Page 1

Prosto z sądu, s. 9

Honorowy Obywatel molestował mężczyzn

30 lipca 2010 NR 30 (1056/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT)

Kultura, s. 11

Motocross, s. 22

Pokazywali sobie... zdjęcia – na kolejnym „Raporcie z fotografii”

Neklanie dumni z organizacji i wyniku sportowego biegów

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

501 677 731 lub 501 677 838

Śmierdząca sprawa Wojna o fermy norek. Nikt nie chce mieszkać w smrodzie. Łukasz Różański

Dodajmy, e gehenn miejscowej spoecznoci chce zafundowa Adam Raczyk, rolnik z pobliskiego Somowa. W planach ma rozwinicie hodowli na 15 tys. sztuk norek (z przychówkiem). – Zajmuj si hodowl byda, ale widz, e ten rynek si zamyka. Chc zwikszy dochodowo gospodarstwa – nie ukrywa. Twierdzi, e inwestycji nie moe zrealizowa w Somowie, poniewa jego pole znajduje si w pobliu torów kolejowych. Wietrzy problemy. – Te protesty to zwyka ludzka zawi. Nie bdzie adnego smrodu. Kiedy przeszedem si po fermie norek, wsiadem w samochód i pojechaem zaatwia sprawy do urzdów. Nikt mi nie powiedzia, e mierdz. Proponuj to zrobi po wyjciu od wi z chlewa lub od krów z obory. – Dla mnie caa ta sprawa jest obojtna – stwierdza Henryk Kóska, sotys soectwa Somowo-Somówko. – Racja jest po obu stronach. Inne podejcie do sprawy ma Kazimierz Kosmala, sotys wsi Wgierki. Tam ferma norek ma zosta wybudowana w centrum wsi (sic!). Dokadnie, za budynkiem starej poczty, kilkaset metrów od kocioa. Inwestycj (na 6 tys. sztuk norek) planuje przeprowadzi wrzenianka Joanna Szafarek. W Wgierkach si zagotowao. W spraw zaangaowa si nawet miejscowy proboszcz, ks. Bogdan Tarka.

Mieszkacy dwóch wsi protestuj przeciwko fermom norek. Maj one powsta w Somówku i Wgierkach. Ludzie nie chc mieszka w smrodach, a ponadto obawiaj si, e zwierzta (uciekajce z hodowli) bd pustoszy ich gospodarstwa. Zastrzee jest jednak duo wicej. – Jak dopucimy do powstania fermy, spadn ceny naszych nieruchomoci i gruntów. Znajomi przestan nas odwiedza, bdzie fetor – wylicza minusy Ryszard Chojnacki, mieszkaniec Somówka. – Nie zgodzimy si na bomb z opó nionym zaponem. Nigdy w yciu – zaklina. Pod protestem, który wpyn do ratusza, podpisaa si niemal caa spoeczno. Zoenia podpisu odmówia tylko jedna rodzina. Spraw w trybie pilnym zajli si radni z komisji rozwoju wsi. 27 lipca udali si do Somówka na tzw. wizj lokaln. Wysuchali wszystkich stron (materiay filmowe dostpne s na www. wrzesnia.info.pl). >>

dok. na s. 6

CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Dowiedz się więcej o dotacjach z funduszy europejskich Reklamy, s. 8-9 Dlaczego Orliki nie są czynne w wakacje przez cały czas? Oświata, s. 10 Jak Piotr i Grzegorz Parzyszowie z Czeszewa Wielkopolskie Dni Karpiowe wygrali Aktualności, s. 8 Zażegnany konflikt mieszkańców Psar Małych z firmą W. Lewandowskiego Aktualności, s. 6 Rekordowe ceny rzepaku, ale i tak miodów nie ma... Rolnictwo, s. 19

 A. Raczyk (z lewej) spotkał się z mieszkańcami Słomówka. – Pozamiatasz nas wszystkich tą fermą. Nie życzymy jej sobie pod oknami domów – usłyszał

Fot. KUL

Reklama

11 kg

Borzykowo pod wodą, ale straż dała radę Kołaczkowo, s. 15

]GRZR]HP±]á QDVWDFML/3*±]á

793 501 415 61 436 16 55

ww-129

Roz-447

Rolnicy organizują zbiórkę dla zalanych rolników Miłosław, s. 14

Dowóz pon.-sob.

Ofiara ze Smoleńska przysłała list...

nie ślimacz się

Pyzdry, s. 16

wrzesnia.info.pl

najszybsze źródło informacji

Kre-183

Biuro Ogłoszeń „Wiadomości Wrzesińskich” ul. Jana Pawła II 14, tel. 61 640-01-01 portal@wrzesnia.info.pl

Wielkie wykopki drogowe Nekla, s. 17 www.wrzesnia.info.pl


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Paker jest cool? SONDA

28 lipca obchodziliśmy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Czy şyjemy zatem w epoce kultu ciała i czy niektórzy zrobią dosłownie wszystko, by poprawić swoją sylwetkę? Czy tylko „napakowani� męşczyźni podobają się dziś kobietom?

D

Filip Borowczak, uczeń: – Tak uwaşam, şe ostatnio jest to bardzo modne zjawisko. Coraz więcej widzi się takich osób – czy to we Wrześni, czy np. w Skorzęcinie. Z pewnością wśród nich są tacy, którzy, şeby to osiągnąć, zaşywają niedozwolone specyfiki. Nie wydaje mi się, şeby tacy męşczyźni podobali się kobietom. Bo najbardziej liczy się charakter (śmiech – przyp. red.).

obre ciao to za mao, gdy nie ma w nim troch seksu – tak w latach 80. piewa jaki zespó modzieowy. Myl, e jest w tym zdaniu sporo racji. Nie wystarczy by „duym�, mie „w kablu� pó metra, eby by supermenem. Nie od dzi wiadomo, e najbardziej erogennym miejscem czowieka jest mózg, co oznacza, e sexy jest przede wszystkim inteligencja, wraliwo, gos, spojrzenie, umiech... Nie bez znaczenia u facetów jest te gruby portfel czy wadza. Jeli jeszcze, szczliwie, towarzyszy temu nieze, wysportowane ciao, to sukces murowany. Wród wiczcych na siowni jest grupa modzieców, dla których stanie si „grubym� stanowi przepustk do lepszego ycia – licz na to, e dziki rozbudowanej muskulaturze dostan posad bramkarza w dyskotece, onierza gangstera czy innego wymuszacza haraczy. No i „szacun� jest. Nie znaczy to jednak, e uprawianie wicze siowych jest ze; wane, aby robi to z gow – bez paszy dla zwierzt czy innego „koksu�, po których pojawiaj si kopoty np. z... erekcj. Co to za chop, który twarde i due ma tylko apy?!

Moim zdaniem

madziara: PodchodzÄ…c do tematu z cynizmem, moĹź-

na by powiedzieć, şe nie ma brzydkich ludzi. Jest tylko brak alkoholu albo zbyt jasno. Natomiast juş całkiem powaşnie, róşa jest piękniejsza niş kapusta, co nie znaczy, şe będzie z niej lepsza zupa [...]. Kult ciała lansowany przez media i świat (o)show(omo) business jest bardzo brutalny i zarazem pełen sprzeczności. Środowiska te wytykają znanym gwiazdkom wszelkiej maści cellulit, nadwagę, zmarszczki, styl ubioru itp. Ci sami ludzie piętnują równocześnie anoreksję, bulimię, naduşywanie botoksu, zarzucają co niektórym brak umiejętności godnego starzenia się. Po prostu jedno wielkie zakłamanie, hipokryzja i obłuda. Od pewnego czasu istnieje nowy odłam kultu ciała – kult golizny. Dotyczy on wszelkiego rodzaju beztalenci, na których chcą po kolei zarobić koncerny wydawnicze i menedşerzy. Niewaşne, şe nie potrafi śpiewać, grać, şe nie ma talentu. Waşne, şe pokaşe duşo ciała, a publiczka to kupi.

Natalia Fabrycka, pedagog: – Zauwaşyłam, şe ostatnio męşczyźni zniewieścieli: chodzą na solarium, farbują włosy itp. Jeśli chodzi o tych tzw. pakerów, to to zjawisko równieş narasta. Widać, şe jest popularne. Moim zdaniem odbywa się to często za pomocą róşnych specyfików, z których, jak sądzę, nawet te legalne zawierają sporą dawkę substancji, które powodują nagły wzrost masy mięśniowej. Kwestią gustu jest, czy tacy męşczyźni się podobają. Kamila Czelusta, sprzedawca, z synem Marcelem: – Kult ciała panuje i takich osób przybywa. Po mieście chodzi duşo takich „pręşyków�. No i niektórzy z tym przesadzają. Kaşdy ma inny gust i są kobiety, które wolą takich męşczyzn, a są takie, które wolą innych.

Którą część ciała chcesz udoskonalić? Kinga Kasperek, doradca finansowy, studentka: – Obecnie panuje kult ciała i męşczyźni zwracają uwagę na swój wygląd, chcąc w ten sposób podobać się kobietom. Jest to zjawisko średnio pozytywne, poniewaş taki męşczyzna z pewnością przyciąga wzrok, ale niekoniecznie serce. Jeśli bowiem w celu osiągnięcia dobrej sylwetki uşywał sterydów i innych tego typu środków, mogło to negatywnie odbić się na jego psychice.

klatkÄ™ piersiowÄ… opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

zdaniem uĹźytkownikĂłw www.wrzesnia.info.pl

pośladki

23%

36%

18%

nogi

14%

twarz

9%

bicepsy

Satyryczny komentarz tygodnia: kobiety nie zawsze doceniajÄ… trud...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Co z tą masą mięśniową? Šukasz Adamczyk: – Czy Pana zdaniem şyjemy w okresie wszechogarniającego kultu ciała? Czy moşna spotkać osoby, które zrobią dosłownie wszystko, by poprawić własną sylwetkę? Czy stali bywalcy siłowni bardziej podobają się kobietom? Andrzej Brzeziński, doradca treningowy i şywieniowy: – Zauwaşam, şe od dłuşszego czasu coraz więcej osób, i to nie tylko ludzi młodych, zaczyna zwracać uwagę na swój wygląd i proszą mnie o pomoc albo w kwestiach diety, albo ćwiczeń. Spotykam się takşe z osobami, które myślą o poprawie swojego wyglądu w zbyt krótkim czasie i zdecydowanie im to odradzam, zalecając higieniczny tryb şycia i umiarkowany trening. Zdrowy wygląd i wysportowane ciało zawsze było w modzie.

Doradztwo. Dowóz z rozładunkiem. Niskie ceny.

twęgiel kostka, orzech, groszek, ekogroszek, miał, koks wg klas jakości i kaloryczności tTBMFUSBBNPOPXB - w big beg i workach

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

www.sklep-hobby.pl NAJWIĘKSZY WYBĂ“R WE WRZEĹšNI

693-631-996

t

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743

0605-338-906, 0605-550-379

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 61 437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL.

NAGROBKI

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

ZOOLOGIA WĘDKARSTWO ul. Jana PawĹ‚a II 14, WrzeĹ›nia (w podwĂłrzu)

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieù. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe

EKO-GAZ

,PS[ZTUOFDFOZ%PXĂ˜[OBUFMFGPO

d*1$$;r

GAZ

TARTAK NEKLA

NISKE CENY

uPRQWD�VDPRFKRGRZ\FK LQVWDODFMLJD]RZ\FKKDNÑZ uXV‘XJLZDUV]WDWRZH uZ\SRĔ\F]DOQLDSU]\F]HS ODZHW

*$=)$67

:U]HzQLDXO.RzFLXV]NL Inn-282b

Roz-715

tQÂ’ZUZ(, 04#JQJMĹžOJPXF tDFNFOU XBQOP DFHÂ’Z TJQPSFY t[BQSBXZ LMFKF HJQTZ tUZOLJJGBSCZoXH[BNĂ˜XJFĹ´ tFVSPGBMB QBQZ JNBTZLPOTFSXVKĹ•DF tSZOOZJSVSZ1$7 tBLDFTPSJBJTQS[ŢU NPOUBĆ’PXZ

Oferuje:

Roz-714

Oferuje:

GS „S.Ch�, Września, ul. Kolejowa 10 tel. nr 61/4362 873 lub 663 990 809

Skl-389

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch.� Września , ul. Kolejowa 10 tel. 61/4361653

RERN&HQRVXSa-412

Reklama


Wiadomości Wrzesińskie Reklama

30 lipca 2010

Zew-342

do końca sierpnia dajemy

50% znişki na zamieszczenie ogłoszenia drobnego tdla uczniów i studentów poszukujących pracy tdla pracodawców chcących zatrudnić uczniów lub studentów to sprzedaşy podręczników

ww-132

Biuro Ogłoszeń ul. Jana Pawła II 14, 62-300 Września tel. 61/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl

LPMPSt" [Â’ t" [Â’

GAZ

Biuro Ogłoszeń „WW�, ul. Jana Pawła II 14, tel. (61) 640-01-01

Dom-GAZ

Roz-210

061 436-27-33 061 436-29-49 pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

ww-134

KSERO D[C t" [Â’ t" [Â’

3

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

4 Aktualności Mieli z wodą pełne ręce roboty Ulewny deszcz dał się we znaki mieszkańcom i strażakom.

i motocykla miaa miejsce 22 lipca przy ul. Wrocawskiej. Miejsce kolizji zabezpieczyli straacy.

„ Tego samego dnia wy-

jedali do poaru stogu somy w Chociczy Maej. Najprawdopodobniej kto zaprószy ogie.

konar drzewa w Gozdowie. Podobno zagraa bezpieczestwu. Natomiast po poudniu zostali wezwani do wypadku przy ul. Kolejowej.

„ Silne opady deszczu,

które nawiedziy nasz powiat 24 lipca, byy powodem a 27 wyjazdów. Zalane zostay piwnice, kotownie, drogi, a nawet sklep. Silny wiatr z kolei powali drzewa w Marzeninie i Kruszynach.

 Tak podczas ulewy wyglądał fragment ul. Kolejowej. Strażacy wypompowywali wodę pływającymi pompami kiego, Kosynierów, Paderewskiego, Kolejowej, Witkowskiej, Kociuszki, Legii Wrzesiskiej, Dbrowskiego i Ogrodowej – wylicza Marek Mikoajczak z wrzesiskiej komendy PSP. – Wod z piwnic wypompowywano równie w Gozdowie i Sokoowie. Trzykrotnie usuwalimy powalone konary drzew, m.in. na skrzyowaniu Dbrowskiego i Wojska Polskiego.

Zatankował i odjechał Okrelenie „brak wyobra ni” to za mao, by opisa postpowanie 49-letniego mieszkaca rody Wlkp. Ta historia, cho nieprawdopodobna, wydarzya si naprawd. 26 lipca na jedn ze stacji benzynowych w gminie Miosaw podjecha opel astra. Kierowca spokojnie zatankowa auto, wsiad za kierownic i... wcisn gaz do dechy. Po pokonaniu kilku kilometrów odbi do lasu. Chcia wymieni tablice rejestracyjne. Przeszkodzi mu w tym pracownik stacji, który widzia cae zdarzenie i uda si za nim w pocig. Nakaza zodziejaszkowi wróci i uregulowa opiewajcy na 155 z rachunek za benzyn. Ten przytakn mu, ale ani myla postpowa

„ Stuczka samochodu

„ Druhowie usunli te

zgodnie z jego wytycznymi. Wsiad do opla i zacz ucieka. Na efekt brawurowej jazdy nie trzeba byo dugo czeka. Mczyzna na uku drogi straci panowanie nad autem i dachowa. Powaniej nie ucierpia. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze redzkiej drogówki. Wylegitymowali i przebadali 49-latka. Mia 0,34 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Mao tego, od ponad pó roku je dzi nieprzerejestrowanym samochodem, a do tego nie posiada ubezpieczenia OC.

redzianin straci prawo jazdy i kompletnie zniszczy auto. Za popenione czyny odpowie przed sdem. Bdzie si mia z czego tumaczy... TOS

Przesadził z prędkością i wypadł na łuku drogi

Brawura nie popłaca. Przekonał się o tym 24-letni wrześnian kierujący renaultem laguną. Wieczorem 28 lipca na łuku drogi wojewódzkiej w Bierzglinku stracił panowanie nad autem, wypadł z jezdni i uderzył w ogrodzenie posesji. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Stróże prawa ukarali go mandatem karnym w wysokości 300 zł. TOS

Proby o interwencje pyny te do stray miejskiej. – Telefony dzwoniy niemal bez przerwy. Bardzo wiele spraw dotyczyo tego samego miejsca. Wszystkie natychmiast zgaszalimy odpowiednim subom, m.in. stray poarnej – informuje Anna Hedrych-Stanisawska. Obfite opady deszczu miay równie miejsce na terenie gmin Ko-

„ Plamy oleju zalegay 26 lipca na drogach przy ul. Wrocawskiej i w Nowej Wsi Królewskiej. Usunli je straacy.

Fot. KUL

aczkowo i Pyzdry (wicej na stronach regionalnych). W Miosawiu na ul. Wrzesiskiej prawdopodobnie ulewa bya przyczyn wypadku drogowego. Doszo tam do dachowania auta. Na szczcie jednak nikt nie ucierpia. W pobliskim Orzechowie z kolei woda podtopia firm Tarkett. ukasz Róaski

Nieuwaga przyczyną stłuczki na drodze nr 442

„ Zwarcie instalacji elek-

trycznej byo przyczyn zadymienia piwnicy przy ul. Szkolnej. Ogie zosta stumiony za pomoc ganicy proszkowej. TOS

Kronika policyjna

Zarówno zawodowe, jak i ochotnicze jednostki praktycznie przez cae sobotnie przedpoudnie walczyy ze skutkami ulewy. ciana deszczu pojawia si nad ranem. Pierwsze telefony w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej we Wrzeni rozdzwoniy si kilka minut po godzinie pitej. W sumie odnotowano 29 interwencji. Do akcji skierowano 116 druhów z 23 zastpów stray poarnej. Wielkie rozlewiska deszczówki powstay jak zwykle na ulicach Wojska Polskiego i Kolejowej. Studzienki kanalizacyjne nie byy w stanie odbiera wody z trwajcych kilka godzin opadów. W ruch poszy pywajce pompy, które szybko nie uporay si z problemem. Na wspomnianych arteriach miejscami byo okoo 40 cm wody! Ponadto ulewa utrudnia podrónym poruszanie si tunelem wrzesiskiego dworca PKP (do tego tematu wrócimy). Nie lepiej byo we wrzesiskim szpitalu; woda tradycyjnie próbowaa wedrze si na oddzia ratunkowy. Podtopiony zosta amfiteatr, zalao wiele piwnic. – O godzinie 6.35 straacy rozpoczli wypompowania przy ul. Sowac-

Straż Pożarna

30 lipca 2010

„ Zabawki dla dzieci pa-

dy upem zodziejaszka, który 24 lipca wama si do peugeota partnera zaparkowanego przy ul. Turwida. Waciciel oszacowa straty a na 1 500 z.

„ Tego samego dnia z ta-

rasu mieszkania w Sdziwojewie nieznany sprawca ukrad kos spalinow. Kosztowaa 400 z.

„ Wszystko to jest niDo groźnie wyglądającej kolizji doszło wieczorem 23 lipca na drodze wojewódzkiej nr 442 w Pyzdrach. Kierująca volkswagenem golfem, 23-letnia mieszkanka gminy Pęczniew, nie zachowała należytej ostrożności i, wycofując z wjazdu do sadu, wdarła się na przeciwny pas jezdni. Doprowadziła w ten sposób do stłuczki z prawidłowo jadącym volkswagenem polo, którego prowadziła 19-letnia pyzdrzanka. Trafiła na obserwację do szpitala. Badanie wykazało, że obie panie były trzeźwe. TOS

Komedia – miały być ludzkie zwłoki, tymczasem... Zgoszenie brzmiao sensacyjnie: w dorzeczu Warty, na wysokoci Tarnowej (gmina Pyzdry), miay zosta ujawnione ludzkie zwoki... O sprawie zaalarmowa mieszkaniec wsi. Od kilku dni przyglda si zwokom unoszcym na powierzchni wody. W kocu postanowi rozwia wtpliwoci. 21 lipca przedzwoni do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrzeni. Ta z kolei powiadomia Posterunek Policji w Pyzdrach. – Usyszelimy, e to moe by cz korpusu ludzkiego, dlatego dotarlimy do wskazanego miejsca. W wodzie znajdowa si kawaek eber, jak dla mnie – psa lub dzika –

mówi Przemysaw Kucz, kierownik posterunku. – Ale nie moglimy robi sobie kpin, wic powiadomilimy prokuratur. Wszystkie szcztki zostay zebrane, a nastpnie zabezpieczone w prosektorium. Wtpliwoci rozwiao badanie przeprowadzone przez lekarza. Wykazao, e to... pies. – Zawiadomienie potraktowalimy niezwykle powanie. Zreszt inaczej nie moglimy. Wanie dlatego zaangaowalimy sporo si i rodków – przyznaje Marek Kosmalski, szef Prokuratury Rejonowej w Supcy. Miaa by sensacja, wysza komedia. Takie ycie. TOS

czym przy tym, co znikno z magazynu przy ul. Sikorskiego – okoo 100 kg rónej wielkoci miedzianych kawaków. W skupie mona by za nie dosta nawet 1 500 z.

„ Kto upatrzy sobie to-

rebk damsk. Znajdoway si w niej dokumenty, aparat fotograficzny i niewielka kwota pienidzy. Rzecz zagina podczas przyjcia weselnego w Kaczanowie.

„ Podczas Wielkopol-

skich Dni Karpiowych rozgrywanych na Lipówce doszo do kradziey wdki. Na szczcie sprawca zosta szybko ustalony i zatrzymany.

„ Oszustwo w sieci. Pew-

na wrzenianka za porednictwem francuskiego portalu internetowego nabya kopark. Problem w tym, e cho przelaa pienidze na konto sprzedajcego, to towaru nie otrzymaa. Zawiadomia wic policj. TOS


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

5

Aktualności

Mieli wziąć ślub, zastali zamknięty kościół. Dlaczego?

Co z rzeczami bezdomnych? Dwoje wrzesińskich bezdomnych ma żal do tutejszych organów ścigania. Twierdzą, że śledczy bagatelizują ich problem. Alicja i Janusz, zanim stali si bezdomnymi, wynajmowali mieszkanie w Sokoowie. Kiedy spó nili si o miesic z zapat czynszu, wyrzucono ich na bruk. – Osoba, która zarzdzaa tym mieszkaniem, zwyczajnie zabraa nam klucze i, nie pozwalajc niczego wynie z lokalu, zamkna go nam przed nosem – opowiada pan Janusz. Nie majc si gdzie podzia, zamieszkali w noclegowni, a o pomoc w odzyskaniu straconych rzeczy poprosili policj i prokuratur. – Sdzilimy, e nam pomog, tymczasem... Najpierw odmówiono wszczcia dochodzenia, twierdzc, e brak jest danych uzasadniajcych podejrzenie popenienia przestpstwa. Potem, kiedy si odwoalimy, prokurator uwzgldni nasze zaalenie, ale i tak umorzy dochodzenie. Dlaczego? Pono czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – mówi bezdomny. – A ja si pytam, jak to moliwe? Nie byy to luksusowe przedmioty, ale dla nas cenne. Czy prokurator kadego tak traktuje, czy tylko nas, bo jestemy bezdomni? Z dokumentów wynika, e spraw Alicji i Janusza prowadzi Ja-

 Pan Janusz chce odzyskać swoje rzeczy. – Jeśli policja i prokuratura nie może nam w tym pomóc, to jak my mamy to zrobić? – pyta

cek Motawski, zastpca Prokuratora Rejonowego we Wrzeni: – Ci pastwo znacznie zawyyli warto swoich rzeczy. Nie byo w nich te tego, co nam podali. Podjem decyzj o umorzeniu dochodzenia, gdy z zezna wiadków wynika, e rzeczywisto bya inna ni przedstawiaj to ci ludzie – wyjania prokurator Motawski.

Fot. DOT

Skontaktowalimy si z Andrzejem Dykowskim, synem wacicielki mieszkania. – To byy same graty – mówi. – Prosiem, eby je zabrali, ale nie chcieli. Teraz, kiedy je wyrzuciem, to sobie o nich przypomnieli i nasyaj na mnie policj. Bezdomni nie zgadzaj si z decyzj prokuratora. Zoyli na ni zaalenie do wrzesiskiego sdu. DOT

Niemay stres przeyli narzeczeni z jednej z podwrzesiskich miejscowoci, którzy w minion sobot przyjechali do kocioa pod wezwaniem w. Ducha we Wrzeni, by zawrze w nim zwizek maeski. Zamiast otwartej kaplicy i kapana przygotowujcego si do udzielenia im sakramentu, zastali zamknite na klucz drzwi. – Jadc do kocioa, nie spodziewalimy si czego takiego, dlatego w pierwszej chwili nie bardzo wiedzielimy, co zrobi. Tym bardziej, e pogoda bya fatalna – mówi panna moda Weronika K.*. – Sytuacj opanowa organista, który pobieg do domu parafialnego po ksidza. Potem wszystko toczyo si normalnym torem. Byo co prawda mae opó nienie, jednak nie mamy adnych pretensji do ksidza. W kocu kady moe si pomyli. Niewiele jednak brakowao, aby najwaniejszy dzie w yciu modych ludzi zosta „zepsuty”. Tymczasem Kazimierz Kuczma, proboszcz parafii pw. w. Ducha, mówi: – To, e koció by zamknity kiedy przyjechaa moda para, nie byo jakim istotnym problemem. Nic mi nie wiadomo, eby narzeczeni si tym stresowali. Kto si pomyli. Nie wiem, czy oni przyjechali o godzin wczeniej, czy moe ksidz si spó ni. Nie interesowaem si t spraw, bo byem na urlopie – mówi.

 Proboszcz Kazimierz Kuczma

osobiście przeprosił młodożeńców za pomyłkę. To miłe... Fot. LUKA

Weronika K. zapewnia, e to nie oni si pomylili, e na wszystkich dokumentach mieli wpisan godzin 16.00. Potwierdzaj to osoby, które uczestniczyy we mszy, podczas której kapan, usiujc nada lekkoci sobotniemu wydarzeniu, przyzna, e wina ley po stronie ksidza, który prawdopodobnie wpisa w kalendarzu z godzin lubu.

DOT * personalia zostay zmienione

Reklama

SPRZEDAŻ DOMÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ [PHSØELJFNJHBSBȈFNOBTBNPDIPEZ

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. Rozrażewski, Spółka Jawna

G

SOXV

SPRZEDAŻ NOWYCH MIESZKAŃ t[FTQؒEXØDICVEZOLØXXJFMPSPE[JOOZDI XLBNFSBMOFK[BCVEPXJF tBUSBLDZKOBMPLBMJ[BDKB tTnjTJFE[UXPUFSFOØX[JFMPOZDI tQPNPDXPUS[ZNBOJVLSFEZUV

Biuro Ogłoszeń mieści się obecnie przy ulicy Gas-137

Jana Pawła II 14

po sklepie meblowym Bodzio

pn.-śr.: 8.00-17.00 czw.: 8.00-13.30 pt.: 8.00-15.00

Zapraszamy do biura sprzedaży: tel. 061 437 61 65

www.wgiplus.pl

Kre-182

mieszkania@wgiplus.pl

ww-133

tel/fax 61 436 16 16, kom 601 160 285, 723 179 649

oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13

Bd-316

62-300 Września, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro) w godz. 9.00 – 17.00

GAZ-FAST GAZ GA Z-FA FAST ST ul. Kościuszki 87 Września (obok Cenosu) Sa-416

Promocja!


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Sąsiedzki konflikt zniknie? Mieszkańcy ul. Krótkiej donoszą burmistrzowi na sąsiada. Ten konflikt trwa ju od duszego czasu; raz jest mniejszy, raz wikszy. Ostatecznie – chcc nie chcc – w jego rozwizanie zosta wmanewrowany burmistrz Tomasz Kauny. Ale od pocztku. Po jednej stronie barykady stanli mieszkacy ul. Krótkiej w Psarach Maych, a po drugiej – Waldemar Lewandowski, waciciel zakadu drogowego. Ci pierwsi maj dosy cigych „atrakcji” zwizanych z funkcjonowaniem zakadu zlokalizowanego tu za ich oknami. – To ju nas przerasta. Prosimy o rozstrzygnicie sprawy – napisali do burmistrza, który w rejon konfliktu wysya „czowieka od wsi” – Wiesawa Zieliskiego. 27 lipca w wietlicy wiejskiej w Psarach Maych doszo do spotkania stron. Przyjecha te oczywicie sotys Czesaw Duch: – Nie bd osdza, czy protest jest suszny, czy nie. Chc znale konsensus – mówi. Dochodzenie do zgody nie byo jednak atwe. Lista pretensji mieszkaców okazaa si do duga. Z jednej strony nocne dostawy towarów, haas silników, a do tego spaliny i tumany

ogupiay po zmianie firmy ochroniarskiej, ale nie oddam go. Dziury w siatce, któr wychodzi, ju nie ma. Przedsibiorca ze spokojem wysuchiwa wszystkich skarg mieszkaców. Nikogo nie atakowa. Przeciwnie – byo wida, e chce mie z nimi dobre stosunki. Zapewni, e postara si wynaj teren, który przeznaczy na parking dla swoich pracowników. – Jeli gmina przekae materia na drog, za darmo wykonam robocizn – deklarowa W. Zieliskiemu. Obieca równie porozmawia ze swoimi podwadnymi o ich zachowaniu. Przyzna jednak, e dotychczasowe odprawy nie przynosz efektu. Rozmieszyo to Henryka Zarembskiego. – Ja takiego bym wypieprzy w jedn godzin – stwierdzi. – Moe si do rozmowy z nimi W. Lewandowski (z prawej) słuchał skarg z laickim spokojem. – Rozumiem was, ale zrozumcie też mnie – mówił Fot. KUL mocno nie przykadaem – bi si w pier W. Lewandowski. – Musiakurzu. Zim za potworne boto. Ko– Dzwoniam czsto na komend, mieci i szybko jed. Suchaj go- bym by chyba ostrzejszy... lejna rzecz to parkujce wzdu dro- aby przyjechali. Po pótora tygodniu no radia, krzycz, kln, gwid... Przedsibiorca zaznaczy, e nie gi samochody pracowników zakadu. pojawi si dzielnicowy. Wczeniej Ludziom nie podoba si take pies speni warunku o zakazie rozado– Zejd z drogi, bo ci rozjad, mie- mówiono mi, e wyjecha na po- pilnujcy terenu firmy. wywania towaru w nocy itd. – To si nie odbywa czsto. Zrociu! Tak mi powiedzia jeden kierow- wód do Pyzdr. Nic nie zrobi – mó– O Boe... – westchn Cz. Duch. – Ale on ma z 80 kg i ucieka – nie zumcie pastwo, e prowadz dziaca TIR-a – wspomina Jerzy Staszak. wia Aleksandra Staszak. alno gospodarcz – apelowa. Nastpna sprawa – pracownicy odpuszczaa A. Staszak. – Leaem pod samochodem. Przejecha mnie. Zero zainteresowania spra- zakadu. Miejscowi maj te zastrze– Wziem go ze schroniska – zdraStano wic na tym, e... komprow ze strony policji – ubolewa. ukasz Róaski enia do tego, e zostawiaj na ulicy dzi W. Lewandowski. – Jest troch mis osignito.

Reklama

Śmierdząca sprawa <<

dok. ze s. 1

Informacja o planach J. Szafarek zaskoczya wszystkich. W wietlicy 28 lipca zebrao si 67 osób. – Na zebranie wiejskie przychodzi jedna czwarta tego, co dzisiaj. To zasuga ksidza, który powiadomi o wszystkim z ambony – zakomunikowaa nam Maria Jaboska. – Musimy si zastanowi, jak zablokowa t spraw – mówi przewodniczcy zebrania Edmund Kucza. – mierdzc spraw – szybko si poprawi. – Ta ferma nikomu nie bdzie sprawiaa przyjemnoci. Wrcz odwrotnie. – Jak bdzie trzeba, zaprosimy tutaj Elbiet Jaworowicz z programu „Sprawa dla reportera” – oznajmia M. Jaboska. – Jestemy gotowi poruszy niebo i ziemi. – Moja dziaka bdzie bezporednio graniczy z ferm. To odlego kilku metrów – alia si Renata Michalska, matka niedowidzcego syna. – Jego wch i such jest tak wyczulony, e trudno mi sobie wyobrazi, jak on i my bdziemy tam y. Mieszkacy jednogonie przyjli uchwa, w której kategorycznie sprzeciwili si budowie. Gosowanie powtórzono po kilku minutach. – W planach, które mamy, jest mowa o fermie zwierzt futerkowych, nie norek. Poprawmy, aby nikt si nie przyczepi – apelowano. Uchwaa trafi teraz do burmistrza Tomasza Kaunego, wraz z apelem o zablokowanie inwestycji. – W Somówku zablokuje, bo w okolicy ma dziaki. W Wgierkach na jego pomoc nie ma co liczy – stwierdzi jeden z mieszkaców.

Fermy zwierząt futerkowych chcą budować osoby bardzo blisko związane z radnymi powiatu. Więcej na ten temat już za tydzień w „WW”.

Burmistrz zebra równie cigi m.in. od sotysa K. Kosmali. – Punkt pity soectwa mówi o koniecznoci zacignicia opinii samorzdu mieszkaców w sprawach, które dotycz wsi. Tymczasem o wszystkim dowiedzielimy si od osób, które granicz z planowan ferm (otrzymay z urzdu zawiadomienie o inwestycji – przyp. red.). – Po t r a k t o w a n o n a s j a k „wsioków”, którzy potrzebni s tylko na wybory – oburzaa si R. Michalska. – Jego wybrao miasto. My go nie obchodzimy. To tam przeprowadza si wikszo inwestycji w gminie – mówi Jan Solecki. Radni z komisji rolnictwa w sprawie budowy norek wydali decyzj negatywn. – Proponowane lokalizacje s nie do przyjcia. Dziwi si, e mona byo wpa na pomys budowy fermy norek w centrum Wgierek – umiecha si radny Stanisaw Dominiczak. Burmistrz Tomasz Kauny: – Cay problem wynikn z takiej, a nie innej obowizujcej proce-

dury wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Punktem wyjcia jest opracowanie „projektu decyzji” przez uprawnion osob. Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla budowy fermy norek w Wgierkach sporzdzony zosta przez urbanist. Jest on wyaniany w drodze przetargu. Osoba uprawniona samodzielnie, bez udziau burmistrza, sporzdza projekty decyzji – tumaczy fakt niepowiadomienia o sprawie rady soeckiej. – Urbanista, sporzdzajc projekt decyzji, bierze pod uwag wycznie warunki techniczne. Burmistrz, wydajc decyzj, uwzgldnia ogólne zasady planowania przestrzennego. Przy wydawaniu decyzji naley równie wzi pod uwag wnioski i zastrzeenia zoone przez strony postpowania. Biorc pod uwag powysze, zwróciem si do urbanisty, by ponownie przeanalizowa warunki realizacji inwestycji w kontekcie zgoszonych zastrzee mieszkaców i Komisji Rady Miejskiej. Niezalenie od stanowiska urbanisty – a wic i sporzdzonego „projektu decyzji” – zamierzam wyda decyzj odmawiajc ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej fermy norek. Dodam, i zgodnie z obowizujcymi przepisami w przypadku ferm w liczbie mniejszej ni 40 DJP (Duych Jednostek Przeliczeniowych Inwentarza – przyp. red.) nie mona przeprowadzi postpowania w sprawie wydania decyzji rodowiskowej. Jeli chodzi o planowan budow fermy norek w Somówku, to nie przewiduje si przygotowania pozytywnego „projektu decyzji” urbanisty. ukasz Róaski


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Sjesta, ale po polsku Urzędnikom starostwa było za gorąco, więc pracowali krócej. Sjesty nie muszą odpracowywać.

30

stopni Celsjusza – w takiej temperaturze nie da si pracowa?

„ Mimo e prokurator-

skie postpowanie czciowo zostao umorzone, to kilkumiesiczny Ada jednak nie wróci do rodziców. Ich odwoanie od decyzji sdu, nakazujcej umieszczenie go w Orodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Koaczkowie, zostanie rozpatrzone 6 sierpnia. Za bd, który ukaza si w zeszotygodniowym artykule „Szczcie w nieszczciu...” (s. 4), przepraszam. Tomasz Szternel

„ Znikn kolejny budymistrz Tomasz Kauny wyjania, e nie mia sygnaów od pracowników, e wysokie temperatury uniemoliwiaj im prac, i w przyszoci zmian czasu pracy z powodu upau nie planuje. Zwolnienia z pracy nie byo take w Urzdzie Gminy w Koaczkowie, cho (co nie stanowi wyjtku) nie ma tam klimatyzacji. – Stosujemy zasad, e kady, kto ma potrzeb zwolni si z pracy, na przykad z powodu osabienia upaem, moe si „wypisa” i wyj wczeniej – wyjania Wojciech Majchrzak, wójt gminy Koaczkowo. – Pó niej ten czas pracy ma potrcany z urlopu. Podobnie byo w Pyzdrach, Miosawiu i Nekli – obowizywa normalny czas pracy, a urzdnicy ochadzali si wiatrakami i uzupeniali pyny.

