Page 1

Spotkania, s. 7

Superniania we Wrześni: „Lepiej nagradzać...�

18 stycznia 2013 NR 3 (1185/XXIV) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,90 zł (w tym 5% VAT)

Aktualności s. 8

Piłka siatkowa, s. 22

„Cztery strony roku. Ostrów� (cykl wierszy 2010-2012) M. Gajdy

Kalisz przyjeşdşa do Wrześni – przyjdź i kibicuj Krispolowi!

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyĹźur reporterĂłw:

Przetasowanie Artur Mokracki zostanie nowym wiceburmistrzem Wrześni. Zastąpi odchodzącego Waldemara Grześkowiaka. Tomasz Małecki

Po tym jak Grzekowiak, pod koniec ubiegego roku, niespodziewanie odda si do dyspozycji Tomasza Kaunego, rozpoczy si gorczkowe poszukiwania jego nastpcy. Murowany kandydat, Boena Nowacka, która miaa zreformowa gminn owiat, odmówia Kaunemu. Mokracki nie odmówi. – Propozycja burmistrza bya dla mnie wielkim zaskoczeniem. Po dwóch dniach namysu zdecydowaem si przyj stanowisko zastpcy. Wiem, jak dua odpowiedzialno bdzie na mnie spoczywaa i ile pracy mnie czeka, ale czuj si na siach, eby podj to wyzwanie – przyznaje nowy zastpca burmistrza. Dlaczego Kauny zaproponowa to stanowisko wanie Mokrac-

kiemu? – Zastpca burmistrza, jak sama nazwa wskazuje, musi by osob, do której burmistrz ma zaufanie, bo... nieustannie go zastpuje. – Znam Artura od lat i uznaem, e jest odpowiedni osob – tak burmistrz Wrzeni argumentuje powoanie Mokrackiego na stanowisko. Nowy wiceburmistrz prac rozpocznie od pocztku lutego. Wtedy te odejdzie Waldemar Grzekowiak, który, jak wiemy, znalaz ju now prac. Dzi nie zdradza nam jednak, jak. Przypomnijmy, e wiceburmistrz Grzekowiak poda si do dymisji, bo nie chcia „sta na przeszkodzie w poszukiwaniu dalszych oszczdnoci w owiacie�. Artur Mokracki najprawdopodobniej bdzie odpowiada w ratuszu za to samo, co jego poprzednik; Kauny nie przewiduje na razie zmian kompetencyjnych. Bdzie zatem zarzdza nie tylko owiat, ale take: Urzdem Stanu Cywilnego, opiek spoeczn, muzeum, bibliotek, Wrzesiskimi Obiektami Sportu i Rekreacji, a take Wrzesiskim Orodkiem Kultury. Nowy zastpca Kaunego ma te nadzorowa dwie spóki gminne: Przedsibiorstwo Wodocigów i Kanalizacji oraz Przedsibiorstwo Usug Komunalnych. Jak przyznaje nam Mokracki, troch obawia si nowej pracy. – Czy si boj? Tak. To jest dua odpowiedzialno i bardzo trudne zagadnienia. Ale ja lubi takie wy- Artur Mokracki zastąpi Waldemara Grześkowiaka 1 lutego Fot. T. Małecki zwania – zapewnia na koniec.

6500 z netto (okoo) bdzie zarabia Artur Mokracki jako „wicek�. Do tego mona doliczy nagrody

Dotychczasowa kariera oraz doświadczenie wiceburmistrza A. Mokracki ma 41 lat i mieszka w Bierzglinku. W latach 1993-2001 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni; najpierw w wydziale podatkowym, potem zajmował się gospodarką mieszkaniową, a pod koniec urzędniczej kariery – promocją gminy. Od 2001 pracuje w Wydawnictwie Kropka. Absolwent Technikum Elektronicznego przy Wojska Polskiego, ukończył studia magisterskie na kierunku administracja w Wyşszej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Ma licencjat z politologii. Nowy wiceburmistrz ma doświadczenie samorządowe – w latach 2006-2010 był radnym rady miejskiej (wybrany z listy Platformy Obywatelskiej). Od 1995 roku jest członkiem Unii Wrześnian. Jest teş członkiem rady nadzorczej SKOK-u im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i załoşycielem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 68 Pułku Piechoty, działającej przy WOK-u.

501 677 731 lub 501 677 838

CHCESZ ZGĹ OSIĆ JAKIEĹš ZDARZENIE? DZWOĹƒ!

Dzień Babci, Dzień Dziadka – jak najlepiej go spędzić, co moşemy zrobić dla seniorów Temat tygodnia, s. 2 Bursa gimnazjalna nie naleşy juş do stowarzyszenia, lecz do Skarbu Państwa Aktualności, s. 5 Ile wrzuciliśmy do puszek na pomoc starszym i dzieciom 21. finał WOŚP, s. 9 Med-Con lekarza Adama Grzechowiaka liderem informatyzacji Zdrowie, s. 11 Ostra walka konkurencyjna między instruktorami nauki jazdy Aktualności, s. 4

Słowo komentarza – jak Mokrackiego widzą: opozycja, rada i nauczycielstwo

www.wrzesnia.info.pl

Reklama

 B. Nowacka, przewodniczÄ…ca rady

 Janusz CzyĹź, prezes ZNP

 Waldemar Grześkowiak

Jestem zaskoczony, i to bardzo! Pierwsze sysz od was. Trudno mi ocenia jego kompetencje, mimo e pracowaem z nim przez cztery lata w radzie miejskiej. Ksztatowanie polityki kadrowej to kompetencja burmistrza, dlatego nie bd tego komentowa. Liczyem, e bdzie to kto, kto zna owiat, jaki nauczyciel...

Ma dowiadczenie samorzdowe, w ko cu pracowa kilka lat w ratuszu i by radnym – to na pewno mu pomoe. Jego rodzice byli nauczycielami, wic problemy owiaty zna na pewno, ale nie bdzie mu atwo. Musi si uczy i wsucha si w rodowisko, bo owiata to specyficzne zagadnienie.

Trudno mi ocenia t nominacj. Oczywicie wiem, kim jest nowy zastpca burmistrza, znam go, ale ocenia na razie nie chc. Jak popracuje troch, wtedy przyjdzie czas na ocen. Owiata to trudny temat i nie bdzie mia atwo, ale – jak wspomniaem – pokusz si o ocen za kilka miesicy.

Gratuluj Arturowi. A na temat kompetencji na to stanowisko ma prawo wypowiada si tylko burmistrz Kauny. To chyba oczywiste. Z Arturem czy mnie wieloletnia i sympatyczna znajomo. Co mu radz? Z pewnoci nie bd udziela mu rad za porednictwem prasy. Nawet tej zaprzyjanionej.

ZIELONE OSIEDLE

w centrum miasta

   

Bd-413

 Bronisław Dankowski (SLD)


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Temat tygodnia Radość z wnuków SONDA

Moim zdaniem

Jerzy Wencławiak, emeryt: – To zaszczyt być dziadkiem. Mam trzy wnuczki i jednego wnuka. Jestem z nich bardzo dumny. Wiadomo, şe do wnuków ma się więcej wyrozumiałości niş do własnych dzieci. Dobrze byłoby, gdyby młodzi znaleźli więcej czasu na odwiedziny u babć i dziadków.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl taki jeden: Tak się zastanawiam, jak powiedzieć

Babci, şe naprawdę nie jestem głodny, a dziadkowi, şe miał rację, jak mi powtarzał: „Pamiętaj, wnusiu, staraj się nie sikać nigdy pod wiatr�. www: Prawdziwe jest powiedzenie, şe rolą rodziców jest wychowywanie, a przywilejem dziadków – rozpieszczanie. harpakmagda: 21 i 22 to 2 magiczne dni dla naszych staruszków... Małolata: Niektórym w ramach uczczenia tych dni zostało iść na cmentarz ze zniczami... ktoś: Miłość dziadków zdecydowanie róşni się od rodzicielskiej. Widzę to po moich dzieciach. Szczególnie po pierwszym, tym bardziej şe syn był pierwszym wnukiem zarówno mojej mamy, jak i teściów. Był traktowany niczym mały cesarz. Efekty wyszły, gdy urodziła się wnuczka, która teraz stała się oczkiem w głowie dziadków. Młody zrobił się strasznie zazdrosny.

Zygmunt Olejniczak, emeryt: – Mam troje wnuków i bardzo się cieszę, şe jestem dziadkiem. Opieka nad wnukami to bardzo przyjemne zajęcie. Czy wnuki kocha się bardziej? Chyba nie. Ja nie wyróşniam – kocham tak samo dzieci, jak i wnuki.

Kazimiera Piszczatowska, emerytka: – Bycie babcią jest naprawdę fajne. Dopóki człowiek jest sprawny, opiekuje się wnukami i ma zajęcie, a potem wnuki zajmują się babcią. Muszę powiedzieć, şe moje dzieci, choć są juş dorosłe, kocham tak samo jak wnuki. Tak samo lubię je rozpieszczać. Po prostu na wnuki jest więcej czasu. Jak wychowywałam dzieci, to musiałam dzielić czas między pracę i dom. Wnukom mogę się poświęcić w pełni.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka zamierzam:

Maria Miczuga, emerytka: – Bycie babcią to sama radość. Wiadomo, şe swoje dzieci się wychowuje, a wnuki rozpieszcza. To prawda, şe wnuki kocha się bardziej i bez zastrzeşeń.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

N

ajlepsze, co moemy da babciom i dziadkom, to da siebie. Powici im swój czas, poby z nimi, zabra na spacer lub na wycieczk samochodow. Zwaszcza starsze babcie i dziadkowie (którzy czasem s ju prababciami i pradziadkami) chtnie dadz si zabra na zwiedzanie swojego miasta, poniewa nie wychodz zbyt czsto „na miasto�, bo zdrowie im na to nie pozwala. Jeli ju wybior si z domu, to przewanie tylko do pobliskiego sklepu, lekarza lub do kocioa, wic czsto nie znaj w ogóle nowych ulic, budynków. Pokamy im to – bardzo si uciesz. Zauwayem te, e starsi ludzie maj wiele ciekawego do powiedzenia. S skarbnic wiedzy o historii rodziny, bliszej i dalszej – wypytujmy ich o to, a nawet spisujmy w albumach ze zdjciami. Kiedy sami bdziemy babciami i dziadkami, bdzie jak znalaz. Z wielk dum przekaemy (lub zostawimy w szufladach) modemu pokoleniu nasze kroniki. eby modzi kontynuowali nasze dzieo. Róbmy naszym seniorom duo zdj, a nade wszystko pamitajmy o nich, nie tylko od wita. Oni bardzo nas kochaj i... cigle czekaj.

Jakie są plusy bycia babcią lub dziadkiem? Czy wnuki kocha się inaczej niş własne dzieci? Te pytania zadaliśmy babciom i dziadkom na wrzesińskich ulicach. A wszystko to z okazji ich świąt, które przypadają juş w poniedziałek i wtorek.

zobaczyć się z dziadkami

35%

65%

odwiedzić groby wysłać kartkę: 0% zadzwonić: 0%

Satyryczny komentarz tygodnia: kocham CiÄ™, babciu...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Czy wnuki pamiętają o dziadkach? Šukasz Róşański: 21 stycznia obchodzony jest w Polsce jako Dzień Babci, natomiast 22 stycznia – Dzień Dziadka. W tych dniach wnukowie odwiedzają swoich dziadków. A czy pamiętają o nich takşe na co dzień? Pelagia Napierała, stulatka z Wrześni: – Po raz pierwszy babcią zostałam w 1964 r. Dziś mam ośmioro wnuków, dziesięcioro prawnuków i jednego praprawnuka. Nie mogę na nich narzekać. Pamiętają o mnie nie tylko w Dzień Babci czy urodziny. Rzadziej spotykam się tylko z wnukami, którzy mieszkają daleko, na Śląsku. Dla babć nie liczą się prezenty od wnuków, a zwykła pamięć o nich. Jak mieszkałam w Białym Piątkowie, to zawsze z okazji święta organizowaliśmy duşą imprezę. Teraz trochę się pozmieniało. Mieszkanie mniejsze, nie ma gdzie tańczyć (śmiech).

INSTALACJE GAZOWE

GAZ

$XWR]DVWćSF]H

AUTO-GAZ-PYZDRY

TARTAK NEKLA wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

 !"#$ %

&'()*' +,-. )*'/ '0)

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

tUBSDJDBPCS[ZOBOB t8Ć–(*&-,".*&//: #36/"5/: t&,0(304;&,QPMTLJD[FTLJ t.*"ÂŒ

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33

 

tel. 61 4386-046, fax 61 4386-076

 RERN&HQRVX

605-338-906, 605-550-379%045"8:0000 693-631-996

Roz-1039a

EKO-GAZ

61 436-46-84 604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Sa-412e

GAZ

TM

61 436-27-33, 436-29-49 Sa-501

ul. Mostowa 6

63 2768-462, 604-992-402

Ne

DOM-GAZ

BRC, LOVATO, STAG

Roz-863

Reklama


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3 Aktualności Znaczne nagrody tylko dla nielicznych Włodarze przeznaczyli w minionym roku 430 tysięcy złotych na nagrody dla urzędników. Po 780 z grudniowej nagrody, zwanej karpiówk, otrzymali rednio pracownicy Urzdu Gminy w Koaczkowie. Najnisza opiewaa na kwot 100 z, a najwysza na 1350 z (wszystkie kwoty brutto). Najwiksze powody do zadowolenia miaa sekretarz Bo-

gusawa Wietrzyska-Stramczewska i skarbnik Danuta Olejniczak. cznie na grudniowe nagrody wydano 16 400 z. Otrzymao je 21 sporód 22 pracowników. Od 400 do 800 z karpiówki otrzymali natomiast w grudniu pracownicy Urzdu Miejskiego w Pyzdrach. Nagrody zostay wypacone 38 osobom, czyli wszystkim pracownikom magistratu. cznie przeznaczono na ten cel 29 200 z. – Karpiówki byy jedynymi nagrodami, jakie wypacilimy pracownikom w caym 2012 roku – zastrzega sekretarz Przemysaw Dbski. – Nagrody w wysokoci 800 z otrzymao cznie 35 osób – koczy. adnych nagród w grudniu nie dostali natomiast pracownicy Urzdu Miasta i Gminy w Nekli. Dodatkowe pienidze byy tam jednak wypacane w maju i listopadzie.

W tym pierwszym miesicu przeznaczono na nie 20 300 z (najwysza nagroda wynosia 1 tys., najnisza 500 z), w drugim – 21 900 z (najwysza kwota to 3 tys., najnisza 300 z). Pienidze wypacono niemal wszystkim urzdnikom – 26 z 27. Zastpca burmistrza Anna Mizgajska otrzymaa w sumie 4 tys., a skarbnik Krystyna Kielczyk 3 tys. z. Bya sekretarz urzdu Elbieta Narona zainkasowaa 900 z. Przedwitecznych nagród nie byo równie we wrzesiskim ratuszu. Przypomnijmy, e w 2011 r. pienidze trafiy do 125 pracowników; wtedy miasto wydao na karpiówki a 443 tys. z. Urzdnikom gminy (w sumie 132 osobom) wypacono jednak w minionym roku ponad 125 tys. z z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych. Najwysza kwota wynosia 1 tys., najni-

707

tys. z przeznaczono w urzdach na tzw. karpiĂłwki w 2011 roku

sza 870 z. rednio wyszo 920 z na gow. adnych dodatkowych pienidzy w 2012 r. nie wypacono urzdnikom miosawskiego magistratu. Zwyczaj ten jest tam praktykowany od lat. – Wol zbudowa kawaek chodnika – stwierdza burmistrz Miosawia Zbigniew Skikiewicz. Na konta urzdników starostwa powiatowego przed wi-

tami Boego Narodzenia trafio w sumie 217 tys. z. Nagrody przyznano 90 urzdnikom i 5 pracownikom zatrudnionym na stanowiskach o charakterze obsugowym (jest tam 110 etatów, w tym 7 osób ma umow o prac na zastpstwo). rednia wysoko przyznanych gratyfikacji w przeliczeniu na osob wyniosa 2285 z, przy czym wysoko pojedynczych nagród miecia si w przedziale od 500 do 8500 z. Najwysza kwota zostaa przelana na konto sekretarz Boeny Nowackiej i skarbniczki Beaty Walkowiak. – rodki na wypat gratyfikacji pochodziy z oszczdnoci funduszu pac, wygenerowanych m.in. poprzez absencje chorobowe pracowników. Na ten cel nie byo zwiksze planu wydatków tutejszego urzdu w trakcie 2012 roku – mówi asystentka starosty Joanna Musiakiewicz. KUL

Edu-576

Roz-1393

Zew-485a

Skl-795

Reklama

  

ww-225

Podpisz umowÄ™ i odbierz upominek!*

*Promocja obowiÄ…zuje w wymienionym Punkci SprzedaĹźy i obowiÄ…zuje do wyczerpania zapasĂłw

złóş najfajniejsze şyczeni şyczenia a walent y kow zostaną e za darnm o nagrodzone szczegóły na str. 6 dodatku reklamowego

Kre-338

1,(02Ĺ­(6= '267$Ăź.5('<78"


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Agresywny marketing W powiecie wrzesiskim jest ponad 30 szkó nauki jazdy. Jedn z nich od siedmiu lat prowadzi Micha Trawka – instruktor, który pozyskuje kursantów m.in. dziki wasnej stronie internetowej. To wanie ona staa si powodem niemaej awantury. – Nasz kolega po fachu w swoim zadufaniu w sobie apelowa w internecie: Instruktorzy, jeli wasi kursanci maj problem ze zdaniem egzaminów, kierujcie ich do nas. Przekroczy tym granice bezczelnoci, dlatego duej nie zamierzamy milcze – mówi przedstawiciel wikszoci instruktorów Marek Stolarz. – Powodem do dumy M. Trawki, który rozsierdzi rodowisko, jest stwierdzenie, e zdoby uprawnienia instruktora techniki jazdy i na tej podstawie stwierdza swoj wyszo nad naszymi orodkami. Na swojej stronie napisa: Instruktor techniki jazdy posiada wiksz wiedz od instruktora nauki jazdy. Dziki temu

masz gwarancj dobrego przygotowania bycia kierowc. Czyli uwaa, e my uczymy le. To jest oburzajce – stwierdza Stolarz. – Metody stosowane przez M. Trawk s dalece niekoleeskie. Moemy ze sob konkurowa, ale w granicach przyzwoitoci, a on wszystkie je amie. Pokazuje si jako czowiek o superumiejtnociach, podczas gdy tych umiejtnoci nie posiada. Wiem to, bo pracowa u mnie i byem z niego bardzo niezadowolony. Dlatego „wylecia”. Pan Trawka nie jest fachowcem w naszej brany. Stara si za to by dobry w marketingu – mówi instruktor nauki jazdy Tadeusz Kulesza. Podobnie myli Wacaw Kozka: – To, co pisze Trawka na swojej stronie internetowej, jest mieszne. Podaje zawyone liczby tylko po to, by robiy dobre wraenie na potencjalnych kursantach. Co do techniki jazdy tego czowieka, to... co tu duo mówi. Przecie niedawno sam si uczy je dzi – stwierdza instruktor z ponad 20-letnim staem. Nauczyciele jazdy maj pretensje do Trawki take o wczeniejsze wpisy, z których wynikao, e jego centrum doszkala kursantów z 80 proc. konkurencyjnych orodków, oraz e wyszkoli ju 5 tysicy osób. – To jakie bzdury. Rocznie w powiecie wrzesiskim wydaje si rednio 1500 nowych praw jazdy, na wszystkie kategorie. Oznacza to, e nasz dzielny pan Micha przeszkoli prawie wszystkich kierowców kategorii „B” w ostatnich latach, a pozostali instruktorzy w tym czasie z braku kursantów, z biedy, jedli tylko chleb ze smalcem – mówi sarkastycznie instruktor z 24-letnim staem, dodajc: – Kto, kto w ramach wa-

Autor napisu złapany Policja ustalia, kto jest autorem chamskich napisów na murze proboszczówki w Opatówku. Przypomnijmy, e kilka tygodni temu, w nocy, na cianie pojawi napis: „Ty buhaju, i tak koldy nie doczekasz”. Jakby tego byo mao, proboszcz Opatówka ks. Andrzej Bohdanowicz zacz dostawa telefoniczne pogróki. Jak nas poinformowa Krzysztof Szcze niak, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji we Wrzeni, mundurowi ustalili autora niecenzuralnego napisu. Okaza si nim Kazimierz S. – mieszkaniec Podstolic, emeryt. – 4 stycznia prokuratura postawia mu zarzuty z artykuu 190, para-

graf 1 Kodeksu karnego – precyzuje Szczeniak. W kodeksie czytamy, e „kto grozi innej osobie popenieniem przestpstwa na jej szkod lub szkod osoby najbliszej, jeeli gro ba wzbudza w zagroonym uzasadnion obaw, e bdzie speniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat dwóch”. Jak si nieoficjalnie dowiedzielimy, podstoliczanin by jednym z gównych podejrzanych. Okazao si, e podczas popenienia przestpstwa przebywa w sanatorium w województwie kujawsko-pomorskim. Na pocztku zmylio to ledczych – jednak w dniu, w którym pojawi napis, jego „autor” by na przepustce. TOM

Namierzyli i ukarali śmieciarza Stra lena ustalia osob, która wyrzucia mieci do lasu nieopodal Gorzyc (gm. Miosaw). Sprawc okaza si mieszkaniec tej wioski. – Wyrzuci niepotrzebne rzeczy, m.in. zabawki. Znalazy si tam równie typowe mieci z gospodarstwa – informuje Wiktor Filipiak z Nad-

lenictwa Jarocin. – Mczyzna pocztkowo nie chcia przyzna si do winy. Zosta ukarany 200-zotowym mandatem. Mieszkaniec Gorzyc zosta te zobowizany do jak najszybszego usunicia mieci z lasu. na razie nie wywiza si z tego obowizku. KUL

„ Zwarcie instalacji

elektrycznej byo przyczyn poaru mieszkania przy ul. Jana Pawa II we Wrzeni (9 stycznia). Na miejsce przybyy jednostki z komendy przy ul. Wrocawskiej.

„ Tego samego dnia dru-

howie z Wszemborza i Wrzeni musieli wyjeda do Cieli Maych w gminie Koaczkowo. Lokatorzy domu wyczuli zapach gazu. Okazao si, e w budynku jest nieszczelny przewód kominowy.

„ 11 stycznia straa-

cy z Koaczkowa i Wrzeni gasili palc si sadz w kominie w jednym z domów w Grabowie Królewskim.

„ 12 stycznia druhowie z Nekli i Wrzeni wyjechali do wypadku pomidzy Nekl a Czerniejewem. Skoda fabia wypada z drogi. Nikomu nic si nie stao.

 W zeszłym roku M. Stolarz, razem ze swoim instruktorem, wyszkolił 68 osób.

Centrum M. Trawki – około 200 (pięciu instruktorów). Nasi pozostali rozmówcy od 60 do 70 (na jednego instruktora) Fot. DOT

snej reklamy, zamiast rzetelnie przedstawia wasne atuty, posuguje si spreparowan krytyk innych i kamstwem, powinien o tak rzecz zosta oskarony publicznie albo zwyczajnie, po msku, dosta w mord. Nasz uwag przykuo co jeszcze na stronie M. Trawki. Mianowicie informacja o losowaniu osoby, która bdzie moga zrobi prawo jazdy za 1 z. – Rozmawiaem ju z prawnikiem i wiem, e jest to niezgodne z prawem, dlatego rezygnuj z takiej promocji – mówi M. Trawka. – Co do tych 5 tys. przeszkolonych osób, to nie chodzio mi tylko o osoby, które szkoliem na kierowców. Ujem w niej ludzi, którzy doszkalali si u mnie po godzinie oraz z innych spotka. Sowem, jest to liczba osób, z którymi kiedykolwiek zawodowo miaem kontakt – wyjania.

Daję kursantom certyfikat ukończenia nauki jazdy z podstawami ekonomicznej jazdy – mówi M. Trawka

Atakowany przez kolegów instruktor twierdzi, e nie chcia si wywysza ani nikogo obraa. – Jeli kto poczu si uraony, to przepraszam. Mam jednak prawo do stosowania wasnych metod marketingowych – stwierdza M. Trawka. Dorota Tomaszewska

Jechał za szybko, było ślisko i uderzył w opla zafirę

„ 15 stycznia kierow-

ca fiata seicento uderzy w sup energetyczny na ul. Niepodlegoci w Miosawiu. Miejscowi straacy udzielili osobie poszkodowanej pierwszej pomocy. KUL

Kronika policyjna

W środowisku instruktorów nauki jazdy wrze. Dzieje się tak za sprawą Michała Trawki, który – zdaniem kolegów po fachu – stosuje chwyty poniżej pasa.

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Niespena dwa promi-

le alkoholu we krwi mia 45-letni kierowca ciarowego samochodu, który 10 stycznia zosta zatrzymany podczas kontroli drogowej na ul. Jagodowej we Wrzeni. Okazao si, e na podwójnym gazie jecha mieszkaniec Nowego Tomyla.

„ Samochód seat al-

hambra o wartoci 8 tys. z skradziono w nocy z 12 na 13 stycznia z niestrzeonego parkingu przy ul. Fromborskiej we Wrzeni. Z kolei 15 stycznia midzy godzin 17.00 a 20.00 z nekielksiego rynku „znikn” peugeot 206. Mieszkanka Pobiedzisk oszacowaa straty na 9 tys. z.

„ Kierowca volkswagena

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było przyczyną wypadku, do którego doszło 9 stycznia na drodze K92 w Gonicach. 31-letni kierowca audi zjechał na lewą część drogi i uderzył w barierkę. Następnie doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka oplem. Sprawcę wypadku ukarano 300-złotowym mandatem. KUL

Złodzieje wchodzą do domów. Policja apeluje o ostrożność Z informacji, jakie posiada Komenda Powiatowa Policji, wynika, że w ostatnim czasie na terenie Wrześni pojawiły się osoby, które pod byle pretekstem usiłują wejść do domów lub mieszkań, by następnie – odwracając uwagę domowników – dokonywać kradzieży wartościowych przedmiotów, a przede wszystkim pieniędzy.

– Proszą o szklankę wody, o pomoc, poradę, podają się za pracowników przeróżnych instytucji lub udają, że troszczą się o nasze zdrowie. Pukają najczęściej do osób starszych, często samotnych. Nie bądźmy łatwowierni i nie wpuszczajmy osób obcych do domu! – apeluje Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy KPP. KUL

straci panowanie nad pojazdem, zjecha do rowu, a nastpnie dachowa. Nikomu nic si nie stao. 38-letni kierowca zosta ukarany 250-zotowym mandatem. Do zdarzenia doszo 11 stycznia na autostradzie A2.

„ Tego samego dnia

kierujca fiatem seicento, wyjedajc z posesji, nie udzielia pierwszestwa przejazdu rowerzycie, który jecha po ciece rowerowej na ul. Sowackiego we Wrzeni. 48-letnia kobieta ukarana zostaa przez policj mandatem w wysokoci 200 z. KUL


18 stycznia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

5 AktualnoĹ&#x203A;ci Bursa znĂłw naleĹźy do Skarbu PaĹ&#x201E;stwa Przypomnijmy, e sprawa ma zwizek z wpisem, ktĂłrego kilka lat temu dokona byy ju sdzia Waldemar Hedrych. Wpis ten zosta dokonany niezgodnie z prawem. â&#x20AC;&#x201C; Spodziewalimy si takiego obW grudniu zeszego roku sd zdecy- rotu sprawy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Zenon Suchordowa o wykreleniu Stowarzyszenia ski, byy dyrektor LO im. Henryka z ksigi wieczystej, w ktĂłrej widniao Sienkiewicza, prezes Stowarzyszeono jako waciciel budynku. nia. â&#x20AC;&#x201C; Niestety, nie moglimy uczest-

Stowarzyszenie Bursy Gimnazjalnej formalnie straciĹ&#x201A;o budynek.

niczy w rozprawie. Awizo dwa razy przyszo na adres LO. Nie odebralimy go i rozprawa odbya si bez nas. Jak doda prezes, Stowarzyszenie jaki czas temu zmienio adres; jego siedziba znajduje si teraz wanie w bursie, a nie w liceum. â&#x20AC;&#x201C; Przez to moglibymy podway sposĂłb dorczenia, ale pewnie to i tak by nic nie zmienio â&#x20AC;&#x201C; podejrzewa Z. Su-

chorski. A dodatkowo, jakby tego byo mao, Stowarzyszenie dostao cios z innej strony. Urzdnicy z ratusza wyliczyli, e SBG musi zapaci 25 tys. z zalegego podatku od nieruchomoci. Mimo to prezes SBG twierdzi, e najwaniejsze jest, aby budynek suy owiacie. Obecnie w ksidze wieczystej jako waciciel widnieje Skarb Pastwa.

Przypomnijmy, e z pozwem przeciwko SBG, w imieniu Skarbu Pastwa, wystpi starosta wrzesiski Dionizy Ja niewicz. Wyglda wic na to, e wieloletnia sdowa batalia starosty zakoczya si sukcesem. Stowarzyszeniu nie udao si wykaza, e jest prawnym nastpc przedwojennego Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej. TOM

'FW

Reklama

Niepubliczne Przedszkole 6ĂĄ21(&=.2

Gas-360

]RGG]LDâDPLLQWHJUDF\MQ\PL

ZH:U]HĹ&#x2019;QLXO0DMDWHO

ZZZSZU]HVQLDHGXSDJHRUJ

=DSLV\SU]\MPXMHP\RGVW\F]QLD GRNRÄ˝FDPLHVLÄ&#x2030;FD Edu-574

,QIRUPDFMHZVHNUHWDULDFLHSU]HGV]NROD

Edu-565

]UyĹŽQ\PVWRSQLHPLURG]DMHP QLHSHâQRVSUDZQRĹ&#x2019;FL 

\CRTCU\CPC :DOGHPDUDÄŁOLZF]\Ä&#x2122;VNLHJR

Â&#x2021;&]\FKFHV]DE\7ZRMHG]LHFNREH]VWUHVXL]ZLHONÄ&#x2030;UDGRĹ&#x2019;FLÄ&#x2030; SRZÄ&#x2DC;GURZDâRGRSU]HGV]NROD" Â&#x2021;&]\PDUWZLV]VLÄ&#x2DC;MDN]DUHDJXMHQDQRZHRWRF]HQLH QRZ\FKNROHJyZLQRZÄ&#x2030;3DQLÄ&#x2030;" Â&#x2021;=DVWDQDZLDV]VLÄ&#x2DC;F]\MHVWZ\VWDUF]DMÄ&#x2030;FRVDPRG]LHOQH E\SRGRâDĂ˝ZV]\VWNLPZ\]ZDQLRP"

:\GDZQLFWZR.523.$ XO)URPERUVND %LXURRJĂŁRV]HÄ&#x2122;:: XO-DQD3DZĂŁD,, .VLÄ?JDUQLD'RP.VLÄ&#x2C6;Ä°NL XO5\QHN

Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 2 do 4 lat. :NDĹŽG\F]ZDUWHN w godz. od 16.30 do 18.00 =JâRV]HQLDWHOHIRQLF]QLH OXERVRELĹ&#x2019;FLHZEXG\QNXSU]HGV]NROD

ww-261

OXEZVNOHSLHLQWHUQHWRZ\P IRWRJUDILDQHWSO VNOHS#IRWRJUDILDQHWSO WHO

150 zĹ&#x201A;

ul. Gen. T. Kutrzeby 1, WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 660-322-901 e-mail: tchatka@wp.pl, www.teczowachatka.eu

Kre-332

.XSDOEXPZH:U]HĤQL

1LH ]DVWDQDZLDM VLÄ&#x2DC; GâXĹŽHM 3RPyĹŽ VZRMHPX G]LHFNX RVZRLĂ˝ QLH]QDQH L SR]QDĂ˝ UDGRĹ&#x2019;Ă˝ E\FLD SU]HGV]NRODNLHP 3U]\JRWXM SRFLHFKÄ&#x2DC; GR SU]HNURF]HQLD SURJX SU]HGV]NROD EH] VWUHVX LSâDF]XSRSURVWX]XĹ&#x2019;PLHFKHPQDXVWDFK


18 stycznia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

6 AktualnoĹ&#x203A;ci Reklama

ZIELONE OSIEDLE W CENTRUM MIASTA Bd-412

)LUPD 12:( &(17580 UR]V]HU]\Ä&#x;D IURQW LQZHVW\FML PLHV]NDQLRZ\FK ZH:U]HÄłQLLUR]SRF]\QDEXGRZáQRZHJRNRPSOHNVXPLHV]NDQLRZHJRSU]\ XO7DGHXV]D.RÄłFLXV]NL 3URMHNWEXG\QNXQDZLD]XMHGRRWRF]HQLDL]RVWDÄ&#x; uzgodniony z konserwatorem zabytkĂłw. Lokali]DFMD PLHV]NDÄĄ Z W\P PLHMVFX MHVW MHG\QĂŁ LQLHSRZWDU]DOQDZH:U]HÄłQL :EOLVNLPVĂŁVLHG]WZLH]QDMGXMĂŁVLáQDMEDUG]LHMSRĹ&#x2018;ĂŁGDQHRELHNW\WDNLHMDNV]NRÄ&#x;\NU\W\EDVHQSU]HGV]NROHNRÄłFLĂ?Ä&#x;FHQWUDKDQGORZHDPILWHDWUL]LHOHÄĄSDUNRZDGRNWĂ?UHMLQZHVW\FMDSU]\OHJD %áGDWRGZDSU]\OHJDMĂŁFHGRVLHELHEXG\QNLZNWĂ?U\FK]DSURMHNWRZDQRPLHV]NDQLDZSLHUZV]\P LPLHV]NDÄĄZGUXJLP3RGFDÄ&#x;RÄłFLĂŁ]RVWDQLHZ\EXGRZDQDKDODJDUDĹ&#x2018;RZDLNLONDQDÄłFLHPLHMVFSRVWRMRZ\FK]HZQáWU]Q\FK&DÄ&#x;\RELHNWSODQXMHP\XNRÄĄF]\ĂĽZHWDSDFKGRNRÄĄFDURNX

6]F]HJĂ?Ä&#x;RZHLQIRUPDFMHZELXU]HVSU]HGDĹ&#x2018;\ :U]HÄłQLDXO*HQ7.XWU]HE\/ WHO e-mail: dombud@nowbud-wrzesnia.pl

Dyskusje nad ziemiÄ&#x2026;

 Szef ANR S. Pietrzak (z lewej) i jego zastÄ&#x2122;pca W. Klepas 10 stycznia doszĹ&#x201A;o do dĹ&#x201A;ugo oczekiwanego spotkania miejscowych rolnikĂłw z przedstawicielami wĹ&#x201A;adz Agencji NieruchomoĹ&#x203A;ci Rolnych w Poznaniu. Pomimo braku konkretĂłw, obie strony byĹ&#x201A;y z niego zadowolone. Dyrektor Agencji Sawomir Pietrzak pojawi si we Wrzeni w towarzystwie swojego zastpcy Waleriana Klepasa. Przyjechali na zaproszenie radnych z komisji rozwoju wsi. â&#x20AC;&#x201C; Celem tego spotkania byo szersze przedstawienie rolnikom form sprzeday ziemi nalecej do ANR. Zorganizowalimy je na wyra n prob tych rolnikĂłw, ktĂłrzy nie mogli uczestniczy w podobnym spotkaniu w Koaczkowie, lub o nim nie wiedzieli â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi radny Sylwester Jaoszyski. Powszechnie wiadomo, e najwikszymi dzierawcami agencyjnej ziemi na terenie naszego powiatu s: Rajmund Gsiorek oraz firma Golpasz. Jednake, zgodnie z nowym rozporzdzeniem ministra rolnictwa, wszyscy dotychczasowi dzierawcy (bez wzgldu na ilo dzierawionej ziemi) musz udostpni 30 proc. do wolnej sprzeday. I wanie ten wtek by najczciej poruszany podczas czwartkowego spotkania.

