Page 1

Prowincjonalia, s. 18

Eryk Lubos z Jańciem Wodnikiem za rolę męską

5 lutego 2010 NR 5 (1031/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT)

Aktualności, s. 7 A

Piłka siatkowa, s. 24

U Urzędowe parkingi są ttylko dla urzędników ii... dla swoich ludzi

Krispol przegrał z Cuprum Lubin i... moşe juş odpoczywać

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Weekendowy dyĹźur reporterĂłw:

Koniec mleczarni? Sprawa z Biegrolem znów dopadła WSM. Poznański sąd uznał, şe mleczarnia musi oddać ANR ponad 6 mln 300 tys. zł.

Jak odzyskać swoje pieniądze? Jak się nie dać „zrobić�? Gospodarka, s. 11 ANR nie powiadomia o tym fakcie porczycieli. Dopiero w 2001 roku zacza przysya do wrzesiskiej mleczarni wezwania do zapaty, wynikajce z wierzytelnoci. Ju wtedy – razem z odsetkami – bya to kwota znacznie przewyszajca warto zakadu. Dzisiejszych kopotów mona byo jednak unikn. Jak? Biegrol dostarcza mleczarni ponad 650 tys. litrów mleka, za które oczywicie otrzymywa pienidze. Co miesic

wypacano spĂłce kwot przekraczajc wysoko czynszu dzierawnego. Naley zatem zaoy, e gdyby ANR poinformowaa w por porczycieli o zalegociach Biegrolu, spĂłdzielnia, zamiast paci bieganowskiej spĂłce, przekazywaaby pienidze ANR. Dlaczego tak nie postpiono? Dlaczego nie poinformowano porczycieli o nieuczciwoci Biegrolu? Na to pytanie nie chcia odpowiedzie ani poprzedni zarzd poznaskiego oddziau ANR, ani

Fot. DOT

obecny. Wynika z tego, e za bdy innych przyjdzie teraz zapaci ponad stu pracownikom, ktĂłrzy mog straci prac. 21 grudnia 2009 roku Sd Okrgowy w Poznaniu zakoczy postpowanie sdowe, ktĂłre byo dwukrotnie zawieszane (nawet na okres blisko trzech lat) i uzna roszczenia Agencji Nieruchomoci Rolnych za zasadne.

>>

sze niene zaspy. Do czasu. Okoo godz. 13.30 drog midzy Now Wsi Królewsk a Wygod zatarasowa TIR. Jeszcze wtedy nikt nie przypuszcza, e zablokuje ruch na ponad trzy godziny. – Tego, co si dziao, nie da si opisa – zaamuje rce Waldemar Bartkowiak, straak, a zarazem sotys Kaczanowa. – Do wypadku zostalimy wezwani przez komend powiatow. Co z tego, skoro nie dojechalimy, bo utknlimy w zaspie. Nie moglimy si ruszy. A wiao jak jasna cholera. Uwizieni druhowie przedzwonili po pomoc do kolegi ze wsi. Po dugim oczekiwaniu przyjecha fadro-

19

godzin na drodze z Wrzeni do Pyzdr pracowa ciki sprzt

m. TIR-a wypchnli nie bez problemów. Pomogli kierowcy. – Samochody stay w zaspach po kilka godzin. To byo nie do wyobraenia. Jechay kobiety z dziemi.

Reklama

APTEKI TANICH LEKĂ“W APTEKA RODZINNA A ul. Chrobrego 17 (blaszaki), tel. 61 640 19 81

Czynne:

dok. na s. 6

pn.-pt. 8.00-17.00 sobota 8.00-13.00 niedziela 9.00-14.00

¹ZLDWQDJUyG]NDUWùNOLHQWD ‡SURPRFMHFHQRZH²OHNL]D]㠇NRQNXUV\]FHQQ\PLQDJURGDPL ‡+,7FHQRZ\²&KORUFKLQDOGLQ WDEOGRVVDQLD ]ã

A jaki to by pacz. Nawet wyj nie mogy – dodaje W. Bartkowiak. Przejezdno w kocu zostaa przywrócona, ale ruch odbywa si bardzo wolno. Auta jechay za pugiem. Innej moliwoci nie byo. – W akcji ratowniczej uczestniczyo pi samochodów z czterech jednostek – informuje Marek Mikoajczak, rzecznik prasowy KPPSP. – Ochotnicy kierowali ruchem w Kaczanowie, Wygodzie, Koaczkowie i Borzykowie. To byy newralgiczne miejsca. Stan innych dróg te pozostawia wiele do yczenia, ale ta bya zdecydowanie najgorsza.

>>

www.wrzesnia.info.pl

dok. na s. 9

‡3URGXNWW\JRGQLD ²9,7580]/87(,1–WDEO ]ã

Skl-412

 Obecni pracownicy być moşe poniosą konsekwencje błędów dawnej ekipy zarządzającej spółdzielnią

Bd-186g

Koszmar rozpocz si w sobotnie popoudnie. Jeszcze rano czarna asfaltĂłwka w okamgnieniu zostaa zasypana przez biay puch. Nie pada, ale nawiewa z pĂłl. Co oczywiste, najwicej byo go na otwartych przestrzeniach. Droga z Wrzeni do Kaczanowa wygldaa dobrze, ale dramat rozpoczyna si za tablic z przekrelon nazw wsi. Auta z trudem pokonyway coraz to wik-

Fortuna radzi, jak inwestować w lokaty. Bezpiecznie Reklamy, s. 9

Kto lepiej gotuje – panie czy panowie? Opinie, s. 2 Aktualności, s. 8

Heroiczna walka z şywiołem Pyzdry i Kołaczkowo zostały odcięte od świata. Miłosław takşe. Wszystko przez śnieg, który zasypał drogi.

CHCESZ ZGĹ OSIĆ JAKIEĹš ZDARZENIE? DZWOĹƒ!

Jak policjanci i ratownicy wisielca do şywych wrócili Aktualności, s. 4

Dorota Tomaszewska

Siedemnacie lat temu Wrzesiska SpĂłdzielnia Mleczarska porczya nieistniejcej ju spĂłce Biegrol zobowizania wynikajce z zawartych z Agencj Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu umĂłw dzierawy, podpisujc weksle in blanco. O wysokoci narastajcych dugĂłw Biegrolu spĂłdzielnia nie bya przez ANR informowana, mimo e przez wiele lat bieganowska spĂłka nie pacia czynszu dzierawnego. Mao tego, z nieznanych nikomu powodĂłw agencja nie egzekwowaa zobowiza od spĂłki Biegrol. Nie wypowiedziaa jej nawet umowy dzierawy, chocia powinna to zrobi. Biegrol zapaci tylko dwie raty, potem przez 8 lat nie paci ju nic...

501 677 751 lub 501 677 838

6HUGHF]QLH]DSUDV]DP\ GRQRZRRWZDUWHMDSWHNL XO*UXQZDOG]ND WHO 

tW\QNLV]ODFKHWQH t35202&-$NOHMGRVLDWNL ]EURMRQ\]ZäÑNQHPILUP\ ]äEUXWWR

tPDWHULDä\EXGRZODQH


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Jak oni to robiÄ…? SONDA

P

Elşbieta Komisarek, dyspozytorka: – Moim zdaniem męşczyźni gotują nawet lepiej od kobiet. Wiem to z własnego doświadczenia, poniewaş u mnie w domu mąş i synowie gotują bardzo dobrze. I co waşne – lubią to robić. Niektórych potraw w ogóle nie ruszam; wolę, şeby oni je robili. Młodszy syn zastanawia się nawet nad nauką w tym kierunku.

ieko jest tam, gdzie kucharzem jest Anglik – tak przynajmniej mówi stare porzekado, a potwierdza to pewna stara kartka pocztowa, któr miaem kiedy w swojej kolekcji. Bya to pocztówka sprzed pierwszej wojny wiatowej, wysana przez polskiego emigranta zarobkowego do rodziny w kraju (wida, e po stu latach a tak wiele si nie zmienio!). I ten biedny rodak wzdycha: „Co oni tutaj jedz! Ohyda. Tak bym si kiszek i flaków najad...�. Od tamtych czasów podobno zmienio si na dobre, ale nie do koca – arcie na Wyspach do szczytu wyrafinowania na pewno nie naley. U nas te rónie bywa – w niektórych wrzesiskich restauracjach nawet porzdnej zupy nie potrafi ugotowa, nie mówic ju o zawijanym czy poczciwym dewolaju. Pewien mój kolega przez dugie lata mieszka z rodzin u teciów, gdzie oczywicie gotowaa teciowa i nikogo do garów nie dopuszczaa. Kumpel wreszcie nie wytrzyma i sam zacz pichci – okazao si, e ma wyjtkowy talent, a kiedy na jakim grillu zapytalimy go, jak to si stao, e tak wietnie gotuje, odpowiedzia: „W kocu chciaem zje co dobrego...�. Smacznego!

Moim zdaniem

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl harmoszka: A ja bym najchętniej usmaşył cycki

Katarzyny Figury. callahan: To mit – facetów nie ma w kuchni. Sam

umiem tylko jajko ugotować (nie swoje), jakieś kiełbaski podsmaşyć, poza tym jestem na łasce pańskiej şony. Inaczej skazany byłbym na zupki z tytki. kapitan wilard: Facet w kuchni kojarzy mi się z homoseksualizmem albo metroseksualizmem. To przejmowanie babskich, wynikających z natury i Pisma Świętego obowiązków jest dziwaczne. Owszem, facet moşe lepiej czuć smaki i proporcje, ale jest zazwyczaj mistrzem jednego przeboju. Babeczki to co innego, „garowanie� to dla nich coś powszedniego i rutynowego, w związku z tym nie stresują się tak bardzo i dłuşej şyją. ŝarcie moşe jest przez to monotonne, ale cóş to za pyszna monotonia... Śliwczyński (hetero): A ja lubię gotować – czasem.

Angelika Kwiatkowska, ajentka sklepu: – Wydaje mi się, şe męşczyźni nie mają większych problemów z gotowaniem. W kaşdym razie mój mąş na pewno ich nie ma. Kiedy tylko ma czas, to chętnie coś przygotuje. Radzi sobie z tym równie dobrze, jak z kaşdym innym zajęciem. Nawet sprzątanie mu nie straszne!

Izabela Pietrzak, uczennica: – Zauwaşyłam, şe umiejętność gotowania maleje u męşczyzn wraz z wiekiem. Młodsi panowie radzą sobie z tym całkiem dobrze, ale starsi juş nie bardzo. Odwrotnie niş u kobiet. Natomiast u mnie w rodzinie wujkowie gotują równie dobrze, a czasami nawet lepiej niş ciocie.

Kto gotuje lepiej? Piotr Drobiec, informatyk, z córką Alicją: – Umiejętność gotowania jest u mnie dość wybiórcza. Potrafię zrobić kilka rzeczy, na przykład zupy, spaghetti, zapiekanki, niektóre ciasta. Kuchnią w domu z większym powodzeniem zajmuje się moja şona.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

W telewizji moc programów kulinarnych, w kioskach multum tytułów o tej tematyce, a kucharze i kucharki to gwiazdy pop-kultury. Słowem: gotowanie jest trendy. Jak w tym wszystkim odnajdują się męşczyźni? Czy gotują w domach? I jak to robią?

męşczyźni

50%

27%

kobiety

23%

bez róşnicy

Satyryczny komentarz tygodnia: jak ci nie pasuje, to sam sobie ugotuj...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Czy męşczyźni gotują lepiej? Marzena Zbierska: Najczęściej kobiety zajmują się w domu gotowaniem, ale niektórzy przekonują, şe to męşczyźni są najlepszymi kucharzami. Czy to prawda? Anna Stanisławczyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych w klasach kucharskich w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni: – Moim zdaniem płeć ma znaczenie w przypadku wykonywania zawodu kucharza. Męşczyźni mają bardziej wyrafinowane preferencje i gusty smakowe, dlatego często potrafią naprawdę bardzo dobrze gotować. Często lepiej niş kobiety. Lepiej dobierają smaki i są w tej kwestii zdecydowani; wiedzą, jaki smak chcą uzyskać. Moşna to zauwaşyć juş podczas nauki w szkole oraz w trakcie konkursów kulinarnych.

Reklama

Reklama

Polskie Składy Budowlane GS „S.Ch�, Września, ul. Kolejowa 10, tel. 61/ 4361 653

– azotowe i wieloskĹ‚adnikowe. %PCSBKBLPÇ´ÇŽ %PXĂ˜[OBUFMFGPO/JTLJFDFOZ

Doradztwo. Dowóz z rozładunkiem. Niskie ceny.

– luz i workowany

tnawozy

Roz-529

OferujÄ…: tHJQTZ [BQSBXZ LMFKFGBSCZ tTUZSPQJBO XFÂ’OB QÂ’ZUZ QSPĂśMF tBLDFTPSJB OBS[Ç—E[JB FMFLUSPOBS[Ç—E[JB

Roz-528

Oferuje: twęgiel – w asortymencie

TARTAK NEKLA wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieù. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA Gutowo MaĹ‚e, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL. - pĹ‚yta: OSB i wiĂłrowa

GAZ EKO-GAZ

Inn-282a

GS „S.Ch�, Września, ul. Kolejowa 10 tel. nr 61/4362 873 lub 663 990 809

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00


3

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Restauracja e'ZRUHN=DFLV]Hs DFLV]H w Bierzglinku zaprasza na

]DEDZÜNDUQDZDäRZùOXWHJR JR EDOZDOHQW\QNRZ\OXWHJR Cena biletu 150 zł od pary Rezerwacja: 61 4389 072, 604 078 371

Restauracja

Roz-520

6RNRÂ?RZRN:U]HyQLWHO- Zabawa walentynkowa

3HÂ?QDNRQVXPSFMD ERJDWHPHQX&HQD]DSURV]HQLD]Â?GODSDU\

UH]HUZDFMH

Gas-117a

13.02.2010 r. od godz. 19.00 ZVWÆS]�]DRVREÆ

Rezerwacja: 61 436 54 27, 511 530 161

d*1$$;r ul. Jana Pawła II 14, Września (w podwórzu)

t www.sklep-hobby.pl NAJWIĘKSZY WYBĂ“R WE WRZEĹšNI Roz-407

wieczorek taneczny walentynkowy

Skl-389

Gutowo Wielkie 29

ZAPRASZA NA

ZOOLOGIA WĘDKARSTWO 

GAZ

WHOID[  G]LDäVSU]HGDĔ\

  

   

! "" ""

Dom-GAZ

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

061 436-27-33 061 436-29-49 pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Roz-210

RESTAURACJA â&#x20AC;&#x201C; HOTEL KASSANDRA

Gas-095c

5 lutego 2010

#$   % 


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

4 Aktualności Straż Miejska

Pięć dni na wolności Odbywał karę pozbawienia wolności. I zbiegł...

stranicy miejscy zostali wezwani do agresywnego psa na ul. Fromborskiej. Na miejsce uda si pracownik schroniska miejskiego i patrol straników. Podczas interwencji odnalaz si waciciel psa, który spraw zbagatelizowa, mówic, e pies wybieg tylko na chwil. Poniewa waciciel nie przyj mandatu, sprawa zostanie wyjaniona przez sd.

„ W sobot dyuruj-

 Generalnie jesteśmy zadowoleni z tych pracowników. To był incydentalny przypadek – mówi W. Wawrzyniak – Nadzór nad aresztantami jest typowo organizacyjny. Przywozimy ich, przydzielamy prac, rozliczamy z niej i odwozimy – mówi Wodzimierz Wawrzyniak, dyrektor zespou. Mina godzina, druga, trzecia. Uciekinier nie wróci. O zdarzeniu powiadomiono komend policji.

Groźnie wyglądająca kolizja na krajowej piętnastce

Brawura za kierownicą nie popłaca. Przekonał się o tym kierowca VW caddy, który wpadł w poślizg podczas wyprzedzania daewoo tico. Nie dość, że uderzył w auto, to jeszcze zjechał do przydrożnego rowu. Kolizja miała miejsce 2 lutego na krajowej „15” w Osowie. Sprawcą okazał się mieszkaniec Gniezna. Dostał 300 zł mandatu karnego. TOS

W kieszeni miał amfetaminę, w mieszkaniu – „marychę” 19-latek usysza zarzut posiadania rodków odurzajcych. Cz posiada przy sobie, pozostae ujawniono podczas przeszukania jego mieszkania. Rzecz tyczy zajcia z 27 stycznia. Okoo godz. 22.00 funkcjonariusze Posterunku Policji w Miosawiu zostali wezwani do jednego z miejscowych barów. Mody mczyzna mia si awanturowa, wszczyna burdy, a nawet przewraca stoliki. Stróe prawa, którzy podjli interwencj, mieli nieatwe zadanie. Sprawca zamieszania zachowywa si wobec nich bardzo agresywnie. Co nie bez znaczenia, by kompletnie pijany. Przewie li go wic na posteru-

stranicy miejscy interweniowali w sprawie drogi Ostrowo Szlacheckie – Sobiesiernie, zablokowanej przez TIR-y. Na wniosek patrolu przyjechaa kwadroma, która drog poszerzya i odnieya. Kierowców pojazdów ciarowych pouczono.

„ Tego samego dnia

nek, gdzie spisali protokó zatrzymania. Nieoczekiwany zwrot akcji nastpi podczas jego rewizji. W kieszeni kurtki mundurowi znale li cztery 1-gramowe dziaki amfetaminy. Wobec podejrzenia posiadania wikszej iloci narkotyków podjli decyzj o przeszukaniu mieszkania. Efekt? Dziewi kolejnych dziaek – tym razem marihuany. Zatrzymany, cho wytrze wia, nie wskaza róda ich pochodzenia. ukasz J., 19-letni miosawianin, nie by wczeniej notowany w policyjnych kronikach. Za posiadanie rodków odurzajcych grozi mu nawet do trzech lat pozbawienia wolnoci. TOS

20 stycznia przed dom w Królewinach, w którym mieszkaj dzieci skazanego, podjecha radiowóz. Stróe prawa zauwayli, jak z pomieszczenia gospodarczego wyszed mczyzna. Zacz ucieka. Udali si za nim w pocig. Zatrzymali go, obezwadnili i odwie li do aresztu.

Fot. TOS

Zbieg odbywa kar roku i dziesiciu miesicy pozbawienia wolnoci. Za ucieczk gro mu dwa kolejne. – Wchodzi te w gr odpowiedzialno dyscyplinarna. Ju zosta zdegradowany. Teraz bdzie odbywa kar w warunkach zakadu zamknitego – mówi G. Fedorowicz. TOS

Wyrwany śmierci... W sobotnie popoudnie przed jeden z wrzesiskich domów podjechali jednoczenie policjanci i suby medyczne. Przez okno zauwayli wisielca... Okoo godziny 17.30 dyurny policji zosta poinformowany przez ratowników, e odebrali nietypowy telefon... Zdesperowany mczyzna twierdzi, e za chwil popeni samobójstwo. Prosili o wysanie tam patrolu. – Pod wskazany adres pojechali policjanci z prewencji. Przyjechao te pogotowie. Nie wiedzielimy, co tam zastaniemy – mówi Justyna Waliska, penica obowizki rzecznika Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni.

Dobijanie si do domu nie przynioso podanych efektów. Nie udao si take wyway drzwi. Kiedy jednak przez okno zauwaono, e mczyzna wisi pod sufitem, zdecydowano si na wybicie szyb. – Tylko tak funkcjonariusze mogli dosta si do rodka budynku – dodaje J. Waliska. Dziki tej decyzji udao si uratowa niedoszego samobójc. Po odciciu mczyzny ratownicy, którzy byli na miejscu, udzielili mu pomocy i przywrócili do grona ywych. Próba samobójcza wrzenianina okazaa si nieskuteczna.Tylko... czy nie o to w tym wszystkim chodzio? Bo kto informuje pogotowie, e targnie si na swoje ycie? DOT

Nalot na prywatną posesję w podpyzderskiej wsi. 19-latek przyznał się do popełnienia tylko jednego przestępstwa

D

wa samochody zostały ujawnione w Rudzie Komorskiej. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pochodziły z kradzieży. Brawurowa akcja policji miała miejsce 21 stycznia. Jej szczegóły nie są do końca znane. Wiadomo tylko, że funkcjonariusze wydziału kryminalnego weszli w posiadanie informacji, z których wynikało, że w podpyzderskiej wsi, na terenie jednej z prywatnych posesji, mogą znajdować się kradzione auta. Tak też było. Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych zostały ujawnione dwa volkswageny golfy III. – Stwierdziliśmy ingerencję w pola numerów nadwozi obu samochodów. W tej kwestii musi jeszcze wypowiedzieć się biegły – uchyla rąbka tajemnicy Justyna

cy na komendzie stranik miejski odebra dziwny telefon. Mieszkaniec Poznania zgosi, e wanie tam, na skrzyowaniu ul. Przemysowej i Chwiakowskiego znalaz 3-letnie dziecko. Dyurny natychmiast skontaktowa si z poznask jednostk stray miejskiej, która udaa si na wskazane miejsce. AHS/DAI

Walińska, p.o. rzecznika komendy powiatowej policji. Mundurowi zatrzymali 19-latka, mieszkańca Rudy Komorskiej. Co ciekawe, przyznał się do podprowadzenia tylko jednego samochodu. Ukradł go w grudniu ubiegłego roku w Gnieźnie – przynajmniej tak utrzymywał podczas przesłuchania. Przyznał jednocześnie, że współpracował z rówieśnikiem z gminy Kołaczkowo. Stróże prawa nie zastali go w miejscu zamieszkania. 19-latkowi został postawiony nie tylko zarzut kradzieży samochodu, ale także mienia. Na posesji, którą zamieszkiwał, ujawniono trzy radioodtwarzacze samochodowe różnych marek i CB-radio. W sumie grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Poszukiwania jego wspólnika wciąż trwają. TOS

Kronika policyjna

By 15 stycznia. Przed Zespó Szkó Technicznych i Ogólnoksztaccych przy ul. Kaliskiej we Wrzeni podjecha samochód, a w nim – kilku osadzonych w Areszcie ledczym w rodzie Wielkopolskiej. Od jakiego czasu wykonywali tam prace spoeczne. – To jest grupa bezdozorowa, skadajca si – w zalenoci od potrzeb – z dwóch do szeciu osób. Pracuj tam codziennie. Wykonuj prace porzdkowe i remontowe – precyzuje Grzegorz Fedorowicz, dyrektor aresztu. – To s skazani, którzy odbywaj kar w warunkach zakadu póotwartego. Wychodz na przepustki. Z zaoenia nie stwarzaj zagroenia dla spoeczestwa. Feralnego 15 stycznia 51-letni mieszkaniec Królewin (gm. Pyzdry) naprawia cignik do odnieania. Wykorzystujc chwilow nieobecno opiekuna, samowolnie oddali si z miejsca pracy.

„ W pitek 29 stycznia

„ Idcy chodnikiem 26-la-

tek zosta bez powodu uderzony pici w twarz przez modszego od siebie mczyzn. O zdarzeniu, do którego doszo 27 stycznia przy ul. Sowackiego, zawiadomi policj. Ta uja sprawc, którym okaza si 18-letni wrzenianin. By kompletnie pijany. Trafi do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnie nie.

„ Nastpnego dnia z szaf-

ki pracowniczej sklepu przy ul. Miosawskiej znikn telefon komórkowy. Kosztowa 400 z.

„ Komórk i portfel

ukrad nieznany sprawca z szatni sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2. Straty wyniosy 330 z.

„ Do budynku weszli

poprzez wybicie szyby w oknie. Wynieli komputer, monitor i dwie drukarki. W ten sposób dziaali sprawcy, którzy 29 stycznia wamali si do firmy w Psarach Maych.

„ Nieuwaga sporo kosz-

towaa klienta lokalu przy ul. Warszawskiej. 30 stycznia pozostawi na stoliku komórk. Gdy wróci, ju jej nie byo.

„ Z pobocza drogi w Kawczynie znikn motorower romet. Nie bardzo wiadomo, gdzie zapodzia si jego waciciel. Moe utkn w zaspie? TOS


5

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie Reklama

5 lutego 2010

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

www.piechoccy.pl

100 % wyznaĹ&#x201E;

SkĹ&#x201A;adamy podziÄ&#x2122;kowania sponsorom i uczestnikom zabawy szkolnej w Orzechowie za wsparcie, ĹźyczliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i dobrÄ&#x2026; zabawÄ&#x2122;. DochĂłd zostanie przeznaczony na cele szkoĹ&#x201A;y.

Roz-531a

infolinia 800-280-282 BEZ POĹ&#x161;REDNIKĂ&#x201C;W

za pĂłĹ&#x201A; ceny Roz-533

Rada RodzicĂłw ZespoĹ&#x201A;u SzkĂłĹ&#x201A; im. Jana PawĹ&#x201A;a II w Orzechowie

ia ZĹ&#x201A;óş Ĺźyczen ki n ty n le na wa W na Ĺ&#x201A;amach W lko ty to Ĺ&#x201A;u u - cena mod o tt ru b Ĺ&#x201A; 13,40 z

ww-100

pon.-pt. 9:00-17.00 sobota 8:00-14:00

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

Chcesz schudnšÌ? Specjalna oferta na WALENTYNKI

Kre-143

KREDYT SAMOCHODOWY

Czytaj na str. 1 dodatku reklamowego

WrzesiĹ&#x201E;ska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. RozraĹźewski, SpĂłĹ&#x201A;ka Jawna

Gt[BDJT[OFPTJFEMF[LPNGPSUPXZNJ NJFT[LBOJBNJXDJFLBXFKMPLBMJ[BDKJ tEPNZ[HBSBČ&#x2C6;BNJJPHSĂ&#x2DC;ELBNJ X[BCVEPXJFT[FSFHPXFK tQPNPDXV[ZTLBOJVLSFEZUV 

Nowa strona

Biuro sprzedaĹźy:

www.wgiplus.pl

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP â&#x20AC;&#x201C; II piÄ&#x2122;tro), w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 tel./fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285, kom 0723 179 649

e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13, tel. 061 437 61 65

Bd-291

Inn-418e

tÂ&#x2019;PQBUZEPĹžOJFHV tEPOJDFDFSBNJD[OFJQMBTUJLPXF tOBTJPOB tOBS[ŢE[JBPHSPEOJD[FJUQ WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Objazdowa 11 tel. 061 436-11-62


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Bankomat Kauflandu „zjadał” pieniądze klientów marketu Związkowcy negocjują Sprytni specjalici robi wszystko, ebymy zostawiali w supermaretach jak najwicej pienidzy, ale nie robi przy tym nic, czego nie moemy zauway. Zauwamy, e wszystkie wygldaj niemal identyczne. Ju przy samym wejciu dochodz do nas swojskie, wywoujce aknienie zapachy ze stoiska z pieczywem. Przechadzajc si pomidzy uginajcymi si od towarów pókami moemy straci poczucie dnia i czasu, poniewa w adnym supermarkecie nie ma okien. Do tego sczca si z sufitu spokojna muzyka, rozlu nia nas i uatwia wydawanie pienidzy. A jeli ich zabraknie, to zawsze moemy skorzysta z pobliskiego bankomatu. No, chyba, e jest zepsuty. – Trzy razy, w krótkich odstpach czasu, próbowaam wypaci po sto zotych i trzy razy mi si nie udao – relacjonuje pani Magorzata swoj niedawn „przygod” z bankomatem we wrzesiskim Kauflandzie. – Próbowaam trzy razy, bo sdziam, e to chwilowa awaria i nastpnym razem wszystko bdzie w porzdku. Informacja o usterce pojawiaa si dopiero na samym kocu niezrealizowanej transakcji. W domu, tknita przeczuciem, sprawdziam w internecie swoje konto i okazao si, e znikno z niego trzysta zotych! – wspomina.

14

w tyle dni pienidze „poknite” przez bankomat powinny automatycznie wróci na konto

Awaria trwaa kilka dni i w podobny sposób zdenerwowaa kilkanacie osób. Jak Kaufland tumaczy t sytuacj? – Bankomat w naszym markecie we Wrzeni naley do firmy E-Card i obsuguje wiele rodzajów kart. Jeeli chodzi o obcianie konta Klienta bez faktycznego wydawania gotówki, to pienidze powinny wróci na jego konto automatycznie po zgoszeniu problemu. Jeli jednak proces ten trwa duej ni 14 dni naley zoy reklamacj w banku, w którym Klient posiada konto – informuje Aleksandra Michalik penica obowizki rzecznika sieci Kaufland. Ostatecznie niedoszli klienci bankomatu odetchnli z ulg, kiedy po interwencjach na ich konta powróciy potrcone kwoty. Pozostaa jednak ostrono... DAI

Szef wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange stanął w obronie zwolnionego pracownika Gestampu. Przypomnijmy, e Damian S., po tym jak otrzyma zwolnienie dyscyplinarne, poinformowa zarzd Gestampu, e jest zaoycielem zwizku zawodowego Solidarno w tym zakadzie i jako pracownik chroniony nie moe by zwolniony. Jednak ani Mario Eikelmann, prezes Gestamp Polska, ani Adam echtaski, dyrektor personalny Gestampu, nie chcieli (bo nie mogli z powodów prawnych) ujawni powodów zwolnienia. Damian S. pocztkowo nie chcia rozmawia z nami, po kilku dniach zmieni zdanie. – Powiem tylko tyle, e oddaem spraw do sdu pracy. Na razie nie mog nic powiedzie, bo moj spraw prowadzi prawnik zwizkowy. Mog doda, e oczywicie nie zgadzam si z zarzutami – uci. Jak udao nam si dowiedzie w spraw zaangaowa si sam szef Zarzdu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarno Jarosaw Lange. We wtorek spotka si on z Eikelmannem. – Nie udzielamy informacji do czasu zakoczenia rozmów – usyszelimy w biurze zarz-

 Jarosław Lange na razie odmawia

 Adama Łechtański także na razie

du regionu. Podobn wstrzemi liwo zachowuje Gestamp. – Wiem tyle, co pan, a mianowicie, e miao miejsce spotkanie obu panów oraz e zaplanowane s kolejne spotkania. Jako e sprawa jest w toku, pan Eikelmann nie zdradzi mi szczegóowych ustale – odpar echtaski, zapytany o moliwo przywrócenia do pracy zwolnionego brygadzisty. Jak si dowiedzielimy, kolejne spotkanie zwizkowca i prezesa odbdzie si dzisiaj. Co bdzie, jeli

szef zakadowej Solidarnoci nie zostanie przywrócony do pracy? Nieoficjalnie zwizkowcy mówi, e planuj strajk. Do Wrzeni ma zjecha kilkuset dziaaczy z caego kraju, którzy zamierzaj protestowa przed zakadem. – Oczekujemy, e dyrekcja Gestampu przerwie niezwocznie dziaania represyjne wobec Organizacji Zakadowej Solidarno i przywróci Damiana S. do pracy – mówi zwizkowcy. Do sprawy wrócimy. TOM

komentarza

Fot. TOM

nie chce komentować

Fot. TOM

Reklama

Czy stary dług zniszczy mleczarnię? <<

dok. ze s. 1

– Zobowizania spódzielni mleczarskiej we Wrzeni wzgldem Agencji Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu, wynikajce z grudniowego wyroku sdu, wynosz 6 mln 395 tys. 134 z 36 gr plus ustawowe odsetki – mówi Sylwia Stawujak, odpowiedzialna za kontakty z mediami w poznaskim oddziale ANR. – Oczywicie jestemy wiadomi, e spóka nie bdzie w stanie spaci caoci jednorazowo, jednak propozycja spaty winna wynika z wniosku dunika, który bdzie rozpatrywany w oparciu o obowizujce przepisy. Zdajemy sobie spraw, e to dua suma, dlatego bdziemy stosowali wszelkie moliwe sposoby, zgodne z prawem, eby pomóc tej firmie, eby nie zostaa zlikwidowana. Obecnie nie s prowadzone adne rozmowy – stwierdza Walerian Klepas, penicy obowizki zastpcy dyrektora Agencji Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu, dodajc, e w 2007 roku agencja proponowaa mleczarni zawarcie ugody i rozoenie spaty na raty, jednake spódzielnia nie przystpia do rozmów. – Warunki zawarcia ówczesnej ugody byy naszym zdaniem korzystne. W obecnym stanie prawnym trudno bdzie, na przykad umorzy odsetki – dodaje W. Klepas. W zaistniaych okolicznociach sytuacja mleczarni jest mao ciekawa, eby nie powiedzie: tragiczna. Mimo to prezes WSM Dariusz Galiski jest spokojny: – Nie dopuszczam jeszcze adnego czarnego scenariusza – mówi. – Nasi prawnicy twierdz, e sprawa cigle jest do wygrania. Owszem, przegralimy, ale w pierwszej instancji, a to nie ko-

K. Plocke: – Dzi przepisy nie daj podstaw do udzielenia pomocy spódzielni w formie umorzenia dugu.

niec sprawy. Czekamy teraz na uzasadnienie wyroku i bdziemy skada odwoanie. Oczywicie sd moe nie uwzgldni naszej apelacji, ale dopóki nie stanie si to faktem, to jestemy dobrej myli i nie chc mówi o tym, co grozi naszemu zakadowi. Dla jasnoci dodam, e obecnie agencja nie moe jeszcze da od nas adnych pienidzy. Wyroku sdu i tego, co si z nim wie, nie chcia komentowa take Bogdan Kwacz, szef rady nadzorczej WSM: – Na ten temat nie mam wam („WW” – przyp. red.) nic do powiedzenia. Nie chc si wypowiada, czy co grozi spódzielni i pracownikom, bo ta sprawa bdzie jeszcze dugo trwaa – usyszelimy. Skd ten wniosek? Tego B. Kwacz ju nie powiedzia. Warto jednak zauway, e sekretarz stanu Kazimierz Plocke, który analizowa opisywan spraw, stwierdzi, e: „Odpowiedzialno Wrzesiskiej Spódzielni Mleczarskiej wobec agencji opiera si na prawie wekslowym, a nie na prawie cywilnym, jak utrzymuje spódzielnia”. By moe osoby zarzdzajce mleczarni nie byy tego wiadome i std ich dobre samopoczucie, albo... maj nadziej, e szybko wejdzie w ycie nowe roz-

porzdzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które pozwalaoby agencji na cakowite lub czciowe umorzenie nalenoci dunikowi o szczególnym znaczeniu dla lokalnego rynku pracy, np. jeli egzekucja dugu doprowadziaby do zwolnie grupowych lub likwidacji zakadu. Chocia losy mleczarni i pracujcych tam osób nie s jeszcze przesdzone, to pracownicy nie podzielaj optymizmu prezesa. – To byo do przewidzenia, e wczeniej czy pó niej historia z Biegrolem nas wykoczy. Kto kiedy da ciaa, porczajc oszustom, którzy dbali tylko o wasne portfele, a teraz maj za to cierpie nasze rodziny. Przecie jak agencja zada od nas tylu milionów, to mleczarnia automatycznie przestanie istnie. Nic ju jej nie uratuje. A szkoda, bo nie jest tutaj najgorzej. Tylko gdzie my teraz znajdziemy prac we Wrzeni? – mówi wyra nie zmartwiony Dariusz Z. Podobnego zdania jest jego kolega Marian P. – Przepracowaem w tej firmie tyle lat i teraz, kiedy nie jestem ju taki mody, mam szuka nowej pracy? Ci na górze nie martwi si o to, bo oni szybko znajd sobie ciepe posadki, a co z nami? Nigdy nie rozumiaem tej historii z Biegrolem i chocia mino tyle lat, nadal nie wiem, po co tamten prezes mleczarni wadowa si w to porczenie... Teraz wszyscy mamy przez nich tylko kopoty – mówi. Wyglda na to, e zarzd spódzielni, zamiast gra na zwok lub liczy na cud, powinien rozpocz konkretne rozmowy z dyrekcj ANR. Moe nie jest jeszcze za pó no, by uratowa wrzesisk mleczarni – firm z 80-letni tradycj. Dorota Tomaszewska


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Aktualności

Obywatel ma przechlapane Urzędy są dla nas, a nie odwrotnie. Tyle w teorii. Cho to nieprawdopodobne, urzdnicy starostwa maj do swojej dyspozycji a dwa parkingi. Pierwszy, na tyach urzdu, mieci 36 pojazdów (urzdnicy dziel go z kolegami z „paacu lubów”), drugi – przy ul. 3 Maja – poow mniej. Aby si tam dosta, trzeba mie specjalnego chipa, bo wjazdu na nie strzeg szlabany. Godny poaowania jest wic los zmotoryzowanego interesanta, który chce zaatwi jak spraw. Takim osobom pozostawiono jedynie miejsca przed samym budynkiem. Ale nie za darmo. Za pobyt do jednej godziny trzeba zapaci dwa zote. – Gównym kryterium rozdziau kart chipowych na parking pracowniczy byo miejsce zamieszkania poza Wrzeni – informuje Olga Komiska, asystentka starosty. W rzeczywistoci wyglda to jednak inaczej... – Mieszkam na terenie Wrzeni i otrzymaem kart chipow – cieszy

 Wjazdu na zaplecze urzędu starostwa „pilnuje” szlaban, który można otworzyć specjalnym chipem si Jan Sznura, naczelnik wydziau spraw obywatelskich. – Nie moe by tak, e pracownik nie ma gdzie stan swoim pojazdem. Nieoficjalnie dowiedzielimy si, e karty chipowe maj równie inni urzdnicy mieszkajcy na terenie Wrzeni. Wysalimy wic kolejne zapytania do O. Komiskiej. Odpowiedzi nie uzyskalimy.

Zastanawiajca jest równie inna sprawa. Na parkingu starostwa nie wolno parkowa zwykym miertelnikom, bo jest on dla urzdników i radnych. Sowem: dla elity. Dlaczego wic bez problemu wjeda na niego lokalny przedsibiorca Ireneusz Gumienny? – Jestemy serwisantem kotowni starostwa i wszystkich urzdze –

Fot. Łukasz Różański

tumaczy I. Gumienny. – Jest on nam (chip – przyp. red.) niezbdny do wykonywania pracy. Czyby zatem w naszym miecie (powiecie) byli równi i równiejsi wobec prawa (i sprawiedliwoci) w parkowaniu? Ponownie chcielimy zapyta o to O. Komisk, ale ta odesaa nas do sekretarza Ryszarda Szczepaniaka.

– Jest on najbardziej kompetentny – stwierdzia. – Z ca spraw prosz i do starosty – usyszelimy z kolei od R. Szczepniaka (móg si on z nami spotka dopiero w pitek, czyli po zamkniciu numeru – przyp. red.). Nie lepiej jest przy ratuszu. Tam parking jest równie tylko dla wybranych. Z dobrodziejstwa mog korzysta ci urzdnicy, którzy uywaj swoich prywatnych aut do celów subowych. Takich osób zatrudnionych w magistracie jest 26. Wjeda na plac mog równie wszyscy rajcy (21 osób) i sotysi (33). W sumie do swojej dyspozycji maj... niespena 20 miejsc. – Rzadko wjedaj osoby, które zostawiaj auto i id „w miasto” (przy wjedzie na parking nie ma szlabanu – przyp. red.). Czsto jednak wjedaj osoby, które chc zaatwi jak spraw w urzdzie – mówi M. Morawski, komendant stray miejskiej. – Jeeli kierowca auje, to stosujemy pouczenie. O to, czy urzdowe parkingi powinny by wycznie dla urzdników, zapytalimy mieszkaców. Zdania w tej kwestii s podzielone – ze wskazaniem na „nie”. Wszystkie wypowiedzi mona zobaczy i usysze na portalu www.wrzesnia.info.pl. KUL

Reklama

Czy ryby przeżyją?

