Page 1

In het Noorderlicht • Utrecht

Tekst: Patricia van der Beek

Kleurrijke woontoren Aan de Oudenoord in Utrecht staat de markante woontoren ‘In het Noorderlicht’. Dit hoog modernistische gebouw dankt zijn naam aan een uniek verschijnsel: zoals het noorderlicht op de noordpool voor een kleurrijk lichtspektakel zorgt, zo brengt de gevel van In het Noorderlicht een fascinerend kleurenspel teweeg dat tot ver in de stad te zien is.

In het Noorderlicht komt in de plaats voor het oude kan­ toorgebouw aan de Oudenoord, dat in de jaren zestig werd ontwikkeld als kantoor van de Zwolsche Algemeene. Later bood dit gebouw ruimte aan het ministerie van sociale zaken en vervolgens aan een kunststichting, die hem omdoopte tot ‘Toren van Babel’. Dit historische pand mag dan in fysieke zin verdwenen zijn, qua architectuur leeft het nog deels voort in de nieuwbouw. De oorspronkelijk modernistische massa­ opbouw, waarbij de toren boven de plint lijkt te zweven, is in het nieuwe ontwerp opgenomen.

Verticale stad

Zwartbruine ruwige steensoort contrasteert mooi met de gladde witte betonbanden en de aluminium puien

In het Noorderlicht is zeventig meter hoog en telt 220 appar­ tementen, verdeeld over zeventien verdiepingen. Het gebouw functioneert als verticale stad waarin wonen, werken, sporten, winkelen en uitgaan harmonieus samengaan. Het plintge­ bouw, bestaande uit de begane grond en vier verdiepingen, biedt ruimte aan een fitnesscentrum, een café-restaurant, woningen, kantoren, commerciële ruimten en een binnen­ tuin. Onder de laagbouw bevindt zich een parkeerkelder met 84 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. De toren krijgt een woonbestemming, met appartementen die variëren van ultra­ compact (30 m2) voor starters tot luxe penthouses (148 m2) met eigen daktuin. Bovenop het gebouw is tevens een geza­ menlijk dakterras voorzien.

Organische vorm, hoogwaardige afwerking De bouwkundig architect is Klunder Architecten uit Rotter­ dam. Cor Berg, directeur van Klunder Architecten, zegt het vol­ gende over het ontwerp*: ‘Het gebouw is net een omgevouwen paperclip. Ik houd van de organische vorm. We hebben voor een hoogwaardige afwerking gekozen. De zwartbruine ruwige steensoort contrasteert mooi met de gladde witte betonban­ den en de aluminium puien. De appartementen hebben een eigen loggia, hoekramen of raampartijen tot aan de grond. Je kijkt vanuit je woning overhoeks naar buiten. De stad komt hier echt bij je naar binnen.’

Flexibele opzet Het plintgebouw biedt ruimte aan een fitnesscentrum, een café-restaurant, woningen, kantoren, commerciële ruimten en een binnentuin

IndustrieBouw • augustus 2013 • 72

Over de opzet en indeling vertelt Berg: ‘Het beste aan In het Noorderlicht is de multifunctionaliteit van het gebouw. Nu heeft het al diverse functies. Maar ook in de toekomst biedt het complex mogelijkheden. Je kunt er alsnog voor een deel kantoren in onderbrengen of er winkels vestigen. En mensen


De toren krijgt appartementen die variëren van ultracompact (30 m2) voor starters tot luxe penthouses (148 m2)

Bouwprogramma Woontoren op plintgebouw: 220 appartementen, restaurant, fitnessruimte, 3.000 m2 commerciële ruimten, ondergrondse stallinggarage Bouwperiode April 2012 – zomer 2013 Opdrachtgever Borghese Real Estate, Nijkerk

Architect Klunder Architecten, Rotterdam Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam Aannemer Pleijsier Bouw, Nijkerk Betrokken partijen Semipermanente bouwplaats beveiliging: Heras Tijdelijke Beveiliging, Oirschot Kozijnen, ramen, deuren: Aluvo Geveltechniek, Nieuwleusen

Funderingspalen en damwanden: Gebr. van ’t Hek, Midden Beemster Ruwbouwtimmerwerk: Van Zijl Bouw, Mijdrecht Plafond- en wandsystemen: CBA, Tiel Plafond- en wandsystemen: Afbouw Rikkert Plafond- en wandsystemen: Gebr. Van den Berg’s Afbouwbedrijf

