Page 1

Uw NVM makelaar uit Midden-Delfland

13e jaargang 11 oktober 2018

015 - 761 81 28

redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl | advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl actueel nieuws | gemeentenieuws | uit en cultuur | sport

2

Gemeentenieuws

STIJF, MOE OF PIJN? Bel Annette van Dorp DC.

CHIRO

PRACTIE

D E L IER

HOOFDSTRAAT 29 DE LIER

T. 06 - 317 499 66

W W W.C H I R O P R AC T I E D E L I E R . N L logo

R161 - G192 - B50

Heerlijk avondje dorpstoneel Ongelooflijk knap hoe vier mensen meerdere keren een volle zaal niet alleen een paar uur kunnen boeien maar daarbij ook nog voor veelvuldige lachsalvo’s zorgen. Wat is dorpstoneel toch leuk! Door Gemma van Winden-Tetteroo

Als u de twee eenakters van VAT ‘75 niet gezien heeft, dan heeft u Lettertype: Candara toch écht wat gemist. Voor degenen die er wel bij waren: ongetwijfeld heeft u ook heerlijk genoten en flink zitten lachen. Ad van den Berg, Frank Berkhout, Ineke de Vries en Joop Hofstede verzorgden onlangs samen een paar vrolijke voorstellingen. Het begon met ‘De hoofdprijs’ waarbij een echtpaar geniet van een rustige avond totdat ze een opgewonden dochter aan de telefoon krijgen dat ze wellicht een miljoen gewonnen hebben. Weg rustige avond want nu moet het echtpaar op leeftijd op zoek naar het winnende lot. En dat viel niet mee. Le� e� ype: Segoe Script

R83 - G124 - B41

8 t/m 14 oktober: Veiligheidsweek. 13 oktober Veiligheidsmarkt! Zie elders in deze krant

Uitspraak over Centrumplan Den Hoorn Er komt in het te vernieuwen dorpscentrum van Den Hoorn voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en winkelend publiek. Dat heeft de Raad van State woensdag 3 oktober bepaald in een (tussen) uitspraak over het bestemmingsplan voor het dorpscentrum. Met uitvoering van het plan zullen er 61 parkeerplaatsen verdwijnen. Volgens de gemeente Midden-Delfland wordt dit voldoende opgevangen: er zou immers volgens metingen behoefte zijn aan 73 nieuwe parkeerplekken en er zijn er feitelijk 84 ingetekend. De bezwaarmakers voerden aan dat de metingen, gehouden in november 2016, niet representatief zouden zijn. De hoogste bestuursrechter stelt de gemeente nu echter in het gelijk, omdat “het onderzoek heeft plaatsgevonden buiten een vakantieperiode, in een sneeuwen ijzelvrije periode en tijdens het onderzoek zich geen calamiteiten hebben voorgedaan”. Wel draagt de Raad van State de gemeente op om binnen een half jaar het exploitatieplan, dat hoort bij het bestemmingsplan, op enkele punten aan te passen en extra te motiveren. De gemeente gaat met betrokken partijen het Centrumplan Den Hoorn verder uitwerken. De volledige uitspraak is te vinden op de website van de gemeente Midden-Delfland.

De Koningin Na de pauze kwamen er twee ‘zussen’ op de buhne. Zij instal-

De gezusters waren het niet altijd eens met elkaar.

leren zich eind jaren ‘80 voor dag en dauw op de route die de gouden koets op die bewuste Prinsjesdag zal afleggen. Er vinden allerlei vermakelijke discussies plaats. Hoewel, de informatie wordt meestal door één van de zussen gegeven. De andere heeft meer belangstelling voor haar puzzel-

Keuze valt op gecombineerde ‘Wippoldervariant’ Bestuurders hebben gekozen om een nieuwe, derde, variant van de N211 voor te leggen aan Provinciale Staten en Gemeenteraden.

De nieuwe optie is een combinatie van de bestemmingsplanvariant en de Westlandvariant en wordt de ‘Wippoldervariant’ genoemd. Deze variant gaat uit van een verhoogd kruispunt bij de aansluiting met de

De gewenste verdiepte ligging bij de Veilingroute gaat er komen.

Laan van Wateringse Veld en een verdiepte ligging bij de aansluiting met de Veilingroute (N222). Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en Midden-Delfland trekken 20 miljoen euro extra uit voor de reconstructie. Burgerparticipatie ‘De Zwethzone’ vindt het jammer dat de Westlandvariant niet gekozen is. Zij gaat zich nu wenden tot de Statenleden met het verzoek opnieuw de besluitvorming te openen. De burgerparticipatie zal voorstellen met het door de Gedeputeerde ingestelde studieteam op korte termijn in gezamenlijkheid beide varianten nog eens op de aspecten veiligheid, doorstroming, financiën en impact op de omgeving te beoordelen. “De groene corridor tussen Den Haag en het groene Westland, met de Zwethzone als een parel voor de landschappelijke recreatie, is de moeite waard om zuinig op te zijn en te blijven zoeken naar een evenwichtige oplossing”, aldus Gerard Jansen namens

boekje. Uiteraard met tal van vermakelijkheden tot gevolg. Drie dorpen met toneel De drie dorpskernen van Midden-Delfland hebben allemaal hun eigen amateurvereniging en hoewel zeer verschillend, hebben ze regelmatig alle drie uitvoeringen die

Foto: GvW-T

de moeite van het bekijken méér dan waard zijn. Een avondje of een middag onbezorgd lachen. Gewoon de wereld even de wereld laten en alleen maar genieten van de dorpsgenoten die in de huid van een ander kruipen en daarmee voor een paar uurtjes onvervalst plezier zorgen.

Grote brandweeroefening in Schipluiden

Maandagavond 8 oktober werd er in de kern van Schipluiden een grote multidisciplinaire oefening gehouden waarbij korpsen en materieel uit de hele omgeving werden

ingezet. Lotusslachtoffers en andere vrijwilligers zorgden voor een reeël beeld. Meer over deze grootschalige oefening leest u elders in deze krant in de Veiligheidsspecial.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Gebroken staalkabel Kerkpolderbrug Uw regiomakelaar en taxateur voor Midden-Delfland, Delft, Westland en omstreken. 015-2573898 www.vanleerdammakelaardij.nl Fluitekruid 64 te Den Hoorn

De Kerkpolderbrug in Schipluiden was wegens een defect een aantal dagen niet te gebruiken voor wegverkeer en voetgangers. Toen zaterdagmiddag bleek dat de brug niet meer naar beneden ging, zijn er monteurs opgeroepen. Zij kwamen er achter dat een gebroken staalkabel de reden was dat de brug niet meer in beweging kwam. Na veel inspanning kon de

brug op maandagmiddag weer gesloten worden en kon het verkeer de brug weer over. Het gaat nog wel om een tijdelijke oplossing. Totdat de brug definitief gerepareerd is blijft de stremming voor het vaarverkeer van toepassing. De verwachting is dat dit nog twee weken gaat duren, zo is te lezen op de facebookpagina van Gemeente Midden-Delfland.

Den Hoorn: 015 - 262 60 16

www.kleijweghoveniers.nl


2

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

Gemeenteberichten Donderdag 11 oktober 2018

week 41

Papierinzameling in Schipluiden Op vrijdag 12 oktober kunnen de inwoners van Schipluiden hun oud papier weer aan de weg zetten. ‘t Vooronder zamelt deze keer uw papier in.

Subsidie voor verenigingen die investeren in duurzaamheid Inwoners van Midden-Delfland hebben oog voor elkaar en voor hun omgeving. Het resultaat is een rijk verenigingsleven. De gemeente draagt verenigingen een warm hart toe en ondersteunt ze graag. Daarom is er sinds 1 januari 2018 een subsidie beschikbaar voor verenigingen die investeren in duurzame maatregelen. Subsidie Verenigingen die zelf duurzame energie willen opwekken of willen investeren in energiebesparing worden beloond met een subsidie van 25% op het investeringsbedrag. Dat betekent een aanzienlijke verlaging van de terugverdientijd.

Voorwerp gevonden of juist verloren? Gevonden voorwerp Heeft u een bril, portemonnee, sleutelbos of ander voorwerp gevonden? U kunt dit eenvoudig melden op www.verlorenofgevonden.nl. Meer dan 250 gemeenten gebruiken deze website, waaronder de gemeente Midden-Delfland. Het voorwerp bewaart u thuis en na het verstrijken van de bewaartermijn van één jaar wordt u eigenaar. Hieraan zitten wel een paar voorwaarden. Check deze op onze website. Wilt u geen eigenaar worden? Dan kunt u het voorwerp ook bij de gemeente inleveren. Verloren voorwerp Wilt u weten of iemand uw verloren voorwerp heeft gevonden? Kijk ook dan op www.verlorenofgevonden.nl. Dit is een landelijke website, u zoekt over de gemeentegrenzen heen. Staat uw voorwerp er niet tussen? Dan kunt u hier ook meteen aangeven wat u verloren bent. De bevestiging die u hiervan krijgt, kunt u eventueel voor de verzekering gebruiken. Voor officiële documenten (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), fietsen en huisdieren gelden aparte regels. Lees hier meer over op www.middendelfland.nl.

Subsidie aanvragen? Meer informatie vindt u op www.middendelfland.nl. Hier vindt u ook het aanvraagformulier. Kiest u op de homepage voor Milieu en Duurzaamheid > Subsidies > Subsidie voor verenigingen op duurzaamheidsmaatregelen. Of neemt u contact op met ons Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

Aanvragen en Besluiten

Verkorte versie elektronisch gemeenteblad

Den Hoorn

Maasland

BESLUITEN

AANVRAGEN

AANVRAGEN

Omgevingsvergunningen

Exploitatievergunningen - De burgemeester van Midden-Delfland heeft op 4 oktober 2018 een exploitatievergunning verleend aan de openbare inrichting Restaurant MiddenIn Maasland, Kerkweg 2, 3155 EC Maasland. Deze vergunning is verleend op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Midden Delfland 2010. De vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 oktober 2018 ter inzage tijdens de openingstijden in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na 12 oktober een beroepschrift indienen bij de rechtbank sector bestuursrecht. Kijk op www.middendelfland.nl/bezwaar voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunningen - Vergunning is verleend voor werkzaamheden voor het realiseren van een weidevogelkerngebied nabij het Trekkadepad in de Commandeurspolder in Maasland. - Vergunning is verleend voor het realiseren van 34 parkeerplaatsen op het Annie M.G. Schmidtplein nabij huisnummers 1 en 2, 3155 VZ Maasland.

- Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van een tijdelijke loods ten behoeve van een bierbrouwerij en schenklokaal aan de Woudseweg – Harnaschdreef (sectie C 1003 en 1000) in Den Hoorn. - Vergunning is aangevraagd voor het oprichten van zes rijwoningen aan de Dijkshoornseweg nabij huisnummer 217a, 2635 EN Den Hoorn. - Vergunning is aangevraagd voor het omkleuren en aanpassen van de reclame van Texaco naar Esso bij de benzinepomp aan Rijksweg A4 2, 2635 GA Den Hoorn. BESLUITEN Omgevingsvergunningen - De verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Vrij-Harnasch 120a 1 tot en met 120e 16, 2635 BZ Den Hoorn is ingetrokken.

Aan de publicatie van de op deze gemeentepagina’s genoemde openbare bekendmakingen kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële bekendmakingen vindt u in het elektronisch gemeenteblad. Deze bekendmakingen kunt u opzoeken via www.middendelfland.nl > Actueel > Officiële bekendmakingen (Gemeenteblad). Bij elke bekendmaking vindt u ook informatie over de wijze waarop u bezwaar kunt maken, een zienswijze kunt indienen of in beroep kunt gaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via (015) 380 41 11.

www.middendelfland.nl PARTICULIER VRAAGT NETTE BETROUWBARE TOURCARAVAN TE KOOP BEL: 06-52278529

OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het slopen van een schuur en het verwijderen van asbesthoudende materialen aan het Weidepad nabij Molenweg 6, 3155 AV Maasland. - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende golfplaten aan de Kortebuurt 15b, 3155 EG Maasland.

Schipluiden OVERIGE Meldingen - Melding is gedaan van het verwijderen van asbesthoudende golfplaten aan de Scholeksterhof 4, 2636 EZ Schipluiden.

Anna van Raesfeltstraat 37 • 2636 HX • Schipluiden

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

MEGA OVERDEKTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT zaterdag 27 + zondag 28 oktober

FEIJENOORDSTADION

Uw vertrouwen waard

250 kramen per dag Open van 10-16 u, gratis parkeren.

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

INFO 06-53.777.967

Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delfland


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

Dorcas inzameling Zaterdag 13 oktober tussen 10 en 12 uur staat de Dorcas aanhangwagen weer aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand worden daar textiel, schoenen, brillen, en afgedankte mobieltjes in ontvangst genomen. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Voor meer informatie: tel.nr. 5919492.

Zingen? Koor Horizon zoekt nog wat stemmen voor het project Kerstnachtmis. Ze zijn op zoek naar sopranen, bassen en tenoren. De repetities zijn op maandag van 20.00 tot 21.30 uur. De eerste repetitie is op 15 oktober in De Schelp in Schipluiden. Als je je aanmeld ligt de muziek voor je klaar! E mail: riasuijker@ hotmail.com.

Belangrijke nummers • Politie - Bureau Westland, Vierschaar 1 in Naaldwijk. Bij nood: 112, anders: 0900-8844. • Artsen Voor de weekenddienst kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost Westland, tel. 0174 638738 www.huisartsenpostwestland.nl. •A  potheek - Apotheek Maasland, ’s-Heerenstraat 26 Tel 010-5924923. Geopend maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Apotheek Den Hoorn, Koningin Julianaplein 3 Tel. 015-2628344. Geopend maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur • Tandarts weekenddienst Delftse Tandartsendienst, Delftse Tandartsen, tel. 015-2134040 • Dierenarts Dierenkliniek Delfland, Tramkade 1, Den Hoorn, tel. 015-2566319 Dierenkliniek De Delta, Foppenpolder 1, Maasland, tel. 010-5920696 Paardenpraktijk Midden-Delfland, Westgaag 102, Maasland, tel. 010-5904139 / 06-23221654 •P  ieter van Foreest Pieter van Foreest, contact tel. 015-5155000 • Careyn Careyn Contact, telefoon 088-1239988 •K  wadraad Maatschappelijk Werk Kijk voor inloopspreekuren in Midden-Delfland op www.kwadraad.nl of bel 088 900 4000. Hulp is gratis. Tijdens de spreekuren kun je binnenlopen zonder afspraak en/ of verwijzing.

Colofon

Uitgeverij West Media bv. Stokdijkkade 10, 2671 GW Naaldwijk Telefoon 0174-624212 www.uitgeverijwestmedia.nl Verschijning: wekelijks op donderdag, uiterlijk 21.00 uur. Oplage: 9.575 Deadline redactie: Di. 8.00 uur. Deadline advertenties: Di. 12.00 uur. Aanleveren persberichten en ingezonden brieven: Digitaal aanleveren kan via redactie.md@uitgeverijwestmedia.nl. Aanleveren advertenties: Digitaal aanleveren vóór dinsdag­ochtend 12.00 uur via advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl. tel. 010 - 591 28 23 Voor algemene vragen: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl.

Niet ontvangen?

BROOS VERSPREIDINGEN info@broosverspreidingen.nl Tel. 0174 - 514 508 Tijdens kantooruren bereikbaar. Als u vóór vrijdag 12.30 uur belt, krijgt u de krant nabezorgd.

|

3

Thema-avond bij OFMD over brand Eind september organiseerde Ondernemers Federatie Midden-Delfland (OFMD) een thema-avond. Deze avond stond in het teken van “Brand”. De leden kwamen bijeen op Brandweerkazerne Schipluiden.

Na het welkomstwoord van Robert van Leeuwen, voorzitter Ondernemersvereniging Den Hoorn, was het woord aan de Margreet van der Leeden, verzekeringsadviseur van Univé. “Zorg dat je weet waarvoor je verzekerd bent zodat je niet achteraf teleurgesteld wordt”. Joop Gardien van Joop Gardien Intools sprak tot de leden als ervaringsdeskundige. Helaas kan hij zeggen “Brand, het is mijn onderneming, mij en mijn gezin overkomen”. Op 1 januari 2015 zag hij zijn werk in rook opgaan. Spreker Walter Willemse van Risicobalans is 15 jaar geleden voor zichzelf begonnen, daarvoor was hij 25 jaar werkzaam bij een verzekeraar. Met Risicobalans adviseert hij organisaties over de risico’s binnen hun bedrijf en welke maatregelen zij kunnen nemen. De avond werd afgesloten

De thema-avond werd bezocht door allerlei ondernemers uit Midden-Delfland. Links op de foto Robert van Leeuwen, voorzitter Ondernemersvereniging Den Hoorn. Foto: OFMD

door Jaimy de Koning, werkzaam bij Veiligheidsregio Haaglanden met een op maat gemaakte pre-

sentatie voor de ondernemers over de risicobenadering en -beheersing.

