Page 1

BĄDŹ AKTYWNY W SIECI Październik 2007

Rok 1, numer 1 (1)

Drodzy Czytelnicy

W numerze m.in.:

Bez konta w Google’u ani rusz

2

Wikifortio—przesyłanie dużych plików

4

Załóż blog w Bloggerze

5

Imeem—multimedia na koncie

8

Picasa Web Albums

12

PhotoStory - fotki z bajerami

14

Załóż sobie konto w Flickr

16

Etykiety w Gmail - do czego nam służą

21

Sendago - załączniki bez stresu

22

Nowe książki

23

Magazyn w.Net, który właśnie czytacie, to próba zainicjowania regularnego, bezpłatnego biuletynu informacyjno-poradnikowego, o magazynowym profilu, w którym co miesiąc znajdzie się porcja informacji o zdarzeniach, produktach i usługach w Sieci, przydatnych dla przeciętnego internauty — tacy właśnie stanowią przecież ogromną większośd dzisiejszych użytkowników Sieci. Ambicją biuletynu jest przybliżenie narzędzi, które pozwolą aktywniej uczestniczyd w życiu Internetu — nie tylko czytając pocztę elektroniczną i strony internetowe czy blogi, ale wykorzystując wiele narzędzi i usług, jakie się regularnie pojawiają w Sieci. Będziemy się starali przekazywad wiedzę praktyczną i użyteczną w codziennej obecności w Internecie, chod oczywiście szczupłośd miejsca pozwala na zaprezentowanie niektórych jedynie narzędzi. Mamy nadzieję, że magazyn przypadnie do gustu naszym Czytelnikom.

Redaguje zespół Wydawnictwo Helion Gliwice 2007 Magazyn bezpłatny

Redakcja

Jak założyd identyfikator OpenID

Załóż konto w Fotosiku

OpenID zyskuje sobie powoli prawo obywatelstwa w Internecie, jako uniwersalny identyfikator dający dostęp do rozmaitych usług.

Fotosik to jedna z najpopularniejszych polskich składnic fotograficznych. Załóż bezpłatne konto i wykorzystaj Fotosik Manager.

Czytaj dalej na str. 10

Czytaj dalej na str. 6

Wykorzystaj Google Maps

Bezpieczna baza haseł

Google Maps wreszcie udostępnia narzędzia do tworzenia własnych map.

Poufna baza haseł to warunek bezpiecznego korzystania z Internetu — wykorzystaj do tego dobry program.

Czytaj dalej na str. 20

Czytaj dalej na str. 18


Wydawnictwo Helion

Str. 2

w.Net: październik 2007

Bez Google’a ani rusz

W skrócie

W portalu Interia.pl pojawił się dział e-Kiosk tworzony wspólnie z wrocławską platformą wydawnictw elektronicznych Digital Content. Można w nim nabyd po znacznie obniżonej cenie aktualne elektroniczne wydania wielu tytułów czasopism, jak Wprost, Polityka, Newsweek czy periodyki specjalistyczne, które przeglądane są w specjalnym czytniku e-Kiosk Reader.

W

dzisiejszym Internecie trudno żyd bez firmy Google i jej usług. Każdy zna wyszukiwarkę, która zdominowała rynek , ale życie pokazuje, że w wielu sytuacjach przydatne jest także posiadanie osobistego konta, bo dzięki temu możemy skorzystad z wielu usług, od poczty elektronicznej poczynając.

Zakładanie konta Jeśli zatem nie masz konta, przejdź na stronę

Bezpieczne hasło Musisz wybrad kompromis między łatwością hasła, a jego bezpieczeostwem. Hasło nie może byd stosunkowo łatwym do odgadnięcia imieniem żony czy psa, z drugiej strony powinno łatwo dad się zapamiętad. Specjaliści zalecają, aby hasło, przynajmniej w prywatnych zastosowaniach, miało co najmniej 8 znaków, w tym małe i wielkie litery oraz cyfry. Złamanie takiego hasła jest w praktyce niemożliwe, a w każdym razie skrajnie mało prawdopodobne. Najlepiej jest wybrad sobie pierwsze litery wyrazów jakiegoś fragmentu z literatury, np. „Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka”. Razem z dniem miesiąca naszych urodzin mogłoby to mied postad:

Pod adresem www.giveawayoftheday.com codziennie znajdziesz udostępniony bez opłat komercyjny program. Oferta jest ważna jedynie przez 24 godziny—musisz pobrad, uaktywnid i zainstalowad program do godziny 9:00 naszego czasu. Warto tam codziennie zaglądad. Na stronie streamyard.com jest usługa pozwalajca pobierad łatwo pliki wideo z różnych serwisów, np. YouTube. Wystarczy podad w polu formularza adres pliku i kliknąd Download, a plik zapisad z rozszerzeniem .flv. Taki plik odtwarza m.in. FLV Player.

LinkLift.pl to polski serwis, w którym można kupowad i sprzedawad odsyłacze (linki) tekstowe. Kontrahentami są tu autorzy stron, blogerzy, agencje reklamowe, firmy itd. Cena linku zależy od popularności strony i umiejscowienia linku (np. na stronie głównej serwisu) i może wynosid np. kilkanaście złotych miesięcznie. Na stronie www.iconfinder.net znajdziesz serwis Iconfinder — wyszukiwarkę ikon dostępnych na licencji Creative Commons, GPL i LGPL.

(Ciąg dalszy na stronie 3)

MBwAmcmstnk25 To bardzo mocne hasło, a zarazem łatwe do zapamiętania, chod ma aż 13 znaków.

www.google.pl i kliknij polecenie Zaloguj, w Po trzecie, przeczytaj dokładnie hasło weryfikacyjne i wpisz je w polu oznaczonym ikoną prawym górnym rogu okna przeglądarki. Kliknij polecenie Stwórz teraz konto i na następnej stronie wypełnij formularz. Zwród uwagę na kilka spraw: Po pierwsze, obecny adres e-mail to adres, który pozwoli zweryfikowad żądanie. Dostaniesz na ten adres link, którego kliknięcie spowoduje założenie konta. Będzie to treśd: „Aby aktywofotela na kółkach. Jest to tzw. mechanizm wad swoje konto i zweryfikowad adres email, Captcha, który chroni przez automatami proszę kliknąd na poniższy link: „ Google chce wiedzied, czy jesteś żywym człoPo drugie, podaj hasło do logowania (co naj- wiekiem, czy też automatem o niecnych inmniej 6-znakowe), które ma byd i łatwe do tencjach. zapamiętania, i wygodne. Więcej na ten teGdy zatwierdzisz dane i zażądasz utworzenia mat w ramce obok. Zwród uwagę, że system konta (Akceptuję. Stwórz moje konto), Google mówi od razu, czy hasło jest wystarczająco silne. (Ciąg dalszy na stronie 3)


Wydawnictwo Helion

Str. 3

w.Net: październik 2007

(Ciąg dalszy ze strony 2)

W skrócie (Ciąg dalszy ze strony 2)

MyViewPad (v. 3.5) to bezpłatna przeglądarka grafik w 80 formatach (w tym RAW). Program wyświetla informacje EXIF, pozwala przeglądad cały katalog, może pobierad pliki za pomocą TWAIN (np. ze skanera), ma też proste narzędzia korekcyjne do operacji geometrycznych i retuszerskich. Menu programu jest dostępne pod prawym klawiszem myszki.

wyśle list. Oczekuj go, a gdy przyjdzie, aktywuj swoje konto. Google przeniesie Cię na stronę konta, gdzie możesz zdefiniowad wszystkie swoje dane. Masz już bazowe konto osobiste, teraz możesz przystąpid do korzystania z usług oferowanych przez Google, przede wszystkim z konta pocztowego Gmail.

Poczta w Gmail

Za pomocą TubeCast — prościutkiej, mającej zaledwie kilkadziesiąt kilobajtów objętości aplikacji (nie trzeba jej nawet instalowad) - możesz przesyład pliki wideo bezpośrednio z komputera na swoje konto w YouTube. Na stronie www.combajn.pl jest polska platforma hostingowa dla serwisów internetowych, gdzie w zamian za reklamy można otrzymad pół grosza za jednego unikatowego użytkownika w skali miesiąca. (liczy się ich na podstawie danych Stat.pl). Przy 100 tys. użytkowników można zarobid 500 zł miesięcznie. Twórcą platformy jest wrocławska firma Gery Design. Osobliwą nowością rynku przeglądarek internetowych jest Pink Browser — przeglądarka oparta na silniku Internet Explorera, przeznaczona specjalnie dla dziewcząt. Ma m.in. wbudowany czytnik kanałów RSS i obsługę gestów i skórek.

Już blisko 30 tys. bezpłatnych próbek dźwiękowych w kilkunastu kategoriach (np.. Animals, Comic, Sports, Transport, Music Loops) znajdziesz w serwisie Soundsnap, na stronie www.soundsnap.com. Mogą się przydad jako efekty dźwiękowe podczas montowania multimediów, np. tworzenia filmów w edytorach wideo czy programach do budowania podcastów. (Ciąg dalszy na stronie 4)

W sekcji Spróbuj czegoś nowego widnieje kilka propozycji, m.in. Gmail. Kliknij ten odsyłacz, po Zostaniesz przeniesiony na stronę swojego czym na następnej stronie kliknij odsyłacz konta, gdzie u góry widnieje założony adres, Zarejestruj się, aby korzystad z usługi Gmail. np. jtestowy@gmail.com. Do dyspozycji masz Na następnej stronie podaj swoje dane, w tym 2 gigabajty powierzchni, a zapewne z czasem postad adresu pocztowego w domenie interne- wielkośd ta będzie sukcesywnie powiększana. towej gmail.com. W każdej chwili możesz Zaletą konta w Gmail jest szybkośd jego działasprawdzid, czy dany email jest dostępny. Jest nia. Praktycznie niemal natychmiast pojawiają ich w tej domenie dziesiątki milionów, więc się w nim przesłane listy, co dostrzeżesz musisz trafid na wolny. zwłaszcza wtedy, gdy będziesz je wykorzystyMożesz też wybrad treśd pytania identyfikują- wad w rozmaitych usługach w Internecie wycego Cię, gdy zapomnisz hasło (np. imię psa). magających założenia konta i zweryfikowania go za pomocą konta pocztowego. Wygodniej Gdy klikniesz polecenie Kontynuuj, konto zostajest też pracowad wyłącznie w przeglądarce, nie założone i od tej chwili możesz z niego bez uruchamiania osobnego programu pocztokorzystad. Kliknij na następnej stronie odsyłacz wego. Jestem gotowy, pokaż mi moje konto.


Wydawnictwo Helion

Str. 4

w.Net: październik 2007

WikiFortio — przesyłanie dużych plików

W skrócie (Ciąg dalszy ze strony 3)

Ukazała się wersja 1.1.2 doskonałej przeglądarki internetowej K-Meleon opartej na silniku Gecko (Mozilla), mającej bardzo duże możliwości konfiguracyjne. Program ma też polską nakładkę językową, którą można pobrad osobno. Pod adresem www.genoom.com jest społecznościowy serwis genealogiczny, w którym możemy budowad rodzinne drzewo genealogiczne, zarówno w widoku drzewa, jak i wizytówek poszczególnych członków. Serwis potrafi importowad pliki w formacie GEDCOM (ze stroną kodową UTF), zaś dzięki współpracy z Google Maps możemy lokalizowad na mapie członków rodziny.

