Page 1

Aktualności, s. 12

Danuta Mikołajewska wydała Reanimację!

22 października 2010 NR 42 (1068/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT)

Aktualności, s. 13

Piłka nożna, s. 28

Czy warto mieć „swojego” człowieka w województwie?

Victoria upokorzyła lidera. Maciej Lisiecki w strzeleckiej formie

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Kryzys Inwalidów 800

300

Marzena Zbierska

170

SIWL

400

Krispol

500

Gestamp

600

100

270 320

0

Jeden z pracowników SIWL-u poinformowa nas, e – wedug tumacze zarzdu – powodem zalegoci w wypacie wynagrodze jest fakt, e spódzielnia nie otrzymuje wiadcze z PFRON-u. Rzecznik PFRO W maju ubiegłego roku w zakładzie pracowało 400 osób. Po obniżce N-u Tomasz Leleno: – Zgodnie z prawynagrodzeń zostało około 320 Fot. MAK wem, pomoc ze rodków funduszu nie moe zosta udzielona lub wytylko z relacji innych osób zatrud- czasu, mam dzisiaj bardzo duo pacona pracodawcy znajdujcemu si w trudnej sytuacji ekonomicznej. nionych w SIWL-u, udao si nam obowizków. – Czy moemy umówi si na inny Pocztkowo firma (SIWL – przyp. jednak ustali , e we wtorek cz red.) nie przesaa kompletnej dokupracowników z narzdziowni po- termin? – Prosz bardzo. Prosz zadzwoni mentacji, co uniemoliwio nam przeprosia o spotkanie z zarzdem. Spotkanie doszo do skutku, co po- i si umówi . prowadzenie analizy ekonomicznej. twierdzi nam pracownik recepcji – Ale skoro rozmawiamy, czy nie Przesaa jednak uzupenienie. Z nabiurowca. moemy si umówi teraz? szej analizy wynika, e obecna konPrezesa Jdrzeja Rakowieckiego – Dzisiaj naprawd nie mam czasu. dycja finansowa przedsibiorstwa jest – Moe cho krótki komen- na tyle dobra, e moe korzysta z doudao si nam zasta , kiedy wchodzi do firmy po spotkaniu. Nie tarz do sytuacji w firmie? Bo jest finansowa do wynagrodze. 19 pachcia komentowa sprawy, by wy- niepokojca. dziernika przesalimy na jej konto – To pani tak uwaa. ranie podenerwowany. Zapytaponad 473 tys. z. Kolejne pienidze trafi tam na pocztku listopada. – A Pan nie? ny o moliwo rozmowy o sytu– Nie. acji w spódzielni, odmówi. – Nie bd udziela informacji. Nie mam Tyle komentarza. >> dok. na s. 13 Reklama

Postępowanie i cicho sza Wobec trzech policjantów z wrzesińskiej drogówki – w tym ich przełożonego – wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

750

700

200

Od kilku dni w Spódzielni Inwalidów Wiosna Ludów we Wrzeni panuje grobowa atmosfera. Na konta pracowników wpyna tylko poowa pensji za wrzesie. Tym razem po raz pierwszy – zarówno do pracowników, jak i do redakcji „WW” – docieraj wyrane sygnay o planowanych zwolnieniach. Kiedy? Kogo dosign i czy w ogóle nastpi? Pracownicy niechtnie rozmawiaj z dziennikarzami, a jeli ju (byy te przypadki telefonów do redakcji o zej sytuacji w spódzielni), to nie chc wypowiada si do gazety z podaniem imienia i nazwiska. Boj si. Przyznaj zgodnie, e w SIWL -u dzieje si le. Mówi, e obawiaj si zwolnie, upadoci firmy, a nawet, e boj si ju pyta o to, kiedy na ich konta wpynie pozostaa cz wynagrodzenia. O powody braku pienidzy odwaya si zapyta cz pracowników narzdziowni. Sytuacj znamy

Liczba zatrudnionych w lokalnych firmach Matex

Pracownicy SIWL-u znów nie dostali pensji. Obawiają się zwolnień...

cjantów brakuje kilku notatników sub – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. – Postpowanie w tej sprawie prowadzi wrzesiska komenda. Jak si okazuje, ow kontrol wszczto na polecenie komendanta Powiatowej Komendy Policji we Wrzeni Jarosawa Gruszczyskiego. – Mog zdradzi tylko tyle, e kontrola wykazaa pewne nieprawidowoci – stwierdza. – W toku postpowania okae si, czy s one na tyle powane, aby ledztwo zakoczyo si ukaraniem funkcjonariuszy. To informacje oficjalne.

To efekt wewntrznej kontroli, przeprowadzonej po zatrzymaniu Bogusawa R., funkcjonariusza drogówki (4 padziernika). Przypomnijmy, e zdaniem ledczych dziaa on w zorganizowanej grupie przestpczej, która zajmowaa si kradzieami aut. Zastosowano wobec niego trzymiesiczny areszt. Wyglda jednak na to, e... afera goni afer. Rutynowa kontrola drogówki wykazaa nieprawidowoci. – W dokumentowaniu suby poli- >>

dok. na s. 7

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Cenos zamknie pływalnię czy tylko straszy, żeby podbić cenę? Aktualności, s. 6 Czy była dyrektor z Tonsilu Polska pójdzie siedzieć za złodziejstwo? Aktualności, s. 4 Rozmowa z tym, który pierwszy ogłosił śmierć swego przyjaciela – ks. Popiełuszki Kościół, s. 22 Sklep na Opieszynie będzie zamknięty Aktualności, s. 10 Policja jest coraz bliższa ustalenia tożsamości podpalacza Aktualności, s. 3

www.wrzesnia.info.pl


22 paĹşdziernika 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Remonty niestraszne? SONDA

Trwają generalne prace remontowe dróg w naszym mieście, dlatego zapytaliśmy wrześnian, jak sobie radzą w tej nowej trudnej sytuacji i co sądzą o skali obecnych prac remontowych.

K

Krystyna Szamałek, emerytka: – My z męşem generalnie chodzimy pieszo, więc nam tak mocno te remonty nie przeszkadzają. Cieszę się, şe po nich we Wrześni będzie ładnie. Najbardziej to przeszkadza skala tych remontów. Wolałabym, şeby były przeprowadzane etapami. Teraz przyjezdnym bardzo trudno przejechać przez Wrześnię, a mi trudno wytłumaczyć komuś, kto pyta się o drogę, jak ma jechać.

s ik Danuty Mikoajewskiej zatytuowan Reanimacja powinni przeczyta wszyscy lekarze, zwaszcza wrzesiscy. Autorka oczywicie zaprzecza, jakoby opisaa w niej wrzesiskie rodowisko lekarskie, ale czytajc ksik, trudno byo mi oprze si wraeniu, e niektóre postaci jako ywo przypominaj te, które znam lub znaem (bo umary) z rzeczywistoci. Ta swego rodzaju zgadywanka, kto jest kto, stanowi dodatkow atrakcj dla wrzesiskiego czytelnika. Jestem pewien, e bez trudu rozpoznacie Pastwo na przykad, kto posuy za pierwowzór powieciowej doktor Czerniak, postaci wyjtkowo komicznej, czy ordynatora Baki. Dla nie-medyka Reanimacja te jest lektur pouczajc, poniewa pozwala nam, pacjentom, na zrozumienie, jak myl i co czuj lekarze. Trzeba tu od razu zaznaczy , e Mikoajewska jest momentami bardzo krytyczna wobec postaw lekarzy i innych pracowników suby zdrowia, czego nie zmienia nawet dedykacja na pocztku ksiki: „(...) ciko pracujcym lekarzom�. Bo i ten zawód ma wiele stron medalu, nie tylko ciemnych...

Moim zdaniem

radzik21: Jestem zadowolony, Ĺźe tak zmieniajÄ… siÄ™ na-

sze ulice na lepsze, ale kaşdy kij ma dwa końce. Sam jeşdşę po Wrześni duşo i nie ukrywam, şe te remonty nam, miejscowym, i przede wszystkim przejezdnym kierowcom dały nieźle popalić. Choć często przeklinam pod nosem, gdy stoję w jakimś korku albo wpadnę w dziurę, to jednak şyję świadomością, şe juş niedługo „będzie lepiej, bezpieczniej i piękniej�. bobiko: Osobiście cieszę się z obecnych remontów we Wrześni. Sporo się zmieni i to na korzyść mieszkańców. Wiem, şe obecne objazdy potrafią nieźle irytować nie jednego kierowcę, ale şeby było dobrze, to trzeba najpierw wsio zniszczyć. Natomiast nie podoba mi się fakt, şe nie ma alternatywnego przejścia dla pieszych w kierunku dworca kolejowego – po obu stronach jest rozkopany chodnik i nietrudno jest złamać nogę w tej piaskownicy. heniul54: Dobrze, şe raz na cztery lata są wybory, bo inwestycji byśmy nie uświadczyli, bo ciągle byśmy słyszeli, şe brak funduszy.

Tomasz Rochumski, informatyk: – Generalnie kiepsko to wygląda. Wydaje mi się, şe nie jest to najlepiej zorganizowane. Sam byłem świadkiem, jak zamknięto jeden pas, po czym przez kilka dni kompletnie nic się na nim nie działo. Ja bym wolał, şeby to było robione bardziej etapami, chociaş nie wiem, czy jest to moşliwe, bo jak widzę ilość sprzętu, który tu ściągnęli, to myślę, şe go być moşe gdzieś wypoşyczyli i dlatego się tak spieszą. Jan Rajch, emeryt: – Teraz jest jak jest i utrudnienia są, ale ja myślę, şe po tych remontach we Wrześni będzie lepiej i ładniej. Jako kierowca przyznaję, şe jeździ się teraz trudniej, ale jakoś sobie radzę. Jeşdşę teraz po prostu samochodem mniej niş przed tymi remontami, a jak trzeba i w dane miejsce nie idzie dojechać samochodem, to nawet przesiadam się na rower. Tak juş kilka razy uczyniłem.

Jak są zorganizowane objazdy we Wrześni?

Maciej Ignaszak, urzędnik, i Franciszek: – Generalnie powiem tak, şe fajnie, şe to będzie zrobione, ale wielka szkoda, şe oni nie zabrali się za to latem, kiedy są wakacje itp. Wtedy powinni to robić. Jednak ja jestem za, poniewaş uwaşam, şe po tym remoncie ruch będzie lepszy, i dobrze, şe zostanie to zrobione. Dobrze, şe to robią od razu i pracują od rana do wieczora, bo wtedy ten bałagan będzie trwał nieco krócej, niş gdyby to robili etapami.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

zdaniem uĹźytkownikĂłw www.wrzesnia.info.pl

Ĺşle

36%

64%

dobrze

Satyryczny komentarz tygodnia: miejscowi jakoĹ› sobie radzÄ…, ale obcy...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Czy Wrześnię rozkopano na wybory? Šukasz Róşański: Od kilku tygodni tematem numer jeden we Wrześni są prowadzone na kilku frontach roboty drogowe. Dlaczego tyle remontów jest prowadzonych w jednym terminie? Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego w ratuszu: – Powodem spiętrzenia prac są sprawy związane z finansowaniem inwestycji. Konkretnie, z moşliwością dofinansowania ich środkami z zewnątrz. Przykładem tego jest przebudowa ul. Słowackiego i budowa ronda przy policji. Słowem: zostaliśmy postawieni przed dylematem: czy gmina zechce skorzystać z 50% dofinasowania pod warunkiem, şe inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku. Moşna szacować, şe zaoszczędzimy 30 mln zł (odnosi się to równieş do krajowej „15�) .GAZ EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL.

693-631-996

TARTAK NEKLA wykonuje wiby dachowe wg zamĂłwie. boazerie podbiciowe impregnacja cinieniowa drewno kominkowe

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743 NISKE CENY

Zostań

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

DowĂłz na telefon: 61/4362 873 lub 663 990 809

ratownikiem

Zapisy na kurs tel. 605 148 979

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch.� Września, ul. Kolejowa 10 tel. 61/4361653

WOPR

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33

Oferuje nawóz poli-azot- NPK i S – 25-6-6-15 Promocyjna cena.

schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa

plakatĂłw A3 tel. 61 437 49 57

W 2 GODZINY*

]ĂŁ

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Oferuje:

Roz-727

.RzFLXV]NL RERN&HQRVX

Sa-412a

*$=)$67:U]HzQLD

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

GS „S.Ch� Września, ul. Kolejowa 10

ww-143

uZ\SRÄ”\F]DOQLDSU]\F]HS ODZHW

UWAGA ROLNICY!

NAGROBKI

Inn-1005

uNOLPDW\]DFMH

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

Inn-282b

uPRQWDÂ?VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FKKDNĂ‘Z

Roz-770

Reklama

tDFNFOU XBQOP QÂ’ZUZ(, 04# tXFÂ’OBNJOFSBMOB TUZSPQJBO t[BQSBXZ LMFKF HJQTZ tUZOLJJGBSCZoXH[BNĂ˜XJFĹ´ tQPLSZDJBEBDIPXF NBTZLPOTFSXVKĹ•DF tSZOOZJSVSZ1$7 Doradztwo. DowĂłz z rozĹ‚adunkiem. Niskie ceny.


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

3 Aktualności Namierzanie zuchwałego piromana Tajemnicza seria pożarów wydaje się nie mieć końca. Wiele wskazuje na to, że stoi za nimi ten sam sprawca. Pierwsze z caej serii podpale miao miejsce w nocy z 18 na 19 padziernika. Ogie strawi nieuytkowany sklep przy ul. Sowackiego. Jego zarzewie znajdowao si nie od strony drogi, a zaplecza. Spona drewniana konstrukcja ciany, czciowo drzwi, cz sufitu wyoonego kasetonami i instalacja elektryczna. Straty zostay oszacowane na kilkanacie tysicy zotych. To byo jednak niczym przy tym, co wydarzyo si nastpnej nocy. Kilka minut po godz. 2.30 w pomieniach stan sklep z uywan odzie przy ul. Szkolnej. W akcji

ratowniczo-ganiczej uczestniczyli zawodowcy z Wrzeni i ochotnicy z Kaczanowa. Wspólnymi siami odcili i wywayli kraty zabezpieczajce, a nastpnie wynieli z budynku butl z gazem propan-butan, któr natychmiast schodzili. Spona znaczna cz towaru i wyposaenie sklepu – szafki, biurko, komputer. Po ponad godzinie, jeszcze w trakcie prowadzonych dziaa, straacy zostali powiadomieni o kolejnym poarze. Tym razem w pomieniach stan barak przy ul. Legii Wrzesiskiej. Zniszczeniu ulega tylko drewniana konstrukcja cian. Na szczcie w rodku nie znajdowao si nic wartociowego. Trzecia i ostatnia interwencja miaa miejsce przy ul. wirki i Wigury. Nieznany sprawca podpali gara, w którym znajdowaa si skoda fabia. Ogie spowodowa zadymie-

nie auta i uszkodzenie niektórych jego elementów – bocznych lusterek, szyb i kopaków. W wyniku tylko tych trzech poarów spono mienie o niebagatelnej wartoci 75 tys. z. Kolejny dzie by duo spokojniejszy. Nie znaczy to jednak, e straacy nie mieli co robi . Trzy razy wyjedali do poarów koszów na mieci. Ogie zaj pojemniki przy ul. Wrocawskiej, Kaliskiej i Kociuszki. Policyjne postpowanie majce na celu ustalenie piromana na razie nie przynioso efektu. – Prowadzimy intensywne czynnoci – usyszelimy tylko od rzecznika prasowego KPP Krzysztofa Szczeniaka. Nie chcia zdradzi , czy ledczy cz te zdarzenia i czy w gronie podejrzanych jest jedna, czy wicej osób. – Za wczenie – uci. Działania gaśnicze przy ul. Słowackiego zakończyły się dopiero nad ranem. Fot. KP PSP we Wrześni Tomasz Szternel Spłonęło mienie o wartości kilkunastu tysięcy złotych

Reklama

3DǔDFQD2SLHV]\QLH

Zabawę Andrzejkową

GAZ

27 listopada

ww-129

Koszt biletu 250 zł od pary (pełna konsumpcja)

Dom-GAZ

nie ślimacz się wrzesnia.info.pl

61 436-27-33 61 436-29-49

najszybsze źródło informacji

Roz-210

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Inn-1008

zaprasza na

Biuro Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich” ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 640-01-01 portal@wrzesnia.info.pl

LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Kierowców we Wrześni przy ul. Słowackiego tel. 61 4360-291, tel. kom. 500-135-439 w godz. 7-18, w soboty 7-13

Przyjmuje zapisy na

kurs szkolenia okresowego kierowców - planowany termin rozpoczęcia 26.10.2010 cena 580,-

a) przy przewozie osób: -10.09.2009r., gdy uzyskał prawo jazdy kat. D do dnia 31.12.1980r. -10.09.2010r., wydanego w latach 1981-1990 b) przy przewozie rzeczy: -10.09.2010r., gdy uzyskał prawo jazdy kat. C do dnia 31.12.1980r.

Edu-218

zgodnie ze zmianami w ustawie o transporcie drogowym Dz.U. Nr 235 poz.1701 z dn. 17.11.2006r. kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wpis do prawa jazdy w terminie do:


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Barbara Smurawa powinna trafić za kratki. Ale najpierw trzeba ją znaleźć. Powracamy do wydarze sprzed 5 lat. B. Smurawa, bya dyrektor biura administracyjno-finansowego w Tonsilu Polska, usyszaa wówczas prokuratorskie zarzuty. Zostaa oskarona o to, e od stycznia 2003 do grudnia 2004 roku przywaszczya sobie 264 714 z. Poza tym w grudniu 2003 i styczniu 2004 r. ukrya pisma komornika sdowego zawiadamiajce przedsibiorstwo o zajciu jej wynagrodzenia i nalenych kwot z tytuu zasiku chorobowego. Pisma te wzyway take do dokonania potrce w celu zaspokojenia nalenoci wierzyciela – jednego z banków. Z kolei w marcu 2004 B. Smurawa ukrya postanowienie komornika o ukaraniu jej grzywn w wysokoci 500 z i wzywajce do zoenia wyjanie w zwizku z zaniechaniem zajcia wynagrodzenia za prac.

Nikt nic nie wiedział W tej sprawie zostaa przesuchana armia ludzi. Nikt nic nie wiedzia o niedoborze w kasie chylcego si ku upadkowi przedsibiorstwa. Jego prezes take. – Nie otrzymywaem szczegóowych danych – zezna podczas rozprawy Czesaw Schejn. B. Smurawa podawaa mu tylko na zebraniach zarzdu, jakie rodki wpyny, a jakie zostay wydatkowane. Nic poza tym. – Ukrywaa przede mn, wszystkimi dyrektorami i gówn ksigow faktyczny stan kasy – nie mia wtpliwoci. W 2005 roku wynajta firma przeprowadzia w Tonsilu Polska analiz sprawozdania finansowego. Obejmowaa ona rok 2004. – Pani Smurawa unikaa rozmów na temat rodków w kasie – wspomi-

Tonsilu Polska, B. Smurawie Smuraw miao zosta zajte wynagrodzeni wynagrodzenie. W tym celu pracownik kancelarii komorniczej przesa na adres prze przedsibiorstwa stosowne pismo, a w wobec braku odpowiedzi – ponow ponowne. Ale i to pozostao bez odzewu odzewu. W efekcie od duniczki nie udao si wyegzekwowa adnych pieni pienidzy. Dlaczego tak si stao? – Do firmy przychodziy p pisma komorników ze Supcy, doty dotyczce zaj wynagrodze pani Sm Smurawy – potwierdzia jedna z sekretarek. se Szkopu w tym, e o oba przekazaa swej zwier zwierzchniczce. Na tym jej wi wiedza si koczya. W wyjanien wyjanienie sprawy zaangao zaangaowa si nawet Cz. Schejn. Którego razu zapyta p podwadn o powód

zana na 2 lata pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 5 lat próby. Musiaa te naprawi szkod, czyli spaci ponad 185 tys. z w cigu 5 lat od uprawomocnienia si wyroku. Poza tym nie moga zajmowa stanowisk zwizanych z odpowiedzialnoci majtkow. Ale najbardziej zabolaa j grzywna opiewajca na 108 tys. z. Od razu zaznaczya, e jej spata bdzie stanowia dla niej olbrzymi trudno . Pozostawaa bez pracy i samotnie wychowywaa dziecko. Tonsil Polska mia uzasadnione wtpliwoci co do spaty przywaszczonych pienidzy, tym bardziej e pod koniec 2005 roku z zadeklarowanych 20 tys. z spacia tylko 500 z. Taka postawa skazanej, w ocenie zarzdu, wskazuje i potwierdza, e od samego pocztku B. Smurawa nie chciaa naprawi wyrzdzonej szkody, a skadane deklaracje byy jedynie wiadomym dziaaniem obrony w celu uzyskania agodnego wymiaru kary, i to zamierzenie zostao osignite. Niestety, kosztem poszkodowanej spóki – czytamy w pimie wystosowanym przez Anet Pawlak, ówczesnego prezesa Tonsilu Polska. Podczas rozprawy, która odbya si w styczniu 2006, skazana owiadczya, e stara si o prac, a wpat dokonuje w miar moliwoci finansowych. Na potwierdzenie swych W 2007 r. B. Smurawa po raz kolejny zasiadła na ławie oskarżonych. Została sów przedstawia rachunki opiewaoskarżona o złośliwe i uporczywe łamanie praw pracowniczych Fot. FIB jce na... 600 i 1 000 z. Cho sdzia przyzna, e nie wywizuje si nalenaa biega rewident. Niedobór ujaw- wizyty komornika. – Odpowiedzia- ycie z orzeczonego obowizku, ponia jednak przeprowadzona wcze- a, e mamy zajcie komornicze stanowi da jej szans. Szans, któniej wewntrzna kontrola. Wyszo na rzecz ZUS-u we Wrzeni. Poje- rej nie wykorzystaa. na jaw, e pani dyrektor podbieraa chaem i ustaliem, e takie zajcie co kilka dni od 1 do 7 tys. z. istnieje. Utwierdzio mnie to w prze– Kasjerka nie ponosia odpo- konaniu, e nie chodzi o ni, a o firwiedzialnoci materialnej, a gów- m – tumaczy. Tymczasem komornik nie mia pona ksigowa nie bya zobligoSprawa B. Smurawy wanie wrówana do akceptacji dowodów jcia, e pisma trafiay do osoby obkasowych. Te okolicznoci sprzyjay jtej zajciem. Ta, najzwyczajniej cia na wokand wrzesiskiego sdu. powstaniu niedoboru – biega dosza w wiecie, je zataia. Toczy si przeciwko niej postpowanie egzekucyjne. – Wystpiem ju do wniosku. do sdu o odwieszenie kary pozbawienia wolnoci. Problem w tym, e pani Smurawy nie mona odnale , bo zmienia miejsce zamieszkania Barbara Smurawa przyznaa si (wczeniej przez wiele lat mieszkaa Inny z wtków prowadzonego po- do wszystkich zarzucanych jej czy- w Pyzdrach – przyp. red.) – syszymy stpowania dotyczy pism wystoso- nów i dobrowolnie poddaa karze. od Przemysawa Grzywaczewskiego, wywanych przez komornika. W listo- Wniosa o wydanie wyroku bez prze- likwidatora Tonsilu Polska. padzie 2003, na wniosek dyrektora prowadzania rozprawy. Zostaa skaTomasz Szternel

Poszukiwana

Rekwirowała listy

Lekarze zostali skazani Sd orzek: ginekolog Pawe S. i anestezjolog Wanda K. s winni. Pierwszemu wymierzy kar 2 lat pozbawienia wolnoci (w zawieszeniu na 5 lat), drugiej kar 1 roku i 6 miesicy (w zawieszeniu na okres 4 lat). Wobec lekarzy orzeczono równie zakaz wykonywania zawodu – odpowiednio na okres 5 i 3 lat. Do tego sd orzek, e maj rodzicom zmarej Kariny K. zapaci kwot 45 tys. z. Wyrok nie jest prawomocny. Jedna ze stron ju zapowiada apelacj. – Najprawdopodobniej nasz penomocnik zoy odwoanie – mówi rodzice zmarej dziewczyny. – Nie jestemy mciwi. Nie chcemy, aby lekarzy zamknito w wizieniu. Najdotkliwsz dla nich kar byaby dua kara finansowa. I o tak bdziemy

walczy (wnioskowali o wypacenie im 100 tys. z – przyp. red.) 23-letnia Karina K. zmara 3 marca 2005 roku po zabiegu ginekologicznym przeprowadzonym przez wspomnianych lekarzy w prywatnym gabinecie, który dziaa nielegalnie. – Nie byo tam sprztu reanimacyjnego, a obowizkiem lekarza jest zapewni takie warunki, aby wyczy ujemne nastpstwa – mówi sdzia Marcin Przybylski. – Zabieg by planowany, mona si byo przygotowa . Zbyt póno wezwano te karetk pogotowia – wylicza. Lekarze wyroku i uzasadnienia suchali ze spuszczonymi gowami. Po zamkniciu przewodu pospiesznie opucili gmach sdu. KUL

Bez rozprawy

Groził nożem, później się okaleczył. Chciał popełnić samobójstwo. W końcu trafił do „Dziekanki”

K

rwawe sceny rozegrały się 13 października na klatce schodowej budynku przy ul. Dąbrowskiego. Nieporozumienia z kobietą doprowadziły 30-letniego wrześnianina do desperackiego kroku. Rozemocjonowany rzucił się na nią z nożem. Nie ucierpiała tylko dlatego, że zakryła się poduszką, którą zresztą mężczyzna narzędziem rozpruł. Co nie bez znaczenia, znajdował się pod znacznym wpływem alkoholu. O scysji została powiadomiona policja. Przybyły na miejsce zdarzenia patrol mundurowych zastał na klatce schodowej zakrwawionego mężczyznę. Jak się później okazało, dokonał samookaleczenia. Groził, że odbierze sobie życie. Po krótkich negocjacjach odstąpił jed-

nak od powziętego zamiaru. Po opatrzeniu przez ratowników medycznych został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Musiał, bo krwawił i awanturował się. 15 października wobec 30-latka został zastosowany tymczasowy areszt. – Chcieliśmy zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Przebywając na wolności, mógł wpływać na poszkodowaną lub zrobić jej krzywdę. Przyświecało nam jej dobro – argumentuje wniosek prokurator rejonowy Krzysztof Helik. Podejrzany usłyszał aż cztery zarzuty: grożenie użyciem noża, uniemożliwienie kobiecie wyjścia z mieszkania, naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia, a dokładnie, dwóch telefonów komórkowych. Z aresztu wyjdzie najwcześniej 15 grudnia. TOS

„ W pitek 15 padzierni-

ka wody gruntowe zalay piwnic jednego z domów w Skotnikach. Podtopion rodzin wspomogli ochotnicy z Miosawia.

„ W poniedziaek

na ul. Paderewskiego we Wrzeni nieznany sprawca zaprószy ogie w koszu na mieci. Interweniowali straacy z komendy miejskiej.

„ Tego samego dnia

do podobnego zdarzenia doszo na ul. Harcerskiej. Tym razem zapon kontener na mieci. Znów poar ugasili druhowie z Wrzeni.

„ Nastpnego dnia sy-

tuacja si nasilia. Najpierw ogie pojawi si w dwóch kontenerach na ul. Chrobrego, potem zapon pojemnik na Sowackiego, a jeszcze póniej – trzy kontenery na Dbrowskiego.

„ Kolejne dni potwier-

dziy, e to nie przypadek... Kontenery zapony m.in. na ul. Kociuszki i Miosawskiej. Prosimy o wszelkie informacje, które pomog ustali sprawców tych podpale. DAI

Kronika policyjna

Pieniędzy nie oddała

Straż Pożarna

4 Aktualności

„ Samochód ciarowy

uszkodzi (by moe przypadkowo) element stacji paliw przy ul. Wrocawskiej. Kierowca odjecha niczym niewzruszony. Cho do zdarzenia doszo 8 padziernika, to oficjalne zgoszenie wpyno dopiero po omiu dniach.

„ Wykorzystujc chwi-

low nieuwag, „gwizdn” klientowi Kauflandu portfel z dokumentami i niewielk iloci gotówki. Mowa o sprawcy kradziey, do której doszo 14 padziernika.

„ Z kolei obiektem zain-

teresowania wandala by opel calibra zaparkowany przy Becie. W nocy z 15 na 16 padziernika zbi w nim szyb i porysowa boczne lusterka. Naprawa wyniesie 800 z.

„ W tym samym czasie

kto porysowa mercedesa zaparkowanego przy ul. Wrzesiskiej w Nekli. Waciciel oszacowa straty na okoo 2 tys. z.

„ 35-latek poszukiwany

listem goczym zosta zatrzymany 17 padziernika przy ul. Kiliskiego. Stróe prawa doprowadzili go do zakadu karnego, gdzie bdzie musia odby kar pozbawienia wolnoci.

„ Kierujcy peugeotem

boxerem najecha na ty opla vectry. Do kolizji doszo 20 padziernika przy ul. gen. Sikorskiego. TOS


Wiadomości Wrzesińskie Reklama

22 paĹşdziernika 2010

5

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Salon Meblowy

MEBLE AS ATRAKCYJNE CENY I PROMOCJE

':25(.=$&,6=(

#JFS[HMJOFL#VLPXBtUFM 

Wykwintne menu + alkohol Cena biletu 160 zł/para

SYLWESTER 2010/2011 Przyjmujemy rezerwacje!

W

amy na Zaprasz zinne rod y d ia b o t 20% lÄ™ raba niedzie

Gas-147

Zabawa andrzejkowa 26.11.2010 r.

SALA BANKIETOWA Gas-145b

Węgierki

Zabawa Andrzejkowa 27.11.2010 180 zł od pary

Wykwintne menu

0HE

Zapraszamy :U]HÄłQLDXO.DOLVND Czynne:SQSWt VRE


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Basen potrzebuje ratownika Poszukujemy partnera do ewentualnego prowadzenia basenu – informuje burmistrz Kałużny.

Pamapol nie chce już prowadzić basenu. Czy gmina Września kupi krytą pływalnię? O moliwoci zamknicia basenu wiat Wodny Cenos zrobio si gono ju w poowie 2007 roku, czyli wtedy, kiedy wacicielem obiektu zosta Pamapol. – Staramy si minimalizowa straty i zadba o bezpieczestwo na basenie, ale nie planujemy tam inwestycji. Co z nim bdzie? – trudno powiedzie – mówi w sierpniu 2007 Bogdan Cichy, ówczesny prezes Cenosu. Od tamtej pory, poza niesprecyzowanymi do koca planami likwidacji obiektu, nic si nie dziao – w kocu basen trafi do oferty Midzynarodowego Koncernu Obrotu Nieruchomociami z Czstochowy i na stron internetow. Proponowana cena: 7,5 mln z. Dzi likwidacja basenu wiat Wodny w strukturach Cenosu

 W tym roku z nauki pływania korzysta prawie 2 200 uczniów jest ju raczej przesdzona. Cz pracowników sporód okoo 40-osobowej zaogi basenu dostaa niedawno wypowiedzenia umowy o prac. Kolejni mog si tego spodziewa jeszcze w tym roku, zgodnie z nalenymi im okresami wypowiedze. Ze sów Romana uberka, prezesa zarzdu Cenosu, wynika, e wraz z pocztkiem nowego roku basen przestanie funkcjonowa . Cz byej zaogi pracujcej na pywalni moe

Fot. MAK

spodziewa si propozycji pracy w innym dziale firmy. – W strategii Grupy Pamapol na lata 2010-2011 jest zbycie wszystkich aktywów nieproduktywnych, czyli nieruchomoci, które nie s nasz podstawow dziaalnoci. Dotyczy to take basenu – mówi prezes. – Cenos jest spók zajmujc si produkcj i dystrybucja artykuów spoywczych i na tym chcemy si koncentrowa , a prowadzenie pywalni nie wpisuje si w nasz dziaalno .

– Problem zwizany z funkcjonowaniem i istnieniem basenu Cenos jest nam dobrze znany – mówi burmistrz Tomasz Kauny. – Kontaktujemy si w tej sprawie z wadzami Cenosu na bieco, od dawna i regularnie. W chwili obecnej trwaj zlecone przez gmin prace dotyczce wyceny basenu. Poszukujemy take partnera do ewentualnego prowadzenia basenu miejskiego. W cigu najbliszych tygodni pojawi si rozstrzygnicia dotyczce tej sprawy. Sowem – okae si, czy gmina kupi basen, czy te nie. Najtrudniejszym elementem negocjacji bdzie cena. Gmina Wrzenia nie jest je-

dynym partnerem. Jak zapewnia wiceprezes uberek, Cenos prowadzi rozmowy take z innym inwestorem. Basen Cenosu to jedyne miejsce we Wrzeni, gdzie mog si odbywa lekcje wuefu z zakresu pywania (raz w tygodniu). W tym roku szkolnym korzysta z tego ok. 2 100 uczniów szkó z gminy Wrzenia oraz 94 uczniów z gminy Nekla. Pac za to samorzdy. Poza tym na basen przychodzi okoo 1 800 klientów indywidualnych tygodniowo, a take m.in.: uczniowie Zespou Szkó Specjalnych, uczestnicy WTZ, dzieci z przedszkoli oraz chorzy na stwardnienie rozsiane. Ceny biletów wstpu do wiata Wodnego nie zmieniy si od dawna, ale w przypadku nieregularnych wizyt nie nale do najniszych w okolicy (bilet normalny: 9,50 z – od poniedziaku do pitku po godz. 15.00 – w niedziel: 11 z po 12.00 za godzin pobytu). Taniej jest w przypadku biletów rodzinnych i karnetów. – Inaczej ni dzieje si to w przypadku pywalni miejskich, nie otrzymujemy dotacji na dziaalno z urzdu gminy i ceny musz zapewni pokrycie kosztów – mówi dyrektor pywalni Magorzata Wietrzyska. Marzena Zbierska

Reklama

Do połowy grudnia straż miejska i pracownicy wodociągów będą sprawdzać rynny w mieście.

Gdzie wyrzucić plastikowe odpady?

W zeszym miesicu na biurko burmistrza Wrzeni trafio pismo od prezesa Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji Jarosawa Ochotnego. Wobec licznych skarg mieszkaców na wypyw wody ze studzienek kanalizacji sanitarnej podczas ostatnich duych opadów oraz w zwizku ze znacznymi przekroczeniami przepywów cieków na oczyszczalni cieków w stosunku do sprzeday, wnosz o powoanie wspólnej komisji, która bdzie dokonywa kontroli nielegalnych wcze wód opadowych (deszczowych) do sieci i przyczy sanitarnych – czytamy w pimie. – Chodzi o to, e podczas opadów kilkakrotnie zwikszaa si ilo wody, szczególnie w przepompowniach – tumaczy Ochotny. Od miesica co wtorek i rod stranicy miejscy w towarzystwie pracowników PWiK „zadymiaj” sie sanitarn. – Specjalnym urzdzeniem wytwarzamy dym, który wpuszczamy do przyczy. Jak dym wylatuje do góry rynn, oznacza, e system rynnowy podczony jest do kanalizacji – wyjania prezes wodocigów. Delikwenci, którzy dokonali nielegalnego podczenia, karani s przez stra miejsk mandatami. – Do tej pory (20 pa dziernika – przyp. red.) wystawilimy 22 mandaty – informuje Anna Hedrych-Stanisawska z wrzesiskiej komendy stray miejskiej. Jak wyjania, stranicy karz wszystkich po równo

Problem z plastikowymi butelkami po napojach – pozostaociami po lecie – ma jeden z mieszkaców ul. Harcerskiej we Wrzeni. – Worki z butelkami zalegaj mi w piwnicy – mówi. – Wczeniej wyrzucaem je do pojemników na odpady selektywne, które znajdoway si przy Biedronce. To byo dobre rozwizanie. Ale pojemniki zostay zabrane, a nowe w innym miejscu nie pojawiy si. Dlatego mam problem. Syszaem, e na osiedlach i na wsi funkcjonuje zbiórka do worków, które odbierane s z posesji w wyznaczone dni. Czy jako mieszkaniec centrum miasta mog wystawi worki na chodnik, przed wejciem do kamienicy? Jak ju wyjanilimy na www. wrzesnia.info.pl, pojemniki znikny z punktów zbiórki odpadów na terenie miasta, bo byy do nich podrzucane rónej maci mieci, a nie posegregowany papier, szko czy plastik. Jak poinformowa prezes Przedsibiorstwa Usug Komunalnych we Wrzeni Ryszard Pietrowicz, wszyscy mieszkacy centrum mog zosta objci zbiórk plastikowych odpadów w workach – pod warunkiem jednak, e maj podpisan umow na odbiór odpadów z PUKiem. Jeli odpady komunalne odbiera inna firma, to ona powinna zapewni odbiór odpadów selektywnych. Plastiki musz by wystawione w workach z napisem „PUK”, a wczeniej naley zgosi ch wystawiania worków telefonicznie w przedsibiorstwie (tel. 61 436 23 59). MAK

Biały dym cię zdradzi

 Biały dym nie oznacza wyboru

papieża. W tym przypadku oznacza... nielegalne przyłącze Fot. archiwum

(to kwota 200 zotych). Pienidze trafiaj do budetu gminy. Oprócz mandatu waciciel posesji dostaje nakaz natychmiastowego odczenia od sieci. Dotychczas sprawdzono wszystkie posesje na osiedlu Lipówka. – Teraz dziaamy na Sawnie – precyzuje straniczka. – Potem przyjdzie czas na osiedle Sokoowskie. Myl, e do koca listopada, moe do poowy grudnia, uda nam si zakoczy akcj – uzupenia Ochotny. Jak zapewniaj przedstawiciele PWiK-u i stray miejskiej, nie bdzie to jednorazowa akcja. Bd one sukcesywnie powtarzane w przyszoci. – Chyba e okae si, e obecna kontrola przyniesie zamierzone skutki i mieszkacy Wrzeni zaprzestan tego procederu – koczy Ochotny. TOM


22 paĹşdziernika 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7 Aktualności Na wsi jednak Kruk przed Guzikiem Wicestarosta Paweł Guzik nie będzie liderem PSL-u na liście wiejskiej w wyborach do rady powiatu.

 Wicestarosta Paweł Guzik (z lewej) tuş po zebraniu rozmawia z Markiem Kubiaczykiem, numerem 3 w okręgu miłosławsko-nekielskim

Fot. TOM

W sobot rano ludowcy z caego powiatu spotkali si na konwencie, aby ustali ostateczn kolejno na listach wyborczych w wyborach do rady powiatu. Najbardziej akomym kskiem byo pierwsze miejsce na licie wiejskiej z gminy Wrzenia. Tradycyjnie jedynk obsadza radny powiatowy Bogdan Kruk. Licie miejskiej liderowa wicestarosta P. Guzik. Cztery lata temu poniĂłs on porak w miecie i radnym zosta tylko dziki tzw. blokowaniu list. Teraz blokowania nie ma, a Guzik, chcc najprawdopodobniej unikn kompromitacji,

postanowi powalczy na wsi, gdzie PSL nie stracio jeszcze cakiem poparcia. Wtedy zaprotestowa Kruk, a poparcia udzielia mu gminna organizacja PSL. Jednak ostateczn decyzj o miejscach na listach mia podj zjazd powiatowy. Mogo si okaza , e o tym, kto bdzie liderem listy w gminie Wrzenia, zadecyduj dziaacze z Nekli, Koaczkowa czy Pyzdr. Tak si jednak nie stao. Ju na pocztku zebrania Guzik owiadczy, e rezygnuje z pierwszego miejsca na rzecz Kruka. – Najwaniejsza jest zgoda w partii. Moemy si róni , spiera , a nawet kóci , ale w imi jednoci stronnictwa zrezygnowaem – wyjani. Jak si dowiedzielimy, zgodnie z wytycznymi z samej Warszawy dziaacze PSL-u przy ustalaniu miejsc na listach wyborczych powinni kierowa si wynikiem kandydatów w po-

4

radnych w radzie powiatu ma obecnie PSL

przednich wyborach. A cztery lata temu to Kruk tryumfowa. Na licie miejskiej z gminy Wrzenia liderem zosta Stanisaw Antkowiak. W okrgu pyzdersko-koaczkowskim nr 1 zarezerwowano dla Mirosawa Balickiego z Pyzdr. W okrgu miosawsko-nekielskim PSL postawio na Czesawa Borkowskiego. TOM

Skl-223h

Reklama

tTLVQ TQS[FEBČˆ VTÂ’VHJ OBQSBXZ tXZSPCZ[LBNJFOJBNJOBUVSBMOZNJ tS[FD[P[OBXDBEJBNFOUĂ˜XJQFSFÂ’

Kołaczkowo, ul. Kasztanowa 22 61-438-51-51

PostÄ&#x2122;powanie i cicho sza <<

Szeroki wybĂłr obrÄ&#x2026;czek Ĺ&#x203A;lubnych tradycyjnych i nowoczesnych oraz innej biĹźuterii oferuje producent

SĹ&#x201A;upca, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 13a Kleczew, ul. Okrzei 5 Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul KiliĹ&#x201E;skiego 33

[BQSBT[BNZ QOQUtTPC Ć´SPEB8MLQQOQUtTPC

dok. ze s. 1

Nieoficjalnie jest ciekawiej. Jak si okazao, z komendy przy ul. Szkolnej â&#x20AC;&#x17E;wyparowayâ&#x20AC;? notatniki subowe zarĂłwno Bogusawa R., jak i jego dwĂłch kolegĂłw â&#x20AC;&#x201C; Grzegorza G. i Marcina K. Wobec tych ostatnich wszczto postpowanie dyscyplinarne. Podobnie postpiono w przypadku naczelnika sekcji ruchu drogowego. Prawdopodobnie chodzi o brak nadzoru nad podwadnymi. â&#x20AC;&#x201C; Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, e chodzi o te osoby â&#x20AC;&#x201C; kontynuuje J. Gruszczyski. â&#x20AC;&#x201C; Po zakoczeniu postpowania udziel wszelkich informacji. A to moe zaj nawet dwa miesice. Reklama

Dodajmy, e postpowania wobec funkcjonariuszy wszczto w ubiegym tygodniu. J. Gruszczyski nie obawia si, e caa sprawa zaowocuje spadkiem zaufania mieszkacĂłw powiatu do policji. Przeciwnie â&#x20AC;&#x201C; ma ono wzrosn . â&#x20AC;&#x201C; System samooczyszczenia wewntrz policji spowodowa, e zostay ujawnione nieprawidowoci â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi. â&#x20AC;&#x201C; Niemniej jednak to, co si dzieje, jest przykre. Mam tutaj na myli gĂłwnie zatrzymanie â&#x20AC;&#x17E;mojegoâ&#x20AC;? policjanta. Atmosfera w komendzie jest smutna â&#x20AC;&#x201C; kontynuuje. â&#x20AC;&#x201C; Musimy si wszyscy gboko pochyli i zastanowi , czy nie zawini np. brak nadzoru nad policjantem. ukasz RĂłaski


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

8 Aktualności

w ww www.wrzesnia.info.pl w.w stronę redaguje: aguje:

Damian Idzikowski wski tel. 61 437 49 55 d.idzikowski@wrzesnia.info.pl info.pl

Wielogłosowy Fotodialog Dobrą markę buduje się latami. Z jednej edycji festiwalu na drugą. – Dzikuj za zaproszenie do tego piknego miasta. Chyba tu zostan – powiedzia nowojorczyk Andrzej Jerzy Lech, oficjalnie wrczajc burmistrzowi Tomaszowi Kaunemu pakunek z wielkoformatowymi negatywami swoich prac. Taki by pocztek trzeciej edycji festiwalu dla pasjonatów fotografii i filmu, który odby si w pitek 15 padziernika we wrzesiskim kinie Trójka. A.J. Lech, który na zlecenie wadz miasta realizuje drug cz „Kolekcji Wrzesiskiej”, by honorowym gociem Fotodialogu 3 i jednym z okoo 80 uczestników oraz kilkunastu autorów prezentacji wywietlanych podczas imprezy. Prace charakteryzowaa rónorodno . Niektóre powicone byy zmarym; Bartosz Myszkiewicz pokaza cykl zdj dedykowanych Ireneuszowi Zjedace, a Jacek Domi-

 Publiczność festiwalu była uważna i zaangażowana. Dialog pomiędzy autorami a widzami często był burzliwy niczak – fotografie bezdomnego pana Mirka, który koczowa przy jednym z wrzesiskich stawów. Wiele prezentacji dotyczya miejsc i wydarze. Przykadowo, Piotr Górniak przedstawi m.in. migawki z nieczynnego szpitala psychiatrycznego w Owiskach, Piotr Putko – filmy z ulic odzi, a Marek Holewiski, m.in. wide-

orelacj z nocnych rozgrywek rugby. Niekiedy zdjcia stanowiy tylko dodatek do muzyki. Tak byo w przypadku rockowych, progresywnych ballad organowych Bartosza Ogrodowicza. Po kadym z pokazów toczya si mniej lub bardziej burzliwa dyskusja publicznoci z autorem. Swoim odczuciom widzowie dali

Ludzie wolnego czasu

wyraz równie na kartach do gosowania z list wszystkich prezentacji. Najwicej gosów zebra Piotr Nowak, który pokaza trzy róne cykle – dwa zoone z fotografii ulicznych i jeden zrealizowany na strychu. – Nie liczyem na adn nagrod, chciaem po prostu pokaza co od siebie – przyznawa P. Nowak,

Oto dlaczego opłaca się pilnie uczyć i trenować

Ucz się, żebyś nie wstydził się przed wnukami. Przed zawałem uciekaj na własnych nogach. Integruj się z otoczeniem, żebyś nie został sam przez telewizorem.

