Clubblad nr. 1-2020

Page 1

1


2


Correspondentie adres

: Postbus 2029, 2400 CA Alphen aan den Rijn

Rabobank nr. KNWV nr. Kamer van Koophandel nr.

: NL85RABO0301602565 : 0364 : 40446470

Clubblad 1-2020, jaargang 41 Algemene informatie Voorzitter

Herman van Leeuwen,

Secretaris/ ledenadministratie.

Dieter van der Schilden,

Penningmeester

Arjan Zwanenburg,

Algemeen lid

Jos Verweij,

Algemeen lid

Robert Looijen,

Algemeen lid/ Bar commissie, inkoop

Joost Pastoor,

Algemeen lid/ Sup zaken

Essiena Uyttenbroek,

Algemeen lid/ Wedstrijdcommissie

Michel Stijnman,

Activiteitencommissie

Marco van der Laan,

Plankenberging / Sleutelbeheer

Ronald Giesen,

Redactie

Dieter van der Schilden,

Clubhuis

Verlengde Aarkade 30, 2406 LB Alphen a/d Rijn, tel. 0172-476066 (let op: buiten geen brievenbus aanwezig!)

3


Jachtwerf DaniĂŤl Funsport van Vliet Euro Fun Center Kaashandel Den Hartogh ACM Rijopleidingen MdB financiĂŤle en fiscale dienstverlening GBI Van Beijeren TechnoFarm ICT Shop

Levering en montage van Project keukens

www.kientzkitchens.nl Sterk in serie werk !

4


Homepage WSV Zegerplas www.zegerplas.nl E-mail: info@wsvzegerplas.nl Twitter: @wsvzegerplas Postbus: 2029, 2400 CA Alphen aan den Rijn Commissie Watersport Opleidingen KNWV en HISWA Erkende CWO locatie voor kader-,consumenten– en Instructeurs opleidingen voor windsurfen (race) en suppen

MUSEUMPARK ARCHEON Sponsor van de Twee Uren van Alphen Onderneming van het jaar 2007 en 2018 Geregistreerd museum 2016 Gratis toegang met museumkaart

Contributie Jeugdleden (tot 16 jaar)

€ 35

per jaar

Seniorleden

€ 50

per jaar

Gezinsdonateurschap

€ 25

per jaar

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden vóór 1 november bij de secretaris Deelname aan clubwedstrijden is gratis Plankenberging

Alleen beschikbaar voor leden

: € 60 per jaar

Aanmelding Dieter van der Schilden,

E-Mail: info@wsvzegerplas.nl

5


6


Voorwoord van de voorzitter Winter 2020 Het is alweer eind januari en we hebben nog geen winter hier bij ons gehad. Wel is de jaarlijkse ledenvergadering geweest en deze werd goed ontvangen bij de aanwezige leden. Er was dit jaar gekozen voor een wat nieuwere manier om de algemene ledenvergadering te presenteren. Alleen het dagelijks bestuur zat aan de tafel en er werd een duidelijke power point presentatie gegeven over de toekomst van onze club. Financieel zijn we nog steeds gezond en is de begroting weer goed gekeurd. Daarmee kunnen gevraagde investeringen gedaan worden. Een grote uitgave zal zijn de zonnepanelen die we gaan plaatsen, zodat ook onze club energie zuiniger word. Ook zal de laatste tl verlichting nog worden vervangen door led verlichting. De surfpakken voor de surflessen zullen grotendeels worden vervangen. Er zijn plannen gemaakt voor de komende jaren en een speerpunt is om meer jeugd op de surfplank te krijgen. De wedstrijd commissie is druk om dit samen met het bestuur te gaan realiseren en daarom is de commissie uitgebreid met meer leden. De consequentie van dit alles is dat de activiteiten commissie is leeg gelopen en we hiervoor leden zoeken die dit willen op pakken. Dus hou je van organiseren meld je aan bij een van de bestuursleden. De wedstrijdkalender is inmiddels bekend, net als de surflessen en beginners cursussen, drie dit jaar. We zullen hiervoor meer reclame maken en ook social media gebruiken om de jeugd op een surfplank te krijgen. Verder willen we dit jaar meer gaan surfen op andere wateren in de buurt van Alphen om nog beter te leren surfen .Natuurlijk zijn herintreders en andere nieuwe leden ook welkom. De SUP commissie zal van zich laten horen met leuke activiteiten op de Zegerplas of elders, houd hier de vernieuwde website voor in de gaten. Er word zelfs deze maand nog gesurft en dan niet alleen op internet maar gewoon op de Zegerplas. Ben je wel aan het internet surfen dan heb je misschien gezien dat de website www.wsvzegerplas.nl is vernieuwd en alle informatie er bijna weer op staat. Zo zie je maar, de vereniging draait in de winter gewoon op volle toeren naar het voorjaar toe. Tot ziens in of rond ons clubhuis. Herman van Leeuwen

