Page 1

Nekla, s. 21

Aldona Kubacka chce otwierać drzwi sztuce

15 stycznia 2010 NR 2 (1028/XXI) INDEKS 366773

ISSN 1234-1363

CENA 2,50 zł (w tym 0% VAT)

Kołaczkowo, s. 19

Piłka siatkowa, s. 32

Pomóşmy Weronice z Grabowa. Po prostu musimy! Jak kto moşe

Krispol wygrał drugi raz z rzędu 3:0. Tym razem w Gdańsku

redakcja: 061 437 49 50, biuro ogłoszeń: 061 436 52 70

Weekendowy dyĹźur reporterĂłw:

Blokada drogi za fetor?

OskarĹźony o stĂłwkÄ™ Funkcjonariusz wziÄ…Ĺ‚ w Ĺ‚apÄ™? Prokuratura stawia zarzuty.

 Pracownikom wytapialni smród ponoć nie przeszkadza

CHCESZ ZGĹ OSIĆ JAKIEĹš ZDARZENIE? DZWOĹƒ!

Konflikt wędkarzy z Wrześni i Konina coraz ostrzejszy Aktualności, s. 10 Pierwsza śmierć spowodowana mrozem Aktualności, s. 4 Gdzie staną trzy ponad stumetrowe elektrownie wiatrowe? Gospodarka , s. 24

J. Gruszczyski: – Jeli te zarzuty si potwierdz, jego zachowanie naley uzna za karygodne.

Šukasz Róşański Fot. DAI

nr 15 (w kierunku Gniezna – przyp. Sprawa dotyczy wydarze sprzed kilku miesicy. 13 sierpnia 2009 roku nieopodal marketu Biedronka (ul. Opieszyn) policyjny radiowóz zatrzyma kierowc ciarówki marnie ma prawa zamkn Goliata. ki MAN. Powodem zatrzymania bya Sprowadzi jednak Wielkopolsk In- uszkodzona tablica rejestracyjna. spekcj Ochrony rodowiska w KoPrawdopodobnie sierant sztaboninie, a take skierowa do Agropo- wy Maciej P. z ogniwa patrolowo-inlu, w którym dziaa Goliat, pismo, w terwencyjnego wrzesiskiej Komenktórym proponuje dyrektorowi Ma- dy Powiatowej Policji zaproponowa teuszowi Klemenckiemu wypowie- kierowcy, e spraw mona zaatwi dzenie umowy dzierawy. Ale... „po cichu�. Ten mia mu wrczy a– Zaprzestaniemy topienia, jak tyl- pówk za niezatrzymanie dowodu ko puszcz mrozy – zapewnia Ma- rejestracyjnego. Jak si nieoficjalnie dowiedzielirek Kucza, penomocnik wacicielmy, kierowca ciarówki (z okolic ki Goliata. Do sprawy powrócimy. DOT Czstochowy) zadzwoni „po rad�

– Trzeba skończyć z tym smrodem. red.) – mówi Mirosaw Kowalski, orPrzypuszczam, şe to przez ganizator protestu. niego zmarli moi rodzice – mówi Burmistrz Tomasz Kauny poMirosław Kowalski z Sokołowa. dziela oburzenie mieszkaców, ale We wtorek do UMiG we Wrzeni wpyno pismo, w którym mieszkacy domagaj si szybkich dziaa zmierzajcych do zlikwidowania smrodu, który wydostaje si z zakadu Goliat. Pod petycj podpisao si kilkadziesit osób. – Jeli nie zostaniemy potraktowani powanie i wadze miasta nie „uwolni� nas od tego fetoru, to w sobot 23 stycznia zablokujemy drog

501 677 751 lub 501 677 838

do swojego szefa. Suchawk telefonu przekaza Maciejowi P. Panowie nie rozmawiali zbyt dugo. Waciciel firmy transportowej stanowczo nie zgodzi si, aby jego podwadny „da w ap�. W tym momencie sierant sztabowy postanowi jednak wzi sprawy w swoje rce. Funkcjonariusz mia poinformowa niewiadomego kierowc, e szef zgodzi si, aby ten wrczy mu 100-zotowy banknot (sic!). Blisko 40-letni mczyzna nie zastanawia si dugo. Sign do swojego portfela po odpowiedni nomina. Dziki temu móg pojecha dalej w tras.

>>

dok. na s. 7

Od kogo 13-latka dostawała nieprzyzwoite MMS-y? Prosto z sądu, s. 22 Jak pijanej mamusi zapomniało się o dzieciach... Aktualności, s. 8 Jak to się stało, şe Mateusz Szeląg przestał się jąkać... Aktualności, s. 13

XVIII WOŚP w powiecie – kolejne podsumowanie

Fortuna wraca!

Edu-140

Reklama

Aspirant Fortuna, nasz lokalny policjant i znany lor, ktry prz roki razi zytlniko w sprawac nansowyc , wraca na nasz ay!

 przyszo tyonia rozpoczynay pulikacj kolejnej serii jego porad         !    " #     $!" %  ! "       & !     '  !     "()!"$!     "*  + , ! - " ' ") /!"

>>

czytaj na s. 9

Mobilna klasa w SSP nr 6 oraz w Zespole Szkół w Otocznej Oświata, s. 14 www.wrzesnia.info.pl Reklama


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

2 Opinie Więcej znaczy lepiej? SONDA

Moim zdaniem

Sylwia Pawlak, gospodyni domowa: – Moim zdaniem to jest dobry pomysł. Dzięki temu człowiek czuje się chociaş trochę bezpieczniej. I moşe w końcu teraz straşnicy miejscy zrobią coś z tą młodzieşą, która chodzi nocami po mieście i rozrabia.

zdaniem uşytkowników www.wrzesnia.info.pl xxl: „Municypalni mogą teraz m.in. uşywać paraliza-

torów, jeździć na sygnale, a takşe dokonywać rewizji osobistej�. Ciekawe, czy zostali odpowiednio przeszkoleni? Bo mieć uprawnienia, a umiejętnie (zgodnie z prawem) z nich korzystać, to dwie róşne sprawy! Poza tym to policja ma nam dawać poczucie bezpieczeństwa. Straş miejska została powołana do innych zadań! tommi: ŝadne, co najwyşej naduşywana będzie jazda na sygnale... kozak: Ja tam nie boję się municypalnych ani şadnych tam policjantów. Nic nie mogą mi zrobić, nawet gdyby mieli – jak Bond, James Bond – licencję na zabijanie! Dlaczego? Bo nie broję, a kozak to jestem tylko w łóşku, z şoną, kochanką, kochankiem... mery su: Lenin mówił, şe państwo policyjne to takie państwo, w którym policjant zarabia więcej niş nauczyciel. Czy straşnicy miejscy teş zarabiają więcej niş nauczyciele?

Karolina Zapadka, sprzedawca: – Nie wiem, czy to dobrze, şe straşnicy mogą teraz uşywać paralizatorów... Chyba jednak nie, bo to przecieş bardzo niebezpieczna broń. Wystarczy sobie przypomnieć, co stało się z tym Polakiem na kanadyjskim lotnisku. Co do innych uprawnień, to raczej nie mam zastrzeşeń.

Zbigniew Zaworski, emeryt: – Dla mnie to jest nieporozumienie. Po co straşnikom miejskim aş takie uprawnienia? Przecieş oni powołani są głównie do pilnowania porządku. Wystarczy, şe policja moşe uşywać broni i przeszukiwać ludzi. Do pełnego absurdu brakuje jeszcze tylko, şeby powstała trzecia, oddzielna słuşba!

Najbardziej przydatne z nowych uprawnień straşy miejskiej: Sebastian Lewoczko, uczeń: – Według mnie dodanie straşnikom miejskim większych uprawnień to był bardzo dobry pomysł. Przynajmniej teraz, kiedy mają do czynienia z kimś, kto łamie prawo, nie muszą dzwonić po policję.

opinie internautĂłw na www.wrzesnia.info.pl

Waldemar Śliwczyński

C

z a s e m o rg a n i z u j we Wrzeni narady i szkolenia d l a d z i e n n i ka rz y ze Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Przyjedaj ludzie z rónych stron Polski, a wielu z nich gono i chtnie wyraa zachwyt nad naszym miastem – e takie adne, zadbane i... kulturalne. Jeden z kolegów, chyba z Mielca czy Dbicy, zwróci np. uwag, e wrzesiscy kierowcy ustpuj pierwszestwa przejazdu pojazdom z dróg podporzdkowanych, a „nawet� przepuszczaj pieszych na pasach. Dla niego to byo niesamowite! Dla nas raczej ju nie, bo robimy to prawie wszyscy, zwaszcza w centrum, które mona pokona w miar sprawnie tylko dziki kulturalnemu zachowaniu na drodze. Ale wczoraj to dosownie miaem ochot wyj z auta i „nawtyka� (sownie) takiemu jednemu, który zamiast przej po pasach, bo mu grzecznie przed nimi stanem, nie do, e nie skorzysta, to mi jeszcze wygraa i nakazywa jecha. Min mia przy tym tak, jakby mia pretensje, e go przepuszczam. Tak si nie robi, drogi panie – z uprzejmoci trzeba skorzysta i podzikowa, a nie macha apami. Jak si czuem? Jak idiota. Przez pana.

Straş miejska ma nowe uprawnienia. Municypalni mogą teraz m.in. uşywać paralizatorów, jeździć na sygnale, dokonywać rewizji osobistej... Czy wrzesińskim przechodniom podoba się to zwiększenie uprawnień straşników miejskich?

jazda na sygnale

53%

34%

rewizja osobista

13%

uĹźywanie paralizatorĂłw

Satyryczny komentarz tygodnia: straĹźnik pomoĹźe w rozwiÄ…zaniu problemu...

jedno pytanie – jedna odpowiedź

Nowe uprawnienia funkcjonariuszy straşy miejskiej Dorota Tomaszewska: Od kilkunastu dni straş miejska ma prawo do przeprowadzania rewizji osobistej i kontroli bagaşu, uşywania paralizatora oraz do jazdy samochodem na sygnale. Czy nowe uprawnienia sprawią, şe policjanci będą mieli mniej pracy?

Nadkom. Dariusz Michalak, zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni: – Uwaşam, şe z pewnością usprawni to pewne procedury. Mam tu na myśli czynność przeszukania, kiedy np. funkcjonariusze straşy miejskiej, czekając na przyjazd policji, będą mogli odebrać osobie rzeczy niebezpieczne, bądź których posiadanie jest prawem zabronione, i być pewni co do tego, şe osoba ta nie posiada przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Zostaną tym samym zabezpieczone dowody przestępstwa, jak równieş zagwarantuje to większe poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy straşy miejskiej. Odnosząc się natomiast do kwestii uprzywilejowania pojazdów straşy miejskiej, mogę tylko powiedzieć, şe w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba ratowania şycia lub zdrowia ludzkiego, najwaşniejsze jest, by na miejsce dotrzeć jak najszybciej.

Reklama

kontakt tel. 61 436-16-53 lub 663 990 249

groszek, ekogroszek, miał i koks – luz i workowany,

tbrykiet kominkowy. Posiadamy certyfikaty. Zapewniamy transport.

(4v4$Iw8S[FÇ´OJB VM,PMFKPXB tel. lub.

wykonuje wiêŸby dachowe wg zamówieù. boazerie podbiciowe impregnacja ciœnieniowa drewno kominkowe

Tarcica obrzynana i nieobrzynana Deska tarasowa (dwustronnie ryflowana) Nekla ul. Dworcowa 33 tel. 061 4386-046, fax 061 4386-076

0605-338-906, 0605-550-379

SKĹ AD DREWNA I WĘGLA Gutowo MaĹ‚e, ul. Powidzka 9 (przy torach kolejowych), tel./fax 061/437-64-56

- konstrukcje dachowe - tarcica obrzynana - EKOGROSZEK - WĘGIEL KAMIENNY - WĘGIEL BRUNATNY - MIAĹ WYSOKOKAL. - pĹ‚yta: OSB i wiĂłrowa

GAZ EKO-GAZ

Inn-282a

Roz-466a

prowadzi skup zboĹźa

TARTAK NEKLA

Oferujemy: t węgiel – kostka, orzech,

Roz-485

Magazyn Zboşa z Mieszalnią Pasz GS „S.Ch� Września, ul. Kolejowa 10

061 436-46-84 0604-710-781 pn-sob 8.00-19.00 niedziela 9.00-13.00


3

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl Roz-407

15 stycznia 2010

:U]HzQLD

XO3DGHUHZVNLHJR

GAZ

WHOID[  G]LDäVSU]HGDĔ\

ZZZNDVERNVFRPSO HPDLOELXUR#NDVERNVFRPSO SRQSW

Dom-GAZ

Â&#x2021;2*52'=(1,$ .87( Â&#x2021;%$/8675$'<

&\QNRZDQLH JDOZDQLF]QH =LHOLQLHF ZOOLOGIA WÄ&#x2DC;DKARSTWO

schody, parapety, blaty, kominki, kostka granitowa

d*1$$;r ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 14, WrzeĹ&#x203A;nia (w podwĂłrzu)

]äEUXWWR

Marzenin, ul. Ks. Twardego 5 061-4388-077, 0601-084-743

t

tPDWHULDä\EXGRZODQH

NISKE CENY

NAJWIÄ&#x2DC;KSZY WYBĂ&#x201C;R WE WRZEĹ&#x161;NI

www.sklep-hobby.pl

Gas-115

t35202&-$NOHMGRVLDWNL ]EURMRQ\]ZäĂ&#x2018;NQHPILUP\

Poleca PaĹ&#x201E;stwu tDPE[JFOOFQPTJÂ&#x2019;LJ PEPCJBEVQPLPMBDKÇ&#x2014; tJNQSF[ZPLPMJD[OPÇ´DJPXF JQS[ZKÇ&#x2014;DJBXFTFMOFEPPTĂ&#x2DC;C tEMBE[JFDJLÇ&#x152;DJLQS[ZKFNOFK[BCBXZ tXLBČ&#x2C6;EZQJÇ&#x152;UFLXJFD[PSFLUBOFD[OZ CJMFUXTUÇ&#x2014;QVKFEZOF[Â&#x2019;

Serdecznie zapraszamy!

Chcesz schudnšÌ? Czytaj str. 12 dodatku reklamowego

Restauracja

WrzeĹ&#x203A;nia ul. SĹ&#x201A;owackiego 11 604-139-420

cz-b A4: 0,15 zĹ&#x201A; A3: 0,30 zĹ&#x201A; kolor: A4: 2,50 zĹ&#x201A; A3: 5,00 zĹ&#x201A;

KSERO

tW\QNLV]ODFKHWQH

Skl-389

NAGROBKI

XO*UXQZDOG]ND WHO 

Roz-509a

Bd-186g

pn.-sob. 7.00-19.00 nd. 8.00-14.00

Roz-210

061 436-27-33 061 436-29-49

Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?

6RNRÂ?RZRN:U]HyQLWHO

]DSUDV]DQD.$51$:$ =DEDZD.DUQDZDÂ?RZD =DEDZD.DUQDZDÂ?RZD:$/(17<1., 3HÂ?QDNRQVXPSFMD ERJDWHPHQX&HQD]DSURV]HQLD]Â?GODSDU\ Gas-117

UH]HUZDFMH


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

Straż Pożarna

4 Aktualności

Kierowco, zwolnij! Strażacy i policjanci mieli ręce pełne roboty. Przez aurę.

straacy z OSP Miosaw usuwali w swojej miejscowoci nieg zwisajcy nad wejciem do szkoy przy ulicy Zamkowej. Druhowie uyli w tym celu sprztu burzcego i straackiej drabiny.

„ Podobn interwencj

 Kierująca clio wpadła w poślizg i uderzyła w subaru. Dostała mandat w wysokości 500 zł Tym razem w barier energochonn wpad renault laguna. Najwicej dziao si dzie pó niej. Przed poudniem w Biaycach kierujca tico wpada w polizg, zjechaa na przeciwlegy pas ruchu i uderzya w golfa, a na Opieszynie pieszy wtargn na przejcie i zosta potrcony przez toyot . Zapaci 100 z mandatu.

Komenda powiatowa policji ponawia apel do świadków tragedii. Poszukuje odpowiedzi na kilka pytań

T

rwa śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło 28 grudnia na drodze K92 w Bierzglinie. Przypomnijmy, że tragedia rozegrała się około godziny 20.40. Nieustalony jak dotąd pojazd, jadący w kierunku Słupcy, potrącił rowerzystę. Kim był kierowca i dlaczego oddalił się miejsca zdarzenia? – na te pytania funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, którzy prowadzą postępowanie przygotowawcze, wciąż nie znaleźli odpowiedzi. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Mimo natychmiast udzielonej pomocy medycznej, zmarł. Jak się później okazało, był to 28-letni mieszka-

niec Bierzglina. Prośby o kontakt kierowane do świadków zdarzenia nie przyniosły spodziewanych efektów. – Nikt się nie zgłosił, ale postępowanie wciąż trwa. Dysponujemy pewnymi informacjami, które sprawdzamy – mówi Krzysztof Szcześniak, rzecznik komendy policji. Śledztwo nadzoruje prokuratura. Jej przedstawiciel uczestniczył w sekcji zwłok. – Opinii jeszcze nie mamy, ale dysponujemy wstępnymi ustaleniami. Na podstawie obrażeń, których doznała ofiara, wiemy, co było przyczyną śmierci i z jakim pojazdem mogła kolidować. A to jest wyznacznik do dalszych działań policji – wyjaśnia Krzysztof Helik, prokurator rejonowy. TOS

Zebrany materiał dowodowy nie wystarczył do postawienia zarzutu – uznała prokuratura rejonowa

P

ostępowanie przeciwko niedoszłemu gwałcicielowi zostało umorzone. O Rafale A. pisaliśmy w „WW” 30 października 2009 roku. To „bohater” zajścia, do którego doszło miesiąc wcześniej na fermie drobiu w Brodziszewie (gmina Szamotuły). Podjechał wówczas tzw. beczką pod kurnik. Wszedł do niego pod pretekstem umycia rąk. Był sam na sam z kobietą zatrudnioną w firmie jako pracownik fizyczny. Znali się. W jednej chwili wyciągnął klucze z zamka od zewnętrznej strony drzwi, włożył od środka i przekluczył. Podszedł do kobiety. Zaczął ją całować. Odepchnęła go. Powiedziała, że ma przestać. Ale nie przestał. Wykręcił jej ręce do tyłu i założył plastikowe opaski uciskowe. Odpiął guzik i zdjął spodnie razem

na 221. kilomatrze autostrady A2 doszo do poaru kabiny samochodu ciarowego marki MAN. Najprawdopodobniej przyczyn zaponu byo zwarcie w instalacji elektrycznej auta. Interwencj podja jednostka Ochotniczej Stray Poarnej z Gozdowa, ale... jak si okazao na miejscu – niepotrzebnie. Poar ugaszono przed ich przybyciem.

„ W niedziel 10 stycznia

z majtkami. Niczym niewzruszony, położył się na niej. – Chciał, żebym rozszerzyła nogi. Dotykał mnie w miejscu intymnym – 29-latka relacjonowała zajście. Krzyczała na tyle głośno, że napastnik odstąpił od powziętego zamiaru. Przeprosił ją, poprawił włosy i poklepał po plecach. Prokuratura Rejonowa w Szamotułach przesłuchała 4 osoby, w tym pokrzywdzoną i podejrzanego. Wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa wydała postanowienie o umorzeniu postępowania. Przypomnijmy, że zmierzało ono w kierunku art. 197 § 2 kk. (jeżeli sprawca doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). TOS

Kierowca cignika siodowego volvo uszkodzi naczep pozostawion na poboczu autostrady A2. Dziao si te na placu przed Cenosem. Kierowca renaulta z naczep, cofajc, uderzy w iveco. W Kleparzu natomiast mercedes wymusi pierwszestwo przejazdu na VW golfie. Prowadzcy dosta 200 z mandatu.

Fot. KPPSP we Wrześni

W jedynym wtorkowym wypadku mieszkanka Miosawia kierujca fiatem punto, chcc unikn zderzenia z innym samochodem, zjechaa na pobocze, uderzya w drzewo i dachowaa. Tymczasem auto o nieustalonej marce, jak gdyby nigdy nic, oddalio si z miejsca zdarzenia. Policja poszukuje wiadków. TOS

Zamarzł na działkach Pierwsza ofiara mrozów we Wrześni... Zamarzł 52-letni mężczyzna. Tegoroczna mro na zima zbiera swoje niwo take w naszym miecie. W miniony pitek, 8 stycznia, na terenie ogródków dziakowych przy ul. Dziakowców znaleziono ciao bezdomnego mczyzny. Z informacji przekazanych nam przez Jacka Motawskiego, p.o. zastpcy Prokuratora Rejonowego we Wrzeni, wynika, e zamarznity mczyzna naduywa alkoholu oraz prowadzi nieuregulowany tryb ycia. Wiadomo take, e od jakiego cza-

su przebywa na terenie ogródków dziakowych „Grzdka”. Tam mieszka i tam pi z kolegami. Prawdopodobnie zamarz nad ranem, kiedy mróz jest najwikszy. – Ciao znalaz kolega denata w godzinach przedpoudniowych. Byo jeszcze ciepe – mówi prokurator. To pierwsza ofiara mrozów i pozostaje mie nadziej, e ostatnia. Funkcjonariusze stray miejskiej oraz policji regularnie sprawdzaj miejsca, w których mog przebywa osoby bezdomne, naraone na zamarznicie. Nie s jednak w stanie sprawdzi kadego zakamarka. Dlatego apelujemy – nie pozostawajmy obojtni, kiedy widzimy tak osob. DOT

Poszukiwani i zaginieni na jednej liście w internecie Jak sprawdzi, czy kto jest w orbicie zainteresowania ledczych? Bardzo prosto. Wystarczy wej na stron www.poszukiwani.policja.pl lub www.zaginieni.policja.pl. Ot tak, po prostu. Oba portale internetowe stworzya jaki czas temu Komenda Gówna Policji. Jedna uwaga – na pierwszym widniej tylko wizerunki i dane tych osób, wobec których prokuratury lub sdy wyday zgod na publikacj listu goczego. Mechanizm dziaania jest prosty. Wystarczy wpisa imi i nazwisko podejrzanego, by dowiedzie si, kto i za co go poszukuje. Na stronie widnieje te numer telefonu, pod który mona przedzwo-

musieli podj ochotnicy z Koaczkowa, którzy tego samego dnia usuwali nieg i sople stwarzajce zagroenie nad ulic Krakowsk w Koaczkowie.

ni i zgosi informacj dotyczc poszukiwanego. W przypadku drugiego portalu sami moemy zgosi osob zaginion. Wczeniej musimy si jednak skontaktowa z komend wojewódzk policji, pod któr podlegamy. Na stronie zamieszczono dane o zaginionych dzieciach i dorosych. I w tym przypadku moemy przekazywa telefoniczne informacje dotyczce ich pobytu. Do tej pory portale odwiedzio po 285 tys. internautów. Ich najwiksz wad s wyszukiwarki. Dziaaj wolno. Zbyt wolno. Jakby tego byo mao, strony czsto si zawieszaj. Mimo wszystko, s przydatne. TOS

„ Nie prónowali take

straacy wrzesiscy. Jedn z wielu akcji usuwania sopli i niegu przeprowadzili we wtorek 12 stycznia na ulicy Batorego we Wrzeni. DAI

Kronika policyjna

Takiej serii jeszcze nie byo. Pogoda sprawia, e kadego dnia dochodzio do kolizji i wypadków spowodowanych, jak to si mówi w argonie policyjnym, „niedostosowaniem prdkoci jazdy do stanu drogi”. 9 stycznia kierujca renaultem clio stracia panowanie nad autem i uderzya w prawidowo jadce subaru tribeca. Miao to miejsce na K92 w Starczanowie. Kilka godzin pó niej doszo do dwóch bli niaczo podobnych zdarze. Najpierw ford, a pó niej VW passat uderzy w barier energochonn na autostradzie A2. Kierujcy VW polo, mimo czerwonego wiata, wjecha na skrzyowanie przy ul. Objazdowej. Mia pecha, bo uderzy w BMW. A w Przyborkach peugeot 206 nie udzieli pierwszestwa przejazdu jaguarowi. Kara dla prowadzcego to 300 z mandatu. 10 stycznia po raz kolejny interwenioway suby autostradowe.

„ W sobot 9 stycznia

„ 32-latek pobi w toale-

cie klubu Best o rok starszego od siebie mczyzn. Uy do tego telefonu komórkowego. Poszkodowany dozna obrae gowy. Cho oberwa 3 stycznia, to policj zawiadomi dopiero pi dni po fakcie.

„ Kto rozci tor-

b i ukrad z niej zwitek banknotów (3 600 z). Zuchwaa kradzie miaa miejsce 6 stycznia przy ul. Warszawskiej.

„ Wam do budynku

gospodarczego w Nekli. upem sprawców, którzy dziaali w nocy z 8 na 9 stycznia, pady akcesoria murarskie i elektronarzdzia. Straty: 50 tys. z.

„ óty gokart znikn

z prywatnej posesji przy ul. Gorzowskiej. Miao to miejsce 9 stycznia.

„ Kto dosta si do fir-

my i odkrci dekoder telewizji satelitarnej. Dziao si to w nocy z 9 na 10 stycznia w Zasutowie.

„ Kto odkrci tablice

rejestracyjne od opla vectry zaparkowanego przy ul. Fromborskiej.

„ 19-latek wybi szyb w drzwiach sklepu w Biaym Pitkowie i zawiadomi o tym policj. Zatrzymano go na miejscu zdarzenia. Mia 0,60 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. TOS


5

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

15 stycznia 2010

      

   !"!# !""     $ % %   &   %'(    %  & ))  %   *  ) + &  , %) ) '

Kosynierów 3, 61-4363-809

KSERO

ww-095

  

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

kolor: cz-b " [’t" [’ " [’t" [’

t1S[ZKǗDJB PLPMJD[OPǴDJPXF XLBNFSBMOFK BUNPTGFS[F t8ZǴNJFOJUFNFOV t.J’BPCT’VHB

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Warszawska 15, Września - Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. (61) 640-01-01

Gas-118

XXXQJ[[BDBNFMPUQM

$EVROZHQFLWHJRNLHUXQNX]GREÆG•ZLHG]ÆLXPLHMÆWQRyFL]]DNUHVX sSURZDG]HQLDG]LDDOQRyFLSU]HGVLÆELRUVWZDRUJDQL]XM•FHJR LPSUH]\WXU\VW\F]QH]JRGQLH]]DVDGDPLJRVSRGDUNLU\QNRZHM sZVSϏSUDF\]SRGPLRWDPLJRVSRGDUF]\PLSURZDG]•F\PLG]LDDOQRy ZUϛQ\FKIRUPDFKRUJDQL]DF\MQRSUDZQ\FK sSRVXJLZDQLDVLÆLQVWUXPHQWDPLPDUNHWLQJXZG]LDDOQRyFL WXU\VW\F]QHM sREVXJLNOLHQWD sRUJDQL]DFMLSUDF\UϛQ\FKG]LDÏZSU]HGVLÆELRUVWZDRUJDQL]XM•FHJR LPSUH]\WXU\VW\F]QH sRUJDQL]RZDQLDLPSUH]WXU\VW\F]Q\FKNUDMRZ\FKL]DJUDQLF]Q\FK JUXSRZ\FKLLQG\ZLGXDOQ\FKNDWDORJRZ\FKLQD›\F]HQLHNOLHQWDQS Z\FLHF]NLNUDMR]QDZF]HZF]DV\RER]\WXU\VW\F]QHUDMG\NRORQLH UHNUHDFMDUXFKRZDZ\FLHF]NLV]ODNLHPJÏUVNLPVWDWNLHPSURPHP sRUJDQL]DFMLLREVXJLNRQJUHVÏZWDUJÏZJLHGWXU\VW\F]Q\FK RUD]LPSUH]RNROLF]QRyFLRZ\FK sXG]LHODQLDLQIRUPDFMLWXU\VW\F]QHMRUD]JURPDG]HQLDLQIRUPDFML QDU]HF]SODQRZDQLDRUJDQL]RZDQLDLUR]ZRMXWXU\VW\NL sZVSϏSUDF\]SRGPLRWDPLyZLDGF]•F\PLXVXJLWXU\VW\F]QH sSRVXJLZDQLDVLÆMÆ]\NLHPREF\PZ]DNUHVLHQLH]EÆGQ\P GRZ\NRQ\ZDQLD]DGDÍ]DZRGRZ\FK sNRU]\VWDQLD]UϛQ\FK|UÏGHLQIRUPDFMLRUD]GRUDG]WZD VSHFMDOLVW\F]QHJRZ]DNUHVLHQLH]EÆGQ\PGRZ\NRQ\ZDQLD]DGDÍ ]DZRGRZ\FK sSURZDG]HQLDG]LDDOQRyFLJRVSRGDUF]HMQSELXUDSRGUϛ\KRWHOH RyURGNLZ\SRF]\QNRZHRyURGNLVSRUWRZHLUHNUHDF\MQH    &   % + )&   % ) ' (GX

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus A. Goclik, M. Rozrażewski, Spółka Jawna

Gt[BDJT[OFPTJFEMF[LPNGPSUPXZNJ NJFT[LBOJBNJXDJFLBXFKMPLBMJ[BDKJ tEPNZ[HBSBȈBNJJPHSØELBNJ X[BCVEPXJFT[FSFHPXFK tQPNPDXV[ZTLBOJVLSFEZUV Biuro sprzedaży:

www.wgiplus.pl

62-300 Września, ul. Szkolna 3 (Budynek PKO BP – II piętro), w godz. 9.00 – 17.00 tel./fax 061 436 16 16 kom 0601 160 285, kom 0723 179 649

e-mail: mieszkania@wgiplus.pl

ul. Gen. T. Kutrzeby 5K/13, tel. 061 437 61 65

Bd-291Nowa strona


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

6 Aktualności Blokada na krajówce Grześkowiak popracuje jako szef biblioteki za tysiąc złotych do marca. Potem zastąpi go żona dyrektora muzeum

D

yrektora biblioteki publicznej we Wrześni poznamy w marcu. Tymczasem do tego momentu funkcję dyrektora będzie pełnił zastępca burmistrza Waldemar Grześkowiak. Za jedyne tysiąc złotych miesięcznie (kwota brutto). Grześkowiak to człowiek od specjalnych poruczeń burmistrza Tomasza Kałużnego. Kiedy do dymisji podał się dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury Michał Kosiński, jego funkcję Kałużny powierzył właśnie Grześkowiakowi. Podobnie uczynił, gdy Małgorzata Klimowicz-Stankowska zrezygnowała z pełnienia funkcji dyrektora biblioteki publicznej. Grześkowiak kieruje sześcioma filiami bibliotecznymi (placówka centralna od kilkunastu miesięcy jest nieczynna z powodu remontu). Jak dodał Kałużny, z Grześkowiakiem została podpisana umowa o pracę. – Umowa mówi o kwocie 1000 zł brutto – odpowiada burmistrz indagowany o wysokość wynagrodzenia p.o. dyrektora biblioteki. Za te pieniądze Grześkowiak „wykonuje wszelkie niezbędne obowiązki które są potrzebne do funkcjonowania tej jednostki jako m.in. zakładu pracy”. Jakie to są obowiązki? – Na przykład pracownicze, itp. Za kilka dni rusza biblioteka, więc także nadzoruje w tej części prace biblioteki – uzupełnia Kałużny. Według zapewnień samego Waldemara Grześkowiaka, nowego dyrektora biblioteki, który odciąży go od nadmiaru

Niecodzienne okoliczności towarzyszyły kolizji, do której doszło 14 stycznia w Sokołowie. Ruch na drodze K15 był zablokowany przez godzinę.

obowiązków, poznamy za parę tygodni, w marcu. – Mamy kandydata. Do tego czasu ta osoba musi poukładać dotychczasowe sprawy zawodowe – wyjaśnił. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, dyrektorem zostanie Violetta Mazurkiewicz, prywatnie żona dyrektora muzeum Sebastiana Mazurkiewicza. Przypomnijmy, że V. Mazurkiewicz ponad dwa miesiące temu wygrała konkurs na dyrektora biblioteki, ale nie została powołana, ponieważ „była to ze względów personalnych dość niezręczna sytuacja”. Grześkowiak nie potwierdza naszych informacji, ale też nie zaprzecza. – Jeśli idzie o zmiany, to wyjaśniam: ogłoszono kolejny konkurs, na który nikt się nie zgłosił. Daje nam to możliwość bardziej elastycznej oceny kandydatów zgłoszonych w pierwszym. TOM

Zdarzenie miao miejsce w samo poudnie. Na prostym odcinku wyjtkowo dobrze odnieonej (bo czarnej) asfaltówki kierowca toyoty matrix, jadcy w kierunku Wrzeni, odbi na przeciwlegy pas ruchu i uderzy w stara. Sia bya tak dua, e ciarówka i przyczepa przewróciy si – i ustawiy w poprzek jezdni. – Nie mogem „uciec”, nie miaem miejsca. Waln mi w tyln ok – relacjonowa Jacek Kaniasty, kierowca stara. Jecha z Wrzeni do Gniezna. – I tak dobrze, bo jakby uderzy mnie w przód, to jeszcze bym wpad do rowu. Samochód uleg powanym uszkodzeniom. Straty powstae w wyniku kolizji jego waciciel – Przedsibiorstwo Robót Drogowych z Gniezna – oszacowa na kilka tysicy zotych. O najwikszym szczciu moe mówi Micha König. Zielonogórzanin kierowa manem z dodatkow przyczep. Jecha tu za starem. – Gociu z toyoty zjecha na drugi pas i uderzy stara w ok. Nie wiem, co mu si stao – wzrusza ramio-

 Kierowca toyoty poważniej nie ucierpiał, ale auto tak nami. – Ja nie ucierpiaem, bo jako udao mi si ich omin. Na miejsce zdarzenia przybyli ratownicy medyczni, straacy i policjanci. Ze wstpnych ustale wynika, e elblanina kierujcego toyot zapa skurcz w nog. Chcc j wyprostowa, puci kierownic. Chwila dekoncentracji kosztowaa go utrat panowania nad autem. – Nie podlega dyskusji, e to on zawini – stwierdzi Bogusaw Radny z wrzesiskiej drogówki. Sprawca kolizji – w odrónieniu od samochodu, którym kierowa, –

Fot. Tomasz Szternel

powaniej nie ucierpia. Zosta opatrzony przez ratowników na miejscu. O okolicznociach zdarzenia nie chcia rozmawia. Poprosi tylko, by nie publikowa jego numerów rejestracyjnych. A to przez to, e wzi chorobowe i jecha na zimowisko. Obawia si konsekwencji... Samochody blokoway ruch na K15 przez godzin. Zostay zholowane przez pomoc drogow. W tym czasie auta zmierzajce w kierunku Gniezna byy kierowane przez stróów prawa na objazd przez Czerniejewo. TOS

Reklama

Lekcje tańca w odnowionej salce We Wrzesińskim Ośrodku Kultury zbliża się koniec remontu salki „baletowej”. Kadziona jest nowa podoga, która bdzie dostosowana do funkcji, jak peni sala. Inwestycja pochonie blisko 16 tys. z. – Dotychczasowe panele podogowe (z powodu nierównej nawierzchni – przyp. red.) podniosy si do góry – ubolewa Marzena Tabaczyska, zastpca dyrektora orodka kultury. – wiczenie na nich byo wic niebezpieczne. Przy okazji remontu przeprowadzonych zostanie równie kilka drobnych napraw. Pomieszczenie zostanie te pomalowane.

Salka z lustrami znajdujca si na pitrze orodka kultury cieszy si bardzo du popularnoci wród mieszkaców. Korzystaj z niej przewanie dzieci i modzie. – S to gównie nasze buawistki oraz czonkowie zespoów Puls i Pulsik – wylicza M. Tabaczyska. – Dwa razy w tygodniu odbywaj si równie zajcia z aerobiku. Do niedawna pomieszczenie wynajmowaa jedna z poznaskich szkó taca. Oboenie salki jest bardzo due. Opata za korzystanie z pomieszczenia wynosi 48 z za godzin. By moe remontu doczeka si ju wkrótce gówny hall WOK-u. Rozpoczcie prac uzalenione jest jednak od przyznania rodków przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-

Eliminacje do finału Miss Polonia Wielkopolski tuż-tuż Prawie 30 dziewczyn z naszego powiatu zgosio si do konkursu Miss Polonia Wrzeni i Miss Polonia Wielkopolski. Fina wyborów Miss Polonia Wielkopolski zaplanowano na 19 czerwca. Odbdzie si on w wietle telewizyjnych kamer we wrzesiskim amfiteatrze. Zanim jednak to nastpi, wszystkie pikne dziewczyny, które zechc wystartowa w wycigu o koron miss, musz wysa swoje zdjcia oraz kwestionariusze (dostpne na stronie www.showbiz.com. pl) na adres biuro@showbiz.com. pl, a potem przej eliminacje, które odbd si 6 lutego we Wrzesi-

skim Orodku Kultury. – Podczas eliminacji wybranych zostanie 12 finalistek. Pó niej nastpi etap przygotowa, z przebiegu którego przygotowane zostan krótkie filmy promujce konkurs oraz Wrzeni – mówi Serafina Ogoczyk-Mkowska z Agencji Showbiz Models, która organizuje wybory. Fina zmaga pretendentek do korony Miss Polonia Wrzeni odbdzie si 12 kwietnia. Laureatka automatycznie przechodzi do finau konkursu Miss Polonia Wielkopolski. Wszystkie adne dziewczyny zachcamy do wzicia udziau w konkursie. DOT

rodowego. Kosztorys inwestorski opiewa na 480 tys. z (70% kwoty pokryje ministerstwo). – Hall planujemy powikszy o szatni. Ta zostanie przeniesiona do jednego z pomieszcze za toaletami, gdzie niegdy znajdowa si studio graficzne – informuje M. Tabaczyska. – Wymieniona zostanie te m.in. instalacja elektryczna. Rozpoczcie prac uzaleniamy jednak od pozyskania rodków zewntrznych – zastrzega. W planach ratusza jest równie kompleksowa termomodernizacja orodka kultury. Lwia cz potrzebnych rodków miaaby pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska w Warszawie. ukasz Róaski

Karetka pogotowia po dachowaniu wylądowała w szczerym polu... Do niecodziennego zdarzenia doszło w środowy wieczór tuż za wiaduktem na drodze w kierunku Obłaczkowa. Około godziny 19.00 kierowca karetki pogotowia, którą transportowano chorego do poznańskiego szpitala, nieoczekiwanie stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg. – Doszło do dachowania karetki. Na szczęście żadna z przebywających w niej osób nie doznała poważniejszych obrażeń. Jedynym poszkodowanym był ratownik medyczny – informuje Krzysztof Szcześniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, dodając, że pacjenta przetransportowano inną karetką. Z relacji jednego z naocznych świadków wynika, że uszkodzony samochód znajdował się w polu, około 40 metrów od jezdni. DOT


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

7

Aktualności

Prywatyzacja przedszkoli Jedni przedszkola muszą wybudować, inni... dostają w prezencie. W gminie Wrzenia obecnie dziaaj trzy prywatne przedszkola. We wrzeniu liczba ta wzronie do piciu. Na zasadach rynkowych dziaa jednak tylko jedno. Przedszkola „Mi Uszatek” i „Mali Przyrodnicy” – niegdy gminne – 1 wrzenia zeszego roku trafiy w prywatne rce. Zarzdzaj nimi przedszkolanki, które tam pracuj. Za wynajem budynków nie pac gminie nic. – Ale jestemy zobligowane do remontu budynków. W cigu roku musimy przeznaczy na to okrelon kwot – broni si Iwona Hofman, dyrektor „Maych Przyrodników”. Magistrat pozby si przedszkoli, aby zaoszczdzi. Z czasem dotacja na przedszkole ma wynosi 75% tego, co gmina wykadaa przed prywatyzacj. Jednak zanim do tego dojdzie, gmina zamierza za unijne i wa-

 Justyna Jastrzębska, właścicielka „Tęczowej Chatki”, działania urzędu gminy uważa za niesprawiedliwe sne pienidze przeprowadzi termomodernizacj de facto prywatnych przedszkoli. Dziwn sytuacj krytykuje radny Jan Piotr Nowak. On te jest wacicielem budynku, w którym funkcjonuje prywatne przedszkole „Tczowa Chatka”. – Ja jestem tym oburzony. Jak mona komu da gotowy obiekt i stworzy przedsibior-

stwo na si? – dopytuje. – Ja wybudowaem obiekt za prawie dwa miliony i pani Jastrzbska (wacicielka „Tczowej Chatki” – przyp. red.) paci normalny czynsz. Nic za darmo. A tu si tworzy pseudoprywatyzacj. To jest zwyke rozdawnictwo! Tak uwaam – oburza si Nowak. Justyna Jastrzbska te jest zbulwersowana sytuacj: – To jest po pro-

Fot. Łukasz Różański

stu niesprawiedliwe. Jedni, jak ja, musz paci czynsz, inni dostaj od gminy prezenty. Trudno mi to zrozumie. Jak dodaa, dopiero od pocztku tego roku take jej przedszkole bdzie objte dopat z gminy. – Podobno od 1 stycznia mamy dostawa na jedno dziecko tyle samo, co pozostae przedszkola – mówi.

– Wczeniej byo to niemoliwe ze wzgldów prawnych. Myl, e wanie z tego powodu „Tczowa Chatka” zapowiedziaa obnik opaty za dziecko w przedszkolu – wyjania Waldemar Grzekowiak, zastpca burmistrza i autor reformy. Niestety, wiceburmistrz nie jest w stanie okreli dokadnie, jakie oszczdnoci dla gminy przynosi prywatyzacja przedszkoli. – Obecnie na jedno dziecko wydajemy ok. 420 z. Analizujc koszty, naley oceni, ile na te przedszkola wydajemy dzisiaj, gdy rok temu sytuacja bya nieadekwatna, na przykad w wydatkach na przedszkola trzeba byo wówczas uj odprawy dla pracowników tych placówek, w przedszkolach bya te inna liczba dzieci i pracowników – informuje, dodajc jednoczenie, e obecnie wydatki na przedszkola spady o okoo 10%. Nie potrafi jednak okreli dokadnych kwot. Od 1 wrzenia pseudoprywatyzacj – jak dziaania gminy okrela Nowak – przejd kolejne dwa przedszkola: „Soneczko” i „Pszczóka Maja”. Scenariusz ten sam: dyrektorki dostan od gminy za darmo budynek, aby mogy w nim prowadzi dziaalno gospodarcz. Tomasz Maecki

Reklama

Oskarżony o stówkę

Zew-251

<<

dok. ze s. 1

Sprawa prawdopodobnie nie ujrzaaby wiata dziennego, gdyby kierowca nie zgosi si do szefa po zwrot pienidzy. Ten niemal natychmiast poinformowa przeoonych Macieja P. o przyjciu przez niego korzyci majtkowej. – To, e rozmawia (Maciej P. – przyp. red.) z szefem, to potwierdzam. Szczegóów jednak zdradzi nie mog – mówi prokurator Radosaw Krawczyk, szef dziau ledczego Prokuratury Rejonowej w Gnie nie. Przed prokuratorem oskarony nie przyzna si do przyjcia 100 z. Jego kolega z patrolu twierdzi, e nic o tym nie wie. – Nie wysiada z radiowozu, który zatrzyma si przed samochodem ciarowym – informuje R. Krawczyk. – Zarzut wrczenia korzyci majtkowej postawiony zosta równie kierowcy MAN-a. Gdyby to on zawiadomi o sprawie policj, korzystaby z klauzuli o nietykalnoci. Zdaniem prokuratora zachowanie oskaronego policjanta wyczerpywao znamiona art. 228 par. 3 kodeksu karnego (przyjmowanie korzyci majtkowej lub osobistej w zwizku z penieniem funkcji publicznej za zachowanie stanowice naruszenie prawa). Grozi mu od roku do dziesiciu lat „paki”. – Sprawa zostaa przeze mnie skierowana do sdu wrzesiskiego – mówi R. Krawczyk. – W moim przekonaniu dysponujemy mocnymi dowodami. Gdyby byo inaczej, nie skierowabym aktu oskarenia. Pikanterii sprawie dodaje fakt, e Maciej P. by ju wczeniej oskarony o przyjcie korzyci majtkowej. – Ta sprawa zostaa umorzona

100

zotych – tyle rzekomo mia przyj Maciej P. w zamian za odstpienie od zatrzymania dowodu rejestracyjnego

na etapie prokuratury – informuje R. Krawczyk. Maciej P. we wrzesiskiej komendzie pracuje od prawie dziesiciu lat. Przeoeni nie mieli adnych powanych uwag do jego pracy. – Za pierwsze oskarenia o przyjciu korzyci majtkowej wszczte postpowanie przygotowawcze prokuratura umorzya, policja w ramach posiadanych uprawnie przeprowadzia postpowanie, w wyniku którego zostay wycignite konsekwencje subowe wobec policjanta – informuje Jarosaw Gruszczyski, komendant KPP we Wrzeni. Aktualnie, zgodnie z obowizujcymi przepisami, funkcjonariusz zosta zawieszony w czynnociach subowych, w wyniku których, jedn z konsekwencji jest wstrzymanie wypaty poowy jego wynagrodzenia. – Do czasu wydania prawomocnego zakoczenia postpowania, nie chciabym komentowa sprawy – mówi J. Gruszczyski. – Jako kierownik jednostki chc wierzy, e jest to jednostkowy przypadek. amanie prawa przez policjantów jest dla mnie przykre i nie do przyjcia. KUL


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

8 Aktualności Spacerkiem po Wrześni

Lisów coraz więcej 78% Szczepienią przeciw wściekliźnie powodują, że populacja lisów jest coraz liczniejsza. Zimą zwierzęta te pojawiają się w pobliżu domostw, a nawet miejskich kontenerów na śmieci.

 Na górkę w ramach wuefu?

Dlaczego nie! Uczniowie z „dwójki” nie mogą się doczekać takich lekcji Fot. DAI

„ Dzieciaki maj w kocu uywa-

nie na górce przy ul. Suwalskiej. To chyba jedyny pozytywny skutek obecnych warunków pogodowych i zalegajcego niegu. Ciekawe jest to, na czym modzi zjedaj ze sztucznego pagórka. Najczciej s to oczywicie sanki i tzw. talerze do zjedania, ale wykorzystywane do tego s take inne, pozornie nieprzydatne przedmioty. Jedni na przykad lizgaj si na samochodowych oponach, inni na kawakach materaców zawinitych w foliowe worki na mieci, a jeszcze inni – po prostu – na plecach. „ Zmieni si – i to radykalnie – wystrój restauracji Von Tutti we Wrzesiskim Orodku Kultury. Ogóln pstrokacizn zastpi gustowny brz, pojawi si wielkoformatowy telewizor, ze cian znikny wtpliwej jakoci obrazy, a zastpiy je lustra przysonite firankami sznurkowymi. Zmienio si take menu, w którym pojawiy si na przykad dwie nowe saatki – à la burmistrz i à la starosta – niby podobne do siebie, ale jednak znaczco róne. „ Trwaj posezonowe wyprzedae, gównie w sklepach odzieowych i obuwniczych. Niektóre handlowe placówki oferuj zniki sigajce nawet 70%. Lepszej okazji na zakup zimowych kurtek i butów ju nie bdzie. „ Na wrzesiskim rynku pojawia si nowa wystawa fotograficzna zatytuowana „Stulecie Polskiego Kina”. Wczeniej eksponowana bya m.in. w Berlinie. Zdjcia przedstawiajce sceny z najsynniejszych polskich filmów bdzie mona obejrze na rynku do 1 lutego. „ W poniedziaek 18 stycznia zaczynaj si ferie. UMiG we Wrzeni zadba o to, by dzieciaki nie mogy narzeka na nud. W pierwszym tygodniu, dokadnie we wtorek, rod i czwartek w godz. 10.00 i 12.00 w Kinie „Trójka” odbd si poranki filmowe. Od 18 stycznia co dwa dni w sali sportowej Zespou Szkó Zawodowych przy ul. Kociuszki odbywa si bd turnieje tenisa stoowego dla dzieci szkó podstawowych i gimnazjów, a codziennie (równie od 18 stycznia) w sali SSP nr 6 przy ul. Batorego – zawody dla dzieci szkó podstawowych w strzelaniu z broni pneumatycznej, w rzucaniu lotk do tarczy, warcabach i tenisie stoowym. W drugim tygodniu atrakcji bdzie jeszcze wicej. DAI

Program zwalczania wcieklizny u lisów rozpocz si w Wielkopolsce w 1995 roku. Wtedy odbyy si pierwsze zrzuty szczepionek na lasy i pola, gdzie wystpuj lisy. To u tych zwierzt notowana bya najwiksza zachorowalno na wcieklizn. Zrzuty szczepionki odbywaj si dwa razy w roku: wiosn (w powiecie wrzesiskim na przeomie kwietnia i maja) oraz jesieni (na przeomie wrzenia i pa dziernika). Odkd zwalczana jest wcieklizna, populacja lisów zwikszya si piciokrotnie (dane z lat 1995-2007). – Szczepionka zrzucana z samolotu ma posta maej kostki. Z zewntrz jest ona wykonana z mczki rybnej, która jest wyczuwalna przez zwierzyn nawet z 800 metrów – wyjania Romuald Juciski, powiatowy lekarz weterynarii. – W rodku znajduje si zbiornik ze szczepionk oraz tzw. marker – tetracyklina – który wnika w koci zwierzcia i jest pó niej przedmiotem bada. Szczepionka nie powinna by dotykana przez ludzi, bo wtedy lis wyczuje zapach i nie podejmie szczepionki. Tetracyklina widoczna jest pod mikroskopem w kociach lisów, które podjy szczepionk. Odstrzay lisów do bada prowadzi si na zlecenie suby weterynaryjnej wanie po to, aby sprawdzi skuteczno szczepie. – Odstrza lisów zlecamy myliwym z kó owieckich. W naszym

populacji lisów podejmuje szczepionki przeciw wciekli nie, rzucane z samolotów

 Włodzimierz Moch z odstrzelonym lisem po jednym z polowań powiecie rocznie pada 48 lisów w ramach monitoringu skutecznoci szczepienia przeciw wciekli nie – informuje R. Juciski – Zwierzta s przekazywane laboratorium w Poznaniu, gdzie prowadzone s badania koci. Wyniki pokazuj, e okoo 78% populacji lisów jest zaszczepionych przeciw wciekli nie. Program ma swoje dobre i ze strony. Lis nie ma w swoim rodo-

Rzemieślnicy są jak Trzej Królowie

Fot. TOM

wisku adnego naturalnego wroga. Do tej pory to wanie wcieklizna dziesitkowaa populacj tych zwierzt. Teraz coraz wicej osobników poszukuje poywienia, nie tylko w lasach. – Przez to, e lisów jest coraz wicej, spada liczba kuropatw i zajcy, które najczciej padaj ich ofiar – dodaje R. Juciski. – Lisy pojawiaj si te w miastach. Odnotowywa-

Pijana w sztok kobieta zapomniała o dzieciach Zobaczył w parku pijaną kobietę, więc zadzwonił po straż miejską. Ktoś może powie: konfident? Gdyby nie to zgłoszenie, kto wie, co stałoby się z pozostawionymi przez kobietę dziećmi.