Upa da si we znaki urzdnikom wrzesiskiego starostwa do tego stopnia, e pracowali dwie godziny krócej z powodu zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniach. Ucilajc: nie wszyscy i nie kadego dnia... Wczeniej do domu poszli pracownicy trzech wydziaów, w których nie ma klimatyzacji: ochrony rodowiska i rolnictwa, geodezji, kartografii i nieruchomoci oraz promocji i kultury.

Trzynasta wybiła! – W zwizku z licznymi sygnaami pracowników o trudnych warunkach w miejscu pracy, pracownicy zostali zwolnieni wczeniej z pracy, tj. o godz. 13.00, tylko 22 lipca, w momencie, gdy temperatura w pokojach sigaa powyej 30 stopni Celsjusza – informuje Magdalena midowicz, zastpca naczelnika Wydziau Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego we Wrzeni. Tymczasem do redakcji „WW” dotar sygna Czytelnika o tym, e powiatowi urzdnicy nie pracuj w komplecie nastpnego dnia – 23 lipca, okoo godz. 14.00. Sjesta pracowników starostwa róni si jednak od tej, któr stosuj niektóre europejskie kraje o cieplejszym ni polski klimacie. Po poudniowej drzemce Hiszpanie czy Wosi wracaj do pracy. We wrzesiskim starostwie – ju nie. – Zgodnie z kodeksem pracy, zwolniony wczeniej pracownik nie ma obowizku odpracowa godzin i zachowuje prawo do penego wynagrodzenia – wyjania M. midowicz.

Co słychać

Aktualności

Starostwo po swojemu

 Kiedy rośnie temperatura, w starostwie... spada liczba pracujących Jak dodaje M. midowicz, Starostwo Powiatowe we Wrzeni zareagowao na apel Gównego Inspektora Pracy, w którym zwróci si on do pracodawców o zwalnianie ze wiadczenia pracy pracowników w momencie, gdy s tak wysokie temperatury. – W licznych starostwach w Polsce, jak równie chociaby w Urzdzie Marszakowskim Województwa Wielkopolskiego, ju wczeniej

zastosowano skrócony czas pracy – zauwaa M. midowicz.

Wody pod dostatkiem Okazuje si, e na powiatowym gruncie starostwo jest w takim podejciu do sprawy osamotnione. Podobnych rozwiza nie wprowadzi aden urzd gminy w powiecie. BurReklama

Znieczulicy tym razem nie było. Ktoś wezwał pomoc

Ranny mężczyzna leżał na chodniku. Na szczęście ktoś wezwał pomoc. – Otrzymaliśmy telefoniczne zgłoszenie i natychmiast został wysłany tam patrol. Policjanci ustalili, że mężczyzna, idąc chodnikiem, rozbił sobie głowę. Został przewieziony karetką do szpitala – informuje Krzysztof Szcześniak, oficer prasowy KPP we Wrześni. KUL

Fot. KUL

Na swoj obron urzdnicy starostwa przytaczaj fakt, e w wydziaach starostwa, z których zostali zwolnieni pracownicy, byy penione dyury. – W zwizku z prowadzonymi remontami w starostwie warunki pracy s dodatkowo utrudnione poprzez fakt, e pracownicy pracuj po 4-6 osób w jednym biurze – zaznacza M. midowicz. – Jeli w przyszoci na skutek upau temperatura w pomieszczeniach przekroczy 30 stopni Celsjusza, to niewykluczone, e podjta zostanie podobna decyzja. Pozostaje zapyta, czy pracownicy brygady remontowej te wczeniej skoczyli prac? Nie – wobec nich taryfy ulgowej nie byo. ukasz Róaski

nek Tonsilu. Tym razem buldoery poary niegdysiejszy wydzia mechaniczny. Od strony ul. Kolejowej diametralnie zmieni si widok – pokazaa si fara. To dopiero pocztek wyburze... W

„ Po paru dniach cho-

du wracaj soce i wysze temperatury, cho na szczcie nie upay. W sobot ma by 25 stopni, a w niedziel 26. Nie bdzie pada. W „sum rycht”, nie? W

„ Trwaj prace nad mo-

dernizacj www.wrzesnia. info.pl. Nie trzeba bdzie jednak od nowa si rejestrowa, uatwiony ywot bd mieli równie uytkownicy Facebooka – wystarczy, e zaloguj si na tym najwikszym portalu spoecznociowym, aby mogli hula po naszym portalu. Start nowej wersji – za tydzie, dwa.W

„ W tym tygodniu sd za-

decydowa o tym, e procedur uzgadniania treci ksig wieczystych dotyczcych tej czci Tonsilu, gdzie stoi niebieska hala, trzeba rozpocz od nowa. Galeria Tonsil nie powstanie tak szybko... dziki starocie. W

„ Nadal przygldamy si

sprawie przetargu na budow szpitala. Niebawem powrócimy do tematu, bo niestety... musimy. W


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Debiut jakich mało 14,10

Wystartowali, bo chcieli spróbować swoich sił w walce z profesjonalistami. Marzyli przynajmniej o jednej rybie. Złowili siedem. I wygrali!

Wielkopolskie Dni Karpiowe, które rozpoczy si 21 lipca, poprzedzio losowanie stanowisk. W tym roku miao ono niebagatelne znaczenie. W czubie klasyfikacji generalnej znalazy si bowiem druyny wdkujce na brzegu przy kociele na Lipówce. – Duo ludzi obstawiao t stron, bo co roku kady tutaj co apie. Jak Ulica Fabryczna. Tempo prac – przyjdzie wiatr od zachodu, to prakwakacyjne. Na szczęście to nie główna tycznie wszystka ryba si tu skuarteria Wrześni... Fot. FIB pia – przekonywa Marek Dzióbek ze Stawiszyna. Wspólnie z synem Dariuszem wylosowa stanowisko „ Przez remont ulicy Sowackiewanie na lepszym brzegu akwenu. go parking przy szpitalu jest nadal – Na pocztku byo bardzo ciepo. bezpatny. Niby fajnie dla kierowców, ale ja si pytam, kto spaci ten Pó niej pogoda si zmienia. Zaczo wia, przysza burza z byskawikredyt zacignity na budow parcami – pan Marek opisuje warunki kingu? atmosferyczne. „ Restauracji Sethi. Po pierw– Ale wanie wtedy, gdy grzmiasze, wymieniono kelnerki. Po druo i padao, mielimy najwicej bra gie, przebrano je na mod – mona przypuszcza – staroytn: biae – dodaje jego syn. – Akurat przyjechaa ona i miaem si, e kto mupótno plus zoty pas na biodersiaby by gupi, eby w tak pogod kach. Okolicznoci jak w filmie wyj i wzi wdk do rki. Ledwo „Faraon”. Cho prawdziwy „nad Nil” jest u nas, przy Miosawskiej. to powiedziaem, miaem branie. No i co miaem zrobi? Wybiegem. „ Turystów wjedajcych Podczas czterodniowej rywaliza- Ostatniego karpia złowiła para Hulewicz – Izydorek Fot. Tomasz Szternel do Wrzeni od strony Supcy (ulica cji Dzióbkowie zowili cztery karpie Sikorskiego) strasz supy powbio wadze 22,5 kg, co dao im czwarte – To byo delikatnie branie. Myl, 25 lipca punktualnie o godz. jane w niewielki pagórek. Okazumiejsce. Poprawili tym samym wynik e wielu zawodników miao podobne, 11.00 rce w gecie triumfu wznieli je si, e to jednak nic strasznego. sprzed kilku laty, gdy zostali sklasyfi- ale ich nie „cio”. Ja zaryzykowa- bracia Piotr i Grzegorz Parzyszowie To tylko materializuj si sny burkowani o dwie lokaty niej. em i opacio si – mówi zadowolo- z Czeszewa. Wdkowali tu przy tamistrza Kaunego o drugim TarWicej powodów do zadowolenia ny Hulewicz. Wylosowa stanowisko mie. Wygrali zdecydowanie. nowie Podgórnym; powstaje tutaj mieli wrzenianie – Bartosz Hule- w bezporednim ssiedztwie kocio– Chcielimy zowi przynajmniej hala magazynowo-biurowa. „ Mieszkacy ulicy Grunwaldzkiej wicz i Marcin Izydorek. Zowili pi a. Nie przeszkadzao mu to jednak jedn sztuk, eby nie byo wstydu. ryb, z czego ostatni tu przed za- w poowach. Zaj wysokie, drugie A udao si kilka – mówi wyra nie na Sawnie powinni by szczliwi zadowolony pan Grzegorz. – bd mieli nowy chodnik. Roboty koczeniem zmaga. Waya 7,5 kg. miejsce. trwaj. Podobnego luksusu daj mieszkacy ulicy agaskiej. „ Wrzenia ronie w si, a ludziom yje si dostatnie. Takie mam wraenie, jak widz „pasa handlowy” przy Kaliskiej. Rosn tu nowe pitra, a i Media Expert kusi klientów arzc zieleni. Wrzesińscy pielgrzymi znów „ W samym centrum miasta te ryj w ziemi. Podnoszony jest stanna pątniczym szlaku. dard zaplutej ulicy Fabrycznej. Jak wszdzie we Wrzeni, nie ma tutaj Przeom lipca i sierpnia to w Kocierekordowego tempa. Naley przyle czas pielgrzymek do jasnogórskiepuszcza, e ratusz daje wykonawgo sanktuarium. Z Wrzeni tradycyjcom zbyt dugie terminy na prowanie na szlak wyrusza Grupa Bkitna, dzenie robót. która wraz z innymi „kolorowymi” „ Kultura parkowania wrócia na ulic Harcersk, a to za spragrupami z terenu caej naszej archiw nowych miejsc parkingowych. diecezji wdruje do Czstochowy. Na kultur czeka teraz ulica KoW tym roku wrzesiscy pielgrzymi cielna. Tutaj brakuje ju chodnika id pod hasem „Koció w drodze wiadkiem mioci”. nawet przechodniom. – W Grupie Bkitnej na tegorocz„ Szwankuje tymczasowa sygnan pielgrzymk udaje si 75 osób – inlizacja wietlna na skrzyowaniu ulic Sowackiego i Piastów. formuje Maciej Jasiski, wrzesiski W skrócie: wszyscy maj zielone Gdy powstawał nowy parking przy Chopina i Moniuszki, radny Szymon Paciorkowski uczestnik pielgrzymki, który na ptprotestował przeciwko lokowaniu miejsc dla samochodów w bezpośredniej bliskości fi- niczy szlak do jasnogórskiego sanki spotykaj si na rodku skrzyogury Matki Boskiej. Nikt wówczas nie zwrócił uwagi (także projektant, co powinno dzi- tuarium wyrusza ju po raz pity. wania. Ptnikom z naszego miasta towawić), że przynajmniej jedno wyznaczone miejsce parkingowe zagraża bezpieczeństwu „ Podwórze kamienic Jana Pawa II 17-18 to obraza Boa. Wielkie użytkowników drogi. rzysz dwaj kapani: byy wikariusz doy wypenione wod. Centrum Kierowca, który chce wycofać swój samochód z pierwszego boksu przy Chopina, musi z fary i wieloletni przewodnik pielwjechać tyłem na rondo (które w rozumieniu przepisów ruchu drogowego jest skrzyżo- grzymek ks. Pawe Rybak oraz jego miasta, a taki syf! waniem). Co gorsze, kierujący pojazdem ma ograniczoną widoczność. Dojazd do ron- nastpca, neoprezbiter (wicenia „ W czwartek kierowca TIR-a doda Harcerską jest pod ostrym kątem w stosunku do Chopina, w dodatku na linii wzroku kapaskie otrzyma 22 maja 2010 wocego towar do Biedronki poznajduje się sporych rozmiarów drzewo. Cofanie jest manewrem stosunkowo precyzyj- roku) ks. Tomasz Kusiewicz, dla stanowi stan na szczycie Opienym, zabiera sporo czasu, a niektórym sprawia też wiele kłopotów. szyna. Zablokowa pas jezdni. którego pielgrzymka bdzie jedn Dziennikarz „WW” był świadkiem zdarzenia, które o mały włos nie skończyłoby się stłucz- z pierwszych powaniejszych prób Wczy wiata awaryjne i sobie ką. Kierowca samochodu wjeżdżającego na rondo z Harcerskiej musiał gwałtownie ha- w jego kapaskiej drodze. gdzie poszed. mować, a potem błyskawicznie wycofać samochód, uciekając przed próbującym włąW tym roku nastpia jedna po„ Za tydzie Spacerek ruszy innym szlakiem. FIB czyć się do ruchu właścicielem forda. O płci tego drugiego tym razem ani słowa... AW wana zmiana. Dotychczas wrzesi-

Niebezpieczne miejsca parkingowe przy rondzie

kg mia najwikszy karp zowiony podczas zawodów przez Mateusza Jackowskiego

W zawodach tej rangi bracia uczestniczyli pierwszy raz. – Jak zaczynalimy, byo gorco i bezwietrznie. Pó niej warunki si zmieniy. Zaczo troszeczk wia i ryba do nas podpyna. Najwicej bra mielimy z pitku na sobot, jak bya burza – podkrela pan Piotr. W cigu czterech dni wdkarze zowili 44 ryby o cznej wadze 284 kg. Zwycizcy otrzymali 2 tys. z, zdobywcy drugiego miejsca – 1 tys. z, a trzeciego – 500 z. Dodatkowo wzbogacili si o profesjonalny sprzt karpiowy. Najlepsze ekipy z gminy Wrzenia otrzymay nagrody finansowe (po 1 tys. z) od burmistrza Tomasza Kaunego, który obj zawody patronatem. Przemysaw Hedrych, organizator zmaga, mia powody do zadowolenia. Jest przekonany, e uczestnicy zapamitaj przede wszystkim... anomalia pogodowe. – Poowy byy umiarkowane. Niestety, karpie sabo bior w upaach. Sytuacja zmienia si dopiero, gdy nastpia zmiana aury – zauwaa. – Ta impreza jest coraz bardziej znana, a dziki sponsorom nagród – coraz atrakcyjniejsza. wiadczy o tym fakt, e ludzie zgaszaj si ju na przyszy rok. Tomasz Szternel

Z Wrześni na Jasną Górę scy pielgrzymi przyczali si do pozostaych grup kolorowych, które wyruszay z Gniezna, dzie pó niej na terenie naszego miasta. Teraz swe pielgrzymowanie rozpoczli tak, jak pozostae grupy, czyli w czwartek (29 lipca) wspólnym wyjciem z gnie nieskiej katedry. Tym samym powrócili do dawnej tradycji. Przed oblicze jasnogórskiego obrazu ptnicy chc dotrze 6 sierpnia. W trakcie pielgrzymowania bd modli si w intencjach swoich oraz osób, które ich o to prosiy. Zgodnie z zaleceniami organizatorów, kady pielgrzym na ptniczy szlak mia zabra ze sob dwie pary wygodnych butów, baga, piwór, namiot i karimat. Obowizkowym wyposaeniem pielgrzyma jest take nakrycie gowy, paszcz przeciwdeszczowy, róaniec oraz... iga do przebijania bbli. Po dotarciu do jasnogórskiego sanktuarium pielgrzymi bd si nie tylko modli, lecz take zaprezentuj swoje grupy. To nie jedyny pielgrzymkowy akcent zwizany z naszym miastem; minionej nocy we wszystkich wrzesiskich parafiach nocowali uczestnicy grup kolorowych gnie nieskiej pielgrzymki archidiecezjalnej. LUKA


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Prosto z sądu

www.wrzesnia.info.pl

9

Gdy szef kocha inaczej Honorowy Obywatel Miłosławia całował z języczkiem i klepał po pośladkach. Mężczyzn...

Tomasz Szternel

Pocztek sprawie dao zawiadomienie o podejrzeniu popenienia przestpstwa przez Hansa Stiebe, dyrektora Klafsa w Bagatelce. W styczniu 2007 roku zoy je byy pracownik firmy. Kilka lat wczeniej zosta w niej zatrudniony jako magazynier-montaysta.

Rozebrał i masturbował Bogumi* wiedzia o skonnociach homoseksualnych swego pracodawcy. W firmie a huczao od plotek na ten temat. Tyle e on przekona si o tym na wasnej skórze. – To by przeom listopada i grudnia 2005. Pan Stiebe zacz mi mali, e jestem super facet. Zaprosi mnie do siebie. Usiedlimy na kanapie w salonie. Zapyta, czy wypij „rowerek”. Wiedziaem, e to piwo wymieszane pó na pó ze spritem. Sam je przyrzdzi – wspomina. Gdy koczy spija drugi pólitrowy kufelek, zrobi si senny, bardzo rozlu niony. Niby straci przytomno, a sysza ludow muzyk bawarsk. Ockn si po okoo kwadransie. By przeraony. Mia cignite spodnie i majtki. Szef masturbowa go. – Krzyknem: „Co pan robi?!” i odepchnem od siebie. Miaem zawroty gowy, nie mogem utrzyma równowagi. To normalnie nie zdarza mi si nawet po wypiciu kilku piw – zaznaczy. Przeraony wróci do domu. Wzi zimny prysznic. – Cay dra. Chciaam si do niego przytuli, ale mnie odepchn – relacjonowaa jego dziewczyna. W kocu pk. Rozpaka si i opowiedzia o wszystkim. Nie wiedzia, co ma robi, gdzie szuka pomocy. Nastpnego dnia Bogumi wróci do pracy. Rozmawia z pracodawc. – Ja chc, eby ty urós w tej firmie. Ja wi z tob wielkie plany. Bdziesz zarabia due pienidze – usysza. Nie wierzy w ani jedno sowo. Szef podczas jazdy subowym autem kilkakrotnie dobiera si do niego, caowa, przytula. Bogumi usysza, e jeli chce pracowa, musi z nim i... Ale nie poszed. W magazynie szef caowa go z jzyczkiem. Witajc, podawa praw do, a lew wkada za pasek spodni i dotyka genitaliów. Nie móg ju tego znie. Z dyktafonem ukrytym w koszuli poinformowa szefa, e rezygnuje z pracy. Ten namawia, by zosta. Obieca niema podwyk. Mczyzna odmówi. Wyrzuci mu wszystko – e przegi, e przez niego nie potrafi normalnie wspóy z dziewczyn, e wyldowa u psychiatry.

„Musisz być taki, jak ja” Marek* pracowa jako kucharz w Bossie. Latem 2000 roku spotka si z Hansem Stie-

 Firma Klafs, którą prowadzi Hans Stiebe, produkuje sauny. On sam często z nich korzysta, także w czasie pracy – tak twierdzą jego podwładni Fot. archiwum

Niektórzy zostawali u niego na noc, w godzinach pracy przygotowywali mu śniadanie lub obiad. To było dziwne – zeznała Małgorzata.

be przy barze w restauracji. W hotelu mieszka przez pewien czas. Nie pamita, co wypili – drinka lub piwo. – W pewnym momencie chwyci mnie za nog. Mówi: „Musisz ze mn i, by taki, jak ja”. Zacz przesuwa rk na moje genitalia. Robi to podstpnie podczas rozmowy. Odepchnem go – relacjonowa Marek. Po kilku miesicach zosta wezwany do pokoju klienta, pó niejszego szefa. Mia wzi piwa... – Gdy ju je pilimy, zacz si przyblia, dobiera. Chwyci mnie za genitalia i obj w taki sposób, jakby chcia pocaowa. Wtedy odepchnem go i wyszedem – wspomina. Nie straci jednak zaufania przedsibiorcy. W maju 2004 Stiebe zatrudni go w firmie, w magazynie.

Pocałunki w policzek i w usta Magorzata, siostra Bogumia, te pracowaa w Klafsie – najpierw jako specjalista ds. rachunkowoci, a pó niej specjalista ds. ksigowoci. Po zawiadomieniu, które wpyno do prokuratury, stopniowo bya odsuwana od subowych obowizków. A w kocu zostaa zwolniona. Odwoaa si do sdu pracy i wygraa. Otrzymaa odszkodowanie. – Brat zmieni si, by bardzo nerwowy – zauwaya. – Nie zwolni si z pracy od razu, bo j szanowa. 31-latka wielokrotnie bya wiadkiem pocaunków, które szef rozdawa pracownikom po przyje dzie do Polski. Niekiedy w policzek, a niekiedy w usta.

– Raz byam z nim w Niemczech. Wiem, e ma on i dwójk dzieci. Chcia si budowa w Miosawiu, ale nie móg kupi na siebie dziaki. Kupi wic na pracownika – przytacza histori sprzed lat. Do pracy przyjedaa zawsze na 8.00. Widziaa, e z mieszkania Hansa Stiebe, które zwano „biaym domkiem”, wychodzili pracownicy firmy. Ona bya w nim kilka razy. Zdarzao si, e je sprztaa. Nie krya zaskoczenia, gdy zobaczya wiszce na cianie zdjcia czterech roznegliowanych pracowników firmy. Tych najbliszych szefowi. – Niektórzy zostawali u niego na noc, w godzinach pracy przygotowywali mu niadanie lub obiad. To byo dziwne, ale nigdy tego nie wyjaniaam – zastrzega. Miaa dostp do dokumentacji firmy – std wiedziaa o samochodzie dla jednego z najbliszych wspópracowników, markowym perfumach, odziey, butach.

rym zaprosi najbliszych wspópracowników, a take Bogumia. Wystpili w kapeluszach i czarnych okularach, rozebrani do naga, lecz okryci niezapitymi paltami. Wokó talii mieli przymocowane naczynia kuchenne. Grzegorz te zosta zaangaowany. Przebra si... za kobiet. – Pan Stiebe nalega, bym piewa z playbacku niemieck piosenk. Nie miaem mu odmówi. Miaem zielon peruk i czarn sukni. Sam to wymyli. Pozostali podczas refrenu eksponowali swoje ciaa – opisywa show. – Dla niego to byo wielkie przeycie. Zreszt zaskakujco czsto organizowa próby, oczywicie w godzinach pracy. Te byy rozbierane. Podchodzi, instruowa, przestawia nas. To go ekscytowao.

Murem za swoim szefem

Zaciąg z hotelu Boss Grzegorz* Hansa Stiebe zna od lat. Nawizali wspóprac jeszcze za czasów jego poprzedniej firmy. W Klafsie zosta asystentem zarzdu. Zaobserwowa – jak to okreli – dwie kadry. – Z jednej strony byli to szeregowi pracownicy, a z drugiej – czteroosobowa grupa wytypowana w do specyficzny sposób przez pana Stiebe. Pochodzia z hotelu Boss, gdzie on przez duszy czas mieszka – zezna. Mimo braku kwalifikacji, wszyscy znale li zatrudnienie na kluczowych stanowiskach w firmie. Kelner kierowa dziaem marketingu, technik hotelarstwa trafi do dziau sprzeday i doradztwa technicznego, kucharz zajmowa si zarzdzaniem jakoci, a boy zosta szefem serwisu. Wszyscy czsto gocili w domu swego pracodawcy, z noclegami wcznie. Wyjedali na termy na Sowacj i fikcyjne szkolenia. 35-latek w Klafsie pracowa do 2004 roku. Szef tylko raz, podczas jazdy samochodem, pooy mu do na kolanie. Odburkn co – na tyle skutecznie, e j cofn. Wielokrotnie widzia, jak szef cauje pracowników w usta, a rkoma obejmuje ich poladki. Kiedy zorganizowa spotkanie boonarodzeniowe. Wyreyserowa przedstawienie, do udziau w któ-

Hans Stiebe odmówi skadania wyjanie. W jego obronie stanli najblisi wspópracownicy. Ci pozyskani z hotelu Boss. – Duo podróujemy. Mamy wspólne pokoje w hotelach. Nigdy nie byo z jego strony adnych dwuznacznych propozycji czy zachowa – zapewni jeden z nich. – To zwyke pomówienia. – Hans pomaga i pomaga mi w kontynuowaniu nauki przy jednoczesnym godzeniu tego z prac – doda inny. Sdowa batalia trwaa kilkanacie miesicy. Ze wzgldu na dobro osób w niej uczestniczcych zostaa utajniona. Wyrok zapad 17 grudnia 2008 roku. Za czynnoci, których dopuci si wzgldem Bogumia i Marka, Hans Stiebe zosta skazany na dwa lata pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na trzy lata próby i 30 tys. z grzywny. Kilka miesicy pó niej sd apelacyjny utrzyma wyrok w mocy. W 2006 roku samorzd Miosawia przyzna Hansowi Stiebe tytu Honorowego Obywatela Gminy. Mog go otrzyma tylko osoby zasuone dla lokalnej spoecznoci w dziaalnoci kulturalnej, owiatowej, gospodarczej, charytatywnej, sportowej i... innej. W tej sytuacji sowo „innej” nabiera szczególnego znaczenia. * imiona bohaterów tekstu zmienilimy w trosce o ich dobro


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Oświata

Zamykają, ale i otwierają 3

Miay to by boiska dostpne non stop dla wszystkich. Tymczasem od koca czerwca jeden z trzech wrzesiskich Orlików stoi pusty – zamknity na cztery spusty. Odbywa si to rotacyjnie, bo raz zamykana jest furtka do jednego, a otwierana do drugiego, i tak w kóko. Dlaczego nie udostpnia si dzieciom i modziey wszystkich boisk? Wszak mamy wakacje i wydawaoby si, e place do gier w tym okresie s najpotrzebniejsze. Powodem takiej sytuacji s pienidze, a raczej w tym wypadku – ich brak. Na kadym boisku pracuje tzw. animator sportu. Zgodnie z umow, kady musi wypracowa 160 godzin miesicznie. To za mao, aby Orlik by otwarty od rana do wieczora. – Teoretycznie i praktycznie przez trzy tygodnie wyrabiamy 168 godzin, a miesic ma jeszcze jeden tydzie. Za nadgodziny nikt nam nie zapaci – ubolewa Janusz Hofman, animator sportu przy SSP nr 2 we Wrzeni. – Wysza wic propozycja, aby kady Orlik mia wakacje. Animatorzy równie chcieliby je mie.

Rozwizaniem problemu wakacji byoby zatrudnienie dwóch animatorów. Tymczasem jest tak tylko w gimnazjum przy ul. Kosynierów. J. Hofman nie widzi nic zego w tym, e jedno boisko w cigu tygodnia jest zamknite. – Gdyby byy wszystkie, to rozumiem, ale jest tylko jedno – mówi. – Otwarcie wszystkich Orlików spowodowaoby, e nie byyby one wykorzystane – stwierdza Jarosaw Malicki, naczelnik wydziau owiaty, kultury i sportu w ratuszu. – A wszystko przez panujce upay. Nie dotary do mnie adne sygnay, e kto chcia wej na boisko, a pocaowa przysowiow klamk. Rzeczywicie, wyjtkowe upay sprawiy, e na Orlikach nie byo tumów. – Nasze boiska nie maj osony od drzew. Osoby, które przychodziy pogra, po pó godzinie miay dosy. Byo za gorco – mówi Magorzata Przybylska, animator sportu z Gimnazjum nr 1. – U mnie ju po piciu minutach – przebija J. Hofman. Nisze temperatury przycigaj jednak chtnych. – Przychodz zarówno modsi, jak i starsi – mówi Bartosz Darul, animator z SSP nr 1. – S to w wikszo-

Wrześnianie w USA

 K. Rzymski i R. Nowak – stoją w górnym rzędzie Konrad Rzymski i Norbert Nowak wrócili z Pensylwanii, gdzie gościli w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży z klubów 4H. W sumie do USA poleciao 16 osób z caej Polski. Wymiana bya moliwa dziki porozumieniu Fundacji Edukacyjnej 4H w Polsce a Penn State University – uniwersytetem stanu Pensylwania. – Mieszkalimy u rodzin amerykaskich i dziki temu mielimy okazj pozna ich codzienne ycie – mówi Norbert Nowak, który w Stanach spdzi prawie miesic. Bya to pierwsza wizyta N. Nowaka w USA i – jak sam przyzna – wiele sytuacji byo dla niego nowym dowiadczeniem. – Amerykanie s bardzo przyjacielsko nastawieni do innych, take

Fot. archiwum 4H

do obcych ludzi. Kiedy przypadkiem potrci si kogo na ulicy, on si umiecha i sygnalizuje, e nic si nie stao. W Polsce bywa z tym rónie – przyznaje. – Wymiana pozwolia nam take podszkoli umiejtno posugiwania si jzykiem angielskim w angielskojzycznym kraju, co jest niemoliwe na lekcjach w Polsce. Uczestnicy wymiany mieli take okazj zwiedzi Nowy Jork, zobaczy Statu Wolnoci itp. oraz – co równie wane – opowiedzie rodzinom, które ich gociy, o swoim rodzinnym kraju. W tym celu zosta zorganizowany Dzie Polski, powicony wanie polskiej tradycji i historii. – Amerykanie w wikszoci wiedz sporo o Polsce, ale poznaem take osoby, które pytay, czy w moim kraju s samochody, czy mamy komputery itp. – przyznaje N. Nowak. – To pokazuje, e taka wymiana modziey jest potrzebna. MAK

tys. z kosztuje miesicznie utrzymanie jednego Orlika

ci zorganizowane grupy. Oboenie uzalenione jest od pory dnia. Najwicej chtnych jest w godzinach midzy 18.00 a 21.00. W czasie upaów u mnie te nie byo chtnych. W powiecie wrzesiskim wybudowano do tej pory cztery kompleksy boisk ze sztuczn nawierzchni w ramach rzdowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Ciesz si z nich równie w Orzechowie (gmina Miosaw). – Nie mog powiedzie, e boiska ttni yciem od rana do wieczora. S rednio oboone – mówi Rafa Zity, dyrektor szkoy. – Orlik jest jednak otwarty sze dni w tygodniu w godzinach 10.00–21.00. Nie wyobraam sobie, aby podczas wakacji mogo by inaczej – koczy. – Nad wszystkim czuwa staysta. ukasz Róaski

 Adrian Matysiak i Patryk Walkowiak chcieli pograć wczoraj po 13.00...

Zespół Szkół Politechnicznych organizuje zjazd absolwentów Na 18 wrzenia zaplanowane s uroczyste obchody 60-lecia dziaalnoci szkoy zawodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego oraz zjazd absolwentów. – W kronikach szkoy widnieje zapis mówicy o tym, e 20 wrzenia 1950 roku nasza szkoa otrzymaa w uytkowanie budynek, w którym do dzi funkcjonujemy – ucila Bogdan Nowak, dyrektor Zespou Szkó Politechnicznych we Wrzeni. – Uznalimy, e jest to dobra okazja do zorganizowania zjazdu oraz do tego, aby dokona zmiany sztandaru, bo obecny sztandar szkoy jest ju nieaktualny ze wzgldu na zmienion osiem lat temu nazw placówki. Nowy sztandar zosta ju wykonany i kosztowa 7 tysicy zotych. Sfinansowanie tego zakupu byo moliwe dziki sponsorom. Podczas wrzeniowych uroczystoci sztandar zostanie powicony. Zjazd byych uczniów ZSP rozpocznie si uroczyst msz w. w kociele pw. w. Królowej Jadwigi, a nastpnie uczestnicy przemaszeruj na dziedziniec szkolny, gdzie odbdzie si cig dalszy czci oficjalnej. Na czele pójdzie Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych i Orkiestra Reprezentacyjna Si Powietrznych, co bdzie z pewnoci widowiskowym wydarzeniem. – Bdzie to moliwe za spraw jednego z naszych absolwentów – pk. Andrzeja Górnickiego, który jest zastpc dowódcy Bazy Lotniczej w Powidzu – wyjania B. Nowak. O godz. 14.00, po czci oficjalnej, planowane jest spotkanie absolwentów w szkole oraz wspólne zdjcie, a wieczorem bal w restauracji Marge-

Co słychać

Orliki w mieście – przynajmniej w okresie wakacyjnym – działają na pół gwizdka.

Fot. WŚ

„ Ratusz ogosi przetarg

na budow placów zabaw przy szkoach w Marzeninie, Nowym Folwarku, Otocznej, Kaczanowie i Chwalibogowie. Nowe miejsca zabaw powstan równie przy wrzesiskich podstawówkach. Wszystko w ramach programu „Radosna Szkoa”.

„ Wysoko nagrody bur-

mistrza dla nauczycieli szkó i placówek prowadzonych przez ratusz wynosi w tym roku znów 4 tys. z brutto.

 – Zjazd będzie niepowtarzalną okazją do odwiedzenia szkoły po latach – uważa B. Nowak Fot. MAK ritta. Uczestnictwo w czci oficjalnej jest bezpatne. Spotkanie absolwentów wie si z odpatnoci (80 zotych), która bdzie przeznaczona na sfinansowanie pamitkowych medali i upominków dla uczestników, a udzia w balu kosztuje 130 zotych. Rejestracja wszystkich osób, które chc wzi udzia we wrzeniowym zje dzie absolwentów, odbywa si za porednictwem strony internetowej szkoy, www.zsp.wrzesnia.pl. – Mona zadeklarowa swój udzia w wybranych czciach zjazdu, np. w samej czci oficjalnej – ucila dyrektor. – Jeli kto chciaby wzi udzia w spotkaniu absolwentów, ale nie uczestniczy w balu, moe z niego zrezygnowa wybierajc dogodn dla siebie opcj. MAK

„ Przypominamy, e w godz. 8.00–11.00 dzieci i modzie z miasta i gminy Wrzenia wchodz na kryt pywalni za darmo. rednio pojawia si tu dziennie 120 osób. „ Modzie z Walii, Fran-

cji i Niemiec od kilku dni goci w powiecie wrzesiskim. Uczestnicy obozu angauj si m.in. w organizacj imprezy sportowo-integracyjnej dla podopiecznych warsztatów terapii zajciowej z Wrzeni, Czeszewa i Rudy Komorskiej. Jest te czas na leniuchowanie.

„ Owiadczenia majtkowe dyrektorów szkó opublikowano na stronie internetowej urzdu gminy (zakadka BIP). „ Ogoszono przetarg

na remont maej niecki basenu w „ azienkach” przy Gnie nieskiej. KUL


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Kultura

Z aparatem, tylko po służbie Pan Bóg rozdaje talenty. Wam dał najwspanialsze – mówił do autorów zdjęć komendant Jarosław Gruszczyński.

Mundurowi zdali raport. Nietypowy, bo z... fotografii.

 – Te zdjęcia zestawiłem na zasadzie kontrastu – zdaje się tłumaczyć Lewandowski (pierwszy z prawej) ze stra poarn jest zwizany od 1998 roku, z fotografi – od zawsze. – Wybór by bardzo trudny. Fotografuj ludzi, krajobrazy, robi reporta. Interesuje mnie muzyka, festiwal. I zawsze mam problem z wyborem zdj – przyznaje.

Mało, ale dali

 Najbliższą zaplanowaną imprezą w kościółku (w połowie grudnia) jest wieczór literacki z Olgą Tokarczuk, laureatką Nagrody Kościelskich

Urząd marszałkowski dołoży się do remontu miłosławskiego kościółka poewangelickiego. Cho niewiele, ale zawsze. Konkretnie mowa o 20 tysicach zotych. Drugie tyle wyoy powiat, który zarzdza obiektem. – Prace remontowe powinny ruszy najdalej pod koniec wakacji – informuje Ilona Dbicka, naczelnik wydziau promocji i kultury wrzesiskiego starostwa. – Dotyczy one bd elementów drewnianych obejmujcych sklepienie nawy gównej, empory, tralki, schody i porcze kocióka – wylicza.

Fot. archiwum

Lwi cz prac (prowadzone one bd pod nadzorem konserwatorskim) przeprowadzi ekipa remontowo-budowlana starostwa. – W pierwszym etapie zostanie zdjta farba olejna pokrywajca wczeniej wspomniane detale – kontynuuje I. Dbicka. Przypomnijmy, e kocióek ma peni funkcj powiatowego centrum kultury. Planuje si m.in. dobudowa szklan konstrukcj. Termin rozpoczcia prac uzaleniony jest od pienidzy, których na razie nie ma. – Wnioskujemy o fundusze m.in. do Ministerstwa Kultury, ale jak dotd, bez efektu. Z UM przeciwnie – koczy I. Dbicka. KUL

Szymon Kaczmarek z kolei pokaza kilkadziesit zdj ptaków. Na co dzie pracuje w KPP we Wrzeni, w Zespole do Walki z Przestpczoci Gospodarcz. – Zwierzta, a ptaki szczególnie, od zawsze byy moj pasj. Nie wiem dlaczego. Ot

Fot. Tomasz Szternel

tak, po prostu – tumaczy. Najwicej czasu powici na uwiecznienie ora ryboowa trzymajcego w szponach karpia. – Na to zdjcie czekaem kilka godzin. Bez ruchu, w ostrym socu, schowany w trzcinach – opowiada.

