Industriebouw editie8

Page 14

Uitbreiding Van Rooi Meat • Helmond

Duurzame

schil om het productieproces

Bouwprogramma Uitbreiding slachterij met productie- en voorverpakkingslijnen, een inpakruimte en een vrieshuis (40.000 m2 BVO) Bouwperiode augustus 2013 – september 2014

Industriebouw • december 2013 • 14

Opdrachtgever Van Rooi Vastgoed BV, Helmond

Aannemer Bouwbedrijf Van Grunsven BV, Erp

Architect GOW Project- en Bouwmanagement, Eindhoven

Geïsoleerde sandwichpanelen KIM Nederland, Apeldoorn Complete Koudetechniek VHI Koudetechniek B.V., Uden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.