N

iejednokrotnie zdarza się, że musimy przesład komuś duży plik, liczący nawet kilkadziesiąt megabajtów. Wprawdzie współczesne konta pocztowe dopuszczają już duże załączniki, ale nigdy nie wiadomo, jak obszerna jest skrzynka pocztowa naszego adresata. Ponadto bywa, że chcemy przesład plik do kilku osób, a wtedy problem się zwielokrotnia.

tualnego umieszczenia w forum dyskusyjnym, link do reedycji danych, gdyby zaszła taka potrzeba. Zapisz je sobie gdzieś w edytorze. Podaj też swój adres pocztowy, na który przyjdzie informacja kontrolna o położeniu pliku.

Parametry

Możesz także określid, co najistotniejsze, okres ważności pliku—adres jest ważny domyślnie Lepiej przez serwer przez 14 dni, ale możesz wybrad dowolny przeZnacznie wygodniej jest przesład plik na ser- dział do 99 dni włącznie. Gdy zmienisz dane, wer, a następnie podad innym osobom adres kliknij przycisk Update. pliku. W Internecie jest dzisiaj wiele służących Jeśli chcesz zabezpieczyd plik przed nieuprawdo tego, bezpłatnych serwisów—jednym z nionym pobraniem, dodaj hasło. Będzie ono nich jest WikiFortio, który właśnie chcemy musiało byd podawane przez osoby chcące krótko opisad. pobrad plik, zatem musisz im je przesład. Adresat zobaczy taki formularz: Kliknięcie przycisku Download (z ewentualnym podaniem hasła, jeśli zostało założone) spowoduje pobranie pliku na dysk.

Posiadacze blogów w systemie Blogger mogą skorzystad z niewielkiego programu Blogger Backup (w sierpniu ukazała się wersja 1.0.7.16), za pomocą którego można zarchwizowad na swoim dysku, w formacie XML, wszystkie opublikowane uprzednio w blogu wpisy. Wydawnictwo Helion opublikowało we współpracy ze środowiskiem wikipedystów polską Wikipedię na płycie DVD. Wersja offline zawiera ok. 240 tys. haseł (stan na 30 czerwca 2006 r.) i kilkadziesiąt tysięcy grafik. Została ona przygotowana z myślą o osobach niemających dostępu do Internetu lub posiadających jedynie słabsze łącza internetowe. Cena wynosi 39 zł. Największą na świecie wyszukiwarką komercyjnych fotografii jest serwis Alamy, który indeksuje już 9 mln zdjęd, podając przy nich szczegółowe informacje techniczne, licencyjne i handlowe.

(Ciąg dalszy na stronie 5)

Przejdź na stronę www.wikifortio.com. Zobaczysz tam formularz do ładowania plików. Kliknij przycisk Browse i wybierz plik z dysku (do wielkości 100 MB), a następnie kliknij przycisk Upload. Serwis pokaże postęp ładowania, po czym Plik zostanie usunięty z serwera po zadeklarowyświetli podsumowanie z adresami—adres wanym przez Ciebie okresie—najdalej po 99 pliku (przesyłasz go adresatom), link do ewendniach, gdyż jest to maksymalny okres składowania danych. Gdybyś chciał zmienid pewne parametry, wykorzystaj link do reedycji danych, gdzie możesz np. zmienid okres ważności pliku, albo go usunąd, jeśli nie jest potrzebny (polecenie Delete). Jak widad, procedura jest nieskomplikowana, a odbiorca naszego pliku ma pełną swobodę, gdyż duża przesyłka nie blokuje mu skrzynki, zaś pobieranie z serwisu pośredniczącego za pomocą przeglądarki jest wygodniejsze. Serwisy takie (określane potocznie w Internecie mianem RapidShare), różnią się możliwościami (niektóre mają płatne konta o większych możliwościach, zwłaszcza jak chodzi o wielkośd plików), ale istota pozostaje ta sama—ich zadaniem jest pomoc w przesyłaniu dużych plików.


Wydawnictwo Helion

Str. 5

w.Net: październik 2007

Załóż bloga w Bloggerze

W skrócie (Ciąg dalszy ze strony 4)

Rekord pojemności bezpłatnych kont pobiła niedawno składnica plików MediaMax, która zaoferowała na nich aż 25 gigabajtów — na kontach komercyjnych można trzymad nawet 1000 gigabajtów danych. MediaMax służy jedynie jako miejsce do archiwizowania danych, gdyż nie jest możliwe hotlinkowanie plików w innych serwisach. 15 sierpnia komunikator Gadu-Gadu ukooczył 7 lat. Liczba użytkowników tej usługi (a ściślej, zarejestrowanych kont) przekroczyła 6 milionów, co stawia komunikator zdecydowanie na pierwszym miejscu w Polsce. Bezpłatny serwis Picnik pozwala poprawid online fotografie. Nie trzeba się w nim rejestrowad (chod można założyd konto), wystarczy jedynie wczytad fotografię z dysku i dokonad korekt. Serwis przeznaczony jest zwłaszcza dla „mobilnych” użytkowników, którzy chcą poprawid fotografie na urlopie, korzystając z publicznego komputera.

G

oogle, jak wiadomo, oferuje popularny system blogów o nazwie Blogger, dostępny pod adresem internetowym www.blogspot.com. Aby z niego skorzystad, musisz mied założone konto w Google—pisaliśmy o tym szczegółowo w rozdziale Bez Google’a ani rusz. Przejdź na stronę Bloggera i zaloguj się, podając adres swojego konta pocztowego i hasło. Kliknij przycisk Zaloguj się. Możesz także zaznaczyd uprzednio opcję Zapamiętaj mnie, co oznacza, że możesz byd automatycznie logowany na konto za następnym razem, gdy zechcesz redagowad swój blog.

blogowad spowoduje wyświetlenie edytora, w którym możesz zredagowad pierwszy wpis. Przykładowo, w temacie możesz napisad Mój pierwszy wpis, a w polu edycji jakąś treśd.

Na kolejnej stronie podaj nazwę używaną do podpisywania wiadomości na blogu, zaakceptuj warunki korzystania z usługi i kliknij Kontynuuj. Teraz wystarczy już kliknąd przycisk Utwórz bloga teraz. Na następnej stronie (Nazwij bloga) podaj nazwę, np. Blog Antka, następnie adres (trzeba wpisad człon, który ukaże się w adresie (sprawdź, czy jest dostępny). Kliknij Kontynuuj.

World Wide Web Consortium po wielu latach zdecydowało się wreszcie poprawid niezbyt elegancki do tej pory interfejs walidatora stron HTML, czyli W3C Markup Validator. Oprócz tego poprawiono również wydajnośd i dokładnośd silnika tej webmasterskiej usługi. Zarobki najlepszych amerykaoskich blogerów mieszczą się w granicach od 2 do 10 tys. dolarów miesięcznie, zaś niektórzy blogerzy polityczni zarabiają podobno w najgorętszym okresie wyborczym nawet 20 do 30 tys. Wymaga to jednak pracy na pełnym etacie, sięgającym niekiedy nawet 60 godzin tygodniowo i przez 7 dni w tygodniu. Nieco żartobliwą miarą upływu czasu jest Web year, ukuty jeszcze w latach 90. Jest to jednostka czasu wyznaczająca tempo zmian w technikach i technologiach sieciowych. Wyraża ona, ile czasu zajmuje tym technikom osiągnięcie postępu równoważnego zmianom w innych dziedzinach nauki i techniki w ciągu roku kalendarzowego. Według Tima Berners-Lee, ojca WWW, wynosi on obecnie 3 miesiące, ale sukcesywnie (Ciąg dalszy na stronie 6)

Gdy klikniesz polecenie Publikuj posta, system poinformuje o opublikowaniu wpisu i zaproponuje wyświetlenie bloga. I w ten nieskomplikowany sposób zainicjowałeś swojego bloga Na stronie Szablon wybierz jeden z szablonów na jednej z najpopularniejszych platform blograficznych (możesz go podejrzed) i ponownie gowych w Internecie. kliknij Kontynuuj. W tym momencie system poinformuje, że blog został założony, zaś kliknięcie przycisku Zacznij

O zarządzaniu, w następnym numerze w.Net.


Wydawnictwo Helion

Str. 6

w.Net: październik 2007

Fotosik — miejsce na fotografie

W skrócie (Ciąg dalszy ze strony 5)

się wydłuża, gdyż tempo zmian nie jest dziś tak wielkie, jak w pierwszych latach rozwoju komputerów i Internetu. Fauxto to zbudowany w technologii Flash edytor grafik pracujący online. Po założeniu konta można ładowad do niego grafiki w formatach BMP, GIF, JPEG, PNG i TIFF, można tworzyd warstwy, są też liczne narzędzia retuszerskie. Aplikacja, przydatna zwłaszcza dla „mobilnych” użytkowników, imituje klasyczne programy do grafiki rastrowej instalowane w komputerze.

F

otosik to jedna z najpopularniejszych składnic fotograficznych w polskim Internecie. Oferuje płatne i bezpłatne konta, na których można przechowywad dowolną liczbę zdjęd, a jedynym ograniczeniem jest wielkośd pojedynczego pliku — 1,5 megabajta na koncie bezpłatnym (na komercyjnych 5 MB). W przypadku fotografii w formacie JPEG powinno to byd w zupełności wystarczające. Ponadto posiadacze bezpłatnych kont mogą przesyład na serwer do 10 fotografii jednocześnie (komercyjnych—do 100).

procedurę. Po kliknięciu przycisku Dodaj fotografia zostanie przesłana, a na ekranie pojawi się lista kodów, które możesz wykorzystad do zagnieżdżenia fotografii na stronie internetowej lub w blogu. Przykładowo, jeśli wybierzesz kod Miniatury na blogi, strony i aukcje, podany kod HTML możesz wstawid do wpisu w blogu w trybie edycji źródła (gdyby to był blog w Bloggerze dokonaj edycji wpisu, wybierając w nim polecenie Edytuj kod HTML). Efekt może byd taki:

Zakładamy konto Przejdź na stronę www.fotosik.pl. Kliknij polecenie Zarejestruj się. Na następnej stronie wypełnij formularz, podając wyświetlaną nazwę, hasło i adres e-mail . Adres Twojej strony będzie miał postad: http://nazwa_uzytkownika.fotosik.pl Firma authorGEN zaoferowała bezpłatną aplikację authorPOINT Lite, za pomocą której można konwertowad prezentacje PowerPointa do formatu Flash, który można łatwo umieścid w blogu lub na stronie internetowej. Program jest zgodny tylko z wersjami PowerPoint XP i PowerPoint 2003, natomiast nie obsługuje PowerPoint 2007.

Po kliknięciu polecenia Zarejestruj darmowe konto zostaniesz po chwili poinformowany, że musisz sprawdzid skrzynkę pocztową. Kliknij otrzymany w liście link, aby potwierdzid rejestrację. Zostaniesz wtedy przeniesiony na stronę z formularzem, w którym możesz podad kilka danych o sobie. Możesz go wypełnid od razu albo odłożyd tę czynnośd. Gdy zakooczysz wypełnianie formularza, możesz jeszcze przesład swoje zdjęcie (tzw. avatar).

Przesyłamy zdjęcia

Dzięki bezpłatnemu konwerterowi Free Video to Flash Converter, chioskiej firmy DVDVideoSoft, możesz przekonwertowad wiele formatów plików wideo do popularnego w Internecie formatu Video Flash (SWF, FLV). Program obsługuje takie formaty, jak AVI, MPEG, WMV czy QuickTime.

Kliknięcie tej miniatury spowoduje wyświetlenie strony z pełnym zdjęciem w Fotosiku. Wszystkie kody należące do zdjęcia możesz wysład na swój podany przy rejestracji adres email — kliknij tylko polecenie pod formularzem z kodami. Zresztą i tak masz w każdej chwili dostęp do kodów w Fotosiku.