Reggae i ska w rytm padającego deszczu W sobot we wrzesiskim amfiteatrze im. Anny Jantar odby si kolejny koncert z cyklu Rockowe Soboty. Tym razem gwiazd wieczoru by zespó Czerniejewska. Muzycy tej – jak sama nazwa wskazuje – pochodzcej z pobliskiego Czerniejewa formacji graj pod obecnym szyldem od wrzenia 2007 roku. Wczeniej udzielali si w takich zespoach, jak PRO100WO3 oraz Ramzes. Ich twórczo utrzymana jest w sonecznych, jamajskich rytmach reggae i ska. Skad kapeli jest bardzo liczny – tworzy j a siedem osób. – Po dowiadczeniach w tamtych zespoach postanowilimy spróbowa czego nowego. Ale cay czas gramy to, co lubimy, to, co kochamy, i to cieszy ucho suchaczy – twierdz zgodnie muzycy Czerniejewskiej, którzy maj na koncie jedn pyt demo, zarejestrowan w grudniu 2008 roku w studiu nagraniowym Studio Czips w Czerniejewie, gdzie na co dzie równie odbywaj si ich próby. W naszym miecie mionikom sonecznych rytmów reggae plany wyra nie pokrzyowaa pogoda. W trakcie koncertu wia bardzo silny wiatr, a co chwila nad amfiteatrem przechodzia gwatowna ulewa. Wszystko to zoyo si na fakt, e koncert ogldao zaledwie kilkanacie osób. Niezraeni tym muzycy nie oszczdzali si i grali a do zapadnicia zmroku; nie tylko na tradycyjnych instrumentach muzycznych, ale take na aborygeskiej trbie digeridoo.

Lewandowski nie kryje zadowolenia z poziomu wystawy. Jest na niej to, co lubi najbardziej. Rónorodno. Sam wystawi dwie fotki. – Raz w roku, na Nowym wiecie w Warszawie, jest organizowany wielki pokaz mody. Akurat miaem okazj tam by. Zrobiem reporta skadajcy si z kilkudziesiciu zdj. Na tych, które pokazaem na zasadzie kontrastu, s dwie pikne kobiety spacerujce o zmierzchu w sztucznym wietle. Nagle zacz pada deszcz i to pikno znikno. Zostaa tylko natura, i to ilustruje drugie zdjcie – tumaczy. Wystawa bdzie czynna do koca lipca. Tomasz Szternel

Co słychać

W wernisau, który odby si 23 lipca, móg uczestniczy kady. Ale nie kady móg wystawi swoje zdjcia. Ten przywilej mieli tylko przedstawiciele sub mundurowych. Róni: policjanci, straacy, stranicy graniczni, onierze, a nawet lenicy. – Mimo tego, e na co dzie pracujemy w mundurze i niekiedy surowo egzekwujemy prawo, to jestemy lud mi wraliwymi, mamy pasj, któr wci rozwijamy – mówi do autorów najlepszych prac Marek Janusz Lewandowski, komisarz organizacyjny Raportu z Fotografii nr 6. Selekcji dokona wspólnie z Waldemarem liwczyskim, redaktorem naczelnym „Kwartalnika Fotografia” oraz Sebastianem Waliskim z komendy powiatowej policji. W sali wystawowej WOK-u znalazy si zdjcia czternastu autorów, m.in. Rafaa Klarzyskiego z KP PSP w Jarocinie. Jak mówi,

„ 25 lipca mina dru-

ga rocznica mierci Ireneusza Zjedaki, artysty fotografa i redaktora. Z tej okazji na Stronie Czytelników (s. 21) publikujemy wspomnienie o Eryku Weroniki Kwiatkowskiej z Wrzeni, obecnie mieszkajcej w Nowym Jorku. Wspomnienie ukae si równie w nowojorskim polonijnym pimie „Kurier Plus”. W

„ 31 lipca na deskach wrzesiskiego amfiteatru publicznoci zaprezentuje si rockowy zespó Crack&Go (godz. 19.00). Dzie pó niej, tj. 1 sierpnia przygotowano co dla mioników folkloru. Wystpi lokalny zespó z Gorzyc Ziemia Wrzesiska (godz. 17.00). KUL „ Urzdnicy ratusza

 Aborygeńskie trąby digeridoo zabrzmiały w sobotę we wrzesińskim amfiteatrze Fot. Łukasz Adamczyk Koncert Czerniejewskiej stanowi pómetek sobotnich prezentacji gównie modych zespoów z naszego regionu, które co tydzie wystpuj w amfiteatrze. Ju jutro sw twórczo przedstawi czonkowie bandu Crack&Go, tydzie pó niej (7 sierpnia) swoje umiejtnoci pokae hip-hopowcy Bary&Cubol. Do koca wakacji na deskach wrzesiskiego amfiteatru zaprezentuj si jeszcze starzy wyjadacze z Krysztaka (14 sierpnia) oraz mode kapele Eneduerabe (21 sierpnia) oraz S.O.U.L (28 sierpnia). ukasz Adamczyk

czyni przygotowania do koncertu Dody, który odbdzie si na rynku 21 sierpnia. „Królowa” wygórowanych wymaga nie ma. Pracy powinno by zatem niewiele. KUL

„ Wrzesiski Orodek Kultury ma now stron internetow. Adres pozostaje bez zmian: www. wok.wrzesnia.pl. KUL „ Grayna Augustyn,

animator kultury, marzy o wydaniu Antologii poezji twórców wrzesiskich i zaprzyjanionych z Wrzeni. – Docemy ich, wypromujmy – apeluje na Facebooku. KUL


Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

12

30 lipca 2010

030 (230)/2010 0)/20 2010 20 0 0

03 (230)/2010 030 (2

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; drukujemy trzeci kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;58â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 58

RozwiÄ&#x2026;zaniem zagadki jest koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; w Gozdowie â&#x20AC;&#x201C; trafnie rozpoznaĹ&#x201A; go Tadeusz Stobinski. JednoczeĹ&#x203A;nie przepraszamy za chochlik z zeszĹ&#x201A;ego tygodnia â&#x20AC;&#x201C; budynek w Nadarzycach nie jest oczywiĹ&#x203A;cie owczarniÄ&#x2026;.

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

Wiele siÄ&#x2122; w niej dzieje, przez co brak wraĹźenia, Ĺźeâ&#x20AC;&#x17E;to wszystko juĹź byĹ&#x201A;oâ&#x20AC;?. Ale jeszcze waĹźniejszy jest fandom â&#x20AC;&#x201C; pisarze, fani, wydawcy spotykajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na konwentach, dyskutujÄ&#x2026;cy w internecie. Fajnie byÄ&#x2021; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; tej grupy â&#x20AC;&#x201C; sĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; ulubionego twĂłrcy na spotkaniu autorskim, a potem iĹ&#x203A;Ä&#x2021; z nim na piwo...

Sama WrzeĹ&#x203A;nia, lubiÄ&#x2122; to miasto i dobrze siÄ&#x2122; w nim czujÄ&#x2122;.

Bardzo wkurza mnie narzekanie dla narzekania, bez wzglÄ&#x2122;du na to, czy zmiany sÄ&#x2026; na lepsze, czy na gorsze.

Alkohol to dobra rzecz, byle uĹźywaÄ&#x2021; go z gĹ&#x201A;owÄ&#x2026;.

Raczej na sĹ&#x201A;odko.

Zaczynam, sprawdzajÄ&#x2026;c skrzynkÄ&#x2122; mailowÄ&#x2026;, koĹ&#x201E;czÄ&#x2122; z dobrÄ&#x2026; ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2026;.

Zdecydowanie ksiÄ&#x2026;Ĺźka, na filmy brakuje mi czasu.

ChciaĹ&#x201A;abym kiedyĹ&#x203A; pracowaÄ&#x2021; w wydawnictwie, zrobiÄ&#x2021; doktorat i znaÄ&#x2021; biegle kilka jÄ&#x2122;zykĂłw obcych.

KĹ&#x201A;amstwa.

Nie umiem wybraÄ&#x2021; â&#x20AC;&#x201C; wiele sukcesĂłw byĹ&#x201A;o dla mnie waĹźnych, poraĹźek nie rozpamiÄ&#x2122;tujÄ&#x2122;.

Moim najwiÄ&#x2122;kszym hobby jest czytanie, zaraz po nim pisanie i jÄ&#x2122;zyki obce, a takĹźe wszystko, co wiÄ&#x2026;Ĺźe siÄ&#x2122; z rynkiem wydawniczym.

ZarÄ&#x2122;czona, jak dotÄ&#x2026;d â&#x20AC;&#x201C; bezdzietna.

Na staĹ&#x201A;e jestem sekretarzem redakcji portalu Efantastyka.pl; prowadzÄ&#x2122; Oficjalny Fank Fanklub ank nkklub lub b Lokiego; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie odbywam staĹź wâ&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?.

StudiujÄ&#x2122; na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza polska d maMickiewic wicza wic i zana ic za na za na kie nakie kkierunku kierun ieru ru ku fil run ffilologia fifilolo i olo olo ogia ogia iaa sĹ&#x201A; ssĹ&#x201A;owiaĹ&#x201E;ska Ĺ&#x201A;ow owiaĹ&#x201E;s owi aĹ&#x201E;ska aĹ&#x201E; aĹ&#x201E;s kaiipols ka iip p olskaa ols ze specjalnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; wydawniczÄ&#x2026;, zaczynam jÄ&#x2122;zykoznawstwo. koznawstwo.

WrzeĹ&#x203A;nia

Anna Tess GoĹ&#x201A;Ä&#x2122;biowska ka

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Co jest fantastycznego w fantastyce?

Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

030 (230)/2010

30

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO:DUV]DZVND WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT.  

*

20 

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

50% zniĹźki

do koĹ&#x201E;ca sierpnia dajemy

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61/ 640 01 01

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

to sprzedaĹźy podrÄ&#x2122;cznikĂłw

tdla pracodawcĂłw chcÄ&#x2026;cych zatrudniÄ&#x2021; uczniĂłw lub studentĂłw

tdla uczniĂłw i studentĂłw poszukujÄ&#x2026;cych pracy

na zamieszczenie ogĹ&#x201A;oszenia drobnego

â&#x20AC;&#x17E;Wierzbowe drzewo gdzie posadzisz, tam roĹ&#x203A;nieâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; tak brzmi rozwiÄ&#x2026;zanie krzyşówki z zeszĹ&#x201A;ego tygodnia. Ĺ&#x161;wietnie wiedzieli o tym nasi Czytelnicy; nagroda traďŹ a do Mateusza GromadziĹ&#x201E;skiego. Gratulacje!

  ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 61 437 49 57

Przyjmujemy UĂ?ZQLHĹ&#x2018; RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub w dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

4. MÄ&#x2026;Ĺź do Ĺźony: â&#x20AC;&#x201C; Wiesz, chodzÄ&#x2026; plotki, Ĺźe listonosz miaĹ&#x201A; romans ze wszystkimi kobietami z naszego bloku, z wyjÄ&#x2026;tkiem jednej. â&#x20AC;&#x201C; ZaĹ&#x201A;oĹźÄ&#x2122; siÄ&#x2122;, Ĺźe to ta jÄ&#x2122;dza z piÄ&#x2026;tego piÄ&#x2122;tra! W.P.

3. Do warzywniaka wchodzi mÄ&#x2122;Ĺźczyzna i mĂłwi: â&#x20AC;&#x201C; ChciaĹ&#x201A;bym kupiÄ&#x2021; wszystkie pomidory, ktĂłre macie w sprzedaĹźy. â&#x20AC;&#x201C; CzyĹźby wybieraĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pan na koncert tego muzyka, ktĂłry ma dziĹ&#x203A; wystÄ&#x2026;piÄ&#x2021; w naszym mieĹ&#x203A;cie? â&#x20AC;&#x201C; NiezupeĹ&#x201A;nie. To ja jestem tym muzykiem... Kika

2. â&#x20AC;&#x201C; Mamusiu â&#x20AC;&#x201C; pyta synek. â&#x20AC;&#x201C; Ile lat jesteĹ&#x203A; juĹź ĹźonÄ&#x2026; tatusia? â&#x20AC;&#x201C; DziesiÄ&#x2122;Ä&#x2021;. â&#x20AC;&#x201C; A ile jeszcze musisz? Wachu

1. â&#x20AC;&#x201C; No i jak skoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; twoja awantura z teĹ&#x203A;ciowÄ&#x2026;? â&#x20AC;&#x201C; PrzyszĹ&#x201A;a do mnie na kolanach! â&#x20AC;&#x201C; Tak? I co powiedziaĹ&#x201A;a? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;WyĹ&#x201A;aĹş spod Ĺ&#x201A;óşka, ty tchĂłrzu!â&#x20AC;?. Ketjow

chichy

Rozrywka

ww-131

rozrywka

 Gniazdo pszczĂłĹ&#x201A;

 Most dwojga serc...

 â&#x20AC;&#x201C; Ojej, co mi tu wyrosĹ&#x201A;o!

Fot. ElĹźbieta MaĹ&#x201A;ek

Fot. Joanna GrzeĹ&#x203A;kowiak

Fot. Marlena GoĹşdziewicz-Kasprzyk

Lato w peĹ&#x201A;ni, widaÄ&#x2021; to bardzo wyraĹşnie na wielu fotograďŹ ach przysyĹ&#x201A;anych do naszej redakcji. I chociaĹź to przeĹ&#x201A;om lipca i sierpnia, to juĹź moĹźna znaleĹşÄ&#x2021; pierwsze oznaki jesieni; wystarczy szeroko otworzyÄ&#x2021; oczy. Po 30 zĹ&#x201A; otrzymajÄ&#x2026; autorzy publikowanych poniĹźej zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021; (tradycyjnie mogÄ&#x2026; zamieniÄ&#x2021; je na fotoksiÄ&#x2026;Ĺźki o podwĂłjnej wartoĹ&#x203A;ci). Wszystkich miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw fotograďŹ i â&#x20AC;&#x201C; niezaleĹźnie od stopnia zaawansowania i... uzaleĹźnienia od tej dziedziny ludzkiej aktywnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; juĹź dziĹ&#x203A; zapraszam na Fotodialog 3, ktĂłry odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; 1 paĹşdziernika w zaprzyjaĹşnionym z redakcjÄ&#x2026; kinie TrĂłjka. Swoje dzieĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; zarĂłwno na papierze, jak i prezentacje multimedialne (fotocasty, slajdszoĹ&#x201A;y) oraz produkcje wideo â&#x20AC;&#x201C; bÄ&#x2122;dzie mĂłgĹ&#x201A; pokazaÄ&#x2021; kaĹźdy. WstÄ&#x2122;p bÄ&#x2122;dzie wolny, a organizatorzy zapowiadajÄ&#x2026; wiele atrakcji. Impreza ma charakter wybitnie lokalny, chociaĹź teĹź z akcentem zagranicznym... W

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

13


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

14 MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronÄ&#x2122; redaguje :

Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Woda jest czysta i ciepĹ&#x201A;a

Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

30 lipca 2010

Jak sÄ&#x2026; trzydziestostopniowe upaĹ&#x201A;y, amatorĂłw kÄ&#x2026;pieli nie brakuje. Stao si ju tradycj, e podczas wakacji mieszkacy gminy i powiatu mog za darmo pluska si w orzechowskim basenie. Ochody szukaj tam zwaszcza dzieci i modzie. â&#x20AC;&#x201C; W wakacje nie bardzo mam co robi. Dlatego przychodz tutaj codziennie â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Aleks Zaj c. â&#x20AC;&#x201C; Umiem pywa, tak e si nie nudz. â&#x20AC;&#x201C; Mona poszale. Tylko ze skakaniem na gĂłwk trzeba uwaa, bo ratownicy â&#x20AC;&#x17E;goniâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; dodaje jego kolega Krzysztof Krawczyk. â&#x20AC;&#x201C; Kadego dnia spdzamy tutaj trzy, cztery godziny. Jest super! Co ciekawe, ochody na terenie Relaksu szukaj rĂłwnie â&#x20AC;&#x201C; o czym wiadcz rejestracje samochodĂłw â&#x20AC;&#x201C; mieszkacy powiatu redzkiego. Nie tylko ci z pobliskiego Piczkowa, ale rĂłwnie z Krzykos i rody Wlkp. â&#x20AC;&#x201C; Nie wiem, co jest wikszym ewenementem; to, e basen jest na wsi, czy to, e nie trzeba za niego paci â&#x20AC;&#x201C; mieje si ratownik Leszek Ma wa. â&#x20AC;&#x201C; Jak na tak ma miejscowo, to maj super â&#x20AC;&#x201C; stwierdzaj nasi gocie.

Â&#x201E; Rozstrzygnito prze-

targ na remont podogi sali gimnastycznej w miosawskim gimnazjum. Koszt zadania: 110 tys. z.

Â&#x201E; Kierowca dachowa, a pĂł niej wjecha do rowu. Na szczcie nikomu nic si nie stao. Do zdarzenia doszo 24 lipca na wysokoci orodka zdrowia w Miosawiu. Â&#x201E; Rozpocza si insta-

lacja stu siedze (zdemontowanych z trybun Kolejorza) dla kibicĂłw na stadionie â&#x20AC;&#x17E;Orlikaâ&#x20AC;? w Bugaju. Monta pochonie 24,6 tys. z.

Â&#x201E; Z Biechowa na Jasn GĂłr wysza XV Jubileuszowa Pielgrzymka Promienista (28 lipca). Idzie w niej ponad 60 ptnikĂłw. Â&#x201E; Wykonawca znacznie

przyspieszy prace modernizacyjne wietlic w Chlebowie i Paczynie. Pytanie, czy zdy w terminie, nadal aktualne.

 Basen w Orzechowie nie narzeka na brak goĹ&#x203A;ci. â&#x20AC;&#x201C; CzystoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wody zapewnia tzw. odkurzacz â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi L. MaĹşwa (z prawej) Caa infrastruktura pywalni dziaa bez zarzutu. Przed sezonem zostay przeprowadzone niezbdne remonty. Zastrzee do wody nie mia take sanepid. Ta w ostatnich dniach ulega zreszt znacznej poprawie. Starostwo â&#x20AC;&#x201C; waciciel basenu â&#x20AC;&#x201C; za-

kupio bowiem tzw. odkurzacz wodny. Suy on do czyszczenia niecek z osadzajcych si na ich dnie zanieczyszcze. Urzdzenie kosztowao niespena 13 tys. z. â&#x20AC;&#x201C; Po jego uyciu pojawiy si opnie, e zmienilimy wod â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi L. Ma wa.

Â&#x201E; W poowie listopada

Dodajmy, e z basenu â&#x20AC;&#x201C; bez wzgldu na wiek â&#x20AC;&#x201C; mona korzysta codziennie w godzinach 10.00â&#x20AC;&#x201C; 18.00. Jego utrzymanie (w caym sezonie to koszt rzdu 30 tysicy zotych) w caoci pokryje starostwo powiatowe.

budynek MCK przestanie straszy. Koczy si przetarg na jego termomodernizacj. Najtasza oferta opiewa na 272 tys. z, najdrosza na 339 tys. z.

Â&#x201E; Bracia Piotr i Grzegorz

StraĹźnik oĹ&#x203A;miesza rajcÄ&#x2122; Pomimo okresu wakacji, radni pracuj. Musz, bo cay czas co si dzieje. Na ostatnie posiedzenie rady miejskiej (20 lipca) â&#x20AC;&#x17E;cignitoâ&#x20AC;? ich z uwagi na konieczno zacignicia kredytu. Niemaego. Samorzd na sfinansowanie wydatkĂłw inwestycyjnych (budowa szkoy w Bugaju itd.) zamierza zacign bowiem poyczk w wysokoci 3,66 mln z. Wczeniej burmistrz Zbigniew Skikiewicz poinformowa rajcĂłw o wystpujcych problemach z wod. Upalna aura zmusia mieszkacĂłw do czstszego otwierania kurkĂłw. Skutkiem takich dziaa jest spadek cinienia w sieci. Wodarz wyda wic zarzdzenie zakazujce uywania wody pitnej

do podlewania ogrĂłdkĂłw (do tego tematu wrĂłcimy). Aby nieco zaburzy sielankowe obrady, o gos poprosi radny Romuald Barszcz. Jako jedyny zwrĂłci uwag na fakt nieprzestrzegania prawa przez Stra Miejsk w Miosawiu. Chodzi m.in. o â&#x20AC;&#x17E;zlecanieâ&#x20AC;? zakopywania zwierzt, ktĂłre dostay si pod koa samochodu, zamiast ich utylizowania (o sprawie pisalimy 16 lipca). â&#x20AC;&#x201C; Municypalni nas omieszyli i zakpili sobie z podatnikĂłw â&#x20AC;&#x201C; stwierdzi. â&#x20AC;&#x201C; Musimy co z tym zrobi. Apel ten pozosta jednak bez echa. aden inny radny nie zaj w sprawie stanowiska. Jeden si tylko umiechn pod nosem, drugi pokrci gow i... na tym koniec.

Pomoc popynie do zniszczonej gminy Gbin w powiecie pockim. Konkretnie do wsi Nowy Troszyn oraz soectwa Borkiâ&#x20AC;&#x201C;Troszyn Polski. Niewykluczone, e do tej lisy docz jeszcze ssiadujce winiary (gmina Subice). To tam wezbrana Wisa przerwaa wa przeciwpowodziowy. â&#x20AC;&#x201C; Tamtejsi rolnicy stracili wszystko. Nie moemy pozosta nieczuli na ich los â&#x20AC;&#x201C; kontynuuje R. witek. O pomoc apeluje rĂłwnie Krzysztof Jadczak, burmistrz gminy Gbin. â&#x20AC;&#x201C; Rolnikom potrzebna jest soma, zboe, pasza â&#x20AC;&#x201C; wylicza. â&#x20AC;&#x201C; Jednym sowem wszystko to, co jest niezbdne do pracy w gospodarstwie. Wiele domĂłw zostao zalanych. Woda bya na wysokoci trzech, czterech metrĂłw. Plony z tegorocznych zbiorĂłw maj trafi rĂłwnie do miejscowych rolnikĂłw, ktĂłrym wezbrana Warta zalaa ki.

Â&#x201E; Nowa Wie PodgĂłr-

na ma now stron internetow. Jej adres to www. nowawiespodgorna.pl

Reklama

OSK â&#x20AC;&#x17E;STRAĹťAKâ&#x20AC;? Tomasz Dolata Czeszewo, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 18,

tel. 603 968 998 Zaprasza na kurs kat. A, B, BE, T

PROMOCJA LBU"[Â&#x2019;tLBU#&[Â&#x2019; T - od 16 lat za zgodÄ&#x2026; rodzicĂłw

www.oskstrazak.pl

INFORMATOR GMINNY

 â&#x20AC;&#x201C; Im wiÄ&#x2122;cej osĂłb wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy siÄ&#x2122; do akcji, tym wiÄ&#x2122;cej zbierzemy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi R. Ĺ&#x161;witek Zaraz po niwach ruszy zbiĂłrka podĂłw rolnych dla potrzebujcych powodzian. Inicjatywa zbiĂłrki zrodzia si w gowach radnego Romana witka i Henryka Dzierla. Rozpropagowaniem idei zajm si jednak â&#x20AC;&#x201C; poproszeni o pomoc â&#x20AC;&#x201C; sotysi. Wysonduj u gospodarzy z danego soectwa, jak ilo plonĂłw dla rolnikĂłw-powodzian przeznacz po niwach. Powstan listy, ktĂłre pomog w organizacji transportu. Termin zbiĂłrki ustalono za na 23â&#x20AC;&#x201C;28 sierpnia. â&#x20AC;&#x201C; Na terenie kadej wsi bdzie wyznaczony rolnik, ktĂłry bdzie przyjmowa dary â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi R. witek. â&#x20AC;&#x201C; W niektĂłrych miejscowociach bd one jednak odbierane bezporednio od ofiarodawcĂłw. Tak bdzie choby w Paczynie. WrĂłd mieszkacĂłw wsi sotysi przeprowadz rĂłwnie zbiĂłrk pienidzy. By moe takowa bdzie jeszcze w samym Miosawiu.

Parzyszowie z Czeszewa wygrali 7. Wielkopolskie Dni Karpiowe. Wicej na str. 8.

Edu-039f

Rolnicy chcÄ&#x2026; pomĂłc rolnikom. Pospolite ruszenie po Ĺźniwach

Symbol pÄ&#x2026;tnikĂłw udajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; do Santiago

ZwieĹ&#x201E;czeniem uroczystoĹ&#x203A;ci jakubowych w miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskim koĹ&#x203A;ciele (25 lipca) byĹ&#x201A;o przybicie do misyjnego krzyĹźa przy Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tyni... muszli. Ma ona wytyczaÄ&#x2021; odtwarzany szlak pÄ&#x2026;tniczy â&#x20AC;&#x17E;NadwarciaĹ&#x201E;ska droga Ĺ&#x203A;w. Jakubaâ&#x20AC;?. Jego utworzenia podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; dwĂłjka miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awian â&#x20AC;&#x201C; Jolanta (na zdjÄ&#x2122;ciu) i Zbigniew Janczakowie. Wideorelacja na www.wrzesnia.info.pl.

UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

OĹ&#x203A;rodek Zdrowia

61 438 30 05

OĹ&#x203A;rodek Kultury

61 438 27 79

OĹ&#x203A;r. Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank SpĂłĹ&#x201A;dzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodĂłwek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

ANTENY TV-SAT

61 437 14 93

Punkt przyjmowania ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; do â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?: MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 10,â&#x20AC;&#x17E;Rolmarkâ&#x20AC;?, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Kołaczkowo

Filip Biernat

Anomalie pogodowe dały się we znaki mieszkańcom gminy Kołaczkowo. Nad ranem, 24 lipca zawyy syreny. Jutrzenka pokazaa straszny krajobraz po nocnych deszczach... a opady nie ustaway. W Koaczkowie schodzca z pól woda zalaa kilka piwnic. Jeszcze powaniejsza bya sytuacja w Borzykowie – ywio wdar si na osiedle domów jednorodzinnych. Tutaj zostaa rzucona wikszo si ratowniczych, przybyo równie pospolite ruszenie: mieszkacy Borzykowa i Wszemborza. Akcj ratownicz nadzorowaa wójt Wojciech Majchrzak, który na t okoliczno przywdzia mundur straaka ochotnika i przechadza si midzy ratownikami. Gmina musiaa zorganizowa kilka beczkowozów, aby wypompowa sporo wody. Pracowit sobot mia te Jarosaw Zgoliski, szef koaczkowskiej komunalki. – Przyczyn zalania osiedla w Borzykowie bya zatkana bu-

Co słychać

tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Borzykowo pod wodą rzówka na osiedlu i saby system odprowadzania wody przy drodze wojewódzkiej. Do tego po tak gwatownych opadach zacza spywa woda z pól, co znacznie pogorszyo sytuacj – mówi Majchrzak. Zalana zostaa wietlica wiejska w Borzykowie (najwiksza w gminie), w której trwa wanie remont (wymiana pokrycia dachu). Wiatr podwia foli pooon na dachu i do rodka dostaa si woda. Zniszczeniu uleg parkiet. – Wykonawca remontu dachu by ubezpieczony, a wic straty zostan pokryte z jego polisy – mówi wójt. W sobot w kilku wsiach nie byo prdu i wody. Najgorzej sytuacja wygldaa w Bieganowie. Piorun uderzy w transformator i go zniszczy. Mieszkacy wsi waciwie przez cay dzie nie mieli prdu. Po naprawach energetyki zasilanie wrócio dopiero po 20.00. Podczas feralnej soboty na medal spisali si straacy z Borzykowa i Koaczkowa. Straakom naleaoby jednak yczy troch lepszego sprztu. Kataklizm pokaza braki w wyposaeniu – to powinno da do mylenia wodarzom gminy. Deszcz nie odpuszcza w tygodniu, dlatego rolnicy wstrzymali prac na polach przy maych niwach.

15

stronę redaguje :

„ Od 1 sierpnia w Biblio-

tece Publicznej w Koaczkowie bdzie mona oglda wystaw „Fotografia przyrodnicza” autorstwa Jarosawa Bulczyskiego.

„ W Borzykowie powstan kolejne due kurniki, a w Zielicu rozbudowuje si galwanizernia.

„ GOK rozpisa przetarg

na remont wntrza paacu Reymonta.

„ Wyniki Gminnej Ligi Pikarskiej: K&L Gazewice – Era Plast Zieliniec 1:7, Znicz-Pol Wszembórz – LZS Sokolniki 2:3, LZS Gorazdowo – FC Twardy 3:4, Junior Bieganowo – TW Koaczkowo 1:7, FC Borzykowo – Team Wrzenia 0:2. „ Na ulicy Kasztanowej w Koaczkowie pojawia si kostka brukowa. To znak, e rusza budowa chodnika. „ Drogówka zniechcia

si w Koaczkowie i teraz apie kierowców na radar... w Borzykowie.

„ Czy na rzepaku w tym roku bd straty? Szczegóy na stronie 19.

 Strażacy z Borzykowa walczą z wodą na osiedlu domów jednorodzinnych Reklama

Kołaczkowo było pierwszym dużym przystankiem na szlaku pielgrzymki, która 28 lipca ruszyła z Biechowa na Jasną Górę. 64 pątników zatrzymało się w pałacu Reymonta na odpoczynek i jedzenie. Mimo deszczu, pielgrzymi nie tracą rezonu. Na Jasną Górę zamierzają dotrzeć 5 sierpnia. Relacja z pielgrzymki w internecie na http://biechowo.blox.pl.

Ruszyły letnie inwestycje

Wójt Gminy Kołaczkowo

Dziki funduszom zewntrznym ruszyy inwestycje w gminie Koaczkowo. Rozpocza si budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 na tyach Gimnazjum w Koaczkowie. Trwaj prace ziemne, ale wida ju zarys nowego obiektu. Codziennie na budowie jest wójt Wojciech Majchrzak. To jego oczko w gowie. Inwestycja ma kosztowa 1 mln 200 tys. z. Poowa tej kwoty to dofinansowanie Ministerstwa Sportu i urzdu marszakowskiego. Dooy ma si te powiat wrzesiski. Na dniach zostanie rozpisany przetarg na remont dróg osiedlowych na wsiach popeegerowskich: w Bieganowie, Gorazdowie, Grabowie Królewskim i Zielicu. Agencja

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kołaczkowo położonych we wsi Borzykowo, który odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2010 r.

ogłasza

 Koparki na placu budowy Orlika Nieruchomoci Rolnych przekazaa te arterie gminie, ale te daa 800 tys. z na ich remont. Za utrzymanie bdzie ju jednak paci gmina.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kołaczkowo oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl

Roz-717

Pielgrzymi dotarli do Kołaczkowa. Idą na Jasną Górę

Reklama

Krzywa Góra po leciu W ubiegym tygodniu odby si jubileusz 650-lecia Krzywej Góry. Wedug powszechnej opinii impreza si udaa. Zadowolenia nie ukrywa równie sotys Czesaw Konieczny. Jak nam zdradzi, przygotowywana jest wystawa fotograficzna – retrospektywa wsi. Swoje zdjcia sprzed lat maj pokaza mieszkacy Krzywej Góry. Wernisa ma odby si w listopadzie. Sotys chce podkreli zaangaowanie lokalnej spoecznoci w organizacj jubileuszu. – Chciabym podzikowa Grupie Odnowy Miejscowoci, w której skad wchodz: rada soecka, kóko rolnicze i koo gospody wiejskich, a take dyrekcji Szkoy Podstawowej w Grabowie Królewskim oraz pani Renacie Dobrowolskiej za przygotowanie

i pokierowanie grup modziey, która wystpia na leciu – mówi sotys. Szef wsi jest niezwykle rad, e na uroczysto przybyli duchowni: ks. proboszcz Pawe Lewandowski, ks. Krzysztof Redlak i ks. Mieczysaw Kozowski. Do sukcesu imprezy przyczynili si sponsorzy: Urzd Gminy w Koaczkowie, starostwo powiatowe, Powiatowy Bank Spódzielczy, Spódzielnia Mleczarska we Wrzeni, browar Fortuna, Teresa Waszak, Eugeniusz Plewiski, M. i J. Krauze, Ewa Zgoliska, H. i R. Bucik, Radosaw Mosiski. – Licz si te drobne sprawy, jak obecno pocztów sztandarowych kóek rolniczych i szkoy. Dzikuj jeszcze raz serdecznie – mówi Czesaw Konieczny.

Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kołaczkowo oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w miejscowościach Gałęzewice, Kołaczkowo, Sokolniki. Roz-719

Wójt Gminy Kołaczkowo informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kołaczkowo oraz na stronie internetowej www.kolaczkowo.pl został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sokolniki.

Roz-720

INFORMATOR GMINNY Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56


Wiadomości Wrzesińskie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Krótki list z zaświatów O Ewie Bąkowskiej...

Zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Cztery dni wcześniej wysłała list. Do Pyzdr. Ta historia brzmi niewiarygodnie. Na pocztku maja Elbieta Kossowska spotkaa si z ks. proboszczem Janem Andrzejczakiem. Prywatnie. Chciaa zamówi intencj mszaln. Tymczasem duchowny przekaza jej list, który otrzyma jaki czas temu. Wiedzia, e j zainteresuje, bo bya inicjatork odsonicia tablicy na Rynku upamitniajcej pomordowanych na Wschodzie. – Niech si tym pani zajmie. Ja nie mam czasu – mia powiedzie. Szefowa Fundacji Rozwoju Gminy Pyzdry list otworzya pó nym wieczorem. Zosta wysany 6 kwietnia przez Ew Bkowsk z Krakowa. Zwraca si w nim ona o pomoc w odszukaniu w archiwum parafialnym zapisów zwizanych z przodkami jej dziadka, gen. Mieczysawa Smorawiskiego, który zgin w Katyniu. Wiem, e jego ojciec, Jan Smorawiski, urodzi si w Pyzdrach 24 czerwca 1863 r., póniej by garbarzem w Kaliszu, a nastpnie w Turku. Z kolei ojcem Jana Smorawiskiego by Karol Smorawiski, a matk Justyna z domu Stankowska. Nie wiem o nich nic wicej. Moe zachowa si w parafii ich akt chrztu, akt maestwa lub akt zgonu? A moe zachoway si te akta zwizane z innymi dzie mi Jana i Justyny? Kada wiadomo z akt parafialnych dotyczca osoby o nazwisku Smorawiski byaby dla mnie bardzo cenna, gdy jest to nazwisko do rzadkie – czytamy w licie. Kossowska natychmiast usiada za komputerem. Zaniemówia, gdy przeczytaa depesz Polskiej Agen-

Była kierownikiem Oddziału Informacji Naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej. Pochodziła z inteligenckiej rodziny. Jeden dziadek – Jerzy Schnayder – był profesorem filologii klasycznej; drugi – gen. Mieczysław Smorawiński – został zamordowany w Katyniu. Ona była tam kilkakrotnie. Odmówiła udziału w kwietniowych uroczystościach, ponieważ pociąg wyjeżdżał w piątek po południu – gdy jedno z kaliskich techników otrzymywało imię jej dziadka. Ale później Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zadzwonił do niej ponownie, oferując miejsce w prezydenckim samolocie. Miała więc czas, by dojechać do Warszawy. Zaproszenie przyjęła...

 List od matki Ewy Bąkowskiej Kłossowska przeczytała z wielkim wzruszeniem cji Prasowej. Ewa Bkowska zgina w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleskiem. Leciaa tam z zamiarem zoenia hodu swemu dziadkowi. – Nie bardzo wiedziaam, co zrobi z tym listem, czy odpisa, a jeli tak, to komu – wspomina targajce ni sprzeczne uczucia. Po kilku nieprzespanych nocach postanowia odpowiedzie. Tak podpowiadao jej serce. Priorytet zaadresowaa na pastwa Bkowskich. W ten sposób miaa pewno, e odbierze go m lub jedna z dwóch córek. Chcc by bardziej wiarygodn, zaczya do niego orygina listu, a take wywód genealogiczny dotyczcy rodu Smorawiskich. Po okoo dwóch tygodniach otrzymaa mejlow odpowied . Dariusz B kowski podzikowa jej w imieniu zmarej ony za list i poniesiony wysiek.

Prawdopodobnie maonce chodzio o sprawdzenie hipotezy postawionej przez jej p. ojca o wspólnych przodkach jego i senatora V kadencji RP [...]. Bardzo jej zaleao, aby jej dziadek by postrzegany jako czowiek z krwi i koci uformowany przez rodowisko, czasy, w których y, i wasne decyzje. Chciaa w ten sposób, aby by bliski ludziom i aby nie by jedynie symbolem – czytamy w mejlu. Wydawao si, e wirtualna rozmowa zakoczy temat. Tymczasem kilka dni temu Kossowska otrzymaa wzruszajcy, odrcznie napisany list od Janiny Smorawiskiej, mamy Ewy. Bya moj ukochan i najmodsz córk (47 lat), jedyn yjc, gdy dwie starsze, Joanna i Maria, zmary duo wczeniej. W 1991 r.

zmar równie mój ukochany m, p. Jerzy Smorawiski, syn gen. Mieczysawa zamordowanego w Katyniu. Nie mam ju nikogo z najbliszych, prócz dwóch wnuczek i zicia – napisaa. W dalszej czci podzikowaa pyzdrzance za zainteresowanie i zebranie informacji dotyczcych przodków generaa. Przeywajc straszliwy dramat, którego nikt z nas si nie spodziewa, chc Pani przekaza , e Ewa bya nie tylko wspania córk i matk. Bya przez wszystkich lubiana i szanowana – napisaa matka tragicznie zmarej. Do listu zaczya wycinki z gazet po mierci córki. Zapewnia jednoczenie, e kserokopie listu Kossowskiej przele kuzynom do Warszawy i Poznania. Pyzdrzanka zamierza jej odpisa, ale jeszcze nie teraz. Potrzebuje czasu. Wyczuwa dziwn wi ; Ewa Bkowska miaa tyle lat, co ona. – Chc odpisa tak z serca, jak pisze córka do matki. Wiem, e przeya wielk tragedi, potworny ból – zdaje si rozumie trudn sytuacj. – Dla mnie to jest niepojty splot zdarze. Schowa t korespondencj do szuflady byoby miertelnym grzechem. Musz to przekaza gdzie dalej, zachowa dla potomnych. 26 lipca Kossowska otrzymaa mejla od Andrzeja Smorawiskiego z Warszawy. Prosi o kontakt.