Fot. DOT

Rolnicy pytali jednak nie tylko o moliwo wejcia w posiadanie pastwowych gruntĂłw, ale take informowali S. Pietrzaka o skandalicznych â&#x20AC;&#x201C; ich zdaniem â&#x20AC;&#x201C; poczynaniach dzierawcĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Mog powiedzie panu, co Golpasz robi z gruntami dzierawionymi po Biegrolu... Poza tym prosz sprawdzi, ile pracowao tam osĂłb kiedy, a ile teraz. A przecie to byo zawarte w warunkach przetargu (okrelona liczba pracownikĂłw â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.). Druga sprawa to budynki. Zdrowe mury spychano fadrom, bo nie byy im potrzebne. Rozwalili je niecay miesic temu, pozostaa z nich tylko kupa gruzu, ktĂłra nadal ley w Bieganowie. A my chtnie bymy zaadaptowali jakie pomieszczenie na nasz siedzib. Dajcie moliwo rozwoju rolnikom z naszego powiatu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi szef grupy producenckiej trzody chlewnej Marek Sitowicz z Sokolnik. O zaniedbanych budynkach mĂłwili take inni uczestnicy spotkania. Dyrektor Agencji z uwag wysucha wszystkich rolnikĂłw, a w kilku przypadkach poprosi o przedstawienie uwag na pimie. Poinformowa ich take, e 4 stycznia wypowiedzia Golpaszowi umow dzierawy. â&#x20AC;&#x201C; Moe nie byo to jakie odkrywcze spotkanie, ale najwaniejsze, e i rolnicy, i szefowie ANR wyszli z ratusza zadowoleni â&#x20AC;&#x201C; stwierdza radny Mirosaw Zgoliski. DOT


18 stycznia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

7

Spotkania

Nie zadawajmy dziecku pytaĹ&#x201E; typu: â&#x20AC;&#x17E;Jak byĹ&#x201A;o w przedszkolu? Czy coĹ&#x203A; jadĹ&#x201A;eĹ&#x203A;?â&#x20AC;?. Zapytajmy: â&#x20AC;&#x17E;Jak dzisiaj podobaĹ&#x201A;o ci siÄ&#x2122; w przedszkolu? Co ciÄ&#x2122; rozĹ&#x203A;mieszyĹ&#x201A;o?â&#x20AC;?

Klapsy Ĺ&#x203A;wiadczÄ&#x2026; o naszej sĹ&#x201A;aboĹ&#x203A;ci

Z kaĹźdym niesfornym brzdÄ&#x2026;cem moĹźna sobie poradziÄ&#x2021;. WrzeĹ&#x203A;nianki wiedzÄ&#x2026; to od superniani.

150

kilometrĂłw â&#x20AC;&#x201C; tylko tyle w swoim yciu przejechaa superniania Dorota Zawadzka, siedzc za kierownic auta. A prawo jazdy ma od... 27 lat

 â&#x20AC;&#x201C; KaĹźdy popeĹ&#x201A;nia bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy wychowawcze, ja rĂłwnieĹź. Nie znam osoby, ktĂłra ich nie popeĹ&#x201A;nia â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi D. Zawadzka 9 stycznia w niepublicznym przedszkolu Soneczko Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowy i pedagogiczny, poprowadzia dwugodzinny wykad zatytuowany â&#x20AC;&#x17E;24 godziny z ycia rodziny, czyli jak na to wszystko znale czasâ&#x20AC;?. Znalaza te czas na rozmow z nami. â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?: Jak mam jest superniania â&#x20AC;&#x201C; nadopiekucz czy moe tward, z zasadami? D.Z.: Chyba jestem troch nadopiekucza. Lecz si z tego, bo mam ju dorosych synĂłw. Byam mam bardzo uwaajc. Nie przeszkadzao mi to oczywicie by mam z zasadami. Synowie do dzisiaj mi powtarzaj, e byam matk zakrcon, ktĂłra miaa milion pomysĂłw. Byam autork domowych wygupĂłw. Jakie rodzaje kar wystpoway w pani domu? Nie byo adnych. Wyraalimy jedynie z mem dezaprobat, jeli co nam si nie podobao. Wolelimy nagradza dzieci, ni je kara. Kcika wyciszenia, nazywanego â&#x20AC;&#x17E;karnym jeykiemâ&#x20AC;?, rĂłwnie u nas nie byo. Jest pani znana przede wszystkim z programu â&#x20AC;&#x17E;Supernianiaâ&#x20AC;?. Jak wygldaa ta praca od kuchni? Siedzielimy w kadym domu od 12 do 17 dni. Najpierw do danej rodziny jechaa ekipa techniczna, rodzina przez dwa dni bya oswajana z kamerami. Operatorzy chodzili za rodzin i nagrywali wszystkie wane rzeczy. Potem ja wkraczaam do akcji. Bya to praca od rana do wieczora, a czasami take w nocy. Operatorzy musieli by czujni, budzili si razem z dziemi. Nie byo atwo. Kada z tych wizyt bardzo mnie

mczya. Fizycznie, ale nie tylko. Wyjedaam z domu na dwa tygodnie, mieszkalimy z nasz 20-osobow ekip w mniej lub bardziej obskurnych hotelach. Czy Superniania miaa wycznie pozytywne rezultaty? adna rodzina nie mĂłwia mi, e program niĂłs za sob jakiekolwiek negatywy. Zawsze staraam si zadba, eby dzieci miay prawo zdecydowa, czy chc wzi udzia w programie. Zwykle mĂłwiam rodzicom, co maj robi, aby byo dobrze, e warto byoby si nad dan rzecz zastanowi. Nie mĂłwiam im: to mi si nie podoba, to trzeba zmieni. Utrzymuj kontakt z poow rodzin, z ktĂłrymi wspĂłpracowalimy. Miewaj si nie le. â&#x20AC;&#x17E;wiat wedug dzieckaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Na kopoty Zawadzkaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Dorota Zawadzka. Do tablicyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; to pani ostanie programy telewizyjne. Jest pani zwierzciem medialnym. Telewizja zawsze mnie fascynowaa. Dobrze si czuj przed kamer. WspĂłczesne media nie s jednak zgodne z moimi wyobraeniami. Nie podoba mi si pokazywanie w nich patologii, szukanie sensacji. Nie ma tam ju chyba miejsca na rzeczy mdre. Wszyscy wiemy, jakim samochodem je dzi Anna Mucha, a nie wiemy, kto jest premierem Izraela. Przykady mona by mnoy. Ja w takich mediach nie chc ju pracowa. Jednak od czasu do czasu mona pani na szklanym ekranie zobaczy. GĂłwnie w programach powtĂłrkowych. Nie jestem ju zwizana z telewizj. Czasem peni tylko rol eksperta.

Trudniej poradzi sobie z niesfornym brzdcem czy zbuntowanym nastolatkiem? Z nastolatkiem trzeba zdecydowanie powaniej i bardziej odpowiedzialnie rozmawia. W komunikacj z modym czowiekiem trzeba woy znacznie wicej wysiku, zwaa na przekaz. Mamy bowiem do czynienia z wraliwym, czsto draliwym odbiorc. Raz popeniony bd wychowawczy moe by naprawd brzemienny w skutkach. Mae dziecko zapomina, mniej rozumie. Czy kobieta moe pogodzi rol dobrej matki i spenianie si zawodowe? Oczywicie, e tak. Niestety, wiele kobiet po urodzeniu dziecka zaczyna unika ycia towarzyskiego, przestaje czyta ksiki, rozwija si i realizowa swoje pasje. Nie widz adnego powodu, by rodzice maych dzieci nie wychodzili do kina czy teatru. Kobieta nie bdzie z matk, jeli pĂłjdzie w pitek wieczorem z koleankami na piwo. Jak widzi pani rol ojca w wychowywaniu dzieci? Cigle jest go za mao w domu. Mczy ni powinni by partnerami dla kobiet, powinni im pomaga w domu. Mona by pracujcym zawodowo, wspaniaym i penym uczu ojcem. W domu musi by wyra ny podzia rĂłl. U mnie gotuje i sprzta m. Ja zarabiam pienidze. Nie widz w tym niczego zego. A m pozwala pani siada za kierownic? Prawo jazdy mam od 27 lat, jednak przez ten czas przejechaam zaledwie 150 kilometrĂłw. Bdc nastolatk, uczestniczyam w powanym

wypadku samochodowym i po prostu obawiam si siada za kierownic. Ale jestem pilotem ma. Nie wiem, czy dobrym, bo czsto skrca w niewaciw stron (miech). Co kryje si pod hasem â&#x20AC;&#x17E;mdrze wychowywa?â&#x20AC;?. Mylc. Polscy rodzice nie maj kompetencji wychowawczych, dziaaj wycznie intuicyjnie. Uwaaj, e skoro s doroli, to wszystko wiedz najlepiej. Powinnimy korzysta z wiedzy bardziej dowiadczonych, czyta ksiki opisujce, jak wychowywa dzieci. I nie mĂłwi tylko o ksikach specjalistycznych. Wielu rodzicĂłw popenia podstawowy bd i szuka w swoim dziecku samego siebie. Bardzo wielu. Im zamoniejsza rodzina, tym bardziej rodzice staraj si poprzez swoje dzieci spenia niezrealizowane wczeniej marzenia i aspiracje. Chc, aby dzieci byy kopi ich zachowa, marze, potrzeb. Wielu dy do tego, aby ich pociechy uosabiay wyobraenia o maych bohaterach filmowych. Nie potrafi odrĂłni fikcji od rzeczywistoci, w ktĂłrej yj. To duy bd. Jakie bdy jeszcze popeniaj rodzice? Przede wszystkim nie maj czasu dla swoich dzieci. Rodzic wychodzi do parku z dzieckiem, ale nie jest nim zainteresowany. Rozmawia przez telefon czy z napotkanymi znajomymi... Nie zastanawia si nad tym, e dziecko w tym czasie chciaoby z nim by. Rodzice popisuj si przed pani? Niewyobraalnie. Prosz mi wierzy, e nie brakuje miesznych sy-

Fot. KUL

tuacji. Kiedy byam nad morzem. Zobaczyam trzy dziewczynki i ich tatusia, ktĂłry sypa wulgaryzmami w stron jednego z plaowiczĂłw. Gdy spostrzega mnie jego ona, szepna mu co do ucha i ten nagle powiedzia: â&#x20AC;&#x17E;No, to teraz wam popiewam, moje dziewczynki...â&#x20AC;?. Czsto te, gdy mamy mnie widz, koniecznie chc pokaza, e ich mae dziecko jest ju takie wyjtkowe i samodzielne, e w ogĂłle nie potrzebuje ju niczyjej pomocy. Na przykad umie samo zaoy kurtk: â&#x20AC;&#x17E;Kochanie, przecie ty sama potrafisz, no, dalej. Poka, jak piknie j zakadasz...â&#x20AC;?. Rce opadaj. A reaguje pani, gdy widzi, jak kto

daje klapsa dziecku? Zawsze. Kiedy w markecie zwrĂłciam uwag pewnej kobiecie. Obserwowaa mnie pĂł niej, czy na ni jeszcze patrz, czy nie. Wielu rodzicĂłw uwaa, e maego klapsa mona da zawsze... Bicie dzieci nie jest adnym rozwizaniem. Kiedy dajemy dziecku klapsa, wiadczy to o tym, e nie radzimy sobie z problemem. Kady klaps dany dziecku jest wiadectwem naszej saboci. Nie ma adnego powodu, aby uywa siy. Jak w takim razie nie da si sterroryzowa dziecku? Gdy dziecko chce co wymusi, podstaw jest rodzicielska konsekwencja i stanowczo. Ono przestanie nas terroryzowa, gdy bdzie wiedziao, e nie tdy droga do celu, ktĂłry sobie zaoyo. A co do dyktowania zasad w domu, to zawsze powtarzam, e dziecko wprowadza wasne zasady tam, gdzie ich nie ma. Rozmawia ukasz RĂłaski


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

44 wiersze rymiarza Rozmowa z Michałem Gajdą o jego najnowszym, debiutanckim tomiku poetyckim „Cztery strony roku. Ostrów” (cykl wierszy 2010-2012). „WW”: Pamitam, jak zarzekae si, e nie bdziesz publikowa swoich wierszy. M.G.: Tak byo, ale przecie sama mnie namawiaa na ich wydanie. Takich jak ty byo wicej. Krótko mówic, poddaem si presji rodowiska. Poza tym podpowiedziaa mi, gdzie mona te wiersze wysa. Dla mnie wane byo przede wszystkim to, e nie byem zmuszony finansowa tej publikacji, czego zreszt bym nie uczyni. Taka patna autopromocja mnie po prostu nie interesuje. Krakowski wydawca zaproponowa ci, eby wysa swój zbiór na ogólnopolski konkurs „Najlepszy debiut poetycki 2012 roku”. Odmówie . Dlaczego? Wiem, jak si ocenia ksiki, znam kilku jurorów. Nie zawsze wygrywa ta najlepsza. Na pewno jeste wiadoma, e moda i trendy to nieobce sowa równie w wiecie literatury. A jeeli chodzi konkretnie o poezj, to zdominowali j cakowicie biaasy i wolnia-

cy (twórcy wiersza biaego, wolnego – przyp. red.). Rymiarze, czyli ja, z góry skazani s na przegran. Kto w dzisiejszych czasach nagrodzi gocia, który tworzy sonety woskie czy pisze klasyczne tercyny? Obowizujce wpisowe, czyli 125 z, wol zatem – o czym napisaem wydawcy – „przepi w towarzystwie lub sam”. Odnosz wraenie, e si ze mn zgodzi. Wspomnia co o whisky. Tomik zawiera 44 utwory. Zauwaam pewn tendencj, jak mniemam, nieprzypadkow. Ich nastrój zdominoway: mroczno , topielce, wodnice, strzygi, cmentarzyska. Zwaszcza w cz ci „Ostrów”. Zgadza si, trzymam si jednej konwencji romantyzmu – czy neoromantyzmu, jak wolisz. Troch tajemniczoci, melancholii, kryjce si gdzie zo. Ale diabe z wiersza „Stary diabe” raczej nie jest zy. Jest jakby uczowieczony, sentymentalny... Piszesz: „Bliej jest mu do ludzi ni rogatych braci”. Taki wanie diabe jest ukazywany w przekazach ludowych. To nie bies ani demon. To dobra, udomowiona, zasymilowana z lokaln spoecznoci posta. Odbieram twoj poezj jako mao liryczn, mao osobist. Raczej bar-

Dzieci ze scholi zaśpiewały dla seniorów

sposób jak ty, zosta przez innych uytkowników portalu cakowicie wdeptany w ziemi. A napisa: „Ale mi te erotyk. Jedna poowa opisuje spacer w kierunku miejsca kopulacji, druga – powrót. To co najciekawsze – usunite.” Ma facet fantazj, no nie? A powanie mówic, poezja ma drani, prowokowa, nawet do takich wypowiedzi. Najgorzej, jak pozostaje niezauwaona. Wprawdzie nie uprawiasz emocjonalnego ekshibicjonizmu, znajduj jednak w twoim tomiku równie wiersze o nieco innym charakterze. Choby „Ballad o wiejskiej madonnie”. Tak. To bardziej osobisty wiersz. Inspiracj do niego byy bliskie mi okolice Szemborowa i Mielynka. A madonna mielyska, bo o niej mówimy, yje w XVI-wiecznej rze bie z lipowego drewna. Dodam tyl Wrzesiński poeta M. Gajda z dumą ko, e wiersz ten zosta nagrodzony prezentuje swój debiutancki tomik na 24. Konkursie Poetyckim „O li wierszy Fot. GBA dbu” w Pocku, w listopadzie ubiegego roku. dziej opisow, kontekstow. Nawet Czy twój tomik jest ju osigalny we w „Padziernikowym erotyku” trud- wrzesiskich ksigarniach? Na razie nie. Zainteresowanych no jest si doszuka erotyzmu. Dobrze, e nie wypowiadasz tej odsyam chwilowo do Krakowa lub opinii w sieci, na forum. Jeden taki, na stron wydawnictwa: www.miniao artystycznym nicku „Worek koci”, tura.info.pl. komentujc mój wiersz w podobny Rozmawiaa Grayna Beata Augustin

Na spotkaniu dominowała tematyka widma kryzysu

Co słychać

8 Aktualności ROZBUDOWA SZPITALA

+ 813 – 324

od rozpoczęcia [dni]

po terminie [dni]

„ Od 28 do 31 stycz-

nia w kinie Trójka bdzie mona obejrze 52-minutowy film „Wigilia” w reyserii i wedug scenariusza Rafaa Szamburskiego. Seanse bd si odbywa o godz. 19.30. Cena biletu to zaledwie 10 z. Niewykluczone, e w razie wysokiej frekwencji w lutym zostan zorganizowane dodatkowe seanse. Z kolei na niedziel 27 stycznia przewidziano zamknity pokaz specjalny – tylko za okazaniem wejciówki. Przypomnijmy, e „Wigilia” zostaa nakrcona w lutym 2012 roku, gównie na ulicach Wrzeni. Zwiastun filmu jest dostpny na naszym portalu wrzenia.info.pl, w zakadce Kultura. KUL

„ Przypominamy, e czte-

ry pierwsze osoby, które zadzwoni do nas dzisiaj (18 stycznia) pod numer 61 436 72 85, otrzymaj pojedyncz wejciówk na koncert Eleni, który odbdzie si 9 lutego (godz. 18.00) we Wrzesiskim Orodku Kultury. Po wejciówki mona jednak dzwoni nie wczeniej ni o godz. 10.00. Telefony odbieramy tylko przez 10 minut! KUL

„ Chór Lutnia oraz Wrze-

siski Orodek Kultury zapraszaj na XXII koncert kold „Zapiewajmy kold Jezusowi dzi...” – 20 stycznia o godz. 16.00 w orodku kultury. Wstp wolny. KUL

„ Od 18 do 20

W czwartek 10 stycznia seniorzy z wrzesińskiego Koła Rencistów i Emerytów NSZZ „Solidarność” spotkali się na noworoczno-świątecznym wieczorze w restauracji Pod Jesionami. Spotkanie urozmaicił występ dzieci ze scholi Angels Band, działającej przy parafii św. Kazimierza Królewicza. Młodzi chórzyści zaśpiewali kolędy i pastorałki. JOG

Noworoczne spotkanie przedsiębiorców z Okręgowego Związku Pracodawców Prywatnych odbyło się 10 stycznia w restauracji Alfa Marina. Podczas spotkania dużo mówiło się o kryzysie. – Wierzę, że mimo pesymistycznych zapowiedzi najbliższe miesiące będą dla nas przyjemne i dochodowe – mówił przewodniczący OZPP Jerzy Iwiński. KUL

Prezes uciął sobie pogawędkę z wicepremierem

Bożonarodzeniowe występy najmłodszych

oraz od 25 do 27 stycznia w markecie Tesco przy ul. Kaliskiej bdzie si odbywa zbiórka na rzecz schroniska dla zwierzt przy ul. Sikorskiego. Do specjalnego punktu mona przynosi m.in. karm, koce i miski. Wolontariuszami bd wrzesiscy harcerze z Hufca ZHP Wrzos. KUL

„ Wrzesiski szpital na-

dal jest zamknity dla odwiedzajcych. Z tego te powodu na stronie czytelników nie publikujemy zdj noworodków. Przy okazji pozdrawiamy serdecznie wszystkie mamy z oddziau ginekologiczno-pooniczego. Panie pielgniarki równie. KUL

„ Po 17 miesicach re-

Jarosław Sobczak, prezes Koła Gminnego PSL w Miłosławiu (na zdj. z prawej), spotkał się 5 stycznia z wicepremierem Janusz Piechocińskim. – Zamieniliśmy kilka zdań podczas 10-lecia Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Zaprosiłem wicepremiera do odwiedzenia Wrześni – zdradza prezes. KUL

Kolędy w uroczym wykonaniu przedszkolaków zabrzmiały w poniedziałek we Wrzesińskim Ośrodku Kultury w ramach 3. Bożonarodzeniowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wystąpiło 55 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Głównym inicjatorem przeglądu jest Rudolf Topolski z zespołem Rudi Band. JOG

nowacji krzy kamienny powróci na tyy kocioa pw. w. Ducha. Kamienny krucyfiks z 1885 roku, który lata temu zosta przeniesiony z cmentarza ewangelickiego i ustawiony przed prezbiterium, wymaga pilnej renowacji, bo zacz si rozsypywa. Koszt renowacji wyniós 15 tys. z. KUL


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

21. finał WOŚP-u

Reklama

Zew-486

Z puszek wyciągnięto mniej niż przed rokiem 77 689,91 z – tak sum przekazali na konto Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy mieszkacy powiatu. Ubiegorocznego rekordu nie udao si wic pobi. Przypomnijmy, e wtedy zebrano 84 928,02 z. Z samych licytacji prowadzonych podczas imprez udao si uzyska 17 792,43 z. Najwiksze sumy z licytowanych przedmiotów osigano w Nekli. Dwie kolacje w Hotelu Barczyzna sprzedano tam za 410 z, papuga barabandka posza za 300 z, a lampa ogrodowa firmy Stalemet za 400 z. Cakowita kwota z przeprowadzonych licytacji wyniosa 5 242,43 z. We Wrzeni zebrano niespena 11 tys. z. Za najdroej wylicytowan rzecz, tj. maskotk jednoroca, zapacono 240 z. Wród sprzedanych przedmiotów bya te suknia lubna. Nabywca zapaci za ni 50 z. Dla porównania – w Pyzdrach z licytacji gadetów uzyskano 950 z, a w Miosawiu 600 z. Reszta pienidzy pochodzi ze zbiórki do puszek, prowadzonej na terenie caego powiatu. Dodajmy, e w ramach 21-godzinnej sztafety zorganizowanej po raz trzeci przez Klub Biegacza Kosynier zebrano 2 973,14 z. W sumie na stadionie przy ul. Kaliskiej we Wrzeni pojawio si 518 osób. Pokonay razem 3760 km! – Atmosfera bya fantastyczna, wszyscy dobrze si bawili. Mimo e rozpoczy si ferie, w sztafecie wzio udzia wicej osób ni w roku ubiegym, z czego jestemy bardzo zadowoleni. Bo to oznacza, e to, co robimy, daje frajd – mówi Robert Klimczak, prezes Kosyniera.

 Humory morsom dopisywały

Fot. Łukasz Różański

Dla najbardziej zgrzanych biegaczy Klub Morsa przygotowa kpiel w specjalnie przygotowanej bali. – Morsowanie bardziej zahartowuje. Dziki temu lej przechodzimy gryp. Po takiej kpieli (na dworze byo -10°C – przyp. red.) czujemy si te lepiej – podkrela prezes Wojciech Rakowski. W orkiestrow zbiórk wczyli si take chórzyci Lutni, którzy wczesnym popoudniem koldowali w muzeum regionalnym. Publiczno nie dopisaa, ale piewacy wyszli z sytuacji obronn rk. Zapiewali koncertowo, a wystp zamieni si w kameralne muzykowanie we wspólnym gronie. Frekwencja nie dopisaa równie na wrzesiskim rynku, gdzie zagra m.in. zespó Milord. KUL/JOG


18 stycznia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrz www.wrzesnia.info.pl zes

10 OĹ&#x203A;wiata Niepubliczne podniosÄ&#x2026; czesne

stronÄ&#x2122; redaguje:

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski

Od wrzeĹ&#x203A;nia wzrosnÄ&#x2026; opĹ&#x201A;aty za pobyt dziecka niemal we wszystkich przedszkolach niepublicznych. MiesiÄ&#x2122;czne czesne wzroĹ&#x203A;nie o 10-40 zĹ&#x201A;. Do koca 2012 roku gmina przekazywaa do niepublicznych przedszkoli 403 z na jedno dziecko miesicznie. Od stycznia jest to 368 z. Dlaczego? Bo drastycznie zmniejszyy si wydatki na milusiskich w placĂłwce publicznej. Przypomnijmy, e pod kuratel ratusza od wrzenia jest tylko PszczĂłka Maja przy ul. ZielonogĂłrskiej. Wczeniej urzdnicy ratusza nadzorowali jeszcze przedszkole Soneczko przy ul. Maja i Polne Kwiatki w Gutowie Maym. Wysoko dotacji na jedno dziecko w placĂłwce niepublicznej obliczano zatem, sumujc wszystkie ponoszone wydatki na wspomniane placĂłwki. Dodajmy, e miesiczna gminna dotacja dla przedszkola prywatnego moe wynosi nie mniej ni 75 proc. wydatkĂłw ponoszonych na kadego przedszkolaka w pastwowej placĂłwce. â&#x20AC;&#x201C; Po przeksztaceniu w placĂłwki niepubliczne Soneczka (placĂłwka integracyjna generuje wiksze koszty â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.) i Polnych KwiatkĂłw spada nam rednia kosztĂłw funk-

1354 7,5 75% dzieci uczszczao do przedszkoli w 2012. Cztery lata wcze niej (by problem z miejscami) zapisanych byo 576 osĂłb

cjonowania przedszkoli publicznych â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Jarosaw Malicki, naczelnik wydziau owiaty w ratuszu. â&#x20AC;&#x201C; W 2012 r. na przedszkola przeznaczylimy 7,5 mln z. Z tej puli placĂłwki niepubliczne otrzymay a 4,66 mln â&#x20AC;&#x201C; zaznacza naczelnik. Przedszkola niepubliczne, chcc utrzyma dotychczasowe wpywy do swoich budetĂłw, musz wic zmniejszy swoje zyski lub sign do kieszeni rodzicĂłw. Miesiczne opaty stae w prywatnych przedszkolach od wrzenia zwiksz si o 10-40 zotych. Najwiksza podwyka czeka rodzicĂłw, ktĂłrzy posyaj swoj pociechy do Misia Uszatka przy ul. Kiliskiego. Opata staa wzronie tam ze 180 do 220 z. W Maych Przyrodnikach przy ul. Sowac-

ZnaczÄ&#x2026;cy skok Po raz piÄ&#x2122;tnasty â&#x20AC;&#x17E;Perspektywyâ&#x20AC;? wspĂłlnie z â&#x20AC;&#x17E;RzeczpospolitÄ&#x2026;â&#x20AC;? zaprezentowaĹ&#x201A;y ranking szkĂłĹ&#x201A; ponadgimnazjalnych. Wyniki sÄ&#x2026; satysfakcjonujÄ&#x2026;ce dla wrzesiĹ&#x201E;skiej oĹ&#x203A;wiaty. Pierwsze rankingi klasyfikoway szkoy jedynie na podstawie osigni olimpijczykĂłw. Organizatorzy bardzo dugo trzymali si te zasady wrzucania liceĂłw i technikĂłw do jednego kota. Od trzech lat ranking jest ju bardziej wiarygodny. Teraz na potrzeby klasyfikacji brane s pod uwag cztery lub pi (dla technikĂłw) waonych kryteriĂłw. Olimpijczycy mog da jedynie 30 proc. punktĂłw. Tyle samo way wynik egzaminu maturalnego z przedmiotĂłw obowizkowych. Matura rozszerzona to ju 35 proc. punktĂłw, a opinia rodowiska akademickiego o danej szkole stanowi jedynie 5 proc. caego wyniku. Przy ocenie technikĂłw egzamin zawodowy zosta wyceniony na 30 proc. Wrzesiskie szkoy miniony rok mog uzna za udany. Tradycyjnie dobrze wypadlimy w rankingu technikĂłw, lepiej ni dotychczas zaprezentoway si te nasze licea. SzĂłste miejsce wrĂłd najlepszych technikĂłw Wielkopolski (40. w Polsce) zajo Technikum nr 1 przy ZSP we Wrzeni. Szkoa z Wojska Polskiego w ubiegym roku bya klasyfikowana dwa miejsca niej. â&#x20AC;&#x201C; Wiele szkĂł, ktĂłre nas wyprzedzaj, s niewielkimi placĂłwkami. Ksztac w jednym, dwĂłch zawodach. To troch uatwia osiganie lepszych wynikĂłw. My w naszym technikum

ksztacimy blisko 750 uczniĂłw w siedmiu zawodach. Tym niemniej wyniki ciesz â&#x20AC;&#x201C; analizuje ranking dyrektor Bogdan Nowak. Na 12. pozycji w wojewĂłdztwie (83. w kraju) sklasyfikowano Technikum nr 2 przy ZSTiO, ktĂłre w stosunku do ubiegego roku poprawio si o trzy szczebelki. Szkoa moe by jeszcze znacznie wyej sklasyfikowana. Dyrektor Wodzimierz Wawrzyniak tumaczy, dlaczego: â&#x20AC;&#x201C; Trwa wyjanianie z redakcj â&#x20AC;&#x17E;Perspektywâ&#x20AC;? faktu pominicia naszej szkoy w podrankingu egzaminu zawodowego. Nasze technikum uzyskao z tych egzaminĂłw najwyszy wynik w okrgu. Wedug naszych przelicze, powinnimy zajmowa 2-3 miejsce w Polsce, a nie jestemy ujci. â&#x20AC;&#x17E;Perspektywyâ&#x20AC;? poinformoway nas, e raz jeszcze przelicz punkty. Spor konkurencj miay wrzesiskie licea. To imienia Henryka Sienkiewicza zajo w Wielkopolsce 28. lokat, co przy 50. pozycji rok temu jest duym skokiem. Szkoa z Witkowskiej zostaa sklasyfikowana jako 339. w Polsce. Pierwszy raz znalaza si w pierwszej pisetce w kraju. â&#x20AC;&#x201C; Jestem bardzo zadowolona z tegorocznej pozycji. Dobre miejsce zawdziczamy wysokim wynikom egzaminu maturalnego. Bardzo mnie cieszy, e zaangaowanie nauczycieli w doskonalenie procesĂłw edukacyjnych przeoyo si na sukcesy maturalne naszych absolwentĂłw â&#x20AC;&#x201C; podkrela dyrektor Bogna Skoraszewska. II LO przy ZSTiO zajo 89. pozycj w wojewĂłdztwie. Jeszcze rok temu nie byo klasyfikowane w pierwszej setce.

miliona zotych ratusz przeznaczy na funkcjonowanie przedszkoli w roku 2012. W 2008 r. bya to kwota 3,24 mln

kiego trzeba bdzie zapaci 200 z, a w Soneczku przy ul. 3 Maja â&#x20AC;&#x201C; 190 z. Obecne stawki to â&#x20AC;&#x201C; odpowiednio â&#x20AC;&#x201C; 180 i 170 z. Przedszkole niepubliczne Tczowa chatka przy ul. Kutrzeby podniesie opat z 200 do 210 z. Taki sam wzrost czeka rodzicĂłw, ktĂłrzy posyaj swoje dzieci do Wesoej Nutki przy ul. Paderewskiego. Opaty na staym poziomie (200 z) bd obowizywa w Bajce przy ul. Daszyskiego. â&#x20AC;&#x201C; Jeli dziecko bdzie u nas bez ograniczenia czasowego, rodzic zapaci 170 z miesicznej opaty. A jeli do piciu godzin, opata wyniesie 50 z â&#x20AC;&#x201C; informuje Barbara Jankiewicz, dyrektor przedszkola Polne Kwiatki w Gutowie Maym. Decyzji o podwyce nie podja jeszcze Katarzyna JĂłwiak, dy-

kosztĂłw utrzymania jednego dziecka w placĂłwce publicznej otrzymuje wa ciciel przedszkola niepublicznego

rektor przedszkola Kubu w Kaczanowie. Nie wiadomo rĂłwnie, jaka opata od 1 wrzenia ma obowizywa w PszczĂłce Mai. Decyzja w tej sprawie bdzie nalee do radnych.

Wiele rzeczy zdroao od stycznia, co najczciej wie si ze wzrostem kosztĂłw funkcjonowania. Przedszkola nie s niestety od tego zjawiska wolne. Zmniejszenie gminnej dotacji dla placĂłwek prywatnych o 35 z na jedno dziecko spowodowao podniesienie opat staych o 1040 z. Kade przedszkole niepubliczne dziaa wedug wasnego rachunku ekonomicznego... Waldemar liwczyski

Nowoczesne szkoĹ&#x201A;y

 Uczniowie â&#x20AC;&#x17E;szĂłstkiâ&#x20AC;? na zajÄ&#x2122;ciach majÄ&#x2026; do swojej dyspozycji m.in. 39 iPadĂłw Na pocztku roku do trzech szkĂł podstawowych trafi sprzt informatyczny zakupiony w ramach pilotau rzdowego programu â&#x20AC;&#x17E;Cyfrowa Szkoaâ&#x20AC;?. Jego warto to â&#x20AC;&#x201C; bagatela â&#x20AC;&#x201C; 625 tys. z (w tym ratusz z wasnych pienidzy wyda 198 tys.). â&#x20AC;&#x201C; Do naszej szkoy trafio 40 laptopĂłw, 39 iPadĂłw oraz sie wi-fi obejmujca swoim zasigiem ca szko â&#x20AC;&#x201C; informuje Dariusz Andrzejewski, dyrektor Samorzdowej Szkoy Podstawowej nr 6 we Wrzeni. Ponadto placĂłwka wzbogacia si o pi tablic interaktywnych i nowoczesn drukark. â&#x20AC;&#x201C; Sprzt ju suy uczniom do wspomagania i wzbogacania procesu ksztacenia â&#x20AC;&#x201C; dodaje. Dyrektor zaznacza te, e sprzt komputerowy nie jest wykorzystywany tylko na zajciach z informatyki. Uczniowie korzystaj z niego take na lekcjach matematyki, jzyka polskiego czy przyrody. â&#x20AC;&#x201C; Korzy-

stamy z platformy edukacyjnej Nauczyciel.pl â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi. Przyznaje jednak, e platformy edukacyjne dopiero si rozwijaj. â&#x20AC;&#x201C; Jest tam duo programĂłw skierowanych do uczniĂłw gimnazjĂłw, a mao do szkĂł podstawowych. Jednak ten rynek szybko si rozwija â&#x20AC;&#x201C; zaznacza. Kolejne szkoy, w ktĂłrych ruszya realizacja rzdowego programu, to: Samorzdowa Szkoa Podstawowa w Chwalibogowie i ZespĂł SzkĂł w Marzeninie. Do tej pierwszej placĂłwki trafio m.in. 40 laptopĂłw i dwie tablice interaktywne. PlacĂłwka w Marzeninie wzbogacia si za o 31 laptopĂłw i jedn tablic. Dodajmy, e szkoy zostay zakwalifikowane do â&#x20AC;&#x17E;Cyfrowej Szkoyâ&#x20AC;? w drodze losowania. Cakowity koszt programu w skali kraju to ponad 61 mln z. Objto nim w sumie 402 placĂłwki. W Wielkopolsce w tym gronie znalazo si 37.