Uitbreiding directie bouwbedrijf J.J. de Haas BV Bouwbedrijf J.J. de Haas BV is afgelopen jaren gegroeid. Daarom is sinds 1 september van dit jaar de directie uitgebreid met Hilbert van der Hout. Samen met de huidige directeur Jacco de Haas zal Hilbert de dagelijkse leiding op zich nemen. Daarnaast gaat hij zich bezighouden met de grotere nieuwbouw- en verbouwings­ opdrachten. “Omdat ons bedrijf langzaam weer aan het groeien is, is het nodig om de mankrachten op kantoor verder aan te vullen. Het aantrekken van Hilbert als mede-directeur is een mooie en zeer positieve ontwikkeling voor ons bedrijf en verwachten hiermee naar de toekomst toe goede stappen te hebben gezet”, vertelt Jacco de Haas. Al ruim 53 jaar voert Bouwbedrijf J.J. de Haas in de regio haar werkzaamheden uit. Het bouwbedrijf is een begrip in Maassluis, Maasland en omstreken als het gaat om burger- en utiliteitswerken. Kleine of grote opdrachten in nieuwbouw, verbouw of renovatie van woningen of bedrijfsruimtes; er is geen project hetzelfde. Maar ook (semi) overheidsinstellingen, architecten en bedrijven weten Bouwbedrijf J.J. de Haas BV steeds vaker te vinden met hun plannen. Jacco: “Waar we in het verleden aan de grotere projecten geen gehoor

Sportief het weekend in? Sportief het weekend in? Dat is heel goed mogelijk. Kom op vrijdagavond om 20.30 uur naar de Dorpshoeve in Schipluiden en sla een shuttle mee met enthousiaste sportievelingen. Het enige wat je nodig hebt zijn zaalsportschoenen en een racket. Voor de rest wordt gezorgd. Na afloop is het mogelijk om nog even aan de bar te zitten om zo aan het weekend te beginnen. Wil je meer informatie dan is dat te vinden op www.bcschipluiden.nl.

konden geven, verwachten we met het aantrekken van Hilbert ook dit stukje markt te kunnen invullen.” Voor Hilbert van der Hout is Bouwbedrijf J.J. de Haas niet onbekend. Ruim 14 jaar geleden is hij hier zijn werkende loopbaan begonnen. Nadien heeft hij een switch gemaakt naar enkele grote aannemers in de regio, waar hij veel ervaring heeft opgedaan in grote

woning- en utiliteitsbouwprojecten. Nu na zoveel jaren is het een weerzien met veel vertrouwde klanten en collega’s. “Het is mooi te zien dat na vele jaren, ook het vakmanschap en kwaliteit nog steeds aanwezig is en dat zijn ook de belangrijkste waarden van het bedrijf. Deze waarden zijn een goede basis om als bedrijf door te groeien en geeft veel vertrouwen voor de toekomst.”

Kerken Midden Delfland Protestantse gemeente Maasland Zondag 14 oktober 10.00 uur Oude Kerk: ds. B.W.J. de Ruyter, missionaire dienst, kinderkerk. 19.00 uur Oude Kerk: ds. B. F. van Verschuer, Rotterdam, vesper. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Maasland, H. Maria Magdalena Zondag 14 oktober 10.00 uur: Wij-Wei-Dag in Schipluiden. Eucharistieviering m.m.v. Horizon en AnCor. Voorgangers: pastor E. Stok, pastor J. Lamberts en pastor J. de Boer. Protestantse Gemeente De Magneet te Maasland Samenkomst in de aula van scholengemeenschap Lentiz in Maasland Zondag 14 oktober 10.00 uur: Ariane Kuijvenhoven, ‘s-Gravenzande m.m.v. Gospelkoor Spirit. Protestantse gemeente Schipluiden Zondag 14 oktober 10.00 uur Dorpskerk: M. Pfahler, Delft.

Jacco de Haas (links) en Hilbert van der Hout tekenen de overeenkomst. 

Foto: J.J. de Haas B.V.

Kringloopmarkt Op zaterdag 13 oktober is er een kringloopmarkt in Schipluiden. U kunt heerlijk rondsnuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en boeken. De kringloopmarkt is van alle markten thuis. Er zijn heel veel gesorteerde boeken, elektrische apparaten, fotolijsten, lampen, tassen, mandjes, kleine meubeltjes enz. Voor elk wat wils. Ook zijn er CD’s, Dvd’s, puzzels of een leuk gezelschapsspel. De kerstspullen

staan ook al voor u klaar. De markt wordt gehouden in het Jeugdhuis, Kasteellaan, 2636 HW in Schipluiden van 10.00 - 14.00 uur. De Kasteellaan kunt u vinden achter de AH, daar is ook gelegenheid om te parkeren. Deze markt is iedere 2e en 4e zaterdag van de maand. De opbrengst is voor het onderhoud van de dorpskerk! Voor meer informatie: toneijk@ live.nl, tel. 06-47286290.

R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Schipluiden, H. Jacobus de Meerdere Zaterdag 13 oktober 19.00 uur: geen viering. Zondag 14 oktober 10.00 uur: Wij Weidag viering m.m.v. AnCor en Horizon. Voorgangers: pastor J. de Boer, pastor J. Lamberts en pastor E. Stok. Protestantse gemeente ‘t Woudt - Den Hoorn Zondag 14 oktober 10.00 uur Woudtse kerk: mevr. ds. B. E. Lamain. 19.00 uur De Rijstuin: ds. A. L. A. den Besten, Nieuwerkerk a/d IJssel. R.K. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion Parochiekern Den Hoorn, St. Antonius en St. Cornelius Zaterdag 13 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastor E. Stok.


4

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

familieberichten “Adios” Verdrietig, maar ook vervuld van trots en fijne herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader en opa

Dirk Oosterlee sinds 8 mei 2009 weduwnaar van Nel Oosterlee - Dane Maasland, 20 juli 1930

Maassluis, 2 oktober 2018 Kees en Yvonne Dirk Frank Bas Lianne en Jeroen Laura Bente Joost Bert en Connie Oxana Jolien Petra en Donald Lotte Cas

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen...

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familie­berichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk woensdag 10.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens. Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent.

Persoonlijk en respectvol

www.senz.nu

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar op 06 510 525 64

Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Correspondentieadres: Schepradmolen 28 3146 CD Maassluis

Telefoon 015 - 380 9618 (24/7) walter@uitvaartmiddendelfland.nl www.uitvaartmiddendelfl 3712.18 Adverentieand.nl Beatles_DLE_130x50mm_v2_Cert.pdf

Al

30

Dirk is op 8 oktober bijgezet in het familiegraf op de Algemene Begraaf­ plaats te Maasland.

jaar!

Wij zijn het personeel van ‘De Tweemaster’ dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij Dirk hebben gegeven.

1

21-02-18

16:59

C

Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer.

M

Y

Gratis inloopspreekuur: donderdag 09.30 tot 12.00 uur Juniusstraat 4, Delft.

CM

MY

CY

CMY

K

WWW.DE-LAATSTE-EER.NL | 015 - 251 11 88 | INFO@DE-LAATSTE-EER.NL

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem in ons midden mochten hebben, nemen wij afscheid van ons clublid

Vanuit het hart met oog voor detail

Dirk Oosterlee Wij danken Dirk voor zijn inzet voor onze club gedurende zijn lidmaatschap van meer dan 43 jaar.

John en Margret van Kleef

06-128 222 22

WORD DONATEUR OF KOM IN ACTIE!

(dag & nacht)

w w w.regenboog u it va a r t.n l

Zijn familie wensen wij veel sterkte met dit verlies. Lions Club Maasland

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

De Hooipolder Diervoeders

begrafenisverzorging

Den Hollander • Alleen begrafenissen • Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst rouwcentrum of thuis met koeling

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Rijksstraatweg 9a, Den Hoorn tel. 015 - 256 5366

• Dag en nacht bereikbaar Mozartlaan 13 3131ES Vlaardingen 010 - 460 05 09 info@tdenh.nl www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

#samenvoordieren

Huisdiervoeders, klompen, ruitersport, computerborduren en nog veel meer.

Loop eens binnen!

STOP ARMOEDE IN NEDERLAND Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

Voor meer informatie: www.hooipolder.nl


|

11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

Medicatie bij dementie Er bestaat medicatie die de gevolgen van dementie zou kunnen dempen of vertragen. Wat bestaat er precies, hoe werkt het en heeft men er werkelijk iets aan? Dit onderwerp komt aan bod i.s.m. Nando van Hagen van GGZ Delfland bij de mantelzorgbijeenkomst op donderdag 18 oktober a.s. Iedereen die interesse heeft, is van harte welkom van 10.30 tot 11.30 uur in de cursusruimte van de Singelhof, Hofsingel 56a in Maasland. mantelzorgmiddendelfland.nl.

Openingsconcert Oude Kerk Maasland Vrijdag 19 oktober zal er in de sfeervolle oude kerk te Maasland, na de kerkrestauratie, een openingsconcert plaatsvinden.Het groot Sliedrechts Mannenkoor Ichtus is er met het kleinkoor Concertino o.l.v. Martin Zonneberg. Het belooft een prachtige muzikale avond te worden. Aanvang van het concert is 20.00 uur en vanaf 19.15 uur is de kerk open.Toegangsprijs bedraagt € 10,-- incl. drankje.

Open huis MiddenDelfland vereniging Hoeveel Delftenaren komen geregeld wandelen, fietsen of varen in Midden-Delfland? Het gebied biedt rust, ruimte en weidsheid. Er worden wegen en paden aangelegd, bomen geplant. Zijn ze daar tevreden mee? Moet het meer of juist minder of anders? Op dit soort vragen te beantwoorden houdt Midden-Delfland Vereniging maandagavond 15 oktober open huis houdt in Delft. “We zijn te gast bij het Meisjeshuis aan de Oude Delft. Iedereen is welkom”, aldus voorzitter Koos Karssen die de informatieve avond aftrapt. Geert van Poelgeest van KNNV afdeling Delfland vertelt daarna over wat er groeit, bloeit en kruipt in de stad en neemt de bezoekers mee voor een reis naar het buitengebied. Michel Kuijpers van de vogelwerkgroep Midden-Delfland geeft een presentatie over uilen, de nachtploeg van de MiddenDelflandse vogels. De avond aan de Oude Delft 112 begint om 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op middendelflandvereniging.nl.

5

Werken aan Midden-Delfland Natuurlijk kent u de Midden-Delfland Vereniging! Dan weet u ook dat de MDV zich niet alleen met hart en ziel inzet voor het behoud van het mooie gebied, maar dat zij ook viermaal per jaar een prachtig magazine uitbrengen: de Midden-Delfkrant. En iedere twee jaar komt ook Delflands Diep uit, een bijlage van het decembernummer. Daar kunt u een bijdrage aan leveren. Door Gemma van Winden-Tetteroo

Dit jaar heeft Delflands Diep als thema: ‘Werken aan Midden-Delfland’. Midden-Delfland heeft prachtige cultuur en natuur. Maar deze blijven niet vanzelf zo. De bewoners van het gebied koesteren en verzorgen het. Zij werken allemaal aan Midden-Delfland. Zoals de boer, de molenaar, de medewerker van het hoogheemraadschap, de boswachter, de recreatie-ondernemer en de buitendienstambtenaar. Maar vergeet ook vooral de vrijwilligers niet. Zij werken mee aan vele culturele activiteiten of ze hebben zich verenigd in bewonersgroepen (bijv. Burgerparticipatie Red de Zweth­ zone). Denk ook aan de diverse knotploegen (werkgroep Wolf, KNNV Delfland) die zich inzetten voor de knotwilgen die karakte-

De boeren maken de polders winterklaar. 

ristiek en beeldbepalend zijn voor ons gebied. 15 oktober De redactie van de Midden-Delfkrant is op zoek naar allerlei bijdragen waarin ‘Werken aan Midden-Delfland’ zichtbaar wordt gemaakt in machines, gereedschappen, varend erfgoed, streekproducten (lokale zuivel, bier etc). Eindredacteur Katinka Buters:

Foto: GvW-T

“Wij vragen dit werken te ‘vangen’ en weer te geven in beelden en woorden, zoals een kort verhaal, gedicht/haiku etc. Een beeld kan een tekening, schilderij, aquarel of foto zijn. Belangrijk is wel dat de geportretteerde, voor zover die herkenbaar is, toestemming geeft voor publicatie en uiteraard moet Midden-Delfland herkenbaar zijn.” Dat wordt een mooie uitdaging. Als u een foto instuurt, moet

die minimaal 2 Mb zijn. Graag als aparte bijlage insturen. Voor vorige Delflands Diepbijlagen en inspiratie kunt u een kijkje nemen op de website: middendelflandvere­ niging.nl. (archief Midden-Delfkrant). Meer weten? Stuur een mail naar het redactie-adres. Inzendingen in woord en beeld zijn welkom nog tot maandag 15 oktober ter attentie van: redactie@ middendelflandvereniging.nl.

Honey Highway dankzij Maaslandse ondernemer Vol enthousiasme strooien de kleinkinderen van Mart van Buuren uit Maasland wilde bloemen op weideland pal langs A20 vlak voor afslag Coldehove. Van Buuren van BVB Substrates Maasland is de eerste ondernemer in Maasland die weideland beschikbaar stelt voor een Honey Highway. De Maaslandse ondernemer stelt de grond met oppervlakte van 6.000 m2 ter beschikking en werkt graag mee met dit initiatief van Deborah Post dat voedsel

Weideland pal langs A20 wordt ingezaaid. 

Foto: Honey Highway

aan bijen over een zo lang mogelijke periode wil bieden. “Een bloemenzee ziet er fraai uit, maar bovenal leveren de nectar en stuifmeel van de streekeigen bloemen voor een lange periode voedsel aan de bijen en hommels en ook weer aan weidevogels. Er worden nog nestgelegenheden gemaakt in het land”, zegt Mart van Buuren. Een ander perceel met oppervlakte van 10.000 m2 dat 200 meter verderop ligt is weken terug al ingezaaid.

Boer zoekt hulp

Twee Europese titels voor Hoornse Taekwon-do’ers Op 4 oktober vertrokken Marco van den Bos, Andrei Kalasok, Michel Braham en Aïsha Braham van Taekwon-do Den Hoorn naar de Open Europese kampioenschappen in Polen. Zij maakte deel uit

van het Nederlands Team en na maanden van training waren ze klaar om te presteren. Op 4 en 5 oktober waren de nodige voorbereidingen zoals het wegen, meten en de laatste trai-

V.l.n.r.: Michel Braham , Aïscha Braham, Andrei Kalasok en Marco van den Bos.  Foto: Taekwon-do Den Hoorn

ningen. Op 6 oktober waren het de dangraadhouders, oftewel de zwarte banders, die aan de beurt waren. Vanuit Den Hoorn deed leraar Marco van den Bos die dag mee aan het onderdeel sparren. Hij behaalde een mooie 3e plek. Hij raakte op een ongeoorloofde wijze uitgeschakeld waardoor de tegenstander werd gediskwalificeerd. Helaas kon Marco (53) hierdoor niet verder. Op zondag 7 oktober was het de beurt aan de gekleurde banders. Vanuit Den Hoorn heeft Andrei Kalasok (34) een zilveren medaille verdiend op het onderdeel sparren. Michel Braham (38) behaalde de titel Europees kampioen op het onderdeel tuls in zijn categorie. En Aïsha Braham (10) behaalde zilver op het onderdeel tuls en zij werd Europees kampioen op het onderdeel sparren. Door het gehele Nederlands Team zijn in totaal 15 medailles behaald. 6 gouden, 5 zilveren en 4 bronzen. Een volledig verslag van het EK met foto’s is te vinden op www.taekwondoacademydenhoorn.nl.

Loop een dagje mee met een boer uit Midden-Delfland op zaterdag 27 oktober. Foto: Vockestaert

Altijd al eens een boer of boerin voor een dag willen zijn? Kom dan op zaterdag 27 oktober helpen bij de boeren in Midden-Delfland. ‘s Morgens vroeg uit de veren om in het donker naar de boerderij te gaan waar de koeien al langzaam richting de melkput lopen. Help mee met schoonmaken van de spenen en het melken om vervolgens verder te gaan met de andere werkzaamheden op de boerderij; denk aan het voeren van de dieren en schoonmaken van de stal.

Verder is er alle gelegenheid om de boer het hemd van het lijf te vragen. Na gedane arbeid wordt er gegeten aan de keukentafel en kan er nagepraat worden over de ervaringen op de boerderij. Deelname aan deze activiteit kost € 7,50 en dat is inclusief ontbijt of avondmaaltijd. Inschrijven kan nog tot 15 oktober via www.vockestaert.nl. Kinderen (onder begeleiding) zijn van harte welkom vanaf 6 jaar.