Woda zalała piwnice, domy i drogi Deszcz nie chcia przesta pada. Podtopi cz miasta. Z pomoc najbardziej zagroonym mieszkacom pospieszyli straacy. Musieli. Jak bardzo nieprzewidywalna jest aura, po raz kolejny mona byo si przekona 24 lipca. W wyniku burzy, która przesza nad Pyzdrami, podtopione zostay domy i drogi. Miejscowa OSP przystpia do akcji okoo godz. 5.30. – Zostalimy wezwani do wypompowania wody z mieszkania przy ul. Kiliskiego. Ale musielimy czeka, a zacznie dziaa kanalizacja burzowa – mówi Jerzy Paterka, naczelnik jednostki. Zagroenie, a co za tym idzie, take emocje byy tak due, e wacicielka posesji zasaba. Trzeba byo wezwa karetk. Kobieta do-

sza do siebie po udzieleniu pomocy medycznej. Z ul. Kiliskiego druhowie przemiecili si na osiedle. Otrzymywali sygnay o zalanych piwnicach. – Je dzilimy i pytalimy ludzi, czy potrzebuj pomocy. I potrzebowali, tyle e byo za pytko, eby wypompowywa wod. Dlatego wynosilimy j wiadrami – informuje Paterka. Z pomoc zagroonym mieszkacom Pyzdr przyszli te straacy z Lisewa i Pietrzykowa. – Interweniowalimy przy ul. Kiliskiego. Wracajc do bazy, usunlimy drzewa powalone na drodze w Kruszynach i Górnych Grdach. Ruch przez krótki czas by zablokowany – wyjania Mirosaw Kwieciski, naczelnik lisewskiej jednostki.

Gdy wydawao si, e zagroenie mino, przed poudniem spad kolejny ulewny deszcz. I znów zmusi straaków do interwencji. Wypompowywali wod z domów na Zwierzycu i osiedlu. – Drugi raz tak mnie zalao. Wczeniej tylko raz, pi lat temu. Rano zszedem do piwnicy, patrz, a tu peno wody – opowiada Eugeniusz Nowak, mieszkaniec ul. Konopnickiej. Do jego piwnicy wdaro si okoo pó metra wody. Ucierpiay regay i sprzt mechaniczny – Próbowaem wczy pomp sadownicz. Niby nie najmniejsza, ale nie daa rady. Straacy zakoczyli akcj ratunkow okoo godz. 13.00. Tego dnia ju nie wyjedali. Nie byo potrze- Na osiedlu działali m.in. strażacy z Lisewa. Wypompowywali wodę by, na szczcie.

Co słychać

30 lipca 2010

„ 50 czonków pyzder-

skiego koa Polskiego Zwizku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 16 lipca wybrao si do Torunia. Byo to moliwe dziki dofinansowaniu otrzymanemu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeni. Seniorzy zobaczyli starówk, planetarium i dom Mikoaja Kopernika. Do domów wrócili z piernikami.

„ Nie odbya si zapowiadana na 24 lipca impreza Pierogi Records Night. Powód? Deszczowa i wietrzna aura. Nowy termin zosta wyznaczony na 14 sierpnia. „ 25 lipca burmistrz

Krzysztof Struyski obchodzi imieniny. Jako e wypady w niedziel, yczenia od podwadnych odbiera nastpnego dnia. Mamy nadziej, e wszystkie byy szczere.

„ Pókolonie dla dzie-

ci rozpoczy si 26 lipca. Gówne atrakcje pierwszego turnusu to wyjazdy na basen, do kina i Bajkolandu w Kaliszu. Program drugiego bdzie podobny.

„ Pika z autografami zawodników Lecha Pozna bdzie stawk meczu pomidzy byymi juniorami Warty Pyzdry a ich rówienikami z gminy Koaczkowo. Niecodzienne spotkanie zostao zaplanowane na 31 lipca (pocztek o godz. 15.00). „ W Biuletynie Informa-

cji Publicznej urzdu gminy pojawiy si owiadczenia majtkowe rajców. Niebawem przyjrzymy im si dokadniej.

„ Karta i spis inwenta-

ryzacyjny nieruchomoci objtej komunalizacj zostay wyoone do publicznego wgldu w pokoju nr 15 urzdu gminy. Ewentualne uwagi mona skada do 23 sierpnia.

INFORMATOR GMINNY Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

63 276 82 07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.wrz www.wrzesnia.info.pl zes

Łukasz Różański

Fundusz sołecki: korzystają i nie kryją radości.

Co słychać

tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Na to sołtysi liczyli... Gmina Nekla w tym roku po raz pierwszy przyznaa pienidze soectwom na samodzielne gospodarowanie. Wsie dostay cznie 133 tys. z. Najwiksza kwota – 21,1 tys. z – przypada soectwu Targowa Górka-Mystki. Najmniej, bo 5,2 tys. z, otrzymao Gsiorowo. Gwoli cisoci: pienidze podzielono wedug algorytmu, w którym due znaczenie ma liczba mieszkaców. „Najbogatsze” soectwo pienidze przeznaczyo na pooenie destruktu na ul. Prdzyskiego w Targowej Górce (prace trwaj). Z kolei przed blokiem w Mystkach powstanie plac zabaw. Na pocztek bdzie tam tylko hutawka, piaskownica i aweczka, ale – jak mówi sotys Czesaw Kozielski – od czego trzeba zacz. Zasutowo postanowio wydatkowa 13,3 tys. z na utwardzenie parkingu przy szkole. Wykonany zostanie te projekt ul. Polnej. Gieratowo 7 tys. z w caoci przeznaczy na utwardzanie dróg. Podobnie zamierzaj postpi mieszkacy Chwaszyc. Za 6,5 tys. z wysypi i utwardz drogi destruktem. Oczkiem w gowie mieszkaców Gsiorowa jest renowacja stawku w centrum wsi. Na ten cel pozyskano 21 tys. z z projektu „Wielkopolska odnowa wsi”. Fundusz wykorzystano do inwestycji jako wkad wasny.

17

stronę redaguje :

„ 24 lipca na strzelnicy w Podstolicach odbyy si 11. Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Wrzesiskiego. Pierwsze miejsce zaj burmistrz Zagórowa Wiesaw Radniecki, drugie – ukasz Rozpdowski. „ Niektórzy urzdnicy w gminie si... nudz. Przynajmniej dwie panie, które we wtorkowy ranek wday si w dyskusj o zakupach i problemach z parkowaniem. Bya te mowa o zym samopoczuciu. Rce opadaj.

Reklama

 – Pierwotnie fundusz miał iść na plac zabaw, który zapewne stałby już za moimi plecami – mówi S. Skibiak – Bdzie piknie – mówi sotys Stanisaw Nowak. – Moe wpucimy tam ryby. Ten fundusz to wspaniaa sprawa. W tej opinii nie jest odosobniony. Sotysi s zadowoleni, cho... rado byaby wiksza, gdyby fundusz soecki by wyszy. – W naszej wsi nie byoby problemów z rozdysponowaniem kadej kwoty – mieje si Henryk Kotowicz, sotys Podstolic. Soectwo z gminy otrzymao 11,4 tys. z. Cao pójdzie na ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie do niego przycza wody i prdu. Ma te powsta pomieszczenie na sprzt. – Choby na kosiark do trawy – koczy sotys.

Niektóre soectwa swoje zadania ju wykonay. W Starczanowie poszerzono i uporzdkowano drog (9,2 tys. z), w Maej Górce utwardzono drog grysem (6,2 tys. z).

rodki na walk z odwieczn zmor kierowców (czyli z dziurami) planuje si te wydatkowa w Racawkach (7,2 tys. z) i Opatówku (7,5 tys. z). Fundusz Barczyzny (6 tys. z) przeznaczony zostanie na remont i wyposaenie wietlicy. Podobnie jak w Stpocinie (7,4 tys. z). W Stroszkach za 8,8 tys. z wykonany zostanie projekt techniczny sieci wodocigowej. Gotow wizj wsi maj take Kokoszki (6,7 tys. z). Przy krzyu po-

jawiy si pytki. Bd jeszcze pergole i nasadzenia. – Jeszcze nie tak dawno do dyspozycji mielimy par zotych. Nic nie szo za to zrobi – wspomina ze czasy sotys Mariusz Jó wiak. – Otrzymalimy 9,7 tys. z. Cao przeznaczylimy na projekt sieci wodocigowej na ul. Malwowej – mówi sotys Nekielki Stefan Skibiak. Dodajmy, e samorzd za przekazanie soectwom pienidzy na lokalne inicjatywy otrzyma z budetu pastwa zwrot jednej dziesitej kwoty. Mogoby to by nawet 30%, ale pono jestemy... bogat gmin. W przyszym roku do dyspozycji soectw bdzie 149 tys. z.

15-d24<'/1r

Przemysław Kaźmierczak

Jeszcze tylko podpisanie umowy i można wydawać pieniądze. A kwoty nie są małe. Organizacjom społecznym z terenu gminy – poprzez stowarzyszenie Światowid – udało się pozyskać z programu Leader 108 tys. zł. Na siedem złożonych wniosków dofinansowanie otrzymały... wszystkie. Nekielski Ośrodek Kultury na organizację dożynek i imprezy „Powitanie lata” otrzyma 19,9 tys. zł. Wkład własny wyniesie 35 tys. zł. Za 27 tys. zł w schronisku szkolnym w Nekielce realizowany będzie program „Jak śpiewa las, łąka i pole”. W jego ramach odbędą się m.in. festiwal piosenki

czy plener malarsko-fotograficzny. Kwota dofinansowania: 19 tys. zł. Parafia w Targowej Górce na zakup komputerów i sprzętu audiowizualnego do świetlicy otrzyma 18,6 tys. zł (wkład własny: 9,6 tys, zł). Miejscowa OSP kolejne 17,8 tys. zł (10,1 tys. zł). Druhowie z Nekli dostaną 18,3 tys. zł (6,6 tys. zł). Pierwsi i drudzy wnioskowali m.in. o środki na modernizację remiz. Do Towarzystwa Strzelecko-Rekreacyjnego „Ogończyk” wpłynie 14,6 tys. zł (21,6 tys. zł) na organizację różnorakich imprez. 13,7 tys. zł przyznano Fundacji „Dwór w Podstolicach”.

Prezent od włodarza dla policji

28 lipca funkcjonariusze z nekielskiego posterunku otrzymali od burmistrza Romana Grychowskiego (na zdjęciu z lewej) prezent. Konkretnie: drukarko-kserokopiarkę. Kosztowała 1,1 tys. zł. – Bardzo się nam przyda – mówi kierownik Artur Rybak (z prawej). – Dotychczas dokumenty kserowaliśmy w urzędzie; teraz będziemy u siebie.

Diametralnie zmieni się oblicze centrum miasta. Będzie ładniej Dugo oczekiwane inwestycje drogowe w Nekli wreszcie ruszyy. Zamkn si one rekordow kwot – 4,1 mln z. Dla porównania, tegoroczny budet gminy to niespena 20 mln z. Najwaniejsz i najdrosz inwestycj jest budowa ronda u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dworcowej. Pochonie ona 2,9 mln z, podczas gdy kosztorys opiewa na 3,6 mln z. Przedsiwzicie to realizuje powiat (cz pienidzy pozyskano ze rodków ministerialnych, tzw. schetynówki) przy wspóudziale finansowym gminy. – Nasz wkad zamyka si w kwocie 369 tys. z – mówi burmistrz Roman Grychowski. – Chtnie przeznaczylimy nasze rodki na t inwestycj (ul. Wiosny Ludów i Dworcowa to drogi powiatowe – przyp. red.), poniewa jest ona naszemu miastu bardzo potrzebna. Oprócz wspomnianego ronda wzdu ul. Wiosny Ludów wybudowany zostanie cig pieszo-jezdny o szerokoci 3,5 metra. Zakoczy si on przed wiaduktem kolejowym w Kokoszkach. Przebudowany zostanie równie wjazd do Nekli od strony drogi krajowej nr 92. Bdzie te nowy przystanek autobusowy, pojawi si klomby kwiatowe. Wyoony zostanie równie „dywanik” asfaltu. Drogowcy ruszyli równie z pracami na rynku, który diametralnie zmieni swój wygld. Pierwszy etap prac (zakoczy si w pa dzierniku)

tel. 696-020-145 ul. Kosińskiego 28, 62-330 Targowa Górka

Zaprasza na kurs kat. B 1200 zł

Edu-172

Skutecznie sięgają po pieniądze z Leadera

Z NAMI ZDASZ ZA PIERWSZYM RAZEM – jeśli nie

– zapłacimy za poprawkę

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28

 Drogowcy o łopaty się nie

Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

podpierają. Pracują zarówno w słoneczne, jak i w deszczowe dni

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

bdzie kosztowa lokalny samorzd 1,14 mln z. Pó miliona pozyskano z funduszy unijnych. Konkretnie, z programu Leader. – Bdzie nowa ziele, nowe parkingi, chodniki, owietlenie – wylicza R. Grychowski . – Zmienimy waciwie wszystko. Na drugi etap prac planujemy pozyska dofinansowanie (500 tys. z – przyp. red.) z Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu. Co wane, wszystkie prace bd si odbyway bez wikszych uciliwoci dla kierowców.

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


Wiadomości Wrzesińskie

www.wr www.wrzesnia.info.pl

18 Gmina Września

stronę redaguje je :

Dorota Tomaszewska ka tel. 508 133 828 o.pl d.tomaszewska@wrzesnia.info.pl

Co słychać

30 lipca 2010

Wolne lokale czekają Budynek po byłej szkole w Nowej Wsi Królewskiej, w którym wydzielono pięć mieszkań, ciągle stoi pusty. Dlaczego? Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni, który jest wacicielem wspomnianej nieruchomoci, ju od wielu miesicy usiuje znale chtnych do zamieszkania w byej szkole. Najpierw usiowano sprzeda budynek w caoci, potem – gdy wydzielono w nim pi lokali do adaptacji na mieszkania – po kawaku. Niestety, starania wydziau gospodarki gruntami spezy na niczym. Teraz spraw wolnych lokali zajmuje si wydzia gospodarki mieszkaniowej. Zgodnie z zaoeniami, mog ubiega si o nie osoby umieszczone w rejestrze potrzeb oraz na gminnej licie lokali socjalnych. Maj one pierwszestwo, ale nie oznacza to wcale, e pozostali mieszkacy gminy Wrzenia nie mog si o nie stara. Zdaniem Ireny S.*, mieszkanki Nowej Wsi Królewskiej, zainteresowanie wspomnianymi lokalami jest znikome. – Byy dwie osoby, które je oglday, ale chyba spodzieway si czego innego, bo szybko wyszy . Ludzi odstrasza ogrom pracy i spory nakad finansowy, jaki byby niezbdny podczas adaptacji tych

„ ARiMR zakoczya

przyjmowanie wniosków od mikroprzedsibiorstw na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy na wsiach. W gminie Wrzenia o unijne rodki ubiega si 35 osób, które zamierzaj utworzy cznie 70 stanowisk. Przedsibiorcy za kad zatrudnion osob dostan 100 tys. zotych dofinansowania.

„ Dokonano wyboru

oferty na wykonanie dokumentacji technicznej budowy 74 lokali socjalnych z pomieszczeniami gospodarczymi, które maj powsta w Chociczy Wielkiej. Wykona j firma z or. Koszt to 29 tys. 890 z.

„ Mieszkacy Chwalibo-

 To aż dziwne, że poszukiwania chętnych do zamieszkania w tym budynku trwają prawie dwa lata... pomieszcze na mieszkania – mówi. – Dzi (we wtorek – przyp. red.) te mona je oglda, ale wtpi, by kto przyjecha. I co z tego, e to adny budynek, e wokó niego jest duo zadbanego terenu, e to bezpieczne miejsce dla maych dzieci... Biednych zwyczajnie nie sta na zrobienie tych mieszka, a bogaty to woli kupi sobie co w miecie. W byej szkole wydzielono trzy lokale na parterze budynku i dwa na pitrze. Ich powierzchnia jest zrónicowana, od niespena 39 m2 do 72 m2. Na budynku jest nowy dach, wymieniono niektóre okna, do kadego z lokali podczono media. Zrobiono nawet podjazd dla osób niepenosprawnych. – Mamy nadziej, e w kocu znajdziemy

Mogą przyjąć jeszcze 30 przedszkolaków

Gutowo Małe jest jedyną wsią w gminie Września, w której znajduje się publiczne przedszkole. W Polnych Kwiatkach może przebywać ponad 130 dzieci, tymczasem obecnie zapisanych jest tylko 101. Oznacza to, że placówka dysponuje jeszcze sporą liczbą wolnych miejsc. – Nie będę ukrywała, że mimo wakacji mamy spore zainteresowanie naszym przedszkolem. Praktycznie nie ma dnia, by nie pojawił się u nas jakiś nowy rodzic ze swoją pociechą – mówi Patrycja Rybczyńska, nauczycielka z przedszkola w Gutowie Małym. – Bardzo nas to cieszy bo może uda się nam zebrać komplet dzieci, to znaczy tyle, byśmy mogli utworzyć piąty oddział. Przypomnijmy, że opłaty w tym przedszkolu są nieco niższe, aniżeli opłaty w placówkach miejskich. Koszt miesięcznego pobytu dziecka w Polnych Kwiatkach wynosi 127 złotych (plus cztery złote dziennie za posiłki). Jest ono czynne w godzinach 6.30–17.00. – Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o godziny odbierania dzieci. Dostosowujemy się do potrzeb rodziców – zapewnia Patrycja Rybczyńska. – Chociaż brzmi to nieskromnie, sądzę, że jesteśmy dobrym przedszkolem i można bez obaw powierzyć nam swoje dzieci.

gowa nadal czekaj, a firma budujca w ich wiosce kanalizacj doprowadzi drogi (zgodnie z podpisan umow) do stanu uywalnoci. Obecnie dziura „goni” dziur.

Fot. DOT

„ Tegoroczne doyn-

wniosek. Wiemy, e koszty adaptacji nie s mae, ale warto pamita, e osoby, którym te lokale zostan przyznane, maj a rok na zrobienie swoich mieszka. Z dowiadczenia wiemy, e wiele prac mona wykona we wasnym zakresie, co znacznie umniejsza nakad finansowy. Po odbiorze technicznym podpiszemy z nimi umow najmu i albo zdecyduj si na wykup tych mieszka, albo bd pacili czynsz w wysokoci 4 z/m2 lub 4,5 z/m2, jeli w mieszkachtnych do przejcia tych loka- niu bdzie instalacja c.o. Budynek bdzie otwarty dla zali – mówi Alina Rataj z Wydziau Gospodarki Mieszkaniowej UMiG interesowanych adaptacj jeszcze we Wrzeni. – Wczoraj (we wtorek 5 sierpnia. Termin skadania wnio– przyp. red.), ku naszemu zasko- sków o przydzia lokali upywa z koczeniu, ogldao je kilkanacie osób. lei 13 sierpnia. Dotychczas wpyn do nas jeden * dane do wiadomoci redakcji

Alina Rataj: – Nie chc podawa warto ci lokali, gdy poprzednia wycena zwyczajnie si zdezaktualizowaa.

ki gminne odbd si 4 wrzenia w Nowym Folwarku. Zaprezentuj si na nich m.in.: Mazowsze, które wystpi o godzinie 17.00, oraz (trzy godziny pó niej) discopolowy zespó Boys.

„ Kierowcy wyjedaj-

cy z ulic w Obaczkowie, chcc wjecha na drog gówn, czyli krajow 15, maj nie lada problem, gdy w niektórych miejscach widoczno jest praktycznie zerowa. Wszystko przez zaronite pobocza. Zalecamy ostrono.

„ Otrzymalimy informa-

Nowe remonty świetlic A 262 tysice zotych bdzie kosztowa remont dachów wietlic w Obaczkowie, Gutowie Maym i Nowej Wsi Królewskiej. Najprawdopodobniej za dwa tygodnie rozpoczn si prace remontowe w trzech wietlicach wiejskich pooonych na terenie gminy Wrzenia. Z informacji przekazanych nam przez Tomasza Koralewskiego, kierownika Referatu Zamówie Publicznych UMiG Wrzenia, wynika, e wanie wyoniono firm, która przeprowadzi wspomniane remonty. Wybrano warsztat Jerzego Kopaczyskiego z Wrzeni. – Zostanie zdjty z dachów eternit. Zastpi go blachodachówka. Niezbdna jest te czciowa wymiana konstrukcji dachów. Cena obejmuje równie utylizacj eternitu – mówi T. Koralewski. Te 262 tys. z to kropla w morzu potrzeb. wietlice, by „stan na nogi”, wymagaj znacznie wikszych nakadów finansowych. – Nasza jest caa do gruntownego remontu – mówi sotys Obaczkowa Jan Drewniak. – Owszem, ciesz si, e bdziemy mieli zrobiony dach, ale musimy wymieni jeszcze instalacj elektryczn, pooy now podog, zrobi now elewacj, nowe opierzenie...

cj, e kto wylewa nieczystoci lub tzw. melas do lasku znajdujcego si midzy Marzeninem a Noskowem. Moe odpowiednie suby zainteresuj si t spraw?

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 640 40 40

Starostwo Powiatowe

61 640 44 44

Straż Miejska

61 640  41 01

Powiatowy Zarząd Dróg

61 436 42 16

ARiMR Biuro Powiatowe

61 437 61 92

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 61 436 07 88 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 061 436 19 38

 Jan Drewniak: – Świetlica wymaga remontu od dachu po piwnice Fot. DOT Licz, e i na to znajd si pienidze. I tu sotys si nie myli... Marek Przyjemski z UMiG Wrzenia twierdzi, e rodki na remont wntrz wietlic w Gutowie Maym i Obaczkowie znajd si ju wczesn wiosn 2011 r. – Szacujemy, e wynios one 357 tys. z – informuje urzdnik. Dodajmy, e dotychczas wyremontowano kompleksowo ju pi wiejskich wietlic.

KRUS

61 436 44 95

ZUS

61 437 43 00

ZS w Otocznej

61 438 71 32

ZS w Marzeninie

61 438 80 86

ZS w Nowym Folwarku

61 438 85 54

ZSS w Grzybowie

61 436 28 40

SSP w Kaczanowie

61 438 92 47

SSP w Chwalibogowie

61 438 12 93

Przedszkole w Gutowie Małym

61 438 83 51

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Września, ul. Jana Pawła II 14


Wiadomości Wrzesińskie

w www.wrzesnia.info.pl

Rolnictwo

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Cena bije rekordy Uprawa rzepaku jest opłacalna, ale niezadowalająca z punktu widzenia rolnika – mówi M. Piotrowska z WODR Sielinko.

Skup rzepaku w pełni. Rolnicy nie narzekają na cenę, ale kiepskie plony popsuły ostateczny rozrachunek. Jeszcze w pitek punkty skupu pracoway pen par, bo plantatorzy spieszyli si przed ulewami. Pó niej niwa pokrzyowaa pogoda; sobotnie opady uniemoliwiy prace polowe. W tygodniu byo ju lepiej, ale deszcz jeszcze pada – albo przynajmniej „wisia w powietrzu”. Punkty skupu nie przeyway oblenia i dziki temu nie tworzyy si kolejki. Tegoroczny skup rozpocz si rekordowymi cenami. Byy nawet o 20% wysze ni w roku ubiegym. To wynik niskich plonów i wysokich cen na giedzie MATIF. Do punktu skupu przy ulicy Czerniejewskiej rzepak odstawiaj rolnicy wspópracujcy z Osadkowski Raiffeisen z Obaczkowa. W rod obowizywaa tam cena 1 350 zotych netto za ton. – Skup jest na pómetku, przyjmujemy kad ilo towaru – mówi ukasz Maciejewski, zastpca dyrektora dziau zboowego Osadkowski Raiffeisen. W tym roku sytuacja jest niekorzystna dla osób, które podpisay umow zawierajc cen, bo obecna cena skupu jest wysza, ni ta wynikajca z umów. Rónica wynosi w niektórych przypadkach nawet okoo 200 zotych na tonie. Rolnicy próbuj renegocjowa umowy, ale firmy skupowe s nieugite. Niewykluczone, e bdzie to dla przedsibiorstw podstaw do weryfikacji wiarygodnoci kontrahentów, co moe mie wpyw na kontraktacj plo-

 Marek Ignaszak pobiera próby rzepaku do badań jakościowych nów z nowych zbiorów. Ale to tylko przypuszczenia. Skup dla Zakadów Tuszczowych w Kruszwicy prowadzi Gmina Spódzielnia „Samopomoc Chopska”. Tam do magazynów trafio okoo 60% zakontraktowanego rzepaku. – Cena skupu jest zmienna i zaley od notowa giedowych – mówi Marian Pacyski, prezes GS. – W tym

roku wahania mieszcz si w przedziale od 1 298 do 1 396 zotych netto za ton. Na cen ma te wpyw jako nasion. – Pocztek skupu nie zapowiada dobrej jakoci, ale teraz jest lepiej – dodaje prezes. Rachunek opacalnoci popsua plantatorom w tym roku midzy innymi wydajno. Jak mówi ci spotkani w punkcie skupu, plony s

sabe – tylko 2,5 tony z hektara; wyjtkowo rolnicy uzyskiwali 3 tony z hektara – to ju dobry plon. Wpyw na plonowanie miaa nietypowa aura – mokra i zimna wiosna oraz suche i upalne lato. – Plantatorzy ze wzgldu na opady deszczu nie mieli moliwoci wykonania na czas zabiegów ochrony rolin przed chorobami grzybowymi, które s dotkliwe i powoduj due straty w plonach – mówi Mariola Piotrowska z Powiatowego Zespou Doradczego WODR Sielinko we Wrzeni. – Rzepaki kwity dugo, ale dugotrwae upay zasuszyy ziarno i dlatego zbiory nie s dobrej jakoci. W pierwszej kolejnoci do punktów skupu trafia towar zebrany ze sabych stanowisk, a wic najgorszy jakociowo. Mona przypuszcza, e w kolejnych dniach do zbiorów przystpi ci, którzy uprawiaj grunty lepszej klasy, i tam uzyskaj lepsze plony. – Uprawa rzepaku jest opacalna, ale nie jest ona zadowalajca z punktu widzenia rolnika. Rosn ceny skupu, ale rosn te koszty zakupu rodków do produkcji – dodaje M. Piotrowska.

Gratka dla mechanizatorów

250

Prezentacja maszyn rolniczych przy pracy była główną atrakcją imprezy, która odbyła się w Kębłowie, na terenie firmy Golpasz. To element serii pokazów maszyn firmy Kuhn, które odbywaj si w caej Europie pod hasem Seedliner Tour. Dwa dni powicono na prezentacje dla dystrybutorów i mediów, dwa pozostae byy przeznaczone na pokazy dla rolników. – Podczas imprezy rolnicy mogli zobaczy przy pracy okoo 40 maszyn, z czego 15 stanowi nowe propozycje w tegorocznej ofercie firmy – mówi Artur Szymczak, dyrektor zarzdzajcy Kuhn Polska. W programie byy take prelekcje o charakterze szkoleniowym, dotyczce technologii uprawy i siewu. – Rolnicy s bardzo dobrze wyedukowani w tym zakresie, ale chcielimy zwróci ich uwag na pewne elementy, które maj wpyw na wysoko plonów i opacalno produkcji – dodaje Szymczak. Duo uwagi powicono stronie agronomicznej i technicznej uprawy

osób uczestniczyo w Seedliner Tour w Kbowie. Podobne pokazy odbywaj si w caej Europie

 Artur Szymczak (ze wskaźnikiem) mówi o zaletach siewnika Kuhn oraz nowym rozwizaniom, które stosowane s z powodzeniem na caym wiecie. Prezentacje uwzgldniay róne technologie siewu: tradycyjny z wykorzystaniem puga dla maych i duych gospodarstw oraz upraw uproszczon z wykorzystaniem agregatów uprawowo-siewnych. Rolnikom maszyny si podobay, ale – jak przyznawali w wikszoci

19

stronę redaguje:

– s to urzdzenia drogie i trudno wypracowa zysk, który pozwoliby na takie inwestycje. Wielu byo zainteresowanych wanie alternatywnymi do obecnie stosowanych technikami uprawy roli. – Jestem zainteresowany upraw bezorkow – mówi Maciej Waszak, rolnik z Koaczkowa. – To sposób uprawy, który stosowany jest wa-

nie w wikszych gospodarstwach, i myl o wprowadzeniu jej w swoim. Zakupiem ju zestaw uprawowo-siewny i przygldam si, jak taka uprawa funkcjonuje w praktyce. Obawiam si jednak, e moe mie negatywny wpyw na wysoko plonów. Jak podali organizatorzy, udzia w imprezie potwierdzio okoo 250 osób z caej Polski. Bya to jedyna prezentacja w ramach Seedliner Tour w naszym kraju. Podobne odbyy si ju w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemczech, Francji i Hiszpanii, a kolejne planowane s jesieni na Wgrzech i we Woszech.

Co słychać

30 lipca 2010

„ Do 30 wrzenia rolni-

cy poszkodowani przez powód mog skada w orodku pomocy spoecznej wnioski o zasiek. W powiecie wrzesiskim dotyczy to mieszkaców gminy Pyzdry. Wysoko zasiku zaley od wielkoci gospodarstwa i posiadania ubezpiecze upraw; maksymalnie mona dosta 4 tysice zotych.

„ 75 tys. z moe do-

sta mody rolnik w ramach premii na rozwój gospodarstwa. 17 sierpnia rusza nabór wniosków. – Zainteresowanie jest due, do tej pory odwiedzio nas okoo 30 osób, które chciayby skorzysta z dofinansowania – mówi Monika Mikoajczak z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeni. – Z pewnoci wiele osób skorzysta te z programu rent strukturalnych. Podstawowa wysoko renty to 1 013 z miesicznie.

„ Od 150 do 180 zotych

trzeba zapaci za wieniec doynkowy. Ogoszenia sprzedajcych pojawiy si ju w prasie. Nic dziwnego – tegoroczne niwa i doynki za pasem.

„ Tanie zboa poprawia-

j opacalno produkcji trzody chlewnej. Na rynku wida ruch – uaktywnili si i hodowcy, i firmy skupowe. Przebiera mona te przy zakupie prosit. Za to ywiec skupowany jest przez lokalnych przedsibiorców po 4 zote za kilogram.

Dwóch chętnych na Agropol We wtorek odby si publiczny przetarg, który ma wyoni nabywc Agropolu. Oferty zoyli: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Rajmunda G siorka oraz Marek Michalski z Nowego Dworu w gminie Szydowo. Ministerstwo Skarbu Pastwa zapoznao si z ofertami, ale nie podao kwot zaproponowanych przez oferentów. – Oferty s poprawne pod wzgldem formalnoprawnym, zawieraj zobowizania inwestycyjne oraz cen – mówi Jacek Topyo z MSP. – Co do ceny, mog jedynie powiedzie, e jest zadowalajca, a nawet przesza nasze oczekiwania. Jak przyzna J. Topyo, preferowany inwestor zosta wskazany, ale nie jest to jeszcze ostateczny wybór, choby ze wzgldu na moliwo odwoania ze strony drugiego oferenta. Oficjalnie nabywca udziaów Agropolu zostanie podany najpó niej za miesic. Rajmund Gsiorek w rozmowie telefonicznej z „WW” nie chcia ocenia swoich szans w przetargu.


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

20 Historiezyw różnym wieku k c ta S

DONKISZOTERIA MICHAŁ STRZYKAŁA był bez wątpienia postacią kontrowersyjną. Miał bardzo trudny charakter i został nawet zwolniony ze służby przez Kuratorium, ale poskutkowało odwołanie do Ministerstwa. Do Wrześni trafił z rekomendacji Komendy Chorągwi Wielkopolskiej, ale dydaktyka niespecjalnie go chyba interesowała. Był urodzonym harcerzem, a z usposobienia – paramilitarystą. Udao si odnale ciekaw dokumentacj pewnego konfliktu, jaki mia miejsce we Wrzeni pod koniec lat 30. Antagonist STRZYKA Y by równie apodyktyczny dyrektor liceum – MARCIN PANNA oraz nauczyciel W ADYS AW MA KOWSKI. Zobaczmy wic, w co si wówczas bawili doroli ludzie. STRZYKA A w 1934 obj Komend Hufca, a jednoczenie pozosta nauczycielem szkoy powszechnej, ale ocena jego pracy pedagogicznej nie bya wysoka. Opinie kuratoryjne s cierpkie, chocia kurtuazyjne. Zarzuty inspektorów zawieraj nieraz uwagi mocno deprecjonujce, ale nie dotycz one pracy we Wrzeni, wic nie warto ich przytacza. STRZYKA A niezbyt si chyba tym przejmowa. Jego pasj byo harcerstwo i tylko na tym polu chcia si realizowa. By zafascynowany mundurem, a jego dekalog skada si z samych imperatywów, czyli stanowi zbiór rozkazów. Poza tym by egocentrykiem i cechowa go ten rodzaj agresji, który jest typowy dla ludzi, którzy wszystko wiedz najlepiej. Specjalizowa si w organizacji zuchowej, gdy w tym rodowisku jego autorytet by niepodwaalny i móg ksztatowa modych ludzi na swój obraz i podobiestwo. Jesieni 1934 STRZYKA A zosta wreszcie mianowany komendantem, gdy JÓZEF DZIECIUCHOWICZ sam si podoy. Towarzyszya temu nagonka medialna, katastroficzna w tonie, co prostowaa nawet

Komenda Chorgwi, ale której postulat kadrowy zosta w kocu speniony. Inna rzecz, e i ona obudzia si wkrótce z rk w nocniku. W 1937 STRZYKA A wyda kategoryczny, ustny nakaz, e aden harcerz nie moe nalee do innej organizacji o charakterze rozkazodawczym, nacigajc w niedopuszczalny sposób dyrektyw Naczelnika ZHP, który wyczy z tego organizacje szkolne. Dotyczyo to w sumie jedynie piciu licealistów i funkcyjnych III WDH im. Tadeusza Kociuszki, jednoczenie czonków sanacyjnej Stray Przedniej, której opiekunem w liceum by W . MA KOWSKI. Organizacja ta zostaa powoana na mocy reformy jdrzejowiczowsklej i miaa ledwie tylko kamuflowane cele polityczne. To bya jaczejka (wylgarnia) skrajnie agresywnej, prawicowej ekstremy, chocia moe akurat nie we Wrzeni, gdzie stanowia atrap. Uczniowie zachowali si prostolinijnie i powiadomili o wszystkim swoich szkolnych przeoonych. Spraw zaj si MA KOWSKI, gdy PANNA by w tym czasie na urlopie zdrowotnym. Gdy wróci, od razu postawi spraw na forum Inspektoratu Szkolnego. Chyba si zagotowa, gdy STRZYKA A by dla niego nikim, chocia wykazywa aroganck pewno siebie. Na dodatek dyrektor wywodzi si z Galicji i by zapamitaym pisudczykiem, z czym do pewnego czasu troch si kry. PANNA wysmay do Inspektoratu dugi elaborat, który pozostawa w zwizku z wczeniejsz korespondencj z Komend Hufca. STRZYKA A zwyczajnie j ola, co doprowadzio dyrektora do pasji:

 Marcin Panna (1885-1965)

 Władysław Maćkowski (1891-1970)

Z teki Stańczyka Kult munduru sprawił, że po wyzwoleniu STRZYKAŁA znalazł się dość przypadkowo w szeregach Milicji Obywatelskiej. Jego poczucie misji i bezkompromisowość zderzyły się ze zbrodniczą wszechwładzą Urzędu Bezpieczeństwa, któremu był podporządkowany. Z niektórych relacji wynika, że pierwotnym źródłem oskarżeń i późniejszej zbrodni był zasadniczy konflikt kompetencyjny i osobowościowy. To byli ludzie z innych galaktyk. Przed kilkoma laty próbowałem to naświetlić dokładniej w artykule W kręgu „Ognia”.

