Things & Places

Page 1Gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Homage to Edvard Munch . . . . . . . . . . . . . 5 Kadr wypełniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tajemnica i melancholia Wiślicy . . . . . . . . . 9 Twarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ulicznica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Krajobraz gasnący . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rzeczywistość aberracyjna . . . . . . . . . . . . 17 Krajobraz księżycowy . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wieczorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zwiastowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Gdy nikt nie patrzy . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Siesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Two Suns in the Sunset . . . . . . . . . . . . . . 29 Remiza dawno zgasłych strażaków . . . . . . . . 31 Muchy nie lubią deszczu . . . . . . . . . . . . . 33 Krajobraz dla palaczy . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sztuczny horyzont . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Jesień wpuszczona w truskawki . . . . . . . . . 39 Milczenie lewego rozmówcy . . . . . . . . . . . 41 Panna Fenia jako Duszek Zmierzchu �������������������� 43 Pozdrowienia z Wyspy Wielkanocnej ����������������� 45 Psa—lm 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

— W i ęc e j n a w p k . e lt r a ko n . p l —gradient cz e rw i ec 2 0 0 8

Nikon D300 oraz Nikkor 3,5—5,6/18—200

3Homage to Edvard Munch l i p i ec 2 0 0 9

Nikon D700 oraz Nikkor 2,8/180

5Kadr wypełniony st ycz e ń 2 0 1 2

Fuji Neopan 100 Acros, Contax 645 oraz Distagon 3,5/35

7Tajemnica i melancholia Wiślicy kw i eci e ń 2 0 1 2

Kodak Portra 400VC, Contax 645 oraz Planar 2,0/80

9twarz kw i eci e ń 2 0 1 1

Kodak Ektacolor Pro 160, Contax 645 oraz Apo—Makro—Planar 4,0/120

11ulicznica cz e rw i ec 2 0 1 1

Fuji Velvia 50, Contax Aria oraz Super—Takumar 2,0/35

13krajobraz gasnący kw i eci e ń 2 0 1 1

Kodak Ektacolor Pro 160, Contax 645 oraz Apo—Makro—Planar 4,0/120

15Rzeczywistość aberracyjna kw i eci e ń 2 0 1 0

Leica M9 oraz Hektor 4,5/135

17Krajobraz księżycowy maj 2010

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

19wieczorem maj 2010

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

21zwiastowanie cz e rw i ec 2 0 1 0

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

23Gdy nikt nie patrzy l i p i ec 2 0 1 0

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

25siesta l i p i ec 2 0 1 0

Leica M9 oraz Nokton 1.4/40

27Two Suns in the Sunset l i p i ec 2 0 1 0

Leica M9 oraz Nokton 1.4/40

29Remiza dawno zgasłych strażaków l i p i ec 2 0 1 0

Leica M9 oraz Nokton 1.4/40

31Muchy nie lubiĄ deszczu l i p i ec 2 0 1 0

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

33Krajobraz dla palaczy sierpień 2010

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

35Sztuczny horyzont w r z es i e Ĺ„ 2 0 1 0

Leica M9 oraz Summilux 1,4/35

37Jesień wpuszczona w truskawki l i sto pa d 2 0 1 0

Leica M9 oraz Summilux 1,4/35

39Milczenie lewego rozmówcy g rudz i e ń 2 0 1 0

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

41Panna Fenia jako Duszek Zmierzchu m a r z ec 2 0 1 1

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

43Pozdrowienia z Wyspy Wielkanocnej cz e rw i ec 2 0 1 1

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

45Psa—lm 23 w r z es i e ń 2 0 1 0

Leica M9 oraz Noctilux 1,0/50

47Wiatr m a j 1 9 81

Fotopan FF (?), Praktica LTL3 oraz Tessar 2,8/50

49
Urodziłem się w Busku–Zdroju, w dzień Idów Marcowych 1962, w obecnej Galerii bwa “Zielona”. Przy ojcu malarzu i rzeźbiarzu wyrastałem w zapachach farb, oleju lnianego i terpentyny. Do dziś są dla mnie tym, czym smak magdalenki dla Prousta. Jednak z malowania wyszło nic. Fotografuję od 1976. Odkąd pamiętam, szczególnie, gdy bywam sam i pozornie nic się nie dzieje, zdarza mi się czuć obok jakąś tajemnicę. Mam wtedy wrażenie, że ocieram się o styk naszej rzeczywistości z jakąś inną, równoległą. Jest niepokojące, ale jednocześnie przyjemne. W większości przypadków wszystko rozgrywa się w najbliższym otoczeniu, najczęściej na styku dnia z nocą, w oświetleniu zastanym. Od dawna usiłuję to wrażenie sfotografować. Woyt e k P . ko wa lcz yk — w p k. e lt r a ko n. p l —


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.