Dotychczas przygotowywali je urz÷dnicy z róőnych wydziağów. Teraz spoczywaå to b÷dzie na naszych barkach. Na pytanie, czy nowa komórka ma juő jakieij pomysğy na promocj÷

Wrzeijni usğyszeliijmy, őe oczywiijcie tak. – Póki co, nie chc÷ nic jednak zdradzaå – zastrzega Krajniak. Nie wiadomo jeszcze, w jakim pomieszczeniu ratusza zlokalizowany zostanie referat promocji. – Obecnie pracujemy w dwóch pokojach. Chcielibyijmy jednak mieå jedno wspólne biuro, które uğatwiğoby nam prac÷ – mówi Krajniak, który nie podjãğ jeszcze őadnych kluczowych decyzji wzgl÷dem pracy referatu. – Moőna powiedzieå, őe na razie si÷ aklimatyzujemy. Mam bardzo duőy ubaw, gdy ktoij mówi do mnie „panie kierowniku”. Nie lubi÷ tego. Wszystkich b÷d÷ traktowağ na stopie koleőeġskiej. Ale jak ktoij chce do mnie mówiå kierowniku, nie mog÷ mu zabroniå – ijmieje si÷. Nowy ratuszowy kierownik nie wyklucza nawiãzania wspóğpracy w wydziağem promocji i kultury w starostwie. Moőemy si÷ wymieniaå choåby doijwiadczeniami. Im wi÷cej osób ze sobã wspóğpracuje, tym wi÷ksza szansa, őe wymyijli si÷ coij dobrego. KUL


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Powiat

11

Ambitny budżet powiatu 1,29

Założenia budżetu powiatu są bardzo ambitne. 12% wydatków budżetowych w przyszłym roku pochłoną inwestycje.

Wedğug zağoőeġ dochody majã wynieijå 51 mln 666 tys. 105 zğ. Wydatki b÷dã o prawie 5 mln wyősze, tzn. b÷dã wynosiğy 56 mln 225 tys. 415 zğ. Deficyt ma byå pokryty z kredytów oraz dotacji, m.in. unijnych. 6,8 mln zğ zostanie przeznaczonych na inwestycje. Najwi÷cej, bo ponad poğow÷ pieni÷dzy wydanych na inwestycje, pochğonie przebudowa drogi powiatowej Bierzglinek – Gozdowo. Koszt budowy arterii to 3,7 mln zğ. Jednak warunkiem rozpocz÷cia inwestycji jest otrzymanie dofinansowania ze ŏródeğ zewn÷trznych. Inny odcinek drogi powiatowej z Targowej do Mağej Górki to 102 tys. 253 zğ. Spoijród szkóğ ponadgimnazjalnych najwi÷kszym beneficjentem inwestycji w przyszğym roku ma zostaå Zespóğ Szkóğ Technicznych i Ogólnoksztağcãcych przy ul. Kaliskiej. W projekcie budőetu zapisano 400 tys. na rozbudow÷ i modernizacj÷ boiska przy Kaliskiej. W roku 2009 ma powstaå w peğni profesjo-

mln zğ zaplanowano na renowacj÷ budynku starostwa powiatowego wraz z otoczeniem

matycznej. 25 tys. zğ zaplanowano wydaå na utworzenie serwisu internetowego starostwa powiatowego. 168 tys. zğ ma kosztowaå sporzãdzenie dokumentacji i wniosków o dofinansowanie i pozyskanie preferencyjnego finansowania. W budőecie zaplanowano takőe zakupy inwestycyjne. Najwi÷cej, bo ponad 150 tys. zğ, ma kosztowaå  Termomodernizacja kompleksu budynków szkolnych na Kaliskiej – zadanie inwestycyjne nr 1 oświacie Fot. TOM zakup zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, urzãdzeġ nalny stadion z bieőniã tartanowã. wanie i pozyskanie preferencyjnego pomieszczeġ (w tym auli) w Liceum i multimedialnych z oprogramowaKompleks budynków szkolnych wraz finansowania. Ogólnoksztağcãcym (320 tys.). niami. Zakup samochodu to wydainternatem oraz sala gimnastyczna W pozostağych szkoğach planuje W roku 2009 zaplanowano tek 99 tys. zğ. Tyle plany. Őycie je z pewnoijciã pochğonie 756 tys., z czego 590 tys. si÷ mniejsze inwestycje: remont sa- teő inne remonty i modernizacje. to termomodernizacja internatu.Po- nitariatów w Zespole Szkóğ Politech- 1,29 mln pochğonie dalszy remont bu- zweryfikuje. Jest pewne, őe na kaőnad 100 tys. z tej kwoty to pieniãdze nicznych (140 tys.), wymiana okien dynku starostwa powiatowego wraz dej sesji w przyszğym roku őelaznym przeznaczone na sporzãdzenie do- w Zespole Szkóğ Zawodowych nr 2 z otoczeniem. Kolejne 100 tys. zğ to punktem obrad b÷dzie zmiana buTomasz Mağecki kumentacji, wniosków o dofinanso- przy Koszarowej (132 tys.) i remont rozbudowa infrastruktury teleinfor- dőetu powiatu.

Zaskakujące zmiany personalne w starostwie

Nie będzie gabinetów politycznych – Nie zamierzam powoğywaå swojego gabinetu politycznego. Uwaőam, iő obecna struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego we Wrzeijni gwarantuje dobrã realizacj÷ powierzonych zadaġ – podkreijliğ. – A upolitycznianie dziağalnoijci samorzãdowej moőe utrudniaå skutecznã prac÷ – zauwaőyğ. Burmistrz Wrzeijni Tomasz KağuőOd 1 stycznia wójt, burmistrz lub stany przyznaje, őe nie jest do koġca zorosta b÷dzie miağ prawo zatrudniå rientowany w temacie. jako osobistego doradc÷, konsultanta – Nie znam szczegóğowych zapiczy rzecznika prasowego, zaufanego sów tej ustawy – odparğ Kağuőny inczğowieka. Nie b÷dzie musiağ ogğaszaå dagowany w temacie. konkursu. Moőliwoijå takã majã teraz borczej. Starosta wrzesiġski Dionizy Jak dodağ, nie rozwaőa zatrudnieministrowie. Najcz÷ijciej zatrudniajã Jaijniewicz nie pochwala nowelizacji. nia dodatkowej osoby na stanowisko mğodych dziağaczy partyjnych, w na- Uwaőa, őe moőe to zbyt upolityczniå doradcy bãdŏ konsultanta w swoim grod÷ za ci÷őka prac÷ w kampanii wy- samorzãdy. gabinecie. TOM

W ubiegłym tygodniu senat przegłosował nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych. Najważniejszym punktem jest możliwość zatrudniania pracowników w jednostkach samorządowych bez konkursów.

Ilona Dębicka (na zdjęciu) została nowym naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego we Wrześni. Dębicka do tej pory była zastępcą naczelnika. Elwira Harężlak, dotychczasowa naczelnik wydziału promocji, została zastępcą naczelnika wydziału komunikacji i transportu. Przyczyny tej nagłej zmiany wyjaśnia asystentka starosty wrzesińskiego Olga Kośmińska: – Stanowisko zastępcy naczelnika wydziału komunikacji i transportu zostało utworzone ze względu na stale zwiększającą się ilość realizowanych zadań. Dla przykładu, w roku 2008 do 26 listopada liczba interesantów przyjętych przez pracowników wydziału wyniosła 37 tys. 650, a liczba spraw 30 tys. 10. Pani Elwira Harężlak posiada wszelkie kompetencje, aby sprawować funkcję zastępcy obecnego naczelnika – napisała nam asystentka starosty. Jak dodała Kośmińska, powierzenie Harężlak stanowiska zastępcy naczelnika nie pociągnie za sobą kolejnych zmian. – Pan Leonard Iglewski nadal pełni funkcję naczelnika wydziału komunikacji i transportu, nie wpłynęło od niego żadne pismo w sprawie zamiaru zmiany tego stanu rzeczy – podkreśliła. To jednak nie jedyne zmiany personalne w starostwie. Po odejściu Jarosława Sobczaka z funkcji naczelnika wydziału środowiska i rolnictwa (został zastępcą dyrektora departamentu środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu) starosta Dionizy Jaśniewicz nie planuje przyjęcia nowych osób do pracy w starostwie. – Jestem przekonany, że wydział środowiska bez problemu poradzi sobie bez dwóch osób (wcześniej odszedł Arkadiusz Pawlak, który został kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli – przyp. red.). Nie widzę powodu, aby specjalnie przyjmować kogoś do pracy na wakujące stanowiska. Naczelnikiem zostanie ktoś z wydziału – wyjaśnił starosta. Obecnie pełniącym obowiązki naczelnika jest Małgorzata Lisiecka, pracownik wydziału środowiska. Tomasz Małecki

– Nie zamierzam powoływać swojego gabinetu politycznego – zapewnia starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.

Starosta niezadowolony z remontu toalet zapłacił o 45 tys. zł mniej niż w umowie Zakoġczyğ si÷ remont toalet w starostwie. Starosta Dionizy Jaijniewicz jest niezadowolony z wykonanych prac, dlatego nie zapğaciğ firmie remontowej kwoty zapisanej w umowie. – Mam zastrzeőenia przede wszystkim co do terminu wykonania. Chc÷ zaznaczyå, őe firma jest niesolidna i to mog÷ powiedzieå publicznie – oznajmiğ Jaijniewicz. – Dlatego umniejszyliijmy pierwotnie planowanã kwot÷ o 45 tys. zğ – dodağ. Starostwo zapğaciğo za remont okoğo 130 tys. Zastrzeőenia budzi jakoijå wykochanych prac. – Fugowanie, jakoijå poğoőenia terakoty, estetyka wyko-

nania i szereg róőnych uchybieġ, do których wedğug nas nie powinno dojijå. Moőna to byğo wykonaå solidniej i rzetelniej – podkreijliğ. Dodajmy, őe za te pieniãdze niemal od nowa wybudowano cztery toalety na parterze i pi÷trze. Konieczna okazağa si÷ odbudowa stropu. Stãd, jak podkreijla starosta, mimo wszystko doijå wysokie koszty remontu. Powoli dobiegajã koġca prace przy remoncie biur wydziağu rozwoju lokalnego. Na pi÷trze, w miejscu gdzie kiedyij mieijciğo si÷ biuro paszportowe, powstajã zupeğnie nowe pomieszczenia, w których urz÷dnicy b÷dã pisali projekty pozwalajãce uzyskaå fundusze unijne. IJciany

b÷dã przeszklone, tak őe kaődy b÷dzie mógğ obserwowaå prac÷ urz÷dników. Jak udağo nam si÷ dowiedzieå, chodzi o przepisy BHP – urz÷dnicy muszã mieå odpowiedniã iloijå ijwiatğa dziennego. Przetarg na wykonanie robót zostağ ogğoszony w lipcu, a 1 wrzeijnia podpisano umow÷ z wykonawcã, który ten przetarg wygrağ (zostağa nim firma Aura z Wrzeijni). – Czas wykonania robót to 12 tygodni od dnia podpisania umowy, czyli 24 listopada bieőãcego roku. Cena ofertowa wykonawcy wyniosğa 107 tys. 486 zğ – poinformowali nas urz÷dnicy. TOM


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Miłosław

stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Nie będą mieli litości Z jakimi firmami mieszkańcy gminy podpisali umowy na wywóz śmieci?

Wystarczy krótka wycieczka po miğosğawskich lasach czy wieczorny spacer po ulicach naszych miejscowoijci, aby przekonaå si÷, őe nie wszyscy pozbywajã si÷ ijmieci w legalny sposób. A uchwağa o utrzymaniu porzãdku i czystoijci w mieijcie, jak i w cağej gminie nakğada na mieszkaġców obowiãzek podpisania umowy z firmã wywoőãcã ijmieci. Nie wszyscy o tym pami÷tajã. W tej chwili tylko 84% wğaijcicieli posesji na terenie gminy ma podpisane odpowiednie umowy. Pozostali zdajã si÷ o tym obowiãzku nie pami÷taå. – Nie jest ŏle, ale zawsze mogğoby byå jeszcze lepiej – stwierdza Graőyna Szternel z referatu infrastruktury, ochrony ijrodowiska, rolnictwa i leijnictwa w urz÷dzie gminy. Pan Henryk (nazwisko do wiadomoijci redakcji) mieszka w Czeszewie. – Prosz÷ przyjechaå i zobaczyå, czym ludzie palã w piecach wieczorem. IJwiata nie widaå, jeden dym – napisağ w liijcie do nas. – Ci, co nie majã pojemników na ijmieci, ijmiejã

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Nadal kilkuset właścicieli posesji na terenie gminy nie ma podpisanych umów na wywóz śmieci.

Co słychać

5 grudnia 2008

PUK Września „Zysk” Swarzędz

15% 80%

Firma Przemysław 4% z Kurnika 1% Eko-Skórtex Gizałki

„ Anna Surdyk, dzienni-

karka „WW”, po raz drugi zostağa mamã. Nasza koleőanka w czwartek (27 listopada) urodziğa dziewczynk÷, której nadano imi÷ Marta. Gratulujemy!

„ Prowadzony przez nie-

go maluch zjeődőağ od jednej kraw÷dzi jezdni do drugiej. Mundurowi zatrzymali go przy ul. Wrzesiġskiej w Miğosğawiu (28 listopada). Badanie alkosensorem wykazağo, őe 26-letni kierowca miağ 2,56 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

„ Jutro do Miğosğawia

 Pojemniki PUK-u opróżniane są dwa razy w miesiącu si÷ z tych, co je majã i pğacã. I gdzie tu uczciwoijå – zachodzi o gğow÷. Ukróciå szybko t÷ praktyk÷ mogğaby straő miejska, regularnie kontrolujãc, czy wğaijciciele nieruchomoijci majã podpisane stosowne umowy. A za ich brak – wypisywaå mandaty. Kontrole w tym roku, owszem, byğy, ale mandaty juő nie. Efekt? Po ich zakoġczeniu na podpisanie umów zdecydowağo si÷ zaledwie 2% mieszkaġców! Ogólnej mobilizacji zatem nie byğo.

Fot. Łukasz Różański

– Na polecenie burmistrza ograniczyliijmy si÷ tylko do stosowania pouczeġ – tğumaczy Leonard Dopierağa, komendant miğosğawskich municypalnych. Jak wyjaijniğ nam L. Dopierağa, brak umów mieszkaġcy najcz÷ijciej tğumaczyli tym, őe po prostu nie wiedzieli, őe muszã takowe posiadaå. Zdarzağy si÷ teő oryginalne tğumaczenia, jak choåby takie, őe umowy sã niepotrzebne, „bo ja nie produkuj÷ őadnych ijmieci”.

przyb÷dzie IJwi÷ty Mikoğaj. Staruszka z dğugã biağã brodã moőna b÷dzie spotkaå na placu Wiosny Ludów o godz. 16.00. Wtedy teő nastãpi zapalenie lampek na boőonarodzeniowej choince. Burmistrz zaprasza – duőych i mağych.

– Niebawem wznowimy akcj÷ i skontrolujemy posesje jeszcze raz. Juő nie b÷dzie zmiğuj si÷ – zapowiada L. Dopierağa. Przypomnijmy, őe straőnicy mogã wypisaå maksymalny mandat w wysokoijci do 500 zğotych. – Trudno powiedzieå, w jakiej wysokoijci b÷dziemy je wypisywaå. Wszystko zaleőeå b÷dzie od sytuacji materialnej danej rodziny. Ale mandaty na pewno b÷dã – podkreijla stanowczo Leonard Dopierağa. Dodajmy, őe mieszkaġcy najch÷tniej umowy na wywóz ijwieci podpisali z wrzesiġskim PUK-iem. – Mamy bardzo konkurencyjne ceny – cieszy si÷ Ryszard Pietrowicz, prezes spóğki.

„ Kierownik posterunku w Miğosğawiu Roman Nowak wróciğ do pracy po ponad póğrocznej przerwie. W tym czasie przebywağ na zwolnieniu lekarskim; nasz „szeryf” spadğ z myijliwskiej ambony, w wyniku czego zğamağ obie nogi. „ Dziij w cağej gminie ru-

Jest zimno jak w lodówce...

Dzieci i młodzież z Nowej Wsi Podgórnej, które przychodzą do miejscowej świetlicy, aby skorzystać z sali komputerowej, muszą siedzieć w kurtkach i czapkach. Powód? Jest zimno. – Do niedawna świetlicę można było ogrzewać starym piecem kaflowym, ale i tak nikomu się palić w nim nie chciało – przyznaje sołtys Lech Stanisławski (na zdj. z dziećmi). – Dlatego ubiegłej zimy komputery porozdawałem dzieciom po domach, aby mogły z nich korzystać. Niestety, tylko nieliczni mieli dostęp do Internetu, a ten jest w świetlicy. Dlatego sprzęt wrócił z powrotem. Postanowiliśmy zrobić inne ogrzewanie. Piec kaflowy został kilka tygodni temu rozebrany. W jego miejsce miał pojawić się kominek. -Ale Błażej Pera, zastępca burmistrza, zażądał od nas opinii kominiarskiej. No i opinię o wiekowym kominie mistrz kominiarski po szczegółowych oględzinach przedstawił – mówi L. Stanisławski. Efekt? Zakupionego kominka nie można podłączyć. Przynajmniej na razie. – Do komina musimy włożyć żarową rurę i wszystko będzie dobrze. Problem w tym, że na jej zakup nie mamy pieniędzy. Potrzeba nam ok. 600 zł – oblicza sołtys. Sam wkład kominkowy kupiłem w promocji za 690 zł. Na razie stoi bezużyteczny, a dzieci muszą siedzieć tutaj o zimnie. – Otrzymałem sygnał od jednej z mieszkanek wsi, a dokładnie sąsiadki, która mieszka w tym samym budynku, w którym znajduje się świetlica (w przeszłości mieściła się tam szkoła – przyp. red.). Poprosiła, abym zainteresował się tą sprawą – zdradza B. Pera. – Stąd moja prośba o opinię kominiarską. Dodajmy, że aby palić w piecu kaflowym, żadna dodatkowa żarowa rura w kominie nie była potrzebna. – Myślę, że dobrze się stało. Bezpieczeństwo jest w tym wszystkim najważniejsze – stwierdza L. Stanisławski. Ponoć to nie pierwsza skarga sąsiadki na działalność świetlicy (choć w tym przypadku lepiej dmuchać na zimne). – Otrzymywaliśmy od niej przez jakiś czas sygnały, że dzieci w świetlicy zachowują się zbyt głośno, biegają – wylicza B. Pera. – Nie jest tak źle. Kiedyś pani Teresa przyniosła dzieciom ciasto, które bardzo im smakowało. Dzieci ją bardzo chwalą – zastrzega sołtys. – Teraz najważniejszą sprawą jest zdobycie pieniędzy na żeliwną rurę. Mam już osobę, która zdeklarowała, że obuduje kominek. Są też potrzebne do tego materiały. Tylko rury brakuje – kończy L. Stanisławski.

szyğa boőonarodzeniowa zbiórka őywnoijci dla najuboőszych mieszkaġców. Produkty őywnoijciowe do niedzieli moőna wrzucaå do koszy ustawionych w sklepach.

Skanalizują gminę? Ponad 30 mln zğ b÷dzie kosztowağa kanalizacja sanitarna wsi Orzechowo (wraz z rozbudowã i modernizacjã tamtejszej oczyszczalni ijcieków) i ostatniej cz÷ijci Miğosğawia. Gmina na t÷ inwestycj÷ stara si÷ pozyskaå ijrodki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Maksymalne dofinansowanie moőe si÷gaå 85% wspomnianej wczeijniej kwoty. Jeszcze do niedawna wydawağo si÷, őe szans÷ na budow÷ kanalizacji mogğa mieå tylko jedna z tych miejscowoijci (gmina do programu dziağania 3.4 – Gospodarka wodnoijciekowa – moőe wnieijå tylko jeden projekt). – Nie wiedzieliijmy, czy w jednym projekcie moőemy poğãczyå Miğosğaw

i Orzechowo. A wszystko przez niejasny regulamin. Dopiero niedawno ten problem zostağ nam wyjaijniony – mówi zadowolony burmistrz Zbigniew Skikiewicz. – W naszej gminie zgodnie z przepisami funkcjonujã bowiem dwie tzw. aglomeracje do oczyszczania ijcieków. Gdyby moőna byğo wnieijå wniosek tylko na jednã aglomeracj÷ (miğosğawskã lub orzechowskã), radni musieliby dokonaå wyboru. – Trudno mi si÷ wypowiadaå, jakie mamy szanse, aby pozyskaå pieniãdze. Mam nadziej÷, őe to si÷ uda – mówi Z. Skikiewicz. – A jeőeli si÷ uda, Miğosğaw b÷dziemy mieli skanalizowany praktycznie w stu procentach.

Aby obejrzeć tę wystawę, szkoły czekają trzy lata

„ Przy ul. Piekary 12 w Poznaniu odsğoni÷to tablic÷ upami÷tniajãcã pobyt w tym mieijcie Juliusza Sğowackiego. W uroczystoijci udziağ wzi÷li (i recytowali wiersze) uczniowie miğosğawskiego gimnazjum: Bartosz Szczepaniak, Patryk Wieloch i Paulina Lisiecka. „ Jutro w MCK roze-

grany zostanie X Wielkopolski Turniej Tenisa Stoğowego Soğtysów. Zapraszamy od godz. 10.00.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

438 30 07

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

W ZS w Orzechowie 27 listopada gościła wystawa objazdowa „Eksperymentuj” z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczniowie mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin wiedzy, m.in. fizyki. Na wystawie można było zostać pogromcą piorunów lub zrozumieć, co utrzymuje statek kosmiczny na orbicie.

0607 944 690

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Kołaczkowo

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Rekord inwestycyjny 3 miliony 700 tysięcy złotych wydała gmina na inwestycje. Teraz będzie zaciskanie pasa.

3%

o tyle ijrednio wzrosnã podatki lokalne w gminie Koğaczkowo

„ 30 listopada grağa

liga futsalu. Oto wyniki:Era-Plast Zieliniec – FC Twardy 2:6, Znicz Pol Wszembórz – Junior Bieganowo 9:5, ATMP Őydowo – Reni Trans Bieganowo 3:5, LZS Gorazdowo – TW Koğaczkowo 1:4, LZS Sokolniki – LZS Borzykowo 4:1.

„ W Grabowie Królew-

skim przy drodze powiatowej znowu wycinajã drzewa. Tak jakoij ğyso si÷ zrobiğo.

ko tym, co wpğynie do budőetu z tytuğu podatku. Gmina osiãga minimalne dochody z tzw. dziağaġ dodatkowych, wynikajãcych np. ze sprzedaőy gruntów. Na poczãtku roku udağo si÷ co prawda sprzedaå kilkanaijcie dziağek  Rządząca para: B. Stramczewska – sekretarz i wójt W. Majchrzak Fot. F. Biernat w Borzykowie pod budownictwo jednorodzinne, lecz dziağki si÷ skoġczybyğy moőliwe dzi÷ki temu, őe gmina ne wskaŏniki,ale chcemy je dopraco- ğy, a kolejnych nie ma, poniewaő gmiwzi÷ğa duőy kredyt. Juő teraz wiado- waå. Moőe uda nam si÷ wybudowaå na nie przeksztağca gruntów. A jeijli mo, őe w przyszğym roku inwestycje ulic÷ Stolarskã w Borzykowie, ale juő, to zmusza jã do tego sytuacja. b÷dã mniejsze, jeijli w ogóle b÷dã. to wszystko na razie plany – mówi Na przykğad, gdy PSE chcã remonto– Niestety, zaciãgn÷liijmy zobo- Majchrzak. waå linie energetyczne (Pãtnów-Krowiãzania, które teraz przyjdzie nam Na ostatniej sesji radni podwyő- molice) albo prywatna firma ma zaspğacaå. Przypuszczam, őe w najbliő- szyli podatki na przyszğy rok. Podatek miar budowaå farmy wiatrowe. szych dwóch latach nie b÷dzie nas za budynki mieszkalne b÷dzie wynostaå na przeznaczanie wi÷kszych siğ 0,48 zğ/m2, za budynki, w których kwot na budowanie infrastruktu- prowadzona jest dziağalnoijå gospoJestem zadowolony, poniewaő ry wiejskiej – mówi Wojciech Maj- darcza – 12,15 zğ/m2, podatek rolny – wójt wyremontowağ mojã ulic÷ chrzak, wójt gminy Koğaczkowo. 39 zğ, od psów – 36 zğ. -IJrednio o 3%, (Szkolnã). Mam nadziej÷, őe b÷– W przyszğym roku byå moőe zain- tyle, ile mniej wi÷cej wynosi inflacja dzie równieő wspaniağy, dla inwestujemy w kanalizacj÷ sanitar- – mówi wójt. Budőet ma byå uchwanych mieszkaġców gminy i weŏnã, pod warunkiem, őe otrzymamy lony na sesji 16 grudnia. dofinansowanie z zewnãtrz. B÷dzie Konstruujãc budőet, wójt i jego mie si÷ za te wszystkie dziury o to ci÷őko, bo mamy mağo korzyst- urz÷dnicy muszã si÷ posiğkowaå tyli chodniki... FIB

Mistrzostwa Kołaczkowa w warcabach klasycznych Szeijådziesi÷cioro dzieci wzi÷ğo udziağ w XI Mistrzostwach Gminy Koğaczkowo w Warcabach Klasycznych. W zawodach rywalizowağy oijrodki opiekuġczo-wychowawcze oraz szkoğy podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Koğaczkowo. Klasyfikacja koġcowa. Oijrodki wychowawcze: 1. Pleszew, 2. OWDiR Koğaczkowo, 3. Trzemeszno. Dziewcz÷ta: 1. Agnieszka

„ 13 grudnia o godz. 9.30 w hali sportowej w Koğaczkowie odb÷dzie si÷ XI Gwiazdkowy Turniej Halowej Piğki Noőnej.

„ W tym tygodniu (5 grudnia) obchodzimy 83. rocznic÷ ijmierci Wğadysğawa Stanisğawa Reymonta. „ Jeden milion 250 tysi÷-

cy zğotych b÷dzie kosztowağo utrzymanie OWDiR przez powiat wrzesiġski w przyszğym roku.

„ Pewnã sensacyjkã towarzyskã őyje cağa Nekla, o czy moőna przeczytaå na w „nekielskim pasku”. W pewnej cz÷ijci dotyczy ona równieő Koğaczkowa. „ W Borzykowie to ci

Uczyli się pływać, teraz wystartują w zawodach

Nawrocka – Pleszew, chğopcy: Ğukasz Nawrocki – Pleszew. Najlepsi zawodnicy w kategorii szkóğ podstawowych wijród dziewczãt: Patrycja Pruchniewicz, wijród chğopców: Arkadiusz Koŏlik. W kategorii gimnazjalistów najlepsi okazali si÷: Paulina Zgoliġska i Przemysğaw Ptaszyġski. Mğodzieő otrzymağa za zwyci÷stwo puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

dopiero majã sklep. Nie tylko drzwi si÷ same otwierajã, to jeszcze elektroniczne napisy migajã co chwila. Super!

Reklama

SPRZEDAŻ KARPIA 10 zł/kg 09.12.2008 r. (wtorek) - Staw Borkowo od 10.12. - Szamarzewo 5, tel 061 4385-968, kom 691-344-083

Jest asfalt i chodnik przy Szkolnej w Kołaczkowie

Dziewiętnaście lat czekali mieszkańcy ulicy Szkolnej w Kołaczkowie na utwardzenie jezdni i wybudowanie chodników. Wreszcie się doczekali. 30 listopada zakończył się remont, gmina na ten cel wydała blisko 2 miliony złotych. Aktualnie trwają prace poprawkowe. Zmieniona będzie również organizacja ruchu drogowego.

„ 6 grudnia o godz. 17.00 odb÷dzie si÷ zapalenie ijwiateğek na choince przed urz÷dem gminy, albo – jak kto woli – „zapalenie choinki”.

Roz-103

22,3% to wskaŏnik inwestycyjny gminy Koğaczkowo w bieőãcym roku. Takiego wyniku nie powstydziğaby si÷ gmina Wrzeijnia – najbogatsza w powiecie (wskaŏnik 36,6%). Wydatki inwestycyjne w tym roku pochğon÷ğy 3 miliony 702 tysiãce zğotych (wszystkie wydatki: 16 milionów 614 tysi÷cy). W tym roku gmina najwi÷cej wydağa na drogi i remonty: przebudowa ulic Szkolnej i Krótkiej kosztowağa 1 milion 920 tys. zğ., droga dojazdowa do gruntów rolnych Cieijle Mağe – Cieijle Wielkie – 794 tys. zğ, przebudowa ulic gminnych: Rzemieijlniczej, Spokojnej i Koijcielnej w Borzykowie – 395 tys. zğ, adaptacja budynku starej kotğowni na straőnic÷ OSP i ijwietlic÷ wiejskã w Gorazdowie – 310 tys. zğ, dotacja dla OSP na zakup wozu straőackiego – 114 tysi÷cy zğotych, przebudowa przedszkola w Sokolnikach – 56 tys. zğ. Tak duőe inwestycje

13

stronę redaguje :

Co słychać

5 grudnia 2008

INFORMATOR GMINNY Piętnaścioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim i tyle samo z Gimnazjum w Kołaczkowie bierze udział w zajęciach nauki pływania, które odbywają się na krytej pływalni Świat Wodny Cenos. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu środków z Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych 2008 „Przez naukę pływania do kształtowania charakteru oraz troski o swoje ciało i zdrowie”. Na terenie gminy Kołaczkowo koordynuje je Gminne Zrzeszenie LZS. Dzieciaki na basenie spędziły 25 lekcji, każda trwała po 45 minut. Nauka pływania była prowadzona przez wykwalifikowanych instruktorów pływania. W programie kursu znalazły się między innymi nauka pływania na grzbiecie, kraulem, ćwiczone były też skoki do wody oraz wyławianie przedmiotów z dna basenu. W założeniach programu jest też sprawdzenie nabytych umiejętności pływackich przez dzieci. Z kołaczkowskiej grupy zostało wytypowanych 10 najlepiej pływających osób, które swoje umiejętności zaprezentują 12 grudnia podczas podsumowania programu na pływalni „Akwawit” w Lesznie. Uczestnicy będą „sprawdzeni” na dystansie 25 metrów w stylu dowolnym z jednoczesnym pomiarem czasu. Pływać będzie sztafeta dziewcząt i chłopców 4 x 25 metrów w stylu dowolnym. Oprócz grupy kołaczkowskiej w zawodach weźmie udział również młodzież z innych małych miejscowości: Wysokiej, Nabaszyc, Żerkowa, Murowanej Gośliny i wielu innych. – Dzięki temu programowi dzieci i młodzież z mniejszych miejscowości mają jedyną i niepowtarzalną w życiu okazję nauczyć się pływać. Zważywszy na fakt, że na wsiach nie ma organizacyjnych i finansowych możliwości, aby takie przedsięwzięcia realizować, tym bardziej trzeba docenić pomoc Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Funduszu Inicjatyw Społecznych - mówi Edmund Kubis, prezes LZS w Kołaczkowo.

Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia

438-55-75

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

14 Pyzdry

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Uczniowie protestują Trzecioklasiści grożą bojkotem balu gimnazjalnego. Nie akceptują postanowień rady rodziców. Choå tradycyjny bal odb÷dzie si÷ 7 lutego, to juő teraz budzi on spore emocje. Wszystko za sprawã kontrowersyjnej decyzji rady rodziców o ujednoliceniu strojów. Oto wytyczne dla dziewczãt: biağa bluzka z koğnierzykiem i krótkim r÷kawem (zabronione gğ÷bokie dekolty i goğe plecy), a takőe ciemna, jednokolorowa spódnica o dğugoijci od kolan do kostek. Do tego dochodzi zakaz zakğadania szpilek. Propozycja dla chğopców jest mniej radykalna. Wymagany jest tylko ciemny garnitur, biağa koszula i krawat. Rodzice muszã potwierdziå udziağ dziecka w balu. Wyraőenie zgody ma byå jednoczeijnie akceptacjã wytycznych co do wyglãdu. Patrycja Kruszczak, przewodniczãca samorzãdu uczniowskiego, grozi, őe trzecioklasiijci nie zaakceptujã proponowanych zmian. – Nikomu si÷ to nie podoba – mówi wprost. – Jesteijmy traktowani gorzej od innych roczników. Biağa bluzka i czarna spódnica to lekka przesada. Zbuntowani uczniowie niemal w komplecie podpisali si÷ pod petycjã skierowanã do rady rodziców. Proszã w niej o zmian÷ decyzji. – Nie zaakceptujemy tych warunków – deklaruje P. Kruszczak, groőãc bojkotem balu. Wtóruje jej Natalia Dewo, zast÷pca przewodniczãcej samorzãdu uczniowskiego. – Nie mamy nic do powiedzenia – twierdzi. – Uczniowie sã wkurzeni, ale nie wszyscy podpisali si÷ pod petycjã, bo nie chcã si÷ naraőaå.

Graőyna Felicka, przewodniczãca rady rodziców, broni powzi÷tej decyzji. – Nie moőe byå tak, őe w szkole b÷dã paradowağy dziewczyny z biustem na wierzchu czy w minispódniczkach z wystajãcymi majtkami – podkreijla. – Powinny wyglãdaå schludnie. Decyzj÷ o ujednoliceniu strojów kilkunastoosobowe gremium podj÷ğo jednogğoijnie. I nie zamierza si÷ z niej wycofywaå. – Do czego to doszğo, őeby uczniowie decydowali o wszystkim! – grzmi. – Protestuje zaledwie mağa grupka. Jeijli nie przyjdzie pi÷å czy dziesi÷å osób, to teő nic si÷ nie stanie. Danuta Kaŏmierska, wicedyrektor Zespoğu Szkolno-Przedszkolnego ds. Gimnazjum, przyznaje, őe to ona rzuciğa pod dyskusj÷ strój uczniów na balu. Chodziğo jej gğównie o dziewczyny. – W poprzednich latach miağy wolnã r÷k÷ i ubierağy si÷ róőnie. Jako grono pedagogiczne pozwalaliijmy im na bardzo duőo – utrzymuje. Sprawdziliijmy, jak do kwestii ubioru trzecioklasistów na balu podchodzã inne szkoğy. Dyrektor Gimnazjum w Koğaczkowie Stanisğaw Antkowiak: – Nikt nie narzuca uczniom, jak majã wyglãdaå. Sami to wiedzã najlepiej. Zwyczaj jest taki, őe chğopcy przychodzã w garniturach, a dziewczyny w wieczorowych kreacjach. Nikt nigdy nie przekroczyğ granic przyzwoitoijci. Dyrektor Gimnazjum w Orzechowie Rafağ Zi÷ty: – Wszystko zaleőy od charakteru imprezy. Na dyskotek÷ uczniowie przychodzã w strojach dowolnych, a na bal – w strojach oficjalnych, wieczorowych. Nie okreijla tego őaden regulamin, bo nie ma takiej potrzeby.

Pyzderskie krajobrazy można podziwiać w Koninie

Obrazy powstałe podczas XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego znów zostały wystawione, tym razem w Koninie. Na miejsce ekspozycji wybrano galerię „Wieża Ciśnień”. Nieprzypadkowo. To miejsce popularyzacji sztuki współczesnej poprzez wystawy, wykłady i realizację projektów artystycznych. Jednostka podlega pod samorząd województwa wielkopolskiego. Obrazy przedstawiające pyzderskie krajobrazy zostały pokazane 29 listopada. W uroczystym otwarciu ekspozycji wzięli udział niemal wszyscy artyści uczestniczący w plenerze. Zabrakło tylko Witolda Zakrzewskiego, który miał w tym samym czasie wernisaż w Poznaniu. – Zwiedzających było niewielu, najwyżej dziesięciu – mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach Michał Czerniak. – To nie moja wina. Zaproszenia wystosowywał Robert Brzęcki, szef galerii, a zarazem kurator wystawy. Wystawa potrwa tylko do 6 grudnia. Przypomnijmy, że w październiku obrazy można było podziwiać w Galerii „Polan Sto”, działającej przy Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu.

Co słychać

5 grudnia 2008

„ Wyniki drugiej ko-

lejki Halowej Ligi Piğki Noőnej: FC Pyzdry – FC Osiedle 3:0, Dragon – Őubry 7:0, Oldboj Bruk-Pol – Kolejorz Pietrzyków 2:3, PWZ – Masters-Trzusğo 1:9, Dream Team – Glinianki 1:6.

„ W poprzedniej kolejce Masters-Trzusğo pokonağ Őubry 2:0. Za bğãd przepraszamy. „ Od kilku tygodni w gminie pracujã ekipy Geofizyki Toruġ. Znaczã teren chorãgiewkami. Poszukiwaġ gazu i ropy naftowej ciãg dalszy? „ 90 osób uczestniczy-

ğo w balu andrzejkowym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Górnych Grãdach. Ponoå zabawa byğa wyborna. Zysk zostanie przeznaczony na potrzeby placówki.

„ Kolejna sesja rady

miejskiej odb÷dzie si÷ 5 grudnia.

„ 4 grudnia zostağ podsu-

 Radzie rodziców nie podobają się gołe plecy i buty na obcasach Halina Kotyk, dyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrzeijni: – Problem ze strojem dotyczy gğównie dziewczãt. Chcã eksponowaå wdzi÷ki poprzez wydekoltowane i przykrótkie sukienki. Tymczasem muszã mieå ijwiadomoijå, őe uczestniczã w szkolnej uroczystoijci.

mowany projekt pt. „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”. Uczestniczyğy w nim Szkoğy Podstawowe z Lisewa, Górnych Grãdów, Wrãbczynkowskich Holendrów i Pietrzykowa. Szczegóğy za tydzieġ. Fot. TOS

Nie dziwi reakcja uczniów, którym rada rodziców mówi, jak majã si÷ ubraå na pierwszy powaőny bal w őyciu. Pozostaje im tylko liczyå na zmian÷ kontrowersyjnej decyzji i... swoje wyczucie smaku. Tomasz Szternel

„Gwiazdka w podróży” Juő kolejny rok z rz÷du w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pyzdrach odbyğo si÷ spotkanie mikoğajkowe. Jak zwykle, bardzo udane. Jaki jest patent na powodzenie imprezy? Banalny. Wystarczy, őe uczniowie zaproszã na swoje wyst÷py rodziców. Z tego zağoőenia zdaje si÷ wychodziå dyrekcja szkoğy. Dolny korytarz nie byğ w stanie pomieijciå wszystkich ch÷tnych, stãd cz÷ijå widzów oklaskiwağa wyst÷py na siedzãco, a cz÷ijå na stojãco. Najmğodszym niestraszna byğa nawet posadzka – siedziağy na niej jeden przy drugim. Hasğem przewodnim spotkania byğa „Gwiazdka w podróőy”. Przed publicznoijciã najpierw wystãpiğy przedszkolaki, a póŏniej uczniowie szkoğy podstawowej. Poszczególne grupy wcieliğy si÷ w rol÷ Aborygenów, kowbojów, a nawet smoka. Minishow dağ zespóğ Amigos. Na godzinny program zğoőyğy si÷: recytacje wierszy, taġce, ijpiewy i quiz wiedzowy. W tym ostatnim za udzielenie poprawnej odpowiedzi moőna byğo otrzymaå sğodki upominek – „Grzeijka”. Do wspólnej zabawy zostali wciãgni÷ci takőe doroijli. „Jedzie pociãg z daleka, na nikogo nie czeka...” – ijpiewali wspólnie

„ Spotkanie mikoğajkowe dla dzieci odb÷dzie si÷ 5 grudnia. Poczãtek o godz. 17.30 w hali widowiskowo-sportowej. Zaprasza sam burmistrz. „ Spore zalegğoijci ma

strona internetowa gimnazjum. Jeijli jej wierzyå, w skğad grona pedagogicznego wchodzã Jolanta Wğodarczyk, Joanna Jabğoġska i Rudolf Topolski. Tak byğo, ale rok temu.