Pan Strzykaa nie odpowiedzia mi nic na to pismo. Jeli kto nie odpowiada mi na pismo tej treci, to albo jest czowiekiem zupenie bez honoru (harcerz!), albo te wszystko, co mówi w tej sprawie, byo jednym wielkim oszczerstwem. W dalszej czci pisma dyrektor zupenie ju sobie folguje i nie liczy si ze sowami. Zarzuca komendantowi kamliwe krtactwo oraz demoralizowanie modziey. STRZYKA A imputowa Stray Przedniej koniunkturalizm polityczny, zapdy indoktrynacyjne oraz przeniewierstwa finansowe, wskutek czego harcerze byli krzywdzeni przy podziale rodków. Najwikszy kaliber miaa jednak armata wyznaniowa, Stra Przednia bya bowiem, jego zdaniem, organizacj akatolick, co byo wyra n nadinterpretacj izolowanych, chocia mocno naganianych incydentów z Marszakiem w roli gównej. Moe ten argument uwaa za szczególnie celny w narodowokatolickiej Wrzeni? Z owymi zdemoralizowanymi uczniami przeprowadza rozmowy, których styl mona okreli jako prób wywierania nieuprawnionego nacisku o znamionach szantau. Wszystko to z pozycji nauczyciela szkoy powszechnej, który nie mia adnego tytuu do ingerencji w ycie wewntrzgimnazjalne. Oto fragment zezna (przeprowadzono skrupulatne dochodzenie):

 Por. Michał Strzykała (1908-1945) Przede wszystkim stwierdzi, e jako czonek Stray Przedniej nie mog nalee do harcerstwa (...). Nastpnie zarzuci mi, e jestem zodziejem grosza publicznego, gdy za pienidze caego gimnazjum chc pojecha na obóz Stray Przedniej. Nastpnie grozi, e bdzie prowadzi jakie notatki czy zapiski (Leonard Winiewski, przewodniczcy Rady Gównej Samorzdu Szkolnego). Jeszcze ostrzej wypowiada si inny podejrzany (Tadeusz Fischbach), którego STRZYKA A oczerni w caym rodowisku i to tylko dlatego, e zwróci uwag, i w kierownictwie ZHP i Stray Przedniej na szczeblu centralnym zasiadaj te same osoby, a wic jest to jednolity front wychowawczy. Z kolei MA KOWSKI zada skonkretyzowania zarzutów na pimie, zwaszcza tych zodziejskich i wyznaniowych, oraz zagrozi podjciem odpowiednich kroków, celem uzyskania penej satysfakcji. Brzmi to jak passus z Kodeksu Boziewicza, kodyfikatora odbywanych jeszcze sporadycznie przed 1939 pojedynków. Dyrekcja szkoy zabronia te uczniom udziau w jakichkolwiek formach rodowiskowego ycia harcerskiego. Nie sprawia to wszystko wraenia autentycznej powagi, chocia padaj sowa i argumenty ocierajce si o kwestie ostateczne. Pojedynek moe tak, ale raczej na miny, jak u Gombrowicza w Ferdydurke.

Takie kontrowersje przystoj uczniom, którzy bywaj po modzieczemu pryncypialni, a nie nauczycielom, którzy jednak z czasem coraz bardziej upodobniaj si do swoich wychowanków. Na domiar wszystkiego zeznania uczniów trc intencjonalnoci, gdy ich inspiratorem bya szkoa, w której uczniowie mieli do duo do stracenia. W ogóle dokumentacja jest smakowita. Trzeba przyzna, e jeli nawet STRZYKA A by oszoomem, to bardzo odwanym i konsekwentnym, chocia w tym starciu nie mia adnych szans. Wystpi te przeciwko swoim protektorom z Poznania, a wic nie byo mowy o adnym koniunkturalizmie. Racji nie mia, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, ale wszystko zaatwiono na drodze kompromisu. III WDH zostaa wyczona z Hufca Wrzesiskiego i podporzdkowano j bezporednio Komendzie Chorgwi Wielkopolskiej, co moe wiadczy o tym, e w Poznaniu strach przed sanacj ju troch osab (Marszaek od kilku lat ju nie y). Konsekwencje poniós te STRZYKA A. Pozbawiono go etatu nauczycielskiego i zosta pracownikiem Komendy Hufca, ale nadal prowadzi zajcia szkolne, gdy nie utraci uprawnie pedagogicznych, a poza tym by opiekunem szkolnej II WDH im. K. Puaskiego.


30 lipca 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

21

CzytelnikĂłw

Â&#x201E; Internauta 1: â&#x20AC;&#x201C; Na zieleniaku przy ul. Kocielnej s miejsca

handlowe, na ktĂłrych teoretycznie mona rozstawi namiot. Jedyn przeszkod jest pewien pan. Zachowuje si jakby by wacicielem targowiska. KtĂłrego razu si, razem z bratem, spakowali jednego z handlarzy i jeszcze mu grozili. Wszyscy stali, nikt nie zareagowa. Inni te s przez niego zastraszani i niejednokrotnie obraani. Czyby ten pan by zarzdc zieleniaka? Nie! Jest zwykym handlowcem, takim jak my. Dlaczego wic inni nie mog uczciwie pracowa i zarabia na ycie? Niejednokrotne prĂłby rozmĂłw z ratuszem koczyy si fiaskiem. Prosimy o wyjanienie tej sytuacji, o interwencj w tej sprawie...

Â&#x201E; Internauta 2: â&#x20AC;&#x201C; Zgadzam si z handlowcami. Znam tego pana â&#x20AC;&#x201C; to straszny gbur i prostak. Trzeba si zaj t spraw. Jakim prawem rzdzi na zieleniaku, skoro jest zwykym handlowcem... Â&#x201E; Mirosaw Morawski, komendant Stray Miejskiej we Wrze-

ni: â&#x20AC;&#x201C; Nikt nie zgasza takich problemĂłw, chocia jest w tym jaka logika, eby nie tworzy, stawia czy budowa nowych, skoro s inne wolne stanowiska do handlu.

Â&#x201E; Internauta: â&#x20AC;&#x201C; Kiedy w naszym piknym miasteczku powstanie obwodnica obiecywana od lat przez rajcĂłw? Jej brak daje si we znaki nie tylko ludziom. Przy takich temperaturach jezdnie s naszpikowane garbami i dziurami (jak choby przy ul. Wrocawskiej, Kolejowej, Daszyskiego czy Gnie nieskiej). Mknce takimi drogami TIR-y to syf burzcy spokĂłj polskiej prowincji. Traci na tym urok Wrzeni. Â&#x201E; Tomasz Kauny, burmistrz Wrzeni: â&#x20AC;&#x201C; Odsyam do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?

z dwĂłch ostatnich miesicy. Przypomn w skrĂłcie, e nic takiego nie obiecywaem, poniewa budowa drĂłg krajowych (a obwodnica ley w cigu drogi krajowej nr 15) naley do zada pastwowych â&#x20AC;&#x201C; zajmuje si ni Generalna Dyrekcja DrĂłg Krajowych i Autostrad. W 2002 r. deklarowaem jedynie swoje starania do tego, by GDDKiA t inwestycj zaplanowaa, wykonaa wszelkie niezbdne dziaania do jej powstania (m.in. projekt) i wybudowaa. Wielokrotnie informowaem o swoich dziaaniach w tej sprawie i o obecnym stanie zaawansowania prac. Przypomn tylko, e burmistrzem jestem od 19 listopada 2002 r. TOS

Mamusiu, tatusiu, juĹź jestem! Amelia SzumigaĹ&#x201A;a cĂłrka Ewy i Piotra z Kozubca

Syn Pauliny i MichaĹ&#x201A;a BrzÄ&#x2122;ckich z BiaĹ&#x201A;ego PiÄ&#x2026;tkowa

Urodzona: 18 lipca Waga: 2400 g Wzrost: 48 cm

Urodzony: 20 lipca Waga: 3700 g Wzrost: 56 cm

Klaudia Kosmaczewska cĂłrka Pauliny i Roberta z Gniezna

Malwina Grabowska cĂłrka Marzeny i Marka z Nekielki

Urodzona: 21 lipca Waga: 3850 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 21 lipca Waga: 3460 g Wzrost: 55 cm

Lena Weronika Bartczak cĂłrka Joanny i Marcina z Gniezna

Szymon StanisĹ&#x201A;aw Zawieja syn Magdaleny i PrzemysĹ&#x201A;awa z Witkowa

Urodzona: 21 lipca Waga: 3840 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 21 lipca Waga: 4210 g Wzrost: 59 cm

Pogotowie ratunkowe 999 StraĹź poĹźarna 998 Policja 997 StraĹź Miejska 986 â&#x20AC;&#x201C; pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne â&#x20AC;&#x201C; centrala 61 437 46 00 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 CaĹ&#x201A;odobowy policyjny â&#x20AC;&#x17E;telefon zaufaniaâ&#x20AC;? 61 437 52 97 Poradnia Terapii UzaleĹźnieĹ&#x201E; i WspĂłĹ&#x201A;uzaleĹźnieĹ&#x201E;, Witkowska 3, 61 436 21 46 WrzesiĹ&#x201E;skie Stowarzyszenie AbstynentĂłw â&#x20AC;&#x17E;Jantarâ&#x20AC;?: prawnik przyjmuje w 1. i 3. Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;ca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiÄ&#x2026;ca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 â&#x20AC;&#x201C; 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 PeĹ&#x201A;nomocnik ds. Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentĂłw â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Powiatowe we WrzeĹ&#x203A;ni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16

Franciszek Nowak syn Domicelli i Jacka z Bierzglinka

Jakub PowaĹ&#x201A;owski syn MaĹ&#x201A;gorzaty i RafaĹ&#x201A;a z Kaczanowa

Urodzony: 22 lipca Waga: 4180 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 22 lipca Waga: 3150 g Wzrost: 56 cm

PiotruĹ&#x203A; Podlewski syn Pauliny i Adama z Borzykowa

Mateusz Walkowiak syn Anny i Wojciecha z Bierzglinka

Gabinet weterynaryjny, KiliĹ&#x201E;skiego 13 502 256 205

Urodzony: 22 lipca Waga: 4290 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 23 lipca Waga: 4090 g Wzrost: 57 cm

TAXI, 24h ESKA, 721 121 121

Maciej Haremza syn Magdaleny i Mateusza z MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia

Zosia Jakubowska cĂłrka Iwony i Marcina z KoĹ&#x201A;aczkowa

Urodzony: 23 lipca Waga: 3590 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 24 lipca Waga: 3670 g Wzrost: 57 cm

Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 â&#x20AC;&#x201C; 24h Schronisko dla psĂłw 500 191 039 Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130

Gdziekolwiek â&#x20AC;&#x201C; Ireneuszowi ZjeĹźdĹźaĹ&#x201A;ce Gdziekolwiek bdziesz, cokolwiek si stanie, Bd miejsca w ksikach i miejsce przy stole. Kasztan, kiedy kwitnie lub owoc otwiera Bd drzewa, ulice, kto nagle zawoa. Kto do drzwi zapuka, pami przyniesie Z kwiatem, z godzin, z kolorem. Gdziekolwiek bdziesz, cokolwiek si stanie.*

INFORMATOR MIEJSKI

Pogotowie ciepĹ&#x201A;ownicze 993

TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osĂłb) 602 221 436 USĹ UGI TRANSPORTOWE 889 998 888 TRANSPORT 605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60

T

o ju dwa lata. Od tamtego lipcowego popoudnia. Teraz czarne okadki pomiertnie wydanych albumĂłw z fotografiami Eryka le na stole. Ogldam zdjcia rodzinnego miasta. Miejsc, ktĂłre zdyam wydrapa z pamici. Obok ktĂłrych przechodziam obojtnie. KtĂłrych nigdy nie potrafiam zobaczy. Tak, jak widzia je Eryk, ktĂłry w rozpadzie i zniszczeniu szuka ladĂłw ycia. Fotografujc nieobecno. Odchodzenie. Przemijanie. Nagie ciany z bliznami po obrazach. Przetrcone meble z wyart tapicerk. Opuszczone, dotknite trdem pleni budynki. Manekin bez rki. Makatka nad Ăłkiem. Talerzyki, ktĂłre czyja rka uoya w rĂłwny stos. Puste przestrzenie noszce odcisk przeszoci. Jakby kto przed chwil zamkn za sob drzwi. Wyszed. I nigdy nie wrĂłci. Wracam do czasu, kiedy mijalimy si na ulicy. Zielona kurtka, aparat. Zawsze w drodze. W popiechu. Jakby wiedzia, e musi y szybciej. Intensywniej. eby zdy zostawi po sobie trway lad. I teraz, kiedy przegldam jego monografi, wiem, e mu si udao. Nie tylko zaj wane miejsce w polskiej fotografii, ale przede wszystkim zostawi co wanego w ludziach. Co zmieni. Czytam wspomnienia przyjaciĂł, opowieci o modym zapalecu, ktĂłry zbiera motyle, tropi pustuki, piewa szanty, spdza godziny w ciemni, by w kocu zawodowo zaj si fotografi, zdobywa kolejne nagrody, cieszy si uznaniem w Polsce i na wiecie, uczy fotografii, pisa o niej... i w tych wszystkich historiach cigle czu Erykow energi. To, co wszyscy w nim kochalimy. Pasj. ar, w ktĂłrym chcielimy si ogrza. Chocia przez chwil. [...] Id rozgrzanymi chodnikami East Village. Zanurzona w lepkie powietrze. Na uszach mam muzyk. The Clash, ktĂłrego suchalimy wtedy namitnie. Joy Division. Troch â&#x20AC;&#x17E;robikowegoâ&#x20AC;? reggae. Przewijam w gowie zakurzon tam wspomnie. Przenosz w inne miejsce, w inny czas. Kwiaty gnij w upale. Pachnie polskim cmentarzem. Pamitaniem. Domem. Nowy Jork, 25 lipca 2010 roku * Marek Grechuta, Gdziekolwiek (cao listu dostpna na portalu www.wrzesnia.info.pl)

Weronika Kwiatkowska

MaciuĹ&#x203A; Szczepankiewicz syn Magdaleny i Tomasza z Trzemeszna

Aleks Puzicki syn Ewy i Piotra z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzony: 25 lipca Waga: 3350 g Wzrost: 54 cm

Urodzony: 25 lipca Waga: 3500 g Wzrost: 56 cm

Kurczak z roĹźna â&#x20AC;&#x201C; Koszarowa â&#x20AC;&#x201C; 15 zĹ&#x201A;, 509 273 487 Kurczak z roĹźna przy BIEDRONCE 61 436 79 90 DRINK-SHOP bezpĹ&#x201A;atny dowĂłz, 61 672 68 42 Serwis komputerowy 695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, WrzeĹ&#x203A;nia, JP II 17, 61 436 25Â 28, 601 794 203 Hydraulik 697 693 902 AUTOPOGOTOWIE KLUCZOWE 61 436 79 11, 603 400 250

Kacper Kosmecki syn Joanny i Adama z Gozdowa

Martyna Pacocha cĂłrka Moniki i Marcina z WÄ&#x2122;gierek

Urodzony: 26 lipca Waga: 3160 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 27 lipca Waga: 3000 g Wzrost: 52 cm

Jagoda Brodowska cĂłrka Anny i Piotra z MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia

Wiktor Andrzej Grzeszczak syn Barbary i Ĺ ukasza z WrzeĹ&#x203A;ni

Urodzona: 27 lipca Waga: 3990 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 28 lipca Waga: 3480 g Wzrost: 59 cm

Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprysâ&#x20AC;? przy szpitalu zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Kaprys Plusâ&#x20AC;? zaprasza â&#x20AC;&#x201C; pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI Ĺ&#x161;LUBNEJ, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

6NOHS*5ATKA*A*ATKA XO*QLHÄŽQLHÄ&#x161;VNDD:U]HĤQLD ZZZJUDWNDJDJDWNDSO

Kwiaty na kaĹźdÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122; www.kwiaciarnia-bukiecik.com

APTEKI DYĹťURUJÄ&#x201E;CE

$UW\NXâ\GODG]LHFL Â&#x2021;âyÄ°HF]NDÂ&#x2021;SRĤFLHOH Â&#x2021;NU]HVHâNDGRNDUPLHQLD Â&#x2021;IRWHOLNLVDPRFKRGRZH Â&#x2021;DNFHVRULDQLHPRZOÄ?FH Â&#x2021;]DEDZNL

Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi pogrzebowe 24h, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 16, WrzeĹ&#x203A;nia, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe UsĹ&#x201A;ugi Pogrzebowe PUK 24h, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390

Reklama

Skl-468

List

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

Strona

www.wrzesnia.info.pl

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

30.07 KAPSUĹ KA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 31.07 AMIKA, ul. PiastĂłw 16 tel. 61-43-77-400 1.08 POD LIPAMI, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 10 tel. 61-43-77-709 2.08 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 3.08 UTIS, ul. SĹ&#x201A;owackiego 4a tel. 61-43-54-033 4.08 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 61-43-77-995 5.08 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205


30 lipca 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Sport Motocross – VIII runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej, Opatówko 2010

Nasi górą na górkach Odnieśliśmy sukces: duży sportowy i jeszcze większy organizacyjny.

110

motocrossowców wyjechao w niedziel na wietnie przygotowany tor w Opatówku

Leszek Nowacki

Tysic kibiców obserwowao w niedziel kolejn rund Motocrossowych Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Dwa razy mniej ni przy innych okazjach. – Na mniejsz frekwencj wpyw miao kilka czynników – tumaczy Edward Wróbel, prezes MKS Nekla i gówny organizator zawodów. – Wielu ludzi wzio urlopy, sporo wykorzystao weekend, by wyjecha nad wod. Kibice sportów motorowych mieli te powany dylemat. W tym samym czasie ciga si Robert Kubica. No i ta pogoda. W sobot mielimy w Wielkopolsce oberwanie chmury. Ludzie zapewne nie wierzyli, e zdoamy przygotowa tor i nie dotarli do Opatówka. Podobnie zreszt jak niektórzy zawodnicy. Zazwyczaj startowao u nas 150 motocrossowców. Tym razem mielimy 110 zawodników.

Dziaacze z Nekli zrobili wiele, by zawody doszy do skutku. Jeszcze w niedziel skoro wit na tor wjecha ciki sprzt. Wyobionymi kanaami woda spyna w mniej newralgiczne miejsca. Zawodnicy mogli wyjecha na trening, a o 12.30 stan do pierwszego wycigu. Mimo zapowiedzi w imprezie nie wystartowa ukasz Lonka. Wrzenianin i najlepszy Polski motocrossowiec w ostatniej chwili wyjecha na zawody za zachodni granic. Na treningu pojawi si Jacek Lonka, dziesiciokrotny mistrz Polski. Wywrotk na jednym z wiray okupi jednak kontuzj i zrezygnowa ze startu. Honoru rodu musieli broni Waldemar Lonka i jego syn Krystian. Modzikowi poszo cakiem dobrze. W obu wycigach zaj drugie miejsce i ostatecznie stan na drugim stopniu podium. Wyprzedzi midzy

 Wyścigowi klasy Otwarta 2: przewodzi M. Begier (199), tuż za nim P. Bandosz (26), z prawej M. Pawłowski (5) innymi Oskara, syna Jacka Golloba. W modzikach licencji C czwarte miejsce zaj Bogusaw Sulkowski. – Syn mia pecha. Dwukrotnie w swoich biegach by trzeci, a mimo to wyldowa poza podium – narzeka na regulamin Krzysztof Sulkowski. – Motocross to drogi sport. Nowy motor dla modego kosztowa mnie 15 000 zotych. Koszty amortyzacji i wyjazdów na zawody a boj

si zlicza. Jeeli w nowym sezonie nie znajd sponsora, to Bogu bdzie musia zrezygnowa z motocrossu. Nie sta mnie na takie wydatki. Do boju ruszyli seniorzy. W dwóch najsilniejszych grupach nasi zawodnicy nie mieli sobie równych. W klasie Otwarta licencja triumfowa Waldemar Lonka, a tu za nim finiszowa Andrzej Szalbierz. Zawodnicy MKS-u zdominowali klas Otwar-

Fot. LEN

t 2. Zwyciy w niej Marek Begier, na trzecim stopniu podium stan Przemysaw Bandosz, a czwarte miejsce zaj Micha Pawowski. – Jak tu nie cieszy si z tych wyników. Jestemy coraz lepsi. W klasyfikacji druynowej zawodów MKS Nekla zaj drugie miejsce, a po omiu rundach przesunlimy si na czwart pozycj. – Prezes Wróbel nie ukrywa radoci. Mia powody.

sparingi Victorii Rozgrywający na topie Dwa i sześć strzelonych goli

Kadra polskich koszykarzy, z wywodzcym si z Wrzeni ukaszem Koszarkiem w skadzie, znajduje si na kocowym etapie przygotowa do gier eliminacyjnych o awans do Mistrzostw Europy w 2011 roku. Grajcy na co dzie w lidze woskiej

ukasz z pewnoci bdzie pewnym punktem naszej reprezentacji. Polacy rozegrali w odzi dwa pojedynki sparingowe ze Sowacj. Przeciwnik okaza si niezbyt wymagajcy, a dwa zwycistwa biaoczerwonych byy wrcz druzgocce. W pierwszym z meczów Koszarek zdoby 12 punktów przy stuprocentowej skutecznoci rzutów za trzy punkty. W adnej z czterech wykonanych próbach ukasz si nie pomyli. W drugim, równie wysoko wygranym, pojedynku wychowankowi MKS-u Wrzenia nie udao si zdoby adnego oczka. – Jak przebiegay Twoje przygotowania z kadr do meczów eliminacyjnych? – Kadra zacza znacznie wczeniej ni ja. Do druyny udao mi si doczy dopiero 12 lipca. Pó no skoczylimy lig i, w stosunku do pozostaych, jestem troch spó niony, jeeli chodzi o przygotowanie fizyczne i form. Staram si to nadrobi i myl, e ju wkrótce nie bdzie adnej rónicy. – Nie wychodzie w obu spotkaniach w pierwszej pi tce reprezenta-

 Łukasz Koszarek

Fot. archiwum

cji. Jaka bdzie Twoja rola w nadchodz cych meczach eliminacyjnych? – W tej chwili moim najwaniejszym zadaniem jest odbudowanie optymalnej formy i myl, e zd doj do poziomu, który wczeniej prezentowaem. Jeeli uda mi si gra to, co wczeniej, bd wanym elementem reprezentacji, obojtnie, czy wyjd w pierwszym skadzie, czy na zmian, i bd zdobywa „swoje” punkty. – Jak oceniasz szanse Polski na zakwalifikowanie si do turnieju mistrzowskiego i kto bdzie naszym najwikszym rywalem?

– Szanse mamy naprawd due, bo przecie rozlosowywani bylimy z najlepszego koszyka, co stawia nas w roli faworyta grupy. Bardzo wany bdzie pierwszy mecz wyjazdowy w Gruzji, bo, chociaby biorc pod uwag psychologiczny aspekt, nikt tak do koca przed rozpoczciem rozgrywek nie jest pewny swoich umiejtnoci. Due znaczenie bdzie mia take wynik dwumeczu z Bugari. – Zagrae cay sezon w lidze woskiej. Stae si spenionym koszykarzem? – Pocztkowo mój zespó postrzegany by jako kandydat do spadku. Udao nam si jednak zaj a drugie miejsce w rundzie zasadniczej, a trzecie po play off. Podobnie jak i Lech Pozna we miemy udzia w eliminacjach do fazy grupowej ligi mistrzów. Graem po 20. min w kadym spotkaniu i z opinii, które do mnie dotary, zarzd klubu jest usatysfakcjonowany moj gr. Mój kontrakt jest wany jeszcze i myl, e moe on by przeduony. – Na koniec zadam bardzo niedyskretne pytanie, na które odpowied moe by inspirujca dla modych koszykarzy, którzy chcieliby i w Twoje lady. Ile mona zarobi, osigajc taki poziom, jak Ty? – Myl (miech), e... kilkadziesit tysicy zotych. Rozmawia Robert Czerniak

Do inauguracji rozgrywek IV ligi pozosta tydzie. Przebywajca na obozie w Wgrowcu Victoria rozegraa dwa kolejne sparingi. Poziom gry zaprezentowany przez wrzesiski zespó napawa optymizmem. Victoria – Lechia Kostrzyn 2:3 (1:0) Do przerwy Victoria prezentowaa si bardzo dobrze, obejmujc prowadzenie w 5. min po uderzeniu Mateusza Go dziaszka. Gra Victorii zdecydowanie siada w drugiej poowie, kiedy na placu gry licznie pojawili si modzi pikarze. W 60. min doszo do wyrównania, a chwil potem Tomasz Roszyk wybroni rzut karny. Pó niej, po dokadnym dorodkowaniu Macieja Matuszaka, Jordan Nowak uzyska prowadzenie dla Victorii. Zespó z Kostrzyna zdoa jednak wyrówna, a szal zwycistwa przechyli w 88. min, zdobywajc gola z problematycznego rzutu karnego. Victoria – Mieszko Gniezno 4:0 (2:0) Mecz koczcy tygodniowy obóz dostarczy wrzenianom wiele satysfakcji. Grajca ju w prawie optymalnym, ligowy zestawieniu Victoria daa prawdziwy pokaz gry. Do przerwy pierwszego gola po indywidualnej akcji zdoby Pawe Zieliski, a na 2:0 podwyszy Mateusz Duszyski, po dwójkowym zagra-

Kazimierz Konieczka Fot. LEN

niu z Damianem Ludwiczakiem. W drugiej odsonie Kazimierzowi Konieczce udao si skutecznie przelobowa bramkarza Mieszka, a na 4:0 wynik ustali Maciej Lisiecki, kierujc pik do siatki po miniciu bramkarza. Podczas caego spotkania nie ulegao wtpliwoci, e wrzenianie s druyn pikarsko lepsz, a gdyby Ludwiczakowi, Zieliskiemu i Lisieckiemu udao si jeszcze wykorzysta stuprocentowe sytuacje, wynik byby o wiele wyszy. RC


30 lipca 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Przygotowania do nowego sezonu miĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskich zespoĹ&#x201A;Ăłw

Kubiak odchodzi Sparta spadĹ&#x201A;a z ligi, ale i Orlik otrzymaĹ&#x201A; silny cios. Z druĹźyny odchodzi Tomasz Kubika, jej najlepszy snajper. Przygotowania do nowych rozgrywek pikarskich wkraczaj w decydujc faz. Pomimo kopotĂłw z frekwencj na treningach, druyny powiatowe staraj si przygotowa jak najlepiej. Jak si jednak wydaje, atwo z osigniciem dobrego wyniku nie bdzie. Miniony sezon dla druyn wystpujcych w klasie okrgowej zakoczy si tragicznie. Pomie Nekla i Sparta Orzechowo zaliczyy spadek do klasy niszej i bd wystpowa w koniskiej A klasie. Orlik Miosaw z najwyszym trudem zdoa si utrzyma w klasie okrgowej, zdobywajc punkty w ostatniej kolejce. Od duszego czasu w zespoach seniorĂłw druyn powiatowych wida pewien zastĂłj wynikajcy z braku systematycznoci zawodnikĂłw w trenowaniu, braku wzmocnie lub wrcz osabiania si druyn poprzez odejcia wartociowych pikarzy. Niejednokrotnie na postaw prezentowan na boisku wpyw ma te udzia wielu z graczy w rozgrywkach lig futsalowych i przenoszenie nawykĂłw z parkietu na muraw. ZarĂłwno Orlik, jak i Sparta w ostatnim czasie wprowadzili do pierwszego skadu wielu juniorĂłw, ale okazao si, e pomimo ich niewtpliwego talentu, znale li si oni wrĂłd seniorĂłw w jednym czasie w zbyt duej iloci. Pomie,

 Tomasz Kubiak, najskuteczniejszy

piĹ&#x201A;karz sezonu, szuka sobie klubu poza ziemiÄ&#x2026; wrzesiĹ&#x201E;skÄ&#x2026; Fot. RC

tradycyjnie ju nie majc wasnej modziey, przechwytuje wolnych graczy na rynku, budujc praktycznie co rund nowy zespĂł. â&#x20AC;&#x201C; Sezon rozpoczniemy 14 sierpnia meczem na wasnym boisku z GKS Sompolno. Treningi wznowilimy dokadnie na miesic przed lig â&#x20AC;&#x201C; przedstawia sytuacj w klubie prezes Romuald Barszcz. â&#x20AC;&#x201C; Zajcia na wasnych obiektach odbywaj si trzy razy w tygodniu. Rozegralimy ju jedno spotkanie sparingowe z druyn z Czerniejewa, przegrywajc 1:2. Podczas przygotowa przed nami jeszcze mecz z Poloni

roda Wlkp. i Phytopharmem Klka. W skadzie nie zaszy praktycznie adne zmiany, chocia niektĂłrzy zawodnicy w rĂłnym czasie zjedaj z wakacji. Trenerem druyny nadal

pozostaje Marek Gieraka. Tym razem do rozgrywek seniorskich zgosimy piciu nowych juniorĂłw. Cay czas niewyjaniona jest sprawa szukajcego nowego klubu Tomasza Kubiaka. PĂłki co, jest on naszym graczem, bo ani on, ani aden klub nie zgosi si do nas regulaminowo o zwolnienie. Marzy nam si ustabilizowanie poziomu druyny, ktĂłra z trudem wywalczya utrzymanie i zajcie w nowym sezonie bezpiecznego miejsca w tabeli gwarantujcego spokĂłj. OprĂłcz druyny seniorĂłw zgosilimy take do rozgrywek dwa zespoy modzieowe, ktĂłre bd wystpoway w kategorii juniora starszego i modzika starszego. â&#x20AC;&#x201C; Pomimo niepowodzenia, jakie nas spotkao, prĂłbujemy si odbudowa i w miar sensowny sposĂłb przygotowa do nowych rozgrywek. Mska rozmowa przeprowadzona z zawodnikami wskazuje na to, e wszyscy, ktĂłrzy do tej pory byli do dyspozycji, przystpi do nowego sezonu. Troch boli wiadomo, e spadek zafundowalimy sobie na wasne yczenie, tracc punkty w meczach, ktĂłre byy do wygrania. Kady zdaje sobie chyba z tego spraw, prĂłbujc ponownie przyj wyzwanie. Treningi rozpoczlimy 12 lipca, a pierwszy mecz zagramy 14 sierpnia podejmujc w Orzechowie Ora Grzegorzew. Trenujemy na wasnym boisku trzykrotnie w tygodniu. W najblisz sobot rozegramy sparing z Pomieniem Nekla, a tu przed lig z druyn z erkowa â&#x20AC;&#x201C; przedstawia przygotowania Sparty trener Radosaw Lemiszewski. Robert Czerniak

Dwa finaĹ&#x201A;y dwojga wrzesiĹ&#x201E;skich miotaczy

 Silna wrzesiĹ&#x201E;ska grupa pod wezwaniem PrzemysĹ&#x201A;awa Pawlaka (w Ĺ&#x203A;rodku). Z lewej stoi Lubomir Przybysz, z prawej sympatyczna Roksana GwiĹźdĹź Fot. LEN Dwoje wrzenian wystpio w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski JuniorĂłw Modszych, wchodzcych w skad OgĂłlnopolskiej Olimpiady Modziey. Na zielonogĂłrskim czempionacie oboje zakwalifikowali si do finaĂłw swoich konkurencji. Roksan Gwid sklasyfikowano na siĂłdmym miejscu w rzucie motem, Lubomir Przybysz zosta dziesitym dyskobolem. Roksana w sobotnich eliminacjach rzucia 43,07 m i z szĂłstym wynikiem wesza do finau. W decydujcej rozgrywce osigna 43,95 m, nieznacznie mniej od swojej yciĂłwki, co dao jej siĂłdm lokat. Lubomir wystartowa w dwĂłch konkurencjach. W pitek w rzucie motem uzyska dopiero 13. wynik eliminacji (56,68 m) i nie wszed do finau. Do szczcia zabrako mu 35 cm. W rzucie dyskiem uzyska 45,66 m i z 12. rezultatem zakwalifikowa si do niedzielnej rozgrywReklama

Do Barcelony po medal Tomasz Szymkowiak nieoczekiwanie dla samego siebie sta si jednym z liderĂłw reprezentacji Polski. Kierownictwo ekipy liczy na jego medal w Barcelonie. Czy wrzenianin ud wignie ciar odpowiedzialnoci i stanie na podium Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy? Odpowied na to pytanie poznamy ju za dwa dni. Kiedy â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? bd dociera do rk CzytelnikĂłw, zawodnik Orkana Wrzenia przygotowywa si bdzie do biegu eliminacyjnego na 3 000 metrĂłw z przeszkodami. W pitek o 11.40 bdzie mona obejrze jego wystp na antenach Eurosportu i TVP Sport. Wierzymy, e nie bdzie mia kopotĂłw z zakwalifikowa-

niem si do niedzielnego finau. Bieg decydujcy o rozdziale medali rozpocznie si o 20.15. Szymkowiak legitymuje si trzecim czasem na Starym Kontynencie w biegu przeszkodowym. Ostatnio pobi swoj yciĂłwk na Diamentowej Lidze w Paryu, gdzie pokona europejskich konkurentĂłw. Zwyciy te w Druynowych Mistrzostwach Europy. Te osignicia ka upatrywa w naszym zawodniku kandydata do podium. â&#x20AC;&#x201C; Czasy nie biegaj. Na przeszkodach mierz si ludzie. O medalu marzy przynajmniej dziesitka zawodnikĂłw â&#x20AC;&#x201C; zachowuje dystans nasz czowiek w Barcelonie. LEN

Najlepsi przeszkodowcy Europy w sezonie 2010 1. B. Tahri (FRA) 2. M. Mekhissi (FRA) 3. T. Szymkowiak (POL) 4. V. Zouaoui (FRA) 5. J. L. Blanco (ESP) 6. I. Luchianov (MDA) 7. N. SmaĂŻl (FRA) 8. M. Mohamed (SWE) 9. I. Minshin (RUS) 10. H. Pokrop (POL) 11. A. Paulo (POR) 12. E. MartĂ­n (ESP) 13. Ă . Mullera (ESP) 14. A. Farnosov (RUS) 15. M. Demczyszak (POL)

8:03.72 8:08.82 8:18,23 8:21.27 8:22.00 8:22.21 8:22.67 8:22.98 8:23.18 8:24.04 8:24.06 8:25.11 8:25.99 8:26.21 8:26.31

Redakcja: 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Jolanta Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz MaĹ&#x201A;ecki, Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. WspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;: Roman Nowaczyk, Ĺ ukasz Adamczyk. Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakĹ&#x201A;ad: 10.800

23

ki. W kiepskich warunkach atmosferycznych rzuci 45,93 m i ostatecznie zosta sklasyfikowany na 10. miejscu w kraju. â&#x20AC;&#x201C; Oboje spisali si na miar swoich moliwoci â&#x20AC;&#x201C; ocenia postaw swoich podopiecznych trener Przemysaw Pawlak. â&#x20AC;&#x201C; Roksi tydzie przed mistrzostwami pobia swoj yciĂłwk (44,14 m â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.), a w Zielonej GĂłrze rzucia bardzo podobnie. W przypadku Lubka bardziej liczyem na fina w mocie. Do takich planĂłw upowania rekord yciowy zawodnika, o dwa metry lepszy ni ten, ktĂłrym legitymowa si w Zielonej GĂłrze dwunasty mociarz. Fina w dysku by dla mnie mi niespodziank, bo rywale szczycili si lepszymi rezultatami. Nie wszyscy jednak potrafili przystosowa si do fatalnych warunkĂłw pogodowych. Ostatecznie bilans wyszed na zero. Nie mam powodĂłw do narzeka. Leszek Nowacki


PiĹ&#x201A;ka koszykowa, s. 22

Koszarek zdradza, ile zarabia w lidze wĹ&#x201A;oskiej

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 22-23

Lekkoatletyka, s. 23

PiĹ&#x201A;karze powiatowych druĹźyn przygotowujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do sezonu

Miotacze trenera Pawlaka w krajowej czoĹ&#x201A;Ăłwce juniorĂłw

Kadetki bez zdobyczy Dwie plaĹźowe pary Orkana zgodnie wygraĹ&#x201A;y po jednym meczu. To za maĹ&#x201A;o, by odegraÄ&#x2021; waĹźnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; w mistrzostwach. Do Zielonej GĂłry wrzesiskie siatkarki jechay z nadziejami na miejsce w pierwszej Ăłsemce OgĂłlnopolskiej Olimpiady Modziey. Upowaniay do tego sukcesy w poprzedzajcych mistrzostwa turniejach. Paulina Stasiak i Agata Czerniak ju w pierwszej rundzie trafiy na pĂł niejsze mistrzynie Polski. Przegray spotkanie i od kolejnej

rundy walczyy ju o ycie. Kada kolejna poraka rĂłwnaa si z odpadniciem z turnieju. Drugi mecz wrzenianki wygray gadko, ale trzeci okaza si ostatnim. Nasze kadetki przegray w tajbreku do 11. Klaudia Krawczyk i Magdalena Nawrocka mistrzostwa rozpoczy od wysokiej wygranej. W drugiej rundzie trafiy na zawodniczki Szkoy Mistrzostwa Sportowego z odzi i musiay uzna ich wyszo. Dramatyczny przebieg mia kolejny pojedynek. â&#x20AC;&#x201C; W kocĂłwce tajbreku, przy wyniku 13:12 dla moich zawodniczek, do akcji wkroczy sdzia â&#x20AC;&#x201C; relacjo-

nuje trener Tomasz Bako . â&#x20AC;&#x201C; Rywalki popeniy ewidentny bd niesionej piki, ale arbiter puci akcj. Zamiast 14:12, zrobi si remis. Ostatnie piki lepiej rozegray dziewczyny z Jastarni i to one ostatecznie mogy si cieszy ze zwycistwa. â&#x20AC;&#x201C; Jadc na mistrzostwa, zakadaem troszeczk lepsze miejsca. Droga okazaa si zbyt trudna, co przeoyo si na pozycj w grupie 9-12. Musz pochwali gr Pauliny w trzecim meczu. Robia bardzo wiele, by pozosta w turnieju. Para KrawczykNawrocka zagraa na swoim przy- Agata Czerniak (z lewej) i Paulina Stasiak mierzyĹ&#x201A;y znacznie wyĹźej. zwoitym poziomie â&#x20AC;&#x201C; podsumowuje WczeĹ&#x203A;niej przecieraĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w mistrzostwach juniorek. Ĺťyczymy dziewczynom, zawody Bako. LEN by niepowodzenia odbiĹ&#x201A;y sobie w czempionacie seniorek

Reklama

Skl-435

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! .RQLHFGURJLFKOHNyZZH:U]HÄ&#x17E;QL

APTEKA STYLOWA -XÄŞRWZDUWD

CENY PRODUCENTA*

leki za grosz* godz. otwarcia: QPOQUtTC :U]HÄ&#x17E;QLDXO6LHQNLHZLF]D *DOHULD&HQWUXP

Apteki Stylowewe niskich cen krĂłlo * dotyczy lekĂłw OTC


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 061 436 52 70

POLICEALNE STUDIUM KOSMETYCZNE

Producent

oferuje:

przyjmuje absolwentki szkĂłĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;rednich takĹźe bez matury

rogrodzenia betonowe rpodmurĂłwki pod siatkÄ&#x2122; rbloczki wibroprasowane rnadproĹźa rpĹ&#x201A;ytki chodnikowe, obrzeĹźa rpĹ&#x201A;yty wjazdowe aĹźurowe rpĹ&#x201A;yty drogowe rkrÄ&#x2122;gi, zwÄ&#x2122;Ĺźki, pokrywy rksztaĹ&#x201A;tki wieĹ&#x201E;cowe â&#x20AC;&#x201C; szalunkowe rtransport z HDS

(wiek nieograniczony) obok programowych przedmiotĂłw zawodowych dodatkowo w ramach czesnego:

kurs masaĹźu: klasycznego, relaksacyjnego, ujÄ&#x2122;drniajÄ&#x2026;cego i aromaterapeutycznego o przyjÄ&#x2122;ciu decyduje kolejnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;.

