Page 1

Toelichting op het binnenblad Op de binnenzijde van dit informatieblad ziet u een overzicht van de werkzaamheden die wij in 2012 in uw stadsdeel gaan uitvoeren. De genummerde stippen op de kaart corresponderen met de nummers in de lijst. Speelvoorzieningen : Een deel van de speeltoestellen wordt vervangen. Dit kan één toestel zijn maar kan ook betekenen dat alle toestellen op een speelplek worden vervangen. Groen : Bomen, groenvakken, recreatieve paden en het straatmeubilair worden aangepakt. Dit varieert van het vervangen van heestervakken in woonstraten tot het opknappen van parken door bomen te vervangen, paden opnieuw te asfalteren en banken op te knappen. Verharding : Het opknappen van de verharding betekent het (gedeeltelijk) opnieuw bestraten of asfalteren van de rijbaan, het trottoir, het fietspad en de parkeerplaats. Kunstwerken : Het onderhoud van kunstwerken betekent het (gedeeltelijk) opknappen van bruggen, viaducten, tunnels, fonteinen, kademuren en dergelijke.

Programma Stadsbeheer 2012

Noordwest Dorkwerd / Zernikecomplex / Leegkerk / Hoogkerk / De Held / Vinkhuizen / Hoendiep / Paddepoel / Selwerd / Tuinwijk / Vierverlaten / De Kring / Buitenhof / Gravenburg / Reitdiep / Ruskenveen / Kranenburg

Water : werkzaamheden aan “het water” hebben met name tot doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Het kan hierbij gaan om o.a. baggeren, het verbeteren van de doorstroming of het beluchten van het water. Verder kan ook onderhoud aan de oever uitgevoerd worden.

Vervangingen Een aantal voorzieningen in de openbare ruimte is zo oud dat onderhoud alleen niet meer voldoende is. Deze voorzieningen gaan we in de komende jaren vervangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de electriciteitskabels voor de openbare verlichting in de oudere wijken, een aantal houten bruggen en kademuren en de fundering onder sommige wegen. Planning Het werk aan de stad is vaak van allerlei zaken afhankelijk. De planning moet daarom nog wel eens worden gewijzigd. Voor de meest recente informatie over het programma van Stadsbeheer kunt u bellen met uw stadsdeelbeheerder Peter van der Kooi, via het telefoonnummer onder aan deze pagina. Schouwen Het liefst zouden we alles op straat tot in de puntjes blinkend strak en schoon willen houden. Maar dat is financieel gezien te hoog gegrepen. Wel willen we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van ons budget. Daarom werken we met vooraf beschreven kwaliteitsniveaus. Jaarlijks controleren zo’n honderd Stadjers of het onderhoud van de stad voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen. Ze bekijken bijvoorbeeld of de straat en de stoep voldoende schoon zijn en of de stoeptegels recht liggen. De schouwers, zo heten de controleurs, beoordelen 23 onderdelen die onderverdeeld zijn in groen-, verharding-, meubilair-, wateren schoonpunten. De uitkomst van deze schouw wordt, samen met de resultaten van de professionele inspecties, gebruikt bij het samenstellen van het programma groot onderhoud. Meedoen met de schouw? Wie ook mee wil doen met deze jaarlijkse schouw kan zich opgeven bij Leen Criens, projectleider Schouwen van Stadsbeheer, via het telefoonnummer onder aan deze pagina. Meldingen De gemeente werkt aan het beheer en onderhoud van de stad. Maar de gemeente is ook het aanspreekpunt als er bij u in de buurt zwerfvuil op straat ligt, de riolering defect is of de straatverlichting het laat afweten. Stel ons op de hoogte, dan kunnen we snel aan een oplossing werken. -

Via het digitale loket van de gemeente Groningen kunt u 24 uur per dag een melding doorgeven. Het adres is: www.gemeente.groningen.nl/woonomgeving

-

U kunt telefonisch een klacht of storing melden : tel. (050) 367 89 10 Ook kunt u met dit nummer bellen voor meer informatie over dit overzicht of als u zich wilt opgeven als deelnemer voor de jaarlijkse schouw.

Een belangrijke taak van de gemeente Groningen is het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit kan van alles zijn, zoals het herstraten van niet vlakke trottoirgedeelten, het snoeien van overhangende heesters, het repareren van kapotte speeltoestellen en het vervangen van defecte rioolaansluitingen. Een goed onderhouden stad draagt bij aan een prettige leefomgeving van de Stadjers en van alle mensen die in de stad werken of gebruik maken van de voorzieningen. Naast dit meer kleinschalige onderhoud wordt ook gewerkt aan groot onderhoud zoals het vervangen van rioolbuizen, het planten van nieuwe bomen of het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt op de weg.