„ Wigilia na Rynku od-

b÷dzie si÷ 21 grudnia. W programie m.in. ubieranie choinki i zapalenie lampek. Poczãtek o 18.00.

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

 W akcji zespół kowbojski z klasy drugiej Fot. Tomasz Szternel z dzieåmi. Na zakoġczenie te ostatnie zostağy obdarowane koszami cukierków. Imprezie towarzyszyğ kiermasz ozdób ijwiãtecznych. Wszystkie zostağy wykonane przez dzieci podczas zaj÷å ijwietlicowych. Moőna je byğo nabyå za przysğowiowã zğotówk÷.

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ.

213-50-60

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

276-84-77

Komisariat Policji

276-81-97

Przedszkole

276-83-27

Urząd Miasta i Gminy

213-53-20

Szkoła Podstawowa

213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51 Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrzesnia.info.pl

Tomasz Małecki

Autostrada A2 stała się przekleństwem dla mieszkańców Małej Górki. TIR-y rozjeżdżają wieś.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Mała Górka eksploatacja 6 listopada przed poğudniem tuő przed Wrzeijniã przewróciğa si÷ ci÷őarówka. Zatarasowağa oba pasy ruchu autostrady w kierunku Warszawy. Utworzyğ si÷ kilkukilometrowy korek si÷gajãcy aő do Mağej Górki. Aby rozğadowaå zator, otwarto bramy prowadzãce do drogi serwisowej i w kierunku Mağej Górki ruszyğy setki samochodów, w tym dziesiãtki ci÷őkich ci÷őarówek. Wãskimi i kr÷tymi uliczkami wsi z trudem przeciskağy si÷ TIR-y, niszczãc drog÷, pğoty i wszystko, co zawadzağo. Kto podjãğ tak kuriozalnã decyzj÷? – To nie my! – broni si÷ Renata Rychlewska, rzecznik prasowy Autostrady Eksploatacji, firmy zajmujãcej si÷ utrzymaniem drogi. – Takã decyzj÷ podejmuje policja. Maciej Turek, komendant policji autostradowej w Kotowie: – Wedğug informacji, które uzyskağem od moich ludzi, to nie my. Wedğug zapewnieġ rzecznika wrzesiġskiej straőy poőarnej Piotra Trawiġskiego decyzji tej nie podj÷li straőacy: – My tylko zabezpieczali-

15

stronę redaguje:

„ Poznaġska firma dewe-

loperska, która miağa zamiar zasypaå wyrobisko po őwirowni w Gierğatowie i wybudowaå tam osiedle domków jednorodzinnych, wycofağa si÷ z pomysğu inwestowania w gminie Nekla.

„ W sobot÷ odbyğo si÷ walne zebranie czğonków klubu Honorowych Dawców Krwi. Po obradach krwiodawcy poszli w tany. Znaczy si÷, odbyğa si÷ zabawa andrzejkowa. Niektóre pary zaskoczyğy goijci. Fotki z imprezy moőna zobaczyå na www. hdk.nekla.pl. Miasto huczy od plotek... „ Przypominamy, őe juő

jutro o 16.15 w nekielskim parku odb÷dzie si÷ uroczyste zapalenie ijwiateğek na choince. Przyjedzie ijw. Mikoğaj.

„ W ijrod÷ 17 grudnia

o 17.00 rozpocznie si÷ XXI sesja rady miejskiej. Najwaőniejszym punktem ma byå uchwalenie budőetu gminy na przyszğy rok.

 Służby Autostrady Eksploatacji kierują ciężarówki do Małej Górki ijmy kolizj÷ – podkreijla. – Takã decyzj÷ podj÷li przedstawiciele policji autostradowej, którzy byli obecni podczas kolizji. Tak wynika z raportu, widnieje tam odpowiedni podpis – oficer prasowy komendy powiatowej policji Krzysztof Szczeijniak rozwiewa wãtpliwoijci. TIR-y zjeődőajãce z autostrady to nie problem. Samochody mogğy ominãå wieij, jadãc wzdğuő autostra-

dy alejã czereijniowã aő do wiaduktu na drodze powiatowej. Tylko őe tuő przed czereijniówkã stanãğ samochód Autostrady Eksploatacji, kierujãc auta wprost do wsi. – My tylko pomagamy w usprawnieniu ruchu. Auta zostağy skierowane na drog÷ asfaltowã, aby nie lgn÷ğy w bğotnistej drodze – przyznağa Rychlewska. Burmistrz Nekli Roman Grychowski wysğağ do Autostrady Wielkopol-

Fot. Tomasz Małecki

„ Burmistrz ogğosiğ kon-

skiej SA pismo z proijbã o utwardzenie okoğo 300 metrów bğotnistej alei czereijniowej. W odpowiedzi AW S.A. zobowiãzağa si÷ do utwardzenia alei czereijniowej. Nie wiadomo kto naprawi zniszczonã drog÷ przez wieij. – Nad tym jeszcze si÷ nie zastanawialiijmy. B÷dziemy naciskaå na wğaijciciela autostrady aby naprawili t÷ drog÷ – zapewniğ burmistrz.

kurs na stanowisko ksi÷gowego w MGOPS. Wymagania niezb÷dne to wyksztağcenie wyősze ekonomiczne i trzyletni staő pracy w ksi÷gowoijci. Dodatkowym atutem b÷dzie znajomoijå j÷zyków obcych. Moőe byå mandaryġski, kataloġski, arabski etc.

„ W odnowionym gro-

Bloki Nekla jak Lech Poznań - liderem tabeli

Bloki Nekla zostały liderem rozgrywek Nekielskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. W czwartej kolejce „blokersi” rozgromili 10:1 drużynę Alkena i właśnie dzięki większej różnicy bramek awansowali na fotel lidera. Tyle samo punktów, co Bloki (10) ma Capri Września. Wrzesińska drużyna w meczu na szczycie pokonała zwycięzcę ubiegłorocznych rozgrywek – ZRW Kubiaczyk 3:1. Tym samym mistrz i dotychczasowy lider spadł na trzecie miejsce tabeli. W meczu outsiderów Synowie Sołtysa (z Opatówka) pokonali Orły Targowa Górka aż 10:4. Drużyna z Opatówka odniosła już drugie zwycięstwo w tym sezonie. To niewątpliwie wielki sukces zespołu, który po czterech meczach ma na koncie tyle samo punktów, co w całym poprzednim sezonie (sic!). Frycowe płaci debiutujący w rozgrywkach zespół WKS Zasutowo (na zdjęciu), który przegrał czwarty z kolei mecz. Tym razem uległ czwartemu w tabeli Adamski Team 3:7. W sobotę nie rozegrano meczu pomiędzy Transmaxem a Optimą. – Drużyny wspólnie postanowiły odwołać mecz – poinformował nas Adam Stefaniak, współorganizator rozgrywek. Liderem strzelców z 15 zdobytymi golami pozostaje Norbert Dura z ZRW Kubiaczyk, który w tej kolejce nie strzelił żadnej bramki. Po piętach depcze mu Mateusz Kapturski z Bloków, który w meczu z Alkenem zdobył pięć goli i do Dury traci u tylko trzy oczka. Liderem w klasyfikacji fair play jest drużyna WKS Zasutowo Następna kolejka rozgrywek już w sobotę o godzinie 18.00 w hali widowiskowo-sportowej w Nekli.

bowcu powstaġców wielkopolskich we Wrzeijni, na który – przypomnijmy – radni nekielscy odmówili pieni÷dzy, zostağ pochowany Stanisğaw Krotofil z Dzierőnicy, która przed wojnã naleőağa do gminy Nekla.

W przyszłym roku wzrosną stawki za wodę. Szykujã si÷ zmiany w stawkach za wod÷ w przyszğym roku. Burmistrz chce podwyőki. – Na razie to tylko plany, o wszystkim zdecyduje rada 17 grudnia. Wczeijniej propozycje b÷dã dyskutowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Dlatego teraz nie chc÷ mówiå, ile miağaby wynieijå podwyőka – informuje Roman Grychowski. Przypomnijmy, őe obecnie stawka za metr szeijcienny wody wynosi 2,20 zğ, jednak uőytkownicy wodociãgu komunalnego pğacã tylko 2,04 zğ. 16 groszy do kaődego metra dopğaca gmina z budőetu. Teraz to ma si÷ zmieniå. Podwyőka b÷dzie wynosiğa wartoijå ustalonã przez rad÷ plus 16 groszy. Planowany pobór wody w przyszğym roku to 224 800 metrów szeijciennych. W przyszğym roku ma si÷ takőe rozpoczãå modernizacja oczyszczalni ijcieków, poniewaő ta nie speğnia jakichkolwiek norm. Koszt modernizacji, a w zasadzie cağkowitej przebudowy, to okoğo 2,5 miliona zğotych. – Jeszcze w tym tygodniu zamontujemy specjalny licznik przy odpğywie. Wtedy b÷dziemy dokğadnie widzieli, ile ijcieków pochodzi z kanalizacji, a ile jest dowoőonych. Dotychczas nie byğo wiadomo. Musimy to dokğadnie wiedzieå do celów projektowych – mówi kierownik Zakğadu Gospodarki Komunalnej Arkadiusz Pawlak.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92 Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Lecznica dla zwierząt

438-60-12

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11

 Arkadiusz Pawlak

Fot. TOM

Jak podkreijla burmistrz, przebudowa oczyszczalni to priorytet: – Musimy to przynajmniej rozpoczãå w przyszğym roku. Pieniãdze na ten cel b÷dã pochodziğy m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony IJrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz z innych poőyczek. Wszystko zaleőy od dochodów do budőetu gminy.

Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-60-70 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

16 Kościół

www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Łukasz Adamczyk tel. 061 437 49 55 redakcja@wrzesnia.info.pl

Co słychać

5 grudnia 2008

Wierni o homiliach Czego za dużo, a czego za mało w homiliach wrzesińskich kaznodziejów? Zdania wiernych są podzielone. Niedzielna homilia to dla wi÷kszoijci uczestników mszy ijw. najwaőniejszy punkt niedzielnej eucharystii. O czym wierni chcieliby usğyszeå od swoich duszpasterzy, a jakich tematów majã juő stanowczo doijå? – Ja osobiijcie chciağbym wi÷cej usğyszeå na temat sprzeciwu Koijcioğa w sprawie zapğodnienia in vitro, bowiem ten protest nie jest dla mnie do koġca zrozumiağy – powiedziağa Barbara Woziġska, mieszkanka jednej z podwrzesiġskich miejscowoijci. – Byå moőe sã jakieij waőne, koijcielne powody tego sprzeciwu, ale informacje o nich do mnie nie docierajã. Sğyszağam co prawda kiedyij list biskupów na ten temat, lecz niewiele z niego zrozumiağam. Chciağabym wi÷cej konkretnych informacji na ten temat. – Uwaőam, őe na kazaniach nie powinno byå őadnej polityki. Ksi÷őa powinni zajãå si÷ őyciem i problemami nurtujãcymi wiernych, a stanowczo unikaå tematów politycznych – mówi wrzeijnianka Anna Olejniczak. – Moim zdaniem polityki jest w koijcioğach stanowczo za duőo. Podobnã opini÷ wyraziğo jeszcze kilku rozmówców. Zatem jeijli nie o polityce, to o czym chcieliby usğyszeå wierni w ijwiãtyni? – Mnie si÷ wydaj÷, őe za mağo mówi si÷ o dekalogu. Niby jest on wszyst-

„ Roraty w parafii pw. ijw. Kazimierza Królewicza sprawowane sã w poniedziağki, wtorki, czwartki i piãtki o godz. 18.00. „ W poğowie listopada

 Anna Olejniczak chce, żeby na kazaniach było jak najmniej tematów politycznych kim dobrze znany, kaődy zna dziesi÷cioro przykazaġ. Ale czy na pewno?rozwaőağa z kolei pani Sabina, takőe wrzeijnianka. – Mamy na przykğad takie przykazanie, őeby dzieġ ijwi÷ty ijwi÷ciå. A ja widz÷ cz÷sto, őe w niedziel÷, szczególnie na balkonach bloków, suszy si÷ ijwieőo wyprane pranie. A wi÷c ludzie tego przykazania nie przestrzegajã. To tylko jeden z wielu przykğadów. Dlatego uwaőam, őe tematyka dekalogu powinna byå na homiliach ciãgle obecna.

Pomnik papieża tuż-tuż

 Na razie widoczna jest tylko papieska brama Przed wrzesiġskim koijcioğem farnym pojawiğy si÷ juő pierwsze elementy majãcego si÷ tam wkrótce pojawiå pomnika papieőa Jana Pawğa II. Co mogã juő ujrzeå mieszkaġcy naszego miasta? – Sã juő drzwi, przez które symbolicznie przechodziğ b÷dzie papieő, oraz fundament, który obecnie obkğadany jest pğytami granitowymi – poinformowağ Waldemar Grzeijkowiak, przewodniczãcy Spoğecznego Komitetu Budowy Pomnika Ku Czci Jana Pawğa II. – Jeijli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to byå moőe uda si÷ juő w sobot÷ sprowadziå z Warszawy samã rzeŏb÷ papie-

„ Sanktuarium Maryjne w Biechowie zaprasza od 16 do 24 grudnia wğãcznie na ijpiewanã Nowenn÷ do Dzieciãtka Jezus. Naboőeġstwo to odbywaå si÷ b÷dzie w dni powszednie po mszy ijw. sprawowanej o godz. 17.00, a w niedziel÷ po kaődej mszy ijw.

Fot. Łukasz Adamczyk

őa. Zastrzegam jednak, őe termin ten nie jest pewny, bo pozostağo do zağatwienia jeszcze kilka formalnoijci. Wedğug sğów Waldemara Grzeijkowiaka, jeijli w planowanym terminie uda si÷ sprowadziå rzeŏb÷, to niebawem pojawi si÷ ona w przeznaczonym dla siebie miejscu. Kiedy zatem odsğoni÷cie papieskiego pomnika? – Chcielibyijmy jak najwczeijniej, jednak dokğadnej daty nie mog÷ podaå, bowiem musi byå ona najpierw skonsultowana z ks. arcybiskupem Henrykiem Muszyġskim, metropolitã gnieŏnieġskim. Wielka epopeja papieskiego pomnika zmierza wi÷c do koġca.

– Ja nie jestem z Wrzeijni, tylko ze IJrody Wielkopolskiej i jedynie o tamtejszych kazaniach mog÷ si÷ panu wypowiedzieå – powiedziağ Alfred Krupnicki, który wraz ze znajomymi w niedzielne popoğudnie spacerowağ po wrzesiġskim parku im. Dzieci Wrzesiġskich. – Choå sam naleő÷ do parafii pw. Najijwietszego Serca Jezusa, to cz÷sto robi÷ tak, őe w kolejne niedziele chodz÷ do róőnych koijcioğów, wğaijnie po to, őeby posğuchaå róőnych kaznodziejów. Z przykroij-

czğonkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieŏnieġskiej odbyli rekolekcje w klasztorze Sióstr Pallotynek w Gnieŏnie. Rekolekcje rozpocz÷ğo naboőeġstwo Drogi Krzyőowej, któremu przewodniczyğ ks. Krzysztof Redlak, proboszcz parafii pw. ijw. Jakuba Apostoğa w Miğosğawiu. Kapğan ten przewodniczyğ takőe uroczystej mszy ijw., która stanowiğa centralny punkt gnieŏnieġskiego spotkania rekolekcyjnego. Fot. Łukasz Adamczyk

ciã musz÷ stwierdziå, őe wi÷kszoijci kazaġ nie pami÷tam juő wtedy, gdy wychodz÷ z koijcioğa. Tak ogólnã tematyk÷ one poruszajã. Za duőo teő w nich, moim zdaniem, mağo zrozumiağego j÷zyka. Wbrew pozorom cz÷sto interesujãce okazujã si÷ kazania gğoszone specjalnie z myijlã o dzieciach, na mszach dla najmğodszych. Co prawda ich j÷zyk jest bardzo prosty, ale cz÷sto zostawiajã w gğowie wi÷cej przemyijleġ o prawdach wiary niő normalne kazania dla dorosğych.

Znaki liturgii, czyli ks. prof. Jerzy Stefański wyjaśnia wrzesińskim wiernym liturgiczne meandry

J

ęzyk liturgii językiem znaków – to tytuł kolejnego spotkania mieszkańców naszego miasta z ks. prof. dr. hab. Jerzym Stefańskim. Ksiądz profesor znany jest już wrześnianom i miłosławianom z wcześniejszych spotkań, na których zasłynął z pełnego anegdot barwnego języka. Tym razem, choć spotkanie zostało przeniesione z Domu Katolickiego wrzesińskiej parafii pw. św. Kazimierza Królewicza do sali katechetycznej (na pierwszym piętrze plebanii tej samej parafii), to i tak pomieszczenie pękało w szwach. Na prelekcji zjawiło się bowiem ponad 70 osób (głównie członkowie organizacji katolickich z Wrześni i Miłosławia oraz młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania), które wchodzącego ks. prof. Jerzego Stefańskiego przywitali burzą oklasków. Zanim przybyły gość rozpoczął wystąpienie, w krótkich słowach przywitał go miejscowy proboszcz ks. dr Tomasz Głuszak. W spotkaniu wzięli udział także wikariusze ks. Piotr Kunicki i ks. Tadeusz Bachorz oraz proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu ks. Krzysztof Redlak. – Ostrzegam, że dzisiaj poruszany temat jest cięższy od tego, o czym mówiliśmy do tej pory (na wcześniejszych wykładach ks. prof. Jerzy Stefański mówił m.in. o tajemnicach Watykanu – przyp. red.) – powiedział prelegent. – Czym jest liturgia?pytał zebranych. Nie uzyskawszy od przybyłych zadowalającej odpowiedzi, wyjaśnił, że liturgia to

„ W niedziel÷ w Wiej-

skim Domu Kultury w Psarach Polskich odb÷dã si÷ mikoğajki, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Wspierania Powoğaġ Kapğaġskich oraz Soğectwo w Psarach Polskich. Poczãtek imprezy o godz. 15.00. W jej trakcie program artystyczny zaprezentujã m.in. dzieci z Zespoğu Szkóğ w Nowym Folwarku.

„ TCL zaprasza 11 grud-

nia (czwartek) o 17.00 na prelekcj÷ z cyklu „Objawienia Maryjne w Polsce”, poijwi÷conã objawieniom w Janowie Lubelskim i Pğonce Koijcielnej. Wygğosi jã przy ul. Szkolnej 12 (wejijcie z lewej strony) mgr Janusz Lenartowicz. Wst÷p wolny.

„ Przez cağy miniony ty-

sakramenty, sakramentalia, brewiaż i celebracje obchodzone w ciągu całego roku liturgicznego. – Sakramenty są zapisane w Biblii, sakramentalia ukształtowali ludzie w późniejszych wiekach – wyjaśnił różnicę, po czym poinformował, że sakrament musi się składać z czterech elementów. – Są to: obecność Chrystusa, zespół słów i znaków, lud Boży oraz osoba przewodniczącego liturgii. Ksiądz profesor jak zwykle błyszczał erudycją, cytując m.in. Voltaira, Mrożka czy Güntera Grassa. Nie zabrakło też słynnych już anegdot. – Można raz, w niedzielę, uderzyć się we własne piersi, gdyż przez cały tydzień bijemy w cudze – mówił o znanym geście liturgicznym. – W liturgii wszyscy jesteśmy w jakimś sensie razem. To jednak, że jesteśmy razem, nie oznacza od razu, że jesteśmy wspólnotą. Wilk i owca na łące też są razem, a wspólnoty jakoś nie tworzą.

dzieġ Parafialny Zespóğ Caritas z Lipówki wydawağ najuboőszym rodzinom z poszczególnych miejscowoijci i osiedli leőãcych na terenie parafii őywnoijå otrzymanã z pomocy unijnej. Jeszcze dziij (w godz. 17.30 – 19.00) po őywnoijå mogã si÷ zgğaszaå mieszkaġcy wszystkich miejscowoijci leőãcych na terenie parafii, z wyjãtkiem Psar Polskich, Psar Mağych i Wrzeijni – mieszkaġcy tych miejscowoijci przeznaczonã dla siebie transz÷ odebrali juő w poniedziağek i ijrod÷.

„ W sobot÷ Koijcióğ ob-

chodzi wspomnienie ijw. Mikoğaja, Biskupa i Wyznawcy. Jest to jednoczeijnie dzieġ odpustu w parafii w Marzeninie. Uroczysta suma odpustowa rozpocznie si÷ o godz. 11.00.


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw różnym wieku 17 k c ġ a t S

WŁADCY PRZESTRZENI (dok.) Pojedynczy projekt może opracować i zrealizować każdy w miarę zdolny architekt, ale każdy z nich marzy o całych przestrzeniach. Od podstaw budowano Petersburg, a u nas funkcjonalną Gdynię i Nową Hutę, która jednak nie bez powodu nazywała się pierwotnie Mogiłą. Nie każdy ma tyle szczęścia, co żyjący jeszcze Oskar Niemeyer (ur. 1907), który zaprojektował cud prawdziwy – stołeczną Brasilię. Szans÷ tego rodzaju otrzymağ jednak równieő ROGER SĞAWSKI, chociaő skala byğa odpowiednio mniejsza. Nie wszystkie obiekty tego zwartego obszaru przetrwağy, gdyő cz÷ijå z nich nie byğa w stanie doczekaå zabytkowoijci ze wzgl÷du na pewnã prowizorycznoijå, spowodowanã ograniczeniami finansowymi. Przetrwağy jednak i wytrzymağy prób÷ czasu przyj÷te zağoőenia przestrzenne i architektoniczne. O tym dopiero na koġcu. Sãsiedztwo jednak to podstawowy wyznacznik cağoijci. Co z tego, őe inny wybitny architekt poznaġski – Wğadysğaw Czarnecki – wybudowağ we Wrzeijni stylowã szkoğ÷ mleczarskã (póŏniejszy internat), jeijli wszystko zostağo spaprane przez bezstylowych nast÷pców. To samo spotkağo ulice Legii Wrzesiġskiej czy Őwirki i Wigury, a nawet mocno niedoceniany pod wzgl÷dem architektonicznym obszar koszarowy. ROGER SĞAWSKI miağ poijrednio pewien wpğyw na ksztağt przedwojennej Wrzeijni. Od 1920 byğ szefem Wydziağu Budownictwa w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej, a póŏniej peğniğ t÷ samã funkcj÷ w Urz÷dzie Wojewódzkim. Moőliwoijci miağ jednak ograniczone tylko do dzieğu tzw. budownictwa rzãdowego. Autorski charakter majã dwa zrealizowane projekty, duőo wczeijniejsze. W latach 1910-1912 otrzymağ zlecenie od wğaijciciela Stanisğawowa – JÓZEFA CHRZANOWSKIEGO. Byğ to jeden z zağoőycieli Spóğdzielni Rolnik (1905), czğonek jej rady nadzorczej, a od 1920 dyrektor Banku Kupiecko-Przemysğowego (Rynek 13). Byğa to wğaijciwie rozbudowa, gdyő stary dwór zostağ zachowany, chociaő peğniğ juő tylko funkcje kuchenno-gospodarcze. Ten bez-

wartoijciowy obiekt stağ si÷ wi÷c ni to oficynã, ni zapleczem. Nowy dwór miağ trakt ijrodkowy, zaczynajãcy si÷ podcieniem z przeszklonã sieniã. Nowatorstwo przejawiağo si÷ zastãpieniem amfilady w trakcie ijrodkowym otwartym podcieniem z kolumn toskaġskich. Zamiast ganku pojawiğ si÷ ryzalit (cz÷ijå budynku wysuni÷ta przed lico) o cechach empirowych, który skğadağ si÷ z ğuku wspartego na dwóch kolumnach toskaġskich. W ryzalit wpisano póğokrãgğe okno wystawki. Dwór miağ charakter wybitnie reprezentacyjny, a jego atmosfery nie mãciğy nawet wyziewy kuchenne, ale teő CHRZANOWSCY byli rodzinã bardzo zamoőnã. Dwór przetrwağ wojn÷, po której stağ si÷ zwykğym obiektem mieszkalnym o nieokreijlonych, gdyő paġstwowych prawach wğaijcicielskich. Najpierw zostağ wi÷c rozszabrowany, a póŏniej dostojnie marniağ, aő w koġcu pojawiğa si÷ nagrobna tabliczka Budynek przeznaczony do rozbiórki. To usprawiedliwiağo bezwğad administracyjny. Obiekt nie istnieje, chociaő w parku zachowağy si÷ jakieij fragmenty ijcian i fundamentów. Ocalağy teő istotne fragmenty bramy wjazdowej. Szkoda, gdyő ten obiekt wart byğ mecenatu paġstwowego, co zresztã wcale nie dotyczy wszystkich starych dworów ziemiaġskich. Ale nawet o takie wğaijciciele na pewno by zadbali, czego przykğadem jest wğaijnie Stanisğawowo, gdyő pierwszy budynek nie przedstawiağ őadnej wartoijci architektonicznej. W tym. samym mniej wi÷cej czasie SĞAWSKI realizowağ zadanie o wiele trudniejsze, gdyő dotyczãce przebudowy. Dotyczyğo to koijcioğa ijw. Jakuba Apostoğa w Miğosğawiu. Zostağ on wybudowany w 1620 jako zbór luteraġski z fundacji wğaijciciela Miğosğawia – ĞUKASZA GÓRSKIEGO, który jednak juő w 1629 przekazağ go katolikom. Stağo si÷ tak dlatego, őe ci÷őko zachorowağ i őona-katoliczka ostatniã desk÷ ratunku widziağa w przemianie religijnej. GÓRSKI zğoőyğ solenne przyrzeczenie i od razu wyzdrowiağ. Zgodnie z obietnicã przekazağ katolikom koijcióğ i grunt, na którym stağ przedtem drewniany koijcióğ katolicki, chociaő sam pozostağ ewangelikiem. W poğowie XIX w. koijcióğ zostağ przebudowany w stylu gotyku romantycznego (dodano krucht÷ i zakrysti÷), a kolatorem byğ SEWERYN MIELŐYĠSKI. Zmieniono wówczas sklepienie na belkowane, a mury wzmocniono filarami. Na szczycie ponad prezbiterium umocowa-

Z teki Stańczyka Projekt bramy wjazdowej do parku w Miłosławiu został odnotowany przez prasę jako ekspozycja na pierwszej wystawie autorskiej w Salonie Wystawienniczym Sztuk Pięknych, mieszczącym się w foyer Teatru Polskiego w Poznaniu (1905). Wzmianka w „Dzienniku Poznańskim” jest jedynym śladem tego niezrealizowanego projektu.

no orğa, symbol emigracyjnego Towarzystwa Patriotycznego Polskiego. Gğównym zadaniem ROGERA SĞAWSKIEGO byğo dodanie naw bocznych oraz poğudniowej kaplicy grobowej KOIJCIELSKICH. Cağã budowl÷ cechowağ juő ukğad bazylikowy. W dobudowanych nawach, w sumie niezbyt wysokich, zastosowano sklepienie krzyőowe, a cağoijå opierağa si÷ na filarach oraz ijcianach zewn÷trznych, które wzmocniono przyporami. Dobudowa kontynuowağa styl gotyku romantycznego z poprzedniej rozbudowy, a najbardziej charakterystycznym elementem jest tutaj ksztağt wn÷k okiennych, okreijlany w architekturze jako oijli grzbiet. W tym samym stylu utrzymano ijciany szczytowej kaplicy oraz szczyty naw bocznych. Moőliwe teő, őe SĞAWSKI miağ znaczãcy wpğyw na wystrój wn÷trza koijcioğa, ale byå moőe byğo to autorskie

 Dwór w Stanisławowie

 Kościół św. Jakuba po przebudowie dzieğo dwóch uznanych plastyków: oraz ijwieckich – do najbarHenryka Nostritza-Jackowskiego dziej znanych naleőy Szpital i Wiktora Gosienieckiego. Dzieci÷cy ijw. Józefa, Nowy Polichromia. zostağa jednak Dom Akademicki (Hanka wykonana dopiero w 1913 Sawicka) na Wağach i nie ma charakteru ijciLeszczyġskiego oraz ijle religijnego, a ludowy Bank Przemysğowców – roijliny i geometrycz(Stary Rynek), a takőe ny. Wróciğ teő orzeğ, zdewielu pağaców i dwomontowany przez hitlerów. Po wojnie przerowców, ale szcz÷ijliwie prowadziğ restauracj÷ ratusza – kierowağ wteocalağy. W kaplicy pody Poznaġskã Dyrekcj÷ chowany jest JÓZEF Odbudowy. Najbardziej KOIJCIELSKI, który zmarğ w 1911 w Poznaniu spektakularnym okrei byğ – jak pami÷tamy sem byğy jednak lata – jednym ze zlecenio1927-1929, kiedy zostağ  Roger Sławski (1916) dawców SĞAWSKIEGO. mianowany naczelnym Niewykluczone wi÷c, őe architektem PEWUKI, miağ jakiij wpğyw na ksztağt krypty, w której najwi÷kszego wydarzenia w dziejach Poznania spocz÷ğa równieő jego őona MARIA BLOCH (Powszechna Wystawa Krajowa na X-le(1855-1926) powieijciopisarka publikujãca pod cie Polski Odrodzonej). Ukoġczyğ dwa wielpseudonimem Szarlej (nazwa poprzedniej, nad- kie obiekty – dzisiejsze Collegium Chemicum goplaġskiej posiadğoijci KOIJCIELSKICH). (Pağac Rzãdowy) i Collegiun Anatomicum Bez őadnych jednak wãtpliwoijci SĞAWSKI (Pağac Kultury i Sztuki) oraz cağy szereg obiekjest autorem polichromii w koijciele NMP tów stağych, równieő istniejãcych do dzisiaj na Ostrowie Tumskim w Poznaniu na zle- (Pawilon Reprezentacyjny, Hala Przemysğu cenie wrzeijnianina – ks. bp. EDWARDA Ci÷őkiego, Pawilon Polski Zagranicã i in.). LIKOWSKIEGO (1903-l904), a takőe w kapli- Za to dzieğo swojego őycia otrzymağ Poloni÷ cy Najijwi÷tszego Serca Jezusowego i ijw. Trójcy Restitut÷. W ostatnim okresie őycia zajmowağ w katedrze (1905 – zlecenie abp. FLORIANA si÷ gğównie restauracjã zabytków oraz byğ wySTABLEWSKIEGO). kğadowcã w Szkole Inőynierskiej. Zmarğ w paŏSĞAWSKI zaprojektowağ wiele obiektów dzierniku 1963 w wieku 92 lat i zostağ pochosakralnych (koijcióğ ijw. Mikoğaja w Witkowie) wany na Cmentarzu Junikowskim.


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

18 Gospodarka

stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Czy korzystasz z usãug doradców? Wypowiedz się na www.wrzesnia.info.pl

Ludzie od pierwszej pomocy Czy udzieliłbyś pierwszej pomocy przedmedycznej?

Duże pieniądze dla małych firm

opinie internautów na www.wrzesnia.info.pl

Od 1 stycznia w każdej firmie powinna być osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy. – To krok w dobrym kierunku – mówią specjaliści z zakresu prawa pracy. Zmiany wymusza uchwalona przez Sejm i Senat nowelizacja kodeksu pracy. Zgodnie z niã kaődy pracodawca b÷dzie musiağ wyznaczyå osob÷ nie tylko do udzielania pierwszej pomocy, ale takőe ochrony przeciwpoőarowej i ewakuacji. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoğecznej tğumaczy to – a jakőeby inaczej – koniecznoijciã dostosowania krajowych przepisów BHP do unijnych. – To oczywiste, őe firmy nie zacznã zatrudniaå nowych osób, tylko wyznaczã po jednej czy wi÷cej do przeszkolenia – mówi Przemysğaw Wróblewski, specjalista z zakresu prawa pracy oraz ds. BHP i ppoő. Wedğug niego kğopot z wdroőeniem nowych przepisów mogã mieå mağe firmy, które nie dysponujã duőym kapitağem i nie zatrudniajã osób z co najmniej ijrednim wyksztağceniem, a wğaijnie takie jest wymagane przez kodeks pracy. – Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pierwszã pomoc i ochron÷ przeciwpoőarowã powinno byå dostosowane do rodzaju i zakresu dziağalnoijci prowadzonej przez firm÷, liczby pracowników, a takőe wyst÷pujãcych zagroőeġ. Nade wszystko powinna decydowaå praktyka i logika – wyraőa przekonanie P. Wróblewski.

Co słychać

5 grudnia 2008

„ Przy ul. Spokojnej powstanã linie kablowe i stacja transformatorowa, natomiast w Grzybowie zostanie przebudowana sieå elektroenergetyczna. nia Zawodowego zmienia siedzib÷. 8 grudnia przeprowadzi si÷ z budynku przy ul. 3 Maja do siedziby Cechu Rzemiosğ Róőnych przy ul. Koijcielnej. Na szcz÷ijcie telefony pozostajã bez zmian.

tak, bo potrafię

38%

48%

strowanych okoğo 70 zakğadów fryzjerskich i tyle samo sklepów z uőywanã odzieőã. Zbieőnoijå liczb raczej przypadkowa.

„ Oijrodek Doskonale-

nie, bałbym się

14%

„ We Wrzeijni jest zareje-

tak, choć nie jestem przeszkolony

„ Od dğuőszego czasu ŏle

 K. Dudek namawia do szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej Kazimierz Dudek, kierownik Oijrodka Doskonalenia Zawodowego we Wrzeijni, przyznaje, őe przepisy mogã, ale nie muszã wejijå w őycie. Osobiijcie jest „za” – nie tylko dlatego, őe zarobiğaby na tym jego firma. Koszt 4-godzinnego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Fot. TOS

przedmedycznej, w zaleőnoijci od iloijci uczestników, wynosi 80-100 zğ. – Moőna z niego wynieijå naprawd÷ duőo, np. dowiedzieå si÷, jak post÷powaå w skrajnych sytuacjach: przy omdleniach, krwotokach, zatruciach czy poraőeniu prãdem – rzuca przykğadami.

Wielu ludzi, zdaniem K. Dudka, őyje w nieijwiadomoijci. Wszystko przez ciãgle zmieniajãce si÷ przepisy. Najlepszym tego przykğadem jest sztuczne oddychanie. Kiedyij w szkoğach uczono, őe powinny je przeprowadzaå dwie osoby. Tymczasem wystarczy jedna. Dziij standardem sã 2-3 wdechy i 15-30 ucisków. – Warto si÷ szkoliå, by wiedzieå wi÷cej – podkreijla kierownik oijrodka. Wedğug niego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej powinni przechodziå nie tylko wybrani, ale wszyscy pracownicy firm. Tak dzieje si÷ m.in. we wrzesiġskim ZUS-ie. – Te zmiany idã w bardzo dobrym kierunku. Coraz wi÷cej firm jest zainteresowanych takimi szkoleniami, bez wzgl÷du na rodzaj dziağalnoijci – koġczy K. Dudek. Dodajmy, őe firmom, które nie dostosujã si÷ do wytycznych kodeksu pracy, b÷dã groziå kary finansowe. Na szcz÷ijcie Paġstwowa Inspekcja Pracy nie planuje jeszcze kontroli, przynajmniej na poczãtku przyszğego roku.

si÷ dzieje w Gestampie – przynajmniej takie dochodzã nas sğuchy. Wi÷cej na ten temat za tydzieġ.

Reklama

Fundacja omówiła efekty działań

Podsumowanie projektów zrealizowanych przez Fundację „Tutaj Warto” było celem konferencji w Darz-Borze Rozpoczãğ si÷ nabór wniosków o do- (27 listopada). finansowanie projektów ze ijrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na wsparcie – w ramach dziağania 1.1 Rozwój mikroprzedsi÷biorstw – mogã liczyå inwestycje i usğugi doradcze. Temat pilotuje Zarzãd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zarzãdzajãca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013. Wykaz podmiotów uprawnionych do skğadania wniosków moőna znaleŏå na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Mikroprzedsi÷biorstwa muszã zatrudniaå mniej niő 10 osób, a ich obroty rocznie nie mogã przekraczaå 2 mln euro. O dofinansowanie (nawet do 200 tys. zğ) mogã ubiegaå si÷ firmy, które rozpocz÷ğy dziağalnoijå gospodarczã nie wczeijniej niő 24 miesiãce przed dniem zğoőenia wniosku. Te ostatnie moőna skğadaå w Departamencie Wdraőania Programu Regionalnego Urz÷du Marszağkowskiego. Wi÷cej informacji pod nr tel. 061 858 12 27 lub 858 12 37.

Do Bugaju koğo Miğosğawia zjechağo blisko 50 osób. Podczas kilkugodzinnego spotkania omówiono efekty dwóch projektów. Pierwszy, pt. „Nabywam nowe umiej÷tnoijci i ŏródğa dochodu”, fundacja realizowağa wspólnie z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzeijni. Cel, jakim byğo przeszkolenie dwunastu osób z zakresu przetwórstwa mleka, zostağ osiãgni÷ty. – Chodziğo tylko o rolników i domowników; o to, by przyswoili sobie wiadomoijci i nabyli umiej÷tnoijci dotyczãce dziağalnoijci przydomowych przetwórni mleka. W Unii Europejskiej sã one niezwykle popularne, w Polsce mniej, gğównie za sprawã doijå rygorystycznych wymogów sanitarnych – mówi Marek Dyba, koordynator projektu, który byğ realizowany od 1 wrzeijnia do 28 listopada. Drugie przedsi÷wzi÷cie pt. „Aktywizacja obszarów wiejskich z powiatu wrzesiġskiego – budowanie lo-

 W spotkaniu w Darz-Borze” uczestniczyło około 50 osób kalnej strategii rozwoju 2009-2014”, byğo realizowane juő samodzielnie przez fundacj÷. Najkrócej mówiãc, polegağo na zbudowaniu lokalnej strategii rozwoju dla obszarów wiejskich. – Zorganizowaliijmy cztery warsztaty majãce na celu aktywizacj÷ spoğecznoijci wiejskiej. Niestety, cieszyğy si÷ one nikğym zainteresowaniem – ubolewa Przemysğaw D÷bski, koordynator projektu, który uzyskağ

Fot. archiwum

aő 44 tys. zğ dofinansowania. W ramach tego projektu zostağo opracowanych i rozprowadzonych dziewi÷å tysi÷cy ankiet. Powoğano teő zespóğ zadaniowy do budowy lokalnej strategii rozwoju. Ta ostania zostağa przyj÷ta przez zarzãd fundacji. Oba projekty zostağy sfinansowane przez Program Operacyjny Kapitağ Ludzki, sğuőãcy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. TOS

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Oświata

19

Nieustający strumień darów – Pozwólmy dzieciom czynić dobro, a odpłacą nam kiedyś w dwójnasób – apeluje Donata Hedrych.