Prowadzimy takĹźe nabĂłr do:

Bd-306

o pow. od 30,72 m2 do 75,80 m2 1, 2, 3 i 4-pokojowe

   Atrialna klatka schodowa, przeszklona winda, recepcja

* POLICEALNEGO STUDIUM BEZPIECZEĹ&#x192;STWA I HIGIENY PRACY * POLICEALNEGO STUDIUM ROLNICZEGO oraz

JUĹť W SPRZEDAĹťY MIAĹ 24 â&#x20AC;&#x201C; 25 kcal

* Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;ce (po gimnazjum) * Dwuletniego UzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;cego Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cego (po zasadniczej szkole zawodowej)

cena 499 zĹ&#x201A;/ 1 tona oraz

We wszystkich typach szkĂłĹ&#x201A; ksztaĹ&#x201A;cenie odbywa siÄ&#x2122; w systemie zaocznym.

ORZECH i EKOGROSZEK WrzeĹ&#x203A;nia, ul. DziaĹ&#x201A;kowcĂłw 9

tel. 61 436 21 80

Roz-679

Nowoczesne mieszkania

BiaĹ&#x201A;e PiÄ&#x2026;tkowo 3c, tel./fax 61 4383 194 608 406 657, 606 359 410

Informacje i przyjÄ&#x2122;cia w Sekretariacie ZespoĹ&#x201A;u SzkĂłĹ&#x201A; Stowarzyszenia OĹ&#x203A;wiatowcĂłw Polskich, WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kaliska 2 bl.B czynnym od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. od 9.00 do 13.00 tel. 61 4363 304 www.zssop.ovh.org

Edu-181

ISSN 2080-4008

Bd-303b

30 lipca 2010 NR 30 (1056/XXI) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 / 436-52-70 www.wrzesnia.info.pl


IRENA I BOGDAN SPOCHACZ

tEPTLPOBÂ&#x2019;BLPNVOJLBUZXOPÇ´Ç&#x17D; tVNJFKÇ&#x2014;UOPÇ´Ç&#x17D;CVEPXBOJBEPCSZDIJUSXBÂ&#x2019;ZDI SFMBDKJ[LMJFOUBNJ t[EPMOPÇ´DJPSHBOJ[BDZKOFJLSFBUZXOPÇ´Ç&#x17D; tMPKBMOPÇ´Ç&#x17D;JVD[DJXPÇ´Ç&#x17D; EZTQP[ZDZKOPÇ´Ç&#x17D; tTZTUFNBUZD[OPÇ´Ç&#x17D; XZUSXBÂ&#x2019;PÇ´Ç&#x17D; TUBOPXD[PÇ´Ç&#x17D; tQSBXPKB[EZLBU#

zatrudni pracownikĂłw na stanowisko:

Dobrze widziane:

BLACHARZA

Oferujemy:

ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp.

tTBNPE[JFMOFTUBOPXJTLPXTUBCJMOFKĂśSNJF tBUSBLDZKOFXZOBHSPE[FOJF tNPČ&#x2C6;MJXPÇ´Ç&#x17D;SP[XJKBOJBLXBMJĂśLBDKJ tTBNPDIĂ&#x2DC;ETÂ&#x2019;VČ&#x2C6;CPXZ

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kelnera, kelnerkÄ&#x2122; ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; j. obcego Hotel Restaurant BOSS MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 605-300-900

Â&#x201E; Firma transportowa mieszczÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; w GnieĹşnie zatrudni pracownika na stanowisko - samodzielny ksiÄ&#x2122;gowy. Wymagane doĹ&#x203A;wiadczenie min 3 lata. Kontakt: viwa@onet.pl Â&#x201E; Firma Tutti Frutti BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 61 zatrudni kierowcÄ&#x2122;. CV prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w siedzibie ďŹ rmy. Â&#x201E; KsiÄ&#x2122;gowa z doĹ&#x203A;wiadczeniem szuka pracy, 884-113-271 Â&#x201E; Pilnie zatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kat C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem w ruchu miÄ&#x2122;dzynarodowym. Praca na kierunku szwedzkim. Kurs ADR podstawowy mile widziany, tel. 63-245-72-55-56

Pra-1040

Firma Gibowski Sp. z o.o.

Zatrudni

Â&#x201E; Naprawa skuterĂłw i quadĂłw, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, kupiÄ&#x2122; skutery na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci 889-999-377

$7 XSB[ [ MJTUFN NPUZXBDZKOZN QSPTJNZ QS[FTÂ&#x2019;BÇ&#x17D; kd.rekrutacja@gmail.com

Pra-984

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV) tel. 61 285 80 10

tXZLT[UBÂ&#x2019;DFOJFXZČ&#x2C6;T[F t[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;UFDIOJLTQS[FEBČ&#x2C6;Z tPCTÂ&#x2019;VHBVS[Ç&#x152;E[FÇŠCJVSPXZDI

kobiety do pracy na stanowisko

monter zniczy Mile widziane orzeczenie o niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. ZgĹ&#x201A;oszenia osobiste pod adresem: Przyborki, ul. Wiejska 12 B, C. Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; od zaraz ďŹ rmy murarskiej do wykonania garaĹźu 25x12 m, 693-379-900 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki do pĂłĹ&#x201A;rocznego wĂłwczas synka. Praca od wrzeĹ&#x203A;nia w miejscowoĹ&#x203A;ci Nekla, 697-555-322 Â&#x201E; Potrzebny kierowca 888-700-329

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kucharza- BrzeĹşno, 609-464-062 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarzy - tynkarzy, 793-03-04-97 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do sklepu na 1/2 etatu (rencistka, emerytka) 602-764-738 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; stolarza, hydraulika, budowlaĹ&#x201E;ca (student) www.livetime.pl, PrzemysĹ&#x201A;owa 4 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; tapicera, 602-769-722 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; wykwalifikowane szwaczki, 604-456-690

  zatrudni osoby    

  

   605-063-125 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; kategorii C+E,trasy miedzynarodowe. Tel-512027012 meillukasztransport@vp.pl

NAUKA Â&#x201E; J. angielski - korepetycje, 663-860-671 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;Ĺźki do 3 klasy gimnazjum nr 1 we WrzeĹ&#x203A;ni, 608-689-207 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;Ĺźki do Gimnazjum nr1 klasa I, 792-258-046 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;Ĺźki do pierwszej klasy SzkoĹ&#x201A;y Zawodowej Koszary (sprzedawca), 663-252-296

MiÄ&#x2122;dzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl) Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, WrzeĹ&#x203A;nia, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

oferuje pracÄ&#x2122; Pra-628a

wyksztaĹ&#x201A;cenie min. Ĺ&#x203A;rednie; wiek 25-55.

WyĹ&#x203A;lij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; hydraulika - spawacza 697-693-902 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; hydraulika z prawem jazdy, 509-659-807 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; z praktykÄ&#x2026; w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym z kat. C+ E, 607-218-330 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; samodzielnÄ&#x2026; krojczyniÄ&#x2122;/krojczego do krojenia tapicerki meblowej, 691-028-010 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw do zakĹ&#x201A;adu stolarskiego 614363-496, 694-643-215 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, 505-056-751 Â&#x201E; Restauracja SETHI, WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 14 zatrudni kierowcÄ&#x2122;. CV prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w siedzibie ďŹ rmy. Zatrudnie sprzedawczynie do sklepu odzieÂ&#x201E; zowego.Te l-507783202 meil: lukasztransport@vp.pl

Â&#x201E; Sprzedam ksiÄ&#x2026;Ĺźki do Gimnazjum nr 2, klasa I, 509-302-824 Â&#x201E; Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i mĹ&#x201A;odzieĹźy w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 509-273-028 Â&#x201E; TĹ UMACZENIA wszystkie jÄ&#x2122;zyki, 512-273-843

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 061-4361-019, 889-076-691 Â&#x201E; Citroen C3, 2005 r., 1,4, 61 tys. km, klimatyzacja, 6xpp, elektryka, ABS, komputer, 2 kmp. opon, wiĹ&#x203A;niowy, RM, 23.000 zĹ&#x201A;, 602-632-397

Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel astra sedan, 1.6 16 V, 1998 rok, 667-120-924 Â&#x201E; Opel vectra 1.9 DTT, 99 rok, 192 tys. km, 7500 zĹ&#x201A;, tel. 692-483-928 Â&#x201E; Pilnie sprzedam mazda 121, 92, 663-887-942 Â&#x201E; Punto, 1.9D, 2002, klimatyzacja i elektryka, 501-775-276 Â&#x201E; Renault clio 1,5 CDI, 2006, 880-610-633 Â&#x201E; Seat ibiza srebrny 2003 r., 62 tys km, benzyna, Czajki 14 k/Witkowa, 514-417-307 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw samochodowych, 503-416-909 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; do BMW, 600-894-134 Â&#x201E; Sprzedam audi 80, 91 rok, 1.8, gaz, czarny, tanio, 782-638-906 Â&#x201E; Sprzedam berlingo, 2.0 HDI, 2002 rok, 5 osobowy, 695-516-479 Â&#x201E; Sprzedam CC 700, 94 r., 880-204-559 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 700, 96 rok, 61-4351-015 Â&#x201E; Sprzedam citroen C3, 1,6, 2002 r. 607-856-441 Â&#x201E; Sprzedam corsa B 94 r., 785-960-438 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do BMW E 36 788-485-609 Â&#x201E; Sprzedam daewoo tico, 98 rok, 1900 zĹ&#x201A;, 61-4385-135

Auto na gaz

Zomowanie pojazdĂłw

Skup zomu 61 4366 232, 609 538 301 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 91 rok, 1.8, tanio, 721-148-248 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 106, 96 r., 515-926-188 po 15.00 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2004 r., benzyna + gaz sekwencja, klimatyzacja, ABS, 2x airback, wspomaganie, blokada skrzyni, immobiliser, el. szyby, auto uĹźywane przez kobietÄ&#x2122;, 61-4385-178 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2,0 HDI 2001 r., bogato wyposaĹźone, cena do uzgodnienia, 694-604-375 Â&#x201E; Sprzedam polo, 97 rok, zarejestrowany, 692-471-072 Â&#x201E; Sprzedam punto, 1.2, 97 rok, el. szyby, gaz, 3d, WrzeĹ&#x203A;nia, 61-4365-950 Â&#x201E; Sprzedam renault clio II, 98 r., 693-333-436 Sprzedam rover 414, 97 r., 694-931-549 Â&#x201E;

montaĹź, serwis, raty oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w eksploatacji

m-nie 150,rocznie 1.800,piÄ&#x2122;Ä&#x2021; lat 9.000,-

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJ tUSBOTQPSU tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ tQS[ZKNVKFNZ357"(%

tel. 694-667-625

Dom Gaz sp. z o.o. WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 38 61 436-27-33, 436-29-49

Â&#x201E; Sprzedam derbi senda 50, enduro, 785-729-573 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at bravo, 1.4, 98 rok, 667-116-403 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 1,6, 95 r., gaz, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie 604-590-143 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata punto 1,1, 98 r., 664-743-470 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata punto 1,2, 99 r., 604-57-52-54 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata punto 98 r., 600-993-967 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 1,6, 96 r., 1500 zĹ&#x201A;, 880-355-999 Â&#x201E; Sprzedam ford escort kombi, 99 rok, 608-489-784 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 1,8D, 91 r., 603-531-407 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 1.3 benzyna, 2005 rok, 602-177-139 Â&#x201E; Sprzedam ford focus, kombi, 1,4, benzyna, 98 r., 514-705-159 Â&#x201E; Sprzedam golf II, tanio, 783-017-264 Â&#x201E; Sprzedam hyundai i-20 1,4, CRDi, 2009, 6 tys. km; citroen picasso 2005 r., 1,6, HDi 95 tys. km, 512-110-932 Â&#x201E; Sprzedam lancia Y 96 r wspomaganie, c. zamek i el. szyby, 509-793-818 Â&#x201E; Sprzedam land rover freelander, 99 rok, 1.8 benzyna, 785-472-808

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 100 mkw, wszystkie media z parkingiem, na piÄ&#x2122;trze, 509-195-529 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 75 mkw, na piÄ&#x2122;trze, Rynek WrzeĹ&#x203A;nia, 602-769-722 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy 100 mkw, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw - Rynek, 888-155-064 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 46 mkw + garaĹź, II piÄ&#x2122;tro, 68 PuĹ&#x201A;ku Piechoty, 606-177-967 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie hotelowe, 501-466-597 Â&#x201E; Dom 100 mkw czteropokojowy+garaĹźowogospodarczy Nekla 265.000, www.EL-X.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana Ĺťydowo 464 mkw + projekt domu + peĹ&#x201A;na dokumentacja 56.000, www.EL-X.pl, 61-4266-536 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-275 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nowy Folwark, piÄ&#x2122;knie poĹ&#x201A;oĹźone, 602-899-998 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom do remontu, rozpoczÄ&#x2122;tÄ&#x2026; budowÄ&#x2122; lub dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia Nekla tel. 601-791-454 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom wolnostojÄ&#x2026;cy lub dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 508-355-324 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom wolnostojÄ&#x2026;cy lub dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 508-355-324 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunty nad jeziorem powidzkim bez prawa zabudowy, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 503-679-612 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne, pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 503-679-612 Â&#x201E; Ĺ adny szeregowiec LipĂłwka- sprzedam 600-354-337

1,(58&+202°&,

SRÂąUHGQLFWZRÂ&#x2021;Z\FHQ\Â&#x2021;SRPRFSUDZQD WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 61/ 436-63-41, 602-757-779

SPRZEDAM mieszkania 2 i 3 pokojowe

www.locum-wojciechowska.pl

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw F.H.U MaWiD Gutowo Wielkie 8

- PROMOCJA CENOWA

np.

Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na mniejszy z dopĹ&#x201A;ata renault megane kombi II, 99/2000; 1,6, 16V, 106KM, 667-116-042 wieczorem Sprzedam MZ ETZ 150 do remontu, cena do Â&#x201E; negocjacji, 782-857-958 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6 benzyna kombi 97 r., 697-719-318 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,8 benzyna gaz, 92 r., 691-844-095 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 2000 rok, zarejestrowany, 500-244-327 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 2,0 DTL, 2000 r., 118 tys. km, bogata wersja, 697-244-208

Roz-681b

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C

SPECJALISTÄ&#x2DC; D/S ROZWOJU RYNKU Wymagania:

www.wrzesnia.info.pl

Sa-273

Â&#x201E; Avon- dodatkowy zarobek, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; awansu, 504-126-269 Â&#x201E; Ekspedientka z praktykÄ&#x2026; podejmie pracÄ&#x2122; na popoĹ&#x201A;udniowÄ&#x2026; zmianÄ&#x2122;, 600-635-510

Â&#x201E; Citroen xsara, 2003, 1.9D, 61-438-92-70 Â&#x201E; Corsa, 1.3 CDTI, 2006, biaĹ&#x201A;y, 501-775-276 Â&#x201E; Deawoo nexia, 97 rok, 1.700 zĹ&#x201A;, 507-387-559 Â&#x201E; Fiat brava, 1.4 z gazem, 96 rok, 784-276-198 Â&#x201E; Fiat seicento van, 2002 rok, 698-684-710 Â&#x201E; Ford mondeo kombi, 1.8 TDI, 2000 rok, klimatyzacja, 509-056-478 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165 Â&#x201E; Mazda 626 1.8 b, 98 rok, hatchback, uszkodzony, 3400 zĹ&#x201A;, 509-056-478 Â&#x201E; Naprawa motocykli, skuterĂłw, simsonĂłw 509-688-537

Sa-404

Firma zatrudni:

PRACA

Pra-1038

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 lipca 2010

Pra-1037

2

Â&#x201E; Sprzedam seicento, bezwypadkowe, 99 rok, 785-960-426 Â&#x201E; Sprzedam silnik ze skrzyniÄ&#x2026; biegĂłw mazda 626, 66 rok oraz inne czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci z dokumentami, 605-256-936 Â&#x201E; Sprzedam skuter street 50 cm3, 2010 r, 518-722-728 Â&#x201E; Sprzedam skuter, 509-302-824 Â&#x201E; Sprzedam vectra A gaz, 785-960-438 Â&#x201E; Sprzedam VW bora 1,9, SDI, 99 r., 602-851-564 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 1,4, XII 2001; garaĹźowany, 61 tys km, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, salonowy, 614366-463 Â&#x201E; Sprzedam VW transporter, 92 rok, cena 5300 zĹ&#x201A;, tel. 694-548-289 Â&#x201E; Tanie opony, letnie koĹ&#x201A;a, aluminiowe felgi, maĹ&#x201A;e dojazdĂłwki 889-076-691 Â&#x201E; Tanio sprzedam VW passat, 94 rok, 1.8 benzyna + gaz, 506-564-431 Â&#x201E; Volvo 850, 95 rok, gaz, kombi, klimatyzacja, automat, 725-999-653 Â&#x201E; WyprzedaĹź czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci renault 19, gaz koĹ&#x201A;o; sprzedam renault megane, 98, TDI, 663-337-561

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; Budynek mieszkalny piÄ&#x2122;trowy z garaĹźem, centrum WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam 501-557-561 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2-pokojowe mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni 600 zĹ&#x201A; + czynsz + liczniki, 603-218-301 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka 36 m kw, 784-191-908 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka 508-731-995

Â&#x201E; Mieszkania do wynajÄ&#x2122;cia, 667-172-722 Â&#x201E; Mieszkanie 53 mkw - ul.Warszawska WrzeĹ&#x203A;nia - do wynajÄ&#x2122;cia na staĹ&#x201A;e, 691-691-647, 601-75-11-60 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia od sierpnia, 2 pokoje + kuchnia, 886-179-007 Â&#x201E; Mieszkanie dwupokojowe do wynajÄ&#x2122;cia na PiastĂłw, 603-844-025 Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga prawna transakcji SPRZEDAĹť KUPNO NAJEM MOĹťESZ ZOSTAWIÄ&#x2020; WĹ ASNÄ&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601-544-021, www.EL-X.pl Â&#x201E; Nowy Folwark sprzedam dom 130 mkw z budynkiem uĹźytkowym 150 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 1255 mkw, HELIK, 662-042-226 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam mieszkanie 59 mkw ul. PiastĂłw 790-613-508 Â&#x201E; Pierwsze piÄ&#x2122;tro kamienicy Warszawska 13 WrzeĹ&#x203A;nia - do wynajÄ&#x2122;cia na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; usĹ&#x201A;ugowo-biurowÄ&#x2026;, 691-691-647; 601-75-11-60 Â&#x201E; Pilnie sprzedam dom w z powodĂłw rodzinnych 61-4365-509 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia lokal na biuro, sklep lub kawalerkÄ&#x2122; 30 m kw ul.Kutrzeby. tel 605 525 572 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; handlowego lokalu do wynajÄ&#x2122;cia we WrzeĹ&#x203A;ni o pow. 100-300 m kw, 663-742-059 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj 509-501-928 Siedleczek sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 Â&#x201E; mkw- HELIK, 662-042-226 Â&#x201E; Sprzedam - zamieniÄ&#x2122; na mniejsze mieszkanie 75,7 mkw wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe na I piÄ&#x2122;trze, Fromborska, 511-160-054 Â&#x201E; Sprzedam 2 dziaĹ&#x201A;ki po 3002 mkw w WÄ&#x2122;gierkach, 697-591-616 Â&#x201E; Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Gorazdowie, 501-573-336 Â&#x201E; Sprzedam dom 14 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 3 pokoje, duĹźa dziaĹ&#x201A;ka tel. 506378072. Â&#x201E; Sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni. tel. 501 602 114 Â&#x201E; Sprzedam dom poĹ&#x201A;oĹźony w LÄ&#x2026;dzie nad WartÄ&#x2026;, 694-693-786 Â&#x201E; Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni w zabudowie bliĹşniaczej 511-159-646 Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni, 663-560-775

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam dorosĹ&#x201A;ego spaniela, 61-4385-135 Â&#x201E; Oddam huskiego, 724-284-624 Â&#x201E; Oddam kamieĹ&#x201E; polny, gruz, ĹźuĹźel, 663-152-207 Â&#x201E; Oddam maĹ&#x201A;ego pieska w dobre rÄ&#x2122;ce, 788-642-499 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta, 600-397-885 Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta, matka owczarek niemiecki, 502-362-735 Â&#x201E; Oddam za darmo szafÄ&#x2122; i parÄ&#x2122; drobiazgĂłw, 609-370-503

Â&#x201E; Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331 Â&#x201E; Sprzedam 4 ha, Gonice, 607-472-450 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowo-siewny AMAZONE RP-AD302, 3 m, aktywny, stan bdb, I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, KrÄ&#x2122;pkowo, 506-584-305 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 783-017-274 Â&#x201E; Sprzedam cyklop, 604-426-903

Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto, 61-4388-081 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne, 694-288-179 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; przekĹ&#x201A;adniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;limakowÄ&#x2026;, silnik ok. 3kW 61-4386-313; 61-4372-079 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursus C330, C360 lub MTZ, 601-729-483 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe, 691-249-104

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

660 517 289

Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia tanio w KoĹ&#x201A;obrzegu, 604-860-307 Â&#x201E; SkorzÄ&#x2122;cin - domki do wynajÄ&#x2122;cia, 602-182-735 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 694-834800, 61-4245-037 Â&#x201E; Skup zĹ&#x201A;omu, metali kolorowych, akumulatorĂłw, transport gratis, 604-724-503 Â&#x201E; Sprzedam grÄ&#x2122; playstation II, 784-749-591 Â&#x201E; Sprzedam kompresor lakierniczy krajzegÄ&#x2122;, 600-437-811

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia domek - BRDA w Wylatkowie 667-951-230 Â&#x201E; Domek jezioro skorzÄ&#x2122;ciĹ&#x201E;skie do wynajÄ&#x2122;cia 509-740-552 Â&#x201E; Drewno kominkowe, 692-576-267 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103

Skl-464

     ! " ## Kontakt: 603-742-419

   tel. 728 333 298 Â&#x201E; Sprzedam kombajn neptun, ciÄ&#x2026;gnik 105 KM i 912, stan bdb, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam konie do zaprzÄ&#x2122;gu, siodĹ&#x201A;o oraz kuce szetlandzkie, 694-693-786 Â&#x201E; Sprzedam loszki hodowlane, 608-815-755, 604-693-508 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;ubin oczyszczony graf 1,50 kg, MaĹ&#x201A;a GĂłrka 18 Â&#x201E; Sprzedam mĹ&#x201A;ode kozy 669-032-126 Â&#x201E; Sprzedam parownik elektryczny, 509-195-529 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug fortschnit B200 stan bdb, 782-982-463 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug obrotowy 3-skibowy 691-674-975 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; Z 224, pĹ&#x201A;ug PHX 5 661-743-519 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; Z224, 698-497-403 Â&#x201E; Sprzedam prasy rolujÄ&#x2026;ce (20 szt.): Gallignani pasowa od 7200zĹ&#x201A;, JD550 i 590-od 18500zĹ&#x201A;, Blanchot karb.walec-14900zĹ&#x201A;, Deutz Fahr GP510-3szt od 9000zĹ&#x201A; i GP220-16500zĹ&#x201A;, Welger RP 12-2szt od 16500zĹ&#x201A;, Hesston 5700 zmiennokom.-11000zĹ&#x201A;, Claas Rollant 44SP-19000zĹ&#x201A;, Lerda 125-16000zĹ&#x201A;, Carraro Mondial 1200 Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;c., 120x120-2 szt.-18500zĹ&#x201A;, Greenland 120 walcowa 2 sznurki stan idealny-22500zĹ&#x201A;, zgrabiarki, przetrzÄ&#x2026;sarki i inne, moĹźliwy transport, faktura VAT. 515-185-700, www.agro-terreco.pl Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 795-339-850 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 61-4273-287 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; D55, Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ 750, zbiornik do zboĹźa, 721-148-795 Â&#x201E; Sprzedam sad Ĺ&#x203A;liwkowo-czereĹ&#x203A;niowy o pow. 2 ha, Borzykowo, tel. 723-601-707 Â&#x201E; Sprzedam SIANO w kostkach. Wysoka jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Okolice Nekli. 601-512-444

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; chustÄ&#x2122; do noszenia dziecka od mamy z doĹ&#x203A;wiadczeniem wiÄ&#x2026;zania, 662-070-915 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny tonsilowskie 663-365-391 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;Ĺźki za 1 zĹ&#x201A; sztuka, 697-408-594 Â&#x201E; Ĺ Ă&#x201C;ĹťKA - piÄ&#x2122;trowe, pojedyncze, dwuosobowe, antresole. TANIO! CENY PRODUCENTA! 782-503-058 Â&#x201E; Monety, banknoty, zĹ&#x201A;oto, telefony, Sklep NUMIZMATYCZNY, skup - sprzedaĹź, 511616-666, WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 12 (wejĹ&#x203A;cie od ul. Dzieci WrzesiĹ&#x201E;skich) Â&#x201E; Nowe wypoczynki ze skĂłry, 2+1, 700zĹ&#x201A;, z materiaĹ&#x201A;u 2+1 400 zĹ&#x201A;, 605-420-442 Â&#x201E; OKAZYJNIE sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; + bolerko, (pierwotna wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 2000zĹ&#x201A;, rozmiar 38), 781-782-186 Roz-351b

Â&#x201E; Sprzedam dwie jaĹ&#x201A;Ăłwki wysokocielne; ZETOR 95-40 63-2133-255; 695-230-674 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122; mÄ&#x2026;twikobĂłjczÄ&#x2026; 601-759-243 Â&#x201E; Sprzedam gorczycÄ&#x2122; poplonowÄ&#x2026; w dobrej cenie, 691-844-620, 691-617-326 Â&#x201E; Spr zedam gorcz ycÄ&#x2122;, 61-4385-088, 785-617-963 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki ok. 200 kg, 721-552-885

Alimenty, rozwody,  

ZUS, gospodarcze, 

.DQFHODULD:U]HÄ&#x2C6;QLD  

PIASEK ĹťWIR - piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026;, spycharkÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 061-43-66-105

SPRZEDAĹť

zagÄ&#x2122;szczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawÄ&#x2122;dziarek, wibratorĂłw buĹ&#x201A;awowych, agregatĂłw prÄ&#x2026;dotwĂłrczych, betoniarek, motopomp, silnikĂłw spalinowych do zagÄ&#x2122;szczarek, piĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia betonu i asfaltu oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do w/w sprzÄ&#x2122;tu, przyczep samochodowych

UWAGA! NISKIE CENY OFERUJEMY:

PRZYCZEPA 25zĹ&#x201A;/doba ZAGÄ&#x2DC;SZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ&#x201A;/doba I INNE GNIEZNO, ul. PĂ&#x201C;Ĺ WIEJSKA 43

Â&#x201E; Sprzedam wyprawkÄ&#x2122; niemowlÄ&#x2122;cÄ&#x2026; dla dziewczynki roz. 56-68, pieluszki pampers 2, 74 szt., wanienka, stan bdb, 728-173-532 Â&#x201E; Sprzedam wyrĂłwniarkÄ&#x2122; 40, alufelgi 13 ford; 505-039-518 Â&#x201E; Sprzedam zestaw wypoczynkowy, meblosciankÄ&#x2122;, 2 krzesĹ&#x201A;a barowe i szafki kuchenne, 660-120-720 Â&#x201E; SprzedaĹź rowerĂłw i fotelikĂłw na rowery - DUĹťY wybĂłr, BIERZGLINEK BUKOWA 50

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl Â&#x201E; Sprzedam nowy wkĹ&#x201A;ad kominowy kwasoodporny 501-573-336 Â&#x201E; Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440

Â&#x201E; SprzedaĹź wĂłzkĂłw uĹźywanych: gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie i bliĹşniacze, spacerĂłwki, laski, foteliki, zabawki; sofy, wypoczynki, 660-783-144 Â&#x201E; Tanio sprzedam wersalkÄ&#x2122; 2 fotele, 2 pufy, (brÄ&#x2026;zowe) 796-335-299 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122;, sprzedam rusztowanie warszawskie, livetime.pl Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; pokrowce na krzesĹ&#x201A;a z dodatkami, 608-014-507 Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; rusztowanie klinowe, 889-478-475

Â&#x201E; Sprzedam pilarkÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x153;krajzegÄ&#x2122;â&#x20AC;? 2,2kW, 3-fazowa, stan bdb 550 zĹ&#x201A;, 608-74-94-55 Â&#x201E; Sprzedam rower treningowy duĹźy OSKAR, 300zĹ&#x201A;, 663-252-296 Â&#x201E; Sprzedam rowery, kosiarki itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2 Â&#x201E; Sprzedam róşne ksiÄ&#x2026;Ĺźki, piĹ&#x201A;Ä&#x2122; do ciÄ&#x2122;cia drewna Celma, 605-552-808 Â&#x201E; Sprzedam sosnowÄ&#x2026; ramÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;óşka 208x148, 200 zĹ&#x201A;, 698-641-384 Â&#x201E; Sprzedam spawarkÄ&#x2122; BESTER SPB 315, zakres spawania 10-400A, 1000zĹ&#x201A;, 604-590-143 Â&#x201E; Sprzedam tanio wĂłzek 3-funkcyjny 886-825-495 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny, 600-326-563 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny, stan bdb, 150 zĹ&#x201A;, 696-536-919 Â&#x201E; Sprzedam wypoczynki ekoskĂłra, tanio, 692-539-536 Â&#x201E; Sprzedam wyprawkÄ&#x2122; dla dziecka rozmiar 56104 oraz wĂłzek Breaker, 505-061-053

  NISKIE CENY

Bd-301a

    $ %& '

Inn-339

Baza eksportowa

    

ROLNICZE

3

Â&#x201E; Sprzedam ladÄ&#x2122; sklepowÄ&#x2026; 3-czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowÄ&#x2026;, 609-183-601 Â&#x201E; Sprzedam meble kuchenne, maszynki 3-palnikowe, 0602-182-735

 Â&#x201E; CiÄ&#x2026;gnik C-360, 1980 r., 12 tys. zĹ&#x201A;, 606-332-861 Â&#x201E; Gorczyca 2,5zĹ&#x201A;/kg tel. 61-4366-129, 692-676-698

www.wrzesnia.info.pl

RĂ&#x201C;ĹťNE

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, 606-497-658, 61-4381-318 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050

P.H. KONRAD 

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie 3-pokojowe urzÄ&#x2026;dzone, nowe bloki, Koszarowa, 900 zĹ&#x201A;, 669-250-384 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pomieszczenia magazynowo-biurowe, livetime.pl Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; mieszkanie w Poznaniu 38 mkw Winogrady na mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni, 604-781-495 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; lokalu na sklep spoĹźywczy, poza WrzeĹ&#x203A;niÄ&#x2026;, moĹźe byÄ&#x2021; do remontu 640-2591, 604-738-985 Sprzedam 2 domy 100 mkw parter + podÂ&#x201E; dasze 80 mkw, do drobnych wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E;, na dziaĹ&#x201A;ce 800 mkw - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dokupienia wiÄ&#x2122;kszej dziaĹ&#x201A;ki, na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam dom (200m kw parter + gĂłra do akceptacji) na dziaĹ&#x201A;ce 1800 mkw, wykoĹ&#x201E;czony urzÄ&#x2026;dzony + budynek gospodarczy 125 m kw na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam dom 100 mkw parter + poddasze 60 mkw, 4 pokoje, salon z aneksem kuchennym, Ĺ&#x201A;adnie urzÄ&#x2026;dzony, + budynek gospodarczy 50 mkw, na dziaĹ&#x201A;ce 750 mkw, na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni 888-258-743 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Nowy Folwark, ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 1495 mkw 606-34-00-70

Â&#x201E; Sprzedam stĂłĹ&#x201A; do rzepaku do bizona Z056, 602-260-093 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy, bez silnika, 721-251-729 Â&#x201E; Sprzedam talerzĂłwkÄ&#x2122; 1,8 m, 691-445-321 Â&#x201E; Sprzedam wycinak do kiszonki 61-437-82-09 Â&#x201E; SprzedaĹź ogĂłrkĂłw, 61-438-13-12 Â&#x201E; UĹźywane czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, podzespoĹ&#x201A;y Ursus - Zetor, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ekspresowej wysyĹ&#x201A;ki, 601-478-051 Â&#x201E; WNIOSKI - mĹ&#x201A;ody rolnik renty strukturalne, róşnicowanie - kompleksowo Biuro AGRO PLUS przy ARiMR 691-058-913 Workowanie kopyt, RacĹ&#x201A;awki 7, 601-438-976 Â&#x201E;

Bd-258e

Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; bloki 3 pokoje, 609-102-120 po 17

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716

Rol-108

Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe, tel. 695-249-937, 627-404-491 Â&#x201E; LOSZKI KNURKI 603036806 Â&#x201E; Ĺ adowarka podwĂłrzowa, Ĺ&#x201A;amana JCB 408, 94 rok, brona talerzowa 3m na V, 725-999-653 Â&#x201E; Odchowane - kurki, kaczki, SĹ&#x201A;upca Ceglana 22, 787-322-222, 63-275-45-71 Â&#x201E; Prasowanie sĹ&#x201A;omy, prasa zwijajÄ&#x2026;ca 120x120, 661-877-823 Â&#x201E; PRZEDNI NAPÄ&#x2DC;D do ciÄ&#x2026;gnika Ursus - Zetor, kompletny, moĹźliwa w rozliczeniu oĹ&#x203A; zwykĹ&#x201A;a / nienapÄ&#x2122;dowa/, cena od 9800 zĹ&#x201A;, 0601-478-051

Rol-122

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; (1700 mkw) z domem (40mkw) do remontu w Bierzglinku 200.000zĹ&#x201A;, 668-080-572 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3400 m kw, Os. SokoĹ&#x201A;owskie Â&#x201E; 511-695-020 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlana 3.300 mkw, 4 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 665-889-281 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1375 mkw, Bierzglinek, 889-651-535 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 511-284-425 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 800 mkw, w Psarach Polskich, uzbrojona, cena 90 zĹ&#x201A;/mkw, 667-460-328 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Przyborki ul. Boczna, 607-233-577 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w SĹ&#x201A;omowie 1140 mkw, 53 zĹ&#x201A;/mkw, 608-48-00-78 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni 1513 mkw, 508-769-249 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, os. SokoĹ&#x201A;owskie 724-329-795 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Orzechowie, 669-261-609 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z pozwoleniem na budowÄ&#x2122; i Ĺ&#x201A;adnym projektem domu, 602-769-722 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane tanio, 785617-958, 785-960-412 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Podstolicach 603-111-020 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane we WrzeĹ&#x203A;ni, 604-239-652 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, okolice WrzeĹ&#x203A;ni, 502-388-970 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; garaĹź Szosa Witkowska, 501-573-336 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; plac 1.800 mkw bezpoĹ&#x203A;rednio przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia-Gniezno 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni na komis itp, 515-168-844 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne mieszkanie na KoĹ&#x203A;ciuszki 77,8 mkw, II piÄ&#x2122;tro, 265.000 zĹ&#x201A;, 696-791-366 po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam maĹ&#x201A;y dom i 1.2 h ziemi w okolicach Pyzdr, 170.000 zĹ&#x201A;, 510-474-896 po godz. 15.00 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 45 m w SĹ&#x201A;upcy, 507-184-652 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 47,6 mkw, I piÄ&#x2122;tro, Kutrzeby, 667-218-104 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 698-091-297 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w DarĹ&#x201A;owie, 880-813-608 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; w Kosewie zadrzewiona z mediami. WielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od 5 arĂłw z prawem zabudowy oraz dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z liniÄ&#x2026; brzegowÄ&#x2026; nad jeziorem Naprusewskim, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 503-679-612 Â&#x201E; Ĺ&#x161;WIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERď&#x161;ş GETYCZNEJ, 785ď&#x161;ş727ď&#x161;ş941

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!

