Prikkel - Wijkblad Doornakkers - Maart/April 2021

Page 1

Nieuws uit Doornakkers

APRIL 2021

Mevlana Moskee P38 Nieuws van Vitalis Berckelhof P56 Gezocht: Grafisch vormgevers Zie achterzijde


Inhoud In deze Prikkel:

6 18 24 28 30 35 38 44 50

10 Wie is Rinat?

De nieuwe redactie Woonbedrijf hartenjagers Bedtijdverhaaltje Troep Troopers Kunstenaars in de wijk Happy stones Mevlana Moskee IKIGAI De mysterieuze postbode

14 20

Woningen Woonbedrijf in een nieuw jasje

De Coronaperikelen bij Splendid

Colofon De frisse redactie: Karin Epke Rob Martens Karin Mommers Merel Schoofs Advertenties en bedrijvencontactpersoon: Robert Vervoordeldonk Vloeiende vormgevers: Amjad Azimane Teun Bakermans Manon de Greef Ferry Stevens Aaf Tempelaars Charlotte Wassmer Vlotte verspreiders: Ingrid van Bragt Jac Copal Cielke van Dalen Jeroen van Eyk Miep Hardenbol Henny Kluijtmans Ger van der Palen Mini Smulders Ann Slot Sjef Tempelaars Annie Verhoeven Lenny van Vugt Over Prikkel Prikkel wordt GRATIS verspreid op een aantal distributiepunten in Eindhoven. Daarnaast wordt het in de wijk Doornakkers huis aan huis bezorgd.

Oplage 3.500 stuks Contact / aanleveren kopij info@wijkbladprikkel.nl Bij aanleveren de afbeeldingen altijd als los jpg bestand aanleveren!

52 De Stembus

ken Wil jij meewkeerl? aan prik stuur dan ar een mailtje rnikakel.nl p info@wijkblad

UITERSTE INLEVER DATUM ma. 14 juni ma. 6 sept ma. 8 nov

DATUM BEZORGING 3 juli 25 sept 26 nov

Copyright en disclaimer Het overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet is niet toegestaan. We houden ons als redactie het recht voor om zonder opgave van redenen, ingezonden copy te weigeren, te wijzigen of in te korten.


Wilt u ts op de keer ie volgendeatsen? Mail naarl: a agenda pwl ijkbladprikkel.n info@

agenda

APR 2021 P. 3

Beste lezers, Op onze eigen agenda staat nog steeds de zoektocht naar designers voor dit mooie blad. Ben je designer in onze wijk die dit blad een warm hart toedraagt? En wil je er per editie een paar uurtjes voor over hebben om iets moois op de plank te leggen? Laat het ons dan weten!

Bakkerij Jan Kuijpers presenteert:

Ontspanningsyoga voor innerlijke balans, herstel en nieuwe energie. Volg 3 kennismakingslessen voor €30,Aanmelden en info: Corina van Dommelen ’t Hofke 59 5641AJ Eindhoven 040-2840430 & 06-27055614 www.pranayogastudio.nl

Het lekkerste kwaliteitsgebak.

Online besteld... aan de deur bezorgd! Taarten • Vlaaien • Los gebak • Zoete snacks • Hartige snacks


Van de redactie De wijkbewoners, die elke keer weer uitkijken naar het verschijnen van weer een nieuwe editie van Prikkel, kunnen opgelucht adem halen. Prikkel heeft een nieuwe redactie! Het had even wat voeten in de aarde, maar het is gelukt. Met drie extra enthousiaste leden gaat er vanaf deze editie een vierkoppige redactie van start. De reanimatie van het op sterven na dode wijkblad werd gegeven door Karin Mommers, Merel Schoofs en Rob Martens, die zich verderop in dit blad zullen voorstellen. Rob wist het direct. Het blad moet in leven blijven. Hij keek steeds uit naar het moment dat het blad op de mat viel en het leek hem goed er nu zelf aan te kunnen meewerken. Karin woont nog niet zo heel lang in Doornakkers, maar zij heeft de wijk al wel leren kennen en er de nodige kennis opgedaan. Omdat zij al vol ideeën zit een mooie kans om aan te sluiten. Merel Schoofs wilde ook iets meer voor de wijk betekenen. Zij schrijft heel graag en maakt graag ruimte in haar agenda om Prikkel te laten doorademen. Wij gaan er met zijn vieren lekker tegenaan en hopen dat wijkblad Prikkel weer een lang en gezond leven tegemoet kan zien.

Door en voor Doornakkers!


Het hart en positieve gevoelens door Corina van Dommelen

Emoties en gevoelens spelen een belangrijke rol in je gevoel van rust en tevredenheid. Gevoelens van tevredenheid, dankbaarheid en liefde geven meer rust en maken je levendig. Het is alsof je meebeweegt op een andere golf, die je energieker maakt. Het lichaam voelt licht en je beweegt je gemakkelijk. Gevoelens van angst, verdriet en zorgen verdichten het lichaam. Het verkrampt als het ware binnen in je. Het maakt je zwaar en langzaam. Het is de verbinding tussen het hart en de hersenen die aangeeft hoe het met je gesteld is en hoe jij je op dat moment voelt. We kunnen het hart dan ook zien als een emotioneel informatieverwerkingscentrum. Een van de taken van het hart is om ervoor te zorgen hoe sterk de informatiestroom binnenkomt. Het hart kan de stroom van gedachten en gevoelens onderdrukken maar kan ook de stroom sorteren en filteren. De cellen van het hart kunnen de impact van een binnenkomend signaal vergroten of negeren. Het hart reageert zoals het gewend is om te reageren. Als er negatieve gedachten of gevoelens zijn, geeft dit altijd een reactie die het hartritme en de gemoedstoestand beïnvloedt. Het is zo dat negatieve signalen en boodschappen een veelvoud aan positieve boodschappen nodig hebben om de balans weer te herstellen, om niet in het negatieve te blijven hangen. Bewust positieve gedachten toelaten, kun je als een oefening zien die je gezondheid ten goede zal komen. Je hartritme, de rust in je brein, het ademritme en je hele lichaam zullen je dankbaar zijn.

Een oefening: Ga even rustig zitten en leg van beide handen de toppen van de duimen en de wijsvingers losjes tegen elkaar. Denk nu eens terug aan een fijn moment tijdens je laatste onbezorgde vakantie en ga helemaal op in de beleving.

APR 2021 P. 5


De nieuwe redactie staat klaar Drie nieuwe redactieleden. Wat hebben wij daar naar uitgekeken. Op deze pagina’s stellen zij zich aan u voor.

MEREL KARIN ines ag en maakte ik magaz Als kind schreef ik al gra dus me lde en stiften. Ik voe van uitgeknipte plaatjes uwe nie een r voo oep r de opr direct aangesproken doo k leu en t en om interessan redactie. Ik kan niet wacht . ken ma n ie te gaa leesvoer voor en met jull het wijkmagazine, heb ik Naast mijn bijdrage aan bedrijf en gezin, sport n mijn handen vol aan mij n bedrijf ‘operatie frisse en sociale activiteiten. Mij Sectie-C (Eindhoven) op peper’ kun je o.a. vinden n Bosch). Zelf woon ik en de Gruyterfabriek (De en met mijn vriend Stijn in de Triangelstraat sam s. Ik woon nu 5 jaar in en onze 2 kleine meisje een hele mooie manier Eindhoven en zie dit als de klei in te duwen, om mijn wortels verder de mensen te ontmoeten en . nen ken n buurt te lere en houd ervan Ik zit al boordevol ideeën en in beweging om mensen te verbinden nieuwtje, een jij heb s Du te brengen. iteit of ctiv organiseer je een (wijk)a de buren ar wa ts san res doe je iets inte t het Laa meer over mogen lezen? ik dan sta ien sch mis ons weten en w deur jou r voo l we t kor nen bin kelend om daar samen een prik ! ken ma te van k stu


MEREL: “Ik heb veel zin om aan de slag te gaan voor de Prikkel. Hopelijk is er binnenkort weer wat meer te doen is in de wijk, zodat ik stof genoeg ga hebben om stukjes te schrijven.”

APR 2021 P. 7

Ik be de n M er P ve rikke el en rte lle l-red ik be n. ac tie n ee Ik . Ik n v wo za an mi on le jn sam ve de ni j n k eu Ale ong en ort we s k m bo sand te zo et m wa led ek t o en o r ve ma enk a in n Ru ijn p r m van ast de ar be artn ez Be ne be die je. e r elf ni wo Ik h kke n z Pau k n i jn wa ne eb l s te , s vr n tr n a v au r ik m inde niet og d aat, b iend in tis n o me rie e me nse p k ij h e be n m mijn r bij inde et ge ge r o In lei et ee wer ns. en, le m d. n v k in Vaa he ijn v orm Aa k rij tl Tij wa iefst e tijd va lst, do n rm e in du i m k i wa ik m k b m i o in k t mi en R e e in Zee er. M oi, he en d j n g ob ven de lan aar lde at in Do ezin en w voo Ve res d e r o orn al r o rde t v n i ok d en a np ak we on s te st u r n en He er ke a e ik lees Ned lass ik t rs. ze men llen de hou ik g erl en vo moo ve m , len a e n r n v jaa et ee lt als ie aa bik en an w aag d. rh n n mo an en ier be stad of he dez . un no te e tai i s w ’n . e p nA i n g jk go eie egro ange klein is d at eid zie a a h In n do rd. , h de eb ik in rp bi et pre bu nn ik e e e u hie me vent rt b r n do n e r e n o p n o ik in a d k v ik zo e re erdi kijk e l act d ie u e r be nam actie nste naa f als wo l r i e bu j v k lijk an dit n t uit u bla ers v zon de e ma om rtde Pri k d z an e om Do zijn kke n aa orn vo l. He rz ou akke or al t ve rs a le rdw ls ijn en .

ROB


Buurt in Bloei Op donderdag 1 april vond de 2e bijeenkomst plaats van ‘Doornakkers samen’. Vanuit Buurt in Bloei hebben we geflyerd in Berckelbosch en zijn we in contact gekomen met een aantal sleutelfiguren uit deze wijk. Met deze mensen hebben wij nu 2 bijeenkomsten gehad via teams. Doel was om kennis te maken en het gesprek aan te gaan over de wijk waarin zij leven. Uiteindelijk werd het een erg inspirerende avond! Er werd flink gebrainstormd en er ontstonden erg leuke ideeën! Berckelbosch is natuurlijk een nieuwe en jonge wijk en dat merk je aan de mensen die er komen wonen. Zij hebben een gemene deler en dat is dat dit stukje wijk voor iedereen, die er komt wonen nieuw is. Dat maakt dat ze er allemaal een nieuwe start kunnen maken en dit stukje Doornakkers kunnen vormen zoals zij dat graag willen zien.