Tradycji stało się zadość. Członkowie i sympatycy wrzesińskiego Cechu Rzemiosł Różnych kolejny raz przełamali się opłatkiem i obcałowali nawzajem. Jak co roku, rzemieślnicze spotkanie noworoczne zorganizowano w Święto Trzech Króli w siedzibie cechu przy ul. Kościelnej. I jak co roku, stawili się włodarze. Tym razem z zaproszeń skorzystali zarówno burmistrz Tomasz Kałużny, jak i starosta Dionizy Jaśniewicz. Przybyli także księża – obecny proboszcz parafii farnej Mieczysław Kozłowski oraz proboszcz poprzedni, Kazimierz Głów. Starosta, składając zebranym życzenia, pół żartem, pół serio powiedział, że rzemieślnicy pracują tak długo, że nie zasilają szeregów emerytów, a przemawiający po nim burmistrz cieszył się, że przebywa w towarzystwie, które nawet na emeryturze jest zadowolone z życia. Z kolei ksiądz Kozłowski wyjaśnił, skąd bierze się ta pogoda ducha. – Związane jest to z dzisiejszą uroczystością i postaciami Trzech Króli, którzy szli i patrzyli w górę; nie pod siebie, tylko w niebo. Z tego bierze się radość w życiu i sercu człowieka. Rzemieślnicy również patrzą w górę, dostrzegając tam właściwy blask dla swojego życia i jak ci mędrcy niejednokrotnie przychodzą do ludzi z darami, nawet nie wiedząc, że w ten sposób składają dary Jezusowi. DAI

limy ju przypadki kiedy lis szuka poywienia w pobliu kontenerów na mieci. To zjawisko powszechne od wielu lat. Lisy zbliaj si do czowieka nie tylko zim. – Obserwujemy to szczególnie latem, kiedy mode liski usamodzielniaj si, podchodz blisko gospodarstw, bo tam atwo upolowa np. kur – mówi Wodzimierz Moch, leniczy Lenictwa Milkarowo, k. Targowej Górki. Nie ma to nic wspólnego z wcieklizn, ale jak ostrzega R. Juciski, nawet zaszczepienie nie daje 100-procentowej pewnoci, e zwierz jest odporne na wcieklizn. Dlatego trzeba zachowa ostrono. Szczególnie wtedy, kiedy lis podchodzi blisko czowieka i daje si nawet dotkn. – Wcieklizna rozwija si w trzech fazach. Pierwsza to tzw. faza melancholii. Wtedy zwierz jest agodne i zblia si do czowieka. W takiej sytuacji nie naley go pod adnym pozorem dotyka. Szczególnie ostroni powinni by waciciele psów, które podczas spaceru po lesie mog zosta ugryzione przez lisa. Wtedy psa powinien zbada weterynarz. MAK

Do tego pozornie pospolitego, ale w gruncie rzeczy wstrzsajcego zdarzenia doszo w minionym tygodniu. Patrol straników miejskich od jednego z mieszkaców Wrzeni otrzyma niepokojce telefoniczne zgoszenie, dotyczce modej kobiety, która snuje si po parku im. Dzieci Wrzesiskich i najprawdopodobniej znajduje si pod wpywem alkoholu. Wedug zgaszajcego kobieta ta miaa powane problemy z utrzymaniem równowagi. – Ze wzgldu na wyjtkowo niesprzyjajce warunki pogodowe, czyli panujcy mróz oraz lisk nawierzchni dróg i chodników, stranicy miejscy, w obawie o zdrowie kobiety, jak najszybciej udali si na wskazane przez zgaszajcego

miejsce – relacjonuje Anna HedrychStanisawska, straniczka miejska. W parku Dzieci Wrzesiskich rzeczywicie znajdowaa si wyra nie pijana kobieta. Mundurowi ustalili dane osobowe oraz miejsce zamieszkania 35-letniej wrzenianki i, utrzymujc z ni stay kontakt sowny, przetransportowali j do domu. Zastali tam jednak tylko dwójk nieletnich dzieci kobiety (7 i 13 lat) pozostawionych bez jakiejkowiek opieki. W takiej sytuacji stranikom pozostao ju tylko jedno wyjcie – przewie ca trójk do Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. Tamtejsi funkcjonariusze skontaktowali si z rodzicami nieodpowiedzialnej kobiety. Ojciec szybko pojawi si na komendzie i zaopiekowa si zaniedbanymi wnukami oraz pijan córk. Sytuacji rodziny przyjrz si teraz odpowiednie suby. Zgodnie z polskim prawem, za pozostawienie dzieci bez opieki w warunkach zagraajcych ich zdrowiu i yciu grozi do trzech lat pozbawienia wolnoci. Damian Idzikowski


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

9

XVIII WOŚP

Angażujemy się, bo musimy! <<

dok. ze s. 1

Usłyszałem, że mam wypier... no, wiadomo co – wspomina uliczną kwestę jeden z wrzesińskich wolontariuszy.

Większość ludzi, którzy się w nią angażują, nie wyobraża już sobie życia bez Orkiestry. W tym roku wrzesiski fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy mia odby si na rynku. Plany te jednak przekrelia pogoda. Firma, która miaa ustawi na rynku przenon scen, wycofaa si z tego dzie wczeniej – ze wzgldów bezpieczestwa. Nieustajce opady niegu mogy stworzy zagroenie zawalenia si dachu sceny. – Dlatego podjlimy decyzj o przeniesieniu finau do Wrzesiskiego Orodka Kultury, gdzie odbywa si w latach poprzednich. Caa impreza bynajmniej na tym nie ucierpiaa; frekwencja bya bardzo wysoka – stwierdzia wicedyrektor WOK-u Marzena Tabaczyska. Tegoroczny program wrzesiskiego finau by imponujcy. Zaczo si wczesnym popoudniem od zabaw dla dzieci, nastpnie na scenie WOK-u pojawiay si zespoy muzyczne i taneczne. Dla mioników cikich, rockandrollowych brzmie zagray poznaskie grupy Heavyweight, Last Will oraz Atrapa, a take Prezesi z Wrzeni i Trans Liner ze rody Wielkopolskiej. Dla wielbicieli scenicznego ruchu zaprezentoway si zespoy taneczne Puls i Takt z Wrze-

 Najbardziej widowiskową częścią tegorocznego wrzesińskiego finału WOŚP był pokaz Teatru Ognia z Poznania ni. Wystpili równie modzi wokalici: Paulina Izydorek, Sonia Kuchnowicz, Adam Stefaski i Katarzyna Bednarek oraz utytuowana Joanna Dolata. Element humorystyczny wprowadzili wykonawcy z wrzesiskiego kabaretu Dramat, a popis sprawnoci dali uczestnicy lokalnej szkoy walki w stylu capoeira. Niekwestionowan gwiazd wieczoru by jednak Felicjan Andrzejczak, byy wokalista Budki Suflera. Jak to si stao, e zawita do Wrzeni? – Skorzystaem z propozycji dyrektora WOK-u Sebastiana Mazurkiewicza. Poza tym, jak wielu tutejszym ludziom wiadomo, ja si z tego rodowiska wywodz, urodziem si i dziecistwo spdziem niedaleko std. Wrzenia jest mi bardzo bliska i przy-

jedam tu z przyjemnoci – mówi urodzony w Piczkowie artysta, który caym sercem wspiera akcj Jurka Owsiaka. – Przecie ten wielki ruch spowodowa, e wiele dzieci zyskao zdrowie, a nawet ycie. Nie wyobraam sobie, jak mogoby nie by Orkiestry – doda wokalista. Na sam koniec odby si plenerowy widowiskowy pokaz Teatru Ognia Firefly z Poznania. Pomidzy wystpami przeprowadzano licytacje najróniejszych przedmiotów. Z pomoc Szymona Krajniaka z Urzdu Miasta i Gminy Wrzenia oraz Patryka Pietrygi ze Stowarzyszenia „Twórcza Wrzenia” prowadzi je Piotr Kasprzyk z klubu Born To Ride. Pozostali czonkowie tego wrzesiskie sto-

Fot. DAI

warzyszenia motocyklowego w tym roku przeszli samych siebie pod wzgldem zaangaowania w licytacje. Wspólnie wydali kilka tysicy zotych. – W tym roku mielimy na licie ponad sto towarów, dlatego musielimy si bardzo spieszy, eby to wszystko zlicytowa. Po raz pierwszy naganiamy imprez na zewntrz WOK-u, eby przyciga do rodka przechodniów. Chcielimy, by przychodzili i zostawiali pienidze i wspierali t fantastyczn akcj, jak jest WO P – mówi pomidzy licytacjami P. Kasprzyk. Dlaczego Born To Ride tak bardzo angauje si w WO P? – Po prostu musimy! Ta akcja jest wymierna. Kiedy idziemy z dzieckiem do szpitala, moemy zobaczy sprzt zakupio-

ny za pienidze z tej akcji i przekona si, e nie uciekaj nie wiadomo gdzie, tylko przeznaczane s na ratowanie ycia – wyjani licytator. Nie mona oczywicie zapomina o wolontariuszach, którzy w czasie licytacji i wystpów chodzili po ulicach miasta i zbierali pienidze do puszek. W tym roku we Wrzeni kwestowao ich ponad 40. – Przede wszystkim byo zimno – przyznaa 14-letnia Marta Krajniak, która pierwszy raz zbieraa pienidze dla Orkiestry. – Trzeba si byo bardzo grubo ubra. Ale byo fajnie, bo ludzie z reguy przyjmowali nas bardzo mio – przekonywaa. – Ja spotkaem jedn osob, która przekla mnie. Usyszaem, e mam wypier... no, wiadomo co – powstrzyma si przed powtórzeniem obelgi 14-letni Filip Perkiewicz, który kwestowa razem z Mart. Zdarzenia tego typu byy jedynymi incydentami, jakie spotkay wolontariuszy. Na terenie Wrzeni nie doszo do adnej napaci lub kradziey. Nad bezpieczestwem kwestujcych czuway wzmoone patrole policji i stray miejskiej. Damian Idzikowski

Też grali dla orkiestry Wielka Orkiestra grała w naszym mieście także poza Wrzesińskim Ośrodkiem Kultury.

 Joanna Dolata wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od lat. Uważa, że to fenomenalna akcja. A i pokazać się na scenie można...

Fot. Łukasz Adamczyk

Do inicjatywy zainicjowanej przez Jerzego Owsiaka kadego roku przyczaj si nowe osoby i instytucje. Podobnie byo we Wrzeni, gdzie oprócz gównego wrzesiskiego finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy, który odby si w WOK-u, muzyczna impreza poczona ze zbiórk na rzecz fundacji Owsiaka miaa miejsce równie w lokalu Bulvar24. W ramach koncertu zatytuowanego „Gramy i piewamy z WO P” wystpia moda wrzesiska wokalistka Joanna Dolata, której na pianinie akompaniowa Adam Korzeniewski. Wczeniej Joanna zapiewaa równie dwie piosenki w trakcie gównego finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Warto podkreli, e wystpia tam ona (okoo godz. 20.00) po gwie dzie wieczoru Felicjanie Andrzejczaku. Mimo wyjtkowo fatalnej pogody, wrzesiska wokalistka sprawnie przemiecia

si do Bulvaru24, gdzie ju kilka minut po godz. 20.30 rozpocza duszy koncert dla licznie przybyej publicznoci. – Ja od kilku lat wystpuj dla Wielkiej Orkiestry – poinformowaa wokalistka. – Skania mnie do tego ch niesienia pomocy dzieciom. Uwaam, e jest to fenomenalna akcja na skal midzynarodow. eby tu dzisiaj dotrze, jechaam 9 godzin, ale si udao. Mao tego, wystpiam i w domu kultury, i tutaj, w Bulvarze. Rónice midzy tymi koncertami s takie, e tu wystpuj nie z podkadem z pyty, ale z akompaniamentem pianina. Tego wieczoru J. Dolata nie tylko piewaa w Bulvarze24, ale równie prowadzia licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Jak poinformowa waciciel lokalu przy ul. Jana Pawa II, Jakub Kozerski, licytowano tam wiele atrakcyjnych fantów. – Konkretnie byy to: dwa przeloty nad Wrzeni, pi kart rabatowych eWrzesniaVIP z unikatowymi numerami od 0001 do 0005 oraz pyta audio z koncertu Darii Kutkowskiej w Bulvar24 – ucili.

864 zote zebrano w trakcie finau WO P w lokalu Bulvar24

Cakowita kwota zebranych pienidzy z licytacji wyniosa 660 z. Prócz tego do wystawionej tam puszki WO P wrzucono 204,63 z. Akcja w Bulvarze24 zasilia zatem fundacj J. Owsiaka czn kwot 864,63 z. Nie odby si za to – równie planowany w ramach WO P – koncert we wrzesiskim pubie AQQ (w ubiegym roku miaa tam miejsce caa rockowa cz finau). Powodem byo to, e poznaska kapela Last Will, której koncert by tam planowany, ostatecznie zdecydowaa si wystpi na gównej scenie Wrzesiskiego Orodka Kultury. ukasz Adamczyk


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

10 Aktualności

Zapłacą więcej, a co w zamian? Składka okręgowa wzrasta w tym roku z 70 do 96 zł. W zamian macie więcej wód – poinformował Jerzy Musiał.

Wędkarze zbulwersowali się wiadomościami przywiezionymi z Poznania. Nie szczędzili ostrych słów. Atak zimy, który zaskoczy wszystkich (a szczególnie drogowców), mia wpyw na frekwencj. Na spotkanie dotaro tylko 87 z 879 czonków. Coroczne zebranie sprawozdawcze wdkarzy zrzeszonych we wrzesiskim kole nr 135 (Okrg PZW Pozna) tradycyjnie zorganizowano w auli „jedynki” (10 stycznia). Atmosfera dyskusji bya gorca, zwaszcza dlatego, e zaproszenie na spotkanie przyjy wadze okrgowe. Nasi wdkarze od duszego ju czasu czuj si przez nie pomijani i ignorowani, m.in. dlatego, e wci nie ma porozumienia z okrgiem koniskim. Chodzi o to, e aby owi ryby np. nad Jeziorem Supeckim, wrzesiscy wdkarze musz wykupi kolejny znaczek. Od trzech lat obowizuje zasada: „Gdzie wdkujesz, tam pacisz”. PZW Konin za odstpienie od niej da od PZW Pozna wpacenia 25 tys. z (w 2008 roku chcia 18 tys. z). Na to nie chc si zgodzi ci drudzy. Powód? Inne ssiednie okrgi (Bydgoszcz, Pia, Gorzów Wlkp.) wpuszczaj wdkarzy za darmo. Pozna paci tylko Zielonej Górze (rocznie 11 tys. z). Leszno (tamtejszy okrg nie ma wasnych akwenów) paci jednak Poznaniowi a... 400 tys. z! – Wadze PZW Konin nie chc si nawet z nami spotka. Kiedy zadzwoniem do tamtejszego prezesa, usyszaem, e on na rozmowy nie ma czasu. „Albo dajecie pienidze, albo nie” – mówi Jerzy Musia, prezes PZW Pozna. – Na jakiej podstawie okrg, który ma 2 tys. ha wód, chce od okrgu, który ma ich trzy

 – Przyjechaliśmy mówić tutaj prawdę, która może się nie podobać – mówili A. Kuligowski (z lewej) i J. Musiał razy wicej, 25 tys. z? – pyta. – Nie bdziemy im paci haraczu. – Jestemy wysunici na wschód i te wody nas interesuj – apelowali wdkarze. – Czy mamy przed Koninem pada na kolana? Nie! – pyta i szybko odpowiada Andrzej Kuligowski, dyrektor biura PZW Pozna. Niejednokrotnie musia apelowa do wdkarzy (przynajmniej niektórych) o kultur. Momentami atmosfera bya bardzo burzliwa. Dwóch panów chwycio si te „za szmaty”. Pierwszy nalega, by drugi zakoczy ju swoje „wywody”... Mionicy „moczenia kija” podnieli te temat jeziora w Nekielce, na którym to równie od kilku lat nie mog oddawa si swojej pasji. – Zarybilimy je z wasnych rodków i nas wyrzucono – ubolewa Henryk Wawrzyniak. – Kto do tego dopuci? Dlaczego? – W podpisanej umowie na dzieraw bylimy dzierawc, a nie partnerem. Umowa w kadej chwili moga by zerwana. I zostaa. Ale ja jej nie podpisywaem – zastrzega szybko A. Kuligowski. – Jako przyczyn podano baagan zostawiany przez wdkarzy. I rzeczywicie, takowy

Ślisko! Na Wrocławskiej ciężarówka uderzyła w clio

by. Prawda jest jednak taka, e szukano byle pretekstu, aby j (umow – przyp. red.) rozwiza. – Wjedalicie te samochodami pod same jezioro – mówi Jan Chudzicki z Gniezna, czonek zarzdu PZW okrg w Poznaniu. – Ja te lubiem je dzi do Nekielki, ale samochód zostawiaem na parkingu. Tylko do siebie moecie mie pretensje.

Eugeniusz Nowicki, prezes koa nr 135: – Popieram decyzj Poznania w sprawie Konina.

– Ja pana dobrze pamitam. Zawsze pan przyjeda z tak ciemn, opalon, adn kobiet. Nie wnikam, czy to bya ona, ale samochód nie by na parkingu – ripostowa przy gorcym aplauzie H. Wawrzyniak. – To bya skarbniczka naszego gnie nieskiego koa – wyjania

Fot. KUL

nieco ju zgaszony J. Chudzicki. – Przy jeziorze rozadowywaem tylko sprzt – tumaczy. „Cigi” popyny równie pod adresem ratusza. Jak mona byo si domyli, iskr zapaln stay si rowerki wodne. – Poprosiem kiedy podchmielonych uytkowników rowerków, aby nie podpywali pod spawik. Usyszaem: „Pier... si, stary dziadzie, ty ch...”. Na kocu pokazali mi rodkowy palec – ali si jeden z wdkarzy. – W sprawie rowerków i pomostu mona byo si przynajmniej z nami skonsultowa. Nic takiego burmistrz nie zrobi i za to mamy do niego al – mówi Jacek Mosiny, przewodniczcy zebrania. – Nie moemy by szowinistami – stwierdzi Stefan Majewski. – Zalew jest dla wszystkich. Musimy si jako porozumie co do godzin uytkowania tych rowerków. Dodajmy, e burmistrz – zapominajc jakby o miejscowym kole wdkarskim – o sprawie rozmawia jedynie... z prezesem PZW Pozna. Urzdnikom magistratu dostao si równie za zlecenie postawienia supków uniemoliwiajcych wjazd

samochodów na ciek pieszo-rowerow przy zalewie Lipówka. Wytknito im równie brak dostatecznej liczby parkingów przy zalewie czy zrobienie „play” pod lini wysokiego napicia (sic!). – Wybudowany parking przy „Czardaszu” w weekendy jest cigle zajty przez goci restauracji – ubolewa kolejny z wdkarzy. – Gdzie mamy parkowa? Jak staniemy na ciece, urywane s nam lusterka, a stra miejska nas „goni”. A teraz – dla odmiany – kilka liczb. W minionym roku do wód bdcych pod opiek koa wpuszczono 2 482 kg ryb, m.in. 30 kg suma, 2 kg wgorza (ok. 350 sztuk), 100 kg szczupaka. Do akwenów wpuszczono te 10 tys. sztuk sandacza. Przychody koa w 2009 r. wyniosy 108 tys. z, z czego ponad 80 tys. z odprowadzono do PZW w Poznaniu. Skadka czonkowska w PZW wzrosa w tym roku a o 26 z i wynosi obecnie 156 z (nowi czonkowie zapac 211 z). Powód podwyki: wzrost skadki okrgowej z 70 do 96 z. Jest ona spowodowana tym, e m.in. jezioro Strykowo, Jerzewo i kompleks wodno-gospodarczy Osieczna stay si wodami ogólnodostpnymi. – Dotychczas przynosiy nam one przychód w wysokoci 900 tys. z. Dlatego pienidze trzeba byo woy w skadk. Inaczej bymy zbankrutowali – tumaczy J. Musia. – Zyskalicie ponad 3 tys. ha wód. Jest si z czego cieszy. Dla naszych wdkarzy jest to jednak marna pociecha, bo wymienione jeziora s oddalone o kilkadziesit kilometrów od ich miejsca zamieszkania. ukasz Róaski

Będą mandaty za sople muj do tego firmy. Stra poarna in-

Służby miejskie rozpoczęły terweniuje tylko w budynkach uywalkę ze zwisającymi soplami tecznoci publicznej. Wczoraj usui zalegającym na dachach śniegiem. walimy zmarzlin w gimnazjum

Mandatem w wysokości 300 zł został ukarany kierowca ciężarówki, który w poniedziałek spowodował kolizję na ul. Wrocławskiej. Ciężarówka jadąca od strony Wrocławskiej skręcała w lewo w ul. Kolejową i staranowała prawidłowo jadące z ul. Miłosławskiej renault clio. W kolizji na szczęście nikt nie ucierpiał. TOM

We wtorek stranicy miejscy upomnieli omiu wacicieli kamienic przy ul. Staszica, Jana Pawa II, Miosawskiej, Harcerskiej i na Rynku; na budynkach zalegaa zmarzlina, która zagraaa przechodniom. Przepisy stanowi, e waciciele budynków musz zmarzlin usuwa na wasny koszt. Jednak przy ul. Mickiewicza interweniowali straacy, poniewa zalegajce sople i nieg mogy po prostu kogo zabi. – Sople i nieg z dachów usuwaj waciciele samodzielnie bd wynaj-

w Koaczkowie oraz z budynku starostwa powiatowego i liceum ogólnoksztaccego – mówi kpt. Marek Mikoajczak, rzecznik prasowy powiatowej Pastwowej Stray Poarnej we Wrzeni. Jak nas poinformowa Mirosaw Morawski, komendant stray miejskiej, municypalni bd si bacznie przyglda sytuacji i interweniowa u pozostaych wacicieli kamienic. – Na pocztku bdziemy wyrozumiali i bdziemy tylko upomina, jednak jeli sytuacja si powtórzy, Śnieg na kamienicy przy to nie wykluczamy ukarania manda- ul. Mickiewicza mógł zwyczajne zabić Fot. TOM tem. FIB/TOM przechodnia


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

11

Aktualności

Bawili się po hiszpańsku Ilona Dbicka: – Nie mamy jeszcze szczegóowych danych dotyczcych balu. Ale wystarczy na sprzt.

XI Bal Charytatywny na rzecz Szpitala Powiatowego we Wrześni... się odbył. To wiemy na pewno. Bale organizowane w styczniu przez starostwo maj szczytny cel. Kadorazowo dochód z imprezy przeznaczony jest na zakup sprztu do wrzesiskiego szpitala. Nie inaczej byo tym razem. Dochód z sobotniego balu zostanie przeznaczony na zakup bilirubinometru; to urzdzenie suce do przezskórnego, nieinwazyjnego pomiaru poziomu bilirubiny u noworodków Trzeba przyzna, e styczniowe bale to nie s zwyke bale. Zawsze odbywaj si „w stylu”. A to w weneckim, a to w egipskim, czy te znowu – bani tysica i jednej nocy. Ma by inaczej. Uczestnicy maj si przebra na bal zgodnie „ze stylem”. Zazwyczaj okazuje si, e oprócz gospodarzy imprezy: starosty Dionizego Janiewicza i prezesa szpitala Zbyszka Przybylskiego, mao kto przejmuje si „stylem”. Tegoroczna zabawa odbya si na mod hiszpask. Janiewicz i Przybylski prezentowali si niczym prawdziwi mieszkacy Pówyspu

 Polskie Los Payos tańczy prawdziwe andaluzyjskie flamenco Iberyjskiego. Gówn atrakcj imprezy by show grupy Los Payos, pierwszego polskiego zespou wystpujcego na najwikszym festiwalu flamenco Jimena de la Frontera w Hiszpanii. Poza pokazem taca flamenco, w pierwszej czci wystpu gocie mogli usysze piew autentycznego, wywodzcego si z kultury an-

daluzyjskiej „cantaore” (cygaskiego piewaka flamenco), Rubina de la Any. Poza biletami (w tym roku kosztoway, bagatela, 400 z od pary) gówny dochód z balu przyniosa licytacja fantów. W tym roku byo ich naprawd sporo, i to najwyszego sortu. Upominek przesany przez premiera

Problem wagi ciężkiej

Anonimowe donosy nie potwierdziły się

5

Boją się, że ich dzieci zaczną ginąć pod kołami TIR-ów. Jak zwierzęta. O tej sprawie informowalimy ju w poowie grudnia zeszego roku. Przypomnijmy fakty, bo warto – s naprawd interesujce. W 2004 roku mieszkacy Psar Maych wyrazili zgod na przejazd samochodów ciarowych przez drog zbiorcz w ich miejscowoci. Zgod wyznaczon na pi lat uzyskaa firma TRUCK, która na wydzierawionej posesji znajdujcej si na kocu owej drogi uruchomia myjni dla samochodów ciarowych. No i wtedy si zaczo... – Problemy z wyjazdem lub dojazdem do naszych posesji, pkajce ciany w domach, pogarszajcy si stan drogi, zwierzta domowe gince pod koami TIR-ów, strach o dzieci, kopoty ze snem przez cigy haas z myjni... – wymienia Henryk Cielak, który przewodzi inicjatywie obywatelskiej dotyczcej ograniczenia ruchu na spornej drodze. Mieszkacy postanowili zawalczy o swoje prawa, kiedy po piciu latach niespodziewanych uciliwoci wreszcie doczekali si zakoczenia dziaalnoci dzierawcy posesji i... niemal natychmiastowego rozpoczcia podobnego interesu przez waciciela nieruchomoci! – Zgod podpisalimy na pi lat, a teraz nikt nas o ni nie pyta! – oburza si H. Cielak. – Nasza dziaalno jest prowadzona zgodnie z przepisami i nie musimy si przed nikim tumaczy, czy mamy takie zgody, czy nie.

oraz ile za swój wystp wzili „hiszpascy” artyci. – Nie mamy jeszcze szczegóowych danych dotyczcych balu. Dotychczasowe informacje pozwalaj stwierdzi, e zebrana podczas balu kwota wystarczy na przewidywany zakup sprztu medycznego – odpowiedziaa nam Ilona Dbicka, naczelnik wydziau kultury, odpowieFot. archiwum dzialna za organizacj imprezy Sprawdzilimy u samego róda: – Donalda Tuska – bombki choinkowe Nie mog ujawni, ile wzilimy za bal zdobione ornamentami inspirowany- we Wrzeni – informuje Arturo Mumi najpikniejszymi haftami polskich szyski, lider Los Payos. – Powiem strojów ludowych – wylicytowa... tylko, e przy wystpie zespou w trzyprezes szpitala. Prezydent Lech Ka- osobowym skadzie stawki zaczynaj czyski (sic!) przysa krawat. si od 3,5 – 4 tys. z. Plus koszty doPi dni po imprezie nie wiadomo jazdu – uzupeni. We Wrzeni zespó jaki jest jej bilans. Nie wiadomo, jaki zaprezentowa si w czteroosobowym przychód przyniosy bilety i licytacja skadzie. Tomasz Maecki

lat czekali mieszkacy Psar na zamknicie myjni, która dziaa dalej, tylko pod innym szyldem

 Ile złego mogą wyrządzić, a raczej

wyjeździć takie kolosy, dobrze wiedzą mieszkańcy Psar Małych Fot. MAK

Od sprawdzania tego s odpowiednie instytucje – stwierdzi wspówaciciel nowej myjni. W ramach wspomnianej obywatelskiej inicjatywy mieszkacy zadali od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, eby ta przy drodze dojazdowej do spornej ulicy ustawia znak zakazu wjazdu dla pojazdów o masie cakowitej powyej 2,5 tony. I wtedy si zaczo po raz drugi... Urzdnicy z GDDiK w Gnie nie przyznali mieszkacom racj – e droga nie jest przystosowana do TIR-ów – ale po decyzj odesali do GDDiK w Poznaniu. Ten urzd w oficjalnym pimie adresowanym do H. Cielaka, a take do Urzdu Miasta i Gminy Wrzenia, przyzna, e rzeczywicie, „jest wadny wprowadzi znakiem B-18 ograniczenie

tonau wjedajcych pojazdów”, ale „z uwagi na to, e ograniczenie to dotyczyoby wszystkich mieszkaców omawianej ulicy, take tych prowadzcych dziaalno gospodarcz, wymaga ono pozytywnej opinii Urzdu Miasta i Gminy Wrzenia oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”. Komenda wojewódzka nie otrzymaa jeszcze od GDDiK adnego wniosku o opini. A co na to wszystko wrzesiski urzd? Wiesaw Zieliski z referatu komunalnego nie potrafi okreli stanowiska gminy. – Otrzymalimy pismo od GDDiK w Poznaniu, ale byo ono skierowane tylko do naszej wiadomoci i nie zobowizuje to nas do podjcia decyzji – stwierdzi. Zaraz jednak doda, e sprawa spornej drogi zostanie zaatwiona przy okazji budowy sygnalizacji wietlnej na pobliskim skrzyowaniu. Projekt tej przebudowy ma zosta poddany konsultacji przedstawicielom mieszkaców Psar Maych. Jest wic nadzieja, e w kocu bd mogli spokojnie zasn... Damian Idzikowski Dorota Tomaszewska

Obfite opady śniegu i duży mróz sprawiły, że do wrzesińskiej straży miejskiej zaczęły napływać anonimowe informacje o rzekomym zaniedbywaniu psów przez mieszkańców okolicznych wiosek. Z danych przekazanych nam przez Mirosława Morawskiego, komendanta Straży Miejskiej we Wrześni, wynika, że 6 stycznia jego podwładni skontrolowali 17 posesji w Psarach Wielkich. – Zarzut postawiony przez anonimowego zgłaszającego nie do końca się potwierdził – stwierdził komendant. – W odwiedzonych gospodarstwach czworonogi miały budy i zadaszone kojce. Żaden nie wyglądał na zaniedbanego. Tylko w trzech gospodarstwach nie było bud, jednak właściciele psów zapewnili strażników, że zwierzęta przebywają w pomieszczeniach gospodarskich. Podobna kontrola odbyła się w Gozdowie, także na skutek anonimowej informacji. Tym razem konieczne było pouczenie jednego z mieszkańców wioski i nakazanie mu przedłużenia psu łańcucha. W przyszłym tygodniu wrzesińskie schronisko dla psów otrzyma kolejne budy od poznańskiego darczyńcy. Trzy z nich mają trafić na prywatne posesje – tam, gdzie psy mają najgorsze warunki. – W związku z tym chciałbym zaapelować do mieszkańców naszego powiatu o zgłaszanie nam takich miejsc – mówi Mirosław Morawski. – Będziemy wdzięczni za każdy sygnał. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod numerem 061 640 41 01. DOT


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Aktualności

Zima sparaliżowała miasto Zasypane chodniki, zaspy, nieprzejezdne drogi i oblodzone nawierzchnie – śnieżna nawałnica dała się we znaki. A zima nie chce ustąpić. Dawno ju nie notowalimy tak srogiego ataku zimy. W dodatku wszystko rozpoczo si, gdy zaczyna si weekend. Kierowcy psioczyli na drogowców, ale ci byli bezradni wobec cigle padajcego niegu. Stao si tak pomimo faktu, e na ulice „rzucono” cay sprzt. W ruch poszy pugi, piaskarki i solarki. Spódzielnia Usug Rolniczych i Transportowych (pod swoj piecz ma 200 km dróg gminnych i powiatowych) bya nawet zmuszona podnaj sprzt od innych firm. cznie SURiT mia do swojej dyspozycji cztery pugopiaskarki i jedenacie cigników z pugami. Wynajto trzy równiarki, dwie fadromy i trzy koparki. Sypice si z nieba tony niegu i tak skutecznie utrudniy komunikacj drogow. Pracownicy spódzielni pracowali pen par. Prezes Edmund Kosmala nie szczdzi sów uznania pod ich adresem. – Za kierownice siadali nawet przezibieni, a przecie mogliby pój na zwolnienie. Spali tylko 4, 5 godzin na dob – mówi.

 – Na terenie gminy Września odśnieżaniem zajmują się dwie firmy: PUK w mieście i SURiT na wsiach – mówi Robert Klimczak z ratusza

 Osiedlowe ulice były odśnieżane najczęściej dopiero w poniedziałek

Pług w rowie Niestety, do walki z zim nie cay sprzt móg by w peni wykorzystany. W sobotni wieczór kierowca odnieajcy drog Gutowo Mae – Sobiesiernie wjecha do rowu. Dopiero na drugi dzie zosta wycignity przez fadrom. – Na drogach byo biao, ale robilimy naprawd wszystko, co byo w naszej mocy – zapewnia E. Kosmala. – Najgorsza bya niedziela. Musielimy prosi o wsparcie. Przez wiele lat ilo sprztu bya wystarczajca. Teraz byo inaczej. Sytuacj na drogach gminnych i powiatowych udao si opanowa dopiero we wtorek. Z biaym puchem walczyo równie Przedsibiorstwo Usug Komunalnych, które ma do obsugi 65 km dróg na terenie miasta. Nie byo szans na to, eby drogi byy czarne. – Nie dawalimy sobie rady z wywozem niegu z centrum – przyznaje Ryszard Pietrowicz, prezes przedsibiorstwa. – Od szeciu lat, jak jestem prezesem, nigdy nie byo potrzeby jego wywoenia. R. Pietrowicz walk swoich pracowników ze niegiem ocenia na... czwórk z minusem. – Nie bd mówi, e spisalimy si na sto pro-

oblodzenia. W niedziel na drogach zrobio si naprawd niebezpiecznie. Sytuacj udao si czciowo opanowa w poniedziaek.

Zaspy na dwa metry

 Śnieg z rynku i parkingu ładowano na ładowarkę i wywożono cent, bo tak nie jest. Zawód drogowca jest jednak niewdziczny i tak naprawd kierowcy zawsze bd na nas narzeka.

Kocioł na parkingach Zmor drogowców, oprócz wci padajcego niegu, okazay si zaparkowane na jezdni auta. Mowa tutaj choby o ulicy wirki i Wigury, Wojska Polskiego, Fromborskiej czy placu w. Stanisawa. Nie lepiej byo na parkingach przy ul. Sowackiego, Warszawskiej czy Kociuszki. – Nie mona tam byo szpilki wepchn,

Fot. MAK

a co dopiero przejecha pugiem – stwierdza R. Pietrowicz. – Ludzie patrz z okien, nie mylc nawet przestawi auta. Kierowcy pugów musieli wic zostawia pewne odcinki drogi zasypane niegiem. Wiele parkingów w ogóle nie zostao odnieonych. Kierowcy parkowali gdzie popadnie, czsto w nienych muldach. Efekt: wyjedanie na penym gazie ze niegowego grzzawiska, nerwy i popiech. W sobotnie przedpoudnie zanieone byy jeszcze gówne ulice miast, bo nagy atak zimy by tak silny, e drogowcy czsto nie wiedzieli, „gdzie rce woy”. Nocny niedzielny mróz i opady spowodoway

– Na drogach powiatowych najgorzej sytuacja wygldaa w gminie Nekla i Miosaw. Tam musielimy uruchomi ciki sprzt – relacjonowa w poniedziaek przed poudniem Henryk Sodkiewicz z Powiatowego Zarzdu Dróg. Mowa midzy innymi o drodze midzy Ma Górk a Opatówkiem, Nekl a Mystkami, a take o drodze powiatowej w Racawkach oraz w Paczynie (tam zaspy z rozgarnitego niegu byy blisko 2-metrowe). Jak mówi Marek Kubiaczyk, waciciel Zakadu Robót Wielobranowych, który zajmuje si odnieaniem dróg powiatowych, drogi byy przejezdne ju w poniedziaek, ale weekend by bardzo pracowity. M. Kubiaczyk uruchomi 2 pugi i 5 koparko-adowarek. Pracownicy jego firmy byli w terenie niemal bez przerwy; sprzt nie zjeda do bazy, zmieniali si tylko kierowcy.

Fot. KUL

Fot. MAK

265

km dróg gminnych i powiatowych byo do odnieenia na terenie gminy Wrzenia. Drogowcom zabrako sprztu

Fatalne warunki drogowe panoway te na odcinku drogi wojewódzkiej Wrzenia – Pyzdry. Tam do dzi zreszt kierowcy nie maj atwego ycia. – Na tej drodze pracowa ciki sprzt: równiarki, koparki KAT i fadromy. Warunki s trudne, bo cay czas nieg zawiewany jest z pól na jezdni, tworz si jzyki niene – mówi Artur Dekiert z Wielkopolskiego Zarzdu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. – Wanie (roda, godz. 12.00 – przyp. red.) wyjeda tam kolejna równiarka, a po niej pojedzie solarka – zapewnia. ukasz Róaski Marzena Zbierska


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

12 Aktualności

Zima sparaliżowała miasto Zasypane chodniki, zaspy, nieprzejezdne drogi i oblodzone nawierzchnie – śnieżna nawałnica dała się we znaki. A zima nie chce ustąpić. Dawno ju nie notowalimy tak srogiego ataku zimy. W dodatku wszystko rozpoczo si, gdy zaczyna si weekend. Kierowcy psioczyli na drogowców, ale ci byli bezradni wobec cigle padajcego niegu. Stao si tak pomimo faktu, e na ulice „rzucono” cay sprzt. W ruch poszy pugi, piaskarki i solarki. Spódzielnia Usug Rolniczych i Transportowych (pod swoj piecz ma 200 km dróg gminnych i powiatowych) bya nawet zmuszona podnaj sprzt od innych firm. cznie SURiT mia do swojej dyspozycji cztery pugopiaskarki i jedenacie cigników z pugami. Wynajto trzy równiarki, dwie fadromy i trzy koparki. Sypice si z nieba tony niegu i tak skutecznie utrudniy komunikacj drogow. Pracownicy spódzielni pracowali pen par. Prezes Edmund Kosmala nie szczdzi sów uznania pod ich adresem. – Za kierownice siadali nawet przezibieni, a przecie mogliby pój na zwolnienie. Spali tylko 4, 5 godzin na dob – mówi.

 – Na terenie gminy Września odśnieżaniem zajmują się dwie firmy: PUK w mieście i SURiT na wsiach – mówi Robert Klimczak z ratusza

 Osiedlowe ulice były odśnieżane najczęściej dopiero w poniedziałek

Pług w rowie Niestety, do walki z zim nie cay sprzt móg by w peni wykorzystany. W sobotni wieczór kierowca odnieajcy drog Gutowo Mae – Sobiesiernie wjecha do rowu. Dopiero na drugi dzie zosta wycignity przez fadrom. – Na drogach byo biao, ale robilimy naprawd wszystko, co byo w naszej mocy – zapewnia E. Kosmala. – Najgorsza bya niedziela. Musielimy prosi o wsparcie. Przez wiele lat ilo sprztu bya wystarczajca. Teraz byo inaczej. Sytuacj na drogach gminnych i powiatowych udao si opanowa dopiero we wtorek. Z biaym puchem walczyo równie Przedsibiorstwo Usug Komunalnych, które ma do obsugi 65 km dróg na terenie miasta. Nie byo szans na to, eby drogi byy czarne. – Nie dawalimy sobie rady z wywozem niegu z centrum – przyznaje Ryszard Pietrowicz, prezes przedsibiorstwa. – Od szeciu lat, jak jestem prezesem, nigdy nie byo potrzeby jego wywoenia. R. Pietrowicz walk swoich pracowników ze niegiem ocenia na... czwórk z minusem. – Nie bd mówi, e spisalimy si na sto pro-

oblodzenia. W niedziel na drogach zrobio si naprawd niebezpiecznie. Sytuacj udao si czciowo opanowa w poniedziaek.

Zaspy na dwa metry

 Śnieg z rynku i parkingu ładowano na ładowarkę i wywożono cent, bo tak nie jest. Zawód drogowca jest jednak niewdziczny i tak naprawd kierowcy zawsze bd na nas narzeka.

Kocioł na parkingach Zmor drogowców, oprócz wci padajcego niegu, okazay si zaparkowane na jezdni auta. Mowa tutaj choby o ulicy wirki i Wigury, Wojska Polskiego, Fromborskiej czy placu w. Stanisawa. Nie lepiej byo na parkingach przy ul. Sowackiego, Warszawskiej czy Kociuszki. – Nie mona tam byo szpilki wepchn,

Fot. MAK

a co dopiero przejecha pugiem – stwierdza R. Pietrowicz. – Ludzie patrz z okien, nie mylc nawet przestawi auta. Kierowcy pugów musieli wic zostawia pewne odcinki drogi zasypane niegiem. Wiele parkingów w ogóle nie zostao odnieonych. Kierowcy parkowali gdzie popadnie, czsto w nienych muldach. Efekt: wyjedanie na penym gazie ze niegowego grzzawiska, nerwy i popiech. W sobotnie przedpoudnie zanieone byy jeszcze gówne ulice miast, bo nagy atak zimy by tak silny, e drogowcy czsto nie wiedzieli, „gdzie rce woy”. Nocny niedzielny mróz i opady spowodoway

– Na drogach powiatowych najgorzej sytuacja wygldaa w gminie Nekla i Miosaw. Tam musielimy uruchomi ciki sprzt – relacjonowa w poniedziaek przed poudniem Henryk Sodkiewicz z Powiatowego Zarzdu Dróg. Mowa midzy innymi o drodze midzy Ma Górk a Opatówkiem, Nekl a Mystkami, a take o drodze powiatowej w Racawkach oraz w Paczynie (tam zaspy z rozgarnitego niegu byy blisko 2-metrowe). Jak mówi Marek Kubiaczyk, waciciel Zakadu Robót Wielobranowych, który zajmuje si odnieaniem dróg powiatowych, drogi byy przejezdne ju w poniedziaek, ale weekend by bardzo pracowity. M. Kubiaczyk uruchomi 2 pugi i 5 koparko-adowarek. Pracownicy jego firmy byli w terenie niemal bez przerwy; sprzt nie zjeda do bazy, zmieniali si tylko kierowcy.

Fot. KUL

Fot. MAK

265

km dróg gminnych i powiatowych byo do odnieenia na terenie gminy Wrzenia. Drogowcom zabrako sprztu

Fatalne warunki drogowe panoway te na odcinku drogi wojewódzkiej Wrzenia – Pyzdry. Tam do dzi zreszt kierowcy nie maj atwego ycia. – Na tej drodze pracowa ciki sprzt: równiarki, koparki CAT i fadromy. Warunki s trudne, bo cay czas nieg zawiewany jest z pól na jezdni, tworz si jzyki niene – mówi Artur Dekiert z Wielkopolskiego Zarzdu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. – Wanie (roda, godz. 12.00 – przyp. red.) wyjeda tam kolejna równiarka, a po niej pojedzie solarka – zapewnia. ukasz Róaski Marzena Zbierska


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

13

Aktualności

Jak Mateusz pokonał jąkanie Wiara i Światło wraz z Centrum Terapii Jąkania w Mikołowie pomogli młodemu wrześnianinowi. Przed kilkoma miesicami pisalimy o akcji pomocy, jak prowadzi dziaajca przy wrzesiskiej parafii farnej wspólnota Wiara i wiato „Jutrzenka”, na rzecz nalecego do niej od 10 lat Mateusza Szelga. Przypomnijmy, e ten obecnie 20-letni mieszkaniec naszego miasta jest osob niepenosprawn intelektualnie w stopniu lekkim. Bardzo trudne przeycia osobiste i stresowa sytuacja yciowa spowodowaa u niego nasilenie jkania. I cho Mateusz posugiwa si poprawn polszczyzn, to przez jkanie nie móg si swobodnie porozumiewa. W momencie powstawania wspomnianego artykuu trway próby skierowania Mateusza

na kosztowne leczenie jkania metod opracowan przez prof. Lili Arutyunian do Centrum Terapii Jkania w Mikoowie koo Katowic. Obecnie jest bardzo dua szansa, e sprawa zakoczy si pomylnie. – W listopadzie byem osiem dni w Mikoowie – opowiada wolno, rozwlekle, lecz w miar wyra nie Mateusz Szelg.

– Po tym pierwszym kursie mówi bardzo wolno, tak mow rozwleczon. Teraz jest ju lepiej, poniewa Mateusz jest ju nie tylko po kursie bazowym, ale take po dwóch mikrokursach. W sumie terapia obejmuje 7 mikrokursów, wic przed nim jeszcze 5 – dodaje Czesawa Szuba ze wspólnoty, towarzyszca czsto Mateuszowi w wyjazdach do orodka. Midzy poszczególnymi kursami mody wrzenianin nie traci kontaktu z terapeutami. Specjalnie w ramach terapii pisze dzienniki, nagrywa wystpienia (obecnie przygotowuje prelekcj o swoim idolu Zaku Efronie, amerykaskim aktorze modego pokolenia). – My przez cay czas jestemy w kontakcie telefonicznym i przez internet z orodkiem w Mikoowie. Obecnie ju nie prowadzimy zbiórki na rzecz Mateusza, poniewa koszty dalszego leczenia zdeklarowa si pokry jego wuj. Jednoczenie chcielimy podzikowa wszystkim – By to tzw. kurs bazowy. Przed osobom i instytucjom, które pomotym pierwszym kursem Mateusz j- gy nam sfinansowa leczenie Mateka si bardzo, mia bardzo due usza. Warto podkreli równie, e trudnoci z wyraaniem si – in- orodek w Mikoowie na jeden kurs formuje aneta Krzewiska, koor- bazowy przyjmuje jedynie 10 osób – dynator wspólnoty Wiara i wiato uzupenia Czesawa Szuba. we Wrzeni. ukasz Adamczyk

Na początku pobytu w Mikołowie milczeliśmy, by zapomnieć dawną mowę – zdradza Mateusz.

Dyrektor Ogrodowicz ma pomysł Czy będzie można ślizgać się na łyżwach pod dachem? Tak chciaby Zbigniew Ogrodowicz, dyrektor Wrzesiskich Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych. Wedug niego przedsiwzicie mogoby kosztowa 2,5 – 3 mln z. – Mionicy jazdy na ywach do dyspozycji maj tylko obiekt przy ulicy Gnie nieskiej. Lodowisko to uzalenione jest jednak od pogody, a ta nie jest czsto przyjazna, bo temperatury s zbyt wysokie, by utrzyma lód – mówi. Dyrektor widzi zatem potrzeb budowy nowego, penowymiarowego lodowiska. Zadaszonego. Stalowy dach (z bocznymi cianami) zabezpieczaby przed opadami i pozwalaby utrzyma nisk temperatur. Chroniby tafl nie tylko przed deszczem, ale take przed zbyt intensywnie padajcym niegiem. Lodowisko mogoby dziaa w okresie od listopada do marca (teraz dziaa od grudnia do lutego), a w okresie wiosenno-letnim suyoby jako kryte boisko np. do gier zespoowych czy koncertów. W zamyle Z. Ogrodowicza mogoby ono powsta na boisku sportowym przy dawnych warsztatach Zespou Szkó Politechnicznych lub na terenach tonsilowskich. – Przy ulicy Gnie nieskiej musielibymy „skasowa” boiska do piki plaowej – wyjania. – Tafla musi zatem zosta std przeniesiona. Marzyoby si lodowisko w hali, ale takie rozwizanie we Wrzeni jest raczej mao opacalne – zastanawia si. – Myl jednak, e przemys plandekowy i budowy namiotów na tyle si

 – Takich osób, jak ja, musi być znacznie więcej. Musi się znaleźć grupa, która

będzie lobbować za budową zadaszenia lodowiska – mówi Z. Ogrodowicz Fot. KUL

rozwinie, e mona by skorzysta z tych opcji. T ostatni dwa lata temu zastosowano w Swarzdzu (powierzchnia tamtejszego lodowiska to 800 m2; nasze ma ok 1 000 m2) – Koszt inwestycji wyniós 372 tys. z.– informuje Piotr Nawrocki z magistratu. – Namiot sprawdza si doskonale, nie musimy obawia si pogody. Lodowisko funkcjonuje do kwietnia. Nie odnotowalimy adnych usterek, wad. – Nasze miasto zawsze wybiegao o krok dalej, dlatego uwaam, e zadaszone lodowisko powinno by naszym priorytetem – stwierdza Z. Ogrodowicz. Problem w tym, e w tej chwili nie wiadomo, skd wzi na to pienidze. Jednak, jak to mówi: dobra i przemylana wizja to poowa

sukcesu. Czy jednak pomys dyrektora WOSiR-u nie jest pisany palcem po... lodzie? Czy ma jakiekolwiek szanse na realizacj w najbliszej przyszoci? – Na razie nie moemy sobie pozwoli na taki luksus – informuje zastpca burmistrza Waldemar Grzekowiak. – S inne, duo wiksze potrzeby w gminie. Mam tutaj na myli chociaby konieczno remontu niecki basenu. Ciesz si jednak, e pan Z. Ogrodowicz ma marzenia zadaszenia lodowiska. S one zawsze przyczókiem do podejmowania dziaa w tym kierunku. Póki co, mionicy szalestw na ywach do swojej dyspozycji maj wic tylko (lub a) obiekt przy ul. Gnie nieskiej. Zapraszamy od godz. 10.00 do 20.00. ukasz Róaski

 Od lewej: Czesława Szuba, Żaneta Krzewińska i Mateusz Szeląg

Fot. LUKA

Policjanci zadbają o nasze bezpieczeństwo w czasie ferii „Bezpieczne zimowisko 2010” – to nazwa policyjnej akcji, która rusza wraz z rozpoczciem ferii zimowych. Ma na celu zapewnienie bezpieczestwa dzieciom i modziey podczas wypoczynku. Dowiadczenia ubiegych lat wskazuj, e podczas ferii dochodzi czciej ni zwykle do wypadków losowych z udziaem nieletnich, okalecze i wypadków drogowych. Wynika to z beztroski, nieodpowiedzialnej zabawy, a niekiedy take braku odpowiedniego nadzoru ze strony rodziców lub opiekunów. Ale ferie s te dla dzieci okazj do eksperymentowania z alkoholem i narkotykami. Sprzyja temu dua ilo wolnego czasu. Próby jego zagospodarowania nie zawsze maj szczliwy fina. Niestety. – Czas wolny od zaj szkolnych jest okazj dla dzieci do prezentowania zachowa niezgodnych z obowizujcymi zasadami, stwarzajcych zagroenia dla mienia i porzdku publicznego, a take zagroenia dla nich samych – mówi Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni. Majc powysze na uwadze, od 16 stycznia funkcjonariusze zakasaj rkawy i przystpi do dziaania. Na drogach pojawi si dodatkowe patrole. Bd sprawdza stan trze woci kierowców i stan techniczny pojazdów. Ale zadbaj take o bezpieczny dojazd dzieci do miejsca wypoczynku. Pod szczególnym nadzorem znajd si wic autobusy. Policyjna akcja jest ukierunkowana take na dzieci spdzajce ferie w miejscu zamieszkania. Std kilka poytecznych rad. Po pierwsze, ma-

 Pod wzmożoną kontrolą stróżów

prawa znajdą się autobusy wożące młodzież na zimowiska Fot. TOS

olaty nigdy nie powinny przebywa w domu same. Rodzice mog je pozostawi pod opiek upowanionych osób dorosych. – Jeli nie jest to moliwe, bo i tak bywa, powinnimy wypracowa u nich nawyk zamykania drzwi od wewntrz. Pod adnym pozorem nie powinny wpuszcza do mieszkania osób nieznajomych – przestrzega K. Szczeniak. Tymczasem na miecie pojawi si wiksza liczba pieszych patroli. Wszystko po to, bymy czuli si bezpieczniej. – Musimy pamita o jednym. Czsto o wasne bezpieczestwo musimy zadba sami – podkrela rzecznik komendy policji. Tomasz Szternel


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

14 Oświata Liceum jest w odwrocie – mało chętnych

Maluchy z kompami

Jakie szkoły wybierają gimnazjaliści? 300

Czy nowoczesne mobilne technologie komputerowe przyjmą się w szkołach?

