Page 1

Aktualności, s. 6

Violetta Mazurkiewicz, nowy szef biblioteki

9 kwietnia 2010 NR 14 (1040/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT)

Gospodarka, s. 18

Piłka nożna, s. 22-23

Czy małe sklepiki mają przyszłość? Czy przetrwają obok sieci?

Victoria bez jaj, Płomień górą w derbach

redakcja: 61 437 49 50, biuro ogłoszeń: 61 436 52 70

Weekendowy dyżur reporterów:

Lekarz-łapówkarz Kontrowersyjny wyrok dla wrzesińskiego lekarza. Czy nie za łagodny? Tomasz Szternel

O sprawie, szumnie nazwanej afer lekarsk, zrobio si gono 20 marca 2008 r. Tego dnia prokuratura okrgowa wszcza ledztwo, którego podstaw bya analiza materiaów zebranych przez Wydzia do Walki z Korupcj Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Kontrol operacyjn pod kryptonimem „Jesiona” zostali objci m.in. Wojciech Przybylski i Anna A., znani wrzesiscy medycy. Kto jeszcze? – tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, e ledczy dysponowali nagraniami ich rozmów telefonicznych i treciami wiadomoci tekstowych pochodzcych z lat 2006-2008. Efekt? Akt oskarenia, który trafi do sdu 2 listopada ubiegego roku. Prócz dwóch wyej wymienionych zarzuty usysza take Andrzej M., który prowadzi prywatn praktyk lekarsk.

stawi faktur na 100 z za zbadanie mczyzny dopiero co przyjtego do pracy, podczas gdy nie widzia go na oczy. W 2007 r. Wojciech Przybylski kontynuowa nielegalny proceder. Wypisywa zawiadczenia lekarskie nie tylko przedsibiorcom, ale i osobom prywatnym. Pielgniarka zatrudniona w szpitalu poprosia, by wystawi mowi orzeczenie stwierdzajce brak przeciwwskaza do penienia funkcji awnika sdowego. Nie krpowaa si, bo znaa lekarza. Zapacia mu 50 z – tyle samo co mieszkaniec Bierzglinka, któremu zaleao na zawiadczeniu dla syna, potwierdzajcym, e moe uczestniczy w kursie obsugi wózków widowych. Natomiast ulgowo zosta potraktowany inny wrzeniaZarzuty najwikszego kalibru ci- nin. Za wydanie zawiadczenia leyy na Przybylskim. Zosta oskaro- karskiego o niezdolnoci do pracy ny o przyjcie korzyci majtkowej przez trzy dni zapaci „tylko” 40 z. i powiadczenie nieprawdy. Dopuci si tego a 20 razy. 10 marca 2006 r. np. wystawi osiem zawiadcze lekarskich dla pracowników jednej z firm w Pyzdrach. Napisa, W aktach sprawy pojawiy si nae przeprowadzi badanie profilaktyczne koczce si stwierdzeniem zwiska osób penicych publiczne o braku przeciwwskaza zdrowot- funkcje. W 2007 r. Krzysztof Strunych do pracy na okrelonym stano- yski, burmistrz Pyzdr, zleci Przywisku. Mao tego, za niewykonan bylskiemu wystawienie piciu zausug wystawi faktur VAT opiewa- wiadcze dla pracowników firmy jc na 500 z. Z firm t by zresz- syna. Chodzio o stwierdzenie brat w staym kontakcie. W sumie wy- ku przeciwwskaza do wykonywastawi jej 19 „lewych” dokumentów. nia zawodu budowlaca i moliwoPodobnie postpi z firm budowlan ci wykonywania prac na wysokoci z gminy Nekla. Take w 2006 r. po- powyej trzech metrów. Lekarz wywiadczy nieprawd w szeciu za- stawi za to faktur na 700 z. Z kolei Krzysztof Wojciechowwiadczeniach wystawionych dla jej pracowników. Innym razem wy- ski, byy starosta i radny powiato-

Płacili po wypisaniu

Burmistrz i radny

wy, Przybylskiego zna od wielu lat. Firma odzieowa, któr prowadzi, regularnie korzystaa z jego usug. W 2007 r. jedna z pracownic nie stawia si na badania profilaktyczne. Mimo to lekarz wystawi jej zawiadczenie o braku przeciwwskaza do wykonywania zawodu szwaczki.

Moja wina, moja wina Przybylski przyzna si do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie podda karze. Potwierdzi, e wystawia zawiadczenia bez przeprowadzania bada. Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz zawieray z nim ustne umowy – przekazyway dane osobowe pracowników, odbieray zawiadczenia i paciy. Nie interesowao ich, czy dany pracownik rzeczywicie zosta przebadany. Ale nie we wszystkich przypadkach potwierdziy si podejrzenia przyjmowania przez medyka apówek. Podobnie jak te dotyczce realizowania wystawionych przez niego recept przez inne osoby. wiadkowie, przewanie osoby starsze, nie pamitay czy realizoway recepty i jakie lekarstwa byy im przypisywane. Na wniosek prokuratury 60-letni lekarz zosta skazany bez przeprowadzania rozprawy. – Postawa oskaronego wskazuje, e cele postpowania zostay osignite – czytamy w uzasadnieniu. Przybylski wyrok usysza 18 marca: 1 rok i 8 miesicy pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 4 lata pró-

by, 17 tys. z grzywny, przepadek korzyci pochodzcej z przestpstwa (2 740 z) i zakaz wydawania zawiadcze o zdolnoci do prowadzenia pojazdów silnikowych na 3 lata próby. Grayn Buksisk z Wydziau V ledczego Prokuratury Okrgowej w Poznaniu, autork aktu oskarenia, pytamy dlaczego lekarz nie zosta pozbawiony prawa wykonywania zawodu. – Bo nie – odpara podenerwowana. – Prosz pyta sdu, który podzieli nasze stanowisko. Z tym samym pytaniem zwracamy si wic do Marcina Przybylskiego, przewodniczcego Wydziau Karnego Sdu Rejonowego we Wrzeni, który orzeka w tej sprawie. – Wysoko kary zostaa uzgodniona midzy prokuratur i obron. Przychyliem si do niej ze wzgldu na postaw oskaronego, który przyzna si do zarzucanych mu czynów. Nie widziaem potrzeby pozbawiania go wykonywania zawodu – wyjani. I jeszcze Krzysztof Kordel, prezes Okrgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu: – Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jest wyjtkow kar wymierzan przez sd lekarski w bardzo szczególnych przypadkach. W mojej karierze taka sytuacja miaa miejsce tylko raz i dotyczya prawomocnie skazanego lekarza pediatr – pedofila. Powiadczenie nieprawdy za pienidze, to nie ten kaliber sprawy. Niemniej lekarza czeka postpowanie przed sdem lekarskim.

A dwoje pozostałych? Na 1 kwietnia zostaa zaplanowana rozprawa Anny A. i Andrzeja M., którzy zostali oskareni o powiadczenie nieprawdy. Lekarka przekazaa konkubentowi projekt zawiadczenia wystawionego dla studenta wyszej uczelni. Napisaa, niezgodnie z prawd, e dozna urazu krgosupa. Zawiadczenie o takiej treci przepisa i opiecztowa Andrzej M. Przekazujc je lekarka instruowaa modziana jak ma odpowiada na pytania dotyczce rzekomej choroby. Na rozpraw przyby jednak tylko Andrzej M. O absencji Anny A. nikt nic nie wiedzia. W tej sytuacji sdzia wyznaczy kolejny termin na 4 maja. Cho móg prowadzi rozpraw bez oskaronej, to zadecydowa inaczej – ze wzgldu na wag sprawy i stawiane zarzuty.

501 677 731 lub 501 677 838 CHCESZ ZGŁOSIĆ JAKIEŚ ZDARZENIE? DZWOŃ!

Wybieramy Miss Wrześni – dziś nasze kandydatki w sukniach ślubnych Miss Czytelników, s. 20 Wojna o władzę w „Fortunie” – prezes wyrzucił prezesa Aktualności, s. 6 250 tysięcy poszło się j... – kto zawinił? Kołaczkowo, s. 15 Koniec parkowania na Żwirki i Wigury Aktualności, s. 4 Jak 82-latek przez 7 godzin na izbie przyjęć szpitala czekał, żeby... nie dostać łóżka Aktualności, s. 8

Dr n. med. Danuta Mikołajewska broni homeopatii Rozmowa, s. 10 Kto nawołuje do nieczytania „Gazety Wyborczej”? Aktualności, s. 11 www.wrzesnia.info.pl Reklama

11 kg

]GRZR]HP±]á QDVWDFML/3*±]á

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

Dowóz pon.-sob.


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Co wniosła wiosna? SONDA

Moim zdaniem

Barbara Kostecka, emerytowana nauczycielka: – Wystarczy się przejść i popatrzeć na pączkujące drzewa i kwitnące kwiaty, şeby poczuć pozytywny wpływ wiosny. Ja z pewnością to czuję. Szkoda tylko, şe podczas takiego spaceru zawsze się trafi na psie kupy. Dlatego chciałabym, şeby zmieniła się postawa właścicieli psów. Psie odchody są w końcu niebezpieczne, bo często trafiają na nie małe dzieci podczas zabaw. (od redakcji – ciekawe, czy potem mają szczęście?)

o jedno z najtrudniejszych „Moim zdaniem�, jakie przyszo mi napisa. Chodzi o Wojtka Przybylskiego, mojego wieloletniego koleg, take z boiska. Powina mu si noga, zapano go na apówkarstwie i skazano prawomocnym wyrokiem. Nie pacz jednak nad jego losem, bo w kocu sam jest sobie winien. Uwaam wyrok za niesprawiedliwy, za zbyt agodny, zwaszcza wówczas, gdy zestawimy go z niedawnym wyrokiem, jaki zapad w sprawie policjanta, który wzi w ap sto zotych. Policjantowi odebrano na dwa lata prawo wykonywania zawodu, co w praktyce oznacza koniec jego kariery zawodowej, natomiast lekarzowi, który z wypisywania lewych zawiadcze i zwolnie lekarskich uczyni proceder, daje si wyrok w zawiasach, mieszn grzywn i zakaz wypisywania zawiadcze na prawko. Wedug mnie to prawie nie jest kara. Dla pana z Rady Lekarskiej takie przewinienia to w ogóle „nie ten kaliber� sprawy, eby odbiera prawo wykonywania zawodu. Mao tego: Przybylski nadal jest lekarzem sdowym, którego zawiadczenia usprawiedliwiaj nieobecno na rozprawach...

zdaniem uĹźytkownikĂłw www.wrzesnia.info.pl madziara: Mnie akurat wiosenne powietrze na-

straja maksymalnie pozytywnie, moşe dlatego, şe to moja ulubiona pora roku. Przyroda i słońce budzą się powoli z zimowego odrętwienia. Świat nabiera barw, wokół zaczyna tętnić şycie. A kiedy wokoło tak sielsko (niczym we fraszkach Kochanowskiego) to uśmiech sam przychodzi. Filip Biernat: Faktycznie coś takiego istnieje. Największa dolina jest zawsze na wieczór. A rano to z kijem nie podchódź! Straszne. Śliwczyński: pragnę zwrócić uwagę na trzecie miejsce w naszej ankiecie ponişej – okazuje się, şe nasi internauci w nowej miłości widzą szansę na oswojenie wiosennego osłabienia. Stanowczo popieramy takie podejście do problemu, choć jednocześnie radzimy nie zaniedbywać miłości starej, czy teş dojrzałej. Mam nadzieję, şe obrońcy trzeźwości nie uznają, şe gazeta propaguje coś przeciwnego. To nie my, to internauci tak głosowali!

Anna Liberkowska, uczennica: – Bardzo się cieszę, şe w końcu przyszła wiosna. Wreszcie mogę wychodzić na długie spacery z moją córeczką. A czy chciałabym coś jeszcze zmienić przy okazji wiosny? Chyba nie, wydaje mi się, şe jest dobrze, tak jak jest. Wszystko jest na swoim miejscu.

Wanessa Nowak, uczennica: – Tegoroczna zima była wyjątkowo wredna, dlatego tym bardziej docenia się teraz wiosnę. Jest coraz cieplej, wszystko się zieleni... Aş się nie chce siedzieć w szkole! Dlatego nie mogę się juş doczekać wakacji. Brakuje tylko koncertów, taka zmiana by się tutaj przydała.

Dobry sposĂłb na przesilenie wiosenne?

Adam Antkowiak, pracownik fizyczny: – W naszym otoczeniu trzeba by przede wszystkim zmienić wygląd chodników i trawników, które są pełne psich kup. A jeśli chodzi o wiosenny przypływ energii, to oczywiście, şe go czuję! Wiosna chyba kaşdego pobudza do działania i wszystkim poprawia samopoczucie.

pół litra

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

T

W tym tygodniu zapytaliśmy wrzesińskich przechodniów, czy czują wiosenny przypływ energii. Czy wraz z przyrodą odradza się nasza chęć do şycia? Co chcielibyśmy zmienić w swoim otoczeniu, korzystając z tej wiosennej odnowy?

sport 25% 13% 40%

11% 11%

nowa miłość nowy samochód (motocykl, rower) inne

Reklama

Komentarz tygodnia: ciemne strony wiosny...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Wiosna naleşy do motocyklistów? Marzena Zbierska: Jak do sezonu wiosennego przygotowują się motocykliści? Czy przejaşdşka na motocyklu moşe być sposobem na poprawę samopoczucia?

Wojciech Rakowski, członek Stowarzyszenia rzyszenia Born to Ride Mc Poland: – Przygotowania do sezonu rozpoczynamy od przeglądu technicznego motocykla, aby upewnić się, şe będzie on bezpieczny podczas jazdy. Pierwsze, wiosenne przejaşdşki na pewno o poprawiają samopoczucie, odstresowują i pozytywnie nastrajają do şycia. Wiosna to teş czas zlotów i imprez dlaa motocyklistów. Kaşdy z nas czeka z utęsknieniem na ciepłe płe dni i wspólne wyjazdy. Waşne jest teş to, aby po zimowej wej przerwie nie szarşować, ale rozwaşnie przypomnieć ieć sobie wszystkie techniki jazdy. MAK

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch.�

Oferuje m.in.

tDFNFOU XBQOP DFH’B TJQPSFY CMPD[LJCFUPOPXF tSZOOZ1$7JPDZOLPXBOF tQPLSZDJBEBDIPXF NBTZLPOTFSXVKŕDF tUZOLJ HJQTZ H’BE[JF LMFKF GBSCZ Doradztwo. Dowóz z rozładunkiem. Niskie ceny.

tTLVQ TQS[FEBČˆ VTÂ’VHJ OBQSBXZ tXZSPCZ[LBNJFOJBNJOBUVSBMOZNJ tS[FD[P[OBXDBEJBNFOUĂ˜XJQFSFÂ’

Słupca, ul. Kościuszki 13a Kleczew, ul. Okrzei 5 Środa Wlkp., ul. Kilińskiego 33

EKO-GAZ

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00

Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA

Magazyn Zboşa i Mieszalni Pasz GS „S.Ch� Września, ul. Kolejowa 10

Tarcica obrzynana i nieobrzynana

tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

Gutowo Małe, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

[BQSBT[BNZ pn.-pt. 9.00-17.00 sob. 9.00-13.00

Zapraszamy na nasze stoisko podczas TargĂłw Ĺšlubnych Skl-351a

GAZ

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieù. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe

11.04. Hotel Szablewski w Ĺšrodzie Wlkp.

8TUÇ—QXPMOZ

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL. - pĹ‚yta: OSB i wiĂłrowa

Inn-282a

ul. Kasztanowa 22, (061) 438-51-51

Szeroki wybór obrączek ślubnych tradycyjnych i nowoczesnych oraz innej bişuterii oferuje producent

TARTAK NEKLA

prowadzi: t skup zboşa t sprzedaş pasz i śruty rzepakowej tel. 61 4361 653 lub 663 990 249

Roz-559

Reklama

Kołaczkowo,

Roz-586

Września, ul. Kolejowa 10 tel. 61/4361653


3

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

ZOOLOGIA WĘDKARSTWO

schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa

d*1$$;r ul. Jana Pawła II 14, Września (w podwórzu)

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743

t

NISKE CENY

NAJWIĘKSZY WYBĂ“R WE WRZEĹšNI

Skl-389

NAGROBKI

www.sklep-hobby.pl

Roz-407

:U]HzQLD

XO3DGHUHZVNLHJR

WHOID[  G]LDäVSU]HGDĔ\

ZZZNDVERNVFRPSO HPDLOELXUR#NDVERNVFRPSO SRQSW

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

&\QNRZDQLH JDOZDQLF]QH =LHOLQLHF

Zew-284

9 kwietnia 2010


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Straż Pożarna

4 Aktualności

Zapanował porządek! Ci z kierowców, którzy chocia raz mieli okazj jecha ulic wirki i Wigury we Wrzeni wiedz, e pokonanie tego prostego odcinka przypominao bardziej slalom ni spokojn jazd. Samochody parkowano nie tylko po obu stronach ulicy, ale take w bramach wjazdowych na posesj, o lawecie auto-pomocy nie wspominajc. Mona by powiedzie, e panowaa tam totalna samowolka. Kady parkowa jak chcia i gdzie chcia. Kilka dni temu zapanowa tam jednak porzdek. – Ustawilimy nowe znaki drogowe zakazujce postoju przez czas duszy ni pi minut. Zrobilimy to na wyra n prob osób mieszkajcych przy tej ulicy – mówi Lech Raczak z referatu komunalnego Urzdu Miasta i Gminy

Toyota dachowała na A2 – kierująca przeżyła

Groźnie wyglądający wypadek na autostradzie A2. 1 kwietnia około godz. 20.30 na wysokości Gozdowa dachowała toyota corolla. Z pomocą kierującej przyszli strażacy. Chcąc ją uwolnić, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Kobieta trafiła do szpitala, ale jej życiu nic nie zagraża. Trwają czynności mające wyjaśnić przyczynę zdarzenia. TOS

Balowali w AQQ, a później im odbijało. Zniszczyli mienie W rce policji wpadli sprawcy uszkodzenia reklamy wietlnej na aptece przy ul. Sowackiego. Zadecydowa telefon. W nocy z 5 na 6 kwietnia dyurny komendy powiatowej policji zosta poinformowany, e trzech mczyzn rozbio reklam na aptece przy szpitalu. Mao tego, wskaza kierunek, w którym uciekli. Nie mino kilka minut, a mundurowi byli ju na miejscu. Udali si na ssiedni ulic, gdzie spostrzegli modzianów odpowiadajcych rysopisom przedstawionym przez anonimowego informatora. Wylegitymowali ich. Dwóch 18-latków i ich o rok modszy kolega znajdowali si pod wpywem alkoholu.

I to znacznym. Wracali z pubu AQQ. W rozmowie z funkcjonariuszami kilkakrotnie zmieniali wersje wydarze. Zostali zatrzymani a do wyjanienia sprawy. O ich dalszym losie zadecyduje prokurator i sd. – Niebagatelne znaczenie miaa telefoniczna informacja. Tylko dziki niej sprawcy zostali zatrzymani tak szybko – nie ma wtpliwoci Krzysztof Szczeniak, rzecznik policji. – Tu nie chodzi, a tak bardzo, o warto strat, które w tym przypadku s niewielkie, ale o fakt wspópracy z policj. Warto informowa i reagowa na wszelkiego rodzaju nieprawidowoci. Dziki temu bdziemy si czu bezpieczniej. TOS

„ Tego samego dnia,

tyle e w pó niejszych godzinach, doszo do identycznego zdarzenia na ul. Kociuszki. W obu wypadkach interweniowali straacy z komendy powiatowej.

„ We wtorek 6 kwietnia w Marzeninie na ul. Parkowej, w jednym z domów jednorodzinnych druhowie z miejscowej jednostki ochotniczej wypompowywali z piwnicy wod. Przyczyn zalania byo nagromadzenie si wód powierzchniowych. „ Równie we wtorek

 Uwaga kierowcy. Postój dłuższy niż 5 minut będzie karany

Fot. DOT

Wandale już zatrzymani Dwa róne zdarzenia w jednej wsi miay wspólny mianownik: tych samych sprawców. Najprawdopodobniej. Rzecz tyczy Grabowa Królewskiego, duej popegeerowskiej miejscowoci w gminie Koaczkowo. Wydawaoby si, e spokojnej, ale nie 28 marca. Tego dnia na klatce schodowej jednego z bloków mieszkalnych nieznani sprawcy uszkodzili instalacj elektryczn i owietlenie zewntrzne. Ale to nie wszystko, bo zniszczony zosta te foliowy tunel ogrodowy znajdujcy si na pobliskiej dziace. Nie mogc ustali winnego rankiem nastpnego dnia mieszkacy, tzn. lokatorzy bloku i waciciel dziaki, o sprawie powia-

domili Posterunek Policji w Koaczkowie. Funkcjonariusze nie mieli wtpliwoci, e uszkodze dokonali ci sami sprawcy. Wytypowali podejrzanych. Nie szukali daleko. Ograniczyli si do wsi. Wybór, zreszt suszny, pad na 14-latka. Zatrzymali go podczas lekcji w miejscowej szkole podstawowej. W trakcie przesuchania przyzna si do zarzucanych mu czynów. Mao tego, wskaza kumpli, którzy mu towarzyszyli. S starsi od niego – maj 20 i 17 lat. Obaj usyszeli zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi nawet kara pozbawienia wolnoci. Natomiast o losie nieletniego zadecyduje Wydzia Rodzinny i Nieletnich Sdu Rejonowego we Wrzeni. TOS

Spokojnie na drogach powiatowych. Policja odnotowała tylko cztery zdarzenia, w tym jedno bardzo poważne

T

o był „Bezpieczny weekend”, bo właśnie taką naz wę prz yjęły działania policji związane ze wzmożonym ruchem na drogach przed i po Wielkanocy. Akcja trwała od 2 do 5 kwietnia. Funkcjonariusze sekcji ruchu drogowego patrolowali przede wszystkim główne szlaki komunikacyjne. – Mimo większego niż zwykle natężenia ruchu, nie odnotowaliśmy poważniejszych zdarzeń – mówi Krzysztof Szcześniak, rzecznik wrzesińskiej policji. Do najgroźniejszego wypadku doszło 3 kwietnia około godz. 14.30 na A2. Kierująca chevroletem spark podczas zmiany pasa ruchu straciła panowanie nad samochodem i zjechała do rowu, gdzie dachowała. Z ogólnymi obrażeniami ciała do szpitala trafiły dwie osoby.

doszo do dwóch poarów traw. Pierwszy poar mia miejsce we Wrzeni na ul. Objazdowej, sytuacj przy uyciu wody opanowali tu straacy z miejskiej komendy. Drugi poar odnotowano w Dusku w gminie Pyzdry, gdzie interweniowali miejscowi ochotnicy, który uyli tumic, czyli specjalnych opat. DAI

Tego samego dnia prowadząca audi A3 najechała na wyrwę przy ul. Kwiatowej. Uszkodziła felgę tylnego koła. Także 3 kwietnia przy ul. Długiej w Psarach Małych zostało zatrzymane do kontroli BMW. 19-latek, który nim kierował, miał 0,28 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnego dnia przy ul. Szkolnej zderzyły się seicento i toyota. W miarę bezpiecznie było na drogach całego województwa. Stróże prawa zatrzymali 137 nietrzeźwych kierowców. Odnotowali też 12 wypadków, w których zginęły dwie osoby. – Gdyby nie wypadki śmiertelne byłoby wyjątkowo spokojnie. Niestety, kładą się one cieniem na tę statystykę – mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. TOS

Kronika policyjna

W końcu stało się to na co mieszkańcy domów przy ul. Żwirki i Wigury długo czekali.

we Wrzeni, dodajc, e chocia rozmowy w tej kwestii trway ponad rok, to mieszkacy powinni by zadowoleni z finau. Ustawienie nowych znaków byo moliwe po uwzgldnieniu wniosku mieszkaców przez komisj bezpieczestwa UMiG oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii z Komendy Powiatowej Policji. To, co cieszy mieszkaców posesji znajdujcych si przy ul. wirki i Wigury, nie cieszy pozostaych wrzesiskich kierowców. – Rzeczywicie, interweniowalimy tam wiele razy, ale nie karalimy kierowców mandatami. Koczyo si na pouczeniu. Dalimy im tym samym szans na zastosowanie si do nowych przepisów. Pamitajmy jednak, e czas poucze si skoczy i bdziemy dawa mandaty za parkowanie na wspomnianej ulicy – mówi Anna Hedrych-Stanisawska, funkcjonariusz Stray Miejskiej we Wrzeni. Niektórzy twierdz, e urzdujcy niedaleko tej ulicy policjanci, mierz kierowcom czas postoju. – To nieprawda. Nie stalimy i nie czatowalimy na kierowców – zapewnia Krzysztof Szczeniak, rzecznik KPP we Wrzeni. DOT

„ W poniedziaek 5 kwietnia doszo do poaru na cmentarzu komunalnym we Wrzeni. Nieustalony sprawca zaprószy ogie w kontenerze na mieci.

„ Wamanie do nieza-

mieszkaego budynku przy ul. Parkowej. Nie wiadomo kiedy do niego doszo – na pewno midzy 3 marca a 1 kwietnia. Znikny podkaszarka i obraz olejny.

„ Kto upatrzy sobie

skod fabi zaparkowan przy ul. Batorego. Pod oson nocy z 31 marca na 1 kwietnia wymontowa z niej kopaki, wycieraczki i anten radiow. Waciciel oszacowa straty na prawie 600 z.

„ Przewody sygnalizacji

kolejowej uszkodzi nieznany sprawca. Dokona tego 1 kwietnia przy ul. Parkowej. Naprawa wyniesie okoo 400 z.

„ Akt wandalizmu w mi-

osawskim parku. Midzy 3 a 5 kwietnia kto uszkodzi wykonany z piaskowca pomnika Juliusza Sowackiego. Który to ju raz, bo si pogubilimy?

„ Take w Miosawiu, ale podczas zabawy w dyskotece przy ul. Dworcowej, doszo do kradziey telefonu komórkowego. Rozpacz wacicielki bya uzasadniona. Kosztowa cae 700 z. „ 0,37 mg/dm3 alkoholu w wdychanym powietrzu mia kierowca suzuki. Zosta zatrzymany podczas rutynowej kontroli, która miaa miejsce 7 kwietnia przy ul. Szkolnej. TOS


5

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie Reklama

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Bd-303

9 kwietnia 2010

SPRZEDAĹť DOMĂ&#x201C;W JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ [PHSĂ&#x2DC;ELJFNJHBSBČ&#x2C6;FNOBTBNPDIPEZ

L         /RNDOHGRRGELRUXMXÂ&#x203A;ODWHPWHJRURNX EXG\QHNSLĂ&#x2020;WURZ\FDÂ?NRZLFLHZWHFKQRORJLL WUDG\F\MQHM]ZLQGÂ&#x2022; G\F\MQHM]ZLQGÂ&#x2022; \F\\MQHMM]ZLQGÂ&#x2022;Â&#x2022;

WrzesiĹ&#x201E;ska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. RozraĹźewski, SpĂłĹ&#x201A;ka Jawna

GAZ

G

 SPRZEDAĹť NOWYCH MIESZKAĹ&#x192;

Dom-GAZ

t[FTQĂ&#x2DC;Â&#x2019;EXĂ&#x2DC;DICVEZOLĂ&#x2DC;XXJFMPSPE[JOOZDI XLBNFSBMOFK[BCVEPXJF tBUSBLDZKOBMPLBMJ[BDKB tTÇ&#x152;TJFE[UXPUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI tQPNPDXPUS[ZNBOJVLSFEZUV

061 436-27-33 061 436-29-49 pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

 

Zapraszamy do biura sprzedaĹźy:

tel/fax 61 436 16 16, kom 601 160 285, 723 179 649

mieszkania@wgiplus.pl

oraz do biura przy ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13 tel. 061 437 61 65

www.wgiplus.pl

Bd-302

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP â&#x20AC;&#x201C; II piÄ&#x2122;tro) w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00

Roz-210

3U]\MG|OXE]DG]ZRĂ?GRQDV]HJRELXUDVSU]HGDÂ&#x203A;\


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności

Galimatias w Fortunie „Zadymy” w Fortunie. Prezes bierze wiceprezesa... „za bary”! Przynajmniej tak twierdzi Dariusz Piechowski, wiceprezes miosawskiego browaru Fortuna. Prezes Waldemar Szczepaniak stanowczo odpowiada, e adnych „zadym” na terenie firmy nie ma i nigdy nie byo. Twierdzi te, e D. Piechowski zosta odwoany ze stanowiska wiceprezesa... czyli totalny kogel-mogel. Ale od pocztku. Na mocy prawomocnego wyroku poznaskiego sdu okrgowego z 10 wrzenia 2009 r. w browarze nadal istnieje dwuosobowy Zarzd w osobach W. Szczepaniaka oraz D. Piechowskiego. Sowem: podjta kilka miesicy wczeniej uchwaa o pozbawieniu funkcji D. Piechowskiego, zostaa zakwestionowana przez temid. Problem jednak w tym, e W. Szczepaniak nie zgosi w sdzie rejestrowym dokumentu, któ-

 W browarze – przynajmniej na razie – „górą” jest W. Szczepaniak ry wiadczyby o tym, e browar ma dwuosobowy Zarzd. Sd (9 marca) naoy wic na W. Szczepaniaka kar grzywny w wysokoci 1 tys. z. Bez efektu. Wczeniej, bo 17 pa dziernika, zgromadzenie wspólników browaru ponownie odwoao D. Piechowskiego. Sprawa – jak atwo si domyli – ponownie trafia do sdu. – Jest to kolejna bezprawna uchwaa – mówi D. Piechowski. – Na tym posiedzeniu bya tylko poo-

Fot. MAK

wa wspólników posiadajca 50% akcji. Pozostali o niczym nie wiedzieli (ta poowa jest po stronie D. Piechowskiego – przyp. red.). Sowom przedmówcy zaprzecza W. Szczepaniak. Twierdzi, e o posiedzeniu wiedzieli wszyscy, a statut spóki pozwala na podejmowanie uchwa przy obecnoci co najmniej poowy udziaowców. D. Piechowski przyznaje, e pocztkowo przychodzi do pracy, jed-

nak – jak mówi – notorycznie by wyrzucany przez prezesa z firmy. Robiono to siowo. – To nie jest dla mnie mie, e bd o tym mówi. Zreszt nie o to w caej tej sprawie chodzi – podkrela wiceprezes i przystpuje do ataku. – Pan W. Szczepaniak wypaca sobie nielegalne wynagrodzenie min. 10 tys. z miesicznie (netto). Sam ze sob podpisa te umow o prac na kwot 1 mln z. Zachodz przypuszczenia, e poprzez umowy sponsoringowe wyprowadza pienidze ze spóki. 20 kwietnia 2009 r. Komenda Powiatowa Policji we Wrzeni wszcza postpowanie przygotowawcze w sprawie dziaania na szkod firmy przez Zarzd. W. Szczepaniakowi postawiono zarzut z art. 585 § 1 k.s.h. Zarzucane przestpstwo polega m.in. na niewpuszczaniu do pomieszcze firmy D. Piechowskiego i wydania pracownikom firmy polecenia zakazu przedkadania mu wszelkich dokumentów Browaru Fortuna. ledztwo zawieszono. Trwa oczekiwanie na prawomocne orzeczenie sdu gospodarczego, majce (ewentualnie) stwierdzi niewano uchwa z 17 pa dziernika 2009 r. D. Piechowski nie zasypia gruszek w popiele i od kilku tygodni rozsya

te do firm wspópracujcych z browarem pisma. Informuje, w nich, e „wszelkie zobowizania podpisywane w imieniu spóki bez wymaganej reprezentacji s dziaaniem niezgodnym z obowizujcym prawem”. – Udziaowcy, których reprezentuj, na koszty sdowe wydali ju 50 tys. z. Pac z wasnej kieszeni. Tymczasem p. W. Szczepaniak paci za to z pienidzy firmy, czyli równie wspólników, których ja reprezentuj – mówi podirytowany D. Piechowski. W. Szczepaniak przesa naszej redakcji krótkie owiadczenie. – Pan D. Piechowski zosta odwoany z funkcji wiceprezesa 17 pa dziernika 2009 r. i od pó roku jest osob trzeci wobec Spóki. Zarzd w Sp. z o.o. jest kontrolowany przez Wspólników oraz powoan Rad Nadzorcz i gdybym dokona jakiejkolwiek kradziey, z pewnoci zostabym odwoany, natomiast pomówienia pana Piechowskiego mao mnie interesuj. Insynuacje w/w niezgodne ze stanem faktycznym s rozpaczliw prób zwrócenia na siebie uwagi, a merytoryczna polemika z tym czowiekiem nie ma najmniejszego sensu. Tyle. Przynajmniej na razie. KUL.

Reklama

Jest nowy gospodarz Najpierw usłyszała „dziękujemy” później „prosimy”. Wioletta Mazurkiewicz nowym dyrektorem biblioteki.

– „Bya to bardzo dobra kandydatka, ale ze wzgldów personalnych, bya to dla nas do niezrczna sytuacja”. Czy wie Pani kto wypowiedzia te sowa i kogo mia na myli? – Wiem kto to powiedzia (wiceburmistrz Waldemar Grzekowiak – przyp. red.). Zdanie to publikowane byo w „WW”. Pado podczas wywiadu przeprowadzonego przez Pana i móg Pan rozmówc o to zapyta. – Pytaem, mia namyli Pani. W. Grzekowiak tak argumentowa odrzucenie Pani kandydatury w ogoszonym konkursie na stanowisko dyrektora biblioteki. Obawiano si jak opinia publiczna przyjmie wiadomo, e ona dyrektora muzeum, zostaje dyrektorem biblioteki. Jak wida obawy zniky. Zastanawiaa si moe Pani dlaczego? – Nie, nie wnikaam w to. – Biblioteka nie miaa gospodarza przez blisko rok. Czy zastaa Pani „baagan” przychodzc do pracy? – Przeciwnie, od 1 czerwca 2009 r. biblioteka miaa dyrektora (funkcj t peni W. Grzekowiak – przyp. red.). Jaki jest jej stan bd moga oceni po zapoznaniu si szczegóowo z sytuacj biblioteki. Jak sam Pan widzi trwaj prace remontowe, które trwa bd jeszcze przez duszy czas. – Co skonio Pani do wzicia udziau w konkursie?

 Od 1 kwietnia pracuje w tym

samym budynku co jej mąż. Wspólnego picia kawy jednak nie będzie Fot. KUL

– Interesuj si kultur, czytelnictwem, a szczególnie prac z dziemi. – Jakie ma Pani wyksztacenie i dowiadczenie w kierowaniu zespoem ludzi? – Ukoczyam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia z pedagogiki. Posiadam specjalno w zakresie nauczania pocztkowego z wychowaniem przedszkolnym. Ukoczyam te studia podyplomowe z informacji naukowej, elektronicznej i bibliotekarstwa, a take studia z diagnozy i terapii pedagogicznej oraz z zarzdzania i kierowania owiat. Posiadam 10-letni sta pracy jako nauczyciel. Peniam m.in. funkcj dyrektora ds. pedagogicznych w prywatnym przedszkolu. Dodatkowo pracuj jako terapeuta zajciowy.

