Page 1

Jouw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 16 januari 2020

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

2

Gemeentenieuws

STIJF, MOE OF PIJN? CHIRO PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66 W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L

‘Zuster Pietje’ en wethouder openen expositie Dorp in Beeld Afgelopen zaterdag gaf ‘Zuster Pietje’ samen met wethouder Sonja Smit de aftrap voor de expositie en talloze activiteiten die in De Dorpskamer van Den Hoorn gaan plaatsvinden. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Wie was Zuster Pietje? “Nou gewoon, dat was een non die bij je op bezoek kwam als er iets was,” zo zegt Toos van der Spek, die voor deze gelegenheid in de huid van de ooit zo beroemde en corpulente wijkverpleegkundige was gedoken. “Ze beheerste het halve dorpsleven. Als je als meisje van de lagere school kwam en je had geen echt omlijnde plannen, dan kwam Zuster Pietje bij je moeder op bezoek en zei: ‘Stuur dat meissie maar naar die en die. Die hebben er weer een kindje bij en kunnen haar hulp goed gebruiken.’ En dan ging je gewoon.” Hilariteit alom als Zuster Pietje dit vertelt nadat ze samen met dorpswethouder Sonja Smit de expositie Dorp in Beeld heeft geopend.

Den Hoorn: 015 - 262 60 16 www.kleijweghoveniers.nl

Deze week bij de krant: IN DEZE BIJLAGE

O.A.

OVERZICHT OPEN DAGEN IRIS VAN DER SAR RDER WERD TATTOEËE OLHULP BIJ SCHO ZE EN STUDIEKEU

Stralend middelpunt Het gaat uiteraard om de expositie in en rondom de Dorpskamer maar het interview dat Hans Vlaanderen van CultuurStek met Toos doet is veel te hilarisch om te missen. Hans: “Dat waren nog eens andere tijden he. Niet te vergelijken met de hedendaagse jeugdzorg.” Toos: “Nee meid, dat is nu niks meer.” Dan wordt er nog even gesproken over de

15 JANUA VERIJ WEST MEDIA VE VAN UITGE SPECIA LE UITGA

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelfland

Zuster Pietje opent samen met de dorpswethouder de tentoonstelling.

Daf van de zuster. “Die deed het wel eens niet. Keren kon ik niet. Dan riep ik een paar jongens en dan draaiden ze mijn hele autotje om en kon ik de andere kant op.” Toos was daarna ruim 28 jaar pompbediende bij Kleijweg. “Dan deed ik een andere jurk aan,” zegt ze gevat. Ook deed Toos een paar jaar geleden mee aan de opera ‘Kinderzegen’. “De pastoor zei dat ik iedere dag een regeltje moest leren, dan zou het wel gaan.” En het ging! Toos was de ster van de avond. En, eerlijk is eerlijk, Toos was nu ook het stralende middelpunt van de openingshandeling.

Dorpskamer Toch wilde Sonja Smit daar nog wel wat aan toevoegen. “Ik vind het een eer om als dorpswethouder hiervoor gevraagd te zijn. Deze tentoonstelling is een soort herontdekking want wat is dit dorp in beweging! Hoe mooi is het dat dit voor alle inwoners en andere belangstellenden te bezoeken is. Als we al die mooie verhalen blijven vertellen, dan blijven niet alleen de herinneringen bestaan, maar blijven wij ook in verbinding met elkaar. Mooi dat ook de basisscholen hierbij betrokken worden. We willen van de Dorpskamer ook veel meer een Dórpskamer ma-

Voormalig gemeentehuis en huize Barendregt verkocht Het voormalige gemeentehuis van Maasland en huize Barendregt krijgen een nieuwe bestemming. De verkoopovereenkomst werd afgelopen vrijdag ondertekend door wethouder Wendy Renzen en de

TE KOOP / TE HUUR

GARAGEBOXEN EN BEDRIJFSUNITS DE LIER

nieuwe eigenaar, de heer Lie. In huize Barendregt komt de tandartsenpraktijk die nu in het Heelhuis gevestigd is. Het voormalige gemeentehuis wordt verbouwd tot restaurant. De heer Lie is verheugd met deze aankoop. Samen met een architect presenteerde hij zijn plannen voor de beide panden al aan de gemeente. De gemeente werkt aan de vergunningen die de plannen mogelijk maken. Zodra de vergunningen ver-

leend zijn, kan de verbouwing van beide panden beginnen. De gemeente is blij met deze ontwikkeling, omdat zij het voormalig gemeentehuis graag een publieke functie teruggeeft. Ook huize Barendregt ondergaat een verbouwing waarbij veel aandacht en respect is voor de monumentstatus. Dit stukje historisch Maasland langs de ‘s-Herenstraat is binnenkort weer een ontmoetingsplek voor onze inwoners én recreanten.

Vanaf 18 m² tot 126 m² Pluspunten project:

 Afgesloten terrein  Deels overkapt

 Cameratoezicht “Project Lierweg” Lierweg 24A, De Lier

0174 - 64 00 00 www.teunissenberendse.nl

Wethouder Wendy Renzen en de heer Lie tekenen de verkoopovereenkomst voor het voormalige gemeentehuis en Huize Barendregt in Maasland. Foto: Gemeente Midden-Delfland

Foto: GvW-T

ken. Niet alleen voor de senioren maar een levendige locatie waar van alles te doen is. Sowieso de komende dagen, denk aan de lezingen over de oorsprong van Den Hoorn, de films van vroeger, de talkshow en de muzikale middag.” Daarna start een proefperiode van een jaar waarin regelmatig op zondag hier het een en ander te doen is, met aansluitend een lunch. Begin met de expositie en geniet van al het andere moois dat CultuurStek en de Dorpskamer samen organiseren! De tentoonstelling is gratis, voor de diverse activiteiten zijn nog kaarten verkrijgbaar via info@cultuurstek.nl.

Boete voor kappen van Maaslandse es Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de gemeente Midden-Delfland een boete van 5.000 euro betaald, omdat het vorig jaar een es liet kappen naast het gemaal aan de Commandeurspolder in Maasland. Voor de kap was vooraf geen vergunning aangevraagd, terwijl die wel nodig was. Dat blijkt uit stukken waarover de verenigde vergadering later deze maand spreekt. Wethouder Sonja Smit was destijds onaangenaam verrast en kondigde daarom een boete aan. De hoogte daarvan was toen nog niet duidelijk. Half december werd er als vervanging voor de gekapte es een walnotenboom van zes meter hoog geplaatst naast het gemaal.


2

|

De Schakel MiddenDelfland 16 januari 2020

Gemeenteberichten Donderdag 16 januari 2020

week 3

Voorwerp gevonden of juist verloren?

Werkzaamheden aan bomen

Gevonden voorwerp Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? U kunt dit eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 gemeenten gebruiken deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het voorwerp bewaart u thuis en na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar wordt u eigenaar. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden. Check deze op onze website. Wilt u geen eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de gemeente inleveren.

De winter is de beste tijd voor werkzaamheden aan bomen. Op sommige plekken halen wij bomen weg. Vaak omdat ze slecht van kwaliteit zijn. Deze bomen kunnen een gevaar vormen voor de omgeving. Soms worden bomen te groot voor de beschikbare ruimte. Als er echt geen andere oplossing is, halen wij de boom weg of vervangen wij de boom voor een kleinere boomsoort. Als het mogelijk is, planten wij altijd nieuwe bomen terug. Hieronder ziet u een overzicht van enkele van de meer opvallende werkzaamheden.

Verloren voorwerp Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden? Kijk ook dan op www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website, u zoekt over de gemeentegrenzen heen. Staat uw voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier ook meteen aangeven wat u verloren bent. De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt u eventueel voor de verzekering gebruiken. Voor officiële documenten (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer over op www.middendelfland.nl.

Den Hoorn: Woudseweg Vijf kastanjes van de Woudseweg zijn slecht van kwaliteit. De bomen zijn ernstig aangetast door de kastanje bloedingsziekte. Er komen nieuwe bomen bij de herinrichting van de Woudseweg.

Subsidieregeling Kunst, cultuur en sociale samenhang in 2020 De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de begroting voor 2020 een budget van €18.000 beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Deze initiatieven dragen bij aan de versterking van de eigen identiteit van (de dorpen van) Midden-Delfland. Vrijwilligersorganisaties en groepen betrokken inwoners van de gemeente kunnen de subsidie aanvragen.

Maasland: Huis te Veldelaan Vorige week velden wij hier acht essen. Ze stonden in het trottoir langs de plek van de gesloopte gereformeerde kerk. De bomen waren erg slecht. Het was niet mogelijk de bomen langer veilig te behouden. We kunnen hier geen nieuwe grote bomen planten. Daarvoor is te weinig ruimte in de grond onder het trottoir. We onderzoeken de mogelijkheden om hier kleinere bomen te planten. Maasland: Hoefslag In de hoefslag groeien hartjesbomen. Vijf bomen geven zeer veel hinder voor de aangrenzende tuinen. De bomen zijn te groot voor de beschikbare ruimte. Deze bomen halen wij weg. Samen met de bewoners bepalen wij welk groen hier voor terug komt. Maasland: Kluiskade / Hofsingel Op de Kluiskade staan twee schietwilgen en één treurwilg bij de Hofsingelbrug. De bomen zijn erg slecht van kwaliteit en kunnen gevaarlijk worden. We vervangen de bomen voor drie nieuwe bomen. Schipluiden: Burgemeester van Gentsingel We verwijderen drie essen en één treurwilg. We planten twee nieuwe bomen terug. Het groen langs de singel krijgt een meer natuurlijke inrichting.

Voorwaarden Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag voldoen aan verschillende voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.middendelfland.nl > Subsidies > Kunst, cultuur en sociale samenhang. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. U kunt een aanvraag indienen vóór 1 maart 2020.

Schipluiden: Holierhoek Aan de rand van de Holierhoek staan grote essen. De laatste jaren gaat de kwaliteit van deze bomen achteruit. We vervangen de bomen geleidelijk voor nieuwe bomen. Dit jaar vellen wij hier zes essen. De nieuwe bomen zijn al geplant.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart de Vos via het e-mailadres subsidie@middendelfland.nl of (015) 380 41 13.

Meer informatie Ook op een aantal andere plekken in de dorpen vervangen wij bomen. Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Kijkt u dan op onze website.

Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn AANVRAGEN Omgevingsvergunningen - Vergunning aangevraagd voor het oprichten van een dakopbouw aan de Keizerin 56, 2635 MC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0005). - Vergunning aangevraagd voor het oprichten van een dakopbouw aan de Keizerin 54, 2635 MC Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0009). - Vergunning aangevraagd voor het plaatsen van dakkapellen op het zijgevel dakvlak aan de Victoria 8, 2635 MJ Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0014). - Vergunning aangevraagd voor het realiseren van een Bed & Breakfast aan Zwethkade Zuid 44a, 2635 CW Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2020-0013). BESLUITEN Omgevingsvergunningen - Vergunning verleend voor het oprichten van een gemeenschappelijk gebouw bij de Tiny Houses aan de Woudselaan 12e1, 2635 CH Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0403). - Vergunning verleend voor het oprichten van een fietsenberging aan de Woudselaan naast 12a (sectie H 3167, 2635 CH) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0404). Verlenging beslistermijn - Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag voor het oprichten van een bedrijfsgebouw met kantoor aan de Heernesse (sectie H 3616, 3146,

www.middendelfland.nl

1778, 3122, 1779, 1775, 2114, 2518 en 3121) in Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0383). - Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag voor het splitsen van een bedrijfshal BC2 in 3 hallen aan de Hooipolderweg 15, 16 en 17, 2635 CZ Den Hoorn. - Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag voor het oprichten van drie paviljoens (Foodpark ’t Harnasch) aan de Hogenhoorn 3, 5 en 7, 2635 BN Den Hoorn (Z-HZ_WABO-2019-0555).

Maasland

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De oficiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekend­ makingen kunt u opzoeken via www.middendelland.nl > Actueel > Oficiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Omgevingsvergunningen - Vergunning aangevraagd voor het toegankelijk maken van de bergzolder en het realiseren van een dakkapel op het achtergevel dakvlak aan de ‘s-Herenstraat 35, 3155 SJ Maasland (Z-HZ_WABO-2020-0003).

Verlenging beslistermijn - Beslistermijn verlengd van de vergunningsaanvraag voor het wijzigen van de omgevingsvergunning Z-2015-00397/2015-12150 door het gebruik uit te breiden naar winkel met lichte horeca en het realiseren van een terras op het trottoir aan de ’s-Herenstraat 32, 3155 SJ Maasland (Z-2019-00688).

BESLUITEN

Schipluiden

Omgevingsvergunningen - Vergunning verleend voor het legaliseren van het verbouwen van twee monumenten aan de Kerkstraat 1 en 3, 3155 AN Maasland (Z-HZ_WABO-2019-0479). - Vergunning verleend voor het wijzigen van de verleende vergunning Z-HZ_WABO-2017-0513/ 2018-17203 voor het oprichten van een woning aan de Gaagweg 46a, 2636 AK Schipluiden (Z-HZ_WABO-2019-0554).

BESLUITEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen - Vergunning verleend voor het herinrichten van de Zuidplas van het Kraaiennest – het graven van een verdiepte slotgracht in het Kraaiennest (sectie Q 1245, 1228, 1078, 1246, 1231) in Schipluiden (Z-2019-00738). - Vergunning verleend voor het ophogen van de kade ter hoogte van Schieweg 170 en 174 in Schipluiden (Z-HZ_WABO-2019-0556).

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden


16 januari 2020 De Schakel MiddenDelfland

Ontmoetingsmiddag van PCOB Op woensdag 22 januari vindt er weer een ontmoetingsmiddag van PCOB in Den Hoorn plaats. Deze middag komt Ria van der Meer uit Delft van alles vertellen over het leven van Hugo de Groot en de bijzondere prestaties van deze beroemde Delftse rechtsgeleerde. De ontmoetingsmiddag vindt plaats in de grote zaal van de Kickerthoek in Den Hoorn, aanvang 14.30 uur en om 14.00 uur gaan de deuren open.

Zangdienst Dorpskerk Zondag 19 januari is er om 19.00 uur een zangdienst in de Dorpskerk in Schipluiden. Met medewerking van het Woudtse Kerkkoor onder leiding van Gert Jan Hol, het Bethel Kwartet uit Den Haag, organisten Hans Koster en Jeanne Bouwmeester.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. • Apotheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 • Pieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 • Kwadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Het is alweer 40 jaar geleden dat De Dorpshoeve geopend werd. 40 jaar al staat dit gebouw centraal in de Schipluidense samenleving. Dat kan uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan en dus is er een commissie gevormd die dit jubileum op allerlei wijzen gestalte gaat geven. Door Gemma van Winden-Tetteroo

De week van 25 januari tot en met 1 februari staat helemaal in het teken van de festiviteiten. Stichting De Dorpshoeve Schipluiden (SDDS) haalt alles uit de kast. In 1980 werd De Dorpshoeve geopend door de commissaris van de Koningin. Aanvankelijk was De Dorpshoeve een gemeentelijke voorziening, later werd het commercieel. In 2008 verkeerde De Dorpshoeve in zwaar weer. Zou er een eind komen aan dit centrale punt? Dat mocht niet gebeuren en toen heeft een kleine groep enthousiaste mensen Stichting De Dorpshoeve Schipluiden opgericht. Nu zorgen zo’n zeventig vrijwilligers voor het reilen en zeilen van deze bekende plek. “We willen een levendig dorpshuis in stand houden,” zo zegt de voorzitter Toon Frerichs, en dus kwamen er nieuwe activiteiten zoals een Kookclub, koffie-ochtenden en het Repair Cafe. Er werd flink onderhoud gepleegd en de inventaris is vernieuwd. Kortom: De Dorpshoeve kan er nu weer minstens veertig jaar tegenaan!” Van alles De aftrap vindt plaats op zaterdag 25 januari om 14.00 uur. Dan is er een receptie voor genodigden. Gelijktijdig is de reünie voor oud-leidsters en ex-peuters en belangstellenden van de Woelige Hoek. Die

Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Maassluise Courant denkt aan het milieu en wordt daarom vervaardigd met een waterloos drukproces. Tevens drukken wij de krant op volledig gerecycled papier.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

Feestelijke rommelmarkt in De Dorpshoeve.

avond begint om 20.15 uur een concert van muziekvereniging Sint Caecilia. Zondag is tussen 12.00 en 16.00 uur een feestelijke rommelmarkt en er is een demonstratie darten. Op dinsdag 28 januari begint om 17.30 uur de maaltijd van de dinsdagavondgroep. Wekelijks is de mogelijkheid om voor een relatief klein bedrag te genieten van een drie-gangendiner. Wel inschrijven want vol = vol. Toen en nu De kinderen worden natuurlijk ook niet vergeten. Op woensdag zijn er diverse kindervoorstellingen door Peet Vermeulen. Die avond is er een komische eenakter van Vat ‘75. Bijzonder is dat ‘De Woesteling’ van Anton Tsjechov veertig jaar geleden ook werd opgevoerd; door dezelfde acteurs als nu! Ad van den Berg, Ineke de Vries en Frank Berkhout laten de bezoekers weer helemaal genieten. Daarna is de aandacht voor

Foto: GvW-T

Lida’s Liedekens. Een duo dat met zang en gitaar hits van toen en nu ten gehore brengt. Op donderdag is de Dorsphoeve voor de Bridge Club Schipluiden. U bent van harte welkom om te komen kijken of bridge misschien ook iets voor u is. Wedstrijden Op vrijdagavond is er Repair Cafe. Gooi niet zomaar alles weg als er iets kapot is, misschien valt het toch nog te repareren. Diezelfde avond is er ook een Pubquiz door Lex en Marian. Wie gaat er strijden om de eeuwige roem van Schipluiden en een leuk prijsje? De Dorpshoeve is geen Dorpshoeve zonder de Gymnastiek Vereniging Schipluiden. Zij zullen de hele zaterdag 1 februari gymwedstrijden verzorgen. ‘s Middags is er Oriental Tea van Gona en Marieke, een gezellige variant op de High Tea. En er is geen jubileum zonder feestavond! Dus bent u op 1 februari vanaf 20.30 uur welkom voor een spetterende show van lokale ar-

Workshop van Winston Scholsberg bij Op Hodenpijl

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl

Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdagochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23

3

De Dorpshoeve is jarig en dat wordt gevierd

Colofon

Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur.

|

Tijdens de workshop laat Winston zien en voelen wat zijn WES methode inhoudt. Foto: Peter Fierant

Winston Scholsberg laat op 22 januari aan de hand van een workshop bij Op Hodenpijl zien en ervaren hoe het mogelijk is om in 7 stappen een uniek verhaal met overtuigende energie en zelfverzekerde lichaamstaal te communiceren. Tijdens de workshop laat Winston zien en voelen wat zijn WES methode inhoudt. Daarbij doe je een aantal simpele oefeningen die je direct in het dagelijks leven toe kunt passen en die meteen zichtbaar resultaat opleveren. Winston heeft zich van drummer ontwikkelt tot verhalenverteller, presentator en entertainer. Zijn

Ontmoetingen rond de Bijbel voor senioren In het najaar van 2019 is een groep senioren in Maasland vijf keer samengekomen om aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel na te denken en te spreken over het ouder worden. Zo’n zelfde reeks wordt binnenkort opnieuw gestart. Net als in de eerste reeks samenkomsten zal er ook dit keer gebruik worden gemaakt van thema’s uit een boek voor senioren dat uitgegeven is door het Nederlands Bijbelgenootschap. Tijdens

elke bijeenkomst is er een inleider uit een van de omliggende kerken. De vijf bijeenkomst zijn gepland op de volgende zaterdagochtenden: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 maart en 21 maart. De bijeenkomsten beginnen om 10.30 en zullen tot 12.00 uur duren. Aanmelden kan bij Wietske vd Wel 06-23736312, Nel van Buuren 06-23737891, Carina Westerhof 06-36229392.

WES methode is op deze ervaring gebaseerd. Zijn publiek bestaat onder andere uit managers, ondernemers, politici, coaches en CEO’s. Hij heeft hen geholpen om hun verhaal met kracht en overtuiging over te brengen op een publiek van alle soorten en maten. Naast de communicatie- en presentatietrainingen die Winston verzorgt, is hij tevens actief als coach persoonlijke ontwikkeling. De workshop begint om 20.00 uur. Deelname is 16,50 euro en inclusief maaltijd is dat 37 euro. Kijk voor meer informatie of om in te schrijven op www.ophodenpijl.nl.

Oecumenische dienst in het kader van Week van Gebed In het kader van de landelijke Week van Gebed voor de eenheid is er zondag 19 januari om 10.00 uur een oecumenische viering in Den Hoorn; er is dan geen kerkdienst in ‘t Woudt. Voorgangers zullen zijn: a.s.diaken Ed Doe en dominee Barbara Lamain. Muzikale medewerking is in handen van An Cor. Het thema van de viering is “Zij waren Buitengewoon vriendelijk voor ons”. Dit jaar is het thema aangereikt door de Christenen van Malta. In kinderwoord/nevendienst is er aandacht voor hetzelfde onderwerp. Voor de allerkleinsten is er oppas geregeld in De Eenhoorn. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade.

tiesten. De altijd enthousiaste oudere jongerenband De Maxima’s, Pumps en Roses (muziek van nu in de stijl van toen) en Ignition. Daarmee wordt de feestweek van De Dorpshoeve afgesloten.

