Page 1


Rautatieliikenne muodostaa merkittävän lenkin henkilöliikenteen matkaketjuissa. Se on kestävä, nopea ja turvallinen kulkumuoto, joka mahdollistaa laajenevat työssäkäyntialueet. Rautateillä kulkee tulevaisuudessa entistä enemmän liikennettä, mikä toimii myös asemaseutujen kehittämisen lähtökohtana. Tampereen asemakeskus sijoittuu kaikkien matkustusmuotojen liitoskohtaan, ja siitä muodostuu vetovoimainen liike-elämän, työpaikkojen, palveluiden ja asumisen keskittymä. Tavoitteena on luoda toimiva matkakeskus ja korkeatasoista kaupunkiarkkitehtuuria asemaympäristön historiallisia piirteitä vaalien.


Dynaaminen Tampere rataverkon solmukohdassa

Asemanseudut muodostavat keskeisen alueen kaupungissa ja toimivat liikenteen viihtyisinä risteyskohtina, joissa ihmiset ja palvelut kohtaavat päivittäin. Asemanseutujen kehittäminen tapahtuu monen toimijan tiiviissä yhteistyössä, jolla päivittäisen liikkumisen sujuvuus turvataan muutoksista huolimatta.

Tavoitteena ovat palvelutasoltaan ensiluokkainen matkakeskus, sujuvat matkaketjut, sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen asemalta ympäröiviin kaupunginosiin. Tampere on Etelä-Suomen talousalueen keskiössä jonne on alle kahden tunnin saavutettavuus koko alueelta.

RATAVERKKO OULU

TAMPERE 0

10

m 800 k

Asemakeskus on Tampereen keskustan merkittävin strateginen liikenne- ja rakentamishanke lähivuosina. Hanke on keskeinen osa asemanseudun kaupunkikehittämistä ja tärkeä osa myös rautatiejärjestelmän valtakunnallista kehittämistä.

Lähtökohtana on visio kaikkien matkustusmuotojen hyvin toimivasta keskuksesta, joka on vetovoimainen liike-elämän, työpaikkojen, palveluiden ja asumisen keskittymä. Asemakeskuksella on olennainen rooli porttina Tampereen kotimaan ja kansainväliselle liikenteelle. Hanke yhdistää Tampereen kaupungin keskustan osia ratapihan molemmin puolin.

400 km

Tampereen kaupunki on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kaupunkikeskuksista, ja sillä on lupaava tulevaisuus kasvavana metropolialueena. Vuonna 2017 asukasmäärä kasvoi ennätyksellisesti 1,6%, ja jo nykyään Tampereen seutu on yli 370 000 asukkaallaan Suomen toiseksi suurin kaupunkikeskus.

TOKIO HONG KONG SHANGHAI

km

TURKU

km

HELSINKI SAINT PETERSBURG

1600

OSLO STOCKHOLM

TALLIN

RIGA

Oheisessa kartassa on esitetty saavutettavuus nykytilanteessa. Saavutettavutta kehitetään lähivuosina sekä lento- että junaliikenteessä.

MOSCOW DELHI SINGAPORE

COPENHAGEN

BREMEN LONDON

BERLIN MALAGA

BUDAPEST


Matkakeskus ja korttelit – kaupungin uusi ydin Asemakeskukseen suunnitellaan monipuolisesti liikkumisen, työn, kaupan, palvelujen, vapaa-ajan ja asumisen toimintoja sekä korkealaatuisia julkisia kaupunkitiloja. Alueen kokonaiskerrosala tulee kasvamaan noin 172 000 kerrosneliöllä. Asunnoista ja toimitiloista tulee avautumaan upeita näkymiä ympäröivään kaupunkiin.

Hankkeen asunnot ja toimitilat sijaitsevat kaupungin keskustassa ja ihanteellisella tavalla kaikkien liikennemuotojen yhtymäkohdassa. Lukuisat ravintolat ja kaupan liikkeet tekevät hankkeesta elävän kokonaisuuden eri kerrostasoilla, ja kaikki tärkeät palvelut asukkaille, työntekijöille ja aseman käyttäjille ovat saatavilla. Matkakeskuksen läpi tulee kulkemaan 10 000 matkustajaa iltahuipputunnin aikana vuonna 2040.

Asemakeskus tulee muodostamaan saumattoman kokonaisuuden Kansi ja Areenan alueen kanssa. Kansi ja Areenaan rakennetaan monitoimiareenan lisäksi toimisto- ja liiketiloja, asuntoja, hotelli ja toritiloja.

Asuntoja 2400 asukkaalle Toimistotilaa 1900 työntekijälle Monipuolista liiketilaa katutasossa

Kannen aukio

Keskuspuisto

Promenadi kannella

Kansi ja areena


Asemakeskuksen uusiin kortteleihin koti 2400 asukkaalle ja tyÜpaikka 1900 tyÜntekijälle. Heille ja matkustaville tarjoutuvat monipuoliset palvelut.


Matkustusmuotojen viihtyisä keskipiste UUSI MAANALAINEN PYSÄKÖINTIMAHDOLLISUUS ASEMAKESKUKSEN ALLE

TAPAHTUMAPAIKKOJEN SYNERGIAA Tampere on innovaatio-, yliopisto- ja teknologiakaupunki, kulttuuri- ja teatterikaupunki. Hotellit, ravintolat, kaupat ja muut palvelut ovat kävelyetäisyydellä Asemakeskuksesta. Kongressitilastoissa Tampere loistaa Suomen kakkosena. Asemakeskuksen lähellä sijaitseva Tampere-talo on Pohjoismaiden suurin ja Suomen johtava kongressikeskus. Kansi ja Areenan radan ylle rakennettava monitoimiareena tulee aivan Asemakeskuksen kylkeen.