– Co nowego, jako szef biblioteki, moe Pani zaoferowa wrzenianom? – Zamierzam organizowa m.in. cykle zaj feryjnych dla dzieci i modziey, zajcia dotyczce regionalizmu w mediach np. spotkania z dziennikarzami mediów lokalnych, spotkania autorskie. Planuj wiksze wyjcie do najmodszych czytelników poprzez organizacj lekcji bibliotecznych oraz festynu dla dzieci. Bd równie stopniowo wprowadza m.in. pras w formie elektronicznej. Zao now stron internetow biblioteki, która ma sta si szerokim informatorem o zbiorach, dziaaniach kulturalnych i miejscem kontaktu z czytelnikiem. Chciaabym te zaoferowa zbiory multimedialne, audiobooki. – Jak wyglda u nas czytelnictwo? – Maleje. Jednak, aby myle o staych i nowych, potencjalnych czytelnikach, trzeba reklamowa wszystkie atrakcje, które biblioteka ma do zaoferowania. – Coraz czciej pojawiaj si gosy, aby na terenach wiejskich likwidowa filie bibliotek... – Jakkolwiek decyzj trzeba poprzedzi analiz. Najpierw trzeba rozway konieczno utrzymywania filii, bd lepszego ich wykorzystania np. poprzez umiejscowienie ich przy bibliotekach szkolnych. – Bibliobus Pani zdaniem mógby zastpi filie bibliotek? – Najlepiej przyglda si gminom, gdzie podobne dziaania wprowadzono, np. w Jarocinie jest tzw. ksika na telefon. Po co eksperymentowa na naszej gminie? ukasz Róaski


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Policja łapie kierowców bez pasów i z telefonami Niektórzy mogli się wczoraj nieco zdziwić, widząc wyjątkowo liczne patrole policjantów zatrzymujących samochody w centrum Wrześni. Co było tego powodem? Mówic policyjnym jzykiem przeprowadzano w czwartek „dziaania w zakresie bezpieczestwa i porzdku w ruchu drogowym”, czyli wyapywano kierowców, którzy rozmawiaj podczas jazdy przez telefon bez zestawu gonomówicego oraz tych, którzy je dzili bez zapitych pasów bezpieczestwa. – Z naszych obserwacji wynika, e rozmowy przez telefon s bardzo czstymi przyczynami kolizji drogoReklama

wych, a z obrae uczestników tych zdarze jasno wynika, e nie korzystaj oni z pasów bezpieczestwa. To sprawia, e przeprowadzamy dzi t akcj – mówi Krzysztof Szczeniak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. W akcji uczestniczyo kilka policyjnych patroli, w tym patrole piesze w cisym centrum miasta. Zdaniem rzecznika ci, którym udowodniono w czwartek zamanie przepisów, nie mogli liczy na pouczenie, bo z zaoenia wszyscy mieli by karani mandatami. Ilu kierowców je otrzymao, a ilu skontrolowano? Tego jeszcze nie wiemy, gdy do chwili oddania gazety do druku akcja policyjna cigle trwaa. Wiadomo jednak, e to nie ostatnie takie skumulowane dziaania stróów prawa. DOT

Co słychać

Aktualności

„ Tak si stao, e nie-

dawno Waldemar liwczyski, nasz naczelny, korzysta z usug Wydziau Komunikacji starostwa. By bardzo zadowolony z obsugi: – Tak powinno by w kadym urzdzie – powiedzia. W

„ Kapitua Fundacji Dzieci Wrzesiskich do 15 maja przyjmuje pisemne zgoszenia kandydatów, zasuonych dla naszej spoecznoci, na Czowieka 2009 roku. J „ W parkach i w innych

 Kontrole na ul. Sienkiewicza mogły być zaskoczeniem

Fot. Archiwum

miejscach, gdzie stoj awki, daje si zauway niedobre zjawisko: mode dziewczyny (chopców nie spotkalimy) zamiast normalnie, siadaj na oparciach, a nogi (buciory) stawiaj na siedzisku. Apel do dorosych: reagujmy, zejd. W

„ Ogrodzenie wokó

cmentarza komunalnego naprawiono, a mimo to nadal otrzymujemy od Czytelników sygnay, e sarny w dalszym cigu spaceruj po cmentarzu i zjadaj kwiaty z grobów. Jak to moliwe? Rzeczywicie ogrodzenie zostao naprawione, ale... jest w nim furtka, a waciwie miejsce na ni i tamtdy zwierzta przedostaj si na cmentarz. Jak informuje Ryszard Pietrowicz, prezes PUK i ta luka zostanie zlikwidowana, i to ju dzisiaj. DOT

„ Tomek Maecki, nasz

redakcyjny kolega, zosta ojcem! W rod w Poznaniu urodzi mu si syn, Tymon, way 3880 g, a mierzy 56 cm. Gratujemy mamie i tacie! W

„ Zmiana siedziby Pol-

skiego Zwizku Niewidomych. 1 kwietnia biuro zostao przeniesione z budynku przy ul. Kosynierów do starostwa powiatowego. Bdzie czynne w kady czwartek od 12.00 do 14.00. TOS

„ Spotkanie autorskie

z Mari Czubaszek, poetk, satyrykiem i dziennikark odbdzie si 9 kwietnia w pyzderskiej bibliotece. Pocztek o 17.00. TOS

„ Dzie dla Zdrowia, który odbdzie si w sobot na wrzesiskim rynku bdzie dla mieszkaców okazj do skorzystania z bezpatnych bada. W programie s te rywalizacje na torze rowerowym, nordic walking oraz degustacje. Imprez (od godz.10.00 do 13.00) organizuje Starostwo i Powiatowy Inspektorat Sanitarny. MAK

www.wrzesnia.info.pl


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności

Zsypy na śmieci to wygoda i... Pozbywają się śmieci bez wychodzenia z mieszkania. Dla jednych to wygoda, dla innych smród. Blok, który dwa lata temu oficjalnie przesta by Domem Seniora, jest jedynym blokiem we Wrzeni wyposaonym w zsypy do mieci. Znajduje si w nim a 146 mieszka, które w wikszoci stanowi odrbn wasno. To sprawio, e lokatorami budynku nie s ju tylko seniorzy, ale take modzi ludzie, czsto z dziemi. Z upywem czasu okazao si, e to, co dla starszych ludzi jest wygod, dla modych stanowi problem. – Te zsypy to tragedia. Nie wiem jak mona akceptowa gromadzenie rónych odpadów w zamknitym pomieszczeniu znajdujcym si w rodku bloku, obok mieszka. Przecie tam wszystko „ronie”. Ju

 Codziennie podstawiane są pojemniki pod zsyp a i tak z nich „kipi” nie mona otworzy drzwi, bo jest taki smród, a co jak bdzie cieplej? – mówi Sebastian N.*, mieszkaniec bloku. – Niektórzy z moich ssiadów nie chc likwidacji zsypów, bo uwaaj, e to wygoda, e fajnie jest pozbywa si mieci bez wychodzenia

Cała załoga musiała przerwać pracę i opuścić zakład

z domu, ale ja i wielu innych tak nie uwaamy. Chcemy eby spódzielnia postawia nam kontener na zewntrz, a nieszczsne zsypy zamknito. – To nie jest takie proste, chocia te jestem zdania, e mieci powinny by „wyprowadzone” na ze-

Emaus w parafii pw. św. Krzyża na Lipówce

W drugi dzień świąt o godz. 12.00 w parafii pw. Św. Krzyża na Lipówce odbyła się tradycyjna uroczystość Emaus, którą rozpoczęła msza święta. Po zakończeniu Eucharystii wierni udali się procesyjnie do studzienki położonej obok kościółka pw. św. Krzyża. Tam odbyły się dalsze uroczystości, po których kapłani poświęcili pojazdy. LUKA

wntrz – mówi Zdzisaw Adamczak, zastpca prezesa Wrzesiskiej Spódzielni Mieszkaniowej. – Zsypy si nie sprawdzaj, bo chocia wywozimy odpady dwa razy w tygodniu, odkaamy to pomieszczenie, to i tak mierdzi. I wcale si nie dzi-

Łóżko nie dla chorego? 82-letni staruszek siedem godzin czekał w izbie przyjęć. Potem usłyszał „do domu”.

Aż sześć zastępów straży gasiło pożar na terenie firmy Intertrend Polska SA zajmującej się produkcją mebli tapicerowanych (ul. Działkowców). W wyniku pożaru (31 marca) ranne zostały dwie osoby. Na szczęście były to tylko ćwiczenia zgrywające dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uffff... KUL

Fot. Archiwum

wi ludziom, którym to przeszkadza. Gromadzenie odpadów w tym pomieszczeniu to troch tak jak bymy trzymali mieci u siebie w domu. Niestety, jestemy tylko administratorem tego bloku i to mieszkacy musz podj decyzj o ewentualnej rezygnacji ze zsypów. Przeprowadzono ankiet, w której mieszkacy mieli si wypowiedzie odnonie miejsca gromadzenia mieci. Niestety, wikszo wypowiedziaa si przeciwko kontenerom na zewntrz. Wol zsypy. – Trudno mi zrozumie tak decyzj, ale musimy j uszanowa – mówi Adamczak, dodajc, e mieszkacy wspomnianego bloku nie mog porozumie si take w innej kwestii. – Zarzucaj nam, e zaoylimy im drzwi wejciowe bez zamka, e kady moe wej do bloku, e na klatkach pi bezdomni. To wszystko prawda, ale zapominaj, e nie wyrazili zgody na zaoenie domofonu, który przecie rozwizaby ten problem – stwierdza. Có, wyglda na to, e chocia problem ze mieciami jest, to zauwaaj go niektórzy. Tak wic smród pozostanie, chyba e pozostali mieszkacy przejrz na oczy. DOT *Dane rozmówcy znane „WW”

Pan Zenon z Biaego Pitkowa gm. Miosaw (nazwisko znane redakcji) zacz czu si le w pitek, 26 marca. 82-latka trzy dni pó niej zawieziono do lekarza pierwszego kontaktu. Doktor Hanna Spychaa z miosawskiej przychodni stwierdzia przewleke zapalenie oskrzeli i migotanie przedsionków. Podja decyzj o natychmiastowym skierowaniu pacjenta do szpitala. Chory wróci do domu tylko po niezbdne rzeczy. Na izb przyj wrzesiskiego szpitala trafi o godz. 16.43. Pomylnie przeszed ca procedur. Po uzyskaniu niezbdnych danych pielgniarki kazay czeka. Poprosiy, aby usiad na bocznej awce. Pan Zenon nie spodziewa si, e to pocztek jego mki. – Tacie w midzyczasie pobrano krew, zrobiono EKG – opowiada pani Grayna, synowa. – Pani doktor na izbie pojawia si po godz. 19.00. Przejrzaa wyniki i sobie posza. Wpadaa i wypadaa z izby. I tak miny cztery godziny, a do pacjenta nikt nadal nie podchodzi. Skulony szeptem pyta siebie „dlaczego jeszcze tutaj siedz?”. Na wielokrotne monity rodziny, e staruszek sabnie, nikt nie reagowa. – Poczuam znieczulic. Ojciec by wykoczony. Siedzia w dusznym korytarzu, mia problemy z oddychaniem – kontynuuje pani Grayna.

W kolejce do medyka byy cztery osoby. Gdy w kocu po godz. 23.00 pojawi si lekarz, odesa 82-letniego pacjenta do domu. Odmówi przyjcia na oddzia. Powód? Brak wskaza do hospitalizacji w trybie pilnym. Dodajmy, e lekarz w szpitalu nie jest zwizany treci skierowania i ma prawo podj inn decyzj ni lekarz kierujcy. – Pani doktor potwierdzia, e u taty wystpuje migotanie przed-

Planuję i napiszę list do pana Zenona. Przeproszę go, tak po ludzku – mówi Krystyna Dudzińska.

sionków. W odpowiedzi na pytanie co z oskrzelami usyszaam, e raczej nic nie wskazuje na to, e co jest nie tak. Zostao wykonane zdjcie rentgenowskie, ale nie byo lekarza radiologa, który dokonaby jego opisu – mówi pani Grayna. – Z izby przyj wychodzilimy po pónocy. Musielimy jeszcze szuka dyurujcej apteki, aby zakupi lek na rozrzedzenie krwi. W szpitalu nam go nie dano. W domu bylimy po godzinie pierwszej w nocy. Nazajutrz w szpitalu zjawia si siostra pani Grayny, mieszkanka Wrzeni. Chciaa odebra opis zdjcia. – Usyszaa od pielgniarki, e

to nie jest fotografia lubna. Musi mie upowanienie. Zaleao nam, aby jak najszybciej zapozna si z opisem. Nie wiedzielimy na czym stoimy. Pojechaam (dzie póniej – przyp. red.) sama, z upowanieniem itd. Od pielgniarki usyszaam „co Pani mi tutaj daje”. Z opisu zdjcia jednoznacznie wynika, e pan Zenon mia zapalenie puc (nastpstwo zapalenia oskrzeli). Leczenie ma kontynuowa w domu. – Przyjeda codziennie pielgniarka. Bardzo równie pomaga dr H. Spychaa, której jestem dozgonnie wdziczna – mówi pani Grayna. – O szpitalu powiem tyle: nie ycz nikomu takiego traktowania. Dlaczego szpital zgotowa starszemu mczy nie tak gehenn? Dyrekcja szpitala bije si si piersi. – Na pocztku tygodnia na izbie jest zawsze duo pacjentów. W dodatku mielimy osob w bardzo cikim stanie z podejrzeniem zatorowoci – mówi Krystyna Dudziska, zastpca dyrektora szpitala. – To nie jest jednak dla nas adne usprawiedliwienie – szybko dodaje. – Takich sytuacji nigdy nie uda si jednak wyeliminowa do koca. Dooymy jednak wszelkich stara, aby byo ich jak najmniej. Wycigniemy z tego wnioski na przyszo – zapewnia. K. Dudziska broni decyzji lekarza, który odesa pacjenta do domu. – Decyzja bya suszna. Schorzenie pana Zenona wymaga pewnego przygotowania w domu przez lekarza rodzinnego. Chodzi o to, aby uzyska prawidowe parametry krwi. Gdy ta osoba bdzie przygotowana trafi na nasz oddzia. Czekamy na tego pacjenta. KUL


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

Aktualności Wszystko w ramach posiadanych sił i środków Lokalna policja sprawia wrażenie liczniejszej, niż jest naprawdę. Patrole s dla policji tym, czym dla gazety pierwsze strony – to przez nie ludzie najczciej oceniaj ca reszt. W ostatnich tygodniach (choby na naszym forum internetowym) dao si sysze gosy zwracajce uwag na zwikszon ilo patroli policyjnych w miecie, co przyczynio si do lepszej oceny dziaa lokalnej policji. Okazuje si jednak, e ta ocena jest nieco pochopna... – Nie mamy wikszej iloci stanów etatowych – wyjania Jarosaw Gruszczyski, Komendant Powiatowy Policji we Wrzeni. Reklama

– Zwikszona liczba patroli to subiektywne odczucie spoeczestwa. Najprawdopodobniej wynika to ze zintensyfikowanych dziaa patrolowych, prowadzonych w czasie minionych wit. Byy to jednak patrole przeprowadzane w ramach posiadanych si i rodków. Oczywicie ciesz si, e spoeczny odbiór naszych dziaa jest taki, a nie inny. Oznacza to, e policjanci s widoczni i skuteczni, a ich suba kierowana jest we waciwy sposób – podkrela komendant Gruszczyski. Dodatkowe policyjne patrole to jednak nie tylko pobone spoeczne yczenie. Funkcjonariusze maj czciej patrolowa miasto ju w najbliszej przyszoci. – Czekamy na decyzj Burmistrza Miasta i Gminy Wrzenia, który wzo-

rem roku ubiegego ma czciowo sfinansowa tak zwane patne patrole. Zwikszenie liczby policjantów w patrolach pieszych na pewno bdzie miao wpyw na popraw bezpieczestwa – zapewnia szef wrzesiskiej policji. rodki na dodatkowe patrole zostay ju wydzielone z tegorocznego budetu gminy podczas niedawnej sesji miejskiej. Gdy jedni wrzesiscy funkcjonariusze czekaj na dodatkowe przydziay, inni szykuj si ju do udziau w zawodach na najlepszy polski policyjny patrol. Konkurs nazywa si „Czar par” i od kilkunastu lat odbywa si pod szyldem komendy gównej policji. Przeprowadzany jest etapowo. Na najniszym szczeblu kady po-

wiat typuje swoich najlepszych policjantów, nastpnie przeprowadzane s eliminacje wojewódzkie, a kocowa rywalizacja odbywa si na szczeblu ogólnopolskim. Konkurs podzielony jest na cz teoretyczn, która obejmuje wiedz z zakresu suby patrolowej i prewencji, oraz na cz praktyczn, w której ocenia si sprawno fizyczn i umiejtnoci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. – Policjanci z wrzesiskiej komendy regularnie bior udzia w tym konkursie. Zawsze znajduj si w pierwszej dziesitce etapu wojewódzkiego. Do finau jednak przechodz tylko dwie lub trzy pierwsze druyny. Nie mielimy jeszcze tego szczcia, eby zaapa si na podium – ubolewa J. Gruszczyski. DAI

Spacerkiem po Wrześni

 To, co już obgryzły, pobielono,

a resztę osłonięto siatką. Teraz bobry nie obalą tego, czego nie powinny

„ W kocu! Ulica wirki i Wigóry, która do niedawna suya jeszcze za regularny parking, wreszcie zostaa objta zakazem samochodowego postoju duszego ni pi minut. Policjanci powinni teraz postawi sobie za punkt honoru pilnowanie porzdku na tej ulicy, lecej dokadnie naprzeciwko komendy (szczegóy na str. 4). „ Na rowery! Ponawiamy nasz zeszotygodniowy apel o przesiadanie si z samochodów na rowery. Dla zdrowia, dla bezpieczestwa i dla ekologii. Poza tym, od kilku dni mona nawet przesi si z roweru drogowego na wodny. Bowiem nad zalewem Lipówka, przy restauracji Czardasz, czynna jest ju wypoyczalnia tych dwuosobowych jednostek pywajcych. Godzina pedaowania-pywania kosztuje 10 z. „ Co za ludzie! Skrót z ul. Kutrzeby na ul. Gnie niesk, wiodcy obok nowego przedszkola, wyglda jak pobojowisko. Tony mieci to nic nowego, ale butelki rozbijane dokadnie na ciece, to nowe chamstwo. „ To niemoliwe! Informacyjna tablica elektroniczna stojca przy minisiowni na zalewie Lipówka wskazuje midzy innymi temperatur w socu i w cieniu. Z tym, e ta pierwsza jest nisza od tej drugiej... „ Co za szkoda! Chocia znajdujce si we wspomnianej okolicy miasteczko rowerowe wyglda naprawd przyja nie, to nie mona tego samego powiedzie o jego otoczeniu. Przetykane kamieniami, gruzowate boto nie zachca do korzystania z tej atrakcji. „ Nareszcie! Powiedzieli sobie wrzesiscy deskorolkowcy, wyczynowi rowerzyci i rolkowcy, po czym gromadnie ruszyli na rampy. I w ten sposób wraz z przyrod ody skate park przy parku Pisudskiego. Codziennie mona tam teraz podziwia, jeli nie sprawno, to na pewno wytrwao w jej zdobywaniu. „ Kto by pomyla! Na przybrzenym odcinku Wrzenicy w wyej wymienionym parku, wida coraz wicej ladów po dziaalnoci bobrów. Najbardziej rzucaj si w oczy obgryzione na oówki pnie drzew. Nie trzeba si jednak obawia, e bobry obal to, czego nie powinny, bo odpowiednie drzewa zostay zabezpieczono specjaln metalow siatk. DAI


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Rozmowa tygodnia Homeopatia opiera się na fizyce O medycynie klasycznej i o naturalnej rozmawiamy z dr Danutą Mikołajewską.

Waldemar Śliwczyński

– Jest Pani doktorem nauk medycznych, lekarzem z drugim stopniem specjalizacji – wszystko to „zrobia” Pani na Akademii Medycznej, czyli na uczelni, która ksztaci w tzw. medycynie akademickiej, klasycznej, natomiast wchodzc do Pani zauwayem napis „Gabinet homeopatyczny”. Dlaczego? – Prowadz Gabinet Internistyczno-Homeopatyczny, a wybór metody podejmujemy wspólnie z pacjentem. Nie ma przymusu leczenia homeopatycznego, ale nie ukrywam, e jestem jednak bardzo rada, gdy pacjent nie ma wobec tej metody uprzedze. Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, e sama zaznaam swego czasu dobrodziejstw homeopatii, na wasnej skórze. Ja i moja rodzina. A pó niej jeszcze wielu moich pacjentów, których kierowaam wówczas do zasugujcego na zaufanie kolegi. Z tego powodu postanowiam zbada naukowe podstawy homeopatii w ramach doktoratu i owe dociekania wypady wicej ni pozytywnie. Wówczas niemiao, bo homeopatia to bardzo trudna sztuka, zaczam posugiwa si ni jako metod. Coraz czciej, coraz mielej. Wyniki okazay si zaskakujce, nawet dla mnie, osoby gboko przekonanej o jej skutecznoci. – „Dociekania wypady wicej ni pozytywnie”, jak mam to rozumie? – Tematem mojej pracy bya ocena dokona medycyny u progu XXI wieku. cilej chodzio o to, czy medycyna wywizuje si ze swej roli? Trzeba podkreli, e pytanie nie dotyczyo wycznie medycyny akademickiej nazywanej te naukow, ale take niekonwencjonalnej, któr wolaabym nazywa naturaln. To podzia arbitralny, czyli gboko nienaukowy. Tez zdoaam obroni przed Rad Wydziau, co skutkowao nadaniem mi tytuu naukowego. Prac uznano za pioniersk, w zwizku z czym pisz na jej podstawie ksik. Wykazaam, e homeopatia, a take akupunktura spenia kryteria metodologicznej poprawnoci, a zatem trzymanie jej poza opotkami katedr akademickich pozostaje wycznym problemem tych, którzy jej ten nieprawidowy status nadali. Kolejne z pyta badawczych brzmiao: która medycyna, akademicka czy naturalna, lepiej respektuje natur czowieka oraz fakt, e jestemy niepodzieln caoci. – No wanie – która? – Wspóczesna medycyna akademicka przyjmuje, e cz jest waniejsza od caoci. W jej ujciu czowiek niespecjalnie róni si od zwierzcia. Nie majc zaufania do ludzkiej duchowoci, nie traktuje pacjentów indywidualnie, usiujc zastpowa organizm w jego czynnociach. W XX wieku zyskaa ogromne moliwoci techniczne, ale nadal mimo woli sprzyja powstawaniu nowych chorób. W XX wieku nastpia zamiana obrazu chorób ostrych w przewleke. Kto raz zacz bra leki z powodu na przykad cukrzycy, choroby

 – Wiary w wyleczenie może nie być, a leki i tak działają. Zresztą „niewiara w wyleczenie” to dla lekarza-homeopaty także jest objaw.

Parkinsona, migreny czy uszczycy najczciej bierze je do koca ycia. – To brzmi mao optymistycznie. Czyby leki chemiczne nie dziaay? – Dziaaj, dziaaj i to bardzo silnie. My, homeopaci nazywamy to „tumieniem”, poniewa aden z leków chemicznie syntetyzowanych nie dziaa na prawdziwe przyczyny, które homeopatia widzi i gbiej, i szerzej. Przykadowo, klinicyci uwaaj antybiotyki za leczenie przyczynowe. Homeopatia uczy tymczasem, e to nie paciorkowiec jest przyczyn anginy, lecz nasza bezbronno wobec niego powoduje, e problem zyskuje charakter nawracajcy. We my inny przykad: uszczyc, bardzo przykr chorob skóry obejmujc niekiedy due jej poacie. Pacjent dotknity uszczyc wdruje czsto od dermatologa do dermatologa i nikt nie potrafi mu pomóc. A to dlatego, e i ten problem tkwi w jego psychice. I naraz trafia on do tzw. „wybitnego specjalisty”, który nie zawaha si uy sterydów. Zmiany skórne znikaj, ale tylko pozornie. Za jaki czas pojawia si astma albo reumatoidalne zapalenie stawów, albo depresja. Leki, które podano spowodoway wepchnicie zmian gbiej. Do narzdów yciowo waniejszych. le si stao. – A jaki lek w tej sytuacji podaby dobry homeopata? – Homeopata zanim poda lek, musi dokadnie pozna swego pacjenta, std pierwsze spotkanie trwa minimum godzin, a drugie tyle „rozpracowanie” przypadku. To bardzo cika i odpowiedzialna praca. Gdyby posadzi przed sob kilku pacjentów z t sam jednostk kliniczn, to pozostaje wysoce prawdopodobne, e kady z nich otrzymaby inne lekarstwo homeopatyczne. O jego doborze decyduje historia ycia pacjenta i jej skutek: taki, a nie inny sposób reagowania.

Fot. Tomasz Koprucki

– Domylam si, e wywiad homeopatyczny jest bardzo dokadny. – Niezwykle. Trzeba pozna pacjenta, o ile to moliwe od chwili poczcia po chwil obecn. Istotny jest przebieg ciy jego matki, typ porodu, choroby i zabiegi, które przeby, ale take jego sposób wyraania zoci, taktyka osigania celów, marzenia, niespenione pragnienia, traumy, którym by poddawany. Nie bez znaczenia s jego upodobania pokarmowe, wraliwo na temperatury. Wszystko jest wane. – A jeli lekarz-homeopata si pomyli? – Jeli jest dokadny i umie patrze, odnotowujc nie tylko to, co pacjent mówi, ale jak mówi, pomyka zdarzy si nie powinna. To kwestia starannoci, a take dowiadczenia. Mnie na przykad moje dwudziestokilkuletnie dowiadczenie przy óku chorego bardzo si przydaje, eby wiedzie kiedy zrezygnowa z homeopatii. Jeli s metody szybciej zabezpieczajce zdrowie, naley po nie sign. Obok homeopatycznej stawiam sobie na wasny uytek diagnoz kliniczn. Wykonuj EKG, mierz cinienie, glukoz albo zlecam badania w laboratorium. Krótko mówic, nie upiam w sobie klinicysty, którym byam przez wiele lat. Uwaam, e modzi niedowiadczeni lekarze nie powinni para si homeopati. Homeopata, którego wspominaam na wstpie, zanim nauczy swoj córk-lekark tej sztuki, wysa j na specjalizacj do szpitala. Homeopatia jest integraln czci medycyny, o wieloletniej tradycji. Z powodu sukcesów, jakie miaa od samego pocztku skupiaa na sobie niech rodowisk lekarskich i aptekarskich, bowiem ludzie o ciasnych, dogmatycznych umysach odrzucaj j. – Dlaczego? – Bo wymaga ukorzenia si przed Niepoznanym. Wymaga uznania tego, e im wiksze

koo poznania, tym wicej pyta za jego obwodem. Wspóczesna fizyka, a take filozofia nauki wie o tym doskonale. – Od której z nauk moemy zatem oczekiwa wyjanienia mechanizmu dziaania „wysokorozcieczonych substancji biologicznie czynnych”, do których nale stosowane przez Pani leki? – Od fizyki. Substancje homeopatyczne nie maj charakteru chemicznego, a ich dziaaniu towarzyszy pewien niezwykle ciekawy z naukowego punktu widzenia paradoks. Otó dziaaj one tym silniej, im wysze maj rozcieczenie. To do niezwyke, prawda? Naley zatem przyj, e substancja materialna zmienia si w energetyczn. S informacj dla organizmu, w jaki sposób ma szuka drogi do zdrowia. S rodzajem naturalnej szczepionki. – Niektórzy twierdz, e s to leki o niesprawdzonym mechanizmie dziaania. – Na jakiej podstawie? Medycyna jest sztuk empirii. W przypadku leków homeopatycznych dowiadczenie trwa od dwustu lat. Kady lek homeopatyczny jest szeroko opisany na wszystkich poziomach. Podajc go moemy spodziewa si, jakie zmiany wywoa. Po jego zayciu pacjent powinien czu si lepiej w szerokim tego sowa znaczeniu. Chce mu si y. Lepiej pi. Odczuwa mniejsze zmczenie. Zaczyna wierzy w siebie. Wiele jego wad maleje lub wrcz znika. Stopniowo, oczywicie, stopniowo. Na tym polega zdrowienie. – To brzmi jak czary. – To wycznie uznanie kierowniczej roli ukadu nerwowego. Czy zamierza j Pan zanegowa? – Homeopaci twierdz: „Mona wyleczy kad chorob, ale nie kady pacjent moe zosta wyleczony”. Zgadza si Pani? – W stu procentach. Pacjent trudny dla tego czy innego specjalisty bywa niekiedy bardzo czytelnym przypadkiem dla homeopaty. Czy uda mu si pomóc, zaley jednak wycznie od jego cierpliwoci i zaufania, co wcale nie znaczy, e od wiary. Wiary w wyleczenie moe nie by, a leki i tak dziaaj. Zreszt „niewiara w wyleczenie” to take jest objaw. Bardzo wielu pacjentów, zwaszcza na pocztku, demonstruje sceptycyzm i trudno im si dziwi. Mylimy przecie stereotypami. Oni przywykli do zaywania mniejszych lub wikszych, ótych, biaych i czerwonych tabletek, kapsuek, draetek. A teraz jaki dziwak, który godzin trzyma go w gabinecie i zadawa wiele nikomu niepotrzebnych pyta, daje trzy mniejsze od ziarna gorczycy kuleczki i kae wierzy w ich dziaanie. Sama te podobnie mylaam. Jednak bez minimum zaufania, z którego wynika kolejny i kolejny kontakt z lekarzem nie ma mowy o procesie terapeutycznym. Zdrowienie, tak jak i kady proces biologiczny (rodzenie si, dojrzewanie, chorowanie) trwa, czyli rozciga si w czasie. Roli pacjenta homeopatycznego trzeba si jednak nauczy. Wymaga ona samoobserwacji. – A jeli kto jest chaotyczny i roztrzepany? – To nie s wady tylko cechy chorobowe. W toku prawidowej terapii cechy te powinny osabn. Temperament pozostaje, bo to cecha wrodzona, o czym wiedzia ju Hipokrates, ale „rozlatanie”, jest ewidentn patologi, która na pocztku utrudnia nauk albo prac, pó niej prowadzi do nerwicy i zaburze snu, a jeli obcie przybdzie, z czego cz sprowadzimy na siebie sami, ów sposób reagowania sprowadzi na nas chorob organiczn, tak czy inn, w sabych punktach odziedziczonych po przodkach. Prosz jednak nie sdzi, e tylko roztrzepani choruj. Nadmiernie kontrolujcy emocje take. – Kto jest wic zdrowy? – Zdrowie to penia dobrostanu fizycznego, psychicznego i spoecznego. – Dzikuj za rozmow.


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11 Aktualności Była rada, przyszedł czas na czyny Jak urząd gminy zamierza rozwiązać problemy, które radni zgłosili w imieniu mieszkańców? Podczas pierwszej tegorocznej sesji wrzesiskiej rady miejskiej, która odbya si 29 marca, radni w punkcie „Interpelacje, zapytania i wolne gosy” zasypali burmistrza przerónymi zgoszeniami z terenu caej gminy. Sylwester Jaoszyski zwróci uwag na problem z Chwalibogowa, gdzie jaki czas temu w trakcie poaru okazao si, e jeden z hydrantów jest nieczynny. Radny zastrzeg przy tym, e na niesprawne hydranty narzekaj take mieszkacy innych wsi. Zaproponowa wic generalny przegld tych urzdze. Odpowied burmistrza Tomasza Kaunego brzmiaa nastpujco: – Na terenie miasta i gminy Wrzenia mamy okoo tysica hydrantów, z czego sto sztuk ma zastosowanie przeciwpoarowe. Ich wykaz jest do dyspozycji w komendzie stray poarnej. S one sprawdzane raz na kwarta. Z ostatniej inspekcji wynika, e wszystkie s sprawne. Co wicej, adna informacja dotyczca niesprawnego hydrantu nie dotara do Urzdu Miasta i Gminy Wrzenia oraz do Przedsibiorstwa Wodocigów i Kanalizacji – wyjani.

 Kręte schody prowadzą do spełnienia władzy. Kolejowa wieża ciśnień Problem wic, przynajmniej urzdowo, rozwiza si sam. Z kolei radn Mariol Zalep interesowao, czy odcinek nowej drogi czcej ul. Kutrzeby z ul. Armii Pozna, jest jeszcze na gwarancji, poniewa po zimie pojawiy si tam bardzo due dziury. – Rzeczywicie s tam dziury, jednak nie na odcinku wykonywanym przez gmin pod koniec zeszego roku w ramach poczenia ul. Zamysowskiego z ul. Armii Po-

Pięciolatków zdecydowanie więcej w szkołach wiejskich – nabór do „zerówek” na finiszu Niewielu rodziców zdecydowało się na posłanie do „zerówek” w szkołach swoich pięcioletnich pociech. Większość szkół zakończyła już nabór pięcioi sześciolatków. W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 do klasy 0 na przyszły rok szkolny, zostało zapisanych 3 pięciolatków (na 77 w obwodzie), zaś w SSP nr 1 naukę w „zerówce” rozpocznie 5 pięciolatków na 136, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły. Podobnie jest w SSP nr 2. – Jak dotąd wniosek o przyjęcie do szkoły pięciolatka złożyło 5 osób. W tej sytuacji nie jest możliwe utworzenie osobnego oddziału dla pięciolatków, ale przyjęliśmy zasadę, że pięciolatki będą odbywały naukę z najmłodszymi dziećmi z rocznika sześciolatków – zapewnia Mirosław Bryk, dyrektor SSP nr 2.

Część dzieci, które urodziły się w 2005 roku, chodzi już do przedszkoli i te raczej nie zostaną zapisane do „zerówek”. Niewykluczone, że osobne oddziały dla pięciolatków powstaną w niektórych szkołach wiejskich. Tam częściej rodzice zadecydowali o wcześniejszej edukacji szkolnej swoich dzieci. W SSP w Chwalibogowie chęć nauki zadeklarowali rodzice 12 dzieci, czyli połowy pięciolatków zamieszkujących ten rejon szkolny, do szkoły w Kaczanowie pójdzie aż 19 pięciolatków, w Marzeninie – 12 (na 17 w obwodzie), W Nowym Folwarku – 10, a w Otocznej – 16. O dalszej edukacji pięciolatków zadecydują rodzice i pedagodzy albo będą „powtarzać” klasę 0, albo, jako sześciolatki, rozpoczną naukę w pierwszej klasie. MAK

Wieczór z poezją Teresy Tomys w liceum

16 wierszy z tomiku „Popołudnie kobiety” autorstwa Teresy Tomys zaprezentowane zostało w środę podczas poetyckiego wieczoru, który odbył się w auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. Wiersze wrzesińskiej poetki odczytali Dorota Dobroch i Kuba Liberkowski, a na pianinie akompaniowała im Sylwia Nowicka. LUKA

Fot. DAI

zna. To poczenie jest bez zarzutu – zaznacza burmistrz. – Dziury wystpuj na odcinku ul. Kutrzeby wykonywanym w roku 2006 przez firm budujc okoliczne bloki, czyli przez firm pana Jana Nowaka. Droga ta zostaa przekazana gminie, ale nie moemy mie pretensji gwarancyjnych, poniewa to nie my zlecalimy jej budow – uci T. Kauny. Radny Bronisaw Dankowski zgosi interwencje jakie otrzyma ze Somowa (pojemniki na od-

pady w nieodpowiednim miejscu) oraz z Grzybowa (zaronity staw). Stwierdzi te, e istnieje konieczno uoenia asfaltu na odcinku Chociczka-Opatówko. – Spraw pojemników zgosimy do PUK-u. Jeli chodzi o staw, sprawdzimy czyj jest wasnoci. Jeeli naley do gminy, to oczywicie si nim zajmiemy. Przyjrzymy si take sprawie odcinka Chociczka-Opatówko – obiecywa burmistrz. Radny Szymon Paciorkowski zwróci uwag na wie cinie niszczejc przy dworcu kolejowym. – Czy w drodze porozumienia z PKP istnieje moliwo, ju nawet nie renowacji, ale chocia zabezpieczenia tej wiey? Przecie ona wyglda, jakby miaa si za chwil rozpa! – ostrzega. Radny Paciorkowski postawi te burmistrza przed problemem zniszczonego muru przy cmentarzu parafialnym na ul. Gnie nieskiej, gdzie prowadzi „dziki” skrót na stadion, oraz muru przy ul. Fabrycznej, obok parkingu. Tomasz Kauny odpowied

zacz od wiey. – Komendant stray miejskiej zadeklarowa ju przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, któr bdzie mona wysa do nadzoru budowlanego i wadz PKP, aby wspólnie przynajmniej zabezpieczy obiekt przed dalsz dewastacj. Jeli chodzi o mur

midzy cmentarzem a stadionem – w uzgodnieniu z proboszczem parafii farnej planujemy wykona skrót czcy ul. Zamysowskiego z ul. Gnie niesk. Parafia na wasny koszt dokona ekshumacji grobów znajdujcych si na trasie planowanej cieki. Myl, e prace bd wykonane jeszcze w tym roku. Co do muru na ul. Fabrycznej wypowie si komendant stray miejskiej – przekaza paeczk burmistrz. – Najpierw musi si wyjani kwestia wasnoci posesji, do której zgasza si kilkudziesiciu wacicieli. Pod wzgldem estetycznym mur wyglda fatalnie, ale zagroenia nie stwarza – odpar Mirosaw Morawski. Radny Stanisaw Dominiczak najwikszy nacisk pooy na problem fatalnego stanu mostu na drodze czcej Nadarzyce i Kaczanowo. – Ta rzecz krzyczy od lat! Nie czekajmy na tragedi! – przestrzega. – Zostaa ju rozpoczta procedura przebudowy tego obiektu. Koszt wyniesie ok. 40 tys. z – informowa burmistrz. Radny Mirosaw Chudy zgosi problem wyamanych supków przy przeje dzie kolejowym na ul. Gnie nieskiej. – To jest droga krajowa, zgosimy spraw Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – obieca burmistrz. DAI

Kto odpowiada za ochronę jerzyka? Ustawa o ochronie zwierzt i rozporzdzenie ministra rodowiska zalicza jerzyka do gatunków ptaków podlegajcych cisej ochronie. Jerzyki (ptak podobny do jaskóki) czsto zakadaj gniazda w stropodachach budynków mieszkalnych i tym samym s one naraone na zniszczenie przy pracach ociepleniowych. We Wrzeni nie ma instytucji, która w jakikolwiek sposób nadzorowaaby takie prace. Jak mówi Magorzata Lisiecka, naczelnik Wydziau rodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrzeni, ochrona jerzyka nie naley do kompetencji wydziau. – Udzielamy wskazówek inwestorom, ale nie kontrolujemy projektów pod kontem ochrony jerzyka – mówi

muje tylko stolic. Jak zauwaa Mariusz Grzeniewski z TP Bocian, czsto zdarza si, e firmy wykonujce elewacje lub ocieplenia budynków, celowo „nie zauwaaj” gniazd jerzyków, bo inwestorzy nie chc mie z tego powodu dodatkowych kopotów. – Najlepszym rozwizaniem mln par – na tyle szacuje si pobyoby sporzdzenie opinii ornitopulacj jerzyków w Europie logicznej na etapie projektu modernizacji budynku i jeeli jest taka potrzeba – wystpienie z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora OchroStefan Toczek, naczelnik Wydziau ny rodowiska o czasowe lub stae Administracji Architektoniczno-Bu- zniszczenie siedlisk ptaków – dodadowlanej starostwa. je M. Grzeniewski. Program ochrony jerzyka prowadzi Jeli RDO takiej zgody nie wyda, warszawski oddzia towarzystwa konieczne jest zainstalowanie zaBocian, ale swoim zasigiem obej- stpczych miejsc lgowych. MAK

4,8

Transparenty na ulicach Wrześni. Czy sprawią, że Wielkopolanie przestaną czytać „GW”? W czwartek rano we Wrzeni pojawiy si transparenty z napisem „Jestem z Wielkopolski nie czytam Wyborczej”. To jeden z elementów wojny, jak kibice Lecha Pozna podjli z „Gazet Wyborcz”. Okazae transparenty zawisy na opotowaniu boiska Samorzdowej Szkoy Podstawowej nr 2, przy targowisku miejskim oraz w centrum miasta tzn. na ul. Sienkiewicza. Konflikt wybuch, gdy „Gazeta Wyborcza” opublikowaa artykuy stawiajce w zym wietle zarzd klubu i grup kibiców. Ci drudzy, wedug autorów, mieli mie cise powizania ze wiatem przestpczym. Odpowiedzi klubu byo jednostronne

wypowiedzenie umowy patronackiej, czcej Kolejorza z poznaskim oddziaem gazety. Teraz, jak wida po przeprowadzonej w czwartek akcji, do dziaa przystpili kibice.