Zew-259

Czy na zalewie Lipówka jest wystarczająca liczba przerębli? Przed kilkoma laty gonym echem odbi si pomór ryb, który nastpi po zimowych mrozach. Czy sytuacja moe si powtórzy i w tym roku? Niektórzy twierdz, e tak. – Ja zauwayam, e ci panowie wdkarze w tym roku praktycznie nie kuj przerbli – zaalarmowaa nas mieszkanka jednej z posesji nad zalewem Lipówka, która prosia o anonimowo. – Latem to tych panów jest bardzo duo i maj wiele do powiedzenia. Wystarczy, e mój pies chce popywa w jeziorze, a ju podbiega taki pan z pretensjami, e mu ryby poszy. Cieszy mnie take, e na jeziorze pojawiy si rowery wodne, a jak czytaam w „WW”, tym panom to bardzo przeszkadza. Czytelniczka jest oburzona zachowaniem wrzesiskich wdkarzy. – I znowu si okazuje, e lepiej jest siedzie latem, pi piwko, macza kija i mie pretensje do wszystkich wkoo, ni przy mrozach i niesprzyjajcej pogodzie ku przerble i pomaga rybom, by si nie podusiy – dodaa. Zdaniem Eugeniusza Nowickiego, prezesa Wrzesiskiego Koa Wdkarskiego, takie sygnay wynikaj raczej ze zoliwoci ludzkiej, ni z troski o ryby w jeziorze. – W poprzednich latach te do mnie dzwonili, e przerbli jest a to za mao, a to za duo. Ludzie niech lepiej pilnuj, eby mieci z ich posesji nie ldoway w zalewie Lipówka – mówi prezes, który wskaza równie na krpujce go ograniczenia. – Jest to w kocu te-

 Dopiero wiosenne roztopy pokażą,

czy z jeziora nie wypłyną znowu ławice śniętych ryb Fot. Łukasz Adamczyk

ren miasta i bd mia tak sytuacj, jak przed czterema laty, e przyjdzie sta miejska i ja bd zmuszony te otwory ogradza, eby kto do nich nie wpad. Zdaniem prezesa, wrzesiscy wdkarze przerble jednak kuj, lecz czsto padajcy nieg je zasypuje. – Ostatnio kulimy je w sobot. Prosz nas zrozumie: my te pracujemy. W nastpn sobot take zamierzamy ku. E. Nowicki nie obawia si zatem, e ryby nie przeyj zimy. – Jeli chodzi o sytuacj sprzed kilku lat, któr pan przywoywa, mam analizy, e przyczyn mierci ryb byy wtedy zanieczyszczenia, a nie brak tlenu. Tylko e sprawcy nie udao si ustali. Teraz, jeeli kto nie wpuci znowu smrodu do naszego jeziora, to wszystko powinno by dobrze. ukasz Adamczyk


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Kuchnia jak laboratorium Rozmowa z Leszkiem Nawrockim, szefem kuchni i mistrzem kucharskim.

– Czy to prawda, e najlepszymi kucharzami s mczy ni? – Nie. To stereotyp. Myl, e ko Ostatni rzut oka na miejską bieta podobnie jak mczyzna moe choinkę. Następnym razem pojawi się by dobrym kucharzem i wszystko dopiero za 11 miesięcy Fot. DAI zaley od tego, czy ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu i czy to lubi. Jeli postrzega gotowa„ Prosz sobie wyobrazi taki oto nie jako przyjemno, poszukuje nowidok: na zanieonym chodniwych potraw i smaków, to osignie ku opatami wymachuje kilka kobiet, czemu z rkoma w kieszeniach sukces. – Ale przewanie szefem kuchni Leszek Nawrocki, szef kuchni restauracji w Hotelu Kosmowski przyglda si jeden mczyzna. Co tu nie gra, prawda? I czy cokolwiek w restauracji jest mczyzna... – Tak, ale nie wynika to z tego, ba jednak zachowa pewien umiar wycznie z deserem tiramisu; dzi si zmieni, gdy dodamy, e me tylko mczy ni si do tego na- i wyczucie. Smaki musz si równo- moe to by gówny skadnik sosu czyzn tym jest ksidz, a kobietadaj. Szef kuchni musi by gotowy way. podawanego np. do ososia. Jedn mi zakonnice? Wedug nas nadal z bardziej nietypowych potraw, któr – Przykadowe eksperymenty? co w tym obrazku bdzie nie w po- do pracy w nienormowanym cza– Zwyke i wszystkim znane pie- przygotowywaem, byy lody chrzasie. W gastronomii najwicej pracy rzdku. A taki wanie widok mona byo w ostatnich dniach zaobser- jest w weekendy, w wita, wieczo- rogi mona nafaszerowa oso- nowe. Nie bya to pozycja w menu, rami i w nocy. Wtedy wikszo ko- siem, poda z suszonymi pomido- ale specjalne zamówienie klienta. wowa przy jednej z wrzesiskich – Czy gocie restauracji szukaj biet zajmuje si dziemi i chce by rami czy kaparami, zamiast typowej parafii. No i po prostu samo nasuw domu. Mczy ni s bardziej dys- okrasy w postaci cebulki podsmao- nowych da? wa si tutaj pytanie: czy ksiy nie – S coraz bardziej otwarci na nopozycyjni. Pracuj w gastronomii nej na smalcu. Obecnie dominuje dotycz powszechnie znane zasady ju 19 lat i przez ten czas tylko dwa kuchnia lekka, pozbawiona tuszczu woci. By moe dlatego, e czciej dentelmeskie? razy spdzaem sylwestra z rodzin. i cikich, gstych sosów. Nawet sa- podróuj, maj okazj spróbowa „ Udao nam si znale jeszcze jedn, po dziecicej radoci, pozyTo jest na pewno minus tego zawo- atka nie powinna si zmorzy. Wa- da serwowanych w restauracjach du, ale s te plusy. tywn stron zalegajcego niegu: rzywa kroi si i polewa sosem krót- na caym wiecie. Kiedy wracaj ko przed podaniem. Wtróbk poda- do domu, chc tego, co im zasmako– Jakie? zmniejszenie liczby wandalizmów. – Mona eksperymentowa. je si np. z sosem winiowym, a sos wao. Ale jest wci grono goci, któPogoda nie tylko nie sprzyja nocOd kilku lat panuje moda na kuch- jabkowy nadaje si do ryb. Wiele rzy zamawiaj typowego polskiego nym spacerom, ale take utrudnia ni fusion, która oznacza poczenie eksperymentów stao si ju czym schabowego i to im odpowiada. Czadostp do najczciej niszczonych rónych tradycji, smaków i produk- zwyczajnym i przestaje zadziwia. sami ludzie szukaj w menu restauobiektów, czyli koszy na mieci tów. To taka kulinarna fuzja. Trze- Kiedy serek mascarpone kojarzy si racji smaków, które pamitaj z dziei awek. Szkoda tylko, e ta sroga zima razem z robactwem nie wymrozi gupoty. „ Stopniowo z miasta znikaj witeczne ozdoby. Nie ma ju szopki z ruchomym torem, która staa przy muzeum, puste miejsce zostao na rynku po iluminacji Porzucona lancia delta stoi na parprzypominajcej fontann, niedukingu pomocy drogowej od pogo znikn take budki witecznenad pó roku. Koszt jej przechowago kiermaszu i w kocu... choinka. nia przekracza ju 3 tysice zotych. „ Od pewnego czasu mieszkacy osiedla Lipówka, a dokadniej Kto zapaci t sum wacicielowi parkingu? ul. Turkusowej, skaryli si miejSamochód zosta znaleziony skim subom na bardzo dokuczw Obaczkowie, w lipcu 2009 roku. liwy smród. Anonimowi rozmówI chocia wrzesiska stra miejska cy wskazywali przy tym na jedneustalia jego waciciela, to nie kwago z pobliskich mieszkaców, który pi si on do odbioru auta. mia nielegalnie zrzuca nieczysto– Rozmawiaam z wacicielk poci do kanalizacji. No i niedawna jazdu, ale ona twierdzi, e kupia lankontrola stray miejskiej potwierci dla przyjaciela i to on powinien dzia te informacje. Sprawca smroodpowiada za wspomniany samodu przyzna si, e nie posiada adchód – mówi Anna Hedrych-Staninych rachunków za wywóz nieczyStado krów przebywające na śniegu, pod gołym niebem i podczas mrozu, zastali straż- sawska, funkcjonariusz stray miejstoci pynnych ze swojej posesji. nicy miejscy w jednym z gospodarstw w Nowej Wsi Królewskiej. Towarzyszył im także skiej, dodajc, e kobieta kategoryczTeraz ma do zapaty mandat w wylekarz weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, który został zaalarmowany nie odmówia odebrania lancii. sokoci 200 zotych. Na koniec quiz. Prosz zgadn, o przetrzymywaniu zwierząt w nieodpowiednich warunkach. Taki stan rzeczy spowodowa, e „ ilu kierowców zostao we Wrzeni – Kontrola dobrostanu zwierząt potwierdziła uchybienia – mówi Anna Hedrych- auto nadal stoi na parkingu wskazaw okresie od 21 stycznia do 2 luteStanisławska, strażnik miejski. – Bydłu brakowało słomy, nie było bieżącej wody, w miej- nym przez policj. – Dzienny koszt postoju pojazdu go ukaranych mandatami za parko- scu przeznaczonym dla krów zalegał obornik, a pomieszczenie gospodarskie nie było odna parkingu to 15 z netto. Do tego wanie w miejscach przeznaczonych powiednio zabezpieczone przed mrozem i opadami śniegu. Gospodarz został zobowiązany do usunięcia obornika, osłonięcia obory i poprawy wa- dochodz jeszcze koszty holowania tylko do zaadunku i wyadunrunków przebywania zwierząt w ciągu kilku godzin. Wywiązał się z zaleceń i jeszcze tego samochodu. Jestem jednak skonny ku towaru? A – 5; B – 10; czy C – samego dnia stado, które przebywało na śniegu, zostało przepędzone do pomieszczenia. zej z ceny, byle tylko pozby si tej 15. Poprawna odpowied to... liczZwierzęta mogą przebywać na zewnątrz nawet podczas mrozów, ale muszą mieć po- lancii – mówi Janusz Bukowski, waba znaków z ostatniego wiersza mieszczenie, do którego mogłyby się schować. ciciel parkingu. pierwszej notki. Dodajmy jeszZgodnie z przepisami, jeli waci– Nie złożyliśmy zawiadomienia do prokuratury, ponieważ uchybienia wynikały z dużej cze, e wikszo kierowców tunieporadności gospodarza – dodaje A. Hedrych-Stanisławska. – Ma on bardzo duże go- ciel nie odbierze samochodu w cimaczya si, e to tylko na chwilk. spodarstwo i sam wykonuje wszystkie prace. Poza tym, mimo zaniedbań właściciela, by- gu 6 miesicy to przyjmuje si, e zoChwilka ta kadego z nich kosztowaa 100 z mandatu. DAI dło było w dobrej kondycji fizycznej i nie było pokaleczone. MAK sta porzucony z zamiarem wyzbycia

Krowy na mrozie – interweniowali strażnicy

Fot. MAK

cistwa. Przykadem mog by racuchy z jabkami, które pewna pani zamówia wanie dlatego, e ostatnio jada takie, kiedy bya dzieckiem. – Czy kucharze chtnie zdradzaj receptury da i tajemnice zawodowe? – Myl, e uchylaj rbka tajemnicy, ale do koca zdradzi nie chc. Kucharze wci stosuj stare, babcine sposoby, które zostay nieco zapomniane. Czasami ludzie pytaj, jak przyprawi barszcz. Oprócz typowych przypraw mona doda pomaracz, jabko lub mit. Jest te sposób na klarowny rosó. Wystarczy na kilka minut przed kocem gotowania wrzuci do garnka kilka kostek lodu – wtedy cae zmtnienie opadnie na dno. Marzena Zbierska

Niechciany samochód

15 zł

to cena netto za dzienny postój samochodu na parkingu wskazanym przez policj

si i przechodzi na wasno gminy. Oznacza to, e to gmina Wrzenia bdzie musiaa zapaci J. Bukowskiemu za parking. Do jej obowizków bdzie take naleao zezomowanie wspomnianego samochodu. – Rzeczywicie, mino ju 6 miesicy od znalezienia auta i teoretycznie jest ono ju wasnoci gminy, jednak eby uruchomi dalsz procedur umoliwiajc m.in. zapacenie za parking, konieczna jest nam notatka, e policja zakoczya ledztwo w tej sprawie. A tej jeszcze nie mamy – informuje A. Hedrych. Tymczasem p.o. rzecznika policji Justyna Waliska twierdzi, e na komendzie... nie ma po tej sprawie najmniejszego ladu. DOT


WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

<<

dok. ze s. 1

Za zimowe utrzymanie drogi Wrzenia â&#x20AC;&#x201C; Pyzdry od lat odpowiada Marcin Budziszewski. Zreszt nie tylko tej. Je dzi starem. â&#x20AC;&#x201C; Takiej zimy jak ta ju dawno nie byo â&#x20AC;&#x201C; podkrela. â&#x20AC;&#x201C; To, co si dziao w sobot, to by ywio. W caej Polsce powinien zosta ogoszony stan wyjtkowy. Kto nie musia nie powinien wyjeda z domu. Pod adresem swoim i swoich kolegĂłw sysza wiele krytycznych uwag. A to, e zaspali, e nie przygotowani, e nic nie robi. Odpiera wszystkie zarzuty. â&#x20AC;&#x201C; Takie gadanie nic nie daje. S rzeczy, na ktĂłre nie mamy wpywu. Aura bya taka, a nie inna. Co z tego, e ja w cigu pĂł godziny odnieyem kilometr drogi skoro za pĂł godziny wygldaa tak, jakby jej nikt nie odniea. Przecie wszyscy widzieli, co si dziao â&#x20AC;&#x201C; tumaczy. Jego zdaniem nie szo utrzyma przejezdnoci drogi wojewĂłdzkiej. Zabrako sprztu i ludzi. Zreszt widzc co si dzieje wezwa posiki z Rejonu DrĂłg WojewĂłdzkich w Koninie. Niestety, trzeba byo na nie czeka. Dopiero okoo 15.00 przyjechay fadromy, spychy i czteroosiĂłwka. Pracoway bez przerwy przez ca noc. A do rana. Tylko postawa co niektĂłrych kierowcĂłw pozostawiaa wiele do yczenia. â&#x20AC;&#x201C; Ciko to mĂłwi, ale liczy mona tylko na kierowcĂłw ciarĂłwek. Oni rozumiej nasz sytuacj. Nie przeszkadzaj. A osobĂłwki widzc, e pracujemy na caej szerokoci jezdni, perfidnie zajedaj nam drog. Nie chc nikogo obraa, ale tak byo. Musiaem wychodzi, podchodzi do kadego i prosi o wycofanie si. Jednego wycignem z zaspy to kierowca wsiad do samochodu, trzasn drzwiami i nawet dzi-

MiaĹ&#x201A;em kontakt ze sĹ&#x201A;uĹźbami, ktĂłre zajmowaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; odĹ&#x203A;nieĹźaniem drĂłg â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi wicestarosta PaweĹ&#x201A; Guzik.

 M. Budziszewski: â&#x20AC;&#x201C; ProszÄ&#x2122; tylko o wiÄ&#x2122;cej wyrozumiaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci kuj nie powiedzia. Tak byo. Nie chc nikogo oskara. Prosz tylko o troch wicej wyrozumiaoci â&#x20AC;&#x201C; apeluje drogowiec. Policyjny bilans sobotniej zamieci to siedem kolizji. Tylko â&#x20AC;&#x201C; zwaywszy na warunki, jakie panoway na powiatowych arteriach. â&#x20AC;&#x201C; Dyurny odbiera wiele telefonĂłw z informacjami o nieprzejezdnych drogach. W te rejony kierowane byy patrole, ktĂłre weryfikoway

Dachy pod kontrolÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; Ĺ&#x203A;nieg i lĂłd moĹźe byÄ&#x2021; groĹşny

W poĹ&#x201A;owie stycznia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wystosowaĹ&#x201A; do wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli budynkĂłw o powierzchni wiÄ&#x2122;kszej niĹź 2 tys. m2, pisma przypominajÄ&#x2026;ce o obowiÄ&#x2026;zku odĹ&#x203A;nieĹźania dachĂłw budynkĂłw. W caĹ&#x201A;ym powiecie jest ich 46. W zdecydowanej wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci sÄ&#x2026; to budynki wielorodzinne, mieszkaniowe oraz jedna hala. â&#x20AC;&#x201C; Pisma o obowiÄ&#x2026;zku odĹ&#x203A;nieĹźania dachĂłw traďŹ Ĺ&#x201A;y takĹźe do urzÄ&#x2122;dĂłw gmin, aby wĹ&#x201A;adze samorzÄ&#x2026;dowe zwrĂłciĹ&#x201A;y uwagÄ&#x2122; zarzÄ&#x2026;dcom budynkĂłw komunalnych na ten problem. PrzeprowadziliĹ&#x203A;my takĹźe wyrywkowe kontrole niektĂłrych budynkĂłw, miÄ&#x2122;dzy innymi KauďŹ&#x201A;andu, siedziby PWiK przy ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awskiej we WrzeĹ&#x203A;ni oraz budynku UrzÄ&#x2122;du Gminy w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Jan Michalski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. â&#x20AC;&#x201C; ByĹ&#x201A;o teĹź kilka innych interwencji w sytuacjach zauwaĹźonych np. podczas przejeĹźdĹźania samochodem lub przechodzenia ulicÄ&#x2026;. PrzykĹ&#x201A;ady moĹźna mnoĹźyÄ&#x2021;. JuĹź od koĹ&#x201E;ca ubiegĹ&#x201A;ego tygodnia Ĺ&#x203A;nieg zalegaĹ&#x201A; na dachu budynku, w ktĂłrym mieĹ&#x203A;ci siÄ&#x2122; powiatowy urzÄ&#x2026;d pracy (na zdjÄ&#x2122;ciu). TworzyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; nawisy Ĺ&#x203A;nieĹźne. Sople zwisajÄ&#x2026;ce z dachu jednego z budynkĂłw przy ul. Paderewskiego to widok, ktĂłry zastaliĹ&#x203A;my w ubiegĹ&#x201A;y wtorek. CzÄ&#x2122;sto w pobliĹźu takich budynkĂłw znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; miejsca parkingowe. Jak dotÄ&#x2026;d, PIMB nie miaĹ&#x201A; problemĂłw z wyegzekwowaniem usuniÄ&#x2122;cia Ĺ&#x203A;niegu z dachĂłw od wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli budynkĂłw. MAK

Fot. Tomasz Szternel

informacje. Ponadto informowa zarzdcĂłw drĂłg o stanie nawierzchni i koniecznoci podjcia natychmiastowej interwencji â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Justyna Waliska, penica obowizki rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji. W wielu miejscowociach sytuacja wrĂłcia do normalnoci dopiero po kilku dniach. nieg zasypa drogi powiatowe i gminne. Mao tego, w kilku miejscowociach gminy Ne-

9 Co sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021;

AktualnoĹ&#x203A;ci Heroiczna walka z ĹźywioĹ&#x201A;em

kla, m.in. Podstolicach i OpatĂłwku nie byo prdu. Energetycy zlokalizowali awari, ale czekali na odnieenie drogi z OpatĂłwka do Maej GĂłrki. Kilkugodzinny postĂłj w Ksinie zaliczy te pocig. Sowem: dziao si. Feralnej soboty w zwizku z chaosem komunikacyjnym spowodowanym warunkami atmosferycznymi starosta gnie nieski zwoa w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespou Zarzdzania Kryzysowego. Uczestniczyli w nim straacy, policjanci, ratownicy medyczni, a take zarzdcy drĂłg. Zadecydowali m.in. o wyczeniu z ruchu trzech strategicznych arterii. Wodarz powiatu co godzin otrzymywa raport z podejmowanych dziaa. Tymczasem we Wrzeni zespĂł, ktĂłremu przewodniczy Pawe Guzik, nie spotka si. Usyszelimy, e nie byo takiej potrzeby. â&#x20AC;&#x201C; Miaem kontakt ze subami, ktĂłre zajmoway si odnieaniem drĂłg. Reagowaem na kady sygna â&#x20AC;&#x201C; podkrela wicestarosta. Wedle jego zapewnie Powiatowy ZespĂł Zarzdzania Kryzysowego we Wrzeni spotyka si tylko wtedy, gdy wystpi nadzwyczajne zagroenie dotyczce caego powiatu, a nie tylko poszczegĂłlnych drĂłg. Tomasz Szternel

butelki wĂłdki. Miaa to by dla niego (i jego â&#x20AC;&#x17E;ziomaliâ&#x20AC;?) zapata za pomoc w wydostaniu samochodu z zaspy. Odjechali. â&#x20AC;&#x201C; Przyjlimy zgoszenie o dokonaniu wykroczenia. Warto wzitego przez nich alkoholu wynosi 48 z â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi J. Waliska. â&#x20AC;&#x201C; Ustalilimy personalia osĂłb, ktĂłre poruszay si terenowym autem. Sprawa zostaa przekazana do miosawskiego posterunku. Osoba, ktĂłra dokonaa kradziey, odpowie za naruszenie art. 119 (kradzie rzeczy ruchomej o wartoci nieprzekraczajcej 250 z). Grozi mu kara ograniczenia wolnoci (co sdy orzekaj niezwykle rzadko) lub grzywny. â&#x20AC;&#x201C; Oni oferowali â&#x20AC;&#x17E;pomocâ&#x20AC;? rĂłwnie innym kierowcom. PĂł niej dali pienidzy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Stanisaw Filipiak, sotys Gorzyc. â&#x20AC;&#x201C; Nie wiem, czy kto im zapaci, ale dziaali kilka godzin. Wida, liczyli na atwy zarobek. Droga bya zasypana, a pug si nie pojawi. Wiadomo, najpierw trzeba odniey waniejsze drogi. â&#x20AC;&#x201C; W powyszej sprawie odnotowalimy tylko jedno zgoszenie. Innych skarg na t grup mczyzn nie byo â&#x20AC;&#x201C; koczy J. Waliska. KUL

cigĂłw kursuje z i do naszego miasta. â&#x20AC;&#x201C; Zmiany s czasowe i powstay ze wzgldu na niedostateczne pokrycie w taborze â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Stefan Czapczyk, dyrektor ds. handlowych w poznaskim oddziale PrzewozĂłw Regionalnych. â&#x20AC;&#x201C; Jeli chodzi o Wrzeni to zostaa zawieszona tylko jedna â&#x20AC;&#x17E;paraâ&#x20AC;? pocigĂłw (z Wrzeni 6.06, w Poznaniu 6.47 oraz z Poznania 15.06, we Wrzeni 15.46 â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.). Odwoanie jest tymczasowe â&#x20AC;&#x201C; na razie do koca lutego. LUKA

Â&#x201E; Konkurs na najadniej-

sz zagrod rolnicz przygotowuje komisja rolnictwa dziaajca przy radzie powiatu. Do 30 lipca organizatorzy chc wyoni laureata w kadej gminie, a nastpnie jednemu z nich przyzna nagrod gĂłwn. Rozstrzygnicie planowane jest na doynkach powiatowych. MAK

Â&#x201E; Stranicy miejscy w ostatnich dniach rozpoczli akcj dokarmiania ptakĂłw â&#x20AC;&#x201C; w miejscach, gdzie one koczuj, czyli wzdu Wrzenicy i na zalewie. Karm w postaci zmielonej lub caej kukurydzy i pszenicy przekazaa sokoowska firma Agropol. KUL

Nie ma nic za darmo... W ostatecznoĹ&#x203A;ci wziÄ&#x2122;li wĂłdkÄ&#x2122; Zima nie odpuszcza. W sobot 30 stycznia przypucia zmasowany atak. Gwatowne opady niegu i wiatr tworzyy zaspy na drogach. Byo wyjtkowo ciko. Wiele samochodĂłw utkno w zaspach. Pecha mia midzy innymi kierowca volkswagena golfa, ktĂłry wpad w had na drodze powiatowej Gorzyce-Koaczkowo. Nie udao mu si z niej wyjecha, pomimo podjcia kilku prĂłb. Gdy na horyzoncie pojawio si jednak czarne terenowe mitsubishi, jego szanse wzrosy. Wysiado z niego piciu mczyzn. Zaoferowali pomoc. â&#x20AC;&#x201C; Wycignli z zaspy volkswagena golfa â&#x20AC;&#x201C; informuje Justyna Waliska, penica obowizki rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. â&#x20AC;&#x201C; Po fakcie zadali jednak od kierowcy golfa zapaty (wczeniej nie byo o niej mowy â&#x20AC;&#x201C; przyp. red.). Zapat mia by akumulator bd radio samochodowe. Poszkodowany kierowca wraz z towarzyszcym mu koleg stanowczo odmĂłwili. Po chwili jeden z piciu pasaerĂłw mitsubishi (wszyscy s mieszkacami Koaczkowa) wycign z volkswagena golfa dwie

Â&#x201E; Od 1 lutego mniej po-

Â&#x201E; Pracownicy Patnej Strefy Parkowania maj pracowity okres. Robi zdjcia samochodĂłw i spisuj numery. Po uruchomieniu strefy przy starostwie powiatowym a roi si od karteczek wkadanych za wycieraczki samochodĂłw. Oznacza to najczciej kar za brak opat parkingowych. Uwaga, kierowcy! Miejsca postojowe przy ul. 3 Maja te s patne! Niewiedza moe kosztowa 15 z. MAK

www.wrzesnia.info.pl Reklama Gas-125

5 lutego 2010

<COĂ?YRK\\G LGFPC

\CRĂ?ĂŁEGP[ 2K\\GTKC5QRTCPQ 61 640-21-01 504-190-200


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności „Spuszczał”, a sąsiadom śmierdziało

Zbudują podgrodzie

Mieli do zapachów przelewajcego si szamba. O sprawie postanowili powiadomi wrzesiskich municypalnych. – W ostatnim czasie otrzymywalimy anonimowe sygnay w sprawie unoszcego si smrodu na osiedlu Lipówka, a dokadniej przy ul. Turkusowej – informuje Anna HedrychStanisawska. – Smród, który unosi si w powietrzu przez kilka godzin, przedostawa si do okolicznych domów, uniemoliwiajc mieszkacom teje ulicy normalne funkcjonowanie. Jako ródo nieprzyjemnego zapachu anonimowi rozmówcy podawali jednego z mieszkaców ul. Turkusowej. Jak si okazao, dokonywa on zrzutu nieczystoci do kanalizacji deszczowej poprzez woenie pompy z podczonymi przewodami do studzienki znajdujcej si blisko jego domostwa. – Podczas przeprowadzanej kontroli „sprawca smrodu” przyzna si, i nie posiada adnych rachunków za wywóz nieczystoci pynnych z jego posesji, co oznacza, e pozbywa si fekaliów w sposób niezgodny z obowizujcymi przepisami – stwierdza A. Hedrych-Stanisawska. – Za ten proceder teraz bdzie musia zapaci 200 z mandatu. KUL

Średniowieczna osada stanie na łąkach otaczających grzybowski gród.

Audiofeels i Malicki muszą kosztować Waldemar Malicki, który wystpi podczas spotkania noworocznego burmistrza, gwiazd jest. A gwiazda musi kosztowa. Niespena godzinny wystp znanego m.in. z telewizji muzyka kosztowa gmin 18 tys. z. – To kwota obejmuje te wynajcie fortepianu – precyzuje Szymon Krajniak, kierownik referatu promocji wrzesiskiego magistratu. A dodajmy, e to instrument niebanalny. Malicki zagra na synnym fortepianie Steinway & Sons. Nieco mniej kosztowa wystp znanego ju w caym kraju poznaskiego zespou Audiofeels. Omiu muzyków za kilkudziesiciominutowy pokaz niesamowitych umiejtnoci wokalnych skasowao 16 tys. z. Duo? Okazuje si, e niekoniecznie. – Normalnie bior 20 tys. z, ale udao si nam wynegocjowa mniej ze wzgldu na dobr znajomo z managerem – chwali si Krajniak. Catering to kolejne 13 tys. z. Tyle o kosztach spotkania noworocznego burmistrza. Niestety nadal nie poznalimy kosztów organizacji balu charytatywnego na rzecz szpitala. Mimo zapewnie ze strony urzdników nie poznalimy konkretnych liczb. Nie wiadomo ile kosztowa zespól muzyczny, catering. Jaki dochód przyniosy bilety i aukcja? Urzdnicy nie chc (nie mog?) ujawni ile par zapacio za bilety i a ile weszo za darmo. Na stronie internetowej starostwa mona przeczyta lakoniczn informacj, e dochód z tegorocznego balu to okoo 15 tys. z. TOM

Jeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jej rekonstrukcja rozpocznie si za kilka miesicy. Caa osada ma by wiernym odwzorowaniem starej wioski sowiaskiej (podgrodzia) w najmniejszych detalach. Zwiedzajcy j turyci bd mogli nie tylko zobaczy stare chaty czy narzdzia, ale take przekona si, jak byy one wykorzystywane. W sumie ma powsta 12 rekonstrukcji redniowiecznych domów. Szybko ich budowy oczywicie uzaleniona bdzie nie od narzdzi z tamtej epoki, a od pienidzy. Docelowo osada ma obj obszar 0,3 hektara. – Planujemy postawi jedn chaup, a jeli finanse pozwol, by moe uda si zbudowa ich wicej do sierpniowego zjazdu wojów, którego tematem przewodnim bdzie: „Budujemy gród i podgrodzie” – mówi Zbigniew Dzieryski, prezes Towarzystwa Przyjació Grodu w Grzybowie. – Plan minimum przewiduje budow jednej chaty w cigu roku.

 Z. Dzierżyński (z lewej) dziękował „za hojność” m.in. byłemu senatorowi RP – Włodzimierzowi Łęckiemu Czonkowie towarzystwa maj cich nadziej, e pienidze na t budow uda si pozyska z dwóch zoonych projektów. Opiewaj one na kwot ponad 330 tys. z. – Jeli wnioski „przejd”, postawimy nawet 4 chaupy – informuje Z. Dzieryski. Wojowie, wznoszc podgrodzie, bd si wzorowa na osadzie, która funkcjonuje na Wolinie. O planach

jej budowy poinformowano podczas zebrania podsumowujcego dziesiciolecie istnienia stowarzyszenia. Odbyo si ono w miniony pitek, 29 stycznia w auli „jedynki”. – Mamy 32 staych czonków i blisko 100 sympatyków – mówi Z. Dzieryski, który prezentowa dotychczasowy dorobek. Sztandarow imprez organizowan przez Towa-

Fot. KUL

rzystwo s zjazdy wojów w Grzybowie, które promuj historyczny gród. – Ciesz si, e Wrzenia nie jest ju archeologiczn pustyni – mówi Micha Brzostowicz, zastpca dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. – Ten przeom nastpi za spraw Grzybowa, które odkry Mariusz Tuszyski, a Z. Dzieryski go rozsawi – zakoczy. KUL

Człowiek, który przechytrzył swoją chorobę, spotkał się z ludźmi, którzy pokonali środowiskowe uprzedzenia

W gminie Września na ferie w szkołach podstawowych czekało 2 786 uczniów; w gimnazjach 1 476

ubiegłym tygodniu we Wrzesińskim Ośrodku Kultury doszło do spotkania Jerzego Omelczuka (na zdjęciu z żoną Bogusławą), chorego na porażenie mózgowe artysty malującego ustami, z niepełnosprawnymi wychowankami lokalnego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Mieszkający w Poznaniu malarz w grudniu 2009 miał swoją wrzesińską wystawę. Już wtedy wyraził chęć ponownego przyjazdu. Na niedawnym spotkaniu nie tylko zaprezentował swoje wybrane obrazy, ale także przeprowadził specjalny pokaz malowania ustami, udowadniając, że chcieć, znaczy móc. Najprawdopodobniej nie była to ostatnia wizyta J. Omelczuka we Wrześni. DAI

W

czasie tegorocznych ferii zimowych zorganizowano różnego rodzaju formy zajęć otwartych w szkolnych obiektach sportowych dla dzieci i młodzieży. Odbyły się turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, strzelania z broni pneumatycznej, rzuty lotką, warcabowe, szachowe. Niektóre z proponowanych form rekreacji przeznaczone były dla grup zorganizowanych pod opieką nauczyciela, bądź wymagały wcześniejszych zapisów, tak jak w przypadku przeprowadzanych turniejów. Ferie zimowe to także czas na halowe zawody lekkoatletyczne dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, które startowały w biegu na 30, 300 i 600 metrów, rywalizowały w rzucie piłką lekarską czy skoku w dal

Zabawa karnawałowa z przytupem i ideą

Tysiące aut przejechało wczoraj ulicą Wrocławską – liczone je

Karnawał nie musi być bezideowy. W sobotę 30 stycznia na sali w Kaczanowie odbyła się zabawa karnawałowa dedykowana miejscowej szkole podstawowej. Zyski z loterii fantowej przeznaczone zostały właśnie na rzecz tej placówki. Organizatorom ze szkolnej rady rodziców udało się uzyskać około 5 tysięcy złotych zysku. DAI

W

Wczoraj przez cay dzie trwa pomiar ruchu na ulicy Wrocawskiej, u wylotu Wrzeni w kierunku Obaczkowa. Liczenie pojazdów, z rozbiciem na róne grupy, zlecia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. – Badania, które tutaj przeprowadzamy s czci ogólnopolskiego programu – mówi mody mczyzna, który wraz z trójk innych osób liczy przejedajce pojazdy. Z przekazanych nam informacji wynika, e od godziny 6.00 do 14.00 tylko jednym pasem wspomnianej drogi przejechao a 4 tysice samochodów. Najwicej

z miejsca. Jak co roku, najmłodsi mogli się bawić na baliku karnawałowym, który odbył się w miniony piątek we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Otwarty był także basen, na którym za darmo popływać mógł każdy uczeń. Otworem stało również kino. Najmniejszym powodzeniem (w porównaniu z feriami w minionych latach) cieszyły się zajęcia na lodowisku. – Wszystko to za sprawą bardzo niskich temperatur – uważa Zbigniew Ogrodowicz, kierownik WOSiR. – Pogoda za to pomogła w utrzymaniu tafli lodu i zaoszczędzeniu na energii elektrycznej – dodaje. Mniejszy mróz w ostatnich dniach zachęca do odwiedzin lodowiska, szczególnie tych, którym zimno pokrzyżowało plany w ferie. W tym roku sezon zapowiada się o wiele dłuższy, a bilety od lat kosztują tyle samo. CIC

byo aut osobowych, bo ponad 2 tysice. Na drugim miejscu uplasoway si samochody ciarowe, których doliczono si a 1,5 tysica. Pozostae pojazdy to na przykad cigniki rolnicze lub tzw. inne. – W drug stron, czyli w kierunku Wrzeni, jechao równie duo rónych samochodów. To bardzo ruchliwa droga – stwierdza ankieter. Czemu maj suy takie pomiary? Na to pytanie nasz rozmówca nie potrafi odpowiedzie. – By moe maj nam, kierowcom, uzmysowi, e na drogach, take tych lokalnych, jest coraz wicej aut i e naley wzi na to poprawk zanim dodamy gazu – dodaje. DOT


Wiadomości Wrzesińskie

Gospodarka

ww www.wrzesnia.info.pl w

Marzena Zbierska tel. (0-61) 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Niezbędnik wierzyciela Problem z niewypłacalnością firm to już plaga. Coraz czciej przedsibiorcy maj problem z niewypacalnoci kontrahentów lub niedotrzymywaniem terminów patnoci. Nie ma sposobu, aby si przed tym ustrzec, ale mona próbowa zapobiec takim sytuacjom. – Kadego nowego kontrahenta warto sprawdzi pod ktem wypacalnoci wobec innych firm – mówi Piotr Kryszewski, prezes Wrzesiskiego Stowarzyszenia Przedsibiorców i Kupców. – Czasami wystarczy wykona kilka telefonów. A jeli s obawy, e kontrahent moe okaza si nierzetelny, stosujemy patno gotówk. – Wszystkim przedsibiorcom polecam ubezpieczanie nalenoci – mówi Anna Domagalska, radca prawny. – To najlepszy sposób na zminimalizowanie ryzyka niewypacalnoci kontrahentów. Firmy ubezpieczeniowe oferuj ubezpieczenie wszystkich nalenoci lub tylko konkretnych transakcji – w zalenoci od potrzeb firmy. Z praktyki wiem, e ubezpieczenie nalenoci w dobrej, renomowanej firmie sprawia, e niewypacalno kontrahenta „mniej boli” i nawet dua „wpadka” nie jest w stanie zagrozi firmie. Mniejsi przedsibiorcy powinni si stowarzysza. Pojedynczemu przedsibiorcy trudno jest uzyska korzystne warunki ubezpieczenia, a ze stowarzyszeniem zrzeszajcym

5% – Polecam ubezpieczanie

 – Weryfikacja kontrahenta może

wielu przedsibiorców liczy si kada firma ubezpieczeniowa. Jeli ju pojawiaj si problemy z klientem, który nie paci, trzeba dziaa szybko. Natychmiast po upywie terminu patnoci naley skierowa do dunika przedsdowe wezwanie do zapaty, a nastpnie spraw skierowa do waciwego sdu. Praktyka pokazuje, e szanse na odzyskanie nalenoci malej wraz z upywem czasu, cho zawsze jest szansa i zawsze naley dochodzi swoich praw. Dlaczego wany jest czas? – Kiedy kontrahent nam nie paci, mona przypuszcza, e nie reguluje zobowiza take wobec innych wierzycieli – dodaje A. Domagalska. – Z wyegzekwowaniem swoich nalenoci najlepiej zdy przed innymi. Nie naley ba si sdów i prawników. Koszty sdowe to zaledwie 5% dochodzonej

kwoty (a w przypadku postpowania uproszczonego, upominawczego i nakazowego – jeszcze mniej), a wynagrodzenia penomocników procesowych okrelaj przepisy, i nie s to astronomiczne kwoty. Pamita take naley, e wszelkie koszty procesowe zwróci dunik. Jak ocenia A. Domagalska, okoo jedna trzecia spraw polegajcych na windykacji nalenoci koczy si zapat ju po dorczeniu przedsdowego wezwania do zapaty. Jedna trzecia spraw, które musz trafi do sdu, koczy si zapat po uzyskaniu wyroku. I tylko jedna trzecia z pozostaych zostaje skutecznie wyegzekwowana przez komorników. Najbardziej typowym sposobem „nacigania” jest metoda, któr prawnicy nazywaj „raz-dwa-trzy”. Polega ona na tym, e za pierwszy, drobny zakup kupujcy paci go-

należności – mówi Anna Domagalska, radca prawny

W rankingu znalazło się siedemnaście firm z powiatu wrzesińskiego. Niektóre – po raz kolejny...

Master Sport, która w tym roku zadebiutowaa w rankingu, uzyskujc 186,83% wzrostu przychodów (745. miejsce w kraju i 69. w województwie). Tu za ni (70. miejsce w województwie i 749. w kraju) uplasowaa si firma BeClever z Wrzeni (186,75% wzrostu przychodów), stay bywalec rankingu „Pulsu Biznesu”. Na licie Gazel Biznesu 2009 znalazy si take (kolejno jest przypadkowa): Techpak, Tamar, Gminna Spódzielnia „Samopomoc Chopska” we Wrzeni, PPH Agropol, MPT PiK, Fitt Poland, Nowbud, Scala Plastics, Juta, Krispol, Bimex, Indrob, Firma Gibowski z Przyborek oraz Karlik Elektrotechnik z Nekli. Uroczysta gala z udziaem laureatów z Wielkopolski i wrczenie nagród zaplanowane s na 24 lutego.

uchronić przed niesolidnym płatnikiem – mówi Piotr Kryszewski

tówk, druga, nieco wysza transakcja jest zapacona w krótkim terminie przelewem. Przy trzeciej transakcji, o znacznej ju wartoci, kupujcy prosi o dugi termin patnoci, z góry wiedzc, e i tak nalenoci nie ureguluje. – Czasami przedsibiorcy uciekaj si do arbitrau przy rozstrzyganiu sporów. Takie sdy dziaaj przy izbach i organizacjach zrzeszajcych przedsibiorców, na przykad przy Wielkopolskiej Izbie PrzemysowoHandlowej – dodaje P. Kryszewski. Jest to jednak wci stosunkowo drogie (np. opata rejestracyjna 150 z oraz wpis stanowicy 70% opaty za wpis dla takiej sprawy przed sdem powszechnym, ale nie mniej ni 1 000 z; to czsto wicej ni 5% dochodzonej kwoty) i zdecydowanie mniej popularne, ni dochodzenie swoich praw przed sdem powszechnym. Do zastosowania arbitrau konieczny jest zapis na sd arbitraowy, który naley poczyni w umowie. Jak poinformowa Adam Mazurek, sekretarz sdu arbitraowego dziaajcego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysowo-Handlowej w Poznaniu, w 2009 roku sd rozpatrywa tylko 12 spraw.