Gdyby nie pomoc wrzesińskich szkół, sporo domów dziecka byłoby w znacznie gorszej sytuacji. Rzeka darów przybiera zwłaszcza przed świętami. Dzieci dzieciom – podopieczni przedszkola „Miś Uszatek” w akcji siġskiemu zespoğowi szkóğ sporo zawdzi÷cza Dom Pomocy Spoğecznej w Broniszewicach, równieő prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr ijw. Dominika. Na liijcie charytatywnej aktywnoijci ZSTiO znajduje si÷ jeszcze wspóğpraca z Domem Pomocy Spoğecznej we Wrzeijni, Domem Pomocy Samotnej Matki w Wiktorowie, Oijrodkiem Opiekuġczo-Wychowawczym Sióstr Sğuőebniczek Niepokalanego Pocz÷cia Marii Panny w Gnieŏnie, IJwietlicã IJrodowiskowã

Szkoły bez papierosów? Robią to, żeby się rozluźnić, zaszpanować albo po prostu dla towarzystwa. I chociaż żadna szkoła im tego nie ułatwia, to uczniowie-nałogowcy zawsze znajdą czas i miejsce na zapalenie papierosa. W IJwiatowy Dzieġ Rzucania Palenia w Zespole Szkóğ Zawodowych nr 2 we Wrzeijni odbyğ si÷ konkurs zorganizowany przez Powiatowã Stacj÷ Sanitarno-Epidemiologicznã pod hasğem „Rzuå palenie razem z nami”. Choå byğa to tylko kropla wi÷kszej fali ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej zach÷cajãcej palaczy do zerwania z nağogiem, moőna przypuszczaå, őe nikotynowe poőary w szkoğach nie zostanã w ten sposób ugaszone. Mówi dyrektor wspomnianego ZSZ nr 2, Maciej Mielczarek: – Paragraf dziesiãty, punkt czwarty statutu szkoğy mówi: „Na terenie szkoğy obowiãzuje zakaz palenia tytoniu z wyjãtkiem miejsc do tego wyznaczonych dla pracowników szkoğy. Uczeġ, który nie przestrzega zakazu, ponosi kar÷ prac spoğecznych na rzecz szkoğy w terminie i wymiarze ustalonym przez dyrektora”. A wi÷c nauczyciele-palacze (których dyrektor Mielczarek nigdy nie liczyğ) majã na ul. Koszarowej swojã palarni÷, a uczniowie przyğapani na dymku najcz÷ijciej grabiã liijcie. Podobnie, ale jednak nie do koġca, jest w Zespole Szkóğ Technicznych i Ogólnoksztağcãcych. – Zdecydowana wi÷kszoijå uczniów naszej szkoğy papierosów nie pali, natomiast mağa grupka uczniów, którzy to czyniã, musi zdawaå sobie

spraw÷ z konsekwencji, jakie mogã ponieijå za ğamanie zakazu palenia papierosów – mówi dyrektor ZSTiO Wğodzimierz Wawrzyniak. – Stosowanie w tym przypadku kar statutowych jest ostatecznoijciã – jedynie wówczas, gdy nie pomaga perswazja. Reagowanie na zjawisko palenia papierosów naleőy do obowiãzków wychowawczych szkoğy. Naleőy tutaj dodaå, őe bardzo pomaga nam samorzãd uczniowski, który zdecydowanie przeciwstawia si÷ palaczom. Na terenie ZSTiO nie mogã równieő paliå papierosów uczniowie, których rodzice wyraziliby na to zgod÷. Do tej pory nie mamy ani jednego przypadku wystãpienia rodzica z takã proijbã – zaznacza dyrektor. A co z palãcymi nauczycielami? Jaki dajã przykğad? – Wedğug mojej wiedzy na 80 nauczycieli uczãcych przy ul. Kaliskiej 4 pali papierosy. Na 24 nauczycieli uczãcych przy ul. Gnieŏnieġskiej jest 2 palãcych. Nauczyciele doskonale wiedzã, őe nie majã prawa publicznie paliå papierosów. W szkole nie ma őadnego miejsca przeznaczonego na palarni÷ – zapewnia dyrektor ZSTiO. W Zespole Szkóğ Politechnicznych równieő nie ma palarni dla nauczycieli. – Nie wiem dokğadnie, ilu nauczycieli pali papierosy, przypuszczam, őe kilka osób – stwierdza dyrektor Bogdan Nowak, który w kwestii kar dla uczniów za palenie papierosów na terenie ZSP, odsyğa do szkolnego statutu. Za pierwsze przyğapanie grozi upomnienie wychowawcy, za powtórne – nagana wicedyrektora lub przeniesienie do równolegğej klasy, za kolejne – nagana dyrektora. DAI

we Wrzeijni, Domem Mağego Dziecka w Gnieŏnie oraz Zarzãdem Rejonowym PCK we Wrzeijni. A to nie wszystko. Rok temu jeden z absolwentów ZSTiO, chory na raka Przemysğaw Marciniak, uzyskağ od szkoğy (uczniów i nauczycieli) znacznã pomoc finansowã na leczenie. Nie mówiãc juő o nieprzeliczalnym wsparciu psychicznym. W Zespole Szkóğ Zawodowych nr 2 we Wrzeijni od 12 lat organizowana jest akcja „ I Ty moőesz zostaå ijw.

W gimnazjum nr 2 uczono jak być przedsiębiorczym

Co słychać

Wiele charytatywnych akcji przeprowadza najwi÷ksza wrzesiġska szkoğa ijrednia – Zespóğ Szkóğ Technicznych i Ogólnoksztağcãcych. Placówka ta stale wspóğpracuje z Domem Pomocy Spoğecznej dla Dzieci i Mğodzieőy w Mielőynie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr ijw. Dominika. Uczniowie ZSTiO organizujã dla mielőyġskich podopiecznych zbiórki őywnoijci, sğodyczy, artykuğów szkolnych, ijrodków czystoijci oraz odzieőy. Poza tym wrze-

Fot. archiwum

Mikoğajem”, polegajãca na zbiórce pieni÷dzy, odzieőy, przyborów szkolnych, zabawek, artykuğów spoőywczych i chemicznych. Dary przekazywane byğy do tej pory na rzecz Domu Dziecka w Kãtach Wrocğawskich, jednak w tym roku trafiã one do Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. – Bilans akcji ubiegğorocznej to 1 550 zğ i dary rzeczowe. W tym roku przyst÷pujemy do akcji „Szlachetna Paczka” – informuje dyrektor ZSZ nr 2 Maciej Mielczarek. Wspomniana akcja organizowana jest przez ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiosna i jest próbã zareagowania na prawdziwã bied÷, zwğaszcza t÷ ukrytã i niezawinionã. W szkole na ul. Koszarowej

w ramach dziağaġ bieőãcych pedagoga prowadzona jest jeszcze zbiórka odzieőy dla potrzebujãcych uczniów, zbiera si÷ tam równieő őywnoijå dla wrzesiġskiego PCK i OPS-u. Podobnie jak w Zespole Szkóğ Politechnicznych na ul. Wojska Polskiego. Jednak ta placówka wyróőnia si÷ nie tylko tegorocznã zbiórkã pieni÷őnã w ramach akcji „Góra Grosza”, ale takőe kwestã na rzecz pomocy w leczeniu absolwenta poszkodowanego w wypadku drogowym. Innã szkolnã metodã pomocy potrzebujãcym sã kiermasze. Jak ten, który od pi÷ciu lat organizuje Gimnazjum nr 1 we Wrzeijni. – Pieniãdze uzyskane ze sprzedaőy okolicznoijciowych ozdób sprzedawanych na naszym corocznym „Kiermaszu IJwiãtecznym”, przekazywane sã dzieciom z Domu Dziecka w Gnieŏnie – mówi Halina Kotyk, dyrektor gimnazjum nr 1. W akcjach charytatywnych uczestniczã nawet wrzesiġskie przedszkolaki. Podopieczni „Misia Uszatka” co roku kwestujã w markecie Netto. – Dzieci majã wielkã siğ÷ przebicia. Potrafiã w kilkanaijcie minut nakğoniå ludzi do zapeğnienia sklepowego wózka darami – zdradza Donata Hedrych, dyrektor Przedszkola nr 4 „Miij Uszatek” we Wrzeijni. DAI

„ Wrzesiġskie Towarzy-

stwo Kulturalne zaprasza na wieczór poetycki zatytuğowany „W paj÷czynie czasów Adama Mickiewicza”. Spotkanie odb÷dzie si÷ 10 grudnia (ijroda) o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 1 im. Mikoğaja Kopernika przy ul. Kosynierów.

„ Ogğoszenie wyników V edycji konkursu o Zğote Pióro i wr÷czenie nagród laureatom odb÷dzie si÷ 12 grudnia (piãtek) o godz. 18.00 w bibliotece Towarzystwa Czytelni Ludowych przy ul. Szkolnej 12 (I pi÷tro budynku ochronki, wejijcie z lewej strony). Organizatorzy serdecznie zapraszajã.

 Młodzi „przedsiębiorcy” z Gimnazjum nr 2 we Wrześni Cashflow to gra planszowa, której celem jest nauczenie graczy koncepcji inwestowania i zarabiania pieni÷dzy. Pierwszy Turniej w Cashflow zakoġczyğ projekt edukacyjny „Bãdŏ przedsi÷biorczy” realizowany w zeszğy czwartek w Gimnazjum nr 2 we Wrzeijni. „Bãdŏ przedsi÷biorczy” to projekt realizowany przez Gnieŏnieġskã Agencj÷ Rozwoju Edukacyjnego. Pomysğ sfinansowany zostağ przez Narodowy Bank Polski. Pierwszã czeijå projektu stanowiğy szkolenia poğãczone z warsztatami. Kaődy moduğ szkoleniowy trwağ okoğo póğ godziny. W tym czasie uczniowie gimnazjum poznawali rynek finansowy i jego podmioty. Dyskutowali nad tym, czy lepiej inwestowaå, czy oszcz÷dzaå, oraz w co moőna inwestowaå. Wysğuchali takőe wykğadu na temat „Moje oso-

Fot. MAK

biste przepğywy finansowe”. Potem gimnazjaliijci przeszli do praktyki i rozegrali turniej Cashflow. Rozpoczãğ si÷ istny wyijcig szczurów… Na starcie kaődy gracz otrzymuje z przydziağu zawód, status rodzinny, wysokoijå zarobków i zobowiãzania finansowe (kredyty, poőyczki, rachunki). Pierwszym etapem jest wyijcig szczurów, którego celem jest podniesienie przychodów pasywnych gracza do poziomu, na którym b÷dã przekraczağy wydatki. Gracz porusza si÷ po planszy pionkiem w ksztağcie szczura, który ijcigajãc si÷ po zamkni÷tym kr÷gu bieőãcych wydatków, symbolizuje pogoġ za materialnã niezaleőnoijciã. Pionek moőe zatrzymaå si÷ na jednym z trzech rodzajów pól: transakcyjnym, losowym lub rynkowym. Tomasz Mağecki

„ 13 grudnia we Wrze-

siġskim Oijrodku Kultury zorganizowane zostanie VI Spotkanie z Teatrem i Ksiãőkã. Start o godz. 17.00. KUL

„ W najbliőszã sobot÷, w ramach programu „Orlik-2012”, otwarte zostanie boisko piğkarskie przy Samorzãdowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrzeijni. Przeci÷cia wst÷gi i pierwszego strzağu na bramk÷ ma dokonaå minister sportu Mirosğaw Drzewiecki, który zaplanowağ sobie na ten dzieġ jeszcze 50 podobnych uroczystoijci. Mówi si÷ juő o budowie kolejnego „orlika” przy Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prãdzyġskiego we Wrzeijni. DAI


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

20 Reportaż

„Mikołajania” przyszedł czas Wigiliã tata przynosiğ őywe drzewko, które potem wszyscy ozdabiali bombkami, ijwiateğkami, gwiazdkami, robionymi r÷cznie ozdobami – mówi pani Maria. – Choinka wyglãdağa normalnie. Ğadna, pachnãca, bez udziwnieġ. – Jeszcze przed jej ubraniem zaczynağo si÷ wielkie sprzãtanie domu, wszystko lijniğo, bğyszczağo, pachniağo inaczej niő przez reszt÷ roku. Juő wtedy robiğo si÷ tak jakby magicznie – wspomina. – Juő wtedy kaődy wiedziağ, őe zbliőajã si÷ ijwi÷ta. Kilka dni przed Wigiliã zaczynağy si÷ przygotowania do wieczerzy, rodzice chodzili po sklepach, aby kupiå niezb÷dne produkty. W dzieġ przed Wigiliã, jak i w samã Wigili÷ zaczynali je przygotowywaå – opowiada z zamkni÷tymi oczami, tak jakby chciağa poczuå, jak to byğo kiedyij. – W cağym mieszkaniu pachniağo ciastami, pierogami, rybami, a zwğaszcza specjalna zupã Małgorzata Cichacka ijwiãteczna przygotowywanã wedğug starego rodzinnego przepisu, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Mamy poczãtek grudnia, do ijwiãt – Te zapachy w poğãczeniu z czystym Boőego Narodzenia zostağo troch÷ i pi÷knym mieszkaniem dawağy nieczasu. Przynajmniej teoretycznie, samowitã mieszank÷ – ucina. bo w praktyce – w telewizji, marketach, na ulicach – zaczãğ si÷ juő wielki boom na akcesoria zwiãzane z Boőym Narodzeniem. W marketach juő niedğugo puszczane b÷dã kol÷Ma racj÷. Bo nie o pi÷kne mieszkady, wsz÷dzie b÷dã si÷ ijwieciå lampki choinkowe, szyby szpetnie poma- nie czy choink÷ chodzi, ani o potrawy lowane sprayami imitujãcymi ijnieg podczas ijwiãt. Przecieő co roku tak zastãpiã wszystko inne, co wisiağo jest. Chodzi o klimat. Dawniej oznatam do tej pory. Nawet proponowa- kã zbliőajãcych si÷ ijwiãt byğ ijnieg na ne przez banki poőyczki kuszã swojã dworze, od czasu do czasu w telewiijwiãtecznoijciã... zji leciağ film o tematyce ijwiãtecznej, Dla Agnieszki Perczak, ijwieőo wi÷ksze sklepy – bo hipermarketów upieczonej mamy, która do Wrzeijni chyba nie byğo – nieijmiağo umieszprzyjechağa z m÷őem z Beğchatowa, czağy na wystawie jakieij bombki, ijwi÷ta to czas wyjãtkowy. Kiedy na ijwiateğka, ale byğy one wğaijnie jedyijwiecie pojawiğ si÷ ich syn, Boőe Na- nie nieijmiağym dodatkiem, bez przerodzenie nabrağo dla nich jako rodzi- pychu, bez szpanu, bez tandety… ny wyjãtkowego znaczenia. ChciaNa Boőe Narodzenie czekağo si÷ ğaby, aby ich wspomnienie miağy z ut÷sknieniem – czas mijağ powoli, wyjãtkowy wydŏwi÷k. IJwi÷ta ze swo- od ijwiãt do ijwiãt dğuőyğo si÷, czekajego dzieciġstwa wspomina z uijmie- ğo si÷ na ten klimat, którego w dzichem na twarzy. Byğo to cağkiem nie- siejszych czasach nie ma. IJwi÷ta sã dawno, ale zupeğnie jakby w innym dzisiaj komercyjne. Dla wğaijcicieijwiecie. li sklepów liczy si÷ zysk. Pogoġ za – Zaczynağ si÷ grudzieġ, wraz pieniãdzem i ch÷å pobicia rekordu z nim w koijciele zaczynağy si÷ roraty. sprzedaőy przyåmiewa ich urok. Jako grzeczne dziecko wraz z braåmi, a czasem z rodzicami, wieczorem

Już od połowy listopada jesteśmy częstowani świątecznymi bibelotami. Odeszły zwyczaje, zniknął gdzieś ich klimat. I zapach pomarańczy już nie ten.

 Zapotrzebowanie na artykuły świąteczne jest spore. Lampki, bombki, łańcuchy idą jak świeże bułeczki

roboty. Z zewnãtrz cisza i spokój. Za to w ijrodku... ijwi÷ta. Panie zauwaőyğy, őe wraz z pojawieniem si÷ nowego asortymentu rozpoczãğ si÷ ijwiãteczny szağ. – Ruch jest znacznie wi÷kszy i zapotrzebowanie czysto ijwiãteczne – mówiã. Ludzie juő teraz kupujã bombki, girlandy, lampki czy inne ozdoby ijwiãteczne, czyli wszystko, co ma zwiãzek ze ijwi÷tami. I nikt nie widzi w tym nic dziwnego, bowiem dla wielu osób kalendarzowã porã roku, jakã obecnie mamy, jest zima, a nie jesieġ. A wiadomo, őe jak si÷ zaczyna zima, to zaczynajã si÷ i ijwi÷ta – idãc tym tokiem myijlenia. Na ijwiãteczny wystrój przyszedğ i czas w sklepie Bazar, który mieijci si÷ takőe przy ul. Sienkiewicza. Tam pani Agnieszka wraz z pierwszym dniem grudnia odkurzyğa wielkã choink÷. Przyszedğ takőe jej czas... I stan÷ğa na wystawie sklepowej, lekko spóŏniona na tle tych wszystkich innych ijwiecãcych od kilkunastu dni kolorowych kukieğ. – To praca, nie dom. Atmosfera ijwiãteczna udziela si÷ wszystkim – mówi pani Agnieszka. I choå wystrój nie wpğywa na zwi÷kszenie obrotów, to kilka dodatków Nie da si÷ poczuå klimatu i ma- zmienia nie tylko sklep – uwaőa. gii tych ijwiãt, jeijli obcuje si÷ z nimi przez ponad miesiãc… A odciãå si÷ od tego obcowania si÷ nie da, bo o ile moőna wyğãczyå telewizor, to juő trudno jest iijå do szkoğy, nie mijajãc tych kiczowatych wystaw, ijwiateğek, Dwadzieijcia lat temu nikt nie pomieniãcych si÷ choin czy kiwajãcych myijlağ o kolorowej choince przed Mikoğajów. 24 grudnia. Dziij ludzi, którzy ubieLedwo tylko spadnie pierwszy rajã jã w Wigili÷, moőna policzyå na ijnieőek, niewaőne jak marnej jako- palcach jednej r÷ki. – W Wigili÷? Przecieő wtedy juő si÷ ijci i niewaőne, őe na miesiãc przed ijwi÷tami, wszyscy czujã nagğã po- cağy ten szağ koġczy. Te wolne dni sã trzeb÷ ijwi÷towania. Takie nowe po to, aby od tego wszystkiego odzjawisko meteorologiczno-psycho- poczãå – szepcã mi÷dzy sobã klienlogiczne. Ale czy to odczucie to na ci sklepu. Takőe w Wigili÷ koġczy si÷ oczekipewno ch÷å ijwi÷towania? Ja bym nazwağa to raczej ch÷ciã „miko- wanie na prezenty; wreszcie ta ustroğajania”, „choinkowania”, „lamp- jona miesiãc temu choina na coij si÷ kowania” i – co najwaőniejsze przyda. Kiedyij ozdobã podchoinko– „prezento-zakupowania”. wã – jeszcze za czasów naszych babå Pani Mirosğawa i jej koleőanki ze – byğa szopka. Teraz wyparğy jã presklepu „Artykuğy od 2 zğ”, znajdujã- zenty. I to nie takie zwyczajne. Tecego si÷ we Wrzeijni przy ul. Sienkie- lewizja wmawia, ze powinny byå wicza, od kilku dni majã peğne r÷ce duőe, ogromne, zadziwiajãce i kolo-

Fot. CIC

To jest ten czas

Miesiąc świąt

6/10

osób zapytanych o to, jakã mamy teraz por÷ roku, odpowiada, őe jest zima

szğam na msz÷ ijw., która miağa byå oczekiwaniem na Boőe Narodzenie – mówi Agnieszka. – Wokóğ őadnych lampek, őadnych kretyġskich dmuchanych Mikoğajów, őadnego sztucznego ijniegu na szybach… Wszystko byğo normalne, toczyğo si÷ swoim naturalnym tempem. Nie tak, jak teraz – wspomina. Podobne wspomnienia z dzieciġstwa z okresu ijwiãt ma Maria St÷pniak, emerytka od urodzenia mieszkajãca we Wrzeijni. – Na dzieġ przed

Choinka w Wigilię

 Pani Maria już jutro zacznie piec świąteczne pierniki rowo zapakowane. Pod choink÷ ekskluzywna woda czy nowy telefon to dobry prezent, ale i spory wydatek, szczególnie dla tych zarabiajãcych poniőej ijredniej krajowej. Co z prezentami prosto z serca? Mağo kto ma na nie czas. Wykonany r÷cznie sweter czy szalik majã swój urok, ale na tle przereklamowanych „firmówek” wypada sğabo. IJwi÷ta to wyjãtkowy czas, który kaődy sp÷dza na swój sposób. Mimo őe nie wszyscy mogã bez pami÷ci poijwi÷ciå si÷ ich przygoto-

Fot. M. Cichacka

waniu, to wszystkie zabiegi zwiãzane z nimi tworzã specyficzny klimat, wyjãtkowy dla kaődej rodziny. I choå nie jest to ten klimat sprzed lat, warty jest zapami÷tania i staraġ, aby byğ niepowtarzalny. Wrzeijnianie od kilku lat uroczyste obchody ijwiãt rozpoczynajã zapaleniem lampek na choince na rynku. Zawsze w dniu ijw. Mikoğaja. Wielka choinka w centrum miasta, lampiony na deptaku, ijwiateğka w alejce przy Harcerskiej. To wszystko klimat naszych miejscowych ijwiãt.


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Reportaż

21

 10-metrowy mur z drutami kolczastymi i wieżyczkami strażniczymi ma chronić osiedla żydowskie przed atakami bojowników palestyńskich

Fot. Waldemar Śliwczyński

A mury runą, runą...?! Izrael jest jedynym państwem na świecie, które od części swoich obywateli oddzieliło się murem.

Waldemar Śliwczyński

Najsğynniejszy, najstarszy i najdğuőszy jest bez wãtpienia Mur Chiġski. Bardzo znany i „gğoijny” swego czasu byğ teő Mur Berliġski. Nadal uőywany z kolei jest mur mi÷dzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Meksykiem.

Wszystkie te budowle powstağy po to, aby strzec granic paġstwowych, natomiast mur oddzielajãcy izraelskã cz÷ijå Izraela od arabskiej cz÷ijci Izraela, czyli od Autonomii Palestyġskiej, w cağoijci znajduje si÷ na terytorium tego samego paġstwa. Przyczyny tego stanu rzeczy sã powszechnie znane – Palestyġczycy potrafiã zağoőyå na siebie kilkadziesiãt kilogramów materiağów wybuchowych i udaå si÷ z tym w najludniejsze miejsca Jerozolimy lub innego miasta őydowskiego. A őe sã to ludzie gğ÷boko wierzãcy, zwğaszcza w to, őe niewiernych trzeba zniszczyå nawet za cen÷ wğasnego őycia, to efekty bywajã straszne. Z tego punktu widzenia nie moőna si÷ dziwiå Izraelczykom, őe w trosce o swoje bezpieczeġstwo stawiajã mury, pğoty, zasieki, wycinajã wiekowe gaje oliwne, bo w ich cieniu kryli si÷ snajperzy palestyġscy. Kaődy naród ma prawo do obrony. Moőna jednak, a nawet trzeba spróbowaå odpowiedzieå, dlaczego Palestyġczycy uciekajã si÷ do metod terrorystycznych? Najkrócej mówiãc: walczã o swoje. Kiedy w latach czter-

dziestych XX wieku Jerozolim÷ opuszczali Brytyjczycy, co utorowağo drog÷ do powstania paġstwa Izrael, miağo powstaå teő paġstwo palestyġskie. Tak si÷ jednak nie stağo, a na przeszkodzie temu stan÷li przede wszystkim Izraelczycy. No i jest jak jest – w jednym paġstwie őyjã obok siebie o wiele bogatsi Őydzi oraz Palestyġczycy. Ci pierwsi cieszã si÷ peğniã praw obywatelskich, korzystajã z zachodniego dobrobytu i obfitych datków pğynãcych z cağej diaspory őydowskiej, natomiast ci drudzy sã obywatelami drugiej kategorii. Palestyġczycy nie mogã na przykğad swobodnie poruszaå si÷ po Izraelu; aby dostaå si÷ do cz÷ijci őydowskiej, muszã posiadaå specjalne przepustki, które wydawane sã na kilka miesi÷cy, po czym sã przedğuőane lub nie. Wszystko zaleőy od tego, czy delikwent ma prac÷ w Izraelu, czy nie. Takã przepustk÷ moőna ğatwo straciå, jeijli na przykğad ktoij spóŏni si÷ na punkt kontrolny (opowiadano mi, őe pewnego razu mğody Palestyġczyk pojechağ na planowe badania do izraelskiego szpitala, gdzie jednak sprawa przeciãgn÷ğa si÷ i „na granic÷”

z Autonomiã stawiğ si÷ póğ godziny po czasie okreijlonym w przepustce; straciğ jã na dğugo). W efekcie tuő za murem, w cz÷ijci palestyġskiej mieszkajã ludzie, nawet w starszym wieku, którzy nigdy nie byli w őydowskiej cz÷ijci „swojego” paġstwa. Kontrole czekajã zresztã Arabów takőe w dzielnicach őydowskich. Tak na wszelki wypadek. Nie musz÷ chyba dodawaå, őe Palestyġczycy wykonujã w Izraelu najgorsze i najniőej pğatne prace. Z miotğami, grabiami i ğopatami moőna teő spotkaå osoby rosyjsko- i polskoj÷zyczne. Najsmutniejsze w tym konflikcie jest to, őe nie widaå moőliwoijci porozumienia si÷ i znalezienia dobrych rozwiãzaġ dla obu stron. Rachunek wzajemnych szkód i oskarőeġ jest zbyt dğugi, dlatego pewne jest, őe nikt nie ustãpi. Nigdy nie zapomn÷ oczu őoğnierza izraelskiego, który w kolejce turystów oczekujãcych na granicy dostrzegğ mğodego Araba o wyglãdzie i ubiorze Pana Jezusa. Natychmiast wziãğ go „na stron÷” – nie wiem, co byğo dalej. Obaj znikn÷li w bocznych drzwiach. Araba nie widziağem juő po drugiej stronie granicy...

 Mur od samego początku stał się miejscem niezliczonych akcji artystycznych – swoje graffiti i wlepki umieszczają tu artyści z całego świata, można spotkać napisy także z Polski

Fot. Waldemar Śliwczyński


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Aktualności Tanio nie sprzedadzą ciu lat! Őyj÷ juő 82 lata i cağy czas byğam ijwi÷cie przekonana, őe w naszym kraju obowiãzuje jedno prawo. Starszã osob÷ oburza fakt, iő lokatorzy lokali komunalnych na terenie gminy Wrzeijnia mogã wykupiå mieszkania za 5% ich wartoijci (w niektórych gminach na ternie kraWanda Koijcielniak jest lokator- ju bonifikaty si÷gajã nawet 99%) – Dziwi mnie fakt, őe wğadze pokã mieszkania przy ulicy 3 Maja we Wrzeijni, który stanowi wğasnoijå po- wiatu őyjã w innym ijwiecie i nie wiatu wrzesiġskiego. Jak mówi, chce post÷pujã podobnie – oburza si÷ W. wykupiå to mieszkanie na wğasnoijå. Koijcielniak. – Na poczãtku lipca otrzymaliijmy pismo ze starostwa, w którym poinformowano, őe lokal zajmowany przez mojã teijciowã zostağ przeznaczony do zbycia – mówi Tadeusz Gğowacki, zi÷å W. Koijcielniak (reprezentuje teijciowã ze wzgl÷du na jej podeszğy wiek). – Poniewaő teijciowa jest najemcã lokalu na czas takã bonifikat÷ przyznano pani nieokreijlony, przysğuguje jej pierw- Koijcielniak na wykup lokalu szeġstwo w jego wykupie. Cena lokalu – okreijlona na podstawie wyceny biegğego rzeczoznawcy – ustalona zostağa na 76 tys. zğ. Ostatecznie za mieszkanie o powierzchni – My nie mamy nic wspólnego 52,3 metrów kwadratowych trzeba z tym, co robi gmina. Powiat rzãdzi zapğaciå ponad 57 tys. zğ. To cena si÷ innym prawami, my innymi – odz 25-procentowã zniőkã. powiada Mağgorzata Mirecka z wy– Taka zniőka to kpiny – oburza dziağu geodezji, kartografii i nierusi÷ W. Koijcielniak. – Jestem emeryt- chomoijci wrzesiġskiego starostwa. kã, a powiat proponuje mi zaledwie – Nie moőemy sprzedawaå mieszkaġ 25% bonifikaty za mieszkanie, w któ- za grosze. To byğoby wbrew zasadom rym przecieő jestem od kilkudziesi÷- zdrowego rozsãdku.

Mağgorzata Mirecka przyznaje jednak, őe powiat nie ma őadnych ograniczeġ, aby zwi÷kszyå bonifikat÷. Ale tego nie zrobi. I nie jest to – jak tğumaczy Mirecka – zğa wola urz÷dników. – Zarzãd wyraziğ zgod÷ na 25-procentowã bonifikat÷ i rada powiatu si÷ na to zgodziğa. Musimy post÷powaå zgodnie z zasadami prawidğowej gospodarki. W. Koijcielniak ostatecznie zgodziğa si÷ na wykup mieszkania za 57 tys. zğ, ale – jak zaznaczyğa – jest to tylko zgoda „wst÷pna”, poniewaő jest na etapie zağatwiania kredytu na sfinansowanie zakupu lokalu. Szanse na to ma jednak niewielkie. Őeby nie napisaå: őadne. – Zwróciliijmy si÷ do jednego banku z proijbã o kredyt. Odmówiono nam – mówi T. Gğowacki. – Nic dziwnego. Teijciowa ma juő swoje lata, w dodatku jej miesi÷czna emerytura to zaledwie troch÷ ponad 800 zğ. Po opğaceniu rachunków na őycie zostaje jej 400 zğ. A czas nagli... – Termin wpğaty pieni÷dzy upğywa z koġcem roku – informuje M. Mirecka. – Jeijli do tego czasu pieniãdze do nas nie wpğynã, nieruchomoijå zostanie zbyta z pomini÷ciem pierwszeġstwa. Ta pani na bruk jednak nie trafi. W mieszkaniu b÷dzie mogğa mieszkaå jak dğugo zechce. KUL

Dziesiąta część „Biblioteczki WTK” poświęcona Rzymskim

Policjanci nagrodzili najmłodszych

Lokatorka z ul. 3 Maja chce wykupić mieszkanie, ale nie za proponowaną cenę. – Władze powiatu żyją w innym świecie – mówi podenerwowana.

25%

 T. Głowacki w imieniu swojej teściowej walczy o wyższą bonifikatę

Fot. KUL

Dobiegł końca konkurs plastyczny organizowany przez komendę policji. Dzieci odebrały nagrody i wyróżnienia.

 Zenon Rzymski z synem Witoldem, obecnym dyrektorem szkoły Studio J÷zyków Obcych English House we Wrzeijni doczekağo si÷ ksiãőki na swój temat. Publikacja o 15-letniej dziağalnoijci szkoğy prowadzonej przez rodzin÷ Rzymskich ukazağa si÷ w serii „Biblioteczka Wrzesiġskiego Towarzystwa Kulturalnego”. Autorkã ksiãőki jest Stefania Gãsiorek, wiceprezes i wieloletnia czğonkini WTK. Za podstaw÷ pracy sğuőyğy pani Stefanii przede wszystkim materiağy ŏródğowe English House: kroniki, dzienniki zaj÷å, dokumenty urz÷dowe, artykuğy i informacje prasowe oraz bogata korespondencja. Pierwszym rozdziağem ksiãőki jest „Droga zawodowa Zenona Rzymskiego”, zağoőyciela i pierwszego dyrektora English House. Dalej ksiãőka traktuje m.in. o projektach edukacyjnych, w których szkoğa uczestniczy – swój rozdziağ majã: amerykaġska

Fot. archiwum

Fundacja Edukacyjna 4H oraz zağoőony w English House Klub Miğoijników J÷zyka Angielskiego „Horizon”. O niekonwencjonalnym podejijciu do nauczania w English House ijwiadczy stosowana tam i opisana w kolejnym rozdziale metoda Silvy, polegajãca na wprowadzeniu umysğu w stan najwyőszej koncentracji, co powoduje szybsze zapami÷tywanie i przyswajanie j÷zyka. W zamieszczonych dalej tabelach zestawiajãcych wszystkich dotychczasowych wykğadowców pracujãcych i pomagajãcych w szkole, oprócz Polaków pojawiajã si÷ Amerykanin, Anglik, Niemiec, Wğoch i Kanadyjczyk. Imponuje koġcowy spis lokalnych firm i instytucji wspóğpracujãcych z English House – wykaz skğada si÷ aő z 31 pozycji! DAI

„Klub Pancernika Klika w Fotelikach” to nazwa kampanii spoğecznej propagujãcej stosowanie fotelików samochodowych dla dzieci. Jej organizator, czyli Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, od trzech lat zwraca uwag÷ nie tylko na kwesti÷ bezpiecznego podróőowania, ale takőe przestrzegania przepisów ruchu drogowego. – Jasiu, mój najmğodszy syn, gdy tylko ze mnã jedzie, co chwil÷ przypomina: „Tata zwolnij, bo jest znak ograniczenia pr÷dkoijci”. To mój straőnik – mówiğ podczas uroczystego zakoġczenia konkursu plastycznego komendant powiatowy policji Jarosğaw Gruszczyġski. Konkurs byğ tylko jednym z elementów kampanii. Mogğy w nim wziãå udziağ przedszkolaki i uczniowie szkóğ podstawowych. Na najlepszych czekağy atrakcyjne nagrody sfinansowane przez stowarzyszenie „Drogowskaz” – pluszaki, gry planszowe i ksiãőki. Byğy teő smaczne krówki od starostwa powiatowego. Podczas skromnej uroczystoijci w policyjnej stoğówce (3 grudnia) zostali nagrodzeni autorzy szeijciu najlepszych prac w kaődej z czterech kategorii wiekowych. W grupie przedszkolaków wygrağa Wiktoria Ratajczak z Targowej Górki, w grupie pierwszoklasistów – Krzysztof Czerniak ze SP nr 1 we Wrzeijni, drugoklasistów – Laura Wronikowska z Kaczanowa, a trzecioklasistów – Julia Adamczyk z Orzechowa. Do-

 Z oglądaniem nagród dzieci nie czekały do zakończenia uroczystości datkowo jury, które tworzyli mundurowi z sekcji kryminalnej, prewencji i ruchu drogowego, przyznağo kilka wyróőnieġ. Uczniowie otrzymajã je w najbliőszym czasie. Nagrodzone dzieci promieniağy ze szcz÷ijcia, zwğaszcza zwyci÷zcy poszczególnych kategorii. W. Ratajczak namalowağa chğopca siedzãcego w samochodzie. – O konkursie dowiedziağam si÷ troch÷ przypadkowo. Przeczytağam ogğoszenie na tablicy – wyjawiğa. L. Wronikowska jako jedyna wykonağa nie rysunek, a prac÷ prze-

Fot. TOS

strzennã przedstawiajãcã samochód i drzewa. – Mama podpowiedziağa mi, jak to zrobiå – przyznağa. Justyna Miderska, zast÷pca naczelnika sekcji prewencji, nie kryğa zadowolenia z przebiegu konkursu. Odpowiedziağo na niego kilkanaijcie przedszkoli i szkóğ z cağego powiatu. W sumie wpğyn÷ğo okoğo stu prac. – Mieliijmy ogromny problem z wybraniem tych najlepszych. Pod uwag÷ braliijmy pomysğowoijå i pracochğonnoijå – wyjaijnia koordynatorka konkursu. TOS


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności

23

Nasze święte dzieci Niepełnosprawne dzieci mają do Mikołaja takie same prośby, jak dzieci zdrowe. Chcą góóóóry zabawek! Martynka siedzi wyjãtkowo spokojnie wijród rozbrykanych Wiewiórek – grupy 6-latków z Przedszkola nr 1 „Sğoneczko” we Wrzeijni. Przy malutkim stoliczku, na malutkim krzeseğku, malutkimi paluszkami wykleja sobie malutki kalendarz. A w malutkim uchu ma malutki aparat sğuchowy. Prawie ogğuchğa po sepsie. – Wierzysz w IJwi÷tego Mikoğaja? – Nie. – Dlaczego nie? – Bo nie. Martynka wie, őe za prezentami od Mikoğaja tak naprawd÷ kryjã si÷ rodzice, ale w ogóle jej to nie przeszkadza. W tym roku chciağaby dostaå kuchni÷. Taki minizestaw do zabawy w paniã domu.