Ich opinie na temat tej sprawy mona znale na naszym forum internetowym. W „Wyborczej” powiedziano nam, e redakcja nie wypracowaa jeszcze swego stanowiska. DOT

 Za tydzień napiszemy więcej o konflikcie...

Fot. Tomasz Koprucki


Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

12

9 kwietnia 2010

rozrywka

014 (214)/2010 4)/20 2010 20 0 0

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; trzeci kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;54â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 54

FotograďŹ a przedstawiaĹ&#x201A;a pozostaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci po dawnym Stokbecie przy ul. WrocĹ&#x201A;awskiej. Poprawnej odpowiedzi udzieliĹ&#x201A; pan Emil Haller z WrzeĹ&#x203A;ni. Gratulujemy i zapraszamy do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; po nagrodÄ&#x2122;. Dzisiaj opuszczamy WrzeĹ&#x203A;niÄ&#x2122; i pytamy jak zwykle â&#x20AC;&#x201C; gdzie to jest?

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

Prawdziwy rowerowy turysta jeĹşdzi z sakwami. A tak na powaĹźnie - na dĹ&#x201A;uĹźszych trasach niezbÄ&#x2122;dne sÄ&#x2026;: narzÄ&#x2122;dzia plus dÄ&#x2122;tka, apteczka, coĹ&#x203A; do picia i jedzenia, peleryna przeciwdeszczowa no i oczywiĹ&#x203A;cie dobry humor.

MuszÄ&#x2122; przyznaÄ&#x2021;, Ĺźe niewiele.

Przede wszystkim psie kupy pozostawiane na chodnikach przez wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli psĂłw, brak logicznego ukĹ&#x201A;adu Ĺ&#x203A;cieĹźek rowerowych i zanieczyszczenie zalewu LipĂłwka.

Zdarza siÄ&#x2122;.

Na sĹ&#x201A;ono

Zaczynam dobrym Ĺ&#x203A;niadaniem, koĹ&#x201E;czÄ&#x2122; telewizjÄ&#x2026;.

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Co prawdziwy rowerzysta wkĹ&#x201A;ada do plecaka?

Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

KsiÄ&#x2026;Ĺźka

JeĹşdziÄ&#x2021; na rowerze do koĹ&#x201E;ca Ĺźycia.

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

NajwiÄ&#x2122;kszego sukcesu jeszcze nie osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;em. PoraĹźek byĹ&#x201A;o wiele, wiÄ&#x2122;c lepiej ich nie wspominaÄ&#x2021;.

Turystyka - rowerowa, piesza, gĂłrska, kajakowa

Kawaler

â&#x20AC;&#x17E;PrzeĹźyĹ&#x201A; Ĺźycie i niczego nie zrobiĹ&#x201A;â&#x20AC;?.

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

01 (214)/2010 014 (2

ProwadzÄ&#x2122; prywatnÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. SpoĹ&#x201A;ecznie peĹ&#x201A;niÄ&#x2122; funkcjÄ&#x2122; wiceprezesa OddziaĹ&#x201A;u Pol Polskiego saOddziaĹ&#x201A;u Po P ollski o lski skieg kieg ego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. Henryka KamiĹ&#x201E;skiego we WrzeĹ&#x203A;nii

Ĺ&#x161;rednie techniczne

WrzeĹ&#x203A;nia

Maciej Kizierowski

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

014 (214)/2010

14

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO:DUV]DZVND WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

Przyjmujemy UĂ?ZQLHĹ&#x2018; RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Warszawskiej 15. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

4. â&#x20AC;&#x201C; Znamy siÄ&#x2122; juĹź bardzo dĹ&#x201A;ugo, kochanie, moĹźe przedstawiĹ&#x201A;byĹ&#x203A; mi swojÄ&#x2026; rodzinÄ&#x2122;? â&#x20AC;&#x201C; ChciaĹ&#x201A;bym, ale Ĺźona z dzieÄ&#x2021;mi wyjechaĹ&#x201A;a... Irena

3. Biegnie Ĺ&#x203A;limak przez las. Spotyka go lis: â&#x20AC;&#x201C; Czemu tak pÄ&#x2122;dzisz, Ĺ&#x203A;limaku? â&#x20AC;&#x201C; UrzÄ&#x2026;d skarbowy w lesie! â&#x20AC;&#x201C; No i co z tego? â&#x20AC;&#x201C; Jak to co? Ja â&#x20AC;&#x201C; dom, Ĺźona â&#x20AC;&#x201C; dom, kaĹźde z dzieci â&#x20AC;&#x201C; dom! Maria

2. â&#x20AC;&#x201C; Czy naprawdÄ&#x2122; wierzysz, Ĺźe kominiarz przynosi szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie? â&#x20AC;&#x201C; Tak, odkÄ&#x2026;d odeszĹ&#x201A;a z nim moja Ĺźona. LT

1. IdÄ&#x2026; dwie blondynki przez las. Jedna mĂłwi do drugiej: â&#x20AC;&#x201C; Patrz jaki piÄ&#x2122;kny las! Druga na to: â&#x20AC;&#x201C; Nie widzÄ&#x2122;, drzewa mi zasĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;. Przemo

Autorzy poniĹźszych dowcipĂłw otrzymujÄ&#x2026; po 10 zĹ&#x201A;.

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

kom. krymin. - POL. - od lat 15 Plany repertuarowe: 16-22 kwietnia - THE BOX â&#x20AC;&#x201C; PUĹ APKA 23-29 kwietnia - KWIAT PUSTYNI

19.00 - TRICK

fantasy - USA - od lat 12

9-15 kwietnia (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

17.00 - ALICJA W KRAINIE CZARĂ&#x201C;W

â&#x20AC;&#x17E;Nie nasycisz nigdy ziemi, ognia i niewiastyâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; tak brzmiaĹ&#x201A;o hasĹ&#x201A;o zeszĹ&#x201A;otygodniowej krzyşówki, ktĂłre podaĹ&#x201A;a pani Martyna Tomczykowska z WrzeĹ&#x203A;ni.

Rozrywka

 â&#x20AC;&#x17E;NiezĹ&#x201A;y trop!â&#x20AC;?

 â&#x20AC;&#x17E;ZnaleĹşliĹ&#x203A;my sĹ&#x201A;odycze od ZajÄ&#x2026;caâ&#x20AC;?

 â&#x20AC;&#x17E;Wiosenne kwiatkiâ&#x20AC;?

 Szukanie zajÄ&#x2026;ca jest jednak wyczerpujÄ&#x2026;ce...

Fot. Dorota Chojnacka

Fot. Julia DÄ&#x2122;bicka

Fot. Marlena MikoĹ&#x201A;ajczak

Fot Marlena GoĹşdziewicz-Kasprzyk

Tak jak przewidywaliĹ&#x203A;my tydzieĹ&#x201E; temu â&#x20AC;&#x201C; duĹźo wolnego czasu w Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta zaowocowaĹ&#x201A;o powstaniem wiÄ&#x2122;kszej niĹź zwykle liczby zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Podczas Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tecznego spaceru spotkaliĹ&#x203A;my wielu fotografĂłw, takĹźe w naszej redakcyjnej elektronicznej skrzynce odbiorczej znaleĹşliĹ&#x203A;my w tym tygodniu fotek wiÄ&#x2122;cej niĹź zwykle. Najsympatyczniejsza, bo najĹ&#x203A;mieszniejsza wydaĹ&#x201A;a nam siÄ&#x2122; fotograďŹ a zupeĹ&#x201A;nie wyczerpanego poszukiwaniem prezentĂłw chĹ&#x201A;opca, autorstwa Marleny GoĹşdziewicz-Kasprzyk, ktĂłrej gratulujemy i zapraszamy po nagrodÄ&#x2122; do biura ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;. TakĹźe pozostaĹ&#x201A;e zdjÄ&#x2122;cia majÄ&#x2026; charakter wiosenno-Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczny, dlatego zdecydowaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; wyróşniÄ&#x2021; je publikacjÄ&#x2026; w naszej rubryce. ZwrĂłÄ&#x2021;my uwagÄ&#x2122; na ostatnie zdjÄ&#x2122;cie, czyli na â&#x20AC;&#x17E;NiezĹ&#x201A;y trop!â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; przypomina nam ono, Ĺźe kwiecieĹ&#x201E; plecieĹ&#x201E;, bo przeplata, trochÄ&#x2122; zimy trochÄ&#x2122; lata. Oby nie byĹ&#x201A;o proroctwem, nie chcemy juĹź Ĺ&#x203A;niegu!

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

13


Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 530 425 105 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Bąki blokowały kanał Protest ekologów, którzy twierdzili, że odbudowa Kanału Biechowskiego zagraża ptakom, oddalony. Ostatnie słowo jednak i tak będzie należeć do nich. Batalia z ekologami – a cilej rzecz ujmujc z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra” – trwaa ponad pó roku. Po drugiej stronie barykady stan Wielkopolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Poznaniu i rolnicy, których pola i ki notorycznie, od lat s zalewane przez niedrony kana. W sumie, tylko w okolicach Osowa i Biechowa, pod wod, znajduje si blisko 50 ha gruntów rolnych. – Woda wybija i stoi na polach tak dugo, a obeschnie, wtedy uprawy i opryski szlag trafia – mówi rolnicy. Przebudowa ponad 11 km odcinka Kanau Biechowskiego „A” (powsta w 1890 r.), miaa si rozpocz ju w zeszym roku. Ale wszystko musiao stan, bo dla ekologów, zalewane obszary to cenny teren, który trzeba chroni. Sowem: typowe tereny rolnicze w mniemaniu „zielonych” s... bagnami. – Pogbienie kanau (...) spowoduje dla niektórych gatunków ptaków cakowite zniszczenie siedliska lgowego oraz miejsca ich odpoczynku w czasie migracji – czytamy w pimie protestacyjnym „Salamandry”. Jego czonkowie wyliczyli, e na zalewanym obszarze gniazduj

Co słychać

9 kwietnia 2010

„ Dzisiaj (9 kwiet-

nia) o godz. 18.00 odbdzie si zebranie wiejskie w Nowej Wsi Podgórnej.

„ wietlice w Chlebowie i Paczynie s ju przygotowane na wkroczenie ekip remontowych. Budowlaców jednak na razie nie wida...

„ Radny Romuald

Barszcz wyzna, e odebra telefon z pogrókami. – Gos w suchawce nakazywa, abym wycofa si z lansowania pomysu likwidacji bibliotek na terenach wiejskich. Inaczej „dostan w ryj”.

„ Wyniki bada mam-

mograficznych – wykonywanych w mammobusie 2 marca – mona ju odbiera w MCK.

„ Miosawskie Centrum Kultury zaprasza do wzicia udziau w konkursie plastycznym prezentujcym „Wiosn Ludów 1848-1849”. Wicej informacji na www.mckmiloslaw.com.pl.

 Do lat 60. trzcinę na kanale zawsze wycinali chłopi. Teraz jest on kompletnie zarośnięty – mówi J. Mazurkiewicz bki, a cilej rzecz ujmujc trzy huczce samce (sic!). Jest te sze par ggaw, botniak kowy, cztery urawie i kilka par wsatek. Do tego dochodzi jeszcze zielonka. W ostatnich tygodniach pojawia si jednak szansa, e kopoty z ekologami wreszcie si zakocz. Ich protest zosta oddalony. Starostwo powiatowe wszczo ju postpowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrealizowanie inwestycji. Potem ju tylko zezwolenie na budow i bdzie mo-

Maraton zebrań wiejskich już prawie na półmetku

Trwają wiejskie zebrania w poszczególnych sołectwach. Na to w Biechowie (26 marca) przyszło zaledwie dwunastu mieszkańców. Ale zupełnie spokojnie nie było. – Gdzie jest starosta? – dopytywała jedna z kobiet, której rok temu obiecano wylanie destruktu na odcinku drogi powiatowej w kierunku Gorzyc. Jak można się domyśleć słowa nie dotrzymano. – Powiedziałam staroście, że nie będę za niego oczami świecić – mówiła radna Aleksandra Głowacka. – Zapewniam jednak, że na każdym Zarządzie ta sprawa jest przeze mnie mu przypominana. – Zaproszenie było wysłane – szybko usprawiedliwiał się sołtys Franciszek Bednarek. Kolejnym problemem jest zachowanie kierowcy autobusu szkolnego, który jedne dzieci zabiera spod domu, gdy inne muszą dreptać na przystanek. – Albo nie zabiera nikogo, albo bierze wszystkich – żalili się burmistrzowi. Ostatnią poruszaną sprawą było przeniesienie na drugą stronę ulicy, stojącej na środku głównego we wsi skrzyżowania, figury św. Stanisława. Władze gminy planują bowiem przebudowę skrzyżowania. Ma powstać też chodnik, na odcinku od sanktuarium do świetlicy. Głosów sprzeciwu nie było. Na zebraniu w Skotnikach (27 marca) najwięcej pytań mieszkańcy kierowali pod adresem Ryszarda Waligóry, kierownika Rejonu Dróg Krajowych w Środzie Wlkp. (na zdjęciu z lewej). Apelowano m.in. o postawienie słupków z łańcuchami na łuku drogi przy zakręcie na Biechówko. Zwracano również uwagę na konieczność poprawy widoczności wyjazdu ze wspomnianej drogi na drogę krajową. – Wszystkie interwencje zostaną rozpatrzone pozytywie, proszę tylko o pismo – apelował. Sołtys Franciszek Sztuka (z prawej) już dwa dni później pobiegł na pocztę. – Trzeba kuć żelazo, póki gorące – wyjaśnił. – Zobaczymy, czy jego obietnice się ziszczą – dodał.

na przystpi do prac. – Chcielibymy je rozpocz ju latem. Potrwaj one kilkanacie miesicy – informuje Jerzy Olejniczak z wrzesiskiego inspektoratu Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych. Inwestycja, w caoci, zostanie sfinansowana z pienidzy unijnych. W Wielkopolskim Programie Budowy Zbiorników Maej Retencji zabezpieczono na ten cel a 8 mln z. Ostateczn kwot zweryfikuje jednak przetarg. Projekt zakada pogbienie kanau, zbudowanie 32 prze-

pustów oraz specjalnej zastawki, która bdzie regulowa poziom wody. Szkopu w tym, e inwestycje mog jeszcze opó ni ekolodzy. Na etapie wydania pozwolenia na budow mog wnie kolejny protest... – Kana nie by czyszczony od 40 lat – mówi Jerzy Mazurkiewicz, mieszkaniec Biechowa. – Na zalewanych wod polach niegdy znajdowao si jezioro, które osuszyli Prusacy. Gospodarze s za inwestycj, pozostali maj zdania podzielone. Podobaj im si widoki rozlewisk.

„ Zarycz silniki terenówek. 17 kwietnia w okolicach Miosawia rozegrany zostanie przeprawowo-turystyczny rajd dla pojazdów 4x4. „ Na gruzach mio-

sawskiego przedszkola ma powsta nowe. Plan wcielony zostanie w ycie najwczeniej za dwa lata.

„ Samorzd otrzyma

Tłumy szukają pomocy Byli pracownicy miosawskiej szwalni masowo zgaszaj si do Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Prosz o porad i pomoc w walce z dawnym pracodawc. Rzecznik – najzwyczajniej w wiecie – nie wyrabia, ale nikogo z kwitkiem nie odsya. – Podczas przedostatniego dyuru tj. 30 marca przyszo do mnie 60 osób, tydzie pó niej byo ich 30 (z porad mona skorzysta w kady wtorek w magistracie w jednym z biur OPS od godz. 15.30 do 18.30 – przyp. red.). Nie miaam gdzie rk woy – mówi Elbieta StaszakMaecka, powiatowy rzecznik praw konsumenta. – Lwi cz obowizków musiaam wykona w domu. Nie byam w stanie zaatwia wszystkiego od rki. Wszyscy zdecydowali si na wytoczenie powództwa, z pomoc rzecznika, swojemu byemu pracodawcy. – Radz im jakie powinni podj kroki i pomagam napisa pisma do Sdu Pracy w rodzie Wielkopolskiej. Bdzie lawina pozwów – zapowiada E. Staszak-Maecka. – Konkretnie mam ju ich do napisania ponad sto (w szwalni w ostatnich miesi cach zatrudnionych byo ponad 200 osób – przyp. red.). Bdzie ich wicej, bo drzwi do mnie si nie zamykaj. Byli pracownicy Mikonu w zoonych pozwach bd domaga si swoich nalenoci. Zalege wynagrodzenia oscyluj od 2 do 7 tys. z (brutto). S równie osoby, które dodatkowo wnosz roszczenia o wypa-

z ministerstwa edukacji wiksz o 40 tys. z subwencj na szkoy. Reklama

Elbieta Staszak Maecka: – Przed moim gabinetem zaczy gromadzi si tumy. Nie wyrabiam.

OSK „STRAŻAK” Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18,

tel. 603 968 998 Zaprasza na kurs kat. A,B, T T - od 16 lat za zgodą rodziców t.BUFSJB’ZT[LPMFOJPXFHSBUJT t%PKB[EQPLVSTBOUB t.PȈMJXPǴǎFH[BNJOVX1P[OBOJV ,POJOJFJ,BMJT[V t$JnjH’ZOBCØSLVSTBOUØX Edu-039b

t nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Co wane, wszystkie pozwy bd rozpatrywane przez sd w trybie uproszczonym. Mikon przyznaje si bowiem do zalegoci wobec swoich – nie tak dawnych – pracowników. – Nie bdzie trzeba je dzi na rozprawy. Ludzie oszczdz czas. Sd bdzie wydawa tylko nakazy zapaty. Prawdopodobnie bdzie musia je realizowa komornik – wyrokuje E. Staszak-Maecka, która poprosia burmistrza o dodatkowe pienidze na swoje dyury penione w gminie. – Na tych, które mam obecnie nie jestem w stanie si ze wszystkim upora. Musz powica mas prywatnego czasu. – Zgodziem si – informuje burmistrz Zbigniew Skikiewicz. – Z pani El podpiszemy jednorazow umow o dzieo. Dodatkowych dyurów jednak nie bdzie. Po prostu jej zadaniem bdzie przygotowanie wszystkich pozwów do sdu w rodzie Wlkp.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 20 22

Policja

61 437 53 40

OSP Miłosław

61 438 28 88

Pogotowie Energetyczne

61 438 21 44

Poczta

61 438 23 45

Ośrodek Zdrowia

61 438 30 05

Ośrodek Kultury

61 438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

61 438 30 96 61 438 37 58

Bank Spółdzielczy

61 438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

61 437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

61 438 36 01

Gabinet weterynaryjny

607 944 690

Serwis komputerowy, internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl sn

Kołaczkowo

Filip Biernat

Koszmarny błąd kołaczkowskich urzędników kosztował gminę 250 tys. zł.

 – Błędy zdarzają się każdemu – wójt o błędzie, który doprowadził do kryzysu nie z przepisami ostateczn kwot subwencji MEN nalicza na podstawie danych umieszczonych w systemie dopiero 30 wrzenia 2009 r. (gdy formalnie ustaje przemieszczanie si uczniów ze szkoy do szkoy). Niestety te dane byy zgoa odmienne od tych z 10 wrzenia. Globalna liczba uczniów w gminie Koaczkowo zmniejszya si o 39, z 736 do 697. Dlatego ministerstwo zmienio kwot subwencji, która jest uzalenion od liczby uczniów i nauczycieli. Urzd gminy otrzyma w lutym informacj, e subwencja zostaa zmniejszona o 250 tys. z. – Tak znaczna zmiana w liczbie uczniów pomidzy 10 a 30 wrzenia 2009 r. pozwala przypuszcza, e 10 wrzenia 2009 r. zostay wykazane w systemie informacji owiatowej przez dyrek-

tora Szkoy Podstawowej w Koaczkowie – i niezweryfikowane przez gmin Koaczkowo – nieprawdziwe dane o liczbie uczniów, które s decydujc przyczyn znacznej rónicy pomidzy wstpn – planowan – a ostateczn kwot subwencji owiatowej na rok 2010 dla gminy

Koaczkowo. Wskazane byoby podjcie przez wójta gminy stosownych dziaa, zapewniajcych zgodno danych statystycznych, wykazywanych w systemie informacji owiatowej ze stanem faktycznym oraz wycignicie konsekwencji subowych wobec osób odpowiedzialnych za powstanie opisanych nieprawidowoci – sugeruje Jolanta Dalewska z MEN. Materiay, które otrzymalimy z MEN pokazalimy urzdnikom z Koaczkowa. Po krótkiej analizie biuralici przyznali racj ministerstwu i przyznali si do bdu. – Sprawdzilimy to i faktycznie, dyrektor podstawówki w Koaczkowie popenia bd i do systemu wpisaa równie dzieci uczszczajce do zerówki – poinformowaa skarbnik. Wójt Wojciech Majchrzak nie potrafi nam odpowiedzie, czy ZEAS kontrolowa dane, które dyrektorzy wpisywali do systemu. MEN sugerowa, aby wójt ukara urzdników odpowiedzialnych za ten bd. – Nie bdzie adnych kar, bd moe zdarzy si kademu – powiedzia nam wójt. – Materiay MEN nie pozostawiaj zudze. Przed wskazaniem winnych na razie bym si wstrzyma. To równie dobrze moe by problem ZEAS -u, gdzie wprowadzano dane. Odnosz te wraenie, e od przeomu roku chciano co przed nami ukry. Nie zostawimy tak tej sprawy – mówi Henryk Sodkiewicz, przewodniczcy komisji rewizyjnej. Od dawna subwencja nie starcza na utrzymanie owiaty. Ale teraz za bdy trzeba bdzie zapaci dodatkowo. Planowane jest przesunicie 100 tys. z z inwestycji, 150 tys. z bd musieli zaoszczdzi dyrektorzy na usugach i opale – powiedziaa nam D. Olejniczak.

Co słychać

tel. 61 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Bezkarność urzędników Przypomnijmy, e od kilku tygodni w gminie Koaczkowo trwa kryzys budetowy. Zabrako (w stosunku do planu) 250 tys. z na owiat, których trzeba bdzie gdzie poszuka. Kto popeni bd? Ministerstwo Edukacji Narodowej, które bdnie naliczyo subwencj? Czy urzd gminy który wysa do ministerstwa bdne dane? Podczas sesji o t spraw – jako jedyna – zapytaa radna Boena Jdraszak. – Nie pomylili si pracownicy urzdu gminy, ani owiaty, pomylili si w ministerstwie – zapewniaa radnych Ewa Zgoliska, dyrektor Gminnego Zespou Obsugi Ekonomicznej i Administracji Owiaty (zwanego te ZEAS-em). – Zaistniaa pomyka w ministerstwie. Pod uwag wzito liczby uczniów nie wiadomo skd i na tej podstawie wyliczono subwencj – wtórowaa jej skarbniczka Danuta Olejniczak. Jolanta Dalewska z Wydziau Wspópracy z Jednostkami Samorzdu Terytorialnego MEN stwierdzia, e bd ley ewidentnie po stronie urzdników z Koaczkowa. Wskazaa, e 10 wrzenia 2009 r., w systemie informacji owiatowej niektórzy dyrektorzy szkó popenili bdy, wpisujc nieprawidowe liczby uczniów. Bardzo pomylia si Krystyna Pczkowska, dyrektor Szkoy Podstawowej w Koaczkowie, która zawyya liczb uczniów a o 36! Na podstawie danych z 10 wrzenia ubiegego roku MEN przekaza informacj dotyczc subwencji do Ministerstwa Finansów. Za MF poinformowao gmin Koaczkowo w listopadzie o wstpnej wysokoci subwencji owiatowej, któr wpisano do budetu gminy na 2010 r. Skala bdu okazaa si jednak olbrzymia. Zgod-

15

stronę redaguje :

„ Co prawda jest dopie-

ro poowa kwietnia, ale my ju teraz informujemy, e szczyt imprez plenerowych przypadnie na maj. 1 maja, w wito Pracy, odbdzie si Rajd Rowerowy „Rowerem po ksik”, ladem bibliotek na terenie gminy Koaczkowo. Natomiast 8-9 maja odbdzie si XXXIV Midzywojewódzki Pieszy Rajd Reymontowski.

„ Rada Gminna Zrze-

szenia LZS w Koaczkowie zaprasza na spotkanie 16 kwietnia. o godz. 19.00 w paacu Reymonta, zwizane z Letni Lig Piki Nonej oraz Turniejem Piki Nonej o Puchar Przewodniczcego Rady Gminy Koaczkowo, a take z ocen Halowej Ligi Piki Nonej.

„ Gmina Koaczkowo chce naby od Agencji Nieruchomoci Rolnych dziak w Grabowie Królewskim pod budow wietlicy wiejskiej. „ Urzd Gminy w Koaczkowie negocjuje z parafi ewangelicko-augsbursk w sprawie uregulowania sprawy parku w Sokolnikach, który jest objty roszczeniem ewangelików. Kolejna runda rozmów 14-15 kwietnia. „ W najblisz niedziel – 11 kwietnia odbdzie si finaowa kolejka ligi futsalu. Pono emocje maj by do koca. „ Na zakrcie przy wje -

dzie do Koaczkowa ley peno bota zostawionego przez traktory wyjedajce z pól. Policja miaa za to goni i nie goni.

Liczba uczniów w szkołach gminy Kołaczkowo 250

250

„ ANR bedzi budowao w Bieganowie plac zabaw, nieopodal szkoy. Gmina na ten cel przekazaa grunt.

200

162 150

111 100

92

50

25

33

24

SP Wszembórz

SP Borzykowo

0

SP Sokolniki

SP Bieganowo

SP SP Grabowo Król. Kołaczkowo

Gimnazujm w Kołaczkowie

INFORMATOR GMINNY

Reklama

SKLEP CZYNNY poniedziałek-sobota 6.00-22.00 niedziela 11.00-21.00

do nowo otwartego samoobsługowego sklepu w Kołaczkowie ul. Wrzesińska

Skl-424a

Zapraszamy

Rośnie bezrobocie w gminie i klientela Ośrodka Pomocy Społecznej W gminie Kołaczkowo rośnie gwałtownie poziom bezrobocia. Na koniec 2008 r., bez pracy było 312 osób, a na koniec 2009 r. już 438. To spowodowało, że coraz więcej osób korzysta z pomocy społecznej. Taka jest konkluzja sprawozdania, które przedstawiła Lidia Kwiatkowska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczkowie. – Coraz częściej obserwujemy dramaty osób, które nie są w stanie spłacać kredytów i interwencje komorników, w wyniku których niektóre osoby tracą dach nad głową – mówi kierowniczka. W ubiegłym roku GOPS wypłacił 1 mln 211 tys. zł świadczeń rodzinnych. Skorzystało z nich 514 rodzin. 85 gospodarstwom domowym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 161 tys. zł. 120 uczniów ze szkół otrzymywało codziennie gorący posiłek z GOPS-u.

Urząd Gminy

61 438 53 24

Policja

61 438 50 77

Poczta

61 438 53 28

Biblioteka

61 438 53 13

Ośrodek Zdrowia

61 438 50 80

Gminny Ośrodek Kultury

61 438 50 78 61 438 52 46

CPN

61 438 51 84

Gaz

61 438 53 85

Bank Spółdzielczy

61 438 53 14

OPS

61 438 51 12

ZGKiM

61 438 56 50

Oczyszczalnia

61 438 55 75

Sklep elektroniczny i serwis

600 097 438

Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny

61 438 53 47

Internet

61 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

16 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrz stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Teraz jest bezpieczniej Nikt nie robił z tego sensacji. Przecież wiedziała o tym pani skarbnik – mówi Mieczysław Podlewski

Tego jeszcze nie było! Dopiero co wybudowany parking w Rudzie Komorskiej już przeszedł remont. Inwestycji zrealizowanej pod koniec ubiegego roku od pocztku towarzyszyy kontrowersje. Marzyli o niej Ryszard Urbaniak, sotys Rudy Komorskiej i Mieczysaw Podlewski, mieszkaniec wsi, a zarazem przewodniczcy rady miejskiej. Z t rónic, e pierwszy optowa za parkingiem przy kaplicy, a drugi przed pobliskim Warsztatem Terapii Zajciowej. Koniec koców triumfowa M. Podlewski. Ale co z tego skoro po jego wybudowaniu zamiast si cieszy, kipia ze zoci. – To s pienidze wyrzucone w boto – grzmia. Dlaczego? Na liczcym trzynacie miejsc parkingu, zostay zamontowane odbojniki – betonowe elementy zabezpieczajce przed wjazdem na chodnik. Powodoway, e wiksze samochody wystaway na drog. Chcc wyjecha, kierowcy zdawali si na wasn intuicj. Nie widzieli bowiem aut ani z jednej, ani z drugiej strony. Tymczasem, zdaniem wykonawcy i pracownika urzdu gminy nadzorujcego prace, parking zosta wybudowany zgodnie ze sztuk budowlan. Draliwy temat powróci podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Do

Co słychać

9 kwietnia 2010

„ Niesamowity baagan

panuje przy Zbiornikach Szybskich. Peno tu mieci i porozbijanych butelek. Kto posprzta?

„ Komunia rocznicowa

odbdzie si 11 kwietnia. Msz wit zaplanowano na godz. 10.30 w farze.

„ Towarzystwo Turysty-

ki Wodnej „Perkoz” organizuje spyw. Tras z Ldu do Pyzdr uczestnicy pokonaj 2 maja. Zapisy przyjmuje Marlena Antkowiak, tel. 63 276 85 53 lub 783 017 269.

„ A skoro o „Perkozie”

 Parking, choć po remoncie, niemal każdego dnia świeci pustkami. Zapełnia się dopiero wtedy, gdy w pobliskiej kaplicy odprawiana jest msza święta

przypadkowo. W projekcie budetu przedstawionym przez Antonin Balick, skarbnika gminy, znalazo si bowiem 6 tys. z na przebudow zatoki. Co niektórzy zrobili wielkie oczy. – Chciaabym wiedzie na co przeznaczamy te pienidze – na parking, czy na chodnik? Czy na jedno i drugie? Bo nie wiem – rozkadaa bezradnie rce Hanna Skrzydlewska,

przewodniczca „Wspólnoty samorzdowej”. O niczym nie wiedziaa, bo nie uczestniczya w obradach komisji budetowej. Bya w sanatorium. Ale, do nieoczekiwanie, w sukurs przyszed jej Józef Baszczak. Cho uczestniczy w komisji samorzdowej, to o planowanym wydatku nie wiedzia. – Jestem zbulwersowany t sytuacj. Nie wiem kiedy oni (czonko-

wie klubu „Siedmiu” – przyp. red) wrzucili to do budetu. Nastpnym razem bd wnioskowa o przerw w obradach i poprosz o wyjanienia – powiedzia ju po sesji. M. Podlewski tumaczy, e decyzja o zarezerwowaniu pienidzy na remont parkingu zapada na komisji budetowej poprzedzajcej sesj. Nie wie czy na innych te, bo w nich nie uczestniczy. – Nikt nie robi z tego sensacji. Przecie wiedziaa o tym pani skarbnik – argumentuje. Mimo – momentami – burzliwej dyskusji, radni zgodnie przeznaczyli 6 tys. z na remont parkingu. – Uznaam, e skoro ju tyle pienidzy pochon, to niech przynajmniej bdzie funkcjonalny, niech korzystaj z niego mieszkacy – tumaczy motywy swej decyzji H. Skrzydlewska. Remont przeprowadzili pracownicy zakadu komunalnego – wymontowali odbojniki, przestawili ogrodzenie WTZ-u i poszerzyli chodnik. Prace dobiegy koca 27 marca. – Teraz jest tak, jak powinno by od pocztku. Czyli bezpiecznie – uwaa M. Podlewski.

mowa. Stowarzyszenie wydzierawio przysta wodniack wraz z infrastruktur firmie handlowo-usugowej Rafaa Frontczaka. Teren wci bdzie ogólnodostpny, a korzystanie z zaplecza socjalnego moliwe tylko za zgod dzierawcy.

„ Trwaj przygotowania

do obchodów 110. rocznicy istnienia OSP w Pyzdrach. W programie uroczystoci, która odbdzie si 3 maja, m.in.: msza wita, wrczenie odznacze i wystpy uczniów. Reklama

Firma Dawid

GAZ NA TELEFON N 503-807-554

Roz-600

OSK „STRAŻAK”

Powrót do wiecznego miasta Piotr Robaszkiewicz uczestniczył w Maratonie Rzymskim. To jedna z najatrakcyjniejszych imprez biegowych w Europie, a może i na świecie. Tak twierdzi. Lekarz pyzderskiej przychodni Pro Familia powróci do wiecznego miasta po trzyletniej przerwie. Obieca to sobie. – Chodzi o sentyment. Bardzo podoba mi si organizacja tego maratonu. Te w Polsce, np. w Poznaniu, te s dobre, ale nie maj tak dugiej tradycji, takiej atmosfery i tak ciekawej trasy – podkrela 45-latek. W biurze organizacyjnym by ju dzie przed startem. Musia. Otrzyma numer startowy – 8618, plecak i koszulk. Na podstawie zgoszenia zosta przypisany do sektora z zawodnikami o podobnych rekordach yciowych. Nasta wic dugo oczekiwany 21 marca. Pobudka o 6.00, lekkie niadanie i przejazd metrem w poblie Koloseum, gdzie znajdowa si start. Nad gowami ponad 14 tys. zawodników z caego wiata latao kilka helikopterów. Gray orkiestry

 P. Robaszkiewicz (stoi pierwszy z prawej) w towarzystwie Polaków wojskowe i regionalne zespoy muzyczne. Sowem: sportowe wito. P. Robaszkiewicz, z powodów technicznych, wyruszy na tras okoo kilometra przed gówn lini startu. – Pierwsza cz bya bardzo trudna. Bieglimy wolno zwart grup. Kady uwaa na nogi. Rozlu nio si dopiero po pitym kilometrze – wspomina pocztek zmaga. Przez duszy czas bieg w towarzystwie

Japoczyków i Australijczyków. Dopingowali ich kibice zgromadzeni na wzgórzach. Zawodnicy nie narzekali na brak mocnych wrae. Nie mogli – mijali.Forum Romanum, Panteon, Fontann di Trevi. – Wraenia niezapomniane. Bieglimy przez najpikniejsze zaktki Rzymu. A do tego przepikna pogoda – okoo 19-20 stopni, sonecznie – nie moe si nachwali. Na trasie

sycha byo jzyki caego wiata, take polski. W zawodach uczestniczyo bowiem okoo pó tysica naszych rodaków, co uczynio ich jedn z liczniejszych nacji w stawce. Dla P. Robaszkiewicza najwikszym przeyciem byo przebiegnicie obok Placu witego Piotra. Zreszt nie tylko dla niego. – Kady mimowolnie kierowa wzrok na okno papieskie z myl, e patrzy na nas papie – tumaczy. Z czasem 4 godziny 41 minut zaj 7484 miejsce. Niby odlege, ale zwaywszy na liczb uczestników, bardzo przyzwoite. – Mogem osign nieco lepszy czas, ale najwaniejsze byo same uczestnictwo – podkrela. Zacz biega ponad 10 lat temu. Zacz od, a jakeby inaczej, Biegu Kazimierzowskiego w Pyzdrach. Pó niej przyszed czas na pómaratony i maratony. Tych ostatnich ma na koncie ju dwanacie. – To jest rodzaj pewnego uzalenienia. Wciga tak jak kade hobby – dochodzi do wniosku. Bieganiem zarazi ju syna. Jest dumny, bo raz go nawet pokona. Zapewnia, e jeszcze wróci do Rzymu. Bo warto.

instruktor Michał Dębicki Borzykowo

tel. 889-460-616 Zaprasza na kurs kat. A,B, T T - od 16 lat za zgodą rodziców t.BUFSJB’ZT[LPMFOJPXFHSBUJT t%PKB[EQPLVSTBOUB t.PȈMJXPǴǎFH[BNJOVX1P[OBOJV Koninie i Kaliszu t$JnjH’ZOBCØSLVSTBOUØX Edu-039c

INFORMATOR GMINNY Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

63 276 82 07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne 63 276 81 70 – opieka 63 276 81 75 Gminne Centrum Informacji

63 276 72 70

Muzeum Regionalne

63 276 81 07

Ochotnicza Straż Pożarna

63 276 81 98

Pogotowie Energetyczne

63 276 84 77

Posterunek Policji

61 437 53 60

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy

63 276 83 27 63 276 83 33 (-34)

Szkoła Podstawowa

63 213 51 48

Por. Psycholog.-Pedagogiczna

63 276 72 51

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

502 541 943

Usługi pogrzebowe

606 964 795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia – Ruch), tel. 698 105 343


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze

Tomasz Szternel

Miłośnicy starych aut zainaugurowali sezon. Jaki będzie? Bogaty w wydarzenia.

Co słychać

tel. 61 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Syreniarska stolica 28 marca w Siedlcu odby si spot, czyli may zlot samochodów wyprodukowanych w Fabryce Samochodów Osobowych i Fabryce Samochodów Maolitraowych. Wspólnie z Automobilklubem Wielkopolskim zorganizowa go Nekielski Klub Mioników Syren i Warszaw. – Zadzwonili z pytaniem, czy nie zechcielibymy im pomóc i wzi w tym udzia. Mówimy: „Czemu nie” – opowiada Danuta Kaczmarska, wiceprezes klubu, który reprezentowao osiem samochodów i blisko 40 osób. – U nas nie trzeba duo, eby si zebra. Wystarczy jeden telefon i dziaamy. Cho samozwaczy twór, jakim by do tej pory klub, dziaa od 2004 r. to dopiero kilka miesicy temu zosta oficjalnie zarejestrowany. Funkcj prezesa po Bernardzie Kaczmarskim, który zrezygnowa, przej Mirosaw Margasiski. – W sumie nie wiem jak to si stao. Pada moja kandydatura i 19 osób podnioso rk – umiecha si M. Margasiski. Mieszka w Nekli. Prowadzi centrum szkoleniowe. I co najwaniejsze – ma syren. – Ja tu jestem najstarszy. Wszyscy oni mogliby by moimi dziemi. Maj wspólny jzyk, potrafi si dogada. Doszedem do wniosku, e musz przekaza im paeczk – mówi o powodach swojej abdykacji B. Kaczmarski. – Nikt mnie do tego nie zmusza. Sam wyszedem z t propozycj. S modzi, dadz sobie rad. A na mnie te zawsze mog liczy.