„ 8 i 9 lutego w Gmin-

nym Orodku Kultury w Pyzdrach odbdzie si szkolenie dla rolników, którzy przeprowadzaj zabiegi ochrony rolin rodkami chemicznymi. Zgoszenia pod nr. tel. 61 436 07 88.

„ W tym roku rolników

czekaj kolejne zmiany w formularzach wniosków o dopaty bezporednie. – Bd uatwienia, bo o wszystkie patnoci bdzie mona ubiega si na jednym druku – zapewnia Józef Szafarek, kierownik biura powiatowego ARiMR we Wrzeni. Przyjmowanie wniosków rozpocznie si w poowie marca.

dochodzonej kwoty stanowi koszty sdowe, które po procesie zwraca dunik

Lokalne firmy w rankingu Gazele Biznesu 2009 „Puls Biznesu” opublikowa ranking najlepiej rozwijajcych si maych i rednich firm w Polsce (warto sprzeday w 2006 roku nie mniejsza ni 3 mln zotych i nie wiksza ni 200 mln zotych). Na licie Gazeli Biznesu 2009 jest 475 firm z Wielkopolski, w tym 17 z powiatu wrzesiskiego. Najwaniejszym kryterium rankingu bya dynamika obrotów w latach 20062008. Warunkiem by stay wzrost obrotów i cige osiganie zysków z dziaalnoci. Wane byy take informacje o rzetelnoci i wiarygodnoci w dziaalnoci firmy – gównie terminowym regulowaniu zobowiza wobec kontrahentów. Lista Gazeli Biznesu powstaje na podstawie informacji uzyskanych w firmach oraz zasobów informacyjnych wywiadowi. Sporód wrzesiskich firm najwyej w czci rankingu, który zawiera wielkopolskie przedsibiorstwa, uplasowaa si spóka Gonvarri Polska (310,3-procentowy wzrostu przychodów), która znalaza si na 9. miejscu (142. pozycja w kraju). Na drugim miejscu wród lokalnych firm znalaza si hurtownia

11

stronę redaguje:

Co słychać

5 lutego 2010

„ 100 rolników z powiatu wrzesiskiego nie otrzymao jeszcze decyzji o przyznaniu dopat za ubiegy rok. Powód? Zostali wytypowani do kontroli upraw, a zalegajcy na polach nieg uniemoliwia kontrol. Byle do wiosny. „ Cenos chce sprze-

da budynek, w którym mieci si kryta pywalnia. Proponowana cena to 7,5 mln zotych.

Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl

Orzech zamiast groszku Sprzedawcy materiałów opałowych nie narzekają. Pogoda sprzyja interesom. Tegoroczny sezon zimowy jest dla dystrybutorów materiaów opaowych jednym z lepszych w ostatnich latach. – W tym roku zaobserwowalimy nie tyle ilociowy wzrost sprzeday, co zmian asortymentu – mówi Marian Pacyski, prezes Gminnej Spódzielni „Samopomoc Chopska” we Wrzeni. – Zwykle 70 procent naszych klientów kupowao mia i wgiel typu groszek, a tylko 30 procent dobry, gruby wgiel, czyli orzech i kostk. W tym sezonie proporcje s odwrotne. 70 procent klientów kupuje wgiel lub kostk, czyli ten, który posiada wiksz kaloryczno i jest bardziej wydajny podczas mrozów. Jest te droszy, bo za ton na wrzesiskim rynku trzeba zapaci od 670 do 750 zotych. Mia i groszek kosztuje od 420 do 560 zotych za ton. Kolejki w punktach sprzeday wgla nie s rzadkoci, bo czsto

 Składy węglowe są dobrze zaopatrzone, towaru nie brakuje zapasy kocz si szybciej, ale towaru nie brakuje. Na brak zainteresowania nie narzekaj take sprzedawcy oleju opaowego: – Trudno porównywa poszczególne lata, bo zmienia si liczba uytkowników kotowni olejowych, ale dane dotyczce sprzeday pokazuj, e popyt jest wyszy z powodu mrozów – ocenia Mirosaw Kapustka, prezes Centrum Paliw i Rozpuszczal-

ników w Somowie. – Wzrost mona szacowa na ok. 25 procent. Podobne obserwacje ma Arkadiusz Konieczny z Chwalibogowa, który produkuje brykiety ze somy. Jak zaznacza w tym sezonie z uwagi na pogod, wicej kupuj nie tylko stali klienci, ale nie brakuje te nowych, którzy szukaj sposobu na efektywniejsze ogrzewanie wglem lub miaem.


Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

12

5 lutego 2010

rozrywka

005 (205)/2010 5)/20 2010 20 0 0

00 (205)/2010 005 (2

Alkohol w moim Ĺźyciu

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; drugi kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;52â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 52

NaroĹźnik dwĂłch ulic z osiedla SĹ&#x201A;awno, zwanego Mankowem, a mianowicie: KwidzyĹ&#x201E;skiej i SzczeciĹ&#x201E;skiej, i urocze kontenery na Ĺ&#x203A;mieci â&#x20AC;&#x201C; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie to rozpoznaĹ&#x201A;a Pani Irena Bukowska z ul. Konopnickiej. Zapraszamy po nagrodÄ&#x2122;!

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

Tak, lecz w profesjonalnym wyĹ&#x203A;cigu nie miaĹ&#x201A;bym najmniejszych szans, za to z chÄ&#x2122;ciÄ&#x2026; sprĂłbowaĹ&#x201A;bym swoich siĹ&#x201A; wĹ&#x203A;rĂłd amatorĂłw, oczywiĹ&#x203A;cie po wczeĹ&#x203A;niejszych treningach.

To jak wyglÄ&#x2026;da na tle innych miast, zwĹ&#x201A;aszcza w dziedzinie kulturalno-rozrywkowej.

To, co w innych miastach; nieuprzejmoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i chamstwo ludzi.

SpoĹźywam w dobrym towarzystwie. UwaĹźam, Ĺźe wszystko jest dla ludzi jeĹ&#x203A;li mogÄ&#x2026; i potrafiÄ&#x2026; z tego kulturalnie korzystaÄ&#x2021;.

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Czy sam wziÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;bym udziaĹ&#x201A; w wyĹ&#x203A;cigu ĹźuĹźlowym?

Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni?

Najbardziej lubiÄ&#x2122; na ostro, ale na sĹ&#x201A;odkie teĹź czÄ&#x2122;sto mam ochotÄ&#x2122;.

TrochÄ&#x2122; gimnastyki, Ĺ&#x203A;niadanie, a nastÄ&#x2122;pnie przeglÄ&#x2026;dam zapisany wczeĹ&#x203A;niej plan zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; i spotkaĹ&#x201E; na najbliĹźsze dni. KoĹ&#x201E;czÄ&#x2122; róşnie w zaleĹźnoĹ&#x203A;ci od dnia tygodnia, ale czÄ&#x2122;sto oglÄ&#x2026;dam SzkĹ&#x201A;o Kontaktowe.

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Od czasu do czasu film i jeĹ&#x203A;li juĹź, to gĹ&#x201A;Ăłwnie z gatunku fantasy i science fiction. Na ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; czÄ&#x2122;sto brak czasu.

Mam wiele marzeĹ&#x201E;, parÄ&#x2122; juĹź zrealizowaĹ&#x201A;em. W tej chwili chciaĹ&#x201A;bym, aby Start Gniezno awansowaĹ&#x201A; do Ekstraligi.

ChciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; prawdÄ&#x2122;.

NajwiÄ&#x2122;kszym sukcesem jest dla mnie moja najbliĹźsza rodzina, to Ĺźe potrafiÄ&#x2122; znaleĹşÄ&#x2021; czas dla niej i pogodziÄ&#x2021; to z moim Ĺźyciem zawodowym, towarzyskim i pasjÄ&#x2026; ĹźuĹźlowÄ&#x2026;. NajwiÄ&#x2122;ksza poraĹźka? Nie przypominam sobie, z kaĹźdej poraĹźki wyciÄ&#x2026;gam wnioski i staram siÄ&#x2122; szybko naprawiaÄ&#x2021; bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dy.

Sport. NajwaĹźniejszy jest ĹźuĹźel, ktĂłry jest teĹź czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo mojÄ&#x2026; pracÄ&#x2026;. Jestem czĹ&#x201A;onkiem zarzÄ&#x2026;du oraz sztabu szkoleniowego TĹť Start Gniezno, a takĹźe kierownikiem druĹźyny.

Ĺťonaty, syn 11 lat i cĂłrka 13 lat

Klub Best we WrzeĹ&#x203A;ni â&#x20AC;&#x201C; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel. ProwadzÄ&#x2122; takĹźe dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; akĹźedziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A; noĹ&#x203A; noĹ&#x203A;Ä&#x2021;g oĹ&#x203A;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021;g Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; Ä&#x2021;gosp gosp ospoda od rcz oda r Ä&#x2026; w innym iin n nnym nym ym m zakreza zakr krekr sie m.in. zwiÄ&#x2026;zanÄ&#x2026; z poprawÄ&#x2026; kondycji fizycznej i wiele innych. ch

Technik urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; elektronicznych, ktronicznych, h Ĺ&#x203A;r Ĺ&#x203A;Ĺ&#x203A;rednie redn ednie ie e

Gniezno

Rafael Wojciechowski

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;bym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

005 (205)/2010

5

%,8522*Ä&#x17E;26=(Ä

:U]HÄłQLDXO:DUV]DZVND WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

Przyjmujemy UĂ?ZQLHĹ&#x2018; RJÄ&#x;RV]HQLD do:

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Warszawskiej 15. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

4. Knajpa w Afryce. Jeden z kelnerĂłw krzÄ&#x2026;ta siÄ&#x2122;, zsuwajÄ&#x2026;c stoĹ&#x201A;y w dĹ&#x201A;ugi rzÄ&#x2026;d. Wchodzi drugi. â&#x20AC;&#x201C; CzeĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Mgabe. JakiĹ&#x203A; bankiet szykujesz? â&#x20AC;&#x201C; Nie, jakiĹ&#x203A; idiota ĹźyrafÄ&#x2122; zamĂłwiĹ&#x201A;. Martin

3. Kolega pyta kolegÄ&#x2122;: â&#x20AC;&#x201C; Jak siÄ&#x2122; czujesz w roli mĹ&#x201A;odego maĹ&#x201A;Ĺźonka? â&#x20AC;&#x201C; Fatalnie. Nie mogÄ&#x2122; piÄ&#x2021;, paliÄ&#x2021; i przeklinaÄ&#x2021;. â&#x20AC;&#x201C; No tak, nic tylko pĹ&#x201A;akaÄ&#x2021;. â&#x20AC;&#x201C; PĹ&#x201A;akaÄ&#x2021; teĹź mi nie wolno... Rafi

2. SiedzÄ&#x2026; dwie blondynki na przystanku i rozmawiajÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x201C; Na jaki tramwaj pani czeka? â&#x20AC;&#x201C; Na dwudziestkÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x201C; Ale przecieĹź dwudziestka jeĹşdzi tylko w dni Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczne, a dzisiaj jest wtorek! â&#x20AC;&#x201C; Ale ja mam dziĹ&#x203A; urodziny! Egon

1. Na granicy celnik podchodzi do zdenerwowanego mÄ&#x2122;Ĺźczyzny i pyta: â&#x20AC;&#x201C; A co pan siÄ&#x2122; tak trzÄ&#x2122;siesz? â&#x20AC;&#x201C; ZgubiĹ&#x201A;em papierosy. â&#x20AC;&#x201C; Co to za problem? Kup pan sobie nowe. A ile ich byĹ&#x201A;o? â&#x20AC;&#x201C; Dwa TIR-y. Wachu

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

5â&#x20AC;&#x201C;11 lutego (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

Plany repertuarowe: 12-18 lutego - CIACHO 12-18 lutego - KSIÄ&#x2DC;ĹťNICZKA I ĹťABA 19-25 lutego - NINE 19-25 lutego - DOM ZĹ Y 26 lutego â&#x20AC;&#x201C; 4 marca - RANDKA W CIEMNO

przygodowy - Wielka Brytania/Dania - od lat 15

19.00 â&#x20AC;&#x201C; TEMPLARIUSZE. MIĹ OĹ&#x161;Ä&#x2020; I KREW

â&#x20AC;&#x153;Buzia bez piegĂłw, jak niebo bez gwiazdâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; to poprawne hasĹ&#x201A;o z zeszĹ&#x201A;ego tygodnia. Do odbioru nagrody â&#x20AC;&#x17E;wytypowaliĹ&#x203A;myâ&#x20AC;? PaniÄ&#x2026; HalinÄ&#x2122; TomaszewskÄ&#x2026; z WrzeĹ&#x203A;ni, ktĂłra â&#x20AC;&#x201C; jak dopisaĹ&#x201A;a na kartce â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;piegi kiedyĹ&#x203A; miaĹ&#x201A;a, ale sobie poszĹ&#x201A;yâ&#x20AC;?...

Rozrywka

ZdjÄ&#x2122;cie z prawej wykonaĹ&#x201A;a i przysĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a do naszej redakcji Paulina Tomaszewska. Publikujemy je, bo nam siÄ&#x2122; podoba, ale jest teĹź drugi powĂłd â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;juĹźâ&#x20AC;? za parÄ&#x2122; tygodni czekajÄ&#x2026; nas roztopy (w marcu, kwietniu?), a wiÄ&#x2122;c potrzebne nam bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; kalosze. Z ogromnych kaĹ&#x201A;uĹź frajdÄ&#x2122; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miaĹ&#x201A;y przede wszystkim dzieci. Przypominamy zasady naszej zabawy w fotograďŹ Ä&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; prosimy nadsyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; swoje propozycje zawsze do Ĺ&#x203A;rody. Z wszystkich nowych i starych fotek redakcyjne jury wybiera do publikacji cztery fotki, a jedno z nich otrzymuje nagrodÄ&#x2122; gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026;, czyli 30 zĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; do odbioru w biurze ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Warszawskiej 15. Temat jest zawsze ten sam, czyli â&#x20AC;&#x201C; dowolny.

 Chyba jednak nie zmarzniemy...

 I tu siÄ&#x2122; spotkali...

 NajwaĹźniejsze, by mieÄ&#x2021; dach nad gĹ&#x201A;owÄ&#x2026;

Fot. Andrzej Siejek

Fot. JĂłzef StanisĹ&#x201A;awski

Fot. Marlena MikoĹ&#x201A;ajczak

WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zdjÄ&#x2122;Ä&#x2021;, jakie przychodzÄ&#x2026; ostatnio za temat ma zimÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; widaÄ&#x2021; z tego, Ĺźe juĹź siÄ&#x2122; do niej przyzwyczailiĹ&#x203A;my, a nawet jÄ&#x2026; polubiliĹ&#x203A;my. W tym tygodniu najbardziej spodobaĹ&#x201A;o nam siÄ&#x2122; dzieĹ&#x201A;o Marleny MikoĹ&#x201A;ajczak, ktĂłrej udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; uchwyciÄ&#x2021; niecodzienne zjawisko z kotkiem i budkÄ&#x2026; dla ptakĂłw w rolach gĹ&#x201A;Ăłwnych. Zapraszamy po odbiĂłr nagrody. NiezĹ&#x201A;e sÄ&#x2026; teĹź pozostaĹ&#x201A;e publikowane fotograďŹ e â&#x20AC;&#x201C; JĂłzefa StanisĹ&#x201A;awskiego, Andrzeja Siejka oraz Pauliny Tomaszewskiej. Gratulujemy ich autorom i czekamy na nastÄ&#x2122;pne udane zdjÄ&#x2122;cia. NiezaleĹźnie od naszego Miszmasza â&#x20AC;&#x201C; ogĹ&#x201A;aszamy konkurs na najlepsze 3-zdjÄ&#x2122;ciowe zestawy pokazujÄ&#x2026;ce Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;tecznÄ&#x2026; iluminacjÄ&#x2122; WrzeĹ&#x203A;ni. Najlepsze prace zostanÄ&#x2026; pokazane na planszach na rynku, a nagrody-upominki funduje UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy. Termin nadsyĹ&#x201A;ania prac â&#x20AC;&#x201C; dwa tygodnie, czyli czekamy do 19 lutego. Zapraszamy.

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

13


Wiadomości Wrzesińskie

14 Miłosław

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl ni stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Co słychać

5 lutego 2010

„Belweder” niszczeje Mieszkań nie ma, a budynek niszczeje w oczach. Na rozwidleniu drogi z Miosawia do Bugaju i Bagatelki od dziesiciu lat stoi pusty budynek – paac z drugiej poowy XIX wieku. Przez okolicznych mieszkaców nazywany jest potocznie „belwederem”. Niegdy mieciy si w nim biura Zakadu Rolnego „Biegrol” z Bieganowa. Dzisiaj okazaa budowla jest zaniedbana, zniszczona. Zamiast byszcze, popada w ruin. Zastanawiajce jest, dlaczego obiekt niszczeje, a w caej gminie blisko 50 rodzin czeka na mieszkania komunalne i socjalne... Obiekt jest wasnoci Agencji Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pastwa, która nie chce lub nie jest w stanie wyremontowa „belwederu”. Sze lat temu chrapk na t nieruchomo miaa gmina. – Chcielimy go przej – mówi burmistrz Zbigniew Skikiewicz. – Odpowied z agencji bya nawet pozytywna. Niestety, budynek chciano nam sprzeda, a nie przekaza. Na takie rozwizanie nie byo nas sta. Samorzd mia nadziej, e w budynku uda si stworzy przynajmniej

samochodu urzdu gminy wbieg duy pies. Wskutek uderzenia zniszczeniu uleg tylko przedni zderzak, ale pasaerowie opla combo najedli si strachu. Zwierz ucieko.

„ 26 stycznia na mio-

sawskim osiedlu okietka policjanci przyapali 36-letni kobiet „na podwójnym gazie”, która w dodatku nie miaa uprawnie do prowadzenia samochodu.

„ 14 lutego, czyli w wa-

lentynki, w kocióku poewangelickim wystpi kabaret Masztalscy.

„ Siódme mistrzostwa w tenisie stoowym w Chlebowie. 29 stycznia rywalizowano przy stoach w trzech grupach. W kategorii dzieci i modziey najlepszy okaza si Dawid Andrzejewski. W nieco starszym gronie wygra Marcin Krakowski. W kategorii dziewczt triumfowaa Justyna Wsik.

 Jak tak dalej pójdzie, pałac ulegnie kompletnej dewastacji... chyba że ANR niedługo sprzeda go w trybie przetargu cztery due przestronne mieszkania. Zamiast tych mamy jednak odpadajcy tynk z elewacji, pourywane rynny czy powybijane szyby. Po naszej interwencji wodarz obieca jeszcze raz przyjrze si sprawie. Urzdnicy agencji jednak w dalszym cigu nie s zainteresowani przekazaniem budynku samorzdowi.

Utknęli w zaspie śniegu Karetka pogotowia nie moga dojecha do potrzebujcej pomocy kobiety. Utkna w niegu. Wszystko za spraw cikich warunków pogodowych (a moe niekompetencji drogowców?), jakie panoway w sobot, 30 stycznia. 97-letnia mieszkanka Chlebowa w godzinach wieczornych dostaa silnych boleci brzucha. Rodzina zadzwonia po pogotowie. Ratownicy ruszyli natychmiast i... po kilkunastu minutach utknli na drodze w Mikuszewie (przed lasem). Najblisi staruszki szybko wzili spraw w swoje rce. Poprosili o pomoc ssiadów. – Mama nie moga wytrzyma z bólu, a z pogotowia zadzwonili, e utknli – mówi Krystyna Durczak.

„ Pod koa subowego

Karetce przez niene zaspy pomogo si przebija (przy pomocy cignika) dwóch rolników – Patryk Robak i Marcin Krakowski. Dziki szybkiej i sprawnej akcji by moe udao si unikn tragedii. Pokonanie ponad pótorakilometrowego odcinka zajo ratownikom kwadrans. Staruszka zostaa przewieziona do wrzesiskiego szpitala, który opucia nazajutrz. – Czuje si ju dobrze – informuje wnuczka Beata Durczak. – Mam ogromny dug wdzicznoci u ssiadów, którzy pospieszyli z pomoc. Z postawy „ziomali” bardzo zadowolony jest równie sotys Chlebowa Jan Cicharski. – Gdyby nie oni, to kto wie jak to by si skoczyo? – zastanawia si.

Reklama

Profile okienne DECEUNICK o podwyszonej sztywnoci Okucia ROTTO z naronikiem antywamaniowym Drzwi GERDA, ALUMINIUM, PCV MOSKITIERY, ROLETKI WEWNTRZNE MONOPLAST-PLUS Miosaw, Dzieci Miosawskich 2 tel/fax. 061 4383 400, 509 690 366, 512 495 970

Skl-345

OKNA, BRAMY, ROLETY

OKNA KOLOROWE W CENIE BIAYCH

– Nieruchomo ta moe by sprzedana wycznie w trybie przetargu nieograniczonego. Nastpi to w momencie przeprowadzenia rozdzielenia instalacji elektrycznej, wodocigowej i kanalizacyjnej przedmiotowego budynku od wspólnej instalacji z budynkiem (blokiem – przyp. red.) dobudowanym do niego w czasie pó niejszym – informu-

je Sylwia Stawujak z ANR OT w Poznaniu. – Nie przewidujemy równie oddania w najem obiektu objtego ochron konserwatora zabytków. – Nawet gdybymy uzyskali pozytywn odpowied , przed podpisaniem umowy zlecilibymy opracowanie kosztorysu remontu. Mogoby si bowiem okaza, e gra nie byaby warta wieczki – koczy burmistrz.

„ Adams Miosaw po-

kona w finaowym spotkaniu Spoem Wrzeni (3:0) i tym samym wygra 36. Turniej Piki Siatkowej o Puchar Przewodniczcego Rady Miejskiej. Trzecie miejsce zaja druyna Rat-Team Miosaw.

Rodzina górali z ziemi kęckiej w Miłosławiu

„ W ramach bada pro-

filaktycznych odbd si w Miosawiu bezpatne badania mammograficzne dla pa w wieku 50-69 lat. Mammobus bdzie ustawiony 2 marca na ul. Róowej. Zapisy przyjmowane s pod numerem telefonu 061 844 27 27.

Były dawne pastorałki spod Babiej Góry, a także współczesne góralskie i ogólnopolskie kolędy. W kościółku poewangelickim zagrała i zaśpiewała Rodzinna Kapela Bugajskich z Kęt. Ta jedna z najbardziej utytułowanych kapel to pięć osób: czwórka rodzeństwa i ojciec (nauczyci el muzyki). Ten ostatni z powodu choroby nie mógł przyjechać do Miłosławia. – Już od dziecka graliśmy na pokrywkach. Tato postanowił więc wykorzystać nasze zamiłowanie do muzyki i stworzył kapelę – mówiła Katarzyna Bugajska, która od ponad dwunastu lat śpiewa i gra na flecie poprzecznym. Jej młodszy brat Wojciech gra z kolei na wiolonczeli, a dwie siostry – Ania i Małgorzata (na zdjęciu) – na skrzypcach. Senior rodu – pan Zbigniew – gra na akordeonie. Licznie zgromadzonej publiczności (w większości byli to członkowie wrzesińskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którym starostwo podstawiło autobus) zespół zaserwował niezwykły koncert. Oprócz wspomnianych na początku kolęd można było usłyszeć pieśni i melodie z regionów beskidzkich. Różnorodny repertuar sprawił, że koncert zrobił na widzach duże wrażenie. Nic zatem dziwnego, że ponad półtoragodzinny występ nie wystarczył widowni. Potrzebne były bisy. Reklama

„ Na ul. Topolowej w Orzechowie pojawia si ogromna dziura w jezdni. Jest ona spowodowana kolejn ju awari rury, która doprowadza Warciank do „Sklejek”. Rur szybko naprawiono, ale nie ma czym zasypa wykopu bo... ziemia zmarznita.

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

437 53 40

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 20 31

OSK „STRAŻAK” tel. 603 968 998

Zaprasza na kurs kat. B PROMOCYJNA CENA 1200 zł t.BUFSJB’ZT[LPMFOJPXFHSBUJT t%PKB[EQPLVSTBOUB t.PȈMJXPǴǎFH[BNJOVX1P[OBOJV ,POJOJFJ,BMJT[V t$JnjH’ZOBCØSLVSTBOUØX Edu-039a

Fundacja Tutaj Warto oraz Agencja Informacyjno – Szkoleniowa zapraszają na bezpłatny

„Kurs obsługi komputera i internetu dla osób w wieku 45 +” Projekt adresowany jest do osób pracujących i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie gmin: Miłosław, Nekla, Kołaczkowo i Pyzdry. Czas trwania projektu: luty – kwiecień 2010 r. Szkoleniami objętych będzie łącznie 40 osób. Zajęcia w ramach projektu będą się odbywać 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie w/w gmin. Informacje i nabór: Fundacja „Tutaj Warto” ul. Kaliska 39, 62 – 310 Pyzdry. Karol Balicki – koordynator projektu – 518 48 47 08

Edu-143

Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18,

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

0607 944 690

Serwis komputerowy, internet 061 438 34 56 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

Kołaczkowo

www.wrze www.wrzesnia.info.pl es

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Masakra ścian w gminie Przez srogą zimę może zabraknąć pieniędzy na remont urzędu gminy.

Weronika otrzymała wsparcie! Trzy tygodnie temu opisalimy losy 11-letniej Weroniki Ka mierskiej, chorej na wodogowie wrodzone dziecice oraz poraenie mózgowe. Po naszym apelu wiele osób wspomogo dziewczynk. Gównie byy to wpaty na konto, ale te wsparcie rzeczowe. – Mog powiedzie, e wpaty byy dla nas bardzo znaczce. Pomóg nam Dom Samotnej Matki w Zielicu, otrzymalimy pociel i poduszki, a take inne upominki dla Weroniki od ludzi dobrej woli. Za wszystko serdecznie dzikujemy – mówi Izabela Ka mierska, matka Weroniki. Stan zdrowotny dziewczynki lekko si poprawi. Weronika ma lepszy kontakt z otoczeniem, czciej si umiecha i próbuje mówi. Datki dla Weroniki mona nadal wpaca na konto w PKO BP Oddzia I we Wrzeni. Numer konta: 72102041150000940200087726. Od niedawna dziaa równie strona internetowa, na której opisano histori choroby oraz zamieszczono apel o pomoc (http://www.weronikakaz.pl.tl/).

chrzaka równie wszystko postawione na gowie; odsunite szafy i biurko, poryte ciany. Przypomnijmy e pokój szefa gminy by równie remontowany dwa lata temu. Obecnie przypomina pobojowisko – tutaj te wymieniana jest instalacja. Malowanie klatki schodowej i pitra kosztowao 4 800 z. Sk w tym, e zostay „porypane” wszystkie

ciany w urzdzie i na pewno trzeba bdzie je znów odwiey, aby ratowa wizerunek i majestat urzdu. Ponadto wójt chce przebudowa schody wejciowe. Potrzebne s na to pienidze. Tegoroczny limit na remont urzdu zosta ju wykorzystany (instalacja – 25 tys. z). Czy rodki si znajd? Zaley to od zimy – od tego, czy nadal bdzie tak sroga.

„ 31 stycznia miaa gra

W tegorocznym budecie na odnieanie dróg zaplanowano 10 tys. z, ale wykonanie planu przekroczono ju o 1000%! Gmina na odnieanie wydaa 105 tys. z., czyli ponad poow rezerwy budetowej. Sowem, jeli nieyce nie odstpi, to nowych schodów nie bdzie. – Nie mam szczegóowych informacji, ale jako komisja rewizyjna spraw moemy zbada dopiero po zakoczeniu inwestycji. Jeli bdzie istniao jakie podejrzenie niegospodarnoci, na pewno to uczynimy dokadnie. Radni s przed komisjami i sesj, niewykluczone, e jakie przesunicia w budecie, w wydatkach, bd – mówi Henryk Sodkiewicz, przewodniczcy komisji rewizyjnej. W tym roku bdzie równie remontowany od wewntrz Gminny Orodek Kultury, czyli paac Reymonta. Pierwszy raz od dziesiciu lat – Zapraszamy wszystkie firmy budowlane do skadania ofert. Mona to czyni codziennie w godzinach urzdowania GOK-u – mówi dyrektor Edmund Kubis. Gmina Koaczkowo remontuje si na potg, jak nigdy dotd, ale co si dziwi, wybory ju za kilka miesicy.

liga halowa, ale... nie zagraa. Wiadomo – zablokowane drogi. Kolejka zostanie rozegrana w innym terminie.

„ Urzd Gminy w Ko-

aczkowie poinformowa o lokalizacji inwestycji pod tytuem „Moje Boisko – Orlik 2012” na tyach gimnazjum. Mona zgasza protesty.

„ W miniony weekend

na koaczkowskich drogach trwaa walka z ywioem. O tym, co si dziao, mona poczyta na stronach „ogólnopolskich” „WW”. Mona te obejrze filmiki na portalu wrzenia.info.pl.

„ Spraw opisalimy kil-

ka tygodni temu. Bya mieszkanka Zielica miaa przytwierdzi si do cian wrzesiskiego ratusza. Jeszcze tego nie uczynia, ale nie ulega wtpliwoci, e byoby wtedy o czym pisa.

Pocztówkowa promocja pałacu Gminny Orodek Kultury w Koaczkowie po czterech latach przerwy wyda kolejn seri pocztówek, które pokazuj wntrza paacu Reymonta i pobliski park. Seria skada si z trzech pocztówek. Na dwóch znalazy si zdjcia z muzeum, na trzeciej Regionalna Izba Spódzielczoci; dlatego wydawnictwo wspófinansowa Powiatowy Bank Spódzielczy. Widokówki maj by sprzedawane gociom odwiedzajcym paac. GOK uruchomi równie stron internetow pod adresem: http://gok.mysite. pl. Mona na niej znale informacje na temat dziaalnoci domu kultury i imprez organizowanych przez Ludowe Zespoy Sportowe i Urzd Gminy w Koaczkowie.

„ 7 lutego o godz. 15.00 w hali sportowej w Koaczkowie rozpocznie si turniej koszykówki dla kobiet i mczyzn. „ Parkingi w centrum Koaczkowa, nalece do gminy, nie byy odnieane. W zwizku z tym brakowao miejsc do parkowania. Nie mówic ju o dzieciach, które do przedszkola szy po kolana w niegu.

tys. z – tyle wynosi rezerwa budetowa gminy Koaczkowo w 2010 roku

 – Remont instalacji był niezbędny – mówi Wojciech Majchrzak

„ 5 lutego (pocztek

o 16.30) w sali sesyjnej Urzdu Gminy w Koaczkowie odbdzie si walne zebranie czonków LGD „Z Nami Warto”.

167

„ Swoj stron w inter-

necie ma równie druyna LZS Gazewice(lzsgalezewice.futbolowo.pl).

„ 6 lutego odbd si zajcia w modelarni.

INFORMATOR GMINNY

 Nowa widokówka promująca GOK i gminę Kołaczkowo

Reklama

Fundacja Tutaj Warto oraz Agencja Informacyjno – Szkoleniowa zapraszają na bezpłatny

„Kurs obsługi komputera i internetu dla osób w wieku 45 +” Projekt adresowany jest do osób pracujących i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie gmin: Miłosław, Nekla, Kołaczkowo i Pyzdry. Czas trwania projektu: luty – kwiecień 2010 r. Szkoleniami objętych będzie łącznie 40 osób. Zajęcia w ramach projektu będą się odbywać 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie w/w gmin. Informacje i nabór: Fundacja „Tutaj Warto” ul. Kaliska 39, 62 – 310 Pyzdry. Karol Balicki – koordynator projektu – 518 48 47 08

Edu-143

Sprawa zacza mierdzie kilka miesicy temu. Wójt i jego podwadni chodzili po korytarzach i czuli smród, który pochodzi nie wiadomo skd. Podobne zapachy zaczy si pojawia w niektórych gabinetach. Podejrzenie pado na instalacj elektryczn. Do wójtostwa zosta wezwany elektryk, który mia oceni, co si dzieje. Specjalista stwierdzi, e caa instalacja nadaje si do wymiany. – Istniaa obawa, e wybuchnie poar – mówi Wojciech Majchrzak, szef urzdu. Gmina Koaczkowo rozpisaa wic przetarg na wymian instalacji. Wpyno kilka ofert; rozrzut by duy – od 25 do 75 tys. z. Urzd wybra ofert najtasz. – Przetarg wygraa firma pana Chouja z Wrzeni. Prace remontowe ju trwaj – mówi szef gminy. Nie byoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, e niespena dwa lata temu malowana bya klatka schodowa i pitro. Teraz te waciwie odremontowane paszczyzny zostay podziurawione i poszarpane przez instalatorów. – Nie mielimy wyjcia, ciany musiay by naruszone. To wszystko ze wzgldów bezpieczestwa – tumaczy wójt. W gabinecie W. Maj-

15

stronę redaguje :

Co słychać

5 lutego 2010

Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia Sklep elektroniczny i serwis Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny Internet

438-55-75 0600-097-438 438-53-47 061 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze

16 Pyzdry

stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Co słychać

5 lutego 2010

Chcieć, znaczy móc... Szukali pomysłu na pozyskanie pieniędzy, więc... zorganizowali bal. Wszystko zaczo si od spotkania opatkowego grup parafialnych, które miao miejsce 5 stycznia. Wanie wtedy czonkowie Caritasu rzucili haso: „Zorganizujmy zabaw!”. Ksia podchodzili do tego pomysu sceptycznie. – Bo duo pracy, a czasu niewiele – tumaczyli. Ale kobiety, bo to gównie one wchodz w skad zespou, dopiy swego. Zarezerwoway sal i znalazy zespó muzyczny. Ogoszenia o balu byy odczytywane podczas mszy witych. Plakaty wisiay te w witrynach sklepowych. Efekt? Bilet w cenie 130 z kupio 38 par. – To sporo, bo mielimy wiele obaw. Ludzie mówili, e to bal organizowany przez ksidza, e na pewno rozpocznie si modlitw – mówi Agnieszka Szymaska, zastpca przewodniczcej Caritasu.

„ Sze firm stano

do przetargu na budow sieci wodocigowej w Kruszynach. Wygra Zakad Usugowy Wodno-Kanalizacyjny i c.o. z Osicin. Zaoferowa wykonanie prac za 1 mln 200 tys. z.

„ Wicej, bo 1 mln 600

tys. z, bdzie kosztowa budowa trzeciego etapu kanalizacji w miecie. Zlecenie wykona Przedsibiorstwo Produkcyjno-Budowlane „Roskon” ze Supcy. W postpowaniu wzio udzia 11 firm.

„ Zabawa karnawaowa

odbdzie si 6 lutego w remizie straackiej w Pyzdrach. Zysk zostanie przeznaczony na potrzeby miejscowej jednostki.

„ Miniony rok podsumu-

j czonkowie OSP w Rudzie Komorskiej. Uczyni to podczas zebrania sprawozdawczego, które odbdzie si 6 lutego. Pocztek obrad o godz. 18.00.

 Jedną z atrakcji zabawy była loteria fantowa. Prowadził ją ks. Marcin Korybalski (z lewej) 30 stycznia wszystko byo dopite na ostatni guzik. Na goci czekay atrakcje – kotyliony, loteria fantowa, walczyk czekoladowy, licytacja tortu. W menu znalazy si ponce szynki. Zysk nie jest jeszcze znany, ale wyniesie ponad tysic zotych. Zo-

stanie przeznaczony na organizacje zrzeszone w parafii – Katolickie Stowarzyszenie Modziey, Szko Jezusa, schol i ministrantów. – Warto byo – nie ma wtpliwoci Justyna Sosnowska, przewodniczca Caritasu. – Raz: ze wzgldu na lu-

dzi, którzy, wychodzc, nam dzikowali, a dwa: zysk. Nastpnego dnia, take w remizie, odby si bal przebieraców. Uczestniczyo w nim 70 maluchów. Bo skoro doroli mog si bawi, to dlaczego nie dzieci?

„ Walne czonków Towa-

rzystwa Turystyki Wodnej „Perkoz” zaplanowano na 12 lutego. Wodniacy spotkaj si w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Kogutem” w Dusku, okoo godz. 18.00.

„ Jeszcze w tym miesicu

Zmiany przed szkołą

W Górnych Grądach powstał długo oczekiwany – przez dzieci Byli kompletnie pijani. A jak wia- i dorosłych – plac zabaw. domo, wanie wtedy przychodz do gowy najbardziej idiotyczne pomysy. Postanowili dokona rozboju na 59-letniej kobiecie. Rzecz miaa miejsce 20 stycznia w Supcy. Piotr B., 33-letni mieszkaniec podpyzderskich Trzcianek, i Tomasz C., jego 30-letni bezdomny kolega, wspólnie spoywali alkohol. Gdy ten si skoczy, wyszli na miasto. Podczas przechadzki wpad im w oko dom przy ul. 3 Maja. Nie bardzo wiadomo, dlaczego. Nie zastanawiajc si dugo, chwycili za klamk i wtargnli do rodka. Kobiet, która wysza, przewrócili na podog, zaczli j bi piciami i kopa. Zadali, by daa im pienidze. Ta jednak kategorycznie odmówia. Napastnicy spldrowali mieszkanie. Forsy nie znale li, wic wyszli z niczym. Poszkodowana czym prdzej powiadomia policj. – To bardzo specyficzna, biedna rodzina – mówi Marlena Kukawka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Supcy. Stróe prawa podjli pocig. Cho „pocig” to troch za duo powiedziane... Jeden z mczyzn zosta zatrzymany w pomieszczeniu gospodarczym na terenie posesji, a drugi – w pobliskiej melinie w jednym z mieszka. Obaj mieli ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 22 stycznia sd zastosowa wobec nich trzymiesiczny areszt tymczasowy. Do czasu rozprawy bd przebywa w areszcie ledczym.

urzd gminy zoy wnioski o dofinansowanie budowy cieki rowerowej do Borzykowa i kanalizacji deszczowej w miecie.

Jedno jest pewne – inwestycja nie doszaby do skutku, gdyby nie wniosek zoony przez gmin do Lokalnej Grupy Dziaania „Z Nami Warto”. Wanie dziki niej otrzymaa ponad 14 tys. z dofinansowania. Pozosta kwot – prawie 12 tys. z – wyoy urzd. Zestaw, w skad którego wchodz m.in. czteroosobowa karuzela, drewniana konstrukcja ze zjedalni, hutawki, bujaki na sprynach i wiea z opon, stan przed budynkiem szkoy podstawowej. Dodatkowo zostay zamontowane kosze i cztery awki. „Wypasione”, bo z oparciem. Rzecz jasna, wszystkie urzdzenia posiadaj atesty, co gwarantuje bezpieczestwo dzieci z nich korzystajcych. Plac zabaw wykonaa firma Skembi ze Skwierzyny. W brany dziaa od kilkunastu lat. Jej pracownikom nie straszne byy mrozy i zalegaj-

„ W 2008 fiat stilo bdcy

na stanie posterunku policji przejecha 13 tys. 702 km, a rok pó niej 22 tys. 694. Có z tego, skoro mundurowi narzekaj na jego du awaryjno.

