Page 1

Dział Informatyki Oficyna Wydawnicza

178

Informator IT dla pracowników

czyli wszystko, co trzeba wiedzieć o systemach informatycznych WUM

Wydanie I

Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 2010


Witamy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym! Ten informator ma pomóc obecnym i nowym pracownikom WUM oraz uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez WUM posługiwać się systemami informatycznymi Uczelni. Wszystkie kwestie przedstawione w informatorze są opisane szerzej na stronie Działu Informatyki

http://it.wum.edu.pl

UWAGA niektóre witryny i serwisy na serwerach Uczelni nie posiadają prefiksu www. Dlatego prosimy nie dopisywać www na początku adresu, jeśli w informatorze adres witryny podany jest bez niego. Dział Informatyki


Spis treści Identyfikacja w systemach Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP)............................................................................... 4 Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji ..................................................................................... 4 Zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji ................................................................... 5 Portal SSL-VPN ........................................................................................................................................................ 6

Zasoby dostępne przez Portal SSL-VPN Workflow..................................................................................................................................................................... 7 Sklep intranetowy................................................................................................................................................ 7 Controlling Finansowy...................................................................................................................................... 7 Centrum Pobierania Oprogramowania............................................................................................... 8

Usługi i narzędzia Poczta elektroniczna ........................................................................................................................................ 9 Bazy teleadresowe pracowników i jednostek..............................................................................10 Edycja profilu w bazie......................................................................................................................................10 Listy mailingowe..................................................................................................................................................10 Adresy e-mail jednostek................................................................................................................................10 Dyski sieciowe.......................................................................................................................................................11 Monitorowanie internetu.............................................................................................................................11 Szyfrowanie danych na notebookach................................................................................................11 Zgłaszanie awarii i wypożyczanie sprzętu......................................................................................11 System Centralnego Wydruku..................................................................................................................12 Instalacja drukarki Systemu Centralnego Wydruku.................................................................13

Strony WWW Witryna centralna...............................................................................................................................................16 Biuletyn Informacji Publicznej..................................................................................................................16 Witryny jednostek..............................................................................................................................................17 Witryny wydarzeń..............................................................................................................................................17

Infrastruktura WiFi – bezprzewodowy dostęp do internetu...............................................................................18 Webkioski................................................................................................................................................................. 20

Kontakt i zgłaszanie problemów...............................................................................................21 Informator IT dla pracowników
Identyfikacja w systemach

Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP) Identyfikator (ELP) to dokument potwierdzający status pracownika WUM. Przysługuje wszystkim pracownikom WUM zatrudnionym na umowę o pracę oraz uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez WUM. Zawiera imię, nazwisko i zdjęcie pracownika, nazwę jednostki, w której jest zatrudniony oraz datę wydania. Identyfikator wyposażony jest w chip, który pozwala na zakodowanie takich funkcji, jak: •  K arta do Systemu Centralnego Wydruku. Umożliwia kopiowanie i drukowanie na urządzeniach systemu. •   Karta biblioteczna. Umożliwia korzystanie z wypożyczalni biblioteki WUM. •  K arta wejściówka (dostępowa).  Umożliwia wstęp do wybranych pomieszczeń.

Identyfikatory są drukowane na specjalnej drukarce przez Dział Informatyki i przekazywane do Kancelarii. Nowi pracownicy powinni umówić się z Działem Fotomedycznym na wykonanie zdjęcia do identyfikatora (tel. 0-22 599 24 87), ewentualnie dostarczyć zdjęcie legitymacyjne do pok. 235 w Centrum Dydaktycznym. W celu odbioru gotowej ELP należy kontaktować się z Kancelarią (Rektorat, pok. 009, tel. 0-22 57 20 902). UWAGA w przypadku zagubienia identyfikatora należy powiadomić Dział Informatyki na adres elp@wum.edu.pl – zostanie wystawiony duplikat.

Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji Centralny System Autoryzacji to centralna baza danych o użytkownikach systemów informatycznych WUM: pracownikach i studentach. Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji (tzw. konto domenowe) pozwala użytkownikowi na dostęp za pomocą tego samego loginu i hasła do wszystkich udostępnianych mu zasobów informatycznych WUM (m.in. Portalu SSLVPN (str. 6), WiFi – sieci bezprzewodowej (str. 18) czy Webkiosków (str. 20) i komputerów WUM.

