Wijkkrant Voorjaar - maart 2020

Page 1

Wijkkrant

MAART 2020 OPLAGE: 12.500 JAARGANG 5 NR: 17

Tilburg

Een uitgave van Wijkraad Tilburg3West

3 West NIEUWS UIT JE EIGEN BUURT

De Reit

Wandelbos

Het Zand

VOORJAAR-EDITIE

THEMA: Onderwijs

Burgemeester bezoekt Kievitshorst

Stadswandelingen

Panda hockey

Pagina 2 – 9

Pagina 13

Pagina 21

Pagina 26

Sociaal Meldpunt Tilburg van start Voor iedereen met vragen, meldingen of klachten over ondersteuning Op donderdag 2 januari ging het officieel van start: het Sociaal Meldpunt Tilburg. Een onafhankelijk meldpunt voor iedereen in Tilburg met vragen, meldingen of klachten over de ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp.

Mariëlle Crijns maakt de puzzels voor de wijkkrant Iedereen in Tilburg kan, wanneer dat nodig is, via de gemeente ondersteuning krijgen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp.

Iedereen in Tilburg kan, wanneer dat nodig is, via de gemeente ondersteuning krijgen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk & inkomen en jeugdhulp. ‘In Tilburg zijn er veel instanties en organisaties die deze ondersteuning aanbieden. Hierdoor kan het lastig zijn de juiste instantie te vinden voor de ondersteuning die je nodig hebt. Of je krijgt al een tijdje ondersteuning maar hebt daar vragen over. Of je bent ontevreden over de hulp die je krijgt. Dan kun je bij het onafhankelijke Sociaal Meldpunt Tilburg terecht’, legt Hans Kokke, een van de meldpuntmedewerkers uit. ‘Wij bieden iedereen een luisterend oor. En we helpen iedereen graag verder met alle vragen, meldingen of klachten over de ondersteuning. Wij kennen alle organisaties en instanties in Tilburg en kunnen ook gemakkelijk contact met hen opnemen wanneer dat nodig is. We zijn onafhankelijk en dus niet verbonden aan de gemeente of organisaties.’

Waardevol De medewerkers van het Sociaal Meldpunt Tilburg verzamelen de vragen, meldingen en klachten die bij hen binnenkomen. Hiervan maken zij een overzicht. Joyce de Bruin: ‘Met dit overzicht krijgen wij duidelijk waar mogelijk knelpunten zijn in de ondersteuning. Dit bespreken wij dan met de organisaties en de gemeente met de bedoeling een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente en de organisaties. Zo willen wij ervoor zorgen dat alle Tilburgers de juiste hulp of ondersteuning krijgen. Iedere vraag, melding of klacht die bij ons binnenkomt is dus heel waardevol.’

Bereikbaar Het meldpunt is tijdens werkdagen bereikbaar op 013-202 00 56, elke dag van de week via de mail info@sociaalmeldpunttilburg.nl of via de website: sociaalmeldpunttilburg.nl.

CORRECTIE EN REDACTIE:

Meer info?

scripties, artikelen, boeken en websiteteksten

Mail info@puzzelcorner.nl of bel 06-42 34 53 28

Zzp’ers en studenten 10% korting

PUZZELS: Woordzoekers, kruiswoordpuzzels, crypto’s, nieuwspuzzels en sudoku’s Ook persoonlijke woordzoekers voor een jarige, zieke, vriend(in), speciale gelegenheid ... Speel gratis puzzels en spellen op Puzzelcorner.nl.

Lezers 10% korting

Mariëlle Crijns – redacteur & puzzelmaker


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 2

Voorjaar 2020

Onderwijs in de wijk

Basisschool Wandelbos We begeleiden het kind hierbij. In dit proces ontdekt het kind zijn talenten en interesses en ontwikkelt het kind zelfvertrouwen om te groeien. We willen als school voor de ouders en kinderen een vertrouwd baken zijn in Tilburg West. Een plek waar ouders en kinderen elkaar ontmoeten op school en in de ouderkamer.

Dit is onze visie Ik groei durven beginnen vertrouwen leren ontdekken mogen ervaren laten gebeuren kunnen loslaten Ik groei Kijk, ik groei! Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Diversiteit is hierbij het uitgangspunt. Wij geven inhoud aan authenticiteit, vertrouwen, solidariteit en openheid vanuit een professionele samenwerkingscultuur. De kleuren van de bladeren symboliseren de diversiteit op onze school. De bladeren symboliseren de verschillende interesses en talenten van kinderen. De boom groeit, net als onze leerlingen, door er zorg en aandacht aan te besteden. Geloof in eigen kunnen is de basis om tot groei te komen. De leerkracht speelt hierin een centrale rol. De leerkracht maakt elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. Dit alles vanuit een kritische, onderzoekende houding.

De takken staan symbool voor de fases van ontwikkeling, waarin de leerkrachten zich bevinden. De ontwikkeling van iedere leerkracht doet ertoe. Iedereen krijgt, vanuit vertrouwen en authenticiteit, de ruimte om te groeien op persoonlijk vlak en in belang van de schoolontwikkeling. Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. De wortels staan symbool voor de thuissituatie van het kind en het vertrouwen van ouders in de school. Loslaten van je eigen kind en toevertrouwen aan de beste intenties van de school is wat we ouders toewensen. Onze ouders mogen vertrouwen op een goed en gedegen aanbod vanuit de school en dat de school de ontwikkeling van het kind centraal stelt. De school is een plek waar het kind zich veilig en prettig moet voelen. We stimuleren het kind om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes, waardoor het kind met een goed gevoel een volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten.

Op onze school hebben niet alle leeromgevingen vier muren. De rol van het onderwijs beperkt zich niet tot het klaslokaal of het schoolplein. We geloven dat ook juist buiten de school veel te leren valt. Tussen de groene naaldbomen en onder toeziend oog van de eekhoorns kunnen kinderen onderzoekend leren en ontdekken. Basisschool Wandelbos is een school in het groen die gebruikt maakt van en zorg draagt voor de natuur. Dit “groene leren” zien we ook terug in de school. Er is een moestuin, er zijn wadi’s, regentonnen en een biolab. Daarnaast werkt de school nauw samen met een natuurpedagoog, die wekelijks lessen verzorgt in het kader van de natuur.

Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en externe partijen. Naast de samenwerking met vierentwintig authentieke, autonome, sociaalkatholieke scholen voor primair onderwijs, werken we nauw samen met 4 andere scholen in Tilburg West. Samen creëren wij een leerrijke omgeving gericht op thuisnabij onderwijs. Wij willen midden in de Tilburgse samenleving staan. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

Woensdag 18 maart Kijk-dag op school

DUURZAAMHEID OP BASISSCHOOL ANTARES

Weet je waar ik blij van word in mijn werk? Als kinderen van basisscholen al bezig zijn met duurzaamheid en afval verminderen ! De kinderen van basisschool Antares in Tilburg houden een blog hierover bij. Hoe gaaf is dat! Het zou nog gaver zijn, als er veel reacties op de blogs komen, zodat de kinderen ook van jullie weten dat ze goed bezig zijn.

Je kunt het blog vinden via https://lnkd.in/d6Nf6Kf (of klik even op de link in dit bericht).

Basisschool Wandelbos op bezoek bij kinderboerderij (foto: Facebook)

Als je een reactie achter laat, vermeld dan alsjeblieft ook even voor welke organisatie je werkzaam bent :-)


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 3

Onderwijs in de wijk

Jan Ligthartschool Rendierhof bij de Opmaatgroep Sinds drie jaar werken de scholen van de Jan Ligthartgroep (bijzonder neutraal) en de scholen van Opmaat (openbaar) op heel veel vlakken samen. Met 17 scholen in Tilburg en omstreken was er al die tijd sprake van een zogenaamde personele unie en was een fusie in voorbereiding. We nodigen u daarom graag uit een kijkje te nemen op onze website www.rendierhof.nl , waar een promotiefilmpje te zien is van het gehele kindcentrum en op onze: open ochtend op vrijdag 20 maart van 9.00 tot 11.30 uur.

Per 1 januari 2020 is het een feit, dat de twee overgebleven Jan Ligthartscholen (Driecant en Rendierhof) tot de Opmaatgroep behoren. Hoewel er intern sprake is geweest van een aantal veranderingen als gevolg van schaalvergroting, is het voor iedereen belangrijk geweest, dat er voor kinderen en ouders geen wijzigingen optreden. Op het pand van Kindcentrum Rendierhof, waar kinderen van 0 tot 13 jaar spelen en zich ontwikkelen, staat dus met trots op de gevel: Jan Ligthartschool Rendierhof! en dat blijft.

De school heeft een naam hoog te houden met goede resultaten, een fijn pedagogisch klimaat, veel aandacht voor creativiteit, heeft veel kwaliteit in huis met goede leerkrachten en gespecialiseerde vakleerkrachten en timmert aan de weg met ontwikkelingen tot "begaafdheidsprofielschool" en "high performance school", waarbij het team leert om werkwijzes te gebruiken die hun effect wereldwijd bewezen hebben. Een eigen karakter binnen een sterke en gezonde organisatie in Tilburg dus!

Nieuwe directeur, Krista Voets, voor basisschool Antares Sinds 1 oktober heeft Stichting Xpect Primair Krista Voets benoemd tot directeur van basisschool Antares. Krista Voets is geen onbekende voor Xpect Primair, een stichting die bestaat uit vijfentwintig nauw samenwerkende authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs in Tilburg. Zij werkte al sinds 2004 in diverse functies voor Xpect Primair.. Vanaf 1999 heeft Krista een aantal jaar als leerkracht gewerkt bij diverse basisscholen in Tilburg om in 2011 aan de slag te gaan als Intern begeleider bij basisschool De Zuidwester en sinds 2017 bij basisschool Antares. Krista is daarmee een bekende in de wijk, zij voelt zich er thuis en vindt het belangrijk om de samenwerking met de partners in de wijk op te zoeken. Krista Voets studeerde in 1997 af aan de Pedagogische Academie voor het basisonderwijs en rondde daarna nog een aantal praktische vakopleidingen af. De opleiding Remedial teacher, de master opleiding IB en het potentialtraject met als doel een directeursfunctie te kunnen bekleden. Krista Voets is 43 jaar, is samenwonend in Tilburg en reist graag in haar vrije tijd.

Krista Voets startte haar loopbaan in 1997 als invalleerkracht bij basisschool Montessori Brakkenstein in Nijmegen waar ze lesgaf aan groep 5,6 en 7. In 1998 vertrok zij naar AustraliĂŤ, waar zij in Cairns werkzaam was als Manager Conventions Centre, waarna ze in 1999 terugkeerde in het onderwijs.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 4

Voorjaar 2020

Onderwijs in de wijk

Alles Kidz Kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar Alles Kidz Kinderopvang is een nieuwe en moderne kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar waarbij alles draait om “ontwikkeling”. De ontwikkeling van kinderen staat centraal en dat zie je in alles terug. De inrichting legt de basis, die is rustig en bestaat veelal uit natuurlijke materialen. Alle aanwezige spelmaterialen dagen uit tot ontdekken en prikkelen de zintuigen. Ook werken wij met de educatieve VVE methode Piramide die een goede basis biedt voor alle kinderen die bijna naar school gaan. Last but not least spelen bij Alles Kidz Kinderopvang is leuk!! Naast al dat leren is er natuurlijk ook ruimte om plezier te maken, samen met je vriendjes of vriendinnetjes heerlijk te spelen en lekker naar buiten te gaan. Niet iedere ouder heeft recht op kinderopvang toeslag. Ouders die geen recht hebben op kinderopvang toeslag ontvangen een bijdrage van de gemeente Tilburg. Voor de hoogte van de ouderbijdrage maakt het niet uit of je de bijdrage via de Belastingdienst of via de gemeente krijgt. Het bedrag is gelijk en hangt af van je inkomen. Een goede start op de basisschool? Daar kan Alles Kidz Kinderopvang zeker aan bijdragen.

Interesse in een vrijblijvende rondleiding?

info@alleskidzkinderopvang.nl

Daarna bieden we ze diverse activiteiten aan, we spelen spelletjes, knutselen en ze kunnen naar buiten op de speelplaats wanneer ze dat willen. Ook in de vakantie hoeft uw kind zich niet te vervelen en doen we elke dag iets leuks zoals hutten bouwen, koekjes bakken, schminken en soms een uitstapje.

In de onderstaande stukjes stellen we onze groepen voor

Kortom, er is op onze BSO voor ieder wat wils!

Roosjes

Tulpen

Deze groep is vanaf mei 2019 open, hier spelen de kinderen van 0 tot 2 jaar.

Peutergroepen de Tulpen, hier spelen de kinderen van 2 tot 4 jaar oud. We werken met de VVE methode “piramide”. Hierbij stimuleren we kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen en leren zodat de kinderen goed voorbereid naar de basisschool gaan. Het programma biedt de mogelijkheid om extra activiteiten aan te bieden aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld op het gebied van taal maar ook wordt er gedacht aan de kinderen die vlot zijn en behoefte hebben aan extra uitdaging .

Alles Kidz Kinderopvang is te vinden aan de Westertorenlaan 4. Telefonisch zijn we te bereiken op 0132400042 of per mail,

De groep is klein begonnen maar vrij snel gegroeid waardoor na een halfjaar de Madeliefjes ook geopend is. Bij de roosjes vind je de rust terug in de indeling van de groep, de kinderen kunnen opgaan in hun eigen spel en meedoen met verschillende activiteiten die gebaseerd zijn op een thema van VVE (voor en vroegschoolse educatie). Zowel de allerkleinste als de grotere hebben een groot aanbod aan ontwikkelingsmateriaal bij ons, van houten blokken om mee te bouwen tot knuffels en rammelaars voor de allerkleinste.

Madeliefjes Vanaf eind 2019 is onze nieuwste maar ook meteen onze kleinste groep geopend. Klein qua oppervlakte maar juist ingedeeld voor het jonge kind. De Madeliefjes is onze tweede babygroep. Een groep vol rust en regelmaat. Iets wat wij belangrijk vinden voor onze baby’s. Dit is terug te zien in de mooie rustige kleuren en de keuze voor het spel materiaal voor deze leeftijdsfase. Je vind bij ons vooral veel houten speelgoed, bio plastic en andere natuurlijke materialen. Naast de inrichting en materialen biedt ook ons dagprogramma een duidelijk ritme, iets waar de allerkleinste veel behoefte aan hebben.

Lavendel Bij onze ruime, mooi ingerichte BSO kunnen de kinderen fijn spelen. Als de kinderen uit school komen krijgen ze een cracker en wat fruit, een gezamenlijk moment aan tafel om even gezellig te kletsen en de dag door te nemen.

We bieden in het dagprogramma vrij spel, buitenspelen maar ook activiteiten aan, waaronder thema gerichte activiteiten. Om de vier weken veranderen we van thema. Op dit moment hebben we als thema “kunst”. Waarbij we de peutergroep hebben veranderd in een atelier en een mooi tulpen museum. We maken kunstwerken doormiddel van zand, verf, lijm en stofjes. Ook doen we mooie dansjes en maken we muziek, want dat is natuurlijk ook kunst.

Paardenbloem De peutervoorziening is er voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Wij zijn open tijdens schooltijden en tijdens schoolweken. We bieden de kinderen een divers programma met activiteiten die aansluiten bij de wereld van het kind. Daarnaast is er altijd aandacht voor ontwikkeling op verschillende gebieden. Kinderen leren omgaan met sociale situaties zoals in een kring zitten, samen spelen, om de beurt iets doen. Op deze manier maken ze goed voorbereid de stap naar de basisschool.

Actie loopt van 1 maart tot 1 juni 2020.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 5

Onderwijs in de wijk

Team West Deze keer staat in de wijkkrant het onderwijs centraal. En dit maakt het een mooi moment om een bijzonder initiatief te melden. Want in de deelwijken Wandelbos, kleuren-, kruidenbuurt en 't Zand zijn er vijf scholen voor primair onderwijs die met elkaar een intensieve samenwerking zijn aangegaan. Het gaat om basisschool Wandelbos, basisschool Antares, basisschool Hubertus, jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc en de school voor speciaal onderwijs: Auris Florant. Een eerste concrete actie is dat de scholen ervoor gaan zorgen dat ouders, samen met hun kind, in de wijk het onderwijs kunnen kiezen dat bij het kind past. Dicht bij huis als intentie. Want zijn alle scholen dan hetzelfde? Nee, dat zijn ze juist niet. Iedere school heeft een eigen ‘gezicht’ en eigen accenten en hierdoor is er dus wat te kiezen voor ouders en kinderen. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen naar wat iedere school doet, te ervaren hoe de school werkt en er is informatie over de uitgangspunten van de school. Kijk op de websites, maak een afspraak.

De vijf scholen hebben niet voor niets de handen ineengeslagen. Zij streven hetzelfde doel na. Samen willen zij het onderwijs in de gehele wijk beter en mooier maken. Zij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen. Ze willen het onderwijs

afstemmen op wat kinderen nodig hebben. Een passend aanbod voor ieder kind. Tegelijkertijd door hoge verwachtingen te stellen uit kinderen halen wat erin zit. Zo zijn kinderen toegerust voor een volgende stap in hun ontwikkeling ná de basisschool.

De samenwerking tussen de scholen startte zo’n twee jaar geleden. Naast het delen en bij elkaar voegen van beleidsstukken is Team-West, zoals zij zichzelf noemen, plannen aan het ontwikkelen om expertise van professionals te bundelen! Onder alle professionals in de wijk is er veel expertise, denk maar eens aan expertise op het gebied van taal, rekenen, hoogbegaafdheid en gedrag. Op het gebied van kunst en cultuur wordt nu al samen met de cultuurcoach een aanbod ontwikkeld voor alle kinderen van de scholen.

Kinderen kunnen zo tijdens en na schooltijd kennis maken met allerlei activiteiten zoals: zang, dans, toneel, beeldhouwen, schilderen. Maar ook voor sport, techniek en koken komen de eerste initiatieven van de grond. Dat doen de scholen in samenwerking met R-Newt kids en wordt een programma ontwikkeld waarbij de kinderen hun passie kunnen volgen en talenten verder ontwikkelen. Het aanbod en programma’s komen niet zomaar tot stand. Bij alles wat wordt ontwikkeld worden ouders en kinderen bevraagd waar zij behoefte aan hebben. De behoeften en ideeën worden opgehaald door middel van het project: ‘Vang je droom!’. De dromen vormen de basis voor het gehele aanbod. Wat is uw droom? Laat het ons weten.

Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc, een school die net even iets anders is dan andere scholen. Wij hebben op school gekozen voor het concept van jenaplan, een onderwijsvorm waar samen leren en samen leven het belangrijkste is. Onze school is daarom een leef- en werkgemeenschap, een plek voor kinderen, ouders én professionals om samen te ontwikkelen. Want wat we willen is: mensen zien groeien!

De kinderen zitten in een groep van 2 leerjaren. Oudste en jongste bij elkaar. Iedere dag start de dag in een kring, de stamgroep komt samen. Tijdens de check-in wordt gevraagd aan de kinderen hoe zij erbij zitten en of dat er nog belangrijke zaken besproken moeten worden. Luisteren naar elkaar en rekening houden met elkaar zijn hierbij de uitgangspunten.

En wil je als kind rekening houden met een ander, dan begint dat bij jezelf kennen; mogen zijn wie je bent met alles dat je bezit. Dat vraagt van professionals, de stamgroepleiders, om naast het geven van rijke lessen kinderen te leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en de keuzes die ze maken.

Het is de plicht van iedere professional om ook zelf te blijven ontwikkelen. We willen dat kinderen zich ontwikkelen overeenkomstig hun kunnen. Daarom volgt het gehele schoolteam de driejarige jenaplanopleiding. Dit om aan ieders sterke pedagogische basishouding en didactische kennis te blijven werken. Omdat er wordt geloofd in het potentieel en de talenten van alle kinderen maakt de school gebruik van ‘vraag het de kinderen’, waar het kind wordt ingezet als expert. De stamgroepleider is meester in opvoeden en weet aan te sluiten bij de ontwikkeling van kinderen. Kind wordt bewust gemaakt van dat het beschikt over hun eigen zelfstandigheid, zelfrespect en zelfvertrouwen!

Dit hele (leer)proces wordt samen met ouders aangegaan. Moeilijkheden worden niet uit de weg gegaan, maar open doorgepakt. Samen met ouders als full partner werkt de school aan de ondersteuning die ieder kind nodig heeft. Het ‘samen’ wordt de komende jaren verder uitgediept. Vanuit de visie dat een school een ontmoetingsplek is waar ontwikkeld wordt, is een jaar geleden gestart met de Community School. Samen met partners in de wijk heeft de school de handen ineen geslagen en verantwoordelijkheid opgepakt om met een peuter-kleuter-groep aan te sluiten op de ontwikkeling van de jongste kinderen in de wijk. Vanuit gemeenschappelijk denken en doen zullen alle partners samen met de school een aanbod ontwikkelen van 7.0019.00 uur. Wordt vervolgd!


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 6

Voorjaar 2020

Onderwijs in de wijk

Thematisch werken op de Prins Bernhardschool Op basisschool Prins Bernhard wordt op een levendige en aansprekende manier lesgegeven via thematisch werken. Maatschappelijke thema’s en de ontwikkeling en vragen van kinderen vormen daarbij het startpunt. In de ochtend besteden we vooral aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen. Op de middagen komen thema’s tot leven – alle kinderen beleven het en werken ermee. Dat versterkt niet alleen hun betrokkenheid bij het onderwerp en hun motivatie, maar ook het groepsklimaat in het algemeen. Onderwijs voor de toekomst In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daarop voor. We geven binnen het thematisch werken onderwijs dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling en leerstijl van de individuele leerling en maken gebruik van wat die nu al in huis heeft. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend te denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar.

Voorbeeld uit een kleutergroep: Hoe stevig is een ei? Juf Sophie vertelt enthousiast over het werken met thema’s: “Tijdens het thema spraken we over wolkenkrabbers en bestudeerden beelden van het Empire State Building. Hoe hoog is de toren? Is dat hoger dan Westpoint? Waar staat de toren? Hoe kan een hoge toren of wolkenkrabber zo stevig blijven staan?” De kinderen gaan op onderzoek uit en de leerkracht faciliteert hun nieuwsgierigheid. Daarbij zijn (wetenschappelijke) proefjes favoriet. “We onderzochten hoe stevig een fundament kan zijn met………eieren!

Denken in kansen en mogelijkheden, ontdekken waar je écht goed in bent en je eigen weg vinden. Zo bereiden we leerlingen voor op een plaats in de samenleving van de toekomst. Nieuwsgierig geworden? Kom naar de open dag op 11 maart! U bent natuurlijk altijd welkom op school om te komen kijken. Maak hiervoor een afspraak via 013-4670771 of mail naar emmy.hart@tangent.nl

BS Prins Bernhard, Cederstraat 4, Tilburg

We maakten een boekentoren op vier rauwe eieren waarop een plankje was gelegd. Elk boek dat op de toren ging, werd eerst gewogen op de keukenweegschaal. Hoeveel weegt de toren nu? Zou er nog meer op kunnen? Hoe kan dat? Waarom breekt een ei dan (nog) niet? Kunnen we het ei zelf wel breken door er heel hard in te knijpen? Lukt niet! Hoe kan dat nou? En als we het ei laten vallen?” De kinderen zijn razend enthousiast en alhoewel ze niet direct de woorden kunnen vinden om hun theorie te onderbouwen, komen ze met heel veel passie, enthousiasme én gebaren richting de theorie van ‘gespreide druk’ en ‘koepelconstructie’.

Gastvrijheid scoort hoog bij stagiair VSO-school De Bodde Tekst: Guus van Gorp

Elke vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 vormt de ontmoetingsruimte van MFA Het Kruispunt het gezellige decor van een wijklunch. Elke week schuiven hier ruim 30 gasten aan. Belangrijke pijler is ook de inbreng van VSO-leerlingen van De Bodde.

Dit voortgezet speciaal onderwijs toont in haar uitwerking een grote mate van gastvrijheid. Eerder schreef de wijkkrant daarover al n.a.v. de prettige ervaringen bij woonzorgcentrum De Kievitshorst. Bovendien herinneren veel wijkbewoners zich nog de creatieve inbreng van Bodde-leerlingen bij wijkfestivals.

Fijne sfeer en volledige acceptatie Stagebegeleider Hedy Jacobs: “De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarin gunnen we ook onze leerlingen een volwaardige plaats in de samenleving. Geruggesteund door enthousiaste vrijwilligers in de keuken van MFA Het Kruispunt lukt dat prima”. Annie Vervoort is al jarenlang vrijwilliger bij dit wijkcentrum: Zij was jaren geleden een van de stuwende krachten bij het op poten zetten aan dit wekelijks ontmoetingsmoment waar ook ouderen naar uitzien: “Het is een feest om de leerlingen van De Bodde bezig te zien.

Hun glimlach en inzet zijn onvervangbaar: een hoopvol signaal naar een betere wereld van volledig meedoen over en weer”


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 7

Onderwijs in de wijk

‘Ga jij ook naar de middelbare? Je maakt zo nieuwe vrienden!’ Begin maart moet je gaan inschrijven op de middelbare school. Op 3 of 5 maart, om precies te zijn. Wij spraken drie leerlingen van 2College Jozefmavo, een school in onze wijk. Ook deze drie leerlingen komen uit Tilburg-West. Waarom kozen zij voor de Jozefmavo?

ze ging kijken bij de Beatrix, de Rooi Pannen, Willem II en de Jozef. Het werd uiteindelijk de Jozef. Waarom? `Nou, het is lekker dichtbij om te fietsen, het is een kleine school, ze hebben mijn niveau (vmbo-tl) en ik had gewoon een heel goed gevoel erbij.’ Wel dapper van Kylie, want ze was de enige uit haar groep 8 die naar de Jozef ging.

Kylie van Hoof Kylie van Hoof woont in ’t Zand. Ze zat op basisschool Prins Bernard. ‘Nee, dat was niet de school die het dichtste bij mijn huis lag,’ vertelt ze, ‘maar mijn zusje zat daar al en mijn ouders vonden het makkelijker als we op dezelfde school zaten.’ Kylie is goed rond gaan neuzen voor ze haar keuze maakte:

Laura van Gils Laura van Gils woont in het Wandelbos. Daar zat ze niet op de basisschool, dat was de Helen Parkhurst in de Reeshof. Waarom de Jozef? ‘Mijn juf vond het goed bij mij aansluiten, niet te druk en niet te groot.’

‘Ik vond het ook best spannend, maar op de kennismakingsmiddag voor de grote vakantie hadden ze al de brugklassen gemaakt, ik wist dus toen al bij wie in de klas kwam en wie mijn mentor werd. Dat was echt heel fijn, ik weet zeker dat ik er anders de hele grote vakantie aan had moeten denken.’ Kylie weet van zichzelf dat ze een beetje de kat uit de boom kijkt: ‘Er zijn best wel wat kinderen die helemaal niemand kennen. De eerste echte schooldag mocht ik al meteen bij een meisje gaan zitten die mij nog kende van de kennismakingsmiddag. Eigenlijk gaat het best makkelijk, je gaat gewoon bij een groepje zitten en dan begint er altijd wel iemand met je te praten.’

Ook Laura deed een vergelijkend scholenonderzoek en bezocht diverse scholen voordat ze haar keuze maakte voor de Jozef. ‘Ik was blij dat ik ingeloot was. Deze school gaf me een goed gevoel, mooi gebouw, gezellige, mooi ingerichte aula, leerpleinen, ik vond het allemaal heel chill.´ Laura voelt zich ook uitgedaagd om dingen te doen die ze altijd wel wilde, maar nooit zo goed durfde: ‘Vroeger wilde ik al in de leerlingenraad, maar durfde ik dat niet. Nu vroegen ze mensen en ik dacht: gewoon doen. Mama heeft me een beetje geholpen, mijn brief vonden ze heel mooi.’ Laura geniet ervan dat ze de school een beetje kan ‘meebesturen’: ‘Ik voel me echt verantwoordelijk voor hoe dingen op school gaan.’ Valt het allemaal mee, de vakken en zo? ‘Nou, wiskunde is soms niet echt mijn ding. Een aantal dingen vind ik leuk en makkelijk, maar alles met breuken en negatieve getallen…. geef mij maar ruimtefiguren, dat lukt me een stuk beter!’

Daan van Mierlo

Daan geniet van het nieuwe leven op de middelbare school: ‘We werken best vaak op de laptop, je hebt veel meer vrijheid om zelf dingen te bepalen dan op de basisschool en hier kun je in de pauzes ook gewoon binnenblijven.’ Hij vertelt ook nog wat over de eerste schoolweek, de introductieweek: ‘Ik vond dat best spannend. Op de kennismakingsmiddag zie je wel de kinderen bij wie je in de klas zit, maar je moet toch wel weer nieuwe vrienden maken. We hadden een heel leuk programma met veel activiteiten. Ik vond de ’survivaldag’ heel leuk en ook het brugklasfeest dat we die eerste week hadden.’ Of Daan ook nog iets kan vertellen over dingen die meer met studeren te maken hebben?

’Ja hoor! Ze helpen hier hartstikke goed met plannen. We hebben een eigen agenda, de Follow Me, daarin leer je plannen en dat geeft mij echt rust. Als ik thuiskom, weet ik wat ik moet doen en als ik vandaag een beetje harder werk, heb ik morgen een dag huiswerkvrij.’

Auris Florant Auris Florant is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt.

Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen en leerlingen met communicatieve problemen die binnen het autisme spectrum stoornis vallen. Leerlingen met een intensief arrangement zijn welkom op onze school. Onze leerlingen komen niet alleen uit Tilburg, maar ook uit de omliggende gemeenten. Sinds 1 augustus 2015 heeft onze school (voorheen De Spreekhoorn) een nieuwe naam: Auris Florant. Vanaf die datum valt onze school onder de stichting Koninklijke Auris Groep. Binnen Auris Florant staat de leerling centraal. Wij zien de leerling als een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten, mogelijkheden, problemen en beperkingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling.

Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen. Wij bieden een veilig leerklimaat, waarin de leerling niet bang is om fouten te maken. Onze kernwaarden zijn: Plezier, Balans, Leren, Samen en Veilig. Daarnaast beschikt de school over een Ambulante Dienstverlening voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs. Onze Ambulante Begeleiders en leraarondersteuners bieden ondersteuning in het onderwijs in onze regio. Op onze school zitten ruim 180 leerlingen, in de ambulante begeleiding worden 175 leerlingen begeleid en er werken in totaal zo’n 120 mensen voor Auris in Tilburg. Neemt u gerust een kijkje op onze website: www.florant.nl


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 8

Onderwijs in de wijk Tekst: Doetie Talsma (Univers http://universonline.nl/)

Groeien. Daar zet Tilburg University al een tijdje op in. Met succes, want de studentenaantallen nemen nog steeds toe. Net zoals de drukte op de campus. En dus is het tijd voor nieuwbouw. Dit zijn de plannen.

Nieuwe toegangspoort Voor de nieuwbouw moeten wel een groot aantal bomen wijken. Daarvoor is een gedegen inventarisatie gemaakt, vertelde Paulina Snijders, vicevoorzitter van het college van bestuur van de universiteit, aan Brabants Dagblad. “Bepalende bomen blijven staan en wat we moeten weghalen wordt gecompenseerd.”. Of dat werkelijkheid wordt hangt af van de bereidheid van NS en Prorail om mee te werken aan de renovatieplannen voor station Tilburg University. Die plannen werden vorige week aangekondigd door de gemeente Tilburg.

Speuren naar vrije studieplekken, een overvolle Mensa rond lunchtijd en overal geparkeerde fietsen op de campus. Steeds meer studenten kiezen voor Tilburg University en dat is te merken. De universiteit verwacht in ieder geval nog een aantal jaar door te groeien. Om de drukte die met de groei gepaard gaat op te vangen, wordt in 2021 begonnen met de bouw van een nieuw onderwijsgebouw, zo liet de universiteit weten. Dit gebouw komt naast het Tias gebouw te staan en tegenover CUBE, op de plek waar nu nog geparkeerd kan worden.

Grote collegezalen en meer werkplekken Het nieuwe onderwijsgebouw moet ruimte bieden aan grote en kleinere collegezalen, vertelt hoofd Real Estate Management, Paul Hoeijmans. “Er komt een grote zaal met plek voor 450 personen en een zaal voor 100 personen. Daarnaast komen er twaalf kleinere college-ruimtes en in de gangen een flink aantal zelfstudieplekken. Ook is er een foyer voor evenementen in het plan opgenomen.” Het gebouw wordt opgenomen in een parkachtige omgeving zoals rondom Cobbenhagen, vertelt Hoeijmans verder.

Het nieuwe onderwijsgebouw moet in 2022 klaar zijn. Het wordt de tweede grote uitbreiding van de campus. In het najaar van 2018 werd CUBE al in gebruik genomen.

In de ‘strategische vastgoedvisie’ van de universiteit staan ook plannen voor de eventuele realisatie van een derde en vierde nieuwbouw en een uitbreiding van het Sportcentrum.

“Goed aansluitend op het Warande bos en een omgeving die zichzelf echt opent naar de wijk en het station. Streven is dat onze studenten, maar zeker ook de wijk waar we aan grenzen blij gaan worden van de nieuwe groene kwaliteit die we willen toevoegen op de campus.” Op de benedenverdieping van het gebouw komt een kiosk. “Daar kun je straks op weg van of naar het station een snelle snack of koffie-to-go meenemen. Maar ook wijkbewoners die bijvoorbeeld met de hond over het terrein wandelen kunnen er een versnapering halen. Het idee is dat er ook een klein terras bij komt.” Het pand krijgt drie bouwlagen en moet qua stijl passen bij de architectuur van Bedaux, net als veel andere panden op de campus. Het Rotterdamse architectenbureau Powerhouse Company gaat het gebouw ontwerpen. Bovenstaande impressietekening is een eerste schetsontwerp.

Impressiefoto: Powerhouse Company

Om de verloren parkeerruimte te compenseren wordt er aan de kant van de Warande een parkeergebouw van drie verdiepingen gebouwd. Dat moet 450 parkeerplekken opleveren, 150 meer dan er nu zijn. Ook dit parkeergebouw moet goed in de groene campus passen. “Het wordt zeker geen betonnen bak”, aldus Hoeijmans. Overleg met de wijkbewoners over de bouwplannen is inmiddels opgestart.

Voor meer informatie of opgeven bezoek de Facebook van de Abdij– en Torenbuurt Het parkeerterrein waar het nieuwe onderwijsgebouw moet komen.

F: abdijtorenbuurt


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 9

Voorjaar 2020

Onderwijs in de wijk

Bestuurlijke overdracht SKOTZO-scholen Sinds 1 januari 2020 is de overdracht van de vijf basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg ZuidOost (hierna ‘SKOTZO’) aan schoolbestuur Xpect Primair een feit. Ook basisschool Jeanne d’Arc valt hieronder. onderwijs en de organisatie daarvan. Destijds leidde dat tot een fusieverkenning die uiteindelijk niet werd goedgekeurd door het ministerie omdat strengere regels golden voor toetsing van fusies in het primair onderwijs. Eind 2018 is opnieuw georiënteerd op samenwerking, met de wetenschap dat er in deze tijd anders tegen fusies aangekeken wordt. Samenwerking wordt steeds belangrijker om goede voorzieningen voor alle kinderen in Tilburg te kunnen ontwikkelen èn te kunnen behouden. Samenwerken biedt ook meer garantie op continuïteit voor de scholen. SKOTZO en Xpect Primair oriënteerden zich al in 2011 op samenwerking, vanuit de gedachte dat beide katholieke

schoolbesturen aanvullend zijn in het aanbod van onderwijs in Tilburg en hebben een vergelijkbare visie op

Doelstellingen met deze bestuursoverdracht zijn het behouden en door ontwikkelen van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen, het voeren van

efficiënte bedrijfsvoering waardoor meer geld beschikbaar komt voor onderwijs en beschikbaar hebben van hoogstaande expertise op beleidsterreinen op centraal niveau. De scholen blijven authentiek en autonoom en maken eigen en passende keuzes in relatie tot de wijk waarin ze gevestigd zijn. De ambitie van Xpect Primair is om elk kind in de regio Tilburg zo goed mogelijk onderwijs te bieden, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat erom dat kinderen gelukkig, gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Gezonde kookshows hebben positieve invloed op snackkeuze kinderen Tekst: Doetie Talsma (Univers http://universonline.nl/)

Kinderen die naar een kookprogramma kijken waarin gezonde gerechten worden bereid, kiezen veel vaker voor een voedzame snack dan leeftijdsgenoten die naar een show over friet en hamburgers kijken. Zo blijkt uit recent Tilburgs onderzoek. Univers vroeg aan hoofdonderzoeker en assistant professor Frans Folkvord (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences) hoe dat zit.