17

stronę redaguje:

„ Maluchy z przedszko-

la „Mi Uszatek” uczestniczyy wraz z rodzicami w warsztatach plastycznych. Miao to miejsce 26 marca. A miechu byo przy tym co niemiara.

„ Sukcesy neklan w eli-

minacjach Szachowych Mistrzostw Powiatu, które odbyy si 28 marca we Wrzesiskim Orodku Kultury. Grzegorz Banaszak zaj pierwsze, a Krystian Kosecki czwarte miejsce w kategorii juniorów starszych. Szymon Owsianny wygra wród juniorów modszych. Caa trójka awansowaa do turnieju finaowego. Zostanie on rozegrany 11 kwietnia.

„ Dwie wkrtarki

i szlifierka ktowa przed 2 kwietnia znikny z budowy w Barczy nie. Sprawca kradziey nie jest znany.

 M. Margasiński stoi na czele klubu zaledwie od kilku miesięcy. Wspierają go B. Kaczmarski, D. Kaczmarska i R. Owczarzak

20

czonków skupia klub. Co wane, to nie tylko neklanie

Nekielscy syreniarze i warszawiarze maj za sob kilka midzynarodowych wypraw. Byli w Berlinie, od którego wszystko si zaczo, Kopenhadze, Zwickau, Paryu, Wilnie i Rydze. Teraz marz o Irlandii. – Te nasze europejskie rajdy organizujemy co dwa lata. Przygoto-

wania trwaj kilka miesicy. To jest mnóstwo telefonów, mejli. Wszystko trzeba dogra – tumaczy D. Kaczmarska. – Zawsze wyznaczamy sobie cel, do którego chcemy dotrze. To nie jest tak, e w trakcie podróy mówimy: „Eee tam, nie chce nam si jecha dalej”. Co to, to nie. W tym roku mionicy starych aut nie wyjad za granic. Nie znaczy to jednak, e maj wolniejszy kalendarz. Otrzymuj mnóstwo zaprosze na imprezy organizowane w kraju. A jest ich co niemiara. – Sezon trwa od kwietnia do koca wrzenia. Praktycznie co weekend gdzie co si dzieje. Nie jestemy w stanie je dzi wszdzie, ale i tak w cigu tych kilku lat odwiedzilimy wszystkie wiksze miasta w Polsce – mówi Roman Owczarzak, wicepre-

„ Pomie Nekla gór w derbach powiatu. 3 marca pokona SpartSklejk Orzechowo 3:1. Wicej o meczu na stronach sportowych „WW”.

zes klubu. W tym roku jego czonkowie planuj jecha m.in. do Mogilna, Bielska-Biaej, Koobrzegu, Kociana, Krosna Odrzaskiego i Huty. Sami pokrywaj koszty uczestnictwa w zlotach. Niekiedy ubiegaj si o dofinansowanie – z rónych róde i z rónym powodzeniem. Liczy mog tylko na gmin i drobnych sponsorów. – Burmistrz bywa na naszych imprezach. Wie, e promujemy gmin. Zreszt nie bez powodu Nekla jest postrzegana jako syreniarska stolica Polski. Za kadym razem nasze rajdy spotykaj si z duym rozgosem medialnym – podkrela D. Kaczmarska. Wszystkich zainteresowanych dziaalnoci klubu odsyamy na stron internetow www.syrena. nekla.pl.

„ Droga gruntowa z Za-

sutowa do Barczyzny zostaa zaatana. Musiaa. Ciko byo ni przejecha samochodem.

„ Bezpatn nauk gry

na flecie, klarnecie, tenorze, puzonie, tubie, werblu i instrumentach perkusyjnych oferuje Orkiestra Dta Nekielskiego Orodka Kultury. W naborze, który trwa, mog wzi udzia trzecioklasici i starsi.

„ OSP w Nekli apeluje

Rywalizowali o przepustkę na igrzyska Modzi koszykarze ze Szkoy Podstawowej w Zasutowie grali na sztucznej murawie. W koszykówk. W rozgrywkach, które odbyy si 26 marca, uczestniczyy trzy druyny. Równych sobie nie mieli szóstoklasici w skadzie: Patrycja Walczak, Patrycja Kirkiewicz, Dominik Hulewicz, Maciej Strzyykowski i Przemysaw Kapela. Drugie miejsce zajli pitoklasici – Agata Walkowska, Karolina Gewond, Dominika Paczyska, Monika Adamska, Bartek Juszczak, Mateusz Patelka i Pawe Tabaka. Na najniszym stopniu podium stanli czwartoklasici – Dominika Michalak, Filip Kiczka, Mikoaj Zielonka, Marcin Tabaka, Kamil

wierczyski, Kamil Matuszewski i Hubert Pazdrowski. Sportowe zmagania s elementem programu „Nekla na start”. W jego ramach w gminie zostao wybudowanych pi boisk. Druyny wyonione w rozgrywkach wewntrzszkolnych (w rónych dyscyplinach) awansuj do igrzysk sportowych. A tam medale, wywiady, splendor...

o przekazywanie 1% podatku na dziaalno statutow.

Duża kasa dla lokalnych podmiotów Tylko trzy stowarzyszenia otrzymały pieniądze na swą działalność. Bo tylko tyle o nie wnioskowało. Otwarty konkurs ofert zosta ogoszony pótora miesica temu. Mogy do niego stan podmioty wspierajce zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey, a take ochrony i promocji zdrowia. Wnioski zostay rozpatrzone 22 marca. Ich analizy dokonaa komisja, w skad której weszy: Elbieta Narona, Maria Kohler i Katarzyna Zita z urzdu gminy. Nie miaa zbyt wiele pracy, bo o kas na statutow dziaalno ubiegay si tylko Gminny Klub Sportowy „Pomie”, Klub Strzelecko-Rekreacyjny dziaajcy przy Lidze Obrony Kraju i koo Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. – W Nekli nie ma zbyt wiele stowarzysze. A te, które stany do konkursu, dziaaj najprniej – mówi burmistrz Roman Grychowski. Najwiksze powody do zadowolenia mog mie dziaacze „Pomienia”. Klub otrzyma 42 z 45 tys. z

 Stanisław Hoppe chce zachęcić

młodzież do uprawiania strzelectwa. Bo na pewno warto

przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przeznaczy je na udzia druyn w okrgowych i rejonowych rozgrywkach pikarskich. – Te pienidze moemy przeznaczy tylko na dziaalno klubow: szkolenie dzieci i modziey, pokrycie kosztów transportu, czy opacenie trenera i sdziów – wyjania

Henryk Adamus, prezes „Pomienia”. – Wnioskowalimy o wicej, bo na dziaalno potrzebujemy okoo 80 tys. z. Ale nie moemy narzeka. Bdziemy szuka dofinansowania z innych róde. Klub Strzelecko-Rekreacyjny otrzyma w sumie 6 tys. z – 3 na prowadzenie treningów dla dzieci i organizacj zmaga strzeleckich i 3 na letnie pókolonie dla najmodszych. – Chodzi o to, eby zachci modzie do uprawiania tego piknego sportu. Dlatego chcemy organizowa jak najwicej imprez – na otwarcie i zakoczenie sezonu, o mistrzostwo szkó gimnazjalnych i takich, które bd towarzyszyy rónym festynom – mówi Stanisaw Hoppe, prezes LOK-u. Nekielskie koo diabetyków otrzymao 2 tys. z. – Przeznaczymy je na promocj zdrowia: wykady oraz wyjazdy do Torunia i rody Wielkopolskiej – tumaczy Maria akoma, prezes koa skupiajcego 67 czonków, z czego 58 to diabetycy. Pozostali wspieraj dziaalno stowarzyszenia. Z pozyskanych pienidzy zostan zakupione take trzy cinieniomierze. Czonkowie bd je mogli wypoycza.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

61 438 60 11

Policja

61 438 60 77

Straż Pożarna

61 438 60 88

Poczta

61 438 64 40

Urząd pocztowy Targowa Górka 61 438 66 28 Przych. Lek. Rodzin. „AMIKOR”

61 438 60 92

Ośrodek Kultury

61 438 60 60

Oczyszczalnia ścieków

61 438 65 75

Gabinet weterynaryjny

61 438 60 29 600 293 824

Biblioteka Publiczna

61 438 64 30

Bank Spółdzielczy

61 438 60 20

Polski Komitet Pomocy Społ.

61 438 60 11

Przedszkole

61 438 60 95

Szkoła Podstawowa

61 438 60 70

Szkoła Targowa Górka

61 438 66 86

Zesp. Szkół w Zasutowie

61 437 29 21 fax 61 437 25 06

Autohol i przewóz osób

503 509 001 61 436 33 70

Prawo jazdy

61 438 62 35 603 718 734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

18 Gospodarka

w ww www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. 61 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Na wozie czy pod wozem? Wrzesińskie sklepy spożywcze zaopatrują się na lokalnym rynku. I nie chcą zmian.

sklepów i hurtowni z Wielkopolski zaopatruje si w MPT PiK we Wrzeni

 J. Prusik (z prawej) od lat współpracuje z lokalnymi dystrybutorami, Robert Śleziona z MPT PiK przyjmuje zamówienie i w porównaniu z rokiem ubiegym, dynamika sprzeday jest mniejsza. Wikszo wacicieli sklepów zaopatruje si w artykuy spoywcze na lokalnym rynku. Dotyczy to zarówno maych punktów handlowych, jak i duych sieci. – Pewne grupy towarowe, takie jak owoce czy sodycze, kupujemy u lokalnych hurtowników – dodaje M. Cieloszyk. Wród hurtowników i dystrybutorów, a trzy lokalne firmy znalazy si wród najlepiej rozwijajcych si przedsibiorstw w ostatnich latach. List takich firm (na podstawie wzrostu obrotów z trzech lat) publikuje co roku Puls Biznesu. W tym roku znalaza si na niej hurtownia spoywcza Juta oraz Indrob, zajmujca si sprzeda misa i w-

dlin oraz spóka MPT PiK (najwyej, bo na 262. miejscu w Wielkopolsce). – W tym roku minie 20 lat dziaalnoci firmy – mówi Piotr Wasielewski, zastpca dyrektora ds. handlu i marketingu MPT PiK. – Przez pierwsze lata spóka funkcjonowaa jako typowa hurtownia stacjonarna, czyli sprzedajca towar zakupiony od producentów bezporednio z magazynu. Wtedy taki model funkcjonowania sprawdza si bardzo dobrze, bo spoeczestwo byo dne konsumpcji, a rynek chon wszystko. Od 1994 roku PiK zacz dodatkowo wiadczy usugi poprzez przedstawicieli handlowych, którzy docieraj do sklepów i tam zbieraj zamówienia. Pó niej towar jest kompletowany i dostarczany do odbiorcy

na koszt firmy. Tak sprzeda odbywa si do dzi, jednake z zastosowaniem najnowoczeniejszych rozwiza informatycznych w dziedzinie zbierania, przetwarzania i realizacji zamówie. Po 1997 roku nastpia konsolidacja w brany i wrzesiski PiK sta si czonkiem Grupy MPT z siedzib w Warszawie, która zrzesza dystrybutorów o podobnym potencjale z caego kraju m.in. z Bielska-Biaej, Warszawy, Szczecina, Poznania, Gdaska i Zielonej Góry. – Proces konsolidacji pozwoli na umocnienie pozycji negocjacyjnej caej Grupy MPT wobec producentów, co przekada si na osignicie odpowiednich wyników ekonomicznych – wyjania P. Wasielewski. – Rentowno sprzeday w naszym

„Tonsilowcy” wciąż bez PIT-11 – Informacje PIT-11 są już prawie gotowe – mówi Stefan Kowalski, kurator ProTonsilu Sp. z o.o. w likwidacji

Byli pracownicy ProTonsilu wciąż nie dostali informacji PIT-11. Problem ma rozwiązać kurator spółki wyznaczony przez sąd. Na pocztku marca Sd Rejonowy we Wrzeni na kuratora ProTonsilu wyznaczy Stefana Kowalskiego. Jego zadaniem ma by midzy innymi sporzdzenie informacji PIT-11 dla pracowników za ubiegy rok. W sumie naley wystawi ponad 170 informacji dla byych pracowników oraz osób, z którymi zawarte byy umowy cywilno-prawne. Do tej pory byli pracownicy PIT-ów nie otrzymali, mimo e informacja powinna by przekazana pracownikom do koca lutego. Kurator zapewnia, e robi co moe, ale nie jest w stanie poda konkretnego terminu, w którym przele dokumenty. – Podejmuj starania, aby jak najszybciej sporzdzi i wysa PIT11 byym pracownikom ProTonsil Sp. z o.o. w likwidacji. S one ju prawie gotowe. Jednak pewne dziaania s ode mnie niezalene – wyjania S. Kowalski w mailu do redakcji.

 Biuro zamknięte – pocztowe awizo nie mieszczą się już w drzwiach Bez informacji PIT-11 w zasadzie nie mona prawidowo wypeni zeznania podatkowego, które z kolei powinno trafi do urzdu skarbowego do koca kwietnia. Cz byych pracowników ProTonsilu wystosowaa ju odpowiednie pisma z prob o wydanie informacji PIT-11. Jak si mona byo spodziewa nie przynioso to rezulatatu. – Po okoo dwóch tygodniach pismo wrócio

nieodebrane przez adresata – mówi jeden z zainteresowanych. – Teraz mona jedynie doczy je jako dowód dla urzdu skarbowego, e czyniem starania, aby PIT-11 uzyska. Jeli kto zdecyduje si zoy zeznanie bez informacji PIT-11, moe oszacowa wysoko przekazanej zaliczki na podstawie wypaconych kwot netto tzw. odcinków z listy pac lub przelewów na konto. Mo-

na do tego wykorzysta kalkulatory pac dostpne w internecie. Trzeba pamita, e w PIT-11 znajduj si dochody z tytuu wypaconych wynagrodze, wic jeli firma nie pacia pensji, nie naley jej uwzgldnia. Wpyw na wysoko zaliczki na podatek dochodowy maj take okresy chorobowego. Pomocna w wypenianiu zeznania moe by take informacja z ZUS o wysokoci zapaconych skadek, któr moe uzyska kady ubezpieczony. Po otrzymaniu PIT-11 rozbienoci w zeznaniu mona usun skadajc korekt.

sektorze jest stosunkowo niska, dlatego musimy dziaa na duym obszarze i utrzymywa odpowiednie obroty, optymalizujc efekt skali. MPT PiK dziaa na terenie Wielkopolski, oprócz Wrzeni, we wschodniej czci powiatu poznaskiego, w Kaliszu i okolicach oraz czciowo w regionie pilskim i bydgoskim. – Dzi dostarczamy towary do okoo 1 100 punktów sprzeday detalicznej i 100 hurtowni – dodaje P. Wasielewski. – Dziaamy za porednictwem 13 przedstawicieli handlowych. Mimo dobrej pozycji na rynku, kadziemy nacisk na budowanie przewagi konkurencyjnej. Su temu m.in. cotygodniowe promocje towarów i programy partnerskie. – Od wielu lat wspópracuj z lokalnymi hurtowniami, jestem w tej kwestii tradycjonalist i nie szukam nowych dostawców. Nie kupuj od duych, sieciowych hurtowni, które pojawiaj si take na wrzesiskim rynku – mówi Janusz Prusik, którzy prowadzi osiedlowy sklep przy ul. Culica. – Handel to nieatwy kawaek chleba, zarówno dla hurtowników, jak i detalistów. Wszystko dlatego, e sklepów przybywa, a dochody mieszkaców malej.

Co słychać

Na brak sklepów spoywczych we Wrzeni nie mona narzeka. Dziaaj te lokalne sieci sklepów. Zarówno te, które powstay na gruncie spódzielczych struktur, na przykad sklepy „Spoem” czy sie „Tcza”, ale take te, które s w prywatnych rkach tak, jak sie sklepów Matteo. Dariusz Jurewicz, waciciel sieci Matteo nie popada w eufori, ale przyznaje, e niepewno na rynku nie przeszkadza w podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach. – W tym roku planujemy uruchomi kolejne dwa sklepy – informuje D. Jurewicz. – Musz przyzna, e jak dotd nie odczulimy kryzysu, a okres letni to dla handlu najlepszy czas, bo wanie wtedy ludzie czciej wychodz z domów, by robi zakupy artykuów spoywczych. Jednak przyszo zawsze jest niepewna. Tym bardziej, e na wrzesiskim rynku pojawi si niedugo Twój Market i Tesco. – Kady nowy sklep na wrzesiskim rynku powodowa spadek obrotów w naszej sieci – mówi Marian Cieloszyk, prezes „Spoem” we Wrzeni. – Myl, e pojawienie si kolejnego konkurenta na rynku bdzie miao podobne skutki. Obecnie sprzeda przystopowaa

1200

„ Jak poda Józef Sza-

farek, kierownik wrzesiskiego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, premia dla modego rolnika bdzie w tym roku wynosi 75 tys. zotych, a nie 50 tys. zotych, jak to byo do tej pory. Nabór wniosków ma ruszy w trzecim kwartale.

„ Pamapol – waciciel Cenosu – chce przej kolejn firm z brany przetwórczej. Tym razem jest to producent demów – firma Sorella. Tymczasem wci aktualna jest oferta sprzeday budynków Cenosu, w których znajduje si basen. Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


9 kwietnia 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 19 k c a t S

Z BUDKI SUFLERA (dok.) Praca spoĹ&#x201A;eczna bywa gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; przyczynÄ&#x2026; braku szacunku do pracy jako kategorii ekonomicznej, demoralizacji zawodowej i gĹ&#x201A;Ăłwnym, gdyĹź psychologicznym, ĹşrĂłdĹ&#x201A;em bezrobocia. Wszystko naleĹźy wyceniaÄ&#x2021; i kaĹźdy powinien Ĺ&#x203A;wiadczyÄ&#x2021; okreĹ&#x203A;lone czynnoĹ&#x203A;ci oraz byÄ&#x2021; za nie opĹ&#x201A;acany, ale wymaga to prawdziwej rewolucji, czyli likwidacji etatĂłw i normowanego czasu pracy. Dojdzie do tego raczej prdzej ni pĂł niej, gdy siy zbrojne etatowcĂłw, czyli zwizki zawodowe, zaczynaj powoli oddawa pole. U nas moe to by jednak pĂł niej, gdy kult specyficznie pojmowanej pracy spoecznej jest wieckim odpowiednikiem religijnego, ktĂłrego podstaw stanowi praktykowanie. W systemie realnosocjalistycznym praca spoeczna bya czsto paszczyzn, na ktĂłrej wykuwao si pozycj zawodowo-rodowiskow i wytworzy si typ omnibusa, ktĂłry w ostatecznym rachunku dyskontowa sw aktywno spoeczn rĂłwnie w sensie materialnym. Przetrwa jednak pewien szlachetny rodzaj spoecznikĂłw, wywodzcych si jeszcze z tradycji pozytywistycznej. W ten sposĂłb dokonywao si samorealizacji, niedajcej si ujmowa w aden cykl koniunkturalny. Pod wzgldem psychospoecznym byo to uszlachetnianie biedy. Do takich ludzi nalea wanie CZES AW MAKOWIAK. W 1945 zosta mianowany sotysem Budziowa, gdy nikt nie nadawa si do tej roli lepiej. Nie by wic adnym funkcjonariuszem wadzy, ale liderem spoecznoci lokalnej. Nigdy zreszt nie nalea do adnej partii politycznej i nawet nie byo to a takim pitnem, jak teraz wmawia si naiwnym, gdy bezpartyjni rĂłwnie miecili si w kluczu. Ci strasznie zdoowani przypominaj tych, ktĂłrzy al si, e nie wygrali w totka, chocia nigdy nie wypenili adnego kuponu. CZES AW moe nawet staby si beneficjentem, ale pierwszy decydent powiatu nie mĂłg mu wybaczy, e zaoy i prowadzi chĂłr kocielny

we Wszemborzu. By on jego oczkiem w gowie i peni w nim rol jedynego instrumentalisty, gdy nadal grywa na skrzypcach. Do kocioa mĂłg chodzi i nie wzbudzao to adnych podejrze, ale faktycznie bya to pena premedytacja, gdy stan na czele spoecznego komitetu budowy drogi Budziowo-WszembĂłrz i trakt ten mia charakter przede wszystkim religijny â&#x20AC;&#x201C; do Boga mona bowiem trafi rĂłnymi drogami, ale obiekt kocielny to ju cel naznaczony pewn przyziemnoci. Nie zarzuci te swojej pasji fotograficznej. Na tym polu Wrzenia jest orodkiem wiele znaczcym, ale jeszcze nikt nie zainteresowa si artystycznym dorobkiem CZES AWA, chocia niektĂłre ujcia s wspaniae. Jako ciekawostk mona zaprezentowa zdjcie prezydenta RP Bolesawa Bieruta, wykonane na uroczystociach 100-lecia Wiosny LudĂłw w Miosawiu (1948). Zdjcie jest nieco ruszone, ale fotografia zostaa wykonana popiesznie, ukradkiem i nielegalnie, gdy wymagane byo specjalne zezwolenie i trzeba byo wyprowadzi w pole ochron. Ta pasja jest kontynuowana, gdy zaraony zosta ni syn HENRYK. Nie zaniedba rĂłwnie kowalstwa, ktĂłre byo wiczeniem wyrĂłwnawczym w stosunku do gry na skrzypcach. Nie zajmowa si nim jednak profesjonalnie i oscylowa w kierunku kowalstwa artystycznego, niemal jubilerskiego, gdy potrafi wyku nawet drobne detale do zabytkowej broni myliwskiej. Tak samo miaa si rzecz ze stolarstwem, chocia byo to blisze dziaalnoci zawodowej. Istota dziaalnoci spoecznej CZES AWA tkwia jednak w tym, e biega torem zupenie niezalenym od pracy zawodowej i nie osiga z tego znaczcych profitĂłw. Nie mona te mĂłwi o adnej trampolinie. KrĂłtko po wojnie zaoy spĂłdzielni rolnicz w Budziowie i by jej prezesem, a nastpnie mianowano go penomocnikiem kontraktacji burakĂłw cukrowych w gminie Borzykowo. Sodko wcale nie byo. Od 1952 by pasiecznikiem w Pastwowej Centrali Lenych ProduktĂłw Niedrzewnych Las, a miejscem pracy byy Sarnice k. Czeszewa. PĂł niej kierowa zakadem produkujcym sprzt pszczelarski w Bagatelce k. Miosawia. Od 1967 by kierownikiem sekcji w GS Samopomoc Chopska w Borzykowie oraz czonkiem Zarzdu PZGS we Wrzeni. Na emerytur pracownicz odszed w 1971, ale nie stanowio to adnej istotniejszej zmiany jakociowej.

Z teki StaĹ&#x201E;czyka CZESĹ AW wywodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; z rodziny, ktĂłrÄ&#x2026; cechowaĹ&#x201A; wysoki stopieĹ&#x201E; wyrobienia spoĹ&#x201A;ecznego, co w tamtym rejonie nie byĹ&#x201A;o wcale reguĹ&#x201A;Ä&#x2026;. Nikomu siÄ&#x2122; jednak nie narzucaĹ&#x201A; i jego dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nacechowana byĹ&#x201A;a niewymuszonÄ&#x2026; naturalnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. Jako symbolicznÄ&#x2026; moĹźna potraktowaÄ&#x2021; okolicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Ĺźe w zakĹ&#x201A;adanych przez niego zespoĹ&#x201A;ach teatralnych graĹ&#x201A; ukrytÄ&#x2026;, chociaĹź bardzo waĹźnÄ&#x2026; i wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwie niezbÄ&#x2122;dnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; suďŹ&#x201A;era, chociaĹź czÄ&#x2122;sto podpowiadaĹ&#x201A; z pamiÄ&#x2122;ci.

Najwiksz jego yciow namitnoci byo pszczelarstwo, co w wymiarze spoecznym przekadao si na apiterapi. Z jego pomocy korzystano wtedy, gdy oficjalna medycyna okazywaa si bezradna, a trzeba wiedzie, e miĂłd nie jest wcale jedynym produktem pszczelim o waciwociach leczniczych. By kim w rodzaju paramedyka i wykonywa rozmaite zabiegi lecznicze, w tym nawet, za nieoficjaln zgod lekarzy, przepisywane przez nich zastrzyki. By rĂłwnie dentyst, chocia tylko na potrzeby rodzinne. Obecnie le-

 Prezydent BolesĹ&#x201A;aw Bierut na rynku w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu (2 maja 1948)

Fot. Cz. MaÄ&#x2021;kowiak

karza w rodzinie nie ma, ale pszczelarstwo ma swojego dziedzica, ktĂłrym zosta jego modszy syn z pierwszego maestwa â&#x20AC;&#x201C; TADEUSZ. Niezalenie od tego wybudowa w Czeszewie dom dla swojej bliskiej krewnej, ktĂłra znalaza si w trudnej sytuacji yciowo-mieszkaniowej i by to ju peny humanitaryzm. Przez wiele lat by te kuratorem sdowym i prostowa drogi CzesĹ&#x201A;aw MaÄ&#x2021;kowiak z synem Henrykiem i jego ĹźonÄ&#x2026; KrystynÄ&#x2026; yciowe rĂłnym pobkacom. Problematyka wychowawcza zawsze zreszt leaa mu na sercu, gdy byo to rozszerzeniem obszaru rodzinnego. Przewodniczy Ko m i t e t o w i Ro d z i cielskiemu w Budziowie, w ktĂłrym nie byo ju LEONA MERTKI, skuszonego przez wielki wiat, czyli Wrzeni. Tak si zoyo, e jego nastpc bya osoba zupenie przypadkowa i zachowaa si kapitalna w formie oraz treci koresponden- 80. urodziny CzesĹ&#x201A;awa MaÄ&#x2021;kowiaka (1986) cja interwencyjna: Zeszyty poprawione, postawiona 5-tka, a 5 bdĂłw ortograficznych go amatorskie zespoy teatralne. By dobrym palcem mona namaca. duchem wszdzie tam, gdzie tylko si zmateNa wicej nie ma miejsca, a szkoda, chocia rializowa, ale te natura obdarzya go niepodzieci w Budziowie szybko otrzymay nauczy- spolit charyzm, chocia teraz jest ona atrycielk z prawdziwego zdarzenia. butem wycznie rĂłnych kukie medialnych. CZES AW zajmowa si jednak rĂłwnie Realizowa si gĂłwnie w kontaktach inwychowywaniem dorosych, co byo mo- terpersonalnych i spoecznych, dlatego jest liwe, gdy by osob powszechnie akcepto- osob tak trudn do prezentacji. By te czowan. Dlatego kierowa skutecznie komisja- wiekiem bez reszty oddanym rodzinie i rĂłwmi pojednawczymi, w ktĂłrych trzeba byo nie pod tym wzgldem mĂłg stanowi wzĂłr wydawa orzeczenia salomonowe. By nie- do naladowania. Caa czwĂłrka wysza na zastpiony w pracach komisji wyborczych ludzi i kultywuje pami swojego ojca, choi na nim wszystko si zaczynao oraz koczy- cia jest to rodzestwo po poowie przyrodo, tak jak w pierwszych latach powojennych, nie. By wielokrotnie odznaczany, chocia pokiedy by posiadaczem jedynego we wsi apa- winno si akcentowa wyrĂłnienie najwysze, ratu telefonicznego. Takie osoby peniy rol gdy czowiek to nie choinka albo ruski geniekwestionowanej centrali. By animatorem nera. Zasuony Pszczelarz RP CZES AW i inicjatorem wielu przedsiwzi â&#x20AC;&#x201C; organizo- MAKOWIAK zmar 1 lipca 1994 i zosta wa uroczystoci wiejskie i zaoy wietlic, pochowany na cmentarzu komunalnym we w ktĂłrej prezentoway si tworzone przez nie- Wrzeni.


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

20 Miss Czytelników „WW”

Wybieramy najpiękniejszą Drodzy Czytelnicy, wybierzcie swoją Miss i wygrajcie zaproszenie na galę finałową Miss Polonia Wrześni 2010! Ju niebawem poznamy dziewczyn, której jurorzy przyznaj tytu Miss Polonia Wrzeni . Tym samym bdzie ona reprezentowaa nasze miasto w czerwcowych wyborach Miss Polonia Wielkopolski. Tymczasem trwa konkurs na Miss Czytelników „WW”! Przy-

pominamy, e wród osób, które wezm udzia w zabawie i przel do redakcji (ul. Fromborska 18) lub do biura ogosze (ul. Warszawska 15) wypeniony kupon (zamieszczamy go obok; kupon naley naklei na kartk pocztow), rozlosujemy 20 zaprosze na gal finaow, która odbdzie si 17 kwietnia w WOK-u. Wstp na ni moliwy jest tylko z zaproszeniami, dlatego warto gosowa na nasze piknoci. Na gosy czekamy do wtorku 13 kwietnia. List osób, do których trafi wejciówki, opublikujemy 16 kwietnia w „WW”, a ju 14 kwietnia na portalu wrzesnia.info.pl. DOT

1. Agnieszka Stachowiak

2. Agnieszka Żurawik

3. Aleksandra Pełszyńska

4. Katarzyna Gasik

5. Marcelina Nogala

6. Marita Klukaszewska

7. Martyna Fechner

8. Monika Krauze

9. Patrycja Skrzypczak

10. Paulina Kubiak

11. Sara Kubacka

12. Małgorzata Woźniak


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Jakub Świgoń syn Magdaleny i Marcina z Żydowa

Urodzony: 29 marca Waga: 3260 g Wzrost: 55 cm

Urodzony: 30 marca Waga: 4000 g Wzrost: 61 cm

Igor Walaszczyk syn Emilii i Marcina ze Słupcy

Lena Joanna Świtalska córka Joanny i Bogumiła z Wrześni

Urodzony: 31 marca Waga: 2800 g Wzrost: 54 cm

Urodzona: 1 kwietnia Waga: 2940 g Wzrost: 56 cm

Filip Wasela syn Aleksandry i Tomasza z Wrześni

Martyna Łukaszewska córka Joanny i Rafała z Wrześni

Urodzony: 1 kwietnia Waga: 3550 g Wzrost: 55 cm

Urodzona: 2 kwietnia Waga: 3900 g Wzrost: 57 cm

Wiktor Starzyński syn Katarzyny i Leszka z Wrześni

Córka Marty i Tomasza Waraczewskich z Wrześni

Urodzony: 2 kwietnia Waga: 3500 g Wzrost: 57 cm

Urodzona: 3 kwietnia Waga: 3330 g Wzrost: 55 cm

Zuzanna Kamińska, córka Magdaleny i Dariusza z Cienina Kolonii

Izabela Kowalczyk córka Ewy i Pawła z Wrześni

Urodzona: 3 kwietnia Waga: 3100 g Wzrost: 53 cm

Urodzona: 4 kwietnia Waga: 4120 g Wzrost: 57 cm

Zuzia Wawrzyniak córka Joanny i Radosława z Neryngowa

Agata Paluch córka Doroty i Mirosława z Nekli

Urodzona: 5 kwietnia Waga: 3100 g Wzrost: 52 cm

Urodzona: 5 kwietnia Waga: 3600 g Wzrost: 55 cm

Marcel Narożny syn Natalii i Huberta z Miłosławia

Kacper Cieślaczyk, syn Marzeny i Łukasza ze Środy Wielkopolskiej

Urodzony: 5 kwietnia Waga: 3750 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 5 kwietnia Waga: 3800 g Wzrost: 58 cm

Anna Magdalena Koszarek córka Joanny i Adama z Kołaczkowa

Martyna Nowak córka Sylwii i Wojciecha z Bierzglina

Urodzona: 6 kwietnia Waga: 3120 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 6 kwietnia Waga: 3300 g Wzrost: 59 cm

Kacper Cegielski syn Magdaleny i Artura z Pyzdr

Otylia Pawlak córka Agnieszki i Łukasza z Obłaczkowa

Urodzony: 6 kwietnia Waga: 3810 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 7 kwietnia Waga: 3140 g Wzrost: 54 cm

Bartosz Jan Lach syn Izabeli i Dariusza z Wrześni

Oskar Słaby syn Karoliny i Sławomira z Wrześni

Urodzony: 7 kwietnia Waga: 3610 g Wzrost: 59 cm

Urodzony: 7 kwietnia Waga: 3920 g Wzrost: 57 cm

„ Internauta: – Wiosna „odkrya” psi problem we Wrzeni. Brak trawnika lub krzaka, ba, nawet chodnika, by nie spotka psich odchodów. Bez radykalnej interwencji stray miejskiej sprawy si nie rozwie. Kady waciciel psa na ulicy czy placu, powinien mie przy sobie woreczek na kupy. Za brak takowego powinien zosta ukarany mandatem nie mniejszym ni 100 z, a za nieusunit psi kup nie mniejszym ni 400 z. Nie chc, by Wrzeni nazywano „zasranym miastem”. Oczekuj na posiedzeniu rady miejskiej sprawozdania komendanta stray miejskiej oraz komunikatu w miejscowej prasie. Zreszt pono istnieje w tej sprawie uchwaa rady – co z jej realizacj? „ Anna Hedrych-Stanisawska, stranik miejski: – Regulamin

utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta i gminy stanowi, i waciciele psów maj obowizek niezwocznego usuwania zanieczyszcze pozostawionych przez nie na terenach przeznaczonych do uytku publicznego, a w szczególnoci chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, parkach. Dopuszcza si skadowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, e znajduj si w worku foliowym. Nieprzestrzeganie tego przepisu przez wacicieli psów zagroone jest kar mandatu karnego w wysokoci od 20 do 500 z. W tym roku stranicy miejscy z tytuu popenionego wykroczenia naoyli 10 mandatów. Musimy jednak zaznaczy, i umundurowany patrol straników miejskich ma trudne zadanie – jego widok wzbudza we wacicielach psów odpowiedzialno za uprztnicie odchodów swoich pupili, a na dziaalno bez munduru nie zezwala prawo. Sytuacja zapewne jest inna, gdy w miejscu popenionego wykroczenia patrolu ju nie ma. Brak kultury ze strony wacicieli psów powoduje zanieczyszczenie terenów uytku publicznego. Sposobem na zaprzestanie powtarzajcych si sytuacji u konkretnych wacicieli psów jest szybka reakcja, w postaci zgoszenia do stray miejskiej, z ewentualnym podaniem czasu i miejsca popenianego wykroczenia. W ramach prowadzonej dziaalnoci profilaktycznej od kilku lat podczas pogadanek z dziemi i modzie zwracamy uwag na obowizki wacicieli psów, w myl reguy, e nauka najmodszych mieszkaców przyniesie rezultaty w przyszoci. TOS

21 INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 61 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 61 436 05 47 Informacja PKP 61 633 49 22 Informacja PKS 61 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 61 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 61 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.0017.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.4519.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 61 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 61 437 40 28, 61 437 40 22, 61 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 61 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 61 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 61 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 61 436 25 96 Czytelnia 61 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 61 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 500 191 039 Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502 256 205

List

Aleksander Kapler syn Anny i Tomasza z Warszawy

Teczka interwencji z wrzesnia.info.pl

Strona Czytelników Mamo, jestem!

www.wrzesnia.info.pl

30

marca 2010 r. we Wrocawiu zawarto umow dotyczc wspópracy midzy Uniwersytetem Przyrodniczym a Zespoem Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych we Wrzeni. Ze strony Uniwersytetu umow podpisa rektor prof. dr. hab. Roman Koacz i dziekan Wydziau Medycyny Weterynaryjnej prof. dr. hab. Jan Twardo, ze strony szkoy Wodzimierz Wawrzyniak – dyrektor ZSTiO. Dziki zawartemu porozumieniu uczniowie i nauczyciele szkoy bd mogli bra udzia w wykadach, kongresach i innych przedsiwziciach naukowych organizowanych przez uczelni. Bd mogli take zakupi skrypty i publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu. ZSTiO wczy si w promocj kierunków ksztacenia Uniwersytetu. Strony wyznaczyy swoich przedstawicieli do uzgadniania biecych spraw, wynikajcych z podpisanej umowy. Uniwersytet Przyrodniczy bd reprezentowali prof. Krzysztof Kubiak i dr Marcin Jankowski, a ZSTiO – lek. wet. Magorzata Gobiowska. ZSTiO wspópracuje z Uniwersytetem ju od kilku lat. Pracownicy naukowo-dydaktyczni wielokrotnie gocili we Wrzeni. We wspóprac zaangaowani s prof. dr. hab. Krzysztof Kubiak (absolwent Technikum Weterynaryjnego we Wrzeni), dr Pawe Jonkisz (absolwent PTW we Wrzeni), dr Marcin Jankowski, dr Piotr Sawuta, dr Jolanta Spuak, dr Agnieszka Noszczyk-Nowak, dr Piotr Skrzypczak, lek. wet Maciej Grzegory.