Ponad 180 uczniów otrzymało w tym roku stypendia starostwa powiatowego.

Te trzy gówne hasa, które przywiecaj dziaalnoci Wrzesiskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przypomnia na wstpie uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego prezes wspomnianej placówki Eugeniusz Paterka. Ceremonia odbya si w rod 20 padziernika w orodku kultury. W pierwszym rzdzie dla zaproszonych goci siedzieli m.in. burmistrz, starosta, dyrektor muzeum i proboszcz fary. Po krótkim przemówieniu prezesa Paterki i jeszcze krótszych wystpieniach niektórych honorowych goci, do sali widowiskowej WOK-u niespodziewanie wkroczy wrzesiski chór Camerata. Zaprzyjanieni z uniwersytetem chórzyci poprowadzili piewanki dla wszystkich zebranych. Ostatni i najciekawsz czci uroczystoci byo naukowe wystpienie dr. Marka Haasa, dziekana Wydziau Zamiejscowego Wyszej Szkoy Handlu i Rachunkowoci we Wrzeni. Prelegent najpierw mówi o samej idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która powstaa w latach 70. we Francji i szybko rozprzestrzenia si w caej Europie, take w Polsce. Obecnie nad Wis studiuje okoo 10 tys. seniorów na ponad 300 uniwersytetach. Placówki te nie tylko aktywizuj starsze osoby spoecznie, fizycznie i intelektualnie, ale take uatwiaj im kontakty z rónymi instytucjami.

Uroczyste przyznanie tych edukacyjno-motywacyjnych dofinansowa odbyo si w rod 20 padziernika we wrzesiskim kinie Trójka. – Chcemy wesprze konkretn kwot co, co jest niewymierne. Ma to by nie tyle odzwierciedlenie waszych obecnych sukcesów, ile pomoc w osiganiu nowych. Gratuluj wam wszystkim, e staracie si osiga wicej ni to konieczne, i ycz, eby nadal wam si to udawao – tak starosta Dionizy Janiewicz rozpocz ze sceny stypendialn gal. – Gdybymy nazywali z osobna sukces kadego z was, siedzielibymy tu wiele godzin. Dlatego pozwólcie, e równie pogratuluj wam wszystkim wspólnie – dodaa potem Boena Nowacka, naczelnik powiatowego wydziau owiaty i sportu, która wrczaa uczniom dyplomy potwierdzajce przyznanie stypendiów, wraz z kwiatami. Jednorazowe stypendia edukacyjne (które zalenie od osoby wahay si od 100 do 800 z) przyznane zostay w dwóch kategoriach: za wybitne osignicia naukowe i artystyczne oraz za wybitne osignicia sportowe. Oddzielne roczne dofinansowania socjalne (100 z co miesic) zostay przyznane na podstawie redniej ocen i sytuacji materialnej w danej rodzinie. Ten drugi rodzaj wsparcia trafi do blisko poowy

 „Glory, glory, alleluja, chcemy słońca, chcemy żyć!” – śpiewali podczas uroczystego rozpoczęcia roku członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

si o nowej klasie spoecznej, o „ludziach czasu wolnego”. Wedug bada dr Haasa, statystyczny czonek Wrzesiskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to kobieta z wyksztaceniem rednim, matka, silnie zwizana z rodzin, „studentów” liczy obecnie wrze- która uczestniczy w WUTW, aby poszerza swoj wiedz, prowadzi aksiski UTW. 81% to panie tywny tryb ycia i mie stay kontakt z ludmi. Po sali poszed artobliwy szmer dezaprobaty, kiedy prelegent przywoa „nieadn” – jak sam j M. Haas przedstawi te sytuacj nazwa – opini niektórych badaczy spoeczn osób w podeszym wieku. na temat Uniwersytetów Trzeciego Szacuje si, e na wiecie jest Wieku, którzy nazywaj je „gettami obecnie pó miliarda seniorów, apodyktycznych starszych kobiet”. a do roku 2030 ma ich by dwa razy Wrzesiski UTW dziaa od trzech wicej. W Polsce obecnie ok. 16% lat. Sw dziaalno finansuje przede spoeczestwa to ludzie star- wszystkim ze skadek czonkowsi. Za 20 lat liczba ta ma urosn skich, ale korzysta take ze wsparcia do 27%. Dlatego coraz czciej mówi urzdu gminy i starostwa.

247

który wcale nie stawia swoich prac wyej nad innymi. Wyrónienie jury otrzyma P. Putko. W przerwie i po zakoczeniu prezentacji w klubie Trójka dla uczestników festiwalu graa wrzesiska grupa rockowa, która funkcjonuje pod nazw Al Capone. Rozmowy, dotyczce take planów na przyszo , trway do pónej nocy. Jak ca imprez podsumowuje jej inicjator, Waldemar liwczyski? – W Fotodialogu nie chodzi o to, eby si nagradza czy mówi , kto jest lepszy, a kto gorszy. Kady z prezentowanych autorów tworzy najlepiej jak potrafi i pokazuje nam swoj rado z tego, co robi. To jest najwiksza warto tej imprezy, patrzenie na ni w kategoriach wycigu nie ma sensu – przekonuje fotograf i wydawca. A jak sprawdzia si nowa lokalizacja festiwalu, który pierwszy raz odby si w pubie AQQ (w 2003 r.), a po raz kolejny, rok temu, na amfiteatrze? – Doskonale – przyznaje W. liwczyski. – Jestemy bardzo wdziczni wacicielom kina Trójka. Dziki nim uniezalenilimy si od pogody. Fotele s o wiele wygodniejsze od awek na amfiteatrze. No i jest bufet... Kolejna edycja Fotodialogu za rok w tym samym miejscu.

 Schody do życiowych sukcesów są strome i przydaje się na nich wsparcie urzędów. Jedna ze stypendystek

wszystkich stypendystów. Dofinansowanie otrzymali jednak nie tylko uczniowie ze szkó ponadgimnazjalnych, dla których starostwo jest organem prowadzcym. Wnioski o przyznanie stypendiów mogli skada take dyrektorzy ze szkó podstawowych i gimnazjalnych. Po wrczeniu dyplomów i kwiatów na scenie pojawia si muzyczna grupa Chrapaki z LO im. H. Sienkiewicza, a po ich wystpie zebrani przeszli do przylegej sali na poczstunek.


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Aktualności Władze spółdzielni chcą, aby lokatorzy się wypowiedzieli Przypomnijmy. 17 czerwca Walne Zgromadzenie Czonków zobowizao zarzd do opracowania podziaów zasobów WSM. Miayby powsta tzw. enklawy. W skrócie chodzi o to, e np. poszczególne Spódzielcy maj wybra – sporód place zabaw miayby by utrzymydwóch wariantów – sposób rozlicza- wane przez ssiadujce bloki; obecnia kosztów utrzymania i eksploata- nie wszystkie koszty wrzucane s cji m.in. placów zabaw, chodników do jednego worka. Wadze spódzieli zieleni. Ju wiadomo, e wszystko ni od pocztku nie ukryway, e pozostanie po staremu. mys im si nie podoba (zosta zgo-

Każdy lokator Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostał prezent. Ankietę.

Reklama

szony przez tzw. grup inicjatywn), niemniej jednak musiay wzi pod uwag to, e zosta on przyjty przez najwyszy organ spódzielni. Kady lokator moe si zatem wypowiedzie , czy jest za rozliczaniem wspólnym, czy indywidualnym. W przypadku wyboru drugiego wariantu WSM proponuje podzia na 16 zespoów budynków. Co wane, w ankiecie zastrzeono, e brak odpowiedzi do 15 listopada zosta-

nie potraktowany jako akceptacja dotychczasowego sposobu rozliczania kosztów. – Taki zapis to skandal – stwierdza Marek Zielnik, jeden z czonków „grupy inicjatywnej”. – Wiadomo, e ankiet odel nieliczni. Bdziemy jednak zachca ludzi do jej odesania. Prezes WSM Ryszard Klepacki nie ukrywa, e ankieta jest adresowana tylko do zwolenników zmian. – Tych, co chc, aby wszystko zosta-

o po staremu, nie chcielimy niepotrzebnie fatygowa . Wadze WSM przestrzegaj w pimie, e obcienie kosztami maego zespou budynków spowoduje wzrost obcie osób zamieszkaych w danym zespole. O plusach nie ma ani sowa... – Zmiany mog zaowocowa tym, e ludzie na osiedlach zaczn stawia poty, aby nie wpuszcza obcych na utrzymywane przez nich place – koczy prezes. KUL


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Pijatyki się skończą 2200

Zamiast siedzieć na lekcji, pili alkohol.

 Większości ulic we Wrześni, tak jak

ul. Kościuszki, patronują nazwiska bez imion. Co z tego wynika? O tym poniżej

„ Tak si fartownie zoyo, e

w tym tygodniu spacerek skada si z samych zgosze Czytelników. „ Jak osobicie poinformowa nas pewien pan, przy okazji duych inwestycji i olbrzymich remontów nie zapomniano o maych drogowych dokuczliwociach. W ostatnich dniach zaatano wyjtkowo perfidn dziur w Szosie Witkowskiej, na wysokoci kocioa w. Jadwigi. „ Inny czytelnik telefonicznie zgosi pozornie bahy problem: – Cae ycie mieszkam przy ul. Kociuszki, a ostatnio zaczy przychodzi do mnie pisma adresowane na ul. Tadeusza Kociuszki. Mam teraz w dowodzie adres zmieni ? – pyta nie do koca artobliwie. Sprawa jest powana, a odpowied wisi w chmurach. Oderwijmy si na chwil od ul. Kociuszki, poszybujmy w gór i spójrzmy na ca Wrzeni. „Stare” ulice, czyli te, których nazwy rada miejska zatwierdzaa wiele lat temu, skadaj si tylko z nazwisk, natomiast relatywnie „nowym” ulicom, np. niektórym na osiedlu Sokoowskim, patronuj ju nazwiska z imionami lub z pierwszymi literami imion. Tak wic, panie mieszkacu, pana poprawny adres to ul. Kociuszki, dopóki rada miejska nie uchwali, e jest inaczej. A który sposób nazywania ulic jest lepszy? Bez wtpienia ten „nowy”. Bo czy wszyscy wiemy, jak mia na imi ksidz Laskowski lub chociaby panowie

wirko i Wigura? „ Inne telefoniczne zgoszenie dotyczyo nieodpowiedzialnych kierowców. Czytelnik zwróci uwag na (jak si okazuje) wcale nie tak oczywist konieczno jazdy z wczonymi wiatami. – Idc rano do pracy ul. Kalisk, zauwayem kilka aut, które pruy przez „szarów” bez wiate. ycie kierowcom niemie? – pyta przejty. „ Z kolei pewna pani napisaa mejla o tym, co zaobserwowaa ostatnio na ul. Jana Pawa II: Akurat przechodziam obok, kiedy kobieta z wózkiem poprosia o pomoc w wejciu do tamtejszego banku. Zanim zdyam podej, wózek podniós jaki starszy pan, który przy okazji zruga kobiet, e... jak wychodzi na spacer z dzieckiem, to powinna spacerowa, a nie wóczy si po bankach i sklepach. Jak tak mona?! Napiszcie co, eby mu si gupio zrobio. No wic piszemy. Wstyd si pan! DAI

W sielank maolatów biesiadujcych na tyach garay Powiatowego Zarzdu Dróg (ul. Kaliska) wtargn 13 padziernika patrol policji. Wszyscy zdyli uciec, ale jeden z nich w popiechu zgubi telefon komórkowy. Stróe prawa zabezpieczyli aparat. Udali si z nim do pobliskiego Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych. Szybko ustalono, e jego wacicielem jest pierwszoklasista z technikum rolniczego. Przy okazji wyszo równie, e na wagarach jest jego kolega. – Jeden z nich zapewnia nas, e alkohol w caodobowym sklepie zakupia im osoba starsza. Byli tam równie uczniowie z innych szkó. Nie powiedzieli, z jakich – mówi dyrektor ZSTiO Wodzimierz Wawrzyniak. – Wiem od rodziców, e jeden z 16-latków by pod wpywem alkoholu. W zwizku z racym naruszeniem statutu szkoy, ucze, który spoywa alkohol, zosta ukarany nagan z zagroeniem wydalenia. Drugi (za wagary) tylko nagan.

zotych (brutto) wpywao miesicznie do powiatu z tytuu wynajmu lokalu na Opieszynie

 D. Jaśniewicz z danego słowa się wywiąże: punkt na Opieszynie zniknie Fot. KUL Policja z kolei ustala, kto sprzeda nieletnim alkohol. Wiadomo, e jego zakupu dokonano w sklepie caodobowym na Opieszynie. – Alkohol by sprzedawany po godzinie dziewitej rano, ale osobie dorosej. Tak zapewnia sprzedawca – mówi Stanisaw Majchrzak, waciciel caodobowego sklepu.

Dodajmy, e na kwietniowym posiedzeniu komisji bezpieczestwa, dziaajcej przy starostwie powiatowym, starosta Dionizy Janiewicz zapowiedzia, e z kocem wrzenia ów sklep przestanie funkcjonowa (wacicielem lokalu jest powiat). – Waciciele sklepu zalegali z patnociami, dlatego zarzd powiatu postanowi,

i tylko w sytuacji, gdy waciciele spac cae zaduenie wraz z odsetkami, bdzie moliwe przeduenie umowy o 1 miesic. Zaduenie zostao spacone i umow przeduono do koca padziernika – wyjania asystentka starosty Olga KomiskaGiera. Jak nas zapewnia, powiat nie zamierza kontynuowa wynajmu lokalu przy ul. Opieszyn wacicielom sklepu spoywczego. Zgodnie z tym, co zostao zadeklarowane na komisji bezpieczestwa, planuje si, e budynek ten w caoci przeznaczony zostanie na potrzeby PZD. S. Majchrzak zoy jednak pismo o przeduenie umowy do koca roku. W urzdzie na Chopina usysza, e s na to mae szanse, bo „sprawa mierdzi”. ukasz Róaski

Artykuł sponsorowany

Z pamiętnika pracownika socjalnego Jest zimny jesienny dzie. W pracy pitrz si stosy dokumentów. Same sprawozdania, statystyki, plany budetów br... br... br... W tej stercie papierów jest jeden dokument, który przykuwa moj uwag. Poszukiwana jest rodzina zastpcza dla trojga rodzestwa: Kasi lat 13, Wiktora lat 6 i Patryka lat 5. Kolejne dzieci pozbawione prawdziwego, bezpiecznego domu z mam i tat. Trzeba odpisa, e nie mamy kandydatów na rodziców zastpczych, którzy chcieliby przyj trójk rodzestwa. Szara rzeczywisto. To bolczka wikszoci powiatowych centrów pomocy rodzinie. Wychodz z budynku. Kurcz, jak zimno... Chyba w tym roku szybko zawita zima. Wchodz do jednego z wielu bloków we Wrzeni. Pukam do drzwi. Otwiera kobieta z miym, pogodnym umiechem. Od niedawna razem z mem tworzy rodzin zastpcz dla czteroletniego Mikoaja. Chopiec wczeniej przebywa w domu dziecka. By tam bardzo nieszczliwy. Dlatego gdy Pastwo Nowakowie postanowili odwiedza jakie dziecko w placówce, to Mikoaja wytypowano najpierw. Pani Nowak opowiada, e na pocztku ich znajomoci z Mikoajem nie byo atwo. Chopiec by nieufny. Jednak z czasem zacz si przyzwyczaja, wyglda i czeka na nich. Teraz te s trudnoci. Do tej pory Mikoaj budzi si w nocy z krzykiem. Wtedy ra-

zem z mem uspokajaj go. Przytulaj i czsto zasypiaj razem. Mikoaj jest wesoym i ciekawskim dzieckiem. Podglda, jak mama ugniata ciasto, gotuje zup. Cho Mikoaj jest w tym domu od niedawna, to nikt z domowników nie wyobraa sobie ycia bez niego. Wychodz z tego mieszkania z przekonaniem, e Mikoaj znalaz si w kochajcym, bezpiecznym domu. Niebo jakby troch si przejanio, a wiatr sta si cieplejszy. Id dalej. Tym razem wchodz do dobrze znanego mieszkania. Pani Kowalsk odwiedzam od wielu lat. Zaja si wychowaniem wnuczki Agnieszki. Aga jest ju dorosa. W tym roku zdaje matur. Chce i

na studia, ale tylko zaoczne. Nie moe przecie zostawi babci, która teraz od niej potrzebuje pomocy i opieki. Agnieszka jest mod, mdr kobiet. Wie, e gdyby nie babcia, to... strach pomyle. Na matk nigdy nie moga liczy. Prawie jej nie zna. Ojca nigdy nie poznaa. Wracam do pracy. Mijam przechodniów. adna pani przebiega przez ulic, mode maestwo idzie szybkim krokiem, pan w rednim wieku umiecha si. Tylu nieznanych ludzi. Moe kiedy która z mijajcych osób otworzy mi z umiechem drzwi i zaprosi do rodka, opowiadajc o dziecku, które znalazo u niej swój dom. Moe kiedy Kasia, Wiktor i Patryk bd mogli

zwróci si do kogo: mamo, tato? Moe znajdzie si kto? Nadzieja przecie odchodzi ostatnia. Soce wychodzi zza chmur. Jego promienie przyjemnie grzej twarz. Moe zima nie przyjdzie jednak tak wczenie. Wszystkie zainteresowane osoby, które chciayby dowiedzie si wicej o rodzicielstwie zastpczym, prosimy o kontakt telefoniczny (61 640 45 51) lub osobisty – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które mieci si we Wrzeni przy ul. Wojska Polskiego 1. Olga Krukowska, PCPR Wrzenia (Artyku w ramach projektu „Bd my aktywni” z Europejskiego Funduszu Spoecznego)


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Ruch się nie zmieni, o ile nie będzie niespodzianek Nie są planowane żadne zmiany w organizacji ruchu na czas remontów. Szybko zaznaczamy: nie s planowane w przyszym tygodniu. Przed Wszystkimi witymi bowiem ju nastpi. Kierowcy mog si cieszy . – Umoliwimy zmotoryzowanym dojazd na cmentarz parafialny przy ul. Gnienieskiej (trwa budowa ronda – przyp. red.). Oczywicie dotyczy to bdzie tylko ruchu lokalnego – szybko zastrzega Bogdan Cebulski, inspektor nadzoru. – Na trasie krajowej przebiegajcej przez gmin Wrzenia nie planujemy zmian. Prace bd planowane pod ruchem, równie wahadowym. Reklama

Zmiany nie s take przewidywane na skrzyowaniu Staszica – Szkolna – wirki i Wigury. Budowa ronda za ponad 800 tys. z powinna zakoczy si najpóniej w poowie listopada. – Zamknita bdzie tylko ul. Staszica – informuje Jan Krotoszyski, naczelnik wydziau inwestycyjno-komunalnego w ratuszu. – Ulic Szkoln mona przejecha (ruch odbywa si jednym pasem – przyp. red.). W rod jednak drogowcy wystawili cierpliwo kierowców na prób. Przejazd ul. Szkoln nie by moliwy, a odpowiednich znaków nie ustawiono... – Przy budowie kanalizacji deszczowej natrafiono na przycze wodocigowe, które naleao wymieni . Nie byo tego w planach, std zamieszanie – tumaczy Krotoszyski. Na skrzyżowaniu Szkolnej, Gnieźnieńskiej, Daszyńskiego i Jana Pawła II obecnie KUL prowadzone są wykopy. Po ich zakończeniu ruch będzie wznawiany. Fot. archiwum

Co słychać

Aktualności

„ Organizatorzy Wrzesi-

skich Spotka z Kultur Austrii i Niemiec dzikuj wszystkim, którzy pomogli im przy przedsiwziciu. Pen list zamieszczamy na s. 7 dodatku reklamowego. M

„ Kolejne wrzesiskie

dyktando organizowane przez Stowarzyszenie Twórczoci Teatralnej AKT odbdzie si ju 4 listopada. Chtni proszeni s o zgoszenie udziau do 2 listopada. Zgoszenia telefoniczne lub osobiste przyjmowane s sekretariacie Samorzdowej Szkoy Podstawowej nr 6 (ul. Batorego 8) w godz. 8.00–15.00. Telefon: 61 436 16 63. KUL

„ Infokiosk na rynku nie

dziaa. Wszystko przez awari zasilacza od monitora. Sprowadzenie nowego potrwa okoo tygodnia. KUL

„ W pitek 29 padzier-

nika do Wrzeni ma przyjecha polityk, pose, pediatra, nauczyciel akademicki i zwycizca telewizyjnego programu „Agent” w jednej osobie. O kim mowa? Oczywicie o Bartoszu Arukowiczu, który przyj zaproszenie wrzesiskiego koa Federacji Modych Socjaldemokratów. Spotkanie odbdzie si w Szkole Podstawowej nr 1. Szczegóy ju wkrótce na portalu wrzesnia.info.pl. DAI

„ Powstanie nowy chod-

nik – od ulicy Fromborskiej w kierunku budowanego marketu Tesco. KUL

„ Na ulicach miasta po-

jawio si wicej pieszych patroli policji. Oficjalnie chodzi o popraw bezpieczestwa. Nieoficjalnie – kto ma humory... KUL

„ Fundacja Dzieci Wrze-

siskich zaprasza na witeczny wyjazd na tropikaln wysp koo Berlina. Wyjazd 4 grudnia. Koszt: 94 z (plus 23 euro). Zapisy i szczegóowe informacje w siedzibie fundacji przy ul. Szkolnej 12 (budynek ochronki). KUL

„ Do 28 padziernika

na ulicach powiatu bdzie trwaa kwesta uliczna Polskiego Czerwonego Krzya. Dochód ze zbiórki ma by przeznaczony na rzecz dzieci z rodzin najuboszych. KUL

„ Na rondzie (i wokó)

przy Legii Wrzesiskiej i Sowackiego pojawio si mnóstwo ozdobnych krzaków. Ciekawie wygldao ich sadzenie. Otó – jak doniós nam jeden z Czytelników – w pierwszym dniu je sadzono, a w drugim – wysadzano. KUL

www.wrzesnia.info.pl


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Aktualności

Literatura, medycyna i misja Reanimacja powstawała, z przerwami, przez blisko dwadzieścia lat. Miała być filmem – mówi powieściopisarka.

Książkę wrzesińskiej lekarki powinni przeczytać wszyscy lekarze. Także z Wrześni. Reanimacja to tytu powieci Danuty Mikoajewskiej. Oficjalna promocja odbya si w czwartek 14 padziernika w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu. – Ksika skada si z dwóch czci. Pierwsza powstaa w oparciu o fabu scenariusza filmowego, który zakupio studio Zebra Juliusza Machulskiego. Na jej podstawie mia powsta film, jednak projekt nigdy nie zosta zrealizowany. Wtedy wydawao mi si, e to wielkie nieszczcie, teraz uwaam, e dobrze si stao, bowiem twórcy tego filmu nie ukrywali, e chodzi im o serial typowo komercyjny – poinformowaa o kulisach powstania Reanimacji Danuta Mikoajewska. W prezentacji – obok autorki – wzili udzia m.in.: prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, dr n.med. Krzysztof Kordel oraz prof. dr hab. Roman Meissner, promotor pracy doktorskiej Danuty Mikoajewskiej. W ciepych sowach wypowiadali si oni o „pasjonujcej powieci lekarki o polskim rodowisku lekarskim”. Obszerne fragmenty powieci zostay przeczytane przez Andrzeja Lajborka, aktora Teatru Nowego, a spotkanie dodatkowo uwietni

Narzekania mieszkańców zaowocowały Funkcjonariusze stray miejskiej wzili pod lup okolice wrzesiskich pubów. Mieszkacy maj bowiem do nocnych haasów – a te najczciej spowodowane s nadmiern iloci spoytego przez modzie alkoholu. Mowa zwaszcza o lokalach funkcjonujcych na rogu ulicy Sowackiego – Wojska Polskiego. – W godzinach wieczorno-nocnych mona tam czciej spotka nasze patrole – informuje Anna Hedrych-Stanisawska z komendy stray miejskiej. – Otrzymujemy bowiem duo sygnaów o zakócaniu ciszy nocnej przez haasujce osoby w okolicach lokali sprzedajcych alkohol. Akcja prowadzona jest od tygodnia i przyniosa ju pierwsze efekty. Municypalni ujawnili pi przypadków spoywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakócania porzdku. Wszystkie ujawnione wykroczenia zakoczyy si naoeniem mandatów karnych na czn kwot 500 z. Osoby ukarane byy w przedziale wiekowym 18-21 lat. KUL

 Autorka i jej dzieło, czyli powieść o medycynie, miłości i Bogu krótki recital lekarskiej orkiestry kameralnej Operacja Muzyka pod batut Dobrochny Martenki. – Pracowaam w klinikach uniwersyteckich i powiatowym szpitalu, w pogotowiu ratunkowym i wiejskim orodku zdrowia, w specjalistycznej przychodni, prowadziam i nadal prowadz prywatn praktyk. Wa-

Fot. LUKA

ciwie nie pracowaam chyba tylko w sanepidzie. W czasie wolnym od pracy, przez okoo 20 lat, pisaam Reanimacj. To rzecz, która opowiada o medycynie i jej misji, mioci i poszukiwaniu Boga – poinformowaa autorka. Przesanie powieci zasadza si na próbie ukazania przemian ustro-

jowych, jakie nastpiy w Polsce po roku 1989, na przykadzie rodowiska medycznego. – Ich symbolem jest niekoczcy si remont. „A Remont trwa i trwa, cho szpital sta w samym centrum, przy gównej ulicy” – to klamra spinajc cao ksiki. Tytu Reanimacja wzi si std, e wtek przywracania ycia pojawia si dwukrotnie na stronach powieci. Pierwsza cz ksiki rozgrywa si w Miasteczku, którego w adnym wypadku nie naley identyfikowa z konkretnym miejscem – twierdzi autorka. – W drugiej czci akcja przenosi si do Metropolii. Nadchodzi III RP i dla uprawiajcych medycyn pojawiaj si zupenie inne problemy. Koczy si czas sierminej komuny, ale przed bohaterami pojawiaj si nowe wyzwania. Cho by kwestie zwizane z koncernami farmaceutycznymi i ich zgubne dla rodowiska lekarskiego wpywy – opowiada dalej D. Mikoajewska. Liczca ponad 400 stron i wydana przez Oficyn Wydawnicz Wexel powie Reanimacja to debiut Danuty Mikoajewskiej na polu literatury piknej. Jest ona do nabycia – jak

informuje autorka – w ksigarniach caego kraju, w sieci Empik i na portalu Allegro. – Twarda i intrygujca okadka mojej ksiki jest autorstwa znanej poznaskiej graficzki Ewy W sowskiej – uzupenia D. Mikoajewska. Dwa dni póniej, w sobotni wieczór, w Dworze w Podstolicach odbya si kolejna promocja Reanimacji. Oprócz promieniejcej szczciem bohaterki wieczoru, licznych przyjació, rodziny i goci oraz A. Lajborka, na scenie pojawili si: Lech Kuba Ciesióka rzecznik najwikszej porodówki w regionie i Andrzej Niczyperowicz z Wydziau Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. – Znamy si z Dank jeszcze z lat 70., kiedy oboje udzielalimy si w Klubie Dziennikarzy Studenckich – zagai ten drugi. – Ju wtedy aowaem, e nie zostanie zawodow dziennikark, bo studiowaa medycyn. Ksika jest bardzo dobra, napisana wietnym jzykiem. Doktor Mikoajewska opowiedziaa licznie przybyej publicznoci o swoich dziaaniach zmierzajcych do wydania ksiki, o tym, jak krya od jednego wydawnictwa do drugiego, jakie uwagi na temat dziea mieli redaktorzy, jakie warunki stawiali... Skwitowaa to jednym zdaniem: – Nie mogam przysta na proponowane mi warunki, np. cicia w ksice czy honorarium autorskie na poziomie 6%, i postanowiam skorzysta z pomocy ma, który... zosta wydawc. We Wrzeni Reanimacj mona kupi w ksigarni na Rynku oraz w biurze ogosze „Wiadomoci Wrzesiskich” przy Jana Pawa II 14. ukasz Adamczyk Waldemar liwczyski

Otwarci na dzieci i ich rodziców To były dni inne niż zwykle. Bo otwarte. Z fachowych porad pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mógł skorzystać dosłownie każdy. Pomys zrodzi si w zeszym roku. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej ogosio wówczas Ogólnopolski Tydzie Kariery. W jego ramach wrzesiska poradnia zorganizowaa drzwi otwarte. Dwudniowa akcja bya skierowana do najmodszych uczniów szkó podstawowych i ich rodziców. W sumie wzio w niej udzia kilkadziesit osób. Wiele nawizao stay kontakt z placówk i w póniejszym czasie korzystao z jej oferty. – Doszlimy do wniosku, e to jest cenna inicjatywa, któr naleaoby kontynuowa . I tak te si stao – mówi dyrektor placówki Elbieta Tomczak. Druga edycja drzwi otwartych odbya si 19 i 21 padziernika. Przywiecao im haso: „Od zabawy poprzez nauk do kariery”. Pierwszy

 Drzwi do poradni były otwarte przez dwa dni. W czasie gdy maluchy korzystały

ze specjalnie przygotowanych dla nich atrakcji, rodzice otrzymywali fachowe porady i konsultacje Fot. Tomasz Szternel

dzie zosta skierowany do przedszkolaków, a drugi – do dzieci w wieku szkolnym, ich rodziców oraz pedagogów. – Udzielalimy indywidualnych porad i konsultacji. Podczas gdy dzieci uczestniczyy w grach i zabawach, a starsze demonstroway me-

tody wspomagajce rozwój, rozmawialimy z mamusiami i tatusiami o nurtujcych ich problemach. Wielu z nich po raz pierwszy odwiedzio poradni – zauwaa E. Tomczak. Podobnie jak w zeszym roku, tak i w tym placówk przy ul. Wojska Polskiego odwiedzio kilkadziesit

osób. Jedni o akcji dowiedzieli si ze strony internetowej, inni z prasy, a jeszcze inni otrzymali zaproszenie. Tych ostatnich byo sporo, bo ponad 3 tysice. Ale w przypadku Sylwii Furmaniak zadziaaa poczta pantoflowa. – Byam u koleanki, która dostaa takie zaproszenie. Gdyby nie ona, nic bym nie widziaa – przyznaje szczerze. Jej synowie, Wojtek i Marceli, pójd do szkoy, gdy bd mie 5,5 roku. A to dlatego, e urodzili si w grudniu. Mama ma w zwizku z tym wiele obaw. – Nie wiem, czy podoaj, czy dadz sobie rad, czy wysiedz spokojnie 45 minut. Ale panie mnie uspokoiy. Rozwiay wszystkie moje wtpliwoci – mówi wyranie zadowolona. Rodziców, którzy mieli podobny problem, byo wicej. Ale zwracali si te z innymi zagadnieniami. – Padao wiele pyta dotyczcych trudnoci wychowawczych. Rónych. Dotyczcych przedszkola, szkoy, a nawet domu – podsumowuje E. Tomczak. – Takich akcji powinno by zdecydowanie wicej – nie ma wtpliwoci S. Furmaniak. TOS


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

13

Aktualności

Kryzys Spółdzielni Inwalidów <<

Zawsze blisko ludzi Czy warto mieć „swojego” człowieka we władzach województwa? O tym i o kobietach w polityce rozmawiamy z Krystyną Poślednią, członkiem zarządu województwa wielkopolskiego. – Bya Pani wiceburmistrzem Wrzeni, potem dyrektorem Wydziau Ochrony rodowiska Urzdu Wojewódzkiego w Poznaniu, nastpnie ponownie wiceburmistrzem Wrzeni, a wreszcie – od czterech lat – jest Pani wicemarszakiem województwa wielkopolskiego. W której z tych ról czua si Pani najlepiej? – Zawsze bd wracaa do korzeni i do zarzdzania gmin, bo tutaj pracuje si najbliej ludzi. To burmistrz rozwizuje problemy mieszkaców i chocia teraz nie jestem z tym zwizana bezporednio, to jednak w województwie wykorzystuj swoje dowiadczenia z pracy w gminie. Uczestnicz w tworzeniu i wdraaniu strategii rozwoju regionu – to my odpowiadamy np. za rozwizania komunikacyjne, poczenia kolejowe, drogi, za ochron zdrowia, za inwestowanie ogromnych pienidzy unijnych, dlatego w duym stopniu to wanie od nas zaley te rozwój gospodarczy regionu. Dlatego, wracajc do pana pytania – zawsze chc by blisko ludzi. Wykorzystuj swoje dowiadczenie z poprzednich dziaalnoci w zarzdzaniu strategicznym regionem. – Samorz d wojewódzki jest zlepkiem ludzi z rónych stron, zarówno z samego Poznania, jak i z rónych gmin, powiatów, tak jak Pani. Czy mona zaobserwowa takie zja-

wisko, e kady z decydentów wojewódzkich stara si jak najwicej pienidzy wojewódzkich pozyska dla swojego powiatu? – Myl, e trzeba to rozumie przez pryzmat duego zrónicowania naszego województwa. To ogromny obszar: od Kpna do Zotowa, Okonka. S róne przyzwyczajenia i róne potrzeby, co jest w pewnym sensie konsekwencj wynikajc z historii, na przykad zaborów. Dlatego przyjlimy strategi zrównowaonego rozwoju. Region koniski to energetyka, mamy wgiel brunatny który wystarczy na 30 lat, leszczyskie to rolnictwo, przepikny region pilski, gdzie mamy np. puszcz nadnoteck. No i mamy centrum, czyli Pozna, stolic regionu – tak jak bdzie rozwija si Pozna, tak bdzie rozwija si te cay region, z czego korzystamy wszyscy. Podczas tej kadencji zaczlimy patrze , tak to nazw, przez „pryzmat powiatowy”, e Wielkopolska to nie tylko Pozna. wiadczy o tym np. wyprowadzenie poza Pozna niektórych usug, np. wyszych szkó zawodowych, czy wzmocnienie instytucji ochrony zdrowia, powstaj nowe drogi, systemy kanalizacyjne. – Jak powiat wrzesiski postrzegany jest w urzdzie marszakowskim? – Wrzenia, tak jak inne miejscowoci oddalone o 50 kilometrów od stolicy regionu, wchodzi w tzw. przestrze aglomeracyjn tego miasta. Wrzenia czciej goci w mediach, pewnie dziki mojej osobie, take dlatego, e pewne wczeniejsze dowiadczenia z pracy (jako wiceburmistrz) przeniosam na grunt województwa w zakresie polity-

ki spoecznej, edukacji czy te bezpieczestwa modziey. Do powiatu wrzesiskiego trafio w ostatnich czterech latach okoo 100 milionów zotych – na infrastruktur komunaln, drogi, sub zdrowia, podobnie jak do innych powiatów tej wielkoci. – Czy mona zatem powiedzie , e warto mie swojego czowieka we wadzach województwa? Czy ma to wpyw na wysoko dotacji, jakie wpywaj do naszego powiatu? – Kiedy cztery lata temu przygotowywalimy si do wyborów, to ustalilimy, e mylenie i dziaania w kategorii województwa to podstawowa sprawa. Chodzi na przykad o zwrócenie uwagi urzdników w gminach czy powiecie, e organizowany jest jaki konkurs na dotacje z województwa. Gdy spotykam si z burmistrzami i starostami czsto mówi – piszcie dobre projekty, bez bdów formalnych, dobrze uzasadnione merytorycznie. A zasady przyznawania pienidzy s powszechnie znane, wnioski oceniaj niezaleni eksperci. To prawda, e wrzesiskie projekty byy czsto bardzo wysoko oceniane i punktowane, wic uzyskiway dotacje np.: na szpital, na kanalizacj Miosawia. – Co jeszcze jest do zrobienia w naszym powiecie i na wsparcie realizacji jakich zada moemy liczy w nastpnej kadencji? – Myl, e przede wszystkim na inwestycje z obszaru polityki spoecznej, czyli z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. To jest budowanie przestrzeni dla osób niepenosprawnych, starszych, to jest wsparcie dla szkó i przedszkoli, budowa dróg. Pod moim kierunkiem powsta ogromny dokument do-

tyczcy polityki spoecznej województwa, jako wsparcie dla organizacji pozarzdowych i dziaajcych w sferze przeciwdziaania uzalenieniom modziey i starszych. – Co myli Pani o kobietach w polityce? Czy jest Pani zwolennikiem parytetu? – Pytanie jest trudne, ale mam na nie odpowied powoujc si na wasny przykad. Wiem, e to bardzo trudna praca, e trzeba powici wiele czasu prywatnego, rodzinnego, i jeeli chce si co osign w polityce, trzeba bardzo ciko pracowa . Nie jestem za parytetami, bo nie mona komu nakaza , e ma by w polityce; kobiety musz same tego chcie . Jeli komitety wyborcze lub partie polityczne bd przy ustalaniu miejsc na listach wyborczych bray pod uwag te kobiety, to z pewnoci bd w stanie waciwie je uhonorowa bez przymusu wynikajcego z parytetu. W tej chwili kobiet w polityce prawie nie ma, bo nie garn si do polityki. I ja je rozumiem. Robiam takie badania na Regionalny Kongres Kobiet w Poznaniu i z nich wynikao, e w naszym województwie okoo 10% kobiet uczestniczy we wadzy wykonawczej, natomiast w radach gmin, powiatów i wojewódzkiej kobiety stanowi 30% skadu. Tak samo jest w Sejmie. Natomiast kobiety bardzo dobrze sprawdzaj si w organizacjach pozarzdowych, bo lubi realizowa konkretne zadania, a w polityce jest troch lawirowania, wchodz czsto w gr silne emocje. Chciaabym, eby kobiety mogy dziaa . Nie chciaabym, aby kobietami „zapychano” jak potrzeb polityczn. Rozmawia Waldemar liwczyski

Magazyn-kopuła będzie gotowy przed sezonem

Drogowy bubel czeka na poprawkę

Na koniec listopada planowane jest zakończenie budowy magazynu, który powstaje przy ul. Objazdowej w ramach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie w nim składowany piasek na potrzeby zimowego utrzymania dróg. Pozostaje mieć nadzieję, że odśnieżanie i sypanie piaskiem pójdzie drogowcom jak z płatka. MAK

Znaki drogowe na środku ścieżki rowerowej? Niewiarygodne, a jednak prawdziwe. To efekt modernizacji ulicy Słowackiego. Jak zapewnił Eugeniusz Staszak z Urzędu Miasta i Gminy Września, zleceniodawcy remontu, wkrótce znaki zostaną przestawione zamontowane na specjalnych słupach, które nie będą przeszkadzały rowerzystom. MAK

dok. ze s. 1

Zdecydowana wikszo osób pracujcych w SIWL-u to czonkowie spódzielni, zatrudnieni w ramach spódzielczego stosunku pracy (okoo 280 osób). Pozostali spódzielcami nie s i posiadaj umow o prac (40-50). Ci pierwsi po odejciu maj prawo domaga si zwrotu udziaów – zwolnienia w tej grupie bd wic dla SIWL-u kosztowne.

atwiej i taniej zwolni tych, którzy udziaów nie maj. Jak przyznaje jedna z takich osób – obawia si zwolnienia, tym bardziej e „przymiarki” do tego ju byy. Funkcjonuje jeszcze inny podzia. Z wypowiedzi pracowników mona wywnioskowa , e cz zaogi SIWL-u popiera i uwaa za konieczne zwolnienie niektórych czonków spódzielni z tak zwanej starej kadry – poniewa w firmie wystpuje przerost zatrudnienia. Pracownicy z wieloletnim staem, czemu trudno si dziwi , obawiaj si wanie takiego rozwizania i chcieliby pracowa jak najduej. Spódzielczy relikt daje si tu we znaki nie tylko w zwizku z decyzjami kadrowymi. Jedna ze spraw, które toczya si przed wrzesiskim Sdem Rejonowym jesieni 2008 roku, dotyczya wanie zapaty udziaów spódzielni po zmarym, byym czonku. Domagali si jej spadkobiercy. Roszczenie (warto udziaów plus odsetki) opiewao na nieco ponad 9 tys. z. Takich przypadków, z przyczyn naturalnych, byo i jest wicej. Zobowizania wynikajce z ustania czonkostwa w spódzielni na skutek zgonu to dla SIWL-u due obcienie finansowe. W aktach sprawy z 2008 roku czytamy: Aktualnie jednorazowa wypata wszystkich wymagalnych udziaów stanowiaby niebagatelny uszczerbek dla spódzielni i mogaby doprowadzi do koniecznoci podjcia decyzji o jej likwidacji, a w najgorszym wypadku, do upadoci spódzielni. Konsekwencj obu tych rozwiza byoby pozbawienie pracy pracowników i czonków spódzielni, w zdecydowanej wikszoci osób niepenosprawnych. I dalej: Majc na uwadze bezdyskusyjny fakt obowizku wypaty byym czonkom spódzielni ich udziaów czonkowskich, Zarzd Spódzielni zamierza rodki pienine uzyskane ze sprzeday dwóch nieruchomoci przeznaczy na ich wypat wszystkim zainteresowanym. Budynek przy biurowcu jest ju wasnoci firmy Rolmus. Co z innymi nieruchomociami na sprzeda? O to te nie udao si nam zapyta prezesa. Dziennikarzom pozostaje by spostrzegawczym i szuka róde na zewntrz firmy. Na drzwiach przychodni zakadowej, tu przy wejciu, widnieje nazwisko lekarza medycyny pracy Anny Grabskiej-Witkowskiej, która we wtorek w rozmowie z nami potwierdzia, e zobowizania istniej, ale nie na tyle due, aby skonio j to do rozwizania umowy z SIWL-em. Wczoraj przewodniczcy zwizków zawodowych Piotr Dzierewski poinformowa, e pracownicy otrzymali zalege wynagrodzenia. MAK


Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

14

22 paĹşdziernika 2010

rozrywka

042 (242)/2010 2)/20 2010 20 0 0

04 (242)/2010 042 (2

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; drukujemy trzeci kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;61â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 61

Zadanie nie sprawiĹ&#x201A;o PaĹ&#x201E;stwu wielkich trudnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; wielu CzytelnikĂłw rozpoznaĹ&#x201A;o zdemontowany przystanek przy ulicy WrocĹ&#x201A;awskiej, w pobliĹźu terenu byĹ&#x201A;ego Stokbetu. Po odbiĂłr nagrody (w naszym biurze ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;) zapraszamy NataliÄ&#x2122; KujawÄ&#x2122; z ul. Letniej.