Foto: Daria Shevtsova/Pexels

Samen met ouders een voedzame maaltijd koken zet kinderen aan tot gezonder eetgedrag, dat was al bekend uit eerder onderzoek. Maar zou het kijken naar leeftijdsgenoten die een gezond gerecht bereiden datzelfde effect hebben, vroegen Frans Folkvord en zijn collega’s zich af. “Niet iedereen heeft tijd om regelmatig uitgebreid samen te koken, dat is best tijdrovend. Kinderen kijken vaak en graag naar video’s en kookshows zijn ontzettend populair. We waren benieuwd welke invloed die programma’s hebben op de voedselkeuze van kinderen.” We namen de proef op de som. Honderdvijventwintig Nederlandse kinderen tussen de tien en twaalf jaar oud, van verschillende basisscholen, kregen een videoclip te zien en moesten vragen beantwoorden. Een groep zag een compilatie van het programma KRO’s Kookschool waarin gezonde groentegerechten werden klaargemaakt.

Een andere groep zag een compilatie van datzelfde programma maar dan met ongezonde, vette gerechten. De derde groep keek naar De Beste Vrienden Quiz, een kinderprogramma dat helemaal niet over voeding of koken gaat.

In de ‘gezonde groep’ koos 41,3 procent van alle kinderen een verantwoorde snack. Terwijl maar 20 procent van de ‘ongezonde groep’ en 22,7 procent van de controlegroep dat deed. “Een positieve verrassing”, vertelt Folkvord. “Normaal gesproken kiezen kinderen als ze de keuze krijgen tussen een gezond of ongezond tussendoortje toch vaak dat laatste. Snoep, koek, chips, noem het maar op. Blijkbaar heeft het zien van leeftijdsgenoten die aan de slag gaan met tomaten, aubergines, meloenen en radijsjes een positief effect op kinderen. Ze zien die andere kinderen als rolmodel. Daarnaast vonden ze KRO’s Kookschool ook gewoon heel erg leuk om te zien. Je komt van alles te weten over gezonde voeding, maar niet op een belerende manier. Dat werkt.” Conclusie: kookprogramma’s kunnen gezonder eetgedrag stimuleren. En dat is goed nieuws in een tijd waarin ons voedselpatroon voor steeds grotere problemen zorgt. De jeugd eet veel te weinig groenten en fruit. Verkeerde eetgewoontes veroorzaken problemen zoals een slecht gebit, diabetes en groei- en ontwikkelingsachterstanden. Meer en meer volwassenen én kinderen kampen met (ernstig) overgewicht. Folkvord: “we spreken zelfs al over een verloren generatie die sterk overgewicht heeft en heel moeilijk kan afvallen.”

Plakjes komkommer of een handje chips? “Als beloning mochten de kinderen aan het einde van het onderzoek een snack kiezen. We gaven ze twee gezonde opties, appelpartjes of stukjes komkommer en twee ongezonde opties, een handjevol chips of zoute pretzels.” En wat bleek: de kinderen die naar de gezonde compilatie hadden gekeken kozen bijna drie keer vaker voor een gezonde snack dan leeftijdsgenoten die naar de junk-food-variant of de Vrienden Quiz hadden gekeken.

Frans Folkford

Gezamenlijk de strijd aangaan tegen overgewicht Ongezonde voeding is een groot maatschappelijk probleem, benadrukt Folkvord, waarvoor verantwoorde kookprogramma’s natuurlijk niet de enige oplossing zijn. “Veel kinderen weten niet eens wat druiven zijn. Of ze eten liever geen fruit omdat er pitjes in kunnen zitten of omdat ze bang zijn dat het niet schoon is. Terwijl ze een reep uit de snoepautomaat achteloos naar binnenwerken.” Dat komt, zo legt de onderzoeker uit, omdat we al vanaf onze geboorte een voorkeur hebben voor zoete en vette smaken. Van die kennis maakt de voedingsmiddelenindustrie handig gebruik. Bewerkte voedingsmiddelen prikkelen ons beloningssysteem vele malen heftiger dan puur natuurlijke producten. Het is daardoor veel makkelijker om een kind ongezond te leren eten dan om het een gezond eetpatroon aan te leren eten. De verantwoordelijkheid voor het dieet van kinderen volledig bij de ouders leggen is dan ook niet eerlijk, vindt Folkvord. “Als kinderen nog heel jong zijn kun je ze nog sturen. Hoe ouder ze worden hoe meer ze worden beïnvloed door reclames en leeftijdsgenootjes.” Samen met collega-wetenschappers pleit hij er daarom al jaren voor om voedselmarketing voor kinderen te verbieden. Ook zouden scholen ongezonde producten moeten weren omdat de keuze van kinderen vrijwel altijd op de junkfoodvarianten valt. Die verleiding zou weggenomen moeten worden. “We willen als samenleving dat de zorgkosten omlaag gaan en dat overgewicht wordt aangepakt. Dat gaat niet vanzelf, dat is hard werken. Ik denk dat we daar dan ook echt gezamenlijk voor moeten strijden. Rondom roken zijn er al grote stappen gemaakt, daar is er wel het besef dat het verslavend is en dat er doden door vallen. Die leerschool is er jammer genoeg nog niet op het gebied van voeding.”


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 10

Voorjaar 2020

Zonnebloem Afdeling ’t Zand - en Afdeling Het Wandelbos In 2020 bestaat de Zonnebloem 55 jaar in Tilburg West

Zorg en Welzijn

Wij zijn op zoek naar: Nieuwe vrijwilligers die samen met het team alles waar we voor staan mogelijk maken. Daar mag zeker een toekomstige voorzitter bij zitten. Nieuwe deelnemers/gasten mits zij voldoen aan het criterium lichamelijk beperkt. Wij kunnen u vele gelukkige momenten bezorgen.

We zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen.

Verder bloemschikken, een busreisje, en zo nu en dan lekker eten en drinken.

Zodat ook zij van het leven kunnen genieten.

Vrijwilligers algemeen Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt hen bijzondere momenten bezorgen. Met het doen van iets heel kleins kun je al veel betekenen voor iemand anders. En dat kan op verschillende manieren.

Wij kunnen ook bemiddelen bij het gebruik/huren van de Zonnebloemauto.

Helpen in de buurt

Helpen tijdens een dagje uit

Wij zijn ook aangesloten bij Senioren 3 West en nauw betrokken bij de Wijkraad 3 West.

Een bestuursfunctie vervullen

Mee als verpleegkundige, verzorgende of helpende tijdens een vaarvakantie

Zonnebloem

Mee als arts tijdens vaarvakantie

afd. 'Zand-Wandelbos

Mee als fysiotherapeut of kapper tijdens een vaarvakantie

Mee als zorg stagiaire of vakantie vrijwilliger tijdens vakantie

Met collega's op pad als vrijwilliger voor een dag

Op maatschappelijke stage

Secretariaat Dorien Wittens wido@ziggo.nl 013 463 71 08

ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT

Cursus Buteyko-ademmethode

Er komt een cursus Buteykoademmethode in Tilburg-west. Deze zal gegeven worden door de schrijfster van het boekje “Leef gezond, adem rustig”, Masha Anthonissen-Kotousova. Zij is opgeleid door Dr. Buteyko zelf. Mensen reageren positief na de cursus. Vooral op het gebied van astma, keelpijn, hoest, hyperventilatie is er goed effect. Maar ook andere chronische kwalen, zoals allergieën kunnen verminderen of verdwijnen. Heb je interesse kijk dan op de website www.buteyko-methode.eu Op deze website vind je een interview met de grondlegger Dr. Buteyko, die zichzelf met deze methode heeft genezen en vele mensen hiermee in zijn kliniek heeft kunnen helpen. De cursus zal gegeven worden op vijf avonden. In deze cursus wordt uitgelegd hoe deze methode werkt en wordt die aangeleerd om thuis te trainen.

Data: ma 30, di 31 maart, wo 1, ma 6 en di 7 april 2020 Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Plaats: Wijkcentrum ‘t Sant, Beneluxlaan 74 5042 WS in Tilburg

Voor aanmelden en meer informatie: www.buteyko-methode.eu, of albeweging@kpnmail.nl, zie ook: www.albeweging.nl.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 11

Voorjaar 2020

Hoe handig is het dat er dan een longverpleegkundige aan huis komt?! Als longverpleegkundige van de thuiszorg, kom ik aan huis, maak een indicatie wijkverpleging en geef vervolgens advies, instructie en voorlichting met betrekking tot het ziektebeeld. Ik neem alle tijd voor de longpatiënt om bovengenoemde factoren/ onderwerpen te bespreken. Ook komt inhalatietechniek aan de orde. Ik controleer hoe de patiënt de inhalatiemedicatie inhaleert, geef, wanneer nodig, inhalatie instructie en laat de patiënt uitgebreid oefenen. Na het huisbezoek plan ik met de patiënt een volgend huisbezoek in. Momenteel word ik voor 'Hart voor Thebe' opgeleid tot ambassadeur van Thebe. Ik zorg ervoor dat ik Thebe meer profileer, maar wil me ook hard maken voor mijn werk als longverpleegkundige in de thuiszorg. Ik merk dat er, zowel binnen als buiten Thebe, niet veel bekendheid is betreft longverpleegkundigen in de thuiszorg. Dit vind ik erg jammer, omdat we veel toevoegen aan de zorg voor de longpatiënt. En dat is natuurlijk goed voor professionals, maar nog belangrijker, voor de longpatiënten. ‘Oohhh, dit is mij nog nooit verteld!’ ‘Dit hoor ik voor het eerst en ik gebruik deze inhalatiemedicatie al jaren!’ ‘Wat fijn om een goede uitleg te krijgen!’ Iedereen heeft er baat bij. Als je duidelijkheid hebt, heb je rust en vertrouwen. Wanneer er geen duidelijkheid is, bijvoorbeeld door kennistekort, hebben veel mensen een leefstijl die de gezondheid niet op de juiste manier bevordert. Ik zal het toespitsen op mijn werk. Ik werk als longverpleegkundige in de thuiszorg en begeleid voornamelijk mensen met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). COPD is een chronische ziekte waarbij er door ontstekingen vernauwingen in de luchtwegen ontstaan, wat kortademigheid als gevolg heeft.

COPD is een ziekte waarvan men niet kan genezen en waarvan de longfunctie achteruit gaat. ‘De kunst is’ om de COPD zo stabiel mogelijk te houden om achteruitgang zo langzaam mogelijk te laten verlopen en de kwaliteit van leven te behouden. Factoren die hier invloed op hebben zijn (stoppen met) roken, beweging, voeding, (inhalatie) medicatie, longaanval-management en energieverdeling. De longarts/huisarts zal deze onderwerpen niet (uitgebreid) met de longpatiënten bespreken. De longverpleegkundige van de poli en de longverpleegkundige van een revalidatiecentrum wel, maar niet iedere longpatiënt komt bij hen of is in staat bij hen te komen.

Er zitten veel voordelen aan mijn werk in de thuiszorg ten opzichte van andere longverpleegkundigen die elders werken:

Zorg en Welzijn En dan sluit ik een huisbezoek altijd af met.. ‘zijn er nog dingen die u wilt vragen of bespreken of die ik voor u kan doen?! Als dit het geval is hoor graag van u! Aukje van den Heuvel Longverpleegkundige Thebe Wijkverpleging aukje.van.den.heuvel@thebe.nl 0622326418 longverpleegkundige@thebe.nl 0881171065

De voordelen van de longverpleegkundige in de thuiszorg op een rij 

de patiënten zijn in hun eigen omgeving en hierdoor op hun gemak

de longverpleegkundige krijgt aan huis een breder beeld van de patiënt

de longverpleegkundige indiceert wat nodig is en heeft hierdoor alle tijd die nodig is

de patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis te reizen

tijdens de palliatieve fase gaat de zorg door

Positieve gezondheid 2019 - 2020 Afgelopen jaar is er hard gewerkt om voor jullie belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen door middel van meerdere presentaties in het Kruispunt, Sinopelstraat.

Bij deze willen we ook een bedankje uitbrengen aan: de wijkkrant, de wijkraad, KBO’s, Zonnehof, Contour de Twern, GGD, de Wever, Thebe en Senioren 3 west.

We hebben mooie bijeenkomsten gehad met gemiddeld 60 tot 70 bewoners. Het enthousiasme was groot.

Komend voorjaar komen er 2 bijeenkomsten voor positieve gezondheid. 16 april en 14 mei van 14:00 uur tot 16:00 uur. Noteer aub deze datums alvast in de agenda, zodat we u dan kunnen begroeten.

De onderwerpen die jullie bewoners bedacht hadden waren o.a.:

We geven u eerst wat meer informatie over positieve gezondheid:

 Zingeving – Ik heb vertrouwen in

 Lichaamsfuncties – Ik voel me ge-

 Meedoen – Ik heb goed contact met

zond en fit

 Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk

mijn eigen toekomst andere mensen

 Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Bewegen,

Slaapstoornissen,

Thebe extra,

Hoe kun je langer thuis blijven wonen?

Hoe kan je je financiële zaken regelen voor de toekomst?

De koffie stond altijd klaar met een lekker stukje cake. Er werden tasjes uitgedeeld met spullen erin. Die werden enthousiast ontvangen. Verschillende bewoners werden zelfs thuis opgehaald. En het busje van Zonnehof heeft meerdere malen bewoners thuis opgehaald en ook weer thuisgebracht.

Marlies en Lizan


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 12

Gymclub voor mensen met beginnende dementie Mocht u meer informatie willen of zich willen aanmelden dan kunt u contact opnemen met Marlies Lutke van Thebe, telefoon 06-13645395.

Zoals u wel zult weten is bewegen goed voor iedereen. Dit geldt zeker ook voor mensen met dementie. Naast het feit dat je jezelf er fitter door voelt, blijkt het ook een positief effect te hebben op de gezondheid en de ontwikkeling van ziekten zoals dementie. Om deze reden is het idee opgepakt om voor mensen met beginnende dementie iets te gaan organiseren. In samenwerking met de Gemeente Tilburg, Gerry Pensa, ContourdeTwern en Thebe heeft dit geresulteerd in het feit dat er een gymclub is gestart voor deze doelgroep op de dinsdagmiddagen

van 16.15 uur tot 17.15 uur in het MFA het Kruispunt. De groep staat onder leiding van Marlies Lutke van Thebe en ze krijgt hierbij ondersteuning van vrijwilligster Tineke. Met deze groep probeert men in dit uurtje te bewegen en actief te zijn. Bij deze groep kunnen zich nog enkele mensen met beginnende dementie aansluiten. De kosten zijn heel beperkt, namelijk 4 euro per keer en voor dit bedrag krijg je ook nog een kopje koffie.

Zorg en Welzijn


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 13

Een leuk verrassingsbezoek Van oktober 2019 tot en mei 2020 wordt in heel Tilburg gevierd dat de stad op 27 oktober 2019 75 jaar bevrijd is.

Zorg en Welzijn

De gemeente en het Oranjecomité wilden ook de ouderen in de stad bij de feestelijkheden betrekken. Het Oranje Comité heeft dit uitgewerkt en heeft namens de gemeente de bewoners van De Kievitshorst op woensdag 22 januari een ‘vrijheidsconcert’ van het trio Zand, Zeep en Soda aangeboden.

We waren blij verrast dat dit optreden gepaard ging met een bezoek van de burgemeester van Tilburg: Theo Weterings. De burgemeester werd hartelijk ontvangen door bewoonster mevrouw Van Brunschot. Het werd een mooi programma waarbij de burgemeester een woordje tot de bewoners richtte.

De Kievitshorst doet mee aan NL Doet! Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds voor de 16e keer NL Doet in het hele land. De Kievitshorst organiseert dit jaar een wasstraat voor rolstoelen en rollators voor haar bewoners en voor bewoners uit de wijk. Wilt u een steentje bijdragen en een verschil maken? Meldt u zich dan aan! Voor meer informatie over deze klus: De Kievitshorst, Merel Telleman, tel. 013-5312740, mail m.telleman@dewever.nl Datum: vrijdag 13 maart 13.30 – 17.00 uur Waar: tuin van de Kievitshorst, Beneluxlaan 101


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 14

Voorjaar 2020

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij de coach zich richt op persoonlijke ontwikkeling, doelen realiseren, leren door te inspireren en te ondersteunen. Dit kan bereikt worden door een goed gesprek. Voor mij persoonlijk gaat Kunst!gCoaching verder dan dat. Ik zet namelijk creativiteit in om te komen tot persoonlijke ontwikkeling, het realiseren van doelen, te inspireren om te komen tot leren en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Creativiteit is voor mij de kunst om out-of-the-box te kunnen denken en handelen. Veel mensen die ik begeleid vinden zichzelf niet goed genoeg en absoluut niet creatief. Om het verhaal te vertellen hoef je niet te kunnen tekenen, je hebt alleen maar jezelf en lef nodig om aan de slag te gaan.

Zorg en Welzijn De rode draad in mijn leven! Ik heb ontdekt dat anders denken een rode draad in mijn leven is. Al van jongs af aan had ik het idee dat iedereen van rechts kwam en ik van links. Dit heeft geleid tot heel veel frustraties, onbegrip en botsingen met anderen. Ik was voortdurend in gevecht met mijzelf en op zoek naar erkenning van de ander. Ik had een burn-out nodig om tot de conclusie te komen dat het anders denken een kunst en kwaliteit is. Dat ik out-of-the-box kan denken en zo kan komen tot oplossingen die niet vanzelfsprekend zijn. Dit is een kwaliteit die niet iedereen van nature bezit.

Over mij…. Mijn naam is Maartje Franken en op 2 februari heb ik mijn coachingspraktijk “Kunst!gCoaching” geopend in “EMMA”, Bijsterveldenlaan 5, Tilburg. Als mens ben ik intuïtief, nieuwsgierig, empathisch, open en gepassioneerd. Deze eigenschappen hebben mij gevormd tot wie ik nu ben: een betrokken moeder, partner, vriendin, docent en Kunst!gCoach. Ervaringen binnen de hulpverlening, defensie en het onderwijs hebben er voor gezorgd dat ik vertrouwen heb gekregen in mijn handelen en blindelings durf te vertrouwen op mijn intuïtie. Door opleidingen zoals HBO Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Specialiste-opleiding KMA en Master Opleiding Organisatiecoach heb ik geleerd woorden te geven aan mijn intuïtie.