Dział Informatyki przekazuje następujące dane użytkownikowi: Login: imię.nazwisko (małymi literami, z polskimi znakami) oraz hasło startowe.

Konto w systemie jest zakładane dla pracownika po otrzymaniu z Działu Personalnego informacji o jego zatrudnieniu (w przypadku uczestników studiów doktoranckich – z chwilą ich rozpoczęcia).

UWAGA w przypadku zapomnienia własnego hasła należy powiadomić Dział Informatyki na adres it@wum.edu.pl – zostanie przywrócone hasło startowe.Hasło startowe należy ze względów bezpieczeństwa jak najszybciej zmienić za pomocą jednej z dwóch metod podanych obok. Należy pamiętać, że tym samym zmienia się hasło do domeny (komputera), Workflow itp.


Zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji Metoda 1: przez Portal SSL-VPN http://ssl.wum.edu.pl

Metoda 2: przez komputer podłączony do sieci lokalnej WUM i korzystający z uwierzytelniania w Centralnym Systemie Autoryzacji

Informator IT dla pracowników
Identyfikacja w systemach

Portal SSL-VPN Portal http://ssl.wum.edu.pl to strona-bramka, która po zalogowaniu umożliwia dostęp z dowolnego miejsca na świecie do: •   Intranetu Uczelni – wewnętrznych zasobów i wszystkich narzędzi informatycznych WUM, takich jak Workflow, Sklep intranetowy, Controlling Finansowy czy dostępne okresowo aplikacje typu Monitoring absencji lub Ankieta naukowa jednostek. •  M edycznych baz danych. •  S ystemu Centralnego Wydruku – możliwość drukowania na drukarce Systemu z własnego komputera (str. 12). Portal SSL-VPN zawiera również zakładki do witryny centralnej WUM (str. 16), poczty elektronicznej, baz teleadresowych pracowników i jednostek oraz folde-rów dokumentów udostępnianych przez poszczególne działy (np. przez Archiwum oraz Biuro Informacji i Promocji). Poprzez Portal SSL-VPN możliwa jest też zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Jednostka lub osoba może zwrócić się do administratorów z wnioskiem o udostępnienie przez Portal SSL-VPN dodatkowych zasobów (np. dysku działowego). Docelowo Portal, obecnie stanowiący prostą stronę z zakładkami do zasobów, będzie rozwijany w kierunku portalu intranetowego. SSL-VPN – skrót od ang. Secure Socket Layer i Virtual Private Network. Technologia bezpiecznej, szyfrowanej transmisji danych w ramach „wirtualnej prywatnej sieci”. Wirtualnej, bo taka sieć tak naprawdę istnieje w ramach sieci publicznej.


Zasoby dostępne przez Portal SSL-VPN

Workflow Aplikacja dostępna przez Portal SSL-VPN zastępująca papierowy wniosek dotyczący zamówień publicznych. Pozwala na automatyczne przesyłanie wniosku do działów obsługujących kolejne jego etapy. Ułatwia wypełnianie m.in. poprzez dostarczanie informacji o środkach i źródłach finansowania, którymi dysponuje wnioskodawca – dane te pobiera z aplikacji Controllingu Finansowego. Wnioski są również automatycznie wypełniane informacjami o użytkowniku dostępnymi w Centralnym Systemie Autoryzacji (e-mail, nazwa działu itp.). W każdej chwili jest możliwy wgląd w aktualny status wniosku i jego historię, a także dodanie dodatkowego użytkownika do źródła finansowania. Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu Workflow jest dostępna na stronie Działu Informatyki: http://it.wum.edu.pl