286

100 50

technikum

150

168 zawodówkę

239

200

liceum

250

0

Gimnazjalici bd wali drzwiami i oknami do... zawodówki. Tak przynajmniej wskazuj wyniki ankiety przeprowadzonej przez starostwo. Przepytano dokadnie 738 uczniów trzecich klas gimnazjów (na 890 w powiecie). Zapytano ich, w jakiej szkole chc si dalej uczy. Odpowiedzi zaskoczyy. Modzi ludzie coraz czciej decyduj si pój do szkoy zawodowej. Do ZSZ nr 2 wybiera si 160 osób (w 2008 r. byo ich 112). Zawody, które najczciej podawali ankietowani, to: mechanik pojazdów (31), fryzjer (26), sprzedawca (25), stolarz (11), kucharz maej gastronomii (10). – Zmienia si podejcie do szkó zawodowych – mówi Boena Nowacka, naczelnik wydziau owiaty w starostwie. – Przestaje funkcjonowa opinia, e trafiaj tam tylko osoby, które maj problemy z nauk. Niewykluczone równie, e duo osób planuje szybko zdoby fach i wyjecha na zachód. Ch nauki w Technikum nr 3 (technik kelner lub technik handlowiec) wyrazio 16 osób. Analizujc wyniki ankiety, mona zauway, e absolwenci gimnazjów niechtnie wybieraj liceum ogólnoksztacce przy ul. Witkowskiej. Prawdopodobnie zoy tam papiery 139 osób (w ubiegym roku byo ich 186)! W II LO przy ul. Kaliskiej ksztaci si chce 100 absolwentów, a w Technikum nr 2 – 106. Do technikum obsugi turystycznej wybiera si 12 osób, chtnych do technikum ywienia i gospodarstwa domowego jest 22, hotelarstwa – 26, a technologii ywnoci – 18. W Zespole Szkó Politechnicznych ch nauki deklaruje 172 gimnazjalistów, z czego 47 chce si ksztaci w technikum informatycznym, 29 w technikum budownictwa, w technikum architektury krajobrazu – 26, technikum elektrycznym – 18. Dwudziestu szeciu wybiera si te do technikum ekonomicznego. Do Zasadniczej Szkoy Zawodowej nr 1 chtnych jest 8 osób. – W 2008 r. 81% badanych planowao pój do szkó maturalnych. Po naborze udao si to zrealizowa 64% – mówi B. Nowacka. – Przeprowadzone ankiety pozwalaj zmodyfikowa nasz ofert edukacyjn. Przyznam, e zaskoczya mnie tendencja zmniejszania si popularnoci liceów. Wydawao si, e bdzie si ona rozwija duo agodniej. Dodajmy, e w ankietach 45 osób deklaruje ch nauki w szkoach ponadgimnazjalnych poza terenem powiatu. Szukaj liceów o profilu pedagogicznym, sportowym, wojskowym. – Myl, e w roku 2011/2012 który z tych profilów pojawi si równie w naszych szkoach – koczy B. Nowacka. KUL

W czwartek 7 stycznia w WOK-u odbyo si seminarium „Nowoczesne technologie w edukacji – przykady dobrych praktyk”. Byo ono skierowane do dyrektorów szkó i przedszkoli oraz nauczycieli poszczególnych etapów ksztacenia (klasy I-III i IV-VI oraz gimnazja). Wasne prezentacje przedstawio wielu prelegentów. – Pretekstem do tego seminarium bya inauguracja wdroenia w SSP nr 6 we Wrzeni oraz w ZS w Otocznej mobilnej technologii Classmate PC (tzw. komputer dla ubogich dzieci z trzeciego wiata) – informuje Dariusz Andrzejewski, dyrektor SSP nr 6, pomysodawca i wspóorganizator czwartkowego spotkania. Jak wyjani D. Andrzejewski, na t mobiln pracowni skadaj si minilaptopy wyposaone w bezprzewodowe karty sieciowe i specjalne oprogramowanie umoliwiajce uczniom bezporedni kontakt z komputerem nauczyciela. – Pracownia jest mobilna, wic umoliwia przemieszczanie si z ni po caej szkole. Dziki niej mona

równie pracowa w rónych konfiguracjach (z poszczególnymi uczniami, w grupach, z ca klas itp.). Jest narzdziem, które wspiera bdzie prac nauczyciela. Wród uczniów z kolei zwiksza zainteresowanie nauk i szko. Warto podkreli, e byo to pierwsze wdroenie tej mobilnej technologii na terenie caego województwa wielkopolskiego (w Katowicach w kwietniu 2009). Wrzesiska „szóstka” zakupia 1 komputer nauczycielski (bazowy) i 24 komputery uczniowskie. Koszt jednego minilaptopa wynosi 1 450,98 z, a ogólna warto pracowni to okoo 40 tys. z. Ide tego programu jest to, e ani ucze, ani nauczyciel nie jest przywizany do konkretnego miejsca i w caej szkole moe jej (pracowni) uywa, bez wzgldu na lokalizacj. Obecnie jest ona wykorzystywana do prowadzenia zaj nauczania zintegrowanego w klasach I-III. Planowane jest równie wykorzystanie jej w przyszoci w edukacji dzieci z klas IV-VI. – Wród gównych celów czwartkowego seminarium wskazabym pokazanie dróg rozwoju nowoczesnych technologii w edukacji. Drugi czon tytuu naszego seminarium to „przykady dobrych praktyk”, dla-

Torty, ciastka i rogale...

 Sprzęt przystosowany jest specjalnie do celów edukacyjnych tego pokazalimy gotowe i realizowane ju projekty przygotowane przez uczniów wrzesiskich szkó. Kolejnym celem naszego spotkania byo przedstawienie zastosowania mobilnej klasy w procesie dydaktycznym dzieci najmodszych. Wrzesiskie szkoy ju teraz realizuj szereg zada zwizanych z wdraaniem no-

Uczniowie wrzesińskiego Zespołu Szkół Zawodowych to nadal najlepsi cukiernicy i piekarze. Eliminacje wojewódzkie XV Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz odbyy si w miniony poniedziaek w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 im. Powstaców Wielkopolskich we Wrzeni. W eliminacjach brao udzia szesnastu uczniów z piciu wielkopolskich szkó. Konkurs skada si z dwóch czci: teoretycznej i praktycznej. Pierwszy, pisemny etap obie grupy wspólnie zaliczyy w ZSZ nr 2, natomiast w czci praktycznej uczniowie musieli si rozdzieli – cukiernicy trafili do cukierni Przemysawa Kuczory, a piekarze – do siedziby Powszechnej Spódzielni Spoywców Spoem we Wrzeni. Komi-

wych technologii. Nasze seminarium pokazao, na jakim etapie te prace si obecnie znajduj. Mam nadziej, e spowoduje ono wiksze zainteresowanie nauczycieli nowymi moliwociami, po to by podnie skuteczno procesu edukacyjnego – koczy D. Andrzejewski. ukasz Adamczyk

Szkoły dostaną za darmo owoce, warzywa i soki. To dobra wiadomość. Zła: odbędzie się to niestety kosztem WSM

D

yrektorzy wrzesińskich szkół podstawowych (i nie tylko) ulegli firmom zajmującym się dostarczaniem owoców i warzyw w ramach programu „Owoce w szkole”. – Mieliśmy opory, ale na naszą decyzję zadziałał po prostu rynek – przyznaje Mirosław Bryk, dyrektor SSP nr 2. Dla przypomnienia. Szkoły, które zgłosiły się do programu, musiały znaleźć dostawcę zaakceptowanego przez Agencję Rynku Rolnego. Problem w tym, że tych można w województwie policzyć na palcach jednej ręki. Dyrektorom szkół firmy przedstawiły więc propozycję nie do odrzucenia. – Będziemy wam dostarczać owoce, ale będziecie brać od nas mleko (w ramach programu „Mleko w szkole” – przyp. red.).

 Nagrodzeni młodzi cukiernicy i część komisji konkursowej

Fot. archiwum

Dotychczas nasze szkoły zaopatrywały się w „biały płyn” we Wrzesińskiej Spółdzielni Mleczarskiej. Już nie będą. Od początku lutego i owoce, i mleko dostarczać będzie poznańskie Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „Konstans”. – Jest nam bardzo przykro, że szkoły wypowiedziały nam umowy – mówi Dariusz Galiński, prezes WSM. – Ich decyzja nie wpłynie na naszą sytuację finansową, gdyż jest to znikomy procent naszej działalności. Szkoda tylko, że żyjąc w jednym mieście, powiecie, nie potrafimy siebie wzajemnie wspierać. Dyrektorzy przyznają, że ich decyzja urodziła się w bólach, ale zwyczajnie nie mieli wyjścia. – Do programu „Owoce w szkole” nie mogliśmy przystąpić. To inna branża – mówi D. Galiński. KUL

Fot DAI

sji oceniajcej obie kategorie przewodniczya Longina Lonka, a zasiadali w niej take: Dorota Kaczmarek, Krystyna Pluciska, Anna Stanisawczyk, Waldemar Widz, Paulina Kluczyk i Maria Krysin. Cukiernicy w czci praktycznej musieli przygotowa tort, figurki marcepanowe, ciastka bankietowe i napis z czekolady, a zadaniem piekarzy byo sporzdzenie chleba, rogali, plecionek, chaki i buek poznaskich. W kategorii cukierników zwyciy Patryk Zitek z ZSZ nr 2 we Wrzeni. Drugie miejsce zaj Marcin Borzykowski z Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych w Gnie nie, a trzecie – Joanna Cegiea z Zespou Szkó Usugowo-Gospodarczych w Pleszewie. W kategorii piekarzy najlepszy by Mariusz Ciesielczyk z ZSZ nr we Wrzeni, a dwa kolejne miejsca zajli jego szkolni koledzy – Tomasz Ciszek i Tomasz Simiski. DAI

Młodzi fryzjerzy stanęli do boju

V Powiatowy Uczniowski Konkurs Fryzjerski odbył się w środę w Progressie. Uczestniczyło w nim 24 uczniów z ZSZ nr 2. Wśród reprezentantów klas pierwszych najlepsza okazała się Patrycja Król, wśród drugoklasistów – Julita Szymkowiak, a w kategorii klas trzecich – Julia Gibowska (na zdjęciu). Zwycięzcy otrzymali medale, puchary i nagrody. MAK


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

15

Kultura

Urszula, Mika i Kasia, czyli... Ula – powiedział mój brat, kiedy skończyłam 60 lat – ja cię chyba nie znam; śpiewasz, zamiast robić coś poważnego...

To nie był normalny koncert, gdzie tylko się gra i śpiewa. To było spotkanie... – Urodziam si i dziecistwo spdziam w Gubinie – rozpocza opowie o swoim yciu Urszula Dudziak, która w towarzystwie swoich córek, kontrabasisty i gitarzysty wystpia w sobot 9 stycznia w Dworze Podstolice. – W domu byy koniki i krówka, wic bardzo chciaam usysze, co te te zwierzta maj nam do powiedzenia w wigilijny wieczór. wicie wierzyam, e przemówi ludzkim gosem, a tatu, eby podtrzyma w nas, dzieciach, t wiar, chowa si za oknem i tubalnym gosem udawa konia: „Dzikuj wam za pyszne sianko i inne jedzonko, jakie mi przez cay rok dajecie do jedzenia”. Potem zabrzmiaa ju muzyka – koldy polskie i amerykaskie na jazzow nut, w aranacjach bohaterki wieczoru oraz jej muzyków. Od razu

 Na widownię spłynęły nie tylko wigilijne dźwięki, ale również ogromna porcja rodzinnej miłości trzeba zaznaczy, e bya to wietna muzyka przyprawiona popisami wokalnymi autorki synnej „Papayi”. Dzielnie sekundoway jej córki – znana ju publicznoci Mika Urbaniak oraz dopiero wchodzca na estrady Kasia. – One urodziy si w Nowym Jorku, chodziy tam do szkó

Coraz więcej osób poznaje historię Dzieci Wrzesińskich. Dyrektor muzeum nie kryje zadowolenia

W

r zesińskie muzeum odwiedza rocznie około 7 tys. zwiedzających. Wśród nich są coraz częściej osoby spoza Wielkopolski. – Jestem bardzo zadowolony z minionego roku. W ciągu siedmiu miesięcy, bo tylko tyle było muzeum czynne w 2009 roku, odwiedziły nas ponad 4 tysiące ludzi. To bardzo dobry wynik – mówi Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześni. Z przekazanych nam danych wynika, że wystawy stałe odwiedziły 1 033 osoby dorosłe oraz 1 181 dzieci. Nieco mniej zwiedzających było na wystawach czasowych. Obejrzało je 966 dorosłych i 1 019 dzieci. Sporo ludzi przychodzi do muzeum także w niedziele (przypomnijmy, że od dwóch

podstawowych, rednich i na studia, ale dobrze mówi po polsku – przedstawia je mama. – Czasem tylko zamiast „ziemniaki z koperkiem” mówi „z Kopernikiem”. Przez sal przesza salwa miechu. miesznych momentów podczas koncertu byo zreszt wicej, jak

Fot. Roman Lipigórski

chociaby wtedy, gdy po pomiennej przemowie Urszuli Dudziak, zachwalajcej wiek dojrzay i namawiajcej kobiety do penej aktywnoci w kadym wieku (sama ma 66 lat, ale naprawd wyglda na znacznie, znacznie mniej!), bardzo spontaniczna i wiecznie umiechnita Ka-

Ogólniaka „lekcje czytania z...” prof. Śliwińskim

lat jest ono czynne w każdą trzecią niedzielę miesiąca). – Zdarza się, że w jedną niedzielę odwiedzi nas ponad 40 osób, nie licząc grup zorganizowanych – stwierdza z zadowoleniem dyrektor, dodając, że bywają oczywiście okresy martwe, na przykład dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia czy wielkanocnymi. Zainteresowanie wrzesińskim muzeum wzrosło po uruchomieniu strony internetowej. Fakt ten sprawił, że historię Dzieci Wrzesińskich poznają także przyjezdni, których – jak mówi S. Mazurkiewicz – jest coraz więcej. Poza tym przybywa też osób z Wrześni – starszych, a czasami będących osobami publicznymi – które przyznają, że w tym muzeum są po raz pierwszy. DOT

Kolędy i pastorałki Szkoły Muzycznej Yamaha

W minioną niedzielę w kościele Kazimierza Królewicza we Wrześni odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 20 uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha, prowadzonej przez Lilianę Kuczę. Dzieci w wieku od 6 do 15 lat zaprezentowały swoje umiejętności gry na różnych instrumentach. Trzeci koncert z tego cyklu pierwszy raz odbył się w kościele. DAI

„Dla Jana Polkowskiego”, słynny wiersz Marcina Świetlickiego, czytali uczniowie wrzesińskiego ogólniaka. Czytali, analizowali, „przerabiali” i rozbierali na części pierwsze. Wszystko pod kierunkiem prof. Piotra Śliwińskiego (na zdjęciu – stoi) z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach akcji „Lekcje czytania z...”, firmowanej przez poznański Klub Tygodnika Powszechnego. – Klub powstał w zeszłym roku, gdy sytuacja „Tygodnika Powszechnego” drastycznie się pogorszyła. Chcemy „Tygodnik” wspierać i promować, i temu też mają służyć „Lekcje czytania z...” – mówi Marcin Pera, były współpracownik „Wiadomości Wrzesińskich”, współzałożyciel klubu. – Przede wszystkim „lekcje” mają promować nawyk czytania – zaznaczył. Prof. Śliwiński nie ukrywał, że spotkanie z wrzesińską młodzieżą go zaskoczyło. Pozytywnie. – Rozmowa z licealistami jest przyjemna i ciekawa. Była zaskakująca, szczególnie wrażliwość i pomysłowość uczniów – ocenił po spotkaniu. – Ta myśl czasami była wrażliwa i bardzo dojrzała, wnikliwa. Agnieszka Zdziabek (na zdjęciu z prawej), uczennica trzeciej klasy, uznała, że takie spotkania są bardzo potrzebne: – Na zwykłej lekcji zajmujemy się przygotowaniem do matury i nie mamy czasu na interpretacje współczesnej literatury. Zajmujemy się wypracowaniami, analizami. A tutaj mamy możliwość przedyskutowania spraw, które nas dotyczą. Dotykamy innej sfery literatury wyższej. Uniwersytecki profesor skrytykował też system szkolny: – Tylko literatura współczesna może przysposobić do nawyku czytania książek. Ci ludzie skończą szkołę, pójdą na studia, ale tylko niektórzy na humanistykę; a czytać powinni wszyscy – stwierdził. – Szkody wynikające z tego, że w szkole nie ma czasu, aby rozmawiać o tym, co współczesne i aktualne, są gigantyczne. W Polsce czyta się pół książki w ciągu roku. Tłumaczymy to tak, że w świecie, gdzie jest tak wiele mediów elektronicznych, literatura jest skazana na marginalizację. A tak nie jest. W Czechach czytają 3, a w Holandii 16 książek rocznie. TOM

sia zawoaa: „Ju nie mog doczeka si menopauzy!”. Widzowie, którzy szczelnie wypenili dwór w Podstolicach (niegi spowodoway, e koncert nie odby si w Nekielce), dowiedzieli si te, jak mona upiec sobie chlebek z brzowego ryu i kaszy jaglanej, który zapewnia pono ycie do 125 lat, oraz e spa to naley chodzi najpó niej o 22.00, a wczeniej uprawia sport i rekreacj... Po wystpie goci wieczoru publiczno popiewaa koldy – z Ann Karesk i Halin Zimmermann na czele. Na widowni dostrzeglimy m.in. Grayn Kulczyk. Wieczory u Kareskich maj ju swoj mark. Waldemar liwczyski

Przyznali wyróżnienie dla Wrześni Wrzesiskie Liceum Ogólnoksztacce jako jedno z 17 szkó w Polsce wzio udzia w programie „Szkoa dialogu”, organizowanym przez warszawsk fundacj „Forum Dialogu Midzy Narodami”. Program realizowany by w naszym miecie w ramach Wrzesiskich Spotka z Kultur ydowsk i muzyk Louisa Lewandowskiego. Wczoraj, tj. 14 stycznia, w warszawskim Muzeum Etnograficznym odbya si uroczysta gala, w której wzia udzia reprezentacja wrzesiskiej modziey wraz z Teres Jabosk, nauczycielk historii, bezporednio nadzorujc prac licealistów. W spotkaniu uczestniczyli równie zaproszeni gocie, wród których nie zabrako Ambasadora Izraela Zvi Rav-Nera oraz Naczelnego Rabina Rzeczpospolitej Michaela Schudricha. Uczniowie naszego ogólniaka powrócili z niewtpliwie zasuonym wyrónieniem, przyznanym przez kapitu oceniajc. – Ciesz si, e udao mi si zaprosi do wspópracy wrzesisk modzie, która wykonaa kawa dobrej roboty, przygotowujc tak interesujc prezentacj o historii swojej maej lokalnej ojczyzny. Zaleao mi na tym, by Wrzenia wzia udzia w tym programie. Od samego pocztku monitorowaam rekrutacj do niego poszczególnych miast i szkó. A za wyrónienie przede wszystkim nale si podzikowania T. Jaboskiej i jej uczniom – podsumowuje Grayna Augustin – inicjatorka wrzesiskich projektów. KUL


Nagrody moĹźna odbieraÄ&#x2021; TYLKO w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni. Po tym okresie przepadajÄ&#x2026;.

16

15 stycznia 2010

rozrywka

002 (202)/2010 2)/20 2010 20 0 0

00 (202)/2010 002 (2

Fot. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

DziĹ&#x203A; trzeci kupon z oznaczeniem â&#x20AC;&#x17E;51â&#x20AC;?.

JeĹ&#x203A;li chcesz wygraÄ&#x2021; sto zĹ&#x201A;otych, zbieraj fragmenty stĂłwki, a komplet naklej na kartkÄ&#x2122; i wyĹ&#x203A;lij do â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, podajÄ&#x2026;c swoje dane.

Wygraj stĂłwkÄ&#x2122; 51

ZdjÄ&#x2122;cie wykonano przy ulicy WrocĹ&#x201A;awskiej â&#x20AC;&#x201C; przedstawia ono blok niedaleko Orlenu. W tym tygodniu nagradzamy PaniÄ&#x2026; IrenÄ&#x2122; BukowskÄ&#x2026; z ul. Konopnickiej. Gratulacje!

Gdzie to jest?

PrzesĹ&#x201A;uchiwaĹ&#x201A; Damian Idzikowski

CoĹ&#x203A; w tym jest. CzÄ&#x2122;sto to, co sobie tak mozolnie zaplanowaliĹ&#x203A;my, niby przez przypadek zmienia siÄ&#x2122; radykalnie.

Nowe inwestycje, wyĹ&#x201A;oĹźone pozbrukiem chodniki, a na dziĹ&#x203A; â&#x20AC;&#x201C; przepiÄ&#x2122;knie udekorowana choinka i oĹ&#x203A;wietlone miasto.

Ĺ&#x161;mieci, ktĂłre szczegĂłlnie widaÄ&#x2021;, kiedy koĹ&#x201E;czy siÄ&#x2122; zima, i mnĂłstwo niepotrzebnie uĹźywanych â&#x20AC;&#x17E;jednorazĂłwekâ&#x20AC;?

MoĹźe nie istnieÄ&#x2021;

Z reguĹ&#x201A;y wolÄ&#x2122; potrawy pikantne, ale dobrym ciastem teĹź siÄ&#x2122; delektujÄ&#x2122;.

DzieĹ&#x201E; zaczynam od gimnastyki, a koĹ&#x201E;czÄ&#x2122; róşnie. Wszystko zaleĹźne jest od tego, co siÄ&#x2122; wydarzyĹ&#x201A;o.

Zdecydowanie ksiÄ&#x2026;Ĺźka

Wycieczki do miejsc, ktĂłrych jeszcze nie znam.

Nie ma w moim Ĺźyciu zdarzeĹ&#x201E;, ktĂłrych nie chciaĹ&#x201A;abym pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021;

NajwiÄ&#x2122;kszym sukcesem sÄ&#x2026; moje dzieci, a o poraĹźkach...â&#x20AC;&#x17E;gĹ&#x201A;oĹ&#x203A;no siÄ&#x2122; nie mĂłwiâ&#x20AC;?.

LubiÄ&#x2122; czytaÄ&#x2021; ksiÄ&#x2026;Ĺźki, zwiedzaÄ&#x2021; nieznane mi miejsca, wyszukiwaÄ&#x2021; nowoĹ&#x203A;ci kulinarne i eksperymentowaÄ&#x2021; w kuchni.

Wolna, troje dzieci

Powszechna SpĂłĹ&#x201A;dzielnia SpoĹźywcĂłwâ&#x20AC;&#x17E;SpoĹ&#x201A;emâ&#x20AC;?we WrzeĹ&#x203A;ni, wiceprezes es

Technolog ĹźywnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; wyĹźsze

WrzeĹ&#x203A;nia

Krystyna PluciĹ&#x201E;ska

Za skĹ&#x201A;adanie faĹ&#x201A;szywych zeznaĹ&#x201E; nie grozi odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; karna.

Czy wierzÄ&#x2122; w przeznaczenie?

Co mnie cieszy we WrzeĹ&#x203A;ni?

Co mnie wkurza we WrzeĹ&#x203A;ni?

Alkohol w moim Ĺźyciu

Jedzenie â&#x20AC;&#x201C; wolÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;odko czy na sĹ&#x201A;ono?

Jak zaczynam dzieĹ&#x201E;, jak koĹ&#x201E;czÄ&#x2122;?

Film czy ksiÄ&#x2026;Ĺźka?

NajwiÄ&#x2122;ksze marzenie

Czego nie chciaĹ&#x201A;abym przeczytaÄ&#x2021; w swojej biograďŹ i?

Co uznajÄ&#x2122; za swĂłj najwiÄ&#x2122;kszy sukces i poraĹźkÄ&#x2122;?

Hobby

Stan cywilny i rodzinny

Miejsce pracy

ZawĂłd, wyksztaĹ&#x201A;cenie

Miejsce urodzenia

ImiÄ&#x2122; i nazwisko

002 (202)/2010

2

 

:U]HÄłQLDXO:DUV]DZVND WHOID[ UHNODP\#ZU]HVQLDLQIRSO

WW

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT. Minimalna warto zamĂłwienia: 20 z

20 z

Wrzenia * ul. Fromborska 18

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57

Przyjmujemy re ze do:

Reklama

Aby wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w losowaniu nagrĂłd, naleĹźy na kartkÄ&#x2122; nakleiÄ&#x2021; kupon, ktĂłry upowaĹźnia do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u we wszystkich lub dowolnie wybranym konkursie. Na odpowiedzi czekamy do Ĺ&#x203A;rody, do 12:00. Nagrody do odbioru w Biurze OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przy ul. Warszawskiej 15. Te, ktĂłre nie zostanÄ&#x2026; odebrane w ciÄ&#x2026;gu 2 tygodni, przepadajÄ&#x2026;.

KUPON

4. Mama pyta syna: â&#x20AC;&#x201C; Czego siÄ&#x2122; dzisiaj nauczyliĹ&#x203A;cie w szkole? â&#x20AC;&#x201C; MĂłwiÄ&#x2021; caĹ&#x201A;ymi zdaniami. â&#x20AC;&#x201C; I co, nauczyĹ&#x201A;eĹ&#x203A; siÄ&#x2122;? â&#x20AC;&#x201C; No. Ketjow

3. GoĹ&#x203A;ciowi dzwoni komĂłrka. â&#x20AC;&#x201C; CzeĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Zenek. Gdzie jesteĹ&#x203A;? â&#x20AC;&#x201C; W wiÄ&#x2122;zieniu. â&#x20AC;&#x201C; A co siÄ&#x2122; staĹ&#x201A;o? â&#x20AC;&#x201C; Nic. Rodzice wyjechali i prosili, Ĺźebym z bratem posiedziaĹ&#x201A;. Martin

2. Nauczycielka do Jasia: â&#x20AC;&#x201C; Zawsze kiedy jest klasĂłwka, jesteĹ&#x203A; nieobecny z powodu choroby babci! â&#x20AC;&#x201C; Tak, proszÄ&#x2122; pani. Ja teĹź podejrzewam, Ĺźe babcia symuluje. Irena

1. W restauracji kelner uprzejmie pyta goĹ&#x203A;cia: â&#x20AC;&#x201C; Jak panu smakowaĹ&#x201A; obiad? â&#x20AC;&#x201C; JadĹ&#x201A;em juĹź znacznie lepiej. â&#x20AC;&#x201C; Ale na pewno nie u nas. Ireneusz

Autorowi kaĹźdego opublikowanego dowcipu pĹ&#x201A;acimy po 10 zĹ&#x201A;otych.

chichy

tydzieĹ&#x201E; emisji - tylko 1 PLN + VAT

wystarczy jeden SMS

www.wrzesnia.info.pl/ogloszenia

edycja internetowa

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

Plany repertuarowe: 22-24 stycznia - MIKOĹ AJEK 22-24 stycznia - AMERYKAĹ&#x192;SKIE CIACHO 25-31 stycznia - FESTIWAL â&#x20AC;&#x17E;PROWICJONALIAâ&#x20AC;?

animowany - USA - b.o.

14.30 â&#x20AC;&#x201C; RENIFER NIKO

15-17 stycznia (od piÄ&#x2026;tku do niedzieli)

science ďŹ ction - USA - od lat 15

15-21 stycznia (od piÄ&#x2026;tku do czwartku)

16.00 i 19.00 â&#x20AC;&#x201C; AVATAR

Nie da siÄ&#x2122; ukryÄ&#x2021;, Ĺźe... â&#x20AC;&#x17E;StrzaĹ&#x201A;a bez piĂłra nie leci dalekoâ&#x20AC;?. Do takiego samego, oczywistego wniosku doszĹ&#x201A;a Pani Agnieszka Grzeszczyk z ul. Sienkiewicza. Zapraszamy po nagrodÄ&#x2122;.

Rozrywka

ZwyciÄ&#x2122;zca Miszmasza w przyszĹ&#x201A;ym tygodniu w nagrodÄ&#x2122; otrzyma â&#x20AC;&#x17E;WrzeĹ&#x203A;ni portret wĹ&#x201A;asnyâ&#x20AC;?, czyli ostatniÄ&#x2026;, najobszerniejszÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; pocztĂłwkowej trylogii Wydawnictwa KROPKA. W ponad 300-stronicowej ksiÄ&#x2026;Ĺźce znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; najpiÄ&#x2122;kniejsze stare pocztĂłwki z WrzeĹ&#x203A;ni, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia, Pyzdr, KoĹ&#x201A;aczkowa i Nekli, a takĹźe wsi z tych gmin, co jest wielkim walorem tego wydawnictwa, poniewaĹź w ogĂłle rzadko wydawano karty pocztowe maĹ&#x201A;ych miejscowoĹ&#x203A;ci. Teksty napisaĹ&#x201A; StaĹ&#x201E;czyk, czyli Roman Nowaczyk, a pocztĂłwki pochodzÄ&#x2026; ze zbiorĂłw Roberta Klimczaka oraz Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;skich. CaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; nowatorsko opracowaĹ&#x201A; graďŹ cznie Tomasz Wojciechowski, teĹź z WrzeĹ&#x203A;ni. Zapraszamy.

 Na czym to ludzie nie jeĹźdĹźÄ&#x2026;... Pewnie po Red Bullu

 Po prostu â&#x20AC;&#x17E;Rurkaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; taki tytuĹ&#x201A; nadaĹ&#x201A;a autorka

 Zabawy na Ĺ&#x203A;niegu â&#x20AC;&#x201C; gorÄ&#x2026;co polecamy

Fot. Aneta Piechnicka

Fot. Daria Bosacka

Fot. Julia DÄ&#x2122;bicka

â&#x20AC;&#x17E;UchwyciÄ&#x2021; momentâ&#x20AC;?, czyli superksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; o fotograďŹ i, w tym tygodniu wygrywa Julia DÄ&#x2122;bicka, ktĂłra przysĹ&#x201A;aĹ&#x201A;a do redakcji peĹ&#x201A;ne kompozycyjnej prostoty zdjÄ&#x2122;cie dziewczyny cieszÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;niegiem, ktĂłrego wreszcie, po wielu latach przerwy, mamy pod dostatkiem. SpodobaĹ&#x201A;a nam siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź fotograďŹ a Darii Bosackiej, prezentujÄ&#x2026;ca â&#x20AC;&#x17E;piÄ&#x2122;knÄ&#x2026;â&#x20AC;? rurÄ&#x2122;. To cenne, Ĺźe fotografka potraďŹ Ĺ&#x201A;a dostrzec w tak banalnym przedmiocie coĹ&#x203A; atrakcyjnego wizualnie. InnÄ&#x2026; ciekawostkÄ&#x2026; uwiecznionÄ&#x2026; na zdjÄ&#x2122;ciu jest teĹź z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; rower wieloosobowy, jaki otrzymaliĹ&#x203A;my od Anety Piechnickiej. Tak jak co tydzieĹ&#x201E;, zapraszamy naszych CzytelnikĂłw do zabawy â&#x20AC;&#x201C; przysyĹ&#x201A;ajcie swoje dzieĹ&#x201A;a, podzielcie siÄ&#x2122; nimi z innymi; niech siÄ&#x2122; zdziwiÄ&#x2026;, Ĺźe jesteĹ&#x203A;cie tacy zdolni, pomysĹ&#x201A;owi, spostrzegawczy... Na fotki czekamy jak zwykle do Ĺ&#x203A;rody. Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski

Fotograficzny miszmasz

www.wrzesnia.info.pl

17


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzes www.wrzesnia.info.pl ni

18 Miłosław

stronę redaguje :

Łukasz Różański tel. 0509 145 155 l.rozanski@wrzesnia.info.pl

Mają konflikt interesów Rozbudowa świetlicy stoi pod wielkim znakiem zapytania. „Jak dobrze mie ssiada...” – pieway niegdy Alibabki. Rzeczywisto jest jednak inna. Przynajmniej w Nowej Wsi Podgórnej, gdzie ssiedzki konflikt przypomina troch ten z filmu „Sami swoi”. Jedno maestwo moe skutecznie zablokowa inicjatyw caej wiejskiej spoecznoci. Bo kóc si o miedz. A konkretnie o wietlic. Przypomnijmy, e wietlica w Nowej Wsi Podgórnej mieci si w budynku po starej szkole, w której te, od wielu lat, swoje mieszkanie ma maestwo emerytowanych nauczycieli. Mieszkanie od wietlicy dzieli jedynie ciana. Do posesji naley te spora dziaka, która stanowi wspówasno. Mieszkacy nie mog jej jednak uytkowa, bo spor cz odgrodzili ssiedzi. – Dziaka ma ok. 2000 m2, a do naszej (mieszkaców wsi – przyp. red.) dyspozycji jest jedynie 100 m2 – al si tubylcy. – Chcielibymy zaj jak cz budynku gospodarczego i skadowa tam drewno do kominka – dopowiada sotys Lech Stanisawski. Starsze maestwo, które budynki gospodarcze uytkuje od kilku-

Szufle mogą już schować do lamusa

 Jest co odśnieżać... Ostatnie obfite opady niegu spowodoway, e wadze gminy postanowiy zakupi maszyn do odnieania chodników. Urzdzenie, które od rody „chodzi pen par”, kosztowao podatników 4,2 tys. z. Niemniej jednak przypominamy, e to waciciele nieruchomoci maj obowizek odniea chodniki przed swoimi posesjami. Niestety, pamitaj o tym wci tylko nieliczni...

jest take zaadaptowanie strychu na pracowni komputerow i dobudowa werandy. Ale ssiedzi nie wyraaj na to zgody. Pod koniec roku w urzdzie gminy zoyli petycj. – Stworzenie lokalu uytecznoci publicznej spowoduje ograniczenie swobód, spokoju i bezpieczestwa nas i naszego lokalu mieszkalnego – czytamy w zoonym pimie. – Rozbudowa [...] po 50 latach zamieszkiwania w powyszym lokalu zmusi nas do opuszczenia swojej wasnoci. Wedug nich rozbudowa werandy (ma si w niej znajdowa kuchnia) przysoni im okna, a pojawienie si salki komputerowej spowoduje, e wietlica bdzie otwarta od rana do wieczora. Ogóln warto zamierze we wstpnej kalkulacji obliczono na blisko 60 tys. z. Sprawa jest powana, bo bez zgody wspówacicieli nie bdzie mona wnioskowa o rodki zewntrzne do programu Leader. Dodajmy, e szanse na ich otrzymanie s bardzo due. Czas jednak nagli... W mediacj ponownie wczy si burmistrz Skikiewicz. – Zoyem im pewn propozycj i czekam na odpowied – informuje burmistrz, który nie chce zdradza szczegóów. – Wierz, e uda nam si doj do porozumienia. Soec L. Stanisławski wierzy, że mediacje burmistrza zakończą się sukcesem two równie bdzie z niej zadowolone – przewiduje. dziesiciu lat, nie chce odda ani jed- rok, a efektów nie wida. Mieszka– My nie chcemy skrzywdzi tych nego metra kwadratowego. W media- cy chcieliby te za unijne pienidze starszych ludzi. Zaley nam na dojcj wczy si burmistrz Zbigniew wyremontowa bezuyteczn prak- ciu do porozumienia – koczy Skikiewicz. Od tego czasu min tycznie od lat wietlic. W planach sotys.

Padł nowy rekord!

„ W biechowskim sank-

tuarium szykuje si dua uroczysto. W najblisz niedziel (17 stycznia, godz. 11.00) odbdzie si powicenie nowo wybudowanego placu. Przyjedzie m.in. ksidz biskup Bogdan Wojtu oraz wikariusz generalny paulinów – o. Arnold Chrapkowski.

„ Kold i pastoraek pod-

czas koncertu „Gore Gwiazda Jezusowi” mona posucha 31 stycznia w miosawskim kocióku poewangelickim (godz. 16.00). W witeczny nastrój mieszkaców wprowadzi „Rodzinna kapela Bugajskich”. Wstp wolny.

„ Rada Soecka w Paczy-

nie zaprasza 30 stycznia na zabaw karnawaow. Bilety – 130 z od pary. Informacje pod numerem telefonu 502 252 592. Dobra zabawa gwarantowana!

„ Po obu stronach krajowej „15” (Wrzenia – Miosaw) od duszego czasu le wycite gazie. Chyba najwyszy czas je uprztn. „ Mieszkacy Skotnik

zostali bez sklepu spoywczego. Interes najwidoczniej szed bardzo marnie...

„ To si nazywa gospo-

darskie podejcie! Jeden z rolników z Lipia, nie ogldajc si na suby komunalne, zahaczy pug do cignika i odgarnia nieg. Pomysowy rolnik chce jednak pozosta anonimowy.

Reklama

OSK „STRAŻAK” Tomasz Dolata Czeszewo, ul. Miłosławska 18,

tel. 603 968 998

Nawrzucali Owsiakowi na ulicach. Padł kolejny rekord. Ofiarno, jak w tym roku wykazali si darczycy z terenu gminy, zadziwia nawet organizatorów Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Sdzono, e z powodu niegu i mrozu zebrana kwota bdzie oscylowa w granicach 6-7 tys. z. Mimo paskudnej aury, serca mieszkaców pozostay gorce. Dotychczasowy rekord, który wynosi 10 tys. 44 z 70 gr, zosta pobity. Do puszek z czerwonym sercem wrzucono 11 tys. 309 z 16 gr. – W orkiestrze wzi udzia klub samochodów terenowych Kosynier 4x4 – informuje Jolanta Jaczak, koordynatorka zbiórki w gminie Miosaw. – Z rynku wystartowa rajd, a startujce w nim zaogi byy z rónych stron Polski, m.in. z Gdaska,

odzi, Kalisza czy Wielunia. Cakowity dochód z imprezy zosta przekazany na rzecz WO P, a byo to wpisowe w wysokoci 160 z od kadej z zaóg oraz kada zotówka z wylicytowanych nagród. Gównym sponsorem imprezy bya firma GEOPOL. Dziki inicjatywie pastwa Boeny i Wojciecha Gowackich na rzecz fundacji przekazano 3 030 z. Dochód na rzecz WO P przynioso take sprawdzanie swoich umie-

Co słychać

15 stycznia 2010

Zaprasza na kurs kat. B PROMOCYJNA CENA 1200 zł t.BUFSJB’ZT[LPMFOJPXFHSBUJT t%PKB[EQPLVSTBOUB t.PȈMJXPǴǎFH[BNJOVX1P[OBOJV ,POJOJFJ,BMJT[V t$JnjH’ZOBCØSLVSTBOUØX Edu-039a

INFORMATOR GMINNY

 Machina WOŚP ruszyła już we wczesnych godzinach porannych jtnoci na strzelnicy, zorganizowane przez sekcje LOK i ASG. Jak co roku w orodku kultury wystpiy miejscowe dzieci i modzie. W przerwie pomidzy wystpami odbyway si licytacje m.in. gadetów WO P i obrazów Joanny Frontczak z Duska. Orkiestra zagraa równie w Czeszewie, Mikuszewie oraz w Orzechowie. W tamtejszym Domu Straaka najwiksze przeboje Maryli Rodowicz czy Krzysztofa Krawczyka piewa Zbigniew Wlazo. Wczeniej aktorzy ze studia ART-RE z Krakowa wystawili bajk pt. „Wilk i Za-

Fot. J. Jańczak

jc”. Akcj zakoczono wielk dyskotek. W Mikuszewie bya zabawa przy orkiestrze, emocjonujca licytacja (fanty przekaza m.in. pose europarlamentu Filip Kaczmarek) i poczstunek (serwowano bigos i grzane wino). – Sztab WO P pragnie serdecznie podzikowa mieszkacom Miosawia i gminy za hojno i pomoc przy realizacji XVIII finau – mówi J. Jaczak. – Do zobaczenia za rok! Dodajmy, e najwicej pienidzy wpado do puszki Patrycji Agaciak i Jagody Derbich – 850 z.

Urząd Miasta i Gminy

438 20 22

Policja

437 53 40

OSP Miłosław

438 28 88

Pogotowie Energetyczne

438 21 44

Poczta

438 23 45

Ośrodek Zdrowia

438 30 05

Ośrodek Kultury

438 27 79

Ośr. Pomocy Społecznej

438 30 96 438 37 58

Bank Spółdzielczy

438 20 31

Por. lekarza rodzinnego

437 12 52

Naprawa pralek i lodówek

438 36 01

Gabinet weterynaryjny

0607 944 690

Serwis komputerowy, internet 061 438 34 56 Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Miłosław, ul. Poznańska 10,„Rolmark”, w godz. 8.00-16.00, tel. 061 438 25 16


Wiadomości Wrzesińskie

www.wrze www.wrzesnia.info.pl es

Kołaczkowo

Filip Biernat tel. 061 437 49 56 f.biernat@wrzesnia.info.pl

Pomóżmy Weronice! Weronika Kaźmierska od urodzenia walczy ze straszną chorobą. Pomóżmy jej w tej walce. Weronika ma 11 lat i mieszka w Grabowie Królewskim. Od urodzenia choruje na wodogowie wrodzone, dziecice poraenie mózgowe, miewa take ataki padaczki. Weronika ma te wad wzroku; zaniki siatkówki i naczyniówki w oku. Do niedawna przy tylu schorzeniach rosa i rozwijaa si. Wszystko zmienio si 13 sierpnia, kiedy stao si nieszczcie. – U Weroniki stwierdzono zapalenie odka i dwunastnicy, i podczas leczenia doszo do zatrzymania krenia – wanie feralnego 13 sierpnia – które spowodowao ostr niewydolno oddechow. Konieczne byo zaoenie tracheotomii. W nastpstwie zanik jej odruch kasania i poykania. Córk musz karmi przez gastrostomi (otwór w brzuchu do odka, przez który podaje si posiek – przyp. red.) – mówi Izabela Ka mierska, matka Weroniki. W wyniku choroby dziewczynka przebywa cay czas w stanie lecym. Przestaa te mówi, co bardzo j denerwuje. Ta zmiana bya szokiem dla caej rodziny, poniewa z Weronik mona byo swobodnie porozmawia. Teraz nie jest to moliwe. Weronika wymaga caodziennej opieki i rehabilitacji, która obnia napicie jej mini. Na domiar zego ostatnio podczas rehabilitacji zamaa rk. Wszystko przez postpujc osteoporoz. Izabela Ka mierska cay czas opiekuje si córk i w zwizku z tym nie moe pracowa. Utrzymuje si ze skromnych spoecznych alimentów i zasiku pie-

19

stronę redaguje :

Co słychać

15 stycznia 2010

„ Wyniki halówki: TW Koaczkowo – Era Plast Zieliniec 8:2, LZS Grabowo Królewskie – LZS Borzykowo 3:9, Junior Bieganowo – Reni Trans Bieganowo 5:9, Oldboy – ZS Gorazdowo 5:3, LZS Gazewice – LZS Sokolniki 5:7, Znicz Pol Wszembórz – FC Twardy 3:6. „ Gminny Orodek Kul-

tury w Koaczkowie zachca wszystkich do wyjazdu do Teatru im. Alfreda Fredry w Gnie nie na przedstawienie „Wszystko w rodzinie”. Koszt biletu z przejazdem: 30 z. Zapisy przyjmuje GOK i biblioteki.

„ Nie wszystkim w Koaczkowie chciao si odniey chodnik. Niestety. Sprawdzi to Klub Wesoego Biegacza. Czuwaj! „ W gminie Koaczkowo mamy 130 plantatorów burka cukrowego. Zbiory w tym roku byy bardzo dobre.

 Weronika Kaźmierska nie może wstać, nie może mówić... Czeka na pomoc ludzi dobrej woli we, przeciwwykrztune, pomagajce rozlu ni minie, antybiotyki i inne. Ponadto matka wydaje due kwoty na zakup wyposaenia dla osoby obonie chorej: pieluchy, rkawiczki, maci. Weronice i jej mamie od lat pomaga lokalna spoeczno. – Jestem bardzo wdziczna za to, e otrzymalimy ju wsparcie od szkó podstawowych w Grabowie Królewkim i Bieganowie, Gimnazjum w Koaczkowie oraz od OPS-u. Sporo pomaga nam nasz ksidz proboszcz Pawe Lewandowski oraz pani Anna Zimna, nauczycielka lgnacyjnego. Pani Izabeli pomaga ze szkoy w Grabowie – mówi pani rodzina, poniewa ojciec nie intere- Izabela. suje si losem córki. Niestety, walka W tej chwili Weronice i jej matz chorob córki wymaga sporych na- ce najbardziej potrzebna jest pomoc kadów finansowych. Weronice stale finansowa. – Prosz wszystkich lupotrzebne s leki przeciwpadaczko- dzi dobrej woli i serca o wsparcie fi-

Córce największą przyjemność sprawia, gdy ktoś czyta jej na głos bajki albo puszcza muzykę – mówi matka.

Skończył się limit na odśnieżanie dróg w gminie

Śnieg zasypał drogi w gminie. Drogowcy słabo radzili sobie z odśnieżaniem zwłaszcza w weekend. Potem było lepiej, bo nie było opadów. W niedzielę przejechanie odcinka między Kołaczkowem a Wygodą graniczyło z cudem; przejezdny był tylko jeden pas ruchu, tworzyły się korki (na zdjęciu: dwumetrowe zaspy zalegające na chodniku w centrum Kołaczkowa). Pługi na drodze wojewódzkiej nr 442 pojawiły się dopiero w nocy. Poza tym kompletnie zasypało Cieśle Małe i Wielkie, Spławie, drogę między Zielińcem a Gozdowem, Bieagnowem a Gorazdowem, Szamarzewem i Gałęzewicami. – Drogowcy, w naszym przypadku kierowcy z RSU-H, pracowali po 16 godzin dziennie, ale i tak nie nadążali z odśnieżaniem i zmuszeni byli podnająć prywatną osobę i sprzęt, aby odblokować drogi w zachodniej części gminy – mówi Wojciech Majchrzak, wójt gminy Kołaczkowo. Na terenie gminy jest 14,5 kilometra dróg wojewódzkich, 65 km dróg powiatowych i 135 km dróg gminnych. Tegoroczny limit pieniężny na odśnieżanie dróg (16 tys. zł) już się wyczerpał. – Normalna zima kosztuje nas 5-10 tys. zł, dlatego już teraz będziemy musieli zrobić przesunięcie z rezerwy budżetowej – narzeka wójt. Słowem, gorzej być nie mogło. Teraz trzeba pomodlić się o odwilż.

nansowe dla mojej córki. I szczerze dzikuj tym, którym nie jest obojtny los mojego dziecka – mówi matka Weroniki. Datki dla Weroniki mona wpaca na konto w PKO BP SA Oddzia I we Wrzeni. Numer konta: 72102041150000940200087726. Szans do wykazania si maj równie lokalni dziaacze spoeczni z naszej gminy. Przypomnijmy, e dziki publicznej zbiórce pomoc uzyska m.in. niepenosprawny Patryk Wasicki z Wrzeni. Ludzie nie tylko wpacali pienidze na konto; specjalnie dla chopca odby si koncert charytatywny, podczas którego licytowano róne przedmioty. Imprez zorganizowao jedno z wrzesiskich stowarzysze. Moe w naszej gminie jakie si znajdzie?

„ W Gimnazjum w Ko-

aczkowie odbyway si próbne egzaminy trzecioklasistów.

„ 14 wolontariuszy

z Gimnazjum w Koaczkowie wzio udzia w kwecie podczas XVIII Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. Modzie kwestowaa w Koaczkowie, Sokolnikach, Bieganowie, Zielicu i Wszemborzu. Mimo zej pogody, gimnazjalistom udao si zebra rekordow jak dotd kwot. Koaczkowo: 1 767,60 z + 1 euro, Sokolniki: 571,77 z, Wszembórz: 467,00 z + 2 euro, Bieganowo: 384,36 z, Zieliniec: 252,62 z + 130 wgierskich forintów + 5 centów. W sumie: 3 443,35 z. + 3,5 euro + 130 wgierskich forintów! A wic WO P w naszej gminie sta si tradycj.

Sportowy odpoczynek W przyszym tygodniu rozpoczynaj si ferie zimowe. Tradycyjnie zainauguruje je spartakiada zimowa w Paacu Reymonta: 16 stycznia, pocztek o godz. 10.00. Dla dzieci i modziey przygotowano liczne konkurencje: strzelanie z wiatrówki, rzut lotk, warcaby, rzut woreczkiem do kosza, przenoszenie fasolki somk oraz konkurs czytelniczy „Nasza lektura”. Na pocztku przyszego tygodnia rozegrane zostan halowe turnieje piki nonej: 18 stycznia dla chopców ze szkó podstawowych I-III oraz dziewczt ze szkó podstawowych i gimnazjalnych, 19 stycznia turniej dla uczniów szkó podstawowych IV-VI, natomiast 20 stycznia dla modziey gimnazjalnej. Z kolei 24 stycznia odbd si dwa turnieje. O godz. 9.00 rozpocznie si Turniej Piki Siatkowej dla kobiet i mczyzn, natomiast o 14.00 – Turniej Tenisa Stoowego w trzech kategoriach wiekowych. Dla mioników sportu mamy jeszcze dwa terminy, które warto zapamita, cho imprezy o których piszemy odbywaj si ju po feriach. 7 lutego o 15.00 zacznie si Turniej Piki Koszykowej dla kobiet i mczyzn, za 7 marca o 15.00 – Turniej Pikarski Oldboyów.

INFORMATOR GMINNY

 Podczas spartakiady będzie można strzelić do tarczy albo porzucać woreczkami do kosza – Zapraszamy wszystkich serdecznie, szczególnie modzie, do skorzystania z naszej oferty. Mamy te kolejne propozycje: turnieje siatkówki, koszykówki i tenisa dla dorosych. Tak wic kady znajdzie dla siebie co miego – zachca niezawodny Edmund Kubis, przewodniczcy gminnego zrzeszenia LZS i jednoczenie szef GOK-u.

Urząd Gminy

438-53-24

Policja

438-50-77

Poczta

438-53-28

Biblioteka

438-53-13

Ośrodek Zdrowia

438-50-80

Gminny Ośrodek Kultury

438-50-78 438-52-46

CPN

438-51-84

Gaz

438-53-85

Bank Spółdzielczy

438-53-14

OPS

438-51-12

ZGKiM

438-56-50

Oczyszczalnia Sklep elektroniczny i serwis Ośr. Wspom. Dziecka i Rodziny Internet

438-55-75 0600-097-438 438-53-47 061 438 34 56

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Sokolniki, ul. Spokojna 4 (pawilon przy aptece)


Wiadomości Wrzesińskie

20 Pyzdry

www.w www.wrzesnia.info.pl wrze stronę redaguje:

Tomasz Szternel tel. 061 437 49 56 t.szternel@wrzesnia.info.pl

Lepiej niż rok temu Nieco ponad 7 tys. zł zasiliło konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tyle zebrano w gminie Pyzdry. Kolejny, ju XVIII fina by bli niaczo podobny do poprzednich. Od wczesnych godzin rannych na ulice wyszli wolontariusze. Wyposaeni w specjalne certyfikaty i puszki zbierali pienidze dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Koncentrowali si na kociele farnym. Nie dziw, bo wierni zmierzajcy na msze wite byli dla nich atwym „upem”. Ci z kolei nie szczdzili grosza. Cz artystyczna odbya si w sali widowiskowo-sportowej. Pod nieobecno burmistrza Krzysztofa Struyskiego otworzy j sekretarz gminy Przemysaw Dbski. Wystpili sami swoi, czyli uczniowie podstawówek i gimnazjum, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajciowej w Rudzie Komorskiej, czonkowie Pyzdrskiego Centrum Taekwondo i orkiestra dta. Jedna uwaga: programy mogyby by nieco krótsze, co z pewnoci wpynoby na ich atrakcyjno. Niektórzy mocno si wynudzili. Proponujemy ograniczenie czasu wystpu np. do 15 min.

Cho pierwsze licytacje nie cieszyy si wielkim zainteresowaniem, to z czasem nabray rumieców. Najwicej emocji wzbudzia walka – bo inaczej tego nazwa nie mona – o dwa obrazy olejne autorstwa Joanny Frontczak, mieszkanki Duska studiujcej architektur. Wiejska chata posza za 600 z, a konie wypasajce si na tle panoramy Pyzdr – za 800. Pozostae przedmioty, m.in. zabawki, piwór, kodr, piki, ksiki i kalendarze ofiarowali przedsibiorcy, osoby prywatne oraz urzd gminy. Mianem gwiazdy wieczoru okrzyknito zespó 7 Sekund z Poznania. I susznie. To by najjaniejszy punkt niedzielnej uroczystoci. 5-osobowa formacja graa i piewaa covery polskich i zagranicznych artystów. Wykorzystali swoj scen, owietlenie i nagonienie. Dziki temu pierwszy raz od niepamitnych czasów obyo si bez niepotrzebnych haasów, pisków i zgrzytów. Na zakoczenie krótko o pienidzach, bo to one s najwaniejsze. Pyzderski sztab orkiestry, w skad którego wchodzi take Ldek, zebra 11 tys. 2 z 2 gr. Wynik z samej gminy Pyzdry by lepszy od tego sprzed roku. Wówczas zebrano 6 tys. 744 z, Zespół 7 Sekund nie zawiódł. Największe brawa, co dziwić nie może, zebrała jego wokalistka. Wyróżniał ją nie tylko głos, ale też bujna fryzura a teraz – 7 tys. 88 z i 35 gr.

