a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


gratis 3d

visualisatie


terrasoverkappingen en textiele terraszonwering

Toen LTC Naaldwijk in 2017 de plannen maakte voor

slag gegaan. Ze toonden ons een 3D-tekening, die een

een grootscheepse renovatie van het tennispark,

uitstekend beeld gaf van hoe het er in de praktijk uit komt

kwam voor de aanbesteding van de terraszonwering

te zien. Het voorstel betrof een zogeheten overkapping

al snel Vitrona nadrukkelijk in beeld. Logisch,

van doek (Plaza Viva). Dat systeem is het meest stabiel

het Naaldwijkse bedrijf is al 40 jaar specialist als

onder winderige omstandigheden, zowel overkapping

het gaat om zonwering. Daarnaast zijn enkele

als zonwering en paste tevens uitstekend in de look-and-

medewerkers van Vitrona al jarenlang graag

feel van het nieuwe park. Zo was rekening gehouden met

geziene gasten op het tenniscomplex.

de kleurstelling van het clubgebouw en de terrastegels. Qua kleur werd uiteindelijk gekozen voor licht antraciet

Tennisparkbeheerder Raymond Scholtes van LTC

met een streepje lichtgroen erdoorheen. Dat bleek een

Naaldwijk kan zich de eerste contacten omtrent de

schot in de roos, want het combineerde uitstekend.” De

overkapping – die tevens dienst doet als zonwering –

terraszonwering van Weinor werd tijdens de officiële

van de Naaldwijkse tennisvereniging nog goed

opening van 1 april 2019 gepresenteerd en heeft zijn

herinneren: “Wij hadden natuurlijk onze eigen wensen

waarde dus al een zomer lang kunnen bewijzen. “Dat

en eisen voor de terraszonwering. Voor onze gasten is

heeft hij zeker gedaan”, besluit Raymond enthousiast.

het belangrijk dat ze in de zomer op ons terras lekker uit

“De reacties van onze leden en gasten waren erg positief.

de zon en uit de hier toch vaak aanwezige wind kunnen

De textiele terraszonwering is dan ook echt een verrijking

zitten. Verder moest het natuurlijk passen in onze nieuwe

van ons vernieuwde sportpark gebleken, waar we nog

uitstraling. Daar is Vitrona voortvarend mee aan de

jaren met veel plezier gebruik van zullen maken.”


Profile for WL Media

Vitrona Jubileuma  

Vitrona Jubileuma  

Profile for wlmedia