Dzieci, które majã wi÷cej zdrowia, majã teő wi÷cej próijb do zapracowanego brzuchatego darczyġcy. Natalka, Leijny Ludek z Przedszkola nr 4 „Miij Uszatek” we Wrzeijni, nie przerywajãc kolorowania, mówi, őe chce rolki. Kolega Marek, który obok niej z wprawã zapeğnia kolejne strony gğadkiego zeszytu, őyczy sobie deskorolk÷. Przy okazji Marek wyjaijnia, őe Mikoğaj jest tak gruby, bo zjada za duőo ijniegu. Wszyscy nagle przerywajã rysowanie, kiedy imiennik ijwi÷tego, Mikoğaj, mówi: – A ja chc÷ pespe. – Co to jest? – To taki mağy komputer do zabawy, do grania i do puszczania muzyki – wyjaijnia Mikoğaj. – To ja teő go chc÷! – nagle zmienia zdanie Marek. A co jeijli Mikoğaj kaőe mu wybraå: deskorolka, albo „pespe”? – To samolot – decyduje rozsãdnie  Pozują dzieci ze „Słoneczka”. Gesty chłopców oznaczają „hip-hop” Fot. DAI Marek. – I lotnisko! – rozp÷dza si÷ Kubuij, Wiewiórka niepeğnospraw– Noőyczkami odciãğem metk÷ od w őãdaniach. na ruchowo, mocno wierzy w IJwi÷- bluzki – mówi ze spuszczonym wzroDo klasy wchodzã dzieci, któtego Mikoğaja i wie, őe prezenty do- kiem i skruszonã minã. Zapewniamy re wróciğy wğaijnie z charytatywnej stajã tylko grzeczne dzieci. I w tym go, őe metka byğa gğupia, skoro tak kwesty w pobliskim markecie. wğaijnie jest mağy problem, bo Kuba go drapağa, őe musiağ jã odciãå i őe Czy oddalibyijcie Mikoğajowi jednie byğ tak do koġca grzeczny w tym Mikoğaj na pewno uzna go za grzecz- nã zabawk÷, őeby mógğ jã daå dzieroku. Uczciwie i po m÷sku si÷ do ne dziecko. Kuba chce od IJwi÷tego cku, które nie ma zabawek w ogóle? tego przyznaje. sterowane auto. – Tak! – sğychaå zgodny chór. DAI

INFORMATOR MIEJSKI Apteka w Kauflandzie, Miłosławska 10, 061 437 72 23, pon.-pt. 8.00-21.00, sob. 9.00-21.00, nd. 9.00-19.00 Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Batorego 8, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96 Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121

O powstaniu wielkopolskim w gimnazjum

Polak, Węgier, Niemiec – trzy bratanki

Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 Halo TAXI Harcerska 061 436 33 33 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI ZET 061 436 55 55 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71 Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 14 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90 Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203

W tym roku mija 90. rocznica wybuchu jedynego zwycięskiego zrywu powstańczego w polskich dziejach. I mimo, że powstanie wybuchło 27 grudnia, już teraz trwają związane z tą datą obchody. Jednym z ich przejawów była uroczysta wieczornica zorganizowana w środę 3 grudnia w Gimnazjum nr 2 im. A. Prądzyńskiego. Na przybyłych przy wejściu na salę oczekiwali uczniowie, którzy wręczali rozety powstańcze i okolicznościowe foldery. Początkowo spotkanie miało rozpocząć się o godz. 17.00, jednak nastąpił ponad półgodzinny poślizg. – Mieliśmy ważną radę pedagogiczną, która bardzo się przedłużyła – tłumaczył Stefan Tomczak, dyrektor Gimnazjum nr 2. W pierwszej części wieczornicy liczni uczniowie gimnazjum przedstawili dzieje powstania wielkopolskiego w prozie, poezji i piosence. Uczniowskim recytacjom i śpiewom towarzyszyła dekoracja z biało-czerwonym sztandarem i prostymi, brzozowymi krzyżami oraz wizualizacje przedstawiające najważniejsze momenty powstania. Druga część wieczornicy poświęcona była podsumowaniu projektu edukacyjnego „Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. W ramach tego projektu w trakcie roku szkolnego uczniowie m.in. odbyli wycieczkę do izby pamięci w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, zorganizowali rajd rowerowy śladami powstańców czy sporządzili mapę Wrześni z miejscami związanymi z powstaniem wielkopolskim. Wszystkie te efekty uczniowskiego wysiłku można było zobaczyć na towarzyszącej wieczornicy okolicznościowej wystawie. Koordynatorkami projektu była Elżbieta Waligóra i Alicja Śmiejkowska. – Bardzo głęboko wzięliśmy sobie do serca słowa pana Eugeniusza Paterki i obchody powstańczej rocznicy w naszej szkole organizowane są z dużym rozmachem – mówił dyrektor S. Tomczak, który wręczył także dyplomy i nagrody wszystkim uczniom, którzy odnieśli sukcesy w konkursach związanych z powstaniem wielkopolskim. Na zakończenie głos zabrał Bolesław Święciochowski, prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego, który podziękował organizatorom za przygotowanie wieczornicy oraz podarował dla szkolnej biblioteki publikację „Września w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1920”. Łukasz Adamczyk

W minionym tygodniu w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni gościli uczniowie i nauczyciele z węgierskiego Budapesztu oraz niemieckiego Garbsen. Spotkanie odbyło się w ramach partnerskiego programu Comenius, który w założeniu ma pomagać uczestnikom w kształtowaniu przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej. DAI

Kompleksowe usługi pogrzebowe, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0602 657 422, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97

Herosi komercyjnego undergroundu w AQQ

Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 9.00-20.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ

APTEKI DYŻURUJĄCE

Sami nazywają się herosami komercyjnego undergroundu. Pod tym pełnym sprzeczności stwierdzeniem ukrywa się zespół Żelki, którego wrzesińska publiczność miała okazję posłuchać w sobotni wieczór w pubie AQQ. Trudno jednoznacznie określić styl muzyczny tej grupy, jest to szeroko rozumiane pogranicze rocka, funky, jazzu, reggae i alternatywy podane w popowo-kabaretowym sosie. Koncertu wysłuchało ok. 40 osób. LUKA

5.12 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 061-43-77-746 6.12 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 061-43-79-040 7.12 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 061-43-77-223 8.12 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 061-43-67-798 9.12 KAPSUŁKA, ul.Chrobrego 10 tel. 061-43-60-755 10.12 AMIKA, ul.Piastów 16 tel. 061-43-77-400 11.12 POD LIPAMI, ul. Kilińskiego 10 tel. 061-43-77-709


Nagrody można odbierać TYLKO w ciągu 2 tygodni. Po tym okresie przepadają.

24

5 grudnia 2008

rozrywka

049 (144)/2008

Fot. Damian Idzikowski

Jeśli chcesz wygrać sto złotych, zbieraj fragmenty stówki, a komplet naklej na kartkę i wyślij do „WW”, podając swoje dane. Dziś pierwszy kupon z oznaczeniem „37”.

Mamy dziś dobrą wiadomość dla Pana Mariusza Mrowińskiego z ul. Kościuszki. Zapraszamy po nagrodę.

Wygraj stówkę 37

Stawek z pływającym domkiem dla łabędzi przy ulicy Opieszyn, czyli miejsce zwane też abstrajkiem – rozpoznała je między innymi Pani Kazimiera Konieczka z ul. Słowackiego. Gratulujemy.

Gdzie to jest?

Przesłuchiwał Damian Idzikowski

Padł na lotnisku – trzysta kilometrów na godzinę. Ale chciałbym kiedyś zahaczyć o czterysta...

Cisza, spokój, „kameralność”miasteczka, jakim jest Września, otwartość i pozytywne nastawienie przyjaciół.

TIR-y w centrum, brak obwodnic, kiepskie drogi

Okazjonalnie i rozsądnie

Zdecydowanie słono i bardzo pikantnie

Najczęściej dzień zaczynam, wsiadając na motocykl i jadąc do pracy (niestety, nie zimą), a kończę, zasypiając przy muzyce po wcześniejszym powrocie motocyklem.

Teraz film; książka rzadziej, ale sięgam z chęcią.

Nie powiem, bo się nie spełni, ale jedno z wielu to spędzić Sylwestra nad brzegiem gorącego morza, przy ognisku, z motocyklami obok. Oczywiście nie sam. I to marzenie na pewno się kiedyś spełni.

„Zginął w wypadku drogowym z winy kierowcy samochodu.”

Sukces – powołanie do życia Klubu BORN TO RIDE w 1994 roku, jego działalność, zlot motocyklowy (to było jedno z marzeń) o wymiarze międzynarodowym. Obecna praca również. Porażek brak.

Motocykle, podróże, muzyka

Nie wolny

Poznań, Autoryzowany Dealer BMW

Specjalista ds. serwisu motocykli, niepełne wyższe

Września

Marek Gieburowski

049 (144)/2008

Za składanie fałszywych zeznań nie grozi odpowiedzialność karna.

Mój rekord prędkości na motocyklu?

Co mnie cieszy we Wrześni?

Co mnie wkurza we Wrześni?

Alkohol w moim życiu

Jedzenie – wolę na słodko czy na słono?

Jak zaczynam dzień, jak kończę?

Film czy książka?

Największe marzenie

Czego nie chciałbym przeczytać w swojej biografii?

Co uznaję za swój największy sukces i porażkę?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

Zawód, wykształcenie

Miejsce urodzenia

Imię i nazwisko

049 (144)/2008

49

WW

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

20 zã

Wrzeijnia * ul. Fromborska 18

wizytówek tel. 0-61 437 49 57

Reklama

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, należy na kartkę nakleić kupon, który upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do środy, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze Ogłoszeń „WW” przy ul. Warszawskiej 15. Te, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 tygodni, przepadają.

KUPON

4. Rozmowa dwóch koleżanek: – Twój mąż pamięta datę waszego ślubu? – Na szczęście nie. – Jak to na szczęście?! – Wspominam mu o rocznicy kilka razy do roku i zawsze dostaję coś ładnego. Misio z Alabamy

3. Kłótnia małżeńska: – Gdy żeniłeś się ze mną, mówiłeś, że jestem jak gwiazda filmowa! – krzyczy żona. – Tak, tak, ale wtedy były tylko nieme filmy! Rafi

2. Po operacji ortopeda pyta pacjenta: – Czy jest pan przesądny? – Ależ skąd, panie doktorze. – To świetnie. Od jutra będzie pan wstawał tylko lewą nogą. Ketjow

1. Jasiu pyta mamę: – Mamo, dostanę na Gwiazdkę kanarka? – Nie, będziesz jeść karpia, tak jak wszyscy! Egon

chichy

13

19

Kogut

2 16

15

17

3

Tank

Typ maáego konia

1

ĝciągawka, Ğciągaczka.

9

Bardzo gorąca ciecz, wrzątek.

Zool.: rasa maáych psów o krótkiej, gáadkiej sierĞci; pinczer karáowaty.

Europejska

Busola

Brie

Mit. gr.: syn Dedala.

SkrĊt, zgiĊcie wáosów, naturalne lub uáoĪone.

W Indiach, rejon uprawy herbaty

Szt.: dzieáa Ogáoszenie klasyczne. na sáupie

1.000. 000. 000.000

SprzĊt do jazdy po Ğniegu

24 godziny.

RoĞlina ozdobna

Okrzyki Īądające powtórzenia numeru programu

Komiksowy Pieszczotliczáowiekwie o nietoperz. bigosie

18

4

11

Bieg, skok zająca

Gatunek muzyki

ĝlubna

SpoĪ.: japoĔska wódka ryĪowa.

1

19

5

3

Wyrób z brązu.

Bajka, legenda

15

Sygnaá o niebezpieczeĔstwie

5

20

6

Znak firmowy.

7

Zool.: indyk samiec.

Wulgarnie: twarz, usta czáowieka.

Lisia jama

20

Kraina hist. w póánocnej Polsce

Poranny w wojsku

Usypisko

22

8

Wysoka temperatura powietrza; gorąco, Īar, skwar.

Zarządca folwarku

10

Rakieta Ğwietlna

Niedopalona Ğwieca

"Janko muzykant"

2

23

9

PaĔstwo w Afryce graniczące z Czadem i Etiopią

Przydatne oskarĪonemu

Symbol miáoĞci

Siekierka w kuchni

Dawniej: odpáacenie, odwzajemnienie.

Czyn, dzieáo

17

Brzmienie, barwa

10

Pieszczotliwie o ojcu

Od niego do lasa

Karmi máode mlekiem

Rzecz nudna, nieciekawa, wywoáująca nudĊ.

ImiĊ ĪeĔskie 15.XII.

11

13

8

12

Mat.: wykres funkcji sinus.

Marka motocykli czeskich

16

4

Brak szacunku

12

Stop do lutowania

Ogáoszenie, zawiadomienie zamieszczone w czasopiĞmie.

W staroĪ. Wiązka Rzymie dáuga JakoĞü, zboĪa lub weániana forma, Ğwiatáa szata mĊska postaü, poziom czegoĞ danym momencie.

21

7

Sáup z zaostrzonym koĔcem

Geogr.: Republika Poáudniowej Afryki, paĔstwo w pd. Afryce, stolica Pretoria.

PrzeraĪający sen

Dáuga pod butem

ZewnĊtrzna strona przedmiotu

Geogr.: AmerykaĔska gra piáką i Ucisk, áaĔcuch drewnianymi despotyzm. górski we kijami Wáoszech.

Rytm

14

Batog, bicz

21

18

Páynie przez Goleniów

23

Maáy Fiz.: odáamek elektroda bryáy skalnej, dodatnia. maáy kamieĔ.

14

Bruce, karateka

Przewodzi bodĨce

22

Mors.: basen portowy do zaáadunku i wyáadunku statków.

6

Pantera

Medykament

tydzień emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

Ogłoszenia drobne

Plany repertuarowe: 12-18 grudnia – 007 QUANTUM OF SOLACE

animowany – USA – b.o.

16.00 – ŁOWCY SMOKÓW

5-7 grudnia (od piątku do niedzieli)

komedia – POL – od lat 15

5-11 grudnia (od piątku do czwartku)

18.00 i 20.00 – TO NIE TAK, JAK MYŚLISZ, KOTKU

„Co utargujesz, tego nie zapłacisz” – jakie to... prawdziwe. Spośród wielu kartek z poprawnymi odpowiedziami wylosowana została ta należąca do Pana Mariana Bratkiewicza z ul. Sienkiewicza. Serdeczne gratulacje.

Rozrywka

 Śpiący jestem...

 10% gratis

 Na płocie

Fot. Przemek Brandt

Fot. Aneta Przygodzka

Fot. Justyna Czerniak

Co tydzień autor jednego z prezentowanych zdjęć otrzymuje w nagrodę 30 zł. Zdjęcie tygodnia wybiera redakcyjne jury. „Fotograficzny miszmasz” to propozycja skierowana do amatorów, którzy chcą zaprezentować na naszych łamach swoje prace. Zdjęcia można przesyłać na adres redakcji (Fromborska 18) i biura ogłoszeń (Warszawska 15), a cyfrowe na e-mail: redakcja@wrzesnia.info.pl. Tematyka całkowicie dowolna – ludzie, zwierzęta, przyroda, zabawne sytuacje, ciekawe miejsca... Uwaga! Fotografii nie zwracamy. I znowu przeważają zwierzęta, i znowu dużo kotów... A urzekł nas ten szaro-bury ze zdjęcia Justyny Czerniak. Autorkę zapraszamy po nagrodę.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

25


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Strona Czytelników Mamusiu, tatusiu, jestem! Szymon Roszkowiak, syn Moniki i Michała z Witkowa. Urodzony 24 listopada. Waga 3400 g, wzrost 54 cm.

Olga Anna Maciejewska, córka Kingi i Mariusza z Szemborowa. Urodzona 25 listopada. Waga 4410 g, wzrost 61 cm.

Eryk Nowak, syn Kamili i Waldemara z Kębłowa. Urodzony 25 listopada. Waga 3300 g, wzrost 55 cm.

Alicja Doros, córka Darii i Marcina ze Środy Wielkopolskiej. Urodzona 26 listopada. Waga 3550 g, wzrost 57 cm.

Bartosz Mikołajczyk, syn Ireny i Roberta z Czeszewa. Urodzony 26 listopada. Waga 3840 g, wzrost 58 cm.

Magdalena Płócienniczak, córka Natalii i Łukasza z Biechowa. Urodzona 27 listopada. Waga 3750 g i 56 cm.

Marta Surdyk, córka Anny i Leszka z Orzechowa. Urodzona 27 listopada. Waga 3700 g, wzrost 60 cm.

Bartłomiej Stanisław Żurek, syn Edyty i Wiesława z Nekli. Urodzony 27 listopada. Waga 3655 g, wzrost 58 cm.

Bartłomiej Mazurek, syn Małgorzaty i Marcina z Witkowa. Urodzony 27 listopada. Waga 3640 g, wzrost 57 cm.

Agata Menclewicz, córka Beaty i Marcina z Niechanowa. Urodzona 28 listopada. Waga 3180 g, wzrost 53 cm.

Michaś Figas, syn Mileny i Bartłomieja z Sokołowa. Urodzony 28 listopada. Waga 3990 g, wzrost 60 cm.

Mikołaj Nowak, syn Agnieszki i Marcina z Wrześni. Urodzony 1 grudnia. Waga 3820 g, wzrost 59 cm.

W

zwiãzku z konferencjã klimatycznã ONZ [...] w Poznaniu, duőo mówi si÷ i pisze o tzw. odnawialnych ŏródğach energii, o ich pozytywnym wpğywie na ijrodowisko czy o moőliwoijciach dywersyfikacji ŏródeğ pochodzenia energii. W ten trend wpisujã si÷ m.in. farmy wiatrowe, które powstajã obecnie w Polsce jak grzyby po deszczu. Buduje si÷ je na bieőãco w kilkudziesi÷ciu gminach w Polsce [...]. Skupmy si÷ na przypadkach z gmin Wielkopolski [...]. W okolicach Poznania dziağajã dosyå pr÷őnie przedstawiciele kilku firm zajmujãcych si÷ wyszukiwaniem gruntów pod budow÷ elektrowni wiatrowych. Szczególnie widoczne sã jednak dziağania dwóch szczeciġskich spóğek, które uőywajã ciekawych narz÷dzi prawnych i pozaprawnych zmierzajãcych do korzystnego dla tych firm wejijcia w posiadanie atrakcyjnych gruntów. Firmy te w pierwszej kolejnoijci starajã si÷ „wejijå w ğaski” wğadz gminnych czy powiatowych. Uőywajã przy tym kluczowego argumentu, iő inwestycja, o jakiej mowa, przyniesie gminom ogromne dochody z podatku od nieruchomoijci od kaődego masztu na farmie wiatrowej. Zgadza si÷, b÷dzie to dodatkowy dochód dla samorzãdów, wi÷c urz÷dnicy z gminy pomagajã nast÷pnie tym firmom w organizowaniu „naboru” osób, które majã wydzierőawiå spóğkom wyszukujãcym ziemie, wybrane przez te spóğki grunty, a cz÷sto cağe gospodarstwa rolne. Jednakőe na spotkaniach organizowanych z rolnikami, pod pretekstem kompleksowego omówienia umów na dzierőaw÷ gruntów, podnoszone sã jedynie wybrane argumenty za podpisaniem umów z danã spóğkã. Umowy takie, zawarte „na kolanie”, cz÷sto pod wpğywem bğ÷du, obarczone sã istotnymi wadami prawnymi. Umowy przygotowane przez szczeciġskie firmy zostağy doijå przypadkowo przeanalizowane w ramach dziağalnoijci pro bono przez niezaleőnych prawników z Poznania i Warszawy. Co si÷ okazağo? Umowy te sã pisane na őenujãco niskim poziomie i sã tak naprawd÷ korzystne jedynie dla owych szczeciġskich spóğek inwestycyjnych. Umowy te mogã stanowiå zarazem istotne ryzyko dla zawierajãcych je osób. Mogã nawet powodowaå problemy dla kolejnych rolniczych pokoleġ, gdyő sã zawierane na kilkadziesiãt lat. Stãd apel o szczegóğowe analizowanie umów przed ich podpisaniem! [...] Spraw÷ powstania farm wiatrowych w Polsce moőna z pewnoijciã zağatwiå na uczciwych warunkach, korzystnie dla wszystkich. Naciskana, jedna ze szczeciġskich firm inwestycyjnych w jednej z gmin juő rozpocz÷ğa dziağania zmierzajãce do zmiany umów pierwotnie zaproponowanych, bojãc si÷ procesów cywilnych, a byå moőe równieő karnych. Pod numerem 022 356 21 56 uruchomiono dyőur prawnika [...]. Moőliwa b÷dzie bezpğatna wst÷pna konsultacja prawna dla wszystkich zainteresowanych wydzierőawieniem gruntów lub zmianã niekorzystnych umów [...].

Michał Tarka, prawnik

Pod patronatem „Wiadomości Wrzesińskich” Sklep z artykułami dziecięcymi „Krecik” (Września, ul. Kosynierów 17)

zaprasza po odbiór bonów towarowych o wartości 300 zł:

– rodziców dziecka, które we wrzesińskim szpitalu urodzi się jako ostatnie w roku 2008 oraz

– rodziców dziecka, które urodzi się jako pierwsze w 2009 roku. „Krecik” zaprasza w najbliższą sobotę i niedzielę (5-6 grudnia br.) na mikołajkowe zakupy odzieży dziecięcej i młodzieżowej z 40% rabatem

e-List

e-List

Brajan Kubicki, syn Moniki i Łukasza z Wrześni. Urodzony 24 listopada. Waga 3800 g, wzrost 58 cm.

K

lasa ze snów juő wkrótce w Twojej szkole... Warszawa, 1 grudnia 2008 – Lekcja astronomii w nowoczesnym obserwatorium na dachu szkoğy, a biologii w basenie z kolorowymi rybami i podwodnymi stworami…. Tak mi÷dzy innymi wyobraőali sobie swojã „klas÷ ze snów” mğodzi uczestnicy ubiegğorocznej edycji konkursu plastycznego. Równieő w tym roku marka NOBO pomoőe dzieciom i mğodzieőy szkóğ podstawowych, gimnazjalnych oraz ijrednich w realizacji marzenia, o pi÷knej i nowoczesnej sali lekcyjnej. Jeszcze tylko do 31 grudnia 2008 r. moőna nadsyğaå prace, wraz ze zgğoszeniem, do tegorocznej edycji konkursu „Klasa ze snów”. Prace mogã byå wykonane w dowolnej technice – rysunek, rzeŏba, instalacja itp. Kaőda szkoğa moőe wystawiå do konkursu tylko jednã prac÷, przygotowanã indywidualnie lub grupowo. Ich oryginalnoijå i pomysğowoijå wykonania oceniaå b÷dzie nie tylko Jury, ale takőe Internauci. Na podstawie gğosowania w sieci, obok trzech gğównych nagród Jury, przyznana zostanie Nagroda Publicznoijci. Na zwyci÷zców i ich szkoğy czekajã cenne nagrody, ufundowane przez mark÷ NOBO. Wi÷cej szczegóğów oraz regulamin konkursu dost÷pny jest na stronie internetowej: www.klasazesnow.pl

Dorota Wawro


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Aktualności Marcin Florkowski psycholog

Ma pan dwa miesiące życia

Joanna Dębowska

dyplomowana kosmetyczka

Świąteczne menu dla urody

Danuta Mikołajewska dr nauk medycznych

Dokąd zmierza medycyna?

N

aukowcy od dawna podejrzewali, őe czğowiek potrafi w jakiij sposób wydğuőyå swoje őycie. Znane sã przypadki pacjentów, którym lekarze wróőyli rychğy zgon, tymczasem okazywağo si÷, őe ludzie ci őyli potem jeszcze wiele lat, a ijmiertelna choroba cofn÷ğa si÷ w „cudowny i niezrozumiağy sposób”. Őartobliwie skwitowağ to pewien lekarz, mówiãc: „Jeijli pacjent chce wyzdrowieå, to medycyna jest bezsilna…”. Przez dğugi czas nie byğo jednak dowodów na to, őe ludzie potrafiã odsunãå moment swojej ijmierci. Pojedyncze, anegdotyczne przypadki nagğych ozdrowieġ nie mogã byå przecieő traktowane jako naukowy dowód. Nie wiemy bowiem, czy te historie sã prawdziwe, a nawet jeijli sã, to lekarz mógğ wystawiå bğ÷dnã diagnoz÷, mógğ przesadziå w ocenie niebezpieczeġstwa wynikajãcego z choroby lub nie doceniå skutecznoijci zastosowanej terapii, pacjent

Ś

wi÷ta rozpoczynajã si÷ dla nas czasem zdwojonej iloijci pracy, zağatwiania róőnych spraw. Dodatkowe obowiãzki w pracy, sprzãtanie, zakupy, przygotowanie ijwiãtecznego menu, a do tego pochmurne, szare dni i okres obniőonego nastroju zwiãzany z jesienno-zimowym przesileniem sprawia, őe cz÷sto zamiast cieszyå si÷ z nadchodzãcych ijwiãt jesteijmy nimi przeraőeni i gdy one nastanã – zm÷czeni. Warto wi÷c we wszystkich planach zarezerwowaå troch÷ czasu i wieczorem, kiedy mamy juő zakoġczony pracowity dzieġ, spróbujmy zrobiå coij tylko dla siebie. Zapalmy ijwiece, kadzideğka lub aromatyczne kominki. Wğãczmy ulubionã muzyk÷. Przygotujmy relaksujãcã kãpiel, nağóőmy odőywczã maseczk÷. Przenieijmy si÷ na chwil÷ w ijwiat przyjemnoijci i relaksu. Oto nieskomplikowane przepisy, do których wystarczy kilka produktów, które z pewnoijciã znajdã si÷ wijród ijwiãtecznych zakupów.

M

edycyna – jak mówi encyklopedyczna definicja – to nauka o zdrowiu i chorobie czğowieka oraz sztuka zapobiegania chorobom i leczeniu chorych. Wspóğczesna medycyna jest jak pi÷kna, posiadajãca wiele moőliwoijci kobieta o dwóch twarzach. Pierwszã z nich, wielkã i wspaniağã, tworzã zdobycze technik obrazowych o niespotykanej dotãd rozdzielczoijci, dorobek nauk podstawowych na czele z biochemiã i farmakologiã, genetykã i immunologiã, moőliwoijci transplantologii i chirurgii implantów, przesuwanie granic őycia i ijmierci oraz post÷p w zakresie walki z drobnoustrojami lub bólem. Drugie oblicze posiada pewnã skaz÷. Obarczone zostağo uğomnoijciã metody, która wi÷ksze znaczenie przypisuje cz÷ijciom niő cağoijci jako takiej. W konsekwencji

27 mógğ teő w mi÷dzyczasie zmieniå sposób leczenia i tryb őycia, co przyczyniğo si÷ do jego wyzdrowienia itp. Pojedyncze przypadki nie dowodzã, őe wydğuőenie őycia byğo zwiãzane z czynnikami psychologicznymi – np. pragnieniem őycia nadal, wiarã w wyzdrowienie itp. Dowody Psychologowie znaleŏli jednak pomysğowy sposób, aby udowodniå, őe „pragnienie przedğuőenia őycia” faktycznie dziağa. Gdyby zbadaå iloijå naturalnych zgonów w ciãgu roku, to okaőe si÷, őe nie jest ona równomierna. Najwyősza umieralnoijå jest w zimie (przede wszystkim w styczniu i lutym) najniősza w ciãgu lata (w czerwcu i lipcu). Ta zmiennoijå jest zwiãzana z czynnikami naturalnymi – surowszã pogodã zimã, wi÷kszã zachorowalnoijciã przy niőszych temperaturach itp. Odkryto jednak równieő, őe przed samymi ijwi÷tami Boőego Narodzenia liczba zgonów zdecydowanie spa-

da, zaij po ijwi÷tach roijnie. Tak jakby starsi ludzie starali si÷ przedğuőyå swoje őycie, po to by „doczekaå” ijwiãt i dopiero potem pozwalali, by „natura robiğa swoje”. Moőe byå teő jednak tak, őe w okresie ijwiãt byğa jakaij specyficzna pogoda, dobre ciijnienie czy teő zadziağağ zbieg innych czynników, niezaleőnych od psychiki czğowieka. Spadek umieralnoijci przed ijwi÷tami jest jednak z pewnoijciã zwiãzany z psychologiã! Gdy bada si÷ bowiem umieralnoijå w Chinach, gdzie waőne ijwi÷ta religijne przypadajã w innym okresie, to równieő daje si÷ zaobserwowaå efekt „doczekania ijwiãt”! Te badania moőna traktowaå jako twardy dowód na to, őe ludzie potrafiã odsunãå moment ijmierci i przedğuőyå swoje őycie. Jak zatrzymaå umieranie? Efekt „doczekania ijwiãt” prawdopodobnie ma szerszy zakres. Ludzie mogã odwlekaå moment swojego zgonu po to, aby np. doczekaå uro-

dzin lub spotkania z dğugo nie widzianym czğonkiem rodziny. Mimo őe zjawisko wydğuőania swojego őycia zostağo udowodnione, to ciãgle nie wiemy, jak ono dziağa! W jaki sposób ludzie wydğuőajã sobie őycie? Czy wszyscy to potrafiã? Od czego to zaleőy? Czy moőemy owe mechanizmy wykorzystaå ijwiadomie i przedğuőaå ludziom őycie np. w szpitalach? Odpowiedzi na te pytania byğyby kroczkiem ku nieijmiertelnoijci. Na razie nic z pewnoijciã nie wiemy, ale sã pewne hipotezy. Jedna z nich mówi, őe oczekiwanie na coij niezwykğego zmienia stan fizjologiczny organizmu. Nadzieja poprawia samopoczucie i funkcjonowanie ciağa; sprawia, őe mózg wydziela okreijlone zwiãzki chemiczne (np. endorfiny – hormony szcz÷ijcia), poprawiajãce stan organizmu. Utrata celu őyciowego (przemini÷cie ijwiãt, speğnienie pragnienia) moőe byå rodzajem ciosu, który uszkadza ciağo tak, jak cios zadany wğóczniã.

Relaksujãca kãpiel z dodatkiem zióğ. Do kãpieli terapeutycznej potrzebne jest 250 g suszonych zióğ na wann÷ wody, ale jeijli chcemy wziãå kãpiel relaksujãcã wystarczy juő 100 g suszu. Najprostszy sposób to napeğnienie lnianego woreczka zioğami i umieszczenie go tuő przy kranie, a nast÷pnie odkr÷cenie kranu z gorãcã wodã. Nasza kãpiel nie powinna przekroczyå temperatury 37-39 st. Celsjusza. Kãpiel angielska: trzy garijci suszonego rozmarynu, garijå listków róőy i garijå kwiatów lawendy. Sleep-well-bath: amer ykaġska recepta na kãpiel uspokajajãco-oczyszczajãco-rozkurczajãcã. Przygotowujemy susz: 100 g kwiatu rumianku, 150 g kwiatu lipy. Przez 20 min trzymamy na malutkim ogniu, odcedzamy i wywar wlewamy do wody. Sğynna kãpiel Kleopatry. Kãpiel miodowo-mleczna: potrzebujemy litr mleka i filiőank÷ miodu. Mleko podgrzewamy i rozpuszcza-

my w nim miód. Nast÷pnie wszystko wlewamy do wanny wypeğnionej gorãcã wodã. Maseczki na twarz mogã nie tylko leczyå, piel÷gnowaå, ale i relaksowaå. Pami÷tajmy tylko, aby nakğadaå jã zawsze na umytã twarz, a najlepiej po wczeijniejszym wykonaniu peelingu. Maseczka szwedzka: trzy ğyőki twarogu mieszamy ze sğodkã ijmietankã i ğyőkã miodu pszczelego, aő powstanie konsystencja kremowa. Nadaje si÷ do kaődej cery.

Maseczka cytrynowo-awokadowa. Dobrze wymytã cytryn÷ wyciskamy. Do ijrodka wlewamy őóğtko jaja kurzego i czekamy chwil÷, aő naciãgnie olejkami eterycznymi ze skórki. Nast÷pnie dodajemy par÷ kropel cytryny oraz oliwy z oliwek. Mieszamy z miãőszem z poğowy awokado. Nadaje si÷ do kaődej cery. Maseczka bananowa: rozgniatamy banana i mieszamy ze sğodkã ijmietankã. Moőna dodaå par÷ kropel oliwy z oliwek przy cerze suchej lub par÷ kropel cytryny, przy cerze tğustej.

owa cağoijå zostaje w imi÷ cz÷ijci poijwi÷cona lub wr÷cz jej istnienie ulega zanegowaniu, co w praktyce lekarskiej skutkuje przemianã obrazu chorób ostrych w przewlekğe. Choå dğugoijå őycia wzrosğa, coraz liczniejsze rzesze mieszkaġców Ziemi nie potrafiã cieszyå si÷ nim tak, jakby unikalnoijå ludzkiej egzystencji na to zasğugiwağa. Niepokój budzi zwğaszcza wzrost zapadalnoijci na choroby centralnego ukğadu nerwowego, a takőe choroby ukğadu krãőenia i nowotwory. Wobec wi÷kszoijci z nich medycyna pozostaje bezsilna i wpycha je do pojemnego worka chorób cywilizacyjnych. Przy niekwestionowanej integralnoijci istoty ludzkiej w praktyce podejijcie holistyczne pozostaje wyğãcznie postulatem. Őaden specjalista w swej codziennej praktyce nie spotyka si÷ z nim twarzã w twarz. W zwiãzku z ogromnymi moőli-

woijciami manipulacyjnymi wspóğczesnej medycyny zachodzi pytanie, czym ona w swej istocie jest? Naukã czy sztukã? A moőe biznesem? Czy przynaleőnoijå do nauk biologicznych wzbogaca jã czy ogranicza? Gwoli udzielenia wyczerpujãcej odpowiedzi na tak postawione pytania, musimy przyjrzeå si÷ medycynie na przestrzeni dziejów. Dumni z jej narastajãcej sprawnoijci i przekona-

Sun Days Studio Urody

ul. Kutrzeby 5A, Wrzeynia Tel. 607 40 30 60

ni o stricte naukowym charakterze, zapominamy, őe wiedza dzisiejsza jest tylko etapem na dğugiej drodze poznawania prawdy o czğowieku, jego zdrowiu i chorobie. Z nadziejã, őe nic tak nie uczy skromnoijci w ocenie wğasnych moőliwoijci, jak spojrzenie w przeszğoijå, przypominamy o tym, őe historia sztuki lekarskiej bywağa nazywana historiã ludzkich bğ÷dów.

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY Wrzeœnia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorób wewnÆtrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ul.Masztalarska 7, 61-767 Poznań KONSORCJUM "ALFA" www.konsorcjumalfa.poznan.pl info@konsorcjumalfa.poznan.pl tel. 0696-605-615, 0782-876-401

inż. Andrzej Czajkowski

DOMY: Września: - działka 342 m², dom 140 m², dodatkowo mieszkanie dwupokojowe 50 m², cena: 490 000 PLN; - działka: 231 m², segment szeregowca 230 m², cena: 380 000 PLN; - wolnostojący piętrowy 270 m², działka 1540 m², cena: 340 000 PLN; - wolnostojący pietrowy160 m², działka 1174 m², cena: 450 000 PLN

www.wrzesnia.info.pl

PROFI CREDIT pożyczki gotówkowe bez BIK

Kre-072

5 grudnia 2008

Roz-105

28

tel. (0 61) 4366080

Środa, okolice: - wolnostojący, dwie kondygnacje, p. u. 114 m², działka 815 m², cena: 445 000 PLN - wolnostojący 190 m², działka 1 500 m², bud. gosp, cena: 227 000 PLN.

Miłosław: - działka 2 380 m², dom wolnostojący 143 m², cena: 268 000 PLN - kamienica: działka ok. 600 m², 2 mieszkania po 70 m² na parterze i I piętrze, 3 sklepy po 50 m², cena: 497 000 PLN;

Słupca i okolice: - Elegancki dom 246 m² 670 000 zł Powidz – okolice: - Domek letniskowy nad jez. Powidzkim 465 000 zł - działka: 730 m², domek: 65 m², cena: 152 000 PLN; - działka: 600 m², dom: 140 m², cena: 360 000 PLN.

DZIAŁKI: Września - 20 271 m² pod budownictwo mieszkaniowe, cena: 1 780 000 PLN; - 3 555 m² pod AG, cena: 404 000 PLN; - 2,3 ha, 1,1 ha w bezpośrednim sąsiedztwie obie, okol. Wrześni, cena: 1 200 000 PLN; - działka budowlana Psary Polskie/ Nowy Folwark 1450 m², cena: 135 000 PLN; - las 1,5 ha – 200 000 PLN, ziemia 1,7 ha – 255 000 PLN - działki budowlane w okolicy Wrześni i Środy

Środa: - lokal 65 m² na działalność gospodarczą – centrum – 220 000 PLN

GOSPODARSTWA ROLNE Giewartów okolice 4.61ha - 433 000 PLN Środa Wlkp. okolice: - gospodarstwo rolne; siedlisko na działce 7 000 m², dom 100 m², 6 ha ziemi: IV, V, VI klasa, staw torfowy – 3 000 m², cena: 1 680 000 PLN; - 1, 08 ha, V, VI klasa, możliwość podziału na działki budowlane, cena: 116 000 PLN; - działka budowlana: 3 000 m²: 36 PLN/m². - atrakcyjna nieruchomość: dom ok. 200 m², ok. 9 ha nad Wartą, 3 stawy rybne, stajnia, cena: 1 750 000 PLN;

Jarocin – okolice: - gospodarstwo rolne, działka 6 000 m², ziemia III, IV klasa, dom z 1980 r., cena: 1 050 000 PLN.

Mazury 340 ha - 16 990 000 Pln Gospodarstwa rybackie 13,5 ha 630000 Pln 21 ha Mazury 980 000 Pln

PODPIS ELEKTRONICZNY

Poszukujemy kamienic, domów, gospodarstw rolnych, działek budowlanych. Posiadamy atrakcyjne cenowo domy, gospodarstwa rolne, działki budowlane - Wielkopolska

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI

Szczegółówe informacje tel. kom. 0503 52 12 22, 505 97 95 99, 511 01 13 02

Inn-856a

UWAGA

kompleksowa obsługa

Września, Słowackiego 11

tel. 0601-948-022

Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

Września ul. Kilińskiego 11 tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny • krótkie terminy

przed...Świąteczne Szanowni PaĔstwo RozpoczĊliĞmy prace nad ostatnim w tym roku dodatkiem tematycznym zatytuáowanym „WiadomoĞci przed... ĝwiąteczne”. Jego zadaniem bĊdzie przekazaü PaĔstwu informacje o tym, Īe ktoĞ komuĞ Īyczy spokojnych Ğwiąt, a inny ktoĞ ma w sklepie towar, który nadaje siĊ na prezenty gwiazdkowe i zaprasza na zakupy, bĊdą teĪ wiadomoĞci o tym, Īe jeĪeli nie zdąĪycie upichciü Ğwiątecznych smakoáyków, to pyszna ryba, pierniki i makowiec czekają na Was w firmach cateringowych i cukierniach. Dodatek „WiadomoĞci przed... ĝwiąteczne” bĊdzie po brzegi wypeániony Īyczeniami, reklamami i artykuáami wyáącznie boĪonarodzeniowymi, a do rąk czytelników trafi 19 grudnia. Zapraszamy firmy do kupowania powierzchni reklamowych. Cena jednego kolorowego moduáu wynosi 35 zá netto, uwzglĊdniamy rabaty naszych staáych klientów. Zapraszamy do Biura Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich” na ulicę Warszawską 15. Maria Kosińska - m.kosinska@wrzesnia.info.pl 0501-677-718 • Artur Mokracki - a.mokracki@wrzesnia.info.pl 0501-677-818


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Gospodarstwo Rolno-Hodowlane

Pra-672

W przypadku złożenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z dynamicznym rozwojem

Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. zaprasza do współpracy kandydatów na stanowisko:

TECHNIK OBSŁUGI MASZYN DZIEWIARSKICH Wymagania: • wykształcenie średnie techniczne • uregulowany stosunek do służby wojskowej • dyspozycyjność • sumienność Praca w systemie dwuzmianowym.

Oferujemy:

• wykształcenie średnie • uprawnienia do obsługi wózka widłowego • rzetelność i komunikatywność • umiejętność pracy w zespole • mile widziane doświadczenie w pracy w magazynie

Lokalizacja: - Czerniejewo-Radomice - Pawłowo - Sroczyn

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny) w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Oferowane warunki: - atrakcyjne wynagrodzenie, - praca stała lub sezonowa Zgłoszenia osobiste pod adresem: ul. Wrzesińska 8, 62-250 Czerniejewo

KOS Elektro System Spółka z o.o.

MC- Bauchemie Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 20, 63 – 000 Środa Wlkp. z dopiskiem ,, Magazynier’’ lub e-mail: sekretariat@mc-bauchemie.pl

OFERTA PRACY

Pra-499

Kontakt: BIMEX, ul. Kościuszki 14, Września e-mail. Bimex_rn@post.pl Rafał Nowak

Wymagania:

(kobiety i mężczyzn) do pracy na fermie norek

Pra-046

SPRZEDAWCA

MAGAZYNIER

pracowników fizycznych

62-300 Września, ul. Wrocławska 43

ZATRUDNI osoby: 1/ do pracy w Narzędziowni

ul. Perzycka 11 60-182 Poznań tel. 606 943 043

– praca w Nekli: Wymagania: - wykształcenie o profilu mechanicznym, - znajomość rysunku technicznego i obsługi komputera.