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

Piwa regionalne, w ktĂłrych procesy produkcyjne pozostajÄ&#x2026; w sĹ&#x201A;uĹźbie tradycyjnej sztuki piwowarskiej.

To, Ĺźe po wielu latach powstanie tu hala sportowa z prawdziwego zdarzenia.

â&#x20AC;&#x17E;Wkurzaâ&#x20AC;?to moĹźe zbyt dosadne sĹ&#x201A;owo. Wskazana byĹ&#x201A;aby wiÄ&#x2122;ksza iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; dodatkowych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; sportowych dla najmĹ&#x201A;odszych.

WystÄ&#x2122;puje tylko okazjonalnie.

Jedno i drugie, ze wskazaniem na sernik

Zaczynam od kawy, a koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;, oglÄ&#x2026;dajÄ&#x2026;c programy informacyjne i sportowe.

Raczej film

NauczyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; graÄ&#x2021; na gitarze basowej i saksofonie.

KĹ&#x201A;amstw i pomĂłwieĹ&#x201E;

UwaĹźam, Ĺźe z jednego i drugiego naleĹźy szybko wyciÄ&#x2026;gaÄ&#x2021; wnioski.

SiatkĂłwka oraz powiedzenia, cytaty i sentencje Ĺ&#x201A;aciĹ&#x201E;skie.

Kawaler, syn Wojtek

Prezes ZarzÄ&#x2026;du Browaru Fortuna w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu

Ekonomista. Politechnika PoznaĹ&#x201E;ska, Budowy Maszyn ZarzÄ&#x2026;dzania Ĺ&#x201E;ska WydziaĹ&#x201A;Ĺ&#x201A;B B udowy ud udo d wy Mas Ma zyn y i Zar Z Za a zÄ&#x2026;d Ä&#x2026;dzan Ä&#x2026;dzan zania ia â&#x20AC;&#x201C; ia â&#x20AC;&#x201C;zzzarzÄ&#x2026;dzanie arz arzÄ&#x2026;dz rzÄ&#x2026;dz Ä&#x2026;dzani an e przedsiÄ&#x2122;biorstwem; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, WydziaĹ&#x201A; Ekonomii polityka wPoznaniu,Wy Wy W dzi Wydzi dziaĹ&#x201A; aĹ&#x201A;Eko aĹ&#x201A; Ekonom Ek Eko n ii â&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;&#x201C;p poli olityk ol ykaa gogo-spodarcza i strategia przedsiÄ&#x2122;biorstw.

Karetka pogotowia w drod drodze MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia WrzeĹ&#x203A;ni. Formalnie WrzeĹ&#x203A;nia. ro ze e zzM M MiĹ&#x201A;o iĹ&#x201A;o iĹ&#x201A;osĹ&#x201A;a Ĺ&#x201A;o osĹ&#x201A;a sĹ&#x201A;awia wi do Wr wia WrzeĹ&#x203A; zeĹ&#x203A;ni. ze ni.. Fo ni Forma orm rm lni niieW n eW eWrze zeĹ&#x203A;ni ze Ĺ&#x203A;n a. Ĺ&#x203A;ni a.

Waldemar Szczepaniakk

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Jakie piwa pijÄ&#x2122; poza FortunÄ&#x2026;?

Co mnie cieszy w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu?

Co mnie wkurza w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

042 (242)/2010

42

 

:U]HÄłQLDXO-DQD3DZÄ&#x;D,, WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. 0LQLPDOQDZDUWRijü]DPĂ?ZLHQLD]Ä&#x;

20 ]ĂŁ

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

Plany repertuarowe: 29 paĹşdziernika â&#x20AC;&#x201C; 11 listopada â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x161;LUBY PANIEĹ&#x192;SKIE 12-18 listopada â&#x20AC;&#x201C; ĹťĂ&#x201C;Ĺ WIK SAMMY. W 50 LAT DOOKOĹ A Ĺ&#x161;WIATA

ďŹ lm akcji/fantasy â&#x20AC;&#x201C; USA â&#x20AC;&#x201C; od lat 12

17.00 i 19.00 â&#x20AC;&#x201C; OSTATNI WĹ ADCA WIATRU

22-28 paĹşdziernika (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

â&#x20AC;&#x17E;Dalekiego upatrujemy, a bliskiego nie widzimyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; pewnie wielu z PaĹ&#x201E;stwa mogĹ&#x201A;oby siÄ&#x2122; zgodziÄ&#x2021; z tÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;zĹ&#x201A;otÄ&#x2026; myĹ&#x203A;lÄ&#x2026;â&#x20AC;?. Tym razem Ĺźyciowe powiedzonko przyniosĹ&#x201A;o szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie Pani ZoďŹ i GromadziĹ&#x201E;skiej z Chociczki. Gratulujemy!

:U]HÄłQLD * ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57

Przyjmujemy re ze do:

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub w dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

4. RozdraĹźniony szef jednej z ďŹ rm krzyczy do sekretarki: â&#x20AC;&#x201C; Gdzie jest mĂłj dĹ&#x201A;ugopis?! â&#x20AC;&#x201C; Za uchem â&#x20AC;&#x201C; odpowiada sekretarka. â&#x20AC;&#x201C; Nie mam czasu na ogĂłlniki! Za ktĂłrym?! RaďŹ

3. â&#x20AC;&#x201C; Dobranoc, panie Kowalski. ByĹ&#x201A;o mi miĹ&#x201A;o goĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; u pana. Przy okazji przekonaĹ&#x201A;em siÄ&#x2122;, Ĺźe czĹ&#x201A;owiek moĹźe dĹ&#x201A;ugo wytrzymaÄ&#x2021; bez jedzenia. Sara

2. Panie doktorze, niech pan ratuje moje dziecko! â&#x20AC;&#x201C; Docencie. â&#x20AC;&#x201C; Docenimy, tylko niech pan ratuje moje dziecko! Nati

1. Spotyka siÄ&#x2122; dwĂłch biznesmenĂłw. â&#x20AC;&#x201C; ZauwaĹźyĹ&#x201A;em, Ĺźe w twojej ďŹ rmie wszyscy przychodzÄ&#x2026; do pracy bardzo wczeĹ&#x203A;nie. Jak ty to robisz? â&#x20AC;&#x201C; Prosty trik. Mam 20 pracownikĂłw i 15 miejsc parkingowych. Irena

Tak jak zwykle, pĹ&#x201A;acimy po 10 zĹ&#x201A;otych autorowi kaĹźdego opublikowanego dowcipu. Zapraszamy do zabawy!

chichy

Rozrywka

 KaĹźde miejsce na odpoczynek jest dobre

 Odlot od lata

Fot. Krzysztof Kosmala

Fot. Inka

Nasi Czytelnicy-fotografowie nie próşnujÄ&#x2026;. Faktycznie, tak jak pisaĹ&#x201A;em tu juĹź jakiĹ&#x203A; czas temu, jesieĹ&#x201E; pozytywnie nastraja do fotografowania. Dlatego dostajemy ostatnio coraz wiÄ&#x2122;cej Waszych dzieĹ&#x201A;. Prawda, Ĺźe fajne zdjÄ&#x2122;cia prezentujemy w tym tygodniu? A w zapasie mamy jeszcze wiele dobrych! Nie oznacza to, Ĺźe nie czekamy juĹź na nowe; przeciwnie â&#x20AC;&#x201C; przysyĹ&#x201A;ajcie jak najwiÄ&#x2122;cej, bo nigdy nie jest tak dobrze, Ĺźeby nie mogĹ&#x201A;o byÄ&#x2021; lepiej. ZwyciÄ&#x2122;zcy, jak co tydzieĹ&#x201E;, jako nagrodÄ&#x2122; otrzymujÄ&#x2026; po 30 zĹ&#x201A;otych w gotĂłwce lub po 60 zĹ&#x201A; w postaci fotoksiÄ&#x2026;Ĺźek. Po te pierwsze zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, natomiast w sprawie fotoksiÄ&#x2026;Ĺźek â&#x20AC;&#x201C; do redakcji i drukarni przy ul. Fromborskiej 18. CzekajÄ&#x2026; tam miĹ&#x201A;e panie i mili panowie, ktĂłrzy w parÄ&#x2122; minut z Waszych zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; wyczarujÄ&#x2026; WaszÄ&#x2026; fotoksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122;. MoĹźecie teĹź stworzyÄ&#x2021; jÄ&#x2026; na www.fotoksiazki24.pl. W

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

15


Wiadomości Wrzesińskie

16 Miłosław

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Wiecznie tym samym 1600

Dyrektorzy dostali spory zastrzyk gotówki. Znowu.

W szkoach i przedszkolach na terenie gminy pracuje ponad stu nauczycieli. Ale tylko osoby na dyrektorskich stanowiskach mog liczy na tzw. nagrody burmistrza (przyznawane s z okazji Dnia Edukacji Narodowej). Dla przykadu: w ostatnich czterech latach nagrod t uhonorowano tylko trzech belfrów; dyrektorów – w dodatku wci tych samych – a 21 razy (sic!). Gwoli wyjanienia. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza dla nauczyciela wystpuje – zgodnie z regulaminem – dyrektor szkoy. Gdy takowego wniosku nie ma, pula nagród (blisko 10 tys. z brutto) dzielona jest pomidzy dyrektorów. Tych ostatnich do nagrody typuje ju sam wodarz. W tym roku Zbigniew Skikiewicz zdecydowa o wyrónieniu wszystkich szefów placówek owiatowych. aden z nich – jak mona si domyli – nie wystpi z wnioskiem o przyznanie nagrody któremu ze swoich nauczycieli. Pytani o powody, odpowiadaj nadzwyczaj zgodnie: brak osigni . – Nie mamy laureatów olimpiad, nauczyciele nie zorganizowali równie znaczcych uroczystoci – mówi dyrektor miosawskiego gimnazjum Magorzata Kawska. – Brakuje nam duych sukcesów uczniów w konkursach na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim – odpowiadaj dyrektor szkoy

Co słychać

22 października 2010

zotych otrzymali rednio dyrektorzy placówek owiatowych od wodarza gminy

„ Jecha, cho w gowie

szumiao. 15 padziernika na ul. Wrzesiskiej w Miosawiu policja zatrzymaa rowerzyst. Mia 0,44 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.

„ Przedwyborcze mityn-

gi burmistrza Zbigniewa Skikiewicza odbd si: 25 padziernika w Bugaju (szkoa, godz. 18.00), 27 padziernika w Kbowie (wietlica, godz. 17.00) i 28 padziernika w Biaym Pitkowie (wietlica, godz. 19.00).

„ Wkrótce z baraku przy

 Szefowa orzechowskiego przedszkola Irena Kasprzak przyznała nagrody wszystkim swoim pracownikom. Otrzymali średnio po 400 złotych

podstawowej w Miosawiu Pawe Skrzypczak i dyrektor Zespou Szkó w Orzechowie Rafa Zity. Dorota Schejn, kierujca szko w Czeszewie, stwierdzia, e jej nauczyciela wyróniono rok temu.

Świetlica pełna dzieci

Czuje si wic usprawiedliwiona. Dla przypomnienia, Dorocie Schejn nagroda burmistrza przyznawana jest praktycznie rok w rok... Zapytalimy wodarza gminy, jakimi kryteriami kierowa si, nagradza-

ul. Topolowej w Orzechowie wyprowadz si dwie ostanie rodziny. Zamieszkaj w pobliskim budynku (przerobionym na mieszkania) po byej wodomistrzówce. Koszt inwestycji: 20 tys. z.

jc dyrektorów w tym roku. – W szkoach wiele si dzieje – usyszelimy. – A co konkretnie? – drymy. – W Miosawiu dyrektor ma na gowie budow nowej szkoy. Inwestycja ta nie jest co prawda na jego gowie, ale... – przerywa. – W Czeszewie podczas wakacji zrobiono kilka remontów: ogrodzono szko, dyrektor nadzoruje budow placu zabaw – wylicza wodarz. – Niemniej jednak naley to do obowizków dyrektora – dochodzi szybko do wniosku. – W orzechowskim przedszkolu powsta plac zabaw (bya to inicjatywa rady rodziców – przyp. red.). Duo si dzieje. Uzasadnienia burmistrza specjalnie nie przekonuj. Przyparty do muru przyznaje, e nie chcia nikogo dzieli czy... urazi . – W przyszym roku bdzie obowizywa nowy regulamin przyznawania nagród. Nauczycieli bd móg wytypowa ju sam – mówi Z. Skikiewicz. – Dlatego w ostatniej edycji starego regulaminu zdecydowaem si nagrodzi wszystkich dyrektorów.

„ Zabawa andrzejkowa odbdzie si 20 listopada w Paczynie. Zgoszenia przyjmowane s pod numerem telefonu 502 252 592. Koszt biletu dla pary to jedyne 140 z. „ 13 padziernika kieru-

jcy BMW wjecha w pot jednej z posesji w Paczynie (droga na Murzynowo Kocielne). Nie wezwano policji – to znaczy: strony doszy do porozumienia.

„ Pienidze zebra-

ne przez mieszkaców dla powodzian – blisko 25 tys. z – trafi do miejscowoci Piaski (gmina Gbin). Poszkodowani sami zdecyduj, na co je wyda .

Sołtysi powalczą o mandaty. Jedni, bo chcą, drudzy – bo... „muszą” Reklama

Kilku sołtysów z terenu gminy będzie kandydować w listopadowych wyborach samorządowych. Do rady powiatu z listy starosty Dionizego Jaśniewicza wystartują: sołtys Mikuszewa Renata Nowak, Czeszewa – Grażyna Woźniak i Pałczyna – Zofia Przybylska. Z li-

sty Platformy Obywatelskiej o mandat do tej samej rady zabiegać będzie sołtys Gorzyc Stanisław Filipiak. Do rady gminy z ugrupowania burmistrza „Porozumienie dla gminy” kandydować będą: sołtys Książna Justyna Gorzelana oraz Chlebowa Jan Cicharski.

OSK „STRAŻAK” Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18,

tel. 603 968 998

Kurs kat. A, B, BE, C, CE, T

Jesienna promocja kat. C lub CE już od 1700 zł

 – Najbardziej mnie cieszy, że frekwencja na zajęciach nie spada – mówi S. Filipiak Wycieczki, konkursy, zabawy – te oraz inne przyjemnoci czekaj na dzieci i modzie, które uczszczaj na zajcia pozalekcyjne do wietlicy wiejskiej w Gorzycach. W placówce realizowany jest program „ wietlica moim drugim domem”. Pienidze na jego przeprowadzenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeni pozyskao z dwóch róde: Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej oraz starostwa powiatowego. W sumie – blisko 50 tys. z. Zajcia odbywaj si codziennie (od 1 wrzenia) od poniedziaku do pitku. Uczestniczy w nich 30

osób z Gorzyc, Grabowa Królewskiego (gmina Koaczkowo) oraz Rudek. Kady, kto przychodzi, bierze udzia w zajciach sportowych, muzycznotanecznych, plastycznych, grach relaksacyjnych i edukacyjnych. Oferowana jest równie pomoc w nauce i podwieczorek. Najbardziej podobaj si jednak wycieczki. – Wyjedamy na basen, do kina, pizzerii, zoo – wylicza Natalia Wo niak. – Mona naprawd ciekawie spdzi popoudnie. Jak mówi sotys Stanisaw Filipak, wietlicowe zajcia bd si odbywa do poowy grudnia. – Mona wesoo spdzi czas. I to za darmo – podkrela.

INFORMATOR GMINNY

P

olicja udowadnia, że potrafi być skuteczna i... odzyskuje nawet skradzionego misia. To nie żart! Do zuchwałej kradzieży maskotki doszło 15 października w miejscowości Przygodzice (powiat ostrowski). A wyglądało to tak. Pod jeden z tamtejszych sklepów z zabawkami podjeżdża ford galaxy. Wysiada z niego kilku mężczyzn, którzy pakują wystawionego na zewnątrz ponad metrowego misia do samochodu i szybko odjeżdżają. Gdy właściciel sklepu orientuje się, że został okradziony, już jest za późno. Z daleka dostrzega tylko markę samochodu. Powiadamia policję. Komunikat o kradzieży zostaje natychmiast przekazany patrolom. Dociera też do Miłosławia. W ten sposób złodzieje wpadają w ręce mundurowych w Kębłowie. Autem podróżowało czworo mężczyzn. – Nie uciekali – informuje kierownik miłosławskiego posterunku Roman Nowak. – Misia nie dało się nie zauważyć, ma przecież pokaźne gabaryty – śmieje się. –

www.oskstrazak.pl

Edu-039h

T - od 16 lat za zgodą rodziców

Miś uratowany! Słowem: możemy być pewni, że w sytuacji kryzysowej policjanci na pewno nie zawiodą

Specjalnej blokady na drodze nie było. Sprawcy kradzieży za swoje postępowanie zostali ukarani 300-złotowym mandatem karnym. A funkcjonariusze z Miłosławia stanęli przed niemałym dylematem: jak potężne „zwierzę” przetransportować z powrotem do domu? .

Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Filip Biernat tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Woda nie daje odporu Zakazy w Borzykowie denerwują mieszkańców. Od lipca mieszkacy tej wsi maj stay problem z wod. Regularnie podtapiane byo osiedle domów jednorodzinnych i posesje wzdu ulicy Wrzesiskiej przy drodze wojewódzkiej nr 442. Na szczcie jesienne opady nie s ju tak due, dlatego osiedle wydaje si by niezagroone. Problem istnieje nadal przy drodze wojewódzkiej. Piwnice domów s podtapiane, mieszkacy ratuj si pompowaniem wody do kanalizacji burzowej lub wprost na drog nr 442. Tymczasem Wojewódzki Zarzd Dróg wyda zakaza tych praktyk. Na borzykowskich posesjach pojawili si policjanci, którzy grozili mieszkacom mandatami w przypadku niestosowania si do zakazu. – Na spraw moglimy przymyka oko, gdy byo lato. Wiemy, e Borzykowo dotkn kataklizm i w zasadzie nie byo co pocz z wod. Teraz jednak to niemoliwe. Wieczorami i noc temperatura spada poniej zera. Woda zamarza, na drodze tworzy si lód, a on stanowi zagroenie dla uczestników ruchu. Std ten za-

17

stronę redaguje :

Co słychać

22 października 2010

„ 17 padziernika roz-

grywki zainaugurowaa Halowa Liga Piki Nonej. Oto wyniki: TW Koaczkowo – LZS Gorazdowo 14:2, LZS Sokolniki – K&L Gazewice II 7:2, Reni-Trans Bieganowo – K&L Gazewice 9:1, Junior Bieganowo – Znicz-Pol Wszmbórz 3:1,Era Plast Zieliniec – ATMP

ydowo 8:1. Przeoono mecz Oldboys – FC Borzykowo.

„ 26 padziernika w godz. 8.00–13.30 nie bdzie prdu w Budziowie przy drodze asfaltowej w kierunku Mikuszewa.

„ Cuda-wianki w radzie

gminy. Radni przed wyborami walcz o drogi. Gotowe do remontu (posiadaj projekty techniczne) s ulice ywiecka w Borzykowie i Rolna w Sokolnikach. Ale w gosowaniu na komisjach przegray z „koaczkowskim Beverly Hills”, czyli z ul. Poln, która projektu nie ma. Radni maj jeszcze raz wróci do tematu.

 Borzykowianie mają już dość... wody. Walczą z nią od lata – teraz doszły nowe zakazy administracyjne kaz – mówi Marek Jakowiak z Rejonu Dróg w Koninie. – Z moich obserwacji wynika, e borzykowianie stosuj si do zakazu – mówi sotys Iwona Zitkiewicz. – Tylko e problem pozosta. Woda nadal wdziera si do domów. Zalewane s piwnice, niektórym woda zniszczya piece centralnego ogrzewania. Cz osób ratuje si, pompujc wod do studzienek kanalizacyjnych, ale, wiadomo, s one tylko po jednej stronie drogi. Do mojej posesji przylega pole, wic tam te

pompuj wod. Inni mieszkacy skazani s na beczkowozy – dodaje. Nadal nierozwizana pozostaje sprawa odwodnienia osiedla domów jednorodzinnych. Ze ledztwa, które przeprowadzili urzdnicy wójtostwa, wynika, e osiedle jest podczone do kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 441 w kierunku Wszemborza. Dlatego przy wikszych opadach przez osiedle przetacza si powód, poniewa woda z przydronych rowów pynie wprost na osiedle.

– Ten bigos zostawili mi moi poprzednicy. Nie wiem, kto to wymyli , ale to kuriozum. Dorane roboty, polegajce na czyszczeniu rur, podjlimy, ale zdaj sobie spraw, e cay system wodny w tym rejonie wymaga remontu. Nie ukrywam, e do sprawy bdziemy mogli wróci dopiero po wyborach – mówi wójt gminy Koaczkowo Wojciech Majchrzak. Od sytuacji odcina si z kolei Marek Jakowiak z zarzdu dróg: – To nie nasza sprawa, to problem wójta gminy.

„ 29 padziernika o godz. 13.00 oficjalne oddanie do uytku Orlika w Koaczkowie. Minister sportu raczej si nie pojawi. „ Micha Stefaski b-

dzie walczy nie tylko o fotel wójta gminy, ale równie o mandat radnego powiatowego z ramienia PSL-u.

„ Kilku radnych ma ser-

Gmina: parkiet to fuszera. Będzie opinia eksperta

 Stan parkietu może być powodem zamknięcia hali sportowej w Kołaczkowie Wójt Wojciech Majchrzak podejrzewa, e parkiet w hali sportowej nadaje si do wymiany. Jego przypuszczenia ma potwierdzi ekspert. Uszkodzony parkiet w koaczkowskiej hali spdza sen z powiek urzdnikom. Jak ju informowalimy, nawierzchnia jest remontowana... – Ale jako wykonanych napraw nam nie odpowiada. Na dobr spraw trzeba wyremontowa cao – mówi wójt. I tutaj pojawia si problem, poniewa firma, która pooya parkiet, nie chce go wyremontowa w caoci w ramach gwarancji. A jeli ju, to domaga si, aby w kosztach na-

prawy partycypowaa gmina. – Niestety, nie moemy si na to zgodzi . Gwarancja na parkiet bya przewidziana na 72 miesice. Termin koczy si za 10 miesicy. Nie bdziemy paci za co, skoro mamy na to gwarancj – informuje szef gminy. Gmina Koaczkowo wynaja rzeczoznawc, który ma potwierdzi podejrzenia wójta co do parkietu. Ma to by karta przetargowa w negocjacjach z wykonawc. Lekcje wuefu i rozgrywki ligowe co prawda odbywaj si nadal, ale nie oznacza to wcale, e parkiet jest sprawny...

decznie do stosunków panujcych w radzie gminy i nie zamierza ubiega si o reelekcj. O politycznych fluktuacjach w gminie ju niebawem na stronie koaczkowskiej.

Spowiedź radnej z Cieśli Sotys i radna gminna z Cieli Wielkich Boena Jdraszak nie zamierza ubiega si o reelekcj. – Pora, aby smak tej pracy pozna kto inny – mówi dziaaczka. B. Jdraszak jest radn i sotysem ju czwart kadencj. Jako radnej jej okrg obejmuje cztery wsie: Ciele Wielkie i Mae, Budziowo oraz Spawie. Przez ten czas udao si jej wiele zrobi dla lokalnej spoecznoci. Na pocztku lat 90. gównym zadaniem byo wodocigowanie i telefonizacja wsi – i to si w peni udao. W Cielach Wielkich powsta chodnik oraz nowy przystanek autobusowy. Po cikich bojach z gmin udao si te wywalczy , aby dzieci byy dowoone autobusem do szkoy we Wszemborzu. Wybudowana zostaa równie droga asfaltowa czca Ciele Wielkie z Maymi. – Praca spoeczna ma to do siebie, e mona mie satysfakcj, e udao si zaatwi wan spraw, ale zawsze znajdzie si kto, komu si nie podoba si co robisz i bdzie ci krytykowa za jakie gupstwo niekoniecznie twarz w twarz. Nie ukrywam, e w pewnych momentach miaam do . Swoje odejcie zapowiadaam ju co najmniej od roku, wic nie powinno to by dla nikogo zaskoczeniem – mówi. Radna zdaje sobie spraw, e nie wszystko udao si zrobi . Mieszkacy maj wiele potrzeb. Cho by w Spawiu – brakuje lamp i przystanku z prawdziwego zdarzenia.

„ W soectwach podzie-

lono tzw. fundusz soecki. Wicej szczegóów na ten temat za tydzie.

„ Adamowi Krzyanow-

skiemu, golkiperowi Oldboyów, stukna „pi dziesitka”. Bramkarz im starszy, tym lepszy.

INFORMATOR GMINNY Bożena Jędraszak w przyszłym

roku nie będzie startowała w wyborach sołeckich

W Budziowie przydaby si chodnik w centrum wsi i owietlenie uliczne. Na rok 2012 planowany jest remont drogi midzy Wszemborzem a Cielami Maymi. Sotys „przeya” trzech wójtów; za najlepszego uwaa Jana Bilskiego. – Umia godnie reprezentowa gmin. Mia swoje zdanie, ale by te prawdomówny i sprawiedliwy – ocenia. B. Jedraszak jest sympatyczk PSL-u, w wyborach startowaa z ramienia tej partii. – Dzikuj dziaaczom, e obdarzyli mnie zaufaniem. Z dziada pradziada jestem zwizana z ludowcami – mówi.

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56


Wiadomości Wrzesińskie

18 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Grała z mistrzem Polski Lidkę Żakowską mieli okazję zobaczyć widzowie Polsatu Sport. Ekipa popularnej stacji telewizyjnej zawitaa 16 padziernika do Lublina. Miejscowe SPR (mistrz Polski w pice rcznej kobiet) podejmowao AZS AWF Wrocaw. W druynie przyjezdnych zagraa L. akowska, 25-latka rodem z Wrbczynkowskich Holendrów. – Jest prezentacja zawodniczek i czowiek widzi swoj cór w telewizji. A jeszcze wysza w pierwszej siódemce. Fajnie si patrzyo – przyznaje Micha akowski, tata Lidki. – Tylko komentator cigle si myli. Raz mówi akowska, raz ukowska. Moja mama nie moga tego cierpie . Cigle powtarzaa: „Jak tak mona?!”. Akademiczki nie miay szans w starciu z utytuowanym rywalem. Ju do przerwy przegryway dziesicioma bramkami, by ostatecznie ulec im 17:29.

– To by bardzo trudny mecz. Obca hala i telewizyjne kamery na pocztku nas zestresoway, ale w drugiej poowie zapaymy odpowiedni rytm – mówi Lidka. Sobie nie ma nic do zarzucenia, bo rozegraa cay mecz i strzelia trzy bramki. – W sobot wystpiam od pierwszej minuty, ale sytuacja wci si zmienia. Raz ja jestem w lepszej dyspozycji, a raz koleanki. Do tego dochodz kontuzje – tumaczy. To ju jej drugi sezon w barwach AWF-u. Poprzedni druyna z Wrocawia zakoczya na bezpiecznym 9. miejscu. W tym wyznaczya sobie podobny cel. L. akowska jest jedyn zawodniczk w klubie, która nie ukoczya szkoy mistrzostwa sportowego ani nie pochodzi z miejscowoci, gdzie prnie dziaaby klub piki rcznej. Dla wielu to dziewczyna znikd. – Ona powanie zacza gra dopiero na studiach. I cay czas si uczy. Pierwszy sezon powicia na gr w defensywie. Teraz zaczyna gra w ataku pozycyjnym. Poza skrzydami moe wystpowa praktycznie na kadej pozycji – ojciec zachwala córk. Powodów do zadowolenia ma wicej, bo podja kolejny kierunek studiów. Chce zosta menederem sportu.

Co słychać

22 października 2010

„ Rowerzysta zosta

potrcony przez opla astr. Do zdarzenia doszo 16 padziernika tu przed mostem. Ze wstpnych ustale policji wynika, e jadcy w kierunku Pyzdr cyklista na wysokoci zjazdu na stadion zawarciaski odbi na drug stron jezdni. Manewru najprawdopodobniej nie sygnalizowa. Z powanymi obraeniami ciaa zosta przewieziony do szpitala. To 22-letni mieszkaniec Komorza Przybysawskiego.

„ Pasaer BMW 525,

który uczestniczy w wypadku drogowym w Wygodzie (26 wrzenia), wci znajduje si w cikim stanie. 18 padziernika trafi na oddzia neurochirurgii w Poznaniu.

„ 0,49 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu mia 29-letni kierowca fiata 126p. Zosta zatrzymany 15 padziernika w Dolnych Grdach. „ W odmiennych nastro-

 Lidka Żakowska reprezentuje AZS AWF Wrocław od dwóch lat. Występuje z nr. 4

jach schodzili z boiska pikarze Warty Pyzdry. Juniorzy rozgromili 9:0 Wart Kramsk, a modzicy przegrali 0:4 ze Zniczem Wadysawów.

„ Grunwald Rondo Po-

Neurolog o witaminach, minerałach i suplementach

Finansowa tajemnica Dyrektorzy szkó, jak co roku, otrzy– Mog tylko powiedzie , e wysomali nagrody z okazji Dnia Edukacji ko nagród bya zrónicowana i zaNarodowej. I jak co roku, nie wiado- leaa od wielkoci szkoy. Przeznamo, w jakiej wysokoci. czylimy na nie 6,5 tys. z – zdradzi. Burmistrz Krzysztof Struyski podj dyrektorów 15 padziernika w sali narad urzdu gminy. Zoy im yczenia i podzikowa za doW ociennych gminach informacja o wysokoci natychczasow wspóprac. Kademu gród, które otrzymuj dyrekwrczy list, kwiatka i nagrod. Jak torzy szkó i nauczyciele, jest czytamy na stronie internetowej gmioficjalna. W Pyzdrach od lat ny (www.pyzdry.pl), „przyznane narobi si z tego wielk tajemgrody s podzikowaniem za zapewnic. Tymczasem mieszkacy nienie wysokiej jakoci ksztacenia maj prawo wiedzie, kto, ile i zaangaowanie w powierzone zai za co dosta. Bo w to, e dyrekdania”. Informacji o ich wysokoci torzy zasuguj na wysokie nazabrako. Nie uzyskalimy ich takgrody, nikt przecie nie wtpi... e od sekretarza gminy Przemysawa Dbskiego. Tomasz Szternel

Cykl zainicjowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną ma jedną bohaterkę. Kobietę. Nie znaczy to jednak, że nie mogą w nim uczestniczyć mężczyźni. Wręcz przeciwnie. Pierwsze z całej serii spotkań odbyło się 15 października. Neurolog Marek Pawlus opowiedział o faktach i mitach związanych ze stosowaniem witamin, minerałów i suplementów. Najlepszą wizytówką dla nikomu nieznanego w Pyzdrach medyka są wpisy na portalach internetowych. „Wszystkim niedowiarkom serdecznie polecam pana doktora. Pomógł mojej córce, gdzie inni ją leczyli i sami nie wiedzieli, na co. Pan doktor z przedstawionych mu objawów stawia trafione diagnozy, kieruje na trafione badania i... POMAGA!!! Znajoma nie wierzyła, że jeden lekarz może leczyć różne choroby, ale jak jej już żaden specjalista nie pomagał w dolegliwościach, to spróbowała, i teraz nie może się nachwalić pana doktora” – czytamy na branżowym portalu www.znanylekarz.pl. Opinii utrzymanych w podobnym tonie jest dużo więcej. – Ja się państwu dziwię, bo przecież można robić w piątkowy wieczór coś ciekawszego – rzucił na wstępie, czym rozśmieszył ponad 60-osobową grupę słuchaczy. W trakcie 1,5-godzinnego wykładu mówił, co zrobić, by cieszyć się dobrym zdrowiem, mieć kondycję i dbać o swój wygląd. Kolejny, tym razem poświęcony jedzeniu, odbędzie się już 29 października. – My ten cykl nazwaliśmy „Kobieta w obliczu własnej tajemnicy”. Złoży się na niego około dziesięciu spotkań i jeden koncert. Tak na zakończenie – mówi kierownik biblioteki Barbara Krawczyk. Z jej zaproszenia skorzystają m.in. dietetyk, ginekolog, kosmetolog i manikiurzystka. – To nasz autorski projekt skierowany do kobiet, ale nie tylko. Mile widziani, co dowiodło pierwsze spotkanie, są również panowie – zachęca do udziału w kolejnych wykładach Marta Gamrowska, pracownik biblioteki.

Nowa oferta, ale stare sprawy ciągle pozostają niewyjaśnione Miejsko-Gminny Orodek Kultury przedstawi ofert na jesie, ale radnych wci najbardziej interesuj kulisy odwoania z funkcji kierownika Doroty Kozowskiej. Na jesienne animacje kulturalne, bo tak zostay nazwane, zo si zajcia muzyczne, plastyczne i teatralno-wokalne (szczegóowy wykaz jest opublikowany na stronie internetowej www.pyzdry.pl). To oferta nie tylko do mieszkaców Pyzdr, ale take Tarnowej i Rataj, gdzie dziaaj wietlice opiekuczo-wychowawcze. Niby wszystko adnie, piknie, ale radni wci nie znaj powodów odwoania D. Kozowskiej. Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, któ-

ra odbya si 30 wrzenia, dopytywa o nie Henryk Pyrzyk z klubu Siedmiu. – Kto cign j z Zagórowa do Pyzdr? Kto zatrudni? Tylko konkretnie. I jakie szkody nam wyrzdzia? – rzuci rozkazujcym tonem w kierunku burmistrza. Winnego zaistniaej sytuacji upatrywa w Józefie Baszczaku, który od duszego czasu otwarcie krytykowa dziaalno placówki i jej kierowniczki. J. Baszczak nie skomentowa sów H. Pyrzyka. Nie chcia. Z kolei Krzysztof Struyski zasania si niepamici. – Sprawdz w kadrach i odpowiem – zapewni.

zna wygra z M-GOK Pyzdry 10:1 w trzeciej serii spotka Poznaskiej Ligi Okrgowej. To pierwszy mecz, którego „nasi” nie przegrali do zera.

„ Zbliaj si andrzejki. Z tej okazji rada rodziców przy Szkole Podstawowej w Górnych Grdach organizuje zabaw, z której zysk zostanie przeznaczony na potrzeby placówki. Cena biletu: 130 z od pary. „ Przydaoby si odwiey stron internetow gminy. W zakadce „adresy” np. mona znale telefon do nieistniejcego ju UKS Prosna Lisewo.

INFORMATOR GMINNY Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

63 276 82 07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

Tomasz Małecki

Ponad 11 tys. zł wydał w tym roku burmistrz na nagrody dla nauczycieli.

„ W rod wieczorem

burmistrz wzi udzia w uroczystociach upamitniajcych piciu mieszkaców Nekli, których w padzierniku 1939 rozstrzelano w Kostrzynie Wielkopolskim.

„ Doszo do ugody po-

midzy firm ze Starczanowa, która chce wybudowa we wsi sortowni mieci, a protestujcymi.

„ Gmina wysupaa z bu-

detu 241 tys. z i dooya si do przebudowy ulic Dworcowej i Wiosny Ludów. Cakowite dofinansowanie wyniesie 301 tys. 900 z.

„ Powiat z kolei dooy 39 tys. z do przebudowy ulicy Zawodzie w Nekli. „ Dzi mija termin re-

jestrowania kandydatów na radnych w Pastwowej Komisji Wyborczej. Szczegóy na www.pkw. gov.pl.

 Najlepsi nauczyciele z gminy Nekla i władze tejże w pełnej krasie

grunty, korzystając ze specustawy, która pozwala na przymusowy i szybki wykup gruntów pod drogi. Konieczne będzie przesunięcie oświetlenia ulicznego (koszt ponad 200 tys. zł). Właściciel hotelu wyłoży na ten cel 141 tys. 468 zł, gmina bagatela 65 tys. 258 zł. Kiedy ruszy inwestycja? – Na razie nie wiadomo, zbieramy pieniądze – zaznacza burmistrz, który liczy na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.

Wystartowała kolejna Nekielska Akademia Zdrowia

dema wywalczyli dla niego nagrod burmistrza, wygrywajc m.in. szereg zawodów na szczeblu powiatowym w unihokeju. Wprowadzenie zaj logopedycznych, urzdzenie gabinetu logopedycznego oraz nawizanie wspópracy z Polskim Zwizkiem Logopedycznym to niewtpliwe zasugi Urszuli Januchowskiej, nauczycielki z Zasutowa, która take znalaza uznanie w oczach burmistrza. Ostatni z nagrodzonych to dyrektor szkoy w Zasutowie Rafa Trzciski, który zosta uhonorowany m.in.

List

psychicznego i spoecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, to sukces nagrodzonej neklanki Barbary Migdalskiej. Dyrektor szkoy w Targowej Górce Hanna Migdalska „tworzy warunki dla prawidowej dziaalnoci dydaktycznej, opiekuczej i wychowawczej placówki”. Nagroda: 1 267 z. Jej podwadna Ewa Wolniak „wspóorganizuje i aktywnie uczestniczy w rónego rodzaju projektach edukacyjnych, m.in. Nasza WielkoPolska Szkoa”. Za podopieczni wuefisty Dariusza Niko-

Będzie nowa droga na Barczyźnie, ale gmina zapłaci tylko połowę ceny Ponad 2 mln zł będzie kosztować budowa dwukilometrowego odcinka drogi, która ma prowadzić do Hotelu Barczyzna. Kosztami po połowie mają podzielić się gmina Nekla i właściciel pensjonatu. – Rada gminy już wyraziła zgodę na taką współpracę – zapewnia burmistrz Roman Grychowski. – Ta droga będzie służyła wszystkim, ona po prostu idzie przez wieś – wyjaśnia. Na początek trzeba uregulować granice polnej drogi. W pewnych miejscach szutrówka jest za wąska. Gmina wykupi

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Kasa dla nauczycieli Tym razem uznanie w oczach wodarza znalazo dziewicioro pedagogów – po trzech z Nekli i Targowej Górki, dwóch z Zasutowa oraz jeden z przedszkola. Cho mowa o „nagrodach burmistrza”, to nominacje wraz z uzasadnieniem przesyaj dyrektorzy placówek. Burmistrz zazwyczaj przyklepuje pomysy dyrektorów i dzieli kas midzy nominowanych. Wszystkim równo. W tym roku dokadnie po 1 267 z. Uroczysto przyznania nagród, poczona z obiadem, odbya si w poniedziaek w NOK-u. Czym wic zasuyli si nauczyciele? „Opracowanie i wdroenie programu autorskiego – program realizacji edukacji regionalnej w przedszkolu” to zasuga Leokadii Sip z przedszkola Mi Uszatek. „Szereg sukcesów czonków kóka matematycznego w konkursie matematycznym Kangur” da nagrod Iwonie Hadadzie z Nekli. Katarzyna Potejko, take z Nekli, opracowaa autorski program – „ cieka czytelniczomedialna klas IV-VI, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia”. Terapia pedagogiczna w zakresie zaj korekcyjnokompensacyjnych, których celem jest stworzenie moliwoci wszechstronnego rozwoju umysowego,

19

stronę redaguje:

rem jeden na licie PSL-u w wyborach do rady powiatu w okrgu miosawsko-nekielskim bdzie Czesaw Borkowski. Liderem na licie rzdzcego Samorzdnego Powiatu jest Janusz Balcerzak.

