Md 2017 04 13

Page 4

4

|

De Schakel MiddenDelfland 13 april 2017

familieberichten begrafenisverzorging

Toch nog onverwacht is overleden onze vader, schoonvader en opa

HONDERD JAAR KWALITEIT IN GRAFMONUMENTEN

Den Hollander Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken. Wij verzorgen alleen begrafenissen.

Dick Koens

Laan van Overvest 64-70 2613 DN Delft Tel: 015-212.28.81 www.scholsenthart.nl info@scholsenthart.nl

Dag en nacht bereikbaar.

weduwnaar van Roos Koens - Bredow

P.N. den Hollander T. den Hollander

Tijd en aandacht voor elke uitvaart Unieke locatie in Maassluis Gunstige tarieven Eigentijds

Tel. 010 - 4600509

in de leeftijd van 81 jaar.

www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

Francis en Dick Nieuwenhuis-Koens Erik en Brigitte Koens-Weeda Marjolein Koens en Ton Kroes Klein- en achterkleinkinderen

Hooge Zeedijk 100 | 3143 LT Maassluis 010 - 30 73 437 info@crematoriumdedijk.nl 06 - 142 75 867 www.crematoriumdedijk.nl

Draagt zorg voor begrafenis

Maasland, 8 april 2017

of crematie,

Correspondentieadres: De Winter & Rijkeboer uitvaartverzorging o.v.v. Familie Koens Prinses Julianaplantsoen 8 3143 LE Maassluis

dag en nacht. Al meer dan 25 jaar! Fresiastraat 12 | 2671 KS Naaldwijk | M 06 54277626 T 0174 629946 | www.eijk-uitvaartverzorging.nl

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 14 april om 13:30 uur in het rouwcentrum van De Winter & Rijkeboer aan het Prinses Julianaplantsoen te Maassluis. Vanaf 14:30 uur is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd rouwcentrum.

Familieberichten Familieberichten zijn overlijdensadvertenties, dank-betuigingen, in memoriam en overige familieberichten zoals geboorte,verloving, huwelijk, jubilea en felicitaties. Aanleveren van familieberichten Uiterlijk dinsdag 12.00 uur. Mail: advertentie.md@uitgeverijwestmedia.nl Telefonische informatie ma-vr 8.30 - 17.00 uur (010) 591 28 23

...omdat het leven verder gaat.

...omdat het leven verder gaat.

06-128 222 22 (dag & nacht)

Wilt u goud of zilver verkopen? Chris van Waes is naast antiquair en juwelier ook gediplomeerd taxateur. Voor uw goud en zilver biedt Chris van Waes op basis van een vakkundige taxatie een goede prijs.

Schriftelijk aanleveren Stokdijkkade 10, Naaldwijk, Vermeldt duidelijk de uitgave, plaatsings-datum, uw naam- en adresgegevens.

Wa

www.regenbooguitvaart.nl

In droevige omstandigheden tellen alleen uw persoonlijke wensen... Dag en nacht: 010 592 30 78 dewinterenrijkeboer.nl

Zorgzaam afscheid, persoonlijk en respectvol.

Marjolein Haalmeijer en team Dag en nacht bereikbaar : 06 510 525 64

www.senz.nu

Bewaar de mooiste verhalen voor later ‌ Levensverhaal in boekvorm of op film Meer informatie: Bel 06 172 284 37 of kijk op www.retrovision.nl

Familieberichten worden alleen geplaatst als verificatie van de afzender mogelijk is. Geef in uw mail aan onder welk telefoonnummer u overdag telefonisch bereikbaar bent. Uitgeverij West Media is niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten.

Uw vertrouwen waard Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak. Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35 info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

73 x 100 mm, Maassluise Courant, Schakel Miden Delland


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.