2/ Stolarz – praca we Wrześni Kandydatów prosimy o przysłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres firmy lub kadry@kos.pl

• stałe zatrudnienie w stabilnej firmie o silnej pozycji rynkowej • atrakcyjne warunki wynagrodzenia • możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie • podwyższanie swoich kwalifikacji i doskonalenie umiejętności

Pra-670

• art. malarskie • art. ogrodowe • art. metalowe • art. elektryczne •

29

Międzynarodowa firma, producent chemii budowlanej poszukuje do swojego zakładu w Środzie Wlkp. osoby na stanowisko:

zatrudni

Jeśli posiadasz znajomość którejkolwiek z poniższych branż, potrafisz rozmawiać z klientami, jesteś samodzielny i odpowiedzialny i chcesz pracować w ambitnym i zgranym zespole. Dołącz do Nas.

www.wrzesnia.info.pl

Pra-659

Pra-503b

5 grudnia 2008

Grand Automatica Sp. z o.o. jest spółką działającą na rynku automatów o niskich wygranych. Należy ona do grupy firm powiązanych, aktywnych w branży hazardowo-rozrywkowej. Dzięki nieustannemu rozwojowi dążymy do pozycji lidera zarówno w grupie produktów branżowych, jak i poszczególnych sektorów branży. Powyższe idee zapewniają nam ciągłą konieczność poszukiwania ludzi zmotywowanych do współpracy, którzy wraz z nami chcieliby rozwijać naszą działalność w kraju. Kreatywnych i ambitnych ludzi, którzy odpowiedzialni będą zarówno za pozyskiwanie nowych klientów dla firmy w obszarze o promieniu ok. 50 km od miejsca zamieszkania, jak i budowanie z nimi relacji biznesowych (rozpoznawanie potrzeb, dostarczanie rozwiązań, usługi serwisowe) prosimy o kontakt na adres mailowy: tomasz.franica@asm.com.pl Przyszłym pracownikom gwarantujemy pracę pełną wyzwań oraz oferujemy dobre wynagrodzenie podstawowe z systemem motywacyjnym i niezbędne narzędzia pracy takie jak samochód, telefon oraz laptop. Zainteresowanych prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

CV i podanie o pracę prosimy przesłać mailem na adres: sekretariat@pani-teresa.com.pl lub pocztą na adres PANI TERESA MEDICA S.A. Gutowo Małe, ul.Powidzka 50, 62-300 Września. Prosimy o wpis zwyczajowej klauzuli.

EKO-GROSZEK Roz-087

Węgiel - orzech, kostka, groszek Miał wysokoenergetyczny Węgiel workowany EKO-OPAŁ Nekla, ul. Powstańców Wlkp. 17

061-4372-475

HURTOWNIA T³UMIKÓW

KNOPOL

Wrzeynia, Rynek 10, tel. 061 4362-866

TUMIKI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Wjazd na parking od ul. Wrzosowej

Ceny producenta • Wymiana gratis Sprowadzamy czÆyci do wszystkich samochodów Dziy zamawiasz - dziy odbierasz

BIURO RACHUNKOWE „BILANSISTA” Spóäka Biegäych Ksiögowych ul. Säowackiego 11 62-300 WrzeĈnia, tel. 061/4366-206, 0607-668-404

Inn-481

Usäugi Rachunkowe w peänym zakresie Ksiögi rachunkowe i podatkowe Rozliczenia ZUS Rozliczenia PãAC


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

5 grudnia 2008

SALA TONSIL

Roz-104

30

zaprasza na

www.wrzesnia.info.pl

STUDIO DEKORACJI OKIEN UL. SIENKIEWICZA 4, WRZEŒNIA

BAL

KOMPLEKSOWA ARAN¿ACJA OKIEN POMIAR U KLIENTA W DOMU

SYLWESTROWY

OFERUJEMY:

• FIRANY • ZAS³ONY • ROLETY (CENY PRODUCENTA) • ROLETY RZYMSKIE

(061) 437 07 47 (061) 437 07 43 e.ignasiak@info-baza.pl

GRZEGORCZYK PRIM SKOTNIKI 31, 62-320 MIŁOSŁAW tel./fax 061 438-28-31, kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

• zaświadczenia • sprzedaż części • transport • skup złomu, metali

MEBLE SOSNOWE • MATERACE

tel. 0694-667-625

Września, ul. Słowackiego 32 Wejście od Chrobrego (pawilony) tel. 061-436-51-69, www.sklep-sosenka.pl

DOM FINANSOWY na dowód osobisty do 30 000 zł, kredyt -- gotówkowy samochodowy (na nowe i używane), leasing,

Roz-056

- najkorzystniejsze oprocentowanie na rynku, - kredyty nawet do 120% wartości samochodu, - korzystny pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/ASS - bez wkładu własnego W naszym biurze dostaniesz kredyt: ul. Kościelna 4 - nawet przy min. dochodzie 350 zł (netto), Września - od 1000 do 100.000 zł, tel. (061) 624-86-66 - bez BIK-u, - o wysokiej przyznawalności tel. kom. 508-212-606 Przedsiębiorstwo wielobranżowe

BUDMAR

ROBOTY ZIEMNE - usługi minikoparką KUBOTA - układanie kostki brukowej, skarpowanie - wykopy pod szamba ekologiczne z montażem - wykopy pod instalacje wodne, prąd, telefon - wykopy pod fundamenty

Inn-929b

JESIENNA PROMOCJA CEN!!!

F.H.U MaWID Gutowo Wielkie 8

- hipoteczny (na zakup lub remont mieszkania), - konsolidacyjny (na spłatę innego kredytu) - ratalne

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Oferta: • szamba ekologiczne • usługi koparko-ładowarką • odwodnienia • nowoczesne systemy zagospodarowania wód deszczowych

Sklep „Sosenka”

Złomowanie pojazdów

tel. 0666-716-442

Stylowe

meble belgijskie:

Me-034c

(obok Spółdzielni Mieszkaniowej)

ul. Słoneczna 2, 62-300 Września

poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Usl-014

Września, ul. Kilińskiego 11

Elżbieta Ignasiak

tel. 061-4350-031

Me-043

Biuro Rachunkowe Skl-320

Absolutnie wszystko po 2,50 zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Sa-273

Nowo otwarty sklep

Skl-258b

Kre-064

Rezerwacja tel. 061 4376-171 0693-827-097

Koszarowa 14 0608-018-136

Serdecznie zapraszamy


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70 Kre-033c

5 grudnia 2008

Ciążą Ci raty do spłacenia?

OSK Września B. Grześkowiak Zaprasza na

Zamienimy Twoje Możesz dostać też dodatkową gotówkę stare kredyty bez zaświadczenia na jeden, o dochodach! z niższą ratą

Edu-023

kursy kat. B • Dojazd po kursanta • Możliwość płatności w ratach • Doszkalanie • Materiały szkoleniowe gratis • Dowóz na egzamin • Solidne przygotowanie

Zapisy - tel. 608-715-793

31

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu

śp. Hieronima Świątek ks. kanonikowi Adamowi Zalesiakowi, rodzinie, sąsiadom, przyjacioáom oraz znajomym za wyrazy wspóáczucia, modlitwĊ, ofierowane intencje mszalne i záoĪone kwiaty serdeczne podziĊkowania skáada Īona z rodziną

Serdecznie dziĊkujemy Pani dr Maágorzacie Mazurkiewicz-ZiĊtek oraz pielĊgniarkom Jadwidze Górskiej i Dorocie Ciechanowskiej-Kulczak za troskliwą opiekĊ nad moim

Weź kredyt na Święta a otrzymasz odtwarzacz DVD (Regulamin promocji dostępny w naszym biurze)

Umów się z doradcą

www.wrzesnia.info.pl

Biuro Kredytowe

Śp. Mężem Hieronimem Świątek

62-300 Września, ul. Rynek 6, tel. 061 436-20-98, 511-284-860

Īona z rodziną

UBEZPIECZENIA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

Roz-101

Września ul. Jana Pawła II 6 tel. 061-436-70-00

Inn-441a

* Komunikacyjne PROMOCJE!!! * Majątkowe * Na życie * Dla firm * Turystyczne

§ OGàOSZENIE §

Informuje o sprzedaży

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we WrzeĞni z dnia 03.11.2008 r. sygn. akt II K 522/08 oskarĪonego Marcina ĝwierczyĔskiego s. Lecha, ur. 04.02.1990 r. we WrzeĞni, uznano za winnego tego, Īe w dniu: 3 sierpnia 2008 roku w miejscowoĞci Nadarzyce, gminy WrzeĞnia, województwa wielkopolskiego, na drodze powiatowej numer 2948, umyĞlnie naruszyá zasady bezpieczeĔstwa w ruchu drogowym w ten sposób, Īe kierując samochodem osobowym marki Fiat 126p o numerze rejestracyjnym PWR 43CA w stanie nietrzeĨwoĞci 0,31 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, na prostym odcinku drogi nie zachowaá naleĪytej ostroĪnoĞci, nieprawidáowo obserwowaá przedpole jazdy oraz poruszaá siĊ z zadmierną prĊdkoĞcią, skutkiem czego straciá panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechaá na prawe pobocze, nastĊpnie na lewe pobocze, po czym dachując zatrzymaá siĊ na koáach na drodze gruntowej, w wyniku czego pasaĪerka Fiata 126p Katarzyna P. doznaáa wstrząĞnienia mózgu, rany táuczonej gáowy, záamania koĞci nosa, co naruszyáo prawidáowe funkcjonowanie uszkodzonych narządów ciaáa na czas powyĪej siedmiu dni, a nadto nie stosowaá siĊ do zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w sferze ruchu lądowego na okres 2 lat orzeczonego wyrokiem Sadu Rejonowego we WrzeĞni w sprawie II K 140/08 z dnia 18.03.2008 r. tj. o przestĊpstwo z art. 177 par. 1 kk i art 178a par. 2 kk i art. 244 kk za to przestĊpstwo wymierzono oskarĪonemu karĊ 1 (jednego) roku pozbawienia wolnoĞci. Ponadto orzeczono wobec skazanego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 7 lat, Ğwiadczenie pieniĊĪne w kwocie 500 (piĊüset) záotych na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych "DROGOWSKAZ" we WrzeĞni, podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci.

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji

SAMOCHODU OSOBOWEGO przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

FORD TRANSIT FT 100 L 2,5 D 1. Informacje techniczne: * rodzaj pojazdu: autobus * rok produkcji: 1998 * przebieg kilometrów: 127 000 * kolor: biały * inne informacje: 12 osobowy, garażowany, przegląd ważny do 30.06.2009 r., drzwi boczne przesuwne, fotel pasażera podwójny, immobiliser, wspomaganie kierownicy, tachograf, winda załadowcza do wózków, pojazd przystosowany do przewozu 12 osób lub 11 osób i jednego wózka lub 8 osób i dwóch wózków inwalidzkich, pasy bezpieczeństwa zabezpieczające przewożonych pasażerów. 2. Cena wywoławcza 17 300 złotych. 3. Samochód można oglądać w obecności pracownika Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 25, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 061-436-07-98). 4. Licytacja odbędzie się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Września, ul. Szkolna 25 w dniu 16.12.2008r., o godz. 10.00. 5. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 16.12.2008 r., w kasie Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Przed przystąpieniem do licytacji, prowadzący licytację wśród osób obecnych dokona sprawdzenia uiszczenia wadium. W licytacji wezmą udział tylko wyłącznie osoby, które okażą się dowodem wpłaty wadium. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.powiat.pl

Sprzedaż opału: - miał węglowy - węgiel - brykiet węglowy - orzech Roz-083

Ceny hurtowe 505 906 695

Licencja MF 1893/03 Wrzeœnia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

• Kompleksowa obs³uga firm • ZUS – przekaz elektroniczny


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

UWAGA!!!

www.wrzesnia.info.pl

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE – BEZP£ATNE

HODOWLA ZIEMNIAKA

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

SUPER SALON 2007

ZAMARTE

ania Spe³niamy ocenzetókwiw naszych kli

oferuje ziemniaki sadzeniaki odmian: LORD, DENAR, RUTA, BARD, ORLIK, BARTEK, OMAN, ASTER, KORONA, NIAGARA, MEDEA i inne oraz odmiany skrobiowe

NOWOŚĆ! LASER IPL

Kos-002

5 grudnia 2008

Rol-072

usuwanie owłosienia, zamykanie naczyń krwionośnych, likwidacja przebarwień, leczenie trądzika różowatego i pospolitego, fotoodmładzanie – lifting

Punkt sprzedaży: Centrala Nasienna Środa Wielkopolska, ul. Szarych Szeregów 2 tel. 061 285-23-91, 061 285-59-30, 061 285-59-81 Rol-073

Godne zaineteresowania odmiany ziemniaka

AGATA - nowość

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

pt. pt. pt. pt. pt.

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna,  Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym,  Protetyka: - protezy zêbowe ca³kowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe,  Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i sta³e,  Rentgen zêbów

Rejestracja od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-18.00

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard Wilczyñski

Specjalista otolaryngolog Wrzeœnia, ul. Ciszaka 26 Tel. 061 436-51-64, 0602-664-925

Przyjêcia wtorek, czwartek 16.00-17.00

głębokie złuszczanie (np. blizn, rozstępów)

Odmiana bardzo wczesna, jadalna, poleca na bardzo wczesny zbiór. Bulwy podłużno-owalne, żółte. Plon duży. Ładny regularny kształt bulw sprawia, że jest to odmiana doskonale nadająca się do pakowania.

do do do do do

„digi LAB” – APARATY S£UCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

THERMA LIPOLIZA CIAŁA

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

pon. pon. pon. pon. pon.

STOMATOLOGIA

likwidacja zwiotczeń, spłycanie zmarszczek, poprawa owalu twarzy, likwidacja podwójnego podbródka

Odmiana bardzo wczesna polecana na bardzo wczesny zbiór. Bulwy duże, podłużno-owalne, żółte. Kształt bardzo jednorodny, oczka płytkie. Charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia wewnętrzne. Plon duży.

od od od od od

PORADNIE PRYWATNE

wyszczuplanie i modelowanie sylwetki, redukcja cellulite, pojędrnianie ciała (np. powłok brzusznych po porodzie)

INOVA - nowość

czynna czynna czynna czynna czynna

Poradnia Stomatologii Ogólnej n Poradnia Ortodontyczna n Poradnia Paradontologiczna

THERMA LIFTING TWARZY

UWAGA!!!

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

inne terminy po uzgodnieniu

wtłaczanie koktajli witaminowych

KAWITACJA ULTRADZWIĘKOWA

TAJFUN

bezbolesne oczyszczanie

Odmiana średnio-wczesna (do późniejszego zbioru), jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach, żółtym miąższu i bardzo dobrym smaku. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy. Odmiana o małych wymaganiach glebowych i potwierdzonej odporności na suszę. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

winoterapia, kawoterapia, czekoladoterapia złototerapia...

KURACJA KWASEM MIGDAŁOWYM przeciwko przebarwieniom

Rynek 22, Września tel. 061-4360-687, 505-82-44-92

Centrala Nasienna

w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szarych Szeregów 2 tel. (061) 285-59-30, 285-23-91, tel./fax (061) 285-59-81

Dzwoń - 0509-072-752

Kre-056

KREDYT NR 1 NA RYNKU

TYSIĄCE

ZADOWOLONYCH

KLIENTÓW

OSkredyt kredyty bliżej Ciebie

Września Rynek 10 (przy sklepie Żabka)

tel/fax 061-436-76-20

Roz-035

mgr Alina Krzekotowska

Ogrodzenia, balustrady

psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy 604-75-19-28 Środa Wlkp. Pl. Armii Poznań 3 (Kupiec Średzki- Medicus)

Podjazdy dla niepełnosprawnych

tel. 507-13-14-55 Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrześni informuje, że w dniach 11, 12, 13 grudnia 2008 r., zostanie przeprowadzona

zbiórka żywności na terenie sklepów takich jak: Biedronka, Netto, PSS „Społem”, Matteo, Polomarket . Zebraną żywność pragniemy przekazać jako dary z okazji „GWIAZDKI” rodzinom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim honorowym dawcom krwi.

GABINET PSYCHOLOGICZNY Lek-240

Masz złą historię kredytową? Teraz już do 75 lat bez poręczycieli i bez BIK-u

Bramy, automatyka, napędy.

Roz-098

Kre-073

ŚWIĄTECZNA POŻYCZKA!!!

www.salonelegancja.pl

BIURO POŚREDNICTWA W URZĘDACH! Oferujemy:

GOSPODARSTWO ROLNE FERMA DROBIU

• AKCYZA – wniosek o zwrot (Konin, Poznań) • VAT 25 • REJESTRACJA POJAZDÓW (Poznań, Gniezno, Września) • Tłumaczenia (włoskie, niemieckie, francuskie, holenderskie, angielskie i inne) • Recykling (Scholz, Polska Sieć Recyklingu, Recar) • Ubezpieczenie OC 1 MIESIĘCZNE 60 ZŁ

Zachęcamy do współpracy sklepy, hurtownie oraz zakłady produkcyjne, zamówienia powyżej 1800 sztuk jaj dowozimy gratis.

Roz-095

Oferuje:

SPA & WELLNESS

Korzystne ceny i rabaty!!! 517-623-929, 061-424-02-99

Zapraszamy!!! Września ul. Gnieźnieńska 32a

BUKOWY LAS 18 tel. 061 286-18-05

Prowadzimy również całoroczny skup zbóż paszowych. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 061 286-18-05 od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00.

Rol-070

32

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2009 Roku składamy obecnym i przyszłym klientom oraz kontrahentom życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia marzeń


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

5 grudnia 2008

Gabinet Lekarski Września, ul. Fromborska 27

lek. med. Henryk Górniak specjalista pediatra chirurg dziecięcy Tel. 061 4362-989, 0603-561-420

Lek-212a

Przyjęcia codziennie (oprócz wtorku i czwartku) po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny WRZEkNIA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 13 PONIEDZIAàEK ĝRODA PIĄTEK

lek. med. Mikoáaj Meller specjalista chorób oczu dr med. Jadwiga Bernardczyk-Meller specjalista chorób oczu lek. med. Przemysáaw Wichrowski specjalista chorób oczu

Rejestracja: telefoniczna codziennie w godz. 13.00-19.00, tel. 061-640-06-40 lub osobista w godzinach przyjĊü. Diagnostyka i leczenie chorób oczu, zabiegi okulistyczne, sondowanie dróg ázowych www.ocuservice.com

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: położnicze, przezpochwowe i piersi

ul. Gnieźnieńska 3, Września 0606-312-327

Lek-221

Przyjęcia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

PORADNIA ORTODONTYCZNA

ul. Culica 2d/26

lek. stom. specjalista II stopnia ortodoncji

tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 środa, piątek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

Zofia G³adych pon 15.00-17.00 yroda 15.00-18.00 sobota 10.00-12.00

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZĘBÓW

Wrzeynia, ul. OPIESZYN 10 tel. 0600-794-681

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

„HIPOKRATES” Monika & Marcin Borowicz 62-300 Wrzeœnia, ul. Waryñskiego 6c Zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9-21

Wykonujemy nastêpuj¹ce zabiegi:

• Września, ul. Powstańców Wlkp. 73 – pt. i sob. • Poznań, ul. Ostroroga 15 – pon.-pt.

- implantacja pojedynczych zĊbów - implantacja bezzĊbia - leczenie recesji dziąseá - prace protetyczne na implantach - korony i mosty – peánoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy caákowite i czĊĞciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kana³owe przy u¿yciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian próchnicowych, záamania zĊbów, przebarwieĔ - usuwanie kamienia nazĊbnego oraz osadów - wybielanie zĊbów - ekstrakcje zĊbów - na miejscu wáasna pracownia RTG

inne terminy po uzgodnieniu tel. rejestracja 604-155-695

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA SPECJALISTYCZNA PROTETYKA ORTODONCJA DZIECI I DOROSŁYCH LECZENIE BEZ BÓLU

WYBIELANIE ZĘBÓW NA JEDNEJ WIZYCIE 30 MIN BEYOND!!!

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00: tel. 061 436-72-48 lub 507-117-063

Jakość! Nowoczesność! Kompetencja!

DO KOēCA GRUDNIA PROMOCJA NA IMPLANTY!!!

Gabinet Leczenia Nerwic

Gabinet Stomatologiczny VITADENT

Tylko u nas!!! Szanowni Rodzice!

Sienkiewicza 12 Wrzeœnia pt. 15.00-16.00

ul. S¹dowa 1 (wejœcie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nag³e tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

Waldemar Kie³czewski

33

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

lek. stom. Kinga Chaberska-Ziarkowska lek. stom. Rafał Ziarkowski

czynny od godziny 15.30

www.wrzesnia.info.pl

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz

Z myślą o naszych najmłodszych pacjentach,

Przychodnia Lekarza Rodzinnego Duo-Med postanowiła uatrakcyjnić swą ofertę medyczną.

Już od 1 grudnia 2008 w poradni dziecięcej

LARYNGOLOG

będą przyjmować dwie lekarki zatrudnione w Instytucie Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

lekarz specjalista

Danuta Kowalska Wrzeœnia, ul. S¹dowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedzia³ki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, œrody i pi¹tki - 8:00-12:00

Pani dr Magdalena Silska oraz Pani dr Agnieszka Sobkowiak.

GABINET PRYWATNY Wrzeœnia, ul. D¹browskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pi¹tek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

LEK. STOM. MICHAŁ ROMANIEC Leczenie zachowawcze, nowoczesne leczenie kanałowe Wybielanie, piaskowanie, skaling

Gabinet Dermatologiczny „PRODERMED” lek. dermatolog Anna Ratajczak Wrzeœnia ul. Wiewiórowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

Lek-225b

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w środy 15.00-21.00

Września, Plac Św. Stanisława 1 (wejście obok Veritasu w podwórze)

tel. 0602-830-899 Pełen zakres usług: leczenie dorosłych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zębów; leczenie chorób przyzębia; chirurgia, implanty, własne RTG PACJENCI Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

GABINET STOMATOLOGICZNY lek. stom. ogólnej PAWE£ KRUPKA

Pn, Wt, Śr, Pt w g.14-19, Czw. w g. 9-15

po uzgodnieniu telefonicznym takĪe w soboty

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

RENTGEN Zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne, zatok GNIEZNO, MIESZKA I 48, tel. (061) 425-88-52

Począwszy od stycznia 2009 codziennie od 16.00-18.00 na zmianę.

Serdecznie zapraszamy!

PRZYJĘCIA

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

LEK. STOM. GRAŻYNA ROMANIEC SPECJALISTA ORTODONTA Leczenie wad zgryzu aparatami ruchomymi i stałymi

wtorek i czwartek od godz. 16.00-18.00

Soboty tylko lecz. zachowawcze po uzgodnieniu tel.

WRZEŒNIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. Lipówka

www.dobryzgryz.eu

pn, wt, czw, pt 1500–1900

OKULISTYKA Specjalista Chorób Oczu

Fundacja REMEDIUM NATURA zaprasza na wizytê u wybitego IRYDOLOGA dr. Wiktora Safonowa

Klaudia Stefańska-Góral

(ocena stanu zdrowia z têczówki oka, zio³olecznictwo)

Września, ul. Kilińskiego 14 piątki od 16.00 oraz stany nagłe

13.12.08 (sobota) od godz. 9.00 do 15.00 w sklepie zielarsko-medycznym MELISSA

tel. 0600-601-035

Lek-242

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpäatne badania uczniów i studentów * badania kierowców zawodowych i amatorów * peäen zakres badaþ w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakäadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

Godziny przyjęć w grudniu:

Lek-241

62-300 WrzeĞnia, ul. Sáowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

STOMATOLOGIA ORTODONCJA

ul. Jana Paw³a II 25 Lek-235

Niepubliczny Specjalistyczny Zespóá Opieki Zdrowotnej „SPECIMED”

Lek-227

Poradnia Medycyny Pracy

Rejestracja 640-24-24

Wizyta 35 z³


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

5 grudnia 2008

PRACA „ Avon, 0607-230-153 „ BULVAR 24, cafe&restaurant zatrudni kelnerki, barmanów i pomoce kuchenne. Podania CV + zdjęcie przesyłać biuro@bulvar24.pl „ KEBAB LAILA Sp. z o.o. poszukuje do pracy kucharza kuchni tureckiej. Wymagania: znajomość języka tureckiego w stopniu biegłym, znajomość branży gastronomicznej, prawo jazdy kat. B, 061-4350-906 „ Kierowca kat BC poszukuje pracy, 0601-772-409

FIRMA MOTORYZACYJNA

"ABIS" S.C. zatrudni

Pra-532c

IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

sprzedawców w salonie RENAULT i PEUGEOT Zgłoszenia (list motywacyjny + CV) kierować na adres: ul.Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl

KRAGO

Pra-325b

„ Kierowca kat. B szuka pracy, 0888-591-496 „ Przyjmę do pracy zbrojarza lub do przyuczenia w zawodzie, 0608-367-848 „ Przyjmę do pracy w charakterze sprzedawcy Pnia w wieku powyżej 30 lat, 0603-424-262 „ Samodzielną fr yzjerkę prz yjmę, 0509-446-479 „ Szukam pracy jako spawacz do przuczenia, posiadam uprawnienia 721-019-947 „ Zatrudnię do roznoszenia ulotek, 0508-212-606 „ Zatrudnię przedstawicieli finansowych. Oferty CV i list motywacyjny proszę wysyłać na adres m-siwinski1@tlen.pl „ Zatrudnię studenta/studentkę studiów zaocznych do pracy, 0609-626-949 „ Kto ułoży płytki? 0692-780-124

Sędziwojewo 74, 62-302 Węgierki (061) 436-08-74

Przyjmę

SZWACZKI na umowę o pracę 609-886-818 „ Apteka w Miłosławiu zatrudni kierownika, magistra, technika, 0501-574-350 „ Mechanik masz yn sz walnicz ych, 0663-443-608 „ Przyjmę do nowo otwartej kawiarni w Miłosławiu, 0668-517-874 „ Zatrudnię fryzjerkę damską, 0721-148-775

NAUKA „ Korepetycje z matematyki, 609-413-933

AUTO STYL 2000

zaprasza

TUMIKI

ATRAKCYJNE CENY MONTA¯ – SPRZEDA¯ – NAPRAWY

Edu-018

dzieci od 4 miesiąca życia, młodzież i dorosłych * zabawy muzyczne dla małych dzieci * gra na: fortepianie, keyboardzie, gitarze klasycznej, elektrycznej, basowej, flecie prostym, saksofonie, wokal * przygotowanie do egzaminów szkół I,II st, Akademii Muzycznej. Bezpłatna lekcja próbna Września, Rynek 6/6, tel. 0609-370-532 www.wrzesnia.yamahaszkola.pl

„ Matiz 99 rok, wersja life, złoty metalik, 5.600 zł, 0695-740-958 „ Matiz, 2000 rok, 6 900 zł, 0669-940-740 „ Naprawa rozruszników, alternatorów u klienta, 0507-829-644, 0512-501-723 „ Opel astra kombi, 1.6, 16V, benzyna, 95 rok, 0509-968-808 „ Opel astra sedan 97r., 604-816-903 „ Opel omega kombi 2,0B 98r, bogate wyposażenie, tel. 0606-835-376 „ Peugeot 106, 96 rok; Audi A3, 97 rok, 500-614490, 660-200-259 „ Peugeot 106, 98 rok, czerwony, 3d, 1.1, 0501-356-279 „ Peugeot partner 1,9 D, 2000r., srebrny metalik, 5-osobowy, 0601-85-83-21 „ Renault kangoo dostawczy 2001 r. 0604-506-491 „ Seat toledo 92r, 1,8 gaz, zarejestrowany, 0661-918-623 „ Skup aut na części lub całe, 0507-829-644 Skup aut, 0519-842-398 „ „ Sprzedam 5 opon zimowych Kormoran i 4 felgi, stan bdb, opel corsa B, 0694-931-774 „ Sprzedam berlingo 1.4 2006 r. 0660-783-144 „ Sprzedam BMW 318 is coupe 140 KM, 93 rok, czerwony, klimatronic, 0721-264-007 „ Sprzedam C-klas, 94r, 2,2D, renault 19, 95r, tel. 0662-122-592 „ Sprzedam CC 700, 96 rok, błękitny metalik, cena 2.600, 665-762-469 „ Sprzedam CC 700, 97 rok, 502-409-618 „ Sprzedam CC 700, 99 rok, do malowania, 880-723-133 „ Sprzedam CC 900, 96 rok, stan bdb, 661-263-950 „ Sprzedam CC 93r. 0502-290-706 „ Sprzedam citroen xsara II, 2002 rok, 2.0 HDI, pełna opcja, zarejestrowany, 17.000, 697-628-110 „ Sprzedam citroena berlingo 1.8 D 98 r. dostawczy, 0695-516-479 „ Sprzedam ducato, 2.5 D, 92 rok, 3d + skrzynia ładunkowa, stan bdb, 0691-254-247 „ Sprzedam fiat 126p, 96 rok, 661-310-645 Sprzedam fiat brava, 1.6, 16V, 96 rok, zareje„ strowany, tel. 695-041-810 „ Sprzedam fiat cinquecento, 97 rok, 0504-915-373 „ Sprzedam fiat cinquecento, 97 rok, 0506-762-454 „ Sprzedam fiat punto 96r., 0602-316-830 „ Sprzedam fiat uno, 96 rok, 0668-383-091 „ Sprzedam ford escort, 1.8 D, 0508-396-904 „ Sprzedam ford mondeo 94r., 1,8 DOHC, 4.500zł, 0516-188-436 „ Sprzedam ford mondeo, 2.0, 16V, 96 rok, klimatyzacja, elektryka, 3.500 zł + opłaty, tel. 695-041-810 „ Sprzedam golf III, 92r., honda civic 93r., nissan serena 96r., opel corsa 96r., 0693-097-519 „ Sprzedam golf vw 93r, 1,6, 5 drzwi, tel. 0888-968-291 „ Sprzedam honda accord 2000r, lekko uszkodzony, 10.900zł, 0600-359-727 „ Sprzedam honda civic, 1.4 16 V, 96 rok, 5d, 0509-836-295 „ Sprzedam honda concerto 94r. 0668-514-237 „ Sprzedam instalację gazową, 0507-829-644 „ Sprzedam kia sorento 2.5 CRDI 2003 r. automat, seat leon 1.9 TDI 2006 r., VW caddy 2.50 SDI, seat toledo 1.9 TDI 2008 r., mercedes E 2.0 96 r. automat, mitsubishi colt 1.3 2007 r., VW passat 1.9 TDI 2003 r., 0602-681-777 „ Sprzedam koła zimowe 165x80x14, 175x80x14, 604-973-528 „ Sprzedam lagunę 1,8+ gaz, 97r, kombi, 0604-355-321 „ Sprzedam lanosa 99 r. gaz, renault megane 1.4 96 r. 0604-704-125 „ Sprzedam matiz, 2000 rok, 5 300 zł, 0880-583-696 „ Sprzedam megane coupe 1.6, gaz, żółta, alufelgi, klimatyzacja, 2xaibag, wspomaganie, el.szyby, 96 rok, 7 700 zł, 0517-908-960

MOTORYZACYJNE „ Citroen AX, 93/96 rok, 750 zł, 0510-551-636 „ Fiat punto 1.2 benzyna 99 r. 0692-479-570 „ Ford escort kombi 1.8 TD 96 r. bogate wyposażenie, świeżo zarejestrowany; mazda 626 kombi 2.0 B 98 r. bogate wyposażenie, po opłatach, 0509-056-478 „ Ford focus 1.6, 16V, kombi, 99 rok, elektryka, klimatyzacja, 4xairbag, 0698-599-093 „ Kupię ośkę do Syreny, tel. 698-826-782 po godz. 17 „ Kupię seicento 2000/2003 rok, 0698-434-518

SZYBKIE NAPRAWY SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK HAMULCE – SPRZÊG£A – ZAWIESZENIA – ROZRZ¥DY CZ¦kCI DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW

CZõćCI DO MOTOCYKLI

OLEJE AGIP - WYMIANA GRATIS PN. – PT. 8.00-19.00 SOB. 8.00-14.30 NEKLA, UL. WRZESIÑSKA 26 TEL. (061) 43 86 497

„ Sprzedam megane, 2006 rok, 1.5 DCI, 0603-318-854 „ Sprzedam mercedes C250 D, 93 rok, 0691-379-347 „ Sprzedam opel astra 1,6, 93r, wspomaganie, ABS, airbag, 3 drzwi, centralny zamek, zarejestrowany, 0782-985-144 „ Sprzedam opel astra II, 2000 rok, klimatyzacja, 13 000 zł, 0505-149-094 „ Sprzedam opel astra kombi, 1.4, 97r, 0781-275-523 „ Sprzedam opel astra kombi, 1.6, 94 rok, 0601-439-231 „ Sprzedam opel corsa 1,2, 3d, czarna, aluminiowe felgi 0609-891-672 „ Sprzedam opel corsa 1,5D, 94r., 880-624-875 Sprzedam opel corsa C, 2003 rok, 16V, 1.2, tel. „ 061-43781-51, 667-218-103 „ Sprzedam opel vectra 1,6, 98r., 061-4360-498 „ Sprzedam opel vectra 2.0 DTi sedan, 2003 r. zarejestrowany, 27.500 zł; mondeo 2.0 TDCi hathiback 2003 r. bezwypadkowy, 22.500 zł; golf IV 1.9 TDi kombi 2000 r. zarejestrowany, 16.500 zł; passat kombi 1.9 TDi 2001 r. B6 24.500 zł, 0602-611-988 „ Sprzedam opel vectra 91r, 1,6 benzyna 663-683-458 „ Sprzedam opony zimowe z felgami 185/65 R15 0662-290-152 „ Sprzedam peugeot 206 1,1, rok 2004, zarejestrowany, 14.600, 0661-898-738 „ Sprzedam peugeot 307 2.0 HDI, 2003r, 0694-622-620 „ Sprzedam peugeot partner 2000r., klimatyzacja, 1,9D, zarejestrowany srebrny metalik, 0506-144-916 „ Sprzedam peugeota 106 93 r. 1.0 zarejestrowany, 2.850 zł 0504-062-900 „ Sprzedam polonez ATU 97r., stan bdb,0504-123-006 „ Sprzedam prz yczepę jednoosiową 0604-536-047 „ Sprzedam punto 1.7 TD, rok produkcji 96, 609-773-367 „ Sprzedam renault 19, 93 rok, 0608-283-939

AUTO-SZYBY

FOLIE Bierzglinek, ul. Œwierkowa 4 tel. 061-438-90-04 0604-85-22-64 „ Sprzedam renault clio, 1.5 DCI, 2003r., bogate wyposażenie, 0669-391-702 „ Sprzedam renault clio, 94 rok, ford fiesta, 97 rok, sprowdzony, 0602-884-610 „ Sprzedam renault kangoo, 1.9D, 1998 rok, cena 8.500, 604-123-337 „ Sprzedam renault megane 1996r, 1.6, cena do uzgodnienia, 663-247-844 „ Sprzedam renault megane 2003 r. 1.5 DCI, 0604-536-047 „ Sprzedam renault scenic, 1.5 DCI 30.11.2005r, 0694-622-620 „ Sprzedam renault twigo, 2000 rok, zarejestrowany, 6.600, 888-627-946 „ Sprzedam renualt clio 2006 17.000 tel. 0509-446-479 „ Sprzedam rometa kadeta, 500 zł, tel. 603-290-999 „ Sprzedam scenic, 2000 rok, 1.9 DCI, 603-273-173 „ Sprzedam seicento 1,1, 99r., ATOS 99r., 788-653-748 „ Sprzedam skuter Aprilla SR, 99 rok, felgi 13'' do peugeot 306, 0661-756-133 „ Sprzedam suzuki baleno 1.3 97 r. pełna elektryka, wiśniowy, sedan, 0605-724-014 „ Sprzedam suzuki bandit 2000r., 6.900zł, 0600-359-727

„ Sprzedam tanio citroen ZX, 93 rok, 0507-829-644 „ Sprzedam tanio polonez 96 rok, stan dobry, 0660-911-101 „ Sprzedam tanio renault thalia 1,4 rok 2001, 061-4386-255 „ Sprzedam tanio skuter 0694-742-530 „ Sprzedam tanio mercedes E-klasa 2000r., 0694-742-530 „ Sprzedam vento, 95 rok, diesel, tel. 506-695-763 „ Sprzedam VW passat, 2001 kombi, bogate wyposażenie, 604-387-378

Zäomowanie pojazdów

www.wrzesnia.info.pl „ Sprzedam VW sharan 00 TDI, 96 gaz , galaxy 98, almera 96 diesel, yaris 02, astra 01 diesel, audi A4 97, A3 97 TDI, bravo 97, scenic 99 gaz, punto 98 diesel, renault 19 93, mercedes MB 100 95 diesel, 208 91 diesel, mitshubishi center 95 wywrotka, camping, quady. tel. 606-352-621 Passat 1.9 TDI kombi, 96 rok, 100% bezwypad„ kowy, 12.200, 602-513-380 „ Sprzedam opel kadett sedan, rok 90, w całości lub na części, 609-738-034

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Centrum Wrześni - pół domu z ogrodem sprzedam lub zamienię na mieszkanie w bloku, parter I piętro 0602-757-779 „ Do wydzierżawienia lokal w centrum Wrześni 607-130-103

Skup samochodów na czöĈci

Skup zäomu 061 4366 232, 0609 538 301 „ Sprzedam VW polo, 2001 rok, 0501-267-202 „ Sprzedam VW transporter IV 2.4 D 96 r. 9-osobowy, 0692-479-570 „ Sprzedam VW vento, 93 rok, 1.8 benzyna, 4 000 zł, 0668-302-957 „ Suzuki Iiana, 1.6 GLX, X 2001 rok, 89 tys.km, bordo metalik, bogate wyposażenie, po lekkiej naprawie blacharsko-lakierniczej, po opłatach, gotowy do rejestracji, 14.000 zł, 0602371-992, 061-4361-916 „ VW passat kombi 1,9TDI, 115KM, zarejestrowany 2000r., 24.500zł, BMW 316, 1,9 benzyna, 99r., sedan, nowy model, 23.900zł - do opłat, 0510-264-180 VW passat kombi, 99 rok, 2.3 VR5, 150KM, mo„ drak metalik, 181 tys.km (książka przeglądowa) bardzo bogate wyposażenie, automat, skóra i inne, 8.500 zł po opłatach, auto w kraju, lekko uszkodzony, jeżdżący, 0602-371-992, 061-4361-916 „ Sprzedam audi A4 1,9 TDI, 110KM, 0604-355-321 „ Sprzedam CC 700, 97r., 0510-515-700 „ Sprzedam citroen C-1 2007r., 16.900zł, 0600-359-727 „ Sprzedam opel vectra kombi, 97r., gaz, klimatyzacja, 0601-56-06-83 „ SPRZEDAM RENAULT MEGANE 1.9 DTI 2001 R., PRZEBIEG 144 TYS. KM, BOGA TE WYPOSAŻENIE, SALONOWY, I WŁA ŚCICIEL, LEKKO USZKODZONY TYŁ, 0604610115 „ Sprzedam fiat punto 1.2 + gaz, czerwony, 2003, 0601-740-182 „ Nowo otwarta WULKANIZACJA, Miłosław, Łąkowa 27 „ Opel corsa 94 + gaz, 0600-562-704 „ Ford eskort 1.6, 16V, 92 + gaz, rover 97, 1.4, 16V, 0607-798-071 „ Sprzedam honda civic, 98, 1.4 B + gaz, 0661-486-012 „ Mazda 323, 92, 1.6 + gaz, 0693-169-768 „ Opel vectra 91, 1.6, LPG, 0788-378-332 „ Opel vectra B, różne części, 0607-686-299 „ Vw golf 1.6 + gaz salon, 5-drzwiowy, 0603-352-532 „ Seat inca 1.9 diesel, 2002 salon, faktura Vat, 0603-352-532 „ Skoda fabia kombi, 1.9 TDI salon 2003 lub zamiana, 0603-352-532 „ Renault clio II, 1.5 DCI salon 2007 lub zamiana, 0603-352-532 „ Sprzedam mercedesa sprinter, 313, 2006, FV VAT, 604-387-378 „ Ford focus kombi, 1.8 TDCI salon 2003 lub zamiana, 0603-352-532 „ PILNIE SPRZEDAM WW GOLF II, 5-DRZWIOWY, CZARNY, 1992 r., STAN BARDZO DOBRY, CENA DO UZGODNIENIA, TEL. 061 4384-634

„ Do wynajęcia lokal użytkowy 96 m2 w pobliżu centrum Wrześni od 1.01.2009, cel: usługowy, gastronomiczny lub inny 64-01-779, 0601-553-207 „ Do wynajęcia lokal w centrum Wrześni na działalność biurową lub handlową 508-374-512 „ Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe, częściowo umeblowane, 0607-807-982 „ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE, 40 M2, OD NOWIONE, 2 POKOJE, BALKON, III PIĘTRO, 0614360944 Kre-074

34

KREDYTY HIPOTECZNE • nawet do 100% wartości nieruchomości • dla osób o niskich dochodach • do 480 rat • szybka decyzja • wysoka przyznawalność • możliwość ominięcia BIK-u Doradzimy - pomożemy Września Rynek 7 I piętro tel. 505-921-833, (061) 640-02-71

Umów się na spotkanie z doradcą!