6

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

Voorlees Express van start Vrijwilligers van de VoorleesExpress gaan twintig weken lang één keer per week langs bij gezinnen met één of meer kinderen die (een risico op ) een taalachterstand hebben. De vrijwilligers lezen voor en/ of doen andere taalactiviteiten met kind en ouder. De ouders zijn op vrijwillige basis aangemeld. Zij hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Daarbij

is de voorlezer een coach voor de ouders. Naast de wekelijkse sessies zorgt de voorlezer elke week voor nieuwe boeken en neemt het gezin halverwege het project mee naar de bibliotheek. Bent u enthousiast over de VoorleesExpress? Voor de tweede helft van het schooljaar wordt nog gezocht naar voorlezers! Aanmelden kan via voorleesexpress@bibliotheekmaassluis.nl

De VoorleesExpress is een samenwerkingsverband van de bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland en de Maassluise basisscholen Panta rhei, de Regenboog en de Kardinaal Alfrinkschool. In Midden-Delfland doen bijna alle basisscholen mee. De VoorleesExpress is mede mogelijk gemaakt door Het Fonds Schiedam Vlaardingen, Oranjefonds, Fonds 1818 en Loswal ‘De Bonnen’.

Loting FeVoWest Vrouwen Cup

Jubileum Koos van Beurden Tijdens de jaarvergadering van Zangvereniging St. Michaël werd het 40-jarig jubileum van Koos van Beurden als dirigent van dit koor gevierd. Na een toespraak van Jan Holtkamp werd hem als herinnering een sculptuur van ‘de dirigent’ aangeboden. Koos van Beurden weet iedere keer weer prachtige muziek te kiezen voor het koor. Op dit moment hebben zij Svata Ludmila van A. Dvorak in studie. Lijkt het u leuk om te zingen in een gemengd koor, dan is St. Michaël misschien iets voor u. Vrijblijvend kennismaken kan elke dinsdagavond tijdens de repetitie van 20.3022.15 uur in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Schip­ luiden. Tevens is er de mogelijkheid om als projectlid mee te doen. U bent van harte welkom.

De loting werd verricht door Nico van der Knaap, voorzitter van FeVoWest.

Koos van Beurden ontvangt een sculptuur uit handen van voorzitter Jan Holtkamp. Foto: Zangvereniging St. Michael

Verdere informatie over ons kunt u vinden op onze website

www.zangvereniging-sintmichael.nl

Woensdagavond 3 oktober heeft in de bestuurskamer van VV Lyra de loting plaatsgevonden voor de FeVoWest Vrouwen Cup 2018-2019. De dames van MVV ‘27 zijn vrij geloot voor de eerste ronde. De loting, waaraan negen van de zestien aangesloten verenigingen deelnamen, werd verricht door de voor-

Furieade 2018 Gardien tot Tien Een nieuwe naam voor Het Ochtendmagazine. Jim Gardien presenteert Gardien tot Tien. Luister Gardien tot Tien iedere dag tussen 07.00 uur en 10.00 uur.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

WOS Sport Komend weekend spelen VELO en HVC’10 tegen elkaar in de 2e klasse C. Bekijk de beelden van deze derby a.s. maandag vanaf 19.00 uur in WOS Sport. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Afgelopen week heeft alweer de 39e editie van de furieade plaatsgevonden in Maassluis. Het was weer een fantastisch feest met activiteiten voor jong en oud. Zo was er een ouderenmiddag in de Immanuëlkerk met diverse optredens, zoals het Maassluise Visserskoor, de Pianoboy en zanger Hans van Katwijk. Op donderdagavond kwamen de schepen de Noordvliet binnen en was er Hollandse avond bij Monsieur Paul en Kevin’s Grand Café. Voor de jongeren was er ook genoeg te doen, zo konden ze naar de kermis op de P.C. Hooftlaan en kon je meelopen met de jaarlijks terugkerende lampionnentocht die vertrok

vanuit de Ankerstraat. Op vrijdagavond ging het feest pas echt los op het Schanseiland en daar was WOS natuurlijk bij! De avond begon met de kinderdisco waar ook de Vlaardingse zangeres Manouk Pheifer heeft opgetreden. Begin dit jaar deed ze nog mee aan The Voice Kids waar zij het tot de ‘Battles’ schopte. Nadat zij het publiek had opgewarmd was het tijd voor de hoofdact van de avond namelijk zanger Vinchenzo. De avond werd afgesloten met het Foute Furieade Feest.

zitter van FeVoWest, Nico van der Knaap, en heeft verder het volgende resultaat opgeleverd. KMD speelt in de eerste ronde, die van 8 tot 27 oktober loopt, thuis tegen Naaldwijk. In de tweede ronde, van 19 november tot 2 december, speelt de winnaar van de eerste wedstrijd thuis tegen

Foto: FeVoWest

Velo, Westlandia thuis tegen Monster, MVV’27 thuis tegen Maasdijk en FC ‘s-Gravenzande thuis tegen Lyra. De halve finales vinden in maart 2019 plaats en een datum en locatie voor de finale moeten nog bepaald worden. Het vorig seizoen was VV Maasdijk winnaar van dit toernooi.

Herexamen Kijk vanaf dit weekend naar de nieuwe aflevering van Herexamen. In het programma Herexamen testen we de rijvaardigheid van bekende regiogenoten. Daarnaast gaat presentator Jeroen Toet op zoek naar het verhaal achter de deelnemers. In deze tweede aflevering neemt niemand minder dan Nederlandstalig zanger Mark Verkade plaats naast rijinstructeur René Aarnoutse, in Herexamen beter bekend als Terror René.

Vrienden en familie vinden dat Mark een verschrikkelijke chauffeur is, maar Mark wil heel graag het tegendeel bewijzen. Zal René hem laten slagen? Herexamen is vanaf vrijdagavond te zien op WOS TV.

Zo Weekend!

Het verslag van deze feestelijke avond is vanaf dit weekend te zien bij WOS extra op WOS TV.

Je sluit de werkweek feestelijk af op WOS Radio met ‘Zo Weekend’. Gastheer Daan Prins verzorgt jouw vrijdagmiddagborrel in een luchtig muziekprogramma met nieuws uit de regio. Daarin kan het Rad van Fortuin niet ontbreken, die elke uitzending bepaalt uit welk jaartal we de beste plaat van dat

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

jaar gaan draaien. Ook raak je op de hoogte van de activiteiten die je dat weekend in de regio kunt bezoeken. Daarnaast komt elke vrijdag de schuurfeestklassieker voorbij. Heb jij een plaat die wat jou betreft op élk schuurfeest gedraaid móet worden? Mail hem naar daanp@wos.nl!


6

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

Voorlees Express van start Vrijwilligers van de VoorleesExpress gaan twintig weken lang één keer per week langs bij gezinnen met één of meer kinderen die (een risico op ) een taalachterstand hebben. De vrijwilligers lezen voor en/ of doen andere taalactiviteiten met kind en ouder. De ouders zijn op vrijwillige basis aangemeld. Zij hebben zelf moeite om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Daarbij

is de voorlezer een coach voor de ouders. Naast de wekelijkse sessies zorgt de voorlezer elke week voor nieuwe boeken en neemt het gezin halverwege het project mee naar de bibliotheek. Bent u enthousiast over de VoorleesExpress? Voor de tweede helft van het schooljaar wordt nog gezocht naar voorlezers! Aanmelden kan via voorleesexpress@bibliotheekmaassluis.nl

De VoorleesExpress is een samenwerkingsverband van de bibliotheek Maassluis|Midden-Delfland en de Maassluise basisscholen Panta rhei, de Regenboog en de Kardinaal Alfrinkschool. In Midden-Delfland doen bijna alle basisscholen mee. De VoorleesExpress is mede mogelijk gemaakt door Het Fonds Schiedam Vlaardingen, Oranjefonds, Fonds 1818 en Loswal ‘De Bonnen’.

Loting FeVoWest Vrouwen Cup

Jubileum Koos van Beurden Tijdens de jaarvergadering van Zangvereniging St. Michaël werd het 40-jarig jubileum van Koos van Beurden als dirigent van dit koor gevierd. Na een toespraak van Jan Holtkamp werd hem als herinnering een sculptuur van ‘de dirigent’ aangeboden. Koos van Beurden weet iedere keer weer prachtige muziek te kiezen voor het koor. Op dit moment hebben zij Svata Ludmila van A. Dvorak in studie. Lijkt het u leuk om te zingen in een gemengd koor, dan is St. Michaël misschien iets voor u. Vrijblijvend kennismaken kan elke dinsdagavond tijdens de repetitie van 20.3022.15 uur in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Schip­ luiden. Tevens is er de mogelijkheid om als projectlid mee te doen. U bent van harte welkom.

De loting werd verricht door Nico van der Knaap, voorzitter van FeVoWest.

Koos van Beurden ontvangt een sculptuur uit handen van voorzitter Jan Holtkamp. Foto: Zangvereniging St. Michael

Verdere informatie over ons kunt u vinden op onze website

www.zangvereniging-sintmichael.nl

Woensdagavond 3 oktober heeft in de bestuurskamer van VV Lyra de loting plaatsgevonden voor de FeVoWest Vrouwen Cup 2018-2019. De dames van MVV ‘27 zijn vrij geloot voor de eerste ronde. De loting, waaraan negen van de zestien aangesloten verenigingen deelnamen, werd verricht door de voor-

Furieade 2018 Gardien tot Tien Een nieuwe naam voor Het Ochtendmagazine. Jim Gardien presenteert Gardien tot Tien. Luister Gardien tot Tien iedere dag tussen 07.00 uur en 10.00 uur.

Weekoverzicht Benieuwd wat er deze week allemaal is gebeurd in de regio? Kijk vanaf vrijdagavond 19.00 uur naar een nieuw Weekoverzicht.

WOS Sport Komend weekend spelen VELO en HVC’10 tegen elkaar in de 2e klasse C. Bekijk de beelden van deze derby a.s. maandag vanaf 19.00 uur in WOS Sport. KIJKEN EN LUISTEREN Ether: 87.6 FM Kabel: 93.1 FM Digitaal kanaal: CAIW 876, KPN, Telfort, XS4ALL 1050, T-Mobile 709 Digitaal kanaal: CAIW 12, KPN, Telfort, XS4ALL 1350, Ziggo 38 Of online op WOS.NL

Afgelopen week heeft alweer de 39e editie van de furieade plaatsgevonden in Maassluis. Het was weer een fantastisch feest met activiteiten voor jong en oud. Zo was er een ouderenmiddag in de Immanuëlkerk met diverse optredens, zoals het Maassluise Visserskoor, de Pianoboy en zanger Hans van Katwijk. Op donderdagavond kwamen de schepen de Noordvliet binnen en was er Hollandse avond bij Monsieur Paul en Kevin’s Grand Café. Voor de jongeren was er ook genoeg te doen, zo konden ze naar de kermis op de P.C. Hooftlaan en kon je meelopen met de jaarlijks terugkerende lampionnentocht die vertrok

vanuit de Ankerstraat. Op vrijdagavond ging het feest pas echt los op het Schanseiland en daar was WOS natuurlijk bij! De avond begon met de kinderdisco waar ook de Vlaardingse zangeres Manouk Pheifer heeft opgetreden. Begin dit jaar deed ze nog mee aan The Voice Kids waar zij het tot de ‘Battles’ schopte. Nadat zij het publiek had opgewarmd was het tijd voor de hoofdact van de avond namelijk zanger Vinchenzo. De avond werd afgesloten met het Foute Furieade Feest.

zitter van FeVoWest, Nico van der Knaap, en heeft verder het volgende resultaat opgeleverd. KMD speelt in de eerste ronde, die van 8 tot 27 oktober loopt, thuis tegen Naaldwijk. In de tweede ronde, van 19 november tot 2 december, speelt de winnaar van de eerste wedstrijd thuis tegen

Foto: FeVoWest

Velo, Westlandia thuis tegen Monster, MVV’27 thuis tegen Maasdijk en FC ‘s-Gravenzande thuis tegen Lyra. De halve finales vinden in maart 2019 plaats en een datum en locatie voor de finale moeten nog bepaald worden. Het vorig seizoen was VV Maasdijk winnaar van dit toernooi.

Herexamen Kijk vanaf dit weekend naar de nieuwe aflevering van Herexamen. In het programma Herexamen testen we de rijvaardigheid van bekende regiogenoten. Daarnaast gaat presentator Jeroen Toet op zoek naar het verhaal achter de deelnemers. In deze tweede aflevering neemt niemand minder dan Nederlandstalig zanger Mark Verkade plaats naast rijinstructeur René Aarnoutse, in Herexamen beter bekend als Terror René.

Vrienden en familie vinden dat Mark een verschrikkelijke chauffeur is, maar Mark wil heel graag het tegendeel bewijzen. Zal René hem laten slagen? Herexamen is vanaf vrijdagavond te zien op WOS TV.

Zo Weekend!

Het verslag van deze feestelijke avond is vanaf dit weekend te zien bij WOS extra op WOS TV.

Je sluit de werkweek feestelijk af op WOS Radio met ‘Zo Weekend’. Gastheer Daan Prins verzorgt jouw vrijdagmiddagborrel in een luchtig muziekprogramma met nieuws uit de regio. Daarin kan het Rad van Fortuin niet ontbreken, die elke uitzending bepaalt uit welk jaartal we de beste plaat van dat

BEKIJK DE VOLLEDIGE PROGRAMMERING OP WOS.NL

jaar gaan draaien. Ook raak je op de hoogte van de activiteiten die je dat weekend in de regio kunt bezoeken. Daarnaast komt elke vrijdag de schuurfeestklassieker voorbij. Heb jij een plaat die wat jou betreft op élk schuurfeest gedraaid móet worden? Mail hem naar daanp@wos.nl!


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

8 TOT EN MET 14 OKTOBER A.S.

Burgemeester Rodenburg: “Veiligheid daar werken we met zijn allen aan!” Als burgemeester ben je onder andere de schakel tussen de inwoners van de gemeente en de hulpdiensten. Daarom is een goed overleg ontzettend belangrijk. Regelmatig zijn er bijeenkomsten voor de partners van de Veiligheidsregio Haaglanden. Juist om de mensen beter te informeren en te laten zien wat zij zèlf aan hun veiligheid kunnen bijdragen, worden evenementen als de Veiligheidsweek georganiseerd. In Midden-Delfland wordt er goed gehoor aan gegeven. Ik roep graag iedereen op om zelf alert te zijn. Dat komt de veiligheid altijd ten goede. Ook wij als gemeente kunnen het niet alleen. Door zo’n Veiligheidsweek zien de mensen weer eens extra welke hulpdiensten er dag en nacht voor ons klaarstaan. In deze Veiligheidsspecial van onze huis-aanhuiskrant laten we daarom meerdere mensen van meerdere disciplines aan het woord. Tevens is het een mooi naslagwerk als u thuis het een en ander nog eens rustig wilt nalezen. Ik breng het graag onder uw aandacht. En nogmaals roep ik iedereen op naar de Veiligheidsmarkt te komen op zaterdag 13 oktober a.s. in het gemeentehuis en de brandweerkazerne van Schipluiden. Tijdstip: van 11.00 tot 15.00 uur. Er is voor iedereen veel interessante informatie te verkrijgen.

Gemeente en hulpdiensten werken nauw samen. Foto: GvW-T

Regionaal Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Nederland is opgedeeld in een flink aantal veiligheidsregio’s. Midden-Delfland hoort onder Veiligheidsregio Haaglanden, die weer onderverdeeld is in brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie) en de Meldkamer Ambulancezorg. Er is een intensieve samenwerking met de politie, overheden, ziekenhuizen, energieleveranciers en waterschappen.

Samen staan zij 24 uur per dag paraat, 7 dagen in de week. Calamiteit Bij brand, inbraak, geweld maar ook omtrent openbare orde en veiligheid, na een misdrijf, calamiteit of verkeersongeval, voor al deze facetten zijn mensen in touw om de slachtoffers de helpende hand te bieden. Maar ook bij uitval van stroom, gas of water moet er actie ondernomen worden. Wat te doen bij extreme weersomstandigheden of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen? En als er een uitbraak van infectieziekte plaatsvindt? Ook dan staan er mensen klaar die verstand van zaken hebben om de gevolgen van de calamiteiten zo klein mogelijk te houden. Sirene Elke eerste maandag van de maand gaat om 12.00 uur de sirene als test. Dus als u dit geluid op een ander tijdstip hoort, is er sprake van alarm. Weet u wat u dan moet doen? 1) Ga zo snel mogelijk naar binnen. Zit u in de auto, blijf daar dan zitten als u niet snel ergens naar binnen kan. Sluit ramen en deuren en volg de instructies van de hulpdiensten. Stem uw autoradio af op Radio West (89.3 FM) Is dit nog steeds actueel???? Waarschuw mensen die de sirene niet horen en let op kwetsbare mensen in de omgeving. 2) Sluit ramen en deuren en eventuele ventilatieroosters. Zet afzuigkap en ontluchtingskokers uit. In de auto schakelt u motor en ventilatie ook uit. 3) Zet de radio of televisie aan en stem af op Omroep West. Dat is de officiele calamiteitenzender van onze regio Ik hoop u te zien op de Veiligheidsmarkt en wens u een veilige omgeving toe! Burgemeester Arnoud Rodenburg

VEILIGHEIDSMARKT ZATERDAG 13 OKTOBER 2018

Gemeente Midden-Delfland is een veilige gemeente en dat willen wij zo houden! De gemeente, de hulpdiensten, maatschappelijke organisaties en ondernemers hebben u als inwoners nodig om onze gemeente veilig te houden. Om u te informeren over allerlei thema’s op het gebied van veiligheid organiseert de gemeente in samenwerking met de brandweer, politie, de woningstichting e.a. een veiligheidsmarkt op zaterdag 13 oktober 2018.

dag zien wat zij in huis hebben op het gebied van veiligheid. De gehele dag zijn er doorlopende demonstraties onder andere “Vlam in de pan” door de brandweer!