IndustrieBouw • augustus 2013 • 73


Bouwplaatsprotectie

Bouwen zonder sores Pleijsier Bouw realiseerde ‘In het Noorderlicht’. Zeventien bouwlagen, heerlijk wonen, hartje Utrecht. Je komt er ogen tekort. Heras feliciteert Pleijsier Bouw met het geruisloze proces en met het eindresultaat dat staat als een woontoren. Bouwen zonder sores. Da’s vertragen, afschrikken, detecteren, beoordelen en identificeren. Snel, flexibel, meedenken in de bouwfasen. Samengevat: integrale bouwplaatsprotectie. Een vak dat alleen Heras van A tot Z en met veel pleijsier beheerst.

www.tijdelijkebeveiliging.nl

Buitengewoon Beveiligd


Utrecht • In het Noorderlicht

kunnen meerdere appartementen kopen en laten samenvoe­ gen. Dan krijg je grote loftachtige ruimtes die ook voor door­ starters interessant zijn.’

Iridiserende folie In april 2012 startte aannemer Pleijsier Bouw met de bouw­ werkzaamheden. In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit het slopen van de oude kantoortoren en het opnieuw op­ bouwen van de woontoren. De laagbouw wordt verhoogd van drie naar vijf bouwlagen. Bijzonder aan het nieuwe gebouw is de gevel. Als gevelbekleding wordt gebruikgemaakt van glas dat aan de spouwzijde is voorzien van een iridiserende folie. Hierdoor ontstaat het voortdurend veranderend kleurenspel waaraan het project zijn naam ontleent. Deze zomer vindt de oplevering plaats. *) Bron: www.inhetnoorderlicht.nl

De oorspronkelijk modernistische massaopbouw, waarbij de toren boven de plint lijkt te zweven, is in het nieuwe ontwerp opgenomen.

Semipermanente bouwplaats­ beveiliging Voor een prestigieus project als ‘In het Noorderlicht’ bood een standaard bouwhek op blokken onvoldoende bescher­ ming. In plaats daarvan paste Heras Tijdelijke Beveiliging ook semipermanente beveiliging toe: een solide hekwerk, bestaande uit staalmat bouwhekken die met klemmen aan palen worden gekoppeld. Deze palen staan ongeveer een halve meter in de grond. Semipermanente beveiliging is stevig en vandalismebestendig, het heeft een hoogwaardige uitstraling en is flexibel in gebruik. Bovendien past deze beveiliging naadloos binnen het totaalconcept van Heras Tijdelijke Beveiliging. Manager Sales Bob Lamers: ‘Beveiliging is een steeds belangrijker issue op bouwplaatsen. Het gaat er niet alleen om dat enkel bevoegde mensen de bouwplaats kunnen betreden, maar ook dat geïdentificeerd is wie er op de bouwplaats zijn. Wij spelen hierop in met onder meer hoogwaardige bouwhekken, tourniquets, toegangscontrole en camerabeveiliging.’

300 meter bouwhek

RAMEN - DEUREN - GEVELS

www.aluvo.nl

Op project ‘In het Noorderlicht’ plaatste Heras Tijdelijke Beveiliging circa 140 meter aan combihekken, 230 meter aan Anti Climb bouwhekken en een tijdelijke elektrische schuifpoort. Het prestigieuze project grenst aan de binnenstad en brengt zodoende extra risico’s met zich mee. Gedurende de bouw werden nog enkele modificaties uitgevoerd bij het ingaan van

een nieuwe fase. ‘De planning stond bij tijd en wijlen behoorlijk onder druk’, vertelt Lamers. ‘Wij hebben onze meerwaarde bewezen door direct en flexibel in te spelen op de veranderingen op de bouwplaats. We konden snel en efficiënt schakelen met aannemer Pleijsier Bouw, wat door iedereen als zeer prettig ervaren is.’

Meedenken in de bouwketen Lamers vervolgt: ‘Pleijsier Bouw is een goede relatie van ons. We werken aan meerdere projecten samen en weten wat we aan elkaar hebben. Vanuit deze basis willen we in de toekomst nog een stapje verder gaan, door voor elke bouwfase beveiliging op maat te bieden. Een bouwterrein behoeft immers in de grondwerkfase minder beveiliging dan in de fase waar beton gestort wordt en koperleidingen gelegd worden. Door als onderdeel van de bouwketen nog meer in het voortraject mee te denken, leveren we een belangrijke bijdrage aan de reductie van directe en indirecte faalkosten.’

infonieuwleusen@aluvo.nl • infoapeldoorn@aluvo.nl

IndustrieBouw • augustus 2013 • 75

617 noorderlicht indd  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you