Wij hoorden dat er veel onderling contact is; van het lenen van spullen tot het organiseren van buurtborrels. Dat er zelfs aparte mannen en vrouwen apps in het leven zijn geroepen, was ook een nieuwtje. Ik ben nu zelf ook een mannen app groep in mijn wijk aan het organiseren… mijn vrouw heeft mij echter terug gefloten toen ik de garage ook ter beschikking wilde stellen als ‘buurtman cave’. Er zijn natuurlijk grenzen. Vanuit BiB stellen wij altijd de vraag: “wat kun jij betekenen voor jouw wijk en wat wil jij graag veranderd zien”. Uiteraard is dat een vraag die je vaak niet zo even kunt beantwoorden. Om die reden hebben wij een nieuwe afspraak gepland op 6 mei. Het idee is om dan een wandeling te maken door Berckelbosch. Wij zijn benieuwd hoe de wijk eruit ziet door de ogen van de mensen die er wonen, en zullen al wandelend nader kennis maken en verder inspireren!


Een passend sportaanbod 55+ in Eindhoven Het Nationaal Ouderenfonds, Eindhoven Sport en sportverenigingen slaan samen de handen in één. Het gezamenlijke doel: inwoners van 55 jaar en ouder in beweging brengen en houden tot op hoge leeftijd. Sport en beweging is goed voor iedereen, maar zeker voor de doelgroep vanaf 55 jaar is het belangrijk om de mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden om gezond ouder te worden. Het Ouderenfonds maakt zich sterk dat ouderen een leven lang kunnen blijven bewegen. Het Ouderenfonds komt daarom met drie aanbevelingen, die landelijk aan gemeentes worden uitgedeeld. Deze drie aanbevelingen zijn het toegankelijk houden van sportaanbod voor deze doelgroep (ook tijdens corona tijd), samen met partners in de stad de doelgroep stimuleren tot in beweging blijven en sporten op maat mogelijk maken. Eindhoven Sport is het platform voor alles rondom sport in Eindhoven, onderstreept het belang dat juist deze doelgroep in beweging blijft en heeft onlangs de Beweeggids 55+ geïntroduceerd op eindhovensport.nl/beweeggids. In dit digitale overzicht staan Eindhovense sportaanbieders met aangepast sportaanbod op de doelgroep per stadsdeel weergegeven. Geïnteresseerden kunnen laagdrempelig kennismaken met de sport(aanbieder) middels een gratis les. Voor sportadvies en bemiddeling naar passend sportaanbod kunnen mensen vanaf 55 jaar en ouder contact opnemen met sportregisseur Marly Litjens (T: 06 2919 3883 of E: m.litjens@eindhoven.nl).

APR 2021 P. 9


Wie is Rinat? RINAT IS GEBOREN IN ISRAËL. NA DE SCHEIDING VAN HAAR OUDERS, LEERDE HAAR MOEDER DAAR EEN NEDERLANDSE MAN KENNEN. OP 16-JARIGE LEEFTIJD KWAM ZIJ MET HET NIEUWE GEZIN NAAR NEDERLAND. ZIJ SPRAK GEEN NEDERLANDS, HAD GEEN KENNIS VAN DE CULTUUR; HET WAS EEN MOEILIJKE TIJD IN HET NOORDEN VAN ONS LAND. OP HAAR 18E KWAM ZIJ IN BRABANT TERECHT EN WAS METEEN VERKOCHT. HIER HEEFT ZE HAAR EERSTE MAN LEREN KENNEN, MET WIE ZIJ TWEE MOOIE DOCHTERS KREEG. EN LANGZAAM MAAR ZEKER KREEG ZIJ OOK HET ‘NEDERLANDSE GEVOEL’ ONDER DE KNIE.

In gesprek met Rinat Elhanati, voetreflextherapeute Tekst Karin Epke, foto’s Karin Mommers

Na 22 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, wilde Rinat voor zichzelf beginnen. Toevallig kwam zij uit bij voetreflexologie en via wat googelen werd haar interesse gewekt. En proefles haalde haar over de streep. Zelf zegt zij daarover: “Ik weet vrij snel of iets goed voelt, en dit voelde goed. Er was ook direct een klik met de klassendocente. “Die klik was zo goed, dat ik nu haar klasassistente ben.” De voetreflextherapie kent twee stromingen, de Westerse en de Chinese therapie. De 3-jarige Hbo-

opleiding die Rinat heeft gevolgd, onderwees in beide stromingen. “Dat heeft in de praktijk het voordeel dat je alle klachten, zowel emotioneel als ook mentaal en fysiek, effectief kunt behandelen.” Voetreflextherapie valt onder de natuurgeneeskunde. Bijscholing is een vereiste. Eenmaal per jaar zijn er weekendbijeenkomsten, waar de therapeut aan zichzelf moet werken om in balans te blijven en alert te


blijven in het vak. Voetreflextherapie, behandeling via de voeten, is de Westerse variant. Rinat doet dus tevens de Chine-se variant, waarbij zij de meridianen in het hele lichaam via kuiten, knieën, armen, rug en hoofd ook meeneemt in de behandeling Rinat zegt daarover: “Het is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar, waarbij wederzijdse vertrouwen van belang is. Er moet wel een klik zijn. Soms verwijs ik mensen door naar een collega therapeut of naar een psycholoog. De cliënt moet zich veilig voelen. Ik heb niks in mijn handen, maar ik werk wel met mijn handen. In deze therapie draait het om het zelfgenezingsvermogen dat wordt gestimuleerd door de massage. Het liefste zie ik dat mensen komen, voordat zij ziek zijn. Vóórdat de stress toeslaat, vóórdat die burn-out er zit. In de huidige maatschappij is dat heel lastig, er is weinig tijd voor.” Ik denk dat je onder haar handen een uurtje tijd voor jezelf hebt. Er moet even niets, je geeft je over aan die ontspanning. Rinat gebruikt ook etherische oliën. Per cliënt wordt een keuze gemaakt in welke. Vaak krijgt de cliënt het mee en kan thuis daarmee weer even in die ontspanningssfeer komen, mocht dat nodig zijn.

Wat doet het met je? “De massage en acupressuur prikkelt het zenuwstelsel, het reinigt de bloedbanen, het ontspant en brengt het zelfreinigingsvermogen op gang. Bij gerichte klachten, zoals hoofdpijn, huiduitslag, chronische blaasontsteking, burn-out, stel ik samen met de cliënt een behandelplan op. Daar zit best wel

veel huiswerk aan vast. Het verandert in zekere zin de manier waarop je naar dingen kijkt, lichamelijk, emotioneel als ook mentaal. Als je lichamelijke klachten hebt, heb je waarschijnlijk ook emotionele klachten. Bij ontspanningsbehandelingen merk je vrij snel dat het iets met je doet. Door de massage ontspan je, krijgt het hart een impuls en ben je in staat je lichaam te reguleren, je hoofd leeg te maken.”

Heb jij een specialisme? “Jazeker. Neuropathie als gevolg van chemo. Ik heb drie jaar stage gelopen in het ziekenhuis. Zij verwijzen nu patiënten door, die ik met goede resultaten behandel. Een andere specialisatie is vrouwgebonden: menstruatie- en overgangsklachten, PMS-klachten. Daarnaast behandel ik de meest voorkomende klachten zoals hoofdpijn, onverklaarbare vermoeidheid en huidaandoeningen.” >>

APR 2021 P. 11


Het is dus meer dan ontspanning en een ‘lekker’ gevoel? “Zeker. Het activeert de aanmaak van Serotonine (gelukshormoon) en van Oxytocine (knuffelhormoon). Beide hormonen stimuleren het lichaam en hebben een positieve invloed op je welzijn. Het beste effect krijg je door meerdere behandelingen. Het is een soort verwennerij voor lichaam en geest. Hiermee voorkom je dat je terugvalt in oude gewoontes die de klachten veroorzaakten.”

Je werkt samen met het ziekenhuis? “Ja, ik heb drie jaar stage gelopen in het ziekenhuis. Voor mijn scriptie werden patiënten met neuropathie als gevolg van chemokuur doorverwezen. Personeel van het ziekenhuis kan PLB-uren inleveren en zo voor een behandeling bij mij en/of de sport masseur, kiezen. Die behandeling wordt door het ziekenhuis vergoed. Omdat mijn beroep een contactberoep is, hebben de werkzaamheden bijna een jaar stil gelegen. Straks hoop ik dat de contacten met het ziekenhuis zullen verstevigen en dat wij tot een actieve samenwerking komen. Patiënten hebben er baat bij.“ Op mijn vraag hoe dat nu zit met een terugkerende blaasontsteking – zij is immers geen arts – kreeg ik deze uitleg. “Reinigen en voedingsadviezen. Reinigen gebeurt via een doelgerichte massage en daarnaast geef ik ook voedingsadviezen. Het niet goed afvoeren van afvalstoffen in de darmen beperkt de weerstand. Specifieke massage kan je lichaam daarbij helpen. De ontsteking kan ook het gevolg zijn van een mentaal probleem. De oorzaak

moet worden opgespoord, dan kan de behandeling beginnen.”

Soms is er ongeloof. Wat zijn aannames die men hierover heeft? Zij lacht. “Sommigen denken dat ik een gave heb, een bepaalde energie waarmee ik genees. Wat ik minder leuk vind, is dat wel eens gezegd wordt, dat ik een kwakzalver ben. Mijn vak is niet zweverig. Ik heb een pittige opleiding gevolgd, waaronder anatomie. Ik stel ook geen diagnoses. In voorkomend geval verwijs ik door naar de huisarts.”

Tot slot “Ik heb erg veel geluk gehad dat ik op enig moment kon omscholen. Het is een schitterend beroep. Ik ben een echt mensen-mens en vind het heerlijk om mensen te helpen. Het liefste, voordat zij iets gaan mankeren.” Haar motto: Voorkomen is beter dan genezen.

oor meer informatie V www.re-flexie.nl of mail naar: info@re-flexie.nl


Kanaaldijk Noord 113 • 5642 JA Eindhoven • 040 281 35 69 • info@kluijtmansnatuursteen.nl • www.kluijtmansnatuursteen.nl

Urkhovenseweg 15, Eindhoven 040-281 36 36 vandevoort@carprof.nl www.carprof.nl/eindhovenoost


Woningen Woonbedrijf in een nieuw jasje WAARSCHIJNLIJK HEEFT U HET AL GEZIEN. OF MISSCHIEN WOONT U ER ZELF! WOON­BEDRIJF HEEFT 202 WONINGEN RONDOM DE FRANS VAN MIERISLAAN VOORZIEN VAN EEN HEEL NIEUW UITERLIJK. HET GAAT OM 202 WONINGEN DIE OP EEN ENERGIE­ZUINIGE MANIER ZIJN VERBETERD. ER ZIJN ZONNEPANELEN OP DE DAKEN GELEGD EN DE WONINGEN ZIJN VOORZIEN VAN DRIEDUBBEL GLAS. OM DE WONINGEN HEEN IS EEN DIK ISOLATIEPAKKET AANGEBRACHT. DAARDOOR ZIJN DE ENERGIEKOSTEN LAGER EN VOELT DE WONING COMFORTABELER AAN. EN DE BEWONERS? DIE ZIJN ER BLIJ MEE! In de Jozef Israëlstraat en de Berck­ heydestraat zijn de eerste woningen aangepakt. In de Jozef Israëlstraat wonen ook Cor Coolen en het echtpaar Joop en Annemie Waterman. Lees hoe zij de werkzaamheden hebben ervaren. Cor Coolen: “De werkzaam­

heden zijn allemaal goed gegaan en de bouwvakkers waren erg aardig. Er is vooraf goed gecommuniceerd. Op een planning stond wat er elke dag gedaan werd en of dat geluidsoverlast gaf. Op dagen dat er wat meer lawaai was, ging ik even naar vrienden.