Asemakeskuksen alle sijoittuu P-Hämpin laajennus, maanalainen pysäköintilaitos, jolla mahdollistetaan sekä nykyisen P-Aseman autopaikkojen korvaaminen että uuden rakentamisen vaatimat pysäköinti- ja huoltotilat.

m

2

k

Asemakeskus tulee palvelemaan kaikkia liikkumismuotoja ja uudistaa aluetta voimakkaasti hyödyntäen kansainvälisen, valtakunnallisen ja alueellisen saavutettavuuden kannalta edullista sijaintia. Houkuttelevassa liikkumisessa matka jatkuu sujuvasti muodosta toiseen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KESKUSTORI, FRENKELLIN AUKIO, FINLAYSON & LAIKUNLAVA VAPRIIKKI LAUKONTORI RATINAN STADION TAMPEREEN TAIDEMUSEO TAMPERE UNIVERSITY TAMPERE-TALO PYYNIKIN PALLOILUHALLI TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU SÄRKÄNNIEMI TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA TAMMELANTORI SARA HILDENIN TAIDEMUSEO TAMMELAN STADION TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO MONITOIMIAREENA (KANSI JA AREENA), TULOSSA

13

10

6 9

2

11

10 MIN

12 8

5

14

1

3

10 MIN

4

16

7 6

15

TAMPERE-PIRKKALA 20 MIN

HELSINKI-VANTAA 2H


Rakentamisen aikataulu

Tammela / Juhannuskylä

VAIHE 2 Asemakeskus rakentuu 2020- ja 2030-luvuilla Ratapihan alueen kehittäminen 2020-luvulla Hämpin parkki valmis

VAIHE 1 Kansi ja Areena rakenteilla

Hämpin parkin laajennus rakentuu 2020-luvulla

Hankkeen vaiheet 2014 Tampereen kaupunki järjesti yhdessä Liikenneviraston, Senaatti-kiinteistöjen ja VR Yhtymä Oy:n kanssa kilpailun Tampereen aseman seudun suunnittelusta. COBE & Lunden voitti kilpailun ehdotuksellaan ”ReConnecting Tampere”. 2015 Selvitys voittaneen ehdotuksen toteuttamisedellytyksistä. 2016 Aiesopimus Tampereen Asemakeskuksen kehittämisestä ja voittaneen kilpailuehdotuksen

vaihtoehtotarkastelut. Asemakeskuksen maanpäällinen asemakaava 8640 vireille 25.8.2016. 2017 Asemakeskuksen yleissuunnittelun rakenteellisen pohjaratkaisu valittiin 6.4.2017 ja P-Hämpin laajennuksen yleissuunnittelu käynnistettiin 7.8.2017. 2018 Ratapihan suunnitelman käynnistyminen ja ratapihan alituksen muutoksen suunnittelun käynnistyminen.

Hankkeiden kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä 18.1.-15.2.2018 ja maanalainen kaava (Hämpin parkin laajennus) pantiin vireille. Asemakeskuksen yleissuunnittelu käynnistettiin 31.1.2018 ja asemakaavojen yleisötilaisuus pidettiin 1.2.2018. Hämpin parkin laajennuksen hankesuunnitelma tehdään vuoden 2018 aikana. 2019 Asemakeskuksen yleissuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2019. Asemakeskuksen ja Hämpin parkin laajennuksen asemakaavat tulevat nähtäville yhdessä arviolta kesällä 2019, jolloin ne voisivat vahvistua 2019 aikana.


Asematoiminnalla pitkä perintö

Vaikutusten arvioinnin liikennemallissa Asemakeskuksen ratikkapysäkillä on arvioitu tapahtuvan 5100 nousua ja 5400 poistumista arkivuorokaudessa vuonna 2025.

Asemakeskus yhdistää uuden rakennuskannan Tampereen rautatieaseman historiallisesti kerrostuneeseen kulttuuriympäristöön. Asema-alueen arvokkaimpia rakennuksia ovat asemarakennus (1936) sekä radan itäpuolella olevat kaksi veturitallia (1874-1930). Punatiilinen asema- ja veturitallirakennusten sarja liittyy itäpuolella olevaan Tullinaukion rakennuskantaan. Tampereen asemarakennus on Suomen merkittävin funktionalistinen asemarakennus. Se muodostaa vaikuttavan katutilan päätteen Hämeenkadulle. Asemarakennus ja sen torni säi-

lytetään osana tulevaa Asemakeskusta. Aseman ympäristöä, kuten radan alittavaa asematunnelia, parannetaan hankkeen myötä. Veturitallit säilytetään, ja niiden edustalle jätetään avonainen kaupunkitila, joka antaa junamatkustajalle suoran näkymän veturitalleille. Kulttuurihistoriallinen asemapuisto laajenee etelään. Laajentuneella puistolla tulee olemaan avainasema Tampereen keskustan kaupunkitilojen verkostossa.


Kuvat: COBE & Lunden Architecture Esitteen taitto ja infografiikka: WSP Finland

Asemakeskus brandi 20180612 issuu  
Asemakeskus brandi 20180612 issuu  
Advertisement