Kerken Midden Delfland Zondag 19 januari Protestantse gemeente Maasland 10.00 uur Rooms Katholieke Kerk: ds. Tj. van der Hauw en pastor E.Stok Oecumenische viering R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena 10.00 uur: Oecumensiche viering in Rooms Katholieke kerk Voorgangers : Pastor E.Stok en ds S.van de Hauw Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland 10.00 uur: Samenkomst in de aula van Scholengemeenschap Lentiz in Maasland Spreker: Rob Favier Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 19 januari 10.00 uur Dorpskerk: Ds.E. Dibbets - van der Roest 19.00 uur Zangdienst mmv het Woudtse Kerkkoor R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 18 januari 19.00 uur: Eucharistieviering mmv. Dameskoor voorg. Pastoor D.Verbakel Zondag 19 januari geen dienst Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 19 januari 10.00 uur St.Antonius en Corneliskerk Den Hoorn oec. dienst voorg. ds. BE.Lamain en pastoor 19.00 uur De Rijstuin: ds. C.H. Wesdorp (Zoetermeer) R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 18 januari: 19.00 uur: Eucharistieviering. voorganger pastor E.Stok Zondag 19 januari 11.00 uur: Oecumensiche Viering met pastor E.Doe mmv. koor AnCor.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 16 januari 2020

familieberichten

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Tevredenheid en zorgzaamheid bepaalden jouw gezicht. Je bent tot aan het eind gegaan, je taak is nu volbracht. Dank voor alles wat je hebt gedaan, dag lieve moeder, oma, rust zacht.

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Verdrietig, maar wetend dat het zo goed is, laten wij weten dat is overleden onze lieve, zorgzame moeder en oma

Adriana Alsemgeest-van Woggelum - Jeanne echtgenote van Bertus Alsemgeest † * Schiedam, 4 oktober 1926

† Schipluiden, 14 januari 2020 Sjaak (in herinnering), Conny Lisa en Knut, Jippe, Ted Anne en Michel, Jaloe, Sammie Jeroen en Esmée

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfland.nl

Joop en Greet Kimberley Kevin

Samen voor een waardevolle herinnering.

Moeder is opgebaard in haar appartement van woonzorgcentrum Akkerleven. Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren op zondag 19 januari van 19.00 tot 19.45 uur in de kerk H. Jacobus de Meerdere, Burg. Musquetiersingel 56 te Schipluiden, entree via de hoofdingang. De gezongen uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 20 januari om 10.30 uur in voornoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. Begraafplaats, Rijksstraatweg 20 te Schipluiden. Aansluitend komen we samen in de Herdershof, het naastgelegen restaurant van Op Hodenpijl, om elkaar te ontmoeten. Tevens is daar gelegenheid tot condoleren. Correspondentieadres: Fam. J. Alsemgeest p/a De Regenboog uitvaartbegeleiding Agnes Croesinklaan 11 | 2636 HL Schipluiden

Marjolein Haalmeijer | 06 510 525 64 (24/7) | www.senz.nu

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Woonzorgcentrum Akkerleven, met name afdeling ‘Hodenpijlse Brug’, voor de liefdevolle en gezellige jaren die onze moeder en oma hier heeft mogen beleven.

Het heeft ons goedgedaan zoveel blijken van vriendschap en medeleven te mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe’ oma

Vanuit het hart met oog voor detail John van Kleef Margret van Kleef- van Winden

06 - 128 222 22

WELKOM

(dag & nacht)

w ww. r e g e n b o o g u i t v a a r t . n l

Truus

OP ONZE

OPEN DAGEN

Dit hebben wij bijzonder gewaardeerd en wij zullen hieraan een dankbare herinnering bewaren.

FLORACOLLEGE

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Al

30

jaar!

Maasland, januari 2020

donderdag 23 januari vrijdag 24 januari

BL, KL, GL ÉN MAVO 17.30 - 20.3o uur 17.30 - 20.3o uur

VMBO MAASLAND vrijdag 24 januari zaterdag 15 februari donderdag 30 januari zaterdag 1 februari

16.00 - 20.00 uur 10.00 - 13.oo uur

SCHIEDAM

19.00 - 21.00 uur

MAASSLUIS

MAVO

REVIUSLYCEUM woensdag 5 februari

begrafenisverzorging Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Den Hollander

woensdag 12 februari

• Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

GEUZENCOLLEGE

• Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

HAVO, VWO/ATHENEUM 16.00 - 18.00 uur en 19.00 - 21.00 uur

GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM

• Alleen begrafenissen

woensdag 12 februari

MAASLAND

VMBO, MAVO+

REVIUS MAVO maandag 3 februari

NAALDWIJK

VMBO, MAVO+ 18.00 - 21.oo uur 10.00 - 13.oo uur

LIFE COLLEGE

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

2020

Trijntje Pieternella Mosterd-van Geest

Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

MAASSLUIS

MAVO, HAVO, VWO, GYM, TTO

18.00 - 21.00 uur

VLAARDINGEN

15.00 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur

VLAARDINGEN

VMBO

LENTIZ.NL


IN DEZE BIJLAGE O.A. OVERZICHT OPEN DAGEN IRIS VAN DER SAR WERD TATTOEËERDER HULP BIJ SCHOOLEN STUDIEKEUZE

SPECIALE UITGAVE VAN UITGEVERIJ WEST MEDIA

15 JANUARI 2020


2

LEREN & STUDEREN

Bij de les blijven? Zo doe je dat! Studiecoach Westland mbo: met persoonlijke aandacht

Huiswerkbegeleiding ‘t Z-je maakt leren leuker

Studiecoach Westland ook voor hbo: betere resultaten

Het overkomt veel leerlingen: een periode op de (middelbare) school dat het leren onverwacht minder makkelijk gaat. Soms is de stof die aangeboden wordt de oorzaak, soms ook zijn er thuis zaken aan de orde die ervoor zorgen dat je je niet goed kan concentreren. Het huiswerk wordt dan een last. Het is in zo’n situatie verstandig om, na schooltijd, te kiezen voor huiswerkbegeleiding. In ons Huiswerkhuis of bij jou op school. ’t Z-je heeft ruime ervaring in het begeleiden en coachen van leerlingen en studenten die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben.

BEN JIJ DE MBO STUDENT DIE HET PRETTIG VINDT OM GEHOLPEN TE WORDEN BIJ:

4 De basisvakken Nederlands, Engels en eventueel rekenen? 4 Het plannen van je studie, vanwege allerlei andere activiteiten? 4 Het daadwerkelijk studeren en opdrachten maken? 4 Het behalen van deadlines en dus een goede planning maken? 4 De opstart van opdrachten? Samen met de begeleider sparren hierover? 4 Het zo vlot mogelijk, zonder overbodige vertraging, je mbodiploma halen? 4 Het uitwerken van de stageopdrachten? 4 De overgang van mbo naar hbo? Dan ben jij bij Studiecoach Westland welkom in één van onze groepen, speciaal gericht op de mbo-opleidingen. Bij deze groepsbegeleiding creëren wij een rustige en prettige omgeving, waarbij je geholpen wordt met de hulpvraag die jij hebt. De groepen blijven klein om zo persoonlijk mogelijke aandacht te kunnen geven. Ook als je een speciale zorgvraag hebt (denk aan dyslexie, ADHD of autisme) kun je bij de groepsbegeleiding van Studiecoach Westland terecht. Hier één van de positieve reviews: “Ik vind dat er bij Studiecoach Westland heel ijne, aardige mensen werken. Ik voelde mij er gelijk thuis.”

‘t Z-je

www.z-je.nl Burg. Woutersplein 10, 2681 CV Monster T 06-20883119 • info@z-je.nl

STUDIECOACHING VOOR HBO STUDENTEN HELPT BIJ BEHALEN VAN JE DOELEN Loop jij als hbo student tegen één van onderstaande dingen aan? 4 Een studieplanning maken en je eraan houden ondanks al je andere activiteiten. 4 Hoe begin ik aan studieopdrachten? Ik mis een sparringpartner en ik wil me aan de deadlines houden. 4 Ik wil mijn propedeuse gewoon in één jaar halen.

4 Mijn bachelor scriptie geeft me kopzorgen. Het lukt me niet om er in mijn eentje doorheen te komen. Dan ben jij bij Studiecoach Westland aan het goede adres. Er staan gekwaliiceerde en enthousiaste studiecoaches voor jou klaar om je te helpen. Zie reviews op onze website.

Orthopedagoog Westland Delland helpt uw kind verder Orthopedagoog Westland Delland helpt kinderen en (jong) volwassenen met studieproblemen en/of leer- en ontwikkelingsstoornissen. Denk aan onder andere aan dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, AD(H)D en autisme. Maar ook wanneer het leren gewoon niet lukt of de ontwikkeling soms even niet zo lekker verloopt. U kunt bij ons terecht met uw vragen, voor advies, maar ook voor onderzoek en begeleiding.

Blijf bij de les en bel of mail voor informatie.

www.studiecoach-westland.nl Burg. Woutersplein 10, 2681 CV Monster T 06-20883119 info@studiecoach-westland.nl

www.orthopedagoog-westland-delland.nl Franklinstraat 1 A5, 2691 HB ’s Gravenzande Info algemeen: 0174-248650 • Sanne Boon: 06-23225705 info@orthopedagoog-westland-delland.nl

OPEN DAG Molenhuispad

Hof van Delft

havo/vwo

mavo/havo

OPEN DAG 25 januari 2020

10.00 - 13.00 uur

OPEN DAG 25 januari 2020

10.00 - 13.00 uur

VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders) 23 januari 2020 aanvang 19.30 uur

VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders) 21 januari 2020 aanvang 19.30 uur

sc Delfland

Inloopmiddagen

vmbo-gl/kbl/bbl

mavo/havo/vwo

OPEN DAG 22 januari 2020

Hof van Delft en Molenhuispad

17.00 - 20.00 uur

VOORLICHTINGSAVOND (alleen voor ouders) 13 januari 2020 aanvang 19.30 uur

8, 15 en 29 januari 2020 13.00 - 15.30 uur

Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

www.chrlyceumdelft.nl


3

15 januari 2020

Het wordt voor achtste groepers en examenkandidaten een spannend jaar: zij nemen dit jaar afscheid van hun vertrouwde school en maken de volgende stap in hun leven. Maar hoe kies je de school en vervolgopleiding die bij je past? Met deze ‘Leren & Studeren’-krant willen we daar een handje bij helpen.