APR 2021 P. 15

Ik merk een groot verschil in comfort. Het tocht veel minder en de warmte blijft beter hangen. De thermostaat staat nu altijd op 19 graden en dat werkt prima. Ook ben ik blij met de 12 zonnepanelen. Daarvoor betaal ik meer huur, maar dat verdien ik gemakkelijk terug. Eerst moest ik altijd bijbetalen, nu krijg ik geld terug.” Annemie: “In het begin zagen we tegen de werkzaamheden op. We hebben ook wel wat gemopperd... Maar we zijn omgedraaid als een blad aan een boom. We zijn heel blij met de verbeteringen! Ik heb de kachel nog niet aan gedaan. Het is hier 19 à 20 graden en niet koud. Het tocht niet meer en je hoort minder geluid van buiten.”

Joop: “De vakmannen hebben alles netjes uitgevoerd. Een minpunt was dat er niet tegen ons gezegd was dat rolluiken niet teruggeplaatst konden worden. Nieuwe ophangen kan ook niet, want er mag niet geboord worden in de gevels.” Annemie vult aan: “En het is apart dat de ramen aan de tuinkant soms beslaan aan de buitenkant. Dat schijnt iets te maken hebben met driedubbel glas...” Aan mensen die een betreedbare zolder hebben, geeft Annemie de tip om spullen goed af te dekken. “Want daar wordt het een rommel.” Door de isolatie zijn de woningen comfortabeler en hebben bewoners minder last van kou, tocht en vocht.


De hoekwoning van Johnny Smetsers is in november 2019 onder handen genomen. Johnny is erg blij met de verbeteringen. “Het tocht veel minder. Vooral via de muur aan de zijkant kwam veel kou binnen. Dat is nu verholpen.” Ook is hij tevreden met de warmtepomp en zonnepanelen. “Ik betaal daarvoor wel meer huur, ongeveer 55 euro per maand extra. Maar doordat ik veel minder gas verbruik, verdien ik dat makkelijk terug.” Bewoner F. Alici: “De renovatie ging wel goed. De vakmannen waren heel aardig en deden wat we vroegen. De renovatie heeft in totaal ongeveer 2 maanden geduurd. Ik merk dat het nu lekker warm is. Hiervoor hadden we last van tocht. Dan zaten we bij het raam en voelden we de wind naar binnen komen. Vooral boven, bij de kamer aan het balkon. Dat is nu niet meer zo. De warmte blijft goed hangen en we hoeven minder te stoken. Daar zijn we heel blij mee. We hebben ook zonnepanelen. Die wilden we ook graag, om energie te besparen. We gaan ook elektrisch koken, omdat dat nog voordeliger is. Het is nog te vroeg om iets over een besparing te zeggen. Ik hoor wel van anderen, die al langer zonnepanelen hebben, dat het geld bespaart.”

En Roy Krooymans laat weten: “De herrie en rommel vielen mee. Alle spullen in de kamers moesten wel 1 tot 15 meter van de ramen af staan. Alles stond dus in het midden. Daardoor zijn de ruimtes best klein, zeker met een zoontje van 6 jaar. De vakmannen zijn heel netjes te werk gegaan. Niks was ze teveel. Ik ben heel tevreden over de mensen die hier zijn geweest. Ook zijn ze goed met de coronamaatregelen omgegaan. De isolatie merk je goed. We wonen in oude huizen die wel toe waren aan een opknapbeurt. We hadden last van tocht en kou. En in de zomer van hitte in huis. Soms werd het binnen wel 35 graden. Nu is de temperatuur stabieler. De warmte blijft op de koudere dagen goed hangen. En op de warme dagen is het koeler in huis. We hebben voor 12 zonnepanelen gekozen en zijn ook meteen elektrisch gaan koken. Dat bespaart gewoon geld. De zonnepanelen doen goed hun werk. We gebruiken de energie die we nodig hebben en de rest leveren we terug. Dat is ideaal. In de zomer leveren de zonne­ panelen natuurlijk meer energie op dan in de winter. Dus ik ben benieuwd naar de besparing in een jaar tijd.”


APR 2021 P. 17

Zo doe we dat bij Berckelhof iedereen even laten weten dat we Carnaval niet vergeten! Bij alle deurkes brachten we wat lekkers en de versierde deuren kregen nog een extra presentje.Harten jagers LIEFDE VOOR DE STAD, LIEFDE VOOR DE BUURT. DAT VOELEN WE - HOPELIJK - ALLEMAAL. EN MISSCHIEN NU WEL MEER DAN OOIT. Door Wikke Peters Daarom trokken wij, als stiekeme Hartenjagers, de afgelopen weken bij nacht en ontij (maar natuurlijk wel búiten de tijden van de avondklok) de buurten in om bewoners te verrassen met een guerrilla liefdesoffensief. Hartjes op de ramen en in de sneeuw, lieve gedichten op straat. Gemaakt van herbruikbaar plastic, en tijdelijke krijtverf. Dat was voor velen best een verrassing bij het wakker worden 's morgens. Heb ik een geheime aanbidder? Wie doet dit en waarom? Waar heb nou juist ík dit aan verdiend? Het antwoord is eenvoudig. Jij maakt onze stad en jouw buurt een beetje mooier! Het complot voor deze actie is gesmeed samen met een aantal buurtorganisaties. En die Hartenjagers, dat zijn wij dus, de cultuuraanjagers van CKE. Samen met een groepje verrukkelijke vrijwilligers. Best spannend, zo in het donker de straat op met spuitbussen en stickers om stiekem leuke dingen te doen. Maar de reacties op social media waren, tja, hartverwarmend! De gedichten zijn van schrijfster Monique Neijendorff. En de uitvoering werd mede mogelijk gemaakt door het Buurtfonds Woonbedrijf.

APR 2021 P. 19


DE CORONAPERIKELEN BIJ SPLENDID

HOOPVOL, DAT ZIJN DE GEZICHTEN VAN JOHN EN SUZAN VAN SPORTSCHOOL SPLENDID AAN DE TONGELRESESTRAAT. ALS JE ER LANGS KOMT, ZOU JE HET NIET ZEGGEN, MAAR ALS JE BINNENLOOPT, ZIE JE HOE GROOT HUN RUIMTE IS. IN HUN PAND, WAAR HET AL JAREN WARM IS DOOR VERHITTE SPORTLIJVEN, IS HET NU MAAR KOUD. MET MIJN HANDEN OM EEN KOPJE THEE LUISTER IK. Door Merel Schoofs / foto’s Elea Grünewald


Al bijna een jaar zijn we dicht nu”, verzucht John, bij wie ik verdriet zie op zijn gezicht. “Wij hadden net voor een kapitaal nieuwe spinning-fietsen gekocht.” “Eerst dachten wij dat het maar kort zou zijn”, vertelt Suzan. “We zijn als een gek aan het klussen geslagen, hebben van alles hersteld en alles netjes gemaakt voor als we weer open konden.”

Op de dag dat ze hoorden dat ze nog een tijd dicht moesten blijven, hebben ze meteen contact opgenomen met buitenzwembad De IJzeren Man. “Daar hebben wij een geweldige tijd gehad.” De ogen van John staan meteen een stuk vrolijker. “Omdat er wel weer buitenlessen gegeven mochten worden na de eerste lockdown, begonnen wij daar met de voetjes in het zand. Onze leden waren heel enthousiast. We geven daar yogalessen, Pilates, XCore, FiëstaDance en veel meer groepslessen. Iedereen vraagt nu ook al weer aan ons wanneer we weer naar buiten mogen. Mensen hebben ervan genoten. Ook is het fijn als we daar lessen kunnen geven én in het pand aan de Tongelresestraat, want dan is het niet zo druk. Er mochten natuurlijk maar een bepaald aantal mensen binnen en zo kun je een beetje spreiden.”

APR 2021 P. 21


In de sportschool is duidelijk te zien dat het team van Splendid er alles aan gedaan heeft om te zorgen voor de juiste maatregelen; er staan pijlen op de grond en op sommige toestellen zit rood-wit lint. “We hebben mensen van de gemeente op bezoek gehad die alles kwamen controleren. De luchtventilatie hebben wij helemaal aangepast, allemaal om weer open te kunnen voor onze leden. Ook hebben we een app laten maken, zodat mensen zich aan konden melden om te komen sporten.”

Wij kregen zelfs complimenten dat we alles zo goed voor elkaar hadden. Naast de plek waar we zitten, staat een computer. “Zoom, ook al zo’n uitkomst”, geeft John aan. “We doen alle groepslessen via Zoom, en dat werkt als een tierelier. We hebben een professionele camera-installatie laten aanleggen, waardoor onze eigen instructrices de lessen kunnen geven vanuit hier. Het mooie is dat de mensen die meedoen ook echt online contact hebben met de instructrice. Die kan dus ook aanwijzingen geven of mensen motiveren om nog net even een stapje extra te zetten. We hebben geen lessen van tevoren opgenomen, maar het is echt allemaal live.” “En weet je wat eigenlijk ook heel fijn is”, merkt Suzan op, “vóór Corona hadden wij weleens hele volle lessen

en moest je soms zelfs mensen wel eens teleurstellen, maar nu kan gewoon iedereen vanuit huis mee doen.” “Vooral voor wat oudere mensen was het soms even lastig, maar weet je wat wij dan deden?”, vertelt John, “Wij zeiden tegen de mensen: “Als het echt niet lukt, kom je maar gewoon hierheen met je laptop”, en dan hielpen wij hen mee met installeren, zodat zij thuis alleen nog maar op het knopje hoefden te drukken.” Toch viel het hen tegen met de steun die ze hebben gekregen; vanuit de overheid komt er wel wat, maar dat weegt niet op tegen de kosten. “Helaas hebben er ook veel leden opgezegd, en dat voelen wij. Het zal nog een hele tijd duren voordat wij weer terug hebben wat wij in al die jaren hadden opgebouwd.” In april 2020 bestonden ze 25 jaar, maar ook dat feest kon helaas niet doorgaan. “Alles was al geregeld, de enveloppen waren al weg, de DJ’s waren al geboekt, maar helaas…”

Splendid organiseert ook elk jaar een actie voor een goed doel uit de buurt. Zij houdt dan een feestavond met allerlei sportactiviteiten. Zo hebben zij een keer een operatie­tafel bij elkaar verdiend voor het dierenasiel.