Heef u vragen over de veiligheidsmarkt? Neem dan kan contact met team Hand-

having en Veiligheid via telefoonnummer 015-3504227 of per e-mail via veiligheidsweek@middendelfland.nl

Waar is de Veiligheidsmarkt? In de brandweerkazerne en in het gemeentehuis, Anna van Raesfelstraat 37 in Schipluiden. Wanneer verwachten wij u? Van 11.00 uur tot 15.00 uur staat de markt bol van activiteiten. Deelnemende partijen geven voorlichting of laten deze

Wat is te doen voor de kinderen? Er staat een luchtkussen en je kan een kijkje nemen in de brandweerkazerne!

Deze Veiligheidsspecial is een productie van Uitgeverij West Media in opdracht van de gemeente Midden-Delfland Teksten, fotografie en acquisitie: Gemma van Winden-Tetteroo

7


8

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

Jongeren en media: blijf met hen in gesprek! Dinsdag 9 oktober ws er een avond georganiseerd waarbij ouders spraken en geinformeerd werden over veilig omgaan met social media en gameverslaging. Kristian Harmelink is schoolagent en hij geeft voorlichting over kansen en risico’s van internet. Hij heeft een brede ervaring met jongeren en dat werd tijdens deze voorlichtingsavond meteen duidelijk. “Blijf vooral met je kinderen in gesprek, ook al is dat niet altijd gemak-

kelijk.” Kristian gaf voorbeelden over cyberpesten, sexting, grooming en ander grensoverschrijdend gedrag. ‘Jongeren staan tegenwoordig onder grote druk. Social media is in hun ogen en hun leven onmisbaar. Hoe ga je daar als ouders mee om? Mediaopvoeding is steunen, sturen en inspireren.” Veel nuttige tips vindt u op www.bureaujeugdenmedia. nl waar Kristian als hulpverlener aan verbonden is.

“Maak uw woning comfortabel, veilig en toegankelijk”

Kristian Harmelink gaat met ouders in gesprek over mediaopvoeding.

REDENEREN VANUIT DE BEHOEFTE Hier zou het mogen beginnen, maar eerst zal ik mezelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Eugène Hoek geboren in Delft, maar sinds 1989 woonachtig in Schipluiden. Ruim 35 jaar ben ik verbonden aan de bouwnijverheid. Als machinaal houtbewerker begonnen en daarna als timmerman verder gegaan. Door fysieke ongemakken heb ik dit vak helaas vaarwel moeten zeggen. In de begin jaren ’90 ben ik via mijn netwerk in de ijzerwaren groothandel terecht gekomen en daar mijn interesse voor hang- en sluitwerk ontwikkeld. In deze periode waren het voornamelijk mechanische producten. Veiligheid was in die periode minder een issue. Dit kwam pas vele jaren later. Toch fascineerde een “slot” mij. Door deze open te trekken en de techniek te bekijken leerde je zo je producten kennen. Hoe werkt een slot nu eigenlijk? Wat hebben al die onderdelen nu voor functie? Zoveel vragen die beantwoord werden door het product maar ook door de geschiedenis. Nog steeds worden er technieken gebruikt van eeuwen geleden. Natuurlijk sterk geïnnoveerd, maar de eeuwenoude basis is nog aanwezig. Al gauw wilde ik vele aspecten van het vak mezelf eigen maken. Begonnen in het magazijn en zo door gegaan naar verkoop, inkoop, projectbegeleiding en zelfs productontwikkeling. Sinds 1 april 2016 ben ik zelfstandig ondernemer onder de naam By-Red activities en heb al deze aspecten samengevat in één “emmer”. Mijn bedrijf kent een drietal speerpunten, Ø Verkoop van mechanisch en elektronisch hang- en sluitwerk. Nu zeer sterk in veiligheidsproducten voor met name de particuliere markt. Oók elektronische producten zijn een begrip geworden. Uw deur ontgrendelen met een afstandsbediening, elektronische sleutel of een Smartphone. Ø Advies, begeleiding en montage indien gewenst. Gezien de diversiteit in maatvoeringen en mogelijkheden is deze combi een zeer effectieve. Ø Productontwikkeling. Dit doe ik geheel op eigen

basis gevoed vanuit de markt. Binnenkort komt mijn eerste eigen ontwikkeling op de markt. De testen worden nu gedaan en ik verwacht eind oktober mijn product breed aan te kunnen bieden. Een tweede ontwikkeling ligt inmiddels op mijn bureau. Het belangrijkste in deze tijd zijn de producten die veiligheid bieden, zoals scharnieren, insteek- en oplegsloten, deurbeslag, sleutels en cilinders. Deze adviseer en verkoop ik. Volledig en sterk gericht op de particulier (daar ligt toch het onveilige venijn). B2C (business-2-consumer) zoals dat zo netjes heet. Uiteraard sluit ik de bedrijven (B2B) niet uit. Ook hier geef ik advies en ook aan dit segment adviseer en verkoop ik.

voor een dichte deur. Nu kan hij/zij altijd het pakket afleveren en hoeft u niet thuis te zijn. Sinds enkele weken ben ik dealer van RENZ postkasten. Een Duits bedrijf dat al jaren briefkasten verkoopt voor een enkele woning, maar ook voor complexen. U leest dat ik zeer breed georiënteerd ben en gericht op de woning, kantoor en dergelijke. Als bijkomstigheid lever en installeer ik ook alarm, camera- en videointercom installaties. Oh ja,….. bij mij is esthetica ook zeer belangrijk. Kom maar naar de veiligheidsmarkt..!

SKG, SKH, PKVW en NBR. Keurmerken die behoorlijk bekend zijn. Natuurlijk hebben deze allen een betekenis. Op de Veiligheidsmarkt, waar ik ook aanwezig ben, leg ik u graag uit wat deze betekenen en waar ze voor staan. Wat is nou de relatie tot het product? Op de veiligheidsmarkt kunt u bij mij de producten zien die gerelateerd zijn aan deze keurmerken. Sommige zijn gemonteerd op een mooi demoblok, andere heb ik ongemonteerd bij me om u het e.e.a. te laten zien waar nou naar gekeken wordt en wat nou zo belangrijk is waardoor een product veilig is en wordt bevonden. Wat wordt er nou bedoeld met “Inbraakwerendheid”? Kom gerust om advies vragen. Een vrijblijvende afspraak bij u thuis, u de koffie ik de koek, om een schouwing te doen van uw situatie behoort tot de mogelijkheden. Wist u trouwens dat het beveiligen zo rond 1996 is overgewaaid vanuit Engeland? “Secured-by-Design” heette het destijds aldaar. Het is dus niet iets Nederlands zoals weleens beweerd wordt. Zo rond die periode kreeg het veiligheidsproduct de essentiële aandacht, ook al waren de producten al in de markt aanwezig.

REDENEREN VANUIT DE BEHOEFTE…DUS..! Zoals de titel luidt. Ikzelf heb er enige tijd over gedaan om erachter te komen waarom dit de betere start gedachte is. Door “schade en schande” met de letterlijke nadruk op “schade” is bij mij de gedachte veranderd door de gebeurtenis. Gestuurd door commercie i.p.v. de behoefte is er een ander uitgangspunt ontstaan. Elke keer het gevoel hebben op de verkeerde weg te zijn. Wel nadrukkelijk aanhoren hoe het huis veilig(er) kan waardoor rust ontstaat. Geconfronteerd worden met prijsbeleid, certificeringen en dergelijke. Voor mezelf heb ik op enig moment rigoureus een punt gezet achter elk marketing verhaal die de mens niet benaderde en ben ik gaan nadenken over hoe het beter anders of anders beter kon. Terug naar de bron dus…de gebruiker! Niet inventariseren wat er aan producten nodig is, maar informeren naar de behoefte voor die broodnodige veiligheid. De behoefte is o.a. rust, borging en veiligheid voelen met veilig hang- en sluitwerk als middel en niet als doel. Het vervullen van een veilig gevoel is het uiteindelijke doel. Gecertificeerd hang- en sluitwerk is niet alleen voldoende. Veiligheid creëert u in aanvang zelf. Bij u ligt de eerste verantwoordelijkheid. Sociale controle en organisatorische maatregelen zijn enkele mogelijkheden om uw behoefte in te vullen. Hang- en sluitwerk is daarin niets meer dan een middel.

WAT NOG MEER…….. Er zijn nog meer producten aanwezig, want behalve het veiligheids-deurbeslag verkoop ik ook luxe deurkrukken voor binnendeuren. Veiligheid is niet alleen de buitendeur. Binnen dient men, vooral in de zorg, het aspect in het oog te houden. Sinds kort heb ik ook draaideurautomaten in het programma. Vraag hier gerust naar. Nog nieuwer zijn postpakketkasten. We bestellen veel via internet en de bezorger staat

By-Red activities wil ook graag laten zien wat er meer kan. Meer innovatie, meer productkennis, meer vaste waarden, meer continuïteit. Geen open deuren, maar sluitende oplossingen. Samen naar uw veiligheid..! Ik ben in april 2016 gestart, maar beschik over jarenlange ervaring met en vooral veel enthousiasme over het mechanische- en elektronische hang- en sluitwerk. Deze kennis en ervaring deel ik graag met bedrijven, maar vooral met particulieren.

By-Red activities +31 6 82885750 --- eugene@by-red.nl --- www.by-red.nl

By-Red activities is leverancier van een aantal gerenommeerde A-merken op het gebied van hangen sluitwerk. Merken met een aanzienlijke mate van veiligheid, stabiliteit en continuïteit. Er wordt alleen zaken gedaan met fabrikanten. Geen tussenkomst van groothandel, inkooporganisaties of andere marge verslindende factoren. Zeer interessant dus voor u als particulier. Levering en montage van: Ø Deurkrukken in diverse materialen voor binnenen buitendeuren Ø Veiligheid deurbeslag SKG*** in diverse materialen en kleuren Ø Veiligheid sloten volgens SKG/PKVW in diverse uitvoeringen Ø Sleutels en profielcilinders volgens SKG/PKVW in diverse mogelijkheden Ø Alle voorkomende hang- en sluitwerk producten voor raam- en deur. Ø Elektronische toegangscontrole op uw woning. Interessant voor U als particulier. Informeer naar de mogelijkheden in een persoonlijk en ontspannen gesprek. Onveilig voelen is al spannend genoeg. Vraag jezelf niet af “Wat kost het?” (We zijn tenslotte Nederlanders), maar vraag naar wat de kosten kunnen zijn om weer gerust en geborgd te zijn in veiligheid. Primair sta ik voor de oplossing door prestatie en handelen vanuit realisme. Redeneren vanuit de behoefte.


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Loeiende sirenes en slachtoffers in Schipluiden De gebruikelijke rust in het dorp Schipluiden werd maandagavond plotseling doorkliefd door gillende sirenes. Er was brand èn paniek in het Jeugdhuis aan de Keenenburgweg. Bij aankomst van de brandweer bleek er nog veel méér aan de hand. Ging het om een aanslag of een overval? Het trieste resultaat: drie doden en tien gewonden. De vrijwilligers van de Kringloopwinkel in het Jeugdhuis kregen de schrik van hun leven toen er opeens een aantal overvallers voor hun neus stonden. Die wilden de betaalautomaat kraken en waren in de weer met explosieven. Omdat er medewerkers van de winkel begonnen te gillen, gingen de overvallers er pijlsnel vandoor. Erg ver kwamen ze niet want hun auto vloog uit de bocht en crashte aan de voet van het torentje van Keenenburg. De auto kwam op zijn kant terecht. Een van de overvallers raakte daarbij bekneld en kon de auto niet verlaten. De andere, er was nog niet duidelijk of er één of meer handlangers waren, ontsnapte en daarvan ontbreekt vooralsnog elk spoor. Paniek Als de aangebrachte explosieven alsnog ontploffen, wordt de 400 kilo wegende kluis inclusief een slachtoffer door het raam naar buiten geblazen en er ontstaat brand. De paniek is groot. De brandweer is razendsnel ter plaatse en men treft een enorme chaos aan. Mensen lopen gillend en verdwaasd rond. De medewerkers van de Kringloopwinkel willen terug naar binnen want er zijn nog mensen vermist. De brand ontwikkelt zich naar zeer grote brand en er wordt meteen flink opgeschaald. Van heinde en verre komen de korpsen uit de buurgemeenten de brandweerlieden bijstaan. Het wemelt in korte tijd van de politie. Er komen vier brandweerspuiten van alle kanten aan. Ook een hoogwerker want de vlammen slaan uit het dak. Er is grootwatertransport en een hulpverleningsvoertuig. Alles wordt aangerukt om de schade te beperken en de slachtoffers te redden. Ambulances komen ter plaatse. Terwijl collega’s bezig zijn om indrukwekkende brandslangen uit te rollen, gaan stoere brandweerlieden met perslucht op het brandende pand binnen. Een van de geredde slachtoffers blijft roepen dat haar zoon nog in het pand is. Maar er is instortingsgevaar dus de brandweer slaagt er niet in om het hele pand te doorzoeken. Overleg De slachtoffers worden een eind verder in veiligheid gebracht. Politie begint onmiddellijk met de reanimatie van een roerloos persoon. De hoogwerker is inmiddels operationeel en er wordt met man en macht geblust om het vuur te bestrijden. Intussen komt de geruchtenstroom goed op gang. Er wordt getweet dat het om een aanslag ging. De social media verspreidt het bericht nog sneller dan dat de brand om zich heen grijpt. Ondanks de talloze gewonden en de gecompliceerde situatie, blijven de hulpverleners alert en adequaat. Op gezette tijden komen leidinggevenden van alle operationele hulpverleners samen met afgevaardigden van de gemeente en de burgemeester bijeen in de Copi bak, het Commandoteam Plaats Incident. Dit is een container die door de brandweer op de locatie is gebracht en waar de diverse disciplines onder leiding van Martijn van

Politie ontfermt zich over een slachtoffer dat in paniek is Straten, Hoofdofficier van Brandweer Haaglanden met de Veiligheidsregio Haaglanden, de Ghor (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), een woordvoerder van de brandweer die de pers te woord zal staan, de politie en mensen van Bouw- en Woningtoezicht en Bevolkingszorg de stand van zaken bespreken. Consequenties Vastgesteld wordt dat het niet om een aanslag gaat maar om een overval. Dat is bevestigd door de politie. Technische hulpverlening: het pand brandt nog maar de brandweer kan niet meer naar binnen vanwege instortingsgevaar. De bouwtekening van het pand is opgevraagd, mede om te zien of er asbest vrij zou kunnen komen. Dan moet de aanpak aangepast worden. De brandweer blust maar houdt er meteen rekening mee dat het ook om een ‘plaats delict’ gaat omdat de ramp ontstond daar krakers de betaalautomaat wilden opblazen. De auto met daarin een van de vluchtende krakers, is gestabiliseerd en opengeknipt door de brandweer. Waarschijnlijk is er geen extra gevaar voor explosie meer in het brandende pand. Er zijn inmiddels wel drie dodelijke slachtoffers te betreuren waaronder een kind. Zij kunnen nog niet vervoerd worden omdat ze zich op het plaats delict bevinden. Vier slachtoffers moeten meteen vervoerd worden naar het ziekenhuis, vier slachtoffers krijgen prioriteit 2 en twee slachtoffers kunnen daarna met de ambulance mee. Gezien de omvang van de catastrophe wordt besloten meteen psycho sociale dienstverlening te starten. Ook voor de hulpverleners zal nazorg worden geregeld. “We gaan dat in gezamenlijkheid doen.” Verder wordt er veel bluswater gebruikt dus het Hoogheemraadschap Delfland zal worden ingelicht vanwege de afvoer van het gebruikte water en omdat er nog niet bekend is of er asbest vrijgekomen is. Ook wordt er in dat kader overlegd hoe de windrichting is en hoe de rook zich verspreidt. Er hoeft vooralsnog niet geevacueerd te worden. Impact Besloten wordt in de Copi bak om nog geen mededelingen te doen omtrent de

Een overzicht van de locatie vanuit de hoogwerker van de brandweer.