Tatoeëerder Iris van der Sar

‘Als je weet wat je wilt doen, moet je daar echt voor gaan’ Iris van der Sar uit Monster werkt als tatoeëerder bij een tattooshop in Rijswijk. Om dat bijzondere vak te leren kon ze geen opleiding volgen. Hoe kwam de 21-jarige Iris van de terecht in haar droombaan? “Ik was vijftien jaar oud en ik zat op de mavo toen steeds meer vrienden en familie me vroegen of ik een tatoeage voor ze wilde ontwerpen. Ik was best goed in tekenen en ik vond het heel erg gaaf om te zien dat mijn kunstwerken op mensen werden gezet. ‘Dat wil ik ook!’, dacht ik toen.” Als vijftienjarige kun je natuurlijk niet beginnen als tatoeëerder. “Bovendien moest ik van mijn moeder een opleiding volgen. Ik dacht erover om naar het Grafisch Lyceum te gaan, maar koos uiteindelijk voor de vooropleiding van de politie. Daarna wilde ik bij de douane gaan werken. Dat leek me echt geweldig, maar toen ik daar een keer stage had gelopen kwam ik erachter dat dat echt totaal niet mijn ding is. Ja, dat was zeker een nuttige stage!”

Leerling Iris besloot de opleiding voort te zetten en ook stage te lopen bij de politie. Dat beviel beter. “Ik ben daar echt verliefd geworden op dat werk. Het is echt een supermooi vak waarbij je heel veel dingen leert en meemaakt. Ik werd geselecteerd voor de opleiding hoofdagent, maar door een vervelend ongeluk kon ik niet meer verder met die opleiding.” Niet veel later zag Iris een advertentie van Tattooshop Memories in Rijswijk. Zij zochten een leerling. “Ik reageerde, werd aangenomen en ging meteen aan de slag. Onlangs ben in als ZZP’er, zelfstandige zonder personeel, begonnen binnen deze shop. Dat betekent dat ik mijn eigen bedrijfje run binnen Memories. Ik ben verantwoordelijk voor het regelen van klanten en het leveren van goed werk. Het is mijn uitdaging om te zorgen dat iedere klant een unieke tatoeage krijgt waar hij of zij helemaal blij mee is.”

Iris van der Sar.

Hart Iris geniet van haar werk, ook al was de weg ernaartoe allesbehalve ‘standaard’ geweest. Ze wil jongeren die nu voor de keuze van een middelbare school of een vervolgopleiding dan ook meegeven dat het belangrijk is om je hart te volgen. “Als je weet wat je wilt doen, moet je daar echt voor gaan. Leer en werk er hard voor, dan kom je er wel. En als je nog niet weet wat je wilt; geen zorgen. Je bent nooit te oud om te leren en je kunt altijd nog wat anders doen. Raak dus niet teveel gestrest, maar volg je hart!”

OVERZICHT OPEN DAGEN Naaldwijk MBO Westland World Horticenter Europa 1 vrijdag 17 januari 15.00 - 20.00 woensdag 4 maart 15.00 - 20.00 Lentiz Dalton MAVO Prof. Holwerdalaan 60-62 donderdag 30 januari 15.30 - 17.00 en 19.00 - 20.30 infoavond ouders: dinsdag 18 februari 19.00 Lentiz Het Groene Lyceum Prof. Holwerdalaan 60-62 donderdag 30 januari 15.30 - 17.00 en 19.00 - 20.30 infoavond ouders: dinsdag 18 februari 19.30 Lentiz Floracollege Burg. Elsenweg 8 donderdag 23 januari 17.30 - 20.30 vrijdag 24 januari 17.30 - 20.30 infoavond ouders: 11 februari 19.00 - 20.30 ISW Lage Woerd Lage Woerd 2 woensdag 29 januari 19.00 - 21.00 infoavond ouders: 20 januari 19.00

ISW Vakcollege Hoge Woerd Hoge Woerd 2 woensdag 5 februari 19:00 - 21.00 infoavond ouders: donderdag 23 januari 19.00 ISW Hoogeland Prof. Holwerdalaan 54-56 vrijdag 7 februari 18.00 - 21.00 zaterdag 8 februari 09.30 - 12.00 infoavond ouders: donderdag 23 januari 19.00 - 21.00 Poeldijk ISW Irenestraat Irenestraat 35 maandag 27 januari 18.00 - 21.00 infoavond ouders: Dinsdag 21 januari 19.00 - 21.00 ‘s-Gravenzande ISW Gasthuislaan Gasthuislaan 145 dinsdag 4 februari 18.00 - 21.00 infoavond ouders: maandag 20 januari 19.00 - 21.00 ISW Sweelincklaan Sweelinklaan 1 dinsdag 28 januari 19.00 - 21.00 infoavond ouders woensdag 22 januari 19.00 - 21.00

Foto: Rolf van Koppen Fotografie

Colofon ‘Leren & Studeren’ is een extra uitgave bij de kranten Het Hele Westland, De Hoekse Krant, De Maassluise Courant en De Schakel MiddenDelfland Redactie, opmaak, advertentieverkoop, druk en verspreiding geheel verzorgd door Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk T 0174-624212 I www.uitgeverijwestmedia.nl E advertentie.hhw@uitgeverijwestmedia.nl

Maasland Lentiz VMBO Commandeurskade 22 vrijdag 24 januari 18.00 - 21.00 zaterdag 15 februari 10.00 - 13.00 infoavond ouders: woensdag 15 januari 19.30 - 21.30 Lentiz MBO Commandeurskade 22 dinsdag 21 januari 19.00 - 21.00 zaterdag 25 januari 11.00 - 15.00 (MBO Paardensport op Manege Chardon) zondag 2 februari 10.00 - 15.00 (MBO Paardenhouderij op Manege Middenhof) donderdag 19 maart 19.00 - 21.00 Maassluis Lentiz Revius MAVO Kastanjedal 2 maandag 3 februari van 19.00 - 21.00 Lentiz Reviuslyceum Reviusplein 8 woensdag 5 februari 16.00 - 18.00 en 19.00 - 21.00 Delft Stanislascollege Dalton Delft Reinier de Graafpad 1 vrijdag 31 januari 19.00 - 21.00 zaterdag 1 februari 10.00 - 13.00

Stanislascollege Krakeelpolderweg Krakeelpolderweg 1 zaterdag 1 februari 10.00 - 13.00 Christelijk Lyceum Delft Molenhuispad Molenhuispad 1 zaterdag 25 januari 10.00 - 13.00 infoavond ouders donderdag 23 januari 19.30 Christelijk Lyceum Delft Hof van Delft Obrechtstraat 48 zaterdag 25 januari 10.00 - 13.00 infoavond ouders donderdag 23 januari 19.30 Scholencombinatie Delfland Van Bleyswijckstraat 72 woensdag 22 januari 17.00 - 20.00 infoavond ouders maandag 13 januari 19.30 Rotterdam Grafisch Lyceum Rotterdam Heer Bokelweg 255 zaterdag 25 januari 10.00 - 15.00 Albeda Diverse locaties, zie www.albeda.nl/opendagen vrijdag 24 januari 15.00 - 20.00 zaterdag 25 januari 10.00 - 14.00


4

LEREN & STUDEREN

havo vwo atheneum gymnasium gymnasium-plus

mavo havo vwo & vwo-plus atheneum gymnasium

Open dagen vr. 31 januari 19:00 - 21:00 uur

za. februari 10:00 - 13:00 uur

Open dagen vr.31 januari 15:30 - 17:30 uur

za.1 februari 10:00 - 13:00 uur

Open dagen mavo havo

vr. 31 januari 19:00 - 21:00 uur

za.1 februari 10:00 - 13:00 uur

vmbo bb vmbo kb vmbo tl/mavo

AJEVMBO #DEKICKSTARTN

lwoo

Dat wil jij toch ook? Kies dan via Sectorinstituut Transport en Logistiek voor het leerwerktraject Chauffeur Wegvervoer. Met deze BBL-opleiding werk je 4 dagen per week bij een transportbedrijf en ga je 1 dag per week naar het STC in het Westland. Chauffeur Wegvervoer. Mét werkgarantie. Jij bent er klaar voor.

vmbo bb vmbo kb vmbo gl/vmbo tl lwoo

Schrijf je in of kijk op www.stlwerkt.nl/lerenwerken Sectorinstituut Transport en Logistiek 088 - 25 96 116, lerenwerken@stlwerkt.nl

WELKOM

OPEN DAGEN GEUZENCOLLEGE

VMBO 15.00 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur

VMBO MAASLAND

OP ALLE DRIE DE LOCATIES IN VLAARDINGEN

VMBO, MAVO+ 18.00 - 21.oo uur 10.00 - 13.oo uur

GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM woensdag 12 februari

2020

OP ONZE

vrijdag 24 januari zaterdag 15 februari

wo. 29 januari 14:00 - 17:00 uur

vr. 31 januari 16:00 - 20:00 uur

Word vrachtwagenchauffeur!

woensdag 12 februari

Open dagen

MAASLAND

MAVO, HAVO, VWO, GYM, TTO

18.00 - 21.00 uur

VLAARDINGEN

LENTIZ.NL

Open dagen za. 1 februari 10:00 - 13:00 uur


5

15 januari 2020

(Advertorial)

Open dag Grafisch Lyceum Rotterdam: 25 januari

ISW West Vakcollegland e Open huis

Open huis

29 jan.2020

5 feb.2020

19.00 – 21.00 UUR

15.00 – 21.00 UUR

Lage Woerd 2

Hoge Woerd 2

2671 AD Naaldwijk

2671 DG Naaldwijk

www.westlandvakcollege.isw.info

GLR OPEN DAG

Enter the Creative World van het Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR) tijdens de open dag op zaterdag 25 januari 2020. Proef de sfeer, maak kennis met de nieuwste technologie in de wereld van media & entertainment, en bekijk het creatieve werk van de leerlingen en studenten. Het GLR biedt de volgende mbo-opleidingen: Mediavormgeven, Mediatechnologie (Software Developer, IT Systems & Devices), Audiovisuele Media (Video Design, Video Production, Fotografie), Mediamanagement, Redactiemedewerker, Podium- en Evenemententechniek (Lichttechniek, Geluidstechniek), en Creatieve Productie (Mediamaker en Medewerker Sign). Daarnaast heeft GLR een vernieuwende vmbo-afdeling, met vier leerwegen voor Media, Vormgeven & ICT (MVI).