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

• 2 pokojowe Września • 4 pokojowe ok. Wrześni

Inn-946i

Grunty rolne, AG Zapraszamy do składania ofert sprzedaży. Pomożemy!!! Ułatwimy kupno i sprzedaż. Września, Rynek 7 I piętro 061 640-02-71, 505-921-833 www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl

„ Samodzielny pokój z łazienką, aneksem kuchennym wynajmę osobie samotnej lub zaprzyjaźnionej parze 061-4362-826 „ Sprzedam 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokości Słupcy pod AG lub kopalnię żwiru tel. 515-168-844 „ Sprzedam dom lub zamienię na mieszkanie w rozl. Września 220/1200 Apex 604-959-082 „ Sprzedam dom Psary Małe i Polskie, 0604-337-043 „ Sprzedam dom w Nekli, 0669-133-334, 0669-869-599 „ Sprzedam dom Wierzyce /Łubowo 450 tys. Apex 604-959-082 „ Sprzedam dom z zabudowaniami gospodarczymi w okolicach Pyzdr, tel. 063-276-90-52 „ Sprzedam domek w Skorzęcinie zabudowa szeregowa (narożnikowy) bardzo wysoki standard, 146 tys.zł, 0602-259-800 „ Sprzedam działkę budowlaną 2600 m2, 1 km od Wrześni, 0792-686-278 „ Sprzedam działkę w Kaczanowie 2876 m2, 0885-369-009 „ Sprzedam działkę w Nowym Folwarku, 3000 m2, tel.661-968-947 „ Sprzedam działkę w Przyborkach 1200 m2, 100 zł/m2, 0693-379-900 „ Sprzedam grunt 3ha Grójec Apex 604-959-082 „ Sprzedam lokal/koszarowa Września Apex 604-959-082 „ Sprzedam mieszkanie 124 m2 przy ul. 68 Pułku Piechoty, dwupoziomowe, wykończone, osobne wejście, 3.000 zł/m2, 0600-177-421

„ Sprzedam jałówkę wysokocielną, wycielenie 22.12, tel. 063-276-98-18 „ Spr zedam jałówk i, 0721-552-885, 061-4350-034 „ Sprzedam knurki hodowlane rasy PBZ wolne od aujeszki, 0692-544-510 „ Spr zedam kombajn RECORD 90r. 0601-991-770 „ Sprzedam kombajn zbożowy Rekord, tel. 063-276-90-52 „ Sprzedam krowę na wycieleniu i byczki, 0608102-911, 061-4387-162 „ Sprzedam ładowacz Tur do C360, 2002r, stan bdb, 0668-050-572 „ Sprzedam MF 3050 z turem, 91 rok, 063-2769-835 „ Sprzedam orkana, rozsiewacz do nawozu Raul, 600l, agregat uprawowo siewny czynny z siewnikiem tel. 0600-107-724 „ Sprzedam pług 4-skibowy, atlas grudziądz, 0603-053-086 „ Sprzedam prasę Krone zwijającą, bele 120/120, szer. podbieracza 1,40 m, stan bardzo dobry, przystosowana do owijania siatką, cena do uzgodnienia, tel. 660-858-839

KREDYTY gotówkowe samochodowe hipoteczne dla małych firm dla klientów w bazie BIK

PROMOCJA JESIENNA! 30.000 zł na oświadczenie PARTNER FINANSOWY

fachowa i miła obsługa ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 Września

PODARUJĘ „ Podaruję pieski huskie, 2 szt. tel. 782-699-334 „ Wydam gruz tel. 515-168-844

RÓŻNE „ Antyki, meble holenderskie, artykuły dekoracyjne do wnętrz i ogrodów, Września, ul. Warszawska 18 (w Domatorze), 604-526-106 „ Drewno opałowe, workowane, paczkowane 0889-564-243 „ Firma cateringowa. Organizacja imprez, tel. 697-053-231 „ Nokia N73, 400 zł, 725-585-655

SPRZEDAŻ

zagęszczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawędziarek, wibratorów buławowych, agregatów prądotwórczych, betoniarek, motopomp, silników spalinowych do zagęszczarek, pił do cięcia betonu i asfaltu oraz części do w/w sprzętu, przyczep samochodowych

• sprzedaż profesjonalnych nowych i używanych myjek ciśnieniowych • serwis,

Września, ul. Gnieźnieńska 20 B tel. 061-43-66-105

części • akcesoria • gwarancja Adres Dziadkowo 5b e-mail: karchex@vp.pl tel. 0 507158699, 0 606211056

Jestem studentką ASP

i zbieram do celów artystycznych

„ Sprzedam telewizor kolorowy 21" 0888-258-067 „ Sprzedam trak tarczowy, cięcie 2.5m, 0781-083-952

zdjęcia wykonane przez fotoradary

Duży sklep

z segregowaną odzieżą używaną

po to, aby w przyszłości zrobić z nich wystawę.

TANIO!!! SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

Jeżeli jesteś skłonny oddać mi takie zdjęcie, to prześlij je proszę na adres: Aleksandra Śliwczyńska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 Września lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

Gozdowo 57 (5 km od Wrześni) poniedziałek-piątek 12.00-19.00 sobota 10.00-15.00 Dzień Twoich urodzin premiowany 50% rabatu!!!

Sprzedam pãyty drogowe 061 4366 232, 0609 538 301

ZOSIA

Września, ul. Staszica 5, tel. 601-652-386

PRZYCZEPA 25zł/doba ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU od 60zł/doba I INNE

Przyjmujemy używane artykuły dziecięce

GNIEZNO, ul. PÓŁWIEJSKA 43

ZAPRASZAMY

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl „ Orzechy włoskie, 0785-723-500 „ Oświadczam, że Jarosław Andrzejak, zamieszkujący Kolonię Janowską nie jest ojcem dziecka swej córki. Przepraszam za pomówienie. Stróżyk. „ Producent sprzeda budy dla psa, 0660-783-144 „ Rzuć palenie w Słupcy! Rewelacyjne efekty! Alergie - bezbolesne testy, odczulanie bez lekarstw. Leczenie nerwic, depresji, nerwobóli, chorób wrzodowych żołądka i dwunastnicy, zespołów bólowych. Biorezonans, Słupca, ul. Warszawska 33/2, tel. 0693-729-081 „ Sprzedam 3 lodówki przeszklone, regały i wagi uchylne, 0695-516-479 „ Sprzedam cegłę z rozbiórki, 0668-751-717 „ Sprzedam duże biurko, meblościankę, sofę 2osobową, 0668-390-310 „ Sprzedam dwa fotele jednoosobowe rozkładane, 0602-884-610 „ Spr zedam komodę i dwa fotele, 0604-337-043 „ Sprzedam ksero i elektroniczną maszynę do pisania, 0886-281-366 „ Sprzedam leżaczek niemowlęcy stan idealny, 0691-969-253

LOMBARD KOMIS W KAŻDY CZWARTEK Skup-Sprzedaż-Zamiana ANTYKÓW: obligacje, dokumenty, mapy, odznaki i odznaczenia, porcelana (m.in. figurki), meble, zegary, lampy, cukiernice, patery, biżuteria, zabawki, monety, banknoty, militaria, sztućce, książki, malarstwo, inne wszelkie starocie

POŻYCZKI POD ZASTAW (złoto, telefony, samochody itp.) Wrzeœnia, Dzieci Wrzesiñskich 14 tel. 061-437-90-79, 783-510-520, 0602-76-66-97

GARAŻE BLASZANE BRAMY GARAŻOWE

„ Sprzedam wersalkę + 2 fotele, 200 zł, 0691-293-383 „ Sprzedam wózek inwalidzki, 887-787-481 „ Sprzedam za symboliczną cenę wypoczynek, 0602-324-540 „ Sprzedaż drewna kominkowego, cięcie gratis, możliwość dowozu, ścinka lub cięcie drewna, 0888-700-329 Tanio sprzedam duży narożnik + 2 fotele, „ 0691-115-711 „ Tanio sprzedam łóźko 1-osobowe dębowe 0500-786-444 „ Tanio sprzedam suknię ślubną rozm. 40, nową wagę fryzjerską, sterylizator kulkowy, 0880-678-195 „ Sprzedaż ryb, 0695-296-055 „ Sprzedam łóżeczko składane, turystyczne, granatowe, stan bardzo dobry, tel. 607-845-486 „ Kupię wypażarkę do szkła, 0668-517-874 „ Sprzedam wózek spacerówka, nosidełko samochodowe, kombinezon na roczne dziecko, bagażnik dachowy na 2 rowery nowy, 0889-229-796

USŁUGI „ ANTENY NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTĘ. MONTAŻ, NAPRWA, 0504-658-004 „ Anteny satelitarne - montaż 0604-208-051 „ Malowanie, szpachlowanie, nida gips i płytki, 0691-697-975 „ Malowanie, szpachlowanie, płytki, 0606-340-643

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

USŁUGI • koparko-ładowarką • wywrotka HDS

– PRODUCENT TRANSPORT MONTAŻ GRATIS CAŁY KRAJ 061-812-54-69 052-388-22-73 0509-574-644 www.konstal.tit.pl

Inn-994

(12km od Krotoszyna, przy trasie nr.15)

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

Bd-258b

Konkurencyjne cenyszybka obsługa

Skl-303

• Orzechowo 1749 m²- pilnie • Nekla 890-1750 m² okazja • Strzałkowo 4160 m² - tanio • Nekielka 1000-3700 m²

Firma KARCHEX

Inn-457a

DZIAŁKA:

ŻWIR

- piasek osiany - żwir - podsypka - kamyszek - czarna ziemia - cement i wapno - miał - eko groszek - kopanie stawów i skarpowanie - rozbieranie starych budynków - wywóz gruzu od klienta

Skl-282b

• 2 pokojowe Słupca - okazja • 2 pokojowe Września - tanio • 4 pokojowe Kostrzyn - komfort

PIASEK

35

„ Sprzedam łóżko piętrowe, overlok i stebnówkę -przemysłowe Rower, 0788-163-312 „ Sprzedam nowe łóżko piętrowe, 0607-922-490 „ Sprzedam ostrzałkę do pił taśmowych firmy Wood-Mizer z kamieniem borazynowym, 609-738-034 „ Sprzedam piec k aflow y w ramie, 0889-684-815 „ Sprzedam stemple, wózek 3-funkcyjny, 0518-489-605 „ Sprzedam suknię ślubną, 300 złotych, 507-650-895 „ Sprzedam tanio nowe czarne futro z lisich łapek, rozm. 42, 0781-083-952 „ Sprzedam tanio SONY WEGA 29 cali, 698-828-790

Inn-431c

• Chwalibogowo 90,36 m²- uroczy

MIESZKANIA:

061 436-55-47

DOM: • Miłosław 220 m²- Pilnie

Kre-012f

SPRZEDAMY:

„ Cielaka jałówkę mięsną sprzedam, 061-4352-942 „ Drzwi gospodarcze, inwentarskie-producent, 0513-531-969 „ Kupię poznaniaka orkana agregat uprawowy 2,7 lub 3m, 0664-800-275 „ Kupię wysłodki 0514-905-886 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką tel. 515-168-844 „ Kupię ziemniaki jadalne, tel. 609-073-465 „ Naprawa rozruszników, alternatorów do ciągników, kombajnów, instalacje, 0507-829-644 Odstąpię kontraktację fasoli szparagowej ko„ nieczne nawadnianie, 0606-746-340 „ Sprzedam 4 prosięta, tel. 886-342-208 „ Sprzedam beczkowóz HTS, 10,000 l, stan idealny, 603-325-197 „ Sprzedam byczki 0601-308-227 „ Sprzedam C 360, 0660-200-746 „ Sprzedam C-360, pług 3-skibowy z kolczatką lub zamienię na C-330, 0601-991-770 „ Sprzedam C-385, stan dobry, 692-742-287 Sprzedam ciągnik C-330, tel. 696-533-473 „ „ Sprzedam ciągnik C-360, Nowacki, Krzywa Góra 58 „ Sprzedam ciągnik MTZ- 82, 0693-139-210 „ Sprzedam cielęta byczki, 0889-192-545 „ Sprzedam jałowicę cielną, termin wycielenia 17 lutego, 696-619-559 „ Sprzedam jałówkę 7 miesięcy, cielna, 061-438-64-93 „ Sprzedam jałówkę mięsną, 0605-729-201 „ Sprzedam jałówkę wyokocielną, ziemniaki jadalne, 0662-143-208

„ Sprzedam prasę Z 224/1stan idealny 061-4385-043 „ Sprzedam prosięta 061-2859-238 „ Sprzedam prosięta, 609-965-220 „ Sprzedam przyczepę 4,5 t, wywrotka, tel. 692-159-210 „ Sprzedam przyczepę 4t, sztywną, pług 4-skibowy Forschnitt, brony ciągnięte ciężkie, pług 3skibowy obrotowy 0608-312-706 „ Sprzedam przyczepę wywrotkę 3.5t na kołach 10, 0609-035-140 „ Sprzedam rozrzutnik obornika 1-osiowy, 0692-830-518 „ Sprzedam rozrzutnik obornika, przyczepę 3,5t, 0601-56-06-83 „ Sprzedam sadzeniaki ziemniaków Lord, Vineta, przyczepę HL 8011, D83 10 ton, 0601-439-231 „ Sprzedam słomę i pszenżyto 0660-693-917 „ Sprzedam ursus 914, agregat uprawowo - siewny, opryskiwacz tel. 0509-154-678 „ Sprzedam Zetora 7211, tel. 0694-884-399 „ Sprzedam ziemniaki jadalne, cebulę - 0607-666-809 „ Sprzedam żyto, tel. 661-263-469 „ Sprzedaż: otręby pszenne, wysłodki suche granulowane, zboża paszowe, nawozy azotowe- pełen asortyment PHU Dros Dobieszczyzna, 062-740-26-66 Promocja! Sól potasowa 1.795 zł, amofoska „ 3-10-28 1.695 zł 0603-603-949 „ Sprzedam pszenż yto i jęczmień, 0600-562-704 „ Sprzedam ciągnik ZETOR 6011 (6211) 86r., z turem 3-sekcyjnym 605-466-861 „ Sprzedam fiata ducato max lub zamienię na ciągnik lub inne propozycje, 0600-562-704 „ Kupię ziemniaki jadalne (worki, luz), 0601-179-940 „ Sprzedam prosięta Mikuszewo 1 „ Sprzedam siewnik Amazone, D4, 2.70 m i podorywacz 5 skibowy, 061/4384-470

www.wrzesnia.info.pl

Inn-928

ROLNICZE

NIERUCHOMOŚCI MĘŻYŃSCY

WYNAJEM:

„ Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 39 m , częściowo umeblowane, wyremontowane, 0518-348-887 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe na os. Kościuszki, 691-969-253 „ Sprzedam mieszkanie 41 m 2 koło Nekli, 0695-516-479 „ Sprzedam mieszkanie przy ul. Kutrzeby 44 m2 0607-34-21-21 „ Sprzedam mieszkanie w bloku 50 m2, 3-pokojowe, 12 km od Wrześni, niski czynsz, 609-181-869 „ Wydzierżawię sklep spożywczy w miejscowości Rataje koło Pyzdr, tel. 063-276-80-95 „ Wynajmę kawalerkę na Os.Lipówka, tel.661-968-947 „ Wynajmę mieszkanie na Os. Lipówka 70 m2, tel.661-968-947 „ Zamienię własnościowe 73 m2 na 2 pokojowe do 38 m2, 061-4362-905 - 16.00-19.00; 695-624-069 „ Do wynajęcia sklep w centrum Wrześni 723-918-545

Inn-339

„ Do wynajmu dom oraz 3 pokojowe 0692-943-120 „ Kawalerka do wynajęcia, 0608-613-889 „ Kawalerka do wynajęcia, 0887-986-840 „ Kulturalnej, pracującej, samotnej pani wynajmę pokój o wysokim standardzie 061-4362-826 „ Kupię dom do remontu lub z rozpoczętą budową, 0692-479-570 „ Kupię ziemię lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką tel. 515-168-844 „ Młode małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia, 787-887-481 „ Posiadam do wynajęcia I piętro budynku 140 m2, 6 km od Wrześni (Marzenin) - na mieszkanie lub działalność gospodarczą 900 zł/miesięcznie + opłaty tel. 515-168-844 „ Posiadam do wynajęcia plac 1.700 m2 bezpośrednio przy trasie Września-Gniezno 5 km od Wrześni na komis itp. tel. 515-168-844 „ Poszukuje mieszkania do wynajęcia, 2 lub 4 pokojowego, 600-676-038, 695-738-972 „ Poszukuję mieszkania do wynajęcia, tel. 661-781-102

2

NOWOŚĆ!

5 grudnia 2008


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, płyty KG, ocieplanie, posadzki, płytki, panele, usługi elektryczne itd, 0781-275-540, 508-048-030, 0667-302-958 „ Naprawa sprzętu AGD, pralki, zmywarki, piece. 665-809-224 „ Płytkarstwo 24zł/m2, panele podłogowe 7zł/ m2, 0692-302-758

KARCHER czyszczenie: • dywany • samochody • pozbruk

„ Szpachlowanie, malowanie, wykończenia wnętrz, małe przeróbki budowlane, 0514-107-102 „ Transport osobowy 8 osób, klimatyzacja, GPS, DVD, autoholowanie 0602-221-436 „ Usługi remontowo - budowlane, usługi ładowarką przegubową, 669-956-620 „ Usługi transportowe, autoholowanie, przeprowadzki, lub podejmę współpracę 0603-617-255 „ Zakładanie płytek, 600-020-169 „ ALARMY, kamery, - instalacje 0604-208-051 „

Usługi koparko-ładowarką

Salon Fryzjerski

Przyłącza sieciowe Roboty remontowo-budowlane Wyburzenia Układanie kostki brukowej Wystawiamy faktury VAT

Września, ul. Jana Pawła II 32 (wejście od notariusza)

0698-933-902

Roz-108

USŁUGI

www.wrzesnia.info.pl

damsko – męski pn-pt 9.00-18.00 sob. 9.00-15.00

zapisy na święta, Sylwestra, karnawał

061-4365-080

Roz-107

5 grudnia 2008

Roz-106

499 zł

Pilarka STIGA „SP 352” 1,9 KM

FLORA ul. Poznańska 10, Miłosław

ZESPÓŁ MUZYCZNY BELCANTO 0500-029-180

Tani montaż paneli podłogowych, 0600-562-704 „ Nowo otwarty Salon Fryzierski ANNA w Miłosławiu, ul. Mostowa 40 zaprasza: Pn-Pt 10-18, So 9-14, 0661-795-256

„ Pozbruk położę. Szybko i tanio, 0793-025-273 „ Projekty budowlane, nadzory Filipiak Grażyna, Orzechowo Leśna 17, 061-4371-350, 0695-545-816 „ Remonty ogólnobudowlane 0784-428-737

ZWIERZĘTA „ Akity, owczarki niemieckie, 0502-668-298 „ Alaskan malamute-szczenięta okazyjnie, 061-4383-601 „ Oddam szczenięta 0694-273-673 „ Sprzedam goldeny dorosłe, tanio 0509-056-478 „ Sprzedam spaniele, 0604-334-726 Sprzedam spanielki, 667-342-532 „ „ Sprzedam szczeniaka owczarek szkocki - Lassie, 0669-029-527 „ Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego krótkowłosego-7 tygodniowe, 0663-174-639 „ Sprzedam szczenięta pinczer minitura, tanio, tel. 0509-154-678 „ Sprzedam wałacha, 503-547-627 po 17.00 „ Sprzedam owczarki niemieckie długowłose szczenięta, 0661-670-716 „ Spaniele, 0605-981-729 „ Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, długowłosego, 0661-842-282, 0693-252-728

KOMPUTEROWE

„ Remonty tanio 0691-284-225 „ SPRZĄTAMY - przed świętami, na co dzień, po remoncie. Estetycznie, solidnie, ekologiczne. Myjemy okna, trzepiemy i pierzemy dywany, inne. Domy, instytucje, firmy. www.LepszeSprzatanie.pl, 725-163-519

Kre-059

„ Szpachlowanie, malowanie, płytki, panele, płyta KG, 0696-928-312 „ Transport, przeprowadzki, 0507-829-644 „ Usługi elektryczne, instalacje, 0665-997-855

„ Firma 3D - montaż, sprzedaż komputerów, pomoc w zakresie oprogramowania i sprzętu, 515-257-664, 691-577-001 „ Naprawa komputerów 0665-997-855 „ Serwis komputerowy, strony WWW, nawigacje 695-926-796 „ Sprzedam komputer + monitor, 788-324-833 „ Komputery, laptopy, nowe i używane. Zapraszamy. Laskowskiego 1

Września ul. Dzieci Wrzesińskich 5 tel. 061/436-50-96

Od 370 zł dochodu

PROMOCJE kabiny prysznicowe ponad 25 modeli, kabiny prysznicowe parowe, z hydromasażem, brodziki, wanny, panele prysznicowe, zlewy, płytki Tubądzin, Opoczno lub innych firm na zamówienie klienta, zaprawy klejowe, fugi i kleje firmy MAPEI, zlewy stalowe i granitowe kabina prysznicowa z brodzikiem (produkt czeski) 570 zł

meble łazienkowe firmy ELITA i CERESANIT, lustra, baterie, ceramika sanitarna

Hurtowa sprzedaż

KARPIA z Milicza

Na oświadczenie do 20 tys.

GOTÓWKA W TYM SAMYM DNIU!

WRZEŒNIA, ul. Kaliska 30

WYPRZEDAŻ

Roz-109

KREDYTY

Sklep z WYPOSA¯ENIEM £AZIENEK

696-477-215

Skl-217k

tel. 0504-223-204

Trudno myśli ubrać w słowa Oddać piórem życzeń kwiat Wydrzeć to co serce chowa Powiem krótko – żyj sto lat!

Kochanemu Ojcu Sylwestrowi Bukowskiemu z okazji 80. urodzin moc życzeń składa syn Andrzej z rodziną

Duży wybór, niskie ceny Dowóz towaru do Klienta Promocje

POŻYCZKI dla odrzuconych przez bank

Kre-071

Inn-741b

„

795-132-319

LIGA OBRONY KRAJU

Ośrodek Szkolenia Kierowców

we Wrześni przy ul. Słowackiego tel. 061 4360 – 291, tel. kom. 0500 – 135 – 439 w godz. 7 - 18, w soboty 7 - 13

OGŁASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D OTWARCIE KURSU: 12.12.2008 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

Gwarantujemy: - wysoko wykwalifikowaną kadrę - zajęcia teoretyczne - doszkolenia - komputer do dyspozycji kursantów - możliwość korzystania z placu manewrowego - badania lekarskie na miejscu - raty do 24 miesięcy - w cenie kursu jazda samochodem wyposażonym w urządzenie do nauki kontrolowanego poślizgu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Edu-006

36


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

5 grudnia 2008

www.wrzesnia.info.pl

37

Rada Rodziców i Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego serdecznie zapraszają rodziców, absolwentów, nauczycieli i przyjaciół na

XIV Bal Licealny który odbędzie się 17 stycznia 2009 r. (sobota, godz. 19:00) w Pałacu na Opieszynie. Cena zaproszenia: 300 zł od pary.

Sklep firmowy Konspol bis WrzeĞnia, ul. Chrobrego 17 (blaszaki)

Zaproszenia można nabyć u Pana Andrzeja Bandosza tel. 501 513 039 lub 061 4361 864 oraz w sekretariacie szkoły.

GRUDNIOWA PROMOCJA U NAS ZAWSZE ĝWIEĩO, ZAWSZE TANIO, ZAWSZE SMACZNIE!!! TydzieĔ 50

(8 – 13.12.2008 r.)

stara cena 14,99 zá/kg stara cena 5,89 zá/tacka

FILET ĝWIEĩY LUZ KOTLET DOMOWY TACKA 500g

TydzieĔ 51 FILET ĝWIEĩY LUZ GYROS TURECKI I PAPRYKOWY

12,49 zá/kg 4,99 zá/tacka

(15 – 20.12.2008 r.)

stara cena 14,99 zá/kg stara cena 17,00 zá/kg

TydzieĔ 52

nowa cena nowa cena

nowa cena nowa cena

12,49 zá/kg 15,99 zá/kg

(22 – 27.12.2008 r.)

Sklep nieczynny TydzieĔ 1 SKRZYDEàKA SMAĩONE PODUDZIE SMAĩONE

* wszystkie ceny są cenami brutto

(29.12.2008 r. – 3.01.2009 r.) stara cena 10,00 zá/kg stara cena 10,50 zá/kg

nowa cena nowa cena

8,99 zá/kg 8,99 zá/kg

Gas-057a

Roz-100

im. Henryka Sienkiewicza


38

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

5 grudnia 2008

OKNA • DRZWI • FASADY Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OŁOWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

Bd-219a

ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

MIESZKAJ ZDROWO!!!

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Bd-164c

RATY

Paczkowo ul. Szkolna 11

1465x1435 = 460 z³ R+UR 2065x1435 = 530 z³ R+UR 2065x865 = 350 z³ R 865x1435 = 290 z³ UR ceny netto

Tel./fax 061 8157-399

kom. 0600-178-709 MOSKITIERY • ROLETY • ROLETKI

ROLETY zewnêtrzne, wewnêtrzne poziome pionowe

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

OKNA PCV BEZOàOWIOWE DRZWI (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE)

PARAPETY ROLETY, ĩALUZJE MARKIZY MOSKITIERY • RATY • NISKIE CENY • FACHOWY MONTAĩ

PANELE PODàOGOWE FIRMY

TEL./FAX 061-437-96-21 WJAZD OD UL. DZIAŁKOWCÓW

Bd-251a

ēALUZJE

62-300 Września ul. Wrocławska 14 tel./fax 437-96-21

www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

5 grudnia 2008

www.wrzesnia.info.pl

39

SALON MEBLOWY DAREX PRODUCENT Września, ul. 3-go Maja 11B, 1 piętro 500-177-011 www.meble-darex.pl

pn.-pt. 10.00-18.00 sobota 10.00-14.00

KREDYTY

Chór kameralny PRO MUSICA zaprasza do wspólnego muzykowania

Kre-018

Edu-022

czynne:

Me-039a

• zestawy skórzane, nowoczesne, stylowe • stoły • krzesła • kuchnie

- bez poręczycieli, - obowiązku ubezpieczenia, - wstępnych opłat, - konkurencyjne raty w stosunku do innych banków

Panie oraz Panów w wieku 16-45 lat.

W programie: atrakcyjne kolędy polskie i obcych narodów, nauka śpiewu zespołowego i solowego, podróże koncertowe. Próby w poniedziałki godz. 19.00-20.00

Września, Rynek 10 (w bramie) tel. 061-436-76-20

WĘGIEL

Roz-090a

Szkoła Muzyczna Yamaha, Rynek 6/6 Września, tel. 0605-217-311

MIAŁ

DELTA

WÊGIEL KAMIENNY, MIAã EKOGROSZEK DREWNO OPA£OWE wêgiel workowany brykiet wögla brunatnego

Szosa Witkowska 13a 62-300 Wrzeœnia tel. 061/4366-419

KREDYTY

CENA: 400 ZŁ/T tel. 603-966-037 Weź kredyt na Święta a otrzymasz odtwarzacz DVD (Regulamin promocji w naszym biurze)

ul. Rynek 6, 62-300 Września AUTO WN%TRZE

WrzeƑnia ul. Bokietka 6a 609 903 707 - czyszczenie karcher - naprawy tapicerskie - kierownice, gałki, mieszki - renowacje siedzeń oraz wypoczynków skórzanych

Sa-274

tel. (061) 436-20-98, 511-284-860 ZRÓB TO SAM

Sklep: WrzeĞnia, ul. Fabryczna 5a

– LISTWY DREWNIANE – KARNISZE – LUSTRA, WIESZAKI – LISTWY POD£OGOWE RÓ¯NE – NARZÊDZIA

Nowa oferta: MEBLE SOSNOWE

Kre-069a

A B C dla domu

Sklep: ul. Fabryczna 19, tel. 061 4366-642 – OKUCIA BUDOWLANE – ROLETY OKIENNE – ¯ALUZJE PIONOWE I POZIOME – OKUCIA MEBLOWE – KARNISZE DO FIRAN – KLAMKI, ZAMKI DRZWIOWE – FARBY, PIANKI, SILIKONY – SYSTEMY DRZWI PRZESUWNYCH


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Avon- dodatkowy zarobek, możliwość awansu, 0504-126-269 „ Firma drogowa w Nekli przyjmie operatora ładowarki, 601-858-322 „ Firma Telekominikacyjna Dialog zatrudni konsultantów od zaraz, wynagrodzenie prowizyjne, 0693-088-231

„ Zatrudnię technika farmacji wynagrodzenie 1.900 zł do ręki, 0693-066-839 „ Zatrudnię technika i magistra farmacji do pracy w aptece ogólnodostępnej, cały etat, 0660-440-430

NAUKA „ Korepetycje z chemii 0502-114-451 „ CHEMIA - korepetycje + przygotowanie do matury 061-4362-034, 0889-364-019

producent małych maszyn elektrycznych i elementów mechaniki precyzyjnej

poszukuje kandydatów na stanowiska:

TOKARZ FREZER SZLIFIERZ • atutem będzie znajomość obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie Zgłoszenia zawierające CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres: MIKROMA S.A. ul. Batorego 4, 62-300 Września mikroma@mikroma.com

„ Poszukuję pracowników na wykopaliska archeologiczne, Września, 0604-160-769 „ Potrzebna opiekunka do starszej pani chorej na Alzheimera. Mile widziana osoba samotna, rencistka lub emerytka, uczciwa i cierpliwa. Możliwość zamieszkania we Wrześni, 0604-310-212, 0691-307-278

Firma Nordan Sp. z o.o.

Pra-671

z siedzibą w Rakowie 6b, 62-250 Czerniejewo,

„ J.niemiecki korepetycje, 604-885-529 „ Multimedialne korepetycje j. niemiecki, j. angielski 697-789-171 „ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 0509-273-028 „ Tłumacz przysięgły j.niemieckiego, 0691-983-393

zatrudni:

Oferty prosimy składać pod nr telefonu 061-427-37-69 lub osobiście w siedzibie firmy.

• 18 języków w ofercie, m.in.: - włoski - hiszpański - rosyjski - francuski • angielski Metodą Callana • niemiecki Metodą Bezpośrednią • języki obce Metodą SITA • przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, TELC • matura • przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych • zajęcia dla dzieci od 4 lat • intensywne kursy dla wyjeżdżających

„ Przyjmę ekspedientkę do pracy w Kaczanowie, 607-507-737

tel. (061) 436 02 16, 0 605 28 66 65

pracownika portierni (mile widziany rencista)

kobiety i mężczyzn

Inn-930g

do pracy przy obsłudze zwierząt futerkowych - norek

„ Przyjmę panią do pracy w gastronomii, wymagane prawo jazdy, 0501-466-597

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

Pra-628

„ Przyjmę sprzątaczkę do 35 lat 0509-051-218 „ Przyjmę tapicera, 668-303-223 „ Sprzątanie, mycie okien, 693-113-994 „ Szukam pracy na weekendy, 0781-781-361 „ Zatrudnię kierowcę do pracy z prawem jazdy kat. E + D. Tel. 0601-768-975 „ Zatrudnię kosmetyczkę z doświadczeniem, 0696-424-963 „ Dodatkowa, popołudniowa, min. średnie, 2555, 0508-200-250 „ DODATKOWY ZAROBEK - sprzedaż gazu 11 kg w twoim miejscu, 508-355-443 „ Operatorów wózków, 1583 zł netto, praca w okolicach Poznania, darmowy transport, tel. 61-843-40-71, 698-822-835 „ Tapicer przyjmie uczniów, 0505-056-751 „ Zatrudnię mechanika samochodowego, praca w Nekli, 0601-79-14-54 „ Zatrudnię sprzedawców do sklepu rowerowego. Oferty składać Września ul. Sikorskiego 30

Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, Września, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

oferuje dodatkową, popołudniową pracę wykształcenie min. średnie; wiek 25-55. Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

„ Naprawy skuterów i quadów, Miłosławska 5 Września, 0889-999-377 „ Nissan maxima 97r., 0503-131-605 „ Opel astra, 1.7 TD, 1997 rok, tanio, 602-476-475 „ Opel vectra 1,6 16V, 1996r, sprzedam, zarejestrowany w Polsce, 0604-964-705 „ Pilnie sprzedam lawetę 0604-92-56-64 „ Przewozy lawetą 0604-92-56-64 „ Renault 19, 1.7 gaz, 93 rok, tanio, 0607-266-780 „ Renault megane D 97 r. 1.9, 0660-704-014 „ Renault megane, 96 rok, 5 900zł, 505-651-688 „ Rover 75 2.0 DCDT 99 r. pełne wyposażenie, bezwypadkowy, 0602-658-516 „ Sprzedam alfa romeo 156, 99 rok, 1.8 TS, 10 500 zł, 0783-470-140 „ Sprzedam audi A-4, 96r., do rejestracji 6.500zł, 785-310-707 „ Sprzedam audi A3, 1.9 TDI, 97 rok, sprowadzony, 0508-907-777 „ Sprzedam CC 700, 96 rok, 0608-129-047 „ Sprzedam CC 900 97 r. 0604-821-637 „ Sprzedam felgi aluminiowe audi A4, 0605-363-076 „ Sprzedam felgi stalowe Audi - VW na 5 otworów, 603-936-844 „ Sprzedam fiat 126p, 90 rok, 0660-217-692 Sprzedam fiat punto cabrio, 1.2, 95 rok lub za„ mienię, hak do astry kombi, alufelgi z oponami 13’’, VW golf 94 rok, 1.8+gaz, 0888-968-291

PROMOCJA OLEJU

Pra-535

Kandydaci zakwalifikowani do rozmów indywidualnych zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania

„ Mercedes A-klasa 180 CDI, 2007r., 0503-131-605

Września, ul. Sienkiewicza 14 wrzesnia@leaderschool.com.pl

MOTORYZACYJNE „ Akumulatory używane, Czerniejewo, 0601-330-193 „ Alufelgi 13’’ od opla tanio, 0667-120-908 „ Audi A-3 2005r., 2,0 TDI nowy model 503-131-605 „ BMW 316, 1.6 benzyna, 92 rok, grafit metalik, bezwypadkowy, zarejestrowany, 0503-949-545 „ Clio 1.4 92 r. + gaz, elektryczne szyby, szyberdach, zarejestrowany, 0609-856-355 „ Części do skuterów nowe i używane, 889-999-377 „ Ford fiesta 1,1 91/92r, 3drzwiowy, zadbany 501-259-336 „ Ford fiesta 1,4 TDCI, 5d, 2006r., 503-131-605 „ Honda accord 2001, renault laguna 98r., - na części, 0721-016-448, 0721-016-449

Taniej do 25% WYMIANA GRATIS Nowy Folwark, ul. Cicha 11 608-084-799 061 438-85-79

„ Sprzedam fiat punto, 1.2 benzyna, 2000 rok, 0517-380-833 „ Sprzedam fiat uno, 86 rok, 609-161-669 „ Sprzedam fiata palio weekend, 1.4, LPG, 98 rocznik, faktura VAT, 602-581-743 „ Sprzedam fiata punto 1.1 powypadkowe, 061-4382-669 „ Sprzedam ford fiesta 93 r. 1.8 diesel, 0509-117-118 „ Sprzedam ford fiesta, 93 rok, gaz, cena do uzgodnienia, 0695-735-393 „ Sprzedam ford fiesta, diesel, 2001 rok, do opłat, 4.000 zł. 0667-770-309 „ Sprzedam ford focus 98 r. 2.0 0609-441-508 „ Sprzedam honda civic 97 r. gaz 1.4 0728-387-629 „ Sprzedam honda civic, 97 rok, ABS, klimatyzacja, el.szyby, el.szyberdach, el.lusterka, sprowadzony, 0512-192-184 „ Sprzedam ibiza, 1.2, 92 rok, 0608-729-873 „ Sprzedam lub zamienię mazda 323S, 96 rok, stan bdb, 609-081-338 „ Sprzedam lub zamienię mercedes 190E, 91 rok, stan bdb, 0661-842-287 „ Sprzedam mazda 626 kombi, diesel, DITD 2,0, 16V, rok 99, 0609-298-718 „ Sprzedam mercedes 124, 2,5D, 88r., 514-323-231 „ Sprzedam mercedes 190 D, 89 rok, 0604-571-378 „ Sprzedam mercedes E220, 97 rok, 0600-288-635 „ Sprzedam mercedes sprinter, 97 rok, prycza, anglik, 15.200 zł, 0601-587-355 „ Sprzedam motocykl SHL, 508-198-550 „ Sprzedam nissan terano II, 95 rok, 2.7 TD, 7osobowy, 0601-587-355 „ Sprzedam opel astra II, 1999 rok, kombi, 1.7 TD, zarejestrowany, 602-799-375 „ Sprzedam opel astra, 1.6 benzyna, 2000 rok, klimatyzacja, elektryka, 0505-432-257 „ Sprzedam opel corsa 1.5 D 98 r. 0604-821-637 „ Sprzedam opel corsa 2000r., nissan micra 97r., fiat punto 99r., 0506-144-916 „ Sprzedam opel corsa, 1.2, 2002 rok, ks.serwisowa, zarejestrowany w Polsce, klimatyzacja, kierownica wieofunkacyjna, mały przebieg, cena do uzgodnienia, 0609-581-506 „ Sprzedam opel kadett 1.3 88 r. tanio 0695-734-832 „ Sprzedam opel oemga, 2.0, 96 rok, opel corsa, 1.2, 95 rok, 0507-970-250 „ Sprzedam opel omega kombi, 2.0 B, 98 rok, bogate wyposażenie, 0606-835-376 „ Sprzedam opel omega 2,0 16V, kombi, rok 96, gaz sekwencyjny, klimatronik, zarejestrowany, 0606-884-130 „ Sprzedam opel omega A, 2,3D, 91r., stan dobry 1.100zł, 0516-079-959 „ Sprzedam opel vectra, 2.0, 96 rok, ABS, klimatronic, skóra, automat, 0722-168-283 „ Sprzedam opony zimowe z felgami 185/70/ R14, opel, 0698-645-578 „ Sprzedam peugeot 206 SW 1,6, 16V 2002r., 503-131-605 „ Sprzedam punto, 2004 rok, 0887-201-164