Deadline clubblad 2-2020; 1 april 2020

7


en

ag d r a rja Naam: Ve

Floor de Graaf Rolf Westen Tom Meijer Mieke Boon Joost Pastoor Pierre Wichers Martin de Jong Essiena Uijttenbroek Nathalie Sinnige Lars Stefan Sinnige Marco van der Laan Elisa Portier Henk Evers

Jarig op:

16-feb-2005 16-feb-1943 19-feb-1961 21-feb-1937 25-feb-1988 5-mrt-1964 9-mrt-1984 15-mrt-1977 18-mrt-1998 19-mrt-2001 19-mrt-1983 28-mrt-2007 10-apr-1944

Vanaf het begin zo’n 40 jaar geleden hebben wij leden (en donateurs) van de vereniging in ons clubblad gefeliciteerd. Als gevolg van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) mogen wij de verjaardagen van diegenen die daartoe geen toestemming hebben gegeven niet meer op de Verjaardagenlijst opnemen. Wij feliciteren hen langs deze wijze.

8


JAARKALENDER 2020 HWS 1 apr Zegerplas 5 apr Ter Aar

Holland Windsurfing Serie 2020 Eerste training HWS 1

13 apr Zegerplas

Paas brunch / 13.00 Clubwedstrijd 1

19 apr Delft PlanĂŠ

HWS 2

10 mei Almere

HWS 3

17 mei Zegerplas

41ste 2 Uur van Alphen / Clubwedstrijd 2/HWS 4

31 mei Zegerplas

Dagcursus 1

2-13 jun Alphen 5-7 jun Alphen

43ste Alphense Sportontmoeting Zomerspektakel

7 jun Alphen

Obstacle Run

7 jun Amsterdam

HWS 5

13 jun

Slotavond Alphense Sportontmoeting

14 jun Zegerplas

Clubwedstrijd 3

21 jun Vlietland

HWS 6

5 jul Zegerplas 19-20 sep Makkum

Dagcursus 2 Real Trip

27 sep Zegerplas

Finale HWS 7 / Clubwedstrijd 4

4 okt Aalsmeer

Grote Prijs van Aalsmeer (GPA)

11 okt Zegerplas

Clubwedstrijd 5

28 okt Zegerplas

Nachtsurfen

9


Verslag Leden Vergadering 22 januari 2020 Aanwezig: 29 leden en 2 jeugdleden 1. Opening De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet een ieder welkom. 2. Ingekomen stukken Berichten van verhindering zijn binnen gekomen van Maurice Brancart, Frenk Dongelmans, Kevin de Ruiter, Rolf Westen, Jeroen Giesen. en Sjoerd de Vries. 3. Verslag Leden Vergadering van 30 januari 2019 Het verslag, gepubliceerd in clubblad 1-2019 en de op website, wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 4. Jaarverslag 2019 De secretaris leest het jaarverslag voor. 5. Vervanging oude recht van opstal door nieuwe recht van opstal De WSV Zegerplas heeft een nieuwe plankenberging gerealiseerd. De voorzitter legt uit dat als je bouwt op de grond die eigendom is van een ander, in bepaalde gevallen de eigendom van het bouwwerk overgaat naar de eigenaar van de grond. Om dit te voorkomen moet je een recht van opstal vestigen, dat notarieel moet worden vastgelegd. Om dat te regelen heeft het bestuur volgens artikel 12.2 van de statuten van de WSV Zegerplas de goedkeuring van de Leden Vergadering nodig. De Leden Vergadering gaat unaniem akkoord. 6. Financieel jaarverslag 2019 De penningmeester geeft een toelichting op de jaarstukken. Ondanks hogere uitgaven o.a. i.v.m. het jubileumjaar, met de aanschaf van extra materiaal en onderhoud van het clubhuis is het jaar afgesloten met een (klein) positief saldo. 7. Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie, bestaande uit Frank Vermeer, Ben Boon en Bart van Leeuwen, brengt verslag uit van de kascontrole over het boekjaar 2019. Na controle zijn alle stukken in orde bevonden. De commissie bedankt de penningmeester en stelt de Leden Vergadering voor de penningmeester te dechargeren met betrekking tot zijn gevoerde beleid. 8. Dechargeverlening De Leden Vergadering verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. 9. PowerPoint presentatie De voorzitter en Joost Pastoor presenteren een PP presentatie met daarin de visie van het bestuur over de toekomst van onze vereniging. Er zijn kort gezegd 3 grote lijnen:

10


  

Het ledental van de actieve surfers loopt terug; Het is bijna altijd de zelfde kleine groep vrijwilligers die het organiseren van activiteiten op zich neemt; Het onderhoud van de gebouwen behoeft alle aandacht. Er is al een flink aantal energie zuinige voorzieningen aangebracht en op het programma staat het o.a. aanschaffen van zonnepanelen.

We zoeken nieuwe mensen voor de activiteitencommissie omdat de huidige leden zich meer bezig gaan houden met de surfactiviteiten. Gaarne melden bij het bestuur. 10. Contributie en huur plankenberging 2020 Ondanks alle prijsverhogingen en prijsindexereringen besluit de Leden Vergadering de contributie en de huur van de plankenberging niet te verhogen en te houden op het prijspeil van 2003. 11. Begroting 2020 De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Gezien het aantal noodzakelijke investeringen, zoals de aanschaf van zonnepanelen is er een flink geraamd tekort, dat gedekt kan worden door al gemaakte reserveringen. De begroting wordt door de Leden Vergadering goedgekeurd. 12. Verkiezing kascontrolecommissie 2020 De Leden Vergadering benoemt Frank Vermeer, Been Boon en Bart van Leeuwen tot lid van de kascontrolecommissie 2020. 13. Verslagen diverse commissies -Marco van der Laan doet verslag van de activiteitencommissie; -Joost Pastoor doet verslag van de barcommissie; -Dieter doet verslag van de redactiecommissie; -De schoonmaakploegen worden uitgebreid van 3 naar 4 ploegen; -Ben Boon bedankt de mensen van de jubileum commissie en de vrijwilligers die hebben meegeholpen; -Michel Stijnman doet verslag van de wedstrijdcommissie; -De voorzitter doet verslag van de onderhoudscommissie; -Essiena Uyttenbroek doet verslag van de supcommissie en geeft aan welke komende activiteiten op het programma staan, zoals het zeer geslaagde suppen met honden. Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur Dieter van der Schilden Robert Looijen

11


12


Jaarverslag 2019 Algemeen De festiviteiten ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum werden afgesloten met een druk bezochte receptie. De wethouder sportzaken bood ons namens de gemeente een cadeau aan en de regiovertegenwoordiger kwam ons namens het Watersportverbond gelukwensen. Drankjes en vooral hapjes werden door onze vrijwilligers op zeer professionele wijze verzorgd. Een delegatie van WS Delft PlanĂŠ kwam ons verblijden met een van ons logo voorzien zwaard. Het nieuwe jaar 2019 werd ingesurft en ingesupt door een aantal enthousiaste leden en het jaar 2019 werd uitbundig uitgeluid met een oliebollen bakkerij. Het gebied om ons heen werd door de gemeente in vele opzichten opgeknapt en verbeterd mede door de aanbevelingen van de Vereniging Vrienden van Park Zegersloot. De WS Zegerplas is lid vanaf de oprichting van deze vereniging. Een bestuurslid van de WSV Zegerplas is mede oprichter van de vereniging. Vereniging en gemeente voeren een 2-maandelijks overleg. Het in het Park Zegersloot door de vereniging georganiseerde Vriendenfestival trok door het niet zo geweldige weer minder bezoekers dan gehoopt. Alleen in de buurt van het Bezoekerscentrum Veenweide spelende muziek bandjes was de hele dag door veel volk op de been. De aanloop bij onze club was niet groot maar wel zeer regelmatig. Dat had het voordeel, dat aan elke bezoeker de volle aandacht kon worden gegeven. In 2018 stak plotseling de blauwalg in het water van de Zegerplas weer de kop op doordat de beluchtingsapparatuur in het water niet voldoende door het Hoogheemraadschap was aangezet. Na een telefoontje onzerzijds werd deze weer vol aangezet en verdween de blauwalg na enige tijd. In 2019 werkte de apparatuur op tijd en was de kwaliteit van het water weer prima. In het afgelopen jaar is door onze vrijwilligers hard gewerkt aan het energiezuiniger maken van de club. Activiteiten Op het ReĂźnie feest kwamen veel leden en oud-leden af. Het was, zoals dat heet: zeer geanimeerd. Helaas zijn de eerste twee voorzitters inmiddels overleden, maar de eerste 3 secretarissen in de periode 1979-1989 waren aanwezig, zij het niet zo slank als weleer. De 2de secretaris probeerde toch nog een rakje te surfen, maar ondanks de grote belangstelling kwam hij niet zover meer. De BBQ was op een voortreffelijke manier georganiseerd.