Media, entertainment & technologie Het GLR leidt op voor de creatieve wereld van media, entertainment en technologie: een branche waar de ontwikkelingen razendsnel gaan. Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Alle opleidingen van het GLR zijn zo ingericht dat de nieuwste mogelijkheden op het gebied van media, entertainment en technologie direct worden vertaald in het onderwijs. Kom het zelf bekijken tijdens de open dag. Open dag: 25 januari De open dag is op zaterdag 25 januari 2020 van 10.00 tot 15.00 uur. De mbo-locatie is gevestigd aan de Heer Bokelweg 255 in Rotterdam, de vmbo-afdeling vindt u aan het Stadhoudersplein 35. Kijk voor alle informatie op www.glr.nl of neem contact op via 088-2001500 of info@glr.nl.

ZA 25 JANUARI 2020 | GLR.NL Enter the Creative World van het Grafisch Lyceum Rotterdam, dé vakschool voor media, entertainment en technologie. Bezoek de Open Dag op zaterdag 25 januari 2020 (van 10.00 tot 15.00 uur) en ontdek de vele mogelijkheden.

VMBO MBO

Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt vier vmboleerwegen en tal van mbo-opleidingen. Een greep uit het aanbod: Mediavormgeven, Audiovisuele Media, Podium- en Evenemententechniek, Mediamanagement, Mediatechnologie, Redactiemedewerker, Mediamaker en Medewerker Sign. Benieuwd naar het volledige aanbod? Vraag de brochure aan of kijk op glr.nl


6

LEREN & STUDEREN

Open onderwijsdagen 07 februari 2019

Van Haemstedestraat 28 2678 TX De Lier

Anjer 2 2678 PB De Lier

Abel Tasmanlaan 1 2678 ER De Lier

www.pwadelier.pcpow.nl Facebook.com/pwadelier

www.devlieten.nl Facebook.com/obsdevlieten

www.juliana.pcpow.nl

Ook te bezoeken op: Zaterdag 08-02

Ook te bezoeken op: Donderdagavond 06-02

Wij zijn extra lang geopend tot 20.00 uur.

(10.00-13.00 uur)

(19.00-21.00 uur)

Sportlaan 47 www.achtsprong.wsko.nl Facebook.com/achtsprong

Frankenthaler 1 2678 WE De Lier www.maurits.pcpow.nl Facebook.com/prinsmauritsschooldelier

Zaterdag 08-02

Wij zijn extra lang geopend tot 20.00 uur en ook te bezoeken op: Zaterdag 08-02

Wij zijn extra lang geopend tot 20.00 uur en ook te bezoeken op: Zaterdag 08-02

(10.00-13.00 uur)

(10.00-13.00 uur)

(10.00-13.00 uur)

Op 07 februari organiseren de Lierse basisscholen de gezamenlijke open onderwijsdag. U bent tussen 08.30 uur en 17.00 uur welkom om een bezoekje te brengen aan de basisscholen van uw keuze. Een mooi en vrijblijvend moment om kennis te maken met de toekomstige school van uw kind(eren). Alle kinderen die voor 1 oktober 2021 vier jaar worden, horen nu aangemeld te worden.

Openhuis

Openhuis Natuurlijk ben je benieuwd hoe onze school er van binnen uitziet. Kom rondlopen in onze lokalen, ontdek de kantine, bekijk onze andere ruimtes en maak kennis met leerlingen en docenten.

27 januari 18.00 - 21:00

ISW Irenestraat gepersonaliseerd leren

Kader/mavo - mavo – mavo/havo

28 januari 19.00 - 21:00

Kom zoveel mogelijk op de fiets

ISW Sweelincklaan

Vakcollege - kader/mavo - mavo – mavo/havo Montessori mavo, havo en vwo

29 januari 19.00 - 21:00

ISW Lage Woerd

Praktijkonderwijs Basis en Plus Vakcollege lwoo

04 februari 18.00 - 21:00

ISW Gasthuislaan

Havo – atheneum – gymnasium – vwo-plus

05 februari 15.00 - 21.00

ISW Westland Vakcollege Vakcollege (vmbo bl en kl)

07 februari 18.00 - 21:00 08 februari 09.30 -12:00

ISW Hoogeland um technasi

Mavo – mavo/havo – havo/vwo vwo – havo en vwoCambridge

Voor meer informatie check de website www.isw.info


7

15 januari 2020

(Advertorial)

Nu in Westland ook studiebegeleiding voor Mbo en Hbo studenten “Het is echt een mooie ontwikkeling”, zegt Anneke Plugge van ‘t Z-je, huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren. “We kunnen nu ook studenten van het Mbo en Hbo helpen met hun studie. Bij Studiecoach Westland staan enthousiaste en uitstekend gekwalificeerde begeleiders klaar om de studenten bij hun hulpvraag te begeleiden.”

WELKOM OP ONZE 2020

OPEN DAGEN EN INFORMATIEAVONDEN

Wil jij: √ één op één begeleiding om zo snel mogelijk te slagen? √ samen je studie plannen, vanwege allerlei andere activiteiten? √ deadlines zo snel mogelijk halen en dus een goede planning maken? √ zo vlot mogelijk, zonder overbodige vertraging, je mbo/hbo-diploma halen? √ geholpen worden bij de overgang van mbo naar hbo? √ hulp bij het afronden van je bachelor scriptie? Of is er een andere hulpvraag?

DALTON MAVO & HET GROENE LYCEUM

FLORACOLLEGE BL, KL, GL EN MAVO

NAALDWIJK

MAVO EN MAVO/MBO

NAALDWIJK

OPEN DAGEN donderdag 23 januari en vrijdag 24 januari 17.30 - 20.30 uur

OPEN HUIS donderdag 30 januari 15.30 - 17.00 uur en 19.00 - 20.30 uur

INFO ENTERTAINMENTAVOND* dinsdag 11 februari 19.00 - 20.30 uur

INFORMATIEAVOND* dinsdag 18 februari 19.00 uur (Dalton MAVO) 19.30 uur (Dalton Het Groene Lyceum)

LENTIZ.NL

* alleen voor ouders

Studiecoach Westland voor mbo, hbo en wo leidt tot betere resultaten. Begeleiding bij het maken van je studieopdrachten zorgt voor een strakke planning. Ervaren en professionele begeleiders helpen je bij het maken van je studieopdrachten. Maar ook voor je Propedeuse en scriptiebegeleiding staan zij klaar voor jou. Als je door tijdgebrek of gebrek aan concentratie moeilijk het tempo kan bijhouden, is begeleiding door een studiecoach cruciaal.

toe te gaan, ik wist dat ik voor heel veel soorten vraagstukken bij hen terecht kon. Ze namen de tijd voor mij en dachten altijd oplossingsgericht waardoor ik altijd met een gerust hart weer wegging. Fijne omgeving, huiselijke sfeer. Het gevoel en de emotionele band waren zo goed dat ik snel weer terug zou gaan. Fantastisch, flexibel, aangepast op wat ik nodig had. Er was ook een hele goede klik, wat ik erg belangrijk vind.”

Tevreden studenten omschrijven het zo: “Studiecoach Westland is een fijne plek om naar

Meer informatie op www.studiecoach-westland.nl.

Vrouwen vooral bij sociale beroepen in de meerderheid In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau, werken meer vrouwen dan mannen; dit is vooral in de zorg- en welzijnssector, en in het onderwijs. Dit hangt samen met de studiekeuze van mannen en vrouwen. Dit blijkt uit een analyse van het CBS over de geslachtsverhouding bij beroepen en onderwijsrichtingen, naar aanleiding van vragen uit de media. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op hbo- of wo-niveau een vrouw, in 2013 was dat 43 procent. Bij beroepen op

wij helpen je kiezen op de

open dagen

Je eígen school op het Stanislas Krakeelpolderweg Heb je een vmbo-advies, dan heb je je misschien al verdiept in het Stanislas Krakeelpolderweg. Hier heeft elke leerling z’n eigen school. Maar wat betekent dat? Je bent waarschijnlijk in sommige vakken beter dan in andere? En soms is jouw tempo lager dan dat van de klas, of juist hoger? Het Stanislas Krakeelpolderweg houdt volledig rekening met elke leerling. Dus ook met jou.

we helpen je ook op andere momenten

mee lopen

proef studeren

locaties en tijden vind je op albeda.nl

Bron: CBS

(Advertorial)

vrijdag 24 januari & zaterdag 25 januari

open dagen

de lagere beroepsniveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk, of daalde in deze periode. In beroepen op het hoogste niveau worden complexe en gespecialiseerde taken uitgevoerd, waarvoor in de meeste gevallen een hoger (hbo) of wetenschappelijk (wo) onderwijsniveau vereist is. Vooral in sociale beroepen op dit niveau is het aandeel vrouwen relatief groot, in ICT- en technische beroepen en in het management werken juist meer mannen.

aanmeld middag

Je hebt een eigen coach die je persoonlijk begeleidt. De coach kijkt met jou wat er op de planning staat, waar je eventueel tegenaan loopt, hoe het met je cijfers gaat en waar je misschien wat extra hulp nodig hebt. De coach bespreekt ook met je waar je trots op bent en wat je verder wilt ontwikkelen en onderzoeken. Naast de gesprekken die je wekelijks met je coach hebt, worden je ouders een aantal keer per jaar voor een zogenaamd leerling –

ouder – coach gesprek uitgenodigd. Zo zijn je ouders altijd goed op de hoogte van jouw ontwikkelingen. Onze school biedt wel vier profielen aan in verschillende richtingen. Deze profielen zijn: √ Zorg en Welzijn √ Economie en Ondernemen √ Bouw, Wonen en Interieur √ Media, Vormgeving en ICT Vanaf volgend schooljaar hebben we ook een mavo plus. Dit houdt in dat leerlingen met een TL advies, naast theorievakken, ook praktijkvakken krijgen en deelnemen aan speciale projecten die we samen met het MBO en het bedrijfsleven doen. Ben jij nieuwsgierig geworden? Check de website www.stanislascollege.nl/ krakeelpolderweg.


8

LEREN & STUDEREN

Pinpas nodig op de middelbare school? Open nu JongWijs en je krijgt een powerbank* of kies één van de andere cadeaus.

Daarom kiest u voor Pinpas nodigPinpas op denodig op de RegioBank middelbare school?

De Vries Verzekeringen

B. van der Ende Assurantiën

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

Open ook een betaalrekening bij de bank met de hoogste waardering.

De Vries Verzekeringen

Mesdag 2 Mesdag 2 2681 MX MONSTER T (0174) 24 45 54 2681 MX MONSTER E info@devriesverzekeringen.nl Bron: Consumentenbond juni 2019 (0174) 24 45 54 T I www.devriesverzekeringen.nl De Vries Verzekeringen E info@devriesverzekeringen.nl Mesdag 2 H 2681 MX MONSTER I www.devriesverzekeringen.nl Hoofdstraat 86

Prins Hendrikstraat 183 A 3151 AG HOEK VAN HOLLAND T (0174) 38 57 52 E info@bvdende.nl I bvdende.nl

T (0174) 24 45 54 E info@devriesverzekeringen.nl I www.devriesverzekeringen.nl

2678 CM DE LIER T (0174) 52 67 67 E bankzaken@hemelraadenkeijzer.nl I www.HemelraadenKeijzer.nl

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

middelbare school?