Dziękowali za finansowe wsparcie i prosili o więcej

Strażakom z Lisewa marzy się nowy wóz bojowy. Radnym także. Ci i ci wiedzą, kto może im pomóc – wicepremier Waldemar Pawlak. Do takiego wniosku doszli podczas zebrania sprawozdawczego jednostki, które odbyło się 9 stycznia. Choć miejscowa OSP skupia tylko 55 członków, działa bardzo prężnie. Świadczy o tym nie tylko bieżąca działalność, ale także – a może przede wszystkim – wyniki zawodów sportowo-pożarniczych. Drużyny seniorów nie mają sobie równych w gminie od czternastu lat, a w powiecie – od dwóch. – Nasza jednostka nigdy nie przeżywała takich sukcesów – podkreślił Kazimierz Szablewski, sekretarz jednostki. Przy okazji podziękował radnym za przyznanie nagrody w wysokości 7 tys. zł. – Nie spodziewaliśmy się. Dzięki niej mogliśmy doposażyć jednostkę w niezbędny sprzęt – wyjaśnił. Ale finansowego wsparcia (szacowanego na ponad 16 tys. zł) udzielił jej też urząd gminy. Dzięki niemu zostały zakupione mundury, czapki i buty. Temat, który zdominował dyskusję, wywołał radny rady miejskiej Józef Błaszczak. Zaproponował zakup nowego samochodu. Według niego na ten cel powinny zostać przeznaczone wszystkie oszczędności budżetowe. – W zrealizowaniu tego zadania pomoże nam wicepremier Pawlak. Mam z tym człowiekiem ścisłe kontakty. Znam go od 20 lat – zapewnił. Jednych wprowadził w osłupienie, innych rozśmieszył. Nastroje tonował Marek Wardeński, prezes Zarządu MiejskoGminnego ZOSP w Pyzdrach. – Jestem za samochodem, ale nie możemy patrzeć tylko na Pawlaka. Przystąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powoduje, że płacimy nie 100, a tylko 50 czy 60% jego wartości – zauważył. Z jego szacunków wynikało, że wóz będzie kosztował około 600 tys. zł. Najdalej w swoim wywodzie poszedł jednak radny Eugeniusz Staszak. Doszedł do wniosku, że jednostka powinna dostać samochód... za darmo. Najlepiej gdyby dojechał w 2012 r., bo właśnie wtedy będzie obchodziła 90-lecie istnienia. Wiktor Wawrzyniak (na zdjęciu) nie wsłuchiwał się w dyskusję. Bo i po co? Pięciolatek przyszedł na zebranie razem z tatą Zenonem (na drugim planie). Też by chciał zostać strażakiem. Bo to u nich tradycja rodzinna.

Komputer da się lubić Wkrótce rozpocznie si kurs obsugi komputera i internetu dla osób powyej 45. roku ycia. To jedyne kryterium, które trzeba speni. Wszystko inne schodzi na dalszy plan. Inicjatorami przedsiwzicia s Fundacja „Tutaj Warto” oraz Wydzia Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego we Wrzeni. Ich wspólny projekt otrzyma dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Pienidze, które pozyskali, zostan przeznaczone na cykl warsztatów informatycznych (na 10-osobow grup przypada 40 godzin), szkolenie z zakresu rozwoju osobowoci, a take spotkanie wród lokalnej spoecznoci.

Projekt bdzie realizowany w czterech gminach naszego powiatu – poza Pyzdrami take w Koaczkowie, Miosawiu i Nekli. Wkrótce rusz zapisy uczestników. Szkolenia rozpoczn si w lutym i potrwaj do kwietnia. Przeprowadzi je firma Beaty Bartkowiak z Wrzeni. Zajcia bd si odbywa dwa razy w tygodniu po 2,5 godziny. – Naszym celem jest pobudzenie aktywnoci mieszkaców i podniesienie poziomu ich wiedzy – mówi Przemysaw Dbski, prezes fundacji. Zachca do udziau w szkoleniach. Bo warto. – Licz na duy odzew. Jestem przekonany, e bdzie wicej chtnych, ni miejsc – koczy.

Przedszkolaki przebrały się za bajkowych bohaterów

Co słychać

15 stycznia 2010

„ Powracamy do artyku-

u pt. „Kady mówi co innego”. Skontaktowa si z nami czonek rady rodziców gimnazjum. Twierdzi, e temat balu sylwestrowego w szkole zosta podjty na jednym z posiedze. – Przysza pani wicedyrektor i powiedziaa, e balu nie bdzie, bo si nie opaca – relacjonuje. Nie bardzo wie, dlaczego przewodniczce powiedziay, co powiedziay.

„ Kolda zaplanowana

na 9 stycznia nie odbya si z powodu zych warunków atmosferycznych. Parafianie przeklinali.

„ Nastpnego dnia ks.

prefekt Marcin Korybalski zorganizowa kulig dla czonków organizacji przykocielnych, m.in. Katolickiego Stowarzyszenia Modziey, Szkoy Jezusa i Caritasu. 22 osoby pokonay dystans (rzecz jasna, na sankach) z Rudy Komorskiej do Górnych Grdów.

„ Bal gimnazjalny, zwany

studniówk, odbdzie si 16 stycznia (rozpoczcie o godz. 18.00). Trzecioklasici musz przestrzega wytycznych wprowadzonych rok temu przez rad rodziców. Dziewczta mog wic zapomnie o sukienkach z goymi plecami i butach na wysokim obcasie, a panowie o kolorowych koszulach.

„ Po kilkutygodniowej

przerwie wznawiaj rozgrywki druyny uczestniczce w Halowej Lidze Piki Nonej. 17 stycznia FC Osiedle zagra z Kolejorzem Team, KaKaEs Max z PWZ, a Dragon z Masters-Trzuso.

„ Budet gminy zostanie

uchwalony podczas sesji, która odbdzie si 21 stycznia. Pocztek obrad o godz. 12.00, oczywicie w domu kultury.

INFORMATOR GMINNY Nr kierunkowy do gminy Pyzdry

0-63

Miejsko-Gminny Ośr. Kultury

276-82-07

Miejsko-Gminny Ośr. Pom. Społ. – świadczenia rodzinne – opieka

276-81-70 276-81-75

Gminne Centrum Informacji

276-72-70

Muzeum Regionalne

276-81-07

Ochotnicza Straż Pożarna

276-81-98

Pogotowie Energetyczne Posterunek Policji Przedszkole Urząd Miasta i Gminy Szkoła Podstawowa

276-84-77 061 437-53-60 276-83-27 276-83-33 (-34) 213-51-48

Por. Psychologiczno-Pedagogiczna 276-72-51

Dziewczynki w roli księżniczek, królewien i motyli, a chłopcy – Żółwi Ninja, Spidermanów i kowbojów. Za swych bajkowych bohaterów przebrały się dzieciaki z Przedszkola im. Janka Wędrowniczka w Pyzdrach. Nieprzypadkowo, bo 12 stycznia uczestniczyły w baliku karnawałowym. Nikt nie narzekał na brak dobrej zabawy.

Pyzdry – noclegi, Dłusk 72

0502-541-943

Usługi pogrzebowe

0606-964-795

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Pyzdry, ul. Szybska (Kwiaciarnia Ruch), tel. 0698 105 343


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Nekla

www.w www.wrzesnia.info.pl rz

Tomasz Małecki

Wbrew powszechnej opinii, z odśnieżaniem w gminie nie jest ponoć tak źle.

Co słychać

tel. 061 437 49 56 t.malecki@wrzesnia.info.pl

Zimą to musi być śnieg W poniedziaek rano w magistracie burmistrz Roman Grychowski spotka si z sotysami oraz Markiem Kubiaczykiem i Markiem Begierem – wacicielami firm, które wygray przetarg na odnieanie. Wniosek z zebrania pynie jeden: jest dobrze. Nie najlepiej, ale dobrze. Prawie wszyscy sotysi (z wyjtkiem dwóch) uznali, e drogowcy i gminni urzdnicy robi wszystko co w ich mocy, aby drogi byy przejezdne. A e jest jak jest, to wina pogody i nieustannie padajcego niegu. Najgorszy by weekend. Dramatyczna sytuacja bya w Racawkach i w okolicach Maej Górki. Jak zapewnili drogowcy, pierwsze pugopiaskarki wyjechay na tras w nocy z pitku na sobot o 3.00. – Przez ca sobot do niedzieli rana z naszej wsi nie byo w ogóle wyjazdu na Podstolice. Przez wie sami emy odnieyli – stwierdzi Rafa Musielak, sotys Maej Górki. – Teraz jest dobrze – doda. Nie narzeka take Henryk Kotowicz, sotys Podstolic. – U nas wszystko przejezdne. Tylko ul. Polna troch zasypana. Odnieyli, ale nieg spad na nowo. Poza tym w stron Opatówka te zasypao, nawet pug wjecha w rów; to przykry

21

stronę redaguje:

„ Sekcja zwok mczy-

zny, którego ciao znaleziono w zeszym tygodniu na terenie Gminnej Spódzielni, wykazaa, e zgon nastpi z przyczyn naturalnych. Przypomnijmy, e mczyzna zmar na terenie zakadu pracy.

„ Karol Balicki odpowiada burmistrzowi Nekli Romanowi Grychowskiemu. Czytaj: strona 27.

„ Budowa siowni wia-

trowych (czyli wiatraków) w Starczanowie jeszcze si nie zakoczya, a ju planowana jest budowa kolejnych urzdze w Podstolicach.

„ Burmistrz jeszcze nie podj decyzji w sprawie wydania decyzji rodowiskowej na budow sortowni mieci w Starczanowie. Obieca, e zrobi to w cigu miesica od rozprawy administracyjnej. Sowa, niestety, nie dotrzyma.

 W Nekielce odśnieża firma Marka Begiera. Sołtys wsi nie narzeka, ale chce, aby nie pomijano bocznych ulic odcinek drogi. Widziaem te pugi o 3.00, 5.00 i okoo 8.00 – gospodarz wsi sam zabra si za tumaczenie drogowców. Potem niemal wszyscy uderzali w jeden ton – w sobot byo nie najlepiej, a potem nastpia poprawa. Znaczna. Kubiaczyk, którego firma wygraa przetarg na odnieanie dróg w poudniowej czci gminy oraz dróg powiatowych, próbowa tumaczy zasady odnieania. – Zrozumcie jedn rzecz – apelowa. – Najpierw odnieamy gówne cigi komunikacyjne, potem boczne ulice. Nikt nie ma tyle sprztu, eby na kadej drodze ustawi i zaraz po tym, jak zacznie pada nieg, wyjecha na tras – wyjania.

Podczas WOŚP w Nekli pobito rekord – 17,5 tys. zł!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów w Nekli zagrała najgłośniej. Mieszkańcy gminy ponownie okazali się najbardziej hojni spośród darczyńców z wszystkich gmin powiatu . W zaledwie 7-tysięcznej gminie wolontariusze zebrali 17,5 tys. zł. Statystycznie: 2,50 zł na jednego mieszkańca, podczas gdy statystyczny mieszkaniec gminy Września podarował na sprzęt dla dzieci z chorobami nowotworowymi ledwie 0,59 zł (szczegóły na stronach 1 i 9). Tegoroczną rekordzistką, nie po raz pierwszy, okazała się Agnieszka Warczyńska. Wolontariuszka z Zasutowa uzbierała do jednej puszki prawie 1 600 zł. Tegoroczna zbiórka rozpoczęła się przed kościołami tuż po porannych mszach świętych. W tym roku w gminie Nekla pieniądze zbierało aż 40 młodych wolontariuszy. Nekielska impreza odbywała się w hali widowiskowo-sportowej. Gwiazda nekielskiego finału – Krzysztof Koniarek, przedstawiany, jako laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Czerwonych Gitar – to także gwiazda disco polo. Ale nie samym disco polo żyje Nekla. Przed Koniarkiem ostre rockowe granie zaserwował rodzimy zespół BHP, który działa w Nekielskim Ośrodku Kultury. Zagrała też orkiestra dęta pod batutą Eugeniusza Drewniaka i mażoretki (na zdjęciu) pod kierunkiem Gabrieli Drewniak.

Bernardyna Macibroda, sotys Chwaszyc, nie pozostawia na firmach suchej nitki: – Droga w kierunku Stpocina jest fatalnie odnieona. Jest tylko wwóz, dwa auta si nie min. Drogowcy jak jad, to maj podniesione yki. Wiadukt nie jest posypany sol – grzmiaa. Kubiaczyk próbowa si broni: – Nie moemy zrobi jednej drogi na gotowo! nieg tak sypa, e trzeba byo tylko udroni i jecha na kolejne odcinki. Nie macie pojcia, o czym mówicie! – podniós niespodziewanie gos. – Moi ludzie jed od 4.30 rana do 1.00 w nocy. Trzy, cztery godziny pauzy i wsiadaj znów na sprzt. – Zasada jest taka, e jak pada nieg, to si nie posypuje sol, bo to i tak nic nie da – przyszed w sukurs Be-

Szkoła w Nekli chce „otworzyć drzwi sztuki” w powiecie „Otworzy drzwi sztuki” – to nazwa innowacyjnego programu autorstwa absolwentki ASP Aldony Kubackiej, wicedyrektor szkoy w Nekli. – To program, który ma na celu przede wszystkim zainteresowanie si i wyowienie uzdolnionych plastycznie uczniów – informuje Kubacka. – Program adresowany jest do uczniów i nauczycieli plastyki szkó podstawowych, gimnazjów oraz szkó ponadgimnazjalnych powiatu. W poniedziaek, w pierwszy dzie ferii zimowych (18 stycznia) w szkole w Nekli odbdzie si pierwsze spotkanie zainteresowanych programem. – Jego celem bdzie wykonanie pracy malarskiej inspirowanej twórczoci Piotra Potworowskiego. My jako organizator zapewniamy uczniom farby, kredki oraz papier – podkrela Kubacka. Kad szko moe reprezentowa do trzech uczniów. Podczas spotkania podane bd szczegóowe informacje zwizane z programem. Jak dodaa plastyczka, program ma take na celu wymian dowiadcze midzy nauczycielami plastyki. – Chcemy przekaza swoje sugestie, wspomóc mniej dowiadczonych na-

„ Nekielskie syreny znów

gier. – Je dzimy wszdzie, gdzie mamy wezwanie, nawet jak jakiej ulicy nie mamy w umowie, to po telefonie od sotysa jedziemy odniey. Czesaw Kozielski, sotys Targowej Górki, zasugerowa, e przetarg by ustawiony. – Ja nic nie wiem, tylko syszaem – zacz dyplomatycznie. – Syszaem, e jak firm wykluczono z przetargu. A wygraa wcale nie najtasza. Po wyjanieniach i wgldzie do dokumentów przetargowych podejrzenia Kozielskiego okazay si wyssane z palca. Gmina w tegorocznym budecie na odnieanie ma zarezerwowane 130 tys. z, jednak – jak doda burmistrz – to nie wystarczy. – Bdziemy musieli zabra rodki z remontów biecych dróg – zapowiedzia.

synne na cay kraj. We wtorkowym wydaniu „Faktów” w TVN usyszelimy, e „Polsk stolic syreny jest wielkopolska Nekla” i „nie ma takiego drugiego miasta, gdzie byby taki odsetek mieszkaców na syren”. Wystpi te radny Bernard Kaczmarski i jego ponad 50-letenia syrena 101.

„ UKS Pomyk Nekla w sobot 9 stycznia wzi udzia w 19. festiwalu szachowym w Marzeninie. Szachici Pomyka zdobyli cztery medale: jeden zoty (Kamila Kmieciak)i trzy srebrne (Marcin Zdziabek, Szymon Owsianny, Aleksandra Winiewska).

INFORMATOR GMINNY Urząd Miasta i Gminy

438-60-11

Policja

438-60-77

Straż Pożarna

438-60-88

Poczta

438-64-40

Urząd pocztowy Targowa Górka

438-66-28

Przych. Lek. Rodzinnego „AMIKOR” 438-60-92 Ośrodek Kultury

438-60-60

Oczyszczalnia ścieków

438-65-75

Gabinet weterynaryjny

438-60-29 600-293-824

Biblioteka Publiczna

438-64-30

Bank Spółdzielczy

438-60-20

Polski Komitet Pomocy Społecznej 438-60-11

 Aldona Kubacka, autorka programu, wierzy, że dzięki inicjatywie uda się wyłowić talenty malarskie uczycieli, którzy dopiero zaczynaj przygod ze szko – dodaje. Plener malarski w Nekielce, który odbdzie si w czerwcu tego roku, to kolejny element programu „Otworzy drzwi sztuki”. Chtni mog zgasza si telefonicznie pod numerem 061 437 35 21.

Przedszkole

438-60-95

Szkoła Podstawowa

438-60-70

Szkoła Targowa Górka

438-66-86

Zesp. Szkół w Zasutowie

437-29-21 fax 437-25-06

Autohol i przewóz osób

503-509-001 436-33-70

Prawo jazdy

438-62-35 0603-718-734

Punkt przyjmowania ogłoszeń do „Wiadomości Wrzesińskich”: Nekla, ul. Chopina 43/4 (sklep Goja)


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

22 Prosto z sądu

Nikt się nie dowie... Pstryknął zdjęcie, na którym trzyma w dłoni swój członek w stanie erekcji. Przesłał je byłej konkubinie i jej 13-letniej córce. Tak na pamiątkę.

Tomasz Szternel

To nie by normalny zwizek. Beata miaa 23 lata, gdy urodzia Natali. Jan jest od niej duo starszy. Có jednak z tego, skoro kiepsko wywizywa si z roli ojca. Nie paci alimentów, ublia i grozi konkubinie. Mao tego, buntowa przeciwko niej dorastajc córk. Gdy miaa 8 lat, sd ograniczy mu wadz rodzicielsk. W kolejnym partnerze – Bogusawie – Beata pokadaa duo wiksze nadzieje. Na dobry pocztek zamieszkali wspólnie u niej. Wydawao si, e wszystko jest w jak najlepszym porzdku. Ale nie byo. Narastay nieporozumienia. Bogusaw podnosi gos na Natali, wyzywa j, przeklina. Beat take. Nie widzc innej moliwoci, rozstaa si z nim, a sama wyjechaa do Holandii, do pracy.

„Kochanie, to dla ciebie”

 Sędzia Radosław Skiba uznał, że oskarżony kilkakrotnie doprowadził małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej – Bardzo lubi seks, ale nigdy wczeniej si tak nie zachowywa. Chyba nie moe si pogodzi, e ju nie jestemy razem – próbowaa znale wytumaczenie. Osobicie rozmawiaa z byym konkubentem. Zaprzeczy, by przesya jej córce SMS-y. Pó niej stwierdzi jednak, e to arty, e chcia sprawdzi, do czego jest zdolna w relacji z mczyznami. Spotykaa si wówczas ze starszym od siebie chopakiem.

Telefon zabezpieczony W czerwcu 2008 Natalia odwiedzia cioci w sklepie. Zwierzya si jej, e otrzymuje zboczone SMS-y od byego konkubenta mamy. Na potwierdzenie swych sów wysaa do niego wiadomo tekstow: „Potrzebuj 20 z na pizz”. Bogusaw odpisa, e musi co za to zrobi. Zaproponowaa przygotowanie obiadu i posprztanie pokoju. Odpowiedzia, e to za mao, e jak przele zdjcie swoich „cycuszków” i pi..., dostanie 50 z. Ciotka zaniemówia. Uwierzya we wszystko, co mówi siostrzenica. Czua, jak przechodz jej ciarki po plecach, gdy opowiadaa o niemoralnych propozycjach Bogusawa. To byo jednak niczym przy tym, co wydarzyo si pó niej. Dziewczyna odebraa MMS-a, który przedstawia czonka mczyzny w czasie wzwodu. Pod zdjciem widnia podpis: „Kochanie, to dla ciebie”. – Natalia bya przeraona. Zacza mie problemy w szkole. Nie chciaa mówi o Bogusawie – podkrela ciotka. Nie zna konkubenta siostry. O jego SMS-ach i MMS-ie powiadomia swoj matk i ojca Natalii. Ten drugi kaza je skasowa. Rozmawia z Bogusawem. Poznali si, gdy przychodzi do córki. Ba, nawet razem wyremontowali budynek gospodarczy. – Powiedzia, e to przypadek. By pod wpywem alkoholu i zamiast do Beaty, wysa do Natalii – Jan bagatelizowa zdarzenie. Tymczasem Beata o wszystkim usyszaa od matki. Spraw wyjania – a przynajmniej tak jej si wydawao – gdy wrócia do kraju. Widziaa zdjcie, które otrzymaa Natalia. Nie bya zdziwiona, bo dostaa takie samo. Take j Bogusaw namawia do zrobienia sobie zdjcia nago i przesania mu go.

Policja zainteresowaa si spraw przez przypadek. 17 pa dziernika 2008 Natalia bawia na weselu w Nekli. Towarzyszya koledze. Zaniepokojony nieobecnoci córki ojciec rozpocz poszukiwania. W kocu ustali miejsce jej pobytu. Pojecha tam razem z Bogusawem. Wyprowadzi dziewczyn z lokalu, ale ta ani mylaa wraca. Jan poprosi wic o pomoc miejscowych stróów prawa. Dziewczyna zapewniaa, e ma zgod mamy. Podenerwowana pokazaa treci zawarte w telefonie komórkowym. Policjanci przewie li j na posterunek, gdzie zoya wyjanienia. Skontaktowali si z Beat, która owiadczya, e wiedziaa o wiadomociach przesanych przez Bogusawa. Do zoenia zawiadomienia w tej sprawie miaa upowani matk mieszkajc razem z Natali. Jednak ta wszystkiemu zaprzeczya. – Dzwoniam do córki. Powiedziaa, e mam si nie wtrca; e jeli co zego si stanie, to bdzie moja wina – tumaczya bezczynno. Telefon Natalii zosta poddany ogldzinom. Zawiera SMS-y wysane 14 czerwca 2008. „No, to ja. Chc, eby zrobia dwa zdjcia twoich piknych piersi. To chc”. „Ja widziaem w pokoju, jak robia sobie zdjcie. Ja na twoim miejscu za 50 z bym to zrobi”. „Natalia, id do azienki, cignij po cichu stanik i zrób zdjcie, i mi wylij. Nikt naprawd si o tym nie dowie”. „To twojej piknej pi..., bo jeszcze nie widziaem, za 50 z. Opaca si za t kas, naprawd. Id i mi zrób”.

Zabezpieczone zostao te zdjcie nagiego mczyzny, przesane z tego samego numeru telefonu. Twarz bya widoczna tylko do poowy.

„Wyrywałam się, krzyczałam” 21 pa dziernika 2008 Komenda Powiatowa Policji we Wrzeni wszcza dochodzenie w sprawie prezentowania maoletniej treci pornograficznych. Nadzorowaa je prokuratura rejonowa. Natalia zostaa przesuchana w obecnoci biegego psychologa. – Wszystko zaczo si pod koniec czwartej klasy szkoy podstawowej – mówia. Którego razu Bogusaw zaproponowa, by si rozebraa. Chcia jej za to zapaci. Ale to nic przy tym, co wydarzyo si potem. – Jak siedziaam i ogldaam telewizj, to przychodzi i dotyka mnie rk po brzuchu, a pó niej wyej, po piersiach. Na pocztku przez ubranie, pó niej wkada rk pod bluzk i pod stanik – wspominaa. Do takich sytuacji dochodzio przynajmniej kilka razy w tygodniu. Bogusaw dotyka j nie tylko w pokoju, ale take w kuchni. Próbowa wej do azienki, gdy si kpaa. – Ja si na to nie zgadzaam. Wyrywaam si, krzyczaam. Mówiam, e ma tego nie robi, e powiem mamie – utrzymywaa. Ale nie powiedziaa. Wstydzia si. – Mama mówia, e go kocha, e jest z nim szczliwa. Nie chciaam, eby ten zwizek si rozpad przeze mnie – tumaczya. Sytuacja wrócia do normalnoci, gdy Bogusaw zacz pracowa w delegacji. Do domu zjeda tylko na weekendy. Wanie wtedy zaczy si gupie SMS-y. – Ja najchtniej napluabym mu w twarz – dodaa.

Przemówił dopiero w sądzie 1 grudnia 2008 prokuratura wszczo ledztwo przeciwko Bogusawowi. Nie przyzna si do stawianych mu zarzutów i odmówi skada-

Fot. Tomasz Szternel

4 890

zotych zapaci Bogusaw za SMS-y kierowane do Natalii. Tak orzek sd

nia wyjanie. Bardziej rozmowny by podczas sdowej rozprawy, która miaa miejsce 5 lutego 2009. Zaprzeczy, by kiedykolwiek obmacywa Natali. – Przysyaa mi bzdurne SMS-y. Nie wiem, czy ona je pisaa, czy nie. W tych jej SMS-ach te byy jakie propozycje, nie pamitam ju – gubi si w swoim wywodzie. Skomentowa te MMS-a, którego przesa dziewczynie. – To zdjcie przedstawiao moj osob. Zrobiem je aparatem telefonicznym. Na tym zdjciu by mój czonek – potwierdzi. – Ja pomylaem o mojej przyjacióce Beacie. To byo omykowo przesane do Natalii. Przeprosiem j. Moe chciaem, eby miaa jak pamitk po mnie... Beata, nie wiedzie czemu, bronia byego konkubenta. Nie wierzya, by móg dotyka Natali. Prosia o wycofanie oskare. Ale jej córka nie zmienia zezna. – Pokazujc zdjcie policji, chciaam, eby aowa tego, co zrobi. Ja bym ich nie pokazaa, gdyby Bogusaw si nie wtrca do moich spraw – wyjania. Koniec koców, oskarony przyzna si do wysyania SMS-ów; do prezentowania maoletniej treci pornograficznych – ju nie. Wyrok usysza 10 listopada 2009. Sdzia Radosaw Skiba da wiar wyjanieniom Bogusawa co do przypadkowego przesania zdjcia 13-latce, ale za kilkakrotne doprowadzenie jej do poddania si innym czynnociom seksualnym skaza go na 2 lata pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na 5 lat próby, 4 500 z grzywny, dozór kuratora i pokrycie kosztów postpowania sdowego (390 z). Wyrok jest nieprawomocny.


15 stycznia 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

www.wrzesnia.info.pl

Historiezyw róşnym wieku 23 k c a t S

CZĹ OWIEK NA MEDAL (dok.) PeĹ&#x201A;ne wyzwolenie czĹ&#x201A;owieka nastÄ&#x2026;pi dopiero wtedy, kiedy pozbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; obroĹźy, smyczy i kagaĹ&#x201E;ca, czyli zerwie siÄ&#x2122; z etatu. Dlatego obecny baĹ&#x201A;agan na rynku pracy jest chaosem, z ktĂłrego wyĹ&#x201A;oni siÄ&#x2122; zbawienny Ĺ&#x201A;ad â&#x20AC;&#x201C; kaĹźdy bÄ&#x2122;dzie Ĺ&#x203A;wiadczyÄ&#x2021; pracÄ&#x2122;, ktĂłra jest potrzebna. LiczyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bÄ&#x2122;dzie tylko przydatnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i zagĹ&#x201A;adzie ulegnie cywilizacja etatowa, czyli zwiÄ&#x2026;zki zawodowe. Kult etatu to spucizna realnego socjalizmu, w ktĂłrym by ukryt form zniewolenia. W pracy nie mona byo sobie pozwoli na adn kreatywno, gdy etatowiec by skrajnie uprzedmiotowiony. Jakie pole manewru miaa jedynie kadra kierownicza, do ktĂłrej nalea EUGENIUSZ MROWISKI. Nie stroni te od dziaalnoci spoecznej, ale miao to niewiele wspĂłlnego z pracownicz rutyn. Realizowa si gĂłwnie na froncie przeciwpoarowym, a Stokbet by tutaj szczegĂłlnie mocno naraony. Poary maj jedynie t jasn stron, e bywaj widowiskowe, jednak w rzeczywistoci s nieszczciem i zakadowa stra poarna, ktĂłrej prezesowa, bya dla niego oczkiem w gowie, chronionym skutecznie, gdy chocia Stokbet upad, to przecie si nie spali. Innym obszarem szczegĂłlnej troski by zakadowy hufiec, placĂłwka stacjonarna, dajca szans startu yciowego ludziom modym, ale ju czsto z pokrconymi yciorysami lub wywodzcym si ze rodowisk zmarginalizowanych. Teraz Ochotnicze Hufce Pracy wracaj do ask, chocia w zmodyfikowanej formie, ale na pocztku transformacji traktowano je niemal jak obozy pracy przymusowej, gdy nie brak u nas fizycznych umysowo, ktĂłrym wszystko kojarzy si z sierpem i motem. Narzdziownia podrczna w sam raz dla nich. Form poredni midzy prac zawodow a zamiowaniami artystycznymi byo prowadzenie kroniki zakadowej, dziea nie tyl-

ko faktograficznego, ale rĂłwnie plastycznego, niestety, chwilowo zaginionego. O niektĂłrych dokonaniach malarskich ju wspominaem, ale trzeba to uzupeni. W liceum wisia peny poczet krĂłlĂłw polskich wedug Matejki, a przez wiele lat w kaplicy farnej i salce parafialnej eksponowany by obraz w. Gerarda. Dzieem szczegĂłlnym by tryptyk powicony STANIS AWOWI KNOBLOCHOWI (1910-1939), synowi nauczyciela licealnego MICHA A, ktĂłremu EUGENIUSZ zawdzicza propedeutyk plastyczn. STANIS AW by oficerem artylerii, zmarym wskutek ran odniesionych podczas kampanii wrzeniowej pod Tuchol (12 wrzenia 1939). EUGENIUSZ nie poszed jednak ladami geniuszĂłw pdzla, ktĂłrzy najpierw umierali z godu, a dopiero pĂł niej za ich dziea pacono zawrotne sumy. Malowa rĂłne laurki i obrazki okolicznociowe, sprzedawane w sklepie MICHOWSKICH na Mickiewicza (wczeniej w rynku), a take by autorem makat, niezbyt wymylnych, ale bya to realizacja zamĂłwie wykonywanych na powierzonym materiale. Troch si zyma, gdy gust drobnomieszczaski nie siga szczytĂłw wykwintu, ale klient mĂłj pan, wic tych symbolicznych jeleni na rykowisku nie bdziemy specjalnie wypomina. Teraz zreszt s ju rzadkoci, wic niedugo oryginay bd w wielkiej cenie. Prawdziw pasj yciow i jednoczenie wielk przygod okazaa si jednak numizmatyka. Monetami interesowa si ju jego ojciec W ADYS AW, ktĂłry pozostawi po sobie niewielki ich zbiĂłr, a EUGENIUSZ by mocno podatny na genetyk, wic jego te wcigno. Z pocztku wyrzuca sobie, e w szkole niezbyt przykada si do aciny, ale na nauk nigdy przecie nie jest za pĂł no. Mniej zdolni te maj swoj szans edukacyjn â&#x20AC;&#x201C; mog si oducza. Szybko nawiza kontakty organizacyjne z Oddziaem Poznaskim Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, w ktĂłrym numizmatycy mieli swoj sekcj. Dopiero pĂł niej Towarzystwo przemianowao si na archeologiczno-numizmatyczne, ale ju od wielu lat numizmatycy maj swoj autonomiczn organizacj. EUGENIUSZ trakto-

Z teki StaĹ&#x201E;czyka SĹ&#x201A;uĹźba w hufcu trwaĹ&#x201A;a dwa lata i junacy otrzymywali po jej ukoĹ&#x201E;czeniu trzy waĹźne dokumenty: Ĺ&#x203A;wiadectwo zasadniczej szkoĹ&#x201A;y budowlanej, ksiÄ&#x2026;ĹźeczkÄ&#x2122; wojskowÄ&#x2026; z zaliczonÄ&#x2026; sĹ&#x201A;uĹźbÄ&#x2026; oraz Ĺ&#x203A;wiadectwo pracy. W razie potrzeby huďŹ ec znajdowaĹ&#x201A; teĹź dla nich miejsce staĹ&#x201A;ego zatrudnienia.

wa to wyzwanie bardzo powanie i w stosunkowo krĂłtkim czasie sta si specjalist, szlachetnie ubogim, gdy numizmatyk to czowiek przy pienidzach, ale tak cennych, e nie nosi si ich w kieszeniach lub portfelach. Szybko sta si czonkiem Towarzystwa i od razu zacza si wspĂłpraca publicystyczna. Jest autorem ponad 120 profesjonalnych artykuĂłw, rozpraw oraz notatek i komunikatĂłw naukowych, drukowanych w biuletynach oraz â&#x20AC;&#x17E;Wiadomociach Numizmatycznychâ&#x20AC;?. RĂłwnolegle trwaa intensywna dziaalno popularyzatorska. Zaczyna od szkĂł wrzesiskich, gdzie wygasza wiele prelekcji i pogadanek, cieszcych si duym zainteresowaniem, gdy nie ma dziedzin niedostpnych i hermetycznych â&#x20AC;&#x201C; o wszystkim decyduje forma, czyli talent popularyzatorski. Takiego natura EUGENIUSZOWI nie poskpia, wic dzieli si swoj wiedz przed rĂłnymi au-

dytoriami rĂłwnie w Poznaniu, Gnie nie,

odzi i Warszawie. Wiedza ta bya ustawicznie pogbiana, co byo rĂłwnoznaczne z uzyskaniem znaczcej pozycji w caym rodowisku. EUGENIUSZ pozna wszystkich, ktĂłrzy cokolwiek znaczyli w polskiej numizmatyce, cznie z profesorami, wcale nie tytularnymi, czyli etatowymi, lecz zwyczajnymi. Nie spotka si tylko osobicie z Tadeuszem Kakowskim, autorem monumentalnego opracowania 1000 lat monety polskiej, ale byli w bliskim i dugoletnim kontakcie korespondencyjnym. Bra udzia w zjazdach i sympozjach, m.in. organizowanych przez Oddzia

Ăłdzki Polskiej Akademii Nauk. W celach naukowych wyjeda do Czechosowacji, a wymiana midzynarodowa bya praktyk biec. Najmilej jednak wspomina wyjazdy do Nowej Soli, gdzie miejscowe muzeum jest mekk numizmatykĂłw polskich, a z kustoszem Aleksandrem Fudalejem czya go wieloletnia przyja . Otrzyma najwysze wyrĂłnienie branowe â&#x20AC;&#x201C; odznak Zasuony dla Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Ma te swĂłj nomina. W 1988 Towarzystwo przyjo na siebie rol mennicy i wyemitowao medal z brzu, imienny, bdcy wiadectwem zasug dla polskiej numizmatyki. EUGENIUSZ jest te autorem duych opracowa specjalistycznych: Monety Rygi, Monety Ksistwa Kurlandii i Semigalii,

Mennictwo lskie w okresie habsburskim oraz Nowoytne monety lskie. Wszystkiemu pooya kres postpujca choroba oczu. Doprowadzia ona do tego, e w poowie lat 90. nastpia cakowita utrata wzroku. Podobno wrĂłd niewidomych zdarzaj si ludzie szczliwi, ale dotyczy to tylko tych, ktĂłrzy s tym nieszczciem dotknici od urodzenia. Czowiek, ktĂłry utraci wzrok w wieku dojrzaym, moe liczy tylko na rodzin i przyjaciĂł oraz umiejtno pogodzenia si z wyrokami losu. W tym czasie ca swoj bibliotek numizmatyczn podarowa Zarzdowi GĂłwnemu i Oddziaowi Poznaskiemu PTN, a zbiĂłr monet redniowiecznych trafi do zbiorĂłw Zamku KrĂłlewskiego w Warszawie, za co otrzyma serdeczne podzikowania od prof. Aleksandra Gieysztora. Do koca otoczony by gronem przyjaciĂł i rĂłwnie my kiedy si z nimi spotkamy, gdy powrĂłcimy w tym cyklu do lat licealnych EUGENIUSZA. Zmar 10 kwietnia 2009 i moe najbardziej wymownym wiadectwem bd sowa przedstawiciela PTN â&#x20AC;&#x201C; Henryka Zachciaa, ktĂłry w zakoczeniu mowy pogrzebowej powiedzia: W pamici przyjaciĂł i czonkĂłw Oddziau Poznaskiego pozostanie takim, jakim by â&#x20AC;&#x201C; serdeczny, yczliwy, bezporedni i cakowicie oddany swojej pasji â&#x20AC;&#x201C; numizmatyce.


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

24 Gospodarka

w ww www.wrzesnia.info.pl stronę redaguje:

Marzena Zbierska tel. (0-61) 437 49 56 m.zbierska@wrzesnia.info.pl

Komunalne płacą najwięcej Ponad 2,57 mln zł kosztowało lokalne firmy korzystanie ze środowiska w 2009 roku.

M. PiaseckaDrodyska: – Wiele firm inwestuje, by zmniejszy emisj substancji i opaty.

Opłata a ceny

Firm, które otrzymay pozwolenia na najwiksze emisje substancji, jest okoo 20. Wród nich – wrzesiskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej, Orzechowskie Zakady Przemysu Sklejek, Tarkett, Stomil, Nepa, Matex oraz Wrzesiska Spódzielnia Mleczarska. – To jednak nie oznacza, e firmy te emituj najwicej szkodliwych substancji – wyjania Magorzata

Nowe-stare centrum dla bezrobotnych W poowie grudnia w Powiatowym Urzdzie Pracy we Wrzeni powstao Centrum Aktywizacji Zawodowej. Pracownicy PUP-u, którzy bd dziaa w ramach centrum, to porednicy pracy, doradcy zawodowi i osoby zatrudnione w klubie pracy, a take specjalici ds. szkole. – Do utworzenia centrum do koca 2009 roku zobligowaa nas ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – wyjania dyrektor Eugeniusz Winiewski. – Podobne centra powstay we wszystkich urzdach w kraju. Ma to suy poprawie jakoci pracy oraz koncentracji dziaa na rzecz aktywizacji zawodowej, gównie poprzez oddzielenie pracy poredników oraz doradców z bezrobotnymi od innych czynnoci administracyjnych, które wykonywali. W naszym urzdzie nastpio to ju wczeniej, kiedy przenielimy si do nowej siedziby, dlatego powstanie centrum nie byo rewolucj. To jedynie pewna reorganizacja urzdu, ale nie wie si z adnymi dodatkowymi etatami.

 Śmieci trafiają do Barda, a opłaty do urzędu marszałkowskiego Piasecka-Drodyska, inspektor Wydziau Ochrony rodowiska Starostwa Powiatowego we Wrzeni. – Wskazane w pozwoleniu iloci emisji to tylko maksymalne dopuszczalne wielkoci. Wiele firm nie „wykorzystuje” ich w caoci. Co wicej, wiele czyni starania, aby ograniczy emisj. Dla przykadu: OZPS wykorzystuj od niedawna biomas do ogrzania zakadu. Inne firmy, w tym PEC, poczyniy inwestycje, które ograniczy-

y emisj substancji, np. zaoyo filtry na kominach – dodaje M. Piasecka-Drodyska. – Sytuacje, w których mona by mówi o przekroczeniu dopuszczalnych wielkoci emisji, zdarzaj si bardzo rzadko. Nawet jeli wystpuj jakie nieprawidowoci – w ubiegym roku by tylko jeden taki przypadek – to s niezwocznie usuwane. Firmy te poddawane s kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowi-

ska w zakresie dopuszczalnej emisji, a ich wyniki trafiaj zarówno do nas, jak i do urzdu marszakowskiego. – Do 2000 roku zakad ogrzewany by wycznie wglem. Koty byy stare, pochodziy z lat 60. – mówi Jacek Tokarski, szef dziau utrzymania ruchu w orzechowskich „Sklejkach”. – To generowao bardzo due koszty ogrzewania, a take – co gorsza – powodowao przekroczenia norm ochrony rodowiska. W 2000 roku powstaa pierwsza kotownia na biomas, gdzie spalane s odpady poprodukcyjne. Kilka lat pó niej zamontowalimy kolejne piece i wyeliminowalimy cakowicie wgiel jako paliwo wykorzystywane w zakadzie. To spowodowao znaczcy spadek kosztów ogrzewania, obniyo koszty produkcji naszych wyrobów oraz obniyo opaty rodowiskowe, wynikajce z emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Takie inwestycje prowadzone byy przez wiele firm przemysu drzewnego. Firmy zobowizane s do wykonywania pomiarów emitowanych substancji na wasny koszt. Dopiero te pomiary s podstaw do naliczenia opaty za wspomniane emisje, która trafia do kasy Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego. Opaty za emisj szko-

Kolejne wiatraki w tym roku?

105

Trzy ponad stumetrowe elektrownie wiatrowe staną w miejscowościach gminy Września. Firma Windbud z Inowrocawia otrzymaa pod koniec ubiegego roku pozwolenie na budow trzech elektrowni wiatrowych. Wiatraki stan w Kaczanowie, Grzybowie i Nadarzycach. Wydanie pozwolenia byo ostatnim etapem trwajcych ponad trzy lata formalnoci i przygotowa do inwestycji. Wkrótce, kiedy pozwol na to warunki pogodowe, rusz prace budowlane. – Supy elektrowni bd miay 105 metrów wysokoci, a ramiona rednic 90 metrów – informuje Janusz Radzikowski, penomocnik zarzdu firmy Windbud. – Bd to siownie wiatrowe duskiej firmy Vestas o mocy 2 MW, z których kada warta jest blisko 3,4 mln euro. W tym roku firma Windbud wybuduje fundamenty dla supów, place manewrowe, drogi dojazdowe oraz przycze energetyczne. Jeli nic nie stanie na przeszkodzie, kolejnym zadaniem na ten rok bdzie monta si-

Na licie najwikszych patników opaty z tytuu wprowadzania gazów lub pyów do powietrza, wprowadzania cieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz skadowania odpadów, s: PEC Wrzenia, Nepa, Herbapol, Pasz-Konspol, Agropol. Ale rekordy bij miejskie przedsibiorstwa komunalne z Wrzeni, Nekli, Miosawia i Koaczkowa. 10 najwikszych patników dostarcza ponad 80 procent dochodów pochodzcych z opat rodowiskowych. Zdecydowanie najwicej paci Przedsibiorstwo Usug Komunalnych we Wrzeni. Jak poda prezes PUK-u Ryszard Pietrowicz, za rok 2008 spóka zapacia ponad 1,095 mln zotych opaty rodowiskowej w zwizku z funkcjonowaniem wysypiska w Bardzie. Za rok 2009 opaty s wysze i wynosz 1,528 mln zotych. – Jest to najwiksza pozycja w kosztach dziaalnoci spóki – mówi R. Pietrowicz. – Opata rodowiskowa przekazywana do urzdu marszakowskiego stanowi blisko 70 procent ceny, któr pobieramy za mieci dostarczone na skadowisko. Ma te najwikszy, bo 70-procentowy wpyw na cen za wywóz nieczystoci z posesji, od mieszkaców, którym wiadczymy takie usugi – dodaje prezes PUK-u.

Co słychać

Wikszo firm, które pac za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, bya zobligowana do uzyskania pozwolenia na emisj szkodliwych substancji. Inne dziaaj na podstawie zgoszenia. Wszystko zaley od skali i rodzaju dziaalnoci. Pozwolenie okrela, jakie substancje i w jakich ilociach mog by emitowane do rodowiska podczas dziaalnoci firmy. S to wielkoci maksymalne, których przedsibiorstwo nie moe przekroczy pod gro b kary finansowej. Pozwolenie kosztuje – opata skarbowa (uiszczana jednorazowo) dla maych i rednich przedsibiorstw wynosi 506 z, a dla duych firm – 2 011 z.

Biomasa za węgiel

dliwych substancji paci w sumie 161 podmiotów z powiatu wrzesiskiego. Lista firm, które pac najwicej (poza nielicznymi wyjtkami), nie pokrywa si z t, która wskazuje firmy z najbardziej „pojemnymi” pozwoleniami.

 Wiatraki w Osowie to pierwsza

zrealizowana inwestycja tego typu w powiecie wrzesińskim

owni – supów i ramion turbiny. Jeli nie uda si tego zrobi w tym roku, monta zostanie przeprowadzony w 2011. W pierwszym etapie na terenie gminy Wrzenia powstan trzy siownie Windbudu, ale w planach firmy jest budowa kolejnych w tej okolicy. – Lokalizacj elektrowni poprzedzaj dokadne pomiary wia-

piciokilogramowy worek soli drogowej. Ostatnio to towar niezwykle poszukiwany, zwaszcza e zima na razie nie ma zamiaru ustpi. Dodatkowa paczka te si nie zmarnuje.

„ 25 i 26 stycznia w Urzdzie Gminy w Koaczkowie odbdzie si kurs dla rolników wykonujcych zabiegi polowe rodkami chemicznymi. Zgoszenia przyjmuj pracownicy Powiatowego Zespou Doradczego WODR Sielinko pod numerem telefonu: 061 436 07 88. Liczba miejsc dla kursantów jest ograniczona.

metrów wysokoci bd miay maszty wiatraków w Kaczanowie, Grzybowie i Nadarzycach

trów, i takie byy wykonywane take w przypadku Kaczanowa, Grzybowa i Neryngowa – dodaje J. Radzikowski. Firma Windbud jest jedn z czoowych firm w tej brany. Wybudowaa do tej pory 65 elektrowni o mocy do 1 MW oraz 32 elektrownie o mocy do 2 MW w caej Polsce, gównie na pojezierzu i w centrum kraju. Inwestycja Windbudu to trzecie takie przedsiwzicie w powiecie – dwa wiatraki za spraw innego inwestora stany ju w Osowie (jeden rozpocz niedawno produkcj energii), a budowa kolejnych dwóch trwa w Starczanowie. Tam powstay ju fundamenty pod siownie, a stawianie masztów przewidziane jest na przeomie lutego i marca.

„ 3,99 zotego kosztuje

Reklama

INFORMACJA O FIRMACH

tel. 94-34 www.wlkp.info.pl


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie Reklama

25

www.wrzesnia.info.pl www.wrzesnia.info.pl

Czy by³eœ ju¿ w tym sklepie ?

www.wrzesnia.info.pl


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

26 Historia Wrzesiński ruch niepodległościowy

Zielony Trójkąt (dok.) Niestety, działalność Zielonego Trójkąta nie trwała długo, gdyż podstępnie już w sierpniu został aresztowany Najrzał, głównodowodzący Zielonego Trójkąta. Pocztkowo by najprawdopodobniej przetrzymywany w piwnicznym pomieszczeniu wrzesiskiego ratusza. Podczas odsiadki w areszcie mia pono wykorzysta moment dostpu do otwartego okna, gdzie, zbliywszy si do niego, zacz dononym gosem wykrzykiwa, e „UB-owcy bij gorzej ni Gestapo!”. Moemy si tylko domyla reakcji przechodniów, którzy tego dnia znajdowali si w pobliu ratusza. Po tym zajciu, decyzj kierownika wrzesiskiego PUBP ppor. Szyllera, Najrza zosta wywieziony do Poznania. Stamtd przysza oficjalna informacja, e zosta skazany przez sd wojskowy na kar mierci, ale przed wykonaniem wyroku uciek i nikt nie wie, gdzie przebywa, co oczywicie byo nieprawd, gdy istnieje szereg dokumentów wiadczcych np. o zgonie Lucjana i przeprowadzonej egzekucji. Matka Lucjana do koca ycia trzymaa w szafie jego rzeczy i dokupowaa nowe, i nikomu nie pozwalaa ich rusza. Po prostu jak kada matka wierzya, e Lucjan, jej ukochany syn, który postanowi walczy o woln Polsk, w kocu wróci. Nigdy oficjalnie nie dowiedziaa si o zabiciu jej syna. Florian Najrza, brat Lucjana, po powrocie z niemieckiego obozu koncentracyjnego, gdzie przebywa w Mauthausen od 1.03.1941 do 4.05.1945, poszed na wrzesisk komend UB, eby dowiedzie si, co si naprawd dzieje z jego bratem. Std zosta odesany do WUBP w Poznaniu, gdzie dotkliwie go pobito i przez nastpny rok musia si meldowa co niedziela na komendzie WUBP we Poznaniu (sic!). Przez nastpny rok to samo musia robi w siedzibie UB we Wrzeni. To nie koniec nad wyraz dramatycznych losów naszych bohaterów. 21 listopada, w wyniku zbrojnej napaci Urzdu Bezpieczestwa, Milicji Obywatelskiej oraz Korpusu Bezpieczestwa Wewntrznego w Strzelnie zosta zamordowany Leon Wesoowski, zastpca Lucjana Najrzaa oraz wspóorganizator wrzesiskiej partyzantki, patriota, któremu ycie równie zostao odebrane „za bycie wrogiem ludu...”. Owe wydarzenia przebiegay z duym dramatyzmem, niczym z filmu sensacyjnego, cho scenariusz pisao ycie. Leon po jednym ze spotka w jednej z kamienic Strzelna (woj. kujawsko-pomorskie) chcia opuci budynek, jednak okazao si to niemoliwe, gdy drzwi od budynku byy ju zamknite, cho nie byo jeszcze godz. 20.00 (normalnie wanie o 20.00 zamykano wejcie do kamienicy). Wszed wic do jednego z mieszka, poprosi o otwarcie i wyszed na ulic. Wydarzenia, które za chwile miay nadej, uniemoliwiy mu dalsz drog. Usysza strzay. To bya puapka. Dom by otoczony przez UB i MO – dlatego zamknito drzwi. Leon nie zgin od razu; postrzeli jednego UB-eka i sam zosta ranny w lewe rami. Pomimo to, dalej si ostrzeliwa, jednak by na tyle ciko ranny, e nie da rady dalej si broni, cho ogromna przewaga po stronie UB-eckich oprawców nie przeszkadzaa mu, to jednak ciao odmawiao ju coraz bardziej posuszestwa. Z zemsty za fakt, e od razu si nie podda, postanowili zostawi go rannego na ulicy. By moe traktowali go równie jako przynt – na innych konspiratorów, którzy mogli przyj mu z pomoc. Mao tego, UB-owcy rannego i

 Leon Wesołowski jeszcze yjcego rozebrali, i zostawili tak – tylko w kalesonach. Do konajcego w tak upokarzajcych warunkach Leona podszed UB-ek i kolb pistoletu bi go po twarzy. Leon Wesoowski dokoczy swego ywota w walce. Zwoki jego zostay przeniesione o okoo pó kilometra dalej, pod krzy, gdzie leay jeszcze trzy dni. UB dobitnie obserwowao teren wokó zwok, liczc, e moe uda si zwabi w to miejsce pozostaych konspiratorów. Podstp si jednak nie uda. Wbrew jakimkolwiek oczekiwaniom „sowieckich parobków”, jak z kolei nazywali ich powstacy, reakcja okolicznych mieszkaców, którzy przecie byli mimowolnymi wiadkami tego wydarzenia, bya natychmiastowa. Ludzie zaczli... znosi kwiaty i zapala znicze. Gdy funkcjonariusze si rzdowych zorientowali si, e robi si z tego cicha demonstracja spoeczna, postanowili ciao równie po cichu pogrzeba na miejscowym cmentarzu. Mimo e pogrzeb mia by tak samo cichy, jak przenosiny, mieszkacy Strzelna egnali Leona tumnie. Pogrzeb odby si 24 listopada 1945. By obstawiony przez UB. Mimo to z pobliskiego lasu byo sycha kilkanacie salw z broni maszynowej (sic!). To najprawdopodobniej przyjaciele polegego oddali mu ostatni hod. Tylko tak mogli to wówczas zrobi. Na grobie pojawi si nawet krzy z wypalonym pseudonimem „Wichura”, ale UB go

Fot. archiwum

po kilku dniach zniszczyo. Grób by bezimienny i po jakim czasie, za cichym przyzwoleniem miejscowego proboszcza, który najprawdopodobniej nalea do Stowarzyszenia Ksiy Patriotów, zosta zniwelowany. W okresie pó niejszym we Wrzeni powstaway nowe czynniki oporu. Bezpieka miaa do czynienia jeszcze z wieloma organizacjami niepodlegociowymi, rekrutujcymi si gównie we wrzesiskich szkoach rednich. Na celowniku wrzesiskiej bezpieki „wisiay” nastpujce organizacje (przytaczajc chronologicznie): 1948 – Liceum Ogólnoksztacce – organizacja uczniów teje szkoy pod nazw Klub Kuzynów 1951 – organizacja podziemna pod nazw Ochotnicza Partyzantka Polski (OPP) 1953 – na terenie Technikum Weterynaryjnego wywoany zosta „strajk” – przez uczniów, którzy gosili hasa: „Wicej masa, mniej nauki!” (sic!) 1953 – organizacja podziemna pod nazw „Biali Banici”, zorganizowana przez uczniów Szkoy Metalowej. Dowódc tej ostatniej organizacji by Strzelczyk, który zwerbowa piciu czonków teje szkoy. Przeprowadzili midzy innymi akcje rozlepiania ulotek antypastwowych na terenie Wrzeni. Dowódca przesiedzia kilka lat w wizieniu za ow dziaal-

no, wskutek udanej akcji PUBP we Wrzeni jeszcze w tym samym roku. Przez prawie 20 lat wolnej Polski nikt nie przywróci pamici naszym lokalnym Bohaterom. Pó niejsza wadza w naszym okupowanym przez wojska sowieckie miasteczku robia wszystko, by czasem pami o Lucjanie Najrzale bd Leonie Wesoowskim nigdy nie ujrzaa wiata dziennego. wiadczy o tym choby to, i dopiero po 1989 r. rodzina dowiedziaa si, e wyrok na Lucjanie wykonano 30 pa dziernika 1945 na terenie szpitala witej Rodziny w Poznaniu, gdzie wówczas znajdoway si kazamaty UB. Teraz jest na to szansa, gdy wanie powstaje praca zbiorowa pod redakcj dr. Tomasza Sypniewskiego, która jest wynikiem wielu mudnych godzin kwerend archiwów PUBP we Wrzeni oraz analiz i nieatwych, czsto sprzecznych relacji ustnych ówczesnych agentów bezpieki. Micha Sypniewski

Tekst jest oparty na dotychczas zebranych materiałach IPN oraz ustnych relacjach rodzin żołnierzy, a sam artykuł jest częścią powstającego projektu naukowego „Organizacje niepodległościowe powiatu wrzesińskiego”.