I w tym momencie możesz już przystąpid do przesyłania fotografii, klikając polecenie Dodaj Fotosik Manager W trakcie przesyłania zdjęd zauważyłeś zapewteraz swoje pierwsze zdjęcia. ne informację, że serwis poleca do tej czynnoMożesz dodawad fotografie ze swojego dysku, ści specjalny program o nazwie Fotosik Manaz adresu internetowego lub też z komórki, co ger. wymaga uprzedniego przejścia przez specjalną W każdej chwili możesz sięgnąd po niego, klikając po prostu odsyłacz Narzędzia w pasku nawigacyjnym serwisu. Jest tam dostępna wersja 0.23 (dla Windows XP, ME, 98, 95 oraz 2000 nie wiemy, czy działa w Windows Vista) oraz rozszerzenie dla przeglądarki Firefox. Po zainstalowaniu programu możesz z niego korzystad dwojako. Po pierwsze, w menu kontekstowym myszki, pod prawym klawiszem. Widnieje w nim polecenie Wyślij na Fotosik.pl. Gdy więc w Eksplo-

(Ciąg dalszy na stronie 7)

(Ciąg dalszy na stronie 7)


Wydawnictwo Helion

Str. 7

w.Net: październik 2007

(Ciąg dalszy ze strony 6)

W skrócie

ratorze Windows wskażesz plik graficzny i wybierzesz to polecenie, zostanie uruchomiony program.

(Ciąg dalszy ze strony 6)

Bezpłatny AAA Photo Album (v. 1.0) rosyjskiej firmy SWG Soft to nowa propozycja dla miłośników galerii fotograficznych w Internecie. Po wskazaniu fotografii i wybraniu stylu graficznego i masek dla miniatur plików graficznych można automatycznie wygenerowad kod HTML, a potem załadowad całośd na serwer razem z grafikami za pomocą wbudowanego klienta FTP.

Po drugie, możesz uruchomid program i z jego poziomu wczytad plik do wysłania. Przede wszystkim w ustawieniach podaj swój Po przesłaniu pliku ukaże się znana Ci już lista odsyłaczy, które możesz wykorzystad do zagnieżdżenia fotografii w blogu, w forum czy na

Obszerną bazę efektów dźwiękowych (kilkadziesiąt tysięcy plików w formacie Wave) znajdziesz w tworzonym przez internautów The Freesound Project. Pliki są oparte na licencji Creative Commons Sampling Plus 1.0.

W bezpłatnym serwisie Jamglue możemy się pobawid w miksowanie plików dźwiękowych, podobnie jak w popularnych programach desktopowych (np. Acid). Możmy ładowad pliki dźwiękowe i regulowad szybkośd, głośnośd i położenie ścieżek — można też modyfikowad cudze remiksy.

login i hasło.

stronie internetowej.

Potem wybierz plik do wysłania i w oknie Wysyłanie obrazka podaj opis, ewentualnie tagi etykietujące obrazek, możesz także utworzyd konkretny album, np. Znajomi, jeśli nie utworzyłeś go jeszcze z poziomu swojego konta w przeglądarce.

Wysyłanie wielu plików (do 10) wymaga użycia zakładki Wiele obrazków. I to wszystko. Potrenuj jeszcze zarządzanie fotografiami na koncie oraz wypróbuj rozmaite funkcje społecznościowe Fotosika, jak komentarze czy przesyłanie wiadomości.

Jak pozbyd się czerwonych oczu? Czerwone oczy, sztuczny efekt powstający w czasie fotografowania osób, to rzecz wprawdzie kłopotliwa (trudno dzielid się z innymi osobami albumami fotograficznymi, w których pojawia się ta powszechna skaza), ale na szczęście dośd łatwa do poprawienia.

Warszawska Agora, wydawca Gazety Wyborczej, uruchomił a serwis Infomuzyka, o ambicjach wykraczająaycch poza muzykę popularną i ciekawym, eleganckim interfejsie. Serwis zawiera newsy, recenzje płyt, wydarzenia, wywiady i klipy wideo. Na stronie www.picfindr.com jest wyszukiwarka grafik, których dozwolony zakres stosowania określamy w warunkach wyszukiwania, jak komercyjny czy edukacyjny. Możemy też stosowad warunki logiczne przeszukiwania (AND lub OR). Wyszukiwarka jest aplikacją wykonaną w technologii Macromedia Flash. (Ciąg dalszy na stronie 8)

Praktycznie wszystkie liczące się programy do retuszu fotografii dysponują specjalną funkcją, która po angielsku brzmi Red eye removal, a na nasz język jest zwykle tłumaczona jako Usuwanie czerwonych oczu. Oczywiście oczu nie usuwamy, a jedynie przywracamy im ich właściwą barwę.

W pasku Narzędzia wybierz Zaznaczenie prostokątne Zaznacz precyzyjnie prostokątny obszar, który chcesz poprawid

W menu Efekty wybierz polecenie UsuW jednym z najlepszych programów, jakim jest wanie czerwonych oczu bezpłatny fotoretuszer Paint.NET (dostępny też po polsku), wystarczy wykonad kilka proNa załączonej ilustracji masz porównanie: jedstych kroków: no oko jest już poprawione, drugie czeka na wykonanie polecenia. Przybliż obraz na ekranie dla większej precyzji


Wydawnictwo Helion

Str. 8

W skrócie (Ciąg dalszy ze strony 7)

W bezpłatnym serwisie Email Address Checker możesz sprawdzid, czy dany adres poczty elektronicznej istnieje. Po podaniu adresu i kodu zabezpieczającego captcha od razu wyświetlany jest wynik kontroli. W czasie sprawdzania serwis nie wysyła na dany adres żadnego listu. Może się jednak zdarzyd, że rzeczywiście istniejący adres nie zostanie wykryty. Truveo, serwis internetowy firmy AOL, jest wyszukiwarką plików wideo obsługującą wiele popularnych składnic wideo, jak YouTube, czy dostawców treści strumieniowych, jak BBC czy ABC News. Wyniki wyszukiwania można zaabonowad w dowolnym czytniku w postaci regularnie aktualizowanego kanału RSS.

w.Net: październik 2007

Imeem — multimedia na koncie

I

meem to serwis społecznościowy, w którym można trzymad pliki multimedialne, jak muzyka, wideo czy fotografie, a także prowadzid blog i zakładad grupy zainteresowao.

etapie możesz wybrad poufnośd (Everyone — każdy lub Friends only, czyli tylko dla przyjaciół). Możesz również dodad tagi identyfikujące fotografie.

Aby wykorzystad wszystkie możliwości serwisu, musisz skorzystad z Internet Explorera lub Firefoksa — Opera ma pewne problemy z obsługą niektórych funkcji.

Zakładanie konta Przejdź na stronę www.imeem.com. Kliknij przycisk Sign Up, aby się zarejestrowad. Wypełnij wszystkie pola formularza i kliknij przycisk Sign Up. W następnym etapie możesz zaprosid inne osoby, ale możesz także przeskoczyd ten etap.

Tubes to powstały niedawno serwis społecznościowy, oferujący płatne i bezpłatne konta, w którym możmy tworzyd wspólnoty użytkowników dzielące się rozmaitymi treściami multimedialnymi. Dostęp do treści można ograniczyd do grona zaufanych osób. Mikogo, firmy BeamYourScream, to bezpłatne narzędzie, za pomocą którego możesz zaprosid do 10 osób jednocześnie do oglądania twojego pulpitu. Służy ono do spotkao i prezentacji online, demonstracji produktów, zdalnego wsparcia technicznego itd. Transmisja jest szyfrowana 256-bitowym kodem AES. Adres programu: www.mikogo.com. Photomaniac Frame Tool to bezpłatny program (40 KB objętości), który pozwala dodad ramkę, a w niej tytuł i opis fotografii, jeśli nie chcemy zapomnied, w jakich okolicznościach ją zrobiliśmy. Plik zapisujemy jako JPEG o innej nazwie, aby nie naruszyd oryginału.

Po kliknięciu Finish Upload fotografie zostaną Na stronie Edit Profile możesz wypełnid szereg przetworzone przez system i po pewnej chwili pól informujących o miejscu zamieszkania, zobaczysz je w swoim katalogu. Nie dzieje się zainteresowaniach, pracy, wykształceniu itd. to natychmiast, czasem zwłoka trwa i minutę. Nie są one obowiązkowe. Ładowanie muzyki wygląda odrobinę inaczej. Po kliknięciu w folderze Music polecenia Add music serwis wyświetli nowe okno, w którym musisz wybrad utwory (przycisk Browse - możesz wybrad kilka utworów jednocześnie) i dopiero po kliknięciu przycisku Start upload utwory zostaną przesłane na serwer. Po przesłaniu utworu ukazuje się formularz, w którym możesz zapiSystem wysyła list na podany adres e-mail — sad tytuł i wykonawcę, wybrad z listy gatunek musisz go potwierdzid w ciągu 10 dni, ale najmuzyczny, podad opis i tagi, jeśli uznasz za lepiej zrobid to od razu. stosowne. Po kliknięciu Finish upload możesz zamknąd okno. Muzyka po pewnej chwili pojaMedia wi się w folderze, aczkolwiek też trzeba na to Do dyspozycji masz kilka folderów, w których chwilkę zaczekad. możesz umieszczad muzykę, fotografie, klipy wideo, playlisty z utworami — system pozwala Gdy utwór ukaże się na liście i klikniesz tytuł, też utworzyd własny blog, gromadzid wspólno- ukaże się interfejs utworu oraz szereg informacji o nim, jak czas trwania (Duration), liczba tę przyjaciół oraz grupy zainteresowao. odtworzeo przez gości Twojej strony (Played), Przykładowo, aby przesład fotografie, przejdź liczba oznaczeo Ulubione (Favroited) przyznado folderu Photos i kliknij polecenie Add phonych przez nich, wartościowanie (Rated). tos. W formularzu zobaczysz pięd miejsc na jednoczesne przesłanie pięciu fotografii. Po Są też, co istotne, linki pozwalające zagnieździd kliknięciu Start Upload system przystąpi do utwór w innym miejscu, np. w blogu. W polu (Ciąg dalszy na stronie 9) ładowania fotografii na serwer. W kolejnym


Wydawnictwo Helion

Str. 9 (Ciąg dalszy ze strony 8)

Playlisty

w.Net: październik 2007

sposób muzyki.

Zgromadzone na koncie utwory możemy orga- Blog nizowad w tzw. playlisty, czyli po prostu zbiory Blog jest od razu tworzony z chwilą założenia utworów odtwarzane w jednym interfejsie. konta w Imeem i wystarczy jedynie dodad wpiPo wejściu na strone danego utworu możesz sy. kliknąd polecenie Add to a playlist. Za pierwPo przejściu do folderu Blog kliknij po prostu szym razem tworzysz nową listę utworów, polecenie Create post. Ukaże się edytor pracunatomiast za następnym razem możesz już jący w trybie wizualnym, gdzie możesz bezpowybrad wcześniej utworzoną listę lub wygeneśrednio formatowad tekst, dodawad odsyłacze, wprowadzad odwołania do grafik umieszczonych w dowolnej składnicy, chodby w folderze

Embed in your blog jest kod, który po wstawieniu do bloga wyświetla interfejs odtwarzacza Imeem, co obrazuje poniższy przykład z Bloggera. rowad nową. W nazwach trzeba uważad z polskimi literami, bo nie wszystkie są akceptowane. Po wprowadzeniu utworów na playlistę w folderze Playlists zobaczysz utworzoną właśnie listę piosenek. Kliknięcie nazwy spowoduje Photos w Imeem.