“Wij zijn echt een sportschool voor de hele wijk”, vertelt Suzan. “Heel anders dan bijvoorbeeld een landelijke keten.

Hier komt van alles; jong, oud, arm en rijk. Wij proberen echt aan te sluiten bij wat de mensen willen. Je kunt bij ons fitnessen, groepslessen volgen, maar ook hebben we een afvalchallenge, waarbij mensen helemaal begeleidt worden om in 12 weken gezond af te vallen en fitter te worden. En onze nieuwste trots is Bodytec. Je krijgt dan een speciaal pak aan en in 20 minuten doe je hetzelfde als wanneer je een uur krachttraining doet. Heel effectief. De belasting op je gewrichten is minimaal, dus dit werkt ook heel goed voor mensen met blessures. Je maakt op een veilige manier je spieren sterker, waardoor je gewrichten ontlast worden. Ook voor mensen met een burn-out is dit ideaal. In het apparaat zit een ontspanningsmodule die ervoor zorgt, dat je met zo min mogelijk kracht toch het stofje aanmaakt, waardoor je je prettig voelt. Echt heel fijn, zeker omdat mensen met een burn-out vaak geen energie hebben om te komen sporten.”

Mijn kopje thee is inmiddels op en Prikkel-fotografe Elea komt om foto’s te maken. Toch klopt het niet hier; zo zonder sporters, zonder stampende muziek, die je uitdaagt om nog net iets langer door te gaan. Het is te hopen dat Splendid snel weer open kan, zodat de Coronakilo’s in Tongelre er weer af gaan vliegen. Aan John en Suzan en hun team zal het zeker niet liggen. Het is wachten op het ja-woord van Mark en Hugo.

APR 2021 P. 23


Een verhaaltje voor het naar bed gaan…

Door Carol Epke

“Weten jullie nog dat wij Pasen vierden bij onze lieve vriendjes?” vroeg Brom. Iedereen knikte. Ze zeiden dat ze het nog wisten en dat ze het heel erg fijn gevonden hadden, dat ze de lieve familie weer zagen. Waarop Brom zei: “Wat denken jullie als we dat weer gaan doen, maar dan hier op onze open plek in het bos?“ “Ja, laten we dat doen, en dan nodigen we de lieve familie, de burgemeester, de molenaar, de bakker en de man van de winkel, de kapitein en de kabouters uit,” riepen de dieren vriendjes tegelijk.


“En ik word de paashaas,” zei Rappie de haas. “Maar eerst moeten we de bevers vragen of zij een kleine boom voor ons willen afknagen en naar ons toe brengen en de kabouters vragen of ze de eieren willen schilderen”, zei Trijntje de vos. “Vergeet niet de bevers uit te nodigen, want die hebben tegen die tijd voor ons een boom afgeknaagd”, zei Brom de beer. “Maar we hebben nog even de tijd voordat het Pasen is“, zei Molletje de mol. “En ik denk dat Louis de uil en zijn vriendjes wel voor de versiering van de boom willen zorgen”, zei Leo de olifant. “Zo vriendjes, dat is dan geregeld, maar we moeten op tijd de brieven versturen, voordat er andere plannen gemaakt worden”, zei Brom de beer. Toen gingen de vriendjes aan tafel zitten en begonnen zij brieven te schrijven. De dierenvriendjes moesten allemaal dezelfde brief schrijven. Brom schreef naar de lieve familie, Molletje naar de molenaar, Rappie naar de bakker en de man van de winkel, Leo naar de kapitein en Trijntje naar de burgemeester. En zo werden de taken verdeeld. Voordat de brieven werden verstuurd, keek Louis eerst na of er geen schrijffouten in voorkwamen. Louis de uil keek en stak toen zijn duim op. Geen fouten gemaakt, en de brieven werden op de post gedaan.

Even later kwamen de bevers met een hele mooie boom en die werd gelijk versierd. “Zo“, zei brom de beer, “dat is dan ook gebeurd, “nu moeten we de eieren naar de kabouters brengen om ze te laten kleuren.” De kabouters waren heel druk bezig om de eieren erg mooi te kleuren en toen ze klaar waren, kwam Rappie de haas om de eieren op te halen en ze te verstoppen. De postbode kwam even later langs en gaf de brieven aan de dierenvriendjes.

APR 2021 P. 25


“Vriendjes”, riep Trijntje de vos,”we hebben antwoord gekregen.”En iedereen begon zijn brief te lezen. “De burgemeester komt, de molenaar ook, de bakker, de man van de winkel komt ook en de kapitein”, werd er geroepen. De lieve familie kon nog niet zeggen of ze kwamen, en de vriendjes keken heel erg sip. “Ik hoop stiekem dat de lieve familie toch komt”, zei Molletje de mol. Niet lang daarna hoorden ze boot aankomen en daar kwamen de gasten. De kabouters kwamen ook en de twee bevers. “Vrienden”, zei de burgemeester,” we gaan nu met z’n allen eieren zoeken en maken er een mooi feest van.” Opeens, als verrassing, kwam de lieve familie toch. Ze werden met gejuich begroet. Nu kan het feest niet meer stuk gaan. Nadat alle eieren gevonden waren, begon het feest pas goed. En het werd een heel groot feest. “Lieve vrienden”, zei de burgemeester,“ het is laat geworden en het wordt tijd dat we naar huis gaan.” En daar gingen ze, in de boot van de kapitein, op weg naar huis. En de lieve familie? Die bleef tot de volgende dag in het open bos logeren. “Wat was het een heel gezellig paasfeest”, zeiden de vriendjes de volgende ochtend tegen elkaar. En dat de lieve familie toch is gekomen, dat maakte het feest extra gezellig.”Door Merel Schoofs

HET KLINKT ERG LEKKER: TROEP TROOPERS TONGELRE. EEN BEETJE ALS EEN ACTIESERIE, EN EIGENLIJK KLOPT DAT OOK. DE HOOFDPERSONEN, GEHULD IN GELE HESJES EN GEWAPEND MET EEN GRIJPER EN EEN VUILNISZAK, BINDEN DE STRIJD AAN MET HET AFVAL OP STRAAT. EN DAT IS HARD NODIG.

Aan de telefoon sprak ik met Gina Makken, een van de initiatiefnemers van de Troep Troopers Tongelre. “We noemen onszelf ook wel de 3 T’s in plaats van de 3 J’s”, grapt Gina. Het idee ontstond eigenlijk omdat Richard, een buurtbewoner van Gina, een oproepje plaatste in Nextdoor voor World Cleanup Day. En al prikkend

kwamen de twee tot de conclusie dat slechts één opruimdag per jaar niet voldoende is. “Ik erger me altijd rot aan die troep die maar op straat gegooid wordt, maar ik dacht ook bij mezelf: Het is nu tijd voor actie, Gina!” En zo kwam het idee om elke maand een activiteit te organiseren, waar mensen kunnen komen helpen om op te ruimen. “Er bestaat al een Eindhovens vrijwilligersinitiatief dat omarmd wordt door de gemeente Eindhoven en dat heet: Adopteer een straat”, aldus Gina (red.: zie artikel decembereditie 2020). “Je kunt dan een grijper en hesje lenen bij de gemeente om jouw straat schoon te houden, maar dat is individueel. Wij wilden het meer voor groepen organiseren. Dan draait het niet alleen om het schoonhouden van je straat, maar ontmoet je ook mensen uit jouw buurt; je bent samen lekker

Troep Troopers Tongelre


buiten en het verbindt. Wij hopen zeker dat er veel gezinnen mee gaan doen, want op deze manier leren ook kinderen dat afval op straat gooien gewoon ‘not done’ is.” Vanaf de avondklok-rellen gaat het booming met de Troep Troopers Tongelre. “In ons app-groepje werd tijdens de rellen wat afgeappt om onze verbazing en woede te uiten, tot er iemand op het idee kwam om te gaan helpen om alles weer op te ruimen.” Gina is meteen gaan netwerken, zette een bericht op Facebook en daar stonden ze, de maandag na de avondklok-rellen, samen met mensen van de Ergon. “Ik ben zelfs ’s avonds op het NOS-journaal geweest”, vertelt Gina trots. “Het heeft in heel Nederland iets in gang gezet, zo van: jullie krijgen ons er niet onder. Wij laten onze stad niet kapot maken.”

Als bedankje kregen de vrijwilligers en de aanwezige Troep Troopers Tongelre van een onbekende weldoener een etentje aangeboden bij het Oriental Greenhouse. Op 20 maart was het Landelijke Opschoondag en ook toen was Troep Troopers Tongelre van de partij. Mensen konden zich aanmelden via de mail troeptrooperstongelre@gmail.com, zodat er kon worden gezorgd voor genoeg hesjes, grijpers en vuilniszakken. Deze dag was een succes en ook op deze manier hoopt Gina dat de 3 T’s meer bekendheid gaan krijgen. “Misschien kunnen we wel gaan samenwerken met scholen of jongerenwerkers. Je hoort zo vaak dat kinderen en jongeren zich nu zo vervelen. Nou, kom achter je computer vandaan; er is genoeg te doen! Ons ultieme doel is het krijgen van een eigen Troep Troopers team in elke buurt in Tongelre en uiteindelijk in elke wijk in heel Eindhoven, zodat je straks ook een Troep Troopers Doornakkers hebt en een Troep Troopers Centrum of Vaartbroek.” Zelf heb ik nog met een paar buurvrouwen mee geholpen op 20 maart en eigenlijk schrik je; in een half uurtje had ik mijn hele vuilniszak al vol met afval. Maar het voelde goed om dit te doen. Bovendien was het ook nog gezellig en scheen het zonnetje lekker. Ik heb meteen de Facebookpagina van de Troep Troopers Tongelre geliked en ga zeker weer meehelpen als ik de volgende keer weer kan. Troep Troopers Tongelre bedankt!

APR 2021 P. 29


Kunstenaars in Doornakkers Dat de wijk Doornakkers heel wat kunstenaars herbergt, is inmiddels al best bekend. In de loop der tijd zijn verschillende van deze kunstenaars geïnterviewd. Voor deze editie van Prikkel heb ik een oproepje gedaan om wat artistieke werken met ons allemaal te delen. Het resultaat mag er zijn.

Riekie van den Broek is veelvoudig creatief met schilderen, beeldhouwen en houtcreaties. “Verveling tijdens Coronatijd? Nee hoor lekker bezig met speksteen!”, heeft Riekie als onderschrift.