„ Sprzedam peugeot 206, 5d, 1.6, 2000 rok, roland garros, skóra; renault megan, 1.9 DCI, 2003 rok, kombi, full; renault clio, 1.5 DCI, 2005 rok, 5d; citroen xsara, 1.9 TDI, 97 rok, 5d, klimatyzacja, auta opłacone, zarejestrowane, 0602-632-094 „ Sprzedam peugeot 307, 1.6 HDI, 2005 rok, 5-drzwiowy, klimatyzacja, zarejestrowany, 602-861-392 Sprzedam peugeot 406, 2.0 HDI, 12/2001, 120 „ tys. km, pierwszy właściciel, kupiony w polskim salonie, serwisowany ASO, 508-92-72-72 „ Sprzedam renault 19, 5d, 90r., gaz, 5d, 0722-273-489 „ Sprzedam renault clio, 1.9D, 2000 rok, 0500029-188, 0608-632-265 „ Sprzedam renault laguna II, 2001 rok, salon, stan bdb, 602-535-502 „ Sprzedam renault laguna kombi 2000r., benzyna 1,8, salon, 061-4360-963 „ Sprzedam renault laguna, 95 rok, 0693-507-644 „ Sprzedam renault laguna, 97 rok, 2.0, ABS, klimatronic, tanio, 0722-168-283 „ Sprzedam renault megane scenic, 98 rok, 1.6, benzyna, gaz, 0693-333-436 „ Sprzedam renault scenic 1,6, 16V, 2003r, 21.500zł, 0503-660-830 „ Sprzedam seat cordoba bario, 1.9 TDI, 02 rok, 0509-127-717 „ Sprzedam seat ibiza 92r., gaz, cena do uzgodnienia, 061-4371-135, 0723-335-172 „ Sprzedam seat ibiza inca, 2001 rok, 1.9SDI do opłat, dzwonić po godz. 16 600-520-264 „ Sprzedam seat ibiza, 1.9 SDI, 2003 rok, klimatyzacja, 3 drzwiowy, do opłat, 602-861-392 „ Sprzedam seat ibiza, 96 rok, 1.4 gaz, 137 tys. km, garażowany, zadbany, 063-2135-078, 063-2768-615 po godz. 18 „ Sprzedam tanio mazdę 323S, 1994, 605-600-932 „ Sprzedam tico 97r, 0511-049-679 „ Sprzedam toyota avensis TD, 2000r., 0502-681-996 „ Sprzedam trabanta 601S zarejestrowany, 0505-255-346 „ Sprzedam VW golf III, 96 rok, gaz sekwencja, 0512-192-184 „ Renault Espace 2,2 benzyna, 1992, klimatyzacja, wspomaganie, 7-osobowy, itd. cena 3.500 zł, tel. 0508-355-443 Sprzedam VW golf, 1.6 D, 86 rok, stan dobry, „ alufelgi, grafitowy metalik, 3 drzwiowy, 2.000 zł, 696-285-855 „ Sprzedam VW passat 1,9 TDI, 98r., 0880-355-999

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

SKUPUJEMY samochody, złom stalowy, żeliwny i metali kolorowych

„ Sprzedam VW passat, 98r., 1,9 TDI, kombi, 110KM, pełne wyposażenie, czarny, 0516-079-959 „ Sprzedam VW polo, 2005 rok, 0500-029-188, 0608-623-265

Części samochodowe

mercedes duży wybór: 124, 190, W210 itd. Sa-269

Psary Małe, ul. Polna 5

„ Tanie naprawy samochodowe, 0509-598-761 „ Tanio seat ibiza, 1.4, 98 rok, biały, 0604-262-256 „ Toyota avensis 2000 r. salonowa, 2.0 benzyna, bezwypadkowa, 0602-658-516 „ VW golf 1.8 97 r. klimatyzacja, 4-drzwiowy, 0660-704-014 „ VW golf V, 1,9 TDI, 2004r., 503-131-605 „ VW passat kombi 1,9 TDI 2001r., 503-131-605 „ VW T-4, 1,9TD, 2000r., sprzedam lub zamienię na osobowy, 061-427-43-41, 0788-56-12-22 „ ALUMINIOWE FELGI, OPONY I MAŁE DOJAZDÓWKI, 061-4361-019 „ BMW 524, 92r., 4.500zł, 0510-837-065 „ Elektromechanika 0696-051-991

pojazdowa

GAZ

Monta¿ INSTALACJI SAMOCHODOWYCH Mechanika samochodowa Wrzeœnia, Kosynierów 69 061 4366-978, 0508-186-037

„ SEZONOWA ZAMIANA NOWYCH AKUMULATORÓW NA ZŁOM AKUMULATOROWY- ZA KAŻDE 100 KG- OD CENY NOWEGO ODLICZAMY 40 ZŁ, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 „ Skup katalizatorów samochodowych 0503-416-909

AUTO-GAZ MONTAŻ 16-letnie doświadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

„ SPRZEDAM FELGI STALOWE DO BMW + KOŁPAKI, CENA 100 ZŁ, 0781782185 „ Sprzedam Fiata Seicento 1,1 +gaz, 1999r. 0614363076, 601726460 „ Sprzedam mazda 323 1,3, 93r., czerwona, 2.500zł, 697-319-212 „ Sprzedam mazde 626, 98 rok, 2.0 benzyna, pełne wyposażenie, 10.000 zł, 505-056-598 „ Sprzedam opel astra II kombi, 99 rok, 0502-961-897 „ Sprzedam opony używane - osobówka, bus, TIR, 0604-925-664, 063-2768-628 „ Sprzedam peugeot 206, 2001 rok, 1.4 HDI, 3 drzwi, 604-083-162 „ Sprzedam punto III, 2003 rok, klimatyzacja, tanio, 0691-587-874 „ Sprzedam renault megane kombi 2003 r. 1.6 benzyna, srebrny, bogate wyposażenie, zadbany, 22.200 zł, 0605-556-379 „ Sprzedam VW golf V 1,9TDI 2004r., 601-77-30-91 „ Sprzedam VW polo fox 92r., 607-268-451 „ SPRZEDAŻ UŻYWANYCH I NOWYCH AKUMULATORÓW Z GWARANCJĄ 36AH-220AH, MOTOCYKLOWE, KOŁPAKI SAMOCHODOWE, WRZEŚNIA UL. ORKANA 8 (BOCZNA OD UL. POWSTAŃCÓW WLKP.), 061-4361-019 „ Usługi lakiernicze 0696-551-637 „ Wyjazdy za granicę po samochody, transport, pomoc przy zakupie, 0693-838-900

możliwość transportu 697-220-230 608-027-547

„ Naprawa sz yb samochodow ych, 604-809-133 „ Peugeot Boxer 2,5 D, 1995, nowy model, skrzyniowy, 3-osobowy, ładowność 1,5 t, cena 12.500 zł, tel. 0508-355-443 „ Przyczepa do dostawczego, DMC 2T, ładowność 1,6 t, dwuosiowa, nowe opony, cena 3.500 zł, tel. 0508-355-443 „ Przyjmujemy AUTA do złomowania. Dokumenty od ręki, 601-757-165 „ Renault clio 1,9D 1999r, szary metalik, 5drzwiowy, c.z. klimatyzacja, sprzedam, 0607-778-010

Sa-258

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Inn-797b

5 grudnia 2008

Sa-271

40

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Do wydzierżawienia hala 500 m 2 , 061-4388-534 „ Do wynajęcia 2 biura w budynku Banku Śląskiego, 0608-346-567 „ Do wynajęcia pod magazyn lub produkcję hala o pow. 250 m2, 0663-962-117 „ Do wynajęcia pomieszczenia magazynowe lub warsztatowe, tel. 607-620-606 „ Do wynajęcia sklep 60 m 2 we Wrześni, 0662-066-965 „ Fiesta, 95 rok, 5d, wspomaganie, 0600-258-740 „ Kupię garaż, 061-4361-632 Kupię ziemię rolną 608-65-32-39 „ „ M2 50 m2 do wykończenia 0669-638-777 „ M2 50 m2 koło Strzałkowa 0669-638-777 „ M2 54 m2 do wynajęcia 0695-987-860 „ Miłosław do wynajęcia dwa lokale handlowe, 602-626-980 „ Na obrzeżach Wrześni sprzedam działki budowlane, 0608-346-567 „ Nieruchomości „EL-X” profesjonalna obsługa transakcji prowadzona przez prawnika: SPRZEDAŻ, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM, kredytowanie GNIEZNO. KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ - ZOSTAW SWOJE MIESZKANIE W ROZLICZENIU, 061-426-65-36, 0601-544-021, www.el-x.pl „ Pilnie poszukuję do wynajęcia kawalerkę, 0781-966-869 „ PILNIE Poszukuję pokoju do wynajęcia lub mieszkania 669-967-673 „ Pilnie sprzedam działkę w Fałkowie k/Wierzyc, pow. 6239 m2, możliwość podziału na 5 działek budowlanych, 39 zł/m2, 600-280-509 „ Posiadam do wynajęcia lokal użytkowy. Proszę dzwonić po 15-tej 061-4360-707 „ Poszukuję lokalu na działalność handlową w ścisłym centrum miasta, minimalna pow. 80120 m2 + zaplecze, 695-633-624 „ Poszukuję lokalu sklepowego ok. 50 m2 w centrum Wrześni., kontakt tel. 511-666-555 „ Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie, 0502-408-819 „ Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 69 m2, I p., Września centrum, 159.000 zł, ELX, 061-426-65-36


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

„ Do wynajęcia pomieszczenia socjalno magazynowe we Wrześni, 0669-545-990 „ Do wynajęcia reprezentacyjne lokale użytkowe w centrum Wrześni I piętro, 061-4365-226 „ Do wynajęcia restaurację Oberża w Czeszewie, 061-438-45-69 „ Dom na Lipówce, 0600-354-337 „ Domy i działki w Internecie pod adresem www.azbud.gratka.pl „ Działkę budowlana w Gutowie Małym sprzedam, 661-340-552 po 15 „ Kupię dom do remontu w okolicy Wrześni, 0600-364-955 „ Kupię działkę we Wrześni lub okolicach, może być z rozpoczętą budową lub w stanie surowym, 0601-79-14-54 „ Kupię nieruchomość w ścisłym centrum Wrześni 0695-263-251 „ Livetime.pl Hurtownia mebli. Do wynajęcia hale produkcyjne od 100-1500 m2, magazynowe, biurowe, 0600-354-337 „ Na sprzedaż hala produkcyjna 750 m2 działka 3000 m2- Helik, 0662-042-226 „ Nekla - dom blisko centrum sprzedam, 0509-086-025 „ Poszukujemy do kupna domy, działki, gospodarstwo i inne nieruchomości AZBUDNIERUCHOMOŚCI, 061-425-85-89 lub 0509-302-522

„ Sprzedam dom we Wrześni, 0501-607-909 „ Sprzedam działkę budowlaną 1000 - 1400 m2, Lipki/Czerniejewo, osiedle działek pod lasem, media - pw, od 65 zł/m2, 602-451-302 „ Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2, 1 km za Wrześnią, 061-4365-417 „ Sprzedam działkę budowlaną pod Wrześnią 1120 m2 608-65-32-39 „ Sprzedam działkę budowlaną, ostatnie 4 działki w gm. Kostrzyn, pow. od 932, od 79 zł(netto)/m2, 662-443-433 „ Sprzedam działkę budowlano - rzemieślniczą, 902 m2, 908 m2, PWK Witkowo i okolica, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę rekreacyjną 880 m2, k/ lasu, jeziora, gm. Powidz, 61.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam działkę rzemieślniczo-budowlaną 6300 m2 w Grzybowie, 0504-502-529 „ Sprzedam działki rolne w Izdebnie, Przecławiu k/Słupcy, 3,00 zł/m2, 511-011-302 „ Sprzedam KAMIENICĘ: piekarnia, sklep, mieszkania, centrum miejscowości, 599.000 zł, EL-X, 061-426-65-36 Posiadam do wynajęcia lokal na biuro 70 m2 w „ centrum Wrześni (wszytstkie media, szybki internet), 0606-896-023 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe na Kościuszki, 667-248-604

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: œroda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewóz towarów – auta na lawecie JAŒKO

Janusz Przespolewski 62-410 Zagórów ul. Dêbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC Hanover, Duisburg, Krefeld, Geldern i okolice – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u tel. 063/241-72-24 0600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

„ Poszukuję do wynajęcia kawalerkę, 0502-629-015 „ Poszukuję lokal handlowy do wynajęcia w ścisłym centrum Wrześni, 0695-263-251 „ Sprzedam dom z garażami (możliwość prowadzenia działalności) na działce 760 m2, Psary Małe 160.000zł, 0501-546-146 „ Sprzedam dom z halą produkcyjną działka 4900 m2 okolice Wrześni kierunek Kalisz-Helik, 0662-042-226 „ Sprzedam działkę budowlaną 1678 m2, 7 km od Wrześni, 721-148-759 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 3 piętro, 59 m2, Os. Kościuszki, 692-498-349 „ Sprzedam mieszkanie 46 m2 z budynkiem gosp. 18 m2 w Otocznej, 0603-299-506 „ Sprzedam mieszkanie w Środzie Wlkp. 48 m2, 2 piętro, po remoncie, umeblowane, 0604-509414, 061-2854-754 Sprzedam, mieszkanie 44 m2, parter Po„ znań - Plewiska, stan deweloperski, 0693-890-321 „ Zamienię mieszkanie 56 m2 na mniejsze, 0606-908-695

ROLNICZE „ Gorzelnia w Marzeninie skupuje żyto, pszenżyto i kukurydzę 061-438-80-81 „ Kupię kultywator, brony podnoszone, KOS-a, 0605-389-405 „ Kupię prosięta 0661-264-148 Ręczny przełącznik znaczników do siewnika, „ 0600-713-943 „ Rozrzutnik do zielonki, rozrzutnik do obornika, siewnik Poznaniak, przyczepka jednoosiowa wywrotka, beczka aluminiowa 2000 l, 061438-31-96, 606-891-453 „ Saletra amonowa- 1100 zł/t, Mocnik-1580zł/ t, saletrzak-1020 zł/t. Posiadamy śrutę rzepakową sojową, otręby pszenne, importowane mieszanki mineralno-uzupełniające firmy Bergophor-Hohburg w atrakcyjnych cenach, 061438-32-02, 605-319-615 „ Sprzedam 2 jałówki wysokocielne i krowę, tel. 0607-763-364 „ Sprzedam 2.3 ha młodego sadu czereśniowego Pyzdry,0601-092-882, 0609-302-675 „ Sprzedam beczkę asenizacyjną ocynkowaną 3200l, stan bdb z możliwością transportu, 5.200zł, 669-214-945 Sprzedam C-360, 880-933-703 „ Sprzedam ciągniki massey ferguson, ne„ wholland, valtra, case, renault od 80160 KM, pługi 4 i 5 skibowe obrotowe, 0691-384-570 „ Sprzedam cielaka byczka Chocicza Wielka 4 „ Spr zedam cielak a byczk a-mięsny, 0607-620-599 „ Sprzedam ciele, 0694-727-086 „ Sprzedam dmuchawę do zboża 900zł, 669-214-945 „ Sprzedam dojarkę Archimedes, 061-4386-484 po godz. 16 „ Sprzedam jałówki wysokocielne. Tel. 0669-619-594 „ Sprzedam kombajn bolek 91r., 604-710-781 „ Sprzedam marchew i cebulę, 0601-759-243 „ Sprzedam Massey Fergusson 255, sprowadzony, 1978 rok, z kabiną, cena 18.800 zł, 515-185-700 „ Sprzedam młodą krowę, 063-2769-884

„ Sprzedam pompę do deszczowni, Rovatti na WOM, 609-33-52-17 „ Sprzedam prasę kostkującą International 445 z wyrzutnikiem, cena 5.900 zł oraz Claas Markant z drabinką i licznikiem cena 7.900 zł, możliwy transport, wielkopolska, 515-185-700 „ Sprzedam prasę krone zwijającą, bele 120/120, szer. podbieracza 1,40 m, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 606-858-839 „ Sprzedam prasę New Holland model 376, kostka, sprawna, 0608-459-258 „ Sprzedam prasę Z-224 wysokiego zgniotu kostka, 063-2769-052 „ Sprzedam prasy rolujące i kostkujące Welger, Claas, John Deere, Heston, Carraro, Krone Heston 5670 cena 7.000 zł, Welger RP 12 16.800 zł, Starkówiec Piątkowski k. Środy Wlkp., 515-185-’700 Sprzedam prosięta, 0695-752-915 „ „ Sprzedam przyczepę wywrotkę HL 5t, 0691-645-321 „ Sprzedam przystawkę 4 rzędową do kukurydzy węgierską, 0691-553-618 „ Sprzedam pszenżyto, 662-502-144 „ Sprzedam rozrusznik do C 328 i brony trójki, 692-740-231

PODARUJĘ „ Oddam małego czarnego kotka w dobre ręce 698-79-26-43 „ Oddam pieski, 666-251-866 „ Sprzedaż kaczek 0691-076-749

RÓŻNE „ Betoniarka tunel foliowy, nożyce elektryczne do blachy, 0600-713-943

UWAGA ROLNICY!

„ MEBLE Z ZACHODU Września, Fabryczna 32 (w podwórzu) PROMOCJA NA WITRYNY I KOMODY

Sprzedając maciory na skupie lub wraz z tucznikami oddajecie je za pół ceny. My przyjedziemy do gospodarstwa po każdą sztukę. Płacimy najwyższe ceny ważymy dokładną wagą elektroniczną szybki i sprawny załadunek nie przeceniamy dużych sztuk płacimy gotówką lub na przelew (jeszcze tego samego dnia wysyłamy) tel.kom. 608-439-125, tel. 061-427-18-17

„ Kupię rzutnik do bajek Anna najchętniej z bajkami. tel/sms 602700577 „ Mikrofala LG-nowa, telewizor Sony 21’’, cyfrowy dekoder Polsatu, kanapa-tanio, regał, ława, 0663-683-424 „ Okazyjnie sprzedam wypoczynek 3+2+1, 510-264-174 „ Sprzedam 30m nowych rur miedzianych 18 i kolanka, tanio, 0693-542-368 „ Sprzedam domki w Skorzęcinie 604-816-903 „ Sprzedam drzwi używane drewniane i plastikowe i okna dwuskrzydłowe, 0721-148-795 „ Sprzedam fotel 1-osobowy rozkładany, 0723-601-656 „ Sprzedam lodówkę, zamrażarkę i kuchnię elektryczną, 0509-243-572

„ Sprzedam Ursus 1604, 061-4380-592 „ Sprzedam Zetora 5245, 1987 rok, cena 38.500 zł, faktura VAT, Starkówiec Piątkowski k. Środy Wielkopolskiej, 515-185-700 Sprzedam ziemniaki jadalne, 061-4389-309 „ „ Sprzedam ziemniaki Lord, Denar i Tajfun 70 groszy/kg do negocjacji, pług podorywkowy do orki głębokiej, sadzarka czeska, 0889-737-898 „ Sprzedam: otręby, pszenmix, susz granulowany, wysłodki suche granulowane, tel. 607-620-606 „ KNURKI, LOSZKI, 0603036806 „ Kupię przyczepkę wywrotkę i siewnik Poznaniak, 061-427-27-93 „ Skup bydła, 0512-314-050 „ Skup bydła, 061-438-13-18, 606-497-658 „ Skup macior, knurów, bydła, trzody chlewnej, 0604-472-331 „ Skup macior, knurów, trzody chlewnej, 0608-505-716 „ Sprzedam 70 balotów słomy, 0606-181-777 „ Sprzedam JOHN DEREE 6800- 96r., JOHN DEREE 3650 89r., case MX 110, 2000r., 0510-365-557 „ Sprzedam małe byczki, tel. 0600-417-958 „ Sprzedam młóto gorzelniane z kukurydzy. Tel. 663-821-442 lub 62/764-23-38 „ Sprzedam pług B-200, zbiornik paliwa aluminiowy 3.500l, parnik elektryczny, 0721-148-795 „ Sprzedam przyczepę 10t do remontu, kombajn ANNA 2-rzędowy, wał cambella, 1,60m, beczki do wody 1600l i 2700l, warsztaty garażowe, 0601-924-307 „ Ziemniaki jadalne z dowozem, odmian: Vineta, Velox, Santa, Satina, Tajfun, Werona, 0501-772-411

CHOINKI (cięte, w donicy)

Gospodarstwo Rybackie "MIŁOSŁAW" Sp. z o.o. 62-320 Miłosław, ul. Rybacka 1 tel. 061 438-20-91, 438-20-92

przyjmuje zamówienia na karpia świątecznego

cena konkurencyjna

„ Sprzedam stare pianino HOCHRATH 500zł, 0503-514-887 „ Sprzedam suknię ślubną dzwonić po 18.00 0692-520-446 „ Sprzedam wózek 2-funkcyjny GRAKO 420zł, 20letni 066-88-13-042 „ Sprzedam wypoczynek, 061-4363-804 „ Sprzedam zamrażarkę 4 szufladową, 603-936-844 „ Sprzedaż drewna opałowe, stemple budowlane, krokwie, deski, łaty 0697-114-953, 0667-770-715

„ Tanio sprzedam bordowy zestaw wypoczynkowy, stan bdb, 0608-885-135 „ Węgiel brunatny 0665-047-244

„ Sprzedam lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, rowery treningowe, kuchnie gazowe i elektryczne, okapy, mikrofale, zlewy, magle, sedesy, ławy, stoły, szafki RTV, foteliki biurkowe i samochodowe, łóżka, materace,dywany, chodniki, odkurzacze, maszyny do szycia, szafki łazienkowe, wieże, telewizory, radia, żyrandole, klatki, kołdry, poduszki, wózki, walizki, piecyki ogrzewcze, rożno, buty do nart, sanki, maty ozonowe, frytkownice, 0788-56-1222, 061-427-43-41 „ Sprzedam meble z likwidacji mieszkania 880-723-755 „ Sprzedam mleko kozie, idealne dla alergików. 601-295-472 wieczorem. „ Sprzedam myjkę wysokociśnieniową KARCHER 995. (061) 436-30-76, 0601-726-460 „ Sprzedam narożnik, 0667-116-365 Sprzedam nową spawarkę inwentorową NO„ WOŚĆ waży 3kg na 220V 694-192-783 „ Sprzedam okno uchylno - otwierane 140x110, machoń, 604-430-695 „ Sprzedam piec kominkowy, przyczepkę samochodową 108x140, piłę spalinową i elektryczną, suszarkę elektryczną do biezlizny, 0667-218-111

ATIZ

„ Sprzedam piece kominkowe, 0614389-000, Września Fabryczna 32 (w podwórzu)

(na telefon) bez porêczycieli minimum formalnoœci szybka wyp³ata (1 dzieñ) mo¿liwoœæ rat dla ka¿dego OPROCENTOWANIE NI¿SZE O 20%

„ Sprzedam pompę obiegową do C.O. z silnikiem 1,1 KW, 603-936-844

po›yczki gotówkowe

„ Sprzedam przyczepy kempingowe: 80r., 5-osobową, pełne wyposażenie, z przystawką oraz 3-osobowa 81r pełne wyposażenie z przystawką 0502-468-306 Sprzedam spawarkę Bester, wtryskarka WH„ 63, palnik gazowy spawanie, cięcie materiału-komplet; piła ramowa-cięcie metalu, mikromierze od 0-200 mm zewnętrzne, 0691-751-824

„ Sprzedaż sprzętu do ćwiczeń, orbitreki, rowerki, wioślarze, bieżnie, STÓŁ DO TENISA i inne, Bierzglinek Bukowa 50, 061-4389-000

świerki, jodły Września, Ogrodowa 12a 0695-900-435, 0601-466-788

41

KREDYTY Kredyty gotówkowe: oferty wielu banków, min. dochód 450 zł, dla Polaków pracujących za granicą, na okres do 96 mies., minimum formalności

Pożyczki na oświadczenie: do 20.000 zł, bez zaświadczeń o zarobkach, wystarczy dowód osobisty, nowość: działalność gospodarcza na oświadczenie

Kredyty konsolidacyjne: zamiana wielu rat na jedną niższą, możliwość dodatkowej gotówki, decyzja w 3 min, do 120.000 zł, wystarczy dochód 500 zł, na okres 96 mies.

Wrzeœnia, Wroc³awska 42 (przy ZUS-ie)

pn-pt 11.00-17.00 tel./fax 061/4377-281, 0698-627-594

PROFESJONALNIE

POPROWADZÊ KSIÊGOWOŒÆ

Przyjdź lub zadzwoń pomożemy dobrać dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę kredytową.

ZUS – przekaz elektroniczny Wype³niamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolników Zwrot VAT-u za artyku³y budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Roz-075

„ Sprzedam mieszkania 37 m - 75 m , Witkowo i okolica od 72.900 zł, EL-X, 061-426-65-36 „ Sprzedam mieszkanie 59,1 m2, Kościuszki, 0698-858-132 „ Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 50 m2 ok. Nekli, 125 tys. zł, 0725-725-889 „ Sprzedam mieszkanie spółdzielcze własnościowe 47.3 m2, 3 pokojowe IIIp, częściowo umeblowane przy ul. Kilińskiego, 061-4362869 po 18 „ Biuro Obrotu Nieruchomościami “Helik” zaprasza do składania ofert sprzedaży, wynajmu nieruchomości, 0662-042-226

www.wrzesnia.info.pl

Roz-097

2

Kre-062a

2

Rol-037

5 grudnia 2008

Września, ul. Fabryczna 11A (dawna siedziba Wiadomości Wrzesińskich)

tel. 061-4364-112 0669-199-404


SKLEP z segregowaną odzieżą używaną TANIO!!! Kołaczkowo (budynek SKR) pn-pt 9.00-16.00 sobota 9.00-12.00 Sprzedaż hurtowa i detaliczna

„ Organizujemy przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, osiemnastki itp. Brzeźno, 061-897-00-56 „ Pożyczka 8600 PLN dla emerytów i rencistów o dochodzie 450zł, bez poręczycieli i tylko na dowód??? To tylko w Getin Banku! Zadzwoń 061-670-85-51 Skup antyków z likwidacji mieszkań- zega„ ry, srebra, monety, militaria, ordery, stare dokumenty, widokówki, lampy, monety, obraz, różności, wysokie ceny, książki, 0694-834-800, 061-4245-037 SKUP metali kolorowych Września, Pade„ rewskiego 19 „ Sprzedam nowe długie futro z norek 42/44, 0604-254-688

Usługi koparko-ładowarką CAT

507-127-051 • równanie terenu • wykopy • załadunek • rozładunek materiałów sypkich i palet

"We We" • Restauracja • Winiarnia • Sklep Winiarski

„ Sprzedam nowoczesny, głęboko-spacerowy wózek Baby Desing na gwarancji, 0693-021-305

• Degustacja Win „Świąteczna”

„ Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440, 061-4388-643

Przyjmujemy zamówienia na

Gas-055l

smooth jazz, rock, swing, funky. Zgłoszenia telefoniczne (0 513-645-143) lub na adres e-mail

potrawy wigilijno-świąteczne na wynos. Atrakcyjne ceny. Informacje u obsługi lub na telefon.

Wigilia dla firm i nie tylko (zainteresowanym prześlemy menu) 62-300 Września, Rynek 7, tel. 061 640 21 00 (od 11.00 do 22.00) e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl „ GARAŻE BLASZANE, RÓŻNE ROZMIARY OD 1450 ZŁ, BRAMY GARAŻOWE, RATY, 062733-88-30, 0607-680-103 „ Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, samochodowe i hipoteczne GE Money Banku 061435-40-54, 0601-880-744 „ Kupię lodówkę w dobr ym stanie 0509-195-529 „ Kupię monety złote, srebrne, PRL, eurobilon i inne, 0511-616-666 „ Kupię olchę, dąb, brzozę, jesion do przetarcia, 0604-452-249 „ MEBLE STYLOWE, UL. KOSYNIERÓW 87 WRZEŚNIA

„ Spr zedam piec gazowo - olejow y, 0666-858-829

MEBLE TAPICEROWANE Oferuje: • kanapy • narożniki i inne komplety wypoczynkowe • meble na wymiar Y RAT

„ Profesjonalny serwis RTV, A. Kubiak, 0504-592-133

Przyborki ul. Grójecka 26 tel. 0607-922-490 „ Sprzedam solidne plandeki 6x3m, 8x4m, doskonałe dla rolnictwa i budownictwa, 0691-751-801 „ Sprzedam suknię ślubną z bolerkiem Rondalla firmy San.Patrick (z Madonny w Poznaniu) rozm. 38, ecru, 1600zł. Zdjęcia można obejrzeć na www.madonna.pl/pl/sanpatrick.php?s=27.rondalla 0507-931-511 „ Sprzedam tanio thuje żywopłotowe, kule, świerk srebrny, 0880-24-21-95 „ Sprzedam wynajem rusztowań warszawskich, tel. 0600-354-337 „ Wróżby z ręki, z kart, 0787-333-973 „ Żwir, czarna ziemia, 606-297-689

USŁUGI „ Atrakcyjne zabudowy wnękowe, szafy, komody, komandory, na wymiar, terminy 7 dni, 0660-517-289 „ AUTO TRANSPORT - transport towarowy busem, przeprowadzki, TANIO, 781-609-342 „ Chevroletem do ślubu, 0667-169-864 Cyklinowanie, układanie paneli, parkietów, de„ sek podłogowych, wykładzin dywanowych, montaż płyt gipsowo-kartonowych, malowanie, szpachlowanie, 0608-701-989 „ DJ NORBI - wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe, 600-239-037 „ Docieplanie budynków, płytki, malowanie, szpachlowanie itp, 0785-310-707 „ Duet muzyczny 061-4367-377

KARCHER czyszczenie dywanów i tapicerki • kanapa od 20 zł • fotel 15 zł • dywan 3 zł/m2 • pufa 5 zł • auto od 80 zł

tel. 698-417-556

„ Usługi ogólnobudowlane, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, płytki, montaż drzwi i okien, murowanie, docieplanie, itp. 0603-266-337 „ Usługi przewozowe 9 osób (przysięgi, dyskoteki, wesela), 608-287-548 „ Zawiozę 8 osób, 787-453-482 „ Zduństwo, 061-4360-101 „ Zespół Muzyczny 0692-721-309 „ ŻWIR  PIASEK  ZIEMIA  KONKURENCYJNE CENY, 0662600089 „ AAPodnośnik koszowy - Usługi, 0502-974584, 0501-429-384 „ Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo Ocieplanie poddaszy itp. 0511-997-983, 0513-549-965 „ Budownictwo ogólne i mieszkania pod klucz, Usługi dekarsko-blacharskie, montaż wkładów kominowych, ciesielstwo.061-436-53-79, 0506-912-109 „ Cięcie drewna, 0601-198-582 „ Czteroosobowy zespół muzyczny z perkusją na żywo, 0695-476-712 „ Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanów agregatem i środkami czyszczącymi Karcher 3zł/m2, 0604-381-253

KREDYTY

„ Docieplenia poddasz, zabudowa płytą KG 0609-174-753 Kre-054b

• gotówkowe • dla firm • konsolidacyjne • dla rolników

„ Usługi hydrauliczne, 0791-612-246 „ Usługi koparko-ładowarką, łyżka - teleskop, 0503-750-516 „ Usługi lakiernicze 0696-551-637

„ Hydraulik - usługi - 0697-693-902

„ Usługi elektryczne, 721-148-248

„ INSTALACJE WOD-KAN, CO, SOLIDNIE, FACHOWO, CENY KONKURENCYJNE, 061-64-00-314, 0608-126-710 „ Instalacje wod-kan, co, TANIO, 788-93-79-50 „ KIEROWNIK BUDOWY, 609-118-583 „ Kompleksowe usługi remontowo -wykończeniowe wnętrz, regips, sufity podwieszane, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, panele, docieplanie poddaszy. Fachowe doradztwo. Terminowa realizacja zleceń. 0600-038-833 „ Koparko-ładowarka, wywóz gruzu, prace ziemne, 606-297-689 „ Malowanie, szpachlowanie, regipsy, układanie płytek, paneli, prace wod.-kan., 0660-441-174 „ Malowanie, tapetowanie, szpachlowanie, 508-692-163 „ Najazd + laweta, 0508-157-322 „ N A P R AWA P R A L E K I LO D Ó W E K , 0614383601 „ N A P R AWA P R A L E K U K L I E N TA , 061-4360-813 „ Ocieplanie, budowa od podstaw, sufity podwieszane płytą G-K, posadzki maszynowe, 0880-599-345, 889-471-997 „ Okna nowe i używane, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, sprzedaż, montaż, 604-417-553 „ Płytkarstwo, 0697-284-725

MIESZALNIA

Września, ul. Legii Wrzesińskiej 24, tel. 061 640-16-49

„ Elektroinstalacje 0608-234-863 „ Glazura, terakota, panele ścienne i podłogowe. Kompleksowe remonty łazienek, poddaszy, 0886-740-871

„ Usługi geodezyjne, inż. Filip Zbierski, Przyborki, ul. Grójecka 30, tel. 4377-339, 0501-793-454 „ Usługi płytkarskie - malowanie, 504-519-361 „ Usługi podnośnikiem koszowym, 0510-594-872

TYNKI MASZYNOWE gipsowe cementowo-wapienne wylewki ścianki działowe inne prace budowlane

0608-596-761

„ Usługi remontowe, malowanie, szpachlowanie, regipsy, płytki, 0791-612-246 „ Usługi transportowe bus+laweta, przewóz do 6 osób, 608-874-303 „ Usługi transportowe, 0508-235-263 „ USŁUGI WOD. KAN. CO. 0600-365-595 „ VIDEOFILMOWANIE - Mazurkiewicz. Zaufaj doświadczeniu 20 lat działalności - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765 „ Videofilmowanie, 0601-262-268

TYNKÓW I FARB:

„ Wideofilmowanie 600zł, tel 669-531-307

• silikonowe • silikatowe • akrylowe • styropian

„ WIDEOFILMOWANIE, 603-400-249 „ Wyburzenia - Rozbiórki, 0885-805-788 „ Wykończania wnętrz, 0601-160-569 „ WYRÓB, sprzedaż i montaż siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie Słupca, 063275-51-93, 0602-39-04-89 „ Wywóz starych mebli, 0885-804-788 „ Zakład remontowo - budowlany, tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, ocieplanie budynków, montaż płyt gipsowych, płytki, klinkier, 506-729-313

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW PPHU Września, ul. Świętokrzyska 23

„ Zespół muzyczny 0608-234-863

0602-650-940 061-4367-146

„ Z E S P Ó Ł M U Z YC Z NY B E LC A N TO, 0500029180 „ Zespół muzyczny EFFECT + saksofon, trąbka, 0606-121-357

„ Tynki maszynowo - gipsowe, 0698-792-727 „ Usługi budowlane remonty, 0606-991-372 „ Usługi dekarskie - drobne, zakładanie rynien, krycie papą termozgrzewalną 509-273-322 „ Usługi hydrauliczne wod-kan, co, 665-047-257, 0785-095-545

Usl-003

Zaangażujemy band grający

Me-027c

10.12.2008 r. (środa), godz. 19.00

„ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, 0692-536-688 „ Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki, sufity podwieszane i ścianki z płyty gipsowej, panele, adaptacja poddaszy, 0787-339-249 „ Mycie okien, 0697-502-805 „ Ocieplanie budynków, szpachlowanie, malowanie, regipsy itp. 509-273-322 „ ODNAWIANIE WANIEN - 0600-979-826 „ Posprzątam dom lub mieszk anie, 0600-288-635

„ Hydro-Mag, usługi hydrauliczne: instalacje wod-co-gaz, przydomowe oczyszczalnie ścieków, baterie słoneczne, wkłady kominkowe, 0783-015-995

Bd-230a

„ W SOBOTĘ 29 LISTOPADA NA OSIEDLU LIPÓWKA WE WRZEŚNI ZAGINĄŁ PIES RASY BEAGLE. UCZCIWEGO ZNALAZCĘ PROSIMY O KONTAKT - NAGRODA!! 061-4363-847 „ Wytnę drzewa w zamian za drewno, 661-842-151 „ Zagubiono legitymację studencką o nr 3023, 0605-038-128 „ Firma kupi wagon kolejowy chłodnię lub samochodową, 0666-716-442

„ Elektryk - montaż instalacji, 0505-188-995 „ HYDRAULIK - usługi, 601-536-890 „ KOMPLEKSOWE USŁUGI REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE WNĘTRZ, malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, płytki, panele, itp., WOLNE TERMINY, KONKURENCYJNE CENY, 889-399-509 „ Malowanie, szpachlowanie solidnie i profesjonalnie, 0601-141-657 „ Malowanie, szpachlowanie, regips, panele, 0661-864-906 „ Malowanie, szpachlowanie, regipsy, montaż płytek, paneli, prace wod-kan, 0660-44-11-74

„ Zespół Muzyczny SONET 0695-916-826, 0506-372-746 www.zespolsonet.home.pl Inn-908c

Nowo otwarty

www.wrzesnia.info.pl

„ Ze s p ó ł m u z yc z ny TO P S TA R S , 0608-336-894

„ Płytkarstwo, murarstwo, 0502-614-021 „ Płytki, panele, szpachlowanie, tynki, malowanie, tapetowanie, regipsy, 500-134-058 „ Posadzki betonowe, wykonywane maszynowo w domach, blokach i biurach, 0606-128-033 „ Profesjonalny zespół muzyczny www.duethit.com, 0606-244-789 „ Przeprowadzki- Transport, 0885-804-788 „ Przewóz busem 8 osób, 0791-612-246 „ Przewóz osób busem 9 i 19-osobowym, 0506-070-158

„ Zespół muzyczny, videofilmowanie, 0788-362-646 „ Zlecę wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej na wiacie o wymiarach 15m x 9m, 0601-79-14-54

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE

„ Owczarki szczenięta tanio, 0608-137-638 „ Spr zedam rott weiler y szczeniak i, 0602-462-294 „ Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego 12 tygodniowe, tanio, 0608-685-361 „ Sprzedam szczenięta cocker spaniela, 061-4385-135 „ Sprzedam szczenięta owczarka kaukaskiego, 0698-434-499 „ Yorki- pieski, zaszczepione, odrobaczone, książeczka, cena 900 zł, 061-4388-873 „ Berneński pies pasterski, szczenięta, 0600-810-456

DYWANÓW I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ CZYSZCZENIE pozbruku, elewacji Dojazd gratis

0604-526-005

Usl-004a

RÓŻNE

Skl-303a

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

5 grudnia 2008

Usl-007a

42

„ Serwis RTV, J.Grzegorek ul. Jana Pawła II Września, 061-4362-528, 0601-794-203 „ Sklep muzyczny Effect www.effectmusic.pl ul. Kościuszki 7 Września, 606-121-357 „ Sprzątanie, mycie okien, 0603-309-843 „ Szpachlowanie, malowanie, regipsy, płytki, 0696-283-746 „ Tartak Witkowo oferuje tarcicę oraz przecieranie u klienta trakiem obwoźnym, 0606-111-498 „ Tynki gipsowe - certyfikowany wykonawca w technologii dolina nidy, 694-145-637, 600-983-774 „ Tynki gipsowe agregatem, 606-217-188 „ Ty n k i , d o c i e p l e n i a , 0609-174-753

elewacje,

„ Układanie kostki brukowej, 606-297-689 „ Us ł u g i b u d ow l a n o - re m o n towe, 0507-922-313

MATRYMONIALNE „ Poznam kobietę lub dziewczynę dzięki której napełnię serce miłością, 507-863-025

ZWIERZĘTA

„ Karma dla gołębi, papug i innych- luz, 061-4366-129 „ Profesjonalne szkolenie psów - hotel, 0666-858-829 „ Sprzedam berneńskie psy pasterskie, szczenięta 661-112-969