13


Het suppen blijkt na een wat aarzelend begin een steeds waardevoller aanvulling te zijn van het windsurfen. De verhuur van supplanken is wat eenvoudiger te doen dan een eventuele verhuur van windsurfplanken. Twee verenigingen had geboekt voor het speciale evenement suppen met honden. Helaas kon de dag met de Alphense Hondenvereniging wegens de weersomstandigheden niet doorgaan, maar de dag met de Nederlandse Golden Retriever Club was een groot succes. Tot uit Limburg kwamen deelnemers met hun honden op bezoek! In de Holland Windsurfing Serie 2019 was een grote verschuiving van deelnemers te zien. In de jeugd is de Techno Talent groep gepromoveerd naar de RS:X en het foilen. De leemte werd grotendeels opgevuld door surfers van de opnieuw geĂŻntroduceerde Windsurfer LT klasse. Die had nog geen eigen organisatie voor het houden van wedstrijden en had tijdelijk in de HWS onderdak gevonden. Veel surfers uit de Open 7.8m2 en de Open 9.5m2 klasse zijn overgestapt op deze nieuwe (oude ) klasse. Bij een aantal verenigingen deden wel jeugd en oudere leden mee, maar deze bleken niet bereid ook naar wedstrijden bij andere verenigingen mee te gaan. Het gevolg was, dat er weliswaar in totaal 92 deelnemers op het water waren geweest, maar degenen, die aan 2 of meer wedstrijden hadden deelgenomen, schoten in het totaal klassement omhoog. Zo werd in de Rookie klasse ons lid Ton Veldhuyzen verblijd met een beker voor zijn 3de plaats. De Open 7.8 m2 klasse werd geheel gedomineerd door windsurfers van de WSV Zegerplas. Ardy Zwanenburg, Jacco Lenstra en Anouk Wichers eindigden respectievelijk op de plaatsen 1, 2 en 3. De agenda voor de HW Serie 2020 staat al gepland. Clubblad Het is weer gelukt alle clubbladen gevuld te krijgen. Vooral de regelmatige columns van Jacco blijken met veel plezier te worden gelezen. Ga zo door Jacco! Ook Sjoerd, vele jaren geleden al redactie lid, slaagde er in het enig overgebleven redactielid steeds weer in een zucht van verlichting te laten slaken door het inzenden van bijdragen. Tot slot Wij danken alle leden, donateurs, adverteerders en niet te vergeten ook niet-leden, die zich voor onze vereniging hebben ingezet. Een goed surf- en sup-jaar 2020 toegewenst.