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

Strona

www.wrzesnia.info.pl

Czytelników

27

Zmarł Józef Wiącek – wielki budowniczy naszego miasta 9 stycznia zmarł Józef Wiącek, wieloletni prezes Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miał 85 lat. Pogrzeb zasłużonego wrześnianina odbył się w środę.

 Józef Wiącek był wieloletnim prezesem

e-List

spółdzielni i włodarzem miasta

O

Mow pogrzebow w imieniu pracowników, zarzdu i rady nadzorczej wygosi Bogdan Dobrychop: Odszed od nas Wielki Czowiek. Nie boj si uy tego sformuowania, gdy p. Józef Wicek by osob, dziki której nasze miasto ma tak rozbudowan infrastruktur. Wci trudno jest nam si oswoi z t strat, która dotkna nas wszystkich [...].To On w 1958 roku by inicjatorem i wspózaoycielem Wrzesiskiej Spódzielni Mieszkaniowej, a nastpnie dugoletnim jej prezesem. Dziki Niemu zostay wybudowane osiedla mieszka-

Wprowadzona innowacja w bloku humanistycznym to klasa europejska, w której realizacja celów programowych przebiega trójkierunkowo. Edukacja europejska realizowana jest na dodatkowych godzinach WOS i jzyka polskiego. Drugi kierunek powizany jest z realizacj programu przedsibiorczoci. Kierunek trzeci wyznacza realizacj programu dialogu midzykulturowego. W klasie europejskiej realizowany jest program rozszerzony o elementy filozofii i kultury europejskiej. Organizowane s przedstawienia teatralne, spotkania ze rodowiskiem ydowskim, wycieczki tematyczne, wyjazdy do teatru i opery. Dziki takim dziaaniom modzi atwiej bd przezwycia uprzedzenia, stan si otwarci na zmiany, angaowa si bd w dziaania na rzecz pokoju, wolnoci i demokracji oraz obrony praw czowieka. Innowacja w bloku matematyczo-przyrodniczym to realizacja projektów „Oko w oko z EURO-walut” i „Szkolny niedowiarek, czyli jak sprawdzamy i badamy szkoln teori”. Pierwszy z nich realizowany jest na dodatkowych lekcjach matematyki, a w kolejnych latach jako projekt ogólnoszkolny, do którego zostan zaproszeni nauczyciele innych przedmiotów. Drugi projekt realizowany jest na wszystkich przedmiotach przyrodniczych. Polega na inspirowaniu uczniów do eksperymentowania i wyjaniania zjawisk otaczajcego wiata. Zalet projektu jest a-

e-List

nia gazu ziemnego do naszego miasta. Po wybudowaniu i zasiedleniu budynków wielorodzinnych zadba o to, by dzieci z tych osiedli miay gdzie si uczy. Zainicjowa i wybudowa przedszkole i Szko Podstawow nr 5, obecne Gimnazjum nr 2, wraz z hal sportow, a wczeniej kotowni (obecny PEC) Odszed nagle, pozostawiajc po sobie w sercach wielk pustk. By czowiekiem obdarzonym wybitnym umysem, si woli i wielk klas. Przez cae swoje pracowite ycie by osob, skromn, yczliw. Na pierwszym miejscu stawia dobro innych [...]. Patrzc na nasze miasto, które dziki Niemu zyskao tak wiele, zawsze bdziemy o Nim pamita. Wierz, e odszed od nas w peni speniony i z pewnoci zapisa si w chlubnej historii Wrzeni [...]. egnamy prezesa, przyjaciela, koleg, zaufanego wspópracownika. Drogi Józefie, nasz Przyjacielu, egnamy Ci dzisiaj ze smutkiem. Spoczywaj w pokoju!

two dostpu, gdy odczynniki i przyrzdy potrzebne do wykonywania eksperymentu s powszechnie wykorzystywane w gospodarstwie domowym. Uczniowie kontaktuj si z nauczycielem drog elektroniczn.

twarci na zmiany...

Przemiany wystpujce na wiecie sprawiaj, e wszyscy musimy by otwarci na zmiany. Zmieniaj si metody, formy i treci programowe. Nauczyciele z Gimnazjum nr 1 po szczegóowej analizie zaoe nowej podstawy programowej postanowili wprowadzi innowacje w procesie nauczania w bloku humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i kultury fizycznej. Przedsiwzicie to zgosili do ogólnopolskiego konkursu „Otwarci na zmiany”, ogoszonego przez Orodek Doskonalenia Nauczycieli za porednictwem Kuratorium Owiaty w Poznaniu.

S

niowe, w których dzi zamieszkuje prawie poowa mieszkaców Wrzeni. Prezesem Spódzielni by do 1991 roku, jednak nadal czynnie uczestniczy w jej dziaaniu jako spoeczny czonek Zarzdu. By to czowiek naprawd oddany naszej Spódzielni. Od momentu jej zaoenia do ostatnich swoich dni interesowa si jej funkcjonowaniem. Dziaa aktywnie, a do momentu mierci, jako czonek Rady Nadzorczej. By osob docenian i podziwian. Za swoje dziaania zosta zasuenie odznaczony wieloma odznakami, takimi jak: „Za Zasugi w Rozwoju Województwa Poznaskiego” ,Zasuony Dziaacz Ruchu Spódzielczego”. Otrzyma take „ Zoty Krzy Zasugi” i „Krzy Kawalerski”.W latach 19601970 by przewodniczcym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrzeni. W pó niejszych latach dziaa jako jej radny. By prekursorem wielu przedsiwzi inwestycyjnych na terenie Wrzeni, inicjatorem doprowadze-

Dziaania innowacyjne na kulturze fizycznej realizowane s w ramach edukacji zdrowotnej i polegaj na diagnozowaniu i monitorowaniu sprawnoci i aktywnoci fizycznej poprzez prowadzenie „Osobistego Dzienniczka Rozwoju Fizycznego” oraz na uksztatowaniu prawidowych zachowa sportowych i zdrowego dopingu sportowego. Celem jest wyrobienie u uczniów nawyku uprawiania rónych form rekreacji i sportu w czasie wolnym. Dziaania zdrowotne maj zainspirowa do dbaoci o wasne zdrowie i kondycj (wicej informacji na stronie www.gim1. wrzesnia-info.com). „Uczymy si przez cae ycie” - to tytu II edycji midzynarodowego projektu Comenius. W roku biecym gimnazjum rozpocznie jego realizacj. Nowymi partnerami bd Turcja i Bugaria. Zmieni si take wygld szkoy, otoczenie i warunki. Szkoa zostaa poddana kompleksowej termomodernizacji, wyposaona w peen monitoring, a na dawnym boisku szkolnym powsta pikny kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z bieni tartanow. Wewntrz budynku wymienione zostao owietlenie. Te przedsiwzicia przyczyniy si do tego, e w szkole jest jasno i ciepo, a budynek szkoy i otoczenie - czyste i estetyczne. Taka zmiana moliwa bya dziki wadzom miasta Wrzeni. Gimnazjum nr 1 wkracza w XXI wiek z sieci teleinformatyczn, nowoczesnymi technologiami nauczania, dokumentowania przebiegu nauczania i elektronicznym dziennikiem. Nauczyciele dokonali zmian w dydaktyce, wadze miasta w bazie szkoy, a to prowadzi do rozwoju. Szkoa gotowa jest na kolejne zmiany, gotowa podj kolejne wyzwania, aby rozwija si i tworzy now przyszo.

Zespół redakcyjny Gimnazjum nr 1

Czy ktoś przygarnie kolejnego psiaka?

zanowni Pastwo! W zwizku z wypowiedzi Pana Burmistrza Grychowskiego (artyku pt: „Grychowski o Balickim”, „WW” z dnia 8.01.2010 r.), chciabym si odnie do niesprawiedliwych, moim zdaniem, stwierdze i sugestii dotyczcych mojej osoby i mojej pracy.

Fakt posiadania negatywnej opinii przez Pana Grychowskiego na temat modych pracowników jest mi bardzo dobrze znany. W odrónieniu od Niego uwaam, e w dzisiejszych czasach modo to wielki atut. Modo to zapa, energia, kreatywno i odwaga. To wanie dziki modemu pracownikowi, jakim by Pan Praat, Pan Grychowski moe si dzi pochwali, i podpisa umow i zrealizowa projekt budowy boisk sportowych, finansowany z funduszy norweskich. Skoro Ustawodawca przewidzia moliwo startowania w wyborach osób, które ukoczyy 25. rok ycia, to nie chciabym polemizowa, kto jest „zbyt mody”, a kto „zbyt stary”, zwaszcza e jestem peen szacunku dla dorobku zawodowego osób w wieku Pana Grychowskiego. Obecnie, w czasach penej komputeryzacji, Internetu i moliwoci wymiany dobrych praktyk, dowiadczenie zdobywa si znacznie szybciej ni 30 lat temu. Krzywdzcym jest równie okrelanie pracy w starostwie jako „bardziej biurowej roboty”. Pan Grychowski nie moe ocenia mojej pracy, poniewa w czasach kiedy pracowa w starostwie, mój wydzia nie istnia. Praca w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich charakteryzuje si szerokim zakresem tematycznym wynikajcym z opracowywania, wdraania i rozliczania projektów o zrónicowanej specyfice. Mój wydzia systematycznie wspópracuje z innymi urzdami, jednostkami samorzdowymi, soectwami, przedsibiorcami, parafiami i organizacjami pozarzdowymi. A co do kontaktu z mieszkacami, to zapewniam, e mam go na bieco, poniewa od urodzenia mieszkam w gminie Nekla, a sprawami lokalnymi interesuj si od zawsze.

Karol Balicki

Argos od wielu lat marzy o człowieku „na własność”, o ręce, która głaszcze, o poduszce, do której można się przytulić, o grzebieniu, który czesze i ciągnie za kudełki, o misce, którą pani postawi tylko dla niego, o nodze, do której można się przytulić. Jednak na razie pozostaje mu spoglądanie przez kraty. A może Ty dasz mu dom? Argos przebywa w schronisku już długo – od 2007 roku. Ma prawie 4 lata i jest pięknym, bardzo miłym psem. Jeśli nie możesz zabrać psa do domu, ale chcesz pomóc, możesz to zrobić, adoptując zwierzaka wirtualnie na http://wirtualny-opiekun.pl. Można też wrzucić coś do schroniskowego koszyka w trzech punktach we Wrześni: sklep „Hobby” (ul. Jana Pawła II 14), sklep „Akwazoo” (ul. Harcerska 7) oraz lecznica dla zwierząt (ul. Objazdowa 11). Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że pies, który ostatnio był prezentowany w „WW”, został odebrany przez właściciela i... grzeje się już we własnym domu.


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

INFORMATOR MIEJSKI

Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997

Gabriel Jakubowski syn Iwony i Bartosza z Kołaczkowa

Agatka Frydryszak córka Violetty i Piotra z Wrześni

Urodzony: 4 stycznia Waga: 4045 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 4 stycznia Waga: 2600 g Wzrost: 54 cm

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Witkowska 3, 061 436 21 46

Ania Szternel córka Joanny i Pawła z Miłosławia

Natalia Janowska córka Jolanty i Leszka z Psar Wielkich

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”: prawnik przyjmuje w 1. i 3. środę miesiąca w godz.15.00-17.00, psycholog w 2. i 4. czwartek miesiąca w godz.17.45-19.45, telefon zaufania: w godz. 10.00-22.00 – 606 903 528 i 061 437 78 42 w godz.16.00-20.00.

Urodzona: 5 stycznia Waga: 4780 g Wzrost: 62 cm

Urodzona: 6 stycznia Waga: 2990 g Wzrost: 55 cm

Filip Napierała syn Ewy i Przemka z Miłosławia

Maja Mąkowska córka Agnieszki i Łukasza z Wrześni

Urodzony: 6 stycznia Waga: 3450 g Wzrost: 58 cm

Urodzona: 7 stycznia Waga: 3450 g Wzrost: 57 cm

Zuzia Zosia Nowakowska córka Agnieszki i Rafała z Rudek

Julia Paprocka córka Moniki i Jarka z Bieganowa

Urodzona: 7 stycznia Waga: 3400 g Wzrost: 56 cm

Urodzona: 7 stycznia Waga: 3500 g Wzrost: 58 cm

Natasza Izdebska córka Wiktorii i Tomasza ze Słomowa

Kuba Płonka syn Mirosławy i Rafała z Miłosławia

Urodzona: 7 stycznia Waga: 3800 g Wzrost: 58 cm

Urodzony: 7 stycznia Waga: 3230 g Wzrost: 56 cm

Michał Chłędowski syn Doroty i Jacka z Siedleczka

Szymon Woźniak syn Emilii i Tomasza z Wrześni

Urodzony: 7 stycznia Waga: 3250 g Wzrost: 56 cm

Urodzony: 7 stycznia Waga: 3910 g Wzrost: 56 cm

Nikodem Truszkowski, syn Anny i Andrzeja z Murzynowa Kościelnego

Krystian Kosmala syn Marty i Krzysztofa z Wrześni

Urodzony: 8 stycznia Waga: 2900 g Wzrost: 50 cm

Urodzony: 8 stycznia Waga: 2755 g Wzrost: 55 cm

Kamila Konieczka córka Magdaleny i Marcina z Radomic

Weronika Majchrzak córka Kamili i Adama z Wrześni

Urodzona: 9 stycznia Waga: 4410 g Wzrost: 60 cm

Urodzona: 10 stycznia Waga: 3860 g Wzrost: 60 cm

Straż Miejska 986 – pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 7.00-15.00 Pogotowie energetyczne – centrala 061 437 46 00 Pogotowie ciepłownicze 993 Pogotowie wod.-kan. 994, 061 436 05 47 Informacja PKP 061 94 36 Informacja PKS 061 437 00 66 Całodobowy policyjny „telefon zaufania” 061 437 52 97

Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 061 437 40 28, 061 437 40 22, 061 437 40 35, czynne w czwartki w godz. 14.00-18.00 w bud. OPS, ul. Szkolna 24 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 061 640 39 40 Powiatowy rzecznik konsumentów – Starostwo Powiatowe we Wrześni, pon.-pt. w godz. 9.00-14.00, 061 640 44 16 Biblioteka Pedagogiczna, Wojska Polskiego 2a, 061 436 13 33, czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Września 061 436 25 96 Czytelnia 061 437 96 45 Wielkopolska Informacja Gospodarcza 061 426 50 50, 94 34 – 24h Schronisko dla psów 0500 191 039 Gabinet weterynaryjny, Kilińskiego 13 502-256-205 Halo TAXI 061 436 33 33, 0601 808 921 TAXI, 24h ESKA, 0721 121 121 Taxi Harcerska 061 640 33 33, 061 437 77 77 TAXI PKP 061 437 92 22 TAXI PKP #2 889 999 130 TAXI ZET 061 436 55 55 Taxi DARIO (1-8 osób) 602 221 436 TAXI 1-6 osób, 661-278-227 USŁUGI TRANSPORTOWE 0889 998 888 TRANSPORT 0605 261 155 Pizzeria Soprano Chrobrego 15, 061 640 21 01 Pizzeria Capri PIZZA NA TELEFON, 061 640 20 71 Pizzeria Camelot 061 436 38 09, 0515 299 040 Pizzeria Margeritta 061 437 00 60 Kurczak z rożna – Koszarowa – 15 zł, 509 273 487 Kurczak z rożna przy BIEDRONCE 061 436 79 90 Serwis komputerowy 0695 926 796 Serwis RTV J. Grzegorek, Września, JP II 17, 061 436 25 28, 0601 794 203 Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, ul. Legii Wrzesińskiej 16, Września, 061 436 11 60, kom. 0603 868 607 Kompleksowe Usługi Pogrzebowe PUK 24h, ul. Miłosławska 5, 061 437 92 00, 061 436 28 78, 0508 088 390 Kwiaciarnia „Kaprys” przy szpitalu zaprasza – 9.00-17.00, nd. 9.30-17.30; 061 437 62 97 Kwiaciarnia „Kaprys Plus” zaprasza – 8.00-21.00, nd. 9.3017.30 i PRACOWNIA FLORYSTYKI ŚLUBNEJ, ul. Kościuszki 70 a, tel. 061 436 71 51

APTEKI DYŻURUJĄCE 15.01 NA SŁAWNIE, ul. Fromborska 46a tel. 61-43-67-798 16.01 KAPSUŁKA, ul. Chrobrego 10 tel. 61-43-60-755 17.01 AMIKA, ul. Piastów 16 tel. 61-64-01-930 18.01 POD LIPAMI, ul. Kilińskiego 10 tel. 61-43-77-709 19.01 NOWA, ul. Sienkiewicza 12 tel. 61-43-60-205 20.01 UTIS, ul. Słowackiego 4a tel. 61-43-54-033 21.01 PANACEUM, ul. Opieszyn 10 tel. 61-43-77-995

Córka Izabeli i Marka Kujawów z Wrześni

Dawid Nowak syn Edyty i Mariusza z Czajek

Urodzona: 10 stycznia Waga: 3590 g Wzrost: 57 cm

Urodzony: 10 stycznia Waga: 3700 g Wzrost: 58 cm

Lena Hoffmann córka Magdaleny i Tomasza z Wrześni

Aleksandra Łukasik córka Olgi i Leszka z Gniezna

Urodzona: 11 stycznia Waga: 4050 g Wzrost: 59 cm

Urodzona: 11 stycznia Waga: 2630 g Wzrost: 52 cm

Teczka interwencji z www.wrzesnia.info.pl

28 Strona Czytelników Mamo, jestem!

„ Internauta: – Jak wszyscy wiedz, por o najwikszym nateniu ruchu w naszym miecie jest szkolny poranek, czyli godz. 7:50. Pomijam ocen postawy rodziców (dziadków?), którzy swoje wychuchane pociechy najchtniej wnieliby na wasnych barkach po szkolnych stromych schodach. Natomiast kodeks drogowy istnieje niezalenie od wybujaej „mioci” rodzicielskiej i obowizuje wszystkich. Mao tego, podobno mamy nawet we Wrzeni odpowiednie organa, które stoj na stray owego aktu. Osobicie nie przepadam za wciskaniem naszego kolorowego ycia w ramki przepisów, ale jak widz taki „kocio”, to wielkopolska dusza woa: „Porzundek musi by!”. Przyznaj, e nie jestem obiektywny, gdy blokowanie przejazdu innym – „bo ja tylko na chwil” – zawsze dziaa na mnie jak czerwone gacie na byka. Dwa przykady. Gimnazjum nr 2: totalny „meksyk”, ruchliwa ulica, o komunikacyjna naszego piknego miasta, duo modziey i totalna samowolka drogowa. Sympatyczna pani w citroenie zatrzymuje si prawie na przejciu dla pieszych, wcza awaryjne i synu wysiada (pó biedy, e praw stron). Lekcja bezpieczestwa na drodze dla naszych milusiskich. Pani, wyra nie zdenerwowana, nie rozumie, co robi le i ma do mnie pretensje, e omieliem si zwróci uwag akurat jej, chocia „wszyscy” tak robi. Szkoa Podstawowa nr 2: pikny duy parking, cz rodziców zatrzymuje si na nim, a przyszo witego Narodu Polskiego wdruje z tornistrami do szkoy, ja wiem... moe z 40 metrów. Ale pozostaa cz dowocych zatrzymuje si „tylko na chwil” na drodze dojazdowej do parkingu, a wraz z nimi cay sznur samochodów. Fakt: nie ma zakazu zatrzymywania si, ale a si prosi o niego, panie dyrektorze! eby nie byo, to dodam, e na Wojska Polskiego przy Gimnazjum nr 1 jest OK, bo jezdnia szeroka i spokojnie mona zatrzyma si przy krawniku, ewentualnie przy ul. Marii Konopnickiej. Po pierwsze, chciabym zaapelowa do odwocych – nie utrudniajmy sobie. „Tylko na chwil” nie istnieje! Po drugie, prosz szanownych funkcjonariuszy, eby przeoyli picie kawy na 7:00, a o 7:30 pojawili si przy szkoach. Szczególn uwag proponuj zwróci na nieprawidowe zatrzymania i zakócanie pynnoci ruchu. Kochani – wyjd cie z krzaków i zamiast wlepia mandaty, zajmijcie si prewencj (trudne sowo?). Nie sztuka podj czynnoci w zwizku ze zdarzeniem; sztuka zapobiega zdarzeniom. Zapewniam was, e sama wasza obecno moe podziaa uzdrawiajco. Uwierzcie w siebie! A tak swoj drog, uwaam, e jak si modzie przespaceruje, to nie tylko podreperuje kondycj, ale te bdzie miaa szans nawiza relacje z rówienikami. Ale to ju zupenie inna bajka... „ Krzysztof Szczeniak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrzeni: – Trudno z tym polemizowa, ale trzeba wzi pod uwag, e dysponujemy ograniczonymi rodkami. Nie moemy by wszdzie tam, gdzie si tego od nas oczekuje. Penimy nie tylko zadania prewencyjne, ale te uczestniczymy w interwencjach, zabezpieczaniu wypadków i kolizji, a take innych zdarzeniach. Podejmujemy dziaania nie tylko w miecie, ale take, w razie koniecznoci, w caym powiecie. To po pierwsze. Po drugie, jeli obywatel widzi, jak kto popenia wykroczenie, moe, a nawet powinien nas o tym zawiadomi. Wystarczy, e poda nam numer rejestracyjny pojazdu, którego kierowca zama przepisy. Na pewno nie pozostawimy takiego sygnau bez reakcji. Po trzecie, zaczynamy prac o godz. 6.00 i zapewniam, e o godz. 7.00 jestemy ju po porannej kawie. W miar moliwoci, w czasie duego natenia ruchu, wsiadamy do radiowozu i patrolujemy teren wokó szkó. Widzimy, co si dzieje. Nie jestemy lepi - jak to próbuje nam si wmówi. Ale powtórz raz jeszcze: w pierwszej kolejnoci je dzimy na wezwania. One s najwaniejsze.

„ Internautka: – Chciaabym nawiza do sytuacji zwiza-

nej z naszymi autobusami. Jestem osob dojedajc z Pyzdr do Wrzeni, do szkoy redniej. Zastanawia mnie, dlaczego bilety kosztuj tyle samo, co w kady inny miesic, skoro dwa tygodnie zajmuj ferie zimowe. Kiedy bya znika, a teraz? Brak sów...

„ Krzysztof Gnatowski, prezes Przedsibiorstwa Komunika-

cji Samochodowej w Gnie nie: – Co roku przerabiamy ten sam temat, a ja co roku powtarzam: bilet miesiczny – jak sama nazwa wskazuje – nie jest na tydzie ani na dwa tygodnie. Mam wiadomo, e równie dobrze mógby nazywa si „szkolny”, bo korzystaj z niego gównie uczniowie. Kady, kto kupuje taki bilet, ma prawo korzysta z niego przez cay miesic. Nie wprowadzamy adnych ulg ani obniek cen z tytuu ferii zimowych, bo te musimy z czego y. Taka jest prawda! Kto pokryje nam straty spowodowane mniejszymi wpywami ze sprzeday biletów? Prawda jest te taka, e gdyby kupowa bilety jednorazowe przez dwa tygodnie nauki, to i tak wyszoby droej ni bilet miesiczny. Tak wic nie jest on taki drogi, jak mogoby si wydawa. W poprzednich latach rzeczywicie stosowalimy ulgi, które, notabene, nie do koca byy zgodne z prawem. Mimo to, zdecydowana wikszo pasaerów i tak zaopatrywaa si w bilety na cay miesic. Z tego co wiem, ssiednie PKS-y pozostawiy ceny biletów miesicznych w styczniu na tym samym poziomie. Tak wic nie jestemy tutaj adnym wyjtkiem. TOS


15 stycznia 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

P I Ĺ K A S I AT K O WA

Charytatywny gest dziaĹ&#x201A;aczy

PowalczyÄ&#x2021; o wiÄ&#x2122;cej Cztery punkty dziel oba zespou w tabeli. Ewentualne zwycistwo Krispolu moe zmniejszy t rĂłnic do jednego oczka. Oczywicie wyprzedzenie Olimpii i wskoczenie na pite miejsce nic jeszcze nie da wrzesiskim siatkarzom. Diametralnie zmieni sytuacj moe tylko czwarta lokata, ktĂłra daje okazj powalczenia w play-off o awans do I ligi. Do czwartego w tabeli Cuprum nasi siatkarze trac sze punktĂłw. Lubinianie maj jednak trudny dy-

Krispol WrzeĹ&#x203A;nia

Olimpia SulÄ&#x2122;cin

sobota, 16.01.2010 r., godz. 18.00 hala Gimnazjun nr 2, ul. Sowackiego stans. W sobot zmierz si z AZS-em w Zielonej GĂłrze, pĂł niej u siebie podejmowa bd Olimpi i w ostatnim meczu rundy zasadniczej przyjedaj do Wrzeni. Mona sobie wyobrazi taki scenariusz â&#x20AC;&#x201C; i nie pochodzi on wcale z krainy fantasy â&#x20AC;&#x201C; e Krispol rzutem na tam wskoczy na czwarte miejsce. Warunkiem jest jednak komplet punktĂłw w ostatnich trzech meczach i... prawdopodobne potknicia rywali. â&#x20AC;&#x201C; Chcemy wygra ostatnie trzy mecze â&#x20AC;&#x201C; zapowiada trener Krzysztof

WĂłjcik. â&#x20AC;&#x201C; Wiem, e chopakĂłw sta i na zwycistwa, i na zaprezentowanie miej dla oka siatkĂłwki. Jutro w sali przy ulicy Sowackiego Krispol wybiegnie w skadzie, ktĂłry w dwĂłch ostatnich meczach nie straci nawet seta. Przeciwnik nie jest byle jaki, a na dodatek ma patent na wrzenian. Olimpia na przestrzeni czternastu miesicy wygraa z naszymi siatkarzami wszystkie pi meczĂłw! Rywale w ostatniej kolejce sprawili ma niespodziank, pokonu-

Juniorzy Progressu

W dzisiejszym numerze â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? przedstawiamy ostatni modzieowy zespĂł Klubu Piki Siatkowej Progress. Druyn juniorĂłw prowadzi trener Sawomir Stefaski, ktĂłry peni take funkcj drugiego szkoleniowca drugoligowego Krispolu. Chopcy uczestnicz w rozgrywkach okrgowych. W swojej grupie zajli trzeci

lokat i w walce o miejsce w czterozespoowym finale walcz z Colman Kalisz. W pierwszym meczu pĂłfinaowym ulegli rywalowi 0:3, czym postawili si w trudnej sytuacji. Bolczk zespou jest bardzo szczupa kadra, co zreszt dokumentuje zdjcie. Z gry w druynie z rĂłnych powodĂłw zrezygnowao kilku

siatkarzy, w tym take tacy, ktĂłrzy w jakiej mierze stanowili o jego sile. Obecnie Progress reprezentuj: Mateusz Staczyk, Bartosz Karykowski, Robert Ignaszak (libero), Piotr Pawlak, Mateusz Wachoski, Jakub Miczuga, Tomasz Kapustka, Adrian Andrzejewski, Tomasz Czupryniak, Micha Torzewski i Mikoaj Kurek.

SPONSORZY

jc na swoim parkiecie niedawnego lidera â&#x20AC;&#x201C; AZS Zielon GĂłr. Dokonali tego w piciu setach, podczas gdy przed witami Krispol zwyciy akademikĂłw w trzech odsonach. Olimpia dysponuje modym zespoem. Za wyjtkiem dwĂłch dowiadczonych rodkowych â&#x20AC;&#x201C; Romana Bartuzi i ukasza Chajca â&#x20AC;&#x201C; oraz przyjmujcego Michaa Gacy, pozostali siatkarze maj 18-21 lat. Ostatnio form imponuje atakujcy Patryk Wojtysiak, ktĂłrego siln broni jest mocna zagrywka. Wojtysiak wskoczy do pierwszej szĂłstki w grudniu w meczu derbowym z Orionem SulechĂłw. Wykorzysta szans, zagra bardzo dobre zawody i zadomowi si w wyjciowym skadzie. Krispol walczy bdzie o ca pul. W ostatecznym rozrachunku wane mog okaza si take sety. Potrzebna bdzie koncentracja zawodnikĂłw i gorcy doping kibicĂłw.

Kibice, ktĂłrzy zawitaj w sobot do hali przy Sowackiego, bd mogli wzi udzia w aukcji. Przed meczem, a take w przerwach midzy setami, licytowana bdzie pika z autografami zawodnikĂłw oraz kompletny strĂłj siatkarski. Podobna aukcja (dwie piki i dwa komplety strojĂłw) ju trwa na stronie internetowej www.krispolwrzesnia.pl. Cena piki przekroczya 350 zotych! DochĂłd z obydwu aukcji oraz z biletĂłw wstpu na mecz z Olimpi przekazany zostanie Wielkiej Orkiestrze witecznej Pomocy. Inicjatywa dziaaczy klubu mina si nieco z terminem imprezy Jurka Owsiaka. Niestety, terminarz rozgrywek uoy si tak, a nie inaczej. Tydzie temu Krispol gra w Gdasku. Nadarza si niepowtarzalna okazja dla tych, ktĂłrzy z ronych przyczyn w minion niedziel nie dooyli si na sprzt dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Wystarczy przyj w sobot na mecz!

Margeritta dla typerĂłw Przy okazji kadego kolejnego meczu Krispolu we Wrzeni klub proponuje kibicom wzicie udziau w ciekawej zabawie. Zasady s bardzo proste. Naley wytypowa wynik meczu. Mona to zrobi na zaczonym poniej kuponie lub typowa na stronie internetowej klubu (www.krispolwrzesnia. pl). Jeeli zdecydujemy si wypeni kupon, naley go wrzuci na sali tu przed meczem do specjalnie przygotowanego pojemnika. Bdzie go mona bez problemu znale na banKRISPOL WRZEĹ&#x161;NIA

Mecz z OlimpiÄ&#x2026; SulÄ&#x2122;cin waĹźny bÄ&#x2122;dzie dla Krispolu z dwĂłch powodĂłw. O charytatywnej akcji klubu piszemy obok; to miejsce poĹ&#x203A;wiecimy aspektowi sportowemu sobotniego pojedynku.

29

dzie odgradzajcej boisko od trybun, tu przy stoliku sdziowskim. SporĂłd kibicĂłw, ktĂłrzy trafnie wytypuj wynik meczu, rozlosowana zostanie cenna nagroda. Wzgldy organizacyjne powoduj, e laureata â&#x20AC;&#x17E;Konkursu typerĂłwâ&#x20AC;? poznamy dopiero 30 stycznia, na kolejnym meczu Krispolu z Cuprum Lubin. Sponsorem najbliszego konkursu jest Restauracja Margeritta. Czy nagroda bdzie miaa charakter gastronomiczny, czy elektroniczny, okae si niebawem.

KONKURS TYPERĂ&#x201C;W KRISPOL â&#x20AC;&#x201C; OLIMPIA SULÄ&#x2DC;CIN 3:0

3:1

3:2

IMIÄ&#x2DC;: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2:3

1:3

0:3

TELEFON: . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ZQPXBOZXZOJL[BLSFÇ´MJÇ&#x17D;LĂ&#x2DC;Â&#x2019;LJFNt3P[TUS[ZHOJÇ&#x2014;DJFOBNFD[V


15 stycznia 2010

Wiadomości Wrzesińskie

www.wrzesnia.info.pl

30 Sport Na sportowych arenach Sobota, 16.01.2010 r. Pika nona halowa Turniej Juniorów modszych, hala ul. Kosynierów 9.00 pocztek zawodów Pika siatkowa II liga, hala ul. Sowackiego 18.00 Krispol – Olimpia Sulcin Niedziela, 17.01.2010 r. Pika nona halowa Turniej o Puchar Burmistrza, hala ul. Sowackiego 9.00 pocztek zawodów Pika siatkowa Liga rekreacyjna, hala ul. Kosynierów 12.30 Starostwo Powiat. – S Gorsi 12.30 Koszary II – Kreatorzy 2010 14.00 EKKA – Iskra Koaczkowo 14.00 Kopernik – Avestruz Blanco 15.30 Orlik Miosaw – BeClever 15.30 Kadeci II – Ratusz Wrzenia 17.00 Juniorzy – Leader School 17.00 Matador – Nicolas Powidz 18.30 Bona Tarnovia – TKKF 18.30 APP – Old Boys Poniedziaek, 18.01.2010 r. Pika siatkowa XXXVI Turniej w Miosawiu 18.00 mecz inagurujcy Czwartek, 21.01.2010 r. Lekka atletyka Zawody halowe, sala ul. Kaliska 11.00 pocztek mitingu

Futsal – rozgrywki Wrzesińskiego Towarzystwa Piłki Nożnej

Objawiła się nowa siła Mecz na szczycie wypromował nowego lidera. Przed sezonem nikt na niego nie stawiał.

Trzytygodniowa przerwa w rozgrywkach lig WTPN dobiega koca. Po ostatniej kolejce spotka pierwszej ligi miao mona powiedzie, e now si w rozgrywkach i najwikszym pozytywnym zaskoczeniem tegorocznego sezonu jest zespó GGP/ KGL. Pokonujc MPT PiK, wobec pauzy Capri, GGP/KGL stao si samodzielnym liderem. W drugiej lidze w dwóch meczach druyn walczcych bezporednio o miejsce w tabeli pady remisy, a przewodzca dwójka pewnie wygraa swoje pojedynki. Na trzecim froncie, poza jednym meczem druyn ssiadujcych w tabeli, tradycyjnie ju zwyciali faworyci. Na licie strzelW czasie zimowych ferii trenerzy ców pierwszej ligi zdecydowanie z 17 Orkana Wrzenia proponuj udzia trafieniami prowadzi Pawe Rydliw halowych mitingach. W sali ZSTiO ski (GGP/KGL), który a o 7 bra21 i 28 stycznia (zawsze o 11.00) mek wyprzedza Szymona Duszyuczniowie szkó podstawowych i gim- skiego (Fundamenty). W drugiej linazjalnych bd mogli rywalizowa dze z 8 golami przewodz Piotr Gaww biegach na 30, 300 i 600 m oraz ron i Micha Guzik (Typograf) oraz w rzucie pik i w skoku w dal. LEN Pawe Andrzejewski (WA-MA TS).

Lekkoatleci wracają do hal

Hokeiści WTH wznawiają treningi

 W pojedynku na szczycie między GGP/KGL a MTP PiK nikt nogi nie cofał, a i poziom zadowolił kibiców W III lidze z 9 bramkami na koncie prowadz: Maciej Matuszak (Intertrend), Micha Ku niacki (TW Koaczkowo) i Romuald Dropek (Akat). GGP/KGL – MPT PiK 4:2 (1:1) Szlagier wieczoru okaza si godnym swojej nazwy. Mecz od samego pocztku by bardzo ciekawy, a najszybciej chyba zdobyta bramka w lidze dla MPT PiK przez Tomasza Brandta (w 7. sekundzie) wyostrzya kibicom apetyty. Oba zespoy poszy na wymian ciosów i co chwi-

l pod kad z bramek byo bardzo gro nie. GGP/KGL miao a cztery szanse bramkowe. W 8. min do wyrównania doprowadzi Radosaw Czerniak, a kilka chwil pó niej GGP/ KGL mogo podwyszy. W odpowiedzi Brandt trafi w supek. Potem znowu stuprocentowe sytuacje miao GGP/KGL, a bronicy bramki PiK-a Tobiasz Nowicki dwoi si i troi. Tu po przerwie bliski zdobycia przewagi dla PiK-a by Krzysztof Krzykowiak, ale po miniciu bramkarza,

uderzajc z ostrego kta, trafi tylko w supek. W 23. min Rydliski trafi dla GGP/KGL na 2:1. Kilkanacie sekund pó niej wynik podwyszy Sawomir Gsiorek. PiK rzuci si do odrabiania strat i w 33. min kontaktowego gola zdoby K. Krzykowiak. Kocówka bya do dramatyczna, ale kiedy Groszkowski trafi na 4:2, losy meczu zostay przesdzone. Wicej informacji o ostatniej rundzie mona znale na naszej stronie internetowej. Robert Czerniak

Młodzież corocznie wypunktowana Jest lepiej, czyli gorzej. Wrzesiński sport młodzieżowy widziany z okien ministerstwa wygląda… różnie.

Młodzi hokeiści prowadzeni przez Zdzisława Michalskiego i Eugeniusza Nawrockiego (na zdj.) tuż po uruchomieniu lodowiska w naszym mieście wznowili treningi. Głównym zadaniem jakie postawili sobie trenerzy było skompletowanie strojów dla szkolonej drużyny juniorów. Sztuka ta się udała dzięki przychylności sponsorów i rodziców. Podczas poprzedniego sezonu juniorzy Wrzesińskiego Towarzystwa Hokejowego oprócz zwykłych zajęć na lodowisku rozegrali kilka sparingowych meczów. Potykali się na własnym lodowisku jak i meczach wyjazdowych z Żakami Toruńskiego Klubu Hokejowego i żeńską drużyną Jaskółek z tegoż klubu. Tak jak i było do tej pory przedsięwzięcie ze szkoleniem młodych hokeistów jest możliwe dzięki wielkiej przychylności władz naszego miasta, zarówno tych powiatowych jak i gminnych. W miniony piątek rozegrany został pojedynek pomiędzy juniorami, a seniorami WTH. W stosunku 7:4 zwyciężyli ci starsi. Seniorzy WTH swoje mecze rozgrywają od października na lodowiskach w Swarzędzu, Poznaniu i Suchym Lesie. Wielkim utrudnieniem dla naszych hokeistów jest bardzo kiepska jakość wrzesińskiego lodu. Juniorzy WTH występują w składzie: Łukasz Mordal, Karol Kaczmarek, Arkadiusz Krawiec, Patryk Bielecki, Jakub Olejniczak, Zbigniew Zdziennicki, Krzysztof Kołodziejczyk, Marcin Furmanek, Grzegorz Zieliński, Filip Lorenc, Łukasz Marzyński, Bartosz Wojtaszak. W najbliższym czasie do drużyny dołączy kompletujący sprzęt Michał Kosowski, Bartłomiej Melewski, Damian Juchacz i Tomasz Rogaliński. RC

Fot. RC

Jak co roku z pierwszym dniem stycznia na internetowych stronach Ministerstwa Sportu pojawiaj si rankingi województw, powiatów, gmin i klubów. Zestawienia obejmuj rywalizacj na poziomie modzieowym. Od pocztku wieku uwanie ledzimy notowania. Próbujemy doszuka si tendencji zwykowej. Z rónym skutkiem. W roku 2009 wrzesiski powiat zdoby wicej punktów ni kiedykolwiek. Nigdy te nie zosta wyej sklasyfikowany. Powinnimy si cieszy? Niekoniecznie. Podsumowujc ranking, moemy dosownie zacytowa ubiegoroczny artyku, który odnosi si do rankingu za rok 2008. Oto najbardziej istotny jego fragment: „Który z klubów najefektywniej pracuje z modzie? Odpowied moe przyprawi o palpitacj serca zapatrzonych w siebie niektórych ludzi sportu. Palmy pierwszestwa nie dziery wcale Victoria, Progress czy nawet Orkan. Na miano klubu roku zapracowao Pyzdrskie Centrum Taekwondo, a trenerem sezonu jest

 Pyzdry w rankingu wyprzedziły Wrześnię. Przyczynił się do tego Marcin Grzybowski Fot. TOS bez wtpienia Marcin Grzybowski. Stolica przeniosa si na peryferie powiatu?” Miniony rok da odpowied

na to pytanie. Stolic modzieowego sportu s Pyzdry! PCT zdobyo 50 punktów na 95,8 caego powiatu. Zdeklasowao inne kluby. A rywale nie s liczni. Punkty zdobywali jeszcze zawodnicy Orkana Wrzenia (siatkarki plaowe – 19 pkt i lekkoatleci – 12 pkt), koszykarze MKS Wrzenia (10,8 pkt), karatecy Ora Wrzenia (2 pkt) i bad-

mintonici Mileszy Targowa Górka (2 pkt). Pozostali modzi sportowcy nie przebili si na szczebel zauwaalny z ministerialnych okien. Powody do zmartwienia moe mie wrzesiska gmina. Miejsca w tym tysicleciu zajmowaa ju gorsze ni ubiegoroczne (263.), ale jeszcze nigdy w historii rankingu nie ustpia pola lokalnemu rywalowi. Tymczasem w roku 2009 kilkanacie lokat wyej notowana bya pyzdrska gmina. Nie jest tajemnic argumentacja pokonanych. Co roku trenerzy i dziaacze „prestiowych” dyscyplin powtarzaj jak mantr dwa zwroty: „Nie mona ulega punktomanii”, oraz: „Bardzo atwo o punkty w niszowych dyscyplinach”. Czyni to tak czsto, e wikszo sportowego wiatka przyjmuje te sowa jako prawd objawion. Sporty walki uprawia w Polsce kilkakrotnie wicej dzieciaków, ni narciarstwo klasyczne z alpejskim razem wzite. To które sporty s niszowe? Justyna Kowalczyk jest sportowcem roku 2009. Wyglda na to, e jej sukces te trzeba deprecjonowa. Szczegóowe zestawienia dotyczce miejsca sportu powiatu wrzesiskiego na przestrzeni ostatnich dziewiciu lat zamieszczamy na naszym portalu sportowym. Leszek Nowacki


15 stycznia 2010

WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skie

Sport

www.wrzesnia.info.pl

W W W.W R ZE SN IA . IN FO. PL /SP O R T

Pika siatkowa â&#x20AC;&#x201C; WrzesiĹ&#x201E;ska Liga Rekreacyjna

Gimnazja w szrankach

W fotelu lidera

Zima w najlepsze, wic gimnazjalni sportowcy schowali si pod dachem. W ciepeku rozegrali kilka finaĂłw mistrzostw powiatu. Do duej niespodzianki doszo w Pyzdrach, gdzie tamtejsi pikarze rczni niespodziewanie przegrali tytu z reprezentantami Gimnazjum nr 2. Smaczku caej historii dodaje fakt, e wrzesiscy szczypiornici to wycznie pikarze noni! Trzecie miejsce w mistrzostwach przypado uczniom Gimnazjum Koaczkowo. Zwycizcy w poniedziaek wystartowali w Gnie nie w mistrzostwach rejonu. â&#x20AC;&#x201C; W zawodach uczestniczyo sze zespoĂłw,podzielonych na dwie grupy â&#x20AC;&#x201C; relacjonuje trener Jarosaw Graczyk. â&#x20AC;&#x201C; W grupie wygralimy z Gnieznem 9:6, potem ze remem 11:4. W finale nie sprostalimy rodzie, z ktĂłr po wyrĂłwnanym i zacitym meczu przegralimy 6:8. Przegralimy przez wasne bdy, gĂłwnie

Kilka ciekawych wynikĂłw i zmianÄ&#x2122; lidera ekstraklasy przyniosĹ&#x201A;a ostatnia kolejka rekreacyjnych rozgrywek. Po zwycistwie nad Leader School w fotelu przodownika rozgrywek rozsiad si APP. Wrzenianie maj jednak rozegrany jeden mecz wicej, ni Nicolaus Powidz. Pozycj lidera mog utrzyma duej, bo w najblisz niedziel rywal jeszcze nie nadrobi zalegoci. Najwicej emocji przyniosy dwa ostatnie mecze niedzieli. Kilkudziesiciu kibicĂłw ogldao pojedynek APP z Leader School. W pierwszej odsonie wrzenianie pewnie odprawili z kwitkiem poznask ekip. W drugiej prowadzili ju 14:10, ale zbyt duy luz szybko si zemci. APP pogubio kilka odbiorĂłw, kilka razy wyrzucio swoje zagrywki w aut i mecz rozpoczyna si od nowa. Ekipa Karola Szlechta szybko zapaa waciw koncentracj i ju bez perturbacji dokoczya mecz. Kibice, ktĂłrzy w tym sezonie nie widzieli jeszcze wielokrotnych zwycizcĂłw ligi, a pamitaj APP z poprzednich lat, mog przeciera oczy ze zdumienia. I nie chodzi wcale o fakt, e ten zespĂł niemal w caoci gra w barwach WilkĂłw Wilczyn w III lidze. OtĂł ukasz Sobczak, etatowy dotd rozgrywajcy, tym razem gra na... libero. Jego miejsce zaj Kamil Zitek. Zwycizcy po meczu wyrazili kilka krytycznych sĂłw pod adresem

 APP prezentuje ciekawÄ&#x2026; siatkĂłwkÄ&#x2122;. ChĹ&#x201A;opacy bawiÄ&#x2026; siÄ&#x2122; grÄ&#x2026;, czasami aĹź za bardzo, dlatego ich mecze trwajÄ&#x2026; dĹ&#x201A;uĹźej niĹź trzy sety

hali: â&#x20AC;&#x201C; le si stao, e liga zmienia miejsce rozgrywek. Sala przy Witkowskiej miaa swĂłj niepowtarzalny klimat. Tu takiej atmosfery nikt nigdy nie zbuduje. Jest ciemno. Kilka lamp nie wieci. Moe arĂłwki ju si przepaliy, a moe kto oszczdza. Wkurzajce s te linie na parkiecie. Jest ich tak duo, e czowiek nie wie, czy stoi na waciwym boisku â&#x20AC;&#x201C; siatkarze APP, jeden przez drugiego, wyraali swoje opinie. Ma niespodziank zanotowalimy w drugim meczu, ktĂłry rozpoczyna si o 18.30. Zdecydowanie wyej notowany Old Boys zgubi jeden punkt meczowy z Tarnovi. Ciekawe rzeczy dziay si w pojedynku liderujcego I lidze Maego VIP-a z rezerwami Koszar. Lider prowadzi ju 2:0, w dwĂłch kolejnych setach od kocowego zwy-

31

w ataku. Zanotowalimy kilka strat i niezbyt precyzyjne koczylimy akcje rzutowe. Z postawy chopcĂłw jestem bardzo zadowolony, bowiem celem byo pokonanie Gniezna i to si udao. A roda... CĂł, to zespĂł grajcy w rozgrywkach okrgowych i przewyszajcy nas dowiadczeniem. Zote medale chopcĂłw z Gimnazjum nr 2 nie byy adn niespodziank w futsalowych mistrzostwach powiatu. Sensacj sprawili za to pikarze z Otocznej, ktĂłrzy wywalczyli srebrne krki, a w pokonanym polu zostawili koaczkowian. Gimnazjum w Koaczkowie byo organizatorem mistrzostw powiatu w pice koszykowej dziewczt. Gospodynie musiay zadowoli si dopiero trzecim miejscem. Drugie miejsce przypado w udziale koszykarkom z Orzechowa. Tytu mistrzowski zdobyy gimnazjalistki z wrzesiskiej â&#x20AC;&#x17E;dwĂłjkiâ&#x20AC;? prowadzone przez trener Ann Reszelewsk. LEN

Fot. LEN

Sala przy Witkowskiej miaĹ&#x201A;a swĂłj niepowtarzalny klimat. Tu takiej atmosfery nikt nigdy nie zbuduje.

cistwa dzieliy go tylko dwie piki, a mimo to przegra! Pozostae mecze byy praktycznie bez historii. Zdecydowana wikszo trwaa tylko trzy sety. By moe nastpna kolejka bdzie bardziej zacita. LEN

Bezdomni zagrajÄ&#x2026; z VictoriÄ&#x2026; Mionicy piki nonej w halowym wydaniu z pewnoci bd zadowoleni. W najblisz niedziel w hali przy Sowackiego rozegrany zostanie tradycyjny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wrzenia. Do rywalizacji przystpi osiem zespoĂłw, z czego dwa bd reprezentowa wrzesiskie barwy. Zobaczymy te Reprezentacj Polski Bezdomnych, ktĂłra zdobya uznanie po fabularnym filmie Kasi Adamik â&#x20AC;&#x17E;Boisko bezdomnychâ&#x20AC;?. Grupa I: Victoria II, SKP Supca, Lechia Kostrzyn i Unia Swarzdz Grupa II: Victoria I, Dyskobolia Grodzisk, Mieszko Gniezno i Reprezentacja Polski Bezdomnych.

Harmonogram spotka: 9.00 Victoria II â&#x20AC;&#x201C; SKP Supca 9.25 Victoria I â&#x20AC;&#x201C; Bezdomni 9.50 Lechia Kostrzyn â&#x20AC;&#x201C; Unia 10.15 Dyskobolia.- Mieszko 10.35 otwarcie turnieju 11.00 Victoria II â&#x20AC;&#x201C; Unia Swarzedz 11.25 Victoria I â&#x20AC;&#x201C; Mieszko. 11.50 SKP Supca â&#x20AC;&#x201C; Lechia 12.15 Bezdomni â&#x20AC;&#x201C; Grodzisk Wlkp. 12.40 SKP Supcaâ&#x20AC;&#x201C; Unia 13.05 Victoria II â&#x20AC;&#x201C; Lechia 13.30 Victoria I â&#x20AC;&#x201C; Grodzisk Wlkp. 13.55 Bezdomni â&#x20AC;&#x201C; Mieszko. 14.20 mecz o miejsce VII 14.40 mecz o miejsce V 15.00 â&#x20AC;&#x201C; mecz o miejsce III 15.20 â&#x20AC;&#x201C; mecz o miejsce I LEN/JH

Wyniki â&#x20AC;&#x201C; sport w skrĂłcie â&#x20AC;˘ WiÄ&#x2122;cej na www.wrzesnia.info.pl/sport â&#x20AC;˘ Wyniki â&#x20AC;&#x201C; sport w skrĂłcie â&#x20AC;˘ WiÄ&#x2122;cej na www.wrzesnia.info.pl/sport PIĹ KA SIATKOWA II liga mÄ&#x2122;Ĺźczyzn XV kolejka, 9.01.2010 r. Trefl II GdaĹ&#x201E;sk â&#x20AC;&#x201C; Krispol WrzeĹ&#x203A;nia Chemik Bydgoszcz â&#x20AC;&#x201C; Orion SulechĂłw Cuprum Lubin â&#x20AC;&#x201C; AZS UAM PoznaĹ&#x201E; Olimpia SulÄ&#x2122;cin â&#x20AC;&#x201C; AZS UZ Zielona GĂłra GrzeĹ&#x203A;ki Kalisz â&#x20AC;&#x201C; Czarni Pruszcz GdaĹ&#x201E;ski 1. GrzeĹ&#x203A;ki-Hellena Kalisz 2. AZS UZ Zielona GĂłra 3. AZS UAM PoznaĹ&#x201E; 4. Cuprum MUNDO Lubin 5. Olimpia SulÄ&#x2122;cin 6. Krispol WrzeĹ&#x203A;nia 7. Chemik Bydgoszcz 8. MSKS Orion SulechĂłw 9. Trefl II GdaĹ&#x201E;sk 10. Czarni Pruszcz GdaĹ&#x201E;ski XVI kolejka, 16.01.2009 r.