„ Dyrektor zespou szkó w Nekli Robert Andrzejczak wystartuje w wyborach do rady powiatu z listy Obywatelskiego Forum Samorzdowego. „ Sotys Podstolic Hen-

C

ryk Kotowicz wystartuje w wyborach na radnego powiatowego z listy Platformy Obywatelskiej. Niestety, dopiero siódme miejsce na licie mówi samo za siebie: wodarz wsi jest bez szans.

o z oczyszczalni w Nekli – odpowied firmy Nowbud.

W ostatnim wydaniu „WW” ukaza si artyku pt. „Co z t oczyszczalni?” – na stronie rezerwowanej dla gminy Nekla. Niestety, czsto si zdarza, i autorzy treci wywiadu beztrosko okrelaj fakty i zdarzenia sprzed lat, mimo e wiedz maj co najwyej schematyczn. Krótko mówic, niedobr oczyszczalni cieków dla gminy Nekla wybudowaa firma Nowbud z Psar Maych – i ju. Czytelnik ju wie: Nowbud to spartaczy i, co gorsza, próbuje teraz wzi udzia w modernizacji. Otó chc z ca moc podkreli : zawsze tak byo, jest i bdzie, e waciciel budowy, inaczej mówic, inwestor, dobiera projekt inwestycji, okrela jego parametry i standardy, a wykonawca musi zrealizowa projekt. Uwagi wykonawcy waciwie nie wchodz w gr, zwaszcza przy zamówieniu publicznym. Tak stanowi prawo. Oczyszczalnia cieków w Nekli, ta, która aktualnie funkcjonuje, jest rozwizaniem przestarzaym i taka bya ju w momencie jej budowy. Chyba zdecydoway o tym uwarunkowania finansowe, gdy bya okoo trzykrotnie tasza ni w innych gminach, np. w Koaczkowie, Pyzdrach, Krzykosach, Miosawiu, Orzechowie. Nowbud te tam uczestniczy w budowie, w wikszoci jako lider wykonawstwa. Pisz ten tekst ze smutkiem, bo ja wiem, ile trudu i cikiej pracy woyem, aby po 33 latach firma Nowbud w Psarach Maych bya w stanie podejmowa si wyzwa dla budów bez ogranicze. Godnoci mojej i dobrego imienia firmy Nowbud bd broni zawsze w imi uczciwoci i prawdy. A przy okazji pozdrawiam mieszkaców gminy Nekla. Z ogromnym sentymentem wspominam czas, gdy z Wami i dla Was pracowaem, ale miny ju 33 lata od czasu, gdy doradzaem budownictwu wiejskiemu w subie rolnej w Nekli. U Was te doznaem olnienia, e do sukcesu dojd przez cik prac i pogbianie wiedzy. Czas to udowadnia i niech tak zostanie.

W środowe popołudnie w Nekielskim Ośrodku Kultury zainaugurowano cykl spotkań edukacyjnych „Szkoła cukrzycy” . Przypomnijmy, że pomysłodawcą ogólnopolskiego cyklu wykładów jest nekielski lekarz diabetolog Andrzej Paciorkowski (na zdjęciu). Do czerwca 2011 roku odbędzie się jeszcze osiem wykładów traktujących o cukrzycy.

„ Ju wiemy, e nume-

za wprowadzenie elektronicznego dziennika oraz udzia w projekcie Wirtualna Spoeczno Szkolna. Dodajmy, e dwoje nagrodzonych dyrektorów – H. Migdalska i R. Trzciski – zostali nominowani do nagrody przez burmistrza. – Jeli nie podpadaj i sprawdzaj si, to wystpuj o nagrody dla dyrektorów – wyjania Roman Grychowski. – W zeszym roku nagrodziem dyrektora i jego zastpc ze szkoy w Nekli oraz dyrektork przedszkola Mi Uszatek. W tym roku kolejnych – koczy burmistrz.

Z wyrazami szacunku

Jan Piotr Nowak

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrze www.wrzesnia.info.pl e

20 Gmina Września

stronę redaguje:

Tomasz Małecki tel. 61 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Wszyscy kochają wieś Mokracki, Kaźmierczak, Dominiczak, Nowak, Jałoszyński, a nawet nieśmiertelny Matuszewski – spośród tych, i nie tylko, będą wybierać mieszkańcy podwrzesińskich wsi. Zgodnie z ordynacj wyborcz w radzie miasta zasidzie czterech przedstawicieli mieszkaców wsi. Take czworo radnych bdzie reprezentowao podwrzesisk wie w radzie powiatu. Liderem listy wspórzdzcej Wrzeni Platformy Obywatelskiej bdzie radny Artur Mokracki z Bierzglinka. – Uwaam, e najwaniejsza w nadchodzcej kadencji bdzie budowa sali gimnastycznej w Kaczanowie. To ostatnia dua szkoa na wsi, która nie ma jeszcze takiego obiektu. To bdzie nasz priorytet – zapewnia radny. Innym rajc, którzy ponownie powalczy o mandat, jest Stanisaw Dominiczak z Gozdowa. Tym razem wystartuje z listy Prawa i Sprawiedliwoci. – Najistotniejsze bdzie wyrównanie kwoty inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkaca, tak aby statystycznie na wie trafiao tyle samo pienidzy, co na jednego mieszkaca miasta. Wiesawa Konieczna z Chwalibogowa – 3. miejsce na licie Obywatelskiego Forum Samorzdowego – chce, aby w nowej kadencji jeden z zastpców burmistrza zajmowa si tylko sprawami wsi. SLD stawia na wypróbowanego radnego obecnej kadencji Sylwestra Jaoszyskiego, te z Chwalibogowa. Ten chce powalczy m.in. o gimnazjum we wsi oraz chodniki. Polskie Stronnictwo Ludowe zaskoczyo: na licie znalaz si

Co słychać

22 października 2010

„ Enea SA zapowia-

da, e 27 padziernika w Somowie (w kierunku Somówka) od godziny 8.00 do 13.30 wyczony bdzie prd.

„ 27 z na godzin – tyle

kosztuje wynajcie nowej sali sportowej przy szkole w Chwalibogowie. S jeszcze wolne terminy.

„ Komisja bezpiecze-

stwa rady miejskiej kolejny raz wyle pismo do starosty w sprawie poprawy bezpieczestwa ruchu pieszego i rowerowego w Sobiesierniach, Nadarzycach i Gozdowie.

„ Burmistrz Wrzeni

ogosi przetarg nieograniczony poniej równowartoci 193 tys. euro na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opaowego dla Zespoów Szkó w Otocznej, Marzeninie i Nowym Folwarku.

 Grzegorz Kaźmierczak od lat sprawdza się jako trener piłkarski i działacz. I jako radny chyba też byy radny Józef Matuszewski, który, jak ustalilimy, sam zgosi si do ludowców i zaproponowa swój start. Inny radny gminny Jan Piotr Nowak z PO tym razem chce zaj si sprawami wsi w radzie powiatu: – Uwaam, e powiat troch zaniedba podwrzesisk wie. Inwestowa tylko w miasto: szkoy, szpital. To wane – zaznacza. – Ale o wsi jakby troch zapomniano. A jest wiele problemów: rowy melioracyjne, drogi, owietlenie. Startuj, aby o tym przypomnie – zapowiada. Przewodniczcy rady Grzegorz Ka mierczak, lider Samorzdnego Powiatu, chce stawia na sport i rekreacj. – Wane jest przycignicie modziey do uprawiania sportu – mówi byy trener pikarski. – Nie chodzi

o sport wyczynowy, tylko o rekreacj – dodaje Kamierczak, podkrelajc take potrzeb inwestowania w wiejskie drogi. – To uda si jednak wtedy, gdy zmieni si podejcie pastwa do finansowania samorzdów. Podobnie myli Mirosaw Zieliski, nr 5 na licie PSL-u. – Wane jest utwardzenie dróg polnych, dróg powiatowych, np. z Wgierek do Goniczek. Chc te cisej wspópracy starostwa ze spókami wodnymi, które maj ponad stuletnie dowiadczenie. Sotys Barda Leszek Stawicki, lider na licie SLD, chce zadba o drogi powiatowe, a w szczególnoci o cieki rowerowe. – Najbardziej zaley mi na ciekach przy drogach, którymi dzieci dojedaj do szkó. Tego problemu nikt nie zauwaa.

„ Centrum Usug Spe-

cjalistycznych Wiesawa Jankowskiego wygrao przetarg na na docieplenie i remont pokrycia dachu budynku Samorzdowej Szkoy Podstawowej w Chwalibogowie. Koszt inwestycji: 69 tys. 380 z brutto.

Fot. LEN

To bd. Musimy zadba o bezpieczestwo naszych dzieci – dodaje. Popiera go Grzegorz Trocha, dyrektor szkoy w Chwalibogowie i „jedynka” na licie OFS-u. – Najwaniejsze? Drogi i utrzymanie dróg. Mówi tu o chodnikach, poboczach, rowach, caej infrastrukturze. Ciesz si, e szpital zostanie w rkach powiatu, i t lini chciabym kontynuowa – wyjani Trocha.

„ Na drodze krajowej K92 w Psarach Maych przydaby si remont. Poatana szosa to nie najlepsza wizytówka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tyle kandydaci. Kady co chce, obiecuje, mami. Taka specyfika kampanii wyborczej. A ycie i tak zweryfikuje – choby najbardziej suszne – propozycje radnych. T. Maecki

„ – W Sokoowie na-

dal wyje pies – skar si mieszkacy bloków przy ul. Sportowej.

„ We wsiach gminy trwa

Niech rozbłyśnie światłość na wsiach

Ponad 120 nowych lamp ulicznych niebawem rozbłyśnie na wsiach. Jak podkreśla burmistrz Tomasz Kałużny, to odpowiedź na pojawiające się co roku na zebraniach wiejskich postulaty dotyczące uzupełnienia lub rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenach wiejskich. – Połączyliśmy to w tym roku w jedno wspólne zadanie – informuje Kałużny. – Obejmuje ono ponad 120 nowych punktów świetlnych na wsiach gminy. Urządzenia energetyczne – linie napowietrzne, słupy, lampy, sterowniki – należą do Enei, stąd istniejący we wszystkich gminach problem natury formalnej i prawnej ewentualnych działań modernizujących te instalacje. – Po toczących się przez cały rok negocjacjach z firmą energetyczną i analizach doszliśmy do porozumienia, w wyniku którego wkrótce zostanie podpisana umowa. Jej efektem będzie pojawienie się nowych latarni do końca 2010 roku – zapewnia burmistrz. Wartość zadania ustalono na 410 tys. zł netto, z płatnością rozłożoną w ratach na trzy lata. Obecnie oświetlenie uliczne kosztuje gminę 2 mln zł. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno burmistrz rozważał pomysł likwidacji niektórych lamp, szczególnie w mieście. Obecnie gmina użytkuje 4 023 lamp ulicznych, w tym 2 340 w samej Wrześni (na zdjęciu).

kampania buraczana. Nie myli z wyborcz.

Raty za przyłącze? – decyzja w przyszłym tygodniu Jest spora szansa na to, e mieszkacy Chwalibogowa i Biayc bd mogli zapaci za studzienk kanalizacyjn w ratach. Przypomnijmy, e w zeszym miesicu wanie w tych miejscowociach oddano do uytku kanalizacj sanitarn. Waciciele posesji maj teraz rok na podczenie si do sieci. Mieszkacy wsi na zebraniu 7 padziernika nie ukrywali zaskoczenia, gdy poinformowano ich, e za przycze bd musieli zapaci . Koszt takiego przycza to – bagatela – 1 500 z. I to patne od razu. Radny Sylwester Jaoszyski, który – wedug mieszkaców – rok temu obieca darmowe przycza, rozpocz starania, aby patno rozoy na raty. Uda si w tym celu m.in. do zastpcy burmistrza Wrzeni Jana Maciejewskiego. – Rozoenie na raty miaoby by realizowane przez Przedsibiorstwo Wodocigów i Kanalizacji po przejciu sieci od gminy. W chwili obecnej sprawdzamy prawne moliwoci zrealizowania tego rozwizania – ucila Maciejewski. – Jeli nie bdzie przeciwwskaza prawnych i PWiK stanie si waci-

„ Mieszkacy Przyborek

i Psar Polskich z niecierpliwoci czekaj na zakoczenie remontu 15. Maj do objazdu przez ich wsie.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38 KRUS

 Inwestycja w Chwalibogowie

i Białężycach kosztowała gminę 3,3 mln złotych Fot. archiwum

cielem sieci, raty raczej bd – zapowiada prezes wodocigów Jarosaw Ochotny. – Myl, e nie bdzie z tym kopotu, pójdziemy ludziom na rk – przewiduje szef PWiK. – W przyszym tygodniu bd móg potwierdzi , obecnie trwaj rozmowy z ratuszem – koczy.

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


Wiadomości Wrzesińskie

Gospodarka

w ww www.wrzesnia.info.pl

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

I jak się wieś spisała? Spis rolny zakończony. Nie obyło się bez rozczarowań. W gminie Wrzenia pracowao szeciu rachmistrzów spisowych, którzy sporzdzili w sumie 770 ankiet. Zdecydowana wikszo wacicieli gospodarstw jest mieszkacami wsi, ale okoo 100 to wrzenianie. Podobnie byo w innych gminach – tylko niewielka cz wacicieli gospodarstw nie mieszka w pobliu uytków rolnych. Do spisania pozostali jeszcze ci, którzy podczas wizyty rachmistrza zadeklarowali, e wypeni ankiet przez internet, a tego nie zrobili (w gminie Wrzenia jest ich 18). Kiedy ruszy nabór na rachmistrzów, wielu sdzio, e to atwa i dobrze patna praca. Rzeczywisto okazaa si nieco inna i nie obyo si bez zamieszania. – Nie byo idealnie – przyznaje Józef Stanisawski, rachmistrz, który pracowa na terenie gminy Wrzenia. – Ju podczas obchodu przedspisowego okazao si, e byy takie miejscowoci, w której obchód robio dwóch lub trzech rachmistrzów, bo tak zostay rozdysponowane adresy. Sam obchód zaj przez to kilkanacie dni, bo jedzilimy w te same miejsca. Wizyta przedspisowa miaa na celu ustalenie, czy gospodarstwa z listy faktycznie istniej, oraz umówienie si na przeprowadzenie spisu.

770

(w złotych za tonę) 150

126,73 112,84

109,32 93,92

103,97

90 60 30 0

2006/07

2007/08

Tegoroczna kampania cukrownicza w zakadach produkcyjnych Pfeifer und Langen Polska, gdzie buraki kontraktuj rolnicy z powiatu wrzesiskiego, trwa od poowy wrzenia. Od niedawna przestoje w dostawach odnotowuje si w zakadzie w Gostyniu. Powód: awaria kota. Pozostae zakady prowadz skup. – rednie plony s w tym roku o 6 ton nisze i wynosz 49 ton z hektara. Wszystko zaley od stanowiska. Plony na zie-

2008/09

2009/10

2010/11

miach lekkich s lepsze, ni na ziemiach cikich, gdzie wysoki poziom wód wpyn negatywnie na plon – ocenia Mirosaw Zieliski z Wielkopolskiego Zwizku Plantatorów Buraka Cukrowego w Poznaniu. Gorsza ni rok temu jest te polaryzacja, czyli zawarto cukru, która istotnie wpywa na ostateczn cen buraka. W tym roku minimalna to 103,97 z/t, a dopata cukrowa 50,45 z/t.

„ W niedziel na terenie Zespou Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych oraz w ssiedztwie szkoy odbd si Targi Rolnicza Jesie. Impreza organizowana jest ju po raz dwudziesty. Jak co roku wród wystawców bd firmy z brany rolno-ogrodniczej, nie tylko z powiatu wrzesiskiego. Dla odwiedzajcych to okazja do zakupów – drzew, krzewów, sadzonek, a take podów rolnych. Wstp jest bezpatny. „ Bezrobocie w powie-

cie wrzesiskim we wrzeniu nieznacznie wzroso w porównaniu ze statystykami z sierpnia. Wedug ostatnich danych w powiecie jest 3 849 osób bezrobotnych, w tym 2 331 kobiet.

„ Wrzesiski ratusz ogo-

si przetarg na sprzeda czterech dziaek przy ul. Sowackiego, przeznaczonych pod zabudow wielorodzinn, mieszkaniowo-usugow lub usugowo-produkcyjn. W sumie ceny wywoawcze to kwota 5,28 mln z. Na sprzeda s te dwie dziaki o podobnym przeznaczeniu w Psarach Maych – tu gmina chce zasili budet w sumie o minimum 1,12 mln z. Rozstrzygnicie przetargów planowane jest na 19 listopada.

Dla przedsiębiorczych Bezrobotni mogą wnioskować o dofinansowanie do 40 tys. zł na własną firmę

Projekt fundacji nosi nazw „Mów mi szefie” i przeznaczony jest dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub nieaktywnych zawodowo. W ramach wsparcia mona uzyska dofinansowanie na prowadzenie firmy w wysokoci do 40 tys. z oraz 1 100 z na miesic przez 6 miesicy od momentu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej. Oferta jest skierowana do nastpujcych grup: osób w wieku od 15 do 24 lat, osób w wieku od 45 do 64 lat, osób niepenosprawnych oraz do tych, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn niedotyczcych pracowników. Termin przyjmowania wniosków zostanie wyznaczony w grudniu i opublikowany na stronie internetowej Fundacji Inicjowania Rozwoju Spoecznego www.firs.org. pl. Tam mona te pyta o szczegóy dofinansowania.

projektantka z Pyzdr, uruchomia niedawno autorskie atelier. Przedsiwzicie realizowane jest razem z Beate Heymann, znan niemieck projektantk. Atelier mieci si przy ul. Kutrzeby w Poznaniu (w budynku Atanera).

sco. W nowym hipermarkecie prac znajdzie 130 osób. Zainteresowani nie powinni zwleka – pierwsze osoby podpisay ju umowy o prac. Dokumenty mona skada w centrum rekrutacyjnym przy ul. Elblskiej 1 od poniedziaku do pitku w godzinach 9.00–17.00.

biega razem z rolnikiem po okolicy domu i apa zasig – przyznaje J. Stanisawski. Przychylno rolników to osobny temat – pozostawia ona jeszcze wiele do yczenia. – Wielu z tych, których odwiedzaem, byo bardzo przychylnie nastawionych, wielu jednak wci podejrzliwie pytao, po co mi te wszystkie informacje – zauwaa J. Stanisawski. Rachmistrzowie opowiadaj take o sytuacjach, w których brak yczliwoci ze strony respondentów utrudnia im prac. Byli tacy, którzy nie chcieli ani udziela informacji od rki, ani umawia si na ten sam dzie, co ssiad. – Przez takie postpowanie czte Pierwszym zaskoczeniem dla rachmistrzów był sprzęt – palmtop zamiast ry gospodarstwa ankietowaem spodziewanego laptopa dwa dni i jedziem do tej miejscowoci w sumie sze razy – wylicza – Póniej niestety wyszo tak, e rachmistrzowie podczas pracy, nie J. Stanisawski. spis przeprowadzalimy w zupe- dziaay prawidowo. Jak przyznaj Rachmistrz z gminy Wrzenia spinie innych miejscowociach, ni zainteresowani, przez pierwsze trzy sa rednio 150 gospodarstw. Za jedobchód przedspisowy, i umówie- dni system si zawiesza i nie dawa- n ankiet Gówny Urzd Statystycznie si byo niemoliwe – dodaje o si waciwie wygenerowa ankie- ny zapaci mu 35 z, ale – jak oceniaj J. Stanisawski. ty. Najzabawniej byo w sytuacjach, sami spisujcy – zysk ksztatuje Takich niespodzianek byo wi- kiedy brakowao zasigu. si na poziomie co najwyej 20 z. – Taka sytuacja spotkaa mnie To daje maksymalnie 3 tys. z za dwa cej. Pocztek spisu pokaza, e system i sprzt, którym posugiwali si w Psarach Wielkich. Trzeba byo miesice pracy...

Pienidze na uruchomienie wasnej dziaalnoci gospodarczej czekaj na tych, którzy maj pomys na wasny biznes i nie pracuj zawodowo. O dotacje mona si ubiega w ramach dziaania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Procedura przyznawania dofinansowania jest do skomplikowana. Instytucj poredniczc w rozdziale pienidzy jest Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu. WUP wyoni ju list beneficjentów – agencji i organizacji pozarzdowych wspierajcych przedsibiorczo , które bd przyjmowa wnioski od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji. Pena lista rankingowa tych organizacji znajduje si na www.efs. wup.poznan.pl (zakadka Dziaanie 6.2 PO KL 2010, lista rankingowa). Trzeba jeszcze doda , e poszczególne organizacje maj ograniczony zasig terytorialny – niektóre przyjmuj tylko wnioski od mieszkaców powiatu gnienieskiego czy koniskiego. Nie ma tam co prawda organizacji z powiatu wrzesiskiego, ale jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Spoecznego z Poznania, która bdzie przyjmowa wnioski od mieszkaców caej Wielkopolski.

„ Katarzyna Szymaska,

„ Trwa rekrutacja do Te-

ankiet przeprowadzili rachmistrzowie dziaaj cy na terenie gminy Wrzenia

Wysokość ceny minimalnej buraka cukrowego 120

21

stronę redaguje:

Co słychać

22 października 2010

„ Rolnicy z powiatu po-

szkodowani przez powód i podtopienia otrzymuj ju pienidze na konta w ramach dopat ONW. W sumie dotyczy to 580 osób. Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


Wiadomości Wrzesińskie

22 Kościół

w www.wrzesnia.info.pl ww.wrrz stronę redaguje:

Łukasz Adamczyk tel. 61 437 49 55 redakcja@wrzesnia.info.pl

Męczennik upamiętniony Września uczciła 26. rocznicę śmierci Jerzego Popiełuszki i 30-lecie NSZZ „Solidarność”. 19 padziernika 1984 w bestialski sposób zosta zamordowany kapan zwizany z Solidarnoci, ks. Jerzy Popieuszko. Dokonali tego funkcjonariusze Suby Bezpieczestwa. Po 26 latach, 6 czerwca biecego roku, decyzj papiea Benedykta XVI, zosta on wyniesiony na otarze. W zwizku z rocznic tragicznej mierci zorganizowano w naszym miecie dwudniowe obchody ku czci ks. Jerzego (przypomnijmy, e we Wrzeni znajduj si relikwie bogosawionego kapana mczennika). Uroczystoci rozpoczy si w poniedziaek wieczorem w sali widowiskowej Wrzesiskiego Orodka Kultury, gdzie przed licznie zgromadzon publicznoci wystpi zespó Gospel Rain z Lublina. W swym prawie dwugodzinnym wystpie lubliscy chórzyci w towarzystwie sekcji instrumentalnej wykonali religijne i oazowe piosenki w gospelowej stylizacji. Swój koncert dedykowali ksidzu Jerzemu i Solidarnoci. Po tej czci koncertu zgromadzeni, w tym wrzsiski i wielkopolski zarzd NSZZ „Solidarno ”, odpiewali „Mury”z repertuaru Jacka Kaczmarskiego, a take zapalili znicze. Najwaniejsz czci wrzesiskich obchodów bya jednak wtor-

 Czerwone szaty, jakie tego wieczoru włożyli duchowni, symbolizowały męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki kowa wieczorna msza wita, odprawiona we wrzesiskiej farze. Specjalnie na t okazj w wityni wystawiono ornat ks. Jerzego oraz relikwi witego mczennika (cz koci rki), któr przywióz do Wrzeni przyjaciel bogosawionego kapana ks. Feliks Folejewski. W zwizku z t uroczystoci na otarzu fary umieszczono portret ksidza Jerzego, a tu obok niego – palm i koron cierniow (chrzecijaskie symbole mczestwa) oraz stos kamieni (symbolizujcy sposób, w jaki zgin kapelan Solidarnoci). Eucharystia bya koncelebrowana, a odprawiajcy j kapani – aby przypomnie mczeski charakter mierci ksidza Popieuszki – woyli czerwone ornaty. Gówny konce-

– Przyszlimy tutaj na msz. Przyj na msz to tak samo, jak przyj pod krzy. Dzi pod tym krzyem stoi prawdziwy mczennik, ks. Jerzy Popieuszko. Przepromy zatem za to, e nie potrafimy kocha Boga i kocha ludzi – mówi, witajc zebranych ks. Folejewski, który wylat temu zamordowany zosta gosi równie homili. Przypomnia ks. Jerzy Popieuszko w niej posta swojego przyjaciela oraz odniós si do obecnej sytuacji spoeczno-politycznej. Skrytykowa ataki na Koció i krzy w przestrzelebrans ks. F. Folejewski dodatkowo ni publicznej. Wierni odmówili take litani mia umieszczony na ornacie portret bogosawionego. do bogosawionego Jerzego PopieOpisywana msza bya odprawia- uszki. Organizatorami wrzesiskich na jako dzikczynna – za beatyfika- uroczystoci byli: NSZZ „Solidarcj ks. Jerzego Popieuszki, z okazji no ”, Urzd Miasta i Gminy oraz 30. Rocznicy NSZZ „Solidarno ”. Starostwo Powiatowe we Wrzeni.

26

„Wiedziałem, że ta śmierć dobrze zaprocentuje” Pallotyn, duszpasterz ludzi pracy i kapłan, który pierwszy ogłosił śmierć Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Feliks Folejewski gościł we wtorek we Wrześni. – Jak Ksi dz pozna swojego pó niejszego przyjaciela, ks. Jerzego Popieuszk? – Spotkaem si z nim po raz pier wszy w parafii w Aninie pod Warszaw. Byo to bodaje w 1978 roku. Potem widzielimy si podczas pierwszej pielgrzymki papiea Jana Pawa II do Polski oraz w warszawskim kociele w. Anny. Byy to jednak takie krótkie spotkania. To najdusze, które nie ma koca i trwa waciwie do dzisiaj, rozpoczo si w parafii na oliborzu, gdzie ksidz Jerzy by rezydentem. I to spotkanie z ksidzem Jerzym trwao równie 19 padziernika 1984 roku, gdy zosta on zatrzymany przez wadz bezpieczestwa i gdy ja z wiernymi modlilimy si o uwolnienie go. Byem te pierwszym ksidzem, który 30 padziernika przekaza zebranym tragiczn wiadomo o mierci kapana.

Popieram pomysły uczczenia ks. Jerzego poprzez nazwanie jego imieniem ronda – zdradza ks. Feliks Folejewski.

zwizki z ksidzem Jerzym byy ywe nawet po jego mierci, bo wtedy zostaem duszpasterzem ludzi pracy Archidiecezji Warszawskiej. O tym, e pami o ksidzu Popieuszce Kapłan obecnie przybliża wiernym jest cay czas ywa, niech wiadczy postać swojego przyjaciela, który cho by fakt, e nigdy nie zgasy zni6 czerwca został błogosławionym cze na jego mogile i nigdy nie zniky z tego miejsca wiee kwiaty. Mimo – Czy ju wtedy przewidywa upywu tylu lat. Bo ksidz Jerzy to by Ksi dz, e zamordowany kapa- zwyczajny ksidz, ale jednoczenie n-mczennik zostanie wyniesiony kapan, który w latach stanu wojenna otarze? nego potrafi i z opatkiem do mar– Ja od razu wiedziaem, e zncych onierzy. – Czy byby Ksi dz gotowy spota mier dobrze zaprocentuje. My to wszyscy wiedzielimy, e przyj- tka si z oficerami SB, którzy w bedzie moment, e ksidz Jerzy bdzie stialski sposób zamordowali ksidza wyniesiony do chway otarzy. A moje Popieuszk?

– Ci oficerowie, którzy go zamordowali, byli równie w Bydgoszczy, suchali sów, które gosi ks. Jerzy. Znali jego nauk. Jest to wielka tajemnica – jak to moliwe, e osoby, do których docieray najpikniejsze sowa wiata, byy zdolne do takiego okruciestwa. Podobno jeden z tych panów prosi o spotkanie z arcybiskupem Tokarczukiem i o spowied. Ale ja nie znam dokadnie tej historii, tylko mi o tym mówiono. Poniewa jednak ksidz Jerzy by w stanie z nimi rozmawia i im przebaczy , to ja take mógbym si z nimi spotka i porozmawia . Jednak ich losy okryte s jak wielk tajemnic. Nie mam wtpliwoci, e gdyby kiedy przyszli si wyspowiada , to nie mona im odmówi tego sakramentu. S jednak warunki, które musieliby speni . – We Wrzeni by projekt nazwania jednego z rond imieniem ksidza Jerzego Popieuszki. Co Ksi dz myli o takich planach? – Moim zdaniem takie pomysy, jak nazywanie ulic (w Warszawie mamy ju ulic ksidza Jerzego), placów czy szkó jego imieniem jest czym naturalnym i normalnym. Jest to przejaw wdzicznoci dla ksidza Jerzego od tych, których on kocha.

Co słychać

22 października 2010

„ Spotkanie Wrzesi-

skiego Koa Katolickiego Kolejarzy Polskich odbyo si w niedziel w salce parafialnej plebanii na Lipówce.

„ Parafia pw. w. Krzya na Lipówce w ramach pomocy unijnej otrzymaa ywno przeznaczon dla osób i rodzin najbardziej potrzebujcych. Rozdziaem ywnoci oraz ofiarowanej odziey zaj si w mijajcym tygodniu Parafialny Zespó Caritas, który w poniedziaek wydawa dary dla mieszkaców Chociczki, Nowego Folwarku, Przyborek, Psar Wielkich, Somowa i Somówka, a w rod dla mieszkaców Psar Maych i Psar Polskich. Z kolei dzisiaj po wydawane produkty mog si zgasza parafianie z Wrzeni.

ywno i odzie mona odbiera w salkach dolnego kocioa w godzinach 17.30–19.00 (tylko dla mieszkaców wyznaczonych na dany dzie miejscowoci). Po ywno naley przyby koniecznie z dowodem osobistym. „ Msza wita „huber-

towska” zostanie odprawiona w kociele farnym 30 padziernika (pocztek o godz. 15.00). Zapraszaj na ni Wrzesiskie Koa owieckie.

„ Proboszcz parafii pw. witego Ducha, Wrzesiski Orodek Kultury oraz chór Lutnia zapraszaj na X Koncert Pieni Maryjnej „Id do Ciebie, Maryjo”. Koncert odbdzie si 24 padziernika w kociele witego Ducha (pocztek o godz. 18.00). Wstp wolny. „ Spotkanie koa Stowa-

rzyszenia Rodzin Katolickich odbyo si w rod po naboestwie róacowym w plebanii parafii pw. w. Krzya.

„ Koncert „Bóg jest mi-

oci” odbdzie si w sobot 23 padziernika (o godz. 19.00) w kociele pw. w. Jakuba Apostoa w Miosawiu. Wspólnemu piewaniu bdzie przewodniczy Koinonia Jan Chrzciciel z Inowrocawia.

„ W kad sobot o godz. 19.15 ks. Marek Szymanowicz, wikariusz z wrzesiskiej parafii pw. witego Ducha, zaprasza modych ludzi na spotkania zatytuowane Biblijny Krg Modych. „ W czwartek po wie-

czornej mszy witej w parafii witego Ducha odbyo si spotkanie Ruchu Rodzin Nazaretaskich.

„ W padzierniku trwaj naboestwa róacowe.


22 paĹşdziernika 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 23 k c a t S

WOJNA KOKOSZA (1) W poczÄ&#x2026;tkowym okresie powstania wielkopolskiego pierwszy rzut stanowili ochotnicy, gdyĹź gen. MuĹ&#x203A;nicki dopiero w 1919 przeprowadziĹ&#x201A; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowy pobĂłr i stworzyĹ&#x201A; nowÄ&#x2026; systematykÄ&#x2122; pododdziaĹ&#x201A;Ăłw, ktĂłre wchodziĹ&#x201A;y w skĹ&#x201A;ad Armii Wielkopolskiej. Ten pierwszy zaciÄ&#x2026;g wcale nie byĹ&#x201A; uprzywilejowany, gdyĹź profesjonalni wojskowi nie ceniÄ&#x2026; pospolitego ruszenia, podobnie jak kadra zawodowa oďŹ cerĂłw rezerwy. Wikszo ludzi uwaa, e spoeczestwo polskie jest teraz beznadziejnie podzielone, skĂłcone i zantagonizowane. Budzi to tylko miech pusty, gdy ukad jest wyjtkowo klarowny i uporzdkowany. Wcale nie yjemy w ciekawych czasach, cho tak twierdzi kade pokolenie, ale wrcz odwrotnie â&#x20AC;&#x201C; beznadziejnie nudnych. To nie jest adna dziejowa batalia, ale happening psychopatĂłw, ktĂłrzy po cichu tocz prawdziwe boje o ochapy, jak w XVIwiecznej wojnie kokoszej, bo tak nazwano rokosz wymierzony przeciwko KrĂłlowej Bonie i Zygmuntowi I. PorĂłwnanie nie jest merytoryczne, ale te niezupenie przypadkowe. Powstanie wielkopolskie byo wojn wszystkich ze wszystkimi, gdy do rozliczenia pozosta okres o wiele duszy ni dwie dekady transformacji. Dzisiaj zajmiemy si troch terytorium transgranicznym, czyli gmin Nekla, ktĂłra do 1956 leaa w powiecie redzkim i tam naley szuka korzeni. Ich personalnym symbolem by na pewno LUDWIK RZ DKOWSKI, ktĂłry ju w poowie grudnia 1918 dziaa na terenie Wrzeni i to waciwie on dowodzi akcj koszarow. Po akcji szubiskiej wrĂłci na stanowisko komendanta rody. To jeden z monumentĂłw powstania, w sam raz do sownika biograficznego, ale ja instynktownie stroni od postaci pomnikowych, gdy wszystkie s cikie, a niektĂłre niestabilne, co poredniego midzy osuwiskiem a lawin. Dlatego naszym przewodnikiem po powstaczej Nekli bdzie czowiek prosty i niepozorny, ale wywodzcy si z miejscowoci o piknej

nazwie Kokoszki wanie. Stamtd pochodzi WOJCIECH JĂ&#x201C;WIAK (1894-1980), syn rolnika ANDRZEJA. Ten drugi by gospodarzem co si zowie i mia w Kokoszkach 17 ha. Oeni si z cĂłrk bogatego bambra (nie bauera) JĂ&#x201C;ZEF WALCZAK z Gablina k. rody. Jego synem by WOJCIECH, a drugim STEFAN, hallerczyk. Pierwszy by uczniem WALENTEGO PSUI polskiego nauczyciela szkoy, ktĂłra miecia si wtedy jeszcze na Dworcowej. PSUJA by wielkim patriot, godnym poprzednikiem innych pedagogĂłw nekielskich â&#x20AC;&#x201C; IGNACEGO WRĂ&#x201C;BLEWSKIEGO, GERARDA LINKEGO i KLEMENSA SZCZEPASKIEGO. Wtedy bya to jeszcze 4-klasĂłwka (siedmioletnia), dajca szans startu gimnazjalnego. WOJCIECH po szkole pracowa w gospodarstwie ojca. W midzyczasie odby sub wojskow w pruskim puku piechoty w remie. Rozpocza si ona tu przed wybuchem wielkiej wojny, a wic batali t rozpocz z marszu. Od razu skierowano go na front francuski. Bra udzia w najduszej bitwie pozycyjnej wszech czasĂłw, czyli pod Verdun, gdzie wedug niektĂłrych szacunkĂłw polego po obydwu stronach prawie 800 tys. onierzy. WOJCIECH mia tyle szczcia, e zosta ranny jedynie w rk i w nog, jednak na tyle powanie, e skierowano go do szpitala w Legnicy. Po wyleczeniu i przed powtĂłrnym skierowaniem na front otrzyma krĂłtki urlop zdrowotny i odwiedzi Kokoszki. Nie trzeba przekonywa nikogo, e wraca nad Moz nie mia zamiaru, gdy powroty czsto s sentymentalne, ale nieraz bywaj przeklestwem. Spraw wzi w swoje rce jego szwagier, ktĂłry zna si troch na kowalstwie. Procedura bya skomplikowana i precyzyjna, ale poprzestamy na stwierdzeniu, e narzdziem samookaleczenia bya podkowa koska. Cay tryb musia by wiarygodny i przemylany, gdy zdarzao si, e ofiary samookalecze trafiay przed pluton egzekucyjny, jeli dokonano ich po amatorsku. Niech przy Kokoszkach schowa si taki PacanĂłw, gdzie podkuwano jedynie kozy. W kadym razie noga spucha piknie i budzio to powszechny respekt, chocia jake szczliwym trafem podczas wypadku nie zostaa naruszona adna ko . Z tego wszystkiego WOJCIECH trafi nie pod Verdun, ale do szpitala we Wrzeni, skd odesano go z powrotem do Legnicy. W kocu nie tak daleko, wic szwagier z siostr WOJCIECHA â&#x20AC;&#x201C; KATARZYN , postanowili odwiedzi nieszcznika, eby sprawdzi , jak mu idzie. Mieli te jeszcze chyba inne kalkulacje, gdy siostra zabraa ze sob cywilne ubranie, pasujce jak ula na WOJCIECHA. Zosta przebrany i przeszmuglowany do Kokoszek, gdzie ukryto go tak skutecznie, jak przedtem okaleczono. Koniec wojny by ju jednak bliski i w Nekli narasta ferment powstaczy. Pocztkowo na pierwszy plan wysun si ANDRZEJ JĂ&#x201C;WIAK, stateczny gospodarz z Kokoszek. Ju 8 listopada 1918 powoano mieszan Rad Ludow (Soldatenrat), a na jej czele stan LUDWIK ANTONIEWSKI. W skad Zarzdu wszed rĂłwnie ANDRZEJ. Jednak do spĂłki, to s... jaskĂłki i nastpnego dnia powoano wycznie polsk Stra Ludow, z przewodniczcym MIKO AJEM SZULCEM. Komend operacyjn przej STANIS AW WYSOCKI, ktĂłry dowodzi stranikami porzdku publicznego (dwĂłch w kadej wsi), 20 listopada powoano naczelnika porzdkowego Stray Ludowej i zosta nim W ADYS AW ALKIEWICZ z Rajmundowa. Wszystko przebiegao wedug najlepszych wielkopolskich wzorĂłw, prawie ju jak w miecie. WOJCIECH by wtedy mokosem, ktĂłry ledwo co wyszed z transu bitewnego. Nauk

 Stanowisko pruskie pod Verdun. Wojciech pierwszy z lewej

 Lazaret w Legnicy. Wojciech pierwszy z prawej Z teki StaĹ&#x201E;czyka Verdun to byĹ&#x201A;o prawdziwe piekĹ&#x201A;o. Kadra pruska nie dawaĹ&#x201A;a rady i wysĹ&#x201A;ugiwaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; tresowanymi psami bojowymi. Później byĹ&#x201A;o juĹź Ĺ&#x201A;atwiej, gdyĹź Prusacy zabili te bestie i zjedli je. A zwykli ĹźoĹ&#x201A;nierze wyznaczali nieoďŹ cjalne godziny zawieszenia broni i bratali siÄ&#x2122;, ale gdy minÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; czas rozejmu, nadal zabijali siÄ&#x2122; bez litoĹ&#x203A;ci.

ju dawno mia za sob, ale jednak cigno go do szkoy. Wisiay tam portrety cesarza Wilhelma II, osobnika mao fotogenicznego i bez adnej charyzmy, ale mocno nadtego. Wzi wic do towarzystwa STANIS AWA TOK OWICZA i przy penej aprobacie kierownika zdjli ze cian te bohomazy i w asycie dziatwy szkolnej ponieli na rynek. Dzieci si cieszyy, gdy PSUJA zawiesi zajcia â&#x20AC;&#x201C; niech maolaty te maj co z powstania. yje jeszcze wiadek, ktĂłry jak przez mg, ale przypomina sobie te wydarzenia, a wic rzecz ma elazn faktografi. Karykatury te spalono przy ogromnym aplauzie na rynku, chocia wcale nie pony witym ogniem. W midzyczasie przegnano z poczty pracujce tam Niemki i ustanowiono kierowniczk ANIEL PSUJĂ&#x201C;WN, ktĂłra przez 3 lata haftowaa w ukryciu niepodlegociowy sztandar, a wic posada jej si naleaa. Stanowisko kasjerki obja MARIA WONIAK. Przy okazji zrzucono z gmachu pruskiego ora. Poszed na bruk, jak siekiera na dno. Co to za orze, ktĂłry nie potrafi lata ? Wybuch powstania w Poznaniu 27 grudnia nie by niczym zaskakujcym, ale wymaga podjcia bardziej planowych dziaa. Ju tego samego dnia zawiza si w Nekli wzmocniony pluton, ktĂłrego dowĂłdc zosta STANIS AW HADADA. Podstawowym problemem bya bro, ktĂłrej waciwie a tak bardzo nie brakowao, gdy by to czas wojenny, ale moga ona stanowi due zagroenie w rkach kolonistĂłw niemieckich, w tych okolicach wyjt-

 Wojciech Jóźwiak jako ĹźoĹ&#x201A;nierz powstaĹ&#x201E;czej kompanii nekielskiej

kowo licznych. Jak pukawk to mia prawie kady i nie dabym gowy nawet za proboszcza MARCINA MANICKIEGO, ojca duchowego zrywu, ale chodzio gĂłwnie o karabiny. W tym zakresie o wiele wiksze moliwoci mieli Niemcy i WOJCIECH oraz grupy uzbrojonej modziey nekielskiej przeprowadzay rewizje w zabudowaniach NiemcĂłw, nawet niespecjalnie dbajc o nakazy sdowe. Ju 28 grudnia Wrzenia bya pierwszym miastem powiatowym, w ktĂłrym peni wadzy przejli Polacy i nie wymieniam w tym miejscu Nekli tylko dlatego, e bya jeszcze wsi. Oddzia nekielski rozpocz swĂłj szlak bojowy obierajc kierunek na powiatow rod, a przemieszczano si wozami konnymi. Po drodze nadal rekwirowano bro i neutralizowano wszelkie wrogie dziaania miejscowych NiemcĂłw. Cdn.