W taki sam sposób możesz umieszczad ten interfejs i w innych miejscach. Przykładowo, uprzedzając artykuł na ten temat, możesz wstawiad utwory czy własne nagrania do serwiwyświetlenie interfejsu odtwarzacza z listą su typu Wiki o nazwie Wetpaint, gdzie jest utworów, które będą kolejno odtwarzane. specjalny widżet integrujący zawartośd WetpaPlaylistę taką możesz naturalnie zagnieździd w int z utworami umieszczonymi w Imeem. blogu, podobnie jak pojedynczy utwór. Kod jest widoczny w polu Embed in your blog.

Imeem przygotował również specjalną aplikację integrującą zawarte w nim media z ogromnie popularnym na Zachodzie serwisem społecznościowym Facebook, o czym powiemy jeszcze przy innej okazji. To efekt, nawiasem mówiąc, otwartej architektury Facebooka, dzięki której powstało ostatnio ponad dwa tysiące aplikacji integrujących się z Facebookiem.

Widok w Bloggerze. Odtwarzacz działa dobrze w przeglądarkach opartych na silnikach Internet Explorera i Mozilli (Firefox, K-Meleon) — niestety, Opera ma problemy z odtwarzaniem zagnieżdżonej w ten

Możesz dzielid od razu wpisy na kategorie (Category), dodawad tagi etykietujące wpisy, zabronid lub umożliwid komentarze do wpisów, wreszcie określid swój nastrój (Mood). Po klik-


Str. 10

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

Audacity — nagrywanie z Internetu

O

bfitośd muzyki w Internecie, także tej całkiem legalnej, skłania nierzadko do jej rejestrowania. W niektórych serwisach możesz legalnie pobrad pliki, ale gdy takiej możliwości nie ma, a chcesz zarejestrowad muzykę do swojego użytku (nie musi to zresztą byd wyłącznie muzyka — czasem w celach edukacyjnych warto zarejestrowad na przykład rozmowy w języku angielskim), możesz skorzystad z programu do przechwytywania dźwięku. Jednym z takich programów jest znany, opensource’owy rejestrator i edytor dźwięku Audacity, dostępny także w języku polskim, który wprawdzie jest rozwijany dośd powoli, ale dysponuje za to całkiem niezłymi możliwościami obróbki dźwięku. Program Audacity możesz pobrad ze strony audacity.sourceforge.net. Po zainstalowaniu uruchom program i na rozwijanej liście źródeł dźwięku wybierz Stereo Mix lub Mono Mix. Uruchom nagrywanie odtwarzanego z Internetu dźwięku (przycisk Nagrywanie z kółkiem w

pasku narzędziowym). Po zakooczeniu odtwarzania zatrzymaj nagrywanie (przycisk Stop z kwadracikiem w pasku narzędziowym). W trakcie nagrywania zwród uwagę na wysokośd tonów – gdyby dźwięk widoczny w obszarze roboczym zbytnio „wystawał” ze ścieżki, zmniejsz suwakami wzmocnienie wejściowe i wyjściosystemie kodek Lame (lame_enc.dll), którego we. Wypraktykuj to samodzielnie, aby uzyskad położenie trzeba wskazad w ustawieniach jak najlepszy rezultat. (Edytuj — Ustawienia — Formaty pliku). Jeśli Zapisz nagranie za pomocą polecenia Plik — go nie ma w systemie, pobierz go ze strony Zapisz projekt jako… Aby zapisad plik w jed- internetowej lame.buanzo.com.ar. nym z dostępnych formatów, wybierz poleceOprócz całych nagrao możesz też eksportowad nie Eksportuj jako WAV, względnie Eksportuj do tych formatów zaznaczone fragmenty, rozjako Ogg Vorbis lub Eksportuj jako MP3. Do dzielając np. nagrane w jednym ciągu utwory. eksportu w formacie MP3 potrzebny jest w

OpenID

H

asła z głowy, głowie lżej, brzmi dewiza pierwszego polskiego serwisu OpenID. I dalej: „Jeden login, żeby wszystkie połączyd..." -- witaj w świecie cyfrowej tożsamości, która nie wymyka się spod Twojej kontroli!

nych? Chcesz kontrolowad, komu i kiedy przekazujesz informacje o sobie?”

To wyjaśnia ideę międzynarodowego systemu OpenID — jeden identyfikator pozwoli korzystad z wszystkich usług, które zaimplementoMasz dośd zapamiętywania wciąż nowych ha- wały ten system weryfikacji tożsamości użytseł i loginów? Nudzi Cię podawanie ciągle tych kownika. samych danych w formularzach rejestracyj-

Tworzenie identyfikatora Przejdź na stronę www.openid.pl i kliknij przycisk Załóż konto. Wypełnij formularz (nazwa, użytkownika, dwukrotnie hasło i adres e-mail), wpisz kontrolny kod captcha i wreszcie kliknij przycisk Załóż konto. Na następnej stronie zobaczysz informację, że Twój identyfikator ma przykładową postad: jankowalski.openid.pl Na podany adres pocztowy został wysłany list, w którym jest link, który masz kliknąd, aby zweryfikowad adres e-mail. Po kliknięciu możesz już się zalogowad. W kolejnych etapach możesz przesład swoje zdjęcie, uzupełnid w profilu dane o sobie w kilku dostępnych kategoriach (ilośd danych sam oczywiście ustalasz), w ustawieniach konta zmienid adres pocztowy czy hasło. Z kolei sekcja Wizytówka pozwala utworzyd wizytówkę na podstawie wybranych pól ze sporządzonego wcześniej profilu — zaznaczasz jedynie pola i klikasz Zapisz. Naturalnie postad wizytówki (Ciąg dalszy na stronie 11)


Str. 11

Wydawnictwo Helion

wpisz swój identyfikator, np. jankowal(zakres pól) jest zależna wyłącznie od Twoich ski.openid.pl i kliknij Login. własnych potrzeb. Masz tutaj pełną swobodę Zostaniesz przeniesiony na stronę openid.pl/ wyboru. account/login, gdzie zaloguj się, podając swoje hasło. (Ciąg dalszy ze strony 10)

Wykorzystanie OpenID

w.Net: październik 2007

gdzie możesz już rozpocząd korzystanie z tej usługi. Zwród od razu uwagę, że na Twoim koncie, w zakładce Zaufane strony, pojawi się informacja o udzielonej autoryzacji.

Naturalnie tworzenie identyfikatora nie miałoby sensu, gdybyśmy nie mogli go gdzieś spożytkowad. Jednym z serwisów, w którym należy się zarejestrowad właśnie za pomocą identyfikatora OpenID, jest circaView, w którym możemy tworzyd „ścieżki czasu” z fotografiami.

Łatwo dostrzec, że to wygodna technika administrowania uprawnieniami do korzystania z Sama obsługa circaView nie jest przedmiotem System poprosi o zgodę na logowanie się do rozmaitych usług. Coraz częściej OpenID pojatego artykułu, ale na przykładzie tego serwisu circaView: albo tylko tym razem, albo zawsze, wia się w platformach blogowych, co jest foralbo też w wybranym przedziale czasu. mą uwierzytelnienia naszej osoby, gdy chcemy pokażmy, jak przebiega rejestracja. na przykład komentowad cudze wpisy. Przejdź na stronę www.circaview.com. Kliknij Wszystko jest proste i łatwe w obsłudze, należy przycisk Start your timeline. W polu formularza natomiast oczekiwad, że OpenID rozpowszechni się znacznie bardziej w Internecie, bo ciągle jeszcze jest to technika aspirująca do roli uniwersalnego weryfikatora tożsamości, a nie powszechnie używane narzędzie. Miejmy nadzieję, że ten ciekawa i przydatna Kliknij przycisk Zatwierdź, po czym zostaniesz usługa zyska sobie należne jej miejsce. przeniesiony z powrotem na stronę circaView,

Websonda.pl

J

eśli prowadzisz blog lub całą witrynę internetową, odczuwasz zapewne nieraz potrzebę uzyskania informacji od swoich czytelników, np. zdania na jakiś temat („czy podoba ci się mój blog” albo „kto wygra dzisiejszy mecz” czy też „na kogo zagłosujesz w najbliższych wyborach”.

W pierwszym kroku wpisz pytanie sondy, ustal liczbę możliwych odpowiedzi, wybierz charakter odpowiedzi (pojedyncza, czyli głosowanie na jedną opcję, lub wielokrotna, czyli głosowanie na kilka opcji). Domyślnie zaznaczone jest zabezpieczenie przed podwójnym głosowaniem.

Aby uzyskad taką informację, możesz się posłużyd rozbudowanymi ankietami albo też prostymi sondami. Przykładem tej ostatniej jest usługa oferowana przez serwis WebSonda.pl. W usłudze tej nie trzeba się rejestrowad.

W drugim kroku podaj możliwe odpowiedzi. W miarę wpisywania odpowiedzi zobaczysz podgląd sondy.

W trzecim kroku możesz zmienid domyślny wygląd sondy — musisz też podad swój email i Przejdź na stronę www.websonda.pl. Wykonaj adres strony internetowej. Kliknij Zakładam sondę w kilku krokach. sondę. W ostatnim etapie możesz skopiowad jeden z kodów, które można umieścid na swojej stronie lub w blogu: kod JavaScript, kod zagnieżdżonej ramki <iframe> lub też odsyłacz do sondy w serwisie WebSonda. Kody dostaniesz też pocztą. Sama sonda wygląda tak, jak w szpalcie po prawej stronie. Wyniki można obejrzed, klikając przycisk Zobacz wyniki. Ilustruje to ostatni obrazek.


Str. 12

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

Picasa Web Albums

M

ając konto osobiste w Google, możesz skim nazwę albumu. wykorzystad wiele ciekawych usług, Potem kliknij Kontynum.in. Picasa Web Albums, czyli składnicę foto- uj. grafii. Jeśli korzystasz z Internet Explorera, zostaZakładanie albumu nie zaproponowane Wprawdzie do tworzenia albumów można zainstalowanie spewykorzystad wszystkie przeglądarki, jednak cjalnej kontrolki AcOpera (9.23) ma pewne kłopoty z niektórymi tiveX służącej do wysyfunkcjami, zatem zalecamy użycie Firefoksa łania fotografii (w (lub K-Meleona) względnie Internet Explorera. Internet Explorerze 7 Przejdź na stronę picasaweb.google.com i program jest domyślzaloguj się, wykorzystując swoje konto poczto- nie blokowany, zatem zezwól na zainstalowe. wanie, klikając żółty Po zaakceptowaniu warunków użytkowania pasek u góry okna serwisu (musisz kliknąd przycisk Akceptuję) przeglądarki). Kontrolzostaniesz przeniesiony na właściwą stronę, ka ta (formant) ma gdzie możesz rozpocząd korzystanie z usługi. W nazwę pliku uploachwili obecnej Picasa Web Albums oferuje na der2.cab. Po zainstalodarmowym koncie 1 gigabajt objętości, co nie waniu jej zobaczysz jest wielkością wygórowaną zważywszy możliokno, w którym możwości wielu innych składnic. Jednak zaletą tego na ładowad fotograserwisu jest to, że jest częścią szerokiej oferty fie. Google’a, a ponadto współpracuje z programem Picasa, czyli organizatorem i prostym Kliknij Dodaj zdjęcia i edytorem grafik. Będziemy o nim jeszcze sze- wybierz je z katalogu na dysku (wybranie rzej mówid. kilku zdjęd jednoczeNawiasem mówiąc, teoretycznie możesz zakuśnie wymaga przytrzypid niemal dowolną ilośd miejsca, np. 6 GB mania klawisza Ctrl, natomiast wybranie plimiejsca kosztuje 20 dolarów rocznie— ków w jednym ciągu, obok siebie—klawisza przydałaby się tu jednak możliwośd wykorzyShift). stania polskich kont bankowych. Gdy klikniesz przycisk Prześlij pod oknem, proW standardowym koncie zmieścisz jednak gram prześle wszystkie fotografie na serwer i znacznie ponad tysiąc fotografii, które w Interwyświetli gotowy album, a ściślej mówiąc, necie nie wymagają dużych rozmiarów. miniatury fotografii.