Overleg tussen brandweerlieden

dodelijke slachtoffers. Daar komt burgemeester Rodenburg tegen in het verweer. “Dat kan niet! Ik moet zo meteen de bevolking in De Dorpshoeve toespreken. Wij vormen een kleine gemeenschap. Iedereen kent iedereen hier. Dat heeft een enorme impact! Er is al lang bekend dat er nog mensen ontbreken. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind! Dit kunnen we onmogelijk onbenoemd laten. Ook al is de identiteit nog niet bekend. Ik word gefileerd als ik geen antwoord geef op hun vragen. En terecht! De paniek is groot hier in het dorp. Iedereen leeft mee!” Daar hebben de andere disciplines begrip voor. Besloten wordt om een informatiepost open te stellen in het gemeentehuis. De politie zal de familie van de slachtoffers inlichten zodra er bekend is om wie het gaat. Einde oefening Het gaat er bloedserieus aan toe. Totdat het sein ‘Einde oefening’ gegeven wordt. Het blijkt om een jaarlijkse multi disciplinaire oefening van de regio te gaan. “Er zijn heel veel leermomenten geweest vanavond, ook voor mij,” zegt de burgemeester als hij later in De Dorpshoeve de mensen bedankt. “Ik denk dat er ontzettend goed is samengewerkt en ik hoop dat zo’n groot incident nooit realiteit zal worden. Ook de tientallen studenten van de politieopleiding van harte bedankt. We hebben nog nooit zoveel blauw bij elkaar gezien hier in Schipluiden. Bij zo’n gemeenteoverschrijdende oefening blijkt dat communicatie van levensbelang is. We nemen de leerpunten mee en we mogen constateren dat het voor iedereen een heel belangrijke en vooral ook nuttige avond geweest is.”

Slachtoffers worden van de plek van de brand weggevoerd

De brandweer dringt het pand binnen

9


10

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

Criminaliteit via de telefoon of internet

Nepbrieven die zogenaamd van een bank afkomstig zijn, bevatten vaak veel taalfouten! Veiligheid kent veel gezichten! Niet alleen het juiste hang- en sluitwerk, brandmelders en goede verlichting zijn van belang, maar ook de beveiliging van uw computer. Want wat moet u doen als iemand belt dat uw computer gehackt is

en de ‘behulpzame beller’ bereid is u te helpen? “Vooral niks zeggen!” benadrukt Floris Derksen van PC Maasland. “Niet beleefd zijn, maar ophangen!” Oke, maar wat moet je dan wel doen als je er toch slachtoffer van wordt?

De redactie werd vorige week gebeld door een ondernemer uit Midden-Delfland dat hij die week driemaal telefonisch benaderd was door ‘Microsoft’ met de mededeling dat zijn pc gehackt was. “In het schermpje van mijn telefoon stond ‘Inkomend gesprek’, geen nummer, niks. Toen ik mijn naam zei, bleef het eerst even stil. Daarna was er een Engelssprekend persoon die vertelde dat men mijn pc gehackt had. Uiteraard ben ik er niet op in gegaan maar het is wellicht wel goed om een waarschuwing in de krant te zetten!” Cybercrime Deze zogeheten cybercrime komt steeds vaker voor. Computer en internet zijn verweven met ons leven. Maar daarmee worden criminelen ook steeds inventiever om er misbruik van te maken. De politie, de overheid en het bedrijfsleven werken samen om dit op te sporen en te bestrijden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus gingen we in gesprek met Floris Derksen van PC Maasland. “Ga nooit in op het aanbod van dit soort mensen. Microsoft of Google bellen nooit! Ook niet om je te waarschuwen dat je gehackt bent. Het is dus altijd oplichterij. Het beste is om niet vriendelijk te zeggen dat je geen interesse hebt als een anoniem nummer met een Engelssprekend persoon je belt. Niks zeggen en meteen ophangen. Ook niet vertellen dat je een schoonzoon hebt die de computer nakijkt. Niet doen. Maar ophangen!” Help! Wat is de werkwijze van deze oplichters? Ze willen dat hun slachtoffer in paniek raakt bij de term ‘hacken’. Zij stellen voor om de eigenaar van de pc via de telefoon en hun ‘helpdesk’ te helpen. Ze laten je allerlei foutmeldingen zien op je scherm zodat je echt denkt dat hun verhaal klopt. Als je erop in gaat en je tikt je wachtwoord in of andere informatie, dan wordt je pc door hen overgenomen. Fout! Zij kunnen op die wijze allerlei programmaatjes op jouw pc installeren waardoor ze al je wachtwoorden kunnen achterhalen of persoonlijke foto’s, bankgegevens of andere informatie misbruiken. Meestal krijg je daarna het aanbod om voor een klein bedrag een beveiliging te kopen. Als je daarin meegaat en je typt ook nog een tancode in, blijkt vaak achteraf een heel groot bedrag van je rekening te zijn afgeschreven. Zij kunnen immers nu ook bij je bankgegevens! Zit je nog met die persoon aan de lijn en ben je bang dat je er al teveel in meegegaan bent: verbreek het contact en trek de stekker van je pc uit het stopcontact.”

Wat nu? Maar wat nu? “Nooit betalen!” Wat kan een vertrouwd computerbedrijf dan nog voor het slachtoffer doen? “Als dit de eigenaar van de pc is overkomen zullen we de computer helemaal na moeten kijken om ‘m op te schonen. Beter nog is dat we een back up maken en de hele computer opnieuw installeren, pas dan zijn de mensen 100% van hun problemen af. Die cybercriminelen zijn zo gewiekst dat ze ook bijvoorbeeld ook pas een week later je bankrekening leeg kunnen plukken. Intussen denk jij dat je er goed vanaf gekomen bent, maar later blijkt het tegendeel waar.” Via e-mail Als je een mailtje krijgt van Microsoft of Google met het verzoek de bijlage te openen en diverse handelingen te verrichten: niet doen! Niet zelf naar de helpdesk van Microsoft of Google gaan bellen want die bestaan niet. Ook daar zitten criminele organisaties achter die je wel even zullen ‘helpen’. Maar ze helpen je daarmee vaak wel van een groot geldbedrag af. En àls je al betaalt, dan weet je nog niet wanneer ze ooit weer toeslaan. Je bent niet meer veilig. Soms heb je zelfs geen computer of internetaansluiting nodig om slachtoffer te worden. De meeste telefoons en bankpassen bevatten computerchips die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Net zoals bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten. Advies: Doe altijd aangifte bij de politie als zoiets u overkomt! Zorg dat uw computer goed beveiligd is. Gebruik een goed wachtwoord. Omdat het lastig is al je wachtwoorden te onthouden, kiezen mensen vaak voor alle apparaten hetzelfde wachtwoord. “Doe dit niet!” zegt Floris. “Zodra iemand in je mail kan, kunnen ze op alle andere websites ‘wachtwoord vergeten’ aanklikken en vervolgens overal inloggen. Maak voor e-mail, Digi-D en bank verschillende wachtwoorden. Gebruik hiervoor meer dan 12 karakters, hoofdletters, kleine letters, speciale tekens. Voorbeelden: Fiets123Huis#08, WatEen888Gezelligheid#@, Nieuwe*Zomer*Dag22.” Maak verder een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af. Doe ook van deze vorm van criminaliteit aangifte bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of bij uw lokale wijkteam.


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Maar wat kunt u zelf doen aan veiligheid? Het is algemeen bekend dat de politie veel te weinig mankracht heeft om haar taak te vervullen zoals men zou willen. Hun werk wordt daarbij ook steeds gecompliceerder. Het aantal ‘verwarde’ mensen neemt toe en ook de agressie tegen hulpverleners is helaas groeiende. Midden-Delfland is een veilige gemeente, dat willen we graag zo houden. Met zijn allen kunnen wij daar ook een heel positieve bijdrage aan leveren. De Maaslandse wijkagent Pieter Stolze legt uit hoe. De tijd dat mensen hun achterdeur gewoon open konden laten staan, is echt voorbij. Ook in Midden-Delfland kun je je fiets niet onbeheerd laten staan. Wij zijn blij dat ieder dorp nog een wijkagent heeft, maar tegelijkertijd kunnen zij niet 24/7 aanwezig zijn. “Mensen kunnen zelf heel veel doen om hun omgeving veilig te houden en te beschermen. Je moet inbrekers bijvoorbeeld geen kans geven. Het lijkt voor de hand liggend maar te vaak zien wij ’s avonds dat

Het werkterrein van de wijkagent concentreert zich op het participeren, opbouwen en /of onderhouden van contacten met burgers, bedrijven en instellingen (netwerken). Samen met andere partners pakt hij de veiligheidsproblematiek aan. De wijkagent signaleert en besteedt aandacht aan de criminaliteit binnen de wijk.

een huis geheel verlaten is. Dat ziet een potentiele inbreker ook! Zorg voor verlichting binnen en buiten je woning. Niet een enkel vaag lampje, dan is het extra duidelijk dat je er niet bent. Laat de gewone verlichting branden, zorg voor bewegingsmelders bij je voor- en achterdeur. Knip je heg en de struiken zodat de toegang van je huis zichtbaar is en iemand met verkeerde bedoelingen zich niet kan verschuilen en ongezien aan jouw deur kan gaan morrelen.” Sleutel “Heb je goede sloten op je ramen en deuren van het keurmerk Veilig Wonen? Je voorkomt er veel ellende mee. Een inbreker is in een paar seconden binnen als er gammel hang- en sluitwerk is. Hoe vaak zien wij fietsen buiten staan met de sleutels er aan. Ja, ook de huissleutel! Dat kan niet meer, dan geef je een dief alle gelegenheid! Ga je op vakantie of een weekendje weg? Sein je buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.” Hond De wijkagent dringt er ook op aan dat hondenbezitters goed om zich heen kijken. “Neem een zaklamp mee als je ’s avonds de hond uit gaat laten. Kijk eens in poortjes. Inbreken is het werk van criminelen. Als zij staan te posten in een auto of de kust veilig is en ze zien een man met een lamp en een hond, dan gaan ze weg. Dat is niet prettig voor hen. Let wel altijd op je eigen veiligheid, geen stoere acties! Ook niet-honden-

bezitters kunnen waakzaam zijn. Als je ’s avonds de gordijnen sluit of je gaat naar bed, kijk dan even uit het raam of je iets verdachts ziet. Bel vooral 112 als dat het geval is! En mocht je inderdaad iemand tegen het lijf lopen die je niet vertrouwt, probeer dan te kijken om wat voor persoon het gaat. Let op zijn signalement, heeft ie tattoos? Is hij groot, klein, kleur, kleding. Liefst kenteken van de auto als dat lukt. En geef dat altijd allemaal aan ons door. Denk niet dat iets er niet toe doet. Voor ons kan dat net dat puzzelstukje zijn dat we nodig hebben om iemand op te pakken of te betrappen. Wij zijn van de inwoners afhankelijk! Daarom zijn we ook zo blij met de extra oren en ogen van de Buurtpreventie, maar alle andere inwoners hebben we er ook bij nodig. Bel!”

112 of 0900-8844? “Vaak krijgen wij de vraag welk nummer er gebeld moet worden in welke situatie. Bij een inbraak of een verdachte situatie: zonder aarzelen 112 bellen. Ook als je het niet vertrouwt. Het nummer 0900-8844 bel je voor minder spoedeisende gevallen. Ook als je een bericht voor de wijkagent hebt. We doen in dat laatste geval ons best om binnen 48 uur daarop te reageren maar helaas kan het zijn, vanwege de grote werkdruk, dat het iets langer duurt. Die veiligheid, daar moeten we echt met zijn allen aan werken!”

Pieter Stolze, wijkagent van Maasland roept inwoners op zelf waakzaam te zijn en de juiste maatregelen te nemen. Foto: GvW-T

“Burgerparticipatie, we kunnen niet meer zonder!” Een kleine opsomming en analyse na onderzoek van woninginbraken in ons gebied. *Zichtbaarheid brandgangen Inbrekers breken het liefst in als het donker is. En dan bij voorkeur aan de achterzijde als daar verlichting ontbreekt, want ze staan niet graag in de schijnwerpers. Ook zijn poort- en tuindeuren in de brandgang lang niet altijd voorzien van het juiste hang- en sluitwerk. *Zichtbaarheid voorzijde woning Het is wenselijk dat burgers hun eigen aanplant in de voortuin zodanig terugsnoeien of onderhouden dat zichtlijnen intact blijven. *Beveiliging eerste verdieping In interviews van slachtoffers van een inbraak kwam naar voren dat inbrekers regelmatig via de eerste verdieping een woning binnengaan omdat het hang- en sluitwerk daar vaak slechter is dan op de begane grond. Een eventuele alarminstallatie is soms ook maar beperkt tot de begane grond. Beveilig dus ook de eerste verdieping goed en verklein mogelijkheden om naar boven te klimmen. Dus geen kliko’s en trappen bij of tegen de woning.

*Hang- en sluitwerk De MO cilindertrekken ofwel de Bulgaarse methode wordt toegepast door inbrekers. Hiertegen werkt een goede kerntrekbeveiliging of een afgeschermd cilinderslot. Als de woning is voorzien van een Keurmerk Veilig Wonen (KVW) wordt de kans op inbraak aanzienlijk verlaagd. Aanpassing is kostbaar maar nieuwbouwoningen worden tegenwoordig wel conform de eisen van KVW gebouwd. *Alarminstallatie Inbrekers laten zich jammer genoeg niet altijd tegenhouden door goed hang- en sluitwerk en gooien daarom steeds vaker een steen door een raam om een woning binnen te komen. Ook wordt er ingebroken als de bewoners thuis zijn. Een goede alarminstallatie zou een woning hiertegen kunnen beschermen. *Gezamenlijk verantwoordelijkheid De burger zelf is een belangrijke schakel in het voorkomen van diefstallen uit de woning. Om adequate maatregelen te treffen, moet je via diverse kanalen/ bedrijven goed geinformeerd worden over de inbraakgevoelige punten van je woning. *Meldingsbereidheid Door de lange aanrijtijden van de politie is het team Westland vaak afhankelijk van heterdaadaanhoudingen door burgers. Een hogere meldingsbereidheid en betere communicatie met de burger kan daarom bijdragen aan het vergroten van de heterdaadkracht. De WhatsAppgroepen, belcircels en buurtpreventen dragen hier al aan bij. Bewoners kunnen elkaar onderling informeren en adviseren. Jammer genoeg zijn burgers terughoudend om verdachte of heterdaadsituaties te melden. Hiervoor moet meer bewustwording gecreëerd worden.

Lex Dam, wijkagent van Schipluiden

*Target hardening Om inbraken te voorkomen dienen ramen en deuren goed afgesloten te worden. Ook het uit het zicht plaatsen van een mogelijke buit kan hieraan bijdragen. Zorg dat je huis een bewoonde indruk geeft als je op vakantie bent. Gebleken is dat burgerparticipatie essentieel is in de aanpak van woninginbraken. Zorg dus zelf voor een goede beveiliging van uw woning. Burgers zijn de oren en ogen in de wijk. Onderzoek wijst uit dat

Jaap van Toor, wijkagent van Den Hoorn veel woninginbraken opgelost worden door heterdaadmeldingen van burgers. Dit gegeven bewijst dat de politie niet de enige speler is bij de aanpak van woninginbraken. Daarnaast spelen ook andere veiligheidspartners, zoals gemeenten en woningcorporaties, een prominente rol bij de aanpak van woninginbraken. *Hot victims 34 % van de slachtoffers van diefstal uit woningen komt uit de leeftijdscategorie van 25-44 jaar. 38% uit de categorie 45-64 jaar. Ook komen inbrekers regelmatig terug. Er zijn in Midden Delfland meerdere gevallen bekend waar binnen twaalf maanden op hetzelfde adres twee keer of vaker een (poging tot) diefstal uit de woning is gepleegd. *Hot items Bij de meeste woninginbraken zijn computers (vooral laptops) weggenomen. Ook sieraden, geluid- en beeldapparatuur waaronder flatscreens worden relatief veel gestolen.

*Hot targets Rijtjeswoning zijn het vaakst doelwit, gevolgd door vrijstaande woningen, hoekwoningen of twee-ondereen-kapwoningen. In totaal vond 94% van alle inbraken plaats in deze woningtypes. Pieter Stolze: “Ik hoop dat ik mensen niet angstig heb gemaakt, maar we kunnen niet meer de andere kant op kijken, dus participeren, melden, actie ondernemen en als je je daartoe geroepen voelt, aansluiten bij WhatsAppgroepen, belcircels en/of Buurtpreventie. Samen zijn en staan we sterk!” Hebt u vragen voor uw wijkagent in Midden-Delfland stel ze gerust. De wijkagenten van Midden-Delfland hebben elke woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur, buiten de schoolvakanties, spreekuur in het gemeentehuis. Namens wijkagent Jaap van Toor (Den Hoorn) en wijkagent Lex Dam (Schipluiden). Met vriendelijke groet Pieter Stolze Wijkagent Maasland.

11


12

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

U bent gewaarschuwd:

Dieven op pad tijdens vakantie Inbrekers blijken de thuiskomst na een heerlijke vakantie voor veel inwoners te vergallen. Uit de nieuwste politiecijfers blijkt dat de dieven vooral in vakantieperiodes volop actief zijn. De dieven blijken de kraak vooral te plannen bij mensen die van een welverdiende vakantie aan het genieten waren. Zo werd Wassenaar na een korte rustige periode in de tweede helft van februari en in de eerste week van maart opgeschrikt door een flink aantal inbraken. Ondanks eerdere successen in de strijd tegen woninginbraken stijgt in deze periode het aantal aangiften van dit misdrijf weer flink.