Sklep intranetowy Sklep działa na zasadzie sklepu internetowego i ma ułatwić pracownikom WUM zamawianie ze środków jednostek towarów z dostaw sukcesywnych, takich jak odczynniki chemiczne, materiały laboratoryjne, artykuły biurowe itp. Jest dostępny przez Portal SSL-VPN (zakładka: Sklep intranetowy). Wybrane przedmioty użytkownik dodaje do wirtualnego koszyka, a następnie potwierdza zamówienie. Wówczas w nowym oknie przeglądarki otwiera się system Workflow, z nowym wnioskiem i podpiętym wygenerowanym załącznikiem w formacie PDF zawierającym zamówienie. Pracownik (jak przy każdym wniosku w systemie Workflow) wskazuje źródło finansowania i wniosek o zakup zostaje przekazany dalej. Informator IT dla pracowników

Controlling Finansowy System ewidencji i kontroli kosztów związanych z działalnością WUM, zarówno w części dotyczącej prowadzenia projektów naukowych (np. grantów, projektów UE), jak i analizy kosztów bieżących. Każdy wniosek wypełniony w Workflow trafia do Działu Kontroli i Analiz Kosztów, który poprzez aplikację Controllingu Finansowego „odpisuje”, czyli rezerwuje (blokuje) środki przeznaczone na dany wydatek. Aplikacja obsługuje projekty z podziałem na lata finansowe oraz wiele źródeł pochodzenia środków finansowych. Umożliwia również restrykcyjną kontrolę kosztów na poziomie rzeczywistych wpływów finansowych. System ewidencjonuje dokumenty związane z powstawaniem wydatków, takie jak wniosek o zakup, wniosek o naprawę. Standardowo system daje możliwość podglądu danych tylko dla dysponentów środków. W przypadku potrzeby delegowania uprawnień należy wypełnić wniosek o nadanie uprawnień użytkownikowi i dostarczyć go do Działu Kontroli i Analiz Kosztów (Rektorat, pok. 417, 419), gdzie delegowanej osobie zostaną nadane odpowiednie uprawnienia.
Zasoby dostępne przez Portal SSL-VPN

Centrum Pobierania Oprogramowania Pliki instalacyjne udostępnianych pracownikom i studentom bezpłatnie programów i aplikacji są do pobrania w Centrum Pobierania Oprogramowania dostępnym przez Portal SSL-VPN. Warunkiem dostępu do plików instalacyjnych przez Portal jest posiadanie aktywnego konta w Centralnym Systemie Autoryzacji. Pliki instalacyjne programów STATISTICA i SAS są również dostępne na DVD w wypożyczalni Biblioteki Głównej. Aby otrzymać klucz potrzebny do instalacji programu, należy wypełnić kartę rejestracyjną programu przez Portal SSL-VPN. Klucz zostanie przesłany e-mailem na adres użytkownika w Centralnym Systemie Autoryzacji.

Eset

SAS

WUM posiada bezpłatną dla podległych jednostek organizacyjnych wielostanowiskową licencję na oprogramowanie antywirusowe firmy Eset. Eset zapewnia skuteczną ochronę przed wirusami w sieci, na stacjach roboczych, w poczcie elektronicznej oraz przed wszystkimi formami wirusów internetowych. Program został udostępniony w dwóch wersjach: sam antywirus oraz pełen pakiet (antywirus, firewall, antyspam). Na komputerach pracowników administracji Eset jest instalowany zdalnie. Pracownicy pozostałych jednostek mogą go pobrać przez Portal SSL-VPN i zainstalować samodzielnie.

Oprogramowanie SAS służy do obliczeń statystycznych i prezentacji danych. Jest powszechnie wykorzystywane w badaniach w wielu dyscyplinach naukowych, wyznaczając w nich standardy analityczne.

STATISTICA STATISTICA jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Uczelnia zakupiła roczną, otwartą licencję pakietu, w skład którego wchodzą: • pakiet podstawowy, • modele zaawansowane, • analizy wielowymiarowe, • analiza mocy testów.WUM systematycznie odnawia roczną umowę licencyjną na oprogramowanie SAS (obecna ważna jest do 15.05.2010 r.). Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania SAS wykładowcom, pracownikom naukowym i studentom w ramach „Programu Akademickiego SAS”. Pliki instalacyjne (dla systemów operacyjnych Windows i Linux) oraz formularz rejestracyjny użytkownika są dostępne w Centrum Pobierania Oprogramowania przez Portal SSL-VPN. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem pliki potrzebne do przedłużenia działania programu.