Po kliknięciu polecenia Dodaj możesz dodawad tagi pojedynczo lub hurtowo, rozdzielając poszczególne wyrazy spacjami. Jeśli ma byd wielowyrazowy, ujmij go w cudzysłów. Przykładowo: owoce „sad owocowy” Grecja

Tagi będą widoczne na stronie Moja galeria publiczna (jeśli upubliczniasz swoje fotografie) Przesyłanie zdjęd Opisywanie fotografii a kliknięcie konkretnego tagu spowoduje wyA zatem kliknij przycisk Prześlij zdjęcia i w Gdy klikniesz dowolną miniaturę, zobaczysz świetlenie wszystkich oznaczonych nim fotookienku wypełnij dane, podając przede wszyzdjęcie w większych rozmiarach, a pod nim grafii. odsyłacz Dodaj podpis. Po kliknięciu odsyłacza Także podanie jakiegoś wyrazu kluczowego w ukazuje się żółte pole, w którym możesz dodad polu Szukaj zdjęd spowoduje znalezienie tytuł fotografii i zatwierdzid wpis kliknięciem wszystkich fotografii z danym wyrazem z taprzycisku Zapisz podpis. Oczywiście w dowolgach lub tytułach, zarówno własnych, jak i nym momencie możesz ten podpis zmienid. innych osób mających konta w Picasa Web Na prawo od zdjęcia mieści się sekcja Tagi. Albums. Widzisz więc, jak ważne jest precyzyjPozwala ona dodawad etykiety, które identyfi- ne opisywanie i etykietowanie fotografii — kują fotografie i pozwalają je odszukad. Mogą warto nie zaniedbywad tej czynności i od razu to byd określenia polskojęzyczne, chod wiele notowad wszystkie niezbędne informacje, gdyż osób dodaje też tagi po angielsku, aby zdjęcia dzięki temu także i my sami będziemy mogli były łatwe do znalezienia także przez użytkow- przypomnied sobie okoliczności robienia zdjęd, ników Internetu z innych krajów. (Ciąg dalszy na stronie 13)


Str. 13 (Ciąg dalszy ze strony 12)

o czym łatwo zapomnied, gdy rejestrujemy ich dużo — czas szybko moja i szczegóły wylatują często z pamięci.

Zarządzanie zdjęciami Album ma swoją okładkę — jest nią pierwsze zdjęcie w albumie. Jeśli chcesz ją zmienid, kliknij odsyłacz Wybierz okładkę albumu i wskaż fotografię, która ma reprezentowad album, po czym kliknij Wybierz zdjęcie. Ukaże się ono

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

W ten sposób można szybko uporządkowad tematycznie wszystkie nasze fotografie według wybranej przez nas klasyfikacji. Podział na albumy wydaje się najwygodniejszym rozwiązaniem, tym bardziej, że w ewentualnym wyszukiwaniu zdjęd wspomaga nas również system tagów, jakimi opatrujemy nasze fotografie.

Fotki w blogu

natychmiast jako okładka.

Zarówno albumy, jak i każda z fotografii, mają swoje adresy internetowe. Można łatwo wstawid na stronę internetową czy do prowadzonego przez siebie bloga miniaturę o wybranych z listy rozmiarach, od 144 do 800 pikseli szerokości.

Kliknięcie miniatury przez czytelnika blogu spowoduje przejście do oryginału fotografii umieszczonej w Picasa Web Albums, gdzie może ją np. skomentowad.

Po załadowaniu fotografie są umieszczane w Kliknij Link do tego zdjęcia i wybierz rozmiar, Możesz też zagnieździd okładkę całego albumu, klikając w widoku miniatur polecenie Link do domyślnej kolejności, jednak możesz ją zmietego albumu, po lewej stronie. W blogu ukaże nid. Kliknij polecenie Porządkuj nad listą miniatur i ułóż fotografie. Możesz wybrad automatyczne sortowanie według dat lub nazw plików, ale możesz także poprzesuwad zdjęcia ręcznie, za pomocą myszy. Po kliknięciu Gotowe album

po czym z pola Kod HTML do umieszczenia w witrynie internetowej skopiuj kod.

zostanie wyświetlony w nowym porządku. Gdy oglądasz zdjęcie w pełnym rozmiarze, możesz wykonad szereg czynności, jak usunięcie, skopiowanie lub przeniesienie do innego albumu.

Wklej kod do wpisu w blogu, w trybie edycji kodu źródłowego, a po opublikowaniu wpisu zobaczysz zagnieżdżoną miniaturę fotografii, się okładka albumu, zaś klikniecie jej odeśle do katalogu miniatur danego albumu. Zauważ od razu, że adresy fotografii umieszczanych w Picasa Web Albums możesz wykorzystad i w innych miejscach — przykładem jest chodby odwoływanie się do fotografii w Google Maps, gdy tworzymy mapę jakichś ważnych dla nas i dla naszych znajomych miejsc. Opisujemy to artykule Wstaw mapę Google’a na stronę, gdzie oznaczając jakieś punkty na mapie możemy dodad fotografie tych miejsc umieszczone w albumach PWA.

Przykładowo, gdy klikniesz polecenie Przenieś do innego albumu, serwis poprosi o podanie nazwy nowego albumu lub wybranie już istniejącego. Jeśli chcemy na przykład wydzielid fotografie do nowego albumu zawierającego zdjęcia z wakacji w Grecji, wpisujemy po prostu nazwę albumu, dodajemy jakiś opis, określamy, czy katalog jest publiczny, czy też będzie zarezerwowany dla prywatnej grupy osób, a na O programie Picasa, zalecamym przez Google koniec zatwierdzamy wszystko przyciskiem co pokazuje poniższy przykład wpisu w Bloggeorganizatorze i edytorze fotografii, powiemy w Kontynuuj. rze.


Str. 14

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

PhotoStory — fotografie z bajerem

P

hotoStory to raczej mało znany (niewiele informacji o nim pojawiło się w prasie komputerowej, chod jest na rynku od dłuższego już czasu), bezpłatny program Microsoftu, który można wykorzystad do montowania prezentacji z fotografii cyfrowych, którą można potem przekazywad swoim znajomym.

Po kliknięciu przycisku Next możemy dodad tytuły do każdej fotografii (Add a title to your pictures), wybierając pionowe i poziome ustawienie napisu oraz krój i kolor użytej czcionki.

Program możesz pobrad ze strony Microsoftu, Po ponownym kliknięciu Next gdzie jest wersja anglojęzyczna — niestety, do możemy nagrad w oknie Nartej pory nie ukazała się polska wersja językowa. rate your pictures and customize motion słowny komenProsta prezentacja tarz do zdjęd — trzeba kliknąd Po uruchomieniu programu wybieramy opcję przycisk Record narration i nagrad komentarz do mikrofoBegin a new story i klikamy przycisk Next. nu. W oknie Import and arange your picture (Importuj i ułóż obrazy) klikamy przycisk Import W następnym etapie, w oknie Add background Pictures i wstawiamy je na ścieżkę filmową. music możemy dołączyd plik muzyczny w formacie MP3, WMA lub Wave (przycisk Select music) lub też utworzyd własny utwór (Create music), wybierając gatunek (Genre), styl (Style), instrumentację (Band) i nastrój (Mood). Można też określid tempo i intensywnośd. Możliwości jest tutaj mnóstwo i warto poeksperymentowad z dostępnymi opcjami — każdy wybór możesz od razu odsłuchad, klikając przycisk Play. Jeśli niektóre fotografie są obrócone, możemy Po zatwierdzeniu wyboru muzyka jest dodaod razu skorzystad z polecenia Rotate pod fotowana do prezentacji, a warto od razu zauwagrafiami. Kolejnośd fotografii można też ustażyd, że czas jej trwania dostosowuje się autowid za pomocą przycisków ze strzałkami lub matycznie do czasu całej prezentacji (każda przesuwając je za pomocą myszy. fotografia jest domyślnie pokazywana przez 5 sekund). W ostatnim etapie, w oknie Save your story możesz zapisad projekt (plik projektu w formacie WP3, w folderze Moje wideo), oraz wybrad w Settings jeden z dostępnych profili, np. wielkośd 800x600 pikseli. Po kliknięciu przycisku Next program generuje plik wideo w formacie Windows Media Video

(Ciąg dalszy na stronie 15)


Str. 15 (Ciąg dalszy ze strony 14)

(.wmv), miksując fotografie, muzykę, komentarze słowne i napisy. Gdy już całośd jest gotowa, kliknięcie View your story uruchamia odtwarzanie prezentacji. Sam plik jest zapisywany na dysku w folderze Moje wideo.

Nieco inwencji Do dyspozycji masz więcej narzędzi, za pomocą których możesz zmienid domyślne parametry zdjęd i całej prezentacji, zgodnie z własnymi upodobaniami. Gdy wprowadzisz fotografie na ścieżkę (okno Import and arrange your pictures), pod zdjęciami masz kilka przycisków, za pomocą których możesz poprawid ich jakośd, kolejno: kolory, efekt czerwonych oczu, obrót oraz bardziej szczegołowa edycja. Gdy klikniesz Edit, masz dostęp do kilku narzędzi, jak kadrowanie i obrót fotografii (zakładka Rotate and Crop), automatyczne poprawianie kontrastu, natężenia kolorów i efektu czerwonych oczu (zakładka Auto Fix), wreszcie przekształcanie fotografii za pomocą dziesięciu wbudowanych filtrów (zakładka Add Effect) - te same efekty są zresztą dostępne w następnym etapie, gdzie dodawane są tytuły. Jeśli chcesz się wycofad z wybranego filtru, po prostu wybierz Effect: none.

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

zgodnie z nadanymi parametrami. Parametry te możesz samodzielnie zmienid , klikając przycisk Customize motion. Wielkośd kadru, widoczną tutaj w postaci prostokąta, (zakładka Motion and Duration) możesz zmienid, przesuwając po prostu rogi prostokąta. Podobnie, możesz ustalid początkowe i koocowe położenie kadru. Możesz również ustalid czas wyświetlania danego obrazu, zmieniając domyślną wartośd 5 sekund za pomocą opcji Number of seconds to display the picture. W zakładce Transition znajdziesz bogaty zestaw tzw. efektów przejśd, a więc sposobów przechodzenia od jednego obrazu do drugiego. Są to efekty znane już nam z popularnego wideoedytora Windows Movie Maker. Możesz także samodzielnie określid czas trwania jednego przejścia (domyślnie wynosi 1 sekundę).