Laptops en spelcomputers Met name de week van de krokusvakantie werden tal van kraken gezet. De dieven namen in enkele gevallen contant geld en sieraden mee, maar hadden het ook opvallend vaak gemunt op laptops en spelcomputers. De politie laat weten dat zij met extra mankracht aan het werk is om alle daders zo snel mogelijk op te sporen. “Het heeft voor het korps dit jaar echt hoge prioriteit. Zo doen we bij iedere inbraak buurtonderzoek en maken we mensen vrij voor sporenonderzoek, zelfs als er niets is meegenomen”, zegt woordvoerder Wim Hoonhout. De politie vraagt mensen extra alert te

‘s-Herenstraat 55, 3155 SL Maasland

De hulpverlening komt naar de inwoners toe! Het college van burgemeester en wethouders kwam graag een kijkje nemen bij het pop up politiebureau in Schipluiden waar ook de brandweer aanwezig was. In alle dorpskernen kregen inwoners de gelegenheid om informatie in te winnen en vragen te stellen aan politie of brandweer. Overigens kan men altijd bij de politie terecht (zie elders in deze Veiligheidskrant) en bij de brandweer (www.brandweer.nl /haaglanden).

Wilt u informatie over Langer Veilig Thuis Wonen? Wij weten welke mogelijkheden er zijn. Voor meer informatie, bel naar: 010 - 5918052 of 015 - 2625864 of mail naar info@swmd.nl Of loop van ma. t/m do. tussen 9.00 - 12.00 uur bij ons binnen in Singelhof of Kickerthoek.

zijn bij verdachte zaken en niet te schromen 112 te bellen. Bureau Wassenaar heeft met de centrale meldkamer zelfs afgesproken dat dit soort heterdaadmeldingen’ van woninginbraken de hoogste prioriteit krijgt. Rest van Nederland Ook in andere delen van het land is een gelijksoortige verhoogde inbraakactiviteit waar te nemen tijdens de vakanties. Zo was het in het Westland ook flink raak. In de verschillende kernen werd sinds 7 februari maar liefst 60 keer ingebroken. Vooral in Naaldwijk (16) en Wateringen (13) was het onrustig. Bewoners worden via folders gewaarschuwd.

Overigens is het in een aantal gevallen slechts gebleven bij een poging tot inbraak, omdat de criminelen werden afgeschrikt door een alarmsysteem.


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

Prachtige vertolking Het belang van een van het ouder worden levenstestament

Kandidaat-notaris Jeannette Vreugdenhil vertelde over het levenstestament De drie bijeenkomsten die tijdens de Veiligheidsweek georganiseerd werden voor de ouderen, waren ontzettend goed bezocht en helemaal vol geboekt! De middag in Schipluiden begon met een informatieve lezing van kandidaat-notaris Jeannette Vreugdenhil van Stenis Notarishuis uit Maasland. Zij sprak over het belang van een levenstestament. Als u zelf niet meer uw eigen beslissingen kunt

nemen, wie geeft u dan het vertrouwen? Wie regelt uw bankzaken? Wie neemt de beslissing of uw huis verkocht mag worden als u misschien opgenomen moet worden in een verzorgingshuis? Wat is een volmacht of een levenstestament? En wat is het verschil met een ‘gewoon’ testament? Een bijzonder inspirerende middag!

Theater The Big Mo met o.a. Hetty Heijting Tijdens de informatieve bijeenkomst voor de ouderen bracht Theater The Big Mo een verrassende voorstelling waarbij de onderwerpen ‘Veilig en comfortabel ouder worden’ en het ‘Levenstestament’ naar voren kwamen.

Naar aanleiding van opmerkingen en aanbevelingen vanuit de zaal werd er meesterlijk geimproviseerd door onder andere Hetty Heijting.

Veel belangstelling voor de ouderenbijeenkomst

Veilig en comfortabel thuis oud worden We worden allemaal ouder en willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Maar de ouderdom komt vaak wel met enige gebreken. Dan is het goed om

op de hoogte te zijn van allerlei mogelijkheden die het leven een stuk gemakkelijker maken. Die aanpassingen kunnen simpelweg een grijper of een klok met grote cijfers, een

Een stoel die helemaal aan uw situatie aangepast wordt

warmhoudbord of een bijzondere schaar zijn waarmee u, ondanks misschien reuma of een andere beperkende ziekte, toch kunt knippen. Informeer eens bij Pieter van Foreest naar de mogelijkheden! En wist u dat er stoelen zijn die u niet alleen helpen om het opstaan te vergemakkelijken, maar die door een bepaalde houdin­­ g ook zorgen dat u minder krom gaat lopen en minder last van uw rug heeft? Ook die aanschaf is het overwegen meer dan waard!

Ergotherapeute Wendy Dumay kijkt waar zij de thuissituatie kan verbeteren

Oriënteren op de mogelijkheden

13


14

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

Buurtpreventie Maasland zorgt voor meer rust in het dorp De Buurtpreventies van de drie dorpen vormen extra oren en ogen voor de politie. Ook hebben zij een positieve invloed op de bewoners die het waarderen dat de preventen hun vrije tijd in dienst van de veiligheid van het dorp stellen. “De mensen zijn daardoor ook zelf meer alert. We hebben dat in het verleden vaak genoeg gemerkt,” zegt Simon Poot, secretaris van Buurtpreventie Maasland. Buurtpreventie Midden-Delfland begon een aantal jaar geleden in Maasland. Via een advertentie werden er vrijwilligers gevraagd die bereid waren een aantal uren per maand door het dorp te surveilleren, op zoek naar omstandigheden die zorg behoeven. Of het nu om een defecte lantaarnpaal, losliggende stoeptegels of niet afgesloten fietsen, schuurtjes of huizen gaat, de leden van de Buurtpreventie zijn vooral, zoals hun functie ook verwoordt, preventief bezig. “En dat werpt zijn vruchten af.” Toen er onlangs in Maasland een pyromaan bezig was om bootjes in brand te steken, heeft de Buurtpreventie in overleg met de politie extra nachtelijke rondes gelopen. “Ook de jeugd, die soms heus wel eens voor overlast zorgt hier of daar, wilde meehelpen om de dader te pakken. Dat is prachtig.” Gelukkig is de brandstichter inderdaad gepakt. Saamhorigheid “De Buurtpreventie vergroot ook het saamhorigheidsgevoel in het dorp. Nog steeds krijgen we positieve reacties als we onze rondes lopen. Soms wijzen mensen ons op dingen waar aandacht aan besteed moet worden. Zo vonden we kortgeleden een stepje tegen de deur van ons Buurtpreventie-onderkomen naast de brandweerkazerne. ´Een oplettende jongere´ had ‘m daar neer gezet omdat het om een duur stepje ging en men er alle vertrouwen in had dat het via de Buurtpreventie wel bij de juiste eigenaar terug zou komen.” Preventen melden zich ook spontaan aan, we hoeven niet actief te werven om het geringe verloop onder preventen op te vangen.

Samen sterk Jaarlijks verzorgt de Buurtpreventie Maasland ook een informatieve flyer om Maaslanders te informeren over de Buurtpreventie-activiteiten en om tips te geven. Zo stond de laatste flyer in het teken van social media: Facebook en Whatsapp. “We hebben een netwerk opgezet met 28 whatsapp-groepen in het dorp. Een groot deel van Maasland wordt gedekt door zo’n groep onder leiding van een coordinator. De coordinatoren zitten in een overkoepelende groep en daarmee kunnen we verdachte omstandigheden heel snel aan elkaar doorgeven. Zo kregen we afgelopen zomer een melding van een klein meisje dat gevonden was. Het bericht was via de appgroep al doorgegeven toen het Burgernetbericht van haar vermissing verspreid werd. Van die groepen wordt ook regelmatig gebruik gemaakt als er een of andere vreemde collectant rondloopt of zo. Maar ook als de BOA bezig is parkeerbonnen uit te schrijven. Dan worden we onderling gewaarschuwd en kunnen we vaak nog net op tijd de auto verplaatsen.” Heterdaad Vorig jaar is er dankzij de Buurtpreventie nog een crimineel op heterdaad gepakt. Simon: “Tijdens een nachtelijke ronde namen de preventen bij het grensgebied een stukje Maassluis mee. “Bij een huis zagen ze net een man uit een raam komen. Hij stamelde dat hij maar een zwerver was en ging er vandoor. De preventen constateerden dat het toch echt om een inbraak ging en alarmeerden de politie. Even later zagen ze de man fietsen en gingen er snel achteraan. Toen is ie alsnog door de politie klemgereden en opgepakt.” Rustiger Gelukkig is het meeste werk van de Buurtpreventie minder spectaculair. “Het is aanmerkelijk rustiger geworden op straat. Zeker ook door de whatsapp groepen en de berichten via Facebook (meer dan 1000 volgers). En dat is een goede zaak. MiddenDelfland moet veilig blijven!” Dat de Buurt-

Simon Poot ziet de meerwaarde van de Buurtpreventie duidelijk in. Foto: GvW-T preventie gewaardeerd wordt, is regelmatig te lezen op Facebook: “Dank voor jullie goede zorgen. Heb er bewondering voor dat jullie dit ‘werk’ doen.” En: “Wat een fijn

idee dat de buurtpreventen zo actief zijn om ons dorp te beschermen. Ik zal extra opletten hij het uitlaten van de hond.”

B & W lopen mee met Buurtpreventie In het kader van de Veiligheidsweek lopen burgemeester en wethouders deze week mee met de Buurtpreventies van de dorpen. In Maasland, Den Hoorn en Schipluiden zijn tientallen vrijwilligers die bij toerbeurt door het dorp lopen of fietsen om te zien of alles veilig is. Deze preventieronden vormen een belangrijke aanvulling op het werk van de wijkagenten die niet overal tegelijk kunnen zijn. De burgemeester en de wethouders waarderen het werk van de Buurtpreventie en laten zich graag in de praktijk voorlichten. Natuurlijk kunt ú ook een keer meelopen met de Buurtpreventie in een van de dorpen. Heeft u de mogelijkheid tijdens de Veiligheidsweek gemist? Geen nood, neem contact op met de Buurtpreventie van Den Hoorn (www.buurtpreventie-denhoorn.nl), Maasland (www.buurtpreventie-maasland) of Schipluiden (www.buurtpreventie-schipluiden) waar u van harte welkom bent om op een geschikt tijdstip met de buurtpreventen op stap te gaan en meer te weten te komen over hun taak.

Bij onraad of twijfel

bel 112! Burgemeester Rodenburg ging afgelopen maandagnacht op pad met de Buurtpreventie van Schipluiden. Foto: GvW-T


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

|

15

MVV ‘27 en Quick Steps delen de punten: 1-1

Word jij mijn nieuwe collega? Bij Avalex zijn we op zoek naar een chauffeur!

Foto: B. van Mil

Op een zonovergoten Sportpark De Commandeur werden de punten eerlijk verdeeld over beide partijen en dat kon als rechtvaardig worden gezien. MVV ‘27 nam in het eerste bedrijf de leiding en creëerde nog een aantal flinke mogelijkheden. Na de thee waren de rollen omgedraaid en mochten de Hagenaars aanspraak maken op de gelijkmaker op basis van een overwicht en kansen. Vanaf het beginsignaal van arbiter Richard van der Zee, werd MVV ‘27 direct onder druk gezet door de bezoekers. De Maaslanders lieten zich eenvoudig terugdrukken op eigen helft, maar het Haagse overwicht leverde niet meer op dan een goede schietkans van Daina Ridderhof uit een hoekschop van Ricardo van Ballegooyen. MVV ‘27 kwam langzaam onder de druk vandaan en vond steeds vaker het doelgebied van Quick Steps. Een

Rijbewijs C en code 95 op zak? Dan zoeken we jou! Lachen met je collega’s in de wagen, buiten werken, vroeg opstaan en op tijd thuis zijn – ook niet onbelangrijk! Bij Avalex zoeken we mannen en vrouwen (!) die ons komen versterken en ervoor zorgen dat de straten schoon worden. Hard werken waar iets voor tegenover staat. We bieden trainingen, opleidingen en goede arbeidsvoorwaarden, zodat je je persoonlijk kunt ontwikkelen. Daarbij werk je in een leuk team met genoeg afwisseling.

Benieuwd? Kijk op https://werkenbij.avalex.nl

avalex

E

TI I D E E W U E I N

L W S R E K TRUC ! N A A R E T M O K

De septembereditie staat in het teken van onder meer de ‘nieuwe’ schone brandstof LNG. Ook is er aandacht voor het jubilerende Auto- Truckschade Naaldwijk. Verder ging de redactie van het populaire transportmagazine onder meer langs bij de initiatiefnemers van de Facebook Westlandse chauffeurs. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de diverse interessante en vlot leesbare reportages in het magazine; lees natuurlijk ook de overige artikelen in de bijzondere najaarsuitgave van Truckers WL!

2018

TIS

GRA NEEM

Stichting Welzijn Midden-Delfland is op zoek naar mensen die een sociaal maatje willen zijn van een dorpsgenoot. Een sociaal maatje is iemand die een periode optrekt met een nieuwe dorpsgenoot. De bedoeling is om eens per week of eens per twee weken af te spreken

!

MEE

TRANSPORT

DE KSCHA

NUANCERING BERICHTGEVING ROND CAO BUITENLANDSE CHAUFFEURS

IN HET KORT!

Ook berichten voor Transpor t in het kort? Houd ons op de Bel of mail ons! hoogte over actuele materieel, een verjaardag, gebeurtenissen in uw organisatie, jubileum, nieuwe bijvoorbeeld uw mee in de volgende grote opdrachtgev nieuwe editie van Truckers met Fred Louter WL, die in september er et cetera. Wij nemen het graag op 06-172 284 37 verschijnt. Bel of stuur een e-mail voor uw berichten naar truckerswl@ uitgeverijwestmedia.nl.

TRUC EREND S JUBIL WIJK: ELATIE DOORSTART VOOR G AAR R NAALD H JON WIN L A DEM. MOOIJ DEZE ET IN HOOG OOKANDERS, B BLIJ M E C A F UNTANTS: OOK ’ VERPAKK DIE R ACCO A N CHT E E A A IN ALFA M L ET G K N A L M O VA PCYA VO S BLIJ DARI DUURZ E DAF’ NTONIGDI AD: NTAN AATLRDAENDSTEE EDS NIEUW STOF L ‘ACCOUER ÉNWUWES SS FFEUR DER A BRAND EF K H TI C U A IR N LE POPULA E ALTER Buitenlandse chauff die vanuit Nederlandeurs de grens overgaan hebben niet per definitie recht op de CAO. Dat is afhankelijk van omstandigh eden. Dat is een belangrijke nuancering van bericht-gev ing in de pers naar aanleiding van de beroepszaak tussen de vakbond FNV en portbedrijf Brinkmantransuit Emmen, meldt TLN.

HON HÉT SC OOR DIESEL V

Telefonisch aangift eloket voor diefstal

Het telefonische loket, waar chauffaangifteeurs en ondernemers ladingdiefstal kunnen melden, vaker gebruikt. wordt steeds Een opening van het jaar na de 19 procent van loket komt alle aangiften

steeds populairder

van ladingdiefst al via dit loket bij de politie binnen. Dat meldt Transport en Nederland (TLN). Logistiek sinds 15 mei 2017Het loket is operationeel. Iedere onderneme r of chauffeur 24 uur per dag mel-

PRIJSPUZZEL

ding doen van ladingdiefstal via 088-008744 4. Het loket is bestemd voor transportvoertuigen zwaarder dan 3.500 kilogram (totaalgewi cht).