Usługi i narzędzia

Poczta elektroniczna Każdy pracownik WUM i każdy uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych przez WUM otrzymuje własne konto w domenie wum.edu.pl oraz imienny adres e-mail. W momencie rozwiązania umowy o pracę (ukończenia studiów doktoranckich) konto jest zamykane, a jego zawartość archiwizowana. Wszystkie nowe konta e-mail zakładane są w domenie wum.edu.pl. Konta w innych domenach (np. amwaw.edu.pl) są stopniowo wygaszane, a ich użytkownicy otrzymują nowe konta w domenie wum. edu.pl. Konto e-mail jest tworzone przez Dział Informatyki po otrzymaniu z Działu Personalnego informacji o zatrudnieniu pracownika (w przypadku uczestników studiów doktoranckich – z chwilą ich rozpoczęcia). Użytkownik otrzymuje od Działu Informatyki drogą mailową lub telefonicznie następujące dane dotyczące konta: Adres: imie.nazwisko@wum.edu.pl Login: inazwisko Hasło startowe: wygenerowane losowo

Korzystanie z poczty Z konta pocztowego można korzystać na dwa sposoby: •  przez przeglądarkę internetową  (https://webmail.wum.edu.pl), przy logowaniu należy podać login i hasło. Link do poczty dostępny jest na stronie głównej witryny centralnej WUM oraz w Portalu SSL-VPN, •  p rzez program pocztowy (np. Outlook, Thunderbird). Szczegółowe instrukcje konfiguracji programów pocztowych dostępne są na stronie Działu Informatyki: http://it.wum.edu.pl Informator IT dla pracowników

UWAGA login i hasło do konta pocztowego nie są tożsame z loginem i hasłem w Centralnym Systemie Autoryzacji.

Konfiguracja poczty Aby skonfigurować pocztę, należy najpierw zalogować się do poczty przez przeglądarkę i ustawić własne hasło (zakładka Zmiana hasła). Nowe hasło musi się składać z co najmniej 7 znaków. Następnie należy wypełnić pola zakładki Opcje > Dane użytkownika (pola: Imię i nazwisko oraz Adres e-mail). W dalszej kolejności należy skonfigurować program pocztowy, jeśli zamierza się z niego korzystać (pracownicy administracji centralnej otrzymują komputer z już skonfigurowanym programem).

Wniosek o założenie konta pocztowego W przypadku osób, które nie mają jeszcze kont pocztowych w domenie wum. edu.pl, choć są pracownikami Uczelni lub uczestnikami studiów doktoranckich, oraz osób posiadających konta pocztowe w domenach innych niż wum.edu.pl, prosimy o przesłanie wniosku o założenie konta w domenie wum.edu.pl na adres: adresy@wum.edu.pl

UWAGA w przypadku zapomnienia hasła należy powiadomić Dział Informatyki na adres it@wum.edu.pl – zostanie wygenerowane nowe hasło startowe.
Usługi i narzędzia

Bazy teleadresowe pracowników i jednostek WUM posiada obecnie dwie bazy z informacjami teleadresowymi o pracownikach i jednostkach. Są to: •  Baza pracowników (domenowa) dostępna pod adresem

http://pracownicy.wum.edu.pl    – za aktualność informacji w bazie odpo-

wiadają sami pracownicy (patrz niżej). •  Baza jednostek dostępna pod adresem

http://jednostki.wum.edu.pl   – zawiera dane teleadresowe wszyst-

kich jednostek WUM. Aktualizacje należy przesyłać na adres

bazajednostek@wum.edu.pl

UWAGA na podstawie zawartości baz generowane są listy mailingowe, dlatego prosimy o skrupulatne aktualizowanie danych w bazach.