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Technikum nr 2 w Ze-

spole SzkĂł Technicznych i OgĂłlnoksztaccych uzyskao tytu â&#x20AC;&#x17E;Technikum Roku 2012â&#x20AC;?. PlacĂłwk do nagrody wytypowaa Kapitua Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej.

Â&#x201E; Najwiksza wrzesiska szkoa podstawowa, czyli â&#x20AC;&#x17E;jedynkaâ&#x20AC;?, zyskaa now i bardzo adn stron internetow. Przydaoby si jeszcze nieco odwiey wizytĂłwk â&#x20AC;&#x17E;dwĂłjkiâ&#x20AC;?. Â&#x201E; Katarzyna Starzyska

peni w starostwie obowizki naczelnika Wydziau Edukacji i Kultury Fizycznej. Zastpia na tym stanowisku Boen Nowack, ktĂłra do niedawna czya funkcj naczelnika wydziau owiaty i sekretarza powiatu.

Â&#x201E; W tym roku â&#x20AC;&#x17E;jedyn-

kaâ&#x20AC;? bdzie obchodzi 110. rocznic powstania. Planowane s uroczystoci jubileuszowe. Otwarte dla wszystkich chtnych spotkanie organizacyjne w tej sprawie (mile widziani s zwaszcza absolwenci i byli pracownicy) odbdzie si 30 stycznia w auli szkoy. Pocztek o godz. 18.00. Ma by tzw. burza mĂłzgĂłw.

ChcÄ&#x2026; postawiÄ&#x2021; na jÄ&#x2122;zyk obcy Dwie klasy dwujzyczne chce od wrzenia uruchomi Liceum OgĂłlnoksztacce im. Sienkiewicza. Wszystko w rkach gimnazjalistĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Liczymy, e nasza oferta ksztacenia zainteresuje uczniĂłw â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi dyrektor liceum Bogna Skoraszewska. â&#x20AC;&#x201C; Nauczanie dwujzyczne jest aktualnie jednym z priorytetĂłw europejskiej polityki jzykowej â&#x20AC;&#x201C; zaznacza. Jeli uda si uruchomi klas dwujzyczn, licealici â&#x20AC;&#x201C; poza zajciami prowadzonymi po polsku â&#x20AC;&#x201C; bd bra udzia w lekcjach prowadzonych w jzyku angielskim. Ma on by uywany na czci takich przedmiotĂłw, jak: chemia, edukacja dla bezpieczestwa i matematyka. W klasie dwujzycznej bd rĂłwnie dodatkowe trzy godziny z jzyka Szekspira. Aby dosta si do klasy (medyczno-przyrodniczej lub interdyscyplinarnej), gimnazjalici bd musieli przynajmniej w 50 proc. zaliczy test kwalifikacyjny. Kandydaci mog si zgasza od 18 marca. Test zostanie przeprowadzony 26 kwietnia. â&#x20AC;&#x201C; Zadania testowe bd obejmowa wymagania zawarte w podstawie programowej jzyka angielskiego dla gimnazjum â&#x20AC;&#x201C; zaznacza B. Skoraszewska. â&#x20AC;&#x201C; Nie ma si czego obawia. Klasy dwujzyczne z powodzeniem funkcjonuj w wielu liceach w kraju. Od pĂł roku podobne klasy funkcjonuj w obu wrzesiskich gimnazjach. Ja mĂłwi dyrektorzy, ich uruchomienie byo strzaem w dziesitk. â&#x20AC;&#x201C; Uczniowie bardzo sobie chwal tak nowo. Co wane, nikt nie zdecydowa si na przeniesienie do klasy jednojzycznej â&#x20AC;&#x201C; podkrelaj zgodnie Halina Kotyk i Stefan Tomczak.


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Zdrowie

Lekarz sieciowego kontaktu Już wkrótce pacjenci będą się leczyć... w internecie. Z elektronicznej Karty Zdrowia Pacjenta korzysta ju kilkuset wrzenian. Ma ona gabaryty karty bankomatowej, a jej zadaniem jest uatwi ycie lekarzom i pacjentom. Waciciel karty ma dostp do indywidualnego konta w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia. Po zalogowaniu moe umówi si na wizyt lekarsk on-line, sprawdzi informacje o dawkowaniu przepisanych leków oraz wynikach ostatnich bada. To na pocztek. System jest na razie na etapie udoskonalania i testów. Od trzech miesicy korzysta z niego wrzesiska przychodnia lekarza rodzinnego Med-Con. – Zamówilimy 2 tysice kart. Na razie odebrao je okoo 200 osób, ale cay czas wydajemy je pacjentom. Najbardziej zainteresowane s osoby mode – mówi Adam Grzechowiak, kierownik przychodni. – Na razie wszystko

jest w rozruchu. Mog wystpowa przejciowe problemy z logowaniem albo dostpem do poszczególnych funkcji, jednak liczymy, e wprowadzenie systemu pozwoli usprawni prac przychodni – dodaje. Pacjenci Med-Conu maj wgld do grafika lekarzy. Mog zapisa si na wizyt w dowolnie wybranym dniu. Pacjent otrzymuje potwierdzenie mejlowo, SMS-em lub telefonicznie – w zalenoci od deklaracji. – Dymy do zwikszenia kontaktu midzy lekarzem a pacjentem. Dobrze byoby, gdyby pacjent móg poprzez konto zada pytanie dotyczce leczenia. Ludzie musz oswoi si z nowociami – tumaczy A. Grzechowiak. – Mam nadziej, e ju wkrótce bdziemy mogli wypisywa e-recepty. To dobre rozwizanie, szczególnie w przypadku pacjentów, którzy zaywaj stale okrelone leki. To dla nich wygodne, bo kontynuacja leczenia nie wizaaby si z czstymi wizytami w przychodni. Teraz musz przychodzi kilka razy: zamówi recept, potem j odebra... Chcielibymy te, aby lekarze specjalici mieli dostp do systemu – dodaje. Im wicej medyków, laboratoriów i aptek zacznie korzysta z systemu, tym lepiej dla zarejestrowa-

nych pacjentów. Internetowe konto pozwala na ledzenie historii choroby – lekarze maj podgld leków, które ostatnio zostay przepisane pacjentowi, i wyników jego bada. Zarówno pacjent, jak i lekarz mog w kadej chwili sprawdzi interakcje zachodzce pomidzy poszczególnymi lekami. To szczególnie wane dla osób, które równolegle lecz si np. w przychodni lekarza rodzinnego i u specjalisty. Rejestracja do lekarza on-line i e-recepta dostpna w kadej pla-

cówce suby zdrowia – to na razie plan na przyszo. W tej chwili lecznice maj obowizek prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej lub elektronicznej. Stan ten ma si zmieni po 1 sierpnia 2014 roku. Wtedy to przychodnie i szpitale bd musiay przej pen informatyzacj. Dokumentacja pacjentów bdzie moga by prowadzona tylko w wersji elektronicznej. Niestety, przewidywane jest, e taka zmiana dla wielu placówek suby zdrowie nie bdzie bezbolesna. Zapisy, które na-

kadaj na lecznice obowizek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, nie precyzuj róda, które ma finansowa wdraanie systemów informatycznych. Placówki, które ju teraz zdecydoway si wprowadzi elektroniczne konta pacjentów, zrobiy to na wasny koszt. ródem kolejnych problemów w przyszoci moe sta si brak konkretnych zapisów dotyczcych rodzaju rozwizania informatycznego, z którego maj skorzysta przychodnie i szpitale. Czy nie pojawi si problemy ze sprawn komunikacj i dostpem do baz danych? Dane wielu wrzesiskich przychodni (adres, numer telefonu) mona znale w bazie OSOZ. Wikszo wrzesiskich placówek na razie nie myli jednak o wdraaniu systemu. Mówi, e oswajaj si z eWUS-iem. Owszem, s otwarci na nowoczesne technologie, ale jeszcze daj sobie czas. Inni si wahaj. – OSOZ to jedno z moliwych rozwiza. Na razie testujemy system w oddziale naszej przychodni w Mosinie. Po analizie funkcjonowania zdecydujemy si, czy go wprowadzi – mówi Ryszard Matuszkiewicz, wspówaciciel Konsorcjum Medycznego Amika. Joanna Godziewicz

Reklama

   w Giewartowie  

Walentykowy Weekend    w Giewartowie $  *+   ,

Termin: 15-17.02.2013 r. E ! ! !#" ' # !&$ & : )(4 = 

Gas-385

  -(% ! - & ) *%* & /   )   5  + *  7 9 : *%* &5%9 / & &    $% &  ; ( $ $  ( :&    % / <=  

>7)? ( 7, Walentynkowa karta menu @ 7 14 lutego 2013

   ! " ! !#" !$ % "# $ &" ' &! ! ($ &  ' &! )!* +! !& & #,& 

! ! - " #!"" !".#/ 0" "/ (/ '"! $ 1 1"# &! ! /" # - (

 &! # " "#!!$ ! ! ! #  #!""   #   ! 2 3# ! # #!#$ ! &!#4  ! ' 

' & "'! ! ! #  ! ' 

 ! "## $% "## $ %    &' ""# $  (% )  !#" 56& 7 /5 " 8 " " $ 8 9" # ' :;<=: 8 " )"

> ? @<A %B* : = A @<ACCBB= B #! # D !! ;' " " """ !! ;' " " 


Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronę redaguje:

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Z flarą nad miastem O tym co było i o tym co będzie rozmawiamy z burmistrzem Zbigniewem Skikiewiczem. Jaki w pana ocenie by dla gminy miniony rok? By rokiem intensywnej pracy, zarówno dla mnie, jak i urzdników czy radnych. Wspólnymi decyzjami i siami doprowadzilimy do zakoczenia realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Nie prónowalimy. I nie s to puste sowa. Mieszkacy mog obserwowa efekty naszej pracy na co dzie. W cigu ostatnich 3 lat wydalimy na inwestycje 46 mln z. Wrzenia w 2011 i 2012 przeznaczya na inwestycje 27 mln. Sporo wic si u nas dziao. Ale te i troch niedobrego. My l tu choby o rozliczeniu dofinansowania sieci kanalizacyjnej. Decyzja o umniejszeniu nam dofinansowania o 907 tys. zwalia nas z nóg. Brak tych rodków spowodowa opó nienia w spacie zobowiza, konieczny by kredyt. Byoby inaczej, gdybymy sprzedali dziaki w Orzechowie. Ale nie byo chtnych. Byy nieprzespane noce? Byy. Ale w miar zagbiania si w temat uspokoiem si. S due szanse, aby odzyska te pienidze. Swoich racji dochodzimy ju w procedurze odwoawczej. Jeli nic nie wskóramy, wystpimy do sdu. Dowiadczenia innych samorzdów w podobnej sytuacji pokazuj, e walka o pienidze nie przypomina walki Don Kichota z wiatrakami. A jeeli czarny scenariusz si zi ci, to w urzdzie polec gowy? Problemu nie byoby, gdyby urzdnicy nie wprowadzili dwóch zapisów do postpowania przetargowego. To ogromne dofinansowanie na kanalizacj (18 mln z – przyp. red.) spowodowao nasz ostrono. Ale przedobrzylimy, bylimy nadgorliwi. Chcielimy unikn sytuacji, jakie maj miejsce na wielu budowach w kraju. Nie chcielimy, aby podwykonawcy byli postawieni pod murem przez nieuczciwe firmy. Std ten zapis. Czy polec gowy? Ja wierz, e odzyskamy pienidze. Opozycja nie szczdzi wam sów krytyki.

witym prawem opozycji jest ny wybudowania Galerii Konin. Jed- strefy ekonomicznej. Nie wiem, czy krytykowanie rzdzcych. Mam tyl- ni si ciesz, drudzy pacz. A pan? jest to realne, ale spróbujemy. WkrótMarkety stwarzaj miejsca pracy ce rozpocznie si budowa nowej hali ko do nich al, e z caej sprawy robi negatywny pijar dla gminy. Chc i pac podatki. S wic plusy. firmy Klafs. Plany inwestycyjne zbi na niej kapita. Pozyskalimy Miejscowi kupcy powiedzieliby, e ma równie Browar Fortuna. ogromne pienidze na kanalizacj. markety powstaj, a mae sklepy Wkrótce ruszy eksploatacja zoa Szkoda, e nie wszyscy to widz. padaj... Winna Góra, a to oznacza, e do buPewnie tak. Ale nie syszaem, detu bd wpywa pienidze z wyJaki bdzie rok 2013? Trudny. Musimy w tym roku za- by w Miosawiu zamknito ostat- dobycia gazu. Zoa s równie pod Miosapa oddech finansowy i spaca kre- nio jaki sklep spoywczy. Nie bydyty zacignite na inwestycje. Na- em jeszcze ani razu w Biedronce wiem, tak e mam nadziej, e sze zaduenie to 13,3 mln z. przy Poznaskiej, preferuj osiedlo- w niedugim czasie nad miastem Nie ma co wic liczy na szybkie we sklepy. zobaczymy zapalon flar. Wpywy utwardzenie dróg na biedaczkowie? A jest nadzieja, e zaczn te wyra- do budetu przynios równie elekWszystko zaley od tego, czy sta u nas hale produkcyjne? trownie wiatrowe. Planuje si wybuuda si zby nasze mienie – dziaki Spróbujemy przymierzy si do po- dowa na naszym terenie dwie farmy. Z kolei firma, która postawia w Orzechowie, Biechowie czy Bia- wstania w naszej dwie turbiny na polach w Paczynie, ym Pitkowie. Planujemy sprzeda gminie spete te przy ul. Róowej w Miosawiu. c j a l n e j przymierza si wybudowania wokó Jeli przetargi przebiegn pomylnich, na powierzchni szeciu hektarów, elektrowni solarnej. nie, niczego nie mona wykluczy. Wejdmy na tematy bardziej przyUtwardzenie dróg na biedaczkowie to dla mnie teraz priorytet. ziemne. Dum gminy jest hala sporA co z budow nowego przedszkola towa. Uprawia pan tam jaki sport? przy kowej w Miosawiu? Niestety, z braku czasu jeszW nowym rozdaniu unijnym by cze nie zagraem na niej ani razu. moe pojawi si pienidze na takie Chc to zmieni, ale jako mi nie zadania. Bez dofinansowania nie jewychodzi. stemy w stanie ud wign budowy Ile kaw wypija pan dziennie? przedszkola. Musimy czeka. Mao. A dlaczego pan pyta? W budecie trzeba szuka oszczdZastanawiam si, skd czerpie pan no ci. Wie pan, gdzie dokadnie? energi. Nawet pana przeciwniTak, w kadym dziale i rozdziale cy przyznaj, e jest pan wszdzie, budetu. Mona je znale wszdzie. na kadym zebraniu, a w urzdzie Trzeba si tylko dobrze zastanowi, by czsto ostatni gasi pan wiato. mieszkacy jak najmniej je odczuli. Jak si lubi swoj prac, to „wspomagacze” nie s potrzebne. Poza tym W o wiacie równie? ja nie umiem robi niczego na pokaz. Do owiaty dokadamy 1,1 mln z. Powanie rozwaam przeksztaceLubi przebywa i rozmawia nie przedszkoli w placów-k i z lud mi. ona ju si przyniepubliczne. Przykad Wrzezwyczaia, e czni pokazuje, e jest to dosto nie ma mnie bre rozwizanie. Likwidaw domu. Kaza cji szkó nie planuj. wic mi nie praW kryzysie wiele samowi (miech). rzdów likwiduje strae miejskie. Kady pomys bdziemy rozwaa, nie mog wykluczy niczego. Zmiany i oszczdnoci dotkn wszystkie jednostki organizacyjne. Ostatnio Miosaw staje si miastem marketów. Po w s t a y D i n o i Biedronka, s pla- Z. Skikiewicz w ostatnich trzech latach nadzorował inwestycje opiewające na 46 mln zł

Dezerter w Miłosławiu? Druga edycja Festiwalu Muzyki Rockowej Zgrzytowisko odbdzie si 9 i 10 sierpnia. Ju wiadomo, e na stadionie miejskim w Bugaju zagraj dwie kapele: Rust i Consfearancy. – Zdradz te, e prowadzimy rozmowy m.in. z legend polskiego punk rocka, zespoem Dezerter – informuje prezes Kulturalnego Miosawia Jakub Glebow. Wanie to stowarzyszenie jest organizatorem festiwalu. – Zgrzytowisko 2013 bdzie o wiele bardziej atrakcyjnym wydarzeniem ni pierwsza edycja, która odbya si w 2007 r. Przede wszystkim wzbogacimy program rónorakimi warsztatami artystycznymi, które bd otwarte dla uczestników festiwalu, jak równie koncertami liczcych si zespoów – uzupenia J. Glebow.

Koszt imprezy szacuje si na 103 tys. z. Stowarzyszenie próbuje pozyska potrzebne pienidze m.in. w urzdzie marszakowskim. Liczy te na sponsorów. Patronat nad imprez objy ju m.in.: portal Owsiaknet.pl, Radio Merkury i „Wiadomoci Wrzesiskie”. – Duo pienidzy musimy wyda na ochron, ubezpieczenie festiwalu, noclegi – wylicza Agnieszka Przysiuda-Zielkowska, sekretarz stowarzyszenia. – Planujemy, e jednodniowy bilet wstpu bdzie kosztowa 15 z, dwudniowy 25 z. Niewykluczone, e to cena first minute; gdy bdzie bliej festiwalu, podniesiemy ceny – zastrzega. – Przewidujemy, e na imprezie zjawi si okoo dwa tysice osób z caej Polski.

Festiwal goli w piątej kolejce amatorskiej ligi

Po 5. kolejce spotkań Miłosławskiej Ligi Halowej na fotelu lidera pozostał Profes, który rozgromił drużynę PSB Miłosław (7:2). Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Adamsa Orzechowo z drużyną Rastamany (na zdj.). The Blues Pachura wygrał 9:2 z zespołem Orlik II Miłosław, a Chlebowo odniosło zwycięstwo nad Pałczynem (6:4). Fachowa Robota pokonała 11:3 Orlika I Miłosław. Pozycję lidera w zestawieniu najlepszych strzelców zajmuje Filip Janiszewski. Więcej na portalu www.wrzesnia.info.pl.

Co słychać

18 stycznia 2013

„ Zabawa karnawaowa odbdzie si 9 lutego na wietlicy w Paczynie. Bilety w cenie 150 z od pary mona rezerwowa pod numerem telefonu 502 252 592. „ 21 stycznia w godz. 8.00–16.00 z powodu prac remontowych energetycy wycz prd na ul. Lenej w Czeszewie oraz w Orzechowie na: Jaboniowej, Gogowej, Kalinowej, Leszczynowej, Wizowej, Kolejowej i Kasztanowej. Prdu nie bdzie równie w miejscowoci Czeszewo-Budy. „ W hali sportowej przy

szkole w Bugaju trwaj rozgrywki w ramach 39. Turnieju Piki Siatkowej o Puchar Przewodniczcego Rady Miejskiej. Szczegóowy harmonogram na naszym portalu wrzesnia.info.pl.

„ Wielka Orkiestra wi-

tecznej Pomocy na terenie gminy zebraa 12 240,87 z. Jeden z ofiarodawców wrzuci te do puszki... zoty piercionek.

„ Zebranie sprawozdaw-

cze OSP Biae Pitkowo odbdzie si 20 stycznia w wietlicy. Start o 14.00.

„ Miosawskie Cen-

trum Kultury poszukuje instruktorów do zaj teatralnych dla dzieci oraz do zaj tanecznych z modzie. Zgoszenia pod nr. 61 438 27 79.

„ Stan Warty w Nowej Wsi Podgórnej: 245 cm. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 61 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Przyszedł czas na kanał W marcu ma ruszyć oczekiwany remont Kanału Kołaczkowskiego. Rolnicy nadal nie dowierzają. Inwestycj bdzie realizowa Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu. – Realizacj robót budowlano-montaowych przewidujemy na okres od marca 2013 do czerwca 2014. Koszt cakowity inwestycji ma wynie 4 mln 140 tys. z, w tym 3 mln 105 tys. to rodki europejskie – informuje Arkadiusz Bochowiak, dyrektor WZMiUW. W listopadzie melioranci otrzymali pozwolenie na budow od wojewody wielkopolskiego. WZMiUW wystpi te do wójta gminy Koaczkowo o zgod na wycink drzew i krzewów. Szef gminy jeszcze tego wniosku nie rozpatrzy. Najwaniejsze wydaj si by finanse. Bez wsparcia Unii Europejskiej modernizacja Kanau Koaczkowskiego nie mogaby by zrealizowana. Melioranci licz na wsparcie marszaka województwa wielkopolskiego Marka Woniaka. – W grudniu 2012 zarzd wystpi z wnioskiem do marszaka województwa o przyznanie pomocy ze rodków UE w ramach PROW 2007-2013, i z naszych informacji wynika, e nie ma adnych opó nie

15

stronę redaguje:

Co słychać

18 stycznia 2013

„ W ubiegym tygo-

dniu do tytuu artykuu pt. „Krzysztof Jagiea nie yje” wdar si bd techniczny – za co uprzejmie przepraszamy.

„ 17 stycznia w paa-

cu Reymonta odbdzie si bal przebieraców dla dzieci w wieku do 10 lat. Pocztek o godz. 11.00.

„ Na czele ligi halowej

stoi Era-Plast Zieliniec. Goni j Spóka Szymascy i TW Koaczkowo.

„ W sali sesyjnej urz-

du gminy odby si balik karnawaowy ZSP w Koaczkowie. Fotorelacja na wrzesnia.info.pl (zakadka Koaczkowo).

„ W tym roku gmina wyda na utrzymanie OSP 118 tys. z, a na owiat ponad 8 mln z. Ciekawe, prawda? „ 9 lutego w OWDiR od-

bdzie si bal przebieraców. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie stroju przez dziecko i rodzica. Zabaw organizuje ks. Artur Janowicz.

 Nawet na planach Kanał Kołaczkowski jest bardzo dłuuuuugi! Ledwo się zmieścił na stole w sali sesyjnej urzędu gminy w przygotowaniu tego zadania do realizacji. Procedury administracyjne trwaj. Przetarg na wykonawstwo zostanie ogoszony po otrzymaniu decyzji marszaka o finansowaniu zdania – wyjania A. Bochowiak (do 17 stycznia, czyli do dnia zamknicia tego wydania „WW”, WZMiUW nie ogosi przetargu). Przypomnijmy, e wszystko zaczo si od deklaracji marszaka Marka Wo niaka, który podczas doynek powiatowych w Koaczkowie w 2010 r. obieca rolnikom, e w cigu roku Kana Koaczkowski zostanie zmodernizowany. Obietnica ta nie zostaa speniona ani w 2011, ani w 2012. W midzyczasie, na pocztku 2011, powód zniszczya spor cz

upraw. Rolnicy byli t sytuacj mocno rozczarowani. – Wczeniej mielimy informacje o terminach rozpoczcia inwestycji i aden nie zosta dotrzymany. W naszej ocenie jest to zwodzenie. Bo przecie wiemy, e panuje ogólnowiatowy kryzys i ze rodkami publicznymi na inwestycje jest naprawd krucho – mówi Mirosaw Pawlak, prezes Gminnego Zwizku Kóek i Organizacji Rolniczych w Koaczkowie. – Oczywicie zawsze moemy na nich znowu ponarzeka, ale co to da? Jestemy zmuszeni do czekania, wic czekamy. Nie mamy wyjcia – dodaje. Projekt techniczny inwestycji zosta ju opracowany w 2011. Zainteresowani mogli zaznajomi si z nim na spotkaniu w Koaczko-

5,1

Reklama

kilometra dugo ci ma Kana Koaczkowski

wie. Wikszych uwag do tych planów wtedy nie byo. Zakres planowanych robót bdzie bardzo szeroki (m.in. wycinka drzew i krzewów, na niektórych odcinkach trzeba go odbudowywa od podstaw). Przypomnijmy, e kana nie by remontowany od 40 lat.

Skarga na klub Urzędniczka od śmieci Jeden z naszych Czytelników-Internautów (o nicku „Nowak”) bulwersuje si, e sklep spoywczy Adams w Koaczkowie „terroryzuj” miejscowe pijaczki. Czy susznie? Czytelnik przysa do naszej redakcji list, w którym wymienia rzekome przewinienia waciciela sklepu. Gównym zarzutem jest to, e punktem sprzeday i jego okolic zawadnli dentelmeni naduywajcy alkoholu, nazywani przez koaczkowian „klubem wesoego szampana”. I po kolei: zaczepiaj innych klientów, sprzedawany jest im alkohol, mimo e s pijani, mierdz wód i s „narzdziem” dzieci z OWDiR-u, które wykorzystuj ich do zakupu papierosów i alkoholu. – O przypadkach opisanych w licie syszymy pierwszy raz. Sprawdziem zapis monitoringu w sklepie i okazao si, e zarzuty s bezpodstawne. Moemy reagowa na to, co dzieje si w sklepie, ale poza nim ju nie. Poza tym, takie przypadki zdarzaj si take w innych lokalach. By moe ten anonim to robota konkurencji albo niezadowolonego klienta – mówi waciciel sklepu Jan Adamski.

Nie sprzedajemy na tzw. krechę i nie pozwalamy klientom otwierać alkoholu w sklepie – mówi Jan Adamski

„Nowak” wysa list take do innych instytucji: urzdu gminy, gimnazjum, OWDiR, PCPR. – Ten anonim sam powinien waln si w pier. Skoro by wiadkiem, jak kto poredniczy w sprzeday alkoholu nieletnim, powinien to zgosi jako przestpstwo. Móg mnie te poinformowa, natychmiast podjabym interwencj – mówi dyrektor OWDiR-u Magdalena Zajc. Spraw zaja si koaczkowska komisja antyalkoholowa, która zbada spraw pod ktem ewentualnego amania Ustawy o wychowaniu w trze woci i przeciwdziaania alkoholizmowi.

Monika Jazic z Borzykowa jest nowym pracownikiem Urzdu Gminy w Koaczkowie. Bdzie zajmowa si wdraaniem w ycie nowych przepisów zwizanych z odbiorem mieci. – System ma zacz dziaa 1 lipca br. W tej chwili zajmuj si kampani informacyjn. Informacje na temat nowych regulacji bd pojawiay si na stronie internetowej urzdu gminy i na ulotkach, które bd rozdawane mieszkacom – wyjania M. Jazic. – Wkrótce stworzymy baz wszystkich mieszkaców, którzy bd wnosili tzw. opat mieciow. Do koca lutego rozdamy deklaracje (bdzie w nich okrelana liczba osób zamieszkujcych dan posesj – przyp. red.), które mieszkacy bd mogli skada u nas do koca marca – dodaje urzdniczka. Urzd gminy przewiduje, e wikszo mieszkaców bdzie segregowa odpady. Wtedy patno jest mniejsza – przypomnijmy: 7 z od osoby (za mieci niesegregowane 14 z). – Bdziemy si stara przekona mieszkaców, e segregacja nie jest niczym strasznym – zapowiada Monika Jazic. Ju niedugo zostanie ogoszony przetarg majcy wyoni firm, któ-

INFORMATOR GMINNY

 Monika Jazic jest odpowiedzialna za wdrażanie ustawy śmieciowej

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ra bdzie wywozi mieci z terenu ZGKiM 61 438 56 50 gminy Koaczkowo. M. Jazic na razie pracuje w urzOczyszczalnia 61 438 55 75 dzie na pó etatu. Jest absolwentk Sklep elektroniczny i serwis 600 097 438 Europejskiej Komunikacji SpoeczOśr. Wspom. Dziecka i Rodziny 61 438 53 47 nej na UAM w Gnie nie. Wczeniej pracowaa w AB Limburg w HolanPunkt apteczny „Na zdrowie”, Borzykowo dii oraz w Panopa Logistik w Po61 438 50 40 znaniu. Prac w urzdzie dostaa Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości w wyniku naboru (o to stanowisko Wrzesińskich”: Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 32 ubiegay si jeszcze cztery osoby). (Sklep Wielobranżowy – Pawilon)


Wiadomości Wrzesińskie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Coś więcej niż tylko prom Każda miejscowość ma swój znak rozpoznawczy. Dłusk wkrótce swój straci. Zniknie prom. Suy tylko do transportu byda. W czasach wietnoci korzystao z niego wielu miejscowych rolników. Do powiedzie, e – by przeprawi wszystkie zwierzta na pastwiska – musia robi dwa kursy. Obecna rzeczywisto jest inna. Z promu korzysta ju tylko jeden gospodarz. – Cz ograniczya hodowle, a cz je zlikwidowaa – mówi Zygmunt Ciesielski. Teraz sam stan przed podobnym dylematem. Nie wie, co zrobi. Na razie zamierza zmieni system ywienia krów (ma ich 12). A to dlatego, e z kocem roku „wyszo” badanie techniczne stalowej konstrukcji. A kolejnego gmina, która jest jej wacicielem, nie zamierza ju wykonywa. – Wydaje je Urzd eglugi ródldowej w Bydgoszczy. Za kae pacimy od 1200 do 2000 z – mówi Mirosaw Balicki z urzdu miejskiego. Jeszcze drosze jest uzyskanie pozwolenia na uytkowanie promu. Cho wystpuje si o nie raz na 5 lat, to kosztuje okoo 10 tys. z. Ciesielski nie ma pretensji. Nawet wicej – decyzj gminy uwaa za logiczn. Podobnie jak inni rolnicy, nie zamierza pozostawi odogiem 100 ha pastwisk nalecych do wspólnoty wiejskiej. Przy zwoe-

„ 7 stycznia zmara Ma-

rianna Andrzejak z Wrbczynkowskich Holendrów. Miaa 101 lat.

„ witeczny program

przedstawili gimnazjalici. Wystpili 13 stycznia przed poudniow msz wit w kociele farnym.

„ Po witeczno-nowo-

rocznej przerwie na boisko wybiegn druyny biorce udzia w Halowej Lidze Piki Nonej. 20 stycznia Joga Bonito zagra z Energosieci Pyzdry (godz. 15.00), PWZ Pyzdry z Borzykowem (15.55), a FC Osiedle z K& GSM Masters (16.50).

„ Druhowie z Pietrzy-

kowa podsumuj ubiegy rok podczas zebrania sprawozdawczego, które odbdzie si 26 stycznia w miejscowej remizie. Pocztek obrad o 18.00.

„ Godzin pó niej roz-

pocznie si zabawa straacka w Pyzdrach. Bilety w cenie 180 z od pary mona naby u wiceprezesa jednostki Jerzego Paterki (tel 63 276 81 98).

 Sołtys Roman Witczak nie może się pogodzić z likwidacją przeprawy. 20 lat temu pomagał przy jej budowie niu siana bdzie korzysta z objazdu przez most. Innego wyjcia nie ma. Sotys wsi Roman Witczak wiedzia, e wczeniej czy pó niej prom zostanie zlikwidowany. Jego ywot i tak, do niespodziewanie, przeduy remont mostu w Pyzdrach. Suy wówczas za przepraw dla okolicznych mieszkaców. – Szkoda go. Przecie on te ponad 20 lat temu by zrobiony specjalnie dla nas. W czynie spoecznym emy porobili supy i fundamenty. Ale te caa wie miaa wtedy bydo... – wspomina. Wci nie wiadomo, co stanie si z promem. Najdalej idca koncepcja zakada przeniesienie go na przysta wodniack Perkoza. Miaby zosta dostosowany do przepra-

Liczby nie kłamią: w Lisewie robi się więcej niż gdzie indziej Straacy z Lisewa nie mog narzeka na marazm inwestycyjny. Na ich korzy przemawiaj liczby. Sekretarz gminy Przemysaw Dbski dugo nie móg doj do siebie po zebraniu sprawozdawczym miejscowej OSP (5 stycznia). Dostao mu si przede wszystkim za ujcie w zadaniach na ten rok wymiany dachu na wietlicy wiejskiej w ssiednim Ciemierowie (ma pochon 210 tys. z). Tymczasem, zdaniem druhów, budynek w Lisewie od lat nie moe si doczeka kapitalnego remontu. Ju po zebraniu Dbski przeanalizowa nakady poniesione przez gmin na te dwie miejscowoci. Pod lup wzi lata 2008-2012. W tym czasie na Ciemierów zostao przeznaczone nieco ponad 57 tys. z. W tej kwocie zawiera si modernizacja dróg, zakup wiaty przystankowej i zaoenie piciu opraw owietleniowych. Duo dusza jest lista inwestycji zrealizowanych w Lisewie. Ale te opiewaj na wicej, bo prawie 873 500 z. Tyle pochony budowy dróg i chodników, a take remont wietlicy wiejskiej i szkoy podstawowej. Jakby tego byo mao, ju wkrót-

Co słychać

18 stycznia 2013

wy ludzi i uruchamiany podczas imprez plenerowych na stadionie zawarciaskim. – Byby nie górnolinowy, jak w Dusku, a dolnolinowy, co znaczy, e liny szyby w dnie Warty – precyzuje Balicki. Tomasz Wojtyski, prezes Towarzystwa Turystyki Wodnej Perkoz, podchodzi do tego pomysu z umiarkowanym optymizmem. Uwaa bowiem, e przeniesienie promu w inne miejsce bdzie oznaczao dla gminy dokadnie te same koszty, co dotychczas. Dlatego rzuca swój pomys: dorobienia napdu motorowego. Wedug jego szacunków, po przeróbce na pokadzie mogoby si pomieci nawet 12 osób. – Tak byoby prociej i taniej – uwaa.

Pytanie o zasadno oenia niemaych pienidzy na prom, który miaby by uruchamiany tylko kilka razy w roku, pozostaje otwarte. Jedno jest pewne – Perkoz nie ma zamiaru partycypowa w kosztach jego utrzymania. Bo i dlaczego?

Od autora: Jako kilkuletni chopak chodziem na ryby do Duska. Z promu bray najlepiej. Róne – pocie, krpie, okonie, no i oczywicie ukleje. Dla mnie, podobnie jak dla wielu miejscowych, ma on warto sentymentaln. Cokolwiek si z nim stanie, bdzie go po prostu szkoda.

towej gminy (www.pyzdry.pl) wci widnieje zakadka Gminnego Centrum Informacji. Problem w tym, e placówka zostaa zlikwidowana rok temu.