1 2 3 4

Straat Abeelstraat Albert Hahnlaan Boraxstraat Bottelroosstraat

5 Bremstraat 6 De Kring 7 De Sanstraat 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Duindoornstraat Eemsgolaan Eikenlaan Elzenlaan Esdoornlaan Goudlaan Hein Leemhuisstraat Iepenlaan Jan Ensinglaan Johann Faberlaan Kornoeljestraat Lijsterbeslaan

20 21 22 23 24 25 26 27

Magnoliastraat Maluslaan Maluslaan Mispellaan Peizerweg Populierenlaan Prunusstraat Ranonkelstraat

28 29 30 31 32 33

Siersteenlaan Spiraealaan Ten Oeverlaan U T Delfiaweg Van Drielstlaan Willem Valkstraat

Maatregel Opknappen heestervakken Aanpak wateroverlast gazon Poten van bollen Opknappen gazon Opknappen heestervakken Opknappen gazon Opknappen heestervakken Groenvakken herinrichten Opknappen heestervakken Vervangen bomen Opknappen heestervakken Opknappen gazon Opknappen bosplantsoen Opknappen heestervakken Opknappen heestervakken Aanleg natuurvriendelijke oevers Aanpak wateroverlast gazon Opknappen heestervakken Opknappen heestervakken Aanpak wateroverlast gazon Opknappen heestervakken Opknappen gazon Opknappen heestervakken Opknappen heestervakken Opknappen heestervakken Opknappen gazon Opknappen heestervakken Opknappen gazon Opknappen heestervakken Opknappen heestervakken Opknappen bosplantsoen Opknappen gazon Opknappen heestervakken Poten van bollen Opknappen heestervakken Opknappen heestervakken Opknappen heestervakken Aanpak wateroverlast gazon Aanpak wateroverlast gazon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Straat Bunderriet De Held (Roege Bos) Hoogeweg Jaagpad Julianastraat Kornalijnlaan Minervalaan Peizerweg Platinalaan Roderwolderdijk Ten Oeverlaan Zijlvesterweg Zonneplantsoen

Straat Zie aangegeven straten in de kaart

Maatregel Leuningen verven + brugdek vervangen Vervangen houten bruggen Opknappen sluisdeuren Opknappen houten bruggen Leuningen verven Opknappen houten brug Opknappen houten brug Opknappen houten brug Leuningen verven Leuningen verven Opknappen houten brug Leuningen verven Betonreparatie + leuningen vastzetten

1 3

12

4 27 12 9 9

4

16 26

6

23

29

25

7 1

11 7

20 19

13

17 5

21

9

5

6

11

19

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9

22

8

Straat De Held Edelsteenlaan Eemsgolaan Gabrielstraat Goudlaan James Baldwinstraat Kastanjelaan Lutherstraat Maluslaan Middenweg Neptunesstraat Opaalstraat Peizerweg Radiumstraat Roderwolderdijk Steenbokstraat Uranesstraat V Drielstlaan Venuslaan Zandsteenlaan

Maatregel vervangen openbare verlichtingskabel

10

2

Maatregel Vervangen speeltoestellen Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestellen Vervangen speeltoestellen Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestellen Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel Vervangen speeltoestel

14

6

5 12 2

13 16

8

28 9

1

14

3

20

2

31

1 2 3 4

Straat Aduarderdiepsterweg Diamantlaan Hoendiep Industriestraat

5 Kornalijnlaan 6 Moesstraat 7 Neptunusstraat 8 Siersteenlaan 9 Venuslaan 10 Zonnelaan

Maatregel asfalteren rijbaan asfalteren rijbaan asfalteren rijbaan Herstraten rijbaan Herstraten parkeerplaatsen asfalteren rijbaan asfalteren rijbaan Herstraten trottoir asfalteren rijbaan asfalteren rijbaan asfalteren rijbaan Herstraten trottoir Tegelverharding vervangen door asfaltverharding asfalteren rijbaan

3

4 2

5 7 10

32 2

18 11 30 4

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Straat Albert Hahnlaan Bernhardlaan Industriestraat Jan Ensinglaan Jan van der Zeestraat Job Hansenstraat Julianastraat Minervalaan Spiraealaan Zuiderweg

Maatregel Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit Aanleg natuurvriendelijke oevers Werkzaamheden verbeteren waterkwaliteit

3

10

10

6

24

8

17

Verharding

7

18

4 8 157

Legenda

5

8

Water

15 33

Speeltoestellen Groen

13 6

Kunstwerken Openbare verlichting

10

3

Programma 2012 Stadsdeel Noordwest  

Programma 2012 Stadsdeel Noordwest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you