16 januari 2020 De Schakel MiddenDelfland

|

13

‘Bieb moet blijven!’

START M.E.R. PROCEDURE PROJECT LEIDING DOOR HET MIDDEN Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat voor het project Leiding door het Midden wordt gestart met de m.e.r.-procedure. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Aanleiding In de vergadering van Provinciale Staten van 18 december 2019 is besloten om behoeve van het project Leiding door het Midden een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen en de provinciale coördinatieregeling (PCR) toe te passen. Dit project is een voornemen van LdM C.V. (een vennootschap van Gasunie N.V.) Het omvat de aanleg van een (grotendeels) ondergrondse warmtetransportleiding (bestaande uit een aanvoer- en een retourleiding) met bijbehorende bouwwerken in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, inclusief eventueel benodigde mitigerende en compenserende maatregelen. Ondanks dat voor de aanleg van de warmtetransportleiding geen directe m.e.r.-plicht geldt, kan echter niet op voorhand worden uitgesloten dat het project significante gevolgen kan hebben voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarvoor dient een Passende Beoordeling te worden uitgevoerd en daardoor is voor het PIP toch een plan-m.e.r. noodzakelijk. In verband hiermee hebben de provincie, de overige bevoegde gezagen en de initiatiefnemer gezamenlijk besloten dat voor het project een gecombineerd plan- en project-m.e.r. zal worden doorlopen. Hiervoor zal een Combi-MER worden opgesteld. Ter voorbereiding van dit Combi-MER is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze notitie zijn de voorgenomen activiteit en verschillende alternatieven nader toegelicht en is beschreven welke milieueffecten in het Combi-MER zullen worden onderzocht, op welke wijze en met welk detailniveau. Reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Op 18 december 2019 hebben Provinciale Staten de NRD vastgesteld en besloten om deze ter inzage te leggen. De publicatie van de NRD markeert de start van de m.e.r.-procedure voor het project. De NRD is digitaal beschikbaar via de webpagina van de provincie: www.zuid-holland.nl/ldm. Daar is ook meer informatie te vinden over het project en contactgegevens voor het stellen van vragen. Met ingang van vrijdag 17 januari tot en met donderdag 27 februari 2020 ligt tijdens openingstijden op onderstaande adressen tevens een papieren versie van de NRD ter inzage. Bij veel organisaties kunt u alleen op afspraak terecht, het is aan te raden hiernaar vooraf te informeren als u de NRD wil komen inzien. • Loket Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag • Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft

• Informatiecentrum Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag • Stadhuis Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk • Gemeentehuis Delft, Stationsplein 1, 2611 BV Delft • Gemeentehuis Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden • Gemeentehuis Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam • Stadskantoor Vlaardingen, Westnieuwland 6, 3131 VX Vlaardingen Hoe kunt u reageren? Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op het voornemen en/of de NRD. Dit kan van 17 januari tot en met 27 februari 2020. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via LDM@pzh.nl. Per post kan ook: Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Team LdM, postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Vermeld in uw zienswijze altijd het kenmerk DOS-2019-0003043, uw naam, adres en overige contact-gegevens. Wat gebeurt er hierna De provincie raadpleegt ook de adviseurs en bestuursorganen die bij de besluitvorming over het inpassingsplan of de overige besluiten betrokken zijn. De adviezen worden, samen met de ontvangen zienswijzen, samengevat en beantwoord in een Nota van Beantwoording en betrokken bij het advies over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen Combi-MER. Tevens wordt er binnenkort gestart met het opstellen van het ontwerpinpassingsplan. Dit ontwerp zal te zijner tijd samen met de ontwerpbesluiten van de benodigde vergunningen en het Combi-MER in procedure worden gebracht. Dan zal er ook gelegenheid zijn om een zienswijze in te dienen op het MER, het ontwerp-inpassingsplan en de andere ontwerpbesluiten. Dit zal vantevoren worden aangekondigd in o.a. de Staatscourant en diverse huis-aan-huisbladen en op de website van de provincie Zuid-Holland.

Er moet van lieverlee overal op bezuinigd worden. Ook in Midden-Delfland. Tot grote schrik van velen heeft de gemeente bedacht om 50.000 euro te gaan bezuinigen op de servicepunten van de bieb in Schipluiden en Maasland. Als het aan een stel enthousiaste mensen ligt, gaat dat niet gebeuren! Door Gemma van WindenTetteroo

Wie is er niet mee opgegroeid? Boeken verslinden die je simpelweg in de bieb kon lenen. Vaak zoveel als je wilde. Lezen is ontzettend goed voor de ontwikkeling, vooral van kinderen. Maar dan moet je wel in

de gelegenheid zijn. Boeken zijn duur en dus is de bibliotheek een uitkomst. In Midden-Delfland is er in Den Hoorn een prachtige vestiging en in Schipluiden en Maasland een servicepunt. Daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Zeker door de jeugd, maar ook door volwassenen. Pineut De schrik sloeg menigeen om het hart toen de geplande bezuinigingen naar buiten kwamen. Dat leidde al snel tot het team ‘Vrienden van de bibliotheek’ dat opgericht werd door René van Haarlem, Jeannette Rensen, Marjolein Overgaag, Ria Suiker, Wieteke ten Horn en Jozet van der Es. Zij gingen samen actie voeren. Via Facebook, via een petitie en handtekeninglijsten, een uitzending op de WOS en afgelopen week weer

Samen proberen handtekeningen te verzamelen voor de bieb!

een handtekeningactie op het pleintje voor het oude gemeentehuis in Schipluiden. “Wij willen niet dat de jeugd en ouderen de pineut zijn want zij gaan echt niet eventjes naar Den Hoorn of naar Maassluis om een boek te halen. En wat dacht je van mensen die slecht ter been zijn? Schipluidenaren en Maaslanders willen een bibliotheek in de buurt! Niet alleen voor lees-bevorderende activiteiten maar ook als buurtcontact, een mooie ontmoetingsplek en dus een levendig onderdeel van de samenleving in de dorpen. Volgende week gaan we ook een handtekeningenactie houden voor de kinderen op de scholen De Ark en de Jozef. Dit onzalige plan moet van de baan. Wilt u ons steunen? Kijk dan even op Facebook en zet uw handtekening! De bieb moet blijven!”

Foto: GvW-T

Smullen van Hoornse herinneringen Vrijdag 17 januari vertoont Henk Groenendaal in De Dorpskamer in Den Hoorn een schitterende film van Den Hoorn in 1959. Na de pauze komen agrarische evenementen zoals de Jongveedag én diverse lagere schoolklassen en kerkelijke evenementen in beeld. Door Gemma van WindenTetteroo

Met de auto naar school brengen? Dat kwam vroeger niet voor. Je liep met

buurkinderen samen op. Zonder je ouders. Zelfs vanuit het Groeneveld werd er, aanvankelijk op klompjes, naar de lagere school in Den Hoorn gelopen. In weer en wind, zomer en winter. Het zijn inmiddels bijna allemaal opa’s en oma’s maar de kleuters van toen zijn op deze vrijdagavond in De Dorpskamer te zien in hun klas, als bruidjes bij kerkelijke hoogtepunten, spelend op het schoolplein of als klaarover. Boerenzonen lopen op de film tussen de koeien en de kalveren door bij een boelhuis. En tijdens de intense winters van de jaren ‘70 en ‘80 werd er volop geschaatst, ook

dat zien we voorbij komen. De schaatsbaan bij Chardon, wie heeft daar geen rondjes gereden? Klunen over de weg bij molen Korpershoek als je op weg was naar Vlaardingen om moppen te halen. Heb je ooit een keizersnede bij een koe gezien? Zo niet, dan heb je nu de kans. Hetzelfde geldt voor het ouderwets beslaan van paarden. Kortom: de filmavond van vrijdag a.s. die onder de paraplu van CultuurStek en De Dorpskamer georganiseerd is, wordt een geweldig evenement. Kaartjes a 5 euro inclusief een consumptie, zijn verkrijgbaar via info@cultuurstek. nl.

Den Haag, 16 januari 2020 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, De voorzitter, J. Smit De secretaris, H.M.M. Koek

Tientallen bruidjes bij kerkelijke feesten in 1957.

Foto: GvW-T


14

|

De Schakel MiddenDelfland 16 januari 2020

Knappe prestaties GVS turnsters in Amsterdam Zaterdag 11 januari 2020 was in turnhal SportXperience in Amsterdam de tweede plaatsingswedstrijd van regio/district Zuid-Holland voor de turnsters in de 4e divisie keuze oefenstof. GV Schipluiden was met vijf leden bij deze wedstrijd aanwezig.

De Hooipolder Diervoeders Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

Ook unieke eigentijdse sieraden

Vergelijkt u onze prijzen gerust eens met die van nieuwe sieraden.

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur. Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl

GEVEN OM MOLENS IS

63 x 94 mm, Maassluise Courant de Schakel, Schakel Miden Delland

GEVEN AAN

Bij de dames Junior niveau E kwamen Anna Peters en Yelina Dijkxhoorn uit (totaal 23 turnsters). De dames begonnen hun wedstrijd sterk op de evenwichtsbalk: Yelina werd 2e met 10.133 en Anna 8e met 9.333. Daarna vloer. Anna zette een keurige vloeroefening neer; een prachtig cijfer: 11.033. Bij Yelina ging het even mis bij haar 1e acroserie, waardoor ze twee samenstellingseisen en twee elementen miste, wat de nodige aftrek gaf. Toch wist zij door haar elegante turnen de schade beperkt te houden: 9.733. Op sprong behaalde Yelina 9.650 voor haar overslag. Anna sprong twee verschillende sprongen: de overslag en een voor haar nieuwe sprong, de half-in-half-uit. Voor beide sprongen kreeg zij een mooi cijfer: 10.500. De dames sloten hun wedstrijd af met een knap doorlopende en nette brugoefening. Yelina kreeg 9.300 en Anna 9.700 (6e). In totaal werd Yelina 10e (38.816) en Anna nestelde zich knap op plaats 5 (40.566). Elise de Schipper, Lissa Hoek en Riëlle van Leeu-

Lissa, Riëlle en Elise turnden een goede regiowedstrijd. Foto: John van Leeuwen

wen kwamen met nog 20 andere dames uit bij de dames Senior niveau D. Lissa startte haar wedstrijd heel sterk op balk: 10.200. Elise behaalde 9.400. De start van Riëlle was helaas wat minder: 6.600. Op vloer werden prima oefeningen geturnd met voor alle drie de dames hun nieuwe acroserie met daarin de salto voorover met uitstap. Elise behaalde 9.000 punten, Riëlle 9.600 en Lissa 9.867. Het voorlaatste toestel was sprong en onze drie turnsters sprongen de overslag. Elise behaalde 9.800 en Lissa 9.450.