14


BRON: GOLDEN NIEUWS NR 6 2019 / www.goldenretrieverclub.nl CHAPEAU: SUPPEN EEN GESLAAGDE EXPERIMENT Genieten op het water FOTO’S: SUZANNE ZEEGERS We schreven het al bij de aankondiging: Suppen met je hond, hoe vet is dat.... En dat was het ook! Op zondag 20 oktober was de Evenementen Commissie te gast bij de Alphense Windsurf Vereniging (WSV) die over instructeurs beschikken en planken hebben om ons te helpen op het water. Veel over deze dag schrijven is bijna niet mogelijk. Gelukkig zeggen plaatjes meer dan woorden. Het was een mooie wind-loze herfstdag, dus ideaal weer om rustig met je Golden het water op te gaan. De temperatuur buiten was 13 graden, op het water was het zelfs warmer: 15,8 graden. De eerste dappere groep kreeg op land een korte uitleg hoe om te gaan met plank en peddel. Na zich in een wetsuit gehesen te hebben, gingen de deelnemers richting waterkant met hun Goldens. Zittend op de plank werden met de hulp van de instructeurs de trouwe viervoeters op de plank gezet en gingen ze op weg. Na een klein uurtje kwam iedereen staand op de plank terug aan wal. En ja, er viel een aantal deelnemers van de plank, maar daar maalde niemand om. Het was vooral genieten. De reacties na afloop waren buitengewoon positief: Het was echt fun. Een aanrader! Volgend jaar gaan we ook. Knap dat ze allemaal blijven zitten. Was erg leuk om te doen! De opmerking: ‘Ik wil nog wel een keer de plank op’, viel meer dan één keer. Tja, dat wordt dus een jaartje wachten. We hopen dat we in oktober 2020 weer hartelijk welkom zijn bij de Alphense Windsurf Vereniging. Voor meer foto’s zie ook de Facebookpagina van de GRCN.

15


NED-292-weetjes-06 Hallo WSV-ers, Jacco hier. Mwoaw, het is weer zover. De almachtige en niet uit te gummen winterdip. Dat 3 lettergrepige woord wordt van vader op zoon, en van opa op vader overgegeven. Dan weet je in ieder geval weer wie je familie is. Ik schud wakker uit m’n beslommeringen achter mijn computer en lees wat mijn alter ego zojuist getyped heeft. “Nee, joh, dat kan niet!” Mezelf wijsmakend dat ik nog nooit last heb gehad van iets van ook maar een beetje in de buurt zou durven komen van een winterdip, type ik met hernieuwde energie verder.

HWS column 01-2020

Dat ik, sinds m’n gekoesterde windsurfboard (jullie weten nog wel welke dat is he?) in zijn slaapzak ligt, geen seconde aan het nieuwe seizoen heb gedacht, is natuurlijk geen symptoom. Dat ik, als de wolken samenpakken en grijzer worden, me verder wegduw in mijn huiselijke bank met Netflix in de buurt, stelt natuurlijk niks voor. En dat ik geen seconde heb omgekeken naar zeil, giek, tas, of zwaard, zegt op zich natuurlijk ook helemaal niks. Tot… dat…… M’n telefoon zoemt. Ha, een WhatsApp bericht. Ah, in de windsurfplannen-app-groep. Dat is de app die helemaal naar onderen was gezakt in mijn WhatsApp leeslijst, doordat ik er minder aandacht aan geschonken had….. Even lezen van wie, en wat het bericht is. Ah! Kaboem! Het is een bericht van Dieter met de nieuwe data voor het 2020HWS seizoen! Nu schiet ik wakker. M’n glas wijn valt om, en stuk op de grond. M’n lieftallige poes Luna schrikt zich een ongeluk en gaat er als een speer vandoor. Ik ruk de gordijnen open, en laat de zon met volle teugen mijn huis binnenstromen. Oh, gut, het is nog maar januari……. Het is grijs, koud, nat en vooral onsurfbaar (Alhoewel de guru les god van de club daar natuurlijk anders over denkt) Stijnmannen en Giessens gaan bij nacht en ontij en zelfs onder nul waarschijnlijk nog surfen. Maar niet deze lafhartige dude. Ik wacht braaf op de aftelkalender van de nieuwe ronde HWS wedstrijden : ) Even nog een berichtje tussendoor. Aan het front van aan- en verkopen is het uitermate stil en saai. Ik heb als laatste aanschaf een 2e hands zwaard gedaan en daarna heeft m’n portemonnee en PayPal rekening zich met spinnenwebben gevuld. Niks gekocht. Niks verhandeld. Niks te vertellen. Saaiiiiiiiii Maar nu is daar dan de HWS kalender waar we even goed voor gaan zitten. De eerste wedstrijd is op…….. Zondag 5 april, in Ter Aar. Ik ben al eerder in Ter Aar geweest en dat is een hele leuke club om te surfen. Aardige mensen. Een mooie stek. Alleen de vlonders om op- en af te stappen zijn even wennen, maar na een paar keer lukt dat ook al best aardig. Het lijkt me nou zo leuk als er vanaf 5 april wat meer mensen van ons cluppie meedoen. Als er 1 club lekker dichtbij is, dan is het Ter Aar. Een mooie gelegenheid om het nieuwe vaarseizoen officieel in te luiden dus. En wat vooral heel erg leuk is, er zijn ook wel ns buitenlandse surfers die helemaal uit België hierheen rijden om in Ter Aar mee te doen.