W koocowym etapie budowania prezentacji (Save your story) masz do dyspozyW ten sposób możesz poprawid każde ze zdjęd cji kilka możliwości jak chodzi o przeznaczenie pliku. Kilka z nich jest w naszych warunkach raczej mniej przydatnych (zapisywanie na urządzenia przenośne), natomiast bez wątpienia najważniejszy jest zapis do odtwarzania na lokalnym komputerze. PhotoStory domyślnie przyjmuje profil 640x480 pikseli, ale gdy klikniesz przycisk Settings, masz znajdujących się na ścieżce. do wyboru kilkanaście profili. NajrosądniejszyW oknie Narrate your pictures and customize mi wydają się profile 800x600 lub 1024x768 — motion możesz nie tylko dodad własny komen- do takiej wielkości program dostosowuje fototarz głosowy nagrywany przez mikrofon, ale i grafie w prezentacji. wybrad punkt startowy i koocowy ruchu fotoGdy z kolei wybierzesz opcję Send the story in grafii w czasie prezentacji. Jeśli już sporządziłeś an e-mail message i klikniesz przycisk Next, prostą prezentację, zauważyłeś zapewne, że program wybierze domyślny dla wiadomości fotografie „ruszają się”. Widoczny kadr obrazu pocztowych profil (240x180 piseli), wygeneruje jest przesuwany po całej jego powierzchni

film i wyświetli okno, w którym możesz podejrzed zawartośd filmu i przejśd do etapu wysyłania go do odbiorcy za pomocą domyślnego klienta pocztowego. Efekt koocowy jest, trzeba powiedzied, bardzo przyjemny. To bez wątpienia atrakcyjna forma oglądania zdjęd z wakacji czy spotkao towarzyskich. Nawet najprostsza procedura budowania prezentacji daje dobry efekt, a gdy nabierzemy wprawy w posługiwaniu się dodatkowymi opcjami, uzyskamy doskonałe rezultaty. Plik WMV jest domyślnie wyświetlany w programi Windows Media Player, ale w trakcie tworzenia prezentacji możesz obejrzed aktual-


Str. 16

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

Konto w serwisie Flickr

F

lickr jest wręcz kultowym miejscem w Internecie dla wszystkich miłośników fotografii cyfrowej, którzy chcą udostępnid swoje zdjęcia innym osobom i zabezpieczyd je przed przypadkową utratą. Serwis obrósł mnóstwem dodatków, które rozszerzają jego możliwości i pozwalają mu współpracowad z programami na dysku czy innymi serwisami społecznościowymi. Chod wcale nie jest najpojemniejszy, stał się niemal synonimem składnicy fotograficznej. Na kolejnej stronie zaloguj się zgodnie z założonym kontem pocztowym. Co zabawne, Flickr wywołał modę na używanie w nazwach programów i usług osobliwie skróconej koocówki, pozbawionej litery „e” przed koocowym „r”. To tak, jakbyśmy mówili „komputr”, a nie „komputer”.

Ładowanie fotografii Zdjęcia możesz przesyład za pomocą trzech sposobów: Formularz na stronie Program Flickr Uploadr Systemowy kreator Send to Flickr Przyjrzyjmy się formularzowi. Kliknij odsyłacz Upload your first photo. W kolejnym etapie kliknij Choose photos i w oknie dialogowym Select files to upload wskaż fotografie.

Z której składnicy będziesz najczęściej korzystad, okaże się z czasem, bo rozmaite są potrzeby, nawyki i upodobania — niemniej warto przynajmniej wypróbowad Flickr, aby się przekonad, na ile zaspokaja nasze potrzeby.

Zakładanie konta Do założenia konta w Flickr potrzebne jest posiadanie konta w portalu Yahoo!, który jest operatorem składnicy. Przejdź na stronę www.yahoo.com. Kliknij odsyłacz Free Mail: Sign Up. Na następnej stronie możesz wybrad jakieś inne imię ekranowe, ale możesz oczywiście pozostawid to odpowiadające adresowi pocztowemu. Nawet zmiana imienia nie zmienia postaci adresu pocztowego, które założyłeś.

W następnym kroku kliknij przycisk Upload photos. Poufnośd jest domyślnie ustawiona na wartośd Public.

Kliknij przycisk Create a new account, aby założyd konto w składnicy.

Na następnej stronie rozwio listę I prefer content from i wybierz Yahoo! Polska, aby uzyskad formularz po polsku. Wypełnij ten formularz,. Identyfikator będzie Twoim adresem pocztowym w poczcie Yahoo. Podaj też kod Captcha zabezpieczający system przed automatami spamerskimi oraz zaznacz zgodę na warunki regulaminu. Kliknij przycisk Utwórz moje konto. Od tej chwi- W tym momencie możesz już załadowad pierwli masz już konto, które możesz wykorzystad sze fotografie. Od kwietnia 2007 r. limit został przy zakładaniu konta w Flickr. podniesiony z 20 do 100 MB miesięcznie — Przejdź na stronę www.flickr.com. Niestety, oczywiście w kolejnym miesiącu limit jest resetowany i znowu dysponujesz tą pulą. Wystarnie ma polskiej wersji językowej. czy to do załadowania nawet 100-200 typoKliknij przycisk Create Your Account. wych zdjęd miesięcznie.

Po przesłaniu zdjęd zostanie wyświetlony odsyłacz pozwalający podpisad fotografie, czyli Describe your photos. Na stronie Describe your photos możesz wykonad kilka pożytecznych rzeczy. (Ciąg dalszy na stronie 17)


Wydawnictwo Helion

Str. 17

w.Net: październik 2007

Zauważ jeszcze, że w menu kontekstowym Przede wszystkim zauważ, że możesz podzielid myszki w Eksploratorze Windows pojawia się Po zainstalowaniu i uruchomieniu musisz swoje zasoby według kategorii, zwanych w polecenie Send to Flickr, które uruchamia Flickr przejśd przez procedurę autoryzacji użytkowniterminologii serwisu Sets (zbiory — maksymalUploadr. ka. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowanie 3). Gdy klikniesz odsyłacz Create a Set, Send to Flickr ukaże się prosty formularz, w którym możesz podad nazwę zbioru. Trzeci sposób to wykorzystanie systemowego kreatora Send to Flickr. Możesz go również pobrad ze strony www.flickr.com/tools/. (Ciąg dalszy ze strony 16)

tools/.

nia, a potem musisz potwierdzid autoryzację kliknięciem przycisku OK, I’ll allow it. Po połączeniu programu z kontem zostaniesz automatycznie zalogowany na konto Po utworzeniu zbioru możesz podad nazwy (identyfikator widnieje w interfejsie jako conplików, opisy i tagi etykietujące fotografie. nected as twoja_nazwa) i możesz przystąpid do

Kliknięcie Save this batch spowoduje zapisanie informacji i wyświetlenie zbioru.

Flickr Uploadr Kolejnym wygodnym narzędziem służącym do posyłania fotografii jest specjalny program Flickr Uploadr, który możesz zainstalowad w systemie (od Windows 98 do Windows Vista). Możesz go pobrad ze strony www.flickr.com/

Jest to wpis do rejestru (plik .reg), który w Eksploratorze Windows dodaje do polecenia Opublikuj ten plik w Sieci Web serwis Flickr. Po wyświetleniu Kreatora publikacji w sieci Web możesz wskazad zdjęcia, a w kolejnym etapie wybrad serwis Flickr. Za pierwszym razem konieczna jest jednorazowa weryfikacja tożsamości - system poda na stronie internetowej kod, który musisz wpisad w oknie kreatora. Przy kolejnych wysyłkach nie będzie to już potrzebne. Weryfikacja jest więc podobna jak w przypadku Flckr Uploadr.

W kolejnym etapie musisz jeszcze wybrad publiczny lub prywatny folder, zaakceptowad (lub przeciągnięcia fotografii na interfejs programu odrzucid) skalowanie plików i wysład plik na lub wczytanie ich z dysku przez kliknięcie przy- serwer. cisku z plusem. Jest to procedura skuteczna, ale na pewno Teraz musisz kliknąd przycisk Upload. W kolej- nieco mniej wygodna niż w przypadku Flickr nym kroku możesz wybrad zbiór i podad tagi. Uploadr. Kliknięcie Finish uruchomi przesyłanie fotograPodsumowanie fii. Założenie konta i wykorzystanie narzędzi do ładowania fotografii na serwer to oczywiście podstawy, które powinieneś znad. Ale warto jeszcze wiedzied, że wygodnym sposobem przesyłania fotografii do Flickra dysponuje społecznościowa przeglądarka Flock, o czym powiemy w następnym numerze. Ponadto, jak wspomnieliśmy, powstało mnóstwo programów współpracujących z Flickr, wykorzystujących zasoby naszego konta. O ciekawych i przydatnych narzędziach będziemy jeszcze mówid w kolejnych wydaniach naszego magazynu.


Wydawnictwo Helion

Str. 18

w.Net: październik 2007

Password Agent — hasła pod kluczem

H

asła stosujemy przy logowaniu się do firmowej sieci, w kontach poczty elektronicznej, niektórych serwisach FTP, bankowości elektronicznej, sklepach internetowych, aukcjach, serwisach społecznościowych i innych usługach w Internecie. Podajemy je, aby otworzyd poufne, zabezpieczone dokumenty (np. archiwa ZIP czy dokumenty Office), odkodowujemy nimi zakupione oprogramowanie (tzw.

seriale). Podajemy je też, wyjmując pieniądze z bankomatu, otwierając drzwi klatki schodowej, uruchamiając telefon komórkowy i wykonując wiele innych czynności.

szczęśliwie składa, że darmowe programy zazwyczaj nie ustępują swoimi możliwościami komercyjnym, a więc można się zaopatrzyd w dobre narzędzie, nie ponosząc żadnych kosztów.

Password Agent Lite Szkoda, że dwa polskie, bardzo dobre zresztą programy — PINs i Oubliette — zastygły w rozwoju kilka lat temu. Dlatego proponujemy tutaj użycie bezpłatnego programu estooskiej firmy Moon Software, o nazwie Password Agent Lite, który jest „młodszym bratem” komercyjnego Password Agent.

W Internecie można znaleźd dziesiątki darmowych i płatnych programów, które pozwolą nam utworzyd bezpieczną, szyfrowaną w specjalny sposób bazę danych, do której dostępu nie będzie miała żadna inna osoba. Tak się

Password Agent poinformuje, że trzeba podad nazwę pliku oraz tzw. hasło główne (master password), które szyfruje bazę. Hasło główne musisz zapamiętad, gdyż prowadzi ono do wszystkich innych haseł. Zalecamy zastosowanie techniki bezpiecznego hasła opisanej wcześniej w artykule Bez Google’a ani rusz. Nie zapisuj nigdzie tego hasła, gdyż ujawnienie go postronnej osobie narazi Cię na ujawnienie poufnych danych w bazie (no, może ewentualnie na marginesie strony 184 w ulubionej książce, drobnym pismem). Hasło główne będziesz podawad za każdym razem, gdy zachcesz otworzyd swoją bazę, a więc już za następnym razem, gdy uruchomisz program.

A zatem podaj najpierw nazwę pliku, który zostanie zapisany na dysku. Potem podaj dwukrotnie hasło, co najmniej 6-znakowe, ale Ograniczeniem oczywiście lepiej jest podad dłuższe. wersji Lite jest pojemnośd bazy haseł do 25 rekordów w jednym pliku. Jeśli ta liczba okaże się niewystarczająca, można utworzyd więcej baz i wczytywad je naprzemiennie. Password Agent Lite, chod brakuje mu polskiej wersji językowej, ma szereg bardzo istotnych cech decydujących o wygodzie i bezpieczeostwie pracy.

Jest tego coraz więcej i z każdym rokiem rośnie ryzyko, że ważne dla sprawnego funkcjonowania usługi staną się niedostępne, gdyż zapamiętanie otwierających je kluczy prze„Bazy haseł to kroczy możliwości przeciętdzisiaj warunek nego człowieka. A przecież bezpiecznego nie powinno się nosid ze sobą kartki z numerami, bo funkcjonowania w można ją łatwo utracid. świecie Internetu.” PIN-y telefonu komórkowego czy karty bankowej trzeba oczywiście pamiętad, bo nikt nie będzie nosid ze sobą notebooka, w którym bezpiecznie zapisał sobie takie numery. Jednak większośd haseł jest związana z pracą na komputerze, zwłaszcza w Internecie, a tutaj już maszyna może nas skutecznie wspomóc i zwolnid z konieczności ich pamiętania.

utworzenia nowego pliku bazy.