„ Urzd miejski ogosi

konkurs dla organizacji pozarzdowych. Przeznaczy na ten cel 60 tys. z. Szczegóy niebawem. Reklama

Na półmetku

Na sportowo upyn pierwszy ty- ne i muzyczne. W programie s takdzie ferii zimowych. Ale tylko dla e m.in.: trening capoeiry, szkolenie tych, którzy uczestniczyli w zaj- z udzielania pierwszej pomocy, a takciach organizowanych przez Cen- e zabawy z jzykiem angielskim. trum Kultury, Sportu i Promocji. Zwieczeniem wypoczynku bdzie Pika nona, lekkoatletyka, tenis wyjazd do kina we Wrzeni. stoowy – zakres dyscyplin, w jakich Co oczywiste, dzieci nie ponosz brali udzia uczniowie miejscowej adnej odpatnoci. Najliczniejsz tys. z wynosi rónica w nakaszkoy podstawowej i gimnazjum, grup stanowi te na co dzie wspódach poniesionych przez gmin by duy. Mogli take spróbowa pracujce z CKSiP. w 4 ostatnich latach na ssiaduswoich si w tacu, strzelaniu z wiaSporo dzieje si take na wsiach. jce ze sob miejscowo ci trówki i zumbie. Zdecydowanie naj- Modzi mieszkacy Lisewa pojad wikszym zainteresowaniem cieszy do Bajkolandu w Kaliszu, ci z Górsi jednak wyjazd na basen do Jaro- nych Grdów na basen do Jarocice straacy otrzymaj z Komendy cina (18 stycznia). na, a ci z Wrbczynkowskich HolenZ kolei w drugim tygodniu ferii drów bd uczestniczy w zabawie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej 10-letniego stara. Aby tak si dojd zajcia artystyczne – plastycz- karnawaowej. stao, gmina musiaa dofinansowa zakup nowego (przeznaczya na ten cel 100 tys. z). Pożarów nie gasili, ale realizowali inwestycje – np. boisko sportowe – Ju po spotkaniu widziaem si z panem Kaziem Szablewskim (radnym i sekretarzem OSP w Lisewie – Dla liczącej 21 członków OSP w Rudzie – przy placu zabaw powstało boisko sporprzyp. red.) – mówi sekretarz gminy. Komorskiej to był dobry rok. Podsumowali towe. Wykarczowali lasek, nawieźli ziemi, – Doszlimy do wniosku, e dobrze go podczas sobotniego zebrania obsiali trawą, no i zamontowali bramki. Tymczasem już kolejny rok z rzędu ochotbyoby przygotowa takie zestawie- sprawozdawczego. nie. Bo ja tam bywam rzadko, ale on Jednostka jest jedną z najmniejszych nicy nie uczestniczyli w żadnym zdarzewidzi si z tymi lud mi na co dzie. w gminie. Ale aktywną, o czym świadczą niu. Inna rzecz, że nie bardzo mieliby czym do niego jechać. Na stanie mają bowiem I nie wie, co im mówi. A przecie podejmowane działania. W 2012 wysiłtylko wiekowego żuka. nic tak nie wpywa na wyobra ni, kiem druhów – choć z pieniędzy sołeckich jak liczby.

816

„ Na stronie interne-

INFORMATOR GMINNY Centrum Kultury, Sportu i Promocji 63 276 82 07 Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole

63 276 83 27

Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Tanie ubezpieczenia MTU, Liberty, Axa. Maria Popielarska 604 654 435 Gros Kapitał – pożyczki gotówkowe w 48h – w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wr www.wrzesnia.info.pl ze

Tomasz Małecki

Dziękuję za każdą społecznie przepracowaną godzinę, za każde dobre słowo o gminie Nekla – Karol Balicki

Podczas spotkania noworocznego ogłoszono nazwisko sportowca roku 2012 w gminie Nekla. Został nim badmintonista Adam Adrzejewski z UKS Milesza Targowa Górka.

 Adam Andrzejewski – sportowiec roku 2012 w gminie Nekla w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Modziey, pi lat w kadrze wojewódzkiej. Zdobywa punkty do wspózawodnictwa ogólnopolskiego w sporcie modzieowym. To efekt pracy w badmintonie. Niech ta statuetka bdzie dopenieniem jego sukcesu – zakoczy Kozielski. Tu przed wrczeniem nagrody o krótkie podsumowanie roku 2012 pokusili si gospodarze uroczysto-

ci: przewodniczcy rady miejskiej Adam Stefaniak oraz burmistrz Karol Balicki. Ten pierwszy ubolewa nad stanem samorzdu w Polsce. Przypomnia, e rzd nakada coraz wicej zada na gminy przy jednoczenie coraz mniejszym finansowaniu oraz wikszym ograniczeniu uprawnie samorzdu. Stefaniak, cytujc branow „Wspólnot”, uszczypn siedzcych na sali parla-

mentarzystów: – Fatalna technika legislacyjna i nadmiar regulacji, ze procedury, zaatwianie spraw wymuszane przez urzdy nadzorcze nie sprzyjaj dobremu samopoczuciu samorzdowców – uzna przewodniczcy rady. Obecni posowie: Tadeusz Tomaszewski (SLD), Pawe Arndt i Krystyna Po lednia (PO) oraz senator Piotr Gruszczyski (PO) nie odnieli si do sów Stefaniaka. Gos w imieniu polityków zabraa Polednia. Posanka rzucia par okrgych zda: – Dobrzy ludzie i dobre yczenia s przy was, std nasza dua reprezentacja parlamentu. Dlaczego jest nas tylu... Wszyscy Nekl lubi i chc tu przyjecha. O Nekli si duo dobrego syszy i std jest taka ch i ciekawo. Chc zoy yczenia wszelkiej pomylnoci dla caej spoecznoci gminnej. Wszystkiego dobrego – perorowaa. Karol Balicki przypomnia najwaniejsze inwestycje w gminie w minionym roku. Omówi te dziaalno organizacji spoecznych. Podsumowujc: w gminie duo dobrego si dzieje... – Niniejsze wystpienie dedykuj wszystkim tym, którzy twierdz, e u nas nic si nie dzieje – zakoczy.

Statystycznie więcej jest kobiet niż mężczyzn. Także na wsiach

Dyrektor wróci

Liczba mieszkaców gminy Nekla stale ronie. Na koniec 2012 roku mieszkao tu 7199 osób (7119 zameldowanych na stae), czyli o 122 wicej ni 31 grudnia 2011. Liczba mieszkaców samej Nekli i pozostaych miejscowoci w gminie jest mniej wicej równa. W miecie mieszka 3539 osób, na wsiach 3580. Statystycznie w gminie zamieszkuje wicej kobiet – cho tylko nieznacznie. W caej gminie jest zameldowanych 3585 pa; mczyzn jest o 51 mniej. Kobiety przewaaj zarówno w Nekli, jak i na wsiach. W miecie jest ich 1781 wobec 1758 mczyzn. Na wsiach to – odpowiednio – 1804 i 1776. Ze statystyk wynika, e wród najmodszych mieszkaców gminy (do 20. roku ycia) nieznacznie przewaaj mczy ni. Potem sytuacja zaczyna si odwraca. Najbardziej ludn wsi w gminie od lat pozostaje Targowa Górka. Na koniec 2011 roku mieszkao tam 560 osób. Rok temu byo ich o 8 wicej. Najmniejsz wiosk niezmiennie pozostaje Gsiorowo. T typowo rolnicz wie zamieszkuj ledwie

Tu po feriach Rafa Trzciski wróci na stanowisko dyrektora Zespou Szkó im. Jana Pawa II w Zasutowie. To efekt prawomocnego wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego, który uzna, e zwolnienie Trzciskego z funkcji dyrektora szkoy byo niezgodne prawem. R. Trzciski dokoczy przerwan kadencj – bdzie dyrektorem co najmniej do koca sierpnia. Stanowisko straci zatem obecny dyrektor Piotr Michalak. – Nadal bd pracowa w szkole. Bd uczy wuefu oraz prowadzi zajcia wietlicowe – mówi Michalak, który liczy, e od wrzenia wróci na dyrektorski stoek. A to bdzie moliwe, poniewa... burmistrz Karol Balicki ogosi ju konkurs na dyrektora. – Kadencja byego-przyszego dyrektora koczy si w sierpniu. Myl, e w zwizku ze zmianami na tym stanowisku szkoa powinna jak najszybciej wiedzie, kto bdzie jej gospodarzem od wrzenia 2013 – tak burmistrz uzasadniania szybkie ogoszenie konkursu. Michalak zapowiedzia start w konkursie. A co zrobi Trzciski? – Zastanawiam si, jeszcze nie

7199 osób mieszkao w gminie Nekla 31 grudnia 2012 roku

63 osoby. Sytuacja od lat utrzymuje si mniej wicej na staym poziomie. W 2012 maestwa zawaro 53 mieszkaców gminy Nekla, rozwód wzio 12 osób. Na wiat przyszy 42 dziewczynki i 39 chopców. W roku 2012 najpopularniejszym imieniem dla dziewczynek bya Julia. Z kolei Antoni to imi, które najchtniej rodzice nadawali chopcom. W zeszym roku w gminie Nekla zmaro 55 mieszkaców. Nekla jest czwart pod wzgldem ludnoci gmin w powiecie. „Prowadzi” Wrzenia (44 736 mieszkaców) przed gmin Miosaw (10 404) oraz Pyzdry (7317). W gminie Koaczkowo mieszka 6114 osób.

Piotr Michalak: – Rok szkolny dokocz jako nauczyciel. Bd uczy wuefu i pracowa w wietlicy

podjem decyzji – odpar, pytany o przyszo. Na razie Trzciski nie musi si spieszy z podjciem decyzji. Aplikacje moe zoy do 15 marca. Kiedy zostanie przeprowadzony konkurs, jeszcze dokadnie nie wiadomo. O terminie przeprowadzenia postpowania konkursowego kandydaci i czonkowie komisji konkursowej zostan poinformowani indywidualnie – czytamy w ogoszeniu. Przypomnijmy, e komisja konkursowa bdzie skadaa si z dziewiciu osób: trzech przedstawicieli organu prowadzcego (gminy), dwóch kuratorium, po jednym rady pedagogicznej, rady rodziców oraz dwóch ze zwizków zawodowych.

Co słychać

tel. 501 677 838 t.malecki@wrzesnia.info.pl

„Wszyscy Neklę lubią” Plebiscyt zosta zorganizowany po raz pierwszy. Zasady byy proste: liczya si ilo gosów oddanych na specjalnych kuponach, drukowanych w urzdowym „Przegldzie Nekielskim”. 18-letni Andrzejewski zdoby ich w sumie 49. – Bardzo dzikuj za zorganizowanie plebiscytu. Ciesz si, e jestem pierwszym laureatem – powiedzia sportowiec roku. – Dzikuj wszystkim za oddane gosy, mojemu trenerowi oraz pani dyrektor szkoy (Hannie Migdalskiej – przyp. red.), za to, e bez kopotu udostpniaa mi sal na treningi. Przypomnijmy, e Andrzejewski w ostatnim czasie zaj 3. miejsce w gnie nieskim turnieju o puchar Konrada Szymaskiego, posa do Parlamentu Europejskiego, 2. miejsce w Wojewódzkim Indywidualnym Turnieju Szkó Ponadgimnazjalnych w Dominowie, 5-6 miejsce w krajowym turnieju w Sulcinie oraz 9. w Solcu Kujawskim. Adam Andrzejewski oprócz tytuu sportowca roku odebra te statuetk „Za Wybitne Osignicia w Badmintonie”. Wrczy mu j Czesaw Kozielski, przewodniczcy Gminnej Rady Sportu, a prywatnie... dziadek i trener sportowca. Przypomnia te krótko karier modego sportowca. – 11 lat treningów, 10 lat startów w kraju i za granic (w Niemczech i Danii – przyp. red.), cztery starty w mistrzostwach Polski, dwa

17

stronę redaguje:

„ 12 styczna w Nekli

na ul. Poznaskiej policja zatrzymaa nietrze wego rowerzyst. 34-latek prowadzi jednolad, majc prawie pótora promila alkoholu we krwi.

„ Nekielskie Stowarzy-

szenie Amazonki, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koo w Nekli, NOK oraz Przychodnia AMICOR zapraszaj na wykad „Chory przewlekle w rodzinie – jak postpowa”. Zajcia poprowadzi magister pielgniarstwa Magorzata Przywarta. Prelekcja odbdzie si w ramach Nekielskiej Akademii Zdrowia.

„ Firma GrzegorczykPrim ze Skotnik wygraa przetarg na utwardzanie dróg gminnych gruzem z recyklingu w roku 2013. Za 199 tys. z zostan utwardzone drogi w okolicy ul Starczanowskiej, gdzie w ostatnich miesicach zakoczono budow kanalizacji sanitarnej. Roboty rusz, gdy poprawi si warunki pogodowe. „ Nekielski Orodek Ku; tury zaprasza na filmowe soboty. Jutro w hali sportowej widzowie zobacz „Epok lodowcow 4” oraz „Merid waleczn”. Pocztek o godzinie 17.00. Reklama

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMICOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 60 (sklep drogeryjno-chemiczny)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl

18 Gmina Września

daguje: stronę redaguje:

Dorota Tomaszewska wska tel. 501 677 828 .info.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Oczekiwanie na miliony Modernizacja sieci wodociągowej po Agropolu będzie kosztowała prawie 8 milionów złotych. Dostarczanie mieszkacom wody naley do zada ustawowych gminy, dlatego kiedy sokoowski Agropol zwróci si do wadz o przejcie od niego wodocigu, gmina nie moga odmówi. Procedury i uzgodnienia trway wiele miesicy. W kocu, pod koniec w 2011 roku, gmina zoya wniosek do Agencji Nieruchomoci Rolnych o bezzwrotn pomoc finansow zwizan z przejciem sieci wodocigowych. Obejmowa on miejscowoci: Marzenin, Gulczewko, Gulczewo, Sokoowo oraz Bierzglin. Wspomniana sie wodocigowa wykonana jest w wikszoci z rur stalowych i azbestowo-cementowych. Z oceny stanu techniczno-sanitarnego dostarczonej gminie wynika, e ze wzgldu na kiepski stan oraz awaryjno konieczna jest ich wymiana. Modernizacji maj te zosta poddane elewacje budynków stacji uzdatniania wody podziemnej oraz ogrodzenie wokó stacji. Na to wszystko potrzeba jednak sporo pienidzy. Zdaniem burmistrza Tomasza Kaunego, okoo 8 mln z. Po pier wszych rozmowach z przedstawicielami ANR oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez komisj do spraw udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej,

R. Stachowicz: – Najwiksz stacj jest ta w Marzeninie. Jej remont bdzie bardzo kosztowny

sdzono, e pienidze potrzebne na modernizacj wodocigu zostan przekazanie gminie w miar szybko. Informowano nawet, e prace przy budowie nowej sieci w Bierzglinie rusz jeszcze w 2012 roku. Tymczasem... – Ze wzgldu na wyczerpany w 2012 roku limit rodków nasz wniosek nie uzyska zgody prezesa ANR na zawarcie stosownej umowy – wyjania kierownik referatu inwestycyjnego Urzdu Miasta i Gminy we Wrzeni Robert Stachowicz. – Dlatego, biorc pod uwag fakt, e ANR posiada ograniczone rodki finansowe, w grudniu ubiegego roku gmina wystpia z wnioskiem o podzia realizacji zadania na dwa etapy – dodaje urzdnik. Pierwszy etap, który ma by zrealizowany jeszcze w tym roku, obejmuje miejscowoci: Bierzglin, Sokoowo, Gulczewo, Gulczewko. Zakada si, e na modernizacj tego odcinka sieci potrzeba ponad 3 mln z. W 2014 roku planowane jest przeprowadzenie drugiego etapu, czyli „uzdrowienie” wodocigu znajdujcego si w Marzeninie. – W momencie uzyskania zgody Agencji na podzia zadania na etapy, dokonamy aktualizacji zoonych dotychczas dokumentów. Jednak nie

Strażaczki poszukiwane W marzeniskiej jednostce OSP zachodz zmiany. I nie chodzi tu tylko o otrzymany niedawno sprzt do ratownictwa drogowego czy te o nowiutki wóz lekki, który ma niebawem dojecha do Marzenina, ale o kobiety, których jednostka potrzebuje. Bynajmniej nie do sprztania. – Od niedawna mamy w naszych szeregach jedn kobiet. Jest to moda osoba, która pozytywnie przesza kurs podstawowy na straaka i moe tak samo jak my uczestniczy we wszystkich akcjach ratunkowych – informuje prezes OSP w Marzeninie Pawe Ratajczak, dodajc, e kobiety pozytywnie wpywaj na wizerunek jednostki. – Widziaem kiedy kobiet straaka w akcji. Przyznam, e obserwowaem jej poczynania z przyjemnoci. Czowiekowi jako tak lepiej robi si na duszy, gdy mimo nieszczcia, jakie si wydarzyo, gdzie tam przewija si kobieta. Poza uczestnictwem kobiet w akcjach, inn, równie istotn rzecz jest ch posiadania w marzeniskiej jednostce damskiej druyny, która mogaby j reprezentowa podczas zawodów poarniczych. – By moga ona powsta, musielibymy mie przynajmniej osiem straaczek. Mamy nadziej, e za jaki czas

Co słychać

18 stycznia 2013

„ W najbliszym cza-

sie zostan zorganizowane przez gmin przetargi ustne nieograniczone na sprzeda nieruchomoci pooonych w Grzybowie. S to cztery dziaki znajdujce si przy gównej drodze. Ich rednia powierzchnia to 760 m2. Cen ustali rzeczoznawca.

„ W tym roku nie bdzie

remontów dróg powiatowych na terenach wiejskich. Jedyne, na co mog liczy mieszkacy wiosek, to projekty modernizacji dróg: Wrzenia – Czerniejewo przez Psary Polskie (który pochonie 100 tys. z) oraz Grzymysawice – Chwalibogowo – Osowo. Na t dokumentacj powiat wyda 62 tys. z.

„ Niebawem rozpocz-

n si coroczne zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach Ochotniczych Stray Poarnych. 24 lutego spotkaj si druhowie z Marzenina.

„ W najbliszym tygo-

dniu energetyka planuje kolejne przerwy w dostawie prdu. Tym razem nie bdzie go: 22 stycznia w Nowej Wsi Królewskiej (kierunek na Kaczanowo, szkoa, kierunek na Krzyw Gór), 23 stycznia w Przyborkach (ulice: Wiejska, Miodowa oraz Róana), a take 24 stycznia w Obaczkowie.

 W fatalnym stanie są nie tylko rury, którymi płynie woda do mieszkań ludzi z wiosek, ale także budynki stacji – jak te w Sokołowie

wiemy, czy i kiedy ANR wyda tak zgod – dodaje R. Stachowicz. Burmistrz twierdzi, e przejcie przez gmin infrastruktury wodocigowej jest uzalenione od udzielenia przez ANR bezzwrotnej pomocy finansowej. Nie wiadomo jednak, kiedy taka fizycznie dotrze do Wrzeni.

Dyrektor ANR w Poznaniu Sawomir Pietrzak stwierdzi z kolei, e to bardzo skomplikowana sprawa, bo wodocig jest w fatalnym stanie, a Agencja nie ma pienidzy na jego modernizacj. Zapewni nas jednak, e zrobi wszystko, by zdoby je jak najszybciej.

Reklama

Każde sołectwo trafi na pocztówkę

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38

 P. Ratajczak zachęca mieszkanki Marzenina do chwytania za sikawki

tak bdzie, ale na razie mamy z chopakami zakad. Stawk jest wcielenie do nas, do koca tego roku, piciu mieszkanek Marzenina – zdradza P. Ratajczak. Kobiety w jednostce to jednak nie tylko splendor, ale take spory wydatek, chociaby na damskie stroje galowe. – Musz by szyte na miar. Ale mimo maego budetu jestemy z zarzdem zgodni, e chcemy mie u siebie panie – dodaje szef OSP w Marzeninie.

Na początku lutego Urząd Miasta i Gminy we Wrześni wyda serię 33 pocztówek ilustrowanych (1000 sztuk) pod nazwą „Sołectwa gminy”. – Nie będą to jednak tylko „widoczki”, ale swoista encyklopedia naszej małej ojczyzny, miejsca znane i do zobaczenia – stwierdza Szymon Krajniak z wydziału promocji UMiG we Wrześni. Na kartach pocztowych będzie można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania: Ile łokci liczyła grobla przechodząca przez rzekę Rudnik? Czym zajmował się klepar? Która wieś „zawodowo” hodowała psy? Gdzie w 1914 r. przy budowie kolumn i stropów posługiwano się żelbetonem, zbudowano pałac z centralnym ogrzewaniem, własną elektrownią i studnią głębinową? Jaka wieś słynęła w XVIII w. z produkcji najlepszych gatunków lnu? Czy protestanta i katoliczkę na początku XX w. mógł połączyć wspólny grób? W sumie na 33 pocztówkach (tyle jest sołectw w gminie Września) opisanych będzie 50 miejscowości. – Do tej pory w naszej gminie nie było jeszcze takiego projektu. Pocztówki, które wydawaliśmy wcześniej, w znacznej części przestawiały Wrześnię, a rzadziej gminę. Ten projekt to zmienia. Jego koszt to 6 tys. zł – dodaje S. Krajniak. Autorem projektu jest Via Studio z Kaczanowa należące do Roberta Karbowiaka.

KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Gros Kapitał – pożyczki gotówkowe w 48h – w domu klienta 509 454 773 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


18 stycznia 2013

Strona

Wiadomości Wrzesińskie

19

Czytelników PORADY

„Czes1aw Niemen – znany i nieznany” Orodek Fizjoterapii przy ul. Piastów 6 we Wrzeni zaprasza na spotkanie autorskie z Janem Czahorem, autorem ksiki „Czesaw Niemen w wiebodzinie”, które odbdzie si w Orodku w niedziel, 10 lutego 2013 (pocztek o godz. 15.00). Wstp wolny! Spotkanie odbdzie si z okazji 20-lecia istnienia Orodka Fizjoterapii we Wrzeni, w ramach muzykoterapii. Organizatorzy zapraszaj wszystkich, a w szczególnoci swoich Klientów.

Interwencje z wrzesnia.info.pl

www.wrzesnia.info.pl

Z PORADNIKA ANITY SZAFCZYK PERFEKCYJNEJ PANI DOMU

Policja 997

1.

2.

3.

na Mapim Gaju? Jed tamtdy codziennie do pracy. W okresie zimowym o godz. 6.30 jest jeszcze ciemno. Codziennie mijam rowerzystów, którzy a si prosz o to, by ich potrci. S mao widoczni – ubieraj si w ciemne kolory, maj nieowietlone rowery lub wiateka, które ledwo co s widoczne. A teren, zwaszcza ten odcinek zalesiony, jest naprawd ciemny.

„ Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrzeni: – 16 pa dziernika we wskazanej godzinie na ul. Dziakowców pojawi si patrol stray miejskiej. Potwierdzia si informacja, e ulicami wokó Mapiego Gaju poruszaj si rowerzyci z niekompletnym czy z brakiem w ogóle owietlenia. W zwizku z powyszym codziennie we wczesnych godzinach porannych teren ten bdzie objty kontrol. Rowerzyci, którzy nie przestrzegaj przepisów, mog si liczy z mandatem karnym w wysokoci 100 z. Apelujemy zatem do cyklistów, aby zadbali o swoje bezpieczestwo. Warto pamita, e wiata mijania owietlaj drog najwyej na 40-50 metrów. Kierowca ma szans zauway pieszego lub rowerzyst ubranego na ciemno i bez adnych odblasków najwyej na 20-30 metrów przed mask. To zdecydowanie za krótki odcinek, aby podj skuteczne hamowanie. Namawiamy, aby wyposay si w kamizelki odblaskowe, które podnosz bezpieczestwo pieszego i rowerzysty na drodze. „ Krzysztof Szcze niak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni: – Dzikujemy za przekazanie nam tego sygnau. Zaraz po jego otrzymaniu informacja zostaa przekazana patrolom, które bd zwraca uwag na opisany problem. KUL

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998 Podczas rodzinnych spotkań przy stole – nawet tych poświątecznych – zdarza się poplamić tu i ówdzie. Poniżej kilka sposobów na usunięcie plam:

„ Internauta: – Czy kto mógby si zaj rowerzystami

INFORMATOR MIEJSKI

4.

5.

6.

Plamy od czerwonego wina i barszczu – należy posypać dużą ilością soli, a następnie wcierać ją, aż się zabarwi. Brudną sól należy usunąć i proces powtarzać do skutku. Na końcu tkaninę należy wyprać w zimnej wodzie, a później przeprać normalnie. Aksamit i jedwab należy posypać mąką ziemniaczaną i skropić sokiem z cytryny. Stare plamy nacierać alkoholem i moczyć przez około 8 godzin w maślance. Plamy z tłuszczu z tkanin wełnianych z reguły usuwano przez rozpuszczenie benzyną i wypłukanie, z tym że benzyna może pozostawić zacieki, więc używamy jej tylko w ostateczności. Z tkanin delikatnych tłuste plamy zbiera dobrze sucha mąka kartoflana. Jeżeli plama jest z oliwy, oleju lub innego tłuszczu roślinnego, niezastąpiona jest mąka kartoflana na sucho. Najtrudniej wywabić tłuszcz z jedwabiu – trzeba zrobić papkę z benzyny i mąki kartoflanej, nałożyć na plamę i po wyschnięciu sczesać. Plamy z owoców – tu zasadą jest działać najszybciej jak się da. Zupełnie świeże plamy zejdą posypane grubo solą i zalane wrzątkiem. Przy trochę starszych, kiedy sól i wrzątek nie pomaga, moczy się plamę kilka godzin w zsiadłym mleku, a następnie w wodzie z mydłem. Przy plamach z owoców duże znaczenie ma tkanina. Najgorzej usunąć plamę z materiałów syntetycznych i jedwabiu. Najlepiej moczyć je długo w mleku lub serwatce i uprać w wodzie z mydłem. Bawełnę i len wystarczy porządnie zalać wrzątkiem. Szczególnie ciężkie do usunięcia są plamy z czarnych jagód, ale i te znikają zalane wrzącym sokiem z cytryny, najlepiej zagotowanym w srebrnym naczyniu. Plamy z wosku – dość częste; nieraz wystarczy zwykłe przeniesienie świeczki (jeśli wykonane nieuważnie, kończy się rozlaną i szybko zasychającą plamą). Zaschnięty wosk należy najpierw delikatnie i ostrożnie zeskrobać nożykiem. Na plamę nakładamy bibułę lub papier do pieczenia i przeprasowujemy gorącym żelazkiem. Na koniec miejsce to doczyszczamy watką nasączoną spirytusem. Plamy z czekolady – z oczywistych powodów plamy takie zajdziemy zwłaszcza na dziecięcych ubrankach. Należy je namoczyć w mleku, a następnie wyprać w ciepłej wodzie.

7. Domowy krem do czyszczenia sanitariatów: Poradzi sobie z nawet najtrudniejszymi do usunięcia zaschniętymi śladami na kuchence gazowej czy zaciekami pod prysznicem lub w zlewie. Skuteczny również w czyszczeniu przypalonych garnków. Aby go otrzymać, należy wymieszać sodę oczyszczoną z płynem do mycia naczyń, tak aby powstała konsystencja papki.

Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 22 19 436 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin i Przeciwdziałania Przemocy Września, ul. Słowackiego 39; przyjęcia w czwartki 15.00-18.00 (sekretariat OPS); 61 437 40 29 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 TAXI Harcerska 61 437 77 77, 508 200 477 Halo TAXI 61 436 33 33, 61 640 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 TAXI PKP 61 437 92 22

Czekam na Wasze pytania, na które chętnie odpowiem. Zapraszam na perfekcyjnego bloga: http://perfekcyjnapanidomu-polskaedycja1.blogspot.com oraz na facebookową stronę Perfekcyjna Pani Domu-polska edycja.

TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 KURCZAK Z ROŻNA na telefon 61 436 79 90 Serwis komputerowy 695 926 796 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250 Kompleksowe usługi pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 383 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 9.00-17.00; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.00-21.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE

Edu-553

Reklama

18.01 DOZ, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 19.01 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30 20.01 STYLOWA, ul. Sienkiewicza 7 tel. 509-593-503 21.01 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 22.01 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 23.01 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-640-19-30 24.01 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

20 Historia lokalna

Wymazani z pamięci Sokoła zabiła Polska Ludowa, a Września w III RP niesłusznie o nim zapomniała.

Leszek Nowacki

Gdyby tysic lat temu nasi przodkowie wiedzieli, jaki z ora bielika tchórz, by moe w godle umieciliby odwanego sokoa. Mniejszy, zwrotniejszy i dajcy si ukada ptak sta si wanym symbolem dla zniewolonej Polski dziewi stuleci pó niej. Towarzystwo Gimnastyczne Sokó odcisno gbokie pitno na Wrzeni pierwszej poowy XX wieku. Byo ródem i inspiratorem patriotycznych uniesie, a w spokojniejszych dekadach dbao o tyzn fizyczn mieszkaców miasta. Dlaczego wic zostao niemal wymazane ze zbiorowej pamici? Pierwsze gniazdo Sokoa na ziemiach polskich, pó niej zwane Sokoem Macierz, powstao we Lwowie w 1867. Sokola idea dotara na wrzesisk ziemi wier wieku pó niej. Pierwsze gniazdo zaoono w Miosawiu w 1894. Po roku swoje stowarzyszenie miaa te stolica powiatu. Za swój gówny cel Sokó czasu zaborów stawia sobie przygotowanie przyszych kadr do walki o odzyskanie niepodlegoci. Miay temu suy wiczenia ksztatujce sprawno fizyczn, ale take pokazy musztry (w tym z lancami), odczyty czy wystawianie sztuk o patriotycznym charakterze. Pocztki Towarzystwa Gimnastycznego Sokó we Wrzeni nie byy atwe. Brakowao sprztu, Prusacy utrudniali ycie organizacji jak tylko mogli, a jedyny dach w czasie niepogody zapewniaa szopa powo nika Knispla. Grupa ludzi z prezesem Ludwikiem Krzyagórskim na czele przez pierwsze lata nie szczdzia wysiku, by skupi wokó siebie modzie. Zaamanie przyszo razem z retorsjami po strajkach szkolnych. Dopiero w 1907 gniazdo mozolnie zaczo odbudowywa struktury. W 1914 wikszo sokoów zmobilizowano do pruskiej armii i ycie w gnie dzie zamaro na cztery lata. Gdy onierze zaczli wraca do domów, wrzesiski wydawca Andrzej Prdzyski doprowadzi do wskrzeszenia organizacji, a zaraz potem namówi cz jej czonków do wstpienia w szeregi polskiej armii. Rok pó niej spora grupa sokoów zasilia Legi Ochotnicz Wrzesisk. Wojny si skoczyy i Sokó zacz szuka sobie nowych paszczyzn dziaania. 170 czonków, których naliczono, w 1919 roku byo wielk grup w zaledwie siedmiotysicznej Wrzeni. Dwie osoby zdominoway organizacj w okresie midzywojnia. Wadysaw Kaliszewski by prezesem przez pitnacie lat. Wadysawa Jakubowska jeszcze duej zasiadaa we wadzach towarzystwa, a w czasie gdy oddzieln organizacj by eski Sokó, przewodzia dziewczynom. Brak zewntrznego zagroenia i normalizacja ycia w kraju, a take powstajce we Wrzeni jak grzyby po deszczu inne stowarzyszenia, odebray Sokoowi wielu czonków. Organizacja podja rkawic i swojej modziey zaproponowaa uprawianie popularnych sportów. Pocztki nie byy szczególnie udane. Przeom nastpi w 1932, gdy zdecydowano si na zaoenie sekcji bokserskiej. Cztery lata pó niej zrobiono kolejny krok. Sokó zgo-

 Sokolice w okresie międzywojennym raz tworzyły odrębne gniazdo (żeński Sokół), raz we wspólnym działały z sokołami si zespó pikarski do rozgrywek ligowych, by po dwóch sezonach awansowa do klasy B. Przez rok gra o szczebel wyej ni Victoria. Dynamiczny rozwój sekcji Sokoa zatrzymaa wojna. Po jej zakoczeniu, na pocztku 1946, próbowano wskrzesi stowarzyszenie. Na prezesa wybrano nawet Jakubowsk, ale wadza ludowa zmusia j, by stwierdzia na pimie, e organizacja nie zostaa reaktywowana. To by definitywny koniec Sokoa. Równo dziesi lat pó niej Ministerstwo Sportu zapragno utworzy organizacj zajmujc si rekreacj. Poszczególne powiaty miay zaakceptowa lub nie (zudne wraenie demokratyzacji ycia po 1956) powoanie na ich terenach oddziau Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Na posiedzeniu komisji sportu Jan Smolarek, aktywny dziaacz pikarski, podda w wtpliwo sens tego ruchu. Twierdzi, e przed wojn podobn funkcj peni Sokó i moe byoby warto przywróci do ycia ten wanie klub, który cieszy si uznaniem wrzenian. Pozostali czonkowie, twardo stpajcy po ziemi, przelicytowali Smolarka i TKKF powsta. O s t a t n i m a ko rd e m b y o n a d a n i e Towarzystwu w drugiej poowie lat 80. nazwy „Sokó”. Chichot historii usyszeli tylko ci, którzy pamitali prawdziwego Sokoa... Ju w III RP nikt nie pomyla o wskrzeszeniu zasuonego klubu, cho w innych miastach chtnie nawizywano do tradycji mierzonej stuleciem. We Wrzeni reaktywowano równie zasuone Bractwo Kurkowe. Organizacja, zaoona jeszcze przez Prusaków, dysponowaa sporym majtkiem (obecny LOK). Mimo sdowych stara nowi bracia kurkowi nie przejli atrakcyjnego terenu. Sokó nie mia adnych nieruchomoci, ale zaoenie – jak chc niektórzy – e to brak majtku zaway na braku zainteresowania reaktywowaniem Towarzystwa Gimnastycznego, nie wydaje si uprawnione. W miecie swoje ulice ma Legia Wrzesiska, patronem s 68 puk i 17 dywizja piechoty, ale nie mniej zasuony Sokó nie doczeka si nawet szerszego opracowania. A przecie warto zrobi ukon w kierunku ludzi i skupiajcych ich organizacji. Tworzyli pikn histori.

 Zygmunt Jaskulski należał do najlepszych bokserów Sokoła lat 30.