16


Een echte internationale happening. Ik ga proberen om vanaf race 01 met mijn adjustable downhaul te gaan varen. Dat is een kabelsysteem zodat je, tijdens het varen, je downhaul spanning kunt wijzigen. Nu heb ik dat ding al een tijdje in m’n tas liggen en iedere keer probeer ik t een half uurtje of zo, en iedere keer kom ik weer van terug, zo van: te lastig, te omslachtig, te veel gedoe. Maar een mens moet ook goede en slechte voornemens kunnen samenvoegen, en dus ga ik vanaf race01 met zo’n trekkoord varen. Volgens de kenners stel je je adjustable downhaul (AD) zo in, dat in de meest losse stand het zeil als een zakdoek openwaait (voor ruime en voor de windse koersen). En trek je daarna de AD lekker strak, dan staat je zeil pico bello voor aan de wind. Zo’n AD gecombineerd met mijn al aanwezige outhaul trimset maakt de totale plank+zeil+surfer natuurlijk onverslaanbaar voor 2020! Eindelijk kan ik revanche nemen op die eendjes (die natuurlijk al volgevreten in Ter Aar liggen te wachten, want vorig jaar hadden ze nog zo’n eendenlol gehad) die ik straks spuitend en planerend achter me ga laten. Wie zei dat windsurfen niet diervriendelijk is? Ik ga binnenkort mijn plank maar ‘ns uit z’n stoffige hoes halen, en een beetje laten wennen aan de buitenlucht. Het is altijd een goed idee om je spullen met respect te behandelen. Dus, rustig aan naar buiten. Een beetje uit de kou houden. Een vriendelijk woordje, een aai over de neus, en dan…….. Met de schroevendraaier met ferme draaien de zwaardkast openschroeven en met veel kabaal z’n zwaard eruit trekken. Gewoon heel snel, zonder dat ie ‘ t merkt. Anders gaat ie tegenstribbelen en duurt ‘ t alleen maar langer. Dan leg ik het zwaard wat erin moet komen even op de voorkant van ‘t board zodat ie kan snuffelen…… Het is toch een soort huwelijk wat gedwongen moet slagen he? Stel dat je net lekker van aan de wind naar ruime wind wil gaan, en je wordt tegengehouden door de scheidingsperikelen van je board versus zwaard !! Dat er geen beweging meer in is te krijgen omdat het board zo nodig niet over de vinalimentatie wil praten. En dat het board het zwaard zijn eigen gang niet laat gaan omdat de omgangsregeling met de masttrack niet tot volledige zin is afgerond. Pjoew. Dan heb je pas echt een probleem. Dus…… minstens een half uurtje aan elkaar laten wennen. Beetje geholpen door wat siliconenspray (mmm misschien dat we toch wat PFAS vriendelijker alternatieven moeten zoeken, Ben enig idee?) en dan heel smooth het zwaard er langzaam laten in zakken, onder het zingen van ‘Zoutelande’ van Bløf om dan heel liefelijk de schroeven weer vast te draaien. Menig surfer doet over bovenstaande actie, denk ik, tussen de 5 en de 10 minuten, maar ik maak het een dagdurend ritueel, zodat ik er later op het water dus geen last meer mee krijg. Het hele verhaal is natuurlijk een hele mooie afleidingsmanoeuvre om niet te laten blijken dat ik knetter blij ben dat het seizoen weer van start gaat ! Hup WSV! Hup iedereen! Doe je best, maar vooral: have fun this year! En dat ga ik doen. See you on the waterrrrrrrrrr

17


JACHTWERF“DANIËL” Onderhoud - Reparatie - Winterberging - Vetus-hoofddealer -Yamahadealer

Koperweg 7 - 2401 LH Alphen aan den Rijn - 0172-422219 Direkt gelegen aan de Heimanswetering

- Specialist !