22 paĹşdziernika 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

INFORMATOR MIEJSKI

Pogotowie ratunkowe 999 StraĹź poĹźarna 998 Policja 997

StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne â&#x20AC;&#x201C; centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66

Olga Anna Jankowiak cĂłrka Beaty i RafaĹ&#x201A;a z WrzeĹ&#x203A;ni

Roksana Heresztyn cĂłrka Beaty i Marka z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzona: 12 paĹşdziernika Waga: 3300 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 12 paĹşdziernika Waga: 3990 g Wzrost: 53 cm

Aleksander Adamski syn Mileny i Szymona z WrzeĹ&#x203A;ni

Antonina Maria Gordzielewska cĂłrka Barbary i Gerarda z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 12 paĹşdziernika Waga: 3080 g Wzrost: 52 cm

Urodzona: 13 paĹşdziernika Waga: 2700 g Wzrost: 53 cm

Julia Hanna Berlik cĂłrka Karoliny i Krzysztofa z WrzeĹ&#x203A;ni

Oliwia MachiĹ&#x201E;ska cĂłrka Pauliny i Karola z Szemborowa

Urodzona: 13 paĹşdziernika Waga: 3150 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 14 paĹşdziernika Waga: 3600 g Wzrost: 58 cm

CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46 WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h Schronisko dla psĂłw 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, KiliĹ&#x201E;skiego 13 502 256 205 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921

Weronika Janiak cĂłrka Ilony i MichaĹ&#x201A;a z WrzeĹ&#x203A;ni

Gabriela Janiak cĂłrka Ilony i MichaĹ&#x201A;a z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzona: 14 paĹşdziernika Waga: 2130 g Wzrost: 52 cm

Urodzona: 14 paĹşdziernika Waga: 2160 g Wzrost: 50 cm

Amadeusz Ostrowski syn Dagmary i Tomasza z Gniezna

Kacper Sarbinowski syn Moniki i Krzysztofa ze Skotnik

Urodzony: 14 paĹşdziernika Waga: 3400 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 14 paĹşdziernika Waga: 3040 g Wzrost: 57 cm

Oskar Cyrulewski syn Emilii i Eugeniusza z WrzeĹ&#x203A;ni

Vanessa Zalinyan cĂłrka Alicji i Edgara z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 15 paĹşdziernika Waga: 3500 g Wzrost: 53 cm

Urodzona: 15 paĹşdziernika Waga: 3150 g Wzrost: 57 cm

Amelia Bartecka cĂłrka Mariki i Bartosza z Gorazdowa

Magdalena KempiĹ&#x201E;ska cĂłrka Renaty i Marcina z GrabĂłw

Urodzona: 17 paĹşdziernika Waga: 3240 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 17 paĹşdziernika Waga: 3400 g Wzrost: 52 cm

Adam WoĹşniak syn Anny i Macieja z KoĹ&#x201A;aczkowa

Allan Owczarzak syn Karoliny i MirosĹ&#x201A;awa z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 17 paĹşdziernika Waga: 4200 g Wzrost: 60 cm

Urodzony: 17 paĹşdziernika Waga: 3580 g Wzrost: 56 cm

TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

24 Strona CzytelnikĂłw Mamo, jestem!

TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436 USĹ UGI TRANSPORTOWE 889 998 888

Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Kurczak z roĹźna â&#x20AC;&#x201C; Koszarowa â&#x20AC;&#x201C; 15 zĹ&#x201A;, 509 273 487 Kurczak z roĹźna przy BIEDRONCE 61 436 79 90 DRINK-SHOP bezpĹ&#x201A;atny dowĂłz, 61 672 68 42

nalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Odrbn spraw jest zakoczenie budowy i oddanie drogi do uytkowania. Budowa zostaa zakoczona, jednak â&#x20AC;&#x201C; z uwagi na zgoszone liczne uwagi â&#x20AC;&#x201C; nadal trwaj prace poprawkowe. Z formalnego wic wzgldu znaki dotyczce objazdu pozostaj do czasu zakoczenia tych prac. Natomiast zakazy skrtu s zasonite.

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Chciaem zwrĂłci uwag na ignorancj na-

szych wadz. Nikt nie interesuje si losem ludzi mieszkajcych w okolicach ul. Gnienieskiej, ktĂłrzy nie mog dojecha do swoich domĂłw. Odcina si im dopyw energii elektrycznej, informujc o tym tylko na stronach Enei. Czy w oparciu o harmonogram prac nie mona ustali , kiedy i ktĂłre ulice bd zamknite? A kiedy nastpi przerwa w dostawie energii czy wody? Mona przecie informowa ludzi z odpowiednim wyprzedzeniem, skuteczniej ni to robi Enea. Moe wasza redakcja da rad dotrze do przedstawicieli samorzdu, aby zajli si t spraw. Wybory tu-tu. Pozdrawiam serdecznie!

Â&#x201E; Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Ko-

munalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Gmina Wrzenia nie jest inwestorem budowy drogi krajowej. SposĂłb powiadamiania o wyczeniach energii elektrycznej jest okrelony w prawie energetycznym. Nikt gminy o tym nie powiadamia. Nie byo rĂłwnie interwencji mieszkacĂłw w tej sprawie, std brak naszej reakcji.

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Przydaby si znak â&#x20AC;&#x17E;STOPâ&#x20AC;? na krzyĂłwce

ul. KosynierĂłw z ul. Zamysowskiego, przy wyjedzie z ul. Zamysowskiego (od strony domkĂłw jednorodzinnych). Dwa razy w cigu jednego dnia prawie mnie tam potrcili na pasach. Chodzi o skrcajcych w prawo z Zamysowskiego (od strony domkĂłw) w KosynierĂłw. Patrz tylko w lewo, a w prawo to nie aska?! I jeszcze ten pot, ktĂłry wszystko zasania. Tam jest naprawd niebezpiecznie.

towej Policji we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Na wyej wymienionej ulicy widnieje znak â&#x20AC;&#x17E;Ustp pierwszestwa przejazduâ&#x20AC;? i kierowcy winni si do niego stosowa . Nie wystarczy tylko spojrze w lewo. Nawet jeli zamienimy ten znak na â&#x20AC;&#x17E;STOPâ&#x20AC;?, to pozostanie ten sam problem â&#x20AC;&#x201C; kierowcy musz go przestrzega . Ale jeli to ma wpyn na popraw bezpieczestwa, to oczywicie jestemy â&#x20AC;&#x17E;zaâ&#x20AC;?.

Â&#x201E; Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

Serwis komputerowy 695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, WrzeĹ&#x203A;nia, JP II 17, 61 436 25Â 28, 601 794 203

Â&#x201E; Jan Krotoszyski, naczelnik Wydziau Inwestycyjno-Komu-

Â&#x201E; Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powia-

TRANSPORT 605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Chciabym zwrĂłci uwag na bdne oznakowanie, ktĂłre pomimo otwarcia ul. Sowackiego cay czas widnieje przed skrzyowaniem Sowackiego-Warszawska-Witkowska. Od strony Witkowskiej widnieje znak zakazu skrtu w lewo, natomiast od strony Warszawskiej zakaz skrtu w prawo. Wychodzi na to, e suby drogowe nie nadaj za tempem remontĂłw drĂłg w naszym miecie...

nalnego w Urzdzie Miasta i Gminy we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Zlecimy wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i wystpimy do starosty o wydanie stosownej decyzji.

Hydraulik 697 693 902 Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe UsĹ&#x201A;ugi Pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;? zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Zastanawiam si, dlaczego policja, zamiast dawa pozytywny przykad, pokazuje si z bardzo zej strony. Przykad pierwszy, wtorek, godz. 18.00, ul. Warszawska. Policjant podrĂłujcy oznakowanym fiatem seicento rozmawia przez telefon komĂłrkowy bez zestawu, na tzw. ucho. Przykad drugi, kilka dni wczeniej, godz. 19.00, obszar zabudowany (dopuszczalna prdko 50 km/h). Jad 60 km/h i bardzo szybko dojeda do mnie oznakowana kia ceed. Policjant podjeda mi pod zderzak i wida , e chtnie by mnie wyprzedzi... Â&#x201E; Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powia-

towej Policji we Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Kady, kto jest wiadkiem wykroczenia, ktĂłre popenia policjant, moe, a nawet powinien zoy zawiadomienie na komendzie. Wtedy zajmiemy si spraw. PĂłki co, nic takiego nie wpyno. W przeciwnym razie taka polemika nie ma wikszego sensu. TOS

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE 22.10 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 23.10 VERBENA, ul.KosynierĂłw 23 tel. 61-43-65-293 24.10 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-77-746 25.10 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-709 26.10 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284 27.10 W KAUFLANDZIE, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 10 tel. 61-43-77-223 28.10 NA SĹ AWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798

Filip Idzikowski syn Beaty i Bartosza z WrzeĹ&#x203A;ni

Dominik Urlich syn Katarzyny i JarosĹ&#x201A;awa z Trzemeszna

Urodzony: 17 paĹşdziernika Waga: 4630 g Wzrost: 60 cm

Urodzony: 18 paĹşdziernika Waga: 3870 g Wzrost: 56 cm

MichaĹ&#x201A; Szulczewski syn Danuty i Marka z KĹ&#x201A;ecka

Adam LipiĹ&#x201E;ski syn Bernadety i Piotra z Barda

Urodzony: 19 paĹşdziernika Waga: 3625 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 19 paĹşdziernika Waga: 3480 g Wzrost: 55 cm

Reklama

$UW\NXâ\GODG]LHFL

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

Â&#x2021;âyÄ°HF]NDÂ&#x2021;SRĤFLHOH Â&#x2021;NU]HVHâNDGRNDUPLHQLD Â&#x2021;IRWHOLNLVDPRFKRGRZH Â&#x2021;DNFHVRULDQLHPRZOÄ?FH Â&#x2021;]DEDZNL

6NOHS*5ATKA*A*ATKA XO*QLHÄŽQLHÄ&#x161;VNDD:U]HĤQLD ZZZJUDWNDJDJDWNDSO

Skl-468

AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

P I Ł K A S I AT K O WA

Wyjazd Krispolu Mecz z Kosetem miał być rozegrany we Wrześni. Problemy z halą zmusiły Krispol do zamiany terminów. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Konkurs taca towarzyskiego w hali przy Sowackiego by przyczynkiem do negocjacji Krispolu z grudzidzkim klubem. Za zgod PZPS mecz pierwszej rundy wrzenianie rozegraj na wyjedzie, a dopiero w drugiej czci sezonu bd podejmowa rywala na wasnym boisku. Sobotni przeciwnik nie jest naszym siatkarzom cakowicie nieznany. Siedem lat temu wrzenianie – z miernym skutkiem – walczyli o utrzymanie si w II lidze ze Stal Grudzidz. Koset jest w prostej linii spadkobierc Stali. Klub z Grudzidza w tym sezonie powróci na drugoligowy front. Nie ma wygórowanych ambicji. W tegorocznych rozgrywkach za cel postawi sobie utrzymanie w lidze. Ostatni mecz wskazuje, e zadanie jest realne. Siatkarze Kosetu wygrali 3:1 z Olimpi Sulcin – w takim sa-

Zamienić bilety na dużą zniżkę

www.wrzesnia.info.pl

Koset Grudziądz

Krispol Września

mecz II ligi – sobota, 23 pa dziernika, godz. 18.00 hala w Grudzi dzu Grajcym trenerem, i to na pozycji rozgrywajcego, jest 44-letni Krzysztof Ruzga. W meczu z Olimpi zosta okrzyknity najlepszym graczem spotkania. Z Kosetem trenuje te 38-letni Piotr Gabrych, byy reprezentant Polski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Dowiadczony przyjmujcy trenuje i czeka na licencj, która uprawni go do gry. – Znam dobrze Gabrycha. Nawet jeeli otrzyma licencj przed meczem z nami, to nie ma powodu do obaw. Mog szczegóowo rozpisa jego poczynania na boisku. W dodatku ma nie najatwiejszy charakter, któ Trener Krzysztof Wójcik sporo czasu ry nie zawsze pomaga zespoowi – spędza nad taktycznymi rozwiązaniami przekonuje trener Krzysztof Wójcik. Wrzenianie wystartowali jak nimym stosunku, w jakim tych samych gdy w swojej picioletniej przygorywali odprawi Krispol. dzie z II lig. W dwóch meczach zdoZespó z Grudzidza w duej mie- byli sze punktów. Czekamy na trzy rze stanowi dowiadczeni siatkarze. kolejne.

Nowy nabytek Krispolu – Oskar Dziewit

pozycja: przyjmujcy rok urodzenia: 1987 miejsce urodzenia: Kdzierzyn-Kole wzrost: 187 cm waga: 85 kg Przez cay sezon wrzesiscy kibi- zasig w ataku: 330 cm ce siatkówki bd mogli skorzysta zasig w bloku: 315 cm z atrakcyjnej zniki, jak przygoto- ostatnie kluby: Ósemka Siedlce wa dla nich sponsor tytularny dru- (2008/09), Avia widnik (2009/10) goligowego zespou. Bilety z przynajmniej dwóch kolejnych meczów bdzie mona zamieni na atrakcyjne cenowe upusty przy zakupie bram garaowych Krispolu i napdów Nice. Z zebranymi biletami naley si Przed meczem z Olimpi Sulcin zgosi przed meczem do punktu wrzesiscy kibice mogli wzi udzia sprzeday wejciówek w hali przy w zabawie polegajcej na typowaniu Sowackiego. W tym miejscu bdzie prawidowego wyniku. mona je wymieni na bon promoRkawic podjo tylko 28 facyjny, wany przy zakupie bram i na- nów Krispolu, którzy wrzucili kupopdów. Najwierniejsi kibice mog li- ny do urny lub przesali wynik drog czy na czenie promocji. mejlow. Z tej grupy tylko siedmio-

Konkurs typerów i zwycięzca ro uczestników wytypowao rezultat pojedynku, który pad na parkiecie. I wanie sporód tych osób – przed kolejnym meczem Krispolu we wasnej hali (6 listopada) – zostanie wylosowany zwycizca. Warunkiem odebrania nagrody ufundowanej przez CPiR jest obecno na meczu.

SPONSORZY

25

Nowy poważny sponsor drugoligowego zespołu Zakad Produkcji Czci Zamiennych do Maszyn Rolniczych Bogdan Kowalski zosta kolejnym sponsorem drugoligowej druyny Krispolu. Doczy tym samym do coraz szerszej grupy firm widzcych sens wspierania lokalnego sportu. Bogdan Kowalski jest zwizany z wrzesisk siatkówk od lat. Swego czasu by gównym sponsorem drugoligowych siatkarek Orkana. Bywa na meczach i interesowa si wynikami klubu. Wspomaga take finansowo inne inicjatywy zwizane z szeroko rozumian kultur fizyczn. Zakad wrzesiskiego biznesmena rozpocz sw dziaalno w 1982 roku. Obecnie jest wiod-

cym na polskim rynku producentem podzespoów do urzdze rolniczych oraz maszyn rolniczych. Wieloletnie dowiadczenie zaprocentowao wyrobieniem znanej w caym kraju marki. Zakad moe poszczyci si wieloma wyrónieniami. Nagrodzony zosta w konkursie promujcym krajowe firmy sukcesu gospodarczego „Polski sukces 2002”. Dwa lata póniej otrzyma certyfikat jakoci ISO 9001:2000. Jest te posiadaczem certyfikatu w konkursie promujcym przedsibiorstwa, które dziaaj zgodnie z zasadami etyki w biznesie „Przedsibiorstwo Fair Play”, które zdobywa nieprzerwanie od 2003 roku.


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Sport Połowiczny sukces kadetek W turnieju rozgrywanym w Krotoszynie kadetki Orkana po raz drugi pokonay gospodynie, ale ulegy za to Augustynkom Kalisz. Piast Krotoszyn nie okaza si zbyt wymagajcym przeciwnikiem. Wrzenianki wygray z nim gadko 3:0. Drugi pojedynek z Augustynkami Kalisz okaza si zdecydowanie trudniejszy. W pierwszym, wygranym secie siatkarki Orkana zagray wrcz koncertowo, wygrywajc 25:22. W pozostaych trzech przegranych partiach nie byo ju tak róowo. Wrzeniankom pozosta jeszcze jeden turniej, w którym wygranie jednego meczu pozwoli awansowa do pierwszej „10” województwa wielkopolskiego. – Wszystkie dziewczyny zagray bardzo ambitnie i ofiarnie. Pokazay, e przy penej koncentracji mona si pokusi nawet o gr w finale wojewódzkim kadetek. Nie chciabym ocenia indywidualnie wszystkich zawodniczek, ale na szczególne sowa uznania zasuguje gra kapitana Agaty Czerniak – tak oba mecze oceni trener Tomasz Bako. RC

Rusza szkółka szachowa UKS ak ogasza zapisy do sekcji szachowej dzieci z roczników 2002 i 2003 (klasy I i II szkoy podstawowej). Szczególnie mile widziane bd dziewczynki. Zebranie organizacyjne dla zainteresowanych rodziców odbdzie si w sali sportowej Liceum Ogólnoksztaccego im. Henryka Sienkiewicza (wejcie od strony boiska) w czwartek 4 listopada o 17.00. AW

Piłka siatkowa – II liga mężczyzn, LO SM Świnoujcie – Krispol Września 0:3

Zapamiętali tylko drogę Spacerek Krispolu w Świnoujściu. Rywal nie stawił żadnego oporu. Kilkanacie godzin jazdy i 60 minut na boisku. Wrzenianie maj ju za sob najtrudniejsz wypraw. – Najtrudniejsz pod wzgldem zmczenia – tumaczy trener Krzysztof Wójcik. – W jeden dzie pokonalimy 800 kilometrów. Bylimy wyczerpani podró, bo przeciwnik by mao wymagajcy. Szkoleniowiec Krispolu od pierwszego gwizdka desygnowa do gry najsilniejsz szóstk. Ju w poowie pierwszego seta móg dokonywa zmian. Kad nastpn parti rozpoczyna identycznie. Wrzenianie szybko zdobywali du przewag i na boisku mogli pokazywa si zmiennicy. Mecz przebiega bez historii. – Do winoujcia pojechalimy z jednym rozgrywajcym, bez ukasza Krawczuka. Jego absencja nie bya spowodowana jednak kontuzj, ale potrzeb uregulowania pewnych spraw. Mam w kadrze trzynastu zawodników, tote nie byo adnego problemu. Wszyscy zagrali w sobot w duym wymiarze czasowym i tylko Krystian Kempiski przebywa na boisku przez cay czas. Zdobylimy trzy punkty, ale nie sdz, by jakakolwiek druyna z naszej grupy

Z całego wyjazdu zdecydowanie najtrudniejsza była sama jazda. W jeden dzień pokonaliśmy 800 kilometrów drogi.

miaa w winoujciu problemy z wywalczeniem kompletu oczek. Rywal to siedemasto-, osiemnastoletni juniorzy, którym brakuje dowiadczenia. Reprezentuj Szko Mistrzostwa Sportowego, wic nie mog spa z II ligi. Graj te w modej ekstraklasie, reprezentujc Fart Kielce. W meczu z nimi moglimy zagra na penym luzie i prze wiczy pewne schematy. Kilka naszych akcji byo przeprowadzonych w dobrym tempie i musiao si podoba – komentuje wystp zespou Wójcik. – Czekaj nas teraz dwa mecze wyjazdowe. Jestem jednak optymist. Wydaje mi si, e dopiero w siódmej kolejce, w której zmierzymy si z AZS UAM Pozna, jeden z tych zespoów straci punkty – zapowiada trener Krispolu. Krispol zagra w skadzie: Kempiski, Iglewski, Borkowski, Koco, Józefczak, Skup i Iglewski (libero) oraz Dziewit, Grpka, Kotecki, Wojnowski, Guziaek. SZCZ LO SM winoujcie – Krispol 0:3 Krystian Kempiński (6) jako jedyny z ekipy rozegrał cały mecz. Powodem był Fot archiwum (18:25, 14:25, 12:25) brak zmiennika na pozycji rozgrywającego

Tuż-tuż do zwycięstwa Siatkarki Orkana w walce o trzecioligowe punkty musiay zej z parkietu – po bardzo wyrównanym meczu – pokonane. MKS MOS Turek wykorzysta atut wasnej hali i dopi swego w tajbreku. Mecz rozgrywany w hali sportowej w Turku od pocztku do koca mia bardzo wyrównany przebieg. Biorc pod uwag ogóln sum punktów, wrzenianki zdobyy tylko o jeden mniej ni ich przeciwniczki. Pierwsz parti wygray siatkarki Orkana. Potem przez trzy kolejne sety zespoy wygryway na przemian, a tajbrek zakoczy si dwupunktowym zwycistwem siatkarek z Turku. W decydujcej partii wrzenianki przegryway ju 4:10, ale zdoay si jeszcze podnie . Paulina Stasiak po zdobyciu trzech punktów pod rzd miaa równie w powietrzu pik na 14:14, ale po dobrej serii w kocu zostaa zablokowana. – Nika poraka w pitym secie troch boli, ale có, i takie mecze musz by . yczybym sobie jednak takiego scenariusza przez cay sezon: pojedynki u siebie wygrywane za trzy punkty, a w wyjazdowych udaje nam si zdobywa minimum

jeden. n walk do samego k koca. W meS p o czu rewanowym jestemy jeste w stanie t ka n i e wygra – tak wypraw wypraw do Turku w Turku oceni tren trener Tomasz z pewno-Bako. Bako O r k a n ci moodoWr z e n i a go si pododajcym wystpi ba ogldajcym m. Jako zew skadzie: je kibicom. prezentowaliJoanna spó zaprezentowaliroszeczk sabiej, Szczepamy si troszeczk ni tydzie temu we Wrzeni. niak, MoNa znacznie nie niszym poziomie nika Szafrafunkcjonowaa owaa zagrywka. Powon niak, Paulina dem duej ej liczby strat w tym eleSta Stasiak, Magyy rozmiary sali. Boisko dalen mencie byy dalena Nawrocane byo w poprzek duka, Kla usytuowane Klaudia Krawczyk, Aga ej hali sportowej i za lini koAgata Czerniak, o dla zagrywajcego tylEwa Drodzik Drod cow byo (libero). ra metra miejsca, co dla ko pótora Na zmiany wchodziy: Margarita Mikoajczak, nas byo zdecydowanie niewystarJulia Ros Roszak, Magda czajce. W naszym zespole wida cze skutki choroby MoniGóral, M Marta Chaupbyo jeszcze ki Szafraniak niak i kontuzji Pauliny Staniczak, Joanna Jo Bukosiak. Ta ostatnia statnia miaa zreszt cay wiecka. tydzie wolny od treningu, aby RC zaleczy cho w niewielkim stopniu skrcony krcony staw skoMKS MOS Turek – kowy. Pomimo mimo przegranej, Orkan 3:2 (20:25, Orka dziewczynom ynom nale si 25:20, 20:25, 25:21, 15:13) sowa uznania za ambit- Ewa Droździk

Gdy brak skuteczności, liczy się łut szczęścia Pomie zgarn komplet punktów w meczu z Orem Grzegorzew. Gospodarze mieli jednak bardzo kiepsk skuteczno , a jedyny gol pad po trafieniu samobójczym. Mecz móg si zacz dla Pomienia fatalnie. Ju w 3. min, po stracie Roberta Pieczyskiego, gocie zmarnowali sytuacj sam na sam z Damianem Nowaczykiem. W cigu kilku nastpnych minut trzy trafienia mogli zaliczy miejscowi. Swojej szansy nie wykorzystali: Mateusz Kapturski, Hubert Dopieraa i Dariusz Kapturski. Potem Pomie atakowa, ale wiele z tego nie wynikao. Gocie byli groni po rzutach wolnych z dystansu, w których mieli jednego wyspecjalizowanego gracza. Przed przerw niezy strza Karola Duszy z rzutu wolnego obroni bramkarz Grzegorzewa, a w 30. min neklanie zdobyli gola, ale nie zosta on uznany; sdziowie orzekli o pozycji spalonej. Niesamowite szczcie mia Pomie w 40. min. Po interwencji Nowaczyka arbiter przyzna rzut karny dla Grzegorzewa, ale po konsultacji z sdzi bocz-

nym, z sobie tylko znanych powodów, swoj decyzj odwoa. Tu po przerwie dwóch znakomitych szans nie wykorzysta M. Kapturski, raz uderzajc z 5 metrów zbyt lekko, a raz niecelnie. W 68. min bliski szczcia po strzale z rzutu wolnego by D. Kapturski, ale bramkarz goci zdoa jako pik wybroni . Gol na wag trzech punktów pad w 80. min. Pieczyski szybko dorodkowa z rzutu wolnego – z 40 metrów – a w gszczu nadbiegajcych graczy zawodnik Ora skierowa pik do wasnej bramki. W doliczonym czasie gry nad neklanami czuwaa opatrzno . Po zym wypistkowaniu piki przez Nowaczyka futbolówka odbia si od gowy zawodnika goci, a utracie gola zapobieg Marcin Majchrowski, wybijajc j z linii bramkowej. Pomie zagra w skadzie: Nowaczyk – Kopiski, Dusza, Pieczyski, Landkocz – Dopieraa, Majchrowski, Giewski, M. Kubiaczyk (55. Szczygie) – M. Kapturski (65. Fechner), D. Kapturski (90. Bajka). RC Klasa A, Pomie – Orze 1:0 (0:0)


22 października 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

II Mistrzostwa Polski Karate Sportowego w Mikołowie

Orlik gra z liderem, inni walczą ze słabeuszami

Mistrz Mateusz Podczas II Mistrzostw Polski Karate Sportowego reprezentanci Wrzesińskiego Klubu Karate wywalczyli trzy medale: Mateusz Zarzecki złoty i srebrny, a Aleksandra Głowacka – srebrny. Mistrzostwa odbyy si na pocztku padziernika w Mikoowie, w województwie lskim. Wyjazd do miejscowoci oddalonej o ponad 300 km by dla zawodników bardzo mczcy i wiza si z dodatkowym wysikiem organizacyjnym. Reprezentanci Wrzeni wyjedali dzie przed rozpoczciem rywalizacji, a wracali rankiem nastpnego dnia po jej zakoczeniu. W zawodach wystartowao 290 karateków z 34 klubów z caej Polski. Wrzesiski Klub Karate reprezentowao czterech zawodników. Najbardziej utytuowany wrzesiski karateka Mateusz Zarzecki wystartowa w dwóch konkurencjach kumite (walka). W obu nie zawiód – raz stajc na najwyszym, a raz na drugim stopniu podium. Zoty medal i powoanie do kadry narodowej wywalczy w konkurencji karate sportowego zawodników powyej 18 lat (senior) w wadze – 75 kg. Natomiast w kumite tradycyjnym fudokan w kategorii open Mateusz zaj drugie miejsce. Trener Arkadiusz Borowicz by bardzo zadowolony z wy-

27

Gdyby nie fakt, ee miku w Ostrzeszowie jest jes tylko jeden. muDla Victorii problemem moe by to, osawianie podejmuabeTo e za kartki pauzuj Tomasz Roszyk j przodownika tabeiatu i Krzysztof Przybylski, oraz e odnoli, zespoy z powiatu ogywia si k kontuzja Walwrzesiskiego mogyktodajdemara Przysiudy. demar by liczy na punktodajn kolejk. Orlik zmieVictoria w sooy si w soborzy i bot zmierzy si t z LKS lesin, n-b ze swoj imienbezkomprominiczk na boisku sowym lidew Ostrzeszowie. rem klasy Gospodarze, okrgowej. którzy w tym Rywal na 10 spot roku wywalczyli spotka nie zanotowa jesz awans do IV ligi,, jeszcze remisu. Na wyjazdac nie byszcz – zajwyjazdach gra równie zedostatskutecznie, jak u siebie; muj dopiero przedostatnie miejsce w tabeli. eli. Druyna na pi meczów wygra cztez Ostrzeszowa zdobywa dobywa redry. Najlepszym z zawodnikiem Mateusz Zarzecki i trener Arkadiusz Borowicz cieszyli się nie tylko z medali, nio jeden punkt na mecz i traci LKS-u jest rod rodkowy pomocale również z powołania do kadry Polski Fot. archiwum dwie bramki. W ostatniej kolejnik Krystian A Andrzejczak. ce ostrzeszowianie ie przegrali z zajSparta po ostatniej postpu swojego podopiecznego, który mujcym ostatni lokat Zrywem race musi g goni czoów– mimo e jest na pocztku sezonu go byo to pierwk. Okazja do zdobycia Dbie, dla którego trzech p i jeszcze nie ustabilizowa formy – sze zwycistwo w lidze. Wrzeniapunktów wypotrafi wywalczy medale. nie aktualnie prezentuj zentuj si znadaje si b by wymarzoNadspodziewanie dobrze zaprekomicie – wygrali trzy mecze na, bo rywalem ry bdzie ujc wrcz Lech Kozarzewek, K zentowaa si równie debiutujz rzdu, deklasujc h lidejedna ze sabca w kumite Aleksandra Gowacka. w ostatnim z nich szyc szych druyn klaW kategorii kumite – 45 kg dziew- medale podczas Mistrzostw ra z Komica. Bilans sy A. Przeciwnik czt (roczniki 1997 i 1998) wywal- Polski w Karate Sportowym wybramkowy w ostatnich Maciej Lisiecki czya srebro. Jest to ogromny sukces walczyli wrzenianie na wyjazdach wytrzech kolejkach jest tak modej zawodniczki, dla której równie imponujcy. Wrzenianie walczy na razie tylko jeden punkt. zdobyli a 10 goli przy stracie dwóch. Pomie jedzie do Mkolna i liczy karate stao si wielk pasj dopieW Victorii zacza dobrze funkcjo- na przeamanie zej passy w meczach ro ponad rok temu. Dzielnie w kata (ukady) spisywaa si Katarzyna Kinowa gra obronna, a para napast- wyjazdowych. Neklanie nie zdobyli siel (rocznik 1997), która po wygra- startowa te Patryk Bielecki (1997), ników hurtowo zdobywa gole. Ma- jeszcze na boiskach rywali cho by niu trzech walk i przegraniu czwartej który w kata pokona dwóch zawod- ciej Lisiecki i Damian Ludwiczak oczka. Czas na zmiany, tym bardziej zaja dobre 5. miejsce w licznie ob- ników, ulegajc jednak w dalszej ry- z ostatnich 10 bramek zdobyli a sie- e Bkitni s klasyfikowani w dole sadzonej konkurencji. W zawodach walizacji dwóm kolejnym. RC dem. Wydaje si, e faworyt pojedyn- tabeli. RC/SZCZ

3

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga, XI kolejka, 16/17.10.2010 Victoria Września – Płomyk Koźminiec Sokół Kleczew – Centra Ostrów Wlkp. Olimpia Koło – SKP Słupca Obra 1912 Kościan – Dąbroczanka Pępowo Sparta Miejska G. – Biały Orzeł Koźmin Wlkp. Zryw Dąbie – Victoria Ostrzeszów KS Stal Pleszew – Sparta Konin LKS Gołuchów – Korona Piaski 1. Płomyk Koźminiec 2. Sokół Kleczew 3. Victoria Września 4. Dąbroczanka Pępowo 5. Korona Piaski 6. Centra Ostrów Wielkopolski 7. SKP Słupca 8. Sparta Konin 9. Obra 1912 Kościan 10. Olimpia Koło 11. KS Stal Pleszew 12. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 13. LKS Gołuchów 14. Sparta Miejska Górka 15. Victoria Ostrzeszów 16. Zryw Dąbie

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

27 24 19 18 17 16 16 16 14 14 13 13 12 12 11 4

4:0 2:0 2:1 0:0 0:2 2:0 3:1 1:1

31-16 24-10 19-11 17-12 17-13 16-14 15-14 13-18 16-12 17-22 12-13 18-25 20-20 10-17 14-22 8-28

XII kolejka, 24.10.2010 15:00 Victoria Ostrzeszów – Victoria Września

Klasa okręgowa X kolejka, 16/17.10.2010 Znicz Władysławów – Orlik Klafs Miłosław Polonus Kazimierz Biskupi – Czarni Ostrowite LKS Ślesin – GKS Sompolno Wicher Dobra – Górnik Kłodawa Warta Eremita Dobrów – Tulisia Tuliszków Zjednoczeni Rychwał – Fanclub Dąbroszyn Kasztelania Brudzew – ZKS Zagórów Avans Górnik II Konin – Polonia Golina 1. LKS Ślesin 10 2. Fanclub Dąbroszyn 10 3. Kasztelania Brudzew 9 4. Warta Eremita Dobrów 10 5. Wicher Dobra 10 6. Polonia Golina 9 7. Górnik Kłodawa 10 8. Znicz Władysławów 10 9. GKS Sompolno 10 10. Tulisia Tuliszków 10 11. Polonus Kazimierz Biskupi 10 12. Orlik Klafs Miłosław 10 13. Avans Górnik II Konin 10 14. Zjednoczeni Rychwał 10 15. Czarni Ostrowite 10 16. ZKS Zagórów 10

24 23 19 19 18 17 16 15 14 13 11 11 9 7 6 1

XI kolejka, 23.10.2010 15:00 Orlik Klafs Miłosław – LKS Ślesin

2:1 2:0 3:0 0:4 1:2 0:6 3:0 3:0

35-12 26-7 27-9 16-8 20-16 29-18 16-15 18-18 14-11 8-9 15-19 11-15 9-22 19-43 7-17 6-37

Klasa A, X kolejka, 16/17.10.2010 Hetman Orchowo – Błękitni Mąkolno Płomień Nekla – Orzeł Grzegorzew Lech Kozarzewek – Strażak Licheń Stary Orzeł Kawęczyn – Polanin Strzałkowo Warta Krzymów – Wilki Wilczyn Baszta Wyszyna – GKS Lisewo Orły Huta Łukomska – Sparta Orzechowo Grom Malanów – Błękitni Helenów 1. Polanin Strzałkowo 2. Warta Krzymów 3. Błękitni Helenów 4. Orły Huta Łukomska 5. Strażak Licheń Stary 6. Sparta Orzechowo 7. Orzeł Kawęczyn 8. Baszta Wyszyna 9. Płomień Nekla 10. Grom Malanów 11. Orzeł Grzegorzew 12. Wilki Wilczyn 13. Lech Kozarzewek 14. Błękitni Mąkolno 15. Hetman Orchowo 16. GKS Lisewo

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

28 22 21 18 18 17 14 13 13 13 11 11 10 9 7 6

1:0 1:0 1:0 0:7 2:1 0:3 2:0 1:3 37-3 27-8 26-12 31-20 18-17 18-12 15-21 11-13 13-16 16-20 17-17 14-18 12-29 11-33 7-24 8-18

XI kolejka, 23/24.10.2010 23.10./15:00 Sparta – Lech Kozarzewek 24.10./15:00 Błękitni Mąkolno – Płomień

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz Małecki, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk, Łukasz Adamczyk. Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn, II kolejka, 16.10.2010 LO MS Świnoujście – Krispol 0:3 (18, 14, 12) Morze Szczecin – UAM Poznań 0:3 (19, 13, 25) Sobieski Żagań – AZS Zielona G. 3:0 (22, 21, 11) Trefl II Gdańsk – Colman Kalisz 0:3 (10, 18, 19) Koset Grudziądz – Sulęcin 3:1 (-23, 22, 16, 18) 1. Colman Kalisz 2. AZS UAM Poznań 3. Krispol Września 4. KS Morze Bałtyk Szczecin 5. WKS Sobieski Arena Żagań 6. AZS UZ Zielona Góra 7. TS Koset Grudziądz 8. STS Olimpia Sulęcin 9. Trefl II Gdańsk 10. LO MS Świnoujście

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 3 3 3 3 0 0 0

6:0 6:0 6:1 3:3 3:3 3:3 3:4 2:6 0:6 0:6

III kolejka, 23.10.2010 Koset Grudziądz – Krispol Września AZS UZ Zielona Góra – Morze Szczecin AZS UAM Poznań – LO MS Świnoujście Colman Kalisz – Sobieski Żagań Olimpia Sulęcin – Trefl II Gdańsk III liga kobiet II kolejka, 16.10.2010 MOS Turek – Orkan 3:2 (-20, 20, -20, 21, 13) Środa Wlkp. – Sparta 2:3 (22, 21, -16, -20, 15) Szamotulanin – ZSMS Poznań 0:3 (18, 21, 23) UKŻPS Kościan – Murowana G. 0:3 (13, 20, 20) 1. UKS Murowana Goślina 2. ZSMS Poznań 3. Orkan Września 4. UKŻPS Kościan 5. MKS MOS Turek 6. Sparta Złotów 7. UKS Środa Wielkopolska 8. Szamotulanin Szamotuły

2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 4 3 2 2 1 0

6:0 6:0 5:3 3:3 3:5 3:5 2:6 0:6

III kolejka, 23.10.2010 15.00 Orkan Września – Szamotulanin Szamotuły UKS Murowana Goślina – UKS Środa Wlkp. ZSMS Poznań – UKŻPS Kościan Sparta Złotów – MKS MOS Turek

LEKKOATLETYKA Uczennice ZSTiO z pucharem W rozegranych w ubiegłym tygodniu w Poznaniu Lekkoatletycznych Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych tradycyjnie dobrze zaprezentowały się dziewczyny ze szkoły z Kaliskiej. Martyna Losa wygrała konkurs pchnięcia kulą (11,69 m), a Natalia Fromm stanęła na drugim stopniu podium w rywalizacji dyskobolek (35,08 m). Wiele miejsc w pierwszej ósemce poszczególnych konkurencji pozwoliły wrześniankom zająć drugie miejsce w klasyfikacji szkół. Dziewczyny z LO zajęły 27. lokatę. W rywalizacji chłopców Michał Stróżewski okazał się piątym sprinterem (11,23 s), a sztafeta 4x100 m ZSTiO wywalczyła brązowe medale (45,01 s). Ostatecznie chłopców tej szkoły sklasyfikowano na piątej pozycji. LO musiało zadowolić się 39. lokatą, cztery oczka niżej sklasyfikowano ZSZ nr 2, a ZSP zajęło 74. miejsce. TENIS STOŁOWY Rusza Grand Prix 31 października zostanie rozegrany pierwszy turniej całorocznego cyklu Grand Prix. Szczegółowe informacje dotyczące kategorii wiekowych i terminów następnych zawodów podamy za tydzień. PIŁKA NOŻNA Liga małych mistrzów Młodzi piłkarze SSP nr 2 we Wrześni podczas finału Ligi Małych Mistrzów rozgrywanego w Łodzi wywalczyli miejsce w najlepszej ósemce w kraju. Turniej odbywał się na obiektach Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. Stawką był wyjazd na tygodniowy obóz do Włoch, do klubu piłkarskiego Juventus Turyn. W finale wystąpiło 16 najlepszych ekip z Polski z rocznika 1998. Piłkarze trenera Janusza Hofmana wyszli z grupy (1:3 z SMS Mielec, 1:1 z Sokolik Adamów i 2:1 z Czernicą). W ćwierćfinale wpadli jednak na najsilniejszą drużynę turnieju, UKP Zielona Góra, przegrali 0:6 i odpadli z turnieju. Ostatecznie zostali sklasyfikowani na dzielonym 5-8 miejscu w kraju, co i tak jest dużym sukcesem.


PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 25

Oskar Dziewit trzynastym zawodnikiem Krispolu

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 26

Karate, s. 27

Komplet punktĂłw PĹ&#x201A;omienia mimo braku skutecznoĹ&#x203A;ci

WrzesiĹ&#x201E;scy karatecy dobrze wypadli na mistrzostwach Polski

PiĹ&#x201A;ka noĹźna â&#x20AC;&#x201C; IV liga, Victoria WrzeĹ&#x203A;nia â&#x20AC;&#x201C; PĹ&#x201A;omyk KoĹşminiec 4:0 (1:0)

Lider padĹ&#x201A; na kolana WrzesiĹ&#x201E;scy kibice wreszcie obejrzeli Ĺ&#x203A;wietny mecz. Victoria zdeklasowaĹ&#x201A;a lidera rozgrywek. Robert Czerniak

Przed spotkaniem w obozie wrzesiskim peno byo obaw. W trakcie meczu okazao si jednak, e Pomyk jest troch... przereklamowany. Wrzenianie, poza naprawd krĂłtkimi fragmentami, kontrolowali przebieg boiskowych wydarze. Gocie nie mogli poradzi sobie ze wietnie dysponowanymi graczami Victorii, zaczli wic zachowywa si coraz agresywniej. W efekcie pojedynek skoczyli w dziewitk. Opaska kapitana okazaa si w ich przypadku przechodnia, bo usunici z boiska zostali wanie dwaj gracze majcy j na rku. Pierwsze dziesi minut meczu zdecydowanie naleao do Victorii, ktĂłra miaa a cztery szanse na zdo-

 Krzysztof Przybylski (w Ĺ&#x203A;rodku) bÄ&#x2122;dzie pauzowaĹ&#x201A; za kartki w kolejnym meczu w Ostrzeszowie bycie gola. Ju w 2. min Damian Ludwiczak znalaz si w sytuacji sam na sam, ale zamiast do siatki, trafi w bramkarza. Po chwili ten sam zawodnik ponownie mĂłg celnie trafi . W 7. min szans mia Pawe Zieliski, a kilkanacie sekund pĂłniej Maciej Lisiecki posa pik gow tu obok supka. W 12. min pierwszy konkretny strza w kierunku

bramki Tomasza Roszyka oddali gocie. Dziesi minut pĂłniej Victoria ponownie zasuya na gola. Lisiecki dwa razy â&#x20AC;&#x17E;nawrĂłciâ&#x20AC;? obroc Pomyka, ale pika po jego uderzeniu zatrzymaa si na poprzeczce. W odpowiedzi stuprocentowa okazja strzelecka przypada w udziale Pomykowi. W 35. min wrzenianie doczekali si wreszcie gola. Lisiecki

Fot. RC

doszed do piki zagranej w pole karne, a futbolĂłwka po jego strzale â&#x20AC;&#x201C; odbijajc si jeszcze od rk bramkarza â&#x20AC;&#x201C; znalaza drog do siatki. Przez kilka chwil po przerwie wydawao si, e Pomyk moe mie w tym meczu jeszcze co do powiedzenia. Efektem lepszej gry przyjezdnych bya okazja z 55. min, kiedy pik odbit przez Roszyka Bartosz

Sypniewski zdoa wybi sprzed bramki. W 58. min na stadionie przy KosynierĂłw znowu zawrzao. Ludwiczak przerzuci do Jakuba Cierpiszewskiego, a ten idealnie wyoy pik do Lisieckiego, ktĂłry z bliska podwyszy na 2:0. Pomyk, oprĂłcz straty gola, spotkaa w tym momencie jeszcze druga kara â&#x20AC;&#x201C; kapitan, ktĂłry nie mĂłg pogodzi si z sytuacj, ujrza drug Ăłt kartk i musia opuci boisko. Gra w przewadze zaowocowaa w 70. min kolejnym golem dla Victorii. Ludwiczak omieszy obrocĂłw i golkipera Pomyka, umieszczajc pik w pustej bramce. W 76. min siy na boisku si wyrĂłwnay. Roszyk, interweniujcy rkoma przed polem karnym, w sytuacji sam na sam, zosta ukarany czerwon kartk. Osiem minut pĂłniej kolejny z kapitanĂłw Pomyka, po bezpardonowym powstrzymaniu Lisieckiego, rĂłwnie musia zej z boiska. Ostatnie chwile przeduonego o pi minut meczu okazay si niezwykle emocjonujce. Najpierw futbolĂłwk z bramki Victorii wybi Przemysaw ukasik. Potem Maciej Matuszak zmarnowa sytuacj sam na sam, a gdy chwil pĂłniej wyoy Ludwiczakowi pik do pustej bramki, temu drugiemu nie udao si trafi . Prawie rĂłwno z gwizdkiem kocowym strza Ludwiczaka sparowa bramkarz Pomyka, a dobitka Jordana Nowaka okazaa si skuteczna. RC Reklama

Mocno osabiony Orlik przegra wyjazdowe spotkanie ze Zniczem WadysawĂłw. Ambitnie grajcy miosawianie stracili remis dopiero w samej kocĂłwce meczu. Z powodu kontuzji i przyczyn losowych Orlik pojecha do Wadysawowa tylko z rezerwowym bramkarzem na awce. Do przerwy lekk przewag optyczn wypracowali sobie gospodarze, ktĂłrzy ju w 12. min mogli obj prowadzenie. W 32. min miejscowi dopili jednak swego. le wybita przez miosawian futbolĂłwka spada na 5. metrze, pod nogi gracza Znicza, ktĂłry nie mia problemu

z umieszczeniem jej w siatce. W 40. min Orlik mĂłg wyrĂłwna . Po dograniu Damiana Wyrzykiewicza Robert Czapliski uderzy z 13 metrĂłw minimalnie obok bramki. W 50. min Eryk Skrzypczak poda do Radosawa Trybuy, ktĂłry strzaem z 15 metrĂłw pokona bramkarza Znicza. Orlik zacz przewaa , ale w przeprowadzanych akcjach najczciej brakowao ostatniego podania. Na sze minut przed kocem Znicz zdoby zwyciskiego gola, wykorzystujc niecelne podanie miosawian podczas konstruowania akcji. RC Kl. okrg., Zniczâ&#x20AC;&#x201C; Orlik 2:1 (1:0)

Przegrali sami ze sobÄ&#x2026; lekcewaĹźÄ&#x2026;c przeciwnika li, bezsilni, wciekli na siebie â&#x20AC;&#x201C; takie emocje towarzyszyy pikarzom Sparty Orzechowo po przegranym meczu z Orami Huta ukomska. Na pocztku meczu na boisku nic wielkiego si nie dziao. Po upywie 20 minut Sparta stworzya kilka okazji do otwarcia wyniku. Najpierw po dograniu Kornela Witczaka Marek Olejniczak, uderzajc z 5 metrĂłw, przeniĂłs pik nad poprzeczk. Potem trzy razy gola mĂłg zdoby Mateusz Nowak. KocĂłwka przed przerw bya dla Sparty duym ostrzeeniem. W 40. min Sebastianowi Florkowskiemu szczliwie udao si obroni strza gow z bliska. Pi minut pĂłniej sdzia

oszczdzi Radosawa Lemiszewskiego â&#x20AC;&#x201C; ukara go tylko Ăłt kartk za faul na zawodniku wychodzcym do sytuacji sam na sam z bramkarzem. W 50. min gospodarze niespodziewanie objli prowadzenie. W cigu nastpnych 30 minut Sparta zaprzepacia a dziewi okazji do zdobycia goli. Nawet takich, jak ta, w ktĂłrej Marcin Adryan po miniciu bramkarza nie trafi w wiato pustej bramki. Swoich szans nie wykorzystali jeszcze m.in. Piotr Surdyk, Olejniczak i Marcin Jakubczak. Kontra gospodarzy w doliczonym czasie gry przyniosa im drugie trafienie. RC Klasa A, Ory â&#x20AC;&#x201C; Sparta 2:0 (0:0)

11 kg

]GRZR]HPÂą]ĂĄ QDVWDFML/3*Âą]ĂĄ

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

ww-141

Bez Ĺ&#x201A;awki rezerwowych o wĹ&#x201A;os od remisu

LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. (61) 640-01-01


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 061 436 52 70

Bd-303b

22 paĹşdziernika 2010 NR 42 (1068/XXI) INDEKS 366773

Nowoczesne mieszkania o pow. od 30,72 m2 do 75,80 m2 1, 2, 3 i 4-pokojowe

   Atrialna klatka schodowa, przeszklona winda, recepcja

Sokolniki (obok apteki)

Skl-497

czynne pn.-sb. 10.00-17.00

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

zatrudni Podania prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w sekretariacie Firmy.

Pra-1139

osoby studiujÄ&#x2026;ce do 25 r. Ĺźycia â&#x20AC;&#x201C; umowa zlecenie â&#x20AC;&#x201C; na stanowisko pracownika pomocniczego przy produkcji opakowaĹ&#x201E; tekturowych.

Â&#x201E; Cukiernia Kuczora zatrudni pomoc cukiernika lub cukiernika, CV prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021;, Bierzglinek, ul. Platanowa 1 do godz. 10.00 Â&#x201E; EJO zatrudni kierowcÄ&#x2122; do rozwoĹźenia pizzy 604-139-420

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C

zatrudni pracownikĂłw na stanowisko:

t#-"$)"3;" t.&$)"/*," 4".0$)0%08&(0 ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp.

Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, WrzeĹ&#x203A;nia, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

Â&#x201E; Restauracja Gospa zatrudni kucharza. CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; SĹ&#x201A;owackiego 11, 604-139-420 Â&#x201E; Salon odzieĹźowy ELKA zatrudni krawcowÄ&#x2026; do przerĂłbek . 698-677-463 Â&#x201E; Salon odzieĹźowy ELKA zatrudni sprzedawcÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem w handlu.Oferty na email: elka@slupca.com CV+LM ze zdjÄ&#x2122;ciem. 795-486-549 Â&#x201E; Szukam pracy, stróş, dozorca, palacz, 724-465-678 Â&#x201E; Tapicernia zatrudni uczniĂłw, 505-056-751 Â&#x201E; TAPICERĂ&#x201C;W na dobrych warunkach zatrudni F.M.T. Alwes SwarzÄ&#x2122;dz ul. Wybickiego 2 tel. 61-818-16-17 e-mail: sekretariat@alwes.com.pl Â&#x201E; Targor-Truck Sp. z o.o zatrudni kierowcĂłw kategoria CE tel. kont. 503-199-677 lub 509-362-934 Â&#x201E; Zaopiekuje siÄ&#x2122; chorÄ&#x2026;, moĹźe byÄ&#x2021; leĹźÄ&#x2026;ca; zajmÄ&#x2122; siÄ&#x2122; opiekÄ&#x2026; i prowadzeniem domu, 662-458-168 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem 616-721-295 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; fryzjerkÄ&#x2122; na dobrych warunkach, 502-321-081 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; dorÄ&#x2122;czycieli WrzeĹ&#x203A;nia, Nekla, z II grupÄ&#x2026; lub umiarkowanym orzeczeniem o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci, 504-267-135 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122;, w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym i krajowym kategorii C+E. nr.tel 500197-487 i 501-390-368

Pra-628a

WyĹ&#x203A;lij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

Â&#x201E; Kobieta lat 31 szuka pracy na weekendy 787-072-388 Â&#x201E; MÄ&#x2122;Ĺźczyzna 23 lata II grupa inwalidzka, prawo jazdy kat B, Ĺ&#x203A;rednie ekonomiczne poszukuje pracy (rĂłwnieĹź dorywczej) 502-223-716 Â&#x201E; PILNIE zatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; miÄ&#x2122;dzynarodowego C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem. Praca na kierunku szwedzkim. Kurs ADR podstawowy mile widziany. Praca od zaraz. Kontakt: 605-115-720, 601-084-880, 63-245-72-55 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; chaĹ&#x201A;upniczÄ&#x2026; lub posprzÄ&#x2026;tam dom, 663-247-818 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; dorywczÄ&#x2026; jako: Ĺ&#x203A;lusarz, spawacz, palacz CO, 699-007-750 Â&#x201E; Chcesz dorobiÄ&#x2021; do pensji? A moĹźe szukasz pracy? WyĹ&#x203A;lij swoje imiÄ&#x2122;, nazwisko oraz wiek lub CV na chucky@hot.pl. Odpowiem na kaĹźde zgĹ&#x201A;oszenie. Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tam mieszkanie, 513-825-993 Â&#x201E; Poszukujemy kilku osĂłb na stanowisko Konsultanta Telefonicznego do OddziaĹ&#x201A;u we WrzeĹ&#x203A;ni. Tel. 519-195-482 Â&#x201E; Potrzebna opiekunka do 4-miesiÄ&#x2122;cznego dziecka z doĹ&#x203A;wiadczeniem Kontakt 502-586-090 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy pracownikĂłw ogĂłlnobudowlanych, mile widziany hydraulik 697-693-902

Â&#x201E; ANGIELSKI - Mgr anglistyki, korepetycje i nauczanie, 600-879-916 Â&#x201E; ANGIELSKI - podstawa, gimnazjum 25zĹ&#x201A;/h 722-133-013 Â&#x201E; Angielski korepetycje, magister anglistyki, 503-192-474

zapraszamy dzieci od lat 7    

    ! "#$ %

& '()*+(*'( Â&#x201E; Angielski korepetycje, tĹ&#x201A;umaczenia, 609-414-029 Â&#x201E; Angielski: korepetycje, tĹ&#x201A;umaczenia pisemne, 608-386-613 Â&#x201E; CHEMIA KOREPETYCJE, PRZYGOTOWANIE DO MATURY, 889-364-019 Â&#x201E; Chemia, matematyka, TANIO, 607-119-451 Â&#x201E; J. POLSKI, 506-797-320 Â&#x201E; J.angielski- nauka i korepetycje, 608-583-873 Â&#x201E; J.niemiecki- korepetycje, 505-445-147 Â&#x201E; JÄ&#x2122;zyk angielski - nauczanie i korepetycje, 787-137-007

F.H.U MaWiD Gutowo Wielkie 8 t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(%

tel. 694-667-625 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165 Â&#x201E; Mazda 626, kombi, 2,0 benzyna 99 r., bogata wersja, 6.900zĹ&#x201A;, mazda 626, hatchback, 1,8 benzyna 98 r., 5.900zĹ&#x201A;, lub zamiana, 509-056-478 Â&#x201E; Mazda premacy 2,0, 16V, 2003 r., 606-259-675 Â&#x201E; Mercedes A160, 99 r, sprowadzony, peĹ&#x201A;na elektryka, 693-256-586 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel corsa C 2001 r., benzyna, 1,0, 667-068-221 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; zuĹźytych opon, 8,25-20, 609-494-824 Â&#x201E; Renault classic, 97 r., stan bdb, 668-148-138 Â&#x201E; SKUP katalizatorĂłw samochodowych, 503-416-909 Â&#x201E; Sprzedam audi A-4 95 r., 608-515-721

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarzy, pracownikĂłw do dociepleĹ&#x201E;, 508-053-363 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika gospodarczego.Praca przy obiekcie hotelowym. tel. 500-206-500 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; stolarza, hydraulika, budowlaĹ&#x201E;ca, wykoĹ&#x201E;czeniĂłwka elektryka, www.livetime. pl, 61/4367-890

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi carisma, 1.8 GDI, 98 rok, klimatyzacja, elektryka, w rozliczeniu mniejszy, 603-775-238 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi eclipse, 99 r., 661-242-579 Â&#x201E; Sprzedam nissan sunny, 93 rok, 3300 zĹ&#x201A;, 606-735-188 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 1999, 2.0 diesel, 502-581-821 Â&#x201E; Sprzedam opel astra III, 2006 rok, 1.7 CDTI, hatchback, 134 tys.km, serwisowany; quad 2009 rok, 200 cm3, 850 km, zarejestrowany, ubezpieczony, stan bdb, 664-774-184

Auto na gaz - PROMOCJA CENOWA

montaĹź, serwis, raty oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w eksploatacji

np.

m-nie 150,rocznie 1.800,piÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat 9.000,-

Dom Gaz sp. z o.o. WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 38 61 436-27-33, 436-29-49

Pra-1109

tel. 61 285 80 10

oferuje pracÄ&#x2122;

NAUKA

Â&#x201E; ANGIELSKI - korepetycje, 693-119-574

Zomowanie pojazdĂłw

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV)

MiÄ&#x2122;dzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl)

wyksztaĹ&#x201A;cenie min. Ĺ&#x203A;rednie; wiek 25-55.

Â&#x201E; Zwrot podatku z pracy rodzinne - Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia, Dania, Norwegia, Europa, 71-385-20-18

    

IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

Â&#x201E; Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea (SwarzÄ&#x2122;dz/Ĺ owÄ&#x2122;cin) poszukuje Szwaczek i Krojczych z doĹ&#x203A;wiadczeniem w branĹźy meblowej 61-817-26-21 w. 145, pn.-pt. 8.00-16.00. Â&#x201E; Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea poszukuje partnerĂłw - kooperatorĂłw do krojenia i szycia lub samego szycia tapicerki meblowej. 692-533-034 lub 61- 817-26-21 wew. 145, 8.30-16.00

Â&#x201E; Zatrudnimy operatora maszyn pakujÄ&#x2026;cych, 501-616-746

Â&#x201E; Sprzedam mazda 323 sedan, 1.5 kat, 94 rok, klimatyzacja, c.z, alufelgi, stan bdb, 516-188-436 Â&#x201E; Sprzedam mazda premacy, D, 2003 r., 502-278-334

Sa-404

FIRMA TECHPAK Sp. z o.o z siedzibÄ&#x2026; w BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźycach 57

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy tapicera, moĹźe byÄ&#x2021; rencista, na dobrych warunkach pĹ&#x201A;acowych oraz uczniĂłw w zawodzie, 889-920-239, 61-2859-289 PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat C+ E na ciÄ&#x2026;gnik siodĹ&#x201A;oÂ&#x201E; wy, 883-372-840 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat. CE kraj, 516-516-364 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kosmetyczkÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem i dziewczyny do zakĹ&#x201A;adania tipsĂłw, 607-130103 Gabinet Laura- Rynek WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy z doĹ&#x203A;wiadczeniem, 511-198-755 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; z WrzeĹ&#x203A;ni lub okolic (nie uczÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122;) do sklepu spoĹźywczego. CV proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; przy ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 45 (ABC) PrzyjmÄ&#x2122; piekarza, 603-401-949 Â&#x201E; Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pracownika z doĹ&#x203A;wiadczeniem do wulkanizacji 784-954-677 Â&#x201E; Rencista podejmie chaĹ&#x201A;upnictwo, pomieszczenie gospodarcze 20mkw, 784-191-525 Â&#x201E; Rencista podejmie pracÄ&#x2122; chaĹ&#x201A;upniczÄ&#x2026;, 507-839-490

Â&#x201E; Audi 80, 90 rok, 518-401-678 Â&#x201E; Audi A 4 95 r., tanio 693-542-154 Â&#x201E; Fiat brava, 96 z gazem, 784-276-198 Â&#x201E; Ford mondeo kombi, 2000 r., 1,8 TDI, zarejestrowany, 9.400zĹ&#x201A;, 509-056-478

606 428 086 (61) 821 73 82

Â&#x201E; Korepetycje z matematyki: gimnazja, szkoĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;rednia, przygotowanie do matury, studia zaoczne 784-058-209 Matematyka, 603-784-118 Â&#x201E; Â&#x201E; Matematyka, 605-568-483 Â&#x201E; NapiszÄ&#x2122; wypracowania z przedmiotĂłw humanistycznych, prace maturalne i licencjackie, 661-242-557 Niemiecki nauka i korepetycje, 783-045-283 Â&#x201E; Â&#x201E; Pomoc w nauce, zajÄ&#x2122;cia dydaktyczno - wyrĂłwnawcze, 6 97-876-575 Â&#x201E; Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i mĹ&#x201A;odzieĹźy w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 509-273-028 Â&#x201E; Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji uczniom szkoĹ&#x201A;y podstawowej, gimnazjum, liceum + matura, 665-944-206

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 061-4361-019, 724-074-025

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Â&#x201E; Sprzedam chrysler stratus 2,0 + gaz, 1999 r. automat, klimatyzacja, zielony metalik, stan bdb, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento, 94 rok, 695-769-647 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo 1,6 HDI, 2006 r., 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam fiata punto 1,2, 96r, do rejestracju. Ford mondeo 97r, 1,8, do rejestracji, 695-280-204 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 91r, 1,6 ghia, 800 zĹ&#x201A;. Golf III 95r, 1,9 D, stan idealny, 4.500 zĹ&#x201A; do negocjacji, 516-639-988

Naprawy blacharskie na ramie 1TBSZ.BÂ&#x2019;F %Â&#x2019;VHBt

Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 95 r., 1,1, komplet opon zimowych 693-259-221 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 1.1, 97 rok, 61-640-12-00 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 1.3 benzyna, 2005 rok, 602-177-139 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy, 2002 rok, 1.9 TDI, tel. 602-352-163 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo kombi, GHIA, 2001 r., 2,0,TDTI, 61-4385-280, 509-154-678 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo, 97 r., 1,8 TDI, 602-533-768 Â&#x201E; Sprzedam golf 88 r., 1,6, TD, 502-250-408 Â&#x201E; Sprzedam golf IV, 2001 rok, TDI, 609-293-383 Â&#x201E; Sprzedam honda civic, 97 rok, 661-918-640 Â&#x201E; Sprzedam komplet felg stalowych do mercedesa A klasa, cena 200 zĹ&#x201A;, 889-999-134

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; S p r ze d a m o p e l a s t ra , 9 4 ro k , tel.63-276-72-64 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,0 gaz, 99 r., 695-545-816 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra, 783-094-282 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra DTI 98r, MazdÄ&#x2122; premacy DTVI 2000r, 609-957-283 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 98 rok, 2.0 TDI, srebrny metalik, 5.000 zĹ&#x201A; bez negocjacji, 505-056-597 po 20 Â&#x201E; Sprzedam opel zaďŹ ra 2,0 DTI, 2003 r., czarny, przyciemniane szyby 601-853-969 Â&#x201E; Sprzedam opony 145x80x13 694-726-949 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 13â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; stan bdb, 693-743-995 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe, 13, 604-551-476 Â&#x201E; Sprzedam passat 2,8 gaz, 92/93 r., kombi, czarny, 603-051-799

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Sa-398

Â&#x201E; Avon 0zl, 0502-409-265

Â&#x201E; Zatrudnimy ekspedientkÄ&#x2122; do sklepu odzieĹźowego, min. 3 lata doĹ&#x203A;wiadczenia w branĹźy, 664-764-742

Sa-273

Â&#x201E; Angielski i niemiecki biegle- szuka pracy, 505-935-459

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy sklep spoĹźywczy okolice WrzeĹ&#x203A;ni, wymagania: szkoĹ&#x201A;a handlowa, doĹ&#x203A;wiadczenie mile widziane, 503053-728 po 18.00

Sa-419a

PRACA

www.wrzesnia.info.pl

Sa-299

22 paĹşdziernika 2010

Edu-193c

2

Â&#x201E; Sprzedam passat, 1.8 + gaz, 91 rok, 606-181-777 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 99 r., 1,9D, srebrny metalik, 3d, 665-447-961 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 SW, 2003 r., klimatronic, elektryka, solardach 600-062-811 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, bogate wyposaĹźenie, biaĹ&#x201A;y, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2.1 TD, 98 rok, bezwypadkowy, bogate wyposaĹźenie, 10500 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 889-577-661 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,5 DCI, 2008 r., 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna, 1,9 DCI, 2001 r., 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 1,9 DCI, 2003r, 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 98 DTI; wyprzedaĹź czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci renault 19, gaz, koĹ&#x201A;o, 663-337-561


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513

61/ 436-63-41, 602-757-779

Mamy do wynajÄ&#x2122;cia lokale

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA

OPON LETNICH I ZIMOWYCH

SPRZEDAĹť

www.locum-wojciechowska.pl Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane 766-795 mkw PW nowe osiedle domĂłw Witkowo 65zĹ&#x201A;/mkw www. EL-X.pl 61-4266-536 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-275 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka, 501-729-086 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nowy Folwark, piÄ&#x2122;knie poĹ&#x201A;oĹźone, 602-899-998 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rzemieĹ&#x203A;lniczo-budowlanÄ&#x2026;, rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2122;, nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do remontu przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia BrzeĹşno 601-79-14-54 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez prawa zabudowy tel. 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie 3-pokojowe, I piÄ&#x2122;tro, balkon, 727-521-336 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie, 2 pokoje, gotĂłwka, centralne, do 2 piÄ&#x2122;tra, WrzeĹ&#x203A;nia. tel. 515-137-827 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tel. 503-679-612

Budujesz dom, remontujesz mieszkanie

TĹ UMIKI

.0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

odzyskaj VAT

www.autostyl2000.pl

E CENY!!!

PRZY ZAKUPIE OLEJU

WYMIANA GRATIS! Sa-400

pn.-pt. 800-1900 r sb. 800-1430

Â&#x201E; Sprzedam vectra 91 r., 1,6, + gaz uszkodzone, 1400 zĹ&#x201A;, 517-908-960 Â&#x201E; Sprzedam vectra B, 1.8 16V, 96 rok, 608-481-060 Â&#x201E; Sprzedam VW bora, kombi, rok 2000, 1,9 TDI, 115KM, 6 biegĂłw, klimatronic, komputer pokĹ&#x201A;adowy, 669-124-891 Â&#x201E; Sprzedam VW passat, diesel, kombi, 2003 rok, 694-494-798 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 886-703-209 Sprzedam VW polo 95 r., gaz, 607-612-412 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam wĹ&#x201A;oski skuter 50, 2-osobowy, 783-050-305

Tel. 61 285 43 16 Kom. 609 06 80 20

Usl-260

Biuro Rachunkowe zrobi to za Ciebie

t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJN

NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

usĹ&#x201A;ugowo-biurowo-handlowe, pow. 40 m2, 60 m2, 70 m2, 120 m2, 300 m2, 600 m2

Roz-757a

Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,5 DCI 2007 r., 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza 1,9 TDI, 2006 r., 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam sklep wolnostojÄ&#x2026;cy, 607-062-439 Â&#x201E; Sprzedam skoda octavia, 98 rok, 1.6, gaz sekwencja, 665-469-449 Â&#x201E; Sprzedam skodÄ&#x2122; felicjÄ&#x2122; 1,3, 98 r., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, serwisowana, stan dobry, 3.100zĹ&#x201A;, 601-79-14-54 Â&#x201E; Sprzedam skutery: PIAGGIO ZIP 2000; 2007 r., PEUGEOT JET FORCE 2005 r., - 50 cm3,603-051-799 Â&#x201E; Sprzedam T- 4 blaszak, 94 r., 604-226-901 Â&#x201E; Sprzedam toyota avensis 2,0 D4D, 2005r, 503-131-605

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; KUPNO SPRZEDAĹť WYNAJEM Sienkiewicza 20, 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; Ĺ adny szeregowiec LipĂłwka- sprzedam www. livetime.pl, 61/4367-890 Â&#x201E; Mam do wynajÄ&#x2122;cia halÄ&#x2122; magazynowo - produkcyjnÄ&#x2026; z zapleczem socjalnym o powierzchni ponad 300 mkw, znajdujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w StrzaĹ&#x201A;kowie na dziaĹ&#x201A;ce o pow. 850 mkw, cena 10zĹ&#x201A; netto/mkw. Kontakt 698-690-419 Â&#x201E; Mieszkanie hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; Mieszkanie trzypokojowe 67mkw garaĹź Wierzyce okolice 134.900 www.EL-X.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65

Â&#x201E; Sprzedam: opel corsa 93r, ďŹ at uno 98r, opel omega 94r, 512-276-594 Â&#x201E; Tanio opony uĹźywane, 667-275-527 Â&#x201E; Tapicerstwo samochodowe- skĂłra naprawa, odnawianie. PodsuďŹ tki, kierownice, gaĹ&#x201A;ki, mieszki. Naprawa i wymiana tapicerki z materiaĹ&#x201A;u i skĂłry. Naprawa siedzeĹ&#x201E; do ciÄ&#x2026;gnikĂłw i motocykli, WrzeĹ&#x203A;nia, Stasiewskiego 16, 501-027-680 Terenowe kupiÄ&#x2122;, 728-760-611 Â&#x201E;

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Do wydzierĹźawienia lokale na biura, gabinety, sklep, 694-787-318, 61-4361-327 wieczorem Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe, 798-305-038 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe, nowe bloki, 501447-839 po 16.00 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia apartament 2-pokojowy dla 1 osoby pracujÄ&#x2026;cej, 604-138-982 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia gĂłrne piÄ&#x2122;tro domu jednorodzinnego, 606-469-415 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka Jana PawĹ&#x201A;a II 14, 693-465-420 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 75 mkw, na piÄ&#x2122;trze, Rynek WrzeĹ&#x203A;nia, 602-769-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 668-813-042 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 887-721-207

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni oraz dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3000 mkw z warunkami budowy, 785-960-412, 785-617-958 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane ok. WrzeĹ&#x203A;ni 502-388-970 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Podstolicach 603-111-020 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź na terenie LOK-U, 695-968-381 Â&#x201E; Sprzedam garaĹź ul. Fabryczna 44, 695-29-6051, 61-4366-487

WrzeĹ&#x203A;nia, Sienkiewicza 7

posiada do wynajÄ&#x2122;cia

pomieszczenie 16 m2 Oferty skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021;: poczta@galeria-centrum.com

Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; plac 1.800 mkw bezpoĹ&#x203A;rednio przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia-Gniezno 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni na komis itp. tel. 515-168-844 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, 77,8 mkw, 696-791-366 po 15.00 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne, 3-pokojowe mieszkanie, 65 mkw, 607-82-37-06 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 42 mkw, II piÄ&#x2122;tro, blok Koszarowa, piwnica; 179 tys zĹ&#x201A;, 795-569-204 po 18.00 Sprzedam mieszkanie 53 mkw + garaĹź ul. KuÂ&#x201E; trzeby, 608-537-791 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 65 mkw, 3 pokoje, ocieplone nowe co na eko-groszek, po remoncie, Psary Polskie, 726-40-89-75 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 77 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu po remoncie, umeblowane, 3-pokojowe, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka, przedpokĂłj, piwnica, 515-911-815 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie loggia, duĹźa piwnica, 696-042-130 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Grabowie KrĂłlewskim, 50,95 mkw, 504-684-938

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050 Â&#x201E; Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 2,20 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

609-218-648

Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; w Kosewie zadrzewiona z mediami. WielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od 5 arĂłw z prawem zabudowy oraz dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z liniÄ&#x2026; brzegowÄ&#x2026; nad jeziorem Naprusewskim, 63-2765-212, 663-641-041 Â&#x201E; Sprzedam sklep wolnostojÄ&#x2026;cy, 607-062-439 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy tel. 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam, wynajmÄ&#x2122; 2-pokojowe, bezczynszowe w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, bez poĹ&#x203A;rednikĂłw, 603-051-799 Â&#x201E; Sprzedam, wynajmÄ&#x2122; mieszkanie, 43,5 mkw, IV piÄ&#x2122;tro, 728-838-354 Â&#x201E; Szukam do wynajÄ&#x2122;cia terenu pod plac manewrowy na naukÄ&#x2122; jazdy, 668-180-163 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; halÄ&#x2122; produkcyjno -magazynowÄ&#x2026;, 120 mkw, 507-839-490 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 40 mkw, ul. KoĹ&#x203A;cielna, 502-250-673, 61-436-54-02 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pomieszczenia magazynowo-biurowe, livetime.pl

Â&#x201E; Cielaki miÄ&#x2122;sne tanio sprzedam z papierami, 663-756-156 Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto, pszenĹźyto (z porostem) kukurydzÄ&#x2122; (mokrÄ&#x2026;) 61-4388-081 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mokrÄ&#x2026; kukurydzÄ&#x2122; do suszenia, tel. 509-133-731 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; URSUS, C330, C360, MTZ, PRZYCZEPY, 601-729-483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursusy - zetory, moĹźe byÄ&#x2021; w gorszym stanie lub do remontu oraz inne maszyny, 601-478-051 Â&#x201E; LOSZKI KNURKI, 603-036-806 Â&#x201E; PHU TERRECCO, Grzybowo 48, oferuje w sprzedaĹźy: nawozy azotowe, wieloskĹ&#x201A;adnikowe, Ĺ&#x203A;ruty poekstrakcyjne, 607-620603, 603-603-949 PrzyjmÄ&#x2122; kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; zuĹźytych opon, 8,25-20, Â&#x201E; 609-494-824 Â&#x201E; Regenerowane PULSATORY z wymianÄ&#x2026; Gonice 22, 601-051-417 Â&#x201E; SKUP trzody chlewnej, macior i knurĂłw, OdbiĂłr bezpoĹ&#x203A;redni z zgarĂłd, 601-85-83-40

Â&#x201E; Sprzedam przyczepy samozbierajÄ&#x2026;ce, wywrotka; agregat 3m, brona 7, opielacz, mieszalniki pion i poziom, Ĺ&#x203A;rutownik, waga, zbiornik 20000 l, transportery 12 i 6m, piĹ&#x201A;a, rury Ĺ&#x203A;redn. 70,100, 130 ceownik 65, teownik 50, materiaĹ&#x201A;y elektryczne, zamraĹźarka 600 l, silniki elektryczne od 1-30 kW, pĹ&#x201A;ug PHX, wyposaĹźenie porodĂłwki, przyczepka samochodowa, przyczepka 2-koĹ&#x201A;owa, opryskiwacz 2000 l, siewnik do nawozu 1.5 t, stertnik, 601-755-956 Sprzedam siano i sianokiszonkÄ&#x2122; w balotach, Â&#x201E; 668-102-864 Â&#x201E; SprzedaĹź nawozĂłw azotowych i wieloskĹ&#x201A;adnikowych 607-620-603 Â&#x201E; Ursusy, zetory, Ĺ&#x201A;adowacze, kombajny, cyklop UNHZ, sadzarki, rozsiewacze, orkan i inne maszyny, 601-478-051 Â&#x201E; Wczesna diagnostyka ciÄ&#x2026;Ĺźy u loch - USG, 61-670-02-71 8.00-16.00

PODARUJÄ&#x2DC;

Â&#x201E; Skup sĹ&#x201A;omy, tel. 694-884-399 Â&#x201E; Skup workĂłw 601-555-224 Â&#x201E; Sprzedam 10-letniÄ&#x2026; klacz karÄ&#x2026;, wielkopolskÄ&#x2026;, 601-85-83-40 Â&#x201E; Sprzedam byczki i jaĹ&#x201A;Ăłwki miÄ&#x2122;sne, 880-416-970

Kupimy pszenicÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026; i kukurydzÄ&#x2122; mokrÄ&#x2026; tel. 61 285 01 64 605 333 044

Â&#x201E; Oddam meble, 667-733-619 Â&#x201E; Oddam sznaucera Ĺ&#x203A;redniego, 698-576-613 Â&#x201E; Oddam Ĺ&#x203A;liczne maĹ&#x201A;e kotki 785-322-821

RĂ&#x201C;ĹťNE

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe w waĹ&#x201A;kach i pociÄ&#x2122;te, 696-633-417 Â&#x201E; EKOGROSZEK workowany 550zĹ&#x201A;/t; BRYKIET wÄ&#x2122;glowy REKORD 660zĹ&#x201A;/t, MIAĹ WÄ&#x2DC;GLOWY, 24 MJ, 550 zĹ&#x201A;/t, 603-791-949, 725-849-615 Â&#x201E; Skup zĹ&#x201A;omu, metali kolorowych, akumulatorĂłw, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu, 604-724-503 Â&#x201E; ELEKTROWCIÄ&#x201E;G do zamontowania na szynÄ&#x2122; ; uciÄ&#x2026;g od 1000kg do 2.500kg KUPIÄ&#x2DC; 508-267-887; 508-267-886

Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik rolniczy MF-235 stan bdb. tel. 691-213-235 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 694-273-673 Â&#x201E; Sprzedam gruber 11 zÄ&#x2122;bĂłw, agregat uprawowy 2.7 m, 694-693-786 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; 61-4352-984 Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; 603-558-089 Â&#x201E;

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;oĹźe 220x180, 663-488-755 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko rehabilitacyjne, 61-4366-668

 

0LĂŁRVĂŁDZVND

Â&#x2021; %OX]NL JDUVRQNL JDUQLWXU\ VXNQLH ZLHF]RURZH Â&#x2021; SĂŁDV]F]H NXUWNLÂ&#x2021; 

 

Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 2-pokojowe, Kutrzeby (blok z pocztÄ&#x2026;), 508-750-120

ROLNICZE

Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga prawna transakcji SPRZEDAĹť KUPNO NAJEM - MOĹťESZ ZOSTAWIÄ&#x2020; WĹ ASNÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; W ROZLICZENIU, 61-4266536, 601-544-021 www.EL-X.pl Pilnie sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1700 mkw w ChwaliÂ&#x201E; bogowie, 502-223-716 Â&#x201E; PokĂłj do wynajÄ&#x2122;cia 503-857-926 Â&#x201E; PROFESJONALNA OBSĹ UGA TRANSAKCJI. WWW.NIEDZWIEDZKI.COM 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam - zamieniÄ&#x2122; na mniejsze mieszkanie 75,7 mkw wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe na I piÄ&#x2122;trze, 511-160-054 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM BLIĹšNIACZY WE WRZEĹ&#x161;NI 511-159-646 Â&#x201E; Sprzedam dom na osiedlu LipĂłwka, 602-764-738 Â&#x201E; Sprzedam duĹźy dom we WrzeĹ&#x203A;ni, 507-097-799 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cy wyposaĹźony kebab bar we WrzeĹ&#x203A;ni, 608-332-224

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 61-4381-318, 606-497-658

Rol-157

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4

Mechanika samochodowa

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716

3

Skl-489a

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1800 mkw lub 2x 900 mkw, Bieganowo, 721-378-028 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 4.700 mkw, ogrodzona Kaczanowo, 503-131-605 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1400 mkw w Bierzglinku, ul. Lipowa, 720-099-636 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 3400 mkw, Przyborki, 515-935-794 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Psarach Polskich, 695-950-798, 693- 542-807 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Sokolniki, 667-354-976 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026; 667-946-291 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z pozwoleniem na budowÄ&#x2122; i Â&#x201E; Ĺ&#x201A;adnym projektem domu, 602-769-722

Rol-113

GAZ

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia na biura, gabinety 100 mkw na piÄ&#x2122;trze, parking, wszystkie media, 509-195-529 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenie 30 mkw, wszystkie media, na dowolnÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 606-469-415 Â&#x201E; Do wynjÄ&#x2122;cia 3-pokojowe we WrzeĹ&#x203A;ni 502-673-809 Â&#x201E; Dom do wynajÄ&#x2122;cia 605-600-982 Â&#x201E; Dom NOWY zamkniÄ&#x2122;ty okna rolety 147mkw Kobylnica 359.000 www.EL-X.pl, 61-4266-536

Lok-004

Â&#x201E; Sprzedam renault megane I kombi 2003 r., 1.6 benzyna, srebrny metalik, alufelgi, welur, zadbany, garaĹźowany, 605-556-379 Â&#x201E; Sprzedam renault megane II, 2002 rok, 1.6 16V, 606-513-042

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; HO termin wycielenia 15 listopad, 695-896-216 Â&#x201E; Sprzedam kombajn BIZON ZO 56, 84 r., kabina, szarpacz, stĂłĹ&#x201A; do rzepaku, 604-136-344 Â&#x201E; Sprzedam krokodyla do tura, 1,5 m, 783-937-874 Â&#x201E; Sprzedam liĹ&#x203A;cie z burakĂłw cukrowych 1,50ha, 668-534-864 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz CYKLOP 61-438-58-17 Sprzedam mĹ&#x201A;ode kury nioski 18-tygoniowe, Â&#x201E; 609-042-928 Â&#x201E; SprzedaĹź mĹ&#x201A;odych kur niosek, tel. 661-808-906, 723-927-898 Â&#x201E; Sprzedam oczyszczone pszenĹźyto; pszenica; jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, Ĺźyto dobrej jakoĹ&#x203A;ci, pierwszy rok siane, poworkowane, + transport 609-305-437 Rol-122

22 paĹşdziernika 2010

Baza eksportowa

    $ %& '     ! " ## Kontakt: 603-742-419 Â&#x201E; Sprzedam paĹ&#x203A;niki z tworzywa PP i blachy kwasoodpornej, z demontaĹźu z Niemiec 601-053-965 Sprzedam pĹ&#x201A;ug 2-skibowy 692-842-385 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 500-368-884, 61-438-92-74 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 8 szt. 724-218-635 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta i kury rosoĹ&#x201A;owe, 781-31-19-73 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 511-512-561, 511-445-252 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 604-821-840 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 783-017-270 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne 667-135-110 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, kultywator 2,80, pĹ&#x201A;ug 4-skibowy grudziÄ&#x2026;dzki, 63-213-32-55, 695-230-674

52


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

61/436-54-40 od 8.00 do 17.00 602-684-536

Â&#x201E; NUMIZMATYKA zĹ&#x201A;oto - srebro - monety, SKUP - SPRZEDAĹť ul. Rynek 12 511-616-666 Â&#x201E; POLECAMY DRZEWKA I KRZEWY OZDOBNE - SZCZEPIONE I NIESZCZEPIONE, W DOBREJ CENIE. WRZEĹ&#x161;NIA UL. SZEROKA 66, TEL. 880-242-195

Roz-457

Eko-groszek workowany w cenie 50 z on

603-917-033, 502-649-212 Â&#x201E; POĹťYCZKA CHWILĂ&#x201C;WKA, minimum formalnoĹ&#x203A;ci, poĹźyczki: dĹ&#x201A;ugoterminowe, hipoteczne, spĹ&#x201A;ata komornikĂłw 516-449-049

Â&#x201E; Sprzedam piec CO. wÄ&#x2122;glowy, 502-223-716 Â&#x201E; Sprzedam przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, styropian, wĂłzek dwukoĹ&#x201A;owy, 667-056-140 Â&#x201E; Sprzedam rower gĂłrski i rolki, 502-628-605 Â&#x201E; Sprzedam uĹźywane: piec elektryczny, wanny i kabinÄ&#x2122; do lakierni proszkowej 7-metrowej. Kontakt 698-690-419 Â&#x201E; Sprzedam wyposaĹźenie sklepu odzieĹźowego, 502-250-673, 61-436-54-02 Â&#x201E; Sprzedam zegar, 61-4388-748 Â&#x201E; SprzedaĹź cebuli workowanej, tel. 607-620-603 Â&#x201E; SprzedaĹź SPRZÄ&#x2DC;TU DO Ä&#x2020;WICZEĹ&#x192; - -rowerki, orbitreki, bieĹźnie itp. BIERZGLINEK BUKOWA 50, 61-4389-000 Â&#x201E; Szybka poĹźyczka 509-454-737

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

GNIEZNO, ul. PĂ&#x201C;Ĺ WIEJSKA 43

Inn-339

PRZYCZEPA 25zĹ&#x201A;/doba ZAGÄ&#x2DC;SZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ&#x201A;/doba I INNE

Skl-487

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

UĹťYWANE WĂ&#x201C;ZKI DZIECIÄ&#x2DC;CE SPRZEDAĹť, KOMIS ul. Cisowa 3 Bierzglinek 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 660-783-144

www.dawmar.net PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? gr i rol c

Bd-258e

ĹťWIR

Â&#x201E; Tanio sprzedam kanapÄ&#x2122; 1-osobowÄ&#x2026;, biurko, stolik naroĹźnikowy, kolor biaĹ&#x201A;y, 604-502-760

t/BHSPCLJ t4DIPEZt,PNJOLJt1BSBQFUZ t#MBUZ LVDIFOOF Â&#x2019;B[JFOLPXF

czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, zmywarek, 61-4383-601, 601-736-232 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTÄ&#x2DC;, z telekomunikacji MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRAWA, 504-658-004

/#;41$ QHGTWLG

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+58VäXJLEODFKDUVNR GHNDUVNLH Usl-215Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 500-029-180

  NISKIE CENY

Usl-058

USĹ UGI HYDRAULICZNE

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

tel. 783 015 995 Â&#x201E; Kominki, 604-808-764 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, nida, 784-428-737

Dekarstwo ciesielstwo

696-45-36-65, 517-22-36-53 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tanio, fachowo, 695-731-374 Â&#x201E; MontaĹź anten telewizyjnych, 604-809-133 Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN, 504-658-004 Â&#x201E; Mycie okien - sprzÄ&#x2026;tanie, 603-309-843 Â&#x201E; Naprawa i przerĂłbka dachĂłw, papa termozgrzewalna, ocieplanie i adaptacja poddaszy, 721-127-362 Â&#x201E; Naprawa serwis piecĂłw gazowych, 609-488-051 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, struktura, malowanie, gipsowanie, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, 721-127-362

Â&#x201E; Energetyka, instalacje elektryczne 601479-656 bis.energetyk@wp.pl

WEXEL

CHWILĂ&#x201C;WKI

tel. 061-4388-829 0509-365-337

Pomoc ludziom zadĹ&#x201A;uĹźonym i w BIK-u

USĹ UGI â&#x20AC;˘ koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; â&#x20AC;˘ wywrotka HDS

Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, termokominki, 666-543-570

Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 61 43-66-105

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; Domofony, alarmy, kamery, monitoring: montaĹź, serwis, 509-490-402 Â&#x201E; Duet muzyczny NON STOP DUO 512-772-278, 61-4365-734 Â&#x201E; Dwie osoby podejmÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; fizycznÄ&#x2026; typu sprzÄ&#x2026;tanie, mycie okien 889-551-132 Â&#x201E; Elektroinstalacje 608-234-863 Elektroinstalacje, 795-494-569 Â&#x201E; Â&#x201E; Elektryk, 883-58-03-03

tel. 518-377-291

tLBOBQBPE[Â&#x2019;tQVGB[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO[Â&#x2019;N2

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYGICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

Â&#x201E; â&#x20AC;?EďŹ&#x20AC;ect-musicâ&#x20AC;? - ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, www.zespol. eďŹ&#x20AC;ect-music.pl 606-121-357 Â&#x201E; AA usĹ&#x201A;ugi transportowe, 530-753-828 Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw od podstaw, ocieplanie budynkĂłw, elewacje, 665-651-943 Â&#x201E; AAA transport towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA USĹ UGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl

tel. 698-417-556

e r  me e j ee e j ejy r  e e rye re re e re r e e !"#$!%&' &"!%$ !#& e!m: r e( )

Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw, 604-381-253 Â&#x201E; DJ ď&#x161;ş MUZYKA ď&#x161;ş IMPREZY OKOLICZNOĹ&#x161;CIOWE, WESELA, TEL. 600ď&#x161;ş097ď&#x161;ş438

KARCHER

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - sprzedaĹź czarnej ziemi - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026;, spycharkÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Oferujemy:

Â&#x201E; Tanio: odzieĹź z Anglii, nowe kaďŹ&#x201A;e z kaďŹ&#x201A;arnii, waga elektroniczna do 150 kg, 696-448-281 Â&#x201E; WersalkÄ&#x2122; tanio sprzedam,668-269-828 Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami, 608-014-507

USĹ UGI

PIASEK

Â&#x201E; Cyklinowanie, olejowanie, ukĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;ogowych, parkietĂłw krajowych i egzotycznych, deski barlineckiej, desek podĹ&#x201A;ogowych, wykĹ&#x201A;adzin dywanowych, 0608-701-989 Â&#x201E; Czyszczenie nagrobkĂłw: PICO BELLO - UsĹ&#x201A;ugi SprzÄ&#x2026;tania, 609-370-503

 

 

3FOPXBDKBTUBSZDIOBHSPCLĂ&#x2DC;X Niskie ceny

Me-078

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!

zagÄ&#x2122;szczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawÄ&#x2122;dziarek, wibratorĂłw buĹ&#x201A;awowych, agregatĂłw prÄ&#x2026;dotwĂłrczych, betoniarek, motopomp, silnikĂłw spalinowych do zagÄ&#x2122;szczarek, piĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia betonu i asfaltu oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do w/w sprzÄ&#x2122;tu, przyczep samochodowych

    !