 Sokół wystawiał drużynę koszykarską tylko

okazjonalnie. Sukcesów na tym polu nie odnosił

 Piłkarze Sokoła na początku lat 30. zbierali cięgi, ale tuż przed wojną stanowili o sile wrzesińskiego futbolu. W roku 1938 grali nawet o klasę wyżej niż Victoria


18 stycznia 2013

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 21 k c a t S

Od ZWZ do AK Od poczÄ&#x2026;tku okupacji Naczelny WĂłdz dÄ&#x2026;ĹźyĹ&#x201A; do utworzenia w podbitym kraju jednolitej i powszechnej armii podziemnej. ZwiÄ&#x2026;zek Walki Zbrojnej juĹź we wrzeĹ&#x203A;niu 1941 zostaĹ&#x201A; wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czony w skĹ&#x201A;ad SiĹ&#x201A; Zbrojnych RP, a caĹ&#x201A;a struktura okreĹ&#x203A;lana byĹ&#x201A;a jako ZWZ-AK. Formalnie pierwszy czĹ&#x201A;on przestaĹ&#x201A; istnieÄ&#x2021; 14 lutego 1942 i od tego dnia obowiÄ&#x2026;zywaĹ&#x201A;a nazwa Armia Krajowa, podstawa SiĹ&#x201A; Zbrojnych w Kraju. W skad AK weszo ponad 70 rĂłnych organizacji i zwizkĂłw podziemnych, a wic konspiracja bya bardzo mocno zrĂłnicowana zarĂłwno pod wzgldem ideologicznym, jak i terytorialnym. W Wielkopolsce najliczniejsza bya Narodowa Organizacja Bojowa, sia zbrojna Stronnictwa Narodowego, pretendujca do miana armii ponaddzielnicowej. Po rozbiciu NOB jej miejsce zaja ogĂłlnonarodowa i endecka Narodowa Organizacja Wojskowa, ktĂłra miaa jednak ograniczone moliwoci dziaania i w listopadzie 1942 podporzdkowaa si Armii Krajowej. Docelowo dono do konspiracyjnej odbudowy si zbrojnych II Rzeczpospolitej i ju pod koniec 1941 ZWZ opracowa plan Odtworzenia Si Zbrojnych (OSZ), pozostajcy w mocy po powoaniu AK. Przewidywano odtworzenie 15 dywizji piechoty i 2 brygad kawalerii, w tym 17 dywizji piechoty. W Gnie nie utworzono orodek scaleniowy ktĂłry swoimi dalekosinymi planami obejmowa rĂłwnie obozy jenieckie, gĂłwnie Woldenberg (Dobiegniew). Jednoczenie tworzono obwody i inspektoraty AK, czyli struktury terenowe. ObwĂłd by ogniwem z grubsza powiatowym, natomiast inspektoraty obejmoway rejony mobilizacyjne, gdy powoywano je dla celĂłw odtworzeniowych W planach tych Wrzenia odgrywaa znaczc rol, gdy bya miastem garnizonowym, ale nie sprzyjaa temu struktura podziemia wrzesiskiego. LIESKE zaangaowa si w tworzenie komendy TON-u oraz zwizany by z NOB, a poza tym utrzymywa bliej nieokrelone kontakty z Okrgiem BatalionĂłw Chopskich w Poznaniu. W tym

Z teki StaĹ&#x201E;czyka JERZY HANDKE (1912-1944) zostaĹ&#x201A; zdekonspirowany w Lesznie i byĹ&#x201A; poszukiwany listami goĹ&#x201E;czymi. Ukrywano go w okolicach Ĺ&#x161;rody, a nastÄ&#x2122;pnie przerzucono do ChwaĹ&#x201A;kowic, gdzie funkcjonowaĹ&#x201A;a samodzielna komĂłrka AK. Ponowna dekonspiracja, ktĂłra pociÄ&#x2026;gnÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a za sobÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;mierÄ&#x2021; hitlerowskiego Ĺźandarma, spowodowaĹ&#x201A;a obĹ&#x201A;awÄ&#x2122;. ZginÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; z broniÄ&#x2026; w rÄ&#x2122;ku 20 lutego 1944 w rejonie Krzywej GĂłry.

 Por. Franciszek Hybza (1911-1944)

 Kpt. Wawrzyniec Mazany (1891-1942)

 Por. Franciszek Tata (1908-1943)

 Mjr Jan KamiĹ&#x201E;ski (1912-1944)

czasie istnia ju Inspektorat Rejonowy Pozna-WschĂłd krypt. â&#x20AC;&#x17E;Przemys Prawyâ&#x20AC;?, obejmujcy wschodni cz powiatu poznaskiego oraz powiat redzki, remski i miasto Jarocin. W planach byo objcie dziaalnoci rĂłwnie powiatu wrzesiskiego. Utworzono szkieletowy ObwĂłd Wrzenia, ktĂłrego komendantem mianowano chor. JERZEGO ANTCZAKA ps. â&#x20AC;&#x17E;Wolfâ&#x20AC;?. Caoci kierowa kpt. WAWRZYNIEC MAZANY ps. â&#x20AC;&#x17E;KrĂźgerâ&#x20AC;?. ANTCZAK nawiza odpowiednie kontakty na terenie Wrzeni, ale LIESKE odmĂłwi zoenia na jego rce przysigi. Na naszym terenie nie powoano wic adnej struktury ZWZ-AK, a dziaalno Inspektoratu zamara po aresztowaniu MAZANEGO, ktĂłry odznaczy si jeszcze w powstaniu wielkopolskim, walczc pod Szubinem i na caym froncie pĂłnocnym. Zosta rozstrzelany w zbiorowej egzekucji w Lasach Paldzkich 7 lipca 1942. MAZANY ju wczeniej prowadzi dziaania scaleniowe i by jednym z inicjatorĂłw utworzenia Inspektoratu Rejonowego w Gnie nie krypt. â&#x20AC;&#x17E;WojciechĂłwâ&#x20AC;?. Komendantem rejonowym by tam por. FRANCISZEK TATA, ktĂłry otrzyma zadanie utworzenia komend rejonowych w Gnie nie, Wrzeni, ninie i Mogilnie. Na terenie Wrzeni kontaktowa si z Szarymi Szeregami oraz ogniwem Tajnej Organizacji

Narodowej, ktĂłrej dowĂłdztwo pocztkowo dziaao wanie w Gnie nie. By to oficer zawodowy gnie nieskiego 69 pp, ale zwiza si z dywersj pozafrontow i w chwili wybuchu wojny by pracownikiem cywilnym Cukrowni Gniezno, nadrzdnej w stosunku do wrzesiskiej. Zosta aresztowany latem 1942 i stracony na mocy wyroku sdu dora nego w wizieniu rawickim 27 sierpnia 1943. Inspektorat Rejonowy w Gnie nie rozpocz dziaalno wiosn 1941. Po aresztowaniu TATY jego obowizki przej por. FRANCISZEK HYBZA ps. â&#x20AC;&#x17E;Marianâ&#x20AC;?. W 1935 zosta przeniesiony z 69 pp do wrzesiskiego 68 pp, gdzie dowodzi plutonem. Podczas kampanii wrzeniowej dowodzi 2 kompani 1 batalionu 68 pp i zosta ciko ranny podczas ostatniej szary kawaleryjskiej pod WĂłlk Wglow 23 wrzenia 1939, a do kampanii pracowa jako robotnik kolejowy w Gbarzewie. Do ZWZ zosta zaprzysiony 15 lutego 1940 i otrzyma zadanie zorganizowania obwodu we Wrzeni. Od 1942 by dowĂłdc zawizku OSZ 68 pp AK. Po dekonspiracji Inspektoratu by p.o. dowĂłdcy. Inspektoratu nie udao si jednak utrzyma przy yciu. HYBZA musia opuci Gniezno i od 1943 organizowa Samodzielny ObwĂłd AK w Mogilnie. Gestapo aresztowao

go 9 marca 1944. Zosta zamczony 1 czerwca 1944 w wizieniu policyjnym w abikowie. Samodzielny ObwĂłd AK Wrzenia krypt. â&#x20AC;&#x17E;Wiertarkaâ&#x20AC;? zosta ustanowiony w grudniu 1942, kiedy gestapo rozbio poznask komend ZWZ-AK, z ramienia ktĂłrej rozwija dziaalno ANTCZAK. Funkcj komendanta powierzono kpr. pchor. ANTONIEMU GENDKOWI, kierujcemu wrzesiskimi Szarymi Szeregami, ktĂłre od pocztku nie pretendoway do roli samodzielnej siy zbrojnej. Nie zdoano jednak rozwin szerszej dziaalnoci, gdy na pocztku 1943 nastpia dekonspiracja w poznaskim kierownictwie SzSz i doszo do masowych aresztowa, w tym we Wrzeni. Pozostaa wic ona na uboczu, gdy orodki gnie nieski i poznaski zostay rozbite, chocia w zaoeniu miaa by siedzib inspektoratu. Taki kierunkowy cel zakada rozkaz Okrgu Poznaskiego AK z 20 kwietnia 1942, powoujcy tymczasowy inspektorat w rodzie Wlkp. i obejmujcy rĂłwnie powiat remski. Inspektorat wrzesiski mia stanowi Rejon Pukowy Przysposobienia Wojskowego 68 pp i obejmowa trzy powiaty. Inspektoratem redzkim kierowa pocztkowo por. ALFRED FURMASKI (1909-1943), na polecenie ktĂłrego GENDEK przygotowa zrzutowisko w rejonie Miosawia. Pracowa jako robotnik leny pod faszywym nazwiskiem (by zbiegiem z transportu jenieckiego) i po aresztowaniu w leniczĂłwce Janowo zosta zamczony w abikowie. Mimo bestialskiego ledztwa nie ujawni niczego i Niemcy wypisali akt zgonu na faszywe nazwisko. W wyniku aresztowa redzkie ogniwo utracio rang inspektoratu i funkcjonowao jako samodzielny obwĂłd. Kierowa nim ppor. rez. BOLES AW PIETRZAK (1915-1981), ale dalsze aresztowania zmusiy go do ucieczki i przey wojn ukrywajc si w Kostrzynie Wlkp. ObwĂłd nosi kryptonim â&#x20AC;&#x17E;Szoryâ&#x20AC;? i dowodzony by przez kpt. JANA KAMISKIEGO, ktĂłry 7 czerwca 1944 zosta rozstrzelany w abikowie. â&#x20AC;&#x17E;Szoryâ&#x20AC;? byy struktur tymczasow i przejciow, stosujc zakaz kontaktĂłw z innymi ogniwami AK, gdy byy skrajnie zagroone dekonspiracj. Struktura ta, dowodzona z KĂłrnika, w styczniu 1945 odmĂłwia podporzdkowania si Komendzie Okrgu Poznaskiego AK i staa si baz, przynajmniej w teorii, dla podziemia antykomunistycznego. Wrzenia si rzeczy pozostaa osamotniona. W rzeczywistoci jednak â&#x20AC;&#x17E;Wiertarkaâ&#x20AC;? utracia zdolno organizacyjno-konspiracyjn duo wczeniej, ju po aresztowaniu GENDKA w czerwcu 1943. Prawd mĂłwic nie byo to ogniwo zbyt wiele znaczce w podziemiu wielkopolskim, ale dotyczy to nie tyle aspektu populacyjnego, co strukturalnego, gdy Wrzenia miaa do szczegĂłlne pooenie terytorialne. Nie dosza rĂłwnie do skutku nominacja na komendanta obwodu por. JERZEGO HANDKEGO, b. komendanta ZWZ w Lesznie, ale zdekonspirowanego i przerzuconego na teren powiatu wrzesiskiego. Jego tragiczne losy upamitnia tablica odsonita we wrzeniu 2012 w Krzywej GĂłrze (ramka).


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

22 Sport

www.wrzesnia.info.pl

P I Ł K A S I AT K O WA

Kaliszanie zawsze groźni Krispol w pierwszej rundzie gładko ograł w Kaliszu miejscowy MKS. Teraz przychodzi czas rewanżu. Przeciwnik walczy o miejsce w czwórce – i choćby dlatego tanio skóry nie sprzeda. Od wielu lat trwa pod siatk wrzesisko-kaliska rywalizacja – najpierw w trzeciej, a od sezonu 2009/2010 ju w drugiej lidze. Nasi rywale grali najpierw w barwach Grzeków, pó niej Colmana, a od dwóch sezonów wystpuj jako MKS Kalisz. Sobotni przeciwnicy s w grupie tych nielicznych zespoów, które maj z Krispolem dodatni bilans meczów. Obie druyny gray w II lidze siedmiokrotnie. Cztery razy wygrywali kaliszanie, trzykrotnie gór byli wrzenianie. Na trzy spotka-

Krispol Września

MKS Kalisz

MECZ II LIGI – hala ul. Sowackiego sobota, 19 stycznia, godz. 18.00

nia w hali przy Sowackiego tylko raz udao si nam wygra. W tych wszystkich meczach Krispol moe poszczyci si jedynie lepszym stosunkiem setów (15:13). Trenerzy Marian Durlej i Andrzej Pócienniczak roszuj waciwie dziesitk zawodników. Najczciej mecze rozpoczynaj skadem: Micha Pkalski (rozgrywajcy), Bartosz azarowicz (atakujcy), Micha Lipa i Bartosz Konieczny (rodkowi), Dawid Kowalewski i Krzysztof Porada (przyjmujcy) oraz Micha Wro-

niecki (libero). Na zmiany wchodz: Mateusz Skadubowicz, Jakub Klimaski i Jakub Rohnka. Kaliszanie to bardzo mody zespó. Najstarszy zawodnik wyjciowej siódemki ma zaledwie 22 lata. Si druyny jest przynoszca punkty zagrywka. Jeeli serwis nie wychodzi siatkarzom MKS-u – jak miao to miejsce w kaliskim meczu z Krispolem – to druyna ma wielkie kopoty. Zadanie siatkarzy trenera Krzysztofa Wójcika jest proste: wygra i wy- W Kaliszu w pierwszej rundzie poszło Krispolowi nadspodziewanie łatwo równa bilans meczów.

Siatkarze biegali po światełko W 21-godzinnej Sztafecie Po wiateko do Nieba, organizowanej przez Klub Biegacza Kosynier, nie zabrako równie modych siatkarzy klubu Progress i zawodników Krispolu Wrzenia. Siatkarze tradycyjnie ju przyczyli si do akcji Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. W sobot 12 stycznia, podczas meczu z LO MS winoujcie, kady kibic pomaraczowych mia moliwo wylicytowania dwóch koszulek z autografami wszystkich zawodników Krispolu. Ze sprzeday klubowych trykotów kasa WO P-u zostaa zasilona kwot 180 z. Dziaacze klubu na dobroczynny cel postanowili przeznaczy równie wpyw ze sprzeday sobotnich biletów wstpu na mecz. W niedziel zebrane pienidze w kwocie

500 z zostay przekazane przez kapitana druyny Krispolu wolontariuszom we Wrzesiskim Orodku Kultury. Równie w niedziel, o godzinie 13.00, na stadionie przy ulicy Kaliskiej zawodnicy Progressu i Krispolu – wraz z Klubem Kibica – doczyli do biegaczy 21-godzinnej Sztafety Po wiateko do Nieba. – Z udziau w akcji WO P mielimy wiele radoci. Nasz klub od dawna ju bierze udzia w finale tej imprezy. Nie traktowalimy wyjcia zawodników i kierownictwa druyny na bieni jako obowizku. To czysta przyjemno. Pomimo „lu niejszego” tygodnia cay czas mamy na uwadze gówny cel, jakim jest awans. Przed nami trudny mecz z Kaliszem – przypomina czonek za- Popierając inicjatywę KB Kosynier, siatkarze Krispolu po wygraniu sobotniego meczu pojawili się w niedzielę na bieżni stadionu Fot. archiwum rzdu Krispolu Robert Wardak. SPONSORZY

Wytypuj wynik i wygraj cenną nagrodę Rozdalimy ju wiele nagród w Konkursie Typerów. W najblisz sobot nadarzy si okazja signicia po nastpne. Aby mie szans na wygran, naley trafnie wytypowa wynik najbliszego meczu Krispolu z MKSem Kalisz i przesa go SMS-em pod numer 7148. Wiadomo mona wysya od pitku rana do momentu rozpoczcia drugiego seta sobotniego pojedynku. Koszt jednego SMS-a to zaledwie 1 zoty plus 23 groszy VAT-u. Wygrywa 10. i 40. SMS z prawidowo wytypowanym wynikiem spotkania. Tre wiadomoci powinna np. brzmie: Ww.3:2 (jeeli typujemy zwycistwo Krispolu w tajbreku), albo Ww.1:3 (gdy spodziewamy si poraki w czterech partiach). Nazwiska zwycizców ogosimy zaraz po ostatnim gwizdku sdziego. Wówczas te wrczymy ufundowane przez Powiatowy Bank Spódzielczy nagrody. Cennych niespodzianek mog te spodziewa si laureaci z ubiegego tygodnia. Uczestników naszej zabawy zachcamy do przeczytania regulaminu. Jego pena wersja znajduje si na portalu www.wrzesnia.info.pl.

7148 wysyajc SMS pod ten numer telefonu, mona wygra nagrody w Konkursie Typerów


18 stycznia 2013

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Gościnna Sparta

 Choć gospodarze nie uplasowali się w czołówce, turniej okazał się sukcesem organizacyjnym Triumfatorem pierwszego turnieju piłki halowej organizowanego przez SpartęSklejkę Orzechowo okazały się rezerwy Polonii Środa Wlkp. Zgodnie z zapowiedziami pierwszy halowy turniej piki nonej „Sklejka Cup 2013” zgromadzi na starcie osiem druyn, które podzielono na dwie grupy. Rywalizacja o zwycistwo w grupie A okazaa si niezwykle zacita. Ostatecznie zwyciya Polonia

roda przed Phytopharm Klka. W grupie B bardzo dobrze od samego pocztku spisywali si Oldboys Wrzenia. Na drugiej pozycji uplasowaa si Unia Swarzdz.

W dalszej czci turnieju druyny odpowiadajce sobie miejscami zajtymi w grupie walczyy o lokaty w klasyfikacji kocowej. Gospodarzom turnieju przyszo walczy o kocowe pozycje w klasyfikacji. Pierwszy skad z Orzechowa po zwycistwie nad Orlikiem Miosaw wywalczy ostatecznie pit lokat. W pojedynku o trzecie miejsce Phytopharm Klka po rzutach karnych pokona Uni Swarzdz. Bdcy rewelacj turnieju zespó Oldboys Wrzenia musia w meczu finaowym uzna wyszo Polonii roda. Mecz o 7. miejsce KS Gniezno – Sparta II 4:2 Mecz o 5. miejsce Sparta I – Orlik Miosaw 2:1 Mecz o 3. miejsce Klka – Unia Swarzdz 4:4 (4:3 k)

Fot. RC

Fina Polonia – Oldboys Wrzenia 4:2 – Poniewa by to pierwszy turniej organizowany przez nasz klub, bardziej zaleao nam na dobrej organizacji ni na wyniku sportowym. Myl, e wszystko udao si znakomicie, o czym wiadczy moe zapewnienie zarzdcy OZPS o woli organizowania kolejnego turnieju w przyszym roku i deklaracje chci uczestnictwa druyn, które do nas przyjechay – ocenia prezes SpartySklejki Krzysztof Nowak. Po zakoczeniu turnieju oprócz nagród zespoowych przyznano dwa wyrónienia indywidualne. Najlepszym strzelcem okaza si Waldemar Przysiuda (Oldboys Wrzenia), a najlepszym bramkarzem Sebastian Florkowski (Sparta I). RC

Wyniki – sport w skrócie Ruszył cykl turniejów tenisowych „U Kazia”

23

Nieudany atak kadetek Olimpu na finał Marzenia o udziale w finale wojewódzkim kadetki Olimpu bd musiay przeoy na przyszy rok. Sparta Zotów okazaa si dla wrzenianek przeciwnikiem nie do przejcia. Rewanowe spotkanie pomidzy kadetkami UKS Olimp i Sparty Zotów odbyo si w minion niedziel w hali Gimnazjum nr 2. Tydzie wczeniej wrzenianki przegray w Zotowie w trzech setach i tylko wygrana w takim samym stosunku dawaa szanse na awans do finau wojewódzkiego. Przegrany wysoko przez siatkarki Olimpu pierwszy set od razu przesdzi spraw awansu. Kompletny brak przyjcia zagrywki i bdy w ataku spowodoway, e siatkarki Olimpu nie nawizay walki ani przez moment. Wysoki poziom, jaki prezentuje zespó ze Zotowa, lokuje go w gronie murowanych kandydatów do zotego medalu. – Mimo poraki dziewczynom nale si sowa pochway za gr w meczach wczeniejszych. Przed sezonem, startujc w gronie osiemnastu zespoów, zakadalimy walk o miejsca 9-12. Okazao si, e zajmiemy miejsce o grup wyej. Po porace ze Zotowem bdziemy gra z Amberem Kalisz o miejsca 5-8 w województwie. Biorc pod uwag to, e gramy rocznikiem modszym, oceniam osignity wynik jako sukces – przedstawia trener Szymon Stefaski. – Oprócz udziau w rozgrywkach klubowych nasze dziewczyny bardzo dobrze zaprezentoway si take w rozgrywkach szkolnych. Reprezentujc Gimnazjum nr 2, najpierw bez problemu wygray pófina powiatu. W rod 9 stycznia w Czeszewie odby si powiatowy fina. Nasze dziewczta w pokonanym polu zo-

 Szanse kadetek Olimpu w przyszłym

sezonie zdecydowanie wzrosną. Będą rywalizować ze swoim rocznikiem Fot. RC

stawiy reprezentantki Gimnazjum z Miosawia i Gimnazjum z Orzechowa, wygrywajc w obu meczach po 2:0. Z tymi druynami trudno nam byo si upora od kilku lat – dodaje jeszcze trener. UKS Olimp gra w skadzie: Joanna Rajca (k), Klaudia Caa, Paulina Jaroszewska, Klaudia Gowacka, Magdalena Bukowiecka, Karolina Stelmach, Jagoda Haremska, Roksana Haremza, Klaudia Rozynek, Zofia Morawska, Daria Grzegorska, Agata Póról, Monika Duszyska. Robert Czerniak

Historyczny turniej pierwszy raz w nowym miejscu

PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn – XII kolejka Krispol Września – LO MS Świnoujście 3:0 (25:14, 25:12, 25:17) MKS Kalisz – GTPS Gorzów 3:0 Sobieski Żagań – Orzeł Międzyrzecz 3:1 Morze Szczecin – AZS UZ Zielona Góra 3:0 Olimpia Sulęcin – pauza 1. Krispol Września 2. AZS UZ Zielona Góra 3. MKS Kalisz 4. Sobieski-Arena Żagań 5. Olimpia Sulęcin 6. Morze Bałtyk Szczecin 7. GTPS Gorzów Wlkp. 8. Orzeł Międzyrzecz 9. LO MS Świnoujście

11 12 11 10 10 10 11 11 12

XIII kolejka – 19 stycznia 18.00 Krispol Września – MKS Kalisz

28 23 21 20 20 19 11 5 0

30:8 25:18 21:13 25:15 24:15 21:14 16:23 8:30 2:36

Zbigniew Tobolski (na zdjęciu w środku) został zwycięzcą pierwszego z cyklu turniejów singla mężczyzn, który 11-13 stycznia rozgrywany był na kortach w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Kazia” w Czeszewie. Drugie miejsce wywalczył Mirosław Borodo (z lewej), a trzecie Piotr Gabryelczyk. Kolejny turniej już 9-10 lutego. KUL

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Małecki (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Joanna Goździewicz, Damian Idzikowski, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk; Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Krzysztof Liberkowski, Artur Korpik, Katarzyna Pawłowska. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, 61 640 24 25, tel./fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10 400

Trwają zmagania siatkarzy w ramach 39. Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. Po raz pierwszy turniej rozgrywany jest w nowej hali w Bugaju, a nie w małej sali gimnastycznej miłosławskiego gimnazjum. Zawodnicy mają spore pole do popisu. Więcej na wrzesnia.info.pl, w zakładce Miłosław. KUL

Przysiuda wraca do Słupcy Po pórocznej przygodzie w roli asystenta pierwszego trenera Warty Pozna Waldemar Przysiuda wraca do prowadzenia czwartoligowego SKP Supca. Powodem rezygnacji z pracy w Warcie Pozna, wobec powanych kopotów poznaskiego klubu, by dla

wrzenianina brak osoby, która podjaby wic decyzj i konkretnie sprecyzowaa, na jakim stanowisku miaby by bdzie zatrudniony. Wczeniej Przysiuda przez ponad dwa sezony prowadzi czwartoligow Victori Wrzenia i pó roku pracowa z SKP Supca. RC


PiĹ&#x201A;ka siatkowa s. 22

Siatkarze Krispolu wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyli siÄ&#x2122; do akcji WOĹ&#x161;P

PiĹ&#x201A;ka noĹźna s. 23

Lekkoatletyka s. 23

Ĺ&#x161;redzianie skorzystali z goĹ&#x203A;cinnej hali orzechowskiej Sparty

FinaĹ&#x201A; wojewĂłdzki nie dla kadetek Olimpu. Jeszcze przyjdzie czas

Puchar dla Polonii Ĺ&#x161;roda Polonia Ĺ&#x161;roda Wielkopolska wygraĹ&#x201A;a kolejny turniej halĂłwki organizowany przez VictoriÄ&#x2122;. Wrzenianom nie udao si powtĂłrzy ubiegorocznego sukcesu, ale i tak wypadli bardzo dobrze â&#x20AC;&#x201C; zajli pozostae miejsca na podium. W turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wrzenia wzio udzia sze druyn. W grupie A, oprĂłcz pierwszego zespou Victorii, do rywalizacji przystpiy Calisia Kalisz i Mieszko Gniezno. W grupie B walczy natomiast drugi zespĂł wrzenian wraz z Poloni roda i Pogoni Mogilno. Tegoroczny turniej byĹ&#x201A; pierwszym krokiem w przygotowaniach Victorii Fot. RC Remis Victorii I z Mieszkiem i wy- do walki o awans do III ligi â&#x20AC;&#x201C; co oficjalnie zapowiada zarzÄ&#x2026;d klubu

grana z Calisi zapewniy wrzenianom wyjcie z grupy na pierwszym miejscu. Prawo gry w pĂłfinale wywalczyli sobie take gracze z Kalisza. W drugiej grupie sytuacja bya o wiele bardziej skomplikowana. O tym, kto bdzie drugim pĂłfinalist i jakie zajmie miejsce, decydowa ostatni mecz pomidzy Pogoni a Poloni. W kocĂłwce decydujce gole potrafia zdoby Polonia, i to zespĂł ze rody okaza si zwycizc grupy. Na drugim miejscu uplasowaa si Victoria II. Pech wrzenian polega na tym, e oba zespoy Victorii wystpiy przeciwko sobie w pierwszym z pĂłfinaĂłw. Kiedy po upywie niespena dwĂłch minut pierwszy skad Victorii prowadzi 2:0, wydawao si, e modzi gracze drugiego zespou s skazani na wysok porak. Victoria II po trafieniu Macieja Matuszaka na 4:4 w ostatniej sekundzie meczu zdoaa jednak wyrĂłwna i o wyniku kocowym musiay decydowa rzuty karne. Lepsi w tym elemencie okazali si gracze pierwszego

zespou, wygrywajc 11:10. W drugim pĂłfinale Polonia pewnie pokonaa Calisi 4:1. W pojedynku o trzecie miejsce pikarze Victorii II nie ulkli si graczy z Kalisza. Ostateczny cios, decydujcy o zwycistwie w meczu, zada pikarzom Sawomira Majaka Patryk Buczkowski. Ju na pocztku meczu finaowego Victoria I znalaza si w duych opaach. W niespena 2 minuty zawodnicy Polonii zdoali dwukrotnie pokona Tobiasza Nowickiego. Na pocztku drugiej poowy Maciej Lisiecki doprowadzi do remisu 2:2. Gol przesdzajcy o zwycistwie w turnieju Polonia zdobya na 3 minuty przed kocem spotkania, wykorzystujc rzut karny przyznany za zagranie rk Davida Topolskiego. Mecz o 5. miejsce Mieszko â&#x20AC;&#x201C; Pogo 4:4 (1:2 k) Mecz o 3. miejsce Victoria II â&#x20AC;&#x201C; Calisia Kalisz 2:1 Fina Victoria I â&#x20AC;&#x201C; Polonia roda 2:3 Robert Czerniak

Planowe zwyciÄ&#x2122;stwo Krispolu z mĹ&#x201A;odzieĹźÄ&#x2026; ze Ĺ&#x161;winoujĹ&#x203A;cia Nieco ponad godzinÄ&#x2122; trwaĹ&#x201A; pojedynek Krispolu z LO MS Ĺ&#x161;winoujĹ&#x203A;cie. Zgodnie z oczekiwaniami, goĹ&#x203A;cie nie byli w stanie stawiÄ&#x2021; wrzeĹ&#x203A;nianom Ĺźadnego oporu. LO MS winoujcie, zajmujce ostatnie miejsce w tabeli, z dorobkiem zaledwie dwĂłch wygranych setĂłw w 10 meczach, z zaoenia byo dla Krispolu przeciwnikiem treningowym. Trener Krzysztof WĂłjcik mĂłg wystawi do gry zawodnikĂłw, ktĂłrzy do tej pory duo czasu spdzali na awce rezerwowych, a tym najbardziej obcionym da odpocz. Reklama

11 kg

]GRZR]HPÂą]ĂĄ QDVWDFML/3*Âą]ĂĄ

61 436 16 55 794 989 112

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.

 Sobotni mecz byĹ&#x201A; okazjÄ&#x2026; do przetestowania rezerwowych Krispolu

Fot. RC

Na boisku w ogĂłle nie pojawili si: Marcin Iglewski, Piotr Skrok i Pawe Mazowski. W skadzie, ktĂłry do koca spotkania nie uleg adnej zmianie, znale li si za to: na rozegraniu Krystian Kempiski, na ataku Kacper Gajowczyk, a rol przyjmujcych speniali Micha Paniczyk i Wojciech Dziurkowski. Od samego pocztku pierwszego seta Krispol wypracowa sobie kilkupunktow przewag, ktĂłr systematycznie powiksza. Gocie starali si bardzo ryzykowa zagrywk, ale nie potrafili wyrzdzi wrzenianom adnej krzywdy. W rezultacie oddali kilka punktĂłw za darmo. W kocĂłwce Krispol cztery razy z rzdu potrafi skutecznie zagra blokiem, a set

zakoczy si po bdzie wasnym przyjezdnych. Druga partia miaa identyczny przebieg, jak pierwsza. Krispol szybko doprowadzi do stanu 14:4. Ostatnie cztery punkty tego seta wrzenianie zdobyli przy zagrywce Tomasza Narowskiego. Na pocztku trzeciej partii przyjezdni po raz pierwszy i ostatni w tym pojedynku wyszli na prowadzenie (3:2). Potem przewaga Krispolu rosa systematycznie. Jednostronnie przebiegajcy mecz, po kilku punktach z rzdu dla wrzenian, tzw. gwo dziem w trzeci metr zakoczy Paniczyk. Krispol â&#x20AC;&#x201C; LO MS winoujcie 3:0 (25:14, 25:12, 25:17) RC


sRGSRQDGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

"We We"

3FTUBVSBDKBt8JOJBSOJB t4LMFQ8JOJBSTLJ

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 61 436 52 70

tQS[ZKÇ&#x2014;DJBXFTFMOF tLPNVOJFtDIS[DJOZ tPTJFNOBTULJtKVCJMFVT[F

WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 7 tel. 61 640 21 00, 516 066 499 e-mail: list@restauracja-winiarnia-wewe.pl www.restauracja-winiarnia-wewe.pl

Gas-383

ISSN 2080-4008

Zapraszamy od wtorku do niedzieli od 1230 do 2200

NOWE OSIEDLE

SPECJALISTA

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska

hipotecznych i konsolidacyjnych

od kredytĂłw

Gas-337

18 stycznia 2013 NR 3 (1185/XXIV) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl

Niedzielne obiady

"jesz ile chcesz"

Kre-343

www.aberto.pl tel. 500-063-120

zaprasza na obiady w formie bufetu szwedzkiego - szeroki wybĂłr potraw! Cena bufetu 35 zĹ&#x201A; od osoby, dzieci do 10 lat - 20 zĹ&#x201A;, dzieci do 3 lat - menu gratis.

Trwa sprzedaĹź II etapu.

Zapraszamy w kaĹźdÄ&#x2026; niedzielÄ&#x2122; w godz. 13.00-16.00

Atrakcyjne mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe OdbiĂłr czerwiec 2013

W sprzedaĹźy rĂłwnieĹź mieszkania w III i IV etapie budowy

OKAZJA!