Vaarklaar vanaf Euro 18500,—

18


Wist u dat (1)                          

Erik bij zijn bardienst op 27 nov een heleboel Duitse biertjes had koud gezet; de opkomst groot was en de biertjes heerlijk smaakten; Don zijn nieuwe fiets nog niet heeft uitgeprobeerd; dit niet kon, omdat hij zijn sleutel een hele tijd niet kon vinden; Jeroen de Bruin naar Zwammerdam gaat verhuizen; hij niet, zoals enkelen van jullie dachten, een bewoner van Blauwalg zou worden; wij de ouders van Guus, Leon en Roan feliciteren met de geboorte van hun zoon; onze vereniging hiermee ook gelijk 3 nieuwe leden heeft; Leon zelfs al gespot is in een WSV shirt; onze clubkledinglijn wordt uitgebreid met WSV Zegerplas rompertjes; het misschien ook wel weer eens tijd wordt dat Sinterklaas een bezoek aan de club in zijn agenda gaat zetten; de wedstrijdboot hiervoor speciaal wordt opgeknapt; er iemand tegen Roland zijn stilstaande bus is aangereden; Roland zo boos op deze man was, dat hij dit voortaan niet meer zo snel zal doen; omdat deze dankzij Jeroen de B. nu beter uit zijn doppen kijkt; Kick heel blij is met zijn nieuwe glazen; hij Maus hiervoor heel dankbaar is; Kevin een zweepslag in zijn slaapkamer heeft gekregen; hij nu voorlopig niet meer met zijn matties kan voetballen, laat staan kan stappen; er weer enkele leden in het weekend van 18/19 januari naar Wintirolberg gaan om daar te gaan skiën; wij voor Kevin hopen dat hij half januari wel mee kan gaan skiën; Ida ook wintersport; zij nog steeds wekelijks in de ijskoude Zegerplas zwemt om haar conditie en figuur op peil te houden; Mattes zo goed kan darten, dat hij nieuwe stiften aan de kerstman vraagt; Colin zo gek is op zijn nieuw geboren neefje dat dat de reden was waarom hij bij hem op de hoek is komen wonen; op de volgende bladzijde nog enkele wistudatjes staan;

19


20


Wist u dat (2)  

   

        

Jos en Karen met Tina en Toby goed kunnen swingen; Karin met Toby in Portugal de bloemetjes heeft buitengezet, terwijl Jos en Tina zich hier prima vermaakten; Marco Marokko prima kan aanbevelen voor een surfvakantie; de oliebollenactie een groot succes was; Robert tijdens het Nieuwjaars surfen op 1 januari zonder surfpak (!!!) het jaar 2020 heeft ingesurft; dat dit wat belooft voor het komende jaar; Het skiën in Winterberg dit jaar zo groots en populair is onder de windsurfers dat er een invasie van WSV-ers in 3 achtereenvolgende weekenden is geweest; Bart hierdoor beter een seizoenkaart had kunFoto met dank aan Ida nen aanschaffen ipv een dagkaart; Nac zo ver gevorderd is met skiën dat hij nu niet alleen valt; Robert gelukkig niks mankeerde, zelfs niet toen die een ski in zijn gezicht kreeg; Kick de stoute skies maar heeft aangetrokken en dat hij niet meer op zich liet wachten; Jos overal bitterbal matties heeft; er deze winter weer muizen in de containers zijn gesignaleerd; Herman en Roland ze thuis ook hebben; Frank in Cambodja een heel mooi huis heeft gebouwd; hij komende winter daar weer een huis wil bouwen; Karen bijna met pensioen is; 21


22


Nog enige foto’s van de Suppen met honden dag

Volgens een strak schema ging telkens een nieuwe groep na instructie te water

Foto’s Dieter

Dijkverzwaring van de Zegerplas aangepakt door het Hoogheemraadschap van Rijnland 23