Edycja profilu w bazie Każdy pracownik może samodzielnie edytować swoje dane teleadresowe w Bazie pracowników. Edytor profilu jest dostępny przez Portal SSL-VPN (zakładka: Edycja profilu w Bazie pracowników). Aktualizacja części pól pozostaje w gestii Działu Informatyki – w przypadku zauważenia błędów należy je zgłosić na adres:

it@wum.edu.pl

10

Listy mailingowe Adresy e-mail pracowników i uczestników studiów doktoranckich WUM dołączane są do list mailingowych generowanych przez Dział Informatyki dla Biura Informacji i Promocji (upoważnionego do rozsyłania mailingu w imieniu innych jednostek). Obecnie funkcjonujące listy to: •  l ista mailingowa wszystkich pracowników WUM, •  l ista mailingowa kierowników jednostek, •  l ista mailingowa kierowników jednostek administracyjnych, •  l ista mailingowa kierowników jednostek naukowych, •  l ista mailingowa doktorantów WUM. Jednostki, które chciałyby wysłać mailing, proszone są o kontakt z Biurem Informacji i Promocji.

Adresy e-mail jednostek Na potrzeby jednostki Dział Informatyki może założyć adres e-mail (alias lub konto). Wniosek o założenie adresu należy przesłać e-mailem na adres:

adresy@wum.edu.pl

Alias jest pustym adresem e-mail, bez skrzynki pocztowej, służy jako „pojemnik” na grupę adresów. Np. korespondencja przychodząca na adres Biura Informacji i Promocji biip@wum.edu.pl przekierowywana jest na konta imienne wszystkich pracowników Biura. Zasady tworzenia adresów są opisane na stronie Działu Informatyki.


Dyski sieciowe Każdy pracownik na terenie Kampusu Banacha i Kampusu Lindleya (a w innych lokalizacjach – w miarę możliwości technicznych) może otrzymać osobisty katalog na serwerze plików (automatycznie podłączany jako dysk Z:). Dokumenty zapisane na tym wirtualnym dysku są widoczne jedynie dla ich właściciela. Codziennie w nocy pliki z katalogów osobistych są automatycznie archiwizowane. Każda jednostka organizacyjna WUM w miarę możliwości technicznych może otrzymać katalog działowy na serwerze plików (podłączany automatycznie jako dysk L:), na którym pracownicy jednostki mogą przechowywać wspólne dokumenty. Dokumenty te widziane są jedynie przez pracowników danej jednostki organizacyjnej. Podobnie jak katalogi osobiste, katalogi działowe są archiwizowane codziennie. W szczególnych przypadkach Dział Informatyki może udostępnić dysk działowy przez Portal SSL-VPN. Wszystkie dane i dokumenty ze względów bezpieczeństwa należy zapisywać na dyskach sieciowych (osobistych lub działowych). UWAGA udostępniane dyski służą jedynie do przechowywania danych służbowych.

Monitorowanie internetu Ruch internetowy jest monitorowany przez systemy bezpieczeństwa: antywirusowy oraz wykrywający zagrożenia sieciowe (np. ataki).

Szyfrowanie danych na notebookach Pracownicy dysponujący służbowymi notebookami mogą zgłosić się do Działu Informatyki w celu zaszyfrowania danych na komputerach. Pozwoli to zabezpieczyć się przed możliwością odczytania danych przez osoby niepowołane.

Zgłaszanie awarii i wypożyczanie sprzętu Sprzęt do naprawy można zgłosić telefonicznie na numer (0-22) 57 20 888 lub przez aplikację HelpDesk dostępną przez Portal SSL-VPN (zakładka HelpDesk). Zgłoszenia w formie elektronicznej są realizowane w pierwszej kolejności. Na okres naprawy można wypożyczyć z SERWISU sprzęt zastępczy. Możliwe jest także wypożyczenie na krótki okres czasu sprzętów typu laptop, rzutnik czy modem bezprzewodowy w celach służbowych (np. delegacja służbowa, prezentacja).