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

37 36 32 29 27 23 17 9 8 7

Krispol WrzeĹ&#x203A;nia â&#x20AC;&#x201C; Olimpia SulÄ&#x2122;cin Orion SulechĂłw â&#x20AC;&#x201C; GrzeĹ&#x203A;ki-Hellena Kalisz AZS UAM PoznaĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; Chemik Bydgoszcz AZS UZ Zielona GĂłra â&#x20AC;&#x201C; Cuprum Lubin Czarni Pruszcz GdaĹ&#x201E;ski â&#x20AC;&#x201C; Trefl II GdaĹ&#x201E;sk

0:3 3:0 3:2 3:2 3:2 41:15 39:17 37:23 35:22 34:23 31:28 23:34 16:40 12:38 13:41

WrzesiĹ&#x201E;ska Liga Rekreacyjna PiĹ&#x201A;ki Siatkowej Ekstraklasa Bona Tarnovia â&#x20AC;&#x201C; Old Boys 2:3 APP â&#x20AC;&#x201C; Leader School 3:1 1. APP WrzeĹ&#x203A;nia 2. Nicolaus Powidz 3. Old Boys PoznaĹ&#x201E; 4. BeClever WrzeĹ&#x203A;nia 5. Leader School 6. Orlik Adams MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw 7. TKKF WrzeĹ&#x203A;nia 8. Juniorzy Progress 9. Bona Tarnovia 10. Matador KsiÄ&#x2026;Ĺźno

7 6 7 6 7 6 5 7 5 6

18 19:6 17 18:4 16 19:9 13 16:10 9 12:16 8 11:11 5 7:12 3 6:21 3 8:15 1 5:18

I liga Kadeci I Progress â&#x20AC;&#x201C; Squad TKKF II â&#x20AC;&#x201C; Kopernik SĹ&#x201A;upca VcSreck â&#x20AC;&#x201C; Klimosz 3:0 Koszary I â&#x20AC;&#x201C; Arestruz Blanco 1. VC Shrek 2. Koszary I 3. Kopernik SĹ&#x201A;upca 4. Squad 5. Avestruz Blanco

0:3 1:3 (wo) 3:0 6 17 5 11 5 10 6 9 5 7

18:2 12:6 11:8 11:9 9:11

6. TKKF II WrzeĹ&#x203A;nia 7. Kadeci Progress 8. Klimosz

5 5 5

6 3 0

9:12 5:14 1:15

II liga EKKA â&#x20AC;&#x201C; Kreatorzy 2010 Kadeci II Progress â&#x20AC;&#x201C; Starostwo Pow. Koszary II â&#x20AC;&#x201C; MaĹ&#x201A;y VIP Iskra KoĹ&#x201A;aczkowo â&#x20AC;&#x201C; Ratusz WrzeĹ&#x203A;nia 1. MaĹ&#x201A;y VIP 2. EKKA 3. Ratusz WrzeĹ&#x203A;nia 4. Koszary II 5. SÄ&#x2026; Gorsi 6. Iskra KoĹ&#x201A;aczkowo 7. Starostwo Powiatowe 8. Kadeci II Progress 9. Kreatorzy 2010

7 5 6 6 6 6 5 5 7

3:0 1:3 3:2 3:0 16 15 12 10 9 8 7 3 1

17:6 15:2 14:10 14:11 11:12 10:12 8:11 5:13 6:21

FUTSAL I Liga WTPN KGL/GGP â&#x20AC;&#x201C; MPT PiK Master Sport â&#x20AC;&#x201C; Fundamenty Chwalibogowo â&#x20AC;&#x201C; Avans/Orange Bosch Service â&#x20AC;&#x201C; BeClever

4:2 15:3 5:1 5:1

Redakcja: 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 18, tel. 061 437 49 50, fax 061 436 72 85; http://www.wrzesnia.info.pl, redakcja@wrzesnia.info.pl. Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Jolanta Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego), Marek Urbaniak (sekretarz redakcji), Marzena Zbierska, Filip Biernat, Tomasz MaĹ&#x201A;ecki, Tomasz Szternel, Damian Idzikowski, Ĺ ukasz RóşaĹ&#x201E;ski. WspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;: Roman Nowaczyk, Ĺ ukasz Adamczyk, MaĹ&#x201A;gorzata Cichacka, Dorota Tomaszewska. Sport: Leszek Nowacki, Leszek KarwasiĹ&#x201E;ski, Robert Czerniak. SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Artur Korpik, Anna Jakubek, Krzysztof Korpik, Krzysztof Liberkowski. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Dubiel. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 15, tel. 061 436 52 70, fax 061 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone. nakĹ&#x201A;ad: 10.800

1. KGL/GGP 2. Master Sport 3. Capri 4. MPT PiK 5. Bosch Service 6. BeClever 7. Avans/Orange 8. Fundamenty 9. Chwalibogowo II Liga WTPN

9 9 8 9 9 9 9 9 9

21 18 18 13 11 9 9 9 8

Koszary â&#x20AC;&#x201C; E.wrzesnia.pl Wa-Ma TS â&#x20AC;&#x201C; WGI Plus EKKA/Osiedle S. â&#x20AC;&#x201C; Philips Szerszenie â&#x20AC;&#x201C; Rozbud 1. Philips 2. Szerszenie 3. WGI Plus 4. Typograf 5. Wa-Ma TS 6. Koszary 7. Rozbud 8. E.wrzesnia.pl 9. EKKA/Osiedle S. III Liga WTPN

2:2 2:2 0:3 5:1 8 8 8 8 8 8 8 8 8

18 17 15 15 15 7 7 4 3

Techpak â&#x20AC;&#x201C; Hotel Boss/A-Team ObĹ&#x201A;aczkowo/Psary â&#x20AC;&#x201C; Intertrend Kosciuszki â&#x20AC;&#x201C; Cyfra+Alsen AKAT â&#x20AC;&#x201C; Pferd-USM TW KoĹ&#x201A;aczkowo â&#x20AC;&#x201C; PPHU OrzeĹ&#x201A; TW KoĹ&#x201A;aczkowo â&#x20AC;&#x201C; Intertrend KoĹ&#x203A;ciuszki â&#x20AC;&#x201C; Hotel Boss/A-Team Techpak â&#x20AC;&#x201C; Malmer PPHU OrzeĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x201C; Pferd-USM CYFRA+Alasen â&#x20AC;&#x201C; ObĹ&#x201A;aczkowo/Psary 1. KoĹ&#x203A;ciuszki 2. Techpak 3. TW KoĹ&#x201A;aczkowo 4. Malmer

45-33 46-25 37-27 32-29 30-24 23-26 22-28 24-59 31-39

9 9 9 9

20-12 22-11 29-14 39-30 20-15 16-23 15-24 18-35 10-25

2:2 2:7 4:1 1:2 5:1 5:3 4:1 3:2 0:1 3:1 23 22 20 15

31-12 32-15 37-14 25-24

5. Hotel Boss/A-Team 6. Pferd-USM 7. CYFRA+Alsen 8. ObĹ&#x201A;aczkowo/Psary 9. AKAT 10. Intertrend 11. PPHU OrzeĹ&#x201A;

9 9 9 10 9 9 9

14 13 10 10 8 6 3

25-21 16-14 19-20 13-30 19-25 27-37 6-38

BRYDĹť Liga okrÄ&#x2122;gowa IX runda, 8.01.2010 r. IOR I PoznaĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; WKBS WrzeĹ&#x203A;nia 14:16 IOR II PoznaĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; Ĺťegrze Karo PoznaĹ&#x201E; 22:8 Team KiliĹ&#x201E;ski Trzemeszno â&#x20AC;&#x201C; Kopernik PoznaĹ&#x201E; 9:21 Kwadrat Leszno â&#x20AC;&#x201C; ZEC Karolin 21:9 Pomorski I PoznaĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; Lokator Gniezno 9:21 1. WKBS WrzeĹ&#x203A;nia 2. Ĺťegrze Karo PoznaĹ&#x201E; 3. IOR II PoznaĹ&#x201E; 4. Lokator Gniezno 5. Kwadrat Leszno 6. IOR I PoznaĹ&#x201E; 7. Team KiliĹ&#x201E;ski Trzemeszno 8. Kopernik PoznaĹ&#x201E; 9. ZEC Karolin 10. Pomorski I PoznaĹ&#x201E;

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

184 172 155 152 149 121 110 100 99 95

+322 +283 +118 +108 +119 -98 -154 -227 -219 -252

PIĹ KA KOSZYKOWA Koszykarze ze zmiennym powodzeniem Zawodnicy MKS-u WrzeĹ&#x203A;nia wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy w MiÄ&#x2122;dzywojewĂłdzkiej Lidze KadetĂłw potykali siÄ&#x2122; ze swoimi przeciwnikami z róşnym skutkiem. Pierwsze spotkanie z KasprowiczankÄ&#x2026; OstrĂłw Wielkopolski zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; zwyciÄ&#x2122;stwem wrzeĹ&#x203A;nian 83:72. W drugim z meczĂłw nasi koszykarze musieli uznaÄ&#x2021; wyĹźszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sÄ&#x2026;siadĂłw zza miedzy, przegrywajÄ&#x2026;c z MKS MOS SĹ&#x201A;upca 67:97. RC


Ranking gmin, s. 30

Pyzdry przed WrzeĹ&#x203A;niÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;ZawiniĹ&#x201A;â&#x20AC;? Grzybowski

Futsal, s. 30

PiĹ&#x201A;ka siatkowa, s. 31

Mecz na szczycie ligi WTPN wypromowaĹ&#x201A; przodownika

APP rozsiadĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w fotelu lidera. Na jak dĹ&#x201A;ugo?

PiĹ&#x201A;ka siatkowa â&#x20AC;&#x201C; II liga mÄ&#x2122;Ĺźczyzn, Trefl II GdaĹ&#x201E;sk â&#x20AC;&#x201C; Krispol WrzeĹ&#x203A;nia 0:3

Ă&#x201C;semkÄ&#x2026; przebili Trefla KilkanaĹ&#x203A;cie godzin podróşy i 60 minut na parkiecie. Krispol rozbiĹ&#x201A; rywala w pyĹ&#x201A;. Leszek Nowacki

Pewni ligowego bytu wrzenianie powanie potraktowali kolejny drugoligowy mecz. Do Gdaska, w najdalszy swĂłj wyjazd, wybrali si ju dzie wczeniej. Trafili w dziesitk, unikajc sobotniej nieycy. I tak skromna kadra zostaa uszczuplona jeszcze bardziej. Na mecz z Treflem trener Krzysztof WĂłjcik zabra tylko omiu zawodnikĂłw. Studenckie obowizki na uczeni zatrzymay Jakuba Wicka i Krzysztofa Grpk. W rozgrzewkowym kwadracie mielimy tylko Przemysawa Najdka i praktycznie adnych moliwoci manewru. Wrzenianie obawiali si, e gospodarze wzmocni si siatkarzami z kadry pierwszego zespou. Pierwszoligowy Trefl mia pauz w rozgrywkach i faktycznie desygnowa na drugoligowy parkiet swoich dwĂłch przyjmujcych i rodkowego. Na nic to si zda-

o. Marcin Iglewski i spĂłka â&#x20AC;&#x17E;przewiczyliâ&#x20AC;? pierwszoligowcĂłw, a jednemu z przyjmujcych trudn zagrywk wybili siatkĂłwk z gowy. Krispol zagra nad morzem w ustawieniu sprawdzonym w meczu z AZS Zielona GĂłra. Rozgrywa Krystian Kempiski, a na pozycji atakujcego wystpi Bartomiej Wojnowski. W pierwszych dwĂłch setach wyrĂłwnana walka toczya si do wyniku 10:10. W tym momencie wrzenianie zdobywali dwa, trzy punkty. W kocĂłwkach potrafili jeszcze powikszy t przewag. W trzeciej odsonie siatkarze WĂłjcika dominowali na boisku ju od pierwszych piek. W rezultacie spotkanie nie miao wielkiej historii. â&#x20AC;&#x201C; Zagralimy jeden z najlepszych meczĂłw w sezonie â&#x20AC;&#x201C; cieszy si nasz szkoleniowiec. â&#x20AC;&#x201C; Tak, wiem, to nie by najsilniejszy przeciwnik, ale takich pojedynkĂłw trzeba si ba. Zawsze mona przystpi do nich bez naleytej koncentracji, a wĂłwczas trudno odzyska waciwy rytm. Niepokoiem si te troch, bo w okresie powitecznym mocno potrenowalimy. Byo duo zaj bez piek. Forma jednak nie zgina. Szybka wygrana wprawia wrzenian w dobry nastrĂłj. Miny nieco zrzedy, gdy dotary wiadomoci z Lubina i Sulcina. Tamtejsze zespoy w piciu setach pokonay wyej noto-

6

kolejno wygranych setĂłw to ewenement w historii drugoligowych wystpĂłw naszych zespoĂłw

wane ekipy. Krispol liczy na wiksze straty Cuprum i Olimpii. Korzystny ukad ostatnich meczĂłw w fazie zasadniczej stwarza jeszcze nadziej na czwarte miejsce w rozgrywkach i walk w baraach o pierwsz lig. Nie wszystko jeszcze stracone. Wiele rozjani nastpna kolejka, w ktĂłrej wrzenianie we wasnej hali podejmowa bd Olimpi, a Cuprum powalczy w Zielonej GĂłrze. PĂłki co, cieszmy si drug z rzdu wygran do zera. Jeszcze nigdy wrzesiski zespĂł nie zdoby w drugiej lidze szeciu kolejnych setĂłw. Miejmy nadziej, e w sobot ta passa zostanie przeduona. Krispol zagra w skadzie: Iglewski, Kempiski, JĂłzefczak, Kotecki, Wojnowski, Lesiak i Iglewski (libero) oraz Najdek Trefl II Gdask â&#x20AC;&#x201C; Krispol 0:3 Marcin i Mateusz Iglewscy oraz Mateusz Lesiak, odpowiedzialni za przyjÄ&#x2122;cie Fot. LEN (20:25, 20:25, 16:25) zagrywki, nie zawodzÄ&#x2026;. TakĹźe w GdaĹ&#x201E;sku byĹ&#x201A; to klucz do zwyciÄ&#x2122;stwa

Parli przez zaspy, by wĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; krĂłlami XIX Festiwal Szachowy w Marzeninie nie byĹ&#x201A; miÄ&#x2122;dzynarodowy. Ten nobilitujÄ&#x2026;cy przymiotnik organizatorzy zarezerwowali sobie na jubileuszowÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122;.

 Kamila Kmieciak byĹ&#x201A;a jedynÄ&#x2026; mĹ&#x201A;odzieĹźowÄ&#x2026; triumfatorkÄ&#x2026; z naszego powiatu. Zawodniczka PĹ&#x201A;omyka Nekla zwyciÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201A;a w kategorii rocznika 1997-1999 Fot. LEN

W sobotnie przedpoudnie do Zespou SzkĂł w Marzeninie dotaro 75 szachistĂłw ze 100 wczeniej zgoszonych. Biorc pod uwag nieodnieone z metrowych zasp drogi â&#x20AC;&#x201C; wynik by imponujcy. Na sali gry pojawili si szachici z dziewiciu klubĂłw. W skad festiwalu weszy dwa turnieje, ale uczestnikĂłw klasyfikowano w siedmiu grupach. Tyle te rozegra-

no rund. Po szeciu godzinach zmaga mona byo najlepszych dekorowa medalami. W kategorii open triumfowali szachici wrzesiskiego Wrzosu. Wygra Krzysztof Sulkowski, a trzy kolejne miejsca zajmowali jego klubowi koledzy. W kategorii gimnazjalistĂłw rĂłwnych sobie nie miao dwoje reprezentantĂłw Wiey KĂłrnickiej: Stanisaw Pietrowski i Zuzanna Zita. WrĂłd starszych uczniĂłw szkĂł podstawowych (klasy IV-VI) najlepiej krĂłlami wadali Jakub Robaszkiewicz z Goca Kostrzyn Wielkopolski oraz Kamila Kmieciak z Pomyka Nekla. WrĂłd najmodszych szachistĂłw (klasy I-III) prym wiedli Jakub Pi-

tua z Kleszczewa i Sara Robaszkiewicz z Kostrzyna Wielkopolskiego. Modzi szachici naszej gminy tym razem okazali si bardzo gocinni. W szeciu kategoriach wywalczyli tylko dwa medale. LEN Reklama

11 kg

 

 793 501 415 61 436 16 55

Roz-447

DowĂłz pon.-sob.


     

ISSN 2080-4008

bezpĹ&#x201A;atny dodatek â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?

Fortuna wraca!

Edu-140

15 stycznia 2010 NR 2 (1028/XXI) INDEKS 366773

Aspirant Fortuna, nasz lokalny policjant i znany lor, ktry prz roki razi zytlniko w sprawac nansowyc , wraca na nasz ay!

 przyszo tyonia rozpoczynay pulikacj kolejnej serii jego porad         !    " #     $!" %  ! "       & !     '  !     "()!"$!     "*  + , ! - " ' ") /!"

biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: 061 436 52 70

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; ul. Warszawska 15 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia tel. 061/ 640 01 01 www.wrzesnia.info.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

ZATRUDNI

Pra-850

t art. malarskie t art. ogrodowe t art. metalowe t art. elektryczne

SPRZEDAWCA w dziale art. bhp i odzieĹźy ochronnej Kobiety mile widziane

wyksztaĹ&#x201A;cenie min. Ĺ&#x203A;rednie, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; branĹźy mile widziana Kontakt: BIMEX, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 14, WrzeĹ&#x203A;nia e-mail. Bimex_rn@post.pl RafaĹ&#x201A; Nowak W przypadku zĹ&#x201A;oĹźenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalajÄ&#x2026;cej na przetwarzanie danych osobowych.

Â&#x201E; Firma BLOWTHERM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibÄ&#x2026; w Sosnowcu zatrudni od zaraz operatywnego mÄ&#x2122;ĹźczyznÄ&#x2122; do montaĹźu i serwisu kabin lakierniczych. Praca na terenie zachodniej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci Polski. Zatrudnienie na okres staĹ&#x201A;y. Atrakcyjne wynagrodzenie. Mile widziane doĹ&#x203A;wiadczenie w branĹźy elektrycznej i elektrotechnicznej, prawo jazdy kat.B, miejsce zamieszkania w pobliĹźu miejscowoĹ&#x203A;ci Nekla-WrzeĹ&#x203A;nia. Ĺťyciorys, list motywacyjny proszÄ&#x2122; przesĹ&#x201A;aÄ&#x2021;: e:mail: biuro@blowtherm.pl; fax: 32 36348-06;.32 363-46-01 Â&#x201E; Firma przyjmie sprzÄ&#x2026;taczki. Grupa inwalidzka lub renta, 61-4365-450 9.00-16.00 Â&#x201E; Firma przyjmie zlecenie budowy domu jednorodzinnego, 660-446-092 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; kierowcy na zlecenie, 502-546-189

ZATRUDNI

  na stanowisko

   j. angielskiego        ! " #  $ " %&

   $ '( $ Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; uczciwego lakiernika do prowadzenia lakierni samochodowej, 663-486-796 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; wykonanie dachu kompletnego na budynku jednorodzinnym, 602-363-512

NAUKA Â&#x201E; J. angielski - nauczanie i korepetycje (podstawĂłwka + gimnazjum), 787-137-007 Â&#x201E; J. angielski, 695-080-748 Â&#x201E; J. niemiecki, 507-597-954 Â&#x201E; JÄ&#x2122;zyk angielski podstawowa i gimnazjum, 20zĹ&#x201A;/h, 722-133-013 Â&#x201E; Korepetycje z j. polskiego szkoĹ&#x201A;a podstawowa i gimnazjum, 608-739-405 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, chemia, 663-014-129 Â&#x201E; Matematyka, ďŹ zyka, zadania, projekty, rysunki, 502-396-349 Â&#x201E; NIEMIECKI - korepetycje 695-084-642

Pra-877

t narzÄ&#x2122;dzia t elektronarzÄ&#x2122;dzia tart. metalowe

Producent  

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO wyksztaĹ&#x201A;cenie min. Ĺ&#x203A;rednie, znajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; branĹźy mile widziana Kontakt: BIMEX, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 14, WrzeĹ&#x203A;nia e-mail. Bimex_rn@post.pl RafaĹ&#x201A; Nowak W przypadku zĹ&#x201A;oĹźenia pisemnego CV prosimy o dopisanie klauzuli zezwalajÄ&#x2026;cej na przetwarzanie danych osobowych.

Â&#x201E; Praca legalna w Anglii jako opiekun/ka, pielÄ&#x2122;gniarka, 665-004-070 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; krojczego z doĹ&#x203A;wiadczeniem, tapicerka meblowa, 691-028-010 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; szwaczki, tapicerka meblowa, 691-028-010 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczennicÄ&#x2122; w zawodzie fryzjer, 507-533-371 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; uczniĂłw w zawodzie tapicer, 505-056-751 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; wykwalifikowane krawcowe, Warszawska 7, wejĹ&#x203A;cie od Moniuszki, 666-096-281 Â&#x201E; Szukam opiekunki do dziecka - Nekla, 785-014-781 Â&#x201E; ZaopiekujÄ&#x2122; siÄ&#x2122; dzieckiem w Pyzdrach, 510-101-576 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; hydraulika, livetime.pl Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; kierowcÄ&#x2122; rencistÄ&#x2122; lub emeryta - rozwĂłz chleba, 607-507-737 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; magistra farmacji, 660-440-420 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; samodzielnego blacharza samochodowego w Kostrzynie Wlkp. 692-706-937

FIRMA MOTORYZACYJNA

t%0%;*"Â&#x152;6413;&%"Ĺ&#x2018;: $;ÄĄÄ˝$*;".*&//:$) t.&$)"/*," 4".0$)0%08&(0 t#-"$)"3;" t%0%;*"Â&#x152;6413;&%"Ĺ&#x2018;: 4".0$)0%Âť8 t%*"(/045ÄĄ ZgĹ&#x201A;oszenia (list motywacyjny + CV) kierowaÄ&#x2021; na adres: Firma Motoryzacyjna "Abis"s.c. Irena i Bogdan Spochacz ul. WrzesiĹ&#x201E;ska 30/27, 63-000 Ĺ&#x161;roda Wlkp. e-mail:spochacz@peugeot.com.pl tel. 61 285 80 10

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; AKUMULATORY NOWE I UĹťYWANE z gwaracjÄ&#x2026; 36Ah - 220Ah motocyklowe; za 100kg zĹ&#x201A;omu akumulatorowego - odliczamy 40zĹ&#x201A; od ceny, WrzeĹ&#x203A;nia, Orkana 8, 061-4361-019, 889-076-691 Â&#x201E; CC 900, 96 r., 602-513-380 Â&#x201E; Chiptuning silnikĂłw diesla www.chiptuningwrzesnia.prv.pl 506-605-929 Â&#x201E; Fiat palio weekend, 99 r., zielony metalik, 6.200 zĹ&#x201A;, 693-097-487 Â&#x201E; Fiat punto 1.2, gaz, 2004, 782-046-439, 693-434-101

PrzewĂłz osĂłb

"ABIS" S.C.

â&#x20AC;&#x201C; BUSEM DO NIEMIEC, HOLANDII, BELGII Pra-873

IRENA I BOGDAN SPOCHACZ zatrudni pracownikĂłw na stanowiska:

Â&#x201E; Niemiecki - nauka, korepetycje, 783-045-283 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; elektrykĂłw 697695409. Â&#x201E; Wypracowanie z przedmiotĂłw humanistycznych i przyrodniczych; prace maturalne, 661-242-557

â&#x20AC;&#x201C; dowĂłz na miejsce â&#x20AC;&#x201C; TV w samochodzie â&#x20AC;&#x201C; licencja, peÂłne ubezpieczenie â&#x20AC;&#x201C; moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ zabrania wiĂŞkszego bagaÂżu

63/241-72-24, 600-503-953 w Niemczech: 0049-1794-395-584

Â&#x201E; Skup katalizatorĂłw samochodowych, 503-416-909 Â&#x201E; Sprzedam berlingo 1,4, 2006 r. 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam BMW E46, 2.0D, 2003 rok, 604-355-321 Â&#x201E; Sprzedam C3, diesel, 2005 r. 694-459-109 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 700, 1997 r. 695-877-591 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900 + gaz, 94 r., 691379-347 po 14.00 Â&#x201E; Sprzedam escort 1,4, 92 rok, 608-729-873 Sprzedam felgi stalowe 15, na 5 otworĂłw do Â&#x201E; audi A-4, passat i seat, 603-936-844

Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; kempingowÄ&#x2026; tanio i czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do C klasy, 666-915-241 Â&#x201E; Sprzedam renault megane coupe 96 r., cena 5.500, 725-081-041 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 1,5 DCI, 2005 r. 694-622-620 Â&#x201E; Sprzedam STAR 1142, 89 r., HDS, wĂłzek widĹ&#x201A;owy, automatycznÄ&#x2026; myjniÄ&#x2122; do mycia, 698-933-902 Â&#x201E; Sprzedam suzuki swift uszkodzony - tanio, 666-746-808 Â&#x201E; Sprzedam tanio cordoba SX, 96 r., 4.900 zĹ&#x201A;, 791-973-001 Â&#x201E; Sprzedam tanio ford escort 94 r., wspomagnie, 602-641-783 Â&#x201E; Sprzedam toyota avensis 2,2D, 2007 r., salonowa, 602-658-516 Â&#x201E; Sprzedam toyota yaris 1,4D, 4D, 02 r.; almera 2,0D, 97 r., 728-376-572 Â&#x201E; Sprzedam twingo 94 r., 691-781-975 Â&#x201E; Sprzedam VW golf kombi III, 95 r.; punto 95 r., 788-653-748 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,9, 99 r., 43-80-547 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 2,5 V 6 TDI 99 r., 606-642-050 Â&#x201E; Tanie opony, zimowe koĹ&#x201A;a, aluminowe felgi, maĹ&#x201A;e dojazdĂłwki 889-076-691 Â&#x201E; Elektronika samochodowa, Warsztatowa 11, 9.00-16.00, 792-155-011

Â&#x201E; Okazyjnie sprzedam dom Psary MaĹ&#x201A;e 604-33-70-43 Â&#x201E; PokĂłj do wynajÄ&#x2122;cia 502-546-189, 61-4361-573 Â&#x201E; Posiadam do wydzierĹźawienia 85 mkw, wszystkie media, MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;aw, 602-658-516 Â&#x201E; Posiadam do wynajecia lokal pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gosp. o powierzchni 111 m kw, przy ul. Koszarowej 17 G tel. 602 640 519 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; do wynajÄ&#x2122;cia kawalerkÄ&#x2122; lub pokĂłj z aneksem kuchennym i Ĺ&#x201A;azienkÄ&#x2026; - od zaraz, 518-341-686 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; lokalu do wynajÄ&#x2122;cia na dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; w centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 601-055-409 Â&#x201E; Sprzedam 2 dziaĹ&#x201A;ki budowlane, 603-325-176 Â&#x201E; Sprzedam dawnÄ&#x2026; stacjÄ&#x2122; paliw teren usĹ&#x201A;ugowoprzemysĹ&#x201A;owy 1ha PRZY TRASIE 495.000 Gniezno - Bydgoszcz www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni, 600-859-680 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; (z decyzjÄ&#x2026; o warunkach zabudowy) w Pyzdrach przy ul. Szybskiej, 1496 mkw, 53.000 zĹ&#x201A;, 600-082-890 po 16.00 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 1000 mkw, 3 km od WrzeĹ&#x203A;ni 62 zĹ&#x201A;/mkw, 608-653-239 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 724-294-787 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; nad jeziorem Lednickim 2076 mkw, 99.000 www.el-x.pl 61-426-65-36

LOKALE AUTO-GAZ I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI MONTAĹť 16-letnie doĹ&#x203A;wiadczenie

DOM-GAZ ul. Sikorskiego 38 tel. 436-29-49 domgaz@op.pl

Â&#x201E; Sprzedam ďŹ esta 95 r., gaz lub zamieniÄ&#x2122; na CC, ax, corsa (z gazem), 600-758-475 Â&#x201E; Sprzedam ford mondeo kombi, 2,0 TDI, 2001, 782-957-012 Â&#x201E; Sprzedam golf III GTI lub zamieniÄ&#x2122; na seicento lub inny, 665-666-258 Â&#x201E; Sprzedam komplet opon zimowych na felgach 195/65/15, felga cztery Ĺ&#x203A;ruby, 502-890-649 Â&#x201E; Sprzedam matiz 99, 601-759-243 Â&#x201E; Sprzedam nissan micra 96 r., 698-755-904 Â&#x201E; Sprzedam opel astra kombi 1995 r. zadbany, 604-401-397 Â&#x201E; Sprzedam opel astra tanio, 666-746-808 Â&#x201E; Sprzedam opel astra, 1995 rok, 1,7 TD, 5 drzwi, tel. 664-177-956 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa 1,2D, 2007 r., 505-684-690 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa B 1,4, 96 r., gaz 604-578-554 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa C, 1.3 CDTI, 2004 rok, 604-355-321 Â&#x201E; Sprzedam opel omega 92 r., 2,0 gaz, tanio; opel vectra 92 r., 1,8 gaz, tanio, 697-670-467 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 1,6 16V, 96 r., 790-876-630 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra kombi, 2000 r. bogate wyposaĹźenie, 604-262-329 Â&#x201E; Sprzedam opony uĹźywane do aut osobowych i busĂłw, SĹ&#x201A;omĂłwko 20, 667-275-527 Â&#x201E; Sprzedam opony uĹźywane w roĹźnych rozmiarach od 50 do 60 zĹ&#x201A;, WrzeĹ&#x203A;nia ul. Opolska 22, 505-935-536 Â&#x201E; Sprzedam opony zimowe 2 szt. 175/70R14, 2 szt. 185/70R14, 120 zĹ&#x201A;, Nekla, 607-378-261 Â&#x201E; Sprzedam oĹ&#x203A; do przyczepy, 880-941-107 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 206, 2005 r. 1,4 HDI, 660-925-974 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406 97 r., 1,8 b, 785-322-790

â&#x20AC;&#x201C; montaÂż samochodowych instalacji gazowych, hakĂłw â&#x20AC;&#x201C; usÂługi warsztatowe â&#x20AC;&#x201C; wypoyczalnia przyczep, lawet

GAZ-FAST WrzeĹ&#x201C;nia, ul. KoĹ&#x201C;ciuszki 87 (obok Cenosu)

0697-60-50-58

Â&#x201E; Budynek mieszkalny z garaĹźem we WrzeĹ&#x203A;ni sprzedam, 501-557-561 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia apartament 2-pokojowy dla 1 osoby, 604-138-982 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia hala 200 mkw pod dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; magazyn, Psary Polskie, 663-962-117 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka we WrzeĹ&#x203A;ni dla mĹ&#x201A;odych 723-798-580 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal na biuro, gabinet lub sklep we WrzeĹ&#x203A;ni, 35 mkw., 501-677-718 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe 70 mkw w domu jednorodzinnym lub pokĂłj z dostÄ&#x2122;pem do kuchni, 513-617-226 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, 0604-590-143 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 2-pokojowe, 606-551-125 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, Culica, 600-467-577, 695-879-040

POSZUKUJEMY DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA (pierwsze pĂłĹ&#x201A;rocze 2010) lokali 50-100 m2 parter, witryny, WrzeĹ&#x203A;nia (Warszawska, Rynek) 505-128-019, lokale.oferty@op.pl

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 52 mkw, 886-666-022 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 54 mkw WrocĹ&#x201A;awska, 516-516-364 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowe mieszkanie 58 mkw, 605-525-572 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia pokoje 513-569-967 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia w centrum pomieszczenie uĹźytkowe, Fabryczna, ok. 30 m kw, na piÄ&#x2122;trze, 728-954-310 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia wyremontowane mieszkanie 37 mkw, 790-621-102 po 15.00 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ka budowlana 1150 mkw, Psary Polskie, 602-63-20-94 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki 3km od WrzeĹ&#x203A;ni, szkoĹ&#x201A;a las, rzeka, 0609-90-27-90 Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyboru powierzchni, StrzaĹ&#x201A;kowo, 691-202-777 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; grunt rolny, 600-280-509 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844 Â&#x201E; Mieszkania hotelowe do wynajÄ&#x2122;cia 602-68-20-25 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia 37,6 mkw, 2 pokoje PoznaĹ&#x201E;, os. JagielloĹ&#x201E;skie przy Rondzie Rataje 661-120-877 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia bloki WrzeĹ&#x203A;nia nr tel. 605-261-446 Â&#x201E; Mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia, 728-965-079 Â&#x201E; Mieszkanie trzypokojowe do wynajÄ&#x2122;cia we WrzeĹ&#x203A;ni dla mĹ&#x201A;odego maĹ&#x201A;ĹźeĹ&#x201E;stwa 723-798-580 NieruchomoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x17E;EL-Xâ&#x20AC;? profesjonalna obsĹ&#x201A;uga Â&#x201E; transakcji prowadzona przez prawnika SPRZEDAĹť KUPNO ZAMIANA NAJEM - KUPUJÄ&#x201E;C NIERUCHOMOĹ&#x161;Ä&#x2020; - ZOSTAW SWOJÄ&#x201E; W ROZLICZENIU, 61-4266-536, 601-544-021 www.el-x.pl

Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; Psary Polskie 576 mkw 695-041-483 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Parach Polskich 742 mkw, 63 tys.zĹ&#x201A;., 507-670-043 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Nekli 813 mkw, 508-142-109 Â&#x201E; Sprzedam komfortowy dom mieszkalny bezpoĹ&#x203A;rednio nad brzegiem jeziora WierzbiczaĹ&#x201E;skiego www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam lub zamieniÄ&#x2122; dom w zabudowie szeregowej, LipĂłwka, 606-378-136 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 3-pokoje, 57 m kw, IV piÄ&#x2122;tro, WrzeĹ&#x203A;nia, 602-52-74-30 Â&#x201E; S p r ze d a m m i e s z k a n i e 3 3 m k w 602-68-20-25 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 47 mkw, Warszawska, stan tech. do zamieszkania, 105 tys zĹ&#x201A;, 515-257-672 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 49 mkw, PiastĂłw, I piÄ&#x2122;tro, 698-626-416 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 57,5 mkw, parter Fromborska, 602-867-368, 604-664-028 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie 60 mkw, 663-676-845 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na Kutrzeby, 61 mkw, 667-955-843 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na os. KoĹ&#x203A;ciuszki, 696-485-115 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie we WrzeĹ&#x203A;ni w bloku, SĹ&#x201A;owackiego, parter, 3 pokoje, 48 mkw, tel. 607-707-046 Â&#x201E; Sprzedam okazyjnie dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; letniskowÄ&#x2026; w Kosewie z mediami, Pilne! WyjeĹźdĹźam za granicÄ&#x2122;, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam tereny zalesione Powidz 1ha 37.000 zĹ&#x201A;, Przybrodzin 3ha 79.000 zĹ&#x201A; 100 m do jeziora SkorzÄ&#x2122;ciĹ&#x201E;skiego www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Sprzedam trzypokojowe mieszkanie 67 mkw, IIp.+ garaĹź okolice Ĺ ubowa LednogĂłry 139.500 www.el-x.pl 61-426-65-36 Â&#x201E; Stancja, 609-069-102 Â&#x201E; Szukam mieszkania do wynajÄ&#x2122;cia lub w zamian za opiekÄ&#x2122; WrzeĹ&#x203A;nia lub okolice, 721-016-459 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne, 692-440-205 Â&#x201E; WynajmÄ&#x2122; NOWO WYKOĹ&#x192;CZONE POWIERZCHNIE USĹ UGOWO-HANDLOWE 100 mkw WrzeĹ&#x203A;nia, 100-320 mkw Gniezno PRZY ULICY www. el-x.pl 61-426-65-36

ROLNICZE Â&#x201E; Cebelu, buraczki, marchew, pietruszka - sprzedaĹź, 601-759-243 Â&#x201E; CiÄ&#x2026;gniki ursus zetor, Ĺ&#x201A;adowacze, napÄ&#x2122;dy, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci i podzespoĹ&#x201A;y uĹźywane, Gniezno, 601-598-983 Â&#x201E; Kombajn bizon, ciÄ&#x2026;gnik C 360, 904; przyczepa wywrotka, siewnik POZNANIAK, silniki 1224, 385, 360, 61-286-35-68 po 18.00

kupno wynajem

  mgr Benedykta Wojciechowska Licencja UMiRM nr 591

poĹ&#x203A;rednictwo, wyceny pomoc prawna Usl-156

Â&#x201E; Autoryzowany Gabinet Kosmetyczny zatrudni kosmetyczkÄ&#x2122;. Wymagania: wyksztaĹ&#x201A;cenie Ĺ&#x203A;rednie lub wyĹźsze, bdb. umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przedĹ&#x201A;uĹźania paznokci metodÄ&#x2026; ĹźelowÄ&#x2026;, wykonywanie makijaĹźu, dobry kontakt z klientem. Oferty ze zdjÄ&#x2122;ciem skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; osobiĹ&#x203A;cie: Studio Urody HEBE, Warszawska 38 lub hebe.wrzesnia@wp.pl Avondodatkowy zarobek, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Â&#x201E; awansu, 0504-126-269 Â&#x201E; Biuro zatrudni studentkÄ&#x2122; do 26 lat 509-518-453

Â&#x201E; Honda city 2006 r., 1,4, benzyna, salonowa, 602-658-516 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; kaĹźde auto do 500 zĹ&#x201A;, 723-699-949 Â&#x201E; KUPUJEMY AUTA do zĹ&#x201A;omowania. GotĂłwka i dokumenty od rÄ&#x2122;ki 601-757-165 Â&#x201E; Mercedes benz, 208 D, 1993 r., otwarta skrzynia, podwĂłjna kabina, 61-4387-467 Â&#x201E; Mitsubishi colt CZ3, 1,1, 2008 r. i 1,3, 2005 r. 508-310-035 Â&#x201E; Mondeo 2,0 TDCI 2003/4, zarejestrowany, 669-940-740 Â&#x201E; Naprawa szyb samochodowych, 604-809-133 Â&#x201E; Opel meriva 1,6, 16V, 2007 r., 9.200km, 602-63-20-94 Â&#x201E; Opony zimowe 175/65/14 z felgmi do audii, 888-371-586 Â&#x201E; Renault clio 1,6, 16V, 2006 r., 27 tys km, 602-63-20-94

www.wrzesnia.info.pl

Roz-483

Firma DHT Sp. z o.o.

PRACA

Sa-258

15 stycznia 2010

Pra-889

2

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Rynek 4 tel./fax 061/4366-341, 0602-757-779 e-mail: bon.locum@wp.pl


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

Â&#x201E; Kurki odchowane sprzedam 506-494-770 Â&#x201E; Loszki hodowlane, 694-273-673 Â&#x201E; OtrÄ&#x2122;by pszenne i Ĺ&#x203A;ruta rzepakowa!!! 61-438-16-78 Â&#x201E; Przyczepa do koni, 30.5.1974 r., odnowienie przyczepy - 1999 r. 61-4387-467 Â&#x201E; Rozsiewacz nawozu vicon - rura, 400 kg, 61-4387-467 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a 61-4381-318, 606-497-658 Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a i trzody chlewnej, macior i knurĂłw, 608-505-716

Rol-117

Â&#x201E; Skup bydĹ&#x201A;a, odbiĂłr z zagrody, 512-314-050 Â&#x201E; Skup macior, knurĂłw i trzody. OdbiĂłr z zagrody, 604-472-331 Â&#x201E; Skup trzody i bydĹ&#x201A;a, Gutowo MaĹ&#x201A;e, 61-4388-381 Â&#x201E; Sprzedam 2 jaĹ&#x201A;Ăłwki zacielone, rasa mleczna, 63-2769-027 Â&#x201E; Sprzedam buraczki, 665-122-417 Â&#x201E; Sprzedam byczki ras miÄ&#x2122;snych, 605-788-838 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik C-360, 80 r., rozrzutnik obornika tandem 6 ton, 604-513-910 Â&#x201E; Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik ursus C-360, 77 r., 8.000 zĹ&#x201A;, 601-706-333 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; 0692-156-016 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026;, 603-558-089 Â&#x201E; Sprzedam kombajn buraczany Neptun, sadzarkÄ&#x2122; do ziemniakĂłw i opryskiwacz, 63-2765-212 Â&#x201E; Sprzedam owies, 792-331-221 Â&#x201E; Sprzedam prasÄ&#x2122; Z 224/1, 92 r., stan bdb, jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; wysokocielnÄ&#x2026; SIMENTAL, 663-485-694

 

Bd-258d

- piasek osiany - Ĺźwir - podsypka - pokruszony gruz - utwardzanie drĂłg - kamyszek - czarna ziemia - cement i wapno - kopanie stawĂłw i skarpowanie - rozbieranie starych budynkĂłw - wywĂłz gruzu od klienta - usĹ&#x201A;ugi koparkÄ&#x2026;, spycharkÄ&#x2026; i Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; - usĹ&#x201A;ugi transportowe

ul. Fabryczna 32

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 20 B tel. 061-43-66-105 niska cena !""#

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kiosk handlowy, 512-207-982 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia sala na imprezy okolicznoĹ&#x203A;ciowe, bale itd. 504-748-232 Â&#x201E; Dojazd do pracy do Poznania - szukam pasaĹźerĂłw, 695-711-678 Â&#x201E; GARAĹťE BLASZANE, RĂ&#x201C;ĹťNE ROZMIARY OD 1500 ZĹ , TANIE PĹ OTY I OGRODZENIA, BRAMY GARAĹťOWE, RATY, 062-733-88-30, 0607-680-103 Â&#x201E; ImadĹ&#x201A;o niemieckie sprzedam 727-610-544 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; butlÄ&#x2122; tlenowÄ&#x2026; lub helowÄ&#x2026; 604-387-378 Â&#x201E; MASZ NIEPOTRZEBNE KSIAĹťKI, CZASOPISMA? ZADZWOĹ&#x192;! ODKUPIÄ&#x2DC; 1ZL\KG 600-522-552

       ! " #603-742-419 $ % &'!# ()*

Â&#x201E; Sprzedam albÄ&#x2122; komunijnÄ&#x2026; dla chĹ&#x201A;opca, 600-467-577 Â&#x201E; Sprzedam betoniarkÄ&#x2122;, pilarkÄ&#x2122; spalinowÄ&#x2026; i elektrycznÄ&#x2026; TV 29`, 667-218-111 Â&#x201E; Sprzedam drewno kominkowe (pociÄ&#x2122;te) 782-871-185 Â&#x201E; Sprzedam dwa naroĹźniki obicie materiaĹ&#x201A; i skĂłra oraz sofkÄ&#x2122; 2-osobowÄ&#x2026;, 61-4364-340 Â&#x201E; Sprzedam kanapÄ&#x2122; - 3, 691-749-826 Â&#x201E; Sprzedam kiosk, ( rĂłwnieĹź na dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122;), 512-207-982 Â&#x201E; Sprzedam koĹ&#x201A;dry z pierza gÄ&#x2122;siego i weĹ&#x201A;ny owczej 727-610-544 Â&#x201E; Sprzedam lodĂłwkÄ&#x2122; w dobrym stanie, 61-640-15-62 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;óşko dzieciÄ&#x2122;ce (auto) 695-421-480 Â&#x201E; Sprzedam Ĺ&#x201A;yĹźwy mÄ&#x2122;skie, hokejowe roz. 41 661-968-942 Â&#x201E; Sprzedam piec c.o. gazowy, 694-622-620

PODARUJÄ&#x2DC; PROFESJONALNIE

POPROWADZĂ&#x160; KSIĂ&#x160;GOWOĹ&#x2019;Ă&#x2020; ZUS â&#x20AC;&#x201C; przekaz elektroniczny WypeÂłniamy deklaracje Intersat

Rozliczenie VAT rolnikĂłw Zwrot VAT-u za artykuÂły budowlane 0605-296-347, 061 428-25-18

ODBIERAMY DOKUMENTY U KLIENTA

PUB Jakubek

i zbieram do celĂłw artystycznych

zdjÄ&#x2122;cia wykonane przez fotoradary po to, aby w przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci zrobiÄ&#x2021; z nich wystawÄ&#x2122;. JeĹźeli jesteĹ&#x203A; skĹ&#x201A;onny oddaÄ&#x2021; mi takie zdjÄ&#x2122;cie, to przeĹ&#x203A;lij je proszÄ&#x2122; na adres: Aleksandra Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ska Wydawnictwo Kropka ul. Fromborska 18, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia lub zeskanowane na adres: babol4@wp.pl

tel. 061-4388-829 0509-365-337

Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytki, panele, hydraulika, elektryka, 507-229-921 Â&#x201E; PoprowadzÄ&#x2122; ksiÄ&#x2026;ĹźkÄ&#x2122; przychodĂłw i rozchodĂłw, ZUS, ryczaĹ&#x201A;t, VAT 692-795-887 Â&#x201E; PosprzÄ&#x2026;tam prywatne mieszkania i biura, 600-634-249 Â&#x201E; Profesjonalny zespĂłĹ&#x201A; muzyczny www.duet-hit. com, 606-244-789 Â&#x201E; PrzewĂłz osĂłb busem 19 - osobowym 506-070-158 Â&#x201E; PrzewĂłz osĂłb do Niemiec, Hamburg, Kieel, Lubeck i okolice, 505-149-129, 49-1774-793-383 Â&#x201E; R.R.W. WNÄ&#x2DC;TRZ I OBIEKTĂ&#x201C;W malowanie, gipsowanie, pĹ&#x201A;ytki, itp, 784-993-993

USĹ UGI â&#x20AC;˘ koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026; â&#x20AC;˘ wywrotka HDS

Â&#x201E; Docieplenia poddaszy, zabudowa pĹ&#x201A;ytÄ&#x2026; karton-gips, docieplenia budynkĂłw, tynki, elewacje, 609-174-753

Â&#x201E; Remonty kapitalne, wykaĹ&#x201E;czanie wnÄ&#x2122;trz, docieplanie, elewacje, usĹ&#x201A;ugi budowlane, 508-053-363 Â&#x201E; Remonty, malowanie, regipsy, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, 788-038-579 Â&#x201E; Remonty, malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, itp. 605-785-865 Â&#x201E; Schody drewniane, 606-723-757 Â&#x201E; Solidna opieka sprzÄ&#x2026;tanie, pomoc w kuchni na imprezach 609-389-290 Â&#x201E; Szafy z drzwiami przesuwnymi i inne meble na wymiar, 608-874-303 Â&#x201E; Ĺ&#x161;wiadectwa energetyczne. 692-969-424 Transport busem, przeprowadzki komplekÂ&#x201E; sowo 781-609-342 Â&#x201E; Tynki maszynowe, 696-588-564, 512-727-366 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, 693-342-688 Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie kostki brukowej, wykonywanie nawadniania ogrodĂłw, 601-72-73-72

Â&#x201E; Elektroinstalacje, pomiary, 660-821-380 Â&#x201E; Firma Mar-Instal oferuje: instalacje centralnego ogrzewania, wodno -kanalizacyjne, gaz, kominki, 666-543-570

Zaprasza     !" #"$ " % & 

Â&#x201E; Firma Transportowa ALEX, samochĂłd mercedes-sprinter Ĺ&#x201A;ad. 7 palet oczekuje propozycji 604-861-518

' ( )  % *+ , " % 

Â&#x201E; Glazura, Ĺ&#x201A;azienki, trudne projekty, duĹźe doĹ&#x203A;wiadczenie, 602-319-209, 61-4388-800

Â&#x201E; Fotografia Ĺ&#x203A;lubna www.fotourbanscy. iportfolio.pl 793-003-027

 

-.' ' % '/ . 010 Gas-116

3

Â&#x201E; Drewno kominkowe - opaĹ&#x201A;owe, 0692-576-267

sala NAD JAKUBKIEM

RĂ&#x201C;ĹťNE

Â&#x201E; OKAZYJNIE sprzedam nowe drzwi, peĹ&#x201A;ne, prawe, szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 80 cm, kolor calvados, cena 220 zĹ&#x201A;, tel. 692-261-591

Â&#x201E; Oddam wĂłzek 3-funkcyjny, zielony, 600-676-431

Â&#x201E; Sprzedam tanio meble mĹ&#x201A;odzieĹźowe, 600-467-577 Â&#x201E; Sprzedam urzÄ&#x2026;dzenie do odsysania wydzielin, na gwarancji, 697-638-027 Â&#x201E; Sprzedam waĹ&#x201A;ki, koĹ&#x201A;ki drewniane z Orzechowa, 220 cm x 9 cm, cena 3,9 zĹ&#x201A;/szt., 601-478-051 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzek 3-funkcyjny, niebiesko-pomaraĹ&#x201E;czowy, stan bdb, 150 zĹ&#x201A;, 698-100-592 Â&#x201E; Sprzedam wĂłzki gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie, spacerĂłwki, laski, foteliki, 660-783-144 Â&#x201E; SprzedaĹź drewna kominkowego i opaĹ&#x201A;owego, ciÄ&#x2122;cie gratis, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dowozu, 888-700-329 Â&#x201E; SprzedaĹź kostki brukowej cegieĹ&#x201A;ka czerwona, graďŹ towa, szara do 40 zĹ&#x201A;/m, 723-699-949 Â&#x201E; SprzedaĹź Ĺ&#x201A;yĹźew, nart i sanek, Fabryczna 32 (w podwĂłrzu)

  

Jestem studentkÄ&#x2026; ASP

(w podwĂłrzu)

Me-059a

   

Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta, 511-445-252 Â&#x201E; Sprzedam przyczepÄ&#x2122; do traktora ogrodniczego, 880-941-107 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto 693-102-063 Sprzedam siewnik Poznaniak, szer. 3m, Â&#x201E; 607-874-652 Â&#x201E; Sprzedam transporter do zaĹ&#x201A;adunku warzyw typ zawieszany, napÄ&#x2122;dzany hydraulicznie z ciÄ&#x2026;gnika, waga 180 kg, dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 7m, szer. 40 cm, 08.2008 r., stan bdb, uĹ&#x201A;atwia zbieranie kapusty, kalaďŹ ora, saĹ&#x201A;aty, brokuĹ&#x201A;y, cena 14.000, 508-108-244 Â&#x201E; Sprzedam ursus C-330, stan idealny, 785-726-260 Â&#x201E; Sprzedam ursus C-360, stan idealny, 61-4778-149 Â&#x201E; SprzedaĹź loszek hodowlanych, 604-693-508, 608-815-755 Â&#x201E; Tanie kredyty obrotowe dla rolnikĂłw. Konsolidacja kredytĂłw rolniczych. Dojazd do klienta. ZaĹ&#x201A;atwiamy wszystkie formalnoĹ&#x203A;ci, tel. 61851-24-34, gsm 601-65-62-65.