Halo TAXI 61 436 33 33, 601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 721 121 121 Taxi Harcerska 61 640 33 33, 61 437 77 77 TAXI PKP 61 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 61 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 TAXI SUPER, wieczór, noc, 607 515 515 USŁUGI TRANSPORTOWE 889 998 888 TRANSPORT 605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 61 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 61 640 20 71 Pizzeria Camelot 61 436 38 09, 515 299 040 Pizzeria Margeritta 61 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 15 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 61 436 79 90 Serwis komputerowy 695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 61 436 25 28, 601 794 203 Hydraulik 697 693 902 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 61 436 11 60, kom. 603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 61 437 92 00, 61 436 28 78, 508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – pn-sob. 8.00-18.00, nd. 9.30-17.30; 61 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – pn-sob. 8.0021.00, nd. 9.30-17.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 61 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE

Reklama

9.04 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 61-43-77-995 10.04 VADEMECUM, ul. Wojska Polskiego 19 tel. 61-43-65-988 11.04 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 12.04 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 13.04 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 14.04 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284 15.04 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 61-43-77-223


9 kwietnia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Sport www.victoria.wrzesnia.pl

Wielkanocne jajo do jaja – Rano byli ze święconką i jaja zostawili w domu. Leszek Nowacki

Trener Waldemar Przysiuda nie owija w bawen, komentujc poczynania swoich zawodników w meczu z Obr Kocian. W sobotnie popoudnie Victoria nie przegraa ósmego kolejnego meczu, wyyowaa rekord bez straconej bramki do 455 minut, a mimo to sprawia zawód i szkoleniowcowi, i coraz liczniejszej rzeszy kibiców. Obra 1912 Kocian zgodnie z naszymi zapowiedziami okazaa si wymagajcym zespoem. Graa ambitnie, nie mylaa o murowaniu bramki, a w kocówce meczu kilka razy powanie zagrozia Tomaszowi Roszykowi. Raz naszemu bramkarzowi w sukurs przysza poprzeczka.

 Waldemar Przysiuda, jak na trenera przystało, cały czas imponuje wielkim zaangażowaniem w grze

Fot. LEN

Wrzenianie ju na przerw powinni schodzi z dwubramkow przewag. W 26. min Mateusz Go dziaszek idealnie obsuy Macieja Lisieckiego, ten zwiód jednego obroc i z siedmiu metrów uderzy w krótki róg. Bramkarz goci by jednak na posterunku. Kwadrans pó -

niej role si odwróciy. Tym razem wietnie asystowa Lisiecki, a Go dziaszek stan oko w oko z golkiperem Obry. Efekt? Pikarz z Kociana zdoa sparowa pik nogami. W drugiej odsonie wrzenianie nie mieli ju tak klarownych sytuacji na zdobycie gola. W 50. min Li-

Trampkarze na testach 19 marca w Poznaniu przebywao dwóch zawodników naszego klubu reprezentujcych druyn w roczniku 1997. Celem wizyty byy testy sprawnociowe organizowane przez Lecha Pozna. Piotr Cyrulewski i Adrian Szady pozytywnie wypadli na testach i wpadli w oko szkoleniowcom Kolejorza. Co bdzie dalej z tymi modymi zawodnikami Victorii Wrzenia, czas pokae. Piotr gra na pozycji rodkowego pomocnika, a jego pikarskim idolem jest Cristiano Ronaldo. Adrian jest bramkarzem i stara si naladowa Tomasza Kuszczaka. Obaj trenuj w Victorii od trzech lat. JH

siecki uderza lew nog w penym biegu z powietrza. Z kilkunastu metrów chybi jednak celu. Pi minut przed kocem meczu Kamil Gut doszed do dorodkowania Przysiudy z rzutu ronego. Pika uderzona gow i tym razem o metr mina supek bramki Obry. Cztery sytuacje na cay mecz to mao. Cae szczcie, e zdecydowanie lepsz skutecznoci moga poszczyci si linia defensywna Victorii. Wrzenianie nie stracili gola w piciu ostatnich pojedynkach. Rekordu w szatni nikt nie witowa. Dwa stracone punkty mocno bolay. – Mamy troch pecha. Co gramy z jakim zespoem tej wiosny, to wystpuje on we wzmocnionym skadzie w stosunku do poprzedniej rundy. Nie jest to jednak usprawiedliwienie. Mecz, jak i ten rozegrany tydzie wczeniej, powinnimy wygra – wzdycha Przysiuda. Skad Victorii: Roszyk – Gut, Lisowski, Figas, Sypniewski – Goclik (76. Zieliski), Wawrzyniak (57. Nowicki), Przysiuda, Ludwiczak – Go dziaszek (74. Konieczka), Lisiecki Victoria – Obra Kocian 0:0

Młodzież kontratakuje Ostatnie dwie kolejki spotka dla druyn modzieowych naszego klubu okazay si pasmem samych zwycistw. Swój pierwszy mecz w Dbiu rozegrali podopieczni Bartosza Kupisa i wiosn rozpoczli od zainkasowania trzech punktów. Trampkarze modsi trenera Artura Chaupniczka strzelili rywalom a 11 bramek, a zespó juniorów modszych trenera Jarosawa Graczyka dopisa sobie trzy punkty bez gry. Druyna z Kawczyna nie stawia si na mecz. Grajcy w lidze wojewódzkiej zespó Janusza Hofmana, po porace w pierwszym meczu rundy wiosennej, tym razem odniós zwycistwo. O komplet punktów ze Spart Zotów trzeba byo jednak walczy do kocowego gwizdka. W kolejnym spotkaniu juniorzy modsi na wyje dzie zdobyli cenny punkt, a przeciwnikiem by lider rozgrywek – Lech I Pozna. Na uwag zasuguje fakt, e do tej pory punkty liderowi, i to a cztery, urwali tylko zawodnicy Victorii Wrzenia (dwa remisy). Juniorzy starsi wygrali swoje spotkanie w derbach powiatu z rówienikami Orlika Miosaw i nadal licz si w walce o awans do ligi wojewódzkiej. JH

Procent z podatku dla klubu Wszystkie firmy oraz osoby fizyczne chcce wspomóc dziaalno Victoria Wrzenia mog przekaza 1% z zapaconego podatku na klub, który jest organizacj poytku publicznego. W formularzach PIT28, 36, 36L, 37, 38 w wyznaczonym miejscu

wystarczy tylko wpisa: MKS VICTORIA WRZE NIA i numer KRS: 0000115217. W zwizku z niezbyt komfortow sytuacj finansow klubu, zarzd Victorii bdzie wdziczny za kade wsparcie. JH

Zapraszamy na stadiony

 Adrian Szady

Fot. JH

 Piotr Cyrulewski

Fot. JH

SPONSORZY VICTORII

IV liga 10 kwietnia, stadion w Kole 16.00 Olimpia Koło – Victoria Września 17 kwietnia, stadion ul. Kosynierów 15.00 Victoria Września – Piast Kobylin Junior młodszy, liga wielkopolska 11 kwietnia, stadion w Środzie Wlkp. 11.00 Polonia Środa Wlkp. – Victoria Września 18 kwietnia, stadion ul. Kosynierów 11.00 Victoria Września – Włókniarz Kalisz

Trampkarz starszy, 10 kwietnia, boisko w Lisewie 11.00 GKS Lisewo – Olimp Victoria Września Trampkarz młodszy, 10 kwietnia, boisko w Psarach P. 11.00 Błękitni Psary Polskie – Victoria Olimp 18 kwietnia, stadion ul. Kosynierów 13.30 Victoria Olimp Września – SKP Słupca Młodzik starszy, 10 kwietnia, stadion w Kleczewie 11.00 Sokół Kleczew – Victoria Września 18 kwietnia, stadion ul. Kosynierów 15.00 Victoria Września – Kosynier Sokołowo


9 kwietnia 2010

Sport

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Klasa okręgowa, Płomień Nekla – Sparta Orzechowo 3:1 (1:0)

Bój maruderów Trzy derbowe bramki przyniosły Płomieniowi trzy punkty. Pierwsze tej wiosny. Pojedynek dwóch druyn walczcych o utrzymanie w lidze zakoczy si zwycistwem gospodarzy. Z przebiegu meczu neklanie zasuyli na komplet punktów, chocia tu po przerwie by moment, w którym wystpujca bez Piotra Surdyka Sparta moga przechyli szal zwycistwa na wasn korzy. Ju w 1. min Sparta wywalczya rzut wolny zza naronika pola karnego, a bardzo silne uderzenie Radosawa Lemiszewskiego przeszo daleko od bramki. Odpowied Pomienia bya bardzo szybka. W 5. min niepewna interwencja orzechowskiego bramkarza Bartosza Gruszczyskiego, pozwolia Dariuszowi Kapturskiemu, po uderzeniu przewrotk, skierowa pik do pustej bramki. W 25. min strza Mateusza Kapturskiego wyapa Gruszczyski. W 36. min po dorodkowaniu Marcina Kwarty interweniujcy obroca Sparty bliski by trafienia samobójczego. Tu przed przerw Pomie zaprzepaci najlepsz okazj do podwyszenia wyniku. Po zagraniu piki wzdu bramki naciskany przez przeciwnika M. Kapturski z bliska, nieczysto trafi w pik. Po wyjciu z szatni kilkuminutowy przestój Pomienia, podczas którego orzechowianie doprowadzili do wyrównania i mieli drug okazj do objcie prowadzenia, móg odwróci losy meczu. Ju w 46. min kontra Sparty z dograniem Marci-

23

Wynik lepszy niż gra Pojedynek z kategorii meczów za podwójn stawk zakoczy si penym sukcesem Orlika Miosaw. Chocia Wicher Dobra do przerwy prezentowa si nieco lepiej od gospodarzy, to schodzi do szatni ze strat. W pierwszych minutach spotkania Wicher pokaza, e nie przyjecha do Miosawia si broni. Aktywna i ofensywna gra goci sprawiaa pocztkowo sporo kopotu miosawskiej defensywie. Wikszo akcji ofensywnych gospodarzy w tym czasie rozbijana bya w bezpiecznej odlegoci od bramki Wichra. W 30. min gocie dopucili si faulu na Tomaszu Kubiaku. Napastnik Orlika uderzy zza pola karnego precyzyjnie obok muru, dajc swojej druynie prowadzenie. Ku zaskoczeniu przyjezdnych w 41. min miosawianie zaliczyli kolejne celne trafienie. W niesamowitym zamieszaniu w polu karnym Wichra, najprzytomniej zachowa si Mirosaw Grobel-

ny, posyajc z bliska pik do siatki. Po przerwie Orlik dokona dwóch zmian nastawiajc si na gr z kontry. Rozgorzaa bitwa o rodek pola, podczas której prawie wszystkie akcje rozbijane byy na przedpolu. Marcin Budziski wyapa kilka strzaów z dystansu, a wikszo z nich bya albo niecelna, albo blokowana. W 75. min ogromne zamieszanie dla odmiany powstao pod bramk Orlika. Zmierzajc do bramki pik wlizgiem wybi T. Grobelny. Orlik do koca utrzyma ju wynik wywalczajc sobie jedynie kilka rzutów ronych i pozycji do strzaów z drugiej linii. – Osignlimy lepszy wynik ni wskazywaaby na to nasza gra, ale cieszymy si ze zdobycia punktów. Biorc pod uwag postaw naszych przeciwników sprawiedliwy wydaje si remis – skomentowa pojedynek trener Marek Gieraka. RC Orlik – Wicher Dobra 2:0 (2:0)

 Mecz dwóch ligowych maruderów przyniósł sporo bramek. Punkty zostały jednak w Nekli, co jeszcze bardziej pogrążyło spartan

na Adryana do niepilnowanego Rafaa Dudka pozwolia napastnikowi z Orzechowa wjecha z pik do pustej bramki. Dwie minuty pó niej przechwycone podanie Roberta Pieczyskiego i bd Jarosawa Jdrzejczaka móg przynie orzechowianom kolejne trafienie. Na szczcie, dla Pomienia, pika zostaa w por zablokowana. W 63. min sdzia móg pokusi si o przyznanie Pomieniowi rzutu karnego za faul na Kwarcie. W 72. min M. Kapturski spudowa bdc w klasycznej sytuacji sam na sam z bramkarzem. W nastpnej akcji – po wietnym dograniu Marcina Imbierowicza – D. Kapturski uderzajc z 7. metrów z woleja nie trafi w bramk. Wreszcie w 77. min Pomie obj upragnione prowadzenie. Mateusz Jackowski trafi z rzutu wolnego w mur, a odbita

Fot. RC

3

zdobyte przez Pomie punkty s pierwszymi tej wiosny

pika uderzona przez D. Kapturskiego z 20. metrów wyldowaa w samym okienku bramki Sparty. W doliczonym czasie gry Imbierowicz, tu przy chorgiewce naronej, wyuska pik interweniujcemu poza polem karnym Gruszczyskiemu, a Marcin Majchrowski przytomnie umieci j w pustej bramce. SZCZ

Pyzdrskie Centrum Taekwondo walczyło nad morzem o medale 28 marca przeprowadzono w Gdasku Midzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Modszych i Juniorów w Taekwondo ITF. Impreza bya jednoczenie eliminacjami do mistrzostw Polski w obu kategoriach wiekowych. W zawodach wystartowao blisko 100 zawodników z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W tym gronie znale li si reprezentanci Pyzdrskiego Centrum Taekwondo. Podopieczni trenera Marcina Grzybowskiego spisali si na medal. A szecioro pyzdrzan stano

w Gdasku na podium, zdobywajc osiem krków. Tym razem zote medale powieszone byy zbyt wysoko. Srebrne przypady w udziale Damianowi Szczepaskiemu, dwukrotnie Marcie Kodziskiej i Joannie Zwolenkiewicz. Brzowe krki wywalczyli Rafa Gonerka, Joanna Zwolenkiewicz, Piotr Nowakowski i Bartosz Orzechowski. Ile dokadnie kwalifikacji do mistrzostw kraju uzyska PCT poka dopiero kolejne eliminacje, które zostan rozegrane za tydzie. Zawodników trenera Grzybowskiego i na tej imprezie nie zabraknie. LEN

Reklama

Wyniki – sport w skrócie • www.wrzesnia.info.pl/sport PIŁKA NOŻNA IV liga XX kolejka, 3.04.2010 r. Victoria Września – Obra 1912 Kościan 0:0 Zryw Dąbie – Dąbroczanka Pępowo 0:1 Biały Orzeł Koźmin Wlkp. – Korona Piaski 0:5 KS Stal Pleszew – Olimpia Koło 0:1 Sokół Kleczew – Piast Kobylin 2:1 SKP Słupca – Płomyk Koźminiec 1:1 Ardi Krobianka Krobia – LKS Czarnylas przełożony ZKS Zagórów – LKS Gołuchów przełożony

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 61 437 49 50, fax 61 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Filip Biernat, Damian Idzikowski, Tomasz Małecki, Łukasz Różański, Tomasz Szternel, Dorota Tomaszewska, Marzena Zbierska. Współpracują: Roman Nowaczyk, Łukasz Adamczyk, Małgorzata Cichacka. Sport: Leszek Nowacki, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Marek Urbaniak, Anna Jakubek, Artur Korpik, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

1. KS Stal Pleszew 2. Sokół Kleczew 3. Płomyk Koźminiec 4. Piast Kobylin 5. Victoria Września 6. Korona Piaski 7. SKP Słupca 8. Olimpia Koło 9. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 10. Dąbroczanka Pępowo 11. Zryw Dąbie 12. Obra 1912 Kościan 13. Ardi Krobianka Krobia 14. LKS Gołuchów 15. LKS Czarnylas 16. ZKS Zagórów XXI kolejka, 10.04.20010 r.

20 20 19 18 20 20 19 20 19 18 19 20 18 19 19 18

41 37 36 34 33 31 29 28 28 27 22 22 16 13 13 3

51-23 43-23 41-30 39-16 35-28 39-23 31-28 30-22 30-31 26-22 28-25 28-42 18-35 22-31 14-36 15-75

Klasa okręgowa, XX kolejka, 3.04.2010 r. Czarni Ostrowite – Warta Eremita Dobrów 2:3 FANCLUB Dąbroszyn – Górnik Kłodawa 2:0 Orlik Klafs Miłosław – Wicher Dobra 2:0 Zjednoczeni Rychwał – Sparta Konin przełożony Kasztelania Brudzew – Tulisia Tuliszków 2:1 GKS Sompolno – LKS Ślesin 5:2 Znicz Władysławów – Polonus Kazimierz B. 1:0 Płomień Nekla – Sparta-Sklejka Orzechowo 3:1 1. Sparta Konin 2. GLKS Znicz Władysławów 3. Tulisia Tuliszków 4. Fanclub Dąbroszyn 5. Zjednoczeni Rychwał 6. LKS Ślesin 7. Kasztelania Brudzew 8. Górnik Kłodawa 9. Polonus Kazimierz Biskupi 10. Czarni Ostrowite 11. Warta Eremita Dobrów 12. Orlik Klafs Miłosław 13. Płomień Nekla 14. Wicher Dobra 15. GKS Sompolno 16. Sparta Orzechowo

19 45 49-16 2042 43-22 2036 30-24 2033 33-25 1830 49-23 2029 29-27 1928 35-25 1927 30-30 2026 32-45 2025 45-51 1824 22-30 1921 27-41 2019 26-34 2019 33-46 2019 24-47 2015 33-54

16:00 Olimpia Koło – Victoria Września

XXI kolejka, 10.04., 16:00 Płomień – Czarni Ostrowite 10.04., 16:00 Sparta – Znicz Władysławów 11.04., 16:00 Sparta Konin - Orlik

TENIS STOŁOWY Dwa miejsca w finale W mistrzostwach rejonu szkół podstawowych wystartowało czworo tenisistów stołowych z naszego powiatu. Szymon Gryczka wywalczył srebrny

medal, a Kamil Łabędzki brązowy. Obaj uczniowie SSP Kaczanowo wywalczyli awans do finału wojewódzkiego. Gorzej poszło dziewczynom. Natalia Wysocka (SSP Otoczna) zajęła czwarte miejsce, a Natalia Szymczak (SSP Kaczanowo) szóste.


PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 22

Victoria nie traci goli, ale teĹź nie trafia do siatki

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 23

PiĹ&#x201A;ka noĹźna, s. 22

W derbach powiatu lepsi piĹ&#x201A;karze PĹ&#x201A;omienia Nekla

DwĂłch piĹ&#x201A;karzy Victorii w krÄ&#x2122;gu zainteresowaĹ&#x201E; Lecha

Do spĂłĹ&#x201A;ki z mistrzem riach wiekowych. To wspaniaa pro- fikacji generalnej trzeba bdzie po-

PiÄ&#x2122;Ä&#x2021; zĹ&#x201A;otych medali zdobyli mocja biegania w naszym miecie. czeka kilka tygodni. Z pobienych wrzeĹ&#x203A;nianie na zawodach w Solcu. Zawodnicy zmagali si nie tyl- oblicze wynika, e Wrzenia bdzie ReprezentacjÄ&#x2122; powiatu zasiliĹ&#x201A; ko z trudn tras, ale take z kiep- wysoko, bardzo wysoko. Tomasz Szymkowiak. Kolejna okazja do wystartowania sk pogod. Sipicy deszcz nie Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS i SzkĂł w Biegach Przeajowych o Puchar Marszaka WojewĂłdztwa Wielkopolskiego przejd do historii. W zawodach, po kilku latach przerwy, wystartowa nasz olimpijczyk. W jednej reprezentacji z wielokrotnym mistrzem Polski seniorĂłw byo sporo modych lekkoatletĂłw, bo imprez rozegrano w kilku katego-

by adn przeszkod dla: Weroniki Wojciechowskiej, Krystiana Kwiatkowskiego, Bartosza Haupniczaka, Joanny Rzepki i Tomasza Szymkowiaka, ktĂłrzy pierwsi zameldowali si na linii mety. Srebro wywalczy Igor Dworniczak, a na trzecim stopniu podium stawali: Maria Nowak i Katarzyna Baryczka. Wielu naszych reprezentantĂłw zameldowao si w czoĂłwce swoich biegĂłw. Niestety, na wyniki w klasy-

w jednej imprezie z Tomaszem Szymkowiakiem nadarzy si ju za dwa tygodnie. Tego wyrĂłnienia bdzie mĂłg dostpi kady wrzenianin. Wystarczy zgosi swoje nazwisko do listy uczestnikĂłw XXVII Biegu KosynierĂłw, ktĂłry w ramach I Wrzesiskiego Mitingu Lekkoatletycznego odbdzie si w niedziel 25 kwietnia. Organizatorzy w swojej ofercie WrzesiĹ&#x201E;ska mĹ&#x201A;odzieĹź, zmÄ&#x2122;czona i przemoczona, z dumÄ&#x2026; prezentuje medale proponuj biegi dla rĂłnych katego- ludowych mistrzostw Wielkopolski. W gronie medalistĂłw byli takĹźe, nieobecni Fot. archiwum rii wiekowych. Leszek Nowacki na zdjÄ&#x2122;ciu, Tomasz Szymkowiak i Katarzyna Baryczka

Reklama

Skl-435

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! .RQLHFGURJLFKOHNyZZH:U]HÄ&#x17E;QL

APTEKA STYLOWA -XÄŞRWZDUWD

CENY PRODUCENTA*

leki za grosz* godz. otwarcia: QPOQUtTC :U]HÄ&#x17E;QLDXO6LHQNLHZLF]D *DOHULD&HQWUXP

Apteki Stylowewe niskich cen krĂłlo * dotyczy lekĂłw OTC


sRGODWFRW\G]LHĂ?ZNDÂ&#x203A;G\PGRPX sQDNÂ?DGEOLVNRHJ]HPSODU]\

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 061 436 52 70

WydzierĹźawiÄ&#x2122; teren Zakad Poradnictwa Zawodowego

gmina KoĹ&#x201A;aczkowo 2900 m2 pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Plac ogrodzony, oĹ&#x203A;wietlony, monitoring. Magazyn 120 m2, waga wozowa 15t. waga 1t. zadaszona. Plac utwardzony z boksami na opaĹ&#x201A;, pawilon socjalno-biurowy, magazyn-wagon, woda, telefon. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sprzedaĹźy Ĺ&#x201A;adowacza Atlas, wĂłzka widĹ&#x201A;owego oraz samochodu Hyundai H-100 wywrotka.

zaprasza na

BEZPATNE SZKOLENIA 1. Magazynier z obsug wĂłzka jezdniowego 2. Spawania MAG 3. Sprzedawca z obsug kasy skalnej i komputera 4. Sekretarka - asystentka

602 384 301

SZKOLENIA PRZEZNACZONE S DLA:

Wszystkiego najlepszego z okazji 30. rocznicy Ĺ&#x203A;lubu

Dzieci, Rodzice, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy

Iwonie i Jerzemu Waraczewskim

Przedszkolaâ&#x20AC;? Polne Kwiatkiâ&#x20AC;? w Gutowie MaĹ&#x201A;ym

ĹźyczÄ&#x2026;

- mieszkacĂłw powiatĂłw: redzkiego, remskiego i wrzesiskiego, - osĂłb dugotrwale bezrobotnych, - osĂłb niezatrudnionych korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej, - osĂłb powracajcych na rynek pracy po urlopach macierzyskich i wychowawczych, - osĂłb po pi dziesitym roku ycia, - modziey do 25 lat zagroonych wykluczeniem spoecznym, - osĂłb nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiek nad dzie mi lub osobami zalenymi.

Roz-602

ISSN 2080-4008

Roz-574

9 kwietnia 2010 NR 14 (1040/XXI) INDEKS 366773

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl

Aldona i Maciej z Filipem, Karolina i Dawid

skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; serdeczne podziÄ&#x2122;kowania ZA PRZYGOTOWANIE PREZENTĂ&#x201C;W WIELKANOCNYCH KOĹ U GOSPODYĹ&#x192; WIEJSKICH W GUTOWIE MAĹ YM oraz Panu KAROLOWI GRACZYKOWI

DZIÄ&#x2DC;KUJEMY!!!

ZAKRES SZKOLE OBEJMUJE: - bezpatne materiay szkoleniowe, - warsztaty z zakresu umiejtno ci poruszania si po rynku pracy, - zdobycie wiedzy teoretycznej, jak i umiejtno ci praktycznych, - patne stae dla osĂłb, ktĂłre ukocz kurs Sprzedawcy z obsug kasy skalnej i komputera, - za wiadczenia o ukoczeniu kursu, - egzaminy pastwowe potwierdzajce zdobyte kwalikacje (kurs Spawania MAG oraz Magazynier z obsug wĂłzka jezdniowego), - catering, zwrot kosztĂłw dojazdu oraz stypendium staowe w wysoko ci 4 z bru o za kad godzin uczestnictwa w kursie.

BIURO PROJEKTU:

Przez caĹ&#x201A;y marzec klienci sklepĂłw firmowych Konspol wydajÄ&#x2026;c 50 zĹ&#x201A; w naszych sklepach mogli wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w konkursie i wygraÄ&#x2021;: r telewizor 42 cali r KuchenkÄ&#x2122; mikrofalowÄ&#x2026; r bon wartoĹ&#x203A;ciowy 1.04.2010 w siedzibie firmy Konspol Bis odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; losowanie, ktĂłre wyĹ&#x201A;oniĹ&#x201A;o

czynne w godz. 8.00-16.00

szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwych zwyciÄ&#x2122;zcĂłw konkursu:

63-000 roda Wlkp., ul. Harcerska 18, tel./fax 0-61 286-49-64, tel. kom. 0-723-388-286

www.euronauka.eu e-mail: rekrutacja@euronauka.eu

Projekt â&#x20AC;&#x17E;Zdobd nowe kwalikacje i poka si na rynku pracy!â&#x20AC;? wspĂłnansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Czowiek - najlepsza inwestycja

ZespĂłĹ&#x201A; PieĹ&#x203A;ni i TaĹ&#x201E;ca â&#x20AC;&#x17E;ZIEMIA WRZESIĹ&#x192;SKAâ&#x20AC;? zaprasza na

KURS TAĹ&#x192;CA TOWARZYSKIEGO i weselnego Sala SSP nr 1, ul. Szkolna 1 (przy stadionie)

WkrĂłtce kolejny konkurs.

ZAPRASZAMY Sklepy firmowe:

ObĹ&#x201A;aczkowo 123

zaprasza na kurs KAT: A1, A, B, BE tOBKXZČ&#x2C6;T[FLXBMJĂśLBDKF VQSBXOJFOJBFH[BNJOBUPSB

tSBUZ tEPKB[EQPLVSTBOUB tNBUFSJBÂ&#x2019;ZT[LPMFOJPXFHSBUJT [BQJTZUFMFGPOJD[OF504-177-950

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

t4Â&#x2019;VQDB 1P[OBÇŠTLB t4XBS[Ç&#x2014;E[ 1MBD)BOEMPXZ t8S[FÇ´OJB PÇ´#$ISPCSFHP

NAGRODA III Pani Maria z ZagĂłrowa

Skl-439

OSK Tadeusz Kulesza

NAGRODA II 1BOJ.BS[FOB[$JÇ&#x152;Č&#x2C6;FOJB

Edu-165

Informacje tel. 509 779 443 lub 61 436 11 59

Edu-100

Pierwsze zajÄ&#x2122;cia we wtorek 20 kwietnia 2010 r. godz. 19.00

NAGRODA I 1BOJ7JPMFUUB[#JFHBOPXB


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i mĹ&#x201A;odzieĹźy w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 509-273-028 Pra-873b

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ zatrudni pracownikĂłw na stanowiska:

t%0%;*"Â&#x152;6 413;&%"Ĺ&#x2018;: $;ÄĄÄ˝$*;".*&//:$) t#-"$)"3;" t-",*&3/*," t%*"(/045ÄĄ ZgĹ&#x201A;oszenia kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp. e-mail: spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV) tel. 61 285 80 10 Â&#x201E; Firma Targor-Truck Sp. z o.o. ZATRUDNI KIEROWCĂ&#x201C;W Z KAT. C+E, praca krajowa, wymagane doĹ&#x203A;wiadczenie w zawodzie. Oferty (CV+list motywacyjny) prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres e-mail: l.olszewski@ targor-truck.pl, tel. 509-362-934 Â&#x201E; Kierowca kat. B doĹ&#x203A;wiadczony szuka pracy, 888-591-496 Â&#x201E; MÄ&#x2122;Ĺźczyzna 43 lata poszukujÄ&#x2122; pracy, posiadam III grupÄ&#x2122;, 501-103-623 Â&#x201E; MĹ&#x201A;oda sprzedawczyni z kilkuletnim doĹ&#x203A;wiadczeniem w handlu szuka pracy, 721-644-084 Â&#x201E; OBUWNICZA SIEÄ&#x2020; HANDLOWA PILNIE ZATRUDNI NA 1/2 ETATU SPRZEDAWCÄ&#x2DC; DO SKLEPU WE WRZEĹ&#x161;NI; CV, ZDJÄ&#x2DC;CIE I PODANIE PROSZÄ&#x2DC; PRZESYĹ AÄ&#x2020; LISTEM ZWYKĹ YM (NIE POLECONYM!) Z DOPISKIEM WRZEĹ&#x161;NIA NA ADRES: OBUWNICZA SIEÄ&#x2020; HANDLOWA S.C. UL. CHOĹ ONIEWSKIEGO 34/2/36, 85-127 BYDGOSZCZ, MILE WIDZIANE OSOBY Z GRUPÄ&#x201E; INWALIDZKÄ&#x201E;. Â&#x201E; Praca od zaraz. Poszukujemy konsultantĂłw telefonicznych do oddziaĹ&#x201A;u we WrzeĹ&#x203A;ni, 510-048-482 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarzy, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; elewacji klinkierowej i pomocnika budowlanego, 504039-626 po 19.00 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; na staĹź do biura sprzedaĹźy, 515-120-022 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; osobÄ&#x2122; do pracy ďŹ zycznej przy zakĹ&#x201A;adaniu, pielÄ&#x2122;gnacji ogrodĂłw, 793-613-513 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; osoby do prac porzÄ&#x2026;dkowych, 698-933-902 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; paniÄ&#x2026; do pracy w sklepie spoĹźywczym, CV proszÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 45 (sklep ABC) Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pĹ&#x201A;ytkarza 888-291-534 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; ucznia w zawodzie rzeĹşnik - wÄ&#x2122;dliniarz 61-4385-852 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, 505-056-751 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, WrzeĹ&#x203A;nia, Jana PawĹ&#x201A;a II 22, 501-027-680 Â&#x201E; Restauracja Gospa Ejo zatrudni kelnerkÄ&#x2122;, barmankÄ&#x2122; na weekendy, 604-139-420 Â&#x201E; Szukam pracy, kat. B,C,E + HDS, uprawnienia na koparki, koparko-Ĺ&#x201A;adowarki i wĂłzki widĹ&#x201A;owe, 886-140-838 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;ad krawiecki przyjmie szwaczki, Warszawska 7, 666-096-281 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; murarza, hydraulika, Ĺ&#x203A;lusarza i osobÄ&#x2122; do wykoĹ&#x201E;czeĹ&#x201E; wnÄ&#x2122;trz, 783-015-995 Â&#x201E; Zatrudnimy elektromechanika urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; chĹ&#x201A;odniczych. Tel. 500-199-730

NAUKA

Â&#x201E; Wypracowania z przedmiotĂłw humanistycznych; prace maturalne, 661-242-557

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36 Ah - 220 Ah motocyklowe; za 100 kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 60 zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 0614361-019, 889-076-691 Â&#x201E; Auto-ZĹ&#x201A;om - zĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw. Wystawiamy zaĹ&#x203A;wiadczenia o zĹ&#x201A;omowaniu auta. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odbioru auta od klienta. MielĹźyn, ul. Polna 20, tel. 509-277-286, 694-900-071 Â&#x201E; Chiptuning VW, audi, skoda, seat, www. chiptuningwrzesnia.prv.pl 506-605-929 Â&#x201E; Hyundai coupe 99 r., 118 tys. km, 1,6, 140 KM, skĂłra, klimatyzacja, el. szyby i lusterka, c. zamek, 2 x airbag, 13.000, 604-943-208 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165 Â&#x201E; Kupujemy auta do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki, 601-757-165 Â&#x201E; Mazda 3, 1,6 16 V, 2004 r. 796-948-195 Â&#x201E; Mechanika motocyklowa. Profesjonalnie, niedrogo, 669-205-554 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Naprawy skuterĂłw i quadĂłw, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, KUPIÄ&#x2DC; skutery na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci, 889-999-377 Â&#x201E; Opel astra kombi 1,7 D, 93 r., c. zamek, wspomaganie, szyberdach, ok. 2.300 zĹ&#x201A;, 61-4365-522 Â&#x201E; Opel omega 2,0 16 V, 97 r., 606-385-608 Â&#x201E; Skoda felicia 1,6 kombi, 1999 r. wspomaganie, Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;a przeciwmgielne, czerwony, 4.900 donegocjacji, 602-338-362

=äRPRZDQLH SRMD]GĂ&#x2018;Z VNXS]äRPX  Â&#x201E; Skup aut za gotĂłwkÄ&#x2122;, 724-705-471 Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw samochodowych, 503-416-909 Â&#x201E; Sprzedam audi A4 kombi po liftingu, 99 r, 784-566-206 Â&#x201E; Sprzedam 126 p. 600-854-672 Â&#x201E; Sprzedam bagaĹźnik na dach, 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam chevrolet - daewoo reşşo 12.2004 r. 15.500 zĹ&#x201A;, 603-601-892 Â&#x201E; Sprzedam chrysler stratus 2,0 + gaz, 1999 r. automat, klimatyzacja, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam citroen AX 1,0, 98 r, 692-578-009 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo 1,8 i, 2000 r. multispace 5d. 500-063-046, 606-911-537 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo, 1.4, 2006 r, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara 1,9 D, 2003 r. 607-206-501 Â&#x201E; Sprzedam corsa, 1.0, 99 r, gaz, 118 tys.km, 8000 zĹ&#x201A;, 693-503-154 Â&#x201E; Sprzedam daewoo lanos 2000 r. 1,5 + gaz, 604-305-016 Â&#x201E; Sprzedam dwa skutery yamaha 2005 r. 603-971-156 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 99 r., 1,2, 667-067-985

PrzewĂłz osĂłb â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 95 r., 5d, zarejestrowany, 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam tanio ford courier 1.8 D, 94 r, stan dobry, 605-579-777 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 1.6 kat, kombi, 96 r, granatowy, 793-334-010 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, rok 1996, 1.3, radio, kolor wiĹ&#x203A;niowy, 505-599-954, 508-161-542 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 97 r, 1.8 D, 601-241-448 Â&#x201E; Sprzedam ford focus, 1.6 TDC, 2005 r, kombi, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam ford focus, 2004 rok, 1.8 TDDI, ksiÄ&#x2026;Ĺźka serwisowa, bogate wyposaĹźenie, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam ford ka, XI 98 r, 790-786-732 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo kombi 1,8 TD, 99 r., 502-249-548 Â&#x201E; Sprzedam ford transit kontener, 2003 r. przebieg 165 tys. 502-387-358 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 1,8, 92 r., bĹ&#x201A;Ä&#x2122;kitny, el. lusterka, radio, 61-4366-657 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 96 r., 1,4 benz. czarny, 724-605-255 Â&#x201E; Sprzedam honda civic, 98 r., 8900 zl, 698-377-206 Â&#x201E; Sprzedam komplety kĂłĹ&#x201A; letnich renault clio, twingo, seicento, nissan micra i inne, 600-139-259

AUTO-GAZ MONTAĹť 16-letnie doĹ&#x203A;wiadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

Â&#x201E; Sprzedam megane 2003 r. 15.300 zĹ&#x201A;, 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam mercedes E 220 CDI, kombi, automatic, 2005 r., 208 tys km, bezwypadkowy, 53 tys + akcyza 888-696-219 Â&#x201E; Sprzedam motorower romet -ogar, 888-178647 po 15.00 Â&#x201E; Sprzedam nissan almera 1,4, 95 r., 792-552-092 Â&#x201E; Sprzedam opel astra II, 2000 r. 500-244-327 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6 + gaz, 95 r., 668-043-815 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1.4, 98 r, salonowa, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam opel omega kombi, 2,0 16 V, benzyna + gaz, 1997 r., klimatyzacja, ABS, c. zamek, cena 8.000 do negocjacji, +48-511-960-829, +31-626-511-005 po 17.00 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 1,8 16 V, 97 r.; skuter prymus ventus 2008 r. 698-660-635 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra GTS, 2,2 DTR, 2004 r., homologacja ciÄ&#x2122;Ĺźarowa, 608-027-547 Â&#x201E; Sprzedam opony uĹźywane WrzeĹ&#x203A;nia, Opolska 22, 505-935-536 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe R17 225/50 michelin, 501-027-349 Â&#x201E; Sprzedam opony, 667-275-527 Sprzedam passat, 1.9 TDI, 97 r, bogate wyposaÂ&#x201E; Ĺźenie, limuzyna, 698-982-130 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2003 r. bĹ&#x201A;Ä&#x2122;kitny, 1,4 benz. 604-693-393 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307 SW, 2002 r, 794-756-343 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, bogate wyposaĹźenie, 660-202-206 Sprzedam PILNIE VW passat 2004 r., 1,9, TDI Â&#x201E; 130 KM, nawigacja, tempomat, 691-418-918 Â&#x201E; Sprzedam punto, 1.1, 98 r, gaz, 3 drzwiowy, tanio, 500-035-781 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,2 benz. 2000 r. 691-308-846 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 1,2, 97 r., 693-966-689 Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 1.5 DCI, 2002 r, 5 drzwi, wspomaganie, ABS, centralny zamek z pilotem, elektryczne szyby, podgrzewane lusterka, radio sterowane w kierownicy, 4 x airbag, zarejestrowany, 13.000 zĹ&#x201A;, 726-619-043 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna, 94 rok, 2.0 benzyna + gaz, elektryczne szyby, lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, hak, tel. 692-646-424

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 500 m, 697-511-625

ZĹ&#x201A;omowanie pojazdĂłw

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 508-161-542

F.H.U MaWiD Gutowo Wielkie 8

t[BÇ´XJBED[FOJB tTQS[FEBČ&#x2C6;D[Ç&#x2014;Ç´DJJ tUSBOTQPSU tTLVQ[Â&#x2019;PNVNFUBMJ

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; Mieszkania hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia, 602-682-025 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia 48 mkw, 606-128-033 Sa-273

Â&#x201E; ANGLISTKA SZUKA PRACY W SZKOLE 608-386-613 Â&#x201E; Avon, 607-813-947 Â&#x201E; Avon- dodatkowy zarobek, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; awansu, 0504-126-269