Informator IT dla pracowników

11


Usługi i narzędzia

System Centralnego Wydruku System Centralnego Wydruku obejmuje 9 maszyn wielofunkcyjnych, dostępnych w Rektoracie, Centrum Dydaktycznym i na Farmacji (Kampus Banacha) oraz w Collegium Anatomicum (Kampus Lindleya). Z urządzeń Systemu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające imienny identyfikator, a więc pracownicy i studenci WUM (aktywacja maszyny następuje po zbliżeniu ELS lub ELP – Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej – do czytnika). System Centralnego Wydruku jest zainstalowany na wszystkich komputerach administracji WUM. Można też drukować na urządzeniu Systemu z każdego komputera z systemem Windows XP (np. ze stacjonarnego w domu lub notebooka przyniesionego na Uczelnię) za pośrednictwem dowolnego połączenia z internetem i Portalu SSL-VPN, pod warunkiem wcześniejszej instalacji drukarki CentralnyWydruk (str. 13). Lokalizacja drukarkokopiarek: Rektorat II piętro Rektorat III piętro Rektorat III piętro – kolor Rektorat IV piętro Rektorat V piętro Rektorat VI piętro Centrum Dydaktyczne hol parter Farmacja hol parter Collegium Anatomicum (Kampus Lindleya)

12

System Centralnego Wydruku umożliwia: •   Kopiowanie. Na zasadzie zaawansowanej maszyny ksero, z dodatkowymi opcjami, takimi jak zszywanie czy sortowanie dokumentów. •   Skanowanie i wysyłkę e-mailem. Zeskanowany dokument jest przesyłany na pocztę jako załącznik do e-maila, przy czym parametry skanu oraz e-maila można dowolnie konfigurować (domyślnym adresem e-mail jest adres w domenie wum.edu.pl). •  Drukowanie z komputera. SCW instaluje się jako drukarka i jest widziany przez komputer jako drukarka o nazwie CentralnyWydruk. Pliki wysłane z komputera na drukarkę CentralnyWydruk są przesyłane do pamięci serwera Systemu i oczekują tam do 24 godzin na aktywację druku na dowolnej z 9 maszyn (po 24 godzinach są automatycznie usuwane). •  D rukowanie z Katalogu publicznego (w przygotowaniu). W pamięci serwera przechowywane będą formularze, regulaminy i inne podobne dokumenty. W każdej chwili można je będzie wydrukować, wybierając żądany plik z folderu serwera na ekranie dotykowym maszyny. Urządzenia są wyposażone w panel dotykowy, obsługują kopiowanie, druk i skanowanie w skali szarości. Maszyna zlokalizowana na III piętrze Rektoratu obsługuje kopiowanie, druk i skanowanie w kolorze. Jest widziana przez komputer jako odrębna drukarka o nazwie CentralnyWydrukKolor.


Instalacja drukarki Systemu Centralnego Wydruku dla Windows XP 1. Zaloguj się do Portalu SSL-VPN przez przeglądarkę Internet Explorer (jeśli pojawi się żądanie weryfikacji Juniper, kliknij Zainstaluj; jeśli pojawi się żądanie uruchomienia formantu ActiveX, kliknij Uruchom). 2. Znajdź zakładkę Client Application Sessions i kliknij Start na prawo od pozycji Network Connect.

Rozpocznie się instalacja oprogramowania Network Connect, niezbędnego do instalacji i użytkowania drukarki Systemu Centralnego Wydruku. Instalacja może potrwać do kilku minut. Po jej ukończeniu w pasku Start pojawi się charakterystyczna pomarańczowa ikona: 3. Portalu SSL-VPN kliknij pozycję Centralny Wydruk – instalacja drukarki. 4. Otworzy się nowe okno przeglądarki. Kliknij CentralnyWydruk. Jeśli ponownie pojawi się żądanie uruchomienia ActiveX, znowu kliknij Uruchom.

Informator IT dla pracowników

13


Usługi i narzędzia 5. W nowym oknie kliknij Connect.

6. Pojawi się okienko z prośbą o potwierdzenie operacji. Kliknij Tak.

UWAGA jeśli w trakcie instalacji pojawi się okienko autoryzacji, należy w nim wpisać ponownie swoje dane dostępu, przy czym po znaku @ należy wpisać am.edu.pl

14


7. Po zakończonej instalacji na ekranie pojawi się potwierdzający komunikat, a w folderze drukarek nowa drukarka.

UWAGA proces instalacji wystarczy wykonać raz. Aby korzystać z drukarki, należy po zalogowaniu do Portalu SSL-VPN uruchomić program Network Connect (przycisk Start). Korzystanie z drukarki jest możliwe na komputerach z systemem operacyjnym Windows XP.