En wat te denken van Topy van de Kant met haar prachtige sculpturen.


APR 2021 P. 31

Anne-Meta Hutten ging aan de slag met: Mijn Lampegatse carnavals ezel, haar ‘Vuurpijlen die geen schade aanrichten’, Rudolf op een potje en een prachtig kerstornament. Ook taal is kunst, getuige de mooie teksten van Monique Neijndorff. WARM FEESTJE van iedere dag naar iedere dag ge niet geweest zijn op mijn feestje uitgenodigd verbeeld bezoek is ook een beetje echt alsof we samen het leven warmer vieren VOORDEUR ONTMOETINGSPLEK soms voelt binnen als buiten binnenstebuiten sta jij daar en ik hier ver weg samen dichtbij sta ik daar en jij hier buitenstebinnen voelt buiten soms als binnen

VIDEOBELLEN in sneltreinvaart dringt de digitale lijn door ons alleen zijn met een ander verbonden beeld belt als de dag telt vraagt mij waarom de deur dicht is en jij binnen in mijn gesprek toont ons samen zijn wij met elkaar het is en blijft een beetje raar RAAMBEZOEK vanachter vensterglas zwaaien vrije handen vrolijk voorbij mij uit zicht het hoofd in mijn hart waar geziene ogen blik jij recht door het raam alsof de kamer gevuld is met dit ganse bezoek OPEN KAART achter de deuren hangen klaverjassen wachtend op de hartenjagers achter het licht van de ruiten om zich opnieuw een weg naar buiten te schoppen


Buurtgenoten

Een ommetje met…

Roel en Colinda Tekst en foto Linda van de Ven

ROEL VAN EIJK (48) EN ZIJN MOOIE, LIEVE COLINDA VAN NEERVEN (45) KENNEN ELKAAR NU ZO’N VIJF-EN-EEN-HALF JAAR. HET BEGON MET DE BRUTALE MAAR OOK SPONTANE VRAAG VAN ROEL AAN EEN GEDEELDE VRIENDIN STEFANIE: “HEB JIJ NIET NOG EEN LEUKE, VRIJGEZELLE VRIENDIN?”


Kinderen zijn de toekomst “Voor haar huidige baan bij Kinderopvang Droomwereld (in Stratum) werkte Colinda in Nuenen. Haar collega Stefanie vertelde wel eens over Roel, die ze kende van het ophalen van de kinderen van de lagere school. “Maar ze moet wel knap zijn!” was de instructie van Roel aan Stefanie, die dat nu verkoopt met een grijns aan Colinda. Met een beetje humor, maar nog steeds doet Roel zijn best Colinda te charmeren.

Tongelre Tongelre is het thuisfront van Roel. Hij groeide op in de Poeijersstraat. Toen zijn ouders scheidden woonde hij even in Stratum, vervolgens ging hij het leger in en daarna ging hij werken en wonen bij het toen nog Diaconessen Ziekenhuis in Woensel. “Maar Tongelre is altijd mijn thuis geweest.” Roel kwam terug samen met Christa, zijn ex, en kreeg hier een zoon en een dochter, Kai (20) en Lynn (16). De scheiding kwam voor hem geheel onverwacht. “Gelukkig is het contact nog goed. We hebben dezelfde vrienden en zijn co-ouders, dus komen elkaar ook vaak wel tegen.”

APR 2021

Latrelatie

P. 33

De halve week wonen Roel en Colinda samen, om en om bij Roel in Eindhoven en bij Colinda in Deurne, waar Colinda ook vandaan komt. Zij woont daar met ook drie kinderen: Mick (18), Sem (15) en Nora (11). Een drukke boel met vijf kinderen, al zien de kinderen elkaar niet structureel. Soms wel, soms niet. “Met de feestdagen hebben we elkaar weer allemaal gezien en ook vakanties doen we samen. Al zijn de oudste twee daar nu niet meer bij”, vertelt Colinda. En Pip de hond, nu 10 maanden oud, is overal geliefd. “Vooral Nora is zo blij als Pip weer in Deurne is.” Dat latten kan best zwaar zijn. Colinda: “Als het goed gaat, is het makkelijk, maar als je steun of een knuffel nodig hebt…” Roel knikt. “Dat is moeilijk, ja. We videobellen veel, maar dat is toch anders.” Tot nu toe lukt dat wel, zeggen ze beiden, en het heeft ook voordelen. “Als je elkaar een week niet hebt gezien, is het wel weer erg fijn om elkaar dan wél weer te zien.”

>>


“GELUKKIG IS HET CONTACT NOG GOED. WE HEBBEN DEZELFDE VRIENDEN EN ZIJN CO-OUDERS, DUS KOMEN ELKAAR OOK VAAK WEL TEGEN.”

Leuke dingen doen Vóór coronatijd gingen de twee graag naar een festival. “Het liefst een muziekfestival, zoals Paaspop en Pinkpop”, vertelt Roel “…en Thunderdome”. Colinda lacht: “ja, dat is Roel zijn ding, niet van mij.” Roel knikt: “ik ben kaal van binnen.” Hoewel hakken dan misschien niet echt dansen is, kan Roel goed dansen, vertelt Colinda. Hij heeft lang dansles gevolgd. “En Jeu de Boules”, roept Roel enthousiast, “dat doe ik ook al heel lang. Als kind zeker drie in de week, nu nog zo nu en dan.” Nu moeten ze het doen met thuishobby’s, zoals hardlopen (beiden) en puzzelen (Colinda). Beiden sporten sowieso graag en kijken uit naar dat de sportscholen weer open gaan.

<<


Happy stones Door Jantine Kneepkens

Een tijd geleden kwam onze zoon Benjamin thuis met een steen. Een mooie beschilderde steen. Hij had hem gevonden op het Dirigentplein op een stroomkastje. Er stond een postcode achterop en een verwijzing naar een Facebookpagina, ‘Kei Tof’. Ik nam daar een kijkje op, en ik zag dat, als je een steen gevonden had, je dit kon melden. Dat hadden we gedaan. Ook las ik dat je de steen mocht houden of dat je hem verder kon laten zwerven. Wat een leuk initiatief dacht ik! Ontstaan in het begin van de coronalockdown om toch een lach op iemands gezicht te toveren, die het steentje zou vinden. Toen dacht ik bij mijzelf, ik heb nog een bak met verf, kwastjes en verfstiften staan; wij gaan ook stenen schilderen.

APR 2021

Dus hup, stenen zoeken, wassen, drogen, verven/schilderen en P. 35 aflakken. De ene na de andere mooie stenen creatie ontstond bij ons aan de eettafel. We kregen er zoveel plezier in, dat we nu één keer in de week een rondje doen. We verstoppen gemiddeld tien stenen per keer. In holletjes van bomen, in tuinen, bij de paardjes, bij scholen, in de winkel, eigenlijk overal. Het is een leuke hobby geworden van mij. Dus mocht je er een vinden, je mag hem houden of verder laten zwerven op een andere plek. Kijk gerust eens op de Facebook pagina’s KeiTof of Kei040 voor inspiratie. En nu, nu ga ik weer lekker fröbelen aan mijn keitjes.


In de Buurttuin is weer genoeg te beleven Hadden wij vorige week nog -12º, op 21 februari gaan de eerste zaden in de grond en hebben wij een rode neus van de zon... Zo vroeg hebben we nog nooit gezaaid, gewied en thee zitten drinken in de buurttuin! De knoflook, tuinbonen en veldsla staan er prachtig bij én hebben wij alvast - heel moedig - erwten en spinazie gezaaid. Er is weinig vorstschade, slechts enkele takken met zwarte blaadjes bij de munt en salie. Er is veel bodemleven te ontdekken, regenwormen, rupsen, lieveheersbeestjes en mieren.

De oudste cultuurnomade en enthousiast fotograaf, een fijne opgeruimde man en een grote fan van de buurttuin. Zich bewust van zijn naderende einde en volledige aanvaarding hiervan is Fons Peijnenborg overleden op 88 jarige leeftijd.


Column

woef

Een pup! Hier in huis drentelt nu een pluizenbol rond. Hoewel iedereen het heeft over ‘coronapups’, reken ik de onze er niet toe. Wij zijn immers net als iedereen speciaal en niet zoals de massa. Want we wilden al jaren een hond: Niet omdat we nu thuis zitten, niet omdat we willen wandelen, niet omdat het corona is. Het kwam er gewoon niet eerder van omdat we op kantoor werkten. Dat zou toch zielig zijn? Wilson of Billy moet dan de hele dag alleen thuis zitten terwijl wij bij de koffieautomaat hangen. Zeker om het Beest goed op te voeden vanaf de eerste weken, dat zou gewoon niet te doen zijn.

te horen kreeg dat er ergens een nestje was en klaar. Of bij het dierenasiel. Nee, hele wachtlijsten & een leeg asiel. De ene fokker werkt met loting, de ander kijkt naar passende gezinnen. En sparen inderdaad: een goede pup is duur. Omdat ze gewild zijn, maar ook omdat er – bij een goede fokker – ook veel tijd in gaat zitten. En bij een goede baas ook. Althans, het is eerder dat de pup ons opvoedt. Strak om zeven uur het bed uit, voor de eerste wandeling van de dag. Daarna eten, spelen, van de bank en plant af zien te houden en slapen. En herhalen. Corona heeft ons leven minder veranderd dan ons nieuwste familielid. Noud de Greef

En toen kwam corona. Ineens werkten we beiden vanuit huis. En de kinderen zijn ook veel thuis. Nu gaan de scholen wel weer open, maar de uitjes, sport- en muzieklessen gaan niet door. Vakantie is nog maar de vraag, vaccinaties of niet. De ideale tijd dus om een pup op te voeden. We hadden ons ingeschreven voor een wachtlijst, geld gespaard en ineens kwam een belletje: we waren aan de beurt. Je leest het goed: wachtlijst, geld, belletje. Ik dacht dat je gewoon van een kennis of een boer in de buurt

Bewoner Doornakkers & redactie Prikkel

APR 2021 P. 37


MEVLANA CAMII / MEVLANA MOSKEE

Het is zondag 7 maart en ik ben in de voormalige St. Franciscus meisjesschool van de Zrs. Franciscanessen in de Jan van Riebeecklaan. Dit gebouw is enige tijd geleden gekocht door de Stichting Turkse gemeenschap Eindhoven e.o. als gemeenschapsgebouw, waarin tevens een gebedsruimte, de moskee, is gevestigd. Dit gemeenschapsgebouw is zoveel meer dan een Moskee. In het gebouw worden straks ruimtes ingericht als leslokaal, ontspanningsruimtes en uiteraard ook de gebedsruimte, de eigenlijke Moskee. Vanaf de eerste gesprekken met wijkbewoners, en met name die bewoners die in de directe omgeving wonen, ben ik als redacteur van Prikkel geïnteresseerd

geweest in de voortgang van de herinrichting van dit gebouw. Inmiddels is het eens zo totaal uitgeleefde gebouw al behoorlijk opgeknapt. De plafonds, de wanden, de ramen zijn geschilderd, het is licht en de gebedsruimte heeft al aardig vorm gekregen. Maar men is er nog niet. Ook de buitenruimtes moeten nog onderhanden genomen worden, waarmee het gebouw ook weer een aangename uitstraling krijgt. Omdat Mevlana geen subsidie ontvangt, zal de verbouwing volledig uit eigen middelen moeten worden betaald. Daartoe werden er in het verleden braderieën gehouden, maar door Corona is dit al lange tijd niet meer mogelijk geweest. Dus werd