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 28 61 436-42-94, 782-691-191

Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Â&#x201E; Sprzedam nowe meble kuchenne, stĂłĹ&#x201A; + 4 krzesĹ&#x201A;a, pĹ&#x201A;ytÄ&#x2122; gazowÄ&#x2026; i lodĂłwkÄ&#x2122;, 604-551476, 781-083-501 Â&#x201E; Sprzedam migomat 509-154-678 Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik + pufa 300zĹ&#x201A;, 793-533-663 Â&#x201E; Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440

SPRZEDAĹť

     !" #$

Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358

Usl-117b

Roz-772

â&#x20AC;&#x201C; koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; korytowanie, rĂłwnanie terenu, wykopy.

Â&#x201E; Cyfrowy Polsat atrakcyjne promocje od 1 zĹ&#x201A;. moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dojazdu do klienta, 699-344-386

Kre-194

UsĹ&#x201A;ugi sprzÄ&#x2122;towe

785-210-675

Â&#x201E; CertyďŹ katy energetyczne, 602-530-035

  

â&#x20AC;&#x201C; ziemia, Ĺźwir, kruszywa

cena 3.000 zĹ&#x201A; do negocjacji

Â&#x201E; Budownictwo, docieplania, remonty, 508-053-363

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

TRANSPORT

Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz. UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710 Â&#x201E; Instalacje wod-kan-co-gaz, tanio, 669-567-081

 

     

 !"#$%&'(!)*+!,-"ZMD]GRGXO']LDĂĄNRZFyZ .$%/0!1,-23,

Â&#x201E; Firma remontowo-budowlana wykona malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, ; inne prace ogĂłlnobudowlane, 505-485-932 Â&#x201E; Gipsowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, 724-207-445 Â&#x201E; GRAWEROWANIE 501-162-834 Â&#x201E; GREEN-BRUK - ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej granitowej, 667-947-195, www.green-bruk.pl.tl

Autopomoc

Usl-262

Transport pojazdĂłw 604-377-577 Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, 600-718-495 Â&#x201E; Hydraulik 518-564-350 Â&#x201E; Hydraulik, co-wod-kan, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje elektryczne, 662-627-856

Inn-457a

z Anglii sprzedam stan bdb, 1 wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965

Usl-228

SKUTER INWALIDZKI

ATIZ

Roz-603a

Â&#x201E; Ĺ Ă&#x201C;ĹťKA - piÄ&#x2122;trowe, pojedyncze, dwuosobowe, antresole. TANIO! CENY PRODUCENTA! 782-503-058

Â&#x201E; Tanio sprzedam rury na sĹ&#x201A;upki, prasÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;rubowÄ&#x2026;, 607-792-815 Â&#x201E; Tanio sprzedam uĹźywanÄ&#x2026; pralkÄ&#x2122; i lodĂłwkÄ&#x2122;, tel. 509-341-743

Usl-003a

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103

Â&#x201E; Sprzedam kosiarki, lodĂłwki, zamraĹźarki, pralki, wirĂłwki, rowery, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, odkurzacze, frytkownice, ekspresy kawowe, mikrofale, piece elektryczne i ogrzewcze, pochĹ&#x201A;aniacze, foteliki biurkowe i samochodowe, Ĺ&#x201A;óşka, materace, walizki, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, kaski, klatki, stoliki RTV i komputerowe, Ĺźyrandole, koĹ&#x201A;dry, maszyny do szycia, radia, wieĹźe, telewizory, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, lustra, Ĺźelazka, zlewy, dywany 61-427-43-41, 788-561-222

Bd-301a

RĂ&#x201C;ĹťNE

Kre-129

22 paĹşdziernika 2010

Usl-265

4

Â&#x201E; ODNAWIANIE WANIEN 600-979-826 Â&#x201E; Panele, podĹ&#x201A;ogi, regipsy, regippsy, zabudowy, szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, schody 506-034-016 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, 697-284-725 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, remonty mieszkaĹ&#x201E;, 608-433-390 Â&#x201E; PodnoĹ&#x203A;niki koszowe od 16 do 22m - wynajem 501-429-384, 502-974-584 Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonane maszynowo, 606-128-033 Â&#x201E; Profesjonalny zespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.duet-hit. com, 606-244-789 Â&#x201E; Projektowanie i zakĹ&#x201A;adanie ogrodĂłw tel. 601-727-372 Â&#x201E; PROJEKTOWANIE I ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, TRAWNIKĂ&#x201C;W, PIELÄ&#x2DC;GNACJA OGRODĂ&#x201C;W, AUď&#x161;ş TOMATYCZNE NAWODNIENIE 0507ď&#x161;ş065ď&#x161;ş159 Â&#x201E; Projekty budowlane, adaptacje, kosztorysy, nadzory, 668-671-404 Â&#x201E; Stolarstwo- wykonujÄ&#x2122; schody drewniane, sztachety, obrĂłbka, 603-775-238 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki i drobne usĹ&#x201A;ugi murarskie, 608-277-890 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, regipsy, panele podĹ&#x201A;ogowe i Ĺ&#x203A;cienne, ocieplanie bydunkĂłw, 693-542-342 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-969-424 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765


NAUKA

Â&#x201E;Angielski 661-481-551 Â&#x201E; J.angielski, LipĂłwka, wszystkie poziomy, 506-393-256 Â&#x201E;MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA - przygotowanie do matury, 665-595-794 Â&#x201E;Niemieckie - korepetycje, 513-652-324 Â&#x201E;NIEMIECKI - korepetycje, 695-084-642

MOTORYZACYJNE Â&#x201E;AKUMULATORY SZNAJDER, WYSOKA JAKOĹ&#x161;Ä&#x2020;, NISKA CENA, ROLMARK UL.POZNAĹ&#x192;SKA 10, MIĹ OSĹ AW Â&#x201E; Audi A6 kombi 2.5 TDI 2001 lub zamiana 603-352-532 Â&#x201E;Auto zĹ&#x201A;om, 508-836-048 Â&#x201E;Citroen C3, 1.1, 2003, klimatyzacja, 692-578-009 Â&#x201E; Fabia, 1.4 benzyna, 100 KM, 2000 rok, 608-539-588 Â&#x201E;Fiat 126p, 91 r., sprzedam 880-595-998 Fiat Â&#x201E; brava 1.9, JTD, 2000 r., 61-4386-486 Â&#x201E;Fiat brava, 96 rok, 1.6, stan bdb, 504-190-020 Â&#x201E;Fiat punto, 95 r., stan bdb, 724-140-370 Â&#x201E;Ford mondeo kombi 1.8 benzyna 2003 lub zamiana 603-352-532 Â&#x201E;Ford puma, 98 r., - sprowadzony 724-140-370 Â&#x201E;Honda civic, 1.4 gaz, 99 rok, 694-984-436 Â&#x201E;KoĹ&#x201A;a zimowe + felgi 185/60 R14, 61-4386-486 Â&#x201E;KoĹ&#x201A;a zimowe 13â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; ford, 4 szt, 608-539-588 Â&#x201E;Mini cooper S, 1,6, 176 KM, 56 tys km, niebiesko-biaĹ&#x201A;y metalik, bardzo bogate wyposaĹźenie, grudzieĹ&#x201E; 2004 r., 32.500 zĹ&#x201A;, 602-37-19-92, 61-436-19-16 Â&#x201E;Mitsubishi carisma, D, 98 r., 600-295-477 Â&#x201E; Mitsubishi colt 2007 r., - sprowadzony, 724-140-370 Â&#x201E;Nissan micra 2003 r., 721-225-828 Â&#x201E; Nissan micra 94 r., nowy model, elektryka, wspomaganie zarejestrowany, 2.400zĹ&#x201A;, 723-324-348 Â&#x201E;Nissan micra, 1.2, 2008 rok, 3 drzwi, czarny metalik, 508-310-035 Â&#x201E;Okazja! sprzedam skoda felicja, 1.3, srebrny metalik, 99 rok, bardzo niski przebieg 56 tys.km, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, garaĹźowany, 604-239-421 Opel astra III kombi 1.7 CDTI salon 2008 lub zaÂ&#x201E; miana 603-352-532 Â&#x201E;Opel astra, 1.3 CDTI, wersja III, czarny metalik, kombi, 2006 rok, 91 tys.km, kupiony w salonie, klimatronik, serwisowany, faktura VAT, 602-155-586 Opel omega kombi, 2.0 DTI, 98 rok, 3400 zĹ&#x201A;, Â&#x201E; 787-898-574 Â&#x201E; Opony uĹźywane, WrzeĹ&#x203A;nia ul. Opolska 22, 505-935-536 Â&#x201E;Passat, 1.9 TDI kombi, 99 rok, 608-539-588 Â&#x201E;Peugeot 206, 1,1, 2003 r., 600-295-477 Â&#x201E; Peugeot 306 diesel, suzuki RF 600R, 665-666-258 Â&#x201E;Skoda octavia kombi 1.9 TDI salon 2004 lub zamiana 603-352-532

Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 97 rok, 1.2, 691-617-666 Â&#x201E;Sprzedam opel vectra B kombi, 99 rok, 1.6 16V, srebrny metalik, 11500 zĹ&#x201A;, 696-945-345 okolice SĹ&#x201A;upcy Â&#x201E;Sprzedam opony zimowe z felgami i koĹ&#x201A;pakami 195/65 R15 4 szt, 667-108-055 Â&#x201E;Sprzedam peugeot 106, 94 r., 660-322-899 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,4 HDI, 2004 r., 696-339-032 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1.4 kat, 99 rok, 500-029-188 Â&#x201E; Sprzedam peugeot boxer skrzyniowy, 3,5t, 2,5TD 2000 r., 663-919-225 Â&#x201E;Sprzedam peugot 206, 2000 rok, 61-4352-091 Â&#x201E;Sprzedam punto 2004, 3 drzwi, bezwypadkowy, 602-409-472 Â&#x201E;Sprzedam punto 95 rok, 2.200, 604-551-964 Â&#x201E;Sprzedam renault 19, pojemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1.8, automat, rok 94, wersja limitet-bogata, 692-474-153 Â&#x201E;Sprzedam renault clio 96 r., 507-097-757 Â&#x201E;Sprzedam renault clio, zĹ&#x201A;oty metalik, 98 rok, 1.4, 61-4366-499 po 19 Â&#x201E;Sprzedam renault master 2.8 DTI 98r. w b.dobrym stanie 501-102-966 Â&#x201E;Sprzedam renault megane kombi, 2001 rok, 1.9 DCI, 600-381-927 Â&#x201E;Sprzedam renault scenic, 2000 rok, 1.9 DCI, tel. 606-432-484 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo, 1.9 TDI, 96 rok, tel. 880-070-249 Â&#x201E; Sprzedam silnik i skrzyniÄ&#x2122; biegĂłw seicento, 691-642-780 Â&#x201E;Sprzedam VW golf II, 1.6 benzyna, 90 rok, 700 zĹ&#x201A;, 508-198-543

Â&#x201E; Transport pojazdĂłw- wciÄ&#x2026;garka, 501-267-202 Â&#x201E;VW polo, 2007 rok, 501-267-202

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E;KupiÄ&#x2122;, Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia lokal 37 mkw na os.Ĺ okietka w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu 512-288-704 Â&#x201E; CiÄ&#x2026;ĹźeĹ&#x201E;- na sprzedaĹź dom stan surowy zamkniÄ&#x2122;ty 150m2 - NieruchomoĹ&#x203A;ci MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; CIEKAWE DOMY NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E;Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2 pokojowe - NieruchomoĹ&#x203A;ci MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E;DuĹźy wybĂłr dziaĹ&#x201A;ek budowlanych NieruchomoĹ&#x203A;ci MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

NIERUCHOMOĹ&#x161;CI MÄ&#x2DC;ĹťYĹ&#x192;SCY - sprzedaĹź, kupno, wynajem - bezpieczeĹ&#x201E;stwo transakcji - licencja zawodowa - opieka prawna transakcji - porady - jesteĹ&#x203A;my skuteczni- z nami Ĺ&#x201A;atwiej WrzeĹ&#x203A;nia ul, Kaliska 6 naprzeciw KauďŹ&#x201A;andu PoznaĹ&#x201E; ul. Traugutta 28 UFMt

Â&#x201E;MIESZKANIE 62 mkw NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E;NA SPRZEDAĹť NOWY DOM NAD J.POWIDZKIM, www.niedzwiedzki.com 669-111-071

KREDYTY HIPOTECZNE!!! Na zakup, budowÄ&#x2122;, remont nieruchomoĹ&#x203A;ci Pod zastaw nieruchomoĹ&#x203A;ci Dla osĂłb w trudnej sytuacji â&#x20AC;&#x17E;Rodzina na swoimâ&#x20AC;? Decyzja max 3 dni!!!! Nawet na 50 lat!!!

CHWILĂ&#x201C;WKI!!! Wystarczy tylko dowĂłd osobisty!!! WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kaliska 6 naprzeciw KauďŹ&#x201A;andu

tel. 505-921-833

Â&#x201E;POSZUKUJEMY MIESZKANIA I DOMY DO KUPNA NiedĹşwiedzki 669-111-071 Â&#x201E;Szeroki wybĂłr poznaĹ&#x201E;skich ofert - mieszkania, domy, dziaĹ&#x201A;ki - NieruchomoĹ&#x203A;ci MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-110-269 Alpi-plus poleca na sprzedaĹź mieszkanie w PsaÂ&#x201E; rach, 65 mkw, parter,155.000 zĹ&#x201A;, 515-271-897 Â&#x201E;Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowo usĹ&#x201A;ugowy przy ul.Warszawskiej, 30 mkw, 900 zĹ&#x201A;, 661-238-583 Â&#x201E;Alpi-plus poleca na sprzedaĹź mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, 2-pokoje,48 mkw/Ip.,165.000 zĹ&#x201A;, 515-271-897

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

SprzedaĹź RATALNA Zapewniamy transport

MontaĹź GRATIS

www.konstal-garaze.pl tel. kom. 509-574-644 tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (65) 526-20-87, (67) 349-18-75

Â&#x201E;Sprzedam opryskiwacz 12 m, tel. 600-562-704 Â&#x201E;Sprzedam pietruszkÄ&#x2122; 665-122-417 Â&#x201E;Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 20 szt. 72-38-03-49 Â&#x201E;Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 604-703-574 Â&#x201E;Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 120zĹ&#x201A;/szt., 667-342-514 Â&#x201E;Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 607-622-116 Â&#x201E;Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 693-819-716 Â&#x201E;Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 696-146-481 Â&#x201E;Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 726-494-630 Â&#x201E;Sprzedam przyczepÄ&#x2122; sadowniczÄ&#x2026; i waĹ&#x201A;ek przekazu mocy, tel. 886-763-667 Â&#x201E;Sprzedam przyczepÄ&#x2122; wojskowÄ&#x2026; jednoosiowÄ&#x2026;, 691-642-780 Â&#x201E;Sprzedam sad Ĺ&#x203A;liwkowo - czereĹ&#x203A;niowy, 2 ha, tel. 723-601-707, 500-266-012 Â&#x201E;Sprzedam siano 503-468-500 Â&#x201E;Sprzedam ursus 1004, 84 rok, MF 3610, 89 rok, bizon 56, 81 rok, pĹ&#x201A;ug 4 skibowy obrotowy, 61-4385-158 Â&#x201E;Sprzedam ursus C-360, 89, 661-452-067 Â&#x201E;Sprzedam waĹ&#x201A; doprawiajÄ&#x2026;cy cambell + 2 kolczatki, szer. 160 cm oraz kepa do remontu 788-346-423 Â&#x201E; Sprzedam zboĹźe paszowe, 889-657-060 po 19.00 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne Zieliniec 31, 667-403-507 Â&#x201E;Sprzedam ziemniaki jadalne, 603-290-610 Â&#x201E;Sprzedam Ĺźyto, 604-671-060 Â&#x201E;Sprzedam: siewnÄ&#x2026; pszenicÄ&#x2122; Tonacja, sianokiszonkÄ&#x2122; w balotach, Ĺ&#x203A;rutownik bÄ&#x2026;k, rozsiewacz nawozĂłw bÄ&#x2026;k, 885-721-551 Â&#x201E;SprzedaĹź kaczek 697-324-125

PODARUJÄ&#x2DC;

Â&#x201E;Oddam kotki, 721-225-828 Â&#x201E;Oddam pieski w dobre rÄ&#x2122;ce, 666-251-866

RĂ&#x201C;ĹťNE

Â&#x201E;Fotelik samochodowy 0-13 kg, 503-846-769 Â&#x201E;Sprzedam 2 butle do wina 20l - 40 zĹ&#x201A;/szt; klatkÄ&#x2122; do kanarka 40 zĹ&#x201A;, 665-142-223 Â&#x201E;Sprzedam budÄ&#x2122; dla psa, 781-443-428 Â&#x201E;Sprzedam domek narzÄ&#x2122;dziowy 2.20x1.50 m, 516-499-563, 668-390-304 Â&#x201E; Sprzedam drewno kominkowe i nie tylko, 660-252-611 Â&#x201E;Sprzedam drewno workowane suche, 6zĹ&#x201A;/worek, 691-881-008, 61-4351-008 Â&#x201E;Sprzedam ďŹ at punto 97 r., 5d, 666-711-327 Â&#x201E;Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026;, elektrycznÄ&#x2026;, butlÄ&#x2122; do wina, 514-18-88-45

ROLNICZE

Â&#x201E;KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, tel. 609-073-465 Â&#x201E;Ogier 2 lata, gniady, 663-203-206 Â&#x201E;Siano, 887-603-431 Â&#x201E;Sprzedam 2 cielaki 61-4382-776 Â&#x201E;Sprzedam 3.5 ha ziemi, 604-526-106 Â&#x201E;Sprzedam ANNÄ&#x2DC; 1-rzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026; i siewnik POZNANIAK, 694-816-108 Â&#x201E;Sprzedam buraki pastewne, 660-878-935 Â&#x201E;Sprzedam byczka 694-727-086 Â&#x201E;Sprzedam byczka, 695-658-889 Â&#x201E;Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C330, 783-696-385 Â&#x201E; Sprzedam cielaka byczka miÄ&#x2122;snego, 61-4388-847 Â&#x201E; Sprzedam kombajn bizon Z040, stan bdb, 607-459-445 Â&#x201E;Sprzedam liĹ&#x203A;cie buraczane, 61-4389-281 Â&#x201E;Sprzedam marchew paszowÄ&#x2026;, 602-516-458 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026;, tel. 691-498-048 Â&#x201E; Sprzedam obornik i narzÄ&#x2122;dzia rolnicze, tel. 784-928-920 Â&#x201E;Sprzedam obornik na dziaĹ&#x201A;ki, 665-668-358 Â&#x201E;Sprzedam odpady ziemniaczane, 663-054-076

5

Skl-464

Â&#x201E;PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; do sprzÄ&#x2026;tania w ďŹ rmie tel 61/43 62 180 Â&#x201E;PrzyjmÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; na 1/2 etatu do sklepu spoĹźywczego we WrzeĹ&#x203A;ni 880-242-195 Â&#x201E;PrzyjmÄ&#x2122; pracownika z umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami budowlanymi od zaraz, 601-092-619 po 18.00 Â&#x201E;PrzyjmÄ&#x2122; pracownikĂłw budowlanych, murarzy, pomocnikĂłw, 605-360-997 Â&#x201E;PrzyjmÄ&#x2122; tapicera, 602-769-722 Â&#x201E; Spawacz z uprawnieniami poszukuje pracy, 503-846-769 Â&#x201E; Szukam do pracy kucharzy w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 885-174-387 Â&#x201E;ZatrudniÄ&#x2122; do kĹ&#x201A;adzenia kostki, chodnikĂłw, z doĹ&#x203A;wiadczeniem, 517-135-510 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do prac remontowo-budowalnych brukarzy, szpachlarzy itp., 603-266-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika do obsĹ&#x201A;ugi urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; grzewczych. Wymagania: dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, uregulowana sĹ&#x201A;uĹźba wojskowa, prawo jazdy kat. B, wiek do 30 lat. Mile widziane uprawnienia elektryczne i gazowe oraz umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kreatywnego rozwiÄ&#x2026;zywania problemĂłw technicznych. Kontakt: eko_serwis@op.pl ZatrudniÄ&#x2122; pracownika w gospodarstwie, Â&#x201E; zapewniam mieszkanie i wyĹźywienie, 505-280-333 Â&#x201E;ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego malarza, szpachlarza, 697-768-962

Â&#x201E;Sprzedam audi 80 B3, 89 rok, 1.9 D, zielony metalik; audi 80, 93 rok, B4, benzyna + gaz, srebrny metalik, tel. 723-150-824 Â&#x201E;Sprzedam audi A-3, 1,6; 2000 r., 604-759-638 Â&#x201E;Sprzedam audi A4 czarny, 1.8 turbo, benzyna 98, 607-773-171 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 98 rok, 661-263-950 Â&#x201E;Sprzedam citroen saxo, 1,5 D, 2001 r 4385-178 Â&#x201E;Sprzedam citroen saxo, 2000 r., 517-135-510 Â&#x201E;SPRZEDAM FELGI + OPONY ZIMOWE 175/70 R14, 604-238-839 Â&#x201E;Sprzedam felgi + opony zimowe do opel corsa 165/70 R13, 5Jx13HZ ET49, 506-376-201 Â&#x201E; Sprzedam felgi aluminiowe 15x4x100, 788-351-234 Â&#x201E;Sprzedam felgi do VW golf IV, tel. 509-892-008 Â&#x201E;Sprzedam felgi stalowe 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; do audi A3, VW golf IV, octaviia, toledo GJx15HZ ET38, stan bdb, 506-376-201 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 1.2, 5 drzwi, 2004 rok, 501-355-402 Â&#x201E; Sprzedam fiat punto, 1.9 JTD, 2003 rok, 668-383-091 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata tipo 1,9D stan idealny 1997, 600-347-045 Â&#x201E;Sprzedam ford escort w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 95 rok, 693-711-251 Â&#x201E; Sprzedam ford eskort 1.8 diesel, 90, 508-186-037 Â&#x201E; Sprzedam ford orion, 1,8D, 91/92 r., 1000zĹ&#x201A;, 605-663-881 Â&#x201E; Sprzedam FS lublin 3322 osobowy 1997, 600-347-045 Â&#x201E;Sprzedam golfa, 1.9 TD, 1992, 664-328-922 Â&#x201E;Sprzedam hyundai getz, 1.3, 2003 rok, bogate wyposaĹźenie, 888-782-688 Â&#x201E; Sprzedam kia picanto, 1.0 gaz, 2006 rok, 668-383-091 Â&#x201E;Sprzedam koĹ&#x201A;a 15 lub same felgi, 507-478-988 Â&#x201E; Sprzedam komara romet silnik i od WSK, 600-584-653 Â&#x201E;Sprzedam komplet felg stalowych VW, audi, skoda, 502-495-945 Â&#x201E; Sprzedam lagunÄ&#x2122; II 1,9 DCI, 2001/2002, sedan, peĹ&#x201A;na elektryka, stan bdb 13.400ZĹ , 886-589-143 Â&#x201E;Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; 110/1052, 696-930-313 Â&#x201E;Sprzedam matiz 99 rok, 601-262-268 Â&#x201E;Sprzedam matiza 99, benzyna + gaz, abs, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, opony zimowe, 721-684-631 Â&#x201E;Sprzedam mercedes 190 benzyna 666-746-808 Â&#x201E;Sprzedam mercedes C180, 96 rok, 502-119-469 Â&#x201E;Sprzedam mercedesa C 2,2 TDI 2004, kombi, 600-347-045 Â&#x201E;Sprzedam nissan micra 2003 r., 61-4376-43 Â&#x201E;Sprzedam opel astra 1,7TD, 606-172-829 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 95 r., 1,6 benzyna, 606-172-829 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 93 rok; ďŹ at CC, 97 rok, 691-224-927 Â&#x201E;Sprzedam opel calibra 2,0i, 91r., po lekkim tuningu, 695-912-733 Â&#x201E;Sprzedam opel corsa B, 95/96 rok, 785-960-438 Â&#x201E;Sprzedam opel corsa, 95 rok, 5d, 2 lata w kraju, 601-840-589

Â&#x201E;Do wynajÄ&#x2122;cia dom wolnostojÄ&#x2026;cy + garaĹź + budynek gospodarczy, 9 km od WrzeĹ&#x203A;ni, wysoki standard 605-420-442 Â&#x201E;Do wynajÄ&#x2122;cia w duĹźym kompleksie pomieszczenia usĹ&#x201A;ugowe i biurowe od 18 mkw, Locum, 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E;DziaĹ&#x201A;ki budowlane Osowo 11, 61-438-13-12 Â&#x201E;KAWALERKA NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com, 669-111-071 Â&#x201E;Klient gotĂłwkowy poszukuje domu we WrzeĹ&#x203A;ni lub Nekli,okolicy domu do 300.000 zĹ&#x201A;, Alpiplus 501-355-506 Â&#x201E;KupiÄ&#x2122; pilnie we WrzeĹ&#x203A;ni 2-3 pokojowe mieszkanie!!!! 517-591-143 Â&#x201E; LOKAL 165 mkw DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com, 669-111-071 Â&#x201E; Luksusowe domy na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni do sprzedaĹźy, Locum, 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E;Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia 46 mkw, ul. 68 PuĹ&#x201A;ku, 606-177-967 Â&#x201E; Na sprzedaĹź mieszkanie- WrzeĹ&#x203A;nia 2 pokoje 85000,- Psary Polskie 120000,- Gorazdowo 80000,- NieruchomoĹ&#x203A;ci-MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E;NIERUCHOMOSCI www.locum-wojciechowska. pl 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E;OKAZJA!UMEBLOWANY DOM DO WPROWADZENIA OK.BIEGANOWA 295.000 zĹ&#x201A;, ALPIPLUS, 501-355-506 Â&#x201E;Osowo, Chrzan, Przyborki, WrzeĹ&#x203A;nia, Gutowo MaĹ&#x201A;e !!!- domy na sprzedaĹź NieruchomoĹ&#x203A;ci MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; POLECAMY DOMY: GUTOWO WIELKIE 170/2300 mkw, OK.WÄ&#x2DC;GIEREK, CHOCICZKA,NEKLA, BIECHOWO, BIERZGLINEK, ALPI-PLUS 501-355-506 Â&#x201E;POMAGAMY BEZPIECZNIE WYSZUKAÄ&#x2020; I KUPIÄ&#x2020; DOM, MIESZKANIE, DZIAĹ KE, www.alpi-plus. gratka.pl 501-355-506 Â&#x201E;PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia kawalerkÄ&#x2122; lub 2-pokojowe, WrzeĹ&#x203A;nia, 723-047-406 Â&#x201E;PoszukujÄ&#x2122; mieszkania dla klienta w Nekli, do 160.000 zĹ&#x201A;,Alpi-plus, 515-271-897 Â&#x201E;PoszukujÄ&#x2122; mieszkania dla klienta,WrzeĹ&#x203A;nia, do 150.000 zĹ&#x201A;, Alpi-plus, 515-271-897 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; nieduĹźego domu dla rodziny we WrzeĹ&#x203A;ni lub okolicy Alpi-plus, 515-271-897 Â&#x201E;PrzyjmÄ&#x2122; dziewczynÄ&#x2122; na pokĂłj 609-896-349 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki na wsi, 604-671-060 Â&#x201E;Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e 0604-33-70-43 Â&#x201E;Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni, 500-283-562 Â&#x201E;Sprzedam dom, 887-603-431 Â&#x201E;Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1000 mkw w SĹ&#x201A;omowie 60zĹ&#x201A;/ mkw, 608-65-32-39 Â&#x201E;Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 2600 mkw, 1.5 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 90000 zĹ&#x201A;, 889-131-846 Â&#x201E;Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; blisko WrzeĹ&#x203A;ni 1140 mkw, 668-232-589 Â&#x201E;Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Targowej GĂłrce, 788-836-060 Â&#x201E;Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; przy ul.JabĹ&#x201A;oniowej w Orzechowie, 61-4371-300 Â&#x201E;Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki po 1000 mkw z przeznaczeniem na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; w Psarach MaĹ&#x201A;ych (blisko trasy A2), 793-387-699 Â&#x201E;Sprzedam meble dzieciÄ&#x2122;ce z wysuwanym Ĺ&#x201A;óşkiem, ogrzewacz gazowy z butlÄ&#x2026;, bojler 80l, 668-139-250 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 1,5DCI, 2004 r., 696-339-032 Â&#x201E;Szukamy mieszkaĹ&#x201E; 1- 2- i 3-pokojowych, Locum, 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E;W sprzedaĹźy domy od 160 000 zĹ&#x201A;, Locum, 61436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E;WRZEĹ&#x161;NIA DOM W IDEALNYM STANIE,OKAZJA! 170/600 mkw, 302.000 zĹ&#x201A;, POLECA ALPI-PLUS, 501-355-506 Â&#x201E;Www.mezynscy-nieruchomosci.gratka.pl Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3-pokojowe, 600-467577, 695-879-040 Â&#x201E;WynajmÄ&#x2122; umeblowanÄ&#x2026; kawalerkÄ&#x2122;, Kutrzeby, 794-959-666 Â&#x201E;WynajmÄ&#x2122; umeblowane mieszkanie w bloku ul. SĹ&#x201A;owackiego 1, 33 mkw (2 pokoje, kuchnia-peĹ&#x201A;en aneks, Ĺ&#x201A;azienka), 697-775-381

www.wrzesnia.info.pl

Roz-407

Â&#x201E;PoszukujÄ&#x2122; opiekunki do 4 miesiÄ&#x2122;cznego dziecka 604-705-313

Â&#x201E;Sprzedam alufelgi do BMW 5x120, 16 cali z oponami letnimi, 500-266-012

Â&#x201E;Sprzedam VW polo, 96 rok, 1.4, 5 drzwi, czerwony, tel. 698-495-280 Â&#x201E;Sprzedam VW T4 transporter, 1.9 TD, 98 rok, stan bdb, faktura VAT, 15900 zĹ&#x201A; do negocjacji, 666-091-030 Â&#x201E; SPRZEDAM VW turan, 2003 R., 1,9 TDI, 698-791-815 Â&#x201E;Sprzedam zimowe opony z felgami 175x70x14, 695-516-479 Â&#x201E;Sprzedam zimĂłwki do vectry z felgami, 195/65/ R15, 502-89-06-49 Â&#x201E;Sprzedam Ĺźuka, 93 rok + gaz i przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026;, zarejestrowanÄ&#x2026;, tel. 695-096-880 Â&#x201E;Tanio sprzedam citroen berlingo, 1.9 D, 99 rok, 3600 zĹ&#x201A;, 510-363-473 Â&#x201E; Tanio sprzedam peugeot 405 kombi, 785-322-790

Lok-006

Â&#x201E; Cukiernia-Kawiarnia â&#x20AC;&#x153;SĹ ODKI KÄ&#x201E;CIKâ&#x20AC;? zatrudni paniÄ&#x2026; na 1 etat w charakterze sprzedawcakelner. tel.784-55-22-20 Â&#x201E;Dziewczyna zawĂłd kucharz maĹ&#x201A;ej gastronomii szuka pracy, Nekla i okolice, 663-678-488 Â&#x201E;Kobieta 50 lat, Ĺ&#x203A;rednie wyksztaĹ&#x201A;cenie, grupa inwalidzka, pilnie poszukuje jakiejkolwiek pracy, biuro, sprzÄ&#x2026;tanie, inne, rĂłwnieĹź dorywczo. 889-746-568 Â&#x201E;Murarzy, pomocnikĂłw z prawem jazdy zatrudniÄ&#x2122;, 502-589-329 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki dla starszej osoby, 503-174-330

Â&#x201E;Peugeot 407 coupe, 2009r., 8.500 km, 2,0 HDI, granat metalik 136KM, w trakcie naprawy, byĹ&#x201A; uszkodzony lewy naroĹźnik moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; naprawy na gotowo cena do uzgodnienia, 602-3719-92, 61-436-19-16 Â&#x201E;Renault scenic 2000 r., Diesel, 721-225-828 Â&#x201E;Seat cordoba 98, 601-825-736 Â&#x201E;Skupujemy auta 666-746-808; 508-836-048

Lok-005

PRACA

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Roz-683

22 paĹşdziernika 2010

% &

' *   +"    ' , ''

,/ 2 , '' , 4'55,"6'55

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

7 : 


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

tel. 507-131-455 Me-089

 

MEBLE z Zachodu WYPRZ

Â&#x201E;Tanio sprzedam kultywator z waĹ&#x201A;kiem strunowym tylnym, 61-4387-717

SprzedaĹź brykietu ze sĹ&#x201A;omy Roz-746

EDAĹť

stoÂły, witryny, komody... Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

67$52&,(

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

35202&-('2

=DSUDV]DP\ )DEU\F]QD ZSRGZĂ&#x2018;U]X

ĹťWIR

 

Â&#x201E;Transport, przeprowadzki kompleksowe, 505-056-751

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

660 517 289

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 670 98 89

Inn-486b

montaÂż gratis!!!

tel. 661 915 788

AUTO SERWIS Bierzglinek, ul. Bukowa 72, 74 azanowo, ul. o+ielna 47 503-131-605 www.autoserwis-samelak.pl

Samelak

  ! "#$! % !!#%!!# %! !!#%!!# !# %

! !# % ! !%!Sa-413b

ul. Fabryczna 39/4

Â&#x201E;Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie budynkĂłw, drobne prace budowlane, 661-383-264

Przy zakupie mebli

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342

Â&#x201E;TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE- GWARANCJA JAKOĹ&#x161;CI, 502-339-283 Â&#x201E;Tynki gipsowe, tel. 880-469-347 Â&#x201E; Tynki maszynowe, gipsowe, cementowowapienne, 516-079-942, 500-290-837 Â&#x201E;UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72 Â&#x201E;UkĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, malowanie, szpachlowanie, 695-511-629 Â&#x201E;UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia 665-037-171 Â&#x201E;UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, tel. 501-793-454 Â&#x201E;UsĹ&#x201A;ugi nowÄ&#x2026; koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; JCB 3CX, 503-750-516 Â&#x201E;UsĹ&#x201A;ugi odĹ&#x203A;nieĹźania posesji, dachĂłw, parkingĂłw tel. 601 72 73 72 Â&#x201E;UsĹ&#x201A;ugi remontowo-budowlane, pĹ&#x201A;ytki, ocieplenia, remonty, 886-461-476 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki, tanio, 792-211-984

KOSTKA GRANITOWA

Wszystkie kolory DowĂłz do klienta SprzedaĹź hurtowa i detaliczna Atrakcyjne ceny, szeroki wybĂłr 512-435-012, 501-503-451

Â&#x201E;VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA - promocja  889-393-636

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl Â&#x201E;Malowanie, szpachlowanie, ocieplanie, malowanie zew. panele, regips, zakĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, 605-169-293 Â&#x201E;PĹ&#x201A;ytkarstwo 24 zĹ&#x201A;/mkw, 692-302-758 Â&#x201E;Prace remontowe 723-147-779 Â&#x201E;Ĺ&#x161;WIADECTWA ENERGETYCZNE, 692-943-120 Â&#x201E;Transport towarowy, 661-915-788 Â&#x201E;UsĹ&#x201A;ugi budowlane i remonty, krĂłtkie terminy, 606-991-372 Â&#x201E;UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x203A;lusarskie bramy, regaĹ&#x201A;y, drobne konstrukcje, 509-624-782

Â&#x201E; Videofilmowanie + fotografowanie, 603-400-249 Â&#x201E;VideoďŹ lmowanie, 601-262-268 Â&#x201E;WideoďŹ lmowanie + fotograďŹ a, 609-488-051 Â&#x201E;WideoďŹ lmowanie, 531-730-002 Â&#x201E;WideoďŹ lmowanie, 792-855-884 Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, tanio, 602-584-151 Â&#x201E;WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E;ZakĹ&#x201A;adanie paneli, 784-428-737 Â&#x201E;Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci kopanie - koszenie zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw 889-551-132 Â&#x201E;ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E;ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny 694-205-040 Â&#x201E;ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny FAMED 0502-423-869

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomysÂły, atrakcyjna cena!

Pogotowie Kanalizacyjne t4QJSBMFFMFLUSEPNEÂ&#x2019;VHPÇ´DJ PCSPUĂ&#x2DC;XNJO t8ZNJFOOFLPÇŠDĂ&#x2DC;XLJGSF[VKÇ&#x152;DF

XXXĂśSNBDIPDIMJLQM

Â&#x201E;TIPSY Ĺźelowe, 886-748-785 Â&#x201E; Transport autoholowanie, wciÄ&#x2026;garka, 669-391-702 Â&#x201E; Transport towarowy busem blaszakiem, 604-381-253

Usl-150

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Zapchana toaleta, zlew, wanna? TĹ&#x201A;uszcze, korzenie, kamieĹ&#x201E; kotĹ&#x201A;owy?

;BE[XPÇŠ602-227-666

Â&#x201E;Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, remonty ogĂłlnobudowlane www.kozbruk.eu.interia.pl, 606-297-689

tel. 662-600-089

Â&#x201E;ZespĂłĹ&#x201A; EURO BAND 669-954-299

Usuwanie awarii: IEOJ

Â&#x201E; Budowa domĂłw, tynki, pĹ&#x201A;ytki, klinkier.. 691-496-894

Me-090

SZAFY DLA CIEBIE

BIURO RACHUNKOWE Ĺ&#x203A;wiadczy usĹ&#x201A;ugi: - pomoc w rejestracji firmy, - KPiR, ryczaĹ&#x201A;t, ewidencje VAT, - kadry, - ZUS, - sprawozdania GUS, - sprawozdania o emisji spalin, - obsĹ&#x201A;uga administracyjna biura, - VZM

Â&#x201E; Tapicerstwo, przerĂłbki, renowacje, 505-056-751

Â&#x201E;AGD NAPRAWA, PRALKI, ZMYWARKI, PIEď&#x161;ş CE, 665ď&#x161;ş809ď&#x161;ş224

- piasek osiany (sortowany 0-2mm) - piasek 0-4 mm â&#x20AC;&#x201C; na posadzki, - ostry â&#x20AC;&#x201C; na betony, - podsypka, czarna ziemia, torf, - kamyczek (róşnej granulacji)

Â&#x201E;Remonty kapitalne, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, docieplanie budynkĂłw, 880-414-655, 663-731-124

UFMtLPN ZAPRASZAMY DO WSPĂ&#x201C;Ĺ PRACY

USĹ UGI

PIASEK

Â&#x201E;Przegrywanie kaset na DVD, dvdwrzesnia. pl, 667-919-898

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; TOP STARS, 608-33-68-94, www. top_stars.republika.pl

t,BNFSZ57EPSVSKVČ&#x2C6;PEENN

5Ă&#x2018;Ä&#x201D;QRÄ&#x2C6;FL :HMGÄ&#x2019;t=REDF]

Roz-570

Roz-765 Roz-351b

Alimenty, rozwody,  

ZUS, gospodarcze, 

.DQFHODULD:U]HÄ&#x2C6;QLD

Â&#x201E;UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym, czyszczenie rynien, wycinka drzew, odĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw prostych i skoĹ&#x203A;nych 510-59-48-72

Â&#x201E;Schody z drewna, 691-125-947

==$&+2'8

Usl-172

Â&#x201E; Projekty budowlane, nadzory, 61-4371350, 695-545-816

Â&#x201E; Schody drewniane, 606-723-757, www. schodyjaskulecki.pl

 

  !"#  $ %"&' " $ %  (' ' ")& '**+, -./-01234142555

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, sylwester, zabawy, 695-476-712

0 602 646 590

Â&#x201E;ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny FORTE, 602-704-583 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONET, 695-916-826, 506-372-746 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONET, 695-916-826, 506-372-746 Â&#x201E;ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Szafa-Gra, www.szafa-gra.pl, 696-608-810 Â&#x201E;ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863

Usl-258

608-023-185

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

jesienne promocje

do 30%

Â&#x201E;SZAFY, KUCHNIE na wymiar oraz meble Ĺ&#x201A;azienkowe, lakierowane, 504-385-602

Â&#x201E;Ĺťwir, czarna ziemia, podsypka, prace ziemne, wywĂłz gruzu, przygotowanie terenu pod budowÄ&#x2122;, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, 606-297-689

TOWARZYSKIE

Â&#x201E;Ania od 10-22, 883-099-817 Â&#x201E;Dyskretna Pani po trzydziestce przyjmie panĂłw w godz. 9 do 12, proszÄ&#x2122; dzwoniÄ&#x2021; caĹ&#x201A;y dzieĹ&#x201E;, 666-905-490 Â&#x201E;Poznam Ĺ&#x201A;adnÄ&#x2026; zadbanÄ&#x2026; PaniÄ&#x2026;, 884-145-508

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E;Sprzedam baĹźanty 511-664-758 Â&#x201E;Sprzedam ratlerki, tel. 660-297-441 Â&#x201E;Sprzedam mieszaĹ&#x201E;ce bernardyna, 696-146-481 Â&#x201E;Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta labrador, 696-590-486 Â&#x201E; Sprzedam yorki dorosĹ&#x201A;e i szczeniÄ&#x2122;ta, 661-673-401 Â&#x201E;SzczeniÄ&#x2122;ta syberian husky, 667-120-933 Â&#x201E;Sprzedam 5-tygodniowe szczeniaki labradora 500-261-521 Â&#x201E;Sprzedam berneĹ&#x201E;skie psy pasterskie- szczeniÄ&#x2122;ta, 661-112-969

ZOOLOGIA WÄ&#x2DC;DKARSTWO

d*1$$;r ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia (w podwĂłrzu)

Skl-389

Ogrodzenia, balustrady, kraty, rolety.