Worden wie je bent! Binnen onze maatschappij word er veel van je verwacht. Er wordt een groot beroep gedaan op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit gaat vaak gepaard met immense druk van buitenaf. Steeds vaker kom ik kinderen, jongeren en (jong)volwassenen tegen die prestatiedruk ondervinden omdat ze willen voldoen aan alle verwachtingen. Gevolgen hiervan kunnen zijn: slecht slapen, piekeren, overprikkeling, lichamelijke klachten, onbegrip of stress gerelateerde klachten. Dit alles kan verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijks leven en de ontwikkeling van zowel kinderen, jongeren als (jong)volwassenen. Natuurlijk wil je dit voorkomen. Het spreekwoord luidt immers niet voor niets “Voorkomen is beter dan genezen”.

Een andere rode draad in mijn leven is creativiteit in de vorm van schilderen, tekenen en knutselen. Al van jongs af aan werd ik door mijn ouders en oma’s geïnspireerd om creatief bezig te zijn. De creativiteit helpt mij te ontspannen, inzicht te geven in mijzelf, uiting te geven aan mijn gevoelens en een beeld te vormen van de situatie. Door het inzetten van creativiteit en het accepteren van het anders zijn ben ik geworden wie ik stiekem al was!

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden Als coach, hulpverlener en docent zet ik al jaren creativiteit in binnen de hulpverlening, de overheid en het onderwijs. Het unieke concept van “Kunst!gCoaching” heb ik ontwikkeld omdat ik mijn ervaringen met anders denken vanuit creativiteit wil inzetten om kinderen, jongeren en (jong) volwassenen uit te dagen hun denken om te zetten in handelen, patronen te onderzoeken, bewustwording te creëren en tot inzicht te komen.

Contact Wil je worden wie je bent? Heeft je kind ondersteuning nodig om te worden wie hij/zij eigenlijk al is? Of wil je meer over mij weten? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie of een oriëntatiegesprek via: www.kunstigcoaching.nl

Door aan de slag te gaan met verf, potloden, krijt of andere creatieve werkvormen ga ik samen met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op zoek naar belemmerende patronen. Hierbij gaat het er niet om of een tekening “mooi” is, maar om het verhaal dat verteld wordt!

Banu Evgincan, Sociaal Werker, Individueel Adviseur Mijn inloopspreekuren vinden plaats op: Bewoners het Zand en de Reit

Mijn passie voor Kunst!gCoaching zet ik graag in zodat jij kunt worden wie je bent!

Maartje Franken

De sociaal werker/adviseur van Contour de Twern helpen u graag bij vragen m.b.t. wonen, zorg en welzijn. Indien nodig komen we ook bij u thuis. U kunt gerust contact opnemen met Banu Evgincan en een afspraak maken.

Eerste woensdag ochtend v d maand 11.00 -12.00

U kunt bij ons terecht voor informatie en advies over:

Adres: Zonnehof - Prof. Gimbrerelaan 24

Woningen en woning aanpassingen

Financiële regelingen en subsidies

Regiotaxi en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Hulp bij thuiszorg, maaltijddiensten, vrijwilligers, klussendiensten en woonzorg

Activiteiten zoals bewegen en sport, cursussen, ontmoetingen en vrijwilligerswerk

Weten wat er te doen is in de wijk

Op-of aanmerkingen over de wijk

Ondersteuning bij een initiatief of idee

Woensdagmiddag 13.30 -14.30 Adres: Wijkcentrum ‘t Sant - Beneluxlaan 74 Donderdagochtend 10.00 -12.00 uur Adres: MFA Het Kruispunt/T-huis Toegang - Sinopelstraat 1 U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek: Contactgegevens: Naam:

Banu Evgincan

Adres:

Wijkcentrum ‘t Sant - Beneluxlaan 74 5042WS Tilburg

Telefoonnummer:

06-23236557

Praktische hulp bij: 

Invullen van eenvoudige (aanvraag) formulieren Bemiddeling bij:

Verkrijgen van diensten en financiële regelingen


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Tekst: Heemkundekring ‘Tilborch’ - Ton Goossens

Pagina 15

Voorjaar 2020

info: www.heemkundekringtilburg.nl

D’n ‘Oliemeulen’ bestaat 250 jaar. Aanleiding voor een blik in de historie.

foto: Ad van Eijck

Op de foto zien we een kapitale stenen langgevelboerderij met schilddak en rode dakpannen. Het werd gebouwd als bedrijfspand met in het linkerdeel een boerderij, in het midden het woonhuis en in het grotere rechterdeel een rosoliemolen. Het pand is rond het jaar 1770 gebouwd in een tijd waarin schaalvergroting speelde. Kleine boerenbedrijven werden toen, zodra die beschikbaar kwamen, door kapitaalkrachtige mensen opgekocht, tot een groter bedrijf samengevoegd, van nieuwe opstallen voorzien en vervolgens verpacht. Oliemolens waren destijds in die omgeving niet nieuw. Al in 1648 wordt een ‘Oliemeulen’ vermeld aan de ‘Cleyn Hoeven’. Dat was niet op deze plek, maar ten zuiden van de Tongerlose Hoef. Ook was er een in het Kwaadeind.

Het begin en de eerste eeuw De langgevelboerderij aan de Reitse Hoevenstraat 30 is gebouwd in opdracht van Cornelis Bles. Hij was president-schepen van Tilburg (wij zouden hem nu burgemeester noemen). Op het boerenbedrijf werden gewassen verbouwd zoals die met oliehoudende zaden: koolzaad, lijnzaad en raapzaad. In de oliemolen werden de zaden fijngewreven tussen zware molenstenen, waardoor de olie vrijkomt. In een rosmolen wordt de beweegbare molensteen aangedreven door een paard dat rondjes loopt. En deel van een molensteen is bewaard gebleven en ligt buiten als stoep voor de achterdeur.

De boerderij is lange tijd in gebruik geweest door Frans Siemer (18871966) die er ook woonde. D’n Siemer, zoals hij genoemd werd, was priester, beeldhouwer, dichter, graficus, studentenmentor en leraar Frans, aardrijkskunde en later Duits aan het Odulphuslyceum. In zijn woning ontving hij de studenten van St.Leonard (Leendert) en discussieerde met hen over kunst en cultuur. Het Frans Siemerpad herinnert nog aan hem.

In 1979 werd het gebouw in opdracht van de Gemeente Tilburg door architect Drijvers gerestaureerd. Daarna werd de afdeling Archeologie van het gemeentearchief hier gehuisvest.

Bescherming en restauratie

Bestemming als dierenpark

De langgevelboerderij kwam na het vertrek van de Fathers Mill Hill in handen van de Gemeente Tilburg. Het gebouw stond echter op de nominatie om afgebroken te worden. Na acties voor het behoud onder leiding van prof. dr. Harry van den Eerenbeemt is deze langgevelboerderij sinds 1975 beschermd als Rijksmonument.

Sinds 1987 is het monumentale gebouw in gebruik bij dierenpark ‘De Oliemeulen’. Tijdens een bezoek aan dit ‘vreemdste dierenpark van Nederland’ kunt u dit eeuwenoude monument ook van binnen bewonderen.

De oudst bekende olieslager was Jan van Pelt en hij was tevens landbouwer. Vanaf 1824 werd de boerderij bewoond door olieslager en landbouwer Jan Teurlings.

WELKOM IN DE GOEDE HERDERZAAL Isidorusstraat 6, Tilburg (achter flat Postelstaete)

Rosmolen verdwijnt Het einde van de rosoliemolen kwam in zicht toen zijn zoon, Francis Antoine Teurlings (1834-1929) ook molenaar en olieslager, grond van zijn vader erfde. Hij vroeg in 1880 een vergunning aan voor de oprichting van een windmolen op het terrein oostelijk van de boerderij (ongeveer waar nu de Ringbaan-West loopt). Deze windmolen werd vergund en ingericht als olieslagmolen, waarna hij de productie van de rosoliemolen geheel overnam. Vervolgens werd deze ontmanteld en werd deze plek in het gebouw verbouwd tot afzonderlijke woning.

Maandag

Engelse les

Wekelijks

11.00 tot 12.30

Maandag

KBO diversen

Wekelijks

13.30 tot 17.30

Dinsdag

Hobbyclub

Wekelijks

09.00 tot 11.30

Dinsdag

HCC

2e/4e dinsdag vd maand

19.30 tot 22.30

Woensdag

KBO gymles

Wekelijks

09.30 tot 11.00

Woensdag

KBO diversen

Wekelijks

13.30 tot 17.30

Woensdag

Wandelbos koor

Wekelijks

19.30 tot 22.00

Donderdag

Taiji Qigong

Wekelijks

10.00 tot 12.00

Donderdag

KBO bingo

2e donderdag vd maand

13.00 tot 17.00

Donderdag

Tilburgs Herderkoor Wekelijks

13.45 tot 16.15

Donderdag

Taiji Qigong

Wekelijks

19.30 tot 21.30

Vrijdag

Bridgeclub

Wekelijks

10.00 tot 13.00

Dependance Studiehuis St. Joseph

Vrijdag

KBO diversen

Wekelijks

13.30 tot 17.30

Vrijdag

Orchidee Vereniging 4e vrijdag vd maand

19.30 tot 22.30

Na 1920 werd het gebouw verkocht aan de congregatie van de Fathers Mill Hill. Zij namen de voormalige oliemolen in gebruik als dependance Studiehuis St. Joseph. In 1932 lieten zij de zuidelijke zijgevel, de achtergevel en het dak vernieuwen. In datzelfde jaar vroeg steenkolenhandelaar Jan van der Meijs een vergunning aan om een kolenloods op te richten aan de noordoostelijke zijde achter de boerderij. Die werd vergund en gebouwd (de loods is nu in gebruik als schuur).

Vrijdag

Kumpulan

19.00 tot 23.00

3e vrijdag vd maand

Voor meer informatie: Myriam van Loon, voorzitter: 06 22514975 myriamvanloon74@live.nl www.goedeherderzaal.nl


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 16

Voorjaar 2020

Huurtoeslag ruimer, wijzigingen per 2020 Volgens schatting komen door de veranderingen in de regels van de huurtoeslag in 2020 nu 115.000 meer huishoudens in aanmerking voor de huurtoeslag. Misschien bent u er wel een van! De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs, het inkomen en vermogen van u en uw eventuele toeslagpartner of mede bewoner(s). Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. Tot die tijd gold een zogenoemde harde inkomensgrens; boven die grens had u nooit recht op huurtoeslag.

Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner overlijdt en hij/zij de huurtoeslagontvanger was.

Die inkomensgrens komt nu te vervallen.

In dat geval kunt u ook bellen met de Belasting telefoon voor nabestaanden : 0800-2358354(gratis) of contact opnemen met uw woningbouwcorporatie, ouderenadviseurs ContourdeTwern, belasting invulhulp.

Het is dus zeker de moeite waard om dit na te gaan! Om te bekijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, maakt u: een proefberekening op de website van de Belastingdienst, mijn toeslagen of vraag hulp van Uw woningbouwcorporatie, Ouderenadviseurs ContourdeTwern of Belasting invulhulp via uw lokale KBO afdeling.

Huurtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021.

Tilburg West, van negatief naar positief denken Tekst: Myriam van Loon, voorzitter Wijkraad Tilburg3West

Na een gezellig avondje in wijkcentrum ’t Sant, snert met tonpraten, kreeg ik vanmorgen 8 februari een flinke kater bij het lezen van het artikel in het Brabants Dagblad.

Vervolgens lees je in de krant dat branieschoppers van buiten de wijk hier de zaak komen verzieken. Als je op zoek bent, zie je best ellende, maar dat beperkt zich niet alleen tot onze wijk. Waarom wordt alleen Tilburg West eruit gelicht? Waarom krijg je op televisie en op radio een verslag met alleen negatieve geluiden uit de wijk?

De eerste vraag die bij mij op kwam “woont die verslaggever wel in onze wijk?”.

zorgaanbieders: huisartsen, tandartsen, dokterspost, Tweestedenziekenhuis, GGZ, fysiotherapeuten , Traverse en RIBW;

prachtig Westerpark, waar onlangs nieuwe banken zijn geplaatst en waar dagelijks onderhoud wordt gepleegd;

Hij weet volgens mij niet dat wij: 

twee prachtige wijkcentra met een tevredenheid cijfer van 8,4 hebben;

Goede Herderzaal waar dagelijks activiteiten plaats vinden;

gebouw Stichting Jeugdbelangen waar ook diverse activiteiten plaatsvinden;

het Wandelbos met kinderboerderij en speeltuin waar het goed vertoeven is;

tennisbanen binnen de wijk;

vele activiteiten voor jong en oud (zie overzicht in onze wijkkranten);

sporthal en voetbalvelden;

bibliotheek waarvan er maar vier in heel Tilburg zijn;

inlooplunch waar de bewoners twee keer per week kunnen eten (Resto van Harte, twee keer MFA Het Kruispunt en twee keer per week Tongerlose Hoef);

Pact West, bestaande uit vertegenwoordigers van scholen, woningbouwverenigingen, buurtsport, gemeente, zorgaanbieders, wijkraad Tilburg 3 West, ContourdeTwern en politie. Zij gaan regelmatig samen in gesprek om te zorgen dat de wijkbewoners zich fijn en veilig voelen in de wijk;

buurtpreventie, een fijne groep vrijwilligers die elke avond voor ons de wijk in gaan;

prima winkelcentra Westermarkt en Paletplein;

betaalbare huur- en koopwoningen.

kerken voor alle gelovigen;

Dit is nog maar een kleine opsomming van het totaalbeeld.

scholen voor onze kinderen, van basisschool tot universiteit;

 

Waren er geen positieve geluiden? Laat ons niet de ogen sluiten voor het negatieve maar met een positieve draai dat trachten te keren naar iets goeds. Het Pact werkt hier hard aan maar het is van belang dat de wijkbewoners daar in mee willen gaan en dat ondersteunen. Het motto van Wijkraad Tilburg 3 West is: SAMEN STAAN WIJ STERK.

CURSUSSEN In de volgende editie van de wijkkrant belichten we alle cursussen in de wijken. Geeft u of wilt u een cursus gaan geven in één van onze wijken neem dan contact met ons op.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 17

Voorjaar 2020

Er is maar één plek in Nederland waar je een elektrische step kunt huren. Rara, waar is dat? In Tilburg! 'Dat is leuk', zegt Bagrat. Maar je moet wel 16 jaar of ouder zijn. 'Echt? Dat is dan weer stom', vindt Mara. Mara: ‘Wow! Dat is veel geld. Waarom mag je niet per uur betalen?’ Bagrat: ‘Hopelijk krijg je voor dat geld ook een GPS-tracker mee. Handig als je verdwaalt of als je step wordt gestolen.’

Elektrisch steppen. Wachten tot je 16 jaar bent? Wat vind jij? Schrijf je mening op voor tilburgjunior!

Niet eerlijk Vanaf 16 jaar kun je een elektrische step huren in Tilburg. Het kost 50,- als je deze step voor een dag wilt huren. Het is niet eerlijk voor minderjarigen. Daarnaast is ’t vrij duur! Naast al die nadelen zitten er ook een paar voordelen aan. Het is fijn en handig om met een step rond te gaan. Veel kinderen hopen dat er wat aan de leeftijd wordt gedaan. Tizainy (11) Bagrat (11) en Mara (12) zijn vandaag bij IMC Weekendschool. Het nieuwtje van de step hadden ze nog niet gehoord. In de buurt van het Centraal Station staan er 20, keurig op een rij. Hun 12 klasgenoten wisten het ook niet. Jamilla (10): ‘Als je moe bent, is een step heel handig.’ Nadira (10): ‘Goed dat het elektrisch is. Dat is beter voor het milieu.’ Jammer dat je 16 jaar moet zijn voor de step, vinden de leerlingen. Jamilla: ‘Een beetje snap ik het wel. Grote mensen zijn misschien wat verstandiger.’ Sana (12): ‘Maar zij kunnen net zo goed een ongeluk maken. Vooral in een stad die druk is en die ze nog niet kennen.’

Kinderzitje Stel je wilt als gezin gaan steppen. Hoe moet dat dan? Adrinoëlly (10): ‘Misschien kunnen ze een kinderzitje aan de step maken. Dan kunnen kinderen toch mee.’ Yara (11): ‘Of een plankje zodat je achterop kunt staan.’ Mara: ‘De leeftijd moet omlaag. Vanaf 12 jaar steppen, kan best. Wachten tot je 16 bent, duurt veel te lang.’ Hoe duur is het eigenlijk om een step te huren, vraagt Jamilla zich af. Bijna 50 euro, dan mag je hem van tien uur ’s morgens tot drie uur s middags hebben. Onderweg krijg je eten en drinken.

Niet leuk voor kinderen Een elektrische step is een leuk idee. Het heeft voordelen. Je kan steppen door de stad. Je wordt niet moe. De step heeft ook nadelen. Het is duur. Het is niet leuk voor kinderen onder 16. De step kan snel gestolen worden. Rawda (11)

Kindersteppen maken Een elektrische step gaat sneller dan lopen. Als je moe bent is het wel handig. Ik ben 11 en mag nog niet op de step. Als je 16 bent mag je pas op de step. Als je met je ouders gaat, mag jij niet op de step. Ze kunnen toch kindersteppen maken? Maud (11)

Het Zandrijwielen Everjachtstraat 53 013 - 5900015 www.hetzandrijwielen.nl De gewoonste fietsenzaak van Tilburg Met de hoofdletter

op Service.

Wij staan voor Kwaliteit en Duurzaamheid. Gewone fietsen: RIH en Pointer Electrische fietsen: RIH en Trenergy Premium dealer Brompton vouwfietsen, de vouwfiets onder de vouwfietsen, ook elektrisch.

