Page 1


Z Wilna do Łuczan-Giżycka  

Przeżycia i życie codzienne przesiedleńców z Wileńszczyzny do Giżycka i okolic w latach 1945-1953. Autor - Witold Perepeczko - skrzętnie i p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you