Â&#x201E; ANGIELSKI, KOREPETYCJE, TĹ UMACZENIA PISEMNE 608- 386-613 Â&#x201E; Chemia- korepetycje, 785-532-825 Â&#x201E; J. angielski- nauczanie i korepetycje, 787-137-007 Â&#x201E; Matematyka, 603-784-118 Niemiecki korepetycje, 695-084-642 Â&#x201E; Â&#x201E; NIEMIECKI, ANGIELSKI, KAĹťDY WIEK, KAĹťDY POZIOM, 726ď&#x161;ş719ď&#x161;ş439

www.wrzesnia.info.pl

tel. 0694-667-625 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 99 r, 8200 zĹ&#x201A;, 505-651-688 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza 1,4, 99 r., 502-954-236 Â&#x201E; Sprzedam seicento 01 r., cena 6.900, 602-299-380 Â&#x201E; Sprzedam seicento 900, 2000 r, gaz, 509-195-526 Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia 2002 r., 1,4, 691-028-618 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicia 1,3, lpg, 1997 r. 695-735-389 Â&#x201E; Sprzedam skuter 125, stan idealny, 502-387-358 Â&#x201E; Sprzedam skuter yamaha 99 r., zarejestrowany, 501-557-681 Â&#x201E; Sprzedam tico 98 r., 660-322-912 Â&#x201E; Sprzedam toyota avensis, 200 7 r, 2.2 D, salonowa, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam VW golf, 2006 r., 4 drzwiowy, benzyna, klimatronik, 601-477-526 Â&#x201E; Sprzedam: ďŹ at punto 2005 r.; citroen C1, toyota aygo; mitsubishi carisma po opĹ&#x201A;atach, 502-681-996 Tanie opony, letnie koĹ&#x201A;a, aluminiowe felgi, Â&#x201E; maĹ&#x201A;e dojazdĂłwki 889-076-691 Â&#x201E; Terenowe kupiÄ&#x2122;, 608-241-045 Â&#x201E; Transport bus + laweta, wyjazdy po samochody za granicÄ&#x2122;, 693-838-900 Â&#x201E; VW polo kombi 98 r., 668-390-310

Â&#x201E; TANIO sprzedam dom w stanie surowym zamkniÄ&#x2122;tym 100 mkw + poddasze uĹźytkowe 60 mkw, dziaĹ&#x201A;ka 800 mkw nowo postawiony na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 888-258-743 Â&#x201E; A- do wynajÄ&#x2122;cia lokale uĹźytkowe na piÄ&#x2122;trze 40 mkw i 60 mkw ul. Fabryczna- super lokalizacja, 502-161-191 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 2 biura w budynku Banku Ĺ&#x161;lÄ&#x2026;skiego, 0608-346-567 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 3 hale po 100 m kw, wsokskĹ&#x201A;adowane, 608-346-567 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia budynek gospodarczy 130 mkw pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026;, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 606-111-083

INFOLINIA 61 285-67-67

Â&#x201E; Na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 0608-346-567 Â&#x201E; Pilnie sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 742 mkw w Psarach Polskich, 507-670-043 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia sklep 85 mkw w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam - zamieniÄ&#x2122; na mniejsze mieszkanie 75,7 mkw wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe na I piÄ&#x2122;trze, Fromborska, 511-160-054 Â&#x201E; Sprzedam 2 dziaĹ&#x201A;ki budowlane po 1530 mkw, 609-773-445 Â&#x201E; Sprzedam 2-pokojowe 37 mkw, 605-362-982, 663-152-207 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne dziaĹ&#x201A;ki na wsi, 604-671-060 Â&#x201E; Sprzedam dom 70 mkw z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; ok. 1100 mkw, Szamarzewo, 668-331-977, 61-4385-755 Â&#x201E; Sprzedam dom piÄ&#x2122;trowy wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni. tel. 501 602 114

Â&#x201E; Sprzedam dom w okolicach WrzeĹ&#x203A;ni 3 pokoje, duĹźa dziaĹ&#x201A;ka, 506-378-072 Â&#x201E; Sprzedam dom w zabudowie szeregowej, PoznaĹ&#x201E; os. Warszawskie, 697-148-795

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Kre-148

PRACA

Sa-258

9 kwietnia 2010

Sa-398

2

PROSTA HIPOTEKA DLA FIRM I NIE TYLKO BEZ ZAĹ&#x161;WIADCZEĹ&#x192; Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia dla mĹ&#x201A;odych mieszkanie 60 mkw we WrzeĹ&#x203A;ni, 723-798-580 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala 100 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026;, 603-601-892 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowo-biurowy w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 601-536-363 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, umeblowane o podwyĹźszonym standardzie, 693-512-072 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj dla pana, 507-033-538 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokĂłj, 509-501-928 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia w centrum WrzeĹ&#x203A;ni komfortowy lokal handlowy 20m, 720-325-453 Â&#x201E; Dom, szeregowiec LipĂłwka- sprzedam 600-354-337 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana, Psary Polskie 1200 mkw, 60 zĹ&#x201A;/mkw, 693-379-900 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana, WrzeĹ&#x203A;nia, 607-472-941 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki 3km od WrzeĹ&#x203A;ni, szkoĹ&#x201A;a las, rzeka, 0609-90-27-90 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane Nekielka - 501-729-086 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane, Gutowo MaĹ&#x201A;e, 888-155-275 Â&#x201E; Grupa kapitaĹ&#x201A;owa zakupi w Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;ym centrum WrzeĹ&#x203A;ni kamienicÄ&#x2122; lub lokale handlowe, 601-75-11-60 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom wolnostojÄ&#x2026;cy lub dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 508-355-324

Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni, 663-560-775 Â&#x201E; Sprzedam dom, Psary MaĹ&#x201A;e, 230 tys. 604-337-043 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 1000 mkw w SĹ&#x201A;omowie, 58.000 zĹ&#x201A; 608-653-239 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3700 mkw z domem do remontu os. SokoĹ&#x201A;owskie 721-683-967 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlana w Nekli, 692-383-084 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 2249 mkw, 601-785-529 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, Psary MaĹ&#x201A;e 75 zĹ&#x201A;/mkw, 61-4363-226 Â&#x201E; SPRZEDAM DZIAĹ KÄ&#x2DC; BUDOWLANÄ&#x201E; PSARY POLSKIE 576 MKW, 695-041-483 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Kaczanowie 864 mkw, 608-370-243 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w SĹ&#x201A;omowie 1016 mkw, 791-151-631 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; we WrzeĹ&#x203A;ni, 783-255-290 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 698-377-206 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; inwestycyjnÄ&#x2026; 1.5 h w Psarach MaĹ&#x201A;ych, 793-342-133 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Bierzglinku 1033 m, 602-299-380 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowÄ&#x2026; 550 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, Szosa Witkowska, 661-781-136 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki 3 tys. mkw w Nekielce, 608-852-807 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane przy drodzePaderewskiego, 508-355-341 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane w Czerlejnie gm. Kostrzyn Wlkp, 693-819-167 Â&#x201E; Sprzedam halÄ&#x2122; pow. uĹźytkowa 411 mkw z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; o pow. 0,2221 ha, 603-601-892 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, Kutrzeby 5, 889-393-630 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, WrzeĹ&#x203A;nia, 501-985-714 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 55,1 mkw, 3 pokoje, I piÄ&#x2122;tro, 61-4362-589 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 97 mkw, WrzeĹ&#x203A;nia, 692-013-819 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, 76,4 mkw, 4-pokojowe, 235 tys. zĹ&#x201A;., 609-713-724 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w Sokolnikach, 664-493-551 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ciowe 3-pokojowe, 60 mkw WrzeĹ&#x203A;nia, 603-601-892 Â&#x201E; Sprzedam nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zabudowanÄ&#x2026; 6997 mkw, budynek socjalno-biurowy 230 mkw, budynek magazynowy 520 mkw, budynek magazynowy 230 mkw caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogrodzona, prÄ&#x2026;d, woda, szambo, 1 km od WrzeĹ&#x203A;ni, 608-027-547 Sprzedam nowy dom w Pyzdrach, 668-855-465 Â&#x201E;


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

RzeĹşnia kupuje maciory i knury,

609-218-648

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050

Â&#x201E; SprzedaĹź kurczakĂłw Ĺźywych i bitych, 502189-413, 501-321-813 Â&#x201E; Ursusy, zetory, Ĺ&#x201A;adowacze, kombajny, cyklop UNHZ, sadzarki, rozsiewacze, orkan i inne maszyny, 601-478-051 Â&#x201E; WypeĹ&#x201A;nianie wnioskĂłw obszarowych 721-225-828

AGROFLORA ObĹ&#x201A;aczkowo 124 tel. 61 4366-129, 4366-457

Poleca

PODARUJÄ&#x2DC;

nasiona:

Â&#x201E; Oddam wersalkÄ&#x2122; i 2 fotele, 601-184-452 Â&#x201E; Podaruje owczarka niemieckiego, 698-434-499

tUSBX LVLVSZE[Z [CĂ&#x2DC;Č&#x2C6; tSPÇ´MJOTUSÇ&#x152;D[LPXZDI tQPQMPOPXZDI [JFNOJBLĂ&#x2DC;X TBE[FOJBLĂ&#x2DC;X

Â&#x201E; Drewno kominkowe, 0692-576-267 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe, 782-972-535

Rol-122

Â&#x201E; Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331 Â&#x201E; Sprzedam buraki pastewne, 503-360-560 Sprzedam byczki - krzyşówki ras miÄ&#x2122;snych, Â&#x201E; Szamarzewo, 605-788-838 Â&#x201E; Sprzedam cielaki byczki 3 szt., 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 503-110-514 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; HO na wycieleniu i drewno opaĹ&#x201A;owe, 609-635-516 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; jary i mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026;, 609-047-232 Â&#x201E; Sprzedam kojce (pojedynki) ocynkowane z demontaĹźu z Niemiec, 601-053-965 Â&#x201E; Sprzedam kombajn ziemniaczany anna, 661-400-686 Â&#x201E; Sprzedam loszki hodowlane rasy WBPxPBZ, 606-686-691 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz czoĹ&#x201A;owy do ursusa C-380 i kupiÄ&#x2122; opony 370x70x28, 669-032-122 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz ciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ty Ĺ&#x203A;lÄ&#x2122;za 1000 l, 12m, 692-808-226 Â&#x201E; Sprzedam opryskiwacz zawieszany szmucer 650 l, 12 m, forschnitt B603 1.80 waĹ&#x201A;, pryzma kiszonki z Ĺźyta, 511-977-356 Â&#x201E; Sprzedam pĹ&#x201A;ug 3-skibowy polski, 61-4387-420 Â&#x201E; Sprzedam przetrzÄ&#x2026;sarki, zgrabiarki, kosiarki dyskowe, prasy rolujÄ&#x2026;ce, rozrzutniki do obornika oraz inny sprzÄ&#x2122;t, 515-185-700

Baza eksportowa

         ! " ## Kontakt: 603-742-419

â&#x20AC;&#x201C; PRODUCENT

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 061-43-66-105

RATY

TRANSPORT, MONTAĹť GRATIS - CAĹ Y KRAJ

(61) 812-54-69, (63) 278-62-25, (54) 233-81-41, (52) 388-22-73, (65) 526-20-87 (67) 349-18-75, 0 509-574-644 www.konstal-garaze.pl

Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe, pociÄ&#x2122;te, poĹ&#x201A;upane 100 zĹ&#x201A;/m i kominkowe 785-17-17-35 Â&#x201E; Drzwi zewnÄ&#x2122;trzne antywĹ&#x201A;amaniowe, przeszklone, nowe od 890 zĹ&#x201A;. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103 Â&#x201E; Grzejniki panelowe, nowe, zapakowane, wszystkie wymiary, najlepsze ceny. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546

ATIZ

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH      

Â&#x201E; SprzedaĹź kostki brukowej, ul. PrzemysĹ&#x201A;owa 1, ceny fabryczne, 61-4361-353 Â&#x201E; SprzedaĹź wynajem rusztowaĹ&#x201E; warszawskich, 600-354-337 Â&#x201E; Szukam chÄ&#x2122;tnych do zaĹ&#x201A;oĹźenia zespoĹ&#x201A;u rockowego, 668-817-955 Â&#x201E; TANIE MEBLE pochodzenia zagranicznego i róşne drobiazgi, 665-754-430 Â&#x201E; Tanie pianina, 665-754-430 TANIE uĹźywane i nowe okna, drzwi, bramy segÂ&#x201E; mentowe, Jarocin, 512-944-239 Â&#x201E; TAROT doradztwo Ĺźyciowe, 698-626-758

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 438-56-74

Â&#x201E; Sprzedam okna, grzejniki, drzwi z Niemiec, 608-346-440 Â&#x201E; Sprzedam piec elektryczny -tanio, drzwi biaĹ&#x201A;e wewnÄ&#x2122;trzne, kompletnÄ&#x2026; umywalkÄ&#x2122; z bateriÄ&#x2026;, kanapÄ&#x2122; zielonÄ&#x2026;, 884-229-598 Â&#x201E; Sprzedam podnoĹ&#x203A;nik olejowy, tifor korbowy, wyciÄ&#x2026;garka Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowa duĹźa, gwintownicÄ&#x2122;, zawory do pieca CO, 605-579-777 Â&#x201E; Sprzedam podzielnicÄ&#x2122;, gĹ&#x201A;owicÄ&#x2122; NUA 25, bojler co, deskorolki, 600-713-943

Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122;, wypoczynek, naroĹźnik, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam solidne plandeki 6x3m, 8x4m, doskonaĹ&#x201A;e dla rolnictwa i budownictwa 691-751-801 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, rozmiar 38, 781-782-186 Â&#x201E; Sprzedam tanio wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy, 781-782-186

Â&#x201E; WÄ&#x2122;giel brunatny, 665-047-244 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122;, sprzedam rusztowanie warszawskie, 600-354-337 Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; pokrowce na krzesĹ&#x201A;a na imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, 608-014-507 Â&#x201E; WyprzedaĹź! Budy dla psa, 660-783-144 Â&#x201E; Zachodnie meble uĹźywane, Warszawska 12 (w podwĂłrzu), 791-465-505

USĹ UGI Â&#x201E; â&#x20AC;?EďŹ&#x20AC;ect-musicâ&#x20AC;? - ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, www.zespol. eďŹ&#x20AC;ect-music.pl 606-121-357 Â&#x201E; AAA Budowa domĂłw od podstaw, ocieplanie budynkĂłw (styropian, weĹ&#x201A;na), elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, ďŹ rma wystawia faktury VAT, 665-651-943 Â&#x201E; AAA UsĹ&#x201A;ugi transportowe, przeprowadzki kompleksowe, 502-606-361 www.transport-przeprowadzki.auto.pl

Dekarstwo, ciesielstwo usĹ&#x201A;ugi wod-kan, co

696-45-36-65, 517-22-36-53 Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, 61-4383601, 601-736-232 Â&#x201E; AGD, naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTÄ&#x2DC;, z telekomunikacji MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 500-029-180 Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965 Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz, UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109

Â&#x201E; Skup metali kolorowych, WrzeĹ&#x203A;nia ul. Paderewskiego 19 Â&#x201E; Sprzedam akordeon weltmeister 120 i 80 nowe, 502-387-358 Â&#x201E; Sprzedam CB radio + antena, 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam czarnÄ&#x2026; ziemiÄ&#x2122;, 608-557-975 Â&#x201E; Sprzedam deski z podkĹ&#x201A;adĂłw, 608-307-386 Â&#x201E; Sprzedam drewniane stemple budowlane 180 szt. 604-773-989 Â&#x201E; Sprzedam dwa wĂłzki dzieciÄ&#x2122;ce za 400 zĹ&#x201A;. do negocjacji, 509-407-858 Â&#x201E; Sprzedam kamieĹ&#x201E; polny, duĹźa iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dowozu, 606-853-071

Salon Meblowy

MEBLE AS NAROĹťNIK VIPER (skĂłra) - 2.900 zĹ&#x201A;

Zapraszamy    

 Czynne: !"""#$%" &"""'""

0GFSUBEMBĂśSN,PS[ZTUOFXBSVOLJOBCZDJB TQS[Ç&#x2014;UVJTBNPDIPEĂ&#x2DC;X

Â&#x201E; Sprzedam rowery, kosiarki itp. Bierzglinek ul. Modrzewiowa 2

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026;, spycharkÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

Roz-501

Zapraszamy 7.00-16.00

PIASEK

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

Kre-129

Rol-131

karmy dla goĹ&#x201A;Ä&#x2122;bi, papug

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia rusztowanie klinowe z narzÄ&#x2122;dziami do ocieplania, 504-282-576

Â&#x201E; Profesjonalne czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej, 783-016-025 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; gruz i kamienie polne. Posiadam transport oraz Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2122;, ObĹ&#x201A;aczkowo, 608-557-975 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, dewocjonalia, stare motocykle, wysokie ceny, 0694-834800, 061-4245-037

ĹťWIR

OBPÇ´XJBED[FOJF

Â&#x201E; Sprzedam kolumny i zespĂłĹ&#x201A; gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikowy samochodowy tonsilowski, nowy, 604-738-985 Â&#x201E; Sprzedam okna z demontaĹźu i wyposaĹźenie sklepu, 883-787-686

tel. 507-131-455

cena 2,30 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

Rol-113

Â&#x201E; Odchowane - kurki, kaczki, gÄ&#x2122;si. SĹ&#x201A;upca ul. Ceglana 22, 787-322-222, 63-2754-571 Â&#x201E; Pomiary GPS dziaĹ&#x201A;ek rolnych. Wnioski obszarowe kompleksowo, 728-704-392 Â&#x201E; Siano w kostkach sprzedam, 505-111-131 Â&#x201E; Siew kukurydzy siewnikiem monosem, 501-088-112 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 61-4381-318, 606-497-658

Ogrodzenia, balustrady, kraty, rolety.

EPNDZQSPXBE[FOJBE[JBÂ&#x2019;BMOPÇ´DJ

Â&#x201E; SprzedaĹź - wyrĂłb, huĹ&#x203A;tawki ogrodowe metalowe, kojce, szybkie terminy, 519-549-492

Usl-117a

Â&#x201E; ObowiÄ&#x2026;zkowe dotowane ubezpieczenia upraw, 604-343-985

Bramy, automatyka, napÄ&#x2122;dy. Bramy garaĹźowe segmentowe.

tXSĂ&#x2DC;DJÂ&#x2019;ZLSFEZUZOBPÇ´XJBED[FOJF %7% tLSFEZUZOBTUBSUOBE[JBÂ&#x2019;BMOPÇ´Ç&#x17D;

3

PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020; ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

    !

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

 

 

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Â&#x201E; Ciesielstwo -dekarstwo, 609-507-202

SprzedaĹź tynkĂłw nakrapianych

TERABONA 0,80 zĹ&#x201A; za 1 kilogram Czarne PiÄ&#x2026;tkowo 25 k/MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia 61 287-10-39, 506-521-840

Â&#x201E; Sprzedam taĹ&#x203A;mĂłwkÄ&#x2122; 1400 zĹ&#x201A;, 661-771-097 Â&#x201E; Sprzedam tokarki uniwersalne TJS - 150 i TUM; kompletnÄ&#x2026; maszynÄ&#x2122; do produkcji siatki ogrodzeniowej 721-266-184 Â&#x201E; Sprzedam uĹźywane wĂłzki gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie, spacerĂłwki, laski, foteliki, zabawki, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny 668-390-310 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny leviroo, 886-825-495 Â&#x201E; Sprzedam: piec elektryczny z roĹźnem i zamraĹźarkÄ&#x2122; 3-szuďŹ&#x201A;adowÄ&#x2026;, WrzeĹ&#x203A;nia, ElblÄ&#x2026;ska 25 Â&#x201E; Sprzedam: rowery, telewizory, opony samochodowe z zachodu, Psary Polskie 24 Â&#x201E; Sprzedam: szlakÄ&#x2122; i wapno wÄ&#x2122;glowo-magnezowe, 721-051-350

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

ul. Fabryczna 39/4 QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia Usl-172

tel. 61 670 98 89

  NISKIE CENY

Bd-301a

Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; do koni, 664-252-491 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz do nawozu, 664-252-491 Â&#x201E; Sprzedam schĹ&#x201A;adzalniki do mleka 320 l i 450 l, 606-341-218 Â&#x201E; Sprzedam siano, 61-4382-913 Â&#x201E; Sprzedam siewnik do burakĂłw i kukurydzy pneumasem II, 668-707-592 Â&#x201E; Sprzedam siewnik Poznaniak, 606-853-071 Â&#x201E; Sprzedam wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; obornika bydlÄ&#x2122;cego, 61-4272-290 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, kaliber 3.5-50 mm, 693-102-063 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki sadzeniaki, 508-977-180

rwiek od 18 do 80 lat rdo 150 tys. rna 10 lat

Kre-157

tel. 600 235 141

Rol-119

PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w dniu dostawy.

Â&#x201E; Bramy inwentarskie i garaĹźowe - ocieplane, 601-198-582 Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto, 61-4388-081 Â&#x201E; Krycie ogierami: wlkp, gniady, 80 pkt bonit. po karierze sportowej oraz kuc, 103 cm wzrostu, tarant, 82 pkt. bonit., 501-321-813 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; lub byczka okoĹ&#x201A;o 100 kg, 515-185-700 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursusy - zetory, mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; w gorszym stanie lub do remontu oraz inne maszyny, 601-478-051 Â&#x201E; Kurki odchowane po godz. 17.00, Grzybowo 59, 61-4360-430, 606-839-748 Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770 Kurki rasy leghorn i lohmann, 20 tyg. sprzeÂ&#x201E; dam, 506-494-770

KREDYTY

61 436-55-47

ROLNICZE

www.wrzesnia.info.pl

Roz-595

Â&#x201E; Zdecydowanie zamieniÄ&#x2122; mieszkanie w bloku we WrzeĹ&#x203A;ni 50 mkw na mniejsze z dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026; 0889-746-568

Â&#x201E; Komis przyjmie do sprzedaĹźy art. dzieciÄ&#x2122;ce i nie tylko. WrzeĹ&#x203A;nia ul. Kolejowa 10, 514-517-448 Kosiarki, rowery, pralki, wirĂłwki, lodĂłwki, odÂ&#x201E; kurzacze, mikrofale, frytkownice, piece elektryczne, okapy, zlewy, expresy kawowe, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, lustra, radia, telewizory, maszyny do szycia, foteliki: biurkowe, samochodowe, rowerowe, stoliki rtv, walizki, klatki, Ĺźyrandole, koĹ&#x201A;dry, poduszki, Ĺ&#x201A;óşka, materace, biurka, Ĺ&#x201A;yĹźworolki, zmywarki, dywany, chodniki, wĂłzki, urzÄ&#x2026;dzenia sportowe, organy, leĹźaki, stoĹ&#x201A;y, Ĺ&#x201A;awy, grile, 788-561-222, 61-427-43-41 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; pĹ&#x201A;yty stropowe, 693-379-900 Â&#x201E; Ĺ Ă&#x201C;ĹťKA - piÄ&#x2122;trowe, pojedyncze, dwuosobowe, antresole. TANIO!!! CENY PRODUCENTA, 782-503-058 Nagrobki granitowe - odnawianie nagrobkĂłw, Â&#x201E; tanio, 665-515-109 Â&#x201E; Pilnie sprzedam meble, 602-459-554 Â&#x201E; PoĹźyczki gotĂłwkowe, 509-454-737

Roz-265

Skupujemy

Bd-258e

Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa charakterystyki energetycznej, 785-727-941 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pomieszczenia magazynowo-biurowe, livetime.pl

( ")$*

9 kwietnia 2010

 

     

"#$%&'()*#+,-#./$ZMD]GRGXO']LDĂĄNRZFyZ 0&'12#3./45.


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Ciesielstwo, zakĹ&#x201A;adanie papy, paneli tanio, 784418-262., 662-422-639 Â&#x201E; Cyklinowanie, ukĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;ogowych, parkietĂłw krajowych i egzotycznych, deski barlineckiej, desek podĹ&#x201A;ogowych, wykĹ&#x201A;adzin dywanowych, 0608-701-989

P.U. â&#x20AC;&#x17E;ASKâ&#x20AC;?

prowadzenie dokumentacji:

Â&#x201E; Meble kuchenne na wymiar, szafy wnÄ&#x2122;kowe z drzwiami przesuwnymi, tanio, szybko, 667-116-039

Â&#x201E; MEBLE tapicerowane na wymiar, przerĂłbka, naprawa, 505-056-751

Usl-208

Â&#x201E; MONTAĹť ANTEN, 504-658-004 Â&#x201E; MontaĹź anten, 604-809-133

695-667-594

Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438 Â&#x201E; DJ wesela, zabawy 608-234-863

Â&#x201E; MontaĹź instalacji elektrychnych; pomiary 792802-380, 661-281-885 Â&#x201E; NAWADNIANIE, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; Nowoczesne instalacje wod-kan-co-gaz, pompy ciepĹ&#x201A;a, TANIO, 669-567-081 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, 693-221-410

  

           

  !           "

 " " 

UKĹ ADANIE

KOSTKI BRUKOWEJ

 

602-296-816, www.kosbal.dbv.pl

 "#$% tel. 512-308-380,

513-671-830

Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, pĹ&#x201A;ytki, malowanie szpachlowanie, tapetowanie, suďŹ ty podwieszane, adaptacja poddaszy, 507-530-846 Â&#x201E; Ocieplanie, tynki zewnÄ&#x2122;trzne i ozdobne natryskowe, szpachlowanie, regipsy, malowanie itp. 509-273-322 Â&#x201E; ODNAWIANIE WANIEN - 600-979-826 Â&#x201E; PIT 37 roczny, 663-602-339 Â&#x201E; PITY, VAT budownictwo, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; FIRM, 606-536-883

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 601-262-268

www.zielonesalony.com Â&#x201E; Szafy z drzwiami przesuwnymi i inne meble na wymiar, 608-874-303 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa charakterystyki energetycznej, 785-727-941 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-969-424 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 728-965-079 Â&#x201E; Tanie sprzÄ&#x2026;tanie 500-341-224 Â&#x201E; Tynki gipsowo-maszynowe Perfekt Tynk, 502-339-283 Â&#x201E; Tynki maszynowo-gipsowe tanio, 692-498-838 Usl-058

Â&#x201E; Cyklinowanie, zakĹ&#x201A;adanie podĹ&#x201A;Ăłg, 505-149-502 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3zĹ&#x201A;/m kw 604-381-253 Â&#x201E; Dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalne, 600-020-619

Kompleksowe 

 

Â&#x201E; Meble tapicerowane - wyrĂłb, sprzedaĹź, przerĂłbki, 608-594-785, 608-594-790 www.olameble.pl

Usl-181

USĹ UGI HYDRAULICZNE

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 792-855-884 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie. Profesjonalne wykonywanie usĹ&#x201A;ug, 669-517-245 Â&#x201E; Wykaszanie trawy piĹ&#x201A;Ä&#x2026; spalinowÄ&#x2026;, tanio, 602-584-151 Â&#x201E; Wynajem podnoĹ&#x203A;nikĂłw koszowych, 0501429-384, 0502-974-584

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61/ 640 01 01

www.wrzesnia.info.pl

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomysÂły, atrakcyjna cena!

0 602 646 590

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

tel. 783 015 995

Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 061-4360-101 Â&#x201E; Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny â&#x20AC;&#x153;Szafa-Graâ&#x20AC;? 696-608-810, www.szafa-gra.pl Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny FAMED 0502-423-869

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowe, 787-270-481 Â&#x201E; UKĹ ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 694-205-040 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny. Videofilmowanie - 788-362-646 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; TOP STARS, 608-33-68-94, www. top_stars.republika.pl

Â&#x201E; Posadzka maszynowa 9 zĹ&#x201A;/mkw, 508-113-667

USĹ UGI WETERYNARYJNE

Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonane maszynowo, 606-128-033

,  

608-036-695

Â&#x201E; Domowe wypieki na róşne okazje, 795-401-826

PIASKOWANIE

Usl-162

Usl-187

#   "   $%& $%'&(#)**%(+

Â&#x201E; Prace Ĺ&#x203A;lusarskie: bramy, balustrady i lekkie konstrukcje stalowe, 605-217-505, 697-711-022 Â&#x201E; Profesjonalny zespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.duet-hit. com, 606-244-789 Â&#x201E; PROJEKTOWANIE I ZAKĹ ADANIE OGRODĂ&#x201C;W, TRAWNIKĂ&#x201C;W, PIELÄ&#x2DC;GNACJA OGRODĂ&#x201C;W, AUď&#x161;ş TOMATYCZNE NAWODNIENIE 0507ď&#x161;ş065ď&#x161;ş159

tel. 603-264-122

Gabinet weterynaryjny dla maĹ&#x201A;ych zwierzÄ&#x2026;t

ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 46, WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 672 10 08 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi brukarskie i kamieniarskie. Oferujemy wysokÄ&#x2026; jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i szybkie wykonanie danej pracy, 601-793-970, 61-4372-621 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi dek arskie, 500-063-109, 794-540-637 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi geodezyjne, Filip Zbierski, Psary Polskie 166F, tel. 501-793-454 Â&#x201E; USĹ UGI GLEBOGRYZARKÄ&#x201E;, 697ď&#x161;ş355ď&#x161;ş076

Â&#x201E; Drzwi, okna - sprzedaĹź, montaĹź, 604-417553 BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55

Â&#x201E; Remontowo-budowlane, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, wod-kan, co, 609-629-179

Â&#x201E; Elektroinstalacje 0608-234-863 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 795-401-826

Â&#x201E; Remonty 0604-808-764

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowalne, 728-954-152, 63-244-74-91

Â&#x201E; Remonty kapitalne, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, docieplanie budynkĂłw, 880-414-655, 663-731-124

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe bus + laweta, przewĂłz do 6 osĂłb, 608-874-303

Â&#x201E; Remonty, kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia, kostka brukowa - fachowo, tanio, 61-818-96-28, 606-321-033

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE + FOTOGRAFIA promocja 889-39-36-36

Â&#x201E; FotograďŹ a Ĺ&#x203A;lubna, 888-295-500 Â&#x201E; Hydraulik - konkurencyjne ceny na usĹ&#x201A;ugi i materiaĹ&#x201A;y instalacyjne, 697-693-902 Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, 600-718-495 Â&#x201E; Hydraulik 0601-536-890 Â&#x201E; Instalacje elektryczne, 660-821-380

Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE - ZDJÄ&#x2DC;CIA Ĺ&#x161;LUBNE - Mazurkiewicz. Zaufaj doĹ&#x203A;wiadczeniu, - przegrywanie z VHS na DVD, 0502-582-976, 061-4360-765

KARCHER czyszczenie dywanĂłw i tapicerki

Brak odpĹ&#x201A;ywu w toalecie, zmywaku?

tel. 698-417-556

Usl-003a

tLBOBQBPE[Â&#x2019; tGPUFM[Â&#x2019;tEZXBO[Â&#x2019;N2 tQVGB[Â&#x2019;tBVUPPE[Â&#x2019;

Â&#x201E; Remonty, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta GK, 511-875-449

Â&#x201E; Jaguarem do Ĺ&#x203A;lubu? 605-941-115 Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358 Â&#x201E; KOMINKI 604-808-764 Â&#x201E; Koszenie trawy, porzÄ&#x2026;dkowanie dziaĹ&#x201A;ek, 512-435-014 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, nida, 784-428-737 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta GK, remonty, 508-916-944

Â&#x201E; Solidnie usĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane, ukĹ&#x201A;adanie kostka brukowa, kamieĹ&#x201E;, tarasy drewniane, 61-4373-911, 781-596-240

KREDYTY

oferta jakiej NIGDY ie o ul. Rzeczna 1a tel. 61 437 63 78

MATRYMONIALNE Â&#x201E; Wolny (66) pozna paniÄ&#x2026;. Gadu gadu nr 22101573

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Akwarium 105 l z zaokrÄ&#x2026;glonÄ&#x2026; przedniÄ&#x2026; szybÄ&#x2026;, oryginalnÄ&#x2026; pokrywÄ&#x2026; + caĹ&#x201A;y osprzÄ&#x2122;t, Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznie z rybkami, 300 zĹ&#x201A;, 61-4365-522 Â&#x201E; Sprzedam kucyka 1,15, karo-gniady, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam labradory, owczarki niemieckie, 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam rocznego owczarka niemieckiego, 663-365-391 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaka syberian husky -suczka, 61-4388-330

Â&#x201E; MasaĹź leczniczy, 508-403-669

Pogotowie Kanalizacyjne 24 h/365 dni

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Pogotwie komputerowe, 794-343-799 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTEROWY Z DOJAZDEM, LAPTOPY NOWE UĹťYWANE AKCESORIA, NAWIGACJE, LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 Â&#x201E; Sprzedam monitor LCD Belinea 17â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, 609-522-880

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019;

Kre-151

Â&#x201E; Instalacje elektryczne, 662-627-856 Â&#x201E; Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710 Jaguarem do Ĺ&#x203A;lubu? 605-941-115 Â&#x201E;

Â&#x201E; ROZLICZANIE PIT 2009, ul. SĹ&#x201A;owackiego 11 (bursa), I piÄ&#x2122;tro, pokĂłj nr 2, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 0662-272-732

CzyĹ&#x203A;cimy i udraĹźniamy sprÄ&#x2122;ĹźynÄ&#x2026; (500 obr./min) kanalizacje wewnÄ&#x2122;trzne. Kamera TV do rur!!!

tel.0602-227-666 www.ďŹ rma-chochlik.pl

pn.-pt. 800-1200 i 1400-1800, sob. 1000-1400

LEKARSKIE

Usl-027

Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, termokominki, 666-543-570

Usl-136

sSUDFRZQLF]HM $.7$

sNDGURZHM HZLGHQFMD

sSÄ&#x;DFRZHM s]DVLÄ&#x;NRZHM

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, panele, 0692-536-688 Â&#x201E; Malowanie, szpchalowanie, 661-743-578

Usl-195

USĹ UGI

www.wrzesnia.info.pl

Usl-150

9 kwietnia 2010

Usl-205

4

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, tel. (061) 640-01-01

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 12:00

ModuĹ&#x201A;y pomiÄ&#x2122;dzy

ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Firma przyjmie

pielÄ&#x2122;gniarkÄ&#x2122; z uprawnieniami do obsĹ&#x201A;ugi ZPCHR Pra-936

Wymagana grupa inwalidzka, 61 4365-450 w godz. 9.00-16.00

Pra-935

Â&#x201E; Poszukiwana wokalistka do zespoĹ&#x201A;u (m.in. wesela), 696-608-810 Â&#x201E; Praca w zawodzie tokarz-frezer, 604-314-715 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy - myjnia TIR, 509-127-862 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do szycia tapicerki meblowej, 691-028-010 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; murarza, 601-467-234 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pilnie murarzy, 504-039-626 Â&#x201E; Restauracja Margeritta zatrudni osoby na stanowiska: kucharz, pomoc kuchenna z doĹ&#x203A;wiadczeniem, kierowca oraz do pracy na ogrĂłdki sezonowe. CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w Restauracji ul. Rynek 24, WrzeĹ&#x203A;nia.