Bij ons is Uw reparatie in goede handen. Gratis leenfiets indien beschikbaar

Normale step erbij De elektrische step kun je bij het station huren. Je mag er pas vanaf je 16de op. Ik snap het eigenlijk wel, want het is wel echt gevaarlijk en ouderen weten daar wat meer van. Om het beter te maken voor kinderen, kun je bijvoorbeeld zorgen dat ze bij hun ouders op de step kunnen staan. Je kunt er ook een klein zitje bij maken. Of je kunt er een normale step bij zetten. Jamilla (10)

Mark Rutte Je mag alleen een elektrische step huren als je 16 jaar of ouder bent. Ik vind dat iedereen op een step mag. Het maakt niet uit hoe oud je bent! Ik wil er met meerdere mensen over praten. Daarna ga ik aan Mark Rutte vragen waarom het niet mag. Salina (10)

Hoera! Hoera, er zijn elektrische steppen in Tilburg. Onze stad is de eerste. Heel leuk om in de stad te gebruiken. Maar voor kinderen is het niet zo bijzonder want je moet 16 jaar of ouder zijn. Daar zijn wij het niet mee eens. Adrinoëlly (10) en Nadira (10)

Elektrische step en gebak Wil je op een elektrische step? Dan moet je in Tilburg zijn, want dan kan je voor 50 euro een dag lang op een elektrische step. De step is leuk want je hoeft niet de hele tijd te lopen en je bent sneller op je bestemming. Wat minder leuk is: je moet er zestien voor zijn. Het is ook duur, want niet iedereen heeft 50 euro. Maar je krijgt er wel een gebakje bij en drinken. Yara (11)


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 18

Bibliotheek start met nieuwe cursussen Bibliotheek Midden-Brabant biedt verschillende cursussen aan voor jong en oud. Zo is met de start van het nieuwe cursusseizoen het aanbod uitgebreid voor mensen die graag willen leren hoe ze dingen op de computer kunnen doen. Speciaal voor ouderen start in maart een cursus die helpt om langer zelfredzaam te kunnen blijven. En in maart start ook de cursus Communiceren met Kinderen. Het totale aanbod cursussen is te vinden op www.bibliotheekmb.nl/leren

En wie graag een nieuwe taal leert, kan kiezen uit meer dan dertien cursussen. Ook voor het opdoen van nieuwe kennis op het gebied van cultuur, lifestyle en creatieve ontwikkeling kan iedereen bij de bibliotheek terecht. Zo is de bibliotheek de plek waar mensen hun leven lang kunnen blijven leren.

In februari start bijvoorbeeld de nieuwe cursus ‘Loop door de tijd: geschiedenis voor iedereen’. Deelnemers krijgen een overzicht van de belangrijkste veranderingen van 1900 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. De cursus ‘Video’s maken en vloggen voor beginners’ start al eind januari.

Voor leden van Bibliotheek MiddenBrabant geldt een korting van 5% op de cursussen op het gebied van taal en digitaal.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 19

Voorjaar 2020

Vissen – Schaal – Schelpdieren Voor de bereiding kun je een keuze maken uit diverse vissoorten, een stevige vissoort is aanbevolen. De receptuur is voor 4 personen, maar je kunt deze natuurlijk vermenigvuldigen zodat je meerdere porties kunt invriezen.

Vis inkopen

Bereiding

 Omdat vis nauwelijks bindweefsel

 Snij de vis in blokjes.

bevat, is het niet nodig dat je, net als bij vleessoorten, de vis moet laten besterven.

 De smaak van vis staat of valt met de versheid.

 Een vis is vers als de huid (vel) een Zalm creatie gemaakt door Jos voor een culinaire wedstrijd. 1ste prijs.

Voor de vierde editie heb ik gekozen voor de voedingswaarde van vis, natuurlijk gecombineerd met een heerlijk recept. Vis is een van de belangrijkste leveranciers van eiwitten, evenals zuivelproducten, vlees, wild, schaal- en schelpdieren. Eiwitten zijn belangrijk in onze voeding. Daarnaast bevatten ze vitaminen en mineralen zoals ijzer en fosfor. De hoeveelheid vet varieert. Magere vissoorten als kabeljauw, wijting, schol, tong en tarbot bevatten minder dan 5 % vet.

Bij vette vissoorten als haring, makreel, zalm en paling kan het vetgehalte oplopen tot meer dan 25 %. Visvlees bevat, in tegenstelling tot vlees van zoogdieren en gevogelte, bijna geen bindweefsel. Hierdoor is vis licht verteerbaar. Doordat er geen bindweefsel aanwezig is heeft vis een korte bereidingstijd nodig. Op de poster zie je een aantal vissoorten die uitstekend geschikt zijn in recepturen visbereiding. Ik heb gekozen voor een vis-goulash.

mooie glans heeft, de ogen helder zijn en bol staan.

 De kieuwen moeten helderrood zijn, wat je kunt controleren door de kieuwen open te buigen.

 De vis moet fris ruiken.  Ruikende vis is nog wel te eten

 Besprenkelen met het citroensap.  Bestrooien met peper en zout, paprikapoeder en de bloem.

 Maak de ui schoon en snij deze in kleine blokjes.

 Snij de schoongemaakte paprika in dunne reepjes.

 Smelt de boter in de braadpan.  Bak de ui en de paprika blokjes in 3 minuten.

 Roer met de houten lepel de tomatenpuree er door.

maar de smaak is sterk verminderd.

 Aanbevolen: koop vis bij een vertrouwd adres, de omzet is natuurlijk zeer belangrijk.

 Vraag de vishandel de vis schoon te maken zodat hij direct panklaar is voor de bereiding.

Materialen die nodig zijn voor de bereiding. Koksmes, snijplank, braadpan, blikopener, litermaat, garde (klopper), kookpannetje, eetlepel, theelepeltje, houten lepel of spatel, wokpan en 4 platte borden.

 Deze even mee aanfruiten om te ontzuren.

 Roer er de visbouillon door en breng aan de kook.

 Even rustig laten koken tot een gebonden saus.

 Dan de visblokjes toevoegen.  3 tot 5 minuten op een klein vuur laten garen.

 De kookroom bijvoegen – weer even rustig koken.

 Indien nodig op smaak brengen met wat peper en zout.

Vis-goulasch

 Serveren met een combinatie van

Receptuur 4 personen - wat heb ik nodig - en Bereiding

 Rijst koken of noedels koken vol-

500 gram visfilet, dit kan zijn kabeljauw, koolvis, wijting, schelvis, schol. 2 eetlepels citroensap, zout, peper, 1 theelepel paprikapoeder, 3 eetlepels patentbloem, 2 uien, 2 paprika’s, 50 gram boter, 1/2 liter visbouillon (gebruik hiervoor een hulpmiddel namelijk visbouillonblokjes Knorr is het meest smaakvol), 2 kleine takjes tijm of ½ theelepel gedroogde tijm, 3 eetlepels tomatenpuree, 3 eetlepels kookroom, wokolie van Conimex.

roerbakgroenten en rijst of noedels. gens de bereiding die op de verpakking staat.

 Kies voor roerbakgroenten de kant en klaar variant.

 De roerbakgroenten in een wokpan met wokolie gaar fruiten.

De rijst er door mengen, proeven en op smaak brengen met peper en zout.

 Verdeel de goulash over de vier borden, drink er een heerlijk glas droge gekoelde witte wijn bij succes verzekerd.

Eet smakelijk en geniet van dit heerlijke gerecht Wijkbewoner en Gepensioneerd kookdocent Jos Schollen. Zijn er onder de wijkbewoners kookliefhebbers die ook hun receptuur in de wijkkrant willen delen stuur deze dan naar secretaris@wijkraadtilburg3west.nl


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 20

Voorjaar 2020

Pensioen informatiebijeenkomst KBO-Brabant voor leden en niet-leden Deze pensioenbijeenkomst was op28 januari 2020 Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 5037 AM Tilburg. Na de opening door de voorzitter van KBO Brabant werden we door ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer bij gepraat over de vele ontwikkelingen op het gebied van de pensioenen. Wij zijn ontvangen met een kopje koffie of thee. Rob de Brouwer startte zijn presentatie om 19.00 uren daarna was er ruim gelegenheid om vragen te stellen. De pensioenen bestaan uit AOW – aanvullend pensioen (wat men gespaard heeft via of bij de werkgever)– particulier sparen (bv. door ZZP’ers). De doelstelling was in het verleden om continuïteit te creëren door de pensioen fondsen wat in moest houden dat we verder konden leven na onze pensionering zoals we gewend waren.

Het pensioen wordt door de staat gezien als een optie en dit betekent dat het een belofte zou zijn i.p.v. een intentie van een waardevast pensioen. Bij de huidige regelingen blijkt dat de staat de jongeren belangrijker vindt dan de gepensioneerden. Heel de discussie is gestart en wordt steeds weer gevoed door de media met leuzen als: Het zijn egoïsten de gepensioneerden. De huidige werkzame jongeren moeten het pensioen opbrengen voor de gepensioneerden, ze verduisteren het geld waar de toekomstige gepensioneerden van betaald moeten worden enzovoorts. De staat heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze gecreëerde situatie door de media om de schuld naar de huidige gepensioneerden te schuiven en te zeggen dat de huidige gepensioneerden moeten inbinden om in een later stadium aan de huidige werkende groep mensen nog een redelijk pensioen te kunnen betalen. De gemiddelde rente opbrengst van de beleggingen van de pensioenfondsen ligt op 3,4% en de staat bepaald d.m.v. de Nederlandse Bank dat de fondsen maar mogen rekenen met een rente opbrengst van 0,7% waardoor de fondsen rekenmatig te weinig buffer hebben om in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Het totale huidige vermogen van de pensioenfondsen is 1560 miljard euro. Als de rekenrente door DNB met 1% verhoogd zou worden dan zouden alle pensioenfondsen boven de norm uitkomen en zouden ze allemaal mogen indexeren. Nederland heeft de laagste rekenrente van alle Europese landenwaardoor in de ons omringende landen de pensioenen wel geïndexeerd kunnen worden. Het lijkt erop dat de doelstelling van de overheid erop gericht is om op de lange termijn er toe over te gaan om de pensioenen onder te brengen bij diverse verzekeringsmaatschappijenwaar men dan individueel een pensioenovereenkomst (verzekering) moet afsluiten. Je kunt ervan uitgaan dat je dan duurder uit bent.

Aangifte inkomensbelasting over 2019 Vanaf 1 maart aanstaande kunt of moet u weer aangifte inkomstenbelasting doen. Ouderen die afgelopen jaar zijn geholpen door een van de invullers van de Belastingservice Kbo -Brabant worden dit jaar door die invuller benaderd om een afspraak voor de aangifte 2019 te maken. Ouderen die nog niet eerder door de Belastingservice zijn geholpen kunnen zich melden bij het Centrale nummer: 0639830001 Zij worden dan in contact gebracht met een belastinginvuller.

In een discussie kwam naar voren: 

Als we persoonlijk iets aan dit onrecht willen doen we moeten bekijken welke politieke partijen dit onrecht onderschrijven en dan gericht stemmen bij de verkiezingen.

De Nederlandse wetgeving in deze komt niet overeen met de Europese richtlijnen en dat zou wel moeten en dit wordt ook aangekaart door KBO Brabant.

Netspar is een pensioendenktank van Tilburg University die advies geeft en zaken uitzoekt die gefinancierd wordt door verzekeringsmaatschappijen en dus niet onafhankelijk zijn.

KBO Brabant gaat de presentatie aan pensioenfondsen en toezichtorganen van deze fondsen toesturen. Van de presentatie is ook een film gemaakt die op de site van KBO Brabant komt te staan.

We waren het er over eens dat er moeilijk solidariteit te verkrijgen is onder de gepensioneerden zoals bij de boeren, het onderwijzend personeel en het verplegend personeel. Een voorbeeld was dat er voor deze avond 120 personen hadden aangemeld, waardoor ze mensen moesten weigeren omdat er maar 120 in de zaal konden, en er dan uiteindelijk maar 35 mensen komen opdagen.

Samengesteld G. Willemsen

nder ti


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 21

Voorjaar 2020

Zondag 15 maart 13.00 uur

Zondag 5 april 13.00 uur

Zondag 19 april 13.00 uur

Zondag 3 mei 13.00 uur

Zondag 17 mei 13.00 uur

Fatimawandeling

Hasseltwandeling

Korvelwandeling

Herdenken en vieren

Van Pollet t/m Paleis

Inschrijven: volkering@stadsgidserij.nl e

Fatima, de 1 nieuwbouwwijk van Tilburg na de 2e wereldoorlog. Een afsplitsing van Broekhoven 1. Een wijk waar de pastoor de scepter zwaaide en veel nieuwe ontwikkelingen gestalte kregen. Een wijk waar de bekende architect Bedaux menig bouwwerk ontwikkeld heeft en om zeker niet te vergeten de alom bekende Aabee fabrieken hun plek hadden. Wijkcentrum Koningshaven Kruisvaarderstraat 32c Kosten: € 4,00 p.p.

Inschrijven:

Inschrijven:

Inschrijven:

Inschrijven:

paans@stadsgidserij.nl

hal@stadsgidserij.nl

reuver@stadsgidserij.nl

beerens@stadsgidserij.nl

Wie Hasselt zegt, zegt natuurlijk Hasseltse kapel, maar er ligt veel meer geschiedenis voor het oprapen in deze hele oude herdgang van Tilburg. Daar in het voormalige noordwesten van de Stad stond immers niet voor niets het Kasteel van Tilburg, omringd door de Kasteelsche Bossen. Voor ieder een wandeling die benieuwd is naar al dat spannends en moois van het Hasselts verleden, maar ook wat de wijk anno 2020 te bieden heeft.

“Corvel”wordt al in 1418 genoemd. In 1430 spreekt men over de “heertganck van Corvel” en in 1440 over “Corvel aan den Berkdijk. Tot deze oude herdgang behoren ook het Laar en de Poel. Het Korvelplein is het voornaamste plein van dit gebied, waarin vroeger boerderijen en textielfabrikanten de werkverschaffers waren.

Een wandeling in het kader van 75 bevrijding. Een wandeling bij het Vrijheidspark gelegen achter het Factorium aan de Bisschop Zwijsenstraat. Een mooie gelegenheid om eens mee te gaan op een route die vanuit deze tuin start en vervolgens langs plekken voert die stuk voor stuk op een andere wijze een relatie leggen met Tilburg en de 2e Wereldoorlog.

Een prachtige wandeling die ons leidt vanaf Pollet aan de Spoorlaan (een van de meest prominente Textielfabrikanten in Tilburg) door een van de meest historische straten en toegangen tot Tilburg Centrum, de Stationsstraat. Deze wandeling eindigt in het voormalig Paleis van Koning Willem II, aan de Paleis ring, waar vele Tilburgers hun huwelijk sloten.

Vrijheidspark

Start bij de VVV Tilburg

Bisschop Zwijsenstraat

Spoorlaan

Kosten: € 4,00 p.p.

Kosten: € 4,00 p.p.

Wijkcentrum de Poorten Hasseltstraat Kosten: € 4,00 p.p.

Korvelse Kerk Korvelseweg Kosten: € 4,00 p.p.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 22

Voorjaar 2020

PRIJSVRAAG VOORJAAR - WOORDZOEKER Streep de woorden hieronder weg in het puzzel raster. Het woord dat overblijft is het antwoord op de prijsvraag van deze editie. Onder de juiste antwoorden wordt een waardebon van 12,50 Euro verloot die beschikbaar is gesteld door Bloemisterij / Tuincentrum Het Wandelbos. Stuur het antwoord samen met je naam en adres voor 15 mei op naar: redactiewijkkrant3west@hotmail.com of geef het af aan de balie van het wijkcentrum ‘t Sant. Vergeet niet als onderwerp VOORJAARS prijsvraag Wijkkrant te vermelden.

WOORDENLIJST

Oplossing WINTER Prijsvraag:

Prettige Kerstdagen Winnaar Tuincentrum tegoed bon:

Karin Bonhof

BLOEI BOLLEN BOS BRIESJE BROEDEN GROEI GROEN HYACINT JUNI KNOP MAART MEI

NATUUR ONTLUIKEN PARK PICKNICK SEIZOEN SKATEN TREKVOGELS T-SHIRT TULPEN WANDELEN ZWALUW

Bloemisterij / Tuincentrum Het Wandelbos Dillepad 6 5044 EN Tilburg 013 - 4674709 www.tuincentrumwandelbos.nl info@tuincentrumwandelbos.nl

Mariëlle Crijns – redacteur & puzzelmaker – heeft de puzzel voor de wijkkrant gemaakt. Tekstcorrectie en redactie

 correctie en redactie van verslagen, brochures, boeken en webteksten;

 zzp’ers en studenten krijgen 10% korting. Puzzels

 gratis puzzelen op Puzzelcorner.nl;

 levering van diverse puzzels aan (wijk)kranten, (club)bladen en particulieren;

 lezers ontvangen 10% korting op een woordzoeker (thema naar keuze). Mail: info@puzzelcorner.nl Telefoon: 06-42 34 53 28


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 23


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 24WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 26

Voorjaar 2020

Panda Hockeyteam voor meisjes van 9 - 13 jaar René Dinant is initiatiefnemer en organisator van het Panda Hockeyteam. Dat doet hij samen met Salaam, captain van het team. Een hockeyteam van meisjes van 9 tot 13 jaar. Een aantal jaren geleden vonden veel vluchtelingenfamilies een plek in Tilburg. René kreeg het idee om met de vluchtelingenkinderen te gaan hockeyen. Dit betekende de start van het Panda Team en het begin van een band voor het leven! Het team bestaat uit Vluchtelingenkinderen en kinderen die in Nederland zijn geboren. Stichting Leergeld helpt financieel met de aanschaf van een hockeyuitrusting. Het is dus belangrijk dat je gebruik mag maken van de Stichting Leergeld. Twee zusjes uit onze wijk hebben ook de weg naar het Panda Team gevonden! En ze vinden het geweldig. Samen met hun Mama gaan ze iedere zondagochtend naar de hockeytraining. En ze hebben al meegedaan met wedstrijden en toernooien. Ben je een meisje van 9 tot 13 jaar en wil je een keertje hockey uitproberen in een veilige omgeving?

Waar: Cruyff Court Tilburg Noord, hoek Dirigentenlaan/Stokhasseltlaan Wanneer: zondag 5 april van 10.00 tot 11.00 uur. Als je komt loop je een heel leuk risico: een keer meegetraind met het Panda Team, wil je nooit meer weg! Kom het maar aan de Panda’s vragen. René zorgt voor een hockeystick. Informatie: René Dinant. Mobiel: 06 413 22 430.