Bd-410

tPTUBUOJFNJFT[LBOJBX*FUBQJF w atrakcyjnych cenach tMPLBMFVČ&#x2C6;ZULPXF XCVEZOLVQS[ZVM'SPNCPSTLJFK


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

https://www.facebook.com/KropkaWydawnictwo

ZAPISY

NOWE I UĹťYWANE Z GWARANCJÄ&#x201E;, TERMOIZOLOWANE, zĹ&#x201A;om akumulatorowy odliczamy od ceny zakupu, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 61-4361-019; 724-074-025

T!,4 ()(# /!!  $ ("#4 opieka nad kluczowymi Klientami firmy aktywne pozyskiwanie nowych klientĂłw  dla KlientĂłw kluczowych przygotowywanie ofert negocjowanie warunkĂłw umĂłw #"!4    na podobnym stanowisku   relacji interpersonalnych   niemieckiego lub/i angielskiego Osoby zainteresowane prosimy   

 ! ($D' ! lub kontakt pod numerem tel. @<A A =<=C 039. "   ! !# $%  &    ' '  ' ' !   ( &  )  * +,*-0*,1 2' 3 ' 2 '( 3* )* 4 566 * 006$

Sa-287

Pra-1771

Miejsce pracy: PROGRES CNC S.C., 6.#" # Q& # # 

AutozĹ&#x201A;omowanie

Â&#x201E; KPL. KĂ&#x201C;L ZIMOWYCH AUDI A6, A4 15 CALI 300 ZĹ TEL. 500-614-490 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dostawcze auto! Stan oraz marka obojÄ&#x2122;tna! 500-656-104 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;, dojazd do klienta 511-335-102 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; seicento I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 662-927-637 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki. tel. 61-64-29-168 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel astra 1,4, 93 r., 603-775-28 Â&#x201E; Opel corsa D 1,3 CDTI 2011 r. 5-drzwiowy, 694-622-620 Â&#x201E; Passat kombi 95 r TD 507-183-128 Â&#x201E; Peugeot 106 1,1 benzyna 97 r. 696-441-177 Â&#x201E; Renault clio 1,9 CDTI 2000 r. 603-238-731 Â&#x201E; SKUP MOTOCYKLI I QUADĂ&#x201C;W; WSZYSTKIE MARKI; ROCZNIKI POWYĹťEJ 1995; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;; TEL 798-283-772 Â&#x201E; SKUP ROZBITYCH I USZKODZONYCH SAMOCHODĂ&#x201C;W; ODBIĂ&#x201C;R OD KLIENTA; TEL 508-085-181 Â&#x201E; SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W OSOBOWYCH I BUSĂ&#x201C;W; MOGÄ&#x201E; BYÄ&#x2020; USZKODZONE; NIESPRAWNE; BEZ OC I PRZEGLÄ&#x201E;DU; 798-283-772 Â&#x201E; SKUP WSZYSTKICH SAMOCHODĂ&#x201C;W; TEL. 508-085-191 Â&#x201E; Sprzedam clio II i astra II, 692-357-908 Â&#x201E; SPRZEDAM CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI AUDI A6 99 ROK SEDAN 1,8 TURBO AUTOMAT TEL. 500-614-490 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo 96 rok, 506-367-708 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; do Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gania opon, 888-170-144

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

609-181-833 693-836-683

Mechanika samochodowa

Zomowanie pojazdĂłw

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

Skup zomu

Â&#x201E; Sprzedam octavia, 2001 rok, 2,0 benzyna, 606-377-925 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa C, 1,3 CDTI, 2006 rok, 1 wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 507-308-632 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 99 r., 5.400 zĹ&#x201A;, 608-483-171 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 225x70x16C 4 szt. 500 zĹ&#x201A;, 690-006-501 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2000/2001 r., 691-928-660 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 96 rok, 1,2, 3 drzwi, 1.300, 609-196-094 Â&#x201E; Sprzedam renault scenik 2000 r. 1,6 benz. 605-559-801 Â&#x201E; Sprzedam seicento 1,1 VAN 2000 r., 2.800 zĹ&#x201A;, 799-146-642 Â&#x201E; Sprzedam seicento 1,1, 2003r., 511-429-975 Â&#x201E; Sprzedam suzuki baleno, 1,6, 95 rok, 2.200, 609-196-094 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift 1,3, benzyna comfort 4x4, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 2007 r., 53.000 km, 698-408-828 Â&#x201E; Sprzedam vectra kombi 99 r., 1,6, gaz, 509-836-295 Â&#x201E; Sprzedam VW golf 1,4 benzyna, 3 drzwiowy, 1999 rok, srebrny metalik, 609-022-290 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 1,2 2004 r. 667-135-104 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 2002 rok, 150 tys. km, czarna perĹ&#x201A;a, tel. 694-548-296 Â&#x201E; Tapicerstwo samochodowe, podsufitki, kierownice, siedzenia do ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli, naprawa wymiana tapicerki,naprawa odnawianie skĂłry meblowej i samochodowej, 501-027-680; www.tapicerstwo-samochodowe.com,pl Â&#x201E; VW polo 96 r., 888-170-144 Â&#x201E; VW polo, 1,4TDI, 2006 r, 604-355-0321 Â&#x201E; WĂłzki widĹ&#x201A;owe Linde H25, GPW, stary 1142 na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, BW735 89 r. 505-058-019

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala produkcyjna 241 m kw + dziaĹ&#x201A;ka, 698-289-633 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka 502-673-809 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni, 606-683-705 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 602-86-33-30 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal tanio 692-749-196 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy 12,5 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni przy Rynku, 650 zĹ&#x201A; brutto 503-558-919 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 667-172-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone, 501-466-597 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, 721-047986 (dzwoniÄ&#x2021; po godz.15) Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowa kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni i 2-pokojowe, 535-784-765, 61-4365-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie, 1 piÄ&#x2122;tro na osiedlu Winogrady w Poznaniu. Dwupokojowe, i 48 mkw, w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone z wyjĹ&#x203A;ciem na taras. Proponowany koszt 1.350 zĹ&#x201A; + czynsz. 880-406-794 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia umeblowane i wyposaĹźone: 3-pokojowe Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej, kawalerka SĹ&#x201A;owackiego 723-434-688 Â&#x201E; Dom - stan surowy. 100/864 mkw, gm. Ĺ&#x161;roda Wlkp., tel. 691-707-055

Â&#x201E; HIPOTECZNE KREDYTY- FACHOWO 511-074-467 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde mieszkanie lub dom z dowolnym problemem prawnym moĹźe byÄ&#x2021; zadĹ&#x201A;uĹźone, do remontu, z lokatorami, w trakcie eksmisji, spĂłĹ&#x201A;dzielcze, lokatorskie, wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe, komunalne itp. tel. 515-168-844 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dziaĹ&#x201A;ki letniskowe, grunt rolny pod zabudowÄ&#x2122; - jezioro powidzkie przy trasie, uzbrojone, Tomiszewo, Kosewo, Skrzynka, Anastazewo, 663-641-041 Pilnie sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane i rekreÂ&#x201E; acyjne w Kosewie (j. powidzkie i kosewskie), 607-922-519 Â&#x201E; PokĂłj do wynajecia, 61-4361-573 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; pokoju tel. 691-307-312 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj osobÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; 514-087-776 Â&#x201E; Sprzedam dom 110 mkw, Mankowo, 514-417-225 Â&#x201E; Sprzedam dom 220 mkw +pomieszczenia gospodarcze do 200 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 570 mkw, ul. KosynierĂłw, 602-794-937 Â&#x201E; Sprzedam dom do remontu (150 mkw) z projektem na 2 mieszkania, dziaĹ&#x201A;ka 400 mkw, KoĹ&#x203A;ciuszki 504-074-724 Â&#x201E; Sprzedam dom w Bierzglinku, 500-368-876 Â&#x201E; Sprzedam dom z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; lub tylnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;ki z budynkiem gospodarczym, 604-633-760 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Psarach Polskich, 61-4366-590 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; ( z projektem zabudowy na dom wielorodzinny) 570 mkw KoĹ&#x203A;ciuszki, 504-074-724 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; (prÄ&#x2026;d, woda, ogrodzona), 514-055-168 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 950 mkw, Psary Polskie - blisko drogi prowadzÄ&#x2026;cej w kierunku Czerniejewa. Na dziaĹ&#x201A;ce przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze energetyczne i wodociÄ&#x2026;gowe, tel. 511-509-279 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Sokolnikach 667-116-411 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; - docelowo budowlana, 500 mkw, WiĹ&#x203A;niowa, 889-003-255 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Gutowie MaĹ&#x201A;ym 609-102-079 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w WÄ&#x2122;gierkach 661-918-640 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane od 800 do 1400 mkw, 507-839-490 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane tanio, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, tel. 663-243-471 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zabudowy w centrum Kaczanowa, gaz, woda, prÄ&#x2026;d, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie 2870 mkw, 60 zĹ&#x201A;/mkw, 885-369-009 Â&#x201E; Sprzedam kawalerkÄ&#x2122;, 692-051-300 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; od IX.2013 mieszkanie 75 mkw + suszarnia, garaĹź, ogrĂłd z basenem. Mieszkanie na I piÄ&#x2122;trze, w bloku szeĹ&#x203A;ciorodzinnym, z duĹźym balkonem, niezaleĹźnym c.o., 7 km od WrzeĹ&#x203A;ni, w spokojnej okolicy, w bezpoĹ&#x203A;rednim sÄ&#x2026;siedztwie szkoĹ&#x201A;y, placu zabaw i boisk, 700 m od lasu, tel. 668-811-482

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana w Bierzglinku, 1050 mkw, w sÄ&#x2026;siedztwie gaz, prÄ&#x2026;d, woda, wymiary dziaĹ&#x201A;ki 21x50 m, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo ogrodzona, plan zagospodarowania przestrzennego, 608-689-207

WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane w Pyzdrach, 665-244-351

F.H.U

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD

MaWiD

:U]HÂąQLD5\QHN 

Gutowo Wielkie 8 t[BÇ´XJBED[FOJBtTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU(3"5*4 tQS[ZKNVKFNZ357"(% tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

61 4366 232, 609 538 301

tel. 61 4377-228

694-667-625

   

    !"

\CRTCU\CPCMQPVTQNPG DCFCPKCFKCIPQUV[E\PGRQLC\FĂ?Y VGN RQPRVUQDQVC

&KFHV]NXSLÞVSU]HGDÞ Z\QDMùÞ" 6SUyEXM]QDPL]DXIDMQDV]HM ZLHG]\LGR¹ZLDGF]HQLX

Roz-1372

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; AAA AUTO-SKUP SAMOCHODĂ&#x201C;W CAĹ YCH I USZKODZONYCH; PĹ ATNE GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E; ;UMOWA + ZWROT UBEZPIECZENIA;TEL 512-532-154 Â&#x201E; ASTRA II KOMBI 1,7 DIESEL 2001 ROK SPROWADZONY Z NIEMIEC 7.600 ZĹ , FIAT PUNTO 2003 ROK 5 DRZWI BOGATE WYPOSAĹťENIE SPROWADZONY Z NIEMIEC 7.900 ZĹ ; SKODA FABIA 1,2 i 2010 ROK SPROWADZONA Z NIEMIEC 20.900 ZĹ , WWW.AUTO-NEKLA.OTOMOTO.PL TEL 500-614-490 Â&#x201E; AUDI A 4, 1,8 gaz, 4.800 zĹ&#x201A;, 609-318-784 Â&#x201E; Audi A6 99 r. 1,8 T â&#x20AC;&#x153;anglikâ&#x20AC;? z opĹ&#x201A;atami na rok, ford puma 1,4 99 r. 662-907-296

Specjalista ,A%$&:  7B$&

AKUMULATORY

Sa-475

Â&#x201E; Zwrot podatku z pracy, rodzinne, urlopowe, emerytalne - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, Belgia, 71-385-20-18, 601-75-97-97

Â&#x201E; Angielski, dojeĹźdĹźam, 609-414-029 Â&#x201E; Chemia korepetycje, przygotowanie do matury, 889-364-019 Â&#x201E; Korepetycje j. niemiecki, tĹ&#x201A;umacz przysiÄ&#x2122;gĹ&#x201A;y (12 lat w Niemczech) 35 zĹ&#x201A; 787-699-474 Â&#x201E; Korepetycje z matematyki, 661-831-624 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Prace maturalne i inne, 661-242-557 Edu-562

Â&#x201E; FIRMA TRANSPORTOWA ZATRUDNI KIEROWCÄ&#x2DC; KAT. C+E, PRACA KRAJ, TEL. 603-694-241 KREDYTY HIPOTECZNE BEZ PROWIZJI Â&#x201E; 511-074-467 Â&#x201E; Poszukujemy osĂłb do dziaĹ&#x201A;u sprzedaĹźy - telemarketing, 797-626-961 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; autobusu 505-058-019 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; do pracy w gastronomii, wymagane prawo jazdy, 501-466-597 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; grajacÄ&#x2026; na saksofonie, 539-482-018 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; piekarza - ciastowy, praca od 16 do 23.30, dogodny dojazd 603-401-949 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pĹ&#x201A;ytkarzy, montaĹźystĂłw sufitĂłw i szpachlarzy 782-461-035 Â&#x201E; Restauracja Margeritta przyjmie do pracy kierowcÄ&#x2122;. CV ze zdjÄ&#x2122;ciem skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w restauracji przy ul. Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia. Â&#x201E; Sklep odzieĹźowy we WrzeĹ&#x203A;ni zatrudni sprzedawcÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem w handlu. CV ze zdjÄ&#x2122;ciem prosimy kierowaÄ&#x2021; na adres sklepodziezowy0@o2.pl. Szukam wokalistki 695-476-712 Â&#x201E; Â&#x201E; Targor-Truck Sp. z o.o. zatrudni kierowcÄ&#x2122; kat. C+E (trasy bliskie Niemcy) tel. kontaktowy 509-362-934 lub 506-016-027, podania + CV na m.rosiak@targor-truck.pl Â&#x201E; W zwiÄ&#x2026;zku z dynamicznym rozwojem ďŹ rmy zatrudniÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczone krawcowe do szycia tapicerki meblowej, 691-761-664 Â&#x201E; Z ORIFLAME jako konsultantka: dorobisz, zarobisz. WyĹ&#x203A;lij SMS na numer 603-959-031 z imieniem i nazwiskiem. Oddzwonimy. Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem 605-236-057 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; doĹ&#x203A;wiadczonego fryzjera/fryzjerkÄ&#x2122;, CV prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na adres Salon Fryzur ul. Wielkopolska 2, WrzeĹ&#x203A;nia, 512-223-327 ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. C+E, w transporcie kraÂ&#x201E; jowym, tel. 665-550-509 lub 61 4366-105. Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE, kraj, 501-618-163 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer meblowo-samochodowy, Stasiewskiego 16, 501-027-680

Â&#x201E; Auto skup, wszystkie do 3.000, skupujemy rĂłwnieĹź spawarki wirowe, 782-012-861 Â&#x201E; AUTO-SKUP; WSZYSTKIE SAMOCHODY; WYSOKIE CENY; UMOWA DO WYREJ ;TEL 888-353-184 Â&#x201E; Auto-skup, skupujemy wszystkie auta do 10 tys. zĹ&#x201A;, najlepsze ceny, wszystkie formalnoĹ&#x203A;ci na miejscu, 888-861-469 Â&#x201E; AUTOSKUP- zakupimy kaĹźde auto za gotĂłwkÄ&#x2122;! 888-751-461 Â&#x201E; BMW 318TI 98 ROK COMPAT SKĂ&#x201C;RA, KLIMATYZACJA 4.300 ZĹ , SPROWADZONY Z NIEMIEC, FORD KA 2003 ROK 1,3 i KLIMATYZACJA SPROWADZONY Z NIEMIEC 6.200 ZĹ , MEGAN KOMBI 2002 ROK 1,9 DIESEL BOGATE WYPOSA ĹťENIE SPROWADZONY Z NIEMIEC 5.900 ZĹ , WWW. AUTO-NEKLA.OTOMOTO.PL TEL 500-614-490 Daihatsu syrion 99 r., stan bdb, ksiÄ&#x2026;Ĺźki serwisoÂ&#x201E; we, 61-4366-021, 606-496-621 Â&#x201E; DORADCA KREDYTĂ&#x201C;W HIPOTECZNYCH 511-074-467 Â&#x201E; Fiat CC 900, 95 r., 500-493-847 Â&#x201E; Fiat punto 97 r., 5d, 501-557-681 Â&#x201E; KIA cerato 1,6 D, 2006 r., 502-317-351 Sa-498

NAUKA

7$1,(

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

ZZZORFXPZRMFLHFKRZVNDSO

Nowa Galeria Polonia 

lokale

             ! "  #$%!#$ & $$$

Kontakt: ' (& )  "(790-457-620 "(601-444-881 "( 601-751-160

Roz-988

18 stycznia 2013

#$%$

2


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gniczek ogrodniczy TZ4K14, TV521, terra, vari, forschritt lub inne 698-624-370 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ciÄ&#x2026;gnik ursus C328, C330, C360, C380, zetor, ferguson, MTZ, wĹ&#x201A;adimirec T25 lub inne, stan obojÄ&#x2122;tny 698-624-370 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kombajn do burakĂłw orlik, 667-566-570 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; owies oraz sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; i siano w kostce, 722-319-388 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS C330, C360, MTZ I INNE CIÄ&#x201E;ď&#x161;ş GNIKI, PRZYCZEPY, SIEWNIK POZNANIAK, 601ď&#x161;ş729ď&#x161;ş483

Ro RolRol-266

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursusy - zetory, moĹźe byÄ&#x2021; w gorszym stanie lub do remontu lub bez dokumentacji oraz inne maszyny, 601-478-051

  ,

trzody chlewnej,

     tuc!"#$%&'(

 !)$%&'( !#$$%&'(

 !"#$%#%$#!

DANPOL ZDZIECHOWA Maciory 3,90 + VAT Knury 3,00 + VAT oraz Tuczniki OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gotĂłwkÄ&#x2026; lub szybki przelew

608 439 125, 609 218 648

269:*

/G

43(6718

 #=%>

 , ;  . ** <<

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe, kominkowe, brykiet, 501-924-404 Â&#x201E; Ekogroszek czeski 550 zĹ&#x201A;, polski 22MJ 700 zĹ&#x201A;, 26MJ 820 zĹ&#x201A;, orzech b.gruby 25 MJ 730 zĹ&#x201A;, sĂłl drogowa 5 kg 4,50 zĹ&#x201A;. 501-988-176 Â&#x201E; KOMIS SUKIEN Ĺ&#x161;LUBNYCH - czyszczenie, Zasutowo, 508-850-745 Â&#x201E; LIKWIDACJA SKLEPU, wĂłzkĂłw uĹźywanych i akcesoriĂłw dzieciÄ&#x2122;cych, 660-783-144 Â&#x201E; LodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, wyparzarka, odkurzacze, mikrofale, krajalnice, Ĺźyrandole, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, sanki, buty z nartami, Ĺ&#x201A;yĹźwy, stolik rtv, stoĹ&#x201A;y, Ĺ&#x201A;awy, dywany, chodniki, piece, okapy, Ĺ&#x201A;óşka polowe, materace, koĹ&#x201A;dry, foteliki samochodowe i biurkowe, walizki, klatki, zlewy, wĂłzki, monitory, telewizory, wieĹźe, mĹ&#x201A;ynki, maszyny do szycia, piece grzewcze, frytkownice, termosy, szybkowary, porcelana, 61-427-43-41, 788-561-222

Â&#x201E; MILITARIA ZABYTKOWE - SKUP: bagnety, heĹ&#x201A;my, maski przeciwgazowe, medale, odznaczenia, wyposaĹźenie, zdjÄ&#x2122;cia, itp., 608-689-207 Â&#x201E; MIĂ&#x201C;D Z DOSTAWÄ&#x201E; - 606-581-103 Â&#x201E; PIEKLORZ, oryginalny ekogroszek, workowany w kopalni, skĹ&#x201A;adowany w magazynie, 52-354-85-57Nowy sklep

Â&#x201E; AAA PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; AAA TRANSPORT towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA usĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki kompleksowe, tanio 663-654-371

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI

ul. Rynek 10

508 067 342

% $& 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

603 673 339

WEXEL

9# , ! =tel. 61-4388-829 509-365-337

 E:AF:<EORZECH EJ/AKL: EEKOGROSZEK E>P<QPPPEKOKS ET/U:PLF/KL;U

     paszowe

 

Â&#x201E; AA, DJ - wesela, poprawiny, 18-tki, imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, imprezy plenerowe, 696-424-963

.DQFHODULD:U]HÄ&#x2C6;QLD

CCCD

*0,11$63Ă?â'=,(/1,$ Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ

Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ www.greengniezno.pl 697-355-076 Â&#x201E; A TU ROZLICZACZANIE PITĂ&#x201C;W 796-496-441

Sprawy spadkowe,  windykacja gospodarcza, 

)'34 5,%% . / 01& 

 7 >7)? $ )  V )?@&  

* )  ) +,:"# W"=XYW=-[=\YEWWY=]]#=[#] ,& , USĹ UGI

A 7 

2ĂŁCVPGIQVĂ?YMĂ°NWDU\[DMKRT\GNGY 1FDKĂ?TYĂŁCUP[OVTCPURQTVGO

Â&#x201E; Tartak - wiÄ&#x2122;Ĺşba dachowa, 692-576-267 Â&#x201E; Tuja szmaragd 0,63 zĹ&#x201A; 518-518-835 Â&#x201E; ĹťWIR, PIASEK, 662ď&#x161;ş600ď&#x161;ş089

&'!()** +,-% . / 01& 21!*34 5,$% . / 01&

Rol-286

   

Kre-341

    

Â&#x201E; Drewno kominkowe, suche, sosna dĹ&#x201A;uga lub ciÄ&#x2122;ta, faktura, 696-633-417

Â&#x201E; MEBLE TAPICEROWANE - PRODUCENT. DuĹźy wybĂłr, wzory klasyczne i nowoczesne. Meble pokojowe i kuchenne. ObĹ&#x201A;aczkowo 47, Sklep firmow y: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 11, 603-641-081, www.mebleoblaczkowo.pl

 

Cierpisz na brak gotĂłwki?  ,

  

Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy 4,20 m, rozsiewacz nawozu 2-talerzowy, 603-454-143 Â&#x201E; Sprzedam byczki miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta 662-269-366 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta byczki o wadze od 50 do 300 kg, tel. 501-794-256 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta miÄ&#x2122;sne i czarno biaĹ&#x201A;e w wadze od 50 do 150 kg, tel. 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki czystej rasy szarolet pod zacielenie, 502-585-167 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; 668-125-640 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; 694-182-930 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 4383-167 Â&#x201E; Sprzedam kukurydzkÄ&#x2122; - poĹ&#x201A;Ăłwki, sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, opryskiwacz 1000 l, 12 m, agregat uprawowy 2,8 m. 608-695-302 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ 500, garaĹźowany, 61-4385-043 Â&#x201E; Sprzedam maszyny rolnicze, 502-252-605 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kurki odchowane, 609-042-928 Â&#x201E; Sprzedam owies, 661-285-025 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; sipma classic, 2006 rok, stan idealny, tel. 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 604-835-626 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto 605-387-189 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 601-958-988 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 605-731-903

 

KREDYTY

Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, kominkowe i stemple budowlane, Tel. 693-110-643 Â&#x201E; Sprzedam drewno workowane suche, cena 7 zĹ&#x201A;/worek, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; Black Red White, Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; na toczonych nogach, 502-316-627 Â&#x201E; Sprzedam kury roczne, 511-512-561; 511-445-252 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko do sypialni + 2 stoliki, laptopa, meble pokojowe, 886-257-027 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;yĹźwy 37; 600-167-538 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; do Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gania opon, 888-170-144 Â&#x201E; Sprzedam odĹ&#x203A;nieĹźacz elektryczny 2000 W 504-074-850 Â&#x201E; Sprzedam piĹ&#x201A;Ä&#x2122; do drewna, opony letnie do laguny, 783-937-874 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; + 6 krzeseĹ&#x201A;, 502-516-499 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; rozm. 38, 669-962-744 Â&#x201E; Sprzedam wirĂłwkÄ&#x2122; + pralka gratis 662-907-296 Â&#x201E; Szlaka, ziemia na podwyĹźszenie terenu, 662-600-089 Â&#x201E; Szukam dojazdu samochodem do pracy do Poznania - okolice ul. MarceliĹ&#x201E;skiej, BuĹ&#x201A;garskiej, Grunwaldzkiej, Bukowskiej, 608-684-652

Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267

Â&#x201E; SKUP ZIEMNIAKA JADALNEGO SPRZEDAĹť ZIEMNIAKA PASZOWEGO KONTAKT, 603-742-419

Ferma Drobiu Zielniczki

F.H.U. TRADEX Adam Sobczak tel. 603-742-419, 609-448-718

32Ä&#x201C;<&=.$ &+:,/Âą:.$ 

Inn-486c

Â&#x201E; Korekcja i Terapia SchorzeĹ&#x201E; Racic - Ĺťaczyk www.korekcjaracic-zaczyk.com, 603-494-874

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Ale szybka gotĂłwka - nawet 5000 zĹ&#x201A;! Proste zasady, bez zbÄ&#x2122;dnych formalnoĹ&#x203A;ci. Provident: 600-400-295 7 dni w tygodniu 7:00-21.00 Â&#x201E; Budy dla psa, 660-783-144 Â&#x201E; Drewno do kominka. SprzedaĹź ZakĹ&#x201A;ad Drogowy W.Lewandowski, Psary MaĹ&#x201A;e ul.KrĂłtka 1a tel. 508-165-183

USĹ UGI tLPQBSLPÂ&#x2019;BEPXBSLÇ&#x152; tXZXSPULB)%4

*OOB

Â&#x201E; Koniec z kaszlem u prosiÄ&#x2026;t i cielÄ&#x2026;t, dziaĹ&#x201A;aj w czas z PLANTASANEM CHP, Tel. 52-354-85-57

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz 507-046-362 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E;: srebra, zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, 694-834-800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam 2 fotele, 600-46-75-77 Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; chĹ&#x201A;opiÄ&#x2122;cÄ&#x2026;, 61-4360-498

Â&#x201E; Oddam szczeniaki w dobre rÄ&#x2122;ce 501-469-841 Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; wersalkÄ&#x2122; i szafkÄ&#x2122; naroĹźnikowÄ&#x2026; pod TV, 503-477-039

Usl-557

Â&#x201E; A&B SPRZEDAĹť Ĺ ADOWAREK TELESKOPOWYCH, Ĺ AMANYCH MAREK JCB, MANITOU, ATLAS ITP. TEL: 726-90-90-70 Â&#x201E; A&B TANIE KONSTRUKCJE NA WIATY, HALE ITP. MIÄ&#x2DC;DZY INNYMI KRATOWNICA DACHOWA OCYNKOWANA ELEMENT 6,32 M DĹ . 160 ZĹ / SZT, 726-90-90-70 AAA KUPIÄ&#x2DC; URSUS C-330, 360, 380 LUB INNY Â&#x201E; URSUS LUB MTZ, TEL. 514-514-530 Â&#x201E; Kombajn do ziemniakĂłw anna 93 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, stan bdb, 8800 zĹ&#x201A;, 606-309-497

Â&#x201E; Posiadam wolne miejsca w samochodzie do Kamienia Pomorskiego na 12.02.2013 r. 602-368-890

PODARUJÄ&#x2DC;

Skl-798

ROLNICZE

Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy, tel. 694-884-399

3

Â&#x201E; PĹ YTY WARSTWOWE, BLACHA TRAPEZOWA T18, wkrÄ&#x2122;ty, opierzenia, akcesoria, STYROPIANOWE KLINY DLA DEKARZY. Producent. Atrakcyjne ceny, tel. 61-4273-805, kom. 604-589462, tel. 61-2970-610, Czerniejewo k/Gniezna

Roz-1329

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, IV piÄ&#x2122;tro, 17 Dyzwizji Piechoty, 691-115-712 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 54 mkw, Bierzglin, 660-177-368 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 54,8 mkw, 3-pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka kafelki, kabina prysznicowa, osobne wc, blok, 3 piÄ&#x2122;tro ul. PiastĂłw 3, cena 169.000, 720-449-127 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 63 mkw, Koszarowa, 601-775-237 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 68 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 501-092-749 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie I p. 70 mkw, dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1450 mkw, 785-988-288, 606-919-821 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Nekli 58,31 mkw 667-116-391 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; pierwsze piÄ&#x2122;tro w Centrum Handlowym Kadena. TANIO. tel. 601-727-372 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 75 mkw, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo umeblowane, trzy pokoje, 1.000 zĹ&#x201A;. plus opĹ&#x201A;aty, 606-381-783 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; od zaraz 3 pokojowe mieszkanie w bloku we WrzeĹ&#x203A;ni. 800 zĹ&#x201A; plus opĹ&#x201A;aty. tel 600-615-010 Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; mieszkanie komunalne w Poznaniu na mieszkanie komunalne lub spĂłĹ&#x201A;dzielcze we WrzeĹ&#x203A;ni, 515-168-844

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Sprzedam zetor 5211 89 r., massey ferguson 6170 96 r. 664-411-742 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 501-772-411 Â&#x201E; WysĹ&#x201A;odki melasowane TOFI. Centrum Hurtowe Pasz, Tel. 52-31-51-252

Roz-1342b

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pok. III p. umeblowane, KiliĹ&#x201E;skiego, 880-723-731

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; rolnÄ&#x2026; w okolicy WrzeĹ&#x203A;nia, Dominowo, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, kl. V, VI, do 5ha, 662-131-781 Â&#x201E; Mieszanka sprzedam 696-299-182 Â&#x201E; Nasiona kukurydzy, kupuj przed sezonem! Centrum Hurtowe Pasz, Tel. 52-354-85-57 Â&#x201E; Nawozy azotowe w atrakcyjnych cenach. Tel. 52-354-85-57 Â&#x201E; Noworoczna promocja! Blacha trapezowa IIgatunek w bardzo atrakcyjnej cenie! Producent! DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; blach na Ĺźyczenie! Tel. 612-970610, kom. 604-589-462 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne i Ĺźytnie, tel. 603-603-949 Posiadamy peĹ&#x201A;en asortyment nawozĂłw Â&#x201E; w konkurencyjnych cenach, saletrzak od 1200 zĹ&#x201A; brutto z transportem, pasza tucznikowa 1230 zĹ&#x201A;/t, tel. 61-4383-202 lub 605-319-615 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, Biernacki, Golina, pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, tel. 665-368-541 Â&#x201E; Skup macior 3,60 zĹ&#x201A;, knurĂłw 2,90 zĹ&#x201A;, 785960-412, 783-017-270 Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy, 723-830-633

Rol-244

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne mieszkanie 2-pokojowe w ZieliĹ&#x201E;cu, wyremontowane, umeblowane, 74.000 zĹ&#x201A;, 691-587-874

 

18 stycznia 2013


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

  

)))343&35, &,64 743&35, 535+3383

Usl-444

9*) .,) 

NA IMPREZY 

r

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

Â&#x201E; Docieplanie budynkĂłw i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Roz-1166

KAMIENIARSTWO } 

;<J/AT:P",\## $ 7~ J/<FP /  &% (! %( + ,,,

T & "+W]=""=[#\

tel. 512 766 433 e-mail: p3darina@wp.pl    & + + & , Usl-563

7!  ' 8  8   *

Â&#x201E; Domofony, alarmy, kamery, monitoring sklepĂłw, posesji, ďŹ rm, 509-490-402 Â&#x201E; Domofony. MontaĹź, serwis i sprzedaĹź 726-656087, 507-046-362 Â&#x201E; DUET MUZYCZNY, DJ, videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; Fin-Bud - wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, pĹ&#x201A;ytki, panele, malowanie, zabudowy k/g, i inne, 601-379-147 Â&#x201E; FOTOGRAFIA Ĺ&#x161;LUBNA www.magic-foto.eu Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 62-733-88-30, 607-680-103 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Hydraulik, 603-868-597 Â&#x201E; Hydraulik, 669-299-150 Â&#x201E; Instalacje elektryczne 662-627-856

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

Pogotowie Kanalizacyjne

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

Kamery TV do rur od Ă&#x2DC;50 mm www.firma-chochlik.pl

Usl-401

tel. 602-227-666/24 godz.

 

Â&#x201E; Pranie dywanĂłw, tapicerki samochodowej, fotele, pufy, wypoczynki (dojazd do klienta). Faktura VAT, 664-702-651 Â&#x201E; Projekt i wykonanie ogrodzeĹ&#x201E;. Firma Cztery Pory Roku, 601-72-73-72

7UĂŁWIKIGQFG\[LPG (KNKR<DKGTUMKÂ&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej Firma Cztery Pory Roku 601-727-372 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw Firma Cztery Pory Roku. 601-727-372 Â&#x201E; Projektowanie przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy wod-kan, 668-474-773

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89 Usl-172

693-119-600

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie i fotograďŹ a, przegrywanie kaset, 601-262-268 Â&#x201E; Wiercenie i kopanie studni 781-562-103 Â&#x201E; Wykonam fachowo prace remontowo-wykoĹ&#x201E;czeniowe, 880-273-305 Â&#x201E; ZduĹ&#x201E;stwo, 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny deKert (duet), 667-579020, www.de-kert.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; SONET 511-439-992

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e kotki, 694-273-673 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;e pieski w dobre rÄ&#x2122;ce 61-4376-017 Â&#x201E; Owczarek kaukaski 605-731-903 Â&#x201E; Sprzedam klacz ĹşrebnÄ&#x2026; 7-letnia, rasy Sp, 507-839-490 Â&#x201E; Sprzedam ratlerki, 725-464-340 Â&#x201E; Sprzedam nowofunlandy, akity rodowodowe, 514-465-113 Â&#x201E; Szafy, kuchnie na wymiar, 660-517-289

KOMPUTEROWE TOWARZYSKIE Â&#x201E; Amelka 695-221-052 Â&#x201E; Atrakcyjne dziewczyny 782-501-581, 886-516-221 Â&#x201E; Dyskretna brunetka zaprasza panĂłw na spotkanie, 605-204-930 Â&#x201E; Marta - 726-193-002 Â&#x201E; MiĹ&#x201A;a czarnulka zaprasza na spotkanie, 513-516-157

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

64Â&#x160;6(*,01"3,0Â&#x160;"%08"3,Ć&#x2020; 53"/41035%0UPO tel. 783 015 995

D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

osoby do pracy na stanowisko:

OPERATOR BUTELCZARKI Od kandydatĂłw oczekujemy: tPS[FD[FOJB POJFQFÂ&#x2019;OPTQSBXOPÇ´DJ tHPUPXPÇ´DJEPQSBDZXUSZCJF ***[NJBOPXZN ;HÂ&#x2019;PT[FOJBPTPCJTUF [EPLVNFOUFN$7 w siedzibie firmy.