25

tys. z kosztowa plac zabaw. Na jego wyposaenie skada si kilka urzdze

sie wiosennym i jesiennym. Rodzice w kocu bd mieli gdzie spdzi czas ze swoimi dziemi. Do tej pory takiego miejsca nie byo – mówi Grayna Rogowicz, dyrektor miejscowej – Do tej pory takiego miejsca podstawówki. – W Górnych Grdach nie było – mówi dyrektor szkoły nie ma wielu atrakcji. Waciwie jest podstawowej Grażyna Rogowicz tylko szkoa – dodaje. Obiekt w zaoeniu ma by otwarcy nieg. Do powiedzie, e mimo ty przez ca dob. To znaczy, mieszfatalnych warunków atmosferycz- kacy bd mogli z niego korzysta, nych z montaem urzdze uporali kiedy tylko zapragn. Od nich sasi zaledwie w jeden dzie. Sowem: mych zaley te, czy go uszanuj. Podobny plac zabaw ma niebazuchy. – Przypuszczam, e to miejsce wem powsta w Ksawerowie. Ale bdzie oblegane zwaszcza w okre- o tym przy innej okazji.

„ Rzucilimy okiem

na stron muzeum (www. muzeumpyzdry.pl). S informacje o ekspozycjach, publikacjach i wydarzeniach. Tylko aktualnoci mogoby by wicej.

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne – opieka

276-81-70 276-81-75

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne

Przedszkole Urząd Miasta i Gminy Fundacja Tutaj Warto oraz Agencja Informacyjno – Szkoleniowa zapraszają na bezpłatny

„Kurs obsługi komputera i internetu dla osób w wieku 45 +” Projekt adresowany jest do osób pracujących i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie gmin: Miłosław, Nekla, Kołaczkowo i Pyzdry. Czas trwania projektu: luty – kwiecień 2010 r. Szkoleniami objętych będzie łącznie 40 osób. Zajęcia w ramach projektu będą się odbywać 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie w/w gmin. Informacje i nabór: Fundacja „Tutaj Warto” ul. Kaliska 39, 62 – 310 Pyzdry. Karol Balicki – koordynator projektu – 518 48 47 08

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

Posterunek Policji

Reklama

Edu-143

Przewrócili ją i kopali. Forsy nie znaleźli

Szkoła Podstawowa

276-84-77 061 437-53-60 276-83-27 276-83-33 (-34) 213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51 Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.w www.wrzesnia.info.pl rz

Tomasz Małecki

Przygotowania do rundy rewanowej na razie prowadzone s w hali sportowej. – Potrwa to tak dugo, a z pyty boiska nie zniknie nieg. Na razie jest go zbyt duo, nie próbujemy nawet usuwa – informuje prezes klubu Henryk Adamus. – Na 27 lutego planowalimy sparing z drugim zespoem Lechii Kostrzyn, ale raczej to si nie uda – przewiduje. Okoo 20 pikarzy trenuje dwa razy w tygodniu – we wtorki i pitki – pod okiem trenera Roberta Czerniaka. – Na pocztek ogólnorozwojówka, potem zajcia z pik. Cay czas czekamy na popraw pogody, aby wyj na dwór – Czerniak powtarza jak zaklcie. Przed rund wiosenn skad uleg wzmocnieniu. Do treningów po rocznej kontuzji kolana powróci Maciej Bartkowiak. Treningi wznowili te Mateusz Jackowski i Dariusz Kapturski. – Poza tym z Przemysawa Pozna przyszed Mateusz Lucki, wychowanek Orlika Miosaw. Bdziemy

go próbowa na pozycji napastnika – dodaje Czerniak. Osabieniem Pomienia bdzie na pewno brak Mateusza Kapturskiego, który nie zagra wiosn. Najprawdopodobniej w przyszym miesicu czeka go operacja wizade w kolanie. Zanim pikarze przystpi do rozgrywek ligowych, ju w najblisz sobot zagraj w halowym turnieju o puchar burmistrza Nekli. W zawodach, w których Pomie bdzie peni rol gospodarza, wystpi: Victoria Wrzenia, Victoria/Kosynier, Polanin Strzakowo, Lechia II Kostrzyn Wlkp., Orlik Miosaw, Czarni Brze no oraz dwa zespoy Pomienia. Turniej zostanie rozegrany w hali sportowo-widowiskowej. Pocztek imprezy o 9.15. Jeli warunki pogodowe pozwol, pikarze rozpoczn rund rewanow 16 marca w Tuliszkowie z tamtejsz Tulisi. Obecnie druyna zajmuje 13. miejsce w tabeli, ale prezes klubu... chce wicej. – Jeli utrzymamy skad, to jestem spokojny o to, e trener Czerniak doprowadzi nas do 7., nawet 6. miejsca na koniec sezonu. Trzeba przypomnie, e to nowy zespó, który przed rozpoczciem sezonu by w rozsypce – mówi H. Adamus.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

W oczekiwaniu na ligę Dwa tygodnie temu piłkarze Płomienia wznowili treningi.

17

stronę redaguje:

„ Wyniki 11. kolejki I rundy Nekielskiej Ligi Halowej: Drinking Team – Extrim Wrzenia 13:3, ZRW Kubiaczyk – WKS Zasutowo 11:1, Ultra Wrzenia – Verkap Plus 9:3, Capri Wrzenia – Bloki Team 5:4, Transmax – Alken Nekla 12:2. Liderem pozostaj ZRW i Capri. „ OSP, NOK oraz KSM

organizuj kulig. Zbiórka chtnych ju jutro (w sobot) o 9.30 przed stranic. Warunkiem uczestnictwa w kuligu jest posiadanie wasnych sprawnych sanek. Linki i poczstunek zapewniaj organizatorzy.

„ Grupa nekielskich „dziaaczy” politycznych dzi spotyka si ze starost wrzesiskim Dionizym Janiewiczem. Maj dyskutowa o tegorocznych wyborach samorzdowych. Znaczy si, chc sobie zaatwi wysokie miejsce na licie. Tylko dlaczego od lat s to ci sami politycy? Ci sami, którzy cztery lata temu przegrali z kretesem... „ 21 lutego odbdzie

si walne zebranie koa pszczelarzy.

 Po rozgrzewce czas na kontakt z piłką, czyli coś, co piłkarze lubią najbardziej

„ Mateusz Jackowski

Balety samorządowców

 Na pierwszym planie były przewodniczący rady Roman Kuszak Ponad 80 osób bawio si na Balu Samorzdowca, który w minion sobot odby si w Nekielskim Orodku Kultury. Bal ten to tradycja, wedug której wspólnie bawili si burmistrz, radni wszelkich opcji, sotysi, urzdnicy i inni gocie. Niestety, tradycja ta zanika. Podczas tegorocznej imprezy byo wida, e... radni nie chc si bawi.

W sobot gociem balu by iluzjonista Grzegorz Klat. Polski model Davida Coperfielda kilka lat temu zdoby Grand Prix na Europejskim Festiwalu Iluzjonistycznym w Bordeaux we Francji. Klat najpierw pokaza kilka sztuczek ze sceny. Potem przeprowadzi pokaz tzw. iluzji stolikowej. Do taca przygrywa zespó Forte z Koaczkowa.

zosta nowym prezesem koa wdkarskiego.

28 mieszkańców 3,5-tysięcznej Nekli zdecydowało o planie odnowy miejscowości. Będzie nowy rynek

„ Burmistrz ogosi prze-

M

ieszkańcy Nekli przyjęli plan odnowy miejscowości na lata 2010-2016. Pozwoli to na uzyskanie nawet miliona złotych na renowację rynku. Na zebraniu było raptem 28 osób (na ponad 1 500 dorosłych mieszkańców Nekli). To liczba żenująca. – Jak na Neklę, uważam, że frekwencja była niezła – zauważa burmistrz Roman Grychowski (na zdjęciu). Plan odnowy miejscowości został przyjęty bez głosu sprzeciwu. – Mieszkańcy nie mieli większych zastrzeżeń do koncepcji przebudowy rynku. Padały pojedyncze pytania o parkingi i inne rozwiązania techniczne, ale obyło się bez kłopotu – relacjonuje burmistrz. Przypomnijmy, że koncepcja zakłada przebudowę głównej płyty. Centralna część placu mieściłaby się przed dawną gospodą – tam powstałby parking. „Zielona” część rynku zostałaby w tym samym miejscu. – Ale urządzilibyśmy ją na nowo – zapowiada Grychowski. Obelisk ku czci pomordowanych zostałby przesunięty i „patrzyłby” na zachód. Klin zieleni znajdujący się w południowo-zachodniej części rynku miałby zostać zmniejszony; tam znalazłyby się kolejne parkingi.

targ na budow wodocigu w Targowej Gorce, Stpocinie, Chwaszycach, Podstolicach oraz z Nekli do Straczanowa. Có... Lenin elektryfikowa, Grychowski wodociguje.

„ W ubiegym tygodniu

burmistrz rozbi samochód. Chyba lisko na ulicach byo.

INFORMATOR GMINNY – Jeszcze w tym roku złożymy wniosek do urzędu marszałkowskiego o pół miliona złotych z funduszu odnowy wsi. Drugie 500 tys. zł mamy szansę dostać z programu Leader – informuje włodarz miasta. Plan odnowy Nekli zakłada nie tylko przebudowę rynku. W ciągu najbliższych sześciu lat władze miasta chcą dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej (ul. Ogrodowa i Polna), zwodociągować nowe osiedla oraz zmodernizować kilka ulic. – W pierwszej kolejności Zawodzie. Na początek nowy chodnik – kończy burmistrz.

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92 Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Gabinet weterynaryjny

Fundacja Tutaj Warto oraz Agencja Informacyjno – Szkoleniowa zapraszają na bezpłatny

„Kurs obsługi komputera i internetu dla osób w wieku 45 +” Projekt adresowany jest do osób pracujących i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie gmin: Miłosław, Nekla, Kołaczkowo i Pyzdry. Czas trwania projektu: luty – kwiecień 2010 r. Szkoleniami objętych będzie łącznie 40 osób. Zajęcia w ramach projektu będą się odbywać 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie w/w gmin. Informacje i nabór: Fundacja „Tutaj Warto” ul. Kaliska 39, 62 – 310 Pyzdry. Karol Balicki – koordynator projektu – 518 48 47 08

438-60-29 600-293-824

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka Edu-143

KSERO

Warszawska 15, Września Biuro Ogłoszeń „WW”

438-60-11

Policja

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11

Reklama

cz-b A4: 0,15 zł A3: 0,30 zł kolor: A4: 2,50 zł A3: 5,00 zł

Urząd Miasta i Gminy

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-62-35 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

18 XVII OFSF Prowincjonalia

Królik jest kochany „Wszystko, co kocham” to zdaniem publiczności najlepszy film tegorocznych Prowincjonaliów. Tomasz Małecki

Film w reyserii Jacka Borcucha, mimo e osadzony w realiach pocztku lat 80., pokazuje uniwersalne problemy modych ludzi, jakie mogyby si dzia w kadej epoce. „Wszystko, co kocham” zgarno najwicej nagród w sobotnio-niedzieln noc. Mateusz Kociukiewicz, grajcy gówn rol w filmie, okaza si dla publicznoci najwikszym odkryciem festiwalu. – Myl, e Mateusz bdzie szczliwy. Jest ju porównywany do Jamesa Deana, Leonarda DiCaprio i Heatha Ledgera, ale mam nadziej, e w pastwa pamici pozostanie jako po prostu Mateusz Kociukiewicz – powiedziaa, odbierajc w imieniu modego aktora Jacia Wodnika, producentka filmu Anna Wydra, która jako jedyna z ekipy pojawia si na festiwalu. Odebraa te nagrod dla Daniela Blooma, autora muzyki do „Wszystko, co kocham”. Wydra królowaa na deskach Kina „Trójka”. Bya ona take producentk filmu dokumentalnego „Królik po berlisku”, który zdoby Jacia Wodnika za najlepszy film dokumentalny. Trzy dni po zakoczeniu Prowincjonaliów okazao si, e „Królik” bdzie w tym roku jedynym polskim kandydatem do Oskara. O tym, e wybór festiwalowej publicznoci jest jak najbardziej suszny, wiadczy fakt, e „Wszystko, co kocham”, wici triumfy równie za oceanem. Reyser filmu nie pojawi si na wrzesiskim festiwa-

 W internacie, w którym nocowali widzowie, obowiązywał zakaz palenia. Na strzelnicy w Podstolicach – nie. Pierwszy z lewej: krytyk Leszek Czujewicz Fot. TOM

 Eryk Lubos odebrał Jańcia Wodnika za najlepszą rolę męską lu, bo w tym czasie przebywa na najwikszym festiwalu filmów niezalenych w USA Sundance w Park City w Utah, w którym debiutowali m.in. bracia Coen, Jim Jarmush czy Quentin Tarantino. Obraz Borcucha co prawda nie zdoby nagrody, ale ju wczeniej w amerykaskiej prasie pojawiay si informacje, e to moe by najlepszy film festiwalu. – Byo bardzo duo energii przy tym filmie i niezy „fun” – powiedziaa Wydra, odbierajc kolejnego Jacia Wodnika. Nagroda za najlepsz rol msk powdrowaa do Eryka Lubosa, W filmie „Moja krew” zagra przej-

Fot. T. Małecki

mujco rol boksera, który po przymusowym zakoczeniu kariery spowodowanym kontuzj postanawia zostawi po sobie „co”. Dziecko. Ma mu je urodzi Wietnamka z bazaru. Zapat za urodzenie ma by polskie obywatelstwo. Agata Buzek zdobya nagrod publicznoci za najlepsz rol kobiec (w filmie „Rewers”). Nagrody nie odebrali jednak ani Buzek, ani Marcin Koszaka (uhonorowany statuetk za najlepsze zdjcia), ani nikt z ekipy jednego z najlepszych polskich filmów wyprodukowanych w 2009. – Borys Lankosz (reyser filmu „Rewers” – przyp. red.) odpoczy-

wa po przyje dzie ze Stanów Zjednoczonych. Jestemy z nim w kontakcie. Nagrody wylemy – zapewnia ze sceny organizator imprezy Rafa Górecki. XVII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej mia te swoich wielkich nieobecnych i przegranych. Wielu widzów spodziewao si, e na ekranie zobacz mocny obraz Wojtka Smarzowskiego „Dom zy”. Niestety, zawiedli si. Dlaczego tak si stao? Trudno orzec. Rafa Górecki nie pozwoli sobie nawet na zadanie jednego pytania. Niemal niezauwaone przez widzów i jurorów zostay dwa filmy. Pierwszy to „ winki” Roberta Gliskiego, który otworzy festiwalowy przegld. Drugi to„Mniejsze zo” Janusza Morgensterna. Poruszajca opowie o modym czowieku, osadzona w realiach stanu wojennego. Gówny bohater, Kamil, grany przez Lesawa urka, to mutacja Nikodema Dyzmy i obywatela Piszczyka, kobieciarz uwodzcy przede wszystkim wpywowe kobiety. Film przedstawia histori pisarza, który nigdy nie napisa adnej ksiki, ale za to chtnie podpisywa si pod pracami innych, podrabia dedykacje i nie waha si przed adn podoci, która pomagaa w zdobyciu popularnoci. Motorem dziaania gównego bohatera jest obsesja bycia kim, bez wzgldu na koszty. Droga do opamitania jest bardzo krta.

Wszyscy nagrodzeni podkrelali wspania atmosfer podczas wrzesiskiej imprezy. – Jestem zachwycony tym miejscem pierwszy raz w yciu i obiecuj, e nie ostatni raz. Rzadko mi si to zdarza, ale jestem wzruszony – powiedzia do zgromadzonych Janusz Morgenstern, który podczas tegorocznej imprezy odebra Nagrod Honorow. Reyser i producent zosta uhonorowany statuetk Jacia Wodnika za „twórczy, indywidualny wkad w rozwój Polskiej Szkoy Filmowej, za nieustann gotowo dzielenia si swoj wraliwoci i talentami oraz za wnikliwe portretowanie ludzkich uczu, wyczucie czasów i znajomo ycia”. Kinga Dbska, reyserka „Helu”, dostaa nagrod specjaln organizatorów za penometraowy debiut fabularny. – Bardzo dzikuj temu festiwalowi, bo to jest zupenie wyjtkowy festiwal, gdzie jest tak, jak w domu, gdzie nie ma adnych VIP-owskich miejsc, tylko wszyscy jestemy razem – mówia do publicznoci. – Tutaj ta publiczno, a bardzo duo jed po festiwalach... tu byo superprzyjcie, superenergia – wtórowaa jej Wydra. – Od razu po pokazie pisaam to na facebooku, e tak ciepe przyjcie, e sala nabita i bardzo niesamowita publiczno... Kocham Wrzeni!

Wrześnianie na Prowincjonaliach, czyli stali bywalcy festiwalu o filmach, reżyserach, aktorach...

Przemysław Moch, nauczyciel: – Duże wrażenie zrobiły na mnie: dokument „Brzydkie słowa”, a z fabularnych „Rewers”. Jestem tu dopiero po raz piąty. Nie skorzystać we Wrześni z czegoś takiego, jak Prowincjonalia, byłaby to niepowetowana strata. Lubię film, uczestniczę też w „Kinie konesera”. Jako patriota preferuję przede wszystkim polskie filmy, które są chyba coraz lepsze. Zauważam też coraz lepszą jakość techniczną filmów, które już tak nie odbiegają od produkcji zagranicznych.

Cezar Dubiel, kierownik stacji paliw: – Wyniki mnie jakoś specjalnie nie zaskoczyły. Sam nie głosowałem, nie biorę udziału. Ale w tym roku nie było takich produkcji, które by nie zapadły w pamięć. Kilka filmów pozostawiło wrażenie, jednego nie potrafię wskazać. Co roku siedzę przez 4 dni od rana do wieczora, bo lubię filmy. Poza tym to chyba kwestia zwykłego lenistwa, żeby nie jeździć po wielu kinach na pojedyncze filmy. Tu mam wszystko w pigułce.

Filip Zbierski, geodeta: – Na Prowincjonalia przychodzę od lat. Tu jest inne kino niż normalnie można zobaczyć. Niż to, co pokazują w mediach publicznych. A nawet jeśli coś pokażą w telewizji, to we wtorek o 23.35. Poza tym większości tych filmów i tak nie zobaczymy w telewizji. I za co tu płacić abonament? Duże wrażenie zrobił na mnie „Czarny”. To był dosłownie czarny obraz naszego społeczeństwa Podobał mi się też„Wszystko, co kocham”, szczególnie muzyka.

Elżbieta Górczyńska, nauczycielka: – Jeśli chodzi o dokumenty, to werdykt w sam raz – został w końcu „Królik po berlińsku” nominowany do Oskara. Podobało mi się „Wszystko, co kocham”. Była w tym jakaś świeżość. Ta młodość 1980 roku była tak przedstawiona, że znalazłam się w swojej młodości. Grający w tym filmie główną rolę Mateusz Kościukiewicz był genialny. Eryk Lubos to faktycznie najlepszy aktor, ale nagrodę za najlepszą rolę kobiecą powinna dostać Dorota Kolak.

Kazimierz Chochół, nauczyciel, polonista: – Bardzo ciekawy był film „Dowódca Edelman”. Poza tym oczywiście „Rewers” Lankosza. Szokujące dla mnie były „Świnki” Glińskiego. Dla mnie, starszego, niektóre sprawy w tym filmie były nie do zaakceptowania. W tym roku było dużo filmów, gdzie bohaterami jest młodzież i jej problemy. Te filmy są znakiem czasu, że coś trzeba z nią zrobić. Widać, że młodzież szuka swojego miejsca, ale nie ma dobrych wzorców, jak np. w „Czarnym”.


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

XVII OFSF Prowincjonalia 19 To film o człowieku niebanalnym Przez te lata nie chciałem robić czegoś, co mnie głęboko nie interesuje. Stąd taka przerwa w kręceniu filmów.

Janusz Morgenstern, laureat Nagrody Honorowej XVII Prowincjonaliów, mówi o filmie, piciu wódki i o tym, co go... nie interesuje. – Czy ta nagroda ma dla Pana jakie znaczenie? – Wiem, e mam dosta tak nagrod. Nie widziaem tej nagrody, niewiele wiem o tym, tylko po prostu tak mio zostaem przyjty i tak gorco zapraszali mnie panowie, którzy s zwizani z tym miejscem. Nigdy nie byem tu wczeniej i dlatego pomylaem sobie, e byoby ciekawie wanie nie tylko je dzi po olbrzymich miastach, tylko zobaczy co prawdziwego, co, co jest tutaj. Niestety, pogoda nam nie sprzyja, ale mam nadziej, e bdzie nastpna okazja. Czuj si zaszczycony. Dla kogo takiego, jak ja, taka nagroda jest wana, poniewa nie wiem, czy zrobi jeszcze nastpny film, czy ile zrobi. Zdaje sobie spraw, e teraz bdzie trudniej z filmami. Z rónych powodów. Za kilka tygodni dowiecie si, e od przyszego roku zmieni si sytuacja w finansowaniu produkcji filmów. – Przez ostatnie 30 lat wyreyserowa Pan zaledwie 3 filmy. W 1980 roku nakrci Pan „Mniejsze niebo” z Romanem Wilhelmim. Potem dopiero w 2000 telewizyjny godzinny „ óty szalik” i w zeszym roku „Mniejsze zo”, który przed chwil obejrzelimy. Dlaczego kae Pan tak dugo czeka na swoje filmy? – Ja przez te lata nie chciaem robi tego, co mnie gboko nie interesuje. Po prostu nie miaem bod ców, eby jakikolwiek film zrobi. Nigdy nie chciaem robi jakiego filmu, eby tylko zrobi film. – „Mniejsze zo” nakrci Pan na podstawie ksiki „Cay czas”

 – Lesław Żurek (z lewej) to mój przyjaciel – mówi reżyser Janusz Morgenstern Janusza Andermana. Prosz powiedzie , co Pana zainteresowao w tej ksice, e skonia ona Pana do powrotu przed kamer? Jej akcja rozgrywa si w cigu 30 lat. Pan si skupi tylko na dwóch. Dlaczego wanie tak? – Ja przeczytaem jakie pierwsze 40-50 stron i rzuciem w kt ksik, bo mnie to zupenie nie interesowao. Caa formua tego przyszego filmu zupenie mnie nie przekonywaa. Jaka historia starca, który przyjeda i jest z t kobiet, by aktork, i pó niej zasuwa j od tyu w wannie, bierze j mokr. To wszystko mnie nie interesowao. Do tego jeszcze w konwencji, e oni jad samochodem i ju widz TIR-a – wiadomo, e bd zabici: i on, i ona. To si cigle powtarza. Ju Francuzi zrobili dziesitki takich filmów, w tej formule. I ja powiedziaem, e ja nie

chc. Ja powiedziaem, e chc zrobi film o modym czowieku, ale modym czowieku niebanalnym, nie stereotypowym. O kim, kto bdzie si róni. Nie bdzie kolejnym bohaterem komedii romantycznej. Pó niej przeczytaem reszt ksiki i zrobilimy scenariusz razem z Andermanem. Zrobiem posta, jak ja chciaem, eby bya. A jaka bya? Sam pan widzia. – Jest Pan autorem synnej sceny poncych kieliszków ze spirytusem w „Popiele i diamencie”. W filmie „Mniejsze zo” widzielimy, jak ordynator oddziau psychiatrycznego pije wódk z wysokich menzurek z gównym bohaterem. Skd taki pomys? To byo w ksice, czy kolejny paski pomys? – To jest bardzo zabawne. To si rzadko zdarza, ale lekarze, szczególnie w zakadach psychiatrycznych,

Fot. Tomasz Małecki

pij spirytus wanie z takich menzurek. Taka moda. – Gówn rol w filmie – negatywnego, bd co bd , bohatera – zagra Lesaw urek... – W tym chciaem pokaza palet rónych moliwoci, rónych postaci. Jak widzia pan, to zauway pan, e mój przyjaciel Lesaw urek zrobi fantastyczn rol, polegajc na tym, e to nie bya plastikowa rola. Bya ona bardzo zrónicowana. Nie jest to bohater bardzo, bardzo ciekawy, dlatego mona powiedzie, e jest inny. Tak jak wspomniaem wczeniej na spotkaniu, Lesaw by dopiero trzecim kandydatem. Z jednym pracowaem, pó niej z drugim si spotkaem. Odpadli. Przypadkiem ogldaem film („Polak potrzebny od zaraz” – przyp. red.) angielskiego reysera Kena Loacha, w sumie ma scenk. W tej scenie

w kawiarni siedzi Leszek z blondynk. Ta scena zrobia na mnie wraenie, uznaem, e ona jest interesujca. Poprosiem go na próbne zdjcia i od tego czasu nasza znajomo si pogbia. Okaza si idealny na naszego bohatera. – Jack Nicholson przed krceniem „Lotu nad kukuczym gniazdem”, by przygotowa si do roli, spdzi kilka miesicy w zakadzie psychiatrycznym. Pan by w szpitalu w Tworkach, gdzie lduje gówny bohater? – Oczywicie! Ja potn dokumentacj sporzdziem. Wiele razy tam byem, eby potrze, posucha, przetrawi. To bya dla mnie jedna z trudniejszych rzeczy, jak zrobiem w tym filmie. – „Mniejsze zo” to Pana ostatni film czy jeszcze co Pan nakrci? – Mam pewn propozycj bardzo drogiego filmu i wtpi, czy si zdecyduj. Nic wicej nie mog powiedzie. Na razie nie mówi ani sowa na ten temat. Obawiam, si, e, po pierwsze, w przyszym roku nie bdziemy mieli adnych pienidzy. To nie byby tani film, byby bardzo drogi, i o to chodzi. Nie w jednym miejscu dziejcy si. Naprawd prosz nie naciska. Jestem w 90% pewny, e nie zdecyduj si tego zrobi. Rozmawia Tomasz Maecki

Próba ogarniania świata z Kapuścińskim i Edelmanem Z Witoldem Beresiem, twórcą dokumentu „Dowódca Edelman”, rozmawia Tomasz Małecki. – Na pocztku filmu „Dowódca Edelman” Hanna Krall powiedziaa, e jeli chce si czego dowiedzie o wiecie, idzie do Kapuciskiego, a jeli chce si czego dowiedzie o yciu, idzie do Edelmana. Pan si przyja ni i z jednym, i z drugim. Czego si Pan od nich nauczy? – Jeszcze bym chtnie dopisa ksidza Tischnera. Wiem, czego chciabym si od nich nauczy, nie omielibym si dowiedzie, czego si nauczyem. Najprostsza rzecz to byby Kapuciski. Od niego naleaoby si nauczy solidnoci w przygotowaniu materiau. I to staram si robi. Druga rzecz to Tischner. Ja jestem czonkiem wierzcym, ale nielubicym kocioa. To, e w ogóle id w tym kierunku, to, e w ogóle myl o tym, to jest olbrzymia zasuga Tischnera, który uwiadomi mi, jak to jest potrzebne czowiekowi. Nadal jestem bardzo wtpicy, ale poszukujcy. – Kiedy Szewach Weiss zapyta Edelmana: „Marku, Ty nie wierzysz

w Boga? Na co on odpar: „Jeszcze by tego brakowao!”. – Ja wierz w Pana Boga, mam tylko problemy z kocioem. Górale mówi, e Pan Bóg jest, ale po co po drodze jest ksidz proboszcz? To jest u mnie proces. Ale jest to rzecz, która pojawia si we mnie dziki Tischnerowi. I w kocu Edelman. Boj si, e jemu nigdy nie dorównam. Sztuka mówienia bezkompromisowo, niewstydzenia si wasnego zdania – tego mu zazdroszcz. – W ksice „Kapuciski. Nie ogarniam wiata” napisa mi Pan: „Tomkowi, coby z Kapuciskim ogarnia wiat”. Czy my ogarniamy Kapuciskiego? Ostatnio w „Wyborczej” Artur Domasawski napisa, e mamy z tym duy problem. – Naprawd tak jest. Ja myl, e my w ogóle mamy takiego pecha, e, po pierwsze, ci wielcy ludzie odchodz i nie byo czasu, eby nam wszystko powiedzieli, a po drugie, nie jestemy w stanie ich przemyle. I nie chodzi tylko o trudne nazwiska: Kapuciski czy Edelmana. Odszed papie, Polak, jakiego przez tysic lat nie byo i nastpne tysic nie bdzie. I co nam pozostao poza kremówkami? To jest skrót oczywicie, bo wielu ludzi go przey-

 Na Prowincjonaliach Beresia

oblegały tłumy pięknych kobiet Fot. TOM

wa mdrze. Wielu ludzi go ogrania. Ale to jest maa cz. I ja si nie czepiam ludzi tutaj, bo to s wielcy ludzie: papie – gigant, ale i Kapuciski wielki, ale i Marek Edelman wielki. Maj duo do powiedzenia. Tylko zoci mnie to, e media publiczne, e pastwo, e szkoy nie dbaj o to, eby ludziom uatwi zrozumienie. e edukacja ley. – Wydaje si, e i Kapuciski, i Edelman s teraz niepoprawni poli-

tycznie. Te dwie postaci s wybitnie lewicowe. To jest teraz bardzo niepopularne. Czy to nie jest tak, e, piszc ksiki o Kapuciskim, Edelmanie czy Tischnerze, idzie Pan pod prd? Poza tym... kto to czyta? – Jest tak, e maa cz ludzi si tym interesuje. Chocia Kapuciski jest takim przykadem bestsellera bestsellerów, chyba ze 150 tys. tego si sprzedao. Inna rzecz, kto przeczyta, a kto zrozumia, ale to ju jest duo. To zawsze s jednak mniejszoci. Dla mnie jest mniej istotne, e to jest pod prd, chocia troszeczk o tym myl. Ja nie mam pogldów lewicowych, ale ciekawi mnie ludzie, którzy maj ciekawe pogldy. Kapuciski by ciekawy. I tak samo myl, e znalazbym prawicowych ludzi, których z t sam sympati mógbym opisa. Zawsze trudniejsze tematy czy ksiki s dziedzin procenta ludzi. Ja myl, e w Polsce nie jest tak le, jeszcze jest nawyk czytania i kupowania ksiek. – Mamy nastpc Kapuciskiego? Jagielski, Hugo-Bader? – Hudo-Bader... Uwielbiam go i kto wie, czy on teraz nie jest najlepszy. Ale, a propos podziaów, z wielk frajd czytam teksty Cejrowskiego o Ameryce Poudniowej. Wku-

rza mnie on, jego pogldy polityczne nie s moimi pogldami, natomiast to si wietnie czyta. To jest kawa dobrego czytania. Dzisiaj jest taka sytuacja, e nie ma miejsca dla tych dziennikarzy. – No tak, mamy „Duy Format” „Gazety Wyborczej”, „Polityk” i to w zasadzie wszystko. – Nawet w necie, który mieci w sobie wszystko, due formy nie sprzedaj si. Zostaj ksiki. Ja mam tak cich nadziej, e o ile bdzie padaa prasa, to wszystkie prognozy mówi, e ksiki bd trzyma poziom. – Co jest najwaniejsze w pracy dziennikarza? – Dzisiaj obowizuje dziennikarstwo bardzo powierzchowne. Szybko jest waniejsza ni tre. Ja wol jednak, eby byo wolniej, a gbiej. I dzi tego nie spotykam. – Moe to jest tak, e ludzie nie chc czyta ? Moe tylko to pó procent chce Hugo-Badera czy Cejrowskiego? – Wiesz, mona zawsze powiedzie, e jest jak jest, bo inaczej ludzie nie chc. Ale to by znaczyo, e nie mamy adnego wpywu na to. Myl, e moemy to zmienia. Cay wywiad na wrzesnia.info.pl


20

5 lutego 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

KSERO

czarno-białe i kolorowe

www.wrzesnia.info.pl

Warszawska 15, Września Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. 061 640 01 01


5 lutego 2010

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

Strona „ Internauta: – Dzi, tj. 29 stycznia, przechodzc ul. Kosza-

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Czytelników Mamo, jestem!

row (a raczej próbujc ni przej), natknem si na samochody zaparkowane – tu uwaga – na chodniku. Ju miaem dzwoni do „stray miejskiej” (celowo pisz w cudzysowie, ale o tym za chwil), ale zauwayem, e jad dzielni stranicy. Pomylaem, e rozprawi si z kierowcami, którzy nieprzepisowo parkuj w okolicy kina, ale mocno si pomyliem, gdy oni przywie li PANA BURMISTRZA na PROWINCJONALIA. Zrobili rundk dookoa kina, przeciskajc si z trudem midzy zaparkowanymi samochodami, i pojechali w sobie tylko znanym kierunku. W tym samym czasie przy ulicy Koszarowej pojawi si nieoznakowany samochód policyjny, który take z trudem móg przejecha midzy zaparkowanymi samochodami, ale stróom prawa te to nie przeszkadzao. Zdenerwowa mnie ten fakt i postanowiem uda si po aparat fotograficzny, aby to udokumentowa. Gdy robiem zdjcia, znowu przyjechali dzielni panowie ze „stray miejskiej”. Postanowiem obserwowa, czy tym razem zainteresuj si le zaparkowanymi samochodami. Niestety, znowu si pomyliem. Stanli na placu za kinem i przesiedzieli w aucie okoo 15 minut, po czym odjechali, nie podejmujc adnej interwencji. No i teraz pojawia si pytanie: czy przepisy si zmieniy i mona parkowa na chodniku, na skrzyowaniach, itd.? Z tego co wiem – nie! Z góry zaznaczam, e nie mam nic przeciwko festiwalowi filmowemu Prowincjonalia, tylko wkurza mnie ta hoota, która parkuje gdzie popadnie, utrudniajc przejcie i przejazd w i tak ju bardzo trudnych warunkach. Jednak to nie wszystko. Wracajc do domu ul. Koszarow, zauwayem, jak jaki miy „koneser kina” ze srebrnego BMW sika koo „Trójki”, dosownie dwa metry od wejcia. Wydawao mi si, e ludzie przyjedaj do kina, aby obcowa z KULTUR , ale oni sami z kultur nie maj wiele wspólnego. Niestety.

„ Anna Hedrych-Stanisawska, stranik miejski: – Potwier-

dzam fakt, e 29 stycznia przy ul. Koszarowej parkowao wicej samochodów ni zazwyczaj. W zwizku z organizowanym festiwalem filmowym Prowincjonalia oraz trudnymi warunkami drogowymi (zalegajcy nieg) uznalimy, i zaparkowane pojazdy na chodniku stwarzaj mniejsze zagroenie ni pozostawione na drodze. Wpyw na podjcie takiej decyzji miaa równie pó na godzina (byo po 21.00) i zwizany z ni ograniczony ruch pieszych t ulic.

„ Justyna Waliska, penica obowizki rzecznika prasowego

Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni: – Jeeli chodzi o zarzut dotyczcy postpowania straników miejskich, to podmiotem waciwym do udzielenia odpowiedzi jest ich przeoony. Natomiast jeli chodzi o postpowanie funkcjonariuszy policji, którzy patrolowali ten teren w radiowozie nieoznakowanym, to ich zachowanie byo jak najbardziej prawidowe. Zgodnie z artykuem 47 prawa o ruchu drogowym ocenili, e parkowanie w miejscu wskazanym przez Czytelnika jest dopuszczalne. Zgodnie z tym artykuem dopuszcza si zatrzymanie lub postój na chodniku koami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie cakowitej nieprzekraczajcej 2,5 t, pod warunkiem, e: 1. na danym odcinku jezdni nie obowizuje zakaz zatrzymywania lub postoju (a na ul. Koszarowej takiego zakazu nie ma); 2. szeroko chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, e nie utrudnia ruchu i jest nie mniejsza ni 1,5 m; 3. pojazd umieszczony przedni osi na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Tak mówi przepisy.

„ Internauta: – Prosz zainteresowa si odnieaniem parkin-

gów osiedlowych podlegych Wrzesiskiej Spódzielni Mieszkaniowej, m.in. przy ul. Kociuszki. Parkingi na tym osiedlu i na innych wygldaj jak jeden z etapów rajdu Pary – Dakar. Na zim mieszkacy bloków chyba bd musieli si zaopatrzy w nowe samochody typu terenowego, bo zwyka osobówka ma problemy z wjazdem i wyjazdem. Nie mona przejecha uliczkami osiedlowymi, ani wjecha na miejsca parkingowe, bo koa boksuj na zalegajcym, ubitym i bardzo liskim niegu. Pracownicy Zakadu Zieleni „Wiosna” wykonujcy prace dla spódzielni, tylko w znikomym stopniu odnieaj chodniki. O ulicach, niestety, zapominaj. Prosz o zainteresowanie si tym problemem.

„ Ryszard Klepacki, prezes Wrzesiskiej Spódzielni Mieszka-

niowej: – Moe i jest le, ale mnie to nie interesuje. Tym bardziej, e parkingi, take ten przy ul. Kociuszki, nale nie do spódzielni, tylko do gminy. On by nasz, ale w zeszym roku, bodaje latem, podpisalimy akt notarialny, na podstawie którego sta si wasnoci gminy. Do naszych obowizków naley tylko utrzymanie porzdku na chodnikach. Zreszt, tak prywatnie, uwaam, e Wrzenia jest bardzo dobrze odnieona. Kto nie wierzy, niech przejedzie si do Gniezna i zobaczy, jak to tam wyglda. Wniosek jest taki, e kierowcy powinni wozi ze sob jakie szypy czy szufle. Bo czynsz pac wszyscy lokatorzy, a nie wszyscy maj samochody. Nie mog wic z tych pienidzy odniea parkingów. Musz przeznacza je na taki cel, na jaki je pobieram, czyli remonty i koszty eksploatacji. Powtórz raz jeszcze: odnieam tylko chodniki, bo to musz robi. Nic wicej. TOS

21 INFORMATOR MIEJSKI Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997

Oskar Szwed syn Anny i Roberta z Psar Polskich

Michał Węgliński syn Natalii i Radosława ze Słupcy

Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00

Urodzony: 25 stycznia Waga: 3350 g Wzrost: 54 cm

Urodzony: 27 stycznia Waga: 4010 g Wzrost: 59 cm

Pogotowie ciepłownicze 993

Gabriela Chojnacka córka Rity i Patryka z Wrześni

Oskar Szajda syn Sylwii i Marcina z Wrześni

Urodzona: 28 stycznia Waga: 3570 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 28 stycznia Waga: 4100 g Wzrost: 58 cm

Tobiasz Artur Skibiński, syn Patrycji i Jana z Kostrzyna Wielkopolskiego

Michał Kozielski, syn Małgorzaty i Przemysława z Bieganowa

Urodzony: 30 stycznia Waga: 3340 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 30 stycznia Waga: 3400 g Wzrost: 55 cm

Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00

Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97 Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46 Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00. Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96

Zosia Gielniak córka Kingi i Krzysztofa z Borzykowa

Nikodem Kwiatkowski syn Joanny i Artura z Gniezna

Urodzona: 31 stycznia Waga: 3150 g Wzrost: 54 cm

Urodzony: 1 lutego Waga: 4260 g Wzrost: 58 cm

Zuzanna Tonder córka Agnieszki i Pawła z Wrześni

Maja Magdalena Toporek córka Joanny i Adama z Borzykowa

Urodzona: 2 lutego Waga: 2950 g Wzrost: 53 cm

Urodzona: 2 lutego Waga: 3630 g Wzrost: 57 cm

Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502-256-205 Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 061 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 TAXI 1-6 osób, 661-278-227 TAXI SUPER, wieczór, noc, 607-515-515

Natan Eggebrecht syn Sylwii i Bartosza z Gniezna

Natalia Andrzejaszek córka Anny i Piotra z Wrześni

Urodzony: 2 lutego Waga: 3570 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 2 lutego Waga: 3630 g Wzrost: 57 cm

USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71 Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 15 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90

Damian Szczublewski syn Lidii i Dariusza z Borzykowa

Mateusz Tomczak syn Anny i Rafała z Borzykowa

Urodzony: 2 lutego Waga: 4940 g Wzrost: 63 cm

Urodzony: 3 lutego Waga: 4100 g Wzrost: 59 cm

Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Hydraulik 697 693 902 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0508 088 390

Bilety na kabaret Hrabi – rozstrzygnięcie! W ostatnich dwóch numerach „Wiadomoci Wrzesiskich” informowalimy Pastwa o wystpie kabaretu Hrabi (16 lutego, godz. 19.00, Wrzesiski Orodek Kultury) i ogoszonym w zwizku z tym konkursie. Pytalimy Pastwa o nazw programu, z jakim kabaret Hrabi odwiedzi Wrzeni w ubiegym roku (prawidowa odpowied to „Kobieta i mczyzna”) oraz o nazw kabaretu, z którego „wywodz si” Joanna Koaczkowska i Dariusz Kamys (jest to oczywicie legendarny kabaret Potem). Dzi publikujemy nazwiska piciu szczliwców, którzy otrzymu-

j od nas podwójne zaproszenia na wspomniane show. Oto oni: 1. Natalia Bkowska z ul. Fromborskiej we Wrzeni; 2. Sebastian Dzierzewski z ul. Waryskiego we Wrzeni; 3. Paulina Mikoajczak z ul. Tczowej we Wrzeni; 4. Aurelia Ostach z ul. Wyspiaskiego we Wrzeni; 5. Kinga Sawska z ul. 17. Dywizji Piechoty we Wrzeni. Gratulujemy! Bilety mona odbiera w biurze ogosze przy ul. Warszawskiej 15 od poniedziaku (8 lutego), w godzinach 8.00–16.00.

Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-17.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 8.00-21.00, nd. 9.3017.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 061 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE 5.02 VERBENA, ul. Kosynierów 23 tel. 61-43-65-293 6.02 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 7.02 ASPIRYNKA, ul. Sienkiewicza 20 tel. 61-43-77-746 8.02 PRZYPOLOMARKECIE,ul.Paderewskiego52 tel. 61-43-65-284 9.02 W KAUFLANDZIE, ul. Miłosławska 10 tel. 61-43-77-223 10.02 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798 11.02 KAPSUŁKA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Sport

PIŁK A NOŻNA www.victoria.wrzesnia.pl

Wyróżnienia na Gali Victorii W ostatnią sobotę stycznia we Wrzesińskim Domu Kultury odbyła się IV Piłkarska Gala Victorii. Podczas imprezy uczestnicy mogli nagrodzić brawami najlepszych zawodników na poszczególnych pozycjach. Gal otworzy prezes Piotr Kopaczewski, który serdecznie powita zebranych i yczy miego wieczoru. Dla uczestników zabawy organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji – loteri fantow oraz wystp Krystiana Herby, uczestnika telewizyjnego programu „Mam talent”. Opraw muzyczn zapewni zespó Krysztaek. Nad caoci czuwali Grzegorz i Jacek Haasikowie z poznaskiego Radia Merkury.

Po czci oficjalnej przystpiono do prezentacji wyników plebiscytu. Jako pierwszy swoje wyrónienie odebra Bartomiej Figas, który zwyciy w kategorii „najlepszy defensywny zawodnik”. W pokonanym polu zostawi kapitana zespou Tomasza Lisowskiego i Bartosza Sypniewskiego. W plebiscycie na najlepszego pomocnika ponownie zwyciy Waldemar Przysiuda, a tu za jego plecami znale li si Rafa Wawrzyniak i Pawe Zieliski. W trzeciej kategorii plebiscytu – na najlepszego ofensywnego zawodnika – pater odebra napastnik Maciej Lisiecki, który jesieni zasili szeregi naszej druyny. Za jego plecami znale li si Mateusz Go dziaszek i Damian Ludwiczak. W tych trzech kategoriach swoje gosy oddawali dziaacze, trenerzy i zawodnicy, w czwartej natomiast – „naj-

 Czterech muszkieterów. Od lewej: M. Duszyński, B. Figas, W. Przysiuda i M. Lisiecki popularniejszy zawodnik” – recenzentami byli kibice podczas ostatniego meczu rundy jesiennej. Kibice wybrali byego reprezentanta Lecha Pozna, a obecnie grajcego trenera Waldemara Przysiud, który wyprzedzi mode pokolenie Victorii Wrzenia – Damiana Wyrzykiewicza i Mateusza Duszyskiego. Na sam koniec prowadzcy zostawili ostatni kategori, a bya ni... „od-

krycie roku 2009”. Tutaj zwycizca móg by tylko jeden – strzelec zwyciskiej bramki w meczu baraowym o pozostanie w IV lidze w Ostrowie Wielkopolskim – 17-letni Mateusz Duszyski. Po wyrónieniach przeszed czas na zabaw i wystp Krystiana Herby, który spotka si z miym przyjciem ze strony uczestników gali, a w szczególnoci pci piknej. Podczas zabawy organizatorzy

Udany ligowy debiut juniorów młodszych Po kilku latach bez wielkopolskiej ligi klub doczeka si zespou w tej klasie rozgrywkowej. Po rundzie jesiennej zespó prowadzony przez Janusza Hofmana zajmuje 6. miejsce i... jest to bardzo dobry wynik. Biorc pod uwag skad zespou, naley uzna to miejsce za sukces. Zespó, który wywalczy awans pod wodz trenera Artura Chaupniczka, obecnie liczy 15 zawodników (w tym 4 nowych graczy, którzy dopiero zaczli treningi). Jak dobrze wiemy, z tego zespou do kadry I druyny przebi si Mateusz Duszyski, który jesieni w barwach juniorów rozegra tylko 5 spotka. Trener nie zawsze móg w peni skorzysta z wyróniajcych si zawodników II druyny juniorów, ale – pomimo tych problemów – modym zawodnikom nale si ciepe sowa i gratulacje. Zdarzyy si mecze na najwyszym poziomie, jak chociaby ten

szych w Komornikach i zostaa mistrzem województwa, pozostawiajc za swoimi plecami zespoy, które s wyej w tabeli. Jestemy dobrej myli i wierzymy, e wiosn nasza druyna zaprezentuj si zdecydowanie lepiej. JH Tabela po rundzie jesiennej

 Juniorzy młodsi prowadzeni w lidze wielkopolskiej przez trenera J. Hofmana z Lechem Pozna (2:2), gdzie zwycistwo byo blisko (ale nie chodzi tylko o 3 punkty). Byy mecze sabe, jak chociaby mecz zakoczony remisem 2:2 z ostatnim zespoem w tabeli. Miejmy nadziej, e zawodnicy wspólnie z trenerem i kierownikiem

wycign wnioski i wiosna bdzie lepsza. Najlepszym strzelcem zespou okaza si kapitan druyny Jakub Groszkowski. Druyna ju 4 stycznia wznowia treningi. Wczeniej (29 grudnia) braa udzia w Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów Mod-

SPONSORZY VICTORII

1. Lech I Poznań 2. Marcinki Kępno 3. Poznaniak Poznań 4. Warta I Poznań 5. Lech II Poznań 6. Victoria Września 7. Obra 1912 Kościan 8. Przemysław Poznań 9. Polonia 1912 Leszno 10. Jarota Jarocin 11. Włókniarz Kalisz 12. Sparta Złotów 13. Warta II Poznań 14. Mieszko Gniezno 15. Polonia Środa Wlkp. 16. Sokół Szamocin

16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16

46 42 37 30 27 25 25 21 21 21 18 14 12 10 9 6

78-5 53-10 44-21 37-12 31-19 30-24 25-26 31-32 25-34 26-22 23-40 14-33 15-30 16-50 18-56 12-64

Fot. archiwum

zadbali te o dreszczyk emocji w postaci loterii fantowej, której sponsorami byli: Kas-Box, Almar, Typograf, Rolmako, Techpak, Awans, Pimax, Browar Fortuna i Tutti Frutti. Tak mio, sympatycznie i wesoo mina noc z 30 stycznia na 1 lutego, a uczestnicy zabawy ju pytaj, jak bdzie wygldaa V Gala Pikarska Victorii Wrzenia. Ju teraz na ni serdecznie zapraszamy. JH

Niezły mecz mimo porażki Victoria polega w Jarocinie, ale zaprezentowaa si – szczególnie w drugiej poowie – cakiem, cakiem. W swoim drugim sparingu wrzenianie przegrywali do przerwy 0:2. Od pierwszych minut po zmianie stron nastpiy zdecydowane ataki Victorii, ale bramk na 0:3 w 49. min zdobyli gospodarze i to w momencie, kiedy trzyminutow kar w naszych szeregach odbywa Tomasz Lisowski. W 51. min Pawe Zieliski zdoby pierwszego gola dla wrzenian. Na 2:3 uderzeniem gow z piciu metrów trafi Maciej Lisiecki. W tym fragmencie gry Victoria miaa jeszcze trafienie w supek i przegrany pojedynek sam na sam Lisieckiego z bramkarzem. Wynik meczu na 4:2 ustalony zosta w 76. min spotkania. RC Jarota Jarocin – Victoria 4:2 (2:0)


5 lutego 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Sport Sensacje dwie

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

23

Hokej na lodzie – WTH Juniorzy Września – TKH Żacy Toruń 3:3

Krew na lodzie Hokej powraca do Wrześni. Z bólem rodzi się nowe pokolenie.

 Piłkarze GGP/KGL (w jaśniejszych strojach) nie zdołali uciec wynikiem serwisantom Boscha. Sensacyjny rezultat doprowadził do zmiany lidera

W pierwszej lidze doszo do dwóch zaskakujcych rozstrzygni. GGP/ KGL zostao pokonane przez majcy ostatnio zdecydowan zwyk formy Bosch Service, a MPT PiK niespodziewanie uleg Avans/Orange. GGP/KGL – Bosch Service 3:4 (1:2) Od samego pocztku wida byo, e niej notowany w tabeli przeciwnik nie zamierza atwo si podda. W 5. min pierwszego gola dla faworyzowanego GGP/KGL zdoby Sawomir Gsiorek. W 15. min GGP/KGL wietnie rozegrao rzut rony, a Pawe Rydliski, trafiajc w samo okienko, zdoby drugiego gola. Na minut przed przerw Zamiar, strzelajc do pustej bramki, doprowadzi do stanu 1:2. Tu po rozpoczciu drugiej czci gry doskonae podanie Macieja Koleckiego pozwolio Hubertowi Hypkiemu podwyszy na 3:1. Na tym jednak skuteczno lidera si zakoczya. W 28. min Marcinowi Wesoowskiemu udao si umieci pik w siatce na 2:3. Ten sam zawodnik 4. min pó niej zaskoczy bram-

Fot. RC

karza GGP/KGK, bez zastanowienia uderzajc po podaniu z rzutu ronego. Kiedy w 38. min Zamiar trafi na 4:3, sensacja staa si faktem. Fundamenty – BeClever 0:5 (0:2) Dla obu druyn mecz ten mia due znaczenie; obie walcz o utrzymanie si w lidze. Do przerwy na boisku trwaa wyrównana walka. Nastawione na gr z kontry Fundamenty swojej najlepszej szansy nie wykorzystay w 16. min, kiedy po strzale Szymona Duszyskiego pika trafia w supek. Trzy minuty wczeniej na prowadzenie grajcego bardzo nerwowo BeClevera wyprowadzi Krzysztof Kulawiak. Ten sam zawodnik w 19. min podwyszy na 2:0. Majce do ubog awk rezerwowych Fundamenty ju kilka chwil po przerwie odday inicjatyw przeciwnikowi. W 23. min na 3:0 podwyszy Pawe Lisiecki, a kiedy dwie minuty Karol Dusza trafi na 4:0, wiadomo ju byo, e zwycizc tego meczu moe by tylko BeClever. Wynik spotkania w 35. min ustali Lisiecki. RC

W minion niedziel, na lodowisku przy Gnie nieskiej doszo do kolejnego meczu promujcego hokej. Na zaproszenie Wrzesiskiego Towarzystwa Hokejowego do naszego miasta przyjecha zespó aków z Torunia. Spotkanie zakoczyo si kurtuazyjnym remisem, ale jego organizatorom przecie nie o wynik chodzio. Wrzesiski zespó ju drugi sezon prowadzony jest przez Eugeniusza Nawrockiego i Zdzisawa Michalskiego. Pojedynek rozpocz si prezentacj obu druyn, które ju na samym wstpie otrzymay drobne upominki ufundowane przez Urzd Miasta i Gminy we Wrzeni. Chocia klub wrzesiski upora si z kosztownym zakupem stroju dla bramkarza, tradycyjnie ju na tej pozycji Juniorów WTH zasili Sebastian Lipiski. Bramki przeciwnej strzeg natomiast jego tata Mariusz. Mecz z du fantazj i zaskakujc interpretacj przepisów poprowadzio dwóch sdziów klasy pastwowej – Andrzej Podlas i Dariusz Sadowski. Dziki korzystnym warunkom pogodowym pojedynek udao si przeprowadzi na wyjtkowo dobrze – jak na warunki wrzesiskie – przygotowanym lodzie.

Wyniki – sport w skrócie • Więcej na www.wrzesnia.info.pl/sport • Wyniki PIŁKA SIATKOWA II liga mężczyzn Krispol Września – Cuprum Lubin Orion Sulechów – Czarni Pruszcz Gdański AZS UAM Poznań – Trefl II Gdańsk AZS UZ Zielona Góra – Grześki Kalisz Olimpia Sulęcin – Chemik Bydgoszcz Tabela końcowa sesji zasadniczej 1. AZS UZ Zielona Góra 2. Grześki-Hellena Kalisz 3. AZS UAM Poznań 4. Cuprum MUNDO Lubin 5. Olimpia Sulęcin 6. Krispol Września 7. Chemik Bydgoszcz 8. Orion Sulechów 9. Trefl II Gdańsk 10. Czarni Pruszcz Gdański

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

43 41 40 35 30 29 19 13 10 10

0:3 3:0 3:0 3:2 3:1 48:22 47:21 46:26 42:25 37:30 37:31 28:43 21:46 16:46 16:48

FUTSAL I liga WTPN KGL/GGP – Bosch Service

3:4

Fundamenty – BeClever MPT PiK – Avans/Orange Capri – Chwalibogowo 1. Capri 2. Master Sport 3. KGL/GGP 4. MPT PiK 5. Bosch Service 6. BeClever 7. Avans/Orange 8. Fundamenty 9. Chawlibogowo

0:5 0:1 7:0 10 10 10 11 11 11 11 11 11

24 21 21 16 14 13 13 9 8

II liga WTPN E.wrzesnia.pl – Philips EKKA/Os. Sokołowskie – Rozbud Typograf – WA-MA TS WGI Plus – Szerszenie Koszary – pauza 1. Philips 2. WGI Plus 3. WA-MA TS 4. Typograf

49-30 52-26 48-37 44-34 37-32 29-27 24-29 28-76 32-52

2:5 0:3 2:2 7:3 10 10 10 10

24 21 19 19

29-17 39-18 30-18 43-33

5. Szerszenie 6. Rozbud 7. Koszary 8. Ewrzesnia.pl 9. EKKA/Osiedle S.

10 17 26-20 10 10 19-27 9 7 19-27 10 4 21-48 9 3 10-28

III liga WTPN Malmer – AKAT Techpak – PPHU Orzeł PFERD-USM – Cyfra+ Alsen TW Kołaczkowo – Kościuszki Hotel Boss/A-Team – Obłaczkowo/Psary 1. TW Kołaczkowo 2. Kościuszki 3. Techpak 4. Hotel Boss/A-Team 5. Cyfra+ Alsen 6. Malmer 7. PFERD-USM 8. Obłaczkowo/Psary 9. Intertrend 10. AKAT 11. PPHU Orzeł

12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12

27 27 26 20 17 16 13 13 12 12 3

2:2 5:0 1:3 3:3 2:1 49-22 37-17 45-24 32-28 32-29 30-34 22-24 17-34 36-38 26-33 8-51

Redakcja: 62-300 Września, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespół: Waldemar Śliwczyński (redaktor naczelny), Jolanta Śliwczyńska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz Małecki, Tomasz Szternel, Damian Idzikowski, Łukasz Różański. Współpracują: Roman Nowaczyk, Łukasz Adamczyk, Małgorzata Cichacka, Dorota Tomaszewska. Sport: Leszek Nowacki, Leszek Karwasiński, Robert Czerniak. Skład komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogłoszeń: Maria Kosińska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Dubiel. 62-300 Września, ul. Warszawska 15, tel. 061 436 52 70, fax 061 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy, 62-300 Września, Szczecińska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, Piła, ul. Krzywa 35. Kolportaż: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja „WW” zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz nadawania tytuów listom. Tekstów i materiaów niezamówionych nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy. Redakcja „WW” nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakład: 10.800

 Małe lodowisko WOS-R powodowało, że zawodników wszędzie było pełno. Duże zagęszczenie nie przełożyło się na ostrą grę Fot. RC Podczas pierwszej tercji gracze obu druyn grali nieco zachowawczo, przyzwyczajajc si do warunków. Pierwszy na awk kar (za zahaczanie) powdrowa wrzenianin ukasz Mordal, a po chwili, za „nadmiern prdko” na tej samej wyldowa grajcy trener z Torunia Robert Fraszko, który kilka minut pó niej uzyska dla aków prowadzenie. Tu przed przerw wyrównujc bramk dla wrzenian zdoby Jakub Olejniczak. Podczas drugiej tercji uwidocznia si przewaga Juniorów WTH. Na 2:1 uderzeniem spod niebieskiej linii trafi Karol Kaczmarek, który kilka minut pó niej ponownie zdoa umieci krek w bramce. Trzecia tercja bya zdecydowanie szybsza od dwóch pozostaych. Wrzenianie

dochodzili do sytuacji strzeleckich, ale krek trafia albo w bramkarza, albo w supek i poprzeczk. Sygna torunianom do odrabiania strat da drugi gol zdobyty przez Fraszk. Mecz skoczy si bardzo niemiym akcentem. Podczas jednego z ostatnich wznowie krkiem w twarz zosta trafiony toruski trener. Obficie polaa si krew, ale – jak si pó niej okazao – kontuzja nie bya tak gro na, jak na to wygldao. W ostatniej akcji meczu Jakub Rafiski wykorzysta rzut karny, doprowadzajc do remisu. Ju w najblisz niedziel we Wrzeni odbdzie si kolejny mecz hokeja. Tym razem Juniorzy WTH zmierz si z esk druyn TKH Jaskóki Toru. Robert Czerniak

Adams zwycięzcą najstarszego turnieju Sobotni fina XXXIV Turnieju Piki Siatkowej o Puchar Przewodniczcego Rady Miejskiej w Miosawiu przeszed do historii. Fatalne warunki na drodze byy powodem absencji samego fundatora, ale te... dziennikarzy „WW”. – Mecze o pierwsze i trzecie miejsce byy jednostronnymi widowiskami – relacjonuje Roman Barszcz, gówny organizator i dusza caego przedsiwzicia. – Zwycizc zosta Adams Miosaw, który pokona 3:0 Spoem Wrzenia. Trzecie miejsce przypado Rat-Teamowi po wygranej

w takim samym stosunku ze Snejkami. Najbardziej emocjonujcy i stojcy na wysokim poziomie mecz mia miejsce w pófinale. Spoem w piciu setach pokonao Rat-Team. Organizatorzy nagrod dla najlepszego zawodnika podzielili midzy dwóch siatkarzy: Bartosza Cieloszyka i Mateusza Michalskiego. Wrczajc puchary, burmistrz Zbigniew Skikiewicz zapowiedzia, e 38. edycja tej najstarszej w powiecie imprezy zostanie rozegrana w nowej hali. Siatkarski Miosaw ju zaciera rce. LEN

Na sportowych arenach Sobota, 6.02.2010 Pika siatkowa Liga modziczek, hala ul. Sowackiego 10.00 – 13.00 turniej o miejsca 9-12 Futsal Liga WTPN 17.00 – 20.30 mecze III ligi Niedziela, 7.02.2010 Pia siatkowa Liga rekreacyjna, hala ul. Kosynierów

14.00 – 19.30 mecze I i II ligi 18.30 Bona Tarnovia – Matador Futsal Liga WTPN, hala ul. Sowackiego 10.30 – 13.50 III liga 14.00 – 16.50 II liga 17.00 – 20.10 I liga Hokej na lodzie Mecz towarzyski, ul. Gnie nieska 10.30 WTH Wrzenia – Jaskóki Toru


Hokej na lodzie, s. 23

Juniorzy WTH zremisowali z narybkiem ligowców

Piłka nożna, s. 22

Futsal, s. 23

Na balu Victorii wybierano piłkarzy roku 2009

Zaskakujące rozstrzygnięcia na parkiecie

Piłka siatkowa – II liga, Krispol – Cuprum Lubin 0:3

Koniec sezonu 6.

Przegrali mecz i zakończyli ligę. Ledwie po czterech miesiącach gry. Robert Czerniak

Po serii ostatnich zwycistw bya nadzieja, e Krispol znajdzie si w fazie play-of. Nie zdoa jednak pokona Cuprum Lubin. Ju po pierwszym secie (przegranym do 21) wiadomo byo, e wygórowanego na ten czas celu nie da si speni. Decydujca okazaa si rodkowa cz pierwszego, jak i drugiego seta, w której Krispol pozwoli swojemu przeciwnikowi odskoczy na kilka punktów. W trzeciej partii z kolei pozwoli si dogoni. Wszyscy kibice, szczelnie wypeniajcy trybuny hali Gimnazjum nr 2, najczciej zadawali sobie pytanie, czy i jak dugo Krispolowi uda si nie przegra adnej z partii. Po obiecujcym pocztku pierwszego seta Cuprum zaczo zdobywa przewag punktow, doprowadzajc do wyniku 17:11. W tym fragmencie gry wida byo, e stawka meczu do mocno paraliuje wrzenian. Sygna do pogoni za wynikiem da Bartomiej Wojnowski, wykonujc asow zagrywk. Potem przy zagrywce penicego na przemian funkcj rozgrywajcego i atakujcego wrzenianie zdobyli jeszcze trzy punkty, doprowadzajc do stanu 15:18. Pojedynczy blok najlepszego na boisku Marcina Iglewskiego pozwoli Krispolowi doj do wyniku 19:20. Kiedy wydawao si, e wrzenianie powrócili do meczu, lubinianie

wygrali wikszo kolejnych piek, by ostatnie zwyciy w secie decydujcym o czwartym miejscu w lidze (25:21). Walka w nastpnych partiach miaa mie ju inn wag – nie na miar udziau w play-off, ale podniesienia prestiu wrzenian. Pozwoliaby te na zajcie pitej lokaty w lidze. Jak si pó niej okazao, gracze Krispolu – ju bez ciaru na barkach – nie potrafili osign spodziewanego rezultatu. Niestety, druga odsona meczu potoczya si podobnie jak pierwsza. Wyrównana walka trwaa do stanu 6:6. Potem Cuprum odskoczyo na trzy oczka, a przy drugim czasie dla Krispolu na tablicy widnia ju rezultat 12:18. Set zakoczy si jeszcze wysz przegran... Od pocztku trzeciej odsony w grze Krispolu zacz funkcjonowa rodek. Po grze punkt za punkt wietny okres gry Adama Józefczaka pozwoli wrzenianom wyj na prowadzenie 11:7. Niestety, od tego momentu coraz bardziej zacza si uwidacznia wyra na sabo Krispolu, zauwaalna ju zreszt od samego pocztku meczu – czyli... brak siy ataku. Poleganie tylko na skutecznoci Iglewskiego i Józefczaka byo do czytelne dla dziaa obronnych Cuprum. Poza wymienion dwójk pozostali wrzenianie punktowali mao albo wcale. Mimo wszystko doszo do dramatycznej kocówki. Krispol prowadzi ju 24:23, ale przegra pik setow. W ostatnich zagraniach ani zmczony Iglewski, ani Józefczak nie uniknli bloku, co – po wygraniu drugiej piki meczowej – pozwolio lubinianom ostatecznie wygra 27:25. Skad Krispolu: Iglewski, Józefczak, Wojnowski, Kempiski, Kotecki, Lesiak i Iglewski (libero) oraz Grpka, Wicek, Najdek. Krispol – Cuprum 0:3 (21:25, 18:25, 25:27)

11 kg

]GRZR]HP±]á QDVWDFML/3*±]á

793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

Dowóz pon.-sob.

cz-b A4: 0,15 zł A3: 0,30 zł kolor: A4: 2,50 zł A3: 5,00 zł

KSERO

Reklama

Warszawska 15, Września Biuro Ogłoszeń „WW”

miejsce zaj Krispol w rozgrywkach sezonu 2009/2010 – najlepsze w historii naszej siatkówki

J. Grpka: – Nie wytrzymalimy obcienia, wstrzymywalimy rce, ale to dobra lekcja na przyszo .

 Spóźniony blok, mało skuteczny atak i drżące ręce spowodowały, że Krispol nie sprostał rywalowi. Teraz sobie odpocznie. Do... października Fot. Cukier Reklama


Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;

     

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 061 436 52 70

GESCRAP POLSKA Sp. z o.o.

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw - W. Kretkowski

l. oo 4, 62-300 ze tel. 61 633-47-42, 602-394-861

t Szkolenie teoretyczne t Szkolenie praktyczne t Dojazd po kursanta t Raty z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; spĹ&#x201A;aty do dnia egzaminu t Komplet materiaĹ&#x201A;Ăłw do szkolenia t Jazdy bez limitu kilometrĂłw

Nowo otwarty punkt

Edu-020

Organizuje kursy kierowcĂłw kat. B, A i T O.S.K. oferuje:

SKUPU ZĹ OMU

Otwarcie kursu - 15.02.2010

oferuje atrakcyjne ceny Pte ot

ZgĹ&#x201A;oszenia i informacje: 602-658-425, www.osk.website.pl

NOWY

PUNKT OPĹ AT

Roz-505

5 lutego 2010 NR 5 (1031/XXI) INDEKS 366773

ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl

SZKOLENIE WSPĂ&#x201C;Ĺ FINANSOWANE PRZEZ UNIÄ&#x2DC; EUROPEJSKÄ&#x201E; W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOĹ ECZNEGO

 

  

%&'(%)*+//)5:;<*=<:>/*+/?(*@<?% B@:/D%?)5><+:%@F@5>5@/(

H<*@:B*+5@)*/?5B<III

Edu-145

prp r Zapraszam p za up u z a

Roz-506

 

(Bursa)

Do udziaĹ&#x201A;u w BEZPĹ ATNYM SZKOLENIU JÄ&#x2DC;ZYKOWYM zapraszamy pracujÄ&#x2026;ce osoby dorosĹ&#x201A;e po 18. roku Ĺźycia z wojewĂłdztwa wielkopolskiego Szkolenie odbywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bÄ&#x2122;dzie we WrzeĹ&#x203A;ni w terminie od marca 2010 do lutego 2011

@!#"JM!Q!M!#"TUIII

Spotkania informacyjne i zapisy odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; we WrzeĹ&#x203A;ni

od o d do 

w dniach 11 i 12 lutego 2010 r. przy ul. Paderewskiego 39/1, w godzinach od 17:00 do 19:00 W chwili zebrania zakĹ&#x201A;adanej liczby osĂłb nabĂłr moĹźe zostaÄ&#x2021; zamkniÄ&#x2122;ty â&#x20AC;&#x201C; informacja o zamkniÄ&#x2122;ciu naboru bÄ&#x2122;dzie umieszczona na stronie internetowej. IloĹ&#x203A;Ä&#x2021; miejsc ograniczona SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje w Biurze projektu, pod nr telefonu: 61 8525 309 oraz na stronie internetowej www.profutura.poznan.pl

ZAPRASZAMY

! " # " $o%&o '&* +% ,

Profutura s.c., al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 33, 61-714 PoznaĹ&#x201E; www.profutura.poznan.pl

Skl-413

Roz-532   PowstaĂącĂłw Wlkp.14 tel. 61-4350-025

WALENTYNKI

12.02.  

  !"#  

Oferujemy ubezpieczenia: komunikacyjne- OC, AC, NWK, ASSISTANCE majÄ&#x2026;tkowe osobowe rolne turystyczne Skl-411a

Ekskluzywna odzieĹź damska WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 15 QPOQUtTPCOE

Studio Zgrabnej Sylwetki

Towarzystwo UbezpieczeĹ&#x201E; S.A.

BUTIK LA VIE

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 24 tel. 061 640 16 49

Roz-531

+! # V 10 do 17

$ - ul. SÂłowackiego 10, tel. 61 4376-244 - ul. ÂŻwirki i Wigury 1, tel. 61 4350-033 - ul. PowstaĂącĂłw Wlkp. 14, tel. 61 4350-025


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

5 lutego 2010

PRACA „ Agencja Pracy Tymczasowej zatrudni do pakowania w Gądkach/k.Poznania. Dojazd gwarantowany. Wymagana książ.sanepid. Kontakt 500-000-581 lub 502-700-017” „ Avon- dodatkowy zarobek, możliwość awansu, 0504-126-269 „ Odpowiedzialna kobieta zaopiekuje się dzieckiem lub osobą starszą, 663-676-845 „ Przyjmę ucznia w zawodzie lakiernik samochodowy, 606-244-063

„ ITALIANO 61-4366-670, 504-441-792 „ J. angielski - korepetycje, 503-192-474 „ J. angielski - nauka, korepetycje dzieci i młodzież, dorośli, 889-131-846 „ Korepetycje z matematyki, gimnazjum, szkoła średnia, przygotowanie do matury, studia zaoczne, 784-058-209

Międzynarodowa Firma Finansowa (www.dsa.pl) Siedziba firmy - ul. Harcerska 3, Września, Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

„ Sprzedam astra, stan dobry, 94 r., 691-915-858 „ Sprzedam BMW E34 525, benzyna, gaz, w całości lub na części, 2700 zł, 669-356-859 „ Sprzedam BMW E36, 94 r., M-pakiet, 692-302-758 „ Sprzedam BMW E46, 98 r., 1,9 gaz, tanio, 695-942-710 „ Sprzedam CC 700, 96 r., gaz, laguna 95 r., gaz, 604-704-125 „ Sprzedam citroen AX 1.0, 98 r, 692-578-009 Sprzedam citroen C3, salonowy, 2003 r.14.900 „ zł, 792-411-555

Zapisy: Dzieci od 4. miesiąca życia: rytmika, plastyka, śpiew, gra na instrumentach

Pra-873a

Nauka na wybranym instrumencie muzycznym od 4. roku życia po seniorów

- DO DZIAŁU SPRZEDAŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH - MECHANIKA SAMOCHODOWEGO - BLACHARZA - DO DZIAŁU SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW - DIAGNOSTE Zgłoszenia kierować na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis" s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. Wrzesińska 30/27 63-000 Środa Wlkp. e-mail:spochacz@peugeot.com.pl (list motywacyjny + CV) tel. 61 285 80 10 „ ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ, STYLISTKĘ PAZNOKCI, SŁUPCA TEL. 518-489-499 „ Zatrudnię pracownika do obsługi urządzeń grzewczych. Wymagania: dyspozycyjność, uregulowana służba wojskowa, prawo jazdy kat. B, wiek do 30 lat. Mile widziane uprawnienia elektryczne i gazowe oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych. Kontakt: eko_serwis@op.pl „ Zatrudnię zootechnika. Zainteresowane osoby proszę o kontakt 663-75-61-85 „ Zatrudnimy lektora j. angielskiego Szkoła Językowa EUROPA, mail: agamaslowska@tlen.pl „ Zatrudnimy pracownika, montaż szyb samochodowych, doświadczenie blacharz-mechanik, 61-4369-198 „ Zlecę ułożenie płytek, szpachlowanie ścian i ocieplanie budynków, 601-791-454

Szkoła muzyki rozrywkowej Balet i taniec współczesny od 5. roku życia

Września, Rynek 6/6 609 370 532 61 437 79 77 www.yamahaszkola.pl „ Studentka anglistyki udziela korepetycji dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym + przygotowanie do matury, 509-273-028 „ Wypracowanie z przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych; prace maturalne, 661-242-557

MOTORYZACYJNE „ AKUMULATORY NOWE I UŻYWANE z gwaracją 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg złomu akumulatorowego - odliczamy 40zł od ceny, Września, Orkana 8, 061-4361-019, 889-076-691 „ Ibiza 1,9 TDI, 99 r., audi 1,6 TD, 88 r., TANIO 665-102-892 „ KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki 601-757-165 „ Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 „ Nissan almera 1,4 benz. 95 r., 3 drzwi, zarejestrowany, klimatyzacja, 6.400, renault megane classic 1,4 benz. 98 r., gotowa do rejestracji, super stan 7.500, mercedes 124, 200 D, 90 r., zarejestrowany, uszkodzony, 2.900, hyundai accent, 1,3 benz. 2000 r. 53 tys. km - serwisowany, gotowy do rejestracji, 9.500, 500-614490 www.auto-nekla.otomoto.pl Nissan almera 98 r., klimatyzacja, 604-19-22-78 „ „ Opel meriva 1,6 16V, 2007 r. przebieg 14 tys. 602-632-094 „ Punto 96, 1,6, gaz, 516-015-405 „ Renault clio III, 1,6 16V, 2006 r. przebieg 26 tys. 602-632-094

Przewóz osób – BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII – dowóz na miejsce – TV w samochodzie – licencja, pe³ne ubezpieczenie – mo¿liwoœæ zabrania wiêkszego baga¿u

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

MONTAŻ 16-letnie doświadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

Sa-258

„ Przyjmę uczniów w zawodzie tapicer, 505-056-751 „ Przyjmę zlecenie na spawanie - płoty, bramy, garaże, inne, 519-549-492 „ Szukam pracy C+E, koparko-ładowarki, wózki widłowe, 608-006-841 „ Zaopiekuję się dzieckiem, 600-668-979, 61-4362-605 „ Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, 783-705-534 „ Zaopiekuję się starszą osobą, 604-415-483 „ Zatrudnię hydraulika 0697-693-902 „ Zatrudnię hydraulika, livetime.pl

„ Metematyka, 603-784-118 „ NIEMIECKI - korepetycje 695-084-642 „ Niemiecki - nauka i korepetycje, wszystkie poziomy, 513-652-324 „ Niemiecki - nauka, korepetycje, 783-045-283 „ NIEMIECKI, ANGIELSKI  KOREPETYCJE, MA TURA, NAUKA, 726719439

Edu-105a

Pra-628a

Wyślij CV i LM na adres: rekrutacja.dsa@o2.pl

NAUKA

„ Skup katalizatorów samochodowych, 503-416-909

AUTO-GAZ

oferuje pracę wykształcenie min. średnie; wiek 25-55.