WEXEL

Meble z Zachodu

Konkurencyjne ceny - szybka obsĹ&#x201A;ugaÂ&#x201E; Cyklinowanie, ukĹ&#x201A;adanie paneli podĹ&#x201A;ogowych, parkietĂłw krajowych i egzotycznych, deski barlineckiej, desek podĹ&#x201A;ogowych, wykĹ&#x201A;adzin dywanowych, 0608-701-989 Â&#x201E; Czyszczenie tapicerki meblowej, dywanĂłw agregatem i Ĺ&#x203A;rodkami czyszczÄ&#x2026;cymi Karcher 3 zĹ&#x201A;/m kw 0604-381-253

   BHP 609 827 617

2342343 545

Â&#x201E; SprzedaĹź sprzÄ&#x2122;tu do Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; ATLAS, rowerki, wioĹ&#x203A;larze, rowerki, Bierzglinek Bukowa 50, 61-4389-000 Â&#x201E; Tanio sprzedam wĂłzek 2-funkcyjny, 694-946-772 Â&#x201E; WÄ&#x2122;giel brunatny, 665-047-244

Eko-groszek workowany w cenie 50 z on

603-917-033, 502-649-212 Â&#x201E; WyprzedaĹź! Wypoczynki, naroĹźniki, Ĺ&#x201A;awy, stoĹ&#x201A;y, meble kuchenne, 660-783-144 Â&#x201E; Znaleziono klucze, 661-363-340

USĹ UGI Â&#x201E; Abc- NAPRAWA PRALEK U KLIENTA 669213-699, 61-4360-813 Â&#x201E; ABC- Naprawa pralek, lodĂłwek, 061-4383601, 0601-736-232 Â&#x201E; Adaptacja poddaszy, pĹ&#x201A;ytkarstwo, tynkowanie wnÄ&#x2122;trz, 660-446-092 Â&#x201E; ANTENY - INSTALACJE NAZIEMNE I SATELITARNE: CYFRA+, CYFROWY POLSAT, N-telewizja, TELEWIZJA NA KARTÄ&#x2DC;, z telekomunikacji MONTAĹť, USTAWIANIE, NAPRWA, 0504-658-004 Â&#x201E; Auto transport towarowy busem, przeprowadzki 781-609-342 Â&#x201E; BELC ANTO ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZ YCZNY, 0500-029-180 Â&#x201E; Blacharstwo - Dekarstwo - Ciesielstwo - Ocieplanie poddaszy itp. 0513-549-965 Â&#x201E; Budownictwo ogĂłlne i mieszkania pod klucz, UsĹ&#x201A;ugi dekarsko-blacharskie, montaĹź wkĹ&#x201A;adĂłw kominkowych, ciesielstwo, 61-4365-379, 506-912-109 Â&#x201E; Ciesielstwo, dekarstwo, 605-241-402 Â&#x201E; Cyklinowanie, montaĹź podĹ&#x201A;Ăłg, szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, adaptacja poddaszy, 608-519-956

    606 269 685

Usl-174

Â&#x201E; Hydraulik - usĹ&#x201A;ugi, 600-718-495 Â&#x201E; Hydraulik, 601-536-890 Â&#x201E; Instalacje sanitarne wod-kan, c.o. gaz, solidnie, fachowo, ceny konkurencyjne, 608-126-710 Â&#x201E; KARCHER, czyszczenie dywanĂłw, tapicerki meblowej i samochodowej, usĹ&#x201A;ugi wykonujemy u klienta, 0880-832-358 Â&#x201E; Kompleksowe wykoĹ&#x201E;czenia wnÄ&#x2122;trz, 509-273-621 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, panele, pĹ&#x201A;ytki, nida 784-428-737 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, adaptacja poddaszy, 606-340-643 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, 697-466-317 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, panele, adaptacja poddaszy 783-775-733 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, pĹ&#x201A;ytki, pĹ&#x201A;yta gipsowa, panele, 667-108-054 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tynkowanie, zakĹ&#x201A;adanie regipsĂłw i pĹ&#x201A;ytki - solidne wykonanie, 886-224-231 Â&#x201E; Ocieplanie poddaszy, panele, szpachlowanie, regipsy, malowanie itp. 509-273-322 Â&#x201E; PITY, VAT budownictwo, ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; FIRM, 606-536-883 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo, 697-284-725

GARAĹťE BLASZANE BRAMY GARAĹťOWE â&#x20AC;&#x201C; PRODUCENT

RATY

TRANSPORT, MONTAĹť GRATIS - CAĹ Y KRAJ

(61) 812-54-69, (63) 278-62-25, (54) 233-81-41, (52) 388-22-73, (65) 526-20-87 (67) 349-18-75, 0 509-574-644 www.konstal-garaze.pl

Roz-501

tel. 600 235 141

Rol-119

PĹ&#x201A;atnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w dniu dostawy.

ĹťWIR

Â&#x201E; Sprzedam pralki, wirĂłwki, lodĂłwki, rowery treningowe, stepery, okapy, kuchnie elektryczne, odkurzacze, mikrofale, opiekacze, zlewy, magle, szafki Ĺ&#x201A;azienkowe, radia, telewizory, wieĹźe, foteliki biurkowe, samochodowe, stoliki RTV, biurka, Ĺ&#x201A;óşka, materace, dywany, chodniki, koĹ&#x201A;dry poduszki, Ĺ&#x201A;yĹźwy, narty, Ĺźyrandole, walizki, klatki, lustra, masaĹźery, maszyny do szycia, Ĺźelazka, sanki, maty ozonowe, piecyki grzewcze, 61-427-43-41 Â&#x201E; Sprzedam rury aluminiowe do nawadniania 50 szt. kaĹźda po 6m dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci wraz z zaciskami do Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czenia, Ĺ&#x203A;rednica rur 90 mm, cena 63 zĹ&#x201A;/szt. 508-108-244 Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122; nowÄ&#x2026; 2-osobowÄ&#x2026;, 700 zĹ&#x201A;, 509-789-762

Roz-457

Skupujemy

PIASEK

Roz-336a

Â&#x201E; Komis sprzÄ&#x2122;tu rolniczego sprzeda: MASSEY FERGUSON, VALTRA, CLAAS, RENAULT JOHN DEERE, 691-384-570 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; maĹ&#x201A;e cielaki rasy miÄ&#x2122;snej, 609-955-120 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszankÄ&#x2122; i jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E;, 61-4378-192 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemiÄ&#x2122; lub gospodarstwo rolne. PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026;, 515-168-844

www.wrzesnia.info.pl

Inn-457a

15 stycznia 2010

Â&#x201E; UkĹ&#x201A;adanie, kamienia, bruku, 697-355-076 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi busem ciÄ&#x2122;Ĺźarowym 693-102-063 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi elektryczne, 694-763-830 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowalne, 728-954-152, 63-244-74-91 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi ogĂłlnobudowlane, niskie ceny, 791-803-568 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi podnoĹ&#x203A;nikiem koszowym 21m, prace wysokoĹ&#x203A;ciowe (wycinanie drzew trudnych) 510-59-48-72 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-konserwacyjne instalacji c.o. wod-kan, szeroki zakres wykonywania instalacji szybko i fachowo, 721-744-746 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi remontowo-wykoĹ&#x201E;czeniowe, solidnie i fachowo, wolne terminy, 660-176-714 Â&#x201E; UsĹ&#x201A;ugi transportowe bus + laweta, przewĂłz do 6 osĂłb, 608-874-303 Â&#x201E; USĹ UGI WOD. KAN. CO. 600-365-595 Â&#x201E; Videofilmowanie + fotografia Ĺ&#x203A;lubna 609-303-211 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, 601-262-268 Â&#x201E; VideoďŹ lmowanie, najtaniej, 692-780-124 Â&#x201E; WideoďŹ lmowanie 750 zĹ&#x201A;, 669-531-307 Â&#x201E; Wycinanie drzew, 697-355-076 Â&#x201E; Wycinka drzew trudnych z kosza i bez, 608-225-816


tel. 61 670 98 89

Usl-110

UsĹ&#x201A;ugi

koparko-Ĺ&#x201A;adowarkÄ&#x2026;, minikoparkÄ&#x2026; 695-716-913 Â&#x201E; Zdun, 502-220-773 Â&#x201E; ZDUĹ&#x192;STWO 61-4360-101 Â&#x201E; ZESPĂ&#x201C;Ĺ MUZYCZNY â&#x20AC;&#x153;SZAFA-GRAâ&#x20AC;? + gitara, akordeon, 696-608-810 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny 500-555-124 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny Dialekt, videoďŹ lmowanie, 0788-362-646 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny FAMED 0502-423-869 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny SONET, 0695-916-826, 0506-372-746 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 608-234-863 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 694-205-040 Â&#x201E; ZespĂłĹ&#x201A; muzyczny, 695-030-738 Â&#x201E; ZĹ&#x201A;ota rÄ&#x2026;czka, 696-588-564, 512-727-366

Usl-117

Dekarstwo, ciesielstwo usĹ&#x201A;ugi wod-kan, co

696-45-36-65, 517-22-36-53 Â&#x201E; Koparko-Ĺ&#x201A;adowarka wywrotka, ODĹ&#x161;NIEĹťANIE, 606-297-689 Â&#x201E; Remonty ogĂłlnobudowlane, pĹ&#x201A;ytki, adaptacja poddaszy, 606-297-689

USĹ UGI WETERYNARYJNE dla maĹ&#x201A;ych zwierzÄ&#x2026;t

Usl-136

Gabinet weterynaryjny ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 46, WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 61 672 10 08 pn.-pt. 800-1200 i 1400-1800, sob. 1000-1400

ZWIERZÄ&#x2DC;TA Â&#x201E; Owczarki niemieckie, goldeny, beagle, 603-509-527 Â&#x201E; Producent sprzeda budy dla psa, 660-783-144 Â&#x201E; Sprzedam amstafy, 791-987-085 Â&#x201E; Sprzedam berneĹ&#x201E;skie psy pasterskie i owczarki kaukaskie, szczeniÄ&#x2122;ta po rodowodowych rodzicach, 661-112-969 Â&#x201E; Sprzedam klacz, 61-4365-176 Sprzedam konie i kuce walijskie, 513-569-967 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam szczeniaki owczarka niemieckiego, 61-285-91-36 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta chiĹ&#x201E;skie grzywacze, beagle, yorki, chihuahua, 61-4360-769, 603-348-791 Â&#x201E; Sprzedam szczeniÄ&#x2122;ta owczarka niemieckiego tanio, 695-869-412 Â&#x201E; Tanio owczarki niemieckie, 665-103-801

LEKARSKIE Â&#x201E; MasaĹźe relaksacyjne i lecznicze, 508-403-669 Â&#x201E; Multi - LAB Laboratorium Analiz Lekarskich ul. SzczeciĹ&#x201E;ska 10 WrzeĹ&#x203A;nia, 61-4362-759, czynne pn-pt 8.00-15.00, sob. 8.00-11.00

Otoczna 43, 62-302 WÄ&#x2122;gierki tel. 61 633-47-34

Zatrudni: 1. Elektryka utrzymania ruchu z uprawnieniami do 1kW (mile widziany emeryt lub rencista)

2. Operatora koparko-Ĺ&#x201A;adowarki z uprawnieniami 3. KierowcÄ&#x2122; kategorii CE (mile widziany emeryt lub rencista)

4. Ĺ&#x161;lusarz - spawacz uprawnienia MAG + MMA Oferty prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres firmy lub adres e-mail: nepa@post.pl w terminie 7 dni od daty ukazania siÄ&#x2122; ogĹ&#x201A;oszenia. Pra-884 Â&#x201E; Firma transportowa przyjmie kierowcĂłw kat. C+E na 1/2 etatu (moĹźe byÄ&#x2021; rencista) trasy krajowe, 608-391-785 Â&#x201E; Kancelaria Obrotu NieruchomoĹ&#x203A;ciami poszukuje wspĂłĹ&#x201A;pracownikĂłw z terenu WrzeĹ&#x203A;ni i okolic. ALFA 517-318-030 Â&#x201E; MiÄ&#x2122;dzynarodowa firma transportowa przyjmie kierowcÄ&#x2122; kat. C + E, mile widziane ADR w transporcie miÄ&#x2122;dzynarodowym z doĹ&#x203A;wiadczeniem, oferujemy samochody wysokiej klasy, dobre pĹ&#x201A;ace, 0608-391-785 Â&#x201E; PodejmÄ&#x2122; pracÄ&#x2122; jako kierowca kat. B i C, 721-148-306 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; chĹ&#x201A;opaka do pracy do kuchni do pizzerii u Arasa w MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awiu, 662-262-661 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; do pracy w sklepie spoĹźywczym, CV ze zdjÄ&#x2122;ciem proszÄ&#x2122; zostawiaÄ&#x2021; w sklepie JEDYNKA, ul. Kutrzeby 8C/5 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; osobÄ&#x2122; kreatywnÄ&#x2026; ze znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; techniki rolniczej i obsĹ&#x201A;ugi komputera do pracy w ďŹ rmie handlowej, 502-774-516

Zatrudni

kierowcĂłw kat. C+E Mile widziane uprawnienia na koparki. &2 3 4 !5 " 6 Â&#x201E; PrzyjmÄ&#x2122; parcownikĂłw do dociepleĹ&#x201E;, 723-635-993 Â&#x201E; ZATRUDNIÄ&#x2DC; KOSMETYCZKÄ&#x2DC;, STYLISTKÄ&#x2DC; PAZNOKCI; SĹ UPCA TEL 518 489 499 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; zootechnika. Zainteresowane osoby proszÄ&#x2122; o kontakt 663- 75- 61- 85 Â&#x201E; ZatrudniÄ&#x2122; Pani.Ä&#x2026; do sklepu spoĹźywczego w charakterze sprzedawcy, 796-287-528 Â&#x201E; ZlecÄ&#x2122; wykonanie instalacji wod-kan, co, 602363-512 po 16.00

NAUKA Â&#x201E; J. angielski - korepetycje, 503-192-474

18 jÄ&#x2122;zykĂłw w ofercie

nowe zapisy na Nowy Rok ul. Sienkiewicza 14, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

tel. 61 436-02-16

MOTORYZACYJNE Â&#x201E; BMW E46, 2001, 320D, kombi, 601-092-792 Â&#x201E; CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci astra II, 698-537-802 Â&#x201E; Ford mondeo 98 r., 1,8 TD kombi 508-836-048 Â&#x201E; Golf IV SDI 2000 r. 15.000 zĹ&#x201A;, 604-685-535 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; stara wywrotkÄ&#x2122; - tanio, 692-766-348

Â&#x201E; Opel vectra kombi, 97 r.,D, 600-66-94-89 Â&#x201E; Peugeot 206 1,4, HDI, 2004 r., 669-147-601 Â&#x201E; Peugeot 306, 1,9 D, 95 r., 698-537-802 Â&#x201E; Pilnie sprzedam vw transporter, 2,5 TDI, dokakabina, 6-osobowa, 2000 r. 783-101-963 Â&#x201E; Scenic 1,9 DCI, 2002 r., BMW 320 D, 2000 r. 504-062-904 Â&#x201E; Seicento 99 czarny 4.200 zĹ&#x201A;, 791-390-050 Â&#x201E; Seicento 99 r., czerwony 4.900 zĹ&#x201A;, 791-390-050 Â&#x201E; Skup aut na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci lub caĹ&#x201A;e, 507-829-644 Â&#x201E; Skup aut na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci lub caĹ&#x201A;e, 886-482-456 Â&#x201E; Skup aut uszkodzonych i caĹ&#x201A;ych, odbiĂłr wĹ&#x201A;asnym transportem, 886-482-456 Â&#x201E; Sprzedam alufelgi 13` - 4x98 i 4x108; 14`4x108, 661-145-376 Â&#x201E; Sprzedam astra 1,6, 93 r., 502-356-790 Â&#x201E; Sprzedam astra 93 r., gaz, 5d, 3.600 zĹ&#x201A;, seicento, 99 r., 604-704-125 Â&#x201E; Sprzedam audi 80, B4, 92 r., 1,9 diesel, zielony metalik, ABS, wspomaganie, welur, po kolizji drogowej, 1.900 zĹ&#x201A;, 513-514-087 Â&#x201E; Sprzedam Audi A4 1,6 benzyna, 1997 rok, sedan, tel. 669-314-202 Â&#x201E; Sprzedam BMW 316, 93 r., 609-447-607 Â&#x201E; Sprzedam BMW 525 D kombi, 2000, 697-287-910 Â&#x201E; Sprzedam CC 900, 93 r., 600-188-564 Â&#x201E; Sprzedam cinquecento 900, 96 r., 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam citroen AX 1.0, 98 r., 692-578-009 Â&#x201E; Sprzedam clio II po lifcie 2001 r. 782-658-969

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE tQPETVĂśULJ LJFSPXOJDF tEFTLJLPOTPMF tOBQSBXBJXZNJBOBUBQJDFSLJ tTJFE[FOJBEPNPUPDZLMJ tQPLSPXDF

tel. 0501-027-680

ul. Stasiewskiego 16, WrzeĹ&#x203A;nia Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do CC, 600-894-134 Â&#x201E; Sprzedam czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci: opel astra isuzu, CC 700 i 900, 512-329-380 Â&#x201E; Sprzedam escort 1.6, 95 r., 518-394-503 Â&#x201E; Sprzedam escort kombi, 1,4, 97 r., + gaz; zamieniana 608-853-613 Â&#x201E; Sprzedam felgi stalowe 15` do golf V lub turan, akumulator do diesel, 600-66-94-89 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at bravo 1,4, 98 r., 667-116-403 Sprzedam ďŹ at palio weekend 1,2, 98 r., benz. + Â&#x201E; gaz, 5.500 zĹ&#x201A;, 669-032-129, 669-356-860 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto 97 r., 5d, 667-341-453 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at punto, 2000 r. 888-060-989 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ at tipo, 1,4 gaz, 93 r., zadbany, tanio, 698-881-791, 662-702-644 Â&#x201E; Sprzedam ďŹ ata punto 97 r., 509-836-295 Â&#x201E; Sprzedam ford escort 1.8 TD, BMW 92/93 2.0, 723-911-499 Â&#x201E; Sprzedam ford fiesta 2004 r. klimatyzacja, srebrny metalik, zarejestrowany, 792-690-415 Â&#x201E; Sprzedam ford ďŹ esta 97 r., gaz, 721-938-654 Â&#x201E; Sprzedam ford fusion+ 2007 r. 605-118-467 Â&#x201E; Sprzedam golf II 89 r., 1,6 benzyna + gaz, hak, szyberdach, radio CD, stan bdb, 691-248-525 Â&#x201E; Sprzedam instalacjÄ&#x2122; gazowÄ&#x2026; (w kole), 507-829-644 Â&#x201E; Sprzedam iveco daily 3512, 2.8, rocznik 1998, 691-553-618 Â&#x201E; Sprzedam komplet kĂłĹ&#x201A; zimowych z felgami, opel corsa B 145/80/15, VW golf II 175/70/30, ford escort 175/70/13, 600-599-692 Â&#x201E; Sprzedam mercedes 307 bus 1988 r. 507-829-644 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 1,6, 96 r., zarejestrowany, 519-438-332 Â&#x201E; Sprzedam opel astra 95 r. + gaz, 880-979-386 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa B, 1.2 16V, benzyna, 98 rok, klimatyzacja, airbag, ABS, 665-744-707 Â&#x201E; Sprzedam opel corsa C, 2002 r. 500-723-588 Â&#x201E; Sprzedam opel tigra 96 r., 609-447-607 Â&#x201E; Sprzedam opel vectra 1,8 benz. + gaz, 91 r., 697-244-285 Â&#x201E; Sprzedam peugeot 406, 2,0 HDI, 2002 r., klimatyzacja, bogate wyposaĹźenie, 660-202-206 Â&#x201E; Sprzedam przyczepy wywrotki, 6t i 10t, 601-536-358 Â&#x201E; Sprzedam renault clio 91 r., 697-466-317 Â&#x201E; Sprzedam renault laguna kombi, 660-420-253 Â&#x201E; Sprzedam renault megane 1,9 DTI, 2002 r. 661-145-386 Â&#x201E; Sprzedam renault megane kombi 99 r., 1,9 D, 661-145-386

PRZEWOZY DO NIEMIEC BUSEM wyjazdy: Ĺ&#x201C;roda, sobota powroty: czwartek, niedziela wyjazdy grupowe (kraj-Europa) przewĂłz towarĂłw â&#x20AC;&#x201C; auta na lawecie JAĹ&#x2019;KO

Janusz Przespolewski 62-410 ZagĂłrĂłw ul. DĂŞbowa 2 tel. (063) 276-12-78, 0603-851-598 0162-164-95-52

Â&#x201E; Sprzedam renault scenic 2002 r. 2,0 benz. 602-677-635 Â&#x201E; Sprzedam renault scenic, 97 rok, 695-441-618 Â&#x201E; Sprzedam samochĂłd dostawczy mercedes sprinter 312, max dĹ&#x201A;ugi, max wysoki, 97 rok produkcji, stan bardzo dobry, 602-516-458 Â&#x201E; Sprzedam scenic 1.6, 2001 rok, 666-829-971 Â&#x201E; Sprzedam scenic 2001 r., DCI, tel. 784-016-728 Â&#x201E; Sprzedam seat ibiza I, 721-148-306 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo 92 r., 1,8 benzyna, stan dobry, 607-191-801 Â&#x201E; Sprzedam seat toledo 98 r., 1,6, benz. 726-722-901 Â&#x201E; Sprzedam skoda fabia, 2003 rok, 601-366-659 Sprzedam seicento na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci 691-642-780 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam tanio vw polo 1,0, 90 r., 781-111-712 Â&#x201E; Sprzedam toyota RAV4, 95 rok, 2.0 + LPG, el. szyby i lusterka, poduszka powietrzna, alufelgi, stan bdb, 608-878-372 Â&#x201E; Sprzedam vectra 95 r., isuzu do maĹ&#x201A;ego remontu, 512-329-380 Â&#x201E; Sprzedam vw golf III, 96 r., 1,6 benz. 3 drzwi, el. szyby, c.z., 607-145-351 Â&#x201E; Sprzedam vw golf, 87 r., 1,3, 726-722-901 Â&#x201E; Sprzedam VW passat 1,8 benzyna + gaz, 90 r., 691-284-250 Â&#x201E; Sprzedam vw polo 1,2, 2002 r. klimatic, 697-622-449 Â&#x201E; Sprzedam vw T4, 8 osĂłb, 93 r., 512-329-380 Â&#x201E; Sprzedam zimĂłwki, 602-281-589 Â&#x201E; SprzedaĹź czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci samochodowych: ford, opel, renault, toyota, mercedes 507-829-644 Â&#x201E; SprzedaĹź i naprawa rozrusznikĂłw, alternatorĂłw regenerowanych, gwarancja, 507-829-644 Â&#x201E; SprzedaĹź rozrusznikĂłw i alternatorĂłw do wszystkich typĂłw samochodĂłw, pompy paliwowe, moduĹ&#x201A;y zapĹ&#x201A;onowe, 886-482-456 Â&#x201E; Tanio sprzedam samochĂłd dostawczy DAF, 795-339-850 Â&#x201E; VW golf III 5d 91 r., stan idealny 3.900 zĹ&#x201A;, 791-390-050 Â&#x201E; Zimowe opony uĹźywane 13` i 16`, 600-139-259

LOKALE I NIERUCHOMOĹ&#x161;CI Â&#x201E; WWW.NIERUCHOMOSCI.WRZESNIA.INFO Â&#x201E; KUPIMY MIESZKANIE NA OSIEDLU KOĹ&#x161;CIUSZKI 669-111-071 NIEDĹšWIEDZKI Â&#x201E; NOWY DOM W NEKLI www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; AKTUALNE OFERTY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NA WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; DARMOWE PRZYJMOWANIE OFERT SPRZEDAĹťY TEL. 669-111-071 NIEDĹšWIEDZKI Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA LOKAL HANDLOWY I BIUROWO-USĹ UGOWY www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA LOKAL HANDLOWY I BIUROWO-USĹ UGOWY www.niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; DZIAĹ KA BUDOWLANA PSARY POLSKIE www. niedzwiedzki.com 669-111-071 Â&#x201E; NIERUCHOMOĹ&#x161;CI NIEDĹšWIEDZKI ! UĹ ATWIAMY KUPNO, SPRZEDAĹť I WYNAJEM! WrzeĹ&#x203A;nia ul.Sienkiewicza 20/1 (Ip. nad AptekÄ&#x2026; Aspirynka) 669-111-071, 61-641-65-65 Â&#x201E; WWW.NIEDZWIEDZKI.COM Â&#x201E; Aby kupiÄ&#x2021; lub sprzedaÄ&#x2021; bezpiecznie nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zapraszamy do nas. MÄ&#x2DC;ĹťYĹ&#x192;SCY, WrzeĹ&#x203A;nia, Kaliska 6 Â&#x201E; Atrakcyjne, sprawdzone pod wzglÄ&#x2122;dem prawnym oferty nieruchomoĹ&#x203A;ci - www.mezynscynieruchomosci.222.pl Â&#x201E; DO WYNAJÄ&#x2DC;CIA - mieszkania, lokale uĹźytkowe www.mezynscy-nieruchomosci.222.pl Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia kawalerka, Kutrzeby, I piÄ&#x2122;tro, 693-257-126 Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia lokal handlowy 35 mkw, blisko centrum np. na maĹ&#x201A;Ä&#x2026; gastronomiÄ&#x2122;, 600-790-173 Do wynajÄ&#x2122;cia lokal w SĹ&#x201A;upcy korzystnie, Â&#x201E; 792-484-607

AUTO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI I MECHANIKA

TĹ UMIKI

MONTAĹť â&#x20AC;˘ SPRZEDAĹť â&#x20AC;˘ NAPRAWY

www.autostyl2000.pl â&#x20AC;˘ CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci samochodowe i motocyklowe â&#x20AC;˘ Serwis samochodĂłw â&#x20AC;˘ Szybkie naprawy

ATRAKCYJNE CENY!!! PROMOCJA! PRZY ZAKUPIE OLEJU WYMIANA OLEJU I FILTRĂ&#x201C;W GRATIS PN. - PT. 8.00 - 19.00 SOB. 8.00 - 14.30 NEKLA, UL. WRZESIĹ&#x192;SKA 26 TEL. 061 43 86 497

Sa-282

Usl-172

FABRYKA WSPORNIKĂ&#x201C;W EUR NEPA Sp. z o.o.

www.wrzesnia.info.pl

Sa-233d

62-300 WrzeĹ&#x203A;nia

Â&#x201E; Do autoryzowanego salonu z zapleczem klientek fryzjerkÄ&#x2122; przyjmÄ&#x2122;, 509-446-478 Â&#x201E; Dyrekcja Gimnazjum w KoĹ&#x201A;aczkowie zatrudni od 1.02.2010 r. nauczycielkÄ&#x2122; j. angielskiego z p.p. w peĹ&#x201A;nym wymiarze godzin, informacja 61-4385-315 Â&#x201E; English House Studio JÄ&#x2122;zykĂłw Obcych we WrzeĹ&#x203A;ni zatrudni wykĹ&#x201A;adowcÄ&#x2122; j. angielskiego, francuskiegi, hiszpaĹ&#x201E;skiego 608-749-455

Pra-885

QS[ZQÂ&#x2019;BUOZNQBSLJOHV 

PRACA

Edu-137

ul. Fabryczna 39/4

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

tprojekty budowlane HPUPXF PSB[JOEZXJEVBMOF tÇ´XJBEFDUXBFOFSHF UZD[OFCVEZOLĂ&#x2DC;X tQS[FHMÇ&#x152;EZCVEZOLĂ&#x2DC;X tOBE[PSZ tJOOFVTÂ&#x2019;VHJ

Cena odu Ĺ&#x201A;u to tylko 13m ,40 zĹ&#x201A; brutt o

Â&#x201E; Wynajem podnoĹ&#x203A;nikĂłw koszowych, 0501429-384, 0502-974-584 Â&#x201E; WYRĂ&#x201C;B, sprzedaĹź i montaĹź siatki ogrodzeniowej najtaniej w regionie SĹ&#x201A;upca, 0632755-193, 0602-390-489

ZĹ&#x201A;óş Ĺźyczenia na Ĺ&#x201A;amach WW z 50% rabatem

USĹ UGI

ww-096

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

15 stycznia 2010

Spraw przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ukochanej Babci i Dziadkowi

4


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

tOBMBUNBY t1-/ $)' &630 tOB[BLVQ CVEPXÇ&#x2014; tQPE[BTUBX tOBTQÂ&#x2019;BUÇ&#x2014;LSFEZUĂ&#x2DC;X tEMBPTĂ&#x2DC;C[QSPCMFNBNJ#*,

GOTĂ&#x201C;WKOWE tOBTQÂ&#x2019;BUÇ&#x2014;LSFEZUĂ&#x2DC;X tOBEPXPMOZDFM

UBEZPIECZENIA tNBKÇ&#x152;ULPXF tLPNVOJLBDZKOF tOBČ&#x2C6;ZDJF

v.Ć&#x2013;Ç&#x2C6;:ĆŠ4$:w 8S[FÇ´OJB VM,BMJTLB 

RĂ&#x201C;ĹťNE Â&#x201E; Drewno suche, rozpaĹ&#x201A;kowe, workowane i paczkowane 889-564-243

0 505-129-880 (dawniej ul. Rynek 6)

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 515-168-844

Kre-111b

wysoka przyznawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

UWAGA! NISKIE CENY

Â&#x201E; Sprzedam 5 szafek kuchennych w dobrym stanie, kolor zĹ&#x201A;oty dÄ&#x2026;b, 724-354-463, 696-201-454 Â&#x201E; Sprzedam butlÄ&#x2122; gazowÄ&#x2026; 11 kg z sĹ&#x201A;oneczkiem i butlÄ&#x2122; do Argonu maĹ&#x201A;Ä&#x2026;, 663-109-352 Â&#x201E; Sprzedam drewno kominkowe, 669-391-702

PRZYCZEPA 25zĹ&#x201A;/doba ZAGÄ&#x2DC;SZCZARKA DO GRUNTU od 60zĹ&#x201A;/doba I INNE

OFERUJEMY:

GNIEZNO, ul. PĂ&#x201C;Ĺ WIEJSKA 43

tel. 061-425-77-89, 0600-635-628 www.salbert.com.pl

Â&#x201E; Naprawa rozrusznikĂłw, alternatorĂłw, instalacji do ciÄ&#x2026;gnikĂłw, kombajnĂłw u klienta 507-829-644 Â&#x201E; Naprawa silnikĂłw wysokoprÄ&#x2122;Ĺźnych do ciÄ&#x2026;gnikĂłw i kombajnĂłw, 507-829-644 Â&#x201E; Sprzedam 2-tygodniowÄ&#x2026; jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; rasy miÄ&#x2122;snej Goniczki 24, 61-4350-423

SZAFY DLA CIEBIE

Â&#x201E; Sprzedam dywan, telewizor, mikrofalĂłwkÄ&#x2122; 880-832-358 Â&#x201E; Sprzedam fotel 1-osobowy, 509-315-755 Â&#x201E; Sprzedam maty podgrzewajÄ&#x2026;ce na fotel samochodowy, 504-258-969 Â&#x201E; Sprzedam narty mĹ&#x201A;odzieĹźowe+ buty TANIO, 607-130-103 Â&#x201E; Sprzedam piec CO 669-250-391, 61/4382-863 Sprzedam regaĹ&#x201A;y magazynowe w elementach, Â&#x201E; 694-007-690

Kre-122

dla Ciebie

Wszystko na wymiar Terminy â&#x20AC;&#x201C; 7 dni Me-064

660 517 289

Alimenty, rozwody,  

ZUS, gospodarcze, 

:U]HÄ&#x2C6;QLD 

Roz-351a

Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy 2,80m, 2000 r., waĹ&#x201A; cambella do pĹ&#x201A;uga 3, przetrzÄ&#x2026;saczo - zgrabiarkÄ&#x2122; 5 gwiazd 608-312-706 Â&#x201E; Sprzedam agregat uprawowy BOMET 3m, 2007 r., rozsiewacz nawozu AMAZONE, ZAF 803, hydrauliczny; siewnik + pielnik do burakĂłw, pĹ&#x201A;ug 4, polski, 607-382-142 Â&#x201E; Sprzedam BÄ&#x2026;ka, 501-599-258 Sprzedam ciÄ&#x2026;gnik URSUS C 360-3P, 87 r., Â&#x201E; 663-768-568 Â&#x201E; Sprzedam cielaka byczka, kuca 2 lata, przyczepa niska wywrotka, 880-416-970 Â&#x201E; Sprzedam cielaka jaĹ&#x201A;ĂłweczkÄ&#x2122;, 4385-751 Sprzedam cielaki miÄ&#x2122;sne 5 szt. 668-345-262 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam dojarkÄ&#x2122; i chĹ&#x201A;odziarkÄ&#x2122;, 795-339-850 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;owicÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, termin 17 marca, 61-4386-592 Â&#x201E; Sprzedam jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; do zacielenia, 603-318-854 Â&#x201E; Sprzedam jÄ&#x2122;czmieĹ&#x201E; i Ĺźyto, 667-949-466 Â&#x201E; Sprzedam krowÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026;, termin wycielenia 14 luty, 61-4378-258 Â&#x201E; Sprzedam mieszankÄ&#x2122; paszowÄ&#x2026;, 602-438-454 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 170 zĹ&#x201A;/szt. 61-4385-107 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 695-253-101 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta 782-980-200 Â&#x201E; Sprzedam prosiÄ&#x2122;ta Mikuszewo 1 Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto mieszankÄ&#x2122;, 662-502-144

Ogrodzenia, balustrady, kraty, rolety.

tel. 507-131-455 Â&#x201E; Sprzedam wiÄ&#x2122;ĹşbÄ&#x2122; dachowÄ&#x2026;, deska zaimpregnowana, sezonowana, 600-971-686 Â&#x201E; Sprzedam: ubranka dla dziewczynki 3-8 miesiÄ&#x2122;cy, ubranko do chrztu; matÄ&#x2122; edukacyjnÄ&#x2026; i karuzelÄ&#x2122;, 724-526-362 Szukam chÄ&#x2122;tnych na dojazd z Czeszewa do Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;ni 721-380-613 Â&#x201E; TANIO!!! Ubezpieczenia!!! MajÄ&#x2026;tkowe, komunikacyjne, na Ĺźycie!!! Dojazd do klienta, 505-110-269 Â&#x201E; Uwaga! Sklepy, hurtownie! Sprzedam tanio odzieĹź z Anglii, 696-448-281 Â&#x201E; Psarowianka - Psary MaĹ&#x201A;e Nekielska 7 zaprasza na dyskoteki w kaĹźdÄ&#x2026; sobotÄ&#x2122;, wstÄ&#x2122;p 8 zĹ&#x201A;. Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122;, 2 fotele i pufy, brÄ&#x2026;zowa skĂłra ekologiczna, NOWE OBICIE, TANIO, 0607- 073- 861

szafy; kuchnie - 800 zĹ&#x201A;/mb. zabudowy wnÄ&#x2122;k - 850 zĹ&#x201A;/mb.

RzeĹşnia kupuje maciory i knury,

609-218-648

Bramy, automatyka, napÄ&#x2122;dy. Bramy garaĹźowe segmentowe.

zagÄ&#x2122;szczarek do gruntu, zacieraczek do betonu, krawÄ&#x2122;dziarek, wibratorĂłw buĹ&#x201A;awowych, agregatĂłw prÄ&#x2026;dotwĂłrczych, betoniarek, motopomp, silnikĂłw spalinowych do zagÄ&#x2122;szczarek, piĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia betonu i asfaltu oraz czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci do w/w sprzÄ&#x2122;tu, przyczep samochodowych

Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; ziemniaki jadalne worki - luz 601-179-940

cena 2,40 + VAT OdbiĂłr z gospodarstwa PĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; lub przelewem

Â&#x201E; Sprzedam sofÄ&#x2122; 3 nierozkĹ&#x201A;adana, skĂłra ekologiczna, TANIO 607-130-103 Â&#x201E; Sprzedam solidne plandeki 6x3m, doskonaĹ&#x201A;e dla rolnictwa i budownictwa 0691-751-801 Â&#x201E; Sprzedam sukniÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;lubnÄ&#x2026;, 692-520-446 po 18.00 Â&#x201E; Sprzedam szafÄ&#x2122; komandor olcha 782-658-969 Sprzedam tanio mebloĹ&#x203A;coankÄ&#x2122;, 600-139-259 Â&#x201E; Â&#x201E; Sprzedam tarcica N/O jesion i dÄ&#x2026;b gruboĹ&#x203A;ci 55 mm - sucha 608-781-206 Â&#x201E; Sprzedam towar z wystawki - Niemcy, 694-007-690 Â&#x201E; Sprzedam tv LG 29â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, tanio, 721-051-273

SPRZEDAĹť

Â&#x201E; Monety, banknoty, zĹ&#x201A;oto, telefony, Sklep NUMIZMATYCZNY, skup - sprzedaĹź 511616-666, WrzeĹ&#x203A;nia Rynek 12 (wejĹ&#x203A;cie od ul. Dzieci WrzesiĹ&#x201E;skich)

tLSFEZUZHPUĂ&#x2DC;XLPXF tLSFEZUTBNPDIPEPXZ tLSFEZUIJQPUFD[OZ tMPLBUZQJFOJÇ&#x2014;Č&#x2C6;OF

1RZ\SXQNW XÄ&#x201D;\ZDQ\FK esGURELD]JĂ&#x2018;Z

dla Twojej firmy tLSFEZUZHPTQPEBSD[F JMFBTJOH tGBLUPSJOH

5

USĹ UGI Â&#x201E; Aaaa Szpachlowanie malowanie, pĹ&#x201A;ytki, cyklinowanie, 696-928-312 Â&#x201E; ABC - szpachlowanie, malowanie, pĹ&#x201A;ytki, remonty, 698-765-208 Â&#x201E; Atrakcyjne zabudowy wnÄ&#x2122;kowe, szafy, kuchnie, drzwi przesuwne, skĹ&#x201A;adane, terminy 7 dni, 660-517-289 Â&#x201E; Drobne remonty i naprawy- inst. elektryczne kompleksowo, 504-199-324 Â&#x201E; Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, suďŹ ty podwieszane, tel. 694-270-682 Â&#x201E; Meble tapicerowane na wymiar, renowacje, 607-922-490 Â&#x201E; OdĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw i posesji, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wywozu, faktura VAT, 24 h, 695-701-050, 699-434-510 Â&#x201E; OdĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw, 660-109-245 Â&#x201E; OdĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw, parkingĂłw itp. tanio i solidnie, 609-447-607 Â&#x201E; PĹ&#x201A;ytkarstwo 24 zĹ&#x201A;/mkw i inne remonty, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zobaczenia wykonanych prac, 692-302-758 Â&#x201E; Profesjonalne odĹ&#x203A;nieĹźanie dachĂłw i nie tylko, oferujemy wywĂłz, 513-549-965 Â&#x201E; Profesjonalny serwis RTV, A. Kubiak, 504-592-133

GRQLFHPRVLùG]SRUFHODQDV]NäRLWS

3URPRFMHGR

Â&#x201E; Stolarstwo meblowe, kuchnie na wymiar, szafy przesuwne, zabudowa wnÄ&#x2122;k 608-778-027

:U]HÄ&#x2C6;QLDXO)DEU\F]QD ZSRGZĂ&#x2018;U]X

Â&#x201E; Tani ekologiczny opaĹ&#x201A; brykiety ze sĹ&#x201A;omy 661-842-282, 693-252-728. MoĹźliwy dowĂłz

Roz-324g

ul. Warszawska 38, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 438-56-74, 519-193-794 tel. sklep 061 437-62-67, serwis 061 640-42-82 e-mail: sklep@komputer-wrzesnia.com.pl

ul. Gen. Kutrzeby 5K/14, WrzeĹ&#x203A;nia tel. 61 436-55-47

ATIZ

SRÂ&#x203A;\F]NL JRWĂ?ZNRZH

Profesjonalna

  

 tTZTUFNZBMBSNPXF tTJFDJLPNQVUFSPXF tBVUPNPOJUPSJOHJNPOJUPSJOH tLBTZĂśTLBMOF tOBXJHBDKB      

tLPNQMFLTPXB PCTÂ&#x2019;VHBTFSXJTPXB

    !

 

 

Roz-265

tylko u nas tylko teraz

Inn-339

Â&#x201E; Oddam szczeniÄ&#x2122;ta labradora, 669-261-609

www.wrzesnia.info.pl

HIT kredytowy

Kom-020

HIPOTECZNE

ROLNICZE Â&#x201E; Firma skupuje byczki (kaĹźdej rasy) w wadze od 50-120 kg, bez poĹ&#x203A;rednikĂłw, 513-514-087 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; jemioĹ&#x201A; do ciÄ&#x2122;cia burakĂłw z silnikiem oraz kupiÄ&#x2122; zboĹźe paszowe - pĹ&#x201A;atne gotĂłwkÄ&#x2026; i wĹ&#x201A;asny transport, 503-110-514 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; stara wywrotkÄ&#x2122; - tanio, 692-766-348

PODARUJÄ&#x2DC;

Kre-129

KREDYTY

Kre-130

Â&#x201E; DziaĹ&#x201A;ki budowlane w Gutowie MaĹ&#x201A;ym, 888-155-275 Â&#x201E; GaraĹź do wynajÄ&#x2122;cia, 602-289-606 KupiÄ&#x2122; kamienicÄ&#x2122; z lokatorami lub bez, Â&#x201E; 515-168-844 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; maĹ&#x201A;e mieszkanie w okolicach WrzeĹ&#x203A;ni, 695-264-760 Â&#x201E; KupiÄ&#x2122; mieszkanie, 515-941-503 KupiÄ&#x2122; zadĹ&#x201A;uĹźonÄ&#x2026; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, 515-168-844 Â&#x201E; Â&#x201E; MÄ&#x2DC;ĹťYĹ&#x192;SCY NIERUCHOMOĹ&#x161;CI - zapraszamy do wspĂłĹ&#x201A;pracy w zakresie kupna, sprzedaĹźy, wynajmu nieruchomoĹ&#x203A;ci - pomoc prawna i kredytowa, WrzeĹ&#x203A;nia, Kaliska 6, 505-921-833, 505-110-269 Mieszkanie w bloku we WrzeĹ&#x203A;ni 50 mkw zamieÂ&#x201E; niÄ&#x2122; na mniejsze 0889-746-568 Â&#x201E; NA SPRZEDAĹť okazyjnie domy, mieszkania, grunty - www.mezynscy-nieruchomosci.222. pl Â&#x201E; Nekla ok. 1,2 ha z moĹźliwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; podziaĹ&#x201A;u na dziaĹ&#x201A;ki, 360.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA, 511-011-302 Â&#x201E; Nekla, budowlana 1290 mkw, cena tylko 84.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie 3-pokojowe, 56 m, ul. 17 Dywizji Piechoty, 665-744-707 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia plac 1.700 mkw bezpoĹ&#x203A;rednio przy trasie WrzeĹ&#x203A;nia - Gniezno 5 km od WrzeĹ&#x203A;ni na komis itp. tel. 515-168-844 Â&#x201E; Posiadam do wynajÄ&#x2122;cia pomieszczenia nadajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; na gabinety lekarskie, klinikÄ&#x2122;, biuro. Parter 200 mkw centrum WrzeĹ&#x203A;ni, 694-787-318 Â&#x201E; Posiadam mieszkanie do wynajÄ&#x2122;cia 55 mkw, urzÄ&#x2026;dzone, luksusowe, 950 zĹ&#x201A; + opĹ&#x201A;aty; 518-597-590 Â&#x201E; PoszukujÄ&#x2122; pilnie do wynajÄ&#x2122;cia kawalerki lub 2-pokojowego mieszkania, 513-538-853 Â&#x201E; Sprzedam dom 120 mkw Osowo, warsztat - 100 mkw + biura socjalne, hale 150 mkw wys. 5m, dziaĹ&#x201A;ka ponad 1ha, 605-600-933 Â&#x201E; Sprzedam dom w centrum WrzeĹ&#x203A;ni 889-160-722 Â&#x201E; Sprzedam dom w stanie surowym zamkniÄ&#x2122;tym 100 mkw + poddasze uĹźytkowe 80 mkw na dziaĹ&#x201A;ka 850 mkw nowo postawiony na obrzeĹźach WrzeĹ&#x203A;ni, 888-258-743 Â&#x201E; Szukam hali 200-300 mkw nieogrzewanej z dogodnym dojazdem WrzeĹ&#x203A;nia- okolice 501-326-772 Â&#x201E; Sprzedam dom wolnostojÄ&#x2026;cy we WrzeĹ&#x203A;ni 663-560-775 Â&#x201E; Sprzedam dom- mieszkanie 2 kondygnacje, 3 pokojowe w Chwalibogowie, CO, taras, garaĹź, opĹ&#x201A;otowane podwĂłrko, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo zostawiÄ&#x2122; meble, 505-910-740 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; 3 tys., 2 tys. mkw we WrzeĹ&#x203A;ni przy lesie 80 zĹ&#x201A;/ mkw, 503-679-612 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Bierzglinku 1033 m, 602-299-380 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Gutowie Wielkim, 1213 m kw, 783-471-337 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; w Kaczanowie 865 mkw, 40.000 zĹ&#x201A;, 608-370-243 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; rzemieĹ&#x203A;lniczo- budowlanÄ&#x2026; 1170 mkw, Szosa Witkowska, 668-266-166 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; z warunkami zabudowy 1000 i 1200 m, Gonice, 61-4387-168 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;ki budowlane, Paderewskiego, 508-355-340 Â&#x201E; Sprzedam gospodarstwo rolne Samarzewo gmina LÄ&#x2026;dek, 063/2764-272, po 17.00 lub 0721-632-651 Sprzedam mieszkanie bezczynszowe, 79 mkw, Â&#x201E; garaĹź + budynek gospodarczy, 668-638-433 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie na poddaszu 30 mkw, 693-507-585 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie w bloku + garaĹź cena do uzgodnienia okolice MiĹ&#x201A;osĹ&#x201A;awia 788-374-045 Â&#x201E; Sprzedam mieszkanie, 515-941-503 Â&#x201E; Sprzedam nowy duĹźy dom w Przyborkach nad jeziorem, 607-922-490 Â&#x201E; Sprzedam teren przemysĹ&#x201A;owy 4 ha przy Autostradzie A2 na wysokoĹ&#x203A;ci SĹ&#x201A;upcy, 515-168-844

Â&#x201E; Sprzedam pszenĹźyto, 605-313-140 Â&#x201E; Sprzedam rotacyjnÄ&#x2026; i orkan, 782-416-754 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik 2-osiowy, mieszankÄ&#x2122; i Ursus C-360, 603-454-143 Â&#x201E; Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy 61-4351-068 Â&#x201E; Sprzedam siewnik POZNANIAK 508-977-180 Â&#x201E; Sprzedam sĹ&#x201A;omÄ&#x2122; w balotach, 600-599-692 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne 61-438-93-09 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne oraz paszowe, 602-516-458 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne paczkowane po 15 kg 662-684-817 Â&#x201E; Sprzedam ziemniaki jadalne, 501-772-411

Z NAMI KREDYTY WYPROSTUJESZ RATY NIE ODCZUJESZ!

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia nowy lokal do adaptacji, Locum, 061-436-63-41, 602-75-77-79

Â&#x201E; Sprzedam zadbane mieszkanie 35 mkw, we WrzeĹ&#x203A;ni, ul. KosynierĂłw, 509-309-179 Â&#x201E; Uwaga klienci gotĂłwkowi! Poszukujemy kamienic, domĂłw, gospodarstw rolnych, dziaĹ&#x201A;ek budowlanych, Kancelaria ALFA, 503-521-222 Â&#x201E; Uwaga! Okazja - bardzo niskie ceny - domĂłw, gospodarstw rolnych, dziaĹ&#x201A;ek budowlanych, Kancelaria ALFA 503-521-222 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia domek 37/180 mkw, cena 130.000 zĹ&#x201A;. Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. 3,2 ha, grunt rolny w tym las, cena 250.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA, 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. budowlana 50.220 mkw, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; podziaĹ&#x201A;u, cena 3.050.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. dom 116 mkw/800 mkw, cena 285.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia ok. dom 200/5000 mkw, cena 269.000 zĹ&#x201A;. Kancelaria ALFA, 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, budowlana 1814 mkw, dogodna lokalizacja, cena 345.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, mieszkanie 3 pok. 47,3 mkw, 160.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, mieszkanie 65 mkw, 3 pok. 175.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA 511-011-302 Â&#x201E; WrzeĹ&#x203A;nia, ok. budowlana 1471 mkw, cena 119.000 zĹ&#x201A;, Kancelaria ALFA, 511-011-302 Â&#x201E; Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; budowlanÄ&#x2026; 900 mkw, Barczyzna 16, 695-103-511

Rol-113

Â&#x201E; Do wynajÄ&#x2122;cia mieszkanie, teren ogrodzony, 660-214-251

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!

15 stycznia 2010

XXXLPNQVUFSXS[FTOJBQM


Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

15 stycznia 2010 Usl-157

„ VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ślubna gratis. 889-39-36-36 „ WIDEOFILMOWANIE, 603400249 „ Zespół muzyczny TEMPUS, 607-836-929

Ośrodek Szkolenia Kierowców

we Wrześni przy ul. Słowackiego tel. 061 4360 – 291, tel. kom. 0500 – 135 – 439 w godz. 7 - 18, w soboty 7 - 13

OGŁASZA ZAPISY NA KURS PRAWA JAZDY kat. A, B, C, T, E-B, E-C, D

Czyścimy i udrażniamy sprężyną (500 obr./min) kanalizacje wewnętrzne. Kamera TV do rur!!!

Usl-058

Usl-027

Pogotowie Kanalizacyjne 24 h/365 dni tel.0602-227-666 www.firma-chochlik.pl

„ Sprzedam nowofundlandy, owczarki niemieckie 502-668-298 „ Sprzedam owczarki niemieckie 888-155-249 „ Sprzedam szczenięta 10 tyg. 61-4351-068 „ Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego, długowłosego, 8-tygodniowego, 697-998-754

PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI - 61 437 62 37 - 508 067 342 62-300 Września ul. Warszawska 33 www.karcher-wrzesnia.pl

Brak odpływu w toalecie, zmywaku?

USŁUGI HYDRAULICZNE

• instalacje wodno-kanalizacyjne C.O. i gaz • przydomowe oczyszczanie ścieków • baterie słoneczne • roczne przeglądy instalacji gazowych

tel. 783 015 995

KOMPLEKSOWO Ciekawe pomys³y, atrakcyjna cena!

0 602 646 590

PRZEWÓZ OSÓB BUSEM do Niemiec, Holandii i Belgii Wyjazdy: czwartek i niedziela. Zabieramy z miejsca, odwozimy na miejsce.

Usługi lawetą 600 455 091, 602 678 855

Gwarantujemy:

ZWIERZĘTA

KOMPUTEROWE „ Sprzedam komputer 696-843-236

- wysoko wykwalifikowaną kadrę - zajęcia teoretyczne - doszkolenia - komputer do dyspozycji kursantów - możliwość korzystania z placu manewrowego - badania lekarskie na miejscu - raty - w cenie kursu jazda samochodem wyposażonym w urządzenie do nauki kontrolowanego poślizgu

Edu-006

OTWARCIE KURSU: 18.01.2010 r. godz. 16.30 CZAS TRWANIA KURSU 4-6 TYGODNI

Usl-150

„ Kompleksowe wykończenia wnętrz, 513-182-302

www.wrzesnia.info.pl

LIGA OBRONY KRAJU

Inn-486b

USŁUGI „ Tanio lawety do wynajęcia, 600-139-259 „ Transport do 1,5 tony, 609-447-607 „ Transport osób, towarów, BUS, 796-488-708 „ Transport, przeprowadzki, 507-829-644 „ Usługi budowlano-remontowe i kopanie pod przyłącza WOD-KAN, 669-956-620 „ Usługi budowlano-remontowe, kompleksowe wykończenie wnętrz, malowanie pokoi dziecięcych z animacją Disneya 695-701-050, 699-434-510 „ Usługi remontowo -budowlane, malowanie, szpachlowanie, montaż płyt gipsowych, zakładanie paneli - podłóg (szlifowanie), płytki, 604-717-556 „ Usługi wod. kan. co. gaz, 661-278-232

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

KSERO cz-b A4: 0,15 zł A3: 0,30 zł

Usl-075a

6

kolor: A4: 2,50 zł A3: 5,00 zł

Warszawska 15, Września - Biuro Ogłoszeń „WW”, tel. (061) 640-01-01

Impreza od A do Z Szanowni Państwo 26 lutego oddamy do rąk Czytelników kolejną edycję dodatku tematycznego „Impreza od A do Z”. Piękne, wspaniałe, wyjątkowe... takie właśnie ma być przyjęcie, które zamierzamy z różnych okazji wydać dla zaproszonych gości, a to jak wiemy nie jest wcale łatwe. Dlatego oddajmy sprawę w ręce profesjonalistów, zaufajmy ich doświadczeniu, niech sprawią, że nasze przyjęcie na długo pozostanie w pamięci gości jako przemiłe towarzyskie wydarzenie. Problemem bywa też, gdy jako zaproszeni goście szukamy prezentu, kreacji, fryzjera... Dodatek „Impreza od A do Z” ma na celu ułatwić Czytelnikom przygotowania do ślubu, wesela, komunii, imprezy firmowej, jubileuszu itp. Pomogą w tym oferty restauratorów, sklepów jubilerskich i odzieżowych, zespołów muzycznych, didżejów, studiów fotograficznych, kamerzystów, kwiaciarni, salonów kosmetycznych i fryzjerskich, biur podróży itd. do których tę ofertę kierujemy. Dodatek będzie tego samego formatu co gazeta, wydrukowany na tym samym papierze i w pełnym kolorze. Cena modułu 35 złotych netto (uwzględniamy rabaty stałych klientów). Zainteresowanych zapraszamy do Biura Ogłoszeń przy ulicy Warszawskiej 15. Maria Kosińska - 0501-677-718, m.kosinska@wrzesnia.info.pl Artur Mokracki - 0501-677-818, a.mokracki@wrzesnia.info.pl

oferta reklamowa dla firm


15 stycznia 2010

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61 4374 930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 17.02.2010 o godz. 09:30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego naleĹźÄ&#x2026;cego do: Ryszard JÄ&#x2122;draszak

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Maria Jóźwiak

stanowiÄ&#x2026;cego: lokal mieszkalny o pow. 47,4 m² poĹ&#x201A;oĹźonego: 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ZamysĹ&#x201A;owskiego 7/15

PoĹ&#x201A;oĹźonej: 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Fromborska 14

wpisanego w rejestrze WSM pod nr KW 450

dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 11137.