Door een extra benodigde poging kreeg Riëlle een extra aftrek van 1.0 punt, waardoor zij uitkwam op 8.000. Tot slot de brug ongelijk. Elise turnde een nette en ruime oefening en haar kracht is altijd het doorturnen zonder stops. Ze kreeg 9.150 punten, goed voor de 6e plek. Riëlle behaalde ook een net cijfer: 8.500. Bij Lissa liep de oefening even heel anders dan gepland, waardoor zij te veel onderdelen miste en dus hiervoor 4 extra aftrekpunten kreeg (4.600). Totaal behaalde Elise 37.350, Lissa 34.117 en Rielle 32.700.

MOLENS Voor meer informatie: www.hooipolder.nl

molenfonds.nl

LEVEREN & PLAATSEN VAN: TRADITIONEEL PARKET, PLANKEN VLOEREN, LAMEL PARKET, LAMINAAT, RESTAURATIE & SCHUREN VANDERWOUDEHOUTENVLOEREN.NL SCHIPLUIDEN 06 434 99 273

Klimaatcafés voor hoveniers

Speciaal voor hoveniers organiseert Klimaatkrachtig Delfland drie klimaatcafés in het Lentiz mbo in Maasland. Hierin krijgen zij handvatten aangereikt om van een tuin een klimaattuin te maken. Het eerste café is op dinsdagavond 28 januari. In de verstedelijkte regio van Delfland staan het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeenten en burgers voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat de kans op overlast van te veel of te weinig water zo klein mogelijk is. Met slimme

groenblauwe maatregelen in straten, op pleinen, daken en in tuinen zijn de gevolgen van weersextremen terug te dringen. Hoveniers hebben daarvoor de troef in handen, want zij staan aan de basis van de inrichting van veel tuinen. Daarom organiseert Klimaatkrachtig Delfland samen met het Lentiz mbo in Maasland de gratis inspiratie- en kenniscafés ‘Klimaat(krachtige) tuin’. De hoveniers worden geinspireerd en bijgeschoold op het gebied van ontwerp,

regenwatersystemen en klimaatbestendige bomen en planten. Zij krijgen inzicht in lokale omstandigheden en subsidies, en leren hoe zij hun klant kunnen overtuigen. Na dinsdag 28 januari vinden de klimaatcafés plaats op dinsdag 11 februari en dinsdag 3 maart. Het klimaatcafé voor hoveniers vindt van 19.00 tot 21.30 uur plaats bij Lentiz mbo Maasland, Commandeurskade 22. Aanmelden kan door te mailen naar klimaatkrachtig@hetnieuwegroen.nl.

Bezorgers gezocht! • ‘s Ochtends voor 07.00 uur kranten bezorgen, zat voor 08.00 uur • Verdien ca. € 250,- tot € 400,- per vier weken* • Startpremie € 200,-, na drie maanden goed bezorgen • Een wijk in jouw buurt • Gratis de krant lezen

Interesse of aanmelden?

krantenbezorgen.nl Minimumleeftijd 15 jaar, ahankelijk van de wijkgrootte

Hoveniers ontwerpen samen een klimaatvriendelijke tuin tijdens de klimaatcafés. Foto: Klimaatkrachtig Delfland


16 januari 2020 De Schakel MiddenDelfland

De Maxima’s komen met twéé protestsongs Zondagmiddag 19 januari speelt de Hoornse band De Maxima’s in de Kickerthoek al hun lokale nummers. Speciaal voor dit optreden hebben ze twéé protestsongs geschreven. Het eerste lied gaat over de ‘verdozing’ van de Harnaschpolder. De lukraak neergekwakte bedrijfshallen zijn de band een doorn in het oog. Zelf spreken ze van ‘grafzerkgrijze treurnis’. Om vervolgens te zingen ‘Wie roept er ho in Cittaslow?!’. En omdat ze toch zo lekker bezig waren hebben De Maxima’s ook een nieuw nummer gemaakt over het Centrumplan dat de gemoede-

|

15

Bridge is goed voor je brein

ren in het dorp al jaren bezighoudt. ‘Het gat van het Den Hoorn’ is de titel en verwijst naar het braakliggende stuk land waar het allemaal om te doen is. ‘Het maakt ons allang niet meer uit wie er gelijk heeft in de twist tussen projectontwikkelaar en gemeente’, aldus de band. ‘Dat weten ze zelf ook allang niet meer, maar laten ze iets doen! Sla ze met de koppen tegen elkaar totdat ze met een oplossing komen. En bouw dat gat vol. Of, vergeet anders dat hele plan, maai het gras en zet er een leuke muziektent neer. Het Maxima Muziekpaviljoen. Spelen wij er op zondagmiddag een moppie’. Kaarten voor de Kickerthoek zijn verkrijgbaar via info@cultuurstek. nl. Aanvang 15.00 uur.

Nationale Voorleesdagen bij Bibliotheek de Plataan Van 22 januari tot en met 1 februari 2020 vinden De Nationale Voorleesdagen plaats. Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. “Moppereend” is verkozen tot het prentenboek van het jaar 2020, geschreven door Joyce Dunbar en geïllustreerd door Petr Horáček. Ook Bibliotheek de Plataan organiseert leuke activiteiten voor peuters en kleuters. De campagneperiode wordt traditiegetrouw afgetrapt met Het Nationale Voorleesontbijt. Dit jaar is er een Voorleesontbijt op woens-

dag 22 januari om 09.00 uur in de Bibliotheek van Maasland. In de Bibliotheek van Maassluis wordt er elke doordeweekse dag voorgelezen voor peuters, in totaal acht keer van 10.00 tot 11.00 uur. Op de woensdagmiddagen kunnen de kleuters komen luisteren. In Midden-Delfland zijn er diverse Voorleesfeestjes. Zo is er op woensdag 29 januari van 14.30 tot 15.30 uur een voorleesfeest voor kleuters in Den Hoorn. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten op www.debibliotheekdeplataan.nl of bel naar 085-0436741.

Wie wint de Adriaan Dessing Prijs 2020? Sinds woensdag 15 januari kunnen er weer aanmeldingen gedaan worden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020. Deze architectuurprijs voor Westland en Midden-Delfland is bedoeld voor alle bouwwerken die deze eeuw werden ontworpen, gerealiseerd en in gebruik genomen. Iedereen kan zo’n pand aanmelden op naam van de ontwerper, ontwikkelaar of eigenaar. Een jury - bestaande uit Carla de Kovel, Sandra Burggraaf, Peter Keijzer en Piet van der Valk - zal zich buigen over de aanmeldingen. Zij kiezen drie genomineerden en zullen hieruit vervolgens de uiteindelijke winnaar kiezen. Naast de schoonheid van het gebouw, kijkt de jury met name ook naar de inpassing van het gebouw in haar omgeving. Dus past het gebouw daar waar het werd gebouwd. De prijs zal deze naast publiciteit en roem bestaan uit een geldbedrag van 1.000 euro, een oorkonde en een beeldje. Deze zullen worden uitgereikt tijdens de bijeenkomst van het Woonevent

Westland op zaterdag 18 april. Daarnaast zal er dit jaar voor de eerste keer ook een publieksprijs uitgereikt worden. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van 500 euro, een oorkonde en een beeldje. Aanmelden Aanmelden kan van 15 januari tot 28 februari. Stuur hiervoor maximaal twéé A4tjes beschrijving van het object, waarom u vindt dat dit werk hiervoor in aanmerking komt. Voeg daarbij maximaal één A3tje met tekeningen platte gronden en gevels en één A3tje met foto’s. Publiceer het als Pdf-files en mail deze vervolgens naar info@ adriaandessingprijs.com. De jury van deze Architectuurprijs zal in maart 2020 bekendmaken wie de drie genomineerden voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 zijn en op welke wijze het publiek hierop in de eerste twee weken van april van dit jaar kan stemmen. Kijk voor meer informatie over deze prijs en de aanmeldprocedure op adriaandessingprijs.com.

Bridge is een serieus spel, maar praten mag best.

In oktober 1986 organiseerde de vereniging voor plattelandsvrouwen een cursus bridge voor mannen en vrouwen in Schipluiden. George Haring en enkele andere deelnemers waren daarna zo gegrepen door het spel dat ze een bridgeclub oprichtten. Door José van Winden

Die club bestaat anno 2020 nog steeds. Hij telt zo’n dertig enthousiaste leden die iedere donderdagavond uiterst geconcentreerd spelen in de Dorpshoeve. Goed voor je brein Bridge is een kaartspel met een wat stoffig imago, maar wie zich erin verdiept zal zien dat het dynamischer is dan het lijkt. Moeilijk? Ja, het kent veel regels en je hebt best wat lessen en ervaring nodig

om ze goed te leren. Saai? “Zeker niet,” vertelt Marja van der Helm, een van de jongere leden van de club, “het is een leuk spel. Intensief en uitdagend. Het is heel goed voor je brein.” Dat je het tot hoge leeftijd kunt spelen, wordt bewezen door hun oudste lid van 91 jaar. Open bridgedrive Toch heeft ook Bridge Club Schipluiden te kampen met een teruglopend ledenaantal. “Er zijn genoeg mensen die willen bridgen of die het thuis al doen, maar ze zijn niet meer zo geneigd om ergens lid van te worden,” weet Lia Verschoor. Daarom is er op 3 maart een informatieavond in de Dorpshoeve, waarin uitleg wordt gegeven over een nieuw initiatief van de club. De club wil graag Schipluidenaren van alle leeftijden kennis laten maken met het kaartspel. “Er is nu een digitaal platform waardoor je thuis, achter de laptop of tablet de spelregels kunt leren. Kom je er met die cursus niet uit, of wil je

Instuif voor recreanten bij UFO’87 Op vrijdag 31 januari organiseert de Maaslandse volleybalvereniging UFO’87 een speciale training voor iedereen die geïnteresseerd is in volleybal. Tijdens deze avond krijgen deelnemers niet alleen de kans om de basisvaardigheden van volleybal onder de knie te krijgen en deze te verbeteren, maar zullen ook oefenpotjes worden gespeeld om de volleybalvaardigheden in teamverband uit te kunnen oefenen. Zowel meer ervaren volleyballers als beginnende

spelers (18+) zijn welkom. De avond zal geleid worden door de trainer en spelers van Heren 1. Verschillende recreanten, zowel jongeren als oudgedienden, zullen aanwezig zijn om kennis te maken en mee te trainen. Deelnemers zijn vanaf 19.15 uur welkom in Sporthal De Hofstede aan de Hofsingel 93 in Maasland. De training zal beginnen om 19.30 uur en is rond 21.00 uur afgelopen. Deelname is gratis en aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@ufo87.nl.