APR 2021 P. 39

gekozen voor een alternatieve weg met een Online Charity Bazaar middels een live uitzending op Gökku sa ğıi TV op 6 en 7 maart 2021 met het doel sponsors en donateurs te werven voor de verdere verbouwing en verfraaiing van het nieuwe gemeenschapsgebouw Mevlana. Het ziet er allemaal al heel mooi uit, maar men is er nog lang niet. De hoop is dat het gebouw gebruiksklaar is als de Ramadan begint. Laat u zich ook van uw beste kant zien? U bent dan misschien geen moslim(a), maar dit gebouw is er voor iedereen. Het is een aanwinst voor de wijk en ook u kunt er straks binnen lopen om een praatje te maken, een kopje thee drinken en

zich misschien een beetje verdiepen in de Turkse cultuur, die een groot deel van onze wijk omvat. Iedereen die onze gemeenschap een warm hart toedraagt, kan zijn of haar bijdrage storten op rekeningnummer IBAN NL53 ABNA 5049 0534 14. Dank, namens het bestuur van de Mevlana Moskee Arif Balci, voorzitter Bizlere destekte bulunmak isteyen herkes katkısını IBAN NL53 ABNA 5049 0534 14 hesap numarasına gönderebilir.Mevlana Camii yönetim kurulu adına teşekkürler Arif Balcı, Mevlana Camii yönetim kurulu başkanı


Fit in de buurt met Wil jij je fitter en gezonder voelen, maar weet jij niet hoe? Dan is Fit in de buurt iets voor jou. Per 1 juni start het leefstijlprogramma Fit in de buurt op PSV Foundation Academy Tongelre. Dit programma is geheel gratis voor iedereen vanaf 18 jaar. Wat gaan we doen Fit in de buurt is een leefstijlprogramma van 8 weken dat zich focust op bewustwording van het beweeg-, voeding- en ontspanningspatroon, gericht op inwoners van de wijk Tongelre. Leefstijladviseurs van de PSV Foundation helpen op een laagdrempelige manier met het verbeteren van de gezondheid. Voor iedereen is er een geschikte vorm en werkwijze. Deelname aan Fit in

de buurt is inclusief PSV-trainingsshirt, activiteitsmeter, fysieke, mentale en medisch begeleiding. Daarnaast wordt er ook samen gesport bij verschillende sportclubs en verenigingen in Tongelre. Zo ontdek jij welke sport het beste bij je past. Aanmelden Kijk op PSV.nl/fitindebuurt voor meer informatie en om je aan te melden. Heb je vragen? Mail dan naar d.vanmulken@psv.nl Fit in de buurt start mits de COVID-19 maatregelen dit toelaten. Indien de mogelijkheid hiertoe niet bestaat, verplaatst de start van het programma naar september.


KRUISRUIMTE Generaal Bothastraat 7E 5642 NJ Eindhoven

In de Kruisruimte zijn regelmatig exposities, kijk voor info www.kruisruimte.nl Ook op facebook: Kruisruimte KRUISRUIMTE is te huur voor culturele activiteiten zoals exposities, workshops, lezingen, theater- en muziekuitvoeringen. Ook buurtactiviteiten van harte welkom.

w w w.kruisruimte.nl


Sleetje rijden Het beloofde flink te gaan sneeuwen, tijd voor een ritje op de slee dus. Wij hadden deze nog in de berging staan en hebben die namens de bewoners en personeel van Berckelhof geschonken aan de kinderen in de wijk. Jantine Kneepkens maakte er meteen een leuke activiteit van en schreef daarover het volgende: “Ik krijg toch een lief bericht van Sylvia, medewerkster van Vitalis Berckelhof. Zij heeft nog vijf sleetjes liggen voor onze kinderen in de wijk. Ik ga deze zo ophalen.

Zij en ik zouden het superleuk vinden als de kinderen daar lekker gebruik van willen maken. Nu lijkt het mij leuk zondag (er lag toen een flink pak sneeuw – red.) even lekker te gaan sleeën met wat buurtkinderen, dat de sleetjes na het spelen mee gaan met kindjes uit de wijk, en dat de slee wordt gedeeld met andere kinderen de komende tijd. Dusss... zondag rond uurtje of 14.00? Whoeiiii Dus voor wie de straat op durft, ga vooral even kijken zondag of misschien komen ze Berckelhof wel voorbij gesleed.”

Sylvia van Vitalis Woonzorggroep

Het waren maar een paar dagen, maar wat werd er genoten!

Bezorgde bewoners (vervolg) Door Ron Janssen, organisator Vandaag

FEBRUARI

18

Het gaat goed met Uldis. Hij was best geëmotioneerd door alle hulp en steun die hij vanuit Tongelrese kringen (en daarbuiten) krijgt, dit is echt een volksbuurt! Zelfs de Albert Heijn van Tongelre zette zich in en deelde de actie! Ook dank aan Sendcloud voor haar bijdrage aan deze actie. Werknemers van Sendcloud brachten hem ‘s ochtends koffie.

Redactie: Op het moment dat deze Prikkel uitkomt, heeft Uldis inmiddels een scootmobiel, gekregen van een bewoner van verzorgingstehuis Berckelhof die is overleden. Hij had Uldis gezien in de buurt.)


Column

Huisje, boompje, beestje… Dan sta je te koken en ineens voel je getrek aan je veters. Eerste reactie: dat doet de hond toch al jaren niet meer? Nee, maar een kruipende baby wel. Weten we dat ook weer. Oppassen dat je niet een stop opzij doet, zonder te kijken.

APR 2021 P. 43

Het lijkt wel of ze oog heeft voor alles wat niet mag. Veters trekken – ok. Maar de bak water van de hond omtrekken… Na vijftig keer haar daar weg halen, probeert ze dat nog steeds… Tien keer na elkaar. En o ja, botten – ook al voor de hond – die stop je toch ook zelf in de mond? Net als de ‘flos’ (zo’n dik touw, hondenspeelgoed). Esmee heeft duidelijk een voorkeur. Het maakt niet uit dat wij haar al 9 maanden voeden… Dexter is het leukst. Ondertussen vindt Dexter al die aandacht afwisselend geweldig en verschrikkelijk. Eindelijk iemand die continu zijn flos wil afpakken. En dat kleine mensje strooit nog allemaal eten op de grond ook. Het enige nadeel is het slapen. Rustig in de bench liggen zit er niet meer in. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn als ze dadelijk loopt.

Linda (37) is getrouwd, mama van Esmee, vrouwtje van labrador Dexter (3) en doet ook nog iets met communicatieadvies voor high tech.

PS. O ja, ik werk ook – 4 dagen. Erg leuk, maar totaal niet boeiend. Had ik al verteld dat dat ook heel makkelijk af te sluiten is, eind van de dag? Iets met prioriteiten.


IKIGAI Door Tom Marechal

SPRING JIJ ELKE OCHTEND VOL ENERGIE JE BED UIT? ALS JIJ HIER VOLMONDIG ‘JA’ OP KUNT ANTWOORDEN, DAN IS DE KANS GROOT DAT JIJ JE ‘IKIGAI’ AL HEBT GEVONDEN, TOP! DE TERM IKIGAI KOMT UIT JAPAN EN HET BETEKENT ZOIETS ALS ‘DE REDEN OM UIT JE BED TE SPRINGEN’.

In onderstaand diagram staat Ikigai verder uitgelegd. Je ziet 4 cirkels elkaar overlappende cirkels. Jouw Ikigai is hetgeen in alle vier de cirkels tegelijk zit.


Mijn Ikigai is om mensen te helpen en inspireren om een beetje gelukkiger te worden. Dit geeft mij enorm veel voldoening en de wereld heeft het zeker nu ook nodig. Omdat ik besef dat dit mij energie geeft, ben ik continu bezig om nog meer te leren over geluk (ik word er goed in). Daarnaast zet ik me in om deze kennis steeds meer in te zetten op het werk (ik word ervoor betaald). Weet jij al wat jouw Ikigai is? Zo niet, sta dan eens stil bij het gevoel dat je hebt bij bepaalde activiteiten. Voel je bijvoorbeeld vaak voldoening en plezier, maar zit je altijd krap bij kas? Dat komt overeen met de tekst rechts boven in het plaatje. Je doet wellicht

JAN 2021 activiteiten waar je goed in bent, waar je van houdt en waar de wereld behoefte aan heeft, maar dat zijn geen activiteiten waar je (goed) voor betaald krijgt. Je zou dan kunnen uitzoeken of je een soortgelijke activiteit kunt bedenken waar je wel goed voor betaald kunt krijgen. Ik zie de zoektocht naar mijn Ikigai als een heel spannende reis en ik gun iedereen zo’n reis. Hopelijk heb ik via dit artikel iemand weten te inspireren om ook zijn/haar Ikigai te vinden. Dat is niet makkelijk, maar de vooruitblik dat je straks elke dag vol energie je bed uit wilt springen, is een geweldige motivator!

P. 45


RKVV TONGELRE EN STEPHAN

Door Peter Laurier

ALS IK S’ AVONDS ARRIVEER OP HET SPORTPARK, VOOR EEN INTERVIEW MET STEPHAN REIJNART, GAAT MIJN BLOED WEER STROMEN ALS IK AL DIE JEUGDTEAMS ZIE TRAINEN. ER HEERST GEZELLIGHEID EN ENTHOUSIASME EN HET IS ALS HET OPSNUIVEN VAN EEN STUK CULTUUR. NU PAS REALISEER IK ME HOE GROOT HET GEMIS IS. EN HOE HOOPVOL DE TOEKOMST.