Firma KRAGO SÄ&#x2122;dziwojewo 74

zatrudni

szwaczki z doĹ&#x203A;wiadczeniem 609-886-818

Pra-938

Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem - Nekla, Nekielka, WrzeĹ&#x203A;nia i okolice - doĹ&#x203A;wiadczenie, auto, 791-660-344 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; malarzy, szpachlarzy z praktykÄ&#x2026; przy ocieplaniach, 508-053-363

& pracownikĂłw

prac remontowo-budowlanych   !  '*+;<=<$;=$>$?#B*;; Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; pracownika do obsĹ&#x201A;ugi urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; grzewczych. Wymagania: dyspozycyjnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, uregulowana sĹ&#x201A;uĹźba wojskowa, prawo jazdy kat. B, wiek do 30 lat. Mile widziane uprawnienia elektryczne i gazowe oraz umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kreatywnego rozwiÄ&#x2026;zywania problemĂłw technicznych. Kontakt: eko_serwis@op.pl Â&#x201E; Zatrudnimy do biura nieruchomoĹ&#x203A;ci, okno100@op.pl Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; wykonanie ogrodzenia z metalu np. prÄ&#x2122;ty + brama suwana i montaĹź, (Pyzdry), 698-105-343

NAUKA Â&#x201E; J.niemiecki korepetycje, tanio, 698-424-086 Â&#x201E; Matematyka, fizyka, projekty, rysunki, 502-396-349

Edu-163a

intensywny 3-miesiÄ&#x2122;czny kurs j. angielskiego poniedziaĹ&#x201A;ek, Ĺ&#x203A;roda - godz. 1700

ul. Sienkiewicza 14, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia wrzesnia@leaderschool.com.pl UFMt

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; Ford escort 93 r., gaz, tanio, 666-746-808 Â&#x201E; Ford mondeo 94 r., 1,6, 16 V, gaz sekwencja na gwarancji, 667-545-728

GAZ

MontaÂż INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

Mechanika samochodowa WrzeĹ&#x201C;nia, KosynierĂłw 69 61 4366-978, 508-186-037, 609-581-513 Â&#x201E; Sprzedam audi A3, 1.8 benzyna, 96 r., czarny metalik, 601-441-964 Â&#x201E; Sprzedam BMW 316 i, 92 r., 507-829-644 Â&#x201E; Sprzedam BMW 320 D, rok 2003, 663-076-601 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 98 rok, 661-263-456 Â&#x201E; Sprzedam citroen C3, 2002, 1.4 D, 61-4382-494 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo 1,1, 97 r., 607-206-501 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara picasso, 2.0 HDI 2003 r., 506-435-072 Â&#x201E; Sprzedam clio, 1.2, 97 r.; kango 1.9, 99 r., 501-428-432 Â&#x201E; Sprzedam clio, 95 r., 608-729-873 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci cinquecento 700 i 900, 512-329-380 Â&#x201E; Sprzedam daewoo tico 98 r., 96 r., 504-149-803 Â&#x201E; Sprzedam fiat 126 p, 1997 r., stan dobry, 61-4383-277 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 2004 r. 785-283-890 Â&#x201E; Sprzedam fiat punto, 1.1, 97 r., 4300 zĹ&#x201A;, 503-717-214 Â&#x201E; Sprzedam fiat punto, 99 r., 1.1 + gaz, 790-513-050 Â&#x201E; Sprzedam fiat seicento, 1.1, 2002 r., 781-156-800 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at uno 1,4, 97 r., 602-495-233 Sprzedam ford escort 1,8, kombi, 95 r.; opel Â&#x201E; kombi, 1,7, 97 r., 511-847-135 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 95 r., tanio, 604-597-764 Â&#x201E; Sprzedam ford escort kombi, 1996 r. 61-4362316 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, kombi, gaz sekwencja, tel. 605-382-227 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta, 93/94 r., 1.3i, 5d, stan bdb, 606-172-829 Â&#x201E; Sprzedam ford focus kombi, 2002r. 1,8 TDCI Tel. 605148979 Â&#x201E; Sprzedam ford galaxy, 96 rok, 1.9 TDI, tel. 602-352-163 Â&#x201E; Sprzedam forda escorta, 98 rocznik, do poĹ&#x201A;at, polo 97 rocznik, zarejestrowany, 692-471-072 Â&#x201E; Sprzedam golf III, 92 rok, benzyna, tel. 696-634-206 Â&#x201E; Sprzedam golf IV, 2001 r., 1.6 benzyna, gaz, peĹ&#x201A;na elektryka, klimatyzacja, 513-991-037 6 przedam hondÄ&#x2122; civic 2003 CTDI, alufelgi, klimatronic, elektryczne i podgrzewane lusterka, kontrola trakcji 4 x pp. parktronik, 25.000 zĹ&#x201A;. 601-368-875 Â&#x201E; Sprzedam jawÄ&#x2122; i gokarta, 781-312-439 Â&#x201E; Sprzedam matiz 99, 5000 zĹ&#x201A;, 61-4382-494 Â&#x201E; Sprzedam matiz, rocznik 1999, 608-346-294 Â&#x201E; Sprzedam mercedes E200 D, 1995, zarejestrowany, uszkodzony - jeĹźdĹźÄ&#x2026;cy, cena 5.700, 509-302-829

Â&#x201E; Sprzedam micra, 1,3, 2002, sprowadzony, uszkodzone lewe drzwi, 783-102-457 Â&#x201E; Sprzedam mondeo 2,0, XII 97 r., benz. peĹ&#x201A;na elektryka, cena do uzgodnienia, 505-039-518 Â&#x201E; Sprzedam motocykl chopper honda 600, 662-066-965 Â&#x201E; Sprzedam motor yamaha wirago XV 535 chopper, 93 r, zarejestrowany, 661-878-032 Â&#x201E; Sprzedam motorower chopper, 661-278-073 Â&#x201E; Sprzedam motorynkÄ&#x2122;, 89 r., 300 zĹ&#x201A;, 723-438-463

â&#x20AC;&#x201C; montaÂż samochodowych instalacji gazowych, hakĂłw â&#x20AC;&#x201C; usÂługi warsztatowe â&#x20AC;&#x201C; wypoyczalnia przyczep, lawet

GAZ-FAST WrzeĹ&#x201C;nia, ul. KoĹ&#x201C;ciuszki 87 (obok Cenosu)

697-60-50-58 Â&#x201E; Sprzedam MTZ 82, 84 r., przedni napÄ&#x2122;d, 14.600 zĹ&#x201A;, 604-246-385 Â&#x201E; Sprzedam MZ-ETZ 250, po kapitalnym remoncie, 783-478-724 Â&#x201E; Sprzedam nissa primera kombi, 2,0 TD, 2000 r. cena 12.000, 696-428-061 Â&#x201E; Sprzedam nubira kombi II, 99 r., 512-329-380 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,3 CDTI, 2004 r. 509-360-133 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa B, 1,2 silnik, 1997 r. 662-293-962 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 2000 r., 1.0, benzyna, 607-471-658 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 2002 r., 1.2, 601-696-774 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa, 99 r., opel astra, 99 r., 515-339-247 Â&#x201E; Sprzedam opel meriva 2003 r, 1,7 TDI, ABS, el. szyby, klimatyzacja, c. z, autoalarm, airbag, radio, immobiliser, przyciemiane szyby, stan idealny, peĹ&#x201A;na dokumentacja, wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel niepalÄ&#x2026;cy, 61-4385-178, 604-855-153 Sprzedam opel omega 2,0D, 98 r., 691-117-311 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 1.6, 96 r., 606-403-511 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 2.0 +gaz, cena 2.800 zĹ&#x201A;, 783-478-724 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, 96 r., 1.6 benzyna, gaz, 600-331-095 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra, rok 2003, cena 19.500 zĹ&#x201A;, 601-939-832, 517-375-183 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206 sw kombi, 1,1 benz. 2003 r. czerwony, 71 tys. km, c. zamek, ABS, airbag x 2, cena 13.500, zakupiony w salonie, 501-190-194 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206 SW, 2003 r., HDI, klimatyzacja, elektryka, 502-526-540 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 306 kombi, uszkodzony, 99 r., 1,6 benz. 3.300 zĹ&#x201A;, 509-056-478 Â&#x201E; Sprzedam peugeot partner 98 r., 2 osobowy, 785-960-407 Â&#x201E; Sprzedam polo, 95 rok, 1.3, 3 drzwi, gaz, tel. 723-609-227 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 2000 r., 609-788-561 Â&#x201E; Sprzedam renault clio II, 2003 r., cena do uzgodnienia, 515-065-301 Â&#x201E; Sprzedam renault clio II, 99 r., 6500 zĹ&#x201A;, 609-035-203

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA

OPON LETNICH I ZIMOWYCH

SPRZEDAĹť

TĹ UMIKI

.0/5"Ĺ&#x2018;t413;&%"Ĺ&#x2018;t/"13"8:

www.autostyl2000.pl t$[Ç&#x2014;Ç´DJTBNPDIPEPXF t4FSXJTTBNPDIPEĂ&#x2DC;X t4[ZCLJFOBQSBXZ ATRAKCYJN

E CENY!!!

PRZY ZAKUPIE OLEJU

WYMIANA GRATIS! pn.-pt. 800-1900 r sb. 800-1430 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 tel. 61 438-64-97

Â&#x201E; Sprzedam renault clio, 2002 r, salon Polska, 693-119-565, 507-542-460 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna 1.9 DTI, przebieg 185 tys. km, rok 98/99, elektryka, klimatronic, aluminiowe felgi, hak, stan bdb, 501-652-385 Â&#x201E; Sprzedam renault megane II, 1,5 DCI, 2006 r. zarejestrowany, 5 drzwi, 661-673-734 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 1,9 DTI + klima, 97r., 697-287-910 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 98 r., 1,9 DTI, 793-783-013 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 2002 r., srebrny metalic, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 173 tys. km, 103 km, 61-4382-369 Â&#x201E; Sprzedam rover 1997 r., 1.4 16V, cena do uzgodnienia, 693-994-328 Â&#x201E; Sprzedam rover 620, 95 r., cena do uzgodnienia, 604-331-340 Â&#x201E; Sprzedam scenic, 98 r., stan dobry, 61-4382-531 Â&#x201E; Sprzedam seat cordoba 1,6 gaz, 1996 r. granatowy metalik, dobrze wyposaĹźony, 888-837-022 Â&#x201E; Sprzedam seicento 2002 r. przebieg 69 tys. km, gaz, cena 6.500, 502-320-119 Â&#x201E; Sprzedam simson skuter, 603-430-095 Sprzedam skoda fabia, 2003 rok, 601-366-659 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam skoda felicia, 1,3 gaz, 97, cena do uzgodnienia, 669-392-395

 .   / 0     #    (   1    

 

Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja 1,9, 97 r., 4.000 zĹ&#x201A;, do niewielkiej negocjacji, 697-398-403 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja kombi 1.9 D, 2000 rok, 697-177-803 Â&#x201E; Sprzedam skoda felicja, 98 r, 61-4363-524, 61-4363-245 Â&#x201E; Sprzedam skuter malagut madison T150, 506-144-916 Â&#x201E; Sprzedam skuter peugeot 2006 r., 602-884-610 Â&#x201E; Sprzedam skuter yamaha neos, 697-018-518 Â&#x201E; Sprzedam skutery: peugeot, honda, yamaha, piaggio, 609-550-484 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift 1,6 16V, 93 r., 781-044-248 Â&#x201E; Sprzedam T4, 93 r., 8 osĂłb, 512-329-380 Â&#x201E; Sprzedam tanio ford escort kombi, 1,6, + gaz, 91 r., 692-593-026 Â&#x201E; Sprzedam tico, 98 r., 2300 zĹ&#x201A;, 511-049-679 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III kombi, 1,4 benz. 96 r., czerwony, ABS, wspomaganie, c. zamek, cena 4.750, 501-190-194 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III, 1,6 + gaz, 95 r., zarejestrowany, 728-475-293 Â&#x201E; Sprzedam VW golf IV, 99 r., 605-901-567 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,9 TDI, 2000 r., 691-11-73-11

5

Â&#x201E; Sprzedam VW passat 2005 r. nowy model, sedan, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 509-683-359 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 2005 r. nowy model, 5 drzwi, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 509-683-359 Â&#x201E; Sprzedam VW polo 95 r., 1,0 kat. 605-662-984 Sprzedam VW polo, 1.9 TDI, 2004 r., klimatyzaÂ&#x201E; cja, elektryka, 502-526-540 Â&#x201E; SprzedaĹź i naprawa rozrusznikĂłw, alternatorĂłw regenerowanych, gwarancja, 507-829-644 Â&#x201E; T4 przedni fotel podwĂłjny, 4 koĹ&#x201A;a zimowe, 787-453-482 Â&#x201E; VW golf, 96 rok, 1.6 benzyna, 3 drzwi, elektryczne szyby, centralny zamek, wspomaganie, klimatyzacja, alufelgi, tel. 607-145-351 Â&#x201E; VW passat 1999 r. 1,9 TDI, 608-539-588 Â&#x201E; Auto serwis Remi-Tobi WrzeĹ&#x203A;nia ul. Ĺťwirki i Wigury 7. Szybkie kompleksowe naprawy pojazdĂłw. Zapraszamy Â&#x201E; Renault megane 98 r., diesel, stan dobry, karoseria do wyprawy, 603-612-508 Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia II kombi, 2008 r., 1.4 TDI, 608-399-393

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; DOMY I DZIAĹ KI budowlane na www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; KUPNO - SPRZEDAĹť WYNAJEM Sienkiewicza 20, 669-111-071 www.niedzwiedzki.com Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; KALISKA - LOKAL HANDLOWY DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA KAWALERKA NA SĹ AWANIE Â&#x201E; www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; MIESZKANIA NA SPRZEDAĹť 1, 2 i 3 pokojowe JUĹť OD 108.000 zĹ&#x201A; na www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Atrakcyjne mieszkania KoĹ&#x203A;ciuszki, Kutrzeby, os.TysiÄ&#x2026;clecia, Locum, 061-436-63-41, 607 944 744 Â&#x201E; KAWALERKA NA SPRZEDAĹť - KONOPNICKIEJ www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki Ĺ&#x161;roda Wielkopolska, Locum, 061-436-63-41, 607 944 744 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Alpi-plus. Bliska okolica WrzeĹ&#x203A;ni, dom w stanie surowym zamkniÄ&#x2122;tym, 170/800 mkw, ciekawy 220 tys. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. Bliska okolica WrzeĹ&#x203A;ni, Ĺ&#x203A;liczny dom 200/1800 mkw, gustownie wykoĹ&#x201E;czony, 550 tys. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. Poszukuje dla klienta domu na wsi do 350 tys. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. PoszukujÄ&#x2122; dla klienta domu do 380 tys, ok. Nekli, WrzeĹ&#x203A;ni, Ĺ&#x161;rody, 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. Sprzedam dom we WrzeĹ&#x203A;ni 350 tys. 501-355-506 Â&#x201E; Alpi-plus. WrzeĹ&#x203A;nia polecamy Ĺ&#x201A;adny dom w eleganckiej dzielnicy 400 tys. 501-355-506 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia 58 m, umeblowane, 787-152-175

kupno wynajem

  mgr Benedykta Wojciechowska Licencja UMiRM nr 591

poĹ&#x203A;rednictwo, wyceny pomoc prawna Usl-156

Â&#x201E; Cukiernia â&#x20AC;&#x17E;SĹ&#x201A;odki KÄ&#x2026;cikâ&#x20AC;? zatrudni paniÄ&#x2026; w charakterze sprzedawca-kelner, CV skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, Warszawska 15. Â&#x201E; Kierowca C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem na samochĂłd typu autotransporter- transport krajowy, 501-868-394 Â&#x201E; Kierowca CE, szuka pracy, 602-854-797 Â&#x201E; Piekarnia zatrudni panie do obsĹ&#x201A;ugi stoisk ďŹ rmowych na terenie Poznania. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zakwaterowania w mieszkaniach firmowych 698-998-527

Â&#x201E; Lanos, 2000 r, gaz, 501-162-834 Â&#x201E; Mazda 626, 2.0 DITD, 2000 r, 608-734-315 Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam ford ďŹ esta 96 r., 691-379347 po 14.00 Â&#x201E; Opel corsa, 1.3 CDTI, 2005 r., bogate wyposaĹźenie, 604-610-115 Â&#x201E; Opel vectra, 99 r., 508-284-683 Â&#x201E; Peugeot 106, 95 r., stan bdb, 602-513-380 Â&#x201E; Peugeot 306, 94 r.; atos 99 r., 788-653-748 Â&#x201E; Przyczepka samochodowa, nowa, 660-285-880 Â&#x201E; Renault megane, 98 r., 1.4, 5d, zarejestrowany, 661-878-032 Â&#x201E; Renault twingo 94 r., cena 3.300, zamiana, 504-190-138 Â&#x201E; Seat alhambra, 1.9 TDI, 99 r, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, sprowadzony, 606-297-689 Â&#x201E; Skup aut na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci lub caĹ&#x201A;e, 500-290-519 Â&#x201E; Skuter kymco, 2007 r., 512-329-380 Â&#x201E; Sprzedam 4 koĹ&#x201A;a suzuki alto, 787-453-482 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 13â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; do forda, 505-039-518 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 15 z oponami do BMW i czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do CC, 600-894-134 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 15â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; LW 108x5, oryginalne renault, 513-869-703 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi, do BMW 692-302-758 Sprzedam astra isuzu kombi, 93r, 512-329-380 Â&#x201E;

www.wrzesnia.info.pl

Sa-399

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźdy pojazd do zĹ&#x201A;omowania, szybki odbiĂłr + gotĂłwka, 509-684-279

PRACA

Sa-400

9 kwietnia 2010

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 tel./fax 061/4366-341, 0602-757-779 e-mail: bon.locum@wp.pl


P.H. KONRAD &"CIJLJQ

"# $% & JTVXV V? V?X*

Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122; mieszaĹ&#x201E;ca, 785-723-500 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 505-488-501 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 724-485-329 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, 792-891-187 Â&#x201E; Sprzedam rozsiewacz nawozu KOS 061-4387-206 Â&#x201E; Sprzedam siano Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;kowe w kostkach, tel. 63-276-83-24 Â&#x201E; Sprzedam sianokiszonkÄ&#x2122; w balotach, ziemniaki niesortowane, kombajn ziemniaczany ANNA 1, 668-102-864, 602-673-140 Sprzedam siewnik poznaniak, gwiazdĂłwkÄ&#x2122; 7, Â&#x201E; ciÄ&#x2026;gnik 914, 88 rok, podorywacz siedmioskibowy, tel. 694-816-108 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w kostce, 887-603-431 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122;, zboĹźe i dwukoĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122;, 781-823-112 Â&#x201E; Sprzedam sortownik bÄ&#x2122;bnowy do ziemniakĂłw, 785-049-894 Â&#x201E; Sprzedam tucznika, 61-4387-114 Â&#x201E; Sprzedam ursus 1014; zboĹźe paszowe, 601-924-307 Â&#x201E; Sprzedam ursus 912, 695-516-479 Â&#x201E; Sprzedam Ursus C-385, 1978 rok, 100% sprawny, tel. 500-214-347 Â&#x201E; Sprzedam ziemiÄ&#x2122; ornÄ&#x2026; w Nekli przy trasie A92, 604-387-687 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne tajfun, korona, gracja oraz w dobrym kalibraĹźu marchew jadalnÄ&#x2026; i odpadowÄ&#x2026;, 692-353-172 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne wineta, satina oraz ziemniaki maĹ&#x201A;e kaliber 3,5-4,5, 661-842-252 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 886-348-949 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, wielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 35-55 lub zamieniÄ&#x2122; na ziarno, 693-542-464 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki podkieĹ&#x201A;kowane, pszenĹźyto, dwa nowe Grubery 3 m; 2,2 m, 609-064-857 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki vineta, satina, denar, ditta, lord, kal. 3,5-5 cm, 886-348-949 Â&#x201E; Sprzedam: krokodyla do tura i piĹ&#x201A;Ä&#x2122; spalinowÄ&#x2026;, 783-937-874 Â&#x201E; Ĺ&#x161;rodki ochrony roslin: chisel 83 zĹ&#x201A;/op, mustang 109 zĹ&#x201A;/1l, dursban (pyrinex) 209 zĹ&#x201A;/5l, lintur 51,50 zĹ&#x201A;/op, 607-620-603 Â&#x201E; WykonujÄ&#x2122; waĹ&#x201A;y strunowe do kultywatorĂłw, paĹ&#x203A;niki, 505-061-084

Roz-570

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

Europejskie Centrum 

  poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych Â&#x201E; Sprzedam dwa rowery, 694-365-019 Â&#x201E; Sprzedam huĹ&#x203A;tawki, stoĹ&#x201A;y, Ĺ&#x201A;awki, domki, altanki ogrodowe, lub zrobiÄ&#x2122; na zamĂłwienie, 697051-008, 61-4351-008 Â&#x201E; Sprzedam meble dzieciÄ&#x2122;co- mĹ&#x201A;odzieĹźowe, 601-794-203 Â&#x201E; Sprzedam meble kuchenne tanio, 668-963-405 Â&#x201E; Sprzedam mebloĹ&#x203A;ciankÄ&#x2122; czarnÄ&#x2026; 2,7x2,1 + Ĺ&#x201A;awa i stolik tv, 513-869-703 Â&#x201E; Sprzedam naroĹźnik do pokoju, 781-156-800 Â&#x201E; Sprzedam niwelator optyczny TANIO 666-295-563 Â&#x201E; Sprzedam nowy overlock 4-nitkowy juki z meneĹźkÄ&#x2026;, poĹ&#x201A;owa ceny, 698-895-058

660 517 289

Me-064

Â&#x201E; Sprzedam tuje (Brabant) wys. do 1,50, cena 15 zĹ&#x201A;, Szmaragd 20 zĹ&#x201A;. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nasadzenia, WrzeĹ&#x203A;nia - Szeroka 66, 880-242-195 Â&#x201E; Sprzedam TV 14`, 28` 32`; 888-258-067 Â&#x201E; Sprzedam TV thomson 21â&#x20AC;? 100% sprawny 663-764-095 Â&#x201E; Sprzedam wannÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;azienkowÄ&#x2026; 140x70 cm, 888-591-484 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy 781-078-152 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy i rowerek, 640-29-26

   

zaprasza do

  Kawiarenka internetowa czynna +&, * + ! +-&, /00)00

1

* 2+

, 

3 , *

4 & /, &*5&  #66 + *  , 7&1 ! *&1&* ,

PODARUJÄ&#x2DC;

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; ArtykuĹ&#x201A;y dzieciÄ&#x2122;ce â&#x20AC;&#x17E;Majaâ&#x20AC;? wĂłzki, foteliki, odzieĹź, zabawki i inne, Nowe i uĹźywane. Atrakcyjne ceny, ul. Witkowska 2, przy szpitalu Â&#x201E; EKOGROSZEK workowany 530 zĹ&#x201A;/t; BRYKIET wÄ&#x2122;glowy REKORD 630 zĹ&#x201A;/t, 603-791949, 725-849-615 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; stemple budowlane, 793-017-190 Â&#x201E; Laptopy uĹźywane w atrakcyjnych cenach gwarancja 3 miesiÄ&#x2026;ce, legalne systemy, 661-238-583 Â&#x201E; PUNKT UĹťYWANYCH â&#x20AC;&#x153;1001â&#x20AC;? DROBIAZGĂ&#x201C;W (donice, mosiÄ&#x2026;dz, porcelana, szkĹ&#x201A;o, itp.) Promocje do 30% WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;adowacz UNHZ anna podorywacz, pĹ&#x201A;ug 3-skibowy, wycinarkÄ&#x2122;; VW passat TDI, 98 r., 887-158-348

Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; komunijna dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026; i odzieĹź dzieciÄ&#x2122;cÄ&#x2026; od 56 rozmiaru, 505-061-053 Â&#x201E; Sprzedam betoniarkÄ&#x2122;, 509-698-265 Â&#x201E; Sprzedam biaĹ&#x201A;oruĹ&#x203A; budowlanÄ&#x2026;, stan dobry, 721-520-474 Â&#x201E; Sprzedam cegĹ&#x201A;Ä&#x2122; silkat, 607-891-082

Â&#x201E; Sprzedam owies czyszczony do siewu, 695-838-528 Â&#x201E; Sprzedam owies oczyszczony oraz ziemniaki skrobiowe 35-45 odmiany kuras, ziemniaki jadalne 35-45 sante, denar, ziemniaki paszowe. WagoworkownicÄ&#x2122; do ziemniakĂłw od 1kg do 50 kg, 602-516-458 Sprzedam pĹ&#x201A;ug 4-skibowy, 600-974-559 Â&#x201E; Sprzedam poznaniaka, kopaczkÄ&#x2122; do ziemÂ&#x201E; niakĂłw 2-rzÄ&#x2122;dowÄ&#x2026;, przetrzÄ&#x2026;saczo-zgrabiarkÄ&#x2122; 5 lub 7 gwiazd, waĹ&#x201A; cambella do pĹ&#x201A;uga 3, 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; Z-224 z podajnikiem, 698-497-403 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; zwijkÄ&#x2122;, Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowÄ&#x2026;, stan bdb, 723-424-328

PRZYCZEPA 25zĹ&#x201A;/doba ZAGÄ&#x2DC;SZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ&#x201A;/doba I INNE

664-132-969

tel. 662-600-089

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

OFERUJEMY:

GNIEZNO, ul. PĂ&#x201C;Ĺ WIEJSKA 43

- piasek osiany (sortowany 0-2mm) - piasek 0-4 mm â&#x20AC;&#x201C; na posadzki, - ostry â&#x20AC;&#x201C; na betony, - podsypka, czarna ziemia, torf, - kamyczek (róşnej granulacji)

SZAFY DLA CIEBIE

SZYBKIE POĹťYCZKI tz dogodnym systemem spĹ&#x201A;at tz ubezpieczeniem tz obsĹ&#x201A;ugÄ&#x2026; Klienta w domu Emeryci i renciĹ&#x203A;ci - promocje ZadzwoĹ&#x201E;: 606Â 670 336

Roz-575a

Â&#x201E; Oddam eternit, 695-280-204 Â&#x201E; Oddam psa w dobre rÄ&#x2122;ce, tel. 694-652-653 Â&#x201E; Oddam w dobre rÄ&#x2122;ce znalezionÄ&#x2026; maĹ&#x201A;Ä&#x2026; suniÄ&#x2122;. Przyjazna, grzeczna, wychowana. Sterylizowana. Tylko do warunkĂłw domowych, 502-648-268

' $$ ( $ tel. 728 333 298

Â&#x201E; Sprzedam odchowane kurki. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 61-4382-218

UWAGA! NISKIE CENY

ĹťWIR

PIASEK

Inn-339

Z powaĹźaniem StanisĹ&#x201A;aw SzymaĹ&#x201E;ski

zagÄ&#x2122;szczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawÄ&#x2122;dziarek, wibratorĂłw buĹ&#x201A;awowych, agregatĂłw prÄ&#x2026;dotwĂłrczych, betoniarek, motopomp, silnikĂłw spalinowych do zagÄ&#x2122;szczarek, piĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia betonu i asfaltu oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do w/w sprzÄ&#x2122;tu, przyczep samochodowych

Usl-199

Za wyrozumiaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; bardzo dziÄ&#x2122;kujemy.

NAJNIĹťSZE CENY!!! MAĹ E I DUĹťE ILOĹ&#x161;CI!!!

SPRZEDAĹť

Â&#x201E; Sprzedam okna z demontaĹźu i wyposaĹźenie sklepu, 883-787-686 Â&#x201E; Sprzedam okno plastikowe i wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy, 661-278-073 Â&#x201E; Sprzedam piec gazowy co, 300 zĹ&#x201A;, 502-320-119 Â&#x201E; Sprzedam pojemniki 1000 litrĂłw w koszach na palecie oraz czarnÄ&#x2026; ziemiÄ&#x2122;, Ĺźwir i podsypkÄ&#x2122;, 504-051-696 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; kempingowÄ&#x2026;, tel. 886-597-569 Â&#x201E; Sprzedam rower damski, mÄ&#x2122;ski, 606-907-216 Â&#x201E; Sprzedam sofa 3 + 2 fotele, 513-869-703 Â&#x201E; Sprzedam spacerĂłwkÄ&#x2122;, 602-107-919 Â&#x201E; Sprzedam szklanÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;awÄ&#x2122; z dwoma szybami, 100x50x50 cm, cena 200zĹ&#x201A;, 505-254-321 Â&#x201E; Sprzedam tanio lodĂłwkÄ&#x2122; 100 l, stan bdb, 502-255-819 Â&#x201E; Sprzedam telefony Nokia E51 i 6300, 608-312-706

t/BHSPCLJ t4DIPEZ t,PNJOLJ t#MBUZ t1BSBQFUZ LVDIFOOF Â&#x2019;B[JFOLPXF

8S[FÇ´OJB VM'SPNCPSTLB  Renowacja starych nagrobkĂłw

/JTLJFDFOZ

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek inglesina magnum, dwufunkcyjny stan bardzo dobry + gratisy, 513-236-323 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzki widĹ&#x201A;owe: buĹ&#x201A;gar i gpw, udĹşwig od 2,5-3,5 t. stan bdb, 609-550-484 Â&#x201E; Sprzedam zaginarkÄ&#x2122; do blachy 2m, 1700 zĹ&#x201A;, 502-606-438 Â&#x201E; SprzedaĹź kosiarek do trawy, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu) Â&#x201E; SprzedaĹź nagrobkĂłw granitowych od 1800 zĹ&#x201A;, 695-511-807 Â&#x201E; SprzedaĹź rowerĂłw - DUĹťY WYBĂ&#x201C;R - Bierzglinek Bukowa 50

/#;41$QHGTWLG s/GDNGPCY[OKCT OGDNGMWEJGPPG U\CH[YPĂľMQYG ICTFGTQD[ U[RKCNPKG OGDNGDKWTQYG OGDNGĂŁC\KGPMQYG s5RT\ĂľV#)&

Me-076

Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; (wycielenie lipiec), 721-380-579 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, termin wycielenia 24.04, 61-4387-608 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; 663-768-566 wieczorem Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; i klacz wielkopolskÄ&#x2026; trzyletniÄ&#x2026;, 516-867-271 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, mieszankÄ&#x2122;, Kaczanowo, Kaliska 110 Â&#x201E; Sprzedam kombajn bizon rekord, rok prod. 1986, 660-675-664 Â&#x201E; Sprzedam kombajn buraczany neptun, sadzarkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw i opryskiwacz, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026;, 785-927-019

Ĺźe poczÄ&#x2026;wszy od 20.03.2010 r. w soboty bÄ&#x2122;dzie zamkniÄ&#x2122;te

www.wrzesnia.info.pl

2TQLGMVRQOKCTY[EGPC FQYĂ?\OQPVCÄ&#x201C;)4#6+5 Roz-603

Â&#x201E; Brykiet ze sĹ&#x201A;omy sprzedam, Bierzglinek Jesionowa 1 Â&#x201E; JaĹ&#x201A;Ăłwka cielna rasy jersey, 61-4371-264, 695-312-850 Â&#x201E; Kupie przekĹ&#x201A;adniÄ&#x2122; do cyklopa, 603-310-948 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; agregat uprawowy 2,70 lub 3 m, orkan, przyczepÄ&#x2122;, 795-464-222 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; rozrzutnik obornika tandem, 607-072-533 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ursus C-330, C-360 lub MTZ, 601-729-483 Loszki hodowlane, 694-273-673 Â&#x201E; Â&#x201E; Nawozy azotowe i wieloskĹ&#x201A;adnikowe, 607-620-603 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne 365 zĹ&#x201A;/tona, Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa, Ĺ&#x203A;ruta sojowa, 603-603-949 Â&#x201E; Rewelacja! Pszenmix 20% biaĹ&#x201A;ka ogĂłlnostrawnego 420 zĹ&#x201A;/tona, 607-620-603 Â&#x201E; Saletrzak 790 zĹ&#x201A;/tona, 607-620-603 Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik T-25, 694-489-055 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam cielaka miÄ&#x2122;snego, tel. 660-077-919 Â&#x201E; Sprzedam cielaka, 783-017-274 Â&#x201E; Sprzedam cielaki byczki, 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta miÄ&#x2122;sne i mieszaĹ&#x201E;ce, Tel. 663-944-707

Informuje, Rol-126

ROLNICZE

P.H.U.P. ARKO Borzykowo

Kre-162

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal 66 mkw na gabinet (np. stomatologiczny), Kutrzeby, 606-956-204 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal opow. 21 mkw, okolice Rynku, 888-023-379, 889-481-584 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 56 mkw, parter, umeblowane, 503-824-789 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 60 mkw, KoĹ&#x203A;ciuszki 35, 501-055-125 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie 2-pokojowe, wysoki standard w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 61-4365226, 606-683-705 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia od czerwca mieszkanie bezczynszowe 3 pokoje 950 zĹ&#x201A;/m, 515-168-844 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia sklep 17 mkw w blaszakach na Chrobrego (450 zĹ&#x201A;), 721-744-746 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia 20 mkw, SĹ&#x201A;upca, 505-028-347 Â&#x201E; Lokale w centrum do wynajÄ&#x2122;cia, Locum, 061436-63-41, 607 944 744 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, 61-6402-912 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, 728-965-079 Â&#x201E; Na sprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ka pod kaĹźdÄ&#x2026; zabudowÄ&#x2122; tanio!, 668-239-710 Â&#x201E; NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga transakcji prowadzona przez prawnika SPRZEDAĹť, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM - KUPUJÄ&#x201E;C NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; - ZOSTAW SWOJÄ&#x201E; W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601-544-021 www.el-x.pl Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI: www.locum-wojciechowska.pl Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia, 663-203-373 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia 2,5 ha Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;ki w Podstolicach, 515-168-844 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia garaĹź przy ul. Koszarowej, 501-428-445 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; lokalu 60-100 mkw do wynajÄ&#x2122;cia na sklep z odzieĹźÄ&#x2026; uĹźywanÄ&#x2026;, 602-235-280 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; taniego mieszkania lub kawalerki do wynajÄ&#x2122;cia, 607-823-465 Â&#x201E; Sprzedam dom jednorodzinny, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 61-4382-137 Â&#x201E; Sprzedam dom w stanie surowym 170 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 1000 mkw na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 784-954-677 Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy 162 mkw, dziaĹ&#x201A;Â&#x201E; ka 1221 mkw, 61-4386-858 Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy w SkorzÄ&#x2122;cinie - plaĹźa 180 mkw, 4 pokoje, kuchnia, WC, Ĺ&#x201A;azienka, duĹźy taras wraz 2-pokojowa przybudĂłwkÄ&#x2026; z odrÄ&#x2122;bnym wejĹ&#x203A;ciem. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; caĹ&#x201A;orocznego korzystania z obiektu. 602-658-425, 791-603-555 Â&#x201E; Sprzedam dom, 781-156-800 Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie 90 Â&#x201E; mkw + gospodarczy 1/2 domu Czerniejewo 135.000 www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3 tys. mkw we WrzeĹ&#x203A;ni przy lesie 80 zĹ&#x201A;/ mkw, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1213 mkw, 783-471-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 695 mkw, Ĺ&#x201A;adnie poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; z osiedlowÄ&#x2026; drogÄ&#x2026; dojazdowÄ&#x2026; WrzeĹ&#x203A;nia, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 691-58-50-54 Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, 511-284-425 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; o pow. 1,80 ha w miejscoÂ&#x201E; woĹ&#x203A;ci Walga gm. Pyzdry, uzbrojona, woda, prÄ&#x2026;d, atrakcyjne poĹ&#x201A;oĹźenie, tel. 787-541179, 696-791-327 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; ogrodowÄ&#x2026;, 600-924-206 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, os. SokoĹ&#x201A;owskie, 500-292-333 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;, osiedle rezydencyjne k/lasu Wierzyce 812 mkw, PEĹ NE UZBROJENIE www. el-x.pl 61-426-65-36 Sprzedam gospodarstwo rolne, 14 ha, StarkĂłÂ&#x201E; wiec 24, 61-2851-202 Â&#x201E; Sprzedam grunty mĹ&#x201A;ode LASY Powidz 2ha -7ha od 25.500 zĹ&#x201A;/ha www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam las sosnowy 5,40 ha, StarkĂłwiec, 61-2851-202 Â&#x201E; Sprzedam lub wynajmÄ&#x2122; plac 1.800 mkw bezpoĹ&#x203A;rednio przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia-Gniezno 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni na komis itp, 515-168-844 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 37 mkw, PoznaĹ&#x201E; R. StrzaĹ&#x201A;kowskiego, 501-781-878 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 2pokoje, parter, Locum, 061-436-63-41, 607 944 744 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 660-034-702 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie bezczynszowe 79 mkw + garaĹź i budynki gospodarcze, 600-894-134 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 177 tys. 508-664-302 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; w Kosewie zadrzewiona z mediami. WielkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; od 5 arĂłw z prawem zabudowy, wyjeĹźdĹźam za granicÄ&#x2122;, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam piÄ&#x2122;knie poĹ&#x201A;oĹźonÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 880 mkw nad jeziorem powidzkim www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam tereny inwestycyjne pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, stacje, hotel, markety, PRZY TRASACH KRAJOWYCH 5.000 - 40.000 mkw -www.el-x. pl 61-426-65-36 Â&#x201E; SPRZEDAĹť DOMĂ&#x201C;W w GnieĹşnie m.in.: piÄ&#x2122;trowy 130 mkw, szeĹ&#x203A;ciopokojowy + garaĹź 397.000 www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Ĺ&#x161; W I A D E C T WA E N E R G E T YC Z N E , 0666ď&#x161;ş29ď&#x161;ş55ď&#x161;ş66

Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; dwa lokale po 43 mkw na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rzemieĹ&#x203A;lniczÄ&#x2026;, magazynowa lub innÄ&#x2026; w Ĺ&#x161;rodzie Wlkp. ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 4, 61-285-49-94 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; lokal, wszystkie media, Nekla, 600-812-887

Rol-129

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 kwietnia 2010

Rol-108

6
Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

HIT kredytowy kredyty gotĂłwkowe, kosolidacyjne, oddĹ&#x201A;uĹźeniowe z komornikiem

Â&#x201E; WypoĹźyczÄ&#x2122; rusztowanie klinowe, 889-478-475

507097756

USĹ UGI

KSERO kolor: cz-b " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019; " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019;

Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia - Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, tel. (61) 640-01-01

ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej i granitowej

IM-BRUK

Â&#x201E; Ĺťwir, czarna ziemia, podsypka, 606-297-689

Â&#x201E; Blacharstwo, dekarstwo, ciesielstwo, tel. 880-414-938 Â&#x201E; Budowa domĂłw, klinkier, pozbruk, 607-620-540 Â&#x201E; Cyklinowanie, ukĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;ogowych, parkietĂłw krajowych i egzotycznych, deski barlineckiej, desek podĹ&#x201A;ogowych, wykĹ&#x201A;adzin dywanowych, 0608-701-989 Instalacje elektryczne, 502-114-691 Â&#x201E; Â&#x201E; Instalacje sanitarne, wod-kan, co, gaz, 666-295-563

Â&#x201E; PodarujÄ&#x2122; rocznÄ&#x2026; sukÄ&#x2122; shar pei, 605-570-249 Â&#x201E; Sprzedam owczarki niemieckie dĹ&#x201A;ugowĹ&#x201A;ose, rodowodowe, 608-453-266 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki cocker spaniel, 605-044-433 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki rasy rottwailer, odbiĂłr po 13.04.2010r., 663-388-165 Â&#x201E; Sznaucerki miniaturowe 50 zĹ&#x201A;, 694-273-673 Â&#x201E; Yorki miniaturki, 509-333-004

7

Inn-896c

Â&#x201E; SprzedaĹź rozdrabniaczy elektrycznych do gaĹ&#x201A;Ä&#x2122;zi WrzeĹ&#x203A;nia, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

Sa-395

transport pojazdĂłw kraj, zagranica,

Kre-111c

(dawniej ul. Rynek 6)

ZWIERZÄ&#x2DC;TA

POMOC

wysoka przyznawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

0 505-129-871

AUTO

www.wrzesnia.info.pl

ww-095

9 kwietnia 2010

0692-760-892

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;

www.imbruk.pl Â&#x201E; Przeprowadzki, 513-180-208 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; zlecenie budowy domu jednorodzinnego, tel. 660-446-092 Â&#x201E; Remonty kapitalne, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, docieplanie, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 508-053-363

ul. Warszawska 15, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Remonty ogĂłlnobudowlane, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz (malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki itp.), 695-076-667

Â&#x201E; Remonty wykoĹ&#x201E;czenia, szybko, tanio, 668-239-710 Â&#x201E; Remonty, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki itp, 605-785-865 Â&#x201E; SprzÄ&#x2026;tanie domĂłw, poremontowe ďŹ rm, mycie okien, karcher, prasowanie, zakupy, ogrody, groby, 698-626-758, 508-128-999 Sprzedam minikoparkÄ&#x2122;, 783-400-755 Â&#x201E; Tynki cementowo-wapienne, 10 zĹ&#x201A;/mkw, tel. Â&#x201E; 660-446-092

Â&#x201E; Tynki maszynowe, 880-469-347 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki, wolne terminy, 722-354-257

Â&#x201E; MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, REGIPSY, ADAPTACJA PODDASZY, PARKIETY, 514-107-244 Â&#x201E; Malowanie, szpchalowanie, pĹ&#x201A;ytki, 793-017-190 Â&#x201E; Ocieplanie budynkĂłw, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;yta kg, adaptacja poddaszy, 660-157701, 727-582-198 Â&#x201E; PiekÄ&#x2122; ciasta na komunie i inne uroczystoĹ&#x203A;ci rodzinne, 605-083-161 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 24 zĹ&#x201A;/mkw; 692-302-758 Â&#x201E; PoprowadzÄ&#x2122; sklep internetowy lub sprzedaĹź na Allegro, 727-582-182 Â&#x201E; PrzeglÄ&#x2026;dy i naprawa kosiarek, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

USĹ UGI â&#x20AC;˘ koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; â&#x20AC;˘ wywrotka HDS

Inn-486b

Â&#x201E; Kompleksowe ukĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, remonty ogĂłlnobudowlane, 606-297-689

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi tokarskie Ĺ&#x203A;r.1 m dĹ&#x201A;. 3 m, 505-061-084 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe, 513-180-208 Â&#x201E; Video-foto OKAZJA 24.04.2010 DUĹťY RABAT 889-39-36-36 Â&#x201E; WideoďŹ lmowanie, tanio, 692-440-205 Â&#x201E; Wszelkie usĹ&#x201A;ugi budowlane, solidnie i fachowo, 606-991-372 Â&#x201E; Wykonam podbitki dachowe i róşne wykoĹ&#x201E;czenia, 509-672-247 Â&#x201E; WypoĹźyczalnia narzÄ&#x2122;dzi budowlanych, 668-239-710 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek, paneli, szpachlowanie, 509-564-403 Usl-110

UsĹ&#x201A;ugi

koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, minikoparkÄ&#x2026; 695-716-913

Inn-457a

Â&#x201E; ZawiozÄ&#x2122; 8 osĂłb, 787-453-482 Â&#x201E; Ĺťwir, podsypka, czarna ziemia, koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, przygotowanie terenu pod budowÄ&#x2122;, prace ziemne, wywĂłz gruzu, montaĹź szamb ekologicznych, 606-297-689

Reklamy na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 12:00

ModuĹ&#x201A;y

pomiÄ&#x2122;dzy ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

ww-054g

Â&#x201E; Tynki maszynowe, 508-053-363 Â&#x201E; Kolorowa izolacja na Ĺźywicy epoksydowej balkonĂłw + posadzki, 667-945-206


8

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 kwietnia 2010

www.wrzesnia.info.pl

PPHU Konspol Bis w SĹ&#x201A;upcy

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

SPRZEDAWCA

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

w zwiÄ&#x2026;zku z duĹźym rozwojem zatrudni: Pra-937

w Sklepie Firmowym w GnieĹşnie (branĹźa miÄ&#x2122;sna) Wymagania: - doĹ&#x203A;wiadczenie w handlu detalicznym - obsĹ&#x201A;uga kasy ďŹ skalnej - podstawowe zasady obsĹ&#x201A;ugi komputera

Specjalista ds. Controllingu

Wymagania: - wyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze techniczne, - dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego i/lub angielskiego, - doĹ&#x203A;wiadczenie zawodowe.