Foto: JvW

graag een avond in de Dorpshoeve bridgen, dan kun je vanaf 26 maart terecht op de maandelijkse open bridgedrive, zonder direct lid te worden,” aldus de club. Veertig jaar Dorpshoeve Natuurlijk doet de bridgeclub ook mee met de viering van het veertigjarig jubileum van de Dorpshoeve. Op donderdag 30 januari start daar om 19.45 uur een open bridgedrive waaraan iedereen mee mag doen. De entree is gratis, inschrijven gaat, met teams van twee of als losse deelnemer, via een e-mail naar gpharing@ caiway.nl. George Haring, al jaren wedstrijdleider van de vereniging, maakt de tafelindeling. “Je moet wel tegen je verlies kunnen,” waarschuwt hij, “en er bestaat een grote kans dat je direct enthousiast wordt.” Inschrijven voor een bridgedrive of benieuwd naar activiteiten van de club? Meer informatie op www.bridgeschipluiden.nl.

Klaverjasvereniging On.Me.Ka. Naar de kaartavond van klaverjasvereniging On.Me.Ka van 10 januari kwamen 37 kaarters zodat aan negen tafels om de punten werd gestreden. Dit was de top-5 van de avond: 1. Gerard v.d. Does 5908; 2. Emiel Vermeulen 5498; 3. Ella van Leeuwen 5347; 4. Jeroen van Ingen 5284; 5. Toon Lansbergen 5178. De poedelprijs was deze week met 4020 punten voor Karel Berkhout. De volgende kaartavond is op vrijdag 24 januari in het gebouw van de Maaslandse Vogelvereniging aan het Doelpad 5 in Maasland. Er wordt gestart op 20.00 uur en de zaal is 19.30 uur open.

Vind ons leuk!  De Schakel MiddenDelland

Boekje 75 jaar bevrijding Westland e.o.

De eerste uitreiking van deze prijs was op zaterdag 14 april 2018 in Naaldwijk. Foto: PvdV

Begin april 2020 krijgen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Westland en Hoek van Holland en de brugklassers van ISW en van Lentiz (Westland/ Maasland/Maassluis) ter ere van 75 jaar bevrijding gratis een boekje uitgereikt. De titel: Toen mag nooit meer nu of ooit worden. Het boekje staat vol met verhalen van kinderen over de verhalen die ze gehoord hebben van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben

meegemaakt. Het boekje bevat ook andere verhalen over die periode. Kinderen die tot de doelgroep behoren maar niet op de genoemde scholen zitten kunnen ook in het bezit van een boekje komen. Stuur voor 30 januari 2020 een email naar 75herdenken75@ gmail.com met vermelding van naam, adres, school en klas. In het antwoord krijg je te horen waar je het boekje kunt ophalen. De bestelling telt pas als je ant-

woord hebt gehad. Het boekje is ook te koop. Wilt u zeker zijn van een exemplaar? Geef dat dan gelijk door. In de voorverkoop kost het 7,50 euro. Aanmelden voor 30 januari 2020 op dezelfde manier als hierboven beschreven. Een andere manier van reserveren is helaas niet mogelijk. Na 2 april is het boekje te koop voor 10 euro bij Bruna in De Lier en in Monster. De voorraad is dan beperkt.


16

|

De Schakel MiddenDelfland 16 januari 2020

Samen gaan wij uw sportieve uitdaging aan!

Voor particulieren en bedrijven!

7 dagen per week geopend! Breed assortiment fitnessapparatuur! Mogelijkheid tot 1 op 1 advies en passende offertes buiten openingstijden! Alles op voorraad en goede deals!

Naaldwijk

Bezorging en montage op iedere gewenste etage door onze eigen bezorgers!

Hovenierstraat 122 | 2671 DB Naaldwijk | Woonboulevard info@fitwinkel-naaldwijk.nl | +31 (0)174 - 25 70 06

www.itwinkel-naaldwijk.nl

Ma t/m vr

09:00 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

12:00 - 17:00 09:00

Elders een goedkopere prijs? Dan komen we samen tot een goede oplossing! Alle apparaten te testen in onze showroom!

KOM ZIEN, VOELEN EN TESTEN IN ONZE RUIM 600 M2 GROTE SHOWROOM!!

Fitnessapparatuur • Fitnessaccessoires • Vechtsportartikelen • Sportvoeding

(Junior) Arbeid (Junior) Manager Manager Arbeid Agro Care & van Steekelenburg teelt kwaliteitstomaten en is gevestigd

Agro Care & van Steekelenburg teelt kwaliteitstomaten en is gevestigd in De Lier. We maken deel uit van de Agro Care Holding, één van de inkoplopers De Lier. We maken deel uit van de met Agro Care Holding, één van de binnen de glasgroentesector vestigingen in Nederland,

Tunesië enbinnen Marokko. Care is een jong, met snelgroeiend en innovatief koplopers deAgro glasgroentesector vestigingen in Nederland, bedrijf met een moderne en professionele en een en innovatief Tunesië en Marokko. Agro Care is een bedrijfsopzet jong, snelgroeiend

Wij zijn een open, informeel no-nonsense kantoor met een prettige werksfeer. In verband met de groei van onze klantenkring zijn wij op zoek naar een:

Salarisadministrateur

m/v

(16-24 uur per week)

teeltoppervlakte van ruim 200 hectare. Ambitie, gedrevenheid,

bedrijf met een moderne en professionele bedrijfsopzet en een

enthousiasme en nieuwsgierigheid met een ‘open mind’ maken dat we

teeltoppervlakte van ruim 200 hectare. Ambitie, gedrevenheid, grenzen verleggen.

enthousiasme en nieuwsgierigheid een ‘open mind’ maken dat we De slogan van Agro Care luidt dan ook met ‘No Limits, No Nonsense’. grenzen verleggen. De slogan van Agro Care luidt dan ook ‘No Limits, No Nonsense’.

Voor onze productielocatie in De Lier (4 hectare) zijn wij op zoek naar een (junior) manager arbeid. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het

arbeidsproces en geeft daarbij leiding zo’n 30zijn wij Voor onze productielocatie in De Lier (4 aan hectare) Jij verzorgt de planning en uitvoering van op zoekmedewerkers. naar een (junior) manager arbeid. het productieproces en stuurt daarbij op kwaliteit en rendement waarbij je de productiekosten goed monitort.

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het Wij zoeken betrokken dezo’n volgende arbeidsproces eneen geeft daarbijcollega leidingmet aan 30 eigenschappen. medewerkers. Jij verzorgt de planning en uitvoering van MBO/HBO werk- en denkniveau. het productieproces en stuurt daarbij op kwaliteit en Zelfstandig en besluitvaardig. rendement waarbij je de productiekosten goed monitort. Leidinggevende capaciteiten. -

Sterk in plannen.

Ineen staat het overzicht te bewaren. Wij zoeken betrokken collega met de volgende Aanpakker die niet bang is zelf de handen uit de eigenschappen. mouwen te steken. - MBO/HBO werk- en denkniveau. - Zelfstandig besluitvaardig. Uiteraard isen ervaring in een leidinggevende rol binnen de - Leidinggevende capaciteiten. glastuinbouw prachtig, maar ook voor een starter met de juisteintalenten hebben wij mogelijkheden. - Sterk plannen. - In staat het overzicht te bewaren. - Aanpakker die niet bang is zelf de handen uit de Agro Care van Steekelenburg mouwen te&steken. Laan van Vijverberg 7

2678LD De Lier in een leidinggevende rol binnen de Uiteraard is ervaring www.agrocare.nl glastuinbouw prachtig, maar ook voor een starter met de juiste talenten hebben wij mogelijkheden.

De functie • Het zelfstandig voeren van de (online) salarisadministraties voor onze klanten uit diverse branches • Aanspreekpunt voor klanten en collega’s • Contact met belastingdienst, pensioen- en uitvoeringsinstellingen • Adviseren van klanten op het gebied van fiscale regelingen, CAO’s en arbeidsrecht

Bij Agro Care werken we met een jong team van gedreven professionals. We geloven erin dat we doormiddel van samenwerking, zowel intern en extern, de beste resultaten kunnen bereiken.

Het profiel • Je bent in het bezit van een afgeronde relevante MBO opleiding, aangevuld met PDL Bij Agro Care werken we met een jong team van gedreven • Je hebt kennis van fiscale-, sociale- en arbeidswetgeving Naast een passend pakket arbeidsvoorwaarden bieden we professionals. We geloven erin dat we doormiddel van onze medewerkers veel verantwoordelijkheid, vrijheid, samenwerking, zowel intern en extern, de beste resultaten • Je hebt recente ervaring met het voeren van salarisadministratie(s) vertrouwen en de mogelijkheden om het beste uit zichzelf • Je bent accuraat, service gericht, communicatief vaardig en beheerst bereiken. tekunnen kunnen halen. Voor starters zetten we een gericht de Nederlandse taal in woord en geschrift ontwikkeltraject in en ook op de lange termijn stimuleren we het volgen van trainingen en opleidingen. Naast een passend pakket arbeidsvoorwaarden bieden we • Je hebt relevante werkervaring op een accountants- of administratiekantoor • Werkervaring met WinSalar is een pré onze medewerkers veel verantwoordelijkheid, vrijheid, Heb jij interesse in deze functie, stuur dan jouw motivatie en de mogelijkheden om het beste uit zichzelf envertrouwen cv naar hr@agrocare.nl

te kunnen halen. Voor starters zetten we een gericht

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt stimuleren niet ontwikkeltraject in en ook op de lange termijn opwe prijs hetgesteld. volgen van trainingen en opleidingen.

Heb jij interesse in deze functie, stuur dan jouw motivatie en cv naar hr@agrocare.nl

Wij bieden • Werken in een enthousiast en betrokken team • Alle ruimte voor initiatieven en zelfstandigheid • Marktconform salariëring en studiekostenvergoeding

Geïnteresseerd? De sollicitatie met C.V. kun je sturen Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet of mailen naar: op prijs gesteld. Van der Velden & Van der Burg t.a.v. Erik van der Burg Postbus 88, 2290 AB Wateringen Telefoon: 0174-290638 E-mail: erik@vbadmin.nl

Profile for WL Media

MD 2020-01-16.pdf  

MD 2020-01-16.pdf  

Profile for wlmedia