Kom op zondagochtend 5 april met Papa en/of Mama naar de hockeytraining van de Panda’s. Je begint met 2 proeftrainingen. René (60) en Salaam (13) lopen op zaterdag 20 juni samen met hun team de 10 km. - Geef ze nu een steuntje in de rug, ga naar de pagina van Nacht van de vluchteling Voor de kinderen en hun families is René een vertrouwd gezicht, een vriend en een gezinscoach. Hij zit vaak bij de gezinnen aan tafel om te kijken hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben om uit hun isolement te raken en hun gevoel van vertrouwen en veiligheid terug te krijgen. Sinds René de vluchtelingenkinderen traint en hun families kent zit hij vol verhalen.

Die heeft hij opgeschreven in zijn eerste boek: Yell, yell, yell! De Panda’s winnen wel, hockey is een samenspel! Met de opbrengst van dit boek hoopt René weer nieuwe spullen aan te schaffen of vervoer te regelen voor de kinderen om naar wedstrijden en toernooien te gaan. René vraagt dan ook geen contributie. Wat wel? Ouders die hun kinderen op zondagochtend naar de training brengen.

Maak kennis met hockey tijdens het Panda Hockey Feest Op zaterdag 21 maart kunnen alle kinderen uit de buurt kennismaken met het Panda Hockeyteam. Tussen 15:00 uur en 18:00 uur ben je samen met je ouders welkom tijdens het Panda Hockey Feest op de hockeyvelden van de Universiteit aan de Sportweg in de Abdij– en Torenbuurt (De Reit).

Integratie is ons doel!

Activiteiten Abdij– en Torenbuurt Zaterdag 21 maart, 15:00 uur - 18:00 uur Panda Hockey Feest op de Hockey velden van de universiteit (Sportweg) Leefbaarheidsavond Torenbuurt; donderdag 14 mei 19.00 uur tot 20.30 uur Ontmoeting in Het Muntje (garage in de Munttorenstraat 79) elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag Ook is er een speelgoedhoek voor kinderen ingericht, waar kinderen gratis speelgoed kunnen halen / ruilen. Het Muntje is voor alle bewoners van de Torenbuurt. Ontmoeting in Het Abdijtje (garage in Abdij van Averbodestraat 39) elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag Ontmoeting dmv koffie en praatje, woensdag handwerken met volwassen, op vrijdag knutselen met kinderen. Vanaf maart gaat er bij goed weer gespeeld worden met kinderen in de speeltuin aan de Schreiertorenstraat, op donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur Feest op het Plein (datum volgt later)

Er zal een echte hockey workshop gegeven worden en kun je kennismaken met de warmte die René en zijn team uitstralen. Naast hockey zal er een springkussen aanwezig zijn en kunnen kinderen zich laten schminken.

Ook worden de kinderen en hun ouders getrakteerd op wat lekkers. Heb je zin om te komen? Wij zorgen voor alles wat je nodig hebt om te hockeyen. Natuurlijk is deze activiteit gratis.

Oliebollenfeest: 27 december


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 27

Voorjaar 2020

Gratis cursus ‘Klik & Tik: de basis + het internet op Informatie opzoeken, iets kopen of bankzaken regelen. Het gaat steeds vaker via internet. Voor iedereen, die nog niet bekend is met het gebruik van een computer en er graag meer mee wil doen, maar niet goed weet hoe dit werkt, wordt door de Bibliotheek Midden-Brabant in diverse locaties de cursus Klik & Tik gegeven. In de Bibliotheek ’t Sant zijn nog plaatsen beschikbaar.

De trainingen zijn elke woensdag van 14:00 tot 16:00 uur of van 19:00 tot 21:00 uur. Aanmelden kan tijdens de service-uren aan de balie van de Bibliotheek of telefonisch op nummer 013-4683368

Cursus Digisterker: leer werken met de digitale overheid

Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven: bankzaken regelen, een reis boeken, een baan zoeken, tweedehands koopjes, informatie van je woningbouwvereniging, gemeente en overheid.

Met 'Klik & Tik: het internet op!' leer je bijvoorbeeld, hoe je e-mailt, hoe je bestanden op de computer zet, hoe je zoekt op internet en websites bekijkt en hoe je formulieren aanvraagt en invult.

Tijdens de cursus Klik & Tik leren mensen in een kleine groep en onder begeleiding van een vakkundige trainer, stap voor stap, hoe de computer werkt. Iedereen kan op zijn eigen tempo de cursus doorlopen.

De cursus ‘Klik & Tik’ bestaat uit een aantal wekelijkse bijeenkomsten in de Bibliotheek ’t Sant, Beneluxlaan 74, Tilburg.

Westerbazaar

Donderdagavond 7 mei, 14 mei, 28 mei en 4 juni

Tilburg - Steeds meer contacten met de overheid lopen via internet. Vindt u het ook moeilijk om met de websites van de overheid te werken? Dan is de cursus Digisterker iets voor u!

Voor meer informatie en/of aanmelden:

Deze praktische cursus helpt u in vier bijeenkomsten van 2 uur op weg op de website 'Mijn Overheid'. Daar kunt u zaken vinden en regelen rondom bijvoorbeeld belastingdienst, zorg en wonen.

Locatie:

Kom langs bij bibliotheek 't Sant of stuur een mailtje naar angelameulensteen@bibliotheekmb.nl

De Bibliotheek 't Sant, Beneluxlaan 74 in Tilburg

Digisterker is bedoeld voor iedereen van 18 jaar of ouder uit de gemeente Tilburg die graag beter wil leren omgaan met de digitale overheid. Deelname aan deze cursus, inclusief werkboek, is gratis. De cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers in een kleine groep. Schrijf u in voor één van de twee cursussen Digisterker op: Maandagochtend 16 maart, 23 maart, 30 maart en 6 april of

Proef de cultuur van Eritrea

Zondag 14 juni van 12.00 tot 17.00 uur Wijkcentrum ‘t Sant Ontdek de wereld in West In Tilburg-West wonen mensen met verschillende nationaliteiten. Zoveel culturen, zoveel gewoonten, zoveel mooie tradities en dus ook zoveel mooie verhalen. Deze ‘wereld van West’ staat dan ook centraal tijdens de Westerbazaar, de open dag van ‘t Sant. Bij de Westerbazaar ontmoet je andere wijkbewoners en geniet je van alle culturen die onze wijk rijk is. En dat in jouw wijkcentrum. Mis het niet! De toegang is gratis.

In de wijk Tilburg-West wonen mensen met wel 101 verschillende nationaliteiten en culturen. Dit levert een boeiende mix op van uiteenlopende tradities, gewoontes, verhalen en films. Daarom staat in wijkcentrum ’t Sant regelmatig een andere cultuur centraal. Onder de titel 'Proef de cultuur van….' is reeds aan een aantal (exotische) landen aandacht besteed en maak je zo een reis door de wereld - ditmaal door Eritrea - en duik je dieper in de cultuur van je buren.

Programma 12:00 - 13:00 uur: Happy hour! Ontvangst met een gratis kop koffie of thee. 13:00 – 17.00 uur: Verschillende optredens van diverse culturen.

Zondag 29 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur Wijkcentrum 't Sant proef de Cultuur van Eritrea Ga je mee op reis?

En verder op de Westerbazaar.... Ga op de foto voor het green screen.

Diverse activiteiten, lekkere hapjes te koop, muziek, dans en een documentaire uit Eritrea. Laat een foto maken bij het green screen.

Proef hapjes uit de verschillende culturen. Een ballonnenclown (14:00 - 17:00 uur).

Programma

Kinderactiviteiten.

13.00 uur inloop met koffie/thee/opening (koffieceremonie)

De bibliotheek is open!

13.30 uur Eritrese dans en muziek 14.00 uur Presentatie over Eritrea 15.00 uur Uitleg over eten uit Eritrea 15.30 uur Dans en muziek

WESTERBAZAAR

De Westerbazaar is leuk voor jong en oud, dus neem jouw kind(eren) ook mee! Wijkcentrum 't Sant, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg

Doorlopende activiteiten voor kinderen. De entree is gratis, je bent van harte welkom.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 28

Voorjaar 2020

Wat zeggen de leden over Antaru 50+ Voor ons is het een plezier om samen te zijn met Antaru 50+. Wij voelen ons thuis, wij vermaken ons en krijgen informatie en worden wegwijs gemaakt waar wij overal recht op hebben. Leren elkaar kennen en andere plekken in Tilburg. Ook speciaal is de koffietijd waar Roos voor zorgt, de attent heid naar elkaar toe, de belangstelling bij ziekte of als wij jarig zijn en zo meer. Hartelijk dank. Nana en Milva

Antaru 55+ is een gezellige club. Er wordt veel georganiseerd, maar gezelligheid is een eerste vereiste, ook met gezellige uitstapjes.

Met Antaru 50+, Roos altijd in de Roos ‘t lukt haar altijd met inplannen en uitstapjes, van alles. Wij genieten en leren van alle thema’s en wij zijn er dankbaar voor. Roos, samen zetten we door ! Mercedes Rigaud

Om de twee weken bespreking van verschillende thema’s. Antaru 55+ speelt een belangrijke rol in ons sociale leven, we maken vrienden voor het leven. Geweldige plek om je te mengen tussen mensen van je eigen leeftijd. Wat zijn wij trots, Therese en ik op onze Ouderen van Antaru 50+ en andere Ouderen uit de Wijk die altijd belangstelling voor ons hebben, zowel voor onze gezelligheid, lezingen en de jaarlijkse busreis in juni.

Vorig jaar heb ik kennis gemaakt met Antaru 50+. Ik heb wat lezingen en uitstapjes meegemaakt. Mijn ervaring is dat de groep vaak enthousiast is en begaan met anderen. Nu, in een nieuw jaar heb ik besloten om lid te worden.

Wij zijn de beheerders die altijd voor ons klaarstaan erg dankbaar evenals de andere medewerkers van ContourdeTwern waar wij op kunnen rekenen met onze hulpvragen EN…Verrijk je Wijk niet te vergeten !

Mijn volgende uitdaging is om papiamentu te leren, zodat ik ‘t onderlinge gebabbel kan verstaan.

Wij hopen nog enkele jaren door te kunnen gaan samen met onze trouwe leden variërend van 55 t/m 92 jaar en andere belangstellenden.

Om lid te zijn van Antaru 50+ vind ik fijn, omdat ik het zelf fijn vind voor senioren iets te doen. Leuke thema’s waar iedereen wat aan heeft.

Zaterdagmiddag 4 april gaan wij samen met U er een mooi feest van maken.

Het samen zijn is heel fijn

Roos en Therese

Yvonne van Hest

Therese Monia Kofie

Een aanrader sluit je aan bij Antaru 55+ Marie Arndell

Antaru, voor mij een gezellige en leerzame club met ouderen zoals ik. Het heeft mij geholpen mijn heimwee naar mijn “dushi” korsou te verdragen. Ik ben blij dat ik lid ben van Antaru. Mildred Straker


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 29

Voorjaar 2020

Pasen is het feest van leven Het Paasfeest, ieder jaar in de lente, is het belangrijkste feest van het christendom; het is één van onze oudste feesten; het werd in de 4e eeuw al gevierd, altijd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Daarmee kan het feest in tijd verschillen, tussen 22 maart en 25 april. Daarom is het in sommige jaren vroeg Pasen en andere laat tot eind april toe. De paaseieren zijn gekleurde eieren, die het nieuwe leven symboliseren. In de oude verhalen brengt de paashaas de eieren naar de kinderen. Paaseieren zijn er in alle kleuren en maten en de middenstand doet er goede zaken mee. De paaskaars, die in de paasnacht de kerk wordt binnen gedragen, verwijst naar het doopsel van christenen. Het is een grote en rijk versierde kaars met tekens en symbolen. En zo wordt het paasfeest gevierd over de hele wereld als een feest van nieuw leven. Dat leven mogen wij ook nu nog leven en delen met elkaar. Ik wens iedereen een Zalig Paasfeest toe.

Pastor Marijn van de Laar

Christenen vieren dan de verrijzenis van Jezus uit de dood, nadat Hij als een crimineel aan het kruis geslagen was. Aan Pasen gaat vooraf een bijzondere week, die we Goede Week of Stille Week noemen. De laatste dagen uit het leven van Jezus worden als een film afgespeeld: De dag, dat Hij met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal viert (Witte Donderdag), is voor christenen de dag van de instelling van de eucharistie of het avondmaal en de instelling van het priesterschap. Dan komt de dag van zijn lijden en dood aan het kruis (Goede Vrijdag), een dag van soberheid en vasten. Tenslotte zijn rusten in het graf (Paaszaterdag). Dat Pasen in alle opzichten het feest is van het nieuwe leven, moge duidelijk zijn.

VIERINGEN ROND DE GOEDE WEEK EN PASEN Palmzondag 4 en 5 april Zaterdag 17.30 uur: Duynsberg Zondag 9.30 uur: Kruispunt Zondag 11.00 uur: Lucaskerk, gezinsviering Witte Donderdag 9 april 17.30 uur: Duynsberg, samenzang 19.00 uur: Lucaskerk met zang van Liturgisch Ad Hoc Koor Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur: Bidden van de kruisweg in de Lucaskerk 17.30 uur: Gedenken lijden en sterven in de Duynsberg 19.00 uur: Viering met kruisverering in de Lucaskerk, zang door L’Esprit

In het christelijk geloof wordt het gekoppeld aan de bevrijding uit Egypte van het Joodse volk onder leiding van Mozes. Het Paasfeest sluit ook goed aan bij het jaargetijde van de lente en bij het ontwaken van de natuur.

Paaszaterdag 11 april

In de loop der jaren zijn er veel bijzondere gebruiken en rituelen ontstaan en symbolen gegroeid, die met het Paasfeest verbonden zijn. Ik noem er een paar:

Eerste Paasdag 12 april 9.30 uur: Paasviering in MFA ’t Kruispunt met zang van Vita Nova 11.00 uur: Paasviering in de Lucaskerk met zang van het Liturgisch Ad Hoc Koor

16.30 uur: Kleuterkerk in de Lucaskerk 17.30 uur: Paasviering in de Duynsberg met zang van Vita Nova 20.30 uur: Paaswake in de Lucaskerk met zang van het Wandelboskoor

De palmtakjes van Palmzondag, de zondag vóór Pasen, verwijzen naar de intocht van Jezus als koning van de vrede in Jeruzalem. Op deze zondag worden er in de kerk palmtakjes gezegend, die mensen mee naar huis nemen.

Tweede Paasdag 13 april 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.

Vastensoep 2020 Iedere vrijdag in de Veertigdagentijd (van vrijdag 28 februari t/m vrijdag 3 april) zijn er de bekende vastensoepmaaltijden in de Elimzaal aan de Schiphollaan 30. U bent om 18.00 uur welkom. Op het parochiecentrum liggen lijsten waarop u zich aan kunt melden (tel. 013 – 207 01 27), zodat de soepkokers weten hoeveel soep ze klaar moeten maken. Openingstijden van het parochiecentrum zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Op het menu staan telkens een tweetal maaltijdsoepen. Iedere week is er andere soep. Veel regelmatige bezoekers zullen een aantal “klassiekers” herkennen: de Zwitserse gerstensoep, de bruine bonensoep, de uiensoep, de linzensoep. Maar er zijn veel meer soepen. Samen met alle bezoekers kunt u dan twee borden maaltijdsoep eten met brood en fruit. Dus een volwaardige en zeker ook lekkere maaltijd. Iedere soep wordt die dag door een paar vrijwilligers vers gemaakt. Wilt u zelf een soepkom en lepel meebrengen? We vragen een bijdrage van minstens €5,00. De opbrengst komt ten goede aan het Vastenaktieproject van het Bisdom.

Bent u niet in de gelegenheid naar de Elimzaal te komen op vrijdagavond, dan kunt u ook dit jaar weer soep bestellen. Kosten € 5,00 per bakje: (2 volle borden). Ook hier is alle opbrengst voor de Vastenaktie. Bestellen kan ook hier door een telefoontje naar het parochiecentrum (zie boven). De soep wordt dan voor u ingevroren. U kunt u de soep zelf ophalen op het parochiecentrum aan de Lage Witsiebaan 83 vanaf maandagmorgen 10.00 uur.

Voel de lente

Als de kou zich laat verdrijven en de voorjaarszon gaat schijnen als de bloesem behoedzaam ontluikt een merel zijn eerste concert fluit verrast wordt door een mooie vlinder dan wordt je winterdip snel minder kom naar buiten allemaal en laat je omarmen door de lente en voel

Liesbeth van de Wouw

ze maakt je warmer

Wijkbewoonster


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 30

Voorjaar 2020

Al jaren roept De Reit om een ontmoetingsruimte en dan gebeurt er dit In juni 2019 stond er in diverse media te lezen dat de wijk ’t Zand er een nieuwe ruimte bij krijgt die gebruikt mag gaan worden voor diverse initiatieven voor de wijk. Het pand, dat aan de Schiphollaan 28a ligt, zou eerst gebruikt worden voor mensen met een psychische achtergrond. Uiteindelijk is dit niet doorgegaan en heeft de gemeente het gekocht en investeert eenmalig een kleine 90.000 euro in het pand. in de samenleving heeft het buurthuis ook een signaleringsfunctie. De vrijwilliger achter de bar kan misschien het eenzame gevoel bij een bezoeker niet wegnemen, maar kan hem of haar wel in contact brengen met de professionele zorg waarmee het buurthuis samenwerkt.

Natuurlijk juich ik dit soort initiatieven toe omdat je zelf ook hard werkt aan een mooie wijk. In de zomer wil men het nieuwe gebouw gaan openen en er komt steeds meer duidelijkheid wat er in het pand komt. Het wordt als het ware een verlengde van het wijkcentrum van waaruit activiteiten worden georganiseerd, er komt een ruilwinkel (wat ik zelf persoonlijk een aanwinst vindt) en er komt een huiskamer voor de wijk. Wanneer je de wijk goed kent dan blijkt dit het vierde gebouw te zijn wat gebruikt kan worden voor buurtactiviteiten en derde gebouw dat wordt gedragen op subsidie van de gemeente. Op de eerste plaats hebben we het wijkcentrum zelf, naast het wijkcentrum ligt het gebouw van Stichting Jeugdbelangen (geen subsidie), verderop in de wijk ligt De Goede Herderzaal en dit is gebouw nummer vier. De wijk ‘t Zand is overigens niet veel groter in aantal bewoners dan De Reit, dit bedraagt slecht 10%-15%.