Op zijn 7de jaar lid geworden van RKVV Tongelre. Alle jeugd- en selectie-elftallen doorlopen, dus ook in het eerste gespeeld. Ikzelf heb nog met hem gespeeld bij Tongelre 9 en Stephan was ook toen nog steeds een robuuste middenvelder die de lijnen uitzette, waarlangs het beste resultaat kon worden gehaald. Het enige doelpunt dat ik ooit heb gemaakt, was na een assist van hem.

agen

In een gezellig en vrolijk gesprek zijn we het volgende te weten gekomen over Stephan Reijnart, de huidige jeugdcoördinator.

ijnart stephan re


nda

Stephan is ook trainer geweest van jeugdselectie-elftallen en toentertijd ook al jeugd-coördinator. Zo’n topper is natuurlijk moeilijk voor eeuwig te contracteren; zo’n 10 jaar geleden trainer geworden van de D1 van Geldrop, drie jaar later weggekocht door HVCH (Heesch), waar Stephan 4 jaar trainer is geweest van JO13 en JO15. Ook daar nog een jaar jeugdcoördinator aan vastgeplakt van de 9- t/m 13-jarigen. De afstand begon zich uiteindelijk te wreken en het was uiteindelijk niet meer op te brengen.

“Het gaat goed met SV Tongelre, er is veel aanwas en meer vrijwilligers. Waar dit precies vandaan komt is nog moeilijk te duiden. Waarschijnlijk spelen de activiteiten een rol; zoals de tour die we in augustus gemaakt hebben door Tongelre met de elftallen. We hebben ons laten zien, óók met de allerkleinsten, die bij de Plus hebben gespeeld. Dus mond-op mond-reclame (ofwel recommandatie) zal ook een rol gespeeld hebben. En op zaterdagen worden naast de trainingen ook activiteiten georganiseerd”.

En natuurlijk, al heel snel, kwam hij weer in zijn oude nest terecht. Na een gesprek van amper 10 minuten is Stephan weer ingestapt als jeugdcoördinator. Bij de club waar zijn roots liggen. Met als belangrijkste opgave om een nieuw elan te verstrekken aan de jeugdopleiding van RKVV Tongelre. Dus snel ontstond er een plan, wat door het bestuur en alle trainers werd omarmd. “De toenmalige problemen van Tongelre hadden mijn onvervalste aandacht. Wat wil je als je hier groot bent geworden en altijd op de velden te vinden bent”, vat Stephan nog maar eens zijn motivatie samen. Op zijn 17e jaar, naast het voetbal, al begonnen als trainer wat ook nog geleid heeft tot een 1-jarig trainerschap in New Jersey, waar hij op een voetbalschool werkte met pupillen tot en met jongvolwassenen.

Verder benadrukt Stephan het belang van de samenwerking met de gemeente Eindhoven, WijEndhoven, Lumens-Dynamo, de PSV Foundation en Plus De Laat. Ook zijn er binnen SV Tongelre nu 5 stagiaires aanwezig die afgevaardigd worden door de Fontys. “Uiteindelijk komen ze allemaal weer terug bij Tongelre”, spreekt Stephan uit ervaring. Als ik vertrek roept Gouwe Peer Wilko: “Laat de ouders toch alsjeblieft binnen het sportpark komen, binnen anderhalve meter! Beter voor de ouders en voor ons”, aldus zijn noodkreet. P.S. Zelfs voor orgellessen kon U bij Stephan terecht.

JAN 2021 P. 47


Doornbakkers

Marokkaans pannenkoekje met duizend gaatjes Dinsdag 13 april startte de ramadan. Dat vraagt om bijpassend receptje. Wijkbewoonster Salima helpt ons graag aan een recept voor een typisch Marokkaans hapje. Salima vertelt dat het vasten in de avond traditioneel wordt doorbroken met melk en dadels, waarna een soepje op tafel komt gevolgd door lekkernijen. Salima woont met haar man Toufik en dochters Maysa en Yara in Berckelbosch, een derde kindje is op komst. Ze vindt de ramadan de mooiste maand om mee te maken in een jaar. Zij vertelt: “Het is een maand waarin je even stil staat bij alles en teruggaat naar de basis. De tijd vliegt altijd, en nu neem je tijd om te bidden en te verdiepen. Je bezint je op wat er in de wereld gebeurt, je beseft dat je het goed hebt en je zoekt elkaar op. Dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Het weekend voor de ramadan is het altijd een gekkenhuis om inkopen te doen. Wij kopen de ingrediënten vaak bij Yasar Market aan de Tongelresestraat. Maar wij halen zelfs hapjes en servies in Amsterdam of Rotterdam, omdat het aanbod in Eindhoven wat tegenvalt. Dit is een receptje voor een pannenkoekje met duizend gaatjes. Ik ben zelf Berbers en wij noemen het gringo, maar in het Arabisch heet het baghrir. Ik leerde het maken van mijn moeder, maar zij legde mij het uit zonder recept. Gewoon een handje van dit en een snufje van dat. Op die manier moest ik geluk hebben als het lukte. Van mijn schoonzus kreeg ik het kookboek ‘Uit de keuken van Fatima.’ In dit boek staan gewoon de hoeveelheden. En de eerste keer dat ik het probeerde lukte het meteen.”


JAN 2021 P. 49

tuks: oor 15 s v n e t n ë Ingredi meel jn gries fi g 0 25 loem 150 g b t 1 tl zou akpoeder sb 2 zakje nillesuiker va 1 zakje lsuiker ta s 1 el kri ist oogde g r r 1 el ged uwwarm wate a l iker, 600 ml nillesu a v , r e d akpoe honing , zout, b een ruime kom ar m e o l b , l ee lka t in e griesm gedroogde gis n garde door e en mix d f e e Z • ee en ten met ater in de kom suiker kristal oge ingrediën ew m r nelheid e dr uwwa a d l x t i e p hoge s oi vloeibaar h m o • n r e a x v i t o fm e helf ot een m en staa • giet d n mix t el met e e s j g i b n r e e kom er het m van de ige wat ontstaat m r e e d v o o b t e n iet h •g nten e eedoek bbeltjes met bu el voor de zijka een schone th rme plek beslag a t pa e en op een w n het sticfoli ik een s n a e u l r p jz b i t e r e g n • m te el va arna af 0 minu e pollep • dek da eslag zeker 6 schep een voll d het ron , et b kenpan raai de pan in derkant mooi e • laat h o k n e rm e en en d ot de on tjes • verwa et midd n zijde gaar t ovenkant gaa rd en h n i g é besla ir aan é en er aan de b op een ruim bo n e baghr rm e hrir • bak d in gekleurd is en Bag hrir lekker wa k k u a r b b e d gou ts de g de bag n. Plaa , zodat ontstaa t een theedoek me dek af asje lijft. een gla n e g zacht b n i hon k de rm met atste tip: maa ! a w r i r de bagh ntthee. Een la oordat je ze eet u Serveer v aanse m mogelijk Marokk ekjes zo kort ko pannen kelijk! Eet sma


De

mysterieuze

postbode

Tekst en foto's door: Karin Mommers

Woon je in de buurt van de Xylofoonlaan? Dan kun je zomaar een lieve brief of een knutselwerkje van klei in je brievenbus treffen. Siebe, 6 jaar, gooit ze bij je in de bus. Siebe woont met zijn broertje, vader en moeder aan de Xylofoonlaan, ze wonen er nu een jaartje. Hij gaat naar basisschool de Boschakker en heeft al heel wat vriendjes gemaakt in de buurt. Dit heeft hij vast te danken aan zijn spontane en creatieve uitspattingen. In februari schreef hij maar liefst 20 kaartjes, hij tekende er bootjes op en schreef zijn naam erop. Vervolgens ging hij ze persoonlijk langs brengen. De kaartjes had hij gekregen van Suzan, die bij de politie werkt. Op elk kaartje stond een wens, zoals beterschap of gefeliciteerd.

Siebe wilde de mensen, die vanwege Corona thuis moesten blijven, verrassen. En dat lukte hem, in de buurtwhatsapp ging het al snel over de mysterieuze postbode en werd Siebe liefdevol bedankt voor zijn spontane actie.

De bewoners boffen maar met zo’n buurjongen!

Siebe had vorig jaar ook al kleiwerkjes langs gebracht. “De jongen van nummer 9 herkende me al in de speeltuin”, vertelt Siebe enthousiast. “Het liefst maak ik boten, huizen, bomen, eilanden, oceanen, papieren vliegtuigjes en bloemen. Misschien ga ik de volgende keer kaartjes met huisjes erop brengen!”


APR 2021 P. 51

“Ook al ken ik ze niet, ik hoop dat de mensen het leuk vinden!”


TWEETY OFWEL DE STEMBUS Door Daan van Gils

Op 24 maart, verkiezingsdag, trok Daan van Gils van #FotovanDaan met zijn Stembus langs diverse stembureaus in Eindhoven. Het doel? Het openbreken van het gesprek en het tegengaan van de polarisatie die hij ervaart. Als laatste locatie die dag deed Daan ook het stembureau bij de Toeloop aan. Lees hieronder Daans verhaal. Deze actie bedacht ik pas de avond voor de verkiezingsdag. Aanleiding was de in mijn ogen toenemende polarisatie, die ik zowel online als in real life om me heen zag gebeuren. En Corona heeft alles op scherp gezet. Want: Heb je bijvoorbeeld eens een kritische noot op het mondkapjesbeleid? Dan

word je al snel toebedeeld aan het zogenaamde Wappie-kamp oftewel ‘de vijand’. Andersom is dat evengoed het geval. Of vind je de 1,5 meter regel juist wel fijn, dan word je snel uitgemaakt voor angsthaas of zwakke volgeling van het corrupte systeem. Gevolg: mensen gaan óf steeds harder schreeuwen en lijken doof voor wat de ander te zeggen heeft, óf mensen vermijden liever dit onderwerp, omdat ze geen zin hebben in al die poeha. Herkenbaar? Om mij heen zie ik om deze reden steeds vaker dat hechte vriendschappen plotseling stranden, families verdeeld raken en voorheen goede relaties kapot gaan. En dat kan en mag niet


APR 2021 P. 53

gebeuren! We mogen het natuurlijk wel ontzettend met elkaar oneens zijn, maar daarom hoeven wij elkaar niet letterlijk en figuurlijk de tent uit te vechten. Dat leidt op de lange termijn namelijk maar tot één ding: oorlog! En dat is voor niemand fijn. Laten we daarom vooral weer oprecht naar elkaar luisteren zonder elkaar direct te veroordelen. Laten we elkaars angsten proberen te begrijpen, en samen weer gaan praten om tot een goede oplossing te komen. En mochten we de ander dan toch zo nodig willen overtuigen, laten we dit dan doen door elkaar te inspireren in plaats van elkaar te domineren of indoctrineren. Onder de noemer ‘corona-angsthazen en wappies unite!’ probeer ik dan ook dit gat te dichten. Daarom mocht iedereen die daar behoefte aan had (links, rechts, wappie of angsthaas) zijn of haar stem laten gelden op de stembus. Met permanentmarker mocht je dus jouw boodschap op mijn bus schrijven! Omdat ik het idee pas laat in de avond kreeg, en er nog een hoop werk verzet moest worden, heb ik hulp gevraagd van diverse mensen

in mijn netwerk. Mede dankzij hun inzet kon ik daar die woensdag staan shinen en daar ben ik dan ook heel erg dankbaar voor! Zo was het niet alleen meer een project van mijzelf, maar van ons samen. Inclusief alle mensen die een mooie boodschap hebben achtergelaten op Tweety! Om dat te belonen, mocht iedereen na afloop een snoepje uit de snoeppot graaien ;). En dat was niet zomaar een snoepje, maar een Anta Flu (die keelsnoepjes in dat oranje wikkeltje), want die zijn namelijk, ongeacht jouw politieke voorkeur, goed voor jouw stem! ;) Uiteindelijk werd dit spontane project een groot succes, en heeft het zelfs de krant gehaald. Vanwege de herkenning en de vele positieve reacties, wil ik hier dan ook graag op voortborduren. Dus mocht je het idee hebben, dat je hier een bijdrage aan kunt leveren in welke vorm dan ook, dan hoor ik dat graag en kun je een mailtje sturen naar: info@fotovandaan.nu Together we can!