PUZZE

&WINL

Het op 14 augustus verklaarde Mooij jl. failliet Logistics krijgt een doorstart. logistiek dienstverlenDe er uit Waddinxvee n wordt overgenomen Breda Doe ook deze editie De rechter heeft een weer mee met prijspuzzel. Dit het Oostenrijkse en door de uitspraak gedaan keer een Binaire Gartner KG Stuur een foto puzzel. en VDH uit Moerdijk. specifiek geval, voor een van waarbij hij voor 1 december de oplossing, Naar verluidt zullen de toepassing naar veel truckerswl@uitgeverijwe van de 260 medewerke van de detacheringsrichtlijn stmedia.nl rs heeft behouden. VDH hun baan gewogen. De neemt 1 1 toepassing rehouse-activiteiten de wavan de detachering 0 in Breda (Hazeldonk) van Mooy lijn kan met zich sricht1 meeover. Het 1 grootste deel van brengen dat in 1 1 bepaalde teiten van Mooy de activigevallen een internationa 1 Logistics, 1 1 le de warehousevrachtwagenchauff 1 activiteiten in 0 Waddinxveen gezien kan worden eur en als 0 portactiviteiten, de transgedetacheerde 0 0 gaan werknemer handen van Gartner over in en in voorkomen de geval1 dit bedrijf betekent KG. Voor len aanspraak kan 1 het een vestiging het dat op de arbeidsvoor maken 1 1 derland, een van krijgt in Nevan het land waarinwaarden 1 1 0 of van West-Europese de weinige waaruit gewerkt landen waar 0 0 wordt. het nog geen 1 kantoor had. Naar verluidt blijft “Het al of niet 1 aanspraak de naam Mooy Logistics kunnen maken bestaan. op geldende arbeidsvoor waarden is 1 afhankelijk van 0 de 1 1 hoe worden chauffsituatie: 1 1 1 0 eurs tewerk gesteld, 1 hoe 1 rijden en hoe lang vaak 0 0 1 ze in Nederland, rijden hoe vindt Bestel hem gewoon de aansturing direct bij ons! plaats? Deze 0 Regels Stuur aspecten zullen een e-mail met van geval Er zijn een aantal je Hoe begin je tot geval door aan maat naar truckerswl@ aan moet houdenregels waar je je een 1. ga op zoek naar een puzzel bij een binaire gewogen moeten rechter puzzel: uitgeverijwestmedia.nl. len, omdat elk 2 dezelfde getalworden. cijfer niet meer 1. vul alleen een Je kunt deze uitspraak Meld in het bericht twee keer naast dan 0 of een 1 in ook je 2. er mogen maximaal naam, adres, postcode mag voorkomen,of onder elkaar daarom niet generalise2 nullen of enen naast elkaar en 2 dezelfde getallenkunt u naast elk woonplaats. Je ren en van toepassing 3. elke rij en kolomstaan ontvangt een het andere cijfer invullen bericht wanneer verklaren voor veel nullen als bestaat uit evende 2. voorkom 3 dezelfde enen (bij de 14x14 de hele sweater in Naaldwijkhooded puzzels moet getallen sector”, adus debranche 3. vul rijen of kolommen elke voor je klaarligt en krijgt 7 enen en 7 nullen rij en kolom dus aan indien mogelijk, omdat organisatie de factuur bevatten) 4. elke elke rij per

Ook een hooded sweater?

24,95

e-mail toegestuurd.

Het glossy magazine Truckers WL is gratis af te halen bij onder meer Uitgeverij West Media in Naaldwijk (Stokdijkkade 12), maar is ook op diverse andere locaties verkrijgbaar: Tekno in De Lier; Eetcafé Westgaag, Shell Coldenhove in Maasdijk; Pyramide Floral Shopping Center bij Flora Holland en Wubben Total in Honselersdijk; Eetcafé Westpoort, Patty’s Place (ABC Terrein) en Argos in Poeldijk; Sigarenmagazijn De Wilde, Vingerling Boek en Kantoor (Rembrandtstraat), Books & More en BP Express in Naaldwijk; Argos Monster en Bruna Monster; Garage Schellenboom en OK Service Station in Hoek van Holland, Snackbar Oranjehoek in ’s-Gravenzande; BP in Kwintsheul; Shell Maasland, ’t Wapen van Maeslant en Café De Pynas in Maasland, De Waker Maassluis. Binnenkort ook bij HB Truckwash in Rotterdam, Maasvlakte 2.

Dat MVV ‘27 de Hagenaars voor de pauze niet meer pijn had gedaan, brak de ploeg na de rust op. Met deze minimale schade zocht men volop de aanval en de mannen van trainer Peter Broekman leken te veel onder de indruk te zijn van de felheid waarmee dat gepaard ging. Zowel Haysam Aradelaziz als Jaco Buynink moesten op de doellijn redding brengen Invaller Roan van Baaren vond vervolgens bij zijn poging uitblinker Twan Lansbergen op zijn weg en even later schoot hij hard voorlangs. Met nog ‘n kwartiet te gaan was er de comeback van Yennick Berrevoets na anderhalf jaar van blessureleed die een positie net voor de verdediging in nam. MVV ‘27 kon niet verhinderen dat Quick Steps aan de verdiende gelijkmaker kwam. Met veel mensen om hem heen wist Roan van Baaren in de 86e minuut de 1-1 binnen te trappen.

Belangrijk contact met nieuwe dorpsgenoot

S R E K C U TR EMBER

PT AVE SE e 10 UITG

De nieuwe editie van Truckers WL verschijnt deze week (vanaf donderdag) weer. Het blad laat zoals bekend zijn licht schijnen op allerlei transportactiviteiten en – ontwikkelingen in en rond Westland.

WWLL

uitermate strak gegeven pass van Lars Kloet zette Dennis Louter vrij voor het doel, maar doelman Jeffrey Plugge lag in de weg. Hoewel de partijen elkaar goed in evenwicht hielden kwam MVV ‘27 verrassend op voorsprong. Uit een rebound in de 30e minuut kwam de bal in het bezit van Haysam Aradelaziz die uit de draai de bal binnen frommelde: 1-0. Het leek een periode in te luiden dat de thuisploeg de gasten op de knie zouden krijgen. Een vrije trap van Michael Berrevoets werd door Jaco Buynink net over gekopt. Na een matige trap van doelman Jeffrey Plugge mocht nu Michael Berrevoets zelf uithalen, maar herstelde de goalie zich op tijd. In de 45e minuut schreeuwde de Maaslandse aanhang om een penalty, nadat Dennis Louter binnen de beruchte lijnen was neergehaald. De arbiter besloot echter tot een hoekschop.

rij of kolom

is uniek (geen ik van twee rijen en kolommen zijn exact gebru n. hetzelfde) dario gisch Pla ekDi Ad akt nt Strate gespr ook via maar n, ma Kla f, lge eten leerd jurist, te vo zogeh formu mer zells een nt en ge derne zoa nta een , wordt de on iders’, e, accou nts t Dit m nta relaties me egele undig tea cou n n ntb n ken ‘kla zo’ van a Ac or zij drijfsk s zij t e van otte me list, be n Alf is vo sessie ur. groott de gro sge , is va wel ing fisca dvise kan akt e eur dan sparr komst. “D van ma : na een ect e loo dario ard af via ) dir ’. Wat hij erend en ge r e toe we hts hie ze Di Ad t uitera dat ijk hebb een r. Dat rec ertjes inspir gelijk b je Na tel vallen me ? He b je de n (foto cijf meer ig mo hang drijf. rne ting, rio nst be inzich l ge n de der bezig en? He ’ Vrage en het alles in vee de onde ele set enda Adda n va t je zo gu on ect ud rd? t ek ma ag via een we ni di houd geho nalee op asp me spr inform een staan e t To ‘geen r die hting rsig ‘Wat nnen ssie in een van ar elf ato s da ric pla als: ing me g al ge hebben oop, pe , gse rrin sprek hand n. Wa en dank hij zichz n navig leidt enten pespa rek ikkelin kking jfsverk On ge ge aan de spreke uilt ge de t Ee tam ’ be tre luiste m, sch is een n we aar be ontw k be noem t MKB? t nu bedri id, tes en stip s door ent hart waar ? Korto samen er he oo lging, he r . Sam alle betek e. Met or waari met elk we, die in he n ‘in rio len n kansen s om nken ov s vo opvo duurzaam cetera n we rneme l’ nte ssi rdt alle kan me als kla t wil et de Adda t pa h in tro eel, tegie uit, ne de on , wa ar ligge jgt de na te de Zo wo t Di n me ker zic s geven con an? we son ‘in me d r tra at kri ma ast ga r wij hij pa gen. eurs er r, wa ten een ald at de kan n na vaa rneme t een kee dagin klants een bij, zodeft dat ort zek Pra t kan nooit. naar de Na hem neme dus. “D nsp we we he er fou mer r onde mij éch de uit or tra , maar len ren l zet rs, die te , ren voel 7 me ie risi me rne ats t ing ker jf en k vo en me en stu het ge n nooit onde definit en zie rneme er pla derne gelijk 2018 bedri y oo en leu r sam at on die ver ber zijn ntanc ders we altijd het da jg je als ent pe onde bijrijd er, de oie tem jven tor, an als ren n, zod ou ” acc alleen is. Of ties kri n betek probe om stuurd een mo bedri ortsec ller. WL Sep ite woort slu rs evo t zeg om nie waardTrucke Garan rneme aar die uit te spreek we de be erdaad t gaat transp eurs”, ij at ook Onde men, in de nsport rio. “W llen, is ind als he gelijk n en doord ne mo da zijn er r pe worde gen, eel co’s zek aam ndse tra Di Ad me t ors zov vlie n.” ras vo onze t derne cht wel werkz Westla boren t niet t me t ver me en me nie de bo en ko een on ge ls we zoa Delft koms aak uit zag ’ met toe enspr huidige gen in in lijk ok aan de de de en t r bo elin op sam nie ‘road die kunn wel in iperen ontwikkderneme orhet tic ar e vo Om ma n an mstig . De on kan bij een klante toeko rkten ar ik dat er gen ma , ma l vra name erse aar geven . Ik ste de div welisw ig aan komt stuurt wel tijd cht aan beeld alde bo bepa

en kolom evenveel nullen bevatten, kunt en enen moet u kolom aanvullen soms een rij of De puzzel heeft maar één oplossing!

Truckers WL

Neem voor meer informatie over of voor postverzending van Truckers WL contact op met Fred Louter op 06 172 284 37. Of stuur een e-mail naar flouter@uitgeverijwestmedia.nl. De volgende editie van Truckers WL verschijnt eind december 2018. Veel leesplezier!

September 2018

5

0

1

en te kijken wat jullie beiden leuk vinden. Soms is dat koffie drinken en praten met elkaar, de andere keer is dat samen naar de markt of kennis maken met een sportvereniging. Het helpen begrijpen van hoe het werkt in Nederland hoort er ook bij. In het begin kan de beheersing van de Nederland-

se taal best lastig zijn, maar vaak gaat dat snel een stuk beter. Wil jij bijdragen aan een goede start van een nieuwe dorpeling of wil je eerst meer informatie? Meld je dan aan bij Sandra van der Meer, Stichting Welzijn Midden-Delfland 010-5918052 of s.vandermeer@swmd.nl.

EHBO vereniging Den Hoorn doet AED cadeau EHBO vereniging Den Hoorn heeft onlangs een nieuw voltallig bestuur gekregen. Om deze overgang te vieren hebben het oude en het nieuwe bestuur besloten iets voor de bewoners van Den Hoorn te doen. Samen met een project van de Hartstichting en Fonds 1818 kon de vereniging voordelig een AED aanschaffen. De buitenkast is geschonken door de EHBO vereniging. De AED met buitenkast zijn vervolgens overgedragen aan Stichting AED Midden-Delfland welke ze gaan beheren. De kast is geplaatst aan het pand van Werkse, aan de Gantel 23 in Den Hoorn. Hierdoor zijn nu ook de wijken Hoog-Harnasch en Sion in Den Hoorn

en Delft Hartveilig nu zij 24 uur per dag, 7 dagen in de

week de beschikking hebben over een AED.

Cees van der Ende (rechts) overhandigt de AED namens de EHBO vereniging Den Hoorn aan Ton van Abswoude (midden) onder toezicht van de directeur van Werkse Cor van der Wel. Foto: EHBO Den Hoorn


16

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

in

Schipluiden

Zin in een mooie wandeling? Er wordt steeds meer gehamerd op het belang van bewegen. Voor degenen die geen zin in of geen geld hebben voor de sportschool is wandelen een prachtige oplossing. En dat hoeft echt niet altijd over gebaande wegen te gaan. Wat dacht u van het Voddijkpad? Door Gemma van Winden-Tetteroo Aan de rand van Schipluiden ligt, een beetje weggedoken in de Klaas En­ gelbrechtpolder, de toegang tot het Voddijkpad. Vanaf het fietspad tussen het dorp en ’t Woudt kun je de polder in om het oude kerkepad te lopen. Aan de andere kant begint de route langs de Woudseweg. Op de kaart van Kruikius uit 1712  is de Voddijk al heel duidelijk aangegeven als een

pad dat loopt van de kerk van Schip­ luiden naar de kerk van ‘t Woudt. Een echt kerkepad dus. Het Voddijk­ pad dateert uit het midden van de twaalfde eeuw. Later kwam er een verbinding van de Voddijk naar de Zij­ dekade. Dit pad eindigde bij de Ach­ termolen of Kleine Hodenpijlse mo­ len, een van de twee watermolens van de Hodenpijlse Polder. De andere watermolen, de Voormolen of Ho­ denpijlse molen, stond aan de rijweg tussen Den Hoorn en Schipluiden. Ook het pad vanaf de Voddijk naar de Achtermolen is op de kaart van Krui­ kius te vinden. Kruikius maakte in op­ dracht van het Hoogheemraadschap van Delfland gedetailleerde kaarten van vooral de waterwegen in het ge­ bied van Delfland. Deze bijzondere bron van informatie wordt nog dage­ lijks gebruikt! Bekend is dat de Vod­ dijk eerder nog de belangrijkste ver­ binding was tussen Schipluiden en

‘t Woudt. De Rijksstraatweg en de Gaag waren er in het jaar 1000 im­ mers nog niet! Boeren Pas ruim tien jaar geleden is het pad grotendeels weer in ere hersteld. De boeren blijven eigenenaren van de grond en zij zorgen voor het onder­ houd. Nog maar een klein deel van het Voddijkpad is origi­ neel. Hier en daar ligt nog aan beide kanten van de dijk een sloot.

niet te storen tijdens hun broedsei­ zoen is het Voddijkpad gesloten tus­ sen 15 maart en 15 juli. Dus voorlopig nog ruim de tijd om de wandelschoe­ nen aan te trekken en het pad te gaan verkennen! Informatie o.a. met dank aan de Historische Vereniging Midden-Defland en middendelfland.net.

Openingsperiode Ga gewoon eens een kijkje nemen en maak de wandeling. Heerlijk rustig even uitwaaien en genieten van de vogels om je heen en de ver­ trouwde lijnen aan de horizon. Om de vogels

Veiligheid!

Koop bij AH Buckers Schipluiden dit fraaie boeket en doneer daarmee € 2,50 aan Pink Ribbon voor borstkankeronderzoek!

Dat betekent ook een goed onderhouden auto. Denk daarbij met name aan deugdelijke verlichting van uw vervoermiddel. Zien en gezien worden in de komende donkere tijd.

Iedere zondag open van 12.00 - 18.00 uur15, 2636 GK Schipluiden Keenenburgweg

Albert Heijn Buckers Schipluiden Gaagweg 36 - Schipluiden Tel. 015 - 380 91 34 info@zuivelvanwinden.nl www.zuivelvanwinden.nl

RUIMERE OPENINGSTIJDEN OPENINGSTIJDEN Dinsdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Vrijdagmiddag van 12.30 - 17.30 uur Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Autoservice Schenkeveld voor al het onderhoud aan uw auto. Ook voor de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.

Bent u opzoek naar een leuk, betaalbaar en in het bijzonder origineel cadeau…? Ambachtelijk Zuivelboerderij Van Winden heeft voor u het zogenoemde ‘Midden Delfland pakket’ verkrijgbaar in elke prijsklasse.

Voor informatie, bezoek onze winkel of bel ons telefoon: 015 - 3809134

Eierkoeken!

5 halen - 4 betalen Bij uw dorpsbakker Bakkerij - Theeschenkerij

THEO HOEK

Dorpsstraat 55, Schipluiden, 015-3808240 www.autoserviceschenkeveld.nl

Dorpsstraat 29, 2636 CE SCHIPLUIDEN Tel.: 015 - 380 81 19 e-mail: t.hoek4@kpnplanet.nl • www.bakkerijtheohoek.nl


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

LADIES NIGHT BY JUUL | 18 OKTOBER 2018 | 19.00 | MAASSLUIS MODESHOW

DRINKS AND BITES

SHOPPEN MET KORTING

LOTERIJ

GRATIS TOEGANG

WC KONINGSHOEK 93-354 | 3144 BA MAASSLUIS | 010 269 91 05

Kranten Magazines Specials Boeken Flyers en meer! Kom gerust lang

s.

MEER DAN ALLEEN KRANT Wist u dat Uitgeverij West Media niet alleen kranten maakt? Met flyers, magazines, visitekaartjes, posters, brochures en boeken biedt Uitgeverij West Media meer dan alleen krant. Indien gewenst verzorgen wij de volledige productie, ontwerp, opmaak, druk en verspreiding. Daarmee wordt het wel heel gemakkelijk om uw doelgroep te bereiken. papier en oneindige opmaakmogelijkheden zorgen voor een unieke uitgave. Denk bijvoorbeeld aan een presentatiegids voor het nieuwe seizoen van uw sportclub of een magazine ter ere van het jubileum van uw organisatie. West Media verzorgt het ontwerp en ondersteunt bij de redactie en fotografie.

Onze muis bijt niet!

UITGEVER VAN HET HELE WESTLAND | MAASSLUISE COURANT | DE LIERENAAR DE SCHAKEL MIDDENDELFLAND | DE HOEKSE KRANT | MONSTERSE COURANT ROZENBURGSE COURANT |WATERINGSE KRANT

Stokdijkkade 10 2671 GW Naaldwijk (0174) 62 42 12 | uitgeverijwestmedia.nl

|

17


18

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

KCA MiddenDelfland 2018

Geen sterkte wedstrijd, wel winst voor DIOS

Klein chemisch afval Ook in 2018 halen we klein chemisch afval bij u in de buurt op. Dit doen wij op een centrale locatie in het dorp. Op elke locatie staan we anderhalf tot twee uur. Zo zijn wij voor iedereen goed zichtbaar en bereikbaar.