30 lipca 2010

 

     

 !"#$%&'(!)*+!,-"ZMD]GRGXO']LDĂĄNRZFyZ .$%/0!1,-23,


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70 Â&#x201E; DJ ď&#x161;ş MUZYKA ď&#x161;ş IMPREZY OKOLICZNOĹ&#x161;CIOWE, WESELA, TEL. 600ď&#x161;ş097ď&#x161;ş438

Â&#x201E; AA usĹ&#x201A;ugi transportowe, 530-753-828 Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw od podstaw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, ďŹ rma wystawia faktury VAT, 665-651-943 Â&#x201E; AAA transport towarowy busem, przeprowadzki, kompleksowo, 781-609-342 Â&#x201E; AAA USĹ UGI TRANSPORTOWE, PRZEPROWADZKI KOMPLEKSOWE, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl

WEXEL

Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863 Â&#x201E; Docieplanie, elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 508-053-363 Â&#x201E; Docieplanie, elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 508-053-363 Â&#x201E; Domofony, alarmy, kamery, monitoring: montaĹź, serwis, 509-490-402 Â&#x201E; Duet Ares zabawy, wesela, 61-4387-515, 888-626-880 Â&#x201E; Duet muzyczny, 511-43-99-92 Â&#x201E; Elektroinstalacje 608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 795-494-569 Â&#x201E; Elektroinstalcje, 601-700-905 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, termokominki, 666-543-570

tel. 061-4388-829 0509-365-337

Â&#x201E; Firma remontowo budowlana wykona malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele oraz inne prace ogĂłlnobudowlane, 505-485-932 Â&#x201E; Hydraulik - konkurencyjne ceny na usĹ&#x201A;ugi i materiaĹ&#x201A;y instalacyjne, 697-693-902 Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, 600-718-495 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje elektryczne 662-627-856 Â&#x201E; Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710

USĹ UGI â&#x20AC;˘ koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; â&#x20AC;˘ wywrotka HDS

Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358 Inn-457a

Â&#x201E; KOMINKI 604-808-764 Â&#x201E; Kompleksowe usĹ&#x201A;ugi remontowo - budowlane i wykoĹ&#x201E;czeniowe 782-021-294, 603-406-429 Â&#x201E; Koszenie trawy, pielÄ&#x2122;gnacja dziaĹ&#x201A;ek, 512-435-014 Usl-150

Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA, 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, zmywarek, 61-4383-601, 601-736-232 Â&#x201E; AGD, naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224 Â&#x201E; Alarmy, kamery, monitoring - montaĹź, serwis, konserwacje (licencja nr 2091) 666-251-251 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTÄ&#x2DC;, z telekomunikacji MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289

Â&#x201E; Prace budowlane i wykoĹ&#x201E;czeniowe, 605-72-40-37 Â&#x201E; Profesjonalny zespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.duet-hit. com, 606-244-789 Roz-407

USĹ UGI

! "

#$ %    #& # # &' *& # # & +#,,&/#,,

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

2  4 Â&#x201E; PROJEKTOWANIE I ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, TRAWNIKĂ&#x201C;W, PIELÄ&#x2DC;GNACJA OGRODĂ&#x201C;W, AUď&#x161;ş TOMATYCZNE NAWODNIENIE 0507ď&#x161;ş065ď&#x161;ş159 Â&#x201E; Przegrywanie kaset na DVD, dvdwrzesnia. pl, 667-919-898 Â&#x201E; Remonty kapitalne, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, docieplanie budynkĂłw, 880-414-655, 663-731-124 Â&#x201E; Remonty, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki itp. 605-785-865 Â&#x201E; Solidne usĹ&#x201A;ugi budowlane, ukĹ&#x201A;adanie kostki pozbruku-kamieĹ&#x201E; itp., 61-4373911, 781-596-240

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomysÂły, atrakcyjna cena!

0 602 646 590

Â&#x201E; Solidnie wytapetujÄ&#x2122;, wyszpachlujÄ&#x2122;, pomalujÄ&#x2122; mieszkanie. Szpachlowanie 10 zĹ&#x201A;/ mkw, malowanie GRATIS, 722-237-158 Â&#x201E; SprzedaĹź drewna kominkowego i opaĹ&#x201A;owego, ciÄ&#x2122;cie gratis, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dowozu, 888-700-329 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, ocieplanie budynkĂłw, pĹ&#x201A;yta nida 660-157-701, 727-582-198

696-45-36-65, 517-22-36-53

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, tanio, fachowo, 695-731-374

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

Â&#x201E; Meble tapicerowane - wyrĂłb, sprzedaĹź, przerĂłbki, 608-594-785, 608-594-790 przykĹ&#x201A;adowe wzory i ceny zobacz na www.olameble.pl MontaĹź anten telewizyjnych, 604-809-133 Â&#x201E;

DziaĹ&#x201A;amy caĹ&#x201A;Ä&#x2026; dobÄ&#x2122;/365 dni

Usl-117a

Dekarstwo, ciesielstwo usĹ&#x201A;ugi wod-kan, co

Â&#x201E; Malarz 885-770-166 Â&#x201E; Malarz, 724-440-812 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, 661-278-189 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, nida, 784-428-737 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 692-536-688

Â&#x201E; Auto mechanika, maĹ&#x201A;e usĹ&#x201A;ugi blacharskie, 609-188-353 Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 500-029-180 Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965

Usl-058

Â&#x201E; Blacharstwo, dekarstwo, rynny, papa, blachodachĂłwka, dachĂłwka, gonty, 723-718-266 Â&#x201E; Budowa domĂłw, oĹ&#x203A;wietlenia, i inne, 722-362-621

USĹ UGI HYDRAULICZNE

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

tel. 783 015 995 Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz. UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; CiÄ&#x2122;cie drewna, 512-435-014 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw, 604-381-253

8VäXJLEODFKDUVNR GHNDUVNLH Usl-215www.firma-chochlik.pl

F.U.H. MONTER

Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 605-556-379

Â&#x201E; PodnoĹ&#x203A;niki koszowe wynajem 501-429384, 502-974-584 Â&#x201E; PoprowadzÄ&#x2122; ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, kadry, 606-536-883 Â&#x201E; Posadzka maszynowa 9 zĹ&#x201A;/mkw, 508-113-667 Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonane maszynowo, 606-128-033 Â&#x201E; Posadzki maszynowe, 9 zĹ&#x201A;/mkw, 785-980-192

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 601-262-268 Â&#x201E; WIDEOFILMOWANIE, 603ď&#x161;ş400ď&#x161;ş249 Â&#x201E; WideoďŹ lmowanie, 669-517-245 Â&#x201E; Www.egzotyk-bud.com.pl Â&#x201E; WykaĹ&#x201E;czania wnetrz, 507-665-182 Â&#x201E; Wykaszanie trawy kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, tanio, 602-584-151 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E; Wywrotka transport DMC 3,5t, 510-59-48-72 Â&#x201E; ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie paneli, 784-428-737 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czy wodno-kanalizacyjnych, odnawianie budynkĂłw i usĹ&#x201A;ugi mini koparkÄ&#x2026;, tel. 507-136-745 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnych murarzy, 508-053-363 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny + videofilmowanie, 788-362-646 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY - 694-205-040 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny de-kert wesela, wesela, jubileusze, zabawy, 694-068-439, www.de-kert. com Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny FAMED 0502-423-869 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; TOP STARS, 608-33-68-94, www. top_stars.republika.pl

TOWARZYSKIE Â&#x201E; Ania 883-099-817 Â&#x201E; Iza. 796-688-297 Â&#x201E; Tylko dla paĹ&#x201E; 721-006-471

Â&#x201E; Oddam rasowego psa w dobre rece (sztaford amerykaĹ&#x201E;ski), 509-195-529 Â&#x201E; Owczarki niemieckie, 607-113-148 Â&#x201E; Sprzedam huskiego, 784-749-591 Â&#x201E; Sprzedam jamniki 50 zĹ&#x201A;, 61-4385-135 Â&#x201E; Sprzedam klacz i Ĺşrebaki konik polski, 61-4388617; 694-604-647 Â&#x201E; Sprzedam kojec dla psa, 607-233-577 Â&#x201E; Sprzedam owczarek niemiecki 4-miesiÄ&#x2122;czna suczka, 694-693-786 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaka akita inu 609-004-614 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta bernardyny, beagle, goldeny, chiĹ&#x201E;skie grzywacze, chihuahua (cziĹ&#x201A;aĹ&#x201A;y), 61-436-07-69, 603-348-791

KOMPUTEROWE

Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, szpachlowanie, malowanie, panele podĹ&#x201A;ogowe, 600-020-169

ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Kre-178

tel. 61 437 63 78

tel. 602-227-666

Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;yta regips, panel, montaĹź drzwi, adaptacja poddaszy, 721-264-877

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rzeczna 1a

ZadzwoĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; udroĹźnimy!

KAMERA TV DO RUR!!!

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie pozbruku i kamienia, 665-037-171 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi blacharskie Skotniki 23. 510-216-724 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, tel. 501-793-454 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogrodnicze wĹ&#x201A;asnym sprzÄ&#x2122;tem! Koszenie wertykulacja i napowietrzanie trawnikĂłw, wykaszanie kosÄ&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, przycinanie drzew i krzewĂłw, wywĂłz trawy gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi 604-381-253 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 21 m, malowanie, mycie elewacji, czyszczenie rynien, prace wysokoĹ&#x203A;ciowe 510-59-48-72 VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - MaÂ&#x201E; zurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN, 504-658-004 Â&#x201E; Mycie okien, sprzÄ&#x2026;tanie, 603-309-843 Â&#x201E; Naprawa rowerĂłw Czerniejewo, os. Nadziei 2, 518-722-728 Â&#x201E; NAWADNIANIE OGRODĂ&#x201C;W, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; Ocieplanie, tynki zewnÄ&#x2122;trzne natryskowe, podbitka, regipsy, malowanie itp. 509-273-322 Â&#x201E; ODNAWIANIE WANIEN - 600-979-826 Â&#x201E; Ogrodzenia kute, balustrady, bramy 150zĹ&#x201A;/mb, 783-937-874 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, 697-284-725

PROFESJONALNIE

OFERTA JAKIEJ NIGDY NIE BYĹ O SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKĂ&#x201C;W

Zapchana kanalizacja? Sedes, zlew, wanna?

www.wrzesnia.info.pl

Bd-311

Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-969-424 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, projekty i nadzory budowlane 665-50-50-20 Â&#x201E; Tanio ksiegowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, deklaracje ZUS, 724-494-667 Â&#x201E; TIPSY Ĺźelowe, 886-748-785 Â&#x201E; Transport krajowy i miÄ&#x2122;dzynarodowy aut pomoc drogowa, 609-886-598 Â&#x201E; Transport towarowy busem blaszakiem 0604-381-253 Â&#x201E; Tynk maszynowy gipsowy, tanio, 692-49-88-38 Â&#x201E; Tynki cementowo -wapienne, 660-446-092 Â&#x201E; Tynki gipsowo-maszynowe, PERFEKT TYNK 502-339-283 Â&#x201E; Tynki maszynowe 508-053-363 Â&#x201E; Tynki maszynowe profesjonalnie. Tel. 601 276 099. Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 693-342-688 Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki pozbrukowej, przy nagrobkach i inne maĹ&#x201A;e metraĹźe, 667-953-742

Â&#x201E; Pogotowie komputerowe, www.pchelpwrzesnia.pl, 794-343-799 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 Â&#x201E; Sprzedam konsolÄ&#x2122; do gier X-BOX 360, nowa, 513-180-211 Â&#x201E; Sprzedam nowego netbooka Sony vaio W, 604-854-685

do koĹ&#x201E;ca sierpnia dajemy

50% zniĹźki na zamieszczenie ogĹ&#x201A;oszenia drobnego tdla uczniĂłw i studentĂłw poszukujÄ&#x2026;cych pracy tdla pracodawcĂłw chcÄ&#x2026;cych zatrudniÄ&#x2021; uczniĂłw lub studentĂłw to sprzedaĹźy podrÄ&#x2122;cznikĂłw

KSERO Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14

ATIZ

Kre-129

30 lipca 2010

Usl-220

4

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH          !

 

 

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

wykwalifikowane

szwaczki Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; pracownika na stanowisko kucharz i kelnerka, praca w Nekli, 61-4372-163 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; pracownika na stanowisko przedstawiciel handlowy, 61-4372-163 Â&#x201E; Profesjonalnie poprowadzÄ&#x2122; ksiegowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ksiÄ&#x2122;gi handlowe, 607-033-343

Firma HYBNER S.A. producent ceramiki sanitarnej

Â&#x201E; Restauracja Gospa Ejo zatrudni kucharza 604-139-420 Â&#x201E; Sklep spoĹźywczo-monopolowy ul. Jana PawĹ&#x201A;a 15, zatrudni sprzedawcÄ&#x2122; 784-55-22-20 Â&#x201E; Szukasz pracy? PomogÄ&#x2122; w profesjonalnym napisaniu CV i listu motywacyjneg; rozmowy kwaliďŹ kacyjne.61-833-91-18, 508-567-836 w godz. 19.00-22.00 Zaopiekuje siÄ&#x2122; dzieckiem, 662-659-105 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; dobrego komputerowca, fotograÂ&#x201E; ďŹ a cyfrowa (student), elektryka, 600-354-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; na kraj kat. CE, 606-836-044 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; malarza szpachlarza 664-033-008 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarza tynkarza, 664-033-008 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; PaniÄ&#x2026; do sklepu na 1/2 etatu (rencistka, emerytka) 602-764-738 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pĹ&#x201A;ytkarza 664-033-008 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; stolarza, hydraulika, budowlaĹ&#x201E;ca (student) www.livetime.pl, 600-354-337 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; w zawodzie tokarz frezer, 604-314-715 Â&#x201E; Zatrudnimy do produkcji zniczy mÄ&#x2122;Ĺźczyzn z aktualnym orzeczeniem stopnia niepeĹ&#x201A;nosprawnoĹ&#x203A;ci. ZgĹ&#x201A;oszenia dokonywaÄ&#x2021; osobiĹ&#x203A;cie w biurze produkcji zniczy MPT PIK przy ul. WrocĹ&#x201A;awskiej 42b we WrzeĹ&#x203A;ni (JĂłzef Marciniak).

poszukuje mÄ&#x2122;Ĺźczyzn do pracy na stanowiska produkcyjne:

MOTORYZACYJNE Pra-1042

r0EMFXOJL r4[LMJXJFS[ r1BLPXBD[ r,POUSPMFS +BLPÇŻDJ

-JTUNPUZXBDZKOZJ$7 8S[FÇ´OJB VM(OJFČ&#x2021;OJFÇŠTLB UFM

Zainteresowane osoby prosimy o przesĹ&#x201A;anie podania i Ĺźyciorysu z aktualnym numerem telefonu na adres firmy: HYBNER S.A. Kijewo 90, 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp. z dopiskiem â&#x20AC;&#x17E;Rekrutacjaâ&#x20AC;? DziaĹ&#x201A; Kadr lub mailem na adres benon.stachowski@hybner.com.pl Prosimy o doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie podpisanej klauzuli: â&#x20AC;&#x17E;WyraĹźam zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawÄ&#x2026; z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr. 133 poz. 883â&#x20AC;?

Â&#x201E; PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo budowlane EX-BUD zatrudni od zaraz wykwaliďŹ kowanych cieĹ&#x203A;li, zbrojarzy. Praca w Poznaniu lub delagacje. kontakt Biuro Budowy Tonsil we WrzeĹ&#x203A;ni ul. DaszyĹ&#x201E;skiego Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; blacharza samochodowego, 500-029-188 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; emeryta lub rencistÄ&#x2122; do pracy dorywczej jako kierowca, 531-026-531

Firma Gibowski Sp. z o.o.

Poszukuje

Â&#x201E; Audi 80 B4 kombi, 1.9 TD, 94 r., zarejestrowany, 660-815-195 Â&#x201E; Audi A 4, 1,8i, 99 r., 509-195-545 Audi A4 1,9 TDI, 96 509-195-545 Â&#x201E; Â&#x201E; Fiat 126p, 99 r., po kolizyjny, cena 550 zĹ&#x201A;, 601-954-953 Â&#x201E; Fiat punto, 97 rok, 5d, gaz, 666-711-327 Â&#x201E; Fiat siena, 98 rok, 1.4 benzyna, gaz, 691-749-987 Â&#x201E; Ford escort, 1.3i, 96 rok, 5d, salon Polska, 3800 zĹ&#x201A;, 602-732-471 Â&#x201E; Ford escort, 1.8 TD, 98 KM, kombi, 98 rok, czerwony, garaĹźowany, OC, hak itd. 6200 zĹ&#x201A;, 530-785-530 Â&#x201E; Ford ďŹ esta 1,2, 99/00, klimatyzacja, ABS, 121 tys km, 5d, zadbany, 697-378-106 Â&#x201E; Golf IV 1,6i, 99 r., 509-195-545 Â&#x201E; Opel corsa, 2002 rok, 1.2i 16V, 3d, salon Polska, 11500 zĹ&#x201A;, 602-732-471 Â&#x201E; Opel vectra, 96 rok, klimatyzacja, 608-482-253 Â&#x201E; Peugeot 206, 2001 rok, 2.0 HDI, 4d, klimatyzacja, elektryka, 11500 zĹ&#x201A;, 602-732-471 Â&#x201E; Pilnie sprzedam renault scenic, 1.9 TD, 97 rok, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, hak, 663-764-097 Â&#x201E; Sprzedam astra 96 r., seicento, 2000 r., gaz 784-016-728 Â&#x201E; Sprzedam audi 80, 90 r., gaz, 696-148-392 Â&#x201E; Sprzedam BMW 318, 92 r., 3.200 zĹ&#x201A;, 888-242-603 Â&#x201E; Sprzedam BMW 525, 97 rok do poprawek lakierniczych, 692-302-758 Â&#x201E; Sprzedam chrysler stratus 2,0 + gaz, 1999 r. automat, klimatyzacja, zielony metalik, 660-202-206

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA SPRZEDAĹť

studentĂłw

OPON

LETNICH I ZIMOWYCH

TĹ UMIKI

do pracy sezonowej

.0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

www.autostyl2000.pl

Pra-963

przy produkcji zniczy ZgĹ&#x201A;oszenia osobiste pod adresem: Przyborki ul. Wiejska 12 B,C

CV prosimy kierowaÄ&#x2021; na adres: gibowski@gibowski.com.pl

t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJN

E CENY!!!

PRZY ZAKUPIE OLEJU

WYMIANA GRATIS!

MAMY NA TO ROZWIÄ&#x201E;ZANIE! NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020; NA POLSKIM RYNKU! ZADZWOĹ&#x192; â&#x20AC;&#x201C; SPRAWDĹš 61/ 4363-313 MOTO â&#x20AC;&#x201C; AUTEX WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; Sprzedam fiat punto 2002 r., sporting, 698-652-429 Â&#x201E; Sprzedam fiat punto, 96 rok, 5 drzwi, 665-115-560 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata ducato 1992 r. 1,9 D, cena 1200 zĹ&#x201A;, tel. 509 302 821 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ esta, 1.3, 93 rok, 5d, 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam ford escort GHIA, 97 r., 1.6 benzyna, 16 V, alufelgi, klimatyzacja, elektryka, 695-371-068 Sprzedam ford escort, 1.6, 16V, cena do uzgodÂ&#x201E; nienia, 693-711-251 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 98 rok, przebieg 74 tys. km, sprowadzony, 609-146-687 Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, 2004 rok, 1.8 TDDI, klimatyzacja, ksiÄ&#x2026;Ĺźka serwisowa, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo MK3, 2.0 TDCI, 2000 rok, 115 KM, 6 x airbag, 4 x el. szyby, klimatronik, alufelgi, srebrny metalik, 16.800 zĹ&#x201A;, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam golf II, 691-571-551 Â&#x201E; Sprzedam golf, 602-654-214 Â&#x201E; Sprzedam honda civic, 97 rok, klimatyzacja, srebrny matalik, 4 drzwiowy, 506-144-916

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX 

Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; na motocykl renault scenic, 97 rok, roczny gaz, 7500 zĹ&#x201A;, 692-330-528 Â&#x201E; Sprzedam mercedes okular 220, CDI, 99 rok, sprowadzony, 13900 zĹ&#x201A;, 692-518-968 Â&#x201E; Sprzedam mitsubishi colt, 96 rok, nowy model, stan idealny, sprowadzony, 609-146-687 Â&#x201E; Sprzedam motocykl yamaha, 2001 rok, 30 tys. km, 7500 zĹ&#x201A;, 501-190-194 Â&#x201E; Sprzedam motorower yamaha w idealnym stanie, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zamiany na auto, 726-493-897 Â&#x201E; Sprzedam nissan micra, 91 rok, 696-787-797 Â&#x201E; Sprzedam nissan sunny, 1.4 16V, 94 rok, 724-141-551 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6, 92 r., 5d, gaz, cena do uzgodnienia, 782-691-189 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, diesel, kombi, 98 rok, 8000 zĹ&#x201A;, 505-651-688 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1994 r., 1.7 DTS (Isuzu), kombi, 170 tys. km., I wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, zarejestrowany, 2 lata w kraju, bezwypadkowy, peĹ&#x201A;na elektryka, szyberdach, cena 3900 zĹ&#x201A;, 603-348-795

wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski

pn.-pt. 800-1900 r sb. 800-1430 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

CZY TWĂ&#x201C;J SILNIK SPALA WIÄ&#x2DC;CEJ PALIWA? BRAKUJE MU MOCY? JEST ZASILANY GAZEM? TRUDNO ODPALA?

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 Sa-400

zatrudni:

Pra-1006

tel. 61 436 27 90, kom. 693 390 490

tVEPLVNFOUPXBOZEÂ&#x2019;VHJTUBČ&#x2C6;QSBDZ tEPCSB[OBKPNPÇ´Ç&#x17D;XNPOUBČ&#x2C6;VHB[V

tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 1.4, 95 rok, czarny, 3d, 4700 zĹ&#x201A;, 501-190-194 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 95 r., 1.5 diesel, 669-391-689 Â&#x201E; Sprzedam opel kadet, 91 rok, 516-079-934 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra kombi, 2001 rok, bogato wyposaĹźony, 61-4386-151 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 99 rok, 508-284-683 Sprzedam peugeot 106, 94 rok, 1200 zĹ&#x201A;, ďŹ at Â&#x201E; uno, 97 rok, 700 zĹ&#x201A;, opel omega, 98 rok, 3800 zĹ&#x201A;, 516-329-667 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1.9 D, 2001 rok, 6000 zĹ&#x201A;, 505-651-688 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 99 rok, 667-342-532 Sprzedam peugeot 307, 1.6 HDI, 2006 rok, Â&#x201E; 602-240-665 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, bogate wyposaĹźenie, biaĹ&#x201A;y, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam quada, pojemnoĹ&#x203A;c 200 cm3 z homologacjÄ&#x2026;, 513-179-589 Â&#x201E; Sprzedam renault 19, 1.9 D, sprawny technicznie, 792-122-297 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 1.2 kat, 94 rok, stan bdb, 2800 zĹ&#x201A;, 515-278-335 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 94 r., 1.2 gaz, 600-758-475 Â&#x201E; Sprzedam renault grande espace, 2.0 i, 98 rok, granatowy, prosto z Niemiec, 728-777-052 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna 1,9 DCI, 2002, 695-980-129 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 1,5dci 2005r. cena 19500 zĹ&#x201A; tel. 506-091-867 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2001 rok, 1.9 D, 663-304-318 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 2001, 697-511-625 Sprzedam renault scenic 1996 r., benzyna, kliÂ&#x201E; matyzacja, elektryka, 784-018-243 Sa-299

Sp. z o.o. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PrzemysĹ&#x201A;owa 3/3A

ELEKTRYKA samochodowego

www.wrzesnia.info.pl

(61) 821 73 82 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 1.6 16V, zarejestrowany, 601-315-514 Â&#x201E; Sprzedam rover 620i, 95 r., 4.000zĹ&#x201A;, 604-331-340 Â&#x201E; Sprzedam seicento 98 r., 609-500-153 Â&#x201E; Sprzedam seicento sporting, 2001 rok, gaz, 516-079-944 Â&#x201E; Sprzedam silnik i skrzynie biegĂłw do seicento, 691-642-780 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicia, 1.6 + gaz, 97 r., 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam skoda octavia, sedan, 99 r., 1.9 TDI, 110 km, klimatyzacja, ksiÄ&#x2026;Ĺźki serwisowe, bezwypadkowy, sprowadzony, 14800 zĹ&#x201A;, 601-954-953 Â&#x201E; Sprzedam skuter 50 cm3, 2008 rok, 500-029-188 Â&#x201E; Sprzedam skuter peugeot, 61-8157-464 Â&#x201E; Sprzedam skuter yamaha neos, 697-018-518 Â&#x201E; Sprzedam skuter, stan idealny cena do uzgodnienia, 607-062-649 Â&#x201E; Sprzedam tanio dwa motocykle honda, 662-066-965

Sa-414

ALKA MODA

PrzyjmÄ&#x2122;

Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 700, 95 r., 661-986-512 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, niebieski, 96 rok, 2500 zĹ&#x201A;, 609-057-826 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento, 900, 97 rok, 661-263-950 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento, 95 rok, 724-134-255 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento, uszkodzony, jeĹźdĹźÄ&#x2026;cy, 886-231-739 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara 1,9TD, zarejestrowany, opel astra 2001, 1,7 DTI, 888-805-813 Â&#x201E; Sprzedam fiat 126p, 95 rok, stan bdb, 609-146-687

Sa-306

Â&#x201E; Dwie osoby podejmÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; fizycznÄ&#x2026; typu sprzÄ&#x2026;tanie, mycie okien 889-551-132 Â&#x201E; Firma transportowa poszukuje mĹ&#x201A;odego kierowcy z kategoriÄ&#x2026; B do przewozu towaru busem po kraju: Nataliik@poczta.onet.pl Â&#x201E; Firma zleci wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 664-033-008 Â&#x201E; ORIFLAME - zostaĹ&#x201E; konsultantkÄ&#x2026;, prezenty, ori. moje.ori@gmail.com Â&#x201E; Piekarnia cukiernia â&#x20AC;&#x153;SĹ&#x201A;odki kÄ&#x2026;cikâ&#x20AC;? zatrudni cukiernika z doĹ&#x203A;wiadczeniem 61-435-00-43

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarza, kontakt po 19.00 504-039-626 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; szpachlarza-malarza, 511-560-388 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia, uczennicÄ&#x2122; w zawodzie sprzedawca, 509-360-154 Pra-1041

PRACA

Sa-398

30 lipca 2010

Â&#x201E; Sprzedam uno 800 zĹ&#x201A;, 785-322-814, 694-673-340 Â&#x201E; Sprzedam volvo S 40, 99 r., 61-4360-122 Â&#x201E; Sprzedam VW golf 3, 97 r., 6.900 zĹ&#x201A;, 661-190-808 Â&#x201E; Sprzedam VW golf, 1.9 D, 96 rok, bogate wyposaĹźenie, 4700 zĹ&#x201A; do uzgodnienia, 604-713-045 Â&#x201E; Sprzedam VW polo III, 95 r., 1,3, 607-830-235 Â&#x201E; Sprzedam VW polo, 2001, 668-383-091 Â&#x201E; Sprzedam Ĺťuka A11 B, 1981 r. skrzynia, do remontu, tel. 603 634 007 Â&#x201E; Toledo, 94 rok, 2.0 gaz, w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 698-277-513 Â&#x201E; Volvo V 40 1,9 TD 99 r., 509-195-545 Â&#x201E; VW passat 1.9 TDI, 95 rok, kombi; nubira, 1.6 benzyna, 99 rok, kombi; mitsubishi lancer, 1.3 benzyna, 99 rok; skuter kymko 2007 rok; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci cinquecento; opel astra, 512-329-380 VW polo, 1.4 D, 92 rok, biaĹ&#x201A;y, OC do 28.11, stan Â&#x201E; bdb, 2000 zĹ&#x201A;, 530-785-530 Â&#x201E; VW sharan, 1,9 TDI, 99 r., 661-145-386 Â&#x201E; Audi A 4, 96 r., wersja exclusive, okazyjna cena 796-076-274

5

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; ATRAKCYJNE LOKALE UĹťYTKOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA od 20 zĹ&#x201A;/mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 MIESZKANIA WE WRZEĹ&#x161;NI, WITKOWIE I CHWAÂ&#x201E; LIBOGOWIE NA SPRZEDAĹť www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; KUPNO - SPRZEDAĹť - WYNAJEM Sienkiewicza 20, 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA SPRZEDAĹť W NOWYM BLOKU 3200 zĹ&#x201A;/mkw www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 SPRZEDAM DOM 122 m kw. we WrzeĹ&#x203A;ni FINeÂ&#x201E; xpert 605343133 Â&#x201E; LOKAL UĹťYTKOWY NA SPRZEDAĹť 38 mkw, www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; PILNIE POSZUKUJEMY DO KUPNA KAWALERKI LUB MAĹ EGO MIESZKANIA 2 POKOJOWEGO WE WRZEĹ&#x161;NI - GOTĂ&#x201C;WKA www. niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; PROFESJONALNA OBSĹ UGA TRANSAKCJI WWW.NIEDZWIEDZKI.COM 669-111-071 Â&#x201E; SPRZEDAM DOM piÄ&#x2122;trowy 170 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni FINexpert 605343133 Â&#x201E; SPRZEDAM LOKAL 28 m kw. we WrzeĹ&#x203A;ni na osiedlu mieszkaniowym FINexpert 605343133 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Alpi-plus Nekla dom 160/700 mkw 350 tys. 501355506 Â&#x201E; Alpi-plus ok/Gutowa, SÄ&#x2122;dziwojewa dom i dziaĹ&#x201A;ka 5000 mkw 345 tys. (negocjacje) 501355506 Â&#x201E; Alpi-plus ok/WrzeĹ&#x203A;ni - Ĺ&#x203A;liczny, zadbany dom do wprowadzenia, zadbany ogrĂłd ok/1000mkw 335 tys., 501355506 Â&#x201E; Alpi-plus OKAZJA! Gutowo Wielkie dom do wprowadzenia, nadajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. 180/2300 mkw, 350 tys., 501355506 Â&#x201E; CIEKAWE DZIAĹ KI BUDOWLANE we WrzeĹ&#x203A;ni, Bierzglinku, Gutowie MaĹ&#x201A;ym, Psarach Polskich i Nowym Folwarku www.niedzwiedzki. com 669-111-071 Â&#x201E; NIERUCHOMOSCI www.locum-wojciechowska.pl Â&#x201E; Posiadamy duĹźÄ&#x2026; bazÄ&#x2122; klientĂłw poszukujÄ&#x2026;cych domu w okolicy. Zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert. alpi-plus.gratka.pl, 501355506 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; dla klienta stylowego domu w urokliwym miejscu na duĹźej dziaĹ&#x201A;ce, do 60 km od Poznania (wrzesinskie, ok. Ĺ&#x161;rody Wlkp. Alpi-plus, 501-355-506 SPRZEDAM DOM 103 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni FINeÂ&#x201E; xpert 605343133 Â&#x201E; Sprzedam luksusowe domy WrzeĹ&#x203A;nia i okolica, Locum, 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Biuro Obrotu NieruchomoĹ&#x203A;ciami MÄ&#x2DC;ĹťYĹ&#x192;SCY WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kaliska 6 oraz PoznaĹ&#x201E; ul. Traugutta 21!!! Zapraszamy !!! Doradzimy w transakcji. Sprawdzimy wszystkie dokumenty dot. transakcji!!! Oszacujemy wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;ci!!! Zapewniamy bezpieczeĹ&#x201E;stwo kupna- sprzedaĹźy!!! DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA LOKAL NA GABINET KOSMEÂ&#x201E; TYCZNY LUB FRYZJERSKI www.niedzwiedzki. com 669-111-071 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 50 mkw, 604-506-491 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia od paĹşdziernika mieszkanie 120 mkw, teren ogrodzony, w peĹ&#x201A;ni wyposaĹźone 1400zĹ&#x201A;; 0695-264-760 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 61-640-19-20 Â&#x201E; Dom 250 mkw/1400 mkw okolica Jarocina pilnie sprzedamy !!! TANIO MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Dwie studentki poszukujÄ&#x2026; pokoju w Poznaniu, 503-192-251 Â&#x201E; Jarocin - mieszkanie 37 mkw komfort!!! Sprzedamy - MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; KREDYTY hipoteczne!!! Pod zastaw nieruchomoĹ&#x203A;ci!!! Konsolidacyjne!!! B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 603-051-165 Â&#x201E; Lokal handlowo-usĹ&#x201A;ugowy SĹ&#x201A;upca - korzystnie. Tel. 792-484-607. Â&#x201E; Lokale do wynajÄ&#x2122;cia ul. Warszawska, 604-504-565 Â&#x201E; M1-2 i 3 Kornaty 695987860 Â&#x201E; Mieszkanie hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 604-959-753 Â&#x201E; Nekielka, Kaczanowo, Chociczka - dziaĹ&#x201A;ki od 50 zĹ&#x201A;/mkw, OKAZJA!!! MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833 Â&#x201E; OSOWO!!! Okazja!!! Pilnie sprzedamy dom 160 mkw + hala 150 mkw + warsztat 80 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 1,76 ha sprzedamy - B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Pilnie sprzedam dom okolice ZagĂłrowa, 667-344-695 Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia 663-203-373 Â&#x201E; Poszukuje dla klienta domu w okolicy do ok. 320 tys. Alpi-plus 501355506 Â&#x201E; Poszukujemy dla naszych klientĂłw z Poznania mieszkaĹ&#x201E;!!! B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Poszukujemy kamienic!!! Z lokatorami lub bez - stan techniczny bez znaczenia B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; POZNAĹ&#x192; - sprzedam dom 300 m przy tramwaju, wolny, nadajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na wynajem, 692-943-120


RzeĹşnia kupuje maciory i knury,

MontaĹź GRATIS

:\SRÂ&#x203A;\F]DOQLD NDMDNĂ?Z

Â&#x201E; Sprzedam siano, 503-468-500 Â&#x201E; Sprzedam siewnik poznaniak lub zamieniÄ&#x2122; na wycinarkÄ&#x2122; do kiszonki, 793-382-923 Â&#x201E; Sprzedam silnik SW-400 do bizona, przyczepy wywrotki, 61-2863-568 po 21 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x203A;rutownik BÄ&#x201E;K 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam Tura do C-330 - nowo zrobiony i przyczepkÄ&#x2122; samochodowÄ&#x2026; - nowo zrobionÄ&#x2026;. Tel. 698-418-483. Â&#x201E; Sprzedam wĂłz, cena 450 zĹ&#x201A;, 661-771-097

tel. kom. 509-574-644 tel. (61) 812-54-69, (63) 278-62-25 (54) 233-81-41, (52) 388-22-73 (65) 526-20-87, (67) 349-18-75

Â&#x201E; SprzedaĹź odchowanych kurek, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61-4382-218 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi kombajnem zboĹźowym, 250 zĹ&#x201A;/hektar, 601-793-970, 61-4372-621, RacĹ&#x201A;awki 30 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi prasowania sĹ&#x201A;omy nowym zestawem claas, 668-522-322, 721-673-777 Â&#x201E; Zetor 7711, 93 r., 509-195-545

SmaĹźalnia ryb â&#x20AC;&#x17E;RYBKA â&#x20AC;&#x201C; BARâ&#x20AC;?