Alimenty, rozwody,  

ZUS, gospodarcze, 

.DQFHODULD:U]HÄ&#x2C6;QLD

Â&#x201E;Sprzedam wĂłzki widĹ&#x201A;owe 2,m5t, 3t, 3,5t GLIWICE I BUĹ GAR 605-420-442, 609-550-484

t www.sklep-hobby.pl NAJWIÄ&#x2DC;KSZY WYBĂ&#x201C;R WE WRZEĹ&#x161;NI Â&#x201E;Sprzedam owczarki niemieckie szczeniaki 9 tygodniowe 691-747-123 Â&#x201E; Sprzedam pekiĹ&#x201E;czyki 6-tygodniowe, 61-436-36-62 Â&#x201E;Sprzedam posokowce bawarskie, 502-668-298 Â&#x201E;Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego, tel. 510 581 464 Â&#x201E;Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta beagle chihuahua (cziĹ&#x201A;aĹ&#x201A;Ä&#x2026;), goldeny, yorki, grzywacze chiĹ&#x201E;ske, 61-43607-69, 603-348-791 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta yorki 10-tygodniowe, 500zĹ&#x201A;, 668-71-26-40 Â&#x201E;Sprzedam Ĺşrebaka konik polski, 694-604-647 Â&#x201E;Sznaucerki miniaturowe, 694-273-673

KOMPUTEROWE

Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESOď&#x161;ş RIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695ď&#x161;ş926ď&#x161;ş796

Fundacja

Podaruj CiepĹ&#x201A;o

Pilnie poszukujemy dla podopiecznego PCPR mebli, wersalki, wyposaĹźenia kuchni i pokoju. JeĹźeli moĹźesz pomĂłc dzwoĹ&#x201E;

601-368-875 501-677-718

USĹ UGI KSIÄ&#x2DC;GOWE - ksiÄ&#x2026;Ĺźka przychodu-rozchodu - ryczaĹ&#x201A;t - VAT

Usl-207

Roz-265

Bramy, automatyka, napÄ&#x2122;dy. Bramy garaĹźowe segmentowe.

Roz-351b

Â&#x201E;Sprzedam jugosĹ&#x201A;owiaĹ&#x201E;ski zestaw 3 (rozkĹ&#x201A;adane)+ 2 fotele, bordo, skĂłra 1000zĹ&#x201A;, 602-37-1992, 61-436-19-16 Â&#x201E;Sprzedam meble dzieciÄ&#x2122;ce, 691-276-294 Â&#x201E;Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122;, 663-151-602 Â&#x201E;Sprzedam palety, 604-526-106 Â&#x201E;Sprzedam piec co, 61-438-28-63, 669-250-391 Â&#x201E; Sprzedam piÄ&#x2122;kny zestaw ogrodowy - stĂłĹ&#x201A;, 2 Ĺ&#x201A;awki, 2 krzesĹ&#x201A;a, 781-781-371 Â&#x201E;Sprzedam pĹ&#x201A;ot z pĹ&#x201A;askownika 30 m + uliczkÄ&#x2122; kutÄ&#x2026;, tel. 512-322-912

Â&#x201E;Sprzedam regaĹ&#x201A;y, lodĂłwki, wagÄ&#x2122; do sklepu spoĹźywczego ok. 20 mkw, 502-468-362 Â&#x201E;Sprzedam sofÄ&#x2122;, 2 fotele, 2 pufy, 667-218-104 Â&#x201E;Sprzedam spacerĂłwke oraz nosideĹ&#x201A;ko z bazÄ&#x2026;, 601-848-014 Â&#x201E;Sprzedam szlakÄ&#x2122;. Tel. 721- 051-350. Sprzedam TV 32` SONY, 696-339-032 Â&#x201E; Â&#x201E;Sprzedam wersalkÄ&#x2122; pomaraĹ&#x201E;czowÄ&#x2026; w prÄ&#x2026;Ĺźki, 501-868-407 Â&#x201E; Sprzedam wiertarkÄ&#x2122; stoĹ&#x201A;owÄ&#x2026;, 1.400 zĹ&#x201A;, tel. 661-771-097 Â&#x201E;Sprzedam wĂłzek i Ĺ&#x201A;óşeczko, 692-302-758 Â&#x201E;Sprzedam zamraĹźarkÄ&#x2122; beco 102 l, 693-169-774

Usl-261

RĂ&#x201C;ĹťNE

www.wrzesnia.info.pl

Roz-762

22 paĹşdziernika 2010

Skl-486

6

- ZUS - zwrot VAT na materiaĹ&#x201A;y budowlane

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Ciszaka 35 tel. 61 436-54 97, kom. 500-76-86-95


22 października 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

Kre-121

Problemy z gotówką? Płynnością finansową? Brak zdolności kredytowej?

Jest rozwiązanie!!! Jeśli posiadasz samochód weź pożyczkę pod jego zastaw!!! Bez zaświadczeń z pracy, U.S. i ZUS. Rolnicy tylko zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa. Ta i wiele innych ofert dostępne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

Września, ul. Rynek 10 (w bramie)

www.wrzesnia.info.pl

7

Prezes stowarzyszenia oraz dyrektor artystyczny reprezentujący Klub Twórczości Różnej „Cóś innego” - organizatora WRZESIŃSKICH SPOTKAŃ Z KULTURĄ NIEMIEC I AUSTRII składają podziękowania wszystkim mieszkańcom Powiatu Wrzesińskiego, gościom oraz wykonawcom, którzy znaleźli czas, by uświetnić swoją obecnością tegoroczne Spotkania Międzykulturowe. Ponadto podziękowania kierują pod adresem: tUrzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za wsparcie finansowe tStarostwa Powiatowego za wsparcie finansowe tUrzędu Miasta i Gminy Września za wsparcie finansowe tAustriackiego Forum Kultury w Warszawie za wsparcie merytoryczne i finansowe tWrzesińskiego Ośrodka Kultury za wsparcie finansowe i logistyczne tPowiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za wsparcie finansowe tHotelu Kosmowski za bony konsumpcyjne, bony na kręgielnię i znaczące rabaty w usłudze hotelowej t Patronów medialnych: Wiadomości Wrzesińskich, Przeglądu Powiatowego, Wieści z Ratusza, Radia Merkury, TVP Poznań, a także Głosu Wielkopolskiego za promocję imprezy w regionie oraz wśród lokalnej społeczności A także dziękują: p. Sebastianowi Mazurkiewiczowi, Jolancie i Wademarowi Śliwczyńskim, p. Bognie Skoraszewskiej, p. Andrei Brzozie, p. Jakubowi Kozerskiemu, p. Zbigniewowi Kryślakowi, p. Sebastianowi Ignaszakowi, p. Jarosławowi Bulczyńskiemu, p. Lidii Szulc, p. Marcinowi Baworowskiemu, p. Adamowi Korzeniewskiemu, p. Ewie Kaczmarek, p. Grzegorzowi Walkowskiemu, p. Piotrowi Michalakowi, Soni Kuchowicz, Agacie Dłoniak

Obwieszczenie

Bd-267

PODZIĘKOWANIE Dla Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A.

za możliwość świętowania Jubileuszu 20-lecia Spółki podczas balu Jubileuszowego

Pracownicy Spółki

Inn-1007

Z serdecznymi gratulacjami i najlepszymi życzeniami na przyszłość

tNBUFSJB’ZCVEPXMBOF JXZLPǩD[FOJPXF tTZTUFNZEPDJFQMFǩ tTVDIB[BCVEPXBXOǗUS[ tGBSCZ MBLJFSZ JNQSFHOBUZ tOBS[ǗE[JBNBMBSTLJF CVEPXMBOF PHSPEOJD[F tFMFLUSPOBS[ǗE[JB tLPTULBCSVLPXB tJOTUBMBDKFTBOJUBSOF FMFLUSZD[OF IZESBVMJD[OF tTZTUFNZ[BNPDPXBǩ tPQB’ tQBT[FJLPODFOUSBUZ ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny Ludów 2

TARTAK OFERUJE:

t8*ƖLJ#Ɩ%"$)08Ƌ  t5"3$*$Ɩ  tŒ"5:  t#0";&3*Ɩ10%#*5,08Ƌ  t%3&8/0,0.*/,08&  t#3:,*&5404/08: tel./fax 61 438-45-14

Roz-766

61-4386-130, 697-660-094

Na podstawie art.33 ust.1, art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości że, decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2010 r, uchylona została i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, zaskarżona przez GMPOL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, decyzja burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 18.01.2010 nr OŚ 7624-12/4/2009/2010 w sprawie odmowy wydania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie: „zakład zagospodarowania odpadów z infrastrukturą towarzyszącą obejmującego zbieranie i magazynowanie odpadów, budowa kompostowni odpadów, węzła odzysku odpadów budowlanych, sortowni odpadów zbieranych selektywnie, instalacji do produkcji brykietów opałowych, warsztatu remontowego obsługującego własne środki transportu i zaplecza socjalno – biurowego” Lokalizacja: działki ozn. geodez. nr 67/7 i 69/13 w m. Starczanowo Gm. Nekla powiat wrzesiński Inwestor: GMPOL Sp. z o.o ul. Sieradzka 26, 60-163 Poznań Stosownie do art. 10 §1 K.p.a. – strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, zgodnie z art. 33 ust. 1, pkt. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że: 1. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10, w godzinach pracy urzędu, 2. wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli. 3. uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 1. W formie pisemnej, 2. Ustnie do protokołu, 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Roman Grychowski

42 Ce 0 na ty s. z

Usl-196

SPRZEDAM DZIAK W CENTRUM WRZENI WRAZ Z BUDYNKIEM Idealny budynek na dziaalno gospodarcz, biura, sklep itp. - dziaka 500 m2 - budynek w stanie surowym o powierzchni 270 m2 na dwóch kondygnacjach - moliwo ukoczenia budynku (stan deweloperski) Tel. 607072525, 607345607

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199 poz. 1227) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa wytwórni mas bitumicznych oraz wytwórni betonu w Starczanowie”. Lokalizacja: działka nr 53/5 obręb Starczanowo Inwestor: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Leszek Stachowiak, Starczanowo 45 zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2010 r. w Sali Nekielskiego Ośrodka Kultury o godz. 18OO odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli pok. nr 15. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Roman Grychowski


8

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

22 października 2010

www.wrzesnia.info.pl

Ośrodek Szkolenia Kierowców Nauczę dobrej, bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. Wieloletnie doświadczenie w ruchu drogowym, szkoleniu kierowców i obsłudze samochodów.

Edu-209a

Andrzej Goliwąs

zaprasza na kurs prawa jazdy

kat. A i B tel. 604-918-912

Gas-140

Hotel Polonia Podstolice w Zasutowie k/ Wrześni eśni

i inne siatki zgrzewane tCSBNZtGVSULJ

ZAPRASZAMY

Produkcja – Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl

www.hotelpodstolice.pl ce.pl 9029 95 61 438 68 26, 608490295

Roz-579

rogrodzenia betonowe rpodmurówki pod siatkę rbloczki wibroprasowane rnadproża rpłytki chodnikowe, obrzeża rpłyty wjazdowe ażurowe rpłyty drogowe rkręgi, zwężki, pokrywy rkształtki wieńcowe – szalunkowe rtransport z HDS

61-438-80-08 ww www.nowyfolwark.pl info@nowyfolwark.pl

Pra-1141

Bd-306

Zatrudnimy

Białe Piątkowo 3c, tel./fax 61 4383 194 608 406 657, 606 359 410

Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea (Swarzędz /Łowęcin) poszukuje:

- TAPICERÓW i POMOCNIKÓW TAPICERÓW - STOLARZY i POMOCNIKÓW STOLARZY - SZWACZEK i KROJCZYŃ - PORTIERÓW NOCNYCH - OSÓB DO PRZYUCZENIA - OSOBY DO SPRZATANIA

Jacek Nowaczyk Stanisławowo 15, 601-759-243

Inn-397g

Drzewa i krzewy iglaste, liściaste. Róże w wielu odmianach. Tuje brabant 2 m na żywopłoty oraz inne

Pra-1140

Mile widziani kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 61 817 26 21 wew. 110 (pon.-pt. 8.00-16.00).

Poleca:

Specjalista ds. serwisu Wymagania: - wykształcenie techniczne lub wyższe techniczne, - znajomość języka angielskiego - dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę - doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane) Oferujemy: - możliwość rozwoju zawodowego - atrakcyjny system wynagrodzeń

Pra-1142

oferuje:

tel. 0607-072-525

- kucharza - kelnerki

Firma z siedzibą w Gnieźnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Producent

Nowy Folwark ul. Mostowa 1

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: biuro@lodmar.com z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 833”)


22 października 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

9


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

22 paĹşdziernika 2010

www.wrzesnia.info.pl

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8

ALUZJE

8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQM

poziome pionoweSiatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212 Bd-164fBd-308

rokno okno 146x143 - 440 440 zĹ&#x201A;Ĺ&#x201A; netto net r okna i drzwi PCV rdrzwi zewnÄ&#x2122;trzne rdrzwi wewnÄ&#x2122;trzne rsiatki rparapety rsprzedaĹź, montaĹź

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

PROMOCJA!!! TANIA MIED h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

tel./fax 061 4389-169

www.wodcogaz.pl Szeroka gama urzšdzeù firmy:

Skl-368

Bd-313

Roz-707b

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

 

.04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

Bd-136

metalowe

r0,/" r%3;8* r30-&5: r#3".:

"# # 

#$% & ' *+!/;; < '!*!; =" # #

rartykuĹ&#x201A;y

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55 czynne od 7.00-17.00 tel. 604-417-553

Paczkowo

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

atrakcyjne ceny krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:


22 października 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

11


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 DGHAL R

(selektywne podwišzywanie tĂŞtnic hemoroidalnych pod kontrolš badania doplerowskiego) â&#x20AC;&#x201C; najnowoczeĹ&#x201C;niejsza i najbardziej skuteczna metoda leczenia zabiegowego hemoroidĂłw â&#x20AC;&#x201C; bez bĂłlu w trakcie zabiegu i w okresie pooperacyjnym â&#x20AC;&#x201C; zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia

Waldemar KieÂłczewski

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

8 minut

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

8 MINUT ZMIENI TWOJE SAMOPOCZUCIE

odstresuje, uodporni, zrelaksuje, zniweluje bĂłl, doda energii

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

bezsennoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; migreny â&#x20AC;&#x201C; alergii â&#x20AC;&#x201C; astmy â&#x20AC;&#x201C; reumatyzmu â&#x20AC;&#x201C; cukrzycy â&#x20AC;&#x201C; osteoporozy depresji â&#x20AC;&#x201C; otyĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; impotencji â&#x20AC;&#x201C; neuralgii â&#x20AC;&#x201C; zaburzeĹ&#x201E; ciĹ&#x203A;nienia krwi zĹ&#x201A;amaĹ&#x201E; i kontuzji â&#x20AC;&#x201C; moczenia nocnego i dziennego â&#x20AC;&#x201C; zatorowoĹ&#x203A;ci zaburzeĹ&#x201E; hormonalnych â&#x20AC;&#x201C; schorzeĹ&#x201E; stawĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapalenia drĂłg rodnych ĹźylakĂłw, zapalenia ĹźyĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; choroby Buergera â&#x20AC;&#x201C; obrzÄ&#x2122;kĂłw i krwiakĂłw bliznowacenia ran â&#x20AC;&#x201C; bĂłlĂłw zwyrodnieniowych krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa i stawu biodrowego

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna

ZAPEWNIAMY KONSULTACJÄ&#x2DC; LEKARSKÄ&#x201E;

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

przeĹ&#x201A;om w terapii pulsujÄ&#x2026;cymi polami magnetycznymi, bliskÄ&#x2026; podczerwieniÄ&#x2026; i dĹşwiÄ&#x2122;kiem

Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry,ul. Rynek 5 nr caĹ&#x201A;odobowy 0 504 746 239 Rehabilitacja rĂłwnieĹź w domu

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

Lek-281

MACROLANE - NIECHIRURGICZNE POWIÄ&#x2DC;KSZANIE PIERSI KWASEM HIALURONOWYM

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 602-830-899

 !"# $

% "$& '(!'!(

#

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe www.denthal.pl

MULTI-LAB

-FL

PEĹ EN ZAKRES ZABIEGĂ&#x201C;W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ: NIECHIRURGICZNE USUWANIE LOKALNYCH NADMIARĂ&#x201C;W TKANKI TĹ USZCZOWEJ (PODBRĂ&#x201C;DEK, BRZUCH, BOKI, UDA, KOLANA), TRWAĹ A DEPILACJA LASEROWA, LASEROWE ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, LASEROWE USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE, BOTOX, KWAS HIALURONOWY, MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA, PEELING MEDYCZNY, COSMELAN, MEZOTERAPIA, KRIOCHIRURGIA, ELEKTROKOAGULACJA, DERMATOSKOPIA

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-262

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;:

oferuje:           

spec. W. Kwiatkowski

Laboratorium Analiz Lekarskich VM4[D[FDJÇŠTLBt8S[FÇ´OJB UFMtLPN

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

ZAPRASZAMY

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

QOQU TPC

Lek-221

lek. med. Julita WoĹ&#x201A;owiec WrzeĹ&#x203A;nia, AMIKA ul. PiastĂłw 16 specjalista dermatolog tel. 61/4379999 wtorek 14.00 - 20.00, piÄ&#x2026;tek 10.00- 15.00

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

Sklep Medyczny FOCUS

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA

PROMOCJA: MACROLANE I MODELOWANIE UST

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

PORADNIE PRYWATNE

POMOĹťE W LECZENIU...

JEDYNY GABINET W WIELKOPOLSCE

tel. 61 4363-533

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

Wykonujemy wszystkie podstawowe i specjalistyczne badania krwi i moczu azd 10% zniĹźki Doj jenta c a dla emerytĂłw p do 5=8¢3$/(1,( :0,187 -(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 061/426 49 36

Roz-275a

OdzyskajÄ&#x2026; zdrowie dzieci rodzice i dziadkowie

Oferujemy: r bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady r bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze r stomatologia estetyczna r wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. r uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) r chirurgia

Roz-221

RadosÂław SoÂłtykowski specjalista chirurg

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Lek-249b

Gabinet Leczenia Nerwic

BEZBOLESNE LECZENIE HEMOROIDĂ&#x201C;W

www.wrzesnia.info.pl

tel. kom. 509 433 043

Psychoterapia indywidualna grupowa

tel. 695-711-678

Lek-288

22 paĹşdziernika 2010

REHABILITACJA Z DOJAZDEM DO DOMU t masaĹź t elektroterapia t laseroterapia t kinezyterapia mgr fizjoterapii

Karolina Banaszak 695-653-619

Lek-283

12


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

lek. stom. ogĂłlnej

PAWEÂŁ KRUPKA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66,

Lek-235b

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

Gabinet Lekarski

PORADNIA ORTODONTYCZNA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. med. Henryk GĂłrniak

Zofia GĹ&#x201A;adych

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy PrzyjÄ&#x2122;cia codziennie po uzgodnieniu telefonicznym. 61 4362 989, 603 561 420

13 Lek-271

OKULISTYKA

GABINET STOMATOLOGICZNY

www.wrzesnia.info.pl

Lek-268a

22 paĹşdziernika 2010

 "+##&"'## /"+##&"*## $"###&"6## W !"# $#%##&'()&%*"

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

HIPOKRATES ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Gabinet stomatologiczny XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

WHO  5#6$ '75'8!$ *.7'7 *59( Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;? !"#$%(&)!'+ :&".$%,-;2-)%-

Lek-227

Poradnia Medycyny Pracy

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 !        

    

        

!""#$%"& #%%"

Lek-247b

& !'% (!)!*!% +% %!!!% +.! %/ ! + %/%% !!/ + #!+% !! % 

8  :!%!!;!%<= #;%*! 

%> % ; % 

 ?<@="BB@?B#?C?@=<@@<< %@%!GABINET LEKARSKI Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

PROTETYKA EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086

PORADNIA UROLOGICZNA

NSZOZ VIVAX s.c.

tel. kom. 509 241 817

BEZPĹ ATNE BADANIA SĹ UCHU WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

wtorek 13:00 - 17:00 Ĺ&#x203A;roda 9:00 - 13:00 piÄ&#x2026;tek 12:00 - 16:00 poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

< =>?

Lek-276

WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED ul. SĹ&#x201A;owackiego 2

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 61 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00-19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 61 436 11 95 po 15:00

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24

Lek-286

AL-FGPV

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

Lek-278

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

DG-OKNA Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

UWAGA W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO Bd-271

ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2 SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476

Nie wynajmuj!  

Wojciech Wilczyk Kalwaria

KREDYTY D<=T

R @DY

       

 

Konsolidacja kredytĂłw do ,  (AAA

 !" #$%&'()*+,&+ - ! ! #%.*+)/,0 (#1 23+(0#%0 %45 -6 78 99

% 6 : :9 ;5 < <

W latach 1995-2004 Wojciech Wilczyk dwa razy do roku odwiedzaĹ&#x201A; sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i fotografowaĹ&#x201A; uczestnikĂłw tamtejszych ceremonii religijnych. 107 zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;, ktĂłre moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; w tym albumie, to wybĂłr z ponad 4400 kadrĂłw, zarejestrowanych podczas wiosennych uroczystoĹ&#x203A;ci Wielkiego Tygodnia oraz procesji maryjnych odbywajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w poĹ&#x201A;owie sierpnia. 128 strPOtfotograďŹ i

Do nabycia w Wydawnictwie KROPKA, ul. Fromborska 18, w biurze ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, w Domu KsiÄ&#x2026;Ĺźki, ul. Rynek 11 i przez stronÄ&#x2122; www.fotograďŹ a.net.pl/wyd.php

CENTRUMpolo

   

 

 

 

 !

Skl-485

22 paĹşdziernika 2010

Kre-118

14


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Maria Kosińska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

www.wrzesnia.info.pl

15

DELTA WĘGIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAŁ, EKOGROSZEK DREWNO OPAŁOWE Szosa Witkowska 13a 62-300 Września

tel. 061 436-64-19

Roz-511

22 października 2010


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

22 paĹşdziernika 2010

www.wrzesnia.info.pl

AGENCJA CELNA

Roz-755

16

LQIRUPXMHÄŞH]GQLHPURNX przenosi swoje biuro]XO']LDĂĄNRZFyZ n u bjzow bu ne ue u WHO

UWAGA ROLNICY Centrum Nasienne FARMA Sp. z o.o. Henrykowo 1 /Annopole 9a 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp. Kontakt: 609-340-414, henrykowo@op.pl Oferuje:

- materiaĹ&#x201A; kwalifikowany PRZYJMUJEMY ZAMĂ&#x201C;WIENIA Sadzonka ziemniaka nr 1 wczesnoĹ&#x203A;ci: VOLUMIA!!! oraz odmiany CARRERA, BERBER, DALI, VICTORIA, INGRID, COURAGE.

- opakowania: worki raszlowe - rÄ&#x2122;kawice â&#x20AC;&#x17E;wampirkiâ&#x20AC;? - plandeki ROLNICZE

Zapraszamy

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź

SpĂłĹ&#x201A;dzielnia KĂłĹ&#x201A;ek Rolniczych w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, ul.PaĹ&#x201A;czyĹ&#x201E;ska 7

wydzierĹźawi pomieszczenia w ZakĹ&#x201A;adzie Mikuszewo: tT[PQPHBSBČ&#x2C6;PQPXN Y N tT[PQPHBSBČ&#x2C6;[D[Ç&#x2014;Ç´DJÇ&#x152;BENJOJTUSBDZKOÇ&#x152;JQPNJFT[D[FOJFN TPDKBMOZNPSB[PEE[JFMPOÇ&#x152;LPUÂ&#x2019;PXOJÇ&#x152;$0PÂ&#x2019;Ç&#x152;D[OFK QPXJFS[DIOJN

Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

   

     

   

!  "  #$%

Skl-498a

    !" # $ 

tLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF

t4,Âť3:/PXBLPMFLDKB damskie i mÄ&#x2122;skie EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Ç&#x2C6;

64Â&#x152;6(*,6Ć´/*&34,*&

MAGMAR

SPRZEDAĹť WÄ&#x2DC;GLA ul. Sportowa 6, 63-012 Dominowo

tgotĂłwkowe tOB[BLVQJQPE[BTUBX QPKB[EĂ&#x2DC;XEPUZT[Â&#x2019; tSĂ&#x2DC;XOJFČ&#x2C6;EMBĂśSNJSPMOJLĂ&#x2DC;X tOBPÇ´XJBED[FOJF

61 4376-433

tel. 606-309-497 692-404-387, 668-112-366

tNJBÂ&#x2019;tXÇ&#x2014;HJFM tFLPHSPT[FL

Roz-723  

KREDYTY WrzeĹ&#x203A;nia, Szkolna 21 Kre-197

otwarty sklep z

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie

Skl-420

MPL

,POUBLUCJVSPLTJÇ&#x2014;HPXPÇ´DJ4QĂ&#x2DC;Â&#x2019;E[JFMOJPE UFM  

Nowo

Rol-156

do wspĂłĹ&#x201A;pracy


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

22 października 2010

www.wrzesnia.info.pl

17

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BIEGANOWO” Z SIEDZIBĄ W CHWALIBOGOWIE 31A 62-323 CHWALIBOGOWO TEL. 61-435-08-99

1)Đ15<'0+' QY[đQľGPKWFQRWDNKE\PGIQYINæFW RTQLGMVWOKGLUEQYGIQRNCPW\CIQURQFCTQYCPKCRT\GUVT\GPPGIQ VGTGPÎY\CDWFQY[OKGU\MCPKQYGLLGFPQTQF\KPPGLY0'-+'.%' F\KCđMCPTGYKFYTC\\RTQIPQ\æQFF\KCđ[YCPKCPC ħTQFQYKUMQ

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POSIADA NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

Na podstawie art. 17pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.           ! "# $  #% "&

 ' )"*  "&

 $   " "&

 )  $  +-/   " "& )4 5##6 9' 9 :::;<<  '%     ) =   >'" % %'? #@

1) NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA DZIAŁKĘ NR 325/1 KW 27978 O POWIERZCHNI 112 M2 ZABUDOWANĄ DOBUDOWANYM DO BUDYNKU MIESZKALNEGO BUDYNKIEM O POWIERZCHNI 23,57 M2 W TRAGOWEJ GÓRCE GM. NEKLA

ŕOKGLUEQYGIQRNCPW\CIQURQFCTQYCPKCRT\GUVT\GPPGIQVGTGPÎY \CDWFQY[OKGU\MCPKQYGLLGFPQTQF\KPPGLY0'-+'.%'F\KCđMC PTGYKFYTC\\RTQIPQ\æQFF\KCđ[YCPKCPCħTQFQYKUMQ

2) NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ NIEZABUDOWANĄ STANOWIĄCĄ DZIAŁKĘ NR 132 O POWIERZCHNI 2878 M2 KW 24975 W GRABOWIE KRÓLEWSKIM GM. KOŁACZKOWO; DZIAŁKA POŁOŻONA PRZY OSIEDLU MIESZKANIOWYM

  "&  T do T > / 5 6 9''- " AB9' % "& QFFQ. -# >'"  #  #" ' #" % 

  %

 )  $  ? 

> >/ 5 6 9''- " AB9' % 

3) NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ NIEZABUDOWANĄ STANOWIĄCA DZIAŁKĘ NR 169/1 O POWIERZCHNI 1618 M2 KW 23284 W CHWALIBOGOWIE, GM. WRZESNIA

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  

      ! "# $  #% "&

 ' )"*  "&

 $   " "& )  $  = = $C %  # '  %

 )  $  

CENY WYJŚCIOWE DO NEGOCJACJI: POZYCJA NR 1 - 15.200,00 ZŁ POZYCJA NR 2 - 55.600,00 ZŁ POZYCJA NR 3 - 40.000,00 ZŁ

/ %  # ' '= ) C $  E  5 6 9'    #% "# #   "  "& $" $'   F # % "'>! '

" #   ' %  

>" '

" -  %

 )  $   = ) C % !  #    ) '>   "? $ F  "# '

" # > 

"

$"   "& >" '

" / % '= ) C   " ' terminie do dnia T

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BIEGANOWO” Z SIEDZIBĄ W CHWALIBOGOWIE 31A 62-323 CHWALIBOGOWO TEL. 61-435-08-99

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO KRÓLEWSKIE GM. KOŁACZKOWO, POWIAT WRZEŚNIA. NIERUCHOMOŚĆ STANOWI DZIAŁKA NR 126/2 KW 20374/2O POWIERZCHNI 159 M2 ZABUDOWANA DOBUDOWANYM BUDYNKIEM PO BYŁEJ KOTŁOWNI OLEJOWEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO.

;

BA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

E 5 6 9' =4 6 "& 

Kre-198

CENA WYWOŁAWCZA 25.500,00 ZŁ WADIUM: 250,00 ZŁ POSTĄPIENIE: 200,00 ZŁ PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 8 LISTOPADA 2010 ROKU O GODZINIE 11.00 W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CHWALIBOGOWIE. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: - WPŁACENIE WADIUM - OKAZANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ W DNIU PRZETARGU DOWODU TOŻSAMOŚCI ORAZ DOWODU WPŁATY WADIUM WADIUM NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ: BANK ZACHODNI WBK S.A. ODDZIAŁ WRZEŚNIA 36 1090 1421 0000 0000 4200 3472 NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 5 LISTOPADA 2010 ROKU. WPŁACONE WADIUM PRZEZ UCZESTNIKA PRZETARGU, KTÓRY WYGRAŁ ZALICZA SIĘ NA POCZET NABYCIA NIERUCHOMOŚCI. UCZESTNIK PRZETARGU ZOBOWIĄZANY JEST PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRZETARGU ZŁOŻYĆ OSWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z: - TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O PRZETARGU, ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW PRZETARGU - STANEM PRZEDMIOTU PRZETARGU, I ŻE W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIE WYSTĘPOWAŁ Z EWENTUALNYM ROSZCZENIEM ZA WADY PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY - PRZEPISAMI DOTYCZACYMI PRZEPADKU WADIUM NA RZECZ SPÓŁDZIELNI W RAZIE UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAC POD NUMERAMI TELEFONÓW: 61-435-08-99 LUB 509-495-410

Kochanym Rodzicom

0DJRU]DFLHL$QGU]HMRZL*LERZVNLP         !   " #$$%&


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 %5 -  " =- = != > 5 = 5 45 5 " 

â&#x20AC;&#x17E;ZamknÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y siÄ&#x2122; kochane oczy spoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y pracowite dĹ&#x201A;onie przestaĹ&#x201A;o biÄ&#x2021; najdroĹźsze serce...â&#x20AC;?

Ĺ&#x161;p. Mariana

Ratownikom z Pogotowia, Lekarzom, PielÄ&#x2122;gniarkom, SĹ&#x201A;uĹźbom SpoĹ&#x201A;ecznym, KsiÄ&#x2122;Ĺźom, OrganiĹ&#x203A;cie, Rodzinie, PrzyjacioĹ&#x201A;om, SÄ&#x2026;siadom, Kombatantom, Delegacjom i wszystkim, ktĂłrzy tak licznie uczestniczyli w uroczystoĹ&#x203A;ciach pogrzebowych naszego najukochaĹ&#x201E;szego MÄ&#x2122;Ĺźa, Tatusia, Dziadka, Brata, Szwagra i Wujka

Ĺ&#x203A;p. por. Tadeusza WÄ&#x2122;dziny

<!)(&) <!' &+&)*+ B#

 5 "5 5 ?  = "? >5  5  6

 ? "5 4@ ? ">6

. " >  

(>- 

* =>8  5 6 6  6 " > !8  = ? 5 5 4@5  8

za sĹ&#x201A;owa wspĂłĹ&#x201A;czucia, otuchy, modlitwÄ&#x2122;, za wsparcie duchowe w tych trudnych dla nas chwilach, zĹ&#x201A;oĹźone kwiaty i zamĂłwione intencje mszalne serdeczne podziÄ&#x2122;kowanie skĹ&#x201A;ada Ĺźona z rodzinÄ&#x2026;

$"6

Feliks Przybylski

1 $6 8 8> > 6 6  6 = 6 B 9 4 " 46 2 C =6 =8 8> > 6 6  6 = 6 6 )- 2- %46 % -- "=?  

Z ogromnym smutkiem przyjÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe 17 paĹşdziernika 2010 roku odszedĹ&#x201A;

Ĺ&#x203A;p. JAN LISIAK dĹ&#x201A;ugoletni i zasĹ&#x201A;uĹźony nauczyciel matematyki w Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cym im. Henryka Sienkiewicza, wychowawca wielu rocznikĂłw absolwentĂłw, nieodĹźaĹ&#x201A;owany kolega naszej miÄ&#x2122;dzypokoleniowej licealnej wspĂłlnoty. SkĹ&#x201A;adamy wyrazy szczerego wspĂłĹ&#x201A;czucia Ĺťonie oraz caĹ&#x201A;ej Rodzinie. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Towarzystwo AbsolwentĂłw i PrzyjaciĂłĹ&#x201A; Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cego im. Henryka Sienkiewicza we WrzeĹ&#x203A;ni

Pra-1138

PacyĹ&#x201E;skiego

www.wrzesnia.info.pl

 ul. Fromborska 18

22 paĹşdziernika 2010

za

 

20

 *

tel. 61 437 49 57

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. 

   

MARPOL PLUS          !"#"$%&% '()*)'" +,- ,  ./ . 0 

:U]HÂąQLDXO)DEU\F]QD Â&#x2021; PDUSROSOXVZU]HVQLD#ZSSO ZZZPDUSROSOXVFRPSO

Fabryka Mebli â&#x20AC;&#x17E;Matexâ&#x20AC;? z siedzibÄ&#x2026; w Starczanowie k. Nekli â&#x20AC;&#x201C; lider w branĹźy mebli tapicerowanych, firma z wieloletniÄ&#x2026; tradycjÄ&#x2026;, zatrudniajÄ&#x2026;ca 750 osĂłb

w zwiÄ&#x2026;zku ze zwiÄ&#x2122;kszeniem produkcji i uruchomieniem drugiej zmiany zatrudni osoby w nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych zawodach:

- tapicer - stolarz - krawcowa - mÄ&#x2122;Ĺźczyzn do przyuczenia Oferujemy: - stabilne miejsce pracy - zatrudnienie na umowÄ&#x2122; o pracÄ&#x2122; -wysokie zarobki - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; korzystania ze stoĹ&#x201A;Ăłwki zakĹ&#x201A;adowej - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bezpĹ&#x201A;atnego dojazdu do i z pracy Pisemne oferty prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na adres: Fabryka Mebli â&#x20AC;&#x17E;Matex" Starczanowo 4, 62-330 Nekla lub na adres e-mail: kadry@matex-polstermoebel.com.pl Informacji telefonicznych udziela dziaĹ&#x201A; kadr od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz.od 8.00 do 16.00, tel. 61-43-73-339 / 319/ 322

Kre-186

18


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

22 paĹşdziernika 2010

www.wrzesnia.info.pl

19

â&#x20AC;&#x17E;Centrala Nasiennaâ&#x20AC;? Ĺ&#x161;roda Wlkp. ul. Szarych SzeregĂłw 2 tel.: 61-285-59-30; 61-285-23-91 tel./fax: 61-285-59-81

OFERUJE DUĹťY WYBĂ&#x201C;R ZIEMNIAKĂ&#x201C;W SADZENIAKĂ&#x201C;W z najlepszych hodowli krajowych i zagranicznych.

- bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu - hipoteczny - dla pracujÄ&#x2026;cych za granicÄ&#x2026; (511 074 467) - pod umowy z JST (przetargi publiczne)

t KONTA tLOKATY ul. Gen. Kutrzeby 8, WrzeĹ&#x203A;nia tel.

61 436 00 57

Rol-150a

Albatros, Kuras, Kuba, Rudawa, Ramses, Hinga, Ikar i inne

SIECI KOMPUTEROWE Kat. 5, 6, 7

ZAPRASZAMY!!! Firma Shitake z Jutrosina zaprasza miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw grzybĂłw leczniczych do naszego stoiska w czasie jesiennych targĂłw â&#x20AC;&#x17E;Rolnicza JesieĹ&#x201E;â&#x20AC;? (sala gimnastyczna).

BÄ&#x2122;dzie moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nabycia grzybni i Ĺ&#x203A;wieĹźych grzybĂłw SHITAKE Piotr DrzaĹźdĹźyĹ&#x201E;ski, uczeĹ&#x201E; Technikum Rolniczego we WrzeĹ&#x203A;ni, zostaĹ&#x201A; laureatem grand prix na â&#x20AC;&#x17E;MiÄ&#x2122;dzynarodowych Targach Pieczarkalia 2010â&#x20AC;? w Siedlcach za przygotowanie i prezentacjÄ&#x2122; najsmaczniejszej potrawy grzybowej â&#x20AC;&#x201C; Bigos CygaĹ&#x201E;ski.

Smak grzybĂłw SHITAKE w tej potrawie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli PaĹ&#x201E;stwo poznaÄ&#x2021; podczas prezentacji o godzinie 12.00 przy naszym stoisku.

t8ESBČ&#x2C6;BOJFTZTUFNĂ&#x2DC;XJOGPSNBUZD[OZDI t4FSXFSZJLPNQVUFSZDELL t,PNQMFLTPXFEPTUBXZTQS[Ç&#x2014;UV t0QSPHSBNPXBOJF t1PNJBSZJBVEZUTJFDJMPHJD[OZDI t$$57 ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 / 437 99 10 teletronik@teletronik.info

Zapraszamy 1JPUSJ,SZTUZOB%S[BČ&#x2C6;EČ&#x2C6;ZÇŠTDZt

Gminna SpĂłĹ&#x201A;dzielnia â&#x20AC;&#x17E;SChâ&#x20AC;? w Nekli, ul. Rynek 21 wydzierĹźawi

pomieszczenia po byĹ&#x201A;ej kawiarni o pow. 182 m². Lokal poĹ&#x201A;oĹźony jest w centrum Nekli, ul. Rynek 21. WyposaĹźony: woda, c.o., kanalizacja.

BliĹźsze informacje moĹźna uzyskaÄ&#x2021; w sekretariacie SpĂłĹ&#x201A;dzielni lub telefonicznie â&#x20AC;&#x201C; 61-438-60-24. Oferty moĹźna skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; z podaniem ceny najmu â&#x20AC;&#x201C; do 25 paĹşdziernika 2010 r.

6WDQLVÂ?DZRZLL-DQLQLH :ROQLHZLF]RP

]RND]MLURF]QLF\yOXEXPRF Â&#x203A;\F]HĂ?UDGRVQHJRÂ&#x203A;\FLD ZLHOXPLÂ?\FKLV]F]Ă&#x2020;yOLZ\FKFKZLO RUD]]GURZLD VNÂ?DGDFĂ?UNDLV\QRZLH]URG]LQDPL â&#x20AC;&#x17E;...Wierzymy, Ĺźe swych zasad trzymacie siÄ&#x2122; wiernie RwÄ&#x2026;c tylko same kwiaty, omijajÄ&#x2026;c ciernie. Tego na dalsze lata Ĺźyczymy Wam szczerze A radoĹ&#x203A;ci w poĹźyciu nikt Wam nie odbierze...â&#x20AC;? Aleksander hr. Fredro

Kochanym Rodzicom

Kazimierze i Henrykowi Przybylskim w 50. rocznicÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubu najserdeczniejsze Ĺźyczenia skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;: cĂłrka Violetta z rodzinÄ&#x2026; oraz syn Waldek z cĂłrkÄ&#x2026; AgnieszkÄ&#x2026;

Usl-039a

t udzielamy kredyty na:

Odmiany skrobiowe

Inn-1004

radzi:

â&#x20AC;&#x17E;nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłwâ&#x20AC;?

Ruta, Denar, Lord, MiĹ&#x201A;ek, Bila, Tetyda, Stasia, Oman, Michalina, Tajfun, Bryza, Owacja, Cekin, Cyprian, Irga, Promyk, Satina, Arcona, Verona, Natascha, Miranda, Finessa, Primadonna, Red Lady, Arielle, Impala, Agata, Riviera, Fresco, Ditta, Sante, Inova, Labadia, Veronie, Jelly, Augusta, Bellarosa, Colette, Orla, Vineta i inne.

Roz-771

Kre-192d

Odmiany jadalne


20

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

22 paĹşdziernika 2010

www.wrzesnia.info.pl

3"5: 53"/410 3"5:r53"/41035r8:,0/"84580

% & ' @  ' F5Q,"V",F66& 'X[ +" +V5,QV,6F

LPUÂ&#x2019;ZČ&#x2C6;FMJXOFJTUBMPXFtLPUÂ&#x2019;Z[QPEBKOJLJFN LPUÂ&#x2019;ZHB[PXF HS[FKOJLJ CPJMFSZ QPNQZ T[BNCBtQS[ZEPNPXFPD[ZT[D[BMOJFÇ´DJFLĂ&#x2DC;X [FTUBXZTPMBSOFtLBCJOZJXBOOZ

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;? Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6 NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b

Bd-295g

21,50 zĹ&#x201A;

Numer 1068  

Wiadomosci Wrzesinskie - numer 1068

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you