Terug naar de wijk De Reit, waarin ik zelf woon. In 2011 werd, op last van de gemeente wegens bezuinigingen, het oude wijkcentrum aan de Westertorenlaan gesloten. Diverse verenigingen moesten zich noodgedwongen opheffen of op zoek gaan naar een andere locatie. Nog steeds hoor ik van diverse kanten dat een wijkcentrum of ontmoetingsruimte in De Reit een gemis is. Er kunnen geen activiteiten georganiseerd worden of men moet diep in de buidel tasten voor tafels, banken, stoelen en een tent. Waarom? Er is geen enkele openbare ontmoetingsruimte meer in de wijk.

Alle voordelen van een buurthuis bij elkaar genomen, maakt het mij boos dat er een nieuw “buurthuis” wordt geopend in een wijk waar je al meerdere ruimten hebt voor dit soort sociale

functies. Als je weet dat je in je eigen wijk niets hebt en in de naastgelegen wijk volop, dan voel je je benadeelt. Je krijgt het gevoel van oneerlijkheid of onrechtvaardigheid. Waarschijnlijk zal men het er nu op gooien dat er geen leegstaande ruimtes zijn, maar dat is ook niet waar. Wanneer je echt wilt dan is er die wel. Aan de professor Verbernelaan is onlangs een gebouw, waar vroeger NBrikx zat, leeg komen te staan. Het is ondertussen verkocht en men wil er een groot aantal studentenwoningen in vestigen. Veel bewoners zien dit als meer aandacht geven aan studenten dan de rest van de wijkbewoners. Tevens komt daar nog eens bij dat er al veel studenten in de wijk gehuisvest zijn en de overlast van studenten redelijk groot is. Sluit een compromis met de verhuurder en stel een deel van het gebouw beschikbaar aan de wijk met een eigen ingang en sleutel. Dit idee zou een win/win situatie kunnen opleveren. Robert de Kort (buurtbewoner)

Onderzoek heeft uitgewezen dat buurthuizen het ‘ecosysteem’ zijn van een sociale buurt. Het buurthuis is een plek waar zorgbehoevenden zich geen patiënt meer hoeven te voelen. Ze vinden er zorg in hun eigen buurt, met de mensen die ze vaak al tientallen jaren kennen. En het mes snijdt van twee kanten. De participatie van bewoners wordt veel groter. Met zijn plek midden

Wijk in, wijk uit. Wijkaccenten stemmen tevreden, geven de geest een frisse kijk. 'K neem wekelijks de wijk, 'k wijk uit om elders op te treden. Maar spelen in 't Zand is zeker zo fijn; lekker dichtbij afwijkend zijn Peer de Graaf


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 31

Voorjaar 2020

Schiphollaan 28a wordt 'Gebouw voor de Buurt' De Bedoeling van Schiphollaan Het ‘Gebouw van de Wijk’ aan de Schiphollaan wordt een unieke en energieke plek waar de wijkbewoners thuis zijn. Je komt op de koffie bij je eigen buurtgenoot, die zijn of haar talent ontwikkelt door een bedrijfje te starten om daarmee iets moois terug te geven aan de wijk. Zo is er plek voor een ruilwinkel, buurtklussers en om jezelf te laten knippen, coachen, voeden of verleiden tot sport! Oftewel: heb je een klus en zoek je een helpende hand? Die vind je in de Schiphollaan! Wil je oude spullen niet weggooien, maar inruilen voor iets nieuws? Dat kan in de Schiphollaan! Zoek je wat hulp bij het inrichten van je leven, bij het sporten of eten of wil je beter in je vel zitten op sommige momenten? Persoonlijke aandacht hiervoor vind je in de Schiphollaan! Simpelweg een kop koffie drinken? Kom naar de Schiphollaan! In het gebouw ook een belangrijke plek voor de Community School Jeanne D’Arc: met de deuren open om de wijk binnen de school te halen en ook andersom, kinderen mogen leren op straat. Wat betekent dat? Buiten school gaat het leren verder! Hoe ga je je als kind om met ouderen? Of wat kun je leren in het verkeer? Ook dit antwoord vind je in de Schiphollaan!

Op 3 juni 2019 brengt de Gemeente Tilburg dit mooie nieuws naar buiten. Ruim 7 maanden verder, lopen er steeds vaker mensen (nu nog bouwvakkers) in en uit het pand. “We doen er alles aan om het pand zo snel mogelijk gereed te maken voor de gebruikers uit de wijk”. Wat is er in de afgelopen maanden allemaal gebeurd?

6 Buurtgenoten met goede ideeën staan sinds 3 juni klaar om het pand te betreden. Zij hebben uitgesproken dat zij allemaal voor minimaal 3 jaar gebruik willen maken van de ruimtes in het pand, om hun bedrijfje te ontwikkelen en om (in ruil voor onderdak en onderhoud aan het pand) een dienst terug te geven aan de wijk.

“Met de munt die rond het pand groeide, kunnen we alvast voor de hele buurt thee zetten.”

“Momenteel zijn we allemaal stuk voor stuk bezig om onszelf te verdiepen in wat we kúnnen en willen in het pand. Worden we een stichting of een bedrijf en wat helpt ons om ons eigen talent te ontwikkelen?” Sinds december 2019 worden we ook gezamenlijk uitgenodigd om mee te denken over vragen als: hoe kan ik de inwoners van de wijkt ’t Sant helpen? Ken ik nog meer mensen die een vrijwillige bijdrage willen leveren? En kennen wij elkaar al, als toekomstige gebruikers van het pand?

In het pand komt straks een gezamenlijke woonkamer, zodat buurtbewoners op de koffie kunnen komen, hoe richten we die in? En kunnen we dan ook een gezamenlijke sportruimte creeren waar schooljeugd en hun ouders gebruik van mogen maken? Of flexwerkplekken voor onszelf en voor mensen uit de wijk? Hoe kijken we daar naar?

Nu kunnen we nog niet in het pand, de verbouwing is bíjna klaar. Intussen kan klussendienst (Beter3West, al bekend in de wijk) toch alvast aan de slag. Er is gezamenlijk de behoefte geuit om vanalles te laten groeien en bloeien in de tuin bij het pand. Sinds afgelopen zomer zorgt Beter3West er alvast voor dat het plein van de Schiphollaan niet overwoekerd met onkruid. “Met de munt die daar groeit kunnen we alvast voor de hele buurt thee zetten!”

Intussen op locatie! Op 18 maart heeft de Jeanne D’Arc school een open dag. Ook het pand aan de Schiphollaan zal dan open zijn voor bezoek. Tussen maart en juni gaan de gebruikers het pand inrichten en aankleden. Daarna volgt een feestelijke opening. Wie ziet u vanaf juni in het pand, wanneer u op de koffie komt?

Tilburg West krijg een ruilwinkel

Stichting Motus: zet zich in voor kinderen in de leeftijdscategorie 9 tot 14 jaar door educatie, sport en spel aan te bieden

Beter3West: dé klussendienst! Vóór en dóór inwoners van ’t Sant. 80% bij bewoners thuis, de overige klussen bij basisscholen, gemeente en wijkcentra.

De ruilwinkel: oude spullen inleveren en nieuwe spullen meenemen, en dat zónder portemonee! Punten spaar je door spullen te brengen en een tweede leven te bieden. Wie weet waar je de punten voor kunt inleveren, in het pand!

Een gezamenlijke woonkamer: komt u binnen! En heeft u een idee voor een club, uitje of hobby… deel het met ons!

In de afdeling lifestyle… Tugba verzorgt je haar en lijf door te knippen en sporten, voor sterke vrouwen die zich goed voelen in de wijk! Stichting Ulik (Uw leven is kansrijk) levert daarnaast op basis van voeding, rust en beweging een programma op maat om u toe te leiden naar een gezonde en vitale leefstijl. Nog meer behoefte aan coaching? Met name jongeren en basisscholen kloppen op dit moment aan bij Joshua van Level 365. Wie weet, u ook?

Zoekt u een flexwerkplek? Van harte welkom in het pand!

Intussen staan op school bij Jopie alle hokken al tot de nok toe vol met kasten, tafels en andere spullen die we hier en daar op de kop hebben getikt voor de Schiphollaan. En ook bij 't Sant puilt ons kantoor en onze berging uit… Nog even en we moéten wel verhuizen!

RUILWINKEL

Beppie: Ach, dat wist ik niet, een ruilwinkel? Nou, ik heb thuis nog iets op de bank zitten wat ik wel wil ruilen. Sjaan: Ik denk niet dat ze daar nog punten voor geven. Beppie: Punten? Sjaan: Ja, het schijnt dat ze met punten werken in die ruilwinkel. Je kunt je gratis inschrijven en dan krijg je vijf punten cadeau. Daarmee kun je dan artikelen ‘kopen’.

Wil jij als vrijwilliger aan de slag bij de Ruilwinkel?

Beppie: Ja, dat was niet zo’n slim plan. Goed dat er nu iets met dat gebouw gebeurt.

Neem dan contact op met

Sjaan: En er komen nog meer burgerinitiatieven in het pand.

TILBURG WEST Sjaan: Heb je het al gehoord? Er komt een ruilwinkel in west.

wonen. Dat ging niet door, weet je nog?

Beppie: Burgeritietieven? punten voor. En die kan je dan weer inleveren, wanneer je iets leuks ziet in de winkel. De meeste dingen kosten tussen de 1 en 5 punten. Beppie: Een soort kringloopwinkel dus. Sjaan: Eigenlijk wel, ja. Het is voor het milieu heel belangrijk dat we goeie spullen niet weggooien, maar inleveren zodat anderen ze kunnen gebruiken. Die spullen moeten wel heel zijn en schoon. Ik begrijp dat het gaat om spulletjes die je in een tas kunt dragen, dus geen meubels of witgoed.

Beppie: Een winkel zonder geld dus. Dat is mooi, want geld daar was iets mee.

Beppie: O, ik heb nog wat mooie kopjes staan, die niet bij mijn nieuwe servies passen. Waar kan ik die dan straks heenbrengen?

Sjaan: Dat bedoel ik, laat je portemonnee maar thuis, alles gaat met punten. Die kun je ook sparen, want als je iets brengt wat je kwijt wil, dan krijg je er

Sjaan: Naar dat lege gebouwtje tussen de Schiphollaan en Le Bourgetstraat, waar ze eerst mensen met psychischeen drugsproblemen wilden laten

Sjaan: Nee, initiatieven. De gemeente stelt het gebouw beschikbaar aan wijkbewoners die er een project willen opstarten voor de wijk. Veel weet ik er niet van, maar het idee lijkt me leuk. Er komt ook een huiskamer waar je gezellig met elkaar kunt buurten. Beppie: Wat leuk, en wanneer gaat het open? Sjaan: Ze hopen er voor de zomer in te kunnen. Er wordt nu flink verbouwd. De ingang komt recht tegenover de speelplaats van de Jean d’Arc school. Beppie: In dat steegje? Sjaan: Precies. Beppie: Nou, ik vind het wel een leuk inititi … idee. Sjaan: Goed, ik ga weer verder, als je het niet erg vindt. Houdoe. Beppie: Houdoe hè.

Yolanda van de Loo Yolanda.v.d.loo@gmail.com Telefoon 06 83771018


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 32

Voorjaar 2020

Kom geluk zaaien op 19 maart Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk zorgt voor een groter geluksgevoel. Dus kom naar de grote Tilburgse Vrijwilligersmarkt en word HAPPY! Vrijwilligers Tilburg organiseert tijdens de Dutch Happiness Week een markt die je moet beleven: Er zijn tientallen vrijwilligersorganisaties aanwezig bij Fontys Hogescholen Tilburg waarmee jij in gesprek kunt gaan. Vrijwilligers Tilburg organiseert tijdens de Dutch Happiness Week een markt die je moet beleven: Er zijn tientallen vrijwilligersorganisaties aanwezig bij Fontys Hogescholen Tilburg waarmee jij in gesprek kunt gaan. Verzamel kanskaarten in het LIVE Monopolyspel, bezoek de barber, laat je inspireren door de ‘motivational speaker’, get a gadget, kom ff chillen in de Vacaturebank, praat met een matchmaker, doe de vrijwilligerstest en scoor een leuke vrijwilligersklus.

Oogst geluk Ontmoet nieuwe mensen en werk aan je netwerk. Doe iets waar je keigoed in bent of leer nieuwe skills en bouw aan je cv.

ALLERLEI Maak iemand happy en word het zelf ook! Met jou samen maken we de wereld mooier! Ben je benieuwd wat voor vrijwilligerswerk er in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout te doen is? En wil je je oriënteren op een vrijwilligersbaan of korte (eenmalige) klus die bij jou past? Kom dan in actie! Sneak previews en kans op prijzen op instagram: volunteer_experience_2020 Het is fijn als je even meldt dat je komt via www.vrijwilligerstilburg.nl of via Facebook. Dan weten we hoeveel drinks & bites we klaar moeten zetten. Tevens ontvang je de week voorafgaand aan de markt via de mail een overzicht van de aanwezige organisaties en informatie over het programma.

Bezoek op 19 maart tussen 15:00 en 18:00 uur de gratis Vrijwilligersmarkt bij Fontys Hogescholen, locatie Stappegoor Tilburg, gebouw P1 (Rondom de mediatheek)

Basistraining thuisadministratie Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en om te mogen begeleiden. Op gebied van Thuisadministratie kan dit vrijwilligerswerk soms aardig complex zijn om uit te voeren. Het is niet enkel een stapeltje papier in een keurig systeem onderbrengen maar ook signalen oppakken en weten wat daar mee te doen of een pallet aan vragen weten terug te brengen naar een formaat wat te behappen is.

Harrie Schuuring Coördinator Thuisadministratie Schaepmanstraat 36 • 5041 AR Tilburg tel. • 013 542 16 64 • 0610952926 Humanitas • internet www.humanitas.nl

Verrijk Je Wijk Als wijkraad willen wij graag Verrijk je Wijk nogmaals bij onze bewoners onder de aandacht brengen. Het bedrag is voor 2019 daaraan helemaal besteed. Gedragsverandering teweeg brengen door mensen positief te stimuleren terwijl er al veel door een hoofd spookt is niet altijd vanzelfsprekend. Goed je grenzen bewaken zodat vrijwilligerswerk blijft wat het moet zijn; zinvol en leuk. Toch zijn dit enkele zaken waar (onze) vrijwilligers dagelijks mee geconfronteerd worden. Om onze vrijwilligers hier goed op voor te bereiden volgen ze allemaal de basistraining Thuisadministratie. Deze training bestaat uit een deel e-learning (wat je thuis doet) en een deel live training (zie schema). We beseffen ons ook dat dit niet voor alle andere organisaties altijd haalbaar is. Vandaar dat we onze basistraining al sinds geruime tijd hebben opengesteld voor vrijwilligers van andere Tilburgse organisaties die een soortgelijke dienst aanbieden.

Ook voor 2020 kunt u weer een aanvraag indienen.

Hieronder treffen jullie het schema aan van onze basistraining Thuisadministratie voor 2020. De trainingen zijn voor vrijwilligers gratis, maar niet vrijblijvend.

De commissie zal de aanvraag beoordelen aan de hand van de opgestelde criteria en zal vervolgens besluiten of een aanvraag al dan niet gehonoreerd wordt en voor welk bedrag,

Heb je interesse om deel te nemen of wil je meer informatie; bel of mail ons gerust. Wil je aan de training deelnemen, meldt je dan tijdig aan zodat wij je plaats kunnen vrijhouden en je toegang geven tot de e-learning.

Houdt u er wel rekening dat eten en of drinken niet worden vergoed.

Vanuit de Gemeente ontving Wijkraad Tilburg 3 West in 2019 een bedrag van € 1,00 per inwoner. Voor onze wijken het Wandelbos, het Zand en de Reit , met 26000 inwoners, betekende dat € 26000. In 2019 zijn 62 aanvragen binnengekomen waarvan 2 afgewezen.

De aanvraag kunt u schriftelijk indienen: Verrijk je Wijk commissie, p.a. Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg. Internet: www.verrijkjewijk.nl Voor meer informatie kijk op: www.wijkraadtilburg3west.nl


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 33

Een schone wijk is een veilige wijk Als u door onze wijken het Wandelbos, het Zand en de Reit loopt, zult u wel eens merken dat de trottoirtegels losliggen of omhoogsteken, dit is onveilig en gevaarlijk. Ook zult u regelmatig zien dat in de wijken zwerfafval rondslingert en dat bij de ondergrondse containers illegaal wordt gestort. U kunt hiervoor een melding maken bij de Gemeente Tilburg via de Buiten Beter app, deze is gratis te installeren op uw mobiele telefoon of u kunt telefonisch een melding maken bij de Gemeente Tilburg via het nummer 14013.

ALLERLEI

De VAC (Veiligheid Advies Commissie) is er voor alle inwoners voor 3West. Wij houden de vinger aan de pols wat betreft de veiligheid in 3 West, maar dat kunnen wij niet zonder de medewerking van onze bewoners, wij staan open voor vragen en suggesties, dus schroom niet en neem contact met ons op via email jan.g.van.beerendonk@kpnmail.nl of via de website van de wijkraad www.wijkraadtilburg3west.nl

“Je zal er maar wonen” Een interview met Jan van Beerendonk over de veiligheid in Tilburg-West.

Jan van Beerendonk, al 56 jaren woonachtig in de wijk Het Zand, is graag zichtbaar in de wijk. In zijn vrije tijd besteed hij vele uurtjes aan de veiligheid in Tilburg-West. Als coördinator Buurtpreventie maakt hij de planningen voorbuurtpreventieleden, is hij regelmatig op pad in de wijk, onderhoudt hij contacten met wijkbewoners en samenwerkingspartners en organiseert hij voorlichtingsbijeenkomsten. Daarbij is Jan ook nog twee dagdelen als vrijwillige politieman op het politiebureau te vinden. Een druk baasje dus.

Veiligheid leeft In West Jan heeft een veilige wijk bovenaan in zijn prioriteitenlijstje staan, maar ook in de media is het een actueel thema. Het weekblad NRC kopte 2 februari in een interview met de directeur van de woningcorporatie TIWOS “Er zijn delen van Tilburg waar mensen zich niet meer veilig voelen”. En een dag later gaven woningcorporaties in een reportage van Nieuwsuur een signaal af aan de politiek, dat het mis gaat in achterstandswijken, omdat het niet veilig, sociaal en schoon is met daarbij de woorden “Je zal er maar wonen”. De wijk Het Zand werd er uitgelicht en verschillende wijkbewoners werden bevraagd. Ik vraag Jan of hij dit beeld herkend.

