Page 1

Industrie bouw

Editie: augustus 2013

Vakblad IndustrieBouw is een bouwtechnisch vakblad waarin de nadruk ligt op project­beschrijvingen van bouwwerken voor industrie, utiliteit, logistiek en voor de agrarische sector. Artikelen richten zich op materialisering en ­detaillering van gebouwen, innovatieve bouw­materialen, kosten­besparende oplossingen en ­manieren om het bouw­proces in te richten.

Colofon Verschijnt 8x per jaar

Work4Media

business magazines

Verhuisberichten Is het een trend of slechts de hype van de maand? Reshoring, heet het en de meeste serieuze media pikten het onderwerp op. In de jaren negentig begon het grote Offshoring: veel bedrijven verplaatsten hun productie naar lagelonenlanden in OostEuropa en Azië. Dat begon met arbeidsintensieve industrie en zette zich uiteindelijk door tot in de IT en telecomsector. U belt in Nederland met een helpdesk en bent feitelijk in gesprek met medewerker in Bombay. De lage lonen wogen op tegen de hogere transportkosten en andere bijkomende nadelen. Nu de lage lonen en andere personeelskosten stijgen en de olieprijzen ook structureel hoger zijn, vervalt het voordeel. Het complex aan vestigingsplaatsfactoren verandert en meer en meer bedrijven besluiten om de productie of de dienstverlening weer terug te brengen naar het land van oorsprong. De voordelen zijn legio: verlaging van Total Cost of Ownership; productie dichter bij de markt en bij geschoolde, kwalitatieve arbeid; scherpere en snellere afstemming mogelijk van aanbod op vraag; minder risico; beter voor het milieu. Reshoring is goed nieuws voor bijvoorbeeld Nederland. Zelfs Philips heeft een kleine productielijn teruggehaald. Er wordt nog veel gebruik gemaakt van de inzet van sociale werkplaatsen. Daarmee creëer je geen echte banen, maar het is een begin en het is wel goed voor een groep mensen die

Uitgever lastig te bemiddelen is op de arbeidsmarkt. Voor de vastgoedsector is het ook goed nieuws omdat productie kan plaatsvinden in een andere groep “kanslozen”: leegstaande bedrijfsruimten. In elke plaats in Nederland staat voldoende bedrijfsvloer leeg om de reshoring companies voldoende geografisch keus te geven. Daarbij hebben eigenaren, makelaars en andere vastgoedprofessionals voldoende creativiteit in huis en een interessante en vooral aantrekkelijke aanbieding van te maken om de reshoring te faciliteren. De Verenigde Staten profiteren al jaren van reshoring. Het staat bij overheden en andere organisaties hoog op de agenda. Voor Nederland valt hier veel te leren. Recentelijk wordt de Amerikaanse reshoring-golf versterkt door de opkomst van de schaliegaswinning. Deze relatief goedkope energievorm doet zelfs Europese industriële (energie-intensieve) bedrijven overwegen om naar de andere kant van de Atlantische Oceaan te verhuizen. Tegen deze trend kan Europa niet opboksen. Nederland zal zich moeten concentreren op de niet-energie-intensieve sectoren. En consistent energiebeleid voeren. Het is bespottelijk dat we gloednieuwe energiecentrales die nog geen kilowatt geproduceerd hebben, ontmantelen om de generatoren te kunnen verkopen. Van dat soort verhuisberichten wordt ik het meest droevig. Maar dat is een heel ander verhaal. Tjerk van Duinen

Work4Media - ISSN: 2356-8978

Work4Media Postbus 215 2990 AE Barendrecht Tel.nr. +31 (0)85 1117890 E-mail info@work4media.nl

Redactie Tjerk van Duinen – Inhoud.cc redactie@industriebouw-online.nl

Redactiemedewerkers Patricia van der Beek Melissa van der Beek Carla de Koning Sjoerd Meuleman Margot Visser Ries van Wendel de Joode

Bladmanager Cock Penning cpenning@work4media.nl

Advertentieverkoop/ Media-adviseurs Hans Vonk hvonk@work4media.nl Toos van de Sanden tvdsanden@work4media.nl

Backoffice Petra Schaap pfschaap@work4media.nl

Vormgeving en ­ grafische begeleiding Linkt, Rotterdam Tel.nr. +31-(0)10-737 0883 info@linktmedia.nl Peter van der Horst Michel van Kleeff

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij ­elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samengesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in dit vaktijdschrift gegeven informatie.