PodlegĹ&#x201A;y bezpoĹ&#x203A;rednio Dyrektorowi Ekonomiczno-Handlowemu

r5&$)/0-0(" Wymagania: - wyksztaĹ&#x201A;cenie Ĺ&#x203A;rednie lub wyĹźsze kierunkowe, - dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego i/lub angielskiego, - mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie zawodowe.

CV PROSZÄ&#x2DC; PRZESYĹ AÄ&#x2020; NA ADRES: handel@konspolbis.pl tel. 63 274-21-33/34

r/"45"8*"$;"63;Ć&#x2020;%;&Ƥ0#3Âś#,* (6.:(PRASY WULKANIZACYJNE)

tel. 61 4362 790, kom. 693 390 490

zatrudni: t5FDIOJLB PE[JFČ&#x2C6;PXFHP tXZLXBMJĂśLPXBOF

Wymagania: - uprawnienia na wĂłzki widĹ&#x201A;owe, - mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie na podobnym stanowisku. OFERUJEMY CIEKAWÄ&#x201E; I STABILNÄ&#x201E; PRACÄ&#x2DC;, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, ROZWĂ&#x201C;J ZAWODOWY ORAZ DOJAZD Z WRZEĹ&#x161;NI I Ĺ&#x161;RODY WLKP. Oferty prosimy kierowaÄ&#x2021; pod podany adres: STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-00 e-mail: k.kolodziejczyk@stomil.com.pl

Pra-931

Sp. z o.o.

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. PrzemysĹ&#x201A;owa 3/3A

=DNãDG3U]HWZyUVWZD2ZRFRZR²:DU]\ZQHJR Z°URG]LH:ONS6S]RR

zatrudni

DoĹ&#x203A;wiadczenie zawodowe min. 5 lat w branĹźy odzieĹźowej.

  Pra-939

4[XBD[LJ

Pra-941

ALKA MODA

zatrudni na stanowisko:

r,*&308/*,"/"3;Ć&#x2018;%;*08/*

Zadania: - tworzenie i wykonywanie bieĹźÄ&#x2026;cych analiz - sporzÄ&#x2026;dzanie raportĂłw finansowych - opracowanie planĂłw finansowych - przygotowanie kalkulacji - kontrola kosztĂłw - udziaĹ&#x201A; w przygotowaniu budĹźetu i kontrola jego wykonania Wymagania: - wyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze o kierunku ekonomicznym - min. 2 letnie doĹ&#x203A;wiadczenie na podobnym stanowisku w branĹźy produkcyjnej (mile widziane w branĹźy motoryzacyjnej) - obsĹ&#x201A;uga programĂłw Excel, SAP, ERP - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci organizacyjne i interpersonalne, systematycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; - dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego - zdolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; analitycznego myĹ&#x203A;lenia

Firma oferuje: - atrakcyjnÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; w miÄ&#x2122;dzynarodowym zespole - dobre warunki zatrudnienia - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; szkoleĹ&#x201E;

Zainteresowane osoby prosimy o przesĹ&#x201A;anie aplikacji takĹźe w jÄ&#x2122;zyku niemieckim na podany adres e-mail: k.kolodziejczyk@stomil.com.pl z dopiskiem: â&#x20AC;?CON â&#x20AC;?. Do przesĹ&#x201A;anej oferty naleĹźy doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; oĹ&#x203A;wiadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

elektrycznego i automatyki

Pra-930

zatrudni osobÄ&#x2122; na stanowisko

â&#x20AC;˘ materiaĹ&#x201A;y budowlane i wykoĹ&#x201E;czeniowe â&#x20AC;˘ systemy dociepleĹ&#x201E; â&#x20AC;˘ sucha zabudowa wnÄ&#x2122;trz â&#x20AC;˘ farby, lakiery, impregnaty â&#x20AC;˘ narzÄ&#x2122;dzia malarskie, budowlane, ogrodnicze â&#x20AC;˘ elektronarzÄ&#x2122;dzia â&#x20AC;˘ kostka brukowa â&#x20AC;˘ instalacje sanitarne, elektryczne, hydrauliczne â&#x20AC;˘ systemy zamocowaĹ&#x201E; â&#x20AC;˘ opaĹ&#x201A; â&#x20AC;˘ pasze i koncentraty

       !" #$  % &' % ()  *

STOMIL â&#x20AC;&#x201C; LIDER BRANĹťY MOTORYZACYJNEJ FIRMA NIEMIECKA Z SIEDZIBÄ&#x201E; W NEKLI

zatrudni na stanowisko:

(+(,(,--. /01)2 $3$ .(,--- $.' 4

Specjalista ds. SprzedaĹźy Zakres obowiÄ&#x2026;zkĂłw: - Aktywne pozyskanie nowych klientĂłw - Przygotowanie ofert i prowadzenie negocjacji techniczno-handlowych - BieĹźÄ&#x2026;ce monitorowanie rynku - Realizacja planĂłw i celĂłw sprzedaĹźowych - Utrzymywanie bieĹźÄ&#x2026;cych relacji z klientem Wymagania: - WyksztaĹ&#x201A;cenie wyĹźsze techniczne lub ekonomiczne - Dobra znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jÄ&#x2122;zyka niemieckiego lub angielskiego pozwalajÄ&#x2026;ca na swobodne prowadzenie rozmĂłw i korespondencji - Mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie w handlu w branĹźy przemysĹ&#x201A;owej lub motoryzacyjnej - UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w zespole - Prawo jazdy kat. B - ZnajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; MS-Office

ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

061-4386-130, 0697-660-094

- ZUS - zwrot VAT na materiaĹ&#x201A;y budowlane

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Ciszaka 35

tel. 61 436-54 97, kom. 500-76-86-95

GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. l. ) o o 4, 62-300 ! ze 

tel. 61 633-47-42, 602-394-861

Nowo otwarty punkt

SKUPU ZĹ OMU

Zainteresowane osoby prosimy o przesĹ&#x201A;anie aplikacji na podany adres e-mail: k.kolodziejczyk@stomil.com.pl z dopiskiem: â&#x20AC;&#x17E;SPRZâ&#x20AC;?.

oferuje atrakcyjne ceny P t e ot

Roz-505

- ksiÄ&#x2026;Ĺźka przychodu-rozchodu - ryczaĹ&#x201A;t - VAT

Usl-207

USĹ UGI KSIÄ&#x2DC;GOWE

Firma oferuje: - MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozwoju zawodowego w duĹźej miÄ&#x2122;dzynarodowej firmie - StaĹ&#x201A;e wynagrodzenie + premia w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tych wynikĂłw - StabilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zatrudnienia - NarzÄ&#x2122;dzia niezbÄ&#x2122;dne do wykonywania powierzonych dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201E; - Szkolenia

Do przesĹ&#x201A;anej oferty naleĹźy doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; oĹ&#x203A;wiadczenie dotyczÄ&#x2026;ce przetwarzania danych osobowych.

Pra-940

Bd-267

Wymagania:


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

9

Skl-438

9 kwietnia 2010

:5=(°1,$XO.R¹FLXV]NL)WHO 

  <13=.>=

!"

& ' ; ; (( *+,

-./13 -. ./13

?.@./ ?@*7 ! " ?@*7! "

45 67$8 + 8 ' 5 67$8 + 8 ' 6 7$8 + 8 ' 49  449  4 &:8  4# 8  5 + 4# &'$$4;$$

!" !" 

 

  

& ';(*+,

& '

) ((*+,

7"( $* 

! "## #!$$%!$$##

& ' ()*+,

ZATRUDNIMY OSOBY

DO PRACY BIUROWEJ PRZY TELEFONIE -VCJT[LPOUBLU[MVEĆ&#x2018;NJ Pra-942

5XĂ&#x2DC;KXJFLOJFNB[OBD[FOJB %PÂ&#x2019;Ĺ&#x2022;D[EPOBTXF8S[FĹžOJ

tEPHPEOFHPE[JOZQSBDZ tCBSE[PBUSBLDZKOFXBSVOLJmOBOTPXF

Osoby zainteresowane prosimy o telefon 501-614-370 LIGA OBRONY KRAJU OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

67"#,0#"89":+-&"

we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 61 4360 â&#x20AC;&#x201C; 291, tel. kom. 500 â&#x20AC;&#x201C; 135 â&#x20AC;&#x201C; 439 w godz. 7 - 18, w soboty 7 - 13

LQIRUPXMHÄŞHGQLDU]RVWDĂĄDZ\GDQDGOD*PLQ\ 1HNOD UHSUH]HQWRZDQHM SU]H] %XUPLVWU]D 0LDVWD L *PLQ\ 1HNOD]VLHG]LEÄ&#x2026;XO'ZRUFRZD1HNODGHF\]MD R XVWDOHQLX ORNDOL]DFML LQZHVW\FML FHOX SXEOLF]QHJR GOD SU]HGVLÄ&#x160;Z]LÄ&#x160;FLDSROHJDMÄ&#x2026;FHJRQDSU]HEXGRZLHLUR]EXGRZLH RF]\V]F]DOQL Ä&#x17E;FLHNyZ QD G]LDĂĄFH R]QDF]RQHM QXPHUHP JHRGH]\MQ\PSRĂĄRÄŞRQHMZ1HNOL

OTWARCIE KURSU: 12.04.2010 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

- zajÄ&#x2122;cia teoretyczne - doszkolenia - komputer do dyspozycji kursantĂłw - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; korzystania z placu manewrowego - badania lekarskie na miejscu - raty - w cenie kursu jazda samochodem wyposaĹźonym w urzÄ&#x2026;dzenie do nauki kontrolowanego poĹ&#x203A;lizgu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! Przyjmujemy zapisy na szkolenie okresowe kierowcĂłw

Edu-006d

Egzamin paĹ&#x201E;stwowy 5 â&#x20AC;&#x201C; 7 dni po ukoĹ&#x201E;czeniu szkolenia

: WHUPLQLH GQL RG PRPHQWX XND]DQLD VLÄ&#x160; QLQLHMV]HJR REZLHV]F]HQLD VWURQ\ PRJÄ&#x2026; ]DSR]QDĂź VLÄ&#x160; ] WUHÄ&#x17E;FLÄ&#x2026; SU]HG PLRWRZHM GHF\]ML Z 8U]Ä&#x160;G]LH 0LDVWD L *PLQ\ 1HNOD ZJRG]LQDFKXU]Ä&#x160;GRZDQLD,SLÄ&#x160;WURSRNQUZJRG]LQDFK XU]Ä&#x160;GRZDQLDWMRGJRG]GRJRG] ZSRQLHG]LDĂĄNL RGJRG]GRJRG] %XUPLVWU]0LDVWDL*PLQ\1HNOD LQÄŞ5RPDQ*U\FKRZVNL

Roz-601

OGĹ ASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

Gwarantujemy: - wysoko wykwalifikowanÄ&#x2026; kadrÄ&#x2122;

Bd-305


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 kwietnia 2010

www.wrzesnia.info.pl

Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

WrzeĹ&#x203A;nia ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny â&#x20AC;˘ krĂłtkie terminy

OKNA â&#x20AC;˘ DRZWI â&#x20AC;˘ FASADY Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OĹ OWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY

LEUDP

MIESZKAJ ZDROWO!!!

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

5$7<

Bd-164f

Bd-219a

ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 16, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

Paczkowo

tel. 061 640-18-83

"# # 

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

#$% & ' *+!/;; < '!*!; =" # #

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7

TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA

(dojazd od ul. Objazdowej)

 

.04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

tel./fax 061 4389-169

www.wodcogaz.pl

Skl-368

PROMOCJA!!! TANIA MIED h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

Bd-136

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35

OKNA DRZWI PARAPETY

Nasza oferta:

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

PROMOCJA

TANI OPAÂŁ Brykiet z trocin

504 190 333

rEPQJFDĂ&#x201C;X$0rEPLPNJOLĂ&#x201C;X LBTCSZLJFU!XQQM rEPQJFDĂ&#x201C;XLBĂłPXZDI rJEFBMOZEPQPEHS[FXBOJBXPEZXQJFDBDIDP

413;&%"Ç&#x192;#3:,*&5601"Â&#x160;08&(0

Roz-368a

BiaĹ&#x201A;Ä&#x2122;Ĺźyce 55, 604 417 553

Bd-297

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF

Roz-576a

tel. 061 43-65-497; 0510-272-212


BET-MUR-KAM Oferuje je uu

 ree

  e re

  e r  e   r e  Â&#x2021; r e  r 

!!" #e  $  % e 61-4386-587 603-677-955 603-966-547 r 

www.wrzesnia.info.pl

11

Naszemu drogiemu Tomaszowi, ktĂłry tak bohatersko przeĹźyĹ&#x201A; drogÄ&#x2122; do ojcostwa, oraz jego dzielnej Ĺźonie Joannie,

skĹ&#x201A;adamy serdeczne gratulacje

z okazji narodzin synka Tymona. JesteĹ&#x203A;my z Wami (nawet podczas nieprzespanych nocy).

Usl-189

zamĂłw jÄ&#x2026; u nas!

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

KoleĹźanki i koledzy

OFICJALNY DYSTRYBUTOR w Wielkopolsce FIRMY HZPC POLSKA Sp. z o.o. XO%DâW\FND3R]QDÄ&#x2022;

Centrum Nasienne FARMA Sp. z o.o.

 

   

oferuje: Â&#x2021;Ă&#x2026;15:&=(612Ä&#x17E;&,Âľ2'0,$1$]LHPQLDND %$5'=2:&=(61$VOLUMIA ZF]HÄ&#x;QLHMV]DRG&$55(5< Â&#x2021;RGPLDQDZF]HVQDVIVALDI Â&#x2021;RGPLDQ\Ä&#x;UHGQLRZF]HVQHDALI, SAGITTA, VICTORIA Â&#x2021;QDZR]\ TELEFON KONTAKTOWY: 609-340-414

Rol-132

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, ul. Warszawska 15, 512-140-464

Ty nie masz ani jednej!

SÄ&#x2026; cztery strony Ĺ&#x203A;wiata...

9 kwietnia 2010


12

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 kwietnia 2010

www.wrzesnia.info.pl

Oferujemy: â&#x20AC;˘ bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady â&#x20AC;˘ bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze â&#x20AC;˘ stomatologia estetyczna â&#x20AC;˘ wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. - PROMOCJA! â&#x20AC;˘ uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) â&#x20AC;˘ chirurgia

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61/ 640 01 01

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

www.wrzesnia.info.pl

tel. 061-4363-533

Roz-221

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

OdzyskajÄ&#x2026; zdrowie dzieci rodzice i dziadkowie

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE

8 minut

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

8 MINUT ZMIENI TWOJE SAMOPOCZUCIE

odstresuje, uodporni, zrelaksuje, zniweluje bĂłl, doda energii

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

pt. pt. pt. pt. pt.

sobota wtorek czwartek

10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

STOMATOLOGIA

ZAPEWNIAMY KONSULTACJÄ&#x2DC; LEKARSKÄ&#x201E; przeĹ&#x201A;om w terapii pulsujÄ&#x2026;cymi polami magnetycznymi, bliskÄ&#x2026; podczerwieniÄ&#x2026; i dĹşwiÄ&#x2122;kiem

Centrum Zdrowia i SiĹ&#x201A; Witalnych GraĹźyna Felicka, 62-310 Pyzdry,ul. Rynek 5 nr caĹ&#x201A;odobowy 0 504 746 239 Rehabilitacja rĂłwnieĹź w domu

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna n Poradnia Paradontologiczna Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00 Prywatny Gabinet Konsultacyjny

Psary MaĹ&#x201A;e, ul. Budowlana 10 tel. 061 436-77-70, tel. kom 0508-100-008 fax. 061 436-03-26 termel@termel-sc.com.pl www.termel-sc.com.pl

KARDIOCHIRURGICZNY Dr n.med. Piotr Buczkowski Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2 â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

OGRODZENIA PANELOWE FIRMY

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA spec. W. Kwiatkowski

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

PeÂłen wybĂłr Atrakcyjne ceny

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

 

 

OKULISTYKA Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

ogĹ&#x201A;oszenia drobne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

STOMATOLOG

 ;  <; 

Anna Ulanowska

="(0#>%0#*#+(9"%?")9"@,-"$ ",0 "-""")B"9$C,0#:9$ )"(:9"0&:9%7(+")"&9'

specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

GABINET PRYWATNY: â&#x20AC;&#x201C; Tuwima 10

7>(#7&#0,-%0)">(9#D#&%7"(9+HI:)B 7(&D&"+()"#)B$0#-")BC#-J ?H& -MD(,*%>#$ )B((?: ,)#$ ?H& D*(+:$ >(,0 >(,0#0:$ )B((?: ()%$ D%:$ ):,0:$ 9"M"#-"$ )B((?: >*%)$ -$ %-*#7% 0#+"D($ +")$ 9"D: "+"&":)B$"+:9""(:)B0%0#C' #>"#>(&D##0:7"(+:9):-&%#?"DH+$?(0#-" ,:,09>(+#&#(,"6D#N#C&>,%&0#0:'                 ! "

!" # $%&$&' ())* ' %) +

Roz-238a

pomiÄ&#x2122;dzy

Roz-470

na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

ModuĹ&#x201A;y

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

Lek-235b

Reklamy

Rejestracja telefoniczna 061/4360-509, 0607-686-301

lub osobiĹ&#x201C;cie

Lek-221

PLAST

czynna czynna czynna czynna czynna

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

bezsennoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; migreny â&#x20AC;&#x201C; alergii â&#x20AC;&#x201C; astmy â&#x20AC;&#x201C; reumatyzmu â&#x20AC;&#x201C; cukrzycy â&#x20AC;&#x201C; osteoporozy depresji â&#x20AC;&#x201C; otyĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; impotencji â&#x20AC;&#x201C; neuralgii â&#x20AC;&#x201C; zaburzeĹ&#x201E; ciĹ&#x203A;nienia krwi zĹ&#x201A;amaĹ&#x201E; i kontuzji â&#x20AC;&#x201C; moczenia nocnego i dziennego â&#x20AC;&#x201C; zatorowoĹ&#x203A;ci zaburzeĹ&#x201E; hormonalnych â&#x20AC;&#x201C; schorzeĹ&#x201E; stawĂłw â&#x20AC;&#x201C; zapalenia drĂłg rodnych ĹźylakĂłw, zapalenia ĹźyĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; choroby Buergera â&#x20AC;&#x201C; obrzÄ&#x2122;kĂłw i krwiakĂłw bliznowacenia ran â&#x20AC;&#x201C; bĂłlĂłw zwyrodnieniowych krÄ&#x2122;gosĹ&#x201A;upa i stawu biodrowego

JEDYNY GABINET W WIELKOPOLSCE

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

PORADNIE PRYWATNE

POMOĹťE W LECZENIU...

do godz. 12:00

Lek-249b

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Gabinet Dermatologiczny â&#x20AC;&#x17E;PRODERMEDâ&#x20AC;? lek. dermatolog Anna Ratajczak WrzeĹ&#x201C;nia ul. WiewiĂłrowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48 Gabinet czynny od poniedziaÂłku do pištku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00 po uzgodnieniu telefonicznym take w soboty

Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG - neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych REJESTRACJA TELEFONICZNA: 061 868-94-29, kom. 0600-107-840


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

ul. Culica 2d/26 tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

GABINET STOMATOLOGICZNY

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

lek. stom. ogĂłlnej

lek. med. Henryk GĂłrniak

PAWEÂŁ KRUPKA

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66,

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

PrzyjÄ&#x2122;cia od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00, 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 PozostaĹ&#x201A;e dni nagĹ&#x201A;e zachorowania

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

Poradnia Medycyny Pracy 62-300 Wrzenia, ul. S*owackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

61 4362 989, 603 561 420

Zofia GĹ&#x201A;adych 0(1))+(,)) (1))+(/)) ()))+(2)) W !"#$%&'() )*))+,-.+*/(

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 0602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe PACJENCI Z DOLEGLIWOĹ&#x161;CIAMI BĂ&#x201C;LOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEĹ&#x161;NIEJSZEJ REJESTRACJI

PROTETYKA

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

â&#x20AC;&#x17E;HIPOKRATESâ&#x20AC;?

EXPRES

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086

Gabinet Leczenia Nerwic Waldemar KieÂłczewski

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA

Monika & Marcin Borowicz 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia, ul. WaryĂąskiego 6c

Zapraszamy od poniedzia³ku do pištku w godzinach 9-21

Wykonujemy nastĂŞpujšce zabiegi: - implantacja pojedynczych zbĂłw - implantacja bezzbia - leczenie recesji dzise - prace protetyczne na implantach - korony i mosty â&#x20AC;&#x201C; penoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy cakowite i czciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kanaÂłowe przy uÂżyciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian prĂłchnicowych, zamania zbĂłw, przebarwie# - usuwanie kamienia nazbnego oraz osadĂłw - wybielanie zbĂłw - ekstrakcje zbĂłw - na miejscu wasna pracownia RTG

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00 tel.

(od pon. do pt.) 061 436-72-48 lub 507-117-063

GABINET LEKARSKI Lek. Gerard WilczyĂąski

Gniezno, VIVAX, ul.Witkowska 53, tel. 061/4243838 WrzeĹ&#x203A;nia, AMIKA ul. PiastĂłw 16, tel.061/4379999

Specjalista otolaryngolog

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;: niechirurgiczne usuwanie lokalnych nadmiarĂłw tkanki tĹ&#x201A;uszczowej (podbrĂłdek, brzuch, boki, uda, kolana)

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26

Lek-275

PEĹ EN ZAKRES ZABIEGĂ&#x201C;W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ: TRWAĹ A DEPILACJA LASEROWA, LASEROWE ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, LASEROWE USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE, BOTOX, KWAS HIALURONOWY, MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA, PEELING MEDYCZNY, COSMELAN, MEZOTERAPIA, KRIOCHIRURGIA, ELEKTROKOAGULACJA, DERMATOSKOPIA

Lek-225e

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpatne badania uczniĂłw i studentĂłw * badania kierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw * peen zakres bada w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

lek. med. Julita WoĹ&#x201A;owiec specjalista dermatolog

PORADNIA ORTODONTYCZNA

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny Lek-227

Niepubliczny Specjalistyczny ZespĂł* Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

Gabinet Lekarski

13 Lek-271

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

www.wrzesnia.info.pl

Lek-268

9 kwietnia 2010

wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

AL-FGPV

Gabinet stomatologiczny XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

WHO 

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! 

 Lek-247b

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

6NĂĄDGDPVHUGHF]QHSRG]LÄ&#x160;NRZDQLD)#*9%>,(&(+" 77"#*%Â&#x192;(,>")C%9>"0#&#+" RUD]#"+"Â&#x201E;%9#(+,-"C#7(,-"C "#"8#I:"#?"(+,-"C ]DWURVNOLZÄ&#x2026;RSLHNÄ&#x160;LSRPRFZRVWDWQLFKFKZLODFKÄŞ\FLD

3RJU]HE

RGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160; SLÄ&#x2026;WHN RJRG] QD&PHQWDU]X .RPXQDOQ\P ZH:U]HÄ&#x17E;QL

Ĺ&#x203A;p. Alicji Komorowicz PÄ&#x2026;ÄŞ]URG]LQÄ&#x2026;

â&#x20AC;˘ Serwis autoryzowany central telefonicznych SLICAN, PANASONIC, SIEMENS, ELMEG â&#x20AC;˘ Serwery telekomunikacyjne â&#x20AC;˘ UrzÄ&#x2026;dzenia IP, VOIP

NAGROBKI

:WU]HFLÄ&#x2026;URF]QLFÄ&#x160;Ä&#x17E;PLHUFL

â&#x20AC;˘ SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE (Callcenter, infolinia, rejestracja rozmĂłw)

ZakĹ&#x201A;ad Kamieniarski

Ĺ&#x203A;p. prof. dr hab. Janusza Krause

Donat Siwiak MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw Os. WĹ&#x201A;. Ĺ okietka 5 (przy cmentarzu)

ZF]ZDUWHNNZLHWQLDRJRG] ZNRÄ&#x17E;FLHOHÄ?Z'XFKDZH:U]HÄ&#x17E;QL ]RVWDQLHRGSUDZLRQDZMHJRLQWHQFML0V]DÄ&#x17E;Z QDNWyUÄ&#x2026;]DSUDV]DMÄ&#x2026;SU]\MDFLHOH

tel. 608-240-688

-HÄŞHOLQLHPRÄŞHFLHSRZLHG]LHßĪHMHVWHP 3DPLÄ&#x160;WDMFLHSURV]Ä&#x160;¹ĪHE\ĂĄHP Kre-121

3U]HSHĂĄQLHQLJĂĄÄ&#x160;ERNLPVPXWNLHPLÄŞDOHP]DZLDGDPLDP\ ÄŞHU]DNRÄ&#x201D;F]\ĂĄVZHSUDFRZLWH SHĂĄQHWURVNOLZRÄ&#x17E;FLGREURFLÄŞ\FLHXNRFKDQ\PÄ&#x2026;ÄŞRMFLHF G]LDG]LDWHÄ&#x17E;ĂźEUDW]LÄ&#x160;ĂźV]ZDJLHUZXMHNLNX]\Q

â&#x20AC;˘ SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

www.teletronik.info ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 061 / 437 99 10 Usl-039

Nie wynajmuj!  

Problemy z gotĂłwkÄ&#x2026;? PĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ďŹ nansowÄ&#x2026;? Brak zdolnoĹ&#x203A;ci kredytowej?

KREDYTY DÂ&#x20AC;T

Jest rozwiÄ&#x2026;zanie!!!

Ĺ&#x203A;p. Eugeniusz Michalak

www.wrzesnia.info.pl

JeĹ&#x203A;li posiadasz samochĂłd weĹş poĹźyczkÄ&#x2122; pod jego zastaw!!!

ÄŞ\ĂĄODW :VPXWNXLÄŞDOXSRJUÄ&#x2026;ÄŞRQD5RG]LQD

R Â DY

Bez zaĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pracy, U.S. i ZUS.

3U]\NĂĄDG]ĂĄFHQDPLHV]NDQLD 7ZRMDUDWDWRW\ONR]ĂĄ

Rolnicy tylko zaĹ&#x203A;wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa.

0V]DÄ?ZÄŠDĂĄREQD]DVSRNyMGXV]\Ä&#x17E;S=PDUĂĄHJR RGSUDZLRQD]RVWDQLHZVRERWÄ&#x160;RJRG] ZNRÄ&#x17E;FLHOHSZÄ&#x17E;Z.UyORZHM-DGZLJLZH:U]HÄ&#x17E;QL

Ta i wiele innych ofert dostÄ&#x2122;pne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

3RJU]HERGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVRERWÄ&#x160;URJRG] QDFPHQWDU]XSDUDILDOQ\PSU]\XO*QLHĨQLHÄ&#x201D;VNLHMZH:U]HÄ&#x17E;QL

ZRIHUFLHUyZQLHÄŞ

Konsolidacja kredytĂłw

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rynek 10 (w bramie)

do .  *Â&#x201A;Â&#x201A;Â&#x201A; NUHG\WHPKLSRWHF]Q\P 2Ä?:,$'&=(1,(XVWQHRGRFKRGDFK 32:6=(&+1<'20.5('<72:< :U]HÄ&#x17E;QLDXO)DEU\F]QD

â&#x20AC;&#x17E;Ogrody Alicjiâ&#x20AC;?

Usl-194

:V]HONLHLQIRUPDFMHWHO 

( *+' /

Fashion2 nowo otwarty

sklep z odzieĹźÄ&#x2026; damskÄ&#x2026; WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek (wejĹ&#x203A;cie miÄ&#x2122;dzy ksiÄ&#x2122;garniÄ&#x2026; a LaurÄ&#x2026;)

Zaprasza klientĂłw od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 10.00-18.00 sobota 10.00-14.00

Drzewa i krzewy iglaste, liĹ&#x203A;ciaste. Róşe w wielu odmianach. Tuje brabant 2 m na ĹźywopĹ&#x201A;oty oraz inne

Jacek Nowaczyk StanisĹ&#x201A;awowo 15, 601-759-243

&TXY [V"VXVXTXY ?VX TXY \VV?VXXX"]* Usl-185a

â&#x20AC;˘ Kompleksowa obsÂługa firm â&#x20AC;˘ PIT-y roczne

Oferujemy:

Poleca:

Inn-397f

Licencja MF 1893/03 WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

'*^_>=#`B=<;+Y^;#=<B>=`;^ ='q'?]v$*?'

,'">H+-#$%&'""(+#|

./|}

PROMOCJA WIELKANOCNA  |*  ; ; (7/|*

"+"&":)B#?"DH+

Kre-118

9 kwietnia 2010

Roz-545

14


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

9 kwietnia 2010

www.wrzesnia.info.pl

15

GRZEGORCZYK PRIM Roz-056c

SKOTNIKI 31, 62-320 MIĹ OSĹ AW tel./fax 061 438-28-31 kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

PRZYDOMOWE CIEKĂ&#x201C;W OCZYSZCZALNIE Ĺ&#x161;CIEKĂ&#x201C;W

Oferta:

rT[BNCBFLPMPHJD[OF rVTÂ?VHJLPQBSLPÂ?BEPXBSLÇ&#x2021; NJOJLPQBSLÇ&#x2021; r[CJPSOJLJOBXPEÇ&#x2019;EFT[D[PXÇ&#x2021;

DG-OKNA

NOWA, LEPSZA

OFERTA KREDYTĂ&#x201C;W BANKOWYCH

Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych

 p%kt op*at %?epieceia kom%ika cyCe, maC6tkowe, itp'

W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

Kre-155

W ofercie dodatkowo posiadamy:

ZAPRASZA

UWAGA

Wreia, %&' LeDii Wresi@skieC /, te&' . / . /5

W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO Bd-271

ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2 SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476

i inne siatki zgrzewane tCSBNZtGVSULJ Produkcja â&#x20AC;&#x201C; Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl Roz-579

TARTAK OFERUJE:

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;?

t8*Ć&#x2013;Ç&#x2021;#Ć&#x2013;%"$)08Ć&#x2039;  t5"3$*$Ć&#x2013;  tÂ&#x152;"5:  t#0";&3*Ć&#x2013;10%#*5,08Ć&#x2039;  t%3&8/0,0.*/,08&  t#3:,*&5404/08: tel./fax 61 438-45-14   

Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Usl-196

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Wojtela. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 15, tel. 61 436 52 70, fax 61 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

,QIRUPDFMD)XQGDFML']LHFL:U]HVLþVNLFK =DU]ñG )XQGDFML )': VNäDGD RVRERP IL]\F]Q\P L ZäDĈFLFLHORP ILUP RILDURGDZFRPSRGDWNXGRFKRGRZHJR]DURNUR]OLF]HQLRZ\ VHUGHF]QHSRG]LöNRZDQLH:SäDFRQHNZRW\SU]H]QDF]RQRQD tG]LDäDOQRĈèZVSRPDJDMñFñHGXNDFMHV]NÑäUR]ZÑMSR]DV]NROQ\FK IRUPG]LDäDOQRĈFLVSRUWRZ\FKLUHNUHDF\MQ\FKG]LHFLLPäRG]LHĔ\ VW\SHQGLD GOD G]LHFL L PäRG]LHĔ\ RUD] ]DNXS SRGUöF]QLNÑZ V]NROQ\FK tOHF]HQLHG]LHFLFKRU\FKLUHKDELOLWDFMöQLHSHäQRVSUDZQ\FK ]U]HV]RQ\FKZ:7=:U]HĈQLD3LHWU]\NRZR&]HV]HZR RUD]ZćURGRZLVNRZ\P'RPX6DPRSRPRF\Z*R]GRZLH tOHF]HQLHLUHKDELOLWDFMöRVÑEFKRU\FKQDFKRUREöQRZRWZRURZñ FKRUREö3DUNLQVRQD tZVSRPDJDQLHG]LDäDOQRĈFL6WRZDU]\V]Hþ]U]HV]DMñF\FKRVRE\ FKRUHLQLHSHäQRVSUDZQH tGRILQDQVRZDQLHLPSUH]LQWHJUDF\MQ\FKGODRVÑEQLHSHäQRVSUDZQ\FK tSURZDG]HQLHNXUVÑZLQIRUPDW\F]Q\FKL]DMöèNRPSXWHURZ\FK GODG]LHFL )XQGDFMD ZVSÑäSUDFXMH ] 8U]öGHP 0LDVWD L *PLQ\ :U]HĈQLD 6WDURVWZHP3RZLDWRZ\PRUD]3&35ZG]LHG]LQLHSRPRF\VSRäHF]QHM =DU]ñG )XQGDFML ]ZUDFD VLö ] XSU]HMPñ SURĈEñ GR VSRäHF]HþVWZD PLDVWD L SRZLDWX ZU]HVLþVNLHJR R SU]HND]DQLH SRGDWNX GRFKRGRZHJR GRW\F]\GRZROQHMIRUP\UR]OLF]HQLD ]DURN QDU]HF])XQGDFML']LHFL:U]HVLþVNLFK :UR]OLF]HQLDFKSRGDWNRZ\FKZ\VWDUF]\ZSLVDèQD]Zö)XQGDFML

)XQGDFMD']LHFL:U]HVLþVNLFKQU.56 :V]\VWNLP RILDURGDZFRP VHUGHF]QH SRG]LöNRZDQLD VNäDGD =DU]ñG )XQGDFML :LPLHQLX=DU]ñGX ,UHQD+U\FDM:RäRV]\Q

Roz-508

9 kwietnia 2010

wizytówek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

Sklep Futra SKÓRY Odzież Środa Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY tEVȈZXZCØSGVUFSOBUVSBMOZDI E’VHJDIJLSØULJDI tkożuszkiLSØULJFJE’VHJF naturalne, damskie i męskie tLP’OJFS[FGVUFSLPXF

t4,»3:/PXBLPMFLDKB damskie i męskie EVȈZXZCØS NBSZOBSLJ ȈBLJFUZ Q’BT[D[F LVSULJ tHBSTPOLJ8:13;&%"Lj

64Œ6(*,6ƴ/*&34,*&

Skl-420

16

Wiadomosci Wrzesinskie - numer 1040  
Wiadomosci Wrzesinskie - numer 1040  

Numer 1040 Wiadomosci Wrzesinskich

Advertisement