MOTORYZACYJNE

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

ATIZ

z siedzibÄ&#x2026; w Przyborkach przy ul. Wiejskiej 12 B, C

zatrudni

Â&#x201E; TANIO. Naprawa komputerĂłw w domu klienta, 794-343-799

Â&#x201E; SkĹ&#x201A;ad OpaĹ&#x201A;u WIKTOR poleca: ekogroszek, kostkÄ&#x2122;, orzech i miaĹ&#x201A; z polskich i czeskich kopalni oraz niemiecki brykiet miaĹ&#x201A;owy Rekord 604-260-429

tQPHPUPXJFLBOBMJ[BDZKOF D[ZT[D[FOJFLBOBMJ[BDKJ rinstalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz rprzydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw rbaterie sĹ&#x201A;oneczne rrekuperacja ciepĹ&#x201A;a rszamba betonowe

Â&#x201E; SprzedawcÄ&#x2122; (moĹźe byÄ&#x2021; studentka) do sklepu spoĹźywczego zatrudniÄ&#x2122; 663-413-478 Â&#x201E; Szukamy osĂłb kreatywnych, pozytywnie nastawionych, Ĺ&#x201A;atwo nawiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cych kontakt z ludĹşmi do obsĹ&#x201A;ugi klienta biznesowego. Wiek nie gra roli. Praca we WrzeĹ&#x203A;ni. Wynagrodzenie staĹ&#x201A;e + premia. CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na adres: pracuj2013@o2.pl Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem 509-526-014 ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem lub starszÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;, Â&#x201E; 501-172-385 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do produkcji opakowaĹ&#x201E;, 669-697-365 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; mechanika samochodowego z doĹ&#x203A;wiadczeniem 601-791-454 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; osobÄ&#x2122; do obsĹ&#x201A;ugi trucka, 602-687-872 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika ochrony, dozoru, wymagana niekaralnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, mile widziani pracownicy z licencjÄ&#x2026;, z prawem jazdy kat. B, orzeczeniem o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci, tel. 63-2743-467 w godz. 8.00-16.00, 505-636-479

LEKARSKIE Â&#x201E; Badania USG Doppler tÄ&#x2122;tnic i ĹźyĹ&#x201A; specjalista chorĂłb naczyĹ&#x201E; lek.med. Piotr Trojanowski ul.JabĹ&#x201A;oniowa 23. Gniezno Tel. 795-486-265

KSERO

Â&#x201E; SprzÄ&#x2026;tanie 667-394-529 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, 669-805-949

Â&#x201E; Spawacz z uprawnieniami i doĹ&#x203A;wiadczeniem, prawo jazdy A B E, T podejmie pracÄ&#x2122;, 724-141-540

Â&#x201E; Yorki 608-137-638

Â&#x201E; Remonty i przerĂłbki dachĂłw i poddaszy, 784-418-262 Â&#x201E; Remonty od A do Z, 724-207-445 Â&#x201E; Rozliczenia roczne, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ďŹ rm VAT w budownictwie, 606-536-883 Â&#x201E; Schody drewniane balustrady na tarasy, altany i meble ogrodowe, 603-775-238 Â&#x201E; Schody z drewna, 785-120-222

Usl-369a

Przepychanie i czyszczenie kanalizacji. Czyszczenie drenaĹźu oczyszczalni biologicznych

WUKO i spirale elektro-mechaniczne

$%+#5$#%

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, adaptacja poddaszy, 694-414-839 Â&#x201E; Malowanie, tapetowanie, panele, konkurencyjne ceny 693-645-863 Â&#x201E; Meble kuchenne na wymiar i pod zabudowÄ&#x2122; 668-417-194 Â&#x201E; Naprawa AGD u klienta, 665-718-306 Â&#x201E; OGRODY www.greengniezno.pl 697-355-076 Â&#x201E; PIT-y profesjonalnie, 692-892-290 Â&#x201E; PĹ&#x201A;yta kartonowo-gipsowa, malowanie, szpachlowanie, ukĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, adaptacje strychĂłw, 788-038-579 PĹ&#x201A;ytki, 783-12-32-02 Â&#x201E; Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, malowanie szpachlowanie, tapetowanie, suďŹ ty podwieszane, adaptacja poddaszy, 507-530-846 PĹ&#x201A;ytki, remonty 600-020-169 Â&#x201E; Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 697-428-561

Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438 www.johnyshop.pl Â&#x201E; DJ na kaĹźdÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;, 725-467-357

â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII

)1311 31:6

' :*6)&1

7UN

 , 

Pra-1647

/106#Ä&#x2019;756#9+#0+'0#24#9# Â&#x201E; AAAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki, 668-429-138 Â&#x201E; Abc - NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 504-359-909 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, malowanie, szpachlowanie i ocieplenia, 606-340-643 Â&#x201E; AGD naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE: NAZIEMNE, DVB -T, SATELITARNE - MONTAĹť, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; ANTENY TV SAT, montaĹźe 506-964-989 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; Autoryzowany przedstawiciel automatyki do bram ďŹ rmy FAAC (serwis) Centrum Handlowe KADENA tel. 601-727-372 Â&#x201E; Awarie dekarskie, 784-418-262 Â&#x201E; BiLine - telefoniczna obsĹ&#x201A;uga klienta 797-626-955 Â&#x201E; Biuro Matrymonialne â&#x20AC;&#x153;RusaĹ&#x201A;kaâ&#x20AC;? - bezpieczeĹ&#x201E;stwo, profesjonalizm, dyskrecja, 662 400 165 www.biurorusalka.xt.pl Budowa domĂłw 600-020-169 Â&#x201E; Â&#x201E; Budowa domĂłw oraz innych obiektĂłw pod klucz, 515-338-037 Â&#x201E; Dj - imperezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 602-677-753

PRACA Â&#x201E; BiLine - telefoniczna obsĹ&#x201A;uga klienta 797-626-955 Â&#x201E; Firma budowlana zatrudni osoby na stanowisku: ksiÄ&#x2122;gowy/a, gĹ&#x201A;Ăłwny ksiÄ&#x2122;gowy/a. AplikacjÄ&#x2122; proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w biurze ul. Rynek 7, 61-640-1615 Â&#x201E; JeĹ&#x203A;li masz duĹźo wolnego czasu, chcesz zajÄ&#x2026;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; czymĹ&#x203A; konkretnym, chcesz kupowaÄ&#x2021; tanie kosmetyki dzwoĹ&#x201E;, 787-699-438

SRÂ&#x203A;\F]NL

Â&#x201E; Absolutnie kaĹźde auto kupiÄ&#x2122;, 508-622-089 Â&#x201E; Lakiernictwo - blacharstwo samochodĂłw, motocykli, podwozi i inne, element 200 zĹ&#x201A;. Tanio, szybko, fachowo. GraďŹ&#x192;ti Auto Nekla 697-397-651 Â&#x201E; Opel astra II, kombi, 2001 rok, 2,0 D lub zamieniÄ&#x2122;, tel. 698-277-513 Â&#x201E; Opel corsa, 1,3 CDTI, 2005 rok, 3 drzwi, 4xpp, ABS, wspomaganie kierownicy, immobiliser, alufelgi, biaĹ&#x201A;a, 9.000 zĹ&#x201A;, OC do 5/2013, przebieg 100 tys. km, 608-689-207 Â&#x201E; Opony zimowe 15 i 16; 791-612-250 Â&#x201E; Punto 2005 r. 1,2 benzyna salonowy 5-drzwiowy 602-658-516 Â&#x201E; Renault megane 1,5 DCI, 2004 r., klimatronik, 5-drzwi, 790-271-037

JRWĂ?ZNRZH

AUTO NAPRAWA

4 5 : * , &&&; &, *4)*5<+=8( >?

;q +, ""

 "#$ % $&''*++$'/*++

 

 PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 605-296-347, 61 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

$ 

880 945 488

Sa-506

 

+056#.#%,'6'.'9+<;,0' +5#6'.+6#40'/7.6+411/

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, nida-gips fachowo, 724-380-556 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, tel. 605-556-379 Â&#x201E; Transport samochodĂłw, autolaweta, 668-429-138 Â&#x201E; Tynki maszynowe - gipsowe, 0606-217-188 UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ I KAMIEď&#x161;ş Â&#x201E; NIA, SCHODY, GRILLE, 665ď&#x161;ş037ď&#x161;ş171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi budowlane - zlecenia, 697-926-957 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-budowlane: pĹ&#x201A;ytki, g-k, panele, tapetowanie, malowanie. MontaĹź mebli, 782-955-264

Ynaprawy blacharskie Ylakiernicze, polerowanie, konserwacja Ykosmetyka Ypranie tapicerki oraz dywanĂłw Ymycie podwozia i nadwozia

1'&#?1)76: 2@

12!?74

( *23&' (63* 49A3

#06'0;

Â&#x201E; INSTALACJE wod-kan-co-gaz - uprawnienia TANIO 669-567-081 Â&#x201E; KIEROWNIK BUDOWY, adaptacje projektĂłw 609-118-583 Â&#x201E; Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi remontowo - budowlane, 691-253-947 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 693-245-895 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta GK, ocieplenia, pĹ&#x201A;ytki, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, KOMINKI 667-108-054 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki ceramiczne, suďŹ ty g-k, systemy suďŹ towe owa, panele, zabudowy z pĹ&#x201A;yt g-k, 692-309-996, 782-691-237 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele podĹ&#x201A;ogowe i Ĺ&#x203A;cienne 508-855-848 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yty GK, panele, tanio solidnie, 607-856-441

ww-204

USĹ UGI

www.wrzesnia.info.pl

Kre-129a

18 stycznia 2013 Roz-859

4

$%% -B+ +%

 # C D


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

6D

Â&#x201E; Sprzedam malucha rok 1997, czerwony, 61-4385-700 Â&#x201E; Sprzedam nissan vanette 94 r., BMW 325 TD, 93 r., 603-454-143 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,9 CDTI, 2005 r., 782-300-316 Â&#x201E; Sprzedam opel astra cena 2450 zĹ&#x201A;, 694-434-214 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,0 12V, 99, 2.900 zĹ&#x201A;, 665-562-266 Â&#x201E; Sprzedam opel zaďŹ ra TDI 2,0, garaĹźowany, prywatnie, 2000 r., 10.800 zĹ&#x201A;, 667-519-637 Â&#x201E; Sprzedam opony 195/70/15c 723-356-103 Sprzedam passast 1,6 benzyna, zielony, saloÂ&#x201E; nowy, 1998 r., 660-589-543

:<0,$1$2321,)(/* 6SU]HGDÄ&#x201D;XÄ&#x201D;\ZDQ\FKLQRZ\FK

Edu-539

^\ 6^\97\ v\1E[\ GRATIS!!! 69Z[x ^ 69\1][ 7^{ 73f 7#  # !& 3! \&$# ]&" # ~3 &#"! ` ! )"

K<PU=,#[Â&#x2026;]"]Â&#x2026;"\Y ) +,: %Y ,- -,, 

$  #%  % #  &'%( )%

Â&#x201E; Pilnie sprzedam - VOLVO S-80 2,4D 2006r -PEUGEOT PARTNER 2006 r ciÄ&#x2122;Ĺźarowy- PEUGEOT 307 SW HDI 2005 r. 605-998-960.

Sa-398

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX

7UN

$ % , %

 % &'%-

(131 (124 7 AE31!4F

Zapisy w sekretariacie lub telefonicznie

      

 !

"#$ # !

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda kawalerkÄ&#x2122; 140.000 z meblami i wyposaĹźeniem, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda kawalerkÄ&#x2122; z garaĹźem Nekla 84.000, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda mieszkanie 3-pok. na SĹ&#x201A;owackiego; 17 Dyw. Piechoty 3-pok. 501-355-506

*0,11$63Ă?â'=,(/1,$ Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ " 0! 9# , ! =

 ) +,:"#

posiadalokale 

E,:"#+ ) + ,-##-+ E,: WX+: + ,"-#-+ E,T $Y+ $+ ,[#-,

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4

@ * ! Sa-310

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, 47 mkw, czynsz+ odstÄ&#x2122;pne 1000 zĹ&#x201A;, 692-852-244 (w tygodniu po 16.00) Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 35 mkw, 607-257-106 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, kaucja + opĹ&#x201A;aty, 601-444-020 Â&#x201E; DOM W PYZDRACH - SUROWY STAN www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DWUPOKOJOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA OD 800 zĹ&#x201A; www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki rekreacyjne, budowlane w Ostrowie, Wylatkowie, OstrĂłwku, Psarach Polskich BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Â&#x201E; DZIAĹ KI Z MEDIAMI NA MONTE CASSINO I Ĺ&#x161;CIEGIENNEGO www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Kawalerki do wynajÄ&#x2122;cia 668-271-758 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; MIESZKANIE ZA GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x2DC; 501-773-255 Â&#x201E; Lokale do wynajÄ&#x2122;cia, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Mieszkanie 2-pokojowe do wynajÄ&#x2122;cia, Kutrzeby, Locum 608-608-314 Â&#x201E; Mieszkanie 3 pokojowe, 76 mkw, sprzedam, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Mieszkanie sprzedam, 60 mkw, 3 pokoje, Labrys, 661-743-477

') G 3(6718 G 4)1;62

 -%+#$#=$5 H  C Roz-1394

Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 1,6 HDI, 110 KM, 2004 r. model bez ďŹ ltra czÄ&#x2026;stek staĹ&#x201A;ych, 514-535-350, 507-046-154 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 308, grudzieĹ&#x201E; 2008, 29.000 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 506-017-518 Â&#x201E; Sprzedam peugeot boxer, autolaweta, 96 r., nowy najazd, 603-561-413 Â&#x201E; Sprzedam poloneza VW LT 45, T 4, 602-687-872 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; SAM. dwuosiowa, sprawna, tanio, 669-340-222 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 2002 r. z gazem, bogate wyposaĹźenie 604-855-153 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,9 TDI, 99 r., tanio, 604-600-993 Â&#x201E; Sprzedam scenic 1,9 DCI, 2002 r.,; zarejestrowany, 8.600 zĹ&#x201A; 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam volkswagen plus 2008 r. 1,9 TDI 602-513-546 Â&#x201E; Sprzedam VW caddy osobowy, 99 r., 1,4 + gaz, 600-599-692 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,8 benzyna, 97 rok, 667-805-795 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 96 r., 667-704-242 Â&#x201E; Sprzedam WSK 125, cena 450 zĹ&#x201A;, 724-637-378

tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

g ]7 69Z[x]^7 7^{ 3`\3`Z1| Z[|`1\[ `37+\9\f

`]^\[ ]^} 19\6\`ZE[\f 69Z[\3]^\[ ]^} 19\6\`ZE[\f

Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; bliĹşniaka ok. KiliĹ&#x201E;skiego, Okazja! 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus sprzeda szeregowiec na SokoĹ&#x201A;owskim, pĂłĹ&#x201A; bliĹşniaka na Fromborskiej, 501-355-506 Alpi-plus sprzeda Ĺ&#x203A;liczny dom na LipĂłwce Â&#x201E; 349.000 do wprowadzenia, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus.gratka.pl Ĺ&#x201A;adne domy Â&#x201E; ATRAKCYJNE OFERTY NA www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dom 90 mkw, 8 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 514-503-423 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, 696-649-823 po 16.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal usĹ&#x201A;ugowo-handlowy, idealny na zakĹ&#x201A;ad kosmetyczny, fryzjerski lub inne usĹ&#x201A;ugi, 40 mkw, ul. KoĹ&#x203A;cielna 15, 699-201-677

* ) +

*XWRZR0DäHXO3RZLG]NDWHO 

 

6973Z [\Z]\[ 3^\QE^\ 71_Z 3`\3`Z1^f 69Z8`g[\3Z \83^]q 1]1g97q ]9T^3Z v\8_QE^

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

,W]\\X"]X"

fotografia.net.pl sklep internetowy

SPRZEDA mieszkania:

   

     

domy:

         !"#!$        Âź%!&'( (    %)! %! 

 

 

     *!  + !,%!  

     .!   /

  #!       (##%%

 !  

Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka budowlana w okolicy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, 2600 mkw, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci 505-234-909 Na Â&#x201E; sprzedaĹź mieszkanie dwupokojowe w Borzykowie 48 mkw, BARTUS NieruchomoĹ&#x203A;ci, 505-234-909 Â&#x201E; NOWE SZEREGOWCE NA WAWRZYNIAKA 669111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Okazja! Sprzedam dom 110 mkw na SĹ&#x201A;awnie, WrzeĹ&#x203A;nia, cena 260.000, 608-512-253 Â&#x201E; Okazja, sprzedam dom 110/390, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Okazyjnie dom Psary MaĹ&#x201A;e, 604-337-043 Â&#x201E; Pilnie kupiÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; lub 2-pokojowe, 607-944-744 Â&#x201E; Pomieszczenia na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia 602-658-516 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; kawalerki do ok. 120.000 alpiplus 501-355-506 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; mieszkanie 1-2 pok. 33-40 mkw do 160.000, klient pĹ&#x201A;aci gotĂłwkÄ&#x2026;, alpi-plus 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam 2 ha do podzielenia na dziaĹ&#x201A;ki ok. Nekli 15 zĹ&#x201A;/mkw, 501-355-506 Â&#x201E; Sprzedam dom 140/480, Labrys, 661-743-477 Sprzedam dom 240/2500, atrakcyjna cena, LaÂ&#x201E; brys, 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni 350.000 zĹ&#x201A;, 500-283-562 Â&#x201E; Sprzedam dom - bliĹşniak -LipĂłwka Apex 604-959-082 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1240 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, wszystkie media 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 6000 mkw; nowy dom 150 mkw/2400 mkw, 692-382-044 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlana 3.300 mkw, 665-889-281 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1000 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 665-628-170 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 20 arĂłw, 697-384-970 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; z altanÄ&#x2026;, 726-668-081 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Bierzglinku 1033 mkw, cena do negocjacji, 602-299-380 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z wz Przyborki 3355 mkw, Apex 604-959-082 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; Zasutowo 1950 mkw, Apex 604-959-082 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Bierzglinku, 782-066-763 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź przy POMIE, 501-772-493 Â&#x201E; Sprzedam kamienicÄ&#x2122;, centrum MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam lokal usĹ&#x201A;ugowy Osiedle KoĹ&#x203A;ciuszki, Apex 604-959-082 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; kawalerkÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni na 2-pokojowe w Poznaniu, 502-673-809 Â&#x201E; Sprzedam mieszkania 2- 3- pokojowe, Locum 602-757-779 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 55 m, 1 piÄ&#x2122;tro, Labrys, 661-743-477 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pok. K. Kostrzyna Gwiazdowo, Apex 604-959-082 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, 4 piÄ&#x2122;tro (plus garaĹź) lub zamieniÄ&#x2122; na dom z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026; 600-629-167 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 721-177-505 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie M 4, 59 mkw w StrzaĹ&#x201A;kowie (ul. Prusa) po remioncie, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo umeblowane 691-496-184 Â&#x201E; SPRZEDAM NOWE MIESZKANIE W GNIEĹšNIE www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam tanio dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 511-372-293 Â&#x201E; SZEREGOWIEC NA FROMBORSKIEJ 250.000 zĹ&#x201A; do negocjacji www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; SZYBKO I SKUTECZNIE SPRZEDAMY LUB WYNAJMIEMY TWOJÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; www. niedzwiedzki.com 669-111-071 TRZY i CZTEROPOKOJOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA Â&#x201E; WYSOKI STANDARD www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Wynajem mieszkania 3-pok. Bierzglinek Apex 604-959-082 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lokal 53 mkw, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, 3 pomieszczenia, wc, internet, idealny na biurogabinet, 693-836-688 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pokoje dla pracownikĂłw w Nekli, 605-398-890 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy ul. Kutrzeby 792-686-916

ROLNICZE Â&#x201E; Kabina okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;a do C-360, 603-330-472 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; byczki do dalszego chowu, 663-485-694 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; C-360 moĹźe byÄ&#x2021; do remontu, 665-744-725 Â&#x201E; Multi-Farma oferuje w sprzedaĹźy nasiona kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej, tel. 603-603-949 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne i Ĺźytnie, tel. 603-603-949 Rozrzutnik, pĹ&#x201A;ug fortschritt zawieszany 4-skiÂ&#x201E; bowy, sortownik niemiecki do ziemniakĂłw, koĹ&#x201A;a do niemieckiej gnojarki - szerokie, siewnik mazur 4 m. na koĹ&#x201A;ach balonĂłwkach, stĂłĹ&#x201A; do rzepaku do bizona, pĹ&#x201A;oty szer. 2,60, wys. 1,50 i 1,25, 608-199-815

5

IC J913*&K

 -5 <-#+5#%% -%#5-#-+

. LM rIQVĂ?YMC YFPKW\CMWRW rNWDRT\NGYFPK Â&#x201E; Saletra 34% 1385zĹ&#x201A;/t, saletrzak 1195 zĹ&#x201A;/t, tel. 603-603-949 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 512-314-050 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw i bydĹ&#x201A;a, 604-472-331 Â&#x201E; Skup tucznikĂłw, macior, knurĂłw, bydĹ&#x201A;a, 608-505-716 Â&#x201E; Skup zbóş, kukurydzy i rzepaku, tel. 607-620-603 Â&#x201E; Sprzedam 12 sztuk prosiÄ&#x2026;t, 721-053-071 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy 3,60, 601-756-085 Â&#x201E; Sprzedam beczkowĂłz 6000 l, polski, na tandemie, cena 6.600 zĹ&#x201A;, cyklop, stan bardzo dobry, cena 5.700 zĹ&#x201A;. tel. 781-338-524 Â&#x201E; Sprzedam byczka 110 kg, przyczepÄ&#x2122; 3,5 t., 603-318-854 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; miÄ&#x2122;snÄ&#x2026;, 661-289-088 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kury, 724-979-773 Sprzedam opryskiwacz skotarek 2006 r., 1200 Â&#x201E; l. na koĹ&#x201A;ach, 607-620-519 Â&#x201E; Sprzedam owies - wiÄ&#x2122;ksza iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 505-280-333 Â&#x201E; Sprzedam owies 700 zĹ&#x201A;/tona, 603-337-048 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug obrotowy 4-skibowy unia grudziÄ&#x2026;dz, 2000 r.; rozsiewacz piast 88 r., rozsiewacz amazone 1,5 t., 95 r.; agregat uprawowy 4,20 m; Ĺ&#x201A;adowarka Ĺ 35 fadroma, 89 r., Ĺ&#x201A;adowacz TUR do C-360, 604-879-835 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 12 sztuk, miÄ&#x2122;sne, 501-680-714 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 606-344-110 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 785-723-500 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 667-867-191 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 8 szt., 698-357-667 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, tel. 661-112-999 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; D-46 A., koĹ&#x201A;a bliĹşniacze 9,5/36, 888-546-209 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122; i jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 695-915-587 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika 4 tony. KupiÄ&#x2122; wiejniÄ&#x2122; do zboĹźa, tel. 600-035-721 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 63-2768-017 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122;, siano w balotach, kostka, 697-749-925 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; kostkÄ&#x2122;, 798-191-233 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutowniki zboĹźowe, siewnik zboĹźowy 3m, C-360 RS noĹ&#x203A;nik narzÄ&#x2122;dzi, koĹ&#x201A;a 16,9x34 692-382-044 Â&#x201E; Sprzedam tura do C-330, rozrzutnik obornika 1-osiowy, ciÄ&#x2026;gnik T 25A, przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, siano w balotach. tel. 667-948-407 Â&#x201E; Sprzedam ursus 360, z kabinÄ&#x2026; 84 r., zarejestrowany, cena do uzgodnienia, 661-452-067 Â&#x201E; Sprzedam ursus 902, sĹ&#x201A;abe ciĹ&#x203A;nienie silnika, skrzynia 3-biegowa, 660-878-935 Â&#x201E; Sprzedam wysokocielnÄ&#x2026; jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; i siano, Pyzdry ul. Dworcowa 5 Â&#x201E; Sprzedam zetor 7745 93 r. stan bdb, cena do uzgodnienia 606-575-340 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne 668-055-968 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 725-065-264 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźyto, 61-4366-736

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam kotki, 509-154-678 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta, 669-822-011

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; B. tanio sprzedam 2 elementy mebloĹ&#x203A;cianki, stan bdb 508-224-113 Â&#x201E; Drewno brzoza, dÄ&#x2026;b, czeremcha 787-934-809

Kredyt obrotowy w koncie dla firm % % "#, $ %    (*  ,

}' Â&#x2020; ) +,J ,: %[ ,#["--Y]"

Kre-345Â&#x201E; Angielski - korepetycje, 661-263-378 Â&#x201E; J. niemiecki - KOREPETYCJE WSZYSTKIE POZIOMY, tĹ&#x201A;umaczenia 61-640-34-95 Â&#x201E; MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - korepetycje, matura, 880-072-421

Edu-567

6D

2321<]LPRZHIHOJLDOXPLQLRZH ZLHOHURG]DMĂ&#x2018;ZEU\NLHWĂ&#x2018;Z NRPLQNRZ\FKKXUWRZHFHQ\

NAUKA

Roz-1395

7$1,(

Â&#x201E; Renault scenic, DCI, 2004, 10.500, 601-092-699 Â&#x201E; Sprzedam audi A4, 2000 r. 507-543-246 Â&#x201E; Sprzedam BMW 320 D, kombi, srebrny, 11.900 zĹ&#x201A;. 697-344-177 Â&#x201E; Sprzedam CC 700, 96 r., 2.100 zĹ&#x201A;., 792-842-613 Â&#x201E; Sprzedam clio 95 r., wspomaganie, 660-786-562 Â&#x201E; Sprzedam colt 2000 r. 721-642-001 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 2001 rok, czarny 3-drzwi, sprowadzony, 661-781-091 Â&#x201E; Sprzedam fiat punto 97 rok, do remontu, 601-773-241 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento 2002 r. 725-513-405 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at seicento, 99 rok, bordowy metalik, tel. 535-928-965 Â&#x201E; Sprzedam fiesta 96 r., bogata wersja, 605-138-757 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy 2004 r., GHIA, 607-620-519 Â&#x201E; Sprzedam ford sierra 2,0, 1992, zarejestrowany, technicznie sprawny, tanio, 669-340-222 Â&#x201E; Sprzedam honda civic, 2002 r. 1,7 diesel, 600-910-144

www.wrzesnia.info.pl Rol-221

18 stycznia 2013


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

 N  -%-#<=#- , . B

4Q\

G 6 G O G 2 . G 

Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; 2 fotele, i pufy, 600-275-931 Â&#x201E; Sprzedam kosiarki spalinowe, kosy, skutery 50, silnik 3,6 kW- 220 V, myjki wysokociĹ&#x203A;nieniowe, rÄ&#x2122;bak do gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi, piĹ&#x201A;y spalinowe 667-500-621 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, dÄ&#x2026;b 450 zĹ&#x201A; 504-552-510 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1,30, szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 80 cm, cena 200 zĹ&#x201A;, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; poĹ&#x203A;ciel merynosa, kaszmir, camel, b. tanio, 798-470-381 Â&#x201E; Sprzedam nowÄ&#x2026; wersalkÄ&#x2122; za 200 zĹ&#x201A;, 784-587-788 Â&#x201E; Sprzedam piec c.o.ULRICH FEST 23 uĹźywany jeden sezon, Tel. 608-681-837 Â&#x201E; Sprzedam piec CO, 669-250-391 Â&#x201E; Sprzedam stemple, 504-689-335 Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; + 6 krzeseĹ&#x201A;, kolor venge, 783-888-818 Â&#x201E; Sprzedam tanio 2 fotele, 605-592-018 Â&#x201E; Sprzedam tralki i sĹ&#x201A;upki dÄ&#x2122;bowe na schody wewnÄ&#x2122;trzne, felgi stalowe 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; z koĹ&#x201A;pakami audi A4, 603-330-472 Sprzedam TV 20â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 28â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; i 32â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 888-258-067 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek inwalidzki, 608-155-932

WN%JTQDTGIQ 9T\GÄ&#x2021;PKC

3 (6

7 31)*1

7 9*1E6@ * :3A

 # 5 .

JeĹ&#x203A;li masz ochotÄ&#x2122; poczuÄ&#x2021; gorÄ&#x2026;czkÄ&#x2122; piÄ&#x2026;tkowej i sobotniej nocy

Gas-284

 

Â&#x201E; WÄ&#x2122;giel brunatny, 725-571-998

USĹ UGI Â&#x201E; A-Z naprawa AGD u klienta, 530-389-249 Â&#x201E; Cyklinowanie i usĹ&#x201A;ugi remontowe, 506-034-556 Â&#x201E; Dachy- ciesielstwo, stolarstwo, blacha, docieplenia, papa, 784-418-262 Â&#x201E; Hydraulik, 666-543-570 Â&#x201E; Hydro-Bud, usĹ&#x201A;ugi hydrauliczno-budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne cieplne i grzewcze Ĺ&#x201A;azienki pod klucz, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 697-287-910

wieczorki taneczne

NAPRAWA AGD pralki, lodĂłwki, zmywarki 61 4383-601, 601-736-232

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Kre-344

Doradca dojedzie do Ciebie!

D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5 sYYYOC[TQDRN

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01

Me-064

:635=('$ÄŻ<

]ĂŁ

%LXUR2JĂŁRV]HÄ&#x2122;:LDGRPRĤFL:U]HVLÄ&#x2122;VNLFK XO-DQD3DZĂŁD,,

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

.VLÄ?JDUQLD'RP.VLÄ&#x2C6;Ä°NL XO5\QHN

660 517 289

POLECAMY KREDYTY

GOTĂ&#x201C;WKOWE

zĹ&#x201A;óş Ĺźyczenia walentynkowe za darmo*

Y ! "!

 # ]+]Â&#x160; Y !" & = === Y%  Y # # & "! & B & A< . Y ( 0"& - (#/

w WiadomoĹ&#x203A;ciach WrzesiĹ&#x201E;skich

 ) +,J ,: %[ ,W"XYW##\ czynne od pn. do pt.: 9.00-17.00

i weĹş udziaĹ&#x201A; w konkursie na najfajniejsze Ĺźyczenia.

;&% 7"X]] $

Dla nagrodzonych czekajÄ&#x2026;: Roz-1392

61 436 52 42, 519 138 323

tel. 508 122 391

5RT\ĂľV#)&

KSERO

'UXNDUQLD:\GDZQLFWZD.523.$ XO)URPERUVND

SZAFY DLA CIEBIE

Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia,

!

sOGDNGMWEJGPPG sU\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ sU[RKCNPKG sOGDNGDKWTQYG sOGDNGĂŁC\KGPMQYG

:DOGHPDUDÄŁOLZF]\Ä&#x2122;VNLHJR

w niepowtarzalnym klimacie wspaniaĹ&#x201A;ej zabawy.

Finansowanie firm

/GDNGPCY[OKCT

7232*5$),$&,6=<

ZAPRASZAMY

serdecznie zaprasza na

Â&#x201E; VIDEOFOTO- promocja 889-39-36-36

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Brunetka, 790-513-052 Â&#x201E; Monika prywatnie, 881-374-391 Â&#x201E; Poznam Ĺ&#x201A;adnÄ&#x2026; zadbanÄ&#x2026; kobietÄ&#x2122;, 888-594-018

ww-204

Â&#x201E; Sprzedam 2-letniÄ&#x2026; lodĂłwko-zamraĹźarkÄ&#x2122; 300 zĹ&#x201A;, 784-587-788 Â&#x201E; Sprzedam betoniarkÄ&#x2122; 250 l, akordeon 80, 692-382-044 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe suche, 697-749-925 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, 608-751-127 Â&#x201E; Sprzedam drewno opaĹ&#x201A;owe, 660-252-611 Â&#x201E; Sprzedam duĹźy naroĹźnik + 2 pufy + wykĹ&#x201A;adzina, stan bdb, 504-225-692 Â&#x201E; Sprzedam garderobiankÄ&#x2122; i stolik rtv, 514-695-753

Â&#x201E; SPRZEDAĹť sprzÄ&#x2122;tu do Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E;: orbitreki, rowerki, Ĺ&#x201A;aweczki, bieĹźnie i inne, Bierzglinek Bukowa 50, 727-564-727

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Oddam w dobre rÄ&#x2122;ce dwumiesiÄ&#x2122;cznÄ&#x2026; suczkÄ&#x2122;, 691-283-903, 783-724-319 Â&#x201E; Yorki, 698-266-887 Â&#x201E; Yorki, 721-751-459

Tylko u nas ubezpieczenie nagrobka gratis @ +,-XÂ&#x2021;-W ,"\[X["" Q@  ,D% , - ,"-\-YX+"Y#\Y-W# ,, 

K  %

5%

9   ( :  6-*-;*+-56

t[BQSPT[FOJFPXBSUPÇ´DJ[Â&#x2019;EP,VD[PSB$BGF 8S[FÇ´OJB VM,JMJÇŠTLJFHP t[BQSPT[FOJFPXBSUPÇ´DJ[Â&#x2019;EP$VLJFSOJ4PXB 8S[FÇ´OJB VM8BST[BXTLB tEXB[FTUBXZVQPNJOLPXFPEv8JBEPNPÇ´DJ8S[FTJÇŠTLJDIw

MiĹ&#x201A;osne wyznania 15 lutego Ĺťyczenia prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres e-mail: walentynki@wrzesnia.info.pl lub dostarczyÄ&#x2021; do Biura OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; - ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14

* ogĹ&#x201A;oszenie drobne do 40 sĹ&#x201A;Ăłw

Â&#x201E; Sklep 1001 DrobiazgĂłw, promocje do 20%, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

Â&#x201E; SprzedaĹź Ĺ&#x201A;yĹźew!!! Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

Â&#x201E; Instalacje elektryczne odgromowe, automatyka, pomiary, dekarstwo, 607-574-932 Â&#x201E; J. niemiecki - TĹ UMACZENIA PRZYSIÄ&#x2DC;GĹ E, tĹ&#x201A;umaczenia rozmĂłw telefonicznych 61-640-34-95 Â&#x201E; Kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 791-465-384 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie, 691-090-573 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, 508-916-944 Â&#x201E; Naprawa piĹ&#x201A; spalinowych, pralek, 781-044-248 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, malowanie, szpachlowanie, panele, 508-916-944 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, nida, szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, 510-073-384 Â&#x201E; PopoĹ&#x201A;udniami i weekendami poĹ&#x201A;oĹźÄ&#x2122; pĹ&#x201A;ytki, panele, poszpachluje, pomaluje itp., oraz docieplÄ&#x2122; niskie budynki. Tanio i solidnie, tel: 691-057-008 Â&#x201E; Remonty ogĂłlnobudowlane 606-297-689 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne 728-965-079 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi blacharsko-dekarskie, 787-154-014

Usl-054

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe i kominkowe 605-663-690 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; piec do centralnego uĹźywany 2,5 m, 694-160-294 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; rusztowanie typu klin, 660-783-144 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; tanio perkusjÄ&#x2122;, 504-382-564 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; topolÄ&#x2122; i sosnÄ&#x2122;, 602-687-872

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek inwalidzki, balkonik trĂłjkoĹ&#x201A;owy, balkonik zwykĹ&#x201A;y, kule, laski teleskopowe. Wszystko za pĂłĹ&#x201A; ceny, 784-587-788 Â&#x201E; Sprzedam zamraĹźarkÄ&#x2122; szufladowÄ&#x2026;, 798-336-599 Â&#x201E; Sprzedam zestaw mebli biurowych, 61-4367-179

Usl-271

RĂ&#x201C;ĹťNE

www.wrzesnia.info.pl

Me-078a

18 stycznia 2013

Kre-346

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 stycznia 2013

KURS TAĹ&#x192;CA TOWARZYSKIEGO i weselnego Pierwsze zajÄ&#x2122;cia w poniedziaĹ&#x201A;ek

28 stycznia 2013 r., godz. 19.00, Informacje, zapisy tel. 509-779-443, 61-4361-159

Edu-569

Edu-577

sala WrzesiĹ&#x201E;skiego OĹ&#x203A;rodka Kultury, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 21

www.wrzesnia.info.pl

7

Ě&#x2021;Ć&#x161;Č˝Î&#x17D;ȟȡȳÎ&#x17D;É&#x2026;É&#x2021;É É&#x201A;ČŻÉ&#x20AC;ČąÉ&#x2C6;É&#x2021;Î&#x17D;É&#x201A;É&#x2021;ȺȚȽÎ&#x17D;ȞȽȚȽȹȜȯÉ&#x2022;Ë´ ĆŹÉ&#x20AC;É&#x2C6;ȳȰȯÎ&#x17D;Č¸ČłÉ É&#x2C6;ČąÉ&#x2C6;ČłÎ&#x17D;É&#x2026;É&#x2C6;ȡÉ&#x2019;É&#x2022;Î&#x17D;É&#x201A;ɨÎ&#x17D;ȝȡĘ&#x2030;ȽʢÉ&#x2022;Î&#x17D;É&#x2026;Î&#x17D;É&#x20AC;ɨȹȳ ȡÎ&#x17D;ČžÉ&#x20AC;É&#x2C6;ȳȟȡȳʢÉ&#x2022;Î&#x17D;ȸÉ&#x2019;Î&#x17D;ČžÉ&#x20AC;É&#x2C6;ČłÉ&#x2C6;Î&#x17D;ȹȯĘ&#x2030;ČłÎ&#x17D;Ë&#x192;É&#x2021;ȹȡȳˡĚ&#x2026;

ƣȽȹȜȯȟÉ&#x2021;ČťÎ&#x17D;

ƪȽȲÉ&#x2C6;ȡȹȽȝÎ&#x17D;ȡÎ&#x17D;Ć&#x153;É&#x2C6;ȡȯȲȚȽȝ

ZAPRASZAMY

A)   : (

É&#x2026;Î&#x17D;̴̴ˡÎ&#x17D;É&#x20AC;ȽȹÉ&#x2C6;ȟȡȹɨÎ&#x17D;ʢȺÉ&#x192;Č°É&#x192;

7" 3$ 

ČźČŻČ¸É ČłÉ&#x20AC;ȲȳȹÉ&#x2C6;ČźČˇČłČ¸É É&#x2C6;ČłÎ&#x17D;Ë&#x192;É&#x2021;ČąÉ&#x2C6;ȳȟȡȯÎ&#x17D; É ČšĘ&#x2030;ȯȲȯȸÉ&#x2019;Î&#x17D;