FIRMA MOTORYZACYJNA "ABIS" S.C IRENA I BOGDAN SPOCHACZ zatrudni pracowników na stanowiska:

„ Renault megane classic, 97 r., 1,9 diesel, 660-704-014 „ Rover 820 z gazem, 669-174-635

„ Sprzedam citroen C4, 2005 r. 1,6 benz. 5 drzwi, 600-024-614 „ Sprzedam citroen C5, 2,0 benz. 2002 r. 720-263-218 „ Sprzedam citroen saxo, 96 r, 504-189-294 „ Sprzedam corsa 1,3 CDTI, 2006 r. 5 drzwi; corsa 1,2, 2005 r. 5 drzwi, 889-396-879 „ Sprzedam felgi stalowe do mitsubishi 15 + 6jj, ET46 35-98, 880-717-469 „ Sprzedam fiat ducato, 2.5 D, 90 r, 14, 509-892-008 „ Sprzedam fiat punto 2002 r., benzyna, 80 tys km, 10.500zł, 880-175-914 „ Sprzedam ford courier, 1.8 D, 97 r, stan dobry, 2500 zł, 693-139-171 „ Sprzedam ford focus, 2004 rok, 1.8 TDDI, książka serwisowa, bogate wyposażenie, zadbany, garażowany, 726-619-043 „ Sprzedam ford focus, 99 r., 1,9 diesel, 502-302-439 „ Sprzedam ford mondeo kombi, 93 r., 2,0, tanio, 519-549-492 „ Sprzedam golf 3, 1,9D, 96 r., 509-836-297 „ Sprzedam golf III kombi, 94 r. + gaz - nowy; bus kia besta 98 r., diesel, 603-971-156 „ Sprzedam golf III po tuningu, 1.8 gaz, 97 r lub zamienię na Quada, 785-960-430 po 20 „ Sprzedam golf IV 1,4 16 V, 99 r. stan bdb, 607-823-784 „ Sprzedam golf, 93 r, 698-537-802 „ Sprzedam komplet opon zimowych na felgach 195/65/15, felga cztery śruby, 502-890-649 „ Sprzedam laguna kombi 2003 r., 17.900zł, 513-182-346 „ Sprzedam malucha, 97 r, 665-195-303 „ Sprzedam mercedes 308, 1994 r. dostawczy, oplandekowany, zarejestrowany na 7-osób, 504-282-576 Sa-287

2

Autozłomowanie

609-181-833 693-836-683 „ Sprzedam opel astra 1,6, 96 r., zarejestrowany, 519-438-332 „ Sprzedam opel astra 1,7 TD, 96 r., 888-170-144 „ Sprzedam opel astra cabrio 94 r.; kangoo 1,9 D, 604-797-271 „ Sprzedam opel vectra kombi, 97 r., 1,6 16V + gaz, 609-448-641 „ Sprzedam opony używane w rożnych rozmiarach od 50 do 60 zł, Września ul. Opolska 22, 505-935-536 „ Sprzedam peugeot 106, 1,0, 1993 r. czerwony, zarejestrowany, cena 3.200, 698-957-877 „ Sprzedam peugeot 206, 1,4 HDI, 2002 r. 519-549-492 „ Sprzedam peugeot 206, 2000 r. lekko uszkodzony, 667-955-843 „ Sprzedam peugeot 306, 1,9 TD w całości lub na części, 604-797-271

– monta¿ samochodowych instalacji gazowych, haków – us³ugi warsztatowe – wypo&yczalnia przyczep, lawet

GAZ-FAST Wrzeœnia, ul. Koœciuszki 87 (obok Cenosu)

697-60-50-58 „ Sprzedam Renault Clio, 2002r, benzyna +gaz Ford Focus 1,6TDCI, 2007r. Peugeot 207,1,4; 2007r, Tel. 61 436-30-76 601-726-460 „ Sprzedam peugeot 307, 2.0 HDI, 2002 r, 698-537-802 „ Sprzedam peugeot 307, 2003 r. 604-709-692 Sprzedam peugeot 406, X 96 R, przebieg 126 „ tys.km, 1.6 benzyna, 603-775-238 „ Sprzedam renault kangoo 2002 r., 519-193-791 „ Sprzedam renault megane II, sedan, 1.5 DCI, rok 2003, 502-621-896 „ Sprzedam renault scenic 2002 r. diese, srebrny, 606-513-042 „ Sprzedam renault scenic 99 r., 8.900, 505-651-688 „ Sprzedam seat toledo 1,9 D, tanio, 514-598-041 „ Sprzedam skoda felicja, 1.3, gaz, 97 r, 608-729-873 „ Sprzedam skuter 2008, 665-357-920 „ Sprzedam toyota avensis 2,2D, 2007 r., salonowa, 602-658-516 „ Sprzedam uszkodzone volvo S60 diesel, 2002 r. hatchback, 505-599-954 „ Sprzedam vectra B, 99 r., sprowadzona, 604-26-23-29 „ Tanie opony, zimowe koła, aluminowe felgi, małe dojazdówki 889-076-691 „ Tanio sprzedam peugeot 206, 2000 r. 2,0 HDI, 694-673-271, 694-673-340 „ Terenowe auto kupię, 608-241-045

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI „ Do wynajęcia kawalerka we Wrześni dla młodych, 723-798-580 „ Do wynajęcia kawalerka, umeblowana, os. Sokołowskie, 668-813-042 „ Do wynajęcia lokal w rynku, 607-130-103 „ Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w Poznaniu os Jagiellońskie przy Rondzie Rataje, 661-120-877 „ Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, Culica, 600-467-577, 695-879-040 „ Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, parter Konopnickiej, 501-782-455 po 15 „ Do wynajęcia mieszkanie umeblowane 45 mkw w centrum Wrześni, 606-683-705, 61-4365-226 „ Do wynajęcia mieszkanie w bloku dla firmy lub studentów, 668-428-280 „ Do wynajęcia mieszkanie, teren ogrodzony, 660-214-251 „ Dom, szeregowiec Lipówka- sprzedam 600-354-337 „ Działka budowlana 1150 mkw, Psary Polskie, 602-63-20-94 „ Działki 3km od Wrześni, szkoła las, rzeka, 0609-90-27-90 „ Działki budowlane w Gutowie Małym, 888-155-275 „ Kupię grunty, małe gospodarstwo rolne lub rozpoczętą budowę przy trasie NeklaWrześnia, 601-092-699 „ Kupię kamienice z lokatorami lub bez, 515-168-844 „ Kupię lub wydzierżawię grunt inwestycyjny o pow. 0d 400 mkw do 5000 mkw, 515-150-847 „ Kupię zadłużoną nieruchomość, 515-168-844 „ Kupię ziemie lub gospodarstwo rolne. Płatne gotówką, 515-168-844 „ Mieszkanie 2-pokojowe, urzadzone, Kutrzeby - do wynajęcia, 791-80-35-53 „ Mieszkanie trzypokojowe do wynajęcia we Wrześni dla młodego małżeństwa 723-798-580 „ Mieszkanie w bloku we Wrześni 50 mkw zamienię na mniejsze 0889-746-568 „ Mieszkanie, okolice Kołaczkowa, 53 mkw, 75.000 zł, BON „CASA MIA”, 505-979-599 „ Miłosław lokal w centrum najchętniej kosmetyczce wynajmę, 664-018-866 „ Miłosław, okolice, dom piętrowy 100 mkw, na działce 600 mkw, 330.000 zł, BON „CASA MIA” 505-979-599 „ Nieruchomości „EL-X” profesjonalna obsługa transakcji prowadzona przez prawnika SPRZEDAŻ, KUPNO, ZAMIANA, NAJEM - KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ - ZOSTAW SWOJĄ W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601-544-021 www.el-x.pl

www.wrzesnia.info.pl „ Okazyjnie sprzedam dom Psary Małe 604-33-70-43 „ Posiadam do wynajęcia lokal pod działalność gosp. o powierzchni 111 m kw, przy ul. Koszarowej 17 G tel. 602 640 519 „ Posiadam do wynajęcia mieszkanie w budynku gospodarczym, 663-602-371 „ Posiadam do wynajęcia pomieszczenia nadające się na gabinety lekarskie, klinikę, biuro. Parter 200 mkw centrum Wrześni, 694-787-318 „ Posiadam lokal do wydzierżawienia 85 mkw, wszystkie media, Miłosław, 602-658-516 Poszukuję lokalu handlowego we Wrześni, tel.: „ 501-666-770 „ Poszukuję mieszkania 3 pok. okolice Piastów, Chrobrego, Dąbrowskiego, BON „CASA MIA”, 505-979-599 „ Słupca, Giewartów, okolice, siedlisko, 65 mkw/3000 mkw, 3 bud. gosp., 145.000 zł, BON „CASA MIA” 505-979-599 „ Słupca, mieszkanie 3 pok. 60 mkw, III p, 165.000 zł, BON „CASA MIA”, 505-979-599 „ Sprzedam - zamienię na mniejsze mieszkanie 75,7 mkw własnościowe na I piętrze, Fromborska, 502-974-584 Sprzedam 3,12 ha Zieliniec 30, 61-4362-813 „ „ Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w bloku spółdzielczym, 198 tys zł, 509-207-211 „ Sprzedam 60 mkw - 1/2 domu, garaż, działka Czerniejewo, idealny stan, 179.000, www.el-x. pl 61-426-65-36 „ Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący, 90 mkw z garażem, pomieszczeniami gospodarczymi na działce 1200 mkw, Chwalibogowo k. Wrzesni, 300 tys. 601-599-111 Sprzedam dom piętrowy wolnostojący 220 „ mkw + budynek gospodarczy 42 mkw na działce 1174 mkw w Słomowie k/Wrześni lub zamienię na mieszkanie bezczynszowe we Wrześni z dopłatą, 508-219-194 Sprzedam dom wolnostojący we Wrześni, „ 663-560-775 „ Sprzedam działkę budowlaną 1000 mkw, 3 km od Wrześni 62 zł/mkw, 608-653-239 „ Sprzedam działkę budowlaną 724-294-787 „ Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1800 mkw, 61-812-68-05 po 18 „ Sprzedam działkę budowlaną w Kaczanowie 865 mkw, 40.000 zł, 668-671-404 „ Sprzedam działkę budowlaną we Wrześni 1200 m, 605-311-712 „ Sprzedam działkę w Nekli 813 mkw, 508-142-109 „ Sprzedam działki budowlane 6 km od Wrześni; dom stan surowy zamknięty - 6 km od Wrześni,; pół bliźniaka na wsi, 665-687-500

„ Sprzedam działki budowlane przy drodze ul. Paderewskiego, 508-355-341 „ Sprzedam działki budowlane w Czerlejnie gm. Kostrzyn Wlkp, 693-819-167 „ Sprzedam działki budowlane w Strzałkowie ul. Kopernika- 88 arów, 600-174-573 „ Sprzedam kawalerkę, M. Konopnickiej, 608-237-707 „ Sprzedam lub wynajmę bezczynszowe mieszkanie w Sokolnikach 56,7 mkw (2 pokoje, kuchnia, łazienka) wraz z piwnicą i ogródkiem, 664-493-551, 660-808-670 „ Sprzedam lub zamienię dom w zabudowie szeregowej, Lipówka, 606-378-136 „ Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, Kutrzeby, 667-955-843 „ Sprzedam mieszkanie 52 mkw - nowe bloki, Witkowska, 886-666-022 „ Sprzedam mieszkanie 60 mkw Kościuszki lub zamienię na mniejsze - z dopłata, 663-676-845 „ Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 79 mkw, garaż + budynek gospodarczy, 668-638-433 „ Sprzedam mieszkanie deweloperskie 3 pokoje 54,11 mkw, IVp, piwnica, miejsce postojowe, Gnieźnieńska, 61-4360-314 „ Sprzedam mieszkanie na ul. Kościuszki, 76,4 mkw, 4-pokojowe, 235 tys. zł., 609-713-724 „ Sprzedam mieszkanie ul. Kilińskiego, I piętro, 65 mkw, 609-102-101 „ Sprzedam mieszkanie w Słupcy, 45 mkw, 510-131-239 „ Sprzedam mieszkanie, blok wieś, 660-811-724 „ Sprzedam teren przemysłowy 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokości Słupcy, 515-168-844


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Skupujemy

PODARUJÄ&#x2DC; Â&#x201E; Oddam kotki, 508-369-194

OFERUJEMY:

ZAKĹ AD TAPICERSKI WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 53 POLECA: tXZQPD[ZOLJ tOBSPČ&#x2C6;OJLJ tTPGZ tBNFSZLBOLJ tSFOPXBDKBTUBSZDI NFCMJJLS[FTFÂ&#x2019; Me-055

USĹ UGI

JeĹźeli jesteĹ&#x203A; skĹ&#x201A;onny oddaÄ&#x2021; mi takie zdjÄ&#x2122;cie, to przeĹ&#x203A;lij je proszÄ&#x2122; na adres: Aleksandra Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, Ĺ&#x203A;cianki dziaĹ&#x201A;owe w pĹ&#x201A;ycie GK oraz malowanie, szpachalonie, 605-593-715

Alimenty, rozwody,  

ZUS, gospodarcze, 

:U]HÄ&#x2C6;QLD 

Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 500-029-180

Â&#x201E; AGD, naprawa, pralki, zmywarki, piece, 665-809-224 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTÄ&#x2DC;, z telekomunikacji MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRAWA, 504-658-004 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289

Ogrodzenia, balustrady, kraty, rolety.

Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965 Â&#x201E; Blacharstwo samochodowe, wymiana klockĂłw hamulcowych, oleju, Stasiewskiego 6, 500-029-188 Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz, usĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; Bus 9 osĂłb 791-612-246 Â&#x201E; Ciesielstwo, dekarstwo, 605-241-402 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/mkw 0604-381-253 Dekarstwo, blacharstwo, papy termozgrzewalÂ&#x201E; ne, 600-020-619 Â&#x201E; DJ - muzyka - imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, WESELA, tel. 600-097-438

tel. 507-131-455

1. Budowanie od podstaw: domy jednorodzinne,    itp.;   3. Pomoc przy zakupie       *:$5$1&-$ =$'2:2/(1,$ /(6=(.12:$., ZASUTOWO, ul. Polna 4 tel. kom. 792-690-415, ! " #  $% %

Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, 600-718-495 Â&#x201E; Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710 Â&#x201E; Instalacje wod-k an- co - gaz, tanio, 0788-937-950 Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358 Â&#x201E; Kominki, 604-808-764 Â&#x201E; Kompleksowe wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, 722-354-257 Â&#x201E; Malowanie, gipsowanie, remonty mieszkaĹ&#x201E;, 501-813-539 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie i inne prace wykoĹ&#x201E;czeniowe, 693-221-410 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta gipsowa, panele, 667-108-054 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta GK, remonty, 508-916-944 Â&#x201E; MEBLE tapicerowane na wymiar, przerĂłbka, naprawa, 505-056-751 Â&#x201E; Meble tapicerowane wyrĂłb sprzedaĹź 608-594785, 608-594-790 www.olameble.pl

WEXEL tel. 061-4388-829 0509-365-337

USĹ UGI â&#x20AC;˘ koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; â&#x20AC;˘ wywrotka HDS

RATY

TRANSPORT, MONTAĹť GRATIS - CAĹ Y KRAJ

RATY

ZAPRASZAMY

(61) 812-54-69, (63) 278-62-25, (54) 233-81-41, (52) 388-22-73, (65) 526-20-87 (67) 349-18-75, 0 509-574-644 www.konstal-garaze.pl

Roz-501

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl Â&#x201E; Sprzedam prasy rolujÄ&#x2026;ce claas roland 44, 62, JD 550, 590, welger RP 12, krone Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowe 120x120 i inne, ciÄ&#x2026;gniki rolnicze, 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 511-445-252 Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 696-146-481 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 785-723-500 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; niskÄ&#x2026; 3.5 t z nadkĹ&#x201A;adkami, 663-174-639 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; wywrotkÄ&#x2122; 3,5 t. - kaczuszka, 603-469-006 Â&#x201E; Sprzedam przyczepy wywrotki, 6t i 10t, 601-536-358 Â&#x201E; Sprzedam pszenicÄ&#x2122;, pszenĹźyto i kukurydzÄ&#x2122;, 602-797-431

po to, aby w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci zrobiÄ&#x2021; z nich wystawÄ&#x2122;.

â&#x20AC;&#x201C; PRODUCENT

GNIEZNO, ul. PĂ&#x201C;Ĺ WIEJSKA 43

  

 

Â&#x201E; Uwaga! Sklepy, hurtownie! Sprzedam tanio odzieĹź z Anglii, 696-448-281 Â&#x201E; Wolne terminy na komunie 2010 2, 16, 30 maj, Pizzeria Soprano, 61-640-21-01 Â&#x201E; Www.olameble.pl

zdjÄ&#x2122;cia wykonane przez fotoradary

Bramy, automatyka, napÄ&#x2122;dy. Bramy garaĹźowe segmentowe.

868*,2*ÂŻ/12 %8'2:/$1(

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE

PRZYCZEPA 25zĹ&#x201A;/doba ZAGÄ&#x2DC;SZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ&#x201A;/doba I INNE

Rol-113

609-218-648

zagÄ&#x2122;szczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawÄ&#x2122;dziarek, wibratorĂłw buĹ&#x201A;awowych, agregatĂłw prÄ&#x2026;dotwĂłrczych, betoniarek, motopomp, silnikĂłw spalinowych do zagÄ&#x2122;szczarek, piĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia betonu i asfaltu oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do w/w sprzÄ&#x2122;tu, przyczep samochodowych

UWAGA! NISKIE CENY

RzeĹşnia kupuje maciory i knury, cena 2,30 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

SPRZEDAĹť

Â&#x201E; Spr zedaĹź br ykietĂłw ze sĹ&#x201A;omy, 609-226-366

i zbieram do celĂłw artystycznych

Roz-351a

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050 Â&#x201E; Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331 Â&#x201E; Skup suchej sĹ&#x201A;omy do 15% wilgotnoĹ&#x203A;ci. SĹ&#x201A;upca, 63-2771-033 Â&#x201E; Skup trzody i bydĹ&#x201A;a, Gutowo MaĹ&#x201A;e, 61-4388-381 Â&#x201E; Sprzedam byczki 100-300 kg, 667-946-852 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ursus C-360 - 3P, 87 r.; prasÄ&#x2122; Z-224, 89 r., 663-768-568 Â&#x201E; Sprzedam kosiarki dyskowe 6 szt., cena od 2000 zĹ&#x201A;, przetrzÄ&#x2026;sarki, zgrabiarki do siana, prasy rolujÄ&#x2026;ce 25 szt., na placu Deutz Fahr 6207 z Ĺ&#x201A;adowaczem i przednim napÄ&#x2122;dem bez kabiny, 78 KM, cena 26500 zĹ&#x201A;, StarkĂłwiec PiÄ&#x2026;tkowski k. Ĺ&#x161;rody Wlkp., 515-185-700 Â&#x201E; Sprzedam krokodyla do tura V, dorabianie stoĹ&#x201A;u do rzepaku kombajny zachodnie, 783-937-874 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; rolujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; carraro praire 120x120, Ĺ&#x201A;aĹ&#x201E;cuchowa, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci pasujÄ&#x2026; od simpy, cena 19500 zĹ&#x201A;, 515-185-700

Â&#x201E; Sprzedam: tokarkÄ&#x2122; TUD-40, rowkarkÄ&#x2122; - â&#x20AC;&#x153;HURTâ&#x20AC;?, wiertarkÄ&#x2122; 2H-125, wiertarkÄ&#x2122; WED-32, szliďŹ erkÄ&#x2122; do waĹ&#x201A;kĂłw - 1 m, frezarkÄ&#x2122; FSS-315, wĂłzek widĹ&#x201A;owy 3 t, 607-453-209

Jestem studentkÄ&#x2026; ASP

Â&#x201E; Monety, banknoty, zĹ&#x201A;oto, telefony, Sklep NUMIZMATYCZNY, skup - sprzedaĹź 511616-666, WrzeĹ&#x203A;nia Rynek 12 (wejĹ&#x203A;cie od ul. Dzieci WrzesiĹ&#x201E;skich)

Inn-339

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716

603-917-033, 502-649-212

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 061-43-66-105

Â&#x201E; Grzejniki panelowe, nowe, zapakowane, wszystkie wymiary, najlepsze ceny. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546 Â&#x201E; ImadĹ&#x201A;o, piec c.o., grzejniki Ĺźeliwne sprzedam, 727-610-544 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; maszyny stolarkie, 604-452-249 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; stemple budowlane, 691-674-975 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; Ĺźeliwny piec, 727-610-544 Â&#x201E; Ĺ Ă&#x201C;ĹťKA - piÄ&#x2122;trowe, pojedyncze, dwuosobowe, antresole. TANIO!!! CENY PRODUCENTA, 782-503-058

Â&#x201E; Na sprzedaĹź suknia Ĺ&#x203A;lubna rozm. 38/40, bolerko, welon z krysztaĹ&#x201A;kami Swarovskiego, caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1000 zĹ&#x201A;. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wysĹ&#x201A;ania zdjÄ&#x2122;cia sukienki na maila, 781-782-186 Â&#x201E; Skup antykĂłw z likwidacji mieszkaĹ&#x201E; - zegary, zegarki, monety, militaria, ordery, widokĂłwki, dokumenty, ksiÄ&#x2026;Ĺźki, róşnoĹ&#x203A;ci, wysokie ceny, 0694-834-800, 061-4245-037 Â&#x201E; Skup zĹ&#x201A;omu, metali kolorowych, akumulatorĂłw. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu, 604-724-503 Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; dziewczÄ&#x2122;cÄ&#x2026; + wianek tel. 663-271-291 Â&#x201E; Sprzedam drewno kominkowe, 669-391-702 Â&#x201E; Sprzedam drewno, 660-446-092 Â&#x201E; Sprzedam dwa fotele rozkĹ&#x201A;adane - sofy i wersalkÄ&#x2122;, 61-4350-523

Roz-457

RĂ&#x201C;ĹťNE

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!

Rol-119

Â&#x201E; Firma skupuje byczki (kaĹźdej rasy) w wadze od 50-120 kg, bez poĹ&#x203A;rednikĂłw, 513-514-087 Â&#x201E; Gorzelnia w Marzeninie skupuje Ĺźyto i pszenĹźyto, 61-4388-081 Â&#x201E; JaĹ&#x201A;Ăłwki wysokocielne, 795-339-850 Â&#x201E; Komis sprzÄ&#x2122;tu rolniczego sprzeda: MASSEY FERGUSON, VALTRA, CLAAS, RENAULT JOHN DEERE, 691-384-570 Â&#x201E; MĹ&#x201A;ode kury nioski 14 i 20 tyg. tel. 661-808-906 OtrÄ&#x2122;by pszenne i Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa!!! Â&#x201E; 61-438-16-78 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; PĹ&#x201A;ug KVERNELAND; siewnik AMAZONE, agregat uprawowo-siwny, gruber, LEMKEN 606-106-681 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 61-4381-318, 606-497-658

Eko-groszek workowany w cenie 5'0 zZ onU

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;uga

Â&#x201E; Antyki kupiÄ&#x2122;, 609-880-956 Â&#x201E; Bramy garaĹźowe, 601-198-582 Â&#x201E; Drewno opaĹ&#x201A;owe, 782-972-535 Â&#x201E; Drzwi zewnÄ&#x2122;trzne antywĹ&#x201A;amaniowe, przeszklone, nowe od 890 zĹ&#x201A;. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; transportu w dowolne miejsce na terenie kraju, 052-315-05-56, 0601-809-546

Â&#x201E; Sprzedam karchery do mycia TIR-Ăłw i osobowych, 4367-919 Â&#x201E; Sprzedam ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x153;Ĺťywoty Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tych PaĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;? z 1908 r., 2000 zĹ&#x201A;, 61-4360-041 Â&#x201E; Sprzedam nowo wybudowany grobowiec z granitu 4-miejscowy na GnieĹşnieĹ&#x201E;skiej, 505-451-891 Â&#x201E; Sprzedam piec c.o. do 200 mkw, uniwersalny, 698-982-130 Â&#x201E; Sprzedam piec kuchenny, automat i lodĂłwkÄ&#x2122;, 602-316-830 Â&#x201E; Sprzedam rusztowanie klinowe z certyďŹ katem i wyposaĹźeniem do ocieplania budynkĂłw, 504-282-576 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026; model syrena roz. 36/38, 700 zĹ&#x201A;, do negocjacji, 604-181-857 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, biurko, naroĹźnik, kuferek na kosmetyki, 605-638-717 Â&#x201E; Sprzedam wieĹźÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x153;Philipsâ&#x20AC;?, 61-640-15-59, 781-668-915

3

Usl-176a

ĹťWIR - piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - cement i wapno - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026;, spycharkÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; - usĹ&#x201A;ugi transportowe

Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103

PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w dniu dostawy. tel. 600 235 141

PIASEK

www.wrzesnia.info.pl

PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020; ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

Inn-457a

ROLNICZE Â&#x201E; Bramy inwentarskie i garaĹźowe, ocieplane, 601-198-582

Â&#x201E; Sprzedam siano-baloty, KsiÄ&#x2026;Ĺźno 27 B Â&#x201E; Sprzedam siewnik zboĹźowy famarol 3m, 602-797-431 Â&#x201E; Sprzedam tuczniki karmione tradycyjnie, 661-877-823 Â&#x201E; Sprzedam ursus 912 i C-330, 695-516-479 Â&#x201E; Sprzedam ursus C385 z przednim napÄ&#x2122;dem i Ĺ&#x201A;adowaczem czoĹ&#x201A;owym 2 sekcyjnym z Ĺ&#x201A;yĹźkÄ&#x2026;, zarejestrowany, ubezpieczony, şóĹ&#x201A;w-zajÄ&#x2026;c, opony 80 %, w peĹ&#x201A;ni sprawny + przedni tuz do odĹ&#x203A;nieĹźacza, wersja eksportowa cena 29000 zĹ&#x201A;, 888-78-22-64, 061-285-18-12 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 501-772-411 Â&#x201E; Sprzedam: pojedynki do macior, ocynkowane z demontaĹźu z Niemiec; koĹ&#x201A;a 16-9/30 + bliĹşniaki, 601-053-965 Â&#x201E; SprzedaĹź loszek hodowlanych, 604-693-508, 608-815-755

Bd-258e

Â&#x201E; Sprzedam teren usĹ&#x201A;ugowo-przemysĹ&#x201A;owy 1,20 ha PRZY TRASIE gotowe zjazdy Gniezno - Bydgoszcz, www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam tereny Powidz 1ha, 37.000 zĹ&#x201A;, Przybrodzin 3ha 79.000 zĹ&#x201A;, 100 m do jeziora www. el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 67 mkw, IIp. + garaĹź okolice Wierzyc, 139.500, www. el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Szukam maĹ&#x201A;ego lokalu handlowego do wynajÄ&#x2122;cia w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 798-745-452 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, okolice, dom 100 mkw na dziaĹ&#x201A;ce 300 mkw 260.000 zĹ&#x201A; BON â&#x20AC;&#x17E;CASA MIAâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie dwupokojowe w nowym budownictwie na ul. Culica, nr tel. 600-045-174 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; mieszkanie przy ul.Kutrzeby, tel.:783-327-591. Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; NOWO WYKOĹ&#x192;CZONE 100-320 mkw pod usĹ&#x201A;ugi, restauracjÄ&#x2122;, gabinety WrzeĹ&#x203A;nia Gniezno PRZY ULICY www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; pomieszczenia magazynowo-biurowe, livetime.pl Â&#x201E; ZamieniÄ&#x2122; mieszkanie 55 mkw, I piÄ&#x2122;tro na maĹ&#x201A;y dom w okolicach WrzeĹ&#x203A;ni, 61-4362-589

Roz-265

5 lutego 2010

Â&#x201E; Docieplenia poddaszy, zabudowa pĹ&#x201A;ytÄ&#x2026; karton-gips, docieplenia budynkĂłw, tynki, elewacje, 609-174-753 Â&#x201E; Duet muzyczny Non Stop, 61-4365-734, 512-577-279 Â&#x201E; Duet muzyczny ZenMar, 695-476-712 Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 608-658-498 Â&#x201E; Firma budowlana z 20-letnim doĹ&#x203A;wiadczeniem oferuje usĹ&#x201A;ugi w zakresie budowy domĂłw pod klucz i remontĂłw od A do Z. BezpĹ&#x201A;atna wycena, 512-313-914, biuro@wajnert.org Â&#x201E; Firma remontowo-budowlana wykona malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele oraz inne roboty wykoĹ&#x201E;czeniowe, 505-485-932 Â&#x201E; Glazura, Ĺ&#x201A;azienki, trudne projekty, duĹźe doĹ&#x203A;wiadczenie, 602-319-209, 61-4388-800 Â&#x201E; Hudraulik 791-612-246 Â&#x201E; Hydraulik - konkurencyjne ceny na usĹ&#x201A;ugi i materiaĹ&#x201A;y instalacyjne, 697-693-902

Â&#x201E; MontaĹź anten, 604-809-133 Â&#x201E; Najazd + laweta, 508-157-322 Â&#x201E; Ocieplanie poddaszy, panele, szpachlowanie, regipsy, malowanie itp. 509-273-322 Â&#x201E; OdĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wywozu, 722-354-257 Â&#x201E; PITY ROCZNE, WNIOSKI O ZWROT VAT ZA MATERIAĹ Y BUDOWLANE WRZEĹ&#x161;NIA, UL. CISZAKA 35, 61 4365-497, 500-768-695 PITY, VAT budownictwo, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; FIRM, Â&#x201E; 606-536-883 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, 697-284-725 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, 600-020-169 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, granity, schody, wykoĹ&#x201E;czenie wnÄ&#x2122;trz, 724-287-511


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tam prywatne mieszkania i biura, 600-634-249 Â&#x201E; PotnÄ&#x2122; drewno, 787-320-673 Â&#x201E; Profesjonalny serwis RTV, A. Kubiak, 504-592-133 Â&#x201E; Profesjonalny zespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.duet-hit. com, 606-244-789

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowalne, 728-954-152, 63-244-74-91

696-45-36-65, 517-22-36-53

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi Ĺ&#x203A;lusarskie, 698-982-130 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe bus + laweta, przewĂłz do 6 osĂłb, 608-874-303

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny Rudi Band, wolne terminy 2010 i sylwester, 601-237-636

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe- przeprowadzki, 511-680-335

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny TEMPUS, 607-836-929

Â&#x201E; USĹ UGI WOD. KAN. CO. 600-365-595

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 694-205-040

Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi wykoĹ&#x201E;czeniowo- remontowe, fachowo i tanio. Podwieszane suďŹ ty z pĹ&#x201A;yty r.g. i owa, pĹ&#x201A;yta OSB, glazura, panele, malowanie, szpachlowanie, montaĹź drzwi, 691-383-639

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; TOP STARS, 608-33-68-94, www. top_stars.republika.pl

 

Usl-174

Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; zlecenie budowy domu jednorodzinnego, 660-446-092 Â&#x201E; Remonty, malowanie, regipsy, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, 788-038-579 Â&#x201E; Remonty, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta GK, 511-875-449 Â&#x201E; Renowacje mebli zabytkowych, 782-978-540 Â&#x201E; SERWIS KOMPUTERĂ&#x201C;W, APARATĂ&#x201C;W CYFROWYCH, KAMER, DESKOPY I LAPTOPY NOWE I UĹťYWANE, NAWIGACJE, Strony WWW, ul. LASKOWSKIEGO 5, 695-926-796 Â&#x201E; Strony internetowe i materiaĹ&#x201A;y do druku dla ďŹ rm, faktury VAT, 662-171-177 Â&#x201E; Szafy z drzwiami przesuwnymi i inne meble na wymiar, 608-874-303

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KosynierĂłw 23 691 791 971

Promocja fryzur karnawaĹ&#x201A;owych i studniĂłwkowych

100 %

wyznaĹ&#x201E; za pĂłĹ&#x201A; ceny

Â&#x201E; WIDEOFILMOWANIE, 603ď&#x161;ş400ď&#x161;ş249 Â&#x201E; Wycinka drzew trudnych z kosza i bez, 608-225-816 Â&#x201E; WykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, adaptacja poddaszy, 509-273-621 Â&#x201E; Wynajem podnoĹ&#x203A;nikĂłw koszowych, 0501429-384, 0502-974-584 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489 Â&#x201E; WywĂłz Ĺ&#x203A;niegu z posesji, 781-606-161 Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;ad remontowo-budowlany, wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz i stawianie domĂłw. DuĹźe doĹ&#x203A;wiadczenie, 506-729-313

Â&#x201E; Potrzebny przedstawiciel do ďŹ rmy poĹźyczkowej na terenie WrzeĹ&#x203A;ni, 500-230-007 pn-pt od 10-18 Â&#x201E; Potrzebny tĹ&#x201A;umacz j. hiszpaĹ&#x201E;skiego do tĹ&#x201A;umaczeĹ&#x201E; biznesowych, 0605-400-800 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; pomoc kuchennÄ&#x2026;, 61-4372-163, 504-256-778 Â&#x201E; Szukam transportu z MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia do WrzeĹ&#x203A;ni, 721-380-613 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; blacharza i mechanika samochodowego oraz staĹźystÄ&#x2122; w w/w zawodach 604-992-402, 63-2768-462

tel. 61 670 98 89

Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do odĹ&#x203A;nieĹźania 697-302-216 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; do odĹ&#x203A;nieĹźania, 697-302-216 Â&#x201E; Zatrudnimy agenta nieruchomoĹ&#x203A;ci, B.O.N. MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scy, 505-921-833

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Beagle, 788-020-488, 664-650-508 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; krĂłliki, 600-118-331 Â&#x201E; Sprzedam nowofundlandy, owczarki niemieckie 502-668-298 Â&#x201E; Sprzedam owczarki niemieckie dĹ&#x201A;ugowĹ&#x201A;ose, 10- tygodniowe, 691-674-975 Â&#x201E; Sprzedam spaniele, 50 zĹ&#x201A;, 61-4385-135 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta chiĹ&#x201E;skie grzywacze, beagle, yorki, chihuahua, 61-4360-769, 603-348-791 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta labradora i westa, 513-814-351 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta syberian huski, 61-4388-330 Â&#x201E; Sprzedam yorki 7 tygodniowe zaszczepione, 63-275-11-52, 663-464-490 Â&#x201E; Sprzedam yorki, 692-568-334 Â&#x201E; Werkowanie, rozczyszczanie, podkuwanie koni. Profesjonalna obsĹ&#x201A;uga, fachowe podejĹ&#x203A;cie, 788-662-519

NAUKA 18 jÄ&#x2122;zykĂłw w ofercie

W lutym wszystkie jÄ&#x2122;zyki

50%

ul. Sienkiewicza 14, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia wrzesnia@leaderschool.com.pl UFMt

MOTORYZACYJNE

USĹ UGI WETERYNARYJNE Gabinet weterynaryjny dla maĹ&#x201A;ych zwierzÄ&#x2026;t

AUTO

ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 46, WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 672 10 08 pn.-pt. 800-1200 i 1400-1800, sob. 1000-1400

POMOC

507097756

Sa-395

transport pojazdĂłw kraj, zagranica, Â&#x201E; ZakĹ&#x201A;adanie i cyklinowanie podĹ&#x201A;Ăłg 728-316-295 Â&#x201E; Zdun, 502-220-773 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 061-4360-101 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY â&#x20AC;&#x153;SZAFA-GRAâ&#x20AC;? + gitara, akordeon, 696-608-810

Usl-150

Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Dialekt, videoďŹ lmowanie, 0788-362-646

KOMPUTEROWE Â&#x201E; Pogotowie komputerowe, 794-343-799 Â&#x201E; Sprzedam komputer Pentium 4, 2 GHz, 256MB RAM, gotowy do uĹźytku, 665-357-920 Â&#x201E; Sprzedam monitor LCD LG 19â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, matryca 4:3, stan idealny, 665-357-920

KSERO cz-b " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019;

kolor: " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019;

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomysÂły, atrakcyjna cena!

0 602 646 590

Zatrudni: 1. Mistrza zmianowego

Oferty prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres firmy lub adres e-mail: nepa@post.pl w terminie 7 dni od daty ukazania siÄ&#x2122; ogĹ&#x201A;oszenia.

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Â&#x201E; Usuwanie sopli, nawisĂłw Ĺ&#x203A;nieĹźnych, odĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw skoĹ&#x203A;nych, 510-594-872

Otoczna 43, 62-302 WÄ&#x2122;gierki tel. 61 633-47-34

3. Ĺ&#x161;lusarz - spawacz uprawnienia MAG + MMA

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

Usl-172

FABRYKA WSPORNIKĂ&#x201C;W EUR NEPA Sp. z o.o.

2. Elektryka utrzymania ruchu z uprawnieniami do 1kW

ul. Fabryczna 39/4

Usl-179

PRACA Â&#x201E; Firma zatrudni osobÄ&#x2122; z przygotowaniem pedagogicznym i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; prowadzenia zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; tanecznych do pracy z przedszkolakami. Praca w okolicy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, Ĺťerkowa, wymagany samochĂłd- zwracamy koszty dojazdu, zgĹ&#x201A;oszenia ewa.zabka@ceatut.pl Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; prace chaĹ&#x201A;upniczÄ&#x2026;, Nekla, 660-927-571 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; opiekunki do 1,5 rocznego dziecka, 605-362-982

WyksztaĹ&#x201A;cenie: wyĹźsze lub Ĺ&#x203A;rednie techniczne

Godziny otwarcia pon., pt. 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 wt., Ĺ&#x203A;r., czw. 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 21.00 sob. 8.00 â&#x20AC;&#x201C; 14.00

Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 601-262-268

Â&#x201E; Szafy, drzwi rozsuwane, meble na wymiar, drobne remonty, 519-549-492 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, nida-gips, pĹ&#x201A;ytki, tapetowanie, 600-926-489 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki i drobne usĹ&#x201A;ugi murarskie, 608-277-890 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, panele, remonty mieszkaĹ&#x201E;, 502-630-308 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, regipsy, panele podĹ&#x201A;ogowe i Ĺ&#x203A;cienne, ocieplanie bydunkĂłw, 693-542-342 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, panele podĹ&#x201A;ogowe, Ĺ&#x203A;cienne, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta regips, montaĹź drzwi i drobne prace murarskie itd. 721-264-877 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-969-424 Â&#x201E; Tanio lawety do wynajÄ&#x2122;cia, 600-139-259 Â&#x201E; Transport osĂłb, towarĂłw, BUS, 796-488-708 Â&#x201E; Transport- bus, 661-915-788 Â&#x201E; Tynki cementowo-wapienne 10 zĹ&#x201A;/mkw, 660-446-092 Â&#x201E; Tynki gipsowe i cementowo-wapienne maszynowo, szpachlowanie, malowanie, 880-469-347 Â&#x201E; Tynki gipsowe, maszynowe, perfekt tynk, 502-339-283

Â&#x201E; Zimowe przycinanie i formowanie drzew owocowych, 607-145-203

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

   BHP 609 827 617    606 269 685

Dekarstwo, ciesielstwo usĹ&#x201A;ugi wod-kan, co

Pra-896

Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, panele, hydraulika, elektryka itp. 507-229-921 Â&#x201E; Posadzki - tynki maszynowe, 9 zĹ&#x201A;/mkw, 785-980-192

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72

www.wrzesnia.info.pl

Edu-137a

USĹ UGI

Usl-117

5 lutego 2010

Usl-136

4

Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, tel. (61) 640-01-01

ZĹ&#x201A;óş Ĺźyczenia na Walentynki na Ĺ&#x201A;amach WW - cena moduĹ&#x201A;u to tylko 13,40 zĹ&#x201A; brutto

Â&#x201E; Mazda 626 kombi 2,0 D, 95 r., bardzo ekonomiczny, 516-079-938 Â&#x201E; Opel astra kombi,2002 r., 1,7DTI, srebrny metalik, klimatyzcja, 506-144-916 Â&#x201E; Peugeot 206, 2003 r, 1.4 HDI, 500-171-665 Â&#x201E; Renault laguna kombi, 99 rok, 1.9 DTI, klimatronic, zamiana, 509-056-478 Â&#x201E; Renault megane coupe, 95/96 r, 601-092-792 Â&#x201E; Renault megane coupe, 95/96 r, 601-092-792 Â&#x201E; Sprzedam alfa 156 kombi, 2.0, 2000 r, 6900 zĹ&#x201A;, 501-465-235 Â&#x201E; Sprzedam BMW 316, 1993 r. 609-447-607 Â&#x201E; Sprzedam BMW compakt, E36, 98 r., zarejestrowany, 666-711-327 Â&#x201E; Sprzedam BMW E36, 1.6, 92 r. cena do uzgodnienia 669-110-404 Â&#x201E; Sprzedam citroen ax, 1.4 D w caĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci lub na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci 697-784-728 Â&#x201E; Sprzedam citroen berlingo, 1997 rok, niebieski metalik, osobowy, 507-04-63-51 Â&#x201E; Sprzedam citroen C 3 1,4 HDI, 2006 r., stan bdb, 510-173-355 Â&#x201E; Sprzedam citroen saxo 1,1, 2003 r. zarejestrowany, lekko uszkodzony, cena 5.800, 691-645-321 Â&#x201E; Sprzedam citroen xsara picasso, 2.0 HDI, 2002 r, zarejestrowany, 661-781-183, 695-768-295

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;? ul. Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

tel. 61 438-90-04 kom. 604-852-264

Sa-310

Bierzglinek, ul. Ĺ&#x161;wierkowa 4

Â&#x201E; Sprzedam rover 420, 1997 r. srebrny metalik, 2,0 diesel, stan dobry, 602-746-481 Â&#x201E; Sprzedam samochody z Anglii: tigra 97, civic 94, berlingo - 2 szt, 516-570-160 Â&#x201E; Sprzedam scenic, 2001 r, DCI, zarejestrowany, 784-016-728 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza, 99 r, d, 500-129-188 Â&#x201E; Sprzedam seicento 1,1, 2000 r. 694-140-762 Â&#x201E; Sprzedam seicento, 721-264-050 Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia, 2003 rok, pierwszy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel, 601-366-659 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift tanio, 666-746-808 Â&#x201E; Sprzedam toyota carina E 1993 r. 1,6 benzyna + gaz, 5400 zĹ&#x201A;, 661-238-583 Â&#x201E; Sprzedam UAZ 469 B, 4x4, 80, 601-706-333 Â&#x201E; Sprzedam vectra kombi, 2001 r. 2,2 DTI, 606-647-043 Â&#x201E; Sprzedam volvo V40, kombi, 2000 r. zarejestrowany, 608-482-253 Â&#x201E; Sprzedam VW golf III 1,9D, rok 92 661-263-852 Sprzedam VW golf III, 1,6, 95 r. stan bdb, tel. Â&#x201E; 724-526-223

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowy lokal do adaptacji, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pawilon handlowy 35 mkw, 600-790-173 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia samodzielny pokĂłj z Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2026;, aneksem kuchennym osobie pracujÄ&#x2026;cej, samotnej, 61-4362-826 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana 4340 mkw w GierĹ&#x201A;atowie przy trasie do Poznania, 698-776-854 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane i AG sprzedamy - Nekielka, StrzaĹ&#x201A;kowo, Podstolice, Zasutowo, Powidz, SĹ&#x201A;upca, www.mezynscy-nieruchomosci.222. pl 505-921-833 Â&#x201E; DZIAĹ KI W BIERZGLINKU I PSARACH POLSKICH www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia przy Amice ul. PiastĂłw, 150 zĹ&#x201A;/m-c, 669-699-481 Â&#x201E; Gospodarstwo rolne 21 ha sprzedamy - okolice Pyzdr, www.mezynscy-nieruchomosci.222. pl 505-921-833 Â&#x201E; Kawalerka do wynajÄ&#x2122;cia, 518-625-644 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dom WrzeĹ&#x203A;nia - okolice, 515-941-503 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kamienicÄ&#x2122; w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu lub dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w centrum miasta, 663-076-595 Â&#x201E; KUPIÄ&#x2DC; MIESZKANIE 3-pokojowe do I p. 669-111-071 Â&#x201E; Lokal do wynajÄ&#x2122;cia, ok. 80 mkw, idealny punkt, atrakcyjna cena, Sokolniki, 602-350-883 Â&#x201E; LOKALE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA www.niedzwiedzki. com 669-111-071 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia 62 mkw, 781-078-235 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia w StrzaĹ&#x201A;kowie 78 mkw, 2 pokoje, kuchnia, Ĺ&#x201A;azienka i korytarz, 600 zĹ&#x201A; + media, 661 655 990 Â&#x201E; Mieszkanie, 59 mkw, 3 pok. IV p, Osiedle TysiÄ&#x2026;clecia, BON â&#x20AC;&#x153;CASA MIAâ&#x20AC;? 505-979-599 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI - UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul. Sienkiewicza 20/1 (I p. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 NIERUCHOMOĹ&#x161;CI: www.locum-wojciechowÂ&#x201E; ska.pl Â&#x201E; Pilnie kupimy mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni www. mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-921-833 Â&#x201E; Pokoje do wynajÄ&#x2122;cia 663-203-373 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie (gospodarczy) 48 mkw po remoncie, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, blisko centrum, peĹ&#x201A;ne media, nowe c.o. TV CYFROWA i inne, WrzeĹ&#x203A;nia, 605-579-777 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 60 mkw, 694-931-774 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia warsztatowe 80 mkw na magazyn lub cichÄ&#x2026; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 0696-533-456

kupno wynajem

  mgr Benedykta Wojciechowska Licencja UMiRM nr 591

poĹ&#x203A;rednictwo, wyceny pomoc prawna 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 tel./fax 061/4366-341, 0602-757-779 e-mail: bon.locum@wp.pl

ROLNICZE Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; dojarki konwiowe alfa-laval lub same konwie, 502-974-582 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; 10 t jÄ&#x2122;czmienia, 886-106-840 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kiszonkÄ&#x2122; z kukurydzy, 507-127-051 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; siewnik poznaniak, 692-382-044 Â&#x201E; Sprzedam 1,5 tony Ĺźyta, 886-455-830 Â&#x201E; Sprzedam buraczki, 665-122-417 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-330, 693-031-599 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik IFA 5800, 61-438-565 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik MF 3050, 87 r, 516-910-192 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik rolniczy new holland TS115, rok produkcji 2003, cena 75.000, 602-516-458

P.H. KONRAD / *2% 345658

 B !:! J# 5+ && +9& %&%

?  # tel. 728 333 298 Â&#x201E; Sprzedam cielaki miÄ&#x2122;sne, i CB, 668-345-262 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta (jaĹ&#x201A;Ăłwki) 668-522-322 Â&#x201E; Sprzedam cielÄ&#x2122;ta, 662-269-366 Â&#x201E; Sprzedam dwa opryskiwacze 1500l - 12m, drugi 2400l - 24m, stan dobry, 668-522-322 Â&#x201E; Sprzedam gruber lenken 2,80 szer. i pszenĹźyto, tel. 608-131-649 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, Kaczanowo, Rolna 4, 692-382-044 Â&#x201E; Sprzedam klacz rasy Ĺ&#x203A;lÄ&#x2026;skiej oraz Ĺşrebaka odsadka, 608-248-273 Â&#x201E; Sprzedam loszki hodowlane, 606-686-691

HODOWLANYCH I UĹťYTKOWYCH HF, CIELNE 6-8 MIESIÄ&#x2DC;CY,

UBEZPIECZENIA

PĹ ATNOĹ&#x161;Ä&#x2020; GOTĂ&#x201C;WKÄ&#x201E;.