Zresztą, gdy poznasz już zasady pracy z bazą haseł, byd może zechcesz poszukad w Internecie inGdy zatwierdzisz hasło główne, ukaże się nonych programów — zawsze możesz wa, pusta baza danych, gotowa do wprowasięgnąd do serwisów z bezpłatnym dzania informacji. oprogramowaniem.

Przwyczajaj się do pracy z bazami haseł, bo dzisiaj to warunek bezpiecznego funkcjonowania w świecie Internetu. W tym miejscu podamy podstawowe zasady pracy z programem Password Agent Lite.

Tworzenie bazy Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu ujrzysz pusty interfejs, w którym zobaczysz Tworzenie wpisu dwa najważniejsze polecenia: Create a new Hasła możesz organizowad w grupy, np. hasła file (Utwórz nowy plik) oraz Open an existing do poczty w grupie Poczta, hasła do serwisów file (Otwórz istniejący plik). Oczywiście, za społecznościowych w grupie Społeczności itd. pierwszym razem nie dysponujemy jeszcze żadną bazą, zatem trzeba wybrad polecenie (Ciąg dalszy na stronie 19)


Str. 19

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

symalnie 25 wpisów w pliku bazy to raczej Program zresztą samoczynnie wykonuje czynAby utworzyd grupę, wybierz w menu Group — zbędna czynnośd) ności zabezpieczające: New (lub skrót klawiaturowy Ctrl+g lub kliknięcie ikony New group w pasku narzędziowym). Bezpieczeostwo bazy Kluczową sprawą jest bezpieczeostwo bazy. Aby dodad wpis do grupy, ustaw kursor na Zawiera ona Twoje poufne dane i powinna byd nazwie grupy i wybierz w menu Entry—New staranie chroniona. Password Agent Lite zawieAccount (albo klawisz Ins albo kliknięcie ikony ra zaawansowane narzędzia, które to bezpieczeostwo wspomagają. (Ciąg dalszy ze strony 18)

Przede wszystkim trzeba zauważyd, że program posługuje się techniką szyfrowania Rijndael AES i szyfruje plik bazy za pomocą klucza, czyli ustalonego przez Ciebie hasła głównego. OdNew account entry w pasku narzędziowym) i w krycie zawartości bazy bez wejścia do niej jest oknie New Account podaj nazwę, która będzie w praktyce niemożliwe. widoczna jako opis, np. Poczta w Gmailu, poGdy używasz bazy w miejscu pracy czy w domu tem User ID, czyli np. jankowalski@gmail.com, w obecności innych osób, zawsze jest ryzyko, ż potem hasło do poczty, wreszcie link do strony ktoś zajrzy przez ramię i odczyta zawartośd. z pocztą, jeśli korzystasz z poczty opartej na Program przyjmuje zatem domyślnie zasadę, że przeglądarce. OK zatwierdza wpis i od tej chwili identyfikatory i hasła są maskowane znakiem widnieje on na liście kont w danej grupie. hash (#). W polu Password w oknie wpisu jest możliwośd Możesz je odsłonid, ale wymaga to kliknięcia tworzenia losowych haseł za pomocą generaprzycisku (lub wybrania w menu View) Mask tora. Jeśli chcesz utworzyd konto w jakiejś usłusensitive data columns. dze internetowej, możesz uprzednio utworzyd konto w Password Agent Lite, wygenerowad Jeśli ktoś przypadkiem spostrzeże Twoje hasło główne, zawsze możesz je zmienid, korzystając z polecenia File—Change Master Password. W oknie Master Password musisz podad najpierw bieżące hasło, a potem dwukrotnie wpisad nowe. Chcąc odejśd od komputera bez zamykania bazy (albo ukryd bazę, gdy ktoś podchodzi), możesz zablokowad program. Można to wykonad za pomocą szybkiego skrótu klawiaturowego Ctrl+l. Okno programu znika w zasobniku systemowym, a hasło, a potem korzystad z tego hasła w usłuponowne przydze. Długośd hasła, zakres znaków i ich ustawrócenie go wienie możesz ustalid w metodzie generowawymaga kliknięcia ikony w zasobniku i ponownia, w oknie generatora. nego podania hasła głównego. Zarówno identyfikator, jak i hasło, możesz skopiowad z konta do schowka zarówno w menu Entry, jak i w menu kontekstowym myszki, gdy klikniesz prawym klawiszem nad danym wpisem.

Jeśli skopiowałeś identyfikator czy hasło do schowka, chcąc je wykorzystad do logowania w jakimś programie czy usłudze internetowej, możesz w każdej chwili usunąd je z pamięci. Jeśli o tym zapomnisz, ktoś mógłby odczytad je, Oczywiście możesz w każdej chwili zmienid nawet przypadkowo, siadając przy tej samej wszelkie dane, jak nazwy grup, zawartośd po- maszynie. Wybierz zatem w menu polecenie szczególnych wpisów itd. Możesz także prze- Tools — Clear Clipboard. szukiwad bazę (chod akurat w przypadku mak-

Czyści schowek, gdy zamykasz program Robi to samo po 2 minutach od skopiowania hasła do schowka (możesz to zmienid w opcjach) Blokuje program, gdy uruchamia się wygaszacz ekranu Blokuje program po 5 minutach braku aktywności — dodatkowo w opcjach można zażądad zamykania programu (Close program) po danej liczbie minut (sam ją możesz określid) Dodatkowo możesz zażądad w opcjach blokowania programu (Lock program when minimized) w chwili minimalizowania programu Jak widad, jest to szereg użytecznych technik, które zabezpieczają bazę przed ujawnieniem osobom postronnym jej zawartości.

Podsumowanie Przyzwyczajaj się do używania bezpiecznych baz haseł. Na początku możesz podwiczyd, byd może zechcesz poszperad w Internecie za innymi programami, jeśli ten akurat nie przypadnie Ci do gustu — jest naprawdę mnóstwo możliwości. Z czasem okaże się, gdy korzystanie z programu wejdzie w krew, że to nadzwyczaj przydatne narzędzie zwalniające z obowiązku pamiętania wielu haseł. Bazę możesz nawet przenosid na napędzie pendrive, wykorzystując narzędzie dostępne w menu programu: File — Take With Me, które tworzy przenośną wersję programu oraz bazy i zapisuje ją we wskazanym napędzie. Będzie ona równie bezpieczna, a wszystko będziesz mied pod ręką.


Str. 20

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

Wstaw mapę Google’a na stronę

C

hod rozmaite serwisy już od dłuższego szym obrazku, po czym kliknij OK, aby zapisad czasu korzystały z Google Maps i pozwala- na stałe dane miejsce. ły użytkownikom tworzyd własne mapy (np. Wikimapia, My Maps Plus), to jednak dopiero teraz sam Google wprowadził narzędzia, które pozwalają to zrobid bezpośrednio w samym serwisie Google’a. Aby skorzystad z tej funkcji, trzeba się posłużyd przeglądarką Internet Explorer, Firefox (lub inną opartą na silniku Gecko, jak K-Meleon) Jeśli chcesz umieścid tę mapę u siebie w blogu względnie Safari. Opera ma drobne problemy z czy witrynie internetowej, kliknij odsyłacz Link wyświetlaniem serwisu. to this page znajdujący się nad mapą. Wybierz teraz opcję Paste HTML to embed in website, skopiuj adres i wklej do bloga, oczywiDo utworzenia mapy musisz dysponowad właście w trybie kodu źródłowego. snym kontem w Google. Po wejściu na stronę Zobaczmy, jak wygląda to po wklejeniu do maps.google.com kliknij zakładkę My Maps. bloga założonego w serwisie Blogger. Znajdź w Google Maps miejsce, które chcesz zaprezentowad w swoim blogu, podając np. Po prawej stronie widzisz wpis z zagnieżdżoną, interaktywną mapą, którą czytelnik może oczywiście przesuwad i przybliżad, przełączad tryby (mapa i zdjęcie satelitarne).

Tworzenie mapy

Dodatki Dodatkowo możesz wykorzystad dalsze narzędzia, które pozwalają wstawiad punkty na mapie (narzędzie Add a placemark), rysowad trasy (Draw a line) czy zakreślad jakiś obszar (Draw a shape). Pasek z narzędziami jest pokazany po „Gliwice, Kościuszki 1c” (to akurat adres Wy- prawej stronie. dawnictwa Helion). Użycie wszystkich elementów obrazuje kolejna W wyświetlonym „dymku” kliknij polecenie ilustracja widoczna w prawej szpalcie—widad tam dwa obiekty, trasę oraz zakreślony obszar. Save to My Maps. Uzupełnij informacje o miejscu, jak na poniż- Zwród uwagę, że gdy klikniesz jakiś obszar, na ekranie zostanie wyświetlony dymek, w którym są polecenia Edit i Delete. Pierwszy pozwala ponownie edytowad opis danego miejsca.

elementy, zmieniad krój i kolor czcionki. Fotografie załączamy, korzystając z adresu zdjęcia znajdującego się w jakiejś popularnej składnicy fotograficznej, jak chodby Picasa Web Albums, Flickr czy Fotosik. W sumie, jak widad, procedura nie jest zbyt skomplikowana i można ją dośd szybko opanowad. Możliwości wykorzystania są nieograniczone, a najbardziej typowym jest chodby umieszczanie tekstowych i fotograficznych informacji o firmach i instytucjach na ich stronach internetowych, co znacznie ułatwia orientację ich klientom i gościom. Mapy można wykorzystywad także i prywatnie, wskazując znajomym miejsce jakiegoś wspólnego spotkania.

Wspomnieliśmy wyżej o My Maps Plus i Wikimapii. To serwisy wykorzystujące mapy Google’a i pozwalające tworzyd ciekawe interfejsy, szczególnie My Maps Plus. Powiemy o nim jeszcze nieco szerzej w jednym z następnych numerów w.Net, gdyż dzięki niemu możemy budowad całe ilustrowane przewodniki, które W trybie Rich text możesz na przykład wsta- chcemy przedstawid innym. wiad odsyłacze i fotografie, wypunktowywad Do dyspozycji masz trzy tryby edycji. Plain text, czyli prosty tryb tekstowy, Rich text, czyli z możliwością formatowania, a także Edit HTML, gdzie możesz wstawiad elementy kodu HTML, jeśli tylko znasz przynajmniej podstawy tego języka.


Str. 21

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

Gmail tips — po co nam etykiety?