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.795,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 19.01.2010 r. od godz. 09.30 do godz.10.00 Komornik sÄ&#x2026;dowy

Suma oszacowania wynosi 466.565,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 2/3 sumy oszacowania i wynosi 311.043,33 zĹ&#x201A;. Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania tj. 46.656,50 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204 Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule. NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; 19.01.2010 od godz. 8.00 do 9.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

OGĹ OSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOĹ&#x161;CI

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 061 437-49-30) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 17.02.2010 r. o godz. 10.00 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10 w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 061 437-49-30) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: dnia 3.02.2010 r. o godz. 9.30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II w sali nr 14, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Beata Michalak,

naleĹźÄ&#x2026;cej do: Tonsil SA

stanowiÄ&#x2026;cej: budynek restauracyjno-hotelowy o pow. uĹźytkowej 852 m²

stanowiÄ&#x2026;cej: dziaĹ&#x201A;ka nr 933/02, poĹ&#x201A;oĹźona przy ul. Kolejowej o pow. 8684 m², tworzy zwarty kompleks - zakĹ&#x201A;ad produkcyjny i magazyny

poĹ&#x201A;oĹźonej: 62-025 Kostrzyn Wlkp., GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 2, Iwno dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 22759.

7

Komornik SÄ&#x2026;dowy przy SÄ&#x2026;dzie Rejonowym we WrzeĹ&#x203A;ni Mariusz Celmer (tel. 61 4374-930) ogĹ&#x201A;asza, Ĺźe: 17.02.2010 r., o godz. 11.30 w budynku SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni majÄ&#x2026;cego siedzibÄ&#x2122; przy ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 10, w sali nr 14 odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; druga licytacja nieruchomoĹ&#x203A;ci stanowiÄ&#x2026;cej: dziaĹ&#x201A;ka nr 2495/03 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej dwukondygnacyjnej o pow. uĹźytkowej 177,09 m²

Suma oszacowania wynosi 107.950, 00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80.962,50 zĹ&#x201A;.

www.wrzesnia.info.pl

PRETTY NAILS STYLIZACJA PAZNOKCI ĹťEL I AKRYL - zdobienia Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczne i sylwestrowe - studniĂłwkowe paznokcie dla maturzystek 50/60 zĹ&#x201A; - do koĹ&#x201E;ca stycznia do kaĹźdej stylizacji oferujemy zabieg parafinowy na dĹ&#x201A;onie GRATIS!

PozostaĹ&#x201A;e stylizacje juĹź od 60 zĹ&#x201A;

poĹ&#x201A;oĹźonej: 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, Kolejowa dla ktĂłrej WydziaĹ&#x201A; KsiÄ&#x2026;g Wieczystych SÄ&#x2026;du Rejonowego we WrzeĹ&#x203A;ni prowadzi ksiÄ&#x2122;gÄ&#x2122; wieczystÄ&#x2026; nr KW 31816.

Suma oszacowania wynosi 1.295.613,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 971.709,75 zĹ&#x201A;.

Suma oszacowania wynosi 1.191.180,00 zĹ&#x201A;, zaĹ&#x203A; cena wywoĹ&#x201A;ania jest rĂłwna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 893.385,00 zĹ&#x201A;.

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Szkolna 21 tel. 723-665-768, 518-614-290

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiÄ&#x2026;zany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 129.561,30 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA I O. Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

Licytant przystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cy do przetargu zobowiazany jest zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; rÄ&#x2122;kojmiÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 1/10 sumy oszacowania, tj. 119.118,00 zĹ&#x201A; w gotĂłwce lub na konto PKO BP SA I O.Centrum w GnieĹşnie 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204.

www.paznokcie-wrzesnia.blogspot.com

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zazwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; osoby, ktĂłre mogÄ&#x2026; nabyÄ&#x2021; nieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tylko za zezwoleniem organu paĹ&#x201E;stwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiĹ&#x201A;y oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna ogladaÄ&#x2021; w dniu 19.01.2010 r. od godz. 10.00 do godz. 10.30 Komornik SÄ&#x2026;dowy

NieruchomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w dniu 15.01.2010 r. od godz. 9.00 do 10.00 Komornik SÄ&#x2026;dowy

â&#x20AC;˘ Serwis autoryzowany central telefonicznych SLICAN, PANASONIC, SIEMENS, ELMEG â&#x20AC;˘ Serwery telekomunikacyjne â&#x20AC;˘ UrzÄ&#x2026;dzenia IP, VOIP â&#x20AC;˘ SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE (Callcenter, infolinia, rejestracja rozmĂłw) â&#x20AC;˘ SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

www.teletronik.info ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 56, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, tel. 061 / 437 99 10 Usl-039

Kredyty Bankowe rena e re ke te  


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

,QIRUPDFMD)XQGDFML']LHFL:U]HVLĂžVNLFK =DU]ĂąG )XQGDFML )': VNäDGD RVRERP IL]\F]Q\P L ZäDÄ&#x2C6;FLFLHORP ILUP RILDURGDZFRPSRGDWNXGRFKRGRZHJR]DURNUR]OLF]HQLRZ\ VHUGHF]QHSRG]LĂśNRZDQLH:SäDFRQHNZRW\SU]H]QDF]RQRQD

(-(./.0123(4156 e=1$0,1,(%Ă´'=,(6=%(='201<s

1. Budowanie od podstaw: do ednoodinne, oiet olni e, aa e itp.

. Wia da owa

. Poo p aupie do i tani ateiaw udowlan . .5758955416/5::: Usl-176

166;5;, ZASUTOWO, ul. Polna 4 tel. o. 41, eail: iolle npo ta.onet.pl

tG]LDäDOQRÄ&#x2C6;èZVSRPDJDMĂąFĂąHGXNDFMHV]NĂ&#x2018;äUR]ZĂ&#x2018;MSR]DV]NROQ\FK IRUPG]LDäDOQRÄ&#x2C6;FLVSRUWRZ\FKLUHNUHDF\MQ\FKG]LHFLLPäRG]LHÄ&#x201D;\ VW\SHQGLD GOD G]LHFL L PäRG]LHÄ&#x201D;\ RUD] ]DNXS SRGUĂśF]QLNĂ&#x2018;Z V]NROQ\FK tOHF]HQLHG]LHFLFKRU\FKLUHKDELOLWDFMĂśQLHSHäQRVSUDZQ\FK ]U]HV]RQ\FKZ:7=:U]HÄ&#x2C6;QLD3LHWU]\NRZR&]HV]HZR RUD]ZÄ&#x2021;URGRZLVNRZ\P'RPX6DPRSRPRF\Z*R]GRZLH tOHF]HQLHLUHKDELOLWDFMĂśRVĂ&#x2018;EFKRU\FKQDFKRUREĂśQRZRWZRURZĂą FKRUREĂś3DUNLQVRQD tZVSRPDJDQLHG]LDäDOQRÄ&#x2C6;FL6WRZDU]\V]HĂž]U]HV]DMĂąF\FKRVRE\ FKRUHLQLHSHäQRVSUDZQH tGRILQDQVRZDQLHLPSUH]LQWHJUDF\MQ\FKGODRVĂ&#x2018;EQLHSHäQRVSUDZQ\FK tSURZDG]HQLHNXUVĂ&#x2018;ZLQIRUPDW\F]Q\FKL]DMÜèNRPSXWHURZ\FK GODG]LHFL )XQGDFMD ZVSĂ&#x2018;äSUDFXMH ] 8U]ĂśGHP 0LDVWD L *PLQ\ :U]HÄ&#x2C6;QLD 6WDURVWZHP3RZLDWRZ\PRUD]3&35ZG]LHG]LQLHSRPRF\VSRäHF]QHM =DU]ĂąG )XQGDFML ]ZUDFD VLĂś ] XSU]HMPĂą SURÄ&#x2C6;EĂą GR VSRäHF]HĂžVWZD PLDVWD L SRZLDWX ZU]HVLĂžVNLHJR R SU]HND]DQLH SRGDWNX GRFKRGRZHJR GRW\F]\GRZROQHMIRUP\UR]OLF]HQLD ]DURN QDU]HF])XQGDFML']LHFL:U]HVLĂžVNLFK

OdzieĹź dla dzieci i nastolatkĂłw

- 70%

:UR]OLF]HQLDFKSRGDWNRZ\FKZ\VWDUF]\ZSLVDèQD]ZÜ)XQGDFML

)XQGDFMD']LHFL:U]HVLÞVNLFKQU.56 :V]\VWNLP RILDURGDZFRP VHUGHF]QH SRG]LÜNRZDQLD VNäDGD =DU]ùG )XQGDFML :LPLHQLX=DU]ùGX ,UHQD+U\FDM:RäRV]\Q

Roz-508

WyprzedaĹź do Skl-410

WRZESIĹ&#x192;SKA GIEĹ DA MOTORYZACYJNA Chcesz sprzedaÄ&#x2021; samochĂłd? Przyjmujemy ogĹ&#x201A;oszenia motoryzacyjne ze zdjÄ&#x2122;ciami na portal www.wrzesnia.info.pl

cena ogĹ&#x201A;oszenia internetowego:

14.64zĹ&#x201A;

gieĹ&#x201A;da g

;%%#&% ; %#%<&&=%%"%%>%#%?= ;>&%=@#B# ;$%%&>#%D("&B# ;G%@&(8%% "#

Nie d daj siÄ&#x2122; w wyprzedziÄ&#x2021;! sprzedam

D(%#%%:

ogĹ&#x201A;oszenie jednoczeĹ&#x203A;nie UWAGA!!! DajÄ&#x2026;c do wydania papierowego, za internetowe zapĹ&#x201A;acisz tylko:

10.

98z

Jak zamieĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; ogĹ&#x201A;oszenie?

PrzyjdĹş do Biura OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skich przy ul. Warszawskiej 15, wypeĹ&#x201A;nij formularz. ZdjÄ&#x2122;cia samochodu moĹźna dostarczyÄ&#x2021; na karcie z aparatu, pĹ&#x201A;ycie CD, na pendrive lub przyjedĹş samochodem, a my go sfotografujemy.

Twoje ogĹ&#x201A;oszenie trafi rĂłwnieĹź na: "#$%%" &'("# %((%#)*///8#&:

Ĺ&#x201A; ww-074

Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WiadomoĹ&#x203A;ci WrzesiĹ&#x201E;skichâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, WrzeĹ&#x203A;nia

ZĹ&#x201A;óş Ĺźyczenia na Ĺ&#x201A;amach WW z 50% rabatem

ww-096

Cena odu Ĺ&#x201A;u to tylko 13m ,40 zĹ&#x201A; brutt o

15 stycznia 2010

Spraw przyjemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ukochanej Babci i Dziadkowi

8

7-)89;<* 7-&;'=* 7& / ! > ! 7& ?A&=># 7B #  7-B>A?#C=> 7-CACC8>ACC8 7D !? 7D  $ );9#+ 78'C;>9#>&D; 7?E" B? 7-9 )! 4;*=F;? 7-9;C)=<

7-/ !& , /! * 7-/89#</ >" 7/&#/>8 7/!'$!  G98HA*#C;?G 7/***/=F;9 7* ! ?  ;,;+#'&5# 7* ! ?  ;*C8,= 7*! B#9#>8* 7* AD;); 7-CI/=+># 74 C E 74 

?>=/?#


15 stycznia 2010

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

9

ZakĹ&#x201A;ad Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu OĹ&#x203A;rodek KsztaĹ&#x201A;cenia Zawodowego WrzeĹ&#x203A;nia ul. KoĹ&#x203A;cielna 5, tel. 061 436 11 83 i 0501 602 025 ZakĹ&#x201A;ad Doskonalenia Zawodowego posiada certyfikat PN-EN ISO 9001-2001

Zapraszamy do udziaĹ&#x201A;u w kursach tLJFSPXDBXĂ&#x2DC;[LĂ&#x2DC;XKF[EOJPXZDI[OBQÇ&#x2014;EFNTJMOJLPXZN tCF[QJFD[OBPCTÂ&#x2019;VHBoXZNJBOBCVUMJHB[PXZDIXXĂ&#x2DC;[LBDIKF[EOJPXZDI tOBQFÂ&#x2019;OJBOJF[CJPSOJLĂ&#x2DC;XTBNPDIPEPXZDIHB[FN-1( tPCTÂ&#x2019;VHBTVXOJD QPEFTUĂ&#x2DC;XSVDIPNZDI EČ&#x2021;XJHĂ&#x2DC;XUPXBSPXZDI t4&1EP,8 tVQSBXOJFOJBFOFSHFUZD[OFCF[PHSBOJD[FÇŠ tEP[Ă&#x2DC;SoFLTQMPBUBDKBVS[Ç&#x152;E[FÇŠJOTUBMBDKJDJFQMOZDI tQBMBD[LPUÂ&#x2019;Ă&#x2DC;X$0 t4QBXBOJFFMFLUSPEÇ&#x152;PUVMPOÇ&#x152;o .."

 FMFLUSPEÇ&#x152;UPQMJXÇ&#x152;XPTÂ&#x2019;POJFEXVUMFOLVXÇ&#x2014;HMBo4 ."(

 FMFLUSPEÇ&#x152;OJFUPQMJXÇ&#x152;XPTÂ&#x2019;POJFBSHPOVo 5*(

 HB[PXFHPBDFUZMFOPXPoUMFOPXFHPo ("4

tQFEBHPHJD[OZEMBJOTUSVLUPSĂ&#x2DC;XQSBLUZD[OFKOBVLJ[BXPEV tEMBLBOEZEBUĂ&#x2DC;XOBXZDIPXBXDĂ&#x2DC;XQMBDĂ&#x2DC;XFLXZQPD[ZOLVE[JFDJJNÂ&#x2019;PE[JFČ&#x2C6;Z tLJFSPXOJLĂ&#x2DC;XXZDJFD[FLT[LPMOZDI tPCTÂ&#x2019;VHBLBTĂśTLBMOZDI t#)1PLSFTPXFEMBXT[ZTULJDIHSVQ[BXPEPXZDI tQJFSXT[BQPNPDQS[FENFEZD[OB JJOOFLVSTZOB[MFDFOJFĂśSN Edu-139

Bal KarnawaĹ&#x201A;owy

  

 

w Dakocie!

  4 lutego 2010 r. o godz. 16.30 !

 !ere rzed tel zo " #!$ " %

150 zĹ&#x201A; dla pary Gas-119

Informacje: 696-279-921 WÄ&#x2122;gierki, ul. Lipowa 12

Sklep Futra SKĂ&#x201C;RY OdzieĹź Ĺ&#x161;roda Wlkp., ul. Paderewskiego 11 (przy dworcu PKS) tel. 61 285-63-69

czynne od 9.00 do 18.00 sobota od 9.00 do 15.00

POLECAMY tEVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;SGVUFSOBUVSBMOZDI EÂ&#x2019;VHJDIJLSĂ&#x2DC;ULJDI tkoĹźuszkiLSĂ&#x2DC;ULJFJEÂ&#x2019;VHJF naturalne, damskie i mÄ&#x2122;skie

- najnowsza kolekcja tT[BMFJLPÂ&#x2019;OJFS[FGVUFSLPXF tSÇ&#x2014;LBXJD[LJTLĂ&#x2DC;S[BOFEBNTLJF JNÇ&#x2014;TLJF t4,Âť3:EBNTLJFJNÇ&#x2014;TLJF EVČ&#x2C6;ZXZCĂ&#x2DC;S NBSZOBSLJ Č&#x2C6;BLJFUZ QÂ&#x2019;BT[D[F LVSULJ tFMFHBODLJFHBSTPOLJ tUPSFCLJ

USĹ UGI KUĹ&#x161;NIERSKIE

Skl-243b

  

Roz-507

&'(#$

 ) )  ' *'+)!$

 ' ,' ) -  #$)   ' .'+)!$

# 

" ' /'$ $ " )$0 

!#)$0$0$0 + # $

 ' 1'( ##$ !$

# $0)' 2')

$ 

 ' 3'

-   !$

$0) 

" )$0 ' 4' !$

 ' 5678

30.01.2010 od godz. 20.00

KSERO D[C t" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; LPMPSt" [Â&#x2019; t" [Â&#x2019; Biuro OgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;?, ul. Warszawska 15, tel. (061) 640-01-01


10

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

15 stycznia 2010

OKNA â&#x20AC;˘ DRZWI â&#x20AC;˘ FASADY

Bd-217a

OKNA DRZWI ROLETY BRAMY

Z PVC I ALUMINIUM FORIS - OKNA PVC BEZ OĹ OWIU PARAPETY, ROLETY, MOSKITIERY ul. Jana PawĹ&#x201A;a II 16, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia PN-PT 8.00-16.30, SO 9.00-13.00 tel./fax: 061/436-70-44, 0 507 029 437

WrzeĹ&#x203A;nia ul. KiliĹ&#x201E;skiego 11 tel. (061) 435-08-21

atrakcyjne ceny â&#x20AC;˘ krĂłtkie terminy

MIESZKAJ ZDROWO!!!

Bd-219a

www.wrzesnia.info.pl

DRAGON LEUDP

Meble Kuchenne na wymiar

ul. Warszawska 27a

tel. 061 640-18-83

AGD do zabudowy

Bd-164f

5$7<

czynne pn-pt 10.00-17.00; sob. 10.00-14.00

Paczkowo "# # 

$#%& ' * +/!;<<

 = *!+!<

 

.04,*5*&3:t30-&5:t30-&5,*

ROLETY

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Platanowa 7 (dojazd od ul. Objazdowej)

zewnĂŞtrzne, wewnĂŞtrzne

tel./fax 061 4389-169

ALUZJE

www.wodcogaz.pl

poziome pionowe Siatki na owady

Z.U.H. ul. Ciszaka 35 TECHNIKA GRZEWCZA INSTALACYJNA I SANITARNA Szczepan Dardzikowski ul. SzczeciĂąska 40 62-300 WrzeĹ&#x201C;nia tel./fax. 061 4362851 tel. kom. 0601 730330

Szeroka gama urzšdzeù firmy:

PROMOCJA!!! TANIA MIED h Grzejniki pÂłytowe i aluminiowe h WkÂłady kominowe h Ogrzewanie podÂłogowe h Instalacje sanitarno-grzewcze h Fachowe doradztwo h Instalacje gazu pÂłynnego h Przydomowe oczyszczalnie Ĺ&#x201C;ciekĂłw h Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny h Pompy ciepÂła h Kominki z pÂłaszczem wodnym h Zbiorniki olejowe h Kompleksowe wykonawstwo kotÂłowni olejowo - gazowych

Profesjonalny montaĹź: tLotĹ&#x201A;owni tJOstalacji CO, sanitarnej i gazowej tBVUPNBUZD[OFOBXBEOJBOJFUFSFOĂ&#x2DC;X[JFMPOZDI

[ kotÂły c.o. [ podgrzewacze elektryczne [ podgrzewacze gazowe [ zasobniki c.w.u.

WODA I GRZANIE NA ZAWOÂŁANIE [ Hurt-Detal [ DowĂłz towaru do klienta [ SprzedaÂż ratalna

Bd-136

Skl-368

tel. 061 43-65-497; 0510-272-212

Nasza oferta:

&l. Ioo 4, 62-300 zeB# tel. 61 633-47-42, 602-394-861

Nowo otwarty punkt

SKUPU ZĹ OMU oferuje atrakcyjne ceny Pt#e ot

Roz-505

0,/"r%3;8*r1$7*"-6.*/*6.

GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. Bd-297

e-mail: nowbudprim@nowbudprim.pl

tPLOBJES[XJ17$CF[PÂ&#x2019;PXJPXZTZTUFN'PSJT tPLOB ES[XJPSB[GBTBEZBMVNJOJPXFXTZTUFNBDI 1PO[JP "MVQSPG tSPMFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OFTZTUFN"MVQSPG #FDMFWFS tSPMFUZXFXOÇ&#x2014;US[OFNBUFSJBÂ&#x2019;PXFĂśOF[KB tQBSBQFUZXFXOÇ&#x2014;US[OF[LPOHMPNFSBUV NEG QDW ESFXOP QPTUGPSNJOHV tQBSBQFUZ[FXOÇ&#x2014;US[OF[BMVNJOJVN TUBMJ tCSBNZHBSBČ&#x2C6;PXFTFHNFOUPXF VDIZMOF tNPTLJUJFSZ tPLOBJOXFOUBSTLJF


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

15 stycznia 2010

www.wrzesnia.info.pl

11

FELDER Group Polska Sp. z o.o. dystrybutor austriackich obrabiarek do drewna

Rada RodzicĂłw i Dyrekcja Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cego

poszukuje do aonu ystawoweo we rzeni

Roz-490

im. Henryka Sienkiewicza

serdecznie zapraszajÄ&#x2026; rodzicĂłw, absolwentĂłw, nauczycieli i przyjaciĂłĹ&#x201A; na

SPRZEDAWCY SZLIFIEREK  

XV Bal Licealny

Wymagamy: wyksztacenie in rednie z bran y drzewnej stoarz technoo obr bki drewna

ktĂłry odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; 13 lutego 2010 r. (sobota, godz. 19:00) w PaĹ&#x201A;acu na Opieszynie. Cena zaproszenia: 320 zĹ&#x201A; od pary.

Oferujemy: saoch d teeon szkoenia o iwo wysokich zarobk w

Zaproszenia moĹźna nabyÄ&#x2021; u Pana Andrzeja Bandosza tel. 501 513 039 oraz w sekretariacie szkoĹ&#x201A;y.

Pra-867

 roup oska p z o o a ana awa  ory te !"# a$ !"# www eder p

?MN Q D</NMG<TGUV$?MN=VDTWD<XNIN< W ORZECHOWIE

  

D$N IGX/D]G^D$?MNUG_V #%%%(%` ^#^: J   "  J$ $"E ! 

4;

 & "E!)   % &  

Gas-114

  & 23.01 i 13.02

61 4387-657

!" #$$%&#'(')*"

+'' *"'-+

plakatĂłw A3 tel. 0-61 437 49 57

* <3;W 2 GODZINY*

240 z

/!"'+" =!'!"' !"! ')'">'!!

* z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

w "Dworek Zacisze"2"' 3"*'5

#: J  J E $ " K%  E  " J   ! J  J $"  J    

b": !   E!E     3 L4 "E    $ ! N  %#fh^mq^fmqm^ 3 =  /*! !9 OPQR7PRR= %(vD("^(x{ !$!   3 S ! 3* ! 

Pra-886

CENOS Sp z o.o. poszukuje kandydatĂłw na stanowisko

Specjalista ds. Marketingu

6'*7 !-5

Miejsce pracy: WrzeĹ&#x203A;nia Oczekiwania: twyksztaĹ&#x201A;cenie kierunkowe wyĹźsze lub w trakcie studiĂłw tznajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; obsĹ&#x201A;ugi komputera, pakietu MS Office tznajomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; programĂłw graficznych przynajmniej w stopniu podstawowym (Photoshop, CorelDRAW, Flash) tdobra organizacja pracy, inicjatywa i samodzielnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w dziaĹ&#x201A;aniu tkreatywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, komunikatywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pracy w zespole, nastawienie na cel

8#*/9' !/ *'* ! ")#"'/*;9'+-!9<="><5 Roz-499

Zakres obowiÄ&#x2026;zkĂłw: tplanowanie i organizowanie akcji promocyjnych tprojektowanie materiaĹ&#x201A;Ăłw marketingowo -promocyjnych, nadzĂłr nad wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwÄ&#x2026; realizacjÄ&#x2026; i wykonaniem tprojektowanie i wdraĹźanie nowych opakowaĹ&#x201E; twspĂłĹ&#x201A;praca z firmami zewnÄ&#x2122;trznymi tdziaĹ&#x201A;ania wizerunkowo â&#x20AC;&#x201C; kreacyjne tmonitoring otoczenia konkurencyjnego

Sprzedam komplet 8 oryginalnych Ĺ&#x201A;óşek firmy

SLENDER LIFE

do Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E;, masaĹźu, rekreacji i rehabilitacji.

Oferty zawierajÄ&#x2026;ce zgodÄ&#x2122; na przetwarzanie danych osobowych dla celĂłw rekrutacji, prosimy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na adres lub w siedzibie: CENOS, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Gen. Sikorskiego 22 lub przesĹ&#x201A;aÄ&#x2021; e-mail: praca@cenos.com.pl

StoĹ&#x201A;y byĹ&#x201A;y maĹ&#x201A;o eksploatowane przez rok oraz posiadaĹ&#x201A;y gwarancjÄ&#x2122; do listopada 2009 r.

Jest to najnowszy model stoĹ&#x201A;Ăłw, w ktĂłrym zamontowane sÄ&#x2026; dodatkowe urzÄ&#x2026;dzenia wyciszajÄ&#x2026;ce, caĹ&#x201A;kowicie eliminujÄ&#x2026;ce wibracje.

IDEALNA PROPOZYCJA 

tel. 601 214 824

Roz-456

STAN SPRZÄ&#x2DC;TU IDEALNY!

Pra-887

2"3'/!* "#+''/" "'+! /'35?@CE@


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY, ul. HARCERSKA 10 Lek. stom. Ewa Thomas- Zaremba

GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr MaĹ&#x201A;gorzata MasĹ&#x201A;owska

OgĹ&#x201A;oszenie o wszczÄ&#x2122;ciu postÄ&#x2122;powania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) UrzÄ&#x2026;d Miasta i Gminy Nekla informuje, Ĺźe na wniosek Referatu Inwestycji i Rolnictwa wszczÄ&#x2122;to postÄ&#x2122;powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajÄ&#x2026;cego na wykonaniu sanitariatu w pomieszczeniu Ĺ&#x203A;wietlicy wiejskiej oraz zbiornika bezodpĹ&#x201A;ywowego na Ĺ&#x203A;cieki sanitarne o pojemnoĹ&#x203A;ci dom 10 m3 na dziaĹ&#x201A;ce oznaczonej nr geod. 94/6 w StÄ&#x2122;pocinie. W zwiÄ&#x2026;zku z powyĹźszym informujemy strony postÄ&#x2122;powania, Ĺźe mogÄ&#x2026; w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziaĹ&#x201A;ki w godz. 8-16, w pozostaĹ&#x201A;e dni tygodnia od 7-15 zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgĹ&#x201A;osiÄ&#x2021; wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeĹźenia w terminie 21 dni od daty ukazania siÄ&#x2122; niniejszego ogĹ&#x201A;oszenia. Burmistrz Miasta i Gminy Nekla /inĹź. /Roman Grychowski

Gabinet czynny od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00-17.00 MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rejestracji telefonicznej

tUSVEOPÇ´DJT[LPMOZDI JXZDIPXBXD[ZDI t[BCVS[FÇŠ[BDIPXBOJB E[JFDJJNÂ&#x2019;PE[JFČ&#x2C6;Z tUFSBQJJNPD[FOJB OPDOFHPE[JFDJ JJDISPE[JO tJOOF

SpêdŸ z nami aktywnie zimê

Gabinet Dermatologiczny â&#x20AC;&#x17E;PRODERMEDâ&#x20AC;?

GABINET LEKARSKI

lek. dermatolog Anna Ratajczak WrzeĹ&#x201C;nia ul. WiewiĂłrowskiego 6 tel. 061 640-02-20, 0503-00-46-48

Specjalista otolaryngolog

Gabinet czynny od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-13.00, 15.30-18.00 po uzgodnieniu telefonicznym tak"e w soboty

AL-FGPV

Gabinet stomatologiczny XO.RzFLHOQD :U]HzQLD

GABINET CZYNNY CODZIENNIE  

  

 

  

 ! Specjalne karnety ZIMA 2010 - 50% taniej ZadzwoĂą

Lek-247b

Pierwsza wizyta za poÂłowĂŞ ceny! J! !!! J E  J ! E J E J$  "E 

tel. 061-4363-533

tel. 606-454-191

WHO  Roz-509

Studio Zgrabnej Sylwetki

Oferujemy: â&#x20AC;˘ bezpatne przeglÄ&#x2026;dy i porady â&#x20AC;˘ bezbolesne leczenie zachowawcze w miĹ&#x201A;ej atmosferze â&#x20AC;˘ stomatologia estetyczna â&#x20AC;˘ wybielanie zÄ&#x2122;bĂłw w 30 min. - PROMOCJA! â&#x20AC;˘ uzupeĹ&#x201A;nienia protetyczne (korony porcelanowe, mosty, protezy) â&#x20AC;˘ chirurgia

Lek-269

Roz-504

oferuje pomoc w zakresie:

Lek-249b

15 stycznia 2010

Lek. Gerard WilczyĂąski WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Ciszaka 26 wtorek i czwartek 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 rejestracja telefoniczna 061 436-51-64, 0602-664-925 Lek. med. JOANNA MICHALSKA

SPECJALISTA NEUROLOG - neurologia dzieciĂŞca - neurologia dorosÂłych REJESTRACJA TELEFONICZNA: 061 868-94-29, kom. 0600-107-840

DERMATOLOGIA ESTETYCZNA lek. med. Julita WoĹ&#x201A;owiec specjalista dermatolog

Gniezno, VIVAX, ul.Witkowska 53, tel. 061/4243838 WrzeĹ&#x203A;nia, AMIKA ul. PiastĂłw 16, tel.061/4379999

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;!!! LASER VARILITE ZAMYKANIE NACZYĹ&#x192; NA TWARZY I KOĹ&#x192;CZYNACH DOLNYCH, USUWANIE PRZEBARWIEĹ&#x192;, FOTOODMĹ ADZANIE

LASER MEDIOSTAR â&#x20AC;&#x201C; TRWAĹ A EPILACJA OWĹ OSIENIA PEĹ EN ZAKRES ZABIEGĂ&#x201C;W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ:

VacuFit

BOTOX, KWAS HIALURONOWY, MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA, PEELING MEDYCZNY, COSMELAN, MEZOTERAPIA, KRIOCHIRURGIA, ELEKTROKOAGULACJA, DERMATOSKOPIA

PROMOCJA!

Lek-265

12

OBNIĹťKA CEN WIÄ&#x2DC;KSZOĹ&#x161;CI ZABIEGĂ&#x201C;W ESTETYCZNYCH BOTOX â&#x20AC;&#x201C; 30%, KWAS HIALURONOWY â&#x20AC;&#x201C; 10%, MODELOWANIE UST - 20%

  

Aspirant Fortuna, nasz lokalny policjant i znany lor, ktry prz roki razi zytlniko w sprawac nansowyc , wraca na nasz ay!

 przyszo tyonia rozpoczynay pulikacj kolejnej serii jego porad         !    " #     $!" %  ! "       & !     '  !     "()!"$!     "*  + , ! - " ' ") /!"

!"#$$% &&'()*+&+$%,$%

wizytĂłwek tel. 0-61 437 49 57 Wrzenia * ul. Fromborska 18

20 z

*z gotowego projektu w formie elektronicznej. Cena netto bez VAT

WYNAJEM SPRZÄ&#x2DC;TU BUDOWLANEGO

-/578975&)/:8& ;<87: =& + 58&"7&&)7>:=& 7 5&?:=& 7/?:&&8757?:&@8/77:& #@&9/@&&5& 577&9/: &@/:&&8A?>& @/7 />=&5>& C& 7& 8D / 9=& >/8/?& 78=& 7& /?=& 9878/ 5& 98/ 55?=& >/8/?& /=& ?=& ? 5?=& :D=& >/8/?& 9=& 787=& @& 5877 /=& 787=& : 87? &77&?>=&7&?:7/?>&55 &

Oferujemy: t[BHÇ&#x2014;T[D[BSLB tBHSFHBUQSÇ&#x152;EPUXĂ&#x2DC;SD[Z tCFUPOJBSLBtESBCJOZ tSVT[UPXBOJBXBST[BXTLJF

E789&9/7 &&58?@/?:&?&7 =&/&5& ? 57:&9/&/ F G& 79 7&8755?

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Wawrzyniaka 12A tel. 668-239-710

    !

Bd-296

   !""#$ %!%&

'()%*!+,*%%,- #"/ 0

!-+ !1

Roz-238a

Fortuna wraca!

Edu-140

PowstaĂącĂłw Wlkp.14, tel. 61-4350-025


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

Gabinet Lekarski

KARDIOCHIRURGICZNY

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ tech. dent. Lidia Kumecka

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fromborska 27

Dr n.med. Piotr Buczkowski

lek. med. Henryk GĂłrniak

Asystent Kliniki Kardiochirurgii w Poznaniu ul. DÂługa 1/2

PrzyjÄ&#x2122;cia od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku w godz. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00, 16.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 PozostaĹ&#x201A;e dni nagĹ&#x201A;e zachorowania

PrzyjĂŞcia: kaÂżda III sobota miesišca od godz. 10:00 do 12:00 Hipokrates, WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Wojska Polskiego 13 Rejestracja: codziennie 18:00-20:00 tel. O601-793-838

61 4362 989, 603 561 420

Poradnia Medycyny Pracy 62-300 Wrzenia, ul. Sowackiego 2, tel. 061 436-57-40 w.24

PROTEZY EXPRESOWE NAPRAWY PROTEZ, SZYNY DO WYBIELANIA ZÄ&#x2DC;BĂ&#x201C;W

lek. dent. Piotr Wiszniewski przyjmuje w Ĺ&#x203A;rody 15.00-21.00 WrzeĹ&#x203A;nia, Plac Ĺ&#x161;w. StanisĹ&#x201A;awa 1 (wejĹ&#x203A;cie obok Veritasu w podwĂłrze)

tel. 0602-830-899 PeĹ&#x201A;en zakres usĹ&#x201A;ug: nowoczesne, precyzyjne leczenie kanaĹ&#x201A;owe przy uĹźyciu mikroskopu KAPS oraz wypeĹ&#x201A;nianie kanaĹ&#x201A;Ăłw metodÄ&#x2026; termicznÄ&#x2026;, leczenie dorosĹ&#x201A;ych i dzieci; protetyka: korony, mosty, protezy ruchome; piaskowanie zÄ&#x2122;bĂłw; leczenie chorĂłb przyzÄ&#x2122;bia; chirurgia, implanty, wĹ&#x201A;asne RTG cyfrowe PACJENCI Z DOLEGLIWOĹ&#x161;CIAMI BĂ&#x201C;LOWYMI PRZYJMOWANI BEZ WCZEĹ&#x161;NIEJSZEJ REJESTRACJI

SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE

â&#x20AC;&#x17E;HIPOKRATESâ&#x20AC;? Monika & Marcin Borowicz

Waldemar KieÂłczewski

62-300 WrzeĹ&#x201C;nia, ul. WaryĂąskiego 6c

Zapraszamy od poniedzia³ku do pištku w godzinach 9-21

Sienkiewicza 12 WrzeĹ&#x201C;nia pt. 15.00-16.00

Wykonujemy nastêpujšce zabiegi:

Lek-219f

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lek. stom. Kinga Chaberska-Ziarkowska lek. stom. RafaĹ&#x201A; Ziarkowski WRZEĹ&#x161;NIA, ul. PowstaĹ&#x201E;cĂłw Wlkp. 73, czw. - sob., inne terminy po uzgodnieniu POZNAĹ&#x192;, ul. Ostroroga 15

rej. tel. 0604-155-695 SPECJALISTYCZNA PROTETYKA

NZOZ

n www.primadent.eu PORADNIE SPECJALISTYCZNE â&#x20AC;&#x201C; BEZPÂŁATNE czynna czynna czynna czynna czynna

od od od od od

pon. pon. pon. pon. pon.

do do do do do

Dermatologiczna lek. med. A. Bednarek, Choroby tarczycy dr med. E. Schneider, Okulistyczna lek. med. H. Waliszewska,

sobota wtorek czwartek

WARSZAWSKA 24 (naprzeciw szpitala) tel. 061 4360-365, 0506-585-086 10.00-12.00 16.00-19.00 9.00-11.00

GABINET STOMATOLOGICZNY

STOMATOLOGIA

lek. stom. ogĂłlnej

PAWEÂŁ KRUPKA

 Leczenie zachowawcze, stomatologia estetyczna, Chirurgia Stomatologiczna: zabiegi w znieczuleniu miejscowym, Protetyka: - protezy zĂŞbowe caÂłkowite, natychmiastowe, protezy szkieletowe, - korony i mosty porcelanowe, protezy bezklamrowe, Ortodoncja: aparaty ortodontyczne ruchome i staÂłe, Rentgen zĂŞbĂłw

WRZEĹ&#x2019;NIA ul. LAZUROWA 2 tel. 061 436-35-66, Os. LipĂłwka

pn, wt, czw, pt 1500â&#x20AC;&#x201C;1900

Rejestracja od poniedzia³ku do pištku w godz. 8.00-18.00

POĹ OĹťNICTWO I GINEKOLOGIA

LARYNGOLOG

spec. W. Kwiatkowski

lekarz specjalista

Gabinet Stomatologiczny VITADENT

Danuta Kowalska

lek. stom. Anita Orchowska-Cebularz

WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Sšdowa 6 umowa z NFZ - tel. 061 436 78 32 w poniedziaÂłki i czwartki - 14:00-18:00 we wtorki, Ĺ&#x201C;rody i pištki - 8:00-12:00

ul. Sšdowa 1 (wejĹ&#x201C;cie od ul. Fabrycznej) od pn do pt 17.00-19.00 oraz stany nagÂłe tel. 061 437-95-56, 0696-779-712

GABINET PRYWATNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Dšbrowskiego 8/1 wtorek 18:00 -19:00, pištek 16:00-17:00 rejestracja tel. 061 436 11 95 po 15:00

OKULISTYKA Specjalista ChorĂłb Oczu Klaudia StefaĹ&#x201E;ska-GĂłral WrzeĹ&#x203A;nia, ul. KiliĹ&#x201E;skiego 14 NFZ pon. 13â °â °â&#x20AC;&#x201C;17â °â °, Ĺ&#x203A;r. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â ° GABINET PRYWATNY

czw. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â °â&#x20AC;&#x201C;19â °â ° pt. 9â °â °â&#x20AC;&#x201C;13â °â °, 15â °â ° â&#x20AC;&#x201C; 19â °â ° tel. (061) 436-30-44, 0600-601-035

Lek-235b

Lek-221

ul. GnieĹşnieĹ&#x201E;ska 3, WrzeĹ&#x203A;nia 0606-312-327

(od pon. do pt.) 061 436-72-48 lub 507-117-063

NAPRAWA I WYKONYWANIE PROTEZ ZĂ&#x160;BOWYCH

Poradnia Stomatologii OgĂłlnej n Poradnia Ortodontyczna n Poradnia Paradontologiczna

PrzyjÄ&#x2122;cia: wtorki, czwartki 15.00-17.00

Rejestracja telefoniczna w godzinach 9.00-21.00 tel.

EXPRES

â&#x20AC;&#x17E;digi LABâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; APARATY SÂŁUCHOWE, pon. 11.00-17.00, pt. 10.00-15.00

USG: poĹ&#x201A;oĹźnicze, przezpochwowe i piersi

- implantacja pojedynczych zbĂłw - implantacja bezzbia - leczenie recesji dzise - prace protetyczne na implantach - korony i mosty â&#x20AC;&#x201C; penoceramiczne, cyrkonowe, Procera - protezy cakowite i czciowe: akrylanowe, nylonowe, tytanowe - specjalistyczne leczenie kanaÂłowe przy uÂżyciu mikroskopu operacyjnego najnowszej generacji - stomatologia estetyczna: leczenie zmian prĂłchnicowych, zamania zbĂłw, przebarwie# - usuwanie kamienia nazbnego oraz osadĂłw - wybielanie zbĂłw - ekstrakcje zbĂłw - na miejscu wasna pracownia RTG

PROTETYKA

pt. pt. pt. pt. pt.

PORADNIE PRYWATNE

Lek-225e

lek. dent. Halina Olejniczak-Wiszniewska

Gabinet Leczenia Nerwic

zdrowia psychicznego neurologiczna laryngologiczna logopedyczna stomatologiczna

 !  " !  # $  % W  

przyjmuje pn., wt., czw. 15.00-21.00, w soboty po uzgodnieniu

* badania wszystkich grup zawodowych * bezpatne badania uczniĂłw i studentĂłw * badania kierowcĂłw zawodowych i amatorĂłw * peen zakres bada w jednym miejscu * wykonujemy badania w zakadach pracy Poradnia czynna pn. - czw. 7.00 - 14.30, w pt. do 13.30

Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia Poradnia

Zofia GĹ&#x201A;adych

DENTHAL Gabinet Stomatologiczny Lek-227

Niepubliczny Specjalistyczny ZespĂł Opieki Zdrowotnej â&#x20AC;&#x17E;SPECIMEDâ&#x20AC;?

tel. 061 4366-328, 0608-590-821 czynna: pn. 16.00-18.30 Ĺ&#x203A;roda, piÄ&#x2026;tek, sobota 9.00-12.00 czw. 10.00-14.00, 16.00-18.30

13

PORADNIA ORTODONTYCZNA

ul. Culica 2d/26

Specjalista pediatra chirurg dzieciÄ&#x2122;cy

â&#x20AC;˘ Ocena badaĂą: koronarografii i echo-serca â&#x20AC;˘ Kwalifikacja do zabiegĂłw operacyjnych (by-passy, operacje zastawek serca) â&#x20AC;˘ Opieka pooperacyjna

www.wrzesnia.info.pl

Lek-271

Prywatny Gabinet Konsultacyjny

Lek-268

15 stycznia 2010

GABINET INTERNISTYCZNO-HOMEOPATYCZNY WrzeĹ&#x201C;nia, ul. Paderewskiego 50a

Dr nauk medycznych DANUTA MIKOAJEWSKA Specjalista chorĂłb wewntrznych Specjalista medycyny rodzinnej Czynne pon. - czw. TYLKO PO REJESTRACJI TELEFONICZNEJ

tel.: 0-61 436 30 24


14

Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

15 stycznia 2010

www.wrzesnia.info.pl

) # #)$ # $) ## " Bd-267

Ĺ&#x203A;p. Jana DroĹźdĹźyĹ&#x201E;skiego

Ă&#x201E;W\ONRQLHREHFQLVÄ&#x2026;QDMEOLÄŞHM´ (ks. J. Twardowski)

Wszystkim, ktĂłrzy uczestniczyli ## "  "A#)

Ĺ&#x203A;p. StanisĹ&#x201A;awa Krysiaka ' - 

 B  ' $ 

$) - 

 

 "$)  )) $$ #! $

  # $  

$  #)

ZAPRASZAMY

pn.-pt. 7.00-17.00 sob. 7.00-14.00 Nekla, ul. Wiosny LudĂłw 2

 $ !  dzieci z rodzinami

061-4386-130, 0697-660-094

Wszystkim, ktĂłrzy byli razem z nami i uczestniczyli ## " Kre-121

Ĺ&#x203A;p. Tadeusza Mencla ! 

)$  "$   $$

 $ # $   #) "

 $ !  

Problemy z gotĂłwkÄ&#x2026;? PĹ&#x201A;ynnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; ďŹ nansowÄ&#x2026;? Brak zdolnoĹ&#x203A;ci kredytowej?

Jest rozwiÄ&#x2026;zanie!!! JeĹ&#x203A;li posiadasz samochĂłd weĹş poĹźyczkÄ&#x2122; pod jego zastaw!!! Bez zaĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; z pracy, U.S. i ZUS.

) # #)$ # $) ## " 

Ĺ&#x203A;p. Henryka Trochy

Rolnicy tylko zaĹ&#x203A;wiadczenie o posiadaniu gospodarstwa.

Ks. Waldemarowi, rodzinie, znajomym, wszystkim ssiadom z lok /3 i /4, dele"a$jom, siostrze <annie zal ierz za inten$je mszalne, wyrazy ws$z$ia, zoone wie $e i kwiaty erde$zne =" zaa> skada ona z rodzin

Ta i wiele innych ofert dostÄ&#x2122;pne w Biurze Kredytowym pod numerem 61 4367 620

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Rynek 10 (w bramie)

GRECJA - RZYM

B^$I#$//

qf;fh#fmqm^q}#

Roz-462

$G]?G~< ?V]~=V<NV~G8$X/ ~N$/UGW? D~<GGT< ?V </~G]NV ~UNX8V~ D/ DXW<GD~?//N?G X/=$/ID<G ~$/? /X/] Q ? ~<G*GXG~8/X/$$/ ~DGX /</~*N?/GÂ&#x20AC;>N?NGÂ =N]N ?VG G ~X ?N] ~?MV=~G]V<G~?/=// ~DG=G?/ 

D(%^%#"#   !T !   ) >  + U !+ VW !E}&#"q}^mm <%#: # 7 ! QO 6PVXOVY QYR RWR 6[P B#:  9 *  3 ! 3 QO 6PQRPWW

! QYQ QWP Y[V

Licencja MF 1893/03 WrzeĹ&#x201C;nia, Fabryczna 13 (vis-a-vis parkingu) tel. 061 4367-523, 0600-421-508 e-mail: wpaszun@wp.pl

â&#x20AC;˘ Kompleksowa obsÂługa firm â&#x20AC;˘ PIT-y roczne

Nauka Jazdy

TURBO .RQLQXO3R]QDĂ?VND 

!  

 " 

! ### $

% &   '  $ (  "& 

 ) " *   "  $

Edu-125

serdeczne =Ăł" zaa> sada ona z rodzin

EGZAMINY I OSTATNIE GODZINY JAZDY 

  W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE  ! "#$%. &'(" )*+,)+-,),+ /!+ )0+,, 1 ) %2" (+ ( )+

!" ++,, +,,+ ,,, , Sklep: ZRĂ&#x201C;B TO SAM WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Fabryczna 5a

Sklep: A B C dla domu ul. Fabryczna 19,

r listwy drewniane r TANIE listwy podĹ&#x201A;ogowe r DRZWI SUWANE do samodzielnego montaĹźu (doradztwo gratis) r akcesoria MEBLOWE

r TANIE ROLETY okienne na kaĹźdy wymiar r Ĺźaluzje poziome i pionowe r KARNISZE róşnego rodzaju r okucia budowlane: ZAMKI, KLAMKI, kĹ&#x201A;Ăłdki

tel. 061 436-66-42

Skl-409

â&#x20AC;˘ materiaĹ&#x201A;y budowlane i wykoĹ&#x201E;czeniowe â&#x20AC;˘ systemy dociepleĹ&#x201E; â&#x20AC;˘ sucha zabudowa wnÄ&#x2122;trz â&#x20AC;˘ farby, lakiery, impregnaty â&#x20AC;˘ narzÄ&#x2122;dzia malarskie, budowlane, ogrodnicze â&#x20AC;˘ elektronarzÄ&#x2122;dzia â&#x20AC;˘ kostka brukowa â&#x20AC;˘ instalacje sanitarne, elektryczne, hydrauliczne â&#x20AC;˘ systemy zamocowaĹ&#x201E; â&#x20AC;˘ opaĹ&#x201A; â&#x20AC;˘ pasze i koncentraty

Ks. Proboszczowi z Winnej GĂłry, rodzinie, znajomym, ssiadom, dee"acjom za in#encje mszane, wyrazy wsĂłczcia, zoone wie ce i wia#y


Reklama - biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;, tel. (061) 436-52-70

15 stycznia 2010

www.wrzesnia.info.pl

15

GRZEGORCZYK PRIM Roz-056c

SKOTNIKI 31, 62-320 MIĹ OSĹ AW tel./fax 061 438-28-31 kom. 695-716-913 www.grzegorczyk-prim.pl

PRZYDOMOWE CIEKĂ&#x201C;W OCZYSZCZALNIE Ĺ&#x161;CIEKĂ&#x201C;W

Oferta:

rT[BNCBFLPMPHJD[OF rVTÂ?VHJLPQBSLPÂ?BEPXBSLÇ&#x2021; NJOJLPQBSLÇ&#x2021; r[CJPSOJLJOBXPEÇ&#x2019;EFT[D[PXÇ&#x2021;

DG-OKNA

Nie wynajmuj! 

KREDYTY D#[(T(+$

Producent: - okien i drzwi z PCV - okien i drzwi z aluminium - rolet zewnetrznych

R\D#Y+$

W ofercie sprzedaĹźy: - okna dachowe - parapety wewnÄ&#x2122;trzne - parapety zewnÄ&#x2122;trzne - siatki przeciw owadom

Kre-118

 $

UWAGA

Konsolidacja kredytĂłw

W PROMOCJI CENA BRAMY GARAĹťOWEJ 2500 X 2125 - 2.000 ZĹ NETTO

do  ]]]

ROLETA ZEWNÄ&#x2DC;TRZNA 140 ZĹ /NETTO - 1 m2

 )# 0 # $) (H 58ILI # $0$0FFF

SprzedaĹź ratalna Pomiar i dostawa gratis Szybki i profesjonalny montaĹź

+( I<LM8(-6I8MA( M N 'O )$..

POSTAW NA NOWOCZESNE ROZWIÄ&#x201E;ZANIA WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Staszica 10, 061 4360-476

 

 $ %# 'D1&1.DE*&E2D/D3E&/3E&&&

i inne siatki zgrzewane Produkcja â&#x20AC;&#x201C; Kaczanowo 508-088-662, 061/ 4389-253 www.stal-pol.pl Roz-274a

NOWY

PUNKT OPĹ AT

hE^WB/^ t^z^d</Z,hE</ 8pE rp rR Zapraszam p zaup u "z a OYYYKOVYY

Roz-506

D%"% qq (Bursa)

Towarzystwo UbezpieczeĹ&#x201E; S.A.

ZAKĹ AD BETONIARSKI â&#x20AC;&#x17E;PIOTROWSCYâ&#x20AC;?

Oferujemy ubezpieczenia: komunikacyjne- OC, AC, NWK, ASSISTANCE majÄ&#x2026;tkowe osobowe rolne turystyczne

Nekla, ul. Dworcowa 22 A, www.piotrowscy.pl tel. (0 61) 43 72 079, tel./fax (0 61) 43 86 313

WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Legii WrzesiĹ&#x201E;skiej 24 tel. 061 640 16 49

BETON towarowy - pompa 24 metry STROPY Teriva - dowĂłz do 50 km GRATIS BLOCZKI betonowe M-5 i M-6

Redaguje zespĂłĹ&#x201A;: Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;ski (redaktor naczelny), Maria KosiĹ&#x201E;ska (z-ca redaktora naczelnego). Biuro ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;: Maria KosiĹ&#x201E;ska, Arleta Kretkowska, Artur Mokracki, Natalia Pacanowska, Marika Dubiel. 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, ul. Warszawska 15, tel. 061 436 52 70, fax 061 640 01 01, biuro@wrzesnia.info.pl, http://www.wrzesnia.info.pl SkĹ&#x201A;ad komputerowy (reklamy@wrzesnia.info.pl): Anna Jakubek. Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski. Wydawca: Wydawnictwo KROPKA Jolanta i Waldemar Ĺ&#x161;liwczyĹ&#x201E;scy, 62-300 WrzeĹ&#x203A;nia, SzczeciĹ&#x201E;ska 5. Druk: Drukarnia AGORA SA, PiĹ&#x201A;a, ul. Krzywa 35. KolportaĹź: Mariusz Tomczak, tel. 0603 118 930. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstĂłw oraz nadawania tytuĂłw listom. TekstĂłw i materiaĂłw niezamĂłwionych nie zwracamy. AnonimĂłw nie drukujemy. Redakcja â&#x20AC;&#x17E;WWâ&#x20AC;? nie odpowiada za tre reklam i ogosze. Wzory reklam zastrzeone.

NADPROĹťA L-19 PUSTAKI Ĺ&#x161;CIENNE ALFA OGRODZENIE BETONOWE KERAMZYT IZOLACYJNY Bd-210b

Bd-271

+)%&*DDDDE$ 

 A###)/*DFFF


16

15 stycznia 2010

Reklama - biuro ogłoszeń, tel. (061) 436-52-70

www.wrzesnia.info.pl

strony* internetowe * W cenie 500 zł - 4 podstrony. Roczny hosting oraz ważną przez pierwszy rok domenę otrzymujesz gratis.

teraz tylko

500 zł

Więcej informacji: Biuro Ogłoszeń Wiadomości Wrzesińskich, Warszawska 15, tel. 512-140-464, portal@wrzesnia.info.pl

Wiadomosci Wrzesinskie - 1028  

1028 numer Wiadomosci Wrzesinskich

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you