PH KONRAD BAZA SMOGORZEWO k. Gostynia tel. 65 573-98-24 lub 666-390-764

Kre-130

GOTĂ&#x201C;WKOWE tOBTQÂ&#x2019;BUÇ&#x2014;LSFEZUĂ&#x2DC;X tOBEPXPMOZDFM tNBKÇ&#x152;ULPXF tLPNVOJLBDZKOF tOBČ&#x2C6;ZDJF

v.Ć&#x2013;Ç&#x2C6;:ĆŠ4$:w 8S[FÇ´OJB VM,BMJTLB 

Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; wywrotkÄ&#x2122;, rozsiewacz wapna, rozsiewacz nawozu, 663-638-854 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto i owies, tel. 662-502-144 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026;, 691-221-810 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik dwu osiowy stan bdb, 61-4351-068 Â&#x201E; Sprzedam sprzÄ&#x2122;t rolniczy, 880-345-389 Â&#x201E; Sprzedam tucznika, 61-4387-114 Â&#x201E; Sprzedam zbiornik do mleka 650 l i Ĺ&#x203A;rutownik bijakowy 11 kW, 696-633-417 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne i dwie jaĹ&#x201A;Ăłwki 200 kg, 886-348-949

 

          ! " #603-742-419 $ % &'!# ()* Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 61-4389-309 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki paszowe, 602-516-458 Â&#x201E; SprzedaĹź brykietu ze sĹ&#x201A;omy, workowany, z dowozem do klienta, 608-171-295 Â&#x201E; SprzedaĹź loszek hodowlanych, 694-273-673 Â&#x201E; Tania karma dla ptakĂłw egzotycznych i krajowych, AgroďŹ&#x201A;ora ObĹ&#x201A;aczkowo 124, 61-4366129, 61-4366-457

Meble tapicerowane

Č&#x2C6;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x203A; 

Č&#x2C6;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2018;Ä&#x201A;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2039; Č&#x2C6;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021; Č&#x2C6;Â?Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x203A;

â&#x20AC;&#x201C; 25%

     Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;ÇĄÂ&#x2014;Â&#x17D;Ǥ Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2026;Â?Â&#x192;Í&#x2013;Í&#x161; Í&#x161;Í&#x201D;Í&#x203A;ÇŚÍ?Í&#x2013;Í&#x2013;ÇŚÍ&#x2DC;Í?Í&#x201D;

Me-069

Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,7 D, 95 r., 3500, 785-878-732 Â&#x201E; Sprzedam opel astra kombi, 97 r, 1.4, ecotek, 699-008-524 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,3 CDTI, 2004 r. 509-360-133 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa C, 1,2, 2002 r. 601-663-883 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra 1996, 609-447-607 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 92 r., 1.6, benzyna + gaz, 698-458-134 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe R 13 i R 14, 509-072-024 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 1,4 HDI, 2005 r, nowe opony; 660-925-974 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2,0 HDI, 5 drzwi, srebrny, 2002 r. 601-560-683 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 307, 2.0 HDI, 2003 r, 661-781-104 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 97 r., 1,8 B, 785-322-790 Â&#x201E; Sprzedam peugota 306, po maĹ&#x201A;ej kolizji, rocznik 95, 784-191-528 Â&#x201E; Sprzedam punto 1,1, 97 r., gaz, 5.200, 880-820-627 Â&#x201E; Sprzedam punto 98, 5 drzwi, 601-986-050 Â&#x201E; Sprzedam renault megane scenic, 97r i 98 r, sprowadzony, 1.6, benzyna, 661-781-183, 695-768-295 Â&#x201E; Sprzedam renault megane, 98 r., 1,6, 889-083-341 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,9 TD, 97 r., hak, peĹ&#x201A;ne wyposaĹźenie, 663-764-097 Â&#x201E; Sprzedam renault traďŹ&#x192;c blaszak, 696-902-183

SKUP JAĹ Ă&#x201C;WEK

Salon Meblowy

MEBLE AS ATRAKCYJNE CENY I PROMOCJE

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; tragarze 120; tel. 510-48-18-68 Â&#x201E; Drewno suche, rozpaĹ&#x201A;kowe, workowane i paczkowane 889-564-243 Â&#x201E; PoĹźyczki gotĂłwkowe, 515-278-256 Â&#x201E; Pralki, wirĂłwki, lodĂłwki, zamraĹźarki, rowery treningowe, steppery, wioĹ&#x203A;larze, narty z butami, Ĺ&#x201A;yĹźwy, masaĹźery, maty ozonowe, maszyny do szycia, piecyki ogrzewcze, odkurzacze, telewizory, wieĹźe, radia, foteliki samochodowe i biurkowe, stoliki rtv, biurka, Ĺ&#x201A;óşka, materace, dywany, chodniki, koĹ&#x201A;dry, poduszki, Ĺźyrandole, klatki, walizki, lustra, zlewy, magle, mikrofale, frytkownice, ekspresy kawowe, zmywarki, 61-427-43-41, 723-123-991

Zapraszamy    

 Czynne: !"""#$%" &"""'""

KARATE

DLA DZIECI PIÄ&#x201E;TEK 16.30

K1, MMA wtorek 19.00; czwartek 20.00 WrzeĹ&#x203A;nia, KosynierĂłw 32 Gimnazjum nr 1

Â&#x201E; Producent brykietĂłw ze sĹ&#x201A;omy, MieczysĹ&#x201A;awowo 7, trasa WrzeĹ&#x203A;nia -Ĺ&#x161;roda, 691-076-806 Â&#x201E; Producent sprzeda budy dla psa, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam brykiet ze sĹ&#x201A;omy moĹźliwy dowĂłz, 693-252-728, 661-842-282

( ")$

61 4366 232, 609 538 301

HIPOTECZNE tOBMBUNBY t1-/ $)' &630 tOB[BLVQ CVEPXÇ&#x2014; tQPE[BTUBX tOBTQÂ&#x2019;BUÇ&#x2014;LSFEZUĂ&#x2DC;X tEMBPTĂ&#x2DC;C[QSPCMFNBNJ#*,

Edu-144

Skup zomu

KREDYTY

KREDYTY

gotĂłwkowe hipoteczne samochodowe leasing konsolidacyjne - do 150 tys. zĹ&#x201A;

Â&#x201E; Sprzedam kocioĹ&#x201A; grzewczy UrzoĹ&#x201E; 25 KW, na ekogroszek, 509-558-472

Oferta dla firm! Korzystne warunki nabycia sprzÄ&#x2122;tu i samochodĂłw. (18 miesiÄ&#x2122;cy karencji w spĹ&#x201A;atach) SzczegĂłĹ&#x201A;y - zapraszamy do

PARTNER FINANSOWY

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

061 436-55-47

Zomowanie pojazdĂłw

Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Biuro Obrotu NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x153;MÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201E;scyâ&#x20AC;? WrzeĹ&#x203A;nia Kaliska 6 na przeciwko Kauflandu - zapraszamy do skĹ&#x201A;adania ofert zakupu, sprzedaĹźy i wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci, www. mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-921833, 505-110-269 Do Â&#x201E; sprzedaĹźy las w tym tereny mieszkaniowe okazja!!! www.mezynscy-nieruchomosci.222. pl 505-921-833 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia atrakcyjne lokale usĹ&#x201A;ugowo-handlowe, www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-921-833 Do Â&#x201E; wynajÄ&#x2122;cia dom, mieszkanie ok. StrzaĹ&#x201A;kowa, 505-110-269 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA KAWALERKA DLA 1 OSOBY PRACUJÄ&#x201E;CEJ www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy centrum 140 mkw www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-110-269 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe oraz garaĹź przy ul. Koszarowej, 609-419-494 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 74 mkw, 501-347081, 503-192-474 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie umeblowane, WrzeĹ&#x203A;nia, 511-952-474 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie 3-pokojowe ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska, 603-868-615

Â&#x201E; Sprzedam marchew, pietruszkÄ&#x2122;, seler, tel. 721-890-642 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; zboĹźowÄ&#x2026;, 888-178-647 Â&#x201E; Sprzedam nowy wÄ&#x2026;Ĺź do beczkowozu Ĺ&#x203A;r. 110 mm, tel. 694-721-781 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 600-412-750 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 697-302-877 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 795-339-850 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, pĹ&#x201A;ug dwuskibowy, rozrzutnik jednoosiowy i agregat uprawowy do poznaniaka, tel. 504-288-074

Kre-133a

Â&#x201E; Sprzedam land rover discovery, 2000, 504-212-028 Â&#x201E; Sprzedam motocykl keeway 250, choper 2006 r, skuter piaggio zip 96 r, ceny do uzgodnienia, 507-308-840

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Â&#x201E; POSIADAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA 56 mkw. 665-744-707 Â&#x201E; Posiadam mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia - kawalerka, 33 mkw, nowe, 3 piÄ&#x2122;tro, duĹźy balkon, WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Kutrzeby, czynsz 750 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty + kaucja, 608-689-207 Â&#x201E; Posiadamy do wynajÄ&#x2122;cia lokal uĹźytkowy 60 mkw, okolice KauďŹ&#x201A;andu, www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-921-833 PoszukujÄ&#x2122; pomieszczenia pod myjniÄ&#x2122; samoÂ&#x201E; chodowÄ&#x2026;, 724-705-471 Â&#x201E; Segment szeregowca WrzeĹ&#x203A;nia sprzedamy lub zamiana na mieszkanie, www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-921-833 Â&#x201E; Siedliska sprzedamy, www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-921-833 Â&#x201E; Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 3-pokojowe, 53 mkw, I piÄ&#x2122;tro, 606-22-97-43 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam budynek wolnostojÄ&#x2026;cy + gospodarczy + 20 ar ziemi uprawnej Nowa WieĹ&#x203A; PodgĂłrna 3, 603-066-752 Â&#x201E; Sprzedam dom w Pyzdrach, 668-855-465 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, Barczyzna 16, 695-103-511 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Podstolice Kasztanowa, 600-790-173 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026;, Psary MaĹ&#x201A;e, 700 mkw, 512-112-003 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; przy lesie 700 mkw ogordzona, wszystkie media, droga asfaltowa, Psary Polskie, 601-092-713 Â&#x201E; Sprzedam fotelik samochodowy i wĂłzek dzieciÄ&#x2122;cy tanio, 606-475-429 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie parter, 50 mkw, 503174-280, 503-175-866 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie strychowe 200 mkw, 693-507-585 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w kamienicy bezczynszowe 45 mkw, 3 pokoje, 140 tys. 694-371277 po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam teren - 1,5 ha po byĹ&#x201A;ych radarach, Gulczewko, 516-570-160 Â&#x201E; Sprzedamy dom okolice MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia 140000,www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl 505-921-833 Â&#x201E; SPRZEDAMY DOM W CZERNIEJEWIE www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; SPRZEDAMY SZEREGOWIEC NA CISZAKA www. niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; SprzedaĹź domu Wierzyce /Ĺ ubowo, Apex 604-959-082 Â&#x201E; SprzedaĹź domu WrzeĹ&#x203A;nia/ KosynierĂłw, Apex 604-959-082 Â&#x201E; SprzedaĹź dziaĹ&#x201A;ki 600 mkw WrzeĹ&#x203A;nia Apex, 604-959-082 Â&#x201E; SprzedaĹź gruntu /Bud. GrĂłjec Apex, 604-959-082 Â&#x201E; Super mieszkanie z garaĹźem, Locum, 061-43663-41, 602-75-77-79 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO Â&#x201E; Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; dom jednorodzinny na biura w Ĺ&#x161;rodzie Wlkp. 607-059-984 Â&#x201E; WydzierĹźawiÄ&#x2122; na sezon letni zakĹ&#x201A;ad gastronomiczny JadĹ&#x201A;o Na Skarpie w Przybrodzinie, 609982-375 lub 667-999-083 Â&#x201E; Wynajem hali magazynowej 900 mkw, Psary MaĹ&#x201A;e, Apex 604-959-082 Â&#x201E; Wynajem mieszkania PoznaĹ&#x201E; -Garbary 2-pokojowe, Apex 604-959-082 Â&#x201E; ZGĹ OĹ&#x161; NAM SWOJÄ&#x201E; OFERTÄ&#x2DC; SPRZEDAĹťY 669111-071 NIEDĹšWIEDZKI

5

www.wrzesnia.info.pl

Rol-117

Â&#x201E; Sprzedam honda civic 1.4, sedan 95 r. 669-110-404

Â&#x201E; Sprzedam VW golf IV, 1.9 TDJ, bogate wyposaĹźenie, 98 r, 603-228-258 Â&#x201E; Sprzedam VW lt, 35, 2.5 TDI, Ĺ&#x201A;adownoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 1650, 2000 rok Ĺ&#x203A;redni, max wysoki, 695-487-050 Â&#x201E; Sprzedam VW passat kombi, gaz, 1.8, 98/99 r, 14500 zĹ&#x201A;, 783-782-233 Â&#x201E; Sprzedam zimowe koĹ&#x201A;a - opony, 14 i 15, ppl. felg VW 16, 886-236-629 Â&#x201E; Sprzedam Ĺźuka, instalacja gazowa, tel. 721-890-642

Usl-156

Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do golfa III, silnik 1.8, tel. 666-829-693 Â&#x201E; Sprzedam daciÄ&#x2122; LOGAN, 2009 r., kombi, 1,5 D, klimatyzacja, 7-osobowy, 32.900zĹ&#x201A;, 604-13-89-82 Â&#x201E; Sprzedam daewoo lanos 2000, 5 drzwi, 4800, 504-212-028 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at 126p, 95 rok, 692-345-189 Sprzedam ďŹ at ducato, 2.9 JTD max, 2005 r; Â&#x201E; peugeot boxer, 3.0 HDI max wysoki-h4, 2007 r, 663-076-595 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 1,6 16V, 96 r., 886-236-629 Â&#x201E; Sprzedam ford escort kombi, 1.6, 16 V, 95 rok, 507-530-846, 663-893-055 Â&#x201E; Sprzedam ford escort kombi, 95 r., 666-746-808 Â&#x201E; Sprzedam ford escort, 91 r, 1.6, gaz, 607-620-540 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo kombi, TDI,98 r., 508-836-048

Rol-108

5 lutego 2010


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Â&#x201E; Wolny po piÄ&#x2122;Ä&#x2021;dziesiÄ&#x2026;tce pozna PaniÄ&#x2026; 606-684-964

tel. 603-264-122

Zapraszamy ul. Sikorskiego

TY RA

606-488-137

Gutowo Wielkie 11

Â&#x201E; Sprzedam wĂłzki dzieciÄ&#x2122;ce, Ĺ&#x201A;óşeczko, koĹ&#x201A;yskÄ&#x2122; i inne, 692-615-973 Â&#x201E; Stolarstwo meblowe, kuchnie na wymiar, szafy przesuwne, zabudowa wnÄ&#x2122;k, 608-778-027 Â&#x201E; WÄ&#x2122;giel brunatny, 665-047-244 Â&#x201E; WyprzedaĹź! WĂłzki gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie, spacerĂłwki, laski, foteliki, 660-783-144 Â&#x201E; WyprzedaĹź! Wypoczynki, naroĹźniki, sofy, 660-783-144

SZAFY DLA CIEBIE szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni

PRANIE DYWANĂ&#x201C;W I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl Â&#x201E; ASTER firma sprzÄ&#x2026;tajÄ&#x2026;ca Marika Wasicka 600-937-869 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje wod-kan, co, gaz, 666-295-563

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;

Â&#x201E; Instalatorstwo elektryczne, pomiary, systemy sygnalizacji p-poĹź. i systemy oddymiania, 660-148-592

ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061/ 640 01 01

Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka, odĹ&#x203A;nieĹźanie, 606-297-689

www.wrzesnia.info.pl

DISC JOCKEY

Â&#x201E; Schody drewniane www.schodyjaskulecki.pl, 606-723-757

r/"45"8*"$;63;Ć&#x2020;%;&Ƥ0#3Âś#,* (6.:(PRASY WULKANIZACYJNE)

Â&#x201E; Auto transport towarowy busem, przeprowadzki 781-609-342 Â&#x201E; Budowa domĂłw, ocieplenia budynkĂłw i poddaszy, 722-362-621 Â&#x201E; Firma budowlana Housing -peĹ&#x201A;en zakres, 602-122-766, www.housing.com.pl

ATIZ

Kre-129

Â&#x201E; Firma budowlana oferuje solidne zakĹ&#x201A;adanie pĹ&#x201A;ytek Ĺ&#x203A;ciennych i podĹ&#x201A;ogowych, przystÄ&#x2122;pne ceny, 695-179-273 Â&#x201E; Firma Irys oferuje caĹ&#x201A;orocznÄ&#x2026; opiekÄ&#x2122; nad nagrobkami, 607-856-523

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

 & '$  * $ $+ /24     !

 

 

r30;%;*&-$"(PRASY WULKANIZACYJNE) Wymagane uprawnienia na wĂłzki widĹ&#x201A;owe MILE WIDZIANE DOĹ&#x161;WIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU.

r&-&,530/*,&-&,53:,

USĹ UGI HYDRAULICZNE

Wymagania: - wyksztaĹ&#x201A;cenie o profilu elektrycznym (elektronika, automatyka przemysĹ&#x201A;owa) - uprawnienia SEP 1kV - umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; czytania dokumentacji elektrycznej maszyn - min. 5 lat doĹ&#x203A;wiadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej

â&#x20AC;˘ instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz â&#x20AC;˘ przydomowe oczyszczanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw â&#x20AC;˘ baterie sĹ&#x201A;oneczne â&#x20AC;˘ roczne przeglÄ&#x2026;dy instalacji gazowych

OFERUJEMY CIEKAWÄ&#x201E; I STABILNÄ&#x201E; PRACÄ&#x2DC;, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE, ROZWĂ&#x201C;J ZAWODOWY ORAZ DOJAZD Z WRZEĹ&#x161;NI I Ĺ&#x161;RODY WLKP.

tel. 783 015 995 Â&#x201E; Sprzedam lub zrobiÄ&#x2122; na zamĂłwienie altanki, domki, stoĹ&#x201A;y, huĹ&#x203A;tawki i inne meble ogrodowe. Promocja zimowa 697-051-008, 61/4351-008 Â&#x201E; Szpachlowanie, malowanie, glazura, prace wykoĹ&#x201E;czeniowe i inne, 692-615-973 Â&#x201E; Tipsy z dojazdem do klienta, 692-615-973 Â&#x201E; Transport busem, przeprowadzki kompleksowo 781-609-342

Brak odpĹ&#x201A;ywu w toalecie, zmywaku?

na str. redakcyjne przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 12:00

ModuĹ&#x201A;y

CzyĹ&#x203A;cimy i udraĹźniamy sprÄ&#x2122;ĹźynÄ&#x2026; (500 obr./min) kanalizacje wewnÄ&#x2122;trzne. Kamera TV do rur!!!

pomiÄ&#x2122;dzy

ogĹ&#x201A;oszenia drobne

Pogotowie Kanalizacyjne 24 h/365 dni tel.0602-227-666 www.ďŹ rma-chochlik.pl

Reklamy

przyjmowane sÄ&#x2026; do Ĺ&#x203A;rody

do godz. 17:00

Usl-027

UsĹ&#x201A;ugi

Usl-058

Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, 061-4383601, 0601-736-232

koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, minikoparkÄ&#x2026; 695-716-913

Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. !"#$$%

w zwiÄ&#x2026;zku z rozwojem produkcji rozpoczyna nabĂłr pracownikĂłw na nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce stanowiska:

Â&#x201E; Posadzki betonowe wykonane maszynowo, 606-128-033

Usl-110

E & "G*&%*> &%I

STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA Z O.O. Z UDZIAĹ EM KAPITAĹ U NIEMIECKIEGO W NEKLI

Â&#x201E; ABC szpachlowanie, malowanie, remonty, 698-765-208

Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, ocieplenia, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, regipsy, 606-340-643 Â&#x201E; Ajencja bankowa WBS w Sokolnikach przyjmuje wpĹ&#x201A;aty za telefon, prÄ&#x2026;d, czynsz, podatki, gaz, KRUS itp. oraz ogĹ&#x201A;oszenia do wiadomoĹ&#x203A;ci wrzesiĹ&#x201E;skich

/] " #V ;E&* 2 &  %C&2 ;/&  2& ;?" & $/ ;F* &  % * 2 9

wesel i imprez okolicznociowych

Â&#x201E; OdĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw, 609-447-607 Â&#x201E; Pomoc w pisaniu prac magisterskich, licencjackich, zaliczniowych oraz maturalnych, 721-666-656

USĹ UGI

#  ;<9 &%+*=&2 &*% *  ;/ 29>&*%  ;?"  29>+% & %"C& 

Oprawa muzyczna

tel. 604-479-053 e-mail: deptula2@vp.pl

Â&#x201E; Sprzedam klawisz roland EM-50, 61-4366-756

[(%5:B5 H5:B\DB</*+/

% 2JELM3MQ#2"2 &%I &" S &" " +T%&*>%+9% &&C&2*

Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, nida 784-428-737 Â&#x201E; MEBLE KUCHENNE I SZAFY POD ZABUDOWÄ&#x2DC; NA WYMIAR, 508-088-428

660 517 289

Me-064

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; lub odkupiÄ&#x2122; taniej krĂłlika z klatkÄ&#x2026;, 783-782-233 Â&#x201E; Sprzedam suczkÄ&#x2122; owczarka, 784-183-840 Â&#x201E; Sprzedam szczeniaka owczarka niemieckiego, 61-4387-114 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta owczarka niemieckiego i pinczerki, 507-676-316 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta owczarka niemieckiego, 12 tygodniowe 61-4351-068 Â&#x201E; Yorki szczeniÄ&#x2122;ta 509-333-004

Firma Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. poszukuje osĂłb do pracy na stanowisko

Pra-897

6SU]HGDÂ&#x203A;PHEOLZFHQLH SURGXFHQWDRUD]UHDOL]DFMD QLHW\SRZ\FK]DPĂ?ZLHĂ?

Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY â&#x20AC;&#x153;SZAFA-GRAâ&#x20AC;? 696608-810 www.szafa-gra.pl

CiÄ&#x2122;cie piĹ&#x201A;Ä&#x2026; motorowÄ&#x2026; MATRYMONIALNE

Me-068

DARMAT Tapicerstwo Meblowe

Usl-162a

Â&#x201E; Sprzedam kosiarkÄ&#x2122; rotacyjnÄ&#x2026; niemieckÄ&#x2026;, szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; robocza 190 m, cena 1100 zĹ&#x201A;, 667-200494, 669-214-945 Â&#x201E; Sprzedam meble kuchenne biaĹ&#x201A;e, cena 150 zĹ&#x201A;, 661 655 990 Â&#x201E; Sprzedam niwelator optyczny- nowy; szafÄ&#x2122; pancernÄ&#x2026; na broĹ&#x201E; myĹ&#x203A;liwskÄ&#x2026;, 666-295-563 Â&#x201E; Sprzedam piec c.o. 669-250-391, 61-4382-863 Â&#x201E; Sprzedam weĹ&#x201A;nÄ&#x2122; isolight 15+5 cm, 17 zĹ&#x201A;/mkw, 504-102-204 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek; fotelik, chodzik, krzeseĹ&#x201A;ko, leĹźaczek- stan bdb 784-023-457

Â&#x201E; WywĂłz Ĺ&#x203A;niegu z posesji, 607-416-942 Â&#x201E; Z hydrauliki zrobiÄ&#x2122; wszystko, 697-287-910

PIASKOWANIE

Inn-486b

RĂ&#x201C;ĹťNE

www.wrzesnia.info.pl

Â&#x201E; Transport do 1,5 t, 609-447-607 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo -budowlane, malowanie, szpachlowanie, montaĹź pĹ&#x201A;yt gipsowych, zakĹ&#x201A;adanie paneli - podĹ&#x201A;Ăłg (szlifowanie), pĹ&#x201A;ytki, 604-717-556 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-wykoĹ&#x201E;czeniowe, solidnie i fachowo, 513-689-919 Â&#x201E; VIDEOFILMOWANIE HD promocja + FOTOGRAFIA Ĺ&#x203A;lubna 889-39-36-36

PozostaĹ&#x201A;e i ogĹ&#x201A;oszenia drobne do czwartku do godz. 13:30

Oferty prosimy kierowaÄ&#x2021; pod podany adres: STOMIL SPĂ&#x201C;Ĺ KA z o.o., ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 6, 62-330 Nekla tel. (61) 435-92-00 e-mail: k.kolodziejczyk@stomil.com.pl

Pra-898

5 lutego 2010

Usl-054

6


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

5 lutego 2010

www.wrzesnia.info.pl

100 % wyznaĹ&#x201E;

ia ZĹ&#x201A;óş Ĺźyczen W na Ĺ&#x201A;amach W uĹ&#x201A;u - cena mod zĹ&#x201A; 0 to tylko 13,4 brutto

za pĂłĹ&#x201A; ceny Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

KSERO

7

ww-098

ParaďŹ alny ZespĂłl CARITAS przy paraďŹ i NNMP w Pyzdrach skĹ&#x201A;ada serdeczne podziÄ&#x2122;kowania wszystkim sponsorom, ktĂłrzy pomogli swym wkĹ&#x201A;adem finansowym i rzeczowym przy zorganizowaniu balu karnawaĹ&#x201A;owego i balu przebieraĹ&#x201E;cĂłw dla dzieci: t'*3.";16)&3(0&-Ĺ&#x2018;#*&5"*3:4;"3%(Âť34$: t;",Â&#x152;"%."4"34,*."Â&#x152;(03;"5"*(3;&(03;1"4;",08*& t4,-&18*&-0#3"/Ĺ&#x2018;08:+"/*."3;&/".Ä&#x201D;,084$: t4,-&10%;*&Ĺ&#x2018;08:."3*"(3;:#084," t4,-&1%30(&3:+/:1-64,3:45:/"101*&-"34," t0$)05/*$;"453"Ĺ&#x2018;10Ĺ&#x2018;"3/"81:;%3"$) t'*3."0(30%/*$;04"%08/*$;"4:-8*"*80+$*&$),3:4;",08*& t4,-&1%30(&3:+/:*40-"3*6.#"3#"3"*3"'"Â&#x152;4"3#*/084$: t4,-&1"#30#&"5"*"/%3;&+30;&/,01 t64Â&#x152;6(*450-"34,*& 4,-&1.&#-08:(3"Ĺ&#x2018;:/"*,3;:4;50'-&4*Äł4$: t)"/%&-"35:,6Â&#x152;".*13;&.:4Â&#x152;08:.*1"6-*/"4,0361," t4,-&18*&-0#3"/Ĺ&#x2018;08:0-("/08", t;",Â&#x152;"%130%6,$:+/0)"/%-08:."3&,,";*.*&34,* t'*3."4536Ä˝.&#-&45"/*4Â&#x152;"845364;$;:, t0%%;*"Â&#x152;1,01:;%3: t"15&,"+"/"1"8Â&#x152;"**1:;%3: t"15&,"+0-"/5:1Â&#x152;0.*Äł4,*&+ t8&5&3:/"3*"."3*"/4;:."Äł4,* t13;&%4*ÄĄ#*034580)"/%-08064Â&#x152;6(08&+0"//"*."$*&+#&4&3 t;",Â&#x152;"%'3:;+&34,**-0/"4;:."Äł4," t13;&%4*ÄĄ#*034580)"/%-08&+0"//"*."3&,,0;*,084$: t3&45"63"$+"5*13015&3&4"*,3;:4;50'8*/5308*& t.&#-"345805"1*$&3458010%-&84$: t64Â&#x152;6(*'3:;+&34,*&."$*&+#-"$)084,* t'*3.""(/*&4;,**,3;:4;50'"4;:."Äł4,*$) t64Â&#x152;6(*53"/4103508&8".".0/*,"*."$*&+8"-*$$: t4,-&10-"1"Äł4580/08*$$: t*/45"-"34580&-&,53:$;/&,"5"3;:/"*;#*(/*&8+&3$)" t'*3."53"/4,3*4"//"*,3;:4;50'#"-$&3 t'*3.","5&3*/(08"1"Äł458"'-6%3Âť8 t'*3."."3*"/"5:$" t30;-&8/*"(";6v3&/(";3&/"5"*,3;:4;50'Â&#x152;0+&84$: t#"3#"3";&3/&3 t,Â&#x152;(4.Â&#x152;6,"4;'&4;$;6,

kolor: cz-b " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019; " [Â&#x2019;t" [Â&#x2019; Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia - Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, tel. (61) 640-01-01          

Ĺ&#x203A;p. Edwarda FrÄ&#x2026;tczaka  ! "   # $ %$   &  '  & &     &      

PRETTY NAILS STYLIZACJA PAZNOKCI ĹťEL I AKRYL - zdobienia Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczne i sylwestrowe - studniĂłwkowe paznokcie dla maturzystek 50/60 zĹ&#x201A; - do koĹ&#x201E;ca stycznia do kaĹźdej stylizacji oferujemy zabieg parafinowy na dĹ&#x201A;onie GRATIS! PozostaĹ&#x201A;e stylizacje juĹź od 60 zĹ&#x201A; WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 21 tel. 723-665-768, 518-614-290 www.paznokcie-wrzesnia.blogspot.com

Impreza od A do Z Szanowni PaĹ&#x201E;stwo 26 lutego oddamy do rÄ&#x2026;k CzytelnikĂłw kolejnÄ&#x2026; edycjÄ&#x2122; dodatku tematycznego â&#x20AC;&#x17E;Impreza od A do Zâ&#x20AC;?. PiÄ&#x2122;kne, wspaniaĹ&#x201A;e, wyjÄ&#x2026;tkowe... takie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie ma byÄ&#x2021; przyjÄ&#x2122;cie, ktĂłre zamierzamy z róşnych okazji wydaÄ&#x2021; dla zaproszonych goĹ&#x203A;ci, a to jak wiemy nie jest wcale Ĺ&#x201A;atwe. Dlatego oddajmy sprawÄ&#x2122; w rÄ&#x2122;ce profesjonalistĂłw, zaufajmy ich doĹ&#x203A;wiadczeniu, niech sprawiÄ&#x2026;, Ĺźe nasze przyjÄ&#x2122;cie na dĹ&#x201A;ugo pozostanie w pamiÄ&#x2122;ci goĹ&#x203A;ci jako przemiĹ&#x201A;e towarzyskie wydarzenie. Problemem bywa teĹź, gdy jako zaproszeni goĹ&#x203A;cie szukamy prezentu, kreacji, fryzjera... Dodatek â&#x20AC;&#x17E;Impreza od A do Zâ&#x20AC;? ma na celu uĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021; Czytelnikom przygotowania do Ĺ&#x203A;lubu, wesela, komunii, imprezy firmowej, jubileuszu itp. PomogÄ&#x2026; w tym oferty restauratorĂłw, sklepĂłw jubilerskich i odzieĹźowych, zespoĹ&#x201A;Ăłw muzycznych, didĹźejĂłw, studiĂłw fotograficznych, kamerzystĂłw, kwiaciarni, salonĂłw kosmetycznych i fryzjerskich, biur podróşy itd. do ktĂłrych tÄ&#x2122; ofertÄ&#x2122; kierujemy. Dodatek bÄ&#x2122;dzie tego samego formatu co gazeta, wydrukowany na tym samym papierze i w peĹ&#x201A;nym kolorze. Cena moduĹ&#x201A;u 35 zĹ&#x201A;otych netto (uwzglÄ&#x2122;dniamy rabaty staĹ&#x201A;ych klientĂłw). Zainteresowanych zapraszamy do Biura OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; przy ulicy Warszawskiej 15. Maria KosiĹ&#x201E;ska - 0501-677-718, m.kosinska@wrzesnia.info.pl Artur Mokracki - 0501-677-818, a.mokracki@wrzesnia.info.pl

oferta reklamowa dla firm


8

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

5 lutego 2010

www.wrzesnia.info.pl

Zarząd Powiatu we Wrześni Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z  2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 201/XXXII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wrzesińskiego w roku 2010

1.

Nazwa zadania

Środki poniesione na realizację w 2009 r.

Środki przeznaczone na realizację w 2010 r.

Sposób realizacji

A. Kolonie i obozy oraz inne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej podczas wakacji.

19600,00 zł

6500,00 zł

wsparcie

B. „Kajakowa szkoła na Warcie” (4 dwudniowe edycje z noclegiem w ośrodku „Relax” w Orzechowie, grupy 15-osobowe)

-

4000,00 zł

powierzenie

C. „Wakacyjne igrzyska – Potrafisz ? Sprawdź Się!” (sześć edycji zawodów na obiektach sportowych Wrześni, jednorazowo udział dzieci najmniej z 3 gmin Powiatu Wrzesińskiego)

-

6000,00 zł

powierzenie

D. „Edukacyjne wakacje – teatralne warsztaty językowe” projekt dla gimnazjalistów – 5 gmin po 5 dni

-

3500,00 zł

wsparcie

E. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność ruchową i zdrowy styl życia (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.).

11000,00 zł

20000,00 zł

wsparcie

F. Wspomaganie rozwoju wodniackiej bazy turystyczno-rekreacyjnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

15000,00 zł

15000,00 zł

wsparcie

Obszar współpracy

Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki

A. Propagowanie kultury poprzez organizacje konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych. 2.

Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji

B. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji słowiańskich.

wsparcie

52791,50 zł

wsparcie 30000,00 zł

C. Upowszechnienie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami

wsparcie

D. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych.

wsparcie

II. Termin realizacji zadania: Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2010 roku, a zakończy nie później niż 15 grudnia 2010 roku.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert: Uprawnionymi do składania ofert są podmioty statutowo działające w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.): 1. Organizacje pozarządowe. 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

• materiały budowlane i wykończeniowe • systemy dociepleń • sucha zabudowa wnętrz • farby, lakiery, impregnaty • narzędzia malarskie, budowlane, ogrodnicze • elektronarzędzia • kostka brukowa • instalacje sanitarne, elektryczne, hydrauliczne • systemy zamocowań • opał • pasze i koncentraty ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00

IV. Warunki realizacji zadania

Nekla, ul. Wiosny Ludów 2

1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego wykonanie, lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 2. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców całego Powiatu Wrzesińskiego. 3. Decyzja Zarządu Powiatu we Wrześni jest podstawą do zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został przyjęty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207). 4. Kontroli i oceny realizacji zadania dokonuje się zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

061-4386-130, 0697-660-094

1. Oferty należy złożyć na obowiązujących formularzach wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207). 2. Wnioski można pobrać w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 w Biurze Obsługi Interesanta lub ze strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl). 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 4. Do oferty należy dołączyć: - aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji, - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności, - odpis statutu organizacji, - umowę partnerską lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będzie uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie. 5. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny odpis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne). Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone. 6. W przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. 7. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2010 r. w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). 8. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i  Sportu, nr tel. 061 640-44-38, 061 640-44-72 (zadania 1.A-F ) lub w Wydziale Promocji i Kultury nr tel. 061 640-44-95 (zadania 2.A-D).

VI. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 1. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie zweryfikowane po wezwaniu do uzupełnienia) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne - pismo maszynowe lub litery drukowane. 2. Zarząd Powiatu we Wrześni podejmie decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji. 3. P odmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji. 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 20 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny i wyboru ofert: - zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, - celowość oferty, zadanie mieszczące się w szczegółowym wykazie zadań, - innowacyjne metody służące realizacji zadania, - doświadczenie, kompetencje i wiarygodność wykonawcy, - zasięg terytorialny (obejmujący co najmniej dwie gminy), korzyści społeczne realizacji zadania, liczba osób objętych projektem, - udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania zadania.

Kre-121

V. Terminy i warunki składania ofert

Problemy z gotówką? Płynnością finansową? Brak zdolności kredytowej?

Jest rozwiązanie!!! Jeśli posiadasz samochód weź pożyczkę pod jego zastaw!!! Bez zaświadczeń z pracy, U.S. i ZUS. Rolnicy tylko zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa. Ta i wiele innych ofert dostępne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

Września, ul. Rynek 10 (w bramie)

DELTA WĘGIEL KAMIENNY, BRUNATNY, MIAŁ, EKOGROSZEK DREWNO OPAŁOWE Szosa Witkowska 13a 62-300 Września

tel. 061 436-64-19

Roz-511

Lp.

Bd-267

I. Rodzaj zadania


5 lutego 2010

Akcja edukacyjna Narodowego Banku Polskiego

www.wrzesnia.info.pl

9


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

5 lutego 2010

OKNA â&#x20AC;˘ DRZWI â&#x20AC;˘ FASADY

Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OĹ OWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 16, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437 Bd-219a

www.wrzesnia.info.pl

WrzeĹ&#x203A;nia ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny â&#x20AC;˘ krĂłtkie terminy

MIESZKAJ ZDROWO!!!