BARROOSTER Periode - 9 februari - 19 april 2020

Zon 9 feb Joost Pastoor Woe 19 feb Sjoerd de Vries Woe 12 feb Maurice Brancart Zon 16 feb Herman van leeuwen Zon 23 feb Ardy Zwanenburg Woe 26 feb Vrijwilliger(s) gezocht Zon 1 mrt Marco van der Laan Woe 4 mrt Ton Zon 8 mrt Joost Pastoor Woe 11 mrt Jacco Zon 15 mrt Vrijwilliger(s) gezocht Woe 18 mrt Erik Prins Zon 22 mrt Herman van Leeuwen Woe 25 mrt Kevin de Ruiter Zon 29 mrt Marco van der Laan Woe 1 apr Maurice Brancart Zon 5 apr Joost Pastoor Woe 8 apr Sjoerd de Vries Zon 12 apr Ardy Zwanenburg Maa, 13 apr Woe 15 apr Vrijwilliger(s) gezocht Zon 19 apr Herman van Leeuwen

1ste training

Paasbrunch/clubwedstrijd 1

Bij verhindering graag onderling ruilen! Openingstijden: woensdag 19.30—23.00 uur zondag 14.00—18.00 uur

24


Schoonmaken op maandagavond 19.30 uur of in overleg Vervanging of datum wijziging graag onderling regelen. Ida Annet Silvia Marjan

17 mrt (dinsdag) 12 mei (dinsdag) 07 jul (dinsdag)

Robert Anja Esther D Peter

3 feb 30 mrt 25 mei

Roland Maja Joost K. Loes

17 feb 14 apr (dinsdag) 08 jun

Esther Marcel v.W. Chris Rob/Ingeborg

02 mrt 28 apr (dinsdag) 22 jun

Vele handen maken licht werk! Zoals reeds eerder aangekaart, is de club hard op zoek naar vrijwilligers om mee te draaien bij de bardienst en in het schoonmaakrooster. Iedereen vindt het eigenlijk vanzelfsprekend om als lid van WSV Zegerplas gebruik te kunnen maken van de faciliteiten die onze club te bieden heeft. Een drankje aan de bar, een warme douche nadat je op het water hebt gestaan. Echter: de bar draait niet van zelf en het clubgebouw wordt ook niet van zelf schoon. Maak wat tijd vrij en zet je in voor je vereniging. Aanmelden kan bij Joost (bardienst) of Dieter (schoonmaakrooster).

25


Aanmeldingsformulier Windsurfvereniging Zegerplas. * Invullen met blokletters. * Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ondergetekende, Naam:………………………………Voornamen:………………………………………….. Adres:……………………………………………………………………………man/vrouw Postcode:………………...Woonplaats:…………………………………………………….. Geboortedatum:………………………Telefoonnr.:………………………………………. E-mail adres:.................................................................................................................. ..... Wenst lid / donateur te worden van de Windsurfvereniging Zegerplas te Alphen a/d Rijn. Kosten: contributie per jaar: seniorlid € 50; jeugdlid (tot 16 jaar) € 35; (gezins)donateur € 25,Wenst een ligplaats voor een surfplank in een container? (€ 60 per jaar) Bent u in het bezit van kennis/kunde, waarmee u onze vereniging zou kunnen helpen? Bent u bereid mee te helpen bij werkzaamheden t.b.v. de vereniging?

ja/nee ja/nee ja/nee

* Het formulier inleveren bij: D.W.F. van der Schilden E-mail: info@wsvzegerplas.nl Brievenbus Bestuur in clubgebouw Betaling van contributie/huur plankenberging dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op Rabobank nr. NL85RABO0301602565 t.n.v. de Windsurfvereniging Zegerplas te Alphen a/d Rijn. Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 1 november. Bij te late en/of verkeerde opzegging verplicht u zich door ondertekening van dit aanmeldingsformulier tot verlenging van het lidmaatschap tot her eind van het eerst volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Stalling van het surfmateriaal geschiedt voor eigen risico. De plankenberging is niet verzekerd! Bovendien verklaart u nadrukkelijk afstand te doen van surfmateriaal, dat niet wordt afgehaald na beëindiging van de huur van de plankenstalling. Alphen aan den Rijn, d.d…………………

……………………………………………. (Handtekening)

……………………………………………. (Handtekening ouder of voogd) Bij personen jonger dan 18 jaar, is mede ondertekening door ouder of voogd verplicht)

26

Privacyverklaring

Met uw ondertekening gaat u akkoord met onze Privacy Policy en de voorwaarden die wij hiervoor hebben opgenomen in het Privacy Beleid WSV Zegerplas Staat op onze website www.zegerplas.nl onder clubinformatie


27


28


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.