Informator IT dla pracowników

15


Strony WWW

Witryna centralna Witryna centralna WUM jest dostępna pod adresem http://www.wum.edu.pl Dział Informatyki publikuje w niej informacje otrzymane od Biura Informacji i Promocji (strona główna oraz ogólnouczelniana część witryny) oraz od wyznaczonych redaktorów poszczególnych jednostek WUM (pozostałe działy). Informacje i materiały do zamieszczenia w witrynie centralnej WUM, a także zgłoszenia literówek lub niedziałających linków należy nadsyłać e-mailem na obsługiwany wspólnie przez Biuro Informacji i Promocji oraz Dział Informatyki adres: webmaster@wum.edu.pl

Zmiany na stronach realizowane są w kolejności zgłoszeń i dokonywane tak szybko, jak to możliwe. O aktualizacji na stronie zleceniodawca informowany jest e-mailem zwrotnym z prośbą o sprawdzenie poprawności zamieszczonej informacji. UWAGA webmaster nie odpowiada za poprawność merytoryczną zamieszczonych materiałów. Jeśli nie otrzyma sygnału o błędzie, błąd pozostaje na stronie. Również monitorowanie zlecenia należy do osoby zlecającej.

16

Biuletyn Informacji Publicznej Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych. Biuletyn Informacji Publicznej WUM jest dostępny pod adresem http://bip.wum. edu.pl i redagowany przez Biuro Informacji i Promocji.


Witryny jednostek Witryny wydarzeń Każda jednostka Uczelni może zwrócić się do Działu Informatyki na adres witryny@wum.edu.pl z wnioskiem o: •   Założenie autonomicznej witryny internetowej na serwerach WUM (rozwiązanie rekomendowane). Witryna zostanie utworzona z wykorzystaniem systemu CMS Drupal. Redaktorzy witryny otrzymują konta dostępu i redagują witrynę poprzez przeglądarkę WWW (UWAGA nie ma dostępu przez FTP). Witryna otrzymuje gotowy szablon graficzny.

Pracownicy i studenci mogą prowadzić autonomiczne witryny organizowanych przez siebie wydarzeń, takich jak np. cykliczne konferencje. Do witryn wydarzeń stosuje się podobne zasady co do witryn jednostek. Witryny wydarzeń otrzymują adres: http://nazwawydarzenia.wum.edu.pl

•   Podpięcie w DNS gotowej witryny działającej na innym serwerze do domeny Uczelni (= witryna działa pod adresem w domenie WUM). Rozwiązanie warunkowe, do omówienia z administratorem – dopuszczane w przypadku witryn okresowych, zbudowanych we Flashu, itp. •   Umieszczenie gotowej witryny internetowej na serwerach WUM (rozwiązanie warunkowe, do omówienia z administratorem). Witryny jednostek umieszczone na serwerach WUM lub podpięte do domeny WUM w DNS otrzymują adres w postaci:

http://jednostka.wum.edu.pl

UWAGA Dział Informatyki wykorzystuje CMS Drupal i rekomenduje jego użycie, ponieważ sukcesywnie wdraża nowe funkcje w Drupalu i oferuje wsparcie techniczne, jeśli chodzi o ten system CMS. Więcej na stronie Działu Informatyki:

http://it.wum.edu.pl

Informator IT dla pracowników

17


Infrastruktura

WiFi – bezprzewodowy dostęp do internetu Bezprzewodowa sieć komputerowa (WiFi) obejmuje obecnie Rektorat, Centrum Dydaktyczne oraz wybrane pomieszczenia Farmacji: hol, barek i pracownię komputerową. Docelowo obejmie swoim zasięgiem następne budynki. Osoba raz zalogowana może poruszać się z danym laptopem w obrębie objętych siecią budynków bez utraty łączności z internetem – obsługę połączenia przejmują kolejne radioporty.

Dostęp do sieci bezprzewodowej mają pracownicy, studenci oraz goście czasowo przebywający na terenie WUM. Pracownicy używający notebooków WUM (wpiętych do domeny) korzystają z sieci o nazwie Pracownicy. Podłączenie następuje natychmiast po wybraniu sieci. Pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich korzystający z prywatnych komputerów (niewpiętych do domeny) wybierają sieć internet i logują się do niej wg poniższej instrukcji.