Hij is 85 en neemt steeds de hand van z’n vrouw vast, waar ze ook gaan. Als ik hem vraag waarom zijn vrouw afgeleid is, alsof ze hem niet volgt, zegt hij: ”Ze heeft Alzheimer”. Ik vraag hem of zijn vrouw zich zorgen zou maken als hij haar hand zou loslaten. Hij zegt: “Zij weet niet meer wie ik ben. Ze herkent me al jaren niet meer.” Verrast zeg ik: “En toch neem je haar nog elke dag bij de hand…” De oude man lacht en zegt: “Zij weet niet wie ik ben, maar ik weet wie zij is”. ZIJ IS DE LIEFDE VAN MIJN LEVEN.


Samenwerking EHBO verenigingen met Rode Kruis Brabant-Zuidoost

APR 2021 P. 55

Het Rode Kruis biedt sinds 15 januari ondersteuning aan de GGD door middel van het inzetten van EHBO-hulpverleners op verschillende vaccinatielocaties in onze regio. De EHBO-hulpverleners bemensen de EHBO-post en ondersteunen zo nodig de GGD bij bijvoorbeeld het observeren van de mensen na de vaccinatie of het dichtdrukken van een prikplek. Momenteel wordt er in Eindhoven, Helmond en Best gevaccineerd. Bij voldoende vaccins zijn de locaties 7 dagen per week geopend. Om deze posten 7 dagen in de week te bezetten zijn veel mensen met een EHBO diploma nodig.

Begin februari heeft het Rode Kruis Brabant-Zuidoost alle EHBOverenigingen in de regio benaderd met de vraag of ze hierin met het Rode Kruis willen samenwerken. Daar kwamen veel positieve reacties uit voort en, nadat dit intern bij de verenigingen was gecommuniceerd, meldden leden zich massaal aan! Het Rode Kruis is ontzettend trots op deze ondersteuning van de GGD en de samenwerking met de EHBOverenigingen. Mede dankzij de inzet van de leden van de EHBO-verenigingen is het mogelijk om de EHBO-posten op de vaccinatielocaties bezetten.

#samenkrijgenwecoronaondercontrole


Bij Vitalis

Nieuws van Vitalis Berckelhof door Sylvia van Aggel

Kunst in Vitalis EEN NIEUWE EXPOSITIE IN VITALIS MET DIT KEER HEEL DIVERS WERK VAN DE HEER VAN BAAREN (BEWONER VITALIS BERCKELHOF). STUK VOOR STUK SCHILDERIJEN MET EEN VERHAAL, MAAR DE MEEST BIJZONDERE IS ZIJN RECENTE WERK, GENAAMD ‘EENZAAMHEID’. Hij schrijft hier zelf over: Tijdens het verwerken van het verlies van mijn jongste dochter en daarna van mijn partner en ook van mijn ex-vrouw kwam de problematiek van het Coronavirus. Omdat ik ook tot de kwetsbare categorie behoor, werd dringend verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Deze contactloze periode maakte dat ik in de stilte en eenzaamheid op een bijzonder manier heb ervaren en behoefte voelde om deze gevoelens te uiten door weer te gaan schilderen. Een en ander heeft geresulteerd in dit schilderij, gebaseerd op een surrealistische landschap in een nachtelijke situatie zonder enige begroeiing of

levenstekens. In dit landschap heb ik mezelf nietig afgebeeld op een plek van waaruit je diverse mogelijkheden hebt om naartoe te gaan maar welke je ook kiest, alles is onzeker en eenzaam. De zwart wit verhouding en de kleuren rood en terra verstreken deze eenzaamheid. Wat is het leuk om te exposeren en mijn werk met anderen op deze manier te delen. Ik woon nog niet zo lang in Berckelhof en kan zeggen dat het me heel goed bevalt. Kom gerust eens kijken; het werk hangt in de hal van Berckelhof en zal te zien zijn tot begin mei 2021.


APR 2021 P. 57

ATELIER SKON presenteert: Handgemaakte, geborduurde kussens, een beetje vintage in een hip jasje. Gemaakt door de deelnemers en handwerktalenten van de dagbesteding, met de finishing touch van een vrijwilliger, die ze omgetoverde tot prachtige kussens. Ze zijn met heel veel liefde en zorg al een tijdje geleden gemaakt door de deelnemers van de dagbesteding. Iedereen wil toch zo’n hip kussen op de bank, bed of luie tuinstoel. Het is een echte eye catcher, leuk om cadeau te geven aan jezelf of aan een ander. Dit zijn de eerste kussens en er volgt de aankomende week nog een hele stapel hippe kussens. En ze zijn nu te koop voor slechts 10 euro per stuk en de opbrengst komt weer ten goede aan de activiteiten!! Kijk op www.facebook.com/Berckelhof/ en stuur een pb of mail naar s.van.aggel@vitalisgroep.nl


Win eenappenpakket! boodsch AAN AARD AAS AREND BOEI BRES BRON BUREN CAMERA CEL DUIF DUIT ETEN EXTRA EZEL FASE FIETSBEL FIRMA GLIM GOKT HONDEN HUT IDEE IMMERS JASSEN JUK KAARDEN KAMER KATER LATER LOPER MELK MOSSEL MUSSEN

B U R E N S U B V N E D R A A P D Y U I T J E U O Z J G Z R A I N R O R O E R R R E E U E U R E E F A G W V B O K W I P K R D O K K A Y I E A R L L O E D E E R L N A S A S R A E L N N N I T O O D A M E A A K L S E E O S E O W U R N E V N E T R D I L I N S Q I E E S R B R A R N O D E P T F F M N T S A S A M O S S E L E R E A T T A E A R I H S E J E R E R C E T X K L V E A T P S A A T E I T T R I M Z J M E N L A N A F K R A U Q E K L E M E O E O

OASE OPEN OVAAL PAARDEN PAUKENSTRAAT PION QUARK QUASI ROEI ROER ROOSTER SIER STEM STRAK TRANSVAALWEG TRIM UIL UITJE UUR UURWERK VIOOLSTR. VORK WELP WOLKEN XYLOFOON YARD YOGIS ZON ZUIL

L O A T U H L T I U D C I P Z W G L I M U S S E N O O F O L Y X

WAT IS DE OPLOSSING? Stuur deze in naar info@wijkbladprikkel.nl met uw adres erbij vermeld. Dit kan tot 21 mei. Onder de goede antwoorden verloten we een boodschappenpakket van de PLUS!

Winnaar vorige prijspuzzel

te Van Hatreerd! Gefelici

De Plus overhandigt een goed gevulde boodschappentas aan Henk Oldenburg, winnaar van de vorige puzzel, waarvan het antwoord WATERPOMPTANG was.


Van de wijkverpleegkundigen

BEWEGEN IS GEZOND

Heeft u vragen of heeft u advies nodig met betrekking tot zorg of gezondheid? Dan kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundige. Wij kunnen dan gratis en vrijblijvend een advies geven of bij u op huisbezoek komen.

Kom sporten onder deskundige begeleiding!

Wendy : 040 303 7575 Anouk : 040 303 7403 Will : 040 303 7404

Elke donderdag van 18.00 tot 19.30 uur bij sportgroep Toeloop, Jozef Israëllaan 2. Eerste 2 sportbijeenkomsten GRATIS!

Sport en spel onder deskundige begeleiding! CONTACT Email: info@ehts.nl • Site: www.ehts.nl

Hair by Peggy opende haar deuren in 2010 DONDERDAG EXTRA KOOPAVOND! aan de Pagelaan in Eindhoven. Mijn team staat

Nieuwe aanplant op de Tongelresestraat 25 maart werden nieuwe bomen geplant op open plekken waar eerder ook al bomen stonden. Zo wordt de straat weer wat groener.

klaar voor: klantvriendelijkheid, kwaliteit, een goed advies en service voor een betaalbare prijs. Elke dag staan we vol enthousiasme klaar voor onze klanten. Onze salon is laagdrempelig en iedereen is van harte welkom! Tot ziens bij Hair by Peggy aan de Pagelaan (bij de Jumbo). De koffie staat klaar! Ook kunt u via onze website www.hairbypeggy.nl uw onlineafspraak maken (knippen).

Pagelaan 7 • 5641 CB Eindhoven • 040-2813679 • hairbypeggy.nl


GRAFISCHE VORMGEVINGSTALENTEN GEZOCHT VOOR

Niks suf buurtkrantje, maar een serieus magazine met een oplage van 3.500 stuks!

Sinds 2015 kijkt de wijk Doornakkers uit naar de . zine vijf keer per jaar dat ‘Prikkel’ op de mat valt. .Een maga

k, voor de wdijoor maar ook k! de wij ‘ Prikkel’ wordt bezorgd in Doornakkers, onderdeel van stadsdeel Tongelre.

Om ons bij het vormgeven van het magazine te helpen, zouden wij graag contact leggen met leerlingen en studenten die talent hebben voor digitale vormgeving of een creatieve studie volgen. Als wij onder de indruk zijn van jouw skills, bieden wij jou graag deze mooie kans en: • Waar nodig leren wij jou meer over hoe je een echt magazine van A tot Z maakt; • Ga je meewerken aan de vormgeving van een echte publicatie!; • Krijg jij steeds meer de vrije hand, totdat jij uiteindelijk complete pagina’s zelf bedenkt en aflevert. Wij zien dit als de perfecte manier om meer contact te houden met de verschillende (leeftijds)groepen, die de wijk Doornakkers kent. En natuurlijk is het ook fijn om meer handen te hebben die het werk diverser, creatiever en makkelijker maken.

Zie jij het wel zitten om: • Je 3/4 uur per maand in te zetten voor de wijk Doornakkers en ‘Prikkel’? • Meer te leren over digitale vormgeving van een magazine? • Jouw cv aan te vullen met een vrijwilligerspositie in digitale vormgeving? Neem dan contact op met info@wijkbladprikkel.nl. Wij plannen dan een bijeenkomst in, waarbij wij met iedereen kennis kunnen maken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.