Jan heeft pretoogjes en voelt zich uitgenodigd om zijn verhaal over de wijk te vertellen. Ja, hij is wel wat bezorgd en licht dit toe. Jan: “Ik woon al jaren met veel plezier in de wijk Het Zand, maar ik zie wel dat de wijk door de jaren heen is veranderd. Nieuwe bewoners nodigen niet automatisch meer buren uit om kennis te maken. Ik vind dit echt heel erg jammer. Ik vind het belangrijk dat je je buren leert kennen. Je kunt elkaar dan eerder aanspreken, als het goed gaat, maar ook als er onvrede is.  Je moet elkaar niet voorbijlopen, maar elkaar juist opzoeken.  Voor een veilige wijk heb je elkaar nodig. Alleen gaat dat niet.”    Het beeld dat geschetst wordt, herkent Jan wel, alhoewel Jan er wat positiever

in staat. Jan maakt samen met de andere buurtpreventieleden regelmatig in de wijk een rondje. Jan: “Natuurlijk zijn er zaken die opvallen. De containers horen op de dag van de lichting na 18.00 uur binnen te zijn. In de praktijk gebeurt dat vaak niet. Bakken blijven dan staan. Het naleven van afspraken die gemaakt zijn door de gemeente kan echt stukken beter." Jan probeert dan ook in zijn rol als vrijwillig coördinator mensen, op de naleving van regels te attenderen. Maar volgens hem blijft dit een lastig punt. Ook zijn er overlastplekken in de wijk. Op deze plekken spreekt Jan altijd de overlastgevers en andere betrokken wijkbewoners aan. Jan vertelt, dat je niet zomaar op pad gaat. Alle buurtpreventieleden krijgen een verplichte cursus van de gemeente. In deze cursus leer je hoe je signalen kunt oppakken en hoe je mensen het beste kunt benaderen. Jan: “We kunnen heel veel zelf doen en mensen helpen. We kijken ook of stoeptegels losliggen, er voldoende straatverlichting is en of er rotzooi wordt gedumpt. We hebben veel gesprekjes met wijkbewoners en beantwoorden vragen. Maar als er echt meer aan de hand is, schakelen we de politie in.”

Een veilige wijk begint bij jezelf Doordat buurtpreventieleden zichtbaar zijn in de wijk, neemt de veiligheid toe. Er wordt meer gesignaleerd en buurtpreventieleden kunnen direct actie ondernemen.   Jan geeft verder in het gesprek aan dat wijkbewoners ook veel

zelf kunnen doen om de wijk leefbaar te houden. Er zijn een aantal maatregelen, die je zelf makkelijk kunt uitvoeren, wanneer je van huis gaat. Geef dieven niet de gelegenheid om in te breken door iets open te laten staan. Leg bijvoorbeeld geen kostbare spullen in het zicht, zet de koffiepot op tafel, doe een lampje aan, sluit ramen en/of laat kierstandhouders monteren. Ook kun je zelf gratis meldingen doen bij de gemeente via tel.nr 14 013 of situaties melden met behulp van de gratis Buiten BeterApp. Voor een sociale wijk vindt Jan het van belang dat het saamhorigheidsgevoel vergroot wordt. We moeten meer ontmoetingen met elkaar stimuleren. Iedere wijkbewoner kan hier een steentje aan bijdragen, door contact te maken met zijn of haar buren. Jan beheert zelf 9 Whatsapp groepen, waarin mensen signalen door kunnen geven. Jan kan met de contactgegevens direct actie ondernemen als er iets aan de hand is.  Sluit je dus ook aan bij één van deze Whatsappgroepen. Wil je ook meer zichtbaar zijn en je inzetten voor een veilige & leefbare wijk? Het buurtpreventieteam gaat vijf dagen per week tussen van 9.00 tot 23.00 uur te voet of op de fiets (van de gemeente) op pad in de wijk. Altijd in duo’s. Bij belangstelling kun je een keer op proef meelopen. Je kunt je beschikbaarheid doorgeven. Aanmelden kun je door een e-mail te versturen naar Jan van Beerendonk: buurtpreventie@tilburg,nl  of jan.g.van.beerendonk@kpnmail.nl


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Voorjaar 2020

Pagina 34

ACHTERAF Kerstviering Appartementencomplex SAFFIER Kobaltstraat Op vrijdag 20 december heeft bewonerscommissie Saffier een kerstviering georganiseerd voor de nieuwe bewoners van het appartementencomplex Saffier in de Kobaltstraat. De inzet was om de nieuwe bewoners met elkaar kennis te laten maken en de saamhorigheidsgevoel te versterken.

Het appartementencomplex bestaat uit 40 appartementen, alleenstaanden en gezinnen, mensen met verschillende nationaliteiten. Een kleurrijk geheel. Ca. 40 nieuwe bewoners toonden belangstelling en hebben mee gedaan aan deze feestelijke samenkomst. De bewoners hadden een gezamenlijke wensboom (kerstboom) met wensballen geplaatst en werden door de wijkraad en ContourdeTwern verrast met een welkomsttasje met wijkinformatie en gadgets van diverse organisaties uit de wijk. Ook zorgden ondernemers uit de buurt voor dit mooie initiatief voor cadeautjes, (korting) bonnen, drankjes en kerstbroden. Marcelle Hendrikx, wijkwethouder heeft een woordje gedaan voor alle nieuwe bewoners. Myriam van Loon was namens de wijkraad Tilburg3West aanwezig. De wijkraad ondersteund vele wijkinitiatieven met Verrijk je Wijk. Heeft u ook interesse om wat in uw eigen straat of buurt te organiseren, dan kunt contact opnemen met:

Kerstviering Bewonerscommissie saffier

de wijkraad (Verrijk je wijk) ww.wijkraadtilburg3west.nl

ContourdeTwern

Wijkwethouder Marcelle Hendrikx met buurtbewoner

Met speciale dank aan de ondernemers AH Paletplein, Bakker van Lieshout, Trekpleister, Pelikaan, Beautycentrum Paletplein.

StadsTuinderij Piushaven Om de doorstart van StadsTuinderij Piushaven naar GroeiTuin 013 te kunnen verwezenlijken hebben we, naast de middelen voor de ontwikkeling van de nieuwe tuin én accommodatie, ook financiële steun voor de exploitatie nodig.

IEDERE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 17:00 uur - 19:00 uur Elke laatste vrijdag van de maand is het buurtcafé. Het nieuwe jaar zijn we goed begonnen met een Nieuwjaarborrel. Frank, de kok, had een heerlijke glühwein gemaakt als welkomdrankje. Vorige week - zie ook het artikel uit het BD van 19 december- heeft het college van B&W een voor ons doorslaggevende subsidie toegekend. GroeiTuin 013 krijgt 3 jaar lang € 85.000 per jaar voor de coördinatie van de tuinderij. Onze hartelijke dank daarvoor! De steun van het stadsbestuur kan ook vliegwiel zijn voor potentiële investeerders in het gebouw en de teelakkers. Hein van den Hurk, initiatiefnemer StadsTuinderij Piushaven: “Hiermee is een grote stap gezet voor de exploitatie. De huidige professionals kunnen nu mee over naar de nieuwe locatie, we kunnen door! We zijn er nog niet, maar dit geeft wel houvast bij gesprekken die we voeren met o.a. de provincie en potentiële partners en investeerders.”

Kortom, wij sluiten met een heel goed gevoel 2019 af! We willen iedereen via deze nieuwsflits hartelijk danken voor alle steun, medewerking en inspiratie die we het afgelopen jaar hebben ontvangen en nemen dit mee in de doorontwikkeling naar GroeiTuin 013, dé groene, mooie, gezellige en inspirerende huiskamer/-tuin van Tilburg. Een plek om mee te werken in de tuin, deel te nemen aan activiteiten, gezonde én lekkere lokale producten te kopen of gewoon even te genieten op het terras of in het restaurant na een wandeling of fietstocht door Stadsbos013. Een plek waar iedereen zich welkom zal voelen. Dit ‘groene buurthuis’ met stadslandbouw komt van de grond op de zogeheten ‘stadsakker’ aan de Zwartvenseweg.

Maar deze vrijdag 31 januari, was zo druk, dat we extra stoelen bij hebben moeten halen, om iedereen een plaatsje te geven.

Het is voor mensen uit de buurt en voor bewoners van Zonnehof. Kom een keer langs, altijd welkom. Elke laatste vrijdag van de maand, van 17.00 uur tot 19.00 uur, in de salon van Zonnehof, huis van de Reit.


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 35

Voorjaar 2020

ACHTERAF Mar wèk al zeej, aandersom ist ôok. Enen brief schrèève èn in enen brievezak meej enen pòszeegel derop, op de brievebus douwe, dè doe tòch bekaanst niemes mir. Dè doede vort meej oewen iemêel èn et bespaort nògges enen hôop pepier ôok. Mieljeuvriendelek noeme ze dè dan. Èn wè dènkte van al dè pepierwèèrek dègge vur et invulle van fòrmeliere moest gebrèùke, oewe belastingòngifte òf wè diklereere bè de ziekefons? Dè doede naa tòch ok vort meej oewe kepjoeter, der komt gin pepier mir òn te paas.

Ak dieje reegel hierboove hardop roep, dan zudde meschient dènke ‘daor hèdde wir zonne zèèkerd’. Nouw dè klòpt ok wèl want ik zèè ene rasèèchte Krèùkezèèker. Mar ik zèè ginne zèèkerd wè dieje reegel òngao. Der zèn bist wèl enen hôop dinger die vruuger beeter waare as teegesworreg, want akker en paor noem dan dènkte tèènemekaare ‘jè, daor heetie wèl gelèèk in’. Mar aandersom ist ôok. Want bevobbeld wie pròtter naa nòg meej mekaare? As de meense -èn zeeker die jong van teegsworreg- wè teege mekaare wille zègge, dan praote ze nie, nèè ... dan vatte ze der moobieltje, zon zaktillefoontje meej en schèrremke. Ze tikke wèt op dè schèrremke èn ze zèn wir klaor meej praote, teminste zôo noeme ze dè. Dè waar vruuger hil aanders. Agge vruuger teege iemes wè wilde vertèlle òf gewoon wè wilde aawehoere, dan gingder nòr toe, zörregde dègger tèèd vur had èn aster in zaat wasser ok nòg enen bak kòffie bè. Òf speule op straot dur de jong, ziede dè naa nòg èèreges? Nèè … want irstes ist vus te gevaolek meej al die raozende ootoos èn brommerkes op straot.

Èn dan hèmmet nòg nie gehad oover rôoke. Vruuger kossener nie genogt segaare èn segrètte op tòffel staon asser en fisje waar. Mar kèkt teegesworreg es. Van alle kaante wòrder op geweeze dèt himmel nie goed is om te rôoke èn ge meugt bekaant nèèreges mir binne rôoke. Dès wèl veul beeter as vruuger.

Mar jè, ak dan die vraog hierboove van ‘Vruuger waar alles beeter!?’ nògges ene kêer lees dan zokker gin goej antwoord op kunne geeve. Èn dan ist ok nògges zôo, we lèève naa èn ast meejzit mèèrege ok nòg, dus laoteme mar doen nèt as wet vendaog doen. Vruuger is gewist èn mèèrege zien we wèl wir vèdder.

Houdoe war, Teejooke.

Èn twiddes, nò school moete ze daor blèève, want hullieje paa èn hullie moeder wèèreke allebaaj, dus ze kunnener tèùs vur en uur òf zis nie eens in. Jè, dan wast vruuger aanders. Agge öt school kwaamt, dan ston de deur al waogewèèd oope èn jullie moeder zaat te wòchte om nòr oew verhòltjes van school te löstere. Ge wot dan irst vertèlle wègge diejen dag wir vur nuus geleerd ha van de fraater òf de zuster èn agge dè dan vertèld ha, dan gingde nòr bèùte om meej de jong öt de buurt te gaon speule. Voeballe, stèppe, hakdòlle òf kaajbaande. Kènde dè nòg, kaajbaande? Ieder òn êene kaant van de straot gòn staon èn dan perbeere om meej enen bòl van jouwen kaant èùt de kaajbaand òn den ooverkaant te raoke.

Theo van Iersel (1948) In den Besterd geboren en opgegroeid in de Lidwina parochie, ben ik een rasechte ‘Krèùkezèèker’. Ik woon nu op de Noordhoekring. Na de Mulo en opleidingen voor de financiële sector ben ik via enkele bedrijven en instellingen, tot aan mijn pensionering, werkzaam geweest op de centrale administratie van De Wever..

Ik ben al bijna 50 jaar getrouwd met Margriet. We hebben 3 kinderen en 6 geweldige kleinkinderen. Met Margriet, die schilderen als hobby heeft, ga ik veel naar musea en trekken we samen de natuur in, om inspiratie op te doen voor onze hobby’s. Fotograferen is nog altijd mijn grote hobby. Maar sinds 10 jaar is daar ons mooie dialect, de Tilburgse taol, bijgekomen. Ik ben secretaris van de Stichting Tilburgse Taol, medeorganisator van o.a. de Taolbèttel met het jaarlijkse Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol en Kènderkwèèk, een liedjesfestival voor basisschoolleerlingen. Met enkele andere enthousiastelingen heb ik Et Schrèèfatteljee opgezet. Ook schrijf ik columns in de Tilburgse taol voor wijkkranten en instellingsbladen.

‘Het Herderkoor” heet u welkom Houdt u van zingen en wilt u wel eens horen hoe samenzang klinkt in een koor, dan bent u VAN HARTE WELKOM in de Isidorusstraat 6 (vlak bij de Westermarkt en de Postelse hoeflaan). Daar repeteert ‘Het Herderkoor’ op donderdagmiddag van 14.15 uur - 16.00 uur.

Uitzondering hierop: De 2de donderdag van de maand is de repetitie s’ morgens van 10.00 uur – 11.45 uur. Hebt u vragen, die u graag van te voren beantwoord wilt hebben, dan kunt u contact met mij opnemen: Mw. T. Stavenuiter tel: 0134553663 (voorzitter koor)


WIJKKRANT

TILBURG

3

WEST

Pagina 36

Voorjaar 2020

Agenda

Politie Blaak - Zorgvlied - Reit - Buitengebied Zuid-West cluster-2-west.leijdal@politie.nl

Wijkcentrum ´t Sant Trefpunt De Reit Bingo

Wijkagenten Bereikbaar via 0900-8844, vragen naar team Tilburg Leijdal en betreffende wijkagent. Bob Ducheine

Fred Kools

14.00 - 16.30 uur Deelname: € 4,00

   

Donderdag 19 maart Donderdag 16 april Donderdag 21 mei Donderdag 18 juni

Kaarten

Het Zand

Het Wandelbos

cluster-3-west.leijdal@politie.nl

cluster-3-west.leijdal@politie.nl

Juvy Conradus

 

Roy van Gils

Marc Jongbloets

Lars v Oosterbosch

Belangrijke Telefoonnummers

Vrijdag 15 mei Vrijdag 5 juni

Verassingsoptreden  

14.15 uur Entree: € 4,00

Woensdag 6 en 27 mei

Donderdag 7 mei

Rollator– en rolstoelwasstraat vrijwilligers gevraagd

Donderdag 7 juni

Vrijdag 13 maart

Wijkcentrum ´t Sant Trefpunt ´t Sant

Smartlappenkoor Ratjetoe  

14.15 uur Entree: € 4,00

Bingo

Woensdag 25 maart

 

09:45 uur Deelname: € 5,00

  

Woensdag 1 april

Feestmiddag Vrienden van de Kievitshorst

Woensdag 6 mei

14.15 uur

Woensdag 25 april

Woensdag 3 juni

Koor Enjoy

Meld Misdaad Anoniem

0800-7000

 

09:45 uur Deelname: € 2,50

Iedere woensdag en vrijdag

Huisartsenpost

085-5360300

013-4671926

Vrijdag 3 en 24 april

NL Doet

0900-8844

Wijkcentrum ’t Sant

  

Donderdag 2 april

Politie algemeen (geen spoed)

013-4683857

18.45 uur € 4,00

  

Kaarten

MFA Het Kruispunt

 

14.00 - 16.30 uur Deelname: € 2,50

112

0900-9990909

Vrijdagavondsoos

 

Politie, brandweer en ambulance (spoed)

Tandarts spoedgevallendienst

De Kievitshorst

 

14.15 uur Entree: € 4,00

Woensdag 17 juni

Bingo

MFA Het Kruispunt Dansen in MFA Het Kruispunt  

14.00 - 17.00 uur € 3,00 incl. koffie/thee, fris/hapje

   

Donderdag 26 maart

 14.15 uur - 16.30 uur  € 6,00 (incl. kaart, koffie en ander drankje

   

Vrijdag 20 maart Vrijdag 17 april Vrijdag 1 en 22 mei

Goede Herderzaal

013-4672871

Buurtpreventie Jan van Beerendonk

06-20401396

Thebe

0900-8122

Hazelaar

013-4644100

Ontmoetingscafé

Kievitshorst

013-5312100 013-4624000

20.00 - 23.00 uur Deelname leeftijd 21 - 40 jaar

De spelcarrousel

Zonnehof

 

  

Vrijdag 3 mei

vanaf 19.30 uur

   

Vrijdag 20 maart

Colofon WIJKKRANT TILBURG 3 WEST

Telefoonnummer redactie:

 Oplage : 12.500

06 - 22514975

 Verschijnt: 4 x per jaar Deze wijkkrant is een initiatief van: www.wijkraadtilburg3west.nl

Donderdag 9 en 23 april

Vrijdag 12 juni

Donderdag 14-28 mei Donderdag 11 juni

Vrijdag 8 april Vrijdag 5 juni

Stichting jeugdbelangen

Vrijdag 17 april Vrijdag 15 juni Zaterdag 20 juni

Redactieleden: Myriam van Loon (coördinator) Robert de Kort (vormgeving) Back office: Carla Blomme (editor) Ben van Deursen Kopijsluiting:

23 mei 2020 Eerstvolgende uitgave:

17 juni 2020 Aanleveren advertentiemateriaal: advertentiewijkkrant3west@hotmail.com

redactiewijkkrant3west@hotmail.com

CURSUSSEN In de volgende editie van de wijkkrant belichten we alle cursussen in de wijken. Geeft u of wilt u een cursus gaan geven in één van onze wijken neem dan contact met ons op.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.