Instrukcja podłączenia do WiFi „internet” dla Windows Vista i XP 1. Włącz bezprzewodową kartę sieciową i wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. Zaznacz sieć internet i kliknij Połącz. XP

Vista

2. W nowym okienku w polu Klucz sieciowy wpisz: 1234567890 Powtórz w polu niżej. Kliknij Połącz. XP

18

Vista


3. Po podłączeniu do sieci włącz dowolną przeglądarkę. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę logowania do sieci WiFi. UWAGA jeśli wystąpi komunikat o problemie z certyfikatem zabezpieczeń, należy kliknąć Kontynuuj przeglądanie tej witryny sieci Web (niezalecane).

4. Zaloguj się za pomocą danych konta w Centralnym Systemie Autoryzacji. 5. Po weryfikacji użytkownika pojawi się poniższy komunikat i można już łączyć się z innymi stronami WWW lub sprawdzać pocztę. UWAGA używający programu pocztowego: najpierw należy zalogować się do WiFi, a dopiero potem włączyć program pocztowy.

UWAGA w przypadku używania programów do obsługi sieci lub/i komputerów z innymi systemami operacyjnymi procedura podłączenia do WiFi może się różnić. Informator IT dla pracowników

19


Infrastruktura

Webkioski Studenci i pracownicy WUM mogą korzystać z 3 webkiosków – wolno stojących stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Webkioski są ulokowane: • na parterze Rektoratu, • na parterze Centrum Dydaktycznego, • na I piętrze Centrum Dydaktycznego. Do webkiosku należy się zalogować na swoje konto domenowe, czyli za pomocą loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Pracownicy logują się do webkiosku jak do komputerów podłączonych do domeny. Użytkownik webkiosku ma możliwość korzystania z internetu i intranetu WUM – Portalu SSL-VPN (przez przeglądarkę Internet Explorer 7), otwarcia z nośnika pendrive własnych dokumentów i ich wydruku na drukarkach Systemu Centralnego Wydruku (zainstalowany pakiet Open Office, Viewery do dokumentów MS Office oraz Acrobat Reader). Ponadto pracownicy mają dostęp do swoich dysków sieciowych – osobistych i działowych. Brak natomiast możliwości instalacji własnego oprogramowania. UWAGA wszystkich użytkowników prosimy o wylogowanie się z webkiosku po zakończeniu pracy.

20


Kontakt i zgłaszanie problemów it@wum.edu.pl

Centralny System Autoryzacji i Portal SSL-VPN

zapomnienie hasła (zgłoszenie wniosku o zresetowanie i ustawienie hasła startowego), problemy z logowaniem i pobieraniem plików elp@wum.edu.pl

Identyfikator służbowy (ELP)

adresy@wum.edu.pl

Adresy i konta e-mail

webmaster@wum.edu.pl

Witryna centralna

witryny@wum.edu.pl

Witryny jednostek i wydarzeń

cw@wum.edu.pl

System Centralnego Wydruku

telefony@wum.edu.pl

Linie telefoniczne

tel. 0-22 57 20 888 pokój 217, 8: 00–16: 00 Centrum Dydaktyczne Kampus Banacha

Sekcja Wsparcia Użytkowników (SERWIS)

Informator IT dla pracowników

zgłoszenie zagubienia

zakładanie adresów i kont e-mail, problemy z logowaniem i konfiguracją aktualizacja i publikacja treści zakładanie witryn, migracja na serwery WUM, helpdesk dla redaktorów awaria maszyny, problemy z instalacją lub obsługą drukarki problemy z łącznością i podłączanie nowych numerów

zgłoszenia awarii i wypożyczanie sprzętu, instalacja oprogramowania, konfigurowanie nowych stanowisk komputerowych

21


Notatki

22


Notatki

Informator IT dla pracownik贸w

23


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dział Informatyki http://it.wum.edu.pl Oficyna Wydawnicza http://oficynawydawnicza.wum.edu.pl

Informator IT dla pracowników WUM  

Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich WUM. W przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne Uczelni i zawiera...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you