KOMPUTEROWE „ Sprzedam notebooka Satelellite L-20-183 Tel. 662 272 732 „ Sprzedam notebooka satellite L-20-183, tel. 662-272-732 „ Sprzedam komputer, monitor, zestaw głośników 793-427-030


5 grudnia 2008

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

43

AUTO COMPLEX PIETRASZAK • Wymiana opon letnich na zimowe • Wulkanizacja • Wyważanie opon • Sprzedaż opon nowych i używanych SZYBKO I TANIO Sa-245a

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 061-285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

l

• duży wybór futer naturalnych długich i krótkich • kożuszki krótkie i długie, naturalne • szale i kołnierze futerkowe • rękawiczki skórzane damskie i męskie • SKÓRY damskie i męskie (duży wybór) marynarki, żakiety, płaszcze, kurtki • eleganckie garsonki • torebki

USŁUGI KUŚNIERSKIE

Bd-179

POLECAMY

Skl-243a

Gutowo Małe, ul. Powidzka 27 tel. 061 435-00-88, tel. kom 0601-753-760

ZAKŁAD BETONIARSKI „PIOTROWSCY” OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY: • beton towarowy - pompa 24 metry/taśma • stropy TERIVA (dowóz do 50 km gratis) • bloczki betonowe wibroprasowane M – 5, M – 6 • nadproża L - 19 • pustaki ścienne Alfa keramzytowe lub żużlowe • ogrodzenie betonowe ul. Dworcowa 22 A 62 – 330 Nekla www.piotrowscy.pl Bd-210a

tel./fax (0 61) 43 86 313 tel. 43 72 079 43 72 947 e-mail: info@piotrowscy.pl


5 grudnia 2008

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

ww-050

44


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Sport

45

Nie można tracić wiary Sylwetki drugoligowców Zanim klub poőegnağ si÷ z trzema siatkarzami kadry drugoligowego zespoğu, do Wrzeijni trafiğ Emil Siewiorek. Fanom siatkówki nie trzeba szczególnie przedstawiaå tego zawodnika. Sentyment do naszego miasta Siewiorek przejawiağ juő dawno. Przez trzy lata grağ w parze z Marcinem Iglewskim w turniejach siatkówki plaőowej, z finağami mistrzostw Polski wğãcznie. Razem wywalczyli brãzowy medal krajowego czempionatu. Byğy zawodnik MOS B÷dzin nie miağ w tym roku őadnego przydzia-

ğu. Powodem byğa kontuzja odcinka szyjnego kr÷gosğupa. Uraz zaleczyğ i z satysfakcjã przyjãğ propozycj÷ Krispolu. – Musz÷ nadgoniå zalegğoijci – zwierzağ nam si÷ dwa tygodnie temu. – Szczególnie brakuje mi zaj÷å na siğowni. Do gry na sto procent b÷d÷ gotowy za trzy, cztery tygodnie. Őycie zweryfikowağo te plany. Emil zagrağ juő tydzieġ temu. Przyspieszony debiut nie wypadğ ŏle. Tylko w pierwszym secie zdobyğ aő cztery punkty, a przecieő jego gğównym zadaniem jest przyj÷cie zagrywki i obrona pola. LEN

Emil Siewiorek – przyjmujący

 Jarosław Grępka, Karol Krysiński i Stefan Tomczak mówią jednym głosem: – Nie zasypiamy gruszek w popiele Rozbieżności między przedsezonowymi oczekiwaniami a wynikami osiąganymi przez drużynę Krispolu wzbudziły zaniepokojenie kibiców. Zarząd klubu – głosami trzech swoich członków – pragnie uspokoić wszystkich sympatyków siatkówki. O sportowym wymiarze problemu najwi÷cej do powiedzenia ma trener Jarosğaw Gr÷pka: – Plany uplasowania si÷ w bezpiecznej strefie, na wysokoijci piãtego-szóstego miejsca, wydawağy si÷ przed sezonem cağkowicie realne. Niestety, wzrost poziomu II ligi zaskoczyğ nie tylko nas. Olimpia Sul÷cin, która w ubiegğym sezonie walczyğa o awans do I ligi, a w tym jeszcze wzmocniğa si÷ dwoma zawodnikami, zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli. Symulacja pokazağa, őe tylko pi÷å punktów zdobytych w najbliőszych trzech ci÷őkich meczach moőe przedğuőyå nadzieje na unikni÷cie baraőy. Ostatnie nasze wyniki kaőã jednak przygotowaå si÷ na walk÷ o utrzymanie. Nowy cel jest jasny: wygraå pierwszã rund÷ baraőy. Dağoby to nam minimum ósme

miejsce w lidze i czas na budowanie zespoğu na miar÷ oczekiwaġ kibiców. Chğopacy trenujã ci÷őko pi÷å razy w tygodniu. Na treningach poszczególne elementy funkcjonujã jak naleőy. Kwestiã czasu jest, kiedy wszystkie je powiãőemy w trakcie meczu ligowego. Wzmacnianie kadry nowym atakujãcym lub rozgrywajãcym nie jest juő moőliwe. I nie chodzi o fakt, őe sã to najbardziej rozchwytywani i kosztowni zawodnicy, a termin dogğaszania mija 31 grudnia. Na rynku praktycznie nie ma juő wolnych siatkarzy. Mamy jednak potencjağ, który pozwala z optymizmem myijleå o utrzymaniu dla Wrzeijni rozgrywek na drugoligowym szczeblu. Karolowi Krysiġskiemu, czğonkowi zarzãdu klubu, sen z oczu sp÷dzajã takőe inne problemy: – Potrafiliijmy zebraå sporã grup÷ sponsorskã. Wspóğpraca z ludŏmi, których „Wiadomoijci Wrzesiġskie” przedstawiağy na swoich ğamach, ukğada si÷ perfekcyjnie. Odczuwam jednak spory dyskomfort, őe do tego momentu nie moőemy zrewanőowaå si÷ wynikami sportowymi. Musimy jednak pami÷taå, őe nie dotarliijmy nawet do poğowy rozgrywek. Sponsorowanie w sporcie jest inwestycjã dğugofalowã. Nasza grupa wspierajãca rozu-

Fot. LEN

mie to doskonale. Chciağoby si÷ widzieå efekty od razu, ale nie zawsze jest to moőliwe. Doijwiadczenia trenerskiego i organizacyjnego nie da si÷ kupiå. Ono jest bezcenne. Cağy czas si÷ uczymy i wyciãgamy wnioski. To naturalna droga post÷pu. Stefan Tomczak odpowiedzialny jest w klubie za sprawy organizacyjne: – To, őe moőemy stworzyå w klubie warunki na wysokim drugoligowym poziomie, jest zasğugã hojnoijci sponsorów. W tym miejscu gorãco im dzi÷kuj÷. Nasz profesjonalizm doceniajã zawodnicy Krispolu. Kilku z nich grağo w niejednym klubie, a mimo to sã oni pod wraőeniem tego, co zastali we Wrzeijni. Warunki bytowe, treningowe i odnowy biologicznej sã naszym oczkiem w gğowie. Nie zalegamy z őadnymi pğatnoijciami. Rozmawiamy teő z dziağaczami z innych miast i, prosz÷ wierzyå, nie mamy si÷ czego wstydziå. W najbliőszym czasie zmianie ulegnie oijwietlenie w naszej hali. B÷dzie nowoczeijniejsze i mocniejsze o 50 procent. To duőa inwestycja, która nie byğaby moőliwa bez przychylnoijci wğadz miasta. Inauguracji nowych ijwiateğ naleőy si÷ spodziewaå w pierwszych dniach stycznia – koġczy czğonek zarzãdu klubu. LEN

wiek: 24 lata wzrost: 190 cm waga: 85 kg poprzedni klub: MOS Będzin ksywka: Siewior największy sukces: medale mistrzostw Polski w plażówce cel sportowy: na dzisiaj – pomoc Krispolowi zainteresowania: film stan cywilny: kawaler praca/nauka: zawieszone studia

W Zielonej Górze Krispol rozpocznie rundę rewanżową Na inauguracj÷ rozgrywek Stalmet AZS Zielona Góra wygrağ we Wrzeijni 3:1. Czy naszych siatkarzy staå b÷dzie na udany rewanő? Obu rywali dzieli niemal cağa tabela, a jutrzejszy przeciwnik zajmuje eksponowane drugie miejsce. Wrzeijnianie nie tak dawno ograli na wyjeŏdzie innego wicelidera. Nie jest to jedyna jaskóğka. W odróőnieniu od meczu w Poznaniu na pozycji atakujãcego zagra juő Jakub Wi÷cek. Wierzymy, őe coraz lepiej aklimatyzowaå b÷dzie si÷ w druőynie Emil Siewiorek. Zwyők÷ formy w potyczce z akademikami z Poznania zasygnalizowağ Krzysztof Orman.

Stalmet wygrağ mecz ostatniej kolejki z Victoriã 3:1 i to w samym Wağbrzychu. Walka szğa na noőe, a zwyci÷zcy zdobyli mniej piğek od pokonanych! Prawdopodobnie na parkiecie w Zielonej Górze nie pojawi si÷ Paweğ Kuciġski, byğy libero AZS-u Olsztyn. Stalmet podpisağ z nim umow÷ na dziesi÷å spotkaġ. Ma on zasilaå zespóğ tylko w potyczkach z moőnymi naszej ligi. W pierwszym meczu gra i wyniki w poszczególnych setach zdawağy si÷ mówiå, őe zielonogórzanie sã w zasi÷gu Krispolu. Jak b÷dzie teraz? W zwyci÷stwo muszã uwierzyå nie tyle kibice, co zawodnicy. LEN


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

46 Sport

PI ŁK A NOŻNA

Kopana jest za półmetkiem Ze zmiennym szczęściem walczyły powiatowe zespoły. Obowiązuje zasada: im niżej, tym lepiej. Rozgrywki koniġskich klas rozgrywkowych sã juő wğaijciwie za póğmetkiem. Na koniec jesieni obie ligi awansem rozegrağy jednã kolejk÷ spotkaġ z wiosny. Zespoğom reprezentujãcym nasz powiat wiedzie si÷ róőnie. Zarówno Victoria II Wrzeijnia, jak i Pğomieġ Nekla sprowadzajã swoje gğówne wysiğki w kierunku utrzymania w klasie okr÷gowej. Zupeğnie odmienna jest natomiast sytuacja w klasie A. Po szesnastu kolejkach Orlik Miğosğaw przewodzi stawce druőyn, a Sparta Orzechowo plasuje si÷ na trzeciej pozycji. Wiosnã oba kluby b÷dã aspirowağy do awansu. Statystki dowodzã, őe supersnajperem wszystkich lig koniġskich jest Tomasz Kubiak z Orlika, który juő teraz ma na swoim koncie 23 trafienia. Trener Victorii II Janusz Hofman: – Wynik, jaki osiãgn÷liijmy, uwaőam nieco za niski. W lidze sã zespoğy, które powinniijmy ograå i byå przed nimi w tabeli. Nasza druőyna jest po to, aby mğodzi zawodnicy mogli si÷ ogrywaå. Najwi÷kszym problemem ze stabilizacjã gry jest ciãgğa rotacja zawodników. Niestety, nie zawsze ci, którzy „spadli” z IV ligi, byli wzmocnieniem, a dowiadywanie si÷ o kadrze na dzieġ przed meczem teő pracy nie uğatwia, ale po to jest ten zespóğ i nie ma co narze-

Na sportowych arenach SOBOTA, 6.12.2008 r. Piğka siatkowa Liga III B, sala ul. Witkowska 16:00 Progress Wrzeijnia – Polonia Jastrowie Liga rekreacyjna, sala ul. Witkowska 18.00 Bona Tarnovia – Ksiãőno NIEDZIELA, 7.12.2008 r. Futsal WTPN III liga, hala ul. Sğowackiego 10:30 Leader S/B – WA-MA 11:10 Dream Team – WGI PLUS 11:50 Elid Maszyny Rol. – AKAT 12:40 Obğaczkowo/Psary – Malmer 13:20 Intertrend – Juta II liga, hala ul. Sğowackiego 14:00 Farmwet/Rozbud – Bosch S. 14:40 Fundamenty – KGL/GGP 15:30 EKKA – Rolmus I liga, hala ul. Sğowackiego 17:00 Capri – Szerszenie 17:50 BeClever – Master Sport 18:50 MPT PiK – Chwalibogowo 19:40 Avans/Orange – Qzyni Piğka siatkowa Liga rekreacyjna, sala ul. Witowska 13.30 Retro Hotel Szablewski – Kadeci II Progress 15.00 Ratusz Wrzeijnia – Blokersi 16.30 BeClever – Old Boys Poznaġ 18.00 VC Shrek – TKKF Wrzeijnia LEN

 Tomasz Kubiak (w białej koszulce) wyrósł na prawdziwego łowcę bramek. Jesienią strzelił aż 23 gole kaå. Najwi÷cej punktów uciekğo nam w aő 6 remisach. Z utrzymaniem raczej damy sobie rad÷, a na wiosn÷ powalczymy o lepszã pozycj÷ w tabeli. Victoria II zajmuje 11. miejsce z 18 punktami na koncie. Jej bilans bramkowy wynosi 20:28. Na zdobycz punktowã zğoőyğy si÷ 4 zwyci÷stwa, 6 remisów i 4 poraőki. Najwi÷cej bramek dla Victorii II zdobywali: Giacomo Mazzero 5, Jordan Nowak 3, Kazimierz Konieczka 3. Trener Pğomienia Robert Czerniak: – Biorãc pod uwag÷ tragicznã sytuacj÷ kadrowã, w jakiej przed sezonem znalazğ si÷ klub, osiãgni÷ty wynik wydaje si÷ bardzo przyzwoity. Od samego poczãtku celem gğównym byğa walka o utrzymanie si÷ w lidze i jesteijmy co-

raz bliőej zrealizowania tego zağoőenia. Duőym plusem odejijcia z Nekli tzw. armii zaci÷őnej jest to, őe gramy w zdecydowanej wi÷kszoijci miejscowymi. W tej chwili w pierwszej jedenastce wychodzi aő siedmiu neklan, a bardzo mğodzi gracze stali si÷ zawodnikami pierwszego skğadu. Nadal borykamy si÷ z brakiem wartoijciowych zmienników i kaőda kontuzja podstawowego zawodnika mocno obniőa wartoijå druőyny. Jeőeli zimã kadr÷ uda si÷ powi÷kszyå o trzech, czterech dobrych graczy, to o wiosn÷ b÷dziemy spokojni. Pğomieġ zajmuje 12. pozycj÷ w tabeli z 16 punktami na koncie. Jego bilans bramkowy to 24:32. Na zdobycz punktowã zğoőyğy si÷ 4 zwyci÷stwa, 4 remisy i 6 poraőek.

Fot. RC

N a j s k u t e c z n i e j s i s t rz e l c y Pğomienia: Mateusz Kapturski 5, Marcin Majchrowski 5, Sebastian Bernard 4, Patryk Wachowiak 3. Trener Orlika Marek Gierağka: – Z prowadzenia w lidze jestem bardzo zadowolony. Bardzo cieszy dyspozycja strzelecka i sportowa Tomasza Kubiaka. Tak naprawd÷ w druőynie nie ma gwiazd i myijl÷, őe jej gğównã siğã jest równy skğad i ğawka rezerwowych. Problemem jest to, őe nie wszyscy mogã systematycznie trenowaå. Dobrze przepracowana zima, z zachowaniem aktualnego skğadu, stworzy nam szans÷ awansu na wiosn÷, której wğaijciwie tak wczeijnie si÷ nie spodziewaliijmy. Orlik zajmuje 1. miejsce w tabeli z 37 punktami na koncie. Bilans

bramkowy wynosi 45:18. Na zdobycz punktowã zğoőyğo si÷ 12 zwyci÷stw, 1 remis i 3 poraőki. Najwi÷cej goli dla Orlika zdobywali: Tomasz Kubiak 23, Mateusz Lucki 4, Mariusz Gomulski 3, Tomasz W÷cğawiak 3, Tomasz Graczyk 3. Trener Sparty Grzegorz Nowak: – Z perspektywy cağej rundy osiãgni÷ty wynik jest bardzo dobry. Najpierw mieliijmy siedem zwyci÷stw pod rzãd i to nam troch÷... zaszkodziğo. Póŏniej zdobywaliijmy juő mniej punktów. Naszym problemem jest z pewnoijciã stabilnoijå skğadu. Gdybyijmy, tak jak w ostatnich trzech meczach, mieli do dyspozycji wszystkich, to o wyniki byğbym spokojny. Nie bez znaczenia dla postawy zespoğu byğy kontuzje Szymona Janickiego, Tomasza Pi÷tki i Mateusza Czosnowskiego. Gramy bardzo ofensywnie, co cz÷sto przynosi efekty. Siğã Sparty jest z pewnoijciã fakt, őe gole zdobywali prawie wszyscy. Na liijcie strzelców jest aő 14 nazwisk. Mamy mğody zespóğ, którego trzon skğada si÷ z rocznika 1985, jest teő wielu mğodszych. Zespóğ jest na pewno perspektywiczny, a sami zawodnicy poczuli chyba szans÷ awansu i o to b÷dziemy walczyå. Wiosn÷ mieliijmy zawsze lepszã i to równieő pozwala optymistycznie myijleå o przyszğoijci. Sparta-Sklejka zajmuje 3. pozycj÷ w tabeli z 33 punktami na koncie. Jej bilans bramkowy wynosi 55:27. Na zdobycz punktowã zğoőyğo si÷ 11 zwyci÷stw i 5 poraőek. W czoğówce strzelców Sparty znaleŏli si÷: Kornel Witczak 7, Piotr Surdyk 7, Szymon Szymendera 7, Marcin Adryan 6, Leszek Maŏwa 5, Radosğaw Lemiszewski 4, Mikoğaj Sokoğowski 4, Rafağ Dudek 4. LEN

Outsider ograł lidera Ostatnia kolejka rozgrywek WTPN min÷ğa pod znakiem niespodzianek i ciekawych spotkaġ. Emocjonujãce byğy zwğaszcza wszystkie cztery pojedynki I ligi futsalu. Do najwi÷kszej sensacji doszğo w meczu, w którym ostatni zespóğ tabeli, Chwalibogowo, pokonağ dotychczasowego lidera, druőyn÷ Qzyni. W innym ciekawym spotkaniu MPT PIK rzutem na taijm÷ wygrağ z niesamowicie ambitnymi Szerszeniami. Chwalibogowo – Qzyni 3:2 (0:1) Zniech÷cone dotychczasowym brakiem wyników Chwalibogowo w pojedynku z liderem ijwi÷ciğo swoje pierwsze chwile triumfu. W 6. min zgodnie z planem prowadzenie obj÷li Qzyni za sprawã trafienia Marcina Stróőyka. Bardzo ambitna gra Chwalibogowa pozwalağa jednak groŏnie zaatakowaå. Najlepszej okazji nie wykorzystağ Marcin Zioğa. Qzyni natomiast zamiast do bramki trafiali w sğupek i poprzeczk÷. Po przerwie, w 25. min, Bartosz Lis idealnie przymierzyğ z rzutu wolnego, doprowadzajãc do wyrównania. Cztery minuty póŏniej Wojciech Chojnacki strzeliğ drugiego gola dla Chwalibogowa. Bezbğ÷dnie bramki broniğ Arkadiusz Nowak i sensacja wisiağa w powietrzu. W 37. min Stróőykowi udağo si÷ wy-

równaå. Ostatnie sğowo naleőağo jednak do Lisa, który na kilkadziesiãt sekund przed koġcem meczu popisağ si÷ kapitalnym uderzeniem, zapewniajãc swojemu zespoğowi pierwsze zwyci÷stwo. Mobileshop.pl – BeClever 2:1 (1:1) Byğ to wyrównany mecz, którego losy rozstrzygn÷ğy si÷ w samej koġcówce. Do przerwy byğ remis po trafieniach Rafağa Chağupniczka i Dariusza Maciejewskiego. Prawdziwe emocje nastãpiğy na sekundy przed koġcem meczu. W 37. min Chağupniczak trafiğ na 2:1 dla Mobileshop.pl/4 Pokoje. Zespóğ miağ juő na swoim koncie 5 przewinieġ i w powietrzu wisiağ przedğuőony karny. BeClever rzuciğ si÷ do odrabiania strat, stwarzajãc kilka szans bramkowych. Najlepszã sytuacj÷, na 2:2, zaprzepaijciğ Krzysztof Kozğowski. MPT PIK – Szerszenie 4:3 (0:1) Mecz ten byğ doskonağym widowiskiem zarówno pod wzgl÷dem poziomu, jak i dramaturgii. Czyhajãce na kontr÷ Szerszenie dopi÷ğy swego w 10. min za sprawã celnego trafienia Sğawomira Olka. MPT PIK atakowağ prawie non stop, ale nie do pokonania byğ w tym czasie doskonale broniãcy Piotr Piraġski. Tuő po przerwie do remisu udağo si÷ doprowa-

 Gra „na plastra” w bezkontaktowym futsalu to wyższa szkoła jazdy dziå Tomaszowi Strzelczykowi. Kiedy w 26. min Tomasz Brandt uzyskağ dla PIK-a prowadzenie, wydawağo si÷, őe losy meczu sã juő przesãdzone. Dwie niesamowite akcje Radosğawa Tabaki pozwoliğy jednak Szerszeniom doprowadziå do stanu 3:2. Pogoġ PIK-a za wynikiem zakoġczyğa si÷ jednak sukcesem. W 37. min wyrównağ Roman Graczyk, a na 45. sek. przed koġcem meczu gola na wag÷ trzech punktów zdobyğ Strzelczyk. W II lidze równieő byğo ciekawie. W meczu na szczycie nie zapadğo őadne rozstrzygni÷cie. Co rzadko w futsalu si÷ zdarza, pojedynek Fundamentów z Massive/Philips zakoġczyğ si÷ bez-

Fot. RC

bramkowym remisem. Bosch Service, zdobywajãc komplet punktów w meczu z EKKA, odrobiğ straty do czoğówki. Sytuacja w tabeli staje si÷ coraz ciekawsza, bo Obğaczkowo po wygranej z Rolmusem teő jest blisko. III lidze nadal przewodzã trzy zespoğy, za którymi powoli tworzy si÷ punktowa przepaijå. Za niespodziank÷ moőna uznaå zwyci÷stwo Obğaczkowo/Psary nad Leader School/Budex, dzi÷ki któremu Obğaczkowo/Psary zdobyğo pierwsze punkty. W innym meczu Dream Team zğapağ kontakt ze ijrodkiem tabeli dzi÷ki zwyci÷stwu nad wyőej notowanym Intertrendem. RC


5 grudnia 2008

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

W W W.W R ZE SN IA . I N FO. PL /SP O R T

VIII Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

Orzeł na tatami Sporty walki od kilku lat są wizytówką Wrześni. Młodzi zawodnicy UKS Karate Tradycyjnego Orzeł raz jeszcze potwierdzili wysoką pozycję na tatami. Gospodarzem VIII Pucharu Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym byğ w tym roku Wğocğawek, a arenã walk Hala Mistrzów. Na tatami zaprezentowağo si÷ 660 dzieci z klubów zrzeszonych w Polskim Zwiãzku Karate Tradycyjnego. W tym gronie znalazğo si÷ jedenaijcioro mğodych wrzeijnian. – Start w tych zawodach byğ ogromnym sukcesem dla wszystkich, ale najwi÷kszym dla tych, którzy przywieŏli medale – relacjonuje trener Mariusz W÷glewski. – W kategorii wiekowej 12 -13 lat w kata indywidualnym do 7 kyu, a jest to stopieġ wtajemniczenia równowaőny pasowi pomaraġczowemu, drugie miejsce zajãğ Kamil Sokoğowski. Sara W÷glewska w tej samej kategorii dziewczãt uplasowağa si÷ na piãtym miejscu. Takőe w gronie trzynastolatków, ale w grupie o wyőszym stopniu wtajemniczenia, 6-4 kyu, brãzowy medal wywalczyğ Gracjan IJwiatowy. Gracjan wraz z Kamilem Jachnikiem raz jeszcze stawağ na po-

www.wrzesnia.info.pl

 Ekspresyjny Sebastian Zdunek wygrał trzy walki dium. W konkurencji en-bu, która jest walkã reőyserowanã, wywalczyli dla klubu srebrne krãőki. W naszej ekipie wystartowali jeszcze: Jakub Kosiġski, Sebastian Zdunek, Miğosz Kaŏmierczak, Paulina Natkowska, Oliwia Osuch, Albert Nowak i Jakub Jankowiak. To perspektywiczna grupa, a wyniki we Wğocğawku napawa-

Fot. K. Zdunek

jã optymizmem – koġczy zadowolony trener. Znajãc Mariusza W÷glewskiego i jego zaangaőowanie w pracy z wrzesiġskã mğodzieőã, moőna byå pewnym, őe z tej mãki b÷dzie chleb. W marcu adepci karate zaprezentujã si÷ w naszym mieijcie. Juő dzisiaj zapraszamy kibiców. LEN

47

Rekreacyjny serial pięciu dreszczowców Wrzesiġska Rekreacyjna Liga Siatkówki rozkr÷ciğa si÷ na dobre. I nie chodzi tylko o liczb÷ rozegranych meczów. Miniona kolejka peğna byğa dramatycznych pojedynków. Aő pi÷å spotkaġ zakoġczyğo si÷ tajbrekiem. Dwukrotnie piãty set decydowağ o wyniku meczów ekstraklasy. Do ciekawej konfrontacji doszğo mi÷dzy BeClever a Polaninem Strzağkowo. Po dwóch stronach siatki stan÷li zawodnicy na co dzieġ grajãcy ze sobã w lidze zwiãzkowej. Grzegorz Walkowski i Artur Pluciġski z wielkim trudem, ale jednak poprowadzili BeClever do zwyci÷stwa. Mimo poraőki, trener Sğawomir Stefaġski byğ zadowolony z postawy swoich Juniorów Progressu. Mğodzieő ulegğa APP 2:3, prowadzãc w samej koġcówce 13:12. Groŏnej kontuzji (nieoficjalne ŏródğa mówiã o otwartym zğamaniu paliczka r÷ki) doznağ w czasie zakğadania bloku Piotr Sierszulski. Najwi÷ksze emocje w I lidze towarzyszyğy pojedynkowi TKKF i Blokersów. W piãtym secie „Towarzystwo” miağo piğk÷ meczowã, ale Jarosğaw Szafraniak w trakcie ataku wpadğ w siatk÷. Dwa nast÷pne punkty takőe zdobyli Blokersi i to oni mogli ijwi÷towaå zwyci÷stwo.

Równie wiele ciekawej siatkówki kibice oglãdali w rywalizacji VC Shrek – Kadeci. Shrek, w coraz mniej wrzesiġskim skğadzie, rozpoczãğ od 0:2, ale w koġcu ograğ konkurentów w pi÷ciu odsğonach. Jedynym meczem, w którym padğ wynik 3:0, byğ pojedynek Retro Hotel Szablewski – Iskra Koğaczkowo. Starsi panowie rozpocz÷li spotkanie mocno spi÷ci, ale z minuty na minut÷ si÷ rozkr÷cali. Zdaniem obserwatorów kluczem do zwyci÷stwa byğo wystawienie w pierwszej szóstce Leszka Karwasiġskiego. Wyniki kolejki: Ekstraklasa BeClever – Polanin Strzağkowo 3:2 (23:25, 25:18, 23:25, 25:17, 15:12) Juniorzy Progressu – APP 2:3 (25:23, 25:27, 16:25, 25:23, 13:15) Nicolaus Powidz – Ksiãőno 3:1 (18:25, 25:12, 25:19, 25:20) I liga VC Shrek – Kadeci Progressu 3:2 (22:25, 21:25, 25:16, 25:12, 25:12) TKKF – Blokersi 2:3 (22:25, 22:25, 25:23, 25:22, 13:15) II liga Kadeci II – Sã gorsi 3:2 (25:27, 25:7, 26:24, 24:26, 15:11) Retro Hotel Szablewski – Iskra 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) LEN

Boisko ze sztuczną trawą otwierane w sobotę

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn IX kolejka, 29.11.2008 r. AZS UAM Poznań – Krispol Września Victoria Wałbrzych – AZS Zielona Góra MDK Trzcianka – Joker Piła Cuprum Lubin – Olimpia Sulęcin Morze Bałtyk – Szczecin Orion Sulechów 1. Joker Piła 2. Stalmet AZS Zielona Góra 3. AZS UAM Poznań 4. Orion Sulechów 5. Morze Bałtyk Szczecin 6. MDK Trzcianka 7. Victoria PWSZ Wałbrzych 8. Olimpia Sulęcin 9. Cuprum Lubin 10. Krispol Września

3:1 1:3 1:3 3:2 3:0

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

24 18 17 16 16 12 12 11 5 4

24:7 20:13 20:16 19:16 18:16 18:19 15:18 17:19 13:26 11:25

3 2 2 4 3 3 2 2 3

8 6 6 6 5 4 1 0 0

9:3 6:1 6:1 7:8 6:6 6:7 3:6 2:6 1:6

Ekstraklasa rekreacyjna 1. BeClever 2. Orlik Miłosław 3. Old Boys Poznań 4. Nicolaus Powidz 5. APP 6. Polanin Strzałkowo 7. Juniorzy 8. Bona Tarnovia 9. Matador Książno

Turniejowe zwycięstwo Olimpu W walce siatkarek o miejsca 13 do 17 w Wielkopolsce turniejowe zwycięstwo odniósł pierwszy zespół młodziczek Olimpu. Podczas turnieju przeprowa-

dzonego w hali Gimnazjum nr 2 Olimp I Września pokonał zarówno swoje młodsze koleżanki z klubu, jak i przyjezdne z Tarnowa Podgórnego. Atlas Tarnowo Podgórne – Olimp II Września 2:0 (25:15, 25:23), Olimp I Września – Olimp II Września 2:0 (25:16, 25:12), Olimp I Września – Atlas Tarnowo Podgórne 2:0 (25:11, 25:15) Olimp I zagrał w składzie: Eliza Szczepańska, Agata Staszak, Celina Piasecka, Marta Chałupniczak, Agata Czerniak, Ewa Błaszak, Klaudia Wysocka, Julia Roszak. Awansowały do półfinału Juniorki Orkana Września bez najmniejszych problemów wygrały turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Wielkopolski Juniorek w Piłce Siatkowej. Zawodniczki Wioletty i Tomasza Bakosiów po 3:0 pokonały Elektrynki Konin i UKŻPS Kościan.

Reprezentacja ZSTiO wystąpiła w składzie: Aneta Zientara, Renata Winter, Agnieszka Kurczab, Magdalena Powalska, Weronika Owczarz, Marta Łęgowska, Katarzyna Baryczka, Katarzyna Frontczak, Sonia Ratajczak, Izabela Marcisz, Natalia Czerniejewska, Agata Lepel. Liga kadetów MKS Września – Sportowcy Dwójki Poznań 87-77 Andrzejewski 23, Pera 18, Wajler 11, Ejsak 9, Bagrowski 8, Kaczmarzewski 6, Jankowski 2. MKK Gniezno – MKS Września 60-87 Punkty: Pera 36, Andrzejewski 25, Robaszkiewicz 10, Kaczmarzewski 7,Kosmala 4, Wajler, Ejsak 2, Jankowski 1. MKS Września – BT Opalenica 62-93 Andrzejewski 21, Pera 17, Wajler 9, Kaczmarzewski 7, Robaszkiewicz 4, Nowak, Jankowski 2.

PIŁKA KOSZYKOWA Tytuł dla koszykarek ZSTiO W Mistr zost wach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej Dziewcząt wystartowały trzy reprezentacje z wrzesińskich szkół. Turniej zakończył się sukcesem ekipy ZSTiO, Jej największym atutem był wyrównany skład i szeroka ławka rezerwowych. LO Września – ZSTiO Września 29:43 LO Września – ZSP Września 16:43 ZSTiO Września – ZSP Września 61:39

FUTSAL II liga WTPN Massive/Philips – Fundamenty 0:0 EKKA – Bosch Service 3:5 (1:1) Bramki dla EKKA zdobyli: Grzegorz Jatczak, Przemysław Jatczak, Karol Graczyk, a dla Bosch Service: Radosław Łukaszewski, Mateusz Nowak, Mateusz Jackowski 3. Rolmus – Obłaczkowo 1:2 (1:0) Bramkę dla Rolmusu zdobył Maciej Giżewski, a dla Obłaczkowa Adam Chrzanowski 2. Farmwet/Rozbud – KGL/GGP 1:2 (0:2) Bramki dla Farmwet/Rozbud Artur Fischer, a dla KGL/GGP: Tomasz Niewiadomski, Paweł Redliński.

1. ZSTiO 2. ZSP 3. LO

2 2 2

4 104:68 3 82:77 2 45:86

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Anna Surdyk, Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel. Współpracują: Roman Nowaczyk, Damian Idzikowski, Łukasz Adamczyk, Łukasz Różański, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacyńska. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel./fax 061 436 52 70, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuğów listom. Tekstów i materiağów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za treijå reklam i ogğoszeġ. Wzory reklam zastrzeőone.

Jutro, 6 grudnia, w Mikołaja, zostanie otwarte boisko ze sztuczną trawą przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Tego samego dnia w całej Polsce oddanych zostanie jeszcze 50 podobnych obiektów. Wszystkie z odpowiednią oprawą, w obecności przedstawicieli rządu i w ramach jednego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Docelowo w kraju ma ich powstać 1000. Od godziny 12.00 Września będzie w posiadaniu już trzeciego placu o syntetycznej nawierzchni. Trawiaste mamy zaledwie dwa... Czym się różnią? Długo by wymieniać. Na sztucznej trawie ligowego meczu nikt nie zagra. Boisko nie jest pełnowymiarowe. LEN

Kupon konkursowy 1. Najlepszy zawodnik defensywny J. Cierpiszewski W. Prusakiewicz

T. Roszyk

2. Najlepszy zawodnik linii pomocy M. Popławski W. Przysiuda

D. Wyrzykiewicz

3. Najlepszy zawodnik ofensywny M. Goździaszek M. Lisiecki

K. Urbanowicz

imię, nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. kontaktowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nakład: 10.800


Karate, s. 47

Wrzesińskie orlątka walczyły w Hali Mistrzów

Piłka nożna, s. 46

Piłka siatkowa, s. 45

Podsumowujemy jesień na ligowych boiskach

Zarząd Krispolu nie zasypia gruszek w popiele

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, AZS-UAM Poznań – Krispol Września 3:1

Mistrzowie otwarcia Wrócili z pustymi rękoma. W składzie zabrakło Jakuba Więcka, a w grze koncentracji. Leszek Nowacki

Mağa odlegğoijå od Poznania spowodowağa, őe na przyijciennych ğaweczkach sali w Poznaniu zasiadğo okoğo trzydziestu kibiców Krispolu. Niestety, zobaczyli oni zespóğ osğabiony brakiem swojego kapitana i zaskoczony faktem, őe rywal nie taki silny, jakim go malowano. W miejsce kontuzjowanego Wi÷cka do skğadu na pozycj÷ atakujãcego wskoczyğ Tomasz Kotecki. Wyrzuconego Kamila Ğyczk÷ zastãpiğ Emil Siewiorek, nowy wrzesiġski nabytek. Byğy plaőowy partner Marcina Iglewskiego miağ byå gotowy do gry za dwa tygodnie, ale potrzeba chwili zmusiğa trenera Jarosğawa Gr÷pk÷ do pokerowej zagrywki. Pierwszy set ukğadağ si÷ po myijli zawodników Krispolu. Nasi siatkarze wyszli na prowadzenie przy staReklama

nie 11:10 i nie oddali go do koġca partii. Zafunkcjonowağ blok – tym elementem zdobyliijmy pi÷å punktów. W odpowiednim momencie dwa oczka zagrywkã zdobyğ Artur Helman. Atak byğ zrównowaőony. Przyjemnoijci zakoġczenia seta dostãpiğ kapitan Helman. Rozradowane twarze wrzesiġskich kibiców szybko przygasğy. W drugim secie na parkiet wyszedğ inny Krispol. Liczba zepsutych zagrywek poraőağa. Juő przy stanie 6:10 byğo ich pi÷å, ostatecznie skoġczyğo si÷ na oijmiu. Co gorsza, daleko w aut szybowağy nawet serwisy – wydawağo si÷ – bezpieczne, stacjonarne. Wybitnie „nie siedziağ” teő atak. Wrzeijnianie w cağej partii zdobyli nim zaledwie pi÷å punktów, őaden z siatkarzy nie zrobiğ tego przynajmniej dwukrotnie. W trzecim secie byğo jeszcze gorzej. Szwankowağo rozegranie. Trener brağ czasy, dokonywağ roszad, ale nie przynosiğy one őadnego efektu. Majãc nóő na gardle, wrzeijnianie obudzili si÷ w czwartej odsğonie. Z szóstej strefy skutecznie zaczãğ atakowaå Krzysztof Orman, do pewnego momentu dobrze sekundowağ mu na skrzydle Kotecki. Wrzeijnianie szybko obj÷li dwupunktowe prowadzenie. Od stanu 13:11 őaden zespóğ nie potrafiğ odskoczyå na wi÷cej niő jeden punkt. A okazji byğo kilka. W koġcówce najpierw Orman przechodzãcã piğk÷ rzuciğ libero na r÷ce, a po chwili

zablokowany zostağ Adam Józefczak. Przy stanie 21:20 Artur Kiwior trzy razy z rz÷du, z miernym skutkiem, obsğugiwağ Koteckiego. Przez blok rywali nie przebiğ si÷ teő Siewiorek. Gospodarze zdobyli 5 oczek z rz÷du i mogli ijwi÷towaå zdobycie kompletu punktów. Spotkanie znajãcych si÷ jak ğyse konie rywali byğo teő taktycznym pojedynkiem. Lisiecki, grajãcy trener AZS-u, ustawiğ potrójny blok na ijrodku siatki. Dobrze zdawağ sobie spraw÷, őe najwi÷ksze zagroőenie, co pokazywağy statystyki, czeka go ze strony Helmana i Józefczaka. Najlepiej punktujãca w poprzednich meczach formacja zdobyğa tym razem atakiem zaledwie 6 punktów! Krispol rozpoczyna kaődy mecz dobrze. Sypie si÷ w kolejnych setach. Wydaje si÷, őe do kaődego z zespoğów trener Gr÷pka dobiera dobrã taktyk÷. Przygotowuje swoich chğopaków pod rywala. Gdy przeciwnicy po przegraniu pierwszego seta zmieniajã coij w swojej grze, siatkarze Krispolu nie potrafiã si÷ zaadaptowaå. Pogoġ za uciekajãcymi rywalami na samej am-  Tomasz Kotecki zadebiutował na pozycji atakującego. Zdobył 11 punktów, ale widać było brak zrozumienia z rozgrywającymi Fot. LEN bicji nie moőe si÷ oprzeå. Skğad Krispolu: Kotecki (11), Kiwior (4), Orman (13), Siewiorek Reklama (8), Helman (4), Józefczak (4), z dowozem – 47 zá Iglewski (libero), Kempiġski (0), Gr÷pka (1), Zi÷tek (0). na stacji LPG – 45 zá AZS-UAM Poznaġ – Krispol 3:1 (23:25, 25:18, 25:13, 25:21)

11 kg

061 436 16 55

untitled  

PŁASZCZE, KURTKI SUKIENKI, BLUZKI GABINET CZYNNY CODZIENNIE &gt;&gt; dok. na s. 7 &gt;&gt; dok. na s. 6 Gmina, s. 10 Piłka siatkowa, s. 48 P...

Advertisement