Rol-113

Â&#x201E; Sprzedam dmuchawÄ&#x2122; do zboĹźa, tel. 888 501 747; 787 304 540. Â&#x201E; Sprzedam drobny sprzÄ&#x2122;t rolniczy 885-721-551 Â&#x201E; Sprzedam dwie jaĹ&#x201A;Ăłweczki miÄ&#x2122;sne, 888-971-511 Â&#x201E; Sprzedam faceliÄ&#x2122;, 504-350-154 Â&#x201E; Sprzedam gorczyce na poplony, 608-316-660 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; HF, 61-4372-528 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;Ăłwki wysokocielne, 607-459-445 Â&#x201E; Sprzedam kaczki, 695-296-055 Â&#x201E; Sprzedam konika polskiego, odsadek, 695-553-222 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122; na wycieleniu, 696-388-399 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122; po wycieleniu, jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 61-4389-478

dX.D]LDr

&]HV]HZRXO/HyQD 

Polecamy rybÄ&#x2122; smaĹźonÄ&#x2026; i gotowanÄ&#x2026;, zupÄ&#x2122; rybnÄ&#x2026;.

PODARUJÄ&#x2DC;

Usl-208

Â&#x201E; Zabezpieczanie czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci instalacyjnych w strefach ogniowych, plany ewakuacji, systemy sygnalizacji PPOĹť, usĹ&#x201A;ugi elektryczne, pomiary, 660-326-375 Â&#x201E; Zaniedbane ogrody doprowadzimy do stanu uĹźywalnoĹ&#x203A;ci, kopanie - koszenie, zakĹ&#x201A;adanie trawnikĂłw, 889-551-132 Â&#x201E; Zaprawki lakiernicze, renowacje kloszy lamp, spawanie i klejenie plastikĂłw, barwienie kierownic skĂłrzanych, 790-351451, 600-020-169

ul. PiastĂłw 16 (byĹ&#x201A;y POM)

czynne: pn.-pt. 10.00-20.00 sb. 10.00-18.00

Â&#x201E; Oddam sznaucerka Ĺ&#x203A;redniego, 694-273-673

tel. 604-123-938 Roz-648

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Komis artykuĹ&#x201A;Ăłw dzieciÄ&#x2122;cych (przyjmiemy w komis) Witkowska 2 visa vis szpitala Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kolumny uszkodzone altus, alton, milton, 600-519-382 Â&#x201E; Rowery i kosiarki z zachodu, Psary Polskie 24 Â&#x201E; Sprzedam dywany owal nowy wzĂłr, 606-621-834 Â&#x201E; Sprzedam kuchniÄ&#x2122; z wyposaĹźeniem 512-272-381 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşeczko dziecÄ&#x2122;ce, bujaczek-fotelik, 721-633-052 Â&#x201E; Sprzedam maszynÄ&#x2122; do szycia tekstima, overlock 5-nitkowy, 880-21-92-91 Â&#x201E; Sprzedam meble mĹ&#x201A;odzieĹźowe, 667-921-285

ZarzÄ&#x2026;d SpĂłĹ&#x201A;dzielni Mieszkaniowo Administracyjno UsĹ&#x201A;ugowej w SokoĹ&#x201A;owie zaprasza do skĹ&#x201A;adania ofert na ocieplenie szczytĂłw i elewacji od strony zachodniej bloku nr 2 w Gulczewie, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia. Ocieplenie styropianem gruboĹ&#x203A;ci 10 cm, tynk akrylowy. Oferty z cenÄ&#x2026; 1 m² prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w biurze SpĂłĹ&#x201A;dzielni - SokoĹ&#x201A;owo ul. Sportowa 8, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia do dnia 06.08.2010 r. do godz. 15.00 lub drogÄ&#x2026; emailowÄ&#x2026; smsokolowo@o2.pl Dodatkowe informacje moĹźna uzyskaÄ&#x2021; pod nr tel. 603-612-508

USĹ UGI

Â&#x201E; Sprzedam okno PCV szer.210x138 cm, dwuskrzydĹ&#x201A;owe z parapetami zewnÄ&#x2122;trzne i wewnÄ&#x2122;trzne, 667-103-326 Â&#x201E; Sprzedam pianino legnica, 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam piec CO Ĺźeliwny, 697-441-934 Â&#x201E; Sprzedam piec do CO, wÄ&#x2122;glowy z osprzÄ&#x2122;tem, 11 kW, stan bdb, 609-370-615 Â&#x201E; Sprzedam rowery TANIO 601-896-578 Â&#x201E; Sprzedam stemple budowlane, 608-679-754 Â&#x201E; Sprzedam tanio sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; i balowÄ&#x2026; r. 36, 663-105-298

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, malowanie wnÄ&#x2122;trz, obrĂłbka okien i ocieplanie, 669-912-445 Â&#x201E; Naprawa rowerĂłw 601-896-578 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, pĹ&#x201A;ytki, malowanie szpachlowanie, tapetowanie, suďŹ ty podwieszane, adaptacja poddaszy, 507-530-846 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, szpachlowanie - wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 668-239-710 Â&#x201E; Prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 667-513-899 Â&#x201E; Pr y watny detewkty w, windyk acje, 603-656-692

Centrum Meblowe

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;? gr i rol c

Oferujemy:

przeniesione z ul. DaszyĹ&#x201E;skiego 8

na ul. Kaliska 38 NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

ĹťWIR

Skl-475

tOPXBUPSTLJFQSPQP[ZDKF XZTUSPKVPLJFO tJOEZXJEVBMOFQPNJBSZ JBSBOČ&#x2C6;BDKF tOPXPD[FTOFX[PSOJDUXP NBUFSJBÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X tT[FSPLJBTPSUZNFOUUFLTUZMOZ tVTÂ&#x2019;VHJT[ZDJB IBGUV QBLPXBOJBQSF[FOUĂ&#x2DC;X PLPMJD[OPÇ´DJPXZDI tBUSBLDZKOFDFOZ

Â&#x201E; !!! Remonty. WykoĹ&#x201E;czenia WNÄ&#x2DC;TRZ I OBIEKTĂ&#x201C;W, szpachlowanie, malowanie i inne, 784-993-993!! Â&#x201E; Budowa domĂłw, remonty, wykoĹ&#x201E;czenie wnÄ&#x2122;trz 530-737-023 Â&#x201E; Firma ogĂłlnobudowlana A-Z przyjmie zlecenie na prace budowlane, 601-467-234 Â&#x201E; Firma zleci stawianie Ĺ&#x203A;cianek dziaĹ&#x201A;owych 1500 m kw, 504-039-626 po 19.00 Â&#x201E; Kolorowa izolacja balkonĂłw na Ĺźywicy, 614367-063, 667-945-206

cena 2,60 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

609-218-648

*RVSRGDUVWZR $JURWXU\VW\F]QH

www.konstal-garaze.pl

Â&#x201E; Tanio poprowadzÄ&#x2122; ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i ZUS, 601-200-113 Â&#x201E; Transport mercedes sprinter - dostawczy blaszak, Ĺ&#x201A;adownoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1 tona, 798-710-215 Â&#x201E; Transport, autoholowanie, 669-391-702 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi budowlane, 605-296-001 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi piĹ&#x201A;Ä&#x2026; spalinowÄ&#x2026; 669-391-702 Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; rusztowanie klinowe, 504-039626 po 19.00

PIASEK - piasek osiany (sortowany 0-2mm) - piasek 0-4 mm â&#x20AC;&#x201C; na posadzki, - ostry â&#x20AC;&#x201C; na betony, - podsypka, czarna ziemia, torf, - kamyczek (róşnej granulacji)

tel. 662-600-089

KREDYT DLA

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

FIRM

Wsparcie dla firm      Kre-175

 er! "m#e e# $j e#e ! %e $j 

 ej$y$&r! ' e # ery$ e re re! ( er$er $e e#)*+,-/0,123!)2-,10+,/2) e,m #:r#e$&45#ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Usl-172

tel. 61 670 98 89

   dostawa serwis 607-566-516

Usl-242

KARCHER 

 

504-223-204 czyszczenie dywanĂłw, tapicerki, samochodĂłw oraz posbruku (glony)

Usl-235

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary i pszenicÄ&#x2122;, 513-050-333 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; odkĹ&#x201A;adniÄ&#x2122;, pĹ&#x201A;ug 2-skibowy, 661-986-512 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; rozrzutnik obornika, 601-560-683 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; kaĹźdego rodzaju prosto z pola, tel. 795-596-466; 510-051-233. Â&#x201E; Poszukiwany opryskiwacz PELIKAN, BURY 2700l/18m, şóĹ&#x201A;ty zbiornik, duĹźe wÄ&#x2026;skie koĹ&#x201A;a. JeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; widziaĹ&#x201A; lub coĹ&#x203A; wie bardzo proszÄ&#x2122; o kontakt 602-510-005 Â&#x201E; Promocja Polifoska 4, otrÄ&#x2122;by pszenne, 607620-603; 603-603-949 Â&#x201E; Skup rzepaku, 667-949-466 Â&#x201E; Sprzedam 1000 kostek sĹ&#x201A;omy i 2 tony Ĺźyta, 886-455-830 Â&#x201E; Sprzedam 12 szt prosiÄ&#x2026;t, 607-823-420 Â&#x201E; Sprzedam 25 prosiÄ&#x2026;t, 8 tygodniowych, 609-448-702 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 694-273-673 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Â&#x201E; Sprzedam deszczowniÄ&#x2122; wĹ&#x201A;oskÄ&#x2026; 90/450 2007 r., bardzo maĹ&#x201A;o uĹźywana, taĹ&#x203A;mociÄ&#x2026;g, deszczowniÄ&#x2122; OdrÄ&#x2122; 602-510-005

Zapewniamy transport

Usl-228

ROLNICZE

SprzedaĹź RATALNA

Gas-136a

Â&#x201E; Sprzedam dom z budynkami gospodarczymi przy trasie A-2, 605-296-001 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; - wieĹ&#x203A; Róşa, tel. 72-44-88-200. Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 2.500 m w Bierzglinku 728-520-551 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3ha (1,5ha - las, 1ha staw, 0,5ha - budowlane), Czarne PiÄ&#x2026;tkowo 609-370-615 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1213 mkw, Â&#x201E; uzbrojona, Gutowo Wielkie 75, 783-471-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1250 mkw, 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni, Kleparz, 782-699-539 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 5.800m, w Nekli ul. Ĺ Ä&#x2026;kowa, 61-4386-215 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 m kw, 695-103-511 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; tanio, 668-239-710 Â&#x201E; Sprzedam kawalerkÄ&#x2122; z garaĹźem w Czerniejewie, 605-180-664 Â&#x201E; Sprzedam lokal na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; 35 mkw ul. Gen. Kutrzeby, 509-797-304 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adne, 2-pokojowe mieszkanie w Zielincu, 80000 zĹ&#x201A;, 691-587-874 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 75,7 mkw, Orzechowo, 787-241-523 Â&#x201E; Sprzedam nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; miÄ&#x2122;dzy WrzeĹ&#x203A;niÄ&#x2026; StrzaĹ&#x201A;kowem, dziaĹ&#x201A;ka 800 mkw, budynek mieszkalny 80 mkw + poddasze do zagospodarowania, budynek gospodarczy 65 mkw, 502-109-074 Â&#x201E; Sprzedam piÄ&#x2122;knÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Nekielce, jest prÄ&#x2026;d i woda, Locum, 61-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedam sklep w Bieganowie Locum, 61-43663-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Sprzedamy mieszkanie w Gorazdowie, 3 pokoje 80.000 Okazja !!! MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Sprzedamy warsztat samochodowy 400 mkw WrzeĹ&#x203A;nia B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833

DziaĹ&#x201A;amy na terenie caĹ&#x201A;ego kraju

Roz-718

Â&#x201E; Sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e 0604-33-70-43

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy, 2-funkcyjny, nosideĹ&#x201A;ko, bujak, 697-914-927 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek gondola + spacerĂłwka, 504-251-871 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek widĹ&#x201A;owy, peugeot 206, renault megane, 501-602-111 Â&#x201E; Sprzedam!!! WciÄ&#x2026;garkÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowÄ&#x2026; 2 t, tawotnicÄ&#x2122;, podnoĹ&#x203A;nik duĹźy; maszynka do pĹ&#x201A;ytek, mieszadĹ&#x201A;o duĹźe, rusztowanie warszawskie, 605-579-777 Â&#x201E; SprzedaĹź jaj wiejskich z dostawÄ&#x2026; do domu, 795-051-773 Â&#x201E; Stemple budowlane sprzedam, 666-591-860 Â&#x201E; Tanio sprzedam maĹ&#x201A;e biurko i â&#x20AC;&#x17E;KubuĹ&#x203A;â&#x20AC;? do spania w dobrym stanie, 608-885-135

Me-087

Â&#x201E; Przyborki !!! Dom 266 mkw/1900 - Pilnie i okazyjne sprzedamy B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na pokĂłj dzieczynÄ&#x2122; pracujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; lub uczennicÄ&#x2122; tel. 609-896-349 Â&#x201E; Psary MaĹ&#x201A;e, dziaĹ&#x201A;ka AG 1,66 ha na sprzedaĹź B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy 505-921-833 Â&#x201E; Sklepy do wynajÄ&#x2122;cia w samym centrum SĹ&#x201A;upcy - 19 m kw. i 22 mkw, tel. 691-749-567. Â&#x201E; Sprzedam 57,5 mkw, parter, 604-664-028 Â&#x201E; Sprzedam dom na wsi gm. Pyzdry + 0,62 ha, 661-756-198

Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122;, niedrogo, 666-591-860 Â&#x201E; Sprzedam owies, pszenĹźyto, skopa, 796-852-379 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy forschnit, podorywacz 5-skibowy, kopaczkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw, 500-723-588 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug zagonowy, 4-skibowy, podwyĹźszany, szer. 1,40, 61-4352-956 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; kostkÄ&#x2122; sipma Z224 gotowa do Ĺźniw, 63-2133-255 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; do sĹ&#x201A;omy, 601-560-683 Sprzedam rozsiewacz nawozu Amazone ZAFÂ&#x201E; 803, 782-533-791 Â&#x201E; Sprzedam saladerÄ&#x2122;, 692-740-231 Â&#x201E; Sprzedam siano i sianokiszonkÄ&#x2122; w balotach, 606-179-380 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 661-310-645 Â&#x201E; Sprzedam siano w balotach, 693-819-716

Roz-570

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Roz-683

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 lipca 2010

Roz-721

6

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Biuro matrymonialne, 603-656-692 Â&#x201E; Pan dla Pani, 693-283-525 Â&#x201E; Pan lat 60 pozna uczciwÄ&#x2026; PaniÄ&#x2026; do lat 60, 723-869-786

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Jazda konna- sprzedam konie fryzyjskie, 603-599-045 Â&#x201E; Oddam szczeniaki -mieszaĹ&#x201E;ce owczarka niemieckiego, 665-114-505 Â&#x201E; Shitzu i yorki, szczeniÄ&#x2122;ta, 505-033-559 Â&#x201E; Sprzedam 6 letnia klacz wielkopolskÄ&#x2026;, maĹ&#x203A;Ä&#x2021; karo, zarejestrowana, tylko w dobre rÄ&#x2122;ce, cena do uzgodnienia, 609-939-985 Â&#x201E; Sprzedam labradory, 602-764-961 Â&#x201E; Sprzedam owczarki niemiecki, 667-302-925 Â&#x201E; Sprzedam pekiĹ&#x201E;czyki, 61-4388-330 Â&#x201E; Sprzedam suczkÄ&#x2122; owczarek niemiecki, dĹ&#x201A;ugowĹ&#x201A;osy, 14 tygodni, 514-055-421 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta beagle, 667-342-532 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta labrador, 509-697-994 Â&#x201E; Sprzedam tanio szczeniaki syberian husky, 502-291-303 Â&#x201E; Sprzedam yorki, 661-673-401 Â&#x201E; Yorki tanio, 606-179-297

KSERO Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14


30 lipca 2010

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

7 Roz-722

Biuro Podróşy i UbezpieczeĹ&#x201E; GROMADA

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Opieszyn 8 OBOK BIEDRONKI tel. (61) 436-16-42, kom. 609-896-349

WCZASY NAD MORZEM

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;

NIECHORZE 7-11 sierpnia 2010

mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; obecnie przy ulicy

TARKETT - POLSKA Sp. z o.o. <$  $& # $& <# 

<

=%>?'("@?B(>CEE%FG>'(>%EEI Kre-181

po sklepie meblowym Bodzio Nie przepĹ&#x201A;acaj u poĹ&#x203A;rednikĂłw fachowcy Getin Noble Bank pomogÄ&#x2026;: t dobraÄ&#x2021; odpowiedni kredyt na: - bieĹźÄ&#x2026;ce cele - zakup samochodu osobowego/ ciÄ&#x2122;Ĺźarowego - zakup maszyn i urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; - oddĹ&#x201A;uĹźenie kredytobiorcĂłw - hipoteczny na zakup domu i inne cele - z dopĹ&#x201A;atami UE

t zaĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021;: - korzystnÄ&#x2026; lokatÄ&#x2122; - bezpieczne darmowe konto - inwestycjÄ&#x2122; PARETO

J LIGMQM??S

Elektryk Zmianowy J LITMQM??S

 # U M # $<U I - $ #<$& $ JL < I $& < $& $ !#$ !<  S! 5< U $ $ #! 1 < $ ! /< VT=-?! 3<  ! )  G(W! + $ X  < ?  M L<U I -$  # U  $ UU$U

Y << U$U  <  $& 

  UZ#

< $U   < < L $U   -1

 52-2 I

TARKETT - POLSKA Sp. z o.o. ! ""#$%&'()$((*

 +'#+,$/#0(,&14+'#+,$/#0('  5  5 #< # B <%I%6  : 5 hĆ&#x2030;Ć&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;ĹŠĹľĹ?Ä&#x17E; Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;žƾŊÄ&#x17E;ĹľÇ&#x2021;Í&#x2022; Ç?Ä&#x17E; Ĺ˝Ä&#x161;Ć&#x2030;Ĺ˝Ç Ĺ?Ä&#x17E;ĹľÇ&#x2021; Ć&#x161;Ç&#x2021;ĹŻĹŹĹ˝ Ç Ç&#x2021;Ä?Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ĺľ ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ç&#x2021;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;ŽžÍ&#x2022; Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?ĹłÄ&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ä?Ĺ&#x161;ŽĨÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;ĹśĹ?Ä&#x17E;Ç&#x152;Ç Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;ĹľÇ&#x2021;Í&#x2DC; =

 $ #<<#  < $& $& JE   5*

 -**+$& $& $&!BE'-11!001S

Pra-1039

t zainwestowaÄ&#x2021; pieniÄ&#x2026;dze na gieĹ&#x201A;dzie

Mechanik Zmianowy

Pra-1036

Jana PawĹ&#x201A;a II 14 pn.-Ĺ&#x203A;r.: 8.00-17.00 czw.: 8.00-13.30 8.00-15.00 pt.:

388 zĹ&#x201A;

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel.

61 436-55-47

Grupa Gonvarri to europejski lider poĹ&#x203A;rĂłd centrĂłw usĹ&#x201A;ugowych zajmujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; dostawami pĹ&#x201A;askich produktĂłw metalurgicznych, m.in. do produkcji karoserii samochodowej. ZakĹ&#x201A;ad we WrzeĹ&#x203A;ni zajmuje siÄ&#x2122; tradycyjnÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; firmy czyli ciÄ&#x2122;ciem stali na nowoczesnych zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

2EHFQLHSRV]XNXMHP\RVĂ&#x2018;EQDVWDQRZLVNR

OPERATOR MASZYN 2GNDQG\GDWHNNDQG\GDWĂ&#x2018;ZRF]HNXMHP\

t:\NV]WDäFHQLDPLQ]DZRGRZHJRWHFKQLF]QHJR t'RÄ&#x2C6;ZLDGF]HQLDQDSRGREQ\PVWDQRZLVNX t8PLHMĂśWQRÄ&#x2C6;FLVZRERGQHMREVäXJLNRPSXWHUD t6XPLHQQRÄ&#x2C6;FLRGSRZLHG]LDOQRÄ&#x2C6;FLGRNäDGQRÄ&#x2C6;FL t8SUDZQLHQLDGRNLHURZDQLDZĂ&#x2018;]NDPLZLGäRZ\PL LOXEXSUDZQLHQLDGRREVäXJLVXZQLFEĂśGĂąPLOHZLG]LDQH

2IHUXMHP\

t3UDFĂśZVWDELOQHMG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMĂąFHMVLĂśILUPLH ZPäRG\P]HVSROH t6WDELOQRÄ&#x2C6;è]DZRGRZĂą XPRZDRSUDFĂś

t6]NROHQLDQDNRV]WILUP\

=JäRV]HQLDSURV]ÜNLHURZDèGR']LDäX=DU]ùG]DQLD=DVREDPL/XG]NLPL

*RQYDUUL3ROVNDXO']LDäNRZFĂ&#x2018;Z:U]HÄ&#x2C6;QLD OXEQDDGUHVPDLORZ\UUKKSROVND#JRQYDUULFRP


8

30 lipca 2010

Akcja edukacyjna

www.wrzesnia.info.pl


30 lipca 2010

Akcja edukacyjna

www.wrzesnia.info.pl

9


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 lipca 2010

www.wrzesnia.info.pl

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

0,/"t%3;8*t8*53:/:;1$8 8S[FÇ´OJB VM1JBTUĂ&#x2DC;X UFM XXXTVQFSUIFSNQM FNBJMTVQFS!TVQFSUIFSNQMrokno okno 146x143 - 440 440 zĹ&#x201A;Ĺ&#x201A; netto net r okna i drzwi PCV rdrzwi zewnÄ&#x2122;trzne rdrzwi wewnÄ&#x2122;trzne rsiatki rparapety rsprzedaĹź, montaĹź

Paczkowo

rartykuĹ&#x201A;y

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7

Bd-308

Bd-164f"# # 

#$% & ' *+!/;; < '!*!; =" # #

 

.04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

OKNA â&#x20AC;˘ DRZWI â&#x20AC;˘ FASADY

(dojazd od ul. Objazdowej)

Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OĹ OWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

tel./fax 061 4389-169

www.wodcogaz.pl

Skl-368

Bd-219a

Roz-707b

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 16, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

Bd-313a

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55 czynne od 7.00-17.00 tel. 604-417-553

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (61) 435-08-21 malgorzataborowczak@wp.pl

r0,/" r%3;8* r30-&5: # #3". r#3".:

MIESZKAJ ZDROWO!!!

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

PROMOCJA!!! TANIA MIED

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

attrak atrakcyjne kcyjjne ce ceny krĂłtkie terminy

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

Bd-297

Nasza oferta:

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

Bd-136

metalowe


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

11

Bd-312

30 lipca 2010

Drodzy Rodzice OSTATNIA SZANSA aby Wasze dziecko nauczyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwych nawykĂłw Ĺźywieniowych, aktywnego wypoczynku na Ĺ&#x203A;wieĹźym powietrzu oraz samodyscypliny pod nadzorem wykwalifikowanej kadry wychowawcĂłw. Zapraszamy dzieci Roz-682

i mĹ&#x201A;odzieĹź w wieku 10-16 lat na obĂłz w malowniczo poĹ&#x201A;oĹźonym OĹ&#x203A;rodku SOSENKA w ZaniemyĹ&#x203A;lu. Kontakt: 603-059-010, 61/640-03-24; e-mail: akademiazdrowia.zaniemysl@wp.pl; www.akademiazdrowia.org.pl Posiadamy zgodÄ&#x2122; Kuratorium OĹ&#x203A;wiaty

SPRZEDAĹť WÄ&#x2DC;GLA

DRAGON

WAGROL

Meble Kuchenne na wymiar

Bierzglinek , ul. Cisowa 17 tel. 609-261-111, 61-4389-110

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

www.wagrol.pl

 

*% 45)+!"#$% &)!6

,-67$#822,,

 9: ; ; : ; 6(  :; : &<-6(

; : &<6(

i wiele innych zabiegĂłw

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. WrocĹ&#x201A;awska 43 tel./fax 61 4377-515 tel. 505-210-191, 512-329-414 e-mail: grabud@interia.pl, www.gra-bud.com.pl pon.-pt. 8.00-17.00, sobota 9.00-14.00

Aktualne Super PROMOCJE: tEBDIĂ&#x2DC;XLBDFSBNJD[OBCreaton Futura LPMNJFE[JBOZ25 zĹ&#x201A;/m2 7BU tEBDIĂ&#x2DC;XLBDFSBNJD[OB Creaton MZ3 D[XJOOBHMB[VSB35 zĹ&#x201A;/m2 7BU tEBDIĂ&#x2DC;XLBDFSBNJD[OB Roben Monza D[CSÇ&#x152;[PXB26,26 zĹ&#x201A;/m2 7BU

DELTA WÄ&#x2DC;GIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAĹ , EKOGROSZEK DREWNO OPAĹ OWE Szosa Witkowska 13a 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

* ceny obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026; od 19 lipca

tel. 061 436-64-19

Roz-700

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw SĹ&#x201A;awomir Musiela

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

kat. A1, A, B, B+E, T od lipca nowe niĹźsze ceny:

kat. B 1400 1200 kat. A 900 800 WrzeĹ&#x203A;nia WrocĹ&#x201A;awska 14 Pyzdry â&#x20AC;&#x201C; Gimnazjum tel. 691-587-874, 61-4385-748

Wszystkim, ktĂłrzy uczestniczyli w ostatniej drodze

ZmieĂą swĂłjndieajsczhy. na Âład

tCMBDIPEBDIĂ&#x2DC;XLBHestia Poliester LPMXJÇ´OJB17,63 zĹ&#x201A;/m2D 7BU

tCMBDIPEBDIĂ&#x2DC;XLBALfa Plus PladurNBUCSÇ&#x152;[ 18,44 zĹ&#x201A;/m2D 7BU tPLOPEBDIPXFOkpol 5FSNP LPÂ&#x2019;OJFS[Y748,50 zĹ&#x201A; 7BU tSZOOBPVC GalecoD[CSÇ&#x152;[PXBNN8,18 zĹ&#x201A;NC 7BU 0GFSUBEPXZD[FSQBOJB[BQBTĂ&#x2DC;X UFM 509 428 576

Roz-708

orzech I 580 zĹ&#x201A; orzech II 560 zĹ&#x201A; groszek 545 eko groszek 590 zĹ&#x201A; miaĹ&#x201A; 455 zĹ&#x201A; miaĹ&#x201A; z groszkiem 485 zĹ&#x201A;

Roz-511

Usl-194b

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Ĺ&#x203A;p. Sylwestra Michalaka         

Edu-182

ul. Warszawska 27a


www.wrzesnia.info.pl

']LÄ&#x160;NXMHP\=HVSRĂĄRZL5DWRZQLF]HPX ILUP\)$/&.]:U]HÄ&#x17E;QL G\VSR]\WRUFH%DUEDU]H%DUDÄ&#x201D;F]\N GRNWRURZL0DUNRZL%DUDÄ&#x201D;VNLHPX SLHOÄ&#x160;JQLDUFH,ORQLH6]F]HSDQLDN LUDWRZQLNRZL-HU]HPX.UDVLÄ&#x201D;VNLHPX ]DXG]LHORQÄ&#x2026;V]\ENÄ&#x2026;LVNXWHF]QÄ&#x2026;SRPRF ZXUDWRZDQLXÄŞ\FLD PRMHPXPÄ&#x160;ÄŞRZL

:LHVĂĄDZRZL *U]\ERZVNLHPX ZGQLX

:G]LÄ&#x160;F]QDÄŞRQD]URG]LQÄ&#x2026; MAGMAR

SPRZEDAĹť WÄ&#x2DC;GLA ul. Sportowa 6, 63-012 Dominowo

tel. 606-309-497 692-404-387, 668-112-366

dziadkowi

JĂłziowi â&#x20AC;&#x201C; Kuba i Bartek z rodzicami

OdzyskajÄ&#x2026; zdrowie dzieci rodzice i dziadkowie

Roz-221

tNJBÂ&#x2019;tXÇ&#x2014;HJFM tFLPHSPT[FL

Dziadku, dziadku ukochany dziĹ&#x203A; Ĺźyczenia Ci skĹ&#x201A;adamy! PrzesyĹ&#x201A;amy jakby z procy, sto caĹ&#x201A;usĂłw z caĹ&#x201A;ej mocy!

W dniu 70 urodzin Roz-723

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14 tel. 61 640-01-01, portal@wrzesnia.info.pl

najszybsze ĹşrĂłdĹ&#x201A;o informacji

wrzesnia.info.pl

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 lipca 2010

idĹş na skrĂłty

12

8 minut

8 MINUT ZMIENI TWOJE SAMOPOCZUCIE

odstresuje, uodporni, zrelaksuje, zniweluje bĂłl, doda energii

POMOĹťE W LECZENIU...

bezsennoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; migreny â&#x20AC;&#x201C; alergii â&#x20AC;&#x201C; astmy â&#x20AC;&#x201C; reumatyzmu â&#x20AC;&#x201C; cukrzycy â&#x20AC;&#x201C; osteoporozy depresji â&#x20AC;&#x201C; otyĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; impotencji â&#x20AC;&#x201C; neuralgii â&#x20AC;&#x201C; zaburzeĹ&#x201E; ciĹ&#x203A;nienia krwi zĹ&#x201A;amaĹ&#x201E; i kontuzji â&#x20AC;&#x201C; moczenia nocnego i dziennego â&#x20AC;&#x201C; zatorowoĹ&#x203A;ci zaburzeĹ&#x201E; hormonalnych â&#x20AC;&#x201C; schorzeĹ&#x201E; stawĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapalenia drĂłg rodnych ĹźylakĂłw, zapalenia ĹźyĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; choroby Buergera â&#x20AC;&#x201C; obrzÄ&#x2122;kĂłw i krwiakĂłw bliznowacenia ran â&#x20AC;&#x201C; bĂłlĂłw zwyrodnieniowych krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa i stawu biodrowego

ZAPEWNIAMY KONSULTACJÄ&#x2DC; LEKARSKÄ&#x201E; przeĹ&#x201A;om w terapii pulsujÄ&#x2026;cymi polami magnetycznymi, bliskÄ&#x2026; podczerwieniÄ&#x2026; i dĹşwiÄ&#x2122;kiem

JEDYNY GABINET W WIELKOPOLSCE

Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry,ul. Rynek 5 nr caĹ&#x201A;odobowy 0 504 746 239 Rehabilitacja rĂłwnieĹź w domu


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

GABINET LEKARSKI

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

Lek-235b

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

ul. WaryĹ&#x201E;skiego 6c, WrzeĹ&#x203A;nia

Zabiegi w powiÄ&#x2122;kszeniu! PeĹ&#x201A;en zakres Ĺ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

tel. 061-4363-533

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00

Gabinet stomatologiczny

WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 0602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe PACJENCI Z DOLEGLIWOĹ&#x161;CIAMI BĂ&#x201C;LOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEĹ&#x161;NIEJSZEJ REJESTRACJI

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

sobota wtorek czwartek

WHO 

 

  

 

  

 ! pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

GABINET CZYNNY CODZIENNIE

NZOZ

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

AL-FGPV

Lek-247b

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

profilaktyka, wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw stomatologia estetyczna chirurgia implantologia specjalistyczne leczenie kanaĹ&#x201A;owe pod mikroskopem protetyka schorzenia przyzÄ&#x2122;bia ortodoncja â&#x20AC;&#x201C; aparaty staĹ&#x201A;e wszystkie rodzaje RTG stomatologicznych â&#x20AC;&#x201C; bez skierowaĹ&#x201E;. Zaprasza od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku 9.00-21.00 Rejestracja 61-436-72-48, 507-117-063

Gabinet Lekarski WrzeĹ&#x201C;nia, Batorego 4a lek med. Adam Fundowicz â&#x20AC;&#x201C; radiolog, internista

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

- USG, peÂłen zakres badaĂą, obrazowanie przestrzenne, kolor - doppler, przepÂływy mĂłzgowe i koĂączynowe (Âżylaki, tarczyca, jama brzuszna), serce - echo

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

pištek od 11.40

Rejestracja w godz. 9.30-17.00 061 / 436 09 35

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

spec. W. Kwiatkowski

STOMATOLOGIA

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna â&#x20AC;˘ Poradnia Paradontologiczna

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

Lek-221

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

Lek-225e

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny

 "+##&"'## /"+##&"*## $"###&"6## W !"# $#%##&'()&%*"

HIPOKRATES

Oferujemy: â&#x20AC;˘ bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady â&#x20AC;˘ bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze â&#x20AC;˘ stomatologia estetyczna â&#x20AC;˘ wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. - PROMOCJA! â&#x20AC;˘ uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) â&#x20AC;˘ chirurgia MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

Zofia GĹ&#x201A;adych

Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

Lek-249b

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

PORADNIA ORTODONTYCZNA Lek-271

Waldemar KieÂłczewski

OKULISTYKA

13

Lek-278

Gabinet Leczenia Nerwic

www.wrzesnia.info.pl

Lek-216p

30 lipca 2010

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA

lek. med. Julita WoĹ&#x201A;owiec WrzeĹ&#x203A;nia, AMIKA ul. PiastĂłw 16 specjalista dermatolog tel. 61/4379999 wtorek 14.00 - 20.00, piÄ&#x2026;tek 10.00- 15.00

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;:

Lek-281

MACROLANE - NIECHIRURGICZNE POWIÄ&#x2DC;KSZANIE PIERSI KWASEM HIALURONOWYM PEĹ EN ZAKRES ZABIEGĂ&#x201C;W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ:

NIECHIRURGICZNE USUWANIE LOKALNYCH NADMIARĂ&#x201C;W TKANKI TĹ USZCZOWEJ (PODBRĂ&#x201C;DEK, BRZUCH, BOKI, UDA, KOLANA), TRWAĹ A DEPILACJA LASEROWA, LASEROWE ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, LASEROWE USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE, BOTOX, KWAS HIALURONOWY, MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA, PEELING MEDYCZNY, COSMELAN, MEZOTERAPIA, KRIOCHIRURGIA, ELEKTROKOAGULACJA, DERMATOSKOPIA

PROMOCJA: MACROLANE I MODELOWANIE UST

BEZPĹ ATNE WrzeĹ&#x203A;nia, SPECIMED ul. SĹ&#x201A;owackiego 2

wtorek 13:00 - 17:00 piÄ&#x2026;tek 12:00 - 16:00

WrzeĹ&#x203A;nia, Med+Reh ul. SĹ&#x201A;owackiego 42

poniedziaĹ&#x201A;ek 14:00 - 18:00

; >:?

Lek-276

BADANIA SĹ UCHU

Poradnia Medycyny Pracy 4#8$ '@4'A!$ *.@'@ *45( Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;? !"#$%(&)!'+ B&".$%,-62-)%-

Lek-227

tel. kom. 509 241 817

       

    

        

!""#$%"& #%%"


14

30 lipca 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

30 lipca 2010

www.wrzesnia.info.pl

15

DG-OKNA

Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

UWAGA W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2

Nie wynajmuj!  

Bd-271

SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

KREDYTY D;>T

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476

tGotĂłwkowe tKonsolidacyjne

WynajmÄ&#x2122; lokal handlowy o pow. ok 50 m2

WypĹ&#x201A;ata w tym samym dniu.

Dogodny dojazd, min. 2 miejsca parkingowe, nie w Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;ym centrum miasta

61-4376-433

tel. 602-134-467

& 

Konsolidacja kredytĂłw

Kre-121

Szybka decyzja.

 !!!! " # $! %%%

Problemy z gotĂłwkÄ&#x2026;? PĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ďŹ nansowÄ&#x2026;? Brak zdolnoĹ&#x203A;ci kredytowej?

(*301/425.(6781.5#(*5 *9:;< ==

JeĹ&#x203A;li posiadasz samochĂłd weĹş poĹźyczkÄ&#x2122; pod jego zastaw!!!

*&:!>>=!""?!$!@"$@"

Rolnicy tylko zaĹ&#x203A;wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa. Ta i wiele innych ofert dostÄ&#x2122;pne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rynek 10 (w bramie)

Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

 '  ()*+-./012+1''%%%

Jest rozwiÄ&#x2026;zanie!!! Bez zaĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pracy, U.S. i ZUS.

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930.

do ,  (GGG

Kre-118

KREDYTY WrzeĹ&#x203A;nia, Szkolna 21

Roz-716

R FDY


30 lipca 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

Bd-267

16

• materiały budowlane i wykończeniowe • systemy dociepleń • sucha zabudowa wnętrz • farby, lakiery, impregnaty • narzędzia malarskie, budowlane, ogrodnicze • elektronarzędzia • kostka brukowa • instalacje sanitarne, elektryczne, hydrauliczne • systemy zamocowań • opał • pasze i koncentraty ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny Ludów 2

Edu-171

061-4386-130, 0697-660-094

Promocja!!! 1,5 godziny jazdy sportowym cabrioletem GRATIS

Informacje i zapisy

609-629-389 Zarząd Powiatu we Wrześni zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r, nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lipca 2010 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Chopina 10

TARTAK OFERUJE:

t8*ƖLJ#Ɩ%"$)08Ƌ  t5"3$*$Ɩ  tŒ"5:  t#0";&3*Ɩ10%#*5,08Ƌ  t%3&8/0,0.*/,08&  t#3:,*&5404/08: tel./fax 61 438-45-14

Usl-196

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU t dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej – oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24, położonej we Wrześni w rejonie ulicy Kościuszki, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w KW pod nr PO1F/00033375/3.

Numer 1056  

Wiadomosci Wrzesinskie - Numer 1056