' ! #$ " &

ȲÉ&#x2C6;ȡȳȹȡÎ&#x17D;ȡÎ&#x17D;É&#x2026;ČźÉ&#x192;Țȡ

 " !" ' #$$ : = '& ==

Edu-333

$ $ *$   %       * &%    5  )?9

ZAPRASZAMY tel. 516 050 477 www.hebespa.pl

 , ! +

 -B#+5-$#55< -<#+<-#<B

Country Club to miejsce, ktĂłre o kadej porze roku oferuje sposĂłb na oderwanie si od codziennego rytmu ycia i pracy Organizujemy imprezy okolicznociowe, komunie, wesela, rocznice, stypy, imprezy integracyjne dla rm, szkolenia. Gas-384

Zapraszamy do stylowej restauracji, specjalizujcej si w daniach kuchni polskiej oraz XIX-wiecznej karczmy, doskonaego miejsca dla mniej formalnych spotka i imprez. W naszym Pensjonacie czekaj na Pastwa luksusowe pokoje. Dla mniej wymagajcych goci mamy do dyspozycji miejsca noclegowe o standardzie podstwowym. Oferujemy nauk jazdy konnej pod kierunkiem instruktora, wyjazdy plenerowe, ogniska, kuligi. Country Club 62-300 Wrzenia â&#x20AC;&#x201C; Nowy Folwark, ul. Mostowa 1 tel. 61 438 80 08 , 510 066 698, 607 072 525 www.nowyfolwark.pl

LIGA OBRONY KRAJU OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 61 4360-291, tel. kom. 500-135-439 w godz. 8-18, w soboty 8-14

OGĹ ASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY

kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

OTWARCIE KURSU: 21.01.2013 r. godz. 16.30 Przyjmujemy zapisy na Szkolenie Okresowe, KwalifikacjÄ&#x2122; WstÄ&#x2122;pnÄ&#x2026; oraz Operatora WĂłzka WidĹ&#x201A;owego

Edu-566

Gwarantujemy: tXZTPLPXZLXBMJĂśLPXBOÇ&#x152;LBESÇ&#x2014; t[BKÇ&#x2014;DJBUFPSFUZD[OF tEPT[LPMFOJB tLPNQVUFSEPEZTQP[ZDKJLVSTBOUĂ&#x2DC;X tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[QMBDVNBOFXSPXFHP tCBEBOJBMFLBSTLJFOBNJFKTDV tSBUZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KPHQTOWLGÄ&#x201C;G\QUVCĂŁWTWEJQOKQP[RWPMV

0CYU\[UVMKGWUĂŁWIKY[UVCYKCO[HCMVWT[8#6 %GP[MQPMWTGPE[LPGCFNCUVCĂŁ[EJMNKGPVĂ?Y\PKÄ&#x201C;MKTCDCVQYG

VGN

9& 9&)" 8!$ " 1#"

zaprasza na

;1)@31 AT + %"\# $, 

NAUKA JAZDY DOJAZD PO KURSANTA tel. 601-85-98-98

B D N C O  .N O < CN C O  C NR

G  =<% .Q G O =%% .Q G  -% .Q G C . $% .Q 

Kos-096

Edu-568

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

kat. A, A1, B

: *

* *23&1)4

 ) +, $ "X K !W]"=[\=[\X ! # % +,T 

P@*6:

5RĂ?ĂŁF\KGNPKC+PYCNKFĂ?Y9KQUPC.WFĂ?Y YG9T\GÄ&#x2021;PKWN.GÄ&#x2021;PC

 

 "!4 : ! !         !:  

  !   +D  8 & 

502 332 196, 667 952 409 K "##Â&#x160;  %Â&#x2020;Â&#x2020;Â&#x2020;


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 stycznia 2013

www.wrzesnia.info.pl

U l 56 Usl-562

8

5'4&'%<0+' <#24#5<#Pra-1779

784 603 502 â&#x20AC;&#x201C; instruktor jazdy konnej 601 871 590 â&#x20AC;&#x201C; kontakt

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem oraz rozbudowÄ&#x2026; zakĹ&#x201A;adu

ELEKTRYKA / ELEKTRONIKA

Fabryka Mebli

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFLJFSVOLPXF tEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXFNJOMBUBOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tNJMFXJE[JBOFVQSBXOJFOJB4&1EPL7 tXZNBHBOBVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;D[ZUBOJBJBOBMJ[PXBOJB TDIFNBUĂ&#x2DC;XFMFLUSZD[OZDI tNJMFXJE[JBOFEPÇ´XJBED[FOJFXTÂ&#x2019;VČ&#x2C6;CBDIVUS[ZNBOJBSVDIV XUSZTLBSLJ BVUPNBUZUPLBSTLJF 

Sp. z o.o.

z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie 4, k. Nekli

zatrudni od zaraz

t,JFSPXOJLB5BQJDFSOJ t,JFSPXOJLB4UPMBSOJ

MECHANIKA Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJF[BXPEPXFNFDIBOJLNBT[ZOQS[FNZTÂ&#x2019;PXZDI XUSZTLBSLJ BVUPNBUZUPLBSTLJF tEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXFNJOMBUOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tNJMFXJE[JBOFVQSBXOJFOJBOBXĂ&#x2DC;[LJXJEÂ&#x2019;PXF tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;QSBDZX[FTQPMF

 

 61 437-07-47 604-566-088   

Usl-432

SKLEP Futra, skĂłry Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 tel. 61Â 285-63-69, czynne: 9-18, sob. 9-14

-20%

DELTA

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJF[BXPEPXFLJFSVOLPXF tEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXFNJOMBUOBQPEPCOZNTUBOPXJTLV GPSNZXUSZTLPXF XZLSPKOJLJ tNJMFXJE[JBOFVQSBXOJFOJBOBČ&#x2C6;VSBXJF TVXOJDF XDJÇ&#x152;HOJLJ

WÄ&#x2DC;GIEL

tel. 61 436-64-19

Oferty prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w siedzibie firmy Starczanowo 4 ,62-330 Nekla MVCOBBESFTFNBJMkadry@matex-polstermoebel.com.pl

Fabryka Mebli Sp. z o.o.

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem oraz rozbudowÄ&#x2026; zakĹ&#x201A;adu

Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Oferujemy stabilne miejsce pracy w rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; ďŹ rmie

Stomil SpĂłĹ&#x201A;ka z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-00 FNBJMm.serdynska@stomil.com.pl

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

SĂ&#x201C;L DROGOWA

t;BS[Ĺ&#x2022;E[BOJFE[JBÂ&#x2019;FN t/BE[Ă&#x2DC;SOBEQSBDPXOJLBNJ t,SFBUZXOPĹžĹ&#x2014;

0GFSUZQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT

EKOGROSZEK POLSKI, CZESKI KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , DREWNO OPAĹ OWE, BRYKIET RECORD Z WÄ&#x2DC;GLA BRUNATNEGO, KOKS

GĹ&#x201A;Ăłwne zadania:

Oferujemy ciekawÄ&#x2026; i stabilnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, atrakcyjne wynagrodzenie, rozwĂłj zawodowy oraz dojazd z WrzeĹ&#x203A;ni i Ĺ&#x161;rody Wlkp.

Roz-1360a

4;:$*&'65&3 $;"1&, ,0Â&#x160;/*&3;:

Skl-745

tczapki, koĹ&#x201A;nierze, odzieĹź skĂłrzana damska i mÄ&#x2122;ska, kurtki, marynarki, pĹ&#x201A;aszcze, Ĺźakiety

Wymagania:

Pra-1780

EBNTLJFJNÇ&#x2019;TLJF

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJBNJOĹžSFEOJFHP tEPĹžXJBED[FOJBOBQPEPCOZDITUBOPXJTLBDI tVNJFKŢUOPĹžDJ[BS[Ĺ&#x2022;E[BOJBHSVQĹ&#x2022;MVE[J t[EFDZEPXBOJBXE[JBÂ&#x2019;BOJV

Ĺ&#x161;LUSARZA NARZÄ&#x2DC;DZIOWEGO

  !"# $ % 

 &'"

rGVUSBJLPČ&#x192;VDIZ

Od kandydatĂłw oczekujemy:

Pra-1752

Pra-1781

Wymagania:

Pra-1754

Pra-1782

ZATRUDNI:

ZATRUDNI:

TECHNOLOGA

- OBRĂ&#x201C;BKA SKRAWANIEM Wymagania: tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFNJOÇ´SFEOJFUFDIOJD[OFLJFSVOLPXF tNJMFXJE[JBOFEPÇ´XJBED[FOJF[BXPEPXF OBQPEPCOZNTUBOPXJTLV tPCTÂ&#x2019;VHBLPNQVUFSB QSPHSBN"650$"%MVCQPEPCOF t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;EPCPSVOBS[Ç&#x2014;E[JJUXPS[FOJBQSPDFTĂ&#x2DC;X UFDIOPMPHJD[OZDIPSB[[BTBEQSPHSBNPXBOJBPCSBCJBSFL$/$ tNJMFXJE[JBOB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;KÇ&#x2014;[ZLBBOHJFMTLJFHPMVCOJFNJFDLJFHP

Nowy punkt sprzedaĹźy! ObĹ&#x201A;aczkowo 179

Oferujemy ciekawÄ&#x2026; i stabilnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, atrakcyjne wynagrodzenie, rozwĂłj zawodowy.

WÄ&#x2122;giel, koks, brykiet

Stomil SpĂłĹ&#x201A;ka z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla

tel. 501-988-176

FNBJMm.serdynska@stomil.com.pl

0GFSUZQSPTJNZLJFSPXBÇ&#x17D;QPEQPEBOZBESFT [EPQJTLJFNv5&$)/0-0(w

tel. (61) 435-92-00

z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie k. Nekli

lider w branĹźy mebli tapicerowanych, firma z wieloletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026;, zatrudniajÄ&#x2026;ca 750 osĂłb

zatrudni osoby w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych zawodach:

tUBQJDFStTUPMBS[ tLSBXDPXB tLJFSPXDZLBU$ & Oferujemy tTUBCJMOFNJFKTDFQSBDZ t[BUSVEOJFOJFOBVNPXÇ&#x2014;PQSBDÇ&#x2014; tXZTPLJF[BSPCLJ tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;LPS[ZTUBOJB[FTUPÂ&#x2019;Ă&#x2DC;XLJ[BLÂ&#x2019;BEPXFKJPCJBEĂ&#x2DC;X ZgĹ&#x201A;oszenia osobiste w dziale kadr od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz 8.00-15.00 tel. 61 43-73-322 / 319 / 339 e-mail: kadry@matex-polstermoebel.com.pl


Reklama - biuro ogล‚oszeล„, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Oto najlepszy sklep jest na ล›wiecie. Kupuj u siebie: w Twoim Markecie!

2

1

Fix bolonese, napoli, do potraw chiล„skich 36-48g

Czekolada terravita 100g

100g-4,98-6,64zล‚

1

99

11

99

2

99

Margaryna Kasia 250g 100g-0,85zล‚

Wrzeล›nia, ul. Piastรณw 16

en Tylko w t ! d w*e19e-22.k01e.2n 013

77

39

Torcik 1szt.

Herbata Minutka 100t

Oferta handlowa waลผna 18.01 โ€“ 24.01.2013r. lub do wyczerpania zapasรณw. Promocja dotyczy sklepu we Wrzeล›ni, ul. Piastรณw 16

Godziny otwarcia: poniedziaล‚ek - sobota 6 -21, niedziela 10 - 18. Zapraszamy

 

 -B#+5=#-#5%

tNBUFSJBย’ZCVEPXMBOF tDIFNJBCVEPXMBOB tNBUFSJBย’ZJOTUBMBDZKOF tGBSCZ tOBS[ว—E[JB tPQBย’ tQBT[F

1@7

3&0

269:6

3634

'&634

NOWE KOLEKCJE

ZAPRASZAMY pn.-pt. 7.00-16.00 sob. 7.00-13.00

 

9D. N

 D

 C I O  2SL  

U] GRQLHSUW\PHQWX

DVR

 *5$7,6

21&631!6

21&631!6 3&674!()6

269:6 )6 , . 5<

Nekla, ul. Wiosny Ludรณw 2

YGLฤ‡EKGQF%JTQDTGIQ RCYKNQP[

61-43-86-130, 697-660-094

D# D

SALON MODY NL 3U]HUรFENLH NUDZLHHFHQLRQHJR

Bd-346

  -B

 -B#+5-#$B#-

ELKA

:U]HyQLDXO.DOLVNDWHO

ZZZVDORQPRG\HONDSO

SRQSWVE :QDV]HMRIHUFLH]QDMG]LHFLH3DรVWZR NLONDW\VLร†F\DUW\NXยรZ]QDQ\FKPDUHN sJDUQLWXU\MXย›RG]ย sSยDV]F]HNXUWNLsVZHWU\WVKLUW\ sEOX]NLNRV]XOHsREXZLHPร†VNLH sWRUHENLSDVNLsELย›XWHULD

.DWDORJILUP]QDV]HMRIHUW\ s%<720s3,(55(&$5',1s/$9$5' s:,//6225s:ยฏ/&=$1.$s.$6725 +$11$s9,729(5*(/,6s7(5(6$.23,$6

0RGDyOXEQD Skl-785

918 stycznia 2013


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 stycznia 2013

www.wrzesnia.info.pl

HYDRAULIK Wrzenia ul. Przemysowa 1 tel./fax (61)4364846

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

Sklep Instalacyjny

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

Bd-308

Technika grzewcza i sanitarna Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjne

SPRZEDA HURTOWA I DETALICZNA

Bd-407

Roz-707C

Oferujemy korzystne warunki wspĂłpracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

t0,/"t%3;8* t30-&5:t#3".:

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 604-417-553 tim11@poczta.onet.pl

ZIMOWA SUPER PROMOCJA ATRAKCYJNE KREDYTY RATALNE

OKNA MARKOWYCH PRODUCENTĂ&#x201C;W

SALON MEBLOWY ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 82 A, Borzykowo tel. 532 333 862 I19341 *6) * 73(* !0 * 1:'2*)*'2

E-SKLEP: www.meblepodlewski.pl

2UCT[/CĂŁGWN$WFQYNCPC 9T\GÄ&#x2021;PKC

VGN HCZ GOCKNPQYDWFRTKO@PQYDWFRTKORN

0CU\CQHGTVC

sQMPCKFT\YK28%DG\QĂŁQYKQY[U[UVGO(QTKU sQMPCFT\YKQTC\HCUCF[CNWOKPKQYGYU[UVGOCEJ2QP\KQ#NWRTQH sTQNGV[\GYPĂľVT\PGU[UVGO#NWRTQH$GENGXGT sTQNGV[YGYPĂľVT\PGOCVGTKCĂŁQYGHKPG\LC sRCTCRGV[YGYPĂľVT\PG\MQPINQOGTCVWOFHREXFTGYPC RQUVHQTOKPIW sRCTCRGV[\GYPĂľVT\PG\CNWOKPKWOUVCNK sDTCO[ICTCÄ&#x201C;QYGUGIOGPVQYGWEJ[NPG sOQUMKVKGT[ sQMPCKPYGPVCTUMKG $F

t,3;&4Â&#x152;"PE[Â&#x2019; t450Â&#x152;:PE[Â&#x2019; t,"/"1:PE[Â&#x2019; CENY NAJNIĹťSZE W POWIECIE !!!

Me-160

rokna r drzwi rrolety etty rparapety r moskitiery r bramy garaĹźowe


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 stycznia 2013

www.wrzesnia.info.pl

11

&1)*  N

 9 -<#%-#-+ SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

RYNNY

Zew-481

tel. 61 436 02 80

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

Bd-280b

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar  

Sklep firmowy:

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 61

640-18-83

Bd-398

Bd-411

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

96&) &34 9:!(* 32!;1

B . 

 ) , 7 << ,

 -B +5 -5 B5

D ND

 C<F


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 spec. W. Kwiatkowski

Oferujemy: BEZBOLESNE ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE r bezpĹ&#x201A;atne przeglÄ&#x2026;dy i porady r leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r protetyka r chirurgia (resekcje, zatrzymane Ăłsemki) r *.1-"/5: r0350%0/$+" BQBSBUZTUBÂ?F

6)734):@

lek. stom. ogĂłlnej

.GM#NC<KGNC\PC * $ +, ./*/&29':2;<'=)< Rejestracja telefoniczna nr 61/4365740 lub 604 759 490 )( +>?,#+@,,

%&'())*+,-.),!-%./(%'01'/)2-&/ 

              

 !"#$ ! !"%&

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

4GLGUVTCELC VGNY

Bioterapeuta

J% >7D & Przychodnia Lekarza Rodzinnego â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? $ v ' -# :BE Gabinet czynny: wt 13.00-18.00, *( 5+*--51*--

# 8*>;3$, 93*3 *, # ;$32, **3! *3!!, 93*3 3, ;, !, 4>+8, 93*3 $, *8, 8$: !*2;3, *2, 4;* 29,2439!!- *3;!*:3248;#2,3!8 !4323?;@*!!-

Roz-238d

          !"# $

 7   Â&#x152; >

tel. 602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

Gabinet MEDYCYNY ESTETYCZNEJ botoks korekcja zmarszczek mezoterapia modelowanie ust  lipoliza

J !# N-5 06- -1+

GABINET LEKARSKI

/L;F

Lek. Gerard WilczyĂąski

dr Piotr Wiszniewski

/  ,  

0& ) 1  $(2

3 4 %5  6 6 6

#$%% % #

STOMATOLOGIA $/ 

Specjalista otolaryngolog

lekarz dentysta Oferujemy: E%      E   E& % 7 E && 7$ $ 6!-# ==;;:BB ; 4 & ! D" Y """ & ! 

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 rejestracja telefoniczna 61 436-51-64, 602-664-925

%ÂŻ/(.5ÂŚ*2683$ ,2'.5ÂŚ*26832:(

GABINET STOMATOLOGICZNY

6.87(&=1( /(&=(1,(

chirurg stomatolog tel. 601-696-800

lek. dent. Irena PanieĹ&#x201E;ska-Tupaj

Lek-304

:3:&)!8!34;:342*#<9 :3;23+9,!898=

Q61D

 :     &  &  ' !  ! & (   ! & &(

!*894,!4, 34*!4:*324-

%& ' ()()* (( )"*)( "+

WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

: /%   

$234*5'6*478

   

     ! "  #

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00

FIZJOTERAPEUTA mgr Aleksandra Koska

Kos-078

!"# "$ %%"! & %'%(

przyjmuje pn., wt. 15.00-21.00, czw. 9.00-15.00, w soboty po uzgodnieniu

lek.med. $UWXU%U]\FKF\ tel. 601 77 24 23 www.nastawianiekregoslupa.pl

Gabinet lekarski

SPECJALISTA ORTOPEDA

przyjmuje pn.-pt. (z wyjÄ&#x2026;tkiem Ĺ&#x203A;rody) 16.30-22.00

i prywatnie

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752 przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Prusa 5, tel. 61-4377-987

DEPILACJA LASEROWA Lek-384

 BB<

)

N N @ 

: 

.D , B

Lek-227c

!"#$ Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

Lek-225e

GABINET STOMATOLOGICZNY

Os. LipĂłwka

Poradnia Medycyny Pracy

specjalista urolog

Leczenie zachowawcze i operacyjne  

   

tel. 61 4363-533

v #;BA

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. SĹ&#x201A;owackiego 62 przyjÄ&#x2122;cia: poniedziaĹ&#x201A;ek i Ĺ&#x203A;roda od 16.00 rejestracja telefoniczna - 790-782-702 BADANIE KIEROWCĂ&#x201C;W

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

Prywatny Gabinet Urologiczny

Lek-319

lek. med. Katarzyna Kostrzewska

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 61 436-35-66,

w godz. 900-1700

(!) 

41&$+"-*45"$)03Âť#1Â&#x152;6$t*/5&3/*45"

PAWEÂŁ KRUPKA

Gabinet czynny: od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku

Lek-243a

Lek-317

GABINET LEKARSKI

Lek-221

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 606-312-327

Lek-249e

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

www.wrzesnia.info.pl

dr n. med. Maciej Krajewski Przychodnia Lekarza Rodzinnego

NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

â&#x20AC;&#x17E;MEDINETâ&#x20AC;? $ v ' -# :BE Rejestracja tel: 501 830 072

LASER DIODOWY MEDIO STAR

Gabinet Lekarski

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE

POONICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIA USG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowa

Katarzyna CzĂŞstochowska spec. ginekolog poonik WrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4 wtorki i czwartki od 16.00 Rejestracja tel. 602 177 154 i 4360 102

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 61-4379-999

Lek-229a

18 stycznia 2013

Lek-293

12


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 stycznia 2013

Gabinet Lekarski

www.wrzesnia.info.pl

13

! C 3O 

2N 

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. med. Henryk GĂłrniak %\[PPGRQPRV UQD WN)PKGÄ&#x2018;PKGĂ˝UMCD9T\GÄ&#x2021;PKC

VGN =$35$6=$0<

61 4362 989, 603 561 420 Lek-380

/!!  () " ( &!0Â?  ! ' /( $ ' $ ,! ! ($ ! &,"! ! " &  ($ ! !$ ( ! #"! ! !! /( #) %$* "& ""

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar KieÂłczewski

/;<B:>L,<;BF<>P:AQ<VL:<

pt. 15.00-16.00 Opieszyn 10 - pt. 9.30-13.00

A;,=K,]="-Â&#x2019;"W="[+A/LVLF/<VPFLDLqA;PK;LV

63(&-$/,67$&+25Ă?%:(:1Ä&#x2014;75=1<&+

lekarz psychiatra WrzeĹ&#x201C;nia, Sienkiewicza 12

/KLÂ&#x2018;;P<+BD,<L/L:PLJA#<

W"XYWY#-X

Lek-357

PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym.

)

Lek-268a

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

NZOZ Wrze,nia, ul. S0dowa 6, tel. 61 436-78-32, www.primadent-wrzesnia.eu Rejestracja od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00

PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE Poradnia neurologiczna Poradnia logopedyczna Poradnia stomatologiczna

czynna wt., r., czw. czynna od pon. do pt. czynna od pon. do pt.

PORADNIE PRYWATNE

Poradnia psychiatryczna Poradnia psychologiczna Choroby tarczycy dr med. E. Schneider,

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG

STOMATOLOGIA Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, leczenie kanaowe Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, licĂłwki bezporednie

REJESTRACJA TELEFONICZNA: 61 868-94-29, kom. 600-107-840

VITADENT

HIPOKRATES

www.primadent.p.s.pl

lek. dent. Anita Orchowska-Cebularz od pn. do pt. 1700-2000 tel. 696 779 712

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

lek. dent. Marcin Cebularz pn./wt./pt. 1000-1400 00-1400 tel. 698 673 118

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

    ! ('*+*'/01!23425#664

 

Lek-278

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

 Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Lek-300

GABINET STOMATOLOGICZNY

PROTETYKA 

EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)tel. 61 4360-365, 506-585-086 Lek-315a

Prywatny

Gabinet

Laryngologiczny Dr med. Ĺ ukasz Borucki Diagnostyka i leczenie operacyjne. Leczenie chrapania i bezdechu sennego

www.orl-centrum.pl tel. 61 437 05 87

14.00-18.00 14.00-18.00 12.00-18.00

â&#x20AC;˘ Poradnia Stomatologii OgĂłlnej â&#x20AC;˘ Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna

- neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

wtorek wtorek wtorek
18 stycznia 2013

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 5524<'&#Ä&#x2019;-1/276'4°9 +#-%'514+°9 -1/2.'-519;5'49+5 -1/276'4°9+.#2612°9

Godziny otwarcia: pn.-pt. 9.00-18.30, sob. 9.00-14.30

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E;

GROMADA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 (obok Biedronki) tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

WYJAZD Z WRZEĹ&#x161;NI KAZIMIERZ DOLNY â&#x20AC;&#x201C; LUBLIN od 1 do 4 maja 2013 WARSZAWA od 18 do 19 maja 2013 KRAKĂ&#x201C;W od 31 maja do 2 czerwca 2013 MAZURY od 20 do 23 czerwca 2013 ELBLÄ&#x201E;G - TRĂ&#x201C;JMIASTO od 7 do 9 czerwca 2013 USTKA od 2 do 7 lipca 2013 SZCZECIN - MIÄ&#x2DC;DZYZDROJE od 24 do 28 lipca 2013 NIECHORZE od 18 do 21 lipca 2013 od 10 do 14 sierpnia 2013 BIESZCZADY od 15 do 18 sierpnia 2013 ZAKOPANE od 21 do 25 sierpnia 2013 KOTLINA KĹ ODZKA od 13 do 15 wrzeĹ&#x203A;nia 2013

www.wrzesnia.info.pl

:V]\VWNLPNWyU]\XF]HVWQLF]\OLZHPV]\Ä&#x17E;ZLFHUHPRQLLSRJU]HERZHM QDV]HJR2MFD7HÄ&#x17E;FLD']LDGNDL3UDG]LDGND

Ĺ&#x203A;p. JĂłzefa Gomulskiego NVLÄ&#x160;G]XSURERV]F]RZL0DUNRZL6WDMNRZVNLHPX]6RNROQLNURG]LQLH ]QDMRP\PVÄ&#x2026;VLDGRPGHOHJDFMRP]DLQWHQFMHPV]DOQHL]ĂĄRÄŞRQHNZLDW\ 'U-78LGU- 83284]DWURVNOLZÄ&#x2026;RSLHNÄ&#x160; %yJ]DSĂĄDĂź5RG]LQD

:V]\VWNLPW\PNWyU]\VZRMÄ&#x2026;REHFQRÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; GDOLZ\UD]ÄŞDOXLVPXWNX]SRZRGXRGHMÄ&#x17E;FLD

Ĺ&#x203A;p. Lecha Michalaka ]JĂĄÄ&#x160;ELSĂĄ\QÄ&#x2026;FHSRG]LÄ&#x160;NRZDQLDVNĂĄDGDMÄ&#x2026; ÄŞRQDLFyUND

Kre-342

Kom-037

WYCIECZKI I WCZASY ZAGRANICZNE t#*-&5:"650,"308& t#*-&5:-05/*$;& Usl-547c

UBEZPIECZENIA â&#x20AC;&#x201C; OC, AC, 20 FIRM DO WYBORU

Roz-1383

14

%850,675=0,$67$,*0,1<:5=(Ĺ&#x2018;1,$

:U]HĹ&#x2019;QLDXO5DWXV]RZDWHO ID[  HPDLOZU]HVQLD#ZU]HVQLDSOZZZZU]HVQLDSO 4  * 60 * 5   +5  5,,1 * &  '  _3* ) +-5- * 4 5-+( * ;N5 8{* ` 60 5

&$ & & &  

 7 @   ) & ! :

 0! $ 7"# '

& ! $/0 2 & 

"  ' 

4 & * ' 

" '  '

S& %

(.(4 0!

B=>< B=>

AB

PO1F/00019319/9

:B= PO1F/00019319/9 B=> (.(4 0! S& %    T J  U %! ! VW 7  %  S& %'   % *

B

"  ' 

# ! B=>< B=> &    '    &    !  & ' ! # ! B=> &    '        !    ! 

<

2 ' 

# ! B=>< B=> X   (  &! (  (     ! ( !    

&   ,+ # ! B=>    (  &! (  

 (  (     ! ( ! 

&   ,+S& % "25Z[---5,65,[,  ! VVV    2    '   &  !&      ' * % 

 '     '  '  & * Z   

T   &  & *

x   &

# ! B=>< B=> ; ' &(.& . :: =B :=BC '& = == # ! B=> ; ' &(.& . :: =B :=BC '& == " &    )  \  ] %  !*^J ^5 _ `( ^ ! 5-* 2:      &  

   * "  &   ' '   5+*5+*+-5+ *   '    

# ! B=>< B=> E ! """ & # "! BC<==C=====C @ :BÂ?CÂ&#x2018;` &$ "! <:=C=====C # ! B=> E ! """ &# "! :C:=C=====C @ :BÂ? Â&#x2018;` &$ "! :C=====C

A

%  &

q   & !#A % 

       & 8  * %   #!# ! &#.>&# ! !  $$4 ~"&$ ! &#.>&# ! Â&#x2019; " 0!(   (  A =B :=BC _! v    8 ' )  \ ^] % ` !   !  )  \  ] ^5N^,;05^---+^--55^5D1D^-555^61--* %  !     '    &  &* %  '  '     8 ^  '   v  &* 2 ( 8 &  & ^^        !(     & *

A : " 

      ( !      !    X   8 :' ^'  8     '   8!&  8 &   &  8  & !    !       ^ &   8 '   & '  '    !& '   !& ( * &       &(  & (  '  (

 8   8 '  *4     !  ( 8 '   !  * 7 &     & ! &  ^   ' *

) &


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PRODUCENT OKIEN I DRZWI "#$%& '( )  * %&* +!

5 ( ! :;< (( =< :;( (= <=

 

*0,11$63Ă?â'=,(/1,$ Ă&#x2026;6DPRSRPRF&KĂŁRSVNDÂľ

15

7  7 8   7  8 7  9

 

Rol-288

 

www.wrzesnia.info.pl

Bd-405

18 stycznia 2013

ul. Dworcowa 24 C JA 62-330 Nekla P ROMtOrapezowe y tel. 61/438-63-10 h c a l na b koĹ&#x201E;ca po godz. 16.00: 61/438-65-44 www.stalmet-nekla.pl -6% dcoznia! biuro@stalmet-nekla.pl st y

Serwis usĹ&#x201A;ug stalowych: Prasa krawÄ&#x2122;dziowa â&#x20AC;&#x201C; giÄ&#x2122;cie blach Wypalanie blach (plazma, acetylen) Gwintowanie rur Prostowanie walcĂłwki GiÄ&#x2122;cie elementĂłw zbrojeniowych Drobne prace Ĺ&#x203A;lusarskie

9# , ! = Y :;B== 0! $ 1 " = """ '" ! 

Maksymalny wymiar stoĹ&#x201A;u/blachy 3000 mm x 6000 mm GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; palenia: tQMB[NPXBEPNN tHB[PXFEPNN PrÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ciÄ&#x2122;cia do 15 m/min Realizacja oraz wykonawstwo modeli elementĂłw w Ĺ&#x203A;rodowisku CAD. CiÄ&#x2122;cie rur do Ĺ&#x203A;rednicy 320 mm i o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci do 6000 mm na wycinarce plazmowej CNC (gruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; Ĺ&#x203A;cianki do 50 mm) MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wykonywania róşnego rodzaju otworĂłw ksztaĹ&#x201A;towych.

61 436-29-42, 663-990-249

 7 (! E* ="#=-E* X="#=-E* X="-="-E E ,669-990-809, 61 4362-873

Trapezowanie blachy ocynkowanej Roz-937

www.stal-pol.pl

Usl-565

Wypalarka plazmowo-gazowa CNC

OGRODZENIA PANELOWE Z DRUTU Ă&#x2DC;5

WPRO

t130%6,$+" t53"/41035 t.0/5"Ĺ&#x2018;

ST O

DU D PRO

Profil t-12 oraz t-18 A! CENT SzerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; arkusza 880 mm GruboĹ&#x203A;Ä&#x2021; blachy 0,5 mm DĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wedle Ĺźyczenia

SprzedaĹź materiaĹ&#x201A;Ăłw hutniczych Istnieje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu oraz ciÄ&#x2122;cia: czarnych blach (gilotynÄ&#x2026; do 12 mm), ksztaĹ&#x201A;townikĂłw, stali zbrojeniowej i innych wyrobĂłw hutniczych.

TYLKO Z NAMI STALOWE INTERESY!

t#SBNZEXVTLS[ZEÂ&#x2019;PXF t#SBNZQS[FTVXOF t'VSULJ t"VUPNBUZLB tJJOOFTJBULJ[HS[FXBOF t%SVUZ QSŢUZDJĹ&#x2022;HOJPOF

6.83=%ÂŻÂ&#x2039;1$6,21$:$312,1$:2=<

,BD[BOPXP VM,BMJTLB UFM LPN 

"#"$&

  !"#$%#&' $ *+!+25 *+!5 9:*+2%*$  ' +!%+$#&;!9;ch

#=>? @BD?FH @?JF<MQHR<MHV Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

!;<FFXXY

*+<+ $

K   @ &($

  ,& , 

TPB/A!,: Y[5PP @9+ ) + ,W"Â&#x2026;WX#-X#\+W##Y\XXW#

Rol-287E& )? E%$ E % E& E&@)? E %  E  


16

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

18 stycznia 2013

COUNTRY CLUB â&#x20AC;&#x17E;NA SKRAJU LASUâ&#x20AC;? ZAPRASZA NA OBĂ&#x201C;Z JEDZIECKI! ObĂłz dla zaawansowanych z umiejtnociami na poziomie brzowej odznaki jedzieckiej.

TURNUSY 2013 13-20.07 â&#x20AC;˘ 20-27.07 â&#x20AC;˘ 10-17.08 â&#x20AC;˘ 17-24.08 WIEK UCZESTNIKĂ&#x201C;W: 11-17 LAT LICZBA UCZESTNIKĂ&#x201C;W NA TURNUS: 14 OSĂ&#x201C;B Zakwaterowanie na terenie orodka Country Club

Cena obozu: 950 z ZIMOWA PROMOCJA

Jazda konna w tygodniu 1,5 h w cenie 1h SERDECZNIE ZAPRASZAMY   

Kontakt: Iga Rogoziska, tel. 601 345 566 Nowy Folwark, Wrzenia, ul. Mostowa 1 tel. 061 438 80 08

www.wrzesnia.info.pl

WIADCZENIA: wyywienie (niadanie, obiad, kolacja), opieka wychowawcy kolonijnego, instruktora jazdy oraz opieka medyczna, ubezpieczenie (NW i OC). ATRAKCJE: - 1,5h nauki jazdy dziennie - przejadki bryczk po okolicy - czyszczenie koni oraz sprztu - kpanie, karmienie i pasienie koni, poznawanie zachowa - nauka lonowania i podstawy pracy z ziemi - byk rodeo - ognisko z muzyk - zajcia plastyczne, sportowe, integracyjne, teoretyczne z zakresu jedziectwa - basen (wstp dodatkowo patny na miejscu) - mini zawody z nagrodami i chrzest na obozowicza - dyskoteka

www.nowyfolwark.pl

Regionalny dystrybutor ďŹ rmy DIAMOND i GALMET 3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

/,3, + ,3q8v8/+ ,3x;{8vqv

8*&-,"130.0$+" /"(3;&+/*,* *,05Â&#x160;:$0

LPUÂ?ZČ&#x192;FMJXOFJTUBMPXFrLPUÂ?Z[QPEBKOJLJFNrLPUÂ?ZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBrQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFÇŻDJFLĂ&#x201C;Xr[FTUBXZTPMBSOFrLBCJOZJXBOOZ

Bd-347

):%3"6-*,"r,05Â&#x160;:$0rÂ&#x160;";*&/,*

Numer 1185  

Wiadomosci Wrzesinskie

Advertisement