IndustrieBouw • augustus 2013 • 3


Inhoud 6

Veghel Op industrieterrein De Doornhoek in Veghel realiseert Bouwbedrijf van de Ven BV een nieuw distributiecentrum voor Mega Group met hoogwaardige architectuur en dito proces- en installatietechniek.

11

Bunnik

44

48

Bovag van D naar A met ge­ renoveerd hoofdkantoor. En saai metselwerk maakt plaats voor veel glas en fraai leiwerk.

16

Roosendaal Seinhuisje op rollers In april werd in Roosendaal een seinhuisje uit 1907 1.400 meter verplaats en vervolgens geronoveerd.

Axel Strakke nieuwbouw voor traditioneel Zeeuws Streekmuseum

Rotterdam Botlek Slimme loods European Bulk Services in september in gebruik: enorme toename capaciteit, efficiency en betere milieuhygiëne.

24

Tilburg Nieuwe Heikant is een bijzonder seniorencomplex met jeu. Voor een bescheiden budget, maar net kwaliteit in de ­uitstraling.

30

Schiedam Jumbo en Wärtsilä ver­werven prominente plek aan de Nieuwe Maas.

36

Rotterdam Het Slaakhuys is gerenoveerd en daarmee kreeg Rotterdam een bijzonder gebouw terug.

40

52

Zaltbommel Initiatief nemen loont: in voortvarend tempo (28 weken) bouwt Van Mourik Bouw voor Paul Meijering Metalen een nieuw bedrijfsgebouw met aangrenzend kantoor.

IndustrieBouw • augustus 2013 • 4

58

Terneuzen Woonzorgcomplex Maxima is koninklijk wonen: met een vorstelijk uitzicht op de ­Westerschelde.

‘s-Hertogenbosch De hoogste woontoren vande stad telt nu 23 woonlagen en 88 appartementen en staat in het Paleiskwartier.


Industrie bouw

61

64

68

70

Den Haag Voor de bouw van gezondheidscentrum Veenland past De Langen & van den Berg een snelle bouwmethode toe met prefab betonnen wanden en vloeren.

Bergen op Zoom

Abonnementen

In het Havenkwartier verrijst Vissershaven, een nieuwbouwproject met vele ­gezichten waarin verschillende woonvormen samengaan.

Abonnementsprijs 8 nummers € 39,00 Los nummer € 8,50 Proefabonnement 4 nummers € 16,50 (prijzen zijn exclusief btw) ING 6772647 t.n.v. Work4Media o.v.v. Industrie-Bouw

Vlissingen Nieuwbouw werk-leerbedrijf Orionis Walcheren is tevens leerlingbouwplaats voor aannemer Fraanje.

Vakwerk ATM Terminal Maasvlakte II

72

Utrecht

Utrecht

76

80

Aan de Oudenoord in Utrecht staat de kleurrijke woontoren ‘In het Noorderlicht’. Dit hoog modernistische gebouw dankt zijn naam aan het natuurverschijnsel op de noordpool.

Met vijf nieuwe bestralingsruimten kan het Universitair Medisch Centrum onder andere een groter aantal oncologiepatiënten van dienst zijn.

Spijkenisse Appartementencomplex Terras aan de Maas is hoogbouw met allure. Het ligt aan de Oude Maas en bestaat uit twee woon/zorgtorens met daartussen een commerciële plint en met een snufje Gaudí.

Opgave abonnementen Tel.nr. +31-(0)85 111 7890 (tussen 09:00 uur en 12:30 uur) Faxnr. +31-(0)85 111 7891 E-Mail: admin@work4media.nl

Opzeggingen abonnement Annuleringen abonnement schriftelijk en uitsluitend drie maanden voor afloop abonnementsperiode. Het abonnements­geld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Zie www.work4media.nl/ algemenevoorwaarden

Doelgroep Directies en management van opdrachtgevende bedrijven vanuit de industriebouw, betrokken ministeries en rijksdiensten, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, architectenbureaus, advies- en ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.

IndustrieBouw • augustus 2013 • 5

2013ind05 voorwoord inhoud indd  
2013ind05 voorwoord inhoud indd  
Advertisement