ROLETY

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

ALUZJE poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

DRAGON Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

HYDRAULIK Wrzenia ul. Przemysowa 1 tel./fax (061)4364846 Sklep InstalacyjnyTechnika grzewcza i sanitarna

SPRZEDA HURTOWA I DETALICZNABd-164f

Doradztwo â&#x20AC;&#x201C; sprzeda koty olejowe, gazowe instalacje z miedzi i tworzyw sztucznych grzejniki aluminiowe, pytowe, azienkowe wodomierze mieszkaniowe O zbiorniki na olej W wkady kominowe ze stali szlachetnej ST W kanalizacja sanitarna NA O armatura wodocigowa YK ceramika sanitarna W przydomowe oczyszczalnie ciekĂłw kinety kanalizacyjne

Paczkowo "# # 

$#%& ' * +/!;<<

Oferujemy korzystne warunki wspĂłpracy oraz atrakcyjne ceny Zapraszamy pon. pt. 7.00-16.00, sob. 7.00-13.00

 = *!+!<

 

.04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

LIGA OBRONY KRAJU

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

we WrzeĹ&#x203A;ni przy ul. SĹ&#x201A;owackiego tel. 061 4360 â&#x20AC;&#x201C; 291, tel. kom. 0500 â&#x20AC;&#x201C; 135 â&#x20AC;&#x201C; 439 w godz. 7 - 18, w soboty 7 - 13

Nasza oferta:

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

OGĹ ASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

Gwarantujemy: - wysoko wykwalifikowanÄ&#x2026; kadrÄ&#x2122; - zajÄ&#x2122;cia teoretyczne - doszkolenia - komputer do dyspozycji kursantĂłw - moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; korzystania z placu manewrowego - badania lekarskie na miejscu - raty - w cenie kursu jazda samochodem wyposaĹźonym w urzÄ&#x2026;dzenie do nauki kontrolowanego poĹ&#x203A;lizgu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Edu-006

OTWARCIE KURSU: 09.02.2010 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

Bd-297

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

5 lutego 2010

OGĹ OSZENIE o przystÄ&#x2026;pieniu do sporzÄ&#x2026;dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenĂłw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usĹ&#x201A;ugowej w Zasutowie dziaĹ&#x201A;ka nr ewid. 44/19 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w zwiÄ&#x2026;zku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paĹşdziernika 2008 r. o udostÄ&#x2122;pnianiu informacji o Ĺ&#x203A;rodowisku i jego ochronie, udziale spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa w ochronie Ĺ&#x203A;rodowiska oraz w ocenach oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko (Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227) ) i po podjÄ&#x2122;ciu uchwaĹ&#x201A;y Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr XXX/224/2009 z  dnia 17 grudnia 2009r. dotyczÄ&#x2026;cej sporzÄ&#x2026;dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o przystÄ&#x2026;pieniu do sporzÄ&#x2026;dzenia projektu:

t NJFKTDPXFHP QMBOV [BHPTQPEBSPXBOJB QS[FTUS[FOOFHP terenĂłw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usĹ&#x201A;ugowej w Zasutowie - dziaĹ&#x201A;ka nr ewid. 44/19 tQSPHOP[ZPEE[JBÂ&#x2019;ZXBOJBOBÇ´SPEPXJTLP Zainteresowani mogÄ&#x2026; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; wnioski do wyĹźej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko. Wnioski naleĹźy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na piĹ&#x203A;mie w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w terminie 21 dni od dnia ukazania siÄ&#x2122; ogĹ&#x201A;oszenia. Wniosek powinien zawieraÄ&#x2021; nazwisko, imiÄ&#x2122;, nazwÄ&#x2122; i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoĹ&#x203A;ci, ktĂłrej dotyczy. Wnioski zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 paĹşdziernika 2008 r. o udostÄ&#x2122;pnianiu informacji o Ĺ&#x203A;rodowisku i jego ochronie, udziale spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa w ochronie Ĺ&#x203A;rodowiska oraz w ocenach oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; skĹ&#x201A;adane w formie pisemnej lub za pomocÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;rodkĂłw komunikacji elektronicznej bez koniecznoĹ&#x203A;ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostanÄ&#x2026; przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla /inĹź./ Roman Grychowski

Kredyty Bankowe rena e re ke te  

www.wrzesnia.info.pl

11


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

GOD:HURQLNL.DÄ&#x2019;PLHUVNLHM

100 % wyznaĹ&#x201E;

ia ZĹ&#x201A;óş Ĺźyczen ki n ty n le a na w W na Ĺ&#x201A;amach W lko ty to Ĺ&#x201A;u u - cena mod o tt ru b Ĺ&#x201A; 13,40 z

za pĂłĹ&#x201A; ceny

NWĂ&#x2018;UHWUDNWXMĂśMDNRZ\UD]3DĂžVWZDGREURFL LFKĂśFLQLHVLHQLDSRPRF\SRWU]HEXMĂąF\P ,]DEHOD.DÄ&#x2019;PLHUVND

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

         

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

Danusi Nadolnej Ĺźyczenia skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; mÄ&#x2026;Ĺź Zbyszek z cĂłrkÄ&#x2026; MonikÄ&#x2026;, rodzice oraz siostra Maria z rodzinÄ&#x2026;

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00 ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00

Z okazji 55 rocznicy Ĺ&#x203A;lubu - szmaragdowych godĂłw ĹźyczÄ&#x2122; duĹźo zdrowia, pomyĹ&#x203A;lnoĹ&#x203A;ci oraz BĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awieĹ&#x201E;stwa BoĹźego na wspĂłlne dalsze lata skĹ&#x201A;ada K.D.

tel. 602-274-882

LASER DIODOWY MEDIO STAR

GABINET PSYCHOLOGICZNY oferuje pomoc w zakresie: tUSVEOPÇ´DJT[LPMOZDI JXZDIPXBXD[ZDI t[BCVS[FÇŠ[BDIPXBOJB E[JFDJJNÂ&#x2019;PE[JFČ&#x2C6;Z tUFSBQJJNPD[FOJBOPDOFHP E[JFDJJJDISPE[JO tJOOF

ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE

tel. 606-454-191

Anna Ulanowska

ElĹźbieta Kapturska

specjalizacja z chirurgii stomatologicznej

GABINET PRYWATNY:

Posiada uprawnienia do prowadzenia badaĹ&#x201E;:

â&#x20AC;&#x201C; Tuwima 10 Rejestracja telefoniczna 061/4360-509, 0607-686-301

lub osobiĹ&#x201C;cie 5=8¢3$/(1,( :0,187 Roz-275a

-(67(k$/(5*,.,(0 32.21$-$/(5*,ÂŚ tNFUPEBCJPSF[POBOTV BQBSBU#*$0. tUFSBQJBCF[CPMFTOBJCF[JOXB[ZKOB tFMJNJOBDKBHÂ&#x2019;PEVOJLPUZOPXFHP tUFTUZBMFSHJD[OFJUFSBQJBPED[VMFOJPXB tSFXFMBDZKOBTLVUFD[OPĹžĹ&#x2014;EP *OGPSNBDKBJ[BQJTZ tel. 061/426 49 36

tel. kom. 509 433 043

CHEMIK- PRYZMA

tkierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw t powypadkowe t instruktorĂłw nauki jazdy t osĂłb ubiegajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; o posiadanie broni t operatorĂłw suwnic, sprzÄ&#x2122;tu ciÄ&#x2122;Ĺźkiego itp. t kierowcĂłw wĂłzkĂłw akumulatorowych

czynna codziennie w godz. 8.00-15.00

SĹ&#x201A;upca, ul. PoznaĹ&#x201E;ska 41 (Mostostal) tel. 63 275-81-20, kom.: 503-131-731

 !""#

ul. Kolejowa 1, 61-4360-872

$%&'()*'&)+),%-( ./01('- 23 " &('2'/4-3 ' &5)56-3 /'5%56-('&'56-7(%,/''-

Poleca wysokokaloryczny OPAĹ W NISKICH CENACH oraz wÄ&#x2122;giel workowany i brykiet do kominkĂłw Zapraszamy 7.00-17.00 sobota 7.00-13.00

Informacja, rejestracja: AMIKA, ul. PiastĂłw 16, tel. 061-4379-999

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA

STOMATOLOG

Roz-530

Lista oďŹ arodawcĂłw, ktĂłrzy wsparli ďŹ nansowo i rzeczowo organizacjÄ&#x2122; balu:

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE Lek-269a

PODZIÄ&#x2DC;KOWANIE Rada RodzicĂłw przy SamorzÄ&#x2026;dowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana PawĹ&#x201A;a II we WrzeĹ&#x203A;ni

1. Domar S.A., ul. Chrobrego 17 - WrzeĹ&#x203A;nia 2. Jacek Jackowski Kancelaria Prawna, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II - WrzeĹ&#x203A;nia 3. SKOK WyszyĹ&#x201E;skiego, ul. KoĹ&#x203A;cielna 19 - WrzeĹ&#x203A;nia 4. Zelka Sp. z o.o., ul. Folwarczna 8 - Psary MaĹ&#x201A;e 5. Restauracja â&#x20AC;&#x17E; Aleksandraâ&#x20AC;? - WrzeĹ&#x203A;nia 6. Apteka â&#x20AC;&#x17E;KapsuĹ&#x201A;kaâ&#x20AC;?, ul. Chrobrego 10 - WrzeĹ&#x203A;nia 7. Hurtownia â&#x20AC;&#x17E;Dawidâ&#x20AC;? - WrzeĹ&#x203A;nia 8. Studio Kosmetyczne â&#x20AC;&#x17E;Womanâ&#x20AC;?, ul. SĹ&#x201A;owackiego - WrzeĹ&#x203A;nia 9. Salon Kosmetyczny â&#x20AC;&#x17E;Algaâ&#x20AC;?, ul. SĹ&#x201A;owackiego - WrzeĹ&#x203A;nia 10. â&#x20AC;&#x17E;Dalkiaâ&#x20AC;? - PoznaĹ&#x201E; 11. Burmistrz Miasta i Gminy WrzeĹ&#x203A;nia 12. Sklep â&#x20AC;&#x17E;MiraĹźâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 8 - WrzeĹ&#x203A;nia 13. â&#x20AC;&#x17E;Reporter Youngâ&#x20AC;?, ul. Chopina 7 - WrzeĹ&#x203A;nia 14. SiĹ&#x201A;ownia, ul. Koszarowa - WrzeĹ&#x203A;nia 15. Drogeria Kosmetyczna â&#x20AC;&#x17E;Sawaâ&#x20AC;?, ul. Wojska Polskiego - WrzeĹ&#x203A;nia 16. Firma â&#x20AC;&#x17E; Lempolâ&#x20AC;?, ul. Stasiewskiego 2 - WrzeĹ&#x203A;nia 17. Wydawnictwo â&#x20AC;&#x17E;Kropkaâ&#x20AC;? J.W. Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, ul. Fromborska - WrzeĹ&#x203A;nia 18. Elektromarket, ul. Batorego 10a - WrzeĹ&#x203A;nia 19. Elcol Sp. z. o. o., ul. Powidzka 4a - Gutowo MaĹ&#x201A;e 20. Firma Cukiernicza PrzemysĹ&#x201A;aw Kuczora - WrzeĹ&#x203A;nia 21. Kwiaciarnia â&#x20AC;&#x17E;Stokrotkaâ&#x20AC;?, ul. Chrobrego 3 - WrzeĹ&#x203A;nia 22. Sklep OdzieĹźowy â&#x20AC;&#x17E;Vegasâ&#x20AC;? M. Roszyk - WrzeĹ&#x203A;nia 23. â&#x20AC;&#x17E;Master Sportâ&#x20AC;? Jacek Staszak, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II - WrzeĹ&#x203A;nia 24. EKKA, ul. Czerniejewska 2b - WrzeĹ&#x203A;nia 25. Pracownia ZĹ&#x201A;otnicza Korona, ul. Fabryczna 39 - WrzeĹ&#x203A;nia 26. Sklep â&#x20AC;&#x17E;Diverseâ&#x20AC;? - WrzeĹ&#x203A;nia 27. â&#x20AC;&#x17E;Jarcolâ&#x20AC;? JarosĹ&#x201A;aw Kwiatek, ul. Warszawska - WrzeĹ&#x203A;nia 28. Sklep â&#x20AC;&#x17E;Bajaâ&#x20AC;?, ul. Chrobrego - WrzeĹ&#x203A;nia 29. Mieszalnia LakierĂłw, J. Wojciechowski ul. Elizy Orzeszkowej - WrzeĹ&#x203A;nia 30. Salon Play, ul. Warszawska - WrzeĹ&#x203A;nia 31. Salon Orange â&#x20AC;&#x17E;KauďŹ&#x201A;andâ&#x20AC;?, ul. MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awska - WrzeĹ&#x203A;nia 32. Sklep â&#x20AC;&#x17E;Lech PoznaĹ&#x201E;â&#x20AC;?, ul. Witkowska - WrzeĹ&#x203A;nia 33. Marcin Kowalski 34. Eurobank, ul. Jana PawĹ&#x201A;a II - WrzeĹ&#x203A;nia 35. â&#x20AC;&#x17E;Butikâ&#x20AC;?, ul. Warszawska - WrzeĹ&#x203A;nia 36. â&#x20AC;&#x17E;Dimnetâ&#x20AC;?- Sklep Komputerowy ul. Harcerska - WrzeĹ&#x203A;nia 37. Firma â&#x20AC;&#x17E;WesoĹ&#x201A;ekâ&#x20AC;?, ul. Batorego - WrzeĹ&#x203A;nia 38. Klub â&#x20AC;&#x17E;Bestâ&#x20AC;?, WrocĹ&#x201A;awska 42 - WrzeĹ&#x203A;nia 39. Studio Fryzjerskie, ul. Ogrodowa 6 - WrzeĹ&#x203A;nia 40. Sklep â&#x20AC;&#x17E;Teensâ&#x20AC;?, ul. Warszawska - WrzeĹ&#x203A;nia 41. Hotel Kosmowski, ul. WrocĹ&#x201A;awska - WrzeĹ&#x203A;nia 42. Sklep â&#x20AC;&#x17E;Prymusâ&#x20AC;?, ul. Warszawska - WrzeĹ&#x203A;nia 43. Warsztat Tokarski - Ratajczak, ul. Klonowa - Bierzglinek 44. Pizzeria â&#x20AC;&#x17E;Capriâ&#x20AC;?, ul. Warszawska - WrzeĹ&#x203A;nia 45. Pizzeria â&#x20AC;&#x17E;Sopranoâ&#x20AC;?, ul. Chrobrego - WrzeĹ&#x203A;nia 46. PHU ZaďŹ x, ul. Harcerska - WrzeĹ&#x203A;nia 47. Perfumeria â&#x20AC;&#x17E;Romaâ&#x20AC;?, ul. Laskowskiego 1 - WrzeĹ&#x203A;nia 48. Studio â&#x20AC;&#x17E;Hebeâ&#x20AC;?, ul. Warszawska - WrzeĹ&#x203A;nia 49 . Salon Kosmetyczny â&#x20AC;&#x17E;Lauraâ&#x20AC;?, ul. Dzieci WrzesiĹ&#x201E;skich - WrzeĹ&#x203A;nia 50. â&#x20AC;&#x17E;Typografâ&#x20AC;?, ul. Batorego - WrzeĹ&#x203A;nia 51. Dom KsiÄ&#x2026;Ĺźki S.A. KsiÄ&#x2122;garnia WrzesiĹ&#x201E;ska 52. â&#x20AC;&#x17E;Cenosâ&#x20AC;? Sp. z o.o., ul. gen. Sikorskiego 22 â&#x20AC;&#x201C; WrzeĹ&#x203A;nia

tel. 061-4363-533

NAJSKUTECZNIEJSZY SYSTEM TRWAĹ EGO USUWANIA ZBÄ&#x2DC;DNEGO OWĹ OSIENIA

mgr MaĹ&#x201A;gorzata MasĹ&#x201A;owska

skĹ&#x201A;ada serdeczne podziÄ&#x2122;kowania wszystkim osobom i firmom za pomoc w zorganizowaniu V Balu KarnawaĹ&#x201A;owego.

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

DEPILACJA LASEROWA Kursy j.angielskiego i niemieckiego

PaĹ&#x201E;stwa

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

Oferujemy: â&#x20AC;˘ bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady â&#x20AC;˘ bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze â&#x20AC;˘ stomatologia estetyczna â&#x20AC;˘ wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. - PROMOCJA! â&#x20AC;˘ uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) â&#x20AC;˘ chirurgia

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

Lek-221

W dniu 40. urodzin

spec. W. Kwiatkowski

Lek-249b

6HUGHF]QLHG]LĂśNXMHP\]DZVSDUFLH RUD]SRPRFILQDQVRZĂą

Lek-229a

3RG]LĂśNRZDQLH

www.wrzesnia.info.pl

7*%5)7)& 2&'/5'*%-) )7%-,(8956/4 7%' ,%/)/43&)2/4 )2: .8' 2(; % +*)3 /4%(%.6 '(/)3 .8' +%,63 *('(% & *(% &)&63 /4%(%.6 %/3 63 /6 &63 -;5)23 /4%(%.6 *+/3 5'('23 2+)7 &(),'55' %3 5'(,/'3 - ('56 ,''556/435',6-'5%56/4&&) <'()*)*%' )5)&(675%,6-/62).' 8,3.%&)2 6 &'-*%,))% = )>5) '* '('&)&6        ! "     

#$ % &!'(&() *++, !) '+ !-

Roz-238a

5 lutego 2010

Lek-270

12


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

Gabinet Leczenia Nerwic

lek. med. Henryk GĂłrniak

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

PORADNIA ORTODONTYCZNA

lek. stom. ogĂłlnej

Zofia GĹ&#x201A;adych

PAWEÂŁ KRUPKA

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66,

 !  " !  # $  % W  

61 4362 989, 603 561 420

Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

Poradnia Medycyny Pracy

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

Lek-227

Niepubliczny Specjalistyczny ZespĂł+ Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;? 62-300 Wrzenia, ul. S+owackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpatne badania uczniĂłw i studentĂłw * badania kierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw * peen zakres bada w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 0602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe PACJENCI Z DOLEGLIWOĹ&#x161;CIAMI BĂ&#x201C;LOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEĹ&#x161;NIEJSZEJ REJESTRACJI

Specjalistyczny Gabinet Okulistyczny

PROTETYKA

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

â&#x20AC;&#x17E;HIPOKRATESâ&#x20AC;?

EXPRES

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Wojska Polskiego 13

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH

dr PrzemysĹ&#x201A;aw Wichrowski specjalista chorĂłb oczu

poniedziaĹ&#x201A;ek od godz. 18.15

GABINET STOMATOLOGICZNY

Waldemar KieÂłczewski

Lek-268

PrzyjÄ&#x2122;cia od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00, 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 PozostaĹ&#x201A;e dni nagĹ&#x201A;e zachorowania

13 Lek-271

Gabinet Lekarski WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

www.wrzesnia.info.pl

Monika & Marcin Borowicz 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia, ul. WaryĂąskiego 6c

Zapraszamy od poniedzia³ku do pištku w godzinach 9-21

Wykonujemy nastĂŞpujšce zabiegi: - implantacja pojedynczych zbĂłw - implantacja bezzbia - leczenie recesji dzise - prace protetyczne na implantach - korony i mosty â&#x20AC;&#x201C; penoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy cakowite i czciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kanaÂłowe przy uÂżyciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian prĂłchnicowych, zamania zbĂłw, przebarwie" - usuwanie kamienia nazbnego oraz osadĂłw - wybielanie zbĂłw - ekstrakcje zbĂłw - na miejscu wasna pracownia RTG

WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala)

dr Jadwiga Bernardczyk-Meller specjalista chorĂłb oczu Rejestracja: telefoniczna codziennie od godz. 13.00-19.00

Ĺ&#x203A;roda od godz. 13.00

tel. 061 4360-365, 0506-585-086

tel. 061-640-06-40

GABINET LEKARSKI

lub osobista w godzinach przyjÄ&#x2122;Ä&#x2021;

Lek. Gerard WilczyĂąski

Specjalista otolaryngolog Lek-273

DR MIKOĹ AJ MELLER, DR JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER ZAPRASZAJÄ&#x201E; DO GABINETU W POZNANIU ul. PiÄ&#x2026;tkowska 124 A/1, tel. 61 82-88-663

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925

Zabiegi laserowe w jaskrze i cukrzycy, angiograďŹ a ďŹ&#x201A;uoresceinowa (AF), optyczna koherentna tomograďŹ a (OCT). Badania elektroďŹ zjologiczne narzÄ&#x2026;du wzroku (VEP, ERG), leczenie operacyjne-Witrektomia, iniekcje doszklistkowe w AMD

www.ocuservice.com

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00 tel.

(od pon. do pt.) 061 436-72-48 lub 507-117-063

Lek-216m

Gabinet Dermatologiczny â&#x20AC;&#x17E;PRODERMEDâ&#x20AC;? lek. dermatolog Anna Ratajczak WrzeĹ&#x201C;nia ul. WiewiĂłrowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00 po uzgodnieniu telefonicznym tak#e w soboty

Gabinet Lekarski POONICTWO â&#x20AC;&#x201C; GINEKOLOGIAUSG â&#x20AC;&#x201C; sonda brzuszna i pochwowaKatarzyna CzĂŞstochowska spec. ginekolog poo2nikWrzeĹ&#x201C;nia ul. KiliĂąskiego 4 wtorki i czwartki od 16.00 

Rejestracja tel. 0602 177 154 i 4360 102

GABINET STOMATOLOGICZNY

OKULISTYKA

lek. dent. Irena PanieĹ&#x201E;ska-Tupaj

Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral

chirurg stomatolog tel. 601-696-800

przyjmuje pn.-pt. (z wyjÄ&#x2026;tkiem Ĺ&#x203A;rody) 16.30-22.00Lek-243a

Lek-235b

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

LARYNGOLOG lekarz specjalista

Danuta Kowalska WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00 GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

lek. dent. Nina Tupaj-Grzelak tel. 792-944-752WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 i prywatnie

przyjmuje pn. 9.00-15.00, sob. 11.00-17.00 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Prusa 5, tel. 061-4377-987

Lek-225e

5 lutego 2010

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


14

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (61) 436-52-70

5 lutego 2010

,QIRUPDFMD)XQGDFML']LHFL:U]HVLþVNLFK =DU]ñG )XQGDFML )': VNäDGD RVRERP IL]\F]Q\P L ZäDĈFLFLHORP ILUP RILDURGDZFRPSRGDWNXGRFKRGRZHJR]DURNUR]OLF]HQLRZ\ VHUGHF]QHSRG]LöNRZDQLH:SäDFRQHNZRW\SU]H]QDF]RQRQD tG]LDäDOQRĈèZVSRPDJDMñFñHGXNDFMHV]NÑäUR]ZÑMSR]DV]NROQ\FK IRUPG]LDäDOQRĈFLVSRUWRZ\FKLUHNUHDF\MQ\FKG]LHFLLPäRG]LHĔ\ VW\SHQGLD GOD G]LHFL L PäRG]LHĔ\ RUD] ]DNXS SRGUöF]QLNÑZ V]NROQ\FK tOHF]HQLHG]LHFLFKRU\FKLUHKDELOLWDFMöQLHSHäQRVSUDZQ\FK ]U]HV]RQ\FKZ:7=:U]HĈQLD3LHWU]\NRZR&]HV]HZR RUD]ZćURGRZLVNRZ\P'RPX6DPRSRPRF\Z*R]GRZLH tOHF]HQLHLUHKDELOLWDFMöRVÑEFKRU\FKQDFKRUREöQRZRWZRURZñ FKRUREö3DUNLQVRQD tZVSRPDJDQLHG]LDäDOQRĈFL6WRZDU]\V]Hþ]U]HV]DMñF\FKRVRE\ FKRUHLQLHSHäQRVSUDZQH tGRILQDQVRZDQLHLPSUH]LQWHJUDF\MQ\FKGODRVÑEQLHSHäQRVSUDZQ\FK tSURZDG]HQLHNXUVÑZLQIRUPDW\F]Q\FKL]DMöèNRPSXWHURZ\FK GODG]LHFL )XQGDFMD ZVSÑäSUDFXMH ] 8U]öGHP 0LDVWD L *PLQ\ :U]HĈQLD 6WDURVWZHP3RZLDWRZ\PRUD]3&35ZG]LHG]LQLHSRPRF\VSRäHF]QHM =DU]ñG )XQGDFML ]ZUDFD VLö ] XSU]HMPñ SURĈEñ GR VSRäHF]HþVWZD PLDVWD L SRZLDWX ZU]HVLþVNLHJR R SU]HND]DQLH SRGDWNX GRFKRGRZHJR GRW\F]\GRZROQHMIRUP\UR]OLF]HQLD ]DURN QDU]HF])XQGDFML']LHFL:U]HVLþVNLFK :UR]OLF]HQLDFKSRGDWNRZ\FKZ\VWDUF]\ZSLVDèQD]Zö)XQGDFML

)XQGDFMD']LHFL:U]HVLþVNLFKQU.56

Roz-508

:V]\VWNLP RILDURGDZFRP VHUGHF]QH SRG]LöNRZDQLD VNäDGD =DU]ñG )XQGDFML :LPLHQLX=DU]ñGX ,UHQD+U\FDM:RäRV]\Q

CENTRUM DORADZTWA PHU AGROFINANSE

t1JTBOJF#J[OFT1MBOØXEMBCJ[OFTVJSPMOJDUXB t,SFEZUZJEPLVNFOUBDKBLSFEZUPXBEMBCJ[OFTVJSPMOJDUXB t8OJPTLJJ#J[OFT1MBOZEMB6S[ǗEV1SBDZ t8ZQF’OJBOJFXOJPTLØXPǴSPELJVOJKOF SP[MJD[BOJFJOXFTUZDKJ XOJPTLJPEPQ’BUZCF[QPǴSFEOJFJSPMOPǴSPEPXJTLPXF t1SPXBE[FOJFLTJǗHPXPǴDJEMBNB’ZDIöSNJSPMOJDUXB6CF[QJFD[FOJB

Rol-121

ul. Słowackiego 11 (bursa) I piętro pokój nr 2 Września

tel. 662 272 732, 61 640 0324

Nauka Jazdy

TURBO .RQLQXO3R]QDÍVND 

!  

 " 

! ### $

'  $ (  "& 

 ) " *   "  $ EGZAMINY I OSTATNIE GODZINY JAZDY 

  W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE  ! "#$%. &'(" )*+,*,+-+* /!* -0*++ 1 - %2" (* ( -*

!" ++ ,++ +++ +

Edu-125

% &  

www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

5 lutego 2010

www.wrzesnia.info.pl

15

GRZEGORCZYK PRIM PRZYDOMOWE CIEKĂ&#x201C;W OCZYSZCZALNIE Ĺ&#x161;CIEKĂ&#x201C;W

Roz-056c

SKOTNIKI 31, 62-320 MIĹ OSĹ AW tel./fax 061 438-28-31 kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

Oferta:

rT[BNCBFLPMPHJD[OF rVTÂ?VHJLPQBSLPÂ?BEPXBSLÇ&#x2021; NJOJLPQBSLÇ&#x2021; r[CJPSOJLJOBXPEÇ&#x2019;EFT[D[PXÇ&#x2021;

DG-OKNA

Nie wynajmuj! " # 

KREDYTY D[\T"

Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych

R]DY"

W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

Kre-118

< 

UWAGA

Konsolidacja kredytĂłw do  +^^^

  

=>?BCEFGH?G ;;; (=$FGEIHJC="%GCJ1=J  KQRR  < &! K+V)VR+/*)/W+ 8+X/)8X/)))

W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2

OĹ&#x203A;rodek Szkolenia KierowcĂłw

WacĹ&#x201A;aw Kozka zaprasza na kurs prawa jazdy kat. B oraz doszkalanie

608-509-490

Usl-180

SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

Bd-271

( !)*++++/  1&  8*+;;;

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

- najnowsza kolekcja

USĹ UGI KUĹ&#x161;NIERSKIE Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Dubiel. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 15, tel. 061 436 52 70, fax 061 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

Skl-243b

tT[BMFJLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF tSÇ&#x2014;LBXJD[LJTLĂ&#x2DC;S[BOFEBNTLJF JNÇ&#x2014;TLJF t4,Âť3:EBNTLJFJNÇ&#x2014;TLJF EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tFMFHBODLJFHBSTPOLJ tUPSFCLJ

PRACOWNIA KOWALSTWA ARTYSTYCZNEGO

ARTON

 !"# $%&'() *+& *-* &&& *.' -.* *$* / 0 /   /  Zapraszamy / &*../-... +../&'..

sfurtki, sbramy, OGRODZENIA JU1 OD sbalustrady, sogrodzenia, smetaloplastyka, z mb !!! smeble ogrodowe, skonstrukcje tarasowe, sogrodowe elementy ozdobne, s   s   

   domofony, wideofony, szapewniamy ocynk ogniowy i malowanie proszkowe w szerokiej gamie kolorĂłw

&7.

Licencja MF 1893/03 WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

â&#x20AC;˘ Kompleksowa obsÂługa firm â&#x20AC;˘ PIT-y roczne

Roz-356a

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie


16

5 lutego 2010

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (61) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

ZaĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznik do zarzÄ&#x2026;dzenia Nr 98/10 Burmistrza Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw z dnia 27 stycznia 2010 roku. OgĹ&#x201A;oszenie otwartego konkursu ofert na realizacjÄ&#x2122; w formie wspierania zadaĹ&#x201E; publicznych Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w 2010 roku. I. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyĹ&#x201A;onienie ofert i zlecenie organizacjom pozarzÄ&#x2026;dowym do realizacji zadania publicznego Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w dziedzinach upowszechniania kultury ďŹ zycznej i sportu, dziaĹ&#x201A;ania na rzecz osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych, porzÄ&#x2026;dku i bezpieczeĹ&#x201E;stwa publicznego oraz przeciwdziaĹ&#x201A;ania patologiom spoĹ&#x201A;ecznym, zmierzajÄ&#x2026;cych do peĹ&#x201A;niejszego zaspokajania potrzeb i poziomu Ĺźycia mieszkaĹ&#x201E;cĂłw gminy, a w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci przeciwdziaĹ&#x201A;ania patologiom spoĹ&#x201A;ecznym,zapewnienia edukacji zdrowotnej, propagowanie aktywnego spÄ&#x2122;dzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu wyczynowego.

II. RODZAJE ZADAĹ&#x192; W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: planowana dotacja: organizowanie masowych imprez sportowo â&#x20AC;&#x201C; rekreacyjnych w tym:

118.700 zĹ&#x201A;

1. â&#x20AC;&#x17E;Promowanie sportu dzieci i mĹ&#x201A;odzieĹźy, utrzymanie obiektu sportowego w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiuâ&#x20AC;? 2. â&#x20AC;&#x17E;Promowanie sportu dzieci i mĹ&#x201A;odzieĹźy, utrzymanie obiektu sportowego we wsi Orzechowoâ&#x20AC;?

- 65.700 zĹ&#x201A; - 53.000 zĹ&#x201A;

W zakresie dziaĹ&#x201A;ania na rzecz osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych: planowana dotacja: w tym:

11.000 zĹ&#x201A;

1. â&#x20AC;&#x17E;Organizowanie imprez integracyjnychâ&#x20AC;?/spotkania z osobami niepeĹ&#x201A;nosprawnymi/ 2. â&#x20AC;&#x17E;Pomoc i proďŹ laktyka osobom chorym i niepeĹ&#x201A;nosprawnymâ&#x20AC;?

- 5.000 zĹ&#x201A; - 6.000 zĹ&#x201A;

W zakresie dziaĹ&#x201A;ania na rzecz porzÄ&#x2026;dku i bezpieczeĹ&#x201E;stwa publicznego oraz przeciwdziaĹ&#x201A;ania patalogiom 5.000 zĹ&#x201A;. spoĹ&#x201A;ecznym: planowana dotacja:

SKLEP - ul. Malborska 15, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061 436 02 80

1. â&#x20AC;&#x17E;Realizacja programĂłw pomocy dla osĂłb bezdomnychâ&#x20AC;?

RYNNY

III. WYMOGI FORMALNE

t1$7t0$:/, t$:/,5:5"/

GiÄ&#x2122;cie blach na wymiar Bd-280b

1. Oferta musi speĹ&#x201A;niaÄ&#x2021; warunki formalne zgodne z ustawÄ&#x2026; z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci poĹźytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z póź.zm.) 2. W otwartym konkursie ofert uczestniczÄ&#x2026; organizacje pozarzÄ&#x2026;dowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3-pp ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci poĹźytku publicznego i o wolontariacie, osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce na podstawie przepisĂłw o stosunku PaĹ&#x201E;stwa do KoĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku PaĹ&#x201E;stwa do innych KoĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;Ăłw i zwiÄ&#x2026;zkĂłw wyznaniowych oraz gwarancjach wolnoĹ&#x203A;ci sumienia i wyznania, jeĹźeli ich cele statutowe obejmujÄ&#x2026; prowadzenie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci poĹźytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorzÄ&#x2026;du tertytorialnego. 3. Oferty mogÄ&#x2026; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; organizacje samodzielnie lub wspĂłlnie podejmujÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; realizacji danego zadania. We wniosku naleĹźy wskazaÄ&#x2021; podmiot przyjmujÄ&#x2026;cy dotacjÄ&#x2122; i jednoczeĹ&#x203A;nie odpowiedzialny za wykonanie. ZĹ&#x201A;oĹźona oferta musi byÄ&#x2021; zgodna z wzorem okreĹ&#x203A;lonym w rozporzÄ&#x2026;dzeniu Ministra Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizcji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 roku/, oraz posiadaÄ&#x2021; nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;ce zaĹ&#x201A;Ä&#x2026;czniki: - aktualny odpis z rejestru ( waĹźny 3 m-ce od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciÄ&#x2026;g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajÄ&#x2026;ce status prawny oferenta i umocowanie osĂłb go reprezentujÄ&#x2026;cych, - sprawozdanie merytoryczne i finansowe / bilans, rachunek wynikĂłw lub rachunek zyskĂłw i strat, informacja dodatkowa / za rok 2009, - umowa partnerska lub oĹ&#x203A;wiadczenie partnera, - statut organizacji, - oĹ&#x203A;wiadczenie o braku zobowiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; wobec Skarbu PaĹ&#x201E;stwa, oraz braku dĹ&#x201A;ugĂłw i rozliczeniu wczeĹ&#x203A;niejszych dotacji, - oĹ&#x203A;wiadczenie o zapewnieniu minimum 20% kosztĂłw realizacji zadania. 4. Oferent zobowiÄ&#x2026;zany jest do wyodrÄ&#x2122;bnienia w ewidencji ksiÄ&#x2122;gowej Ĺ&#x203A;rodkĂłw otrzymanych na realizacjÄ&#x2122; umowy. 5. Kompletne oferty naleĹźy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; w zamkniÄ&#x2122;tych kopertach z napisemâ&#x20AC;?Konkurs ofert na realizacjÄ&#x2122; zadaĹ&#x201E; publicznych Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w 2010 rokuâ&#x20AC;? za poĹ&#x203A;rednictwem poczty lub osobiĹ&#x203A;cie w sekretariacie UrzÄ&#x2122;du Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2010 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpĹ&#x201A;ywu oferty. 6. ZĹ&#x201A;oĹźenie oferty po terminie oraz braki formalne w zĹ&#x201A;oĹźonej ofercie wykluczjÄ&#x2026; jÄ&#x2026; z dalszej procedury konkursowej.

\_!]_"<!"

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA Konkurs obejmuje zadanie, ktĂłrego realizacja rozpoczyna siÄ&#x2122; nie wczeĹ&#x203A;niej niĹź od 26 marca 2010 roku, a zakoĹ&#x201E;czy nie później niĹź 31 grudnia 2010 roku.

V. Zadania publiczne realizowane przez gminÄ&#x2122; w roku 2009 Wsparcie realizacji zadaĹ&#x201E; publicznych Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w zakresie: upowszechniania kultury ďŹ zycznej i sportu: 2009r.- 94.000 zĹ&#x201A;; dziaĹ&#x201A;ania na rzecz osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych: 2009 r. - 11.000 zĹ&#x201A;,- porzÄ&#x2026;dku i bezpieczeĹ&#x201E;stwa publicznego oraz przeciwdziaĹ&#x201A;ania patologiom spoĹ&#x201A;ecznym: 2009 r. - 5.000 zĹ&#x201A;

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji: 1. Rozpatrywanie ofert nastÄ&#x2026;pi w terminie 14 dni po upĹ&#x201A;ywie terminu skĹ&#x201A;adania ofert. 2. Oferty speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;ce wymogi formalne oceniane bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; pod wzglÄ&#x2122;dem merytorycznym przez KomisjÄ&#x2122; KonkursowÄ&#x2026; powoĹ&#x201A;anÄ&#x2026; przez Burmistrza Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw. Przy ocenie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; brane pod uwagÄ&#x2122; w szczegĂłlnoĹ&#x203A;ci nastepujÄ&#x2026;ce kryteria: a) preferowane bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; oferty bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;ce zgodne z â&#x20AC;&#x17E;Rocznym programem wspĂłĹ&#x201A;pracy z organizacjami pozarzÄ&#x2026;dowymi oraz innymi podmiotami na rok 2010 r.â&#x20AC;?, b) zaangaĹźowanie Ĺ&#x203A;rodkĂłw i nakĹ&#x201A;adĂłw wĹ&#x201A;asnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych od sponsorĂłw, c) merytoryczna wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; projektu i jego zbieĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z celami zadania, d) ocena moĹźliwoĹ&#x203A;ci realizacji zadania przez podmiot, przy uwzglÄ&#x2122;dnieniu doĹ&#x203A;wiadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobĂłw ludzkich, bazy materialnej, e) zasiÄ&#x2122;g terytorialny, korzyĹ&#x203A;ci pĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;ce dla mieszkaĹ&#x201E;cĂłw Gminy w realizacji zadania i liczba osĂłb objÄ&#x2122;tych projektem, f) ocena kostĂłw kalkulacji zadania pod kÄ&#x2026;tem ich celowoĹ&#x203A;ci , oszczÄ&#x2122;dnoĹ&#x203A;ci oraz efektywnoĹ&#x203A;ci wykonania, g) wykonania i rozliczania zadaĹ&#x201E; zleconych organizacji w okresie poprzednim, h) zgodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy. 3. Dotowane z budĹźetu Gminy mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; tylko zadania realizowane na terenie Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw lub na rzecz jego mieszkaĹ&#x201E;cĂłw. 4. Dotacji nie moĹźna wykorzystaÄ&#x2021; na: prowadzenie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci gospodarczej, realizacjÄ&#x2122; zadaĹ&#x201E; juĹź zleconych danej jednostce przez UrzÄ&#x2026;d Gminy, remonty, projekty dyskryminujÄ&#x2026;ce jakiekolwiek osoby lub grupy, prowadzenie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci politycznej. 5. O podjÄ&#x2122;tych decyzjach skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;cy ofertÄ&#x2122; zostanÄ&#x2026; poinformowani listownie oraz poprzez ogĹ&#x201A;oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw i na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; UrzÄ&#x2122;du Gminy w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 19.

VII.OgĂłlne warunki realizacji zadania publicznego 1. Na podstawie zarzÄ&#x2026;dzenia Burmistrza Gminy MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizacjÄ&#x2122; w dziedzinie: w zakresie upowszechniania kultury ďŹ zycznej i sportu, w zakresie dziaĹ&#x201A;ania na rzecz osĂłb niepeĹ&#x201A;nosprawnych, w zakresie dziaĹ&#x201A;ania na rzecz porzÄ&#x2026;dku i bezpieczeĹ&#x201E;stwa publicznego oraz przeciwdziaĹ&#x201A;ania patalogiom spoĹ&#x201A;ecznym w roku 2010 zostanÄ&#x2026; zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami - wzĂłr umowy okreĹ&#x203A;la RozporzÄ&#x2026;dzenie Ministra Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizcji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 roku), 2. Warunkiem zawarcia umowy na dotacjÄ&#x2122; jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokoĹ&#x203A;ci innej niĹź wnioskowana. 3. Zleceniobiorca zobowiÄ&#x2026;zany jest do zĹ&#x201A;oĹźenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wedĹ&#x201A;ug wzoru okreĹ&#x203A;lonego w RozporzÄ&#x2026;dzeniu Ministra Pracy i Polityki SpoĹ&#x201A;ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 roku) . 4. Przedmiotowe sprawozdanie musi byÄ&#x2021; zgodne z warunkami organizacyjnymi i ďŹ nansowymi przedstawionymi w zĹ&#x201A;oĹźonej ofercie.

TARTAK OFERUJE - tarcicÄ&#x2122; iglastÄ&#x2026; i liĹ&#x203A;ciastÄ&#x2026; suszonÄ&#x2026; i Ĺ&#x203A;wieĹźÄ&#x2026; do zastosowaĹ&#x201E; konstrukcyjnych i meblowych oraz wykaĹ&#x201E;czania domĂłw i mieszkaĹ&#x201E; - drewno kominkowe Ĺ&#x201A;upane z twardych gatunkĂłw drzew Zapraszamy

Drew-sÄ&#x2122;k s.c. Przyborki, k/WrzeĹ&#x203A;ni ul. Modrakowa 11 tel. 61-4379-672, fax 61-4379-673, e-mail: drewsek-sc@wp.pl

Roz-519

Wiadomosci Wrzesinskie - 1031  

Wydanie 1031 Wiadomosci Wrzesinskich