Maasland - 20 oktober

In het vierde kwartaal zijn we op de volgende locaties aanwezig:

Den Hoorn - 17 november

Tijd: 10.00 – 12.00 Locatie: Slot de Houvelaan 7 (Brandweerkazerne)

Schipluiden - 20 oktober Tijd: 12.30 – 14.00 Locatie: Kasteellaan achter Albert Heijn

Tijd: 12.30 – 14.00 Locatie: Woudseweg 7 (Gemeentewerf)

Vragen? Kijk op www.avalex.nl of bel 0900-0507

avalex

Medewerker Productie/Logistiek

Een schot op doel van DIOS speler Timo Blom.

Het was geen sterkte wedstrijd afgelopen zondag van de handbalheren van DIOS. In de eigen Ballonhal kwam het Brabantse GHV op bezoek. Deze promovendus wist in de eerste vier wedstrijden slechts 1 punt te pakken, maar kon tegen DIOS eigenlijk de hele wedstrijd qua score bijblijven. Ondanks dat de ploeg uit Midden-Delfland 31 keer wist te scoren, werden er

Foto: DIOS

toch ook nog veel kansen gemist. Groter probleem deze wedstrijd was wellicht de verdediging; hier lieten de mannen uit Den Hoorn teveel steken vallen. De Brabanders scoorden uiteindelijk 27 keer en dus pakte DIOS wel de twee winstpunten in eigen huis. Positief punt deze wedstrijd was de terugkeer van Frank Snelder. Nadat hij twee keer kort na elkaar langdurig ge-

Meditatieconcert met Tijn Touber Op Hodenpijl Toe aan een ontspannen zondag? Op zondag 14 oktober kun je om 12.00 uur naar meditatieconcert SeVen Op Hodenpijl. Tijn Touber neemt je mee langs de zeven essentiële stappen van het leven, terug de kern.

Meditatieleraar en muzikant Tijn Touber brengt zangeres Binkie en muzikant Peter Sambros mee. Tijn Touber is muzikant, schrijver, inspirator en meditatieleraar. Hij is oprichter van Lois Lane. Hun debuut-

Tijn Touber en zangeres Binkie . 

Foto: Op Hodenpijl

(programmeren)

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in de metaalindustrie, waarbij je de combinatie hebt van handen uit de mouwen steken, zaken regelen en overzicht bewaren? Ben jij op zoek naar een plek waar jij jezelf kan vastbijten in de werkzaamheden en je kan ontplooien tot een zelfstandig allround collega waardoor jij jezelf onmisbaar maakt? Ben jij enthousiast en heb jij de wil om de nieuwe werkzaamheden eigen te maken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Werkzaamheden Als allround medewerker productie ben jij de rechterhand van onze productiemanager. Je verricht voornamelijk de volgende werkzaamheden: - Instellen van machines - Meedenken bij het ontwikkelen van onze producten - Onderhoud van machines - Logistieke verantwoording - Verpakkingswerkzaamheden Over het bedrijf Je gaat werken bij een bedrijf in de metaalindustrie, C&E Draad Bewerking vervaardigd draadproducten in de meest brede vorm. C&E heeft zich in de afgelopen jaren ontplooid tot een internationale productie/handelsorganisatie. Kwaliteit en klanttevredenheid staan hoog in het vaandel. De kernactiviteiten van het bedrijf bestaan uit de productie en verkoop van draadproducten. Met een klein gemotiveerd team bedien je de wereldmarkt en ben je deel van een Internationaal productie en handelsbedrijf. De kernwaarden van de organisatie zijn: afspraak is afspraak, respect, integriteit, ambitie en betrokkenheid. Wat bieden wij jou - Een salaris conform de CAO Klein Metaal - Reiskostenvergoeding - Een fulltime baan van 39 uur Functie eisen Jij - Hebt interesse in het proces van de productie van onze - metaalproducten - Hebt technisch inzicht - Kunt verantwoording nemen - Beschikt over een echte aanpakkersmentaliteit - Bent fulltime beschikbaar - Bent klantvriendelijk, enthousiast, probleem oplossend, leergierig - Hebt geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit - Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift Kom jij ons enthousiaste team versterken? Loop gerust even binnen of mail je motivatiebrief plus CV naar danielle@ce-bv.com 'Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld'

blesseerd aan de kant had gezeten vanwege een afgescheurde achillespees, maakte hij zondag weer zijn eerste minuten. En dat hij belangrijk is voor ploeg uit Den Hoorn werd direct bevestigd. Hij scoorde in totaal zes keer waarvan de laatste drie treffers bij een gelijke stand in laatste minuten van de wedstrijd.

album verkocht meer dan 100.000 stuks. Tijn schrijft onder meer de titelsong van de film Amsterdamned. Na dit muzikale avontuur legt hij zich toe op bewustzijnsontwikkeling en leeft veertien jaar als yogi. In deze periode geeft hij trainingen aan de Amsterdamse politie, delinquenten in gevangenissen, verplegend personeel in ziekenhuis en jongeren op Lowlands. Verder schrijft hij ook onder meer boeken, columns in Happinez en maakt meditatieve muziek. Het concert start om 12.00 uur in de kerk. Om 13.30 uur gaat de hartige proeverij van start. De proeverij bestaat uit hartige gerechtjes van het seizoen met een mini bio soepje. Prijs: € 15,-. Inclusief lunch: € 30,- Kaarten: www.ophodenpijl.nl.

COC Haaglanden zoekt Midden-Delflanders Onbekommerd jezelf kunnen zijn in je eigen dorp of stad, op straat, op school en op het sportveld. Tijdens Coming Out Day op 11 oktober laten de gemeenten zien dat zij hun steentje willen bijdragen om dat voor elkaar te krijgen. COC Haaglanden helpt de gemeenten daar bij. De werkgroep Politiek heeft contact met raadsleden, wethouders en ambtenaren en helpt de gemeente een LHBTI-

vriendelijk beleid te voeren. De gemeente kan de belangen en wensen van LHBTI’s, lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen, transgenders en mensen met een intersekseconditie, serieus nemen door bijvoorbeeld op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen, stimuleren van scholen en sportverenigingen om voorlichtingslessen te organiseren, het aanleggen van een regen-

boogzebrapad of overleg met de politie over de veiligheid in de openbare ruimte. Om de gemeenten zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat er vrijwilligers uit elke Haaglanden-gemeente deelnemen aan de werkgroep, dus ook uit Midden-Delfland. Interesse? Meld je aan via politiek@cochaaglanden. nl.


11 oktober 2018 De Schakel MiddenDelfland

Bridgeclub Kras viert 25 jarig bestaan Seniorenbridgeclub Kras uit Den Hoorn bestaat deze maand 25 jaar. Dit jubileum is afgelopen vrijdag gevierd tijdens een gezellige, druk bezochte bijeenkomst. Burgemeester Arnoud Rodenburg, die de club kwam feliciteren, had bewondering voor de omvang van de vereniging. Volgens de burgemeester kun je het natuurlijk niet vergelijken met een voetbalclub, maar een bridgeclub die 170 leden telt mag je ‘groot’ noemen. De eerste voorzitter van de club, Lies Timmermans, sprak de leden ook toe. Toen KRAS in oktober 1993 werd opgericht telde de club 80 leden. Daarvan zijn er 20 nu nog steeds lid en deze jubilarissen kregen van Lies een prachtige roos uitgereikt.

19

Nieuwe cursussen bij Muziek@Maassluis Het klinkt afgezaagd: ‘Leren musiceren is een verrijking voor je leven’. Maar het is echt zo! Muziek maken doet iets met je wat je niet kunt uitleggen aan iemand die deze ervaring niet kent. Musiceren is zeker iets wat je niet zomaar komt aanwaaien. Je moet er voor studeren. Maar zeg niet te gauw: ‘Dat is niets voor mij’. Slechts één op de duizend mensen wordt à muzikaal geboren. Muziek maken hoort bij het mens zijn en is zeker niet voorbe­ houden aan mensen met een ‘x­factor’! Muziek is een taal zonder grenzen die mensen verbindt. Kortom: leren musiceren is de moeite waard en wij willen je daar graag bij helpen. Na de herfstvakantie start Muziek@Maassluis met laagdrempelige cursussen voor jonge kinderen om ze te laten kennismaken met dit wonderlijke plezier van muziek maken. Het betreft de cursus ‘Muziek op schoot’, voor kinderen van vier maanden tot 4 jaar, ‘Muziekland’ voor kinderen uit groep 1 en 2 en ‘Muziekwereld’ voor kinderen uit groep 3 en 4.

Afgelopen vrijdag werd het jubileum gevierd. 

De leden van bridgeclub KRAS kunnen vier keer in de week spelen. Zij doen dat in de Kickerthoek in Den Hoorn, met altijd grote opkomsten. Een heleboel leden zetten zich ervoor in om dit allemaal mogelijk te maken. Natuurlijk de bestuurleden, de competitieleiders, de technische commissie

Lezersfoto

Deze woonboot aan de Foppenplas verdwijnt steeds verder onder water. Belia van den Beukel maakte deze foto afgelopen zaterdag. “De (kunst)bloemen staan nog voor het raam. Heel zelden zagen we hier mensen en de woonboot lijkt nu echt aan het einde van haar bestaan”, zo schrijft zij.

Klaverjas On.Me.Ka Op vrijdag 5 oktober schreven 32 personen zich in voor klaverjasavond bij On.Me. Ka. Er werd aan 8 tafels geklaverjast. De hoogste score van deze avond werd behaald door Theo de Kok met 5574 pt. Gevolgd door Siem Rensen, 5517 punten; derde Sjaak de Bruijne 5495 punten; vierde Jos van Schaijk 5485 punten en 5de

|

werd Gerard van de Does met 5394 punten. De poedelprijs ging naar Emiel Vermeulen met 3541 punten. De volgende kaartavond is op vrijdag 19 oktober in het gebouw van de Maaslandse Vogelvereniging aan het Doelpad 5 te Maasland. Er wordt om 20.00 uur gestart en de zaal is open om 19.30 uur.

Foto: KRAS

en het computerteam, maar ook de mensen die bijvoorbeeld zorgen voor vervoer of voor bijzondere gelegenheden. Tijdens de feestelijke jubileumbijeenkomst zijn ze allemaal in het zonnetje gezet. Vanzelfsprekend zijn er ook enkele rondjes gebridged, mét nieuwe KRASkaarten.

Aberdeen Angus runderen in Midden-Delfland

Muziek op schoot wordt gegeven op de woensdagochtenden. De cursus bestaat uit 8 lessen van 40 minuten. De babygroep (4 maanden tot 18 maanden) krijgt les van 9.10­9.50 uur. De dreumesgroep (1 jaar tot en met 2,5 jaar) krijgt les van 10.00­10.40 uur en voor de peutergroep ( 2,5 jaar tot 4 jaar) zijn de lessen van 11.00­11.40 uur. Extra leuk aan deze lessen is dat u zelf ook meedoet met uw (klein­)kind! Voor kinderen die zitten in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs is er ‘Muziekland’. Deze cursus bestaat uit 20 lessen van 35 minuten. Aan de hand van thema’s, liedjes en muziek uit eigen land (met soms een uitstapje over de grens) wordt gezongen, gespeeld op eenvoudige slaginstrumenten en xylofoons en geluisterd naar­ en bewogen op muziek. ‘Muziekwereld’ is voor de kinderen uit groep 3 en 4. Een muzikale wereldreis met aandacht voor andere culturen en muziek en liedjes uit andere landen. Eveneens twintig lessen, maar dan van 45 minuten. De lessen ‘Muziekland’ en ‘Muziekwereld’ worden gegeven op de woensdagmiddag. ‘Muziekland begint om 13.30 uur, ‘Muziekwereld’ om 14.30 uur. Nieuwgierig geworden? Kijk voor meer informatie op www.muziekatmaassluis.nl.

Als je een rondje maakt in het buitengebied van Maasland, vind je in de Duifpolder én Commandeurspolder verschillende groepen zwarte koeien. Deze dieren behoren tot het ras Aberdeen Angus en zijn afgelopen zomer vanuit hun thuisland Engeland en Ierland naar de Midden-Delflandse polders verscheept. Na een stevige reis over land en over zee, zijn ze inmiddels gewend aan het Hollandse landschap. Bram van Dorp en Jaap Zegwaard zijn deze onderneming gestart om allereerst Midden-Delfland kennis te laten maken met dit smakelijke vlees met zijn oorsprong in het Schotse Aberdeen. Hoewel de huidige consument minder vlees eet, stijgt de vraag naar kwaliteitsvlees van dieren met een goed leven. Afgelopen woensdag waren fijnproevers welkom op Hoeve Bouwlust om het vlees van Aberdeen Angus uit Midden-Delfland te proeven.

Vind ons leuk!

 DeSchakelMD

Hoofdsponsors S.V. Den Hoorn verlengen contract met 3 jaar

Het officiële tekenmoment met Yvonne Ruiterman (Jacq Poot) en Marco Dächer (Van der Helm Groep).  Foto: S.V. Den Hoorn

Vorig jaar was het de beurt aan ING om het contract met 3 jaar te verlengen. Deze keer was het de beurt aan Jacq Poot en Van der Helm Groep om hun overeenkomst met eveneens 3 jaar te verlengen. De Hoornse voetbalvereniging is uiteraard erg blij met het vertrouwen dat deze sponsoren in de club hebben. Richard van der Helm kon zelf bij dit moment niet aanwezig zijn en werd daarom vertegenwoordigd door Marco Dächer.

Bijzondere muziekinstrumenten bij Muziek@Maassluis Natuurlijk! Alle muziekinstrumenten zijn bijzonder. Toch zijn we er trots op dat bij Muziek@Maassluis ook les gegeven wordt op instrumenten als cello, hobo en fagot. Instrumenten die minder vaak gekozen worden, maar die o zo mooi klinken en belang­ rijk zijn in een orkest. Misschien een idee om juist voor zo’n instrument te kiezen!


20

|

De Schakel MiddenDelfland 11 oktober 2018

Een vertrouwd gevoel bij Oog voor Ogen Op goed zien kunt u niet afdingen, want de ene oogmeting is zeker de andere niet. En een globale test voor een nieuwe bril? Het is maar de vraag of dat leidt tot comfortabel zien. Cadeau bij een bril met HOYA brillenglazen Uw oogafwijking is namelijk niet ‘op het oog’ in te schatten.

EYESHAKER

Daarvoor volstaat alleen de allerbeste en meest verfijnde oogmeting. Hoe dit in zijn werk gaat? Wij beperken ons niet tot één type oogmeting, maar werken met geavanceerde apparatuur

De slimme brilreiniger.

èn de nieuwste methodes en technieken.

We kunnen uit de oogmeting en de vraagstelling veel informatie halen en bepalen of verder onderzoek door onze optometrist of doorverwijzing naar de oogarts noodzakelijk is. Niet alleen uw ogen, maar ook de persoon daarachter gaat ons aan het hart. Wie bent u? Wat wilt u met uw zicht? We streven naar een langdurige relatie. Waarbij u ons kent en waar wij u en uw ogen kennen. ADIDAS • DILEM • DUTZ EYEWEAR • ESPRIT • HENRY JULLIEN • JOHANN VON GOISERN • KINTO • MATTTEW • MEXX • SILHOUETTE Wij kijken uit naar uw komst! VAN EEN NIEUWE BRIL WILT U LANG PLEZIER HEBBEN. EYESHAKER HELPT HIERBIJ! VUIL, STOF, ZWEET, MAKE UP-RESTEN EN HAARLAK WORDEN GEMAKKELIJK EN UW BRIL KRIJGT WEER EEN SCHONE, Erik en AFGESPOELD Diana FRISSE LOOK. DE EYESHAKER KOST NORMAAL €30,- MAAR LEUKER IS HET OM HEM VAN ONS CADEAU TE KRIJGEN.

€75,- VOORDEEL

€50,- VOORDEEL

€25,- VOORDEEL

MYSTYLE OF LIFESTYLE Multifocale brillenglazen

SYNC III Digitale brillenglazen

HOYA enkelvoudige brillenglazen (bij een complete bril vanaf € 250,-)

2E BRIL = 1 GLAS CADEAU TWEEDE BRIL: OOK ZONNEGLAZEN, BEELDSCHERMGLAZEN OF DRIVEGLAZEN (bij gelijktijdige aanschaf van 2 brillen ontvangt u 1 glas cadeau)

DIJKSHOORNSEWEG 35 • 2635 EJ DEN HOORN Telefoon: 015 711 26 46 • E-mail: info@oogvoorogen.nl • www.oogvoorogen.nl Acties geldig tot 1 november 2018, gelden niet niet op eerder gedane aankopen of i.c.m. andere acties. Tweede bril: geldt voor HOYA brillenglazen met dezelfde sterktes voor beide paar glazen. Het glas dat niet berekend wordt is altijd één van de glazen van het goedkoopste paar. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Profile for WL Media

Md 2018 10 11  

Md 2018 10 11  

Profile for wlmedia