J

edną z użytecznych technik pozwalających panowad nad pocztą w Gmail, są etykiety (ang. labels). Idea etykiet jest prosta — to rodzaj kategoryzacji poszczególnych przesyłek, podzielenia ich na foldery, chociaż fizycznie pozostają w głównym katalogu poczty. Kategoryzacja jest prosta. Niektóre przesyłki mogą byd od rodziny, inne od znajomych, jeszcze inne dotyczą kontaktów w pracy. Można utworzyd kategorie odnoszące się nie tylko do nadawców, ale i dotyczące pewnej tematyki, jak np. poczta potwierdzająca założenie kont w

kategoryzacji nad folderami, gdyż te pierwsze Możliwe jest także wyszukiwanie za pomocą mają charakter logiczny (semantyczny), gdy te formularza Przeszukaj pocztę, gdzie zwykle drugie fizyczny. wpisujemy wyrazy kluczowe. Gdy chcemy znaleźd wszystkie przesyłki oznaczone etykietą, Gdybyś wstawił list do konkretnego folderu, możemy użyd przykładowej składni: musiałbyś najpierw wybrad ten folder, a po przeniesieniu listu byłby on dostępny tylko jako Label:etykieta1 list od członka rodziny, albo też list dotyczący Konieczne jest oczywiście kliknięcie przycisku spraw zawodowych. A co zrobisz, jeśli jest to Przeszukaj pocztę. jednocześnie list od członka rodziny i dotyczący spraw zawodowych? Do którego folderu go Jeśli chcemy znaleźd przesyłki oznakowane włożysz? Etykiety rozwiązują właśnie ten dyle- jednocześnie różnymi etykietami, możemy mat, przypisując list do dwóch miejsc jednocze- wykorzystad składnię: śnie, za pomocą dwóch etykiet.

Label:etykieta1 label:etykieta2

Etykiety możesz zresztą edytowad w UstawieTo odpowiednik wyszukiwania z użyciem openiach, gdzie możliwe jest „hurtowe” przygotoratora logicznego koniunkcji. wanie najpotrzebniejszych etykiet. Można je Z kolei wyszukując przesyłek pocztowych zateż usuwad i zmieniad im nazwy. wierających albo jedną, albo drugą etykietę, albo też obie jednocześnie, możemy się posłużyd składnią: Label:etykieta1 OR label:etykieta2

serwisach społecznościowych czy jakakolwiek inna.

Etykietowanie Aby utworzyd etykietę, wystarczy otworzyd daną przesyłkę (albo zaznaczyd kwadracik przy niej — możesz zaznaczyd od razu kilka), a następnie rozwinąd listę poleceo i wybrad polecenie Nowa etykieta (jeśli jeszcze żadnej nie ma). Po zatwierdzeniu nazwy wszystkie zaznaczone przesyłki zostaną nią oznakowane, a w sekcji Etykiety pojawi się nazwa nowej etykiety z liczbą oznaczonych nią przesyłek. Etykieta będzie też widoczna przy tematach listów. Kliknięcie tej etykiety spowoduje wyświetlenie osobnego folderu z wszystkimi listami z tej kategorii.

Operator OR musi byd podany wielkimi literami, natomiast same etykiety nie są wrażliwe na wielkośd liter. Możesz zawęzid wyszukiwanie, podając jedną etykietę, ale zarazem zakazując wyszukania Rada: tworząc etykiety wielowyrazowe, mo- innej etykiety. żesz łączyd wyrazy podkreśleniem, jak np. Fo- Label:etykieta1 -label:etykieta2 tografia_cyfrowa, albo używad tzw. bikapitalizacji, np. FotografiaCyfrowa. W przeciwnym W ten sposób zostaną wszystkie przesyłki razie nie będzie działad wyszukiwanie, gdyż oznakowane etykietą1, ale z nich zostaną wyłąGmail nie rozpoznaje przerw między wyrazami czone przesyłki oznakowane etykietą2. w nazwach. Posługiwanie się etykietami w organizacji i Możliwe jest jednak wyszukiwanie z użyciem łącznika między wyrazami, np. fotografiacyfrowa, co także usuwa problem odnajdywania etykiet wielowyrazowych.

wyszukiwaniu listów docenisz dopiero wtedy, gdy listów będzie znacznie więcej, co najmniej kilkaset.

Oczywiście nie ma obowiązku etykietowania listów i zawsze możesz się posłużyd wyszukiwaWyszukiwanie niem informacji za pomocą zwykłych wyrazów Nic zresztą nie stoi na przeszkodzie, by jedne- Jak wspomnieliśmy, kliknięcie etykiety powo- kluczowych. mu listowi nadad nawet kilka etykiet. I tu wła- duje wyświetlenie logicznego folderu z wszystProblem wyszukiwania jest oczywiście znacznie śnie ujawnia się przewaga etykiet jako narzędzi kimi przesyłkami oznakowanymi tą etykietą. obszerniejszy i możliwe jest tu stosowanie szeregu zaawansowanych poleceo, za pomocą których możemy precyzyjnie określid, jakich informacji szukamy. Powiemy o tym dokładniej w następnym numerze magazynu, gdyż warto się biegle posługiwad tymi technikami, oszczędzając sobie znacznych ilości cennego czasu i pracy.


Str. 22

Wydawnictwo Helion

w.Net: październik 2007

Sendago — załączniki bez stresu

S

endago to serwis, który ułatwia przesyłanie adresatom plików bez obciążania skrzynek pocztowych dużymi załącznikami. Możemy nawet przesład w ten sposób mający 200 megabajtów plik wideo nakręcony na wakacjach. Masz całe 10 gigabajtów miejsca.

Plik ma domyślną, 7dniową ważnośd, ale możesz ustalid w opcjach dowolny okres do 14 dni. Gdy chcesz wysład plik później, do następnego adresata, możesz wskazad go w interfejsie programu i wybrad w menu kontekstowym myszy polecenie Send this file.

Program działa w ten sposób, że poczta jest wysyłana bezpośrednio do odbiorcy, natomiast załącznik jest ładowany na serwer Sendago, a odbiorca otrzymuje adres pliku do pobrania z serwera.

Instalacja Pobierz ze strony www.sendago.com program kliencki i zainstaluj go. W koocowym etapie instalacji możesz przyjąd opcję uruchamiania Sendago przy starcie systemu (Run on startup).

Interfejs Sendago

Jeśli korzystasz z innego klienta pocztowego (np. Gmail), wskaż plik w interfejsie i kliknij przycisk Get link. Spowoduje to skopiowanie linku do pliku do schowka i będziesz mógł włączyd go po prostu do treści listu.

Gdy uruchomisz program, zostanie Ci zapropoAutomatycznie zostanie uruchomiony program nowane utworzenie konta, chyba że je już kliencki Sendago, mający dośd nietypowy inter- Przycisk Upload file powoduje wysłanie dowolwcześniej utworzyłeś — Create a Sendago fejs. Program ustawia się w lewej górnej części nego pliku na serwer Sendago. Delete file usuaccount. pulpitu i w zasadzie można jedynie zmienid wa plik z serwera. wielkośd interfejsu, ale nie można go przesuSendago a Outlook nąd. Sendago instaluje dodatek do programu MS Zwród uwagę, że program powinien byd ładoOutlook (działa także w Outlook 2007). Gdy wany przy starcie, jeśli często wysyłasz załącztworzysz wiadomośd, przejdź do wstęgi Dodatniki. Oczywiście nie jest to warunek poprawnej ki i kliknij przycisk Sendago. pracy i zawsze możesz załadowad program W następnym kroku wypełnij formularz, podadopiero wtedy, gdy będzie potrzebny. Ikona jąc m.in. kod Captcha. Sendago widnieje w zasobniku systemowym. Do wyboru masz różne sposoby wykorzystania programu. Możesz kliknąd przycisk Send file i wysład pocztę bezpośrednio do odbiorcy za pośrednictwem formularza poczty, z użyciem konta pocztowego zarejestrowanego w programie. Przycisk Attach pozwala dołączyd plik załącznika, który jest wysyłany na serwer, a sama treśd jest posyłana do odbiorcy.

Po kliknięciu przycisku Send zostaniesz poinformowany o wysłaniu na podany adres e-mail listu z instrukcją dotyczącą aktywacji. Sprowadza się ona do kliknięcia linku, które powoduje uaktywnienie konta i uruchomienie programu.

Wybierz plik z dysku i wyślij go na serwer, a jednocześnie napisz wiadomośd do odbiorcy. Adres pliku na serwerze jest automatycznie wstawiany do treści listu. W opcjach Sendago możesz ustalid, od jakiej wielkości załączniki są przesyłane poprzez serwer — domyślnie wszystkie.


Str. 23

Wydawnictwo Helion

Nowe książki wydawnictwa Helion CSS. Leksykon kieszonkowy

Tłumaczenie: Łukasz Schmidt

Skalowalne witryny internetowe. Budowa, skalowanie i optymalizacja aplikacji internetowych nowej generacji

ISBN: 978-83-246-1090-7

Autor: Cal Henderson

Format: B6, stron: 168

Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak

Autor: Eric A. Meyer

Data wydania: 08/2007 Cena książki: 17.90 zł Więcej informacji

ISBN: 978-83-246-0723-5 Format: B5, stron: 400 Data wydania: 08/2007 Cena książki: 57.00 zł Więcej informacji

Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer

Allegro. Jak zarabiad duże pieniądze na aukcjach internetowych

Autorzy: Jacek Matulewski, Sławomir Orłowski

Autorzy: Wojciech Kyciak, Beniamin Krupowicz, Błażej Łukjanowicz

ISBN: 978-83-246-0738-9 ISBN: 978-83-246-0673-3 Format: B5, stron: 296 Format: A5, stron: 184 Data wydania: 08/2007 Data wydania: 08/2007 Cena książki: 39.00 zł Cena książki: 27.00 zł Więcej informacji Więcej informacji

Windows Server 2003. Bezpieczeostwo sieci Autorzy: Neil Ruston, Chris Peiris, Laura Hunter Tłumaczenie: Adam Jarczyk, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-0498-2 Tytuł oryginału: How to Cheat at Designing Security for a Windows Server 2003 Network Format: B5, stron: 584 Data wydania: 07/2007 Cena książki: 77.00 zł Więcej informacji

Wikipedia ISBN: 978-83-246-0469-2 Zawiera DVD Data wydania: 07/2007 Cena książki: 39.00 zł Więcej informacji

w.Net: październik 2007


Str. 24

Wydawnictwo Helion

Nowe książki wydawnictwa Helion HTML i XHTML. Tablice informatyczne

Zagrożenia w internecie. Chroo swoje dziecko

Autor: Radosław Sokół

Autor: John Lenardon

ISBN: 978-83-246-1069-3

Tłumaczenie: Julia Szajkowska

Format: A4, stron: 6

ISBN: 978-83-246-0914-7

Data wydania: 08/2007

Tytuł oryginału: Protect Your Child on the Internet: A Parents Toolkit

Cena książki: 9.99 zł Więcej informacji

Format: A5, stron: 200 Data wydania: 07/2007 Cena książki: 19.00 zł Więcej informacji

Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI Autorzy: Tom Negrino, Dori Smith Tłumaczenie: Wojciech Moch, Łukasz Orzechowski ISBN: 978-83-246-0839-3 Tytuł oryginału: JavaScript and Ajax for the Web, Sixth Edition: Visual QuickStart Guide

Dziecko w sieci Autorzy: Bartosz Danowski, Alicja Krupioska ISBN: 978-83-246-1057-0 Format: A5, stron: 160 Cena: 9.90 zł Data wydania: 08/2007 Więcej informacji

Format: B5, stron: 528 Data wydania: 07/2007 Cena książki: 67.00 zł Więcej informacji

ABC internetu. Wydanie VI Autor: Krzysztof Pikoo ISBN: 83-246-1211-4 Format: B5, stron: 296

JavaScript. Podręcznik tworzenia interaktywnych stron internetowych. Wydanie II Autor: Dave Thau

Cena: 29.00 zł

Tłumaczenie: Marcin Karbowski, Tomasz Walczak

Data wydania: 09/2007

ISBN: 978-83-246-1079-2

Więcej informacji

Tytuł oryginału: The Book of JavaScript, 2nd Edition: A Practical Guide to Interactive Web Pages Format: B5, stron: 500 Data wydania: 09/2007 Więcej informacji

w.Net: październik 2007

Magazyn w.Net 10'2007  

Elektroniczny magazyn w.Net